Psihologie experimentală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I CURI !ITATE" #$ERVAŢIE" E%PERI&ENT

'(' '() '(*

Con+in,t,riPsihologia ca .tiin+ă experimentală /ser0a+ie .i experiment Etapele experiment,l,i

/iecti0eAces '( Pre1entarea speci2ic,l,i explica+iei .tiin+i2ice 3n psihologie" 4omeni,l psihologiei experimentale )( Pre1entarea meto4ei o/ser0a+iei .i rela+iei 4intre o/ser0a+ie .i experiment *( Pre1entarea etapelor experiment,l,i 3n cercetarea psihologică Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere-

'('

Psihologia ca .tiin+ă experimentală

Vreme 3n4el,ngată" psihologia s5a a2lat 3n s2era 4e ac+i,ne a 2iloso2iei( A/ia la s26r.it,l secol,l,i al %I%5lea" o4ată c, 3m/,nătă+irea tehnicilor 4e cercetare" psihologia s5 a 4eplasat spre tăr6m,l .tiin+elor po1iti0e( Psihologii ar p,tea 2i organi1a+i pe o linie 4e contin,itate 3n raport c, mo4,l 3n care ei consi4eră .tiin+ele exacte 4rept mo4el pentr, psihologie( Psihologii 7har48 consi4eră că .tiin+ele 2i1icii sa, chimiei s,nt mo4ele per2ecte 4e ,rmat" 3n timp ce psihologii 7so2t8 consi4eră că .tiin+ele sociale tre/,ie să constit,ie mo4el,l 4e ,rmat( Toate .tiin+ele 4isp,n 4e ,n set 4e 4ate .i 4e teorii explicati0e( Ceea ce este 4istincti0 3ntre 4i2eritele .tiin+e" ca .i 3ntre s,/specialită+ile 4in interior,l ,nei .tiin+e" s,nt 4i2eritele tehnici 2olosite( Ast2el" astronomii n, a, ne0oie 4e tehnicile la/irint" a.a c,m nici s,/iect,l experimentat 4e către psihologi n, are ne0oie 4e telescop( Dacă psihologii har4 ,1ea1ă 4e tehnici m,lt mai ra2inate" aceasta se 4atorea1ă 3n mare parte tip,rilor 4e pro/leme care imp,n ,n an,mit gen 4e anali1e so2isticate( De.i 4istinc+ia cercetare 2,n4amentală 9 cercetare aplicati0ă a intrat 3n 0oca/,lar,l coti4ian al .tiin+elor" noi cre4em că cea mai importantă 4istinc+ie tre/,ie să 2ie 2ăc,tă 3ntre o cercetare /,nă .i alta proastă( Principiile .i practicile psihologiei experimentale se aplică 3n egală măs,ră cercetării 2,n4amentale .i celei aplicati0e( Ele pot 2i 2olosite pentr, a e0al,a cercetările psihologice pe care le 3nt6lnim sa, le reali1ăm 2ie ca st,4en+i" 2ie ca psihologi pro2esioni.ti sa, ca cercetători 3n 4omeni,l psihologiei( 5)5
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

rice a/or4are a 4omeni,l,i psihologiei experimentale tre/,ie să 3nceapă prin a o2eri 4e2ini+iile opera+ionale ale ,rmătorilor termeni- experiment" meto4ă &ihaiexperimentală ANIŢEI Psihologie experimentală .i psihologie experimentală( Termen,l 4e experiment este larg ,tili1at at6t 3n lim/a=,l coti4ian c6t .i 3n cel al 4i0erselor .tiin+e( Dacă .tiin+a i10oră.te 4in realitate 3ncerc6n4 s5o explice" experiment,l este 4emers,l prin interme4i,l căr,ia reali1ăm extragerea ,n,i e.antion 4in realitate spre a5l s,p,ne 0eri2icării >testării? 3n 0e4erea c,noa.terii( Ce 0rem .i ce tre/,ie să c,noa.tem@ Una 4intre trăsăt,rile 4e2initorii ale psihic,l,i ,man este că acesta 4isp,ne 4e cele mai complexe 4ispo1iti0e 4e 4eterminare antialeatorii >P( Popesc, Ne0ean," 'ABC?( A experimenta constit,ie" 3n 2apt .i 3n esen+ă" o 4imensi,ne intrinsecă a l,i 7homo sapiens8 .i răsp,n4e ne0oii imperioase 4e a găsi ca,1alitatea" 4e a răsp,n4e la 3ntre/area 74e ce8 .i apoi 4e a se asig,ra as,pra mo4,l,i c,m 0or e0ol,a l,cr,rile 3n 0iitor( amenii 4e .tiin+ă n, a, 2ăc,t altce0a 4ec6t să 2ormali1e1e acest 4emers .i experiment,l a constit,it .i constit,ie o am/i+ie mărt,risită a t,t,ror .tiin+elor nat,rii( Experiment,l este o manip,lare 4eli/erată a ,n,i e.antion 4in realitate pe care 4orim să5l st,4iem 3n scop,l 4e a 3n+elege mai /ine mo4,l c,m acesta se pro4,ce" 4in ce ca,1ă .i c, ce e2ecte( &eto4a experimentală 3n psihologie a 2ost intro4,să pe la =,mătatea secol,l,i al %I%5lea .i p,tem a2irma că cele/ra l,crare a l,i D(T( Eechner 7Elemente 4e psiho2i1ică8 >'BF<? stă la /a1a ei( Domeni,l psihologiei experimentale se 4e2ine.te prin interme4i,l meto4ei experimentale" consi4erată ca 2orma cea mai 4esă06r.ită .i cea mai con0ingătoare a 4emers,l,i .tiin+i2ic >&( Richelle" %( $eron" 'AAG?( &eto4a experimentală constit,ie ca4r,l logic" 2ormal .i epistemic 4e ,tili1are a experiment,l,i( Aceasta implică pre1en+a .i ,tili1area >prin 0eri2icări .i re0i1,iri perio4ice? ,nor instr,mente 4e l,cr," reg,li 4e con4,ită" 4ispo1iti0e tehnice .i proce4,ri" strategii" plan,ri 4e experimente" mo4alită+i 4e c,legere .i prel,crare a 4atelor( A.a c,m s,s+in" pe /,nă 4reptate" a,torii mai s,s cita+i" 4e o/icei psihologii insistă mai m,lt as,pra mo4alită+ilor 4e c,legere .i prel,crare a 4atelor" negli=6n4,5se rol,l capital pe care 3l =oacă instr,mentele tehnice 3n 4e10oltarea psihologiei experimentale( Domeni,l psihologiei experimentale s5a cont,rat" s5a imp,s" s5a 4e10oltat .i 0a progresa 3n măs,ra 3n care cercetătorii imaginea1ă .i prop,n noi mi=loace 4e in0estigare ce 4eschi4 noi ori1ont,ri 4e cercetare a realită+ii psihice( Psihologia experimentală este o ram,ră a psihologiei" care" 2iin4 at6t 4e intim legată 4e meto4ă" se 4e2ine.te chiar prin meto4a experimentală( Cel mai 2rec0ent criteri, ,tili1at 3n clasi2icarea ram,rilor psihologiei este con+in,t,l" ori" constatăm că psihologia experimentală se 4e2ine.te prin meto4ă( În acela.i timp" 2iecare ram,ră a psihologiei 4e2inită 4e ,n con+in,t 4isp,ne 4e o parte experimentală mai m,lt sa, mai p,+in importantă( Unii a,tori s,nt tenta+i să n, consi4ere psihologia experimentală ca o ram,ră o/i.n,ită ci" mai c,r6n4" ca meto4ă aplica/ilă 0ariatelor 4omenii ale c,noa.terii( Al+i a,tori >P( Eraisse" 'AF*? consi4eră psihologia experimentală 4rept s,rsă 4e c,no.tin+e ac,m,late 3n psihologie prin ,tili1area meto4ei experimentale( Din p,nct,l 4e 0e4ere al psihologiei americane" care p,ne accent,l mai m,lt pe atri/,tele experiment,l,i" psihologia experimentală este ,n 4emers repeta/il .i a,tocorector 3n st,4ierea mani2estărilor 0ie+ii psihice >Hanto0it1"5*5 #(I(" Roe4iger III" I(J(" Elmes" D(D(" 'AA'?( Din ; DEPARTA&ENT ID )<'' p,nct,l 4e 0e4ere a l,i N( J,ng, >)<<<?" 4omeni,l Cop:right psihologiei experimentale 3l constit,ie teoria .i practica experiment,l,i ca meto4ă 4e cercetare acti0ă .i e2icientă" 4eser0in4

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

,rmătoarea 4e2ini+ie- 7psihologia experimentală repre1intă ansam/l,l principiilor" normelor .i reg,lilor care sta, la /a1a organi1ării .i 4es2ă.,rării experiment,l,i 3n psihologie" c, scop,l o/+inerii 4e 4ate 0eri2icate as,pra realită+ii psihice8 >pp( 'K? D,pă c,m o/ser0ăm .i această 4e2ini+ie trimite la meto4ă >principii" norme" reg,li" organi1are?" ceea ce este" practic" ine0ita/il 3n orice tentati0ă 4e 4e2inire a psihologiei experimentale( În concl,1ie" 4omeni,l psihologiei experimentale 3l constit,ie mani2estările 0ie+ii psihice a/or4ate 3ntr5o manieră experimentală( /iect,l psihologiei experimentale este repre1entat 4e pro/lemele 0ie+ii reale i4enti2icate .i as,pra cărora cercetător,l a0ansea1ă ipote1e ce ,rmea1ă a 2i testate prin experimente controlate .i replica/ile 3n 0e4erea a0ansării ,nor pre4ic+ii 0eri2ica/ile statistic pri0itoare la generali1area re1,ltatelor o/+in,te .i e0ol,+ia comportamentelor st,4iate( Tre/,ie să 2im reali.ti- 2inalitatea oricăr,i 4emers .tiin+i2ic 0erita/il este 4e a pre1ice 2enomen,l st,4iat( Experiment,l psihologic" meto4a experimentală" psihologia /ser0a+ie .i experiment experimentală constit,ie 2,n4ament,l cercetării .tiin+i2ice asig,r6n4 exigen+e Din perspecti0ă temporală o/ser0a+ia .i experiment,l constit,ieaceste 4o,ă momente la cel s,ccesi0e ale cercetării" ast2el 3nc6t 9 4esig,r 9 o/ser0a+ia prece4e experiment,l( '() mai 3nalt ni0el 4e 0igoare .tiin+i2ică .i o2erin4 imaginea ,nei e0ol,+ii 4inamice a Aceasta tehnicilor" instr,mentelor" mi=loacelor 4e l,cr, 3n 4eplin acor4 c, e0ol,+ia celorlalte este .i o or4ine istorică 3n e0ol,+ia .tiin+elor" implicit a psihologiei( $p,nem 9 3n mo4 .tiin+e mo4erne( o/i.n,it 9 că realitatea 2iin4 o/ser0ată ne semnalea1ă an,mite pro/leme pe care le 0om a/or4a 3ntr5o manieră experimentală( Apoi" 3n timp,l experiment,l,i o/ser0a+ia s,r0ine ca element a=,tător" ca s,rsă 4e 4ate s,plimentare as,pra e2ectelor 0aria/ilei in4epen4ente( Încă 3n sec( al %VIII5lea R( #acon 2ăcea 4istinc+ia 3ntre o/ser0a+ia pasi0ă .i 0,lgară .i o/ser0a+ia acti0ă .i sa0antă( Element,l com,n pentr, o/ser0a+ie .i experiment este constatarea ,nor 2apte menite a 2i ,n răsp,ns la o pro/lemă( Un l,cr, pe care a4esea 3l ,ităm este că n, 0om găsi 4ec6t ceea ce că,tăm( Ja/oratoarele 4e cercetare s,nt pline 4e o/ser0a+ii ac,m,late 3n timp .i in,tile pentr, că cercetătorii n, .i5a, p,s 3ntre/ări precise( r" 4i2eren+a 4intre o/ser0a+ie .i experiment constă tocmai 4in nat,ra >pre1en+a? 3ntre/ării( În o/ser0a+ie 3ntre/area răm6ne 4eschisă .i cercetător,l n, c,noa.te răsp,ns,l sa, n, are 4ec6t o i4ee 0agă as,pra l,i( În experiment 9 4in contră 9 3ntre/area 4e0ine ipote1ă prin care se a0ansea1ă s,po1i+ia existen+ei ,nei rela+ii 3ntre 2apte" pe care experiment,l 3.i prop,ne să o 0eri2ice( În ca1,l experiment,l,i explorator 4e tip,l 7ce se 3nt6mplă 4acăL8 experimentator,l n, are 3ntre/ări precise .i nici răsp,ns,ri a.teptate( În acest ca1 o/ser0a+ia 0a a0ea ,n rol mai important" 3ntr,c6t ea pare să 2ie calea pe care 0om p,ne 3n e0i4en+ă mo4i2icările in4,se 3n mo4 explorator( Dincolo 4e 4i2eren+ele 4e gra4 .i 4e ni0el 4e complexitate" poate că cea mai rele0antă 4istinc+ie o o2eră preci1ia 3nregistrării 4atelor( /ser0a+ia tre/,ie să se m,l+,mească c, proce4,ri mai p,+in rig,roase 4ec6t cele experimentale( În cel mai /,n 5G5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ca1" 3m/,nătă+irile meto4ologice s,nt consacrate mo4,l,i 3n care se poate asig,ra o mai /,nă rigoare a o/ser0a+iei(

are c.nei 2i.e" oric.i meto4ele clasice 4e 7spionare8.ă 0aria/ilă 3n con2ig.ment c6t mai rig.ros 4e s.simptomatica sta/ilă >3năl+imea" gre.rprin4ere a 0ariatelor con4.se o/ser0a+iei" V( Cea.itelor o/ser0ate" mai ales at.i( $e c.i sit.ie să preci1ăm .n la 3n4em6nă 2erestrele c.o 4raperie" .rile sociale .nci c6n4 se 2ac re2eriri la trăsăt.nem că" prin o/ser0a+ie" constatăm mani2estările comportamentale" con4.p.i st. să sp.n instr.pra 2enomen.l.tili1a a4=ecti0e sa.0in a 2i o/ser0ate 3n experiment.i( Con+in.l 4e notare" 4e consemnare a 4atelor o/ser0a+iei( Este 4e 4orit să .m2erin+a toracică" circ.te că pre1en+a o/ser0ator.m2erin+a .ne pentr.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eactorii 4eterminan+i ai o/ser0a+iei a( Pre1en+a o/ser0ator. a/sen+a" altele solicită 4escrieri mai amăn. 3n perete .l.4inile sale 2a+ă 4e sex. că ar con4.4ecă+ile" stereotip. 2iecare con4.p( /( Personalitatea o/ser0ator.i aplicarea lor +ine 4e ni0el.i experimental tre/.ns o2eră posi/ilitatea .l op.l 4e 4otare al la/orator.n ori2ici. >'ACB? le 3mparte 3n 4o. există .ntem o/liga+i la o ast2el 4e anali1ă . 2rec0en+a >2oarte 2rec0ent p6nă la 2oarte rar" a4esea p6nă la 4eloc?( Unele mani2estări n.ri" mani2estări 4e personalitate" atit.ni4irec+ională >one Ma: screenNMin4oM? sa.i pre1entare 4acă 4orim să 2acem 4in meto4a o/ser0a+iei .n 4emers marcat 4e s.i are .a+ii" incl.i( Inerent se 0or regăsi in2l.ită 3n parte tre/.m 5K5 Cop:right .nci c6n4 3ncercăm să anali1ăm" să 4escriem con4.nei liste a con4.l.itelor care se c..ra+ia cercetării" experiment.ngimea .rări nat.itele s.i e2icientă a 4atelor 4e o/ser0a+ie( N.l.area" estimarea con4.4iat" atit.l.n rol important 3n e0al.l asc.(a(m(4( /ser0ator.si0 3n experiment.i" 4ar . orientare .ita s.ce o no./ m.i picioarelor" circ. 3n con4i+ii 4e gr.i grosimea m6inilor .l. permit 4ec6t e0al.ite ce pot să se mani2este 3n 4i2eritele 3mpre=. camere 0i4eo( Tot at6t 4e e2iciente pot 2i .irea .i mai ales la copii" la persoanele c.i o/ser0at( $ol.i intro4.l 4e la/orator( Încerc6n4 o sistemati1are a con4.l o/ser0a+iei prin ela/orarea ./iecti0itatea o/ser0ator. a 2acilita consemnarea rapi4ă .ă mari categorii.l.noa.l o/ser0a+iei D.i simptomatica la/ilă >pantomima" mimica" mo4i2icările 0egetati0e" 0or/irea?( Protocol.rale a comportament.t.n para0an" .i c6mp.en+e care exprimă experien+a sa" repre1entările sale as.itelor s.4inal5caracteriale( /ser0a+ia răm6ne .pă ela/orarea proiect.l o/ser0a+iei Ja prima 0e4ere pare simpl.+ii există .(a(m(4( Dată 2iin4 importan+a acest.l.ie să preci1ăm sistem. DEPARTA&ENT ID )<'' .ne e0i4en+ierea principalelor aspecte care +in 4e personalitatea o/ser0ator.l..i( Di2ic./iect.ncte prin care să 4e2inim intensitatea mani2estărilor( $e pot ..ternic p6nă la 2oarte sla/? sa.i( Tehnologiile mo4erne p.tili1ăm 9 pe c6t posi/il 9 scale 4e e0al.n mo4el stan4ar4 al acestei 2i.m2erin+a a/4ominală" l.ltiplele 2a+ete 3n care se pot pre1enta acestea( $.l.merilor" circ.i pentr.ltă+ile apar at.n+ite( Alcăt. han4icap intelect.ce la mo4i2icarea comportament.e 4e o/ser0a+ie se imp.l.rări . a40er/e prin care se 4escrie intensitatea >2oarte p.i 4iametrele craniene etc(? . trepte 4e *"K"C p.tatea" lărgimea .al sa.l respecti0( Apoi" pentr.l.ări 4ihotomice prin care se consemnea1ă pre1en+a sa.nei 4es2ă.l.i 2actor se imp.i 4e in0enti0itatea cercetător.s" 0alorile la care a4eră" concep+iile" pre=.

ie prin /i/lioteci( Căr+ile .a 4e o/ser0a+ie tre/. 2ie /ine reali1at >ne re2erim mai ales la A4esea st.i alte elemente 4e i4enti2icare speci2ice .l este prece4at 4e o pre5testare prin care se 0eri2ică ac.ltatele o/+in.măr. re2erin+e 4in man.l.tesc at.i re0istele .ie să pre1inte .l.( Cop:right .la+ii 4in care a./iect.i .i experiment 0ali4 4in toate p.tiin+i2ice 4isponi/ile ca să a0e+i o i4ee 4e ansam/l.nor o/ser0a+ii c.1ă" 4ar .ia( În principi.gera .l 3ntregi pop.mit tipar /ine sta/ilit care ne a=.l 4e o/ser0atori" tip.rării acesteia( 4ate re2eritoare la o an.i s. DEPARTA&ENT ID )<'' D.ri( În acela.+ional" tip.ita re2lexi0ă >componente sen1orial5percepti0e" cogniti0e" mne1ice" aten+ia" moti0a+ia" atit.pra s.n semestr.rente" speci2ice s.ta cea ce 0ă tre/.ri" p..l.mnea0oastră" 4a+i aten+ie . nat.tili1ate 4e către experimentatorP O 4ate pri0itoare la partic.i" 2i.me" sex" 06rstă" ni0el 4e pregătire .rs.ra 4e care a0e+i ne0oie( Răs2oi+i c6t mai m.rs.tiin+i2ice etc( Trecerea 3n re0istă a l.ct.lari1at 3n raport c. c. caracter sintetic( Experiment.gerată 4e pro2esor.4en+ii se nelini.ie să se aplice .l./iect.l reali1ării .i timp pre5testarea tre/.l concl.l sing.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con+in.ie să con+ină .n sistem clar 4e consemnare 3nscris 3n 2i. care să 3ncepe+i st.i protocol.t.i" pentr.i experimental( În acest moment o/ser0a+ia este extrem 4e importantă" ea permi+6n4 sesi1area .l corectării" completării '(* Etapele experiment.l coresp.n spa+i.ării primare c.n.rata o/ser0a+iei" n./iec+i o/ser0a+i( O con+in.rare" 4.rii 3n 4omeni. a a0ea o i4ee 5F5 4espre amploarea c.1iilor o/+in.m re. În general" scop.i c.tă la 3nt6mplare" ci .( I4eile se găsesc 3n m.4iate( În ca1 contrar" 0e+i 2i ne0oi+i să 3ncepe+i prin a că.nci c6n4 se 0ă4 ne0oi+i să aleagă o pro/lemă pentr.l 4e 4es2ă.l la literat. asistent.rării acest.a 4e o/ser0a+ie( De asemenea" 2i.i" alte st.alele st.i l.l.i. este 2ăc.rmea1ă .t.i sa.rile anterioare 4e psihologie" o/ser0a+ia 1ilnică" s.i să 0ă asig.re acces.tiin+i2ică" iar con+in.. lips.l nostr.aportale ale s.l 4e o/ser0a+ie" tip.ri posi/ile.pă ce a+i i4enti2icat ma=oritatea articolelor5cheie 3n 4omeni.narea . aparte 4e4icat .măr.n1ător as.ita expresi0ă >pantomima" mimica" mo4i2icările 0egetati0e?" con4.l o/ser0a+iei.4ata" ora" am/ian+a" loc./iect.t.c. as.i consemnării" e0al.nctele 4e 0e4ere" ast2el 3nc6t re1.nor restr.rate+ea mo4el.l 4.n an./iec+ii( Eără .ita 0er/ală" con4.ie să 2ie partic.i se 3ntrea/ă c. momentele 4es2ă.tă la reali1area .4ii .no.rmătoarele sec0en+eO 4atele pa.i 3n ca.tip.ei 4e o/ser0a+ie 3n scop.crărilor 4e re2erin+ă Dacă alege+i o pro/lemă s.i sa.l 4./iect.l constit.l 4e la/orator?( psihologie experimentală .l proiect.gestiile pro2esor.mită pro/lemă care ne interesea1ă( Dar această colectare 4e 4ate n.l acesteia tre/.te să ai/ă o 0aloare .esc să găsească experiment.l.crările 4e re2erin+ă c.n.i experiment este repre1entat 4e a4.a 4e o/ser0a+ie tre/. să n.l 4e o/ser0ator" n. 2i.l.ra experiment.te să poată 2i extins la ni0el..ia să se aplece timp 4e .ie să con+ină .( Dacă alege+i s.lte 4in căr+ile .te+i să 3ncepe+i c.nor ina40erten+e" erori" 4e2icien+e sa. 2ost ale.4ierea literat.mnea0oastră" 2ără 3n4oială că el 0ă 0a s.larită+ile concrete ale sit.n.4inile?( Eiecare componentă tre/.l.n ast2el 4e proiect Alegerea pro/lemei preala/il" riscăm ca experiment.tin+elor 3n 4omeni.l.i tratatele ar tre/.l 4e s.a+iei experimentale.pra căr.lte loc.l temperamental" con4.

DEPARTA&ENT ID )<'' este" 4acă 0re+i" ro4.ctelor ipotetice În scop. o 0arietate 4e căi 3n care aceasta este măs.i 4emers.me 4orim să 4emonstrăm prin cercetarea respecti0ăP ce an. etape 3n sta/ilirea .nor o/iecti0e practice" a .torii .l o/ser0a+iilor noastre sa.l experimental 0a 2i corect( Alegem mai 3nt6i 0aria/ila 4epen4entă .&ihaimaximă ANIŢEI Psihologie experimentală intro4.i 2orm.ntăm c.n 3n 4isc.l 4omeni. 4e l.i ca.ctele ipotetice 3n 4e2ini+ii opera+ionale speci2ice ale 0aria/ilelor" cercetătorii 3ncearcă să atingă scop.l .me sperăm să o/+inem 3n .crările 4e re2erin+ă 4in 4omeni.i existen+a .mnea0oastră" 0e+i 4escoperi că an.c+ia8 experiment.+ie orice aspect al .rma in0estiga+iilor( Pe această cale 0om 3ncerca să 3nca4răm experiment.al p.cerea 0aria/ilelor repre1intă moment.pă selectarea .i5a.1ă?( C6n4 selectăm 0aria/ilele pentr.a+ii( Tra4.l+i a.tiin+i2ic al o/ser0a+iilor empirice" o/iecti0e" sistematice .( /iecti0.cr.i să com.lt .nei sit.crarea" care s.tori i4enti2ică trei ni0ele sa.ct ipotetic este .mesc constr.n4e la 3ntre/area cercetării originale( Crearea 4e2ini+iilor opera+ionale Chiar 4.i" ace.s+inem .t acest l. că repre1intă i4ei generale pe care se /a1ea1ă 7constr.t l.1ală 4intre 0aria/ila in4epen4entă a 0aria/ilei 4epen4entă( Ipote1a generală 5C5 Cop:right .nei 2inalită+i practice a cercetării( I4enti2icarea constr.nei 0aria/ile" ne con2r.cti0 4e in2eren+ă >4e la e2ect la ca. 3ncep. măs.ce se .pări .nt termeni generali ce se re2eră la o 0arietate largă 4e reac+ii" =.nci . a 4escrie 4i2erite comportamente 3n con2ormitate c.ipote1a generală" ipote1a sa.ră mo4alitate( 4e2ini+ie opera+ională preci1ea1ă o 0aria/ilă prin opera+iile necesare pentr. .i comportamente pe care oameni le exteriori1ea1ă( Pentr.1ele lor 4e /a1ă( Este o i4e care ne permite să 4escriem" să organi1ăm" să re1.l cercetării tre/.nt pro/lemele ma=ore rămase nere1ol0ate@ Citin4 l.ti termeni se n.tiin+i2ice( E0ent.tia 3n moment.ltiple ce pot re2lecta constr. 72amiliaritatea c.i" pe calea in0ersă" i4enti2icăm 0aria/ila in4epen4entă( Ast2el" a0em .l c6n4 a.n concept a/stract 2olosit 3ntr5o manieră teoretică partic.l r6n4" 0aria/ilele m.nicăm interpretările comportamentelor concrete( $ta/ilirea 0aria/ilelor Intro4.cr.rarea ei( Cercetătorii 2olosesc 4e2ini+iile opera+ionale pentr. trăsăt.cerilor articolelor.i ipote1a statistică sa.n caracter constatati0( $pre exempl.rile . pro0ine 4intr5o teorie( Are mai m.măm .nt teoriile ma=ore" care s.ie să preci1e1e moti0a+iile" scop. inteligen+ă s. a in4ica exact ceea ce 0or să sp.l.i ipote1ele 0or 2i 2orm.i ea exprimă rela+ia ca.c6n4 constr.l5cheie al oricărei cercetări( Dacă 2orm.en+ea1ă i4enti2icarea . ipote1a 4e n." selectăm 0aria/ilele speci2ice care 0or 2i examinate pentr.mite experimente s.mită arie 4e preoc.l 4.4ecă+i .rile care ne animăP ce an.larea ipote1ei.larea ipote1ei Cei mai m.l sta/ilirii ipote1ei cercetării .4i.nă c6n4 p. consi4erăm" 3n prim.l( Ipote1a generală este 4e 2apt moment.l nostr 3ntr5o an.ctele noastre( 4ată ce am 2ăc. st." conceptele 4e 3n0ă+are" percep+ie" memorie" g6n4ire" moti0a+ie sa.i controlate( $ta/ilirea .lară pentr. ipote1ele opera+ionale sa.ie să ne oprim la o sing.i comportament sa.l 4eclan.ării .n 4emers 4e4.lăm corect 0aria/ilele" at.late corect" 4eci .0intelor in2l. al .ie să 4eci4em ce 3n+elegem prin conceptele pe care ne /a1ăm cercetarea( De exempl.tem să s.nt consi4erate ca 2iin4 experimente 5 cheie 3n respecti0.nei in0estiga+ii" tre/.rată( În 2inal" tre/.i 2orm.cte ipotetice( Un constr.n. a răsp.

&ihaioameniP ANIŢEI

lorP sa,- emo+iile p,ternice negati0e 3i 2ac pe oameni să pre2ere să 2ie 3mpre,nă c, al+i Psihologie experimentală sa,- intensitatea stim,lilor in2l,en+ea1ă timp,l 4e reac+ie la ace.ti stim,li( D,pă c,m o/ser0ăm" ipote1a generală transcrie 3ntr5o rela+ie ca,1ă5e2ect >4est,l 4e general pre1entată? pro/lema 4e 0ia+ă pe care noi am o/ser0at5o sa, ne5a 2ost s,gerată( Ipote1ele opera+ionale sa, 4e l,cr, 0in să apro2,n4e1e rela+iile sta/ilite 3n ipote1a generală .i aici" 3ntr5a4e0ăr s,nt 2oarte importante etapele anterioare( În ipote1a opera+ională tre/,ie să anticipăm tip,l rela+iei .i 9 mai ales 9 să anticipăm ni0el,l" mărimea e2ect,l,i pro4,s 4e inter0en+ia 0aria/ilei in4epen4ente as,pra 0aria/ilei 4epen4ente( &ai m,lt 4ec6t at6t" tre/,ie să speci2icăm 2apt,l că mo4i2icările respecti0e creea1ă 4i2eren+e semni2icati0e 4in p,nct 4e 0e4ere statistic 3ntre per2orman+ele gr,p,l,i experimental .i cele ale gr,p,l,i 4e control( A06n4 3n 0e4ere ni0el,l 4e complexitate al st,4i,l,i" n,măr,l 4e 0aria/ile c, care operăm" n,măr,l ipote1elor speci2ice poate 2i mai mare >3n limitele re1ona/ile ) 9 G?( Un n,măr mare 4e ipote1e speci2ice p,n s,/ semn,l 3ntre/ării pro/itatea moral5.tiin+i2ică a a,tor,l,i( $,nt" 4in păcate" n, n,mai st,4en+i" 4ar chiar .i cercetători care" 4,pă prel,crarea 4atelor constată posi/ile noi rela+ii pe care le ar,ncă 3n 2a+ă la ipote1e speci2ice( $,nă cel p,+in ci,4at ca ,n cercetător să anticipe1e 9 la 3ncep,t,l st,4i,l,i 9 rela+ii" raport,ri" legăt,ri 4e amăn,nt care 9 3n mo4 e0i4ent 9 n, s,nt accesi/ile capacită+ilor normale 4e pre4ic+ie( nest este să 2ie amintite" anali1ate" interpretateoric,m este o reali1are c, care ne p,tem m6n4ri( eroare pe care este chiar =enant să o amintim este aceea a 2orm,lării ipote1elor 4,pă ce a0em re1,ltatele( Ja 2el 4e ci,4ată este ne0oia ,nora >chiar pro2esori" con4,cători 4e l,crări? să con4amne" să /lame1e 2apt,l că ipote1ele n, s5a, con2irmat( Desig,r" ,n st,4i, /ine coor4onat ar tre/,i să ne con4,că la con2irmarea ipote1elor" 4ar este c6t se poate 4e normal ca ,nele ipote1e să n, se con2irme .i asta este oric,m ,n c6.tig pentr, c,noa.tere( Ipote1a statistică sa, ipote1a 4e n,l s,s+ine că n, este nici o 4i2eren+ă semni2icati0ă statistic 3ntre per2orman+ele celor 4o,ă gr,p,ri sa, 3ntre per2orman+ele ,n,ia .i acel,ia.i gr,p s,p,s experiment,l,i 3n 4o,ă momente 4i2erite( In2irmarea ipote1ei 4e n,l echi0alea1ă c, con2irmarea ipote1ei speci2ice( P6nă ac,m am insistat as,pra ipote1ei 4e tip ca,1al" 4ar mai există .i ipote1a 4e tip 4escripti0 care 3ncearcă să 4escrie ,n comportament 3n termenii caracteristicilor sale sa, ale ,nei sit,a+ii 3n care se pro4,ce( ipote1ă 4escripti0ă i4enti2ică atri/,tele comportament,l,i .i ne permite să pre1icem c6n4 acesta se 0a pro4,ce( Ipote1a 4escripti0ă n, 3ncearcă să i4enti2ice ca,1ele ,n,i comportament ci sta/ile.te 2apt,l că an,mite comportamente se pro4,c .i pot 2i o/ser0ate .i măs,rate" o2erin4 ,n +el general .i o 4irec+ie o/ser0a+iilor noastre( Criterii pentr, o ipote1ă .tiin+i2ică( ipote1ă tre/,ie să re2lecte pres,p,nerile noastre 4espre legitimitatea .i inteligi/ilitatea nat,rii( Dacă n," at,nci ipote1a n, este .tiin+i2ică" iar 4escrip+ia nat,rii pe care o con+ine" ca .i e0i4en+ele pe care se spri=ină" n, s,nt .tiin+i2ic accepta/ile( În prim,l r6n4" o ipote1ă tre/,ie să 2ie at6t testa/ilă >0eri2ica/ilă?" c6t .i 2alsi2ica/ilă >experiment,l poate arăta că ipote1a este incorectă?( Ipote1a tre/,ie să 2ie precisă" iar 4o0a4a 0a 2i 2,rni1ată 4e o sit,a+ie 2oarte speci2ică 4e cercetare ,n4e ipote1a n, merge 4incolo 5B5 4e această 4o0a4ă( Pentr, a 2i inteligi/ilă" o ; DEPARTA&ENT ID )<'' ipote1ă tre/,ie să 2ie" 4e asemenea" ra+ională >tre/,ie săCop:right 2ie" e0ent,al" a4e0ărată" să ne o2ere ceea ce noi 4e=a .tim 4espre legile comportament,l,i? .i economicoasă >ipote1a

tre/,ie să 2ie 3ncorporată 3n mo4,l nostr, 4e a 3n+elege comportament,l" ast2el 3nc6t
&ihaiea ANIŢEI ar Psihologie experimentală

tre/,i să ceară o explica+ie c6t mai simplă?( Alegerea meto4ei Alegerea 0alorilor stim,lilor- m,lte experimente implică n,mai 4o,ă con4i+ii" ca pre1en+a sa, a/sen+a ,nei 0aria/ile( În alte experimente" n,măr,l con4i+iilor este strict limitat 4e consi4erente practice sa, teoretice( Ne 0om re2eri la experimentele care cer mai m,lte con4i+ii 4e stim,lare 3n interior,l gr,p,l,i( $e cer a 2i respectate c6te0a reg,lia? stim,lii tre/,ie să acopere c6t se poate 4e m,lt 4in s2era respecti0ă 4e acti0itate practică( Rela+iile 4intre 0aria/ile 0or 2i mai /ine 3n+elese 4acă s,nt explorate 3n limitele sistem,l,i( Un stim,l prea sc,rt" 4e exempl," poate 2i 3n.elătorP /? stim,lii tre/,ie să 2ie s,2icient 4e apropia+i ,n,l 4e alt,l pentr, ca s,prae0al,area ,n,i e2ect 3ntre stim,li să 2ie p,+in pro/a/ilăP c? at,nci c6n4 s,/iect,l este p,s să experimente1e to+i stim,lii 3ntr5o sing,ră sesi,ne" ar tre/,i pre1enta+i cel p,+in .apte stim,li" 4acă este posi/il( Dacă s,nt experimenta+i mai p,+in 4e .apte stim,li" s,/iect,l poate i4enti2ica .i aminti 2iecare stim,l .i răsp,ns,l n, se 0a /a1a pe stim,l,l 3ns,.i" ci poate 2i legat 4e memoria stim,lilor 4in proces,l anterior( C, .apte sa, mai m,l+i stim,li" s,/iect,l răsp,n4e la stim,l,l 3ns,.i pentr, că n, este capa/il să 3l i4enti2ice( Tot,.i" ,neori" 2olosirea a .apte stim,li poate să n, 2ie posi/ilă 3ntr,c6t l,nge.te prea m,lt experiment,lP 4? 3n ceea ce pri0e.te inter0al,l 4intre 0aria/ilele cantitati0e > care 0aria1ă 3n cantitate 4e5a l,ng,l ,n,i contin,,m?" 4acă plăn,im să ,tili1ăm n,mai 4oi stim,li" 3i alegem pe cei care par mai apropria+i" iar 4acă n,măr,l stim,lilor este mai mare" 0a tre/,i să alegem ,n inter0al( Inter0alele 4intre stim,li tre/,ie să 2ie egale( $elec+ia s,/iec+ilor- În mo4 i4eal" s,/iec+ii ar tre/,i să 2ie ale.i la 3nt6mplare 4in pop,la+ia pe care 4ori+i să generali1a+i re1,ltatele st,4i,l,i( De exempl," pentr, a generali1a re1,ltatele experiment,l,i pe st,4en+i la 3ntreaga pop,la+ie 4e a4,l+i a +ării" st,4en+ii tre/,ie ale.i la 3nt6mplare 4in această pop,la+ie( Este e0i4ent că acest l,cr, n, este posi/il" 4ar at,nci ar tre/,i să 2ie măcar ale.i la 3nt6mplare 4intre st,4en+i( În la/orator,l 4e psihologie experimentală se aplică ran4omi1area >RAND & 5 selec+ie aleatorie?( Dr,p,rile s,nt selectate la 3nt6mplare 4,pă principi,l că exista .anse relati0 egale 4e extragere a 2iecăr,i mem/r, al gr,p,l,i 4in pop,la+ia 4e /a1a( D,pă selec+ia s,/iec+ilor ,rmea1ă organi1area gr,p,rilor" ce poate 2i" 4e asemenea" reali1ată prin ran4omi1are" 4ar .i apel6n4 la an,mite criterii( E.antionarea aleatoare simplă repre1intă selectarea s,/iec+ilor 4intr5o pop,la+ie 3ntr5o manieră nein2l,en+a/ilă" ast2el 3nc6t to+i mem/rii respecti0ei pop,la+ii să ai/ă o .ansă egală 4e a 2i selecta+i( E.antionarea aleatoare sistematică 5 selectăm 2iecare al N5lea s,/iect 4intr5o listă a pop,la+iei( Această tehnică este mai rapi4ă 4ec6t selectarea la 3nt6mplare simplă" 4ar tre/,ie să a0em gri=ă că 2iecare mem/r, al pop,la+iei 3n parte să ai/ă .anse egale 4e a 2i ales >4e exempl," 4acă pop,la+ia 4e 2emei este listată 4,pă 06rstă" tre/,ie să a0em gri=ă că e.antion,l să n, 2ie alcăt,it 4in 2emei tinere 3nainte să a=,ngem la s26r.it,l listei?( C6+i s,/iec+i ar tre/,i testa+i@ Există ,n mo4 ra+ional 4e a 4eci4e c6+i s,/iec+i 0or 2i 2olosi+i 3n experiment c, con4i+ia să .ti+i la ce 0aria/ilitate să 0ă a.tepta+i 4e la 4atele pe care le a0e+i( În experimentele o/i.n,ite 5A5 4e la/orator aproape nimeni n, 2olose.te Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' această /a1ă pentr, a 4eci4e n,măr,l 4e s,/iec+i( &oti0,l este simpl, .i practic( $ă pres,p,nem

că 4ori+i să reali1a+i ,n an,mit gra4 4e preci1ie al re1,ltatelor o/+in,te( Desig,r" c, c6t &ihaia0e+i ANIŢEI mai p,+ini s,/iec+i" c, at6t mai p,+in 0or 4e0ia me4iile 4atelor Psihologie experimentală 0oastre 4e la 0alorile lor reale( &o4alitatea ,1,ală 4e a repre1enta această eroare 4e măs,rare este 4en,mită eroarea stan4ar4 a me4iei( Pentr, a re4,ce la =,mătate eroarea stan4ar4 a me4iei" tre/,ie să 4,/la+i ră4ăcina pătrată a l,i N( Pentr, a 4,/la ră4ăcina pătrată a l,i N" tre/,ie Q,a4r,plat N( Pres,p,nem că eroarea stan4ar4 a me4iei are 0aloarea ' pentr, '< s,/iec+i( Pentr, a re4,ce eroarea stan4ar4 a me4iei la <"K ,nită+i" tre/,ie să cre.tem n,măr,l 4e s,/iec+i la G<( Dacă 4orim să re4,cem 4in no, eroarea stan4ar4 a me4iei prin 2actor,l ) >4eci la <")K? tre/,ie să 2olosim 'F< 4e s,/iec+iR /ser0ăm că mărirea n,măr,l,i 4e s,/iec+i n, pro4,ce 4escre.terea liniară a erorii 4e măs,rare( D,/larea n,măr,l,i 4e s,/iec+i re4,ce 4oar erorile stan4ar4 c, *< S( >N, toate experimentele 2olosesc eroarea stan4ar4 a me4iei 3n anali1a 4atelor" 4ar e2ect,l este acela.i 3n alte statistici(? Din acest moti0" ma=oritatea experimentelor 2olosesc circa '< s,/iec+i sa," 3n ca1,l 3n care a, mai m,lt 4e o con4i+ie" c6te '< s,/iec+i pentr, 2iecare con4i+ie( Unii a,tori prop,n" 4,pă c,m 0om 0e4ea 3n capitol,l ,rmător" ,n n,măr c,prins 3ntre 'K .i *< 4e s,/iec+i pentr, 2iecare con4i+ie >gr,p? experimentală >D( Ieiman" 'AAK?( În orice ca1" este /ine să 0e4e+i c6+i s,/iec+i s5a, 2olosit 3n experimente similare .i c,m s5 a o/+in,t preci1ia( Instr,mente" aparat,ră- acestea s,nt mi=loacele tehnice 4e reali1are a experiment,l,i( Pot 2i cartona.e colorate" cronometr," liste 4e c,0inte" stim,li simpli sa, complec.i sa, aparate so2isticate 4e in0estiga+ie a ,nor 2,nc+ii complexe" 4ar .i sit,a+ii experimentale ela/orate 3n raport c, cerin+ele experiment,l,i( Eroarea 2rec0entă a experimentator,l,i 4e/,tant >st,4ent la psihologie? este tenta+ia 4e a in0ersa raport,rile 4intre instr,ment .i ipote1ă( A4esea se in0ocă o pro/ă" ,n test >cel mai 2rec0ent? .i se prop,ne ,n st,4i, experimental" 3n loc să se pornească 4e la ipote1ă" 4e2inirea 0aria/ilelor .i apoi găsirea sa, constr,irea ,n,i mi=loc 4e in0estiga+ie( altă eroare 2rec0entă >4e astă 4ată n, 4oar 3n r6n4,l st,4en+ilor? este asignarea rig,roasă a ,n,i proces psihic pro/elor" aparatelor respecti0e( Ast2el" se consi4eră că a0em 4e5a 2ace strict c, pro/e 4e 7percep+ie8" 4e 7memorie8" 4e 7inteligen+ă8 .(a(m(4( $e omite 4imensi,nea sistemic5interac+ionistă a psihic,l,i ,man" 2apt,l că" 3ntr5o sarcină aparent speciali1ată s,nt implicate m,lte alte 4imensi,ni ale 0ie+ii psihice( In4icat este să c,noa.tem 2oarte /ine 4i0ersele pro/e" tip,l 4e 0aria/ile care 4escri, pro/a respecti0ă" să le aplicăm" 3nainte 4e toate pe noi 3n.ine .i a/ia apoi să 4eci4em c,m să le 2olosim mai /ine 3n raport c, exigen+ele st,4i,l,i nostr,( Tre/,ie să c,noa.tem 2oarte /ine mane0rele 4e ,tili1are" 0ariantele 4e l,cr," mo4alită+ile 4e e0i4en+iere a parametrilor per2orman+ei" posi/ilele 4e2ec+i,ni ce pot apărea pentr, a p,tea con4,ce corect s,/iec+ii no.tri 3n reali1area 5 '< 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' experiment,l,i( Plan,rile experimentale O experiment,l ,ni2actorial5 cea mai simplă .i 2olosită schemă 4e proiectare

.

s 'K<mg a'/' a)/' K<<mg a'/) a)/) Temperat.l /i2actorial >)x) 2actori? • • EEED#ACH NEDATIVE $TI&A DE $INE J VIIDI C"B"C"A"A*")"*"G"* • P $ITIVE)"*"G"K"'F"A"A"C"A 2ee45/acW5.en+ea1ă per2orman+ele la test.i co2eina ingerată in2l.ra 4in clasă .ncte o/tin.i stima 4e sine in2l.te U Experiment.te ' min.en+ea1a notele la teste C EEINA )KCelsi.ni2actorial co2eina Timp reactie 'K<mg %TT K<<mg UTT instr.t % G min.cta= P.l grilă 5 '' 5 Cop:right .l 3n 3n0ă+are .c G< celsi.l .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment. DEPARTA&ENT ID )<'' .

.

s Ni0el.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală temperat.sa la )G C4i2ic.i . DEPARTA&ENT ID )<'' .)G celsi.l.ltate al test.l 4e 4i2ic.ltate re4.te 3n 2.l 2actorial )x* 5 ') 5 Cop:right .G< celsi.ta 4i2ic.i grila ni0el.tă la )G C 4i2ic.ltate cresc.l.ltate Al test.s Ni0el '-4i2ic.ra 4in clasă Dra4.ltate cresc.i temperat.ltate cresc.să la G< C Notele o/+in.sa 4i2ic.ra 4in clasă > )X)? Eactor # #' #) #* A' Eactor A A) Plan.ltate re4.nc+ie 4e-gra4.ltate re4.tă la G< C Ni0el )-4i2ic.l 4e 4i2ic.

.

l? 4.nte" ora.tem trece la reali1area e2ecti0ă a experiment.i( Prel.te >.l.in+ă >m.mnea0oastră tre/.? &e4icatie terapie Terapie cogniti0a Terapie tra4itionala &e4icatie &EDICATIE &N A'#' A)#' A'#) A)#) Pacien+ii care loc.n e2ort minor s.4i.nte &e4icatie terapie Terapie cogniti0a Terapie tra4itionala &e4icatie & A'#' &EDICATI EN A)#' A'#) A)#) Pacien+ii care loc.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment.plimentar poate 4.oase( Tocmai 4e aceea .iesc la ora.ltimele corec+ii?" p.ie sa5i re1ista+i( Aproape toate experimentele care a.i" respect6n4 3nsă schema e2ect.teptate ale . inter0en+ii nea.me4ica+ie" terapie" 1ona 4e loc.l 4in experimentatori" sa.pă ce a 2ost aplicat st.+i 5 '* 5 s. apară Cop:right .l.nor 2actori externi >4e.l" 0a tre/.n.5se 3n acest 2el ./ control sa.l c.ti 2actori ar tre/.pă o triere a 4atelor o/+in.i" 3ntr5.l pilot 4ată ce a+i 4e10oltat protocol.5pilot pentr.ie să treacă prin toate etapele experiment.n experiment /ine proiectat .nii s.l5pilot >reali16n4.. 2ost reali1ate 2ără a 2i testate 3n preala/il s5a.iesc la m.l5pilot este 2oarte mare" tre/.crarea re1.l 4intre prieteni" sa. aten+ie 3n 2oile 4e o/ser0a+ie" ca 4e alt2el orice reac+ii constatate sa.i să ela/ora+i . Experiment.i să 2ie +in.n st.te 0or 2i notate c. sta/ilit o/iecti0ele" 0aria/ilele" ipote1a >sa.ie lăm.l.tere 2oarte mare a preci1iei experiment. 4o0e4it a 2i 4e2ect.i ca . chiar pro2esor.rite( Un. trei 2actori-)X)X). ipote1ele? .4i.l >coor4onator./iec+i pot 2i elimina+i 4in cercetare 4in 4i2erite .i c.ce la o cre.ră( Aproape 3ntot4ea. a găsi 4e2icien+ele 4e proce4.i tenta+ia 4e a sări peste st.pă ce s5a. . DEPARTA&ENT ID )<'' 4eloc?( D.ata anterior( Datele o/+in.ra 3n realitate( De.na există pro/leme care tre/.i reali1at" ace. chiar să n.4i.ltatelor D.i 4.m acesta s5ar 4es2ă.

ie să +inem cont 4e 2apt.l că cercetătorii s.4i. DEPARTA&ENT ID )<'' ..i comportamentele pe care noi cre4em că le re2lectă" .ăm critic .ri s.nci c6n4 examinam re1.l.4i.ie element.elii" a.ri s.ntem că re1./iec+ilor .l.c6t 4e sig.l 4e /a1ă pentr.na este imperios necesar să e0al.i rela+iile" intră 3n =oc proce4.ltate constit.ltatele .i nostr. a 0eri2ica 0ali4itatea ipote1ei >ipote1elor? sta/ilite la 3ncep. o lege a nat.ltate prin care cercetător.nci c6n4 e0al.i( În proces.n4em la 3ntre/area.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală moti0e? se 0a trece la prel.te8( Aceste rela+ii simple 2ormea1ă mo4ele complexe( At.a+iilor o/ser0ate( Ja 2iecare pas ne 3ntre/ăm 4acă re1.l cercetărilor este să 4emonstrăm rela+iileP o rela+ie sta/ilă 3ntre re1.ăm 0aloarea st.area critică a st.rmărim testarea >0eri2icarea? ipote1ei >ipote1elor? experiment.i c6t 4e sig.ctele" 0aria/ilele .rile statistice( $cop.nt s.t.crare a re1.area critică a .te .te" 0a cre.ltatele re2lectă 3ntr5a4e0ăr constr.nei rela+ii( Rela+ia repre1intă o asociere 4intre re1.i st.rii( E0al.te in4ică ceea ce cre4em noi că in4ică .i sit. .i 4acă rela+ia re2lectă ceea ce cre4em noi ca re2lectă( 5 'G 5 Cop:right .pra corela+iei 4intre 4o.te( E0al.i Tre/.l experiment.ltatele o/+in.i gre.te" : 0a 4escre.a că 3ntot4ea." este să examinăm 2iecare 4e2ini+ie opera+ională a 0aria/ilelor" s.p.n st.4i.74acă x cre.l.i prin 4escoperirea .i a interpretărilor 2ăc.4i.l.l 4e prel.i :8 74acă x 0a cre.ltatelor .ntem că rela+ia o/ser0ată re2lecta" 4e 2apt" rela+ia pe care cre4em noi că o re2lecta@ Preoc.parea principală" at.l 2ace o pre4ic+ie as.n. 3nseamnă" să răsp.ă 0aria/ile.crarea statistică a acestora pentr.

i 0aria/ila 4epen4entă este o rela+ie 4irectă" clară" precisă( Dacă a.nor 0aria/ile( Concept.t.l( Exp.4ia comportament.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II VARIA#IJEJE E%PERI&ENTAJE Con+in.l.i mo4alită+ilor 4e control a 0aria/ilei s.l psihologic( 5 'K 5 Cop:right .nereCele mai m.tatea lor@ Ei1ica a 4emonstrat că se poate. 3ntreprin4e s.i .tem 3ntre/a 4e ce se 3nt6mplă a.nci" 3n psihologia experimentală" comportament.i an.ma la o sc.n comportament" .pra acest.l 4e 0aria/ilă este cr. 4in 2i1ică" .l 3n 4i2eritele l.i iposta1e" inter0enin4 as. gre. experiment.rtă pre1entare coresp.cti0( $ă l.l .l./iect. n.l" a4ică ceea ce 2ace sa.pra 0aria/ilei in4epen4ente( Varia/ila in4epen4entă este manip.tem asocia 0ite1a 4e că4ere a o/iectelor c.en+ată 4e 0aria/ila in4epen4entă" at.l" per2orman+a acest.n capitol .n exempl.ie 0aria/ila 4epen4entă" iar stim.lte teorii sistemati1ea1ă" 4escri.ie să mani2este 0aria+ii controla/ile 3n 2.cr.n1ătoare rost.tatea?( În mo4 2rec0ent" noi o/ser0ăm ce0a ce se 3nt6mplă" ./iect( Precerin+eN.tiin+ele nat.i să p.lterior" aici ne 0om re1.cial pentr.c6t 0om re0eni pe larg as.i ne p.i" .n e2ect" .i concept 3ntr5.lată 4e către experimentator" iar 0aria/ila 4epen4entă tre/.l.rii" acest l. este ca1. este 0ala/il pentr.tatea 0aria/ila in4epen4entă" at. .ăm .i 0ali4ită+ii 0aria/ilei in4epen4ente( )( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are" control.ce0a >3n acest ca1" 0ite1a 4e că4ere? 4epin4e 4e altce0a >gre.l >3n sens generic? este 0aria/ila in4epen4entă( Dacă 0aria/ila 4epen4entă 4epin4e" este in2l.ia" constit.me e2ectele gra0ita+iei( P.a se 3nt6mplă 3n experimentele 4in .me 4epin4e" care este ca.tem st.i pre1ic e2ect.i e0al. DEPARTA&ENT ID )<'' .i intro4.nci noi ar tre/.ării 0aria/ilei 4epen4ente( *( Pre1entarea repre1entati0ită+ii . psihologia experimentală( Într.rilor capitol./iect /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are" control.nc+ie 4e 0aria+iile 0aria/ilei in4epen4ente( Ja prima 0e4ere" 3ntre 0aria/ila in4epen4entă .1a( Dacă 3n 2i1ică 0ite1a 4e că4ere a o/iectelor este 0aria/ila 4epen4entă iar gre.ri'(' Varia/ila in4epen4entă '() Varia/ila 4epen4entă '(* Varia/ila s.a" 4e ce an.l.

DEPARTA&ENT ID )<'' .nei 0aria/ile in4epen4ente pre1ent6n4 s.nor 0aria/ile externe care creea1ă con2.a+iile" să 2ie 0aria/ila in4epen4entă( Va tre/.l. ca trecători 7acci4entali8" cre6n4 ast2el o an./iec+i a .i 0aria/ila 4epen4entă( În experimente 0ali4itatea internă este 4e o importan+ă ma=oră" 4eoarece ne permite să 4e4.pra3ncărca sit.e2ectele 0aria/ilei in4epen4ente pot 2i a2ectate 4e inter0en+ia .en+ată 4e 0aria/ila in4epen4entă" care" 3n schim/" in2l./iec+ii s.l.cem rela+ii ca.parea noastră este 4epen4entă( Varia/ila interme4iară 3ntre 0aria/ilele 2ocali1ată pe 0ali4itatea internă" respecti0 măs.lară la care s.mită o 0aria/ilă interme4iară( Ea este in2l.li 4i2eri+i sa.n cercetător le 2ace să ac+ione1e ca al+i s.a+ia .i( A4esea" 0aria/ila in4epen4entă se a2lă 3ntr5.ni sa.n 5 'F 5 ( Cop:right .mite cantită+i 4e alcool sa.nt persoane a.en+ea1ă .ri" 2olosirea timp. mo4i2icarea 7pri0ării sen1oriale8 pe care o s.i 4e stres al sit.l l. in2orma+ii 4ate s. s.nci p.cr.a+ie socială partic.larea sit.nor 0aria/ile externe.nt in2l.l 3n care sistem.l 4e către s.en+a+i 4e 0aria/ile străine 3n loc.ra 3n care p./iec+i sa. să +inem constante 0aria/ilele exterioare" at.tor.s pentr.r.mită sit./iec+ilor 2el.n context 3n care este pre1entat stim./iec+ilor( Varia/ila in4epen4entă poate consta 3n instr. p.1ie 3ncerc6n4 să le eliminăm( Dacă n. a manip.i să anticipăm 0aria/ilele externe poten+iale .l" 3n timp ce acesta este men+in.a+iei experimentale a/or4are interesantă 3n crearea con4i+iilor experimentale este aceea 4e a stresa sa.1ie( Risc.l.n.i 4epen4entă( 0ali4e legate 4e rela+ia 4intre 0aria/ila in4epen4entă .l.i să controlăm 0aria/ilele exterioare ce pro4.i că 4oar schim/area 3n con4i+ia 0aria/ilei in4epen4ente ca. la 4ispo1i+ie" sa.1ale( Tre/.larea stim.portă( g? manip.larea in2orma+iilor 4ate s.tem trage concl.l( /? manip. 0om .i să 3ncercăm să le eliminăm" ast2el 3nc6t sing.nor an./iec+ilor 3n 2iecare 4intre con4i+ii 3n parte( 4? manip.l 2iecărei con4i+ii( De exempl.1ea1ă schim/ări 3n 0aria/ila 4epen4entă( a?Inter0en+ia . a=.l operea1ă 3n mo4 normal( 2? manip.l 7complicilor8( Complicii s.ti 4acă s." noi am p.larea 0aria/ilelor interme4iare( A4esea cercetătorii 2olosesc tehnicile 4e mai s.c+i.i 4e somn pe care5l a.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '(' Varia/ila in4epen4entă &o4alită+i 4e a/or4are a 0aria/ilei in4epen4ente a? manip.1ii in4epen4entă .n comportament( Această stare internă este 4en.la o stare psihologică internă" care apoi in2l.m.tem să eliminăm sa.ce 4in reac+iile s.i stim. alte 4rog.l este că n.a+iilor sociale c./iec+ilor stim./iec+ii 3n ca4r.larea ni0el./iect.tea 2olosi .lilor( Cercetătorii creea1ă con4i+iile .xiliare pe care . care să 4i2eren+ie1e sit.c con2.tem să le echili/răm" permi+6n4 ca in2l. schim/6n4 caracteristicile .i 4e a 4e4.larea context.larea in4icatorilor 2i1iologici( Unii cercetători 2olosesc procese interne" 2i1iologice( Aici con4i+iile pot implica cons.t constant( c? manip.l 0aria/ilelor in4epen4ente( Va tre/.en+ea1ă Eactorii care a2ectea1a 0ali4itatea 0aria/ilei in4epen4ente 0aria/ila 4ată ce o 0aria/ilă in4epen4entă a 7inter0ine8 2ost creată"ast2el preoc. to+i s.l 7real8 poate apoi să reac+ione1e( e? manip.en+ele lor să se exercite la 2el pentr.ie să 2im con0in.

p.ns( Prin instr.rsa . contracararea e2ectelor ne4orite ale atit./iec+ii s.a+ie 4i0.l 0aria/ilei in4epen4ente s./iec+i poten+iali amăn.a+ie( Unii s.tili1ate" 2olosirea .i 2a+ă 4e sit.nor mi=loace sig.a+ia s.a+ie experimentală c.rile ce ar tre/. DEPARTA&ENT ID )<'' .tin+ă( Dacă s.n răsp.rta nat.tehnicile .i le com.l" mo4. =.matate( Di2.l să se comporte 3n a? &o4.1area consemn.i 2ără să in4icăm c.nte 4espre experien+a lor( Instr./iec+ii răsp.tem pre4ic+iile experiment.l r6n4 0om 2.cta= 4escriem sec0en+a 4e e0enimente" i4enti2icăm stim.ce la e2ect. participat 3ntr5o sit.i./iec+i ar p.teptările experimentator./iec+ii n.3n prim.l.te pentr. răsp. consemn.l >instr.n6n4 s.l 3ncearcă să 2ie mai 4egra/ă ama/il" 2iin4 nici prea apropiat nici prea 4istant( Vom pre1enta sarcina 2ără să speci2icăm 4acă e .ie să explice c? clar sarcinile pe care s.lii" mo4alită+ile 4e răsp./iec+i .l 4e pre1entare a sit.? 4at 3n alte sit./iec+ii le a.tr./iec+i tin4 să 2ie excesi0 4e cooperan+i" 2ăc6n4 .nt remarcate 4e către s./iect./iect.mătate 4in s.ns /.4inilor s.l 3n care are loc st./iec+ilor" ceea ce con4.o altă amenin+are pentr.l 4e la/orator pro0oacă reac+ii 4i2erite s.noa.4i.cr. asig.n experimentator 2eminin c.a strategie constă 3n a 2ace ca acele in4icii să 2ie pre1entate c6t mai ne. K min.n( De 5 'C 5 Cop:right .a+ia experimentală.n4 la aceste in4icii" 3n loc să răsp.n4ă la pro/ă( Noi pier4em experimentală p.i sit.2let.i care s.tili1ată.ră so2isticată" sen1ori" s.m să răsp.cta=./iec+ilor 2a+ă 4e sit.1a acestor pro/leme s.rarea 2i4elită+ii( e? Atit.rmătoarele strategii( 0ali4itatea internă c6n4 aceste in4icii pro0oacă s./iec+i( Noi c.nicăm in0ol.iar al+ii excesi0 4e 4e2ensi0i( Ca4r./iec+i 4i2eri+i 0or reac+iona 4i2erit" 2iin4 3n aceea.i sp. a 3n4eplini o sarcină" se poate st6rni anxietate si să5i 2acem să se concentre1e la ceas?( A 4o.tre/.cta=.l s.tem 2olosi .nci c6n4 s.1area consemn.l.l.l./iec+ilor" 4atorită am/ian+ei speci2ice >aparat. pot să 4etermine reac+ia lor la 2actori externi c.re" 4? a.l 4e reali1are a pro2e+iei( Pro/lema e că Pentr.ra .m ar 2i.s./iec+ii care a.l.4inea s. 4e 3n4eplinit" să pre1inte stim. s.lii la care ei 0or tre/.tea 2i excesi0 4e preca.Instr. cealaltă =./iec+ilor( Persoana experimentator.n6n4 ce cre4 ei că se a.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală experimentator masc./iec+ilor ca mai a.cta=.+i.i( $.ra lor cale este 4e a se p.m arata .nt 2oarte importante pentr.oară sa.lgă celorlal+i s. 0ali4itatea internă este /? 4i2.l.i ./iec+ii 4intr5o sit.i care se 3nt6mplă at.rni1a maniera pe care o pre1icem( in4icii c6t mai p..rni1ea1ă 3n legăt.a+ii( De exempl. 0om 2olosi stim.mino1itate( Acestea se 2? pot 3nt6mpla 3n la/oratoarele c.li externi 4e 4istragere( >De exempl.lin c.1gomote 3nt6mplătoare" schim/ări 4e l.nt 2oarte sensi/ili la a.i 4ate .i.( Ast2el" cercetător.i să asiste .l le 2.ntar Control.l 4at s.+ine c.l.lare?((Din ca.rse 4e stim.ral( De asemenea" n.nosc consemn.l poate 2i s.nor asemenea atit.4ini" ast2el 3nc6t pot 4istrage s. echipamente complexe care pot in4. a. in4icii" sing.tomati1ate 4e pre1entare a 0aria/ilei in4epen4ente s." sp.a+iei experimentale./iec+ilor .l 4e l.n4ă( Aparat.i explicăm c.ce temeri 3n s. 4i2icilă" ./tile pe care experimentator.teaptă 4e la ei( Al+i s.Experiment.ră c.nt in4icii s.ns.i ./iec+ii sa.l sa.

a.nct.i experimental se poate 4atora alcool.s" n.n4 la sarcină( În mo4 i4eal" 2iin4 anga=a+i 3n re1ol0area sarcinii" s.nei 0aria/ile 4epen4ente 4ar n.ie să 4e2inim 0aria/ila in4epen4entă >.i s. a p. prime.nci c6n4 aceasta este pre1entă( e? &anip.l.nor sarcini" ce n.a c.l place/o.m 4orim noi .l 4e 0e4ere al .l .irea( Tăin.tea pretin4e că am 4emonstrat ce0a 4espre . re2lectă Psihologie experimentală inteligen+a sa.o meto4ă potri0ită 4e control a atit. a=./iec+ilor s.4inilor s.nem că 4ăm .p.c6n4 3nclina+ii . personalitatea lor?( A treia strategie este 4e a 2ace experimentele c6t mai realiste( Tre/.ntem 3ntot4ea.nem că reali1ările lor n.ri acelea.n mo4 mai nat.te a 2i 2alsă( P.i" să răsp.m cre4 că se a.a că ei n.l.a+iei( /? Tăin.te tratament.i comportamente anormale" poate 2i trans2ormată 3ntr5o sarcină reală" ra+ională" 3n care s.l.tea să n..i 4e control .ne că noi ne a.p.rile 4e control se 4eose/esc 4e gr. .n an.l.m e 0ia+a" a./iec+ii se comportă 2ără tratament" 2.na preoc. reali1ăm sarcina la 2el 4e reală prec. că 4eteriorările apăr.l.a c.ră con+in6n4 alcool" 3n timp ce alt.p.mit comportament tre/.p.te nici o cantitate 4in 0aria/ila in4epen4entă sa.l experimental e 4i2erit 4e 0ala/ilitatea ecologica( &ai 4egra/ă" i4eea e că in4i2erent 4e c6t 4e ci.p.rile experimentale" care primesc o cantitate 4i2erită 4e 1ero 4in 0aria/ila in4epen4entă sa.i n.ternice pentr.asemenea" 3ncercăm să ne.i ei răsp.l alcool." alt2el sp.4i. s.ita 4e caracteristicile sit.nt con.l lor s.nt raportate la o con4i+ie 4e control at." să sp./iec+ii 0or răsp.i 4e control ce0a ce n.terea 5 'B 5 Cop:right .a+ia experimentală este .pa+i să o/+inem p.5i 4ăm nimic( Pentr.t. 4atorită atit. prime.irea implică crearea .i gr.n4ă la sarcină a.i experimental( 4? Dr.4ată li se pare sarcina" răsp.n gr.rat 4in p.p experimental o /ă.lările p.p.i( Con4i+ia 4e control re2lectă mo4.trali1ăm temerile .r 2ără stim.irea.n4e 3ntr5.tor.rile s.s .li proprii 0aria/ilei in4epen4ente( Ast2el" 0om 4a gr.mit 2el( Ast2el ceea ce ar 2i p.a 2el ca s.l.tea respinge o ipote1ă at.l( Dr./iec+ilor" aceasta pres.a+ie( De exempl.p 4e control este măs.n test 4e memorie le sp.n gr.4inii 2a+ă 4e sit.. se simt presa+i să răsp.rile( $.nei 7po0e.area in2l.t.cem 4i2eren+e . pentr.i atit. a păstra asemenea caracteristici ale cerin+elor constante 4ăm gr./iec+ii să găsească sarcina interesantă" pro0ocatoare .l căreia se 2ace st.5le alcool s.spici.ns./iec+ii n.i" noi n.tere 4acă pro4.l.i caracteristici ale cerin+elor 4e a ac+iona ca /e+i0ii p.l experimental s.p.tem maximi1a această p.l" a.teaptă 4e la ei( Tot.s" 2ac experien+a tratament.nicăm am/elor gr.p.nile s./iec+ilor( >4e exempl.i c.p.ral( c? E2ect./iec+ilor este tăin.l 3n care s.nei sit." alt2el sp.p experimental e exp.n.p.p n.n pic 4e alcool( Deoarece com.st.4inii lor 2a+ă 4e sit.l.n place/o" 4esig.l.nt 4atorate alcool.i sa." c6n4 &ihai2acem ANIŢEI .tim 4acă gr.nct 4e pornire pentr.i sa.i alte aspecte ale sarcinii experimentale? 3n a.a+ii arti2iciale" a .t 2i o sarcină /i1ară" pro4.mim alcool" a06n4 g.nci c6n4 ea se 4o0e4e.i real" 4at gr.rni16n4 .i miros.n p.nci s5ar p. s.i place/o( Dacă .l.tien+i 4e 0aria/ila in4epen4entă care e 2olosită ./iec+ii 0or .o cale 4e control a e2ect. DEPARTA&ENT ID )<'' statistică maximă" a4ică pro/a/ilitatea 4e a p.l.i" 4ar necon+in6n4 nici .n4ă 3ntr5 .n an.teptăm ca ei să se comporte ca /e+i0ii( Pentr.l experimental se comportă 4i2erit 4atorită tratament.ie să găsim o rela+ie statistică semni2icati0ă 3n 4atele cercetării( În proiect. că 46n4.a că realism.l 4e control.tem 2i 3ncre1ători că 4i2eren+ele ce apar 3n comportament. e0al.tili1area e2ect.i să5i a/soar/ă( Apoi ei ar tre/.i gr.en+ei 0aria/ilei" at.nt reale .ti 4e acoperire8 care să 4eghi1e1e proce4.te 3n mani2estările gr.

perioareZ( Aceste 0aria/ilei 4o.l opera+ional pe care 3l .i scor pe care l5a a0.ri in2l.li ce 4i2eră 4e5a l.s" al re.ns o/ser0a/il 4espre care noi cre4em că este corelat c.ri" a.te+i o/ser0a nici o 3nră.i sistem.răm 0aria/ila 4epen4entă( Re1.nem că 4ori+i să in0ita+i . a răsp.l pe care le in0estigăm" lot.n experiment este repetat exact >acela.i să pro4. că prieten.l.ri 4e e2ecte a2ectea1ă principala a.l .le pot 2i a4esea ca.te /ine( Prieten. o /ere ori 4e c6te ori lo0e.ltatelor 3ntre con4i+ii( P.l c.că acela.mit 4in 7e2ect. este 4e=a la /a1a scalei( Acesta este Varia/ila 4epen4entă .nei 4imensi.ng. crearea con4i+iilor care 0or 4i2eren+ia semni2icati0 comportament.l s.n.l necesar .rători in4irecte ale proceselor psihice 5 comportament.mnea0oastră lo0e.tă+ire a per2orman+ei pentr.ne 0aria/ile este sta/ilitatea( Dacă .tem pro0oca aceste manip.n stim.i comportament.l( D.tili1ăm 4epin4 4e ipote1ele .i 3nregistrată 4e către experimentator( Ea 4epin4e 4e comportament.1.i 4e reac+ie se pot 4e4.nt s./iect.itei 4e '<< S"./stan+ial( Aceasta implică o manip.i 0aria/ila respecti0 aceea 4e a se re2lecta ac.lări p.i s. emo+ionale implicate( c? piniile 4espre stim.l limitei in2erioareZ( Ja pol./iec+ilor să5.c+ii as.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4i2erite 0om selecta con4i+ii care 4i2eră 3n mo4 s.i respecti0( mo4alitate . o/ser0a+ia 4irectă .p.n.ce procesele cogniti0e sa.1ă este limitarea strictă a 0aria/ilei 4epen4ente" ast2el că ea se 7/lochea1ă8 la 06r2.ternică a temperat.ltatelor p.ternică pentr.i s.ri etc(? 0aria/ila 4epen4entă ar tre/.ne să 0ă trata+i prieten.l care cercetăm( A/or4area 4epen4ente necesită .i apoi să o/ser0ăm c.rmătoarele limitei s.l .ternice 3n 4o.l.rate+e 3ntr5o 0aria/ilă măs.r( Deoarece este imposi/il să lo0e.na 2a+ă 4e alta( De exempl.nc+ie Cop:right .lare p. la /a1a scalei sale( $ă pres.nct.en+ea1ă agresi0itatea" ar tre/.rarea comportament.rii 3nseamnă că a0em con4i+iile 4i2erite prin ni0ele mari( Apoi" 4acă 4i2eritele temperat.n4e la .l 4.i st.nei /.n răsp.l 3n care măs./iec+i 4e perspecti0a n.ală 4e măs.i ni0el. DEPARTA&ENT ID )<''4e .l pe care 3l o/ser0am este o in4ica+ie in4irectă 4espre ./iec+ilor" pro4.i 4e2icit 3n mo4.lare p.l.pă ce se pre1intă stim.l s./iect pentr. prima oară( Ytiin4 că recompensa 3m/.ă tip.4iatP 4epen4entă( /? &ăs./iect" acelea.n prieten să =oace popice pentr.ri.l sa.n proces intern ast2el 3nc6t" anali16n4 mo4i2icările re1.l 4e 0e4ere al acesteia( Varia/ila 4epen4entă este o/ser0ată .l 4e s.i sp. 4ec6t pe l6ngă /ile" n.1ate 4e 4e2icien+e ale 0aria/ilei 4epen4ente" chiar 4acă aceasta este sta/ilă( Cea mai o/i.n./stan+ial 4i2erite .ti mai ră. categorii ale 0aria/ilei in4epen4ente care s.ni 2i1ice sa.l .pra schim/ărilor proces.l op.ă mo4. p.te per2orman+a" 0ă 0e+i prop.ltatele n.nătă+e.na 4intre .l r6n4" alegem ni0ele sa.l 5 o altă 5 mo4alitate este 4e a cere s. .rare in4irectă este timp.a că /e+i /erea sing.ită ca.l 0ostr.mai pe alăt.l 4e reac+ie" a4ică timp.t anterior( Insta/ilitatea poate apărea 4in ca.te n.." o manip.i să constatăm )()mari Varia/ila 4epen4entă 4i2eren+e 4in p.i" comportament4epen4ent 4e 0aria/ila in4epen4entă( Criteri.n stim.mit 7e2ect.i este n.3n prim.m se schim/ă opiniile 3n 2.c6n4 4i2eren+e mari ale re1.l.teptare 2a+ă meto4e4e a? in4epen4entă" /ser0a+ia 4irectă 5 0aria/ila 4epen4entă implicăc. mentale" pe /a1a 4i2eren+elor timp.1a .nă 'A 5 părerea 4espre .tem 2ace 4e4.n proces impalpa/il" intern( Varia/ila 4epen4entă măsoară .

larită+ile la/orator.c6n4.l 5 )< 5 Cop:right ./iec+ii 3.mera .en+e pro0enite 4e la s.te 4e1ira/ilitate socială( De1ira/ilitatea socială 4etermină s.tea 4eclan.rg 3n interesea1ăP re1ol0area .l ne le parc.mitor caracteristici .i 4e psihologie experimentală" 2amiliari1area lor c.pra .it" pot 4e0eni ner0o.i etapelor comportament.i să 3ncerce mai m.i cerin+e ale experiment.tomati1area proces.ti.ie să pro/leme re2lecte răsp.l.ri la in2l.ne pro/leme sa.rare( Tre/.n4ă 3n mo4 neo/i.l tre/./iect. partic.tea părea ci./iec+ii s./iec+ii reac+ionea1ă la simpla pre1en+ă a . răsp.ns./iect.nei sa.n.l s. n.i care ar p. 4in ca. emiterea .ri 4ate >alegeri m./lic8( Reacti0itatea .tem en.ns.n răsp. 4escrierea 4ată 4e s.lt" sa.nct 4e 0e4ere social( A. anormale( Această ten4in+ă se n.me.tea p.l limitei in2erioare( In0ers" 4acă" 4e exempl. să 2acă mai m.ternică pentr.i 4e1ira/ilitatea socială pot 4.ie să alegem mo4. . pro/ele s.nci c6n4 s./iec+ii .ltiple?( Cele mai simple s.mită proce4. loc 3n Pentr.1a pro/ei( $e consi4eră că cea mai mare amenin+are 4irectă la a4resa 0ali4ită+ii 0aria/ilei 4epen4ente este reacti0itatea( Reacti0itatea apare at.tem o/ser0a că ei n. o a2irma+ie " p. 4orin+elor re1er0ate 7cons.in4 să aleagă 4intre mai m. care ar p.l.nt sa./iec+ilor să 2acă comentarii as.irea s.pra emo+iilor" cre4in+elor sa.i exprimă o opinie p.ra psihologică este conectată la calc.l./iect.i pot să răsp.l. caracteristicile sarciniiP O Tăin. in2l.nt o/ser0a+i( $.n raport 0er/al( asig. părea extremi.lte răsp.4ecă+i( el n.l. tre/.c+ie 0ali4ă comportament.lte gre./iec+ilor s.nt pre1entate 4irect prin interme4i.l.rătorilor asig.ra 3n care oamenii s.i.i tre/.5se ast2el e2ect.l 3n care 0om măs.r6n4 o/iecti0itatea necesară( .te 2i4elitatea" preci1ia măs. că s.ltate( Dacă to+i s.n comportament ast2el 3nc6t să eliminăm s.i tre/.l 5 4acă 4orim să as.lator./iect" p.5.i 3nregistra .i p.se" pro4. a se 0er/al 2ace o 4e4.n.i( Acest 2apt spore.rmătoarele mo4alită+i 4e control al 0aria/ilei 4epen4enteO /i.ră" s.l.eli 4ec6t 4acă experimentator.ti( Contracararea e2ectelor reacti0ită+ii .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con4i+ie( Această mo4alitate implică o an.nt 3n 0i1or ./iec+ii 3n.ns.l n.tien+i că s.ri re4.nt con.ns.i să le 2ost 4escrie" reali16n4 .i" 4e la experimentator" 4in me4i.răm că răsp./iec+i as.4ate sa. a.n /. DEPARTA&ENT ID )<'' calc.nci c6n4 s.i 4e1ira/ilită+ii sociale echi0alea1ă c.a se 3nt6mplă c. neaten+i" pot să se concentre1e as.nei =.ie să re2lecte 0aria/ila .nei sarcini .n.nt o/ser0a+i" se 4atorea1ă ten4in+ei 4e a e0ita răsp.l.tem cere 4irects. sa.l 0aria/ilei 4? Raport. aceasta este 2aorte importantă a.irea an.n control al 0aria/ilei 4epen4ente(P.ri care le5ar p.i proce4ele 4e măs.ri 3nchise 4e tip4epen4ente DA N NU( Control.4iem măs.lator sa.l 0aria/ilei 4epen4ente 0i1ea1ă . a n./iec+ii să 4ea .ie să ne s.ns.i experimentator care o/ser0ă" 3nregistrea1ă ./iec+ilor c.pra mentale care pe care Răsp. st.ce .m./iec+ilor at.l lor( $.ns. 4e acor4 c.i pro/a/il 7anali1ea1ă8 comportament.tem solicita s.rsele 4e eroare( Pentr.ra .i restric+ionea1ă agresi0itatea" to+i 0or a0ea scor.ns pe care ei 3l consi4eră accepta/il 4in p.i la o restr6ngere a gamei 4e re1.i sa. era pre1ent( parte 4in reacti0itatea s.a 4e1ira/ilitatea socială( Control.pra 4eterminăm procesele interne care a.nt cele c.i 4e colectare a 4atelor( În la/oratoarele mo4erne 4e psihologie" aparat.en+ate 4e ast2el 0aria/ilele externe( P.rile n.

s.i pop.mit.l.asig. este 3nsă o entitate 2ixă" 4e2inită 4e o sing. 0or p.n. o an.ngire[ ce se mani2estă at.n 4e control ar4ere a ne.nct 4e 0e4ere 2i1ic s." con+ine /ăie+i .l copiilor" at. că p.i s./iec+ilor la sit./iec+ilor s.i 2.4iem comportament.a4ar" criteriile noastre 4e selec+ie tre/.ltatele? ./iec+ii tin4 să5.nc+ionea1ă corect( De asemenea tre/.i aleatori.la+ii pot să 4i2ere 3n 2.l( De2inirea e.mită 06rstă( pop.n stim.l.l 7e2ect 4e or4ine[( D.tori s.tem in2l.pă mai m.ronilor" m.răm că materialele .te contra/alansarea par+ială( Prin contra/alansarea meta/olism" par+ială hormoni" 0ite1ă .l.l 3ntreg.i 4e5a l.i .rilor 3n 0ariate con4i+ii experimentale la 2iecare experimentator( Dar" cea mai sig.l. a participării s./iec+ilor mai m.li sa.en+ea1ă per2orman+a l.i pentr.să 4in copii 4e o an.a mai 4eparte( Ac.i mai corec+i 3n răsp.ră mo4alitate 4e control a 0aria/ilei 4epen4ente .i 7e2ect 4e prel.ncta=..l.ie să scoată 3n e0i4en+ă .i intre 3n ritm 4e0enin4 mai rapi1i .i 4e 3ncre4ere 3n re1. 4i2eri+i s.a+ia experimentală( Control.l.nct completă 2i1ică cre.la+ie n.i 4e prel.nei pop. a e0ita e2ect.pra experiment.li" schim/area or4inii participării s./iec+ii( Unii a.la+iei Cop:right .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Este 2oarte important ca 3n experimentele noastre să ne asig.rate+ea generali1ărilor la ni0el. serii 3ntregi 4e stim.tate( Pentr.i ipote1ele experiment.i contracararea a. este i4entică" nici ca.p.ă meto4e.p.i 4e cre.ne schim/area or4inii pre1entării an.i cele ale pop.l. DEPARTA&ENT ID )<'' pe care o repre1intă( A.i memorie" n./iects.i contra/alansarea( Contra/alansarea este proce4e.l 4e copii" 4e exempl.l .nc+ie 4e m.ie să ai/ă 3n 0e4ere .lte 0aria/ile./iect c.antion.i 4epin4e 3n prim.ng.te 0aria+ia erorilor 4in pro4. completă( Desig.mită pro/ă in2l./iect >ce 5 )' 5 pot in2l.nor 0or 2i i4entice( Din p.en+a 2iecărei schim/ări( Contra/alansarea poate 2i par+ială sa.ri( D. s.ră 0aria/ilă( &em/rii ./iect contra/alansare Varia/ilele s.pra3ncărca ast2el 3nc6t per2orman+ele sca4( În aceste con4i+ii se imp.noa.sc./iec+i 3n mo4 echili/rat" ast2el 3nc6t să c.gerea1ă chiar participarea a 4oi experimentatori .nci e.i 2a+ă 4e to+i s.nei pop.a5 n.a5n.cerii 4i2eren+e ma=ore 3n 4e 0e4ere cogniti0" 4eoarece ei 4i2eră prin stil" strategii" inteligen+ă . s.l.gr.nt .i 3n pro/ele .ngire poate 2i contracarat prin 4o.lte pro/e" s.tem men+ine as.i aparatele pe care le .i( Dacă st.1ate .i 2ete a06n4 2iecare e4./iec+ilor la 4i2erite 2a1e ale experiment.rmătoare( Control.mitor stim.ră" 3năl+imeprin sa.l neaten+iei sa. contra/alansarea gre./iec+ii 4i2eră prin sex" 06rstă" reali1at( De o/icei se 2olose.ca+ii 4i2erite .tili1ăm n.nt caracteristici ce 2ac ca persoana să poată 2i completă prin testarea 3n toate intrinseci or4inile posi/ile este extrem 4e 4i2icil 4e 4istinsa 4e o alta( Din p.l r6n4 4e teoriile .r că o '(* Varia/ila s.ie să men+inem c6t mai constant comportament.1a reac+iile 2i1ice n./iec+ii pot o/osi" se pot plictisi sa.la+ia pe care o repre1intă tre/.l prel.mit.l+i stim.l 0aria/ilei 4epen4ente tre/.la+ii 0a 4epin4e 4e gra4.ie să 2ie comp.ltatele noastre este repetarea pro/elor( Pe c6t se poate" se 0or pre1enta s.en+a re1.i pro0enin4 4in me4ii 4i2erite" pre1ent6n4 4i2erite capacită+i .lte pro/e" s.l 4e schim/are sistematică a or4inii pro/elor pentr.iP 3n schim/" str.l 4e asemănare 4intre 0aria/ilele s.l e2ectelor 4e or4ine .l .rarea caracter.i a.l.i experiment .l experimentator.n .ct.i 3mpăr+irea gr.ns.tere a ni0el.t( 3n mo4 i4entic .ra n.nci c6n4 experien+a .lat.l.i mai m.pă .cra o/+in.antion.rpri1ei( De asemenea este important să e0ităm a.

rilor este selec+ia aleatorie care o2eră 2iecăr.4iere tre/./iec+i pe care 3l alegem pentr.i cei care n.mai c6+i0a s.or . 3nseamnă că tre/.4iem( $im/ol.l.la+iei( De aceea" per total" s.0inte" tre/./iect( În consecin+ă" sca4e posi/ilitatea 4e a o/+ine . pop./iec+ilor 3n 0e4erea constr.ti s./iec+i" s. că se o2eră 0ol. toate sit.mită pop.l nostr.. 2iecare sit./iec+ilor pop.p.antion.antioanele noastre se 0or limita la persoanele ce trăiesc 3n apropierea noastră( /?&ărimea e. o an./iec+i pentr. at6t mai /ine8 n../iec+i .ie să testăm s. alte c.i să o/+inem .4i.ntariat.antion.i '<<" a06n4 n 3n n.l s.ntar" ace.me caracteristicile importante ales.pra 0alorii l.a+ie( În experimentele 4e la/orator" seria N con+ine 3ntre K< .me care 0om 2ace P.nor 4intr5o generali1area( E.i o mai mare inteligen+ă" a.a+ie >gr./iec+i 3ntr5o sit.la+iei 4eoarece st.anse egale 4e a 2i selectat( mo4el" 2olosi care este 3n mo4 esen+ial o 0ersi.ne miniat..i s. o sit. toată p.i 0om o/ser0a că acesta se limitea1ă 3n mare parte la /ăr/a+i( În al 4oilea r6n4" n.p?( &ai 4egra/ă 3mpăr+im 3n mo4 egal s. 2iecare sit. n.4e toate 0aria/ilele rele0ante ale .a+iile >gr.ltate c6t mai 2i4ele pentr.1ii( Dimpotri0ă" c. meto4a e./iec+ilor( $.n st.l 4e s. c6t mai m. .la+iei( Yi prin o/ser0area .la+iei" cre.antionării aleatorii simple >similar .s să5i st.măr./iec+i pe care ne5am prop.irii gr.ne repre1entări a pop.i să o/+inem re1.l.tili1at 4e selec+ie a s./iec+ii ast2el 3nc6t să a0em acela./iect .nei mai /./iec+ilor. este necesar să a0em acela. o mai mare ne0oie 4e apro/are" se con2ormea1ă mai . 4oresc să participe( Vol.antion a06n4 caracteristici atipice" ast2el 3nc6t n.na 0or exista limitări 4e 2acto 3n e.n6n4 to+i n egal N?( Pentr. a maximi1a 0ali4itatea externă reg.p.i.i .l limitat al e.pra alcoolism.măr 4e s.l s.l.lt c.i gra4 3n care se mani2estă 3n ca4r.ltatele( 4e pe o listă?( Prin selectarea manieră nepărtinitoare 4ăm posi/ilitatea 4e mani2estare .la+ie( a?Caracter./iec+ii incl.ltatele 2iecărei sit. tre/.i n.ie să 4eci4em as.i N" a n.n.l.te 4e s.măr.i 4e a 2ace erori at../iec+i pentr.antion necoresp.nci c6n4 tragem concl.&ihai ANIŢEI Eactorii care a2ectea1ă repre1entati0itatea 0aria/ilei s.n1ător .antion.a+ie este recoman4a/il să e0ităm a 2olosi n.ie să 2ie repre1entati0i pentr.la+ia poate 2i i4enti2icată( Dacă 2acem . at6t mai mare este posi/ilitatea .ntarii5 tin4 )) 5 să 2ie persoane c.n rang social mai Cop:right .lt" c.i n.i 3n experiment.o pro/lemă importantă 3n selec+ia e. at6t mai /ine8( C.i +ine 4e repre1entati0itatea acest.nei mai mari păr+i a pop.rile?" tot. a0em posi/ilitatea să 3i contactam pe to+i s./iect Psihologie experimentală Proce4e.l.p.l 4e s.3ntot4ea.ntem exp.mai c6+i0a s.l cel mai 2rec0ent .nă para4oxal" 4ar tocmai pentr.ia raportată la pop.la+iei 3ntr5o la care 0om generali1a re1.n e.antion.n aspect care ri4ică pro/leme serioase 3n calea 0ali4ită+ii externe a experiment.antion.la+ie( 7C.i 4acă 4orim să generali1ăm re1.la+iei pentr./iec+i 9 7n egali8 9 pentr.l r6n4" n.nor 4i0erse caracteristici la 2el 4e 4es ./iec+ii ce pot 2i i4enti2ica+i( De o/icei" e.l N repre1intă n.i toto4ată o repre1entare a4ec0ată compara/ilă c./iec+i a2ectea1ă exigen+ele selec+iei aleatorii( Există 4i2eren+e consi4era/ile 3ntre oamenii care 4eci4 să participe la experiment .la+ia 4e re2erin+ă( C.te posi/ilitatea 4e a incl.i 3n acela.ie să pălărie? sa.i. 2iecare sit.l.n e. as.i este 0ol. c6t mai 0ast este e.a+ie >a4.l pop.c. DEPARTA&ENT ID )<'' ri4icat .rală atragerii pop." c..i s.măr 4e la 'K la *<( N.la+iei la n.l nostr.a+ii .antioanele noastre( În prim.tem meto4a e. c6t mai m.i 4e s.la generala este 7c. cea a pop.a+ie( c?Vol.măr 4e s. st. este repre1entati0 pentr.ntariat.4iem" 4e 2apt" o mai mare parte a pop.antionării aleatorii sistematice >similar extragerea al %5lea re2lecte n.

4ini mai 4e10oltate pentr.i că per2orman+a 5 )* 5 este s. selectarea s. pentr.n. că participan+ii a.a 4e /ine p.a+ii să 2acă parte 4in categoria masc. pre1entat primii la experiment( Cei care 0in 4e la 3ncep.nt m.i pe cei sla/i 2olosin4 caracteri1area noastră opera+ională a pregătirii in4i0i4.l. 0or 4." p.nei 0aria/ile 4epen4ente" 4eci a0em ne0oie 4e o tehnică 4e e0al.. a controla 0aria/ila oca1ională a sex.ce la capăt experiment.a+ie 3n mo4 echili/rat( De exempl./iec+i pentr.nt 3n mo4 inerent mai promp+i" mai implica+i sa.ntar acele persoane ce consi4eră tema st.m s5a./iec+ilor?" o capacitate cogniti0ă >a/ilitatea 0er/ală?" sa. sarcina A >sa.4i. o trăsăt.ccesi.l.l că printre 0ol.n pretest n.l s.ă sarcini" A .n.( Este recoman4at să se alterne1e aleatori. se pre1inte la st./iec+i pe /a1a 0aria/ilelor oca1ionale pe care 4orim să le controlăm( De exempl./iec+i" ast2el 3nc6t )KS 4in s. a participa la st. s. o/+in. rele0antă pentr./iec+i 4acă a0em 4./iec+ii care se pre1intă mai t6r1i.pra 0aria/ilei mo4.4i.t 2i1ic >2or+a s.ale" p.pă mo4. s.i 4e 2apt.lină a st.nse să in2l.ntari există .i 4esemna aleatori.4en+ilor /.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s./iec+i" 3nc6t să ne men+inem N 3n limitele repre1entati0ită+ii( a4e0ărat aleatori.i 4ec6t s.nt mai p.nei sit.lt mai pre4isp.tem măs.ni .l 3n care sosesc( /? contra/alansareaÎnainte 4e a 4es2ă./iec+ilor pe /a1a . 4e s. pot crea o sit.nei 0aria/ile oca1ionale asc.perioară 3n ca1.nea e2ectelor( Eolosin4 in2orma+ia 4in pretest" creăm ast2el o categorie separată 4e s. că .n+a la .a+ie partic.n experiment 3n care participan+ii a./iec+ilor care s5a.antion.taleatoriere1.i 3ncete1e participarea 3nainte ca st./iec+ilor( altă eroare ar 2i selectarea t.ror s.4i.4en+ii /.l 0arai/ilei s./iec+i .i apoi sarcina # ./iec+ilor pentr." am p.măr ce0a mai a? selec+ia mare Tre/.ra .l.selec+ia aleatorie" contra/alansarea" restr6ngerea e.toritari( De asemenea" s./liniat 2apt.ltatelor poate 2i limitată .i să e0ităm să permitem . sa.l.i Tot a.i #( Imagina+i50ă că to+i reali1ea1ă sarcina A .l.area s.p. propria lor personalitate( 4?A/an4on.en+e1e 4esemnarea s.51is" testăm poten+ialii s./iec+ilor.l propri.(a(m(4( Vom 4emonstra mai /ine rost.tili1a 3n 0e4erea control.ri 4i2erite 4.n mo4 c.nt trei meto4e 4e /a1ă pe care le p.pă 2ormată 4in /ăr/a+i . mai am/i+io.i( c. pot să5.i s./iect.ntari sa.ce .l contra/alansării raport6n4.i( Pentr.t pentr.ale( Apoi" 0om selecta 4in categorii 3n mo4 aleatori.l să se Control.l( $.lară" 4eoarece s.i instr./iec+ii 4esemna+i .tre/.ltatele( Din acest moti0 se in4ică testarea .i s. ." p. cei care s5a.l că a con4.5ne la .ie să a0em gri=ă să 4esemnăm s.se să se o2ere 0ol.l pregătirii intelect.4i.tomati1are ./ii serioase as.+in a. DEPARTA&ENT ID )<'' poate apărea pentr.4en+ilor /.4i.tem ren./iec+ii pot să n.păm 4e pro/lemele o/i.tem .l A( Acest e2ect Cop:right .tea selecta .ra st.ie să ne preoc.ite 4e 3nregistrare a criteriilor" a sensi/ilită+ii" 4e a.i o alta 4in 2emei pentr.nii s.nii care n.ră personală >ni0el.t.ltiple .i ca 2iin4 interesantă sa. 4e reali1at 4o.i n.ni . 2iecare aspect al 0aria/ilei oca1ionale pe care 4orim să o echili/răm( De exempl./iect termine( $.are soli4ă. gr. a controla gra4. o2erit primii 0ol.generalitatea re1.ni" )KS să 2acă parte 4in categoria 2eminină a st./iec+ii pe gr.tem crea o gr.l anxietă+ii?( De s.ri 3ntr5.n atri/. aptit.mente" 4e pro/e practice" pro/e m.tem i4enti2ica st.p. este ce0a 4i2erit 4e e0al.i 3i 0om 4esemna ast2el 3nc6t 2iecare categorie să 2ie repre1entată 3n 2iecare sit.

ă consi4erente( În prim.la+ia pe /a1a sex.tea limita pop.mitor 0aria/ile aleatorii" sa./iec+ii la .tem să limităm pop.te la post5test > ) ? 3n con4i+ia 4e control >ca .l.i e2ect apare 4.ori o contra/alansăm ori limităm pop./iec+i pentr. or4inea 3n care s.oară?" 4ar poate apărea .ltatele o/+in.ialternati0ă a contra/alansării .l 4e anxietate" am p.rare .ite 4e selectare( Dacă este necesar" 0om s.i s.nei 0aria/ile 2oarte importante pe seama selec+iei aleatorii.la+ia pentr. s.i apoi să contra/alansăm ni0el.l. se excl.rile noastre( Ast2el o/+inem ..i schim/area 4intre pre5test .i post5test care s.5le să in2l.n control s.n pretest" pentr.i experimental >manip. limitarea pop.a4ar" la 4ispo1i+ie trei meto4e pentr. .l contra/alansării implică s. să c.i pe aceia ale căror re1. plictisi+i p6nă c6n4 a.lt ar p.la+ia n. a o men+ine constantă( .n mo4 mai restr6ns" excl.mătate să reali1e1e mai 3nt6i sarcina #( Contra/alansarea este o strategie simplă care permite cercetătorilor să ne. 5 )G 5 0aria/ila 4epen4entă@ N.ltate s.ne s. c6t pop.nor com/ina+ii 4e meto4e ne con2r.4em sa. men+in. at6t este mai heterogenă 3n termeni 4e 0aria/ile oca1ionale( Dar 4acă limităm 3n mo4 inten+ionat pop.mătate 4intre participan+i a. a5i i4enti2ica pe acei care se 3nca4rea1ă 3n criteriile noastre . a .antion.meroasă c.en+e1e re1.p.n. a echili/ra 0aria/ilele" contra/alansarea an.i proce4. 0om lăsa Cop:right .i 4in 2apt.l . controlarea 0aria/ilelor oca1ionaleselectarea aleatorie pentr.i 2emeile să 4i2ere ma=or 3n ni0el.l 4e pregătire pro2esională( În selectarea . cele o/+in.ă con4i+ii" p.i post5test( Dacă participan+ii s.tem compara re1./iect.la+iei se 2ace prin criteriile o/i.nt a/or4ate sarcinile( În mo4 concret" proce4e.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală sarcina A este mai .2icient 4e mare" at.te la post5test > ) ? 3n con4i+ia experimentală c.rarea" 4eterminarea 3n pre .l că participan+ii era.n gra4 ri4icat 4e preci1ie( A0em" a.l.p.nt reparti1a+i la 3nt6mplare 3n aceste 4o." 4acă ne a.t la sarcina #( ric.ltatele noastre( De exempl.i 4esemnăm 3n mo4 aleatori.nt i4entice 4in toate p.i experimental 4e /a1ă" pre5test" tratament" post5test >a4ică '9 % 9 ) ? c.l. 4o.trali1e1e sa.i experimentatori?( Prin ' " ) 4esemnăm o/ser0a+ia" măs.ie să 2ie re1.l.nei 0aria/ile oca1ionale este restr6ngerea pop.en+a 0aria/ila in4epen4entă sa. gr.larea 0aria/ilei in4epen4ente?( c? restr6ngerea e. men+inem constante an.la+ia" 4e2inin45o 3ntr5.pă contra/alansare" ast2el 3nc6t =.să sa.nt aproximati0 egale( Apoi" 4in această categorie selectăm .i .la+iei /a1ate pe acea 0aria/ilă( C.ntăm c. DEPARTA&ENT ID )<'' control.n pre5test .i aceea.l r6n4" c6t 4e importantă este 0aria/ila oca1ională @ C6t 4e m.nctele 4e 0e4ere >4e ex(" incl. o/osi+i sa.16n4 exact acelea.ri?( Dacă există o 4i2eren+ă s.4 reciproc( P.i post5 test 3n am/ele ca1.mite 0aria/ile oca1ionale" nepermi+6n4.ltat.m" cea 4e5a 4o.anti2ice orice e2ecte asociate c.tea in2l.la+iei ast2el 3nc6t o 0aria/ilă oca1ională să 2ie excl.plimentar pre5test 9 post5test >a4ică ' 9 ) ?( Această con4i+ie controlată implică participan+i 4i2eri+i 3ntr5.ri 4e măs. trec.tă constantă( Aceste meto4e n.plimentarea proiect.a interpretare poate 2i eliminată 4acă acela.mai la /ăr/a+i( Restr6ngerea pop.la+ia este mai n.nei meto4e sa.nci aceasta tre/.l tratament. 2ost 4esemna+i la 3nt6mplare să reali1e1e mai 3nt6i sarcina A iar cealaltă =.teptăm ca /ăr/a+ii .

rmătoarele corelate 4e or4in psihologicVom 3n re0istă" 3n exprimă cele ce .lar .ro0egetati0 psihologic .i timp.a+ii 4eose/iteP 5 )K 5 Cop:right .ri*(' In4icatorii 2i1iologici *() Timp. timp 4e reac+ie >0ite1ă" corectit.ro0egetati0e .ro0egetati0ă .n p.rate ne.l psihologic s.ns.tili1ate 3n experiment.l 4ispo1i+iei a2ecti0eP apare o notă 4e emoti0itate" la/ilitate ne.i 4e reac+ie( *( Pre1entarea rapoartelor 0er/ale .l( Exp. ten4in+e 4e accelerare a ritm.i aceste răsp./ me4ie" 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală" in4icatorii motricită+ii" experiment.i sensi/ilitate 3n 2a+a .i car4io0asc.l caracteristică persoanelor echili/rate" /ine str.l 4e reac+ie ca 0aria/ile 4epen4ente( emo+ionalP O 3ntre F<5B< p.oare 2l.ni coor4onate?" reac+ii 0er/ale >răsp.ată" s.tili1a+i O s.i acela.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III VARIA#IJE DEPENDENTE EAV RI!ATE Con+in.l .i car4iac .ri echili/rate 3ntre componentele somatice" ne.lsa+iiNmin.ls 3n limite normale" care e0i4en+ia1ă o 2.t" o 2rec0en+ă car4iacă 4imin.i timp.nere*(' In4icatorii 2i1iologici Varia/ilele 4epen4ente cel mai 2rec0ent .ct.lsa+iiNmin.l.i asociati050er/al .l? pre1intă .l 4e reac+ie( Variate mani2estări comportamentale s.rile 2i1iologice" motorii" 0er/ale .ls" ritm respirator" reac+ie electro54ermală?" reac+ii motorii >mi.ntrăsp.nor sit.ri 0er/ale" 4escrieri 0er/ale" asocieri 0er/ale? sa.ri 4e răsp.l car4iac >p.4ine?( Un.ns >2i1iologic" motor" 0er/al? .rmea1ă" principalii in4icatori 2i1iologici .ns.l 4e reac+ie *(* Răsp./ trece F< p.ns.i raport. este ca1.i asociati0 0er/al( Precerin+eN. DEPARTA&ENT ID )<'' .lte tip.a+ii 3n plan.nc+ionare optimă a sistem.ls.nele mo4i2icări psiho2i1iologice c.cări" ac+i.ct.t.i a2ecti0eP O 3ntre B<5'<< p.l..rile 0er/ale /iecti0e'( Pre1entarea in4icatorilor 2i1iologici implica+i 3n cercetarea experimentală( )( Pre1entarea timp.i .ns.ltan prin mai m.t exprimă .nt 3nso+ite 4e 4i0erse reac+ii 2i1iologice >p.i a experiment.t exprimă .lsa+iiNmin.i comportament poate 2i 4escris sim.l.ri con0ergente sporesc 0ali4itatea 0aria/ilei 4epen4ente( Ritm.

rata mare a inter0alelor poate s.rile 0i1.l. stări psihone0roticeP con4.lare s.l capilar? pentr.i emo+ionale" car4iopatii" /oli organice sa.l simpatic coman4ă o 0asoconstric+ie peri2erică pentr.l.lator peri2eric >capilaro5c.mină amplasată 3n apropiere( &i.i circ.l 4e contact prin 4ispo1iti0e pne..sc. stările emo+ionale 9 legate mai ales 4e starea 4e 0is >mi.nghi.l pentr.i 4.ro0egetati0e car4iace .lare rapi4e?( Proce4ee 4e 4eterminare a? proce4e.4ierea stărilor 4e o/oseală" emo+ie( m.n.lar" tensi.ri so2isticate 4e măs.m.carea ochi.ltă+i 4e 3n+elegere( Interes.ală .ro0egetati0e .l. DEPARTA&ENT ID )<'' .gera 4i2ic. a5l 4iri=a mai 3nt6i" 3n special" către inimă .cările oc.n." N( #ogat.matice" 2otoelectrice sa.i( În această acti0itate pregătitoare sistem.larea s.tanat?( $tim.ate ale stărilor interioare >4.ct.ită hiperpr.i a2ecti0ăP posi/ile 4is2. regresie?( r4inea .l saca4elor .t exprimă .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală O 3ntre '<<5'F< p.n4e 0a a0ea loc o 0aso4ilatare( Captarea acestor 0aria+ii 0ol.măr.l saca4ei >progresie sa.nor electro1i pe s. c.i in0ers" reac+ii 4e orientare" 3n ela/orarea Electromiograma >E&D? . pregătitor al răsp.l.nei ra1e pro0enită 4e la o s.i 4etermină reac+ii 4e orientare 3n 0e4erea .4inea lor" sens.1e" 0aria/ilele in4epen4ente 0or 2i.ală" 3n raport.t exprimă posi/ile 4is2. tensi.i creier( Excep+ie 2ac 1onele capilaro5c.1e .l 4e pa.lsa+iiNmin." 'AA*?( Pletismograma Acest in4icator exprimă mo4i2icarea 0asomotricită+ii sistem.sc.nt .nea pa.n in4icator al acti0ită+ii 4e explorare 0i1.tanate ale cap.n in4icator al proceselor cogniti0e( Ast2el" re0enirile in4ică .i s.lograma >E D? &i.l ton.pra2a+a pielii la gr.t" la/ilitate psiho2i1iologică .rare( În acti0itatea exploratorie caracteri1ată prin pa. ra1e in2raro.lară >a2lată a4esea con2lict" 3n rela+ie c.nei tehnologii" aparat.lă 4r.n 3ntreg ansam/l.nei acti0ită+i motorii" ni0el.cările oc.l 5 )F 5 Cop:right .i con4i+ionări" 3n st.ne? se 2ace la loc.i amplit.l re2lectării 4e către o lentilă 4e contact 2ixată pe cornee a .chi implicate 3n 4i2erite ac+i.cări oc.nea ner0oasă?( $e 4etermină prin amplasarea . reac+iile 4e apărare" c. .mit control .n an.l.ccesi. a eli/era o parte 4in s6ngele circ.nc+ii ne.rsă 4e l.i răsp.nea m.l 4intre re1er0oarele organism.nor ast2el 4e in4icatori o/iecti0i a con4.metrice >presi.a+ii accent.lsa+iiNmin. a/sen+a .rata lor" n.ale sai 3n imagina+ie( &i./iect.i 0eri2icareP 4.l.nc+ii ne.ns.4ierea trecerii 4e la 0eghe la somn .ni motorii >/ra+" gam/ă etc(?( Eletrooc.lare a.i organice ce necesită in0estiga+ii me4icaleP O peste 'F< p.4entă" e1itantă" nesig.tili1ea1ă 3n st.s la 4e10oltarea .n acti0ism psiho2i1iologic cresc.nct 4e 0e4ere experimental apar c.n.ii( În cercetările experimentale psiho2i1iologice acest in4icator se .1elor permit 4escrierea strategiei 4e explorare >\(P( Rossi" 'AAC?(Rela+ii interesante 4in p. o/+inerea .i schim/ă .s.n rol acti0 3n percep+ia 0i1.i 9 prin aceasta 9 .lant ce 7sta+ionea1ă8 >relati0? 3n .i .pă P( Dol.răP O 0aria+ii 4e ritm >schim/area 2rec0en+ei?" 4enotă insta/ilitate" la/ilitate emo+ională" 2l.l.nei Determină pre1en+a sa.măr.l 4e inci4en+ă al ra1ei re2lectate ast2el 3nc6t se poate 2ilma pe o pelic.i .ns a4ec0at" .i >sistem.pele 4e m.

electro4ermograma >EDD?( În l./ 2orma .l 4e re0enire" apreciat 3n miliamperi 4.te ca reac+ie 4e scă4ere a re1isten+ei sa.c la ni0el.i Veragh.r0in 3n poten+ial. re1isten+a +es.nei reac+ii apăr.l.rtată( RED repre1intă .ate en4ogen sa.pra2a+a pielii" ele s.tili1area .nor 1one ale tr.mite exosomatice( Tarhano0 >'BA<? >4.l.l simpatic ce pro4.cti/ilită+ii electrice ale pielii În literat.i stră/ăt.i a2ecti05emo+ionale( RED se 4e2ine. 9 in4icator sintetic . a=.( /? Proce4e.l psiho5gal0anic >RPD? sa.tere a secre+iei glan4elor s.l.rent" re1isten+ă mo4i2icată ca . 4ilatării p.n poligra2 inscriptor permite 0i1. loc prepon4erent la s. eco.l re1isten+ei sa.pra .tomat 4e 4o. DEPARTA&ENT ID )<'' .r/a s5a sta/ili1atP /? s.te s.pilei ./ 4en.pă ce c.i care captea1ă poten+ial.rmare a .ali1area s.i p.i apoi se proiectea1ă sec0en+ă c.r/e 4e e0ol. s.rent electric( El a captat 4i2eren+a 4e /ipoten+ial >exprima/ilă 3n mV .i .pilare este expresia contrac+iilor sa. 4e cre.nchi./ n.ră a con4.i scoar+ei cere/rale" c.nt . nespeci2ic 3n plan..c6t procesele implicate a.rmătoriia? amplit.rată 3n miliamperiP /? ni0el. exogen( El este consecin+a 9 3n plan somato5 0egetati0 9 a acti0ită+ii generali1ate a organism.a+i pe piele( Deci 0olta=.l experimental al reac+iei 4e orientare" al aten+iei" stărilor emoti0e( &o4i2icările con4.nor c.tor.i $chlos/erg >'AC'" 'AC)? a.ie mho >microohmi?( Valoarea 4e '< mho" ca mărime a con4.n4ă( $e 2ac in0estigările .t 4e c.+ie a mi.l 4intre cei 4oi electro1i 0aria1ă liniar c.r/ă? 3ntre 1onele electro1ilor respecti0i( Acestea se consi4eră a 2i mani2estarea . .l electric al pielii c.r/imetr.te( Unitatea 4e măs.t.nor 4escărcări pro0ocate 4e sistem.pra2a+a măs.pă I( Cio2.cti/ilită+ii o constit.ne( C.pă Voo4Morth .miri prec.l .n.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală sin.les prin 4oi electro1i prin care n.pă Voo4Morth .n.i" e2ect. '<< ohmi" ca mărime a re1isten+ei electrice a pielii( Într.rmare a .ra 4e specialitate acest tip 4e răsp.pă aplicarea excita+iei măs.l 4inamicii p. a=.reac+ia electro54ermală >RED?" re2lex.n.l electro1ilor amplasa+i 3n 1ona ochi.ctan+ei electrice a pielii ca .i $chlos/erg" 'AC'" 'AC)? a a/or4at mo4i2icările ce s.ro0egetati0e .rent electric 4e cca( )V" contin.os al 4irec+iilor pri0irii" al p. 4eterminat mo4i2icările ce se pro4.l electric 4e ac+i.rată 3n cm) c.n in4icator electro2i1iologic important al mo4i2icărilor psiho2i1iologice 4eclan.ce o cre.nei ra1e in0i1i/ile" 3n in2raro. sec0en+ă 2iecare imagine mărită pe .tor.i 4ispo1iti0 2oto care 4eclan.plarea c.pilară In4icator.ată as.i se 4etermină c. con4.l .nor mo4i2icări en4osomatice( In4icatorii RED s.i .ctan+ei pielii este egală c.t6n4 2i re4ată printr5o c.ns electro2i1iologic este 3nt6lnit s.crările anglo5saxone se 3nt6lne.nt 4en.l.4i.cărilor pri0irii >4./iect este .i c. trece c." 'ACB?( Dinamica p.t >'A<A?" 4." sta/il" prin 4oi electro1i ata..l trăirilor .tere a con4.4oripare >E4el/erg" 'AC)?( E]r] >'BBB? .nctelor 4e sta+ionare( &ai como4 pentr. 0aloare psiho4iagnostică mareP 5 )C 5 Cop:right .ea1ă a.mele 4e gal0anic sWim reac+ion >D$R?( În acest capitol 0om 2olosi prima 0ariantă" presc.ctan+ei electrice a pielii la trecerea .i .pilară o2eră 4ate interesante 3n st.n ecran( Dinamica p.i mani2estărilor ne.i c.ă ori pe sec.4inea se exprimă prin 0aloarea maximă atinsă 4.m.

i sa.rs.l somn.r/ei" apreciată 3n sec. min.l asociati050er/al Peterson ./iec+i a2la+i 3n stare 4e hipno1ă .i intensitatea e0al.cem aici primele '< c.a+ii c.oc. at6t mai sig.4inea RED n.ă stări. s.t" 4ragoste" căsătorie" 4i0or+" n.tr./iec+ii era.m ar 2i m.or 4e con4i+ionat( $pre exempl.i" iar laten+a este mai mare la stim.oc electric" 1gomot p.ră emo+ională( Este rele0ant să repro4.somn pro2..nosc.ns la stim.lii s.tanate" iar la ceilal+i o ten4in+ă 4e scă4ere( Deci starea letargică a hipno1ei seamănă c..or . cresc.i ne.l.n 2oarte /.pă o experien+ă .i laten+ei la timp.n4e .4iin4./iect a pasi. i4enti2icarea complexelor c.i pro0oacă .( O RED ca răsp.mină /r.ce la o că4ere /r.l somn.ri" acti0ită+i" sit. poate ser0i ca in4icator al ." 4acă 0om asocia repetat .lii s.nct." 2emeie" =ignire" 4ans" spaimă" m6n4rie? .i&ăs.te 4. DEPARTA&ENT ID )<'' rec. 3ncărcăt.ărilor >4ar c.lte excep+ii?( Deci" amplit.mele propri.n4e sa. c. s. a=.l.rmea1ă 0om anali1a RED 3n raport c.lilor $5a constatat că a0erti1area con4.gerat 4o.nele inter0ale 4e timp 4e 4iminea+a p6nă noaptea s5a constatat o re1isten+ă ri4icată ime4iat 4.ri p.lii a.părilor s.a+ii c. 3n c." creion" a 3nota?( $t.oc electric" 0om o/+ine apoi o reac+ie RED e0i4entă la pre1entarea 4oar a stim. semni2ica+ie psihologică pentr.l ne.or o/+in.i .scă a re1isten+ei electrice a pielii" 3n schim/ amenin+area c.l. 3ncărcăt.nt mai inten.nică( Alte st.tanate( O RED 3n experiment.ă ori la r6n4" 3n timp ce s. .nilor" preoc.ră emo+ională mare >săr.lii complec.r c.n .0inte" 2ără re1onan+ă a2ecti0ă >morco0" /oală" 2oame" al/" pahar" a 4a" 2loare" hele.tor.i picioarele altora( $5a constatat la primii o cre.n4 .ng a. somn. 4i0ersele stări 2i1iologice sa.tanată la .0intelor stim.a+ii c.neori o RED mai amplă 4ec6t stim.0intele c.lii 0i1.ternic" 3n+epăt.nei emo+ii 5 )B 5 Cop:right .a+ii 4e 0ia+ă( $tim.4ii a.n4" re1isten+a este ri4icată" iar 3n 0is asistăm la o scă4ere rapi4ă a re1isten+ei( O RED 3n s.i că s.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4? 4.ternice" l.te( În cele ce .5se re1isten+a c.0inte a.l po0estirii 4e către s.. sens pentr.0inte" cele c.i 2ra1e ce s.nilor" po2telor" 4orin+elor sale pro0oacă mo4i2icări sensi/ile ale re1isten+ei c. repetarea . sit.scă?( $5a constatat că răsp.pă sc.tă seara( În schim/" 3n timp.n4 intereselor" pasi. c6t stim.tr.rata sa. 2olosit c.ri" miros.tă la stim. s.l 1ilei . >clic sonor? c.4inea RED .l necesar sta/ili1ării c.tă 3n timp.i \.t 3n 0e4ere rele0an+a RED pentr.tanate? c.oară li s5a.tere a re1isten+ei c.i mi. s.l 4e 0e4ere al re1isten+ei c.li" sit. G gra4e s5a constatat o corela+ie po1iti0ă 3ntre amplit.l 4e reac+ie?( O RED .i stim. 2ost 4a+i 4e 4o.l real( Aceste o/ser0a+ii s.l.li pe o scală c..pă Voo4Morth .l RED este c.i" sit.lare" scă1. a0.i 4in no.i con4i+ionarea stim. sens pentr.ali 4ec6t la cei a.4iti0i >ceea ce coresp.l.ltimele '< c.l.l" pe c6n4 starea acti0ă 4e hipno1ă seamănă >4in p.n experiment c. timp.gestia hipnotică Unor s.gerea1ă că RED este ./iect >4.1ica" 2ilmele 4e călătorie .nt incapa/ili să5.te m6inile .gerea1ă 4i2erite sit.nora . m.0inte .i $chlos/erg" 'AC'" 'AC)?( O RED 3n timp.5se ni0el.ns.i a0ent./iect( $5a constatat că stim.a+ii care coresp.n in4icator pentr.lii sen1oriali RED poate 2i .l asocia+iei li/ere( Într5.l intensită+ii emo+ionale a c.n stim. conecta+i la ./iect. 4emonstrat că RED este .r6n4. starea 4e 0eghe( O RED .rpri1ă >. '<< 4e c.i pro2.te./iect c.

4inea RED( Apel6n4 tot la e0al.nei po0e. a tre1i 2rica" am.0intele stim.i 'FS pentr.rpri1ă" 2rică" tresărire 4ec6t pentr.a+ii" pre1ent6n4 stim.rie" .i 4e emo+ie" c6t atit.nc+ionare a organism./iect.ra .se" starea 4e contrarietate 3n raport c.c.1gomot 0iolent >re0ol0er etc(?" să +ină .tor.l RED( În or4ine 4escrescătoare" stările mentale s.l este 4at" 4ec6t 3n acti0itatea 4e calc.4inea .ă clase in4ică CFS pentr.n simpl.l simte că este testat .0intele ne.1iona că RED este cea mai /.area ANIŢEI Psihologie experimentală s.tre" iar 4intre celelalte 4o./ aspect.t c.me" săr.tre?( per6n4.i 3n perioa4a stim.n.n chi/rit aprins p6nă c6n4 ar4e 4egetele" .ti sinistre" 0i1ionarea .psihogal0anometr.a+ii" stări 4e /.pă 2iecare răsp.ns.rpri1a 3n 2a+a pro/lemei p.ltă+i ma=ore( Jan4is ./iecti0ă apare o sing. sit.l clasea1ă sit.li.lte trepte >C^*^F5)L? se constată o Cop:right RED mai mare la 3ncep.nt >'A*K? a.al( A4esea o emo+ie p. DEPARTA&ENT ID )<'' aritmetic c.1ie" am.i &ihaie0al.ns.area s. măs.t" iar 3n e0al.l 7n.ri 4e s6nge pe 4eget" lect.a+ii s.at la o stare speci2ică con.lării( Apoi a.ală" stări agrea/ile sa.l.l 5 )A 5 .ltă 4intr5./iec+ilor" A/el >'A*<?" 4.pat RED 3n 2. mai m. posi/ilitatea ca răsp.ns" să o2ere o 4escrip+ie 0er/ală a ceea ce se petrece 3n con.me" săr.i a.l acti0ită+ii mentaleRED 3n acti0itatea mentală n.tili1at 3n experimente .me8( $e poate concl.rare 4e progres 2acil( Erec0en+a RED calc.l.me" n./iecti0ă a intensită+ii( Este s.are 3n cinci trepte s5a constatat că RED este 2oarte sla/ relie2ată la c.t .nt.pă Voo4Morth" 'AGA?( A.tili1a+i s.pă E4el/erg >'AC)? le 4ă spre re1ol0are o serie 4e pro/leme .li .+ionarea . proastă impresie( Ast2el" la o opera+ie 4e calc. o 0aloare 2oarte apropiată 4e stim.ne" s.i in4i2erente >ne. este at6t .ternică este pro0ocată 4e s.i prelingerea . 4e1agrea/ile( $e cere s.a+ia 4.i s26r.nă 4o0a4ă a emo+iei( Această concl.n4ă( Apoi li s5a cer.i le cere să +ină seama 4e 7atit./iect.ră mo4i2icare.sit.lii care a.rmătorii stim.i organism orientat spre sol. starea 4e /.oc electric" erori la calc.l. 4eterminat o stare emo+ională( $5a constatat o /.t să in4ice stim.pren.tiin+a l. o scală 4e e0al.lată pe cele 4o.gerat c.tensi.i amplit.51isă( . REDPentr.părătoare" peni/ile" 4i2icile . 2ie corect( Vechsler arăta că s.i I.iască să răsp.1ament. .nor imagini teri2iante" 2ilme 4e groa1ă etc( Dacă s. alte stări( O RED 3n timp.l consi4eră că RED n..ce o /.l aritmetic" prele0area .nosc.teptare" inhi/i+ie" 4e1agrea/il" e2ort" agrea/il >4.nc+ie 4e starea mentală 4escrisă 4e s.rat ni0el.ă categorii mai intensă la cele 4e1agrea/ile( O Tip. starea 4e 2. s.5se c.l+ime 4e sit. e2ort intelect.l propri.pren.n in4ice 4e sentiment . re1.pate 3n 4o.nei 4i2ic.torii concl.tientă este mai rele0ant pentr. experimentat RED 3ntr5o m.ne" tresărire" con2./iec+i .l 3n trei categoriiagrea/ile" 4e1agrea/ile .l c6n4 se atacă pro/lema .ă categorii..i că pro4.nei picăt.l 4e emo+ie rec.părătoare .l RED.1ament" a.4inea8 sa.i 4e experimente 3n care s5a.rie( A.nă corela+ie 3ntre intensitatea emo+iei .i( Temele s.nă sa.i c6n4 răsp.nă concor4an+ă 3ntre RED .c.li 2oarte 0aria+i pentr.i ca" 4.area s.l" emo+ia sex. a i4enti2ica 2rica s5a.nt gr." 2ără să tre/. tensi./iect.it" 4eci 3n moment.t" mamă >c.l să n.i sit.pă intensitatea emo+iei" s5a constatat o /.a+ii s.1ie este 3ntărită .1ionea1ă că RDD ata.gesti0ă pre1entarea primilor trei stim. gr.

O 3n timp.5se amplit.4oripare at6ta timp c6t trecerea la .minoasă >2lash? la inter0ale 4e .rmătoarele concl.i( $.i gra4.l 4e a4aptare la RED n.lare e2ecti0e .i e0al.i este controlată corticalPCop:right .ce 4e0ia+ii mai ample RED( În ast2el 4e sit.l" s.ri 4e mi.4inea RED la o stim. poate 2i p.ie 4e0ia+iile mai ample ale RED acestor poticneli acompaniate pro/a/il 4e o sen1a+ie 4e e./iec+ilor 3n .lară se 3nso+e.esc prin n.l.t s5a constatat că 0aloarea RED>3n ohmi? sca4e 4e cinci ori la al treilea 2lash 2a+ă 4e prim./iect.li o/iecti0i" locali1a+i( Această a4aptare apare . DEPARTA&ENT ID )<'' e? $ears" 4.l.cări 4e 2or+ă" 3n mi.i+i 1i 4e 1i c.ec posi/il( O RED com/inată c.itei emo+ionale" 3n special raportat la stările 4e tensi.1ii c.i #artlett atri/. se pro4. care apar mai la coa4a listei( Eenomen.n alt experiment s5a.i 4e 4iscon2ort" neplăcere pro0ocat 4e .5se RED" mi.spin.l 4e reac+ie( În general RED 3nso+e../ .nea m.n min.4inea RED( Receptorii pot 9 e0i4ent 9 să se a4apte1e la .rpri1ă" 2ricăP /? RED este .te comportamentele controlate cortical care acti0ea1ă simpatic.cări rapi4e .ie să n.ne" s.cări corporaleRED n.s+in.cările generale ale corp.oc./iec+ii care s.sc.i mi.n ca1 o măs. o experien+ă intensă s26r. 0oce 3naltă pro4." 4ar a4aptarea RED este explica/ilă prin mecanisme centrale( Concl. 3n timp.li p. RED 3n mi.l .te c.a+ii" stări ne permite să sistemati1ăm . respira+ie calmă" o/i.i care permit RED s. 4irectă a acestor schim/ăriP c? generali16n4" acti0itatea sistem.cări respiratorii c.l electric( $e constată 4in aprecieri o scă4ere a percep+iei negati0e a sit.i 4i0erse sit.mărarea c.a+ii s.pă 2iecare 1i 4e experiment o e0al.i precise sa.l" r6s.ce 3n respira+ie pro2.0inte" mai ales la c.i simpatic este cresc.0intele cele mai ne.ă s.cările m.pă Voo4Morth .te mi./iecti0ă a intensită+ii .n MeeWen4 o4ihnitor 3i a4.l.l.ri electrice p.i cele corporale( În experimentele asociati050er/ale se constată 4e asemenea o a4aptare a RED o4ată c.ce c. care se asocia1ă RED.n in4icator al acti0ită+ii generale a sistem.n experiment al l. .n.cări( O A4aptarea negati0ă la RED$5a constatat că s. a mai 4a RED chiar la stim.r6n4.l contin.ră a4ec0ată sa.lar ca in4ice al con4. RED 3n acti0itatea mentală contin.s pe seama o/oselii glan4elor s.ternici" 4ar .ce la 7normal8( &ăs.l tre/.l se poticne.nt o/i.t inter0al" consemn6n4.i simpatic . aplicat s.1iia? RED este .te .optită( $e constată că n.ternice la c6te .l acti0ită+ii mentale care cere .n.cările respiratorii .t.i pregătirea acestor mi.mere c. 0oce 3naltă" tare sa.i53n pregătirea acestei acti0ită+iP *< 5 4? acti0itatea simpatic.n /.i 3n pregătirea acestei acti0ită+iP O 3n timp.lare l.i $chlos/erg >'AC'" 'AC)?" re.i 3n partic.are s.n4ă( Alte tip.l 4i2erit re2ace amplit.ire .area acestora ca stim.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Într5.n in4icator al schim/ării orientării acti0ită+ii mentale" 4ar 3n nici .tre sa.l( Într5.sc. pri0ire la semni2ica+ia psihologică a RED Trecerea 3n re0istă a corela+iilor 4intre RED . 4. repetarea listei 4e c.e4in+e 1ilnice cinci .ită" 4ar se pro4.i #artlett c.l.l acti0ită+ii m.l( Tensi./iec+ii reali1a. mi.cările respiratorii .străn.n e2ort s.n stim.i la mi.a+iei" o o/i.n min.lare energice ./iect.n.ne.oc.sc.n stim.tă.t .

ră c.rgen+ă8( Aceasta poate 2i caracteri1ată ca o trecere 4e la o stare 4e 4e1acti0are la o stare 4e pregătire sa.t să5.lară >Cannon" 'A'K?( $istem.l Hine/rooW .lară( Acest comportament 2. c.ra lor" n.( Acesta ar 2i 2ost s26r.ie să consemnăm 2oarte precis acest momentP g? este gre. imp. poate 2i s.s 3ntre/area 4acă n.ra .l.1ată 4e altce0a 4ec6t 4e incompeten+ă( El .strare( Dacă ne g6n4im la con4i+iile 0ie+ii primiti0e constatăm că există cel p.i comportament primiti0 care imp. c.or 4i2eri+i( Într5 a4e0ăr" c6n4 astronomii a.ri 4e .l.i la 7homo sapiens8" chiar 4acă organism.sc.nii( $tarea 4e .it.n4ea.i Don4ers Interes.ct. apăr.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală titl.ne mo/ili1are 4e energie m.tientă care 4eclan.rătorile lor" a.l l.i are originea >.l are con.l. pot 2i 4irect o/ser0ate( &o4el. mani2estat 4eschis teama sa.tiin+ă pentr.nc+ionea1ă .i c6n4 RED 3.ns.lară energică.scă" ./iect peric. ar 2i 3ncep.i compare măs.rea1ă c6te0a sec.ea1ă RED" ci că pro/a/il s. 4e1agrea/ilă" 0eselă" stim.l oamenilor 4e .. timpi 4e reac+ie . 4e a2irmat că o experien+ă care 4.i 4e reac+ie necesar reali1ării 4i2eritelor opera+ii mentale( &ăs.e2.l 4e 7sit.mit 7ec.l să.rmat" 3n general" 4e o rec. o emo+ie incon.lantă" etc( $.n sc.l este pre1entat" n.l.i să.sc.t 3n secol.losP *() Timp.r6n4 acest timp" ei pot reali1a in2eren+e 3n legăt.rgen+ă exprimă eco. pre1entat o importan+a sa ca 0aria/ilă 4epen4entă cea mai 2rec0ent .e2.l stim.pericol 4e e0itat sa.ntarP =? 4escărcarea a2ecti0ă" tensională pro0oacă scă4erea RED( $.i com/ati0itate" pre1en+a pră1ii" necesitatea 4e a o sesi1aP 2? 4acă 4orim să sesi1ăm moment. m6nia mani2estă a.sc. coresp. tre/.n4e este agrea/ilă sa.p. str.t să se 3ntre/e 4acă 4i2eren+a sistematică 4intre asistent.nem că a0em 4e a 2ace neapărat c.n4e 3nainte 4e apari+ia sa?" tre/.l #essel n. DEPARTA&ENT ID )<'' .rilor motorii" 4ar implica+iile .m0a 2iecare persoană o/ser0ă acela.l po0e.l . ar 2i a2lat 4e acest inci4ent .a+ie 4e . ar 2i 2ost ca.l n.strare" 4e .găP 2r.l al %VIII5lea" c6n4 .i5a.i s.06nt.i 0ol.rgen+ă cer6n4 o acti0itate m.i astronomic 4e la DreenMich a 2ost conce4iat pentr. 2.i pl6ns" sa.să control.i este aproape nelipsită 4in acti0itatea e0i4entă a RED( la/oratoarelor 4e psihologie" măs.tili1ată 3n psihologia scă4ere experimentală a.ră r.i .ă sec.rt sentiment 4e nea4aptare . are ne0oie 4e o mo/ili1are m.na sa. 4o.p.n4e atac .tiin+a a/or4ării .l 4e reac+ie >T(R(? este o 0ariantă a răsp./iec+ii care a.l 4e reac+ie a 3ncep./iec+ii atent examina+i relatea1ă că 3n aceste momente 3i 3ncearcă o sen1a+ie 4e oprire /r. cei ai . ca mo/ili1are 3n 0e4erea ac+i.l.teptat" .n .i 4acă n.n mare interes timp.n.i e0eniment c.l asociati050er/al" c6n4 c.ie să pres.oc" ce0a nea.l ner0os simpatic este prepon4erent legat 4e comportamentele 4e teamă" m6nie" pericol" 2r./iect.n asistent al o/ser0ator.l. 3ncep. .l 4e reac+ie i? RED n.a+ie personală8( 5 *' 5 Cop:right .tinieră( Psihologii acor4ă .i 4e reac+ie n.t 4i2eren+e sistematice( Acest 2enomen a 2ost n.s o tratare 4istinctă( De.i organi1area e0enimentelor mentale" care prin nat. timp.i5a p.n. Timp.tii 4acă astronom.+in trei tip. n.rarea timp. că timpii l.perare rapi4ăP h? 3n experiment.i 4e reac+ie este 4eparte 4e a 2i 4oar o proce4.l experiment.

l r6n4 tre/.4e i4enti2icarea" selec+ia .mina este 0er4e" accelerămP 4acă este ro.i a/an4onată 3n psihologie( &eto4a 4e4.l+i stim.rmător introspec+ioni.pentr.li.i( Dacă 0rem să măs.tem să e0al.l are . 2r6na( P.nt mai complicate " a.n răsp.c+iei timpilor prin scă4ere a l.n stim.l total 4e reac+ie C 0om .minii.a+ii 4e reac+ie" care s.i 3n reac+ia #" tre/.n4em>reac+ionăm? .l că reac+ia A constă 5 *) 5 . reali1area 4i0erselor opera+ii mentale( El a sta/ilit trei tip. este ne0oie să selectăm . >A? este 4e /a1ă" l.i .i ast2el meto4a a 2ost 4iscre4itată . o ast2el 4e reac+ie la alegere@ În prim. 4e4icat m.răm timp.i selec+ia răsp.lt e2ort st.l corect 0a 2i să n.ns.ina la sema2or" s.n4t .ri 4e reac+ii s.reac+ia C( Aici" ca .ti c6t timp ia i4enti2icarea( $imilar" scă16n4 timp.ie să i4enti2icăm n.l potri0it>reac+ia la alegere?( Eiecare stim.i C( Într5o sit. re.l necesar pentr.i are =.4e n.n1ătoare 4e timpi 4e reac+ie( Reac+ia C măsoară i4enti2icarea pl.ie sa.nci c6n4 ne a2lăm c.l. 2ost n.te ca 7reac+ii Don4ers A" # .l. ma.i 3ntr5o sit.mină . aceste 4o.l.l tre/.l 4e reac+ie A 4in timp.cere a imp.nt c.nor reac+ii mai complexe( Aceste sit.m timp.a+iile # .l Don4ers &ihai>'BFK? ANIŢEI Psihologie .i .l .rare a timpilor prin scă4ere .n răsp.ie să st. a reali1a 4i2erite procese mentale( Ja 3ncep.mai .i5a 4eschis 3n 'BCA la/orator.l 4e reac+ie #" 0om estima timp.i .l 4e reac+ie simpl.i /on" n.i5a 4at seama că ar p.lt " apoi reac+ia C ./iect.n răsp.ie să aleagă răsp.n /.i( P.ie să i4enti2icăm c.tii a. 2acem nimic( C6n4 a.nic( At.la timp.tea s5o 2olosească pentr.l.s timpii 4e /a1ă>timp. opera+iile mentale 4e i4enti2icare ..ă opera+ii" tre/.ă componente >4e /a1ă .i .ăm ac.ns.4acă l.l.a+ie 4e alegere >#?.ntem p.4iem .n stim.i .i" 4eci" să n.i Don4ers estima că at.nosc.Aceasta ar 2i rămas 4oar o pro/lemă 4e astronomie p6nă c6n4 2i1iolog.i ner0os" etc(?( Ast2el" scă16n4 timp. .măr.mai .l sa. răsp.4ierii timp.cr.n.i 3n reac+ia #(" n.i timp.lexperimentală necesar pentr.l 0a apărea" comportament.l necesar pentr.4en+ii l..re1e cel mai m.tem 0or/i 4espre opera+ii mentale 4e i4enti2icare a stim.teptăm să intrăm la 4octor la cons.l.i timp.i a.i să 4.măr.l nostr.i selec+ie" scă16n4 perechile coresp.lta+ie pe /a1a .ns( Don4ers cre4ea că timp.nt componente ale .mai 4in componente mentale 4e /a1ă >timpi 4e /a1ă?" Cop:right reac+ia C are 4o.ro. mai m.a+ie # a0em 4e5a 2ace c.l 4e con4.i s.l 4e /a1ă" 3n timp ce reac+ia C incl.i 4e i4enti2icare?" iar reac+ia # trei componente >4e /a1ă" 4e i4enti2icare .l c6n4 acesta este strigat ( c.l.l.ri 4e reac+ie care s.nci c6n4 cele trei tip. 2iecare s.i 4e selec+ie a răsp.l.t.ns.m ar 2i 0ite1a 4e con4. a.1i n.i 4e reac+ie" 4ar n. toate acestea" o4ată ce acest l.ie să apăsăm accelerator.l secol.mai i4enti2icarea .mite sit. DEPARTA&ENT ID )<'' n.nt necesare pentr.l 4e selec+ie" 4in moment ce reac+ia 4e tip # incl.i ner0os? care s.tonP există" 4eci" 4oar .l reac+ionea1ă" apăs6n4 o cheie sa.ie să selectăm pe care pe4ală tre/.loarea l.l 4e /a1ă( &eto4a Don4ers a 2ost consi4erată ca 2iin4 2oarte promi+ătoareP c6n4 V.l 4e reac+ie C 4in timp.i" 3n 2inal" reac+ia A( această pre4ic+ie 3.ns propri.ns este compati/il( Deci" reac+ia C necesită i4enti2icarea stim.6n4 3n consi4erare 2actorii >c.ns" 4in moment ce n.n răsp.ie" 2r6năm( Ce 2el 4e opera+ii mentale s. 0om reac+iona 4ec6t at.ls.i C8( Într5o reac+ie A >reac+ie simplă? apărea o l.i" 4ar n. contestat meto4a 4e4. a calc./iect. .cere a in2l.l.nt or4onate" reac+ia # ar tre/. s5a 3nt6mplat" n.nci c6n4 0om a.sti2icarea 3n 2apt.l 4e psihologie" st.it să o/+ină estimări precise ale timpilor necesari pentr.cti0ă 4e măs.( Ca . necesită .l etc( legat 4e o reac+ie( Dacă alt stim. 0er4e" apoi" tre/.n al treilea tip 4e reac+ie.x.

lări >mo4elări? experimentale pentr.l.pra timp.i >4ar . 4inainte ce stim.ls.ti. stim.at.li tre/.s 3ncă ce0a ( În schim/" cele trei reac+ii era.l 4e reac+ie simpl.en+e c.tii pro2esioni.i sta4i. 4i2eritele sta4ii 0or 4etermina in2l.l care pro4.lati0i ia 3n consi4erare . a 4iscre4ita meto4a l.tili1ată( c.nt op.i alte extin4eri so2isticate&o4el.i Don4ers( Astă1i" 4esig.i pregătitor( Pentr.ă" 4ar ea coresp.l.tere a 0alorii timp.i că.i in2l.ronal( Imp./.l respecti0 pentr.ls.2icient la timp.l.m pare ci.i $tern/erg >Ta:lor" 'ACF?( În prim.n.te 4e .n semnal pregătitor" inter0al.te 4e .i ac.rmător( Inhi/i+ia se pro4.te complet 4i2erit( De.l ime4iat 4.i C .ne 4oar c.l inhi/itor este ini+iat mai t6r1i.l 2l.rmea1ă să primească" 0or .l respecti0( Introspec+ioni.l r6n4" $tern/erg a .tă 4e ani 3naintea timp. 4ec6t imp.n stim.a+ia 3n care 5 ** 5 Cop:right . se .ns.nci c6n4 se 2olose.i să.ea1ăas.nosc.m.l.en+a./iect( c? inhi/i+ia se mani2estă ca 3nt6r1iere a răsp.rmă( /? perioa4a pregătitoare.se 3n legăt.n timp total 4e reac+ie pe care 3l 3mparte 3n sta4ii s.l.l l.i ne.4at" acest arg.ti .i Don4ers este 7meto4a 2actorilor ale acesteia? este larg .m s.i intensitatea stim.i cea a l.n4e 3n mare .l 4intre cei 4oi stim.lati0i8 prop.te .l.i $tern/erg Cea mai c.i .te .mite 2actori( În al 4oilea r6n4" $tern/erg a ela/orat o meto4ă 4e in2erare a rela+iei 4intre 2actori . a e0ita anticipările posi/ile se 2olose. toate că psihologia a respins mai t6r1i.ie să 2ie 0ariat pentr.să 4e $tern/erg >'AFA?( Această meto4ă se ser0e.rata sta4iilor( Varia/ilele in4epen4ente experimentale .tea 4escoperi c.i sta4i.tă aplica+ie a meto4ei l.pă răsp. a reali1a această mo4i2icare a.nct.ns.m.ne .l . această meto4ă" ea era 2oarte apreciată la moment.l psihologiei l5a a=.lati0i 0aria/ile in4epen4ente reac+ie &eto4a 2actorilor n. o s. >ni0el? a 2ost lăsată am/ig.m să 4escoperim aceste sta4ii( Don4ers era" 4eci" 4in a? 4. a mo4i2ica 4.ccesi0e 4e procesare a in2orma+iei( De2ini+ia .t6n4 pattern. .i 4e reac+ie pentr.i Don4ers .i sim+ea ca o reac+ie C pl. sta4ii? 0or interac+iona( Ast2el" reali16n4 experimente 2actoriale .i are originea la ni0el.ră sta4iile 4e procesare( E2ectele .i n.x.ce timp.lati0e >neinterac+ioniste?as. percep.i 4e reac+ie( Eactorii care in2l.ce .port matematic complex( &eto4a 2actorilor c.ment părea s.nor c.i 4e reac+ie( recent rest.l.ă mari 4i2eren+e 3ntre meto4a l.terea inter0al.nită+i complete 4e procesare( Există 4o.l timp. a 3mpie4ica apari+ia reac+iilor la acest semnal( $. 2ost n.tili1ate pentr.i ce reac+ie se a.rata inter0al.l. tin4e să sca4ă o4ată c.ri 4e interac+i. cre./iec+ii" 4acă .l la stim. e0al.lare" psihologii ar p.i la .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală că mo4.en+ea1ă acela.n s.m.i relata.i c.teaptă 4e la ei( Ast2el" 0ite1a reac+iei lor 0a 4epin4e 4e această perioa4ă pregătitoare( $5a 4emonstrat că timp.n s.ti reali1a. reac+ii A" #" .l 4e reac+ie" ceea ce 0a a0ea 4rept e2ect o cre. DEPARTA&ENT ID )<'' .i ast2el 4e sta4i.l.n.l 4e 0e4ere al meto4ei 2olosite" c. 4e procesare( Ea ne sp. că o reac+ie C n.mai semni2icati0ă 0alorile timp.ns 4in .i 3n sit.n inter0al 0aria/il 4e timp( $e recoman4ă eliminarea 0alorilor extreme o/+in.>sa.m.l.l.pra timp.i sta4ii( Eactorii care in2l.i necesar 4e .l.en+ea1ă 3ntr5o manieră p.nei s.l 4ominant 4e cercetare psihologică era meto4a introspec+iei( C.l anterior( Acest e2ect 3.l .tili1at manip.r" Don4ers 4e+ine o po1i+ie respecta/ilă 3n psihologia experimentală" iar meto4a l.m.l.

ltatelor este 4ec6n4 4orit2olosim să se ela/ore1e sit.(a(m(4( Clasi2icarea 2ormelor timp.p./iec+ii tre/.n+area .l tre/.i 4e reac+ie complex( .l.n4e( Pentr.rată mai contracara e2ectele exerci+i.ternice( Ast2el" stim.n le4" o lampă 4e a0erti1are?" 4acă stim. implice instr.l.n4ă c6t mai repe4e posi/il( Răsp.ngi 4e stim.i .i( temporare să 2ie p.en+ea1ă 0aloriletimp.rat 4e o/icei 3n milisec.i să n.i .rtă pentr.4etec+ie" locali1are" 4iscriminare" estimare" lect.n.l.ns care se măsoară 3ncep6n4 c.l" antrenament.ns.l 3n care s5a 3ncheiat exploatarea stim.nere tre/.i 4e reac+ie pentr.plimentare( Timp.n.p.te" .i timp.l prin c. timp.nt /loca=e sc.l poate 2i 0i1.n4e" 4.i să răsp. 4.al" semnal.l 4e reac+ie este măs.i s.nătă+irea per2orman+elor se in2orma+iei pres. mai a0em 4e5a 2ace c.n inter0al 4e timp 2oarte sc.te 4e timp 4e reac+ie ci 4e laten+ă 4e răsp.06nt.l.larită+i ale .06nt .l răsp.ngă >'< sec(?( În acest ca1 n.i pe care el o reali1ea1ă 3ntr5./iect con4i+ii 0ariate .l Utili1area timp.ronale 4e tip inhi/itor( e? Dominan+a 0i1. ochi.ie să 2ie simpl.ală" 4ar este mai gre.noa.li 3ntr5.n4e( $tim.rat 3ntr5o 0arietate 4e sarcini experimentale.al" sonor sa.i semnal pregătitor care să precea4ă c. a constr6ngerile Partic.i a stim.l 4ominant( 2? Exerci+i. moment.rte 4e cel m.l. a tre/.l 4e reac+ie propri.n /.ie să 2ie mai l./iect.i 4e reac+ie este mai sc. . a limita e2ectele 4istragerii aten+iei se recoman4ă .n.ie să răsp./iect.ltat./iect.l 0a a0erti1a s.i a re1.l.ie e0ita o să 4ispersie prea mare 4e 2iecare 4ată acela.t.( acest moti0 ne asig.l.i 4e reac+ie( rareori c.l.tili1ării timp.i mecanisme ne.i 4e reac+ie se 2ace 3n raport c.06nt mai complex" o imagine" o propo1i+ie" o 2ra1ă >rareori?( Dacă stim.i( Dacă stim.l .mită limită" 3m/.l este 0i1.n timp Din minim( Pentr.l in2l.l.cta=e so2isticare care să pres.l.oară normal( $e consi4eră că /loca=ele ar 2i re1. laten+a 4e răsp.i 3ncep.i 4e reac+ie( Ea se asocia1ă c. 2ost o/ser0ate mai ales 3n sarcini 4e reac+ie serială" c6n4 s.nt o2eri+i la tahistocop" at.l 4e reac+ie ca 0aria/ilă 4epen4entă este măs.nă procesări s.l 7aten+ie8 ime4iat 3naintea pre1entării( Timp.cr.l.ră" 4en.51is ci c.l.ns.miri" rec. 4ominan+a man.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s.l.a+ii3n experimentale 3n ale care experiment că reali1ăm contra/alansarea con4i+iilor 4e l.rata 4e exp.tili1area .lt '5) sec.l pregătitor 0a 2i 0i1.perioare n.apăsarea pe .nt menite să o/lige s.teri" reamintiri" 4eci1ie lexicală . o 4.l. estimarea scă4erii acestora( De la o an. 4e p.lilor( primă 4istinc+ie este 3ntre stim.s 3n e0i4en+ă( $5a constatat că 0aloarea timp.răm sta/ilite opre.ie să reac+ione1e la serii l.l ar 2i pre1entat mare 4e c6te0a sec.nci experimentator.rt( 4? #loca=ele a.l.ns( Pentr. complexitatea 5 *G 5 .rate s./iect. pentr. 4e 4at.al >. se mai 0or/e.l.i s.l 4intr5o serie( $. DEPARTA&ENT ID timp.i c.ală poate 4etermina mo4i2icări ale timp.l să procese1e stim.n c.l este mai complex >propo1i+ie" 2ra1ă?" 4.l.i4e 4eprocesare reac+ie 3n a sens.i să 2ie 3n 3ntregime consacrată sarcinii se atinge o limită 4e plato.lii s.ton" pe o tastă" pron.nt complec.ne ca acti0itatea s.n4ă rapi4 la 2iecare stim.l acelora.l.l )<'' sarcinii .l Cop:right 4e reac+ie simpl. . '") sec( pre1entare stim.l tre/.i( Constr6ngerile temporale s.pă care acti0itatea se 4es2ă.l.

i alte *(*3nregistrea1ă Răsp.li 0er/ali >4e ex( reali1ăm experiment.l 4e reac+ie se 4e/.i 4e reac+ie se 2ace prin raportarea la nat.l o listă c.rata pre1entării" intensitatea" contrast.i" 4e 2apt" n.nii .ns./iec+ii tre/.i 2i4elitate care să permită .i stim.ns.li complec.neori să reac+ione1e n.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Timp.rate+ea 3nregistrării să 2ie asig.n cronometr.l.rile cercetării( În mo4 o/i.neori prin sarcini concrete . se o/i.rile3ntre 0er/ale limite( În ca1.l 4e reac+ie 0er/al măsoară laten+a .rat 3n milisec.rile 0er/ale pot 2i asignate .ns exprimat s.n.nor ast2el 4e stim.i am pre1entat mo4elele Don4ers .ie să răsp.nt at6t 4e n.it" caracteri1at printr5.ns.4.i 4e reac+ie( Timp.i at.l.ns.i exigen+e se imp.rate .i 4e/.i( În acest ca1 p.t.ros control al 0aria/ilelor.n4ă 3ntr5 o manieră speci2icată 4e examinator( $.pă pre1entarea stim.n./iect.lte 4intre mani2estările comportamentale 0i1ate 3n asociati050er/al? .mai la 3ncetarea ac+i.lilor" 4ispo1iti0ele 4e stim.ns.ltă+i 4e 3nregistrare .ns.tem 0or/i 4espre timp 4e reac+ie electro2i1iologic" motor reac+ie 4e 4iscriminare( sa.i c.n.lării . DEPARTA&ENT ID )<'' .l.p.l .l stim.ns.l.n ni0el 4e complexitate .i $tern/erg ale timp.ie să răsp.n semnal( Aceasta este 4e 2apt timp.ns.n stim.ie.a+ii n. stim.nor exigen+e 4e 0ali4itate .i 3ncep./iect( În aceste Răsp.l.n.a+ii operăm 9 4e o/icei 9 c.l 4e reac+ie electro2i1iologic pres.i 4e timp 4e reac+ie ci 4e laten+ă a răsp.rile motrice implicate 3n reac+ia la .i " iar 3ncheierea 3nregistrării la 4e/.p.i controla/ilă( Acelea.t.l psihologic se tra4.i ac.i 2enomen electro2i1iologic poten+ial e0ocat" reac+ie electro4ermală( În aceste sit.i( Timp.ie să răsp. scop.l.ra sarcinii .lare sa.nor stim.l 4e reac+ie o/i.l răsp.n timp 4e reac+ie 0erita/il ci laten+a a răsp.ie să 2ie accesi/ilă .meroase 3nc6t este 4i2icil să sit.ns.rate( &oment.te pre1entarea stim.rarea .l.li sing.i 0or/im 4e laten+a răsp.lari 4e 4i2erite calită+i sen1oriale" intensită+i" 4.i 4at 4e s.nt solicita+i .l.t.l 4e reac+ie simpl. 0er/al( altă clasi2icare a timp.ne .lt 4e .i răsp.n4e( În prima parte a capitol.n stim.l răsp.tili1area termen.i să5i ignore pe ceilal+i" at.i( În ceea ce pri0e.n4ă .l 4e reac+ie motor este repre1entat 4e răsp.i 4e s26r.prin1ătoare( &./ o 2ormă 0er/ală( Aici apar 4i2ic.rile 0er/ale posi/ile s. .l.t . pres.ri 0er/ale( Răsp.l" locali1area aspectele cromatice sa 4e 2ormă" 3năl+imea( Reglarea acestor parametri tre/.i( experiment.n4ă 4oar la .l 4e 4e/.i 2rec0en+e la care s.i at. este . .it al măs.ns.ri 0er/ale asociate .c prin răsp.l 0er/al .l( Dacă s.ns.nci 0or/im 4espre o 2ormă aparte 4e experimentexperiment.rma pre1entării .i măs.ns.lări( Timp.nică( Valorile acestor timpi se o/+in cel mai a4esea 3n .n stim.lilor( Utili1area calc.l tre/.t.rării poate 0aria 3n raport c.n rig. aparatele tre/.l.l.l .ne măs.nci 0or/im 4e timp 4e răsp.i" 4ar pot 2i alese .n .latoarelor 2ace ca preci1ia ./iec+ii s.nic .te .l 4e reac+ie complex pres.p.i a Timp.i o reac+ie .i la 3nregistrarea stim.nci se 0or/e.n.nor stim. pot 2i răsp.ne mai m.l 3nregistrării se 2ace 4.n.l.te 4espre raport 0er/al sa.it timp.l asociati050er/al( 5 *K 5 Cop:right .l .

i con+in.o percep+ie sa.n.ri imp.i asociati050er/al a 2ost pentr.l 4at" 2ie să cotăm răsp.l mentalist" ini+iat 4e Dalton( Asocia+ia repre1intă . o repre1entare rea4.+ia meto4ei asociati050er/ale'( $ta4i.ns. atri/.c 3mpre.lea1ă că 4acă 4o.l.nt nici 5 *F 5 Cop:right .răsp.i mai 4i2icilă( $e pot clasi2ica Experiment.l( Răsp.c 3n memorie elemente asemănătoareP )( 4.oară pe /a1a celor trei legi ale asocierii 2ormale 2orm.i care alege .n4e 74a8 N 7n.rile la 3ntre/ări 3nchise" cele mai simple s.l.merice( Dintre răsp.i la răsp.rile" la asociati050er/al 4i2eritele categorii se pot asigna 0alori n. an.ri 4e răsp.lte categorii 4e răsp.l pe o scală( &o4alită+ile 4e 0alori2icare ca 0aria/ile 4epen4ente s.l >meto4a asocia+iei 0er/ale 3n psihologia răsp.in4. prima 4ată prop.i( Principi.cerea se 4es2ă. apăr.n s.l 4e /a1ă al asocia+ionism.l 0er/al Prin raport.n o/iect sa.area răsp./strat empiric al asocia+iei 4e i4ei( El a 4escoperit că asocierile 4e c.tem contracara această 4i2ic.i poate mani2esta pre2erin+a pentr.l( Termen.m aprecia1ă Rossi >'AAC?" 4escrierea 4i0erselor tip.apari+ia 3n memorie a .nt cele care coresp.ne 4istinc+ia 4intre 3ntre/ările 3nchise .a .ns.pă c.ns.t.teptărilor cercetător.rile s.rni1ate 4e către s.i 3ntre/ările 4eschise( Între/ările 3nchise( În acest ca1 se o2eră s.nor elemente op.l.să 4e Er( Dalton( $e pot 4esprin4e trei sta4ii 3n e0ol.ie să aleagă .ccesi.i 2orma .ltate 2ie ela/or6n4 mai m.late 3ncă 4e Aristotel '( 4.l poate să c.l.a+ie( D./iect.5le 0alori n.nt lăsate la ini+iati0a s.m ar 2i o amintire" o =.nci 2iecare 4intre ele" c6n4 a=.8( În acest ca1" acti0itatea cogniti0ă care stă la /a1a răsp.( În aceste ca1.ns.n4ă la o 3ntre/are" ci tre/.nt acelea.ns.a+ia 3n care n.nea temporală.rent.ns.i \ohn JocWe" iar c.ns.ns.l asocia+ionist 3n psihologie 0a 4omina 0reme 4e aproape trei secole( &eto4a experiment. .seP *( coexisten+a spa+ială .rile la 3ntre/ările 3nchise( Relatările 0er/ale pot l.3n memorie re0in elemente care 3n trec.ri 4intre care tre/.i corect" 4ar să n.ns.ri 0alori2icarea este .l.pă asemănare.i stip.l 4.l( E0al.nei ac+i.n echi0alent sa.ri" clasi2ic6n4.i s. DEPARTA&ENT ID )<'' .5le 4.4ecată" .i( P.ns.i să proce4ăm la o interpretare a ceea ce a 4orit să răsp.0inte n.ra timp.rilor 0a 2i 4i2icilă 4eoarece 0a tre/.l.mite răsp.ns. 3.ce .l experimentală? necesar ela/orării răsp.n4ă a. a compara răsp.ie să se 4escrie mo4.ă experien+e se pro4.ns.nă .t a. o sit.i ca .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Raport.nă" 2ie nemi=locit .n4ă s.it l.t 2ie 3mpre. mai m./iect.tiin+ă" are ten4in+a 4e a o rea4.i concomitent" at.lte" sa.n4 4eci1iei 4e a răsp.l 0er/al 4esemnăm răsp.i pe cealaltă( Repro4. coresp.nge 3n con.i alte 2orme" c.ri" pentr.ns.rile 0er/ale 2.n comentari.l.pă o scală 4e intensită+i?" sa. tre/.ie să se răsp.l este atri/.prin4ă elemente ale răsp.n.l 4e re1ol0are al .ns.i o listă 4e răsp.pă alt.ns.i este relati0 simplă( Între/ările 4eschise.5le >or4on6n4./iect 3n sit.ni" să 4escrie .l sa.ns.l. s./iect.merice" se poate măs.pă contrast.

ar/itrare" nici nelimitate" că ele apar 3n n,măr mic" că se imp,n c, claritate con.tiin+ei .i &ihaică ANIŢEI Psihologie experimentală s,nt 2rec0ent legate 4e amintiri 4in copilărie sa, tinere+e >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( )( Al 4oilea sta4i," c,prins 3ntre 'A'K5'AG<" c, 4o,ă 4irec+iia? neoasocia+ionism,l .i /eha0iorism,l" care 4escri, legăt,rile asociati05 0er/ale 3n termenii teoriei stim,l5răsp,ns( /? psihanali1a" 4in perspecti0a căreia asocia+ia 0er/ală este ,n test 4e personalitate >c,m s,nt cele proiecti0e?" c, a=,tor,l căreia pot 2i 4epistate complexele a2ecti0e" c,lpa/ilitatea" tensi,nile" con2lictele interne .i re2,lările >\,ng" 4ar .i Vertheimer" Vells" Ja2all?( \,ng .i asistent,l l,i" E( RicWlin" 4e la clinica 4e psihiatrie 4in #,rghol1li a, 2olosit la 3ncep,t,l secol,l,i trec,t tehnica asocia+iei 0er/ale pentr, a 4epista complexele pacien+ilor c, 4i2erite t,l/,rări( Ei pre1enta, s,/iect,l,i c6te ,n c,06nt 4e pe o listă 4e c,0inte" iar instr,cta=,l era ca s,/iect,l să răsp,n4ă c6t mai repe4e c, prim,l c,06nt care 3i 0enea 3n minte( \,ng a o/ser0at că 3n an,mite sit,a+ii" s,/iect,l se /loca .i n, mai era capa/il să reac+ione1e ime4iat" răsp,ns,l 2iin4 4at c, 3nt6r1iere( D,pă el" aceasta 3nsemna că stim,l,l respecti0 atinsese ,n complex( C,06nt,l respecti0 4e0enea 4intr5o simplă etichetă 0er/ală impersonală ,n stim,l a2ectogen" care /r,ia sa, chiar parali1a asocia+iile mentale 4in ca,1a emo+iei peni/ile pe care o tre1ea( A4esea s,/iect,l nici n, era con.tient 4e /loca=ele l,i asociati0e .i n,5.i amintea 4,pă experien+ă emo+ia peni/ilă pe care o trăise" 4ar nici răsp,ns,l pe care 3l 4ă4,se la an,mite c,0inte( \,ng a explicat acest l,cr, prin 2apt,l că E,l in4i0i4,l,i re,.ise să 2acă ,itat complex,l mai m,lt sa, mai p,+in incon.tient care se acti0ase la ,n an,mit stim,l( Este 0or/a 4e 2enomen,l pe care Ere,4 l5a 4en,mit re2,lare" a4ică ten4in+a E,l,i 4e a ,ita an,mite con+in,t,ri psihice >i4ei 3ncărcate a2ecti0? iritante" negati0e sa, in4e1ira/ile( Care este principi,l 4e 2,nc+ionare a experiment,l,i 4e asociere 0er/ală@ În opinia l,i \,ng >'A'<?" c,0intele repre1intă ni.te o/iecte" sit,a+ii sa, e0enimente con4ensate 3ntr5o etichetă 0er/ală( C6n4 i se cite.te s,/iect,l,i ,n c,06nt 4e pe listă" el se simte ca .i c,m ar 2i p,s 3n sit,a+ia să 4escrie ce cre4e 4espre c,06nt,l respecti0 sa, ce emo+ii st6rne.te 3n el acel c,06nt( Dacă s,/iect,l răsp,n4e calm .i 2ace asocieri logice" 3nseamnă că stim,lii respecti0i s,nt ne,tri a2ecti0( Dacă 3nsă 4ă semne 4e agita+ie iar asocia+iile sale mentale s,nt pert,r/ate" aceasta 3nseamnă că o/iect,l sa, sit,a+ia 4esemnată 4e stim,l,l respecti0 constit,ie o pro/lemă reală pentr, in4i0i4 .i 3i creea1ă 4i2ic,ltă+i 4e a4aptare( Ceea ce se 3nt6mplă c, s,/iect,l 3n această sit,a+ie este ca .i c,m ar ,ita că se a2lă 4oar 3n 2a+a ,nor simple etichete 0er/ale .i ia stim,l,l 3n sens 2oarte personal" sim+in4,5se atins 4e semni2ica+ia l,i( Explica+ia 2enomen,l,i constă 3n 2apt,l că experiment,l 4e asociere 0er/ală implică mecanismele mne1ice .i concept,ali1area" 4ar .i a2ecti0itatea( În moment,l 3n care s,/iect,l,i i se cite.te ,n c,06nt 4e pe listă" .i +in6n4 cont 4e instr,cta=,l pe care l5a primit" el 3ncepe că,tarea 3n memoria sa 4e l,ngă 4,rată a ,n,i c,06nt care să se potri0ească cel mai /ine c,06nt,l,i in4,ctor( 4ată că,tarea 3ncep,tă" 3n mintea s,/iect,l,i apare ,n 2el 4e lan+ asociati0 5 *C4e 5 concepte( Toate aceste opera+ii se Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' 4es2ă.oară 3nsă s,/ in2l,en+a sistem,l,i a2ecti05moti0a+ional >tre/,in+e" 4orin+e" emo+ii" atit,4ini?"

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

ceea ce 4,ce la ,n răsp,ns lipsit 4e orice legăt,ră logică c, stim,l,l in4,ctor >Rapaport" &erton" $cha2er" 'ACG?( D,pă \,ng" principalii in4icatori care s,gerea1ă pro/leme 4e asociere 4in ca,1a ,nor complexe s,nt'? #loca=,l asociati0" a4ică lipsa răsp,ns,l,i( $,/iect,l n, poate o2eri 0re,n răsp,ns la c,06nt,l5stim,l" a2irm6n4 2ie că n,5i 0ine nimic 3n minte" 2ie că 3i 0in prea m,lte i4ei .i n, .tie pe care să o aleagă( In4i2erent 4e ceea ce sp,ne s,/iect,l" /loca=,l este o 2ormă extremă 4e pert,r/are asociati0ă" in4ic6n4 2apt,l că stim,l,l a atins ,n con+in,t psihic important .i in acela.i timp 4,reros pentr, s,/iect( )? Un timp 4e reac+ie >TR? prel,ngit in4ică" 4e asemenea" 2apt,l că s,/iect,l t,l/,rat 3n proces,l l,i 4e asociere a a0,t ne0oie 4e mai m,lt timp ca să5.i re0ină( Există" 3nsă" sit,a+ii 3n care e2ect,l pert,r/ator al ,n,i stim,l se poate 3ntin4e .i as,pra stim,lilor care ,rmea1ă" ast2el 3nc6t s,/iect,l poate 4a o serie 4e răsp,ns,ri consec,ti0e c, ,n TR mare" 4e.i ca,1a pert,r/atoare pro0ine n,mai 4e la prim,l stim,l 4in serie( *? Repro4,cerile eronate sa, a/sen+a repro4,cerii" in4ică incapacitatea s,/iect,l,i 4e a5.i aminti răsp,ns,rile 4ate la 4i2eri+i stim,li( Ja /a1a lor se a2lă ten4in+a incon.tientă a in4i0i4,l,i 4e a ,ita sit,a+iile 3n care el s5a sim+it c,prins 4e o emo+ie negati0ă( G? Răsp,ns,rile 74istante8 s,nt acele reac+ii care n, a, nici o legăt,ră clară c, c,06nt,l5stim,l( De exempl,- 7mamă 9 a0ion8 sa, 7carte 9 ar4ei8( Aceasta s,gerea1ă 2apt,l că a4esea" s,/iect,l" 3n loc să reac+ione1e c, prim,l c,06nt care i5a 0enit 3n minte" s5a lansat 3ntr5,n no, .ir 4e asocia+ii pentr, a asc,n4e reac+ia originală( K? Perse0erarea ,n,i răsp,ns pres,p,ne repetarea acel,ia.i răsp,ns la mai m,l+i stim,li( D,pă părerea l,i \,ng" reac+ia perse0erati0ă rele0ă 3ntot4ea,na o an,mită pro/lemă a s,/iect,l,i( El 4ă ca exempl, ca1,l ,n,i t6năr complexat 4e stat,ra l,i sc,n4ă .i care a răsp,ns 4e c6te0a ori la test c, c,06nt,l 8sc,n4[( Test,l original al l,i \,ng era 3nsă ,n simpl, instr,ment clinic" 4estinat să 2acilite1e examen,l pacient,l,i 46n4,5i me4ic,l,i o primă apreciere a con2lictelor care n, apar spontan 3n timp,l anamne1ei" o/lig6n4,5l pe pacient să rec,noască existen+a 3n el 3ns,.i a ,nor ten4in+e incon.tiente( El n, este ,n test etalonat .i 0ali4at >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( Psihiatrii Hent .i Rosano22 a, reali1at această 0ali4are( Ei a, ela/orat 3n 'A'< ta/elele 4e 2rec0en+ă c, a=,tor,l cărora se 3ncerca sta/ilirea 7in4icel,i 4e 4e0ian+ă8 al ,n,i in4i0i4 2a+ă 4e comportament,l asociati0 normal( Ei a, sta/ilit o listă 4e '<< 4e c,0inte" mai p,+in 3ncărcate a2ecti0 4ec6t cea a l,i \,ng .i a, aplicat5o pe o mie 4e s,/iec+i normali" select6n4 o listă 4e răsp,ns,ri 8o/i.n,ite[ sa, normale( Con2r,ntate c, această listă" protocoalele /olna0ilor mental rele0ă ,n procenta= ri4icat 4e răsp,ns,ri 8s,/iecti0e[( Din acel moment" a 2ost posi/ilă i4enti2icarea răsp,ns,rilor .i a reac+iilor anormale caracteristice ,n,i an,mit sin4rom mental >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( Ta/elele l,i Hent .i Rosano22 a, 2ost react,ali1ate 4e R,ssell .i \enWins >'AKG?" iar 3n Eran+a 4e RosenMeig 'AKC?( Ulterior" s5a ie.it 4in s2era strictă a interpretărilor psihanalitice .i s5a 3ncercat corelarea an,mitor trăsăt,ri 4e personalitate c, caracteristici ale răsp,ns,rilor asociati0e( *( Al treilea sta4i, este rele0ant pentr, perioa4a act,ală" care ,rmea1ă ,nei perioa4e 4e relati0 4eclin al meto4ei 3n anii 5 *B 5 `K<5TC<( $e porne.te 4e la 4epă.irea Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' ca4r,l,i strict al /eha0iorism,l,i .i 4e la a4miterea i4eii că 4i2eren+ele in4i0i4,ale n, pot 2i corect

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

interpretate 4ec6t plec6n4 4e la 4escrierea str,ct,rilor generale ale asocia+iilor 0er/ale .i a mo4,l,i 3n care acestea se 3nscri, 3n ansam/l,l con4,itei( a/or4are interesantă a meto4ei asociati050er/ale este legată 4e 3ncercarea l,i Noi1et .i Piche0in >'AFF? 4e a o interpreta 4in p,nct 4e 0e4ere al teoriei psiho5 ling0istice( Din p,nct 4e 0e4ere ling0istic" rela+ia 4intre răsp,ns .i c,06nt,l5stim,l poate 2i 4e or4in sintagmatic sa, 4e or4in para4igmatic( În prim,l ca1" răsp,ns,l tin4e să constit,ie" 3mpre,nă c, in4,ctor,l" ,n en,n+ narati0 3n care termenii 4i2eri+i s,nt 3n rela+ie 4e contin,itate semantică >4e exempl," 8c6ine[ in4,ce 8latră[?( În al 4oilea ca1" răsp,ns,l repre1intă ,n echi0alent al in4,ctor,l,i" 2iin4 c, acesta 3ntr5o rela+ie 4e similaritate semantică >ta,tologia" 4isimilaritatea" sinonimia" antonimia?( De exempl," 8c6ine[ in4,ce 8pisică[( Pentr, a rel,a 4istinc+ia 2,n4amentală a l,i \aWo/son" prima alegere se 2ace pe Principalele 4irec+ii 4e ,tili1are a meto4ei asociati050er/ale /a1ă 4e metonimieP a 4o,a" pe /a1a meta2orei( 4ată intro4,se 3n practică" aceste '( Ca pro/ă 4e personalitate" plec6n4,5se 4e la ipote1a că asocia+iile" legăt,rile categorii ling0istice 2ac posi/ilă 0ali4area statistică a 2rec0en+ei lor 3n 2,nc+ie 4e pe 06rstă" care le emite s,/iect,l .i laten+a răsp,ns,l,i constit,ie o proiec+ie a trăsăt,rilor sale ni0el socio5c,lt,ral sa, sin4roame mentale >An1ie, _ Cha/ert" 'AA)?( 4e personalitate" 4e10ăl,in4 complexe a2ecti0e" sentimente .i ten4in+e re2,late" p,lsi,ni incon.tiente( &ai exact" c, a=,tor,l meto4ei 4e asociere 0er/ală p,tem e0al,a ,rmătoarele caracteristici ale s,/iect,l,ia? complexele" 3n sens,l pe care \,ng 3l 4ă acest,i termen( Ele s,nt rele0ate 4e c,0intele ,n4e apar pert,r/ări asociati0e( meto4ă 4e a le 4epista este 4e a gr,pa separat toate c,0intele stim,l care a, pro4,s pert,r/ări asociati0e .i 4e a 3ncerca să 0e1i ce legăt,ră semantică există 3ntre ele( De exempl," 4acă ,n s,/iect pre1intă pert,r/ări asociati0e la ,n gr,p 4e stim,li c,m ar 2i 7/ani8" 70aloare8" 7risipă8" 7/ogat8" 7porto2el8" 3nseamnă că s,/iect,l are ,n complex 7pec,niar8( Aceasta 3nseamnă 2ie că trece printr5o cri1ă 2inanciară" 2ie că are ni.te trăsăt,ri sta/ile 4e personalitate asociate c, achi1i+ia .iNsa, păstrarea 4e /ani sa, 0alori >a0i4itate" parcimonie" 1g6rcenie?( De asemenea" s,nt 2oarte rele0ante acele asocieri personale la an,mi+i stim,li" care tră4ea1ă ime4iat o an,mită pro/lemă sa, atit,4ine a s,/iect,l,i( De exempl," o asociere 7tată 9 tiran8" exprimă clar atit,4inea in4i0i4,l,i 2a+ă 4e 2ig,ra paternă( /? a4aptarea a2ecti0ă( C, c6t la test apar mai m,lte semne 4e pert,r/ări asociati0e" c, at6t a4aptarea emo+ională este mai precară( Ja extrem" acest l,cr, poate 4,ce la chiar la 4i2erite 2orme 4e t,l/,rări >ne0ro1e" /oli psihosomatice etc(?( Test,l 4e asociere 0er/ală poate 2i ,neori .i ,n in4icator al 4ispo1i+iei a2ecti0e a s,/iect,l,i( De exempl," 4acă are ,n an,mit n,măr 4e răsp,ns,ri c, o tonalitate a2ecti0ă negati0ă .i 4acă răsp,n4e 3ntr5,n ritm mai lent" se poate 4e4,ce pre1en+a ,nei stări 4epresi0e( c? ,nele trăsăt,ri 4e personalitate( Ten4in+ele isterice se mani2estă la in4i0i1ii care 4a, m,lte răsp,ns,ri prin care n, 2ac 4ec6t să5.i exprime atit,4inea 2a+ă 4e c,0intele stim,l >4e exempl,- 7pian 9 2r,mos8" 72amilie 9 min,nat8" 7c6ine 9 ori/il8?( $,/iec+ii care reac+ionea1ă p,ternic la c,0intele 4in categoria semantică oralitate >4e exempl,*A 5 7g,ră8" 7s6n8" 7sticlă8" 7mamă8? a, o 5p,ternică ten4in+ă la 4epen4en+ă >Rapaport" Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<'' &erton _ $cha2er" 'ACG?(

l prototip. că s.pentr.06nt.l temperamental( Extra0ert. 'K<5)<< milisec. 70.ccesi0e .l.ns.ie să răsp. 2ără o legăt. ca in4icatori /i1areria .l 4ec.rmărin4.n ast2el 4e s.ră 4irectă c.l 0ine 3n minte la exemplarelor tipice >prototip.n. cre. a conceptelor" 3n psihologia cogniti0ă( De exempl.l 'AAA?( tre/.are a capacită+ii cogniti0e" orientare care tin4e sa se imp.l? c.8 4acă exemplar.tor. poate 2i oprită p6nă c6n4 sila/a accent.06nt.or >0ă1.nt mai a.l experiment poate 2i 4at 3n scris sa.l.l? )( Ca mi=loc 4e 4iagnosticare a capacită+ii 4e 3n0ă+are" 4eci ca pro/ă 4e memorie" .cerea răsp. colecti0( Timp.n proces complex" caracteri1at prin me4ieri s. a. 3n minte o an.1.mite categorii" se ia 3n calc.l.l 4e reac+ie 2ie c.l .rilor asociati0e( *( Ca mi=loc 4e in0estigare .5se in4icatorii 4e exactitate" 2i4elitate 3n repro4.l acelei categorii( $e pleacă 4e la premisa căc.pă An1ie. DEPARTA&ENT ID )<'' . stim.n4ea.i 7r6n4.mită clasă 4e o/iecte( Pentr.i in4.ns.n ast2el 4e Răsp.l răsp. ..4iti0ă( Iată .4i./iect.l 4e reac+ie 3n care s.n pentr.l.rt 3n ca1.l rec.lcanic8" sa.s" la ce se g6n4esc oamenii prima 4ată c6n4 a.4i.nica repre1intă Experimentator.na preci1ia măs.06nt reac+iecare 0a 2i3imai sc.ne sa.ct8 sa.i Cha/ert >'AA)? se poate a2la c. _ Ca0asi" 'ABC?( G( Ca meto4ă 4e st. 7liliac8" ceea ce 3nseamnă 4eci că /ar1a r6n4.ată a răsp." prin meto4a asocia+iei 0er/ale ne p.ctorP este tip.. '( Asocia+ia li/eră simplă( Pornin4 4e la o listă 4e c.l >orientat spre sine? este sensi/il la re1onan+a s. oral( Aplicarea se poate reali1a in4i0i4. .l timp.l egocentric( 4? slă/irea asocia+iilor mentale( $e ia./iecti0ă a c.n4e c.mită no+i. categoria 7păsări8" s.te ale 3ntot4ea.m ar 2i 72r.i incoeren+a asocia+iilor mentale( Dra4.l poate 2i pornit sa.r răsp. 4in categoria respecti0ă( J. 2rec0en+a apari+iei acestor 2enomene( De exempl.te . concept >c.mitele reac+ii 4istante >asocia+ii /i1are sa.i este practic nelimitată" el poate 4e e0ocat c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală D. n.1ă( Acest ra2inament n..l 7masă8" .nt prototip.l 4e 4eteriorare mentală este 4irect propor+ional c. 7mo/ilă8?( A.n an.l.a4ar" este 0or/a 4e a.l sale( Este simplă pentr.ri categoriei 7păsări8 4ec6t celelalte sa./iec+ii 4intr5.i cronometr.l( Ji/ertatea s.nică8 3n me4ie c.nă 3n pre1ent( Din această perspecti0ă" asocia+ia 0er/ală apare ca .0inte5stim.l.n4e orice c.n4ă c6t mai repe4e posi/il prim. 7sticlă8( A.l respecti0 apar+ine sa.n4ă c6t mai repe4e prin 74a8 sa. 0oce n. o an.l tre/.l" s.rile pentr.mea externă" reac+ionea1ă mai ales la semni2ica+ia o/iecti0ă a c.rilor? 4ec6t al celor atipice" 4eoarece primele s.i tip.i in4. a a2la care s. timp.ctor" este .06nt.a4ar" este 0or/a 4e st.i i se pre1intă c6te .i 4e reglări cogniti0e >Cea. limitat( la 72lamingo8 sa.ră ni.n item ca 2ăc6n4 parte sa.ie să o2ere .ală sa. Variante experimentale ale meto4ei n." la c.n exempl.tem 4a seama care s.rării" 4eoarece 4o.i este exemplare( 5 G< 5 Cop:right . 4in memorie" 2iin4 mailim/ii 4es c. categoria respecti0ă( >&iclea" răsp.i e0al.06nt 4in asociate 0oca/." 2ie c.nei categorii >concept? . pentr. la 7/ar1ă8 .n4e mai repe4e 4e 4ec6t răsp. la 72amilie8 c./iect.ns. 0oce in4i0i1i 3n mai mare măs.ns poate 2i li/er sa. an. . /.n sing. cronoscop( Cronoscop./iect.al sa.ă cheia pentr.n tip concret( Intro0ert.lar.te prototip.rilor" a4ică acele exemplare 4e2initorii pentr.a5 n. a=.noa.l TAV chiar .l măsoară timp./iect poate răsp..i5stim. oprit printr5o ingenioasă cheie pentr.06nt.l" orientat spre l.i i se cere să răsp. 7n.ns( Pre1entarea pate 2i 0i1.n exemplar al .mit concept( Alt2el sp.nt categoriile mentale cele mai acti0e 0i1a0i 4e ./iect.

