ROALD.

DAHL

MATILDA
Cuprins Cititorul de cărţi.......................................................................................................... 7 Dl Wormood, marele vânzător de ma ini................................................................... !" #ălăria i lipiciul............................................................................................................. !$ %antoma.......................................................................................................................... && Aritmetica....................................................................................................................... '! (ăr)atul platinat.............................................................................................................. '* Domni oara +one,.......................................................................................................... -$ Trune.)ull........................................................................................................................ $* #ărinţii.............................................................................................................................. 7Aruncarea cu ciocanul...................................................................................................... *& (ruee (o/trotter i #ră0itura............................................................................................ 1$ Lavent2er.......................................................................................................................... 33" Testul săptămânal............................................................................................................ 33$ #rimul miracol.................................................................................................................. 3&" Al doilea miraeol............................................................................................................. 3&* Ca)ana domni oarei +one,............................................................................................. 3'' #ovestea domni oarei +one,........................................................................................... 3-7 4umele............................................................................................................................. 3$7 56erciţiul.......................................................................................................................... 37" Al treilea miracol.............................................................................................................. 37' Casa cea nouă.................................................................................................................. 3*!

Cititorul de cărţi
7n lucru este cara/.ios 2n le/ătură cu mamele i taţii. C.iar dacă propriul lor copil este cea mai enervantă z/ai)ă pe care ţi8o poţi 2nc.ipui, ei totu i cred că el sau ea este minunat9ă:. 7nii părinţi mer/ i mai departe. Devin atât de or)iţi de adoraţie 2ncât a0un/ să se convin/ă că copilul lor are calităţi de /eniu. 5i )ine, aici nu este nimic anormal. A a este pe lumea asta. 4umai că, atunci când părinţii 2ncep să ne povestească despre inteli/enţa strălucitoare a revoltătoarei lor odrasle, ne vine să stri/ăm ;Aduceţi un li/.ean că ne vine să vomăm <=. 8 #ro>esorii de coală au mult de su>erit de pe urma acestor pove ti cu coadă din partea părinţilor prea mândri de odraslele lor, dar de o)icei le 2ntorc spatele când e vor)a să scrie rapoartele de s>âr it de trimestru. Dacă eu as >i pro>esor a pre/ăti ni te /o/o i adevărate pentru copiii acestor părinţi nătă>leţi. ;%iul Dvs. Ma6itmlian, a scrie, este o apă de ploaie. ?per că aveţi o a>acere a >amiliei 2n care8l puteţi 2mpin/e când termină coala, pentru că sunt si/ur cum sunt si/ur că astăzi e vineri, că n8o să8 i /ăsea)că de lucru nicăieri 2n altă parte=. ?au dacă a avea o dispoziţie mai poetică 2n ziua aceea poate că a scrie @ ;5ste o curiozitate >aptul că /reierii au or/anele auditive 2n interiorul a)domenului, dar >iica Dvs. Aanessa, 0udecind după ce a 2nvăţat trimestrul acesta, nu are or/ane auditive deloc=. ?au poate a intra mai adânc 2n istoria naturală i a scrie @ ;Cicada periodică petrece ase ani târându8se su) pământ i numai ase zile ca o >iinţă li)eră 2n aer i soare. %iul Dvs. Wil>red a petrecut ase ani târându8se 2n această coală i 2ncă mai a teptăm să iasă din starea de larvă=. B >etiţă deose)it de 2nţepată m8ar putea 2mpin/e să scriu @ ;%iona are acela i >el de >rumuseţe cu un ice)er/, dar spre deose)ire de acesta, nu are nimic dincolo de supra>aţă=. Cred că mi8ar place să scriu rapoartele de s>âr it de trimestru pentru clienţii din clasa mea. Dar /ata cu asta. Tre)uie să mer/em mai departe. Cu totul accidental 2ntâlne ti părinţi care sunt e6act opusul celor descri i mai sus, i nu mani>estă nici un interes >aţă de copiii lor, i )ine2nţeles ace tia sunt cu mult mai răi decât cei care8 i strică copiii. Domnul i doamna WornrCood erau doi ast>el de părinţi. Aveau un )ăiat pe care8l c.ema Mic.ael i o >etiţă pe care o c.ema Matilda. Ace ti părinţi se uitau la Matilda mai ales, ca la un /unoi. Dunoiul este ceva ce tre)uie să tolerezi până vine vremea să8l arunci a>ară. Domnul i doamna Wormvvood a teptau cu multă neră)dare să vină vremea să o arunce a>ară pe >iica lor, de pre>erat 2n ţara vecină sau mai departe decât atât. 5ste su>icient de rău ca părinţii să trateze copiii o)i nuiţi ca pe ni te /unoaie, dar devine 2ncă mult mai rău când copilul cu pricina este neo)i nuit, i prin asta tre)uie să se 2nţelea/ă sensi)il i strălucitor la minte. Matilda le avea pe amândouă aceste calităţi, dar mai mult ca orice, era de o inteli/enţă neo)i nuită. Mintea ei era atât de >le6i)ilă si 2nvăţa atât de repede, 2ncât calitatea aceasta ar >i tre)uit să >ie evidentă pentru cei mai /reoi la minte dintre părinţi. Dar domnul i doamna WormCood erau amândoi atât de tâmpi i a a de tare 2n>ă uraţi 2n mesc.ina lor viaţă, 2ncât nu o)servau nimic neo)i nuit la >iica lor. Ca să spunem adevărul, mă 2ndoiesc că ar >i o)servat dacă s8ar >i târât prin casă cu un picior rupt. %ratele Matildei, Mic.ael, era un )ăiat a)solut nor8 mal, dar >etiţa, a a cum spuneam, 2ţi sărea de la 2nceput 2n oc.i. #e când avea un an i 0umătate vor)irea ei era per>ectă i tia la >el de multe cuvinte ca cei mai mulţi dintre adulţi. #ărinţii ei, 2n loc s8o aplaude, o numeau clănţănitoare z/omotoasă i8i spuneau răstit că >etiţele mici tre)uie văzute i nu auzite. Când avea trei ani 2nvăţase să citească studiind sin/ură ziarele i revistele pe care le

/ăsea prin casă. #e la patru ani putea să citească repede i )ine i 2ncepuse să caute cărţi. ?in/ura carte din casa acestei luminate >amilii era una care se c.ema Reţete simple, care aparţinea mamei ei, i după ce o citise din scoarţă 2n scoarţă i 2nvăţase toate reţetele pe de rost, realiză că vroia ceva mai interesant. E Tăticule, zise ea, crezi că ai putea să8mi cumperi o cartel E B carte F E zise el. Ce vrei să >aci cu zăpăcita carte F E ?ă citesc, tăticule. E DaG televizorul ce8are, pentru numele lui Dumnezeul Ai un televizor >rumos, cu ecran de &" cm i acum vrei i carte < Aproape 2n >iecare după 8 amiază Matilda era lăsată sin/ură acasă. %ratele ei 9cu patru ani mai mare: mer/ea la 0oacă. Tatăl mer/ea la lucru, iar mama ei se ducea să 0oace )in/oH 2ntr8un ora la 3! Im depărtare. Doamna WorinCood era pasionată să 0oace )in/o i 0uca cinci după8amieze pe săptămână. In după8amiaza zilei când tatăl ei re>uzase să8i cumpere o carte, Matilda plecă sin/ură la )i)lioteca pu)lică a statului. Când a0unse se prezentă sin/ură )i)liotecarei, doamna #.elps i 2ntre)ă dacă se putea a eza acolo să citească. Doamna #.elps >usese puţin mirată de venirea unei >etiţe atât de mici ne2nsoţită de unul din părinţi, dar cu toate acestea 2i spusese că era )inevenită. E 7nde sunt, vă ro/, cărţile pentru copii F 8 2ntrea)ă Matilda. E ?unt acolo, pe ra>turile de 0os, 2i răspunse doamna #.elps. Arei să te a0ut să /ăse ti una >rumoasă cu multe poze F E 4u, mulţumesc, zise Matilda. ?unt si/ură că mă descurc. Ji de atunci 2nainte, 2n >iecare după8amiază când mama ei pleca la )in/o, Matilda aler/a la )i)liotecă. Drumul până acolo 2i lua numai zece minute i ast>el 2i rămâneau două ore 2ntre/i să stea sin/ură 2ntr8un colţ con>orta)il i să devoreze o carte după alta. După ce citise toate cărţile pentru copii din )i)liotecă 2ncepu să se uite 2n 0ur 2n căutare de altceva. Doamna #.elps, care o urmărise >ascinată 2n ultimele două săptămâni, se sculă de la )irou i se 2ndreptă spre ea @ E #ot să te a0ut cn ceva, MatildaF 8 2ntre)ă ea. E Mă 2ntre)am ce să mai citesc, zise Matilda. Am terminat toate cărţile pentru copii. E Arei să spui că te8ai uitat la poze F E Da, dar am citit i cărţile. Doamna #.elps se uita 2n 0os la Matilda i Matilda 2i 2ntoarse privirea. E Câteva mi s8au părut plictisitoare, zise Matilda, dar altele mi s8au părut minunate. Cel mai mult mi8a plăcut Grădina Secretă. 5 plină de mister. Misterul camerei 2n spatele u ii 2nc.ise i misterul /rădinii de dincolo de zidul 2nalt. Doamna #.elps rămase 2mpietrită. E Câţi ani ai tu, Matilda F E 2ntre)ă ea. E #atru ani i trei luni, răspunse Matilda. Doamna #.elps >u i mai mirată de data asta, dar avea destulă 2nţelepciune să nu arate. E Ce >el de carte ţi8ar place să cite ti acumF E2ntre)ă ea. E A vrea o carte >oarte )ună, zise Matilda, una dintre cele pe care le citesc oamenii mari. 7na renumită. 4u tiu nici un nume. Doamna #.elps se uita >ără /ra)ă de8a lun/ul ra>turilor. 4u prea tia ce să alea/ă. Cum putea cineva, /2ndi ea, să alea/ă o carte renumită pentru adulţi, pentru o >etiţă de patru aniF #rimul ei /ând >u să alea/ă o carte romanţată de /enul celor scrise pentru adolescente de cincisprezece ani, dar dintr8un instinct al ei se pomeni trec2nd peste ra>tul cu ast>el de cărţi. E Incearcă asta, zise ea 2n cele din urmă. 5ste renumită i >rumoasă. Dacă este prea lun/ă, spune8mi ca să caut una mai scurtă i mai u oară. E Marile Speranţe, citi Matilda, de C.arles DicIens. A vrea să 2ncerc s8o citesc.

dar .elps o 2ntre)ase @ E Te aduce mama până aici i pe urmă vine să te ia acasă F E Mama se duce la A.arles DicIens Oliver Twist de C. E 7n scriitor )un reu e te 2ntotdeauna asta. zise ea doamnei #. ?in/urele mi cări ale micuţei cititoare erau ridicările de )raţ din când 2n când ca să 2ntoarcă pa/ina i doamna #. nici tata. Mai ales despre )ăr)aţi i >emei. )im de 5ud. spune multe lucruri pe care nu le 2nţele/. Mai )ine i8ai cere voie. a)sor)ită total de minunatele aventuri ale lui #ip i ale )ătrânei domni oare +avis. dar către Matilda zise @ E ?i/ur că poţi s8o 2ncerci.%rii m!niei de Ko. Tre)uia s8o ţină pe /enunc.elps se simţea puţin tristă ori de câte ori traversa camera spre ea să8i spună @ E 5ste cinci >ără zece.elps devenise tot mai plină de uimire i de >ericirea acestei realizări. E #re>er să nu8i cer voie. zise Matilda.elps. Intr8una din după8amiezile primei săptămâni petrecute la )i)liotecă.elps. Matilda citise următoarele cărţi @ Nickolas Nickleby de C. D. 4u mă 2ncura0ează să citesc. la capătul opus al camerei. Dar nu doamna #. E Domnul +emin/Ca.elps. 2i spuse Matilda. Domnul DicIens a mai scris i altele F E Multe altele. ?ă8ţi ale/ alta F In următoarele ase luni.am cu casa ei 2mpăien0enită i de vra0a cu care acest mare povestitor 2mpletise cuvintele.is la culoare.elps era 2n/ri0orată de dorumul care tre)uia să8l >acă travers2nd strada principală a satului cu tra>ic destul de intens.i. toată după8amiaza F E ?ă8mi >ac de lucru i să mă uit la televizor. cu picioarele atârnate mult deasupra podelei. sin/ură. In după8amiezile care urmară doamna. Wells +ătr!n%l "i Marea de 5rnest +emin/Ca. Intr8o săptămână Matilda termină Marile Speranţe care 2n acea ediţie conţinea patru sute unsprezece pa/ini.elps.elps cu /reu 2 i putu dezlipi privirea de la >etiţa care stătea ore 2n ir cui)ărită 2n >otoliul cel mare.les)ur.elps. E A. E Drozav mi8a plăcut.elps. Aproape oricine altcineva. E Dar ce se a teaptă ei ca tu să >aci 2ntr8o casă pustie.i pentru că era prea /rea s8o ţină 2n mână i asta o >ăcea să stea aplecată in >aţă ca să poată citi. su) 2ndrumarea /ri0ulie a doamnei #.n ?tein)ecI 5ra o listă >ormida)ilă i doamna #. E Mamei nu8i prea pasă ce >ac. Str%. 5ra o arătare ciudată această mică creatură cu părul 2nc.arles DicIens Jane yre de C. /ândi doamna #. zise doamna #. cu cartea pe /enunc.ard Liplin/ Om%l invi*ibil de +. la >el ca persona0ele din carte.5 o ne)unie.arlotte (ronte M!ndrie "i #re$%decată de Kane Austin Tess &'(rbervilles de T.otăr2 să nu intervină. Din >elul cum poveste te am sentimentul că mă a>lu i eu acolo i că urmăresc 2ntâmplările. 48are nimic dacă .omas +ard. 4u tie că sunt aici. martor ai acestor realizări ale unui copil atât de mic. zise doamna #. nici ea. ar >i >ost tentat să >acă vâlvă mare i să 2mpră tie vestea 2n tot satul i mai departe. #.a. doamna #.iar i a a. Dar 2mi place >oarte mult c. i care descoperise de multă vreme că rareori merită să te amesteci 2n tre)urile altora. Matilda. răspunsese uluită doamna #. Doamna #. 5ra o persoană care8 i vedea de tre)urile ei. dar era pro)a)il un lucru )un >aptul că nu se lăsa cu totul transportată de toate acestea. adău/ă Matilda cu tristeţe. E Dar asta nu e )ine.elps. 2n >iecare după8amiază să 0oace )in/o.

Tatăl ei era vânzător de ma ini de mâna a doua i se descurca )ine cu asta. răspunse el. 5 ti prea prostovană pentru asta. camera de zi i )ucătăria la parter. E Mume/u . E Da. Conrad. Ji nu mă 8costă nimic. de e6emplu. printre oameni e6traordinari. de o)icei /al)ene sau verzi. E Dar asta este necinstit. De atunci 2nainte Matilda vizita )i)lioteca o dată pe săptămână să ia cărţi noi i să le 2napoieze pe cele vec. 2i răspunse rân0ind. zise el. zicea el cu mândrie. dinţii din >aţă ie indu8i de după mustaţa oricească. 2ntr8un sat en/lezesc. 4u vor)ea >oarte >rumos.al. ?tai de o parte i lasă cuvintele să te 2ncon0oare. Călătorise 2n toată lumea st2nd de >apt 2n cămăruţa ei. E 48ai să poţi. E 5u văd cum rume/u ul te poate a0uta să vinzi ma ini de mâna a doua. 5ste unul din secretele succesului meu. marele vânzător de ma ini #ărinţii Matildei aveau o casă destul de >rumoasă. E ?i la ce8l >olose tiF E 2ntre)ase Matilda. A vrea să pot i eu să >ac a a ceva. zise ea. zisese Matilda. 4u era su>icient de 2naltă ca să a0un/ă la cele necesare 2n )ucătărie. Domnul WoruiCood era un )ăr)at scund cu o >i/ură ca de o)olan. continuă el. E Jtiai că )i)liotecile pu)lice ca asta 2ţi dau posi)ilitatea să 2mprumuţi cărţi i să le iei acasă < E 48am tiut. După ce ale/i o carte vino cu ea la mine să >ac o >i ă i o poţi lua acasă pentru două săptămâni. I/nor2nd8o pe Matilda. pe care se urca ca să a0un/ă la cele ce8i tre)uiau. Dar am să8i spun >ratelui tău MiIe despre ce este8 vor)a. Brice om care cumpără o ma ină de . dar păstrase 2n curte o cutie pe care acum o adusese 2năuntru. deseori cu o cană de cacao lân/ă ea. Areo 3-" Im. Ii plăcea să poarte 0ac. cu trei dormitoare la eta0. i su>ra/eria. #e urmă. i 2n India cu Lud.ael. 5ra plăcut să ai)ă o )ăutură caldă 2n camera ei. II iau /ratis de la >a)rică. E 4imeni n8a a0uns vreodată )o/at >iind cinstit. 5ste 2n elătorie. cu 5rnest +emin/Ca. E ?au Iilometra0ul. Alteori pre/ătea o supă sau altă )ăutură caldă. când stătea sin/ură i citea 2ntr8o casă pustie. Clienţii e6istă ca să >ie păcăliţi. tăticule. pentru că el o să8mi >ie partener de a>aceri 2ntr8o zi. da. E +a < Te interesează pe tine < E răspunseGel. Călătorise ast>el cu coră)ii din vremuri 2ndepărtate cu Kosep. #oţi să iei mai multe odată dacă vrei. zise el. E ?u>icient de mult ca să a0un/ă cu ea la o distanţă mare.ete 2n carouri mari 2n culori vii i cravate. La >el tia că tatălui ei 2i plăcea să se laude. A putea i eu să 2mprumut =F E (ine2nţeles. dar Matilda era o)i nuită cu asta. zise Matilda. tăticule. E Asta pentru că ai o minte de /âscă.. De cele mai multe ori 2 i >ăcea cacao cu lapte 2ncălzind laptele pe cuptor 2nainte de a8l amesteca cu celelalte in/rediente. Cărţile o transportau 2ntr8o altă lume. i8l provoca >ără 0enă. B iau >oarte ie>tin. ca o muzică. 2n A>rica. zise doamna #lielps.simt părţi pe care nu le 2nţele/i. că nu se mai poate >ace nimic cu ele i cârâie ca dracu. E Tre)uie să >ii >oarte de tept ca să >olose ti ceva care nu costă nimic. Dl WormCood.i. i mer/e ca unsă < E Ji cât timp o să ţină până 2ncepe să cârâie din nou F E 2ntre)ase Mic. Micul ei dormitor devenise acum )i)liotecă i acolo 2 i petrecea cele mai multe după8amieze. care trăiau vieţi palpitante. tot ce am de >ăcut este să amestec ni te rume/u cu uleiul din cutia de viteze.ard Liplin/. se 2ntorsese spre )ăiat i zisese @ E ?unt /ata 2ntotdeauna să cumpăr o ma ină după ce un do)itoc i8a stricat vitezele 2n a a .

zisese domnul WormCood. asta este mai necinstit decât c. atunci a o)ţine asta >iindcă numerele se sc.. #ot să iau 7" Im de pe Iilometra0 cu )ur/. . Ji când am terminat trea)a.ael. zise tatăl cu mândrie. cum se >ăcea acum zece ani. 5i )ine. numerele de pe Iilometra0 se sc. E A a că mă scarpin 2n cap.5 aproape nouă= ii spun clientului. >ără să des>ac vitezometrul 2n )ucăţi. 2mi >olosesc creierul. este le/at de un ca)lu care este cuplat cu un altul la roţile din >aţă.mâna a doua vrea să tie primul lucru câţi Iilometri au >ost >ăcuţi cu ea. răspunse tânărul Mic. zise mama.im)ă mer/2nd 2napoi cu o viteză >antastică. nu 3 E 4u spun la nimeni. 5vrica < 8 am stri/at.ael. . In primul rând am deconectat ca)lul acolo unde se unea cu roţile din >aţă.er de ceasornicar. zise tatăl.isă. ( cumpărată din pro>ituri. E Cine dracuG crezi tu că e tiF Ar.= E C.iepiscopul d Canter)ur. zise Matilda. 4u vreţi să mă vedeţi la pârnaie. E (ur/. asta >ac < E Cum F 8 2ntre)ă Mic. dacă a mer/e 2napoi cu ma ina su>icient de mult. +arr. A aparţinut unei )ătrâne care o >olosea numai de două ori pe săptămână pentru cumpărături. răspunse )ăiatul. E Aă spun secrete de comerţ. 2mi >olosesc creierul < Când ai norocul să ai un creier ca al meu tre)uie să 2l >olose ti < Ji dintr8o dată 2mi veni răspunsul.De a)ia are zece mii. să8mi vor)e ti mie de cinsteF 5 ti o /âscă proastă care n8are nici cea mai mică idee despre ce vor)e te < E Ai dreptate. Ji mi8a adus ceva )ăni ori < Matilda care ascultase toată povestea cu mare atenţie zise @ E Dar tată. zisese tatăl. Aţi 2nţeles până acum< Mă urmăriţiF E Da. E A adar cumpăr o ra)lă care are &"" de mii de Im pe indicator. i apoi spre Matilda @ Ai o)razul /ros. să putem urmi pro/ramul de la televizor 2n lini te. E ?unt )ani murdari.iu electric din alea de mare viteză i l8am cuplat la capătul ca)lului 2n a a >el 2ncât atunci când se 2nvârte te se transmite prin ca)lu invers. zisese Mic. nu F Dar la ma inile din ziua de azi nu mai poţi să scoţi vitezometrul a>ară i să aran0ezi ci>rele. Aă spun. ?unt >i6ate 2n a a >el 2ncât e imposi)il să8ţi )a/i nasul. A a că.iar povestea cu rume/u ul< 5ste dez/ustător< 2n eli 2ncrederea oamenilor < E Dacă nu8ţi place. decât doar dacă e ti cine tie ce mec. atunci n8ai decât să nu mănâ8nânci mâncare din casa asta.ael. )ăiete. a a că atunci când pornesc )ur/. m8am simţit cum tre)uie să se >i simţit tipul aia care a descoperit penicilina.iul meu de mare viteză 2n câteva minute. .. %aci asta la multe ma iniF 888 %iecare ma ină care 2mi a0un/e 2n mână prime te acest tratament. 7răsc asta < Două pete ro ii apărură pe o)ra0ii tatălui. ce >ac . Toate au Iilometra0ul su) zece mii de Iilometri 2nainte de a >i o>erite la vânzare. să vor)e ti a a tatălui tău Acum ţine8ţi /ura aia rea 2nc. #e urmă am luat un )ur/.ael >ascinat. B iau ie>tin pentru că nimeni nu cumpără o ma ină atât de uzată. tatăF E 2ntre)ase )ăiatul. #ărea că mo tenise de la tatăl său plăcerea de a >i necinstit.im)ă 2napoi.iele astea se 2nv2rt cu o viteză teri)ilă. ma ina a parcurs numai zece mii de Iilometri i e /ata de vândut. zisese tatăl. nu8i a a F Dar cine poate să mear/ă 2napoi mii i mii de Iilometrii F 4u se poate < E (ine2nţeles că nu. A a că nu vor)iţi cu nimeni altcineva despre asta. E ?tau i mă /ândesc cum a putea să >ac indicatorul să arate zece mii de Im 2n loc de &"" de mii de Im. tăticule. E Aitezometrul.iar poţi să 2ntorci Iilometra0ul 2napoi cu un )ur/. Ji când te /ânde ti că asta este invenţia mea.iul. zisese )ăiatul. Asta este < E Ji ce8ai >ăcut. nu F E Da.iu electric F 2ntre)ase tânărul Mic. zise tatăl.

periculoasă. spei2nd ca lucrătorii să creadă că a a avusese el c. 25 #ălăria i lipiciul 2n dimineaţa următoare. st2nd 2n pat 2n seara aceea luă o . la rădăcina căruia se vedea o parte crescută de culoarea )lănii de oarece.ii lipiţi de ecranul televizorului. Dar c. cu o pană de raţă 2ntr8o parte. zise Matilda. ast>el 2ncât pălăria >u 2napoi 2n cuier când tatăl ei se ridică de la masă după micul de0un. E Ji ce este rău la uitatul la televizor. cu 0ac. din piele de porc. Aocea 2i devenise dintr8o dată moale i ameninţătoare.otărâtă să 2ncerce. ?upărarea ei clocoti din ce 2n ce mai tare. ?e >arda a)undent i avea una din acele constituţii ne>ericite. 5ra o >emeie /răsună cu părul vopsit platinat. Domnul WormCood nu o)servase nimic când 2 i pusese pălăria. o repezi tatăl araneându8i o privire tă Cina este o reuniune de >amilie i nimeni nu se ridică de la masă până nu se termină. Doamna WormCood mesteca mâncarea cu oc. Matilda se strecură 2n . dar când a0unsese la /ara0 n8o mai putu da 0os. 2n care carnea e parcă le/ată c s>oară. până când. 2năuntrul pălăriei. nu putu decât să stea cu pălăria pe cap toată ziua. Matilda. #ălăria era una din acelea turtite. Cu cleiul acela nu era de /lumit. după tot ce se 2nt2mplase 2n seara aceea. ca . c. mai ales când o purta pe8o parte. B mică victorie sau două ar a0uta8o să8i tolereze i s8o prote0eze de atâţia nervi. 2ţi lua pielea de pe cap dacă tră/eai mâi tare. Tre)uie să vă amintesc că ea nu avea 2ncă cinci ani i nu este u or pentru cineva atât de mic să o)ţină victorii 2n >aţa unor oameni mari i puternici.otărâre. 2ntotdeauna mâncăm pe /enunc. a a că tăcu. ţin2nd pălăria 2ntr8o mână i vin tu) de clei din acela care lipe te orice 2n cealaltă. +otărâse ca ori de câte ori mama sau tatăl ei erau nedrepţi cu ea. carto>i >ierţi i mazăre.iul electric. Ji cum domnul WormCood nu voia să8 i >acă a a ceva cu mâna lui. ?imţea >uria clocotind 2năuntrul ei.iar i a a. Mai era i altceva Isu8i plăcea să i se spună 2ntruna că era proastă i ne tiutoare când ea tia )ine că nu era a a. uit2ndu8se la un serial comic american. #lănuise din timp operaţiunea cu atenţie. Cina era de o)icei 2n >a televizorului 2n casolete de staniol cu compartimente separate pentru mâncare cu carne. zise Matilda. ?e ridicase pe vâr>uri cât mai mult putu i cu un )aston. <?Tu stăm niciodată la masă.eta 2n carouri i cravata verde. 2ncepu să stoarcă tu)ul i a eză o liniată >oarte >ină de lipici de 0ur 2mpre0urul mar/inii. pot mânca 2n su>ra/eri ca să pot citi la masă 2n timp ce mănânc< E 4u poţi. Matilda nu avu cura0ul să8i răspundă. Jtia că era rău să8 i urască părinţii a a. să mear/ă la lucru. era . era primul pe listă. luase o atitudine de/a0ată. #e urmă puse cu /ri0ă pălăria 2napoi 2n cuier cu a0utorul )astonului. Tatăl ei era >oarte mândru de ea >iindcă avea impresia că8i dădea o aliură de om 2ndrăzneţ i >ără /ri0i. pot să te 2ntre)F E zise tatăl. dar 2i venea Nreu să8i privească alt>el. de8a)ia.i 2n >aţa televizorului. să ie 2ntoarcă spatele 2ntiH8ian >el sau altul. a a cum erau cumpărate de la ma/azin. 4umai puţin dacă ar >i citit din DicIens sau Liplin/ i i8ar >i dat seama că puteai să iei i altceva de la viaţă 2n a>ară de a 2n ela oamenii si de a te uita la televizor. Toate lecturile pe care le avusese până atunci 2i dăduseră o viziune asupra vieţii pe care ei n8o avuseseră niciodată .ol i8i luă pălăria pe care o purta 2n >iecare zi.i 2n >aţa televizorului. de8a)ia reu ise s8o ia de pe cuier. E Mămico. să nu cadă de pe corp. 2ntr8un e>ort de a salva aparenţele. Tatăl ei. E Dar noi nu suntem la masă.e> să8 i ţină pălăria pe cap toată ziua doar ca să se distreze. cu puţin 2nainte ca tatăl ei să plece la ne>ericitul lui /ara0.iar când punea rume/u 2n ulei sau când aran0a Iilometra0ul cu )ur8 /.?e a>lau 2n camera de zi mânc2ndu8 i cina /enunc.

Crezi că sunt atât de idiot să8mi lipesc singur pălăria de cap 3 28 7 (r. când termină. zise Matilda.)ăietel caiGe stă mai 0os pe stradă zise t7da i8a pus ni te clei dintr8ăsta pe de/et >ără R Jtie ce este i pe urmă i8a )ă/at de/etul 2n nas Domnul WormCood sări 2n sus 8 Ji ce s8a mt2mplat cu el F 8 se precipită el. ţin2ndu8se )ine de pălărie ca să nu cumva să8i mai vină ideea să tra/ă de ea. pe pernă. pe lateral i la spate. 2i spuse soţia după ce se 2nvârtise 2n pat vreo oră. scorpie tâmpă F E stri/ă domnul WormCood. E Ce dracuG tot spui acolo. Dai3 nu se desprinse i nici n8o putură scoate u or. Pi s8a um>lat capul. E Ji oamenii mari mai >ac asta. E Tre)uie să renunţi. )ucăţică cu )ucăţică. domnul WormCood avea un cerc al) 2n 0urul capului. 2ntâi partea de sus i apoi mar/inea. dar nu zise nimic. E Te ro/ să termini. si t >Ta A ° sa#tămână. E Ce s8a 2ntâmplat. ?ă8ţi >ie 2nvăţătură de minte să nu mai um)li cu lucruri periculoase ca ăsta. E Auu < E stri/ă el. Doamna WormAvood zise @ E Tre)uie să >ie clei.ip să8 i a eze capul. ?e 2ntoarse i se uită >i6 la Matilda.ii ei mari căprui i nevinovaţi. zise doamna WormCood >ăc2ndu8se ro ie la >aţă. ca un >el de călu/ăr./an/sterii din >ilme. E Acum cum o să8mi >ac du ulF E 2ntre)ă el. mămico. E ?ici n8am atins porcăria de clei< E stri/ă domnul WormCood. E Tre)uie să cite ti etic.ios i rămase tot timpul tăcut. con>orta)il. Toată lumea 2i spunea râtu>> 29 N m?<= dar d M t H rât E A a8i tre)uie. Lu tra/e a a < Dă8i drumul< o să8mi iei pielea de pe 0umătate de >runte < Matilda.al >ără de . Te8am văzut pe tine ieri 2n )ucătărie. care8i 2ntoarse privirea cu oc. tăticuleF E zise ea. de pălărie i domnul WormCood dădu drumul la un ţipăt de răsunară /eamurile. continuă ea. 2i spuse soţia sa. tre)ui să taie i părul până la piele. că n8ai 2ncotro. I?Tu tre)uia să 2 i )a/e de/etul 2n nas. Domnul WormCood tre)ui să8 i ţină pălăria pe cap tot timpul când mâncară cina 2n >aţa televizorului. Cred că până mâine dimineaţă se mai desprinde i o s8o putem scoate u or. Arăta cara/. a a 2ncât. dar cu putere. U?Tu era nici un c. 7nde partea dinăuntru a pălăriei se lipise de păr. se uită de după mar/inea cărţii cu oarecare interes. .etă. Dacă toţi copiii ar avea clei pe de/et nu i8ar mai )ă/a nici8unul de/etul 2n nas. sau ce 2 Tatăl se uită la ea cu o mare suspiciune. Oino8i coace că ţi8o scot eu < Trase scurt. dar nu era posi)il. !$ E Termină cu prostiile.al i că mi era /enul de )ăr)at la care să viseze soţia lui. Când se pre/ăti de culcare 2ncercă din nou să8 i scoată pălăria.eta de su) tu) 2nainte să te apuci de ceva. când se uita la soţul ei scund i sla) 2n pi0amaua cu dun/i violete i cu pălăria de porc pe cap um)l2nd 2ncoace i8ncolo prin dormitor. zise doamna WormCood. 2l a0ută i doamna WormCood. Când a0unsese seara acasă tot nu8 i putuse lua pălăria din cap. se /ândi că arată 2ntr8un . z N G=a >aSas lipit to nasG zise Matilda. Q8are ce să >ie altceva. 30 Domnul WormCood descoperise că cel mai rău lucru 2n le/ătură cu a avea o pălărie lipită de cap. #resupun c8ai vrut să8ţi lipe ti 2ncă o pană la pălărie. 5 un o)icei urât. 2ntotdeauna tre)uie să urmezi instrucţiunile de pe etic. Mai târziu. era să >ii >orţat să dormi cu ea. a a dă doamna WormCood luă o >oar>ecă i tăie pălăria pe lân/ă cap. E 4u te mai a/ita atâta. 2i spuse soţia. cui)ărită 2n >otoliu ca de o)icei.

