You are on page 1of 35

Moment 6 - Pulmologi

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Vecka  42  
Skydd  13  
 
 
 
 
 
   

Medicin  1  

Moment  7  –  Pneumologi  

 torsdag  17/10,  08:15  –  09:50  (Genomgång  Moment  7a)  –  Rast  09:00  -­‐>  09:15  
 fredag  18/10,  10:00  –  11:45  (LaboraQon  7c)  –  Rast  15  minuter  

Dagens  lek4on  
1)  Pneumologisk  Anatomi  &  Fysiologi  
3)  Rast!  =D  09:00  -­‐>  09:15  
4)  Pneumologisk  Patologi  &  Terapi
 

Lärare:  Andreas  Roupé  

 

 

 

   
2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Pneumologi  
Vad  är  pneumologi?  
 
•  Läran  om  Lungorna    
           och  dess  sjukdomar  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐11  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

ANATOMI  
Bihålor  
Cavum  Nasi  

Bihålor  

Pharynx  
Epiglo]s  

Esofagus  
(matstrupe)  

Trachea  
Pulma  
Bronker  
Pulma  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Norrköping  

ANATOMI  

Medicin  1  
Trachea  

Bronker  
Pulma  

Bronkioler  

Alveoler  

Lärare:  Andreas  Roupé  

Diafragma  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

ANATOMI  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

FYSIOLOGI  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

FYSIOLOGI  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

FYSIOLOGI  -­‐  Mätmetoder  
Andningsfrekvens  =  Andetag  per  minut  

Lärare:  Andreas  Roupé  

PEF-­‐mätning  
 
Peak  Exploatory  Flow  
 
Mängd  lu_  som  hårdast  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

FYSIOLOGI  -­‐  Mätmetoder  
Spirometri  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

FYSIOLOGI  -­‐  Mätmetoder  

AuskultaQon  av  
Lungor  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

FYSIOLOGI  –    
Mätmetoder  

Lungröntgen  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Tillbaka  klockan  09:15  

Norrköping  

Medicin  1  

RAST!  15  minuter!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
^_________^    
!!!!!  Tillbaka  klockan  09:15  !!!!!!!  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  -­‐  Astma  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  -­‐  Astma  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  Astma  undersökning  

hbp://www.med.ucla.edu/wilkes/lungintro.htm  
Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  Astma  undersökning  

hbp://www.med.ucla.edu/wilkes/lungintro.htm  
Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  Astma  undersökning  

hbp://www.med.ucla.edu/wilkes/lungintro.htm  
Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  Astma  Symptom  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Terapi  -­‐  Asmta  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Terapi  -­‐  Asmta  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Terapi  -­‐  Asmta  

Kor]dsverkande  
 
 
 
 
 
 
 
LångQdsverkande  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  KOL  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  KOL  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  KOL  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  KOL  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  KOL  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  KOL-­‐undersökning  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  KOL-­‐undersökning  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Patologi  –  KOL-­‐undersökning  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Terapi  –  KOL  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Terapi  -­‐  KOL  
Kor]dsverkande  
 
 
 
Syrgas  
 
 
 
LångQdsverkande  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

Terapi  -­‐  KOL  

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Lärare:  Andreas  Roupé  

Medicin  1  

2013-­‐10-­‐17  

Norrköping  

Skydd,  omsorg  &  säkerhet  –  Vårdblock  1,  Moment  7  

Medicin  1  

hbp://www.youtube.com/watch?v=jmuWKSRqvKI  
 

Lärare:  Andreas  Roupé  

2013-­‐10-­‐17