You are on page 1of 2

1.

Economic Fluctuation Pabago-bagong kalagayan ng pambansang ekonomiya sa maikliang panahon Nakadepende sa: Kalagayan ng produksyon Paggawa Presyo ng bilihin 2. Kalagayan ng ProduksyonBUSINESS CYCLE 3. Business Cycle Siklo ng paglaki at pagliit ng produksiyon ng panloob na ekonomiya ng isang bansa Expansion Ang paglaki ng produksiyon Nangyayari kapag mataas ang real GDP Contraction Ang pagbaba ng produksiyon Nangyayari kapag maliit ang real GDP 4. Boom Period Isang yugto sa siklo kung saan patuloy ang paglago ng ekonomiya Nakararanas ng expansion Positibo ang growth rate ng quarterly real GDP (papataas na bahagi) Peak Pinakamataas na bahagi ng bawat siklo Pinakamataas na produksiyon 5. Halimbawa10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 6. Bust Period Isang yugto sa siklo kung saan patuloy ang pagbaba ng ekonomiya Nakararanas ng contraction Negatibo ang growth rate Recession Pagbaba ng quarterly real GDP Depression (trough) Mahabang panahon na pagbaba ng quarterly real GDP. Ito ang pinakamababang antas. 7. Halimbawa10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 8. Panibagong Siklo Pinaniniwalaang pagwawakas ng bust period Paunti-onting tumataas ang produksiyon ng ekonomiya Recovery Muling pagsigla mula sa depression Prosperity Paglampas sa pinakamataas na real GDP ng nakaraang siklo 9. Halimbawa10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 10. MGA ECONOMIC FLUCTUATION ATANG PAGGAWA 11. Epekto ng Boom Period Mataas ang posibilidad na dumami ang mapapasukang trabaho Bust Period Mataas ang posibilidad na dumami ang mawalan ng trabaho Nagsasara ang negosyo o nagtitipid ang bahay-kalakal sa gastusin 12. Downsizing Ang desisyon ng pagbabawas ng manggagawa Laying-off Patakaran ng pagtanggal sa trabaho ng mga manggagawa 13. National Statistics Office(NSO) Opisyal na nagsusukat ng employment, unemployment, at underemployment Ang resulta: Batayan ng pagbuti o hindi pagbuti ng kalagayan ng pambansang ekonomiya Ginagamit sa pagtantiya ng demand at suplay ng paggawa Sa pangkalahatan, ang Pilipinas ay may taas-babang pattern sa taunang kalagayan ng paggawa 14. Takdang Aralin Pag-aralan ang tungkol sa ibat ibang antas ng Inflation Maghanda para sa isang maikling pagsusulit tungkol sa Business Cycle 15. MGA ECONOMIC FLUCTUATION ATANG PRESYO 16. Market Basket Ang mga nakonsumong produkto Ang pamahalaan ang siyang nagtatakda ng presyo sa mga produktong ito. Nagiiba ang presyo sa bawat palit ng panahon sa ibat ibang panig ng bansa 17. Price Index Sukat ng pangkalahatang pagbago ng presyo sa isang fixed market basket Fixed market Basket Mga produktong karaniwang kinokonsumo 18. Mga uri ng Price Index Retail price index (RPI) Pamantayan ng presyo ng produkto na nabibili nang tingian Wholesale price index (WPI) Pagbabago ng presyo ng produkto na nabibili nang bulto-bulto o maramihan 19. Mga uri ng Price Index Producer price index (PPI) Pagbabago ng presyo sa sektor ng produksyon Consumer price index (CPI) Pagbabago ng presyo ng mga produktong binibili ng mga mamimili Madalas ng ginagamit sa pagsusuri ng katatagan ng ekonomiya 20. Pamamaraan ng pagtala ngkabuuang presyo Pagtatala ng market basket at presyo Takdang Dami Pagkukwenta sa halaga ng market basket Halaga ng market basket sa nakaraang taon at sa kasalukuyan [(Presyo1 * Dami1) + (Presyo2 * Dami2)] 21. Halimbawa: 2000 2001 10 piraso 10 piraso Tinapay Php 5.00 Php 8.00 5 bote 5 bote Inumin Php 7.50 Php 10.00 22. Halaga ng 2000 market basket (Php 5.00 * 10 pirasong tinapay) + (Php 7.50 * 5 boteng inumin) Php 87.50 Halaga ng 2001 market basket (Php 8.00 * 10 pirasong tinapay) + (Php 10.00 * 5 boteng inumin) Php 130.00 23. Pagkuha ng price index * (Market basket1)(Market basket2) + * 100 Market Basket 1 = Sinusuring taon Market Basket 2 = Basehang taon 24. Price index 2000 (Php 87.50 Php 87.50) * 100 100 2001 (Php 130.00 Php 87.50) * 100 148.57 o 149 Noong 2001, tumaas ang presyo ng bilihin nang 1.49 beses ng 2000 na presyo

25. Antas ng pagbabago ng CPI * (bagong CPI dating CPI) dating CPI] * 100% Taon Price Index 2000 100 2001 149 26. Antas ng pagbabago ng CPI [ (149 100) 100 ] * 100% = 49% Tinatawag itong inflation rate 27. Pagbabago ng Presyo Inflation Pangkalahatang pagtaas ng presyo ng bilihin Low Inflation Nagaganap kapag mabagal ang pagtaas ng presyo Isang digit na bahagdan sa taunang inflation rate (hal. 1%, 7%) 28. Uri ng Inflation Galloping Inflation Umaabot nang doble o tripleng digit ang bahagdan sa isang taon Madaling nawawala ang halaga ng salapi kung kaya hindi nagtatago ng malalaking halaga ng salapi Hal. Sa pagbili ng lupa at alahas 29. Uri ng Inflation Hyperinflation Nagaganap kapag ang average na presyo ay tumataas nang higit sa 50% bawat buwan Mas gugustuhin ng tao na gastusin nang madalian ang kanilang salapi ubang hindi maabutan ng pagbaba ng halaga nito. Kapag nangyari ito, babalik ang lipunan sa sistemang barter kung saan walang pagtanggap ng salapi 30. Uri ng Pagbabago Deflation Pagbaba ng pangkalahatang presyo Reflation Panunumbalik ng inflation matapos makaranas ng deflation Disinflation Positibo ang inflation rate ngunit mas mababa kaysa sa nakaraang inflation rate 31. Halimbawa TAON CPI ANTAS URI 2000 100 - - 2001 103 3.00 Low Inflation 2001 250 142.72 Galloping Inflation 2003 250 0.00 - 2004 6000 1100.00 Hyperinflation 2005 1000 -83.33 Deflation 2006 1200 20.00 Reflation 2007 1250 4.17 Disinflation 32. Panukat ng Inflation rate Headline Inflation Naisasama dito ang pagbabago cost of living batay sa paggalaw ng presyo ng mga aytem sa basket of goods and services Year-on-year Inaanunsyo palagi ng media 33. Panukat ng Inflation rate Core Inflation Bagong panukat Sinusukat ang pagbabago ng hedline CPI matapos tanggalin ang ilang piling pagkain at gamit pang-enerhiya Nag-aalis ng impluwensya sa CPI ng volatile price movement items 34. Bakit may inflation? Demand-pull Kapag dumadami ang salapi na hawak ng sambahayan Dahil dito, napapataas nila ang demand na magdudulot naman ng shortage sa pamilihan Cost push Kapag tumaas ang gastusin sa produksyon Pagmahal ng salik, nanghihingi ng mataas na sahod ang manggagawa, pagmahal ng langis 35. MGA SULIRANIN 36. Talasalitaan Stagflation sabay ang pagtaas ng inflation at unemployment Speculator namumuhunang naghihintay na tumaas ang presyo ng produkto Purchasing power of the peso kakayahan ng piso na makabili ng produkto