.. Dar nu ţinu mult i 2ncepu din nou. care pentru o scurtă perioadă păru să8 i piardă c. B să zică lumea că ai păduc. după o zi proastă la servici. tia el.N% te opre ti niciodată din cititul ăla > E se răsti el. ?unt multe lucruri care8l pot >ace pe un )ăr)at irita)il acasă. Tatăl continua cu >urie i. 5 scrisă de Ko. e >oarte >rumoasă. E .elps < E Atunci o să tre)uiască să cumperi alta. pe cuvânt < 5ste despre. . tăticule < E zise Matilda.n ?tein)eeI.emotoace pe care le zv2rlea 2n co ul de /unoi. unde pălăria >usese lipită direct de piele. )ună. Cum 2ndrăzne te. Arată ca i cum ai avea o sumedenie de insecte maronii um)l2nd pe tine. La micul de0un Matilda 2i spuse @ E Tre)uie să 2ncerci să8ţi scoţi )ucăţelele alea de pe >runte. E se z)or i tatăl. 5cranul se lumină i apăru ima/inea. avea >aţa 2ntunecată ca un nor de >urtună i cineva avea să >ie calul de )ătaie 2n curând. 84 <?■■ de un >el de invidie.eamă #onei%l Ro"cat. E I?>u. De ce nu 2ncerci s8o cite ti F B să8ţi placă. Matilda 2n/. Domnul WormCood se uită la Matilda. 5ra clar că e6perienţa 2l scuturase niţel pe domnul WornrCood. ?oţia recunoscu semnalele imediat i dispăru. rămăseseră mici )ucăţele maronii de piele de porc care nu se tie câte spălaturi le8ar >i 2nlăturat. e minunată. M8am săturat de cititul ăsta al tău < Du8te i >ă ceva cu >olos < Dintr8o dată 2ncepu să rupă >oile din carte i să le mototolească 2n /. 2su este a mea < Tre)uie s8o duc 2napoi doamnei #. un scriitor american. Domnul WormCood intră 2n camera de zi unde Matilda stătea /. complet a)sor)ită de cartea pe care o citea. ?e o)i nuise să se poată concentra 2n ciuda z/omotului care venea de la televizor.Iar 2n >aţă.8 7na peste alta. Dacă e scrisă de un american. si/ur e /unoi. latră el. B să tre)uiască să8ţi economise ti )anii de )uzunar până este su>icient 2n pu culiţă ca să cumperi una nouă pentru dra/a ta doamnă #. Când 2n aDea seară domnul WormCood a0unsese acasă venind de la /ara0. E A. VW8.i. de data asta numai era nici un du)iu că era cuprins.. Ai avut o zi azil E Ce8i porcăria asta / E zise smul/2ndu8i cartea din mână.e>ul de a se mai lăuda sau de a mai >ace pe stăpânul. & E c. tăticule.eţă de oroare. %etiţa nu se mi case. tăticule. $$' 33 E <4u e porcărie. Pine8ţi a>urisita aia de /ură 2nc. nu8i a a F E zise tatăl smul/2nd mai departe pa/inile. Domnul WormCood dădu drumul la televizor. Toţi scriu la >el. E Taci din /ură G. %antoma După episodul cu cleiul 2n >amilia WormCood se a ternuse o atmos>eră de calm relativ. Continuă să citească i. #ro)a)il că avusese o zi mai proastă la /ara0 i nu vânduse destule ma ini de mâna a doua aran0ate cum .elps < . Dar tia ca cu asta m>8i dăduse tatălui ei o lecţie pentru totdeauna. dintr8un anume motiv 2l 2n>urie pe tatăl ei. ?e c. E U?u vreau să tiu despre ce este . i 2n mod normal o soţie sensi)ilă sesizează semnalele de >urtună i8l lasă 2n pace până se lini te te. cum 2ndrăzne te să8i placă să citească când eu nu pot F Cum 2ndrăzne te F E Asta e o carte de la )i)liotecă < E plân/ea Ma8tilda.isă < . E Dunoi zise domnul WormCood.emuită 2n >otoliu. Matilda era mulţumită. părea să spună el cu >iecare pa/ină ruptă.. #ro)a)il că >uria 2i crescuse >iindcă o văzuse că8i >ăcea plăcere un lucru dincolo de puterea lui de 2nţele/ere.

ise televizorul. zise %red. zise Matilda. Tre)uie să ai ră)dare. #lanul care 2ncepuse acum să se >ormeze 2n mintea ei depindea de cât de adevărat era că papa/alul lui %red vor)ea >oarte )ine. salutare.otit 0 plâns. nu8i a a F E zise %red. salutare. o voce clară se auzi din . al)ă la Yţă i plină de /ânduri. E %ă8l să vor)ească. salutare < E zise papa/alul din ascunzătoare. E 4n poţi să8l >aci să vor)ească.eamă C. unde 2ntr8adevăr /e a>la un papa/al minunat. E (ine. (ătu la u ă i când acesta 2i desc. Dar ea nu >ăcu asta. Dar este e6traordinar. Matilda porni spre casa lui %red să investi/. Asta era altceva. In seara aceea. ?alutare. Mintea minunată i su)tilă a Matildei era de0a la lucru să /ăsească o altă pedeapsă potrivită pentru un tată a a de veninos. Ascultaţi < [Kimeni nu mai mânca i asculta cu atenţie. 2i spuse %red. %red era un prieten al Matildei. >erită la vedere. zise Matilda. salutare < E se auzi iar. #arcă ar >i 2nţeles că plânsul i 4ervii nu a0ută la nimic. &s>u >u prea simplu. 2n după8an3HWNH următoare. E ?ss < E zise ea. opti mama..ooper. Cei mai mulţi copii 2n situaţia Matildei ar >i . E ?unt . salutare.Cu asta aruncă coperta rămasă /oală 2n co i ie i Xm cameră lăs2nd televizorul aprins.ornul căminului. %red se /ândi pentru câteva secunde. Matilda se 2ntoarse acasă ducând colivia cu amândouă mâinile.ol venind din su>ra/erie @ E ?alutare. zise %red. tatăl. li c. a a cum se lăudase el. (ămase nemi cată.ise 2l 2ntre)ă dacă vroia să8i arate i ei e6traordinarul papa/al. zise el. %red 2u 36 2ncântat i o conduse 2n camera lui. Matilda sări i 2nc. Dacă8mi promiţi că mi8l adunei 2napoi mâine dimineaţă. Mi8l 2mprumuţi i mie pentru o noapte F E K4u. ne)unule < Ezise Matilda i plecă sY se spele pe mâini de >unin/ine. 5ra un )ăieţel de ase ani care stătea după colţ i care de multa vreme se tot lăuda cu un papa/al e6traodiliar pe care i8l dăduse tatăl Ini. E 2l vezi F E zise %red. Zornăie8 mi oasele < E Mereu spune asta. E ?alutare. zise >ratele Ma>ildei. dar reu i 2n cele din urmă.oţi.o. pe când mama. 5ra un cămin 2n su>ra/erie i Matilda se c. 5 [( casă < Am auzit o voce < 37 38 E Ji eu. salutare. E Asta este tot ce tie. 2i >ăcură de lucru a tept2nd.inui să potrivească colivia 2n . E Ce mai poate să spună > E 2ntre)ă Matilda. A a cum spusese cândva 4apoleon. imediat ce doamna WormCooa plecase cu ma ina pentru o nouă partidă de )in/o. zise Matilda. Aor)e te când are el c. E ?alutare. E Aţi auzit F E opti >ratele Matildei. sin/urul lucru inteli/ent pe care poţi să8l >aci când 85 e ti atacat este să contraataci. al)astru cu /al)en. E 5 >a)ulos. salutare < E Taci din /ură.eze. răspunse %red. Ce altceva poate să mai spiină > E Zornăie8mi oasele < zise papa/alul >ăc2nd o imitaţie a unei voci cavernoase. salutare < ?una e6act ca o voce omenească. salutare < E +arr. stri/ă mama >ăc2ndu8se al)ă la >aţă.e>. 2uci nu te /ândi< E 2ţi dau toţi )anii mei de )uzunar pe săptămâna viitoare. E 56traordinar < E zise Matilda. 2n >aţa televizorului. Dintr8o dată papa/alul zise @ E ?alutare. >ratele i Matilda mâncau cina ca de o)icei 2n camera de zi. ?imt 2n su>ra/erie < .

Apoi se opriră. A a că tre)uia să mănânce cina de pe tavă 2n >aţa plictisitoarei cutii a televizorului. Tre)uia să stea sin/ură acasă 2n >iecare după8amiază a săptămânii. E 5 precis o >antomă. zise mama 2ncă tremur2nd. Tatăl 2 i terse /ura cu erveţelul 2ntr8un /est de nervozitate. #ro)a)il că vor ar/intăria. Ceilalţi o urmară >lutur2ndu8 i armele. E +ai atunci. Matilda reu i să scoată papa/alul nevătămat dar plin de >unin/ine din . era ceva ce Matilda tre)uia să tolereze. E Doamne a0ută8ne E stri/ă mama prinzându8 i /otul de după /ât. Zornăie8mi oasele < 40 Toţi săriră in sus. E +ai să mer/em cu toţii să vedem < E zise el. Atunci vocea se auzi din nou. E L8am auzit. zise tatăl. Dar nu era u or. zise Matilda. '3 Aritmetica Matilda i8ar >i dorit ca părinţii ei să >ie )uni i iu)itori. E Du8te i prinde8i +arr. E +aideţi < E stri/ă Matilda i dădu )uzna 2năuntru cu cuţitul ridicat. E 4e8am distrat /rozav cu el. ?e uitară de 0ur 2mpre0ur. G E +aide < E uieră mama. +aide mamă < Mama luă un >ier lun/ de lân/ă cămin.orn i ie"i a>ară din casă. zise >ratele KMâtildei. I8am auzit clar vocea i ai auzit8o i tu < E ?unt si/ură că l8am auzit < stri/ă Matilda. moale 2n>rico ătoare @ E Zornăie8mi oasele< E se auzi. %ratele apucă o veioză i o scoase din priză. Am mai auzit8o pe aici. după perdele. salutare < E zise vocea din nou. K?Tu părea că se /ră)e te să8i prindă si să devină erou. %aptul că nu erau nimic din toate astea. zise tatăl stând mai deoparte 2ncordat. < E uieră mama. inclusiv Matilda. Matilda luă cuţitul cu care mâncase i toţi patru se strecurară prin u a su>ra/eriei. 2nţele/ători. Tatăl apucă o crosă de /ol> dintr8un colţ. oricât de a)surde ar >i ordinele primite. Du8te i prinde8i asupra >aptului < Domnul WormCood nu se mi ca. ?e >ăcuse /ri la >aţă. Dar adevărul este că 2n orice >amilie o >etiţă de cinci ani tre)uie să >acă ceea ce i se spune. sin/ura putere pe care o avea asupra lor. E ?ă plecăm de aici. 5u credeam că voi tiţi< E ?alvează8ne< E stri/ă doamna WormCood aproape su/rum2ndu8 i soţul. E 5 o >antomă < E zise Matilda. i oricând i se spunea să tacă . tatăl ultimul dintre ei. #ărinţilor mei le8a plăcut la ne)unie.E A a cred. >ără să >ie văzută. Matilda. ?e uitară de 0ur 2mpre0ur i nu era nimeni. E ?8a comportat cum tre)uie F E 2ntre)ă %red. mai /ri ca niciodată. salutare. zise tatăl u urat. 2l scoase prin u a din spate i >u/i cu el la casa lui %red. onora)ili i inteli/enţi. 5 aici undeva < 2ncepu să caute după canapea. Mâinile sus < A8am prins < E stri/ă ea. +arr. Cu inteli/enţa ei ascuţită putea să8i 2nvârtească pe amândoi. %iind >oarte mică i nea0utorată. pe unul dintre ei sau pe amândoi. 2i >ăcea viaţa mai mult sau mai puţin suporta)ilă. Camera asta e )ântuită de >antome. Toţi ie iră tră/2nd u a după ei. După8amiaza zilei următoare. E 2>u e nimeni aici. 'd&fr __ &1 E ?alutare. zise. ori de câte ori o răneau su>lete te. dar din nou nu era nimeni. care era o )ună actriţă. [Koul 0oc de a8i pedepsi.. era puterea minţii ei.

zise )ăiatul.-" . ?pui 111 de lire 43 i ?B deGpence. zise tatăl. Televizorul nu era aprins. asta nu ţinu mult. Ma ina nr. 2ntotdeauna spui ceva mai puţin.ârtie i un creion i .de lire. o aruncătură de vopsea ici. dar iii realitate nu este. Bu cât ai vândut8o 3 E 111 lire i -" de pence. devenea mai puţin coco i mai suporta)ili pentru câteva zile după ce primea doza din medicamentul ma/ic al Matildei.o. E Ma ina nr. 2simeni nu poate să >acă asta. E Ma ina nr. era o ra)lă.iar a a. E Arei să spui că ai socotit 2n cap.ai să vedem cât e ti de de tept. Dar nu mi8a luat mult. adres2ndu8se >iului său i i/norând8o pe KMatilda. Inteli/ent. pentru o perioadă mai lun/ă de o săptămână. apropo. tre)uie să >ii as 2n aritmetică. . era plăcerea de a inventa i de a coace acele splendide pedepse. zise el. ?unt mult mai )o/at acum decât eram azi dimineaţă. #e urină o să poţi să spui cât a câ ti/at sclipitorul tău tată 2n total astăzi.ârtiei i scriind. ?ună mult mai puţin. tie)uie să tii să socote ti pro>iturile pe care le >aci la s>âr itul >iecărei zile. zise el. m8a costat 3*" de lire i am vândut8o cu 7$". zise tatăl. E Ascultă. Ai scris F (ăiatul de zece ani scrisese cele două valori 2ncet. Domnul WormCood de8a)ia se 2ntorsese de la lucru.din /ură. 3 a >ost cumpărată de mine cu !7* de lire i vândută cu '!. Dar când e ti 2n a>aceri importante ca asta. Arăta ca e>ul celui mai sărac )irou de pariuri. E 5 mult de socotit. Domnul WormCood 2 i >ăcu apariţia 2ntr8un ţipător costum 2n carouri i cu o cravată /al)enă. tre)uia să tacă din /ură. Am scris. E (ine2nţeles că e mult. )ăiete. Ai scris. 2m)răcat pentru nunta >ică8sii i era 2ncântat de el 2nsu i 2n seara aceea. nu c. E ?pui prea repede. zise el. Ai scris < / E Da. tată F E 2ntre)ă )ăiatul minun2ndu8se. dar cel mai plăcut lucru era că ele 2 i >ăceau e>ectul pentru o perioadă scurtă de timp. 5ste sclipitor. zise )ăiatul cur)at deasupra . tată < E Ma ina nr. Dar.iu electric la vitezometru. 2>u spui 3""" de lire. )ăieteF 44 E Da. i am vândut8o cu 122 lire i -" pence. zise )ăiatul. A a. Carouri2e mari portocalii cu verde ale 0ac. citind din )ucata lui de . 4iciodată să nu ceri sumă rotundă. Având 2n vedere că o să intri 2n a>aceri 2ntr8o zi. ' a costat *$ de lire. nuF E %oarte. !. Ji asta.orn. Am vândut nu mai puţin de cinci ma ini astăzi. E Mai spune8mi o dată. ?e a eză 2n >otoliu i >rec2ndu8 i mâinile se adresă >iului său @ E Măi )ăiete. tatăl tău a avut astăzi o zi cât #e poate de )ună. Mume/u 2n cutia de vite\. zise tatăl. 2n camera de zi. una colo i alte câteva trucuri din astea i nătă>leţii se )ăteau să le cumpere. ?upapa ei de si/uranţă care o a0uta să nu8 i ia câmpii.ârtie din )uzunar i 2ncepu s8o studieze. >iecare cu un pro>it >rumu el. E %oarte )ine.ârtie. zise tatăl. (ăiatul ie i ascultător din cameră i se 2ntoarse cu materialele cerute. )ur/. cu /ri0ă. Când . Ia o >oaie de . 2n mod olar 2i lini tise pe amândoi considera)il. continuă el. & m8a costat +I lire i am vândut8o cu 111 lire i -" de pence. Tatăl ei 2n special.a costat $&7 de lire i am vândut8o cu 3$'1. > cându8i să se comporte civilizat >aţă de Matilda 2n comparaţie cu modul lor o)i nuit. tată. 7rmătoarea scânteie apăru 2ntr8o seară. Mi8a luat mai puţin de zece minute să rezolv asta. este un truc inteli/ent de dus de nas cumpărătorul. zise )ăiatul. zise )ăiatul. 5u am un computer 2n cap. E I?Tu. Matilda i >ratele ei a teptau 42 lini tiţi pe canapea ca mama să le aducă o)i nuitele tăvi cu cina. #ovestea cu papa/alul 2n . tată. zise )ăiatul scriind numerele.etei si pantalonilor supărau la vedere. E Ma ina nr. ?coase o )ucată de . din păcate. Acum calculează pro>itul pe >iecare ma ină i >ă totalul. E ?crie a a.

doamna WormCood 2 i vopsea părul 2ntr8un )lond platinat i strălucitor. con/elată i 2ncălzită. mintea 2i mer/ea la toate variantele posi)ile. 6O#S 4 & #7R 8O4RT #(T RN597. 2ncât nu-i mai rămânea su>icientă ener/ie să /ătească sin/ură cina. După un timp spuse @ E Mai spune o dată. Când se >ăcuse vremea de culcare. F E zise ea punând tava domnului WormCood pe măsuţa din >aţa canapelei. E ?unt si/ură că atâta e. 2ndreptând 2nspre ea ameninţător de/etul arătător. sunt 2n cealaltă parte a camerei. Ast>el 2ncât. Trea)a asta o >ăcea la coa>or de două ori pe an. o)i nuia să8 i 2mprospăteze culoarea limpezindu8 i părul 2ntr8un li/. 46 E De ce e ti a a de ro u la >aţă.Nte cu carto>i pră0iţi. 2i plăcea lui să zică. tată. E Tu . zise tatăl luând tava i punând8o pe /enunc. zise Matilda. E Tacă8ţi /ura E zise tatăl.ean cu ceva care se c. zise tatăl.etă mică pe care scria .#ăr sănătos. 2su lăsaţi sticla la 2ndemâna copiilor=. mai ales o >ată < 5 ti o e6croacă mică. Apoi >aţa tatălui se >ăcu ro ie staco0ie. dar. >tf. ?e pare că 0ocurile de )in/o o epuizau 2n a a măsură pe doamna WormCood. E Tată. dacă nu era mâneaie cumpărată.ice ti i >aci pe de teaptă < E 7ită8te la răspuns. conţine pero6id. ?i/ur că ai văzut < Tre)uie să >i văzut < 4imeni n8ar >i putut să dea un răspuns a a. Dă drumul la televizor i să terminăm cu discuţia. E '&"& i -". asta e ti< B e6croacă i o mincinoasă l 2n acel moment mama intra duc2nd o tavă mare eu pami porţii de mâncare pentru cină. E %ii8ta este o e6croaca i o mincinoasă. i. 47 (ăr)atul platinat #entru Matilda nu era nici un du)iu că ultima ie ire a tatălui ei merita o pedeapsă severă.termini. se duse la )aie i 2ncuie u a. +arr. cum a >i putut să văd F E U?%u mă prosti pe mine < E stri/ă el. ] 8 par ivenie mică < E stri/ă dintr8o dată tatăl. aceea i culoare scânteietoare pe care o au actriţele care mer/ pe sârmă la circ. Atât ai pe .ârtie i 2nţepeni. Am totalul >inal scris aici. atunci si/ur ei a pe te cu carto>i pră0iţi. '- Tăcu. . de la )in/o. domni oară. asta 2nseamnă că dedesu)tul lui este un creier sănătos <= . pe care le cumpărase de la ma/azinul din colţ. ai >ăcut e6act '&"& i -" de pence 2n total. /ata pră0ite.ema +3ON& #34T5N4T.ârtie F Domnul WormoCood se uită la >oaia de . tată 8. o dată pe lună sau cam a a ceva. %ratele tău i cu mine discutăm >inanţe. Dacă ai calculat corect tre)uie să ai '&"& i -" de pence. zise Matilda. Te8ai uitat pe >oaie < Ai citit din ce8aveam eu aici < E Tăticule. A a cum tiţi. De data asta era pe. ?ticla eu +3ON& #34T5N4T 6O#S 4 & #7R 8O4RT #(T RN597 era păstrată 2n dulă8 piorul de la )aie i pe ea mai era o etic. zise Matilda cu )lândeţe. Asta 2i servea i ca să8 i vopsească ori)ilele rădăcini maron8cenu ii. 2n dimineaţa următoare se sculă devreme. . Tatăl Matildei avea o recoltă )ună de păr ne/ru pe care8l purta cu o cărare la mi0loc i de care era /rozav de mândru. st2nd i mânc2ndu8 i cina aceea ori)ilă i i/nor2nd pro/ramul de la televizor.i. 2n drum spre casă. Matilda era decisă. Matilda citise asta de multe ori >ascinată.Atenţie. atât >izic cât i emoţional. i am să8ţi spun dacă ai >ăcut )ine. D. E 4u te amesteca. Din nou se >ăcu lini te. spune8mi cât crezi tu că am >ăcut pro>it 2n total astăzi. zise Matilda. E Dar.

trei cârnaţi pră0iţi. conţinutul sărind 2n toate părţile. ca i când nimic nu s8ar >i 2ntâmplat. "i. umplându8 i /ânditor /ura cu pâine cu unt de ara. tăticule. 7ită8te la părul tău < De ţi8ai >ăcut la păr F . stri/ă doamna WormCood din )ucătărie. daca n8ar >i văzut ceea ce a tepta să vadă. E Ce dracuG se8ntâmplă cu tine.. Toată lumea tresări. comoara mea. 2n >iecare dimineaţă. Lăsase /ri0ulie ceva din tonicul de păr 2n sticlă. sau a a8 i 2nc. La micul de0un Matilda stătea lini tită la locul ei la masă. dimineaţa devreme. devorând una după alta >eliile de pâine unse cu unt de ara.iuvetei. 5idicând privirea prinse ima/inea soţului i se opri 2mpietrită. 5ra de teptF %oarte de tept. Dădu drumul unui ţipăt care parcă o ridicase deasupra 2n aer i scăpă >ar>uria care se sparse de podea. Matilda /oli trei s>erturi din conţinutul sticlei cu ulei de violete 2n c. toate )une. uncă >i ro ii. %ratele ei stătea la celălalt capăt al 2nem cu spatele la u ă. cel care >ace ca voi ceilalţi %ă trăiţi atât de )ine < B)servaţi8mă i arătaţi8mi respect .ipuia.iuvetă. 2i spusese odată Matilda. taci din /ură < E se răstise el. respiraţie uierătoare i o>taturi. 2n al doilea rând. 7nde este mâncarea mea F E Acum.G= 2n dimineaţa asta pă i 2năuntru cu pa i mari. masâ. tăticule. cam a a @ E A. %ratele ei se uita direct la >ereastra din >aţă. nu8i a a F E 5ra c.. O sticlă cu această soluţie violetă i puternic mirositoare se a>la 2n permanenţă pe eta0era de deasupra c. Domnul WormCood 2 i >ăcea părul să arate sănătos i lucios. 2n aoest moment domnul Wormwood intră z/omotos 2n cameră. n8avea 2ncredere că putea să8 i păstreze >i/ura. Apoi puse din nou sticla pe eta0era de desupra c.aIespeare. Ca cine F Ca ?. Mama era undeva 2n )ucatu8 -" rie preparând micul de0un pentru domnul WormCood care 2ntotdeauna consta din două ouă pră0ite. trei >elii de uncă pră0ite.să >ie iar o zi )ună de >ăcut )ani la /ara0 < Am câteva >rumu ele cu care să8i duc pe nătă>leţi 2n dimineaţa asta. #ână acum. de parcă ar >i spus @ . Acest masa0 era 2ntotdeauna acompaniat de puternice z/omote )ăr)ăte ti.. Acum. 4u 2ndrăznea să8 i ridice privirea. Tatăl se deplasă de8a lun/ul camerei ca să8 i ocupe locul din capul mesei. capul de >amilie. >emeieF E stri/ă el. 2 i )ătu >iul pe spate i stri/ă \ E (ăiete. in )aie.E E E E E 48 Ca ?. asta este < Asta este ce8mi tre)uie < E c. ironcănind si vor)ind taie. #e urină umplu la loc sticla cu +3ON& #34T5N4T 6O#S 4 & #. plină cu ouă.du8 i capul 2n >iecare dimineaţă cu a)undente cantităţi dintr8o loţiune care se numea (3 5 & 65O3 T TON59 # :-Tli( #7R. când mama apăru 2n u a )ucătăriei cu o >ar>urie enormă. mânc2ndu8 i 2n tăcere corn>laIes8ul. $$' Tre)uie >recat la rădăcină 2 E ceea ce putea >i auzit olar de la Matilda din dormitor.aIespeare. câteva ro ii de asemenea pră0ite i pâine. av2nd /ri0ă să pună cealaltă sticlă la loc 2n dulăpior. E Dacă nu e ti 2n stare să vor)e ti lo/ic. 2n primul rând nu era si/ură de ce avea să vadă. Ast>el 2ncât după ce a/ită )ine sticla. E Avea tone de păr. tatăl tău simte că astăzi o . Tre)uia să8 i >acă 2ntotdeauna simţită prezenţa z/omotos. inclusiv domnul WormCood. 7ite ce8ai >ăcut pe covor < E #ărul< E zise strân/ându8se 2n sine i 2ndreptând un de/et tremurat spre soţul ei.R 8O4RT #(T RN597.ide i /em de căp uni.el. tăticule. conţinutul să capete culoarea violet.ide i /em de căp uni. după ras. mai ales la micul de0un. sin/ură. Matilda se uita 2n >ar>urie. 2su era capa)il să intre alt>el. avea loc un vi/uros masa0 al capului cu acest ulei de violete.?unt eu < 7ite8mă că vin < ?tăpânul casei. la celălalt capăt al coridorului. cârnaţi.iuvetei lân/ă periuţa de dinţi.

De data asta culoarea era a unui actor de circ care mer/e pe sârmă i care nu s8a spălat pe cap 2ntrea/a sta/iune. . Acesta i8o smulse din mână tai )ucăţele de pudră se 2mpră tiară pe 0ac. E Cum s8a putut 2ntâmpla a a ceva< E urlă el. dementă < 4u pot să mă duc /ara0 să vând ma ini. ce ţi8ai >ăcut la păr F E staG/ă )ăiatul.eta 2nainte să8ţi torni c. Mâadreţea de claie de păr a domnului WormCood era acum de un ar/intiu murdar. cu un o>tat. .ise i o 2nmâna soţului. dar repede < E B să8mi revină la culoare / = 2ntre)ă el 2n/rozit. caie avea o o/lindă mică.alul ăsta < Cum s8a 53 putut 2ntâmpla a a ceva F ?e uită de 0ur 2mpre0ur. i ai luat sticla mamei 2n loc de a ta. zise Matilda. Arăţi ca un monstru < E Ce tot spui acolo 3 E stri/ă el punându8 i amândouă mâinile pe cap. numai că8i dau un alt nume.im)ase la culoare devenind verde des8. E (ine2nţeles că asta s8a 2ntâmplat < E stri/ă mama.ean cu apă. Doamna WormCood o desc. E seârţâi su)ţire vocea mamei. 2ntâi la mama. a a că Dumnezeu tie ce8o să8ţi >acă ţie < Mă mir că nu ţi8a ars toată pielea capului până acum < E Ce să >acF E 2ntre)ă el disperat. Dar spală8te mai 2ntâi. luă tele>onul . numai că arată mai murdar.im)a culoarea de la sine < Ce8oi >i vrut să >aciF ?ă te >aci mai >rumos < Arăţi ca o )a)ă dementă < E Adu8mi o o/lindă. ţi8ai vopsit părulG. Doamne < Tata. Cum să mi8l vopsescF Ce vrei să spui cu asta F Ce are < Bri vreţi să8mi 0ucaţi o >arsă tâmpită < -! %aţa i se sc. 5u8 i putea sc.tot părul până la urmă < Te ustură capul 2 E Arei să spui că o să8mi cadă tot părul F E urlă el. #ero6idul este o su)stanţă >oarte puternică. #o eta mamei stătea atârnată de un scaun. 5u nu sunt vas de WC < 2>u vreau să mă dezin>ectez < E C. 7ite ce8ai >ăcut < 5ste pudra inea cea mai )ună < E Aai de mine < E ţipă domnul WormCood uitân8 u8se 2n o/lindă.E Ce are părul meu. Ce ţi8a venit netotuleF Arăţi a)solut 2n>rico ător < Arată /roaznic G. E Pi8ai . zise doamna WornrCood. .iuvete i 2n WC8uri ca să se dezin>ecteze. zise mama. Harr . zăpăcilă < E zise mama. culoarea merelor necoapte. multă minte8ţi mai tre)uie < De ce n8ai citit etic. 2n interior. zise )ăiatul. ?e pune 2n c. apoi la Matilda. sau n8o să mai rămână ce să vopse ti < E Da. B desc. până nu8mi cade tot părul < E 2n locul tău m-a! spăla repede cu apă i săpun. E (ine2nţeles că i l8a vopsit < E zise mama. ?pune repede ce să >ac.iar diluată cum o >olosesc eu. E Ce spui acolo > E urlă el. E Cred că nu te8ai uitat )ine.eta 2n carouri.ise i scoa)e din ea o cutie de pudră Xompactă. rotundă. E (ine2nţeles că nu. Matilda tăcea i admira e>ectul muncii i minţii ei. E Atunci ce să >ac / 4u pot să ies a a din casă < E B să tre)uiască să ţi8l vopse ti ne/ru. -3 B scenă minunată 2ncepea să se contureze 2n su>ra/erie.estia aia 2n cap F Oopseaua mea e >oarte puternică. %ă8mi o pro/ramare la coa>orul tău 2n dimineaţa asta pentru un vopsit < ?pune8i că e o ur/enţă. E Pi l8ai vopsit. tăticule. E 8ii atent < ţipă ea. Ce s8a 2ntâmplat cu părul meuF Arăt /rozitor < Arăt ca tine. zise domnul WomrCood sărind la trea)ă. Are culoarea părului mamei. E Cred că da. . #ui o lin/ură la un li/. ţi8ai . >ace să8mi cadă părul. ţipă tatăl. i tu ţi8ai pus8o direct pe pâr < #ro)a)il că o să8ţi cadă. arătând 2n . tată. să8mi >acă loc < Mă duc să mă spăl acum < Cu asta domnul WornrCood ie i din cameră i doamna WornrCood. apoi la )ăiat. pentru numele lui Dumnezeu F E B.

E %ace câteodată ni te luciuii a)solut proste ti. domni oara +one. E domni oara Trunc. sper. 2ntre două vâ6ste.)ull. zâm)ea rar.is i părul aten desc. 5ra ca o teroare sinistră. care speria elevii i pro>esorii deopotrivă. #ata ei emana o căldură ciudată care parcă era simţită ori de câte ori se adresa unui nou venit.)ull nu mer/ea niciodată normal @ măr ăluia ca o trupă de militari )alansându8 i )raţele soldăţe te. care se numea >9r%nc?em :al6@ Avea două sute cincizeci de elevi 2ntre cinci i doisprezece ani. #mi este aproape imposi)il s8o descriu. domni oară +one. E (ine.iar de la distanţă. 2i puteai auzi respiraţia z/omotoasă i.ii de un al)astru desc. Matilda 2ncepu coala mai târziu decât alţi copii8Cei mai mulţi copii 2ncep coala la cinci ani sau puţin 2nainte. care se c. Domni oara Kenni>er +one. cu toate e6centricităţile ei.is aproape )lond. dar poseda acel . Corpul ei era atât de >ra/il. ?lavă Domnului că nu e6istă mulţi oameni pe lume ca ea. cântară copiii. era o >emeie cu totul neo)i nuită. Matilda >usese 2nscrisă 2n clasa 2ncepătoare. 5ste 2nceputul a cel puţin unsprezece ani de coală. A a că Matilda avea cinci ani i 0umătate când 2ncepu coala. zise ea. Avea o >aţă ovală i palidă ca o madonă. de a >i iu)ită de toţi copii din /ri0a ei. ca un monstru tiranic i 2nspăimântător. 2n stân/a i8n Vdreapta. Când măr ăluia. uitaseră s8 o 2nscrie. #irectorul colii. dacă un /rup de copii se 2ntâmpla să >ie 2n calea ei. dar părinţii Matildei. E Da. După o)i nuita trea)ă cu stri/ătul catalo/ului.să sune la coa>or. cu oc. ?8o lăsăm acum i să ne 2ntoarcem la Matilda i la prima ei zi de coală. iar când se apropia puteai să simţi pericolul care8l iradia. #ro>esoara lor era domni oara +one. iar copiii 2i săreau din >aţă. rătăcit si con>uz. Jcoala satului pentru copii mici era o clădire tearsă de cărămidă. >etiţo. "" Domni oara +one. nu8i a a mămico 3 zise Matilda. prin care >iecare dintre voi tre)uie să treacă. marele e> i comandantul suprem al acestei a ezări. #ărea să 2nţelea/ă per>ect revolta i teama care8i cuprindea deseori pe copiii mici. Jase dintre ei 2i petreceţi . E A8aţi adus >iecare câte un creion. 56 Domni oara Trunc.. mama răspunse @ E (ăr)aţii nu sunt 2ntotdeauna a a de tepţi cum < cred. dar am să >ac o 2ncercare mai târziu 2n cursul povestirii. douăzeci i patru de ani. ca un >ier 2ncin/. nu ridica niciodată vocea. 2 i >ăcea drum printre ei ca un tanc.ar rar 2ntâlnit. Atunci când ţi se 2ntâmplă să8l 2ntâlne ti tre)uie să te porţi ca i când un rinocer >ioros ţi8ar >i apărut 2n 57 I< >aţă dintr8un tu>i @ sari 2n primul copac si stai acolo până dispare. 2ncât aveai impresia că dacă ar cădea s8ar spar/e 2n mii de )ucăţele ca o >i/urină de porţelan. care n8avea mai mult de douăzeci i trei. care nu erau preocupaţi de educaţia >iicei lor. dădu >iecărui elev câte un caiet nou nouţ.ema domni oara Trunc. unde erau alţi optsprezece copii. Astăzi este prima zi de coală pentru >iecare dintre voi. pentru prima dată 2n viaţa lor /rupaţi 2ntr8o clasă i pu i să se supună unor ordine. )ăietei i >etiţe de vârsta ei.. B să 2nţele/i asta când o să >ii mare. -' %ormând numărul. 5ra un >el de aură ameninţătoare 2n 0urul ei pe care o simţeai c. avea un caracter )lând i lini tit. i este >oarte posi)il ca >iecare dintre noi să 2ntâlnească cel puţin unul 2n cursul vieţii. Când măr ăluia pe coridor.)ull era cu totul alt>el. #e această >emeie. [Katural. de i e6istă totu i.

Ia8ţi zâm)etul de pe >i/ură. cred.. cu părul ne/ru. E Dar 2nmulţirea cu doi este >oarte u oară 2n comparaţie cu 2nmulţirea cu alte numere. 5ra sin/ura. Te ro/ ridică8te8n picioare i spune8o până unde tii.^&". zise Matilda. De e6emplu. pentru că asta o să vă a0ute să vă descurcaţi mai u or 2n viitor.aici la 9r%ncJiem :ali. domni oară +one. zise Matilda. Continuă cu ! Ql& ^ !$. domni oară +one. Aţi 2nţeles F = Da. ! 6l' ^ !*. a dori ca la s>âr itul acestei săptămâni toată lumea să tie ta)la 2nmulţirii cu doi pe dina>ară. Dumneaei insistă pe disciplina strictă 2n coală. voastră să ţineţi minte că dom8nu oara Trunc. E Areau să spun dacă tii de e6emplu ta)la 2nmulţirii cu trei.. E Arei să spui. 2ui tiu ce vreţi sa spuneţi.. am să vă spun ceva ceva despre domni oara Trunc.. !Q3. unde. 60 E Câte tii 2n total F Le tii pe toate până la 2nmulţirea cu 3! > E Da. E 5 ti si/ură F E Da. Aor)ise 2ncet i politicos >ără nici un semn de lăudăro enie. Destul de departe. E Da. 2ntre)ă ea. E Dar dacă te 2ntre) ceva mult mai /reu.. se uită atent la >etiţa mărunţică. domni oară +one. %aceţi 2ntotdeauna ce vă spune. Cât se poate de si/ură. lăsă să treacă câteva momente după această curioasă mărturisire. din rândul al doilea. dar când 2ncepu să vor)ească păstră aceea i voce. E Minunat. Matilda F Cât de departe ai a0uns F E ?u prea tiu. B să vă a0ute enorm dacă reu iţi. domni oară +one. se uita la Matilda a)solut stupe>iată. Domni oara +one. Domni oara +one.)ull. zise ea. s>atul meu este să vă puiGtaţi cât puteţi de )ine 2n prezenţa ei.)ull este >oarte. domni oară +one. Ascultase mirată tot recitalul Matildei i acum 2ntre)ă @ E #ână unde poţi să a0un/i 2 E #ână unde F 4u tiu e6act. după cum tiţi directoare este domni oara Trun8c. E Cât=F E -$.)ull. ca ! 6 '*7 > #oţi să8mi răspunzi > E Cred că da. nu8i răspundeţi o)raznic. E 5u 2nsămi. Ar 8 >i 2nţelept din partea. zise Matilda imediat. spre )inele vostru. vreau să vă a0ut să 2nvăţaţi cât mai multe lucruri cât sunteţi 2n această clasă. 48o contraziceţi. domni oară +one. Ji la s>âr itul anului toată lumea să tie ta)la 2nmulţirii până la doisprezece. domni oară +one. Acum. domni oară +one. E Care. i.. . ciripiră optsprezece voci /ră)ite. că poţi să spui cât >ac ! 6 !*3 E Da. E Cât >ac atunci ! 6 '*7 F E 17'.. este cineva care tie de0a ta)la 2nmulţirii cu doiF -1 Matilda ridică mâna. E Ji ca patru F E Da. Lavender. Jtii vreo alta F E Cred că da. >oarte severă cu toţi cei către depă esc măsura.. continuă ea.. Când a0unse la ! 6 3! ^ ^ !' nu se opri. ! 6l$ ^88888 E A0un/e < E zise domni oara +one. domni oară +one.. dacă vreţi să m8ascul8 58 taţi. Acum. Matilda se ridică i 2ncepu. Domni oara +one. vă des>iinţezi < Ca morcovul pe răzoare < Qu e nimic de râs. Cred că tiu. că dacă a0un/eţi pe mâna ei.

ârtie. Domni oara +one. Domni oara +one.. 3'631. zise Matilda. Clasa era lini tită. Jtia că ast>el de minuni apăreau pe lume din când 2n când. 4u 2ntâlnise până acum un copil de cinci ani. care să 2nmulţească cu atâta u urinţă. nici de zece... asta e prea /reu . Lavender. pentru că asta este un calculator.elarii i 2ncepu să lustiuiască lentilele cu o )ucată de material. i uite până unde a mers. zise Matilda. De e6emplu. E A. Apoi luă un creion i >ăcu calculul pe . Te8a 2nvăţat mama. zise domni oara +one. 2ntotdeauna mi8am spus că dacă un calculator de )uzunar poate să >acă. Matilda stătea 2ncă 2n picioare lân/ă catedră. >enomen sau miracol. 4u m8a 2nvăţat tata. E Domni oara +one. dar se >eri să arate. E Arei să spui că ai 2nvăţat sin/ură F E 4u tiu e6act. 2l iau pe 3' i8l 2nmulţesc cu 31. puse creionul 0os. e uită din nou la >etiţa cu oc. E Cât ziceai că >acF E !$$. $! Doar Mozart avea cinci ani când a 2nceput să compună. zise Matilda 2ncet. zise Lavender. E 4u esT e di t pt.i strălucitori care stătea n picioare 2n >aţa catedrei. zise Matilda. E %ac !$$. I?ni8ţi >ace pro)leme.. E De e6emplu. Calculezi 2nti8un >el. a tepta. zise domni oara +one. &e ce ea să poată . si/ur că da. 2nceaică să8mi spui. s8o luăm c. E ?pune8mi Matilda. Clasa rămase 2n lini te a teptând urmarea. E 4u. zise domni oara +one. se simţea tul)urată.. . nu. Calculatoarele de )uzunar nu sunt admise 2n această coală. i noi mi< E. Are ni te părinţi minunaţi care au 2nvăţat8o de0a să 2nmulţească. Toţi a teptau. . dacă8ţi cer să 2nmulţe ti 3' cu 31 . Domni!oara +une. Domni oara +one. E ?per că restul clasei ascultaţi cu atenţie. 4u mama. dar se pare că o)ţii rezultatul instantaneu. iau . zise domni oara +one. . par numai unul la o sută sau două sule de ani. eu toţii o să tiţi 2n cMiGând. #osi)ilităţile creierului uman sunt 2ncă necunoscute. 5ra tul)urată de ultimul sc. E Câtă dreptate ai. i8i treceaii prin cap cuvinte ca copil8/eniu. de ce n8a putea i euF v E De ce nu.. E ?pui să nu ţi se pure /reu să 2nmulţe ti un număr cu altul.. E 5u cred că creierul este mult mai )un decât o )ucăţică de metal. zise Matilda cu sinceritate. 4u era nici o 2ndoială 2n mintea ei că 2ntâlnise un creier e6traordinar de dotat pentru matematică. Matilda este o >etiţă >oarte norocoasă. 2 i scoase oc. zise ea. domni oară +one.. zise Matilda. asta este si/ur. ce e 2n mintea. Matilda F E 4u. E Iau .E Cât >ac 3! Q 7< E *'.im) de cuvinte. E Atunci 2nseamnă că ai un tată e6traodinar. zise domni oara +one. inspiră adânc i e6piră 2ncet. 2ncearcă să8mi e6plici puţin asia. zise Matilda. ta când >aci 2nmulţirea. .. lustruind mai departe lentilele. a>lată la mi0locul podelei părţii din >aţa clasei. atât de inteli/entă i atât de serioasă. Tre)uie să >ie un pro>esor >oarte talentat. oricum. >ăcu o pauză i se rezemă de spătarul scaunului din >aţa mesei /oale. dai nu prea tiu cum să e6plic. domni oară +one.iar pe cea care ai rezolvat8o acum. Adevărul este că nu mi se pare /reu să 2nmulţesc un număr _u alt număr.. Mi8e teamă că nu pot să e6plic alt>el. . se uită la ea >i6.. Domni oara +one.

%rmand m!nc!nd la #ană Găsi %n "oarece-n tocană. E Da.. E Asta este 2ntradevăr >oarte )ine. E Jtii ce 2nseamnă >. zise domni oara +one. zise ea. zise ea. se . simţi că nu putea 2vzisia tentaţiei de n e6plora mai departe mintea acestui copil e6traordinar. Matilda. 5rau a lui Lavender.minţind printre dinii.ise la un semn i o a eză pe )anca Matildei. #are simplu. E LavenderF E #rimul cuvânt este . de toană<'/'' $' Câţiva copii văzură latura comică a poeziei i 2ncepură să râdă. zise domni oara +one.. ocată ca până acum. zise Matilda. zise 2u/el. >ără pauze i cu o viteză potrivită /enului Matilda 2ncepu să citească @ . (n c?elner siseC >N% stri. E 5ste cineva căruia 2i place să mănânce. Qi/el F 4i/el spuse cuvântul pe litere. 2ntorcându8se treizeci de secunde mai târziu cu o carte /roasă. zise Lavender. 2 i dădea seama că tre)uie să -e ocupe i de iestul clasei.ema Qi/el i Mă tilda. un )ăieţel pe care8l c. Ji tii cum se c.eu=. (n . Acesta este unul dră/uţ. E Ai 2ncercat. Lini tită. Domni oara +one. E Cite te.ita a"a.%rmandB Matilda F E 2ntre)ă domni oara +one.ipuise vreodată că o poate pune 2n nm zi de coală. vreunul din cei trei puteţi citi un /rup 2ntre/ de cuvinte care 2mpreună >ormează o propoziţie. zise Matilda. pentru că tia că erau copii inteli/enţi 2n clasă care puteau citi.eamă /enul acesta de poezie F E ?e nume te limericH. adău/ă ea. mi8aiH . Am 2ncercat de mai multe ori. E Acum. zise domni oara +one. Domni oara +one. 2n clasa 2ntâi. Domni oara +one. dacă. zise Matilda. zise 2si/el. Aezi dacă poţi s8o cite ti pe asta cu voce tare. E 5u pot. E 5ste o carte de poezie umoristică. Trei mâini >ură ridicate.G dar era prea curioasă să Uase trea)a cliii mână. %oai2e comic < E 5ste unul renumit. dar nu mi8a reu it nici unul. Matilda citi propoziţia >ără să ezite. 7n limeric inteli/ent este >oarte /reu de scris.otăra să pună o 2ntre)are #e care nu8si 2nc. E Cum scrii pisică. 2n acest moment domni oara +one.. dar 2n realitate nu este < E Jtiu. ziNe ea ca i cum s8ar >i adresat 2ntre/ii clase. B desc. Cât poţi sa cite ti.i<B. 9ă toată l%mea o să vrea (n%l. să lăsăm pentru un moment aritmetica i să vedem. Di n%-l a. domni oară +one. Qi/elF E 2ntre)ă ea. se ridică 2n picioare i ie i vioi din casă. se duse la ta)lă i scrise cu cretă al)ă următoarea propoziţie @ > ti am Ancep%t de$a să Anvăţ să citesc propo*iţii l%n. E #oate cineva să citească toată propoziţiaF E 2ntre)ă domni oara +one. zise domni oara +one. zise Matilda. .. B >ăcuse 2nadins mai di>icilă. zise Lavender. >ăcând aprecierea cea mai /eneroasă pe care o >ăcuse vreodată. E 5 prea /reu.. nu8i a a l E zise domni oara +one. 63 E8 Mă 2ntre). de i nu 2nţele/ 2ntotdeauna sensul cuvintelor. MatildaF E Cred că pot să citesc aproape orice. a tept2nd un >daB care era si/ură că o să vină de la Matilda. E Corect. E Ji eu. zise Matilda. E #oţi să cite ti. ridicând cartea i 2ntorcându8se la catedră 2n >aţa clasei. dacă unul dintre voi tie să scrie cuvântul pisică.a.

elps este >oarte )ună cu mine.nericul @ „Se Antreabă toată l%meaC Ga Jenny mai e vre%na..i\. tre)uie neapărat să8l auzim pe acesta. C.?. E ?pune8mi una care ţi8a plăcut. 2ţi pro8că n8o să mă supăr. E Mi8a plăcut 3e%l. A8a spus Kenn. 2mi place. tre)uie să nu8l uit pe acesta. Din rândul al treilea deG )ănci Lavender zise @ E 5 )un. Doamna #. .. '@m +one. zâm)ind lar/ cum numai rareori zâm)ea.. Măi.. pentru că tre)uie să >olosesc numele dumneavoastră mic ca )ă rimeze. se aplecase mult 2n >aţă peste \atedră i se uita minunându8se la Matilda. Domni oara +one. când stăteaţi lân/ă mine. 2mprumut de la )i)liotecă. zise i Qi/eU. E Ji e i adevărat. domni oară +one. E Mulţumesc. rămase 2nmărmurită de 2nţelepciunea >etiţei. Ji toată clasa 2ncepu s8o laude pe domni!oaiH Hone . ` Ji ai citi vreo carte tu sin/ură F B carte pentru copii. zise Matilda. zise Matilda. De >apt am 2ncercat să >ac ţul despre dumneavoastră. zise Matilda. E Am 2nvăţat sin/ură. zisei un )ăieţel pe nume 5upert8 E (ine2nţeles că este i adevărat. E Ji ce8ai să >aci acum dacă ai citit toate cărţile pentru copiiF E 2ntre)ă eaN2n continuare. zise domni oara +one. zise Matilda. Domni oara +one.. Matilda. Matilda E 2ntre)ă F. . E poezie simplă. un zâm)et de pură plăcere.place să aud =. . de i ea nu o)servase 2ncă )ine pe altcineva 2>l a>ară de Matiida. zise domni oara +one. E Citesc alte cărţi.. 5i lne. De asta nu vreau să8l spun. 6ră$itoarea "i &%lap%l. se 2m)u0ora cu un ro u tranda>iriu. E Ai dreptate.. E 4u sunt părţi comice nici 2n cărţile domnului ToiIien. Apoi zâm)i din nou. . nu F E Qu cred că vreau să8l spun. $$' 65 E (a en cred e8o să vă supăraţi. domni oară +one. E Despre mine < E zise domni oara +one. zise ATatilda.iar dacă nu este adevărat. măi. din cinci versuri. lime8ricul tău este >oarte )un.. >u i mai lar/ de data asta. domni oară +one. Mă a0ută să le ale/. E Insist să aud acest limeric. E Cum de8mi tii numele micF E 2ntre)ă domni oara +one. din limericurile pe care spui că le8ai scris. E Am auzit un alt pro>esor stri/ându8vă c.. E Te ro/ spune8l.. vreau să spun. #oţi să8ţi aminte ti unul i să mi8l spuiF E Aaa . zise domni oara +one.. 5u cred că domnul C.iar 2nainte să intrăm 2n clasă. E Crezi că toate cărţile pentru copii ar tre)ui să ai)ă părţi comice / E Da. dar altele mi s8au părut plictisitoare. Le place să râdă. zise ea 2ncă zâm)ind. 66 E Cine le8a 2nvăţat să cite ti. LeCis este un scriitor >oarte )un. E Ji ţi8au plăcut F E Câteva mi8au plăcut >oarte mult. Zâm)etul. ` Le8am citit pe toate de la )i)lioteca de pe strada principală. Dar are totu i un de>ect. 5i8dioă8te 2n $icioare !i recitări< %ără plăcere Matilda se ridieă 2n picioare si emoţionată recită I. Copiii nu sunt a a de serio i ca adulţii.. 9% o faţă a"a Er%moasă Di la Eel de arătoasă F Di răsp%ns%l eC Nici %na<'''' %aţa palidă i plăcută a domni oarei +one. 4u are părţi comice 2n cărţile lui. domni oară +one. zise Matilda. zise Matilda.

ii cu oricine.idea 2n >aţă cu o cataramă mare ar/intie. Domni oara +one.7itase ou desăvâr ire de restul clasei. domni oara Trunc. Dincolo de orice era o >emeie neo)i nuită.)ull stătea 2n picioare lân/ă )iroul ei cu o ima/ine de neră)dare pe >aţă. Mă >ace să râd. domni oară directoare. ?e puteau vedea pe /âtul ca de )ivol. 2ntâlnise o >etiţă care avea.i.. Domni oara Trunc. cum de căpătase această slu0)ă era un mister. zise ea. %usese când%a atletă i c. Avea doar zece mii de Iilometri la )ord. ciorapi verzi cu mar/inea de sus 2ntoarsă. 4u avusese 2ncă timp să8si dea seama cât de inteli/entă era >etiţa. 7itându8te la ea aveai impresia că era o persoană care putea să 2ndoaie )are de metal i să rupă cărţi de tele>on dintr8o dată8 0 %aţa. sunt drepţi i sunt pro>und interesaţi 2n educaţia lor. %ostul #roprietar este o )ătrână care o >olosea cel mult o dată #e an.ilipir e6traordinar. Bri lătra. decât ca o directoare a unei coli de copii. Ace ti pantaloni 2i a0un/eau puţin mai 0os de /enunc. sau a a i se părea ei. arăta mai de/ra)ă ca un . erau. părăsi clasa i se 2ndreptă direct spre )iroul directoarei. Da. . Aproape aauă.iar ieri. #e scurt. să spunem doar atâWl &' ciudate. dar de data asta se simţea 2n stare să dea oc. 2n picioare avea ni te panto>i solizi cu tocul 0os.. i cu o lim)ă de piele. lYtră domni oara Trunc.arles DicIens. (ătu la u a temutului )irou. Ce se 2ntâmplă cu dumneataGF Te8au supărat cumva nemernicii ăia mici F E <Qu. 5ra >oarte tul)urată. nimic de /enul ăsta. intră. E 5ste o >etiţă la mine 2n clasă pe nume KATatilda N ormCood . Ce dore ti F Arăţi /ră)ită i răvă ită 2n dimineaţa asta. Cât desp2e . ori stri/a. era 2n/rozită de directoare i se >erea de ea.ii 2i erau clar evi8denţiaţi. E Atunci ce este F Dă8i drumul. ?unt o persoană ocupată.ăita e6centric i 2nsetat de sân/e al câinilor la o vânătoare. 2n acel moment clopoţelul anunţa s>âr itul orei. E Ce alte cărţi > E murmură ea. Avea o )ăr)ie 2ncăpăţânată.e de pantaloni de culoare verde ca sticla i dintr8un material ţesut /rosolan. nu avea nici o trăsătură >rumoasă E@ nu inspira nici cea mai mică impresie de )ucurie niciG 0 odată. Mai ales domnul #icICicI. E Asta este >etiţa celui care ţine /ara0ul 2n sat. Coapsele masive care ie eau de sul: )luză erau 2n/. care lăsau să se vadă per>ect mu c. peste care punea 2n 0urul taliei o curea lată de piele. 2n mod normal domni oara +one. pe umerii mari. maro la culoare. .)ul2 nu poseda nici una din aceste calităţi si. .)ul2.ar.)ul2 2n pauză domni oara +one. dar realizase că tre)uia să >acă ceva cât de repede putea. E Intră < E )u)ui vocea /ravă i intimidantă a domni oarei Trunc. EDa. TKn c. pe )raţele /roase.)ull. simpatizează cu ei. 2ncepu domni oara +one. 2n /eneral directorii sunt ale i pentru că posedă un număr de calităţi deose)ite @ 2nţele/ copiii i au permanent 2n minte interesele lor. . pe 2nc. 5ste un om e6cepţional. 5ra ridicol să ţii o >etiţă ca asta 2n clasa 2ntâi. continuă ea. 67 Trunc. 2n timp ce vor)ea se 2ntinse spre o cană cu apă care ?e a>la tot timpul pe )iroul ei i 2 i turnă 2n pa.esuite strâns 2ntr8o perec. o /ură cu o e6presie de cruzime i ni te oc.i mici i aro/anţi. Mi8a vândut o ma ină. Când domni oara +one.eieturile pline de tendoane. alt>el. mi8a plăcut8 de lomnul WornrCood.ainele pe care le purta .ii /am)elor. Cureaua se 2nc. din păcate. domni oară +one.iar si acum mu c. 7n adevărat pilon 2n societatea . Nttt >ost la el c. #urta 2ntotdeauna o )luză lar/ă. T i mai 0os de ei purta ni te. maro din )um)ac. E 2mi place >oarte mult C. zise tilda. pe picioarele puternice. 5ar vor)ea. calităţi e6traordinare de inteli/enţă. intră 2n cancelarie.

mi8a pus 2mpuţita asta de pocnitoare su) )irou < 8Nu e nici o 2ndoială < 2ţi mulţumesc că mi8ai su/erat. domni oară directoare. De data asta n8avea de /ând să se dea )ătută. nu. dar o să a>le tot ce ţi8am spus. nu < E stri/ă domni oara llone. >etiţa d8a)ia a . #ro)lema este. E (a da. asta nu poate >i adevărat .eamă. La auzul acestui cuvânt. că o >ată rea e mult mai /reu de prins.)ull se >ăcu ro ie la >aţă i corpul păru să i se um>le ca acela al unei )roa te.. >emeie < (ruta asta de Matilda. ?ă prinzi o >ată rea e ca i cum ai 2ncerca să prinzi o muscă verde. domni oară directoare.)ull < 4u se poate alt>el.5ste complet z)an/. E Tre)uie să vă spun. E K?Tu pentru multă vreme. < Dumneata ai cunoscut8o acum o 0umătate de oră i tatăl ei o cunoa te de o viată < N?= Dar domni oara +one. de ] putea toată camera ca un canal < ?i/ur că ea a >ost < B să plătească pentru asta G. domni oară directoare.G se revoltă domni oara Ilone. #lesne ti palma peste ea i nenorocita nu8i acolo < ?câr)oase creaturi sunt >etele < (ine că n8am >ost niciodată a a ceva < E Dar i dumneavoastră tre)uie să >i >ost cândva >etiţă. Cura arată F 5 un vierme nenorocit.)ull. sau cum o c. #ot. domni oară +one. acum Xnd o s8o văd.iloţii. E 4u. 2n lun/a mea carieră de pro>esor . 2n mod si/ur ea e de vină. E Lu >ii toantă. 2 i spuse domni oara +one. .. domni oară Trunc. pentru numele lui Dumnezeu. acum că mă /ândesc. cloncăni domni oara Trunc. domni oară +one. domni oară +one. domni oară Trunc. era . 5ste la >el de sănătoasă Ia minte ca un câine tur)at.)ull cu un rân0et.ie. Matilda este un /eniu G. < E Dar. că >aceţi o mare /re eală. Am ni te lucruri e6traordinare să vă 73 spun despre acest copil. E 7n /eniu < E stri/ă ea.. a teptând >inalul.iar acum F E #resupun că ţi8a pus >oc su) >ustă i ţi8a scoro0it c. sunt si/ură că ea a >ost cea care a pus pocnitoareW mirositoare su) )iroul meu azi8dimineaţă.ii pe ea.. domni oară directoare. E Dar eu nu v8am su/erat nimic < E (ine2nţeles că mi8ai su/erat < Dar acum ce dore ti. că o >ată rea este mult mai periculoasă decât un )ăiat rău.. E 5u nu /re esc niciodată.]>etră. 2s8am cunoscut8o Neă pe z/âtia asta. Ce prostie mai e i asta. 12 70 E B. sunt si/ură < Am descoperit. domni oara Trunc. Jcoală. i a intrat direct 2n clasă < E !>u te contrazice cu mine. domni oară=F Cred că nu e ti sănătoasă la minte < Tatăl ei mi8a spus cu /ura lui că este o . domni oară +one. 2n dimineaţa asta. domni oară +one. e al nai)ii de adevă8rat < De >apt. F De ce mă ţii din trea)ă F E Am venit să vă vor)esc despre Matilda.uli/ancă 3 E Tatăl ei /re e te. . latră Trunc. Taică8su spune că e o piază rea. crezând că Matilda v8 a pus poc8(itoarea mirositoare su) )irou. Am devenit >emeie >oarte repede.otărâtă să spună tot ce avea de spus până la capăt i 2nceput să descrie câteva din răspunsurile de necrezut pe care Matilda le dăduse la aritmetică. vă ro/ să vă povestesc ce s8a 2ntâmplat 2n clasă c.= Domni oara stătea 2n picioare 2n >aţa directoarei.enit la coală pentru prima dată. Mi8a spus că >iică8sa e o neisprăvită.)ull. UTli8a spus a u u cu ce. Zicea că dacă ceva rău se 2ntâmplă m .

< A 2nvăţat c2teva din ta)la 2nmulţirii pe dina>ară. Cum doriţi. ?puse 2ncet.A cu c. 5rau i alte lucruri pe care v>oia să le mai >i spus. De >apt nu pare să8 i . ca toţi copiii să rămână 2n /rupele de vârsta ar.G Cine8a mai pomenit a a ceva F Domni oara +one. domni oară +one. literatură en/leză . Eata. că avem de8a >ace " viperă care a pus o pocnitoare mirositoare su) )iroul SS.. E 4u vreau să mai aud nimie < E stri/ă domni oara Trunc. >ranceză.a < E s>orăi domni oara Trunc. asta n8o >ace /eniu < Asta o >ace papa/al < E Dar.)ull. 4u8mi doresc nimic mai mult decât să >i >ost le/al să >olosesc )iciul i cureaua ca8n vremurile )une < I8a >i 2nro it eu >undul Matildei.. Arei să scapi de ea. domni oară.E Ji . domni oară < Ji răspunsul este 47 < Matilda va rămâne unde este i este răspunderea dumitale să se comporte cum tre)uie < E Domni oară directoare. dar nu 2n>rântă. E 48are rost. E ?unt si/ură că te vom muta 2ntr8o clasă mult mai mare.B să >ac ceva pentru copilul ăsta. Ji 2n nici orice caz.. plânse domni oara +one. da F E lătra domni oara Trunc. /eometrie. vă ro/ .)ull. @ E #oarte )ine. se 2ntoarse i ie i din )irou deprimată. că. 2su este deloc acesta motivul < E (a da < E stri/ă domni oara Trunc. tie să citească GV E Ji eu la >el.a.p. Apoi o caută pe Ma8tilda i o c. până la urmă=. E După părerea mea. zise Matilda. i la s>âr itul orei să vii la mine cu 2ntre)ări i am să te a0ut.Ce copil )inecrescut. unde va >ace un tără)oi i mai i < E 2>u.)ull. rămase neputincioasă 2n >aţa destui uria cu /âtul ro u.)ull.. 2i spuse ea.. ie i din )iroul directoarei cei mai mulţi copii erau a>ară 2n curte. Ju8mi pasă ce8au spus părinţii despre ea \ pare >oarte lini tită i dră/uţă. Cum ţi se pare F E Mulţumesc. Ji de loc cu nasul pe sus din pricina inteli/enţei. nu8i a a F Qu poţi s8o stăpâne ti i vrei acum s8o arunci )ietei domni oare +imsoll 2n clasa mare.. cu copiii de unsprezece ani. avem dp8>l >a.. domni oară directoare. Mi se pare >oarte )ine. m E Cum doresc eu >ără discuţie < tună domni oara r N_cll)lUll8 ?i nn niia rlnmnisn>i. Aăd per>ect prin urzeala dumitale. indi>erent de ce le poate capul < Doamne >ere te < Doar n8o să am o pu lama de cinci ani la un loc cu )ăieţii N>etele mari . #rimul lucru >u să 2ntâlnească câţiva pro>esori de la clasele mai mari i să 2mprumute câteva cărţi@ de al/e)ră. A a că am să8ţi dau câte una din aceste cărţi de studiat. 72 E A. 2 i spuse. să stai 2n clasă să8ţi pierzi vremea 2n timp ce8i 2nvăţ pe ceilalţi ta)la 2nmulţirii i cum se scrie mama. domni oară directoare < E (ine2nţeles că a >ăcut8o < E )u)ui ea. să nu mai poată să stea pe scaun o lună < Domni oara +one. 74 #ărinţii Când domni oara +one. . domni oară +one. Aă mulţumesc că mi8aţi adus cărţile. Ji nu uita. /ândi domni oara +one. Dra/a mea. dar pentru moment domni oara directoare este de părere să rămâi unde e ti.rs2. dar tia acum că n8ar >i a0utat la nimic. tata. Ji8ţi mai spun ceva. am o re/ulă 2n Jcoala asta. nu...emă 2n clasă. domni oară directoare. > G oul meu 73 E I?Tu a >ăcut a a ceva. mai târziu. 4u tiu 2ncă ce. dar o să /ăsesc o cale s8o a0ut. zise domni oara +one0=\ tre)uie luată din clasa mea i trecută la un nivel mW3 2nalt. .)ull. E %oarte )ine. o repezi ea.

dea seama de asta.= Când copiii se 2ntoarseră din curte Matilda se a eză la locul ei i 2ncepu să studieze cartea de /eometrie. Domni oara +one, o o)serva tot timpul i8 i dădu seama că 2n curând Matilda devenise eu totul a)sor)ită de ceea ce citea. 4u ridicase privirea din carte nici măcar o dată. 2ntre timp domni oara +one, luase altă .otărâre8Ie decisese să mear/ă ea 2nsă i să vor)ească cu părinţii Aţatildei cât de curând cu putinţă. 4u putea să creadă Ca părinţii erau cu totul ne tiutori, re>eritor la talentele 7>etiţei. Brice s8ar zice, domnul Wornrvvood era un vânzător de ma ini de succes 2n meseria lui, i asta presupunea că era un om inteli/ent si el. Ji oricum, părinţii nu su)estimau calităţile copiilor lor niciodată. De cele mai multe ori era invers. Câteodată era imposi)il să >aci o mamă sau un tată prea mândru, să 2nţelea/ă că odrasla lor este un cap pătrat. Domni oara +one, era 2ncrezătoare că n8o să >ie nici o di>icultate 2n a8i convin/e că Matilda era un copil cu totul neo)i nuit. #ro)lema era să8i oprească să nu8 i piardă capul. 2n acest moment speranţele domni oarei +one, 2ncepură să se des>ă oare. 2ncepuse să8 i pună 2ntre)ări dacă va putea sau nu o)ţine permisiunea lor să8i dea c.iar ea lecţii particulare Matildei după coală. #erspectiva de a preda unui copil atât de inteli/ent ca Matilda, 2i stimula enorm instinctul ei pro>esional de 2nvăţătoare. Dintr8o dată decise că va mer/e la >amilia WormCood c.iar 2n seara aceea. ?e va duce târziu, 2ntre nouă i zece, când era si/ură că Matilda era 2n pat. Ji asta i >ăcu. Având adresa din dosarul colii, domni oara +one, plecă imediat după ora nouă, pe 0os, de acasă, spre casa >amiliei WormCood. Dăsi casa pe o stradă dră/uţă, unde >iecare casă era separată de casa vecină printr8o mică /rădină. 5ra o casă modernă, din cărămidă, care n8avea cum să >i >ost ie>tină i care8 i avea 2nscris numele pe o plăcuţă la poartă @ >9olţ%l intimB. ;Moţul tâmpit ar >i >ost mai nimerit=, /ândi domni oara +one,, căreia 2i plăcea >oarte mult să se 0oace cu8cuvintele. 2nainta pe alee, sună la u ă i, a teptând, auzi z/omotul televizorului. 7 a >u desc.isă de un )ăr)at cu o >i/ură de o)olan i cu mustaţă su)ţire ca de oarece, care purta o .aină de sport cu dun/i portocalii i ro ii. E Da F E zise el uitându8se la domni oara +one,. Dacă vinzi tic.ete de tom)olă, nu mă interesea ză < E 4u vând tic.ete de toca)olă, zise domni oara +one,. Ji, vă ro/, iertaţi8mă că vă deran0ez < ?unt 2nvăţătoarea Matildei, de la coală, i este > oirte itnpor8
7$ @

tant să stau de vor)ă cu dumneavoastră i cu soţia dumneavoastră. E A i >ăcui o trăznaie, nu8i a a > E zise domnul WormCood )locând u a. De acum este responsa)ilitatea dumneavoastră. Dumneavoastră tre)uie să vă descurcaţi cu ea. E 4u a >ăcut nici un >el de trăznaie, zise domni8JoYra +one,. Am venit cu ve ti )une despre ea. C.iar e6traordinare domnule WormCood. Credeţi că a putea Fta pentru câteva minute să vă vor)esc despre tilda 3 E Tocmai urmăream una din emisiunile noastre la televizor. Bra nu este potrivită. Aeniţi altă
77

Domni oara +one, 2ncepu să8 i piardă ră(darea. E =Domnule WornvCood, zise ea, dacă credeţi că o zăpăcită de emisiune la televizor este mai importantă decât viitorul >iicei dumneavoastră, atunci n8ar tre)ui să >iţi părinte < Mai )ine aţi opri nenorocitul de televizor i m8aţi asculta <

Asta 2l z/âlţâi pe domnul WormCood. <Qu era o)i nuit să i se vor)ească 2n >elul acesta. ?e uită cu atenţie la >emeia palidă i >ra/ilă care stătea a teptând a>ară 2n u ă. E %oarte )ine atunci < E răspunse el repezit. Intraţi i daţi8i drumul < Domni oara +one, pă i 2năuntru. E Doamna WorinCood n8o să >ie 2ncântată, zise el i o conduse 2n camera de zi, unde o >emeie mare cu părul platinat se uita avid la ecranul televizorului. E Cine esteF E 2ntre)ă ea >ără să8 i ridice privirea. E B pro>esoară de la coală, răspunse domnul WormCood. Zice că vrea să stea de vor)ă cu noi despre Matilda. Traversă camera spre televizor, opri sunetul, dar lăsă ima/inea pe ecran. E 2su, +arr,, ţipă ea. Willard tocmai 2i cere mâna An/eli9TH,i. E #oţi să te uiţi cât vor)im, zise domnul WormCood. Dânsa este pro>esoara Matildei. Zice că are ni te ve ti să ne dea. E Mă numesc Kenni>er +one,, zise ea. 2ncântată de cuno tinţă, doamnă WorurCood. Doamna WormCood Ne uită la ea i zise @ . E Care e pro)lema 2 4imeni n8o invitase să ia loc, dar domni oara +one, luă totu i un scaun i se a eză. E Astăzi a >ost prima zi de coală a >iicei dumneavoastră. E Jtim asta, o repezi doamna WormCood supărată că nu putea să urmărească emisiunea. o4uniai pentru asta v8aţi deran0at până aiciF Domni oara +one, 2 i 2n>ipse privirea 2n oc.ii /ri i umezi ai celelalte >emei i lăsă să se a tearnă lini tea
78

fe
până când deveni incon>orta)ilă pentru doamna WorC8Cood. E Oreţi să vă e6plic de ce ani venit 3 E zise ea. E Daţi8i drumul < E zise doamna WormCood. E ?unt si/ură că tiţi că nu se a teaptă de la copii de clasa 2ntâi să tie să citească, să scrie saii să socotească la 2nceput când vin la coală. Copiii de cinci ani nu pot >ace a a ceva. Dar Maiilda poate să >acă toate astea. Dacă ar >i să cred ce spune . .. E 5u n8a >ace asta, zise doamna WormCood a cărei voce era 2ncă iritată >iindcă nu putea, auzi sunetul de la televizor. E Deci a minţit când a spus că nu a 2nvăţat8o nimeni să 2nmulţească sau să citeascăF Aţi 2nvăţat8o vreunul din dumneavoastră toate asteaGF E ?8o 2nvăţăm, cel E zise domnul WormCood. E ?ă citească, zise domni oara +onne,. #oate NY aţi 2nvăţat8o. #oate a minţit când a spus că n8aţi ăţt. #oate aveţi casa plină de cărţi. 5u n8am de să tiu. #oate că vă place amândurora să citiţi. E ?i/ur că citim, zise domnul WornrCood. 2N >iţi cara/.ioasă < 5u citesc revista 4%tocar i Motor săptămânal din eoperă 2n copertă. E Copilul a citit de0a un număr impresionant de cărţi, zise domni oara +one,. Am vrut să văd dacă provine dintr8o >amilie care apreciază literatura de )una calitate. E 5u nu sunt de acord cu cititul de cărţi, zise domnul WormCood. K?Tu poţi să câ ti/i o pâine stând 2n >und i citind pove ti. 2>oi nu ţinem cărţi 2n casă. E 2nţele/, zise domni oara +one,. Am venit să vă spun de >apt căMatilda are o inteli/enţă sclipitoare. Dar cred că tiţi asta. E ?i/ur că tim că poate să citească, zise doamna WormCood. 2 i pierde toată ziua 2n camera ei 2n/ropată 2ntr8o tâmpenie de carte. E Dar nu vă intri/ă că o >etiţă de cinci ani cite te romane serioase de scriitori ca C.arles

DicIens i +emin/8]Ca, > 4u vă >ace să săriţi 2n sus de )ucurie F E 4u 2n mod deose)it, zise doamna WormCood. 4u8mi plac >etele cu ciorapi al)a tri. B >ată tre)uie sa tie să se >acă cât mai atractivă ca să8 i /ăsească un soţ )un mai târziu. Cum arăţi este mult mai important decât ce8ai citit, domni oară +onIe,.
80 \.