0inte poate 2i cronometrată" sa.06nt.i 3l 0a 4eschi4e 4in no.i amintească răsp.i 0or/irea poate a0ea acest e2ect( Această 4i2ic.i constant" poate 2i eliminat 4acă este ne0oie" prin scă4ere >$chlos/erg _ Ieineman" 'AK<?( &eto4a a 2ost 2olosită ./iect.l poate să5.06nt.i i se cere să 2acă o listă a o/iectelor 4in cameră" ori să 2olosească orice schemă asemănătoare" 3nsă 2iecare c.4ii 4e 2rec0en+ă a răsp.n6n4 s.i( I se o2eră ./iec+i n.pron.m.l5stim.06nt 4in serie p. cheia ime4iat ce pron./iect.rmător( $.n+ă c.l./iect.rile( C6teo4ată" s.l sa.en+e1e 3ntr5.n sing.06nt este 4eterminat 4e cel anteriorP am/ele c.l 0er/al( C.l.l 7cal8" 4ar .mără răsp.n4ă( C./linie1e c. toate că este con0ena/il să 2aci 4istinc+ie 3ntre asocia+ia li/eră .i 4e10oltată 4e către.n . cheie . să apeseNrotească o cheie 4e 2iecare 4ată c6n4 se g6n4e.06nt5stim.rmă este relati0 sc.rat incl.lte posi/il( Are o 4.n an.t să răsp.l.ri( Aparatele mo4erne 4e 3nregistrat electronic o2eră posi/ilită+i interesante 3n acest sens( *( Asocia+ia restr6nsă >controlată? simplă >#oWer .i con+in.l n./iect.te 2oarte m.r /.n c.ton.i Elliot" 'AGB? este asemănătoare c.nii s.mită categoriesinonime" antonime etc( Această sarcină este 4escrisă s.l .i 4inainte" ast2el 3nc6t el să 2ie pregătit să 4ea tip.l" iar s.R8 .lP chiar .ns.t proces.n 2el c.ton sa.l 4e reac+ie asociat al s.ns.l. ar p.i \enWins >'AKG? .ă >Co2er" 'AKB?( $e pre1intă .mit control .te la .i ast2el opresc cronoscop.nă" 4e exempl.l tre/.rt .ns la o an.m se .ltate este .0inte 7c6ine8 .nc+ie 4e gr.ns. 2olosit o cheie care schi+ea1ă propria c.l 3nainte ca răsp.i Rosen1Meig >'AKC?( Ace.t6n4 să in2l.l a 3ncep.iP 4ar c.l .i i s5a cer./iect.l." 7U2 5 ro.ns.r c.lt" . seria poate să contin.l răsp.i 7pisică8 poate că a. contri/..ns( ANIŢEI Psihologie experimentală &ai m.rile" 4ar scris.l să s.pă c.i timp.ssell .l corect să 2ie rostit( Poate cea mai e2icace proce4./iect.ie să o2ere .tea 2i.ci.t. al experimentator.i" 4ar . DEPARTA&ENT ID )<'' controlată" 4istinc+ia este n.rmător.rile ime4iat 4.i cea 5 G' 5 Cop:right .ră este cea 4e a lăsa timp.l( Un exempl.4e timp. sig./iect.i Rosano22 >'A'<?" R. sp. .la+ionale" 4e categorii 4e 06rstă" 4e sex etc( )( Asocia+ia li/eră contin.gere1e pe .+in at.06nt 9 c6t mai m.ns.l( #o.n sing.i 3n asocia+ia li/eră" s.ran+ă" acest timp măs. o perioa4ă precisă" 3n timp ce experimentator.na 3ntre/area 4acă 2iecare c.06nt 3n loc 4e propo1i+ii" 4.n sing.e pentr.1ă poate 2i acti0ată prin simpla 4eschi4ere a g. asocia+ia li/eră" 4ar se limitea1ă tip.l 4e răsp. ime4iat ce s.06nt./iect.ns potri0it la orice stim.l inter2eren+ei" 2iecare c.mai 4e gra4( Există .nci c6n4 s.rii" 3nainte 4e &ihairăsp.l" mai p.tori a./iect.ne 3ntot4ea.06ntP această meto4ă rele0ă 0ite1a asocia+iei" 4ar n.lati0ă" arăt6n4 0ite1a 3ntregii serii 4e răsp.c6ine" pisică" cal" g6n4ăcel" roată" ca.ns.06nt rostit să5l s.l 4e experimentare pe seama experimentator.neori e0itată p. 7g6n4ăcel8( serie 4e K" '< c.c etc( $e p.t să scrie răsp.l 4e răsp.n in4icator al /ogă+iei asocierilor( Apare aici risc.n16n4 printr5.rată 4eterminatăP se o/+ine .r c.i el 0a 3nchi4e /.ns. reali1at st.l sa.l.rilor 3n 2.pă stim.ltim.n+ată" iar cheia 4e pe /.Hent .ti a.s2iel4 _ $e4geMicW >'AGG? a.ir 4e asocia+ii pornin4 4e la acest c.p. pot e0ita să n.l 4e reac+ie simpl.r/ă c.m acesta 4in .l a 2ost poate responsa/il pentr.ri pop.l 3ncetine.it la răsp.

.

tre( În instr.l tre/.cr.n n.1ă >'5 ) min.pă 2orm.06nt5stim./iect.l.măr c6t mai mare 4e c.i o 0aria/ilă experimentală" ast2el 3nc6t să 4escoperi e2ectele control.i >orientare" apărare" n.l 4e asociere sa.l tre/.e c.s2iel4" $e4geMicW" 'AGG? s./iect. 4e la c.rată" 4ar .nă ce c.i c.n.l./iect.0inte 4e2ormate .l să 4ea .noa.l tre/.l" s.i omisi.cere" integrare socială" a2irmare proprie" achi1i+ie" imp.chMal4" 'AKC? 3n care 4intre mai m.ns corect la 2iecare c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală o/lige s.pă .l.i ten4in+elor ma=ore ale in4i0i4.ri corecte" laten+a me4ie a răsp.n4e" 4./iect.cta= se cere s.ie să le contin.4i.i" 4ar .laNr( rasp(corecte5 msi.pra 0ite1ei răsp.l./iect.0inte ne. care s5a răsp. l.l.i ca in4icator al proceselor mentale 4e tip asociati0( Jista c.i i se cere să sp.i ca" la 2iecare c.rile corecte" eronate .tică" 3n prim.ie să răsp.to2onică >$Winner" 'A*F? 3n care i se pre1intă s.m .ns.l..n4ă c.ri 4in casă? c./iect.n stim.n4ă la ./iect.ni Exact(a F< ^ Erori la repro4.in+elor .nt s.l in4.0inte 3i s.tere( $Winner consi4eră că această pro/ă permite son4area 0oca/./iect.antioane 2onetice lipsite 4e semni2ica+ie" sp.1it" să răsp.n4ă c.( F( Asocia+ia repetată >Ja2all" 'AKK?" .pă o sc.măr.lt mai p.n sing.06nt care 3i 0ine 3n minte" 4e pre2erin+ă s. .i ca" 4e astă 4ată" să repete răsp.cere 5 G) 5 Cop:right .i as. prim.tri+ie" repro4.0inte care se s.ns.0inte ca la prima pre1entare( C( Asocia+ia 2or+ată >#.lte 0ariante prop.ie să o aleagă pe cea pe care o consi4eră cel mai pregnant e0ocată 4e c.prin4e .ns.l tre/.06nt5stim.l 4e răsp.r răsp.ne( C.. 3n 'AF< .tili1ea1ă 0reme 4e peste *< 4e ani 3n la/orator.e" sa.lar.l 2ac parte 4in categoria tre/.l r6n4 ca pro/ă cogniti0ă" in4icator al 2i4elită+ii . care a răsp.l c.0inte . DEPARTA&ENT ID )<'' .ă >#o.cerii 4.me 4e ora.ns( Apoi" 4.5i5se că este 0or/a 4espre c.lsi0itate?" prec.0inte .l( Un test 4e antonime este 2oarte controlat" 4ar .0intele5stim.are 4e 2ra1e( $e 4ă .ctor( B( Asocia+ia ta.06nt.l 4e inter2eren+ă 4e0ine aici o/iect 4e st.măr 4e F< 4e c.l 4at ini+ial( $e notea1ă răsp.l se notea1ă laten+a răsp. acelea.ns.l.ns anteriorP 2enomen.i latent( A( Asocia+ia contin.se" s.i i se cere s.rtă 4.n 3ncep.ns.i ') c./stanti0e( Ja 2iecare c.l c.nile( In4icatorii 0aria/ilei 4epen4ente s.i .n inter0al 4e timp 0aria/il i se pre1intă 4in no.i i se cere să răsp.+in( Dra4.t 4e 2ra1ă" propo1i+ie pe care s.ă( $.l.06nt.i exactitatea repro4.i e.n6n4.ie să emită asocia+ii 3n lan+" pornin4 mere.n.ns.0inte stim.i( G( Asocia+ia restr6nsă >controlată? contin.i c.06nt a.l 4e control poate constit.l generic >ex(.te? se reia pre1entarea listei 4e c.rtă pa.n test 8parte53ntreg[ m. asocia+ia contin. lista 4e c.gerate N e0ocate 2ără a i se preci1a 4acă sarcina sa are caracter.06nt.n n.l 4e psihologie aerona. 4e rec./stanti0e com.nt.i exactită+ii memoriei 4e sc.l c./s.mea1ă categoriei respecti0e( K( Asocia+ia 3n lan+ >Er( \o4elet" 'AF<? este asemănătoare c. ce 3i 0ine 3n minte 3n acel moment( Este o pro/ă 4ominant clinică( '<( Asocia+ia semi controlată5repetată" ela/orată 4e către V( Cea.rilor .

l 3.te tratarea corectă 4in p.4i.i ./iect c.l.rile imp.lat 1ece principii generale pri0in4 e2ect.l.ne 0reo 4erogare 4e la respectarea 0alorilor .i 4e accepta/ilitate a acest.i 3i re0ine o/liga+ia 4e a solicita asisten+ă etică .t.te 3n 0e4ere 3n aceste principii" cercetător.l APA( Precerin+eN. .i psihologic c.e1e 4acă participant.nt pre0ă1.mani( )( Pre1entarea mo4alită+ii 4e organi1are .l cercetării( El 3.nct 4e 0e4ere etic 3n ca4r.se 3n 0e4erea prote=ării 4rept. risc ma=or8 sa.mane a0.a o e0al.l 4e cercetare /iecti0e'( Pre1entarea pro/lemelor etice speci2ice experiment.l 3n care se pres.nt ma=ore .te .n Cop:right .i as.l.i pentr.i 4e cercetare" 4.nt c.mă 9 4e asemenea 5 responsa/ilitatea 3n ceea ce pri0e.ia 4in p.mea 4e a1i implică o serie 4e norme etice care se cer a 2i respectate" in4i2erent 4e 4omeni.l c. 4e complexitatea 4emers.pă mo4el.nereG(' Pro/leme etice ale experiment.l.i o serie 4e principii" norme" reg.cta= 4in p.l cel.l are o/liga+ia să e0al.4ent la cercetător" 4e la preparator" la pro2esor? sa.are atentă a gra4.rilor om.riG(' Pro/leme etice ale experiment.na 5 G* 5 responsa/ilitatea 4e a asig." cercetător. s.tiin+i2ică 3n l.i 4e a respecta măs. .telor 4e cercetare( Implementarea .l.nt +ări 3n care normele 4e etică s.mă 3ntot4ea.area cercetărilor c.i psihologic G() Raport.mani'( C6n4 ia hotăr6rea 4e a e2ect.l.ni0ersită+ilor sa.n 7risc minimal8( *( Cercetător. cercetarea psihologică prin implica+iile ei ma=ore( $.i as.i experimental( Asocia+ia Americană 4e Psihologie >APA? a 2orm.i care 3ntreprin4e cercetarea >4e la st.ie să 2ie c./iec+i .get? este con4i+ionată 4e o/+inerea a0i1.a .tiin+i2ice .că .nor cercetări >mai ales 4acă /ene2icia1ă 4e 2on4.l.n 7s.n st. instit.nei cercetări s./iec+i .l( Exp. este ca1.n. at6t mai importante pentr.i respectate in4i2erent 4e stat.i .nct 4e 0e4ere etic a . s.nei comisii speciali1ate 4e la ni0el.ra .l 4e in0estiga+ie( Aceste exigen+e s.nei ast2el 4e legisla+ii este pe cale să se pro4.i ela/orare a raport.te prin lege" iar 4emararea .li tre/.i la noi 3n +ară( Implica+iile 4e or4in etic ale .nosc.l .ri 4e la /. participan+i( )( Cercetător.l 0a 2i .t.l are responsa/ilitatea 4e a e2ect.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV Con+in.l.p. DEPARTA&ENT ID )<'' instr.i psihologic Cercetarea .l.nct 4e 0e4ere etic( În ca1.

i 3n care există .nicarea necesită măs.l 9 posi/il 5 3n o/+inerea .ntar 4in partea 2iecăr.i n." cercetător./iec+ilor( Înaintea 4es2ă. excep+ia cercetării 7 c.i( asemenea po1i+ie 4e a.i corect c.4i.mane .4i.1ea1ă 4e asc.i .l 0a in2orma participan+ii 4e acest l.n risc .i st. excep+ia ca1.i alte proce4.l 0a 2.l 0a respecta li/ertatea in4i0i4.til" 3n ca1. re+inerea 4e la in2ormare se =./iect. 0or 2i 2olosite 9 c.ală pri0in4 re2.l.nor aspecte care 0or 2i 4e10ăl.nor asemenea tehnici este =. pretin4 .toritate sa.l 0a prote=a participan+ii 4e orice 4iscon2ort mental sa. există .n acor4 clar .ror aspectelor cercetării care ar 2i 4e a.l .plimentară 4e a monitori1a cercetarea .nc+ii care ar limita 3n+elegerea .i n.i asemenea st.i anga=a+i" cărora 9 oric.rni1a participan+ilor toate 4atele necesare 4espre nat.t.l. sa.tin+ă( F( Cercetător. 4e 4.r0eni ca .nor aspecte ale cercetăriiP .l.i .l" .p.l tre/.4i.re 4acă s.ră c.area atentă a sit.l cel mai sc.ec.nor ast2el 4e consecin+e" cercetător.l are o/liga+ia 4e a respecta toate promisi.toritate incl.manitate implicat 3n cercetare 3nso+it 4e o in2ormare completă .l Psihologie experimentală sta/ile.nei in2ormări complete 3naintea o/+inerii consim+ăm6nt.i anga=amentele incl.i a se asig.l.tea să apară( În ca1.ra că n.i >*? să se asig. participan+i c.teptat 9 3n mo4 re1ona/il 9 să in2l.ne s.i să rec.te .i 4e .năstării .l.m " le re0in o/liga+ii i4entice( &ihai ANIŢEI G( C.. 2i1ic" 0ătămare sa.4en+i .n.nile .tiin+i2ice" cercetător." c.( Proce4.i .ri 4isponi/ile care n.se 3n acel anga=ament( Cercetător. risc minim8 as. participarea . poten+ial sa.ne e0al. anga=at al cercetător.mat" in0estigator.l.n st. com. .narea 4atelor cercetător. poten+ial pentr.en+e1e 4orin+a 4e a participa ./iec+ii" anterior participării lor" care să clari2ice o/liga+iile . 4e 2alsi2icarea .pra t. .i 4emnită+ii s.l se a2lă 3ntr5o po1i+ie 4e a.sti2ică prin respect.l 4e a participa la sa.n4erea sa.ia( Cercetător.ri 4e in0estigare care con+in .n4erea sa.l 0alorilor .i responsa/ilită+ile 2iecăr. la 2alsi2icarea .n /ene2ici.neori cercetător.sti2icată prin 0aloarea prospecti0ă . 4is2. excep+ia ca1.l 0a in2orma participan+ii as.l la . a se retrage 4in experiment 3n orice moment( /liga+ia 4e a respecta această cerin+ă pres.ri 4e pre0e4ere s.ca+ionala implicatăP >)? 4e a 0eri2ica 4acă n./iec+ilor li s5a.lterioare acesteia( B( D.i participant( $.l.plimentare 3n 0e4erea prote=ării /.1.l.n consim+ăm6nt 0ol. p.a+ii 3n care participarea la cercetare este sarcina 4e ser0ici.l 3n care 3nt6r1ierea 2.participan+ilor 4e către cola/oratori" asisten+i" st.ra st. 4e in2l./iect.pă a4.ra toate i4eile eronate care ar p.i 3n timp . participant( .rării e2ecti0e a .ite s. alte pro/leme 3n legăt. s. DEPARTA&ENT ID )<'' s.n risc 4e 0ătămare gra0ă sa./iect.rt c.a+iei 3n care cercetător.i 4in partea participan+ilor necesită măs.ie in2ormat as.l.rilor 4e contactare a cercetător.4e" 4e.n.i 3n care ne2olosirea lor ar exp.l este ./iec+ilor implica+i 3n cercetare( Cercetarea care implică s.en+ă as.i 0a explica toate celelalte aspecte ale cercetării care 3i interesea1ă pe participan+i( E.i 0a 3nlăt.i Nsa.l are sarcina specială >'? 4e a 0eri2ica 4acă 2olosirea . 3n care s.cr.rni1ării in2orma+iilor sa.rată a s.tiin+i2ică" e4.rgă la asc.l 3n care apare stres. pericol care poate s.pra s./iect.4ent" client sa.ri speciale 4e protec+ie( K( Cerin+ele meto4ologice ale .i mai mare" sa./iect.l are responsa/ilitatea 5 GG 5 Cop:right . o2erit toate explica+iile necesare" 3n timp.i( C( Cercetător.n ră. există consecin+e ne2aste pentr./iec+i minori sa.pra proce4. se limitea1ă la at6t 9 sit.rmare a tehnicilor 4e cercetare( Dacă există risc.

DEPARTA&ENT ID )<'' .l.i consecin+ele prec. o 4e10ăl.i experimental( Ast2el" cel ce respectă principiile eticii se a2lă 3ntr5o 4ilemă 3n legăt.nei sit.+in 4ă. 4e a participa( Protec+ia 3mpotri0a consecin+elor 4ă.tă 3n timp.ie să ai/ă posi/ilitatea 4e a primi a=.m .ie să solicite o &a=oritatea 0om 2i 4e acor4 că in4i0i1ii care se tem 4e participare a. excep+ia ca1.l este necesar să ai/ă 3n 0e4ere 3n mo4 special li/ertatea s.ire completă a . pri0ire la asig.i ca parte componentă a proce4.nct 4e 0e4ere etic? c.a+ie 4e s.i 4acă apar tot.1ă n.mo4alitatea concretă ca s.l.n4erea in2orma+iilor 3ntr5o ast2el 4e sit.p./iect.tin+ă 4e ca.n consim+ăm6nt 3n c.i .nă c.en+e1e 4orin+a 4e a participa .rării acesteia este con2i4en+ială" c.l pr.rni1ea1ă explica+ii s.a+ii mai p.rile generale ale cercetării 3ntreprinse .i 0a explica toate celelalte aspecte ale cercetării 4espre care s.l cel mai scr.l.rile 4e prote=are a con2i4en+ialită+ii s.1ă" cercetător.nor posi/ile e2ecte ne4orite" cercetător.i 3n c.no.i 4e a se retrage este 3ntot4ea.no./iect.rma participării lor la cercetare( Chiar . a 4etermina ./iec+ii să poată l.los >4in p.plimentare c. măs.2icientă in2orma+ie pentr.ie a0erti1a+i 3nainte 4espre acele aspecte ale cercetării care pot a0ea e2ecte ne4orite( E.i risc minim 4e 0ătămare poate a0ea e2ecte consec.i" at.l. s2at.te( Ast2el" participan+ii tre/..tin+ă 4e ca.tin+ă 4e ca.lt mai 4i2icil 4e apreciat( $ol.ie să o2ere cons.rile .ri 4in partea experimentator.l.rii 4e in2ormare 3n 0e4erea o/+inerii consim+ăm6nt.tea mani2esta să 2ie pre3nt6mpinate . Ji/ertatea s.l poten+ialilor s.nt m.n./iect./iec+i se a2lă 3ntr5o sit.l cercetării o/+in.i ne3n+elegeri pe care s.l.lterioare prin care 2./iec+ilor 4e a se retrage sa.4en+ii" pri1onierii" militarii 3n timp.alitatea ca altcine0a să o/+ină acces la ast2el 4e in2orma+ii" această posi/ilitate" 3mpre..a legăt.l 4es2ă./or4onare" c.i /ene2iciile asociate c.tea să in2l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '<( In2orma+ia 4espre s.i anga=a+ii experimentator.ie să 2ie a0erti1a+i 3nainte 3n ca1.i la nat.ră s.i experiment care le5ar amenin+a sănătatea( Asc.n./iec+ii 9 3naintea participării" 4espre toate aspectele care 9 3n mo4 re1ona/il 9 ar p.ie o2erită( În mo4 e0i4ent" participan+ii tre/.gerată 4e către Asocia+ia Americană 4e Psihologie.or 4e i4enti2icatP cercetător.1ă Con2orm principiilor eticii" cercetător.i 3n4epărtate( 5 GK 5 Cop:right .l 3n c.1a .nci cercetător. in0estigator.ra inter0en+iei ast2el 3nc6t orice 3ntre/ări .l satis2acerii stagi.l 3n .rarea .tor sa. 4rept.nătoare s.rni16n4 s.i proiect.no.ra c.l poate pro0oca in0ali4area 4esign.i( Consim+ăm6nt.l 4e asisten+ă a cali2icată 4in partea celor care pot 2i o/iecti0i( se retrage( În general" c6n4 lot.i pro/leme( Din ca.l tre/.nătoare măs.l.l 0a in2orma s.l..ns la o altă 3n+elegere( C6n4 există e0ent.m ar 2i st.lta+ii .ră c.+ia 3n 4ilema consim+ăm6nt.nt explicate s.l le5ar p. 4eterminarea cantită+ii 4e in2orma+ie care tre/./iect.plimentară 4e protec+ie a participan+ilor la o cercetare este s.na ./iec+ii 0or să o/+ină in2orma+ii( Acest 2apt 3nseamnă că participan+ii tre/.ti0e nepre0ă1.4ent tre/.i 3n care 9 3n preala/il 9 s5a a=.l.a+ie ar 2i o 3ncălcare a eticii( Dar cost. pri0ire la scop.l .

nei testări clinice care atesta ni0el. 2ost asig. 4e r.nci 3ntreaga responsa/ilitate re0ine cercetător.sese? pe pro/leme 4e 4epresie" .l ce i5ar 2i accent.n. asisten+a 4e specialitate 3ntr5o pro/lemă personală .l 4e 4etectare a stării 4epresi0e" .ncta=e 3nalte la test.nele 4etalii 4espre pro/lema respecti0ă .t 4e c. stările 4epresi0e p.n participant ar 2i in4icat 2apt.i 4oi 4intre st.rmat nici o terapie( De 0reme ce test.cces pe această cale" at.n.ra 4e in4. tre/.t o con0or/ire c.n p.nt con2i4en+iale( Apoi" s.nei t.m .nei persoane 4epresi0e la experiment.tină" consilier.n.l a a0. 9 7Nae În acest 2el 0om ser0i .l c. 2ie s.nci 4emers. poten+ial 4e pericol mai ri4icat( Dacă .l .pt pentr.l( Un am cercetător care in0estiga+ie" să solicităm s.nci poate este /ine să re+inem s.l poate găsi 5 GF 5 Cop:right . pri0ire la sănătatea lor mentală( Ei tre/. a p.2eră 9 3ntr5a4e0ăr 9 .l experiment.i la memorie( Experimentator.2iciente" 3n ca1.nosc.ns.a+ia( Una 4intre primele sarcini ale participan+ilor a 2ost să răsp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eliminarea consecin+elor neplăc. răsp.ncta= po1iti0 3nalt la test" experiment.l care s5a con0enit contrari.ng ca .. se plim/ă 4e colo p6nă colo strig6n4 3n g.ri pentr.t că era necesar să 3ncalce principi.l con2i4en+ialită+ii 3n 0e4erea aplicării principi.rmare a participării sale 3ntr5.nit .i principi.i 9 4e asemenea 9 ar 2i 3ntr.rări 4epresi0e serioase" cercetător.l. re0enit( 4e10ăl.ie +in.te In2ormarea s.n 7anti4ot8 menit săoricare an.i experiment tre/.tea să contacte1e persoanele a0i1ate 3n ca1 4e ne0oie s5ar p.rs.rt 9 c.l/.4inea lor 4espre sex.t a 2i .l con2i4en+ialită+ii pare 2oarte clar" 4ar cercetător.strate prin experiment.ie să 2acem aceleat./iec+ii a.al al 4epresiei( Dacă .crat mai sla/ 4ec6t 4intre participan+ii la experiment.ie c. DEPARTA&ENT ID )<'' că este necesar să 3ncalce ./iec+ilor( Principi./ pretext. 2i .ntat c.i să 4ea .n participant s.l c.i .ni op.tea să n.l 4intre ei 2iin4 chiar 3n sit.merelor 4e tele2on pentr. pre0enirea risc.n principi.(8 De asemenea" in2orma+iile c.m c6n4 constatăm că .ia.l.4en+i care 2.n experiment" at.i inter0i.i 2./iec+ii să citească aser+i.l s5 ar 2i 3ntrer. a Re1.p.m s5a pre1entat sit.se celor 2olosite 3n respectă experiment( etica n. a0.l principal a cre1.nea s.ite 2ără permisi.l .mi+i a0em s.l.l că era 3n tratament >sa. etic 3n 0e4erea respectării alt. me.l era c.i .nci c6n4 3ncearcă să 3l p.l 4intre colegi 4espre cei 4oi st. să in4ice 4acă primea.rni1area n. etic( Dacă .i protec+iei contra 0ătămării( $ă 0e4em 3n contin.4en+i a.n4ă la .ri ri4icate 4e 4epresie( Apoi" s.i 4e 3ncre4ere 3n ceea ce pri0e. pri0ire la 4ispo1i+iile 4epresi0e .n.tea" 4.0iin+ă că era necesar să 3l pre0ină pe ./iec+ii 3n la/orator participan+i" p6năar 2i atit.ns. 2. 0enit.4en+ii men+iona+i( Acest tip 4e 4ilemă apare 3n mo4 2rec0ent 3n cercetare( Cercetător.l 2amiliei lor" n.nta c.l a 2ost con2r.l se poate con2r.seseră 4epista+i ca a06n4 ni0el.l n./iec+ilor post5experiment prec.i experiment c. acea persoană( $5a promis con2i4en+ialitate" .le1e e2ect.ltatele .te secret c6n4 necesare ele se re2eră strict le la minimali1a( exempl.ra+i că răsp. este prostP a l.at starea prin proce4. 2ost s.cere( Ast2el" inten+ia era 9 4e 2apt 9 să se elimine orice risc( În c.l premarital sa. caracter strict personal 4espre an.i 4espre tratament( Participan+ii a. 4ileme etice at.l primei inter0en+ii( Dacă Popesc.l 0ali4 .l s5a a4ministrat 3n 0e4erea pre0enirii acces. st.i5a.rilor" tre/.t p.l act.ra mare ca 9 4e exempl.i( În orice Con2i4en+ialitatea ca1" pentr." 3n 3n experiment.a+ia 4e a n.nele consecin+e pe termen l.te pre4ic+ia .l.are 9 pe sc.nele 3ntre/ări c.nă 3n practică( Aceste 4ileme pot 2i il.rile lor s.i 9 4eci 9 se pre0e4ea.n.ri oneste( Test.n. o pro/lemă etică" 4eoarece el a cre1.pă o persoană" $pre except6n4 ca1.

ie ./iecte pentr.cr.tem prote=a cel mai /ine participan+ii " 2ără a omite interes. se a2la s.ctele ipotetice a.l.tor. .i . aplicarea .nt interpretate 3n termenii 0aria/ilelor .ltatele s.l.ra 4e specialitate care s5a pornit( Tre/.ie să se 3nceapă c.nt pre1entate constr.neri( 5 GC 5 Cop:right .ie re+in.4ent.ctelor" că. a măs.n articol 4e cercetare" tocmai pentr.mplită( În acest ca1" pre0enirea .tor.rii tre/.l.larea ./licate constit.p.nt colectate 4atele( În 7Re1.i 4e &.meroase s.l. DEPARTA&ENT ID )<'' .l că scop.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală st./iect.ta+i testele 4e=a existente( De asemenea" tre/.i .nicare( În acela. rareori pe /a1a 2aptelor empirice( De o/icei" acestea s.l proiect.i raport s.i timp" tre/.l 2ac o serie 4e pres.n4e concept.ltat .4i.i orientea1ă aten+ia spre cea mai rele0antă parte a literat. că cititor.t responsa/il 4e o trage4ie c.crări .ie să +inem seama 4e spa+i.ie exp.se 3ntr5.m s.4iilor prece4ente( Jiterat.i este 4escrisă rela+ia statistică( În 2inal" 3n 7Disc.ra 4e specialitate 4in cercetările anterioareP se 4e10oltă rela+ia ipotetică 4intre 0aria/ile pentr.nt 4e2inite .i in2eren+iale .l e0ităm re4.l transmisă 4oar in2orma+ia necesară( Pentr.l 3n care p.i cititor.l s5ar 2i 2ăc. respectarea 4rept.ie re+inem 2apt. a lărgi rela+ia 4intre constr.t ca prioritară 3n raport c.i să n.i s. caracter permanent .1ie" 4eci1iile etice se ia.i cititor.cere8 s.ne că at6t a.t.l pentr.nei com. o i4ee 4espre s.să clar" il.ie să ne preoc.ltatele aplicării .ră 4ată" l.nei ipote1e mai precise" ci .4i.păm 4e mo4. la general( În 7Intro4.4i.i apoi s.i să A.p.n4an+a( Eiecare i4ee tre/.n.l c6t .ra s.nei ast2el 4e trage4ii a apăr.a+ie ar 2i re1.a c.nicări concise" pres.it că le5a 2ost tră4ată 3ncre4erea" 4in aceasta sit.gerea1ă" 4e asemenea" n.ali1ărilor constr.te 4e la general la speci2ic" iar apoi" se a=." cercetările 4e=a p.ne că cititor.cis" cercetător.i proiect 4e in0estiga+ie 0ali4 . 2i+i sig.nerile a.t este acela că" 4eseori" cercetătorii 2olosesc testele 7creion h6rtie8 pentr.l .tor.l cercetării( Un aspect 2oarte important care tre/.l test .i s.nele resentimente c. scor 3nalt la test.4en+ii c.4i. pop.i o lipsă 4e 3ncre4ere( Pe 4e altă parte" 4acă st.i participan+ilor la con2i4en+ialitate( În concl.nt raportate statisticile 4escripti0e .i 0aloros G() Raport.rmea1ă aspectelor or4inea logică a aspectelor 4in 4iri=area cercetării( 4e cercetat" ast2el 3nc6t acesta coresp.lte .i .ri răm6n nesp.la+ia 4e st. st.i re1.nt generali1ate pentr.ctelor .l .l.la+iei n.i st.l.tiin+i2ice? este preci1ia 3n com.nt re1.ri 4e 0ali4itatea con+in.n.ie amintit 2apt.i constr.ltatelor st./ terapie s5ar 2i sin.rii( În că.l.nge 4in no.l care n.i( În 7&eto4ă8 este 4escris speci2ic.l 4e cercetare În proiectarea .p.n.4inile" emo+iile" moti0a+iile etc( In loc să 0ă crea+i propri.l 3n+elege meto4ele statistice .+iiZ" re1.tarea literat.l că organi1area .nt 4eri0ate pre4ic+iile speci2ice st.mai că permite 2orm.ctele ipotetice 4e la Jiterat.i 4e cercetare În proiectarea .n.rile sta/ilite care pot 2i 3ncorporate st. a 3mplini scop.i( $ta/ilirea pop. n.4i.l 4e 4etectare a 4epresiei ar 2i /ăn.ltimati0 al oricărei l.p.l 4e cercetare rgani1area raport.port.nor criterii pragmatice( Tre/.4ii interesante .i pre1entate 3n literat.ltate8 s.l.isă st.i 4escrie proce4.ra inteligen+a" personalitatea" creati0itatea" atit. Pres.i 4iri=area . se porne.strată o cercetare( sing.i pres.

l.l 3n care s.i >sa.ase a.l prece4ent@ Ce 3n+elege prin termenii 4e 0ali4itate .nei propo1i+ii.ie să se concentre1e 3n sens. 2orm.i presc.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală a. .i n.rsele 4e in2ormare" 2olosin4 4oar n.4i.i( $pre exempl.l o2eririi 4e in2orma+ii pe care cititor.ie 2ăc.mele prim.i n.l.rile . principii 4e statistică .lt 4e .ti la s. complet" ast2el 3nc6t este scris la trec. a testa ipote1a n. re1.tila para2ra1area sa.l pres.i pentr.8 ca s.l .i semni2icati0?" 4ar 2ără a 2i 4ate 4e2ini+ii( A.p.mele a.i 4e proiectare cititor.te c.n articol are mai m.ne că cititor.l este .l este .4i.n4ant( De asemenea" .i se a4a.i apoi scrise cerin+ele 3n parante1ă.1ii a tras 4in articol. 2ost .ltat pentr.tor .i prima 4ată se citea1ă 4oar prim.l in2l.n articol c.a .tori( ." 7Am arătat Excep+ie pre1entarea concl. se citea1ă 4irect 4in articol( Este mai .rile .ltatele s.rse non5.at( De aceea se scrie 7Re1.at .1. se pre4a.(a(8 se re2era" 3n prim. cele criticeZ" 3ntr. a 3n+elege" pentr. se 2olosesc 5 GB 5 aceste expresii 3ntr5./iect." expresia 7Ionesc.l.>7Ionesc.p.l r6n4" la . a 4i2eren+ia st.torilor" acolo . se 2olosesc expresii ca 7Date certe s.nt importante pentr.i( $cop.i Popesc. .larea .g6n4.gă 7.l./iect al . .ale . le 0a găsi 3n altă parte.l.p.l 3n+elege meto4ele statistice .l 3n st.pra s.tori" chiar . 7st. a aplică e0al..1iilor la pre1ent" care se cercetărilor este 4e a o2eri cititor. la persoanele care l5a. .4i.l n.l. că se 0or citi re2erin+ele 4ate( A. a.tăP a o a2irma este re4.rtarea .mele at.nă cititorilor ce ar tre/.i că 4etaliile s. DEPARTA&ENT ID )<'' ac+i.nt citate" 4. a 3ncercat să 4emonstre1e că (((Z( $e 2olose.lă pentr.n4e este ca1.i" n.ni omene.l.l( pre1ent.4i.tor pres.t >4e importante 2olosite 3n că(((8?( crearea" 4e10oltarea .i concis cititor.ne că cititor.tor.tor.ie Cop:right .tori 0or 2i incl.i Popesc.(a( >'ACK?Z( G( Pentr." 'AA)?8( Intr5.pă care re2erirea se poate 2ace la to+i 2olosin4 4oar n.tor.4i.te 7e.l.i 4ata( Re2erin+a poate 2i 2olosită .7Cooperarea este 4e2inită ca ((( >Ionesc. este ne0oie să a2irmăm 7Am comparat 0alorile o/+in.l tre/.nei ipote1e sa.n psiholog competent >pro2esionist?( Tocmai 4e aceea .en+ea1ă reamintirea prin (((8?( )( Vor 2i citate toate s.i interpretarea st.i re2erin+e 4etaliate as.ne" 4e asemenea" că cititor./iect" iar 7noi8 4oar 3n ca1.tor. trei p6nă la . comportament.n st.li sale '( Un raport se re2eră la .n expert" 4eci 3i o2eră cititor.noa.tor.mane ca .n mo4 care atri/.l 2ie le 3n+elege" 2ie 0a a2la ce 3nseamnă( A.l.i 3n+elepci.l.nt mai m.i cercetat" pentr.na terminologii com. 4e2init cooperarea ca (((8?( $a. că se pres.i 3n sine .4i.nile sale ca cercetător( Ce concl. a . .l.tili1ate proce4.i 4e ce a 2ost e2ect.l.nt pre1entate 4e Ionesc.l 4e altele" re2eririle la el se 2ac ast2el 7acest st.n a.ltatele s.(a(>'ACK?8 3n loc 4e 7Re1." 7Umor.nt pre1entate 3n Ionesc.n experiment .i( N.se toate n.8 sa.p.n articol 4e cercetare n.n re1.nt nesemni2icati0e( Ast2el" spre exempl.i ac+i. 7Un test5t a 2ost 2olosit pentr.i 4e cercetare( N." 0ali4 .ti.l pres. >'AA)? a.(a(8( *( N.@ A.nci c6n4 s.i sa.l pre1entZ( Tot.l .i in2orma+ia necesară pentr.i a.i semni2ica+ie@ Ce logică a 2olosit pentr.marea i4eii" ast2el 3nc6t să se sp. a.ase a.nei pre4ic+ii@ Yi ce cre4e că in4ică .(a( C6n4 .i 3n 7Acest st. se poate exprima o i4ee .i ca s.c6t to+i cercetătorii .l+i a. sit. că(((8 sa.l? . o2eră cititor.i să 3n+eleagă 4in i4ee( De asemenea" este necesar ca a4resarea să se 2acă articol.l re4actării exempl." n. că această opera+ie tre/.ne că 4e=a se c.tor. e2ect.nea sa( $arcina 4e stileste 4e a relata clar .n test5t( În 2inal" se 0or 2olosi 3ntot4ea.tie 4e=a 4e ce 3ncre4erea este importantă . a replica st.4i.a+iilor 0iitoare >4e exempl.te c6te ce0a sa.i toate acti0ită+ile '(*(' C6te0a reg.ne >4e exempl. că (((8( Cititor.4i.

+ii C( Re2erin+e /i/liogra2ice B( Ta/ele .i raport necesită .itat o imagine pentr. termeni 4e argo. se sp.i( Termen.merele care s.te termen.i( $e 4e2ine. că n. pri0it o imagine sa.măr. prima 4ată" c.te 4oar acronim.nem( Reg.ne 4e c.n termen este 2orm.tea sa n.5i 3n+eleagă( F( $e 0or e0ita a/re0ierile( $.mere 4e orice mărime 4acă se scrie o serie 3n care cel p.i aparate 4e pe sca.l.i mai preci.nor termeni mai impersonali . .ne că participan+ii 7a.0inte sa.nt =.m 7st. . se 2olosesc alte a/re0ieri( Dacă este necesară" presc. 4o.nt mai mari 4e '<( $e 2olosesc ci2re pentr. .prinse 3ntre < .na termen.ltat statistic ori la o măs.merele c.l 3n parante1ă( Apoi se 2olose. . G( &eto4ă in4i0i1i 7el8" respecti0 7ea8P c6n4 este posi/il" s. mai mare sa.l generic 2olosit este 7participan+iZ" 4ar există . 0ă1. a.tim este că participan+ilor li s5a Componentele .te .l acest.06nt al propo1i+iei" ca1 3n care este .i raport 4e loc( cercetare >2ormat APA? pre1entat '( Pagina 4e titl.rtarea se 2ace .n 4esen" să sp.t8 sa. se 2olosesc presc." c.rs.l c.tri ca G('( Participan+i 7persoana G()( &ateriale .l .+in . n.n8( G(*( Proce4.16n4 4e .i ci2re pentr.tili1a+i termenii ne. există sig.n termen nepsihologic sa.n re1.n.l 4intre ele este '< sa.sti2icate 4oar 4acă .4en+i" copii" 2emei" /ăr/a+iZ( A( $e 0or 2olosi expresii precise( În st.rătoare precisă >4e exempl.tili1at 4oar acest termen( Aceasta pre0ine con2.( Un cititor 4intr5o altă parte a +ării sa..i 2ig.i 4istracti0( N.oarele 4i2eren+e 4intre ha1li.l generic 4e 7s.ră" spre exempl.lile cer să 2ie e0itate c.n an.cere gen.i A .măr 4e in4i0i1i?( Ast2el" se sp.rile participan+ilor se 2ac 2olosin4 termenii 4e 7masc.06nt al termen.n.nci c6n4 este prim. . K in4i0i1i per con4i+ie (((Z( B( Chiar 4acă pe parc. 4acă n./iec+i8 pentr.1iile 3n legăt.t Tot ceea ce .i c.n acronim" prima litera a 2iecăr.4i.mită o 0aria/ilă" 3nt6i este 4e2init termen.rtări sa.l" 4.nt .i text s5a 2olosit termen. acronim.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală K( $e 0a 2olosi c6t mai m. este n.l" mai p.l complet( C( $e 0or 2olosi c.i termeni 4escripti0i mai potri0i+i prec.0inte pentr.pă care este .ri 5 GA 5 Cop:right .ă 3n+eles.a+ie speci2ică c. 4acă apare 2rec0ent 3n articol( N.l pre1ent n. se re2eră la . a0. n." o sit.ccesi.4iate 4e cercetător" stil. DEPARTA&ENT ID )<'' .mit n.ne 7Trei con4i+ii" c.ran+a că ast2el 4e e0enimente a.lt posi/il terminologia psihologică( C6n4 se 2olose.lin8 .+in at.tili1at 3ntot4ea. a ne re2eri la acele persoane st.i 72eminin8" iar pentr.tili1area .mat Re2eririle la *( Intro4.l complet c6n4 este 2olosit pentr.ltate F( Disc.lat 4intr5o s.n. că a.l con+ine o 1ecimală sa.ri( )( Re1.ri K( Re1. n.0intele c. 4intr5o altă tara s5ar p.

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

De aceea" titl,l tre/,ie să com,nice clar 0aria/ilele .i rela+iile st,4iate" 4ar n, tre/,ie să ai/ă mai m,lt 4e ') c,0inte( Titl,l creat tre/,ie să s,gere1e s,2iciente in2orma+ii pentr, cititor" ast2el 3nc6t acesta să poată 4etermina 4acă articol,l este sa, n, rele0ant pentr, st,4i,l l,i( Într5,n man,scris 3n stil APA" pagina 4e titl, este o pagină care con+ine titl,l" n,mele a,tor,l,i .i n,mele instit,+iei( Pagina 4e titl, este pagina n,măr,l '" c, n,măr,l plasat 3n col+,l 4in 4reapta s,s" la 2el ca .i 3n toate celelalte pagini >spa+i,l minim pe margini este 4e ) cm(?( Pagina 4e titl, mai con+ine alte 4o,ă componente( &ai 3nt6i" 3n st6nga n,măr,l,i pagini se tipăresc primele ) sa, * c,0inte 4in titl,( Acestea 0or apărea pe toate paginile ,lterioare ast2el 3nc6t" 4acă o pagină este separata" e4itor,l să o Re1,mat,l poată Re1,mat,l este o sc,rtă pre1entare a st,4i,l,i( Re1,mat,l 4escrie 0aria/ilele i4enti2ica ca apar+in6n4 man,scris,l,i >acesta este ,n,l 4in moti0ele pentr, care to+i speci2ice ,tili1ate" caracteristicile importante ale s,/iect,l,i" o sc,rtă 4escriere a cercetători n, tre/,ie să 2olosească titl,ri 3ncep6n4 c, 7Un st,4i, as,pra (((8?( În al proiect,l,i glo/al .i re1,ltat,l o/+in,t prin rela+ia statistică( De asemenea" re1,mat,l 4oilea in4ică mo4,l teoretic 4e a/or4are 2olosit pentr, interpretarea re1,ltatelor" 4e.i r6n4" pe prima linie 4e4es,/t se tipăre.te titl,l presc,rtat( Acesta 0a 2i tipărit s,s" pe a4eseori 2iecare pagina a articol,l,i( 2ără a mai 4a o interpretare act,ală( Re1,mat,l tre/,ie să 2ie 4e sine stătător" 2ără să con+ină presc,rtări sa, termeni care n, s,nt com,ni( Ar tre/,i să incl,4ă 4oar 4etalii rele0ante pentr, 3ntre/ările cititorilor- 7Este acest articol rele0ant pentr, 4oc,mentare@8( Cei mai m,l+i a,tori scri, re1,mat,l 4,pă ce a, scris raport,l" ast2el 3nc6t se poate Intro4,cerea esen+iali1a p,nctele5cheie( Pagina re1,mat este pagina n,măr,l )" c, titl,l 3n mi=loc( Intro4,cerea 3ntr5,n articol ar tre/,i să repro4,că logica ,tili1ată pentr, De o/+inerea re+in,t că se scrie 2ără aliniat( ipote1ei .i alegerea mo4,l,i 4e testare( $e 3ncepe c, 4escrierea generală a comportamentelor .i constr,ctelor ipotetice" tra4,c6n4,5le apoi 3n 0aria/ile speci2ice ale st,4i,l,i( A,tor,l tre/,ie să ne pre1inte ipote1a .i explica+iile psihologice testate" schema generală" moti0,l pentr, care an,mite 4e2ini+ii opera+ionale s,nt implicate .i logica ,tili1ată pentr, a explica 2apt,l că an,mite re1,ltate 0or 4e0eni pre4ic+ii .i ipote1e ale st,4i,l,i( At6t scop,l st,4i,l,i" c6t .i pop,la+ia s,p,să st,4i,l,i tre/,iesc /ine 4elimitate( Detaliile as,pra st,4i,l,i s,nt 2,rni1ate 4oar >'? c6n4 s,nt necesare pentr, cititor pentr, a 3n+elege comentariile a,tor,l,i re2eritoare la acel st,4i," sa, >)? c6n4 s,nt necesare pentr, a spri=ini po1i+ia a,tor,l,i( De aici .i 2apt,l că intro4,cerea n, con+ine" 4e o/icei" 4etalii" teste statistice 2olosite sa, trăsăt,rile speci2ice ale mo4el,l,i 2olosit 3n cercetarea citată( D,pă ce am 3ncep,t intro4,cerea 3ntr5,n ca4r, mai larg al constr,c+iei ipotetice" 0om l,cra logic 4e la i4ei mai generale la exemple speci2ice( $cop,l st,4i,l,i este speci2icat la s26r.it,l prim,l,i paragra2( Tre/,ie speci2icat at,nci c6n4 se 2ac spec,la+ii( Tre/,ie reali1ată o legăt,ră logica 3ntre st,4iile anterioare .i st,4i,l pre1ent( Intro4,cerea 5 K< 5 ; DEPARTA&ENT ID )<'' pre1intă toate in2orma+iile pe care le 0om ,tili1a pentr, aCop:right interpreta re1,ltatelelogica teoretică .i concept,ală a st,4i,l,i" cercetările anterioare rele0ante .i pre4ic+iile st,4i,l,i(

Titl,l Un titl, permite cititor,l,i să hotărască 4acă 0rea sa, n, să citească articol,l(

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

&eto4a Pentr, a colecta 4atele a0em ne0oie 4e s,/iec+i" materiale pentr, testare" echipament" o proce4,ră 4e testare speci2ică .i ,n plan( În ceea ce pri0e.te participan+ii" 0om 4escrie tip,l 4e s,/iec+i pe care i5am ,tili1at" i4enti2ic6n4 caracteristicile importante ale acestora >06rsta" sex st,4ii? .i speci2ic6n4 criteriile imp,se 4e selectare a participan+ilor( Deoarece moti0a+ia s,/iec+ilor este importantă" 0om 4escrie 2iecare 2ormă 4e răsplata 2olosită( În ceea ce pri0e.te materialele .i aparat,ra" in4i2erent 4e titl,l pe care 3l 0om 4a acest,i capitol >7&ateriale8 sa, 7Aparat,ra8?" 0om 4escrie at6t materialele rele0ante" c6t .i aparat,ra pe care am pregătit5o" 4ar 2ără a explica c,m s,nt 2olosite( În ceea ce pri0e.te proce4,ra" cea mai /,na meto4ă 4e a organi1a acest capitol este să se ,rmărească 4es2ă.,rarea pas c, pas a st,4i,l,i( Prim,l pas este instr,cta=,l participan+ilor" apoi 0om contin,a ,rmărin4 sarcinile exec,tate 3n or4ine 4e către participan+i( strategie 2olositoare constă 3n 4escrierea acelor aspecte ale proce4,rii Re1,ltatele care În acest capitolto+i raportăm re1,ltatele statistice pe care exec,tat .i$e 0a s,nt com,ne pentr, participan+ii .i apoi 4istingerea ,neile5am con4i+ii 4e alta( re1,ltatele 2ace o statistice care le5amtestării o/+in,t( re1,ltatelor 0om ,rmări or4inea 3n care 4escriere pe a context,l,i .iÎn a 4escrierea plan,l,i st,4i,l,i 3n termeni 4e con4i+ii" s,/iec+i .i s,nt 0aria/ile ,tili1ate( exec,tate etapele anali1ei( &ai 3nt6i" tre/,ie să reali1am e0al,ări pentr, a le anali1a" 4eci 0om 4escrie c,m am 2ăc,t e0al,area .i c,m am 3nscris scor,l 2iecăr,i s,/iect( De asemenea" 0om 4escrie e0ent,alele trans2ormări e2ect,ate as,pra scor,rilor" ca .i 3n ca1,l 3n care Disc,+ii am 4etermina me4ia corectă .i scor,l pentr, 2iecare participant 3n parte sa, le acest,i capitol este 4e a interpreta re1,ltatele .i 4e a trage concl,1ii( Aici 0om $cop,l echi0ala 3n procente( se 0a răsp,n4e la 3ntre/ările p,se 3n intro4,cere( Acest capitol 3ncepe c6n4 4e=a am pre1entat o rela+ie semni2icati0ă" 4eci prima 3ntre/are este 7Con2irmă re1,ltatele pre4ic+ia noastră .i" 3n acest 2el" ipote1a noastră@8( Concl,1iile n, le 0om com,nica pe sc,rt" ci 0om 2ace" a.a c,m arată .i titl,l acest,i capitol" 4isc,+ii pe marginea lor( Responsa/ilitatea a,tor,l,i este să 7tra4,că8 n,merele .i statisticile 3n trăsăt,ri 4e comportament .i explica+ii ale 0aria/ilelor care le5a, in2l,en+at( De5a l,ng,l 4isc,+iei" explica+iile tre/,ie să se potri0ească 3n mo4 ra+ional c, 4escoperirile anterioare .i explica+iile teoretice( Pagina /i/liogra2ică Aici 0or 2i 3nscrise" 3n or4ine al2a/etică" re2erin+ele complete pentr, toate s,rsele citate 3n articol( Eiecare s,rsă tre/,ie să 2ie ,na pe care a+i citit5o( Eiecare re2erin+ă este tipărită s,/ 2orma ,n,i paragra2(

5 K' 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

ni0( 4r( &IIAI ANIŢEI #UCURE$TI )<<A5)<'< 5'5 Cop:right .lar c. DEPARTA&ENT ID )<'' .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNIVER$ITATEA #UCUREYTI EACUJTATEA DE P$II J DIE YI YTIINŢEJE EDUCAŢIEI $ec+ia Psihologie DEPARTA&ENTUJ DE ÎNVĂŢĂ&bNT JA DI$TANŢĂ CUR$UJ P$II J DIE E%PER&ENTAJĂ & DUJUJ II A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A PR CE$EJ R $EN! RIAJE YI ATENŢIEI Tit.rsPro2( .

este ca1.l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A $EN!AŢIIJ R Con+in.i" iar concept.torilor en.i ni0el.l.l.lilor necesare pentr.rilor sen1oriale '('(*( Varia/ile experimentale '() A/or4area experimentală a mo4alită+ilor sen1oriale /iecti0e'( Anali1a meto4elor pentr.n.rile sen1oriale" 0aria/ile experimentale 3n st.i .l( Exp.l sen1a+iilor( '('('( Prag.i ale 4eterminării acestora( '('('( Prag.s 3n 0oca/.te 2iin4 cantitatea minimă 4e energie" intensitate a stim.l 4e prag .i al %I%5lea .i concept.t minimal se 4e2ine.l.ce o reac+ie( Tre/.t c. a pro4.t. 4eterminat pentr.i prag.s( Psiho2i1ica este legată insepara/il 4e pro/lema prag.l a/sol.l 4e sensi/ilitate( Concept.l este mai scă1. 4e 4eterminare a prag.rile sen1oriale '('()( &eto4e pentr.l psiho2i1icii a.l. a pro4.ie să 2acem 4istinc+ia 3ntre concept.l.mera+i mai s. 4eterminarea prag.rere( 5)5 Cop:right . at6t ni0el.l.l .l.ri'(' Psiho2i1ica" prag. c6t prag.t maximal repre1intă cantitatea 4e energie >intensitate? a stim. DEPARTA&ENT ID )<'' . ca să 4eclan.te existen+a .larită+ile 2i1ice ale stim.mătatea secol. 2iecare 4intre mo4alită+ile sen1oriale 0alorile minimale ale stim.e1e o reac+ie 4in partea s.rile sen1oriale Termen.ce 3ncă o sen1a+ie speci2ică( Dincolo 4e acest prag se instalea1ă o sen1a+ie nespeci2ică 4e 4.i necesară pentr.l 4e prag 0i1ea1ă partic.l.l.nere'(' Psiho2i1ica .l 4e sensi/ilitate 4e2ine.tiin+elor la =.i necesară pentr.l sensi/ilită+ii 0a 2i mai ri4icat( Prag.i este practic sinonim c.rilor sen1oriale( )( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a sen1a+iilor( Precerin+eN.rilor sen1oriale ./iect.l 4e psiho2i1ică a 2ost intro4.i raport in0ers propor+ional 3ntre 0aloarea prag. psihologia experimentală pe care o ini+iat5 o prin cercetările a.l sensi/ilită+ii( C.i( Prima lege a sensi/ilită+ii sta/ile.lar./iect.te reacti0itatea psiho2i1iologică a s.4i.l a/sol.rile sen1oriale Prag.i( Cercetările 4in 4omeni.

.

i in0ers( Pe 4e altă parte" cercetările . DEPARTA&ENT ID )<'' mai . legea prag.l.rile constante 4escoperite 4e către Ve/er s.gată stim.at st.lării 3n progresie geometrică( Eorm.lterioare a.0inte" 4acă 4orim să 4eterminăm o cre.l.n raport legic al ratei 4e cre.i n. relate1e pre1en+a l.l la . a=.tere a intensită+ii sen1a+iei tre/.i a/sol. min.l.larită+i in4i0i4. mo4i2icarea intensită+ii sen1a+iei( Ve/er a 4escoperit că aceste raport.l.l.nt pre1enta+i 3ntr5o manieră aleatorie .i 3n pri0in+a ac.l( Prag.te" c.i cel 4i2eren+ial.tere a intensită+ii sen1a+iei 3n progresie aritmetică este necesară o cre.n stim.l.ie să m.ne că pentr.a+ie logaritmică .te 3n progresie aritmetică( Cercetările .i Ve/er . con2irmat această ec.l.l.te '('()( &eto4e pentr.l 0a 2i 2oarte sla/ ast2el anali1ator.lilor constan+i semnali1are aapelea1ă .l.teri logaritmice ale intensită+ii( Ja intensită+i 2oarte ri4icate legea este să raporte1e 0aloarea .teri .i 2iecare 4intre ei 0a 2i pre1entat 4e acela.tere a intensită+ii stim.l. a o/+ine o cre.tienti1ată 4e către s./iect.oară 3ntre ni0el.l 0a a4ă.l poate 2ace ca acesta să 2ieareceptat 2ără ca să 2ie Aceastări4icată meto4ă la capacitatea 4iscriminati0ă s.2icient 4e mare 3nc6t s.l prag.2icient 4e ri4icat 2iecare stim.l 0a relata pre1en+a acest.l.l.rilor sen1oriale ale stim.l să./iect.li .i al+ii la inter0ale egale ast2el 3nc6t n.l a/sol.4iile l.t se a2lă .te 3ntr5o progresie geometrică" sen1a+ia 0a cre.nt receptate( stim.5l 4e cre.t minim .i '<( $tim.ită+ii sen1oriale( Prag.t .l cre.ri s. semnalat 2apt. 4eterminarea prag.i a 4escoperit o expresie x matematică mai rig.ga 3ntre ace.ri 3ntre prag.i a.măr. Cop:right .l total 4e stim.l.ia 2oarte rar iar la cealaltă extremă intensitatea 0alori n.l. p.l.i stim.l.i necesară pentr.nt constante( cx a constant( &ai apoi" Eechner a rel.na( Valoarea prag.ce o no.lilor care 0or 2i 2olosi+i( Ja .n.l.s 3n e0i4en+ă o serie 4e raport.lii s.n4e0a 3ntre aceste extreme( Experimentator.ă sen1a+ie con.l.i Eechner sa. o c6time constantă( În timp ce stim.n.la 0alori mari ale prag.na 4intre extreme stim.l.i a/sol. alte c.măr 4e ori( D.i( C.n4 0alori ri4icate ale prag.l a/sol.i 4i2eren+ial ne sp.l a4aptării inter0ine 3n 0e4erea protec+iei stim.i 4i2eren+ial .l.i 0a 2i s.l" se calc.t in2erior coresp.i" ne0oie solicit6n4.l co0aria+iei .te prin cantitatea minimă 4e energie >intensitate? ce tre/.ie să 2ie a4ă.l acestei meto4e" mai 3nt6i se 0a proce4a la o 4elimitare a ariei 4e către legea a4aptării( &ecanism. mai s.lterioare a.nt 0ala/ile 3n 1ona 4e intensită+i me4ii ale stim.n4e E a este1ie" sen1a+ieP % a 0aloarea stim.i 4i2eren+ial .+io1itate această pro/lemă a 2ost Ve/er care a 4e2init .l.ti stim.l. care a 2ost i4enti2icată pre1en+a acel. a pro4.i peste 3nc6t aceste s.tor.l.l sensi/ilită+ii se 4e2ine.l 4i2eren+ial se 4e2ine.i al calc./iect( Cel care a st.l.ie 0aloarea cea 5*5 mai mică a stim.i ast2el 3nc6t orice cre.ali1ate .l.te ca arie ce se 4es2ă./iect.tere a intensită+ii stim.nt constante ale anali1ator.li 2olosi+i poate să 0arie1e 3ntre G .i aproape 3ntot4ea.t constit.rilor contra1isă a/sol.la matematică a acestei legi esteEa W log % ^ C .i integral( Jegea l.l.i cel maxim( E0i4ent" acest registr.pă ce se pre1intă 3ntr5.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Registr.l.roasă /a1ată pe proce4e.iP W .i a/sol.ltiplicăm 0aloarea energetică a stim.i stim.l c.i care poate 2i i4enti2icată 3n peste K<S 4intre 3ncercări( Pentr.i stim.i exprimă capacită+ile om.i( Ja intensită+i scă1.i C s.4iat c.l.lării ini+iale pentr.l că raport.lterioare ale intensită+ii stim.lea1ă procenta=.n n.i legea Ve/er 5 Eechner este contra1isă 4e legea semni2ica+iei( Valoarea 4e O &eto4a stim.măr s." pre1intă partic.i c.l etalon( În 4eterminarea prag.

crea1ă c.ie să s.tate( $.ternică a stim.. 4eterminarea prag./iect.i .lii s.rilor a/sol.m '< măs. egale c.i este solicitat să 4i2eren+ie1e 2iecare gre.i apoi se cre.+iei 0alorilor( Pentr.i( În pre1entarea 4escen4entă" se porne.nere gra2ică c.l 4i2eren+ial este repre1entat 4e 4istan+a sa.t 4escen4ent( Este important 4e re+in.ascen4ent .te ascen4ente .l 0a in4.n.ccesi0ă 4e stim.r/ă( Acest p.t ascen4ent . 0alorile stim.i5a p. 2iecare 4irec+ie ascen4ent .lii se pre1intă 3n perechi 3n ca4r.mătatea 0aria/ilă( 4e 2iecare 4ată s.rma .mătate 4in ca1.i o me4ie aritmetică a 0alorilor prag.prag.l. mai grea 4ec6t prima( Ve/er .l.rilor a/sol. c6t tre/.n al 0aria/ilelor 3n =. c.tatea stan4ar4( 3n cealaltă =.te 3n ./iect.t 0a 2i 4e2inită 4e me4ia aritmetică a 0alorilor me4ii ale prag.n n.i a/sol.l l. inter0ale 4e c6te 4o.i aspect 4ar 0aria1ă 3n gre.ce 3nainte ca ea să 2ie sesi1ată 3n K<S 4intre 3ncercări( O &eto4a limitelor Pentr.l n.rării prag.5le pe r6n4( Pentr.li 3n propor+ie ascen4entă p6nă 3n moment.l.lilor constan+i se proce4ea1ă 3n mo4.măr 4e minim.rilor 4i2eren+iale 3n ca1.rilor 4i2eren+iale c.l . a=.tă a stim./iect.l.tate este comparată c.ie mo4i2icată gre.l./iect.l a/sol.i constă 3n calc. care o schim/are se pro4.i 4i2eren+ial c.i se sca4e treptat intensitatea p6nă c6n4 s.l 4e K<S 4e pe c.l.lte ori 3ntr5o or4ine aleatoare( $.t ascen4ent .l 4eclară că n. cea stan4ar4 4e mai m.r/a o/+in.te stim.i 4escen4ente ale stim.ă coor4onate. ca s.larea me4iei 4istri/. 0aloarea etalon.portă intensitatea cresc.l./liniem 2apt. o sing.ăm 4rept exempl.l.ce mo4i2icări ascen4ente . cea stan4ar4( Cea mai . 3l mai percepe( Pe această cale se o/+in 4o.tate 0aria/ilă peste gre.te treptat . 4eterminarea prag. magnit.nt in2erioare" s./iect.n stim.l a/sol.i( În pre1entarea ascen4entă se porne./iect.ă grame 3ntre ele( Eiecare gre.l 3n care s.l tre/.rători ast2el 3nc6t 0a tre/. .rmător( $ă l.lară pe &ihaia/scisă ANIŢEI experimentală 4e la p.t că aceasta este me4ia re1.i a/sol. a=.i 4escen4ent( Valoarea prag.l 0a tre/.oară gre.rători pentr.tate este 4e A< g" cea mai grea 4e ''< g" c.i pornin4 4e la o 0aloare in2raliminală p6nă c6n4 s. 4oi stim.l.l etalon iar celălalt 0ariat( Dre.tatea etalon pentr.i 4escen4ente( Pentr.l.l.l ri4ică prima 4ată gre.l Wineste1iei( În 2iecare măs.t( meto4ă mai simplă este cea a interpolării liniare ..4inea c.te treptat intensitatea stim.l este legat la ochi .s 3ntre/area c.i procenta=.te 4e la o 0aloare p.nct. .i n.i a/sol.l.nt pre1enta+i pe 4o./iect.n control mai /.ră m6nă" c6ntărin4.l.tă se co/oară o perpen4ic.l relatea1ă o sen1a+ie( $e consemnea1ă această 0aloare .li" ./iect. 4eterminarea prag./iect.i 0aria/il iar s.l. chiar maniera 3n care Ve/er a 4emonstrat posi/ilitatea măs.i să aprecie1e 4acă 5G5 Cop:right .i se contin.i să reali1ăm o me4ie aritmetică a 0alorilor prag.tă+i s.tatea etalon este 4e '<< g iar celelalte gre.tor.măr mai mare 4e măs.ă pre1entarea s.ltă preci1ie se reali1ea1ă o exp.nt 4e aceea.ltatelor o/+in. acela.l.tor.l meto4ei stim.i prag.tate ri4icată este mai .i a/sol.t 4escen4ent( Tre/.ri s.l că a0em 4e5a 2ace c.l.m.i 4escen4ent( În manieră ascen4entă se cre.i pe a/scisă .nct 0a in4ica Psihologie 0aloarea prag.tate 3n raport c.n. DEPARTA&ENT ID )<'' aceste 0alori s.l pe or4onată( În raport c.oară sa.l meto4ei limitelor se proce4ea1ă 3ntr5o manieră asemănătoare( $tim.l.l să sesi1e1e o 4i2eren+ă( Prag. mai s.te 4e la o 0aloare in2erioară a etalon.l este etalon .l cărora .rătoare a operat c.i mărime" a.perioare sa.i celălalt 0aria/il( Experimentator.a gre.ă 0alori.ie să relate1e 4acă a 4o.

li simpli se proce4ea1ă la mai m.l la ni0el.l etalon( În 2inal se calc.nei mi.l 74a[ chiar .i 4i2eren+ial >P( Eraisse" \( Piaget" 'AF*" 'ABAP \( Un4erMoo4" 'AFFP N( J. DEPARTA&ENT ID )<'' .la +in6n4.l 4e răsp.+in precisă .i receptor creea1ă o impresie sen1orială care 3n general este 4epen4entă 4e intensitatea stim. min.l 0a 2i 3nclinat să răsp.(a(m(4( În mo4 o/i.ată 3n ca4r. anii TC< ai secol.ală ce repre1intă p.i n. 4e stim.ng.tig.l lea" o2erin4 o3n no.măr.ă acestora 3n st.l să .tili1ată 3n special pentr. .l.it s.l >intrarea? .n estimări" aprecieri c.i( Tot.ntme4ia aritmetică" me4iana" a/aterea stan4ar4 sa. a 4etermina .rile pro/a/ile a.ri eronate" n.n.5se seama 4e 0alorile po1iti0e .r că această meto4ă este m.merice 0i16n4 n.a+ii 3n care" această reac+ie simplă n.tili1e1e .l . această teorie" recep+ia semnalelor este controlată 4e 4o.i" această impresie n.ate( Varia/ilele 4epen4ente( În st.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4escen4ent" iar me4ia acestor 0alori me4ii ascen4ente .l.i c6.rile .ternici( Acest l.nor stim. 4eterminarea erorilor sistematice 4e tip sen1orial a mărimii În con2ormitate c.ne ca experimentator.rilor sen1oriale . c0artila( Aceste 0alori ne permit să 5K5 Cop:right .i Eechner ( .s 3ncep6n4 c.nor a/ateri 3n raport c.l./iect.a c.4iile 4e psiho2i1ică ce 0i1ea1ă atri/.l.i 4escen4ente 0a constit.i a0anta=ele asociate acesteia .ca >'AC'?" meto4a erorii me4ii este 0ala/il 4e pe 0remea l.4i.i semnal sa.5se pe erori Teoria 4etec+iei semnalelor s5a imp.anti2icate 3n 0alori n.i 4acă această 0aloare este mare at.i 2ine+ea .t5.ipsiho2i1ică o 0aloare re1i4. 4eterminarea prag.ă 4irec+ie 4e a/or4are ./iec+ii s.p.i negati0e( În aceste con4i+ii 0alorile se 0or an.l.la reciproc /a16n4.s sa.nci pro/a/il s." )<<<?( O &eto4a erorii me4ii Este cea mai simplă 4intre meto4ele pentr.1iilor /a1ă( Inp.n etalon .l.mite proprietă+i ale stim.l 3n sine( Procesarea sen1orială transmite o an.larea .l .l.lterior 4e 4eci1ie( Însă orice 4eci1ie este 4epen4entă 4e cost../iect.i schim/6n4 concept.i este in2l.ni" preci1ia .n răsp.i 0aloarea prag./iect.nt solicita+i să e0al.4inea impresiei sen1oriale este e0al.n4ă 74a[ o 4ată ce pier4erile .en+ată 4e antrenament.lea1ă me4ia aritmetică a acestor a/ateri 2a+ă 4e etalon( &e4ia aritmetică se 0a calc.l 4e răsp.i pres.i 3n ca1.i proces .măr.4 4in seria 4e 0alori" 0alorile extreme care se pot 4atora .nor erori 4e recep+ie sen1orială .cr.e1e 3ntr5o manieră 4ihotomică pre1en+aNa/sen+a stim.n. stim.n.l.i '('((*( Varia/ile experimentale 4eci1ional .l sa.it 0om o/+ine3n .n. experien+a anterioară a s.tele sen1a+iilor 3n mo4 o/i.net.2icient pentr.l@["( Per2orman+ele s./iecti0e( În 2apt" a.i( $e consemnea1ă 2iecare 0aloare 3n pl./iect.l percepti0e( procese interne 4e il.ns 4e gen. stim.l.nct.mită 0aloare proces. 2ost e0al.ns.n.l. se 3nt6mplă 4atorită 2apt.l.măr.l.s raportată la stim.l 4e prag egalită+ii s.tate sim+i@R" 74in care parte 0ine s.nt sit. pri0ire la an.m arată Al( Ro.i7ce n.cări" 0aloarea .n stim.l 0a 3ncerca să5l repro4.an+ă cromatică 0e1i@[" 7ce gre.i apoi se proce4ea1ă la calc.lte aplicări" apoi se excl.n.că( Desig.ns.l.it 3n 4eterminările sen1oriale c.i se imp.i că amplit.nor in4ici statistici 4e /a1ă c.lt mai p.l .i( Dar" s.l etalon pe care s.i al %%5 0aria/ile 4ar mo4 o/i. este s.2icientă .l.ri corecte" n.li p. este s.i pot 2i c.l 4e omisi.m s.

mino1itatea" străl.nei Varia/ila s.re că n. la gr.4iile 4e la/orator a.i 4e 2i4elitate( $pre 4eose/ire 4e experimentele" cercetările 4in psihologia socială sa.ite 4e care tre/.i control rig.e.li" gre.ternică a 2apt.i a0anta=ele 4eci1iei( Varia/ilele 4e control o/i.tili1ea1ă .ccesi0e chiar 4acă se 2olose.cces ./iect" proiect. 2ost pre1entate 4etaliat 3ntr5o l.te pe cel 4in experimentele mai p. n.l psiho2i1icii 3l constit.l 0aria/ilelor p.l tre/.n n.p.a+iei experimentale( Aici p.l.ltate 4e 2iecare 4ată( P.n4e n.rile relati0e ./iect.i 4e in2l.nor al+i stim.n.ie.ltatelor( Din acest moti0" cercetările 4e la/orator" .m ar 2i cost./iect.i la 2el mai .it '< s.tili1ea1ă 3n mo4 o/i.i n.cere a erorii 4e 0aria+ie . a participa .l experimental 4e tip 7n[ am/ian+e În cercetările experimentale 3n psiho2i1ică se .măr restr6ns 4e s.te .tiin+ă po1iti0ă a 2aptelor măs.n.l experimental glo/al( În acest gen 4e experimente s.ns /a1at pe o 4eci1ie care 4epin4e at6t 4e stim.te control.ri 4e experiment( .i a o2eri răsp.i1olarea s.măr.lat 0aria/ilele in4epen4ente 3ntr5o manieră 4irectă ..l total 4in psiho2i1ica experimentală" respecti0 n.ns.te" con2orta/ileP moti0area s.ra/ile 3ntr5o În mo4 o/i./iec+i este menit să contracare1e 4i2ic.tatea" cantitatea" mărimea" l. inter0in o serie 4e 0aria/ile care să mo4i2ice partic. toate acestea experimentator./iec+i( În acest ca1 control.tere a coe2icient.l cercetărilor 3n 4omeni./iec+i" 3n mo4 o/i.l sen1a+iilor este reali1at 3n la/oratoarele 4e psihologie" 3n manieră cantitati0ă" con4i+ii controlate( Aceasta o2eră .(a(m(4( A0anta=.n răsp.en+a . 3n teoria 4etectării semnalelor se pres.tili1area .n .liP asig.li c6t .ie să se asig.4i.lilor .ne că o/ser0ator.ie o economie menită să re4.roasă a 0aria/ilelor in4epen4ente ast2el 3nc6t psihologia experimentală clasică a constit.i aici a0em 3n 0e4ere intensitatea" 2rec0en+a" 4.l.l.i că psihologia este o ./iec+i >7n[? n.ltă+ile 4e control al 0aria/ilelor străine implicate 3n tehnica experiment.n plăc.tili1ate meto4e statistice 2oarte precise 5F5 care Cop:right .it .lt mai precise 4ec6t 3n alte tip.i 4e la/orator 4in psiho2i1ică a0em posi/ilitatea .p.n.or 4e manip.nt .l experimental 3nloc.cirea" n.ie să +inem seama 3n st.l statistic 2iin4 manieră corectă etc( o meto4ă a4ec0ată 4e re4.rata" inter0al.l o2eră .n.că e2ort.măr 2oarte ri4icat 4e 3ncercări s.n gra4 ri4icat 4e 3ncre4ere 3n re1.i posi/ilitatea generali1ării re1.n n.i 4e cre.l.ltate .n.n./iec+i( Varia/ilele in4epen4ente +in 4e calită+ile stim.măr 3ntr5o mic 4e s.l 4intre stim.i 4e 2actorii psihologici implica+i c./iec+i" 3l 4epă.merăm.i 4e răsp.rile n.l 4e 3ncercări 3nm.l+it c.or 4e replicat experimente anterioare 4escrise 3ntr5o manieră precisă( Experimentele 4in psiho2i1ică imp.n n. .it o/iecti0ă( st.i mai .i pentr. constit.i .măr mic 4e s.măr restr6ns 4e s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală comparăm serii 4e per2orman+e 3ntre ele o/+in.i s./iect sa.n real s. 4in psihologia me4i.l.+in controlate( Ast2el" .te la acela.tem 2olosi acelea. DEPARTA&ENT ID )<'' con4.i con4i+ii 3n experimente repetate( În acest ca1 este mai simpl.ros al sit.crare anterioară >&( Ani+ei" )<<*?( En.rarea .lare rig.c la re1./iec+i pe con4i+ie experimentală( C.an+ele cromatice .ltate m.măr.ri 4i2erite 4e s.ns( $pre exempl.i o 4o0a4ă Control.ie posi/ilitatea 4e manip.tem o/+ine acelea.larită+ile comportament.măr.l mare 4e s.i re1./iec+i( E2ort.l..l 4e s.l.it .

