You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.parisholc.org info@parisholc.org www.facebook.com/parisholc

24-XI-2013

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Tomasz Ludwicki - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent

Krl jest wadc nie tylko na tronie, ale i na krzyu. Kiedy prowadzono na szafot Ludwika XVI, nie mg ju nikogo uaskawi, cho wypowiedzia sowa przebaczenia: Umieram niewinny wszystkich zbrodni, ktre mi zarzucano. Wybaczam sprawcom mej mierci i prosz Boga, by krew, ktr rozlejecie, nie spada nigdy na Francj. Bbny zaguszyy jego sowa. Jezus Chrystus, wiszc na krzyu, dokonuje uniwersalnej amnestii ludzkoci. Owszem, nie kady o tym wie i nie kady zechce z niej skorzysta. Pierwszym jej odbiorc by zwyky kryminalista, ktry baga o raj, mimo e nie tylko jego ycie byo piekem, ale zapewne i innym raju nie stworzy. By moe by to jedynie KAKOURGOS zoczyca, czowiek, ktry potrafi tylko czyni zo. By moe owi umierajcy otrzykowie to, jak chce Jzef Flawiusz, LESTES, czyli buntownicy. Wane jest, e Jezus Chrystus daje niebo, a nie tylko ma szans na niebo, nawet najgorszemu czowiekowi na ziemi i tylko dlatego, e o to poprosi ze skruch. Prawdziwy krl moe wszystko i wszdzie. Jeli to byli buntownicy, ktrzy nie zgadzali si na niesprawiedliwy porzdek wiata, to personifikowali kadego, kto czuje bunt wobec ucisku, jaki ludzie gotuj sobie w imi postpu, wiedzy, polityki i bogactwa. Zrwnanie Syna Boego z nikczemnikami stao si ask wyniesienia wszystkich nikczemnikw wszystkich czasw do wyyn synostwa Boego. Nie jest to bynajmniej akceptacja ludzkiej podoci, lecz droga na wydobycie si wreszcie z niej ku niewyobraalnemu poziomowi istnienia. adna przepa nie jest w stanie porwna si z t, jak przekroczy w tamtej godzinie krzya w otr, przedostajc si w jednej chwili do raju z pieka swego ukrzyowania. I nie jest to jedynie wzruszajca historia z przeszoci, gdy kady z nas jest nikczemnikiem i kady z nas umiera na krzyu, mniej lub bardziej odczuwalnym. Nikt z nas przecie nie jest wyjtkiem, ktrego omin grzech pierworodny. Jednoczenie ten fragment Ewangelii jest doskona ikon sakramentu pojednania, bo jest to rwnie sakrament pogodzenia si nie tylko z Bogiem, ale i z konsekwencjami swych win, sakrament rezygnacji z buntu przeciw Bogu. otr zwraca si do Jezusa o pami o nim, jakby prosi o rozgrzeszenie. Zgadza si na krzy, gdy jego winy s ju jawne. Odwaga istnienia jest odwag do przyjcia mierci. Moemy pozby si lku przed mierci, ale nie moemy pozby si udrki. Tote jeli kto czyta teraz ten tekst i jest w skrajnej rozpaczy oraz pewien tylko swej mierci i potpienia, bo nie widzi w sobie nic godnego mioci, i jeli ju od siedemnastu lat kona na swym krzyu i jeszcze nie poprosi Jezusa o raj, to niech to uczyni. Niech uklknie przy konfesjonale, jakby zawis na krzyu otra, i tam wszystko z siebie wydobdzie, co ukrywa od wielu lat, a raj bdzie dla niego dostpny w tej samej chwili.

o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


LEKTORZY
SOBOTA 23 LISTOPADA Sobota/Niedziela 30 listopada/1 grudnia 4:00 - Celina Pultanis 5:30 - Monika Szmyt 8:00 - Celina Basta, Iwona Jdrzejczak 9:30 - Jolanta Gmurowska, Dorota Gutowska, Teresa Pachyska 11:15 - Dzieci 1:00 - Maria Grot, Stanisaw Bis, Olga Oko 7:00 - Maria Mikho

