CABARAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA PADA MASA HADAPAN DI MALAYSIA

Pengenalan
Peristiwa 13 Mei 1969 adalah merupakan titik hitam yang akan sering diingati oleh negara kita Malaysia. Tragedi yang telah terjadi ini telah mengorbankan banyak nyawa yang melibatkan kaum Cina dan Melayu. Pergaduhan yang tercetus akibat daripada keputusan Pilihan Raya 1969 yang mana telah dimenangi oleh pihak pembangkang. Terdapat pelbagai cerita yang boleh diperolehi berkenaan dengan peristiwa hitam ini, ada juga cerita-cerita yang diperolehi ini tidak dapat disahkan kesahihannya.

Jika disingkap dengan lebih lanjut punca terjadinya peristiwa berdarah ini, dapat dilihat bahawa peristiwa yang terjadi ini tidak berlaku secara tiba-tiba atau disebabkan sebab yang spontan. Terdapat rentetan kepada sebab-sebab yang mencetuskan peristiwa pahit ini. Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah menjadi antara faktor penyumbang kepada terjadinya peristiwa 13 Mei ini. Penjajah Inggeris yang telah menjajah negara kita juga telah memberikan kesan kepada terjadinya peristiwa ini. Amalan diskrimininasi oleh pihak Inggeris telah menyebabkan hubungan antara kaun di Tanah Melayu renggang. Pihak penjajah ini menggunakan taktik ini bagi menghalang semua kaum di Tanah Melayu dari bersatu-padu menentang penjajahan mereka. Kesan ketara dari penjajahan Inggeris ini dapat dilihat dari sudut ekonomi di mana ekonomi dikelaskan mengikut rasa tau etnik.

Pembinaan negara bangsa adalah sesuatu yang amat penting bagi sesebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Kejayaan membina negara bangsa yang gemilang adalah bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme. Ia menjadi semakin penting terutamanya di masa kini yang mana pada era globalisasi di mana segala maklumat, modal manusia, sistem nilai, budaya dan kepercayaan mengalir secara bebas dan pantas dari pelbagai negara di setiap pelusuk dunia. Maka adalah sangat penting di era kini agar kita mengukuhkan negara bangsa Malaysia agar dapat berdiri dengan kukuh dan kuat agar dapat

Rahman Embong (2006) menyatakan bangsa ialah suatu komuniti yang diimiginasikan .Negara ialah sekumpulan manusia yang menduduki sesebuah wilayah yang tetap di bawah pemerintahan dan penyelenggaraan sebuah kerajaan dan tidak tertakluk kepada kuasa luar.menghadapi segala cabaran yang bakal dihadapi dalam membina negara bangsa di masa hadapan. Berdasarkan teori yang telah diutarakan oleh Anderson. walaupun mereka berbeza kaum. Malaysia pernah mengalami tragedi hubungan kaum yang hampir menggugat kewibawaanya. budaya.” (Tun Dr. agama dan budaya ini adakalanya tercetus insiden yang tidak diingini akibat dari sikap prejudis dan ketidak-seimbangan sosial dalam negara. menikmati bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan. Lahir pada zaman moden di mana penduduknya daripada pelbagai etnik. Abd. ekonomi bersama. Mahathir Mohamad. Mereka mengamalkan konsep penerimaan. Namun begitu disebabkan kepelbagaian kaum. Negara bangsa mendefinasikan kepada pembentukan berasaskan kepada proses penyatuan bangsa serta diperkuatkan lagi dengan persempadanan wilayah tertentu sebagai identiti. sastera dan nama bersama yang dikongsi bersama. Melangkah Ke Hadapan. “…membentuk sebuah negara yang bersatu pada serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. serta mempunyai unsur-unsur subjektif bersama yang merangkumi bahasa. Bangsa pula merujuk kepada satu komuniti orang ramai (komuniti politik) yang terbentuk dalam sejarah. Bagi mengenalpasti apakah lagi cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam membina negara bangsa Malaysia di masa hadapan perlulah difahami dahulu dengan jelas istilah negara dan juga bangsa. dipertautkan melalui perkongsian wilayah bersama. Peristiwa atau tragedi yang berlaku pada 13 Mei 1969 adalah merupakan satu sejarah hitam yang telah memberi isyarat jelas kepada kita bahawa wujudnya jurang hubungan kaum yang ketara dalam negara ini (Shamsul. berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya. Bangsa itu mestilah sejahtera. membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. 1991) Negara bangsa Malaysia dikurniakan dengan masyarakat yang bersatu-padu dan saling hormat-menghormati. 2007).

