You are on page 1of 36

Pohitvo

Furniture

I01

Italo

Zaivite sodobneje. Z modernimi in elegantnimi linijami pohitva Italo postane svet doma prostorneji. Sestavljivo pohitvo v italijanskem slogu je odlino za opremljanje modernih prostorov, ustvarjenih za iste oblike in eleganten minimalizem. Izbirate lahko med svetlim videzom hrastovega in temnejimi odtenki orehovega lesa. Dodatna obarvanost elementov in predalov poivi prostor in razgiba videz pohitva. Sijajnost je poleg vrhunskega oblikovanja doseena tudi z lakiranimi vrati in predali, ki pohitvu dajejo imenitneji videz in ohranjajo kakovost skozi leta in leta uporabe. Ravne linije pohitva popestrijo rahlo zaobljeni robovi elementov ter elegantna kombinacija lesa, stekla in kovine.

Dnevne sobe|Living rooms

Italo

The perfect choice for a trendy lifestyle. With its modern and elegant lines, Italo furniture expands the world inside your home. Modular Italianate furniture is excellent for furnishing modern spaces created to welcome with clear shapes and refined minimalism. You can choose between the light oak finish or darker shades of walnut wood. The extra colour emphasis on elements and drawers enlivens the space and gives variety to the furniture. The brilliance is a result of superior design combined with lacquered doors and drawers imparting a more distinguished look on the furniture while preserving its enduring quality. The straight lines of the elements are enlivened by slightly curved edges and an attractive blend of wood, glass and metal

I02

I03

I04

Dnevne sobe|Living rooms

I06

I05

Italo

M01

Matrix

Popestrite svoj dom z najnovejimi modnimi smernicami oblikovanja. Pohitvo progama Matrix lahko poljubno sestavljate v razline sodobne sestave, povsem prilagojene prostoru in vaim eljam. Zmerno tevilo posameznih elementov vam omogoa nezahtevno, a e vedno zelo kreativno urejanje sestavov, ki so odlini za opremljanje dnevne sobe, jedilnice in spalnice, pri emer so posamezni elementi primerni tudi za samostojno uporabo kot komoda ali vitrina. Masivneji videz pohitva elegantno dopolnjujejo neno zaobljeni robovi. Izbirate lahko med dvema razliicama ohija, v svetlem javorovem ali temnejem orehovem lesu. Vrata in predali so v sneno beli barvi in sijajnost dosegajo s kakovostnim postopkom lakiranja.

Dnevne sobe|Living rooms

Matrix

Liven up your home with the latest trends in contemporary design. The elements of the Matrix programme can be assembled into various stylish sets that will suit your needs while meeting all the requirements of space. The moderate number of individual elements enables a simple yet creative arrangement of sets, perfect for furnishing living rooms, dining rooms, and bedrooms, with selected elements also suitable for individual use as a glass cabinet or sideboard. The massive look of the furniture is elegantly finished by gently rounded edges. The frame is available in light maple and dark walnut; doors and drawers come in snowy white, with a lacquered surface for brilliance.

M02

M03

M05

M04

Dnevne sobe|Living rooms

Matrix

M06

A01

Apart

Prepustite se domiljiji, saj vam popolnoma sestavljiv program Apart omogoa razporejanje pohitva po vaih eljah. Zahvaljujo izjemni vsestranskosti, je sestav elementov mogoe prilagoditi prav vsakemu prostoru v vaem domu, naj bo to dnevna soba, otroka in mladinska soba, spalnica, delovna soba ali predsoba. Sodobno oblikovani elementi so zakljueni z zaokroenimi robovi, ki poudarijo mehkobo linije in zagotavljajo trajnost in vzdrljivost pohitva. Privlaen videz bukovega lesa dopolnjujejo fronte v iroki paleti barvnih monosti. Izbirate lahko med kovinskimi roaji ali elegantno kombinacijo kovinskih in lesenih roajev.

10

Dnevne sobe|Living rooms

Apart

Abandon yourselves to imagination! The completely modular programme Apart enables the arrangement of all furniture according to your wishes. Thanks to its exceptional flexibility, the set of elements can be adjusted to suit the needs of any room in your home, be it the living room, childrens or teenagers rooms, bedroom, studio or entryway. The fashionably designed elements are completed by rounded edges emphasising the softness of the lines and assuring the lasting durability of the furniture. The attractive appearance of beech wood is enhanced by painted fronts available in a wide range of colours. You can choose among a variety of metal handles or opt for handles in an elegant metal-wood combination.