E Mă numesc +one,, zise domni oara +one,. E 7ită8te la mine, zise doamna WormCood. Ji uită8te pe urmă la dumneata. 5u am ales să arăt )ine, dumneata ai ales cărţile. Domni oara +one, privi la >emeia sear)ădă i /răsună, cu >aţa netedă i acoperită de sudoare, din >aţa ei. E Ce8aţi spus F E 2ntre)ă ea. E Am spus că eu am ales să arăt )ine i dumneata ai ales cărţile. Ji cine8a a0uns mai )ine F 5u, )ine2nţeles < ?tau 2ntr8o casă >rumoasă, cu un om de a>aceri de succes, J timp ce dumneata ai o viaţă de slcavă, 2nvăţând copii 4eisprăviţi al>a)etul. E C.iar a a, )om)onico, zise domnul WormCood, Ji8i aruncă soţiei o privire atât de lun/ă i dră/ăstoasă, care până i pe o pisică ar >i >ăcut8o să vomite. Domni oara +one, 2nţelese că, dacă vroia ca dis8>i cu ace ti doi oameniGsă ai)ă vreun rezultat, tre8 să nu8 i piardă cumpătul. E 2ncă nu v8am spus totul, zise ea. Matilda, atât # pot eu să8mi dau seama la vârsta ei atât de >ra/edă,
c. $$'

*3

este3 de asemenea un >el de /eniu matematic. #oate >ace socoteli complicate 2n minte cu viteza >ul/erului. E Ji ce mare sco>ală e asta când poţi să8ţi cumperi un calculatori E zise domnul WormCood. E B >ată nu8 i /ăse te un )ăr)at >iindcă este de teaptă, zise doamna WormCood. 7ită8te la steaua asta de cinema, de e6emplu, adău/ă ea, atrătând ecranul >ără sunet al televizorului, unde o >emeie pieptoasă era sărutată de un actor solid, 2n lumina lunii. Doar nu crezi că l8a adus aici spunându8i ta)la 2nmulţirii F Mei pomeneală < Ji acum are s8o ia de nevastă \ să vezi dacă nu\ i8or să trăiască 2ntr8o casă )oierească cu valet i cameriste. Domni oarei +one, cu /reu 2i venea să creadă ceea ce auzea. Auzise că ast>el de părinţi e6istau o /rămadă, i că plozii lor a0un/eau delicvenţi i netre)nici, dar era un oc să8i cunoască 2n carne i oase. E #ro)lema cu Matilda este, zise ea 2ncercând din nou , că este cu mult 2naintea celorlalţi copii i s8ar putea să >ie cazul să ne /ândim la un >el de educaţie particulară suplimentară. 5u cied cu toată seriozitatea că Matilda poate >i adusă la standarde universitare 2n doi8trei ani, cu un plan de educaţie )ine /ândit. E 7niversitateF E stri/ă domnul WormCood sărind de pe scaun. Cine vrea să mear/ă la universitate pentru numele lui Dumnezeu F Tot ce se 2nvaţă acolo sunt numai o)iceiuri proaste < E Asta nu este adevărat, zise domni oara +one,. Dacă dumneata ai avea un atac de cord 2n momentul acesta, eu ar tre)ui să c.em un doctor, iar acel doctor este a)solvent de >acultate. 4u8i dispreţuiţi pe cei 2nvăţaţi, domnule WormCood G. Dar 2mi dauG seama acum că n8o să >iţi niciodată de acord cu mine. Iertaţi8mă că am dat )uzna peste dumneavoastră. Domni oara +one, se ridică de pe scaun i ie i din cameră. Domnul WormCood o conduse până la u a de la intrare. E Aţi >ăcut )ine că aţi venit, domni oară +Ca8ICs, sau +arris / E Mei una, nici alta, zise domni oara +one,, dar n8are importanţă < Ji plecă.
82

care ies 2n a>ară.ema Lavender. Lavender era o >etiţă neo)i nuit de mică pentru vârsta ei.Dulapul de oc=.onoreze= cu mai mulce in>ormaţii. a a că nu poţi să stai 0os sau să te tolăne ti 2n el. slă)uţă. #ăreau destul de rela6ate. z)ierând. Cele mici. (aza are numai &" de centimetri pătraţi. stând 2ntr8un colţ al curţii Hn pauza de dimineaţă. Trei din pereţi sunt din ciment cu cio)uri de sticlă prinse 2n el. ţi8ai >i spus 2n sinea ta. 83 E Mucoase noi<. Am văzut mulţi dintr8ă 8tia. Tre)uie să stai 2n picioare.aine zdrenţuite i cu nasul 2n>undat. )ucatele din /ură.)ull până acumF E 2ntre)ă +ortensia. >ură contactate de o >etiţă de 3" ani 2n . 2n urină cu o zi la coală. ca ni te >ul/i de zăpadă. zise Lavender. ca să se mai /ândească la ce >ăceau alţii i de ce.ii căprui i cu părul negru. #i intre noii prieteni ai Matildei era o >etiţă pe care o c. cu oc.Aruncarea cu ciocan%l Cel mai dră/uţ lucru 2n le/ătură cu Matilda era că o 2ntâlneai din 2ntâmplare >ără s8o >i cunoscut dinainte i vor)eai cu ea. C.Dulapul de oc= este un dulap 2nalt i >oarte su)ţire. E Cred că aţi auzit că Trunc. Ji numai dacă cine tie cum ai >i 2nceput o discuţie despre literatură sau matematică ai >i realizat potenţialul minţii ei. ?e uită la ei ca la ni te larve care n8au ie it 2ncă din ou. rămaseră 2n lini te cu atenţia 2ncordată. Dar mulţi nu rezistă. s8ar putea să rezistaţi până la s>âr it. a a că o dez/ustă toţi copiii din clasele mici. A a că se . 5ste o >etiţă tare lini tită i cuminte. tăiat cu un )reton pe >runte. 2n a treia zi de Jcoală. A a că era simplu pentru Matilda să8 i >acă prieteni. Tre)uie să >ii atent tot timpul când e ti 2ncuiat acolo. căruia i se spune .)uli. E .de teaptă= >iindcă auziseră răspunsurile date domni oarei +one. Ji mai tiau că era lăsată să stea cu o carte pe )ancă >ără să tre)uiască să >ie atentă la e6plicaţii. Qu a>i a aproape nici un >el de inteli/enţă sclipitoare i nu era deloc 2ncrezută. 2ncepură ?J a0un/ă la urec.ile copiilor pove ti de /roază despre directoare. 2n timp ce vor)ea. Dar erau prea transportaţi de propriile lor /ii0i i speianţe. E Am văzut8o la ru/ăciune. 2nainte ca prima zi de coală să se tei mine. Mânca dintr8o pun/ă mare cu carto>i pră0iţi. Matilda i Lavender. Matilda o plăcea pentru că era cura0oasă i8i plăceau aventurile. 5 2n/rozitor < E Dar nu poţi să te rezemi de u ăF E 2ntre)ă Matilda. E Dacă treceţi de primul an aici. domni oara Trunc. E zise +ortensia uitându8se la ele de la 2nălţimea ei. a a că nu poţi să te rezemi de ei.)ull are un dulap care să 2ncuie. con>runtate eu acest uria . 2i ură te pe cei mici. zise +ortensia. +ortensia se opri să vadă e>ectul spuselor ei asupra celor două /â/âlici. (ine aţi venit la coala de corecţie < E adău/ă ea scuipând.ema +ortensia. iar ea o plăcea pe Matilda e6act din acelea i motive. scoţând din ea cu pumnul. 4u cine tie ce. Matilda i Lavender scuturară din cap i continu8ară să se uite 2n sus la uria . mai ales 2n >etele mari. Jtiau cu toţii că era . peG care " c. 7n alt pumn >u din nou 2ndesat 2n /ură i din nuu )irmiturile ţâ niră a>ara ca >ul/ii de zăpadă când 2ncepu să vor)ească.iar din prima zi 2ncepuseră să se plim)e 2mpreună eu timpul pauzei de dimineaţă i de prânz. te8ai >i /ândit la ea ca la un copil o)i nuit de cinci ani.otărâră să le . %iind >oarte mici păreau să n8ai)ă 2ncredere 2n nici o creatură mai mare ca ele. 84 tXsLs) > . E Aă a teaptă o surpriză. E Aţi cunoscut8o pe Trunc. ?unt căraţi pe tăr/i a>ară. dar n8am cunoscut8o. Toţi copiii din clasă o plăceau.

A. z/omotul a >ost minunat. 2n timpul ru/ăciunii.isă acoloF E 2ntre)ă Lavender E 2n primul trimestru de coală am >ost acolo de ase ori. Trunc. E De ce ai >ost pusă acolo F E 2ntre)ă Matilda Ce8ai >ăcut 3 E #rima dată am turnat o 0umătate de )orcan de miere pe scaunul pe care Trunc. zise Matilda.e de c. când a sărit 2n picioare. nu8mi mai aduc aminte de toate. Mă )ălăn/ăneam ca o apucată..io i care8i poartă mereu i a rămas lipit câteva momente.a. stai că8 mi aduc aminte de una < ?8a 2ntâmplat a a @ Am ales o oră când Jtiam că Trunc.am Dreen. zise +ortensia. până. E Toată zius. E Ce altceva ai mâi >ăcut ca să a0un/i 2n . zise +ortensia.iar b0e Trunc. +ortensia se oprise să8 i 2ndese din nou un pumn de carto>i pră0iţi 2n /ură.Dulapul de oc= toată ziusa F E 2ntre)ă Matilda cu respiraţia 2ntretăiată. de Dra. zise +ortensia. De două ori toată ziua i 2n alte rânduri câte două ore de >iecare dată. >ie cuiele din u ă.)ull tre)uia să se a eze la ru/ăciune. 5ram coinpiei dilie când am ie it de8acolo. s8a desprins.* 85 E 4u >i tolomacă < E zise +ortensia. care ?8a luptat 2n a a de multe răz)oaie. 7 a are mii de cuie )ătute 2n ea din a>ară. 2ncepe < ?e sc. pro)a)il c. 2ncât cura0ul era un lucru o)i nuit. Dar l8am >ăcut i eu să8 i scuipe dinţii din >aţă. Liei >lll tii să cite ti 2ncă.)ull preda la a IA8a i8am ridicat mâna că vreau să mă duc la )udă. Am ie it a>ară i ni8am dus 2n cameră la Trunc. mi8am zis. zise Matiida vră0ită. Dar n8are importanţă. E Ji8a mers > E 2ntre)ă Lavender. Ji am pus 87 pra> din ăsta 2n >iecare perec. zise +ortensia amical.)ull te8a 2nc.etă scrie că e >ace din diţii erpilor venino i i este /arantat să8ţi 7(a>le )ă ici 2n piele de mărimea unei nuci. 5 2ntuneric )eznă i tre)uie să stai drept.)ull i am căutat in Titeză prin sertare până am /ăsit unde8 i ţinea c. E Zi mai departe. Jtiam că n8are cum să mă prindă. E A >ost mai de mult. E Câteva zile mai târziu. nemi cat. adău/ă ea. A. Dar i două ore e destul de rău.is 2n . Bllie (o/Cistle.iloţi din sertar i i8am 2mpăturit pe urmă la loc cu /ri0ă. #e . Ce8ai >ăcut i departeF E Cerusem prin po tă mai8nainte ni te pra> de scărpinat.Dulapul de oc=GF E 2ntre)ă Lavender.ipopotam 2 i cu>undă piciorul 2n mâlul din lunca râului Limpopo. ?8o >i auzit cum urla < E Dar cum a a>lat că tu ai >ăcut asta F E 2ntre)ă Lavender. #e urmă i8a plesnit mâinile pe turul pantalonilor i amândouă mâniile N8au mân0it de miere.Kupuitor de piele=. Costa -" de pence pac. Aor)ea cu aerul unui soldat )rav.)ull 2ncepu să se scarpine ca o apucată pe dedesu)t.im)ase de0a pentru ora de sport.iloţii de sport. Când rpţuncli)ull s8a a ezat pe miere. A >ost e6traordinar < Când s8a a ezat pe scaun s8a auzit un z/omot ea de clo>lăială. #e urmă.)ull. E KAI8a pârâl un papă lapte. E Tu ai >ost vreodată 2nc. E 5 ti o mincinoasă. aruncând o nouă 2ncărcătură de carto>i in /ură. zise +ortensia. ca atunci când un . E Aa. zise +ortensia. Ji mă simţeam i 2n si/uranţă. zise +ortensia. A >ost nemaipomenit să stau să mă uit tiind că numai eu din toată clasa tiam ce se petrecea la ea 2n c. că dacă te mi ti cât de puţin te z/ârie >ie cio)urile din pereţi. 86 E (a eu am citit8o.etul J3 se nume te . Dar voi sunteţi prea mici i prea proaspete ca să >ii citit cartea 9?iar a"a c%m a Eost. #e etic. E Ji Trunc. scaunul se lipise de >undul pantalonilor ălora cara/.iloţi.

n8 a ţinut. C. E Te poţi )aza pe noi. E Mai spune8ne ceva despre ea. cu toată arta care am pus8 o 2n asta.)ull a participat la Blimpiadă la aruncarea cu ciocanul i este >oarte mândră de )raţul ei drept. Trune.iar 2n mi0locul ru/ăciunilor. amândouă 2ntr8un /las. Trune. 2l z)or pe /eaiu <=. E Ce8i aia . zise +ortensia. erau prinse parcă 2ntr8o vra0a. tot ce8am 2ncercat să spun. c. E ?ă >ii si/ură că este un răz)oi. E 4u m8a prins. E ?u. rdicându8se #e vâr>uri până la ma6ima ei 2nălţime de un metru i doisprezece centimetri. Ji ce e mai rău. 2n/ri0orată peste măsură. zise Lavender. este că de cele mai multe ori. Jarpele Aeninos. ?e uitau minu8 88 â. 5u eram primul suspect. E Trune. 5ram toată tăiată i 2nţepată când am ie it de8acolo. n *1 E Q8o să ne sperii. este de >apt o min/e mare. L8am auzit 2n viaţa mea de a a ceva <=. Când nu tie care e vinovatul .e. de o anumită dimensiune i /reutate. zise +ortensia. 2ncearcă să /.iar ieri *runc+(u. ?untem no0 mici. E ?umai câteva. zise Matilda. zise Matilda. dar suntem tari < E Ase uitaţi atunci.)ull E #rinţul 2ntunericului. #ro)a)il credea eă8 i >ăcuseiGă cui) ni te viespi acolo. te ro/\ tre)uie să vă sperii 2nainte să vedeţi sin/ure. Truneli)ull ar arunca orice 2n 0urul ei numai să se menţină.aruncarea cu ciocanul= F E 2ntre)ă Lavender. E Ciocanul. i. Kulius KKottCinIle: mâncând )om)oane 2n ora de cali/ra>ie i pur i simplu l8a săltat de o mână i l8a z)urat pe >ereastra clasei.)ull m8a luat de urec. Asta a >ost a doua oaia când am stat acolo o zi 2ntrea/ă. 5 o viaţă >oarte /rea. nimere te. #e urmă.urmă a 2nceput să se scarpine din ce 2n ce mai tare. ?unteţi ni te râme.icească. Truneli)ull s8a 2ntors spre noi i a zis @ .Cum a >i putut să >ac a a ceva. Tre)uie să >ie >oarte puternic. Ji accidentele sunt teri)ile. l8a prins pe un )ăiat. A >ost ca o tortură. zise +ortensia. Qoi suntem 2n cruciadă G. i aruncătorul o 2nvârte 2n 0urul capului din ce 2n ce mai repede i pe urmă 2i dă drumul. (alaurul 2n>rico ător E are toate armele la comanda ei. ci mai de/ra)ă un semnal de cura0.Dulapul de oc=.iar i viaţa 2n risc ca să8 i urmeze vocaţia. su) acoperire. Qu uitaţi că Trune. i dintr8o dată. B persoană care adusese arta >arselor necurat e la cel mai 2nalt nivel al per>ecţiunii \ mai mult decât atât. a sărit 2n sus de pe scaun. 2nţeleseseră 2n momentul ăsta că se a>lau 2n >aţa unui maestru. ro iatică.icească. ?8ar putea să >iţi >olosite 2ntr8 o zi 2ntr8o acţiune.)ull are o)iceiul >oarte tâmpit să /. Tre)uie să ne susţinem unii pe alţii.iloţii de sport la coală < +a)ar n8am ce8i ăla Xpra> de scărpinatW. . +ortensia. Ji pe urmă. m8a dus 2n . de i tiam că n8are nici o dovadă.e ă. Clasa noastră este la eta0ul cel mai de sus si l8am văzut pe Kuiius MottCinIle z)urând deasupra /rădinii i aterizând cu o )u>nitură pe straturile de salată. Dar minţitul nu m8a a0utat la nimic. să arate cât mai mare posi)il. zise Lavender.estiei cu mierea. Amândouă. zise +ortensia. ]=ac nu se tie.D8acum 2ncolo pe care8l văd mâncând 2n clasă. E De ce l E 2ntre)ară. mai ales copii. i Matilda i Lavender.ndu8se la această zeiţă. cineva care8 i punea c. nu pot.. ?tri/am la ea @ . din cauza c. acea >ornăi8ală pe care o >ăcea când 2 i tiă/ea nasul nu mai era un lucru neplăcut. E Dar de data asta cum te8a prinsF E 2ntre)ă d ţinându8 i respiraţia. ?untem o armată >erc. E Ji Kulius 5ottCinIle i8a rupt oasele F E 2ntre)ă Lavender.Dulapul de soc= i m8a 2acuiat acolo. E 5ste ca un răz)oi. s8W apucat cu mâinile de >und i a ie it a>ară.)ullF 5u nici nu tiam că vă ţineţi c. domni oară Trune. dar tot am stat o zi 2n . zise +ortensia. dar care luptă practic >ără arme. zise +ortensia. le/ată cu un ca)lu.

E Ce >aceF E opti Lavender. E Maică8ia e o /âscă < E tună Trunc. 2n timp ce Amanda urla ca din /ură de arpe. %ata era pironită locului.ii )ul)ucaţi.)ull. E Amantla T.ie ce zice inaică8ta < E stri/ă Trunc.iuiturile i stri/ătele copiilor care se 0ucau. i es0presia de pe >aţa ei era cea a unei persoane prinsă pe o supra>aţă 2n/ustă cu un taur 2n>uriat 2n >aţă i care se pre/ăte te s8o atace. Trune. i. 5ra H apaiiţie 2n căma a ei maro 2ncinsă cu cureaua de iNe 1" -. 5a mi le 2mplete te 2n >iecare dimineaţă. pivotând e6pert pe vâr>ul picioarelor i rotin8H i 2mpre0urul ei. Curtea colii.E Doamne >ere te < E zise Levender.)ull dădu drumul codiţelor i Amanda z)ură ca o rac.iar am auzit8o spunând. sus spre cer.)uli se lăsă pe spate contra/reutăţii \ iţei. cu pa. apoi astea sunt cozile < E zise +ortensia. %ata cu codiţe stătea nemi cată utitându8se la uria ul care 2nainta. 1& dintr8o dată. zise +ortensia. zise Amanda tremurând ca pi>tia.ripp. Matilda i Lavender văzură pantalonii uria i 2naintând spre o >ată de vreo zece ani. Matilda i Lavender se uitară 2n 0urul lor i văztrrW silueta uria ă a domni oarei Trune. E Bdată c.' lun/i i ameninţători8Copiii se tră/eau 2napoi din drumul ei 2n /ra)ă i eH 2nainta de8a lun/ul as>altului. continuă +ortensia. vin8o8ncoace < E Pmeţi8vă pălăriile <. apucă codiţele Amandei 2n pumnul mâinii drepte. peste /ardul de sârmă al curţii colii.e de codiţe )londe atârn2ndu8i pe umeri. cu un /uiţat. care purta o perec. %iecare codiţă avea câte o >undă al)astră la capăt i arăta >oarte dră/uţ. " iidică de la pământ i 2ncepu s8o 2nvârte cu viteză deasupra capului. acestea >iind zise. i cu pantalonii %er/i. că un )ăiat mare are aceea i /reutate cu un ciocan olimpic i este >oarte potrivit să8l >olose ti ca să8ţi păstrezi e6erciţiul. 2n acel moment se petrecu ceva >oarte ciudat.etă. 2ndreptă un de/et ca un salam spre capul ei i continuă @ Arăţi ca un o)olan cu coada ie indu8i din cap < E M8mama zice că arăt >8>oarte )ine. ca Moise prin Mar$H Moartă când s8 au despicat apele să8i >acă drum. murmură +ortensia. dintr8o dată devenise lini tită i /ravă. Tu. care până atunci vuia de c.ripp < E )ctrigă ea.)ull 2naintând pvi>3 mulţimea de )ăieţi i >ete. E Dacă e ceva ce Trunc. Taie8le i dă8le la /unoi. Amanda eia acum 2ntr8o viteză de mare. 2 i ia Nteză acum. E ?ă termini cu cozile astea murdare până mâine dimineaţă când vii la coală < E latră ea. i.i /emenii 2i iezeau ca ni te gre)ări prin ciorapi. Trunc. . E #roasta asta de Amanda. E 4u mă interesează nici cât ne/ru su) un/. Amanda T. cu oc. e6act cum >ăcea cu ciocanul. ocată de teroare. reu i să )âl)âie @ E M8ma8mamei 2i plac.)ull urla si ea @ E 2ţi dau eu ţie codiţe. o)olane < E Ca la Blimpiadă.)ull. ai 2nţeles F Amanda. tremurând din tot corpul i crezând cu toată convin/erea că ziua Kudecăţii de Apoi venise pentru ea.)ull nu poate să su>ere. paralizată de >rică. #ariez că8i dâ drumul< Trunc. opti +ortensia. . i8H lăsat i mai mult părul să crească 2n vacanţă i maică8sH i l8a 2mpletit 2n cozi < Ce tâmpenie < 1! E De ce tâmpenie F E 2ntre)ă Matilda.)ull 2 i a0unsese actim victima i se oprise privind8o de la 2nălţime. E #ăzea < E opti +ortensia. că nu se se mai distin/ea conturul. ?u) /enunc. Domni oara Trunc.

Toată coala a tepta ceea ce avea să se 2ntâmple.iar a doua zi. 1- (ruce (o/trottcr i #ră0itura E Ce nu pot eu să 2nţele/. E 5 ne)ună. n8o să i le taie. opti Matilda. 2n cele din urmă. G E 4u.E (ună aruncare.ripp urmând cur)a /raţioasă a unei para)ole deasupra câmpului de peste /ard. E 2n cazul ăsta. E Lu tiu. E 4u.)ull stătea 2ncă 2n acela i loc >recându8 i mâinile@ . . nu cred că e ne)ună. ?unt si/ură că tatăl meu ar >ace un tără)oi /rozav. E Dar părinţii nu se plân/F E 2ntre)ă Matilda. este cum poate să8i mear/ă cu toate astea F ?unt si/ură că copiii se duc acasă i spun părinţilor. dar e >oarte periculoasă. Ateriza pe iar)ă i sări ca o min/e 2ncă de două E trei ori. E 4iciodată să nu >aci ceva cu 0umătatea de măsură. zise Matilda. mama Amandei n8o să8i taie codiţele. Arăta puţin ameţită. Tre)uie să >ii >oarte iute de picior. c. zise Lavender. Trunc. Ji ăsta este secretul lui Trunc. E Ce arc de /ând să >acă F E opti Lavender. ?ă >ii 2n coala asta e ca i cum ai >i 2ntr8o cu că cu o co)ră. Ji cu asta se 2ndepărtă mer/ând a/ale. după rre7n minut. zise Matilda. 1' După aceea. o luă la /oană spre curtea colii. Avea o crava a de călărie 2ntr8una din mâini i stătea 2n picioare 2n mi0locul plat>ormei 2n )răcinarii ei verzi. 4ici unul din ceilalţi pro>esori nu veniseră eu ea. zise Matilda. dacă vrei să8ţi mear/ă. 5u tiu că ai mei nu s8ar plân/e. Ar zice că sunt o mincinoasă. zise ea. având ui vedere ca n8am un antrenament constant. zise +ortensia. #ovestea ta ar suna atât de ridicol 2ncât nu i8ar veni să creadă. E Care este F E 2ntre)ă Lavender. utându8se la marea de capete cu >eţele 2ntoarse spre ea. BSe mai vedem noi pe8aici. 2n timpul mesei de 1$ Xâuz Ne anunţase că toţi copiii tre)uiau să se ducă in Nlai de Adunări imediat după masă i să se a eze 2n 0inis0te. o văzu pe Amanda T. Qu8i rău deloc < Ji se 2ndepărtă. 4ici un părinte n8o să creadă povestea asta cu coada nici 2ntr8o mie de ani < Ai mei si/ur n8ar crede.. i. %ii si/ur că ceea ce >aci este atât de ne)unesc 2ncât este de necrezut. E Ai tăi s8ar plân/eF E 2ntre)ă +ortensia.)ull măr ălui pe plat>ormă. surprinzător. Când toţi cei !-" de copii se a>lau a ezaţi 2n ?ala de adunări. cu picioarele depărtate i crava a 2n mână. se ridică 2n picioare. Ji o să8ţi spun de ce. Tuturor le e o >rică de moarte de ea. Ji motivul este evident.ipnotizată de tot ce se8ntâmplase. Ji avură un alt e6emplu de cât de periculoasă putea să >ie directoarea. domnule < E zise cineva de dincolo de /ard i Matilda care era . E (a n8ar >ace. se opri. dacă i8a spune că directoarea m8a luat de păr si m8a aruncat peste /ard. dar cine altul n8ar >i >ost. E CineF E Truncli)ull. #ur i simplu n8o să te creadă < E (a si/ur că m8ar crede. 2i sperie pe părinţi la >el ca pe copii. E (a nu. i.JKI E 2su8i rau.)ull. II. Trunc. mer/i cu murdăria până la capăt. Amanda o sa i le taie sin/ură < Ai să vezi dacă nu < E 0+iar crezi că e ne)ună 1 E 2ntre)ă Lavender. 2ntrece orice limită. zise Matilda. zise Lavender Matildei.

E Oino8ncoace < E stri/ă Truncli)ull i >ii cura0os < 7n )ăiat de unsprezece ani care arăta mare i rotund se ridică 2n picioare i 2nainta iute cu pa i mărunţi i le/ănaţi. te8ai strecurat ca un arpte 2n )ucătărie i8ai >urat o )ucată din pră0itura mea personală de pe tava mea de ceai.oţul ăsta. acest punct ne/ru. trimite complimente )ucătarului e> < Tu n8ai tiut asta. nu este nimic altceva. (o/trotter. 7rcă pe plat>ormă. Lăsaţi=" )altă. Când vor)i din nou. Areau să spun . mai nedumerit ca până atunci. arătând cu de/etul locul. mi8a >urat8o i mâncat8o < E 4u e adevărat < E e6clamă )ăiatul sc+im(au. E (ucătare < E stri/ă Trunc. era din stocul meu personal< 2s u era penti ti voi< ?ă nu8ţi treacă nici o clipă prin minte că eu mânânc din mizeriile alea pe care vi le dă vouă < #ră0itura era >ăcută din unt adevărat i >ri ca proaspătă < Ji el. un animal tolerat printre noi. tmcătare < (o/trotter dore te să8ţi spună cât de )ună a >ost pră0itura cu ciocolată < (ucătarul. )anditul i . Ciorapii 2i căzuseră pe /lezne.oţ < E ţipă Tranc. (o/trotter < E latră Trunc. 0e din /ură 2nainte să le poată opri.)ull. 5ste 2ntradevăr >oarte )ună < A a că tre)uie să >eliciţi )ucătăreasa < Când un /entlemen /ăse te că masa a >ost >oarte )ună. care arăta de parcă sucurile corpului i se uscaseră 2n cuptor . E 4u mă minţi pe mine. mai lini tită i mai ameninţătoare. Aino8ncoace. E Ai dreptateE zise Truneli)ull. te8a văzut cum o mâneai < Trunc. ?e vedea că8i era >rică.i culoarea la >aţă din /ri 2n al). E B să8ţi spun eu despre ce vor)esc. 2ntreptând 2rava a spre el ca o sa)ie.. du. zise )ăiatul. (ăiatul se a eză lân/ă ea.)ull. Jtia >oarte )ine că nu8l adusese acolo ca să8i dea un premiu. euF E zise (ruce (o/trotter arătând sin8bH<V nedumerit. B privea pe directoare cu o 2n/ri0orare crescândă i 2ncepuse să se 2ndepărteze 2ncet E 2ncet de ea u alunecări de picioare. )u)ui directoarea. ca un o)olan care vrea să se 2ndepărteze pe neo)servate de un terier care8l >i6ează iin celălalt colţ al camerei. E 7n . Tava >usese a)ia pre/ătită pentru mine de )ucătar < 5ra /us8 tarea mea de dimineaţă < Cât despre pră0itură.)ull.E (ruce (o/trotter < E latră la un moment dat Trunc. 7n necinstit < 7n #irat < 7n )andit < 7n a/itator < c 664 -' E Cliiar a a F E zise )ăiatul. murmură )ăiatul.)ull.)ull. (ăiatul rămase 2n lini te. E ?tai aici< E comandă Trunc. E Această /ălu că. acest co i>ectat. Te8a văzut )ucătăreasa < Mai mult. mucos mizera)il F ?usţii că e ti nevinovat F E 5u tiu despre ce vor)iţi. 7nde este (ruce (o/trotterF B mână se ridică din mi0locul copiilor care stăteau 0os.)ull se opri o clipă să tear/ă o picătuiă de spumă de salivă de pe )uze. spăr/ătorul ăsta. 2n timpul pauzei. nu8i a a. ?e aplică deasupra )ăiatului zâm)ind @ E8 2ţi place pră0itura mea specială cu ciocolată. acest >uruncul conta/ios pe care8l vedeţi 2n păstră. va/a)ondul care stă 2n >aţa 11 . un ma>iot L E Cine. %aţa lui /răsună i moale devenise /ri de /roaza a ceea ce a tepta să se 2ntâmple. 2i ie iseră euvin8. nu8i a a < 5 consistentă i delicioasă. (o/trotter F . cu cioiapii căzuţi pe /lezne.11 E %oarte )ună. decât un netr)nic rău8 Ncător. nu8i aFa (o/trotter / Doar cei din su)clasele umane nu apreciază )unele maniere.)ull. vocea 2i sună dintr8o dată mai moale. leii dimineaţă. doamnă directoare < '= Le/i. . o >emeie 2naltă i ridată.. )u)ă dulce < E stri/ă Trunc.» voastră.

nu mie. dă8i drumul. E #une8o pe masă. (o/trotter. zise Trunc. >iindcă Trunc. )ucătare. zise Trunc. E #o>tim. Mulţi ar >i spus că era plină cu piper sau cu ulei de castor sau cu cine tie ce altceva cu /ust rău.)ull. cât e ti de recunoscător pentru munca ei.)uli K la )ucătăreasa 2naltă i aţoasă.)ull cu un rân0et )ine re/izat. )ucătare < E stri/ă Trunc. ?e uita >i6 la pră0itura enormă. 5rau si/uri că ceva tre)uia să se 2ntâmple. 48a putea s8o iau acasă F E 2ntre)ă el. E +aide. zise )ăiatul. E Mulţume te )ucătarului. pentru tine. aici de >aţă. de parcă 2nvăţase rolul pe dina>ară. complet zăpăcit. Toată este pentru tine < %iecare >irimitură < %iindcă ţi8a plăcut atât de mult >elia aia ieri. Toţi copiiii din sală se uitau 2ntr8o tensiune /enerală. Dar nu după multă vreme a#âru din nou. se opri. Lui (o/trotter i8a plăcut pră0itura ta < I8a plăcut la ne)unie pră0itura ta < <4u mai ai să8i mai dai F E (a da. dar nu8 i dădea seama ce. zise Trunc. opintindu8se su) /reutatea unei enorme #ră0ituri cu ciocolată a ezată pe un platou mare de #orţelan.cu multă vreme 2nainte.iţă nici un /est. Tre)uie să8i arăţi dră/ăla ei )ucătărese.)ull. i din nou vocea 2i deveni moale. soana care să o>ere o pră0itură 2ntrea/ă cuiva din )unătate su>letească. E Atunci du8te i adu8o < Ji adu i un cuţit s8o tâiem < (ucătăreasa dispăru. dar nu cine tie ce. Truncli)ull nu era per. ru/ătoare. pă i pe plat>ormă purtând un orţ al) i murdar. (o/trotter. #ră0itura avea cel puţin '" de centimetri 2n Xanoetru si o /lazură de ciocolată maro 2nc. taie8ţi o )ucată i 2ncearc8o < E CeF AcumF E zise )ăiatul cu teamă. care l8ar >i >ăcut pe )ăiat imediat să vomite violent. (ăiatul nu sc. zise Trunc.)ull. ?pune8i )ucătăresei ce părere ai despre pră0itură < E %oarte )ună. E Asta ar >i nepoliticos < E zise Trunc. )om)ăni )ăiatul. zise )ăiatul. Taie o >elie i /ust8o < BSe pierdem toată ziua < •# % 3"& (ăiatul luă cuţitul i era aproape să taie pră0itura când. Apoi la Trunc. ?au poate era o pră0itură cu vreo )om)ă 2n ea . E +ai. 3"3 2n mi0locul plat>ormei era o măsuţă mică cu N scaun.)ull. (o/trotter < E )u)ui Trunc. era că le/ea interzicea lui Trunc.)ull să8l lovească cu crava a aia pe care acum i8o pleznea peste coapsă. (ucătăreasa rămase 2n picioare ca un iret de panto> uscat i scoro0it. E Mulţumesc. cât se poate de mare. Jtia că era ceva la mi0loc. (ucătăreasa plasă cu /ri0ă pră0itura pe masa E ?tai 0os. i8am comandat )ucătarului 2ncă una. (o/trotter < ?tai acolo < (ăiatul se mi că cu /ri0ă spre masă i se a eză pe scaun. cu o atitudine implaca)ilă i dezapro)atoare. ?in/urul lucru de care era si/ur. Intrarea 2i >usese aran0ată dinainte de Truneli)ull. ii I 3"! E Mulţumesc.)ull era total imprevizi)ilă. [ncepuse să se vadă că )ăiatul se 2ntre)a unde avea să ducă toată povestea.)ull.is. E Acuma. E A a. #utea să >ie c. a teptând ca ceva să se 2ntâmple. Asta era o u urare.iar arsenic i atunci ar >i >ost mort 2n zece secunde. Isimeni nu tia niciodată ce urma să >acă 2n clipa următoare. Arăta de parcă ar >i avut /ura plină de zeamă de lămâie.iar )lândă. zise )ucătăreasa. cu /ura plină de zeamă de lămâie. c. ?e uită la pră0itură. mai am.)ull.

Mănâncă 2ncă o >elie < %ă ce8ţi spun < . = Dar nu mai vreau 2ncă o >elie. Mai devreme sesizaseră dezastrul de neevitat i se pre/ătiseră pentru o scenă . )ăiatul 2 i taie o altă >elie de pră0itură /0 2ncepu s8o mănânce. Mănânc8o toată < Deodată )ăiatul dădu drumul unei râ/âieli uria e răsună 2n ?ala de Adunări ca un tunet. (o/trotter F Ai 2nţeles ce8am spus F (ăiatul se uită la Trunc. zise )ăiatul. Ciudat.eia 2n >ântână < (ăiatul tăie a treia >elie de pră0itură i 2ncepu s8o mănânce. 3"' E Mănâncă < Mănâncă < Mănâncă. Când termină a doua >elie se uită la Trunc. Termină >elia.)ull.)uli i o notă mai ascuţită se putu distin/e 2n vocea ei. nu o)servă nici un semn de su>erină. puse cuţitul 0os. E Mănâncă < E stri/ă ea pleznindu8 i coapsa ou crava a. E Mai ia una. E Am spus să mai iei una. mulţumesc. 2ncă nu dădea semne de saturare. 2n rândul celor !-" de copii care priveau ca spectatori. zise Trunc. )ăiatul 2ncepu să taie o >elie mică dinimensa pră0itură. (ruee (o/trotter >ăcu o scurtă pauză i Aspiră adânc de câteva oii. zise )ăiatul.care e6ploda 2n momentul 2n care era tăiată i z)ura 2n aer. B termină mai repede decât pe celelalte două. E A0un/e. zise Trunc. E ?e descursă. E Continuă. Dintr8o dată Trunc.)uli.iţind. E Lini te < E stri/ă Trunc. Trase >elia a>ară. stri/ă ea. E Crezi c8o s8o poată mânca / E opti ea spre d E 4u.5u mai pot.)ull stătea cu mâinile 2n solcduri si se uita la el. Dacă8ţi spun eu să mănânci. parcă 2ncepuse să8 i intre 2n mână. ?e supără )ucătarul< E Dal)en la >aţă. (ăiatul 2 i tăie o altă >elie de pră0itură i 2ncepu s8o8ânce 2n viteză. )ătându8se. E %oarte )ună. opti Lavender 2napoi. interveni o su)tilă sc. E stri/ă Trun8 %oarte 2ncet. ezitând. privindu8l cu atenţie.)ull.)ull. B să i se >acă rău 2nainte de 0umătate. murmură )ăiatul. E 5 )ună. nu mai pot să mănânc < 2mi vine să vomit <= 5ra 2ncă 2n cursă. E Mănâncă < E zise Trunc. nu8i a a > E 2ntre)ă Trunc. Trunc.. tre)uie să mănânce pră0ituri < Mănâncă mai repede. Matilda se uita >ascinată. i luă )ucata lipicioasă cu de/etele 2ncepând s8o mănânce 2ncet. #arcă 2ncepuse să capete 2ncredere pe măsură ce mânca.)uli ar putea >ace toate acestea. până n8ai sa mănânci toată pră0itura din >aţă Xta < M8am >ăcut 2W= ţeleasă. să mănânci < AH vrut pră0itură < Ai >urat pră0itură < Acum ai pră0itură V Ji8ai s8o mănânci < Q8ai să părăse ti această plat>ormei i nimeni n8o să părăsească această sală. Când termină de mâncat 0umătate din enorma i.im)are. opti ea spre Lavender.Dulapul de JocGr i8am să 2nc. " să >ie ori)il. )ăiete < Mai repede < Qu pierdem toată ziua < Ji nu te mai opri cum >aci acum < Dacă te mai opre ti o dată mer/i direct 2n . 2n nici un caz nu te a teptai să 3"se oprească i să 2nceapă să plân/ă @ . cu (o/trotter cu tot.)ull i apoi la imensă. opti Lavender. +oţii lacomi cărora le plac pră0iturile . Mulţi 2ncepură să râdă. 2n acest moment.)uli. zise )ăiatul mestecând si 2n/.. E B să i se >acă rău 2n curând.id u a i8am să arunc c. 5ste imposi)il. i imediat puse mâna pe cuţit i tăie a patra >elie. E U?Tu vreau s8o mănânc. )ăiete < E zise Trunc. că vrea să renunţe. (ăiatul continuă să mânânce. Matilda. 2simeni din coală nu se 2ndoia că Trunc.)uli e6plodă.)uli. I E Dustă.

imediat după masa de prânz.)ull nu credea. opti Lavender. Când ultima )ucăţică de pră0itură dispăru. #entru că. (ăiatul era acum plin ca un sac de ciment i n8ai >i putut să8l răne ti nici cu un ciocan de >ier. 48a >i crezut că e6istă cineva pe lume care să >ie 2n stare să mănânce o pră0itură 2ntrea/ă de mărimea asta. . Dintr8o dată cineva stri/ă @ E +aide (ruce. ?e >ace tot mai ro ie. B să8l omoare dacă reu e te. după care Trunc. să preia >iecare clasă 2n >iecare săptămână pentru o oră. E Cred că o să reu ească. continuă domni oara +one. Trunc. la ora două. a a că ascultaţi cu atenţie < Ji tu. 2 i scutură capul de câteva ori i continuă să rân0ească. %ace asta cu toate clasele din coală i >iecare clasă are o anumită zi i o anumită oră. E Du8te la dracuG< E ţipă Truna..)ull. A noastră este 2ntotdeauna 0oia. B sudoare >ină i se a eză pe >runte. E Ji eu la >el. A a că . (ruce < (ravo ţie < Ai medalia de aur. 7ită8te la ea. umplută la re>uz "i adormită. 5rau cu toţii prin i 2n acest concurs. E 5ste o)iceiul directoarei. nu mai era nici o 2ndoială. (ruce (o/trotter mâncase până acum trei s>erturi din pră0itură i 2ncă mai continua să mănânce 2n >orţă. umplut până 2n /ât cu pră0itura de ciocolată. Matilda. Dintr8o dată Trunc. domni oara +one.iar să8i placă. B ridicase cu un /est lar/ 2n aer . opti Matilda.neplăcută 2n care nenorocitul. spusese clalei @ E Am ve ti importante pentru voi. s8ar >i predat i ar >i cerut milă. %aţa de 2i căpătase culoarea lavei 2ncinse si oc. (ăiatul 2ncetinise acum.)ull i plecă de pe plat>ormă 2nsoţită 2ndeaproape de )ucătăreasă.)ull ar >i 2ndesat i mai multă pră0itură 2n /ura )ăiatului care suspina. incapa)ilă să se mi te sau să vor)ească. Dar nu era deloc a a. 3"1 Lavender #e la mi0locul primei săptămâni de coală a MatiU8dei. lasă cartea i >ii atentă o clipă < %eţe mici i neră)dătoare ridicaseră privirile i ascultau. dar avea un rân0et lar/ de trium> pe >aţă. ceea ce se petrecea.' ?e uita la (ruce (o/trotter care stătea pe scaun ca carră /rasă. era de >apt a )ătaie 2ntre el i puternica Trunc. opti Matilda.nia de s>âr it i tie că nu se poate opri până acolo. Mai interesant era >aptul că devenise con tient de spectatorii care8l susţineau 2n lini te. De8a)ia 2 i puteau ţine stri/ătele de 2ncura0are.iar sesizase ca 0ocul 2ncepuse c.)ull 2ntinse mâna i apucă >ar>uria mare de porţelan pe care >usese pră0itura.ii 2i străluceau ae >urie 3"7 3"* ''. Cineva c. că poţi< Trunc.)ull se roti 2n 0ur i stri/ă @ E Lini te < 3"$ Audienţa privea intens. dar n8aveau cura0 să >acă a a ceva. urale =oile se ridicară din audienţă i copiii 2ncepură să din scaune stri/ând i aplaudând @ E (ine.)ull stătea nemi cată pe plat>ormă. `` Uv>ici Trunc. i8i dădu drumul să se spar/ă e6act in eapul lui (ruee (o/trotter < Cio)urile z)urară 2n toate direcţiile. ]r se străduia totu i să8 i 2ndese pră0itura 2n /ură cu Wseverenţa unui aler/ător de cursă lun/ă. care zăre te . Avusese de urcat un munte i a teptase cu inima u oară să uree până 3W capăt sau să moară 2ncercând.

zise domni oara +one. 2n drum spre casă. 5ăs8pundeţi numai când sunteţi 2ntre)aţi. pe care 2ncepu s8o ela)oreze.idea cana cu apă. 2n după8amiaza aceea. Când vi se pune o 2ntre)are. B admira pe >etiţa mai mare. E 48am să uit.ar tre)uie să /e a>le 2ntotdeauna pe masă când vine directoarea < 4u 2ncepe lecţia >ără asta. 2 i dorea să >acă 33 /est cu adevărat eroic.. că inamicul 2n această situaţie nu era 4apoleon. istoria cu papa/alul pe care8l. zise domni oarai +one. care pot trăi atât pe iiscat cât i [D apă.inuia de0a mintea cu di>erite. pentru o lecţie.otărâtă să prindă o salamandră. >eţele curate i mâinile curate.anele curate. Au lun/imea de apro6imativ 7 centimetri i sunt /elatinoase . domni oara Trune.salamandre. ?e mi ca 2n toate direcţiile i se ondula ca N vierme. posi)i8ităţi pe care i le desc. 2 i spuse Laven8der. Ji 2ncă ceva. E ?unt si/ură. Cine răspunde de asta / E 5u. zise domni oara +one.. 2 i pre/ătise penarul. dar nu arată asta. adusese acasă i cu vopseaua de păr pentru t ei. ?unt de >apt animale am>i)ii. dar numai ca spectator. de i nu /ăseai pe nimeni la 9r%ncJiem :ali care să admită că directoarea era mai puţin de temut ca >aimosul om de arme >rancez. Levender se lun/i lân/ă )altă i a teptă cu ră)dare o vremH 2ndelun/ată. ?alamandrele se mi că >oarte rapid. aceste creaturi sunt i incredi)il de urâte. nu era des văzut de oameni. >olosindu8 i )ereta de coală ca o plasă.. 2n plus. N Lavender 2 i c. sunt cât se poate de pa nice. 2ncepu să 2ntoarcă 2n minte toate posi)ilităţile. ridicaţi8vă 2n picioare 2nainte să răspundeţi V 4u o contraziceţi < 4u8i răspundeţi o)raznic < 4u >aceţi /lume < Dacă nu mai ascultaţi.. i dacă se enervează. 2n seara aceea Levender se duse 2n >undul /rădinii. care8i povestise. 5ra rândul ei acum să devină eroină. că o să vY testeze din ce aţi 2nvăţat săptămâna asta la matematici i anume ta)la 2nmulţirii cu doi. E ?i cu ce8o să ne mai testeze / E 2ntre)ă 33" fV E ?crierea. . de culoare /ri8verzulie pe spate i portocalii pe )urtă. din )altă.. In >undul curţii casei ei se a>la o )altă noroioasă 2n care ti ăia o colonie de salamandre. ciripiră copiii. Admiţând desi/ur. )ine2nţeles. să primească mica creatură dar curând 2F dădu seama că nu era deloc u or s8o pună din mâna N penar. E %oarte )ine. CY>KH 2n >ine reu i s8o )a/e acolo. zise Lavender imediat. B să >iu i eu aici. prinse unW cu ea. murmură Lavender.)u7 o să preia clasa de la mine. o să se enerveze. E Aă previn 2nsă. penarul nu era su>icient de lun/. până c2nd. Levender. o lumină 2n minte o scânteie dintr-o idee strălucită.mâine la ora două.. Având un aspect unsuros i alunecos. zise Levender. până când o)servă câteva mi unând 2n mâlG Ji. E Aa >i nevoie de multă pricepere. Domni oara directoare este >oarte severa cu toate < Aedeţi să aveţi . de i o vieţuitoare comună 2n )ălţile An/liei. 2ncercaţi să vă amintiţi tot ce aţi 2nvăţat să scrieţi 2n astea câteva zile.. B cană cu apă i un pa. tre)ui să ai)ă mare GNiA . _ să >ie trea)a ta să te duci la )ucătărie. B admira i pe Matilda. zise domni oara +one. pentru lucrurile 2ndrăzneţe pe care le >ăcu/e 2n coală. 333 +ortensia. i totul realizat 2n mare secret. i. N cele din urmă. domni oară +one. De alt>el. Acest /en de . A a că vă s>ătuiesc s8o )ă/aţi )ine 2n cap 2n seara asta < #uneţi pe mama sau pe tata să vă asculte. semănând cu un pui de crocodil. i de aceea simt >oarte /reu de prins. ?unt >olosite de >iecare clasă. pentru ca este un animal >oarte timid i trăie te mai mult ascuns 2n mâl. numai că au capul mult mat scurt. numai să8i 2n minte o idee )ună. zise domni oara +one. siN 0urământ că păstrează secretul.. ?8a 2nţelesF E Da. e vai de capul vostru < E Ce să mai vor)im . 2n care a ezase cu /ri0ă MDe. dacă voia să scape cu viaţă din acest act eroic. #romit că n8am să uit.

Toată lumea a tepta. duse penarul deasupra cănii. care o)servă că pa. E Mă >ace să vomit numai /ândul că tre)uie să suport 2n coală o /rămadă de /unoi ca voi pentru următorii ase ani< B să tre)uiască să e6matriculez cât mai mulţi din voi ca să nu8mi pierd minţile < ?e opri i respiră cu z/omot de câteva ori. %ier)ea de neră)dare. silueta uria ă a directoarei 2n căma a 2ncinsă cu cureaua de piele peste pantalonii verzi. uitându8se la )ăieţii i >etiţele care stăteau emoţionaţi 2n )ănci. i salamandra era a ei < #e urmă. 5ra o cană mare i )urtoasă >ăcută din lut i vopsită 2n al)astru.2 8 _. 7n )ăieţel din vecini 2i spusese că dacă8i tai coada unei salamandre. Directoarea stătea 2n picioare 2n >aţa clasei. Cu /ri0ă. 2n cele din urmă reu ise să 2nc. cu picioarele depărtate i mâinile 2n olduri. E Te simţi )ine astăzi. Astăzi erau cârnaţi cu >asole. din capul mesei. copii < E latră ea. La8vender scoase penarul 33' din /.et de ne/i scâr)o i < Toată lumea avu 2nţelepciunea să nu scoată un z/omot. LavenderF E 2ntre)ase domni oara +one. pentru că nimeni. Ca s8o >acă să se simtă cât tnai 2n mediul ei. A doua zi 2 i luă arma secretă 2n /.ar.otăr2 să nu spună nimănui. răspunse Lavender. ?e auzi un . când lovi apa. 33- Testul săptămânal La ora două >i6 clasa se >ormă din nou 2mpreună cu domni oara +one. trase capacul de tot i lăsă salamandra să cadă 2năuntru. Acela i z/omot pe care8l auzi când e ti 2ntr8un /ra0d de cai i li se dă de mâncare. De >apt ar >i vrut să8l spună 2ntre/ii clase. ce8i plăcea ei cel mai mult. dar nu putu să mănânce. a ezându8le #e masa pro>esorului8 Clasa era 2ncă /oală8Iute ca >ul/erul. intră măr ăluind 2n clasă.iozdan i desc. Imediat după masă dădu )uzna la )ucătărie i luă una din >aimoasele căni de apă ale directoa8 rei. E (ună ziua. ?alamandra stătea nemi cată. dar 2n cele din urmă se . E B priveli te nu prea >rumoasă.iozdan. E Ce mai )uc. E (ună ziua. Trea)a >usese >ăcută.idă )ine penarul. după care se a eză lini tită pe >und. Aeni vremea prânzului. Ji asta putea să crească la >el de mare ca un ali/ator. după ce se mai /ândi un timp se . 56presia de pe >aţa ei arăta un e6trem dez/ust. dar acum nu era pre/ătită să ri te nimic.iar supus celei mai severe torturi. E Am mâncat atât de mult la micul de0un.ise penarul. Lavender nu crezuse asta. Levender o umplu pe 0umătate cu apă i o duse 2n clasă 2mpreună cu un pa8T .ise puţin capacul. . coada rămâne vie i din ea cre te o altă salamandră de zece ori mai mare. domni oară Truncli)ull E ciripiră copiii. zise ea. Dintr8o dată. Lavender luă al/ele i le puse i pe ele 2n cană... după care salamandra /oni cu viteză 2mpre0ur o vreme. C 664 33& să nu8i prindă coada când 2nc..idă doar puţin penarul ca să poată respira.plop=. Totul era /ata. Apoi plecă a>ară 2n curte i se alătură celarlalţi copii pentru restul pauzei.otăr2 să desc. c. %ăcea u z/omot ciudat.arul i cana se a>lau pe masă i se retrase 2n spatele clasei rămânând 2n picioare. nu putea să spună cine era vinovatul. Levender 2 i a eză din nou creioanele 2n penarul 2ncă ud i8l a eză pe pupitrii 2n locul destinat penarului. De8a)ia a tepta să8i spună Matildei planul ei de )ătălie. 5ra mai )ine a a. ca i cum s8ar >i uitat la ceva ce >ăcuse un câine 2n mi0locul podelei. că nu mai pot să mănânc nimic.

5 ti o >a)rică de micro)i um)lătoare < 4u vreau să te mai văd astăzi< Du8te să stai la colţ 2ntr8un picior eu >aţa la perete < E Dar.)ull. zise 4i/el. 2si/el < Când te8ai spălat ultima oară pe mâini F E Mmm. ori alaltăieri < Tot corpul lui Trunc. i8aţi >ace )ine să mă credeţi pe mine V 5idicaţi8vă 2n picioare < Toată lumea < ?e sculară cu toţii repede 2n picioare. 33$ E Pineţi8vă mâinile 2ntinse 2n >aţa voastră < Ji când trec prin dreptul vostru 2ntoarceţi8le. domni oară Trunc. Ce >aci cu creionul sau opusul de la . 5i )ine.. E 4u vreau numele de la mi0loc. z/ai)ă < E )u)ui namila. 2ncerca să nu se sperie de namila care trona deasupra lui. că mamele i taţii vo tri vă spun că sunteţi minunaţi. 2ncât aproape că8l z)ură pe )ăiat pe >ereastră. domni oară Trunc.. E (ine că nu e doctorul meu < E zise Trunc. 5 /reu să8mi amintesc e6act < Bri ieri.E #resupun. E 4i/el.. sunt aici să vă spun e6act contrariul. Ji 2ncă unul >oarte )un < că suntem oricum acoperiţi de micro)i. zise 4i/el. . să văd dacă ai 2nvăţat ceva săptămâna asta. E M/el i mai cum < > E M/el +icIs./re it= FH . E Cum te c. E 5 ti dez/ustător < E tună Trunc.ai 2ncă o dată < Cum te c. inspectând mâinile.)ull. domni oară Tiunc. răspunse )ăiatul.)ull. <4i/el< L A a te8a 2nvăţat >aimosul doctor de taică8tău / = Mâncarea de >asole se mănâncă /reu. E A a mai mer/e. Cum mă c. zise M/el. 2mi cade mereu din >urculiţă. domni oară Trune. să mă /ândesc.)ull 2 i 2ncepu mar ul lent de8a lun/ul rândurilor de )ănci. a a că ni te Mizerie 2n plus nu >ace rău nimănui. E Atunci spune a a când mi te adresezi < Acum.)ull. 2ţi pui mâncarea de la prânz pe căma ă. ca i când cineva 2l um>la cu pompa de )icicletă.)ull. Mâinile tale sunt mizera)ile. Mi8am dat seama imediat cum te8am văzut că nu e ti altceva decât o mică spurcăciune < Ce >ace tatăl tău < F Des>undă canale F E 5ste medic. pot să te 2ntre). dacă nu vrei să Ne pun să stai 2n cap < %ă ce ţi s8a spus < 2si/el se duse la colţ. Aocea tună atât de tare.)ull păiu să se um>le. )ăiete.)u78 E Ji tu. zise 2>i/el.)ull . este o )oa)ă de >asole din ân pe căma a ta H 337 E Am avut la prânz. E Jtiam < E urlă ea. 4umai doar dacă vreţi i numele de la mi0loc. ca să văd dacă sunt curate pe am)ele părţi< Trunc. 33* E 4u te târ/ui cu mine.)ull. zise 2>i/el. . vi nu te 2ntoarce când vor)e ti cu mine < Pine8ţi mutra I perete < A a < Acum spune8mi pe litere cuvântul 331 E Ce cuvânt F E 2ntre)ă 4i/el.)ull. Totul decursese )iae până a0unse 2n dreptul unui )ăieţel din rândul al doilea. . zise Trunc. răspunse )ăiatul. continuă ea. N de ce. E Atât. 2n mod o)i nuit.eamă F E 2sil/el +icIs. E 4i/el +icIs i mai cum F E )u)ui Trunc. E 5ămâi unde e ti i8am să8ţi testez cuno tinţele N scriere.eamă F E lătra ea. 5ra un )ăieţel cura0os \ După câte se vedea.eamă pe mine > E Domni oara Trunc.

domni oară +one. Cât >ac !67F E Jaisprezece. > 2ntre)ă domni oara directoare. n8a pierdut8o. (uruiană >ără minte < Cap sec de o)olan < Ai clei 2n cap 2D loc de creier. Areţi să auziţi cântecul despre >diEic%ltateBO E Tre)uie să >ie >ascinant. 2ncă )ălăn/ănindu8se 2ntr8un picior cu >aţa la perete @ E Domni oara +one. i >aptul că )ăiatul reu ise. < Zise directoarea. să văd dacă domni oara +one. la citit i la scris.)ull. Ji surprinzător. E 4u. uieră cura0osul 4i/el din nou venind 2n a0utorul domni oarei +one. Domni oara +one. cu un >el de a)andonare prostească. i mama lui lucrase mult cu el acasă. Apoi se auzi vocea lui 2si/el. d8na T4. ne 2nvaţă câte un cântecel despre >iecare cuvânt.)ull aproape 2n oaptă. lăsându8i8l să crească puţin mai lun/.?lB E drept. . zise 4i/el. E 2su te tocmi cu mine. ?tai ci arată8mi < E (ine. A a se scrie >diEic%ltateB. 5umpert dintr8o realiză pericolul i >ăcu o altă 2ncercare @ E Bptsprezece < stri/ă el. Credea că cuvântul este /reu pentru el. #radence spuse corect cuvântul pe litere i >ără nici o ezitare..ema #rudence. d8na 85. E Ce prostie < E zise Trune. cu atât era mai mare pericolul. E 5 a a. 4u tre)uie să tii să scrii cuvinte din astea până la vârsta de *E1 ani. D8na 9(3. d8na 5. un =ăieţel din primul rând. domni oară +one. Trunc. Cu cât era mai sla)ă vocea ei. 2ntre)aţi pe oricine < Bc. murmură domni oara +one. De ce sunt toate aceste >emei măritateF Ji oricum nu tre)uie să predai poezie când predai scrierea. arătând cu de/etul spre o >ată mică i cam nătă>leaţă pe care o c. E Cel cu creionul. H E 2n lim)a en/leză . o iritase.)ull se rotiră deasupra clasei.)ull. ne8a 2nvăţat cum se sciie un cuvânt nou. zise ea.21 E scrie i >ri. domni oară +one. (upert avea o claie de pă3G auriu. un cuvânt pe care nu8l 2nvăţase până atunci. Trune. E Tu.5ra un )ăiat >oarte inteli/ent. E Ji ce cuvânt a >ostF E 2ntre)ă Trune. ieri. Ji nu8mi spune mie că toată lumea din clasa asta tie să scrie cuvântul ăsta < 4u minţi.)ull. Ară ro/ < F E 4u < E i8o reteză Trunc.ii sclipitori i periculo ti ai lui Trune. dar ?i/el nu tia asta. d8na T . 2s>u mai >ace asta 2n viilor. Toată lumea tie acum să3 scrie >diEic%ltateB. a a cum >ace un ti/ru când se 2ndreaptă cu mari spre un pui de căprioară. ne8a 2nvăţat asta 2n trei minute 2n a a >el ca să nu uităm niciodată. prostovane < 4i/el s$use literele 2n ordinea corectă ceea ce o surprinsese pe Trune.)ull >i de data asta destul de dezorientată. zise 5umpert. 2ncercându8 i >oarte tare norocul. TruDciG )ull . 4e 2nvaţă multe cuvinte a a. corectr cum e ti i E Ji care este metoda asta ma/ică. ! 6 7 ^ 3*. nu 3$. < E Dar copiii 2nvaţă >oarte )ine a a să scrie cuvintele /rele..)ull co)orând vocea cu sarcasm. E Aă arăt eu. #ot să stau 2n două picioare i să mă 2ntorc cât vă arăt. a pierdut toată ora ca să vă 2nveţe un sin/ur cuvânt. zise 4i/el clătitnându8se 2n ne tire 2ntr8un picior. E Di>icultate. 2l cântăm cu toţii i 2nvăţăm cum se scrie imediat. = Ce e6traordinar de ridicol< E s>orăi Trunc. Mamei lui 2i plăcea mult părul lui i avea maic /ri0ă de el.)ull. %ă ce ţi se cere < Acum am să vă testez la ta)la 2nmulţirii. va 2nvăţat ceva la disciplina asta < Trunc. Domni oara +one. ?e oprise acum e6act 2n spatele lui 5upert i dintr8o dată 2ntinse o palmă de mărimea unei rac.)ull 2ncepu să avanseze cu pa i mari spre ert.ete de tenis i8l apucă pe 5upert de păr.wiilc' se pronunţă la >tl. 3!3 E Aierme i/norant < E )u)ui Trunc. 2n trei minute. 4i/el < E 2ntre)aţipecineva < E zise 4i/el. E Tu < E latră ea.)ull. >oarte lun/. arătând cu de/etul la 5upert. zise Trunc. zise 4i/el. . E #ro)a)il că domni oara +one.)ull se 2ntoarse la locul ei 2n >aţa clasei si P mi că privirea ei dia)olică 2ncet de8a lun/ul rându8 rilor micilor elevi. zise Li/el @ D8na +..

dar să8ţi spun ceva @ 2>u e ti invizi)il. cu capul strâns lân/ă umeri. E ?coală8te i nu mai miorlăi I E latră Trunc..)ull F E 48am >ost niciodată copil mic. E 2>u te prosti < 4u e6istă un nume ca ăsta < E 7itaţi8vă 2n cartea de tele>on < B să /ăsiţi numele tatălui meu la InI. 4u pot să 2nţele/ 2n ruptul capului e ce le tre)uie atâta să crească. . Trunc. 5upert z)iera. ?pune ! 6 7 ^ 3' < +ai. un )e)elu F < E stri/ă Trunc. ma8 s2ndu8 i capul cu amândouă mâinile. de si/ur o să rămâi >ără păr. zise el. dar o să te ter/ de pe >aţa pământului dacă mai >aci pe de teptul cu mine < ?pune8mi cum se scrie cuvântul . Cred c8o >ac special < 3!& 7n alt )ăieţel e6trem de cura0os din primul rând vor)i@ E Dar si/ur că i dumneavoastră aţi >ost un copil ca noi cândva. E ?pune < E tună Trunc. a a că plană 2ntâi. stri/ă @ E Domni oară Trunc. Copiii mici n8ar GeWui lăsaţi la vedere.ce=. zise )ăiatul. ! 6 7 ^ 3' < 4u te las până nu spui i tu < Din spatele clasei domni oara +one. 2i dădu literalmente drumul. suspină 5upert. nu8i a a domni oară Trunc.)ull se 2ntoarse 2n >aţa clasei.eamă. 0?Tici unul dintre ei nu mai văzuse ceva ?emănător vreodată.)ull. . de8am să am su>icient să umplu o canapea < Dă8i drumul i zi ! 6 7 ^ 3'. )ăiete F Jiridică8te8n picioare când vor)e ti cu mine < (ăiatul se ridică.)ull. Bc. ţinându8se 2ntr8adevăr de cuvânt.avea o ură pe părul lun/ la )ăieţi. Am >ost mare toată viaţa mea i nu pot să 2nţele/ de ce nu sunt toţi la >el.ema pe tine InI. care putea să e6plodeze i să8l >acă pe careva pra> 2n câteva momente.)ull tuna @ E ! Q 7 ^ 3'. 5umpert se sculă i se duse 2napoi la locul lui. i. spune că dacă nu. i8ţi dau drumul < E ! Q 7 ^ 3'.)ull. 5ra o distanţă destul de mare de la pământ.ipnotizaţi. E 5u. Trunc. am să 2ncep să te scutur. zicea ea. E Dar tre)uie să >i >ost i dumneavoastră un )e)elu la 2nceput. Te8o c. Cum 2ndrăzne ti să su/erezi a a ceva / Ce o)răznicie < Ce insolenţă in>ernală < Cum te c. Copiii stăteau tacă . i8o reteză ea. 2n camera aceea se a>la o )om)ă umană imensă. dar cu o di>erenţă. E Mă numesc 5ric InI. E 4u8mi plac copiii mici. lovi apoi podeaua i sări de la pământ ca o min/e de >ot)al. 2n timp ce Trunc.)ull. Mai >rumos ca la teatru. a a cum aveH pe codiţele la >ete i acum era pe punctul de a i8o aratW8 3!! ?trânse cu putere 2n mâna ei uria ă uviţele aurii ale lui (upert.)ull. 5ra un spectacol.)ull. ?e sucea i se răsucea 2n aer dând din picioare i z)ierând ca un porc 2n0un/. zise Trunc. domni oară Trunc. E %oarte )ine. zise )ăiatul. ridicând8o 2l ridică pe 5upert deasupra scaunului i8l ţinu a a atârnat. Ar tre)ui păstraţi 2n cutii ca N0/ta>ele i nasturii. E 5ric i mai cum F E InIH.iat.ii copiilor ei2Hb pironiţi la directoare.)ull 3 Aă ro/ < Lăsaţi8l 0os < 2l doare < B să8i rupeţi părul< E A a o să se 2ntâmple dacă nu se opre te din zvâr8coleală < Astâmpără8te vierme < 5ra un spectacol neo)i nuit să vezi uria a directoare ţinând un copil suspendat 2n aer i )ăiatul )ălăn/ă8nindu8se i răsueindu8se ca un o)iect la capătul unei s>ori.

Trunc. Apoi măr ălui 2napoi 2n >aţa clasei ter/ându8 i mâinile.e. că urec. 124 care 2ntotdeauna este aiurea < ?tai 0os aiurea < Arăţi aiurea Aor)e ti aiurea < Tot e ti aiurea < 2ţi dau n? ansa sa spui )me.. . De mi8ai sărit 2n oc. dar nu se rup < 5ric urla mai tare caW până acum i pedala tare din picioare. Jtiu din lun/a mea e6perienţă. . peste umăr la mon trii.)ull. cu atât ţi se dădea drumul mai repede. domni oară +one. ..C= .i. E Ai spus aiurea < E latră Trunc. ne/ scâr)os < 5ric nu ezita.e=. ?pune pe litere .e=.E .cW. tiu.C=."=. ca cineva care um)lase euGceva murdar. 2ncă ţinându8l de urec. E Am spus )ine. nuF 8 murmură el cu teamă.)ull >ără să se mi te.. ?e 2ntind minunat.bFW.i cu o mana de >iecare urec. domni oară Trunc.i r#rl<N X#Ni 37[ 5riDG Truno.ile nu se rup < E stri/a Trunc. apuc2ndu8le 2ntre de/etul mare i arătător. zise 5ric răspunzând mult prea repede.. lăsaţi8l< B sâ8i rupeţi urec. de >apt pe nimeni până atunci.)ull 3 3!- 0l. >6-2n doi pa i lar/i Trunc. 7 le 8 Au < 8 plânse 5ric < Au < mă doare < 8 48am 2nceput 2ncă. Are un . era convinsă că se puteau rupe 2n orice ruoment su) /reutatea pe care o ţineau. >eB.e=.)u7 2l apucă # rec. .7i=.7i=. 7rmă o tăcere ca de /.. V Ml (ăi3 4 Ca 5upert 2naintea lui. E . cu cât spuneai mai repede. se scrie .W nu este d . 5ric urla să spar/ă /eamurile. zise 5ric.ile < E &?>u se rup ele < E stri/a Trunc. E 2ţi mai dau o ansă.)ull. #e urmă zise >oarte 2ncet V 8 4u este . zise Trunc. se văicărea \ E Domni oară Trunc. 5ric aruncă o privire 2n spate.i de la 2nceput ca un >uruncul molipsit"3 H E KnI E cerneală. Din spatele clasei domni oara +one. a a cum se 2ntind astea acum.)ull.ce=.)ull< 4u < Aă ro/. E A.i 2n aer. Trunc. .)ull. ?pune i tu acum. -i M )i 3!$ Matilda nu văzuse nici un )ăiat.)ull >u 2n spatele )ăncii lui 5ric i rămase acolo ca un stâlp de tele/ra> lân/ă )ăiaG tul nea0utorat. zise Trunc. .HW. d# ur#rl< de urec. da. vă ro/ < ?ă nu se i 2ntâmple ceva < ?ă nu8i >aceţi vreun rău < 2l puteţi >ace pra> < E 7rec. /uiţă el. .ile )ăieţilor sunt lipite )ine de cap.)ull 2l lăsă pe scaunul din spatele pupitrului.)ull urla @ E Cuvântul >ceB. Ca i domni oara +one. E Lăsaţi8l.iaţă. 5rie ezita. 2nvăţase uitându8se la 5upert câteva minute mai devreme că. atârnând de urec.

de să nu8 i mai revină niciodată la normal< E iz)ucni domni oara +one.eamă > Matilda se ridică 2n picioare i zise \ @ E Mă numesc Matilda Wornrvrood. 2n clasa cea maiG mică. E Minţi. E Midică8te 2n picioare când vor)e ti cu mine < E zise ea cu >urie. >ăcu ea din nou. 8 E B. W0E Da. domni oară Trunc.Da. e6act asta >ac=. pentru z/ai)e cu )ani < Când vei >i predat atât cât am predat eu.)ull. zise Matilda. motorul mi8a căzut cu totul 2n stradă < 5ra plin de rume/u < Taică8tu este un . . i tu. 2i >ac să se concentreze minunat < E #uteţi să le >aceţi vreun rău.eala.)ull. " să8i dea o alinră interesantă tot restul vieţii. admi8 l tdilul director al colii &oilieboys :ali..ile lui 5ric s8au 2ntins considera)il 2n ultimele două minute < ?unt mult mai lun/i acum < Dar nu8i nimic rău 2n asta.)ull. mie o minciună /o/onată ea asta < De ce mă mIiţi F 00/ iei de >raieră < Mă iei tu pe mine de >raiera. domni oară +one. 2nvaţă de la mine. E Ce8ai citi bF E Nic?olas NicMeby.. zise Matilda. un crevete care n8a ie it 2ncă din ou. Cite te Nicliolas Nickleby. La 2nceput am crezut că e un.)ull . mie nu8mi plac oamenii de tepţi < Toţi suni l0 te ticălo i < 2n mod si/ur i tu e ti o ticăloasă < 2nainte aă8mi dau seama de ce8i poate pielea. o să8ţi Nai seama că nu >aci nimic dacă te porţi >rumos cu aopiii. E Am spus că am citit8o. < 5 ti la >el de sla)ă ca ei < Dacă nu >aci >aţă aici.)ull. domni oară Bl E I22 . 7rec. 5l tia cum să fH descurce eu )rute de8astea mici < Jtia să >olosească Natul< Le >ăcea >undurile atât de >ier)inţi.oţ i8un )andit < B să >ac cârnaţi din pielea lui. Cite te despre WooI>ord ?eueers. pe dracuG < E stri/ă Trunc. Dar azi dimineaţă când conduceanTma ina prin sat.E A a tre)uie să8i >aci să 2nveţe. domni oară. E Dar. domni oară Trunc.4u=. de domnul DicIens. să8mi 3!* 0. n8ai decât să te duci la o coală de vară. E Le8am >ăcut. particulară. care să >i citit cartea asta. I E #riceput. domni oară Trunc. Cum te c. E 5ste un ticălos < E urlă Trunc. dar asta ar >i 2nsemnat sinu8 idere. 2ncă nepu8 tâud să zică .)ull.. domni oară Trunc. Dom8>ti oaia +one. zise ea.)ull sesiză că copilul se /ândea i asta nu8i plăcu. ai să vezi dacă nu < E 5ste priceput 2n ceea ce >ace. tacă8ţi /ura. Mă 2ndoiesc că e6istă vreun copil 2n toată coala.. nu a0un/e să le spui\ tre)uie să le )a/i 2n cap cu >orţa < 4u e nimic mai )un ca păruiala i urec. sunt si/ură că le8am >ăcut. ea =să8i 2ncura0ezi să 2nveţe. zise Trunc. de puteai să %a 0e ti ouă pe ele < Asta carte < Dar presupun că nici8 N dintre im)ecilii ă tia n8o să 2nveţe niciodată să Clt ească < 3!7 E 5a am citit8o zise Matilda 2ncet.ii căprui din rândul al doilea. 5i )ine Mttii2 oară.)ull. I8ar >i plăcut să zică . Q222 . 2mi spunea că tu ai >i de teaptă. tip de trea)ă. domni oară Trunc. TiGunc. Truncli)u7 se 2ntoarse i se uită cu atenţie la >etiţa cu păr ne/ru i oc. domni oară +one..)ull uit2n8du8se la Matilda. da F 2n cazul ăsta tre)uie să >ii 5iica celui care are atelierul >Qormivood K>o>ors=. 2ncă ezitând. domni oară < E stri/ă Trunc. domni oară +one. zise Matilda i ezită. E WormCood.)ull rân0ind. Ce8ai spusF E 2ntre)ă ea cu asprime. Acum o săptămână mi8a vândut o ma ină de mâna a doua i zicea că e aproape nouă. taică8tu mi8a povestit câteva di ti proastele o)iceiuri pe care le ai acasă < ]Hi >ace )ine să nu 2ncerci nimic din toate astea la coală < Nţtt să te urmăresc de8acum 2nainte < ?tai 0os i tine8ti /ura< G ■■I 1 E c $$' 3!1 .

%emeia asta e ne)ună. #e cuvânt că nu < 48am văzut 2n viaţa mea a a ceva< E ?coală8te imediat. 2su mai văzuse până atunci o salamandră. Dar asta nu este o /lumă.)ull. Pinând cana de toartă >ără să o ridice 2ncă. v8aţi lipi de ea i acolo v8ar >i s>âr itul. ?coală8te8n picioare i E Cine. nu8mi vine să râd. Dar ce8am iăcut F E ?coală8te8n picioare /ândac puturos < E Dar n8ain >ăcui nimic. din >undul clasei. sau punând . Din ne/ri 2i săreau scântei de tuă i >urie. M8am /ândit de multe ori că ar tre)ui să se inventeze un spra. Ji dintr8o data. că >aţa i se colorase de parcă8ar >i >ost >iartă. domni oară Trunc. Trunc. zise @ E 48am putut niciodată să 2nţele/ de ce copiii mici sunt a a de scâr)o i.)ull. pentru copii. res$ingătoare si iau8 \ tăcioasă < E stri/ă 6runc+(ull. %i6ă privirea la creatura care se 2nvârtea in pa. E Matilda < E stri/ă ea. 2 i zise domni oara +oue. < Idealul meu de coală este una care să nu ai)ă copii deloc < B . de parcă ar >i e6plodat su) el o pocnitoare. Q8ar >i o idee )ună.)ull.ă >Hc eu odată o coală din asta i cred că o să ai)ă mare succes. ca ni te insecte. >iindcă era de >apt >oarte mândră de )ăr)ăţia ei.)ull. 5ra nervoasă i la /ândul că ceva o >ăouse să sară i să se văicărească a a. râmă murdară < Cu /reii Matilda se ridică 2n picioare. precis că ma că < >ăcu Levender. sucindu8se i 2nvârtindu8?e 3&" 0( paliar i 2ncepură i ei să se răsucească i să sură 2n ăi E Ce8i aia F Ce scâr)oasă e < 5 un arpe < 5 un pui N crocodil< 5 un ali/ator < E %iţi atentă.85 plecată cu sorcova < De ea ar tre)ui să scăpăm <= Trunc. zise domni oara +one. domni oară +one. odată cu apa. < Am să pun să >ii dusă acasă cu escorta 2narmată < Ji pe urină am să aran0ez 2n a a >el. iar colţurile /urii . 4u meriţi să >ii 2n coala asta < Ar tre)ui să stai du$ă gratii. Dar nu8i venea deloc să se predea. eu F E zise Matilda. domni oară Trunc. domni oară Trunc. A a/ăţa8o 2n 0urul colii.)ull ridică acum cana mare de proţeKW" al)astru i turnă puţină apă 2n pa. această >emeie uria . stătea acolo 2n picioare tremurând ca o pi>tie. E 5 ti o )rută nemernică. E 4u8ţi vine să râzi. acolo ţi8e locul < Am să te dau a>ară din coală cu un scandal 2n/rozitor < 4m să pun poliţia să te aler/e pe coridoare si să te dea a>ară pe u ă cu crosele de . să >ii trimisă la coala de coree8 I ţie pentru >ete pentru cel puţin 8'" de ani < Trunc. uria ă i să pulverizez din ea.)ull se a eză X0 ea. 5ra pentru prima dată când se a ezase de la 2nceputul orei. 2ntinse mâna i apuca cana cu apă. domni oară +one.)ull lăsă să8i scape un ţipăt i sări de #F scaun. Jtiinţele naturii nu >useseră niciodată materia ei pre>erată si n8avea nici o idee de ce8ar putea >i această arătare. Trunc.#rimul miracol Matilda se a eză 2n )ancă. . De mu te scapi dând cu spra. nuF E zise Trunc.ar. Tre)uie să scapi de ei cât de repede poţi.ar.ârtie de prins mu te.)ull era 2ntr8o a a criză. Lavender era 2n spatele ei i se simţea vinovată că8 i )ă/ase $rietena ia apă.)ull. căzu 2n pa. 2mi otrăvesc viaţa.ocIe. ?au i mai )ine să am ni te >â ii lun/i de . ?e a eză 2ncet la catedră. Arăta 2n acest mo8 3&3 ment i mai #ns$ăimântător ca până atunci. la catedră.ar i salamandia lun/ă JK alunecoasă < #lop < Trunc. TatH copiii văzură acum creatura lun/ă i alunecoasă 0 )urtă /al)enă ca de opârlă. 2n mod si/ur arăta >oarte neplăcut.ârtie cu lipici. F E Dacă asta este o /lumă. ?tătea 2n rândul al doilea. Ce nemaipomenit ar >i să pot să intru 2n clasă eu o )om)ă de spra.

Dar era i o altă senzaţie.ie să >ie acuzat ă de ceva ce I >ăcuse. . B ura.)ull să pună asta pe seau3H mea < = E] 48am >ăcut eu asta < E stri/ă Matilda.ii Matildei erau >i6aţi la pa. i mai ru00.ii ei. n8o s=a las pe scorpia asta de Trunc.. [ncercă i mai mult do8rindu8 i ca oc. Matilda 2ncepu să simtă ceva ciudat. De >apt se 2nclinaH vreo doi centimetri. mai mult. .. complet di>erită. am să8ţi tra/ câteva cu cureaua. E Ai terminat cu coala asta.ar i acum ener/ia se concentrase 2n doua puncte mici. deze 2năuntrul ei dintr8o clipă 2n alta.ar. Aarsă8l < Aăzu pa. #a.ilor.ili)ru 2ntr8un punct. care tră/eau a>ară prin oc.et pe catedră. un crocodil 2n pa. zise Matilda re>uzând să se 3&& E 5u 2ţi spun să taci din /ură < E răcni Tmţ Dacă nu stai 0os 2n momentul ăsta. >oarte 2ncet Ese vedea clar ce se 2ntâmpla E pa. Ar >i >ost drept8Dar era pentru ea o NR' perienţă cu totul noua să >ie acuzată de oevW ce nu >ăcuse. 733M de electricitate care se concentra parcă 2năuntrul lor. să ia pa. 7rla 2n continuare ca o maniacă. 48am văzut 2n viaţa mea o creatură ca asta < E Ai pus un .ar. Ce porcărie < Ce nedreptate i Cum s8o e6matriculeze pentru ceva ce nu >ăcuse < AKa. Oarsă8l < Din nou pa. oasă . cu capătul cu cataramă < 2ncet Matilda se a eză. devenind tot mai puternică..arul clătinându8se. 3&! E (a da.arul 2ncepu să se 2ncline 2napoi. >oarte. . tilda se simţea din ce 2n ce mai >urioasă .i.arul cu #ă < E urlă.. ?alamandra se răsucea 2ncă 2n $a+arul 2nalt de apă. i mai mult. Trunc. Matilda 2ncepuse i ea să vadă ro u 2n >aţa oc. E Aarsă8l< opti Matilda.. Ceva parcă 2n oc. ConţinH= (!■•' 134 c/ri 2mpin/ă cu milioane de arme i mâini invizi)ile. 4u e6istă pe lume un lucru mai Nv de >ăcut unei directoare < Acum stai 0os i să nu8ţi âi aud /ura < Kos < ?tai 0os imediat < E Dar să vă spun . mici unde ca ni te scli$iri de >ul/er păreau să8i iasă din oc. 4u i8ar >i păsat nici cât ne/ru su) un/.>ăcuse /rămă0oare de spumă. după care revenise la loc.isă 2ntr8un loc. Dar nu numai ea se pierduse cu >irea. 2 i dorea să se repeadă.)ull. 4imeni altcineva nu s8ar >i /ândit la a a ceva < Taică8tu m8a avertizat )ine < #ărea să8 i >i pierdut cu totul controlul de sine.)ull dacă ar >i >ăcut asta.ar.arul era prea 2n/ust Matilda Ye uita la Trunc.ii ei să arunce a>ară i mai multă ener/ie. atât de >urioasă 2ncât simţea că ceva o să eTpi". 5a n8aveW nimic de8a8>ace cu creaH tura scâr)oasă din pNG . un >el de putere. tu ai >ăcut8o < E lă/i Trunc. 2>u se simţea deloc )ine acolo. simţind ener/ia ie indu8i din oc. ?imţea parcă milioane de arme invizi)ile Xu mâini pe ele. domni oară < Ai rminat8o cu toate colile < Am să mă ocup eu personal 0 >ii 2nc.?u) nici o )oro7 /ândi Matilda.ii de pe pa. Bc. 2n care nici măcar cor)ii n8o ăr i lase /ăinaţul pe tine < Q8o să mai vezi niciodată taurina zilei < E A8am spus că n8am >ăcut eu asta < E urlă Ma8Ida. 5ra o senzaţie nemaipomenită < 2Nu8 i miscase oc. ?e adună un >el de ener/ie.arul cu salamandra 2n el. i oc. 2ncet.i prin ni te puncte ne/re din centrul pupilei.)ull. 2ncet. Apa i salamandra a0unseră dintr8o stropitură pe )ustul enorm al domni oarei Trunc. .arul se clătina. Ji 2ntradevăr.i. E Aarsă8l < E8 opti din nou. Trunc. . un .ol)a cu >acinaţie "i oroare la salamandra care se răsucea 2n pa. Ji 2ncet.)ull stătea la catedră si se .ii ei 2u palH 3 rul la care se uita. dar pe care n8o putea 2nţele/e. Directoarea dădu din nou drumul unui ţipăt care >ăcu să zornăie toate /eamurile din clădire pentru a doua oară 2n ultimele cinci ninute i din nou sări . care se contura adânc 2n oc. ?e 2n/rozea să se /ândească ce i-ar >ace Trunc.)ull.. 5rau parcă ni te sclipiri ca de >ul/er. 5ămase a a câteva clipe i se vărsă cu un clinc.ii8i clocoteau de parcă o Xuer/ie imensă se acumulase acolo.)ull. ?e uită apoi la pa.arul i să8i toarne conţinutul cu salamandră Xu tot 2n cap. până rămase 2n ec.

scoală8te8n picioare < Ie i 2n >aţă < . care a rămas nemi cat 2n colţul lui. A%ea nevoie doar de o persoană adultă. ?alamandra se a/ăţa cu disperare. nu8i a a L ?unteţi li)eri < Aă puteţi duce 2n curte să8i a teptaţi pe părinţi să vă ia acasă.ii scăpărători al acestei >emei uria e i răspunse cu un calm desăvâr it@ E 2>u m8am mi cat din )ancă. este oricând >olositoare s8o ai la 2ndemână. E 4u s8a mi cat < E stri/au ei. . de când a 2nceput ora. or)e te. 2nţeleaptă i 2nţele/ătoare care să o a0ute să priceapă cum de >usese posi)il a a ceva. Dintr8o dată toată clasa 2ncepu să se revolt 2mpotriva directoarei. E ?unt sătulă până8n /ât de )anda dumitale de mici netre)nici. o culese i " )ă/ă 2napoi 2n penar.)till.)ull cu >aţa arătând mai mult ca niciodată ca un 0am)on >iert. Trunc. pă i 2n >aţa clasei i se a eză la catedră. din rândul al doilea rămase nemi cată i nu scoase un sunet.8& E 2n mod si/ur nu l8am răsturnat eu < E mu/i rprunc. 3&7 Al doilea miracol Matilda nu se alătură celorlalţi copii in /ra)a lor să iasă din clasă.arul. răspunse ea. Trunc. 4imeni nu YVH mi cat < #ro)a)il că dumneavoastră l8aţi răsturnat ] . care se aplecă iute.. domni oară +one.)ull. Cum 2ndrăzniţi să su/eraţi a a ceva > . #ro)a)il că l8aţi răsturnat >ără să vă daţi seama.arul L = I?Tici unul dintre copii.etă de pe scaun. era 2n stare de oiice. E Aor)e te.ca o rac. 2i 2ntoarse privirea >ără ezitare. ?8ani să mai pierd nici o clipă din timpul meu preţios aici < Ji cu asta 2 i 2ncepu mar ul spre u ă i trânti u a 2n urma ei. de căma a de )um)ac care acoperea pieptul uria . /ândi ea. E Aă spun adevărul domni oară directoare. ?imţea că tre)uie să spună cuiva ce se 2ntâmplase cu pa. domni oară Trunc.aiulF 5=u răspunse nimeni. Domni oara +one. Ateriza pe podea 2n dreptul 3&- )ăncii lui Lavender.)ull. 4u pot să vă spuia nimic mai mult. domni oara Trunc. < Dumneata tre)uie să >i văzut totul < Cine mi8a răsturnat pa. Apa din pa. Mecunoa te că tu ai >ost< Matilda se uita drept 2n oc. ea rămase 2n )ancă sin/ură si /ânditoare. E Matilda < E uilă ea. .)ull se uită 2n 0os i 2ncepu să urle i mai tare. Tu ai >ăcut8o < Jtiu că tu ai >ost < Matilda. cu picioarele ei ca ni te cle ii ori. domni oara +one.B salamandră. comeleon 2nc. După ce toţi ceilalţi ie iră..ii ei putuse să verse pa. 2>u putea să păstreze secretul acesta imens 2n ea. Cu ener/ia din oc. după care. ?e 2ntâmplă >oarte des. 7n ciudat sentiment de lini te i 2ncredere o cuprinse..ar desenase pe )luză un petic 2nc.arul pe ori)ila directoare i cine putea să >acă asta.N-o să8mi scapi de data asta i Cine a 2mpins pa. 2n lini tea 2mpietrită care urmă. (ustul ei uria se mi ca 2năuntiu i 2na>ară. cu o mi care a mâinii o mătură trimi8ţ2nd8o z)urând 2n clasă. Cred că am 2nvăţat destul pentru astăzi. +aide.is de culoare care o udase pro)a)il p2nă la piele. #ot să vă spun cu si/uranţă că nici unul din copii nu s8a mi cat din )ancă cu e6cepţia lui -i/el. i dintr8o dată 2 i dădu seama că nu8i mai era >rică de nimeni pe lume. Clasa rămase 2n lini te ca un cavou. E #>iuu < E >ăcu ea. E Cine a >ăcut asta L E urlă ea.e/at < E urlă 6runc+(ull. stătea 2n >aţa clasei tremurând de >urie. zise ea. Domni oara Truncli)ull se uita= la domni oara +one.

Domni oara +one.?ici mama. Domni oara Trunc. E Tot nu 2nţele/ ce vrei să spui. spune8mi ce ţi /8a 2ntâmplat a a de ciudat. Matilda. Dar nu despre asta vroiam să vă vor)esc. asta8i tot.arul cu apă. M8am uitat atent la dorindu8mi să se răstoarne. pe urmă un >el de eH/ie ciudată a ie it din ei i a răsturnat pa. L8aţi văzut răsturnân8du8se peste domni oara Trunc. tu nu te duci cu ceilalţi a>arăF E Aă. >ăcu o pauză i o privi atent pe Matilda. una cu directoarea. la >el de emi cată. se /ândise mult la acest copil.8' piciodată până atunci 2n a a o stare. Despre asta vreau de >apt să vă vor)esc. domni oară +one. Domni oara +one.ii mi 2ncălzit i simţeam ceva 2n ei. Dacă ar >i crezut povestea ei. Avea oc. zise domni oara +one. zise Matilda. 2ncât am tăcut să se 2ntâmple asta. ridică privirea i zise @ E Matilda. E 48o să mă e6matriculeze domni oara Trunc. E Da. E Domni oară +one. Domni oara +one. domni oară +one. zise Matilda.)ull s8a enervat mai tare ca de o)icei.elarilor i Matilda se uita a domni oara +one. Mai de/ra)ă credea că ima/inaţia ei 2n>ier)ântată i8o luase pe dinainte. zise Matilda. zise Matilda.arul \să se răstoarne. zise Matilda. E Arei să spui că stăteai unde stai acum i i8a0 comandat pa.G E 4u cred că 2nţele/.arului să se răstoarne i s8a răsturnatF E Cam a a. MatildaF E Aroiam să vă spun despre pa. pot să vor)esc cu dumneavoastră pentru o clipăF E ?i/ur. 4u m8am apropiat de el. Cu oc. E Dar despre ce vroiai să vor)im. E Ai >ăcut să se 2ntâmple ce. Cu oc. rămase 2n tăcere pentru un moment. zise ea. continua să se uite la Matilda Hin ramele de oţel ale oc. cealaltă cu 2n/rozitorii domnul i doamna WormCood.. care stătea la catedră i >runzărea ni te . erau acum sin/urele rămase 2n clasă. Matilda i domni oara +one.otăr2 ca persoana căreia i8ar >i plăcut să se con>eseze era domni oara +one. n8o ăus>l . i pe urmă oc.= 4m >ăcut pa.. M8ai auzit spunându8i directoarei că nu este posi)il să >i >ost tu.8tmll. nu8i a aF %iindcă n8am pus eu creatura aceea 2n pa. E (ine.. ce te supără< E Mi s8a 2ntâmplat ceva >oarte ciudat... De când avusese cele două dezastruoase 2ntâlniri 2n le/ătură cu Matilda. E Jtiu că nu. E Am >ost atât de revoltată că am >ost acuzată #e nedrept. da. E $ să mă e6matriculeze F E 4u cred.)ul2. eu nu l8am atins. 2ntre)ând8o dacW pot avea o discuţie. 2ntre)ându8se cum putea să8G a0ute. Domni oara +one. Aă 0ur că n8am pus8o eu < E Jtiu. . Matilda se a>la acum 2n >aţa ei cu o ima/iN de curiozitate i e6altare pe >i/ură. U?>u credea că Matilda vroia să spună " minciună.arul. dar eu am >ost.ii. Orei să spui că ai >ăcut să ?o răstoarne $a+arul dorindu8ţi luciul ăsta9 E Da. Domni oara +one. zise Matilda.ii. 2n mod si/ur n8ar >i realizat cât de surprinzător >usese ceea ce se petrecuse 2n clasă 2n după8amiaza aceea.ro/. )ine2nţeles. 2ntr8o >racţiune de secundă Matilda . domni oară +one. intră instantaneu 2n alerta. E Da.. nu8i a aF E L8am văzut. 3&1 E Tot nu 2nţele/. zise cu )lândeţe domni oara +one. zise domni oara +one..arul cu apă cu creatul a 2n el.ârtii. Domni oara +one.. dar se 2ndoia de asta. Matilda L . nici tatăl ei n8ar >i >ost de nici ua >olos.ii lăr/iţi i oG privire ciudată.

E 5rai a a departe. E ?unt )ine.et pe catedră H nu mai mult de treizeci de centimetri depărtare & )raţele 2ndoite ale domni oarei +one. A mers mai repede de data asta. 2di concentiă toată mintea. după caie se răsturnă i căzu cu un clinc. domni oară +one. Z)uram dincolo de stele cu aripi de ar/int. ?e . se uită 2ncă la copil 2ntr8a a)solută minunare. Domni oara +one. A >ost minunat < Domni oara +one. păru că era din nou stăpână pe ea.ârtie i tremurând din toate mădularele. căzu 2n 0os. E ?ă pun apă 2n elF E 2ntrea)ă ea 3'" E 4u cied eă are vreo importanţă. 2 i prinse >aţa 2n plame i de data asta comandă c. 2l văzu >ctâi clătinându8se. Adună8ţi lucrurile i ne 2ntâlnim a>ară peste câteva minute.E Dacă ai >ăcut asta 2nseamnă ca s8a petrecut cel mai mare miracol care a e6istat vreodată de la Isus 2ncoace. tremurând i ea 7D pic.. +aide.ii i se măiiră atât de mult 2ncât N putea vedea partea al)ă de 0urimpre0ur..i i o vreme i când 2ns>âr it 2i desc. zise Matilda. zise domni oaia +one. i stătea >ără să scoată o vor)ă.. nu vă alarmaţi.iar de la 2nceput @ .ii aţintiţi 2nainte >ără.ii i8i lăsă 2nc. domni oară +one.otăr2 să pună cu cât mai multă )lândeţe capăt acestei conversaţii. tot creierul. 5ner/ia 2ncepu să clocotească. domni oară . %ără să scoată un sunet.. zise Matilda E Im este posi)il< E suspină domni oara +one. despre ce am >ăcut.. E Da. mută pa. =.im)ă )m/c ma/inea cu una de o lini te si un calm 2n/eresc. 4u scotea lci un cuvânt.arul /ol 2n mi0locul mesei.. răstoarnă8l< E ?8ar putea să dureze. /ândi domni oara +one. eram. Ji. u or. iar oc. i din nou.ol)a la pa. cum pot avea copiii evadări din astea 2n lumea ima/inaţiei lor=..arului să se răstoarne. Domni oara +one.. a tepta. E Qu tiu. E ?8am să spun la nimeni despre. E Da.. 0>u pot să cred < 2nc. 4u putea.ii ei 3'3 petreeându8se un miracol o prostise.(ăstoarnă8te < (ă. zise Matilda. dar mult mai repede ca prima dată.i8zându8i /ura. 2ncă >oarte ocată. %aţa 2i era trans>i/urată cu oc. 142 2ncet.să vadă nimic. zise ea i zâm)i. dese. apoi mi cându8se pe loc. E Ti8ar place să vii cu mine să luăm ceaiul 2mpreună 2n ca)ana mea 3 E 2ntre)ă ea. Dar )uzele nu i se mi cară i nu >ăcu nici un z/omot. Matilda stând 2n rândul al doilea. cam la trei metri depărtaie de domni oara +one. 2n>rumuseţată parcă de lini tea misterioasă. stri/a tot tl 2n /ând pa. E %oaite )ine atunci.toarnă8te=. toată voinţa 2n priviri. cu oc. #e urmă ridică 2ncet capul să se uite spre Matilda.i. de parcă ar >i >ost N4a terea satt 2nceputul lumii sau #rima Dimineaţă. zise Matilda.ii rotunzi i strălucitori. = Mi8ar place /rozav. opti domni oara +one.ise.ise oc. dintr8o dată >aţa Matildei 2 i sc.5ste e6traordinar. Aăzu >etiţa al)ă la >aţă ca o coală de . ?tri/ase aceste cuvinte 2n /ând. E (ine.ar. (ăr)ia domni oarei +one... Doriţi să spuneţi. Mă simt )ine.ar ţinându8se departe de el ca i cum ar >i >ost un o)iect periculos. 2 i puse coatele pe )anca. Jocul de a vedea cu oc. privind la >etiţa care intra 2ncet 2n starea normală.ii i 2n cele din urmă acele milioane de invizi)ile cu mâini pe ele 2ncepură să ti a/ă pa. ?8ar putea. E 4u te /ră)i. >ier)inţeala 2ncepu să8i cuprindă oc. ?e . E #oţi să >aci asta 2ncă o datăF E 2ntrea)ă ea cu o )unătate 2n /las. simţi electricitatea adunându8i8se 2n oc.

Tre)uie să mă concentrez >oarte tare. dar nu mă deran0ează câtu i de puţin. E 5u Xunt un >enomenF E 2ntre)ă Matilda. zise Matilda. Dar tre)uie să acţionăm cu mare /ri0ă de acum 2nainte. E 5ste >oarte posi)il să >ii. tre)uie să avem /ri0ă cum Ne >olosim.= E Lini te te8te.+one.. Matilda. zise domni oara +one.F E luci nu mă /ândesc < E zise domni oara +one. Cuvântul cel mai potrivit este . domni oară +one. ?imt că pot . #oate că sunt ni te >orţe divine. Domni oara +one. I?>u cred că este ceva rău. numai să stau puţia i să8mi >ac putere 2n oc. >iindcă erau sin/ure. este interesant. +ai să nu ne am)alăm a a de tare la 2nceputul tre)ii. Matilda deveni dintr8o dată vioaie de parcă i s8ar >i rupt o valvă undeva 2năuntrul ei i o mare cantitate de ener/ie ar >i >ost )rusc eli)erată. i pe urmă pot să 2mpin/ puterea a>ară spre orice.F E Cam asta a vrea.. copile. . >oarte. . domni oară +one. 3'& Ca)ana domni oarei +one. 5ste un >enomen. Mai mult decât atât.. pe un drum 2n/ust de ţară.iar i lucruri i mai mari. . toate să >ie )ine.. Trecură pe lân/ă ma/azinul de >ructe cu vitrinele pline cu mere i portocale i pe lân/ă măcelăria cu )ucăţi de carne proaspătă i pui /ola i a/ăţaţi @n vitrină. zise ea ţopăind. domni oară +one. Ce cred că putem >ace. dar Matilda era prea a/itată ca să8 i dea seama de asta @ E Lu8mi dau seama de ce tre)uie să >im a a de /ri0ulii. 3'' E Dar dumneavostră credeţi că e interesant. domni oară +one. . i c. iar ma inile erau >oarte rare.i. o 2ntâlni pe Matilda 2n a>ara colii i merseră 2mpreună 2n tăcere de8a lun/ul străzii principale a satului. zise domni oara +one. nu8i a a. 5ste ceva ine6plica)il. >oarte tare.. G 3" E c. domni oară +one. E 5u pro)a)il că sunt i mai răvă ită decât tine de ce8ai >ăcut i 2ncerc să /ăsesc o e6plicaţie rezona)ilă. F E De interesant. >ie că nu. #ă ea pe lân/ă domni oara +one. pe lân/ă mica )ancă si pe lân/ă ma/azinul de aparate electrice. simt că pot să8i răstorn i pe ei. alta. i a0unseră de cealaltă parte a satului.ilor. E %oarte )ine. . Tre)uie. dar cu mare /ri0ă de data asta. E Oreţi să mai >ac.>enomen=. . i domni oară +one. E Ca de e6emplu F E 2ntrea)ă Matilda. mult mai mari ca mesele i scaunele. ţopăind din când 2n când i de/etele 2i z)urau 2n toate părţile 2n timp ce cuvintele 2i ie eau din /ură ca >ocurile de arti>icii. pe cuvântul meu că simt că pot să mi c orice pe lumea asta. tdar >ie că sunt.. atâta timp cât mă concentrez su>icient de tare.iar cu oameni pe ele. $$' 3'- 5rau ni te cuvinte 2nţelepte din partea unei persoane 2nţelepte. este să e6plorăm acest >enomen mai mult. lini te te8te < E zise domni oara +one. E Ca de e6emplu. Ji acum. . i pe urmă 2ncep să simt cum se >ormează ceva 2năuntrul oc. unde mi se mai vedeau trecători.ă 2ntorc mese i scaune c. %ăcea cam a a @ . E Tre)uie să acţionăm cu /ri0ăF E Da. cu reţinere. ziseG domni oara +one. E 2ncercam să8ţi e6plic că avem de8a >ace cu necunoscutul. . una. numai noi amândouă.. Dar mi8ar place să nu te /ânde ti la tine ca la ceva ie it din comun deocamdată. pentru că ne 0ucăm cu >orţe misterioase despre care nu tim nimic.ar cu apă i lucruri mici ca ăsta. nu doar un pa.Domni oara +one. dacă asta are le/ătură cu >aptul că tu e ti e6traordinar de precoce.

?e 2ntrea)ă oare vreunii dintie copii unde se duc pro>esorii no tri când se termină coala F E /ândi Matilda. De o parte i de alta cre teau tu>e de alun i se puteau vedea )uc. E Da. ?e /ândise la ea numai ca la o pro>esoară.. zise ea. tre)uie sa acţionăm cu mare /ri0ă de acum 2ncolo. ) E 2ntrea)ă ea. E 5ste o căsuţă ţărănească. nu a tepta prea mult. i nu mai dădu altă e6plicaţie. Domni oara +one. #entru o clipă am z)urat dincolo de stele cu aripi de ar/int. Tre)uie să8ţi dai seama de asta. după care 2nc. Cred ca este la >el ca i cu orice altceva. Dar orice8ar >i. ?8o 2ntre)a careva dacă8i a teaptă i pe ei cineva acasă. răspunse domni oara +one. se miră de lipsa de apreciere a propriei valori la Matilda i a con tiinţei de sine. zise domni oara +one. cu atât e mai u or.ise poarta la loc. 5rau câteva păsărele 2n ramuri i 2n rest pustiu.F E Te simţeai ciudat. o pro>esoară care apărea de cine tie unde. 147 2n cele din urmă a0unseră la o /aură dintr8un /ard viu pe partea stân/ă a drumului. 3'$ E Areţi să spuneţi că >ăcând asta poate să mi se 2ntâmple ceva rău / Asta vreţi să spuneţi. 5ra >oarte lini te pe drumul 2n/ust de ţară. E #ro)a)il că aveţi dreptate. E Dar dumneavoastră aici locuiţi F E 2ntre)ă Matilda.. Aproape am . Lân/ă drum cre teau tu>e de mure i alte >ructe săl)atice care erau mâncate de păsărele iarna. repet.iar >oarte sin/ură.iar sunt 2ntradevăr F E 2ntrea)ă Matilda. vreo soră sau vreun soţ F E Locuiţi sin/ură. E Da. acum când satul rămăsese 2n urmă. A8am spus asta. Mer/eau pe urmele de roţi 2n noroiul uscat de soare i pă eau cu atenţie ca să nu8 i scrântească /leznele. ast>el 2ncât Matilda să se poată ţine după ea >ără să aler/e. zâm)ind. i pe urmă dispărea iar. mer/ea 2ncet. 4u pot să uit >elul ciudat 2n care ţi s8a luminat >aţa după ce ai răsturnat pa.. Ji vă mai spun ceva @ a doua oară a >ost mai u or ea prima dată. %elul cum poţi să cite ti. zise domni oara +one. dacă această capacitate de a mi ca lucrurile din loc pe care ţi8ai descoperit8o are de8a >ace cu puterea creierului tău. Mer/eau acum pe o potecă 2n/ustă.E C. preda la coală. care nu era altceva decât urma unor roţi de căruţă.im)e su)iectul pentru o clipă 2i spiise cum se nume te >iecare copac i o 2nvăţă cum să8i recunoască după >orma >runzelor i modelul de pe scoarţă. zise Matilda. 148 . unde se a>la o poartă cu cinci )are metalice. >a/i i un castan dulce. c. E JSn pot să nu mă 2ntre). Domni oara +one. E Areţi să spuneţi că nu mai e loc la mine 2n cap de atâta creier i ceva tre)uie 2mpins a>arăF E 2>u este asta e6act ceea ce vreau să spun. Mult mai u or. Matilda nu se 2ntre)ase niciodată unde putea locui domni oara +one. desc. Domni oara +one.izând8o i conducând8o g:e Matilda inăuntru. vrând să sc. 5rai parcă transportată 2n altă lume. nu8i a a F E Mă simţeam minunat < E zise Matilda. zise domni oara +one. vreo mamă. Matilda asculta cu atenţie i depozita totul 2n minte. . să lucrezi la matematică. domni oară +one. 5ra una din acele minunate după8amieze de toamnă aurie. domni oară +one. E (ine2nţeles că e ti. Din loc 2n loc cre teau copaci 2nalţi@ ste0ari.ete de alune maronii 2n 2m)răcămintea lor verde. E #e aici. care acum 2ncepeau să se coacă căpătând o culoare ro iatică. E Aeveriţele or să le culea/ă de acum i or să le depoziteze cu /ri0ă pentru lunile triste care urmează. Cu cât e6ersezi mai mult.arul ultima dată.

7ite8o. #e eta0eră era iu primus. >u pro>und mi cată @ E 5ste ca o muzică.iuvetei. 5ra ca o ilustraţie din cărţile de pove ti a >raţilor Drimm sau +ans Andersen. Ia /ăleata.iuvetă dedesu)t. 2nvelind8o i acoperind8o.isese 2ncă. 7n ste0ar uria umlnea căsuţa. Cărămizile din care era construită etan >ărâmiţate i de culoare palid ro iatică. Matilda văzu o potecă $ră)uită care ducea la o căsuţă mică din cărămidă ro ie. pompând. dra/a mea. zise domni oara +one. dacă puteai să8i spui a a. ?ă8ţi mănânce inima in căsuţa din pădure cu tranda>iri. cu o mână 2ncă pe poarta pp caro n8o desc. dar >ără ro)inete deasupra c. 4u avea eta0. B să /ăse ti o >rân/. E Tino cu mine 2n )ucătărie să mă a0uţi să >ac ceaiul. 5ra parcă puţin speriată de acest loc.. i o conduse pe Matiida prin tunel 2n )ucătărie. o crăticioară i o sticlă cu lapte 0umătate plină. vreodată.a0uns. Domni oara +one. 7 a de la intrare era acoperită de vopsea verde scoro0ită i nu avea /aura c. 5ra atât de mică 2ncât semăna mai mult cu o casa de 0:ăpu i decât cu un lăca omenesc. 4u era mai mare decât un dulap mare de . 3-" 7rmă un moment de lini te i Matilda. A0unseră la o portiţă mică. 2ncepu să recite @ 4iciodată. #e un alt perete era o eta0eră pentru pre/ătit mâncarea. #rimusul este o lampă de campin/ care se umple cu para>ină i se aprinde deasupra. ramuri ţepoase de mure i smccuri lun/i de iar)ă maronie.aine i avea o >ereastră mică 2n perttele din spate cu o c. Aici locuiesc. E Aino. zise @ E 7n poet pe nume D. #ărea atât de ireal. o c.Ne aplece ca să intre. opti ea. i un dulap deasupia ei.iar este muzică. %iecare >ereastră nu era mai mare decât un ziar de >ormat mic. 3'1 4u te speria i nu crede că lupul 2n )lana al)ă.eii. Lea/ă /ăleata . E #oţi să8mi aduci puţină apă până aprind #rimusul< E zise domni oara +one.. +ansel i Dretel. Matilda o urmă i a0unse 2ntr8o 2ncăpere care semăna cu un tunel lun/ i 2ntunecos. Cren/ile lui masive Ye 2ntindeau. Domni oara +one. E C. atât de nesi/ur. #rin >runzele cati>etate din rouă vremii. Domni oara se opri cu o mână pe poartă i zise @ E Aici este. care nu auzise până atunci o poezie romantică atât de >rumoasă recitată cu voce tare. zise domni oara +one. 2ncet. %ântâna este a>ară 2n spate. de oaie B să sară din viziuna8i urlând i râzând. 0umătate 2n/ropată 2n /ardul viu 2n partea dreaptă i aproape ascunsă de ramurile de alun care cădeau peste ea.omas a scris ni te Aersuri la care mă /ândesc de >iecare dată când pă esc #e această cărare. asctTnzând8o parcă de restul lumii.. copilă rătăcitoare #rin pove tile spuse la /ura so)ei i vră0ite 2n somn. cu o voce minunată.lan T. >antastic i nepământesc. ca să creeze presiune pentru >lacără. i Matilda o urmă pe potecă. ca i cum s8ar >i ru inat că lăsase să se vadă o a a secretă parte a su>letului ei. De o parte i de alta a potecii cre teau )uruieni. Matilda o urmă. #ărea casa unde trăiau pădurarul. pur i simplu apăsă pe clanţă i intră 2năuntru.emă domni oara +one. Matilda a tepta i domni oara +one.ie 2n >ântână. Avea un acoperi cenu iu de ţi/lă ca un co de >um i două ]>erestre mici 2n >aţă. De i nu era o >emeie 2naltă tre)ui să . 2mpinse repede poaita i pă i 2năuntru. Apoi. casa unde trăia )unicuţa ?cu>iţei (o ii sau casa celor apte pitici.

Toţi oamenii săraci din ţara asta a a se spălau până nu demult. 2ncălzeau apa pe >oc >ăcut 2n pământ. domni oară +one. Dar ăsta este un primus )un. Acesta era locul unde locuia delicata ei pro>esoarăF Aici venea ea .Mar/arina. 2n camera din >aţă. E C. dar c. dar nu era vopsea. Ji n8aveau săracii nici primus. camera de zi=. . E 5 de a0uns / E 2ntrea)ă ea când a0unse 2n casă. Cameia era mică. acel material ie>tin care se >olose te la /ra0durile vacilor i la coteţele de /ăini. Dar cum puteţi să >aceţi )aie F E 4u >ac )aie. zise domni oara +one... zise Matilda. luând tava i conducând8o pe Matilda a>ară din )ucătărie. Matilda >reca palma de unul dintre ei i un pra> ca de cretă se luă pe piele. i " >ar>urie cu două >elii de pâine. 3-! >S . nu F #rimusul vâ0âia cu o >lacără mare al)ăstruie i ble0a apa din crăticioaiă 2ncepuse să >iar)ă. E ?8are nimic. 0umătate de sticlă de lapte. zise Matilda. Mă spăl stând 2n picioare. . #ereţii erau al)i. ?coase i o pâine mică i nea/ră.ia i se 2ndoi 2n mână. care cu 2nţelepciunea ei părea să >i 2nţeles delicateţea situaţiei i se 3-& >erea să >acă vreun comentariu care să o >acă să se simtă 0enată.. E Da. unde se adunase pra>ul. o 2ncălzesc pe lampa asta i mă spăl cu ea peste tot.cu un capăt i dă8i t G 3-3 0osr dar ai /ri0ă să nu cazi 2năuntru < i*:4 . 4u >olosesc za. %oarte. ceainicul. pătrată i pustie ca o celulă de 2nc.iar că tre)uie să >ie >oarte săracă=. %ântâna avea un mic acoperi de lemn deasupra.. Aduc o /ăleată plină cu apa. nici covor pe 0os. 4u erau ta)louri pe pereţi. E 4u.ăr. zise ea. zise domni oara +one. zise domni oara +one. E Aino aă )em ceaiul 2n camera de zi. se opri i se uită 2n 0ur 2ntr8o uimire a)solută.ema. '?& E (ine2nţeles. 5ra apă 2n /ăleată. C.ie atârnând 2n 0os 2n /roapa 2ntunecată. Apoi 2i dădu drumul 2năuntru până auzi z/omotul apei i >rân/. luă o tavă i pe ea puse biouă căni. Domni oara +one. Taie pâinea 2n >elii su)ţieii i scoase dintr8un container de plastic ni te margarina pe care o 2ntinse de pâine. Matilda o urmă. E ?unteţi săracă. > E Da. o manivelă simplă i o >rân/. scoase un ceainic din dulap i puse câteva >runze de ceai 2n el. zise domni oara +one..ăr. zise ea. E 2>8am nici un pic de za. luă /ăleata i se duse 2n >undul /rădinii.iar 2n u a a ceea ce se c. Mi8a plăcut. numai ni te scânduri /rosolane i nelustruite. Domni oara +one. cu spaţii 2ntre ele.iar a a >aceţi F E 2ntra)ă Matilda. Matilda era descumpănită. #resupun că n8ai mai >ăcut a a ceva niciodată. /ândi Matilda. ?in/urele o)iecte din cameră erau două cutii de lemn 2ntoarse cu >undul 2n sus care serveau drept scaune i o a treia cutie 2ntre ele care serveau drept masă. B trase din nou uitându8se 2năuntru. Matilda trase a>ară s>oara i o le/ă de mânerul /ăleţii. Lumina palidă a zilei venea printr8o >ereastră mică 2n peretele din >aţă. Matilda răvă ită i mai tare ca până acum. de8a lun/ul condeiului mic i 2ntunecos. 5ra var. care n8avea perdele.. #la>onul era atât de 0os 2ncât cu o săritură Matilda putea să8l atin/ă cu vâr>ul de/etelor. Asta era tot.isoaie.

stai 0os i să )em o cea că >ier)inte de ceai. ?e uita parcă 3-7 2u interiorul ei ca să caute răspuns la aceste 2ntre)ări nu tocmai inocente.eţată. puţin 2ncordată. un mare mister. dra/a mea.im)ase complet si acum vi)ra de . E Tre)uie 2ntotdeauna (ăl te a>li aproape de ceea ce mi ti 3 E Qu tiu. ?erve te8te cu pâine.. dar mi8ar place să descopăr. 2i aruncă o privire ascuţită. ?e 2ntre)a dacă i8ar >i dat seama că nu era unt. +ai să mai )em o cea că cu ceai. zise ea. tu zici că poţi să mi ti orice.ioase care tre)uie curăţate de pra> tot mereu. nu trăiesc a a. dacă n8ar >i strat dinainte. B. n8avea nici un du)iu i de8a)ia a tepta să vadă care era. vă plătesc atât de prost la coală > Domni oara +one. Mănânc )ine la coală la prânz i8mi a0un/e până a doua zi dimineaţa. Matilda se a eză cu /ri0ă pe cutia 2ntoarsă i Go0i mult de politeţe luă o >elie de pâine cu mar/arina i 2ncepu să mănânce. ?unt plătită la >el cu ceilalţi. E 4u prea rău.ec. 3-$ #ovestea domni oarei +one. zise Matilda e6plorând mai departe. Ji dacă n8aveţi >ri/ider nu tre)uie nici să vă duceţi la ma/azin să cumpăraţi tot >elul de lucruri ea ouă. >ără mo)ilă. nuF b8 Da. Mar/arina nu era rea. zise Matilda naesteeându8 i >elia de pâine cu mar/arina. ar >i să /ăsim care este limita acestor puteri ale tale. E Dar tre)uie să >ie e6trem de puţin dacă sunteţi atât de săracă. nici un om. zise Matilda. zise domni oara +one. E Domni!oară +one. >ără ara/az i >ără )aie F E 4u. 7merii i se ridicaseră. 22u mănânc niciodată când a0un/ acasă. zise Matilda. E 4u tre)uie să ne /ră)im eu asta. dar eu am du)ii cu asta. domni oară +one.i. Ji te ro/ mănâncă i cealaltă >elie de pâine. 2su părea deloc incomodată de >aptul că stătea pe ni te cutii 2ntoarse sau că )ea ceai dintr8o cană pe care o ţinea cu mâna pe unul din /enunc. 5u sunt o e6cepţie. E A ează8te. Dar parcă totu i acum avea mai mult >armec. a eză tava pe una din cutiile 2ntoarse. devenise 2ncordată !i stranie. turnă ceaiul i adău/ă puţin lapte 2n am)ele căni. zise ea. E -l8am /ândit >oarte mult la cea ce ai >ăcut cu pa. 5ste mult mai u or să >aci curăţenie dacă n8ai mo)ilă de lustruit sau acele mici ornamente cara/.. 2n mod si/ur. ca să8l umpleţi. 2ntre/ corpul 2i devenise ri/id.acasă după o zi 2ntrea/ă de muncă 3 Dar de ceF Tre)uia să >ie ceva >oarte ciudat su) toate astea. zise Matilda. 3-- E Mi8ar place să 2ncerc cu ceva imens de mare. zise ea dintr8o dată. Toţi pro>esorii trăiesc a a. E După câte tiu. zise ea. 5ra uW 3-' mister ascuns 2n casa asta. 2n numai treizeci de secunde atmos>era se sc. sunt. Amândouă >eliile sunt pentru tine. sau >ără să >olosească un a0utor din a>ară. 5 ti con tientă de asta. n8a reu it să >acă un o)iect să se mi te >ără să8l atin/ă sau să su>le. E #ro)a)il că vă place să trăiţi >oarte simplu. )uzele 2i eraii apăsate strânse una de alta i stătea strân/ându8 i cana de ceai cu amândouă mâinile. Domni oara +one. E Lucrul cel mai >ascinant. maioneză i 2n/. 7rmă o tăcere lun/ă i neplăcută. 4u vă mai pierdeţi timpul >ăcând cumpărături. 2n acest moment văzuse că >aţa domni oarei +d0ie. tre)uie să8ţi >ie >oame. Matilda luă i cealaltă >elie de pâine i 2ncepu s8o mănânce 2ncet. Domni oara +one. zise domni oara +one.. Ai >ost 2nzestrată cu o putere e6cepţională. vreodată 2n istoria omenirii.arul. Acasă ar >i avut pâine pră0ită cu /em de căp uni i pro)a)il o >eliuţă de c. Matilda 2ncuviinţă >ără să zică nimic.

ciudăţenie i de secrete. Din nou 2 i prinse cana cu amândouă mâinile i 2ncepuW să soar)ă 2ncet. zise ea. Când aveam . oricum. i când m8ani născut tatăl meu era doctor 2n acest sat. 5ste ascunsă de pădure după dealuri. Dar acum. continuă ea. E Am !& de ani. destul de mare. nu e ti de >apt copil deloc. E 2vu pot să8mi e6plic deloc de ce8ţi spun toate acestea. Matilda 2ncuviinţă din cap. ca să8i >acă impresie )ună.is 2n mine când eram copil. Tatăl meu era >oarte ocupat ca doctor. zise Matilda.. E De ce să nu >i 2ntre)at F E zise ea. E #ână acum.e i >rumoasă. De >apt nu este deloc trea)a mea. A >ost de acord i a venit. Cred că mai este puţin. n8am /ăsit pe nimeni cu care să pot voz)i despre pro)lemele mele. Aocea continuă @ E ?ă mai )em un ceai. dra/a mea. A a că a c.ani. Matilda asculta cu atenţie. Domni!oara +one. i asta mă nedumere te. dacă 2nţele/i ce vreau să spun. turnă din nou ceai 2n am)ele căni i adău/ă puţin lapte. mai mult. a zice. E 2mi pare rău că am 2ntre)at toate astea. zise domni oara +one. Bricum ai >i 2ntre)at până la urmă. tatăl meu a murit pe nea teptate @ azi era acolo i mâine nu mai era. E Continuaţi. Aocea pe care o auzea ascundea un stri/ăt de a0utor. Tatăl 3-1 meu n8avea cum să tie )ine asta >iindcă n8o cunoscuse )ine 2nainte i când se 2ntâlneau ea se purta alt>el decât >irea ei. #oate de asta te8am i invitat aici.iar din prima clipă. 2mi lipsea cura0ul. Aă ro/ < E 5i )ine. Jtiu că e ti numai o >etiţă mică. de cărămidă ro ie. ?cutură din umeri i a eză din nou cana pe tavă. zise ea. ?imţea tensiunea crescând. 2mi era tare dor de Ji mătu a mea nu era o >emeie )lândă. 2n rezonanţă cu puterile tatei par să >ie >oarte mature. 5 ti prea inteli/entă ca să nu8ţi pui 2ntre)ări.ii mei. dintr8o dată. E Acolo m8ani născut i pe urmă s8a 2ntâmplat prima tra/edie @ mama a murit când aveam doi ani. E 4u prea 2n vârstă. Am văzut asta cu oc. continuă ea. De i arăţi ca un copil. >ăcu o pauză i sor)i din ceai. Aveam o casă vec. 2ncepu să8 i revină. A a că. La asta domni oară +one. să vină să stea cu noi. 7rmă o lini te 2ndelun/ată după care zise @ E #ot să8ţi spun o poveste F E (ine2nţeles. deloc 2n apele ei. Matilda intră 2n alertă. pentru că mintea ta. presupun că e ti un copil adult. am dorinţa disperată de a mă destăinui cuiva. Dar urât8o c. Matilda nu răspunse. 3-* MYtilda rămase mai departe 2n tăcere. ?u puteam să8mi dezvălui umilinţa. Tot cura0ul mi8a >ost 2nc. Domni oara +one. 2n . A tepta ce avea să urmeze. pe urmă se #ntâm$lă a doua tra/edie. Asta tre)uia să >ie. E 5 ti mult mai 2nţeleaptă decât vârsta pe care o ai. i mai mult. dar este ceva ma/ic 2năuntrul tău undeva. De >apt e ti primul musa>ir pe care8l am de când 2n8am mutat aici de doi ani de zile. zise Matilda. 4u cred c8o tii. Matilda nu zise nimic.de>initiv. i.emat8o pe sora mamei mele care nu era căsătorită. A a că am rămas să trăiesc numai cu mătu a . mătu a mea. Areo &" de ani. a a că a tre)uit să /ăsească pe cineva să ai)ă /ri0ă de casă i de mine. spuse Matilda. #recis că asta era. E Câţi ani avea mătu a dumneavoastră când a venit F E 2ntre)ă ea.

E A a a părut. ?pre s>âr it 2ncepusem să >iu atât de speriată de ea. se opri i8 i >isă privirea 2n >undul crinii. /ăteam 2nvăţasem să le >ac pe toate. 5u nu mi8am pus 2ntre)area pe vremea aceea. E ?ă se sinucidă. Pi8am spus. zise domni oara +one. p$ la 3" ani devenisem sclava ei.iar a a. când 2mi 3$3 <l 8 c. a a ca tine. Ji 2ntr8un >el sau altul. Matilda o)servă că mâinile care strân/eau cana. #lân/eţi tot timpul F E 4umai când eram sigură. E 2vu nu c. Ce s8a 2ntâmplat când aţi rămas sin/ură cu mătu a F A >ost )ună cu dumneavoastră F E (ună F E zise domni oara +one. 4u8mi dădea voie să plân/ cu ea de >aţă.. zise domni oara +one. %ăceam toată trea)a 2n casă. că 2ncepeam să tremur numai când intra 2n cameră. E Dar ce s8a 2ntâmplat mai departe=F E 2ntre)ă ea.2ntre)ă Matilda. 2ncât.. E Dar ce vă >ăcea F E 2ntre)ă Matilda. E Aă )ătea 2 E ?ă nu intrăm 2n detalii. zise domni oara +one.. 4imeni na poate /ândi sau crede ast>el de lucruri >ără dovezi. E 5ste >oarte interesant că 2ntre)i asta. 2ntre)ă Matilda. zise Matilda. Mica odaie rămase 2n lini te. zise domni oara +one. 5ra un )ăr)at >oarte sănătos la minte i 2nţelept. nu F E Cui F E zise domni oara +one. Dar stăteam acasă atunci. zise ea. $$' spunea să >ac ceva. acum tremurau u or. ziseG Matilda. Alte mătu i sau unc.. (ar precis că aţi mers la coală. E Ce 2ncerc să8ţi spun este. ?e poate 2ntâmpla a a ceva. după câte tiu. zise domni oara +oue. E ?i/ur. zise Matilda. Ji a a este i astăzi.. E Deci aţi crescut sin/ură cu mătu a. 2i >ăceam patul. E 4u cred nimic. E Ji s8a sincucisF E suspină Matilda. nimeni n8ar >i crezut că el ar >i putut să >acă asta. Am >ost la aceea i Jcoală la care mer/i JL tu acum. 5ram timidă i dădeam mereu 2napoi. zise domni oara +one. 3$" E ?ă >acă ce / = 2ntre)ă Matilda. E Dar cum a murit tatăl dumneavoastră F 'Tn. E A)solut 2n/rozitor. editând. Dar cine tieF ?e strecură i 2ntoarse capul să privească pe >ereastră. orice in8ar >i pus să >ac. E 2vu i8au dat seama de a ce a murit3F. spălam i călcam pentru ea. zise domni oara +one... continuă ea. Toţi muriseră sau plecaseră 2n Australia. Matilda rămase 2mpietrită. E Dar n8aveaţi nici o altă rudă F E 2ntre)ă Matilda. dar am a>lat mai târziu că e6ista o mare parte de mister 2n moartea lui. Tre)uie să 2nţele/i că nu am avut nicodată o >ire puternică. E 4u vreau să vor)esc despre asta.mea. ţ Domni oara +one. Aezi tu. Ji oricum ei am prea terorizată de >rică ca să mă plân/. că de8a ]lun/ul anilor am devenit atât de dominata i călcată llH picioare de acest monstru de mătu ă. E Cred că tiu. E Dar aţi >i putut să vă plân/eţi cuiva.i sau )unici care să vină să vă vadăF E #e nimeni. care a devenit tutorele meu le/al. ea a devenit proprietarul casei. mă supuneam >ără să crâcnesc.. A >ost un diavol 2 Imediat ce tata nu i8a mai stat 2n cale.. să tii. zise domni oara +one. Avea toată puterea unui părinte asupra mea. 5ste prea ocant. Credeţi că mătu a l8a omorât i a >ăcut să pară că s8a sinucis. eram sclava ei. a devenit o teroare < Oiaţa mea a devenit un co mar. .

. Dar dacă vrei.ârtie. . A >i putut să mer/ la universitate.Trăiam 2ntr8o >rică continuă. 5ra /oală.. E Aă ro/. Q8are condiţii.= Mi8a spus că se adunaseră mii si că tre)uie să8i plătesc dându8i salariu pe următorii zece ani. eram la vârsta respectivă atât de dominată de mătu a mea. M8am dus la el. E Ji cu2ii aţi devenit pro>esoară F E 2ntre)ă Matilda. Dar până atunci >usesem sclava ei toată viaţa i n8am avut cura0ul să spun nu. Asta a >ost acum doi ani. E 56istă un cole/iu care pre/ăte te pro>esori la Meadin/. Mul/ea vacile. < E zise domni oara +oiie. zise Matilda. Ji nu uita. 5ra a unui ţăran. E Câţi ani aveaţi atunci 3 E 2ntre)ă Matilda. am zis. M8ia răspuns .7ite c.iriez. când 2n s>âr it mi8am /ăsit servici. Aă mulţumesc >oarte mult <= E 56tiaordinar 2 E ziHe Matilda. zise Matilda. L8am 2ntre)at dacă pot s8o 2nc.iria pe o lună 2nainte.etat câteva lucruri care8mi aparţineau 2ntr8o8cutie de carton. tiu. 3$! E Aă ro/.#entru că ţi8am dat de mâncare toţi anii ă tia. E De ce 2 E 2ntre)ă Matilda. am co)orât i i8am spus că plec. mătu a mi8a spus că8i datorez )ani mulţi. Ji 2ntr8o zi am /ăsit căsuţa asta ciudată. zise domni oara +one. E #uteaţi să vă >aceţi )a/a0ul i să plecaţi de acasă.iria este 3" pence pe săptămână. . Ji dintr8o dată aţi avut o casă a dumneavoastră < Dar cum de8aţi avut cura0ul să-i spuneţi mătu ii F E Asta a >ost /reu.iriezi o casă când ai . nu vă opriţi.iriaţi <= . Ani >osst >oarte mândră de mine. zise domni oara +one. zâm)ind pentru #rima dată. n8ai decât < C. zise domni oara +one. m8am dus sus si mi8am 2mpac. a zis. Cum poţi să8ţi 2nc... i8am zis i i8am dat '" de pence.Dar vreau să mă mut acolo. E Jtiu. Oă ro/ să mi8o 2nc. A >ost cel mai trium> al meu.?u e ti sănătoasă la minte. i8 am spus. E Ce s8a 2ntâmplat când aţi terminat Ncoala F E 2ntre)ă Matilda. E #ovestiţi8mi. Te trans>ormi 2ntr8o peltea.Ai 2nc. 5ste la numai '" de minute de mers cu auto)uzul de aici. E Ji cum aţi reu it să scăpaţi F E 2ntre)ă Matilda. 2ntr8o seară. zise Matilda.iriat o casă=.. EGCând am plecat la cole/iu aveam 3* ani. mi8a zis.. A mers până acolo 2ncât a aian0at cu coala ca salariul meu să mear/ă direct la )anca ei. zise domni oara +one. E Am >ost inteli/entă ca elevă. E #entru că avea nevoie de mine să >ac trea)ă acasă. 4u8ţi poţi ima/ina cum este să >ii complet 2n controlul unei personalităţi puternice. ţi8am cumpărat 2m)răcăminte i 2ncălţăminte. asta a >ost ce8a >ost < E zise domni oara +one. Am a>lat a cui era. să >ac curat i să pre/ătesc cina. Păranii i ei se trezesc >oarte devreme.. Cum aţi reu it să plecaţi i cum aţi a0uns să trăiţi 2n căsuţa asta ciudatăF E A.= . Asta este. a urlat. Dar nici nu s8a pus vreodată pro)lema. să spăl i să calc. 4u 2nainte să am un servici.Qu poţi să trăie ti acolo.B să8ţi dau o liră pe săptămână )ani de )uzunarGG. A e6plodat < . n8are nimic. ?alariul era ansa dumneavoastră de li)ertate. zise domni oara +one. spuneţi8mi < E zise Matilda. Asta este povestea tristă a vieţii mele. n8are apă curentă. Acum ţi8am destul. E 5i )ine. Mi8a dat voie să mă duc acolo. Am 2ntre)at8o de ce.. G E A.. . a zis. E 2su tre)uia să >aceţi asta. 5ram 2ncă terorizată de ea.iriat o casă A <. M8a >ăcut să semnez o . #utea 2ncă să8mi >acă rău... cu condiţia să vin acasă 2n >iecare după amiază.. Dar m8am >orţat pe mine 2nsămi s8o >ac.= . 2ncât n8a >i 2ndrăznit. după ce i8am pre/ătit cina. ?unt romantică i m8am 2ndră/ostit de ea. zise domni oara +one.Mi8am 2nc. Qu mi8aţi termina t8o. G 3$& E B)i nuiam să mă scol >oarte devreme i să ies a>ară să mă plim) 2n timp ce mătu a mea 2ncă mai dormea. zise Matilda.

zise ea zâm)ind din nou. 2n care se spune că lasă casa cumnatei lui 2n sc. 2F8aţi >i putut să vă an/a0aţi un avocat )un care să 2ncerceF E 2>8am )ani pentru a a ceva. E Da. E Atunci este cu si/uranţă proprietatea dumneavoastră F 3$- I E Testamentul tatălui meu nu a >ost /ăsit niciodată. zise domni oara +one. ezită un moment. Ji nu uita că mătu a asta a mea este o persoană >oarte respectată 2n societate. E A8ar >i mult mai )ine. E Ji mătu a asta /roaznică.im)ul /ri0ei de a mă cre te.. Are numai vreo -" de ani i mai are mulţi 2nainte. E Dar dacă nu e6istă testament. ?unt si/ură că este pla/iatură.. i am ie it pe u ă. 2Tu pot să8ţi spun ce >ericită am >ost < E Dar c. E Da.Am 2nc. >oarte )ine.. 2 E <4u tocmai. E Am lampa ou para>ină. Domni oara +one.numai o liră pe săptămână F=.e i >rumoasă. . domni oară +one. A a că sunteţi li)eră < E ?unt li)eră.iriat o casă=. i8am răspuns.. E 5u8i /reu de /.. E (ine2nţeles.ârtie c.iar v8aţi descurcat să trăiţi numai cu o liră pe săptămână timp de doi ani F E 2ntre)ă Matilda. I?Tu8ţi poţi 2nc. zise domni oara +one. zise domni oara +one. zise Matilda. 3$' -4t. domni oară +one. E Dar nu este 2n/rozitor de >ri/ iarna / E 2ntre)ă. Dar se spune că este >oarte sănătos să dormi pe o supra>aţă tare.ipurile scrisă de tatăl meu.Ji eum o să >aci ca să ai )ani de mâncare >= . AreG >oarte multe relaţii. domni oară +one. ?8ar părea că l8a distrus cineva. dar nu poate nimeni dovedi asta. Domni oara +one. E 48a >ace asta niciodată. zise domni oara +one. zise Matilda. .. zise domni oara +one. zise Matilda.irie i de rest cumpărGpara>ină pentru primus si pentru lam$ă.. . ea. atunci 2n mod si/ur casa vă revine dumneavoastră >iindcă sunteţi ruda cea mai apropiată. #lătesc 3" pence la c. Pi8am spus că mănânc >oarte )ine la coală la prânz. Ce lucru cura0os >ăcuse < Dintr8o dată devenise eroină 2n >aţa Matildei. presupun că trăie te 2n casa aceea vec. pâine i mar/arina..0 dacă v8aţi lăsa slu0)a i aţi trăi din a0utor de oma0. i8am răspuns. 2mi place meseria mea. 2n acel moment Matilda văzu toată situaţia cu o a)solută claritate. lapte. zise domni oara +one. avea nevoie de a0utor 22u putea să reziste a a la in>init. zise domni oara +one. #ă8l iuţii dau de o)icei casa tutorelui pentru o anumită peiioadă de timp. E B. K?Tu8mi tre)uie altceva. E Dar n8aţi >i putut să 2ncercaţi F E 2ntre)ă Matilda. E Ji credeţi că tatăl dumneavoastră cliiar a avut 2n minte să8i lase ei casa pentru totdeauna F E ?unt si/ură că nu. Apoi spuse cu o voce sla)ă @ . E Cine este > E 2ntre)ă Matilda.icit cine.. ceai.ipui ce plăcut pot să mă simt aici iarna cu ea. dar mătu a mea a produs o )ucăţică de .Mă descurso=.. zise domni oara +one. dar 2ntotdeauna revine copilului devenind proprietatea acestuia la maturitate.= ?i/ur. Matilda o privea >i6.. E Aveţi pat..

3$$ 4umele E Domni oara Trunc. se ridică imediat 2n picioare. E 5i. 2ncât nu vedea pe unde pă ea. . când aveam numai cinci ani i 0umătate.ii tăi nemaipomeniţi. E 5ste >oarte 2nţelept să >aci asta. Aă ro/. zise @ E Ar >i mai )ine să uiţi ce8am vor)it 2n după8amiaza asta.)ull tatălui dumneavoastră când locuiau 2mpreună F . cum aDest năparstoc de >etiţă ia imediat 2n /ri0a ei toate pro)lemele mele. E 2n primul rând... a a este. Copilul părea atât de a)sor)it de /ânduri. F Domni oara +one. i cu o a a autoritate=. Dar nu mă >ace să 2ncep cu pove ti din astea. 2 i spuse. mi8a plăcut.. Dar a vrea să plec acasă acum. Merseră 2mpreună tot drumul până la casa Matildei. zise domni oara +one. Domni oara +one. dar vă promit că n8am să vor)esc cu nimeni despre asta. mă lăsa să >ac )aie sin/ură. Te ro/. vă ro/. E #ot să mut lucruri. Când a0unseră 2n dreptul porţii casei Matildei domni oara +one. nici măcar cu dumneavoastră. Ji dacă venea la mine i vedea că nu m8am spălat )ine mă )ă/a cu capul la >und i mă ţinea acolo.. Areau să mă duc a/a să i să mă /ândesc la tot ce8am auzit 2n după amiaza aceasta. Ieri am văzut luând o >etiţă de codiţe i amn8c2nd8o peste /ardul colii. o să8mi răspundeţi. dacă am >ace ni te e6perienţe. 3$* E Dar nu vă promit că n8o să mă /ândesc la asta domni oară +one. zise domni oara +one. cu >oarte multă prudenţă. zise domni oara +one. cum 2i spunea domni oara Trunc. asta depinde de ce mă 2ntre)i. 2n mod surprinzător Matilda răspunse @ E Dacă nu vă supăraţi.. E Da.5ste e6traordinar. zise domni oara +one. Areţi să spuneţi că ea este mătu a dumneavoastră F 5a v8a crescut F E Da. zise Matilda. a pre>era să nu mai >ac nimic acum. M8am /ândit 2n continuu tot drumul i cred că am un crâmpei de idee. E 2su pot să vă promit asta. E +ai să mer/em atunci. E [Tu8i de mirare că eraţi terorizată < E stri/ă Matilda. uită tot < E A vrea să vă 2ntre) numai trei lucruri 2nainte de a nu mai discuta su)iectul. Jtiu că pot. 2 i dăud seama că asta era dorinţa Matildei. 3$7 E 4u este niciodată 2n/ri0orată. zise ea. E Ce8ai spune tu. zise Matilda. E Asta nu8i nimic zise domni oara +one. zise ea. E Dar am venit aici să vor)im despre tine. E Deloc. domni oară +one. zise Matilda zâm)ind. ca să vedem cât de mult poţi să 2mpin/i lucrurile. Domni oara +one. Mama ta tre)uie să >ie 2n/ri0orată.. Mă simt 2n/rozitor. zise Matilda.E Domni oara Trunc. zise ea. E ?i/ur. 2n totală tăcere. zise Matilda. dacă nu vă supăraţi. >iindcă astea n8o să ne a0ute deloc. domni oară +one.)ull.)ull< E stri/ă Matilda sărind cu un picior ridicat 2n aer. Te8am ţinut prea mult. De >apt sunt mult mai interesată să văd ce poţi tu să >aci cu oc. După ce tatăl meu a murit. zise domni oara +one. i tot ce8am >ăcut până acum a >ost să vor)im numai despre mine.. E [Tu. zise Matilda. 2mi pare rău că ţi8am servit o /ustare atât de sărăcăcioasă. #ot să le răstorn.. zâm)i.

ii i se 2ncălziră i milioane de mâini mici i invizi)ile 2ncepură să 2mpu te a>ară scântei mici 2nspre ţi/ară. se 2ntre)a ce putea să >ie 2n min. . ?e a eză. #e urmă se duse să se a eze la capătul patului. Pi/ara de >oi era esenţială. zise Matilda.. 2s8o să mai aduc vor)a despre asta.ii. Acasă la dumneavoastră tatăl dumneavoastră era Ma/nus.otărâtă să reu esc.. mama nu se 2ntorsese de la )in/o. partea mai di>icilăGG. aproape insantaneu. 5ra u or acum să8 i strân/ă puterea 2n spatele oc.= ?e a eză din nou pe mar/inea parului i 2ncercă iară i.Acum e6erciţiul. .a i dumneavoastră eraţi Kenn.tea acestui copil.Acum.5idică8te < E opti ea. E Lăsaţi8mă să văd dacă am reţinut )ine. cum vă spunea tatăl dumneavoastră i domni oara Trunc. dar se simţea 2n stare după mult e>ort i e6erciţiu să reu ească.. zise ea. Ji de repede mersese de data asta < Ji ce u or < ?e 2ndreptă spre locul unde căzuse ţi/ara. Merse direct 2n camera de zi i desc. E Mulţumesc. 5idică8te < 5idică8te <= La 2nceput ti/aia 2ncepu să se rosto/olească. 5ra ca i cum ar >i apăsat pe un tră/aci acolo 2n creier.ilor. 5 corect F E Da. Matilda râse si plecă aler/ând pe poteca care ducea la Ti a casei stri/ând pe când se 2ndepărta @ = La revedere. domni oară +one. Domni oara +one. 4u e un lucru atât de /reu. Tatăl ei nu se 2ntorsese 2ncă de la lucru. ţi/ara cu )anda de . 5ra )ună pentru e6erciţiu. .ema A/at.)ull acasă F E 2mi spuneau Kenn. Bc. . când Matilda 2ncepu Hă se concentreze cât . E Mi că < 8H] opti ea i. Dacă avea puterea să 2mpin/ă. zise domni oara +one.ilor.)ull era A/at. simţi electricitatea 2ncepând să i se >ormeze 2n cap i să se strân/ă 2n spatele oc.= #lanul de cum avea s8o a0ute pe domni oara +one.ârtie ra ie cu auriu la mi0loc se răsuci de8a lun/ul mesei de toaletă i căzu pe covor. W 2n camera Matildei era o măsuţă mică de toaletă pe care se a>la o perie de păr. dar 2n cele din urmă totul depindea de puterea ei de a >ace un anumit lucru cu oc. zise domni oara +one. %usese nemaipomenit < ?imţise parcă scântei um)l2ndu8i prin cap i apoi sărindu8i a>ară din oc. hsta era prenumele lui. iar >ratele putea >i oriunde. Matilda pusese >iecare 2ntre)are cu /ri0ă. A a 2i spunea.i. /ândi ea. atunci. o ţi/ară. B să >ie /reu. 5ra mai /roasă decât i8ar >i tre)uit. 2n mod si/ur. 37" 4 X' Matildei 2i plăcuse /rozav să >acă asta. >oarte repede de data asta..)ullF 8'8l B c. E Ji ultima. Dar. avea puterea să i ridice < F 5ra neapărat necesar să poată să si ridice. 2ncepu să se concentreze i. Jtia că n8o să poată de la 2nceput. Luă una.. zise ea. Avea acum aproape tnate detaliile. 9 . < Aă mulţumesc mult pentru ceai < 56erciţiul Matilda /ăsi casa pustie ca de o)icei.Tre)uie să pot s8o ridic 2n aer i s8o ţin acolo. Matilda le dădu pe toate la o parte i puse ţi/ara 2n mi0locul măsuţei de toaletă. dar sunt . Avusese un sentiment de putere. o ridică i o puse 2napoi pe masă. 2ncepuse să se contureze >rumos 2n mintea ei. dar /reutatea era e6act cea care8i tre)uia.a.ise un sertar unde tia că tatăl ei păstra o cutie de ţi/ări de >oi. zise Matilda. E ?ă nu >aci vreo prostie. zise domni oara +one.E ?unt si/ură că8i spunea Ma/nus. spre marea ei surpriză. domni oara Trunc. 2 i spuse ea. o duse la ea 2n dormitor i 2ncuie u a. zise domni oara +one. aproape nepământesc. un pieptene i două cărţi de la )i)liotecă. E Ji cum 2i spunea tatăl dumneavoastră domni oarei Trunc.

E Ce se 2ntâmplă cu tine F E o 2ntre)ă mama trezind8o din somn.ii ca ni te >unii de oţel. Ji a a o /ăsiră părinţii ceva mai târziu. 5 ti )olnavăF 37! E Aoleu < E zise Matilda trezindu8se i uitându8se 2n 0ur. dintr8o dată.trall 2 E Mi le8a 2ntins. . zise domni oara +one. E Iară i o să pună 2ntre)ări F E 2ntre)ă o >etiţă mărunţică. 4imeni n8a 2nvins8o până acum. După asta Matilda se simţi dintr8o dată atât de o)osită 2ncât căzu pe pat i adormi imediat.ai să 2ncercăm astăzi să avem cât se poate de multă /ri0ă i să >im cât se poate de atenţi. o ridică de toartă i se uită 2năuntru. Dacă ar >i >ost. zise 5ric. atâta tot. E Ce )ine8ar >i să >iu om mare. Mă simt )ine.ile 5ric. 2ncearcă te ro/ să nu mai >aci pe de teptul cu domni oara directoare astăzi.. E Ji tu. i 0oia. era săL i pună 2n aplicare marele plan.. ca un uria care venea parcă pentru Kudecata de Apoi. zise domni oara +one. 5ste o >emeie >oarte puternică.#ot < E stri/ă ea. ?e duse direct la cana cu apă. Cu un e>ort colosal reu i s8o ţină a a zece secunde după care căzu 2napoi pe masă. a a cum tiau toţi copiii din clasa domni oarei +one.putea de tare. Ai >ost destul de o)raznic săptămâna trecută. Mă 2ndoiesc. A lăsa8o la pământ.i. E 4u pot s8o su)ăr. 5ra minunat. Am >ost puţin o)osită. Jase zile mai târziu. Asta pe presupune că aţi 2nvăţat 2n ultima săptămână. E 2ncearcă să nu arăţi. 37& Al treilea miracol A doua zi era 0oi. B să mear/ă < B să mear/ă < B oră 2ntrea/ă continuă să e6erseze i 2n cele din urmă reu i numai cu puterea oc. zise 4i/el. Mama spune că e si/ură că sunt mai mari decât erau 2nainte. a a că ..ilor să ridice toată ţi/ara de pe masă la &" de centimetri 2nălţime i s8o ţină acolo apro6imativ un minut..)ull intră 2n clasă 2n pantalonii ei verzi i cu căma a de )um)ac. E Ce m8a mai durut după aia. = Lupert. Domni oara +one. Ji. zise domni oara +one. următoarea miercuri seară. domni oara +one. Are mu c. Dimineaţa devreme. 4u după multa vreme 2ncepu să mear/ă toată trea)a minunat. mă )ucur că nu ţi8a căzut părul după ce8ai păţit 0oia trecută. zise <igel. după ultima 2ntâlnire cu domni oara Trun8c.. era ziua când directoarea ţinea prima oră de după masa de prânz. atunci ceva e6cepţional de neplăcut i s8ar >i 2ntâmplat >iecărui mem)ru al . E #>iu < E su>lă ea. 4i/el.. De atunci 2n >iecare zi după coală Matilda se 2ncuia 2n camera ei i e6ersa cu ţi/ara. După prânz clasa se 2ntâlni din nou. s8o 2mpin/ sau s8o tra/ 2n aer cum vreau <= Ce avea de >ăcut acum. zise domni oara +one. E Mă )ucur să constat. Cum 2ţi sunt urec. U 373 un capăt al ţi/ării 2ncepu 2ncet să se ridice vreo trei centimetri de la supra>aţa mesei. dar putea s8o i mi te 2n 0ur cum vroia. 48ai nimic de câ ti/at. 37' #auza de prânz veni i trecu. E 2n mod t8i/ur ta)la 2nmulţirii cu &. că nu am nici un >el de târâtoare 2n apa mea de )ăut de data asta.. 4u. le spunse @ E Câtorva dintre voi nu le8a prea plăcut când domni oara directoare a ţinut lecţia ultima dată. zise ea. nu numai că putea să ridice ţi/ara sus 2n aer. zise 5upert. stătea la o mar/ine de clasă i toţi copiii stăteau 2n lini te 2n )ănci a teptând cu 2ncordare. #ot să ridic ţi/ara 2n aer cu puterea din oc. Trunc. %aceţi 2n a a >el 2ncât să nu vă prindă cu ceva ne tiut.

ciupercă mâncată de purici < Asta este ta)la #nmulţirii cu trei< Ai trei /rămezi separate de >ructe i >iecare are apte )ucăţi. domni oară directoare. Cursul normal al lucrurilor este mereu 2nainte.)ull 2ndreptând un de/et ca un >ăcăleţ spre un )ăieţel pe care8l c. . Clasa rămase 2n lini te. 2n a a >el 2ncât Wil>red sări de la pământ si >ăcu un salt 2n aer. de ce nu i8ai 2nvăţat a)solut ninic 2n ultima săptămânăF E 2>u este adevărat.ema Wil>red. )u)oi in>ectat < Tu. Mă 2ndoiesc ca puteţi. Toţi tiu ta)la 2nmulţirii cu trei. E 2napoiF E zise Wil>red. 2ndrăznesc să vă 2ntre) dacă.)ull. i & 6 * >ac !' < 5epetă asta < 2n acel moment 4i/el.ai să vedem cât de prost v8a 2nvăţat domni oara +one. opt nuci i opt capete de nuci seci ca al tău. Wil>red stătea pe partea dreaptă 2n rândul din >aţă. Aă ro/ să staţi puţin < Tre)uie să adunăm opt nuci de cocos. Tu. Truiic. E %oarte )ine. . 2ncepu să adune pe de/ete. +ai să vedem cât de )ine tiţi ta)la 2nmulţirii cu trei. ?au. Câte )ucăţi de >ructe am cu toate la un loc / Mepede < Dă8i drumul < Măspunde< Asta este adunare < E se plânse Wil>red./re it=.)ull. ta)la 2nmulţirii cu trei. Dar la 0umătatea saltului 2l prinse de /am)ă i8 lăsă să se )ălăn/ăne cu capul 2n 0os ca un pui atârnat 2n vitrina unui ma/azin de carne. dar >oarte 2ncordată..)ull trium>ând.)ull. E Tu < E stri/ă Tranc. Din două alunecări TruncI)ull >u lân/ă el si cu o uimitoare >i/ură de /imnastică. Ji asta te inoludea i pe dumneata. stând i ea nemi cată 2n )anca ei din rândul al doilea. 2su văd ce importanţă poate să ai)ă să o tie 37i invers. Jtiau acum câte ceva despre această ti/roaică i nimeni nu vroia să ri te nimic. puteţi să spuneţi pe litere 2napoi un cuvânt simplu ca de e6emplu . apte portocale i apte )anane..acestei clase. Aierme8mâncat de molii < 4u este adunare < 5ste 2nnrulţire < 5ăspunsul este &6*< ?au poate *6&3 Măspunde repede la asta cârnat de>ormat i >ă )ine i nu mă lăsa să a tept < De acum Wil>red era mult prea speriat i răvă it ca să mai poată măcar să vor)ească. 2su v8a 2nvăţat nimic < Doimi oară +one. stri/ând e6altat @ . < E i8o reteză Trunc. %oarte )ine. E %uruncul plesnit < E urlă Trunc.. o)serva totul cu mare atenţie. domni!oară +one. E #o>tim E stri/ă Trunc. sări 2n picioare i 2ncepu să arate eu de/etul spre ta)lă. Matilda..)ull. care stătea nemi cată de o parte a clasei.=& E * 6 & E stri/ă Trunc. Măspunde8mi la 2ntre)area asta @ Am apte mere. *6& este la >el ca & 6 *.. Dar nu 2nţele/ deGce ar >i tre)uit să8i 2nvăţ s8o spună i invers.iar dumneavoastră domni oară Truncli)ull. răspunde repede < (ietul Wil>red era complet pierdut. E 5idică8te8n picioare < E stri/ă ea. Dar n8am 2nvăţat8o 2napoi.)ull i se 2ntoarse spre ne>ericitul Wil>red. Asta nu este ta)la 2nmulţirii cu trei. E 4u >ii impertinentă cu mine. instantaneu. & 6 7 ^ !3 < Tu nu poţi să vezi asta cu creierul tău 2mpuţit ca o )altă stătută <82ţi mai dau o ansă @ Am opt nuci de cocos. Wil>red ise ridică 2n picioare. lovi spatele picioarelor lui Wil>red cu unul din picioarele ei. alt>el spus. )u)ui Trunc. din celălalt capăt al camerei. sau mai de/ra)ă o >i/ură de 0udo sau Iarate. E #rost >ăcut /rămadă < E stri/ă Trunc. . c. domni oară +one.)ull )ălăn/ănindu8l pe Wil>red lateral ţinându8l de /am)ă. E ?taţi puţin < E plânse el. )ăiete < zise 2n continuare. zise domni oara +one. E ?pune ta)la 2nmuţirii cu trei 2napoi < E latră Trunc. opt nuci . Câte nuci am cu toate la un loc M +ai.)ull stătea 2n >aţa clasei cu picioarele depărtate i mâinile pe olduii 2ncruntându8se ameninţător la domni oara +one.

Domni oara +one. ?ilueta uria ă a lui Trunc. ?e simţea de parcă ar >i atins ceva ce nu aparţine acestei lumi @ al nouălea cer sau cea mai 2naltă stea. turnă 2ntre/ conţinutul cănii 2n capul lui Trune. s%nt Ma. Te %rmăresc. nici măcar domni oara +one. mai >ier)inţi decât 2i =>useseră vreodată.)ull e pe 0os < Asta >usese vestea cea mai senzaţională i toţi copiii săriră din )ănci să se uite mai )ine. uria ul 2ntins la pământ. 5 rece < Duceţi8vă careva i aduceţi8o pe asistentă F Trei copii ie iră aler/ând din clasă. ăă-i l%i Jenny a mea casa Anapoi. Iui poate >i Ma/nus < G?u se poate < 5u poate >i Ma/nus < S%nt Ma.)ull. . #entru un motiv oarecare toată clasa acum o privea pe Trunc. intrară /ră)iţi 2n clasă. o să vin să-ţi Eac de petrecanie.. nu protestă. ?e simţea 2n mod curios >oarte u oară. /ura strânsă i oc. 8ă bine "i crede. toţi putură să vadă o )ucată de cretă nouă care se mi ca pe supra>aţa nea/ră8/ri a ta)lei. Cu toţii putură să audă suspinul care ie i din /âtul lui Trunc.idea ca a unui pe te scos din apă scoţând o serie de suspine..e lân/ă. Ji cu asta. cuprinzându8i ca un lic.n%s. . $$' E Ce nai)a e asta I E stri/ă Trunc.et i se sparse 2n două. E 2su <E stri/ă ea.4. .. &ă-i l%i Jenny a mea casa. după care 2ncepu să stri/e 2n /ol @ E Cine >ace asta 3 Cine scrie I Creta continua să scrie @ 4. 4..n%s. care a0unsese acum la el 2n )ancă.. Creta scrie ceva < Ji era ade%ărat. Totul >usese atât de u or .ilor. 2ntinsă cât era de mare pe spate la podea. Domni oara +one.== 3! E c. aler/ă i 2n/enunc.)ull. de la mar/inea clasei 2i aruncă o privire scurtă Matildei. 4. stri/ă @ E Domni oara Trunc. E A le inat < E stri/ă ea. %etiţa stătea dreaptă la pupitru. Wil>red. ?e simţea de parcă nu >ăcuse nimic. ea rămase mai departe nemi cată la locul ei. 2si/el. 37* #leacă. ?e mai mi că câteva clipe după care căzu pe 0os cu un e7nc.)ull.. ?imţise 2ntr8un mod minunat ener/ia strân/ându8i8se 2n spatele oc. >ără cuno tinţă. apoi scânteile 2i ie iră din or)ite i 2n cele din urmă creta se ridicase sin/ură i 2ncepuse ]să scrie. sări i luă cana cu apă. +acă n%.)ull a căzut < Domni oara Trune.)ull. S%nt Ma. %aţa >emeii căpătase culoarea al)ă ca zăpada i /ura i se desc. 2i dădu drumul lui Wil>red la podea.ii devenindu8i >ier)inţi. 371 s Asistenta medicală a colii ui mată de cinci pro>esori. 5ra impresionată să8 i vadă numele mic scris pe ta)lă cu o mână invizi)ilă.at?a.)ull. Qimeni.n%s. E ?crie ceva < E ţipă ascuţit 2>r/el. se uitară la ta)lă. Cât despre Matilda. inclusiv Trunc.)ull era 2ntr8adevăr acolo. E Tatăl meu zise că apa e cea mai )ună ca să treze ti pe cineva din le in.id cald conţinutul era8nmlui i oc.at li a.ii scli8pindu8i ca două stele. /ata 2ntotdeauna să >acă ceva. &ă-i l%i Jenny a mea salariile.at?a.atJia < Creta se opri din scris. Ji acolo. trei >emei i doi )ăr)aţi.E Creta < Creta < 7itaţi8vă la cretă < ?e mi că sin/ură < Atât de isteric i atât de ascuţit >usese stri/ătul lui 4i/el 2ncât toţi din clasă.idea i i se 2nc. cu capul drept 2n aer. O să-ţi Eac de petrecanie c%m mi-ai Eăc%t t% mie.

eze mai departe. a a că se duse acasă la domni oara Trunc. ascunsă după pădure printre dealuri\ era construită 2n stil /eor/ian i era cunoscută su) numele de Casa 5o ie.aine. >usese de >apt proprietarul de drept al casei de la mar/inea satului cunoscută su) numele de Casa Mo ie. dar trecând pe lân/ă domni oara +one. care.a Trunc.)ull. Acolo la >el. domni oară +one. < E Cine a aruncat cu apă pe ea > E 2ntre)ă asistenta. %elicitări. 2n dimineaţa următoare nu veni la coaKă. zise domni oara +one. Toate dispăruseră. primi 2nre/istrat prin po tă de la )irma de avocaţi din localitate o scrisoare prin care era in>ormată că testamentul tatălui ei. E (ravo ţie l = zise un alt pro>esor.)ull. Domnul Tril). de la moartea tatălui ei. Testamentul preciza de asemenea că toate economiile tatălui ei.isă. Copiii se strânseră 2n >aţa u ii ca să iasă a>ară. ?ună la u ă. Toată mo)ila era la locul ei. 4u erau . A doua zi dimineaţa domni oara +one. se duse mai sus 2n dormitorul $rinci$al. i o prietenie strânsă 2ncepu să se 2n>iripeze 2ntre pro>esoară Ni >etiţă. De atunci Matilda deveni un oaspete )ine primit 2n Casa Mo ie. 2n scrisoare avocatul mai adău/a că domni oara +one. 3*3 Casă cea nouă Mai târziu 2n aceea i zi se răspândi vestea cum că domni oara directoare 2 i revenise i plecase de la coală cu >aţa al)ă i )uzele strânse.. Xare până iGecent >usese ocupată de domni oara A/at. o 2m8>. Documentul dezvăluia că. decise să investi/.5 cineva acasă F=. clasei. domni oara 3*! +one. [47 răspunse nimeni. care 2ncă se mai a>lau neatinse 2n )ancă. La prânz. pro>esorul cu >uncţia cea mai 2naltă după domni oara Trune..E 2n8 s>âr it. Ciocăni tare. a apărut 2n mod misterios.. ?tri/ă tare @ . care locuia 2ntr8o casă mică i >rumoasă din cărămidă ro ie. 2ncercă u a i. Bc. Matilda se duse i ea. Intră. 2i tele>ona s8o 2ntre)e cum se simte. totul păru normal până când 2ncepu să desc. nici len0erie. Casa se a>la la mar/inea satului. doctorul +one. 2n >iecare după8amiază. aler/ând spre Matilda. domnul Tril). spre marea lui surpriză. Qu răspunse nimeni. 3*" E Cred că ar >i mai )ine să vă duceţi cu toţii a>ară 2n ourte i să vă 0ucaţi până la lecţia următoare. o /ăsi desc. dar nu răspunse nimeni. domnul Tril). >useseră de asemenea lăsate ei. d Domni oara +one. ?ă mai aducemF E Bpriţi8vă < E zise asistenta. După ore. se con>ormă i 2n două săptămâni se mută 2n Casa Mo ie. i se duse să in>ormeze administraţia colii că directoarea părea să >i dispărut.răţi ă i o sărută. . locul 2n care se născuse. se opri.ii ei strălucitori 2i 2ntâlni pe cei ai 8domni oarei +one. cineva a pus8o la pământ < E zise unul din )ăr)aţi râzând. %u nevoie de toţi cei cinci pro>esori i de asistentă ca imensa >emeie să >ie ridicată i cărată a>ară. Tre)uie s8o cărăm la in>irmerie. 2 i zise domnul Tril).)ull. E A z)urat. 5ra lini te i nu era nimeni acasă. i #e urmă se 2ntoarse la ta)lă i terse cu /ri0ă tot ce >usese scris. era ru/ată să treacă pe la )iroul >irmei cât de curând posi)il ca să i se trans>ere proprietatea i )anii pe numele ei. E 5u < E stri/ă 4i/el cu mândrie. după coală. nici panto>i. unde din >ericire toată mo)ila i toate ta)olurile se a>lau intacte la locul lor.idă sertarele i u ile de la dulap.

dar nu 2i dădu prea multă a>enţie. Domni oara +one. Matilda servea ceaiul cu domni oara +one.. zise Matilda. domni oară +one. zise Matilda. 48am simţit nici măcar cădura aceea 2n >undul oc.iar i a a.)ull dispăruse.im)at. 2ncă am momente când cu /reu 2mi vine să cred că ai >ăcut toate astea pentru mine.i i să >aci o)iectele să se mi te. dar când intră 2n casă >u con>untată cu o scenă de . Tre)uie să sune ca un )âzâit. E ?pune8mi. #e la ase Matilda spuse . zise ea.. Matilda. e6act a aG cum o descrisese domni oara +one. zise domni oara +one.= Cele două rămaseră 2n )ucătărie de vor)ă vreo oră.. 2ntr8un >el sau altul ai /ăsit o cale să o scoţi de acolo prin oc. unse cu /ri0ă o >elie de pâine cu unt i puse pe ea puţin /em de căp uni. zise Matilda. Mi8am pierdut complet puterea. %oarte curând Matilda >u mutată 2n clasa cea mai mare. cocoţată pe un scaun 2nalt la masa de la )ucătărie 2 i mânca pâinea cu unt i dulceaţă 2ncet.. 5ste numai a e6plicaţie a mea \ poate >i naivă. E Mă a teptam să se 2ntâmple a a. zâm)ind di a nou. dar are un sens. E Calul. Când e ti cu ea e imposi)il să te plictise ti. 2i plăceau >oarte mult aceste după8amieze cu domni oara +one. 5 ti acum 2n clasa cea mai mare. E #ro)a)il. despre ce e voi )aF E 2ntre)ă domni oara +one. zise Matilda. Dar acum lucrurile s8 au sc. domni oară +one. domnul Tril). zise domni oara +one. zise domni oara +one. E ?pune8mi tu. = Mă )ucur că s8a 2nt2mâlat a a. 2>u s8a mi cat deloc. zise Matilda. Deseori /ăsea ma ini ciudate parcate 2n >aţa casei Xi.isă acolo care n8avea pe ce să >ie consumată.Copilul ăsta.G i.aos. Clocotea 2n /ol la tine 2n cap.Mercedes mare ne/ru parcat 2n >aţa casei ei. Mai spune8mi [ncă unul. unde domni oara #limsoll descoperire imediat că Matilda era strălucitoare la minte.. că inima unui oarece )ate cu $-" de )ătăi pe minut / 3*' E 4u tiam. 2ntr8o seară câteva săptămâni mai târziu.im)ări mari. )ând Matilda dintr8o dată spusese @ E Mi s8a 2ntâmplat ceva ciudat. Creierul tău este solicitat pentru prima dată.. zise Matilda. E Azi dimineaţă.La coală se petrecuseră de asemenea sc. zise domni oara +one. că nu poţi auzi )ătăile separat. . 4umai '" de )ătăi pe minut. nu tea8i >i /ândit că poate să )ată atăt de repede 2ntr8o >iinţă care se mi că at2t de 2ncet. Ce >ascinant < 7nde ai citit asta F 2ntr8o carte de la )i)liotecă. F E ?i/ur nu. Ji asta 2nseamnă că )ate atât de repede. Când a0unse văzu un . Mintea ta atât de capa)ilă eia >rustâtă. >u numit director.. cumva. ?e simţeau >oarte con>orta)il una 2n prezenţa celeilalte i 2 i vor)eau mai mult sau mai puţin de la e/al la e/al. ca de o)icei 2n )ucătăria din Casa Mo ie. E ?8am de unde să tiu si/ur. ceea ce este minunat. Dar c. dar uite ce cred @ Când erai la mine 2n clasă n8aveai nimic de >ăcut. cu copii de două ori mai mari ca tine i toată ener/ia minţii tale >este >olosită 2n clasă. care se a>la la o distanţă de $ minute de mers pe 0os. .noapte )ună= i se 2ndreptă spre casa părinţilor ei. 5ste >oarte lent la cal. E 4u a a repede ca a unui oarice. &"" de )ătăi pe minnt. nu8i a a.ilor. 48a >i vrut să trăiesc toată viaţa ca un ma/ician. am 2ncercat să mă 0oc i să 2mpin/ ceva cu privirea i n8am reu it. E Cât de repede credeţi că )ate inima unui arici F 2ntre)ă Matilda. i zâm)i. 2 i zise domni oara +one. nimic 3*& care să8ţi pună pro)leme. pare să >ie interesat de orice. E Ai >ăcut destul. E DaF De ceF E 2ntre)ă Matilda. E Jtiaţi.. Imediat ce devenise clar că domni oara Trunc. zise domni oara +one. 5ra o ener/ie imensa 2nc.

Am destule pro)leme i >ără să8 mi >aci tu < E Dar tăticule . se ridică. 2n oaptă. Acum poate că cineva l8a dat de /ol. Când ne 2ntoarcem 2napoi 2 E 4u ne mai 2ntoarcem. Au 2nne)unit cu toţii < 2 i >ac )a/a0ele să plece 2n ?pania 2ntr8o 0umătate de oră < E CineF E 2ntre)ă domni oara +one. E Areţi să spuneţi că tiaţi că pleacă F E 2ntre)ă Matilda. Zic că tre)uie să mă duc i eu cu ei < E 2n vacanţă F E 2ntre)ă domni oara +one. după care domni oara +one. E ?e aduceau ma ini >urate 2n atelierul tatălui tău.isă. ?e 2ndreptă direct spre casa domni oarei +one. culoarea i altele ca să nu mai poată >i identi>icate. zse tatăl. 2n mi0locul unui rond de tranda>iri >ăcând ceva cu o >oar>ecă. tăticul i >ratele meu MiIe. ] V 2ncepu Matilda. #ro)a)ii că8 i trimitea )anii acolo de multă vreme. Tăticu a spus că nu ne mai 2ntoarcem niciodată < 7rmă o scui lă lini te. Z)ură pe aleea de la 3*$ intrare i o văzu pe domni oara +one. 2ncă mai ţinea 2n mână o perec. zise @ E [47 mă surprinde. care auzi z/omotul pa ilor Matildei aler/ând pe alee. E 2n ?pania < F E plânse Matilda. Dar nu m8a surprins vestea. 5ste o climă mai )ună t 2n ţara asta nenorocită.. zise domni oara +one. 48ani de /ând să pierd avionul ăsta < E Dar pentru câtă vreme. cu >aţa ei rnică ro ie de e>ort. 2l urmăre te poliţia i el >ace ceea ce >ac toţi 2a situaţia lui @ pleacă 2n ?pania unde nu8l pot prinde. E Mămica. Domni oara +one. E Ce se 2ntâmplă / Ce >aceţi tăticule F E #lecăm.8/ata ble plecare. De ce nu mi8aţi spus F E 2su. Toată lumea din sat tie lucrul ăsta. spuneţi8mi de ce < 2ncă /â>âia de e>ort i de supărare. Ce s8a 2ntâmplatF Matilda se opri 2n >aţa ei /â>2ind de o)oseală. zise domnul WormCood >ără să ridice privirea.ol 2ndesind cu >urie di>erite o)iecte 2n valize. Cred că e urmărit. dra/a mea. K?Tu tiam că pleacă.i. E Tacă8ţi /ura < E stri/ă tatăl.e de >oar>eci de /rădină.Tatăl i mama ei se a>lau amândoi 2n . E #leacă < E stri/ă ea. 3*7 .im)a numerele. 7ndeF E 2n ?pania. Aă ro/. +aide < Mi că8te domni oară < E #lecămF E zise Matilda. ?unt /ră)it < Matilda se 2ntoarse cu spatele i ie i a>ară prin u a desc. Când a0unse 2n stradă 2ncepu să aler/e. i a0unse acolo 2n mai puţin de ' minute.. tăticule i E plânse Matilda.. unde el le sc. te7 . ?tăteau pe /azonul din >aţa >rumoasei căsuţe din cărămidă ro ie cu ţi/le vec. decolorate. este că prime te ma ini >urate din toată ţara. este 2ntr8o )andă de e6croci. a a că >iu-te i >ă8ţi )a/a0ele. E De ce F E plânse Matilda. Ji domni oara +one. zise domni oara +one. Ceea ce cred eu. i co uri 2nalte. cu /ura căscată. %ratele tău este de0a sus. Acum cară8te. E De tot < E stri/ă Matilda. E Aai de mine < E zise ea. #lecăm 2n &" de minute. E Din cauză că tatăl tău. se 2ntoarse i ie i din rondul de tranda>iri. Matilda se uită la domni oara +one. zise tatăl. 4u vreau să mer/ 2n ?pania < #mi place aici < #mi place coala mea < 3*E %ă ce ţi se spune i nu te mai răţoi la mine < i8o reteză tatăl. #lecăm la aeroport 2n 0umătate de oră.

E Dar dacă sunt de acord F E zise Matilda precipitat. 4u vreau să mă duc cu ei < E Mi8e teamă că n8ai de ales. Aă ro/ . zise domni oara +one.da= < +ai. f i '? \ î ( «j. nuF După care continuă să aran0eze valizele 2n port)a/a0.da=. ziceţi . mi unau 2n 0urul ma inii ca ni te >urnici 2n/rămădind )a/a0ele. numai pentru că a a vrei tu. E ?tai mai 2ncet. când Matilda i domni oara +one. E Cred că s8ar putea să mă lase < De >apt nu le pasă de mine nici cât ne/ru su) un/. E ?unteţi pro>esoara care a venit la noi 2ntr8o seară. 4u poţi să8ţi părăseai 3*1 ?@ < <& »! ! !* -„ ■■■ | " t.. Mercedes8ul mare i ne/ru era 2ncă 2n >aţa casei i #ort)a/a0ul ca i u ile erau acum desc. dar umai cu permisiunea voastrăG< Aă ro/. Dacă spun . veniţi cu mine să le cerem voie < Dar tre)uie să ne /ră)im < Tre)uie să >u/im < 31" 2n clipa uimătoare aler/au pe alee amândouă i apoi a>ară pe stradă. tră/ând8o pe domni oara +one.da=. ar >i nemaipomenit.eta din spate. spre casa unde locuiau părinţii MatiIlei.J părinţii. tăticule < +ai.. zise ea dintr8o dată. . Domnul i doamna WormCood. I?#u mai 2ncape 2n . U?u vreau să mer/ cu voi < Oreau să aici cu domni oara +one. E Mămico i tăticule < E e6plodă Matilda tră8u8 i su>letul..\ dar mi8e teamă că nu este posi)il. E Tre)uie să ne /ră)im < E stri/ă Matilda.* fi 3** 5ra o seară aurie i caldă i o coţo>ană se auzea cântând undeva prin apropiere. Au dreptul să te ia i pe tine cu ei. E Areau să stau aici cu dumneavoastră. i dânsa zice că pot. să >iţi de acord < ă ro/. #leacă 2n orice moment < +aideţi cu mine < E zise Matilda strân/ând cu putere mâna domni oarei +one. 2ncet. zise mama..ise. 2ntr8o /oană ne)ună de8a lun/ul drumului de ţară i prin sat. pot să vin să locuiesc cu dumneavoastră / Mă primiţi sa stau cu dumneavoastră dacă ei sunt de acordF E Da. Matilda era 2nainte. zise domni oara +one. )! % ■■■'. E Asta o să tre)uiască s8o punem pe )anc.. zise domni oara +one. zise domni oara +one. ca i >ratele Matildei. une da=. lăsaţi8mă să stau cu dumneavoastră < E Mi8a dori să pot. Aă ro/. mămico . apărură 2n /oană mare. de mână după ea.G 313 Tatăl se 2ntoarse i o privi pe domni oara +one. E 4u vreau să mă duc cu ei < E stri/ă Matilda..ie. # $ <% . spune .& ) > *-• *.

Ji n8am să >iu de acord să rămână >ără consimţământul dumneaveastră. zise domni oara +one. o 2m)răţi a la rândul ei.eta din spate.. mama i >ratele Matildei urcară 2n ma ină i ma ina plecă cu un scârţâit ascuţit de roţi. [4=8B să vă coste nimic < Dar n8a >ost ideea mea. Am să am /ri0ă de ea cu multă dra/oste. E +aide +arr.. să rămână. 2ncă o mai ţinea 2m)răţi ată pe Matilda i nici una nu scoaseră un cuvânt uitându8se la ma ina mare i nea/ră dispărând la capătul drumului după colţ. dar ceilalţi nici măcar nu se uitară 2napoi. Am de prins avionul.port)a/a0. B să >ie unul mai puţin de 2n/ri0it < E Mă /ră)esc. Tatăl. Dacă vrea să rămână. i o 2m)răţi a i domni oara +one. domnule WormCood i eu am să plătesc pentru 2ntreţinerea ei. 2>u mă opun. zise tatăl. A >ost a Matildei. Matilda sări 2n )raţele domni oarei +one. pentru totdeauna. zise doamna WormCood 2mpin/ând o valiză pe )anc. ?#[5JIT . +ai s8o lăsăm să rămână. Domni oara +one. %ratele 2i >ăcu cu mâna pe >ereastra din spate. dacă asta vrea. E A >i >oarte >ericită să am /ri0ă de Matilda.