You are on page 1of 4

överraskande krigshistoriska fakta

del 11

smb presenterar

Tyska kommandosoldater spelade en viktig roll för Indiens frigörelse
Av Christer Bergström

E

n mörk februarikväll 1943 klev två män med asiatiskt utseende under största hemlighetsmakeri ombord på en tysk motorbåt i Kiels hamn. Kaptenen på motorbåten fick veta att det var frivilliga byggnadsarbetare som av någon anledning skulle föras över till en ubåt som väntade en bit ut till havs. Att det var något ”skumt” var uppenbart för besättningsmedlemmarna, eftersom de belades med strängaste tystnadsplikt. När de mystiska passagerarna en stund senare hjälptes ombord på den väntande ubåten hade en av andra världskrigets viktigaste kommandooperationer kommit igång. Sannolikt har ingen av krigets hemliga uppdrag fått så vittgående effekter som detta tyska företag i februari 1943. De hemliga resenärerna var ingen mindre än den indiske nationalistledaren Subhas Chandra Bose och dennes adjutant Abid Hasan. Bose kan knappast kallas en quisling – snarare tvärtom. Medan Storbritannien höll Indien i ett järngrepp och många indiska självständighetsivrare utsattes för hårda repressalier, organiserade Bose kampen för nationellt oberoende. Två gånger valdes Bose till ordförande för the Indian National Congress (INC) – dagens kongressparti. Han var skeptisk till Mahatma Gandhis ensidiga inriktning på icke-våld och menade att även väpnad kamp skulle krävas för att Indien skulle kunna vinna självständighet. Motsättningarna mellan

honom och Gandhi gjorde till slut, 1939, att Bose av omsorg om rörelsen valde att gå ur INC för att istället bilda ett nytt parti som samarbetade i kampen för Indiens frihet. På 1930-talet var Bose ett av de allvarligaste hoten mot det brittiska kolonialstyret. Elva gånger blev han fängslad av britterna. När så Storbritannien i september 1939 lät Indien gå in i kriget mot Tyskland, startade Bose en landsomfattande kampanj för att sätta stopp för indiskt deltagande i ett krig som enligt många av hans landsmän inte var ”Indiens krig”. Kolonialmyndigheterna svarade med att placera honom i husarrest. Det var i det läget Bose kom i kontakt med tyska underrättelseagenter. Enligt principen ”fiendens fiende” kunde båda parter dra nytta av varandra. Boses rymning och följande flykt tvärs över Asien och Europa är som hämtad ur en äventyrsbok. Abwehr, den tyska militära underrättelsetjänsten, hade ett helt nätverk av agenter i de brittiska besittningarna från Mellanöstern till Indien. Dessa kom i kontakt med Bose, trots att denne befann sig i bevakad husarrest i Calcutta, och organiserade en flyktväg. De exakta omständigheterna är inte klarlagda, men i januari 1941 upptäckte vakterna vid Boses hus att nationalistledaren var försvunnen. Han hade lyckats ta sig ut ur huset med hjälp av de tyska agenterna. Under falsk identitet som en indisk muslim tog sig

Subhas Chandra Bose och Mahatma Gandhi på en allindisk kongress 1938. Gandhi valde fredens väg, medan Bose var otåligare och kunde tänka sig en våldsam uppgörelse med kolonialmakten Storbritannien.

1

Bose, med hjälp av olika tyska agenter, Boses Azad Hind Radio började i till fots, med bil, med tåg och på åsnenovember 1941, från Tyskland, sina rerygg genom det brittiskkontrollerade Ingelbundna sändningar av patriotiska radien. En lokal motståndsledare i Peshadioprogram på flera indiska språk. Detta war smugglade honom över gränsen till fick till följd att många indiska soldater Afghanistan. Där väntade en ny grupp som tjänstgjort i den brittiska armén och Abwehr-agenter från den tyska ambassahamnat i tysk fångenskap ville ansluta sig den i Kabul. Dessa försåg honom med ett till Boses rörelse. förfalskat italienskt pass. Under namnet Snart hade Bose lyckats övertala Orlando Mazzota kunde den vid det laget Hitler om att frige dessa indier så att de eftersökta nationalistledaren resa genom skulle kunna bilda kärnan i en ny Indisk Afghanistan och korsa gränsen till SovLegion som skulle kämpa för Indiens jetunionen i norr. självständighet. Till slut hade 3 500 inVid den här tiden var pakten mellan dier anslutit sig. Hitler och Stalin ännu i kraft – det var Först grundades planerna på Hitlers före det tyska anfallet på Sovjetunionen överoptimistiska föreställning om att i juni 1941 – så ryssarna hjälpte gärna till. hans arméer skulle lyckas besegra SovTygemblem för WAFFEN SS Freies Indien. NKVD-tjänstemän tog över och förde jetunionen, så att Boses indiska frihetsBose till Moskva, där han träffade den tyske ambassadören kämpar den vägen skulle kunna gå in i Indien via Afghanistan. von der Schulenburg. Slutligen anlände Bose med flyg från När detta visade sig vara orealistiskt, väcktes tanken på ett Moskva till Berlin den 28 mars 1941. samarbete mellan Bose och japanerna. Japan, som gått in i Där var han fri att agera, och Hitler hjälpte honom mer än kriget mot USA och Storbritannien i december 1941, började gärna att försöka bryta loss Indien från det brittiska väldet. uppvakta Bose för att förmå honom att ställa sig i spetsen för I Tyskland grundade Bose ”Centret för det fria Indien” och en indisk styrka som skulle gå in i Indien från det japansk-ockbeslöt att Jana-Gana-Mana skulle bli det fria Indiens nationaluperade Burma. När japanerna erövrade Singapore i februari sång. (Detta förverkligades vid självständigheten 1947, och det 1942 uppstod en liknande situation som i Tyskland med de är fortfarande Indiens nationalsång.) tusentals indier som hamnade i japansk fångenskap.

Unikt foto av tillfället när tyska ubåten U-180 möter den japanska ubåten I-28 i april 1943, för att låta Bose fortsätta sin resa till Asien.

2

Därför fick ubåtskaptenen Werner Musenberg i februari 1943 i uppdrag att med sin U 180 föra Bose över fientligt hav till japanerna. Den 5 april 1943 löpte den japanska ubåten I-29, anförd av kapten Masao Teraoka, ut från Penang på västra Malaysia med sydvästlig kurs. Exakt 20 dagar senare möttes de båda ubåtarna ute till havs, 390 sjömil sydost om Madagaskar. Teraoka lastade över två ton guld (avsett för den japanska ambassaden i Berlin) och hemliga militära ritningar på den tyska båten och tog ombord de båda indiska passagerarna. Några månader senare stod Bose – eller ”Netaji” (ledaren) som han nu kallades – i spetsen för den Indiska Nationalarmén, som med 40 000 man gjorde sig redo att gå in i det brittiskkontrollerade Indien. I sitt invigningstal till den nya Nationalarmén sade ”Netaji”: – Vårt uppdrag är inte över förrän våra överlevande hjältar håller sin segerparad på det brittiska imperiets grav, det Röda fortet i Delhi. Låt ert stridsrop vara ”Till Delhi”! Försöket att direkt störta det brittiska styret i Indien genom en invasion tillsammans med japanerna i mars 1944 misslyckades, men frågan är om inte Bose och hans trupper ändå bidrog till Indiens självständighet. När britterna efter kriget ställde medlemmar av Indiska Nationalarmén inför rätta för ”konspiration mot kronan”, skakade det om hela kolonialarmén. Rättegången mot dessa patrioter upprörde tusentals indiska soldater, och för första gången spreds en allmän känsla av att det var de som tjänstgjorde i kolonialarmén som var förrädare. Därmed var den förtrollning med vilken britterna kunnat styra Indien så länge bruten. Många år efteråt berättade P. B. Chakrabarty, som tjänstgjort som guvernör i Västbengalen, om ett möte han haft med

Vem kunde 60 år efter andra världskrigets slut tro att Subhas Chandra Bose skulle uppmärksammas till den grad att han skulle få ge sitt namn till Calcuttas nya flygplats med förlängd start- och landningsbana (2 450 m).

