You are on page 1of 1

1. Care dintre următoarele variante nu reprezintă un indicator al tendinţei centrale? b) Dispersie; e) coeficient de asimetrie. 2.

Indicatorul tendinţei centrale ce poate fi utilizat pentru date măsurate pe orice scală este: b) Modul; 3. Care dintre punctele din următoarea figură reprezintă valoarea modală?

b) B; 4. Variabilele statistice pot fi: a) cantitative discrete măsurate pe scala de raport d) cantitative continue măsurate pe scala de raport 5. Dacă într-o serie de date predomină valorile mari atunci: a) distribuţia prezintă asimetrie negativă c) coada distribuţiei este mai alungită la stânga 6. Seria de distribuţie pe interval de variaţie se reprezintă grafic cu ajutorul: c) histogramei 7. Indicatorii fundamentali ai tendintei centrale sunt: c) media aritmetică, mediana şi valoarea modală 8. O serie de date numericeesteomogenădacă: d) coeficientul de variaţie este cuprins intre intervalul [0%, 35%] 9. Dacă pentru o serie de date media este mai mare decât valoarea modală atunci: a) seria prezintă asimetrie pozitivă d) in serie predomină valorile mici ale variabilei 10. Mediana unei serii de date reprezintă: c) un indicator fundamental al tendintei central d) valoarea variabilei situate la mijlocul unei serii de date ordonate 11. Pentru analiza variaţiei intr-o serie de date numerice, cei mai utilizaţi indicatori sunt: c) abaterea standard, dispersia şi coeficientul de variaţie 12. Pentru a vizualiza forma distribuţiei unei serii de date se utilizează reprezentările grafice: c) histograma e) poligonul frecvenţelor 13. Dacă într-o serie de date predomină valorile mici atunci: a) distribuţia prezintă asimetrie pozitivă b) valoarea modală este mai mică decât media 14. Coeficientul de corelaţie Spearman se utilizează pentru studiul legăturii dintre: b) o variabilă numeric şi una nenumerică măsurată pe scala ordinală c) două variabile numerice pentru care nu se poate preciza forma distribuţiei 15. Coeficientul de corelaţie liniară Pearson se utilizează pentru studiul legăturii dintre: a) două variabile numerice, cu distribuţie normal, intre care există legătură liniară 16. Dacăcoeficientul de corelaţieliniară Pearson are valoarea -0,89 atunci legatura dintre cele două variabile este: c) liniară, inversă şi puternica