A02

11

A03

12

Dnevne sobe|Living rooms

A04

Apart

13

N01

N03

14

Neja

Spalnice|Bedrooms
N02

Prenoite obdani s pravim udobjem, saj vam spalnica Neja ponuja vse za odlien in lahkoten spanec. Prostorne omare in dodatne komode skupaj z veliko posteljo omogoajo vedno dovolj prostora za vse vae elje in potrebe. Oarljiv videz enjevega lesa lahko dopolnite s klasinimi belimi vrati in predali, ki so za veji sijaj in lepoto na voljo tudi v lakirani razliici. Dolgi kovinski roaji in neno zaobljeni robovi prispevajo k elegantnemu videzu pohitva in popestrijo njegov izgled. Poleg elementov spalnica Neja ponuja tudi svetila za osvetljevanje tako zunanjosti kot notranjosti omar. Spend the night surrounded by genuine comfort the Neja bedroom provides you with all thats necessary for a good nights rest. T ogether with the large bed, the capacious wardrobes and additional chests of drawers afford all the space for your desires and needs. The charm of the cherry wood can be underlined by classic white doors and panels, which if you wish can also be lacquered for enhanced splendour. Long metal handles and softly rounded edges add to the elegant appearance of the furniture. In addition to furniture elements, the Neja bedroom programme offers exterior as well as interior lighting for the wardrobes.

15

MS01

Matrix

Sestavite svoje najljube sanje. Program Matrix poleg dnevnih sob ponuja tudi elemente, posebej prilagojene spalnim prostorom. Izbirate lahko med omarami razlinih velikosti, med katerimi je na voljo tudi posebna kotna omara, ki omogoa popolno izkorienje prostora spalnice. Ostale elemente pohitva lahko po svojih eljah kombinirate v zanimive sestave z elementi celotnega programa Matrix in si tako ustvarite edinstven prostor, kjer se boste poutili kar najbolj prijetno.

16

Spalnice|Bedrooms

Matrix

Make up your own favourite dream. In addition to the line of living rooms, the Matrix programme also offers elements especially designed for bedrooms. You can choose between wardrobes of different sizes, including a corner unit that will allow you to make the most of your bedroom space. Other furniture elements can be combined at will with elements of the entire Matrix programme to make attractive compositions and help you create a unique space, tailored to your wishes.

MS02

17

AO01

Apart

Naj bo ivljenje naih najmlajih vedno dovolj pisano. Za to lahko poskrbi tudi otroko in mladinsko pohitvo programa Apart. Zahvaljujo odlini sestavljivosti, je pohitvo mogoe preprosto postaviti v prostor in sestav prilagoditi potrebam vaega otroka ali mladostnika. Vsi robovi pohitva so zaiteni s folijo ABS in primerno zaobljeni, zato so varni za otroko veselje in igrivost. Umirjeni videz bukovega lesa poivijo barvni elementi in predali, v katerih je dovolj prostora za vse malenkosti unega in prostega asa.

18

Otroke sobe|Children's rooms

Apart

Let the lives of our children always be colourful! Furniture for childrens and teenagers rooms of the Apart programme will help you do just that. Thanks to its superior combinable character, the furniture is ready to be simply set in the room and adjusted to the needs of your child. All furniture elements are childproof and child-play resistant: with suitably rounded edges additionally protected by ABS film. The mild beech wood finish is perked up by coloured elements providing enough space for all study and leisure time essentials.

19

AO02

AO04

20

Otroke sobe|Children's rooms

AO03

AO05

21

AP01

Matrix

Resno delo zahteva popolno ureditev poslovnega prostora. T o vam brez teav omogoi program Matrix, ki z masivnimi in kakovostnimi elementi v hipu opremi vao pisarno. Prostor bo elegantneji, vsak trenutek, ki ga boste v njem preiveli, pa prijetneji. Tudi med odmori. Serious work requires a perfect arrangement of business space. You can effortlessly achieve that with the Matrix line of modular furniture, which thanks to its solid wood and high quality elements instantly furnishes your office. The room will appear more elegant, and each moment you spend in it more pleasant, even while you labour.

22

Pisarne|Offices

Apart

Spremenite svoje delovno okolje in ga organizirajte po svoje. T o vam omogoa sestavljivo pohitvo Apart, posebej namenjeno pisarnam in drugim poslovnim prostorom. Z veliko izbiro barv predalov in elementov lahko s pohitvom prijazno popestrite pisarno in pozabite na monotonost poslovnih prostorov. Change your working environment and organise it your own way. You can safely rely for help on the Apart modular furniture, created especially for offices and other business spaces. With drawers and elements available in a palette of colours you can liven up your office tastefully and leave the dreary monotony of business spaces behind.

23

Jutro

Z Line

Jutro Emotion Z Line

Pripeljite sveino narave v svoj dom. Pohitveni program Jutro je posebej oblikovan za predsobe; s svojo neno, svetlo barvo dodatno prispeva k svetlejemu videzu prostora. Program Emotion, prav tako na voljo v svetlejem barvnem odtenku, s svojo masivnostjo in eleganco predsobi doda poseben pridih uglajenosti. Predsobe programa Z Line odlikujejo sodobneje linije in moderneji oblikovalni pristop. tevilne police, omarice in predali poskrbijo za im vejo uporabnost in odlino organiziranost prostora.

24

Predsobe|Entryways

Jutro Emotion Z Line

Bring the freshness of nature into your home. The Jutro furniture programme is specially designed for entryways, brightening up the space by its lovely light finish. With its solid wood elements and elegance, also available in a lighter tone, the Emotion programme lends a singular, sleek look to your entryway. The compositions of the Z Line programme are characterised by a more contemporary and fashionable design approach. The numerous shelves, cabinets and drawers contribute to a greater functionalism and an excellent organisation of the room.

Emotion

25

Kosovno pohitvo| Individual furniture items Regali Metro|Metro Cabinets Omarice|Cabinets Knjini regali|Bookcases
Poskrbite, da bo v stanovanju vedno dovolj prostora za vae najljube malenkosti. Z regali Metro boste elegantno in prirono opremili vsak prostor, da bo zasijal v svetli barvi pohitva. Naj bodo omarice vedno pri roki za shranjevanje najnujnejega. Knjine regale lahko postavite posamezno, jih zdruite v pripraven in zanimiv sestav, kjer bodo svoje mesto nale najljube knjine zbirke in spominki, lahko pa jih uporabite tudi za pregraditev posameznega prostora. Knjini regali se enostavno in domiljeno kombinirajo z elementi pohitvenih programov Italo in Matrix. Make sure there is always enough space for the objects that reflect your personality. The Metro shelving units, with their bright wood finish, decorate your rooms beautifully, while providing maximum functionalism and accessibility of your essentials. The book shelf can be used as a stand-alone unit, combined into a practical and attractive composition to house your favourite book collections and memorabilia, or used for partitioning a room. It combines perfectly with the elements of the Italo and Matrix furniture programmes.

26

Tipska karta kosovno pohitvo | Technical specifications for individual furniture imtems
regali Metro | Metro cabinets
regal book shelf 720/870/350 regal book shelf 720/1130/350 regal book shelf 720/1510/350 regal book shelf 720/1890/350

Tehnini opis | Technical description


Korpus: debelina 16 mm Body: thickness 16 mm Robovi: melaminska folija - SOFT Edges: protected by melamine lm - SOFT

Desen|Colour: korpus|body: BR1 breza|Birch, B1 bukev|Beech fronta|front panel: BELA bela|White, B1 bukev|Beech

ifra/code 52700X regal cabinet 720/870/350

ifra/code 53700X regal cabinet 720/1130/350

ifra/code 54700X regal cabinet 720/1510/350

ifra/code 55700X regal cabinet 720/1890/350

ifra/code 62700X

ifra/code 63700X

ifra/code 64700X

ifra/code 65800X

omarice | cabinets
omarica cabinet 740/849/350 omarica cabinet 740/1105/350 omarica cabinet 1094/849/350

Tehnini opis | Technical description

Korpus: debelina 16, 22 mm Body: thickness 16, 22 mm Robovi: melaminska folija - SOFT Edges: protected by melamine lm - SOFT Fronte: debelina 16 mm Front panels: thickness 16 mm Desen|Colour: korpus|body: B3 bukev|Beech, L1 enja|Cherry fronte|front panels: VN vanilija|Vanilla, T3 modra|Blue, B3 bukev|Beech

ifra/code 47-110

ifra/code 47-610

ifra/code 47-104

knjini regali | bookcases


knjini regal bookcase 360/1576/320 knjini regal bookcase 327/1576/320 knjini regal bookcase 360/2033/320 knjini regal bookcase 327/2033/320

Tehnini opis | Technical description

Korpus: debelina 33 mm Body: thickness 33 mm Robovi: ABS, 1 mm Edges: ABS, 1 mm Desen: HB hrast beljeni, N5 oreh, A3 javor Colour: HB Bleached oak, N5 Walnut, A3 Maple

tip 150|type 150 ifra/code HB 150320 N5 151320 A3 152320

tip 150/2|type 150/2 ifra/code HB 150322 N5 151322 A3 152322

tip 200|type 200 ifra/code HB 200320 N5 201320 A3 202320

tip 200/2|type 200/2 ifra/code HB 200322 N5 201322 A3 202322

27

Tipska karta Italo | Technical specifications Italo


korpusi | bases
korpus spodnji body, base 630/315/520 korpus body 630/630/350 komoda chest of drawers 1260/1260/350

ploe | plates
ploa spodnja 2R base plate 2R 1263,5/546/99 ploa spodnja 3R base plate 3R 1895/546/99

ifra/code N5 999000 HB 999001

ifra/code korpus za vrata door body N5 998000 HB 998001 BELA LAK 998002

korpus za predal drawer body N5 968000 HB 968001 BELA LAK 968002

ifra/code N5 973000 HB 973001 ifra/code N5 997000 HB 997001 ploa spodnja 4R base plate 4R 2526,5/546/99

ifra/code N5 980000 HB 980001

fronte | panels
vrata door 627/312/16 predali 450 drawers 450 627/309/458

ifra/code N5 979000 HB 979001

ifra/code leva/left N5 HB BELA LAK OR RD

994000 994001 994002 994003 994004

desna/right N5 HB BELA LAK OR RD

ifra/code 993000 993001 993002 993003 993004 N5 HB BELA LAK OR RD 996000 996001 996002 996003 996004

ploa spodnja 5R base plate 5R 3158/546/99

vrata door 627/627/16

predali 300 drawers 300 627/309/308

ifra/code N5 978000 HB 978001 ploa spodnja 2R base plate 2R 1263,5/376/33 ploa spodnja 3R base plate 3R 1895/376/33

ifra/code leva/left N5 HB BELA LAK OR RD

992000 992001 992002 992003 992004

desna/right N5 HB BELA LAK OR RD

ifra/code 991000 991001 991002 991003 991004 N5 HB BELA LAK OR RD 974000 974001 974002 974003 974004

ifra/code N5 984000 HB 984001

ifra/code N5 983000 HB 983001

ploa spodnja 4R base plate 4R 2526,5/376/33

vrata izrezana door, cut 627/627/16

okvirna steklena vrata door, ush glazed 627/627/22

ifra/code N5 982000 HB 982001

steklena polica glass shelf 597/304

ploa spodnja 2R base plate 2R 1263,5/376/66

ploa spodnja 3R base plate 3R 1895/376/66

ifra/code leva/left N5 HB BELA LAK OR RD

990000 990001 990002 990003 990004

desna/right N5 HB BELA LAK OR RD

989000 989001 989002 989003 989004

ifra/code leva/left ALS/ST 988003

desna/right ALS/ST 987003

ifra/code N5 986000 HB 986001

ifra/code N5 985000 HB 985001

28

dopolnilni elementi | additional elements


luka lamp 550 svetilna polica ALU ALU shelf, with light tting 1200/200 polica shelf 1263,5/260/33

ifra/code ALS 995004

ifra/code ALS 975003

ifra/code N5 970000 HB 970001

miza 1 table 1 785/785/363

miza 2 table 2 1000/500/450

ifra/code N5 972000 HB 972001

ifra/code N5 969000 HB 969001

element Italo element Italo 1260/1260/236

stena -2 kpl wall set -2 625/310/16

stena 4 kpl wall set 4 625/625/16

ifra/code BELA LAK 000002 OR 000003 RD 000004

ifra/code N5 971000 HB 971001

ifra/code N5 981000 HB 981001

Tehnini opis | Technical description


Korpus, police, stena: debelina 16 mm Body, shelves, wall: thickness 16 mm Ploe, miza: debelina 33 mm Plates, table: thickness 33 mm Fronta: debelina 18 mm Front panels: thickness 18 mm Robovi: ABS 1 mm Edges: ABS 1 mm

Desen | Colour: N5 oreh|Walnut HB hrast beljeni|Bleached oak BELA LAK bela visoki sijaj|White gloss ALS aluminij/steklo (kaljeno)| Aluminium/Glass (tempered) OR oranna lak|Orange lacquer RD rdea|Red

29

Tipska karta Matrix | Technical specifications Matrix


dnevne sobe | living rooms
TV omarica TV cabinet 1205/457/600 TV omarica TV cabinet 1790/457/600 nastavek za TV TV stand 750/150/420 komoda z vrati cabinet with door 620/807/420 komoda s predali chest of drawers 620/807/420

ifra/code tip 2/type 2

ifra/code tip 13/type 13

ifra/code tip 62/type 62

ifra/code tip 10/type 10

ifra/code tip 11/type 11

omaica cabinet 620/1451/418

omaica cabinet 1205/1451/418

omaica cabinet 1790/1451/418

komoda cabinet with door 1790/807/420

ifra/code tip 4/type 4

ifra/code tip 5/type 5

ifra/code tip 30/type 30

ifra/code tip 3/type 3

omara cabinet 620/2203/418

vitrina vitrine 620/2203/418

regal cabinet 620/2203/418

kotni regal corner unit 860/1691/240

miza klubska club table 785/363/785

ifra/code tip 7/type 7

ifra/code tip 8/type 8

ifra/code tip 32/type 32

ifra/code tip 6/type 6

ifra/code tip 21/type 21

vrata, bela lak door, white lacquer 548/607/16

vrata 1, steklena glass door 1 548/607/4

vrata 2, steklena glass door 2 548/545/4

zidna polica wall-mounted shelf 1205/250/33

zidna polica wall-mounted shelf 1790/250/33

samo za tip 32 for type 32 only ifra/code tip 33/type 33 ifra/code tip 12/type 12 ifra/code tip 34/type 34 ifra/code tip 1/type 1 ifra/code tip 14/type 14

visei regal wall unit 967/280/320

visei regal wall unit 1205/677/320

Tehnini opis | Technical description


Korpus, dnevna soba: debelina 33 mm Body, living room: thickness 33 mm Korpus, garderobna omara: debelina 18 mm Body, wardrobe: thickness 18 mm Fronta, dnevna soba: debelina 16 mm Front panels, living room: thickness 16 mm Fronta, garderobna omara: debelina 18 mm Front panels, wardrobe: thickness 18 mm Postelja: debelina 22, 33 mm Bed: thickness 22, 33 mm

Maska: debelina 33 mm Mask: thickness 33 mm Robovi: ABS 1 mm, RF Edges: ABS 1 mm, RF Desen: javor/bela lak, bela Colour: Maple/White lacquer, White

ifra/code tip 9/type 9

ifra/code tip 31/type 31

30

spalnice | bedrooms
korpus garderobne omare wardrobe body 800/2195/580 korpus garderobne omare wardrobe body 402/2195/580 korpus kotne omare corner wardrobe body 878/2195/580-878 vloek s pregradami in obealno palico Insert with dividers and hanging rod pregrade 3/1 dividers 3/1

ifra/code tip 40/type 40 vrata 2/1 door 2/1 396+396/2168

ifra/code tip 41/type 41 vrata 2/1 door 2/1 396+396/2168

ifra/code tip 42/type 42 vrata 1/1 door 1/1 396/2168

ifra/code tip 43/type 43 vrata 1/1 door 1/1 396/1592

ifra/code tip 44/type 44 vrata 1/1 door 1/1 396/1592

ifra/code tip 45/type 45 predali 3/1 drawers 3/1 396/3x190/450

BELA LAK A3

ifra/code tip 46/type 46 predali 3/1 drawers 3/1 1196/3x190/450

ALU

ifra/code tip 47/type 47 nona omarica bedside table 620/398/418

BELA LAK A3

ifra/code tip 48/type 48 okrasne maske decorative plates

BELA LAK A3

ifra/code tip 49 L/D/type 49 L/D

ALU

tip 61/type 61

2446

ifra/code tip 50/type 50

BELA LAK A3

ifra/code tip 51/type 51

BELA LAK A3

ifra/code tip 52/type 52

tip 60/type 60

2044

postelja bed 1970(1770)/828/2155

postelja bed 2734/874/2066 tip 39/type 39 2195

tip 59/type 59

1642

tip 58/type 58

1240

ogledalo mirror 590/790

tip 57/type57

871

ifra/code tip 54 - 1800 /type 54 - 1800 tip 55 - 1600 /type 55 - 1600

ifra/code tip 56/type 56

ifra/code tip 53/type 53

pisarniko pohitvo | ofce furniture


mizna ploa desk plate 1200/33/800 mizna ploa desk plate kotna ploa corner plate 800/800/743 noga, kovinska 1/1 metal leg 1/1 v=710 noga, kovinska 4/1 metal leg 4/1 v=710 kontejner s predali container with drawers 620/680/420

ifra/code tip 24/type 24 mizna ploa desk plate 1600/33/800

izdelava po elji stranke, slika je simbolina custom made, representative image ifra/code tip 26/type 26 ifra/code tip 27/type 27 ifra/code tip 20/type 20 ifra/code tip 28/type 28 ifra/code tip 29/type 29

ifra/code tip 25/type 25

31

Tipska karta Apart | Technical specifications Apart


korpusi | bases

1R
ozek narrow 492/493/400 irok wide 937/493/400 ozek narrow 492/877/400

2R
irok wide 937/877/400

3R
ozek narrow 492/1261/400 irok wide 937/1261/400

4R
ozek narrow 492/1645/400 irok wide 937/1645/400

5R
ozek narrow 492/2029/400 irok wide 937/2029/400

6R
ozek narrow 492/2413/400 irok wide 937/2413/400

ifra/code 680014

ifra/code 772002

ifra/code 680013

ifra/code 772004

ifra/code 680012

ifra/code 772006

ifra/code 680011

ifra/code 772008

ifra/code 680010

ifra/code 772010

ifra/code 772011

ifra/code 772012

visei korpusi | hanging bases


visei korpus hanging base 492/432/273 visei korpus hanging base 937/432/273 visei korpus hanging base 492/816/273 visei korpus hanging base 937/816/273

garderobne omare | wardrobe closets


garderoba wardrobe 937/1261/623 polica za garderobo dodatna additional shelf for wardrobe 892/22/580 garderoba wardrobe 492/2029/623 garderoba wardrobe 937/2029/623 garderoba wardrobe 492/2413/623 garderoba wardrobe 937/2413/623

ifra/code 772018

ifra/code 772019

ifra/code 772020

ifra/code 772021

ifra/code 772013

ifra/code 772087

ifra/code 680018

ifra/code 680019

ifra/code 772016

ifra/code 772017

vitrine | vitrines
visea vitrina hanging vitrine 492/816/273 TV element globoki TV cabinet, deep 937/301/623 visea vitrina hanging vitrine 937/816/273 vitrina vitrine 937/1261/400

Vse vitrine dobavljamo s steklenimi policami. All vitrines come with glass shelves. steklena polica dodatna vitrina additional glass shelf vitrine 492/2029/400 set za kotni korpus set for corner bases 748/748/22 zgornja ploa upper plate + podnoje socle

891/6/357

446/4/357

fronte v vseh barvah fronts in all colours tip|type TVE + barva + roaj TVE + colour + grip tip|type VIT1 + roaj VIT1 + grip tip|type VIT2 + roaj VIT2 + grip tip|type VIT3 + roaj VIT3 + grip ifra/code 772089 ifra/code 772154 tip|type VIT4 + roaj VIT4 + grip

ifra/code 680096

vrata | doors
vrata 1R door 1R 444/382/18 vrata 1R okvirna zastekljena framed glass door 1R 444/382/22 vrata 2R door 2R 444/766/18 vrata 2R okvirna zastekljena framed glass door 2R 444/766/22

Vrata R6 so dobavljiva v barvah B3, VN, MC. Door R6 available in colours: B3, VN, MC. vrata 3R vrata 3R vrata 4R door 3R okvirna door 4R 444/1150/18 zastekljena 444/1536/18 framed glass door 3R 444/1150/22

vrata 4R okvirna zastekljena framed glass door 4R 444/1536/22

vrata 5R door 5R 444/1920/18

vrata 5R okvirna zastekljena framed glass door 5R 444/1920/22

vrata 5R okvirna z ogledalom framed mirror door 5R 444/1920/22

vrata 6R door 6R 444/2304/18

tip|type tip|type 1R + barva + roaj 1RS 1R + colour + grip

tip|type tip|type 2R + barva + roaj 2RS 2R + colour + grip

tip|type tip|type 3R + barva + roaj 3RS 3R + colour + grip

tip|type tip|type 4R + barva + roaj 4RS 4R + colour + grip

tip|type tip|type 5R + barva + roaj 5RS 5R + colour + grip

tip|type 5RO

tip|type 6R

predali | drawers
predal 2x drawer 2x 444/382/368 tip|type PR 1 + barva + roaj PR 1 + colour + grip predal 2x drawer 2x 889/382/18 tip|type PR 2 + barva + roaj PR 2 + colour + grip

barve linic | colours of fronts


bukev Beech rjava Brown vanilija Vanilla oranna Orange rdea Red rumena Yellow modra Blue bela White

Vse fronte, razen R6, iz lignopala so dobavljive v vseh navedenih barvah. All lignopal fronts except R6 available in colours l B3 MC VN O RD RU1 T4 BELA

32

postelje in pogradi | beds, bunk beds and loft beds


Postelje, razen pogradov (zgornja postelja), ne vsebujejo podov. Bed frames do not include mattress support, except in bunk beds and loft beds (upper bunk). etrtinke za postelje dobavljamo v vseh barvah. Quarters available in all colours listed.

postelja za vzmetnico 140/200 cm bed for spring mattress 140/200 cm 1530/768/2066

postelja za vzmetnico 180/200 bed for spring mattress 180/200 1890/877/2096 Barve vzglavja/vznoja VN, MC Available colours for footboards/ headboards: VN, MC.

pograd dvojni bunk bed 2044/1750/950 postavitev ob steni za otroke nad 6 let positioning against the wall only for children of over 6 years of age

pograd enojni loft bed 2044/1750/950 postavitev ob steni za otroke nad 6 let positioning against the wall only for children of over 6 years of age

ifra/code 772104

postelja 180 bed 180

tip|type PO 180 + barva PO 180 + colour

postelja za vzmetnico 120/200 bed for spring mattress 120/200 2044/903/1250 tip|type PO 120 + barva PO 120 + colour

postelja za vzmetnico 120/200 cm bed for spring mattress 120/200 cm 2044/755/1254 ifra/code 772109

postelja za vzmetnico 90/200 cm bed for spring mattress 90/200 cm 2044/1119/950 visoka postelja 90 high bed 90

tip|type PO 90 + barva PO 90 + colour

ifra/code 580077 postelja za vzmetnico 90/200 bed for spring mattress 90/200 2044/903/950 ifra/code 580079 postelja za vzmetnico 90/200 bed for spring mattress 90/200 2044/755/954 tip|type POV 90 + barva POV 90 + colour Mona kombinacija s korpusom ifra 680014. Combinable with body 680014.

tip|type POG 2 + barva POG 2 + colour

tip|type POG 1 + barva POG 1 + colour

ifra/code 580080 predal pod posteljo polovika bed drawer, half 992/248/940

predal pod posteljo bed drawer 1990/248/940

pisalne mize z opremo | desks with equipment

kovinska zaitna opora visoke postelje metal safety rail for high bed 1200/364/27 ifra/code 772292 ploa pisalne mize desk plate 1600/28/800 ifra/code 680058 ploa pisalne mize desk plate 1200/28/800 ifra/code 680050

nastavek pisalne mize desk superstructure 1093/630/240 ifra/code 580055 pisalna miza desk 1600/740/800 ifra/code 580058

ifra/code 680054 (160) ifra/code 680060 (120)

kotna ploa pisalne mize desk corner plate 800/28/800 ifra/code 680051 izvlena ploa za tastaturo ALU pull-out keyboard shelf ALU l = 600 mm ifra/code 580054 kontejner s predali container with drawers 492/685/550 tip|type KON + barva KON + colour

pisalna miza kratka desk, short 1100/750/700 ifra/code 580056

pisalna miza dolga desk, long 2050/750/700 ifra/code 580057

noge pisalne mize 4 v setu desk legs, 4-piece set l = 687 mm, 60 mm ifra/code 680057

noge pisalne mize s hrbtom l = 1200 mm t. 54 noge pisalne mize s hrbtom l = 1600 mm t. 60 desk legs with back panel l = 1200 mm nr. 54 desk legs with back panel l = 1600 mm nr. 60 670/690/60

polike in mali regali | shelving

Vse police s tucano drali so dobavljive v vseh navedenih barvah. Shelves with tucano holders available in all colours listed.

polica s tucano drali kratka shortshelf with tucano holders 492/18/200 tip|type PLK + barva PLK + colour

polica s tucano drali dolga long shelf with tucano holders 937/18/200 tip|type PLD + barva PLD + colour

steklena polica s tucano drali kratka short glass shelf with tucano holders 492/8/200 ifra/code 772287

steklena polica s tucano drali dolga long glass shelf with tucano holders 937/8/200 ifra/code772167

polica U U shelf 937/170/200

polica z odprtim 3 rastrom 3-compartment wall shelf, open top 937/170/200 ifra/code 772169

polica 3 raster 3-compartment wall shelf, closed top 937/192/200 ifra/code 772170

ifra/code 772168

most | bridge
stranica mosta bridge sidewall 22/2029/397

dodatni elementi in oprema | additional elements and equipment

ifra/code 580002

most z oporo/bridge with support 2052/650/400 vrata v vseh barvah/doors in all colours tip|type MO 1 + barva MO 1 + colour

klubska mizica club table 1100/478/660 ifra/code 680065

regal s palico in luko shelf unit with bar 397/2029/343 ifra/code 680034

TV hi- element TV hi- element 1250/1423/550 ifra/code 680031

hrbti | backs
panel hrbta back panel 937/384/18 ifra/code 772153 obealna stena hanging wall 492/768/18 ifra/code 680035 obealna stena hanging wall 492/1152/18 ifra/code 680036 obealna kljuka 3 v setu hook, 3-piece set 1 kos/1 piece 9/130/40 ifra/code 680086 roaj grip oznaka roaja/grip code 10 tip|type S roaj lastoviji rep swallow tail grip oznaka roaja/grip code 20 tip|type LR

33

Tipska karta Neja | Technical specifications Neja


korpusi | bases
korpus garderobne omare wardrobe body 800/2195/580 korpus garderobne omare wardrobe body 402/2195/580 korpus kotne omare corner wardrobe body 878/2195/580-878 pregrade 3/1 dividers 3/1 vloek s pregradami in obealno palico Insert with dividers and hanging rod

ifra/code L6 800100

ifra/code L6 800050

ifra/code L6 800090

ifra/code L6 800120

ifra/code L6 800110

fronte | front panels


vrata door 396+396/2168/18 vrata, steklena lamenlna door, laminated glass 396+396/2168/18 vrata door 396/2168 vrata door 396/1592 predali 3/1 drawers 3/1 396/3x190/560

ifra/code L6 800130 L6/BELA 802130 BELA LAK 804130

ifra/code 800140

ifra/code L6 800150 L6/BELA 802150 BELA LAK 804150

ifra/code L6 800170 L6/BELA 802170 BELA LAK 804170

ifra/code L6 800190 L6/BELA 802190 BELA LAK 804190

komode | chests of drawers


komoda cabinet 1650/805/420 komoda cabinet 1100/805/420 nona omarica bedside table 550/452/420

dopolnilni elementi | additional elements


ogledalo mirror 590/790/19 luka lamp

ifra/code L6 800840 L6/BELA 803840 BELA LAK 804840

ifra/code L6 800830 L6/BELA 803830 BELA LAK 804830

ifra/code L6 800810 L6/BELA 803810 BELA LAK 804810

ifra/code L6 800250

ifra/code 805200

okrasne maske | decorative plates


804 L6 800010

postelje | beds
postelja bed 1864/977/2103

Tehnini opis | Technical description

1608 L6 800020

postelja bed 1864(1664)/828/2103

2010 L6 800030 ifra/code L6 800180 2412 L6 800040 ifra/code L6/BELA 804180 (1800) BELA LAK 804160 (1600)

Korpus: debelina 16, 18, 33 mm Body: thickness 16, 18, 33 mm Fronta: debelina 16, 18 mm Front panels: thickness 16, 18 mm Postelja: debelina 22, 33 mm Bed: thickness 22, 33 mm Maska: debelina 33 mm Mask: thickness 33 mm Robovi: ABS 3 mm, RF Edges: ABS 3 mm, RF Desen | Colour: L6 enja | Cherry L6/BELA enja/bela | Cherry/White L6/BELA LAK enja/bela lak | Cherry/White lacquer

34

Tipska karta predsobe | Technical specifications entryways


Jutro
garderobna omara wardrobe 576/1840/350 komoda cabinet 576/1110/350 komoda cabinet 800/437/350 obealnik hanger 712/1330/32

Tehnini opis | Technical description

ifra/code 47-360

ifra/code 47-250

ifra/code 47-060

ifra/code 36-160

Korpus: debelina 16, 22 mm Body: thickness 16, 22 mm Robovi: melaminska folija - SOFT Edges: protected by melamine lm - SOFT Desen: L1 enja, BR1 breza Colour: L1 Cherry, BR1 Birch Fronte: debelina 16 mm Front panels: thickness 16 mm Desen: L1 enja, BELA bela Colour: L1 Cherry, BELA White

Emotion
garderobna omara wardrobe 600/2003/380 obealnik hanger 600/2003/270 komoda cabinet 600/1043/380 ogledalo mirror 600/960/19 komoda chest of drawers 600/420/380 obealnik hanger 598/1583/270

Tehnini opis | Technical description

Korpus: debelina 16, 33 mm Body: thickness 16, 33 mm Robovi: ABS, 1 mm Edges: ABS, 1 mm Desen: HB hrast beljeni Colour: HB Bleached oak Fronte: debelina 16 mm Front panels: thickness 16 mm Desen: bela lak Colour: White lacquer
tip 1 |type 1 tip 6 |type 6 tip 5 |type 5 tip 4 |type 4 tip 3 |type 3 tip 2 |type 2

Z Line
predsoba entryway 1100/2058/400

Tehnini opis | Technical description

Korpus: debelina 16, 33 mm Body: thickness 16, 33 mm Robovi: ABS, 1 mm Edges: ABS, 1 mm Desen: HB hrast beljeni Colour: HB Bleached oak Fronte: debelina 16 mm Front panels: thickness 16 mm Desen: bela lak, HB hrast beljeni Colour: White lacquer, HB Bleached oak
ifra/code ID-2

35

Gorenje Notranja oprema d.o.o. Program pohitvo Lesarska cesta 10 3331 Nazarje T el: +386 (3) 839 31 32 Fax: +386 (3) 583 19 45 pohistvo@gorenje-no.si www.gorenje-no.si

Katalog zaloil: Gorenje Notranja op

Catalogue published by Gorenje Notranja oprema. We reserve the right to improvements and technical changes. All pictures are symbolic. We apologize for any printing errors.