You are on page 1of 8

DE VIER DHARMAS VAN GAMPOPA Moge mijn geest n zijn met de Dharma, Moge de Dharma zich ontwikkelen op het

pad, Moge het pad verwarring ophelderen, en Moge verwarring dagen als wijsheid.

DE VIER GODDELIJKE VERWIJLINGEN Mogen alle wezens gelukkig zijn en de oorzaken hebben van geluk. Mogen alle wezens vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden. Mogen alle wezens gelukzaligheid kennen voorbij al het lijden. Mogen alle wezens gelijkmoedigheid ervaren, vrij van hebzucht, afkeer en vooroordeel.

DE WENSBEDE VAN MAHAMUDRA


Het fundament van zuivering is de geest zelf, de ongescheiden mentale helderheid en leegte. Dat wat zuivert is de grote vajra yoga van Mahamudra. Gezuiverd worden de bijkomende, tijdelijke smetten van verwarring, Moge de vrucht van zuivering, de onbevlekte dharmakaya, zich tonen. Resolving doubts about the ground brings conviction in the view. Then keeping one's awareness unwavering in accordance with the view, is the subtle pith of meditation. Putting all aspects of meditation into practice is the supreme action. The view, the meditation, the action--may there be confidence in these. Naturally manifesting appearances, that never truly exist, are confused into objects. Spontaneous intelligence, under the power of ignorance, is confused into a self. By the power of this dualistic fixation, beings wander in the realms of samsaric existence. May ignorance, the root of confusion, he discovered and cut. Not adulterating meditation with conceptual striving or mentally created meditation, Unmoved by the winds of everyday busyness, Knowing how to rest in the uncontrived, natural spontaneous flow, May the practice of resting in mind's true nature be skilfully sustained. The waves of subtle and coarse thoughts calm down by themselves in their own place, And the unmoving waters of mind rest naturally. Free from dullness, torpor, and, murkiness, May the ocean of shamatha be unmoving and stable.

Looking again and again at the mind which cannot be looked at, The meaning which cannot be seen is vividly seen, just as it is. Thus cutting doubts about how it is or is not, May the unconfused genuine self-nature he known by self-nature itself. Looking at objects, the mind devoid of objects is seen; Looking at mind, its empty nature devoid of mind is seen; Looking at both of these, dualistic clinging is self-liberated. May the nature of mind, the clear light nature of what is, be realised. Great bliss free from attachment is unceasing. Luminosity free from fixation on characteristics is unobscured. Nonthought transcending conceptual mind is spontaneous presence. May the effortless enjoyment of these experiences be continuous. Longing for good and clinging to experiences are self-liberated. Negative thoughts and confusion purify naturally in ultimate space. In ordinary mind there is no rejecting and accepting, loss and gain. May simplicity, the truth of the ultimate essence of everything, be realised. The true nature of beings is always buddha. Not realising that, they wander in endless samsara. For the boundless suffering of sentient beings May unbearable compassion be conceived in our being. When the energy of unbearable compassion is unceasing, In expressions of loving kindness, the truth of its essential emptiness is nakedly clear. This unity is the supreme unerring path. Inseparable from it, may we meditate day and night.

SHANTIDEVAS OPDRAGEN VAN VERDIENSTE Mogen alle wezens die zich in alle richtingen bevinden door de kracht van mijn verdiensten worden bevrijd van ziekten en het lijden van lichaam en geest, en grenzeloos veel vreugde en geluk ervaren. Mag het wereldse geluk van alle wezens nimmer afnemen, en mogen zij uiteindelijk het onovertroffen geluk ervaren de ononderbroken gelukzaligheid van het boeddhaschap. Mogen alle belichaamde wezens, die op verschillende plaatsen in het heelal hels lijden ervaren, in plaats daarvan, de gelukzaligheid van Sukhavati genieten. Mogen degenen die door de koude zijn uitgeput, warmte ontvangen, en mogen degenen die door de hitte zijn uitgeput, verkoeling vinden, door het onuitputtelijke water dat tevoorschijn stroomt, uit de omvangrijke wolken van de bodhisattva-daden. Mogen alle dieren vrij zijn van de angst door elkaar te worden opgegeten. Mogen de blinden vormen zien, mogen de doven altijd geluiden kunnen horen. Mogen zwangere vrouwen geboorte geven zonder enige pijn, net zoals gebeurde met Koningin Mayadevi. Mogen de naakten kleding vinden. Mogen degenen die honger hebben, voedsel vinden. Mogen zij die dorst hebben, water vinden, en heerlijke dranken. Mogen de armen rijkdom vinden, en zij die door verdriet zijn verzwakt, vreugde vinden. Mogen zij die bedroefd zijn nieuwe hoop vinden, en aanhoudende voorspoed en geluk. Mogen alle wezens die niet gezond maar ziek zijn, snel van hun kwalen genezen, en mogen alle ziekten die er in de wereld zijn, snel voorgoed verdwijnen. Mogen degenen die angst hebben, ophouden bang te zijn, en zij die geketend zijn, worden bevrijd. Mogen zij die machteloos zijn kracht vinden, en mogen de mensen denken aan het helpen van elkaar.