Adat resam adalah merupakan suatu peratuan yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat yang diamalkan oleh suatu masyarakat sejak turun temurun dan perlu dipatuhi (Kamus Dewan. Akan lahirlah ketoleransian di . Setiap warga dalam sesebuah negara terikat dan perlu mematuhi undang-undang yang sama berdasarkan kedaulatan undang-undang sepertimana yang telah termaktub di dalam prinsip Rukun Negara yang keempat. Bagi memastikan kejayaan membina negara bangsa Malaysia terdapat beberapa aspek asas yang perlu dititik beratkan dan dikaji oleh pemerintahan negara dalam mewujudkan negara bangsa yang berjaya dan harmonis di mata dunia. Pelbagai adat resam yang dapat kita perhatikan dari pelbagai kaum di negara kita ini seharusnya dapat diadaptasikan untuk menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh semua ahli bangsa sebagai budaya nasional. Adat juga merujuk kepada suatu perbuatan yang baik dalam sesebuah masyarakat yang mana ia boleh dikaitkan dengan kebudayaan sesuatu masyarakat atau bangsa. adat resam dan sejarah sepunya kelompok etnik tersebut. Konsep Asas Pembentukan Negara Bangsa Selain aspek adat resam. 2005). Konsep bangsa yang diperkatakan ini dibahagikan kepada dua aspek iaitu konsep bangsa yang pertama ialah dari sudut politik yang berkaitan dengan wilayah dan juga kenegaraan. Manakala konsep kedua pula merujuk kepada konsep etnik yang berkaitan dengan salahsilah budaya. ikatan ketatanegaraan juga adalah sesuatu yang penting untuk diambil kira.berdasarkan asas-asas sesuatu objektif. Dengan adanya matlamat atau objektif yang menjadi tumpuan dan tujuan akan dapat mewujudkan perhubungan dan ikatan yang kuat di antara semua lapisan kaum. Objektif yang ditetapkan boleh merangkumi pelbagai aspek seperti ekonomi. Aspek ini berkaitan dengan sistem bernegara yang diamalkan oleh setiap ahli dalam sesebuah wilayah. bahasa dan psikologi yang sudah pastinya akan dapat mewujudkan ikatan yang kukuh sebagai satu bangsa yang hidup dalam satu negara yang sama. Imiginasi berlandaskan sesuatu matlamat yang hendak dicapai oleh Malaysia di masa akan datang juga adalah sesuatu yang sangat penting.

Contoh yang . Ideologi ini dimanifestasikan sebagai satu ikatan dalam bentuk pemikiran bagi segenap kaun di Malaysia. Individu yang mempunyai rasa saying kepada negara tempat tumpah darahnya akan mengenepikan kepentingan peribadi demi negara (David Storey. 2001). Akan wujud keseragaman melalui simbol negara yang diwujudkan dalam sesebuah bangsa. Wujudnya Rukun Negara menjadikannya salah satu tumpuan untuk setiap individu di Malaysia kerana kandungannya yang meliputi visi dan misi ke arah pembentukan suatu bangsa baru berasaskan prinsip-prinsip tertentu yang dapat mereka lakukan. Aspek yang seterusnya adalah semangat nasionalisme yakni semangat cintakan bangsa dan negara. Semangat ini dapat dilahirkan menerusi nyanyian lagu kebangsaan.kalangan semua kaum dan juga di setiap jiwa warganegara yang akan mengekalkan keharmonian sesebuah negara. Rukun Negara yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara adalah hasil setelah berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang telah menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Keupayaan suatu bangsa menangani perubahan akan dapat menjamin kemandirian dan kekuatan suatu bangsa itu. keluarga dan seterusnya berkembang kepada masyarakat. budaya dan amalan yang berbeza antara semua kaum perlu dicari dan dikaji titik kesinambungannya. bendera kebangsaan dan apa yang paling penting adalah apabila seseorang itu bangga mengakui diri bangsanya dengan nama negara berbanding mengenalkan diri bangsanya berdasarkan nama etnik. Perasaan ini bermula dari individu. Aspek sejarah. Semangat nasionalisme ini adalah sangat penting dalam diri setiap individu. Ideologi Rukun Negara adalah merupakan konsep “satu persamaan tumpuan” yang mana membolehkan rakyat Malaysia yang berasal dari pelbagai etnik yang berbeza sejarah budaya dan juga kepercayaan berfikir mengenai ideologi yang sama. Selari dengan aspek yang dibincangkan ini pihak kerajaan telah mula mengambil langkah dengan melakukan penyusunan semula masyarakat agar rakyat Malaysia dapat membina satu masyarakat yang bekerjasama dalam menyahut wawasan 2020. Ini adalah kerana keadaan zaman yang sentiasa berubah dari masa ke semasa akan juga turut merubah budaya dan amalan sesebuah kaum itu.

