You are on page 1of 12

NOBELA O

KATHAMBUHAY

NOBELA

ay isang mahabang kuwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Mayroon itong 60,000-200,000 salita o 300-1,300 pahina. Noong ika-18 siglo, naging istilo nito ang lumang pag-ibig at naging bahagi ng mga pangunahing literary genre. Ngayon, ito ay kadalasan may istilong artistiko at isang tiyak na istilo o maraming tiyak na istilo

NOBELA

Mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari napinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila.

isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawiliwiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela.
binubuo ng mga kabanata, maraming tauhan at pangyayari -kinasasangkutan ng 20 higit pang tauhan

LAYUNIN NG NOBELA
1. Gumising sa diwa at damdamin 2. Nananawagan sa talino at guni-guni 3. Mapukaw ang damdamin ng mambabasa 4. Magbigay ng aral tungo sa pag-unlad ng buhay at lipunan 5. Nagsisilbing daan tungo sa pagbabago ng sarili at lipunan 6. Makalibang 7. Maglahad ng isang suliranin. 8. Ipahayag ang mga kuru-kuro ng mga akda hinggit sa isang paksa sa pilosopiya, sosyolohiya o sikolohiya. 9. Bigyan ng higgit sa karaniwang pansin ang isang dakilang tao o panahon sa kasaysayan

KATANGIANG DAPAT TAGLAYIN NG NOBELA
Maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan.  Kailangang isaalang-alang ang tungkol sa kaasahan.  Pumupuno ito sa lahat ng larangan sa buhay- sa mga aspekto ng lipunan tulad ng gobyerno at relihiyon.  Dapat maging malikhain ito’y maguniguning nilalahad.  Ang balangkas ng mga pangyayari ay tumutukoy sa kaisahang ibig mangyari.

KATANGIANG DAPAT TAGLAYIN NG NOBELA
Pumupuna sa lahat ng larangan ng buhay  Dapat maging malikhain at maguni-guni ang paglalahad  Pumupukaw ng damdamin ng mambabasa kaya ito nagiging kawili-wili  Binubuo ng 20, 000 - 40 ,000 na salita  Kailangang isaalang-alang ang ukol sa kaasalan / pag-uugali  Maraming ligaw na tagpo at kaganapan

KAHALAGAHAN NG NOBELA

Ang marangal ng kaalaman na maipapahayag sa nobela pumupukaw at nagpapakilos sa damdamin ay isang napakalakas na puwersa na humuhubog sa kamalayan ng mambabasa ay

a. Nagpalawak ng kanilang kumulatan b. Nagpapalalim ng kanilang pagkatao c. Nagpapalabas d. Nagpapailanlangan ng kanilang pagkalaki e. Nagpapakalinang ng kanilang kultura f. Nagsisilbing tala aralan na kinapapanutuhan ng buhay

BAHAGI O ELEMENTO NOBELA

Tagpuan – sumasaklaw sa panahon, pook at mga pangyayaring nasalikod o nakalilikod sa kwentong nilalaman. Banghay – pinakabalangkas ng buong kwento na nagbibigay-hugis sa nobela. Ito ay karaniwang may isang punong hibla at mga kasangay na hibla ng magkakaugnay ng mga pangyayari. Tauhan – dapat tumugon sa hinihinging tunay na buhay at di-karapat-dapat makilala bilang iba. Hindi dapat maging parang mga tau-tauhan na pinagagalaw lamang. Sila ang nagpapatakbo sa galaw ng kwento at hindi ang kwento ang nagpapakilos sa kanila.

Pananaw - panauhang ginagamit ng may-akda
una - kapag kasali ang may-akda sa kwento  pangalawa - ang may-akda ay nakikipag-usap  pangatlo - batay sa nakikita o obserbasyon ng may-akda

Tema - paksang-diwang binibigyan ng diin sa nobela  Damdamin - nagbibigay kulay sa mga pangyayari  Pamamaraan - istilo ng manunulat  Pananalita - diyalogong ginagamit sa nobela  Simbolismo - nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari

MGA SANGKAP NG NOBELA
Kasaysayan - ang nobela ay isang paglalarawan ng buhay o ng isang kapana-panabik na kasaysayang aakit sa babasa upang basahin at subaybayan ito.

Pag-aaral - upang maging makatotohanan ang paglalarawan sa buhay, ang nobela ay dapat gumawa ng masusing pagmamasid sa kilos at gawa sa lipunan. Dapat nitong unawain ang tunay na sanhi sa likod ng mga pangyayari at sa kilos ng mga tauhang ito ay kinatawan lamang ng mga talagang taong may sariling adhika; tagumpay, kabiguan, pag-asa at pangarap sa buhay.

Paggamit ng malikhaing guni-guni - Dito nakasalakay ang buhay ng nobela. Ito ang mag papagalaw sa mga tagpo at magbibigay ng tinig sa pamamagitan ng wastong pananalita sa mga damdamin o kaisipang nais pahayag. Ito rin ang nagsasaayos upang ang pagkakaugnay ng mga pangyayari ay maging likas at makaktotohanan.

URI NG NOBELA

Nobela ng pangyayari o makabanghay - nangingibabaw ang pagkakabalangkas ng mga pangyayari o ang porma ng pagkakalahad ng kwento. Nobela ng tauhan - binibigyang- diin ang katauhan ng pangunahing tauhan gayundin ang mga pangangailangan at hangarin nito. Nobela ng romansa - binibigyang-pansin dito ang pag-ibig: sa bayan, sa Diyos, sa kapwa, sa mga magulang. Nagbibigay halaga s autos ng puso o damdamin at paghuhumaling. Nobela ng pagbabago o panlipunan - binibigyang-diin ang mga layunin ng may-akda o mga ninanais na pagbabago sa pamahalaan at lipunan.

URI NG NOBELA

Nobela ng kasaysayan - ang may akda ay hindi lamang naglalayong maiulat ang mahahalagang pangyayaring may kinalaman sa kasaysayan kundi maglarawan ng pagmamahal at pakikipaglabang ginawa n gating mga bayani para sa minimithing kalayaan ng Inang Bayan. Nobela ng layunin - nagbibigay-diin sa mga layunin at simulang mahalaga sa buhay ng tao.

Nobela ng Masineng - mahusay ang pagkakahanay at pagkakatalakay ng mga pangyayari. Taglay rin nito ang mahusay na paglalarawan ng pagkatao ng mga tauhan.