Mogen alle reizigers geluk vinden, overal waar ze komen, en mogen ze zonder zich daarvoor te hoeven inspannen, het doel bereiken dat ze met hun reis beogen. Mogen al degenen die in boten en schepen varen, alles krijgen waarnaar ze verlangen, en mogen ze, nadat ze veilig aan land zijn teruggekeerd, vreugdevol met hun geliefden worden herenigd. Mogen degenen die verontrust zijn, omdat ze de weg zijn kwijtgeraakt, andere reizigers ontmoeten. Mag hun reis comfortabel zijn, zonder enige vermoeidheid en zonder angst voor rovers, dieven en wilde dieren. Mogen degenen die zichzelf in onbegaanbare, angstaanjagende wildernissen bevinden en ook de kinderen, de ouden van dagen, de kwetsbaren, de licht gestoorden en de zwaar gestoorden, door goedwillende wezens worden beschermd. Mogen alle wezens vrij zijn van alle situaties zonder vrijheden, en begiftigd zijn met vertrouwen, wijsheid en liefdevolle vriendelijkheid. Mogen zij voedsel hebben en zich voortreffelijk gedragen, en altijd aan voorgaande en toekomstige levens denken. Mogen alle wezens nooit gescheiden zijn van rijkdommen, zo grenzeloos als de schatkamer van de ruimte. Mogen ze altijd in vrijheid beoefenen, zonder ruzie te maken of elkaar te schaden. Mogen lagere wezens een hogere status verkrijgen, en mogen degenen die trots zijn, nederig worden. Mogen door de verdienste die ik heb verzameld, alle voelende wezens zonder uitzondering, alle vormen van kwaad opgeven, en onafgebroken heilzame activiteiten verrichten. Mogen ze nooit worden gescheiden van de verlichtingsgeest, en altijd de beoefeningen van de bodhisattvas ondernemen. Mogen zij door de boeddhas worden verzorgd, en afstand doen van alle slechteactiviteiten.

Mogen de wereldleiders overeenkomstig de Dharma handelen, en mogen de volkeren van de wereld welvarend zijn. Mogen alle medicijnen effectief zijn, en mag het reciteren van gebeden succes hebben. Mag geen enkel voelend wezen ooit fysiek lijden ervaren, kwaad doen of ooit ziek worden. Mag niemand bang zijn of gekleineerd worden, of mentaal gebukt gaan onder neerslachtigheid. Mogen in alle tempels en kloosters de beoefeningen van het lezen en reciteren opleven en voortbestaan. Mag de Sangha altijd in harmonie leven, en mogen haar doelstellingen worden verwezenlijkt. Mogen de bodhisattva's het welzijn van de wezens vergroten, net zoals ze zich hebben voorgenomen, en mogen alle voelende wezens ontvangen, wat de beschermers voor hen in petto hebben. Mogen de leringen, die het enige medicijn zijn tegen het lijden, en de bron waaruit alle geluk ontstaat, in stand en in ere worden gehouden, en nog lange tijd voortbestaan. Net zoals de held Manjushri de ware aard van alle dingen kent, en net zoals Samantabhadra gedaan heeft, wijd ik al deze heilzame activiteiten toe opdat ik in navolging van hen kan trainen. Zolang de ruimte voort bestaat, en zolang er wezens in verblijven, mag ik ook zo lang aanwezig blijven, om het lijden van alle wezens op te heffen.

OPDRAGEN VAN VERDIENSTE Mogen alle levende wezens, waar dan ook, Gekweld door lijden van lichaam en geest, Grenzeloze vreugde en geluk ervaren, Door mijn positieve verdiensten. Moge geen enkel levend wezen lijden, kwaad begaan of ooit ziek worden. Dat niemand angst heeft, gekleineerd wordt Of gebukt gaat onder neerslachtigheid. Mogen de blinden vormen zien, En de doven geluid horen. Dat zij met lichamen uitgeput door inspanning, zullen herstellen door het vinden van rust. Mogen de naakten kleren vinden, En de hongerigen voedsel. Dat de dorstigen water vinden En heerlijke dranken. Mogen de armen rijkdom vinden, En de door verdriet verzwakten, vreugde vinden. Dat de bedroefden en eenzamen hoop vinden En aanhoudend voorspoed en geluk. Moge regen op de juiste tijd komen, En oogsten overvloedig zijn. Dat alle medicijnen doeltreffend werken En heilzame gebeden vrucht zullen dragen. Mogen alle ongezonden en zieken Snel van hun kwalen bevrijd worden. Dat alle ziekten van de wereld Snel zullen verdwijnen. Mogen angstigen ophouden bang te zijn En de onvrijen worden bevrijd. Dat de machtelozen kracht vinden, En mogen mensen denken aan het welzijn van elkaar.

Mogen alle dieren vrij zijn van de angst door elkaar te worden opgegeten.

Net zoals de held Manjushri de ware aard van alle dingen kent, en net zoals Samantabhadra gedaan heeft, wijd ik al deze heilzame activiteiten toe opdat ik in navolging van hen kan trainen. Mogen de leringen, die het enige medicijn zijn tegen het lijden, en de bron waaruit alle geluk ontstaat, in stand en in ere worden gehouden, en nog lange tijd voortbestaan. Zolang de ruimte voort bestaat, en zolang er wezens in verblijven, mag ik ook zo lang aanwezig blijven, om het lijden van alle wezens op te heffen.