You are on page 1of 20

1

1 Joh. 3,11- 4, 6 preek VB 17-11-2013


Pijlers van ons geloof | een verkeerd woord is ook een moord (6 e gebod)

1. Op de publieke tribune
En dan nu het zesde gebod. Pleeg geen moord in de Nieuwe Bijbelvertaling. Dodenzou te algemeen zijn. Het gebruikte woord ziet hier op wederrechterlijk doden: moord. Iemand van het leven beroven. Dat staat nogal ver van ons af. De meesten van ons zijn er niet betrokken.

Ik ken geen moordenaar. Ik kende wel iemand die de dood van een ander op zijn geweten had. En die was doodongelukkig onder. Hij heeft denk ik- wel een miljoen keer om vergeving gevraagd. Want dit gebod zat echt wel tussen zijn oren Hij is jong gestorven. Het zou me me niet verbazen dat de wroeging hem jaren van zijn leven heeft gekost. Nee, wat dit gebod betreft zitten we doorgaans niet in de beklaagdenbank maar op de publieke tribune van de rechtszaal. Net zoals de mensen in het filmpje dat nu volgt. Ondertiteling lukte me niet daarom vertel ik even iets. Terecht staat Gary Leon Ridgway, hij is dan 54 en heeft de moord op 48 vrouwen op zijn geweten. Vr de rechtszaak heeft hij alles bekend en zo ontloopt hij de doodsstraf. In de zaal zit publiek waaronder veel familie van zijn slachtoffers.

Gary bekent schuld, maar geeft ook aan zich nauwelijks nog iets te herinneren van de vrouwen die hij vermoordde. Dat is de druppel voor de in de zaal zittende, rouwende, familieleden. Als ze mogen spreken in de rechtszaal, kunnen sommigen hun woede, zelfs haat voor deze moordenaar niet meer binnen houden. En vader reageert anders hij is verdrietig (dat hoor je ook), maar kan niet anders dan vergeven Hij spreekt Ridgway hoffelijk aan met meneer Ridgway Er zijn hier mensen die u haten Ik niet U hebt het me moeilijk gemaakt om trouw te blijven aan mijn geloof, dat is wat God me zegt te doen, nl. dat ik moet vergeven. Het is u vergeven, meneer

Niemand van ons mag die woedende familie oordelen, wie zou niet woedend zijn op de persoon die je dochter, zus of vrouw zoiets aan doet, waardoor je haar moet missen. Toch voegden zij in hun machteloze woede alleen maar dood toe aan dood. Ze wensten hem nu ook soms letterlijk dood op de vreselijkste manier. Maar ze gingen zo ook op hem lijken. Nog meer dood verwachtte de moordenaar al. Hij harnastte zich ertegen. Maar de respectvolle woorden van vergeving van deze vader, daar had hij niet op gerekend. Het is alsof je de Heer Jezus zelf hoort spreken. Vader vergeef het hun, zij weten niet wat ze doen! Juist deze woorden breken door de muren van zijn hart, bereikten zijn schuldgevoel en veranderden hem. Misschien maar voor even, maar wie weet is het voor altijd. En zo is deze vader een werktuig in de handen van zijn Heer.

En voegt hij toe aan respect en aan het leven zoals het bedoeld is. Ondanks wat hem is aangedaan. Deze moordenaar krijg iets van het besef voor respect en voor het leven terug. En dt raakte hem. De Heer Jezus wil niet dat we moorden. Laten we dat duidelijk zeggen, daar gaat dit gebod over. En meestal zijn we daar gelukkig ook niet in betrokken. Maar wij kunnen wel gemakkelijk op de publieke tribune terecht komen. In de rechtszaal en daarbuiten. Wat wil de Heer Jezus dat we dn doen? Nog meer toevoegen aan de dood? Een hard oordeel, nog meer vervloeking, haat? Of moeten juist wij het verschil maken: toevoegen aan het leven.

Dat we de kracht van Gods Geest zoeken en het Koninkrijk ook voor de moordenaar tastbaar maken. Zoals ook de Heer Jezus deed "Death used to be an executioner but the Gospel makes him a gardener." George Herbert (1593-1633) De dood was eens een beul, maar het Evangelie (lees: Jezus Christus) heeft slechts een tuinier van hem gemaakt. Als de dood ons nu in de grond stopt, plant hij een zaadje dat groeit tot iets prachtigs." Door Jezus groeit uit de dood nieuw leven. Door ons ook? Kun je dat ook aan ons horen? Hoe zou jij reageren?

Hoe heb je gereageerd toen de moordenaar van Fortuyn, Folkert van der G. vrijgelaten zou worden, vorige maand? Er waren 40.000 mensen zo tegen dat ze een petitie tekenden. Wat je ook van de strafrecht en de strafmaat vind in Nederland, gunde je deze moordenaar zijn recht? Als wij op de publieke tribune komen zitten, hoe spreken wij de moordenaar toe? Hoor je Jezus stem in de onze doorklinken of toch een heel andere?

2. In de beklaagdenbank
Maar zelfs het zesde gebod, blijft niet vr bij ons vandaan. Niet als de Heer Jezus het ons uit gaat leggen. Hij maakt duidelijk dat het niet alleen draait om onze daden: Moord, doodslag, dood door schuld,.. Maar ook om onze woorden blijkt uit het gedeelte in Mat. 5, 21v.

Niet alleen als we tegenover een naaste tekeer gaan, maar ook als we iemand een nietsnut noemen. Dat doen we niet zo gauw, maar als je weet dat het leeghoofd betekent, dan weet je ook dat het bepaald niet ons zwaarste scheldwoord is. Stommerd, idioot vinden tegenwoordig wel netjes (Dat komt door de taalverruwing). Onze Heer niet. Zelfs als je iemand gemeend gek noemt, zet de Heer Jezus je voor het vuur van de hel. (5,22) Zo! Ja als je nog even verder leest, dan doen zelf onze gevoelens er toe. Het gaat ook om je liefde en je vriendelijkheid 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. (Mat 5:44-45 NBV)

46

Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt (Mat 5:46-48 NBV) Hoewel liefhebben vaak over onze daden gaat in het NT. Toch gaat er een gevoel (een houding) aan vooraf en die komen in de uitleg van onze Heer ook in beeld. `Vriendelijk zijn hoor bij christen-zijn. Het is de vrucht van de Geest. Gal 5,22 Dat is wat anders dan lief doen Nee het is door Jezusogen naar iemand kijken. De apostel Johannes maakt in zijn eerste brief duidelijk dat het 6e gebod helemaal van toepassing op onze omgang met onze naaste, Onze vijanden vallen er niet buiten en onze broeder en zuster in de gemeente ook niet.

10

Ook niet die broeder met wie je het van harte oneens bent, Of de zuster in jouw ogen helemaal verkeerd doet. 15 Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. (1 Joh 3,15) En dan moet je haten, niet opwaarderen tot iets onmogelijk Gewoon aversie hebben tegen, niet leuk vinden, dt staat er. Als je dit allemaal in een persoon samen brengt, zie je iemand voor die je altijd vriendelijk tegemoet komt. In wie het zelfs niet opkomt om over zijn naaste negatief te spreken, zelfs niet wanneer er reden voor is. Zelfs niet wanneer de ander hem aanvalt. Hij zal het geduldig ondergaan en het verdragen! Integendeel hij zal zich altijd afvragen, hoe hij het toch goed kan uitleggen, wat zijn naaste hem aandeed. Niemand hoeft bang voor hem te zijn.

11

In tegendeel hij zal goed proberen blijven proberen spreken van iemand anders. Zal de anders reputatie niet willen beschadigen. Hij niet. Worden jullie hier heel onrustig van? Ik ook Dat bestaat toch niet! Idealistisch? Vast niet! En als we wel zo iemand tegenkomen Te goed voor deze wereld!, zeggen we dan toch? Ik heb deze persoon niet zelf bedacht, broers en zussen. Dit is de persoon die in Zondag 40 beschreven wordt, 450 jaar geleden, op basis van bijbelse gegevens, getekend. Dit is het beeld dat God van ons wil zien, omdat dit zijn beeld is. Het doel waar Hij met ons naar toewerkt. Te goed voor deze wereld misschien in onze ogen, Maar niet te goed voor de volgende.

12

Maar dan zijn we allemaal moordenaars! Niet bestemd voor het eeuwige leven. Dan zitten zelfs de besten onder ons in de beklaagdenbank.

13

3. In de knielbank
De Heer Jezus wil teveel!, denk je misschien. En wat Johannes schrijft kan ik niet zo! Zou je reactie kunnen zijn. Onze boosheid, ons verweer en afkeer, wordt immers niet zomaar geboren. Heel vaak is het uit zelfverdediging. Wat als je medemensen je poten onder je stoel wegzagen? Wat als ze je zonder je n vraag gesteld hebben toch al oordelen? Wat als er kwaad van je gesproken wordt? En dat gebeurt, ook onder broers en zussen.

En daar kun je het zwaar mee hebben. En dan komt er gewoon boosheid, De behoefte aan recht. Dit kan toch niet zomaar! En daar ga je al En voor je het weet, ben je eigen rechter en beul tegelijk. Voeg je aan de verontwaardiging van de ander je eigen verontwaardiging toe. Aan het boze woorden van de ander, je eigen boze woorden. En naast wat zij aan het goede leven (= zoals God het bedoelt) afbreken, breek jij op jouw beurt jouw deel van het goede leven af. En Gods beeld is niet meer zichtbaar, ook bij jou niet En de ander behandel je ook niet langer als Gods beeld. Broers en zussen, het zesde gebod en de uitleg van de Heer Jezus en zijn apostelen leert ons: de Heer wil dit niet!

14

Hoe kunnen we dat ooit? De Bijbel is een uiterst praktisch boek. We krijgen drie duidelijke aanwijzingen

15

1. Beperk je boosheid! Dat je soms boos wordt is niet te voorkomen. Je bent kwetsbaar voor je medemensen, zeker ook voor je broers en zussen in de gemeente. Dus kunnen zij je ook raken. Maar jouw boosheid maakt je zwak voor de invloed van de duivel. 26 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27 Geef de duivel geen kans. (Ef 4:26-27 NBV) Maak het bepreekbaar en blijf niet kwaad, want voor je het weet leidt je boosheid jou en de satan ment de teugel. 2. Wreek jezelf nooit, maar laat dat maar aan God over.

19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: 'Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.' We zijn te kwetsbaar en verliezen al snel de maat uit het oog. En raken zomaar in de ban de boze, die ons meesleept. We doen algauw teveel terug en verliezen dan de maat uit het oog We zijn nu eenmaal kwetsbaar voor het boze en degene die daar achter zit. Niet terugdoen dus, niet in daden, niet in woorden, zelfs niet in gedachten. Laat dat echt aan God over, alleen Hij kan echt rechtvaardig zijn. (of aan hen die God daarvoor aangewezen heeft) En vertrouw dat Hij dat ook zal zijn. Ten diepste komt het hier op je geloof aan. Vertrouw je zo op je Heer dat je echt gelooft dat Hij je zal beschermen, en dat jouw recht bij Hem veilig is, jouw leven bij Hem veilig is? Of ga je toch jezelf beschermen.

16

Jouw koninkrijkje beschermen? Dat is een beproeving voor ons, broers en zussen net zoals die in de woestijn. Vertrouw je genoeg in God om dat aan Hem over te laten? 3. Voeg altijd het goede toe (Rom. 12, 20-21) Wraak nemen kunnen wij niet, dat moeten we aan God overlaten. Wraak wordt al gauw teveel en niet rechtvaardig. Goed doen, dat kunnen wij aan. Daar kunnen we niet genoeg van doen. Doet iemand ons kwaad, laten wij het voorbeeld blijven geven door met goed te reageren. En zo het goede te handhaven, ja uit te breiden, tegen het kwaad in. 'als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd'. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Rom 12:19-21 NBV)

17

Zo verliest de duivel toch terrein en wint het Koninkrijk van God. Al is er eerst kwaad gedaan. Je moet je net als je Heer leren opofferen voor het Koninkrijk. Je eigen koninkrijk voor het Zijne. Dat als jij verliest, de satan geen kans krijgt en het Koninkrijk toch blijft winnen. Dat is incasseren, maar je doet het voor een goed doel! Kun je dat? Ga op je knien en vraag God om bescherming Oh hier is zoveel gebed nodig! En om kracht om het goede te blijven doen Hij zal het je geven. 22 En ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.

18

23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. (1 Joh. 3) Juist als je bidt beroep je je op de kracht van God. 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. (1 Joh. 4) We begonnen met de vader die de moordenaar van zijn kind vergaf en zo goed deed. Een groots voorbeeld. Maar het kan ook veel kleiner Koop een kop koffie voor diegene die je pest Blijf vriendelijk groeten En probeer altijd weer van het goede uit te gaan. Zoek de vrede! Zo bouw je aan het Koninkrijk van God

19

Amen.

20