"‪ 6 :"
." 16.90 :"
• 903  • " '
  " 
.‬‬

‫ 
 
 ‬

‫"  ‬
‫ 
'   ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ 
‪  -‬‬
‫   ‬
‫ "‬
‫) " 
' "
(‬

‫צלילי הנשמה‬

‫המלחי והמעבד ר' משה מרדכי‬
‫רוזנבלו ‪ ,‬המוכר בכינויו "מונה"‪,‬‬
‫בשיחה מיוחדת ל'בית משיח' על‬
‫ייחודיות של ניגוני חב"ד‬

‫קרוב לעשותו‬

‫שני מרצי חב""דיי בכירי‬
‫שמנגישי בצורה נפלאה את‬
‫הרעיונות של ספר התניא לכלל הע‬
‫ברב שיח מרתק לרגל י"ט כסלו‬

‫תניא במדבר‬

‫במבצע נועז שנער בהוראתו של‬
‫הרבי מל המשיח‪ ,‬הודפס התניא‬
‫בבסיס צבאי ב'פאיד' ‪ -‬בתוככי השטח‬
‫המצרי‪ .‬סקירה במלאות ‪ 40‬שנה‬

‫חסידות בליטא‬

‫סיפור חייו של רבה של דוקשי הרב‬
‫לייב שייני‪ ,‬שכיתת רגליו מעיירה‬
‫לעיירה בליטא ורוסיה הלבנה‪ ,‬הפיח‬
‫רוח חסידית וייסד שיעורי תניא‪.‬‬

‫פורצי דר‬

‫בלעדי ב'בית משיח'‪ :‬ראיו מקי ומאל ע הגאו ‬
‫הרב יאיר דרייפוס‪ ,‬העומד בראש ישיבת 'שיח יצחק'‬
‫המחברת את העול הדתי–לאומי ע תורת חב"ד‬

‫‪ ú‬‬
‫ ‪„
‰ „ ú‬‬
‫„ ‪„
‰‬‬
‫  ‬

‫  

   ‬

‫מ‬
‫חנוכיה סופגניה וחלב‬

,čĘē ĕĘėČĚ ĦĘĕėČ ĎĐĜĚĚ ęĕĜĐĜ ęĘđė đĜĘĥ Ħĕčč
ęĕĥĎĠĚčđ ĦđēđĤČč ,ĦđĤĜĐ ďĕ ĘĞ ĐėđĜēĐ ĕčĤĞč
ĐėđĜē ĦČ ĎđĎēĘ ęėĦČ ĐĜĕĚĒĚ ĐčđĜĦ .ęĕĕĦēĠĥĚ
.ĦĕčĐ Ęĥ ęĞĔč ĦđĕčĘē ĦđēđĤČ ęĞ ěĕĤďĐĚĐ ěĚ ěĕĤďĐĚĘ

ĥĕ ěĕĤďĐĚĘ

3

• 903 ‘  

ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘ ēĚĥ ĐėđĜē ĦĘēČĚ ĐčđĜĦ

ģĕĘďĕ

ĐĒĐ ĤĠĝĐ

ęėĦČ

ĦđĜĐĕĘ ęėĦČ ĐĜĕĚĒĚ ĤĎĤčĝģđ ĦđėĘĚ
Ě
.'ĘĘĐĘđ ĦđďđĐĘ' ģĦĤĚđ ĤĕđĢĚ ĤĠĝĚ
Ě
ęĕĥĤďĚ ĕđđĕĘč ĐėđĜē ĕĤđĠĕĝ ĦČ ČđĤģĘ đĘėđĦ ĤĠĝč
č
.ěĚČ ďĕč ęĕĤĕđČĚĐ
Đ
ęĕčĢđĞĚ ęĕĤĢđĚ ĦđĤĥĞ ďđĞ ęĕĠďĚĐ ĘĞ ,ğĝđĜčč
!ēĚĥ ĐėđĜē .ĦđĤĜĐ ĦģĘďĐĘđ ĐėđĜēĘĘ

2 ĘČĤĥĕ ĕėĘĚ :ęĕĘĥđĤĕ 113
13 ČčĕģĞ ĕčĤ
ĕčĤ ¤ 18 ěĕĤĠĘ
ěĕĤĠĘĐ :ģĤč ĕĜč

r@waxb.co.il 1599-500-830 :ĦđēđģĘ ĦđĤĕĥ 

  - “ ‘ " •

4

‫כדי להוריד‬
‫כתמים עקשניים‬
‫לא צריך מספריים‬

‫‪O‬‬
‫חדש!‬
‫לכביסה‬
‫לבנה‬

‫סנו אוקסיג‘ן‬
‫המוצר המוביל‬
‫במגזר החרדי‬

‫סנו אוקסיג‘ן ג‘ל מסיר כתמים ומשמיד חיידקים‬

‫משפר תוצאות של כביסה צבעונית ולבנה‪ .‬מרוכז ויעיל יותר‪.‬‬

‫כשאבקות הכביסה הרגילות לא מספיקות‪ ,‬סנו מציגה את עקרון האוקסיג‘ן הנלחם ומנצח‬
‫כתמים עקשניים‪ .‬סנו אוקסגי‘ן ג‘ל להסרת כתמים‪ -‬ולשיפור תוצאות הכביסה‪ .‬אינו מכיל‬
‫אקונומיקה ושומר על צבעי הבגד‪ .‬סנו אוקסיג‘ן ג‘ל מכיל חמצן פעיל המסיר כתמים קשים‬
‫מכביסה צבעונית ולבנה ומשאיר אותה נקייה וזוהרת יותר‪.‬‬

‫Œ‚‚‡‚"•…ƒ‬

‫עכשיו חדש! סנו אוקסיג‘ן ווייט מסיר כתמים מכביסה לבנה ללא אקונומיקה!‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪5‬‬

²lÀ°

´Ç¸¯¸È¼¸ÁÅ°½³

³º´¿¶³±¶ɯ¼º» 
¸·¿Æ¸ÃÉ´¸Æ¸¿Æ¿
»¸¸·Æ´Æ 

Ï

D E S I G N

±lÆ»Ï 

¼´Æ½°
°

k¶¸»

¼Ç±

(ODG+DOHY\  

Ï 

¼´Æ½°
°

k¶¸»

»±ÁÈ»´± 

DZǴ°½³k¶¸
¸¶Çµ½°°Æ 

¼´Æ½°

±Æ»Á½³¸¿Æ°

¼Ç± 

¾Á±¿Áǰǯþ¸¸ 

¼»ÈÀ´»¸¿³»¸Ã

²°´Á½¯»

¼¸Æ´°Æ° 

Ï 

¼´Æ½°
k»½ 

±lÆ»Ï

±lÆ»Ï 

¼´Æ½° 

¼´Æ½°
½°

ɸ²Ç¶³³²Á³Å²°

ÇôÀ¼É¶ 

³¿¸°±ÀÆÇ´° 
¶´´¯»½
¯»½

¯´ÃÉÉ´°¸°»

kDZ
±Æ 

±Æ»Ï 

ÁÅ°½¸Ç¸¶½°È°º¸ÇÅ´½¾´´±½ 

¼´Æ½°

ɸ²Ç¶³³²Á³Å²°
°
¾´ÇȳǴøÅ

±ÆµÇ¯½
ɸ²Ç¶³³²Á³Å²°¾±´ÃÉ 

²»´Æ´È¾´À¯Ç´Æ
¹»Á±´Ç
±lÆ»Ï 

k°¶»Ï 

¼´Æ½°

¸±°Ç´¿¾´½»À³»¸Ã

²°´Á½¯»

±ÆµÇ¯½
ɸ²Ç¶³³²Á³Å²°»¯¸Ç¯
¯ 

¾¸½¶»»±Á¸²¸±

±Æ» 
¼´Æ½°

²°»°³È¶½³»É´¿´½É³¸¯»½³ǽ±²Á´¯É°·k°¸È¸½¶¼´¸²Á´»Àº²¸¾´È¯Ç¼´¸½»¶³¼¸ÁÅ°½³
»

´ ¸ È º Á ´ ± ¸ ¸ ¶ É ´ ¿ ½ µ ³ » 

¸¯»½³ǽ±²Á´¯¸È¸È¼´¸²Á

¸ÅǯÉ´¿½µ³²Æ´½

È¿¯´Á½³º´¿¶¸½² 

¼¸²»¸³¾´É¸Á»È³¿É½¾´¸»¸±´»°ÆÉ°´ÇƳȲ´¶°³¿½µ³»º°
Ȳ´¶»Ï »ÈǸ¶½°¸É¿È¸´¿½¼¸È´ÁÈ¿¯´ÁÉ´¶´Æ»»²¶´¸½ 
³¿É½¼¸¿´É¸Á²´Á¼¸»°Æ½ÂÀ´¿°´ 
´ÇÈÆɳÁÅ°½³È´½¸½»  

  - “ ‘ " •

6

!ĦĤĒđē

ď"ĝč

ġĤČĐ ĦĘēĜ

ĥ"ĜČĘ Ĥđĕď ĦđĜđĤĦĠ

ĐĤĕďĘ ęėĘĥ ĦđĜĚďĒĐĐ

ĤĥčĘ ęĕēĚĥ đĜČ
ĥ"ĜČĚ ĦĠĝđĜ ĐĢđčģ ĦĜĎĤČĦĚ ď"ĝč ĕė

ĘĒđĚ Ĥđĕď ĔģĕĕđĤĠĘ

ď"čē ĤĐ ĦĘēĜĘ ĖđĚĝĐ 'ĐĜēĚĐ' ēĔĥč

ĝĠĤĚ
Đėđĝ ĦěĝēĚđ
ďđĚĢ

č
ĐĤĕď Ęė

ęĕĤďē 3-4-5-6 ĦđĤĕď ĦĕĕĜčĘ
ęĕ'ĎĔđģđ ęĕĒđČĐĔĜĠ ,ěĎ ĦđĤĕď
Ĭ 620,000-Ě ĘēĐ
ĞđĢģĚĐ ĕĥĜČ čĔĕĚđ ĕ"Ğ ĐđđĘĕ ĔģĕĕđĤĠĐ
ěĕĔĕĜđĚ ĕĘĞč ĘČĤĥĕč ĐĕĜčĐ ęđēĦč ęĕĘĕčđĚĐ
ĕďĤēĐ ĤĒĎĚč ęĕĤđĎĚĘ ęĕĔģĕĕđĤĠ ĕđđĕĘč

!ĘĒđČ ĦđĤĕďĐ ĕČĘĚ !ĐĚđĢĕĞč ĐĚĥĤĐĐ
ěđĤĥ ĒĞđč

054-6681776

ģČĕĘĎđĤģ čģĞĕ

052-7707402

ġĕčĒđĕ ğĝđĕ

054-4770467

ĕčĢ-ĤĐ ĕģĜĞĕ

054-2111919

ĕģĢĕčĤģ ęĐĤčČ

050-2237708

ĦđĤĕĝĚčđ ĦđĜĚČĜč ĎČďĕ ĕď"čē ěđĎĤČ ģĤ
!Ħĕď"čē ęĕĥėđĤ ĦĢđčģĘ ĤĦđĕč čđĔĐ ĦČ ĎĕĥĐĘ

7

• 903 ‘   

  - “ ‘ " •

8

9

• 903 ‘  

³° 

°´Ç»¼¸¶´»È½
Äǯ³¸Æ»¶

¸º³¸º³
Dz´³½

É·¸¶È 
¯²¿»°Ç³
È·¸´´¯°´¸» 

É´¯É¿ºÈ½´¶´·¸°»É´¿º´À¸ÆÀ°´±»°»¸¸¯

±Æ» 

³¸¿Æ»±Æ¼´½¸¿¸½
ÆÇ 

±Æ»

´Á³µ¶
¾´¶· 
»´À±²
¸²¿»´³

É´½ÅÁ
¸Ç·ÇÆ°½
±Æ»
¼¸ÆÅ°Ƕ°½
¼¸²¶´¸½¼¸Ç¸¶½°
ÆÇ 

.ģĜčĐ ĤđĥĕČĘ ğđĠėčđ ęĕģĜčĐ ĕČĜĦ ĕĠĘ ĦđČĦĜėĥĚ *
.ĦđĝĕĘđĠĐ ĕČĜĦ ĕĠĘ ęĕēđĔĕč *

ƒ‡—‰–‰ƒŽ‡Š~ƒŽ’"‹‡‰…Œ‹˜~‚ŒŠ„~
eyal20161@gmail.com*050-9770063 
  - “ ‘ " •

10

‫תוכ ענייני‬

‫‪44‬‬
‫תוכן עניינים‬

‫‪36‬‬

‫‪26‬‬

‫"לחי עולמים"‬

‫‪28‬‬

‫תניא במדבר‬

‫‪36‬‬

‫פורצים דרך‬

‫התזמון המדוייק למהפכה הצרפתית שמכה שנית ‪ 22 -‬שנה‬
‫אחרי שיחת הרבי בפרשת וישלח תשנ"ב‪ .‬מחשבה חסידית‬
‫במבצע נועז שנערך בהוראתו של הרבי מלך המשיח‪,‬‬
‫הודפס התניא בבסיס צבאי ב'פאיד' ‪ -‬בתוככי השטח‬
‫המצרי‪ .‬סקירה במלאות ‪ 40‬שנה‬

‫בלעדי ב'בית משיח'‪ :‬ראיון מקיף ומאלף עם הגאון הרב‬
‫יאיר דרייפוס‪ ,‬ראש ישיבת 'שיח יצחק' המחברת את‬
‫העולם הדתי–לאומי עם תורת חב"ד‬

‫‪ 40‬צלילי הנשמה‬

‫המלחין והמעבד ר' משה מרדכי רוזנבלום‪ ,‬המוכר בכינויו‬
‫"מונה"‪ ,‬בשיחה מיוחדת ל'בית משיח' על ייחודיותם של‬
‫ניגוני חב"ד‬

‫½‪¼¸Ç´²‬‬
‫‪ 
14‬‬
‫‪ 
 18‬‬
‫‪ 
19‬‬
‫‪   20‬‬
‫‪  21‬‬
‫‪  22‬‬
‫‪ 34‬‬
‫‪770-
  60‬‬
‫‪  63‬‬
‫‪  65‬‬
‫‪    81‬‬

‫‪ 44‬קרוב לעשותו‬

‫שני מרצים חב""דיים בכירים שמנגישים בצורה נפלאה את‬
‫הרעיונות של ספר התניא לכלל העם ברב שיח מרתק לרגל‬
‫י"ט כסלו‬

‫‪52‬‬

‫‪40‬‬
‫ 

‫ 
"  
 ‬
‫©  ‬
‫    ‬

‫חסידות בליטא‬

‫סיפור חייו של רבה של דוקשיץ הרב לייב שיינין‪ ,‬שכיתת‬
‫רגליו מעיירה לעיירה בליטא ורוסיה הלבנה‪ ,‬הפיח רוח‬
‫חסידית וייסד שיעורי תניא‪.‬‬

‫  

‫  ‬
‫ 
‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
‬
‫  
‪:‬‬
‫  ‪  ,‬‬

‫ 


– , 
-‬‬
‫‪744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213‬‬

‫ ‪0800–778–718 :‬‬
‫‪222 :‬‬
‫‪241 :‬‬

‫ ‪8000–778–718 :‬‬
‫ ‪240 :‬‬
‫ ‪242 :‬‬
‫ ‪BMoshiach@gmail.com :‬‬
‫  ‪http://chabadshop.co.il :‬‬

‫ 
 ‪60840 " 
 201 ..‬‬
‫ ‪03 9602–600 :‬‬
‫ ‪03 9607–289 :‬‬
‫ ‪bm770@netvision.net.il :‬‬
‫ ‪kyr770@gmail.com :‬‬
‫ ‪BM_mazk@netvision.net.il :‬‬
‫‪beis7701@gmail.com :‬‬

¸¶ 
¾´ºÀÀº »È´ 
 ³¶Ç· 

ɽ»È´½³³»¸°¶³ɯ¼º»´¿Ç²À

Laarg
ge»»À 

¼¸¿·´°¼¸¸Ç·¼¸¶´Å¸ÃÀƸ½´»¸ÆŠ
¼¸¯Æ¸Ç½¯¼¸¿·´°¼¸²ÆÈ´¸ÈƼ¸Æ´°Æ
¶´»½¾Ç´ÆôÃÉ´»¸°¶Š 
²´Á´¹»Á±´Ç¼¸¸Ç·¼¸Ã¯½´»¸ÆŠ
À Á°Ç¯´»¸ÆŠ
¼¸½Á·°¼¸½¸»¿¸Æ³»´Æ³Æ´Æ³»Æ³¸ÉÈ Æ°Š
³¸²¿»¿¸Ã»±¸ÇÀ¯°¸È³ ÆȽ Æ°Š
É´¿¶°È¾´´±½³»º½³Ç¸¶°»ɴǸ°Š
ÉÀ¿º³¸É°°³¸¸»É´É´Á²´½É¿º³Š
É´¶»ÅÉ´¸Ã½É´¸À´ºÉ´À´º¸½Áò¶Š 

¼´»ÈÉ»

Mediu
um »À 

¼¸Æ´°Æ¼¸¿·´°¼¸¸Ç·¼¸¶´Å¸ÃÀƸ½´»¸ÆŠ
¼¸¯Æ¸Ç½¯¼¸¿·´°¼¸²ÆÈ´¸ÈÆ
¶´»½¾Ç´ÆôÃÉ´»¸°¶Š
À Á°Ç¯´»¸ÆŠ 
²´Á´¹»Á±´Ç¼¸¸Ç·¼¸Ã¯½´»¸ÆŠ
¼¸½Á·°¼¸½¸»¿¸Æ³»´Æ³Æ´Æ³»Æ³¸ÉÈ Æ°Š
¼¸°¼¸ ±¾´°Ç´°¸ÆÀ´´·´»´À°¯³ ÆȽ Æ°Š
Ç·¸»¸Å¶¾Æ¿¸¸³ɴǸ°Š 
ÉÀ¿º³¸É°°³¸¸»É´É´Á²´½É¿º³Š
É´¶»ÅÉ´¸Ã½É´¸À´ºÉ´À´º¸½Áò¶Š 

¼
¼´»ÈÉ»

Sm
mall »À
À 
¼¸Æ´°Æ¼¸¿·´°¼¸¸Ç·¼¸¶´Å¸ÃÀƸ½´»¸ÆŠ
¼¸¯Æ¸Ç½¯¼¸¿·´°¼¸²ÆÈ´¸ÈÆ
¶´»½¾Ç´ÆôÃÉ´»¸°¶Š
À Á°Ç¯´»¸ÆŠ
¼¸½Á·°¼¸½¸»¿¸Æ³»´Æ³Æ´Æ³»Æ³¸ÉÈ Æ°Š
»½·´»´À°¯Š
Ç·¸»¸Å¶ǯ·À²»´±ɴǸ°Š
É´¶»ÅÉ´¸Ã½É´¸À´ºÉ´À´º¸½Áò¶Š 

¼´»»ÈÉ»

²¶¯¼´Æ½°¼¸¸¶»²¸±³»É´°¸À³»º 

É°ÈÉÀ¸¿º¸¿Ã»³ÁÈ¸È¸È ³ ¯ 

a¼¸È²¶¼¸¿´º¸Èa²°¶Çú

Çú³É´¯ÆȽ ²°¶Çú°¼¿¸¶¼¸¶´»È½aÄǯ³¸Æ»¶»º»¼¸¶´»È½
¾¸¸ &»´³´º»¯ 

  - “ ‘ " •

12

13

• 903 ‘  

‫דבר מלכות‬

‫החידוש של‬
‫תורת החסידות‬

‫לע"נ הרב רחמים ב"ר יואב אנטיאן ע"ה‬

‫‪ – 
, ... .‬‬
‫ – ‪'  ,‬‬
‫  " 
 
‬
‫ ) "(‪ — 
 ,‬‬
‫ 
‪  — .‬‬
‫ 
 ‪ — 
 ,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫]  
 
‪  ,‬‬
‫ ' ‪ 
 
' ,‬‬
‫  
  
 '‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫  
  
 ‬
‫ 
) ( )  — ‬
‫ (‪    ,‬‬
‫ 
"  
"[‪.‬‬
‫
  
 ‬
‫ 
 —  
) 

‫" "‪ 
("
  " ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪ , 
 
 ,‬‬
‫

 

‪ ,‬‬
‫ 
‪   ,  ,‬‬
‫ 
) 
 ‪ ,‬‬
‫ ( 

  
 '‪ .‬‬

‫‪14‬‬

‫   
) 
"‬
‫"( 
    ‬
‫   
‪ 
  ,‬‬
‫   

 '‪.‬‬
‫   
  ‪:‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪"  ,‬‬
‫ 
  
– ‬
‫  
  

‫ ‪ " 
  .‬‬
‫  '  "‪.‬‬
‫    

‫  
—   ‬
‫   ‪:‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫)  
 
‬
‫ 
(‪  "
   ,‬‬
‫ 
 "  
) ‬
‫ 
 
  ‬
‫      (‪,‬‬
‫ " )  
 (‪ .‬‬
‫    
‬
‫   
‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫"  
‪ 
  ,‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫— " 
  
 ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
‪ 
 
,‬‬
‫     ' ‬
‫  
"‪  , .‬‬
‫ )  
( 
 ‬
‫ )  (‪– 
 – ,‬‬
‫  
'  
‪ ,‬‬
‫  ' 
'‪,‬‬
‫  
 ' ‪.‬‬
‫    

‫  )  ‬
‫  
‪ 
  ,‬‬
‫ 
(‪ – 
 ,‬‬
‫"
    

‫  '‪ 
 ,‬‬
‫ 

 
'  ‬
‫ 
   
 ‬
‫"  
‪  
 ,‬‬
‫ 
  '‬
‫  "‪.‬‬
‫ ‪    .‬‬

‫צילום‪ :‬שמעון רומנו‬

‫י"ט כסלו הוא "מתן תורה של פנימיות התורה"‪ :‬כשם‬
‫שבמתן תורה )של נגלה דתורה( נעשה חידוש עיקרי‬
‫בתורה ‪ . .‬כמו–כן הוא בנוגע למתן תורה דפנימיות התורה‬
‫)בי"ט כסלו(‪ ,‬דאף שגם לפני זה היתה התגלות דפנימיות‬
‫התורה ‪ . .‬נתחדש בהגאולה די"ט כסלו שנתגלה העצם‬
‫דפנימיות התורה‪ ,‬על ידי זה שבא בהתלבשות בהשגה‬
‫בשכל האדם למטה ‪ . .‬ובריבוי ובהפלגה • מתוך קונטרס‬
‫על‪-‬דבר חלוקת הש"ס בי"ט כסלו‬

‫ 
 —   
 ‬
‫  
 )– 
‬
‫   "(‪'  ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫  
  
‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ ‪'   ,‬‬
‫     '‬
‫  ‪ 
 – ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
    

‫—  
   

‫ 
  ‪  – ,‬‬
‫  
 ) ‬
‫ 
 ( 

  ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
  
‪   .‬‬
‫ 
‪ 
)   :‬‬
‫  (  — 

 


‫  ‪
 

 ,‬‬
‫   
 '‪   :‬‬
‫ 
    ' — ‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪:‬‬
‫)(   
 

‫"" "
"‪
  " ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ 
   "‪,‬‬
‫  
 "" 

‫"" " "‪ ) 
  ,‬‬
‫(  
  ‬
‫ 
‪  
 " ,‬‬
‫   
‬
‫     ‬
‫  )   ‬
‫  
(‪ 
  ,‬‬
‫     ‬
‫  
"‪.‬‬
‫ 
 ‪ " ,‬‬
‫  "  
" ‬
‫ 
 
   ‪ ,‬‬
‫    '  ‬
‫ '   '  
"‪.‬‬
‫"
"   '  ‬
‫  
 ' ‪ 
,‬‬
‫  
   ‬
‫  
 ' '‪"

 ,‬‬
‫ 
 

 
 

‫ '"‪ 
   .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ ' ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫החידוש בנגלה דתורה על–ידי תורת החסידות הוא‬
‫לא רק בהבנת פנימיות הענינים בשרשם למעלה ‪. .‬‬
‫אלא גם — הפנימיות של הענינים שבנגלה ‪ . .‬עצמם‪,‬‬
‫לפי כללי הפשט‪ ,‬הרמז הדרוש )וגם — הסוד(‪ ,‬שהרי יחידה‬
‫‪ . .‬ביחד עם זה שהיא למעלה מכל הענינים‪ ,‬נמשכת וחודרת‬
‫בכולם בדרגתם הם‪ ,‬מכיון שהיא היא ה"עצם" שלהם‪.‬‬
‫ —    ‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫"" ‪ ) " " ""  ,‬‬
‫   
(‪  
,‬‬
‫ 
‪( 
 )  
 ,‬‬
‫  
 ‪." ,‬‬
‫)(  '  ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫    ) ‬
‫   (‪.‬‬
‫)(    ‬
‫ 
    ) ‬
‫ —  ' "‪   ,‬‬
‫  —  ' "( — 
 ‪– ,‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫     
‪,‬‬
‫   
  ‬
‫  ]  ‪ – ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.[" ,‬‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫  
 – 
 

‫    
 ‬
‫ ) "(‪,  
—  
.‬‬
‫"     ‬
‫ 
‪   
 ,‬‬
‫   ‬
‫ "‪' '   ,‬‬
‫— –    

‫‪.‬‬

‪ 
"  
 .‬‬
‫    
) ‬
‫ 
( ‪   ,‬‬
‫)  
  (

‫ —  
 ‬
‫— 
  
" ‬
‫– "
 )( —  ‬
‫
 
‪, 
 ,‬‬
‫  
‪ '  ,‬‬
‫ 

  
)‬
‫  – 
 ‪,( 

,‬‬
‫      

‫ '‪. ,‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
  "
‬
‫" — ‪ 
  ,‬‬
‫ "   "‪ 
,‬‬

 —  
 ‬
‫ '   
—  ‬
‫    ‪ ,‬‬
‫"  
 '"‪   ,‬‬
‫    ‬
‫‪.‬‬
‫  ‪ "  " ,‬‬
‫ 
  
"‪  :‬‬
‫ 
)  
(  ‬
‫ 
 
‪
–   ,‬‬
‫'  
) (‪ ,‬‬
‫ – 
   
‬
‫    ‬
‫)   
 (‪– ,‬‬
‫   
  

‫)" (‪    ,‬‬
‫   
)– 
"‬
‫ 
"‪" – – 
,‬‬
‫ ‪ 
" – ,‬‬
‫
 (‪"  ,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫     ‬
‫ ) 
 

‫)( 
 ‪ ,‬‬
‫ 
  "(‪ 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪" 
  ,‬‬
‫ ‪("  ' ")  ,‬‬
‫     ‬
‫ 
  ‪   " ,‬‬
‫ " ) " ' 

‫ '"(‪–  ,'
  ,‬‬
‫ "   " ) ‬
‫
" ( " 
" ‬
‫ ‪.‬‬
‫  
 — 
 "
—‬
‫  )" (  ‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪15‬‬

‫דבר מלכות‬

‫
   
)

‫ 
( –  ‪,‬‬
‫"  
' ' ) 

‫ 
( ‪'  
 
,‬‬
‫  "‪  
"  ,‬‬
‫ "‪.‬‬
‫  
   ‬
‫ ‪  ' 
 :‬‬
‫  
— – 
 ‬
‫ 
‪ 

— 
  ,‬‬
‫ ) 
  (‪ 
.‬‬
‫ ) 
( — " 
"‪ ,‬‬
‫" 
"  — 
 ‬
‫ 
 ‪:  
 ,‬‬
‫   
‪,  .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
)" 
"(  
) ‬
‫ " 
"   (‪.‬‬
‫  —  – 

‫ – "
‪ ,‬‬
‫  
‪ —  
,‬‬
‫ 
‪  
 ' ,‬‬
‫ 

 )  
 '‬
‫ 
(‪() 

 ,‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫‪ 
  
 
" ,‬‬
‫     – 

‫   
"‪ 
 
" ,‬‬
‫ '  "‪.‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  ) '  
( —‬
‫    ‬
‫   
‪  "" ,‬‬
‫
 
‪  , ,‬‬
‫‪ 
  ,  .‬‬
‫  
  ‪.‬‬
‫ 
‪– 
  :‬‬
‫
  
 ‬
‫   ) ( 
‬
‫ ) – 
 
‪,‬‬
‫ (‪  '   ,‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫)     ‪/‬‬
‫   
  ‬
‫  (‪  —  ,‬‬
‫   )  ( ‪,‬‬
‫  ‪— ) 
 
,‬‬
‫ (‪  )  
,‬‬
‫(‪   ,‬‬
‫ ‪ 
  
 ,‬‬
‫‪. ""   ,‬‬
‫‪ "   .‬‬
‫) – 
  
( 

‫‪16‬‬

‫   "
 — ‪ :‬‬
‫ – 
)  
(  ‬
‫ 
–  
‪
–  ,‬‬
‫  
)" (  ‬
‫ 
– 


‫ "
 ) '  
‬
‫  (‪  " ,‬‬
‫
 
 
‪  
,‬‬
‫  ‪ 
 – 
' ,‬‬
‫   
 '"‪.‬‬
‫ ‪ 
 :‬‬
‫ 
  ‬
‫)  
(‪  .‬‬
‫  


‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫  
‪— 
–  .‬‬
‫    ‬
‫
) "
(‪  – ,‬‬
‫  )  ‬
‫ 

‪  ,‬‬
‫ (‪(" ") —  ,‬‬
‫
   ‪ ,‬‬
‫
   "‪,‬‬
‫
    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫]  
‪ ,  
 ,‬‬
‫ 
 
   
‪ .‬‬
‫ 
 
‪–  ,‬‬
‫ 
  —  ‬
‫   
– ‬

 "‪  ,‬‬
‫ '  
 ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   
 [‪.‬‬
‫‪ " –   .‬‬
‫  ) ( "‬
‫ " 
"  ‪ 
:‬‬
‫" "    ‬
‫ "‪  "  ,‬‬
‫  '"‪." " — 
" " ,‬‬
‫ 
‪  :‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫‬
‫ "‪'  ,‬‬
‫"   "‪,‬‬
‫  
?‬
‫ 
 ‪– ,‬‬
‫ )  (‬

 )‬
‫  –‬
‫ "
 ‬
‫   ‬
‫  


‫ 
 ( ‬
‫ 
 
 

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫)" "(‪  – ,‬‬
‫     ‬
‫)" "( 
  — " ‬
‫  " ]   – 
‬
‫
 ‪  "   ,‬‬
‫ "‪  
 – ,‬‬
‫)   
 ‬
‫  
(   
 ‬
‫ [‪  ,   .‬‬
‫)–   (‬
‫ 
 
  

‫  "   ‬
‫" " " " —  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
   ‬
‫"  "   '" — ‬
‫  
 
 ‬
‫ ‪  
 
 :‬‬
‫   ‪    ,‬‬
‫ 
‪: '   ,‬‬
‫  
" "
" ‬
‫  
  ‬
‫ 
    ‬
‫    "‪.‬‬
‫–  "
 ‬
‫"   "  ‪ ,‬‬
‫—  
‪ 
,‬‬
‫) 
   (‪
 ,‬‬
‫    
‬
‫  
— "  
"‪,‬‬
‫ 
"  "‪ " ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ' "‪   ,‬‬
‫)"  
"(‪– (") " ,‬‬
‫   
  ‬
‫ ‪ ) " " ,‬‬
‫  (‪'   .‬‬
‫ " – 
)"  "(‬
‫  ‪'  ,‬‬
‫   ‪.‬‬

yadl1@yadl.co.il
²»Ã¿µ´Ç¾¸¸·È·Ç³¼¸Æ´·Ç¸À³Ǵƽ

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³ 

²¸À¶

³É¯´¿¸»Å¯
É´°´·¼¸¸²¸
°

¼¸Æ´·Ç¸À»Ǵƽ³ 

²¸¸¿»·ɽ¯ÉÃÈÆÇ°¸¿°¸¿À 
²¸¸¿»·ÁÆÇÆɽ´Æ·¸°½³ ¶Ç³»´¯±¼¸»È´Ç¸¸¿À 
Ä®°²¯½Á¬¹ 

Ç´Á½ǯ´Ã½¼´°»¯aÉ´¿´½Éa´¯²¸´
Ç´Á½
Ç´
Ç
´Á
Á½
½ ǯ
¯´Ã½
¯´
´Ã
ý
½ ¼´´°
´°»
°»
»¯
¯ a É´´¿
´¿´½
¿´´½
½É a ´´¯
´¯²¸
¯²
²¸¸´

É´¿´É¶»ɸ»·¸±¸²³Æó 

ÆÇ

a DVDa´¯²¸´a¾·¸»ÆÉa¼»Åa

¼¸È¿»ɽ»Å»É´ÇÈï 

a¼¸·Çû WWW.DISKMEIR.CO.IL
17

• 903 ‘  

¼´¸»º¶´Éà 
É´Áȳ¾¸°

Ǹ¯½ÆÀ¸²

³´Å½Ç°¼´»¸Å 

ÆÇ
ÆÇ

³¸·¸»ÆɻɴÇÈï 
¶½È¼º»³ÈÁÉÈ 

´Á¸±³ 
¹»·ÇÁ± 
¸È½  

  
 

 
- 

15:45 16:46 16:15 16:06 16:16 15:57  
16:58 5:55 17:17 17:15 17:17 17:15  

 , 

 " 

16:37 8:53 6:19 

16:32 9:18 6:54 - 

 , 

 " 

16:38 8:53 6:18 

16:32 9:17 6:53 - 

  : ' 
-  

 : 
 
 

" " : 

  : '
-  

 : 
 


" " : 

 , 

 , 

 " 

16:37 8:54 6:20 

16:31 9:19 6:56 -  

  : ' 
- 
 : 
 
 

"
" : 

 , 

 " 

16:37 8:55 6:22 

16:30 9:21 6:58 -  

  : ' 
- 
 : 
 

 
" " ,"
" : 

 
 

" 

16:38 15:33
11:53 11:27 8:52 6:17 
16:33 15:32
12:06 11:42 9:17 6:52 - 

 
 . 
 : ' 
- 

  : 

" " ," " : 

 " 

16:37 8:53 6:19 

16:31 9:19 6:55 -  

  : ' 
- 
 : 

 

" " ,"
" : 

 ,


 " 

16:37 8:54 6:21 

16:30 9:20 6:57 -  

  : ' 
- 
 : 
 
 

" " :  

  - “ ‘ " •

18

‫דבר המערכת‬

‫שלווה ומנוחה‬

‫ לא כעת‬‫אל לנו "לשבת בשלווה" כפי שביקש יעקב‪ ,‬איננו יכולי להתענג‬
‫מאכילה‪ ,‬ובעיקר משינה בשבת‪ ,‬אסור לנו לנוח ולשקוט עד שנגיע‬
‫לסעודת שור הבר והלווית ‪ ,‬וליו שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמי‪.‬‬

‫ב‬

‫ 
    "‬
‫ "
  "  ‪ ,‬‬
‫ ' ‪  
," ,‬‬
‫     ‬
‫  " 
' ‪ 
 .   ,‬‬‫  ‪  ,   ,‬‬
‫ 
    ‪ ,‬‬
‫' 
'‪.‬‬
‫ 
   
‪  ,‬‬
‫  ‪  

" 
 ,‬‬
‫  " ‪  
  ,‬‬
‫  
    !"‪.‬‬
‫   
  ‪  ,‬‬
‫  
‪ , 
 
 
  
,‬‬
‫    
 ‪   
,‬‬
‫ 
 "  
  " 
"  ‪ ,‬‬
‫  
     

‫    ‪   
 ,‬‬
‫ 
! 
‪...  ,   ,‬‬
‫ 
  " "‪.‬‬
‫ 
  
 " ‪ 
 ,‬‬
‫     ‪ 
 

,‬‬
‫      ‪  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 
‪ 
,   
 -‬‬
‫ 
 ‪  ,   
 ,‬‬
‫ ‪,  
  
 .‬‬
‫
 "
   "‪  
 ,‬‬
‫    "   
"‪  
,‬‬
‫  ‪ 
 
 , ,‬‬
‫ 
‪ ,   , 
 
 

.‬‬
‫ 

 ‪.  
  ,‬‬

‫ 
  
 
" "‪  ,‬‬
‫  ‪."   ' 
 ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪  
,    .‬‬
‫ ‪.  ,‬‬
‫‪,"  " 
 
 
 ,‬‬
‫ 
‪,    ."?  " :‬‬
‫   

?  
‪
 ,‬‬
‫   ‪,  
  
,‬‬
‫ 
  ‪   
,‬‬
‫   ‪ ,  

 ,‬‬
‫ ‪.     ,‬‬
‫
 " "
" 
 ‪,‬‬
‫ ‪  - 
   ,‬‬
‫ ‪  
 . 
 ,‬‬
‫"  "‪ 
    ,‬‬
‫  ‪   
 
 
 .‬‬
‫      "" 
 ‪.‬‬
‫ 


  ‪  
 ,‬‬
‫     ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪,       .‬‬
‫ 
 
 ‪ 

   
,‬‬
‫ ‪ 

  
   ,‬‬
‫" "
" "‪.‬‬
‫
 ‪   , 
 ,‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫      ‪ 
 
 ,‬‬
‫ ‪!       :‬‬

‫ ‪    :‬‬
‫   !‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪19‬‬

‫הפרשה החסידית‬

‫מאלמי
אלומי

‫הרב יוסף אברהם פיזם‬

‫אלומת הניצוצות‬

‫ "
" ‪" : " 

" :‬‬
‫  

 ‪ 
 .‬‬
‫ 
     

‫ 

    " "‬
‫)  = 

(‪.‬‬
‫   
 
 
 


‫ ‪ , 


 
,‬‬
‫ ‪,   
   .‬‬
‫ 

    '‪.‬‬
‫)  ‪( ,‬‬

‫התאחדות הנשמות‬

‫ "
" 
‪,  
 :‬‬
‫    ‪ 

,‬‬
‫  
   
 ‬
‫ ‪  "   .  ,‬‬
‫ " –     ‪,‬‬
‫ ‪,   –  
.‬‬
‫
 
‪.  
 