2001).ketara dapat dilihat apabila penyokong bola sepak kebangsaan tanpa mengira faktor etnik akan memakai pakaian berwarna tertentu yang sama sebagai tanda sokongan. . Sifat ikhlas ini juga akan membersihkan jiwa kita dari perasaan hasad dengki sesame kaum yang berbeza. Setiap individu harus mempunyai kerelaan dan menganggap ia adalah satu realiti yang harus dilalui pada era politik zaman moden ini (David Storey. Setiap bangsa di Malaysia harus bersedia menerima kehadiran etnik lain di dalam komuniti. ekonomi. budaya dan harapan yang sama seterusnya perasaan kesetiaan akan mekar di hati setiap warga bangsa Malaysia. Sikap yang ikhlas akan mewujudkan keharmonian di dalam menjalani kehidupan harian yang merangkumi pelbagai etnik dan kaum. Mungkin ia akan memakan masa yang agak lama bagi membiasakan diri dengan sikap nasionalisme Malaysia. Dalam membentuk negara bangsa Malaysia. tetapi lama kelamaan ia akan menjadi satu pegangan hingga ke generasi muda akan datang. semua etnik harus mempunyai perasaan sebangsa dengan nama yang sama iaitu bangsa Malaysia. Aspek terakhir sekali adalah keikhlasan yang mana ia adalah merupakan asas dalam mencapai kejayaan dalam membina bangsa Malaysia. Namun begitu sikap atau pegangan ini boleh beransur-ansur digantikan dengan perasaan nasionalisme Malaysia. Bermula dari perasaan sebangsa ini akan wujud kesudian untuk berkongsi wilayah. Setiap aspek yang telah dibincangkan ini perlu dipantau dan juga disematkan di dada setiap individu yang menjadi warga Malaysia agar mereka dapat bersamasama bekerjasama dalam membina negara bangsa Malaysia yang diharapkan. Bagi menjayakan dan memastikan kejayaan dalam menerapkan semua aspek yang dibincangkan ini memerlukan semua pihak dan bukan sahaja kita mengharapkan pihak kerajaan dalam menjalankan pelbagai dasar bagi mencapai negara bangsa Malaysia yang diingini. Adalah menjadi lumrah bagi seseorang individu untuk mempunyai perasaan nasionalisme di peringkat etnik. Dari apa yang telah dibincangkan terdapat lapan aspek yang harus diambil kira dalam membantu kita dalam membina negara bangsa Malaysia dengan jayanya. Nasionalisme diperingkat etnik seharusnya diganti dengan nasionalisme Malaysia yang lebih luas lagi.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kaum India serta Melayu dapat dilihat sebagi bercorak sara diri berbanding dengan kaum Cina yang memiliki aset yang tinggi. Perbezaan sejarah ini merupakan faktor utama yang menjadi penghalang kepada penyatuan bangsa dalam membina negara bangsa Malaysia. Sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Manakala jika mereka memperkenalkan diri dengan menyatakan mereka sebagai bangsa Malaysia boleh dikatakan tidak banyak negara yang mengenali negara membangun dari Asia ini. Kemasukan etnik-etnik pendatang ini oleh penjajah Inggeris adalah untuk tujuan ekonomi. India dan lain-lain pula dibawa masuk oleh penjajah Inggeris pada abad ke 19. . Identiti juga merupakan punca yang melambatkan dan melengahkan proses mewujudkan identiti bangsa Malaysia.Cabaran Dalam Membina Negara Bangsa Malaysia Sejarah merupakan salah satu cabaran utama dalam kita membina negara bangsa. Etnik pribumi iaitu Melayu dan Bumiputera adalah merupakan penduduk asal wilayah ini sejak sebelum kerajaan Melaka lagi. Maka mereka memilih untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan identiti etnik berbanding identiti bangsa Malaysia. Dasar “pecah dan perintah” yang diamalkan ole h pihak penjajah sangat berkesan sehingga dapat dilihat sehingga kini. Jika dibandingkan dengan individu dari peringkat antarabangsa tidak timbul perkara ini kerana mereka kelihatan mempunyai semangat kebangsaan berbanding semangat etnik sepertimana warga Malaysia. Individu warga Malaysia lebih gemar dan cenderung memperkenalkan dirinya dari etnik tertentu berbanding menyatakan “saya bangsa Malaysia” di peringkat antarabangsa. Wujudnya jurang antara kaum yang mana menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat bumiputera khususnya Melayu menjadi lemah dan ketinggalan. Nilai-nilai asal etnik masih kuat dipegang oleh kebanyakkan rakyat negara ini. pihak penjajah menggunakan taktik diskriminasi ini bagi mengelakkan perpaduan di kalangan semua kaum dalam menentang penjajahan mereka. Individu yang berasal dari Malaysia lebih gemar dan berasa lebih bangga memperkenalkan diri dengan menyatakan etnik kerana di peringkat antarabangsa etnik dilihat lebih besar pengaruhnya dan lebih mudah dikenali. Manakala etnik pendatang seperti etnik Cina.

Setiap etnik yang berbeza ini menganggap apa yang mereka miliki adalah lebih baik berbanding apa yang dimiliki oleh etnik yang lain. Tiada kaum atau agama yang mengajar pengikutnya untuk berkelakuan tidak baik dan tidak menghormati sesama manusia maka sememangnya amalan yang diterapkan oleh setiap agama adalah merupakan amalan murni. bangsa dan negara. Nilai yang tidak bermoral inilah yang akan menjadi teladan untuk generasi muda di masa hadapan kelak.Terdapat pelbagai amalan-amalan yang murni yang memang seharusnya dimalkan oleh setiap . Golongan-golongan tua yang memerlukan bantuan tidak dibantu oleh generasi muda yang kuat dan mempunyai kudrat. budaya dan adat resam yang kurang difahami oleh etnik lain. Mereka juga berasa amat kurang selesa dan tidak bersedia untuk menerima budaya daripada etnik lain. Mereka lebih mengutamakan kepentingan sendiri dalam kehidupan mereka berbanding keutamaan kepentingan masyarakat dan negara. Kadangkala bukan sahaja melibatkan etnik yang berbeza tetapi juga individu sebangsa yang berbeza negeri kelahirannya. Perkara ini dapat juga kita lihat terutamanya kini semasa negara sedang sibuk meraikan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke 55. Kepelbagaian etnik di negara kita telah melahirkan pengamalan bahasa pertuturan. seringkali kita dapat melihat di jalanjalan atau di mana-mana tempat di negara kita mereka yang memerlukan pertolongan tidak dipedulikan atau diendahkan. Mereka tidak akan menghiraukan apa yang terbaik untuk negara sekiranya tidak melibatkan kepentingan mereka. Hanya dengan adanya sifat pentingkan orang lain akan mewujudkan perasaan muhibah di hati setiap warga Malaysia.Perkembangan pesat ekonomi di masa kini yang lebih menumpukan kepada perindustrian dan juga kebendaan telah menyebabkan wujudnya sikap pentingkan diri sendiri. Tidak ramai individu yang mahu meraikan atau merayakan hari yang penuh bersejarah ini dengan mempamerkan bendera di premis-premis mereka atau di kenderaan mereka. Ini adalah kerana perkara yang boleh mereka lakukan ini tidak memberikan sebarang kepentingan kepada mereka. Dialek-dialek yang berbeza antara beberapa negeri juga telah mewujudkan jurang dalam membina negara bangsa. Sifat bantu-membantu juga dilihat semakin kurang dengan wujudnya sifat pentingkan diri sendiri. Keadaan yang wujud ini telah menyukarkan pengasimilasian budaya dan pembentukan sebuah budaya kebangsaan yang akan diterima oleh seluruh etnik yang menjadi ahli bangsa Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu merubah pandangan pentingkan diri sendiri dengan lebih menitik beratkan kepentingan masyarakat.

Persefahaman dan permuafakatan akan dapat kita capai sekiranya semua pihak atau semua kaum cuba untuk lebih mengenali kaum-kaum lain yang sebumbung dengan mereka di negara Malaysia ini. Insiden yang berlaku di Kampung Medan pada 4 Mac hingga 8 Mac 2001 selama lima hari adalah antara insiden yang digeruni. manakala bagi mewujudkan perpaduan hakiki adalah berdasarkan sifat saling hormat-menghormati dan penerimaan yang pelbagai oleh setiap kaum. Kita seharusnya bangga dan juga bersyukur dengan kepelbagaian etnik yang kita warisi dari generasi dahulu. tiada negara di dunia ini yang mempunyai kepelbagaian etnik yang dapat hidup bersama-sama dan dapat mengamalkan amalan-amalan murni dari etnik yang berbeza. Kita perlu menyedarkan setiap warga Malaysia ini betapa bertuahnya kita dapat memiliki jiranjiran. Hubungan antara kaum di kalangan generasi muda juga tidak sekuat hubungan antara kaum oleh generasi awal merdeka. Dapat dilihat mereka tidak peka kepada sensitiviti kaum lain yang seterusnya menyebabkan berlaku jurang pemisah sosial antara mereka.kaum mengikut agama yang mereka anuti. Pertelingkahan antara kaum India dan . Perpaduan perlu disemai di dalam jiwa warga Malaysia sejak dari di bangku sekolah lagi dengan melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti berfaedah yang melibatkan pelbagai kaum. sahabat-sahabat dan juga adakalanya ahli keluarga yang berlainan etnik. Pertelingkahan yang sering berlaku antar kaum adalah disebabkan mereka tidak mengenali dengan lanjut sesebuah kaum itu dan juga mereka tidak ingin untuk cuba mengenali sesebuah kaum itu dengan lebih teliti. Membina persefahaman dan permuafakatan antara kaum juga adalah merupakan cabaran yang sangat sukar untuk diselesaikan. maka amalan-amalan yang baik ini boleh diasimilasikan bersama-sama agar dapat membentuk satu amalan yang akan dapat diikuti oleh setiap warga Malaysia. namun begitu terdapat tanda-tanda wujudnya masalah dalam membina persefahaman antara semua kaum. Terdapat beberapa insiden yang telah berlaku sebagai menyokong cabaran yang diperkatakan ini. Perpaduan yang hakiki yang diingini masih belum terjadi kerana asasnya hanyalah toleransi sahaja. Dari kerjasama yang dilakukan menerusi aktiviti-aktiviti ini akan dapat mewujudkan perpaduan yang akan dibawa hingga mereka dewasa. Generasi muda kini yang mendiami negara kita Malaysia mempunyai tahap kesedaran perpaduan yang sering dipersoalkan. Walaupun terdapat perpaduan dikalangan rakyat negara ini. Perpaduan yang dilihat sebenarnya adalah bersifat sementara dan bersifat lahiriah sahaja.

Keadaan ini telah menyebabkan timbul masalah kepada penyatuan kerana terdapat pihak yang berasa diketepikan atau dipinggirkan. Mungkin terdapat beberapa lagi contoh insiden yang telah berlaku di Malaysia tetapi tidak didedahkan secara meluas. Aktiviti-aktiviti . Terdapat perbezaan pandangan oleh masyarakat Malaysia jika mereka melihat tafsiran negara bangsa Malaysia seperti mana takrifan “Malaysian Malaysia”. pendekatan dan pelaksanaannya dilihat tidak selaras dengan semangat dasar tersebut. manakala masyarakat pendatang akan menerima dengan positif. Perkara ini telah berlanjutan sehingga ke peringkat Mahkamah Tertinggi Malaysia. Moorthy atau nama Islam beliau Mohamad Abdullah yang telah memeluk Islam tanpa pengetahuan keluarganya telah menyebabkan berlaku perebutan antara pihak keluarganya dan juga pihak JAIS sewatu kematian beliau. Masyarakat asal atau peribumi di Malaysia akan memberikan tanggapan negatif terhadap konsep ini. Negara Malaysia yang terkenal sebagai negara majmuk ini memerlukan dasar-dasar yang mengarah kepada penyatuan semua kaum. Jelas daripada dua contoh yang telah diberikan tahap kesedaran generasi muda terhadap sensitiviti kaum lain adalah sangat rendah. Ada dikalangan masyarakat melihatnya sebagai persamaan dengan takrifan yang dibuat oleh mantan perdana menteri Singapura iaitu “Malaysian Malaysia”. “Malaysian Malaysia” yang telah diasaskan oleh PAP (People’s Action Party) di bawah pimpinan Lee Kuan Yew memperjuangkan hak kesamarataan antara kaum secara liberal. Berlaku kehilangan nyawa sewaktu berlangsungnya insiden ini. Selain dari insiden di Kampung Medan. Ada juga di kalangan masyarakat Malaysia yang berasa sangsi dengan pengertian atau takrifan bangsa Malaysia. Kerajaan perlu segera memikirkan langkah-langkah atau dasar-dasar yang dapat dibuat bagi menyatukan semua kaum dengan lebih rapat dan teguh. Masyarakat pendatang berasakan ia akan menjamin kedudukan mereka di dalam negara bangsa Malaysia dan masyarakat peribumi pula akan berasa ditindas dengan kelebihan masyarakat pendatang ini. Jika dilihat kini dasardasar yang sedia ada.Melayu yang telah membawa kepada pergaduhan di beberapa kawasan di sekitar Selangor. sikap generasi muda yang tidak menghormati acara yang dilangsungkan oleh kedua-dua kaum yang terlibat telah membawa kepada bencana ini. insiden yang melibatkan wira Everest Malaysia juga dapat dilihat sebagai contoh cabaran yang telah berlaku.

Pemisahan wilayah maju dan kurang maju yang mana kawasan bandar atau wilayah maju didiami oleh etnik pendatang manakala kawasan luar bandar atau wilayah yang kurang maju didiami oleh etnik peribumi. Sekiranya pihak kerajaan telah menganjurkan aktiviti-aktiviti ini maka kita seharusnya mengambil peluang yang ditawarkan ini agar kita dapat memahami dengan lebih jelas sesebuah kaum itu. Isu-isu hak asasi manusia. Sikap enggan bertolak ansur yang masih ada dalam diri individu akan menyebabkan tercetusnya konflik perkauman. Terengganu. Ini akan dapat membantu mereka melihat dengan jelas adatresam dan juga amalan-amalan murni yang sering dijalankan oleh kaum-kaum yang berbeza ini. Perlis. Perlu kita semak dan kaji dengan jelas kesahihan sesuatu maklumat yang diperolehi terutamanya melibatkan perkara yang melibatkan isu-isu atau maklumat yang berbaur perkauman. Isu-isu sensitif yang melibatkan isu perkauman sering kali diputarbelitkan dengan menggunakan teknologi moden ini. Maka kita seharusnya perlu memikirkan dengan sedalam-dalamnya dan perlu mempertimbangkan dengan jelas segala maklumat yang diperolehi. Di dalam dunia global yang pesat dengan capaian maklumat tanpa had ini juga telah memberi pengaruh luaran. Pengaruh luaran yang sering diperolehi menerusi teknologi ICT yang merupakan salah satu saluran maklumat yang sangat berguna dan kadangkala sangat berbahaya jika tidak ditapis maklumat darinya. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari teknologi terkini ini adakalanya tidak benar dan adalah merupakan rekaan tanpa bukti yang sah. Kelantan. Faktor pemisahan wilayah juga merupakan cabaran kepada terbentuknya negara bangsa Malaysia.yang lebih menjurus kepada penerangan dan juga pendedahan mengenai sesebuah kaum perlu dijalankan. segala tujuan dan impian yang ingin dicapai akan hanya terkubur. Keadaan telah menambahkan lagi perasaan prasangka yang sememangnya masih menebal. keadilan dan kesejahteraan telah diperdebatkan secara terbuka tanpa rasa hormat kepada sensitiviti etnik tertentu. Apa sahaja yang tidak benar adalah mungkin untuk menjadikannya kelihatan benar dengan adanya professional dalam bidang teknologi ini. hak etnik minoriti. Sabah dan Sarawak masih menampakkan kadar kemiskinan . Tanpa adanya penyertaan dari orang ramai terhadap aktiviti-aktiviti yang dianjurkan ini. Jika dilihat wilayah di luar bandar seperti Kedah. Keadaan ini telah menyebabkan wujudnya perasaan dengki antara kaum yang berbeza di antara kedua-dua wilayah ini.

sekiranya ia berlaku maka kawasan yang kurang maju ini akan lebih ketinggalan kerana kurangnya tenaga penggerak di kawasan tersebut. Sekiranya masalah sosial yang kebanyakkannya melibatkan moraliti ia akan menyebabkan kemusnahan dan kegagalan pembinaan negara bangsa yang diimpikan. Antara masalah sosial yang dapat dilihat adalah penduduk setinggan. namun begitu seringkali juga muncul konflik di kalangan parti-parti komponen yang mungkin akan menggugat kestabilan politik dan seterusnya hubungan antara kaum. sosial dan juga infrastrukturnya. Masalah sosial yang sering melanda negara kita juga turut memberi kesan dan juga menjadi cabaran dalam membentuk negara bangsa yang diingini. Masalah . Pihak kerajaan perlu menyeimbangkan faktor pemisahan wilayah ini agar tidak berlanjutan hingga ke masa hadpan. Manakala wilayah bandar makin pesat membangun tidak kira dari segi ekonomi. Langkah yang drastic perlu segera diambil bagi mengelakkan keadaan ini berlanjutan. Kebanyakan masalah sosial yang terjadi ini melibatkan golongan muda yang akan menjadi tunggak negara di masa hadapan. Penaiktarafan semua wilayah menjadi wilayah yang lebih moden dan juga lengkap dengan infrastruktur adalah perlu bagi mengelakkan wujudnya perasaan dengki-mendengki.yang tinggi. Sudah ada sejarah hitam yang telah berlaku semenjak dari tahun-tahun lalu berkaitan dengan parti-parti politik. Jika dilihat dari sejarah lalu kita perbalahan antara PAP atau Parti Tindakan Rakyat yang mana mewakili kaum Cina dan parti UMNO yang mewakili kaum Melayu memang tegang. pengambilan dadah. Parti PAP ingin memansuhkan hak istimewa orang Melayu yang telah diwarisi sejak dahulu lagi. Ini telah menimbulkan kemarahan orang Melayu kerana mereka merupakan kaum peribumi di Malaysia ini. Kedua-dua parti ini mula bertelagah ketika pilihan raya tahun 1964. penderaan dan pelbagai lagi. Walaupun secara umumnya parti-parti politik ini bergabung. penjenayahan. Ia juga adalah untuk mengelakkan penghijrahan penduduk di kawasan yang kurang maju ke kawasan maju. pendatang asing. Parti-parti politik yang lebih berteraskan kumpulan etnik yang wujud dilihat lebih menjaga kepentingan kumpulan etnik masing-masing. Sekiranya permasalahan sosial ini tidak dibendung pastinya ia akan membebankan negara dan akan memberikan kesan negatif dalam pembinaan bangsa Malaysia yang dinamik dan bermoral. Sekiranya keadaan ini berlanjutan ia akan menjadi lebih meruncing dana akan menyebabkannya sukar untuk dibendung.

Jika dilihat diperingkat sekolah terrdapat pelajar-pelajar dari kaum bukan Melayu yang tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu sedangkan bahasa ini adalah merupakan bahasa rasmi dan juga bahasa harian di Malaysia. Ini adalah kerana dengan mempunyai masyarakat yang berkeyakinan teguh dan tinggi. tindakan kerajaan untuk mewujudkan bahasa rasmi adalah untuk menyatukan semua bangsa yang dapat mempunyai satu kesamaan iaitu bahasa pertuturan yang sama. mereka akan menjadi lebih peka kepada persekitaran yang penuh dengan pengaruh dan juga dunia yang sering berubah ini. . Sekiranya masyarakat Malaysia yang bebas. Jika pelajar-pelajar ini telah didedahkan dengan penggunaan bahasa ini di rumah maka sudah pastilah mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam menggunakannya di sekolah.sosial yang jika dilihat kini semakin meruncing adalah sangat membimbangkan tampuk pemerintahan. Ini telah merendahkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi yang kita ingini. Terdapat pihak-pihak yang berasa malu untuk menggunakan bahasa rasmi ini dalam urusan dan majlis rasmi seperti mesyuarat dan seumpanya dan mereka memilih untuk menggunakan Bahasa Inggeris. Jika ia berlanjutan generasi yang akan menjadi tonggak negara di masa hadapan akan musnah dan tidak dapat membantu dalam menjayakan wawasan kita dalam membentuk negara bangsa Malaysia. bahasa sistem pesanan ringkas (SMS) dan juga bahasa sembang di internet yang sering digunakan oleh generasi muda kini. Terdapat kecenderungan dan kelaziman penggunaan bahas rojak. Sekiranya masyarakat Malaysia ini teguh dan berkeyakinan tidak ada sebarang anasir luar yang akan dapat mengganggu gugat keharmonian negara bangsa Malaysia. Keadaan ini terjadi berpunca dari sikap ibu bapa yang tidak mahu menerapkan penggunaan bahasa rasmi ini sebagai bahasa pengantar mereka di rumah. Kerajaan juga turut berhadapan dengan cabaran untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Melahirkan sebuah masyarakat yang bebas. teguh dan mempunyai keyakinan diri juga adalah merupakan cabaran dalam membina negara bangsa. teguh dan berkeyakinan dapat dilahirkan maka sudah pasti apa sahaja cabaran yang datang sudah pasti akan dapat diatasi.