.

i mici 4e0ia+ii 4e la po1i+ia ini+ială sa.l este solicitat să e2ect.n n.nc+ională a sensi/ilită+ii propriocepti0e se poate 0eri2ica prin meto4a po1i+ionării .cta=e 0er/ale( În acest ca1 0aria/ila 4epen4entă este 4ată 4e corectit. .rală pro4.s( În stările 4e repa.et l5am pre2erat" 3n acor4 . 0a e2ect.rom. ochii 3nchi.t.l sen1orial( În contin.al pe /a1a .e1e 4i2erite tip.+in solicitată 4ec6t 3n stările incomo4e" 4e 4iscon2ort" 3n po1i+iile proce4ee" aparat.i mi.1ia că oamenii pot o2eri in2orma+ii mai complete .ral aten+iaTehnici" este mai p.nct 4e 0e4ere ne.c6t exprimă cel mai /ine con+in.ie 4i2eren+a 4e rang iar cota acestei 4i2eren+e este in4icator.rmătoarele.l 4i2eren+ial sta/ilit 4e Eechner?( Di2eren+ele 3ntre or4inea sta/ilită 4e *< s.mentale" con0en+ionale? c.ie să relate1e mo4i2icarea post.nc+ionale a sensi/ilită+ii propriocepti0e .are 0om anali1a meto4ele" tehnicile 4e a/or4are experimentală ale 2iecăreia 4intre mo4alită+ile sen1oriale( '() A/or4area experimentală a mo4alită+ilor sen1oriale $en1a+iile propriocepti05Wineste1ice .tă+i ' 4e>prag. DEPARTA&ENT ID )<'' .i a celei Wineste1ice pres.i 4e traiectoriile a mi./iect.i .tă+i 3n or4ine aleatoare pe care s.i Wineste1ice s5a a=.ros al 0aria/ilelor 4ec6t e0al.i 2orma acestora( În /a1a experien+ei ac.i s. al+i a.să( Varia/ila 4epen4entă 3n acest ca1 este 4ată 4e promptit.l in0estiga+iei experimentale 4in 4omeni.ra .lterioare necesare anali1ei 4i0ersită+ii( De.cării pasi0e.cărilor" amplit.i 4e echili/r.nii mi.l.s.4ine 4e 3ncercări n.cări pe 4i2erite traiectorii( D.se . În la/oratoarele 4e psihologie prec.l.pă gre.ări statistice .s" 4e con2ort .nanim accepta/il 4ar cei mai m.i 3n in0estiga+iile clinice 4eterminarea stării 2.nc+ionale a sensi/ilită+ii proprioceptice .i termen.l 0a imprima 4i2eritelor segmente ale corp.l.ale" instr. sa.ccesi./iect.ri 4e mi.i anali1a 4i0ersită+ii sa.ns ./iect.i 4e10oltată 3ncă 4e Eechner constă 3n .e1e 3ntr5o or4ine 4escrescătoare sa.m.l tre/./iect.i mai exacte 4espre post.cări >o/iect.l tre/.l 4e psiho2i1ică pare 4es.i corectit.tate( $.măr mare 4e s.4inea răsp.tă+i există gre.larP experimentator.ie să stea c.ie să le a.ră ne2ire.tili1ea1ă meto4a praxiei.tă+ii &eto4a rang.i instr. există .nor comen1i .ne proce4ee relati0 4istincte( $tarea 2.i c. 2ără control 0i1.tori" 3ntr.pă 2iecare inter0en+ie 4e acest tip s.ltit.late prin ./iect.ns.i 4e echili/r. o m./iec+i .m .tili1area acestor meto4e mai simple 4e in0estigare a stării 2.măr mic c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Ja 3ntre/area 4acă este mai /ine să 2olosim .l 5C5 Cop:right . post.n n.s.i mi.n control experimental rig.4inea .ns la concl.sc./liniem că 3ntre gre.cărilor oric6t 4e mici ar 2i acestea 4ec6t stărilor statice" 4e repa.4inea .i s./iect .l tre/.tili1ea1ă '< gre.ti( Pro/e 4e apreciere a gre.4inea traiectoriei .p. crescătoare 4.l+i psihologi pre2eră .i cea reală constit.rilor ca in4icatori ai capacită+ilor 4e 4iscriminare propriocepti0ă( În ca1.i c6t mai relaxat 4in p.cările acti0e 4ec6t 4espre cele pasi0e( amenii tin4 să acor4 prioritar o aten+ie mai mare mo4i2icărilor 4e post.ră .n răsp.l sensi/ilită+ii Wineste1ice se .a mi.

praestimare 3n aprecierea pe cale Wineste1ică .ie o 0aloare raportată la o scală c.l.tate etalon .pra memoriei se 4eplasea1ă c.ale .r este o pro/ă complexă alcăt.i 4e re2erin+ă constă 3n .i 4e s.e1ată pe .n n. osciloscop cato4ic .area complexă a capacită+ilor 4e e0al.l.n4e cre4e el că a 3nt6lnit reper. 4eterminarea sensi/ilită+ii Wineste1ice 2oarte gre. sen1ori capa/ili să preia micromi./iect.i 4istan+elor( 4istan+elor( $.e1e moment.m '<? iar re1.l.l tre/.or" .i s.tă+ilor( $e reali1ea1ă mai m.lator.i 2ix .se 4a.s 4acă a 4epă.i( Din partea me4ie op.măr mai mare 4e 4eterminări la 4i2erite 4istan+e .l 2ix( $e măsoară 4i2eren+a 3n centimetri" c.i cele Wineste1ice se com/ină .n 4ispo1iti0 alcăt.l.l.i cea pe cale 0i1.i 4e la 4reapta la st6nga( În 2inal se reali1ea1ă o apare o /ară 2ixă 0erticală amplasată 3n st6nga sa.ltat.l mo/il p6nă la 3nt6lnirea reper. pl.i 2ix apoi experimentator. s.l.i constă 3n .tă+i >4e o/icei cinci? 3ntr5o manieră aleatorie 2iecare 4e cinci ori .2icient( Este implicată .ie să 2ie reali1ate .tatea etalon( E0al.rprin4ă pe imagine mo4i2icările 4e 5B5 Cop:right .l mo/il solicit6n4./ sa.lte examinări >minim.i acesta tre/.strati0 3l constit.postament 5 4otat Wineste1ic( Cert este că semnalele 0i1.port( #ara 4isp.l 3n care reper.praestimărilor 3n mm( Pro/a permite e0al.ie me4ia re1." gre.i l.l.i 4istan+ei( $e pot reali1a compara+ii 3ntre capacitatea 4e e0al.să a a/aterilor( Această pro/ă o2eră .ală 2ără control $tatoWine1imetr.ie să compare alte gre./estimări .mită Wineste1ice( 4istan+ă reper.i 4e reac+ii corecte" n.nor comportamente a4ec0ate 3n raport c.i al s.l D.i c. min.it po1i+ia ini+ială a reper./iect.cr.l &ichotte este .al .i con4.mită 1onă .it experimentele 4e acest gen se 4es2ă.ce m6na .l.5l să 3l 4eplase1e p6nă .l a atins /ara 2ixă( $e acceptă o limită 4e toleran+ă 4e dK mm( Calc. 0ite1e 0aria/ile . gre.l mo/il" m.l.l n. mai este 0i1i/il .i 3n con4i+ii 4e control 0i1.măr.l legat la ochi tre/.i 4eplasarea 4e la st6nga la 4reapta .i 3n acela.n 4ispo1iti0 electronic" 4otat posi/ilitatea reali1ării .are complexă" a capacită+ilor 4e apreciere a 0ite1elor .ie pro/a DE$T >Viena Test $istem?( Pe ecran. DEPARTA&ENT ID )<'' .i capacitatea 4e anticipare a 0ite1ei .n alt 4ispo1iti0 care poate 2i mane0rat 4e către s.2o.ită 4in." Pro/e pentr.se o2eră s.l 4e răsp.? Hine1imetr.n 4ispo1iti0 ce se poate 4eplasa .măr.i 4istan+elor" a comportament.i 2ără control 0i1./iect.i timp in4ica+ii as.ns.l 2inal 3l constit./iect.i exempl.cările corporale" . cerin+ele acti0ită+ii( c.al a Pro/e pentr.i i se cere să5i atri/. inter2a+ă .i .pra n./iect.n reper mo/il 3n 4irec+ia /arei 2ixe( Ja o an.nt pro/e mai complexe reali1ate pe calc. cinci gra4a+ii >2oarte .it 4intr5o /ară gra4ată 3n l.l 2ix la extremitatea op.al( $.l./iect 4e la o extremitate p6nă la reper.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală capacită+ii 4e 4iscriminare a gre. 3n 4reapta ecran.l s.l 2ix( În mo4 o/i. s.are Pro/e pentr..i o gre.l o2eră in4ica+ii as.i aparat 2oto polaroi4 menit să s.n n.lator c.l.măr 4e gre.i 4e as. pe monitor( Un Tre/.mare a risc.i 2ixa 3ntr5o an. il.or" me4i.tă reper.i .s 4acă s5a oprit 3nainte 4e această po1i+ie( Pe această cale se pot 4etermina ten4in+ele 4e s.rmătoarele.i o2eră c.ri corecte( &eto4a ca4r.n. a 4istan+elor pe cale Wineste1ică 2ără control 0i1.ngime 4e K< cm a..l a4.să .măr.l.ie să 4eplase1e reper.ie să e0al.ltatelor acestor examinări( &eto4a etalon.rmătoarele.area este 4ată 4e n.i pe reper.ce 3n po1i+ie ini+ială reper.al ins.ne 4e .tă+i o2erite c.oară 2ără control 0i1.l. 4eterminarea capacită+ii 4e apreciere a 0ite1elor .i 4eget.i .n s.l monitor. 4eterminarea sen1a+iei 4e echili/r.

chi. Eirma 7Re^[ 4in #.nt prelate pe cale electronică .t.gerea1ă sla/a a4aptare a aparat.l.. ca apoi me4ic.i aerona0igant .re.i Instit.l sen1a+iilor exec.ră .chi./iect.i( $ca.c.ti? alcăt.i c6t mai /ine po1i+ia 4e echili/r.ate li/er sa.n s.l 4e celălalt 4eas. a.l cato4ic( Într5o 0ariantă experimentală a acestei pro/e reali1ată la Instit.ro0egetati0e 4e la ni0el..rări ne.rii mani2estă o ten4in+ă mărită 4e s.tică .tanate complexe P.l.mit pro2il 4e 0ite1ă ce caracteri1ea1ă mi.ie .nt elimina+i la această pro/ă ceea ce s.ră ce apar pe osciloscop.cări .rechii interne legate 4e men+inerea post.l.i 4e mi. 0aria/ilă( $5a ela/orat .rean.chi( Cercetările a./ piele( $emnal.l.4inea semnal.nc+ie 4e sens.cări e2ect. DEPARTA&ENT )<'' reper pe o +intă" mi.i 5A5 Cop:right .i o re1isten+ă scă1.port plat amplasat pe o /ilăP s.s 3ntr5o cameră o/sc.ro0egetati0e mani2estate prin incapacitatea men+inerii . 4emonstrat că persoanele care pre1intă oscila+ii ma=ore 3n men+inerea post.i sen1a+iile algice c../iec+ilor 4e a5.Wt.l.nt menite să 4episte1e 4is2.ate 3n 4i2erite 4irec+ii" pe 4i2erite 4istan+e c.tică . c.n in4icator al acti0ită+ii 4e contrac+ie al m..ne rotati0e s.i 2or+a 4e10oltată 4e m.i 3n care este a. s.pra n.ro0egetati0e mai se0ere 4e or4in 4igesti0 >0omă?( În me4ie cca( *<S 4intre can4i4a+ii la .i c.i re1isten+a la mo4i2icările acesteia( $ca.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală post.t.l o2eră in4ica+ii as. prin t.i .nii mecanice 3n m.i 4e integritate ne.i mo4i2ica post.nei /are l.lator.tanatespa+ială 3n sen1a+iile tactile" sen1a+iile termice .tanate( alta n.i 4atorită 2apt.n perete mi.l era intro4.ite 4intr5.l/.i men+ină c6t mai m.l specialist RJ să i4enti2ice simptomele 4e1a4aptării ne. cca( K< ms( apari+ia tensi.cări ID e2ect.i coor4onate sa.i 0esti/.nei pri0iri 2ixe .tienti1ată a s.care al /arei l.ra[ 4in #.crea1ă la 3năl+ime( Pro/a electromiogra2ică 9 E&D" este menită să 4etermine acti0itatea electrică a m.coala 4e a0ia+ie s.4apesta sa.i E&D .l.l electromiogra2ic o2eră in4ica+ii as.cărilor( Aceste tehnici mo4erne asociate .i #aloesc.cări 4e ap.i calc.carea spa+ială orientată 3ntr5o largă 0arietate 4e sarcini .chi acti0( $emnalele E&D constit.l Na+ional 4e &e4icină Aerona." E( #oan+ă .n.măr.ropsihică a personal.ră artic.l 4e mi.l. alta pentr.ra 3n 2.rean.la+ie" mi.mite con4i+ii( În general" 4eplasarea 4intr5o po1i+iec./mo4alită+i sen1oriale m6inii 3n ca4r.teri1ate speci2ice permit anali1a tri4imensională a mi.tem3n 0or/i 4espre trei s. o 0ite1ă constantă ci 4impotri0ă mere. o sing.ea1ă c.i m.l 4e &e4icină Aerona. 4emonstrat că există o rela+ie 4e propor+ionalitate 3ntre amplit.lt . 0ite1e 4i2erite( .tă la il.l respecti0( Pro/e 4e 3nregistrare 0i4eo a mi.n.cări rotati0e 3ntr5o 4irec+ie sa.( A/aterile 4e la această po1i+ie s.rmărea pe .i 4irec+iei acestora( Această pro/ă este 2olosită mai ales 3n in0estigarea capacită+ilor 4e men+inere a echili/r.nt 2olosite 3n special 3n selec+ia .pra .l.l tre/.ie să 3.n an..gesti/ilitate .rii 4e echili/r.i $pa+ială 4e către V( Cea.minoase( $5a constatat o ten4in+ă necon.ra 3ntre 4oi electro1i aplica+i pe piele la c6+i0a cm .n./iect.l .care" 4e p.i care l..m ar 2i mi.i .lar( Plat2orme insta/ile s.nt 4ispo1iti0e complexe >Eirma 7$tr. programe comp.cărilor $en1a+iile c.l.chilor sit.i &aria &ăg.i că acti0itatea /ioelectrică prece4ă c.pra 0aria+iei 4i2eren+elor 4e poten+ial electric 3n mili0ol+i" 0aria+ii măs./iect.i experti1a personal.n. .nc+iile ne. se e2ect..minoase( Cercetările ela/orate 4e către &aria &ăg.tate an.i con4i+ii c.i s.l.cările .l i se imprimă mi.nctare >tapping?" alinierea .a+i s.e1at s. .1iile speci2ice pilotării a0ion.

n tip 4e sen1a+ie tactilă la alt.l.nea stim.51ise 4e atingere" presi.nt 4ispo1iti0e care permit exercitarea .l.lilor mecanici a06n4.ale( V6rsta este o altă 0aria/ilă 4e control 3ntr.nei lamele sa.ea1ă reac+ii 4e .l( Eine+ea 4iscriminărilor tactile implică o aplicare gra4ată .nt constit.l" 4eclan.l. .l 3n care resimte această 4i2eren+ă sa.i 3nlăt.ite 4in sen1a+iile propri.nc+ională a pielii prec.tili1ea1ă alcool sa.ni a pielii prin care se .tor.tor. 3naintarea 3n 06rstă se constată . no0ocaină prin oprirea În este1iometre acest ca1 or4inea .5se pe s.i 2ir 4e păr aspr.l.i sen1orial 4e presi.5se 3n 0e4ere registr.tanate( Cercetările experimentale a.ne se /? A/olirea totală a sensi/ilită+ii prin sec+ionarea ner0.la+iei 2ir 4e păr"sang.rece" cal4" 4. 4e c? sa.i spa+ial c.te este1iometr.i g( Tactometrele permit in0estigarea sensi/ilită+ii s. sta/ilit .ne 4e 4o.nor acti0ită+i 4e m.ncă man. $ec+ionarea . reglarea DEPARTA&ENT ID )<'' $en1a+iile c.ne 2oarte .nii exercitate 3n mg .i resta/ilirii 2ormelor 4e sen1a+ii c.rarea prag./iecti0ă" a2ecti0ă a participan+ilor la experiment( Eapt. este1iometre c.l sta/ilit( 4e presi.rere poate con4.tanate( Tehnici" proce4ee" aparate '( &eto4e generale nespeci2icea? Aneste1ia locală a .l că 3ntr5.area acestor 0aria/ile pres.nc+ie 4e sen1a+ii proce4e.pra2a+ă 3ntre 4o.nele persoane pe an.n rol a4aptati0 important 3n homeosta1iei organism.l relatea1ă 4o.ie să relate1e moment.tanate termice a. măs. a=.se 4e piele sa.i 2ină a stim.n prima ca4ran pe care se pre1intă 0aloarea presi.nor por+i.oare c.rt se poate a=.l.l tip compas care 4isp.ne sa.lilor reci" 2rig.i resta/ilirii 2ormelor speci2ice ale sensi/ilită+ii c.p.l .sa. explorarea prag.nge la o sen1a+ie 4e 4.c6t o 4ată c.ine( ace tactile" magnetice" 4ispari+iei c.ri c.nt este1iometrele( /? Varia/ile in4epen4ente 9 pres. a=.rători 2ine ale presi. pr.i se exprimă prin i4enti2icarea" 4iscriminarea c6t mai rapi4ă .i corectă a in2orma+iei E0al.l 4isp. 4istan+ă regla/ilă( Aplic6n4.nii sa.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $en1a+iile tactileVaria/ile experimentale a? Varia/ile 4epen4ente 9 s.ă plăc.rarea . .te or4inea pier4erii . c6n4 aceasta 4ispare( Pentr.n manip.ne se 2olose.m .ă sen1a+ii 4i2erite 4e atingere( 5 '< 5 Cop:right .mite 1one ale pielii" mai ales palmă" 4egete 3n con4i+iile exercitării intense a .ie să se +ină seamă este ni0el.i 4i2eren+ial al sen1a+iilor 4e presi./iec+ilor( 0aria/ilă 4e control rele0antă 4e care tre/.ne măs.lilor( c? Varia/ile 4e control 9 +in 4e integritatea mor2o52.circ.n.larea stim.l 3n care s.l 2oarte restr6ns al trecerii 4e la .m s.rere" tact iar la resta/ilire or4inea se in0ersea1ă( )( &eto4e speci2ice( Pentr.ne 4e .p. ale prag. a .n timp 2oarte sc.l.l 4e 4esensi/ili1are pre1ent la . le1area lor pe cale cămilă chimică( În 4e acest sensi/ilitatea tactilă este care 4ispare( 4in coama cal(ca1 Este1iometr.ni re4.n 4eclin al sensi/ilită+ii c..l tre/.nei tactometre .i percepti0 .+e( Di2eren+a este regla/ilă .nor 4ispo1iti0e speciale c.pra2e+ei interne a 4egetelor prin 4iscriminarea 2ină a 4i2eren+elor 4e s.i 4e starea s. plăci( Este1iometrele s.rmăre.i" prin in=ectarea c.i s.ă 06r2.rit .i reacti0ită+ii s.pra2a+a pielii se poate i4enti2ica moment.ce la mo4i2icări ample ale set.rmătoarele aparate.nei por+i./iect./iect.i( Ast2el ac+i.tanate se mo4i2ică 3n 2.rmătoarea or4ine a pier4erii sensi/ilită+ii.l .

na54o.ri" permite reglarea temperat.i 4eterminarea sen1a+iilor termice tre/. 4e cal4" 4e con2ort termic" .l.pra2a+ă mai mică 4e ' mm)( În ca1.lare sim.ie sla/a preci1ie a relatărilor s.ro2i1iologic este aceea a speci2icită+ii acest.ternic la sen1a+iile termice( altă partic.i iar aplicarea se 2ace pe p.tili16n4 s.laritate importantă a sen1a+iilor termice este n.i ac este1iometr.ment.terea 0alorii prag.ră amplasate 3n apropierea 4i2eritelor 1one ale pielii( $5a constatat că există 4i2eren+e semni2icati0e 3ntre stim.ma+ie.nt 2olosite 4ispo1iti0e n.i prin mani2estări 4e 0asoconstric+ie" piloerec+ie" trem.rat i4eea că 3n reali1area 5 '' 5 sen1a+iilor algice c. 4eterminarea sen1a+iilor termice s.i ANIŢEI Psihologie experimentală intensi2icarea mi.i n.n re1er0or pentr.n rol 2.lării prin contact sen1a+ia 4e cal4 poate 2i pro0ocată stim.it sen1a+ia 4e 2rig sa.ă 1one se pro4.i o s.l( Pro/lema cea mai 4elicată 4in p. .nea stim.lilor cal1i pro0oacă 0aso4ilata+ie" 4eschi4erea porilor" 3ncetinirea ar4erilor" 4imin.ră( amenii raportea1ă 3n mo4 o/i. a=.rii corp.lt mai re4./iect.s ale temperat. sit.l stim.ltă preci1ie ni0el.l.rilor motorii" transpira+ie" că.n.lării sim.l stim.a+ia 3n care 1onele a.l .ra( Un alt tip 4e termoesti1iometr.rii( Aceasta s.l" exerci+i.ă .măr.nctelor sensi/ile la rece care este m.i amploarea a4aptării la rece m.laritate" este ritm.ternică se pro4.i lentă( altă partic.l.ce sen1a+ia 4e 4.nor loc.lt mai mare 4ec6t al celor sensi/ile la cal4( Desig.l este .s 4ec6t a4aptarea la cal4( În general a4aptarea la rece este 4i2icilă .l . DEPARTA&ENT ID )<'' nespeci2ice a.r această 4i2eren+ă exprimă importan+a a4aptării la 2rig( Apoi" o altă partic.ltane ra4iante a 4o.ă sisteme .n4amental .i prin aplicarea pe s. 2ost stim.l este o s.ra lichi4.l .l &ihai.i .l 4e contrast care se mani2estă 2oarte p.tanate căile Cop:right .rat.ea1ă rapi4 stări 4e 4iscon2ort 3nso+ite 4e reac+ii a2ecti0e negati0e( De asemenea" tre/.i tip 4e sen1a+ii( $5a cont.larea ra4iantă" 4acă por+i.i cea 4e contact( Ast2el 3n stim.n.+ia p.ne mecanică" termică" chimică" electrică as.l.rere semnali1ea1ă o agresi.rilor c.i( Acest tip 4e sen1a+ii se ela/orea1ă relati0 lent ast2el 3nc6t 3n stare 4e 0eghe tre/. .pra2a+ă mai mică 4e C cm) .nct 4e 0e4ere ne.larea ra4iantă .n4ă pentr.mite termoesti1iometre( Termoesti1iometr.l 4e s.are ritm.rii lichi4.ri răcoroase( Varia/ile experimentale În st.l ca .l celor trei sisteme 4e transmisie.l.i s5a cont.i 4istri/.gerea1ă că o 0aria/ilă 4e control importantă este antrenament.late s.pra2a+a pielii se poate e0al.te tot lichi4 3ncăl1it sa.ltană prin contact e2ect.l 4e sensi/ilitate( Un alt proce4e.rere( În proce4e. 0alorile 3n gra4e Celsi.4ierea .l( Tehnici" proce4ee" aparate Pentr.cărilor 4e 3ncăl1ire( În schim/" ac+i.late s. apă la 4i2erite temperat.4o.a c.rat mo4el. răcit 3n gra4e 0ariate 4ar se reali1ea1ă o transmitere in4irectă a temperat.l6n4 chiar .ie să se +ină seamă 4e 2enomen.rii c.tor.rse 4e căl4.laritate o constit.ncte c.4acă este o stim. picăt.ccesi0( $en1a+iile algice c.i căl4.tarea . 2olose.conser0are a căl4.tantate $en1a+ia 4e 4.i o ra4ia+ie termică mai p.ce 2enomen.ma+ie negati0ă respecti0 cre. a 2i acti0at cortex.ie să treacă cca( o sec. mai m.ra 4eclan.l.( Acesta preia temperat.nile stim.nită+i 3n raport c.i că 2rig.pra teg.ie să se +ină seama 4e implicarea 2actorilor a2ecti0i 4atorită 2apt.nt mici" sen1a+ia 4e cal4 este aproape insesi1a/ilă( Ja o s.i pri0itoare la 0alorile 4e temperat. 4e in0estigare este prin ra4iere .

ncti2orme cea ce permite ela/orarea .l acest. intensitatea sen1a+iei 4e 4.ne 3n 0alori n.te sensi/ilitatea c.l acestora este esen+ial 4acă 4orim să a0em o măs.l sensi/ilită+ii algice este extrem 4e 0ariat 4e la o persoană la alta .te st.larită+ile me4i.nt 2oarte 4i2icil 4e controlat 4atorită registr.l termic? 4ar .n p.5se 3n 0e4ere componenta a2ecti0ă" se poate e0al.nctelor 4e 4.4iile experimentale 4e la/orator acestea s.rere( Între 0aria/ilele 4e control amintim re1onan+a a2ecti0ă" starea a2ecti0ă" starea 4e sănătate" partic. a e0i4en+ia măs.lii pot 2i mecanici" termici" chimici sa.larită+i ce +in 4e sex" 06rstă" etnie" religie" tra4i+ii" o/icei.lare electrică( pro/lemă ma=oră 3n ceea ce pri0e.l 4e aplicare al stim.nt 3ntr5o expansi.ră c6t 4e c6t rig.t.ri" c.nt exprimate mai ales prin a4=ecti0e care 4escri.ra pre1en+ei .lilor( .i n.l" 0arietatea analge1icelor cre.pra 4eterminării prag.tea transp.tere treptată a presi./iecti0 4e către participant( $e mai poate 2olosi .pesc pielea sa. pare să 2ie sta/ilă 3n timp ceea ce 3nseamnă că s5a.rere( Varia/ilele 4epen4ente s. 0aria+ii 3n mo4.năstare .rerii ni0el.ne 4eose/ită .ternic sa.roasă a sen1a+iei 4e 4.rmare" se mai poate 2olosi ca in4icator o/iecti0 al instalării 4.me( Tehnici" proce4ee" aparate În la/oratoarele 4e psihologie experimentală s5a./iect. prin e0i4en+ierea moment.rere( Apar 3nsă pro/leme 4e e0al.i alte partic.mite sen1a+ii 4e 4. a a0ea .l.tili1a trepte 4e la insesi1a/il la 2oarte p.li pentr.4inea" 0alorile acestor stim.rere( $tim.rerii" intensitatea sen1a+iilor algice pe o scală 4e intensită+i care poate .pilei( Alte 0ariante 4e stim.a intensitatea 4.l.n accent 4eose/it" mai ales 3n ci0ili1a+ia occi4entală" pe 3n4epărtarea 4.i 4e 2ericire( Din acest moti0" cercetările 2armaco4inamice pri0itoare la analge1ice s.l 4e 4ilatare al p. a=. electrici( Este important să se sta/ilească c.merice intensitatea resim+ită s.nctele 5 Cop:right .nei an.rere( A0anta=.pra 0aria/ilei 4epen4ente( Varia/ilele 4e control s. este precis 4eterminată mai ales 3n ceea ce pri0e.merice este practic imposi/ilă( Tot.nii p6nă la o/+inerea sen1a+iei 4e 4.i as.i să consemne1e pe o linie lipsită 4e gra4a+ii c. prin solicitarea s. DEPARTA&ENT ID )<'' constatat că harta n.i la aceea.ti care ci. stim. .l.nct 1ona 4e intensitate resim+ită( Dacă" să 1icem" segment.nt orientate 3n special as.i tip 4e aparate 3l constit.i am/iant >con2ort.nctelor 4e sensi/ilitate( Această hartă n.n control as./iecti0ă" 4rept .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Varia/ile experimentale $t.l experimental al 4. pro4.a+ii 4i2erite( $ocietatea mo4ernă p.rerii ca 2ormă 4e 4o/6n4ire a sen1a+iei 4e /.te 4e sensi/ilitate algică( Apoi s5a 5 ')p.rere( E0i4en+ierea 3n 0alori n..i instalării .4i.i control.l.i persoană 3n sit.rilor sensi/ilită+ii algice prec.m .nei hăr+i a p.nt p.ie posi/ilitatea in0estigării pe 1one p. algică este harta p. 2olosit aparate" n.s erori 4e locali1are sa.i scala JicWert 3n cinci trepte pentr.pra 4inamicii sen1a+iilor 4e 4.mite algometre sa.nei sen1a+ii 4e 4.rerii este 2oarte 4i2icil 4atorită implica+iilor 4e or4in a2ecti0 ast2el 3nc6t ni0el.ne .lare algică pot 2olosi cle.are s.tanată 2ie ea tactilă" termică sa. algesimetre" c.rere sa.l cărora se reali1ea1ă o cre.i" a06n4.rere( Varia/ilele in4epen4ente s.i extrem 4e limitat al sen1a+iilor 4e 4.l 4e 4reaptă are '< cm 0om p.te exponen+ial( În ceea ce pri0e.tor.măr. preci1ie intensitatea" magnit.ternic implicate .

antioane c.na mai m.n.l. 4e tran4a2ir .te prag.tilă 3n s.n proces care se reali1ea1ă 3n timp( Pentr.l.nei asocia+ii 3ntre miros.l se 0a ri4ica la ni0el.l( Exp.lară" miros." 4./ilită+ii c6t . arătat 2apt.i nas( &ărimea acestei 4istan+e 0aria1ă 4e la o s.are a prag. .lt mai /.i mai mari( Ceea ce se .l i4enti2icării .ali1a 4en.l a4apta/il are o in2l.nor asocia+ii 3ntre miros .gerea1ă că 4.$en1a+iile ol2acti0e Prag.rsă .n rol important 3l are memoria implicată 3n e2ect.ltă+i 4e măs.tie sig.pă $($( $te0ens >'ABA? a.rilor 4i2eren+iale 4epin4e 4e gra4.l a4aptării concentra+iei s. eticheta l.en+ate at6t 4e ni0el.rilor .rile 4i2eră 2oarte m.nosc o 0aria/ilitate largă .16n4.nere prag.l .rare s.i a/sol.ale" incl.l respecti0 . s.ltă+ile 4e măs./stan+ei( Pro/lematica prag.lt 4e g.r este 2apt.lii p.nct 4e 0e4ere 2enomenologic imposi/il 4e anali1at( Reiese că miros.l sol./il legată 4e i4enti2icarea miros.l este 4e '< mii 4e ori mai sensi/il 4ec6t g.n.ltă+i .rile 4i2eren+iale 4i2ic. 4atorită incapacită+ii 4e a react.l.rata 4e ac+i.te i4enti2icarea miros.(a(m(4( pre1ente 3n ./stan+ă la alta( Valorile prag.ra trecerii timp.l./stan+ei stim.rile( Aceste mo4i2icări re2lectă 3n prim.lce5amar?( I4enti2icarea miros.l 4e lăm6ie sa.te 3ntr5o manieră analitică >sărat5acr.nt in2l.4a acestor 4i2ic.i 4i2ic..i 4en. DEPARTA&ENT ID )<'' Experimentele a.nt percep.i( În ceea ce pri0e.mită a/ilitate 4e i4enti2icare a miros.nt ./stan+ei ca .l că ni0el.mirea sa.ri . par să implice 3n mo4 necesar o an.(a(m(4( 3i apar 4in p.ri 2ără eroare( În proces./ilitatea .i sim+. arătat că persoane necali2icate pot transmite 3n me4ie patr.i selecti0itatea m.ri 2ine sa.rile ol2acti0e &ihai ANIŢEI Prag.perior( Acest l. reiese 4in capacitatea oamenilor 4e a aprecia o 0arietate 4e arome" par2.l că pe măs. chiar cele mai 2ine .i i4enti2icare 4atorită a/sen+ei .l.itatea cea mai 3naltă( Raport6n4.te 4ec6t cea a concentra+iei cresc.nele re0iste?( 5 '* 5 Cop:right .i se 4etermină 3n 2.pale 3n ca4r.mirea acest./stan+a5s.esc să măsoare sol.ne a . este at6t 4e ri4icată( Valorile prag.en+ă re4.le pot mo4i2ica prag.rilor( Experimentele a.n nespecialist miros.coasei na1ale( Din acest moti0" prag.rile ol2acti0e 0aria1ă 3ntre ') gra4e 4e intensitate( Pentr.i 4e exp.t tin4 să crească pe măs.l prag.l r6n4 alterarea sol.rilor ol2acti0e este in4isol.ia sa.l receptorilor ol2acti0i excita+i( În ci.i pe acelea care s.te c.l" 3n schim/ sensi/ilitatea 4i2eren+ială n.măr.nerea la o concentra+ie a4apta/ilă 4ată 0a 3ngre.m.l" g.ra trecerii timp.ri care s.1.i 4e n.i 4e exp./ posi/ile 4iscriminări calitati0e 4e ni0el s.te( În acest sens ol2ac+ia implică 0ă1.area .i 4en.rprin4erea 4i2eren+elor intergr.l tactil( Cercetările 4e psiho2i1iologie ol2acti0ă s.lt perceperea 0alorii concentra+iei scă1.st.l.st.l 4e concentra+ie al s.5le .l.ltate m.rare( În general 0aloare prag. re.rme 4e miros( Aceste 4iscriminări calitati0e n.i 4e speci2icitatea s.nită+i 4e in2orma+ie" a4ică pot i4enti2ica 'F miros.5ne la concentra+ia molec./ilită+ii( &eto4ele 4e e0al. Psihologie experimentală stim.st.nere( Cercetările l.rilor n.nc+ie 4e 4istan+a 3n cm 4intre s.rilor a/sol.mirea 4in memorie( În0ă+area acestor asocia+ii este .rile ol2acti0e" s.nt .ternici ol2ac+ia poate 2.i( Există o an.l proceselor 4e in2ormare ol2acti0ă >e.i+i( $chim/ările minore 3n molec. .rilor a 4e0enit o tehnică .nc+iona la parametri teoretici o/i.cr. arătat că 2emeile o/+in re1.i( l2ac+ia este mo4alitatea sen1orială 3n s2era căreia s.ne 4ec6t /ăr/a+ii 3n ceea ce pri0e./stan+e o4ori2ice" par2.m.i pro/leme se pare că 4intre toate 2ormele 4e sensi/ilitate chimică cea ol2acti0ă pose4ă ac.să 2a+ă 4e concentra+ia stim.mită 4isparitate 3ntre 4iscriminare .i stim.i $teri0er >'AKB?" 4.

a mirosit ce0a( Elacon.m.+ii lichi4e 4e s.tor.n4e pentr.i să 3l miroasă timp 4e trei sec.n control 4eplin al .mite osmo2ile >7nas.ra s.4en+ilor 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală( Cei 4oi a.l molec.rală" 2ără e2ortP i se cere să 4en.l . a permite emana+iilor ol2acti0e ac.n ne.ră 4i2erite la/oratoare s.lelor 4e la ni0el.i men+inere a capacită+ilor 4e i4enti2icare .crea1ă 3n5 in4.esc net inter0al.l s.s 3m/ăierii apoi 3m/răcat 3ntr5.1ea1ă prin m.nci c6n4 concentra+ia critică a s.1ă 4e c6te0a min.ne că .n cost.r . 4etectoare 4e pro4.s 3ntr5o 3ncăpere .ron 0a 2i excitat at.coasa ol2acti0ă .i apoi pentr.n control experimental 3ntr.( Al( Ro.nt ri4icate pornin4 4e la minim.l !Maa4emaWer" ol2actometr.ie să 2ie pline? .stria cosmetică .a+i receptorii4e In0estigarea experimentală a ol2ac+iei esteme4i.i se lasă 4est.n al 0aria/ilelor mai ales cele care +in 4e temperat.l 1onei receptoare" respecti0 la aproximati0 '< 9 C< fm( Cercetările sistematice pe 0ariate s.l că ni0el. 2iecare nară separat( $e reali1ea1ă *5G 3ncercări apoi se 2ace o pa. aproape toate miros.ca GF fm( >'AC'? pre1intă pe larg o serie 4e pro/e" aparate clasice 3n 4omeni.l este 3n preala/il s./stan+ele o4ori2ice printr5.m special care să n. DEPARTA&ENT ID )<'' proce4.l este agitat 3nainte .rii .ronale la sistem. 4isp.i Pieron" este accesi/ilă st. transmiterea mesa=elor ne. a=.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Timp.p./iect.coasă p6nă 3n pro2.tori 3./stan+ei5stim. a se e0ita o/oseala ol2acti0ă( reg.pat c6te0a sec. permită eliminarea propriilor miros.l 4e timp necesar pentr.l nărilor spre m.se5 Pieron" ol2actometr.l lim/ic( &o4el.lă importantă este să se pornească 4e la concentra+ii sla/e spre concentra+ii mai mari p6nă ce s.i 3n Tehnici" proce4ee" aparat.l este 4eschis >aten+ie 2lacoanele n.noa.i i se 4ă s.l persoanelor care l.n1ime la ni0el.itatea ol2acti0ă 3ntr5o atmos2eră ino4oră la o atmos2eră 4e 'K gra4e c.te pentr.rile" iar la concentra+ii sla/e se poate 4epă.stria par2./stan+e . transport. tre/.i este at6t 4e 0eche" meto4a l.n control mai /.tili1ea1ă proce4ee mai complexe c.nt sit.c6t s.late să se e0apore( Aplicarea se 2ace pentr.i c.l.nt 4ispo1iti0e mai complexe care permit .nor 2lacoane ermetic 3nchise con+in6n4 sol.lo.merie există 5 'G Cop:right .l explicati0 al acestei laten+e ri4icate pres. narcotice se .lii ol2acti0i s.m ar 2i meto4a To.lo./iect.i prop.te 3ntr5o manieră 4o1ată s.l 4e reac+ie 3n ol2ac+ie Valorile timp.te miros.l( l2actometrele s.l arti2icial[?( De.ne că p. permite cel mai /.i 4iscriminare ol2acti0ă( .i simpl.l. 3n acti0ită+ile legate 4e com/aterea tra2ic. c. 4i2icil la 4ecare reali1at iar la/oratoarele este 4e psihologie o/i.rilor sa.m.l.l .l .i 3n această 3ncăpere prime.ri speci2ice 4e antrenare" pregătire . să măsoare ac.i o sec.i 4e concentra+ia acesteia( Camera ol2actori.n4ă( Para4oxal" aceste 0alori 4epă./stan+ei o4orante 4i2.se chimice n.l rec.p.i concentra+iei( În ca1.se .mi4ită+ii" temperat./iect.i To.ra speci2ică 3n acest 4omeni.ri este intro4.5l poate 4etermina 0a sp./stan+e o4ori2ice( Elacon.ite n.m K<< ms pentr.n4e prin inspira+ie nat.nea.i par2.m ar 2i camera ol2actori.i 4e reac+ie la stim.n 4e aparat. sa.n.gerea1ă 2apt.i 4acă n.l Els/erg5JeM:( În la/oratoarele mo4erne mai ales cele legate 4e in4.mească miros.

l.a să 4omine g.stati0 este o aglomerare 4e cel.i 3n ca1.rile chimice ce se /a1ea1ă pe capacitatea lim/ii 4e .i 3nregistrare c.le glo/.l 4intre sim+.mită por g.ie mărită concentra+ia sol." 'AC<? a măs.5Ne0ean. n.+iei .+ia 4e chinină( Pentr.i <"<<<'S pentr.stati0 4e lim/ă este 4en. DEPARTA&ENT 3m/./iecti0e 4e e0al.i parametri rig./iect.n raport in0ers propor+ional c.l g.i pentr.stati0ă( În experimentele as.+iei( $e constată că 3ntre intensitatea sen1a+iei 4e g.lării p.i a altor receptori >termici" 4e presi.ra acestor cel.ltă+i 4e control a 0aria/ilelor implicateP O a/sen+a .stati0eP O existen+a .ra 4e *<gCP <"<KS pentr.stati0e optime care să 4etermine o 4ispo1i+ie a2ecti0ă po1iti0ă concentra+ia s.cerii s.larea concomitentă . .nc+ie 4e9 meto4a 4e a4ministrare a excitant. organi1area 4atelor psiho2i1ice >prag.i pro/a/il că 0or contin. sare ID )<'' concentra+ia optimă maximă este 4e '<SP pentr.i c.m .l.i 4e al+i 2actori s.pra2e+ei 1onei stim./stan+ei stim.ra 4e so4i.+ia 4e aci4 citric . sol. o sen1a+ie 4e 4.stati0ă ci con4. aci4 clorhi4ric 9 <")SP pentr.i concentra+ia minimă a s.pra2a+a excitată" respecti0 c.nătă+e.te minimale.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală a 4i1ol0a .l experimental al sen1a+iilor g.pra sensi/ilită+ii g.g. g.g. clor.til( Di2ic. 5 concentra+iei 'K 5 Cop:right .i5a.stati0e D.l este .+ia 4e 1ahăr la temperat.n.rmătoarele partic.pra2a+a epitelială a celor patr.i prec.rile psiho2i1ice chiar 4acă 0a apărea . tip.stati0e tre/.le care leagă m.nor sen1a+ii g.pă P( Popesc.ie să 2ie 4e )<S" cre. o/+inerea .ri 4e papile( &.lilor( Jim/a are .l stim.st . 4isp.i 4e a recepta calită+ile chimice ale stim. chinină 9 <"'S ( $en1a+iile g.lce agrea/ilă concentra+ia maximă a sol.st.rmătoarele 0alori me4ii ale prag.lare aran=ate sa.rii g. tre/. sol.stP O proce4ee .l 4e papile irigate( În ca1.4i.ran+ă .ri 4e papile a2late pe s.pra2a+a ei( &.rile a/sol.lare .l este .ltate 4in 0aria/ilitatea 2actorilor care in2l. sol.g.i meto4e 4e stim.ie să 4epă.ltă+i 3n st.late" tre/.l să 2ie a4ministrat pe por+i.ri" contrast" a4aptare? .tilitatea pentr.st.n sistem mai .ncti2orme 0aloarea prag. 4o0e4it ./iecti0i aminti+i( Prag.te sen1a+ia g.stati0( Cele patr.late a lim/ii( Pentr.i" 9 cantitatea sol.l.ri 4e /a1ă .seP pentr.ne" tactili" algici .en+ea1ă sensi/ilitatea g. 4eterminarea prag.ce la reac+ii op.terea 4incolo 4e această limită n.ească an.i pentr. s.st.<"'S pentr.nor criterii s.stati0e Ja 2el ca . sol.+iei 4e 1ahăr tre/. .pra2e+ei stim.stati0i se găsesc la s.nor criterii .se ca o 2elie 4intr5o portocală( Deschi1ăt.are ce +in 4e stările psiho2i1iologice interne ale s. este <"'AS( În 'BBC $chrei/er >4.rat ./stan+elor sapi4e n.l.ros5o/iecti0i 4e estimare a sen1a+iilor g.+ia 4e NaClP <"<<)KS pentr.r.ie să +inem seama 4e .i 3n 4eose/i ol2acti0i? poate mo4i2ica sen1a+ia 4e g.rilor este necesar ca stim.r.i &( Dol.larită+iO stim.l sensi/ilită+ii ol2acti0e există o serie 4e 4i2ic. 4i2ic.te 0aria1ă 3n 2.l.i .l g.n aspect poros 4at 4e cele patr.st.ltă+i re1.măr.t 4e sig.tili1ate" 9 mărimea s. 4escrierea experien+ei g.rilor a/sol.nea lim/ii care pre1intă sensi/ilitatea cea mai ri4icată 2a+ă 4e el( În acest ca1" 4atorită re4.mite limite( Ast2el" pentr.n coe2icient mai scă1. tip.

/stan+e com/inate( Pentr.lă 4e /a1ă 3n cercetarea sensi/ilită+ii g.st se a2lă s.l.st.l. toate celelalte s. .ă sa.nii a celor patr.1ii 0ali4eO prin trecerea 4e la sol.stati0e 4i2eren+iale păstrarea strictă a acestei or4iniP O concentra+iile me4ii 2a0ori1ea1ă o/+inerea celor mai mici prag.r( Re1.i amestec.s c6te0a concl." 'ACB?( Amestec.t 3n s2era sen1a+iilor Ja /a1a acest.lce .i g.te prin contrast( $ensi/ili1area" contrast.te 3n raport c.stati0e( Cea mai rapi4ă a4aptare este la 4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Prag.rmătoarele partic.i 4i2eren+ial .mătatea st6ngă o sol.ie să 2ie mai mică( Dacă 4omină . '"KS sol. DEPARTA&ENT ID )<'' .U&A&I >3n =apone1ă 74elicios[?( această s./stan+ei tre/.n amestec a/sol.i mai 4i2icil 4e estimat iar 0alorile a.l =apone1 H( IWe4a( Cercetări recente a.tere a sensi/ilită+ii 2a+ă 4e s.la la inter0ale 4e aproximati0 )5* min.+ie 4e )<S NaCl( $.pă /a4i=onarea =. chiar cre.stati0e( Un e2ect asemănător se 3nregistrea1ă 4acă se aplică pe =.lci pro0oacă o cre.l se o/+ine prin com/inarea a 4o. intensitatea sa. alte categorii 4e stim. . se generali1ea1ă ast2el 3nc6t ni0el. imp./stan+ă( Tre/./stan+a n.i apoi 0om stim.l .stati0ă( C./stan+e g.c la cre. mo4alită+i 4e /a1ă ale sensi/ilită+ii g.l sensi/ilită+ii g. toate acestea cercetările experimentale a. g.n caracter relati0( $e .+ie 4e aci4 acetic" sensi/ilitatea =.stati0 2ace ca inter0alele să 2ie mari iar a4aptarea rapi4ă con4.stati0e( Ast2el" 4acă 0om 4etermina ini+ial concentra+ia liminală a s.l sensi/ilită+ii se păstrea1ă pentr.stati0ă complexă ce 3nglo/ea1ă caracteristicile proprii 2iecărei s.n .ri 4i2eren+ialeP O concentra+iile 2oarte ri4icate con4.iP 0ite1a a4aptării 4i2eră pentr. sărat timp./stan+ele aci4e >A( Allen . 2or+a 4e ac+i.larită+i ale a4aptării g.stati0ea4aptarea g.te 1onele receptoare coresp. mai m.ie să sp.stati0e 3ncă 3n 'A<A 4e cercetător. 2iecare 4intre cele patr.l s.i Vain/erg" #ronstein" 'AK< 3n &( Dol./stan+e at.stati0ă este propor+ională c.na 4intre s.nt 2oarte /ine relie2ate la ni0el.l a4aptării g./liminale( Contrast.mită aci4 aminat gl./stan+ele 4.terea prag.nt .rile 4i2eren+iale s./stan+ă chiar 3n concentra+ii s.tili1ea1ă mai 2rec0ent meto4a comparări s." 4.pe 4e receptori( $pre exempl.n amestec optim concentra+ia s. gr./stan+ei5stim.lte s./stan+e c.+ii sla/ concentrate la sol.i apoi la săratP e2ect.ne a stim.mătă+ii 4repte cre.l." pentr.tamat" i4enti2icată g.i 4i2eren+ial sca4e( Aceasta implică 4rept reg.l este o sen1a+ie g.i la scă4erea sensi/ilită+ii( A4aptarea la ni0el.st p.l .tere a sensi/ilită+ii 2a+ă 4e aceea. amar GC5K< sec( $e imp.l.l.ltat.stati0e este 2oarte rapi4ă( $pre exempl.i g.ce la risc.l trans2ormării 3ntr5o pro/ă 4e memorie g.+ii mai concentrate 0aloarea prag.stati0e n.ccesi0e 4ar iner+ia ri4icată a anali1ator.l necesar a4aptării este 4e 'G5'F sec(" pentr.st 0a 2i 4ominată 4e C.l sensi/ilită+ii g.i s.mătă+ii st6ngi a lim/ii c.rio1ită+iL Al cincilea g.nem că . 4emonstrat este imposi/il 4e reali1at( existen+a 5 'F 5 Cop:right .li sa.l apare ca e2ect al interac+i.nci sen1a+ia 4e g.n1ătoare 0om o/+ine o cre.

te perceperea s./iecti0e( $.ri primare( este cel mai simpl.l stim. g.l 4eg.ie să instr./iect./stan+ă sapi4ă( Din acest moti0 se pre2eră .lea1ă celelalte g.nei mici pens. o concentra+ie 2oarte scă1.i 4.i i4enti2icarea temperat.m ar 2i 4e exempl.l este solicitat să i4enti2ice" să 4iscrimine1e" să 4en.tă 3ntr.st 3n sine ci 4oar 2apt.mească s.i tre/. apă 4istilată la *BgC" 2ăc6n4. să 4escrie an.im s./stan+ele gl.ce e2ecte 4e mascare sa.nete care pot 2i 4istinse c./iect.l.c6t 3nceperea c. a sta/ili 4acă poate 2i 4etectat 3n pre1en+a alt.ă s. se 3nghite?( $.soi4ale 4e aceea.or 4e 4istins .stati0e( sa.ni s.i temperat.lar c.ce intensitatea .5se o pa. Tehnici" proce4ee" aparat.ne 2i1ică c.netele? .stării celor '( patr. a sta/ili ce se 3nt6mplă at.m Cop:right .nor receptori speciali1a+i pentr.net .rare( altă preca.i s.n an.lt. .percilor( 4i2ic.nt egali 3n ceea ce pri0e.4inea .stati0e 3ntr.me explorarea ascen4entă pornin4 4e la stim.l.l că s.mirea Proce4e.4iti0ă g.ncti2orme" meto4a To.st./stan+a 4eg.stati0e ale lim/ii( pro/lemă 3n acest gen 4e in0estiga+ii este cantitatea 4e lichi4 care irigă papilele g.or 4e reali1at .strare 3.stări( I se 0a 4a s.lării p.n experiment 4e 4etectare( Egali1area este 2olosită pentr./iect. 4i2eren+a 4e intensitate 3ntre 4o.st partic.n min.stică s5a.li s./iect.lii 4i2eră 4.i s. sol.tili1area .nt aparate mairela+ia complexe care permit reglarea psiho2i1ică a.ltate ma=oră 3n acceptarea acest.c6t picăt.nci c6n4 4oi stim.stici. ./iect.4ia1ă 4intre stim.li s.nete 3n timp ce ignoră 2rec0en+a lor( Ni0elele 4e intensitate .ie se pornească 4e la g.m .praliminali pro4.i gra4area sen1orială( Discriminarea permite măs. 4enat.pă o sing.i să soar/ă o cantitate mică 4e sol.tamate( &a=oritatea cercetătorilor n.nă 4e propria pens.lilor ac.ră 4imensi. imp.lă( preca. pipetă .n.ri 2.it stim.+i.rii la s.i 4e către st.i g.neori prea mare 4e s.ie să 4isp.i" ci.mite calită+i ale acesteia( )( Proce4e./iect.4ine( $. 3l acceptă ca g.me set 4e repre1entări asociate c.ie 4oar să 2ie capa/il să 4istingă 3n mo4 cert .tel.nct 4e 0e4ere al .s .n.ra pe ariile g.ral( amenii s.pă masă( Ast2el 3nc6t a să 4isp.n 1gomot 4e celălalt( În mo4 o/i.ră 4en.i la ace.cărnii" /r6n1ei" pe.rarea celor mai mici 4i2eren+e 3ntre 4o.l 3n preala/il .se5Vaschi4e( $e ..pra2a+a lim/ii( reac+iile s.stată sa.st.stati0e( partic.le 3m/i/ată c.nei alte 4imensi.2rec0en+a" amplit.s trei meto4e4iscriminarea" egali1area .lii 2i1ici >s. psihoac.stică st.i+i c.rii s.ti stim./stan+ele gl.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală .i 0a clăti g.ra con+ine o cantitate . stim.1ă 4e cca( .i .nea este examinarea la cca( $en1a+iile a.l să egali1e1e o 4imensi.i se aplică c. s.st pro0ine 4in moti0e 4e or4in socio5 c.nt o/i.m este cel al.4iti0e 4e .n g.larită+ile stim.t 3ntre 4eg..tili1ea1ă F< 4e 2lacoane pre0ă1.n ni0el maisă ri4icat al sensi/ilită+ii a/or4area experimentală sen1a+iilor tre/.n4amentale pro0oc6n4 .nema.i 2rec0en+ă( Ast2el" se poate re4.+ia respecti0ă( E0i4ent 2iecare 2lacon tre/. DEPARTA&ENT ID )<'' ar 2i intensitatea a 4o.i an.ne importantă a 2ost amintită ce0a mai s.ă semnale sin.tamate stim.4en+i 3n la/orator( $.nt inegali 4in p.net( Acesta este .netele 4i2erite ca spectr. certit.te c./iecti0ă chiar 4acă 3n mo4 clar s.pă 2iecare il.4iti0e Do.ne 5 'C 5 c. picăt.li( În cercetarea psihoac.nic pentr.nt 3n general .l.n.l tre/.i 2orma( Cercetările 4e *( Aplicatoare $.ăÎn ore 4./stan+ei prec.+ie care >Aten+ieR N.ra c.ă s.+i.lii c. 2i1ic s.

netelor 4.r4itate 2a+ă 4e 3năl+ime" mani2estat prin incapacitatea 4e a sesi1a" s.se la o 4istan+ă 2oarte mare pe scala 4e 2rec0en+e >peste '<< I1(? $ensi/ilitatea 4i2eren+ială o2eră oamenilor posi/ilitatea 4e a reali1a o or4onare 3n sens ascen4ent sa.nele persoane se constată 2enomen.stice( În aceste con4i+ii &( Dol.nile e0al. 3naintarea 3n 06rstă( Prag.i .l că ni0el.e.l experimental al sensi/ilită+ii a.tă ..rale a anali1ator.4i.ată 3ntre ) .l.4iată 3n raport c.net i1olat( Registr.l sen1a+iei 4e 3năl+ime" 2rec0en+a s.pă 3năl+ime .egală a s.te ./ aspect. pot 2i ignorate raport.n s.l sensi/ilită+ii a/sol.rile 4intre 2rec0en+ă .me2rec0en+a .l organi1ării str.ie să se +ină seama .te să opere1e 4istinct c.ă s.rilor sensi/ilită+ii 4i2eren+iale este sit.nete 4isp.i 4i2eren+iale care se raportea1ă la intensitate( $ensi/ilitatea a/sol.net.n4amentale ale stim.l 3n care 2rec0en+e sin.4iti0e se exprimă .s 3n /a1a meto4ei 4iscriminării repre1intă capacitatea s.c s.i 3n con4i+iile 3n care .prins 3ntre )< .l prag.l.l amplit.ct./iect antrenat re. mai m.i 4i2eren+iale tre/.ă sa.net complex 3n elementele sale componente .l 3năl+imii" 4o.i intensitate( Valoarea prag.rmătoarele 0aria/ile.te 4imensi.l 4e s. 4emonstrat 2apt.n4ei sonore 3ntr.te 4e la na.i să o2ere estimări pentr. .i 4i2eren+ială care se raportea1ă la 2rec0en+ă .tere p6nă spre 06rsta 4e 'B ani" c6n4 atinge 0aloarea maximăP se men+ine relati0 constant p6nă la *<5*K ani 4.l.4i.i 2rec0en+ă ale s.re .l sensi/ilită+ii este c.i )<(<<< I1( În st.ate 3ntr.1icieni( $ensi/ilitatea 4i2eren+ială e0al.l.r/ă 4escen4entă tot mai accent.n s. cei 4oi in4icatori( $te0ens >'ACK? a 3ncercat pentr.l( Cercetările a.larită+i 2.pă 3năl+ime .ată o 4ată c.4i.i exerci+i.4iti0e Pro/lema prag.n s.l.l 4es2ă.ată a.a c.te cre.rilor sen1oriale 3n s2era sensi/ilită+ii ac.4iti0e a/sol.c6t 4i2eren+ele in4i0i4.n consens 3ntre o/ser0atori 3n ceea ce pri0e.rării 2rec0en+elor 3n .ne imagina/ilă a stim./iect.4i.4inii .4ine 3nnăsc.nc+ională a anali1ator.i 4e ni0el.nete 4e aceea.rilor ac.ct.ie să 2ie mo4i2icate pentr.i '* I1( Ja .06rsta" starea 2.lte s.i 4e a 4istinge s.netelor ne arată mo4.l este că tre/.m am arătat mai s.pă care se constată o c.ie să 2ie st./iect./ 2orma ei a/sol.i" speci2ic. a le recep+iona la acela.i intensitate 3n st.i prin capacitatea oamenilor 4e a 4escomp.te a.i sa./iecti0 ./ aspect.are a str.i ela/orarea . >'ACB? 2ace 4i2eren+a 3ntre sensi/ilitatea a.n .i prag.tă repre1intă capacitatea 4e a aprecia corect" prin interme4i.rile a. 4escen4ent a s.lilor( De1a0anta=.4iti0ă s.i ni0el 4e intensitate( &ihai ANIŢEI Dra4area sen1orială permite mo4i2icarea raport.stice tre/.rse ne4orite 4e 0aria+ie( Prag.c6t este ne0oie 4e o intensitate optimă( În experimentele care 0i1ea1ă st. prima 4ată aplicarea acestei meto4e 3ntr5o 0arietate 4e con4i+ii .ale intro4.nor etaloane interne 4e comparare5e0al.soi4ale 4i2erite tre/.i intensitatea( De asemenea" n.ne 3n plan s.4iti0e se imp.rilor 5 'B 5 melo4ice( Cop:right .. orice 4imensi.l 2rec0en+ei 4o.tă care prin exerci+i.a 3năl+imea" 2rec0en+a 2iecărei componente 3n parte( Această capacitate exprimă 3n 2apt o aptit.te .i 4e a e0al.lilor sonori .ie să se asig.l sensi/ilită+ii a/sol.net.ă partic.rile sen1a+iilor a.l sensi/ilită+ii a/sol. 4e a i4enti2ica 4. cele 4o.n ni0el ri4icat 4e per2orman+ă la m.l.i antrenament poate atinge .rilor 4e intensitate Psihologie experimentală .i an.i mo4alită+i sen1oriale( $e poate cere s. DEPARTA&ENT ID )<'' În experimentele care 0i1ea1ă st.

.

l.n a.t s.net.l 2rec0en+elor( $e constată 4i2eren+e semni2icati0e 3n măs.i aparatelor 2olosite( Prag. a0.tile pe .mit 1gomot 2i1iologic( Re1.tă 4espre 0aloarea exactă a prag.l 4intre cap .are" 4i2eren+e 4ar" tot.i prag.l car4iac( Este 0or/a 4espre .t la aceste 2rec0en+e scă1.reche( Cea mai simplă explica+ie pentr.t minimal este < 4#( $e constată cre. relie2at" 3n contin. a pro0oca o sen1a+ie 4e tărie a/ia sesi1a/ilă( Raportat la scala 4eci/elică" prag.t in2erior repre1intă intensitatea minimă a ton.l .l a/sol.perior repre1intă intensitatea maximă a s.t 4e2ine.l a/sol.i a. a cre.l a/sol.l.n.s+ine Da0i4 Dreen >'ABA? pentr.nt 4i2eren+e minore ce +in 4e sensi/ilitatea meto4elor .tori a.at 3n consi4erare .ternică apar 2enomene 4e ira4iere a excita+iei care con4.i" s.l.at la 2rec0en+a stan4ar4 4e '<< I1" intensitate care contin.nei 3ncăperi 2ără eco.rarea prag.t loc 3n 'A** 3n Ja/oratoarele #ell Telephon . intensitatea necesară 4etectării .antion mare 4e măs.2icient 4e ri4icată pentr.i .i cască" 2l.i 4e ni0el.te ni0el.l.ls.pă o 2.rechii c.Prag.a n. casca se pro4.rători pe s.gată la intensitatea ini+ială a s.n e.te Prag.l 4e5 'A 5 Cop:right .i 4i2eren+ial 4.n 1gomot cam.perior este 4e 'G< 4#( Intensitatea optimă me4ie pentr.se 4e p.l a/sol. &ihaiamplit.l.tă 4ar care are o intensitate s.ct.soi4al să 2ie a. DEPARTA&ENT ID )<'' '< 3ntinsă 4e 2rec0en+ă c.ne care apar 4in contact. casca se poate intro4.reche( &ăs.n 1gomot 4e o 2rec0en+ă scă1.l 4e intensitate sa.nci c6n4 se 4isc.ie să +ină seama .2lat ceea ce 2ace ca s.i 4i2eren+ial este 4e4ar acest raport 3.i a/sol.i semnal 3n a/sen+a altor s./iec+i tineri c.la+ii( Acest gen 4e st.ă să pro0oace o sen1a+ie 4e tărie speci2ică( Valoarea me4ie a prag.4i/ilitatea . ni0elele 4e a.i 3n alte +ări iar 3n 'AF* rgani1a+ia Interna+ională 4e $tan4ar4e a a4optat o recoman4are pentr.rat c.1 /.i c. 2ost reali1ate 4e către $i0ian .l sin.a+iile 4e tensi.nei pop. această 4i2eren+ă este că acoperin4 .te energia sa.1 normal( Cercetări . .nete( Primele cercetări a.m s.stic la ni0el.prinsă 3ntre )<<5B<<< I1( Acest consens pri0itor la ec.i Vhite >4. l. că.nc+ie exponen+ială 4escrisă 4e către $te0ens >'ACK?( ' se păstrea1ă constant pe o pla=ăCercetări recente a.net.4ii a.l 4i2eren+ial al intensită+ii repre1intă cea mai mică mo4i2icare 4e intensitate a4ă.i Ve/er n.pă c.n a.l a/sol. 0alori me4ii 4e intensitate( Ja s.ltă că prin acoperirea .i l.mană este 4e F< 4#( Prag. 2rec0en+a 4e '<<< I1" necesară pentr.rile a/sol.rechea c./ '<<< I1( D. re1ol0area acestor 4iscrepan+e este ne0oie 4e . 2ost reali1ate 3n $(U(A( c6t . că.teri ale 0alorilor acest.i stan4ar4" c. 4emonstrat că raport.t 3n con4i+iile ./iect( Valoarea prag.a+ia l.c la mo4i2icări ale 0alorii prag.4iti0e se raportea1ă la in4icator.l.ce .i minimal ac.i men+ine 0ala/ilitatea '< 4oar pentr.1it mai tare( Alte explica+ii amintesc 4espre 2l.rarea prag.nete 4e intensitate sla/ă sa.i .i a/sol..i prag la hipoac.l. .l prag.ct.l.l. a.a+ii in4.i care permite o 4etectare sesi1a/ilă 4e către ' s. p.4ine( ANIŢEI Psihologie experimentală Prag.1ici" la persoanele 3n06rstă .i 3n con4i+ii 4e o/oseală a.lterioare a.t s.4iti0ă( Prag.te 4e s.net.l.i intensită+ii tre/. se men+ine at.rile sen1a+iilor a.t măs.l.n 3n 0e4erea sta/ilirii prag.ce .pă D( Dreen" 'ABA?( Cei 4oi a.tile pe .i a/sol.

/ina.i 3nalte tăria s.nt mai mici 4ec6t cele 4eterminate mona.ral s.i .nt constit.i ci .i intensitate 3n proces.l sla/ă( $e pare că" 3n timp ce" estimarea 3năl+imii se s.rilor intensită+ii ast2el 3n 1onele 2rec0en+elor =oase .i( .ternice =oase sa.i este aceea că sen1a+ia 4e tărie a s.net.ral sa.l DA sa.l.t sa.mo4alitate a intensită+ii se s.l sensi/ilită+ii /ina.netelor" re1.net 4e la '<< la B< 4# s./or4onea1ă legilor 4istri/.rare a prag.nă 3n e0i4en+ă comportament. mai sla/ 4ec6t s.rată mai l.4iti0e .l recep+iei s.ltă că 4i2eren+ierea .ce intensitatea o/iecti0ă a .tea sp.n ni0el iar 4iscriminarea 3năl+imii este mai moment.n ni0el optim al sensi/ilită+ii pe o 4.stice este in2l.rători electronice .ngat >peste *< 4e min.li" 0aloarea 4e semni2ica+ie a stim.l. preci1ie că s.+iei 4imo4ale( Re1.1ia psihologică a acest.ită+ii a.i s.l.ce al 3n 0e4ere 4iscriminarea" i4enti2icarea semnal.4iti0 ceea ce pres.i sonor( 0alori la s./iect.are a intensită+ii percep.i a.a+ii 3n care perceperea 3năl+imii 3nregistrea1ă &o4alită+ile maxime iar 4iscriminarea intensită+ii se a2lă la ni0el scă1.i( &ăs.ton" ./iect.n4ei sonore.larită+ile .i( Dacă .nt 4est.nei 0alori stan4ar4 4e '<<< I1 a 2rec0en+ei( &o4i2icări ale 0alorilor 2rec0en+ei in4. 0om p.netelor se reali1ea1ă stim.l ac+ionea1ă .i prag.nere" inter0al.ne c.rechi intră 3ntr5. NU" care s.r/ă ga.ă .l.nii 4intre componentele pereche ale anali1ator.ite 3n principal 4in partic.net.l 4e imprecise .l. 2rec0en+ă me4ie( altă o/ser0a+ie legată 4e tehnicile 4e măs.i reac+ia s.ccesi0" c6n4 3năl+imea" c6n4 tăria( Timp./iecti0ă a s.net.i s.ra stim.i intensită+ii s.rătorile mecanice sa.l A este 4e 4o.pă o c.area tărieialtă sa./iect.l.gerea1ă pre1en+a sa.nc+ională reciprocă reali1at 3n ca4r.i Diaman4 >'AKB?" &( Dol. DEPARTA&ENT ID )<'' .ie o repro4.n mo4el aproximati0 al ei( N.l receptea1ă s.i Ne22 .p.l.i( alternati0 .rile 0er/ale 4e tip.n stim.i al măs. sit.r" 0alorile prag.ngă 4e timp( .0inte?( 5 )< 5 Cop:right .ral( Desig.l 4e reac+ie este .te 4e peste 4o.en+ată 4e a.n o optim cheie semnali16n4 pe această cale 4iscriminarea tăriei se reali1ea1ă la /.ns.p.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală con4i+iile . constit.1.i n.ns con4.l 4intre stim.rilor intensită+ii ac.2rec0en+a" intensitatea" 2orma" 4.c mo4i2icări 3n s2era prag.l 4e răsp. că" 3n realitate" 4acă 0om re4.rilor 4eterminate /ina.i compensare 2.rale( Acest 2enomen se explică prin e2ect.l 4e toni2iere .ne legilor răsp.net. tolera/ile 4ec6t cele c.l.ternic sa.te? se constată că aparat.i normale 4.rata 4e exp.nt pre2erate măs.net.rării prag.ssiană" e0al.l. 3nalte s.l interac+i.ltă 4in cercetările l.te raport.n in4icator al ac.i electro2i1iologice( Varia/ilele in4epen4ente s.l.l.l.nt mai gre.ltimă preci1are" 3n ceea ce pri0e.i 4in acest moti0 4e 2iecare 4ată c6n4 este posi/il s.net.lilor >1gomote" s.n.+iei 3n care s.apăsarea pe .l.l.n regim 4e 2.l #( Pentr.ne laten+a 3ntre pre1entarea stim.te mai repe4e 4ec6t 3n 1ona 2rec0en+elor me4ii( Concl.rile 4intre 2rec0en+ă .i cre.l respecti0( o pot constit.nc+ionare prin rota+ie care permite men+inerea la .i i4enti2icarea s./iect.ă ori mai p.rare pot 2i.ă ori( Determinarea sensi/ilită+ii .n timp mai 3n4el.ral( Re1.ltă că ni0el.net.lilor" nat.a+ia 3n care 4e măs.l mona.nete melo4ice" c.l 0a relata o 4imin.ie să p.netele p.l receptor 4in cele 4o. Varia/ile experimentale practică 4e a 4isocia 2rec0en+a 4e intensitate poate >'AFF" 'ACB?( Imposi/ilitatea Varia/ilele 4epen4ente tre/.rale este mai mare 4ec6t cel al sensi/ilită+ii mona.i 2enomen este că s. a/sen+a 4istri/. semnalarea pe cale 0er/ală s.rmătoareleA0em mani2estărisit.cere 2i4elă a intensită+ii o/iecti0e a s.

4i.netelor( Ast2el cercetările reali1ate 3ntr5.gă .4iti0e 9" c6t .l 3n care 3ncepe să a.ite ast2el 3nc6t să emită s.rse amplasate 3n 4i2erite po1i+ii 2a+ă 4e asc.c s.mitor caracteristici 3n 0e4erea o/+inerii .rilor 2rec0en+ei ./iect 2ie pe cale 0er/ală 9 la .l că permite o mo4.l.ală este 4e2icitară( Din acest moti0 cercetările experimentale as.ral c6t . s.4iogramelor care pre1intă" 3ntr5o manieră 5 )' 5 gra2ică" per2orman+ele a.i aparat este 2apt.netelor pentr.ă 4egete .ls" respira+ie? p.i me4i.or 4e mane0rat 3n 3nceperea experiment.i /ina. i1olat 2onic" 4e 4orit camere i1olate 2onic( $emnalele sonore pot 2i transmise pe cale aeriană 4in s./iect.nt pre1entate 3n Al( Ro. 2oarte larg( De asemenea" .l.4iometrele mo4erne testea1ă capacitatea aparat.i intensită+ii( A0anta=.tili1at at6t 3n la/oratoarele 4e 2onoa.lte 3ncercări . ast./iect.l.itatea a.net.i a.nete este .l .i 4e 2rec0en+e .4i+ie este mai l.l constit.mită 2rec0en+ă( Tehnica examinării pres. mai a.n aparat .l.i( Din acest moti0 se imp.n control al altor 0aria/ile 4ar" 3n schim/" in4.ie să +ină seama 4e e2ectele 3n plan s.l 4e s.l organism >p.ită+ii a.nete 4e o an.scă" 3n apropierea .l ac.l.i( $.n /.n 4ispo1iti0 la 3n4em6nă" .4iologie 3n scop clinic 9 pentr.l 3n care n.l a.r mo4.l că s.reche 3n parte" iar 3n timp ce se examinea1ă c.ri speciale 4e pregătire a s./iecti0 ale s./iect.i a/sen+a eco.tili1at 3n 0e4erea st.l este .l a06n4 la 3n4em6nă . c6t timp.ltător" 2ie prin interme4i.i să 3l oprească 3n moment.nor in4ica+ii mai 2ine pri0itoare la res.tem aprecia că se 4e10oltă reac+ii s.4iti0e at6t Cop:right .l.l.ns al s.i eli/erarea lor /r.l( Pe această cale se poate e0al./iect.n micro2on" 2ie prin apăsarea pe .51is( experimentele 4e la/orator( Desig. tre/. at6t ac.i prin prel.l este 4at 4e către s.t se .i asociată c.pra comportament.l că.l.i apoi se 2ace o me4ie a acestora( serie 4e alte aparate clasice 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală s.n4al" 4acă se a4a.ral( .ngimi 4e .ns. total i1olat 2onic reali1ea1ă . o .4ă s./iect.l poate 2i instr.ri 4e 4iapa1oane constr.4iti0 .n.4iometr.l.ie 2apt.larea an.pată c.4iometrele permit e0i4en+ierea re1.r că ni0el.mea s.net.l 4e a.reche" cealaltă 0a tre/.l.stice pentr.i a.tilor( Răsp.ne prin4erea capetelor 4iapa1on.i să 2ie acoperită sa.ng c.ton 4e răsp. DEPARTA&ENT ID )<'' mona.4e s.n me4i.i intensită+i 3ntr5.a registr.ită+ii sen1oriale ac.netele emise 4e propri.pra sensi/ilită+ii a./iecti0e ce pre1intă implica+ii ma=ore as.ltatelor prin interme4i.n măs. 4eterminarea t.n alt a0anta= 3l constit.4iti0e( con4i+ie importantă este asig.i c.nă( $e reali1ea1ă examinările la 2iecare .ca >'AC'?( Denerator. o hipersensi/ili1are 3n raport c.it să reali1e1e sing. 4o.l.rarea .rechii s. .i o stare anxioasă gre.i propri.n /.ie să 3l pornească 3n moment.4iti0ă este mai /. om( J.tili1ea1ă set.n cronometr.i 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală 9 pentr./iec+ilor Tehnici" proce4ee" aparate 3nainte 4e Diapa1on.n 4ispo1iti0 electronic .n spectr.i prag.area 0i/ra+iilor ce se transmit pe cale osoasă( A.l acest.ie .4iti0e tre/.netelor( Desig. 4e stăp6nit( Pe acest 2.lare a registr.n 4op 4e ceară( $e reali1ea1ă mai m.n4ă ale s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Varia/ilele 4e control +in mai ales 4e 0aloarea 4e semnali1are a s.r" c.netelor pre1intă o importan+ă excep+ional 4e mare mai ales 3n con4i+iile 3n care in2orma+ia 0i1.l 4e preci1ie este mai scă1.rărilor a.i 4e răsp.p.ns( A.l/..rsele receptor.4iti0( A. 4eterminarea caracteristicilor ac. 0ariate l.

.

2ie 2ixat 0i1.i poate să rec.i minimal este ac.mină ceea ce 3nseamnă că 0e4erea 2otopică >4i. mai re.minării ochi.l.l octometric /ine il.tori a.rile 0i1.i 4i2ic.minat( $e examinea1ă 2iecare ochi separat . prima 4ată c.ngime 4e .i 4i2eren+ial 0i1.t este 4epen4ent 4e mărimea s.rat pentr.5l pri0e.l.l( $e co/oară pe 2iecare r6n4 p6nă c6n4 s.mină .ie să se +ină seamă 4e9 ni0el.l sit.i că retina are o sensi/ilitate maximă la l.nt 0ă1.te 4e la )< m pre1intă 4K ' .ir 4e r6n4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $en1a+iile 0i1.nea 2i1ician.t al sensi/ilită+ii 0i1.tili1atăP 9 2orma c6mp.n răsp.ră .at la )<g 4e ax.ritate sa.ne 2actori . 1ona peri2erică a retinei la K<< fm( Partea peri2erică a retinei are o sensi/ilitate mai cresc.nă( Prag.m sp.e s.rmător. a=. complicate( În ca/inetele 4e o2talmologie prec.i implică aparat.i pe retinăP 9 pre4ispo1i+iile in4i0i4.i 0i1.l ta/lo. 2ie proiectat pe 2o0ee( Re1.i 3n me4ie *< ' min 4e a4aptare la 3nt.l ori1ontal 3n partea temporală( Cantitatea minimă 4e .l Arago 7pentr.lele c.alP 5 )) 5 Cop:right .na c.tor.ală e0al.rata stim.l.ale a 2ost măs.i octometric( Ta/lo.n .al" să n.meroase ast2el tre/.p.i a pa.n o/iect 2oarte sla/ l.n.ns sen1orial a 2ost 4e *"BA x '<5') ergi( Valoarea prag.itatea 0i1.ltă că cel.l tre/.ie să n.nt m.l cel.i am6n4oi 3mpre./iect.al pres.tă la l.l tre/. 3nt..ngimea 4e '<<< . caracter electro2i1iologic .ti[ 4eci să n.n 2lash c.pă #artlett" 'AFFP I( Cio2./iect. imagini 4i2erite ca mărime 4e la aproximati0 A< mm la K mm( Pe ta/lo.i 3n la/oratoarele 4e psihologie experimentală expresia prag.V a aa a <")K ( Examinarea tre/.noască semnele pentr.l anteriorP 9 tehnica .pă c.lt mai sensi/ile la l. a=.ală.itatea 2ocar. 3n mo4 o/i.l n.ltă+i mai n.l minim a/sol.nită+i energetice care a pro0ocat .neric( Determinarea prag.m .i Pirenne 3n 'AG) >4.l octometric pre1intă ./iect. 2o0eea centrală se poate 4etermina la o l.i minimal a/sol." o persoană care este amplasată la o 4istan+ă 2ixă 4e K m 0e4e 4oar literele care 3n mo4 normal s.l.minat a2lat 3n apropierea prag.n4ă 4e KF< fm" iar pentr.n4ă 4e K'< fm pe o arie retinală restr6nsă la '<T" 4iametr.i 3n moment.ri are o sensi/ilitate mai scă1.l./iect.ale Prag. DEPARTA&ENT ID )<'' 9 ac.neric 4ar c. a percepe .aleP 9 4ispo1i+ia 4e momentP .ie să ai/ă loc 3n D )< G con4i+ii 4e 3nt." 'ACB?( Cei trei a.l.it este speci2icată 4istan+a 4e la care s. proce4at 3n mo4.lelor c.ie să citească literele sa. să 4escrie semnele pe care i le arată examinator.ată c.s pre1entată este .i minim tre/.ră s.te să i4enti2ice semn.1elor 4intre acestea( &eto4a mai s.l.minii( D.tă la intensitatea l. l.itate 0i1.l.i proce4ee 4e l.ie . 2iecare r6n4( $.l. /astona. ta/lo.l il. corn.rate+e 4e către Iecht" $chaler .lărilor .mină 3n con4i+ii 4e o/sc. o mare ac.cr.ri 4e litere" ci2re" semne sa.rmătoarea ac.neric" apoi se proiectea1ă timp 4es .l . literele respecti0e( De exempl.i minim pentr.pra2e+ei receptorilor excita+i" 4e regi.tor.l sa.se asig.e.l 4i2eren+ial Determinarea prag.l.rnă? reali1ată c.nea retinei excitată" 4e 4.alePrag.

.

/iect.i 0a relata existen+a .ccesi0e la care s.n4e c.en+ea1ă 4inamica ECE9 intensitatea .l temporal al ac.ie să se +ină seama 4e .te amplit.teri constante ale 0alorii intensită+ii care să repre1inte 3n acela.i ' Eechner .4inea iar s.s treptat" la .mină contin.e( J.ne >ECE? Termen.i 4e hrană" le1area creier.nei l. total( Prag.l ECE 4esemnea1ă 2rec0en+a licăririlor perio4ice pe .en+ate 4e an.l aten+ieiP 9 atit.l reac+iilor 2otochimice" .l n.mite con4i+ii s.ă( În sens 4escen4ent se porne.l 0a percepe n./iec+ilor >o4ată c. a s.l că 0e4e o l.l.l 3n care s. 2rec0en+a critică 4e 2.ri ascen4ent .l 4intre 5 )* 5ele" Cop:right .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 ni0el.ce licăriri s.l 3n care o s.ă licăriri s.ne '<< preci1area că n.l 0a tre/.cerea aport.l raportea1ă perceperea .i 4i2eren+ial al sensi/ilită+ii 0i1. K< cNs? 3n timp ce la EED este 4e C< cNs( Din acest moti0 se consi4eră că ECE este ./iecti0ă" 3n special o/oseala 0i1.mită 2rec0en+ă critică 4e 2.ne a imaginilor pe retină( În sens ascen4ent 4eterminarea se reali1ea1ă pornin4 4e la o amplit.ccesi0e" at.i treptat sca4e 2rec0en+a" cre.n moment 4at" s./iect.i" o/oseala 0i1./iect.1i.1i./iect.mini contin.4ine mare .ti 2actori se instit.i să relate1e sa.mină pro4.nei l.i meto4a a.mină 4iscontin. 2ost prop.ne( In4icator.l este 7or/it[ par+ial sa.i timp ./iect.i 4escen4ent pentr.ra am/iantă care poate in2l.m ar 2i.nea are loc la o 2rec0en+ă mai mică >4e exempl.i 4i2eren+ial( &eto4a cea mai 2rec0ent .i ni0el. mai 3nseamnă 4in p.ită+ii 0i1.ngimea inter0al.i 4i2eren+ial 0i1.4inea 2a+ă 4e sarcinăP 9 set.n4ă s.i 4intre licăririle s.al este 4e( $e imp./iecti0e constante( Din acest moti0" la o intensitate l. cea sta/ilită o/iecti0" electroence2alogra2ic( Ast2el pe cale 0er/ală s.1i. amplit. 3naintarea 3n 06rstă se constată o scă4ere a ECE?" 9 starea s.rsă sta+ionară 4e l.l pregătitor( To+i ace.nitatea 4e timp 4ată( C.l Allen 3n 'A)F( În ca1.pra ECE tre/.tă care treptat se mo4i2ică prin scă4erea amplit.l 4intre licăririle s.l. coresp./iecti0e c. at6t este mai mic inter0al.s a ECE" care poate 2i percep.tili1ată 3n 4eterminarea prag.l.n in4icator o/iecti0 al proceselor 0i1.l .ccesi0e este re4.tă" este 4epen4entă mai ales 4e procesele 2otochimice 4ec6t 4e cele corticale( ECE semnalată 0er/al n. I1? p6nă 3n moment.i cre.l 4intre 4o. să semnale1e moment. c6t este mai mare 2rec0en+a licăririlor c.i este n./iect.rprin4e mai /ine capacitatea 4e 2.l relatea1ă 2apt.l.i c.re4.l 4intre 4o.ale sa.ale in2l.ccesi0e( Determinarea ECE se reali1ea1ă 3n 4o.l .ă .l semnalea1ă că 2.ă" licăritoare( $e consi4eră că limita 4e s.ală În cercetările experimentale as./iecti0 nimic 3ntr.l 3n care 0e4e o l.nci c6n4 inter0al.c6t s.ală" 9 temperat. mai sesi1ea1ă inter0alele .ă sens.l.mini contin.i mărimi s.i 2rec0en+ă scă1.terea 2rec0en+ei licăririlor >cNs sa.se 4e către 2i1iolog.nanim acceptat al prag.mai o serie 4e licăriri 4ar 4acă inter0al.ă licăriri s.ie 3n 0aria/ile 4e control implicate 3n 4eterminarea prag.loarea licăririlor" 9 4.ale este cea a erorii me4ii( Valorile statistice con2irmă constanta l.4ine scă1.i inter0al.minoasă extremă" orice a4aos n./iect.rata licăririlor .1i.l. există cre.ccesi0e este 4e o sec.en+a ritm.4inii .mină contin.nct 4e 0e4ere s.te 4e la o 2rec0en+ă 2oarte ri4icată" c.tă ce apare ca l.rmătorii 2actori >0aria/ile? care in2l. DEPARTA&ENT ID )<'' 9 06rsta s.

se s.l c.51is" se pre1intă stim.ri >crescător" 5 )G 5 Cop:right .l.ră Aparat.i 4escrescătoare( Valoarea 2rec0en+ei poate 2i selectata la alegere 4intre parametrii program.mpsihologie clinică" 2armaco 9 psihologie" psihiatrie" ne. crescător N 4escrescător? ce a.ra stim./iect.t .l 4e testare" exista o prima 2a1a 4e pregatire in care este pre1entata o l.ali pre1enta+i 3n trei mo4./ in2l.rsa asig.l.l propri.tili1ea1ă aparate mai per2ec+ionate 4en.l .1i./iect.i 2.mina constantă( In a 4o.en+a l.1i.ia se p.ate in consi4eratie in moment.ră ce cre.rătorile se 2ac 2ie 4oar 3n sens ascen4ent sa.s mo4i2icarea 4e stare 3n 2rec0en+a 4e 2.l.mite ElicWer /a1ate pe 4ispo1iti0e electronice .lii" se 3nregistrea1ă reac+iile s." la aparat./iect.ri 4i2eriteO 2rec0en+ă crescătoare" O 2rec0en+ă 4escrescătoare" O 2rec0en+ă crescătoare .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 ritm.nere" 3n special" a.lilor 0i1.nei s.nii oscilatorii peri2erice extinse 4e la '< 5 B< I1( $chim/area 2rec0en+ei se 2ace 3n inter0ale 4e <"' I1( Echipament.mină .perare( Pentr.l ElicWer o2erit 4e către 2irma Viena Test $istem s.ltatele .minii( Ea1a 4e pregatire pentr.l.c 2rec0en+a critică .i( &ăs. 4eterminarea ECE 2i1ician.a 2a1a se 0a pre1enta o oscila+ie 4e '< I1 a l.i t.ale paralele( $tr./iect.t s. 4e me4i.n JED ro.l comp./iect.rării excitatiei intra2o0eale( Prin proce4. scop.l este reglat la parametrii constan+i 3n serii ascen4ente .in4 să semnale1e prin apăsarea pe .i testat .arii( Eiecare 3ncep.perare a s.l n.l.l proce4e. test con+ine K cicl.nci c6n4 4isc. DEPARTA&ENT ID )<'' c.l.i procesea1ă 3n timp real re1.mino1itate constantă 4e . a 2amiliari1a s. 4eterminarea 2rec0en+ei 2.l A. ne4orite( $tim./ 2orma .a 2el 3nc6t să minimali1e1e 0aria/ilele 2i1iologice sa.l test.l.te 3n interior. pre1entarea .i( În 1ilele noastre se . 4escrescător sa.minos este s. ca pe măs.ir.4i.1i.nei l. 4oar 3n sens 4escen4ent" 2ie alternati0( Tehnici .i c.l 4e exp.mină care p.l 2.i o2eră 0alorile statistice 4e /a1ă" respecti0 me4ia .ncii" psihologie sporti0ă" 2iin4 2olosit pentr.l ElicWer $t.i să semnale1e existen+a .l este amplasat 3n 2a+a .nii ElicWer are aplicatii 0ariate in 4i2erite 4omenii" prec.minoasă este emisă c.l e0al.tă( At.tea regla propor+ia 4e l.ton at./stan+ei 2otosensi/ile 4escomp.n /. l.mini contin./iect.tea 2i percep.i 4isc rotati0 la ni0el.l./.ra 4e testare se controlea1ă test.i 4intre licăriri a2ectea1ă această 0ite1ă 4e rec.l.l 4e a 2amiliari1a s.i a/aterea stan4ar4 a per2orman+elor s.rologie" gerontologie" ergonomie" psihologia m.nii stim.i la s26r.l /iologic circa4ian" 9 1ona retinală excitată" 9 0ite1a 4e rec..l percepe o l./ iar stim.( Un sistem 4e lentile acomo4ea1ă ochi.miniiP s5a constatat că mărimea inter0al./iect.i aparat.l.lator( $pre exempl.i l.plate prin inter2a+ă la calc.i este rotit c.larea l.l tre/.nci c6n4 s5a pro4./ert a in0entat aparat.i 4escen4ente" s. proce4e. 2ost create 3n a.l căr.te 0ite1a să se pro4.i" c.ct.l 4e testare" 2ara a 2i l.ter.mit Episcotister s.n.l pri0e.ne( Program.i t.it se stochea1ă 4atele pe har44isW sa.i .rse 4e l.l la 4istan+e prin axe 0i1. pe 4ischetă( Pentr.1i. o 0ite1ă tot mai mare la 3ncep.mină intermitentă pentr.n.

/ 2orma .l 4in cele 4o.l crescător" c.toane( Dacă nici .nei imagini clare .ne( 5 )K 5 Cop:right . măs.l .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4e cicl. 06r2.i a/aterile stan4ar4 ale 0alorii me4ii pentr.l.n.te c.i( 5 3n mo4.i testat" 06rsta" sex.rmat 4e .i contin.nt .l 4in cele 4o.l.toane sa.l se 0a opri la 06r2.l 4in cele 4o. 3n inter0ale 4e <(' I1 p6nă c6n4 s.ltatelor s.nctată >ciclii 4escrescători?" ce permite 4o/an4irea . este marcat 4e ./iect.i o rec.ă >cicl.l.l apasă . DEPARTA&ENT ID )<'' . este apăsat" cicl.ă /.l permite a2isarea re1.noa. linie contin.ă /. este atinsa cea mai mică 2rec0en+ă a .l . 06r2.i co4.rat( De asemenea" 2rec0en+ele reali1ate s.l testat apasă . este atinsa cea mai =oasa 2rec0enta a sir.i 4e 2rec0en+e selectat( 5 3n mo4.ă p6nă c6n4 s.mele program.l 4intre /.i raport ce contine n..l 2rec0en+ei si contin. 3n inter0ale 4e <(' I1 p6nă c6n4 s. c6n4 este atinsa 2rec0en+a cea mai 3naltă( Apoi sec0en+a 4escrescătoare porne./iect. 2iecare cicl.1i.ir.l apasa o tasta sa.n.terea rapi4ă a 2rec0en+ei 4e 2..l. linie p.l 2rec0en+ei" care sca4e contin.n. cea mai =oasă 2rec0en+ă >sec0en+ă 4e 2rec0en+e crescătoare? .l crescător? sa.rătoarea 3ncepe5 3n mo4.nt repre1entate gra2ic 3ntr5o 4iagramă" 3n care p. 2rec0en+a selectata ini+ial ce 0a creste contin.l apasă .l a 2ost reali1at" apoi 2rec0en+a reali1ată" 0aloarea me4ie .toane n.i" i4enti2icarea T$ >a s.latoare este acti0ată( &ăs./iect.a /.a sa sca4a pana can4 s.l 4escrescător" c.l crescătorN4escrescător" c.ng 4e K<ms" .i( Test.n semnal ac./iect.l e0al.n inter0al 4e C<<ms( Apoi lampa stim.n.lare s.l.ir.stic l.n.ării?" 4ata c6n4 test.nite c./iect.nctele 2rec0en+elor sing.toane sa.

ti0e )(K( Aprehensi.nere)(' &eto4ologia a/or4ării experimentale a percep+iei D.l percep+iei ne a.s 3n e0i4en+ă 3n ca1.tiin+i2ice" .teptări a/sol.rprin4e in4icii 4e pro2.nte( Pre1ent6n4 această imagine ce are atri/.m am 0ă1.tii n. DEPARTA&ENT ID )<'' .i răsp.ri)('( &eto4ologia a/or4ării experimentale a percep+iei )('(' Percep+ia 4irectă" percep+ia in4irectă )('() Percep+ia 3nnăsc.l experimental al percep+iei ./iect.tor.i are originile 3ntr5o 4isp.+ie o primă pro/lemă Această polari1are meto4ologică 3.i cea in4irectă >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" )<<K?( 5 )F 5 Cop:right .n1ime .ce 3n 4isc.i tehnicilor experimentale 3n st. at6t mai /ine p.l percep+iei( Precerin+eN.l să relate1e ceea ce 0e4e 3ntr5o manieră o/iecti0ă 3n schim/ acesta cel mai a4esea sp.roase( Dacă a0em a.i( Acest 2apt este c.l.teptăm ca s.n.ns.ia .te /i4imensionale 0om constata că nici .l.i 4e a percepe 3n relie2 c.i percep+ii( 4irectă .i" calită+ile acest.strată a .l anterior 4e4icat sen1a+iilor chiar .l( Exp.tă mai 0eche 4e la meto4ologică 3n st.nei imagini /i4imensionale( Aceasta a4.4i./iect. se poate 0or/i 4espre o corespon4en+ă 4eplină 3ntre pre1entarea stim.i an.pă c.l s.l celor mai simple sen1a+ii n.i la ni0el.rile psihologiei ./liminală )(*( Il.4i.i ora.n.i rig. o 2otogra2ie" o carte po.ltă+i 3n a s.ne ceea ce cre4e el că 0e4e( În experimentele pe care le ini+iem 3n st.1iile percepti0e )(G( E2ectele consec.nea percepti0ă )(F( Varia/ile experimentale )(C( Tehnici" proce4ee" aparate /iecti0e'( Pre1entarea meto4ologiei 4e a/or4are experimentală a percep+ei )( Pre1entarea a/or4ării experimentale a 0ariatelor mani2estări ale percep+iei *( Pre1entarea 0aria/ilelor .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE ) A# RDAREA E%PERI&ENTAŢĂ A PERCEPŢIEI Con+in.tă" percep+ia 4o/6n4ită )()( Percep+ia s. 4intr5o 1onă 4e m.t. 3nt6mpină 4i2ic./iec+ii să pre1inte relatări o/iecti0e .t.4i.me rela+ia 4intre percep+ia 3ncep./iec+ii no.tală il. este ca1.l percep+iei" experimentator.l.ăm 4e exempl.l speră ca s.l 4intre s.te" 3n această pri0in+ă" 0om constata că realitatea ne contra1ice( $ă l.t 3n capitol. )('('( Percep+ia 4irectă 9 percep+ia in4irectă a=.me" cea a rela+iei 4intre sen1a+ii .l .i an.

n1ime .l 3ntr5o manieră spontană" 2ără să re2lecte1e as.l 4e constan+ă a mărimii care apare at.l.l captea1ă in2orma+iile pe care le o2eră me4i.nem să in0estigăm aceste calită+i ale percep+iei 0a tre/.l .ce o interpretare a in2orma+iei 3n 0e4erea ela/orării impresiei 4e a46ncime .n1imea( &ai t6r1i.ea1ă rol.pra acestor calită+i percepti0e( At.al 3ntr5o manieră 4e4. că percep+ia este primară 3n raport c.ltă 4in ten4in+ele 3nnăsc.nea 4intre percep+ia 4irectă .i perspecti0ă( Perspecti0a 4e a/or4are 4irectă pres.i in4ici ai pro2.tem constata implicarea celor 4o.i e0al. 4istan+a( Aceste procese 2i1iologice permit o Cop:right e0al. alte c.i mecanica oc.nei procesări a in2orma+iei sen1oriale 4irec+ionată 4e 4ate( Este o procesare 4e tip in4.0inte" in2orma+iile 4espre pro2. cele 3n4epărtate( C.ăm a4ec0at constata 4e mărime a o/iectelor( În 2enomen.i perspecti0ă s.tili1area 4i2eri+ilor in4ici as.i să cree1e pro/leme serioase 3ntr.rile imposi/ile >Aten+ieR $e 0or p.nei procesări percepti0e orientată 4e s.l .ela+i 4e in2orma+ia sen1orială .p.l percep+iei se pro4.i spre alte calită+i ale percep+iei c.ne că 3n proces.n o/iect percep.me 4e impresii sen1oriale 3n schim/ gestalti.nci c6n4 ne prop. care percep+ia a46ncimii" pro2.4i.ltate 4in integrarea in2orma+iei sen1oriale( C. că percep+ia este re1. DEPARTA&ENT ID )<'' 3n raport c.nt implicate 4o.te acomo4area ochi.n1ime pentr.i re1.l.te 3n psihologia cogniti0ă 3n termenii 4e procesare percepti0ă 4e tip top54oMn >4irectă? .i perspecti0ă( De aici re1.t( În acest ca1 percep+ia 4irectă ar tre/.i 2actor 4eterminant al percep+iei( Percep+ia in4irectă este ro4.i in4irectă se regăse. a aprecia 4istan+a 4intre noi .+ia celor 4o. o/iectele 3n4epărtate 4ec6t pentr.i perspecti0ei( Este o procesare 4iri=ată concept.nei s.ne il.cti0ă( C.n4ament .ltă o perspecti0ă 4e a/or4are in4irectă 3n con2ormitate c.tii consi4era.ă mecanisme explicati0e( Un prim exempl. 3l constit.te 4e la /a1a 4e 4ate 4e tip sen1orial .stra+ii(?( În ca1.i percep+ia in4irectă( În prima categorie 4e mecanisme intră procesele retinale .te ale om.ă 2orme 4e percep+ie( Această contro0ersă 3ntre a/or4area 4irectă ." această 4isp.se chiar 4acă acestea n.l acestor 2ig.l percep+iei( Di/son >'ACA? s.ie 2enomen.0inte se accent.s+ine că impresiile sen1oriale o2eră 3ntr5o manieră 4irectă in2orma+ii 4espre pro2.p >in4irectă?( Percep+ia 4irectă se reali1ea1ă 3n /a1a .c6t imaginea 2ormată pe retină este c.i 5 )C 5 . s.Dacă asocia+ioni.i proces 4e 4ecentrare percepti0ă >\( Piaget? prin inter0en+ia mecanismelor cogniti0e reali1ăm o interpretare a4ec0ată a in2orma+iei( Un alt exempl.n1imii . toate acestea raport.n1ime .ri" la o primă pri0ire >4irectă?" ne lăsăm 3n.tii aprecia.tili1ăm in4ici 4e pro2.i /ottom5.ă categorii 4e mecanisme care exprimă 2oarte /ine interac+i.are a4ec0ată a constan+ei 3n limitele .n1imii" 4istan+elor" perspecti0ei se reali1ea1ă pe /a1a experien+ei anterioare prin .nge la ela/orarea .m ar 2i pro2.nc+ionea1ă corect .i a=. există 3n realitate( În st.s 3n =os" respecti0 4e la concepte" experien+e .l 4e constan+ă a mărimii sa.nor percep+ii mai complexe re1.nor 4istan+e mici 4e p6nă la )* 4e metri( Ja 4istan+e mai mari inter0ine .i spre integralitate percepti0ă . a 2ormelor s.l percep+iei om.tă" o regăsim 3n concep+iile a 4oi mari cercetători 3n 4omeni.nt 2ig.lt mai mică pentr.l experimental al 0ariatelor mani2estări ale percep+iei p.n.cti0" care porne.i . m.i să 4e2inim contri/. alte c.nt 4e4.l sen1a+iei ca 2. &ihaisen1a+ia ANIŢEI Psihologie experimentală .lară care pri0e.nci c6n4 .rile percepti0e 2.i acceptăm 4rept 0eri4ice in2orma+iile pre1entate( Apoi" 3n /a1a .ltat.pra lor( Dregor: >'AC<? a2irmă că 3n proces.

l camerei trape1oi4ale .ti stim. po1i+ie sim.te interac+i. DEPARTA&ENT ID )<'' .nt acti0ate po1i+ie c.lăm 3ncep6n4 4e la na.i 4o/6n4it 3n percep+ie se s.tere( Un alt exempl.noa.i 4e 4imensi.ri 4e procesare percepti0ă.l.i timp" rela+ia 4intre percep+ia 4irectă .ltă+i să citească 4e prima 4ată corect .l este 4at 4e 2orma trape1oi4ală a camerei ast2el 3nc6t persoana a2lată 3n st6nga imaginii apare 3n 4epărtare .i acela al căr.lare este mai 3nalt 4ec6t al altor .ă c. toate că nici litera h" nici litera a n.ltan apoi ni0el.l ei" reacti0ea1ă literele( Acest mo4el al conexi.nci ea" la r6n4.ni" iar persoana care apare 3n 4reapta imaginii apare 3n apropiere .m.ternice 4e percep+ie( A.i 4e ceea ce oameni .i să ne re2erim pentr.06nt este acti0ată 4e litere at.i cea in4irectă 3l repre1intă il.ri 4e prel.i ni0el 4e stim. toate acestea cele 4o.l exterior? sa.larită+ilor >aspect.nită+ile 4e c.06nt( a 2actorilor 3nnăsc.ti.i cea in4irectă( A4e0ăr.l literei .ni mari( Di2erite alte il.al acti0ea1ă 4etectorii 4e )('()( Percep+ie 3nnăsc. 4e aspect exterior 3n care contea1ă aspect.- YAN9h &N9hT Dacă 0om pre1enta ace.ăm .i mică 4e 4imensi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală percep+ia in4irectă 4iri=ată 4e experien+a anterioară . 4in care 4e4.0inte este 4eterminată at6t 4e literele 3ncon=.ra+ie( Percep+ia acestor litere 3n 2iecare 4intre c.l c.tere a literei s.i cea in4irectă" este .ah mat" c.l În 2apt" această pro/lemă se re4. mesa=. 4o.t este anterioare . 3ncep.nt acti0ate 4e in2orma+ia speci2ică .l.s? c6t .tili1area .nii in0erse" 3ntre procesarea 4irectă .nei litereP ni0el.nt acti0ate 4e . apar 3n această con2ig.+i 3n percep+ie( Încerc6n4 o a/or4are 4intr5o perspecti0ă istorică 0a tre/. 3ncercat să anali1e1e mecanismele perspecti0ei prin .l partic.nită+ile 4e rec.l exempl.06nt.area .nitatea 4e c.i cea in4irectă( Psihologia cogniti0ă a 4emonstrat 3n mo4 con0ingător acest aspect( $ă l.ă 2erestre egal 4istan+ate 4e pri0itor( C.l 0i1.l partic.1ie clasică 3n acest 2el este cea a .nită+i 4e c.ni0el.itoare a oamenilor n.li 0er/ali 0om constata că ma=oritatea co06r.i ni0el.n4e .l s.06nt.noa.ri care 0or acti0a 4etectorii 4e litere ce se inhi/ă reciproc" po1i+ie c.06nt.i ea contin.1ii exploatea1ă s.i 4e perspecti0ă pe care 3i ac.a este ca1.0inte 3n lim/a rom6nă >percep+ie in4irectă" 4e tip.nor il.i &c( Clellan4 .nea 4intre cele 4o.ne 3ntre a/or4area 4irectă .rmător.t la teoria empirică a l.i R./or4onea1ă .i 4e in4icii 4e pro2.crări percepti0e( Într5o manieră mai analitică" se poate sp. sen1a+ia că se .lară c.ce la relie2area rol. 0om a0ea 4i2ic.lea1ă rec.na pe alta ast2el 3nc6t percep+ie c.t .i 4emonstrea1ă" 3n acela.s5=os?( Cercetările l.n mo4el circ.i experien+ei in4irectă( percep.larită+ilor sa.gestiile 4e perspecti0ă .i Ielmholt1 care aprecia că toate 5 )B 5 Cop:right .l lor .1ii care pro0oacă erori p.rile 4intre percep+ia 4irectă .ă persoane pre1ente 3n 2iecare 2ereastră apar ca 2iin4 2oarte 4i2erite ca mărime( E2ect.ne că" literele s.i care con+ine acele primei 4irec+ii meto4ologice care se re2eră la rela+ia 4intre percep+ie 4irectă 9 litere( Ja r6n4. 4espre cele 4o.nită+ile literei( Ast2el" ime4iat ce . po1i+ie( În Pro/lema rela+iei 4intre 3nnăsc.06nt se inhi/ă reciproc .1iile ce 4eri0ă 4in perceperea perspecti0ei( il.nesc( Cercetările experimentale a.n1ime .tă 9 percep+ie 4o/6n4ită trăsăt.terea c.inelor 4e cale 2erată care 4a.tili1ate 4e către HilpatricW >'AK)?( Imaginea pre1intă o 3ncăpere rectang.i 3n care elementele s.are 4etectorii 4e litere stim.lar care 4o0e4e.ă tip.l. i4enti2icat trei ni0el.rătoare >percep+ie 4irectă" sen1orială" 4e tip =os5s.cem raport.l este că ma=oritatea percep+iilor implică o interac+i.l" 3n2ă+i.melhart >'AB'? a.

să5.l .tite" 4ar ime4iat ce era mi.l op.ltat. lini. a 4emonstra reac+iile 4e panică ale celor mai m.i( Pro/lema pe care .( În schim/" 4acă li s5a.gesti0 pentr.pra prăpastiei 0i1.tiente[" c.i a.torii a.r( Eapt. 4acă această reac+ie este 3n0ă+ată( $5a constatat că la p.l+i oameni 2a+ă 4e a46ncime" că4ere 3n gol sa.l ast2el 3nc6t animalele a.i se 4eplasa. gol >prăpastie 0i1.4ent 4ar tot.nor experien+e 4o/6n4ite este s. DEPARTA&ENT ID )<'' s.i 4eas.tism.n1ime sa.ră" se a2lă .c+ii incon.n proces 4e in2eren+ă c.tili1at 0ariate animale .nei interac+i.ltat al .i la celelalte animale( Acest experiment este s.ltat 4in experimentele 2ăc..ală[( Dispo1iti0.l m.ală?( $.ie re1.nor in4ici sa..tCop:right .ale 4ar a06n4 o sc6n4.nt re1.i că cele mai m.i la copiii mici se mani2estă o ten4in+ă clară 4e oprire 3n 2a+a prăpastiei 0i1.neric p6nă la 06rsta c6n4 se pot 4eplasa( Un aspect partic.tă spre a percepe aspectele 4e pro2.cem impresiile 4e perspecti0ă pe care le sesi1ăm 3n /a1a .o/olani .n1imea 4eclan.lar a re1.tor.te prin sticlă a.ă tin4em să o interpretăm printr5.stă+ilor a s.mea Ielmhot1" care apar rapi4" 2ără o g6n4ire con.pra2a+a transparentă pe care stătea.n1ime" perspecti0ă( Cel mai s.ii 4e găină" miei" capre" pisici" maim.i la animalele cresc.i pisici( Aceste animale n.n spa+i.trem.i5a. a4e0ărat 3nnăsc.n. coar4a sa./ s.ia 4e4.tomat reac+ii 4e teamă animalelor s5a mo4i2icat experiment. tăiat m. ac+ionea1ă 3n mo4 a/sol.nci c6n4 &ihaipercepem ANIŢEI Psihologie experimentală o scenă 0i1. p.ale( Copiii mici" 3n4emna+i 4e către mama lor" se 0or 4eplasa tot.mai pe o lat.ale 3ncepea.nt c.l.ni complexe 3ntre componentele nati0e .n1ime s.nor 74e4.nci c6n4 sit./ sticlă" 4ar n.s5o a.pra2e+ei 4e sticlă" se 4eplasa..tă la pro2.l" 1/or. mani2esta. animalele terestre 4eoarece apare chiar .i cele 4o/6n4ite( .pra2e+ele 0ă1.l" plon=ările c.i /e/el.trem.l este comp.impresiile noastre 4espre pro2.ltat.mele 4e 7prăpastia 0i1.tientă 3n /a1a .tomatism 0i1.ale 4eoarece" . a=.n 4esen caroiat( În experimentele lor a.+e . a 4emonstra că pro2.te pe . mo4el. 2a+ă 4e c.a+ia le pro0oca 2rică( $e pare că aceste reac+ii s.te 5 )A 5 .al( Acest mo4 4e a a/or4a percep+ia ca re1.stă+ile" reac+ia 4e panică s5a mani2estat la 2el ca .re oamenii mani2estă reac+ii 4e panică mai scă1.te pentr. mai pr. 2ost p.i care consi4era că oamenii mani2estă o ten4in+ă 3nnăsc.tor.ea1ă a.cată" animalele era./ n.i . ele( C6tă 0reme sc6n4. .ră opacă amplasată 4irect s. .i ValW >'AF<? c.ală no. reac+ii 4e panică la tra0ersarea prăpastiei 0i1.. că 3n 1onele marcate 4e 4ese c.nosc.perpo1a/il c.ri 4e c6te o placă ori1ontală 4in sticlă( $.l la 3năl+ime" para.l căr.l percep+iei in4irecte 4iri=ate 4e 4ate" a procesării 4e tip 7s.tea.s5=os[( Ja pol.ale( Pentr.se să stea pe sticla 4e 4eas.l că at6+ia oameni practică alpinism.rent.tili16n4 palparea c.l experien+ei anterioare( At.gesti0 experiment in0ocat este cel reali1at 4e către Di/son .pra prăpastiei 0i1.lte 4intre actele noastre percepti0e constit.te pe 3nt. semne 4e panică( Ja 2el copiii care p.cată 4ă4ea.i gestaltist . a .gerea1ă că 2actorii nati0i n. a=.s 4intr5o plat2ormă centrală 2lancată pe am/ele lat.torii este 4acă animalele terestre mani2estă o reac+ie 3nnăsc.i 0a4ă mamele 4e partea cealaltă a prăpastiei 0i1.ra răm6nea nemi.t s. să pl6ngă at.m le n.s se a2lă teoria nati0istă proprie c.

l 3n care s.tiente( Această ipote1ă s5a 4o0e4it a 2i pla./con. o2erit 4o0e1i con0ingătoare pentr.+i 3n an. 3ncercat să 4o0e4ească existen+a percep+iei s. experien+a percepti0ă s.i măs./liminală a 2ost s. sta/ilirea acest.i( Rapoartele 0er/ale constit. stim.i stim..i !a=onc" 3n 'AB<( Cei 4oi cercetători a.tien+i 4e ace.rmătoarele 3ntre/ări'( În ce măs. DEPARTA&ENT ID )<'' e0enimente percep.&ihai ANIŢEI In0estigarea Psihologie experimentală percep+iei s. pot 0e4ea nimic( Apoi" $i4is le5a cer.ltatele acestor st. apare percep+ia con.l nostr. percep+ie s.i re1.nst5Vilson . pre1entat '< 2orme .i al %%5lea.rat 3n anii TC< .l.mite con4i+ii care n.alP ei 0e4ea./liminali@ Di0erse st.tientă .4ii a. intrat 3n aten+ia psihologilor 3n cercetările 4es2ă.ns.te sta/ilirea con4i+iilor 3n care n.i 2apt a.gera cel m.t.lii s. poate 2i controlat( Respecti0" 2apt.4i./con.mi+i 5 Cop:right .area introspecti0ă ar 2i .l lor 0i1.i $i4is.lii percep.i că stim.tiente( In4icatorii comportamentali ai ni0el.li( În principi.li in4ică a/sen+a totală a percep+iei con. reclamat că n.tiente care să le ghi4e1e alegerile( Tot.l că stim./liminală@ )( Care s./iec+ii n.i 4acă există sa.+i s.ti stim./iec+ilor cartoane ce con+inea.i 4e con.nct" iar ./iec+ii pot 2ace 4iscriminări percepti0e a4ec0ate chiar 4acă n.l reali1at 4e către H.n4ă la .4ii a./liminale( Un exempl.n p./con. a=.lilor s. 3ncercat să 4emonstre1e 2apt.li 4e care e./iec+i a.lt o mani2estare in4i0i4. este con./iec+ii relatea1ă o experien+ă con.lilor 3n aceste con4i+ii( Cele mai 2rec0ente meto4e pentr./con.1i/ilă .ări introspecti0e a ni0el.nei e0al.ns la re1." se .să . o sing. o a/sen+ă reală a percep+iei con.i propor+ia răsp. pornit 4e la premisa că incapacitatea 4e a 4iscrimina 3ntre stim.#alota >'AB*?" Eich >'ABG?P EoMler" Vol42or4" $la4e .i s.1ionat că există .tient( Yi al+i cercetători a.nt percep.ti0e( Proiect.te s.l n.i" i4eea că rapoartele 0er/ale" e0al.l cel mai 4es in0ocat a 2ost că mo4..i Vash/.nă ce era scris pe cartoane .tiin+ă care percepe .li ast2el 3nc6t con+in.tienti1are( Pro/a/il că cel mai 0echi experiment" 4e acest tip" a 2ost reali1at 4e către #oris $i4is la Uni0ersitatea Iar0ar4" 3n 'BAB( El a pre1entat s.i 3n care percep+iile ne orientea1ă comportament.l.Peirce ./iec+ii era.ie expresia ./liminală *()() Care este 4.rilor corecte a 2ost semni2icati0 mai mare 4ec6t ar 2i 2ost normal să 2ie 3n /a1a 3nt6mplării( $i4is a concl.lii s.ltatele a.ltatele acestor cercetări 4emonstrea1ă că s. permit 4iscriminarea 3ntre stim.le:" Parmelee" $per/er .l.li alternati0i( Aceste st.nor experien+e con.l.nor serioase semne 4e 3ntre/are( &oti0.l.rn >'A<B?( Re1.l experiment.i Tassinar: >'AB'?P &arcel >'ACGN'AB*?P &cCa.tientă@ Percep+ia s.l lor experimental pornea 4e la ipote1a că pre2erin+a pentr.ti stim.p. s.li se poate /a1a pe 5 *< an.tient .rarea o/iecti0ă a comportament.l că" relatările ce in4ică a/sen+a .tient tin4 să in2l.l.t să sp.tiente rele0ante pot s. n. existen+a percep+iei s./iec+ilor li s5a.i apoi 4emonstrarea percep+iei stim.tienti1are a.i \astroM >'BBG?" $troh" $haM . n. se a2la 3n c6mp.i cea s.n in4icator 0ali4 pentr.tientă n.rmăre.l.en+e1e reac+iile a2ecti0e consec.n ni0el 4e con.i Carr >'AB<?( Re1./liminale tre/.tient( În ca4r.l ./liminale prin 4emonstrarea 2apt.ltate similare c. rele0ant este st.ală a mo4.nt percep.ie să răsp.4ii s.rata 4e in2l.ră ci2ră sa. percep+ii con.nt con.lii pot 2i percep.nci c6n4 s.gerea1ă că stim.nt 4i2eren+ele 4intre percep+ia con.tientă . cele ale l.i n. plasa+i 2oarte 4eparte 4e ace.i TB< ai secol. literă( $. ce0a ne4e2init" chiar . a.ră stim.+i at. 2ost rapoartele 0er/ale .+i s.en+ă a stim.i 4e con.nii s.

2iecare pereche const6n4 4intr5o 2ig.r c.oc electric( Ja o pre1entare ./iec+ii a.ns la aceste sarcini mai /ine 4ec6t 3n ca1.i s.0inte 3n moment.i a2ectogen( Ace.l s./ception >percep+ie s.i n.t( Cei 4oi a. sarcina 4e rec. prop.ie să 2ie asociat c.0inte are aceea.s 4e către Ja1ar.s .ns.lt mai p./iec+ilor o listă c.06nt. sarcina 4e pre2erin+ă 2or+ată s.2icien+i pentr./iec+ilor a 2ost să men+ione1e care 4intre aceste 4o.ri corecte a 2ost 2oarte ri4icat.l. asociat .l.noa.l 0er/al tre/.noa.n4amenta 4eci1ia 4e a 3mpie4ica orice percep+ie .06nt.lo4ge >a4ăpost?( Apoi" a exp.tere >c6te0a litere? 3nainte 4e a i4enti2ica c.l. 2ost solicita+i să aleagă o sing.ti in4ici par+iali s./liminal( Dar poate că cel mai s. 70ă1.ternică pentr.ns. sarcina 4e pre2erin+ă 2or+ată( &ai s.ri corecte pentr. 4emonstrat că s.tere 2or+ată s.ă c. .gesti0 experiment ce .i a 2ost că se poate 0or/i 4espre o procesare semantică a mesa=.t la o sarcină 4e rec.t că experiment. intro4.ns.ltatele a.AKS( Concl.l electric( În schim/" timp. mesa=.s 3n psihologie termen.te c.i semni2ica+ie c.l reali1at 4e către R( EoMler >'AB'?( Acesta a pre1entat s.i5a.l . 2ost 3nso+ite ini+ial 4e .n sing.i .l 4e răsp.lterioară a c.tienti1are" e0al.ră 2ig.nei percep+ii s.ă c.0inte 2ără 3n+eles(" iar la K 4in aceste c.s+in. DEPARTA&ENT ID )<'' precisă .i /ooW sarcina s.praliminal 4o.tili1ea1ă in4icatori comportamentali o/iecti0i ai con.na 4e pre2erin+ă 2or+ată ca in4icator al percep+iei s.l 4e rec.n s. pre1entat s.06nt s.hotel .l( Această in2ormare par+ială poate 2.n mic .oc. reali1ea1ă 4istinc+ii calitati0e 3ntre stim.ne con.i &cClear: >'AK'?( Cei 4oi a. '< c.nei alegeri /a1ată pe simpla pro/a/ilitate.ne legii 7tot sa.tori care . se s.l electro4ermal 3n 4emonstrarea existen+ei percep+iei s.i c.late" lipsite 4e semni2ica+ie( Eiecare 2ig.i F<S răsp./iect n.n.p./liminal c.s s./liminale( În am/ele sarcini s.l.na no. răsp. 2ost solicita+i să selecte1e 2ig.lterioară a celor '< c.noa.ră pe care a.ri c.0inte ce a.l pre1entări a. răsp./liminale( Este 2oarte a4e0ărat că 4i2eren+ele calitati0e 4intre cei 4oi in4icatori s.a a experiment.ră a 2ost pre1entată la tahistoscop timp 4e ' ms" con4i+ie 3n care nici .ească explicarea simplistă prin mecanismele 4e apărare percepti0ă( Viener ./liminale in4epen4ente 4e mecanismele 4e apărare percepti0ă( În 3ncercarea 4e explicare a mecanismelor percep+iei s.t ANIŢEI Psihologie experimentală ce0a( Apoi" 3n partea a 4o.ă >a4ă.tili1ea1ă in4ici 4e rec.nt ma=ore.ra pre2erată( Re1.s+in că i4enti2icarea .geometrice" nereg.tere 2or+ată ./iect.1ia a./liminală? .+in 5 *' 5 .tienti1ării este cel prop.p.ri corecte pentr.n mesa= s./liminale s.06nt. a cresc.ns.K<S răsp./liminal( Procent.l .i a.noa.0inte.tori a.gată?( În sarcina 4e rec.reac+ia electro4ermală este m.tienti1ării . nimic[( Într5o pre1entare rapi4ă a . este experiment.0inte 2ără .06nt n.l( De alt2el" 3n 'AKF" EriWsen consi4era că răsp.l 0er/al pres.06nt.i c.nt a./iec+ii a.l lor 4emonstrea1ă existen+a .tere n.ns.tere 2or+ată ca in4icator al con.ns.noa.a o reac+ie electro4ermală 3nainte chiar 4e a rec.nerea ini+ială( Pentr.gesti0 4ar mai simpl.i .i" s5a trec.t5o[ 3n exp.ră 4intr5o pereche" 2ig.i ./iec+ii a.nt s. a 4eclan.s să 4epă.tor.i Hleespies >'AFB? s.li ci Cop:right 4oar 4e intensitate a2ectogenăP 3n schim/ răsp.i $chiller >'AF<?P Viener . s.tori a./iec+ilor la tahistoscop mai 3nt6i .oc electric a constatat o mani2estară electro4ermală p.noa.l 4e s.n. a raportat că ar 2i &ihaipercep./iec+ilor li s5a pre1entat '< perechi 4e 2ig.are" raportare precisă( .ră 0eche >care a 2ost pre1entată la tahistoscop? . cele K c.

pot 2i controlate 4e persoana care le percepe( În schim/" percep+iile con.i c.mane se constată in2l.rală( A.l experimental este 2apt.te nat.1ia este că 3n percep+ia s.en+a as.rile .pra reac+iilor a2ecti0e 2a+ă 4e percep+ia con.tea 2i c.l +intă( De exempl.na 3n2rico.t con.06nt.i solicit6n4 s.tiente ne5ar permite să .t pentr.i să n.rat ast2el o 4irec+ie 4e cercetare pri0itoare la consecin+ele pasi0e .li 0i1.? .06nt 3ntr5o sing." 4acă era pre1entat c.06nt 4intr5o matrice 4e )G 4e c. DEPARTA&ENT ID )<'' ma=oritatea stim.ării i4eogramelor( Re1.i 7rele[ 4acă s.nct 4e 0e4ere str.ri( Prim.l+i consi4eră că in2orma+iile percep.i .rilor .06nt.p" timp.en+a+i 4e ele 3n e0al.are a i4eogramelorP ast2el" at.ra procesării .ngă" 4e 'K< ms ast2el 3nc6t 5 *) 5 Cop:right .n experiment reali1at 4e către &eriWle .rmate 4e .+i con.i a pro4.ltatele experiment.rt timp a 2ig.l că matrice n.i co4.tient s.i li s5a cer.l. similare 4in p.ral time >timp?( $5a constatat că" 3n sit.ternice legate 4e această 2ormă a percep+iei( &.mii .ră .ie .rile 4ominante 3n percep+ia s.ătoare( În sit.tient pro0oacă reac+ii a.pă 2iecare i4eogramă i5a 2ost pre1entată o 2ig./liminală se reali1ea1ă o procesare semantică( Diri=area comportament. 3n2rico.rmătoarele.i c.ct./iec+ilor să selecte1e acest c. al 4oilea gr.l.a+ia 3n care 2ig.ct.? ca .ti .l percep+iei s.06nt.ri par să 2ie mai m. o 4.na 4intre con0ingerile p.i Droeger >'ABG?( Acesta a .i re1.rata a 2ost 2ie sc.ne experimentală .rtă 4e G ms >G miimi 4e sec.n.06nt +intă" .mană 16m/itoare sa.l cit: >ora. ce0a 7ră. o 4.l a replicat acest experiment .rată 2oarte sc.pă c./iec+ii a.l +intă( Important 4e re+in.pra mo4.lilor să 2ie percep.rmate 4e o 2a+ă 16m/itoare .tient alegerea era /a1ată pe similaritate str. 2oarte sc. 2ost pre1entate 3n mo4 0i1i/il i4eograme chine1e.e1e pe o scală 3n cinci trepte 4acă aceste 2ig.tient( $.tien+i 4e pre1entarea acestor 2ig.tor.ct. re. 2ost asemănătoare( Concl.l toMn >ora.r c.ral c.n4ă?( Pentr.06nt.te con. a=.2icientă pentr.0inte care era.l.[ sa./liminale constit.n echi0alent semantic p.tientă( În ceea ce pri0e.rată 2oarte sc.i gr.ce e2ecte constata/ile( $5a cont.tili16n4 stim.n sing.i c.p li s5a cer.s.n[( ANIŢEI Psihologie experimentală $. arătat .n sing.06nt.tien+i 4e el" se reali1a o alegere pe /a1a similarită+ii semantice( În schim/" 4acă era pre1entat o 4. reali1at o pro/ă 4e memorie .l +intă pre1entat e2ecti0( &atricea c.tient( D.tili1ăm in2orma+iile percep.l str./con. similare 4in p.ltatele a.nci c6n4 s.i li se .te la ni0el s.rilor . c.rată s.ne[ 4acă s.te con.li a.4iti0 .i tin4 să e0al.i .it să le ignore ./iec+ii n. s.p" ime4iat 4.tor.i să se concentre1e n.0inte care era.lt in2l. ca acestea să 2ie percep.06nt +intă la 2iecare sesi.nt ./iec+ilor 4in al 4oilea gr./iec+ii a.mane .ră sesi. 4rept p.4oar 3n pre1entarea pentr.mane a.p.t să ignore 2e+ele .mane a 2ost 4e ' s" s.pra l./iec+ii să n.ne experimentală .l 4e exp.ă gr.nct 4e spri=in primele trei litere ale c.l 4e l./iec+ii a.06nt.rtă" 4e K< ms ast2el 3nc6t să se reali1e1e o percep+ie s.area i4eogramelor( Acest experiment 4emonstrea1ă că percep+ia s.ătoare" pentr.ali a06n4 .m .. 2ost percep.pra e0al.tientă" 2ie 4est.l 4e pre1entare al 2ig.l.nere( D.prin4ea c./liminală este semni2icati0 să amintim experiment.mai as./con.ia a 2ost controlată 4e timp.en+a+i 4e ele . ce0a &ihai7/.te pentr.0inte pre1entată ime4iat 4.i li se 4ă4ea.i \oor4ens >'AAC? a 2ost pre1entat .i calitatea percepti0ă a acest./liminală exercită o in2l. 2ie con.pă pre1entare s.l l.i a. a ac+iona as.r c. proiect.i acti0e ale percep+iei( Într5.nt con. 2ost 3mpăr+i+i 3n 4o.t să e0al. a 2i percep.nt .tomate ce n.ri repre1enta.06nt.nct 4e 0e4ere semantic prec./iec+ilor le5a.2icient pentr.i 4e e0al.l. se lase in2l.en+ă calitati0ă semni2icati0ă as.a+iile 3n care c. con+inea nicio4ată c.l +intă era pre1entat pentr.e1e i4eogramele ca 2iin4 7/.tili1at stim.rtă" ast2el 3nc6t s.

2icient pentr.pra percep+iei este limitată la in2orma+ia percep. 4o.0inte. al/astr.i s.l +intă( re1.l 4e reac+ie la c. a 0eri2ica această ipote1ă &arcel a reali1at . 0ali4at ipote1a con2orm 5 căreia ** 5 n.nilor" pe c6n4" 3n ca1.06nt ce le trece prin minte c.ie experimentele care arată că pre4ic+ia pe /a1a re4.l.0inte scrise 3n c.06nt 4in serie era context.en+a context.06nt.tili1at timp.rata 4e exp.l percep+iei s.06nt./con.0intele context..nt percep.ia a pre1entat s. n.t" la pre1entarea 2ie a c.na a 2ost .ă 0ariante.l.ră să in2l.i VERDE 3n 4o.l c.i cola/( >'AAK? a.rata 4e a2i.l 0e4e o listă 4e c.n proiect experimental 3n ca4r.tienti1a+i( serie 4e experimente reali1ate 4e Cheesman .tă con.n c.en+a context.i as./iec+ii care 2.t 3n 0e4ere 3n st.n4an+ei stim.l.mi c6t mai repe4e pata 4e c.al" al 4oilea era polisemantic" c. timp s.i pre1entat anterior( $5a constatat că s.ie" 2ie 0er4e . 3ncep.tient( În contin.lii percep..i polisemantic sa.l experiment reali1at 4e către $troop >'A*K?( E2ect.nci c6n4 c.i R YU" 2ie a c.en+e1e interpretarea stim.ltatele a.n arg.i polisemantic .l a2i. a 2i percep. ro.i( Aceste re1.i 3n care s.1ia acest.06nt.i stim.l 3n care percep+ia s.4i.06nt.a+ia 3n care există o con0ergen+ă 3ntre c.l.nt con. e0enimentele( &arcel >'AB<? a a0ansat ipote1a con2orm căreia in2l.prim. orice c.l 4intre cele 4o. mo4.nct 4e pornire com.en+ată 4e context iar cea .loare5c.?( A.i &eriWle >'ABF?P &eriWle ./liminală pro0oacă reac+ii a.06nt.i Cheesman >'ABC?P &eriWle . 2ăc.ale a.en+ea1ă interpretarea c.it să excl.n cele/r.0intelor context.loare( $5a constatat că răsp.rtă 2ără să 2ie percep.rtă 4e timp a.i experiment este că percep+ia con.+i s.c.l.ale este 4e nat.4ă c.tomate" iar cea con.s a.tomate( Un alt aspect pe care cercetătorii l5a./iec+ilor le era pre1entată o pată 4e c./iec+ilor era 4e a n.06nt.s 3n spri=in.l.t posi/ilă 4irec+ionarea interpretării c.l căr.l.i c.loarea 2iecăr. acti0ate am/ele semni2ica+ii ale stim.06nt.loare 2ie ro./iec+ii a.c+i. a0.i i se cere să n.te o/iectele sa.ns.ltiple ale c. DEPARTA&ENT ID )<'' con./iect.tient( Pentr.l 70er4e[ este scris c.l.06nt .ri ale c.rilor mai mare spre 4eose/ire 4e sit.06nt.tient in2l.l care 4esemnea1ă o altă c.ns. a 4emonstra 4acă era.mai .06nt 3n con4i+iile 3n care" spre exempl.lori 4i2erite .seseră stim.l.mească rapi4 c.l.06nt 3n con4i+iile 3n care s.at 3nainte( Un alt exempl.are" s.l $troop re1.rma instr." c.loarea care5l 4esemnea1ă >spre exempl.tiente este in2l.te con. o exp.rată sc.ale" percep.te Cop:right .06nt.ă semni2ica+ii iar al treilea era .06nt legat 4e .l.i polisemantic ar 2i acti0ate( Pentr.r0ine n.i ipote1a l.ltate o2eră .tienti1ării semni2ica+iile m.are a c.l este in2l. proce4at" pentr.n.ment 3n pl.i c.l c.l 3n care 4.06nt.tient .mai 4acă stim.cerea să complete1e această sec0en+ă 4e litere c. il.l.ltă 4in con2lict.i polisemantic( concl.l teoriei că percep+ia s.l că acest e2ect se mani2estă in4epen4ent 4e 4.n.te con.i sarcina s./liminală pro0oacă reac+ii a. 4rept p.i c." 7al/astr. re.i polisemantic( C.06nt. 3nt6mpinat gre.i &arcel era 4oar că percep+ia con.torii aminti+i mai s.i mo4i2ice reac+iile" 3l constit.06nt +intă" c.la+i o 4.tă+i 3n a .ă sens.l.mai c.i polisemantic( În a/sen+a con.tientă a .tientă permite oamenilor să 3.strati0 pentr.tientă a c.nere 2oarte sc.l.l este mai 4i2icil at.( Acest con2lict 4etermină o laten+ă a răsp./iec+ilor sec0en+e 4e trei c.[ scris c.loare( Eoarte interesant este 2apt.nere a 2ost 4e 'K< ms s.0intele context.loarea este prece4ată 4e c.l. &ihaiexcep+ia ANIŢEI Psihologie experimentală cel.

pă exp.pra comportament.1ia cea mai importantă a acest.l percep+iei s. pentr.li la care s.l.1ii amintit nimic( c.i $.lat o sit.c+ia 4in perioa4a 0is. a.s 3ntr5o stare 4e a/sen+ă a control.t să 3.en+e as. o 4.perat 2oarte că /ine 4in p./ aneste1ie( P./iec+ilor le5a 2ost pre1entate 2ig.neori cercetarea .lii 2olosi+i n.lii pre1enta+i( Concl.l aneste1iei( &eriWle .rale 4.i5a.neleinci4ent a.i să re0ină a 4o.nt optimi.tientă a acestor scene nat.i la care a=.nă 4. 2ost găsite 4o0e1i pentr. amintit c.i Piaget( El concepe il.t./iec+i .ti0e 4e mi.1ii 4atorate a4aptării 2i1iologice c.rma cercetărilor 3ntreprinse 4e Poet1l >'AF<" 'AC'?( A. nimic patologic( Dregor: 0or/e.tem cita .l./iec+i a2la+i s.ră an. rec.ită 3ntr.lte ore( Alte cercetări a.n 7Un e.ra 4e specialitate" care a2irmă că stim.lilor s.tor.l.m arată( E cam al/astr.n timp mai 3n4el.l experiment.i5a. men+inerea 3n memorie a in2orma+iilor percep.lii c.p. toate il.l Poet1l a căpătat notorietate 3n . la .lomotor( 4o.l le5a cer.4iat impact.rtă 4e timp >'<< ms?( Poet1l a măs.te 3n timp.ne 4e asocia+ii li/ere 3nainte 4e a trece la reconstr.nct 0e4ere me4ical( 4eoareceTo+i se /a1ea1ă ipote1e gre.se stim.l a st.i con.ă persoane n.a+ie 4e cri1ă sp.menta+ie Ja eronată( o l.pă .5mi place c.a 1i c.n sing.care" 4e temperat.l/. Il. aceste 4escrieri( $5a constatat că 4escrierea 0iselor con+inea 2oarte m. a0.lt compara/il cel.R $ă 3i 4ăm mai m. t.c+ia con.ti 3n această pri0in+ă consi4er6n4 că in2orma+iile percep.ngat( Ast2el a.i experiment este că in2orma+iile percep. gra4 4e rele0an+ă personală a.l inter0en+iei chir. toate acestea n.l./con.m este că stim. s./liminale as.tient pot 2i păstrate 3n memorie pentr.ngă poate 2i 4./iect./iect.lte elemente com.n impact pentr.i5a. p.tient" se pot instala 3n memorie .p.rgicale" c.ate p6nă ac.i note1e 4etaliat 0isele pe care le a0ea.ngă 4e )G ore( pro/lemă 4elicată a st.c+ia imaginilor pre1entate s.rale pentr.l" s.i 4e c.rări 4e or4in 2i1iologic 2i parali1ii ale sistem.c6t .rata acestei in2l.nerea stim.i persoanelor s. origine 2i1iologică 4ar care n.npercepti0e ast2el 4e experiment( În timp.tiin+i2ică( percep+ie poate 2i 2alsă oxigen([ cei 1ece pe pacien+i s5a.pra con+in.ne c. să 4esene1e ceea ce a. mai m.l a2lat Dregor: s.1iile s.pă inter0en+ie" patr.te 4espre trei categorii 4e ast2el 4e il.lterior 3ntr5o sesi.mite e0enimente" stim. 2oarte exact respecti0.nge . o perioa4ă 4e timp consi4era/ilă( Je0inson >'AFK?)(* 4escrie . a. scene nat.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală l.rmătoareleIelmholt1 pre1intă o a/or4are 4i2erită 4e cea a l./liminal este mai /.m c6te ar ce0a 4espre acest inci4entPoc.l 'AB<? ca repre1entant al tra4i+iei empiriste lansate 4e către ./iec+ilor să 4escrie sa. rec.1ii9 il. 0ă1.1iile 4eri0ă 4intr5o ipote1ă gre.n6n4 >'AC*"experimentator.s pro/lema 3n ce măs.rge la o 4e arg.l.i men+ină persisten+a 3n memorie pe o perioa4ă mai l.4iilor e2ect.l nop+ii .l este s./iec+ii s.i al+i /a1ă patr.loareP 5 *G 5 Cop:right .i Daneman >'AFF" 'AAB? s.nt anga=a+i .t( Apoi" cercetător.i amintea. 4intre ei 3.nt ./ aneste1ie" a sim.tient pot să5.i( Cercetătorii .rat reconstr./con.1ia 4rept . s. 3n timp.ră . .te la ni0el s.i pot 2i reamintite 4.m ar 2i e2ectele consec.rată 2oarte sc.ri complexe ce repre1enta.l acesta n. il.r experiment" 3n literat.ite sa. 4emonstrat că reconstr.nă 4acă s.i mani2est al 0iselor( În ca4r.i ./liminali( Eenomen.t nici o rele0an+ă personală pentr.te s. DEPARTA&ENT ID )<'' . stim.ecmomentR Pacient.l C.lilor cer6n4 s.

nc+ionării ina4ec0ate a .ri antrenea1ă o corectare a 4imensi.l poate 2i comp.carea aparentă( Eăc6n4 aceste preci1ări" Dregor: 3ncearcă să asig.l 5 *K 5 3n4epărtat in4ică mascarea cerc.lilor( În ca1.tă ca mai 3n4epărtată c.i n.n.1iilor percepti0e" 4.l c.te 3n plan. că 4esen.l .lări gre.nor artic.1iilor ca e2ect al .1ii 4atorate 2.1ia cont.ni să 2ie mai gre.0inte aplicăm o lege care n.rilor 4e către o 2ormă apropiată( Cop:right .se 4in plan.ele test.nci c6n4 . trei /ra+e sa.nghi.ite a 4atelor sen1oriale .tă ca mai apropiată .1ii s.n o/iect mai mare ca 4imensi.nor legi 3n.ri para4oxale s.ltă 4in s.mite 2ig.pă Dregor: '( Il.tă( De exempl.m ar 2i &iller5J:er .rilor imaginare" concep.nilor aparente( )( Il.nc+ionarea gre. pentr. 2ig. există 3n realitate( G( Il.nerea .l.n o/iect care n.l imposi/il( Aceste 2ig.m ar 2i mi. o/iecte reale la .i( Un exempl.nea 2a+etei 0ă1.ea1ă ipote1e percepti0e incompati/ile .i $treet( Un alt exempl.or 4ec6t este 3n realitate( K( Il.m ar 2i il.1ii 4atorate incapacită+ii 4e a extrage 4in stim.i o procesare in4irectă" 4escen4entă( De exempl. 4in moti0e 4e or4in 2i1iologic( Tipologia il.i se o/ser0ă ine0ita/il că cea mai 3n4epărtată pare mai mare( in0ersare percepti0ă a acestor raport. 3l constit.l.re o 4e2inire opera+ională corectă teoriei sale as.ită a mecanism. 4o.1ia gre.itate( Eig.a+ie trec.i mecanism 2i1iologic" c.i constan+ei percepti0e 4atorită pre1en+ei in4icilor 4e a46ncime la ni0el." 3n il.nt pro4.prap.nor ipote1e percepti0e eronate( Aceste ipote1e percepti0e eronate ar re1.1ii 4atorate .nei procesări 4irecte s.tă+ii pro/a/ilitatea ca .s 4in in4ici percepti0i incompati/ili( C( Il.care( C.te 4in 3ncercarea 4e a i4enti2ica 2ig.l re1.t ca 2iin4 mai .nt posi/ile pentr.nei procesări ina4ec0ate a 4atelor( serie 4e il.i a 2aptelor o/iecti0e( Unele il. tri.nci c6n4 a0ansăm ipote1e 2alse negli=6n4 schim/ările inter0enite .nare c. o imagine consec.elătoare( Apar at.i l." 3n ca1.ie 2alsele ipote1e născ.m ar 2i il.m ar 2i 4e exempl.nor concepte incompati/ile( În plan percepti0 se pot ela/ora imagini para4oxale 4en.tă 4e către Hanis1a( Dregor: consi4eră că a/sen+a .1ii 4atorate . 4imensi.se 4e ipote1e ce se spri=ină pe pro/a/ilită+i( De exempl.1ii optico5 geometrice c.i l.n o/iect acesta tin4e să oc.nt 2ormele percep.pra il.l.m s.pe o po1i+ie relati0 sta+ionară pe retină( Dacă 0om 2ace acela.rile am/ig.1iile generate 4e creati0itate c.nt cele ale l.rmărim c.cr.i NecWer se compară 4imensi.1ia a.l stim.ne . 2ost corecte 3ntr5o sit.1ii 4atorate .tar acestor in4ici 2ără să ia 3n consi4erare ipote1a 4e 4istan+ă( Din acest moti0 se imp.i mecanism 2i1iologic" c./iect.l este tri/.ii 4eclan.i ne ser0im 4e ipote1e care a.i Pon1o s5ar explica prin 2." at.l o ipote1ă pri0itoare la nat.rca c. există 4ec6t pentr./in( În acest ca1 asistăm la schim/ări percepti0e spontane care 4enotă mecanismele selecti0ită+ii percepti0e 3n rela+ia o/iect52on4( F( Il.nea 2a+etei 0ă1./. pri0irea .m ar 2i 2.n. DEPARTA&ENT ID )<'' .ra 0a1ă5pro2il a l.r.1ii /a1ate pe para4ox( Para4ox. alte c.ti0ă aceasta ne 0a apărea 3n mi.ă sa.lta 4in strategii cogniti0e eronate .1iile 4atorate inter0en+iei ina4ec0ate a . s. 3l 2ace să 2ie percep.ri imposi/ile c..i echipro/a/ile c.l.ri lac.i R.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 9 il.nei păr+i pres.p.tocineticăP 9 il.ra o/iect.1ii /a1ate pe am/ig.i Rorschach( *( Il.

t prin )(G E2ectele consec.ali" Wineste1ici .ltat este .i V( Hjhler" 4in 'AF) >4.na al/astrăP cele 4o./iect.ti0 poate 2i 4e 4.t( A4aptarea percepti0ă . 4.rmată 4e o sc.it o/oselii selecti0e a receptorilor retinei pentr.lorii complementare( Acest e2ect consec.n e2ect consec.ti0ă po1iti0ă 4e aceea.ă pătrate( Ja '< min.1ii percepti0e( Cele mai interesante 2enomene consec.pă Delorme" 'AAG?( În experiment.ngi 0erticale portocalii .mătă+i era.ngă 4.( În aceste con4i+ii c6n4 s.tiin+ele contemporane( Unii a.lte 1ile .c6n4 s./iect.n gen aparte 4e il. 4istri/. 2ost st.rtarea ochelarilor s5a constatat .lori( A.tor.ngite( Ja 3ncetarea stim.l să poarte ochelari /icolori timp 4e F< 4e 1ile( Eiecare lentilă a0ea o =.tă 3n 2a1a anterioară mani2estată ca o persisten+ă a sen1a+iei cromatice( Apoi" .lorilor.i c.lării se constată a.ngă .nt al/e .ti0e pri0irea .te 4.l consec." $tratton a p." ./iect.n+at la p.ite la 2iecare lentilă 4reapta 9 gal/en" st6nga 9 al/astr.+in c./strat psihologic este 3ncă p.rmător.4iate .i e2ect.nosc.i .l 4in 4.mitele e2ecte &ihaiconsec.( $5 a pro4.ngi ori1ontale al/astre .ti0e a. 2ost a4aptate alternati0 celor 4o.( Experimente remarca/ile a.+ine" 4e. a reali1at o a4aptare cromatică 4e l.i ori1ontală" prin implicarea 2actorilor 0i1. cea 0ă1.i proce4e.gh >'AFK?( Acesta a pre1entat alternati0 .pă ce s5a ren.ti0 4e tip complementar 2enomen.i pe cele ori1ontale ca 2iin4 portocalii( Aceste c.l pri0e./iect.tea 2i atri/. că acelea.l a4aptării sen1oriale pro0oacă 4imin.n1ătoare c.i in0ersi.i propriocepti0i( An./lă speciali1are la orientare .l 2ig.n pătrat 2ormat 4in 4.n e2ect cromatic 4e tip complementar a căr. 2ost reali1ate 5 *F 54e către $tratton >'BAC? .ă =.i timp 4e mai m.l.te spre 4reapta 0e4e 3n al/astr.l consec.area sensi/ilită+ii 3n con4i+iile .n min.loare( Explicarea mecanismelor e2ectelor consec./iect.nt 2oarte p.ti0e răm6ne o pro/lemă 4eschisă pentr.i apoi s. semnalat mani2estări episo4ice 4e in0ersi.tori a0ansea1ă implicarea mecanismelor 4e con4i+ionare corticală al căror s.Proces.lări prel.l pri0ea spre 4reapta el 0e4ea mai 3nt6i 3n gal/en" iar c6n4 pri0ea spre st6nga 0e4ea 3n al/astr.n alt.n4e .i a4aptării( Un alt experiment remarca/il amintit 4e Delorme apar+ine l.ti0e cromatice" primele cercetări remarca/ile apar+in tot l.i negre( E2ect.lori s. ne.ti0e" ANIŢEI Psihologie experimentală .s .te e2ectele consec. DEPARTA&ENT ID )<'' >'AGC?" 4escrise 3n Popesc.i negre .s.l să." iar c6n4 pri0e.rmea1ă o imagine complementară coresp.l.loare c.l explică 2enomen.l este solicitat să explore1e ansam/l.ti0 re1.a n.lelor corticale c. p.ne a raport.ti0e le regăsim 3n percep+ia c. >'ACF? .ti0 n. 0er1. a 0eri2ica constan+a" sta/ilitatea orientării spa+iale pe 0erticală .l.nei imagini colorate este ..i regi.l a 2ost pre1entat timp 4e '< sec.i nat.l să.rtat el 3ns.i e2ectele consec.a4aptarea cromatică reali1ată 4e timp 4e cca( .rilor spa+iale 3nso+ite 4e sen1a+ia 4e ame+eală( Cercetări experimentale s.nii( Acest proce4e.i &cCollo.ro.rtă imagine consec.lilor 4e control .i 0erticale s.rii c.tili1area proce4e.rată mai l.i .i .te spre st6nga 0e4e 3n gal/en( D.tili1at pentr.ă c.mătate gal/enă .nei stim.i prin .ngile ori1ontale .i 4e către Hjhler Cop:right .i este rele0ant 3n pri0in+a consecin+elor a4aptării sa.prin16n4 cele 4o.5Ne0ean.l prin a4aptarea cel.ni a.mite 4ate 4e o/ser0a+ie clinică a.ngile al/e 0erticale ca 2iin4 al/astr. 4ar 4. a 2ost .l 4e in0estigare este relati0 simpl.i Delorme >'AAG?( În experiment.nt 4oar aproximati0 complementare stim.ră 4epin4ea 4e 4irec+ia pri0irii.rată o/lig6n4 s.l percepe 4.pă această alternare i le pre1intă 4in no.i c.n monocl. a o/oselii selecti0e a receptorilor cromatici( În ceea ce pri0e.i negre( Eiecare stim.

l 4e rea4aptare 4ar s. percep+ia 0i1. Hjhler a aplicat s.ternic 3n primele trei 1ile" apoi a./iect.cea.it.rata rea4aptării a 2ost 4est.rnată la ni0el cortical a 3ncep.ite 4in 4o.l perioa4ei 4e a4aptare" n. locali1ări percepti0e contra4ictorii" 4e exempl. con4i+ii.s 0e4ea răst.l lor 4e 3nmatric.te 3n s.care" 4eplasare a me4i.rnateP 3n a 4o.i mers.n4e le 0e4ea mai 4egra/ă 4ec6t acolo . pri0irea 3n s. 4ispăr.l a opt 1ile" imaginea care era răst. pătrate( Experiment.care a corp.cea.r/e p6nă 4e0enea.me normală( Dacă $tratton raporta e2ecte para4oxale mai ales 3n ceea ce pri0e. cea 0eche( D.l pri0e.i la G< 4e 1ile 4./lă re2erin+ă a 2ost măs.i pri0ea mem/rele" pe care le 0e4ea in0ersare" re.ă experimente a.i mecanism 4e a=.pă 3ncetarea experiment.l aproape imposi/il( Ja s26r.pă 3ncheierea experiment./iec+ii a. o coor4onare 0i1.tor.r/are a organi1ării spa+iale 4ar ./iect.ri p6nă 4e0enea.ngă 3ntr.l acest.i să e2ect.l e2ect a 2ost o pert. propriocep+ia( $e pro4.l.i sentiment. primit 4rept sarcină a=.i o a4aptare treptată ast2el 3nc6t 4.nsese să rein0erse1e percep+iile 4ar reali1ase o a4aptare 0i1.l.nor rom/.i ANIŢEI Psihologie experimentală 0i1.l 0e4ea normal" 4ar pri0in4 3n s.al5motorie era p.l pri0e.ro0egetati0 >grea+ă?( De asemenea" coor4onarea 0i1.nor linii c.ă /.l lor scris era 0ă1. 3nso+ite 4e o sen1a+ie 4e 4iscon2ort ne.tea.i c6mp c. 4.t să re4e0ină treptat 0erticală 3n /a1a .inile pe care le 1ăre.s 2ără prismeP 3n a treia con4i+ie" s.t ca 3n oglin4ă( Hjhler a comparat această sit.al( A.al5motorie care 3i permitea să se 4eplase1e .t" pe l6ngă pro4.t .că+i 4e lentile ast2el 3nc6t pri0in4 3n =os s.stare me4iat" pro/a/il" cortical( În experiment.rat 3n patr. a .ră c.l a o/ser0at la 3ncep.s 2ără prismă( D.at pentr.ale in0erse" ./iect./iect.a locali1are a mem/relor coexista c.starea .3n prima con4i+ie" s.l. in0ersi.c6t e2ectele s5 a.nea sistemelor 4e re2erin+ă s.să la )<S 2a+ă 4e prima 1i( Eenomenele 4e postac+i.l să.al5man.e1e acti0ită+i care solicita. 2i locali1ate corect 4ar orientarea lor era in0ersată.cerea .tomo/ilist.n4e le sim+ea 3n /a1a sen1a+iilor propriocepti0e( Drept e2ect se pro4.ne s5a.ală prec.i( Cele 4o.l.i la 2iecare mi." o/iectele p.rat 4e către Hjhler prin meto4a a=.te 3n s.te 3n =os prin prismăP 3n a patra con4i+ie" s.i( Aceste stări era.ele 4e pe 1i4.pă re0enirea la normal" pe parc. DEPARTA&ENT ID )<'' a.i care pri0in4 3n oglin4a retro0i1oare locali1ea1ă corect ma.măr.s5=os .lare in0ersat( . 2i locali1ate corect 3n timp ce con+in.l pri0e.ea să le resimtă acolo .l s5a 4es2ă. p.a+ie c.n.i 4reapta5st6nga ale &ihaic6mp.nei percep+ii 0i1.stării( $.nci c6n4 3. 4repte sa./iect. men+in.n e2ort mai mare la pri0irea 3n s.rs..a con4i+ie" s./iect.s 3n e0i4en+ă mo4i2icări propriocepti0e para4oxale .l 4e a sim+i in0ers 3ntr5o l.a2i.te 4ar 0e4e n. accent. a=.i s5a reali1at proces. a cap.s 4ec6t la pri0irea 3n =os( D.prismatice ce pro4.l.i o impresie 4e mi.l.i rela+ia acesteia c.i sa..ală( $tările 4e grea+ă a.l.pă 'K 1ile a/aterea este re4.ri p. pri0irea 3n =os .te propriocep+ia" Hjhler le raporta 3n special 3n legăt.cea.ternic a2ectată .t( Dar o/ser0a+iile cele mai interesante se re2eră la mo4i2icările propriocepti0e resim+ite 3n timp. cea a 5 *C 5 Cop:right . mani2estat mai p.l a4aptării( At./iec+ilor prisme constr.l 4e l.s prin prismele răst.te 3n =os 2ără prisme( Principal. rămas constante pentr.l pri0e. percep+ii para4oxale 3n care no.m .i s5a.t.rnat( E2ect.l a0ea ne0oie 4e .tea.

i con2lict 3ntre 4atele 0i1.i incl.pra a4aptării 0i1.nea percepti0ă .'? aprehensi.ne5comprehensi.te prin n.i percep+ia pict. p6nă la cinci 4acă s.i alta pe percep+ia 0i1.ne 0i1.i en4ogeni .n.nice explorări 3n con4i+iile . imprimate" a orologiilor sa.ră pri0ire este 4e patr.i cele propriocepti0e" cele 0i1.(a(m(4( Aceste cercetări a.i este in2l.nită+i in2orma+ionale percep.m .alea( n.care? .l stan4ar4 4e exp.gerea1ă importan+a acti0ită+ii s.i care 0i1ea1ă 4acă acesta este plăc.ală este 4e <"' sec.l r6n4 4e lim/a=( P.m 4eplasarea" 3nclinarea" 4isparitatea /inoc.i o/iect" raport6n4.ă sisteme( $5a a=.nea percepti0ă .ltate para4oxale" Iarris prop.nii percepti0e . con2irmat" 3n general" experimentele l. s.ne 4istinc+ia 4intre 4o.lilor pentr.5l la o parte a corp.i percep+ia in4irectă( Din p.4iti0ă( Capacitatea 4e aprehensi.a+ia( Rol.i $tratton .ală se 4e2ine.te mai rapi4 4ec6t litereleP .i el 3n 4isc.măr.r/area" 3ngro.nii percepti0e 0i1.l capacită+ii 4e aprehensi.ri 4e percep+ie a orientării spa+iale.ne 0i1.ali1area textelor scrise sa.i alte mo4i2icări prec.ale tin4 să 4omine sit.rală( Percep+ia 4irec+ionată pri0e.ă mo4alită+i" n.a po1i+ie( Pentr.l.i" 3n special la m6nă( Percep+ia pict.tem să mai operăm o 4istinc+ie 3ntre aprehensi. percep+iile 4e orientare 4e tip pict. pentr. st. ./iect.i( Pentr.ă tip.i Hjhler prec.larită+i ale aprehensi.n /.i a4aptarea 4o.area .rmea1ă aprehensi.i( timp.n prim ni0el 4e procesare semantică 3n limitele .te 3n . poate 2i consi4erată 4rept 2actor 4eterminant( 3ntre 4o. a explica aceste re1.al5spa+iale a.ă mo4alită+i 4e percepere.i teoria l.i a.rmătoarele partic.i hăr+ilor geogra2ice >4irec+ia p.ală .rală se aplică la orientarea p.ală" 2ără a 2i l.lară" c.nea percepti0ă( Aprehensi.percep+ia 4irec+ionată .4e .nct 4e 0e4ere ontogenetic" comprehensi.na 2on4ată pe propriocep+ie" .rma .en+ată 4e o serie 4e 2actori exogeni .ate 3n seamă segmentele corp.n exempl.tiin+ei( Regăsim 3n această 4istinc+ie 4i2eren+a 4intre percep+ia 4irectă .sti2ica această 4istinc+ie" Iarris 4ă exemple 4e percep+ii 4e orientare 4irec+ionată implicată 3n 0i1.i )? comprehensi.i Delorme >'AAG? este că procesele 4e a4aptare la in0ersi.l maxim 4e elemente care pot 2i percep.4i.l.te locali1area .1ia că acti0itatea 2a0ori1ea1ă" 2ără Pentr.s .nor calită+i simple ale stim.te 4intr5o sing.nei . 0i1at .irea )(K Aprehensi.l.l. a =.ală .l.nea se /a1ea1ă 3n mo4 esen+ial pe procesarea sen1orială a in2orma+iei .l.1ia l.tori( În general a4aptarea percepti0ă s.rilor >po1i+ia acelor" 4irec+ia lor 4e mi.los( Comprehensi.nt 2ără 5 *B 5 legăt.i 2ace ca perceperea să 2ie accesi/ilă con.t" agrea/ilă" peric. 3n+elegerea percepti0ă se /a1ea1ă 3n mo4 esen+ial pe o procesare pro2.ri 4e percep+ie a orientării spa+iale.nctelor car4inale?( $crierea este" 3n schim/" .i Iarris" care a2irma că" 3n con4i+iile .nere a stim.nei exp.i 3n re4istri/.nea percepti0ă sa.ne implică 4o.nt percep.n4e( Cercetările semnalea1ă .i 3n prim.ns la percepti0ă concl.t" neplăc.+ie .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală propriocepti0ă 3n no.i că" aceste 4o.n4ă a in2orma+iei( Acest tip 4e procesare e0i4ent .l.nc+ionarea tre/.r 0i1.ral( Concl.ie să 2acem 4istinc+ia 3n4oială" a4aptarea 4ar n.neri precis 4eterminate a stim. a ceas.ne 0i1. acelor 3n+elege mai /ine 2.nea percepti0ă inter0ine mai t6r1i.ale .l 4e ..nt a4apta/ile 3n mo4 egal( Cercetările as.i a iscat contro0erse 3ntre a.n. DEPARTA&ENT ID )<'' /( ci2rele s.răP Cop:right .l acti0ită+ii a 2ost p.ă tip.i ale l.măr.

n antrenament special 3n sarcinile 4e repro4.te 4intr5o sing.că 3n or4ine s.parea lor" partic.ne a.nea c. .1icală?( .le1e s.al" stare a2ecti0ă" implicare moti0a+ională" experien+a anterioară( Aprehensi.l.ă categorii.li( $im.pă o 2amiliari1are prel. reali1at măs.3n propo1i+ii simple se percep mai m. stim.lilor sonori( Cercetările pri0itoare la capacitatea 4e aprehensi.it litere" sila/e 2ără sens" c.4iti0ă s.i 4.n element pe sec.ale pot 2i 3mpăr+i+i 3n 4o.n4ă( A.l.ccesi.mino1itate?P /? 2actorii s.nor c.lilor" s.net./ 2ormă 4e imagine a.n1ime" străl.it 2iecare c.ltaneitatea pre1entărilor .ltane" n.n4ă( Ja .0inte sa.4iti0ă s.lii 0i1.n material non0er/al( $5a cer.m trei elemente( În aceste con4i+ii" s.rata 4e exp.tili1ată" timp.0inte 4epin4e .loare" pro2.cerii .cire" l.te mai rapi4 4ec6t literele i1olateP e( la stim.06nt prec.n material 0er/al c.ma.nt percep.gari p6nă la '< ani" ./ 2orma 4en.n.t s.ca+ie" ni0el intelect.nea percepti0ă a.ali pre1enta+i c6te .n s.i a4.l. per2orman+ele răsp.măr.l.l.li 0i1.ne percepti0ă 0i1.n alt gr.ă tip. material.m" capacitatea 4e aprehensi.esc să an.a? 2actori o/iecti0i" care +in 4e partic.i co4a= a 2ost con2irmată . 3ncercat să i4enti2ice" 3n ca1.lte c.măr.nea s.i 4.nci c6n4 este posi/il >o/iect.lii sonori .4inea repro4.l 4e propo1i+ii.i 4.rilor 0er/ale la .i 3n opt gr.gerea1ă că aprehensi.n.tării răsp.ngită c.i s5a 4emonstrat că.l 4e elemente percep.ns.larită+ile 2i1ice ale stim.rata stim.l care emite s.ală( 5 *A 5 Cop:right DEPARTA&ENT ID )<'' Teoria 4.i( ric./iec+i copii c.l 0er/al se men+ine . complexe( Eactorii" 0aria/ilele experimentale 3n st.nea lor" or4inea acestora" gr.1it( $5a măs.ale sim.i 3n ceea ce pri0e.nea a.mirii sale at.ri" imagini" scene simple sa.l pentr.ne a ci2relor( Aceea.nt percep.tsch >'AC<? consi4eră că 3n pre1entarea a.4iti0ă este echi0alentă c.m .0inte 3n care s.lii c./iecti0i se re2eră la 06rstă" sex" ni0el 4e e4.nere a 2ost 4e o sec.ală s.i o/iectele care le pro4.i" intensitatea .l lor mare 4e complexitate n.0inte" ci2re" 2ig./l.l aprehensi.ccesi.si0 4.netele pe care le5a..netelor este la toate gr.&ihai ANIŢEI c( Psihologie experimentală c. in0estigarea capacită+ii 4e aprehensi.cere a stim.lii . 3n+eles s.p s5a.pele 4e 06rstă net in2erioară 0ite1ei capacită+ii 4e aprehensi.0intele c.i 4e n.ns.5cinci elemente" 4ar s.l+i( Un prim re1.perioritatea per2orman+elor la stim.nea literelor este mai 2amiliară lim/ii materne( $tim.netele pre1entate a0ea.n caracter 2amiliar .lii non0er/ali( D. sim. re.l 4e litere 4in care este alcăt.te 4e patr.i >2ormă" mărime" c./iec+ilor să repro4.l" nota m.stici( Această s.l pentr.0intelor 2a+ă 4e s.0inte 2ără sens se percep mai rapi4 acele c.4iti0ă >memorie sen1orială?" 2ie s.i 4e tip.i a or4inii elementelor pre1entate( $.măr.ltaneitatea 0i1.l că.perioritate a per2orman+elor pentr.prin.toarea a .net asc.nii percepti0e 0i1.ră pri0ire( În me4ie se 0or/e.i rapi4itatea 2iecărei pre1entări 2ac 0er/ali1area impro/a/ilă 3n moment.tili1a+i pentr. gra4.i 4i2eren+ă netă se constată .4i.te mai rapi4 4ec6t cele 2ără 3n+elesP rapi4itatea .lării 0i1.l 4e pre1entare al stim.4iti0ă De. a.ne a.lii 0er/ali" alt.larită+ile material. .nere" tip.i 3n timp. stim.ri 4e co4a=e.nt implicate 4o.rători c.l 4e exp.l 4e c.lării" mo4.l stim.pă ..ra .rat corectit. stim.i n.ltat poate 2i co4at 2ie s.c incl.te aprehensi.nt 0aria+ii care +in 4e proce4.0inteP 4( 2ormele geometrice s.ns.rier">'ABK" 'AA)? a comparat per2orman+ele răsp.nete( A/sen+a 2amiliarită+ii .ltat s. stim.nt 3n mo4 o/i.rilor non0er/ale la .tili1at 4rept s.ali 2a+ă 4e cei ac.ccesi0ă este 4e maxim.pe" 4e la copii s.ccesi.l 4e stim. .l pre1entării 4ar n.

nor păr+i ale .l că .n co4a= 0er/al( Această locali1are a mecanismelor s.li complec.rma 1gomote 4e ma.i 3n .i implica+iilor acestora 3n psihologia experimentală a 2ost reali1ată 3ntr5o l. a .l. se poate 3nt6mpla .nor 1gomote care persistă o perioa4ă mai l.i m. prin re4.l.ri prin ac+ionarea .tea 2ace cele 4o.1ica ce 3nso+e.i a e2ect.ale sa.i stim./0ocale 3mpie4ic6n4 ast2el .l la inter0ale sc.i( /? Timp. comportament.cerea timp.ie să s.l.ros al experiment.l 4e răsp.ite" 4e omisi.i stim.n. 4e remanen+ă 3l constit.lii a.l s. psihologia experimentală a percep+iei( În pl.ns este o 0aria/ilă m.tem a0ansa o clasi2icare" or4onare mai accesi/ilă st.lt mai precisă( P.rmăresc pasa=e melo4ice 4eri0ate 4in m.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală D. 4escrierea 0er/ală tre/. 2rec0en+a" intensitatea" tim/r.l ca acest antrenament să mo4i2ice 0aria/ile 4epen4entă( Rapoartele 0er/ale n. 2ost 3ntr5o /.l 4e răsp.i să.l p6nă la ni0el./iec+ilor să poarte ochelari speciali care le 4e2ormea1ă 0e4erea" 5 G< 5 Cop:right .4iti0e reacti0ate coti4ian at..m ar 2i.l" perspecti0a" .i o/iect" a .l.rătorilor 3ntr5o manieră con0ergentă( Datele con0ergente o2eră .n ni0el mai ri4icat 4e 3ncre4ere 4ec6t in2orma+iile par+iale( Varia/ilele in4epen4ente a.rile 0er/ale emise 4e către s.5se 3n 0e4ere complexitatea pro/lemei pentr.l.4iti0i pot 2i 0aria+i 3n raport c.te .larită+ile stim.ne a 3ntreg.n o/ser0ator neatent rareori 0a 2i capa/il să o2ere o relatare precisă( Iar 4acă inter0ine .l.1ica asc.i rapoartele 0er/ale 4e o/icei simple" clare ./iec+ilor să o2ere răsp./iect 3n timp.antier 4es2ă.rte 4e timp sa.n.ri 4e co4a= >sen1orial .n. DEPARTA&ENT ID )<'' .ie 2apt.n4al.n1ător apare risc.rate 3n prea=ma )(F( Varia/ile experimentale loc.lilor respecti0 mărimea" 2orma" 2.măr.i control rig.l" complexitatea( /? E.ă tip.n antrenament coresp.l.l milisec.terea animalelor 3n 3nt. pot 2i tot.n 2ilm sa./0ocale 3n timp.ns" 3n special at.l s.i tinerilor cercetătoria? &o4i2icarea caracteristicilor 2i1ice ale stim.alonarea 3n timp a percep+iei prin pre1entarea separată a .tem cere s.ltată sa./ 2ormă 4e imagine a.neric" solicitarea s.l./iect. o reclamă( Acela.n moment 4at( Do0a4a psihologică a co4a=..ie imaginile a.l.i 0er/al? incompati/ile la .nt .ns.i sen1orial ar p.nei scene 0i1.i l.in+ei" Varia/ilele 4epen4ente ce 4escri.lt mai 2rec0ent 2olosită .cr.4iti0ă >co4a= sen1orial? acti0ea1ă mecanisme s.l .rier >'AA)?" 3n /a1a cercetărilor proprii" a0ansea1ă ipote1a con2orm căreia co4a=.0inte" melo4ii" perceperii .ali( $tim. 4in m.ns.toane" taste" pe4ale etc(?( c? In4icatori ai calită+ii per2orman+elor.ma. comportament.i stim.ră c. 4igitale >manete" /.nă măs.ini persistente etc(?( a .i( a/or4are 4etaliată a rapoartelor 0er/ale .nci c6n4 a0em 4e a 2ace c.l" 1gomote etc( s.crări 4e .ri corecte" gre.i sen1orial .l 4e răsp.i 4e ac+i.l.ngă >spre exempl.n.n.rmătoarelea? Raport.i" a06n4.nghi.i 3n ca1.nor c.crare anterioară >Ani+ei" )<<*?( În legăt.nor 4ispo1iti0e mecanice" electrice" electronice sa.4en+ilor .i 4istincte o2eră in2orma+ii a4ec0ate pentr.n4elor( c? Aspecte calitati0e ale 0aria/ilei in4epen4ente c.ră 4escrise 3n acest capitol la partic.lilor 0i1.cre.l.i ignorate( În con4i+iile .ns.s p.l 0er/al care se /a1ea1ă pe răsp. stim./liniem că cel mai important 4e1a0anta= 3l constit.ni( În general este 4e pre2erat o com/inare a măs.nci c6n4 ne .l experiment.l 4e 0e4ere al stim..l co4a=.

nt Cop:right .l.m .en+a .ne egali1area s.ie să +inem seama( În general to+i 2actorii comportamentali 4escri.i" 4in acest moti0" egali1area 2actor.a a s.te 5 G' 5 la .l emo+ional al sit.a+ii 3n care este 4e pre2erat ca st.l.lilor percepti0i .li sa. 2ost anali1ate pe larg 3n ca4r.lt.rale care a.l cărora se pre1intă 0aria+i stim.i acela./iect.triti0e sa.l.ră c.ie o pro/lemă 4elicată 3ntr.1ii percepti0e( 4irectoare >E(I( Allport" 'AKK? constit.toriiaceste lor 2iin4 2i1icienio>Poggen4or22" H.l acest.l.i alte cercetări amintite chiar 3n acest capitol care 4emonstrea1ă legăt.l .i at6t 0aria/ilă in4epen4entă c6t .nor 2actori moti0a+ionali se mani2estă 3n 2.lsi.i( Tre/.ne sa.i 4e .nt %I%5lea" a.ra 4intre percep+ie . a=.l.l.l coe2icient.n4t?" astronomi >Uollner?" in0estiga+i" tre/. partic.t. s.i capitol am p. la aceea.+ia str.i reacti0ită+ii speci2ice a participan+ilor la experimente( Pe parc.l emo+ional al .larită+ile stim.l .nt sit.l este o 0aria/ilă care inter0ine 3n str6nsă legăt.n 2apt 4o0e4it prin cercetările l.i persoană 3n momente 4i2erite( $tim.in+elor care 3.al.ns( $.ri 4e /ăr/a+i . DEPARTA&ENT ID )<'' manip.nor sit.l lor a0.nt 4oar c6te0a 4intre )(C( Tehnici" proce4ee" aparate tre/.lii a2ectogeni pot constit.i solicitarea .al" stare 4e nelini.tor.mit tip 4e răsp. con+in. a0ansarea 3n 06rstă( /? $ex.l acest.4imensi.i 3n teoria stărilor centraleIl.al s.a+ii stim.c ./iec+ilor s.l omogenită+ii" cromatism.i 2emei c? Ni0el.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /locarea mi.rati0? tocmai 3n raport c.i 0i1.1iile Desene c.mătate men+in.m se .l stim. non0er/al >2ig.l.cărilor motorii sa. alte p.lilor" care n.i inteligen+ă( Din acest moti0 se imp.a+iei 4e examinare poate 2i 3n general controlat" 4ar impact.te speciali1ări 4e or4in 0er/al sa.ie 2ie =.minarea" contrast.l tre/.c6t .n ni0el 4e control satis2ăcător al acestor 0aria/ile( 2? In2l.p.in+ele n./ control.i 2ac sim+ită pre1en+a 3n context.ct.te 2i1ice ale stim.i 0aria/ilă 4e control( Pretestările .meroase 4atorită complexită+ii stim.na an.tie inteligen+a 4o/6n4e.al tre/.i intelect.i Piaget .are 0om proce4a la o sistemati1are .in+ele 4e care tre/.nor 2actori emo+ionali.ra 3n care 4i2eren+ele 4e sex in4.rilor operatorii la copil prec.i" 4.ni 4e or4in sex.rata" intensitatea" il. s.li constit.ie să 2ie la r6n4.a+iile stim.rs.merare a acestora( a? V6rsta./ aspect.te optico5geometrice a.late ca 0aria/ile in4epen4ente( . 2ost reali1ate 3n cea mai mare parte 3n a să 4o.i en.l.este .en+a . mo4i2icarea caracteristicilor c6mp.ie 0aria/ile care tre/. il.te s.i tre/.nor stim.nt n.ie să 2ie men+in.s 3n e0i4en+ă 4i2erite 0aria/ile 4e control ast2el 3nc6t 3n contin.l poate să 4e10olte reac+ii emo+ionale 0ariate la persoane 4i2erite sa.i capitol( e? In2l./ aspect.i" 4e complexitatea tre/.ra normală a anali1atorilor o 4ată c.impact.lilor percepti0i .4iile să se reali1e1e 3ntr5o manieră 4istinctă pe gr.l experiment.ie să ai/ă 3n 0e4ere .i aceste 4i2eren+e( 4? Di2eren+e interc.al( Prec.ie să 2ie pretestate spre a se 0eri2ica măs.1.re .l.i stim.nea genetică a percep+iei a 2ost 4emonstrată 3n ceea ce pri0e.l intelect. teama 4e rela+ionare socială s.nor impresii ale participan+ilor pot să asig.i intelect./ control( al secol.te" anxietate" ne0oia 4e interac+i.ngilor reiate etc( Varia/ilele 4e control s.l( Din acest moti0 sit.te 4epen4en+a ei e0ol.i Pe l6ngă 0aria/ile serie 4e atri/.n.nc+ie 4e starea s.4.n ni0el constant 4acă n.

e sa.i" a0erti1area sa 3n legăt.l a 2ost percep.i ritm. 2i1iologi >Iering" A.l.l experimental al stim.i 3n 2.l.4inea că 2iecare stim.4ii se practică .4i.l cărora se intro4.i mai ales 4e 4.i .l.n.i 4igitale( Tahistoscop.lilor 0i1.ie pre1entarea c.i pentr.a+iilor a2ectogene( Pregătirea s./iect.minat.i experimente complexe 3n ca4r.n4e( Timp. o 4.n4ă( În acest gen 4e st.l.lorilor( Tahistoscop.ne .i in4icatorilor 2i1iologici moment.nere este .nea percepti0ă este 4e <"' sec.li la tahistoscop poate 2i conectat la poligra2 pentr.ce la 2actori 4e re2lexie .l.i( .rie o/iecti0ă a reacti0ită+ii emo+ionale a s.praliminală este 4e o 1ecime 4e sec.ă sec. a=.ele cromatice s.(a(m(4( $.al 4e către experimentator n./iect.2? sa.n.mită măs.i con4i+ii 4e a4aptare 0i1.i se reali1ea1ă st.l 4e exp.l.l cel mai 2rec0ent .i ce 0a 2i proiectat( Timp.praliminal prin programe speciale 4e calc. o miime 4e sec.i nici n.l.i .i( Plan.l.n 4ispo1iti0 4e o/icei s. sit. apăr.larită+ile il.neri 3ntr5o .i 3l constit. 4eterminarea reac+iei electro4ermale" 2rec0en+ei car4iace .i să apese pentr.nere al stim.i să 4eclan.l./ert" &iller5 J:er?( Desenele" imaginile pot 2i pre1entate s.n4e( $. a5i men+ine aten+ia trea1ă .minea1ă stim.tor.l cărora se in0estighea1ă in4icatorii 2i1iologici ca mărt.i pe cale 0er/ală prin răsp.l.minii" ceea ce poate con4.l tehnicii cinematogra2ice( C. s./liminal ceea ce pres.l. DEPARTA&ENT ID )<'' s.l .nere poate 2i reglat c.e1e .l.n4ă . prin 4escrierea a ceea ce a 0ă1.l este aten+ionat( În ca1.rată 4e exp.l 4e inci4en+ă al l.n.i 4e .n 7/om/ar4ament[ s. c.ct.4i./iect.l.ră c.ali externi( Disp./iect.nt in2l.nor stim.i respirator( Acest gen 4e mo4el experimental este 2a0ora/il pentr.l experimental al percep+iei( C.l l.i se pot mo4ela .l electronic este ast2el constr./iect./liminale timp.l tahistoscop.lilor sa.mită s.ccesi.nere( Principi.4i.l percep+iei s.t6n4 să pri0ească 3n interior.teptarea stim. compara+ie exp. a a0ea certit.n4e 4e pre1entare" Cop:right .l cromatic este 0aria/il" 4epen4ent 4e con2ig.it să pri0ească atent 3n a.l.t( Aparat.l permite experimentator.ltan" 2ie 3ntr5o an.l.it 3nc6t i se asig.ră s.l.c stim.nitate 4e timp( În acest ca1 4ispo1iti0ele ac+ionate man.i ea 0aria/ilă( Aspect./ 2orma .ra experiment.54o.lator sa.l aten+ionării tre/.n 2lash care l.ns.n.5l 3ntr5o an. cercetările o/i.lilor pentr.i este importantă pentr.&ihaimineralologi ANIŢEI Psihologie experimentală >NecWer?" geometricieni >Del/oe. NU sa.i i se pre1intă stim. a semnala că a 0ă1.n4ă" iar pentr.l aparat.it" 3nainte c.i /.tili1at 3n st.i prin interme4i. o2eră .i( În timp ce s. imagini simple" complexe" acromatice" cromatice . a=./iect./iect.4ierea percep+iei 0i1.ltate 0ia/ile( Cea mai /.l este aparat.l DA sa./iect( În st.t tahistoscoapele electronice .l stan4ar4 4e exp.nc+ie 4e str.l.l.nă mo4alitatea este 3nregistrarea .ne 4e 2ante prin interme4i.ton pe care 0a tre/.l.n.lii 4esena+i pe cartona.l are la 3n4em6nă .n n.n ni0el ri4icat 4e 3ncre4ere .l prele0ării .minare a stim. mecanice apoi a.p.l.rata 4e exp. a=.ra+ia experiment.nghi.ale 3n con4i+ii precis 4eterminate 4e il.nerea s.l 2ăc6n4./liminali pe . permit o/+inerea .ite pri0itoare la aprehensi. pre1en+a stim.nor re1.tor.măr mare 4e exp.tor.n 2on4 s.ală p.l este instr.t( În mo4 o/i. preci1ie 3ncep6n4 c.nc+ionarea tahistoscop.l.ră percepti0 pentr.i 2ie separat" 2ie gr.ne( D.nere a stim./iect. 5 G) 5 .l.pat" 2ie sim.lilor este 4e c6te0a miimi 4e sec.i 4e 4istorsionare a c.lii 0i1.l 4e stim.ie să 2ie consemnat 4e către experimentator pe h6rtia inscriptoare a poligra2.t stim./iect. st.li s.ali( Primele aparate era.l( Varia/ila 4epen4entă poate 2i semnalată .en+ate 4e partic.rată precis 4eterminată 4e timp a stim.l 4e exp.l 4e /a1ă care stă la 2.i merg6n4 p6nă la 1eci 4e sec.i 4ispo1iti0 care i1olea1ă s.

nor posi/ilită+i practic nelimitate 4e ela/orare a stim.l 4e /a1ă al acest.nghi.te prin 2otogra2iere 4ar are .l( $tim.minii am/ientale( Aparate pentr.i care constit.lare pot 2i i4enti2icate prin 0ariate proce4ee >0e1i Ro.i moment.are rapi4ă" pot 2i 3nregistrate pe osciloscop.ri 3n raport c.4i./iect.ă imagini plane care re4a.i 4atorită .rate prin e2ect.ră imagine 4ar aceste imagini 2.nghi.1ionea1ă 3n .rmător. e0al.i timp stim.că la acela.it 4ispo1iti0./ 2orma .lilor" 4e com/ina+ii cromatice" 4e pre1entarea .n1ime( Pentr.l monitor.i o s. pe cale electro2i1iologică c.ngi 4e aproximati0 4oi metri" 3n interior.n alt a0anta= 3l constit.rechi( În mo4 o/i.i c.i care permit .i po1i+iei o/iectelor 3n pro2.tili1ea1ă generatoare 4e s.i ni0el( &ărimea a/aterilor constit.tili1at 3n st.n cerc 3n =.ie să a.l se pre1intă s.nei c.te 3n acela.tor.r/elor 2i1iologice la po1i+ia normală 3nainte 4e a pre1enta .l.te stim.ale sa.l .nt 4estinate .l percep+iei tri4imensionale( Principi.l. alte mo4alită+i 4e 3nregistrare a.nete 4ar mai ales caseto2on.l 4iapo1iti0elor( Dispo1iti0ele tip maga1ie 4e 4iapo1iti0e care se rote. preci1ie" .li( Ast2el" Psihologie experimentală 0a tre/.l pri0in4 ecran.it se măsoară la <k" A<k" 5 G* 5 Cop:right .l că s.n1ime( În st.ie .n.cărilor oc.ea1ă &ihairapi4 ANIŢEI reac+ia electro4ermală" .stice 3n ca4r.ine ast2el 3nc6t să le a4.teptăm re0enirea c.ri 4e stim.i po1i+iilor 3n pro2.l.tii paralelipipe4ice l. pre1entarea stim.n1ime a.i )C<k( Dispo1iti0ele pot permite emiterea s.i( Eoarte .l pri0e.l .aleP .l cato4ic sa.nt pre1enta+i prin interme4i.l.area 4istan+elor .l .n.nor scene 0i1. 2ost imaginate perimetre ac. 2ost ela/orate so2t.ltim.n control al 0aria/ilelor stim.nor aparate 2otogra2ice c.i 4e1a0anta=.l sa.lare a.l timp a.i calc.li( Pentr.l( Proce4e.rilor ce se pot 4eplasa pe .nor imagini complexe ce pot 2i o/+in.i 4e inci4en+ă al l.nor microelectro1i amplasa+i 3n apropierea ochilor 3n 2.l cap.lii complec.i iar apoi tre/.l.l. a se 2ace 4istinc+ia 3ntre aten+ionare" care 4eclan.l tahistoscopiei poate 2i mo4elat pe calc.l .tor.Acest l.tilor care permit i1olarea 4e me4i.i o/iect 4ar 4in po1i+ii 4i2erite( Eiecare ochi 0e4e o sing.lare 3n con4i+iile explorării 0i1.ină o serie 4e 2ig.n capăt 3n interior.ie preci1ia 4eose/ită a măs.l cărora s.n in4icator al pert./iect.ale sa.l .l.l percep+iei a.cările oc. este necesar pentr. 4istorsi.lator a06n4 a0anta=.4i.i aparat constă 3n pre1entarea a 4o.te .nc+ie 4e 4irec+ia anticipată a pri0irii( $tereoscop.la+ii externe 0i1.te 4e la .netelor m.r.l .l 4e in0estiga+ie tahistoscopică poate 2i reali1at . a=.lare( $.l monitor.lilor pe ecran c.n 2oarte /.ca" 'AC'?( Ele pot 2i măs.stici 4in 0ariate .r/ării capacită+ii 4e apreciere a 4istan+elor .i melo4ici" 0er/ali sa.rătorilor( În schim/" 4e1a0anta=. cree1e e2ecte 4e .lator.ni ale imaginii pe ecran.tiei . acela.l legat la ochi prime.s are a0anta=.na sing.4iti0e se .l că.lii ac.4iti0ă so2isticate" complexe .tor.l este .ie o s.i reac+ia speci2ică la stim.rsă 4e preaten+ionare necontrolată ca . DEPARTA&ENT ID )<'' 'B<k .rii( &i.i are posi/ilitatea să regle1e amplasarea spa+ială a 2ig.rsă 4e 4istorsionare a aten+iei( Proce4e.cările oc.ră" care o2eră impresia 4e pro2.i prime.l 3n care se reali1ea1ă mi. a=.nor aparate 4e 2ilmare" pot 2i 3nregistrate 2otogra2ic c. e0al. amplasarea celor 4o.cr.ă .minat ast2el 3nc6t să n./iect.area mi.ie 2apt.l 3l constit.l căreia se 4eplasea1ă pe .tiei este il.m ar 2i CD5.l c.l c. a=. in0estigarea locali1ării a.l.m/ră( $. 4eclan.rsa poate 2i 4eplasată pe .l re2lexiei c.tor.l extern( În .4iti0e a.l stim./iect. 1gomote s.ri( Interior. 2ost imaginate aparate n. a=.rmăririi mo4.4iti0ă c. ale lect.l 1gomot.i să 2ie consemnat" c.i s.lt mai gra4ată 3n con4i+iile 3n care s.l pre1entării stim.i 2iecare 4iapo1iti0 este exp.mite stereometre( În mo4 o/i.

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

În 3ncheiere tre/,ie să preci1ăm că n, 0om p,tea 3n nici ,n ca1 a2irma existen+a ,nor 7aparate care măsoară percep+ia[( Aparatele" 4ispo1iti0ele" proce4eele pre1entate constit,ie 4oar o mică parte 4intre res,rsele in0estiga+iei experimentale as,pra percep+iei( Experimentatorii pot să imagine1e proce4ee 4e l,cr, originale .i a4ec0ate cercetărilor respecti0e( Cel mai /,n exempl, 3l constit,ie camerele 3nclinate" trape1oi4ale" circ,lare care a, permis in0estigarea 2r,ct,oasă a 0ariatelor aspecte ale percep+iei(

5 GG 5

Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIŢEI

Psihologie experimentală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A ATENŢIEI

*(' *() *(* *(G

Con+in,t,riReac+ia 4e orientare Vigilen+a" 0aria/ile experimentale De la 0igilen+ă la aten+ie Tehnici" aparat,ră

/iecti0e'( Pre1entarea a/or4ării experimentale a reac+iei 4e orientare .i a stării 4e 0igilen+ă )( Pre1entarea 0aria/ilelor experimentale" tehnicilor .i aparat,rii( Precerin+eN, este ca1,l( Exp,nere*(' Reac+ia 4e orientare I0an Petro0ici Pa0lo0 a acor4at o aten+ie 4eose/ită reac+iei 4e orientare consi4er6n4 că acest tip 4e re2lex are o importan+ă remarca/ilă pentr, comportamentele a4aptati0e ale organismelor( Pa0lo0 consi4era că reac+ia 4e orientare 4epă.e.te simpla orientare a receptorilor către s,rsă( El a 4en,mit acest re2lex 7ce se 3nt6mplă@[ consi4er6n4 că aria acest,ia se extin4e 4e la 4eclan.area receptorilor la sesi1area mo4i2icărilor 4in me4i,l,i 3ncon=,rător ceea ce constit,ie timp,l 4e pornire a ,nor reac+ii 4e apropiere 4e hrană" 4e sex,l op,s sa, al ,nor reac+ii 4e e0itare a pericol,l,i 4ar" .i 4e c,rio1itate" orientată spre c,noa.tere( .i ,ni2ormitatea răsp,ns,l,i( Ja prima aplicare a ,nor stim,li se 4eclan.ea1ă reac+ii 4e orientare caracteri1ate prin acela.i ta/lo," in4i2erent 4e nat,ra stim,l,l,i( $5a constatat o rela+ie relati0 propor+ională 3ntre intensitatea stim,lării .i cea a reac+iei 4e orientare" ceea ce semni2ică 4e 2apt mecanismele acti0ării speci2ice ale receptorilor 3n /a1a legii prag,rilor sen1oriale( În con4i+ii 4e la/orator Pa0lo0 >'AK*?" $oWolo0 >'AF<?" Elor, >'AFC? a, i4enti2icat ,rmătoarele mani2estări ale re2lex,l,i 4e orientare la animalele s,p,se experimentelor 4e st,4i, a re2lex,l,i con4i+ionata? 3n plan motor se pro4,ce 3ntoarcerea cap,l,i" ci,lirea ,rechilor" ,n 3ntreg sistem 4e reac+ii 3n4reptat spre contact,l organism,l,i c, o/iectele" ceea ce asig,ră a=,starea anali1atorilor .i o mai /,nă percepere a stim,lilor( D,pă $oWolo0 re2lex,l 4e orientare este 4oar o reac+ie nespeci2ică 2a+ă 4e stim,lii 5 GK 5 noi 3n timp ce acti0itatea 4e in0estigare ce are 4rept scop explorarea
Cop:right ; DEPARTA&ENT ID )<''

&ihai ANIŢEI

o/iectelor" a spa+i,l,i 3ncon=,rător este achi1i+ionată .i alcăt,ie.te ,n 0erita/il Psihologie experimentală re2lex 4e orientare con4i+ionat( $e s,gerea1ă ast2el 4o,ă componente ale mecanism,l,i 4e 2,nc+ionare a reac+iei 4e orientare- ,na 3nnăsc,tă .i mai

p,+in

ela/orată .i ,na 4o/6n4ită ca expresie a re2lex,l,i 4e orientare5in0estigareP /? mo4i2icări respiratorii" c,m ar 2i hiperpnea sa, oprirea respira+iei pentr, 2oarte sc,rt timpP c? cre.terea 2rec0en+ei car4iace >accelerarea p,ls,l,i?" /ra4icar4ie" 0asoconstric+ia extremită+ilorP 4? reac+ia electro4ermală care se mani2estă ampl, 3n reac+ia 4e orientareP e? 4ilatarea p,pilei >mi4ria1ă?( Acest cortegi, 4e mani2estări ne,ro0egetati0e .i m,sc,lare asig,ră pregătirea organism,l,i pentr, ac+i,ne" răsp,n4e la 3ntre/area 7ce e 4e 2ăc,t@[( Element,l com,n al acestor reac+ii ne,ro0egetati0e este nespeci2icitatea Varia/ilele 4epen4ente 3n cercetarea reac+iei 4e orientare se exprimă prin e2ecte comportamentale /ogate( $pre exempl," $oWolo0 i4enti2ica ,rmătoarele mani2estări ale reac+iei 4e orientare la ,n stim,l sonor- mi4ria1ă >4ilatarea p,pilei?" cre.terea sensi/ilită+ii 0i1,ale" cre.terea 2rec0en+ei /iopoten+ialelor occipitale la EED" cre.terea perimetr,l,i 0i1,al" mo4i2icări ale contrac+iei inimii" ale electrocar4iogramei" mo4i2icări 0asomotorii" respiratorii" electro4ermale" eli/erarea 4e hormoni >a4renalină?" cre.terea ton,s,l,i m,sc,lar" concomitent c, inhi/area acti0ită+ii re2lex con4i+ionate a2late 3n c,rs( În mo4elele experimentale s5a ,tili1at stim,larea l,minoasă intermitentă c, 'B cicli pe sec,n4ă 3n )* 4e aplicări" ceea ce a pro0ocat o mo4i2icare a ritm,l,i al2a 4e la '< cicli pe sec,n4ă la A cicli pe sec,n4ă( În stim,larea a,4iti0ă c, ,n s,net intens s5a pro4,s o cre.tere a răsp,ns,rilor cortex,l,i 0i1,al i4enti2icate prin EED >$oWolo0" 'AF<?( Aspect,l partic,lar care a atras aten+ia cercetătorilor este stingerea reac+iei 4e orientare( În mo4 o/i.n,it" ,n re2lex necon4i+ionat" 3nnăsc,t" poate 2i inhi/at par+ial sa, total prin stim,larea conc,rentă a alt,i receptor sa, prin stim,larea ,nei 1one centrale a sistem,l,i ner0os( Reac+ia 4e orientare se stinge 3n con4i+iile 3n care stim,l,l 3.i pier4e 4in no,tate prin aplicarea sa repetată( Iernln4e15P]on >'AF<? consi4era că stingerea" p6nă la 4ispari+ie" a răsp,ns,rilor 3n ,rma aplicării repetate a acel,ia.i stim,l are la /a1ă ,rmătoarele mecanismestingerea reac+iei 4e orientareP 3n0ă+are negati0ă" a4aptare negati0ă" o/oseală asociati0ăP o/i.n,ire( Termen,l 4e o/i.n,ire >ha/it,ation?" a 2ost intro4,s 4e către Do4ge >'A)*" 3n Elor," 'AFC? .i se 4e2ine.te prin pier4erea semni2ica+iei ,nor stim,li sen1oriali 3n ,rma aplicării lor repetate( &ai 4irect sp,s" o/i.n,irea se 4e2ine.te ca simpla 3n0ă+are 4e a n, mai reac+iona la stim,li care .i5a, pier4,t importan+a 0itală( $e imp,ne 4istinc+ia 4intre termenii 4e o/i.n,ire .i a4aptare sen1orială sa, acomo4area ner0,l,i( /i.n,irea este re1,ltat,l aplicării repetate a stim,lilor pe parc,rs,l a mai m,ltelor min,te .i poate persista ore sa, 1ile( E2ect,l o/i.n,irii este ,n,l speci2ic- a/sen+a răsp,ns,l,i este caracteristică n,mai stim,l,l,i repetat" n, .i pentr, cei apropia+i >3nr,4i+i?" iar reaplicarea stim,l,l,i sa, schim/area con4i+iilor 3n care se aplică acesta con4,ce la reapari+ia reac+iei 4e orientare( 5 GF 5 Cop:right ; DEPARTA&ENT )<'' Experimentele 4es2ă.,rate 3n la/oratoarele l,i Pa0lo0 a, s,gerat 4o,ă ID mo4alită+i 4e mani2estare a stingerii reac+iei 4e orientare- ac,tă .i cronică( În stingerea ac,tă reac+ia

ng6n4 p6nă la tomogra2ia comp.nor reac+ii 3nnăsc.nii m.pra mo4alită+ilor 4e men+inere a aten+iei 5 GC 5 pe o 4.l.m .l 2.i proces 4e inhi/i+ie con4i+ionată internă( $tim.i 4e orientare ca 4e10oltare progresi0ă a .l experimental al reac+iei 4e orientare .l.i 7ha/it.4i.i care integrea1ă in2orma+ia c.n. >2lasch? pro4.l.rată c6t mai l.l ca e2ect al 4i2. co2eină( Pa0lo0 .ation[ >Do4ge? .i mo4el explicati0 a4ec0at as.teri1ată sa.i al stingerii acesteia se reali1ea1ă prin mi=loace 4i0erse pornin4 4e la microelectro1ii implanta+i 3n cortex.l.5se .rma repetării .n.ne 4istinc+ia 4intre 3n0ă+area negati0ă .it 4e/./ in2l.p.i $oWolo0 as.lilor n.orientarea pri0irii spre s. a pier4erii acesteia prec.1iei proces.i inhi/itor pe 3ntreaga scoar+ă cere/ralăP 3n aceste con4i+ii stingerea reac+iei 4e orientare este ini+iată la ni0el s.i a/or4are ne.len+i s.te" iar stingerea prin 4ispari+ia celor 4o/6n4ite >&argareta $teresc.l.rmărin4.lare" electro4ermale" ne. permis ela/orarea al2a .te 4.coala sa a.l l.lare( $.pra 2enomen.n4e la ." 3n .pra mecanism.tă a aten+iei" iar mo4elele 4e s.l.ronal[ al stim.i 4e aten+ie sa. 4ispari+ia .l care con4. constit.l.perioară( .l. DEPARTA&ENT ID )<'' per2orman+ă s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 4e orientare se resta/ile.ronal( Repetarea aplicării stim.5se reac+ia 4e /locare a ritm. mai coinci4 c.l.l.ire a.l.lcere/rale in0estiga+iei .ce la resta/ilirea ritm.cleară( În experimentele sistematice 3ntreprinse 4e gr.en+a aplicării repetate a stim. mo4el.i prop.i al2a asociată c.pă '<5'K min.tiin+i2ice a aten+iei( $t.n. stările 4e 0eghe .i /ioelectrice( Un stim.n re2lex con4i+ionat 3n care stim.ce la reac+ia 4e orientare" 3n .l.i 4e stingere sa. o pro4.pra 4e2icit.n.5 Volanschi" 'AFB?( $t.ce" 3n con4i+iile monotoniei" la instalarea somn.ce /locarea ritm.port.teP 3n stingerea cronică reac+ia 4e orientare se resta/ile.rsa 4e stim.i stim.l animalelor la 3nregistrarea mo4i2icărilor /ioelectrice" 0asc.nci c6n4 parametrii stim.i la stim.i somn( Eon4ator.l con4i+ionat care poate con4.ngă 3n con4i+ii 4e Cop:right .i or4inea 4e pre1entare a stim.n stim.irea echi0alea1ă c.nor aplicări repetate" apel6n4.i .romotorii .n stim.rarea reac+iilor in.l.i as.l ne.i al2a( /i.perea excita+iei con4i+ionate sa.irii? se mani2estă prin capacitatea .l.sc.t.nei reac+ii pe care n.rmătoarele mani2estări comportamentale.lilor( Reac+ia 4e orientare apare at.l no.cea 3nainte( A.l.lare" oprirea respira+iei" reac+ia electro4ermală" cre.rma .ronal al stării 4e 0eghe( Descoperirea meto4ei EED a permis p.n.ga+i sa.nerea 3n rela+ie a mani2estărilor /ioelectrice c.i cea po1iti0ă( În0ă+area negati0ă >ca e2ect al stingerii? se mani2estă prin 3nlăt.te gre.i stingerii la om s5a apelat la tehnica EED" .l experimentale as.4iile EED" Ians #erger >'A)C? a 4emonstrat că ritm. componentele sen1oriale" motorii .n 7mo4el ne.l 4atP 3n0ă+area po1iti0ă >ca e2ect al o/i.n4amental cere/ral este ritm. mai răsp.l experimentală a.terea tensi.a4ar" o/i.n.irea este interpretată ca .ală 3ntre 7stingere[ >Pa0lo0? .praa4ă.i se ela/orea1ă la ni0el cortical .n.i con4.i( Pa0lo0 consi4era somn.tere . ca o 2ormă a inhi/i+iei con4i+ionate" ceea ce *() Vigilen+a" 0aria/ile experimentale limitea1ă 4e10oltarea reac+iei 4e orientare( În+elegerea este in4ispensa/il legată 4e 4escoperirea Reac+ia 4e mecanismelor orientare este aten+iei expresia 3nnăsc. interpretat stingerea re2lex. re1onan+ă magneto5n.i al2a 3nso+ită 4e .l. o/i.i a=.i a stingerii reac+iei" 4e0ine .l 4e a 4a na. pri0ire la intensitatea" calitatea" 4.l.tile" expresie a capacită+ii 4e a n./cortical >Pa0lo0" 'AK*?( Iernln4e15P]on >'AF<? 3ncearcă o conciliere concept.rata .l necon4i+ionat constă 3n 3ntrer.l.

tor.l este inhi/at(. nesincroni1atP .i starea 4e excita+ie extremă p.nt rele0an+i pentr.t 3ntre .ne .s.tem 4istinge 4o. 0igilen+ă 4i2.i stării 0eghe o acti0itate sincroni1ată" iar 3n starea 4e 0eghe acti0ă tre1ire .ngirile axonice ale ne.i motor .i scă4erea amplit.ronii motori .l acti0ită+ii corticale" sistem. DEPARTA&ENT4e ID )<'' ale ne.ct./ aspect.te care se caracteri1ea1ă printr5.n.ne 3n e0i4en+ă rol.ie in4icator 0ali4 al 2l.l cere/ral care are e2ecte 4e tre1ire /ioelectrică( Într5. stres.at prin 3nregistrările 2l.l.1ă tre1ire4escri./linia.nt pert./ n.0ei spinării Pornin4 4e la 4escoperirile l.ală" iar o scă4ere a 2rec0en+ei s.n Acest ni0el optim 4e 0igilen+ă este expresia .mele 4e ton. cre.l ei" 0a exercita e2ecte acti0atorii as.n /ioc.l" relaxarea sen1orială 3n stare 4e 0eghe( cre. existen+a .tă se constată 0aria+ii ale 4e/it.l EED pre1intă caracteristici generale com.n trase.li 4e intensitate 2oarte scă1.i 3n 0aria+iile stării 4e 0igilen+ă" care" la r6n4.lare s.i optim 4esa.ronilor motori( Electromiograma >E&D? p.n >'AGA?" Jin4sle: >'AK'? a0ansea1ă 7teoria acti0ării[ prin care p. intrarea 3n acti0itatea sen1orială" motorie sa.terea 2rec0en+ei .s retic.i tre/.nite s. a=.ct.1ă la cea 4e o 0eghe acti0itate 4esinscroni1ată( În starea 4e 0eghe p.m al stărilor 4e acti0are" la o extremă este sit.pra proceselor ner0oase( Această corela+ie a 2ost s.i &or.tem pentr.tere a 2rec0en+ei .n./liniem că 0igilen+a 4esemnea1ă capacitatea 4e 4etec+ie a semnalelor impre0i1i/ile a2late la Varia/ile 4epen4ente 9 in4icatorii stării 4e 0igilen+ă s.pă Eraisse" 'ABA?" care a intro4.1ă sa.i 4e acti0are se 0or regăsi" 3n plan comportamental" .i ceea ce re2lectă starea centrilor reglatori ai 0igilen+ei( În con4i+ii 4e repa.it cel.l ne.rmătorii.i Ie// >'AKK? s.i 4e/it.nea retic.l sang0in cere/ral constit.l sistem.rologiei termen.s 3n 0oca/.s.r/ate la ni0elele 7atentă[ scă1.ată starea 4e somn" iar la cealaltă cea 4e excita+ie maximă( teoria acti0atorie n.ie căi a2erente ascen4ente spre cortex" iar cele 4escen4ente spre ne.la+i care constit.ne ni0el 4e intensitate liminală( Între somn . starea 4e 0igilen+ă la toate 0erte/ratele st.a+iilor stării 4e 0igilen+ă( comportament a4aptati0( Chiar s.i 4e aten+ie" tot.lar poate 2i e0al.ren+ii cere/rali" prele0a+i c.sc. rol.i simpatic al mă4.11i .nea retic.lată pre1intă 4i2eren+e 4e ni0el 4e acti0itate re.nt .l.. sa./stit.ă sta4ii.i sang0in 4in 1one corticale precis locali1ate >0e1i Ani+ei" )<<*?P in4icatorii acti0ită+ii m.lată exercită e2ecte 2acilitatoare generali1ate( Acest l.n4elor cere/rale( Eorma+i.i acti0area aten+ieiP este o trecere 4e la starea 4e 0eghe 4i2.nchi. este 4emonstrat 4e prel..l.l.l m.lat( Aceste 0aria+ii s.l EED" tre1irea se asocia1ă c.l al2a .n4elor /ioelectrice echi0alea1ă c.nor stim.lar.en+a .s ton.l emo+iei ci .l ac+i.n4e comportament.i cel 4e ni0el 0eghe acti0ă amplasat 3ntre ni0elele 3nalte la care comportamentele s.l 2orma+i.cr.l a 2ost 4eseori s.nii retic.late 4in tr.nt 4emonstrate prin e2ectele lor la ni0el. există 4i2eren+ă 4e con+in.4inii .l.gerea1ă trecerea spre somn( $.s. acoperă 4oar 2enomen. 7repa.i alte mani2estări speci2ice somn.ne 3n e0i4en+ă poten+ial.l. o 0aloare a4aptati0ă( Termen.cel 4e atentă( 0igilen+ă Ereeman >'AGB? sen1orial[" .i e2ectori 4e la ni0el.l./liniată 3ncă 4e Iea4" 3n 'A)* >4.i serie 4e4e ni0ele 4e4i2. intelect.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală O O O care 4escrie repaos.a+iilor 4e excita/ilitate 5 GB 5 Cop:right .i" acti0ită+ii 4e orientare" 0igilen+ei" aten+iei sa. ni0ele 4e 0igilen+ă( N.sc.l 3nso+it 4e ritm.ie să s.4iate( Traseele EED speci2ice i4enti2ica o somn./ in2l.l acestei acti0ită+i 3n men+inerea ton.l.l 4e 0igilen+ă( El 4e2inea 0igilen+a ca o capacitate c.i 0egetati0( Eorma+i.i( Varia+iile ni0el.ronilor retic.i &ago.n contin.

i a2l.s.l p6nă electro4ermal se antrene1e ampli2ică( tre1irea( #loch" 'AFK >3n sen1orial Eraisse" 'ABA? a2irmă că 0aria+iile ni0el..ală constit.s.i al 0igilen+eiP Oin4icatorii acti0ită+ii 0egetati0e Erec0en+a car4iacă este co/or6tă 3n timp.i 0ali4 pentr.s.i 0aria+ii ale ni0el.l.ce 7tre1irea[.ra 0aria+iile a2ecti05 ni0el.tor.l că" 4eseori" 7tre1irea[ este pro0ocată 4e stim.ne a2ecti0ă" tre1ire 4e a 0igilen+ei" electrică a pielii sca4e" iar este s. reali1area 7tre1irii[ 0igilen+ei( Datele empirice 4emonstrea1ă 2apt.i re2lex prin lo0irea ten4on.n /.l sen1orial" capa/ilă să pro4.s+in.nge răsp.nii gra0ita+iei( Întin16n4 m.tatea este 0aria/ile care 4esemnea1ă orice schim/are /r.lar .l la ni0el.tatea sa? se instalea1ă /r.t" la 2el ca .li sla/i ca intensitate" la 2el c.i el lent" iar" 3n paralel ton.a+ii c6n4 ac+ionea1ă separat" in4epen4ent 4e semni2ica+ia stim.l cortical se ampli2ică antren6n4Npro0oc6n4 inhi/area 5 GA 5 .ternici( )( No. Rtre1ire[( Intensitatea poate constit.l somn.i ton.6n4 $RAA prin interme4i.rile electro4ermale s.n răsp.n in4icator al ton.l căilor ner0oase nespeci2ice( C.l.x.l.r/at 4e stim.4i.te .nci acti0area retic.l cortical( Pe măs.te ni0el.mit ni0el al 0igilen+ei( Un alt in4icator al acti0ită+ii m.nt mesa=e sen1oriale care pot a=.l retic. caracteristici pentr.l.x.li 2oarte p.ie .l poate răm6ne nepert.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală al m.nii al retic.l >prinID no.lat.l. constit.lar cre.l.x.x.n ac+i. o 2or+ă constantă pro0oacă răsp. semni2ica+ia( $.i o 0aria/ilă a. o/ser0a+ie 0i1.0ei spinării ce coor4onea1ă motricitatea( Examen.lare s.i la cortex 2ără să El.sc.l. a se ampli2ica 3n sarcinile psihomotorii( $5a constatat că" 3n sit.l.pra2a+a pielii( În a/sen+a oricărei mi.n /.l 4e 0igilen+ă" 4eclan.lării cre.ate .l somn.nt re2lexele ten4inoase care se op.ră ce intensitatea stim.i s.l.lară este prea rapi4ă pentr.i pentr.ie .a+iile 3n sen1oriali( care cre.l retic.i ton.l.lări(re1isten+a $.s .l.l.ns.t.l citat a2irmă că răsp.l 2orma+i.p.l mă4.m somn.ie .ie 0aria/ila in4epen4entă cea mai importantă pentr.n.nt electrică a pielii este ri4icatăP 3n sit.ie .i ton.ns re2lex 4e contrac+ie( Antrenarea acest.i 3ncărcăt.sc.chi.i c.nc+iilor motrice .s.n in4icator consistent .ie să 3n4eplinească trei 4e re1isten+ă electrică a pielii constit.l ele antrenea1ă .l re2lexelor ten4inoase constit.l e2ort" tensi.nt moti0a+ională sa.te" ton.a+iile 3n care implică participare >calc.l stim.cări se pot constata 0aria+ii ale E&D" ceea ce s.l.tonomă" exist6n4 sit.tatea .intensitatea" no.lar" re2lect6n4 .n in4icator al ni0el. DEPARTA&ENT )<'' acti0ită+ii retic.i m.gerea1ă că această acti0itate /ioelectrică re1i4.lare a 2.că 7tre1irea[( În timp.tă proprii repa.i 4e 0igilen+ă s.sc" at.irea 4e 2ra1e?" 2rec0en+a car4iacă se ampli2ică( Reac+ia electro4ermală >RED? constit.i sen1orial este prima con4i+ie pentr. a 2i controlată . >asc.ală relaxată?" 2rec0en+a car4iacă sca4e( În schim/" 3n sit.. a pro4.x contin.lilor" 4eclan.ante 4atorate schim/ărilor 4e excita/ilitate a ne.ltare sa.ri 2l.i 4e 0igilen+ă( A.sc.late" ast2el 3nc6t 0aria+iile acestor reac+ii constit.i implicat 4e organism.a+iile care implică o acomo4are la me4i.te 4e a2l.l somn.s.rii prin 3nregistrările 4e pe s.lilor Yi 3n timp.scă n a2l.l.l stării 4e 0eghe .l tre/.i m. toate acestea" intensitatea n.nt cele mai importante 0aria/ile in4epen4ente coman4ate 2olosite 4est.lar este scă1. stim.n an.ns.n in4icator al stării 4e 0igilen+ă( $5a constatat că 3n stări 4e 0igilen+ă scă1.s.s.ronilor motori 4e la ni0el.i 4e reglare a 0igilen+ei( '( Intensitatea a2l.ct.l.sc.ie o 3n experimental stării 4e 0eghe( 4o0a4ă 4irectă a stării 4e excita/ilitate a sistem.i 0egetati0e( r" Cop:right 4acă stim.i" relaxării" somn.i" Varia/ilele in4epen4ente re1isten+a 7Tre1irea[" 4e/.ns.l mental" constr.

.

n4e rapi4e c.rile corticale complexe >scoar+a? s..mit ni0el 4e 0igilen+ă c.it empiric( De exempl.i comportamentale >a4aptat 4.n an.m somn50eghe" sit.i o 0aria/ilă 4e control at..l.e.ie cea mai importantă 0aria/ilă 3n 4eclan.nc+iilor motrice . o capacitate 4e 4iscriminare sen1orială aparentă 3n raport c./lă accep+i.pă Jin4sle:" 'AK) .lare poate pro4.lări care ar p.i necoor4onată" Emo+ie p. reac+ionea1ă la alte stim.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală cortical" ceea ce antrenea1ă o tre1ire totală a cortex.a+ie para4oxală.tiin+ă $la/ă.ra a2ecti0ă sa.1ă" 4e1organi1are( 2ragmentară" con2.i .0allet" 'AKCP 3n P( Eraisse" 'ABA?( *( $emni2ica+ia" 3ncărcăt.l ner0os să 4iscrimine1e stim.1ie" tre/.i .reac+ii rapi4e" e2iciente" selecti0eP anticipare comportament 7concentrată[" organi1at pentr.l somn50eghe .1ă .ală De la 0igilen+ă aten+ie 3n Aten+ia implică .ce n.năreac+ii 4e 2a0ori1ea1ă r.i a.l Contin. 7set[( răsp.ternic 4econectate( Înseamnă că 1onele s.ri 3n serie( Aten+iene2or+ată" #.tienti1are comportament.i 9 4iscriminări percepti0e( Ta/el.i #o.i rare .te sistem..nci c6n4 2olosim alte 0aria/ile( Ca 0aria/ilă in4epen4entă" ca 2actor . moti0a+ională constit.li 3nainte 4e a se reali1a propria sa tre1ire@ Înseamnă că" 3n timp.i $tare 4e con.n.i caracteristică ce 4eclan.l. arătat că" 3n somn" str. n.i p.i" acti0itatea sistem.i corespon4en+ele sale /ioelectrice . DEPARTA&ENT ID )<'' .lipsă 4e con5 limitatăPaten+ie trol" imo/ili1are" 4i2.m.5 anxietate(să5mo4eratăP 2rec5 0en+e rapi4e ames5 tecate( Aten+ie" alertă(Par+ial 4esincroni1atăP pre4omină .ea1ă 3ntre s.i ner0os" 4e.nor con4i+ionări con4i+ionări 3.i starea 4e hiperexcita/ilitate( antren6n4 .l.primată" /a chiar răm6ne sensi/ilă la o mo4i2icare a me4i.l.l.i Elor.m re.ie să acceptăm că" 3n timp.i" se men+ine .l ./corticale conser0ă ..i a. aten+ia loc.n an. semni2ica+ia 0itală a stim.s . 4.i" 4ar n.mit gra4 4e mo/ili1are al .te la sc6ncet.ronale( În anterioare( ca4r." 'AFC? Ni0el 4e acti0are Caracteristicile EED Ni0el 4e E2icien+a con.mit ni0el *(* al capacită+ilor 4e la 4iscriminare percepti0ă" 4ar .tea5o tre1i( Dar aici apare o sit.nă.ne.ns.pe 4e o parte este o 0aria/ilă in4epen4entă a cărei manip.gelin . 5 K< 5 Cop:right .rie"amplit. amplit.n an.nt cel mai p.l.să( Veghe relaxată($incroni1atăP ritm al2a optim( $omnolen+ă( Ritm al2a re4.rma .ea1ă tre1irea" semni2ica+ia este .l.i( Cercetările 4e psiho2i1iologia somn." mama care se tre1e.n4e lente c.1ie( Aten+ie selecti0ă care se poate com.l 3n se 1onele acti0ită+ii ne.or 4e int.l somn.l.l copil.i 0egetati0e >I.i g6n4ire asocia+ii li/ere( creatoare( $tare 4e grani+ă $la/ă3ntre somn .i Aceste contin. este s.l.area 7tre1irii[( Este o 0aria/ilă c.i 0aria+ii ale ni0el.ternicăP Desincroni1atăP teamă"2.ternic inhi/ată" tot.tină .i mi=loace 4e acti0are re1i4.c..taP #.mit ni0el 4e 0igilen+ă .n an.i 2acilitarea 2.i n.ct./corticale" starea 4e 0eghe 4i2.5 4ine re4.4ine re4.i 4e 0igilen+ă" iar pe 4e altă parte este .l somn.lilor( În concl.mai 7tre1irea[" 4ar .

.

al a0em 4e a 2ace c.l( Ja ni0el.i 0igilen+ei prin stim.i 0igilen+ei c.n.lat( Aten+ia este con4i+ionată 4e acti0area proceselor ner0oase" 4e amplasarea la .l pregătitor( Rol.tin+ei >a/sen+a >sincroni1arelamemorării stim.4ine0egheP re0erie(spora4ică" lipsită re4.l con4.i 4esincroni1at ce coresp.t o re4.pra a ce0a an.cti/ilită+ii electrice a pielii( În experimente reali1ate pe pisici c.4iti0 3nso+it 4e semnal.lare 3n TR( Raport.s.i aten+iei se regăse.i Pier4ere totală a c.i pregătitor este legat 4e cre.lare" coresp.l RED >reac+ia electro4ermală?" ast2el 3nc6t se poate 0or/i 4espre .pra tensi..l sen1orial 0a a0ea impact pe . a.ns la concl.nei corela+ii 4intre estimările s.+e s5a inter0enit 4irect as. măs.i s5a o/+in.5 2rec0en+erare?Plărilor sa.l.per2icial($al0e 4e 2.strea1ă rela+ia 4intre aten+ie .x.lară( Timp.5 A/sentă( 2oartelenteno. e2ecte 2acilitatoare as.i al2a coresp.i prin acti0area retic.l.l.ate c.te( Înregistrarea in4icatorilor 2i1iologici ai 0igilen+ei a 4emonstrat că TR este c.l 4e reac+ie este 3ntot4ea.nii retic.larea este prece4ată 4e .n ni0el optim al stării 4e 0eghe( acti0are excesi0ă a stării 4e 0eghe s.lară" apoi a 0igilen+ei" 3ncor4area" tensi.l 4e reac+ie >T(R(? il.n raport 4irect propor+ional 3ntre 0ite1a TR .itate( $omn s.nea" orientarea selecti0ă a aten+iei .i 0i1.l rapi4 .4inea 4escărcării RED la semnal.terea ni0el.late .rarea TR simpl.ccesi0e prin 3nregistrarea mi. inhi/area 1onelor 3n0ecinate( $e poate 0or/i 4espre ni0ele ale 2ocali1ării care pornesc 4e la organele 4e sim+" cel mai /.1ia că există o 0aloare optimă a acti0ării retic.i Re4.ne 3n corela+ie ni0el.ră 4irectă" e0i4entă 3ntre mecanismele 7tre1irii[ stării 4e 0eghe . c6t este mai mare amplit.i stim.primă comportament.pra ni0el.n cortex acti0( At.l.4iile pri0itoare la 4.ată 3ntre cea a somn.nii retic.late me1ence2alice 4eclan.l pregătitor" acti0area retic.i .n semnal 4e a0ertisment" timp.cerea marcată A/sentă( .l esen+ial al semnal. 2iin4 0ă1.n4(Un4eample.n4e stingerii ritm.l receptor.l aten+iei( $5a constatat existen+a .l.l( În realitate" a 2i atent as.l 4e 0igilen+ă c.l 4e 0igilen+ă apreciat prin in4icator. /ioelectriclor?( nereg. at6t mai sc. a 0ise5 ta/lo.me" 3nseamnă" 3n 5 principal" să5l 2ixe1i percepti0( De aici a. ni0el.i pre1en+a . ni0el.tiin+ăP 0ise( a/sent( $omn pro2. 5 K' Cop:right .cărilor glo/ilor .cere semni2icati0ă a TR( $5a a=.te 4eplin exprimată 3n 2ocali1area aten+iei reali1ată sim.nei 4esincroni1ări a acti0ită+ii 1onelor corticale" ast2el 3nc6t a2l.lare" ale 0igilen+ei .nii m.ri .i cea a tre1irii /r.rt c.i ni0el.n 7re2lex 4e 2ixare[ ce are menirea să a4.nerea 3n alertă a organism.na mai scă1.l pregătitor se constată reac+ii ale 2orma+i.i aten+ie ceea ce p.n4e .i 0igilen+ă( $5a constatat că 0alorile TR se asocia1ă c. K<< ms 3nainte 4e semnal( În experimente pe maim.l. .l 4e a0ertisment antrenea1ă /locarea ritm.că 3n 1ona 2o0eei imaginea o/iect.i apoi reac+ia motorie( Con0ergen+a proceselor retic.sc.rata 2iecărei 2ixa+ii s.l.să(4e contin.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală amplit.n1ătoare ./iec+ilor ale stării 4e aten+ie .nei po1i+ii interme4iare sit.ltan c.nci c6n4 stim.ire logică integrea1ă semnal.t( $emnal.l speci2ic aten+iei( Există o legăt.i ritm EED 4e sincroni1at( Ritm.l.n exempl. DEPARTA&ENT ID )<'' 4eri0at st.n4e lente >maiastării4e ample?( Ritm al2acon.i al2a" p.l.rile 4e 3nlăn+.lare electrică a 2orma+i.

prima 4ată 4e &acWMorth >'AK<?( 5 K) 5 Cop:right DEPARTA&ENT ID )<'' ./iec+ii tre/.lare incl.ct.i prosexigen care ac+ionea1ă sim.ri reg.l interpretărilor introspec+ioniste( Prima pro/ă stan4ar4i1ată 4e e0al. mecanismele 4e inhi/are a stim.pra0eghe1e timp 4e 4o.i aten+ia s.l( Tehnicile 4e in0estigare a mi.ra o/iect.l.l 2ăcea .pra0eghere prel.i se răsp. proce4ee /a1ate pe aparate 4e testare( Ca la s./ aceste aspecte opera+ionale" 0igilen+a 4esemnea1ă o n.n4e" la '< min.l me4i. că aceasta monotone 4e excitare( $.l.n ac in4icator care5l stră/ate 3n '<< 4e sec.i are originea 3n s.ă ore .i 2ace .st >0i1i/il sa. coinci4e 3ntot4ea.lare( Eixa+ia .ia.ltan c.l.i5stim.mite excita+ii .i să le semnali1e1e( În experimente care .l 1onelor corticale( Pro/lema este c.ren+i( $t.l.ra/ilă 3n sit.i la inter0ale nereg. ra4ar( Din acest context istoric s5a 4e10oltat .rarea 0igilen+ei c./l.n salt 4e 4o.n4e c. ci2re".l 4etectării semnalelor" 0igilen+a ce se 2olose. monoton s.ca arătător 3n salt.n4e la ele prin 4i0erse reac+ii( &o4i2icări ale capacită+ii 3n asemenea sit.late( Rar .n4ă( Ja inter0al 4e GK 4e sec.na c. 4irec+ia pri0iriiP 2ixarea .minos 2oarte 3ng.n ca4ran 4e ceas pre0ă1.i măs.nea 4e Dr.ie să s.er:" 'AAG?( 7Test.ă ori mai mare 4ec6t normal( $.l men+inerii aten+iei 3n mo4el 4i2erit 4e cel al acti0ării( N. p. 3nregistrarea 0aria+iilor 4e poten+ial asociate mi..lari raportate la str.l.cărilor oc.i 4e 0igilen+a 3. pe care se mi.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală oc.ie să 4etecte1e aceste 4iscontin.? re2lectat 4e cornee sa.l tre/.4 2otogra2ierea 4eplasărilor .1 sa.nghi.pă c.mătate 4e oră lim/a ceas.ea1ă 7tre1irea[ generală 3n ca4r.ngită 4oar o consecin+ă a intensi2icării tre1irii pentr.larea peri2erică 4eclan.pă CoQ.tem consi4era scă4erea 0igilen+ei 3n sarcinile 4e sit.are a 0igilen+ei a 2ost reali1ată 4e către &acWMorth 3n timp.n4al 4i2.m se reali1ea1ă ampli2icarea selecti0ă .pra 0igilen+ei a./il legate .n./ 2orma .i 4e al 4oilea ră1/oi mon4ial pentr.l.m s.te .l căilor sen1oriale sa.i stim. pe cortex" poten+iale e0ocate care 4esemnea1ă trecerea mesa=elor sen1oriale .pra0egherea c.n 2.i procesarea lor la ni0el.i pri0ilegiată a acestor mesa=e prin 2ocali1are( $e pare că există mecanisme 4e intensi2icare a e2ect.lilor conc.ră rata 4etectării sa.t c.i 2ascicol l. a2ectea1ă 4ec6t ni0el.care pe sec.l.l 4e la 0igilen+ă la aten+ie trece prin mo4el.i care apar rar( Această 0eghe 4.nt in4isol. 4e o oglin4ă 2ixată pe ochiP 3nregistrarea cinematogra2ică sa.rmător. o mi.s+ine P( Eraisse >'ABA?" la 0ariatele ni0ele ale 0igilen+ei se pot o/+ine 3n ca4r.a+iile s. 3n in2raro. Ro:al Air Eorce >4.4iile experimentale as.n $.l căreia se integrea1ă re2lex.i Tehnici" aparat./ imperi.nt 4escoperite an.i[ constit.rate pentr. .pra0eghere( Cercetarea concept.l 2ixării care 2acilitea1ă 2ocali1area ca expresie a aten+iei( Centrarea percepti0ă n.i 4e a reac+iona la e0enimente 3nt6mplătoare . al 4etectării( stare a 4isponi/ilită+ii organism.m.cărilor oc.i mecanism./iec+ii săi tre/.i orientarea aten+iei pot 2i 4isociate pentr. scos aten+ia 4e s." la .lare ale .ie .pra0egherea prin ra4ar" pe .n a4e0ărat prototip al pro/elor 4e 0igilen+ă( În această pro/ă s.a+ii 4e o/ser0are a.l.te 3n psihologie mai ales 3n sens. 3n acti0ită+ile 4e s.i această rela+ie se exprimă s.tili1ea1ă 0ariante ale acestei pro/e s5a 4o0e4it că 2actorii care intensi2ică tre1irea cresc*(K .stim. că orientarea selecti0ă a aten+iei implică procesele corticale( D.l 4e 0igilen+ă >VIDIJ" acesteia( Vienna Test $:stem? are la /a1ă no+i. rapi4itatea Test.l. 2ost măs.ită+i ./iect.late arătător.n salt 4.l ceas.a+ii 4e examinare sărace 3n excita+ii este solicitată 4e exempl. să pri0ească timp 4e ) ore o 2oaie c.i 3n me4ie 4e ') ori 3ntr5o =.l cel.

ia.l 4e s.nea 7e.lilor?" 2rec0en+a e0enimentelor critice e mică( Cei mai m.rile 4.l tre/.i 0igilen+ă( Test.minos5străl./iec+ii tre/.rmătoarele criterii3n timp.t ANIŢEI Psihologie clar( Alte explorări ale 0igilen+ei a.t.l+i a.i 4e ceasornic" ast2el 3nc6t apare o impresie 4e mi.lare e mică( Aceasta con4.ngat" era c.ns apărea c.l experiment.i 4e testare pre1intă .n chenar l.ri 4e l.l+i o/ser0atori ca sla/e >intensitate mică a pre1entării stim./le( În a 4o.lte teritorii mici( Ele s.i la scă4erea e2icacită+ii( De la ra+ionamente asemănătoare pleacă . rar" 4e 2lash5.i teoriile ne.n cerc mare" alcăt.+ie la 3nt6mplare a stim.en+ea1ă ac+i.ie o/ser0ate apar nereg.ro52i1iologice ale acti0ită+ii" ce consi4eră că 4acă scoar+a cere/rală n.nă c.li critici pe oră( În 0e4erea 3n+elegerii acest.nei taste( Pe parc.lte ori( $5a 4e4.ccesi.ce la .l 4e răsp.n.ho.i c6n4 .pă alt.l VIDIJ a 2ost constr.i stare 4e 0eghe ne3ntrer. st.n timp mai 3n4el.mino1itate constantă( Cercetări mai a0ansate a.nile la satis2acerea cererilor 4e aten+ie .it 3n 4o. prime.ptă" semnalele ce tre/.i mărime 4e 2.minos sare c.n.i 4e aici la omiterea 3nt6mplătoare a semnalelor la acti0ită+i p.mătate 4e oră n.l 2.ne" 7&iggen/.i s.pra 2actorilor moti0a+ionali >0oin+ă" interes? care in2l.li a.care( P.ni( În 0ersi.ri mai l. 2ost trec.n pas mai 4eparte" spre .lilor critici a 2ost in0estigată 4e mai m. importan+i? .late" constante" ace.rmător. c6t excita+ia critică se 4eose/ea mai m. s.ngă se cere s.pă circa =. omi.s 3n acest context 3n+eles.nt sim+ite 4e cei mai m. să reac+ione1e prin apăsarea .ă 0ersi.n4al al ecran.minoase" ce apărea./iect.4o5 5 K* 5 Cop:right .re 4e s.prasolicitare prin s.teptarea apari+iei stim.li 4istri/. at6t mai mare c.n4al( De asemenea a.i stim. 0e4erea mai rari 4ec6t la stim.ie 3n4eplinite .l+i stim.l l.necate 3n mi=loc( &icile sectoare se l.măr.l aparat.l.mitor acti0ită+i imp.care s.nct. arătat ca pentr.i Ienning >citat 3n Dorsch" 'ABC? insistă as.+in 4.i 3ntreg.i acti0area 2orma+iei retic.pă .ls.n ni0el al tre1irii mai mic .rs.nei perioa4e 4e 3ncercare mai l.n >'AF'? că n.ie să reac+ione1e la salt.t 2i o/ser0at că 4.l critic e mai mică( serie 4e experimente a.n sector( Pentr. men+inerea an.l sector" iar c6teo4ată este sărit" 3n s.lilor ac+ionea1ă contra 2rec0entei a.n1ător 4.rg[" .nt" ca ./solicitare( Rohracher .4ierea 0igilen+ei tre/.i este mai 3naltă .lat ./iec+ii tre/. c6t 2rec0enta apari+iei .pra0eghere( Dra2 >citat 3n Arnol4" 'AB<? a intro4.măr.teptării( Pornin4 4e la aceasta" a 2ost sta/ilit experimental 4e către ColQ.l scăpărilor a &ihaicresc.l.lt 3n intensitate . tre1esc aten+ia" aceasta 3nseamnă că s.li noi sa.l 3n sens.l. să 4i2eren+ie1e 2lash5.tori prop.n alt stim.ltate analoage" caexperimentală 4e exempl.l 4.pă .citor .l reac+iilor 2alse este c./iect.i 2enomen p.i 2ără a0ertisment" semnalele n.l.l .la aport mai mic 4e in2orma+ie >2ără stim.i a p. p.ne pse. c6t 2rec0en+a generală a semnal.n p. DEPARTA&ENT ID )<'' 3nt6mplătoare" .i" 3nt.terea 4e 4i2eren+iere" a4ică e2icien+a acti0ită+ii 4.n maxim F< stim.l.i c.a 0ersi.minos sare 3n acela.i+i la 3nt6mplare( Deose/it 4e m.li critici era.it 4in m.n stim.atem/er 9 &al:[ ecran.tem pri0i .ti stim. .te pentr.nt pre1entate printr5.l 4e tre1ire coresp.s că" la stim.i teoria 4e1acti0ării.ia.ce la o/oseală .nct l.cces tema" s. at6t mai /.l ac.li critici" la inter0ale reg.minea1ă .l.+i c. a 3n4eplini c. arătat re1.i mo4" 3n .l critic( 4istri/.i #aWan >'AKK?" la care s. arătat că p. or4onarea 3ncercărilor l.

.

" p..nea 7e.rio/ser0a+iei 4e gre.i 0ite1a c.crarea acestei 0ersi.1ie? se 3ntrer.s.i ast2el pre1intă .i critic" 3ntreg.51isă( În 2a1a 4e exerci+i.ltă+ii cresc.l s.l./iect.noa. DEPARTA&ENT )<'' parametrii stan4ar4 $' 3n 0ersi. este pre1entat pe monitor.te salt.l poate să răsp.nei note T 4e peste F< 0aloare se 4.i 3ntreg.l n.pă poate&acWMorth" consi4era că s.l total al reac+iilor corecte la stim.crat 3n mo4 serios tema( N.eli 4e il. 4acă apasă tasta 2ără ca 0re.a+ii 4e 0igilen+ă . capacitatea 4e 0igilen+ă s.i 4. gre.rge analog 2a1ei 4e exerci+i.iască să aprecie1e salt. pentr.l propri.l este 3n sit.pe pentr.i o 2a1ă 4e testare propri.li critici stim.l.l.mă totală 3naltă a reac+iilor corecte la stim.1ie" respecti0 alarmă 2alsă? Reac+iile 2ără pre1entarea .pă .l s.terii stim." aici n.crare a in2orma+iei 3n sit. a=.l.n mo4 interpreta/il( Această 0aria/ilă este 4e aceea o 0aria/ilă 4e control . 4e il.l./l.l a 3n+eles instr. reac+ionea1ă la . la omisi.n4ă item 4./iect.l critic >gre.l gre./iect.ngat( N.1ie"capacitate 4.cător. p6nă 5 KG 5 la apăsarea tastei se 3ntin4e 3n /loc.pă A/les" c6n4" 4e 2ără 0re.n gra4 mai 3nalt 4e concentrare ./iect.n timp mai 3n4el.i 4e c.eli 4e il. pre1entarea 4in no.l.ală o/ser0a+ie .a+ia 4e a rec.crăriiNrec.l.eli.n l.l.n stim.5i .i 4e a5.l 4e .nt exactitatea prel.l program 4e testare 4ec.nea stim.rate c.51is( Apari+ia itemilor 3n 2a1a 4e testare 4ec.i prin ha.l acest.rg6n4 2ără a 4a aten+ie tip./iect.l să existe" po1i+ia gre.n4e? Această 0aria/ilă 4esemnea1ă 0aloarea me4ie a pre1entării stim.i coresp.lilor critici p6nă la apăsarea tastei( Pentr. se pot repre1enta 3ntr5.elii este pre1entată pe monitor.nele c./le .eală 4e omisi.t( Test.n ni0el al 4i2ic.eli 4e omisi.l .n1ător( Ja G gre.nct.nii( D.tor.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 0ersi.i se 4ă pentr.l3n care ./iect.măr.l 4es2ă.lilor critici .n4eID >o/ser0at la .lare monotonă( Concret" s.l.nttimp( N.i testla s.i n.ng./iect.l me4i.c+ia" respecti0 4acă a prel.n 2ee4/acW po1iti0 .rarea p.l 4e o are il.a5 1i.l este 3mpăr+it 3n a.n 2ee4/acW la o 2alsă apăsare a tastei sa.rile 4.ng Varia/ilele 4epen4ente măs.noa.l.rmea1ă nici o reac+ie . apare pe monitor. apare nici .l.n stim.l.tea sta/ili 4acă s./le( Prel..l. altele" test.ni necesită 4e aceea .ne? Valoarea me4ie a timpilor 4e reac+ie >3n sec.i test( Ja o s.i . in2ormarea con4.nct./iect.pă terminarea 2a1ei 4e exerci+i.1ie" respecti0 alarmă 2alsă? apar rar 3n pro/ele comparate respecti0 4e norme prin son4a= 4isponi/ile( Corela+ii c./iect.elilor( In4icatori pentr.eli >in4i2erent 4acă e gre./iect.l total al reac+iilor 2alse >gre.atem/er 9 &al:[ Cop:right 3ntre <"GG sec.prin4ere a 4etaliilor 3n sit. a instr.n1ătoare .i aspecte ale capacită+ii 4e reac+ie motorie a s.rile 4.l s.i sa.( Ca 4i2eren+ă 2a+ă 4e 2a1a 4e exerci+i.i stim.i .rării test.l critic n. alte 0aria/ile n.i con+ine .ne sa.i prin sectoare ast2el 3nc6t acesta să tre/.a+ii 4e stim.n stim. care s.ă tip.( Dacă s.eala 4e omisi.minos 3ncon=oară o 4ată 3ntreg.măr. ca schim/ările acti0ită+ii 3n ca4r.n.i să poată 2i comparate .ne Această 0aria/ilă pre1intă exactitatea 4e5a l.nor sec+i.i( Timp.ni 2ixate 3n timp.l reac+iilor omise >gre.i gre.cta= .l l.i timpi par+iali( Varia/ila ne o2eră in2orma+ii 4espre 0ite1a 4e prel.măr.nă 0i1.ne" n. 4e la pre1entarea salt.l test.l critic preexistent sa.i cererea 4e a porni test.li critici În acest context pot 2i o/ser0ate 4o.c+i.i ca alarma 2alsă" sa.l trase.i men+ine aten+ia .eală coresp.n. a p.măr.l integrea1ă o 2a1ă 4e instr.l.l critic" este apăsată tasta 4e reac+ie( /.

.

măr./iect./iect.are rapi4ă( De asemenea exista .ncte .l 4ă posi/ilitatea examinator.i să o/+ină o imagine rapi4ă as.pra mo4i2icărilor 4e acti0itate ale s.l 4e e0al.măr 3n scă4ere al reac+iilor corecte la stim.l timpilor par+iali Valoarea me4ie a reac+iilor 2alse pe n. DEPARTA&ENT ID )<'' .l.l.ngi .r/ă se a.măr.+ie( Pe această c.terea 4reptelor este măs.l 4e timpi par+iali Valoarea me4ie a reac+iilor omise" a4ică al stim.i la test prin raport.al.l.i găsesc expresia 3n cre. lot.i 3ntr5.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală lot.n n.i legate 3ntre ele printr5o c.i o pre1entare gra2ică a re1.lilor critici 4istri/.ea1ă 4reapta 4e regresie( Cre.n4e >pentr.rată" 4in moti0e 4e exactitate" n.crarea temelor 4e 0igilen+ă( De2icien+e 4e acti0itate se exprimă 3n timpi 4e reac+ie mai l.pă itemii separa+i( 5 KK 5 Cop:right .nt repre1entate ca p. 4.pă re1.te concl.i? .4en+i[?( Valoarea me4ie a reac+iilor corecte pe n.i la prel.măr.r/ă 4e e0ol.1ii as.rmat 0reo reac+ie 3mpăr+it la n.l 4e 7$porti0i[ 3n cercetarea pre:entată 3n man.i <"GA sec.l.pra per2orman+ei s.+iei acti0ită+ii 3nlesne.l timpilor par+iali( Interpretarea e0ol.terea >scă4erea? 4reptelor 4e regresie( Test.ltate ale timpilor par+iali" ci 4.ltatele timpilor par+iali i1ola+i s.l test.li critici" care 3.ltatelor" 3n care re1.i+i la care n5a .l 4e 7$t.

.

rsPro2( . DEPARTA&ENT ID )<'' .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNIVER$ITATEA #UCUREYTI EACUJTATEA DE P$II J DIE YI YTIINŢEJE EDUCAŢIEI $ec+ia Psihologie DEPARTA&ENTUJ DE ÎNVĂŢĂ&bNT JA DI$TANŢĂ CUR$UJ P$II J DIE E%PER&ENTAJĂ & DUJUJ III A# RDAREA E%PERI&ENTAJĂ A DbNDIRII" &E& RIEI YI ÎNVĂŢĂRII Tit.ni0( 4r( &IIAI ANIŢEI #UCUREYTI )<<A5 )<'< 5'5 Cop:right .lar c.

i mo4el experimental 4e st.tie 4in ce 3n ce mai repe4e .cces 0or tin4e să se 2ixe1e" iar ac+i.nei ac+i.e2ect.i sistematic( Principi.i 0aria/ilelor( G( Pre1entarea .1at 3n0ă+area( De aici el 4e4.l.nct 4e 0e4ere istoric a.l a/or4ării experimentale /eha0ioriste prin cercetările sale clasice reali1ate as.l.l.i.nere'(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme Din p.8Inteligen+a animalelor[" 'BAB( Experimentele reali1ate pe pisici consta.i poate 2i integrată 3n anali1a 4e tip ascen4ent >4e 2apte?( 5)5 Cop:right .4i.4i.carea( El prop.cces.ri'(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme '() Varia/ilele experimentale 3n st.ac+i.l g6n4irii .i o/ser0area 3ncercărilor acestora s.i proces.ccesi0e 4e a ie. DEPARTA&ENT ID )<'' .i 3nt6mplător" lo0in4 o/iectele 4in =.i re1ol0ării 4e pro/leme '(* Control.nc+ională /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a re1ol0ării 4e pro/leme( )( Anali1a 0aria/ilelor implicate 3n st.i 4in c.r( Re.nc+ionale( Precerin+eN.l pe s.p )( anali1a 4e tip 4escen4ent top54oMn >4iri=ată 4e concepte? Il./s.4i.ce animal.ce legea e2ect.l 0aria/ilelor '(G Eixitatea 2. existat ) mo4alită+i 4e a/or4are .ec 0or 2i eliminate( Acest gen 4e re1ol0are a pro/lemelor se /a1ea1ă pe 4atele experien+ei .t( Ulterior" pisica scapă 4in c.rat timp.te mi.l 3ncercare5eroare al l.3 repre1entare'( anali1a 4e tip ascen4ent /ottom5.l g6n4irii .strati0 pentr.i re1ol0ării 4e pro/leme( *( Anali1a control..principi.tie( A 2ost măs.l necesar 2iecărei 3ncercări( Ja prima 3ncercare" pisica a/or4ea1ă o 0arietate 4e strategii .nei mi.ita pare acci4entală" cel p.4i.ne legea propagării e2ect.ni corecte 4.i al erorii( Thorn4iWe a p.mate celor ) a/or4ări 4escrise la percep+ie . e.pra animalelor. este ca1.l( Exp.l .l .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I DbNDIREA Con+in.l.nile c.i re1ol.+in la 3ncep..i.cerea pisicilor 3n c.i Thorn4iWeThorn4iWe este 3ntemeietor. al 2ixită+ii 2.i anali1ă a st.t.n.cces" ceea ce 3ntipăre.l care con4.l 3ncercării .cces" consi4er6n4 că s.ti0" mo4alită+i ce pot 2i s. 3n intro4.nile 3nso+ite 4e s.cări corecte a ca.l.tii .ce la s.s accent. anali1a 4e tip ascen4ent este mo4el.l.i 0a re.

.

. a 4escrie int.l ..rat cercetările pe cimpan1ei( Descriere experimentCimpan1e.ce at.i Hjhler ne este 4ec6t o 0ariantă a experiment..ă c6mp.l.ne 3n acela.l A1orelor?( El a 2ost ghi4at 4e către concep+ia gestaltistă con2orm căreia percep+ia este re1.ltă 4in principi.l.s" /a chiar le .l inteligent se pro4.i incercare5eroare .i că n.se?( Hjhler consi4eră că act.5se pe această concep+ie" Hjhler . DEPARTA&ENT ID )<'' .ntarea celor * elementec6mp.l5scop >/anana? .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Il. p.i re1ol0area 4e pro/leme este re1. 0a re.i o/iect.ri? Deci" percep+ia este re1.a /ananele" 4ar n. este s.nge s.l.l organi1ării c6mp.pra g6n4irii" consi4er6n4 că .i că percep+ia re1.ce 3n c6mp.prap.l intro4.te int.tii era at6rnat .tia? intră 3n acela.ltat.i percepti0 pentr.i percepti0 .că .l prop.i+ia" 4e aceea pro/lema răm6ne 4eschisă( 5*5 Cop:right .ce 3n c. a/or4area 4escen4entă este mo4el.s 4e Vol2gang Hjhlermo4el.tili1ea1ă pe am6n4o.ltă 4in con2r.i5a 4es2ă.nci c6n4 o/iect.rologic >acti0itatea ne.i constată că cimpan1e.i+iei >insight?( În anii T)<" Hjhler a st.i+ie >il.tia pentr. a a=.l gestaltist al int.2icient pentr.strati0 pentr.l pregnan+ei( În concep+ia gestaltistă se imp.nge( Acesta 0a reali1a repetate 3ncercări 4e a l.irile 2i1ice? c6mp.l psihologic >se instit.pra inteligen+ei a.tii 4e lemn .l era 3nchis 3ntr5o c.l c. consi4erat că experiment..tea a=.minare?( /iect scop /iect mi=loc Criticii teoriei gestaltiste as.l l.tili1ea1ă c.ie 3ntre celelalte 4o.me.i moment se n.ltat.l animalelor 3n ins.ltanta legilor organi1ării( Concep+ia gestaltistă a extins aceste legi as.l" iar percep+ia re1.i 4e ta0an.ă >s.. a intra 3n ac+i.l .i c6mp percepti0( rgani1area elementelor c6mp.la Teneri2e >arhipelag.ronală? c6mp.l 2i1ic >3ns.nei organi1ări ce se pro4.l percepti0( #a16n4.că '5) c.n ciorchine 4e /anane la care el n.i( Experimentator.n 2orma" o/iect.l5mi=loc >c..l ne.4iat comportament.

ntă c.i pentr.+iilor( &. cele rele0ante 0a 4. a re1ol0a o pro/lemă *( procenta=. calitate .rt inter0i.mo4.l 4e mi=loace .l.n timp l.i tip.nt implica+i 2actori 4e stil cogniti0.i ./iec+ii acor4ă mai m.l 4e pre1entare )( cantitatea in2orma+iei nerele0ante.tim că am creat presi.4i.ale 5G5 Cop:right . DEPARTA&ENT ID )<'' .5se ast2el explica pertinent con4.ltantă sintetică a experien+elor" a rela+iei cogni+ie5moti0a+ie( $ol.3ntre timp.3n sit.tem e0al.nii( În sit.tili1e1e toate 0aria/ilele 4epen4ente 3ntr5o manieră con0ergentă 4e.l cogniti0 al acestora" p..4 3n0ă+area( F( 4i2eren+ele in4i0i4.l.n a0i1 >apt N inapt?( De aceea psiholog.măr mai mare 4e s.lte sol. care să s.i orice alt 2actor 4e stres care poate 2i manip.a s.n sc.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '() Varia/ilele experimentale 3n st.l.i 3ntre acestea n.+iei .cem timp.i pentr.tili1ate 3n 4escrierea pro/lemei K( presi.2iecare 4intre noi are .nea timp.stra+iei >il.te 3n note T stan4ar4i1ate( Doar a.n n.l necesar s.ti 4acă n./iec+i care a.mătate >repeti+ie?( Aten+ieR Această meto4ă se aplică la pro/e care n.n pretest" iar 3n test re4.ltă importan+ă calită+ii 4ec6t timp.n stil cogniti0 ca re1.4i. că ei simt că ar 2i consi4era+i pro.i alegeri( Varia/ila in4epen4entă'( maniera N mo4.l+i cercetători s.ră psiho5ling0istică.i" rela+ia timp5calitate are o importan+ă ma=oră" pentr.ta N 3ngre.ltiplicarea elementelor irele0ante 3n raport c.pă tip.lat( De exempl.ngirea timp.i să trans2orme 0alorile /r. că psiholog.iască etaloane 4i2erite pentr. ne0oie 4e timpi 4i2eri+i pentr.rprin4ă stil.ra? )( timp. timp .a+ia 3n care a0em pro/leme care se pretea1ă la mai m. re1ol0at corect pro/lema /s(.+ii" p.ng( G( calitatea re1ol0ării.a calitatea sol.i constr.4acă .l g6n4irii . există mere.l practician se con2r.nci ei o 0or re1ol0a 3ntr5./iec+ii a. rela+ii semni2icati0e( Exempl.ita( În acti0itatea practică a psiholog.na? G( 4e nat.l.l 4ă . incl.i re1ol0ării 4e pro/leme Varia/ila 4epen4entă +ine 4e'( tip.l 4e s.nii pre2eră 2ig./iect 3n re1ol0area pro/lemelor >.3n st.a+iile 3n care psiholog.l./iec+ilor .stra+iile pot a=./iec+i .ne 4e timp" 0om reali1a .i să le amplasăm pe o scală a calită+ii sol. 2ac 2a+ă pro/lemei" at.t6n4.nea timp.+ia este o/ser0a+ia atentă a s.l 4e propo1i+ii .m.l 4e orientare al pro2esi.tili1ate 4e s.lare" tip.l 4e 2orm.l se orientea1ă 4. 3n materie 4e presi./iec+i n.l la =.i să5. ar re1ol0a corect( În rela+ia timp5calitate s.i procenta= există o rela+ie in0ers propor+ională.l rela+iei timp >0ite1ă?5calitate se constată că 3n re1ol0area pro/lemelor 4e g6n4ire" s.nt posi/ile compara+ii .i 4e re1ol0are *( pre1en+a N a/sen+a il. o experti1ă psihologică" el 0a tre/.i .ce la prel.l necesar .nt tenta+i să .4acă .l 4e s.i.

l să 2ie citită Po0estea c.s .n.ne apel.l prin analogie.tatea .lt 4ec6t gre./re4 care n.nct? care 3mpre.l.i ale l.l ra+ionament.ncWer.l >n.l atomic5sistem.lele 4e ga1e5/ilele 4e /iliar4? memoria5/i/lioteca $t.l la o pro/lemă c.nosc.l r6n4 4in p.l.pro/lema ra4ia+iei( $e pleacă 4e la sit.nă reali1ea1ă intensitatea necesară@ Descrierea experiment.a+ia ipotetică.ternice . 0a găsi altă sol.ntem me4ici .nor s. ra1e 2oarte p.i 0aria/ilelor 3n experiment.i Iol:oaW a.nt men+in.i &a:er >'AB*? .tim că risc.nosc.p.te trec6n4 c.p.p..t( Exemplesistem.s.se .tili1at o pro/lemă ela/orată 4e D. a=.nor con4i+ii 4i2erite( În acest ca1 tre/. . coman4ant.i DicW ./iec+i" s.te constante >ex(.tii c.4i.re1ol0area .ge +es.ri( Ja .nc+ionale? DicW .n trans2er 4e la nec.nem că s.portă mai m.cr.l 4e pre1entare?( Coe2icient.ltor ra1e 4e intensitate mai mică >aplicate 4in alte 4irec+ii 4ar 2ocali1ate pe acela.at 3ntr5o no.i a0em ./iect.a+ia ipotetică 4e mai s./iec+ii s.p.pres.+ie@ $.i . s.4i./iec+ii a2la+i 3n 4i2erite con4i+ii s.rile s.+ia poate 2i aplicarea mai m.l 0aria/ilelor Experimentele reali1ate 3n s2era g6n4irii s.moare malignă ce poate 2i tratată prin ira4iere c. re1ol0at pro/lema 3n raport 4e CKS" iar cei s.p.i primei con4i+ii a.n tanc pe c6te .n.al >coe2icient 4e inteligen+ă? ..+ii? )( 2ără ca po0estea c.i intelect.nt 2oarte mari >ra1a 4istr.i prin analogie( Ra+ionament.ie să 2im sig.ce ast2el .i l.t la c.l psihologic( Vom 4emonstra acest l.t.i coman4ant 4e companii 4e tanc. c.i prin analogie s5a 4e10oltat 3n .i celei 4e a )5a con4i+ii 3n raport 4e '<S( Ulterior" experiment.l solar >molec.l a 2ost rel.nei pro/leme nec.i tanc( Va alege să ri. t.ltimii )< 4e ani pentr.tor.n4amentale 4e asig. c6te .. li se cere să 4ea sol.i D.ncWer >'AGK" st.n moment 4at se a2lă 3n sit.l. 3ntreaga companie peste .l 4e 2i4elitate .n po4 4intr5o m.i Iol:oaW $e 4ă spre re1ol0are sit. a explica .nosc. toate o4ată" 0a alege să treacă c./iec+i" 3n ) con4i+ii experimentale'( 4.l ra+ionament.n pacient c.rare a control.nosc.4iile l.mo4.ă 2ormă5K5 Cop:right .ne 3n po1i+ia .p.l. coman4ant.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '(* Control.i că toate celelalte 0aria/ile s.pă citirea po0e. DEPARTA&ENT ID )<'' .ri că s.l.a+ia 4e a trece c.nt mai complicate 4e aceea necesită o aten+ie sporită 3n materie 4e control( Aceste experimente apelea1ă la gr.tă ce pre1intă elemente asemănătoare( $e pro4.te prin analogie pres.i Iol:oaW >'AB<" 'AB*" 'ABF?" inspirate 4e cercetările mai 0echi ale l.nt echi0alen+i" 3n prim.l 2ixită+ii 2.n.ri con0ergente sa.n po4 .i DicW .l se p.l 4intre mecanismele 2oarte importante ale re1ol0ării 4e pro/leme( $e e0i4en+ia1ă st.l.rile sănătoase pe care le tra0ersea1ă?( $ol.nct 4e 0e4ere al ni0el.i p.i replica/ilitatea constit.ri in4epen4ente 4e s.l+ime 4e po4. coman4ant.ie criterii 2.

ne 3ncercarea 4e a repeta . minime schim/ări 2a+ă 4e cel original( sistematică. a4ă.l A s5a pro4.n in4ici.i li s5a in4icat că este . pri0ire la trans2er. 2ost p.p a primit cele ) pro/leme 3n or4ine 4ar 2ără nici o con4i+ie $.n experiment pilot .ale cercetătorii n.l.l replicării sistematice .nci c6n4 re1.l 4ispare" at.s .nt corecte" at.i apoi pro2esor.ră 3ntre pro/lema ra4ia+iei .p.rs >2ără să 2acă trimitere la experiment? Re1.i Veis/erg >'ABF? a.nci el 0a re1ista acestor schim/ări( Dacă e2ect.l a 4escoperit limite importante 3n con2ig. re1.ltatele experiment.i( $5a l.i pro/lema ra4ia+iei? a.l.l. tot./ care cele ) po0estiri anterioare >4e antrenament .nor 2actori pres.n experiment pe c6t 4e apropiat posi/il" c. repetă . re1ol0at pro/lema 3n raport 4e A)S" iar cei s.n trans2er po1iti0 mai mare( Pro/lema replicării e legată 4e altă pro/lemă importantă.4iat 4oar o analogie Concl. s5a o/ser0at nici o legăt.i a. parte 4intr5.ra=ea1ă replicarea experimentelor chiar .i DicW .i Iol:oaW a4. pre1entat cele ) analogii" experimentator. 2ost testa+i 4e către .1ă se consoli4ea1ă 3ntr5. ra1a )( gr. alt.p.( În experiment.i s.p #./iec+ii s./iec+ilor li s5a sp.l # n.s că cele ) po0estiri 2ăcea.gat o schim/are interesantă" prin mo4i2icarea pretext.este cea mai 4i2icilă .+ie pro/lema replicării 3n psihologia experimentală4irectă.3n acest ca1 se 3ncearcă 0arierea >mo4i2icarea? .l l.i concept.l A a primit ) analogii .p.ltatJa gr.i a 2i rele0an+i pentr.l orei 4e c.4i.i analogii( 5F5 Cop:right .aceasta pres.nci cercetător.l gr.n experiment 3ntr.l.p A.l ast2el 3nc6t schema a p.s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală '( prim.l.s5a.n experimentator a/ia 0enit 3n clasă )( gr.l lor ast2el'( gr.i at.p.3n gr.se( Descrierea experiment.ală.4en+i'( gr.l.t 2i apoi aplicată 3n mo4 spontan la pro/lema c.p.it.a generali1ării re1..se st.stra+ie la c.l a pre1entat pro/lema ra4ia+iei la s26r.i primei con4i+ii a.l( Replic6n4 experiment.1ie.p.p.i original( concept. . 2ost solicita+i să g6n4ească .l lor" DicW .l po1iti0" $pencer .p.i DicW .p a citit po0estea coman4ant.i Iol:oaW c. pentr.i original s.i . ) clase 4e st.i po1iti0 prin analogie" re2ăc6n4 experiment.rs >aprox( GK min(? ca il.ltatele testelor statistice o2eră 4i2eren+e semni2icati0e( Exempl. DEPARTA&ENT ID )<'' .ce 3n 4isc.n 2el sa.i mai complexă( $e 3ncearcă repetarea . 3ncercat să 4etermine ni0el.i Iol:oaW a.l trans2er.l l.i( Dacă re1.l.ltatelor( În ca1.l a părăsit sala .crat c.i celei 4e a )5a con4i+ii 3n raport 4e )<S( Experiment..rmătoarea pro/lemă )( al )5lea gr.l 3n ca..i a.p.i să extragă principi.t.n mo4 ra4ical 4i2erit 4e cel original( Cercetătorii 3nc.n.l # a st.l" 4ar este interesat 4acă 2enomen.ltatele experiment.ra+ia 2enomenelor s.i experiment 3ntr5.

i experiment?" acele limite 4incolo 4e care .a+ie 4ată" 3n alt ca1" 3ntr5o sit.i" la 2inal" pre1intă pro/lema ra1ei ca 2iin4 legată 4e primele ) po0estiri pre1entate 4e către experimentator( )(0arianta ) >context 4i2erit?a( s.ltatele a( s.l /( s. .experimentator./0arianta. legăt. pre1entate goale" alăt.a+ie no.crat c.t .se materialele la 4ispo1i+ia s. DEPARTA&ENT ID )<'' .no. intro4.tiile c.pentr.tiile era.ct.ncWer a ini+iat 3n 'AGK o serie 4e cercetări as.s+ine că a. .+ia.p.itate" in4i2erent 4e context" s5a o/+in.l intră 3n clasă" pre1intă toate cele * po0estiri ca 2ăc6n4 parte 4in experiment .i ca o 4emonstra+ie la pro/lemele 4in clasă Concl.p.ă" ca plat2ormă pentr.i Veis/erg a.ră c.tia '.s+ine că 4oar primele ) a.n procenta= asemănător 4e trans2er po1iti0 s.experimentator.tii goale 4e chi/rite" * l.i c.ltă+i 3n a5l .p.nor replicări reali1ări sistematice .ă c.ni .i restr. context asemănător?.rs.l lor in2erior H(D.l c.l contin.pro/lema c. mers mai 4eparte.i.i testea1ă re1.n o/iect este 2olosit recent 3ntr5. l.l experimental.strare..nci n. mo4i2icat context./iec+ilor./0arianta '.tiin+ă?( '(G Eixitatea 2.no.i concept.nc+ionale 4esemnea1ă sta/ili1area .rmă 2iin4 lipite 4e c.tili1a( Il.tiei $arcina s.tin+elor" 4eprin4erilor .tia c.l.nei testări care să5i sta/ilească limitele" at.l 3n care 3ntre cele ) po0estiri 4e antrenament .te c.mpl. poate 2i s.a+ii experimentale noi?'( 0arianta ' >c.ră c.l pri0irii( Pe o masă s.1iire1.m6nărele pe o .rare( Psiholog.l pre1intă toate cele * po0estiri .l 0a 3nt6mpina 4i2ic./iec+ii testa+i 4i2erit" 4.it.l .tie prin topirea cerii 4e la capăt.ltatele arată că 3n ca1.i str.tiin+i2ice tre/.ie să 3ntr.ă la ni0el./iect.n experiment" pleacă" pro2esor.s+inea că a4e0ăratele aser+i.i rigi4itatea c.3n acest ca1" c.rs.ale permite cercetătorilor să 4elimite1e >preci1e1e? con4i+iile care limitea1ă >limitele .nc+ională Eenomen.l >a.ct.p.se 2ixea1ă c.. legăt.experimentator.i s.nt 4isp.ale" 3mpie4ic6n4 ast2el re1ol0area 4e pro/leme noi" care necesită 2lexi/ilitate .n an.nească criteri.ti ca 2ăc6n4 parte 4in experiment" pleacă" pro2esor.l 2ixită+ii 2.tiile era.ă" s.experimentator.ncWer a l.tin+e .m6nărele( $ol.s ) sit.l pre1intă a *5a po0estire la s26r.i pro/lema ra4ia+iei a existat contin. 4emonstrat nici . e .să .pra aces.ri 4e celelalte materiale )( gr.n experiment n.i 2enomen( I4eea centrală a cercetărilor sale esteDacă .pine1e >c.n trans2er Reali1area . celelalte materiale necesare ast2ela( c.l 4e control.i s.l intră 3n clasă" pre1intă 4oar ) po0e.oare?" chi/rite" * c. pine1e pe . a.l.m6nărele 5C5 Cop:right .a./0arianta ).m6nărele" acestea 4in . ace. mai re1istă( H(Popper s.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală $pencer . ) gr.ri in4epen4ente'( gr.l american Harl D.mit 2el" 3ntr5o sit.rilor intelect./iec+ilor este aceea 4e a 2ixa * l.pă GK min(" n.l pre1intă primele ) po0estiri .n. experiment.l 2alsi2ica/ilită+ii >4acă o teorie n.

garea .rmătoarele con4i+iia . p.nc+ională c.tili1ării ne. F con4i+ii experimentale >* pro/leme 3n ) con4i+ii experimentale?( Varia/ila in4epen4entă a 2ost măs.t 4e n./iect Concl.i 0er/ali1ării .ltate'( 3n con4i+ia 4e control sarcina a 2ost 3n4eplinită 3n procent 4e '<<S )( 3n con4i+ia 4e 2ixitate 2.nc+ia c.cr./iec+ilor .i .i.i A4amson >'AK)?. toate acestea" merit. c.ncWer a proce4at .nc+ionale 3n raport c.tiilor era 2ixată ca recipient .nc+ia c../iect pentr.tiilor s5a 2ixat 3n memoria s.crat D.ncWer . prile=.1ieÎn con4i+iile ) ./iec+i'( gr.nc+ională( Replica l.rare a re1. a re1ol0a pro/lema( Re1.ri experimentale 4e c6te C s.ltate.l experimental C" 3n no.tă a meto4elor 4e e0al.l.i" prin a4ă.tia *.l.tră" sarcina a 2ost 3n4eplinită 4e către ' s.crat H(D.)< 4e min(?( A mai 2ost măs.nt arătate s.port./iec+ilor" pe c6n4 3n prima con4i+ie experimentală n. re1ol0at pro/lema" 4ar s5a. 4emonstrat că at.i original al l.cWs/erg ..l. sol.rare a 4atelor c6mp.i s.i H(D.ncWer prin intro4.3n )< min( to+i s. l.ri?( A apelat la * gr. re.i cola/( >'AFF? a.are" măs.l. DEPARTA&ENT ID )<'' .măr. să se g6n4ească la ele ca poten+iale s.mpl.l experimental #" 3n acelea.acesta a 2ost nesatis2ăc./iec+i .cerea e2ect. care a l. proce4at la o replicare sistematică a experiment./iec+ilor le5a 2ost gre. 2olosite tot ca recipiente" 4ar con+inea.m6nări( În con4i+iile n./iec+i c. celelalte o/iecte necesare" sarcina a 2ost 3n4eplinită 3n procent 4e G*S *( 3n con4i+ia 4e . ale experiment.i la o replicare sistematică a experiment.3n loc./iec+ii 4in lot.tili1are ne.nci c6n4 o/iectele 4in experiment.s.l 2ixită+ii 2.tiilor >c.p.i mic 4e s.i pe l6ngă pro/lema c.l c.i. s5a.ră c.tili16n4 etichete 0er/ale >integratori 0er/ali?" acestea a.it o serie 4e repliciReplicarea l.tiile .it să re1ol0e pro/lema 3n timp 4at.oarelor a .m ar 2i nast.l necesar 2iecăr.tili1area etichetelor 0er/ale( Ei a. menirea 4e a orienta g6n4irea s.l 4e control" 3n acelea.s alte ) pro/leme. 2.ltat .ti0( Cercetările l.i re1ol.chi/rite În cea 4e a )5a con4i+ie experimentală" 2.rată tot prin procente >a celor care a.t.c.i * 2.i con4i+ii c.tiei a mai intro4.p./iec+ii a.+ia" c.ct. re1ol0at sarcina mai rapi4 4ec6t cei 4in con4i+ia 4e 2ixitate 2.tre" 2ără legăt.l 4e control a.i Dl.tiile era.tili1at )F5)A s.nei con4i+ii.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /( c.oarele c( c.nc+ia 4e container a c.on( A re1.tiilor( H(D.l mic 4e s.te c.ri pentr.l cercetărilor sale este acela 4e a 2i con2irmat teoria gestaltistă a re1ol0ării 4e pro/leme ca restr.măr.al ast2el. in4i0i4.t aplica teste statistice" ci 4oar procente( C. ale experiment. care a l.n experiment c.a con4i+ie Re1.l.ncWer a.ltatelor( A4amson a proce4at la o replicare sistematică 3n .p.p. s5a 2ixat nimic( A inter0enit 2enomen.i original )( gr.rat timp./iec+i c. 3nregistrat 0aria+ii ale timpilor 4e l. o/iecte ne.i tir/.l.l.ncWer" n.l original s.i s.tia ).i original *( gr.tili1at cleme .a ./iec+ilor spre o mai mare 2lexi/ilitate( 5B5 Cop:right .i 4e preci1ia scă1.i H(D.i con4i+ii c.tre a c.

t apoi apel la programatori care a.pra3ncre4ere 3n propria =.roasă.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Rol.g6n4irea operea1ă 4oar 3n plan a/stract" 2ără a apela la imagini sen1oriale( A.mană . exper+i" 4eci persoane o/i.na 4intre m.lte alte posi/ile" 2ără semni2ica+ie 4eose/ită?( În anii TC<" NeMell .l.4i.n con 4e . anali1at 4atele c.reat premi.pă re1ol0area pro/lemei să relate1e pa. apel .i a. 0oce tare >prel.i g6n4irea arti2icială" logică .l./iec+ii era.ii" sec0en+ele care i5a.m/ră . o/+in.i al+i cercetători 4in 4omeni.să introspec+iei" a 2ăc.s mare accent pe rapoartele introspecti0e ca o /.i pro/lema rapoartelor 0er/ale să 2ie a/an4onată" chiar 4acă .l să intre 3ntr5.i la imagini mentale( Apari+ia .l acceptă că . con4.area aproape integrală a meto4ei introspecti0e" 4ar mai rig.i 2ormală( În 2olosirea rapoartelor 0er/ale apar aspecte contra4ictorii >4isp.l IT >inteligen+ă arti2icială?" a.l 4e s.strarea se 2ace prin st.i re1./iec+i exper+i >speciali.3nregistrarea 2i4elă a rapoartelor?( $5 a 2ă.i 4e s.i" c.i $imon >la.4i.ii reali1a+i 4e către s.i li se 4ă4ea. ela/orat programe 4e re1ol0are a acelora.ta c. ini+iat protocol.l 2enomen.i rapoartele 0er/ale pot 2i o expresie a 0aria/ilei in4epen4ente >4ar 4oar .pra3ncre4ere 3n propriile =.a+ii pro/lematice" 4.ltate( Aceasta a 2ost o 4emonstra+ie clară că există similit. g6n4irea a/stractă" logică? 2ăcea.l No/el?" ca .ti 3n 4omenii ca matematica" 2i1ica" chimia? .l c.lterioară a /eha0iorism.i re1ol0ării 4e pro/leme Il.s la re1ol0area pro/lemei( Ipote1ă.pă pa.rg" 8DenWps:chologie[" prin repre1entan+ii săi.t ca introspec+ionism.l clasic experimental >Ycoala 4e la Virst/./iec+i" con2orm rapoartelor 0er/ale( $5a.n. solicita+i ca 3n timp. DEPARTA&ENT ID )<'' .nă meto4ă 4e 4escriere a proceselor mentale( &eto4a introspecti0ă experimentală se reali1ea1ă ast2el$e apela la s.l rapoartelor 0er/ale 3n st.i sit. 4i2erite pro/leme spre re1ol0are( $./iec+ii >chiar 4acă era.t acelea.4ecă+i?( 5A5 Cop:right .i /eha0iorism.ite c.4ecată( Introspec+ionism.lN 4. pri0ire la 2enomen.lese .4ini 3ntre g6n4irea .Ach" &ar/e" !iehn? a p. constatat că s.l experimental al g6n4irii . critica sa a4.

ali1area 3n or4inea 3n care a.l DANNU( Pro/ele 4e react.lte alternati0e( În prim.rii 4e l.ne( Varia/ilele 4epen4ente ale acestor pro/e s.nosc.ali1are cele mai c.l.l memoriei &o4ele experimentale.4i.rge la o rec.l DANNU sa.0inte iar la react. repro4.itării( Pre1entarea tehnicilor" proce4eelor .ns./iec+ilor le s.4i./iec+ilor li se pre1intă prim.rat( $t.tere" 4.l ca1 s. pre1ent pe lista ini+ială( În cel 4e al 4oilea ca1 se rec.i( $e pare că exp./iec+ilor să5.i5l reamintească pe celălalt( Pro/ele 4e rec.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II &E& RIA Con+in.măr.nt pre1entate c.nt cele 4e react..noa./iec+ilor să aprecie1e 4acă a. DEPARTA&ENT ID )<'' s.4i.l( Exp.măr.tere .i c.c6t mecanismele care sta.t material.l 4e răsp.l termen al perechii .i asocierea lor 3n perechi( În acest ca1" s.nere)(' Varia/ilele experimentale 3n st.interac+i. la /a1a lor pres./iec+ilor s.s.n.nerea anterioară '( )( *( G( .lte alternati0e pe cea corectă( Acest mo4 4e e0al.nt in2l.( Precerin+eN. arătat că per2orman+ele 5 '< 5 Cop:right .ns at.l stim.n material 4e.ali1are o constit.0inte noi( Ei 0or aprecia prin DA sa.nt.i .pra memoriei implicite >$chacter" 'ABC? a.i repro4.n c.rile pot 2i 4e tip.l este 2or+at să aleagă 4intre mai m.l memoriei Varia/ilele 4epen4ente( În pro/ele 4e rec.lilor rec.l interac+i.cr. NU 4acă . repro4.n o str6nsă interac+i.4iile as.lii ini+iali .rm6n4 ca ei să .are a 0aria/ilei 4epen4ente pre1intă ./iect.i corect" n.ri)(' )() )(* )(G Varia/ilele experimentale 3n st.i n.n gra4 mai mare 4e 0ali4itate 4ec6t cele 4e tip.pă pre1entarea .+i sa.en+ate 4e exp.p.cerii( 0ariantă a pro/elor 4e react. mai 0ă1. este ca1.ali1are li/eră 3n care n.06nt a 2ost sa.i timp.l 4e erori . are nici o importan+ă or4inea repro4.l memoriei( Rol.l material.nosc. 2ost pre1enta+i stim.ali1are s.ră /iecti0eAnali1a 0aria/ilelor experimentale implicate 3n st.itare Tehnici" proce4ee" aparat.i reamintească con+in. alegerea 4intre mai m.cere n.0inte 4in lista ini+ială .ali1area sa.i aparat.noa.cerea 4e tip serial" 3n care se cere react.n. se cere s.t.ie react.i material" se cere s. n. pot 2i separate total 3ntr.noa./iec+ilor le s.te s.nci c6n4 acesta poate 2i măs.pra .t.l( Răsp.nerea anterioară la .nt pre1entate perechi 4e c.nea 0aria/ilelor Inter2eren+ă .tere 2or+ată.nii 0aria/ilelor 3n mo4elele experimentale( Anali1a e2ectelor inter2eren+ei as.

l acestei 0aria/ile as.ra material.ali1e1e la .mere 2ormate 4in trei ci2re( Între moment.l.nt 0ariate an.l lor aceste materiale a.i" rata pre1entării" mo4alitatea 4e pre1entare( Acestea s.mirea 4e 7e2ect.i $car/oro.ngimea sa.terea re1.4iti0ă sa. caracteristici proprii ce pot să 0arie1e. a/stracte" .i 4e trei consoane . 7e2ect.iP O mo4alitatea 4e pre1entare constit.te constante.rată #roMn5Peterson( $.i.l 0er/ali1ării comparati0 c.i .ltat.rmărite at.tili16n4 pro/a 4e in0estigare a memoriei 4e sc.i cea .l 4e pla2on[ sa.ceri ace.pra memoriei s.l.+i constan+i( pro/lemă importantă căreia n.nt rig.i o exempli2ică prin cercetările l.măra 3n or4ine 4escrescătoare .nt pre1entate in2orma+ii pe care tre/.se .lorilor .4iti0 .al sa.lterioarăP O c.l.i at.tili16n4 5 '' 5 n.l organi1ării glo/ale sa. par+iale( Control.l. aniP O l.l 4e po4ea[?( #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes >)<<K? acor4ă o importan+ă 4eose/ită acestei pro/leme .rt 4e timp( Pentr.liP O rol.rtă 4.ie o 0aria/ilă in4epen4entă importantă a06n4 3n 0e4ere pre1entarea 0i1.ie să 2ie men+in.l.l.2icientă aten+ie este aceea a mo4.noa./iect constit.l 4intre pre1entarea material.mai 4acă se ia.n inter0al sc. i s5a acor4at s.mite caracteristici ale material. a existat cerin+a explicită 4e a memora ce0a( Re1.l. la limita in2erioară a scalei 4e e0al.i 4e interpretare a per2orman+elor 0aria/ilei 4epen4ente .cantitatea material.i o altă sarcină iar apoi li se 4ă pro/a 4e react.l.ali1areP acest inter0al poate să meargă 4e la c6te0a sec.tili1area c.i Cop:right .ti termeni pot 2i regăsi+i prin 4en. 3n consi4era+ie ca 0aria/ile in4epen4ente( În orice experiment 4acă s.0inte 2ără sens" a4=ecti0e" 0er/e" s.ie o 0aria/ilă in4epen4entăP O nat.p./stanti0e" n.nt mo4i2icate n.ternic manip. cantitatea material.te e2ect.l 0aria/ilelor Experimentele as.p 4e trei consoane iar sarcina care este menită să le 4istragă aten+ia este aceea 4e a n.ra sarcinii interpolate 3ntre 3n0ă+area ini+ială .ie să le react.perioară sa.lată 3n cercetările as.nci ceilal+i 2actori tre/.en+ea1ă per2orman+a 4e. sim.ne să cercete1e 4i2eren+ele 4e react.iP O rol.i 0i1.ltă că mecanismele memoriei implicite s.(a(m(4(P O inter0al.tor.pra memoriei( Aceste materiale pot 2i extrem 4e 0ariate pornin4 4e la litere" ci2re" sila/e" c. DEPARTA&ENT ID )<'' . a li se 4istrage aten+ia 4e la sarcina ini+ială ei s.ali1are a in2orma+iilor 3n 2.roase" strict controlate( Unele 0aria/ile s.rmăre.l pre1entării gr.l in0ocat 3.are a per2orman+elor >3n .nt men+in.i pre1entat este 0aria/ila in4epen4entă cel mai p.ni sa.nt 4i2erite 4e cele ale memoriei explicite( Varia/ilele in4epen4enteO nat.i n. a.i react.n4e p6nă la săptăm6ni" l.nc+ie 4e nat.nci c6n4 aceasta se a2lă la limita s.ltanăP O strategiile 4e memorare" co4i2icare a in2orma+iei 4e către s.terii per2orman+ei 3n memorareP O gra4.l 4e similit.l.l.sila/e 2ără sens" c.ce .nele tra4.i prop.pra cre.4ine 3ntre stim. alte mo4alită+i 4e pre1entare a stim.n gr.gh >'AC)?( A.0inte" propo1i+ii" 2ra1e" texte" imagini" scene complexe( Ja r6n4./iec+ilor le s.mere complexe" materiale concrete sa.ra material.l.nt solicita+i să 3n4eplinească .ală" a.ali1are( Prima sarcină este 4e a repro4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală in2l.

pra să 0i1e1e experimentală poate ce 2i generali1ată .l 4e pre1entare a literelor >consoane? este controlat prin .ra este repetată 4e mai m.l 4e s.ltatelor 3n cercetările experimentale as.itării mai accent.a+ii a=.l tre/./iec+i care a 2ost stim.la+iei pot 2i generali1ate la 3ntreaga pop. alte sit.al 4e.i &assaro n.rmărească e2ect. pare să 2ie corectă( Aceste re1.pă pre1entarea gr.i pentr.i cele 4e limită in2erioară as.ltate il./iec+ii stim.t per2orman+e apropiate 4e cele ale s.n4e( Re1.ltatele n.rtă? trec aproximati0 *< sec.te memorarea . scă4erii per2orman+ei( această pro/lemă este tratată 3ntr5o l.ia pe . 0ol.mai pe cale 0i1.n4e .al c6t .n experiment ela/orat 4e către CraiW .l material.cerea( Într5o replicare a acest./ aspect.l.i 4e consoane se pre1intă ci2rele pe care s.n experiment pilot .i apoi li se cere să5.tă 3n 3ntr5o me4ie sit.al?( r" 3n această sit.lară 3n Proce4e.l.ală o/+in per2orman+e mai /./iec+ii ce măs.i a./iec+ilor care a.l.4iti0^0i1.i concl.tor./iec+ii sit.na 4intre extremele scalei se re0i1.lare ale generali1ării re1.l.pra 0ala/ilitatea experimentelor reali1ate( În termenii meto4ologiei experimentale cre.l 4e consoane pre1entat ini+ial( $./linia1ă că stim. in2orma+iile pre1entate a.l gr.i 4e memorat .rmător.ri.i( Ja o sec. DEPARTA&ENT ID )<'' Într5.l 3n care 4i0erse s.rmărit raport.ltatele 4e o/+in.se apelea1ă la ./iect.strea1ă e2ectele 4e limită s.la+ieP care este as.l perceperii .ată 4ec6t cei pre1enta+i pe cale 0i1.la+i 4oar pe cale a.ltatelor per2orman+elor( rice experiment porne.p pe cale a. a.ltate #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes >)<<K? aprecia1ă că ele n. se pot 2ace 4i2eren+ieri 3ntre per2orman+ele celor trei con4i+ii .ie să 2ie ast2el proiectate 3nc6t săo o/+ină per2orman+e 1ona ri4ică pro/lema generali1ării re1.4iti0ă pre1intă o rată a .l st.l 1ero s. 4o0e4it 4i2eren+e semni2icati0e 3n ceea ce pri0e.lii pre1enta+i pe cale a.i repro4.te experiment.nt aproape per2ecte 3n toate con4i+iile >a.ală( Coment6n4 aceste re1.ală( A. 2ost stim.i reamintească gr.i să se .al" a.i s. pot 2i acceptate at6ta timp c6t per2orman+ele 4e la ni0el. este o sol.i" 3n experiment.n an.antion al pop.p prime.ie să le n.l procesării in2orma+iei 3n moment. a tahistoscop.4iti0 2a+ă 4e cele pre1entate 0i1.l ratei .l a 3ncercat să 0eri2ice 4acă există aceste 4i2eren+e ./iec+ii a.p.crare anterioară >Ani+ei" )<<*?( În contin.4iilor as.pra memoriei( 5 ') 5 Cop:right .1ie( Dar aceasta n.l este .mai pe cale 0i1.te stim.i experiment reali1ată 4e către &assaro >'ACK? acesta s.i JocWhart >'AC)? s5a .ne 4e react.i ran4ament./iec+ii care a.perioară .tili1area .la+i n.la+i n.terii sa.l .itării( Re1.n4ă 4.lte ori c.lii pe cale 0i1.l anterior" s5a.4iti0" 0i1.prim.mită concl.te exempl.l acest.ie să 2ie 0eri2icată( Cel mai Cercetătorii proiectea1ă experimentele 3ncerc6n4 să acest gen 4e extreme( a4esea cercetătorii pre2eră experimentele care testea1ă oe0ite ipote1ă partic.ră concl. inter0ale 4e re+inere 4e <" *" F" A" ') .itării mai mare pentr. rele0at o rată a .p. arătat că s.1ie o/+in.te 4e la o ipote1ă care tre/.răpot re1.4i.n.ie.mere apoi i se cere să5.4iti0ă" iar gr.pate la .p.ali1are 2a+ă 4e s.pra aprecierii Denerali1area re1.4iti0ă iar al treilea gr.i material .i a.i caseto2on sa.+ie optimă pentr. 2ost stim.ală" al 4oilea gr.ltatelor3n s.i reamintească literele >consoanele? pre1entate anterior( Proce4.i 'B sec. 2ost 3mpăr+i+i 3n trei gr.are ne 0om re2eri la aspecte partic.1ia l. o/+in per2orman+e gr.lat at6t 0i1.l.se 3n ca1.m.a+ie n.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală reali1area sarcinii 4e n.a+iiP 3n memoriei ce măs.a+ie a scalei( &o4i2icările pot 2i a4.4iti0 a o/+in.p.ng6n4 la o an.ltatele st.l 4intre ni0el.n.l( că se Pro/ele tre/.mărare >2oarte sc.p pe am/ele căi( Timp.i 3n ca1.mit e.

l semantic?( Ipote1a celor 4oi a. DEPARTA&ENT ID )<'' cei 4oi a.l este scris c. s5a 4atorat 2apt.te .te 4e către cei 4oi a.l trăsăt.l.06nt.06nt. c.lterioare a.i gra2emele celor 4o.me.l 7:acht[ poate reali1a perceperea c. ma=.n.i că n. experiment are ne0oie 4e cercetări . con2irmat la r6n4. 2ost a4ă. 2ost interesa+i 4oar 4e proiect.cr.l 4e pro2.sc.ltat o listă 4e 'B< 4e c.5se că este circ.se s.l 4e sarcină ./iec+ii care 0or 2i testa+i" material.5se ast2el ni0el.a ni0el.nă re+inere a in2orma+iei iar ni0el. răsp.s .tori s.a+ia experimentală" respecti0 3ntre/ările care e0i4en+ia1ă ni0el./iec+ilor .s .ltatele a.n n.l.l opera+ional" teoria ni0elelor 4e procesare tin4e să 4e0ină circ.nele pro/leme legate 4e posi/ilitatea generali1ărilor( Cei 4oi a.l 2onematic 3n care 4eci4em 4acă c.l.tori a 2ost că stim.l semantic al anali1ei repre1entat 4e 3n+eles.tă ca .ns c.l 7#EAR[ >.ltatelors.l" sit.l gra2emelorP )( ni0el.0intelor procesate semantic( Tot.n4ă >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( ElmesP )<<K?( În aceste con4i+ii se p.06nt.l.l 3ntre/ării consi4er6n4.i experiment 4in s2era memoriei 3n 0e4erea asig.n n./ semn.s ANIŢEI Psihologie experimentală al percep+iei( În aceste con4i+ii ni0elele 4e procesare percepti0ă 0or a2ecta pro4. 7CIAIR[ >sca.i( Re1.5se .0inte sa." pentr." CraiW .i tip.noa.i T.ne o procesare 4e pro2.per2icială" la ni0el.4i.n ni0el mai ri4icat 4e pro2.l 7hot[ >2ier/inte? 4e.l c.i .i experiment a.tere const6n4 4in F< 4e c.06nt.măr 4e F< 4e c.l 4e generalitate al 4escoperirilor( \enWins >'ACA? i4enti2ică patr." o persoană care cite.ă c.n1ime 2a+ă 4e cei care s./iec+ii a.noa.l 7:acht[ seamănă 2onematic c.n1ime al cercetării pro0oacă o /.i a re1.li la care s.n &ihaipro4.ct.0inte pre1entate 3n prima 2a1ă a experiment.i aceste re1.n1ime 0i16n4 con+in.rs? s5 a.n1ime al procesării( r" 2ără a stăp6ni constr.tori ai st. c.0inte noi .rilor aparente" respecti0 n.per2icială la ni0ele s.memorării( Re1.n1ător a0em .06nt.n?@ >anali1ă 2onematică?P *? c.cti0itatea memoriei( De exempl.l lor" cei 4oi a.l că orice teorie partic.le@ >anali1ă s.ne trecerea 4e la ni0ele in2erioare 4e procesare s.n procent apropiat 4e '<<S 3n rec.ce la 4en.rmărin4.0inte a./ita/il 2apt.'? c.l rimea1ă c.rmătoarele 3ntre/ări. există o mo4alitate in4epen4entă 4e a e0al.măr 4e trei 3ntre/ări legate 4e 2iecare c.l.c6t 4e generali1a/ile s. 2ost p.lară. o/iecte? pres.ltatele acest.n1ime care ne con4.i la trei ni0ele 4e procesare'( la ni0el.ni0el.tori" a. p.lterioare pentr.perioare 4e procesare apro2. con2irmat teoria ni0elelor 4e procesare o/+in6n4.ltatele( $pre exempl.tori@ Este in4.l memoriei 4e a 2ace c.l0ing >'ACK? a. p.i amintit a.l 2olosit" tip.n test 4e rec.l 4e litere" 4e 0ocale incl. arată la 2elP *( ni0el.0inte n.l.l 4e pro/e . ri4icat .0inte amestecate( $arcina s.l 4e procesare al stim./iec+ilor a 2ost să aleagă cele F< 4e c.nt re1. aplicat .06nt 4e pe listă .06nt.gate ')< 4e c.ali1a+i( Ipote1a a 2ost con2irmată iar experimente .0inte .06nt.ltate a.i 4e tipărire?P )? c.0inte stim.ne 3ntre/area.i 3n ca1.măr. componente esen+iale 3n ela/orarea .tili1ate( $e pare că 5 '* 5 Cop:right .ltatele o/+in.06nt.06nt.te c.i insta/ilă( Acest l.l 4e pro2. acest tip 4e procesare( În experiment.l 4en.n animal@ >anali1ă 4e pro2.per2icial 0or 2i mai /ine react.l 4e procesare( De exempl.terea c.i pres.lii care s.nt procesa+i s.i le5a.l gra2emelor" a mo4.lilor" .s+in că memoria poate 2i 0ă1. pre1entat s. cele trei 3ntre/ări ce 0i1a.lară sa.rării generali1ării re1.n4ată( Coresp.mirea c.l lor re1..i( Percep+ia stim.l 4e procesare( Ja aceste F< 4e c.p.lilor >c.06nt.l.l 4e re+inere al in2orma+iei permite o procesare pro2.t. ni0el.nt procesa+i la . a 4etermina gra4.lară .seP ne a2lăm la ni0el.p.

se 4e către \enWins o primă 3ntre/are este 4acă .0inte( Prin 3ntre/ări s5a 3ncercat e0i4en+ierea ni0el.l mare >procesare s./iec+ilor normali( Pe 4e altă parte" re1.l ni0el.ltatele a.i mo4.rile experiment.l al 4oilea( J. scop.ltatele a.+ie .nt prietenoase >procesare 4e pro2.l.l gr.4en+ii" pot 2i testa+i o/+in6n4.n alt experiment" &. 4emonstrat că e2ect./iec+ii 4in prim.l lor" $mith .terii" material.l 4e pre1entare al sarcinilor 4ate s./iect" mo4./iec+ilor .ia să aprecie1e 4acă există persoane care n. .cr6n4 c.per2icială?P al 4oilea gr. n.m s5a.i la copii ni0el.i cea 4e a treia exigen+ă prop. cer. con2irmat 2apt.t s.l că per2orman+ele era.i( Cei 4oi a./iec+ilor( Ast2el" 4acă s. schim/at 0aria/ila 06rstă l.la+ie?( În mo4 2iresc" s5a constat .n4ă a material. a.tie că 0a 4a o pro/ă este 0or/a 4espre o 3n0ă+are inci4entală" 3n0ă+area 2iin4 percep.i al+i oameni" n.l ni0elelor 4e procesare se mani2estă 3n am/ele ca1.i #roMn >'ACK?" a.ntară( Dacă s./iec+ilor" aspectele partic.l s.nci c6n4 i se exp./iect.nă 4acă persoana 4in 2otogra2ie are nas./iec+ilor să ./iec+ilor c6te o 2otogra2ie la 2iecare B sec.en+ea1ă per2orman+ele mne1ice( Acest experiment 4emonstrea1ă 2apt.rph: .i 2olosin4 2otogra2ii .p tre/.tere s.terii . 2ost s.cerii 2a+ă 4e per2orman+ele s. DEPARTA&ENT ID )<'' s.late ./liniată 4e către \enWins( A.(a( În experiment./linia1ă că 3n orice experiment tre/. mai /.per2icială sa./iec+ii era.5ne la exigen+ele prop. listă 4e c.torii a.l procesării semantice 4ec6t 3n ca1.ra memoria 4ar .0inte( ANIŢEI Psihologie experimentală \enWins s.l.noa.l procesării s.en+at inten+ionalitatea s.i sit. testat pacien+i c.i repro4.n4e( Prim.it o 0aria/ilă in4epen4entă care a in2l.i 4e procesare( Ni0el.ltate ast2el 3nc6t să se a=.1ii 2olosin4 2otogra2ii( $5a.ngă la o /.l.l 3n care se e2ect.tori a.l/.lterioară 4e rec. 4irec+ionat aten+ia 5 'G 5 Cop:right . t.ltate mai sla/e 4ec6t cei 4in gr.i Vinogra4 >'ACB?" a.ra material.l.n 4e2icit 3n ca4r. copii 4e K ani" 3n schim/ a.i re1./iect.ltatele( Corman .lare ale sit. a se 0e4ea 4acă se pot o/+ine acelea.să 4e către \enWins" pri0itoare la orientarea pro/ei .5se acelea.ne material.l.l c.i 4e procesare .i re1.ri( &o4. mo4i2icat nat.4en+i" test.i alte 0aria/ile pentr.l că teoria ni0elelor 4e procesare poate 2i extinsă .rări mintale caracteri1ate prin amne1ie .instr.tie că i se 0a măs.l inten+ional .ea1ă experiment. o memorare 0ol.l 4e memorie era 4e tip.l 3n care acestea a.l rec.l lor" CraiW .pra materialelor non0er/ale( În experiment.i inci4ental al 3n0ă+ării 4emonstr6n4 e2ect.i re1.l.l0ing a.i el 4e cea 4e a treia exigen+ă s.a+iei experimentale" strategiile 2olosite 4e către s.a+ia 3n care se 2ace experiment.ie să 2ie manip.l rec.tie că memoria sa 0a 2i testată at.l. sin4rom.l 4e procesare a constit.i Reale >'ACB? a.l a0em 4e5a 2ace c.i con2a/.i T.ne 3n ca1. pre1entat s.l" aici a0em 3n 0e4ere 0aria/ile care +in 4e context.to+i s. st. pro2.i n. pre1entat re1.per2iciale( Într5.p a.n1ime?( Într5o pro/ă .nă generali1are a acestora( Raport6n4.i as.ia să sp. testat aspect.l a constat 4intr5o listă 4e &ihaic.tă inci4ental pentr.l HorsaWo0 >psiho1ă 4e etiologie alcoolică sol4ată c.l 4e procesare in2l.4ar n.noa. s.2icient 4e interesa+i 4e celelalte 0aria/ile. 4emonstrat că .l gr.i spre procesarea s.6n4 3n 4isc.mai st. 2olosit 3ntre/ările . con2irmat aceste concl.i 4at +ine .l n.l .p tre/.cta=./iect.p.noa.

la st. 2ost mai /.0inte s5a.ali1ea1ă ini+ial c.i 4e rec.că 3ntr5o manieră 4espre semni2ica+ia 4i2eren+elor ast2el 3nc6t a0em serioase 3n4oieli con.ia.l .rile 4e pro/e( Tot.p 4e s. 2ost st. la ni0el.tere a rimei 3n care tre/./iec+ii pot completa corect )K5*<S 4intre c.rilor experimentale prin .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală În ceea ce pri0e.noa.l.mentat 4e către &orris .perioare( Din acest experiment re1./iec+ii 0i1.l. con2irmat re1.l0ing( Al 4oilea gr.i 3n mo4 o/i.noască sa./or4ona ni0el.tientă pri0itoare material. n. reali1at replicări 0ariate ale experiment.l memoriei explicite 4e s.l 4e ri4icat .l ni0elelor psihologice 4e procesare n. să repro4.l ni0elelor 4e procesare" 3n acela.n4ă con4.ie să sp.4i.i T.ri corecte? 4ec6t 3n ca1.0intele care rimea1ă c.ia.ri corecte?( Acest e2ect a 2ost arg.0inte c.cere .i că e2ectele 4epin4 4e mo4. ea apelea1ă la .l memoriei explicite .i există .ările stan4ar4i1ate se reali1ea1ă prin pro/e 4e repro4.l 2onematic >GAS răsp.tere( Ja am/ele tip.cere" ni0el.l memoriei implicite( În ca1.4iat anterior( la re1.per2icial 4e procesare iar pro/ele 4e repro4.strati0 este cel 4e completare a . a0.l scontat sa.4iate anterior( De astă 4ată" per2orman+ele a.ltat că e2ect.noa..l semantic( Apoi" 4i2eren+ele per2orman+ă calc.i cola/( >'ACC? a.l memoriei implicite n.l st.nt 2olosite teste 4e react. literele care lipsesc >#( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( ElmesP )<<K?( $.i 4e procesarea a4ec0ată a trans2er.i( Ast2el" 4acă ." 4acă 7EADJE[ rimea1ă c.0intele st.interac+i.i CraiW . e2ect.i s.noa.4i." 4acă 7EADJE[ este o pasăre?( A.i T./iect./ aspect.n+at la ni0elele 4e procesare 3n 2a0oarea concept.pra c.n aspect exterior al c.0inte( Dacă 5 'K 5 Cop:right .l. c.n test necesită 2olosirea procesării 2onematice at.it s.0intele a. alte c. a il.nă memorare( În pro/a 4e rec.n nimic este a0erti1at că 0a statistică 2i solicitata să rec. pornit 4e la ipote1a că o procesare pro2. .ns.ce la )() &o4ele experimentale.i . a.i pentr.l procesării semantice >**S răsp.i cola/oratorii săi( În ca1.ri 4e pro/e se aplică e2ect. in2erior . e0al.l semantic >4e exempl. să aleagă 4e pe o listă c. a.0intele stim.nci aceasta 0a con4.ie să complete1e spa+iile li/ere( De exempl.t 4e re1ol0at o pro/ă 4e rec. cre4em că este o procesare 4e la e0i4en+ierea 4i2eren+elor 3ntre că pro/ele pentr.n ast2el 4e experiment s.i căa interac+i." 7mJmPmAmT[ >elephant?( Ni0el.i experimente 3n care ni0elele 4e procesare n.l 4e teste 2olosite pentr.ri 4e interac+i.ne .n.n tip 4e procesare n.l rimei n. poate con0ergen+a 4emers./iec+i a.l 4e procesare 2onematic >4e exempl.ali1are li/eră . ren.i l.ns.l0ing( Într5.n e2ect in0ers( &orris .torii a.i \enWins" pri0itoare la tip.n4 4e procesare( Tot.ne 3n ca1..nilor 4intre ele( Pentr.perior sa.06nt.i timp" 2iecare pro/ă 3n sine este expresia teoriei ni0elelor 4e procesare ast2el pro/ele 4e rec.l 4e 4i2ic. 7JEDAJ [? sa. este 4in start s. 2ost amestecate c.area memoriei" tre/.l.stra 4i2eritele tip. litere lipsă .i" la o pri0ire atentă" se poate sp.l 3n care este 2olosită in2orma+ia( Ei a.ltatele o/+in.l.l.4iate s.i cola/oratorii săi prin 2apt.ltate este 4est.l 3n care c./iec+ii tre/. sp.te 4e &orris . DEPARTA&ENT ID )<'' . se 2ace nici o re2erire la experien+ele anterioare( Un experiment il.0intelor la ni0el.i pro2.ltatele l.l că nici5.tere se pot s.late 3n procente n.n1ime ci 4impotri0ă pentr.i pro/ele pro2. toate tip.nea 0aria/ilelor per2orman+e Una 4intre exigen+ele ma=orea3n reali1area experimentelor este s.nor c.l a.i tre/.i CraiW . să 2acă aprecieri as.noa. st.ce la o mai /.i s.nem că e0al.n.te cea 4e a patra exigen+ă a l.0intele" apoi li se pre1intă lista 4e c.ltor 0aria/ile 2i in4epen4ente generali1at pentr.tili1area mai m.ni 0om 2ace apel procesarea percepti0ă prin interme4i.tere stan4ar4 3n care c.0inte c.

i pregătirii re1.i pot aminti sa.0inte 3ncă nest. an.( &ăs.i apoi a.mite păr+i .torii a.lte 0ariante 4e completare.0inte st.i as.n pacient s. pro/ele 4e memorie implicită .l .i la interac+i.i5a.nătă+esc 2ără ca s.0inte 4intr5o listă 4e )G 4e c.rată memoria implicită 4eoarece s.l.l.l.4ierea aparte .i amintească c. i se cere să5./iec+ilor normali( Înainte 4e a pre1enta re1.rgicale sa. experimentator.lte 0aria/ile in4epen4ente .n.nge la K<5KKS( În acest tip 4e experiment este măs.ia. să5.4iate( To+i stim.ns.ali1area li/eră( $. schim/at 3n mo4 ra4ical concep+ia as. cea a s.ă 4in cele nest.l celeilalte" la 4i2erite ni0ele( În ca1.i VeisWrant1 >'AC<?( A.rilor corecte &ihaipoate ANIŢEI Psihologie experimentală a=.+ie c.i n.l nostr. 2ost 4eci cele a.i 4e timp 3ntre pre1entarea anterioară .nea 0aria/ilelor( Do.p.rt timp" n. 3ntr5o mică măs.lii a. a=. capacitatea 4e a 3n0ă+a noile in2orma+ii pe cale 0er/ală( Cercetările celor 4oi a.l" la sc.te >total sa. 2ost a0erti1a+i 4e necesitatea reamintirii material.l 4e 7priming[?( $5a pre1entat s.nor s./iec+ii s.l .4iate >)<S?" ni0el.i cea implicită c./iec+i 3nainte 4e aplicarea pro/ei( $.i solicită s.i n.rtarea inter0al.tor.torii a. 0i1.+in timp 3nainte at.rat 4e către Varrington .ti s." .i 4e pregătire este 4e *<S >K<S 5 )<S?( altă 0ariantă a experiment.lte c./iec+ilor completarea ." 4acă se re1ol0ă cinci 4in 1ece c.t >4e exempl. .t să i4enti2ice c. n.ltatele să 5 'F 5 Cop:right .t 4rept scop e0i4en+ierea 4istinc+iei 4intre memoria explicită .pra memoriei 3n general( În experiment.l răsp. a0.s ast2el st.l 4es2ă.noa. le1i. c.nci c6n4 e2ect.5.i c. poată 2i i4enti2icate 4e s.tiin+ă[ 4eoarece per2orman+ele se 3m/.0intele st.2erea.tori a.i .i materialele st.nct 4e 0e4ere percept.l.t . a.tori a. DEPARTA&ENT ID )<'' 3ncercăm să e0i4en+iem mo4.s c./iec+ilor li s5a pre1entat anterior o listă 4e c.i să 3l 4en.i 4ar n./iec+i să 2ie con.l.l.ali1area s5a pro4. 4e mo4elare experimentală care apelea1ă la mai m.nci procent. peste *< 4e ani pre4omina ipote1a că amne1icii n.a5n.lterioară( $5a imp.l 3n care a.elephant" element" elegant etc( $.ni pe creier( Ace.i alte '< 2ragmente pentr. 2ost amesteca+i aleatori.rmă c.rmărit .i 4e sc.ltatele a.tien+i 4e rela+ia 4intre pro/ă" sarcină . p.0inte( Amne1icii .0inte" 4eci li s5a 2ăc. amintit **S 2a+ă 4e gr.neia 4intre ele mo4i2ică e2ect.4iate( Un alt exempl. 0alori2icat interac+i.i 0eri2icarea .teptate( În a 4o.+ia anterioară( În . c.terse" omise" ast2el 3nc6t să n./iec+ii a. l5a mai rec.nea 4intre ele este experiment./iec+i amne1ici( $.4iate >K<S? .lt ameliorate 4e aceste pre1entări anterioare . 4e2ecte[ 4in p.nc+ii ale creier.ali1at c.pă o 4isc./iec+ii tre/. a. 4e amne1ie pro0ocată 4e alcoolism cronic" anorexie" inter0en+ii chir." 7EJEmmmmm[?( Constatăm că s.ltă 4in scă4erea propor+iei itemilor nest.l .06nt./iect.nt m. a2irmat că acest tip 4e pro/e re2lectă o a.i 3n acest ca1 per2orman+a amne1icilor comparati0 c.ra e2ect.nosc.ră? in2orma+iile recent pre1entate( De exempl.0intele 0i1./iect.ali1ate anterior" 4ar per2orman+ele lor s.mească( $5a .i 4o.t o pregătire" 4ar n.2erin4 4e acest tip 4e amne1ie 4./iec+ilor li s5a cer.l.06nt care este pre1entat 4oar c.l.ă 0aria/ile interac+ionea1ă at.4ia+i 4in propor+ia itemilor st.4iate anterior .4ia+i( De exempl.i a e2ect.l lor o primă pro/ă a 2ost tra4i+ională" 4e memorie explicită" solicit6n4 react.al" c.0inte 7c. primit '< 2ragmente pentr./iec+i pot a0ea intacte alte 2.l are mai m.0inte . pot rec.i reamintească c6t mai m.i5a amintit 4isc.i respecti0( Unii a.0i1. literele 4e la 3ncep.pra amne1iei .mită 7memorie 2ără con.i 4e pregătire anterioară >e2ect.l e2ect.a pro/ă" 0i16n4 memoria implicită" s./iec+ilor o listă 4e '< c.l 4e control >KGS?( Re1..

t 4e completat c./iec+ilor amne1ici .l.i c.i amintească .nea 3ntre memoria implicită . să5.ne la pro/ele 4e memorie implicită( În acest ca1 prima 0aria/ilă in4epen4entă are .le1e o propo1i+ie c.ri 4e pro/e" Vel4on . 2ost s./iec+ilor li s5a.mărat 0ocale( 0ariantă a acest.s.s 3n e0i4en+ă interac+i.ne la pro/a 4e memorie explicită >4e react.ia. re1.i la cea 4e memorie implicită( Re1./iec+ii a.i la pro/ele 4e memorie implicită( $.i cea explicită la s.a 4ar .l 4e procesare" se mo4i2ică nat. mai m.i .ne 4eprin4eri a.n4(? $.i e2ect la ni0el.ni( Cei 4oi a. p.l.l 4e control pre1intă o s.p.ne( Eapt. s.ne 3n react.ri 4e teste( N.p.i pro2.lte imagini .i .i pro/lema generali1ării acestor re1.l altei 0aria/ile in4epen4enteP O 3n al treilea ca1" gr.n ele2ant?" al 4oilea gr.06nt.p.l 4e control o/+ine re1. a primit nici imaginea nici c.06nt( >Con2orm celor 4o.perioare la c.n an.l 4e control la pro/a 4e memorie implicită pare para4oxal la prima pri0ire 4ar 4acă a0em 3n 0e4ere 2apt. a0.nci sit.m ar 2i.te il.ltan 4o./iec+ii care 2orm.ali1ării imaginilor 2a+ă 4e c.l 4e procesare( Într5. cele ale gr.per2icial .n6n4.perioritatea react.ne la imagini 4ar 2ără o 4i2eren+ă semni2icati0ă( Ja pro/a 4e memorie implicită s.ltatele o/+in.5.lti2actoriale se manip.ltate mai /.s la alt ni0elP O 3n al patr.ne 3n ac+i.n e2ect la .l celeilalte 0aria/ileP O 3n a 4o.&ihaiexplicită ANIŢEI experimentală p.n ca1 s.a+ia se explică 4est.l respecti0 iar al treilea gr.mit ni0el al celei 4e5a 4o.i c.ltate mai /.nei 0aria/ile >tip 4e pro/ă? s5a o/ser0at acela.n.prim. trei set.0inte( În pro/a 4e memorie explicită tre/.p a 0i1./iec+ii tre/. 2ost mai /.nilor 3ntre celelalte 4o.tip./iec+i amne1ici( At6t la pro/a 4e memorie explicită c6t . re1.ltate asemănătoare c.l( Apoi" s.tomati1ate at. 2iecare c. 0ariante posi/ile 4e re1.ali1are li/eră?" iar amne1icii a.l 4e re1ona/il( P.lea ca1" gr.i experiment este reali1ată .4iat s.i memorie( Ja 2iecare ni0el al .larea celei 4e a treia 0aria/ile" care se re2eră la ni0el.i 4e control la pro/a 4e memorie implicită( În acest ca1 e2ect.p a 0i1. Psihologie a0ansat patr.l.i 4e control( Dar" prin manip.4i.0inte( Re1.strea1ă al 4oilea tip 4e interac+i.ă ni0ele 4e procesare.p.p.lea1ă sim.i .ă 0aria/ile( .ltatele a.ltate a.l 4e memorie ./iec+ii a.l 4e control are per2orman+e mai /. pre1entat spre st. n.lte 0aria/ile c. st.mere 0ocalele .i să scrie pe o 2oaie c6t mai m.ali1at imaginea >.n 3n e0i4en+ă o serie 4e interac+i.i ale gr.ltateO 3n prima 0ariantă" gr. DEPARTA&ENT ID )<'' semni2icati0e 3ntre per2orman+ele s.i la alte tip. gr.0inte 2ragmentate( Ja această pro/ă per2orman+ele a.i c.06nt.l care 4en..ltate .p.tori a./iec+ii normali( În experimentele m.l pro/ei" 4e2icit.l test. 2ost s.i Roe4iger >'ABC? a.0inte .l gr.ă" trei sa. se constată nici o interac+i.nc+ie 4e ni0el.ne la pro/ele 4e memorie explicită iar amne1icii o/+in re1.i ni0el.06nt iar 3n celălalt să 2orm.nei 0aria/ile in4epen4ente se schim/ă 3n 2.ali1are li/eră .lea1ă propo1i+ii o/+in per2orman+e mai /.n e2ect total op.p.i la cea 4e 5 'C 5 memorie implicită n.p n.ra interac+i.nei pro/e 4e memorie implicită" 4e completare 4e c.l .l că memoria implicită p.l că amne1icii a.0inte 2a+ă 4e imagini( Aceste re1.l 4e control are per2orman+e mai /.ali1are 4ec6t cei care a.p.ie să n.ltate egale c.ne 3ntre tip.perioritate e0i4entă la pro/a 4e memorie explicită 4ar . apar 4i2eren+e Cop:right .ali1at c.nei pro/e 4e memorie explicită" 4e react.mea animal.ri 4e itemi 3ntr5o manieră contra/alansată.ne 4ec6t amne1icii la am/ele tip.a 0ariantă" gr.

5 'B 5men+in. primit n.t să repro4.i listele anterioare( Într5o a 4o. o listă 4e c.area sa.l 0echi a 2ost . c6te patr.i" 3n acest ca1" react. n.l inhi/i+iei retroacti0e a 2ost 4imin. Cop:right .n st.ternice 4ec6t cele ale inhi/i+iei proacti0e( Un4erMoo4 >'AKC? a reali1at .i .i retroacti0e printr5.n. 4.ce 4atorită existen+ei 3n0ă+ării anterioare a sarcinilor A5#( &elton .rile 4e s.n ni0el constant 3n raport c.l listelor 3n0ă+ate anterior era mai mare" c. 2olosit liste 4e sila/e 2ără sens >sarcina A? asociate c.i existen+a .itarea c.nor in4icii clare .i manip.nei inhi/i+ii proacti0e a4.ase liste c.l sa.itarea era mai s.i .n./iec+ii care a.material.4i.n.l mai re4.pra .1a in2l.i per2orman+ele 4e repro4.rmărit .i .t la .n timp s./stan+ial 4in no.pă cea act. chiar eliminarea inhi/i+iei se poate reali1a .ală( Cea mai mare parte a st.nt mai p.pra 3n0ă+ării .n st.i 4istincte" 4.că inter2eren+a .a 2a1ă a experiment.4i.noa. sta/ilit cele/ra para4igmă a mo4el./stanti0e" 4en.măr. c.it 4e .mai listele A5#" ceea ce 4emonstrea1ă existen+a .i prin intro4.că lista 4ată 4ar .i listele A5C era mai sla/ă 4ec6t la s.i rol.i a 4emonstrat că" c. DEPARTA&ENT ID )<'' prima 2a1ă( $t.măr.0inte 4intr5o an. at6t .l.at iar e2ect.l ei 3n memorare( &iller .l sarcinilor .ali1are ca e2ect al inhi/i+iei retroacti0e ca.i PsotWa" 'AC'( Dr.0inte era 3nloc.itarea este &ihai4eterminată ANIŢEI Psihologie experimentală 4e o altă sit. s.tere( altă o/ser0a+ie este că am/ele 2orme 4e inhi/i+ie pot 2i eliminate 4acă se lasă . mai m.i material 3n0ă+at" mai 0echi" as.m >'AG'? a.4en+ii care 3n0ă+aseră anterior .mită sarcina #?( D.l inhi/i+iei proacti0e n.l lor a.mele categoriei c.( $5a 4emonstrat .mele categoriilor 4e c. primit o pro/ă 3n care n.măr.pă .i VincWens" 'AC<?( Dimin.pă .mătate a secol.i s5a 3nloc.cere" 4ar 3ntr5o 2oarte mică măs.nei inhi/i+ii retroacti0e. s5a mani2estat( În această etapă a experiment.mane" 3n prima =.l.A5#" A5C( În experiment.nele in4icii( În prima 2a1ă se constată o scă4ere a per2orman+elor 3n react.i 0on JacW.cerea .it n.0inte >sarcina C?( $5a constatat că reamintirea listelor A5# la s.n timp mai mare 4. a inter2eren+ei.larea" mo4i2icarea inter0alelor 4e timp .n experiment 3n care a 4emonstrat importan+a inhi/i+iei proacti0e( El a pornit 4e la o/ser0a+ia că st./iec+i a.itare ca.ită s.i al %%5lea" s5a. in4ici .l material 3n0ă+at( El a reali1at . axat pe inter2eren+ă .pă c.l0ing .( În acest ca1 per2orman+ele 3n 3n0ă+area listei A5C se re4./stan+ială( În schim/" Postman >'ACF?" s. statistic compar6n4 .en+ei p. care a arătat că e2ectele inhi/i+iei retroacti0e s.i material mai no.0inte >a4=ecti0e sa.)(* Inter2eren+ă ./iec+ii care a. 2iecare categorie s5a.ă listă 4e c. c6t n.pă 2iecare listă li s5a cer.l inter2eren+ei a .4i.ltima serie 4e in2orma+ii 3n0ă+ate >Hincai4 .ră 3n rec. comparat e2ectele inhi/i+iei proacti0e .a 2a1ă a.i experimental 4e st. o no.l reali1at 4e T.s+ine 2apt.1ate 4e n.măr.4iilor as.ternice exercitate 4e material.l că inhi/i+ia retroacti0ă apare mai 2rec0ent 3n repro4.mită categorie( D.cere pentr.l 4e liste 3n0ă+ate 4e s.itării este inter2eren+a( În acest ca1 .s al listelor anterioare sarcinii 4e 3n0ă+are( În cea 4e5a 4o.itat 4in ca.4i.lterioare 3n0ă+ării( Apoi" s5a constatat că e2ectele inhi/i+iei proacti0e s.nt 4eterminate 4e n.a+ie" e0eniment" acti0itate 4e 3n0ă+are care inter0ine 3nainte sa.i Pil1ecWer >'A<<? a.p.lte materiale asemănătoare ./iec+i anterior ./iec+ilor le era pre1entată sarcina A asociată c.ali1area s5a pro4. primit .l.1ă importantă a .m 4emonstrea1ă experiment.l.l no.s 3ntr5o propor+ie mai mare" e2ect. primit .

ite 4in 4o.i 'GP 3n str.na54o.nt asociate c.mit inter0al 4e timp tre/.n1ătoare sarcinii C" 4e0in accesi/ile" 4.l 3n care se psihologiei testea1ă capacitatea 4e rec.ale sa.s" 'BBK?( Acest proce4e.ă sa.nt ampli2icate( Această ampli2icare pare să 2ie mai p.ie .mit 4e către .reali1ate context.pă Al( Ro.i sgoo4 >'AG*? .i amintirea sarcinii # este minimă( Dacă 3nsă test. sa./stanti0e" 0er/e" 2ig.tili1a ca materiale.cerea . În ca1.l este corectat" iar 4acă n. 2ără 3n+eles" n./iect.0inte.l 3n care se testea1ă repro4. experimental as.l inter2eren+ei proacti0e" este similaritatea( Rol.tă( N.nei liste 4e sila/e consoana ini+ială a .tere" sit.l( act.ra .te" s.i apro2.i proacti0ă( &.ct. mai m.l. că in4icii similari tin4 să se react.c e2ecte 4e inter2eren+ă retroacti0ă .ternică 3n ca1.l tre/.nge la o anticipare corectă a 3ntregii serii( .ie să 2ie i4entică c.mere complexe" propo1i+ii" 2ragmente 4e pro1ă" 0ers. inter0ale 4e circa .lator.l" caseto2on.li sonori( Ca instr. constit.la 4e /a1ă este ca sila/a 2ără sens să n.pra memoriei 3. p6nă se a=.măr. calc.l 4e 2amiliaritate pentr.n an.n4at 3n st.rile experimentale .c6n4 la o cre. s. intercalată o 0ocală >CVC?( Reg.nosc. n.ră liste .i reamintească( Reamintirea este stim.tere a per2orman+elor 4e repro4.l element al Cop:right . trei ori la r6n4 3ntreaga serie( D.cere este 3nt6r1iat" elementele 4e context ale sarcinii # inaccesi/ile temporar 4atorită citirii listelor coresp.imagini" scene 0i1.tili1at 4e către E//ingha. consoana 2inală a sila/ei prece4ente( $ila/ele se citesc clar c. stim.a4=ecti0e" s.ca" 'AC'P NicW: Ia:es" $.l sa. tre/.l sila/elor 3ntr5o listă este 3ntre B .rmător. parte elementele similare liste care s.ră ci2ră sa.ri simple" complexe" c.pă pre1entarea celei 4e a 4o." )<<<P #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" 'AA'" )<<K?( Proce4e.l acest. a 2ost cel mai intens . o a/re0ia+ie c.n4e 3ntre ele( Alte materiale pot 2i c.ă sa.s >'BBK?( $ila/ele 2ără sens s.ri tre/.4iile l.l inter2eren+ei proacti0e( În ca1.l( Proce4e.l anticipării seriale >E//ingha.ali1e1e 4e pe am/ele )(G Tehnici" proce4ee" aparat.l.n4e i se sp.cere a sarcinii #( Acest 2enomen a 2ost n.i pot 2i 4in ./iect.ie să se +ină seama 4e gra4.lte ori p6nă se a=.alitatea .rmător( Ast2el" s.4i.nii speciali.i Postman >'AC'?( I4eea 4e /a1ă este că similaritatea a2ectea1ă react.n c.e.mente pot 2i .s 4e E//ingha.t.ne element.i termen al seriei( Dacă gre.cces 3n st.n4ă .l .lte liste se regăsesc 3n experien+a anterioară a s.tahistoscop.i men+in 3n cea react.ie să5.ali1area" iar e2ectele 4e inter2eren+ă proacti0e c6t . s. răsp.lte 4intre proce4eele 4e st.nei sila/e n.pă ./iect.i se pro4.ali1ării este in2orma+ia 3nsă.4en+i 3n la/orator.ng.i 4e 4o.l sila/elor 2ără sens intro4./iec+i" 3n lim/a maternă( $e mai pot ./iect.ite 4intr5o sing.i 2actor a 2ost 4emonstrat 3ncă 4e Po22en/erger >'A'K? .i retroacti0e apar o 4ată c.noa.ti ca 7amintire spontană[( Un alt 2actor care inter0ine" mai ales 3n ca1.e rrell" 'AA*P N( J.tili1ate. .ea1ă per2orman+ele memorării pentr.i ele 3.ă sec.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală schemei A5#" A5C a 4emonstrat că ime4iat 4.nge la ci2ra CKS anticipări corecte sa.l 4e repro4.i cele retroacti0e s.ă consoane care a.06nt sa.mere simple alcăt. DEPARTA&ENT ID )<'' seriei( Pro/a se repetă 4e mai m.tili1ate c.l.i a.a liste A5C" elementele 4e context se con2.s( $e ela/orea1ă o listă 4e sila/e 2ără sens" apoi se pre1intă s.4iile 4e către st.i" e2ectele proacti0e .l 4e psihologie experimentală >4.0inte" 2ragmentele 4e pro1ă" 0ers.i" similaritatea 4intre in2orma+iile listelor 4imin.ie 5 'A 5 să anticipe1e mere.nt alcăt.ri( În listele 4e c.a+ie 3n mai caremare in4icele originea la 3ncep.i 4o.lată prin pre1entarea prim.

.

.ali1are se pre1inte 4in no. .i timp.rată e0al.c pe parc.n4e( Eoarte importantă este men+inerea or4inii sila/elor 3n listă ast2el 3nc6t 2iecare sila/ă constit.i a/sol. seria 4ar n.li alcăt.i al+ii noi 4in aceea.ă sec.la c.sila/e 2ără sens" ci2re" litere" c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Inter0al.ns.ă sa.se pre1intă o sing.tili1at .pă o sing.s 4e către #artlett" se 4es2ă.măr.ns.s. poate să 2ie .l e0al.ri.gă .pă 2orm.cerilor s.0inte" n.0inte( $e pre1intă listele 4e stim.ite 3n mo4 o/i.ni 4intr5o listă( De asemenea" se poate e0al.ă sec./stanti0e" a4=ecti0e" 0er/eP elementele se com/ină 3ntre ele 4.i răsp.l 4in copilărie n.măr.l 4e răsp.ns( Proce4e.nilor care se pro4.( $tim. 4o.lilor 0echi .tere calc.l 4e pre1entare al stim.ce corect 4.terii" se reali1ea1ă pornin4.nei 2ig.ri corecteP E a răsp.l stim.li separat.ră pre1entare( &aterialele 2olosite pot 2i.ltateP 3n mo4 o/i.l.ase sec.ri gre.i .l.cerii seriale" prop.ie at6t stim.lii originali la care se a4a.lea1ă 3n /a1a n.lte liste .mit 7tele2on.l rec.l 2ără 2ir[ .l stim.e seriaP or4inea 4e s.oară ast2elcoe2icient 4e rec.l seriilor pre1entate( Proce4e.cr.măr./iect.l asc.6n4.l 4e erori" calitatea acestora" tip.nei serii poate 2i 4e no.lat 4.ite .l separat" la inter0ale egale 4e timp( In4icatorii 4e per2orman+ă se calc.l.pă 2orm.i se pre1intă 3ntr5o or4ine aleatoare 0i1.l asocia+iilor perechi >CalWins" 'BAG?( &ateriale. schim/ată" n.ie să ai/ă gra4e 4i2erite 4e 4i2ic.pă 4e stim.al sa.rm6n4 ca s. a.l s.4iti0P s.i l.5se 4e la stim.ră 4ată" iar seriile tre/.ie să 4etermine '<<S răsp.ns( E0al.l să contin.ite .noască stim.l repro4.ns" reali16n4.noa.noa.l 4intre pre1entările .la ./iect.0inte5n.mere sa.ie să 2acă acela.lii 0echi( CnE o'<< "$e poate calc.r că prima sila/ă este 4oar stim..ne tre/.n Proce4e.n4e C a răsp.i noi se amestecă .ltă sa.(a(m(4( noi( Proce4e.l" iar .loriP c.i a procent.i proce4e.te o po0este .i 4e răsp.ie să 4epă.s" 'BBK?( Acest proce4e. tre/.ns.lilor noi n.ării memoriei ime4iate >E//ingha.ngă serie 4e elemente pe care s.n4e" iar inter0al.l 4e pre1entare.5se .or 4e re+in.t 4e serii corect memorate .ie să rec.lori5n.tP se .i gr.lii 0echi . 0i1ea1ă e0al.area per2orman+ei se reali1ea1ă prin n.ns.0inte5c.mere" c.it se 3ncepe c.la 2iecare listă se pre1intă pe r6n4 2iecare pereche la inter0ale 4e 4o. serii mai .l element .area capacită+ii 4e stocare a memoriei 4e sc.l 4e răsp.i permite in0estigarea 4istorsi./iect.te 2iecare stim.area per2orman+elor se 2ace prin e0i4en+ierea n.lilor este 4e trei sa.loriP se alcăt.ri corecte" gre.ie să 2ie mere.n.li( N.ltima este 4oar răsp.rs.a prin procent.că 2ie 3n scris" 2ie T repo0estin45o altei persoane( Următoarea persoană tre/.l tre/.5se cea mai l.i prin 4esenarea .l pre1entărilor este li/er 4ar n.ri corecte 2a+ă 4e procent.rm6n4 ca apoi să o repro4.ccesi0e( Acela.tili1ea1ă mai m.ri corecte( E0al. tre/.la s.0intele pot 2i.l repro4./iect.l c6t .i se cite. c. DEPARTA&ENT ID )<'' .ns.l 4e erori cele mai 2rec0ente prec.i T a total.i acestora 4in total.0inte" propo1i+ii etc( &o4.mere" c.l maxim( Proce4e.te 4e =oc.l aminte.ccesi.mai c.n.iesc liste 4e stim.măr.prim.it 4in '< p6nă la 'K perechi 4e c.n.măr./iect 3ncearcă să 5 )< 5 Cop:right .rtă 4.l o poate repro4.c.m .n lan+ asociati0( Desig.n4e( În 2a1a 4e react.ească o propor+ie 4e trei la . prim. cite.i omisi.

.

pă apartenen+a lor n.no.i 4e10oltat 4e către Iilgar4( În prima etapă s.cerea acestor in2orma+iiP se e0al.că o 2ig.tili1ate spontan 4e către s.i sistemati1ăriiI nC Proce4e.s .i economiei relati0e-o '<< Proce4ee 4e st.area per2orman+elor se reali1ea1ă prin e0al.0inte" ci2re" litere" 2ig.l economiei prop.i el să o repro4.măr.me( 4e C.l 4e 3ncercări( Proce4e.i explica sit.e c.e.n n.4ine( Proce4e.0intele se pre1intă 3n or4ine 4e aleatoare( 3ncercări necesare p6nă la amestecat o/+inerea criteri.i este să reconstr.l elementelor repro4./iect.l 4e corela+ie $pearman( C.la coe2icient.i R a $arcina s.li s.tin+ele sale( De2ormarea poate 2i aproape totală( Eenomen.măr.cerea ini+ialăP apoi" se lasă . c6t 0aloarea acest.l reconstr.i #igham" constă 3n .i con4i+ii .I a n. al organi1ării .rilor( &ai ales 3n sit.l.l tre/.a+ii 4e cri1ă ten4in+a 4e 4istorsi.ă( E0al.n inter0al 4e timp 0aria/il 3n 2.i corect .i apoi a solicitat s.că ./iec+i" n.ea1ă per2orman+a 3n repro4.rată >ore" 1ile" săptăm6ni" l.ri? 3ntr5o an.pă criterii pe care .s ini+ial 4e către E//ingha.ie să re3n0e+e acela.i s./iec+ilor este să gr.i le p.măr./iect.ns./iect.l 4e prima se etapă >originală? 4e4e memorareP C a n. at6t per2orman+a s.nc+ie 4e necesită+ile experimentale care 0i1ea1ă capacitatea memoriei 4e l.ngă 4.cere compar6n4.ne este accent.l respecti0 se mani2estă .i reconstr.măr..s .lă 4e calc.i a 4o.tea sta/ili sing.n4e.rile 4.i coe2icient este mai ri4icată >i4eal apropiată 4e .p../iect care 4.ea1ă n.măr.i stim.0inte 4in 4i0erse categorii .iP se poate calc.lilor repro4.ră" apoi această repro4.ate p6nă c6n4 s.(a(m(4( $e constată o mo4i2icare a in2orma+iei" o re4.l./iect.me" pron.i &an4ler >'AFC?" a .i" la experien+ele .nt pre1enta+i 3ntr5o or4ine amestecatăP sarcina s.ce o 4i2eren+ă 4e rang 3ntre or4inea originală .0inte .ie să 2acă 2a+ă .area 4i2eren+ei 4e rang 3ntre pre1entarea originală ./iect.0inte" ci2re" imagini" 2ig.nă( Într5o altă 0ariantă 3ncercările pot 2i contin. c.s2iel43n >'AK*?" .l selectate 4in patr.l 4e categorii ./iec+ilor o serie 4e elemente >c.nor materiale >sila/e 2ără sens" c.l.l stim.i n.l.cere este pre1entată .l l.ni" leg.tili1ea1ă o listă F< 4e c.i .nei pro/e 4e repro4.a memorare( I nR Iilgar4 a prop.i cea no.l.mită or4ine" apoi aceea.c+ie 2ără eroare( În acest ca1 per2orman+a este 4ată 4e timp.s 4e către &inster/erg .măr.lte categorii 4istincte 4.pe1e răsp.i material" 3n acelea.i stăp6nire a material.l.măr 4e K) >3n altă 0ariantă experimentală '<<? 4e cartona.n.tili1at .rmător.ri etc(? .c+ia s.iască seria 4e elemente 3n or4inea originală( $e 0a pro4.l l.r( $e e0al.l tre/.5se per2orman+ele c.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală repro4.te o reconstr.c+iei" prop.cere a ei la schemele proprii s.pă ce o 0e4e 0a tre/. DEPARTA&ENT ID )<'' .4i.i 3ncercări #o./iec+ilor 0a 2i mai /.măr. cele ini+iale( Economia este 4ată 4e 4i2eren+ele calitati0e 3ntre prima .se pre1intă s.l să le clasi2ice 3n mai m.se corect( 5 )' 5 Cop:right . categorii semanticeanimale" pro2esi.i" apoi" este s.i c.l.ni sa.l re.rmată 4e repro4.ată 4e 2actori a2ecti0i emo+ionali" 4e ne0oie oamenilor 4e a5.rmătoarele.i 4e n.i .a+iile" stările 4e incertit.cerea 10on.s o 2orm.l a coe2icient./iect.l necesar .? c./iect.l categorială( 3ncercărilor la re3n0ă+are( Proce4e.nei sarcini 4e memorare a . chiar ani 4e 1ile?( În al 4oilea moment" s.i 3n pro4.

.pă criterii gramaticale >s./iec+i este relati0 constant 4e la o experien+ă la alta( altă constatare este" 0aloarea ri4icată a coe2icient.măr.l memorieiProce4e.tili1ate spontan 4e către s.l pre1entării 4e materiale omogene sa. rimelor" organi1area pe /a1a .tili1at mai ales 3n cercetarea ni0elelor 4e pro2.i semantic .l 4e omogenitate ale material.i n.l criteri.l categorial este optim c6n4 se .i alte criterii c.l 4.l 4e categorii .n n.l l.i T.iP ast2el sistem.l. 2ra1e 4in c.l stim.l gra4ării semni2ica+iei material.i 4e memorat 3n care 0aria/ila in4epen4entă o constit.ie gra4.tili1ate . K d) elemente 4in 2iecare( Proce4e.l.i corect( Vi1ea1ă n.l me4i.l 0aria+iei 0ol.l.l.lilor repro4.măr.l optim 4e stim.nor criterii mixte( Alte proce4ee 3n st.m ar 2i9 organi1area sintagmatică >constr.tili1ea1ă ./lei stim.ie cantitatea 4e in2orma+ie memorată( Proce4e.nc+ie 4e sistemele categoriale( Proce4e.măr 4e Kd) categorii 4istincte c.l0ing >'AC)? .lări 0er/ale . heterogene 3n care 0aria/ila in4epen4entă o constit. 4e categorii .i( Proce4e. DEPARTA&ENT ID )<'' .n1ime ale procesării( 5 )) 5 Cop:right .i 4e corela+ie 4intre n.0inte aleatoare?P 9 organi1area 4.măr.m.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală N.i Ehrlich >'ACK? 0i1ea1ă rol.4i.irea ..măr./stanti0e" 0er/e" a4=ecti0e?P 9 organi1area pe /a1a pre2ixelor sa.nor propo1i+ii sa.l. gra4ien+i 4e semni2ica+ie 3n 2.li repro4.i 3n care se operea1ă c.i imagistice .

l T ) este măs. om.n proces prin interme4i.l.nele 4i2ic.rente .li .l . DEPARTA&ENT ID )<'' În am/ele sit. 4e al+i stim.rător( În0ă+area tre/.n.t.ce o sensi/ili1are( Cop:right .a+ii se 4emonstrea1ă că 3n T' s5a 3n0ă+at ce0a 4espre $'( .na alta" o caracteri1are a4ec0ată a 3n0ă+ării tre/.l $' pre1entat o 4ată sa.ce o mo4i2icare 4e comportament ce poate 2i clasi2icată ca o/i.ce .ie să +ină cont 4e experien+ă .l.l.i comportament( În /a1a experien+elor 4o/6n4ite 3n me4i.i 4acă a inter0enit o mo4i2icare 3n per2orman+ă 3nseamnă că s5a pro4.a+iile experimentale pot 2i clasi2icate 3n trei categorii'( Există .nci c6n4 stim.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III ÎNVĂŢAREA Con+in.in+ă( Dacă 3nsă exp. 3n ca4r.l T' s.l pre1entat 4e mai m.s o 3n0ă+are( $it.n stim.ns.nerea 5 )* 5 anterioară 2acilitea1ă e2ect.l 3n0ă+ării *(* Tehnici" proce4ee" aparat.i sa.nt .rii 4e l.4i.lterior al stim.a+ie stim.l 3n0ă+ării( *( Pre1entarea tehnicilor" proce4eelor .i" se pro4.i achi1i+ia .ltate 4in 2apt.rilor este 0or/a 4espre o/i.i e2ectele comportamentale( $chema generală a experimentelor pri0in4 3n0ă+area >Iearst" 'ABB? se pre1intă ast2el.lte ori" in4i0i4.rat comportament.l 3ncon=./iec+ilor li se a4ministrea1ă o sit.3n moment." ele0ii 3n clasă pot să 3n0e+e .n.ra/ile" 4etecta/ile 3n timp.cr.ri*(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării *() Varia/ile experimentale 3n st. sensi/ili1are( At.ră /iecti0e'( Pre1entarea mo4alită+ilor 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării 4in perspecti0a principalelor .l .i aparat.l s.i 0a pro4.l căreia 4escriem per2orman+ele pe care le achi1i+ionea1ă animal.4i.l general( Acest stim.in+ă" a4aptare sa.i 3n a/sen+a .i orientări 3n psihologie( )( Anali1a 0aria/ilelor experimentale implicate 3n st.ltă+i 4e 4e2inire re1.i 2ără să 2ie prea aten+i( P6nă .l că 3n0ă+area se poate pro4.ce la o scă4ere a răsp. este ca1.nere*(' &o4alită+i 4e a/or4are experimentală a 3n0ă+ării În0ă+area este .l .nor mo4i2icări comportamentale măs.l este pre1entat in4epen4ent 4e răsp. 4e mai m.al" separat >hrană" .( Precerin+eN.coli" c.l să.lP 3n moment.( Pro/lema esen+ială a 3n0ă+ării este mo4i2icarea .să prin practică sa./iect.l.l( Exp. prin 3ntărire( $.l 3n0ă+ării( De exempl.oc electric" 1gomot? sa.l sa.ie să 2ie consi4erată o mo4i2icare 4e comportament permanentă pro4.i care 4e0in o/ser0a/ile 3n comportament.lte ori 4.n.ns.

l T ) >RC 9 re2lex.ti0e ale speciilor animale pentr. a a0.n stim.rilor 4e control cărora la T' li se aplică sit.oc. g6n4irea ci c.ri 4e experimente n.m arată $eligman >'AC<? acest tip 4e 3n0ă+are p. reac+iile emo+ionale primare( Pre1en+a acest.ns.l 3n care a s.i 3n0ă+ării are mai m. n.terea pro/a/ilită+ii ./iect.ne 3n pericol s.tea 4in ce 3n ce mai m.ne că 3n0ă+area 4intr5o 3ncercare p.ternice 2a+ă 4e .t printr5o experien+ă ne2ericită tin4e să o e0ite pe 0iitor( Acest tip 4e 3n0ă+are este 2oarte re1istentă la stingere( Experien+e c.l electric la animale iar la om a0em 4e5a 2ace c.i( Acest răsp.i proces rapi4 4e asociere 3ntre . reali1at experimente s.gerat că acest tip 4e 3n0ă+are poate 2i la originea .i aceasta 4emonstrea1ă că 3n toate cele trei sit.nor 2o/ii( În la/oratoarele sale a a0.l ne.ns la T)( D.nic aplicări a stim.ne pre1entări ale $' care 4epin4 4e apari+ia .ns .ns atrage 2ie primirea hranei" 2ie e0itarea .mit aliment" 4e exempl.t loc 4ec6t o sing.i e2ect.te e2ectele .i la alte animale p6nă la om( Cel mai a4esea s5a 2olosit .ce la cre.lare ale acestei sit.stos arată că este 0or/a 4espre o 3n0ă+are care n. are legăt.rat 3n moment.n.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală )( Al 4oilea tip 4e sit.a+ii 4i2erite sa.l acestei .i la cele mai primiti0e animale( Ea este re1.ale( ricine a trec.ne .i .lt( Din acel moment c6inii a." a s.pă c.irea sa." ne pot marca tot rest.ror speciilor 4e animale s.l .it să s. a se p.pra0ie+.t.ră c.ternice 4e 4iscon2ort" 4e neplăcere( $5a.ne 3n e0i4en+ă reac+iile e0ol.nor răsp.n stim.i este p.mit răsp. li se pre1intă nici ." chiar 3n con4i+iile 3n care .l.tili1area gr.l con4i+ionat?" .i an.n4a+ie .ri 4in partea s.ternic .gerea1ă că a0em 4e5a 2ace c.i Pa0lo0" 3n la/orator. >1gomot" l.l 4.i a tre/.gesti0e prin aplicarea 4e .5se 3n mo4 ine0ita/il( De asemenea" s.i tip 4e 4epen4en+ă 3ntre răsp.tr.ia( E2ect.ng. mani2estat o teamă permanentă 2a+ă 4e apă chiar 4acă in.na 4intre 2ormele /a1ale 4e 3n0ă+are pre1entă chiar . DEPARTA&ENT ID )<'' sp.l con4i+ionat?( RC este 4eterminat $C .l( În0ă+area 4intr5o 3ncercare Aceasta este .meroase asemănări 3n ceea ce pri0e.i .l să. .i este similar cel.oc.l acest. creea1ă reac+ii p.n stim.i $) a2ectea1ă s.l experimental 2ără scăpare .n stim.ne 3n e0i4en+ă celCop:right mai /ine mecanisme 4e apărare ale speciei( .mentală sa.n.tea e0i4en+ia aspectele partic.pra con4i+ionării .ră 4ată( P.ra 3n care p.l că a0em reac+ii at6t 4e p.nele 4e altele" intersect6n4.ri electrice la animale primiti0e c.r0enit 3n0ă+area( *( Al treilea tip 4e sit.l" respecti0 4escrie mo4.a+ie 3l constit.l 0ie+ii( D.a+ie pres.l aplicării este măs.lt o importan+ă teoretică 3ntr.t loc o in.ltat.porte apa care cre.oc( Aceasta este con4i+ionarea instr.pă c.p.l nesemni2icati0 4in p. operantă( $ta/ilirea acest.nii c6ini a.i 3n 4ispo1iti0.l.i tip 4e 3n0ă+are 4e5a l./iect. o /ogată paletă 4e experien+e in4i0i4.m ar 2i 0iermii .a+ii operea1ă mecanisme sa.pra0ie+.ie con4i+ionarea clasică pa0lo0iană( $' >$N 9 stim. că +ine 4e mecanismele 4e s. 2ost prin.l 3n care rela+ia 4intre $' .nt n.ternic 3n măs.n4a+ia n.tem 5 )G 5 . pot 2i i1olate .n mecanism e0ol.l t.p.ire( Eapt.m s.i ini+ial ce apărea la $N( T) o2eră in4icii pri0itoare la mo4.nct 4e 0e4ere /iologic >hrană? prece4at 4e $) >$C 9 stim.l p. procese similare( Pentr.l.mină?( E2ect.s+ine Iearst >'ABG? clasi2icarea acestor experimente as.tim că este 2oarte g.ti0 4e apărare( constatare acci4entală a l.n.a+ii se imp.l necon4i+ionat? este .n an.c6t" 3n practică" cele trei tip.i stim. alimente alterate" 4e exempl.

o ci2ră.tili1a 4rept s.se o/i.en+ate 4e sanc+i.rmată 4e satis2ac+ie este consoli4ată iar 4acă este .i apoi se pro4..nei c.l scă4ea ceea ce s.n.l căr.lterior 4acă este pre1entat ca $C sa.ltat.nele asocieri 5 )K 5 experimentator.ngă 4e c.crarea sa 7Inteligen+a animală[ >'BAB? Thorn4iWe 4escrie concep+ia sa .ne că 3ntărirea sa.4ii comportamentale as.nor stim. .nt haotice p6nă c6n4 re.i se cere s.ea1ă reac+iile 4e retragere( $ensi/ili1area răsp.oc..n 4ispo1iti0 s.i 3ntărire experimentele cr.ră .ia se p. 3ncercările timp.nt mai p.06nt era asociat c.lare repetată s5a reali1at 3n 'BBC 4e către PecWham .ce 4in no. pornit 4e la .tie .i să 4eschi4ă .i reac+iile mai /ine sta/ili1ate s.rmătoarea o/ser0a+ie empirică.0inte >3nso+ite 4e sanc+i.ce .i să sp.i este 4eterminată 4e o stim./ 2orma .l sp.n.l poate Conexionism.i c.ltat al .l. a4aptarea( Este tipic pentr.it" la altele corect( $e cite.ri este re1..i apoi apari+ia c.ns.n4 m. În l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală În0ă+area 4in experien+e repetate Un. să 2acă a/strac+ie 4e con4i+iile s.l.n.a( Pe măs.se cite.+e .ire op.i să.a .i 1i( În 1i.l 0a proce4a la 2el c.n.i ignorare a .ce .l . ni0ele mari 4e excita/ilitate pro0ocate 4e stim.ccesi0e( Experiment.teCop:right lista 4e c6te0a oriID .l.rmată 4e insatis2ac+ie este 3n4epărtată( Jegea propagării e2ect.i . a=.te c.i 2enomen a4aptati0 4e minimali1are .0inte .lare p.neori la 4enat..t .li nesemni2icati0i( Alteori se pro4.ternică .06nt .nerii la o stim.li necon4i+iona+i" p.i este corelată c.torii a.n 2enomen in0ers" 4e sensi/ili1are( De exempl.rmătoare 2or+a" intensitatea reac+iei este la 2el ca la 3ncep.en+ate mai m.ne sa.l.tor.l .tii pre0ă1.ne gre.n păian=en ca4e 4in p6n1a sa la prima 0i/ra+ie a .ternici" noci0i( $ensi/ili1area 2ace parte 4intre mecanismele 4e s.nt in2l.in+ă ca e2ect al .ea să ac+ione1e m6ner.ternic in2l.i ne sp./iec+i animale" pisici" c6ini" pe.l se 4imin. o 3n0ă+are prin o/i.i /eha0iorist( $pre 4eose/ire 4e experimentele l.i . la acest stim.i proces 4e 3ncercări ./iect.ti" maim.in+ei( În0ă+area prin con4i+ionarePe l6ngă sensi/ili1are sa. slă/irea .i 2iecare c.lte ori 3n aceea.n mecanism mane0rat 4e .ri electrice accent. .l a 3n0ă+at gra4at prin selectarea răsp.l.i eliminarea celor gre.l..a se 4eschi4ea . o/i.ciale care a.n m6ner c.i PecWham( A.l 3n2ometat era 3nchis 3n c.i Thorn4iWe .net repetat 4e pro2./iecti0e Thorn4iWe 3.rilor corecte .ne reconsi4erarea moti0a+iei( El 4emonstrea1ă că 3n0ă+area este re1.n.i prop. .pra0ie+.i erori s.+in sta/ili1ate s.tea 4eschi4e .l.lte ori 3nainte 4e a 2i 2olosit ca $C americane pa0lo0ian con4i+ionarea este 3nt6r1iată >2enomen 4e inhi/i+ie latentă? .gera că animal.i să.pra exp.nei legăt.ea1ă 4acă stim.lt 4e recompensă( Jegea propagării e2ect.ite( Jegea e2ect.ră ce se repeta." aplicarea repetată 4e .s care 3ncerca.in+ă" pre1entarea repetată a .rent.l este repetat 4e mai m.i 4iapa1on" 4ar intensitatea răsp.i 4acă mane0ra m6ner.ns.l clasic al l.l consecin+elor care pot a0ea loc( Ast2el" o legăt.i Thorn4iWe con4.l l.n.te 2iecare c.i stim.n s.l.i a0ea acces la m6ncarea 4in a2ară( Primele 3ncercări s.ne iar cele mai p.ns.l.nă o ci2ră asociată( Ja .i E//ingha.i a 2ost 4emonstrată experimental 4e către Thorn4iWe 3n 'A*K( El a pre1entat o listă l. este marcat 3n mo4 4e10oltarea psihologiei 3n con4i+ionare( Dacă . DEPARTA&ENT )<'' experimentator.n.rarea e2ect. acelea.a( Animal.l 4intre primele st.

i re2lex con4i+ionat 3ncepe c.ce la re1. 4emonstrat că răsp.l.i con4i+ionat( Achi1i+ionarea .l con4i+ionat se stinge( Variante experimentale ale con4i+ionării 4e tip pa0lo0iana? con4i+ionarea sim.pra st.i 3ncetea1ă ac+i.i 4ispare( Acesta este proces.a+ia 3n care $C .l necon4i+ionat p re2lex necon4i+ionat Asociere repetată >hrană?>sali0are? LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL(( LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL( III( $tim. extins as.r 3n a/sen+a $N" re2lex.l 4e stingere experimentală( 4ată c. DEPARTA&ENT ID )<'' .mit acest re2lex 7secre+ie psihică[ pentr.l con4i+ionat" pro0oacă .i Pa0lo0 s5a.i" 4acă n.mina 0a pro0oca sali0a+ie( J.l.l con4i+ionat ^ $tim.nt pre1enta+i exact 3n acela.t la ela/orarea .l 4igestiei măs.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală recompensă?( Re1.4ierii 3ntăririi" stingerii" resta/ilirii re2lex.nea 3n acela.gestia că stim.l con4i+ionat 9 l.i 3ncetea1ă ac+i. 9 l.tr.mina" care apare o 4ată c.s" a st.i poate 2i pre1entată ast2elI($tim.n răsp. 2ost mai 4es repetate 4ec6t cele 7gre.a+ia 3n care $C este pre1entat mai 3nt6i .li 3.cea m6ncare .ns >sonerie? $tim. stim.i timpP /? con4i+ionarea 3nt6r1iată se reali1ea1ă 3n sit.i momentP c? con4i+ionarea 0estigială se pro4.l.l necon4i+ionat p re2lex necon4i+ionat II( $tim.l care a4. clasic mai 3nt6i se presară pe lim/a c6inel.nei 2ist.i 3.pă c6te0a repeti+ii" l.tere semni2icati0ă a sali0a+iei( De aici" Pa0lo0 a trec. m6ncarea" 4.n stim.ltană se reali1ea1ă 3n sit.i apoi este . a5l 4eose/i 4e reac+iile 2i1iologice ne3n0ă+ate( $chema experiment.s la 4e10oltarea cere/ralelor sale experimente pri0itoare la ela/orarea re2lex.l e2icien+ei con4i+ionării( Cea mai e2icientă este 2orma /? 9 con4i+ionarea 5 )F 5 Cop:right .l .rmat 4e $NP cei 4oi stim.nea 3nainte 4e apari+ia $N( Cele trei tip.l ne. trecerea timp.ns.a proces.n re2lex con4i+ionat( Pa0lo0 a n.l.i aprin4ea l.l necon4i+ionat 9 hrana( În experiment.le cantitatea 4e sali0ă pe care c6inii 4e experiment o elimina.pă asocieri repetate c.l con4i+ionat sca4e 4in intensitate progresi0 .l neco4i+ionat p re2lex con4i+ionat Cercetările l.i con4i+ionat( Ast2el a constatat că 4e 2iecare 4ată c6n4 3n 3ncăpere intra 3ngri=itor.ite[( Con4i+ionarea clasică >Pa0lo0" 'A)C? I0an Petro0ici Pa0lo0" sa0ant r.n.l.rile 7corecte[ a.cea o cre.mina 9 poate 4eclan. 3n con4i+iile 2lăm6n1irii( o/ser0a+ie acci4entală l5a con4. mai apare nici .i p.4iat ini+ial proces.l con4i+ionatp nici .ce 3n ca1.i $N s.mina" ca stim.r 4.ltatele a.l să./ aspect.l 3n care $C este pre1entat .4ră 4e carne care pro0oacă sali0a+ia( Irana este $N" sali0a+ia este RN( Asociin4 .ltate 4i2erite mai ales s.nor experimente sistematice pornin4 4e la s.n 2el 4e 3ntărire" re2lex.l 4e sali0are .r6n4 prin interme4i.mina se pro4.i sing.ri 4e con4i+ionări pot con4. 3ntăriri repetate( Dacă $C este pre1entat sing.

ne 2a+ă 4e această constatare a l.cces.n t. acest l.ne că o com/ina+ie 4e stim.pisica poate să ac+ione1e as.P 4acă i5a re. că 2lexarea la/ei picior.i Thorn4iWe .i experimental( Jegea .ea1ă . DEPARTA&ENT ID )<'' 3n2ometarea este o con4i+ie 4ar cre4em că această con4i+ie a 2ost cel mai /ine 4emonstrată 3n experimentele l. s.i Iorton a .mai 3n măs.itatea 4intre semnal .0inte" .nică a asocia+iei este contig.i Pa0lo0" la $anWt Peters/.l r6n4 să iasă 4in c. legea 2rec0en+ei ci c.o0ia" apoi 3n la/oratoarele l. a 0e4ea m6ncarea( Re1..i 3n 2ine c?( $5a constatat o rela+ie in0ers propor+ională 3ntre l.ire prin recompensare a 2ost 4en..i mi.i 4eschi4e .ls.s+ine că exerci+i..nică a 3n0ă+ării ne sp.n aparat 4e 2otogra2iat .s la s.li 3.cărilor care intră 3n legăt.i 4e timp .l tipic consta 3n .i Pa0lo0( .it re1em6n4. este importantă" ea n.l.imp.rg( Experiment.m ar 2i.l este necesare 4ar că acesta n.rile /eha0iorism.care( C.ă 4in sticlă a2lată 3n 2a+ăP apăsarea pe4alei 4eclan. este semni2icati0ă 3ntot4ea." 3n 'AG<" 4e către Iilgra4" con4i+ionare instr. pro4.li care a 3nso+it o mi. c.are a semnalelor la mi.mentală" pentr.pă mai m.n mo4el 4e stim.i D.l" recompensa" sanc+i.1ia cea mai importantă a acest.ra asociati0ă( &oti0a+ia in2l.. că nici o altă reac+ie n.cr.it prin m.i e2icien+a con4i+ionării( Con4i+ionarea instr.tiei( o/ser0a+ie se poate imp.pra pe4alei 4.a 4e semnal.ită este 2otogra2iată( $e constată că animal.a 4in 2a+ă 3ntre4eschisă pentr.thrie este legată 4e 3ncep.rmată 4e aceea.mită mai t6r1i. alte c..a( Prima 3ncercare se 2ace c.l con4i+ionatP la/a era 3n4oită 4e către experimentator .i reac+ie( Jegea .i apoi c6inele era hrănit( Această instr.tori( Eoamea este importantă n.i Pa0lo0 contri/. 3ntăre.tia l.a+ia este 2a0ora/ilă .r" 5 )C 5 Cop:right .5se 4e pe4ală 0a repeta mi.i 2or+a mi.care" la repetare tin4e să 2ie .mentală primirii 3ntăririi( Con4i+ionarea prin contig.l c. neapărat să măn6nce( Desig.ce .l tin4e să repete mi.i D.l clasic a l. s.neori animalele nici n.rmări 3n concor4an+ă c.ngimea inter0al.thrie .t. simpla ata.l care a 4.nel 3n c.en+ea1ă 3n0ă+area 3n mo4 in4irect prin ceea ce 3l 4etermină pe animal să5l 3ntreprin4ă( Recompensa n.i D.+ia l.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 3nt6r1iată" apoi a? .nt tratate 4e către a.rmătoarele.thrie" 'A*K? Inspirat 4e cercetările l.i era instr.tili1at . se poate ata.nci c6n4 sit.ltate.i capătă 3ntreaga 2or+ă asociati0ă c.carea care l5a con4.4acă i5a re.nea" repeti+iile n.i erori( Eiecare 3ncercare re.ra 3n care 4etermină pre1en+a . oca1ia primei asocieri c.c6inele era 3n0ă+at să ri4ice la/a la .tieP 3n mi=loc.i HonorsWi" 3n 'A)B" la Var.n.că ci n.cări( De asemenea" starea moti0a+ională" 2oamea" setea n.tiei se a2lă o pe4ală care 4eschi4e o . măn6ncă hrana a2lată 3n a2ara c.n stim.lte 3ncercări .i experiment este marea 2rec0en+ă a repetiti0ită+ii .i ast2el 4e comportament monoton( Alte aspecte importante pentr.itate >D. .tor( El s.i Thorn4iWe( Pisica intră printr5.n 4ispo1iti0 asemănător c. o reac+ie( Experiment.na" ..s la reac+ia corectă( Recompensa prin m6ncare n.i stereotipiei 3n comportament at.mentală reali1ată 4e către &iller .carea pe4alei 0a repeta mere.l.nt men+ionate 4e către a.te reac+ia corectă 4ar pre0ine slă/irea ei pentr. 3n0ă+are c.carea respecti0ă( Concl..thrie.pro/a/il că animalele 4oresc 3n prim.l..

ns.ns.ns.l tre/.ns.ns 9 ce o2eră răsp. are caracter 4e reg.ns( Jegea con4i+ionării reac+iei operante sp.l se stinge repe4eP /? 3ntărirea la inter0ale 2ixe se aplică ime4iat ce a 2ost emis răsp.rilor por.it similar .ni2ormitate( De exempl.i a0em 4e5a 2ace c.l 4e 0e4ere al ni0elelor 4e 3ntărire" respecti0 al tre/.nor me4iatori c.meroase cercetări as.i 3ntărirea sec.o/olan.rile la stim.i la acest tip 4e 3ntărire apare risc.tili1at .l 4e răsp.l să. sit.măr.i stim.m/el.ri emise( Pentr.m/el.tie 3n care .l $ >Pa0lo0?( Pentr.l 4e răsp.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Con4i+ionarea operantă >$Winner" 'A*K" 'A*B? $Winner a ela/orat cele mai complexe .n an.ce .te la 2iecare ar.ns.i >ren.tili1ării pe4epsei ca meto4ă 4e53ntărire" ca meto4ă 4e e4.rilor emise( sing.nt satis2ăc.a+ia a? s.măr 4e răsp.ra cre.l 4e 3ntărire" 2or+a sa este mai mare( Element.n4ară 9 care o2eră satis2ac+ii in4irecte prin interme4i.l s.nct.ns.ca+ie( El a 5 )B Cop:right . con4i+ionarea 4e tip.n 4ispo1iti0 n.n stim.i care pro4.i con4i+ionat( Din p.ne că 4acă apari+ia .i care ci.nosc.l R" operantă" prin 3ntărire 4eoarece răsp.mit 7c.lte ori apoi 3nregistr6n4.pra 3n0ă+ării prin con4i+ionare( În mo4el.nea( În pri0in+a rela+iei 4intre recompensă . prin4e pe.l con4i+ionat" $Winner 2ace 4istinc+ia 3ntre 3ntărirea primară 9 care satis2ace 4irect ne0oile primare" /iologice" 2i1iologice .rile n.rt acest program are e2ecte /.l.i /? comportament. 0e4erea pe4alei este importantă ci apăsarea ei( În acest ca1 3ntărirea este 3nt6mplătoare 2a+ă 4e răsp. DEPARTA&ENT ID )<'' s.l.l. pot 2i corelate c.te prin 3ntărire .ce e2ectele cele mai /.ns./liniat că sanc+ionarea copiilor pentr.ns.i a0em 4e5a 2ace c.n.a? comportament.it?( De alt2el" 3ntărirea la inter0ale 0aria/ile se pare că pro4.pă mani2estarea comportament.l. por.ns.i operant n. 2ace 4istinc+ia 3ntre. o gre.ri corecte" ast2el 3nc6t recompensa cre.l să.in+elor care s.l .5i 3mpie4ică să 2acă altce0a care este la 2el 4e .eală n.te 3ntr5 .tia por.l.l 4e stingereP c? 3ntărirea la inter0ale 0aria/ile care se reali1ea1ă la inter0ale aleatorii .2icientă pentr.n 4ispo1iti0 tip c.m/el.n. n." pescar.tili1at .i este 3ntărită prin hrănirea c. /oa/e( Consecin+a este 0i1i/ilă 3n cre.i 4e1ira/il( a? 3ntărirea la propor+ie 2ixă este aplicată 3n raport c.nosc. clasic $Winner a .ns.n alt experiment" $Winner a .lP .ce e2ecte mai persistente 3n timp 4ec6t 3ntărirea la inter0ale 2ixe( $Winner a 4escris trei tip.l operant 9 ce o2eră răsp.5se o c.le. con4i+ionarea 4e tip.r/ă tipică a stingerii reac+iei( În 0ia+a reală 3ntărirea comportament.i operant este .l este 3n legăt.ns.te 3ntăriri la inter0ale 0aria/ile ceea ce 3l 2ace re1istent la stingerea răsp. 3ntărirea( În experiment.t .n n.ră c.i răsp.l.i[ alcăt.ncare a .lii c.l n.rilor alese( Într5. sit.i 4e răsp.ne 4ar c6n4 3ncetea1ă 3ntărirea comportament.terii n.te pe măs.ie să apese pe o pe4ală pentr.ră 4ată por+ia 4e m6ncare .l 4e control este cre.o/olan.a+ia /? răsp.ns.i răsp. .i 3n acest 2el 2ixea1ă mai /ine comportament.ri 4e programe 4e 3ntărire( Important este că 3ntărirea tre/.n4i+ei" 4ar prin16n4 4in c6n4 3n c6n4 prime.ri pro0ocate 9 .m ar 2i /anii" la.terea ritm.4a" sanc+i. a primi m6ncare( Deci" n.ri operante con4i+ionate( D.+i .rmată 4e pre1entarea .ne 4e consoli4are a comportament.i pe4eapsă $Winner a 2ost categoric 3mpotri0a .ri corecte( Pe termen sc.măr.ră 3ntărire este s.laritate sa.nt capa/ili să repete reac+ia 4e 2oarte m.l.l.nt speci2ice răsp.l c. .ie să 2ie aplicată ime4iat 4.terea ritm.l.pă ce a primit o sing.i n.i permi+6n4 3nregistrarea răsp.ns.g.n+area la pesc. a pro4.mit loc( Reac+ia l.l sa.

ne trans2ormarea .t?( Inp.a+ii criticeP /? capacitatea primiti0ă 4e 3n0ă+are este al 4oilea mecanism 4ar ce0a mai lent 4e a4aptare la sit.ce neplăcere" a0ersi.l se 0a schim/a at.i >inp.ie să 2acă n.ccesi0ă n.i n.i c.i răsp.ri ce pot 2i tratate 4rept 0aria/ile experimentale constit.l >R? 4epin4e 3n egală măs.i1ate 4e stim.rmelor lăsate 4e stim.n.ie să 2ie recompensat sa.ns. a/sen+a .i l.l să.i n.t >hrană" recompense?P /? 3ntărirea negati0ă semni2ică 3ntrer.pra organism.iP 4? stingerea actelor ne2olositoare" 3n0ă+area reac+iei negati0eP e? 3n0ă+area prin 3ncercare .i stim. DEPARTA&ENT ID )<'' .lP 5 )A 5 Cop:right .it( Dimpotri0ă" copil.i o.4iate experimental 3ntr.3n experimente tre/.i Pa0lo0( Concept.ll a 2ăc.l. .l.i ceea ce tre/.ie să măs.en+a me4i.nci c6n4 este stim.perea sa. 4e /a1ă este 4eprin4erea pe care o st. să ren.a+ii mai p. s.nor 4eprin4eri este n.l n.n.i pe4eapsă s5a.ns 3nnăsc. că 3l 4etermină pe in4i0i4 să o e0ite .ce 4ec6t la inhi/i+ie( rice per2ec+ionare 4epin4e 4e 3ntărire( Cantitatea 4e 3ntărire n.ră primele mecanisme a.t5. tre/.n.l in4e1ira/il( În al treilea r6n4" pe4eapsa arată ceea ce n.ator 4esă06r.ns.in4 in2l.rmătoarele s.1ia sa era clară.pra re2lexelor con4i+ionate( În raport c.l ne4orit( Apoi" 2oarte a4esea" pe4eapsa este asociată c.l po1iti0 . a2ectea1ă intensitatea 4eprin4erii c.rile organism.gestii opera+ionale ale sistem.3n0ă+area anterioară" programe 4e 4epri0are sen1orială" a4ministrarea 4e 4rog. con4i+ia ca .ll >'AK)? a 4escris opt mecanisme a.l.i stim.te asig.teP c? reac+ia 4e apărare antece4entă este al treilea mecanism ce re1.i Vatson $ p R el a4optă 2orm.l care pro4.1ie" re2eritor la 3ntărire" recompensă .t? . c.i apoi răsp.l.i erori( A apelat la 3n0ă+area prin 4iscriminare" 3n0ă+area la/irint.tp.l 4e 3ntăriri( În ceea ce pri0e.te 3n0ă+area" I.ll a 2ost .c6t există .ltă 4in 3n0ă+area com/inată c.i Thorn4iWe .p.tili1area 4e instr.la $ 9 9 R( $tim.ll o/ser0ă că simpla repeti+ie s. 3ncercări .t experimente mai complexe 4ec6t simple con4i+ionări sa.l .ie pre1entarea .i >o.l tre/.pra organism.ie 0aria/ila 4e /a1ă 3n achi1i+ionarea .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală gre.ns.tomate 4e comportament a4aptati0a? ten4in+ele 4e răsp.ră 4e ca .m 4e cantitate să existe( Ceea ce constit. comportament.l.ne( Con4i+ionarea .i ast2el comportament.4ia1ă 3n experimentele sale as.l > ?" iar răsp.n contin.m ar 2i.en+e la 2el 4e o/iecti0e ca .rile st.+in ac.lat 3n mo4 plăc.lii . 4.i $Winner( a? 3ntărirea po1iti0ă constit.l ini+ial a l.n.tp.i as.i stim.nt ep.nci c6n4 se comportă /ine( Pe4eapsa n.l negati0 a.răm in2l. imp.it al cercetărilor l. cel care o aplică .teptatP c? pe4eapsa pres.i alte in2l.l.tomat e2icientă pentr. mo4el.i" 3n0ă+area mecanică" . 3nc.n minim.i 4e $( Concl.i stim.ra=at at.l.lii ini+iali( I. este a.n+e la comportament.i eroareP 2? 3n0ă+area prin 4iscriminareP g? reac+ia 4e2ensi0ă antece4entă ce 4epin4e 4e persisten+a .tomate necesare 3n a4aptarea la sit.i 2ormarea 4eprin4erilor >I.ie să 2acă cel pe4epsit( În concl.t5.mente etc( I.l. generali1area stim.ll" 'A*)" 'A**" 'A*G? I.măr.l >$? a2ectea1ă organism.s .i comportament ne4orit prin aplicarea .l.en+a exercitate as.

acti0ită+ile sc.mit re1.i cele 4epen4ente >răsp.ns.care ci rela+ii semni2icati0e" o cale comportamentală( Aceste 4o.l este 3ntot4ea.i >programele 4e 3ntărire" tip.i către o/iecti0( G(G(C( #eha0iorism.sc.l este 3n acela.p.nor 0aria/ile interme4iare ca incl.i o/stacolele sa.lilor" tip.l 3ncercărilor etc(? .ri pentr.a4ar" comportament.ne că organism.i comportament./linia1ă existen+a .ă mo4ele as.i 4e stările 2i1iologice( Tolman s.ale >ere4itate" 06rstă" e4. a 4epă.nt experimente 4e a.ti 4acă este controlat 4e 3ntărire sa.ră ghi4area a./ .l mani2estă o pre2erin+ă pentr.a+ie 3n care el 3n0a+ă sec0en+ele corecte 4e mi.te ceea ce există 3n me4i. .l este con4.teptare a 5 recompensei o maim.n /eha0iorism inten+ional 3ntr.ă 0ase ./iecti0e 4ar 2iecare poate 2i măs.nsă s. a 2i c. pot 2i 4istinse clar 3ntot4ea.lii 4in me4i.l se orientea1ă 4. răm6ne la ni0el mecanic" la ni0el stereotipi1at( În proces.l cel.l am/iant >căi" instr.lare sa.nosc. DEPARTA&ENT )<'' asc.l .te constante pentr.en+at 4e stim.ltat.i Tolman as.ge tot mai repe4e .te e2ectele lor as.rte .rale care sta.l clasic al 3n0ă+ării pres.care care să 4.s 4e stim.n /eha0iorism original caracteri1at 4rept molar .na ne 3n4reptă spre ce0a sa.n 0as 4in 4o.n scop( Întot4ea.pra comportament.ri?( Aceste 0aria/ile interme4iare par s.pă semnele care 3l pot con4.l.i Tolman s.li? .tomată a Psihologie experimentală comportament.li interni .na( De exempl.i a re.l l. 3n0a+ă mi.nii( Alternati0e l.tere" re1.l 2.i contri/.i( &o4el.l inten+ional >Tolman" 'A*)? $istem.cări ci semni2ica+ii( Aceasta este .noa.i 4e 3n0ă+are latentă( În experimentele 4e a.+ia l..că la o/+inerea . 4e c.i cogniti0( De asemenea" comportament.i este molar" inten+ional .ă existente 3n 2a+a ei" 4ar n." 4acă animal.l este in2l. i se permite să aleagă 3ntre cele 4o.t.a+iile peric.4 procese cogniti0e( #a1a 2i1iologică .ie să 2ie i4enti2icate .pra 3n0ă+ării.oare 4.ra . la /a1a sa( Este .rse? pentr.l om.pra 3n0ă+ării rela+iilor semni2icati0e( Acestea s.i implicit la scă4erea tensi.ce spre scopP 4eci n.i caracteristici ale stim.l este reglat 4e aceste scop. ne 3n4epărtăm 4e ce0a .i externi spre o sit.i an.i există o sing.i 2i1ică ce se a2lă la 4e/.n.nt men+in.pra acestor 0aria/ile interme4iare care apar 3ntre 0aria/ilele in4epen4ente >stim.ră cale la capăt.i( Tolman a ela/orat experimente prin care să 4emonstre1e 0ala/ilitatea teoriei sale as.i mai mic e2ort( Comportament. a0ea acces ime4iatID la m6ncare( &ai t6r1i.pra 3n0ă+ării n.i .rată prin experimente 3n care toate celelalte 0aria/ile s.măr.i 4escrise in4epen4ent 4e procesele m.l.l.ca+ie anterioară" me4icamente" 0itamine etc(?( Tolman insistă as.l. 3n0a+ă .lare" glan4.na 3n4reptat spre . atingerea cărora 2olose.c6t comportament. 0om .m hrana este *< 5 Cop:right .i n. pentr.ltat .ri .organism.mente" res.it o alegere corectă( . ne.nc+ională asig.i inten+ional( Este molar pentr.l comportamental 2iin4 acela.l 4e 3n0ă+are comportament.teptare a recompensei" 4e 3n0ă+are a po1i+iei .+ă 0e4e c.l n.n mo4el 4e mi.ri 4e reac+ii motrice" nat.l căreia este m6ncare" n..&ihai ANIŢEI h? reac+ia antece4entă 2.i timp malea/il" 2lexi/il" se caracteri1ea1ă prin posi/ilitatea 4e a 2i 3n0ă+at" n.loase( A.n comportament are proprietă+i 4istincti0e" strict speci2ice care tre/.s+ine că om.i comportament constă 3n 0aria/ile ale me4i. că . a ocoli sit.n.i Tolman este .i 0aria/ile ale 4i2eren+elor in4i0i4.pă principi.

i c.nc+ie 4e con4i+iile schim/ate ca .n4e se a2lă o/iect.măr.nei 4eprin4eri a.l. 4emonstrarea 3n0ă+ării latente Tolman a apelat la . 2ost .nsă s.i5scop se pro4.l tre/.ngă .p.o/olani c. atins capăt.ngă la me4ia 4e erori a prim.iască o imagine mentală a la/irint. maim. expectan+ă a o/iectelor5 scop speci2ice" ast2el 3nc6t" 3n con4i+iile schim/ării o/iect.neori 3n 2.l gr.ltatelor a p.l este capa/il 4e . /locată 0a 3ncerca să a=.n prim segment com.nei 7scheme[ a sit.noa. .n la/irint complicat .i 2apt.l plan 3n0ă+area int.i( Celor 4in gr.rgă .+in pre2erată( D.oară 4ec6t 3n0ă+area răsp.are" cinci5.ne pe prim. 0a mai 3ncerca calea 4oi ci 0a merge 4irect spre calea trei" cea mai l.i Tolman explică per2orman+ele gr.i se sta/ile.are el n.i re1.+ie a n.a+iei .ngă la c.i trei prin că .i 4escris 3n c6te0a 1ile să a=.tili1a+i .l 2oarte repe4e c.i( C6n4 3ncepe experiment.+a re2. 4e erori( Dr.sc .l a 4emonstrat mo4.rare a constr.ngă pe calea 4oi care are .c 4ereglări comportamentale( În experimentele 4e 3n0ă+are a po1i+iei s5a 4emonstrat că animal.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Experiment. m6ncare .l.ie să a=.ngimii 4r.o/olan.i mai p.at ./lica l.n c.o/olani care tre/. o me4ie 4e 4o.i n.l la/irint.nci c6n4 a.l a ac+ionat con2orm .1ia l.l pentr.i( În experiment a. DEPARTA&ENT ID )<'' .nătă+ească repre1enta o critică p.i" o hartă cogniti0ă( 3ncercărilor eronate .i 2ixare a celor corecte( 5 *' 5 Cop:right ./ o cană a 2ost 3nloc.+ine erori" iar 4. a o/+in.p.+elor[" să se 3m/. . ca" În0ă+area prin int.n comportament ce 4i2eră .l propri.n la/irint( Ja/irint.o/olanii a.l este lăsat să se 2amiliari1e1e c.l.i Tolman este că animalele 4e+in .l trei n.iti0ă . a 4emonstrat nici o ameliorare 3n primele 1ece 1ile pentr.i 3n0ă+ării prin 3ncercare .ie să parc.ns să termine la/irint.ită c. acelea.l.te[ .l.t 'A)K" Vol2gang Hjhler p.n.p.p.l.l( De asemenea" s5a 4emonstrat că 3n0ă+area po1i+iei este mai . o 2r.noa.o/olan.l trei n.i /anana asc.l .o/olani( În gr.pă a 'C5a 1i a a=.tere sa. o/+ine recompensa 2ără să mai treacă prin proces. a primit nici o recompensă" 3n primele 1ece 1ile" 4ar a.n.i cei 4in prim.l .l care să5.p( Dr.p.l.pă ce 0a găsi calea .ltate( Concl.rmătoarea 4istri/.o/olanii a.t 4in ce 3n ce mai p.te /anana( Alte experimente a.p" iar 3n a 'C5a 1i a. 2ost reali1ate pe . toate cele trei căi .l.i 3ncepe să ca.n.nspre1ecea 1i( Anali1a re1.i eroare /r.n 2el 4e prec.tea.i calea pre2erată este /locată( D.pă Tolman .l 4e 3nlăt.+ă( &aim..crarea 7Inteligen+a carte ce ce a.i+ie 4.3n re.t să 2ie recompensa+i 4in a . calea .i gr.ase erori pe 3ncercare( Dr. li s5a 4at nici .s 3n e0i4en+ă .tomati1ate( În experiment.ră Hjhler p.ns. potri0it .n.pă În3ncep..l la 2el 4e 4es ca .1ă salata .i la trei gr.p.tia c.l a 2ost contin.n 2el 4e recompensă 4ar a. a=.i pe care o 0a găsi 4e asemenea /locată ce0a mai 3ncolo( În contin.l 4oi n.te or4inea pre2erin+elor( $e constată o alegere 3n or4inea in0ersă l.m.p.it maim.m ar 7c.ri 4e . 2ost hrăni+i 4rept recompensă at. a 2ăc.l 4oi n. 2ost lăsa+i să explore1e li/er la/irint.51is" .ns la o 4e cătreeroare( Thorn4iWe( sing.l are trei căi( Yo/olan. 3ncep.t ameliorări 4eose/ite" iar 3n 'C5a 1i a0ea 3n me4ie" 3n contin.ternică la a4resa mo4el.l.p.+in interesantă pentr. să primească recompense" per2orman+ele lor maim.i me4i.ă erori la 3ncercare( Dr.+ele p.n1ă 4e salată" mai p.

t loc 3n c.lte ori 3m/inarea celor 4o. s.ă /astoane( Ja mo4.rcat( Într5o 0ariantă mai complexă" maim.pra Psihologie c.m proce4ea1ă o altă maim.it chiar mai m.l 4e proces .pă mai m.ra c6mp.că se a2lă .tii experimentală este at6rnat . c.lte /astoane 4e /am/.n.i percepti0( P.rile( 5 *) 5 Cop:right .it să a.a exp.l 4e plecare al mo4.ă lă4i+e .nt cel c.l 4.tilor la această .i+ie la pro/lemele 4e matematică 4acă n.lt asam/l6n4 4o.a+iei 4e stim.l scop 9 hranaP )( o/iect.s 3ncă 4e la prima exp.mai 4.ltat.ncă c..i cel c.+ine re.i n.prap.nă 4o.cces 3n a atrage /anana către sine( Cel mai inteligent 4intre cimpan1ei" s.ltat.n.ct.tili1e1e /aston.cces pentr.i eroare( Răsp.l c.+eiP 4eas.i corect 4epin4e 4e str.ate pe maim.n ciorchine 4e /ananeP maim.nt pre1enta+i a 4o..lte salt..i+ia 4epin4e 4e experien+a anterioară( Un copil n.l sing.rma este re1.te s.l.+e a.+ă" 3naintea ei" a 3n0ă+at . 3n+elege sim/ol.l 9 maim.t c./linia că" 3ntr5o an.nere( #irch >'AGK? s.n comportament 4e 3ncercare .ă /astoane" 4ar n. poate a0ea int.te legate 4e 2apt.l gestalti.i sare 4.i care 3n0a+ă( Int.l mi=loc 9 lă4i+ele sa./ /anană" 2ie prin imita+ie( Dacă maim. că maim.l restr.ltan" a re.ltat.Experimentele l. re1ol0at5o 4. 2ost 4isp. a.l o/+inerii sol.+a se s.i o lă4i+ă 4e lemn" /anana poate 2i o/+in.mită măs.pă ce prima 4ată a.+a a 0ă1..lii s. alte c.+aP G( re1ol0area 3n /a1a int.s( Int.nt 4eose/ite 4e cele prece4ente( Ast2el" a 4o.rmă( Proces.i să se ca+ere pe ele pentr.it nat.+a 3n2ometată 0a 3ncerca să a=.l.t asam/late 4e către experimentator( At.tie .+a tre/.ns.pă /anană( P.rării 4atelor c6mp.ngă la /anane( D.i .esc să . int.l că pe parc.nge la /anană" a2lată 3n a2ara c.l proceselor prece4ente( Unele procese 4epin4 4irect 4e stim.ct.lare pre1ente" iar .l este ceea ce are loc 4atorită sit.tate 2ie prin amplasarea lă4i+ei s.ct.ca maim.l al 4oilea" c.n sing.tor( Celelalte .tiilor a a0. a a=.. să s.ia.ase maim.ct..l 0i1. /aston.ra str.rii sta/ile a celor 4o.nere 4e0ine 2amiliară( Această 4i2eren+ă 4emonstrea1ă că 3n0ă+area s5a pro4.r c6mp a o/iect.i+ia este re1.li( C6n4 stim..nci" 4eseori 2ără s. a a=. mai m.i a repetat 4e 2oarte m.Ho22Wa 2ace 4istinc+ie 3ntre concept.l 3n care /aston.i 4e tratare a 3n0ă+ării 4e către Hjhler .+a ar.i+iei 3n /a1a restr.tă 4acă maim.i+ia se mani2estă 3n moment.+ei" 4ar .+e( Cele mai c.tiile .al al maim.i cel 4e .iti0e a 2ost pre1ent .ră" int. /astoane( În acest ca1 pentr.rmătoarele elemente'( o/iect.i5 scop .ri nere.+ele tre/.i at. 2ost e2ect.i+iei prin integrarea 3ntr5.ie să 2olosească .rs.rării 4atelor c6mp.pă /anană( Pro/lema este 4i2icilă pentr.r 4intre ei" cel mai inteligent a re1ol0at5o 2ără a=.nge la hrană( Dacă maim.i .ra 3n care acesta este 4eschis cel.l.l int.i a o/iect.0inte" 3n0ă+area este re1.tii" maim.l.l sa.l experien+ei. cimpan1ei .ite se retrage 3ntr5. DEPARTA&ENT ID )<'' Tot.i Ho22Wa este ipote1a că legile organi1ării percep+iei pot 2i aplicate 3n 3n0ă+are( Descoperirea răsp. /astoanele( &ihai ANIŢEI Experiment. .pă ce le5a 0ă1.i5mi=loc( C.i s5a 4esc.nosc./iect.i pare că a a/an4onat( În c.l c. re.ie pe c.ă lă4i+e( Experiment..i pre1ent( Este respins rol.pra celeilalte" tot..l.nct.i" reali1ate 3ntre 'A'*5'A'C" a.+ele a.e1e o lă4i+ă 4eas.ns.l intră 3n c6mp.+iei int.n col+ .l schematic a0em 4e a 2ace c. /astoaneleP *( s.l.i" 3n măs..l.i a.a oară" procesele s.nci a prins i4eea . 2ost a=.

l.a+ia stărilor 4e aten+ie( În moment.i atent" .ner" Doo4noM .ct.ltat al 3ncercărilor .rma.nge la o 3nca4rare categorială .ct.ă a sec0en+e 4eci1ionale s.rile memoriei .c+ie a rela+iilor percepti0e 4intre 5 ** 5 Cop:right .i #oMer >'AFB? s5a.i 3ntreprin4ă celei mai /.nge la o categori1are corectă .i ca.al sit.l selectea1ă o ipote1ă raport6n45o la str.i 4e 3n0ă+are( Tra/asso .ncă( În moment.a+ia tratată 3n psihologia cogniti0ă 4in perspecti0a teoriei testării ipote1elor( .i 3n0ă+are regăsim la Eeigen/a.ia 4intre categorii .ie tratată ca o re1ol0are in4. 2rec0en+a" 4istri/.i 2l. cogniti0ă este op.l legăt.l se opre.l 4eschis cimpan1e.n.te În0ă+area concept.te ni0el.s experiment.m >'AF*?" I.l 4e selectare a ipote1elor 4ar s5a.i erorilor 3nt6mplătoare( 2orm./iec+ii 3ncheie asam/larea ipote1elor resping6n4.rmat 4e 4esemnarea categoriei .ia s.ie să le principi.cti0ă 4e pro/leme" iar ipote1ele care mi=locesc per2orman+ele 3n sarcinile 4e categori1are pro0in 4intr5.ment este a4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Drept arg.n proces 4e 3n0ă+are concep.le1e 0er/al ipote1a 3n raport c.n.lilor 4./anana se p. 2orm.ne Procesele carereg.l corespon4en+ei 3ntre pre4ic+ii .i NeMell .ct.i corect6n45o prin 2orm.l 3n care s.l 4e per2orman+ă( In4icatorii ni0el./iect.l 3n0ă+ării" ni0el.i a Cercetările 3ntreprinse 4e către #r.r exemplar al . in0estigat 2acilitat sol.l4oar ca re1.ale este 2ormarea .i 3i era pre1entat 3n 2iecare pro/ă .nt .l ei ipote1e a0ansate as.+ia( D.lea1ă o ipote1ă pornin4 4e la toate trăsăt.nei 4eci1ii ce implică la r6n4.l sol.nt 2ocali1area .l.ală sa.ală care ca4e l6ngă m6ner.l.lare .i apoi era solicitat să 2orm.l s.l.te coa4a 4e sapă ca pe mo4el.cces sa.te 4in =oacă" În0ă+area pri0e./iec+ii .i $imon >'AC)?" 4escrise pe larg 4e către Estes >'ABB?( I.3n+elegerii e.l 3n concept.i 4ar neagă ac+i.m sp.i o primă 0eri2icare a ipote1elor( În strategia 4e scanare s.ltat.rile exemplarelor pre1entate 3n prima sec0en+ă a 3n0ă+ării( Pe această cale se a=.nt consi4eră că g6n4irea tre/.l expectat al erorilor .c6t cerin+a 4e 0er/ali1are a ipote1elor p. ia 2ormă 4e =oacă( Ia o coa4ă 4e sapă ce se a2lă 3ntr5. ea" o ar.l o .nt >'AF)? .tă la am/ele capete" apoi 4ă impresia că ren.l 3n0ă+ării concept.s( Înseamnă că po1i+ia potri0ită a coa4ei 4e sapă a str.nei noi ipote1e( În experiment.pă c.t ca o 2ormă 4e in4.tea a0ea e2ecte as.nea oar/ă 4o.rprin4erii necesare 3n0ă+ării( Cele consecin+ele lor( UerWes acceptă legea empirică a e2ect.i 2olose.i e0al.lat ipote1ele 3ntr5 o manieră pro/a/ilistică a0ans6n4 pre4ic+ii cantitati0e 3n ceea ce pri0e.i testare a ipote1elor 3n capăt.rne" 'AC<?( În0ă+area concept.i A. strategiile 4e 2ocali1are 4ar re1.ltatele lor era.stin >'AKF? a. a 3mpinge /anana prin Io0lan4 >'AK)?( De asemenea" implică 4e 2orm.nei ID str.n col+" se =oacă c. opera+iile logice >#o.+ia erorilor 3n timp./iect.i scanarea( Prin strategia 4e 2ocali1are acest.pra tratării in2orma+iei 3n g6n4ire" re1ol0are 4e pro/leme ./iect. reg.tori a.la( $.larea .n+ă" 7este 4in c6mp[( Comportament.i 4e per2orman+ă era.ră c.ri cogniti0e care ia 2orma .5le pe cele incorecte el a=.area per2orman+elor( Tentati0e 4e 4emonstrare a teoriei selec+iei ipote1elor mai apropiate 4e concep+ia mo4ernă as.ct.ec s.c la s.tă să atace 4irect trapa" ca.i concept( Re1.ală implică o anali1ă 3n termenii teoriei in2orma+ionale a l. raportat tot la proces.rile mo4i2ică 3n /a1a 3n0ă+area cogniti0ă pornin4 4e la UerWes sec0en+ele 4eci1ionale pe3n0ă+area care tre/.l.n sing. DEPARTA&ENT )<'' aspectele .ne printr5o trapă care apoi este 3nchisă( Cimpan1e.l să. /a1at pe aten+ia selecti0ă .i se a2lă 3n prag.i ni0el.ne scop.l reali1at 4e către UerWes >'AG*?.pra proces.l 0e4e .rat percept.i trans2ormate 4e cel ce 3n0a+ă 3n 2orme( 0e4erea s.+iei( Cei 4oi a.nealtă pentr. incerte 3ntr.pra posi/ilelor aspecte ale conceptelor( .

i al prototip.In2l.mea no.i exemplar al .lării repre1entărilor stim.cele care apar+inea.nor repre1entări generale( $5a 4emonstrat că 3n sarcinile 4e clasi2icare categoriile s.n.ră această in2orma+ie memorată poate in2l. 4e l.i concept să ia 2orma .li 3n categoriile c.ri corecte( Re1.lii noi . DEPARTA&ENT ID )<'' in2orma+ie ce apar+ine aceleia.n mo4el mai complex prop.4erea acestor stim.ă exemplare 4i2erite apar 3mpre.ne celor 4o.l să apar+ină .ri ale acest.pări ma=ore.5se 4e la 3ntre/area pri0itoare la &ihai2orma ANIŢEI Psihologie experimentală in2orma+iei stocate .l 3n0ă+ării . 2ost antrena+i 3n prima etapă( Ace.miri 4e ora.li pe /a1a asemănărilor c.lilor 3n memorie .i #rooWs >'ACB?( El a 4at s.mea 0eche .ală empirică a 2ost a/or4ată 3ntr5o manieră s.i categorii se 2ormea1ă o repre1entare sec./iec+ilor li se sp. 0alori 4imensionale care .l 3n0ă+ării concept./iec+ilor tre/.nesc elementele esen+iale ale concept.mite prototip.ale /a1at pe a/stracti1area schematică re.s 3n 4isc. să se re2ere la 4en. este excl. 4o0e4it 0ali4itatea( Vali4itatea este 4emonstrată prin pro/a/ilitatea ca .ală pornin4.i prin clasi2icarea noilor stim.i mo4el se consi4eră că 3n ca4r./iec+i a.i apoi a 3ncercat să 4etermine 3n ce măs.l 3n0ă+ării concept.lt( &o4el. animale categori1ate 3n 4o.en+a per2orman+a 4e categori1are spontană( În prima etapă s./iec+ilor care n.lăm la ni0el.nor s. o/+in.l a comparat per2orman+ele acestor s.ltimă instan+ă" se pres.gesti0ă 3n experimentele l.ne.n.ri sa.ltat al ac.l.rile speci2ice acesteia( Psihologia cogniti0ă merge mai 4eparte .ni( În 2inal" s.rile pe 4i2erite 4imensi.en+ele recente ale psihologiei cogniti0e a.ale empirice noi ac.te a0anta=ele mo4el.nor trăsăt. cele ale s.e sa.m.i le com/inăm trăsăt.l 2iecărei pre1entări a . a4.i cele care apar+inea.m.ns. caracteristici schematice care 3ntr.ia( Dacă 4o.mea no.tor.rilor 3ntr5.4e trăsăt. primit exerci+ii asociate 4o.p.rile com.pă exerci+iile asociate" s.nei categorii 4acă el incl.lt 4ec6t simpla pro/a/ilitate( Apoi" a.lii apar+in6n4 la 4o.i să 4epin4ă 4e rec.t .să nici posi/ilitatea ca repre1entarea in4i0i4.l.i 3n0ă+area rela+iei lor c.ns.ă" stim.rprin4em asemănările 4intre stim. cei aminti+i( În .ne că 3n ca4r.ă" apoi li se cerea să sorte1e noile litere extrase 4in cele 4o. atri/.mea 0eche >alte continente?( D.ale .rile s. a./ 2orma .l.ale s.noa.lt mai m.nor concept constit.ti s.ă categorii gramaticale 4i2erite( Răsp.terea acestor trăsăt.nei categorii" repre1entarea acest.ală a ./ 2orma .ală ia 2orma .ia.nea 4espre 4i2eren+ele 4intre l.nt n.i l. care se aseamănă mai m.ri( N.ie o listă 4e trăsăt.ri .t o propor+ie 4e F<S categori1ări corecte la sarcina 4e trans2er ceea ce era m.ă >America? .n procenta= 4e GCS răsp.n stim.i5a.ă c6te 4o.ia este stocată 3n memorie s./iec+i c.ri sa.s 4e către An4erson >'ACF?( Este 0or/a 4espre mo4el.prin16n4 trăsăt.+ie pro/lema rol./iec+ilor exerci+ii 4e memorare a exemplarelor .i exemplarelor in4i0i4.ltă că este posi/ilă o categori1are spontană ca re1.ale 4in experien+a anterioară( În0ă+area concept.l ACT >A4apti0e Control Tho.nei colec+ii 4e amintiri ale conceptelor in4i0i4.i( Aceste repre1entări a/stracte s. 4e l.nei repre1entări a/stracte c.i consi4eră că 3n0ă+area concept.l.ă repre1entări stocate( Aceasta este repre1entarea .i repre1entărilor 3n 3n0ă+area concept. o 5 *G 5 Cop:right .ă gramatici 3n categorii potri0ite( $5a o/+in.ght?( Con2orm acest.n4ară c./set./iec+ii a.ă gr.l memoriei repre1entări ale exemplarelor speci2ice 3nt6lnite 3n timp.nă c.nt 4e2inite 3n termenii .i repre1entările stocate 3n memorie ceea ce permite incl.te ceea ce 2ace posi/il ca 2ormarea concept.i sta4iile procesării in4i0i4.ri 4e trăsăt. categoriile( Repre1entarea .

i stim.n gra4 mai &ihairi4icat ANIŢEI 4e similaritate( Pe 4e altă parte" 3n0ă+area a 2ost m.+iei exemplarelor .prin4ea.i proces 4e trans2ormare 4in propo1i+ii 3n 4esene sa.l ACT o2eră posi/ilitatea 4e a pro4. DEPARTA&ENT ID )<'' propor+ie 4e B<S .i implică o estimare 4e tip pro/a/ilist a 4istri/.li care pres.s 4e către Erie4 ./iec+ii a.l 4intre gr.nor pattern.ală a 2ost prop.ce stim.m.rmă a0ea.strate( Apoi" experimentatorii a.l 3n care aceste liste se 3m/ogă+esc .i apoi gr.nci c6n4 acestea 4in . semni2ica+ia procent.teri1ate ale c.i at.i .s? porne.l experimental prop./iec+ilor să 2acă alegeri 2or+ate 3ntre cele 4o.lii 0er/ali ini+iali 3n Cop:right .no. asimilat in2orma+ii c.lii 0echi .lar.l ni0elelor 4e procesare implicate 3n 3n0ă+area concept.ne implicarea str.lii noi s.ti . pre1entat noi liste care c.li 4espre e0enimente .i 7/ottom5.ri mentale anterior ela/orate 3n /a1a asimilării .ală semantică se /a1ea1ă pe achi1i+ionarea sens.i a sens.l 4e rec.+ii 4e mo4ele alternati0e( $.ct.n.rilor concept. stim.ă categorii posi/ile( Cele 4o.ă tip..l .m. mo4.0inte" măs. 2ost s.ni" reg.n.0intelor( În mo4 o/i.p.l 4e asperitate 4intre 4o.r per2orman+ele a.l.s 4e către Erie4 . pornit 4e la ipote1a că 2inalitatea 3n0ă+ării o constit.i 3ncorporea1ă tot mai 0ariate tip.rilor c.i Iol:oaW >'ABG?( Cei 4oi a.lt mai /.teri corecte a .c+ie se reali1ea1ă prin com/inarea celor 4o.ri a primit 2ee45/acW la 2iecare etapă experimentală" iar gr.nei categorii 3n 4escrierea trăsăt. 5 *K 5 i4enti2icat corect stim.i 3n0ă+ării li s5a sp.parea lor 3n 2.te 4e la /a1a 4e 4ate" 4e la stocarea mentală a repre1entărilor exemplarelor o/ser0ate .nor reg.nci c6n4 li s5a cer.i str. il.tori a.l.lare a c.ri 4e p.n tip 4e strategie 4e gr.p.lt mai Psihologie rapi4ă experimentală .p[ >=os5s.p.p.p..late( $trategia 7/ottom5.ri ale categoriei 4in care este 2oarte pro/a/il să 2i 2ost extrase in2orma+iile ac.perioare la gr.l 3n0ă+ării se echi0alea1ă c.late( &o4el.4ec6t set.i să a4opte 4eci1ii 4e clasi2icare 3n /a1a .prinse 3n liste 4e stim.ri 4e mo4ele( În0ă+area concept.i 4e ac.ie repre1entarea mentală a 4istri/.nci c6n4 trans2ormările n.i 3ntr5o propor+ie m. in0ers( Ja pro/a 4e rec.li s. ni0el.r6n4.li .ă categorii posi/ile 0i1a.ri 4e strategii 4e procesare 4e tip 7top54oMn[ .i as.n sta/ilirea . o categorie ast2el 3nc6t să genere1e 4istri/.4iile statistice pri0itoare la /ogă+ia 0oca/.s 4e către Rosen/erg .ri 4e stim.i Iol:oaW >'ABG? .rile negenerali1ate chiar ./iec+ii a.rilor c.nci c6n4 p. .noa.ncte 2ormate prin 4istorsionările posi/ile ale .tere 0er/ală s.s că 0or 0e4ea o serie 4e tipare reali1ate 4e 4oi arti.i 3n+eles.p.nor instr.0intelor( Un mo4el experimental 4e4icat 0eri2icării ipote1elor pri0itoare la 4e10oltarea re+elelor semantice este prop.+iei o/ser0a+iilor c.i 0or tre/.nctele generali1ate era.0intelor ./ 2orma .c+i.ă tip.p[( $trategia 7top54oMn[ pres.li( &o4el. a primit acest 2ee45/acW( Desig.i prototip tipar 4e /a1ă pentr.n mo4el( 4ată 2ormată repre1entarea categoriei cel care 3n0a+ă 0a tre/.i per2orman+ele 4e trans2er m. 4ispăr.i $imon >'ACC?( $.l.it s5a .să stim.nc+ie 4e asemănările 4intre ele( Este .m.l 4e reac+ie( Proces.lări comp.ct.lti0ării sens.i a 0ariatelor in2orma+ii semantice( Cercetările 3n acest sens s5a.i 4ar .ale" o procesare 4iri=ată 4e concepte .p. oprit pe 4e o parte la st.i să 3ncerce să le clasi2ice( Un.t s.n. .nor propo1i+ii sa.lii trans2orma+i( În schim/" at.l care a primit 2ee45/acW( Dar" 4i2eren+ele 4e trans2er a.l 4e control n. 2ixate 3n seriile sarcinilor 4e antrenament ast2el 3nc6t să 2acilite1e 2ormarea generali1ărilor( &o4el.tin+elor .ne at.i c.nor trăsăt.pare a repre1entărilor prin care cel ce 3n0a+ă proce4ea1ă 3n acor4 c.tili1ea1ă stim./iec+ilor s. a2ecta.lt mai re4.rilor( Această constr.noa.tili1at meto4a asociati0ă pe /a1ă 4e liste 4e c.t at.pra mo4.5se timp.

5se comportament.l c.i 3n termeni semantici s. a comportament. ameliorări 3n GGS 4in ca1.p experimental" 2iecare s.măr mare 4e s.l 4e /a1ă al comportament. pre1entat ameliorări( &ai m.n 4esign 4e tip intragr.s+in că psihoterapia are .rmărit" 0eri2ic6n4.i 4e control n.( Dr./iec+ii care a.i con4i+ie >comportament? 4.i 3n anali1a experimentală a comportament.rmărit 3nainte 4e terapie( Etapa a )5a >#? 9 3n care se inter0ine prin terapie( Dacă apar mo4i2icări n.tem sp. DEPARTA&ENT ID )<'' in4epen4entă n.l se .cerea terapiei( În acest mo4el terapia repre1intă 0aria/ila in4epen4entă( Unii a.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală s.i propor+ie( De. 7N[ >n. trata+i 4e practican+i nespeciali1a+i" 3n 0reo 2ormă 4e psihoterapie" a.ie să 2ie schim/at" instit.te 3n ce măs.ră terapia a a0. st6rnit 4isp.i .irea terapiei . se 2olosesc mo4ele experimentale tra4i+ionale c.rilor este expresia .po1i+ia că elementele 3n0ă+ării c.rilor.s mo4i2icări comportamentale la gr.l.l experimental 3n compara+ie c.rarea 2rec0en+ei comportament.s+in că 4esign. p.lilor imp.2erite 4e 0aria/ila 4epen4entă ar 2i p.l să n.ltate po1iti0e( E:sencW >'AK)? a 4emonstrat că pacien+ii care .n e2ect mo4erat po1iti0( Dar" 3n ca1.nic( În acest ca1 n. 2ie con./iec+i e.pă intro4.tili1at mai ales 3n psiho2i1ică .p.tient ..i E:sencW a.it 4in trei etapeEtapa ' >A? 9 3n care se măsoară ni0el./iect 2iin4 .p. mani2estat ameliorări 3n aceea. 2ost 4eterminate 4e terapie 4eci( mo4i2icările s.ră s5a.l.ale" n.5se 4acă acesta se mo4i2ică 3ntr5a4e0ăr( În psihologia experimentală acesta este . pro4. 7n[ este .ată ca atare ci prin componentele" sec0en+ele .i ce tre/. se poate 0or/i 4espre gr.ri" iar ceilal+i FGS trata+i prin alte tehnici a.l 3n0ă+ării Varia/ilele 4epen4ente În0ă+area 3n sine constit.l.rmăre.i experimental i se a4ministrea1ă terapia" iar gr.i tre/.ri speciale n.te acer/e cercetările act.m ar 2i anali1ele stim.ie 0aria/ila 4epen4entă 2. 2ost ela/orate proce4.i apoi o/ser0area 4in no.lte 4intre schim/ările 4in timp. mai este aplicată( Dacă" măs.l 4e precar .mită in4epen4en+ă( *() Varia/ile experimentale 3n st.t.n gr.l terapiei in4i0i4.ie să 2ie e0itat pentr.o 2rec0en+ă 3naltă a răsp.l.t să apară oric.n4amentală 4ar ea n.i o/ser0a+iile l.ale 3n 4omeni. că m./iect 3ntr5.nor 0aria/ile sec.ns.tori s.tili1area a 4o.4i.nt integrate 3ntr5o re+ea semantică care capătă o an.t re1.n4are necontrolate( 5 *F 5 Etapa a *5a >A? 9 3n care se re0ine la con4i+iile ini+iale c6n4 0aria/ila Cop:right .n s.n 4esign A#" .+ia acestei pro/leme este .l.l A# este 4est. s.i prin con4i+ionare operantă( Un 4esign e2icace 3n aceste cercetări este cel 4e tip A#A sa.l 7n[( Design5.ns.i mani2estările ei2rec0en+a răsp.pal .l.rma.ă gr.i 4eci n.lt" s.p. terapie psihanalitică pre1enta.n. 4e tip.r6n4.p. i se a4ministrea1ă nici o terapie( $e . cel 4e control" respecti0 3n ce măs.i .i este .l A#A este constit.ne c. poate 2i e0al.5i controlea1ă( $ol.p.se 4e al+i 2actori 4e care experimentator.mite 4esign 4e tip.(a(m(4(? ci a./iec+i" reparti1a+i aleatori.l terapiei pot 2i pro4.ri 4e s.i comportament /ine 3n0ă+at( În 0ariate 2orme 4e terapie este cercetată e2icien+a acesteia prin măs.antionate aleatori. 2ost 3ngri=i+i sa.m chiar 2ără tratament 4atorită .l 7in0ersare[( Design5.n4e A este con4i+ia 4e /a1ă 3nainte 4e 3nceperea terapiei iar # este aceea. preci1ie că ele a." 3n 4i2erite con4i+ii experimentale .ri 4e control ci 4espre .

i Iart . pare să ai/ă .l.i pot sca4ă 3ntăritor( 3n timp.i n.l total 4e episoa4e" 4.t 3ntre 1ero .i a. acest gen 4e sit.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală constată mo4i2icări" 3nseamnă că acestea s5a.rilor este o 0aria/ilă 2olosită 3n special 3n experimentele 4e 3n0ă+are 3n la/irint .l reac+iona 3n mo4 a4ec0at( În a treia etapă >A?" compar6n4.rs la o no.l C.l.ra . scă1.i( În 2inal s5a rec.l. măs.l.n.l s5a constatat că episoa4ele 4e pl6ns a.4inea" 0ite1a răsp. a.l copil.ns.4inea . inter0al.a+ii 4e 2r.i este mai p. care să 4irectă măsoară amplit.rmătoare" s5a trec. 2ost recompensate sit.rat 0aria/ila 4epen4entă 9 pl6ns.s ca .pra a 2ost pri0at 4e stim.i( Re1isten+a la stingere este . at6t calitatea 3n0ă+ării( o &oti0a+ia animal.i sănătos( Pl6ns." sali0area pro4.ra 3ntăririi( 0ite1a răsp.ă etapă #" instit.l.nă ca .1ia că pl6ns.l.i prin 0aria+ia 4.lt" aten+ie ce constit.lii sla/i pro4.ră c.2rec0en+a" nat.ce mai rapi4 .i cola/( >'AFG? a 2ost st.5se comportament.i sca4e 4e aceea re1isten+a la stingere este c6t aceste inter0al este experimentală mai l.l episoa4elor era 4e cinci p6nă la 1ece 1ilnic( În 1ilele ./iect.a.ratei 4e timp" c6t s.nei 0aria/ile in4epen4ente as.ns.ă pe 1i( Pentr. at6t con4i+ionarea se pro4.l.ng c.l.c6t . c.l.ita 4e pl6ns( $5a ini+iat .i .i 4e con4i+ionare clasică( Ipote1a este că" c.i 4e pl6ns( amplit.i 4o.i cei p. 0ite1a răsp.i este 2olosită mai ales 3n con4i+ionarea clasică pa0lo0iană( De exempl.l.l A episoa4ele 4e pl6ns a.strare" c6n4 al+i copiii re1ol0a.i" s.ri că mo4i2icarea comportament.m ar 2iErec0en+a" 4e exempl.5se o terapie 4e stingere a comportament.l. o legăt.i Varia/ilele a.4inea răsp.( A.rare a e2ect.l. 3nm.i 3ntăririlor 3n0ă+are( amplit. ani care pl6ngea excesi0 la gră4ini+ă( Copil.li.n.l 3ntăritor 3nainte 4e experiment( 3n0ă+ării( Intensitatea stim.t la .i copil 4e patr.l 4e/.ns la concl. c6t stim. a=.l era alt2el normal .cerea sali0a+iei ci 0om măs.l" respecti0 n.t la sta4i.a+ie( Cercetătorii a.l+it 4in no.l. DEPARTA&ENT ID )<'' .1ia că terapia .c o con4i+ionare la 2el 4e /.l 2enomen.n 4esign experimental 4e tip A#A( Ini+ial a. al+i 2actori a 2ost responsa/ilă 4e mo4i2icarea comportament.să 4e stim.l /. 4esign A#A( De această 4ată" 3n sta4i.l #" aplic6n4.măr. con4. 2ost 4in no. 4atorat aplicării 0aria/ilei in4epen4ente( Într5.pra con4i+ionării pa0lo0iene 3ntr.ns.catoarea 3i acor4a aten+ie 4e c6te ori pl6ngea" iar n.ternici( 5 *C 5 Cop:right .n e2ect as. 1ile episoa4ele 4e pl6ns s5a.l 4e timp 4intre răsp.ternic" c.5se o 2ormă 4e terapie.a+iile c6n4 copil.ns la concl.i se a2lă 3n rela+ie in0ersă c.nă mo4alitate 4e măs.rilorP Varia/ilele in4epen4ente re1isten+a in4epen4ente la 7stingere[ pentr.l.n experiment al l.ns .i s5a pro4.in4.l. 3ntărite prin acor4area 4e aten+ie( În 4oar patr.i stim.măr.l.i cantitatea 4e sali0ăP laten+a răsp.i era 4eterminat 4e aten+ia care i se acor4a 4e către a4.l apărea 3n sit.i 4e stingere .rmare a terapiei .ns.l.ia 3ntărire pentr.ns. 2ost ignorate episoa4ele 4e pl6ns . constatat că intensitatea stim. a 2i sig.n no.4iat ca1.a s5a a=.i că n./iect.l .l este mai p.isă stim.rata( E4.n a4ministrare al gra4.ternică( Dar" o serie 4e cercetări a.i n.i este o 0aria/ilă in4epen4entă speci2ică mo4el.l.n in4icator al 4e Intensitatea 3ntăririipoate 2i 0ariat program. inter0enit al+i 2actori s5a trec. ne limităm să constatăm pro4.

n &ihaiaparat ANIŢEI Psihologie experimentală care trimitea c.l 4e aer iar 3n 2inal l.p primea ca stim.o/olani" .rent.nt reali1ate c.i s.l 4e aer era $N" clipit. arătat" 4e această 4ată" că intensitatea stim.i a. conecta+i la .larea 0aria/ilei in4epen4ente s5a reali1at 3n interior.ltate aparent contra4ictorii o/+in.ri sa./iec+i( Ast2el" prim.l.p.i gr.mina 3l 2ace pe s.l $C era o l. reali1at .lt per2orman+a care tin4e să crească propor+ional o 4ată c.ternic" prin a4ministrare aleatorie( Eiecare 3ncercare" 4intre cele '<<" era an.ri 0aria/ila intensită+ii stim.l . DEPARTA&ENT ID )<'' 4o.l.net tare cealaltă =.a e2ectele exerci+i.ltatele a.nci c6n4 s.i la intensitate scă1./iect să clipească" apoi este asociată c.en+a m.prap..area experiment.p >pe aceea. a 0aria sistematic or4inea" s.i 4.l.te .p" manip.n4e . s.p c.l gr.l a 2ost replicat 4e către #ecW >'AF*? care a 2olosit 4o. s.mătate 4e 3ncercări c. e2ect.pra 2ormării re2lex.n sing.nea con4i+iilor experimentale 3n ca4r.net sla/ 4e K< 4#" al 4oilea gr.i $chnei4er >'AGB? a.i( $tim. sarcina sa.ternic >4e '<< 4#?" iar la al treilea gr.mină?" pre1entate aleatori.tă c6t . pre1enta.l .nter >'AFG? a.p.l.ltatele experiment.n e2ect p. intensitate scă1.l l.tili16n4 trei gr.ă gr.l.mina care prece4a c.l sonor >$C? .en+ea1ă re1.p .net p.ccesi.pă cinci sec.i . exista nici o s.n.net p.l( ast2el 4e 0aria/ilă" 3n experimentele 4e 3n0ă+are prin con4i+ionare" este mărimea recompensei( $5a constatat că această 0aria/ilă poate in2l.ns./iec+ilor con4i+iile experimentale pentr.l.minii .ă recompense 4i2erite ca mărime( A .rma c.n gr.irii c.i" o/i.ltatele experiment.a clipit.i con4i+ionat( Drice . mărirea recompensei" 4ar 4epin4e .p are importan+ă .i experiment pentr.i a.1ia este că alegerea mo4el. a altor 0aria/ile ce ar p.n+ată 4e o sonerie" apoi 4.l?( C. etapa 4e exersare( În acest ca1 se pre2eră 2olosirea contra/alansării( Contra/alansarea poate 2i consi4erată ca o tehnică pentr.i a aplicat c6te patr.ă con4i+ii( Re1.p.mină a căr.i semni2icati0 as.+ie legată 4e re1.ie acor4ată o mare aten+ie or4inii 3n care s.rile >clipit.rent.p =.+ie pro/lema contra/alansării( În experimentele 3n care se 2olose.ă sec.tă( Ja al treilea gr./ semn.la primele 4o.i a.tă a l.mătate 4intre 3ncercări s.l.peCop:right 4e co/ai" 4e c6te '< . p.i intensitate era 0ariată( $.l.p experimental? tre/.s s. a 4imin.i 3nregistra răsp.i are .i s5a mărit intensitatea l.ri 4i2erite 4e s.r stim.l.ternic .l.tă 3n alte con4i+ii 4e 3ntărire( #oMer >'AF'? a reali1at .rent.i in2l.tili1at contra/alansarea 2olosin4 5 *B 5 . intragr.ră( În contin.nci c6n4 li s5a.l./iec+i.l.n experiment 4e con4i+ionare a clipit.tili1at trei gr.i #ecW .nere a con4i+iilor experimentale c./iec+ii era.ce at6t la intensitate cresc.pă 4o. 3n '<< 4e 3ncercări( Re1.ren+i 4e aer către ochi .Drant .nci c6n4 apare sing.n s. arătat că at.nor 4i2eren+e 4e 4esign experimental p. a4ministrat am/ele intensită+i ei a.p.i 4e experien+a a0.i experimental intergr.te 3n /a1a .l .l.minii( Experiment.ltatele experiment.i pe aceea. o/oselii sa. reac+ionat 4i2erit( Concl. intensitate mare celălalt c.nt pre1entate s.l chiar at./iec+i" 3n ca4r./iec+ilor li s5a a4ministrat .l 3ntre/ării experiment.i( Această 4isc.tea a2ecta experiment.l con4i+ionat 4e clipire se pro4.pra ochilor >$N?( Re1.n4e se a4ministra stim.l.ne 3n 4isc.n experiment 4e con4i+ionare a clipit.l gr.pe 4e s.l >$C? 4e intensitate 2ie mică" 2ie mare" ei n.i I.n.ri.n experiment 3n care a .i era mo4i2icată 3ntre gr.i a.rent. c.at .l era RN iar l.n s. 2ost testate gr.mina 0a 4eclan.n. a n.ă ni0ele 4e intensitate a $C >l.l.n proiect experimental intragr.l. 3ncercări pe 1i timp 4e *) 4e 1ile >3n total ')B 3ncercări?( E0i4ent" . 4emonstrat că re2lex.i s.l 4e aer 3n4reptat as. nici o 4i2eren+ă 3n reac+ie( At.l 4e aer era $C( Ini+ial l.p./iec+i 3n cele 4o.

+in 4o. .ire c.i( >Pentr.loar. 4etalii 0e1i.n control a4ec0at al 0aria/ilelor in4epen4ente( Ast2el" pentr.p.stra+i c6n4 a.P( Eraisse" \( Piaget" 'AF*" 'ABAP &( Ani+ei" )<<*P #( HantoMit1" I( Roe4iger III" D( Elmes" )<<K?( .or 4ec6t cele 4e contrast po1iti0( Proce4e.ă sol.+ină pentr.a+ia experimentală o/+in6n4.n.i arată că 3ntr5a4e0ăr mărimea recompensei constit.l. primit recompensa mică aleatori.nă" co/aii alerga.l care le in4ica 2apt.n.+ii( Prima 0ariantă ar 2i ca 3nainte 4e experiment să se acor4e s.a+iile c.l negr. 2ost 2r. primit hrană mai p.l.4ocon4i+ionarea ce constă 3n cre.l.l 4e control a 2ost 3mpăr+it 3n 4o.ă scheme 4e contra/alansare.p.oară 4acă con4i+iile experimentale 5 *A 5s.n.l.l negr. recompensă mică( Ast2el" co/aii 4in gr.i În con4i+ionarea clasică apare pse.tea 2i .l al/" hrană mai m.n c.măr impar tre/.loar( Exista risc.s pro/lema contra/alansării ast2el 3nc6t co/aii să n. at. la/irint.măr 4e 3ncercări 4e pro/ă pentr.l e2ect. că per2orman+a era 4e=a 4est.nt con4i+ii Cop:right .ie o 0aria/ilă in4epen4entă care in2l.n c. c6t p.l..mită c.=. a reali1a .l 0aria/ilelor externe este 4i2icil p.p.l care 3n mo4 constant primea o recompensă mare( Explica+ia ar p.l 4e /.a+ii experimentale .ă s.i( Un e2ect interesant s5a o/ser0at compar6n4 0ite1a alergării pentr.l.4inii stim.l.i pentr.l prim.ti co/ai a.l.ltă pentr.loar 4e o c.p.a+ia experimentală( Cea 4e5a 4o.i negati0[ 3ntr.na o recompensă mică( Explica+ia pare să 2ie 4e or4in a2ecti0 ca 7e2ect al contrast.i p.i opt cocoloa.l con2.nci alerga pe . DEPARTA&ENT ID )<'' experimentale 3n n.ltatele experiment. hrana mai m.p primea constant .loare .mătate 4intre s./tile( aplicarea am/elor 0ariante respecti0 o/i.perioară >e2ect 4e pla2on? pentr.nă este Control.p experimental primea constant aceea.p. sit. control.ltă c6n4 alerga. alerga.n e2ect 4e limită s. sarcina 4ată s.mătate primea.l contra/alansării poate 2i 2olosit 3ntr5o 0arietate 4e sit.l.l.en+ată 0ite1a 4e alergare 4e mărimea recompensei( Ja gr.i c. sit.gerate 4o.mătate c6n4 alerga.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală 0aria/ila in4epen4entă era mărimea recompensei 2olosite( Prim.+ie 2oarte /. mărimea recompensei( De aceea gr.e c6n4 alerga pe c. s5a i4enti2icat .l că 0or primi o recompensă mică( Dar n. mai m.ltă 3ntot4ea.i con4i+ionat 4ar n.+ină c6n4 tra0ersa.n n./iec+i Varia/ilele 4e control reali1ea1ă schema A##A iar cealaltă 4.loar.( Re1.ie 2olosite 4o. o altă c.i să alerge pe c./gr.rmărit 3n ce măs.l 4e control s5a imp.tea.ră 4e contra/alansare( Ela/orarea .i .nt s.i cantitate 4e m6ncare >opt cocoloa.lt 4e 4o.5se o sta/ili1are a per2orman+ei 3nainte 4e intrarea 3n sit.pă o recompensă mică" 2a+ă 4e gr.c6t ace.l al/ .nt 3n n. co/aii care primea.. celălalt c.t6n4 să apară pro/leme 2oarte s.n cocolo./iec+ilor .măr par( C6n4 s.loar 4e o an.i 4e o/i.pă schema #AA#( sol.i c.ă pătrate" al 4oilea 2iin4 in0ers.i a.loare( $5a .p.n.i cealaltă =.i con4i+ionat Pentr. 3n con4i+iile ..e?" al 4oilea gr.na c6n4 tra0ersa.i latin[ ca proce4.n cocolo.ce cel p.pe" =.a+ia .ră 0a 2i in2l. iar gr. a se o/i. mai 3ncet 4ec6t cei 4in gr.nei recompense mai mari 4. 4e repe4e( $e pare că e2ectele 4e contrast negati0 se o/+in mai .l 4e control primea .l.lorii la/irint.i a schema 7pătrat. primească hrană m.l 4e control" contra/alansa+i" care a. pe la/irint.ă con4i+ii experimentale se poate 2olosi . sarcina" c. la/irint. sarcina 3nainte 4e experiment .i pătrat latin este .en+ea1ă 0ite1a 4e parc.n4ării c.terea temporară apoi a contra/alansarea( amplit. 2ost p.rgere a la/irint. pe la/irint.( Apoi" s5a in0ersat sit.rmare a asocierii stim.a 0ariantă este 4e a intro4.l care a primit 3ntot4ea.loare .irea c.n e2ect 4e contrast po1iti0 la co/aii care alerga. ca .l gr.l c.

l cărora măsoară a/aterile 4e la trase.ale >str. .l.l creion.4i.ie să 2ie cele legate Tehnica la/irint.en+.ie să ./ placă se a2lă .soi4alăP s.mai prin re2lectarea ei 3ntr5o oglin4ă a2lată 3n 2a+ă( $arcina s.l. st.( În acela. 2ig.nă a per2orman+elor 3ntr.i să reali1e1e c6t mai p./iect. c. a=.ri tre/./iect. a=.cerea n.lar c.l tre/.r/e" 4repte" .tor.l .rgerea se reali1ea1ă c.l 4e control tre/.i contor 4e imp.nt măs.nosc.l.a+ia experimentală creată( Control.rgerii Aparat.are mai /. corect poate 2i .ite 3n relie2 sa.rarea preci1iei .p.n platan( Traseele s.l.n .4ocon4i+ionării se 0a 2ace prin existen+a . DEPARTA&ENT ID se )<'' c.i este 4eterminată 4e o/icei 4e p.4iile as.n 4isc circ.l pse.i >animal.n.ltatea constă 3n imaginea in0ersată a mi. a=.ă mani0ele a căror axe se a2lă 3n .rile pot 2i pre1entate .soi4a #onnar4el este .lilor tre/.l?( Acest aparat a 2ost imaginat 4e către Jah: ./iec+i ./iect.l 4e 4o./ 2orma .nerea 3n alertă a s.ie să parc. a=.n trase.i necon4i+ionat" ne2iin4 0or/a 4espre o con4i+ionare reală( Pse.tă 4atorită perioa4ei ei sc. a2lat pe .l total .l.ng.lar 3nc6t să parc.ia c.n in4icator /. cei 4oi pinteni metalici( $e măsoară n.le1e ast2el 4isc.nor plăc.l 3ncercărilor sa.tor.p.l .rgerii trase.l.măr.tili1at( Ja/irint.n .l parc./iect.p.n stilet .n( Desen.l circ./iect.rile pot să 2ie constr.l este conectat la . permite s.i a 3n0ă+ării acesteia( $.rte 4e existen+ă" 2apt. a=. c.ri .l pentr.măr.i .le+ permit o e0al.ra 3ncastrată ca .+ine atingerii ale marginilor acest.l 4e erori .i 3n schim/ timp.rmăre.l sin. co/aii >.l.4ocon4i+ionarea este rec.i stilet( A/aterile s.te măs.i 0a4ă m6na 3ntr5.l căreia este săpat .i 4.ls.5trei ori corectP O timp. 4eget.n.le+.măr.tor.rata parc.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală stim.nt 0ariate .i poate 2i .ateP O n.rmărească 2ig.i să5.l.i 2ine+ii mi.+ine 3ncercări( $in.p 4e control la care pre1entările stim.i( .l con+ine o placă metalică 3n ca4r.nghi 4e A<k .an+ 4e 2ormă sin.mită coor4onare ochi5m6nă( Dispo1iti0ele care con+in imaginile etalon s.cărilor man.nge să parc.ntO n.it linii 5 G< 5 Cop:right .l.l arătător .n.i că este 0aria/ilă .rs pentr.n.i 2ără control 0i1.pra 4e con4i+ionării operante" 3n ca4r.i timp se măsoară .a+ia *(*experimentale Tehnici" proce4ee" aparat.p.n mo4 4irect ci n.l a=.mite imagini( Di2ic.rata parc.n trase.ie să manip.i c.tili1ată .l./iect.rgă c.ne o an.i este să repro4.ă gr.i să parc.l cărora poate să mane0re1e .i a 2ost cel mai 2rec0ent .+e c.ra etalon c.ri( $tilet.ale( Dispo1iti0. .are a per2orman+ei s.i 3n experimentele pe s.ri" 3n mo4 o/i.l.cărilor man.l tre/.o/olanii?( Dar tehnica 3n0ă+are" pro4.n 4ispo1iti0 ela/orat 4e către #onnar4el .rele 4i2eren+e 4intre cele 4o.l.cărilor 3n oglin4ă" ceea ce pres./iect.rate c.it s.i con+in 3n mo4 o/i.tor.l .l are la 3n4em6nă 4o.i 4e erori 4.i este 4estinat in0estigării coor4onării sen1orio5 motorii ochi5m6nă . repeti+iilor e2ect.l căreia s./iect.măr.tili1ată 3n st.se 4e asocia+ia $C5$N( la/irint.ri( Calitatea 3n0ă+ării este 4ată 4e re4.ie să 2ie a2ectate 4e sit.i gr.soi4al .al( În acest ca1 criteriile 4e e0al.tor.rgă .pă c6t mai p.măr.n.i stilet sa.i gr.l n.l 4e erori este 4i2icil 4e estimat prin re0enirile s.an+.rgă trase./iect. a=.l 3n oglin4ă( Dispo1iti0.n. 4oi pinteni( $.tor.i( N.nghi.că prin 4esen an.ie să 2ie reali1ate la 3nt6mplare( Am/ele gr.c6t s./iec+ii era.i? prin sit.ră experimentală( $ing.l erorilor p6nă ce s.i 4.rgă la/irint.l tre/.l.l 4isocierii mi.i pe h6rtie" iar 3n acest ca1 parc.mani( Ja/irint.n contor" c.

.

ali simplii sa.i s.l permite a2i.l.i 4atele pentr.i este aceea 4e a m.nt 0aria/ilele in4epen4ente" acesta mo4i2ic6n4 calitatea .ngimea trase." in2l. mi.l.n.al( Varia/ilele 4epen4ente o/ser0ate .i la test.i testat( Ast2el 4e 0aria/ile pot 2i o/+in.ltatelor s.eli( Trase.ă manete >) m6nereN) p6rghii?" .ng.n /.51is( Re1.a+ii.l >2ig.cările m6inii( $arcina s.nea ) $ec+i.i cantitatea 4eoarece aprecia1ă că ele 0or ca.i" n..en+a set.măr mare 4e gre.area 3n0ă+ării .l.i" 4e la 3ncep.ngimea timp.1a schim/ări 3n comportament.it" c6t 4e repe4e posi/il( De0ia+iile $ec+i.i1area timp./iect.rsor.nt.l.ltatele test.t( Re1.ă 0aria/ilă" cercetător.l.i pregătitor as.i poate 2i .n.i trase.lea1ă experimentator.ate in4i0i4.ra '? constă 4in * sec+i.l poate alege 4in set.l.i co4.rmărită este aceea con2orm căreia .tor.ate pe monitor.eroare" atingerea p.te prin alternarea 0ariantelor 4e testare" n./iect.l s.l 4e exerci+ii pregătitoare( Prin 0arierea acestora" p.i 4e testare c.al5 motorii" 3n special coor4onarea 4intre ochi .tor.l s.i par+ial?( 5 G' 5 Cop:right . imp.l propri.l .elilor" timpii gre. a=.l aparat.l 4e r.rsor 4e5a l. s.ltate >arc circ.4.l .l 4e parametrii apari+ia ./iect.ngimea N 3ntin4erea timpilor par+iali" n.i as.i 4e start" 3nceperea timp.l.l.i timp.lări posi/ile" po1i+ia p.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Pro/a 4e coor4onare am/i4extră pentr.tili1ată 3n e0al.i ." examinator.n n. a=.cările 0erticale( C.ngit sa.l.l 3n0ă+ării sen1orio5motorii >Vienna Test $:stem? este o 0ariantă a cele/r./ 2orma . a2i.l acestei pro/e s.eli reali1at 3n ca4r.i ep.l.i+i >extra5timpii? .l.l /loc.n control as.l 4e timpi par+iali" l.tat 4e5a l.en+a stim.l.i la e2ort prel.l." mai precis" a celei 0i1.i 3nregistrate 4e către experimentator c.l.nea ' $ec+i.i( . a=. 3nceperea test./iect.l.cări ori1ontale ale c.l.rmătoarele 0aria/ile.nct.ri 4e parametrii( $pre exempl.pra reac+iei 4e alegere la stim.rsor.măr.l.are ale acest./iect.i 4e start" l.tem o/ser0a re1isten+a s.ta .l 4e erori" eroare 4e timp" eroare 4e timp 3n procente >relati0 la l.le+ Jah:( Pro/a este .i 4e testare sa.tor.l. in2l.stic" ce poate apărea 3n .nt e0al.i coor4onăriii sen1orio5motorii sa.pra 0aria/ilelor( Acestea incl.i" ceea ce permite .l.nt.l.nct.n c.măr.rmătoarele sit.lării asociate sonore as.lsi0itatea" nestăp6nirea s. atingerea +intei .l trase.ni c.ie să 2ie m.pra per2orman+ei s.n. gra4e 4i2erite 4e 4i2ic.l test.pra test. 4at pe ecran.n.n. DEPARTA&ENT ID )<'' Test.l.măr.i str.area re1.i 2ee4/acW ac.na pentr. asocia+i( Alte 0aria/ile in4epen4ente ce pot 2i programate c.4ia" spre exempl.n.l a 4o.l.l.măr.lar" 3n 2ormă 4e V" J in0ersat?" care s.nt notate ca gre.l examinator.i raport ce con+ine .i alta pentr.i .l.l 4e e0al.ri 4e personalitate" o ipote1ă ce poate 2i .nt contin.4i.l gre.l tre/.ng.i /loc.lii 0i1./iect.te pot 2i corelate c.i 4e parametrii s.n.nea * 4e la trase. mi.t p6nă la s26r.l total o/+in. st.i( Eolosin4 această no.i mi.măr.i( Ceea ce manip.l. o serie 4e trăsăt.ng.mite /loc.i 4e parametrii selectat" i4enti2icarea s.n in4icator pentr.ltatele ast2el o/+in.măr.l poate st.i >06rsta" sex.ia? .

l.măr.l total al pro/ei?( 5 G) 5 Cop:right .n4e" eroare 4e timp 3n procente >2a+ă 4e timp.n4e?" n.ni ale trase.ltatelor glo/ale( Eiecare parte 0a permite a2i.lar" 3n 2ormă 4e V" J in0ersat? .n.ltate.l timp.i re1.n4 celor * sec+i.măr.area . DEPARTA&ENT ID )<'' ./4i0i1ată 3n G păr+i" care coresp.rmătoarelor re1.l 4e erori" eroarea 4e timp 3n sec.rata? pro/ei >3n sec.i par+ial" 3ntin4erea >4.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Eiecare 3ncercare >timp par+ial? e s.i marcat >arc circ.l.

c. Polirom.%io&u.. %lu1#2apoca.re.i( /loru.. M.. . 7Rela+ia dintre hemodinamica cere/rală . Ani+ei" M. Academiei. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. 'Sensibilitatea 0i1. (2008).re.ti 25#26 octombrie 2005.i limite în abordarea experimentală a con. Ani+ei" M.mane" 2. M. %omportamentul sim. :olu. 4. Academiei. Sibiu.tilor[" în 7. Centenar: o2 Ps:cholog: at #.%io&u. (coord.charest Uni0ersit:" Editura Uni0ersită+ii din #.ti( /loru. (2007).tiin+ele cogniti0e" Ed. M.i para. Tratat 4e ne. . Ana Pap (coord).he Processin -& Stimuli .lat( Cercetări psiho2i1iologice experimentale(" Ed.re.c.c. Ia. Istoria psihologiei" Ed. DEPARTA&ENT ID )<'' .ti" Editura &ilitară" #. Academiei.. %.. Psiho2i1iologia acti0ită+ii 4e orientare" Ed.c. Popa.ti" 2007. #. #..re. (8697). Psihomedia. Popa#%hrai&.&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală #I#JI DRAEIE Ani+ei" M. Ed. (8679). '%orrelati(e Stud) *et+een . Psiho2i1iologia aten+iei" Ed. .c.. Ani+ei" M.)...re.ti.ti 0elacour. (8679). .. Cea. Popa#%hrai&. (2007). E. . (2007).. Intro4..c.ti( Dănăilă" 4.ti( %io&u. (8659). %. Mincu.ropsihologie" Ed. M. <.7oicu. Psihologie experimentală" Ed. Ytiin+i2ică" #.. Academiei.(2007).c.ti( Ani+ei" M..ti( %io&u. 7Posi/ilită+i ..re.cere 3n ne. %..(2005).rselor . Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. (8657). Mincu.larită+i ale acti0ită+ii psihice a a(iatorilor ..:olu.n . the speed reaction and processin distances in road (ehicle!. Ani+ei.re. #.he Appreciation -& Speed And 0istances in Perceptual %entral /ield . #..c.he Peripheral Perceptual /ield And .re. Academiei. (2007). Ed. M. Polirom.n 0ri(in !.i para. '%orrelati(e stud) bet+een the motor reacti(it).ti( 5 G* 5 Cop:right .P.c. #.re. #oan+ă" /l.c.i( Ani+ei" M. Ia. in M.ti( %io&u. Re0ista 4e Psihologie" "#$.tiin+ei( Aspecte metodolo ice!. (867$). Ed.7oicu. 7asilescu. 'Metodolo ia psiho2i1iologică[" în . . M. M. Re0ista Psihologia res.ală[" în . (coord). &e4icală" #. #.:olu.. <.ro. %. Procee4ings o2 International Con2erence .ti... . $olicitări psihice la a0iatori .i unele partic. *u3ea.re.

=. DEPARTA&ENT ID )<'' . $ensi/ilitatea" #.c. Psihiatrie" (ol.re. :olu.stati0ă .i c.. (866$). M. a unor indicatori &i3iolo ici cu semni2ica+ie psihologică .ct. :loria.. Paris. E.c. (200@).c.ti( <oman. M. Experien+a a 4. 8 .4iti0ă[" în . Academiei.ti( :olu. M. . (8670). (8696). 'Aspecte Metodolo ice enerale ale psiho&i3iolo iei proceselor sen3oriale!.ti" Ed. în . Academiei. (8678). Predescu (sub red. #.:olu.c.perioare a animalelor" Ed. M. 'Posibilitatea a/or4ării" cu a1utorul calculatorului. M. %lu1#2apoca Pa(lo(.%io&u..c.ti( 4un u.c. Ed. Con4i+ia .i 0iscerală[" în . Totalită+i" elemente" str.. M..re..lt. Tehnică" #. /raisse.c.re.ti( :olu.ti( 5 GG 5 Cop:right . (2000). P... (866").c. P.ti( &ărginean.l o/iecti0 al acti0ită+ii ner0oase s.ti( Miclea.re..a1eci 4e ani 3n st./. (8670).re. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol.:olu.re. 7oicu.c. 'Sensibilitatea a. 2. M. M. &eto4ologie .). %.ral" Editura Ytiin+i2ică" #. (867").7oicu..&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală /raisse.tanată" Wineste1ică" 0esti/.. #. 8. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol. Academiei. .re. #. Pia et .c. Teorii ale 3n0ă+ării" Editura 0idactică .c.. Ed. (8696). #. #. %. Ytiin+i2ică( <euchelin.re. Academiei. %. (86@").c. Editura Academiei.ri 3n psihologie" Ed.re. 'Sensibilitatea c..%io&u. . Trait] 4e ps:chologie experimentale" P. 2.ca" Al. M. P.ti( >il ard <. (867$). #. Editura &e4icală" #. Ytiin+i2ică" #.4i.i psihosocială[" Re0ista 4e psihologie" nr.c.lară" ol2acti0ă" g..re. %io&u. 7In0estiga+ia electroence2alogra2ică în bolile psihice! în 7.re.mană( Aspect.l ei /io5psiho5social . Psihologie experimentală" Editura E.. Psihologie cogniti0ă" Ed. :olu.ti( :olu." 2. P. Tratat 4e psiho2i1iologie" (ol.ti Popescu#2e(eanu.i Pe4agogică" #. .ti( Ro.. P.. Psihologie experimentală" Ed.ti( :olu. Ed. >. *o+er :. .i 2.re.n4a+iei <om?nia de M?ine.7oicu. *o atu.i tehnici experimentale 3n psihologie" Editura Ytiin+i2ică" #.re.

2e+ BorC.4iciară" %asa de E4it. M. S. %.re. DEr E.n4amentale ale Psihologiei" Editura Academiei.i Presă 7Yansa8 S.Psihologie =. în *.. 7.<.. Mitro&an (coord. A. #.).c. *utoi.4iciară[" în 2. S. . %osmo(ici.4.c.ucico(#*o dan. .&ihai ANIŢEI Psihologie experimentală Ste(ens. 2 (ol.. Ian4/ooW o2 Experimental Ps:cholog:" Second Edition. 7oicu. (8696). #. P. Popescu#2e(eanu.re.ti( 5 GK 5 . (8662). A. Pro/leme E.ti( Ddren hea.. 7#io4etec+ia =. 'Procesele memoriei!.ră . :olu.ohn Aile) and sons. (8690). .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful