5.

(Disi dalam 2 salinan – satu salinan kepada penyelia dan satu salinan simpanan pelajar) TARIKH : BI L 1 2 3 4 5 NAMA PELAJAR PROGRAM NO PENDAFTARAN /

Lampiran

(Disi dalam 2 salinan – satu salinan kepada penyelia dan satu salinan simpanan pelajar) TARIKH : BIL 1 2 3 4 5 NAMA PELAJAR NO PENDAFTARAN / KELAS

TAJUK : SINOPSIS :

TAJUK : SINOPSIS :

Diisi Oleh Penyelia Projek Komen :

Nama dan Tandatangan Penyelia Projek

Diisi Oleh Penyelia Projek Komen :

Nama dan Tandatangan Penyelia Projek

Tarikh:

Tarikh:

FORMAT PROPOSAL : Muka Depan Isi Kandungan Tajuk, nama & no pendaftaran, kursus, sesi FORMAT PROPOSAL : Muka Depan Isi Kandungan Tajuk, nama & no pendaftaran, kursus, sesi

1. 2. 3. 4.

Pengenalan – pernyataan masalah, objektif, skop Kaedah merekabentuk/metodologi Jadual perancangan kerja/ carta gantt Peralatan, bahan, kos & cadangan rupabentuk

1. 2. 3.

Pengenalan – pernyataan masalah, objektif, skop Kaedah merekabentuk/metodologi Jadual perancangan kerja/ carta gantt

4. 5.

Peralatan, bahan, kos & cadangan rupabentuk. Lampiran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful