PELAN TAKTIKAL

SJK(C) SUNGAI DURIAN, TG. TUALANG, PERAK. MATA PELAJARAN : Sains KELAS : 3A

Matlamat Strategik 1 : Melahirkan murid yang berminat dalam bidang Sains dan Teknologi. Matlamat Strategik 2 : Melaksanakan Dasar PPSMI yang dititikberatkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif : 1. Mewujudkan suasana yang menarik minat murid dalam mata pelajaran Sains. 2. Meningkatkan prestasi pencapaian murid dalam peperiksaan PKSR. 3. Peningkatan penggunaan Bahasa Inggeris dalam hidupan harian. 4. Semua murid dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS). Perkara Kualiti Kuantiti Strategi Pelaksanaan : Strategi 1. Meningkatkan prestasi pencapaian dalam peperiksaan PKSR. Aktiviti J 1. Latihan bertulis 2. Ejaan Istilah Sains 3. Minggu Sains 4. Kuiz Sains. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / F M A Pelan Tindakan M J J O Tindakan S O N D Guru Sains Guru Sains Panitia Sains Panitia Sains Catatan Bil. 6 18 TOV Peratus 30.00% 90.00% TARGET Bil. Peratus 8 40.00% 20 100.00%

5. Kelas Pemulihan 2. Mewujudkan proses P&P yang lebih menarik. 1. Banyakkan eksperimen semasa P&P. 2. Pertandingan Buku Skrap Sains. 3. Pendidikan di luar bilik darjah 4. Aktiviti berkumpulan. 1. Menggalakkan murid bersoal dan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. 2. Penggunaan Peralatan ICT dalam proses P&P.

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ / / /

Guru Sains Guru Sains Panitia Sains

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

Panitia Sains Guru Sains

3. Memantapkan pelaksanaan Dasar PPSMI.

Guru Sains / / / / / / / / / / /

Guru Sains / / / / / / / / / / /

Disediakan oleh, ________________________ ( )

PELAN TAKTIKAL
SJK(C) SUNGAI DURIAN, TG. TUALANG, PERAK. MATA PELAJARAN : Sains KELAS : 5A

Matlamat Strategik 1 : Melahirkan murid yang berminat dalam bidang Sains dan TeknologI Matlamat Strategik 2 : Melaksanakan Dasar PPSMI yang dititikberatkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif : 1. Mewujudkan suasana yang menarik minat murid dalam mata pelajaran Sains. 2. Meningkatkan prestasi pencapaian murid dalam peperiksaan awam. 3. Peningkatan penggunaan Bahasa Inggeris dalam hidupan harian. 4. Semua murid dapat menguasai Kemahiran Proses Sains (KPS). 5. Perkara Kualiti Kuantiti Strategi Pelaksanaan : Strategi Aktiviti J F M A Pelan Tindakan M J J O Tindakan S O N D Catatan TOV Bil. Peratus 0 0% 17 85.00% TARGET Bil. Peratus 2 10.52% 19 89.48%

1. Meningkatkan prestasi pencapaian dalam peperiksaan awam.

1. Latihan bertulis 2. Ejaan 3. Minggu Sains 4. Kuiz Sains. 5. Kelas Pemulihan / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Guru Sains Guru Sains Panitia Sains Panitia Sains Guru Sains Guru Sains Panitia Sains Panitia Sains Guru Sains Guru Sains /

2. Mewujudkan proses P&P yang lebih menarik.

1. Banyakkan eksperimen semasa P&P. 2. Pertandingan Buku Skrap Sains. 3. Mengadakan Taman Sains di sekolah. 4. Aktiviti berkumpulan. 1. Menggalakkan murid bersoal dan berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. 2. Penggunaan Peralatan ICT dalam proses P&P.

3. Memantapkan pelaksanaan Dasar PPSMI.

Guru Sains / / / / / / / / / / /

Disediakan oleh, _______________________ ( )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful