You are on page 1of 1

II.DNYA SAVAI (1939-1945): Nedenleri: I.Dnya Sava sonucu Almanya ile imzalanan Versay Antlamas.

. talyann ve Japonyann smrgecili !aaliyetleri. " Almanyann #olonyaya sal$rmas ile sava %alamtr. &' (yll ')*)+ " talya ve Japonya$a savaa atlmtr. Japonya, #earl -ar%oura sal$rnca A.D$e savaa atlmtr. " Almanya, talya, Japonya&/i0ver Devletler+ X 1ransa, ngiltere, 2usya, A.D&/tte!i Devletler+ " Almanyay $o3u$an 2usya, %at$an ise A.D, ngiltere ve 1ransa s trm ve 4orman$iye 5 artma ile et isiz 0ale getirmiler$ir. &')67+ " Japonyay yene%ilme i8in A.D, -iroima ve 4agaza iye atom %om%as atmtr. &Atom %om%as, itle im0a sila0$r+ Sonular : Almanya, $o3u ve %at olara i iye ayrlmtr. Sava, $emo rasiyi savunan l eler azanmtr. &SS9. 0ari8+ A.D ve 2usya $nyann i i sper gc olmutur. Smrgecili yava yava sona ermeye %alam ve %u $evletler %a3msz olmutur. /illetler 9emiyeti yerine .irlemi /illetler &:4+ urulmutur. 1ilistin topra larn$a srail $evleti urulmutur. &')6;+ !"r#i$e%nin II.D"n$a Sa&a' %nda#i !u(u)u: Savata tara!sz almtr. <r iye %as lar sonucu ve sava sonrasn$a i grmelere atlma i8in Almanya ve Japonyaya =* >u%at ')67te sava ilan etmitir.

'