You are on page 1of 8

Tiu chun vit nam

TCVN 177 : 1993

|ng ng dn kh t t lin - Quy nh k thut tm thi v hnh lang an ton


Onshore pipeline for gas transportation Provisional technical rules for safety corridor
Tiu chun ny thay th cho iu 3 ca tiu chun Vit Nam - |ng ng chnh dn du v sn phm du. tiu chun thit k TCVN 4090: 1985. Tiu chun ny l bt buc p dng. 1. Quy nh chung 1.1. Hnh lang an ton ca |ng ng dn kh l khng gian gii hn bi hai mt phng thng ng chy song song v cch u v hai pha ca |ng ng. Khi thit k |ng ng dn kh nht thit phi xc nh hnh lang an ton. 1.2. 1.3. 2. p sut thit k l p sut cc i cho php, |c xc nh ph hp vi vt lm ng v a im t ng. p sut lm vic cc i l p sut cao nht m h thng |ng ng lm vic trong qu trnh hot ng bnh th|ng. Xc nh chiu rng hnh lang an ton Vic xc nh hnh lang an ton ca |ng ng dn kh |c thc hin da trn cc yu t c bn sau y:

2.1. ng thp: mt s ng thp th|ng dng dn kh |c quy nh bng 1. 2.2. Cc cht |c vn chuyn trong |ng ng (gi tt l cht dn) . C|ng ti thiu c Tiu chun ch to ng Loi thp lm ng tr|ng ch to ng (N/mm2) 1 2 3 API 51 A 207 API 5L B 241 ASTMA 106 C 276 ASTMA 139 D 317 ASTMA 139 E 358 ASTMA 53 P 172 API 5L X42 289 API 5L X46 317 API 5L X52 358 API 5L X60 413 API 5L X68 448 API 5L X70 482 API 5L X80 552 ASTMA - 333 1 207

Tiu chun vit nam


ASTMA - 333 ASTMA - 333 ASTMA - 333 ASTMA - 333 ASTMA - 333 ASTMA - 333 ASTMA - 381 ASTMA A 381 ASTMA A 381 ASTMA A 381 ASTMA A 381 ASTMA A 381 ASTMA A 381 ASTMA A 381 3 4 6 7 8 9 Loi Y- 35 Loi Y- 35 Loi Y- 35 Loi Y- 35 Loi Y- 35 Loi Y- 35 Loi Y- 35 Loi Y 35

TCVN 177 : 1993


241 241 241 241 371 371 241 289 317 345 358 384 413 448

2.2.1. 2.2.2.

Cht dn trong quy nh tm thi ny l kh hay hn hp kh thin nhin, kh ng hnh, kh hydr, kh m tan, kh du m ho lng, kh thin nhin ho lng. H s cht dn (k hiu l Q) c tr|ng cho mc c hi v kh nng chy n ca cc cht dn. Gi tr Q ca mt s cht dn |c quy nh bng 2. Bng 2
S th t 1 2 3 Tn cht dn Hidro Kh du ha lng Kh thin nhin ha lng H s cht dn Q 0,45 1 1,20

2.3. a im t ng 2.3.1. Phn loi a im t ng a im t ng dn kh |c chia lm 3 loi nh| sau: * Loi l: a im loi l l a im c mt dn s trung bnh nh hn 60 ng|i/km2. * Loi 2: a im loi 2 l loi a im c mt dn s trung bnh t 60 ng|i/km2 n 280 ng|i/km2. * Loi 3: a im loi 3 l loi a im c mt dn s trung bnh ln hn 280 ng|i/km2.
Ghi ch: Khi |ng ng dn kh i qua a im loi 1 v 2 nh|ng c nhng on gn ni tp trung ng ng|i (20 ng|i tr ln) th phi tnh hnh lang an ton cho nhng on ny nh| khi i qua a im loi 3.

2.3.2.

Tiu chun vit nam

TCVN 177 : 1993

2.3.2.a. Mt dn s trung bnh i vi |ng ng dn kh thin nhin, kh ng hnh kh Mtan |c xc nh trn din tch dc theo chiu di |ng ng v chiu rng tnh t trc |ng ng dn kh n mi pha l 200m. 2.3.2b. Mt dn s trung bnh i vi |ng ng dn kh hidr, kh du m ho lng, khi thin nhin ho lng |c xc nh trn din tch dc theo chiu di |ng ng v chiu rng bng 3 ln khong cch |c tnh theo cng thc mc 2.5. 2.4. H s thit k |ng ng (k hiu l F) l i l|ng ph thuc ch yu vo c tnh vt liu lm ng, ph|ng php ch to ng v a im t ng. Gi tr ca h s F |c quy nh bng 3. Bng 3
Loi a im Loi 1 Loi 1 Loi 1 H s thit k F 0,72 0,6 0,4 0,5

2.5.

Khong cch ti thiu (k hiu l K) t |ng ng dn kh (tr kh Mtan) n cc cng trnh |c xc nh bng cng thc sau y:
K Q D2 32.000 D P 11 1,4 160 32

Trong : Q- H s cht dn xem bng 2 ca quy nh ny. P - p sut lm vic cc i ca |ng ng tnh bng bar (l bar = l,02 kG/m2) D- |ng knh ngoi ca ng tnh bng mm. K- Khong cch ti thiu t trc |ng ng dn kh n cc cng trnh tnh bng m (khong cch bng 2K chnh l b rng ca tuyn hnh lang an ton).
Ghi ch: 1. Cch tnh khong cch n cc cng trnh nh| sau: + i vi cc nh v cng trnh ring bit (nh v cng trnh ring bit l nhng nh v cng trnh nm c lp ngoi khu vc dn c| vi khong cch t 30m tr ln) tnh n phn li gn nht ca chng. + i vi cc x nghip cng nghip ring bit, ga xe la, sn bay ; bn cng tnh n phm vi gii hn ca chng (k c phn m rng sau ny). + i vi |ng st, |ng t tnh n chn ta lu. + i vi cu tnh t chn dc. 2. Khong cch ti thiu t |ng ng dn kh (tr kh Mtan) n |ng st, |ng t, cu |ng st, cu |ng t nm song song cng xc nh theo cng thc mc 2.5 ny.

2.6.

2.7.

Khong cch ti thiu t |ng ng vn chuyn kh mtan n cc cng trnh v n |ng st, |ng t, cu |ng st, cu |ng t nm song song |c xc nh bng biu l ca quy nh ny. Khong cch ti thiu t |ng ng dn kh n |ng ng cp thot n|c t song song khng |c nh hn l0m.

Tiu chun vit nam


2.8.

TCVN 177 : 1993

|ng ng dn kh phi t ngoi hanh lang bo v ca |ng dy dn in cao p trn khng nh|ng trong iu kin cht hp khi |ng ng dn kh song song hoc giao cho vi |ng dy dn in cao p th khong cch cho php t mp mng ct dy in cao p n |ng ng dn kh |c quy nh nh| sau: + 5m i vi dy in cao p n 66 KV. + 10m i vi dy in cao p n l10 - 220 KV. + 15m i vi dy in cao p n 350 - 500 KV.
Ghi ch: Ngoi iu 2.8 ny cn cn phi thc hin ng cc quy nh i vi |ng ng dn kh trong: " quy phm trang b in - phn II - H thng |ng dn in: 11TCN 19- 84

2.9.

Khong cch ca cc b cha kh du m ho lng n hng ro bo v |c quy nh bng 4. Bng 4


Khong cch ti thiu (m) B cha ngm v trn t 3 3 3 5 15 15 B cha trn cao 3 3 7,6 15 23 Gia cc b cha 1 3 1/4 tng ca hai |ng knh ca cc b cha st gn nhau

Dung tch ca cc b cha (m3) Nh hn 0,3 T 0,3 n 0,9 T 1 n 1,8 T 1,9 n 7,5 T 7,6 n 113 T 114 n 265

Ghi ch: Cc b cha kh du m ha lng nht thit phi c hng ro bo v xung quanh

Tiu chun vit nam

TCVN 177 : 1993

2.10. Khi thit k cc on |ng ng i qua |ng t, |ng st, m ly: sng, suivv cn phi c cc bin php k thut c bit m bo an ton, nh| chiu dy thnh ng, tng chiu su t ng, dng ng lng bao bc, tng c|ng cc lp sn bo v v.v 3. Bo v hnh lang an ton ca |ng ng dn kh t 3.1. Trong phm vi hnh lang an ton khng |c tin hnh cc cng vic sau y: a. Th|ng xuyn t chc hi hp ng ng|i.

Tiu chun vit nam

TCVN 177 : 1993

3.2.

3.3. 3.4.

b. Xy dng cc cng trnh c nh nh| nh , tr s c quan, tr|ng hc, b cha, nh my, kho tng v.v... c. Cha cc cht d chy n. d. Thi n|c bn c tc dng n mn |ng ng dn kh. Khi |c thng bo phi di chuyn nh ca, cng trnh ra khi hnh lang an ton ca |ng ng dn kh th ch s hu cc cng trnh trn phi thc hin theo ng thi gian quy nh ghi trong thng bo. Dc theo |ng ng dn kh phi t cc bin bo hoc tn hiu Phi xy dng nhng trm gc dc theo tuyn |ng ng dn kh v c ng|i trc th|ng xuyn kim tra v bo v. Khong cch gia cc trm gc |c xc nh nhm bo m kh nng kim tra v bo v |ng ng.

Tiu chun vit nam

TCVN 177 : 1993

1.

2.

Ph lc 1 Xc nh hnh lang an ton cho |ng ng dn kh Long Hi - Th c Ti liu lm c s tnh ton a. Lun chng kinh t k thut: "H thng thu gom v vn chuyn kh Bch H - Th c. b. Quy nh k thut tm thi v hnh lang an ton. Cc giai on tnh ton c th. a. ng thp: Theo kt qu tnh ton thu lc trong "Lun chng kinh t k thut h thng thu gom v vn chuyn kh Bch H - Th c" th ng thp |c chn l loi sn xut theo tiu chun ca M API-5L loi X60 c kch th|c c th nh| sau: + on Long Hi - B Ra: 426x l0,31mm + on B Ra - Ph M: 406 x l0,31mm + on Ph M - Th c: 406 x l0,31mm + p sut lm vic ti a ca tng on ng: + on Long Hi - B Ra: P = 58,8 kg/cm2 + on B Ra - Ph M: P = 38, kg/cm2 + on Ph M - Th c: P = 27 kg/cm2 b. Cht |c vn chuyn trong |ng ng (cht dn) theo Lun chng kinh t k thut cht dn trong tuyn ng Long Hi - Th c ch yu l ng hnh. thm phn an ton ton trong th d tnh ton ny s coi cht dn l kh mtan. V vy khi xc nh hnh lang an ton s phi dng biu l. c. a im t ng: Tuyn |ng ng dn kh Long Hi - Th c i qua 21 x, 5 huyn ca ng Nai v Thnh ph H ch Minh c tng chiu di l 90,59 km c th tng on nh| sau: - Rung la: 38,739 km - ng mu: 6,593 km - Rng cy cng nghip: 11,210 km - V|n cy n qu: 5,920 km - t b hoang: 2,012 km - Rung mui: 0,35 km - Rnh ly sng rch: 3,18 km - i qua |ng nha: 7 ln - i qua cc sng ln hn 20m: 8 ln - i qua |ng in cao th (_15 KV): l0 ln - i qua |ng ng ngm dn n|c |ng knh l00-1200 mm: 4 ln + iu kin a cht cng trnh: - a hnh vng ven chn ni: 40 km - a hnh vng i: 30 km

Tiu chun vit nam


- a hnh vng t thp: 20 km

TCVN 177 : 1993

Trong lun chng KTKT khng nu ln mt dn s trung bnh ca a im t ng nn trong th d ny da vo s nh phi di chuyn tnh s b mt dn s: < 60 ng|i/km2. Do chn a im t ng l a im loi. d. H s thit k |ng ng F: mc a ca th d ny ghi: loi thp lm ng l loi X60 - c c|ng c tr|ng ti thiu ch to ng l 413 N/mm2. Ln hn 317 N/mm2 (ng loi D). H s ny nm trong phm vi cc |ng knh ng t D1 n D7 biu l. e. Kt qu: Trn c s cc yu t |c chn t mc a n mc d. Theo biu s l xc nh |c khong cch ti thiu t trc |ng ng dn khi n cc cng trnh nh| sau: + on Long Hi - B Ra: 35m + on B Ra - Ph M: 29m + on Ph M - Th c: 27m
Ch : V cc |ng ng dn kh l 406 x 10,31mm v 426 x 10,31mm trong th d ny khng c v trong biu 1 nn khi tra biu chn |ng knh ln hn gn nht tc l 457,2mm. Cch chn ny thin v xu h|ng an ton.

Nh| vy: hnh lang an ton theo tnh ton ny s c chiu rng nh| sau: + on Long Hi - B Ra: 70 m + on B Ra - Ph M: 58 m + on Ph M - Th c: 54m
Ghi ch:

1. Khi thit k k thut tuyn ng dn kh Long Hi - Th c nu c nhng thay i so vi lun chng kinh t k thut |c duyt th cn iu chnh li hnh lang an ton cho ph hp. 2. Tuyn |ng ng dn kh Long Hi - Th c c s ln cc on ng v|t qua ch|ng ngi thin nhin v nhn to nh| sau: - Qua |ng t: 7 ln - Qua cc sng ln hn 20m: 8 ln - i qua |ng ng ngm dn n|c |ng knh 100-200mm: 4 ln Cn c thit k v gii php k thut c th bo m an ton cho khu vc ny nh| quy nh im 2.10.