Nume:________________
FIŞĂ DE LUCRU
„Iarna pe uliţă”, de George Coşbuc
1. Autorul poeziei este:
Mihai Eminescu;

Otilia Cazimir;

George Coşbuc.

2. Alegeţi explicaţiile corecte:
grămadă:

unul peste altul

potolit

năvalnic:

calm

nestăpânit

liniştit:

zgomot mare

de-a valma

vuiet:

agitat

hărmălaie

3. Scrieţi cuvinte cu sens opus:
a început: ________________

ziua:________________

cade:____________________

mare:________________

vine:____________________

râd:_________________

supărat:__________________

înalt:________________

4. Potriviţi cuvintele, folosind linii:
Eu

fac

Tu

fac

Noi

El

face

Ei

faci Ea

face

Voi

fac

facem Ele

faceţi

5. Potriviţi însuşirile cu ajutorul liniilor:
fulg

plumburii

soare

cenuşiu

vânt

puternic

nori

adormit

râu

rotund

copii

sclipitoare

sat

argintiu

fum

îngheţat

zăpadă

veseli

potrivit imaginii alăturate: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ 9. vuiet. _____________________________________________________________ • vale. drum. năvalnic. Ce sport practici tu în acest anotimp? . peste.” 6. _____________________________________________________________ • vine. la. norii. _____________________________________________________________ 7. Completaţi după model: iar – nă mă – ta – ni – e ______________ ______________ ierni __________________ co – pii ier – ni – le __________________ ______________ po – e – zi – i – le ______________ 8. săniile. Ordonaţi. cu. sat. Compune şi scrie patru versuri despre iarnă. numerotând cuvintele. • stau. vine. pe. grămadă. pentru a obţine propoziţii. copiii. de. Scrieţi propoziţiile obţinute pe spaţiile corespunzătoare.

” _____________________________________________________________ .