,‬‬
‫) 
 ‪(414 ' ,‬‬

‫בחינת יוסף‬

‫ "
"  ‪  
 :‬‬
‫" 

"‪ , "   ,‬‬
‫ 
‪ 
 .    ,‬‬
‫ 
 ‪ - 


   .‬‬
‫–   ‪.'     ' 
,‬‬
‫  
 ' –  ‪   .‬‬
‫ ‪. 

 ' 
  –  ,‬‬
‫)   (‬

‫אלומים מלשון אילם‬

‫" " "‪  ? .  
 :‬‬
‫"   "  " ‬
‫ 

"‪  =) "   " :‬‬
‫  (‪     .‬‬
‫ ‪ 
  
 .   ,‬‬
‫
 
–  ‪   .‬‬
‫     ‪'   ,‬‬
‫   
  ‪ ,   ,‬‬
‫ –  ‪.‬‬
‫)  " ' (‬

‫‪20‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫פתגם השבוע בעניני משיח וגאולה‬

‫  –  – 
 

‫ ‪ 
 ," 
 "  
,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫ ‪,"  '  " ,‬‬
‫ 
 
"   " )" ‬
‫  
 "(‪ 
  ,‬‬
‫‪,    ,   ,‬‬
‫ ‪'   " ,"' " ,‬‬
‫


"‪.‬‬
‫)  "‪(" "-‬‬

‫לע"נ הרב זלמן יודא ב"ר שלום ישעי' דייטש ע"ה‬

‫עבודת יוסף ועבודת השבטים‬

‫ "
" "‪: 
 
  :‬‬
‫"  

 " –   ‪,‬‬
‫    ‪ 
 ,‬‬
‫   ‪ 
  " :   .‬‬
‫ ‪       -‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫) " " ' (‬

‫עליית המלכות‬

‫ "
" "‪   
 :‬‬
‫" "‪ ,  
 
 .‬‬
‫‪ ,"  

 " :‬‬
‫  
 


 ‪ ,‬‬
‫  ‪  
– " 
"  .‬‬
‫   

  ‪.‬‬
‫ 

   ‪.‬‬
‫) " " ' ‪(188‬‬

‫ותשתחוינה לאלומתי‬

‫ "
"   "
‪  :‬‬
‫  –  ‪ 

 ,' ' .‬‬
‫ 
 " ‪ :  .‬‬
‫   
' ' –  
'‪.‬‬
‫    ‪  :‬‬
‫   –  ' '‬
‫
 ‪ 
  
  
.‬‬
‫
  ‪, 
 ,' '  ,‬‬
‫ 
 ' '     ‪.‬‬
‫ 
 – ‪   ,‬‬
‫ ' ' –   ‪   .‬‬
‫   " 

"‪ ,    .‬‬
‫   

" ‪.‬‬
‫ 
‪   
  ,‬‬
‫ 
‪    .  ,‬‬
‫   "   ‬
‫ 
 ‪. 
    ,‬‬
‫)  ‪(808 ' ,‬‬

‫מאוצר המל‬

‫הש
נמצא בלבו‬
‫של כל יהודי‬
‫מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות‬
‫יהודי שהארמנים ניסו לקרב אותו אליהם‪:‬‬
‫ 
  
 ‪,‬‬
‫[‬
‫  ‪[ ' =] "  :‬‬
‫ 
" ]= [  ‬
‫
" ]= 

[ – 
‬
‫ 
 

 ‬
‫!‬
‫  
  '  
–‬
‫ 
 ‪  ) 
 
," ,‬‬
‫‬
‫" 
  – " ]= [ ‬
‫ 
 

 ‪[ =] " ,‬‬
‫ 
 
 " ]=  [‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪ ] " "  100‬‬
‫  [  "
 " ]=‬
‫ ‪  )  – [ ,‬‬
‫ ( 
" ]= [ ‬
‫ ‬
‫
‪ ,  ,‬‬
‫   
 "  ‪50‬‬
‫(‬
‫ 
 "
]=  [‬
‫ ‪[ 
 ]..‬‬

‫" 
 
 ‬
‫   "‬

‫)
" 
"(‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪21‬‬

‫התוועדות חסידותית‬
‫אנו יודעים ש"הדבר היחיד שנותר בעבודת השליחות"‬
‫הוא אך ורק "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש‬
‫כדי שיוכל למלא את שליחותו ולהוציא את ישראל‬
‫מן הגלות"‪ ,‬יודע כל אחד מאתנו כי עלינו כולנו ועל‬
‫כל אחד ואחד להתמסר לכך לגמרי לכך‪ ,‬ללא שום‬
‫חשבונות וחישובים‪.‬‬
‫מאת הרב חיים לוי יצחק גינזבורג‪,‬‬
‫משפיע בישיבת תומכי תמימים ראשון לציון‬

‫לכבוש את העול ‬

‫ע משיח‬

‫ב‬

‫ 
  ‬
‫ 

  ‬
‫   

‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ 
   

‫ ‪    
,‬‬
‫ 
‪, 
, 
 
-‬‬
‫
   
 ‬
‫ "  
  
‬
‫   ‪ ,‬‬
‫    
 ‬
‫    ‬
‫  
‪.‬‬
‫
 
 
‪ 
"
 ,‬‬
‫ 
   ‪-‬‬
‫     "‪ ,‬‬
‫
  

‫" "‪     .‬‬
‫ 
  
 ‬
‫‪  
  ,‬‬
‫
‪   .‬‬
‫     ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ 
   ‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫ 

 
 ‬
‫ 
‪  

  
.‬‬
‫    ‬
‫


‪ 
  ,‬‬
‫ ‪  

 .‬‬
‫ ‪ 
  
 ,‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
  
 ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  
  

‫ 

 
‪ 
 ,‬‬
‫  

‪   .‬‬
‫ 
‪ 
 
  ,‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫ 
 

  ‪.‬‬
‫     

‫  
‪   ,‬‬
‫    

‪ ,‬‬
‫  
‪ 

  ,‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 

  ‬
‫ ‪.‬‬

‫הגיע הזמן לפעול ולעשות!‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫    

‫  ‪, 
  -‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   
  
 ‬
‫  
"  ‪.‬‬
‫ 
 ‪,  ,‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪   .‬‬
‫ 
 
 
‬
‫  
‪.‬‬
‫   
‪ 
-‬‬
‫  ‪ 
  -‬‬

‫     
‪,‬‬
‫ 
 

‪  .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫ 
" " ‬
‫ 
 
 

‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫  "
‬

  "  ‬
‫ 
"    ‬
‫    ‬
‫   
 "‪ ,‬‬
‫    ‬
‫  
 
‪,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫  
  ‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    
 ‬
‫ 

‪ 
 
 
-‬‬
‫  
 
 
 " ‬
‫ 
 
‪  
 .‬‬
‫ "
 
 ‬
‫  ‪   -‬‬
‫  "‪
  .‬‬
‫
   " ‬
‫     ‪.‬‬
‫    

‫ 
‪  
 ,‬‬
‫    
‪.‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ -‬‬
‫    ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫
  ‪ 
  -‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫  
 ‬
‫    

‫ 

  ‪.‬‬
‫  
  

‫  
 
 ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬

‫  
 
‬
‫ 
  ‬
‫ 
 
‪  .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪
 " :‬‬
‫    ‬
‫   "‪.‬‬
‫   
" ) ‬
‫  ' ' ‪  " :(615‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪
 .‬‬
‫    

‫  
 ‬
‫
   ‪ .‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬‫    ‪,‬‬
‫    ‬

‫ƒ‬

‫ ‪    -‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪ 
    ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ '‪     ,‬‬
‫ ' '‪ 
  .‬‬
‫ "  ‪,   -‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫   
 
‪,‬‬
‫  

 ‬
‫  
' 
  ‬
‫  ‪   .‬‬
‫  
‪… "  ,‬‬
‫    
‬
‫ 
‪ 
 ,   ,‬‬
‫  

 
 

‫ ‪  
 ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
 
‪ 
 -‬‬
‫ 
' '‪'  ,‬‬
‫ '‪".‬‬

‫בעלוני הסברה יש מעלה גדולה מאשר על דברי הסבר‬
‫המובאים בספר‪ ,‬בו הדברים מובאים באריכות רבה‪.‬‬
‫עם כל החשיבות שיש בספר‪ ,‬יש מעלה בעלון הסברה‬
‫קצר הנמסר ביד‪ ,‬שאפשר להדפיסו ולחלקו וכך להגיע למספר‬
‫הרבה יותר גדול של אנשים‪ .‬לא תמיד אנשים מוכנים להקדיש‬
‫לקריאת נושא זמן רב‪ ,‬כך שמלכתחילה יהיו כאלה שיתייאשו‬
‫ולא יתחילו לקרוא בספר‬
‫ ) 

   (‪,‬‬
‫    ‬
‫  
‪
 
,‬‬
‫   
‪  
 ,‬‬
‫ ‪.' '   ,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫
 

 ‪,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪" 
 ,‬‬
‫     ‬
‫  " 
‪  ,‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪,    .‬‬
‫    ‪,‬‬

‫   
)  ‬
‫ 
"  ‪, 
…" :(453‬‬
‫  
‪  -‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪,   .‬‬
‫    

‫ ‪ 
-  . ,‬‬
‫   ‪  " ,‬‬
‫  "‪,   
.‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪ , 
.‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪     .‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‪ ,‬‬‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪23‬‬

‫התוועדות חסידותית‬

.    
   
 
 ,  
 .  
 
 ,    

 
" 

  "  
  
-   
, 
  


 , 
 
 
. 

  
  
  

 .  
, 
,  , 
  

  
 
    
 ,  
 
" .  
 
," " ," " ,"  
,     

  ,  

  
   

 ,   
.  

*** 

 
' ) 

, " :(622 
 

 

 
,  
É´ÇƸÉ´¿°´¼¸È¿ 


ÂÉÉȳ»É´¿½µ´½¾º¿³


, 
" 

" 
" 
" " 
-  ," 
- 
Ǹ¯½³»´¯±³Ç´¯ 
,  

É°· ¯¸Á¸°Ç¼´¸°³¸¯¼¸¸ÆÉÉÈ 
 
Á¸ÃȽ³¼Á 
 
, 

¸¶¸È¾¸¸·È¿·´Ç¸º²Ç½°Ç³
, 
 ,
¶¸È½³¹»½¸°Ç³»È´ÇŶ½ǵ´¶³ 

 
 
, 
¾³º¾¸½¸¿°°Ç³¼Á³ÈÁ½»³º»³Ç´Á¸È 
 
¾¸¸¿°°³ÁÈ°  

  

³À¸¿º¸½²
. 


¾ºÉ´¯Ç»É´ÃŽ 

³½¸»È³´ɸɸ½¯³³»´¯±³É´¿°´¸È¿ 
 - 
¯»Ã»· 
 
, 

    
.
 
 ' 
   
  

- 
-  
 , " 
.     
 
 


 

 . 
  
,   

  

 ,  
 .   , 
   , 
 
 
,"  
  
 
 

,   

." 

"   
"  
 
"  
 
   ,"  
  -  
"   

 
.     
 

 
. 

É´²Á´´É³° 

³º´¿¶ɯµ 

 .   
.'  ,  
...  ,  
 
  
 -  
.   , 
 
    
   .
 

 ,…  …  

 
  ,  
  
  , 

" 
" )  
- 
 
,( - 
   
   
.  

, 
  
 , 

   
,'   ,' ' 
 )    
  ( ) 
 
 , "  , 
.   ,(
"… 
 

,‫ערב של הצדעה‬
‫ שותפות‬:‫תרומה ובעיקר‬
: 
  
 
, 
  

 
 ,'' 
.   
 "  
 ' "   
 ."  " 
,  

 " " 
   
  
 
"   
 , 
" " 
""  
  
  . 

,    

 ,    
 
    

,   .
,  
,  

  
  

 , 
 
-     

 ,' ' ' '  
 ,   
   
, 

 ,  
 

  
  
 
 ," " 
,   

      

  - “ ‘ " •

24

‚

DZɯ°Ç²¸ÆÃÉ»
ɴɺ´¾´¸À¸½°Æ°¯½»³Æ»¶½°

ȴDz

¼´¶É°³¶½´½ 
É´¸·À¸½³ɴɺ³´ɴɲ³
¸¿·Çû´Ã¸·°°Ç¾´¸À¿»Á°´
ɴǵÉ´ÃÈ°³·¸»È¸´ÅÇ
³±¸³¿¾´¸ÈÇ
ɶ·°´½É´¸²´À¼¸°´·¼¸¯¿É
yadl1@yadl.co.il»¸¸½»¶´Æ

‚–‡‰ŒŠ

˜’”… ˜‡–• ‚–‡ 
˜”’ƒ—Œ‹‡–…3 
€„Œ˜‡ŠŒ…Œ—……†Œ 
˜–Ž‰Š‡‚–Œ‘ƒŽ~Œ‚–ƒŒ— 

‹‡†–’Š
| 054-5965527 | 054-5964527 | ¶Ä¾½¶» ' Ų­¶½Æ '

! 
  
  
, 
25

• 903 ‘  

‫מחשבה חסידית‬

‫המהפכה הצרפתית‬

‫מכה שנית‬
‫התזמון המדוייק למהפכה הצרפתית שמכה שנית ‪ -‬בדיוק ‪ 22‬שנה‬
‫אחרי שיחות הרבי בפרשיות וישלח‪-‬וישב תשנ"ב • "לחי עולמים"‬
‫מאת‪ :‬הרב נפתלי אסטולין‬

‫משלוחי כ"ק אד"ש מה"מ בלוס–אנג'לס‬

‫ע‬

‫ 
 ‬
‫  ‬
‫  

‫ 
 ‬
‫ "‪ 
"   ,‬‬
‫ "‪,  
" :‬‬
‫    
 ‬
‫

 "‪.‬‬
‫ 

 ‬
‫   


‫  ‪
 ,‬‬
‫ ‪
 .  -‬‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫ 
‪  

 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫

– ‪,‬‬
‫  
 
 ‬
‫

   
‪,‬‬
‫    ‬
‫ 

  ‪.‬‬
‫ 

 ‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪  
  ,‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
 
  ‪ ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪   ,‬‬
‫‪ 
 - ,‬‬
‫ 
‪ 
 
-‬‬
‫  
 !‪...‬‬

‫‪26‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫  
‪
  ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪   
 ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
‪:‬‬
‫
 

 ‬
‫ 
‪ 
 
 ,‬‬
‫ 
‪
"    ,‬‬
‫" 
‪  
,‬‬
‫  
  ‬
‫
 ‪  ,‬‬
‫

 
  
‪.‬‬
‫ ‪ 

," ,‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫  
 ‪:  
,‬‬
‫
 

‫  
  ‬
‫  
 
‪ .‬‬
‫ ‪ 

 ,‬‬
‫  
 
‬
‫ 
  
 
‪.‬‬
‫  
  ‬
‫    

‫ 
‪ , 
  .‬‬
‫ 
 
– 
‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪
  ,‬‬
‫  
‪
 ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ ‪   
 ,‬‬

‫   
 
‪ .‬‬
‫  
 
  

‫  
‪ ,‬‬
‫   
‪ 
,‬‬
‫  
‬
‫ 
" ‪ 
 -‬‬
‫ 
 
  
 

‫  ‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫
 ‪ 
'  ,‬‬
‫ '  
 

‫  
 
 

‫ ‪ , 
 ,‬‬
‫)
(  
 ‬
‫ 
‪ 
  -‬‬
‫  
 
‪ 
,‬‬
‫  
‪,   ,‬‬
‫ 
‪,    
" :‬‬
‫
  
 ‬
‫ 
  
 
‪ .‬‬
‫    
 

‫ 
   
‪ -‬‬
‫ 
 "‪.‬‬
‫   ‬
‫'
 '‪   ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 

  
‪ 
,‬‬
‫   
 
 

‫   
‪.  
,‬‬
‫   
  ‬
‫ !‬

‫לנצל עת רצון מיוחדת‬
‫ 
   ‬
‫ 
" "  ‬
‫   
 

 ,‬‬
‫ " ‪ 
-‬‬
‫   
 

‫ "  "‪ ,‬‬
‫    

‫ 
"‪    .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ " 
 ‬
‫ 
 )" (  ‬
‫ "‪.‬‬
‫    

‫ 
 "  "?‬
‫   
  ‬‫    ‪ 

,‬‬
‫ 

  ‬
‫ ‪ 
,   
,‬‬
‫"      

‫ 
"‪   ,‬‬
‫     ‬
‫  
  
‪ 
,‬‬‫ "  "  
 ‬
‫ ‪:    ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪    -‬‬
‫    
‬
‫
‪.‬‬
‫  
 
 ‬

‫  
 ‪ -‬‬
‫  )( 
‪,‬‬
‫  ‪  
 :‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫‪   ,‬‬
‫ )  
(‪  ,‬‬
‫ 
‪,   ,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫ 
 
  ‬‫ 
   ) ‬
‫   (‪ , ,‬‬
‫   
 ‪-‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪    -‬‬
‫     ‬
‫)  
(‪,‬‬
‫     ‬
‫  )  
 ‬
‫  ‪  
 ,‬‬
‫ 
 ‪  ,( ,‬‬
‫ ‪,    -‬‬
‫      ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫•‬
‫   
‬
‫ 
 
"‪ 

 ,‬‬

‫    

‫ ‪    
,‬‬
‫    ‪ 
 .‬‬
‫ 
 
 
 
 ‬
‫ 
 
"‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫    ‬‫ 
   
 ‬
‫" ‪ 
 .‬‬
‫"  
 " ‬
‫    ‬
‫ 
‪.‬‬
‫  " ‪" ,‬‬
‫ "‪,    ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   ‬
‫ 
‪    -‬‬
‫   
 
‪ ,‬‬
‫  ‪!  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
 
  ‪ 
–  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ "–' ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪ 

  ,‬‬
‫ ‪ 
    ,‬‬
‫ 
  
‪- 
,‬‬
‫   
 ‬
‫  !‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪27‬‬

‫הדפסה במדבר |‬

‫במבצע נועז שיצא לדרך‪ ,‬הודפס ספר התניא בבסיס צבאי‬

‫הדפסת התניא ההיסטורית‬

‫כבשה את פאיד‬
‫א‬

‫ 
 ‬
‫  

‫  ‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  ‪,  ,‬‬
‫ 
  


‫  ‪ 

 ,‬‬
‫  '' 
  ‬
‫   
‪  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  
‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ 
  ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪. 
 ,‬‬
‫ "  ‬
‫ 
  

‫   
"  ‬‫ 
 ‪  
 
,‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪, 
  .‬‬

‫ 
‪, 
 ,‬‬
‫  
 


‫  
‪, 
,‬‬
‫
 ''‪  ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
‪
 ,‬‬
‫  " 
 ‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫ 
  
 
‪,‬‬

‫י ב'פאיד' שמעבר לתעלת סואץ‪ ,‬זמן קצר לאחר כיבוש המקום על ידי חיילי צה"ל‬
‫במסע מפרך וארוך הגיעה‬
‫משלחת מיוחדת עם מכונות דפוס‬
‫וגנרטורים אל בסיס צה"ל בפאיד‪,‬‬
‫בתוככי השטח המצרי‪ ,‬ודאגה‬
‫להגשים את רצונו של הרבי •‬
‫מסיבת עיתונאים מיוחדת כונסה‬
‫בבית העיתונאים בתל אביב‪ ,‬לא‬
‫בלי תקלות‪ • ...‬ארבעים שנה‬
‫להדפסת מהדורת התניא המיוחדת‬
‫על פי הוראה מפורשת של הרבי‬
‫ובהשתתפות מזכירו הרב ניסן‬
‫מינדל • י"ט כסלו תשל"ד ‪ -‬תשע"ד‬

‫לנצח‬
‫ 

'  ' "

‫ 
"   "‪,‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ ‪ 
  :‬‬
‫ 
  ‪.‬‬

'  '  ‬
‫ 
 
 
‪ ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪;  ,‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬

‫ ‪, 
  -‬‬
‫   
  ‪,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫
  ‪ :‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‪ 
 .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
. 
 ,‬‬
‫   
‪ 

,‬‬
‫ 
 ‪  .‬‬

‫מאת שניאור זלמן ברגר‬

‫  
 
‪,‬‬
‫    

‫ ‪...‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
;   

‫ 
 ‪ 
 :‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 

  ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪29‬‬

‫י"ט כסלו ‪ /‬הדפסת התניא‬

‫  ‬

‫   ‬

‫   
‪, '  ' ,  ' , '  :   .‬‬
‫'     ‪ ' ,‬‬

‫ƒ‬

‫מלאכת ההדפסה נעשתה בבסיס התובלה והאספקה‬
‫שהיה בפאיד‪ ,‬שם עמד בית כנסת שלידו הוצבו חלקי‬
‫מטוס מיג מצרי שהופל‪ .‬בבית הכנסת הודפסו התניא והסידור‬
‫)ועל פי הוראת הרבי היה זה סידור שכלל גם תהילים(‪ .‬מפקד‬
‫הבסיס שנתן גם את האישורים כולם‪ ,‬היה ר' חיים צבי ליפסקר‪,‬‬
‫מחשובי חסידי חב"ד בפתח תקוה‬
‫‪30‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫   ) (‬

‫  ‪ 
  
,‬‬
‫    ‬
‫   
‪.‬‬
‫   " 

‫ 
"  
"  ‪,‬‬
‫
 
' 
 
‪ .‬‬
‫  
 

' ‬
‫    
" ‪'
,‬‬
‫  ' 
 
‪,‬‬
‫ 
  
  ‬
‫ 
 

 ‪ .‬‬
‫  
   ‬
‫" " 
"  

‫"
'  ) ( 
‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫" "‪ 
 

 ,‬‬
‫  ‪.‬‬

' 
 
‪
, ,‬‬
‫  
  

‫   ‪ ,‬‬
‫  
 
 
‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  
‪,‬‬
‫   
 
‪.‬‬
‫  
 
‬
‫ 
" 
‪ ,‬‬
‫ 

  ‬
‫  
‪.‬‬
‫   
 ‬
‫   ‬
‫ 
‪.‬‬

‫דרך מלחמה‬
‫   

‫ ‪ 
 
 
,‬‬
‫ 
‪  .‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪ '

 .‬‬
‫ '  
 ‬
‫ ‪:‬‬
‫"  
 
  ‬
‫  
 ‪ 
.‬‬
‫ 

 
 


‫  
‪ 
 .‬‬
‫ 
 ‬
‫  ‪

  .‬‬
‫
  ‪  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫" ‪ ,‬‬
‫  

‪ 
,‬‬
‫

  ‬
‫  
 
 ‬
‫ 
‪   
.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫   
‪ 
  .‬‬
‫  

 ‪ .‬‬
‫ 

  ‪ ,‬‬
‫  
 
  ‬
‫ "‪.‬‬
‫    
 ‬
‫  ‪ .‬‬

' 
 
‪ '
  ,‬‬
‫ 
‪   
,‬‬
‫ ‪   
   .‬‬
‫ 
  "‬
‫
"‪.‬‬
‫"    ‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫ 
‪ 
   ,‬‬

' 
  ‪,‬‬
‫   ‬
‫ ‪    
 .‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫  ‬
‫  ‪,‬‬
‫     ‬
‫   
 ‪ .‬‬
‫   
) ‬
‫ 
 
 
‬
‫ (‪  .‬‬
‫ 
 ‪ '
 ,‬‬
‫
‪ "  ,‬‬
‫  ‪    -‬‬
‫ ‪'

 ,‬‬
‫  '‪:‬‬

‫" 
 ‬
‫ 
 
' 
‬
‫  
‪ .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 ‪ .‬‬
‫ 
   
 ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫"   

‫  ‪ ,‬‬
‫    
 ‬
‫  

 ‬
‫ "‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 
‪ 
 
,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  

 
‪ ,‬‬
‫ 
"  
  

‫ 
‪    .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫ 

 

  ‪  .‬‬
‫ ‪,  ' 
  :‬‬
‫  
' 
 ‪ '  ' ,‬‬

‫מלאכת ההדפסה נעשתה בבסיס התובלה והאספקה‬
‫שהיה בפאיד‪ ,‬שם עמד בית כנסת שלידו הוצבו חלקי‬
‫מטוס מיג מצרי שהופל‪ .‬בבית הכנסת הודפסו התניא והסידור‬
‫)ועל פי הוראת הרבי היה זה סידור שכלל גם תהילים(‪ .‬מפקד‬
‫הבסיס שנתן גם את האישורים כולם‪ ,‬היה ר' חיים צבי ליפסקר‪,‬‬
‫מחשובי חסידי חב"ד בפתח תקוה‬
‫פרסומי ניסא ופרסומי תניא‬
‫  

 ‬
‫ 

  
‪,‬‬
‫  "  ‬
‫ 
  
‪  ,‬‬
‫ 
 

  ‬
‫ 


‪  .‬‬
‫   ‬
‫ 
‪.‬‬

'  '
' 
'‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫   
 ‬
‫    

‫  
‪   .‬‬
‫   
‬
‫   
 ‬
‫ ‪   
 -‬‬
‫   
‬
‫   ‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫  
 
 ‪.‬‬
‫
‪ 
 ,‬‬
‫   ' 
'‬
‫ ' 
'‪ 
,‬‬
‫   ‪. 
10‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 "  
" ‬
‫ 
 
 
 
‪,‬‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪31‬‬

‫י"ט כסלו ‪ /‬הדפסת התניא‬

‫ 
 ‪ 
' , '  ' ,  
 ' ,  ' , ' ,  ' , '
' :   .‬‬

‫   
‬
‫  ‪ 
 .‬‬
‫  
 
 ‬
‫    ‬
‫ 
‪"  .‬‬
‫    
 

‫   ‪ ,‬‬
‫  ' 
' ' '‬
‫   ‬
‫ ‪! 
  ...‬‬
‫ 
 
 

‫ "  "  ‪-‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫  
‪ -‬‬
‫"‪'
,'  '
:‬‬
‫ 
' ‪,  '
,‬‬

'    ‬
‫  ‪ '
:‬‬
‫   

‫‪  
 '
 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫
‪
  ,‬‬
‫‪, 
' , 
 :‬‬
‫ 
‪,"  , 
,‬‬
‫ 
  
‪, 
, ,‬‬
‫    

‫ 
 
‪.‬‬
‫ ‪ 

,‬‬
‫ ' 
' 
  ‪,‬‬
‫    ‬

‫‪32‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ 
 
 ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫    ‬
‫   ‬
‫ 
‪ , 
  ,‬‬
‫
 
?‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 
' 
'‪ ,‬‬
‫
   
 ‬
‫ ‪
 ,‬‬
‫
‪.‬‬
‫
  
‬
‫   ‪,‬‬
‫   " ‬
‫ 
 
 
 

‫  

'' ‬
‫ ‪'  '
.‬‬
‫  
 ‪ 
,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫ ''‪ ...‬‬
‫  
 
 
'‬
‫  

 

 ‬
‫
    

‫ ‪ '

 
.‬‬
‫ '‪ 
 
 
,‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
   ‪.‬‬
‫    ‬
‫   
 ‬
‫‪ 
   ,‬‬
‫
   ‪.‬‬

‫   ‬
‫ ‪
  ,‬‬
‫  ‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫  
‪ 
,‬‬
‫''   ‬
‫ 
 
 
‪ ,‬‬
‫ 
  ‪' 
'
.‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪ 
,‬‬
‫ 

   ‬
‫‪ 
 

,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫   '
'‪:‬‬
‫" ' '  "‬
‫  "‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ "‪  ,‬‬
‫ ‪  .‬‬
‫ '‪.‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
 
 "‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫" "  '‬
‫‪     ,‬‬
‫ '  ‬
‫    ‬

‫ " ] [‪ .‬‬
‫   ‬
‫     ‬
‫ ‪.‬‬
‫ "‪' '  ,‬‬
‫   ‬
‫‪  , ,‬‬
‫  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫  –‪. 1000‬‬
‫    ‬
‫ "  ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫"  ‪
.‬‬
‫    '‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   ‬
‫  ‪.‬‬
‫  " ‬
‫‪.""  10,000‬‬

‫"וגדול זכותו בההוצאה‬
‫לאור דהתניא וכו'‪,‬‬
‫בארץ מצרים"‬
‫ 
   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 
 

‫‪.‬‬

'  


‫    ‪,‬‬
‫ 
 
   
‪,‬‬
‫ 
 
 
 

‫
    ‪:‬‬
‫" 
 ‬
‫ '‪  ,‬‬
‫    "‬
‫]
 ‪.[
' 
" ,‬‬
‫
 
 ‬
‫ 
 
 

 ‪,‬‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫
   ‬
‫ " ‪   ,‬‬
‫
 
  "‬
‫    

‫‪  [ 

] .‬‬
‫ "   
‪.‬‬
‫]
 
[‪.‬‬
‫ 
  

‫  ‪  
,‬‬
‫   
  ‪.‬‬

‫ƒ‬

‫‪...‬זה היה אחד הטעמים להשתדלות‪ ,‬כאשר יהודים כבשו‬
‫'לא בכוחי ועצם ידי' אלא 'ברוחי אמר הוי' צבאות' את‬
‫'אפריקה' ]השטח מעבר לתעלת סואץ שייך ליבשת אפריקה[‪,‬‬
‫או כפי שקוראים לזה 'מצרים'‪ ,‬ובפרט בפאיד‪ ,‬שזה היה הצד‬
‫השני של ה'תעלה' ‪ . .‬אשר זה נהיה מיד למעשה היחוד למעלה‪,‬‬
‫והכיבוש נהיה לעד ולעולמי עולמים‬
‫"יחוד למעלה"‬
‫ 
   ‬
‫"   ‪ 
 
 ,‬‬
‫   ‪:‬‬
‫"‪  ...‬‬
‫ ‪'   ,‬‬
‫  ' '  ‬
‫' ' '' ] ‬
‫   ‬
‫[‪  ,‬‬
‫''‪  ,  ,‬‬
‫  ''‪  .‬‬
‫   
‪  ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   
 ‬
‫  ]‪  [...‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫]‪-    [...‬‬
‫‪.‬‬
‫"    ‬
‫‪   ,‬‬
‫ ‪  
  -‬‬
‫ ] " 
 [ ‬
‫   '‪,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ ‪ ,‬‬
‫  ‪,‬‬
‫ 
 ‬
‫  '  

‫  ‪.‬‬
‫"   ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪   " :‬‬
‫ "   ‬
‫  ‪ ,‬‬

‫' 
'    

‫'
' ) 
(     ‬
‫ 
 ‬

‫ ‪, ,‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
‬
‫ " ]  " "‬
‫' ‪.[259‬‬
‫‪ ,  ,  
:‬‬
‫ ‪ . 
, 
,  ,‬‬
‫ 
'    ‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪33‬‬

‫כ ‪ ,‬כ נראית‬

‫גאולה!‬

‫נקודה מתוך "דבר מלכות" השבועי‪ ,‬עם מסר לחיים •‬
‫והשבוע‪ :‬היכן רואים את הגאולה בעולם?‬

‫ ‬
‫ ‬

‫‪34‬‬

‫ 

 )  
 ‬
‫"  "(‪?   
 :‬‬
‫   
 
   ‬
‫ ‪, ,   
"  ,‬‬
‫    ?   

‫ 
 
 
 ?!‬
‫  ‪    
:‬‬
‫    ‪   
 .‬‬
‫   
  
 ‪  .‬‬
‫  ‪.  
 ,‬‬
‫"  
"  
)  (‪ ,‬‬
‫  

   ‪  ,‬‬
‫  
 
  
 ‬
‫ ?!‬
‫   ‪    ,‬‬
‫  
‪  
  .‬‬
‫ ‪ !  
, . 
 

 -‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫"    ‪ 
 .‬‬
‫ " 
'‪    ,‬‬
‫  

 
 ‪.‬‬
‫   ‪  ' ' 770 .‬‬
‫' '    
‪ " .‬‬
‫  

"‪,"    " ,‬‬
‫"  
 " ' '‪ 
 
.‬‬
‫ 
 
 
 ‪  .‬‬
‫ 
   
  ‬
‫" "   ‪...‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫ 
 ‪ . . 
  .‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ?   '   '‪ .‬‬
‫ ) !(‪.‬‬
‫  ‪ ' 
 '  :‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫'  
' )  " " " ‬
‫ "(‪" . 
  
 .‬‬
‫ 
 ‪-    , 
,‬‬
‫ 
 
  
‪.‬‬
‫   
 ‪ .‬‬
‫' '   
‪ 
 ..‬‬
‫ 
 
  ‪    .‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫  
 
 
‬
‫   

 ‪  ,‬‬
‫‪?  "?  
 " :‬‬
‫ 
–‪   
"   ,‬‬
‫  
‪ 
?  
 ... 
 ,‬‬
‫   "
 
‪ 
,‬‬
‫   

‪ 
 ?  ..‬‬
‫ 
  ‪ 
"  
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ ‪? 
 ? 
  ,‬‬
‫‪.   , . 
 .‬‬
‫    
'  
'‬
‫ ‪  
 ,  
 

,‬‬
‫ 
  ‪ ' 
 .‬‬
‫ 
' ‪ 
 ,   
 
-‬‬
‫ 
 ‪.  
  -‬‬
‫ "
   ‪"  
" .‬‬
‫ 
"   ‪. 
" -‬‬
‫     
 ‪. 
 ,‬‬
‫     
‪.‬‬
‫  ‪     
.‬‬
‫ ‪ .    .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫    "
  

‫ ‪ 
, 
= 
:  ? 
 ,‬‬ 

       

 
.  
  ! 
.  
"  ,   
 ,      

,' '   
!? ,("  ")
,   , 
   , 
 
.      

   ,    

    
. 
  
,     
!  
 
 
.   

 

.    
  
 
?'  
"     
   
," 
  – , 

 .    
, 
," # "  
 .   

 '  ' " 
 , 

 .  

    
 ,   

" 
 ,  

   
.     
   
,
"   .  

 
 " "  
 - "  
" 


.   
    
" 
 ,"   " 

,   
 

 .   
.   "  "   
 
"   
, – – 
 

.'    
  ' 
"  
"   
-   "   

 
.   

    

.   
 , 

35

• 903 ‘   

 .  
 
"  
...    , 
 
..       
.  
 
 
 

 
 
 

" . 
 
"  
"!   
  '  
 ." 
 
 
   
 '      
  - 
 

" 
. .  

   ,    

,    
 
 . 
      

-    -  
    

 ,
" 
. 
 ,   
.  

" 
 

 
,"  " : 
  .   

, 

 -  
 
.  
  
 

, 
 
,
"  

 . 
  

"   
  

  ," 

 
 
  
 ,  
   .   
 
 , 
 
  ,  
" " 
   
 
  ;   

  ,
" 
 
  
 
" " 
 -   - 
.    
'  

"  
 
 '  - 
,   ,  

" 
.    
  '   
. 
 

  
 
"  "  
 
,   
 
 
 

   

39  /  
  

.  
  
 -
"  

  
 ,   
 ,  
 

 
 . 
"
. 

   
  

, ,  "   
"
 
.   
 .   

   
 
 
 , " 

 
," 
 

 
  
"
.
"   

    
?" "  " 
'
 ' 
 

 .  –


, " " 
 .
.      

    
 
"   
.  ," " 

"  
  


"   , 
  ," 
 
.  ' 


   
"  
," 
    
   
  
  - 
 

‫יפוצו מעינותך |‬

‫‪36‬‬

‫הגאון הרב יאיר דרייפוס‪ ,‬העומד בראש ישיבת 'שיח יצחק‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ק' המחברת את העולם הדתי–לאומי עם תורת חב"ד‪ ,‬בראיון בלעדי ל"בית משיח"‪:‬‬

‫"ללא‬
‫חסידות‬
‫‪ -‬אי לב‬

‫ואי אפשר לחיות בלי לב?‬
‫הרב יאיר דרייפוס ראש ישיבת "שיח יצחק" באפרת מדבר בשיחה עם 'בית משיח' על‬
‫תורת אדמו"ר הזקן לרגל השקתו של הספר "שבעה רקיעים" העוסק בתורת חב"ד •‬
‫הספר מציג שורה של מאמרים פרי עטם של תלמידי ורבני הישיבה העוסקים במאמרי‬
‫רבותינו נשיאנו ומהווה פריצת דרך בעולם הפצת המעיינות‪ ,‬כהמשך לספר "אם רץ‬
‫ליבך" על רצוא ושוב בתורת חב"ד‪ ,‬פרי עטו של אלחנן ניר‪ ,‬בוגר הישיבה • בשיחה‬
‫מיוחדת חושף הרב דרייפוס את הקשר הנשמתי שלו לאדמו"ר הזקן‬
‫ראיינו‪ :‬אהליאב אבוטבול‪ ,‬שלום בער קרומבי‬

‫ראש הישיבה שפרץ את‬
‫הדרך להנחלת תורת חב"ד‬
‫  
 


‫ 
‪    ,‬‬
‫

  ‬
‫ 
 ‪ 
 :‬‬
‫ 
   

‫ 
 ‪
  ,‬‬
‫  
"‪,  ,‬‬
‫ 
" ‪  
.‬‬
‫  ‪ -‬‬
‫     

‫
  ‪.‬‬
‫  

 
 ‬

‫  
  
 ‬
‫    ‬
‫   – ‪ .‬‬
‫ 
 " " ‬
‫
  
 

‫  
 
  

) "
(‬
‫  
 
  ‬
‫  
 

 ‬
‫ ‪  " ' .‬‬
‫ " " 


‫  
  ‬
‫  ‪ 

 .‬‬
‫ "
 ' "   

‫  
  ‪.‬‬
‫ 
 
‪ 
  ,‬‬

‫  ‪  
,‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ " "‪
 
,‬‬
‫ 
 " 
 "‪,‬‬
‫" 
 " )
 ‬
‫ 
   
"
(‪,‬‬
‫" "‪ . " 
 " ,‬‬
‫
  


‫ 
 
 
‬

 
 ‪.‬‬
‫ 
" ‪ 
,‬‬
‫
 ‪ ,‬‬
‫  
 

 ,‬‬
‫ "
‪  ,‬‬
‫ 

 – ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪37‬‬

‫י"ט כסלו ‪ /‬ראיון מיוחד‬

‫    ‬
‫" " 
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫ 
  ‬
‫ " "  ‬
‫    ‪.‬‬
‫
 
  

‫‪     :‬‬
‫"
" 

 ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 
  

‫ ‪  
.  ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫‪  

 ,‬‬
‫ 
‪   

.‬‬
‫   ‬
‫
  ‪.‬‬
‫ ‪   -‬‬
‫ 
  
‪ -‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪–   .‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫     ‬
‫   ‬
‫ ‪,   .‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫  
‪ 
' 
 .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫     ‪,‬‬
‫
  
 ‬
‫ ‪ 

  ,‬‬
‫  '‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
   

‫  ‪ 
 .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
 

 ‪ .‬‬
‫ ‪ 
  -‬‬
‫ 

 ‪  
-‬‬
‫ 
  

‬
‫ "
‪. 
  ,‬‬
‫  
 
‪ 
,‬‬
‫ "
  
"‪ ...‬‬
‫ 
 
  

‫
 ‪.‬‬
‫    
‬
‫   
‪ 
.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
   
‪,‬‬
‫   

‫ '   '‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ 
   

‫ 
  ‪ -‬‬
‫ ‪  
 
.‬‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪. 
  
 -‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫  
‪.  ,‬‬
‫  
   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  –?‬
‫ ‪,   ,‬‬
‫  
 " ‬
‫ 
"‪ .
–  ,‬‬
‫" "  
 ‬
‫    ‪ .‬‬
‫    ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‪-‬‬
‫   ‪" 
 ,‬‬
‫ 
"  "
‪.‬‬
‫ 
  
‪,‬‬
‫  
   ‪:‬‬
‫  
   ‪.‬‬
‫   ‪ :‬‬
‫  
 ‪ " -‬‬
‫ "‪  ,‬‬
‫ 
  
 ‪,‬‬
‫   – ‪ ,‬‬
‫ 
‪  
.
 ,‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫ 
  ‪,‬‬
‫   ‬
‫  ‪ 

" .‬‬‫    

‫ ‪  ,  .‬‬
‫ 
    ‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫   '‪  .‬‬
‫   
‪ 
 .‬‬
‫" " ‪ -   -‬‬
‫  
‪.   " .‬‬
‫   

‫  
  ‬
‫
  
 ‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‪  -‬‬
‫  

 ‪ 
 .‬‬
‫    

‫  ‪, 
   ,‬‬

‫ 

 ‪.‬‬
‫     ‬
‫  
 ‪," -‬‬
‫ "
‪  
 ,‬‬
‫ ‪ . 
 ,‬‬
‫  
  
 ‬
‫   
  ‬
‫ 
   
‪ .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
  
  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫ "  ‬
‫    ?‬
‫    ‬
‫  "
‪ ,‬‬
‫   ‬
‫
 
‪  
" .‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
  
 ‪,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫  
 
‪
" .‬‬
‫ 
    
‪,‬‬
‫    
‬
‫ ‪   .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫  ‪,    
.‬‬
‫  
‪ 
 ,‬‬
‫  
‪
" .‬‬
‫ 
  
 
‪,‬‬
‫ 

   ‪,‬‬
‫
 
 ‬
‫‪    .‬‬
‫  
  
‪ ,‬‬
‫   ;‬
‫ ‪   ,  ,‬‬
‫   ‪ 
 .‬‬
‫ 
  ‪
 ,‬‬
‫  
 

‪.‬‬
‫ "
   ‬
‫  ‪   -‬‬
‫  
 
 

‫  
‪  .‬‬
‫ 
    ‬
‫  
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 ‪  
.‬‬
‫     ‬
‫  
 
‪  ,‬‬
‫  "   
"

‫  "‪ 
   .‬‬
‫    
‪ ,‬‬
‫ ‪   
.‬‬

‫    
‪,‬‬
‫     
‪.‬‬
‫  
 
 ‬
‫   


‫   

 
‪.‬‬
‫ "
 
 ‬
‫  
‪ 
 
 ,‬‬
‫ ‪. 
“  .‬‬
‫    ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫
 
   ‬
‫ ‪  
  
.‬‬
‫ " 
 ‪ 
 ,‬‬
‫  

 ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫   
 "

‫  
 ‪ 
.‬‬
‫ " 
"  " 
"‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫  "
 ‪ .‬‬
‫ 
  ' 
' 
"‬
‫ "
 
 ‬
‫' 
'‪ 
 
 ,‬‬
‫  ' 
'  –‪ ,770‬‬
‫ ‪  
   .‬‬
‫    ‬
‫ 
] 
[  ‬
‫ "  
‪.‬‬
‫ 

‪ - " -‬‬
‫  

 ‪.‬‬
‫     ‬
‫  

 ‪,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ?‬
‫     ‬
‫  


‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  
 

‫  ‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
   

‫ 
 
 
‪.‬‬
‫  
  ‬
‫     ‪ .‬‬
‫   

 ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫    
‪-‬‬
‫ 

 ‪.‬‬
‫   ‬

‫ƒ‬

‫אי אפשר לחיות בלי חסידות‪ .‬אומר לך וידוי אישי‪ :‬לא‬
‫צמחתי בעולם החסידי‪ .‬כיום‪ ,‬אם אני אומר שיעור בלי‬
‫חסידות ‪ -‬זה כאילו לא אמרתי כלום‪ .‬כתבתי המון בחיי‪ ,‬מאמרים‪,‬‬
‫ספרים וכו'‪ ,‬אבל בזכות לימוד החסידות‪ ,‬אני מדבר ב'שפת הלב'‪.‬‬
‫כל אחד עם הלב שלו‪ ,‬ולי יש את השפה והמילים ומעט יכולת‬
‫להביע ולדבר‪ .‬חסידות זה "מוחין" אחרים‪ .‬הלימוד של החסידות‬
‫מתחיל בדעת העמוקה ומחלחל למטה‬

‫   ‬

‫   
‪ ,‬‬
‫?‬
‫  

 ‬
‫ 
‪ 
.‬‬
‫   
‪ 
 .‬‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫ ‪.  ,  -‬‬
‫
    
‪,‬‬
‫  


‫  
‪– ,   .‬‬
‫
–   
‪ .‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪ :   
.‬‬
‫  ‪  , .‬‬
‫ 

 ‪  -‬‬
‫ 
 ‪,   .‬‬
‫ 
‪  ,'  
,‬‬
‫ ‪ .' ' 
 ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬

‫   
‪.‬‬
‫ " " 
‪ .‬‬
‫    ‬
‫ ‪   .‬‬
‫" " 
   ‬
‫ 
‪ -  -‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫‪? 
 ,‬‬
‫   ‪
,‬‬
‫  
  –
'‬
‫‪?   ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫
   ‪.‬‬
‫   

‫  ‪ 

 .‬‬
‫    ‬
‫ " ‪  ,‬‬
‫ 
   ‪  ,‬‬
‫ 
‪.  ,‬‬
‫   ‬
‫    
‪  .‬‬
‫" ‪...‬‬
‫   ‬
‫   
 ‬
‫ "?‬
‫  
  ‬
‫ 
  

 ‬
‫ 
‪ "  .‬‬
‫  
  
‪,‬‬
‫
  
 
‪ ,‬‬
‫
 
 
 ‬
‫ 
 

 ‪  .‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫  " "?‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
"‪  .‬‬
‫  ‪35‬‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪39‬‬

‫מונה את מיתרי הנפש |‬

‫"כששרים את 'א–לי אתה' או 'צמאה לך נפשי'‪ ,‬ב‬

‫ניגוני אדמו"ר הזק ‬

‫המנצח‪ ,‬המלחין והמעבד ר' משה מרדכי רוזנבלום‪,‬‬
‫המוכר בכינויו "מונה"‪ ,‬מספר בשיחה מיוחדת ל'בית‬
‫משיח' על ילדותו )"אמי נתנה לי אקורדיון לידיים‬
‫בגיל ארבע וחצי"(‪ ,‬על ייחודיותם של ניגוני חב"ד‬
‫)"בכל פעם שאני שומע את הניגונים של האלטער‬
‫רבי‪ ,‬אני חש כמי שנתקל בהם לראשונה"(‪ ,‬על‬
‫הפקת דיסקים של ניגוני חב"ד )"עבודת נמלים‪,‬‬
‫קשה להעביר את הרגש לכלים"( וגם‪ :‬על הקשר‬
‫המשפחתי לאדמו"ר הזקן • המנצח של י"ט כסלו‬
‫מאת מרדכי סגל‪ .‬תמונות ראיון‪ :‬חנני בלייך‬

‫‪40‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫שרי נעשה חידודין חידודין‪ .‬אלו קטעים מרגשים מאוד‪ ,‬שאינני יכול להסבירם"‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪41‬‬

‫י"ט כסלו ‪ /‬ניגוני רבינו הזקן‬

‫ב‬

‫   ‪" ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫‪   
19:00‬‬
‫ ‪ ,‬‬

'  )  
(  
‬
‫  
 – ‬
‫ 
' ' 
"‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫     ‬
‫  ‪
 .‬‬
‫  

 

‫ 
  ‪ , .‬‬
‫
  
‪  , .‬‬
‫ ‪ 
   .‬‬
‫ ‪ 
,  
,‬‬
‫ 
 
 ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪.‬‬

' ‪   ,62 ,‬‬
‫  ‪,  .‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
 ‪ ,  
.‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪
 ,‬‬
‫ ‪   .‬‬
‫    

‫ ‪  
  ,‬‬
‫   
 
' ‬
‫ 
'‪   ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
' 
'  
‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫ 
   
‪.‬‬
‫ 
‪  . 
 .‬‬
‫  
‪
 .‬‬
‫ 
   
‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 ,‬‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪   " .‬‬
‫ ''    "‪,‬‬
‫ 
 
‪  " .‬‬
‫ 
‪  
 ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   
‪, .‬‬
‫   "‪ 
.‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪ 
" .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 
 
‪ ' :‬‬
‫ '"‪...‬‬
‫    ‬

‫‪42‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ 
‪  
,‬‬
‫"  

  
‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫ 
   "‪  .‬‬
‫ 
 ‪- 
 ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫  
  

‫ 
 ‪ - 
,‬‬
‫ ‪    -‬‬
‫"  
 


‫ ‪ 
  , 
.‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪ 
 " .‬‬
‫ "
  
‪– '
,‬‬
‫ 
––
"‪ 
,‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫  
  ‬
‫
 
 
‪' 
,‬‬
‫ 
  

‫ '‪  
 ,‬‬
‫ ‪" .  
 ,‬‬
‫  
  '  

‫  ' 
 
 ‬
‫ "  
 ‪ ,‬‬
‫ 
  ' 
‬
‫ 
    
'‬
‫   ‪   .‬‬
‫ 
 ‪, 
 .‬‬
‫ ‪ 
 

.‬‬
‫    ‬
‫ 
 ‪ ,  ,‬‬
‫  
 ‪ 
.‬‬
‫ 
  ‪ .‬‬
‫‪    ,‬‬
‫ 
 " ‪ ,‬‬
‫
"  ‪.‬‬
‫ 
    

‫    ‬
‫" – 
"‪.‬‬
‫  
' '‪:‬‬
‫"    
" ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪,  
 
,‬‬
‫
 
‪ .' ' ,‬‬
‫‪– , 
'  
,‬‬
‫  
  ‬
‫ ''  ‬
‫'
'"‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
?‬
‫  ‪.
  " .‬‬

‫  
 ‪ 
 .‬‬
‫  ‪ 
 :‬‬
‫   
 
 ‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 "‪ 
 ,‬‬
‫
 

   .‬‬
‫   ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   '' '‪ ,‬‬
‫
 "
‪   .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
  ‬
‫   ‪,  .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   ‪
  .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 
  
‪,‬‬
‫  
 "‪ 
  
,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫ ‪–' 
" .‬‬
‫ '  "
‪'  ,‬‬
‫ '‪.   
 ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫  
‪   .‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫ ‪' 
  .‬‬
‫ '‪  ,   ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
 

"‪  
,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬

‫הניגונים של אדמו"ר הזקן‬
‫מעלים לפסגות‬
‫ ‪ ,  ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫
 
‪  , " .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫ 
  ? 
  

‫  '  '‪  , ,‬‬
‫ ‪ ''  ,‬‬
‫  ? 
 "‪,‬‬
‫   " "  ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫  
‪   -‬‬
‫ ‪   
  -‬‬
‫

‪   .‬‬
‫ ‪. 
   ,‬‬

‫ ‪ , 
   ,‬‬
‫ 
‪  ,  ,‬‬
‫  

 ‪
 .‬‬
‫  ‪ - 
,‬‬
‫  ?  ‬
‫    ‬
‫  ‪  -‬‬
‫ ;  
 

‫    ‪, .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
  
‪,‬‬
‫   
‪ .‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫"‪,  

,‬‬
‫ 
 
  "‪.‬‬
‫  
  
‪.‬‬
‫"  
  ‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   

‫   ‬
‫ 
‪.   ,‬‬
‫   
 
 

‫  
  ‬
‫ 
‪ 
  , .‬‬
‫  ‪ 
 
:‬‬
‫  ‪ 
 
  ,‬‬
‫  ‪,   ,‬‬
‫  ‪"  ,‬‬
‫ ‪ 
.   ,‬‬
‫ ‪  ,  ,‬‬
‫   ‪ -‬‬
‫  ‪  
  .‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫  
 ‬
‫
"‪ 
  ,‬‬
‫ 
" ‪ ,  .‬‬
‫‪  
 
 ,‬‬
‫  ‪ " ,‬‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
   '–‬
‫ '‪: 
   ,‬‬
‫ 
 
 
‪.‬‬
‫ 
  ‪, .‬‬
‫    

‫   ‪  -‬‬
‫ 
‪ – 
  -‬‬
‫    ‬
‫  
    

‫ 
"‪.‬‬
‫     ‪.‬‬
‫" 
  
 ‬
‫ 
  "‪ , ,‬‬
‫     ‪" .‬‬

‫" 
  '‪. 
  

 : 
  ,' -‬‬

‫ 
  "‪ 
: ." 
 
 " 
 
 ' .‬‬

‫ ‪
   .‬‬
‫ 

 ‪ ,‬‬
‫ ‪." 
 .‬‬

‫ליובאוויטש מתייחסים‬
‫לניגון בחרדת קודש‬

'  
 
 


‫ 
 

  ‬
‫  ‪   " .‬‬
‫
   "‪,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‬
‫  "‪. 
 ,‬‬
‫"   " ‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫  " ‬
‫  ‪ 
.  ,‬‬
‫  ; 
 ‬
‫   ‪, 
,‬‬
‫ 
 '  
‪ .‬‬
‫    ‬
‫  ‪
 ,‬‬
‫ 
  
"‪.‬‬
‫ 
 ‪, 
,‬‬
‫"   ‪  ,‬‬
‫ 

 
‪.‬‬
‫    
 ‪,‬‬
‫  
‪ ,‬‬

‫  "  ‬
‫ 
"‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫ 
‪  '' '' 
,‬‬
‫ 
‪. 
 ,‬‬
‫" 
  
 –‬
‫ 
"‪ " ,‬‬
‫ 
 ‪
 ,  .‬‬
‫  ‪. 
  ,‬‬
‫   
‬
‫  
 –‪, 15‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫    
 
 ‬
‫ ' ‪  -‬‬
‫'  
'  ‪  .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ ‪  . 
 
,‬‬
‫    ‪ 
 .‬‬
‫  
 
 ‬
‫ ‪."  
 .‬‬
‫   ‬
‫‪. ,‬‬

'   ‪, 
" .‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫  ‪   .‬‬

' –‪ , ,‬‬
‫
    ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫ "‪...‬‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪43‬‬

‫קרוב‬
‫אלי‬

‫תניא בשפת העם |‬

‫לרגל י"ט בכסלו שוחח 'בית משיח' עם שני מרצים חב"‬

‫לעשותו‬

‫שניהם הפכו את העיסוק בספר התניא ללחם חוקם‪ ,‬וכוכבם דורך‬
‫ועולה כמרצים בכירים בתחום‪ .‬הרב נדב כהן והרב ליאור רוזנבוים‬
‫אף הוציאו לאור חיבורים מרתקים על הרעיונות המרכזיים של‬
‫התניא‪ ,‬בהם מנגישים בצורה נפלאה את המושגים הכי נעלים‬
‫לכל אחד ואחת‪ ,‬ואף לצעירי הצאן • כיצד הופכים מושגים‬
‫נעלים בתניא לכלי עבודה מעשיים בחיי היום יום? איך מתרגמים‬
‫רעיונות גבוהים לתובנות פשוטות? • רב‪-‬שיח מקיף ומרתק‬
‫ראיין‪ :‬נתן אברהם‪ .‬צילום אילוסטרציה‪ :‬א‪ .‬יעקובי‬

‫‪44‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫"דיים בכירים שמנגישים בצורה נפלאה את הרעיונות של ספר התניא לכלל העם‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪45‬‬

‫י"ט כסלו ‪ /‬רב שיח‬

‫ƒ‬

‫ב‬

‫ 
 ‬
‫ 
 ‬
‫ 
 "
‬
‫ 
  

‫ 
‪    .‬‬
‫
 ‪  
,‬‬

' ' 

,‬‬
‫ 
 ‪
 ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫    
 ‬
‫

  
‬
‫‪.‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫  
‪   ,‬‬
‫ 
‪.' ' 
  ,‬‬
‫     ‬
‫    ‬

 
 ‪ 
 .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 ‪ 
  ,‬‬
‫ 

  "‪.‬‬

‫   
 ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫   ‬
‫‪x‬‬
‫  ‪  -‬‬
‫   ‬
‫  ?‬
‫ 
 ‪, 
:‬‬
‫ 
 
 
‪ .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 
   ‪.‬‬
‫   ‪.‬‬
‫
 
 ‬
‫   
  ‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫    

‫  ‪  
.‬‬
‫   
  
‪,‬‬
‫ 
  
 ‬

‫הרב ליאור רוזנבוים‪ :‬תורת החסידות היא אמנם השכלה‬
‫ויש בה הרבה מאוד רציונל‪ ,‬אבל אחרי הכול היא תורה‬
‫מעשית שצריכה להביא את היהודי לעבודת המידות‪ ,‬שליטה‬
‫על הכעסים ושליטה על היצרים‪ .‬חסידות אמורה וצריכה ליצור‬
‫חיבור עמוק בנינו לבין הקב"ה‪.‬‬
‫ 
 ‪, " ,‬‬
‫
   ‪  ,‬‬
‫  
  
 ‬

 ‪ 
  -‬‬
‫"   

‫  ‪  
, .‬‬
‫ 
 ‪ ,‬‬
‫ 
  
 

‫ 
   

‫ 
 

 ‬
‫ 
   ‬
‫  ‪. 
 ,‬‬
‫    ‬
‫    ‬‫     ?‬
‫  
  ‬
‫ 
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫  ‪ -   -‬‬
‫   "
‬
‫"   "‪  ,‬‬

‫‪46‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫‪ĖďčĞĘ‬‬
‫‪ĦĚČč‬‬
‫‪,ĖĚĢĞ ĦĤėĐ ,ĦĕĚĢĞ ĐďđčĞĘ ĖĕĤďĚĐ‬‬
‫‪ĦđđČĦđ ęĕĘĎĤĐ ,ěĚĒ ĘđĐĕĜ ,ĦđĔĘēĐ ĦĘčģ‬‬

‫‪ĦČĚ‬‬
‫‪ęĕđčĜĒđĤ ĤđČĕĘ čĤĐ‬‬

‫ 
   ‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ 
‪ 
 
 .‬‬
‫

   "‪.‬‬

‫    ?‬
‫   

 ‪,‬‬
‫  
 
 ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ 
 ‬
‫   ‪ .‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  
 
,‬‬
‫
 

 ‬

 ‪.‬‬
‫    ‬
‫ ‪    .‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫   
' ‬
‫  
 

‫ ‪" 
 
.‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
   
,‬‬
‫  
" "  ‬
‫   ‪  .‬‬
‫   
 ‬
‫ 
  
 ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫
 ‪,    ,‬‬
‫ ‪ 
  
  .‬‬
‫  "
"‪  ,‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫   ‪  .‬‬
‫   

 ‬
‫     ‬
‫"  ‪.‬‬
‫  
 

‫   ‪
  .‬‬
‫   ‪  
,‬‬
‫     ‬
‫ ‪  

  ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 ‪  
:‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫  
 

‫
‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫
   ‬
‫   ‪, .‬‬
‫    ‬
‫    

‫ ‪ ,   ,‬‬
‫   "‪, ,‬‬
‫  ‪.‬‬

‫    ‬
‫   
 ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ "  ‪,‬‬
‫    
 ‬
‫‪  
, 
.‬‬
‫   

‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫   ‬
‫  
 
 
‬
‫ ‪ 

 
 ,‬‬
‫  ‪  .‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ 
  
 ‪ ,‬‬
‫

   ‬
‫ ‪.‬‬
‫  

 ‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ 
‪
" , " 
 .‬‬
‫
 
 ‬
‫ ‪ , 
 ,‬‬
‫  ‪ ,  .‬‬
‫‪, 
   ,‬‬
‫ 
 '‪. 
  ,‬‬
‫
   ‬
‫ ‪   
,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  ‪  -  .‬‬
‫     ‬
‫  ‪ 
  -‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ 
   ‬
‫‪.‬‬

‫ƒ‬

‫כדי לתת תשובות‪,‬‬
‫צריך להיות מוכנים‬
‫   ‬
‫‪x‬‬
‫   ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪ 
 -‬‬
‫ ?‬
‫ 
 ‪
" :‬‬
‫  
  ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ?  
 ‪.‬‬
‫  
‪ 
  ,‬‬
‫ ‪ , , ,‬‬
‫ ‪, 
 ,‬‬
‫ 
‪   .
 
,‬‬
‫   
‪ ,‬‬
‫
   ‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ 
 ‪ , .‬‬
‫ 
  

‫‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
‪    .‬‬
‫ 
 
  

‫ 
  ‪ ,  ,‬‬
‫ ‪ . 
   ,‬‬
‫   
‪,‬‬
‫  ‪ , 
 ,‬‬
‫   ‪, .‬‬
‫     ‬
‫   
 
 ‬
‫   ‪  .‬‬
‫ "  
 "‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 :‬‬
‫ ‪.    ,‬‬
‫    

‫    ‬

‫הרב נדב כהן‪ :‬יהודי יכול ללמוד תניא‪ ,‬ליקוטי‬
‫תורה‪ ,‬מאמרי הרבי האמצעי‪ ,‬הצמח צדק‪ ,‬מאמרי‬
‫הרבי המהר"ש הרבי הרש"ב ואף שיחותיו של הרבי‬
‫הריי"צ‪ ,‬ולא להפוך להיות חב"דניק‪ .‬אמנם הוא ידע‬
‫יותר חסידות‪ ,‬ובפשטות יעבוד את ה' באופן נעלה‬
‫יותר‪ ,‬אבל ייתכן כי עדיין לא יתקשר לרבי‪ .‬מי שרוצה‬
‫לקשר יהודים לרבי מה"מ‪ ,‬צריך ללמוד את השיחות‬
‫והמאמרים של הרבי‪.‬‬

‫הרב נדב כהן‬
‫כרטיס ביקור‬
‫ 
  
 
' ‬
‫ ' 
   
' ‬
‫  '‪ 
  
.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫    
 ‬
‫  

‪ 
 
 .‬‬
‫
 
  
 

‪-‬‬
‫'  '‪   
.‬‬
‫

 
  ‬
‫  
  ‪ 
 ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫  
  
 ‬
‫
 ‪  ' 
' -‬‬
‫ 
" 
 
 ‪.‬‬
‫"    
"‪,‬‬
‫ 
‪ 
 
" ,‬‬
‫     ‬
‫  
 ‪ .‬‬
‫‪
    ,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫"  
  

‫ 
 ' '‪ ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ ‪.‬‬
‫"    ‬
‫     

‫ " ‪ 
  .‬‬
‫ ‪   
 
,‬‬
‫ ‪  

  .‬‬
‫ 
 '
 '‪ ,‬‬
‫ 
" 
‪ 
   .‬‬
‫' '‪
 

 
  ,‬‬
‫ 
"‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪47‬‬ 

  - “ ‘ " •

48

49

• 903 ‘  

‫י"ט כסלו ‪ /‬רב שיח‬

‫ƒ‬

‫ ‪   
,‬‬
‫ ' ' " "‪ 
,‬‬
‫ 
 ‪' .‬‬
‫  '‪ 
,‬‬
‫   
‬
‫

‪.‬‬
‫ ‪   
,‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫ 


  ‪ ,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ 
 
  ‪.‬‬
‫
' "‪ 
,‬‬
‫
    ‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ 
   ‬
‫  
 ‪ 
,‬‬
‫ 
‪.   
,‬‬
‫   
 
 ‬

‫ ‪  .‬‬
‫ " 
 '"‪ 
,‬‬
‫   ‪ 
 .‬‬
‫   
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   ? 


‫ 
 ‪  
.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 ‪  , :‬‬
‫ 

‪   
.‬‬
‫    
‪ 
,‬‬
‫  
‪ , .‬‬
‫ 
  ‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
‪.‬‬

‫הרב נדב כהן‪ :‬לפעמים יש נטייה לחשוב שעבודת השם‬
‫ותיקון המידות זה רק בבית הכנסת ובבית המדרש‪ ,‬אך‬
‫חסידות מלמדת שהקב"ה נמצא בכל מקום‪ ,‬ועבודת השם היא‬
‫כל רגע משעות היממה‪ .‬אדרבה‪ ,‬עיקר העניין הוא לבטא את מה‬
‫שלמדנו בבית המדרש גם כשיוצאים לעבוד‪ ,‬כשחוזרים הביתה‪,‬‬
‫או גם כשיוצאים לעולם‪.‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫ ‪ 
    
 .‬‬
‫ 
   ‬
‫? 
‪   
...‬‬
‫‪   ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫  
 ‬
‫ ‪,' ' '' ,‬‬
‫     

‫  '' ' ‬
‫ '‪. ' ' ,‬‬
‫ 
 
  ‬
‫    ‬
‫ ?‬
‫ 
 ‪ 
 :‬‬
‫   ‪,   .‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ ‪  
, 
 , .‬‬

‫‪50‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ 
    ‪.‬‬
‫  
‫  
 
 ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬

‫     

‫  ‪
  ,  .‬‬
‫ ‪ 
 
  ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ ‪ 
 
  ,‬‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫   


‫    ‬
‫ 

 ‪ 

 
,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  
 ‪,‬‬
‫ 
 
‪,  ,‬‬
‫ 
 
  

‫    
‬
‫ ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 

 ‬
‫   
‪.‬‬

‫כן‪ ,‬גם ילדים‬
‫   ‬
‫‪x‬‬
‫ 
  
‬
‫ )  (‬
‫   ‪.‬‬
‫    ‬
‫  ?‬
‫ 
 ‪
 :‬‬
‫‪.  

,‬‬
‫ 
   ‬
‫    ‬
‫     ‬
‫ 
 
‪  , .‬‬
‫ "‪  ,‬‬
‫   
 
?  

‫ ‪  ,    ,‬‬
‫  
‪,' ' .‬‬
‫  
 ‪  
,‬‬
‫ 
 
?!‬
‫ 
 
‪ .‬‬
‫ ‪'    .‬‬
‫  '‪    ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫  '  ' ' ‬
‫ '   
 ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫    ‪.‬‬
‫   
 

‫  
  ‬
‫ ‪    .‬‬
‫  
‪.  
 
,‬‬

‫   ‪  ,‬‬
‫  
  ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
  

‫ 

 ‬
‫    ‪.‬‬
‫    –‬
‫ ‪ 
 ,‬‬
‫    ‬
‫‪ 
  ,‬‬
‫    

‫ 
 
 ‬
‫‪.‬‬
‫ 
 ‪  :‬‬
‫ ''  ‬
‫  ‪ 
 , 
.‬‬
‫   
 ‬
‫ 
‪ "  ...‬‬
‫    

‫ 
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 ' ' ‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ 
  

‫   ‪ 
 .‬‬
‫
 

   ‬
‫  
  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ?  ‬
‫  
 ‬
‫ ‪   
 
.‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪. ,‬‬

‫האור הזורם‬
‫דרך סיפורי חסידים‬
‫  ‬
‫‪x‬‬
‫    ‬
‫   
 ‬
‫    ‬
‫ ?   ‬
‫   ?‬
‫ 
 ‪ :‬‬
‫
 ‪  ,‬‬
‫ 
‪ 
.‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   ‪  ,‬‬
‫    ‬

‫
  

‫‪   .‬‬
‫  
  

‫ ‪   .‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫
 ‪  ,‬‬
‫ ‪  
 .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
,‬‬
‫ 

 
 
‬
‫ ‪, 
 

 .‬‬
‫ 
  ‪ 
 .‬‬
‫ 
–   

‪.‬‬
‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫  ‪ 

 ,‬‬
‫ ‪.   .‬‬
‫ 
 ‪  
 :‬‬
‫ " 
 
‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  
 
‪,‬‬
‫     ‬
‫  
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 
‪ 
 .‬‬
‫ 
 
‪ 
  ,‬‬
‫ ‪  
  .‬‬
‫ 
 ‪ 
 .‬‬
‫ 
    ‬
‫;     ‪.‬‬
‫  


‫   "
‪ ,‬‬
‫

 
‪  ,‬‬
‫ 
 
‪ , ,‬‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫  
  

‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫ 

 ‪ 
 ,‬‬
‫‪ 
   .‬‬
‫ 
‪  
.‬‬
‫ 
‪ ,   
,‬‬
‫   
 ‪.‬‬

‫חסידות נותנת‬
‫תשובות ברורות‬
‫  ‬
‫‪x‬‬
‫   ‬
‫ ‪ ?  ,‬‬
‫     ‬
‫ ?‬

‫הרב ליאור רוזנבוים‬
‫כרטיס ביקור‬
‫ 
   "‬
‫
– ‪ 
 
 

 ,‬‬
‫  ' 
'‪
 ,‬‬
‫ 
 

‪.‬‬
‫
  
 
 

‫ 

  

‫ 
  
  

‫
  
 ‬
‫‪ ,    ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫
 
 
'  
'‪.‬‬
‫"
    ‬
‫    ‬
‫ ‪  
   .‬‬
‫  
  "‪,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫
  
'  '‪.‬‬
‫" 
  
‪ .‬‬
‫
    ‬
‫ ‪  .'' ,‬‬
‫ ' '‪- '  ,‬‬
‫ ‪ 
,"   .‬‬
‫ 
 
‪ 
  
.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
    ‬
‫     ‪.‬‬
‫
  
' '‬
‫  

 ‪ ,‬‬
‫ ‪.  
   ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪  
   ,‬‬
‫   
 ‬
‫   "‪ 
 
,‬‬
‫  
‪.‬‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪51‬‬

‫י"ט כסלו ‪ /‬רב שיח‬

‫ƒ‬

‫הרב ליאור רוזנבוים‪ :‬אדמו"ר הזקן כותב שבספר התניא‬
‫יש את כל התשובות לכל השאלות‪ .‬יש לך שאלות? לך‬
‫תבדוק בספר התניא‪ .‬וכפי שאמרתי‪ ,‬כדי ללמוד בדרך של‬
‫נושאים‪ ,‬כעס‪ ,‬שמחה‪ ,‬אתכפיא אתהפכא‪ ,‬שליטה על יצרים‪,‬‬
‫התמכרות‪ ,‬הרגלים רעים‪ .‬כשאני עושה עבודה מקדימה וניגש‬
‫כך לשיעור‪ ,‬ישנו חיבור בין התוכן לבין האנשים‪ ,‬ולא משנה מהי‬
‫מידת הידע של העומד מולי בתורה ומצוותיה‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
 :‬‬
‫ 
  ‪ 
,‬‬
‫   
 ‬
‫  
‪  :  .‬‬
‫

 
 ‬
‫  
  

‫'‪.    ,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫  
?   ‬
‫
? 
 ‬
‫ ‪ 
  
 ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 
" ‪ 
,‬‬
‫ 
   ‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  ‪.   
,‬‬
‫   
  ‬
‫"   
‪ 
,‬‬
‫  
‪  
 ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫  
  ‬
‫
 
 ‬
‫   
 ‬
‫ ?   

‫   ‪,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ "
  ‬
‫   

‫    ‬
‫ ' 
 
 ‬
‫  '‪ 
 
 
.‬‬
‫  

 ‪,‬‬
‫ 
‪  ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫ 
  
 

‫ ‪.   ,‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬

‫‪52‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫    ‪.‬‬
‫ 
 ‪   :‬‬
‫    ‪ .‬‬
‫ ‪.   ,‬‬
‫ 

 
 ‬
‫ 
   ‬
‫  ‪.‬‬
‫  
 ‪ ,‬‬
‫   
 ‬
‫   
‪ .‬‬
‫    ‪,‬‬
‫    ‬
‫  ‪.‬‬
‫ ‪ 
  ,‬‬
‫   
  

‫"‪ 
   ,‬‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫  
 "‪ .‬‬
‫  
 ?    ‪.‬‬
‫  
 ‪   ,‬‬
‫ ?    

‫    ‪,‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪ 
 -‬‬
‫
 
‪  
 .‬‬
‫   
 ‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪ 

 
 -‬‬
‫
  
 ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‬
‫‪x‬‬
‫    ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫  " ‬
‫' ' ' ' ‬
‫  " ?‬

‫ 
 ‪  :‬‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪
  
,‬‬
‫ 
 ‪ 

.‬‬
‫ 
 
  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫     ‬
‫  
‪    ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫
 

  ‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   
 ‪  ,‬‬
‫ 

‪.‬‬
‫ ‪, 
  
:‬‬
‫   ‪ 
  ,‬‬
‫ 
‪-   ,  ,‬‬
‫ ‪   
 .‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫     ‪.‬‬
‫'  ' "   

‫  
   ‬
‫     ‬
‫ ‪ ?   .‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫ 
 ‪   :‬‬
‫ ‪ 
 
,
 ,‬‬
‫‪ 
 
, ,‬‬
‫
" 

"  ‬
‫  
 
"‪   ,‬‬
‫" ‪, 
   .‬‬
‫   '  ‬
‫

    ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 

  

‫"‪    
,‬‬
‫ 
 
‪   .‬‬
‫ 
    ‬
‫  ‪ 

 ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫   

‫ 
   "
‬
‫ "
‪  
.‬‬
‫'
 '  
 ‬
‫  
  

 ‬
‫  
‪ 
  .‬‬
‫  
 
 "

‫     ‬
‫‪ ,    .‬‬
‫    
‪-‬‬
‫  ?!‬

‫ ‪59  /‬‬
‫"   ‬
‫ 
 "
 
"‪,‬‬
‫ 
"‪,"  
 
,‬‬
‫ 
 

 

‫  ‪  .‬‬
‫ 

 
 
"‪ ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫" 
‪ " ,‬‬
‫ 
"‪ ,   ,‬‬
‫   ‬
‫ ‪ 
 , 

,‬‬
‫    ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫"  
'‬
‫  
   

‫ "‪.‬‬

‫לראות את ר' לייב מתפלל‬
‫ 
 
 
‬
‫
 "
 
" ‬
‫ 
‪,   
 ,‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫   
‪ 
 .‬‬
‫
 
‪ ,‬‬
‫
   ‬
‫  
  
"‪.‬‬
‫
   

‫ 
"‪ ,"  
,‬‬
‫ 
 
 
"‪ ,‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  ‪ 
  ,‬‬
‫  
 ‪.‬‬
‫  
 

‫   
 ‬
‫ ‪   .‬‬
‫    ‪.‬‬
‫  
   ‪,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫ 
  ‬
‫ ‪:"  
'
,‬‬
‫"
'  ]

‫ "
 
"[ 
 


‫    
‬
‫ 
   ‬
‫ ‪'
'   
.‬‬
‫'  "  ‬
‫ 
 
  
‪,‬‬
‫ 
  
' 
  

'‬
‫     ‪,‬‬
‫  
 
'  "‬

‫ ‪    ,‬‬
‫ 
 ‪' '
 
,‬‬
‫ 
'  ‪ " :‬‬
‫ "‪.‬‬

‫איך נשאר‬
‫נפרדים וגלמודים‬
‫
 "
 
" ‬
‫ 
  
 
‪,‬‬
‫ " 
 ‬
‫ 
 
 
‪ ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 
  ‪   .‬‬
‫  
‪.‬‬
‫
 
"‬
‫  
"‪,‬‬
‫  ‪'
"  ,‬‬
‫  
" ‪ . 
-‬‬
‫    

‫ ‪  
.‬‬
‫ '   ‬
‫ '‪.‬‬
‫  

"‬
‫ 
   ‬
‫ ‪ 
. ,‬‬
‫   
 ‬
‫  
  
‪,‬‬
‫   
‪ " :‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫ 
 " "
" ‬
‫   

‫  ‪  ,‬‬
‫  

 ‬
‫ ‪  
 ,‬‬
‫  "‪.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫ 
‪  
.‬‬
‫    ‬
‫ 
 
‬
‫   
 

 ‬
‫
‪ 
 
  .‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫ 
   

‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ 

 
 ‬
‫ 
‪ 
 

 
.‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫   

 ‬
‫ 


 ‪ 
,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫
    ‬

‫  
‪ 
 ,‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫  
 
‬
‫ 

 
 ‪.‬‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪,  
 ," 
" 
,‬‬
‫ 
 
 

 ‬
‫ ‪.‬‬
‫
  ‬
‫  ‬
‫ ‪ 
 , ,‬‬
‫ 
 
"   ‬
‫  
 

‫     ‪:‬‬
‫"  

 " ‬
‫ ' 
"   "‬
‫  " " ‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫  ‪ " 
 ,‬‬
‫ 
  
 ‪,‬‬
‫    ‬
‫ ‪  "  ,‬‬
‫ " 
 ' ‬
‫   
 "‪.‬‬
‫   
 

‫ ‪ 
  ,‬‬
‫ ‪   :‬‬
‫ ‪  . ,‬‬
‫  
 ‬
‫ 

 
 ‪ .‬‬
‫‪. 
  ,‬‬
‫   
 

‫ 
 
 ‬
‫ 
 ‪ .
 ,‬‬
‫    ‬

'  ‪.‬‬
‫  
 
"‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫  ‪   
,‬‬
‫   
 ‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
 
  

‫   ‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫‪ ," 

"  
:‬‬
‫ 
‪  
,  
 , ,‬‬
‫ 
‪,  , " , '
,‬‬
‫  
‪,  , 

,‬‬
‫  ‪,"  , 
 ,‬‬
‫ ‪ 
, 
 ,( 
) 
,‬‬
‫ 
)  

(‪  ,  ,‬‬
‫ 
‪
," 
,  ,
 
,‬‬
‫– 
‪. ,
 , 

,‬‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪53‬‬

‫רוח חסידית נושבת בליטא |‬

‫"תום לבבו והתקשרותו לכ"ק של‬

‫הרב לייב שיינין‪ ,‬רבה של דוקשיץ‪ ,‬לא רק‬
‫שלא נהנה מתפקידו החשוב ומתוארו הרם‪,‬‬
‫אלא קיבל על עצמו לכתת רגליו מעיר‬
‫לעיר ומעיירה לעיירה ברחבי ליטא ורוסיה‬
‫הלבנה‪ ,‬והפיח רוח חסידית אותנטית בכל‬
‫מקום‪ .‬הוא חזר מאמרי חסידות ברבים‪ ,‬ייסד‬
‫שיעורי תניא לרוב לצמאי הדעת‪ ,‬ואף פעל‬
‫רבות למען "תומכי תמימים" בוילנה • מיוחד‬
‫לראש השנה לחסידות ‪ -‬י"ט כסלו • הרב‬
‫אריה לייב שיינין הי"ד ‪ -‬פרק שני‬
‫מאת שניאור זלמן ברגר‬

‫ל‬

‫ ‪   
 -‬‬
‫  ‪ ,  
  ,‬‬
‫    
 ‬
‫ 
 ‪. 
,‬‬
‫  ‪ 
    
,‬‬
‫ ‪  
 ,' ' 
 
 .‬‬
‫  

 ‪   ,‬‬
‫ 
   

 
 
 ‪.‬‬
‫  
   
‪ .‬‬
‫ 
  
   ‪  ,‬‬
‫ ‪  
    ,‬‬
‫  ‪. ,  
 
 ,‬‬
‫  
  

" "  -   ,‬‬
‫ 
"  ‪ 
 
    .‬‬
‫   
 
 ‪ 
 .‬‬
‫ 
 
  ‪,   ,   ,‬‬
‫  ‪ 
 
  , 
 
 ,‬‬
‫  
  
 
 ‪   .‬‬
‫‪  .    
 
 ,‬‬
‫
 ‪ , .    
 ,‬‬
‫  
‪   
 
 . 
 
 -‬‬
‫   ‪.  

  ,‬‬
‫   
  "
 
"  ‪ " :‬‬

‫‪54‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫  ‪  .‬‬
‫"    ‬
‫" "‪.‬‬
‫   

 ‬
‫  ‪, [ ]" :‬‬
‫  " '  '‬
‫][  " ‪ .‬‬
‫  " '  ' ‬
‫  ‪ .  ,‬‬

‫ליט"א‪ ,‬אשר אצלו אין הפרש אפילו כמלא נימא בין הבעש"ט לכ"ק שליט"א"‬
‫" "‬
‫ 
 


‫  

‬

‫קול החסידות‬
‫נשמע בליטא‬
‫  
]" ‬
‫[ "  ] ‬
‫ "‪  .[" ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪ 
. ,‬‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫"   
 ‬
‫ ‪ , ' ' ,‬‬

‫   ‪.‬‬
‫   ‬
‫‪.    ,‬‬
‫ "   ‬
‫  ‪,‬‬
‫  "   ‬
‫ ‪  "  .‬‬
‫  
"‬
‫'   ‬

‫ "‪.‬‬
‫‪   ,  ,‬‬
‫  ‪ 
,  

,‬‬
‫  ' –  ‪
 -‬‬
‫ ‪.‬‬

‫ראשיתך מצער‬
‫ 
 
 ‪ ,‬‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪55‬‬

‫היסטוריה חסידית‬

‫כמה מילים על דוקשיץ‬
‫  ‪   
  . 
–   
-‬‬
‫  –‪    

  
,‬‬
‫ ‪  : 
 
 
 
  .‬‬
‫  ‪  , 
 "  

 
 .‬‬
‫
 
  
 ‪.‬‬
‫ 
 
‪  
 . 
   ,‬‬
‫ 
 
 
 ‪ 
. 
  
,  .‬‬
‫ 


 – ‪   
 -   -‬‬
‫ 
 
‪.   ,    
,‬‬
‫ 
 
  "‪ 


"   .‬‬
‫  
    "
 ‪  
  -‬‬
‫ 
‪.   
  ,‬‬
‫

‪ , 
     ,‬‬
‫ 
"
'    "
 ‪  
 
,‬‬
‫ "
 
"‪.‬‬
‫  

 
‪.   
  ,‬‬
‫    
 
 ‪
  ,‬‬
‫ 

‪ ,  
  
.‬‬
‫     "
' '  ‪.‬‬
‫
  ‪ 

 ' '
"  ,‬‬
‫ 
' '‪ .  
  ,‬‬
‫     "
' '‪.  '
 ,‬‬
‫    "
 "
' '‪ '  ,‬‬
‫ 

 ‪ 
     ,  
.‬‬
‫  ‪,     
    ,‬‬
‫ 
‪... " " 
  
 .‬‬

‫ƒ‬

‫גם ר' משה יעקב‪ ,‬ה'בעל–הבית' הנכבד בעיירה שבאותו‬
‫היום שהפקיד הגיע לביקור‪ ,‬הראה לר' לייב איך קושרים‬
‫עניבה‪ ,‬והוא עשה זאת לראשונה בחייו‪ .‬גם ר' משה יעקב‬
‫שכנע אותו לדרוש באותו שבת הגדול ראשון לאחר הבחירות‬
‫שהתנהלו תחת ההשגחה של הממשלה הפולנית ור' לייב יצא‬
‫מהן בניצחון גדול‪.‬‬
‫   

"‪,‬‬
‫ 
 "
 
" 
 ‬
‫ 
  
 

‫ ‪.   
,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  "
 
"‪ ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪   
  ,‬‬
‫  ‪    ,‬‬
‫  
 
 

‫ 
‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫   ‪ .‬‬
‫   
 ‬
‫   ‪
-‬‬
‫‪ ,"  ,‬‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫   ‬
‫ 

‪,  
.‬‬
‫  
  '
' ‬
‫ 
‪ 
 ,‬‬
‫' ' '‪   ,‬‬

‫ ‪.   ,‬‬
‫   
 ‪,‬‬
‫ 
‪  
   ,‬‬
‫  "
 
"‪.‬‬
‫   ‬
‫ 
 
 
‬
‫ ‪ 
 
  .‬‬
‫ 

‪" 

" , 
 ,‬‬
‫   
'  ‪ ,‬‬
‫ 
   ‬
‫   ‪  .‬‬
‫    ‬
‫ 
‪, 
   ,‬‬
‫     ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫    ‬
‫    ‬
‫‪  ,  .‬‬
‫ 
   
‪ ,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫ 
" " 
' ‪,‬‬
‫     

‫ 
 
  ‪ ,‬‬
‫ 

 
  ‬
‫ 
‪.‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫   
 
‪, 
 .‬‬
‫  ‪  
,‬‬
‫ 
 ‪ 
  .‬‬
‫ 

 ‪ 
" :‬‬
‫ "   

‫ 
 
 ‪.‬‬
‫  ‪,‬‬
‫  
  ‬
‫ 

 

‫
‪    .‬‬
‫
‪ '
  ,‬‬
‫ 
   

‬
‫ 
 ‪  .‬‬
‫   
‪,‬‬
‫     ‬
‫
  
‪ 
-‬‬
‫ ‪ 
. 
 ,‬‬
‫    ‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 

‫  ‪ 
 -‬‬
‫  ‪, ,‬‬
‫   
 ‪-‬‬
‫  

‪  .‬‬
‫   " "‬
‫ ‪ ," 
 " .‬‬

‫ 

 

 ‬
‫ 

' 
 '‪.‬‬
‫ 
 ‬
‫ 
‪, 
  
 ,‬‬
‫ "   
" ‬
‫ "  ‪  .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
'  ‪ 
 
 ,‬‬
‫ "
 
"‪:‬‬
‫" 
 " " ‬
‫ 

' 
' '  

‫
 ‪ 
  ,‬‬
‫‪ "   ,‬‬
‫] 
 [ ‬
‫] 
' 
 ‪ "  ,‬‬
‫" ‪  
[... -‬‬
‫ 
" "‪ 
 ,‬‬
‫ 
  ‬
‫   " ""‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
‪ 
. 
 $‬‬
‫ 


  ‬
‫     ‪.‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 
 
 ‬
‫    ‬
‫ ‪.‬‬
‫  
  ‪,‬‬
‫ 

  
‬
‫  ‪–   ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪    ,‬‬
‫   
‪ 
 .‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‪ 
.‬‬
‫  
 
‪,‬‬
‫   ; 
 ‬
‫   ‬
‫ 
   ‬
‫' '‪,   .‬‬
‫ 
  
‬
‫  
‪.‬‬

‫בעיניים עצומות‬
‫ובפנים משולהבות‬
‫ 
 
"
' ‬
‫ 
‪ .   ,‬‬
‫  
    ‬
‫
 
 ‬
‫ 
 ‪. 
 ,‬‬
‫" 
  
' ‪,‬‬
‫ 
  
 ‪ ,‬‬

‫ƒ‬

‫ ‪  -‬‬

‫הוא אינו בוחל ונוטל את מקל הנדודים‪ ,‬מוחל על נוחיותו‪,‬‬
‫ויוצא לדרכים הארוכות למשך חודשים ארוכים במטרה‬
‫נחושה להאיר את העולם באור של תורה וחסידות‪ .‬בכל מקום‬
‫אליו הוא מגיע‪ ,‬הוא חוזר דברי חסידות בפני קהלים שונים‬
‫ומגוונים‪ .‬הוא מגיע גם לעיירות קטנות‪ ,‬כאשר סביבו מתקבצים‬
‫קומץ מיהודי המקום‪ .‬לדידו‪ ,‬אם מעט ואם הרבה ‪ -‬חסידות‬
‫צריך לומר‪ .‬כאשר הוא רואה את הצימאון ואת הנכונות להוסיף‬
‫ולשמוע‪ ,‬הוא מייסד על אתר שיעורי תניא וחסידות‪.‬‬
‫  
‪  .‬‬
‫  ‪.‬‬
‫   


‫  
 ‬
‫ "" " ]
[ ‬
‫  ‪ 
, 
  .‬‬
‫  ‪  

 ,‬‬
‫
 ‪   ,‬‬
‫   "" "‬

'  
 ‪  '
.‬‬
‫ 
    ‬
‫
   

'‬
‫  
 ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  
 ,‬‬

‫    ‪ ,‬‬
‫  
'  
‪.‬‬
‫
  ‪ '
,‬‬
‫
 
  

‫ ‪  . 
 .‬‬
‫   "" " ‬
‫ 

' ‪ 
  ,‬‬
‫     ‬
‫  
‪   ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫

  

‫    ‬
‫   
‪.‬‬
‫
'  ‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪57‬‬

‫היסטוריה חסידית‬

‫"חוזר" או מחזר‬
‫  
 ‬
‫  "
 
"‪ ,‬‬
‫   
 

‫ 
' ‪   
,‬‬
‫ ‪ 

 ,‬‬
‫  

‪ 
 
,‬‬
‫ 
  
 ‪:‬‬
‫" 
  ‬
‫ 
   

‫ 
'  "‬
‫" 
 

‪  -‬‬
‫  ‬
‫    "‪.‬‬
‫   ‪ 
,‬‬
‫   
 
 ‬
‫ 
  '‪.‬‬
‫"   

"‬

'  
 "  ‪ ,‬‬
‫ 
' 
'‪" 
 
 .‬‬
‫ 
 ‬
‫ "‪, 
 - 
 :‬‬
‫' ‬
‫ 
 
 ‬
‫ ‪ 
 -‬‬
‫ ‪."!  

    
-‬‬

‫ƒ‬

‫ר' יוחנן גורדון היה מנגן את הניגון לפני המאמר שנועד‬
‫להכין את האווירה לר' לייב שישב בראש השולחן‪ ,‬כפוף‬
‫יותר מתמיד‪ ,‬ובמצח חרוש קמטים ויד על העיניים התנענע אנה‬
‫ואנה‪ ,‬לפי לחן הניגון ללא מילים שר' יוחנן שר‪ .‬כאשר הניגון‬
‫הסתיים‪ ,‬ר' לייב הפך להר געש שיורה להבה אחת אחרי השניה‪.‬‬

‫ 
  "  
 ) 
" 
(‬

‫
 ‪ 
. 
 -‬‬
‫ 

  
 
‬
‫ ' '  

‫ 
‪    ,‬‬

' ‪ , 
  .‬‬
‫  
  ‬

‫‪58‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ 
  

‫ 

‪ 
  ,‬‬
‫) 
" "(   

‫ 
"‪  , 
  ,‬‬
‫   
‪.‬‬
‫  
‪  ,‬‬

‫   ‬
‫  
 
 ‬
‫ 
 
 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 
‪   ,‬‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫    

‫ 
 
 

‫ 
 ‪ 
 
  ,‬‬
‫  
 
 
 
 ‬
‫   
 
‪ ,‬‬
‫  "  " )‬
‫  ( ‪...‬‬
‫ 
 
‪'
,‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪      .‬‬
‫ 
 
   ‬
‫ 
  ‬
‫ 
   
 ‪,‬‬
‫   ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫ ‪  
  ,‬‬
‫
   ‬
‫   ‪ .‬‬
‫ ‪ 
" " 
 
,‬‬
‫    ‬
‫ ‪... 
 
 ,‬‬
‫  
 

 ‬
‫  
 ‪" 
 ,‬‬
‫
 
 
 "‬
‫)  
(‪.‬‬
‫ ‪  , ,‬‬
‫  ‪  ,‬‬
‫  
?‬
‫   ‬
‫
‪ 
 
 
,‬‬
‫ ‪ 

  
,‬‬
‫
 
‪ 
 .‬‬
‫ ‪   
 
,‬‬
‫     ‬
‫

‪  
 ,‬‬
‫    ‬
‫ 
 
‪.‬‬
‫
  
  ‬
‫

 
  ‬
‫   ‪ '
 -‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
'  ‪' –' ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
‪ ' 
 
,‬‬
‫ 
 ‪   ,‬‬
‫ 
 ‪  '
 .‬‬
‫  
  ‬
‫ 
 

  ‬

. 
 
 " 

"  
 
, " " ,  
:  

. 

" 

"   "  
  
"
( 
" 
 ) 
  
  

 

 
.      

 .  , 
 
."    
 

   


   

   

:
53  

59

• 903 ‘  

.  

,     

  

 


 
 ,  
     

 ," 
. 
  
 ,  
  

, 
   
 
 
 

'
    
.     

,   

 
  
. 
 
 , 
 
 
 '
 
 ,    

 .   
 
   
  
  

 
.  


   
   
 
 
 .  

  
 
. 
 
 '
  
,   ,  

   
.    

 ,  
 
    

  

. 
  
  

   
,   
 

 ,  
: 
 , 
 
 , 
' 
  " 
 
 ..." 
 ,  
 
 , 
  
 
 ;  
...'  
  
 

   
, 
 
 , 
  
  

.  

  

  ,   

 . 
 
 

 , 
 
   

   

  ? 
 

    
  , 
 

...? 
   
, 
   
?' ' 
 

 
    
   . 

‫  –‪770‬‬
‫'החודש החסידי' שנחגג במשך הדורות ע"י חסידי‬
‫חב"ד‪ ,‬מקבל שדרוג בדורנו השביעי‪ .‬אם עד ימינו‬
‫היו בחודש זה כארבעה ימי דפגרא חסידיים ‪ -‬בדור‬
‫האחרון הוכפלו בו המאורעות‪ .‬חודש כסלו במבטו‬
‫של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הינו "חודש‬
‫הגאולה"‪ ,‬כפשוטו ממש • שבוע סוער מחודש‬
‫הגאולה בבית חיינו‬

‫הלהבה שמאירה‬

‫מ'בית יוס' כפשוטו ‪770 -‬‬
‫ 

 ‬
‫‪    .‬‬
‫ "‪'  ,‬‬
‫ ' ‪  "
-‬‬
‫ ‪.‬‬
‫   ‪,‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  " ‪  ,‬‬
‫     ‬‫  ‬
‫ 
 
 ‪.‬‬
‫
 
‪ ,‬‬
‫‪ -   .‬‬
‫ ‪ ,   -‬‬
‫  '  '‬
‫' '!‪..‬‬
‫    ‪-‬‬
‫ " 
‪ 
'    ,‬‬
‫   
';‬
‫ 
' 
‪," " -‬‬
‫   ‬
‫  "   "‬
‫"  
  ‬
‫";‬
‫' 
‪ - 
" 
" ,‬‬
‫   " " ‬
‫  "
  ‬

‫‪60‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ "
‪"    
.‬‬
‫"    ‪  . .‬‬
‫   ‬
‫";‬
‫" 
‪,"  , -‬‬
‫   "‬
‫"   "  ‬
‫  ‪ 
,‬‬
‫ ‪." 
 " -‬‬
‫ ' ' ‬
‫' 
" 
‪, -‬‬
‫  "‬
‫
" 
‪" , ,‬‬
‫ ‪ -  ,‬‬
‫ ‪,' '  .‬‬
‫  " ‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
  " ‬
‫  ‪ ,‬‬
‫  
 ‪ . .‬‬
‫ 
 ‪  -‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫"‪  " ,‬‬
‫    
‪,‬‬
‫  ‪   -‬‬
‫  ‪.". .‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫‪"   ,‬‬

‫" " ‪ ' .‬‬
‫ '; ' 
‪' ' ;'..‬‬
‫' 
‪,   '..‬‬
‫   ‪:‬‬
‫     ‬
‫ ‬
‫"  
'‪"..‬‬
‫ 
‪  ,770 -‬‬
‫ ‪.‬‬

‫יו
ראשו‪ ,‬ז' כסלו‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  
‪  .‬‬
‫ ‪ 
  770- ,‬‬
‫  
‪ .‬‬
‫   ‬
‫  "
" "
"‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
  ‬
‫ 
‪ 
  ,‬‬
‫ 
 ' 

‫ 
"   " 

‫ 
 '‪  .‬‬
‫ '   ‬
‫   ‪.‬‬
‫   ‪ ,‬‬
‫   " ‪-‬‬
‫  ‪ 770 - " ' :‬‬

‫  
   
' ‬

‫ '‪ 
 
-  .‬‬
‫   
 
‪,‬‬‫  ‪ ,‬‬
‫  
 
‬
‫  ‪.‬‬
‫ 
‪  
,‬‬
‫ ‪   ,‬‬
‫ 
‪ 


 ,‬‬
‫ 
  ‪  -‬‬
‫    

‫ "  ‪.‬‬

‫יו
שני‪ ,‬ח' כסלו‬
‫ 
‪,   ,‬‬
‫   
'

‫ ' 

 ‪, 
.‬‬
‫    ‬
‫  
"‪.‬‬
‫   ‬
‫   
‪'  ,‬‬
‫   ‬
‫ 
  ‪  .‬‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
 
' ‪ "  ,‬‬
‫ 

   ‬
‫  ‪
" " -‬‬
‫ " ‪ 
  
-‬‬
‫ ' 
 
'‪.‬‬

‫     

‫יו
שלישי‪ ,‬ט' כסלו‬
‫יו
ההולדת ויו
ההילולא‬
‫של כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע‬

‫ 
 

‫ 
"  " "

‫   

‫  ‪ 
 " .‬‬
‫  
   ‬
‫"    "‬
‫ ‪ 
 . .‬‬
‫ ‪ 
,  
,‬‬
‫ ‪." . .   ,‬‬
‫ ‬
‫ ‪,‬‬
‫ 

‫    
‪,‬‬
‫ 

  ‬
‫  ‪," 
" " -‬‬
‫" 
" "  ‬

‪ 
"   ,‬‬
‫ 
" "‪.‬‬
‫  
‪  ,‬‬
‫ " "
 ‬
‫ " 
 ‬
‫' '‪ '
  ,‬‬
‫‪''   ,‬‬
‫ 
''‪.‬‬
‫ 
 
‪ ,‬‬
‫ 
    ‬
‫ "‪    ,‬‬
‫ ‪,   .‬‬

‫    ‬
‫
 ‪ 
  .‬‬
‫ "   ‬
‫  
‪.  ,‬‬
‫ 
‪770 
 ,‬‬
‫  
  ‬
‫ ‪ 
 
 .‬‬
‫ 
" 
 ' '‬
‫ ‪ 
, '  
,‬‬
‫ '  ‪.‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫  
 ‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬

‫יו
רביעי‪ ,‬י' כסלו‬

‫חג הגאולה של האדמו"ר האמצעי נ"ע‬

‫   ‪ 
,‬‬
‫
 
‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫ " ‪  ,  .‬‬
‫   
 ‬
‫" "
" ‪.‬‬
‫    ‪.‬‬
‫ 
 
‪  ,‬‬
‫    ‪..‬‬
‫    ‬
‫ 
‪ 
" 
  .‬‬
‫  

'  '‬
‫ 
‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪61‬‬

770–
   

 "  
     
.  

 ,  
 
  
- " ' ' ' '  
..!?  

,    
  
.   

 
,  
'  ,' ' " 
"   '
. " "  
" 
 
, 
 

 "
" "  

  ,  '' 
 
'    

.' 
 ,  
 

   
. ' , 
   
  ,  
 
 
. 

" " 
 , ' 
  " 
,    
. 
  

 
,   
..' 
'  
 

' '  
' 
.   
' 
 
  
 ,  
  

'   . 

. 
 

 '.. 
" 
  ,  
. 
 
 

"  "   

." 

 
  

‫ י"ב כסלו‬,‫יו
שישי‬ 

"  
  
,  " 
  

,  

.     
 ,   
  . 
 
 ,' 
' 
 
.   , 
 
  ' ' 
 " " , 
.   ,  

 , 
.  
 
' ' 
 
 '  
 

'     
. 
 
   

,‫שבת קודש‬
‫ י"ג כסלו‬,‫פ' וישלח‬
"‫ "המל אינו מעיד‬- "‫"דיד נצח‬ 

 , " ,  

" " 
 
  
 " 
. 
  , 

'     

  ' 
' ' 
'   
.' ' 
  
  

, ' ' 

   

. 
    
 1:30 
,"   
  
  
'  '

."  
" " 

Mermelsteins
Shabbos Kiddush special!
For up to 50 people!

60y
$cas3
h and carr 

770 
 
  . 
  
  ,  
 ,   
.  
.. 
 
 

‫ י"א כסלו‬,‫יו
חמישי‬
‫האויפרו של הרבי מל המשיח‬ 

,   

   .  
.    
" 
 ,    
    
" 
  
." " 

" 

 , 
 

.  
  
    

'  .  
. 
 '  
 
  
 
'   
, 
 

  '  

" 
 
 

 ,"
" "
." 
   

 , 
 
,   

 '    
 , '  

 
   

 
" " -  
.' ' - " 
    

 
 ,  

   
" 
 
  
 " 

."..   

• Fish platter (gefilte fish) • Meat
platter • Cholent • Two types of kugel
• 15 LB of assorted salads • Hamotzi rolls

Call: 718–778–3100
All orders must be made by 4:00 pm on Wednesday before.

351 Kingston Ave. 

  - “ ‘ " •

62

‫  

‫"פעם קראנו להם 'קורבנות שלום'‪ ,‬והיום אלו‬
‫קורבנות של תהליך מדיני"‪ ,‬אמר שר הביטחון יעלון‬
‫בשבוע שעבר‪ ,‬את מה שאמר הרבי לפני שלושים‬
‫שנה ויותר‪ :‬הדיבורים עם המחבלים מביאים לרצח‪.‬‬
‫לא רק וויתורים טריטוריאליים‪ ,‬אלא אפילו דיבורים‬
‫על נסיגות‪ .‬פעם היו אלו "קרבנות השלום" והיום‬
‫קרבנות השיחות בין ממשלת הכאילו–ימין לבין‬
‫הארגון שקורא להשמדת ישראל ‪ -‬רק לא בגלוי‪.‬‬

‫"קרבנות‬
‫מאת‪ :‬שלום בער קרומבי‬

‫התהלי המדיני"‬
‫מזרח תיכו חדש‬

‫ 
 
 ‪ ,‬‬
‫  ‪ 
( )   ,‬‬
‫     

‫‪ 
'  
" .‬‬
‫ '‪  
  ,‬‬
‫ "‪ ' 
 " . 
,‬‬
‫ 
 ';    ‪,‬‬
‫    
"‪ .‬‬
‫     ‪ ,‬‬
‫ ‪    
,‬‬
‫  
 
 

‬
‫  ‪." 
 
'67‬‬
‫  
  
 

‫   
‪ 
:‬‬
‫  
‪ 

 .‬‬
‫ 

‪ 
 ,‬‬

‫ ‪"  
"  .‬‬
‫  
   ‬
‫ –  
 
 ‬
‫ 
‪.  
-‬‬
‫    

‫ ‪– -   .‬‬
‫ –   ‪ 
 -‬‬
‫ ‪ 
 .‬‬
‫ –  ‪ 
,‬‬
‫   –  ‬
‫  –  
 
‬
‫

‪.‬‬
‫    ‬
‫  ‪  
 .‬‬
‫ " 

"‪ 
 ,‬‬
‫    ‪  .‬‬
‫    ‬

‫    

‫  
 ‪  ,‬‬
‫ 
 
 ‬
‫  
‪:  
 .‬‬
‫   ‪  ,‬‬
‫     ‪ .‬‬
‫    
 ‬
‫ 
  ‪ ,‬‬
‫' '   

 

‫ 
 
  ‪  -‬‬
‫  
?‬

‫רחבת הרפורמי
בכותל ‪-‬‬
‫אות קלו לממשלה‬
‫ 
 
   

‫  
 
‪ .‬‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪63‬‬

‫  ‬

‫  
  

 ‬
‫ 
‪ 
  , .‬‬
‫
"   ‬
‫"‪     ,‬‬

 ‪  . 

