!

 "# $% $'(  &% 

$''(
) 45 9+ 63 5 15 34578249
9
499/12/ 92555555556 *6 , 2 -2 1.2 8/012 6 6 6 05 434 555555555 86 86 -2 1.2 8/012 6 6 05 6
555555555555555555555555555555 92 9 5 15 34578249 47/ 555555555555555555555555555558 0

6 9+ 5 15 34578249 47/ 555555555555555555555555555 +96 -2 1.2 8/012 6 6 05 6
555555555555555555555555555 9 +58249:;6 9+ 92 6 9*6 ;4+49 
4 <84 2 05
499/<14 =5 89 249
555
04
66 556>

012 78249
8 3456 6 8 

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 ) 45*6 , 63 51.2 3456 6 6 05
499/12/ 92 9+ 2 -2 158/012 78249
9 434

E $F% H % ! "# $% $'(' 'G  &% % I($''" JK" $L '
M KK% H
NOPQSTSU V YV R T WXQ ZX[Z\ Q ]P^Q _[V Q XV ZQ PRS]P[]V Q PU Z_S`aa [PT V QOPQ ZaSW^OV _Pa PPWQ efgeh bQ U cd g eid l l ZWYQ h ih p jkh medkfcQWQ Q PQ VTb[SvPPYQ VOQ \ S[PQ ZVPY jkh medkfcQ cd ind eoeid l l V qrstu U TQ U a ZQ YPa T PwbT V Y`[V a vOZba ZWZaSWQ WXQOPQ P[t
-2 89 85 3456 6 012 78249
45 4=˜
7 01 .2
x |}~ ‚‚„€… |‡ˆ†‰Š Š  |‰~ € yz{ € ƒ †‚ ‹†|‰†Œ„‰ŠŽ|‚ŠŠ |} ‰‘|  …†’ |‡ “ ‚€„‡Š”  }”|‰‘… †‰‘†‡‘ …|‡Š Š …‰ ‡„€  ‚ †„ ‹†|‰‚ ‚ „‡†Œ †„ ‹†|‰‚|‡ z{ € €†‰ Š ŽŒ ‰ …|‡Š Š y •–— |}~ ‚ }“ “ ‘

-2 158/012 78249
51.2 3456 6 45 01 .2 7 ™@š 4=˜

›QOPQ ZWYZ[YQ OS[V V SRP[^SWWPTžP]PT PWaŸ Q Pva Ÿ Ta a ZvvP^^Q Ra ^a Z`a œZaSW^Q Q Q Sb\ Qž S_¡ ^QZ_VV¢QSQ S[ WSaZvvP^^Q S_¡ Q¢bP V £ qQ WSa^`RV PWaŸOPQ OS[V V S_¡ QOZa\ V Q Q Q ZWQ Pvaa QWQ Z[PQ Q RvV Qa Z`a œZaSWQ Pvaa Q XOaWSa_P ^`RV PWaV ¤¥ ¦ Q \ V Q YP[Q WXQ [`va Q OS[V V RvV Q^Q §¢S`Q XOavSW^V `^V ^a `[ZTZ`a œZaSW^t ¨a `[ZTZ`a œZaSW^Q [`va Q OS[V V b[S]V \ S[PQ ZVPYQ YPQ YPa T ^Pv`[V¢t£ SU P]P[§a ^Q aQ QOV ^Pv`[V¢Q P^Q a vS\ Za ZQ t›Q _PvS\ PQSSQ S`^Q `^PQSSQ ZW¢Q a vS\ bTvZa ^a `[ZT vS^aQR¢S`Q a œPZT ZWYQ a \ S[QSSQ V PYQ [`va Z`a œZaSW^§a ^¢^a Q OS[V V QOPQ P\ [P^bSW^PQV PQbP[R ZWvP vZWQ Y[Z\ ZavZT¢Q R PYtNOP a\ Ÿ S[\ Q _PQ V T ZRPva Q PwZvaV bZvavZWWSa_PQ PYQ Z^QaV YPbPWYPWaSWQ vS\ _V V SRR S[^Q Q Q\ Q Q WSa OP[PQ VQ^Q Q ZQ WZaSWQ QZva ZaPZvO qrsQ a _Z^PYQ vSWRX`[ZaSW§]ST PQ Q ZQ ^VPQ SWQ V V Q `\ SRYZa [PvS[Y^§vS\ bT a SR^a `[ZT Q PwV¢Q Q [`va Z`a œZaSWQ VP^§ZWYQ OS[V V b[SRT Q ©`ZWaa SR^a `[ZTZ`a œZaSWQ VP^QW]ST Q V¢Q Q [`va Q OS[V V b[SRT V ]PYtªS[ PwZ\ bT QaV bS^^V PQOZaSWT ZQ P§VQ^Q _T a Q ¢Q bP[vPWa SR`^P[^Q S`T [PvSXWV a PRPvaQ OVPQOP ZXPQ Q U YQ œPQOPQ R §U T a [P^aSRa `^P[^Q Z_^ST PT WSQ RP[PWvPQWQ Q QOPQ ^PPQ `a ¢Q YVR V [P^bSW^PQV Pt a\ ¨a `[ZTZ`a œZaSW^Q [PQ aSWZT\ ZV PWZWvPtNOP¢Q WSavSW^V PWaU VOQOP [`va Q OS[V V [P©`V ZYYVV Q Wa Q Z[PQ Q ^a Q a a ^a ZWYZ[YQ OS[V V vSWvPbaZWYQOP[PR [P©`V ZQ XOP[Q TQ t Z`a œZaSWQ Q a S[PQ [PQ OV ^«VT^Pa ¬ eh f­®¨a `[ZTZ`a œZaSW^Q fkdZWQ a fl Q [`va Q OS[V V Z[PQ Q ZTP[WZa]PQSQ OZaOZ^Q YV V a U Q _PPWQ ^v`^^PYQO`^ a R a Z[PQ WQ aSWQSt ¨a `[ZTZ`a œZaSW^Q Z[¯ OP¢Q °V ZYYVV a ±Q [`va Q OS[V V OZ]PQ `a ¢Q OV a YS Z_^ST PT WSa WXQSQ U VOQOPQ VPQ a a [SRT ¦PWP[Za Ÿ t S[Q¦  ›Q^Q Q aV WSaWPvP^^Z[V¢Q [PYQOZa¢S`Q ^a `[ZTZ`a œZaSW^QR¢S`Q\ bT PWa£ q T [P©`V a Q `^PQ [`va Q OS[V V VQ V P\ Q S[Q q² £ žt 

6

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 ) 45*6 , 63 51.2 3456 6 6 05
499/12/ 92 9+ 2 -2 158/012 78249
9 434

´h l ep ¸o ¹ h medkfeoºo µedf­p ¶e· µp ­efl l p ef NSQ S[«Q VOQ [`va Q OS[V V V P[^SWWPTžP]PT PWaŸ §VQ^Q U U a ^a `[ZTZ`a œZaSW^QWQ Q Sb\ Qž QaV P^^PWaZTa V QOZa ¢S`Q OZ]PQ S[XZWV V Q ZWQWQ ^¢^a t›Q OZ]PQ Q PYQ S[XZWV V ZWQ œZaSWZTbT V ¢S`[Q P\ QR¢S`Q WSav[PZa ZWQ œZaSWZT bT R ¢S`[Q bZW¢§_`aU ZWaa a QOV R V V¢§bT ^PPp ZWQS[Q vS\ Q Q QSQP^aa ^Q`WvaSWZTa Q PZ^PQ vOZba »§a ^PvaSW P[Q QOPQ V ¼½¾¿ÀÂÃÄ Å¿ÆÇÈ É½Ã¿ÂÁ Á Ä ¿ÂÍ Á ¿Ä ¾Ä Ê¿ÀË¿ÈÌÈ £ SU Q ^Pa`bQ S[XZWV V Q ZWQ ¢S`Q Q ZWQ œZaSWZTbT YPbPWY^Q a Z^^`\ baSW^® SWQO[PPQ V Î ÏËÐÄ ÈÄ ÑÁȾҾ½ÄÆ ÇÈÆ ¾ÂÀÓÔÄ Ñ˽ÕÖËÑ Á ¾ Ä Ë½Ä È ›Q^Q aV S«Z¢QOZaa Z`a œZaSW^Q V ^a S[Q SWT a ^Q YP_SS«t a QOPQ OS[V V ZY\ WV [Za `^P^Q ¢QOV X`V Î ÏËÐÄ ÈÄÆ ÇÈÆ ¾ÂÀÓ ÔÄ Ñ˽ È Á À ÄÐÀ ÑÁÈÁ ¾ Ä Ë½Ä ÕÖËÑÄÂÄ×¾Ö Ð½¾ ØS`Q WPPYQSQ Q PSWPQW]ST V a £ qQ\ bT PWa V a P]ZT PQ V Q a XPa^S\ V ]PYQWQOPQ V P\ ZaSWQSQ `Za ¢S`[QYPZ^§^S ¢S`Q WSav[V PQ YSQ Q bbT ¢S`[^PTQWQOPQ`a _¢Q RV a R `[PQ WPPYV ZQ V ²\ bT PWa V a `WYSQ WXQ \ WVV P\ ZaSWQSQ ZW V b[SbP[T V bT PWa S[XZWV V Q ZWt \ ¢Q\ P\ PYQ œZaSWZTbT Î ÏËÐÄ Ùн È Á ¾ ¾ÂÀÂÃÄ ¿È ¿½¾Ä ½¾ÂÀÚÄÆÇÈÆ Á Ë½Ä ½¾¿ÛÚÄ Á ÓÔ ÐÜÂÃÄ NOPQ OS[V V ZY\ V ^a S[Q Z`a œZaSWQ WV [Za vZWWSav[PZa a S[XZWV V Q ZWQ SWPt›Q a Q PQOPQ œZaSWZTbT ZT QaOZ^QS _PPWQ YSWPQ VOQOPQ qQPZ\ t Uaa £ a £ q² _Zv«X[S`WYQWR ZaSW žQ V S[\ V › S[YP[QSQ S[«QWQ Q \ `^a`WYP[^a a SQ vSWvPba WQ a U V ž§¢S`Q Q ZWYQU vS[PQ ^® Î É ÝÞ ÄÚǾ ßQ aSW^§¡ Q ¾ÙÀÀ ÜQ bS^VV QS_^§S[XZWV V QP]PT Q vt œZaSWZTT ^§Pa Î É ÝÞ Ä bZ[av`T bS^VV Q V Z[QS_^§bZ[av`T S[XZWV V QP]PT Q vt ¾ÙÀßQ V Z[Q aSW^§bZ[av`T ¡ Q V Z[Q œZaSWZTT ^§Pa NOPQ ZX[Z\ Q a WPwabZXPQ a ba a YP\ SW^a PQOPQ ZaSW^OV _Pa PPWQ ZWYZ[Y YV SWQOPQ Q ZaP\ ^QSQ [Za a [PT V bQ U ^a Z`a œZaSW^Q ^a `[ZTZ`a œZaSW^t¨bPvVV T Qa^OSU ^Q OP[PQOPQ PWY^Q OS[V V ZWYQ [`va Q OS[V V Q RvZT¢§VQ U a SWPQ ZWY a Sa _PXV OPQ OP[Q W^t

012 78249
8 3456 6 8 

³

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 ) 45*6 , 63 51.2 3456 6 6 05
499/12/ 92 9+ 2 -2 158/012 78249
9 434
à ^P[^PT ^QOPQ[ Q Pva a a ZW^ZvaSWQ Ÿ  a PwPv`a ]V V vSYPQNá QSQ PQ Z® âtã PW`Q O Q bZa ätN¢bV V a a ZW^ZvaSWQ Q WXQWQOPQ[ V vSYP stáQ Q b[SX[ QOZavZT^QOPQ[ Z\ a Q T a a ZW^ZvaSWQ Y¢WZ\ V T V a b[ Z\ Q V vSYPQ vZT¢QWQOPQ SX[ vSYP

› ^Q Øé¨ å¥ å SQ OS[V V Z`a œZaSW a Ná Q Z[ OPQ ZWQ PZ vOPv«^Q Z]ZVZ_T Z[PQ T Pt Q PW`æ \

NOPQ V ZQ NáQ^Q bZ[Z\ Pa § P[ [ PbS[aQ ZT Q vt §YV SX§Pa žSP^Q `^P[OZ]PQ Q ¨çN襞éQS[a Ná Q R QOPQ S[QOPQ a `WYP[T WXQ ¢V Ná ê ¨¢^a Q P[ V P\ YPa \ WP^ ]ZT SWQ OtS_¡ t `P^Q Z`a Q Pva

à ^P[[PvPV P[[ Q ]P^Q S[ \ P^^ZXPQ WXQOP¢ ^Z¢V a Z[ WSaZ`a V PQ Q OS[œPYt

å¥

Øé¨

ùúíðûïüôõòíï üðííÿì î ý þî ø

Øé¨

žSP^QOP a NáQ V a YPRWVSWQ OZ]PQ Z`a Q Pva ZWQ OtS_¡ Q Vê SWQa åQ ¥

à ^P[[PvPV P[[ Q ]P^Q S[ \ P^^ZXPQ WXQOP¢ ^Z¢V a Z[ WSaZ`a V PQ Q OS[œPYt

å¥

žSP^Q `^P[OZ]PQOP Q a Q [ Q vS[ PvaZvvP^^Q QOPQ SRa Z`a Q PvaZWYQ `P^ OtS_¡ Q ]ZT QOZaZ[PQ WX a Q _PV Q vOPv«PYê

Øé¨

¥ _¡ Q PvavOPv« V ^`vvP^^R t ^Q `T

Øé¨

ž SP^ a b[SX[ OPQ Z\ T vQWvT SXV V `YPQ ZYYVV Q Ot aSWZTZ`a Q vOPv«^ê

å¥

ëì ï íîðñòï íóíðôõ ö÷ø íï

0ñðúï úøü12 ï ü3î 4íÿï ñôõ ï íðõþî ñ4 ý üïúíïü3ý 6ý51íï òõ õ 5 ðï 5ï ðúíðûíÿø

à ^P[ vZWQ ^Q ZvvP^^Q OZaa U QOPQ b[ Z\ \ P[OZ^Q YPYa SX[ Q YPvV QOP¢ Z[ ZTSU PYQSQ VQOP¢Q PQ T a ^PPQRa bZ^^ ZTQ TvOPv«^t

Øé¨

žSP^ `^P[OZ]PQOP Q a Q Sb[Za Zbb[ V P Z`a ê Ot åQ ¥

7ö÷89÷
9ï ÷ëö
÷ö 87 7ö
ëùöë
÷ï ÷ëö
÷ö 87 
A

S^^V PQ [ Q P^^ZXP§S[YZa _T P[ S[\ Q Q Z \ Z¢Q RTP[ a SWT ^OSU Q _PQVa PYQSQ ¢Q a a QOP¢Q Z^«^QOZaa OZ]PQ ZvvP^^QSt a à^P[vZWQ Q ZvvP^^Q OZaa b[ Z\ \ P[Q U QOPQ SX[ OZ^Q YPYQOP¢Q ^PPQRa YPvV a vZWQ VQOP¢Q bZ^^Q PQ ^S\ vOPv«^Q R T Sa ^t ZWYQZV^Q OP[ 

÷
@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 ) 45*6 , 63 51.2 3456 6 6 05
499/12/ 92 9+ 2 -2 158/012 78249
9 434


ëùöë
÷ï ÷ëö
÷ö 87

÷
›a ^QOP Q b[SX[Z\ QSXV T v Q vOPv«V ZQ S_¡ QW WXQ žQ PvaV a Q ZWWP[a Q Q Pva Øé¨ OPQ\ QOZaž S_¡ ^ Z[PQ vOPv«PYQ V vP[ ZV WQ a W Q Náê 

å SQ OP[vOPv«^Q R \ PYt Sa Q bP[ S[ Q à^P[bZ^^P^Q TvOPv«^t Q ZTQ ¨a `va ZTZ`a Q [ `[ Q OtvOPv«Q Q V PYt WSa°Zva]Za ±

å¥

NZ_T Nà á Q VT_PQ PQ U TQ vOPv«PYt

å SQ OP[vOPv«^Q R \ PYt Sa Q bP[ S[ Q à ^P[Q bZ^^P^Q TvOPv«^t ZTQ

å¥

žSP^Q a `^P[ OPQ \ Z^a Q [ T vSWa W P[YVPva¢Q ZV Q PWa ¢QWQ ZWQ [ V NàáQ a Q Z PVOP[]V Qa TW«QSQ bS^VV QS_§S[ V^QV a ZQ aSW§¡ Q X Q aQ vtS[\ ZW`ZT¢ `WV§Pa Q Q T Q P[ PWa PYQ a Pê OP[

Øé¨ éWa ¢QWQ [ V NàáQ^Q WXQ Pva V _PV YPa PYt

é[ S[ [ t å SQ ZvvP^^t ŸRZTQ ›Q TvOPv«^QZV  RT

å¥

žSP^Q a ž Q SRT OPQ b[ VP QV PYQWQNàáQ T^a V Q XV `^P[Zbb[Sb[Za ]PQ Q VP Q ZvvP^^QSQOPQ S_¡ ^Q a a žQ Pva vOPv«^QWQOP Va Q SX[ b[ Z\ QSXV T vê

Øé¨

à^P[bZ^^P^Q Q vOPv«^t à^P[vZWQ Q PwPv`a N᧠PQ S[ZvvP^^Q OZaa b[ Q U QOPQ SX[Z\ P[ OZ^Q YPYQOP¢Q ^PP YPvV a vZWQ VQOP¢Q ^S\ PQ QOPQ Ra bZ^^Q SRa žQ vOPv«^Q R T ^S\ Pt ZWYQZVPYQ

NOV ^PvaSWQ ^Q V YP^v[V a ^bPvV Q OS[V V ¢S`Q YPRWPQWQ _P^QOPQ ZTZ`a œZaSW^Q vZWQ V V P[^SWWPTžP]PT PWa Q Sb\ Ÿ §V ZYYVV a a _Z^V ZvvP^^Q OS[V V YV ž QWQ aSWQSQOPQ vQ Z`a œZaSW^Q ^v`^^PYQWQ OP[Q V Sa vOZba SRa ^ P[^Q QOV X`V YP_SS«tu OPWQ PQ S`^T \ PWaSWPYQ vQ Q U b[P]V ¢Q V _Z^V ZvvP^^Q OS[V V Q PQ P[PQ P[[V Z`a œZaSW^§U U [PR WX a a R V V¢Q SQOPQ`WvaSWZTa b[S]V _¢Q V a X[S`b^Q a [Q YPYQ Zva]V¢Q ZWYQOPV Zbb[Sb[V PQ Za XPWP[Za b[SRT PYQ VP^t NOPQ OS[V V b[SRT vSWa QOPQ¢bP^Q Q Zva]VV a Q Z`a œZaSWQ VP^Q [STa a SRqrsQ V aP^QOZa`^P[^Q bP[R t vZWQ S[\ áQ VPQ b[SRT `^`ZT¢Q ZV ZQV Q Q OS[V V a §R PwZ\ bT T vSWa W^Q T^aSRZ`a œZaSW^QOZaQS[Q P® Î èSWa ^Q [ST ZvvP^^QSQ a ZvvS`WaWXQ bP[^SWWPT[PvS[Y^ V S[Q Q Î žV Za U OV V Sa va P^Q vOQWR ¢bP^Q `^P[^Q U S[«Q VOV qrs vZWQ U a WQ Î › ]ZTYQ ^Q V Zv[S^^QOPQ bT PQ ¨¢^a a vS\ Pa qrsQ P\ áva]V¢Q V a X[S`b^Q a [Q OS[V V b[SRT vZWQ Z^^V ZWYQOPV Z`a œZaSWQ VP^Q _PQ XWPYQSQ a `^P[^§S[XZWV V Q œZaSWZT `WV^§¡ Q bS^VV Q [PT V a QS_^§S[Q aSW^tNOPQ ZaSW^OV _Pa PPWQOPQ bQ U a S[XZWV V Q Pva SRbS^VV ZWY œZaSWZTS_¡ ^Q Q aSW^Q Zva]V¢Q V a X[S`b^Q _PQ V a [PT V vZWQ ^PPWQWQOPQ ZaSW^OV V Sa Ÿ b^QWR ¢bPQ U VOQOPQ ZaSW^OV a SR Q a a [PT V bQ¢bPQ t

012 78249
8 3456 6 8 

B

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 ) 45*6 , 63 51.2 3456 6 6 05
499/12/ 92 9+ 2 -2 158/012 78249
9 434

u PQ VTWSaPT U TQ Q Z_S[Za R OP[Q V Sa Q^a PQ`[a SWQWR ¢bPQ Ÿ ZWYZ[YQ VP^ Q b[SRT §_PvZ`^PQ U Z^ Q S[V WZT¢Q XWPYQSQ T Q a TW«Q ZW`ZT¢Q PYQ VP^QSQ bS^VV XV T YP^V a ZTSU ¢S`QSQV \ T v[PZa b[SRT a ZQ aSW§ S[XZWV V Q aQ ¡ Q VOQOPQ QOPQ V a X[S`bQZRP[Q WXQ OS[V V œZaSWZT`WV§S[QS_tu a a ¦§a Zva]V¢Q Ÿ a OZ]V Z`a œZaSW^ Z^^V XWPYQSQaQ^Q a V V XPWP[Za Q OPWQaV XPWP[Za Qav[PZa b[SRT Q SU QOP^PQ VP^Qa PYtu VQ^Q PY§VQ P^Q VP^tå a b[SRT V v[PZa Z[PQ QOPQ PQ \ ZW`ZT¢Q PYQ VP^Q a P^Q fkda ^Z\ Z^Q T v[PZa b[SRT P]PWQOS`XOQ vZWQ VT^PPQOP\ ¢S`Q ^aTQ a V Å Qb[SRT \ ZV PWZWvP Q QOP¢Q WQ Ÿ VPQ Wa t`aa vZWWSa_PQ ZV ZV ZW¢U OP[PQ ^PQ Q \ Wa WPYQ PT PwvPbaV QW a bZ[av`T Zva]V¢Q OPQ V Z[Q V a X[S`btá^Q QWR ¢bPQ YSP^Q Q Q ^`vO§V Sa Q WSa^P[]PQa S[V WZTb`[bS^P V^Q XV Q ZWYQ^Q Q[PZa a ^Z\ PQ Z¢t V WSaa PYQOPQ U ›Q^Q Q b[P[P©`V a a Q `^PQWR ¢bPQ V S[YP[QSQ V Sa Qž aV WSaZQ ^VPQOZa¢S`Q V Sa QWQ a `^PQWR ¢bPQ Ÿ b[SRT t VP^  › Sa Q T ^Q a v[PZa ZWYQ ZV ZV ^a `[ZTZ`a œZaSWQ VP^tNOP WR ¢bPÄ ZTSU ¢S`QSQ PQ \ Wa WQ [`va Q OS[V V b[SRT Q b`[bS^PQ Q [`va Q OS[V V b[SRT V a [P^a vaZvvP^^QSQ V Z[Q Pva V žt SR^a `[ZTZ`a œZaSWQ VP^Q^QSQ [V Q a bZ[av`T S_¡ ^QWQ NOP^PQ [`va Q OS[V V Z[PQ S[PQ [V V a U OZa^a ^a `[ZTZ`a œZaSW^Q \ [P^a va]PQOZWQ Q ZWYZ[YQ OS[V V SRP[ Z`a œZaSW^Q R Z^QOP¢Q ¢Q [va_Z^PYQ S_¡ Q¢bPt a SWT [P^a V Q SWQ Pvaa ¨a `[ZTZ`a œZaSWQ VP^Q [ST_Sa a S_¡ ^Q `^P[^Q ZWYQOPQ V aP^Q [`va Q OS[V V b[SRT vSWa Q OQOPQ Pva žQ ^PPQ a Zva]VV ž `^P[^Q `WYP[a U OPWQ S[«V U VOQ Z«PQ U WXQ a S[XZWV V bT Q ^a `[ZTZ`a œZaSWQ VP œZaSWQ ZW^táQ [`va Q OS[V V b[SRT vSWa W^Q T^aSRZ`a œZaSW^§bT ZW¢a WXQ ^PQV PYQWQOPQ VPtØS`Q Z¢QWvT ZW ZV ZQV Q Q OS[V V Q `^Q OV PT T^a V a b[SRT Q \ V `YPQ `WT\ VPYQ _P[Q Q OS[œZaSW^QWQ b[SRT ZWYQ V a W`\ SRZ`a V V V SWPQ VPQ ZbbPWYQ [`va Q VP^QS ^a `[ZTb[SRT a S[XZWV V Q a Q aSW^§¡ Q a Ÿ ^a œZaSWZT`WV^§bS^VV QS_^§S[QZ^«^QS[Q ZWYZ[YQZ^«^§VQ vS\ bZW¢Q a QR¢S`[Q `^P^ u S[«RSU   T t NOPQSTSU V PwZ\ bT PwbT W^Q Q [`va Q OS[V V vZWQ `^PYt R T WXQ PQ ZV OSU ^a `[ZTZ`a œZaSW^Q _PQ L "  èS\ bZW¢Q OV bPSbT a áQ [P^Q PQO[S`XOS`aa U S[T Q QOPQ YtéZvOQ RvPQ ZWZXP^Qa SU WQ SRV \ V^Q SbP[ZaSW^téZvOQ RvP V Q SRV YPvV U OPa WPU Q aSW^Q v[PZa Q YP^Q OP[Q bS^VV Z[PQ PY§vOZWXPY§S[Q ^vSWaW`PYtá^Q Q SRV \ `^aOZ]PQOP Q YV V Q ^`vO§PZvOQ RvPQ Q a Z_VV¢QSQ PQ vOZWXPQ aSW^QR PwZ\ bT QWv[PZ^PQOPQ SRZQ aSW V a qrsQ P\ t Ta a v[PZa ZWYQ bS^VV ŸS[Q P§V a bZ¢Q Q bS^VV QWQOPQ ¨¢^a £ SU P]P[§ZWQ RvPQ^Q QSQ Q SRV V WSaa OZ]PQ ZvvP^^QSQ PQ vOZWXPQ aSW^QS[Q OP[Q RvPt a v[PZa S[Q bS^VV R ZWSa SRV › a ^Q QaV bS^^V PQ_Z^PYQ vS\ bZW¢Q ^Q V WQOV vZ^P§VQ^Q _T Ÿ SWQ á vSWRX`[ZaSW a QOPQ ZWYZ[YQ OS[œZaSWQ Pva V QOZaa ^a Z`a V V S_¡ ¤¥ ¦Q Z¢Q Q ^`RV PWaa b[S]V a [P^a V V a Q bZW¢Q WSU Q [P^t¨a `[ZT \ WSa_PQ RvV QSQ YPQOPQ [vaSW^QOZavS\ áQ YP^V Q [`va Z`a œZaSW^Q _PQ OS[V V vZWQ `^PYQSQ a ZYY[P^^QOV a SR[P^a va]PWP^^tŸRWSaQ qQ Z¢Q a ^Q¢bPQ Q [V V Q›Q §£ \ WPPYQSQ vSWRX`[PY a _PQ V PWS`XOQSQ T Q Z`a œZaSW^QSQ S[«Q VOS`aOZ]V a `^PQ [`va Q OS[V V   a ZTSU ^`vOQ OS[V V a U U a Q WXQSQ ^a `[ZTZ`a œZaSW^t ¨a ZWYZ[YQ OS[œZaSW^Q YV V ^OQ OV `^P[^Q Z`a V V vZWQ ^aWX`V U vOQ OZ]PQ ZvvP^^QSQ aSW^§_`aWSaU OV °bZ[av`T a bS^VV Q Q Q vOQ V Z[± bS^VV Q [`va Q OS[V V Z[PQ\ bT PWa V ZYYVV a a ^a aSW^t¨a `[ZTZ`a œZaSW^Q V P\ PYQWQ aSWQSQOPQ ZWYZ[YQ OS[V V a Z`a œZaSW^QS YPa V U OV bZ[av`T bS^VV Z[PQ P[\ WPQ vOQ V Z[Q aSW^Q ZvvP^^V Pt _T 

>

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 ) 45*6 , 63 51.2 3456 6 6 05
499/12/ 92 9+ 2 -2 158/012 78249
9 434

áWSa U Z¢Q [`va Q OS[V V vZWQ `^PYQ^Q R T ^t OP[Q ^a `[ZTZ`a œZaSW^Q _PQ V Z^QSTSU L "  › ZXV a R T V S[XZWV V \ WPQOPQSTSU WXQ œZaSWZT ^a `[PQ ^OSU QSQOPQ XOa [`va Z^Q a a [V t å Sa a ® PQOZa ÎÉ Q [Pb[P^PWa ZWQ ^Q S[XZWV V œZaSWZT `WV a ÎÅQ [Pb[P^PWa ZQ aSW ^Q bS^VV

å SU Q\ ZXV U PQ ZWaa XV ZvvP^^ V WPQ U QSQ ]PQ ^`vOQOZaZQ vZWQ ¢Q ZQ V a Q `^P[Q SWT ^PPQ bS[aSW SRa S[XZWV V Q [`va ZWY QOPQ œZaSWZT^a `[PQ \ ZV ZV SWT a bS[aSWQ vZWQ Wa WQ ¢QOPQ V OPQ ^PPt á^QWQOV ^v[PPW^OSaQ ZQ V a ^Q §^`vOQ `^P[ U S`T SWT _PQ PQSQ a Å YQ ¢Q Z_T a ^PPQOPQ S[XZWV V Q aZWYQ œZaSWZT`WVQ S[XZWV V œZaSWZT `WV^QOZagl o Q a a Q hµnd [PbS[aa a Å QSQOPQ S[XZWV V Q aQ OP[\ S[P§a œZaSWZT`WVtª`[a QOP¢ ^OS`T SWT _PQ PQSQ bS^VV YQ ¢Q Z_T a ^PPQ aSW^ a Q OZa[PbS[aYV T a a Å Q [Pva¢QSQOPQ S[XZWV V œZaSWt ¨`vOQVa WXQ Q OZavZWQ ^PPWQ RTP[V SRU Q _PQ ZWY \ ZV ZV V U OZa^a `[ZT Wa WPYQ^Q Q [`va Z`a œZaSW^Q OS[V V b[S]V Q U PQ VT YPtá^Q U T ^PP§ZTOS`XOQ Qa `^P[^Q ]V QOP^P vZWQ PU a S[XZWV V Q a QOP¢Q SWT œZaSWZT`WV^§a vZWQ ¢ \ ZV ZV ^S\ Pt Wa WQ › a PwZ\ bT _PT §U PQ ZWaa WQOPQ PQ SU Q U QOP `^P[QSQ Z_T a \ ZV ZV a a _PQ PQSQ Wa WQOP S[XZWV V Q a ÅQ a œZaSWZT`WVQ ZWYQOS^P a Q OZa[PbS[aYV T a V§_`aWSaa Q [Pva¢QSQaQ Q QOP S[XZWV V Q aË¿½ÛÄ Ä ½ ˽ œZaSWZT`WVQ ËÖ!Á¾ÙÀ Üt
012 78249
8 3456 6 8 


?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

NSQ ^a `[ZTZ`a œZaSW^Q WPPYQS® `^PQ [`va Q OS[V V ¢S`Q a ât ã ZV ZV ^a `[ZTZ`a œZaSWQ VP^QWQOPQã ¦QvZWQ ZvvP^^PYQ ZQZ_T "ÌÔ  Wa WQ [`va Q OS[V V b[SRT V a › Ÿ _PQ ]V a PQ t ät ¤V a ^a `[ZTZ`a œZaSWQ VP^QSQ S[XZWV V Q PvaŸ bS^VV R PwZ\ bT ]V W«QOPQ [`va Q OS[V V b[SRT a ZWQ œZaSWZTS_¡ QZQ aSWQS[Q PQ Z V Sa   WR ¢bPQ t st q`WQOPQ a b[SX[Z\ Q %#& '()Qa Q P[\ V U OV `^P[Q Z^a [PvS[Y^Q VT_PQ R PY  #$ ŸOZaYPa WP^Q vOQ \ P[Q U TQ PRPva t › a R T V ^a Q PQ WQOPQSTSU WXQ Pb^§U ^OSU Q OV ^a `[ZTZ`a œZaSW^Q YPT]P[PYQ VOQOPQ ¨¢^a §Z^Q PT U vOQ [`va Q OS[V V Z[PQ V U a a qrsQ P\ Q U T Z^Q QSQ PQ Q OSU a v[PZa WPU SWP^t

* % ' '% ! "# $% $' &% I$+%( "
ØS`Q YPRWPQOPQ [`va Q VP^Q ^Paa b[SRT `bQWQ À Á ÂÃQ VOQOPQ P[b[V › ¦t vZWQ V a ^a `[ZTb[SRT ZWYQ QOP^PQ VP^Q V ¼ÐÜ ËÆ ÊÁ U a a éWa ^PQã ât › a ¼ËÆ Æ¿ÂÛQV Y§PWa WQOPQ RPT Q P[ a [ZW^ZvaSWQ V ,-./Q vOSS^PQ ¾ ZWYQ 0ÂÀ ½ Ÿ vOSS^PQ ÜÄ Q Á Ü S[Q "ËËÈ 1 Ðܾ Ü 0ÂÃÁ ¾ 1 Q ËÆÁ Âà ¾ ½Q ¼ÐÜÀ ÊÁ t

ät èOSS^PQ Á ¼ËÂÀÂоt

›Q OZ]PQ [PZY¢Q a R¢S`Q ZT [PZYQOP ¼ÐÜÀ Á ÂÃÄ ¾ÑÜS[Q WSaU ZWaa ^PP ËÆ ÊÁ 2 Q YSQ Q QSQ a ^Q OV ^v[PPWQ a\ PQ PWa a PZvOQV ¢S`Q P[QOP › ¦§¢S`Q vOSS^PQ ÇÄ×Á Á Ö Ð½ ã Q vZWQ ÅÕÁ À ÜÄÂÄÐÀ ¾t NOPQ ^Q _PQ T P[Q WPU vZWQ [PZYQZa SWt
6 23 6 

8

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

³

›Q OZ]PQ Q R¢S`Q WSaXPWP[Za a PYQOP éWa ^PQã ¦§¢S`Q `^aYSQ _PR P[b[V › Q \ Q ^SQ S[P b[SvPPYV WXt st èOSS^PQ ÁÇÈ 0ÂÀ ½Ç½Ü¾4 6t ! Ü ¿ÚÄ ¾ Á Ä5

B

NOV ^Z\ bT éWa ^PQã ¦Q Z¢Q RP[ ^Q PQ P[b[V › \ YVR R Q éWa ^PQã ¦t [S\ ¢S`[Q P[b[V › 7t ¨PT QOPQ ½ Pvaa ̾ ÜËÂÂ¾Ä ¿Â¿Ã¾ ÂÀ È5 ƾ TWPt V 8t èOSS^PQ 09Ç¿ÂÛ: È ¾Q vTv«QOP ÙËÈ¿ÇÜ S[Q V a WSYPQWQ[SWaSRa YP^V vZa V R Q QOPQ [PQ PXS[¢ a PwbZWYQOPQ P[Z[vO¢t SQ a OV

A

012 78249
8 3456 6 8 

3

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

<t éwbZWYQOPQ P[Z[vO¢Q WQS a OV YSU a ÅÀ ÐÙÀ ¿ÈÐÀ Á Á Q a ½ н Ä ×˽ʿÀËÂtà^PQOP bZa ̾ OQ ½Ü˾È!¾Ò¾È Ä ËÇƾÂÀ1 Q Á Ä ¿Ü٠žÀÁ 1 Ä ×˽ʿÀË ÀÂÃÜÄ ÐÀ Á Á 5 ¿Â¿Ã¾Æ¾ÂÀ1 Ä ½ н Ä ÅÀ ÐÙÀ ¿È ÐÀ Á Á ×˽ʿÀËÂÜt t èOSS^PQ ÙÐÀ WPwaa 5 ¿Á ¿Á 09¾ ¾Q QSQ ÂÀ  ÜÀ н¿È¿ÐÀ Á Á ǽËÖÈÜ=S[ ½ÐÙÀ Ä ×˽ʿÀËÂÄ Á¾ Ä PWa a P[Q[ZW^ZvaSWQ V //,-p vOSS^P ZWYQ 0ÂÀ ¾½>

> 

ØS`Q WSU QWQ Z[PQ V ¼×¿Âþ5 ËÛ¾R Ä QS[ \ ZV PWZWvPQ PU Q Q [`va Wa ]V SR^a `[ZT Z`a œZaSWQ VP^t OS[V V b[SRT »t NOPQ ×˽Á Á ǽËÖÈ _`aSW ÐÀ Ê¿ÀËÂÄ Á¾ÜQ a `WYP[Q ¿ÒÁ Á ^OSU ^QOPQV Q 2 ÿÀËÂQ a T^aSR PwV V ^a `[ZTb[SRT V ¢S`[ ^aWXQ [`va Q VP^QWQ ^¢^a t¨áQ V Q ZQ Z`T§ P\ Q YPT]P[^§Z^Q YPR a R]PQ [`va Q VP^Qa a V ^a `[ZTb[SRT ŸOS^PQOZa _PXV U VOQ t WQ a ??  @t NOPQ ×˽Á Ä Á¾Q `\ WQ ÐÀ ÊÍ̽ËÖÈ vST ^OSU ^ a a OPQPvOWV Q PQ QOPQ [`va vZTWZ\ SRa ^a `[ZT ³ b[SRT VPt âAtNOPQ ×˽Á Á ǽËÖÈ vST W ÐÀ Ê¿ÀËÂÄ Á¾Q `\ ^OSU ^QOPQSWXQPwaSRa a T a Q QOP ^a `[ZTb[SRT [`va Q VPt âât??Q T ^Q ZTSU `^P[^QSQ PU Q TS_¡ ^ a ]V ZTQ Pva V ZTQ ZWQ SW^QOZa\ Z¢Q ^a WQ TbT ]P[^V a Q PwV V a ^¢^a =ZWYQ ]P^QOP\ WQOPQ P\ Q XV a Z_VV¢QSQ S[\ Q Ta Zva]VV Ta a bP[R ZTQOPQ V aP^ R žQ Pva V a bT S[Q S_¡ ^QWQOP^PQ ZW^t 

A 8

3 6 

; 

;

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

âät??BQ T ^Q ZTSU `^P[^QSQ PU QOP a ]V a S_¡ ^QWQ ZWQ SWQ ZWY Pva V bT ]P[^V Q bP[R Q Ta Zva]VV U VOQ S[\ ZTQOPQ V aP^Q a ž S_¡ ^QWQOV bT Pva V a ^Q ZWt âst??BCQ T ^Q ZTSU `^P[^QSQ PU QOP a ]V a S_¡ ^QWQ ZWQ SWQ ZWY Pva V bT ]P[^V CQ bP[R Q Ta Zva]VV U VOQ S[\ ZTQOPQ V aP^Q a ž S_¡ ^QWQOV bT Pva V a ^Q ZWt â7tNSQ PQ WPU Q [`va Q VP§ v[PZa ZQ ^a `[ZTb[SRT vOSS^PQ ¾ÑÄ ½¾Üt 2 ¾ÂÀ Á žSQ Q Q `^PYQ a `^PQ QOPQ S[YQ OS[œZaSWQ VPt ›Q eDcko µo WSaXPavSWR _¢QOPQ SRa U °Z`a V V b[SRT ±QaOZ^Q id fkd f­QSQ U VOQOPQ S[YQ OS[V V b[SRT Z^Q jl a YSQ a a U °Z`a œZaSWQ VP±Q `^PYQWQOPQ Q QOPQ P\ t V a [P^aSRa ^¢^a ªV Q ]PQ ^a `[ZTZ`a œZaSW [^aXV ¢S`[Q [`va Q OS[V V b[SRT ZQ P® VPQ WZ\ â8téWa a a P[QOPQPvOWV Q PQS[QOP vZTWZ\ R a ^a `[ZTb[SRT V ÐÀ Á [`va Q VPQWQ ×˽ÊÍ Ì½ Á¾t ËÖÈ 

NOP[PQ WSQ [vaSW^Q a Z[PQ [P^a V V SWQOP ÐÀ Á Ä ËÖÈ a ×˽ÊÍ̽ Á¾QPvOWV Q P§_`a vZTWZ\ Q ¢S`Q S`T _PQ V a v[PZa ZQ U YQ U ^PQSQ PQ XSSY WZ\ V vSW]PWaSWQS[Q vS\ bZW¢t WXQ V R ¢S`[Q â<téWa ZQ V V a QS[QOPQ P[Q YP^v[ba]PQPwaR a WPU ^a `[ZTb[SRT V ÐÀ Á Á [`va Q VPQWQ ×˽ʿÀË ǽËÖÈt Á¾ âtèOSS^PQ Å¿Ò¾t 

B 

>

012 78249
8 3456 6 8 

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

â»téWa ¢S`[Q P[Q vOZWXPQ [P©`P^aWZ\ PQW Q V Ô¾EÐ¾Ü t À â@tèOSS^PÄ Á Í ¼ËÂÀÂо 
8 3

äAt¨PT QOPQ Q VPø Pvaa WPU b[SRT äâtèOSS^PQ ¾À È?¾Ò¾ÈWPwaa ! ¿ÁÄ Q QS ²FÐÀ ÁÚÄ ËÖÈÄ ÂÀ ² ×˽À ǽ Á¾Æ¿Á ¾Â¿ÂÙ¾t
6

6; 

6

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

äätèOSS^PQ ¾ÑÄ ½Á 2 ¾ÂÀ ¾Üt ¥ WQOV ^v[PPW§U PQ V R U OZa a ^Q Q YPRWPQS[Q bZ[av`T S_¡ QOV ^a `[ZT V Z[Q Pvaa ^Q [`va Z`a œZaSWQ VPQ ]P^Q OS[V V b[SRT XV ZvvP^^t

66

ästT a v`[^S[QWQOPQ Á¾QV Yt ZvPQOPQ V a ̽ËÖÈ RPT ä7tèOSS^PQ Á ¾Ä ½¾Üt ÇËÜÜÝÈ ¾ÂÀ Á ã Z«PQ ZV ¢S`Q vP[a WQ vOSS^PQOPQ P a ^Z\ WZ\ PQ V a ^a _PR Z^QWQOPQ PbQ S[Pt

6A

012 78249
8 3456 6 8 

³

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

ä8t¨PT QOPQ Q [`va Q VP Pvaa WPU ^a `[ZTb[SRT R QOPQV t [S\ a T^a ä<tèOSS^PQ ¼ËÇÚÍ

6>

6B

ätØS`Q WSU Q V a ^a `[ZT vZWQ YPRWPQOPQ [`va Z`a œZaSWQS[QOPQSTSU V OS[V V R a R T WX Z[PZ^® ÎÌÈ Ò¾ Á ¿ÂÄ ½ÜË 63 ÎÉ ÝÞ ÄÚǾ ¾ÙÀÀ ÎÉ ÝÞ Ä! ¾ÙÀ4 Î5 ¿Á t ÂÀ Î0Ò¿È Á Ç¿À пÀËÂÄ × ÎÅÀ ÐÜÄ Ë½ ¿À Ò¾ÙÀ Î! ¾ÇÀ × ÎÅÁ àÎ"Á Ǿ½ËÛ Æ¾Ä Á ÎGÐÂÙÀËÂÄ ËÛÐÈ Á Æ ¾ ä»tèOSS^PQ a b[SvP^^QOPQ Å¿Ò¾QSQ a ¼×¿Âþ Ô¾EÐ¾Ü Ä Ð¾½ÚQ V ÀH U WYSU t ä@tèOSS^PQ ×˽Á Á ǽËÖÈÜt ÐÀ Ê¿ÀËÂÄ Á¾

68

6 

A

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

IJ KL é]ZT V bZa `ZaSWQ O^ ¨a `^Q S[ Za ]Pva

MNOP S LQLRTQ ØS`Q ^bPvV¢Q P]ZT V bZa a YPa V a Q vZWQ R ZWQ `ZaSWQ OQSQ P[\ WPQOZa`^P[^Q SWT Z[PQ ¢ Z`a œPYQSQ OS[V a ZvvP^^Q Pva ZT ZQ ZV \ PW`Q Otu OPWQ S_¡ ^Q SWXQ vP[a WQ bZa Q ¢S` `^PQ P]ZT V bZa Q \ `^avS\ bT PQOPQ Pva› RPT ZWQ `ZaSWQ O§¢S`Q Q Pa a S_¡ QžQV Yt ØS`Q ^bPvV¢Q ^a `^Q S[QSQ P[\ V a Q `^P[Q ¢Q vZWQ R ZQ Za ]Pva a YPa WPQOZaZQ SWT OZ^ ZvvP^^QSQ Pva U OS^PQ ZaSW^OV V Sa [PvS[Y^Q a S_¡ ^Q [PT V bQWR ¢bPQ OZ]PQ Z bZ[av`T ^a `^§R PwZ\ bT Q ZWWPYQ Zva]PQ Za QCQ PZW^§V V Z[Q Za QS[Q P§bT S[Q V ^a `^tŸ \ QW a ^Q Q ZWYQU SQ WSaa PT   OV vZ^P§SWPQ a ZWYQ QU ]Pt ØS`Q ^bPvV¢Q YV Z¢Q OQSQ P[\ V U OZaT QWQ vZWQ R ZQ ^bT YPba a YPa WPQ QP]PTV Z OV P[Z[vOV Q [`va ZQ \ Z¢Q vZT^a `[PQ `^P[Q ZvvP^^t NOPQ `^Q \ V ^V YPa V VQ XSQ S[Q WQWQOP bT ZWYQ W`^Q XW^Q P[\ WPQR¢S`Q `bQ YSU V a ^a `[PQ[S\ Q bZ[av`T bSV QUr²V P©`V PWaa `brYSU Wt [`va R ZQ V Z[Q WaŸ Q^Q ]ZT QSQ   NOPQV PQ SYQ P[\ V a Q b[SRT V YPbPWYPWaSWQOP a\ bP[V YPa WP^QOZaZQ VPQ^Q Q a ]ZTYV¢Q SYQ Q ^a `[Pt V a bP[V SRZQ [`va ØS`Q ^bPvV¢Q R V \ SY`T a Q vZWQ R ZQ`WvaSWQ PQOZaY¢WZ\ V T YPa V Z vZT¢Q P[\ WP^Q [SSaS_¡ Q Q V PtØS`Q ^SQ Q PvaZa[`Wa\ Q ZT OZ]PQSQ R ZQ ZWQ SWQ ZW a ^bPvV¢Q bT ]P[^V ZWYQ S_¡ Q¢bPtNOPQ Pvaa Q ZY]ZWa SR`^V R V \ SY`T V a Q OPWQ ZXPQ Q WXQ`WvaSWQ P^Q^QOZaU Z [SSaS_¡ Q^Q Q PvaV Y¢WZ\ V T YPa V Za[`Wa\ P§ZQ ^bPvVV vZT¢Q P[\ WPYQ Q V Q `^P[² Rv b[SRT V v[PZa Q OVPQ Q VPQ^Q PYtu T ¨á b[S]V SWT a SQ SY`T U VOQ ZV YP^Q ¢QU \ P^Q a YPa T b[SX[Z\ \ V Q vZWQ PQ SU WtNOPQ ² ZWYZ[Y WX§¢S`Q v[PZa ¢S`[Q Q ¨á ^a b[S]V \ SY`T Z[P® YPYQ P^Q Îq£ ç¦éNçã áå á¦éqçá ¨¨› ã éå NQYPa V Z^QOPQ ¦å Ÿ P[\ WP^Q a [SSa S_¡ QOPQ Pvaa S[XZWV V Q aa U OV a `^P[Q^Q XWPYQ œZaSWZT`WVQSQ vOQOPQ V Z^^V Z^ \ ZWZXP[Q ZQ ZaSW^OV áAâä  ]V [PT V bQ t Îq£ ç¦éNç¥ q¦çᨨ› ã éå NQYPa V Z^QOPQ Q Pvaa ¦å Ÿ P[\ WP^Q a [SSaS_¡ QOP S[XZWV V Q aa U OV a `^P[Q^Q XWPY œZaSWZT`WVQSQ vOQOPQ V Z^^V S[XZWV V T   œZaSWZT¢t

žV Z¢Q O ^bT YPba ¨V XW NV PQ SY \ bP[V ª`WvaSWQ SY`T V \ P

NOPQ `ZaSWQ O^Q \ ZV ZV V žQ V P]ZT V bZa Z[PQ Wa WPYQWQ vSWRX`[ZaSWQ \ `^a_PQ V ZWYQ Q `WYP[^a _¢Q SSYQ ¢S`[ žQ bP[^SWQ S[PQ WXQ [`va Q OS[V V Ÿ a PQ _PR `^V ^a `[ZTZ`a œZaSW^Q^PPQZ_T VB"W QaV PwbPva a Q t›Q^Q PYQOZaZW¢ bP[^SWQOZavT \ ^QSQ b[SRvV QWQ q² a a Q ZV a _PQ V PWaV £ žQOS[S`XOT `WYP[^a ¢Q ZWY^QOPQ a vSWvPbaSR Q P]ZT V bZa QRWSaQ S`^T [PvSW^V a V SRV bT PWaWXQ [`va `ZaSWQ O^t›Q §^P[V ¢Q YP[QOPQYPZQ Q\ P\ V ^a `[ZT Z`a œZaSW^t OS[V V

012 78249
8 3456 6 8 

B

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 86 86 -2 15 3456 6 0547/ 92 9 51.2 8/012 78249 6

sAtèOSS^PQÂÖ 4 ˽ƿÀËÂQSQ ^bT ZW Á a YV Z¢Q S]P[]V Q QOPQ VP ^PaV PU SRa b[SRT ^Q aWX^t

³;

sâtNOPQ [`va Q VPQ ^a `[ZTb[SRT ZbbPZ[^t å Sa a QOPQWR ZaSW PQOZaa V S[\ V YV Z¢PYQ^Q P[\ V ^bT V YPa WPY Y¢WZ\ V T _Z^PYQ a vZT¢Q SWQOP V S[\ ZaSWQWQOPQ P\ tªS[ WR V V a ^¢^a Q ³ PwZ\ bT QRS[XZWV V Q a P§VQ œZaSWZT`WV XXWQ^Q Pa WSU Q ¢S` V YPT PYQ ZWYQ vOSS^PQOPQÂÖ a 4 ˽ƿÀËÂQ a ZXZV Á _`aSWQ W§ VQ WSa^OSU Q SWQ aYSP^Q Q `bQ ^v[PPWt   sätèOSS^PQ a PwVQOPQ[ZW^ZvaSWt ¿ÙÕQSQ aa a V á^^V WXQ ^a `[ZTb[SRT a Z XWV ZQ [`va Q VPQSQ bS^VV Z`a œP^QOPQ aSW aSWQ OS[V a bS^VV OST a ]V Q aSW^Q ¢QW YP[QSQ PU bS^VV SWT V a Q RvQ ZWQ SWt OZa^bPvVV bT ]P[^V

³6 

>

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

#((% 'G G'% ! "# $% $' &% I$+%( "
ØS`Q Z¢Q XWQOPQ [`va Q VPŸ QSQ \ Z^^V a ^a `[ZTb[SRT ^ a `^P[^QWQ SRa SQ Z¢^Q bT a\ P V SWPQ QU U ZWYQ ZvPQV vSW^a Wa SWQ Z^^V PWa [ZV ^Q ^`vOQ XW\ ^t NOP^PQU SQ Z¢^Q a U Z[P® Î ã Pa ›Q ZW`ZT¢Q\ ZV ZV WXQ a PQ [V V v`^a V WX  OSYQ®ã T Ÿ Wa WV Z^QZ_T PWa P^QWQ S\ œV Î ã Pa ›®qPbS[aPwPv`aSWQ OV \ ZV ZV a v`^a V WXQZ_T R ¢S` OSYQ›Q Q V U vOQ Wa W^QOPQ S\ œV a PQS[Q Ÿ S\ V WXQ v`^a œV b[SY`vaSWQ P\   V ^¢^a t u PQ WSa[PvS\ \ PWYQ XWV ^a `[ZTb[SRT a \ ZW`ZTU Z¢tã ZW`ZT\ ZV PWZWvP YSQ Q Z^^V WXQ [`va Q VP^QOPQ Q Q Q Wa ZRPva v`^a V WXQZ_T ZWYQOP^PQZ_T vZWWSa_PQ R ^Q S\ œV a P^Q a a P^Q Q vOZWXPYQWQ b[SY`vaSWQ V t V ZQ V vTPWa £ SU P]P[§VQOPQ QRa b[SX[Z\ Q ÌÔÉ G?Q^Q ÔÓ V `^PY§a ^Q QOV b[SX[Z\ Q `bYZa a a P^QS[Q V P^QOPQZ_T R ¢S`QW ZW¢Q P\ Q VOS`aa WPPYQ Q vOZWXPQ ^¢^a U a QOPQ SRZQ [P©`P^a t qZa a \ ZW`ZT¢Q XWV ^a `[ZTZ`a œZaSWQ VP^§\ ZV ZV a V Sa OP[QOZWQ T Z^^V WXQ [`va Q OS[V V b[SRT Q Wa WQOPQWR ¢bP QS[Q ^bPvVV žQ PvaQS[Q R ZQ RvQ S_¡ §R PwZ\ bT Q bS^VV QR¢S`Q [PbS[aÔÓ ÌÔÉ G?QSQZa P§ZQ aSWt›Q [`WQ Q a T P[ `bYZa a `^P[Q Z^a [PvS[Y^§a ^Q PQOPQ \ P[Q QOV [PbS[av[PZa a [P©`V PWa V a PQ Q P^QOPQ [PYQ [¢QWQZ_T " Qa ŸOP ^a `[ZTb[SRT Z^^V PWaa a Zva Q aSWQ YP[  [`va Q VPQ XW\ QSQOPQ `ZTbS^VV OST t

* $Y #((% 'G G'% ! "I$+%( ' "Z " * "
› a éWa ^PQã ¦QQ vZWQ ZW`ZT¢Q XWQ [`va Q VP^QWQ ËÆÁ ÂÃt WQOPQ P[b[V › §¢S`Q \ T Z^^V ^a `[ZTb[SRT V ¼ÐÜÀ ÊÁ ât › a ¼ËÆ Æ¿ÂÛQV Y§PWa WQOPQ RPT Q P[ a [ZW^ZvaSWQ V ,-./Q vOSS^PQ ¾ ZWYQ 0ÂÀ ½ Ÿ vOSS^PQ ÜÄ Q Á Ü S[Q "ËËÈ 1 Ðܾ Ü 0ÂÃÁ ¾ 1 Q ËÆÁ Âà ¾ ½Q ¼ÐÜÀ ÊÁ t

012 78249
8 3456 6 8 

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

ät èOSS^PQ ÁÇÈ 0ÂÀ ½Ç½Ü¾4 6t ! Ü ¿ÚÄ ¾ Á Ä5
6

st ¨PT QOPQ ½ Pvaa ̾ ÜËÂÂ¾Ä ¿Â¿Ã¾ ÂÀ È5 ƾ TWPQ PwbZWYQa V ZWYQ Vt 7t éwbZWYQOPQ P[Z[vO¢Q WQS a OV YSU a ÅÀ ÐÙÀ ¿ÈÐÀ Á Á Q ½ н Ä ×˽ʿÀËÂtèOSS^P ̾½Ü˾È!¾Ò¾È Ä ËÇƾÂÀ1 Ä Á Ä ¿Ü٠žÀÁ 1 Ä ×˽ʿÀË ÀÂÃÜÄ ÐÀ Á Á 5 ¿Â¿Ã¾Æ¾ÂÀ1 Ä ½ н Ä ÅÀ ÐÙÀ ¿È ÐÀ Á Á ×˽ʿÀËÂÜt 8t èTv«Q ÙÐÀ WPwaa ÜÜà V 09¾ ¾Q QSQ Á ÜÀ н¿È¿ÐÀ Á Á ½ÐÙÀ Ä ×˽ʿÀË S[Q P[Q[ZW^ZvaSWQ PWa a V //,[Q ZWY vOSS^PQ ¾½> 0ÂÀ

³

A B 

8

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

ØS`Q WSU QWQ Z[PQ V vOZWXPQ SYPt \ <t èOSS^PQÂÖ 4 ˽ƿÀËÂQSQ U OZa`^P[ Á a ^PPQ Q ÅÌ\Q^Q T PYQSQ PU QWQ Q V ZTSU a ]V V žtNOP ^¢^a Q P^Q ZWYZ[YQ VOQ P\ vS\ ^a U a ÅÌ\ Z^QOPQ ¢Q T^a V a ^QZ_T a SWT `^P[QV PYQWQOV a Pt à WYP[Q vV fkQ [v`\ ^a ZWvP^Q ^OS`T Y ¢S`Q Pa a ^Q [¢t YPT PQOV PWa

> 

t ØS`Q ^v[STQ WQSQ ZTQOP vZWQ TYSU a ^PPQ Ta ]ZT V a T^a `P^QWQOPQV t »t èOSS^PQ ¿ÙÕt

8 

@t èOSS^PQ ¾ÑÄ ½Á 2 ¾ÂÀ ¾Üt
3

012 78249
8 3456 6 8 

3

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

âAtéWa ZQ ܾ 2¿Æ¾t P[Q ½Ä á ^QOPQ P\ Q WSa]ZTYZa a ^¢^a YSP^Q Q V P a ^QV YQ a ^Q OV RPT SWQOV ^v[PPW§`^P[^Q Q WSa ¢Pav[PZa vZWQ Z^^V Q PYQ _PQ XWPYQ OP[Pt 
; 

NSQ ZV ZQV Q Q `^P[^§[`W S_a WQ T^aSRqrsQ Q a [ZW^ZvaSWQ V ,]^_`ÄWQ ^PvSWYQ SW V ZQ ^P^^V UV WYSU t ââtèOSS^PQ Á ¾Ä ½¾ÜQW ÇËÜÜÝÈ ¾ÂÀ Á V ÐÀ Á ËÖ ×˽Ê̽ t âät¨PT QOPQ Pvaa Zbb[Sb[V PQ [`va Za ^a `[ZT Z`a œZaSWQ VPt OS[V V b[SRT âstèOSS^PQ ¼ËÇÚÍ 

³ 

6

â7tNSQV VQOPQ [`va Q VP T\ aa ^a `[ZTb[SRT Z^^V PWaQ P[Q ^a Q PWY XW\ §PWa ZQ Z[aZWYQ YZa Pt â8tèOSS^PQ Å¿Ò¾Í 

B A A 

6;

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

â<téWa ZQ P[Q vOZWXPQ [P©`P^aWZ\ PQW Q V Ô¾EÐ¾Ü Ä `^PQ ÝÈ ¾ÂÀ Á a ÀS[Q ÇËÜÜÁ ¾Ä ½¾ÜQS ^PT Í Pva âtèOSS^PQ Á ¼ËÂÀÂоt 
> 

èSWX[Za ZaSW^aØS`Q `T V Q ^`vvP^^R T `T¢ RWV V ^OPYQOV b[SvPY`[Pt a ^Q å Sa a Q `^P[Q Z¢Q ^a\ `TV P PQOZaZQ \ PwV Q abT a\ P^QWQOV a PQ WX V V a ^QZ_T Y`[V S]P[T WXQV PQ SY^Q ZbbV a\ bP[V ZWY YVR Q ^a `[ZT RP[PWažQ [`va Z`a œZaSWQ VP^t› ^`vO OS[V V b[SRT QWQ vZ^P^§a `^P[Q \ `TV PQ QOPQ OZ^Q abT ZvvP^^ R ]Z[¢V bP[V S[Q WXQ SY^t å SU §¢S`Q Z¢Q a PWa WZ\ P^ Q \ PVOP[Q P[Q SR\ S[PQ Q `^P[^QSQ OS\ Q U ZWaa aU ¢S`Q QS Z^^V ^a `[ZTb[SRT Q PwV XWQ [`va Q VP^§S[Q a a ^Q[ZW^ZvaSWt OV a V à ^P[^Q OSQ WSa^bPvVV _¢QOPV `^P[Q P^Q a PYQV `^P[Q U Z[PQ Q RPYQ a [Q WZ\ Z[PQ[PZa T«PQ ÅÌ\tq`WQ[ZW^ZvaSW Q a V .bc.de]fd^^QSQ ^bT a Z`a œPYQ Pva _¢Q S[Q [`va Q VPt a YV Z¢QOPQ OS[V S_¡ ^Q `^P[Q ^a `[ZTb[SRT

012 78249
8 3456 6 8 

6

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

* $Y  I$ " 'G % gh" gi # (% I$GL IjM lmn i 'G jk
› a ^Q V Q U VTT \ S[PQ WQOV ^PvaSW§¢S`Q TQPZ[WQ Z_S`a[PbS[aÔÓ ÌÔÉ G?t Q Q NOP[PQ a SQ Z[PQU b[P[P©`V a _PR PwPv`aWXQOV b[SX[Z\ t ^VP^Q S[PQ V a ^Q oJ KpqS R KJ rSKr ºh µsil d tu µh clµp NOPQV _Pa PPWQOPQ T WQ PQ a £ q² S_¡ Q `^a TW«Q U a `^P[QSXV WZ\ ZWYQOPQ žQ Pva\ PwV Q S[PQ XPaZW¢a WXQ PZWV `TS`aSRa ^Q ^a_PR ¢S`Q Q OV \ WXR Q Q QOV b[SX[Z\ §R QS[ PwZ\ bT P® Zt S^VV TW«PYQSQ `^P[ aSWQV a ZQ _t S^VV TW«PYQSQ bP[^SWWPTW`\ _P[ aSWQV a ZQ Q vt ¥ a OP[ NOPQ S_¡ Q `^aOZ]PQWR ¢bPQ \ ZV ZV Q ^Q ZV PWZWvP žQ Pva\ Q V Sa Q Wa WPYtNOV \ Wa V ZvvS\ bT^OPYQ ZQ ^Q V ]V ÓÐÆ¿ÂÄ ËнپÜQ Q ÿÂÁ Á Ä ¿Â¿Ã¾Æ¾ÂÀ1 ½¾Ü 1 ɽ Ê¿ÀË¿È5 Ä ! ¾À ÈÆ ¿Á ¾Â¿ÂÙ¾Í ¿ÁÄ ÂÀ

ºh µsil d vu µh clµp

NOV b[SX[Z\ Q P^Q [`va Q OS[V V b[SRT Z^^V PWa R `^P[^Q VOV ZW ^Q v[PZa ^a `[ZTZ`a œZaSWQ VPQ XW\ ^QS[Q U a WQ S[XZWV V Q [`va Q PwbT WPYQWQ ˽ÕÁ ÑÁ×Ä ½ÐÙÀ Ä ×˽Á Á Á Ì! §Z œZaSWZT^a `[Ptá^Q ZV V w ÂÃÄ À ÅÀ н¿ÈÐÀ Ê¿ÀËÂÜÄÂÄ Q YV V V V Y[ZU WQ U PPWQOPQ vZTPYQ ^a ^aWvaSWQ^Q _Pa a ^S² T ¨á² ZWYZ[YQ OS[V V b[SRT ZWY Z`a œZaSWQ VP^Q ^a `[ZTb[SRT [`va Q VP^t NOPQ [PbS[aP]ZT P^Q TbS^VV OST V a žQ Q `Za ZTQ aSWQ YP[^QWQOPQ S[XZWV V Q [`va ^PT PYQ a œZaSWZT^a `[PQ Pva SWQOP ^PT V ^v[PPWQ QOPQ ÌÔÉ G?Q PvaSWQ SRa ÔÓ [PbS[aQ PZvOQ aSWQ YP[§^a `[ZTb[SRT ŸW tªS[Q bS^VV OST Q [`va Q VP^QV V Sa  Z[PQ Zaa [P^bPva]PQS_§a Q ^a WR ¢bPQ Q [PZYQ QOPQ V ¡ QZ^«§S[Q ZWYZ[YQZ^«QP]PTQ [PbS[aa a T tNOPQ QOPW XPWP[Za a vS[[P^bSWYV ^a `[ZTb[SRT Z^^V PWa a a Zva Q aSWQ YP[ P^QOPQ WXQ [`va Q VPQ XW\ ^QSQOPQ `ZTbS^VV OST Ÿ `^P[  qrsQ t x µ­h l Dµd µµfp ckffµoz g· l cd edkfpºz|efgp p icdDµp l fd edkfp y ºµh p fl h l { p º} · p end~µ T [P\ P\ _P[QOZaa bS^VV OST Z^^V PWaa a ^¢^a Q Ÿ `^P[ \ `^a PZ^PQ a QOPQ aSWQ YP[Q XW\ QSQOPQ P\ `^P[QqrsQ Q _PQ ZYPQWQ Q YSQOV Q ZV ZV V Sa XQvS\ \ `WV V QS[Q bS^VV \ V átNSQ a ^§\ Wa WQWR ¢bPQ Ÿ vZaSW R PZvOQ aSW OST V bP[^SWWPT\ Z^a YZa Q á ² V PX[ZaSWQ VvOQ `^a_PQ`[WPYQ YP[QWQ Q P[Q ZtNOPQ žQWa V ^U a \ Q a SWt NSQ PW^`[PQOZaSWT ]ZTYQ OS[V V b[SRT Z[PQWQOPQ \ Z^a [PvS[YQ YZ¢§ a Q ¢Q V Z`a œZaSWQ VP^Q V a `^P[Q P[Q PZvOQ vSWY`vaZQ T b[SRT vS\ bZ[V Q a vOZWXP^QWQOPQ \ Z^a [PvS[YQSQ PRPva]P§ Q YZV¢Q VPQ ^SWtªS[QOPQ V a `^P[Q P[Q a _PQ R V a vS\ bZ[V \ `^a_PQ OPQ ^SWQ Q vSWY`va _PR a `^P[QSX^Q PYQ S[PQOPQ T SWt 

66

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

ât › a ¼ËÆ Æ¿ÂÛQV Y§PWa WQOPQ RPT Q P[ a [ZW^ZvaSWQ V ,e€Q vOSS^PQ ¾ ZWYQ 0ÂÀ ½ Ÿ vOSS^PQ ¾ÆÄ Q ½ Ù¾ 1 S[Q ÅÚÜÀ 1 ž ÒÁ ÜÄ Ô¾ ÀÂà Ç˽ Á t 

ät éWa .d-./‚ƒ^QWQOPQV Y P[Q V a RPT ̽Ëý t ¿Æ st èOSS^PQ ÙÐÀ 09¾ ¾t

³ 6

qPbS[aÔÓ ÌÔÉ G?Ä R a R T V SbaSW^® Q SRP[^QOPQSTSU WXQ V Î! Á ËÃÄ ËÛ¾ ¿È 5 u VOQOV SbaSW§¢S`Q R[^aXPaZQV Q QOPQ a a ^Q V Q vZWQV Q Q T^aSRa Zbb[Sb[V PQ Za `^P[^Q vOSS^PQOPQ ZWYQ a 6¾Â¾½ ¾Q a Q ¿À _`aSW§S[ ¢S`Q Z¢Q WQ \ _PXV b[SvP^^Q XPWP[ZaSWQ XPaa T^aT P[t V ZWYQ QOPQV QZa ÎÅÀ ¿ÂÛ¿½ÛÄ ×˽Á Á ŸWR ¢bPQ ÐÀ Ê¿ÀËÂÜÄV Sa âAâ<  u PQ WSaYV YSQ Q ^v`^^QWR ¢bPQ V a ^Q V Sa âAâ<QWQOV _SS«t ÎÌ! Ä ×˽Á Á ŸWR ¢bPQ ÐÀ Ê¿ÀËÂÜÄV Sa âAâ  NOV SbaSWQ ^Q V PW^`[P^QOZaa [PbS[av[PZa ZTQOPQ XW\ PWa _Pa PPWQOPQ aSWQ YP[^Q a QOPQ Q P^Q Ta Z^^V ^Q U a bS^VV OST ZWY ^a `[ZTb[SRT Q ^Q [`va Q VP^tNOV b[SvP^^Q [P^QOZaV Sa Q^Q ZV ZV R a Zbb[Sb[V P [P©`V a QWR ¢bPQ V \ Wa WPYQS[QOPQ Za bS^VV aSWt

012 78249
8 3456 6 8 

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

7t ØS`Q Z¢Q a PWa ^bPvVV \ PVOP[Q P[Q Rv P]ZT V YZa V a RPT U VOV `ZaSWQ ZQWQOPQV Y^Q a W É ÝÞ ÜQ T a YPR a^PaV ¾ÙÀ S[QPZ]PQOPQ Z`TQ aWXt 8 [P^^Q U OVPQOPQ GQ T a v`[^S[Q^QWQ VV Z RPT QSQ ZV RPT V Y§a S_a WQV Y YSv`\ PWa V ZaSWt 8t ¨PT Q Á ËÃÄ ËÛ¾t Pva! ¿È 5 <t žP^PT Q Pva6¾Â¾½¿À ¾t NOPQV YQWQOPQ ¿ÂÛ¿½ RPT V a ÅÀ Û ¿ÐÀ Ê¿ÀËÂÜQ Z[PQ VV _¢ ×˽Á Á _SwQ `aTœPYQ V Sa §U OV V WSa WR ¢bPQ Q vOQ^Q YV ^v`^^PYQWQOV _SS«t› b[P]V V a ^Q QWQ S`^ [PT PZ^P^§V Sa Q QWR ¢bPQ ^P[]PY \ `vOQ QOPQ PQ SRa ^Z\ b`[bS^P^Q a Z^QOP ¦Q a YSP^QSYZ¢t›^Q `T a Qa `^PR WP^^QSYZ¢ OZ^Q S]P[^OZYSU PYQ a ¦t B _PPWQ _¢QOPQ t ¨PT Q ½¿À Pva6¾Â¾ ¾t > »t èOSS^PQ ÙÐÀ 09¾ ¾t 

A

@t á ^Q PWaSWPYQ T Q ZV \ V PZ[VP[§vP[a W b[P[P©`V a Z[PQ ^VP^Q WPPYPYQ S[P _PR [`WWV a ^Q WXQOV b[SX[Z\ QWQ V S[YP[QS a [PvPV S`a Q a Q ]PQ b`aZ^QOZa^OSU WQ OP[Pt ¨bPvVV T Q PQV RvZT¢§U TW«PYQOPQ a ž S_¡ QSQ ^a `[ZTZ`a œZaSW Pvaa ZQ [`va Q OS[V V b[SRT a §V a Q Z^Q POSU VPQOZaQWQ`[W§U ^S\ YV T S[QWYV T TW«PYQSQ [Pva¢Q V [Pva¢QV aZ T SXSWQ › Ÿ PQV `^P[QžQU TW«PY S[XZWV V Q aXXXQSQOP œZaSWZT`WVQ aa ^a `[ZTZ`a œZaSWQ b[SRT [`va Q OS[V V žQ VP vZTPYQ Ԅ 2 60ÔQ ZQWR ¢bP T Ó 5 ]V V Sa  Q bS^VV V a ^ táQ aSWQWQOV S[XZWV V Q aU Z^§V a œZaSWZT`WVQ QWQ`[W§ TW«PYQSQ `^P[Q T …Ó Ô"0Å"t V a ZQ vZTPYQ NOP[PR Q OPWQOPQ S[P§U a [PbS[aU Z^ Q PwPv`a QaV VV a QOP PY§VQYPWaRPYQOZaa Z^^V PWa_Pa PPWQOPQ [`va XW\ Q U a ^a `[ZT b[SRT ZWYQOPQ `ZTOST Ÿ VPQ a Zva Q YP[Q`^P[ V Q Y WPPYPYQSQ v[PZa Q Zva a _PQ PYtNOPQ `ZT qrsQ Z^^V `^P[Q XWPYQ Z^Q Ô"0Å"t U …Ó 

†3 ; †3 3 

6A

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 0

6 9+ 51.2 3456 6 0547/ +96 -2 158/012 78249 6

âAtNOPQ aZbbPZ[^Q [P^`TQ `WYP[Q Ì! ¿ÐÀ Ê¿ÀËÂÜQ a ^v[PPWt ×˽Á Á SWQOPQ âât›Q ZX[PPQOZaa ^Q V a R¢S`Q a QOV `^P[Q^QS [PvPV a ^Q [`va ]PQOV ^a `[ZT Z`a œZaSW§a vOSS^PQOP OS[V V QOPWQ a 6¾Â¾½¿À _`aSWtèOSS^V 6¾Â¾½ ¾ ¾Ä a Q WXQ ¿À bT a ^Q [¢QWQZ_T " ZvP^QOV PWa V a PQ ŸOPQZ_T YV a a PQ ^v`^^PYQWQOPQ S`^ V a b[P]V ^PvaSWQ VOQ[ZW^ZvaSWQ Å  V Uaa V ÉÉ t âätá Q bSb`bQ V U WYSU Q ZbbPZ[^ V S[\ V ¢S`QOZaa ^¢^a Q WR WXQ a QOPQ P\ OZ^ `bYZa a V S[\ ZaSWQWQZ_T PYQOPQWR V Va P "tèOSS^PQ Á Q ¼ËÂÀÂоt âstNSQ R ¢S`[^PTQOZaa ^PPQS[Q Ra QOP b[SX[Z\ Q S[«PYQ U ^`vvP^^R T `T¢§ PWa a P[Q[ZW^ZvaSWQ V ‡ˆ//,[QWQOP Va ¼ËÆÆ ¿ÂÛÄV Yt RPT 

6 

³

â7tØS`Q Q a PWa v[PZa R WSU ^PPQOPQ [¢Q PYQS[ `^P[Q Ô"0Å"Q VOQOPQ [`va …Ó U a a ^a `[ZT Z`a œZaSWQ VPQ Ԅ OS[V V b[SRT Ó 5 2 60Ôt â8tèOSS^PQ a PwVt ¿ÙÕQSQ a 

B 

A

012 78249
8 3456 6 8 

6B

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 9 +58249:;6 9+ 92 6 9*6 ;4+49 
4 <84 2 05
499/<14 =5
04
66 89 249 

'G% 'F% m$G$' L ( I($''"‰ L h( $'m% 'G ‰ $ 'Y I$(% $'( %
ávvP^^Q ^Pv`[V¢Q `bQ PWY^Q[S\ QOPQ [WXQ a ^Pa Pwa R a OVV b[SvP^^Q VQOPQ Q `WaTa WPU bP[^SWQ Z^^SvV PYQ VOQOPQ Za U a a bP[^SWWPT W`\ _P[QSX^Q a qrstNOV ^PvaSWQ T SWQSQ Q ^Q V Z^^`\ P^QOZa¢S`Q S[«Q VOQOPQ VPQ a Q U U a a [SRT ¦PWP[Za Ÿ §£ q² S[Q¦ Q ¥ [XZWV V Q ZWZXP\ PWaQ £ q² œZaSWZTã §ZWYQ P[^SWWPTáY\ V ^a V Q WV [ZaSWt áaa ^Q WaQ PQ QOV bSV §U Z^^`\ PQOZaa R T V a OZ]PQ [PZY¢Q vS\ bT PY® a QOPQSTSU WXQZ^«^Q ZT _PPWQ Pa áWQ S[XZWV V Q ZWQS[Q vS\ bZW¢Q _PPWQ ZV ZV œZaSWZTbT R ¢S`[Q OZ^Q \ Wa WPY Š Q aSW^§S[XQ a Q vtQ S_^§bS^VV Q `WV^§Pa §OZ]PQ v[PZa _PPWQ PY áva]V¢Q V a X[S`b^Q OZ]PQ v[PZa ZWYQOPQ _PPWQ PYQ a Zbb[Sb[V PQ OS[V V b[SRT XPWP[Za Za Z`a œZaSWQ VP^Q PY áva]V¢Q V a X[S`b^Q OZ]PQ Z^^V _PPWQ XWPYQSQ a S[XZWV V Q a QS_^§S[Q aSW^ œZaSWZT`WV^§¡ Q bS^VV á Q bP[^SWWPTW`\ _P[Q ^a ŸOV V ZvvS\ bT^OPYQO[S`XOQ qQ`WvaSWZTa ^`vOQ a OV WXQ Q PwV ^Qa ^Q^Q V a £ R V V¢Q Z^QOPQ [V P]PWaZWY Q VQ^Q Q ^v`^^PYQWQOPQ ×˽Á Á 5 ¿Û¾Ä X`V aV WSaYV V a ÐÀ Ê¿ÀËÂÜÄ 0¿ÜÚQ YP_SS«  t NOPQ Q PbQ^QS® WPwa^a V a ât › a ¼ËÆ Æ¿ÂÛQV Y§PWa WQOPQ RPT Q P[ a [ZW^ZvaSWQ V -e€^Q vOSS^PÄ ¾ ZWYQ 0ÂÀ ½ Ÿ vOSS^PQ ÐÆ ¿ÂÄ ÜËнپ 1 S[Q Ó Ô¾ ÜQ ̾ Ü È5 ¿Â¿Ã¾ ¾ Q ½ ËÂÂ¾Ä Æ ÂÀ1 ÛÆ Á Ü ½¿ÀËÂ=a 5 ¿Á ¿Á ÂÁÀ Á QOPWQ ÂÀ  5 ¿Ü ¾½Ä ¿À t À ! ¿  

6>

@/ 8 
B0C A5 D

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 9 +58249:;6 9+ 92 6 9*6 ;4+49 
4 <84 2 05
499/<14 =5
04
66 89 249

ät èOSS^PQOPQ Á Ǿ a ¿ÜÙÄ ½ÜË¿ÈÛ¿À a Ä ¿QZ_t
B

›Q Z[PQ\ bT PWaWXÄ q=bT R¢S`Q V P\ V £ Ä PZ^P ^bPZ«Q VOQOPQ U a a Zbb[Sb[V PQ P\ _P[^Q Za \ SR 6 ¢S`[Q qQPZ\ Q S[PQ £ a _PR vOZWXV ZW¢ WXQ YZa U VOQOV a ZQ a a ^Q[ZW^ZvaSWtNOV V Q ^ a [ZW^ZvaSWQ^Q bSU P[R Q a V V ]P[¢Q `TZWYQOP ̾½Á ^PvaSWQ a ^Q ËÛQ V SWQOV ^v[PPWQ WPPY^QSQ a _P vSW^V YP[PYQ S[PQ _PR vOZWXV WXrv[PZaWX V a V S[\ ZaSWQ ^OSU WQ SU t OPQWR V Z^Q _PT st éWa ^_^‹QWQOPQÂÖ ÚǾQV Yt P[Q V a 4 ËÀ RPT NOV V Sa V «WSU WQ a ^QWR ¢bPQ^Q Z^QOP °vS\ \ `WV V V Sa ±Q OZaV vZaSWQWR ¢bPt u Qa YSP^Q^QV Ÿ ^Pa`bQOP V TW«QS[Q Q a A ³ vS\ \ `WV V _Pa PPW a £ q vZaSWQ U QOPQ bP[^SWWPTW`\ _P[QSQOPQ T Q a a qrsQSXSW › `^P[t žQ 7t éWa ^^^_QWQOPQ ÚQV YQU OV P[Q V a ÅÀ RPT Ÿ vO ^a ZWY^QS[Q ¢bP Q ^`_a R ^`_a tNOPQ ¢bP YP^V P^QOZaa vS\ \ `WV V XWZa a QOPQ vZaSW _PV ^Pa`bQ^QOPQ R a T WXQ Q V a SWPQS[QOPQSXSW `^P[QžQ › vSWWPvaSWt V 8t èOSS^PQ ¿À t ¼½¾ ¾ žPa V a qrsQ WZ\ P® P[\ WPQOPQ `^P[Q <t éWa a ^a Q PQS[QOPQV Q P[QOPQ Z[aYZa R a R[^aqrs 8 ¨¢^a QSXSWQS[QOV `^P[Qa ^Q^ P\ T R a ^Q ŸOV V WSa]ZTYZa t Q V PY  > t éWa a `^P[Q! : P[QOPQ 4 ÂÐÆݾ ÄSQ ½a _P v[PZa ŸOV W`\ _P[Q^Q PYQa ^Q V WSa ]ZTYZa Q ^`vO¢S`Q ^Pa`b V PY§Z^Q Q vZWQ Q a TW«ZXP^Q S[PQ `ZT¢ OP^PQV _PR Zva T v[PZaWXQOPQSXSWQ ›   V a T `^P[Qž^t »t èOSS^PQ Å¿Ò¾t ›Q^Q XSSYQYPZQSQ Z«PQ T aV ZQ V a\ ¢S`[QSXSWQž^QYPWavZTa ¢S`[Q › V V QSQ bP[^SWWPTW`\ _P[^tªS[Q Q Q PwZ\ bT QR P§V ZQ bP[^SWWPTW`\ _P[Q^Q Q V CŒ§a a T QOPWQOPQSXSWQžQ S`T ZT _PQ › U YQ ^SQ CŒtªSTSU V a ^ Q T WXQOV vSW]PWaSWQ VT\ Z«PQ\ bT PWaWX§\ SWVS[V Q ¢^P^§ZWYQSWX²P[\ Q ZV PWZWvPQ QOP V U TQ V P\ V Q a WX§ZWZT Q T a \ Wa SRa Z`a œZaSWQ P\ Q `vOQ P[téwbP[V OS[V V ^¢^a \ PZ^V Q PWvP^Q OZ]PQ b[S]PWQOV a ^t

012 78249
8 3456 6 8 

6

?3832 5 15 34578249
5:-2 1.2 8/012 6 6 9 +58249:;6 9+ 92 6 9*6 ;4+49 
4 <84 2 05
499/<14 =5
04
66 89 249

u OVPQaV bS^^V PQSQV bS^VV YV T a `^P[^§VQ^Q S[PQ V V a Q aSW^Q QV T VQ^Q _T a TW«Q aSW^Q [Pva¢QSQ QaV \ [PZT^avQOZabS^VV XPaTW«PYQS a bP[^SWWPTW`\ _P[^t¢Q S[\ V a ^a Z_S]P§a bP[^SWWPTW`\ _P[Q^Q §V a QV Q Q bP[R WXQOPQ Pb^Q QOPQ Q V WSU QWQ`[W§TW«PYQSQOP aa T SXSWQ › Q OPWQOPQ ÌÔÉ G?Q `^P[Qžtu a ÔÓ b[SX[Z\ Q^Q QabV `bQOPQZvaa Q bS^VV vSWa W^Q V [`W§VQ v«^Q a R QOZaZQ aSWQ ZV Z bP[^SWWPTW`\ _P[QV Q TW«PYQSQ T a ZQSXSWQ › ZWYQ WSU Q P[\ V a U OV `^P[QžQSQ ]PQ OV `^P[QžQ vZWQ YPa WPQSQ vOQ › a XV U vO ^a `[ZTZ`a œZaSWQ VPtNOV V PX[ZaSWQP]P[ZXP^Q YP\ SW^a P^QOPQ P[Q QOPQ qrs [`va Q OS[V V b[SRT Q ^QWa V T ZWYQ [Za a bSU SRa ¨áQ ¨¢^a t P\ 

68

@/ 8 
B0C A5 D

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.