Setiap kaum mempunyai sekolah yang berbeza dengan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Sistem pendidikan di negara kita adalah berbeza mengikut kaum. Seharusnya kaum-kaum yang berbeza di bawah bumbung negar Malaysia ini harus saling bantu-membantu dan seterusnya bekerjasama dan . Dapat dilihat pada iklan-iklan di surat khabar atau di dalam majalah yang memperincikan keutamaan kepada kaum-kaum tertentu. Kejadian 13 Mei 1969 yang merupakan titik perubahan kepada bibit-bibit perpaduan kaum di Malaysia telah menjalar kesannya sehingga kini. Ini telah menunjukkan dengan jelas bahawa bahasa rasmi negara iaitu Bahasa Melayu tidak membawa sebarang makna kepada masyarakat Malaysia. Walaupun sukatan yang digunakan oleh setiap sekolah adalah sama namun begitu secara fizikal mereka tetap berasingan.Kesimpulan Daripada apa yang telah dibincangkan ini dapat disimpulkan bahawa masih banyak langkah yang pelu diambil dalam membina negara bangsa yang diimpikan. Mereka lebih mengutamakan kepada penggunaan bahasa berdasarkan kaum seperti Bahasa Mandarin atau Bahasa Tamil. Peristiwa berdarah itu akan sentiasa tersemat di dalam hati kaum Cina dan juga kaum Melayu yang akan menjadi duri dalam usaha negara mewujudkan negara bangsa. Selain dari sistem pendidikan diskriminasi dalam iklan pekerjaan dan juga mencari peluang pekerjaaan juga adalah merupakan masalah yang masih berlaku. Terdapat banyak kelemahan yang perlu dibaiki oleh pemerintahan negara jika ingin membina negara bangsa Malaysia. Perbezaan ekonomi yang kini semakin ketara perbezaaannya juga telah turut menyemarakkan lagi perasaan dengki dan juga perasaan bongkak dan sombong di dalam hati kaum-kaum di Malaysia. Bagaimanakah negara kita akan berjaya untuk memperkasakan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sekiranya sistem pendidikan ini masih berterusan. Jika dilihat dari apa yang berlaku sekarang kepincangan atau cabaran yang diperkatakan tidak ditangani dengan baik. Jika ia tidak diseimbangkan maka keadaan ini akan terus berlanjutan dan kaum yang ketinggalan akan terus keciciran dan seterusnya dilupakan. contohnya adalah dalam sistem pendidikan.

. Maka pelabagai usaha dan juga langkah yang drastik adalah pelu dilakukan. Mahukah kita melihat negara Malaysia yang sangat kita cintai terkubur di mata dunia di masa hadapan kelak.mengembleng tenaga dalam mewujudkan negara bangsa. Negara bangsa yang ingin dibina ini bukan hanya milik sesebuah kaum tetapi adalah merupakan milik semua warga Malaysia tidak kira dari suku kaum apa datangnya mereka itu. Adalah perlu untuk setiap ahli masyarakat bersama-sama dalam membantu dan juga menyemarakkan lagi usaha kerajaan dalam membina negara bangsa untuk generasi akan datang.

. Yunus.Rujukan : 1. 2007. Bangsa – Konsep Pembinaan dan Cabaran. 2009. Marzudi Bin Md. Kamus Dewan Edisi Keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka 2. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.