 -‬‬
‫ 
 

  


‫ ‪   ,‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫ 
  

‫ 
‪   ,‬‬
‫‪ 
  " .‬‬
‫
  
'
 
'‪,‬‬
‫ 
   
‬
‫    "‪ 
,‬‬
‫ ‪   
.‬‬
‫    
  ‬
‫‪   
 " :‬‬
‫  ‪   , -‬‬
‫ "‪ , 

 , – .‬‬
‫
 
– 

 
 

‫ " "‪.‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 
 
‪   .‬‬
‫
  
 ‬
‫ 
 
‪    ,‬‬
‫   
 ‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   
‪  :‬‬
‫   ‬
‫ ‪   ,‬‬
‫   
‪  .‬‬
‫     ‬
‫   
‪   ,‬‬
‫    –  ‬
‫
 
 – 

‫   
‪   .‬‬
‫    
‪ ,‬‬
‫ 

 ‪ .‬‬
‫ 
   ‬
‫
'  ‪ ,‬‬
‫ 


 

 ‬
‫  ‪.‬‬

‫מי אפשר את רצח החייל‬
‫תומר חז הי"ד?‬
‫ 
  
‬
‫"

 "‪  
 .‬‬
‫
"  "‪ .‬‬
‫ 
   

‫ ‪ 

,    .‬‬
‫ 
 
 
‪.‬‬
‫   

 

‫‪64‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫  
 
 "‪
,‬‬
‫    ‪ – ,‬‬
‫  
   ‬
‫ –  

 " ‪.‬‬
‫ ‪   : ,‬‬
‫   "  ‬
‫  
‪  .‬‬
‫ 
  

‫ ‪ 
,   ,‬‬
‫   

 ‪.‬‬
‫  


‫   ‬
‫ 
   

‫ ‪.‬‬
‫–  ‪ 
  ,‬‬
‫  ‪ 
 ,‬‬
‫ ‪ 

   ,‬‬
‫ 
‪   .‬‬
‫  
 ‬
‫ 
 " 
 ‪,2‬‬
‫ 
 "‪  .‬‬
‫ ‪  ,‬‬
‫   
" ‬
‫‪ 
, 
- 
 ,‬‬
‫ 

"‪   .‬‬
‫    ‬
‫   
 " 

‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫    
‪ .‬‬
‫  
  
‪  ,‬‬
‫  
  ‬
‫ 
" ‪ 
 .‬‬
‫ 
‪. 
  -‬‬

‫האמריקאי

‫שתמיד טעו‬
‫  
   ‬
‫  " 
  "‪,‬‬
‫ 
   

‫ 
   

‫  ‪ " .‬‬
‫  
"  ‬
‫  
 
 ‬
‫ 
‪
  
,‬‬
‫ ‪ , 
" . 
,"2000‬‬
‫    

‫  ‪  ' ,‬‬
‫ 
  
‪ ,‬‬
‫  
  
‪.‬‬
‫"   
‪ .‬‬
‫ 
 ‪,  
 ,‬‬

‫
 ‪  .‬‬
‫ 
 ‪  
 .‬‬
‫  ‪ 
 
 .‬‬
‫ 
‪  . 
  -‬‬
‫  
 '
'‪  .‬‬
‫ 
    
"‪.‬‬
‫  
  
–‬
‫ 
  
 ‬
‫ ‪ 
   ,‬‬
‫ " "  
‪  ,‬‬
‫ 
  
 
‪.‬‬
‫   

‫ ‪    
,‬‬
‫    ‪,‬‬
‫  
 
 ‬
‫ 
   ‬
‫    
 ‬
‫  
‪.‬‬
‫ 
 ‪ 
:‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪    ,‬‬
‫ 
  
– 
?‬
‫   
 ‬
‫ 
‪"  , 
 ,‬‬
‫     
‬

 
  

‫ 
‪    
.‬‬
‫ 
 
  ‬
‫    
 ‪.‬‬
‫  
‪ ,‬‬
‫ 
  ‪ 
.‬‬
‫  
 

‪,‬‬
‫  –  ‬
‫   
 ‬
‫ 
‪   ,‬‬
‫ ‪ 
  .‬‬
‫ ‪.‬‬
‫    ‬
‫ 
–‪  
100%‬‬
‫ 
    ‬
‫ 
   ‬
‫ 
‪  
 .‬‬
‫    ‬
‫   
‪ ,‬‬
‫ 

 
‪  -‬‬
‫   
‬
‫  
; –  ‬
‫ –    
 ‬
‫ 
 
 ;   ‬
‫ 
 
  

‫    
‬
‫  ‪.‬‬

‫ ‬

‫עם סגירת הגיליון‪:‬‬

‫נשלמות ההכנות‬
‫להתוועדויות י"ט כסלו‬
‫בחג החגים י"ט כסלו אין בית חב"ד או קהילה חב"דית בעולם‬
‫כולו שלא יתקיימו בהם התוועדויות חסידיות רבות משתתפים‪.‬‬
‫עם סגירת הגיליון‪ ,‬מתגברים הדיווחים על ההכנות לקראת‬
‫התוועדויות י"ט בכסלו ‪' -‬ראש השנה לחסידות'‪.‬‬

‫–‪" " - 770‬‬
‫   ‪,  -‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪,  
 
 ,‬‬
‫ 
 
 
  ‪  ,‬‬
‫ 
‪, 
  
:‬‬
‫ 
  ‪.‬‬
‫  
 
 ‪,‬‬
‫ 
"  
" ‬
‫ "  
‪  
,‬‬
‫" ‪.‬‬
‫ 
 
 
 ‬
‫ 
  
 ‬
‫' ‪ 
 
 
.‬‬
‫ ‪ 
  ,   
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
  
 ‬
‫  "   

‫   


‫"‪. 
 
,‬‬

‫בליל שבת‪ ,‬י"ט כסלו‬
‫ אנ"ש יתוועדו אחרי‬‫התפילה‬
‫ 
' ' ‬
‫  

'  

‫) ‪ ,(   , 30‬‬
‫   
" ‬
‫ 
" '   

‫ 
   
 ‬

‫  '  

‫" 
  " "‪.‬‬
‫    

‫   
 
 

‫  

  ‬
‫ " " 
 ‬
‫ 
‪  
  ,‬‬
‫"   ‬
‫ 
 "    ‬
‫" 
'  "  ‬
‫ ‪.‬‬
‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪65‬‬

‫ ‬

‫משכ חדש ומפואר לבית הכנסת ברמת אביב‬
‫  
" 
 '  
‬
‫ ‪ ,   . 
  
 ,‬‬
‫ 

 

 
 
‪ 
 ,‬‬
‫  ‪ 
 ,  
  ,‬‬
‫   
  
 ‬
‫ 

 ‪     .‬‬
‫     ‪.‬‬
‫    
   ‬
‫   ‪ 
, 
 .‬‬
‫ 
 ‪    
 
:‬‬
‫‪.  ,‬‬
‫   ‪   
 ,‬‬
‫ 
‪  '  
  
 " :‬‬
‫  "‪   " .  
,‬‬
‫   

  
  ‬
‫   
  
"‪  
.‬‬

‫ 
   ‪   ,‬‬
‫ ‪.   ,‬‬

‫דינר למרכז 'שמיא'‬
‫
 
 
 ‪  " -‬‬
‫
‪. 

 "   
,‬‬
‫ 
   
  ‬
‫ 
  
  
‪  ,‬‬
‫
 
 ‪   .‬‬
‫  ‪ , 
   ,‬‬
‫ 
   
‪.   ,‬‬
‫    
 
– ‬
‫ ‪ 
 
  
 ,‬‬
‫ 
 
 
  ‪ -‬‬
‫ ‪ 
  
 
  
.‬‬
‫ ‪ 
 
,  


" .‬‬
‫   
 
 
 ‬
‫– ' 
  ‪ 
 
,‬‬
‫ 
 
 
 
 
 ‬
‫"  ‪.‬‬
‫ 
  
 
‪-   -‬‬
‫ – 
 ‪ 

 
,‬‬
‫  " 
 

 

‫  
 
‪.‬‬
‫   
  
 

‫"‪ ,  
 

 ,‬‬
‫ 
' 
' 
‪  
  
 
,‬‬
‫ 
 ' 
'‪.‬‬
‫   
   
 ‬
‫  
 
 
 ‪  ,‬‬
‫ 
‪  
  


 .‬‬
‫ "

 
   ‪.‬‬
‫ ‪  :‬‬

‫‪66‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫
 

 "  
 

‫
 

 ‪  ,‬‬

‫ מכירה סינית לטובת הישיבה‬:‫ברזיל‬

‫ קיצור התניא‬:‫לרגל י"ט כסלו‬ 

 
 .    
 . 
"    
  

 
 , 
  
. 
 

  
 
'  ' 

 

 

  

 -  

  
 
53– 

 .  
  
 

 .  
 

    
 , 
  

  
   

  

 
, "  

.  

,& 20 

 

.770959–0549 ,
 
: "  
,  

.tanyavideoart@gmail.com

"The quickest way to reveal Moshiach is by learning the torah
sources about Moshiach & Redmption" "' 
  "

Radio Moshiach & Redemption
1640 AM around Crown heights & Boro park 24/6
world live broadcast: www.RadioMoshiach.org
718–557–7701 :  
    
3#  9#  1#  089493770 :"  " 
 

' 

" , " ,"
. 
!  
     
" (...

   '    , 
," "   .     
  ,     

,    ,  "     . 
. "     "  

‫ "מלוה מלכה" חגיגית‬:‫קראו הייטס‬
"‫לאירגו "יגדיל תורה‬  

 " "    
  
 
.    ,"
"
.  
"
"  

,    
  
 
 , 
 
    

, 
, 
  


. 

 4    
   

."   

    
For donations or ded ications make checks payable to:

"Radio Moshiach & Redemption"
383 kingston Ave. #94, brooklyn, NY 11213
718–756–4530 Email: RadioMoshiach@erols.com 

      

Keter
Van Service
Reasonable Prices

JFK
LGA
NEWARK
Airport pickup

ohdvb
a"btn
,hrcg hrcus

67

• 903 ‘  

hsbe
vhsrd–vk
$62+ ertub

$32

718–644–4444
vpug,v vsan ;uxht ,urapt

r,f
,ugxv h,ura
ohkzun ohrhjnc

‫מדור צרכנות‬
‫ליבובי' מציגה‪:‬‬

‫‪ 888‬ש"ח הנחה‬
‫כל ‪ 8‬ימי החנוכה‬
‫' '
  
 ‬
‫
 
‪    ,‬‬
‫ 
 ‪.‬‬
‫   ' ‬
‫ 
    ‬
‫ ‪,  ,   .‬‬
‫ ‪. 
 , ,‬‬
‫ ' '   
‪,‬‬
‫   
  ‪ ,‬‬
‫
  ‪ 
 ' ' .‬‬
‫  

 
 ‪,‬‬
‫  
 
 
‪ ,‬‬
‫ 
 
 ‪.‬‬

‫
' '    
‬
‫  
‪,   , 
,‬‬
‫  ‪  
 , ,‬‬
‫
‪ , .  , 
,  :‬‬
‫    
 ‬
‫  
 ‪.‬‬
‫ 
 "  
‪:‬‬
‫"   
 
 ‬
‫ 
   

‫  

 
‪ 
,‬‬
‫

   
‬
‫ "‪.‬‬

  ‪ 
 
 
:‬‬
‫‪ 
/ 22 
  
 
/ 58‬‬
‫ 
 
‪ 
 
 
 / 20‬‬
‫‪/ –  
 
' 
  / 123‬‬
‫  
 
 ‪.2‬‬
‫מאוחדת מעצימה את כוחה בירושלי‬

‫מרכז רפואי ענק‬
‫בשכונת רמות‬

‫    
 
 ‬
‫ 
‪  
 
.‬‬
‫  
   
  ‪750‬‬
‫
‪ 

   .‬‬
‫  ‪ 
- 
-‬‬
‫ 
‪   
 ,‬‬
‫   ‪.‬‬
‫ 
 
   
‪,‬‬
‫  
 
 
‪  ,‬‬
‫ ‪,  
  
.‬‬

‫‪68‬‬

‫ 

‫ 


‫ 
‪  
-‬‬
‫‪ 

,‬‬
‫ 
‪ -‬‬
‫  ‪,‬‬
‫"
 

‫ "
 
 ‪-‬‬
‫  
 

‫  ‪,‬‬
‫ 
 
‪-‬‬
‫  
‬
‫  ‬
‫‪  -  
" ,‬‬
‫ )   

(‪- 
" ,‬‬
‫  
‪  - 
 

" .‬‬
‫ 
 
‪ 
,  ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫   ‪:‬‬
‫• 
   •‬
‫ 
 •  
• 
 

‫ •  
‪.‬‬
‫   ' 
 
'‪.‬‬
‫  "
 
‪  
-‬‬
‫ 
  
  
 

‫  
 
 ‪.‬‬
‫  
  
 
 ‬
‫  ‪ 
  .‬‬
‫ ‪, 
 
  

 '
.‬‬
‫ "   
 ‬
‫ 
 

‪.   ,‬‬
‫  
  
 ‪ .‬‬
‫ 
   ‪,‬‬
‫ 

 ‪ 
 , 

.‬‬
‫ 
  ‪  ,‬‬
‫  
 
‪.‬‬
‫חגיגת הילדי‪:‬‬

‫"חבילות שי של עלית"‬
‫  ‪  ,‬‬
‫ 
 ‪  -‬‬
‫‪  ,    ,‬‬
‫  ‪   ,‬‬
‫   ‪.‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫‪ 

  ,‬‬
‫     ‬
‫    ‪   ,‬‬
‫     ‬
‫ ‪ 
  :‬‬
‫ "  "‪,  
.‬‬
‫     ' '‪:‬‬
‫‪ ,  ,  
,‬‬
‫ 
 ‪  ,‬‬
‫   
 ‪.‬‬
‫ 
 ‪  .&15.90 9.90‬‬
‫  ' '   

‫   
‪ "
 .‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫דמי חנוכה מעו אנ"ש ‪:‬‬

‫מגזי הילדי
"עיתונלי"‬
‫מתנה בכל הזמנה !‬
‫   ?  " ‬
‫    !‬
‫  "  " "  ‬
‫  
" "  ‬
‫ 
  

‫ 
 ‪.‬‬

‫     " ‬
‫ " "‪19.90 
   ,‬‬
‫&  ‪!  2 ,‬‬
‫ ' " ‪   6.12.2013‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫      ‬
‫  " " "‪:  
 ,‬‬
‫
‪ 

  
, ,  ,‬‬
‫ 
 
 
"‪,‬‬
‫ 
  
 ‬
‫       ‬
‫ ‪.‬‬
‫ 
 ‪03–688–70–70‬‬ 

 !  

% 

²›‡å žïŽš‡Ÿ ´à¦ÝŽž ž¦£‹¡‡´‹ž ؏税 šÏ Ó¬
"žæ‘š‡ÝŽž¦Ž¬›ŒØÓ¡ 
એ¦ ž²Ó¨à çŽ
Œ ¦¨‡ ›±¬‰ Ž£ ઌܲŽ ؍ ž¨Ž ž  
žæš‘ ݇ žŽ Ž¬£Ý‹ ïŽ ²› å£
‡ ´Ž ¨´ÓêŽ

°¦à´Óå
‡
¡Ž ¦‡ 
à挚ž §£‹²›‡ÞŽž ´š £‹ï‡¬¨Ž ؏ šÏ §¦Ó¬Œ¨ 
šÏ‡Ÿ´Ó¡£‹ÛŽÜ Ž¬£‹®Ó¨ šÏ §ŽÝ ž ›±‰¬Ž£ઌ²Ó狨 
§Ó±¨ §àØ‡Ü šÏ‡ŸÓ¦³—´Ó²‡Ý‹šÜ šÏ‡Ÿ§£‹²¨ š‰çŽŽÜ
"ž ´šš£‹°¨‡ ¨Ž žïŽšž®£Œš¨Œ 
žš
 ²ÓžžŽ ઌ²à›‰¬ š£ž‹ ઌܲŽ ¦Ø Ó´œž‡
 ªžŽ 
©£ï‹ ¨‡ ¨à
Ž žê°Ž ¨‡ ›±¬‰ Ž£ ઌܲŽ ²´Œ ӣ܇ ž²à²Ü‡ žŽ 
žæš‘ ݇ žŽ šÓ›ïÓܬŽ

œ² ¦
"žæ‘š‡ÝŽ¦žêŽ°¨‡ ›±‰¬ŽãØ·¦©‹£Žè¨‹ 
²´Œ Ó£ §£ì‘
‹ ¨¬‰ §£²‹ › އ ،£ "ï‡
 ª›Ž žŒ šÏ Ó¬ 
§Ž¦¡ ؍ §Ó¦‰¡žŽ ´šážŽ ´£²Óï
‹ «‡ ç‹ žŽ ´à؉¡²Ž ´‡ žŽ
‹Ü 
¦Ø§Ó¦‰

¡žŽ ž  £¢
‹ ²ê§Ó¦‰
‡
¡ §´ «šÏšàž­Œ
‡
«Ó£ 
›±¬‰ ŽãØš
 ¦ê šÏ´Ó²ÓޞŽ ¦åÍ؍ ¨ ܦ
‡ šŒ ² ً
‡ £§Ž¬ 
§£²‹ › އ žŽ ´à¨ÚŽ
‡ Ý´‡ ž‹ ¦͏
‡ 妏垍갎 ¨‡
"·´ªàŽåžŽ¨‡¦´Ó£‹¡‡Ü²ŒÜŽ¨‡ žïŽš 
´à¥¦‡ çŽ žŽ «Œå ¦Ž¬ ž¦¬‰ Ž£ ­Œ«ÓãØž
 ណ §Ó¦‰¡žŽ 
Ž¬£Ý‹ Ž£ Ÿ£²¡‰ šŽ æ‡ Ø­Œ
 «Ó£©Ü ¡£
Ž ؋ ¨´
 šŽ £Ü¦Ž
‹ ¬  çŽ
Œ ²¨‡ 
©£ï‹ ¨‡ ¨Ž ›±¬‰ Ž£ એæå‘ ´š ¦šŽ œ‡ £‹ Ÿ‡ ‹ŸÞ ©Ü ¡£
Ž ؋ ¨ 
ž¨Œ
 ¦Ú‡ žŽ žæš‘ ݇ ¦Ž žê°Ž ¨à
‡ 
§£‹¢‡ê¢‡Ž®¨‡ à ©šå §£‹›Ø‡ Ó£ ઇ¡Žªš‰ žŽ¨  š 
žæ‘š‡ÝŽ¦ ͏å ¦å žå¡Ž ¨‡ ›±‰¬Ž£ §‹š "š´à¡£‹ª‡Ü 
´ÓàŽ±‡¦à¦ŒæŽê‡´‹ž‡¦´Óꎰ‡¦§£‹¥£‹²‡°ઇ¡Žªš‰Ø £šŽÞŽŸ 
šÜž žŒè‹žØ 
ãŽÜ©Óž´š±£‹ ¡‡ çŽ Ø žïŽš©ŒåžïŽš££Œž 
šÓ›‡¦ ¬Žœ²¦¥‡Ü ¦Œ¡‹£‡Ÿžê‹° ણ‹›š ›±‰¬Ž£"ï‡¬¨Ž ؏ 
"·žŽ¨àžæ‘š‡ÝŽž 

¬ž¦¡³Ÿ±¦®¬

"͏妏岏¬‡«‹ª·苞žŽç¨‹ 
"Ø£¬‹ ²‡ çŽ žŽ §Ó¦‰¡žŽ ¦Ž¬ï ¬‡ ¨Ž ØšÏ
 
©£Œš ¯£‹±ž‡Ü §ŽÝ ­Ó« £‹¦‡Ü §£‹¨‡¦Ó¡ §£‹Øª‰š 
¯Œ¡æ‹ž‡¦͍²° 
´Ó£ ž‰ ¦Ž¬ ²ŒÜŽ ¨‡ šÏ £‹ªš‰ "Φ‡ ž²Ó± ž¨Ž 
£‹ª£°‹ ²‡ §Ó¦‰¡ ž  ›Ó¡²‡ ž ¨Œ §£Ø
‹ ªš‰ §´ «‡ ¦Ø 
ب ا£
 ›
‹ ¥Óå´Ó瑦š‰ ±£ÞŽ
‹ 랎 ¦Ø©Œ
 ܞŽ §Ž¦¡ ؍ 
Φ‡ ²¨Óš
Œ £‹ªš‰ ©Ó°² ´Ž¬Ø‡ Ó  §£‹Ÿ¡‰ ïŽ Ø‡ ¨‹ ¡Œ
Ž ²£Ÿ‡ 
´Ó¨¦Ó¬Ø£¬‹ ²‡ žŽ ¦§£
‡ ¡
‹ ²¥‘
ଠ
š‡ŸØ ´Ó¨Ó¦‰¡ ،ݎ²‡´‹ž‡¦Í£‹²° šÏ´¨ˆšÜઠ
ಌ܎‡£ 
£ï‹ ¬‡ ¨Ž ؏ š± Ÿ‡ ގ £‹ªš‰ ž¥å Øç ¨Ž šÏ ž  
´²¨Óš´š

  
§£¦‹ ¢Œ ܧ£
‡ ²‹ › ÞšÏ
‡ ܧӦ‰
‡
¡ ©£šŒ
؍ 
§£¢
‹ ²ê‡ ¨¯à¡§
‹
ڎ
Œ Ý´‡ ¨£‹
‹ ªÓ²±
‡ ¬ ©®šÜ§Ó¦‰
‡
¡žŽ ؍ 
Øç ¨§
Ž ž ܏ ©£šŒ ا£
 ‹ ÓÜ
‡ 
§ž¦ ©£ŒšØ Ÿ£ª›‡¦ ²Ž¨š Ó¨‡°Ž¬‡Ü ±£‹ÞŽëŽž ¦›š‰ 
´àš£‹°ç‡ŽÜ§ŒÚŽÝ‡´‹£§Ó¦‰¡ŽžØ ©Œ¥ï‹£šÏŒ¡Ž®‡¦žŽ¨ 
´Ó܎¥¦ž
‡ ° ² ±£ÞŽ
‹ 랎 ž¥å Øç ¨šÏž
Ž
 ›àØ 
šàž ¦› š‰ Ÿ£ª› ܇ ž¢‰
 ž¦Ž ´‡ ž‹ ؍ žš‡
 ªì‹ žŽ ؚŒ ´š 
²› ޏ žŽ ´š ²¨Ž ØÓ¨
 °Ž
‡¬
"²›ÞŽž´š²Ž¨Ø ´²¨ Ӛ´š žŽ¨ 
£´Ž ¨ žê °‡‹ Ÿ ©£ï‹ ¨‡ ž‹ šàžØ ´²¨Óš
 ´š  
§Ó¦‰¡žŽ §ÚŽ
Œ Ý´‹‡ £ 
¬Žœ²¦ žå¡Ž ¨‡ ±£‹ÞŽëŽžØ £‹ªÓ£‡œž £‹¦ žš‡²‹ª šÏ 
©Ü £Œª‡®‹Ü ž°‡²Žš §‹£ŽêŽš ´ÓŸ‰¡Žï؇ ‹ž‡¦ ͌²¢‡°‹£ ÓÜØ 
ž›Ø ¡‡ çŽ Žž žŒ°‡± ¦Ž¬ ´Ó¦‰¬Žž‡¦ ±Ž² ÓæØ §£‹ªà±‡áŽž 
§£‹Ÿ¡‰Žï؇ ¨‹ à §£‹¬‡²Óå §£‹Øӝ‡ìŽž Ÿ£ª›à ±£‹ÞŽëŽžØ 
²Ž¨Ó¦ Ž¬Œà؎ ¨‡ Ó›å ²«¡ àž  ©¢ìŽž §ž£‹¡š‰Ž¦ 
§‹£Žª£Œ¬ ©Ó£‡¦‹¥‡Ü žå¡Ž ¨‡ ±£‹ÞŽëŽžØ šŒ¦¨ ž®‡Ü 
©Ó܇ءŽÜšÜšÏ؏税 "²›ÞŽž´à¨‡ÚŽÝ‡´‹ž‡¦
"©ÓÜ؇ ¡Ž
 ܚ܏ ©Œåž žæš‘ ݇ ¦Ž ²Ø
 ±Üž
‡ ¨Ž 

žªÚ žŽ ¦¡ ´à£«‰
‹ ¡¦Ž žªÚ žŽ ؚ² ŸŒ¦«‡ å‹ ¢£ 
š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²ž ´Ü ³—
Ž ¦£Œ¦Ü‡ ¼ ´¡‘
 £¨‡ ´à¬£›‹ ±‡ ܋ 
¦£Œ¦Ü͌
‡ ²¬ žŒ ¦´Ó¥£
‡
²‹ °Ó 
‡ å ´à¬£›‹ ±‡ ܋ Ø͏
 å ¦Ž¬ ²ŒÜދ 
£¥‰
‹ ž §¬²à¢Ø¦
‡ Ø©
 ®šÜ´Ó
‡
¡‘
 £¨´Óã‘
‡ ¬‰ ŸŽ´‡ ž´
‹ ܏ ؎ 
²Óš ÓÜ ž å ¡‘
 £¨‡ §Ó£¦‡ §£š‹ ´‡ çŽ
Ž ¥Ÿ‡ žš ãåŽ ¦ÓÝ 
એ¦©ïŽ ª‹ àªØŒ ®Ž
‡ ª´à㡇
ŽŸ 
š¢£
 ¦‹ ؇ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž£
 åØ£
‹ ݋ ²‡ ¨¦
Ž 㡦
Ž å 
¦¥Ü‡ §£²‹ é‡ ¨Ž ´‡ ¨‹ ચ Ÿ£¦šŒ Ÿ‡ §£¦‰
‹ ¬Óê ચ Ó´œž‡
 ªžŽ ܇ 
એ¦ ©ïŽ è‹ Øàª
 ، ®Ž
‡ ª ´à㡇
Ž Ÿ ²Óššàžšàž؍®ªŸ ›Œ¦ 
ž£
 ´ Ó¥²‡ žŽ Ÿ‡ ž£
 ¥² އ ´à£«‰
‹ ¡žŽ ´Ž²Óï ŸŒ¦«‡ å‹ ¢£Ü‡ 
´Óš›‡ °¦
‹ Ø´Óã
 š‹ › ë‡ žŽ ´Óޑ±ê‡ žŽ ¼´Ó²¡‰
Œ š§£æ‹ ¨‹ ÜӚ
‡ 
£ÜŽ
‹ ²ž£
 ê‹ ¨àš
‹
¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž§
 ¬
‹ ¡Ž
Ž £ એ¦ ´Óªï‹
 ª 
ž 
š¢£
 ¦‹ ؇ 
Ó´à²é‡ ¨Ž ´‡ ž´
‹ š¦ã¡¦
Ž 岣܋ œ‡ Ž££šŽÞŸŽÜàæ
‡ šŒ§£¨
‹ £Ü‡ 
¡‘
 £¨‡ ›àŸ£
‹ ´Óš
 ²Óž¦àš
‡ ¢£
 ¦‹ Ø
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²¦ 
´à£«‰
‹ ¡žŽ £Œ¥²Ž
‡ Üž
‡ ¥£¦‰
‹ ž›Ž à´à£«‰
‹ ¡žŽ à禋 ܇ 
থàï
‡ ß܏ ŸŒ¦«‡ å‹ ¢£ Ó›¥‡ ¦‹ ´¡‘
 £¨‡ ž› ïŽ
å 

´à£«‰
‹ ¡žŽ àç¦
‹ ¦Ø §Øಌ
 ê ž¨Ž ©£›‹ ž ¦à
‡ š²±‡ ¦‹ 
ઌªÓ£¦‡ œ‹ ܝàçŽ
‡
¬Üàš
‡ °‡ ¨‡ ï
´à£
‹
«‰
‹ ¡žŽ £Œ¥²Ž
‡ 
‡Ÿ 

žªÚ žŽ ž¦£¡‹ ´‡ ¨ŸŒ
Ž ¦«‡ 墣
‹
܇ ز£
 凋  žŽ ¦›àØ
‡
¡ 
͎²¬ˆ ªž ¡à¦
§Ó£§Óã
Ž
žŽ 
§£¨
‹ Ý´‡ ê‹ žŽ ¡à¦
Ž Üž
‡ ؏
 ¡‰ žŽ 
š£ž´à¥‡
‹
 àž› Ó¡‡Ÿ Ó¨°Ž
‡ ¬Üš
‡ ¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž£Œ
 £‡ ¦Ž¬ 
¦å¢‡ çŽ
Ž ²¦ Ó´à²ÚŽ
‡ ±´‡ ž´
‹ š ±Œá¡Ž ¦ž
‡ °Ó²ž¦
 㡦
Ž ¥¦‡ 
§Ó£¦¥Ü£
‡ ¨Óã
‹ žŽ §Ý´‡ ê‹ žŽ ´š ¨¦‡ ¦‹ 

´à²ÚŽ
‡ ±´‡ ž‹ £Œ²àã°

‹ ²Óç žŽ ´š ©Œã°Ž ¦‡ £šŽ¥à
‡ 
ઌªÓ£¦‡ ݋ ¦Ø©Ó²‰
 ¡šŽ žàçŽ
 ¬Ü §‹£¬Ž à›Ø£Œ
‡ ª®‡ ¦¡
‹ ïŽ ®‹‡ è؍ 
¡ š ¦Ž¬ ²àã°´Ž
‹ £¡‹ Ž¬à›Ø £ŒÞ¨‹ š°¨‡ ¦‹ থàï
‡ ÓÜ 
Ž¬à›Ú žŽ ¦³
§Ó£§Óã
—

žŽ 
£¨Œ ݇ ´‡ ê‹ ¨‹ 

Ž¡£‹
Ø珎ž͍¦çŽž£‹¡‡£ 
£Œ¥‡²Ž‡›à´à£‹«¡‰Žžà狦‡Üž›Ó¢žª
؇¦ 
ਇ´¡Œ´‡Ÿà›‡´å‹ï´à£‹«¡‰Žž

Áš²¿š –¹µ›Ÿ «´
› ¤À™ ¨”Ÿ 

# ¹Ç´Á 
! 
!$!$ ¼¸ÃÉÉȽ 
# !$!# # 
 !! !¼¸Ç´¸¯
$ 
²´½¸Á´°´Å¸Á
Ƴǯ  ÇÁ´¿³ÉÁ´¿É 

! $ 

žæ‘š‡ÝŽž´Ž²Óهܯ£‹®¨Œ 
›ª³´´ŽªØ¦
‡ Ø´Œ
 ›¢؍
Œ ¡Ü§£
‡ ²‹ ²Ó¬
‡ ¨à§£
‡ ›‹ ž ¦‹‡ ª §£²‹ › Þš
‡ ُ
 ªŸ‡ ›Ž²ž 
ž²£Þ‹ šŽ ž± ¬  ‡ à ž¬ £›‹ ï‡ Óæ‘å ¦å ž£ž ؍ ±ª¬‰ §£Ø
‹ ª «àèå‹ ܋ ͎²¬ˆ ª 
§£¨‰
‹ šÓ螎 ¡Ž šŽ ž£žÓ¦
 ²š
‡ ¨›Ž
Ž ²ž‡
 Ÿ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨ å£
‡ ܎
‹ ²ž¦
 ØÓ´àæŽ

Ý´‡ ž‹ ¦‡ 
Óܧ£¢‹ ¦ÓÜ
‡ žŽ 
£ŒªÓ£¦£
‡ ¨‹ ¦à¨ £ÜŽ
‹ ²ž ŒÓ¬ ²Ø‰
 šåŽ œª³´ ¢› ؇ ࣠§Ó£Ü‡ §ŽÝ
‹ 
͍¦¨ણŒ
 ܲŽ Ÿ‡ ઌ²Ó¨ઌªÓ‰š£¡‡
‹ £ 
؍ìžŽ ´Ž ² ¥‡ žŽ ´š Óæ‘姏¦Ó¬Ü §£®Ó° 
Ó¦²š
‡ ¨›Ž
Ž ²žž
 £žŽ
 ¬àãžŽ ¢£‡£¦Ž ¬¢šŽ
 鞎 ¨‰
Ž ¬¨Ž Ü

‡ ¬Ÿ §¦Ó¬¦
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ 
´š ²ÚŒ š‹ £ÜŽ
‹ ²ž ؍ ž¬ £‡‹ 㞎 ´š ¦ŒÜì‹ Ø ²¡Ž šŽ ¦‡ ©£ª‡ ¬‹ ž ´š ­¡
Ž Þ؍ ¡Ž 垎 
ÓªÓ°²‡ ¥‡‹ Ÿ 
§à¦å͍
‡ ¦ç žŽ £Œ²›‡ Þ²
‹ ¡Ž šŽ ©£šŒ
اà´

¡±
 « ꚣ
‡ °Óž
‹
¨‰
 ¬çŽ žŽ 
§à±£©Œå£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ؍ 

²® ¥‡ ܧ
‹ ¡Ž
Œ ª¨´£Œ
‡ Ü´«ªå‡ žŽ ´£Œ›Üž
‡ ²²‡ ÙØ
 ç ¨¦
Ž Ø´
 ¦¨ ؇ ¡Ž ¨ž
‡ ²£‹Ÿš‰ 
²¨Ž š ؍ 
ž¬ à‡ãžŽ ž¡£
 ۋ žŽ
£Œ²¡‰ šŽ æ‡ Ø ´Ü ؎ £šŒ ° Ө܇ ž  ž£ž ŽÜ¡Ž 
§££
‹ «‰
‹ ¡ £ŒªÓ¨‰ž à®é‡ šŽ ´‡ ž´
‹ «ªå‡ žŽ ´£Œ›¦šª³´©
‡
« £‹ª ¡¥¦£Œ¦Ü£
‡ ܎
‹ ²ž 
´š š£›‹ ž ¦£Œ
‡ å´Óى
‡
¬¦Ž Ž°£Œ¥Ÿ‡ ´Óى¬æŽ ž¨§à²
Ž
¡«àè
Œ ¥‹ ܝ
‡ ¡Ž
Ž £©Œãގ ´‡ ž‹ ¦‡ 
Øç ¨¦Ž
Ž ¬®Üž
‡ 暑 ݇ žŽ 
§£‹ªÜ ²Ž £Œ£Ü§
‹ ïŽ ¡
‡ ªŸ‡ ›ïŽ ¥‹‡ èØ
©£
 Þ±Ž
‹ «ê 
›
‡ ïŽ ¥‹‡ ª§à²¡Œ žŽ ´Ž®«Œ š‰§à㫋 ܇ 
šàž £ÜŽ
‹ ²ž ؍ ž²à²Ü‡ ž²à°Ü‡ žªÓؚ²
‹ ¦ ±Ž«®‹‡ ª ©£Þ‹ žŽ ±Ž«®‡ ܋ §£›à؉
‹ ¡ 
£ÜŽ
‹ ²¦ Óأ݋ žŽ ¦‡ ´ª¨‡ ¦Ž¬ ¦‹ ଫ
‡ ª §£¡£
‹ ¦‹ ؇ £ŒªØà
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦ç žŽ 
š¢£
 ¦‹ ؇ 
«¢£‡
‡ £žŽ ©àšŽ²±‡ ´Žªà¥Ø‡ ܋ §´Ó£
 ž‡ ܋ 
›Ž²¦ ©£Þ‹ žŽ ±Ž«ê´
‡ š §£¡£
‹ ¦‹ ڇ žŽ àأ݋ ž‹ 
§ÚŽ
Œ ²´‡ ž‹ ›Ž²ž ´š  š²ì ؍ ¥à
‡ Ó¦²š
‡ ¨Ž 
šàž ¦¦å‡ žŽ ©¨‹ ´šŒ°Ó£ ž²à°Ü‡ ͏娋 
´Ó硎 §£æ‹ ¨‹ ܇ §£¡£
‹ ¦‹ ڇ žŽ ´š ŒÓ¬ 
©£Þ±Ž
‹ «ê‡ žŽ ¦Ž¬ Ó´¨£
 ´‰
‹ ¡ ´š §´Ž ¡‡
Ÿ 
¦Ž¬ ´ÓªÓؚ²‹ ž ©¨‹ ž´‡
 £ž Ó´¨£
 ´‰
‹¡ 
ž ©£Þ±Ž
‹ «ê‡ 

›Ž²ž ¦š §£›Ó²
‹ ì‡ žŽ §£Ø
‹ ªš‰ 
§ï¡Ž
‡ ¦ ©¥à¨ž£žšÏ›Ž

²ž ا£
 ²‹ êŽ
‡ «¨‡ 
šÏ ÓÜ ›ï ¥‡ ¨‹ §àØ ¦Ž¬ Ө؇ ´š 
Ө؇ ¦‹ 
¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨

 ²šŽ ïžŽ ­ŒéŸŽ´‡ ž‹ 
£ÜŽ
‹ ²ž¦
 ؍ 
´š ›Ž²ž ²Œ²Ó¬  àçïŽ 
œ ²¡Ž šŽ ¦‡ 
¦Ø Ÿ£ã¡Ž ´à㡋 °‹‡ ªÜ‡ žªà¨ˆšž ¢žŽ ¦Ž 
­²ž šÏ¦‡ šÙ
 ª šàž ²ÓޞŽ š£Ù‡
ܻ 
£¡‡
‹ £ 
´Ž ² ¥‡ žŽ Í، ¨‡ ž ¦Ž¬ §£›‹ ž ¦‹‡ ª §£²‹ › އ 
§£‹ªÜ ²Ž ´Ó²Ù
‡ ¬ž® à¡Þž
‡ › £Ø£
‹ ¦«Œ
‹ è垪³´´Ó¬à›
‹
ڏ žŽ œ¡Ž ›à
ઌ
‡
ªÓ‰š 
¦Ž¬ ›ï¥‡ ¦©£
‹ šŒ £å±
‹ « ê‡ žŽ š° £ §Ú ¨à«
‹ ¢£‡
‡ £žŽ ©àšŽ²±‡ ܯŽ
‹ Þ܎ žŽ ´Žå؇ ¦‹ ¦‡ 
©®šŸ§£‹ªê §àØÜ´à±
‡
æ‡ ïŽ «‡ ž£Œ
‹ ²šŠ ï£
 ܎
‹ ²ž 
͎²¬ˆ èØ

 ¡£
Ž ؋ ¨£Œ
 ªê´Ž
‡ ¦Ü ±Ž ¦ 

‡ ¡‘
 £ç‡ žŽ «àèå‹ žŽ ¦Ž¬š²±‹‡ ªšÜ žŽ Ž¬à›ÚŽ
Ü 
¡Ž¥Ú‹
 £ šÏ Ó¦²š
‡ ¨Ž ›Ž²ž ¦Ø Ӵे ›à
‹ žª³´ ´ŽªØ‡ ܋ ؍ìžŽ ¯²š ܇ 
´Ó܎²§£‹ªØÓ¬
 ¦Ÿ£
‡ ® ï‡ ïŽ Ø‡ ¨£Œ
‹ ®¦‡ šŽ ¦å¨«àè
‹ å‹ žŽ 

žªÚ žŽ ߴӚ¦
 Ø´Ó¬à›

ڏ žŽ œ¡Ž ܇ 
£Œ›¡‰ ²Ž ¦å¨‹ ŽÜ¡Ž £ŒªÜ ²Ž à®é‡ šŽ ´‡ ž‹ 
š£›‹ ž ¦Ž
‡ °£ŒåએŸ‡ «¢£‡
‡ £žŽ ©àšŽ²±´Ž
‡ ªà¥Ø¦
‡ Ø©£
 ދ žŽ ´£ŒÜ£Œ£‡ ¦Ž¬§¦Ó¬ž 
¦åŸ£¦¬ ਴‡ ¡‡
 Ÿ؏¡ ¨©£
Œ ދ žŽ ±Ž«ê›
‡ ïŽ ¥‹‡ ªž® «Œ š‰ žß
 ´Óš
 Üž
‡ 暑 ݇ žŽ ´š 
ؚ²Üž
‡ Ÿš‰ œŽ ÜÓ¦
‡ ²š
‡ ¨›Ž
Ž ²ž¦
 ØÓ´
 ¨£
 ´‰
‹ ¡ ž« «Óª
‡ ´‡ ž©š
‹ å §ŽœŸ‡ §£‹ªÜ ²Ž ž 
´Ó¨£´‰
‹ ¡žŽ ­ŽÞ 
Ó¨°Ž
‡ ¬Ü¦Ž
‡ ¬® àÓ¦²š
‡ ¨›Ž
Ž ²žŒ
 Ó¬ž® à±ïß
‡ ´Óš¦

å Í؍ ¨ Ü 
‡ š ¨Œ 
­ïŒ ïŽ Ø‡ ž͏
‹ ¥¦²
‡ ، ±‡ ž Üà¥
‡ ²
‡ ¬èا£
 «àè
‹ å‹ žŽ ¦¥Ü¦
‡ šŒ ÓݞŽ ´àž  §à«²‡ ®‹ ¦‡ 

¸°Ç³É¿´É¶
ɸ¿°Ç³´¯·¸»È
É 
¼¸¶´»È³¼¸»¸¸¶³ 
¼ 
³ 
³¸Ç·À´¯±Ç´°Å»µ° 

Ǹ¯½´ÁÈ´³¸ 
ÇÁ 
ÇÁ°´²´Æ ¸´»¼¸´°À´¿
¾¸¸·È²»´± 

! 

$%&*  

³š²¦ £Ÿš²¥ ©ªŸ¥´ž¦ §£¥£²° ´¨š› Ÿª¡ªš £²ž ²¡› ©š¥ ´¡Ÿ£¨ 
§œ§³ž´² ¬›©£›ž¦¡£¦°ª
¤²ž¦¬
³žŸŸ±¨£ªš´Ÿ£«¡¦žª³ž 
´¦š³³ž¦š³¦ž›Ÿ³´ž´š 
›Ÿ¢¦¥›´Ÿ«Ÿ¨¬Ÿ££³¥² ¡Ÿ¡›¢¨¦ž¡¨³›¯²¯š±£¦Ÿ¨³ 
›°£ª³ž Ÿ¨¥žŸ«±Ÿ›±›Ÿ§££¡¦´Ÿ£«Ÿ¥¦Ÿ±Ÿ³£°Ÿ®°®§¬´Ÿ£œŸ¬ 
²Ÿ°£§œ¦¡ Ÿ£²¡š§£²œŸ›¨ž§££«¡ž¦³´Ÿ£Ÿ¬ŸŸ´ž›¬›±¤² 
¦Ÿª³±£
°²£¬°ž§ž£¡šž
¦ª¬¨ž ž£ž´Ÿ£¡Ÿ¯²¨š¦¨Ÿ¨¡ 
´Ÿ¬ŸŸ´žž ´š ££«¡ž Ÿ³Ÿ¡› žš²ª¥ ¡£²žŸ ©¥¦ §Ÿ± žª³¥ ±² 
§£¦ŸœžŸ£¡š¦³²¡›ž¦£¡´¨³´¡Ÿ£¨ž 
Ÿ¨¥Ÿ¦«¥¢£¦§£¥££³ž§£££«¡ž§£ªŸœ£ªž´š¡£Ÿªœ£ª³²¡š¦ 
§£± ¡´¨ §ž³¥ ŸªªŸš £¡£› Ÿ¨££« ž´š £¦šŸ §Ÿ¦³› ž® 
±£¦Ÿ¨³¦ž
¦²¬›¦¡£š š¡£³¨ž¤¦¨£›²ž¦³´Ÿ¦œ´ž¦ž££®£°› 
£¥²›Ÿ ´Ÿ£«¡ž Ÿ¨£¦› ž›Ÿ¢ žª³¦ ž
¦ª¬¨¦ §œ ©›Ÿ¨¥Ÿ 

§££¡¦ 
´°±¡£›§££ª³žŸ²¨š©¥¨²¡š¦§´¡´Ÿ›´¥´´Ÿ£«¡ž 
žŸ«žž±³¨¦¬ 
©£›ž¦ž°Ÿ²´¨š›³£¨¥ž¦œ´ž±£¦Ÿ¨³Ÿ¦¬®
§££¡¦
ž³žš²ª¥ 
´Ÿ£«¡ž Ÿ¨£¦ ž  ž¨ ´°± ©£›¨ £ªš Ÿ¦«¥ ¢£ ¦³ ©¥Ÿ´ž ´š 
Ÿª¬¨³³ §££¡ §£±Ÿ¦š £²›ž £²¨š¨Ÿ ´Ÿ£«¡ž ´²Ÿ´ ´š Ÿ¨¦¦ 
¦¡žŸ› ¥šš¦ž
¦²¬›¦š³"´Ÿ£«¡ž£¥²§žž¨¦›š£›²ž¨ 
¡£³¨ž¤¦¨£›²ž²›£¡Ÿ¢±£¦Ÿ´Ÿš§Ÿ£§Ÿ£ž²®«›³£²£›«ž¦ 
Ÿ£²¡šœž£¦ž ž ž žš³Ÿªž¦¬±Ÿ£›²›¨³¡Ÿ£¨§œ´® 
ž°Ÿ²šŸž§œš£²›±Ÿ¡°›§£°²Ÿ®§£¦ŸœžŸ£¡š³¥©¢±žž
¦ª¬¨ 
££«¡ž±Ÿª£´žŸ£¡š¨±£¦Ÿ¨³žªžª¬ŸŸ´ž¦ 
£ªŸšž
¦²¬›©°²´ž²®«ž¤Ÿ´¨§œ´®ž´š¡£›š²±ªž›ž 
ž¨ ±° ¡¨°ž >Ÿ£›š@ ´š ¦š³ >³²ž¨ž@ £›²Ÿ £²Ÿ¨ £ª±  £›š 
"´Ÿ£«¡› ž°² ž¨Ÿ 
´Ÿ£«¡ž £¥²
› š›«ž >©ŸŸ¥´ž @ ž°² 
Ÿ£ž£ §¦Ÿ¥ §££«¡ž³ ¼ ©ž ´Ÿ£«¡ž £¥² ±° ¡¨°ž Ÿžª¬£Ÿ 
§£² ž¦´Ÿ£¡š£ž´Ÿ£«¡ž›žš›ž²Ÿ´£®¦¬´¡šž¡®³¨¥ 
¬²ž ›°¨ ´š ²£¥ž¦ 
›Ÿ¢š¦
ž ´š ¦¦Ÿ¥ ¦Ÿ¥ž ´š ²£šž¦Ÿ ´Ÿ£¡ 
Ÿª±´¦£¥Ÿ³®ª› 

Ÿ¨Ÿ±¨¨ž
¦²¬›´š¯£®±ž¤Ÿ¨«ž²¡ž¨¬¨³ª³³Ÿ²³²ž¦Ÿ± 
±£¦Ÿ¨³¦³²¡¦©ª´«ž³²›¥¬Ÿž £¦Ÿš"©¢±ž³£¬²¨žšŸž£¨ 
©Ÿ°² £š› §¨Ÿ²´ž ž
¦²¬› Ÿ¨°¬ ´š ¦š³ "´¨±Ÿ¨ žª¨ ž š¦¦ 
²®«ž¨Ÿ¡²Ÿ¥¦¬›±´ª´¨šŸž³¥Ÿ²¡›¬Ÿ²³ž£žž£¦¬ž¢£¨ž¨ 
¬Ÿ±³ž£žŸ´š£²±›ŸŸ´¦Ÿž§Ÿ£¦žª´¨¥¦›£±Ÿ´Ÿš¯±ž³¡ž 
´š›ž¦§£°¨š¨žŸ¡£¦°žš¦§£¨Ÿ±ž´Ÿ²Ÿ›¬Ÿ¨´¬¦›££¡£ªš 
¦³²¡ž ©ŸŸ£¥¦ž Ÿ®¡žž¥£¦žž ¤¦ž¨›Ÿ¨°¬¦¦¨¦¨ž¦Ÿšœž 
²£¬°žŸ£¡š±£¦Ÿ¨³ 
­®¨±£¦Ÿ¨³›©£¡›ž³¥Ÿ£®¨žš£²±žž¢¦®ª"ž´šž žš 
£›Ÿ¦› ¬›± ¤² £Ÿ¦´ž ž  ²Ÿž¨ž žª³ž ¡Ÿ¦ £®› ²Ÿ ¡Ÿ ¤Ÿ¦ž 
ž´šž¨¤²¡›¯®±¨²²Ÿ«²›¥¬³£´›³¡²›¥§´£›¦ž«£ª¥ž 
±£¦Ÿ¨³©£›¨š¦¢Ÿ³®©£›¨š¦£ªšŸ´Ÿš¦š³"¡Ÿ¦›³®¡¨ 
Ÿ£²›´š¬¨³š¦³¢¬¨¥Ÿ¡Ÿ¦ž£®©£›¯²¨ª³Ÿ®£¡›¬Ÿ±³ž£ž 
ž«£ª"©£›¨š¦ž´šž¨£¦²®«¦ž°Ÿ²ž´š£¦Ÿšž
¦²¬›Ÿ£¡š¦³ 
Ÿ¦ ¨´š›Ÿ³ž
¦²¬› 
ž
¦²¬› žš Ÿ£¡š› ±£¦Ÿ¨³ ¬´®¦ ©£¡›ž «ª ¤²› ¢¬¨¥ 
¦Ÿ¨´š ¦³ ²Ÿ¬£³› ²®£« ž²Ÿ´ Ÿ¨¦´› Ÿª¦³ ¨¦¨ž ©š¥ ž´š 
¦š²³£›Ÿ¨³š²±ªŸŸ¦«¥³Ÿ¡¦³£ª³ž£°¡›¦¡³¡Ÿ£¨œ¡¦¬ 
ž ž§£œ¡žœ¡´š´Ÿ³šŸª³®¡¨£ªš³ž¬³¬›²²›¥
§£œ¡žœ¡ 

žšŸ² ž´š ž³±›› ¤¦ š°¨š žªž "ž£¬›ž Ÿ  žš š°Ÿ¨ š¦Ÿ 
žª³ž³š²§£œ¡žœ¡ž Ÿ¦«¥¢£ž£¦¬›Ÿ´¥³Ÿ ž´°›³¨ž´š 
´Ÿ£«¡¦ 
´š£²±¦ ›Ÿ³¦ ¦¥Ÿ£ šŸžŸ ž²´®ª ž£¬›ž³ ¡Ÿ¢› ž£ž ž
¦²¬› 
§£¥¦Ÿž ±² ±£¦Ÿ¨³ ¦³ Ÿ¡°¨ ¦¬ ž¦š³ž £ª¨£«³ ©£¡›ž  šŸ Ÿ²®« 
¡Ÿ£¨ŸžªŸ³¬›°›´°›³¨£´³®£¡©£›¨š¦£ªš¦›š§£± ¡´¨Ÿ 
ž¨¦ §£²Ÿ®£¥ž §Ÿ£Ÿ žª³ž³š² ´Ÿ¥Ÿ« ¡«® §£œ¡ž ²š³ Ÿ¨¥ 
œ¡¼¡Ÿ£¨£¥žœ¡žš¦ž "§£¨£ž¦¥Ÿ¨¥¦£œ²¬›°›Ÿ ž´°›³¨ž 
±£¦Ÿ¨³¦š³"§£œ¡ž 
²›¦Ÿª¦¡´ž²›¥§š"ž¨¬Ÿ£ž´š¦›šž›Ÿ¢ž¦š³´¨š›Ÿ  
´££«¡´Ÿ¬ŸŸ´ž¦›³ªŸ
©¬«££›²š®
ŸžŸ«š£›ªšŸ›Ÿ¦«¥¢£¦¬ 

! $ 

#

& 
Ÿ¨£¦³¤¥¦¡¥ž´š›Ÿš³¦§£¦Ÿ¥£Ÿª¡ªš´Ÿ£«¡¦žª³ž³š² 
£¥²›ž¥£¦ž›§Ÿ£§Ÿ£ž££¡›´š §³££¦¡£¦°ªŸŸª›¦¬®£´Ÿ£«¡ž 
´›žš›´Ÿ£¡¦Ÿ£›²ž´Ÿš²ŸžŸ§£££«¡ž§£œžª¨ž£®¦§££«¡ž 
ž
¦²¬› ²³£š §££¡¦ §££¡¦ ±Ÿ£› ´¡š ž¡®³¨¥ §£¬² 
£²ž´ œŸ¨žžŸ«ž¨
§££¡¦ 
´Ÿ®£¢ž¨¥Ÿ¬¬¨œŸ§£²›ž´š 
¦š¥£¨¤š¦¨Ÿ¦£®š¦Ÿ¬®¦ž¦Ÿ¥£´££«¡´Ÿ¬ŸŸ´ž³ž¨³¬Ÿ£ 
¢£§£œ¡žœ¡›´Ÿ¬ŸŸ´ž¦¬²›Ÿ¨§š£šŸ›¦Ÿ¬®¦¦Ÿ¥£š¦ 
­£«ŸžŸ¦«¥ 
ž¨¦ ±£¦Ÿ¨³ ž³±ž £´ª›ž š¦ Ÿ¬³ ²› ³£ ¦›š 
¦¥ Ÿ¨¥ ¦£œ² ¬›°› žª³ž ¡Ÿ¦› ž¬£®Ÿ¨ §£œ¡ž œ¡ ¦³ ´°›³¨ž 
š£¨¡ž›Ÿ¢©Ÿ²¥£ ¤¦³£ž ´š´²¥ ³›Ÿ¢Ÿž"§£¨£ž²š³ 
§œš£ž´Ÿ£«¡žŸª¦ž±£ª¬¨³¡Ÿ£¨ž¡¥¦­«Ÿª›ž
¦²¬›Ÿ¦ 
§°¬›£ž¨£¥ž›Ÿ²±žž¦Ÿšœ›ž¦œ´´³¡£³¨¦³Ÿ´²Ÿ´¨ž¨£¬¢ 
ž ž §¦Ÿ¬¦ ¬£œ£ šŸž¤Ÿ²›³Ÿ±ž 
ž²£ ²›¬¨
Ÿ¨¥ "ž¦Ÿšœž 
³£œ²ª §Ÿš´®  šŸ ž¢¨¦ ©š¥ Ÿ¦³ ž²£ž ´Ÿ£ž¦ ¤Ÿ®ž£³ £¨³œž 
±¦¡ ³¨¨ š¦š šŸž¤Ÿ²›³Ÿ±ž¨ §£²®ª š¦ Ÿª¡ªš ¤£š Ÿª¦Ÿ¥ 
Ÿª¨¨ 
žš²ªŸ¡¦³£Ÿ´³²®¦³
´Ÿ¥¦¨²›
ž´š¡´®ªš›Ÿ£³¥¬ 
¤Ÿ²¬¦ š£ž ž¡£³ž §Ÿ£«› ¡£³¨ž ¤¦¨ £›²ž ¦³ žš²Ÿžž³ 
´£›› ©š¥ ¤¦³ ²¡› §œ ©¥ §Ÿ±¨ ¦¥› Ÿ¦«¥ ¢£ ´Ÿ£Ÿ¬ŸŸ´ž 
¦¥ ž¦Ÿšœ›³ §£³£œ¨ Ÿª¡ªš ¤¥ £¥ "¤¥¦ ž›£«ž £ž¨ ±£¦Ÿ¨³ 
±¦¡ šŸž £¥ £²±£¬ £¥žŸ ›Ÿ³¡ £¥ž ´Ÿ£ž¦ ¤Ÿ®ž£ §Ÿ±¨ ¦¥Ÿ ²› 
š£žŸ¦«¥¢£¦³´°›³¨ž©¥¦£¦Ÿš ššŸž¤Ÿ²›³Ÿ±ž¨³¨¨ 
Ÿª¦²®«¨ž ž§£œ¡žœ¡£¥§£¨£ž²š³´Ÿ°›³¨¦³¬›°žŸ´Ÿš› 
Ÿ£ž£§¦Ÿ¥§£¨£ž¦¥£¨Ÿ­¥£´³²¨Ÿ¦¥œ¡§Ÿ£¦¥´Ÿ£ž¦¤¦Ÿž³ 
´Ÿ±Ÿ¦š£Ÿ¦£œ¦³§Ÿ£ 
ž¦ž°› £²¥ž³ž
¦²¬›¦³²›«žž¨›ž¦´ž¤¥¦¥±£¦Ÿ¨³ 
ŸšŸŸ§££®¥š¡Ÿ¨Ÿ›³££´¨ž®°£²ž¦¬¦¡ ³©¢±žž
¦ª¬¨³¥ 
²ž¨¤¥¦¥´Ÿ²±¦¤¦Ÿž¦¥žŸ¬œ²¦¥›´Ÿ¦œ´ž¦¤¦Ÿž£›²ž£²ž 
Ÿ£ª®´š¦›±¦¤£²°³Ÿ¨¥§£ª¥Ÿ¨´Ÿ£ž¦§£›££¡Ÿª¡ªš 

$ 

$%&*  

´¨š› ž°² ±£¦Ÿ¨³ "´¡š ž¡®³¨¥ ´Ÿ£ž¦ žªŸŸ¥ž ž¨ 
š£ž ´¨šž³ Ÿª´Ÿš ´¨¦¨ ´Ÿ£«¡ž ²£›«ž ž
¦²¬›Ÿ ©£›ž¦ 
§£šŸ²Ÿª¡ªšŸ¦³´Ÿš£°¨ž´š³Ÿª¦²¥Ÿ¨ž£¨³œž§¦Ÿ¬ž¦¥³ 
±£«®´§šŸ´£±Ÿ¦š´Ÿ£¡Ÿ²Ÿš¬œ²¦¥›ž£¡¨ž ¦¥´š§£³£œ²¨Ÿ 
ž£ž³ Ÿ¨¥ ´Ÿ£ž¦ ²Ÿ ¡£ ¦¥ž §¦Ÿ¬ž ´š §££±¦ ´£±Ÿ¦šž ´Ÿ£¡ž 
§£¢¦Ÿ±ž ´š§£ª£›¨³¥§¦Ÿ¬ž£žš¦§¬®­šŸ¦£š¥ž¦£¡´› 
š¦Ÿ šŸž¤Ÿ²›³Ÿ±ž §°¬› ž  ¦¥ž ´Ÿ±Ÿ¦š ž  ¦¥ž³ §Ÿš´® 
¦¥ £¥ Ÿª¦ ¬£²®ž¦ ž«ª¨³ ¬²ž ²°£ž¨ ³œ²´ž¦Ÿ ¦¬®´ž¦ ¤£²° 
›£³±ªš¦Ÿ©Ÿ£«£ª›Ÿ¨¬ª³£¥±²š£ž¦¦¥›§££±šŸž³ž²¢¨ž 
Ÿ¦ 
´Ÿ£ª¡Ÿ²žŸ´Ÿ±Ÿ¦šžŸ ´£´£¨šž´Ÿš£°¨ž³§£ª£›¨³£²¡š 
ž¨ š£ž £Ÿž£ ¦¥ ¤Ÿ´›³ ´£±Ÿ¦šž ž¨³ªž³ ¢Ÿ¦±¦ §£¦£¡´¨ 
¦¥³ ©ŸŸ£¥¨Ÿ ž£¦¬ ²£´«¨ ±² Ÿ¦³ £¨³œž ­ŸœžŸ ´¨š› šŸž³ 
¤Ÿ²›³Ÿ±ž¨±¦¡³¨¨§¦Ÿ¥Ÿ§Ÿ±¨Ÿ´Ÿš¨Ÿ¬£œž£²ž´Ÿ¨³ªž 
¦¥§°¬›Ÿ§££«¡ž¦¥ š´¡šž¡®³¨Ÿª¦Ÿ¥³š°Ÿ£Ÿ¨°¬›šŸž 
¤¥¦¥±£¦Ÿ¨³›ž¦´ž­£¥ž £š³¨¨§£¡š§ž§£Ÿž£ž 
ž¦Ÿœž¡®³¨¦¬£´¨¦¡£¨´§£¡šž›²ž 
Ÿª¨°¬› ´Ÿ¦œ¦ ²³®š ž  ¦¥ ´š ²£›«ž¦ ­£«Ÿž ž
¦²¬› 
Ÿª¨¦³ §Ÿ£§Ÿ£ž› §œ´®ž Ÿ¨¥ £›²ž ¦³ ž²Ÿ´ž Ÿ¨£¦ ££¦¬ 
Ÿ´£š´Ÿ²³±´žž££¦¬Ÿ¦³´Ÿš²Ÿžž§Ÿ£±´Ÿ¬°¨š›§œŸŸ£³¥¬ 
²Ÿš´š²Ÿž¦³Ÿª£›²ž³¨šŸž³£›²žŸª›ž¦œ¨Ÿ¦š§£¬°¨š› 
¦°š´š ´Ÿ¦œ¦¡¥ž´šŸª¦©´ŸªŸŸª¥Ÿ´›£Ÿ›¡³£±Ÿ¦šžž¨³ªž 
Ÿª´Ÿš§£››Ÿ«ž§£²¥¨žŸ§£²›¡ž 
 š ±£¦Ÿ¨³ ¦ž° £´ª›ž žš 
šŸž³ Ÿ¦«¥ ¢£›

' 

¯­¤§È ¿  ³½¤ ¶¤ »œ ½  ¶£ ¸Ç¡ 
¶·£¬¢§È °£§ 
¾¥´¬È¯  Ç¼´§ À œÇà °œ§ Á£ ´§ °¤¬§È£³¥´¯

§£‹ªÓž´Ó²‡´Ó¥‡Ü£‹ÜŽ²ž£Œ²‡›‹Þ 
¡´Ž ç žŽ š£Ù‹ ܇ ´¨
 Ó잎 §Ž¬êŽ ܎ ²Ž°Ž ¬ £Þ‡‹ ª¬¨ 
¦› š‰ ž¥å ´Óى¬¦Ž ž®£ šÏžáØÓ¦£
 Ó¦£ï‹ ²‡ ¨Ž š£‹
 ªš‰ 
ž¨
 ²¨Óš
Œ å‡ à玬ž ­Ó« ¦Ž¬ £¦‹ Ž¬£Ü‹ °‡ ž‹ šàž 
šÏ ­ŽÞ܎ §Ó±ç žŽ ²¨Ž œ‡ ª‹ £‹èç ¨‹ ž° Ó² ï‡ šŽ 
¦Ø ²àêé‹ žŽ ´š §¥¦ ͣ؋ ¨‡ šŽ £‹ªš‰ š²Óª 
²Ž°¬ šàžØž
 ®£šŒ ¨š
Œ ܏ šŽ 
ͣ؋ ¨‡ ž‹ ž¨ ¡ ¦‡ ç‹ žŽ ¦Ø ²àêé‹ žŽ 
²Ó šŒ ܇ ´Ó¦à›Ý‡ žŽ ¼ ¦ŒÝ¦Ž
‡ Ý´‡ ž‹ ¦‡ 
´£à¬
‹ é žŽ 
›²¬‰ ´£ŸŒŸå±šŽ
‡ ²£¬‹ 
©Ó¡â ܋ žŽ ´°¬ Ó¨ §çŒ ¡Ž ´‡ ž‹ ¦‡ ண«Óž
‹ 
ਲ
‡  §£¦Ó
‹ ݇ š› ° ´Ó¡¥Ÿ‡ ©£ª‡ ¬‹ ܏ ´ÓªÓØ´Ó¢¦¡‡ žŽ ž¨ «‡ ²‡ ê§àš
‹
ž¦
 ؍ 

£«‹ ²Ž
‡ ꞎ ¯²®‡ ç‹ žŽ 
žè¥‘ ç‡ žŽ ²Ó šŒ ¦ 

«Œ¬Óåž܏ ì žŽ Ø´Óš

²‡ ¦²
‹ ؏ ®‡ š ´Œ¬¥ Ÿ‡ ´Ó²Œ›¬‰ §£ÙÓ¬§£
‹
àž‡
‹ 㞎 ئŽ
 ¦œ‡ ܋ 
¦šŒ ² ً
‡ ££ŒªÜ´
‡ š Ø£‹ª¬‰ žŽ ¦ž
‡ °Ó²‡Ÿ 
žŒÜ²‡ žŽ ࣞ´Ó›àœ


‡ ܲ‡ žŽ Ÿ£´Ó›
 ì‡ ¬‹ Üàš
‡ ܏ §Œ«²Ž
‡ 괇 ž²
‹ › ޏ žŽ Ø£Œ
 ²¡‰ šŽ 
ž܏ ì žŽ ؝Ž
 ¬Ž¬à²Ý͏妏姣œ‹ ž‰ ªŽ´‡ ¨àª
‹ ¡Ž
‡ ªš‰ ž¨¼à¦

܇ ¦Ž
‡ Ü´‡ ž‹ ا£
 ؏
‹ ªš‰
‹ ž ¦ §Ž²Ýž "ŸØ ¥Ž
‡ ¬઴ӚØ£‹

ª¬‰ žŽ ¦͌
‡ ¦Óž 
§£Œ
‹ ›å´ÓØ
‡
؉
 ¡ŸŽž¥à›¨‡ ¦§ 
žæšŒ å §£¨
‹ £ "ž¥å ²ŒÜŽ ¨‡ šàž Í£šŒ ¼ ૉ¬å Øç ¨Ž §£²‹ ¡‰
Œ š §£Ø
‹ ªš‰ 
šÏ‡Ÿ ¦šŒ ² ً
‡ £ §Ž¬ ¦Ø ©Ó¡â ܋ žŽ Ÿ‡ žªà¨ˆšž ´š ±Œá¡Ž ¦‡ ©¨‡
Ž   §žŒ §£Ø‹ ± 
ӴӚ£¡‹ ®‡ žŽ ¦‡ 
§à㋚ž§Žã‘±‡£ šŽ¬žØ£‹²‡ÞŽžšæ‘¨‡ïšÏ§‹š‡›’ ³—´¨ã‘«¨‡ žØ£‹²‡Þ£à拨‡¦©Ž¨‡ ´Ž›°‡±Žž §à¢¨£‹¢‡¦àš 

›š §¡Ž
Œ ª¨‡ š£Ü‡ žØ£
 ¦‹ ê‡ žŽ £Œ²¡‰ šŽ §£Ø
‹ ¡Š ž¬ ܏ ²‡ šŽ å
‡ ŸŒ¦«‡ å‹ ›£Ü‡ 
š› ë žŽ ¦Ž¬ §à¢¨£
 ¢‹ ¦àš
‡ ¦Ž¬  Ž²¥‘
‡ ž §àšÜ 
©£ë‹ ì‹ žŽ ¦å এå
²› å‡ 
¢Ž¦¡‘
‡ žž §¬
‹ ¡Ž
Ž £Ÿ‡ ´Œ›¢¢¥Ž
Œ
¬´£ŸŒŸå¦
‡ Ø¡
 ¢Ž ڍ žŽ ¨´šŒ
Œ °¦ £±š
‹ ²£¬‹ ž 
š› °´
‡ š š£°Óž
‹ ¦£Œ
‡ å
‡ ¡Ž ¥ÜØ
‡ çŒ ïŽ Ø‡ ž‹ ¦²
‡ ؏ ®‡ š Ø£
 š‹ ± £²‹ ¨ š ž«
 ²Ý‡ ª‡ ÓìŽÜ 
¢²®‡ ›à
‹ §¦Ó¬Ü ž¦ž
 ܞŽ ž²ÜŽ
‡ Ý´‡ ž‹ ›ë çŽ žŽ ´Ó›ì‡ ¬‹ ܇ ´£ŸŒŸå‡ ¨‹ ±šŽ²£¬‹ 
§£Ø
‹ ªš‰ ŸŽ²ãïŽ ­šŽ š°¨‡ ¦²
‹ ؏ ®‡ š ž£žšÏ²

› å´Ó›Ó¡
‡
²‡ ܏ ¦šŒ ² ً
‡ £¯²š ܇ 
§£²
‹ ¡‰ §à⚋ ›à´Ó¥Œ
‡
騎 Ü´à‡
‡
㢎 °‡ ž‹ ܲ
‡ ì ¬‹ ܧ£
‡ ±à«‰
‹ ¬ࣞ 
§‹£´Ž ª‡ £ŒÜà²ì ا£
 ²‹ › Þž
‡ çŽ
 妎¬ž Ž¬à›Ú žŽ §¥¦ ²Œê«Ž š‰ Úž
 ¨¦
Ž › š‰ 
¦Ø Í£²‰
‹ šïŽ žŽ £Œª®‡ ¦‹ ؍¡¨Œ ´Ó¡ê ´Œ›¢Œ ؍¡ ´Žæ¡‹ ´‡ ܋ ž£ž ž  
«àèå‹ ͎¦ž‰ ¨Ž ܇ ؍ §£‹ªÓ﬋ ܏ §Œ«²Ž
‡ 괇 ž‹ ¡ š §Ó£ §à¢¨£
 ¢‹ ¦àš
‡ ž ´Ž¬£±‹ ê‡ 
ž  ŸØ ¥Ž
‡ ¬ ž²ÓìÚž
 ¨¦
Ž åز
 ¨Ž š‡
 Ÿ ž¨ ¡ ¦‡ ç‹ žŽ ¦Ž¬ ¡ š ›Ž² ²ŒÜÞ§
‹ 㫑 ¨‡ 
! $ 

%

(
 ¡‰ žŽ ´ªå´‡ çŽ žŽ 
´²› Ó¡ ²Óš¦ žš °
‡ £ Ž¬à›Ø £ŒÞ¨à
‹ ž¥£Ø‹ ¨‡ ž‹ žØ 
à«£ê‹ ‡ ž©
‹ ¨‡
Ž ណ Í؍ ¨ ܲ
‡ ؉
 šåŽ £ÜŽ
‹ ²ž¦
 Øž
 ؏
 ¡‰ žŽ ž¡£
 ۋ žŽ §¬´
‹ ®« Óª 
¢±
‡ £Ó²êŽ
‡ ¦ £ÜŽ
‹ ²ž ¨Œ §£›‹ ï ¥‡ ¨‹ ©Œ¥Ÿ‡ §£²‹ ¨‰
 š¨à
Ž ´Ó¡£Ù‹ §ŽÝ ´Ó²› Ó¡ŽÜ 
´š ¦ŒÜ±Ž ¦ž
‡ ¥  ؍ìžŽ ¯²š ܲàÜ
‡
ë‹ žŽ Ÿ‡ §£‹ªà‘œ¨ž
‡ ° ® ž‰ £Œ¬°‡ ¨‡ š ેã‘Ý 
Ó¬‡ŸÓ¬‡Ÿ²šŽ ÞžŽ ´Ó›´Œ Ü´
‡ «ªå‡ žŽ £ïŒ › Ü£
‡ ܎
‹ ²ž¦
 ا£
 ±‡‹ ᡎ ç‡ žŽ Ÿ£²› އ 
ŒÓ¬£ÜŽ
‹ ²ž"ž
   ¦Ž¬ ²¨Ž ššàžž

