Budi Bahasa adalah Kunci

(Jul 19, 2006 at 12:55 PM) - Contributed by 9M4CME - MARES Admin - Last Updated (Jul 24, 2006 at 02:52 PM)

Fist published on Sunday 16 July 2006 at http://groups.yahoo.com/group/mymares/message/1363 Kunci utama untuk berjaya ke udara dan dihortmati oleh rakan ham yang adalah BUDI BAHASA. Tiada cara serta perkataan yang sesuai boleh menerangkan bagaimana rakan-rakan ham boleh berkongsi satu jalur dan frekuansi dengan gangguan dan perselisihan yang seminima mungkin. Rakan ham yang mepunyai minat dan bersopan pasti akan diterima walaupun dimana-mana jalur. Jika anda sentiasa meletak keutamaan kepada sikap sopan santun dan hormat menghormati anda jarang menghadapi kesukaran semasa berada dimana-mana jaluran. Sebelum anda ke udara buat pertama kali di jalur komunikasi FM dan Pancar Ulang anda harus mengetahui Teknik Asas Pengendaliannya. Cara atau teknik adalah berbeza sedikit mengikut lokasi dimana anda berada, disini beberapa prosedur am yang boleh digunakan jika sesuai. Jika anda mendengar Pancar Ulang masih digunakan, tetapi anda dengar stesen yang ke udara tersebut akan mengakhiri perbualan dan keluar dari jalur, sabar dan tunggu sehingga semua stesen keluar sebelum anda memanggil stesen rakan anda. Jika anda mendengar perbualan tersebut agak panjang, tekan PTT umumkan Tanda Panggilan (Call Sign) anda diantara pertukaran giliran stesen tersebut. Selepas salah satu dari stesen yang sedang ke udara menerima panggilan anda, dengan cara hormat anda memaklumkan untuk membuat satu panggilan kepada stesen rakan anda. Kebiasaannya salah satu stesen yang sedang keudara akan membantu anda memanggilkan stesen yang hendak anda panggil tersebut. Jika tidak buat panggilan anda seringkas yang mungkin. Jika rakan anda menjawab panggilan anda, minta beliau bertukar Frekuansi Simpleks (Simplex Frequancy) atau Pancar Ulang yang lain, atau menunggu sehingga stesen yang keudara selesai dengan tajuk yang sedang dibincangkan atau keluar terus dari Pancar Ulang tersebut. Ucapkan TERIMA KASIH kepada rakan-rakan ham atau stesen yang sedang ke udara kerana membenarkan anda membuat panggilan tersebut.

Sebaliknya, jika anda ditengah-tengah perbincangan dan ada rakan ham yang lain masuk dan mengumumkan Tanda Panggilan (Call Sign) beliau diantara pertukaran stesen anda, stesen selepas anda yang akan keudara hendaklah memaklumkan stesen yang membuat panggilan tersebut untuk membuat panggilan atau menyertai perbualan yang sedang ke udara. Adalah
http://mares.org.my/mambo - M A R E S Malaysia Powered by Mambo Generated:16 May, 2011, 17:08

17:08 . tutup sementara apabila transmisi anda terlampau panjang dan melebihi masa yang dibenarkan. http://mares. Anda hendaklah segera memberi laluan kepada stesen tersebut atau mana-mana stesen yang membuat panggilan agar tidak menjadi kerugian kepada mana-mana pihak.org. semakin banyak trafik semakin pendek masa dibanarkan. Kebanyakan Pancar Ulang mempunyai kemudahan ini. Jika pertukaran dibuat terlalu cepat ianya akan menghalang stesen lain dari memasuki jaluran atau apa-apa panggilan kecemasan. Sesetengah ham tidak dapat menahan keghairahan untuk menekan butang PTT (Push-to-Talk) "Tekan untuk Bercakap". Sesetengah pancar ulang berbeza bergantung kepada jumlah trafik di jaluran tersebut. Kebanyakan Pancar Ulang mempunyai jangkamasa yang telah ditetapkan TOT (Timer off Time).3 saat diantara setiap pertukaran giliran stesen untuk membenarkan mana-mana rakan ham yang ingin menyertai perbincangan adalah satu cara yang baik untuk di praktiskan. 2011. ada diantara pancar ulang mempunyai masa yang cukup pendek antara 15 saat dan ada yang sepanjang 3 minit. Jika anda bercakap terlampau panjang melebihi dari masa yang telah ditetapkan Pancar Ulang tersebut secara otomatik akan tutup sementara. Jangkamasa ToT setiap pancar ulang adalah berbeza.tidak sopan jika anda tidak mengambil maklumkan panggilan tersebut atau hanya memaklumkan ada pemanggil tetapi tidak memberi peluang rakan tersebut untuk bercakap dan ke udara. JANGAN menekan PTT terus selepas stesen yang lain melepaskan PTT apabila tiba giliran anda untuk bercakap. Belajar cara bercakap yang rengkas dan senang difahami dalam jangkamasa yang telah ditetapkan. Kemungkinan besar stesen yang memanggil tersebut dalam situasi kecemasan. Berhenti sejenak 2 .M A R E S Malaysia Powered by Mambo Generated:16 May.Sentiasa bercakap dengan seringkas yang mungkin dan difahami oleh rakan yang mendengar. Mungkin ada baiknya jika PTT ditukarkan kepada RTL (Release-to-Listen) "Lepas untuk mendengar". Perbualan yang pendek dan rengkas akan membenarkan banyak rakan-rakan ham boleh menggunakan Pancar Ulang.my/mambo . Anda tidak tahu berkemungkinan stesen tersebut amat memerlukan Pancar Ulang untuk membuat panggilan segera.

17:08 . Dengan menyebut "Apa pendapat anda. ia akan menghasilkan pertindihan (doubling). Jika anda dalam kumpulan yang sedang ke udara. Pastikan giliran yang diberikan kepada mana-mana stesen selepas anda dalam pusingan giliran yang sedia ada.3 saat untuk rakan yang ingin masuk. sabar pasti giliran anda untuk bercakap akan tiba. Jika anda dalam pusingan perbincangan yang sedang berjalan. kesabaran dan bersedia untuk menerima apa-apa tajuk yang akan dibincangkan. Apabila tiba giliran anda untuk bercakap. bagi ruang masa 2 .Jika ada dua rakan ham bercakap serentak dalam satu masa. bercakap dengan penuh cermat dan sopan serta jelas. menjerit atau hanya suara tanpa tanda panggilan (Voice with no callsign). keadaan ini akan menyebabkan kehilangan pusingan atau giliran stesen mana yang sepatutnya selepas satu-satu stesen ke udara. Bercakap dengan bersemangat dan suara yang bertenaga serta sopan akan menunjukkan anda dalam situasa yang penuh kegembiraan. 9W2CKO" untuk dari berlaku kekeliruan dan pertindihan. Ada satu cara yang amat berkesan untuk mengelakan perkara tersebut dari berlaku adalah dengan sentiasa menukar giliran dengan menyebut NAMA atau TANDA PANGGILAN.my/mambo . Othman?" atau "Silakan.org.M A R E S Malaysia Powered by Mambo Generated:16 May. sekejap keluar dan sekejap masuk. Perkara yang sepatutnya dibuat: Bercakap dengan jelas dan JANGAN tekan atau melepas butang PTT mengikut http://mares. JANGAN membuat gangguan bising. jika terlupa atau terkeliru panggil mana-mana stesen yang ada untuk memperbetulkan semula pusingan giliran agar tiada yang tertinggal atau kucar kacir susunannya. 2011. situasa ini akan memberikan kepuasan kepada anda dan rakan-rakan yang sedang ber QSO dengan anda. percakapan yang cepat dan nada yang jelas akan banyak memberi ruang kepada rakan yang lain. Kunci kepada kemahiran semasa ke udara di Pancar Ulang adalah.

tunggu sehingga isyarat tersebut selesai sebelum anda menekan butang PTT. "Dimana QTH anda?".rentak anda bercakap. Bagi masa beberapa saat selepas anda menekan butang PTT sebelum mula bercakap. biarkan dan anggap seperti ia tidak ujud. "Handle disini ialah.. Jika anda mendengar audio atau sekadar "Carrier" sahaja. Anda juga perlu memberi masa antara 2 -3 saat selepas menerima giliran untuk bercakap. Jika anda terpaksa mengulang apa yang anda perkatakan. 2011. beri peluang dan maklumkan rakan tersebut status RST beliau. mula atau mengakhiri sesuatu ayat. Jika Pancar Ulang ada isyarat ID. Tindakan ini adalah bertujuan untuk menentukan transmisi anda tidak tertinggal dan rakan yang menerima audio anda dapat mendengar dengan sepenuhnya. "Roger that". JANGAN menggunakan sebutan yang mengelirukan contoh seperti "QSL". Anda JANGAN mengambil tindakan yang boleh menarik perhatian atau menyebabkan perkara tersebut berterusan.. bermaksud ianya dibuat dengan sengaja (Jammer) walaupun setelah anda menjemput ia masuk. Jika perkara ini hanya berlaku (Gangguan) kepada salah seoarang dari rakan yang sedang be QSO." atau mana-mana sebutan yang tidak sepatutnya dipakai dalam http://mares. Jika anda mempunyai kelengkapan yang lengkap buat rakaman sebagai bukti jika anda ingin membuat laporan kepada pihak berkuasa. JANGAN: JANGAN bercakap bahasa radio (Jargon).M A R E S Malaysia Powered by Mambo Generated:16 May. Bercakap seperti mana anda bercakap di telefon dan belajar dari rakan ham yang lebih berpengalaman. akan banyak membuang masa anda untuk ke udara dengan lebih lancar. 17:08 . ini bertujuan untuk memberi masa isyarat dari radio anda betul-betul sampai ke Pancar Ulang (Boleh memegang Pancar Ulang). "10-4".org.my/mambo . ini bertujuan memberi masa yang cukup kepada rakan yang ingin masuk ke jaluran atau pancar ulang. "Roger".

Tugas anda bercakap dengan jelas dan menyampaikan yang terbaik agar difahami oleh semua pendengar. http://mares. menggambarkan tahap kecekapan anda semasa keudara sebagai seorang Radio Amatur yang disegani. Stesen yang bergerak / Sedang Bergerak. Stesen yang menggunakan kuasa rendah atau Radio Bimbit. Buat panggilan anda di Jaluran Terus (Simplex). Ini bertujuan untuk memberi lebih ramai rakan-rakan menggunakan kemudahan Pancar Ulang.keadaan perhubungan anda diudara TERANG dan JELAS. kecuali anda berada dalam kumpulan yang besar. EMPAT keutamaan trafik di Pancar ULang.M A R E S Malaysia Powered by Mambo Generated:16 May. 17:08 . Anda mungkin tidak mendengar mereka. JANGAN terlampau lama di Pancar Ulang jika perlu ringkaskan. 2011. HF. Penyalahan guna sebutan (jargon) semasa berkomunikasi dalam CW. Stesen yang membuat Panggilan Kecemasan.org. 1. 2. tapi mereka mendengar perbualan anda.my/mambo . JANGAN berkomunikasi dengan rakan yang berdekatan untuk membincangkan sesuatu perkara yang bersifat persendirian di Pancar Ulang. kecuali anda berada dalam jarak yang jauh kerana Pancar Ulang memang disediakan untuk perhubungan dalam jarak yang jauh. CB (Citizen Band) atau lain-lain bahasa komunikasi dibawa kedalam perhubungan atau bercakap melalui Pancar Ulang Radio Amatur akan menyebabkan kekeliruan. 3. Anda hendaklah meletak dalam diri anda pada setiap masa ada banyak yang sedang mendengar perbualan anda semasa keudara dan bukan ham akan sentiasa memantau melalui pengimbas mereka. JANGAN masuk secara mengejut (Pancung) semasa rakan masih bercapkap di jaluran KECUALI anda mempunyai keutamaan Trafik seperti KECEMASAN atau KEMALANGAN yang amat memerlukan bantuan.

mesra. anda bolah menggunakan mana-mana pancar ulang yang telah disediakan tanpa menyertai mana-mana kelab dan anda hendaklah lulus Ujian Radio Amatur serta mempunyai lesen yang sah untuk menggunakannya.M A R E S Malaysia Powered by Mambo Generated:16 May. Membantu pemilik pancar ulang. Sentiasa ingat setiap kali anda keudara ada stesen dan pemantau yang mendengar.org. profesional dan menghormati rakan yang sedang bercakap dan memantau. 24 jam sehari dan 365 hari setahun? Ia memerlukan kewangan. Stesen di Pangkalan / diluar pangkalan dengan kuasa yang tinggi. 2011. Adalah amat perlu memperkenalkan Tanda Panggilan anda apabila dalam satu kumpulan yang besar atau selang 2 atau 3 pusingan apabila dalam kumpulan yang kecil. masa. Kuasa yang rendah untuk mencapai Pancar Ulang kerap menyebabkan bunyi yang tidak menyelesakan dan sukar untuk didengar oleh rakan yang sedang ke udara. http://mares. Ikut peraturan seperti yang telah termaktub dalam buku Panduan untuk Radio Amatur di Malaysia "GUIDELINES FOR AMATEUR RADIO IN MALAYSIA" yang di keluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC).my/mambo . Tiada sesiapa atau mana-mana rakan pun yang dipaksa untuk menyertai mana-mana kumpulan atau kelab radio amatur. Dalam buku panduan tersebut menyatakan anda perlu memperkenalkan Tanda Panggilan (Call Sign) anda bila ke udara. Jangan membincangkan perkara yang bersifat peribadi dan dengan sebaik mungkin anda hendaklah bersikap ramah. Radio Bimbit kerap mengalami kesukaran menghantar isyarat ke Pancar Ulang. pengetahuan dan tenaga untuk mengendalikan pancar ulang yang anda gunakan. Minta laporan Isyarat (Signal Report) dari mana-mana rakan yang keudara jika anda menggunakan Radio Bimbit dengan Antena jenis "Rubber Ducky". 17:08 . Berapa kali pernah anda berfikir tentang pancar ulang yang anda gunakan bila-bila masa.4.

Ia hanya hobi yang anda boleh nikmati sepanjang hidup anda dan berkongsi dengan keluarga dan kawan. PELIHARA HAK KEISTIMEWAAN ANDA SEBAGAI SEORANG RADIO AMATUR Kerana anda telah berusaha. sebagai mana anda hendak mereka melayan dan menghormati anda.Anda hendaklah memikirkan bagaimana anda hendak menyumbang walaupun sedikit dalam bentuk kewangan maupun tenaga kepada kelab yang menyediakan perkhidmatan pancar ulang yang kerap anda gunakan.org. Perkara yang terbaik anda patut lakukan ialah dengan menghormati dan melayan mereka sebaik mungkin. Apabila anda menggunakan apa yang telah anda pelajari disini. bagaimana hendak mengendalikan jalur FM dan pancar ulang anda akan bertemu dengan ramai rakan yang mungkin akan menjadi kawan rapat anda pada masa akan datang. 17:08 . 2011. anda hendaklah pelihara HAK yang telah anda miliki. anda telah menjadi ahli salah satu perkhidmatan yang amat membanggakan di seluruh dunia. Jadikan sebagai budaya apabila anda mengendalikan alat pemancar diletakan pada kuasa yang paling rendah (Low Power Setting).my/mambo . Kuasa yang tinggi juga tidak baik untuk radio anda jika kerap digunakan. malah ianya juga boleh mengujudkan gangguan (interfere) kepada pancar ulang atau rakan yang berdekatan.M A R E S Malaysia Powered by Mambo Generated:16 May. berkorban masa dan kewangan untuk mendapatkan lesen sebagai seorang radio amatur. Adalah tidak perlu semasa anda menggunakan Jalur VHF atau UHF dengan kuasa yang tinggi jika anda membuat panggilan terus kepada rakan anda atau berada dalam kawasan capaian pancar ulang yang kerap anda gunakan. http://mares. Cara terbaik yang sepatut anda lakukan ialah mengendalikan stesen anda dengan profesional dan tunjukan bahawa anda mengamal dan menghormati segala panduan yang disediakan sebagai seorang radio amatur yang berwibawa. Ia merupakan tanda sokongan untuk pancar ulang itu dapat digunakan setiap masa. Sebagai seorang radio amatur.

PENUTUP Terima kasih kerana sudi membaca tulisan saya ini.my/mambo .com/portal/ http://mares. jika silap sila perbetulkan jika ada kebaikan itu adalah dari Yang Maha Esa.9w2bba. sakadar pendapat peribadi dan dari pengalaman saya yang cuba berubah kepada yang terbaik dan dihormati. 2011. Bujang 9W2BBA http://www. 17:08 . Sekian dari.Tiada apa yang anda perlu risaukan jika semua itu anda amalkan atau anda boleh mula mengamalkannya sekarang.M A R E S Malaysia Powered by Mambo Generated:16 May. Tiada bertujuan untuk menyindir sesiapa sekadar panduan.org.