You are on page 1of 189
Mii Spee il ‘Am peccutsuplezst $i nouk de ani in ace! com puizt. 1 sinjeam cum se transfor itn cadave tt Imi inst, tot mai inher din aes up ert 0 Hf! inne it Banii yi cele céteva giuvaeruri primite cadou de la i Frodeic al Hla leam list i Alten 51 Mattel t | Stine mau jelit eu sinceritat. Era nig insula tii OB Satcher nse CARTES. A DOUA Ri tetera Sin ene ead i Fine insermate se reeunose 556 salut ca mgs fra CREUZETUL IN FOC Alessando gi Marita i eleau tn mine pe fatle lor li 8 aves chip, ' : a es ed ne cm wee a fnminte de m8 supe din umbrafntomticd a Ceti eee ee |) Inge, am ads un tn pe lng mints de senate ‘one nme Sra Ed op i soft lrg deschis al mieujei Maro, fn jurul sees © phe pe ah In cath eile | a aes Blestme adres cele iil sat uno dan ‘Pie tn os po oie ke Hl tn ani acest funind md cena pe mine, Chemica ene fe) ) ieee ene ee | ‘Cu moartea mea, devenise initiat®. Dobiindise putere asupra mii epee eee LOUIS DE TOURZEL Nous mea mastere a avut foc fn pragul seclutus al lea. fndlivea ou Mariela mi-aindeepat pas etre urs mai neobisuite, 5 mai complicate. Dp svigrea jea din vat, In 1695, am avut nevi de cinci ani pena mi consrui un trup vabil. Exporimentele mele aw fost ite prin chinus de etre femoin care ma ads pe ume care m-a crescut timp de cigva ani, inant ca mintea 5 Fs fi aruneat defi, Noferiita mea avortat de tel oi, patra oar, in socul faci, legate dine mine gi mica te Easngeratd a upulai de copl a interupt 35 6a a cat ut Lor; pin laut, a rust sh rimn al i, und eu grijile grave pe cae i le cauram, Accas iat femele cu neriizdruncinat ea bolnavd team 9 de nemundeate psn neste. Se bien In fase woe supertipi oe inabeas fees clips, pnd chau into sire maniaeal Tidiam fnieun orlgel feanccz do cdmpie, unde viaja ta moleom, Varenass, localitate care sia dobindit mele tragic ctnd cu fuga lui Ludovic al XVI-tea Bunicul meu, pe care na Iam cunoscut, se numes Vid Paton. Ere ful nlegiti al unui obi isi uni eat Rope Man Scopes finctonar din urbe, un simeni, un dezsidicina care nv faparines nil une caste, lun sinonim pe atunci, in epoca segregate dno elascle sociale, eu oexeludere tral Nu aves logitrt de familie si nick cunostinje. Marna tu ‘iduse spre erstre unor rant de Inga Varennes, int-0 ospodirie unde se munces din grou $i unde el nglose ‘urind natura tulbure a stay ele, Eeanevoit st sesizeze ck rani vd in ef deeit un venetc far cei Boga nl accept, Pétion era un tip vielean, egost si inventv, A ‘cept ch va fi evoit si alespa,alemimeri musi va gist ‘iciodat loci sub cool Franc. Via rustic i te legtura sirimogeased cu plmiatul. Indcigea aceasté mune, una Ainge cele mai role st mai binecuvantte gi se pricepea ‘en ne timp, mana lichens o cfsStorie avatajoasl i, ‘unc sind fil e atinse major, 11 flew si parvin’ 0 sum’ respectabil. Péion s-a decis: va deveni agricltor [Nea uitet inst of persoana ttslui su fi confeeca anumite privleg, De pid, ind ecunoscut legal pute 8 eumpene ‘vieit pn, Pornio pt emiloat § tenace pentru 2 f reeunofeut ca flu logtim de cite tall su, alata situate debieath i wind Into clsice in care devizia nisi spainea. La emeningat si a gantjat pk ee all accepts sist lepitimere, eu cndijia ea fm public s2 nus floseasct dcloe nuele si rangul nil, avind in vedere ci su egitim, nist din cdstoris so Togodise toca atunci uo incipesd. Pétion sa angaat 8 rxpocte condita. Numele rang ru interesau. Von iia. Ii cum o propriate tw pres mare in Varnes, Era wn gospodar excelont ist Sporea framusel averca, chiar dack mu intotéeauna cu respectaealegilor tii. Era o fire de mizantropciudat {un acaparator fick preehe I clipa cin alae chili Ea nanciar ‘reunui sob impovirat de dati pe ele de 1 se uncins, punea mina fe inirziere pe avevea aestuia 5 rigeafoloasetemeinice din srdmtoraea lui, Ast sa obindt fabrica de chorestea si ferma eu vaci de ras. Se folosea eu pricepere de avantajul ed, in ealitate de Gu de noble seutt de diferiele bir di in timp ee Pca, ‘locotnd de ur, in mullimea carora idees rovolic s¢ spose dja, i plriseau eu stele satle 4 gospodirile, spre asi duce mai deparo wai) mizer in afar leg, ca braconie,taficang de sre sa cergctor. Davi Pétion ins prospera ‘A avut dou cistoril. Mama me eta fica clet de-a dou nevese, Fuses oft frva,bolavicoas i vsStoare. Tat ei musi didea nic o atc. fneeiase a doua csdtorie in pur interes soa a ads o vere marc. O fini eis zestea ogath i ea necesarh pent af, tn fyi ust de cineva, Era eeu de ners, urd, suspicious i istere, CCind mama mea, Sophie Pétion implinea opisprezece ani, a Varennes sosi Louis de la Touzel, Descins, mu fed motive fotemeiate, iret din Pars, se sci la casa unor rude, Fusese nevoit sB priseasch orgul din eauza dstorilor acurulate gia unui scandal murder, ict la jocul de cdc. Unit afirmau ci sedpase cu simpla expuloare, find mudi Adept a puerice fomili Soubis. fn afara manta sale omantce din velur, 9 costumului de mtas, a botnelor ev tram’ de agit gi abouilor de dantlé mu aduse ex sine imic alicevs, Rudele il detestau tot tit cit detesta cl itseala nef in Varennes. jurul ig sale cic onc ineitane. Propritari din vecnitate - temindise entra moravarileficelor 9 sofilor~ fi nchideau posts in ‘Matus si unehil eave pizdin i dsr’ de nfeles