¨Ó¨
Ž °Ž
‡ ¬ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž‡
Ÿ 
šàžØ å´à‰
‡
¬ŸŽ´‡ žŽ
‹ ¦ «Žª¥‹‡ ª à殉
‹ š §£¨‹ ¬ êž
‡ çŽ
 ¥Ÿ‡ žØ
 ¡‰ žŽ ž¨‡
  ãžŽ ´š 
´¨
 Ó잎 ´Ü ڎ žŽ ¦Øž
 ¡£
 ۋ žŽ §¬ž
‹ ؏
 ¡‰ žŽ ´²› Ó¡žŽ ´š ӝ£Ü 
‡ ¡Óš
Π
´Ž¬£±‹ ê§Ó£§‹
‡
£´Ž ª‡ £ŒÜا
 ¥¦ ²£å‡‹  ªŽ š¬Ž
 œ² ¦‡ ¡Ž å؇ ¦§
‹ ï ±Ž
‡ ꫇ ž§
‹ š‹ 
͌¦Óž§¦Ó¬› ்²š ܏ ¯¡Ž
Ž 枎 Ó
‹ ¡Ž
Ž £Ÿ‡ ›Œ²± Ÿ‡ ͌¦Óž§à¢¨£
 ¢‹ ¦àš
‡ ž 
§£š‹ ± £²‹ ¨ š ¢Ó㲋 ¢Ž
‡ ê £Œ¦£¢‹ ¦Ø ´Ó¦¦Ó«
‡ à›£ë‹ ž‹ ²› å‡ ¯²š ܏ ²Œ›Óœ‡Ÿ 
¦› š‰ ¦šŒ ² ً
‡ £ ²›¬Œ ¦à²
‡ ݇ ؇
‘ ã؝šŽ
 ±«£Œ
‡ ¦£¢¯Œ
‹ °Ó®¦à¢Œ
‡ ²£¦§£
‡ ²à¨‰
‹ šØ 
žŸ¦‡ ؇
Ž Ÿ©Ó¡â ›‹ ¦§£‹
‡ ª£¨‰
‹ š²´Œ Ó£´Ó²Ó±¨§£
‡ ً ê‡ ¡Ž 秣
‡ ؏
‹ ªš‰ ž 
²šŒ ڏ ž‹ ¦‡ §£Ø
‹ ªš‰ ŒÓ¬æ‡ ¨‹ ±Œ«Óê šÏ £ÜŽ
‹ ²ž Óណ ž® à±ï‡ žŽ ¦¥Ü‡ 
š£ž¦
‹ šŒ ² ً
‡ £ ¯²š £å­
‹ ²ž šÏ¦²
‡ ¨Óš‡
Œ Ÿ ²Œ Ó¡‡Ÿ ž£
 ¦šŒ Ž¬«ª‡ ¦‡‹ Ÿ ¯²š ܏ 
š£ž‹ ؍ ž¬ £Óž
‹ ؍ ¯²š ž ¨Œ ´¡Ž šŽ žÚ š‹ ¦‡ ²´Œ ӣ܇ ¡à¢
Ž ܏ žŽ §Ó±ç žŽ 
´Óš¦®‹‡ 螎 ´š £«‹ ®‡ ïŽ š£ž‹ Ø£
 ܎
‹ ²žž
 ª¬ ©Ó‡ªÓ¦¦´Ž
‡ ¬«Ž Óª 

ž²Ù‰
 ¬ÜŽ ©› àçŽå ¨ž
‹ ¬ £Ý‹ ž²
‹ ´Œ ӣܞ
‡ ±  ¡‰ žŽ ž› àœï‡ žŽ ¦› š‰ 
§ŽœŸ‡ ´àØ݇ ²Ž ´‡ ž‹ ܇ ͏å ¦Ž¬ ²ŒÜ‡‹ Ÿ ž¡£
 ً ²¨Ž š š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²ž ´Œ›¢Œ ܇ 
´à¥£²‰
‹ šÜŽ ²£Ü‹ «‡ ž£
‹ ܎
‹ ²žš
 ²šŒ Ÿ ´Ó¨Ø£
‡ ¡‡
‹ £ŸŽ ¼´Ó›Ó²ì‡ žŽ ´Ó´Ü ڎ
ŽÜ 
©Ó؏¦ ²ŒÜŽ ¦ž
‡ ¦£¦‹ ¡‡
 Ÿ «¡‡
Ž Ÿ ¦šŒ ² ً
‡ £ £Œª›‡ ¦،
‹ £ ´Ó¡‘
 £¨´Ó¦‰
‡
¬¨ž
Ž  £šŒ 
§ŽÝ £ÜŽ
‹ ²ž §£›Ó¢
‹ šÏ §£²‹ › އ §ž £Œ¦¬‰ £Ý‹ žŽ ¦à
‡ ¦šŒ ² ً
‡ £ §Ž¬ ¦Ž¬ ¬Ž²ž 
£ŒªÜ‡ ¦Ø Ó›åžŽ ͍®ž §ŽœŸ‡ ´¨ˆ
 šž ͍®ž §žŒ žæšŒ å §£²àÜ
‹ ދ ؍ ²¨Ž š 
§àØ ž£ž‡ ´‹ šÐ؍ ²¨Ž š £ÜŽ
‹ ²ž ¼ ›àØ¡ £¥‰
‹ žŸŽ ž܏ ì žŽ ¦Ø‡
 Ÿ ¦šŒ ² ً
࣠
žæš‘ ݇ ¦Ž ²› 姣‹
‡ ª¥ ਦšŒ ² ً
‡ ££ŒªÜ‡ ؇
 Ÿ§Ó¦Ø‡
 Ÿ«¡ž
Ž ²° 
͏å ¦å ž  ¦Ž¬ ²ŒÜŽ ¨‡ §´ «‡ šÏ £ÜŽ
‹ ²ž ؍ ણ›‹ žŒ §££
‹ «‰
‹ ¡žŽ 
£ÜŽ
‹ ²ž‡
 Ÿž¦¬‡ ¨Ž ¦²Œ
‡ ²Ó¬´‡ ž‹ Øœà²
 ¢‡ ±‹ Üž
‡ ê²Ü ‘ ¨ž
‡ š ²‹‡ èåŽ ´àØ݇ ²Ž ´‡ ž‹ ܇ 
¦šŒ ² ً
‡ £ §Ž¬ ¦Ž¬ ´à¥‡  ¦¬®‡ ¦‡‹ Ÿ ӴӚ ²£«‹ ž ¦‡ ͏å £Œå‡ Ž¬ ¯çŒ šŽ ´‡ ¨‹ 
£‹ªÚŽ
Œ ¦¡ š ನ‡ š 
£Œ²›‡ ދ à暇
‹ Ÿ ܋ ²¨Óš
Œ š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²ž ´Ó¡£Û‹ žŽ ´š ¦› š‰ 
žã›Ó¢
²§
‹
± §£¨
‹ £§´Óš
 Ü©Œ
‡ ¥¦ £àž‡
‹ £¦¥¦Ž
‡ ¬£Ý‹ žŽ ¦§£
‡ ¥£
‹ ²‹ °à£
‡
¬‹ ž 
´Ü ڎ žŽ ¦Ø ž¡£
 ۋ žŽ ´š «£ê‹ ‡ ž‹ ´Ó¨Ø‡ ´Ø
Ž ²ê ´Ü ؎ ´šŽ²±‡ ¦‡‹ Ÿ «¦ê 
¦Ø§£
 ܎
‹ ²§£®
‹ ¦š‰ ܎ ž¨ «‡ ²‘
‡ êØ´
 ¡‘
 £¨´
‡ ²› Ó¡Ü £
‡ ¡‡
‹ £ŸŽ´Ø
Ž ²ê ž²›‡ ¬ ؍ 
´Ó¦ÓÝ‡ ´Óã´Óš
‹ ÜŽ
‡ ¬£®Óž
‹ Ø´
 ²› Ó¡žŽ §Øž
Œ £žß
 ܏ ؝
 ¡‘
 £ç‡ žŽ §£±‹ ´Š
¬ 
žªÓؚ²‹ ž §Ž¬êŽ žŽ Ó  ž´‡
 £ž ͏å Øç ¨Ž ©Œå ´à¥¦‡ ¨Ž ²Ž›Þ‡ ¼ ²Ž¬ÚŽ
ŽÜ 
ž å §Ø´š
Œ ÙÓè
Œ Ø´
 ²› Ó¡Ü£
‡ ܎
‹ ²ž¦
 Ø´Ó¡£

Ùà«
‹ ê‡ ‘
‡ žß܏ ؍ 

©ŸØ‡ ¡²
 ¨؍
Ž ¡¦ØÓ¨àã

«‹ Üž
‡ ® à±ïß
‡ ´Óš
 Ü͍
‡ ²¬Œ Üž
‡ ²ì ؝
 ¡à£
 çàž
‡ ڍ ¨£
Ž ¦²£
‹ 凋  ¨ž
Ž ណ ²àêé‹ žŽ 
´£ŒÜ œŽÝ ¦Ž¬ ²› å
‡ ¨Ó¬
Œ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦ç Øš
 ¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ܎
‹ ²ž²
 ¨Ž šž
 ²Ù£Œ
 ã¡´
Ž ؏
Ž ²ê ´Ü ئ
Ž Ø´à‰

¬ŸŽ´‡ žŽ
‹Ü 
š£žž
‹ ªàåŽ žŽ Ø´Ó²

° ±§£
‡ æ‹ ¨‹ ܲ£
‡ ܋ «‡ ž£
‹ ܎
‹ ²ž§
 ¥´Ž
‡ 暑 ݇ ©¨‡
Ž   Ž¬£Ý‹ ž§£‹
‹ Ÿª¬‰ ¦šŒ ² ً
‡ £¦²
‡ ¨Óš‡
Œ Ÿ ؏ޱ‡ ç‹ žŽ 
ਣž‹ ‡ ž‹ ا£
 æ‹ ¨ž
‹ çŽ
 å ­£«Óž£
‹ ܎
‹ ²ž 
 š‡
 Ÿ ¯²š
 ¦ ¯à¡¨ž
‹ ¬ £Ý‹ ¨
Ž ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨¦
 Ø´š
 ណ ž ² ¥‡ žŽ žŽ ؍ 
§¥´Ž
‡ 暑 ݇ ©¨‡
Ž  Ž¬£Ý‹ ž¼ ž
‹
 £Œª®‡ æ‹ Ø´Óã‘
 ¬‰ ŸŽ´‡ žŽ
‹ ܧŽÝà £²‹ ¥‡ ž‹ Ø£
 ®‹ å ž
‡  ² ¥‡ žŽ žŽ žš ܏ ž ¦ Ÿ‡ §æå‘ ´š 
§Ž¬¦
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨¦
 Ø´£
 ¨‹ ؇ ²ž
‹  ² ¥‡ žŽ Óáا£‹
 ª£›‹ ¨§
‡ æå‘ Øç ¨Ø
Ž ç ¨Ø
Ž ç ¨Ø
Ž ç ¨
Ž ã¨à­
‹ ¥ïŒ 
¦šŒ ² ً
࣠
£‹ªÓ²¨‹
‡   ›Ž²ž´
 š §£ ´ŽÜ¨±£
‹ °£‹
‹ ªÓ²¨‹
‡   ›Ž²žšàž

¡‘
 £¨©
‡ ®šÜž
‡  ¦›Œ
‡ ¦ à¨Û ا£
 ؏
‹ ªš‰ ž
 ¡Ž šŽ 
©Óؚ²‹ žž
 £žšàž͏

¥Ÿ‡ £ÜŽ
‹ ²ž¦
 Ø©Ó°
 ²ž´
 š Ž¬ëŒ ›Ž ¦à¢Ï
‡ ±‡ ¦¦Œ
‹ ÞïŽ Ø‡ žšàž£
‹
¨‹ ï´Óå‘

²š‰ §£‹ªØàª
 ²Ž
‡ 型 
Ó¬‡Ÿ ž› àØ´‡ ܧ£
‹ ²‡‹  Ó¡¦ž
‡ › £Ø‡
‹ £ §£¬‹ ° ›‡ ¨±‡
‹ ª¢§£
Ž 
‹ ¦£¦´Óë
‹
¨´Ž
Ž 㮉
‹ š¨Ž
Ž Ü¡´£Œ
Ž Ü ¡´Ž ê Ø¯
 ²š ܏ 
©ŒÝ²‡ šŽ ¨šàž
‡
ا£
 «àè
‹ åŽ
‹ ¦§£¥‹ ¦Óžàª
‡
¡Ž
‡ ªš‰ §Ó㞎 Ž¬ž£à¢‡ªãžŽ 
،웎 ¨šàžž
‡
暌 ž§£
 ²‹ › އ žŽ ²Óšæ‡ Ø£
 ܎
‹ ²¦ ›´Ž å šàžÓណ ž¡£
 ۋ žŽ ´š ¬¨Ž Ø£‹
 ªÓ²¨‹
‡  ›Ž²ž ز
 ¡Ž šŽ ¦‡ 
ž   š Ø©£
 ›‹ ž ¦§£
‡ ¥£
‹ ²‹ °§
‡ ï šŽ Ÿ‡ žªØ£Œ

ª®‡ ¦ž
‹ £žž
   ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨šàž£

܎
‹ ²ž اŒ
 «²Ž
‡ ®¦´àØ
‡
²‡ 
¡£
Ž ؋ ç žŽ šàž£ÜŽ
‹ ²ž ا£
 ¨‹ «‡ ²Ž
‡ ®¨§
‡ æå‘ Ø§Óã
 žŽ Ө垏
‡ £žšÏž

 ͏妏å¯Ó®ª²› ޏ ž£žšÏ
 
Ó¦›´Ž å £ÜŽ
‹ ²ž¼žŒ

èž 
‹ š"Ó¦ž

ª¬ £ÜŽ
‹ ²žž
 ¨²
 › åડ
‡
´Ž ¨ ܧ£
‡ ±‰
‹ ¬Ó°§¥´‡ š Ž¬¨ÓØ£‹
Œ ªš‰ 
¡£
Ž ¦‹ ؏ žÙ‰
 ¬ªŽ ¡ š ¦å؍ ²¨Ž š £ÜŽ
‹ ²ž ¼ ´Ü ؎ ›à
‡ ´Ü ؎ ܇ ´à‰¬ŸŽ´‡ žŽ
‹ Ü ²ŽÜޑ ؍ Ó¨å‡ š£ž‹ ž› àØï‡ žŽ ؍ 
ž ²¨Óš‡
Œ ŸӬ܏ °‡ š Üž
‡ š ²‡ ¨Ž
Ž ¬£Ý‹ ž²
‹ › å‡ ¡£
Ž ؋ ç ØÓ´
 › £›‹ «¦
‡ ¥¦àÓï
‡ ¡Ž
‡ ê؇ ¨‹ ¦àÓ¨
‡ °Ž
‡ ¬¦§Œ
‡ «²Ž
‡ ®¦‡ 
šàžØ§
 ¦Ó¬Ü §Œ«²Ž
‡ ®¦£
‡ ¨‹ ؇ ²©
‹ ®šÜ§£
‡ å‹ «‡ ž£
‹ ܎
‹ ²ž Øž
 ªÓؚ²‹ ž§Ž
 ¬êŽ žŽ Óáا£
 ²‹ ¨Óš²
‡
› ޏ £Œ¬Ó£
‡ 
¡£
Ž ؋ ç žŽ 

& 

$%&* 

) 
š³¨›±Ÿ«¬£ªš³´¬›£ªš§œŸ³š²›ž¨¦³©žªž±Ÿ°ž´š 
£ªšŸž³¦¥¢£³¥´¦³Ÿ²£¡¨¦¬¡±¨´¨ž£²¥ª¡Ÿ±¦¦Ÿ¨¬œ££¨©´¨Ÿ 
ž²Ÿ´›´Ÿœž¦Ÿ´›³¦¦¥ŸšŸ›²¬ž¬£œ£Ÿ›¬œ²¦¦¡££¨£¨°¬´šš°Ÿ¨ 
§Ÿ£›ž°Ÿ¡ž´š°¦©¥Ÿ¨£´££ž£¥¡Ÿ¢›£ªª£š©¥£®¦¬­š¤šž³Ÿ±ž 
ž ¥³§Ÿ³œŸ²± 
³±£› ž›Ÿ¡ ­¥¦ ¤¨°¬ ´š ©Ÿ´ šª ¦š žŸŸª¬› ¤££¡ Ÿ 
Ÿ¨¦¦¦£¡´ªž›ž´¬¥ŸŸ£¡š¨ 
ž¬³ž´Ÿš›§£¡¥Ÿ³­´Ÿ³¨Ÿ¨£¦›Ÿ¬±³Ÿ§£²®«ž´šŸ¡´®§ž 
§ž£ª š¦Ÿ²¡š¦§£¨¬²ž´Ÿ¦Ÿ±Ÿ¡Ÿ²ž´¦¦£Ÿ¦£®š§´Ÿš››Ÿ«ž¦¥¨ 
¡¡Ÿ³¦ £´£°² Ÿ£¡š¦ Ÿ žª® Ÿ¨£¦ž ´¬³ ´š Ÿ¨££«³ ²¡š¦ 
›Ÿ³¡š³Ÿª›¤´£š 
ž¨¦³©²±´«ž"©£ª¬žž¨› 
´Ÿ²£ž¨›¢¦® šŸ§£²›ž´šœ£°ž¦¤£š¢›¦´¨¥¬œ²¦««£žŸ 
¦š²³£¯²š¦´Ÿ¦¬¦¦±Ÿ³£ªš 
ž¨ž´›Ÿ£®´šž¨¦³²¬®"ž¨ 
§¬´¨šž´š§£¬Ÿ£Ÿª£ª³Ÿ¨°¬´šŸ²£›«žž¨¦³žš² 
´£¦¥¦¥ž ž¡ŸŸ²ž ¦¥ §¬ §£Ÿž£¦ ž£ª® ž²£›«¨ §Ÿ£ž ©š²£š³ ž  ¦¥ 
§Ÿ±¨ž§£Ÿž£žŸª¦³£´£¨šž§Ÿ±¨žŸª£šŸž §££¡ŸªšŸ›²³Ÿ¬žŸ 
¦š²³£¯²š›±²Ÿ¤ššŸžŸª¦³£´£¨šž 
Ÿªš´¨šž´š§£¬Ÿ££ªš§œŸž´š§œ¦›šž¨¦³§£¥«ž©Ÿ¥ª 
š¦Ÿž¦Ÿšœžž¬£œžš¦Ÿ¬¦¥´Ÿ¦œ›´š°¨ª¦š²³£¯²š§œ´Ÿ¦œ› 
§£›²¬ž ´Ÿ®£²¨ ¦š²³£ ¯²š› §£Ÿž£ž §£¦›Ÿ« ³±¨ž ´£› žª›ª 
Ÿª£š£´¬¨³³£®¥§³£¦¥¦¥ž›°¨ž§œ¦š²³£´šª³¨Ÿ§££¨Ÿ±¨ž 
©š¥¦¥ž¤«›"§£Ÿªž¦±¨´š´¡±¦Ÿª£¦¬ž¨§³¦©š¥Ÿ¨¥²£®³ 
£«¡£¢±³›§££¡Ÿªš§£Ÿž£ž££ žš³ž¦³Ÿ´Ÿ¥¦¨´¡´©š²£š› 
©š²£š£¥¦¨¦£Ÿª£¥ žš³

ƒ–ƒ~‡Ž—Š‡ 

‚…‡—
‚ƒ—…

~•–’

 ¦³´
ž ©š²£š´²£› ©²ž¢ 
¦¬  Ÿ¬› Ÿ®¦° §³œž ´Ÿ®£¢ ©²ž¢ ¦¬ ²£ §Ÿ³œŸ ²± £®²Ÿ¡ ›²¬ 
žª£® ¦¥› ŸŸ±ª³ ´Ÿ¦Ÿœ §£¨ ´Ÿ£¦Ÿ¦³¦ ž²ž¨› ´Ÿ®²¢°¨ ´ŸªŸ¦¡ž 
§£¨¬² £ž› §¬®¦ §¬®¨ ´Ÿ²›œŸ´¨ ¯Ÿ¡› Ÿ±²³ ´Ÿ ¬ ´Ÿ¡Ÿ² ²£¬› 
§£²ŸŸª«¨§£±²››Ÿ§£¦œ¦œ´¨ 
§£³ªšž¦³§›Ÿ²›Ÿ²©£¢Ÿ¦¡¦¢¬¨¥§š¨§£±£²Ÿ£ž´Ÿ›Ÿ¡²ž 
¦¬©Ÿ¦¡¦¬›¨¢£›ž¦Ÿ§£¨£¨¡žŸ§£ªœŸ¨ž§ž£´››²œ´«ž¦Ÿ®£¬ž 
´Ÿ°Ÿ¡›´¦¦Ÿ´³¨žž²¬«ž 
ž£žšŸžŸ¨°¬´š¦š³
"šŸ›£š¦ŸššŸ›£ 
ŸªŸ¬³›¯£°žž¨¦³ 
Ÿ²´Ÿª³´Ÿ¢¬¨ž´Ÿ±›©££¬¤š´£›Ÿ£¡ž£ž´ž›Ÿ³´ž³¡Ÿ¢›¢¬¨¥ 
ž¦š³›¢›¦´ž¦Ÿ¨°¬¦ž³²žžªŸ¨³ž¬³¦¬ 
ž¡´®ª ©ž£²¡š¦Ÿ ´Ÿ²¥Ÿ¨ ´Ÿ³£±ª ³Ÿ¦³ Ÿ¬¨³ª ±Ÿ£› žªŸ¨³› 
¡´®›ž›°ª©£¢Ÿ¦¡¦›Ÿ¢²¦£¬¨›ž®Ÿ¢¬´¦›²Ÿ¥¨´Ÿ¨Ÿ´¦ž 
´š ´Ÿ¦´¦ Ÿ£¡š¦ ¬££«¨ ´¦ž ©ŸŸ£¥¦ ž¨¦³ ²ž£¨ «ª¥ž šŸ› 
¦¬ ²´ŸŸ´ š¦ ›²¬ž §œ³ ¡Ÿ¢› ¢¬¨¥ £´££ž ž«£ª¥› ›Ÿ¢²ž Ÿ¦£¬¨ 
Ÿ¦£š©£¢Ÿ¦¡¦¤´Ÿš©£›¨£´££ž³´Ÿ²¨¦Ÿª¦³´®´Ÿ³¨žŸ¨£¦ž´¬³ 
ž ¥³²¬Ÿ«›²¬›´£››²š³£ž¦¢£¦¡¨´££ž 
¦Ÿ¨¦š›³££´¨¡ŸŸ²¨ž©Ÿ¦«ž¦šŸ£¡š´Ÿ›±¬›«ª¥ªŸ¤££¡Ÿ 
"Ÿª¦³ ­´Ÿ³¨ž £¨Ÿ£ž Ÿ¨£¦ž ¦¬ ²´ŸŸ¦ ²³®š ¤£š ´²¬Ÿ›ž ¡šž 
ž´ž «Ÿ¥ ´š žŸ´› ¦›±¨Ÿ ´ŸšŸ®±ž Ÿ££ ´š ­³®³¨ ŸŸ¬ ¦š³ 
¦¥¦´Ÿ£¡£¦´ª´Ÿª³Ÿ š£žŸ žž¬³ž´£›ž´¦¬›ž³£œž³¦£›ž¨ž 
³Ÿ¥²¦§£š›ž§›Ÿ²›§££Ÿœž´Ÿ¡Ÿ±¦›±Ÿ«¬£ªš³©¨ ¦¥Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ£ž 
¤¥›§¡ª´¨£ªš£´Ÿª¡›³§£²±£ž§££«²®ž§£¡£¢³ž´š 
¢¬¨Ÿ¨¦¦Ÿ´›³¦¦¥Ÿš›²¬›³ 

! $ 

(

*  

# ! 
# #

{mjkimrl”i”mmg 

¬Ÿ°žŸ£¡š´Ÿ¨›©Ÿ¦¡ž¤²©ªŸ›´žŸž¨¦³¨¬ž¥Ÿ²šž¬³Ÿ¬ 
Ÿ£¡š ´š ¤£²¬ž ¡š °¨ §£›²Ÿ¬¨ ´Ÿ³œ² ³¡ šŸž ±£²ž ›Ÿ¡²› 
´²£ŸŸš¨ œŸ®«¦ ¦£›³› ž ¥³ ¯£¨š ¬° ´Ÿ³¬¦ Ÿ´ŸªŸ¥ª ´šŸ ²£¬°ž 
Ÿ §£¨´›Ÿ ´¨š› Ÿ¦ œš £ª³ °¨ ¤š ¦š²³£ ¯²š ¦³ ž³Ÿ±ž 
££³±´š¤²ž´Ÿ¦¢¦¢´š©Ÿ›³¡›¡±Ÿ¦šŸž©£š›ž¦ªŸ©££¬²£¬° 
©š²£š³ ›³Ÿ¡ Ÿª£š šŸž §œ ©Ÿ¥ª ³¡ §Ÿ±¨› ´Ÿ›¦´³žžŸ ž«ª²®ž 
©´ªŸž›±žŸ´Ÿš§³©š¥§š§¦Ÿš§£Ÿž£²Ÿ›¬£¦š££šž§Ÿ±¨žš£ž 
§££³± ³®¡¦ ¬Ÿ¨ ´£«¡£ §£¬Ÿœ²Ÿ §£¢±³ §££¡Ÿ ´£¦¥¦¥ ž¡ŸŸ² Ÿ¦
"´Ÿ£ŸŸ¨´žŸ 
ž ž ¬°ž ´š ´Ÿ³¬¦¨ Ÿ£¡š ´š Ÿš£ª£ Ÿ£²›³ š¨ žŸŸ£± šŸž 
£®¦¥´Ÿ£²¡šž¨¦³³¡§¦Ÿ¬¨Ÿ š¨Ÿ´¬›¯²¡ª£ž£žž¦ž³´Ÿ²¨¦ 
§²¢›Ÿ¬´£«¡£²£¬°¦£œ›§ž£²Ÿž´²£¢®²¡š¦¢²®›²£¬°žŸ£¡š 
¤£²¬¨Ÿ³¬£šŸžŸ£¡š¦¬Ÿ´Ÿ«¡´šž¨¦³³²®Ÿ¦³Ÿ£šŸ³£ª 
Ÿ ž§¬®›£¥Ÿ¦³¡¦£¨£ª®¦Ÿ±£¥§šŸ¦Ÿ±›¬Ÿ¨³¦ž¢ŸªŸŸ£´Ÿ°¬´š 
²´Ÿ£ ž›²ž ž³± ž£ž£Ÿ ž¢¦¡žž ›¦³ ´š ²›¬ ²›¥ Ÿ žªŸ³ ²›ž 
¬ª¥³¦´ª¨¦¬´Ÿ³¬¦¦¥Ÿ£Ÿ¬ž¨žž´ž¨¦³žª¨¨´œ«¦Ÿ¬ª¥³¦ 
Ÿ žž±´®²ž¦´š°¦š¦³Ÿ£¡š´š 
¬Ÿ¨ Ÿ£²Ÿ¡š¨ Ÿ´³š ¦³ ž¦Ÿ± ´š ¬¨³ "ž¨¦³ ²«› ¦¥ž 
"›²ž¥©¨ ²ž²Ÿž¨¤¥¨Ÿ¬ž´š 
´š ­´³¦ š¦ ¢£¦¡¨ ©Ÿ¦¡ž §¬¨ žª®ª ž¨¦³ 
££¦ š› š¦ ²›ž Ÿ¬ ¦¥ ¬£¨› ©££¬ Ÿ´³š 
¦¨¦¨¡Ÿ£¨²›§Ÿ³´£®Ÿ«ž¢¦¡ž 
ž¬³ž žš²¨¦ ²¡ª ŸªŸ¬³› ¯£°ž šŸž 
Ÿ´³š¦²¨šž´¬©Ÿ³£¦¤¦š£¥›¢Ÿ¨´²¡Ÿš¨ž 
¦š³"¤´£šž¨Ÿžª£³ž²¡²›¬¦žª®Ÿ 
¤¦š £¨Ÿ ž«£›¥ž ¦Ÿ®£± ´š ©š¥ §££«š ±² 
›Ÿ¢ž¦£¦ž›£³ž£ªš§œ©Ÿ³£¦ 
žŸŸ±š
±ž®¨ ²¡¦ «ª¥ªŸ ž¨¦³ ¦¡£š ›Ÿ¢ ž¦£¦ 
Ÿ¨°¬¦²ž²ž
´Ÿ›Ÿ¢Ÿ´Ÿ³¡´Ÿ²Ÿ³›Ÿ´£šš£›£²¡¨ž³ 
§²ª§²¢› 

~ƒ‡ˆ—Œ‚ 

$%&*  

¡£³¨ Ÿª¦šœ£ Ÿ› ¬£œ£ ›Ÿ²±› £¥ žŸŸ±¨ £ªšŸ §Ÿ£ž ¬£œž› ž¡ŸŸ²›Ÿ 
§³¦´Ÿ¡Ÿª›Ÿ´Ÿ¦±›¦š²³£¯²š¦žª£²›Ÿ©Ÿ³³›Ÿª¦Ÿ¥ž¦¬ªŸª±° 
"´Ÿ¦œ¦´Ÿ¦œ¨²Ÿ›¬¦£¥ž´¬¬œ££´ž¦Ÿª£¦¬ž¨ 
©¨ ›§œŸª°²šš£ž¦š²³£¯²šŸ´¬¦¬Ÿ¨¬©¥£®¦¬­š 
£›²¬¨ž¦´Ÿ¥ž´š©š¥Ÿª¦©£šŸª¦´²³®š¨©š²£š³ž¨¦¥§¬ž ž 
£²¨š¨ ´š ¬Ÿ£ ž´š §œ §£³Ÿ±ž ´Ÿ¨Ÿ±¨ž ²š³Ÿ ž¦®¥¨ž ´²¬¨ 
¦š²³£¯²š›´¨££±³ž›±¦ž›²£±ž¦¬Ÿ¦š²³£¯²š´²Ÿ´¦¬¦ ¡ 
´Ÿ¨Ÿ±¨ž²š³¨²´Ÿ£ 
›³ª£´¨¬¬Ÿ££¨Ÿ«±£´¨¨¥Ÿ¦Ÿ±´šŸ¤£¨ªž¤¥¦­«Ÿª 
žªŸ²¡š¦©š¥´Ÿ¥²¬ªž´Ÿªœ®žž´š´£š²ž´š§œ"´¡ª›ŸžŸŸ¦³›©š¥ 
žª£¨› §š¦«£šž ´¬®³ž ´š ²£›œž¦ ž«ª¨ž £ª££¨Ÿ¡ ¦³ Ÿ´œžªž› 
¦š³"Ÿš«¥¦¬¨¬¨±£ ¡££´¨¬¬Ÿ££¨"¡°ª¦ž£¡£žš³ž£¥Ÿ 
¦Ÿ¢£››Ÿ£´šž¨¦³¬£ªž²±£ž£¡š´Ÿ²Ÿ¡³´Ÿš²¦²ž¨´¦š 
¬°›´´²³š¥Ÿ§š´Ÿ¨¨Ÿ±´ž¦¥´Ÿ¦±›š¥£± ¡ž£ªš²£šžš›°ž 
ž¨¤ªž¬Ÿ££¥Ÿ"´¬Ÿª£´¦›¤²¦ž´¬´š°¦¤£¦¬¬Ÿ¨´š ›¦¨Ÿ 
Ÿ¦®£³¤²ž££³±¦¬´›³¡£¥Ÿ"ž£¦š¤²›Ÿš¦š²³£¯²š›¤¦ž®°¨ 
"¬›²šž©›žŸž£©¢±ž¤ª›Ÿ¤´³š¦¬¤´¬´´ª£¥Ÿ¤±¦¡› 
ž¦±šž´š¦£¥²£¥£ªš¬Ÿ£²¨šŸŸžª¬ª¦¥ž¦¬£´›³¡ 
³Ÿ±ž¯²š¦´¥³¨ª£³®ª©¥£®¦¬­š§¦Ÿš 
£Ÿª¨²›¥£¥žš²ªŸ£¡š¦³¬›¨ž´Ÿ³Ÿ¡ªŸ£ª£¬›¢›¨¯¬ªž¨¦³ 
ž£Ÿ®°žž£²®ž´š²±¦£´Ÿš©£¥¨š¦š¤ª£šŸ¤²¦´š°¦¤¨¬²Ÿ¨œŸ 
ž£¦¬¦²´Ÿ£ž¢Ÿª£´¬§ª¨šŸš«¥›´Ÿ¡Ÿª£š›Ÿ¬ š¦Ÿ©¥ 
££¬°´š›Ÿ³¦Ÿ±³šŸ¤´¬´š¬Ÿ¨³¦£¦ž£ž›Ÿ³¡©¥£®¦¬­š¤š 
š¦©¨ ¤²š£²›ž›Ÿ£¡¦¢£¦¡š§š§œ§Ÿ±¨¦¥¨¤£²›¦§š´ž› 
´¡ª›´š ´Ÿ³¬¦Ÿ©š¥££±«¬´š¦«¡¦£¦¬´Ÿ £ ®›££¬°´š¢Ÿ±ªš 
ž²£´£´Ÿ¦±›¦£¡´ž¦£¥£¨¬£ªŸž´š²£›¬ž¦¦¥Ÿš³´ª¨¦¬žªŸ›´Ÿ 
ž³¡ž¯²š›§££¡ž´š 
´²¡Ÿš¨ ž¬³ž Ÿ¨Ÿ±¨¨ §± ŸŸ ¢¬¨ ž¢±³ ¯Ÿ¡›³ ž²¬«ž 
¦¬›Ÿ³¡š£¨²´Ÿ£œš´š¦´£Ÿž£³£¥ž´£›ž›Ÿ³¦²ž¨š£¨¦ 
´Ÿš²´ž¦¤£²› 
›Ÿ³¡ šªšŸ ´¦¦ Ÿ£¡š ´š ž¨¦³ žŸŸ£¦ £¡š ›Ÿ¢ ž¦£¦ 
§£ £ ®§£¬°ž³¬´¦š£²›¦¬´Ÿª£°²›