9:00 + Wadysawa, Aleksander Sadowscy 4:00 + Franciszek, Apolonia Furman - wnuczka 5:30 + Genowefa Maziarz - W. V. Serwatka

UROCZYSTO CHRYSTUSA KRLA - 24 LISTOPADA


8:00 + Maria Jandrzejewski - syn z rodzin 9:30 + Zdzisaw Burczak w 3 rocz. mierci 11:15 - O Boe b. dla Ksiy Chrystusowcw i Sistr Misjonarek z okazji ich wita 1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Tomka z okazji 18 urodzin 1:00 - O Boe b. dla Adasia i Idy 1:00 + Maria Starostka 1:00 + Wojciech Kustrzyk w 12 rocz. mierci 1:00 + Jzefa Banak - Cz. Migacz 1:00 + Stanisawa Somiska w rocz. mierci 1:00 + Andrzej Baka 1:00 + Alex Tondera - ona 1:00 + Stanisaw Chrobak 7:00 + Irena Stokowska - syn

KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 30 listopada/1 grudnia 4:00 - M. Gardocki i chtni 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - Z. Sznitka, E. Szymanski 9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, A. opatowski, M. Wach 11:15 - M. Przydzia, J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z. Wolan 1:00 - J. Berent, T. Byra, S. Krlczyk, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski

PONIEDZIAEK - 25 LISTOPADA
9:00 + Katarzyna Chryczyk - dzieci

WTOREK 26 LISTOPADA
9:00 - O Boe b. dla rodziny Kmieciw

RODA - 27 LISTOPADA
9:00 - Za parafian 7:00 + Genowefa Maziarz - T. Malosz

THANKSGIVING -CZWARTEK - 28 LISTOPADA


9:00 + Aniela, Jakub Skwarek - syn z rodzin 11:00 + Ryszard Basior oraz za zmarych z rodzin: Basiorw i Latkw

PITEK - 29 LISTOPADA
9:00 - O zdrowie i Boe b. dla syna z dniu urodzin - rodzice 7:00 + Luiza Budzynowski - rodzina 7:00 + Zygmunt Niemyjski - ona, dzieci, wnuczki, prawnuczki

Dzisiejsza uroczysto Jezusa Chrystusa, Krla Wszechwiata, to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego zostaa wprowadzona przez papiea Piusa XI w 1925 roku, na zakoczenie przypadajcego wwczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Koci uroczysto t obchodzi si w ostatni niedziel roku kocielnego dla podkrelenia, e wszystko ma swj pocztek i bdzie miao swoje ukoronowanie w Chrystusie. Dzi w Watykanie pod przewodnictwem papiea odbywa si uroczyste zakoczenie Roku Wiary. Ogosi go ojciec wity w zwizku z 50. rocznic otwarcia obrad Soboru Watykaskiego II i w t rocznic, 11 padziernika, Rok Wiary si rozpocz. Przez ten rok dokonao si wiele wanych wydarze i inicjatyw zarwno oglnokocielnych, jak i w naszej spoecznoci diecezjalnej i parafialnej. Pochylalimy si nad nauczaniem Soboru i Katechizmu Kocioa Katolickiego, medytowalimy nad prawdami zawartymi w naszym Credo wyznaniu wiary. Przede wszystkim jednak prosilimy Chrystusa, aby przymnoy nam wiary. Oby tak si stao, oby bogosawione w mocn wiar byy owoce tego Roku w caym Kociele, w naszej parafii i w sercu kadego z nas. Czas przygotowa si do Adwentu okresu radosnego i pobonego oczekiwania na przyjcie Pana Jezusa. Wejdmy w ten pikny, cho krtki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani.

SOBOTA 30 LISTOPADA
9:00 + Genowefa, Witold Szubzda - crka 4:00 + Helena Mack w 1 rocz. mierci - rodzina 5:30 + Genowefa Maziarz - M. Weisseubore

I NIEDZIELA ADWENTU - 1 GRUDNIA


8:00 + Aleksandra, Stanisaw Pzik - crka 9:30 + Judy LaVella 11:15 + Katarzyna Dubiel - crka 1:00 - O Boe b. dla Barbary Somiskiej z okazji urodzin 1:00 - O szczliw operacj i szybki powrt do zdrowia dla Danuty 1:00 + Maria Szynakiewicz 1:00 + Lena, George Voss 1:00 + Andrzej Zawadzki 7:00 + ukasz Skowroski w 3 rocz. mierci i zmarych z rodziny rodzice, siostra

Ofiary z niedzieli 17 listopada Ofiary z kopert - $ 5,796.00 Ofiary bez kopert - $ 1,196.00 II Taca-Campaing for Human Development - $1,192.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


WITO W. ANDRZEJA APOSTOA W sobot, 30 listopada, obchodzimy wito witego Andrzeja Apostoa, jednego z pierwszych uczniw Pana Jezusa. Jest to rwnie czas tak zwanych andrzejkowych zabaw. Bardzo prosimy o zachowanie roztropnoci, zwaszcza tam, gdzie zabawa kolidowaaby z wiar. Wiara we wrby, horoskopy i zabobony jest nie do pogodzenia z chrzecijastwem. CHORZY NASI PARAFIANIE Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych rodzin, ktrzy nie mog spotyka si razem z nami na niedzielnej Mszy w. a ktrzy licz na nasz modlitw. Chcemy wypisywa ich imiona i nazwiska w biuletynie, by poleca ich naszej modlitwie. WITO DZIKCZYNIENIA Pielgrzymi, przypynli do Ameryki i wyldowali na Skale Plymouth 11 grudnia 1620. Ich pierwsza zima bya druzgocca. Do pocztku nadchodzcej jesieni stracili 46 ze 102 osb. Ale niwa 1621 byy obfite. Kolonici zadecydowali uczci to witem, wraz z 91 Indianami z plemienia Wampanoagw, ktrzy pomogli Pielgrzymom przetrwa ich pierwszy rok. wito trwao trzy dni. Oprcz ucztowania, wito obejmowao take wsplny wypoczynek i zabaw kolonistw i Indian. witem narodowym ogosi je w 1863 roku prezydent Abraham Lincoln. wito Dzikczynienia obchodzimy w ostatni czwartek listopada. Obiad w tym dniu to tradycyjnie indyk. Na stole nie moe te zabrakn urawiny i synnego ciasta dyniowego. W najbliszy czwartek, 28 listopada przypada wito Dzikczynienia. Niech nasza modlitwa w tym dniu bdzie dzikczynieniem za wszelkie dobro jakie otrzymalimy dziki Boej asce i dobroci. MSZE W. bd odprawione o godz. 9:00 i 11:00 rano. Nie ma wieczornej Mszy w. UWAGA RODZICE - NIE MA KATECHEZY Ze wzgldu na dugi weekend nie bdzie katechezy w sobot 30 listopada i 1 grudnia. BIURO PARAFIALNE Biuro parafialne bdzie zamknite od czwartku-do soboty w dniach 28-30 listopada. WIECZR JESIENNEGO BRZDKANIA I MUZYKOWANIA Zapraszamy 29 listopada do Cafe Prowincja o godz. 7:00pm na Wieczr jesiennego brzdkania i muzykowania. W repertuarze grupa KULGAJS i gocie. SAKRAMENT CHRZTU WITEGO Przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego do wsplnoty Kocioa zostanie waczony Maya Magdalena Kaldunek. yczymy Boego bogosawiestwa.

