You are on page 1of 2

Syfte och ml

Under arbetet med omrdet ska du ha mjlighet att utveckla dina frmgor att: 1 formulera och lsa problem med hjlp av matematik samt vrdera valda strategier och metoder, 2 anvnda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Kunskapskrav
1 Du ska kunna lsa olika problem i bekanta situationer p ett fungerande stt. Nr du gr det ska du kunna vlja och sedan anvnda strategier och metoder som r anpassade till den typ av problem som du lser. Du ska kunna resonera om varfr du har valt de tillvgagngsstt som du anvnder. 2 Du ska kunna anvnda olika matematiska begrepp och visar det genom att anvnda dem i vlknda sammanhang p ett fungerande stt. Du ska kunna beskriva olika begrepp med hjlp av matematiska uttrycksformer p ett fungerande stt.

Konkreta ml
1 Du ska kunna lsa problem som handlar om area, omkrets och vinklar hos olika trianglar, fyrhrningar och cirklar. Du ska kunna frklara varfr du vljer att lsa problemet p det stt du gr. 2 Du ska kunna frst och anvnda fljande ord: rtvinklig triangel, liksidig triangel, likbent triangel, rektangel, kvadrat, romb, parallellogram, diagonal, diameter, omkrets, cirkel, radie, pi, medelpunkt vinkelben, vinkelsumma, rt vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, skala, frminska och frstora.

Centralt innehll
Strategier fr problemlsning i vardagliga situationer och inom olika mnesomrden samt vrdering av valda strategier och metoder. Geometriska objekt och deras inbrdes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Undervisning
Genomgngar i helklass. Arbeta enskilt med att anvnda formler fr area och omkrets i olika problem med vardagsanknytning. Problemlsning i grupp.

Bedmning Formativt hemuppgift med problemlsning klassrumsdiskus sioner redovisning p mini whiteboard.

Summativt prov p avsnittet

Syfte och ml
Under arbetet med omrdet ska du ha mjlighet att utveckla dina frmgor att: 3 vlja och anvnda lmpliga matematiska metoder fr att gra berkningar och lsa rutinuppgifter,

Kunskapskrav
3 Du ska kunna vlja och sedan anvnda fungerande matematiska metoder. Metoderna ska vara anpassade efter sammanhanget och du ska kunna anvnda dem fr att lsa rutinuppgifter inom aritmetik och algebra) med tillfredsstllande resultat. 4 Du ska kunna redogra fr och samtala om tillvgagngsstt p ett fungerande stt. Nr du gr det ska du anvnda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer.

Konkreta ml
3 Du ska kunna anvnda formler fr omkrets och area hos trianglar, fyrhrningar och cirklar. Du ska kunna anvnda vinkelsatsen. Du ska kunna vlja rtt formel vid rtt tillflle och d kunna lsa uppgiften p ett stt som fungerar och gr att frst. 4 Du ska kunna frklara hur du gjorde och varfr du valde att gra p det sttet nr du lser problem som handlar om omkrets och area.

Centralt innehll
Metoder fr berkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid frminskning och frstoring av tvoch tredimensionella objekt

Undervisning

Bedmning

4 anvnda
matematikens uttrycksformer fr att samtala om, argumentera och redogra fr frgestllningar, berkningar och slutsatser.