Jeroen Bosch

Geanalyseerd Synopsis
In dit document wordt als eerste wat algemene informatie (geschiedenis, motto, visie) behandeld, om vervolgens er wat dieper op in te gaan door een partijen-, omgevingsfactoren-, en een 5Krachten- model toe te passen. Verder komen de organisatiestructuur, de website en wat technische informatie nog naar voren.

Jeroen Berkvens
J.Berkvens@Moridrin.com

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Inhoud
Opdrachtomschrijving......................................................................................................................................................................... 3 Inleiding .............................................................................................................................................................................................. 3 Geschiedenis....................................................................................................................................................................................... 3 Recent nieuws ................................................................................................................................................................................. 3 Visie en Missie .................................................................................................................................................................................... 4 Visie ............................................................................................................................................................................................... 4 Missie............................................................................................................................................................................................. 4 Organisatieschema .............................................................................................................................................................................5 Partijenmodel .................................................................................................................................................................................... 6 Omgevingsfactoren ........................................................................................................................................................................... 6 Plaats in de Bedrijfskolom ................................................................................................................................................................... 7 Management ................................................................................................................................................................................. 8 Bestuur ...................................................................................................................................................................................... 8 Commissarissen ......................................................................................................................................................................... 8 Gevolmachtigden ....................................................................................................................................................................... 8 Website Analyse ................................................................................................................................................................................ 0 Technische Informatie......................................................................................................................................................................... 1 Processchema .................................................................................................................................................................................... 2 Gebroken Enkel .............................................................................................................................................................................. 2 Bronnen ............................................................................................................................................................................................. 4 Studies ........................................................................................................................................................................................... 4 Boeken / Documenten .................................................................................................................................................................... 4 Websites ........................................................................................................................................................................................ 4 Wet- en Regelgevingen .................................................................................................................................................................. 4

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

1/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Aanpassingen
Versie # 001 002 005 Aanpassingen Documentopmaak Logo toegevoegd op Titelpagina Versie nummer toegevoegd in Footer Tientallen toegevoegd aan Inhoud Breedte van de paginanummering aangepast zodat de tientallen ook weergegeven kunnen worden Breedte van de paginanummering aangepast zodat de tientallen ook weergegeven kunnen worden (Titelpagina) Volledige herschrijving Website Analyse uitbreiden Technische gegevens aangepast Feedback Verbeterd Informatie Interview verwerkt Auteur Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Datum 18-7-2013 25-7-2013 5-8-2013

006 008 009 009 010 012

Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens

13-8-2013 15-9-2013 19-9-2013 26-9-2013 1-10-2013 30-10-2013

Toevoegingen
Versie 001 002 003 004 005 007 009 009 Toevoegingen Aanpassingen > 5-Krachtenmodel Plaats in de Bedrijfskolom > Technische Informatie Visie en Missie Organisatieschema Processchema Informatie Systemen Introductie van het document toegevoegd Abstract geschreven Omgevings Model, Partijen Model, Recent nieuws (Geschiedenis) Auteur Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Jeroen Berkvens Datum 18-7-2013 25-7-2013 2-8-2013 5-8-2013 5-8-2013 14-8-2013 19-9-2013 22-9-2013

Controles
Versie 006 006..010 Opmerkingen Te summier, niet genoeg werk in gestoken Diverse opmerkingen op structuur en inhoud Auteur Saçan,Erdinç E. Thom Berkvens Datum 26-8-2013 29-8-13 - 8-10-13

Distributie
Versie 006 006 006 Ontvangers Seliene Ardon Thom Berkvens Erdinç Saçan Datum 15-8-2013 17-8-2013 22-8-2013

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

2/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Opdrachtomschrijving
De opdracht die ik in dit document uitwerk is het maken van een bedrijfskundige beschrijving van de bestaande organisatie. Hierbij ga ik een aantal bedrijfskundige modellen toepassen op een bestaande organisatie. Ik ga dat doen met behulp van de vragen in de OIB reader. Die organisatie is het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Deze opdracht wordt uitgevoerd in opdracht van Saçan, Erdinç E, OIB vak-eigenaar Fontys ICT Eindhoven, als vervangende opdracht waarin ik kan laten zien dat ik de kennis heb om het vak OIB te halen. In dit document behandel ik als eerste wat algemene informatie (geschiedenis, motto, visie), om vervolgens er wat dieper op in te gaan door een partijen-, omgevingsfactoren-, en een 5Krachten- model toe te passen. Verder behandel ik de organisatiestructuur, de website en wat technische informatie.

Inleiding
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen het Bosch Medisch Centrum en het CarolusLiduinaziekenhuis en bestaat op dit moment uit vier locaties. Het verzorgingsgebied omvat de regio 's-Hertogenbosch: van Boxtel tot Oss en van Zaltbommel tot Vlijmen. Naam bedrijf: Vestiging: Website: Contactpersoon: Jeroen Bosch Ziekenhuis Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ, ’s-Hertogenbosch https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/ Jeroen van de Ven, Unithoofd Beheer en Services.

Geschiedenis
Al in de dertiende eeuw verlenen de gasthuiszusters van het Groot Gasthuis in het hart v an ’s-Hertogenbosch gastvrijheid aan zieken en invaliden. En ook bejaarden, zwervers en bedevaartgangers voelden zich geborgen. Ze krijgen allemaal een bed, goed te eten en een liefdevolle verzorging. Inmiddels is het JBZ uitgegroeid tot een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis waar patiënten verantwoord en hoogwaardige zorg ontvangen, waar medici voor een zestiental specialisaties worden opgeleid en wetenschappelijk onderzoek langs een viertal beleidslijnen wordt verricht. Kortom, een medisch centrum in het hart van Brabant voor uiteenlopende doelgroepen met diverse zorgvoorzieningen èn waarbinnen de van oorsprong zo vertrouwde Bossche gastvrijheid is gebleven. Vanaf 27 april 2011 zijn alle nagenoeg functies, zowel zorg gerelateerde als kantoorfuncties verhuisd naar de nieuwbouw aan de Henri Dunantstraat 1 te ’s-Hertogenbosch. De prachtige, licht en vriendelijk ogend nieuwbouw

Recent nieuws
Vanaf 29 augustus 2013 treden Peter Beckers en Herman Bol toe tot Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis.

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

3/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Visie en Missie
Visie
Het JBZ stimuleert patiënten om zich uit te spreken en laat hen waar mogelijk zelf regie voeren over het eigen zorgproces. JBZ vraagt van medewerkers en medisch specialisten een open, transparante en op samenwerking gerichte werkwijze. Deze werkwijze wordt gefundeerd door een gezond kritische blik ten aanzien van ieders eigen handelen, op de werkomgeving en ook op de JBZorganisatie. Hierbij wordt gevraagd balans te vinden en te houden tussen goede kwaliteit van zorg en kosten. Het JBZ is zich, ondanks zijn omvang, bewust van zijn grenzen en begeleidt patiënten naar een collega zorginstelling wanneer men daar voor een geïndiceerde behandelmethode beter toegerust is. Voor alle collega’s in eerste, tweede en derde lijn staat het JBZ paraat als een toegewijde dienstverlenende partner in ieder zorgproces.

Missie
Het JBZ staat als een open instelling voor mensen in ‘s-Hertogenbosch en omgeving, die voor ziekenhuiszorg - voor een belangrijk deel - aangewezen zijn op het JBZ. Het JBZ wil patiënten, mantelzorgers en bezoekers gastvrij en toegewijd zorg bieden in een veilige omgeving. De zorg wordt verleend door betrokken en gemotiveerde medewerkers en medisch specialisten. Het JBZ is een topklinisch opleidingsziekenhuis waar competitief klinisch onderzoek wordt verricht en waar geëxcelleerd wordt op medische speerpunten. Het JBZ heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland.

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

4/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Organisatieschema

Technische Service (KLPD) Medische Technologie Netwerk Beheer ICT Database Beheer Server en Storage Beheer Werkplek Beheer Software

Klanten Service (helpdesk) Functioneel beheer

Een RVE manager stuurt meerdere diciplines aan, en de RVE’s worden gemanaged door een Bedrijfsmanager en een Specialistmanager in een duaal leiderschap waarin de specialistmanager inhoudelijk kijkt, en de bedrijfsmanager kijkt naar de technische resultaten (financieel e.d.). Hier naast zie je het organisatieschema van de ICT afdeling, met alle takken waar ze verantwoordelijk voor zijn. De ICT afdeling staat hierboven niet in het schema, omdat het onder het momenteel nog direct onder de Raad van Bestuur zit, maar per 1 januari vallen ze onder het Service bedrijf dat dan weer onder de Raad van bestuur valt. Onder het Service bedrijf vallen alle bedrijf gerelateerde zaken zoals de catering, de schoonmaak, Legal, etc. en dus ook ICT.

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

5/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Partijenmodel
Afnemers
De afnemers van het ziekenhuis zijn niet de patiënten maar het zijn de verzekeraars, omdat de verzekeraars bepalen wat er verzekerd wordt (en zo dus wat er afgenomen wordt). Patiënten zijn daardoor dus geen afnemers tenzij de buiten de verzekering om behandeld worden, maar dat gebeurd zelden.

Leveranciers
De meest belangrijke leveranciers zijn de leveranciers van medische apparaten, en medicijnen. Het is voor het ziekenhuis belangrijk om de medische apparaten te kopen van leveranciers die betrouwbaar zijn, omdat ze vaak voor lange tijd aan het apparaat (en de service) vast zitten.

Concurrentie
Er is weinig dreiging van andere ziekenhuizen, maar er is weldegelijk concurrentie. De belangrijkste concurrenten zijn de gespecialiseerde praktijken, zoals oog-lezer praktijken, zelfstandige chirurgen, privé klinieken, etc.

Werknemers
Bij het Jeroen Bosch ziekenhuis zijn er veel verschillende functies (zie Organisatieschema voor een globaal overzicht).

Belangenbehartigingsorganisaties
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft zoals nagenoeg alle bedrijven te maken met werknemersorganisaties en Pensioenfondsen, maar natuurlijk ook met veel soorten inspectiediensten.

Overheidsinstellingen
Ziekenhuizen zijn aan veel regelgevingen en normen houden, zo ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De meest belangrijke regels staan vastgesteld in de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. Een andere belangrijke is de Inspectie Gezondheidszorg.

Media
De media is voor ziekenhuizen ook vrij belangrijk, niet zo zeer om reclame te maken, maar vooral om niet negatief in de media te komen, wat momenteel met veel ziekenhuizen gebeurd.

Omgevingsfactoren
Milieufactoren
Het ziekenhuis moet letten op de afbreekbaarheid van hun (medisch) afval, uitstoot van de logistiek, etc. maar ze hebben ook “voordelen” van Milieufactoren, omdat volgens veel studies blijkt dat milieufactoren ook invloed heeft op de gezondheid wat weer patiënten oplevert.

Maatschappelijke factoren
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis organiseert veel awareness campagnes en proberen op die manier veel mensen bewust te maken van allerlei dingen die ze kunnen doen om gezonder te leven.

Politieke factoren
Ziekenhuizen hebben veel last van vaak wisselende politieke factoren, zoals wetgevingen op abortus, euthanasie, etc. verder moeten ze ook internationaal rekening houden met regels over drugs (medicijnen).

Economische factoren
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de afgelopen jaren veel last gehad van economische factoren, omdat er door de overheid veel wordt bezuinigt, waaronder op zorg, wat veel effect heeft op ziekenhuizen.

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

6/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Plaats in de Bedrijfskolom
Leverancier Mesishe Hulpmiddelen Ziekenhuis (Jeroen Bosch) Leverancier Medishe Apparaten Leverancier Medicijnen etc. Patiënt Drogist Leverancier Medicijnen etc. Leverancier Medishe Apparaten Specialisten Leverancier Medicijnen etc. Grondstoffen Leverancier Leverancier Onderdelen Grondsoffen

Grondstoffen Leverancier Onderdelen

Het Jeroen Bosch ziekenhuis heeft meerdere leveranciers die bijvoorbeeld medicijnen leveren. Maar het is niet zoals bij de meeste andere bedrijven dat ze die dan gewoon doorleveren, maar afhankelijk van de patiënt wordt er gekozen voor een bepaald medicijn, behandeling, onderzoek, etc. Het ziekenhuis is daardoor dus ook niet te vergelijken met de meeste andere bedrijven, omdat ze een service leveren, waarbij de afnemer zelf niet weet wat hij nodig heeft, en waarbij het ziekenhuis geen vast product levert, maar een persoonsafhankelijke behandeling. Dit is het best te vergelijken met een advocaten bureau waar het gewenste product duidelijk is (advocaten proberen hun klant te verdedigen, het ziekenhuis probeert de klant gezond te maken), maar situatie afhankelijk mogelijk is of niet.

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

7/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Management
Bestuur
Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Bevoegdheid Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Bevoegdheid Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Bevoegdheid Spaan, Wilhelmus Josephus Maria 18-08-1954 Geleen 01-01-2008 Voorzitter Raad van Bestuur Alleen / Zelfstandig Bevoegd Gallé, Brigitta Johanna Maria 28-08-1960 Arnhem 01-03-2010 Lid Raad van Bestuur Alleen / Zelfstandig Bevoegd Langenbach, Peter Martinus 25-07-1969 Zeist 01-09-2011 Lid Raad van Bestuur Alleen / Zelfstandig Bevoegd Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Inhoud Volmacht Barendregt, Arnoldus Leonardus Maria 12-09-1947 Monster 01-01-2009 Lid Raad van Toezicht Van Roekel - Paes, Maria Josephine Hendrika 21-06-1951 Sittart 01-01-2009

Thewessen, Elisabeth Andrea Paula Mariat 24-12-1957 Valkenburg-Houthem 01-01-2011 Lid Raad van Toezicht Van der Avort - Lier, Rosemary Peggy Martha 02-01-1957 Sudbury, Canada 01-05-1996 Secretaris Bevoegd tot het doen van opgave aan het handelsregister. Beperkte niet-statutaire volmacht 01-01-2012

Commissarissen
Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel De Raad, Mattheus Petrus Maria 07-01-1945 Gameren 04-04-2006 Voorzitter Raad van Toezicht Bensing, Josina Maria 12-03-1950 Tilburg 04-04-2006 Lid Raad van Toezicht Van Essen, Hendrikus Jan 01-11-1946 Apeldoorn 01-02-2008 Lid Raad van Toezicht Legemaate, Johannes 11-11-1958 Zierikzee 01-01-2009 Lid Raad van Toezicht

Gevolmachtigden

Aanvang (huidige) volmacht Naam Geboortedatum Woonplaats Datum in Functie Titel Inhoud Volmacht

Janssen, Carola Marriëtte 25-04-1971 Vlagtwedde 01-01-2011 Hoofd Inkoop + Logistiek Beperkte volmacht tot EUR 250.000,00. Bevoegd tot de volgende handeling(en):  Afsluiten inkoopcontracten  Afsluiten leasecontracten  Afsluiten onderhoudscontracten  Afsluiten software-contracten  Afsluiten software-contracten tot EUR 250.000,00

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

8/13

Website Analyse
De website wordt voor meerdere doeleinde gebruikt, maar voornamelijk voor het verstrekken van informatie.

Nieuws
Op de index pagina van het Jeroen Bosch ziekenhuis zie je een aantal tegels met algemeen nieuws over interessante weetjes, ontwikkelingen, en gebeurtenissen omtrent het Jeroen Bosch ziekenhuis, de medische industrie in het algemeen, etc.

Informatie voor Patiënten
Er is zeer veel informatie te vinden voor Patiënten (ook voor potentiele patiënten), en de informatie is op zeer eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier toegankelijk gemaakt. Zo kan je in het menu aan de linker kant van de pagina direct uit een lijst met aandoeningen kiezen, of uit een lijst met specialismen, waardoor je gemakkelijk bij de informatie kan komen die je zoekt. Als je op die manier een keuze hebt gemaakt wordt je meteen doorgeleid naar een pagina met beknopte informatie, waarop je kan doorklikken voor meer informatie. Ook kan je kijken wat de wachttijden zijn, waarbij kan kiezen voor welk specialisme je het wilt weten, en waarom er wachttijden zijn, en wat algemene informatie daarover. Een andere die zeker belangrijk is, is dat je direct een afspraak kan maken.

Informatie voor Bezoekers
Ook is er informatie beschikbaar voor bezoekers zoals bezoektijden, locaties, etc. En zoals met alles op de site is er heel veel en uitgebreid informatie te verkrijgen, inclusief kaartje, parkeerinformatie, Openbaar vervoer, etc.

Overige Informatie
Er zijn natuurlijk ook vacatures, perscontact, algemeen contact, en natuurlijk de standaard webinfo (zoals disclaimer, sitemap, RSS, links naar Social Media, etc.).

Kleur
De website maakt veel gebruik van de kleur blauw, die in studies naar voren komt als een kleur die rustgevend, en betrouwbaar is. En ook de studie “De invloed van kleur op het welzijn : wit versus blauw” wijst uit dat de kleur blauw in ziekenhuizen zorgt voor tevredenheid van patiënten, en op de ligduur op een longafdeling. Een ander veelgebruikte kleur (in hun logo en dergelijke) is de kleur paars, die vaak geassocieerd wordt met creativiteit, maar er zijn er ook die zeggen dat het helpt met psychologische problemen (opbouwen van zelfvertrouwen, tevredenheid, etc.), en het schijnt ook te helpen tegen migraine en huidziekten.

Lettertypen
Ze gebruiken het “Verdana”, een lettertype dat speciaal gemaakt is om op internet gebruikt te worden. Het is gespecialiseerd om prettig te lezen met betrekking tot pixels, en om zeer schaalbaar te zijn, zodat onafhankelijk van de pixeldensity (en of persoonlijke instellingen) het nog steeds het best leesbaar is, wat natuurlijk praktisch is als een van de belangrijkste doelgroepen Ouderen zijn (die vaak grote letters willen).

Taalgebruik
Er wordt over het algemeen geen moeilijke woorden gebruikt, en waar noodzakelijk worden ze bijna altijd direct uitgelegd. Dit is waarschijnlijk zodat alle doelgroepen kunnen begrijpen wat er staat.

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Technische Informatie
Kerngegevens JBZ Capaciteit Aantal erkende iets Waarvan aantal bedden voor hartbewaking Waarvan aantal bedden intensive care met beademingsmogelijkheid Waarvan aantal bedden intensive care zonder beademingsmogelijkheid Gemiddeld aantal beschikbare bedden Gemiddeld bedbezetting percentage 24/7 afdeling spoedeisende hulp Personeel Aantal personeelsleden in loondienst Aantal fte personeelsleden in loondienst Aantal medische specialisten op 31 december Aantal fte medische specialisten op 31 december Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties Waarvan omzet B-segment Waarvan subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Productie Aantal geopende DBC’s Aantal geopende DBC’s in A=Segment (tarieven Nza) B=Segment (vrije tarieven) Aantal gesloten DBC’s Aantal gesloten DBC’s in A-Segment (tarieven Nza) B-Segment (vrije tarieven) Aantal opnamen en dagverpleging Aantal ontslagen patiënten Aantal operatieve verrichtingen Aantal klinische opnamen Aantal klinische verpleegdagen Aantal dagverplegingsdagen Gemiddelde verpleegduur klinische opnamen Gemiddelde verpleegduur per specialisme Anesthesie Cardiologie Algemene chirurgie Dermatologie Genealogie, obstetrie Interne geneeskunde Kaakchirurgie KNO Kindergeneeskunde Klinische geriatrie Longgeneeskunde Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische Chirurgie Reumatologie Urologie Gemiddeld percentage verkeerd-bed-patiënten Aantal 1e polikliniekbezoeken – EAC’s Aantal overige polokliniekbezoeken 2009 1120 10 14 0 739 87.7 Ja 3976 2798 236 206 25524400 163041000 8638000 63258000 11222000 9085000 306731 230098 76633 299932 246471 53461 63116 63120 44557 34842 197436 28274 5.7 1.0 5.8 6.3 13.4 2.8 7.3 2.8 2.2 4.2 14.4 7.4 8.5 2.1 5.7 3.8 12.8 4.1 1.47 208467 329863 2010 1120 10 14 0 737 88.1 Ja 3987 2868 245 213 318971000 216832000 6049000 74146000 12526000 9418000 325678 251258 74420 309988 231556 78432 65902 65938 43534 35551 195269 30351 5.5 0.8 5.4 6.3 15.5 2.8 7.1 2.5 2.2 4.4 13.6 7.1 8.7 2.8 5.1 3.3 11.2 3.9 0.88 208660 340975 2011 1120 12 16 0 715 90.9 Ja 4019 2903 248 221 289377000 177349000 4105000 79253000 15035000 13635000 312084 236151 75933 323311 239367 83944 68390 68368 45279 35232 191988 32158 5.3 0.7 5.3 6.3 9.1 2.7 6.7 2.5 2.1 4.3 12.3 6.7 8.8 2.2 5.0 3.5 12.4 3.6 0.62 206023 350142

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

1/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

ICT Technische informatie
Product Werkplekken Aangesloten op het netwerk Servers SAN Configuraties Gespiegelde data Volledige Wireless dekking d.m.v. Access Points Overig actieve netwerkcomponenten Applicaties Rekencentra SER’s (Sub Equipment Room) Deze data is zonder alle back-up systemen, en externe locaties. Aantal 4800 15000 550 7 400TB 1200 500 450 2 110

De ICT afdeling maakt gebruik van ISM. ISM is een systeem dat ITL3 vervangt en is ontwikkeld door Wim Hooging (KPN) en Jan van Bom (ITSM) omdat ITL3 te veel processen definieert waardoor je voor een project meer dan 500 proces managers nodig hebt, waar je bij ISM maar 6 nodig hebt. De afdeling werkt vooral met het model van Maas.

Processchema
• Patiënt meld zich bij de balie • Er wordt voor de patiënt een entry aangemaakt in het ZIS • De patiënt neemt plaats in de wachtkamer • Bij de röntgen afdeling zien ze in het systeem dat er iemand wacht op een scan. • Patiënt wordt ingepland voor een röntgen scan

Gebroken Enkel
Bij dit product is er bij de “Terugkomst” een feedback en een feedforward moment. Feedforward Als het gips er nog niet af gaat, wordt er gekeken naar de hoeveelheid die je enkel geheeld is,

Binnenkomst

Diagnose

• De patiënt wordt opgeroepen voor een scan • Er wordt een röntgen scan gemaakt • De patiënt neemt weer plaats in de wachtkamer • De foto's worden in het ZIS opgeslagen • De dokter ziet dat de foto's klaar zijn • De dokter stelt een diagnose • Of geeft aan dat er nog een scan gedaan moet worden (hervat bij "Diagnose")

en aan hand daarvan bepalen ze wanneer ze de volgende afspraak inplannen. Feedback Ook komt er feedback over hoe lang ze normaal gesproken wachten voor de vervolgafspraak, en hierin is het aantal keer dat de heling sneller of

Behandeling

• De patiënt wordt opgeroepen • De patiënt wordt de diagnose voorgelegd • De patiënt wordt de behandeling uitgelegd • De enkel wordt in de corecte positie geplaatst • Het gips wordt aangebracht • Er wordt een controle ingeplant • Als het gips gehard is wordt de patiënt ontslagen

langzamer gaat dan de tijd die ze gepland hadden de meting, en als ze de norm overschrijden (wordt door doctoren bepaald, en is niet vastgelegd), wordt er een ingreep gedaan in de vorm van de tijd die ze normaal plannen aangepast.

File Name: Auteur: Versie:

Terugkomst

• De patiënt komt terug na de afgesproken tijd, aan hand daarvan • Geen verandering • Nieuw gips • Loopgips Document1 / .pdf • Of het gips wordt er afgehaald Jeroen Berkvens • Als het gips er niet afgehaald wordt wordt er een vervolg afspraak ingeplant 012 (hervat bij "Terugkomst")

2/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

3/13

Jeroen Bosch – Geanalyseerd

[Publish Date]

Bronnen
Studies
   De invloed van kleur op het welzijn : wit versus blauw La vie en rose, groen, geel, blauw en paars Ondernemerschap in de zorg (NZA).

Boeken / Documenten
  Jaarverslag 2011 Kijk op Bedrijfsprocessen

Websites
    Jeroen Bosch Ziekenhuis Stichting Vrienden Jeroen Bosch Wikipedia The importance of Vision, Mission and Values

Wet- en Regelgevingen
 Wet Ziekenhuisvoorzieningen

File Name: Auteur: Versie:

Document1 / .pdf Jeroen Berkvens 012

4/13