You are on page 1of 4

Proiect de lecţie

Unitatea de învăţământ : Liceul tehnologic Romulus Paraschivoiu Lovrin Profesor: Bledea Alexandra Tabita Data: 23.09.20 3 Clasa : a !" a B Aria curiculară : Tehnologii Disciplina: #rgani$area unit%&ii economice Tema lecţiei: 'elimit%ri terminologice: (ntre)rindere* societate* +irm%* unitate economic% Tipul lecţiei: 'obandire de noi cuno,tin&e OBI CTI! D " # "I$%&: (nsu,irea de noi cuno,tin&e )rivind (ntre)rinderile ,i caracteristicile acestora OBI CTI! OP "A%IO$A' : # - .% de+ineasc% cu cuvinte )ro)rii (ntre)rinderea #2- .% identi+ice )rinci)alele caracteristici ale (ntre)rinderii #3- .% identi+ice +unc&iile (ntre)rinderii (trate)ia didactică *etode +i procedee didactice: ex)lica&ia* conversa&ia* de$baterea *i,loace: manualul *odul de or)ani-are: +rontal ,i individual

e reali$ea$a )re$enta elevilor )otrivit catalogului si disci)lina clasei O5 O6 O3 Pre$entarea titlului* notarea acestuia )e tabl% .i obliga&ii* av6nd ca)acitatea de a s%v6r.O".loace #0or)0 valuare *omentul or)ani-atoric Anuntarea titlului lectiei si a o1iectivelor operationale Pre-entarea noului continut 3 .e )reg%tesc de or% Ascult% 2otea$% titlul )e caiet 1rontal% 1rontal% 37 O5 -notea$a in caiete -sunt atenti la ex)licatiile )ro+esorului 8x)unerea /onversatia 9anualul 1rontal% .A$I/A" A (I D (#A(U"A" A ' CTI I (ecventele lectiei Timp min0 O1iective operationa le Activitati2Continuturi Profesor levi (trate)ii didactice *etode *i.i acte 3uridice7 +iind com)us% dintr-un gru) organi$at de )ersoane care des+%.este o unitate economic% ce dis)une de )ersonalitate 3ur4dic%5titular de dre)turi .i ex)licarea obiectivelor o)erationale 8ntreprinderea .oar% )rocese de munc% utili$6nd mi3loace materiale 4 -/omunic% absen&ii0 -.

5ma.i economic% .are +inalitate economica O3 1unc&iile im)ortante (n de$voltarea economic%: -creearea de valoare adaugat% .i ob&inerii unui )ro+it c6t mai mare.i servicii destinate van$%rii )e )ia&% .organi$a&ie social% .ini unelte* materii )rime* echi)amente etc. O6 /aracteristicile )rinci)ale ale (ntre)rinderii: .dis)une de autonomie deci$ional% .)artici)area la distribuirea veniturilor la nivel na&ional .7 (n vederea reali$%rii de )roduce .

eierea activitatii !ncheierea activitatii 3 1rontal .#i9area cunostintelor : O5 O6 O3 Reca)itularea termenilor noi 8levii r%s)und la (ntreb%ri 8xercitiul !ndividuala 1rontal% A)recier e verbala 8x)licatia Inc.