Cesarzowa Kōken/Shōtoku

Przed objęciem władzy nazywana była księżniczką Abe. Urodziła się w 718, zmarła w 770. Była córką cesarza Shōmu. Była przywiązana do buddyzmu, ponieważ przez rodziców była wychowana w duchu buddyjskim. Gdy zmarł jej ojciec, objęła po raz pierwszy tron jako cesarzowa Kōken. Za panowania kontynuowała tradycję w jakiej była wychowana tj. poświęcała dużo czasu religii, fundowała świątynie, klasztory, posągi, nie licząc się zbytnio z dostępnymi funduszami. Pomimo tego, że wydawała się władczynią absolutną, na jej decyzję mieli wpływ matka i jej protegowany Fujiwara no Nakamaro, który ciągle piął się po szczeblach kariery na dworze cesarskim. Jako że cesarzowa również była do niego przywiązana, posądzano ich o romans. W 758 roku Kōken abdykowała. Władzę objął książę Ōi, jako cesarz Junnin. Fujiwara no Nakamaro był promowany przez nowego cesarza, przez co zaczął sprawowad realną władzę w kraju. Wkrótce zmarła cesarzowa-matka, przez co Kōken podupadła na zdrowiu. Udała się na leczenie poza stolicę do pałacu Hora, gdzie poznała mnicha Dōkyō z rodu Yuge. Tam została przez niego uleczona i bardzo się z nim zżyła. W 762 roku cesarzowa przyjęła święcenia buddyjskie i kontynuowała nauki pod okiem Dōkyō. Cesarz Jimmu podburzany przez Nakamaro wyraził niezadowolenie z więzi jaka łączyła cesarzową i mnicha. Kōken bardzo to oburzyło, przez co doszło do wojny domowej. Wojska Jimmu i Nakamaro zostały pokonane, a Kōken ponownie objęła władzę przybierając tym razem imię Shōtoku. Dōkyō pozostał u boku cesarzowej i razem planowali uczynid z Japonii paostwo buddyjskie. Uzyskał od cesarzowej liczne tytuły, aż w koocu miał takie same uprawnienia jak władczyni. Sytuacja ta jednak nie podobała się Fujiwarom, którzy zostali odsunięci od władzy. W 769 roku na dwór cesarski przybyła przepowiednia z chramu na Kiusiu od bóstwa Hachiman mówiąca o tym, że Dōkyō powinien zostad cesarzem, co ucieszyło Shōtoku. Jednak gdy wysłano delegacje z prośbą o jej potwierdzenie, okazało się, że nie była prawdziwa. Mnich i cesarzowa rządzili razem do 770 roku, czyli do momentu gdy zmarła cesarzowa. Przyczyny śmierci nie są znane, jednakże prawdopodobnym scenariuszem jest otrucie przez Fujiwarów, którzy od początku nie byli zadowoleni z ich malejących wpływów. Po śmierci Shōtoku od razu obsadzili na tronie nowe cesarza Kōnina. Dōkyō został oskarżony o próbę przejęcia władzy i musiał opuścid stolicę.