WITECZNY BAZAR PARAFIALNY Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach 7 i 8 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem zwracamy si z prob do parafian o przynoszenie ksiek i rzeczy na Flea Market, rzeczy na loteri fantow, ciasta witecznego i artykuw spoywczych do kuchni. Osoby chtne do pracy przed i w czasie bazaru proszone s o zapisywanie si na tablicy w holu kocioa. Na bazar mona ju rezerwowa stoliki na stoiska biznesowe. CHOINKA - SPENIENIA MARZE Wkrtce w holu Kocioa ministranci ustawi choink. Prosimy o zgaszanie imienia osoby potrzebujcej (kartk z numerem telefonu i sugesti odnonie prezentu) i wrzucenie jej do skrzynki sugestie i wnioski, ktra znajduje si przy zakrystii. Proby bd przyklejone na gwiazdkach wiszcych na choince. Prosimy parafian o zakup prezentu i dostarczenie go wraz z gwiazdk do biura parafialnego. SPOTKANIE POPIELGRZYMKOWE OBJAWIENIA MARYJNE Zapraszamy na spotkanie popielgrzymkowe 1 grudnia w Cafe Prowincja o godz. 2:30pm. PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH prowadzi ks. Jacek Wesoowski Proboszcz parafii Matki Boej Czstochowskiej w Phoenix, AZ sobota (7 grudnia) 4:00pm Msza w. z nauk rekolekcyjn 5:30pm Msza w. (English)

niedziela (8 grudnia) 8:00, 9:30, 1:00pm, 7:00pm Msze w. z nauk poniedziaek, wtorek, roda (9/10/11 grudnia) 9:00am; 7:00pm Msza w. z nauk rekolekcyjn dla dorosych WE WTOREK 9:00 am - SAKRAMENT CHORYCH 6:30pm - SPOWIED REKOLEKCYJNA REKOLEKCJE DLA DZIECI Sobota 7 grudnia DZIECI STARSZE OD KL.4 DO 8 10:00 Nauka rekolekcyjna w kociele, spowied DZIECI MODSZE DO KL. 3 11:00 Nauka rekolekcyjna w kociele Niedziela 8 grudnia 11:15 Msza w. z II nauk rekolekcyjn dla dzieci BAL SYLWESTROWY W PARAFII Zapraszamy na Bal Sylwestrowy do sali Jana Pawa II. Gra zesp Rytm. Cena biletw $80.00 od osoby do 10 grudnai, a po tej dacie $85.00. Bilety prosimy rezerwowa w biurze.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Wioletta Kotun MChR, przeoona s. Agnieszka Jach MChR i s. Beata Kotun MChR tel. domu sistr: (586) 979 - 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego, SChr Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879 - 5898 Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566 - 1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Zastpca: Wadysaw Szaflarski (248)652-8424 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wojciech Urban Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002 Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Koordynator do spraw Katechezy s. Wioletta Kotun MChR - (248) 224-8946 Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr Grupa modzieowa-ks. Tomasz Ludwicki SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Tomasz Ludwicki SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581 Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 - 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946 Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr Lider - Olga Osko - (586) 275-5792 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804 Wsplnota Razem Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976 Rycerze Kolumba Marek Bieciuk - (586) 219-3256 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344 Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636 Kuchnia Impreza Catering

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00pm Saturday - 5:30pm - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00am; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00pm w I Czwartek miesica - o godz. 7:0pm (ministranci) w III Czwartek miesica - o godz. 7:0pm (Rycerze Kolumba) Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 am do 7:00pm Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 am SAKRAMENTY Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00pm Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki (roda 5:30-6:30pm) -s. Wioletta Kotun (248) 224-8946 Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm) - s. Beata Kotun (248) 979-6002 Zesp Modzieowy Laudamus Te - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm) Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645 Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Caf Prowincja-rezerwacja (248) 790-9348
wtorek, roda, pitek 5:30-8:30 sobota 10:00-1:30, po Mszy o godz. 4:00pm

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii