Tema 2 – Bazele Cercetărilor Operaţionale Anul universitar 2012-2013

O societate comercială specializată în furnizarea de agregate şi diferite tipuri de beton utilizate în construcţii încheie în luna Aprilie un contract prin care se obligă sa producă pentru un mare dezvoltator imobiliar trei tipuri de beton : - Beton B75 (C4/15; BC5) utilizat cu precădere pentru umpluturi, egalizări fundaţii ; - Beton B100 (C6/7.5 ; BC10) folosit pentru fundaţii, trotuare, pardoseli, socluri de gard ; - Beton B150 (C8/10 ; BC15) folosit pentru fundaţii, elevaţii armate; Pentru realizarea celor trei tipuri de beton se foloseste conform reţelor de fabricaţie ciment, balast şi apă. Deorece locaţia unde trebuie livrat betonul astfel obţinut se află în centrul unei localităţi, acesta va fi produs în cadrul staţiei societăţii contractante urmând ca produsul final, betonul, să fie transportat ulterior fabricării cu utilaje corespunzătoare. Amplasarea punctului de realizare a betonului la marginea oraşului face dificil accesul la surse de apă aşa că se realizează rezerve de apă în cadrul unui rezervor cu o capacitate suficient de mare. Fişele tehnice relizate de către ingineri stabilesc consumurile specifice din cele trei elemente necesare obţinerii unui metru cub de beton dupa cum urmează: Tip beton Resursă Ciment Balast Apă Pretul de vânzare al unui metru cub de beton (Lei) Beton B150 5 1 2 230 Beton B100 4 3 1 160 Beton B75 2 2 1 210 Disponibilul din cele trei resurse necesare obţinerii betonului 21.000 13.000 7.000

Cerinţe: 1) Scrieţi modelul liniar a cărui soluţie să ofere managerului firmei programul optim de fabricaţie. Care este obiectivul firmei în contextul economic descris? 2) Rezolvaţi modelul scris anterior şi interpretaţi economic soluţia obţinută (ce produse şi în ce cantităţi se vor fabrica; ce venit maxim obţine firma; de ce anumite produse nu se fabrică; cum se modifică venitul firmei la o modificare cu o unitate a disponibilului dintr-o anumită resursă?); 3) Ştiind că rata profitului firmei este de 20% (în cazul in care valorile obţinute nu sunt intregi ele se vor rotunji la cea mai apropiata valoare întregă folosind regulile cunoscute) determinaţi programul de producţie al agentului economic în caul în care acesta urmăreşte maximizarea profitului total; 4) Determinaţi şi interpretaţi noua structură de fabricaţie în cazul în care preţul sortimentului B100 se modifică devenind 175 Lei. 5) În luna iulie firma creşte capacitatea rezervorului de apă la 105 unităţi de capacitate. Cum se modifică structura de fabricaţie a firmei în aces caz? Interpretaţi soluţia obţinută. 6) Firma a încheiat la începutul lunii mai un contract pentru producerea unui beton special folosit la construcţia unei autostrăzi, produs ce are următoarele specificaţii: Tip beton Resursă Ciment Balast Apă Pretul de vânzare al unui metru cub de beton (Lei) 6 8 5 280 Beton special

Precizaţi care este în această situaţie noua structură a producţiei. Interpretare economică. NOTĂ: 1. Termenul MAXIM de predare = Seminarul din 11 Ianuarie 2013, ora 10:30, sala 2302. Nu se vor accepta predări de teme după această data, indiferent de motiv. 2. Rezolvările vor fi scrise de mână, însoţite de o pagina pe care se specifică Numele + Prenumele + Grupa studentului. 3. Paginile vor fi numerotate şi capsate sau prinse cu agrafă de birou şi apoi introduse întrun dosar plic simplu din plastic transparent.