Clement Atlee, den brittiske premiärminister som beslutade att frige Indien: – Jag frågade varför de lämnade Indien. Atlee angav flera skäl, där det viktigaste var den underminering av stödet för den brittiska kronan inom den indiska armén och flottan som orsakades av ”Netajis” militära aktiviteter. Nationalistledaren Bose försvann själv under mystiska omständigheter efter andra världskriget. Enligt den officiella japanska versionen omkom han i en flygolycka på Taiwan i augusti 1945. Men envisa rykten har sedan dess hävdat att detta är en ”cover up” och att Bose i själva verket valde att gå under jorden. En undersökning med hjälp av moderna metoder av de jordiska kvarlevorna efter offren för flygolyckan som genomfördes 2005 kom fram till resultatet att Bose inte fanns bland de omkomna. I dag åtnjuter Bose status som nationalhjälte i Indien, och Calcuttas stora internationella flygplats bär hans namn – Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. ●

Trots de ambitiösa planerna att förflytta de indiska trupperna till Asien och Indien hamnade många i Frankrike. Här en idyllisk bild från en hockeymatch i Indian legion i Bordeaux.

3

Känner du till indiska flygvapnets och flottans myterier 1946?
r hans död. Hans för Indiens frigörelse gjordes efte Subhas Chandra Boses stora insats fort, anklagade r kriget inför rätta i Delhis röda närmaste efterföljare ställdes efte för landsförräderi. e började ses som iga konsekvensen att de anklagad Rättegången fick dock den oavsiktl det Kungliga indiska l uari 1946 gjorde enheter ur såvä frihetskämpar. I januari och febr egångarna mot Borätt på ende flottan myteri, bl.a. bero flygvapnet som Kungliga indiska ses medlöpare. 00 man inblandade. flygvapnets myteri var ungefär 50.0 Och det var ett stort myteri! I 00 sjömän. Hela det 20.0 än fler och yg, 20 örlogsbaser Flottans myteri omfattade 78 fart Regeringen i London att störta samman – omedelbart. brittiska väldet i Indien hotade riet 1857–58? greps av panik En repris på myte ens två stora ledahi och Mohammed Ali Jinnah – Indi Situationen räddas av Mahatma Gand in betydande styrer som oansvarigt. Britterna sätt re. Enhälligt fördömer de myteriet myteriet ställs r Efte . stöd his och Jinnas uttalade kor och kväser myteriet, med Gand et och flottan. vapn flyg inom sker stora utrensningar de ansvariga inför krigsrätt och örelsen. insätts i sin befattning efter frig Ingen av de som rensades ut åter men inser nu att Inundan med blotta förskräckelsen, Den brittiska regeringen kommer därpå, i augusti att det måste gå snabbt. Redan året dien måste få sin frigörelse och makten lämnar Indien. 1947, halas Union Jack och kolonial maktposition var ohoatt upproret kvästes? Jo, deras Vad vann då Gandhi och Jinnah på nistration, rättsfungerande stat med en ordnad admi tad och de kunde ta över en väl ett okontrollerbart i in ats myteriet hade Indien kast väsen och försvar. Hade de stött inte i vare sig låg Det en. makt t emister som hels kaos, som hade kunnat ge vilka extr Gandhis eller Jinnahs intresse. nerna under kriget kom Subhas Chandra Boses stöd till japa ens frigörelse påskynIndi att till dock troligen att leda dades med något eller några år. n och Stilla havet? Vill du veta mer om krigen i Asie S OF ASIA AND THE Då rekommenderar jag boken WAR ATLA behändigt och rikt ilPACIFIC 1941–1945. Boken är ett ­ a världskrigets Asien och andr lustrerat referensverk över kartor, spännande krigsfärg av llt Stilla havet, sprängfy grafier. Du stöter på skildringar och sällan skådade foto på. Tills nu! Boken visar namn och orter du har noll koll r några av de mest beunde alla atoller som färgades röda er. En av de japanska känn iget dskr stialiska strider värl det brittiska styret i planerna handlade om att störta sion tillsammans med Bose Indien i mars 1944 genom en inva man. och hans trupper om 40 000

Per-Anders Lundström Styresman för SMB ben Svenskt MilitärhisPS. Här är lite fakta om SMB. Klub telse som drivs av entutoriskt Bibliotek (SMB) är en stif e att tillgodose behovet siaster för entusiaster med syft de böcker som finns på dock inte med att tillhandhålla oss r av militärhistoria. Vi nöje främsta experterna och även egna böcker med hjälp av de den allmänna marknaden. SMB gör medlem i SMB är du du får tag på bara genom oss! Som militärhistorikerna – böcker som iceras inom mipubl som får tillgång till det bästa därmed alltid bland de första som OF ASIA AND THE S ATLA WAR n boke u/waratlas så får du litaria. Gå in på www.krigsmyter.n PACIFIC 1941–1945 för 0 kr.

4