+

!ęĕ üĜ ĀĜĞú ĐĀ ĘĞÿ Ěý 

¨ ¡
‡ ª ­Óª،£ ͏å ¦å žžÓ›
 ݇ ž¨Ó±
 Ü²àœ
‡ ¦ ¨ ¡
‡ ª š± Ÿ‡ ގ ¦¡£¨£
Œ ܋ 
£‹ªØŒ Žë¨‹ ›Ó¡²‡ ž ©¨‹ ؎¬²Ž ©£šŒ Ÿ‡ ¢Ž¬¨‡ ¥‡‹ Ÿ £±
‹ ªŸ‡ ¦à¦° ²£‹Ÿš‰ ©Ó桎 žŽ ¨Œ
‡ œ² ܏ ´Ó¨Ó±žªÓ¨Ø´Ó¦‰
‡
¬¦Ž Í£²‹ ° ´Ó´Ü ؎ ܇ 
žØ£
 ï‹ ¨ž
Ž ¨£
 ً ¨‡ ܲ
‹ ܏ ‘ ¨à¦ 
£ŽÞ¨Ž ¦‡ 
žªÓ¨Ø‡ §Ó£ £ŒÞ¨‹ ¦œ² ܏ ´Ó¦‰¬¦Ž ͌²¢ °‹‡ ª ´£¦‰
‹ ¬çŽ žŽ šÏ¦‡ žïŽ
 ¬¨Œ 
£‹ªš‰ ¯¨‰
 š¨Ž £ŽÞ¨‹ ²´Œ Ó£ žŸØ ž  ´ÓœŒ²‡ ¨Ž žŒ²Ù
‡ ¬ ب‰
Œ ¡ ¦à®å ´Ó¨Ó± 
žØ
 ¡‰ ´£¦‰
‹ ¬çŽ ؍ ²¨Óš
Œ šÜ šŽ Øç ¨Ž ¦Ø §à²¡Œ ›Žë¨Ž ܇ ²Ü ‘ ç‡ Ø ›ØÓ¡
Π
²´Œ Ó£ž  §£²à®
‹ «§£
‡ ¨
‹ £ §ŽÝØ›
 ØÓ¡£‹
Œ ªš‰ ¦› š‰ §£²à®
‹ «§£
‡ ¨
‹ £ ÍÓï©Ž±´‘
‡ï 
žážŽ ž²±‡ çŽ
‹ Ü£ŽÞ¨‹ 
£‹ªš‰ ´ÓªÓ²«‡ ¡ žŽ ©žŒ એæ؍ ž²£Þ‹ žŽ ¦Ø ´Ó¦‰¬çŽ žŽ ؍ ²¨Ó¦
Ž ²Ø ®‡ š 
͏å ¦¥Ü‡ ²Ü ‘ ç‡ Ø ¥à
‡ ´ÓœŒ²‡ ¨Ž §Øಌ
 ê ´£²‹ ›‡ ¬‹ ܇ ´Ó¦‰¬çŽ ؍ ͏¥¦‡ ©ŒàåŽ ´‡ ¨‹ 
¡¢
Ž Ü ¦ÓÝ £ŽÞ ©Ó²é ¡‹ ž  ±àãދ ²´ £¦‡ §£²‹ ٍ
‡ ¬Ÿ‡ žš ¨Œ ´Ó¦‰¬¨Ž žŒÜ²‡ žŽ 
´¥¦ Ӟ‡Ÿ´²¡ šŽ ´‡ ¨ž
‹ ¬ ڏ žŽ £åž
‹ ¡‡
 ª¨‹ ¦¯à²
‡ ¦Í£²‹ ° £‹ªš‰ ؍ å‡ 
Ӛ´£²£
‹ ى
‹ ¬ ž¨Ó±
 ܧ£
‡ ²
‹ Ý šÏડŽ
‡ ªš‰ Ø
žŽ
 ¦ žÓ¨£‹ªš‰ ͏å Ӛ͏å 
§£‹ª£ª‡ ܋ ©£šŒ એæ؍ žªà¥ÚŽ
‡ Ü ©Ó¥ª بŒ ¡‡
 Ÿ §£Ú‹ ¨‰
‹ ¡ Ӛ žŒ²Ù
‡ ¬žªÓ¨Ø‡ 
§£Ø
‹ ªš‰ Í£šŒ ©Œ£ª‡ ¬Ž ¨àæ
‡ šŒ å §ªØ
‡ ãج
 ª¥‡ ؑ ¨£Ž
‡ Þ £‹ªš‰ ¦› š‰ ͏å¦å §£žÓ›
‹ ݇ 
¦¨Ž ؇ ¡´Ž
Ž ±« ®‡ žŽ ،ã؍ 姣
‡ ÙÓ¬§
‹
žŒ ž¨à͏
Ž 妏åߎ ӛÝ§£²
‹Ý 

¦Ž¬ ž´ ¦‡ ´‹‡ è؍ žª› ¦à
‡ žè¢Ž ±‡ ž¬  Ó¨ 
´š ¼²¨Ó¦
Ž å£
‡ ¨
‹ ¦Ó¬´š ž› £²‹ ¡‡ ž ²£ì‹ žŽ 
´²ÛŽ
 ›¨‡ ž¬  Ó瞎 £æ‹ ؍ §‹£²Ž žŠ ë žŽ ²¡Ž šŽ 
ž´‡
 £žšÏ©

› ¦ £ŒÜݎ ¦Ž¬²¡Øž
 « ê‡ ‘
‡ žØ´Ó¬
 ´Ó¬²ž 
²¨Ó¦²
Ž ؏ ®‡ š ¢Œ¦¡‡ ž ÜÍ
‡ šŽ ž¦£¦‹ ¡¦
 ›šŒ ´Ž
´Ž¬Ž Ó¨ 
ž£
 ´ Ó›ì‡ ¬‹ Ü´Ó¥
‡
ڑ
 ¨¨£
‡ ï‹ ¦Ž
‡ ܚŽ ´‡ ž‹ ؍ 
ž£‡‹ £ ¦Ø´Œ
 ¬§²¢ Üß
‡ ´
 ²£¢‹ ê´Ó›
‡
ì‡ ¬‹ Üž
‡ ´ ¦‡ ´‹‡ ª ž¬  Ó瞎 žÙ‰
 ¬¨Ž ¦‡ 
§Ó±ç žŽ Íà²Ü ߏ²¥‹‡   ž£ž‹‡ £ £à®ë žŽ ©¨§
‹ Þ±‘
‡ ¨ ߨ
 ¦Ó¬¦ž
‡ ¥¦‡ ž Øž
 ± £´
‹Ÿ 
ߏªÓ²«‡ ¡šŒ
 樇
Ž£ 
š¢£
 ¦‹ Ø£
‡ ï‹ ¡Ž
‡ ê؇ ¨à£‹
‹ ªš‰¼žåŽ¬§¥¦ ²Œê«Ž ¦£
‡ ï‹ ±Ž
‡ ꫇ žšÏ§
‹
š©Œ
‹ ¥›à
‡ 
£´Óšউ
‹
šØ‡ ï§
‹ š‡
‹ Ÿ´Ó¨Ó±²Ù
 ¬©Ü©£ª‡ ›‹ Ü´£‹
‡ ª£¨‹ ڇ žŽ ž¨ÓìŽ
 ܧ£²‹ ²ÓÝ
‡ ´‡ ¨‹ 
´£®Ó«´
‹
Ü؇ ¦ž
‹ ¢£
 ¦‹ ¡‡ ž ÓáØš
 暍 ´£¦‰
‹ ¬¨،
Ž ã؍ å͏
‡ å¦å š²ÓªšÏž  
´Ó¦´‡ ¦‡‹ Ÿ ß´Ó¨
 ´š Ž¬Ü±‡ ¦‹ šæš ²´Ž Óª šÏ ´à²£ž‹ ¨‡ ܋ ±Ž¬ ‡ ž‘ ؍ £šŽª¥‡ âŽ
 ¦Ÿ‡ 
žÓÓïžØ
 ¡‰ ž¬  ӞŽ¬ ›¬‰ ´Ž šÏ´£¦‰
‹ ¬çŽ žŽ ²¨šŒ¦ ž¬  Ó¨ 
´¨ˆ
 šÜ 

²´Œ Ó£Ü
‡ ߎ ӛÝžŽ ©£ª‡ ܋ žŽ àž¨²Œ
Ž ²› ¦Í£
‡ ²‹ ° £‹ªš‰ žÙ‰
 ¬¨Ž ¦‡ 
¡£
Ž ؋ ¨¦
 œÞ Ÿ£¦¬ ´Ó¦´‡ ¦Í£
‹ ²‹ ° Óܲà웋 ¦§£
‡ ¬£
‹ ݋ ¨Í£
Ž šŒ Ÿ‡ 
ӴӚ´Óš²‡ ¦à¦
‹ ¥à£§
‡ æå‘ Ø 
£¦´Óª‰
‹ ¬¦Ž ¬ŽŒ£¡¢
Ž Üšàž£¨‹ ¦Ž
‡  ´š ¦šŽ ؋
໠

! $ 

)

++

Ęėĕ
ø Ěü .ĕ
"šÏžŒÜ²‡ žŽ £ŽÞ´£¦‰
‹ ¬çŽ
ŽÜ

±‡²Ó£ࣇª‹Ü
§£‹¨Óš‡ïŽž£Œ¦‡Þ‡œ¨‹

›£‹›š¦Œ´‡Ü
£‹¦Œš£‹²‡ Ž¬£Œ¦‡Þ‡œ¨‹ 

§£‹ª£ª‡ ܲŽ
‹ ꫇ ¨،
‹ £ ؍ìžŽ ¯²š ܧŽ
‡ Ý 
Œ²ÓÝ
²šŽ ï¦Ž §£‹£àš²‡ ¢Œ¦¡‡ ž ܇ ؍ 
£Œ¦Þ‡ œ‡ ¨§
‹ žŒ §ž ܏ ا£
 ¨‹ « ²‘
‡ ®ç‡ žŽ 
§£±‹ ¡ ؇ 
žØÓ¦
 ؇ à暌 ›£›‹ š ¦´Œ ܇ ؍ £¦‹ šŒ £²‡‹  ¬Ž 
¦àݬ‡‹ Ÿ Ž¬àܲ‹ ؏æؑ ¨‡ ´Ž²à°Ü‡ §£‹ª£ª‡ ܋ 
Ӟ›
‡ œŸ‡ ¦Ý¬‘ ç‡ žŽ šàž §ž £Œª£ŒÜ¨‹ ߎ ӛÝžŽ 
ŽßӛÝžŽ Óª£šŒ ž  ©£ª‡ ܋ ͚Ž §£²‹ ¢‡ ¨ 
¦ŽÞœ‡ ¨šàž²
‹
šŽ ï܎ ž¥Óណ ¯²š ܏ ²´Œ ӣ܇ 
«Œ«Óª´‡ ç‹ Ø ©ŽÝ ´¨
Ž ²Ü‡ 
›£›‹ š žØ ¨ 

´Ó¨Ó±§¬§£
‹ ²‹ ¢‡ ¨¦

Øߎ
 ›œ¦‡ 
§£«‹ ¦‡ ¥‡ šŽ ¨‡ à暌 ž §£‹ª£ª‡ ܋ žŽ ¦å 
´ÓçŽ¦àš §£
‹ ²Ù‡ ¨‹ ´Ó㑪¡‰ §¥Ó´Ü‡ 
²Ü ‘ ¨ž
‡ ى
 ¬¨Ž ¦´Ó܎
‡
² §£²àœ
‹ ¨´Ó¨Ó±‡
‡
Ÿ 
´Ó²Ù
‡ ¬ §¬‹ ߨ °Ž
‡ ¬ £Œª®‡ ܋ ²£¬‹ ܇ ¢Ž¬¨‡ å‹ 
§Ó£¦¥Üߏ
‡ 岎
‡ ގ §£²‹ ›Ó¬
‡ ž§£
 ؏
‹ ª‰š‰ £Œ®Œ ¦‡ šŽ 
§ š‹ 
¦Ž¬ §£²‹ ܎
‡ ¨‡ 
Í£²‹ ° §£žÓ›
‹ ӛ݇ §£‹ª£ª‡ ܋ 
²› 姣
‡ êŽ
‹ °¨àª
‡ ડŽ
‡ ªš‰ ز
 堇 ¦‹ 
¡ š ߎ ӛÝ ©
©£ª‡ ›‹ ¦‡ ©¨‡
Ž   žŒÜ²‡ žŽ 
§£‹ª£›‹ ¨‡ ¡¢
Ž Ü §ï šŽ ›Ó²± ܇ žªÜ ㋠؍ 
£Ø£
‹ ¦‹ ڇ žŽ ؏ޱ‡ ç‹ žŽ ´£Œ›¦‡ ©ŒàåŽ ´‡ ¨‹ £‹ªš‰ ؍ 
£àªÜ §‹£¨Ž ڏ žŽ ©¨ Ó±
‹ ¦‡ ¡´Ó¡

® ¦ Œ
‡ ²Œã؍ 
´Ó£œ‡ Ó¦Óª¥‡ ⍠žŽ ›¢£
Ž ¨Œ ܇ ã°‘ ¨‡ ¦¦¥‡ ؑ ¨à
‡ 
¦‹ Øç ¨Ž à¨° §Œì¨Ž ´‹‡ £Ÿ‡ ´Óªå‘
‡ ¬ç‡ žŽ 
¼ ²ÓޞŽ š£Ù‡
‹ ª ¦Ø ´«ªå‡ žŽ ´£ŒÜ 
š¢£
 ¦‹ Ø
‡ ¡£
Ž ؋ ç žŽ ͍¦¨£
 ܎
‹ ²ž 

* 

›£‹›šžØ¨ 
©Ž£‡ª‹Ü
©ŽÝ´Ž¨²‡Ü 

$%&*  

§£¦
‹ ޜ‡ ¨‹ ´Óª›‡ ¦‡‹ Ÿ ¡£
Ž ¦‹ °‡ žŽ ¦‡ §š ž £ŒªÜ‡ §£éŽ
‹ ª¨‡ §Ó㞎 Ž¬Ÿ‡  š ¨Œ 
šàžà暌 §£žÓ›
‹ ݇ §£¦
‹ ޜ‡ ¨‹ ¦©
‡ ïŽ è‹ Ø§
 ڌ žŽ ´£²‹ ›‡ ¬‹ ܇ ؍ å©
‡ ï‹
 螎 ¦¥å§£
‡ žÓ›
‹ ݇ 
Ó¨å‡ Øç ¨Ž §‹£¨Ž ڏ žŽ ´š §£‹ ²
‡ œç‡ žŽ §£‹ª£ª‡ ܋ ²¨Ó¦
Ž å‡ §£±‹ ¡ Ø£Œ
‡ ²ÓÝ
‡ 
¦›Ü ¦ŽÞœ‡ ¨‹ 
¨‰
 ¬¨Ž à±£‹ ¡‡ ž šÏ ´Ó܎² §£¨‹ ¬ ê‡ §£‹ªÓؚ²‹ ž §£žÓ›
‹ ݇ žŽ §£‹ª£ª‡ ܋ žŽ 
છ‹‡ ª §žŒ Ÿ‡ ›Ž² ͍²° §ž ܏ ž£žšÏ§Ž

Ý §ª¨‡ š§£‹
 ªØ²Ž
 ꫇ ¨²
‹ ›¬‰ åŽ ૲‡ ± Ÿ‡ 
žŸš‰ ²Ž ´Ó²â‡ ¨Ž ¦±Ž
‡ ² 
§£²‹ ® å‡ žŽ ´š à›‡ ¬ §£ÜŽ
‹ ²§£Ø
‹ ªš‰ ؍ 姣‹
‡ ªØ§£
 ڋ ¨‰
‹ ¡ŸŽžš ¨Œ 壌
‡ ª®‡ ¦±Ž
‹ ²
‡ ¡Œ žŒ ´Ó¦ÓÝ‡ §£²‹ ¬ Ü­Œ
‡ ®Ó¢°‡ ž‹ ¦àæ
‡ ¡Œ žŒ Ÿ‡ ´Ó±¡‘
 ²ç‡ žŽ ´Óࡎ žŽ Ÿ‡ 
²Œ²Ó¬´‡ ž‹ ¦¦ 
¦Ý ´š ²´Œ Ó£ ›Ó¢ §£¦‹ ëŽ
‡ ªç‡ žŽ §£žÓ›
‹ ݇ §£‹ª£ª‡ ›‹ ܇ £ï‹ ¨‰
‹ š ͍²° 
´Ó¢£Ø‡
‹ Ÿ §£Ø
‹ ¡‰ žŽ žãª‹ ܇ žŽ £Œ²¨‡ ¡§Ž
 Ý §£‹£àªÜ§
‡ žŒ ž£
 ¦¬ ¬Ž±²Ž
‡ 잎 
²´Œ Ó£ §£žÓ›
‹ ݇ §£‹ª£ª‡ ܋ ²°£¦‹ à¡£¦‹ °‡ ž‹ ´Óªå‘
‡ ¬ç‡ žŽ ž« ޏ ª‡ žŽ žŽ 
²´Œ Ó£‡Ÿ 
§£‹ª£ª‡ ܦ
‹ ؝Ӛ

¨
‡ ߎ ӛÝ ²ê «‡ ¨‹ ܴӝ‰
‡
¡Ž£´‡ ç‹ Ø§£
 ²‹ ¬ ©ªØ
࣠
±²Ó£ࣇ
‡
ª š¢£
 ¦‹ ؇ £ÜŽ
‹ ²ž ¦Ø Ó²£¬‹ §¥Ó´›à
‡ à暌 å §£žÓ›
‹ ݇ 
§£¨Óš
‹ ï‡ žŽ £Œª£‡ ª‡ Ü©Œ
‹ ¥Ÿ‡ ²´Œ ӣܧ£
‡ ¨‹ « ²‘
‡ ®ç‡ žŽ §£‹ª£ª‡ ܋ žŽ ¨ž
Œ çŽ
 å §£š‹ ° ¨‹
‡ ª ß܏ 
§ª£šŒ ²› å§Óã
‡ žŽ ؍ 
´›ØÓè
 žŽ ¡à²
Ž ž Óš¨‡ §£žÓ›
‹ ݇ §£‹ª£ª‡ ܋ ´Óª›‡ ¦‹ ¦¦¥‡ ܋ ¢àØê šÏ 
¦Ø §´à¨Œ
 ¦Ø‡ ¦Ž¬ ´Ó¨‡ãšŽ ¨‡ ±²Ü ´Óå¨à
Ž ž¨
 š‰ ´Ó£¬‹ ²‡ žÜ ²Ž ž¨ °‡ ¬ ܇ 
à暌 å §£±
‹  ª‡ Ž¬ª¨‡ ¦£Œ
‹ å´Ó¢
‡
± ª‡ ª‹ ´Ó¡‘
 £¨´Ó¢£
‡
؇
‹ Ÿ§£±‹ ¡ ڇ žŽ £Œ²ÓÝ
‡ 
±²šŽ
‡ ê 
©Ž£ª‡ Üž
‹ £ž§
 ¦Ó¬Ü ²´Œ Ó£Ü
‡ ߎ ӛÝžŽ ©£ª‡ ܋ žŽ §£‹ªØž
 š ¨Œ 壌
‡ ª®‡ ¦‹ 
છ‹‡ ª Ÿ£²¡‰ šŽ §£²‹ ¢‡ ¨ §£²‹ ٍ
‡ ¬Ÿ‡ žš ¨Œ ±Ž² ž£ž Ӟ›
‡ œŸ‡ ±²Ó£ࣇ
‡
ªÜ‹ ؍ 
Ó² 
šàž­šŽ ±²Ó£ࣇ
‡
ªÜ‹ Ø
¢£

¢Œ «²
‡ ãêŽ ¨‡ š
ž¦Ž
 ޜ‡ ¨§
‹ ¥Ó´›à§£
‡
®‹ « Óª§£‹ª£ª‡ ܋ 
Óؚ²Ü‡ Øž
 ª¢‡
 ªšŽ ž´
 š §ŽÝ›ÚŒ ¡‡
Ž ª§š‡
‹ Ÿ §£²‹ ¢‡ ¨¦

Øߎ
 ›œ¦«Œ
‡ «Óª´‡ ç‹ žŽ 
´š ´Ó¦‰¬¦Ž à鎪ï´Ó¨Ó±§£
‡
¦‹ ¦Óå
‡ žŽ §£²‹ ¢‡ ¨¦

Øߎ
 ›œ¦Ž
‡ ¬£Ý‹ ªŽ 
´£¦‰
‹ ¬¨£
Ž ¦‹ Üž
‡   
£Œ¦Þ‡ œ‡ ¨‹ ͚Ž ±Ø ¡
‡ 螎 ²šŽ ï܎ ›Ž² ©¨‡
Ž   ¨‰
 ¬¨Ž ±£‹ ¡‡ ž ¢£¢Œ «²
‡ ãêŽ ¨‡ š ž 
§£ØÓ¦
‹ ؇ ¥‹ ܇ àèç ¨‹ §£žÓ›
‹ ݇ ࣞ §žŒ Ÿ‡ ²šŽ ïžŽ ´š àèç ¨‹ ই Ý §£¨Óš
‹ ï‡ žŽ 
±²Ó£
‡ ࣇª ¦å ¦Ž¬ ´Ü ¥‘ ¨‡ ´£ê‹ °‡ ïŽ ž´‡
 £ž žŽ ž¨Óì
 žŽ ¨Œ §£²‹ ¢‡ ¨ 
ž£
 ´ ӛ£›‹ «à
‡

£šŽÜà‡Ü
žê£‹¦¡‰
œ‡²àÜ 
¦ŽÞ‡œ¨‹ 

ࣇª‹Ü
Ó²±‡²Žê 
©Ž£‡ª‹Ü
±‡²Ó£ 

ž£žએ
 ¦Ž¬àãز
 ´Œ ӣ܇ ߎ ӛÝžŽ ©£ª‡ ܋ žŽ 
²ÓÞ £Ø‡
Œ ªšŽ Ÿ£ªÓÜ ©› àçŽå ¦›Ü ¦ŽÞœ‡ ¨‹ 
Ž¬£Ý‹ Ž£ Óؚ²Ø ¦Þœ‡ ¨‹ ´Óª›‡ ¦‹ ఏ² žœæ êŽ žŽ 
šÏ‡Ÿ §Ø ¦‡ Ž¬ Ž¬£Ý‹ ž‹ šÏ §ª¨‡ š šàž §‹
§‹£¨Ž ڎ
¦ 
¦å ›Ž² ž£žӞ
 ›
‡ Ý ͚Ž ±ã‘ ç‡ žŽ Ӟ›
‡ Ý એ
ª¦ Ž¬à£ 
Óؚ²¦Ž
‡ ¬Ÿ‡ ¬Ž±²Ž
‡ 잎 ¨´Ó¦‰
Œ
¬¦Ž Íڑ
 ¨¨©
‡ ©¨‡
Ž   ¡Ž±æ Ø͏
 å 
Ÿ£ªÓÜ´š ¯£®‹ žŒ Ÿ‡ ¦Þœ‡ ç‹ žŽ ´š «Ž²ž
žž

²±‡ ¨¦
‹ ¥Ü‡ 

¢£Œ¢‡«²ãŽê¨‡š
ž©Ž£‡ª‹Ü
±‡²Ó£ࣇª‹Ü 

؏¡ ž²¡ ´‡ ¨‹ ´Ž›Ó¢¦‡ §²´‡ å‹ ´š àÜ‡ š‹ §£Ø
‹ ¡‰ žŽ §£¥
‹ ¦ç‡ žŽ §ŽÝ 

žê £¦‰
‹ ¡ 
œ²àÜ 
©Ž
‡
£ª‡ Üšàž­
‹
« ¥‹‡ 螎 ¨‰
 ¬çŽ
Ž Ü ž¥Óណ ¬Žœ² å Ø åž
‡ š ¦‡ ž©Œ
 ¥Ÿ‡ 
´š ¡Ž ª ‡ ¦‹ ¯Œ¦šŒ
 £ ²ØŒ š ؍ ͏å £«‹ ²Ž
‡ ꞎ ¯²®‡ çŽ
‹ Ü £šŽÜàÞ ´£›‹ ²Ž
‡ ¬ž ¯²š ܏ ؍ 
ž¨Œ
 ¦Ú‡ žŽ žæš‘ ݇ ¦Ž Ž¬ ©£ª‡ ܋ žŽ ؚ²Ü‡ ¡£
Ž ؋ ¨ ¦œÞ ´Ž°£¬‡‹ ª ¦Ž¬ Ÿ£´Ó¨Ó¦‰

¡ 
à°²‡ ï§
‹ š‡
‹ Ÿ §£¨Œ
‹ ¦Ø§£
‡ ²‹ ¢‡ ¨šàž©

£ª‡ ܋ žŽ ¦ØӞ
 ›
‡ Ý §ï ª‡ Ž£ª‡ ¬Ž ´‡ ž§
‹ š‹ 
²Žê«‡ ¨‹ ²Óﮎ
‡ å ¦Ž¬ žØ ì ›Ž ܇ ఉ¡¦‡ ï‹ žªÓ£¦
‡ ¬ž Ó´¨Ó±
 ¦‡ Ž¬£Ý‹ žŽ ¦‡

+% 

! $ 

)

‫נולדו במזל"ט‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
 ‪.  -‬‬
‫• 
'   ‪,‬‬
‫
 ‪;  -‬‬
‫   
 ‬
‫ ‪; 

 "
,‬‬
‫ 
'  ‪. 
,‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• 
'  
‪ 
,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• 
'  ‪ ,‬‬
‫‪.  -  ,‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ ‪.  -  ,‬‬
‫• 
'  ‬
‫  

‪  -  
,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' ‪, 
,‬‬
‫ ' 
‪.  -‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
' ‪,‬‬
‫ " " " ' 
‪,‬‬
‫  
 ; ‬
‫
 ‪  ; 
,‬‬
‫ 
   
‪ " ,‬‬
‫ ' 
 '  
‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• 
'   ‪,‬‬
‫ 
 ‪;  -‬‬
‫  
'  ‬
‫ ‪'
 ;  
,‬‬
‫   ‪   ,‬‬
‫    "‬
‫ 
‪,  

; 
,‬‬
‫ ; 
'  
‪,‬‬
‫ " " " ‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫• 
' ‪-  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫   
 
‪,‬‬
‫ 
   ‬
‫" 
' ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
‪.  -‬‬
‫• 
' ‬
‫ ‪  -  ,‬‬
‫;  
' 

‫ ‪'
 ; ,‬‬
‫  
 
‪;  
,‬‬
‫ 
'  
‪.  
,‬‬
‫• 
' ‪, 
,‬‬
‫ 
‪.  -‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
 ‪ ;  -‬‬
‫ 
' 
  
‪,‬‬
‫ ; 
 
‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫ 
‪.  - 
,‬‬
‫• 
'  ‪ ,‬‬
‫
" ‪ ;  -‬‬
‫ 
'   ‬
‫ 
‪
" " " ,‬‬
‫  
 ;  ‬
‫ 
   
‪ " ,‬‬
‫ ' 
 '  
‪,‬‬
‫; 
'   
‪,‬‬
‫ 
; 
'  ‬
‫‪; 
" " " ,‬‬
‫ 
'  ‪ ,‬‬
‫ " ;  

‫ 
  ‪ 
 
,‬‬
‫
"‪.‬‬
‫• 
' ‪ ,‬‬
‫" " " 
‪  -‬‬
‫;  
 
‪; ,‬‬
‫ 
' 
 
‪,‬‬
‫ " " " 
; 

‫ ‪'
 ; 
,‬‬
‫ 
 ‪." 
,‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪-  
 
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  
‪-‬‬
‫ ;  
'‬
‫ ‪'
 ; 
,‬‬
‫ 
 ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
‪.  - 
' ,‬‬

‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• 
' ‪  ,‬‬
‫  ;  
'‬‫ 
 ‪'
 ; 
,‬‬
‫  ‪. 
 ,‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
‪.  -  ,‬‬
‫• 
' ‪" ,‬‬
‫" "  ‪  
,‬‬
‫  ;   ‬‫
'  ‪"  ,‬‬
‫ ; 
'  
‪ 
,‬‬
‫"; 
 
‪,  
,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‪-  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‪  
,‬‬
‫  ‪.‬‬‫• 
'  ‪ ,‬‬
‫  ;  
'‬‫ 
‪. ,‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
‪.  -  ,‬‬
‫•‬
‫• 
'   
‪,‬‬
‫ 
 ‪.  -‬‬
‫• 
'  ‪, ,‬‬
‫  
‪.  -‬‬
‫• 
'  ‬
‫  

‪" " " ,‬‬
‫ 
 
‪  - ,‬‬
‫ ;  
' ‬
‫  
‪" " " ,‬‬
‫; 

 ‬
‫ 
‪ 

; 
 ,‬‬
‫
 
‪  ; 
,‬‬

'   ‪;" 
,‬‬
‫ 
'   ‬
‫  
‪. 
,‬‬
‫• 
'  ‬
‫ 
'‪" " " ,‬‬
‫
 
‪;  -‬‬
‫  
'  ‬
‫ 

'‪'
 ;" 
,‬‬
‫  
‪ " " ,‬‬
‫" 
 
; 
‬
‫  
‪. 

,‬‬
‫• 
'  
‪,‬‬
‫‪  -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬

‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫" ‪;   -‬‬
‫  
' 
 
‪,‬‬
‫ 
"; 
' ‬
‫ 
‪ 
'
 ; 
 ,‬‬
‫ ‪,  
;" 
,‬‬
‫
"‪.‬‬
‫• 
'  
‪,‬‬
‫ 
‪.  -‬‬
‫• 
'   
‪,‬‬
‫ 
 ‪.  -‬‬
‫• 
'   ‪,‬‬
‫ ‪;   -‬‬
‫  
' 
‪,‬‬
‫ " " " 
;‬
‫ 
'  
‪,‬‬
‫
; 
'  ‬
‫‪ '
 ; 
 ,‬‬
‫ 
‪. 
 ,‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪ ;  -‬‬
‫ 
' 
 ‪. ,‬‬
‫• 
'   ‬
‫‪;  - " 
,‬‬
‫  
'  ‬
‫‪ '
 ;' " 
,‬‬
‫ ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪.  -‬‬
‫• 
'  ‪ ,‬‬
‫" " "  ‪- ' ,‬‬
‫  ‪'
  .‬‬
‫  
‪" " " ,‬‬
‫ '‪.‬‬
‫• 
' ‪ 
 ,‬‬
‫" ‪ ;  -‬‬
‫ 
'  ‪ 
 ,‬‬
‫"; 
'  
‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'   
‪,‬‬
‫  " 
 ‬
‫  ;   ‬‫
'   ‪  ; ,‬‬

' 
 
‪ '
 ; ,‬‬
‫ 
‪. 
,‬‬
‫• 
'   ‪,‬‬
‫‪.  - 
,‬‬
‫• 
' ‪ ,‬‬
‫" " " ‪- 
,‬‬
‫  ;   ‬

'  ‪ '
 ; 
,‬‬

‫  ‘ ‪• 903‬‬

‫‪81‬‬

‫ ‪. ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ " " " ' 
‪-‬‬
‫  ‪'
  .‬‬
‫  
‪ " " ,‬‬
‫"  
‪.
' ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
‪  -  ,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
 ‪.  -‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ " " " 
‪,‬‬
‫ 
‪ ;  -‬‬
‫ 
'  
‪ ,‬‬
‫
";  
 ‬
‫ 
‪. 
" 
,‬‬

‫הגיעו למצוות‬
‫• 
' 
‪,‬‬
‫ " " "  

‪,‬‬
‫ ‪ '  -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• 
'   ‪ 
,‬‬
‫ ‪  '  -‬‬
‫ ;  
'‬
‫ 
 ‪ 
;  
,‬‬
‫  
‪.‬‬
‫•  ‪-  ,  ,‬‬
‫  '  ‪.‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ " " " 
‪,‬‬
‫' ‪ '  -‬‬
‫  ‪.‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫  '  ‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
' ‪- ,‬‬
‫  '   ‬
‫ ‪.‬‬

‫באו בקשרי שידוכי‬
‫•  
‪ ,  ,‬‬
‫   '  
‬‫  "   ‬

' 
‪, 
,‬‬

‫ ‪.‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
‪ '   -‬‬
‫  
 " ‬
‫ 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ; ; 


‫ 
‪ 
;  
,‬‬
‫‪. 
,‬‬
‫• 
' ‪, ,‬‬
‫ 
‪ '   -‬‬
‫  
  "‬
‫  
' ‪,‬‬
‫ 
‪.  ,‬‬
‫• 
' 
' ‪ ,‬‬
‫   '  ‬‫ 
 " ‬
‫  
' ‪,‬‬
‫
;  
'‬
‫ ‪. 
,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ ‪
 '   -‬‬
‫  "  
'‬
‫  
‪"   ,‬‬
‫ " 
;   ‬

' 
 
 ‪ ,‬‬
‫ 
; 
  

‪,‬‬
‫ ‪.‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫ 
 ‪'   -‬‬
‫   
 "‬
‫  
'  ‬
‫ 
‪; ;" 
 ,‬‬
‫ 
'   ‪,‬‬
‫
; 
' 
 ‪,‬‬
‫
‪.‬‬
‫• 
'  ‬
‫‪" " " ,‬‬
‫ 
‪'   - 
,‬‬
‫  
 "‬
‫ 
'  ‪,‬‬
‫ 
‪ ; 
,‬‬
‫ 
'  ‪,‬‬
‫
; 
 
‪,‬‬
‫ 
"‪.‬‬
‫• 
' ‪ 
,‬‬
‫ ‪ '   -‬‬
‫  
 " ‬
‫  
'  ‬
‫ 
‪ ;" 
 ,‬‬

‫‪:khhn ujka _ ohbufsgk‬‬
‫‪chsidim@gmail.com‬‬

‫‪82‬‬

‫• " ‘ “ ‪   -‬‬

‫ 
'  ; 
‬
‫ 
‪ 
; 
,‬‬
‫ 
‪. 
,‬‬
‫• 
'   ‪,‬‬
‫ 
  ‪ '   -‬‬
‫ 
 "  ‬

'  
‪. ,‬‬
‫• 
' ‪ 
 ,‬‬
‫   '  
‬‫  "  ‬
‫ ‪. ,  ,‬‬
‫• 
'  ‪ 
,‬‬
‫ ‪ '   -‬‬
‫'  
  "‬
‫  
'  ‬
‫ ‪.  
,‬‬

‫הקימו בית בישראל ‪-‬‬
‫בית חב"ד‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪'   -  ,‬‬
‫  "   ‬
‫‪   ; ,‬‬

'  ‪; 
 ,‬‬
‫ 
'  
‪; 
,‬‬
‫ 
'    ‬
‫ ‪. 
 ,‬‬
‫•  
‪- 
 ,‬‬
‫   '  "‬
‫  
' ‬
‫ ‪. 
 ,‬‬
‫• 
'  ‪,‬‬
‫  
‪  -  ,‬‬
‫ '  "  ‬
‫ 
'  
 ‬
‫‪; 
 , 
,‬‬
‫  
'  
;‬
‫
 
; 
'‬
‫  ‪.‬‬
‫• 
'  ‪ ,‬‬
‫   '  "‬‫ 
' ‪ ,‬‬
‫ 
‪.‬‬
‫• 
'  ‬
‫ ‪ 
" "
,‬‬
‫‪  -  
770‬‬
‫ ' ‬

‫"   
'‬
‫  ‪;" 
,‬‬
‫  
  

;‬
‫
 ‪." 
,‬‬
‫• 
' ‪ 
,‬‬
‫" ‪ '   -‬‬
‫"  
' ‬
‫  ‪ ;" 
,‬‬
‫
 
 ; 
'‬
‫
 
‪.‬‬
‫• 
'  ‪ ,‬‬
‫  ‪ '   -‬‬
‫ "  
'‬
‫  ‪." 
,‬‬
‫•  ‪- ,‬‬
‫   '  "‬
‫  
'  ‪,‬‬
‫;  
'‬
‫ 
  
‪.‬‬
‫•  ‪- 
 ,‬‬
‫   '  ‬
‫"   ‪, 
,‬‬
‫ 
;  
 ‬
‫ 
‪.‬‬
‫• 
' ‪,‬‬
‫ 
 ‪  -‬‬
‫ '  "  ‬
‫ 
'  ‪,‬‬
‫ " " " ‬
‫ 
‪ ; ,‬‬
‫

 ;
' ‬
‫ ;  

‫ ‪"  "
,‬‬
‫ " 
 "‬
‫ 
 ; 
 ‬
‫ 
‪.  
,‬‬
‫•   ‪,‬‬
‫ 
‪-  ,‬‬
‫   ' ‬
‫"  ‬
‫‪,‬‬
‫ ‬
‫ 
‪. ,‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful