YENİ SOSYAL MEDYA

:
Tabandan ve güçlü bir uluslararası sendikal hareket inşa etmek

Sendika üyeleri ve militan aktivistler için kullanma klavuzu
TIE–Netherlands ve NetwOrganisation Mayıs 2012 Amsterdam

1876
Telefonun icadı
Graham Bell

TE İ PK

Rutherford B. Hayes

...ABD Başkanı

“Harika bir buluş ama bunu kim, neden kullanmak istesin?”

Sunuş
Küreselleşme ulusal ekonomileri daha sıkı bağlarla birbirlerine bağlarken, yıkıcı krizleri de yine küresel olarak beraberinde getiriyor. 2007 yılında ABD finans sektöründe patlak veren ekonomik kriz, beş yıldır bütün dünyadaki işçiler ve işçi örgütleri açısından büyük sıkıntılar yaratmış durumda. Birden fazla ülkede üretim ve yönetim birimleri bulunan ve yüksek derecede örgütlü iş çevreleri, dev ulusötesi ve çokuluslu şirketler, işçiler arasında rekabet ve ayrım yaratarak krizleri lehlerine kullanıyorlar. Sonuç ise çalışma ve yaşam koşullarının dünya çapında bütün işçiler için daha da kötüleşmesi. Bu ve buna bağlı birçok nedenden ötürü, işçilerin tabandan örgütleyecekleri bir uluslararası dayanışmaya bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Elinizdeki bu broşür, yeni nesil iletişim araçları ve sosyal medyanın böyle bir dayanışmayı inşa ederken nasıl bir katkıda bulunabileceğini değerlendiriyor.
...sosyal medya araçlarının, işçiler ve sendika militanları arasında ülke sınırlarını aşan bağlar kurulabilmesi ve var olan bağların sağlamlaştırılması adına ne gibi olanaklar sağladığı hakkında bir perspektif ortaya koymaktır. Burada verilen bilgi ve bakış açısının işçileri ve sendikaları, verdikleri günlük ve genel mücadelelerinde güçlendirmesini umuyoruz.

Broşürün asıl amacı..

Broşürde ele alınacak sosyal medya uygulamalarının seçiminde ‘TIE Yöntemi’ temel alındı. Bu yöntemin temel ilkeleri tabandan örgütlenme, kolektif ve kendi kendine öğrenme olduğundan dolayı, hedeflenen kullanıcı kitlesi sendika üyesi işçiler, işyeri temsilcileri ve militan aktivistler oldu. Bu yayınla işçilere incelediğimiz sosyal medya uygulamalarının hangi durumlarda ve nasıl kullanabileceğine yönelik bazı başlangıç fikirleri vermeyi amaçladık. Uygulamalar uluslararası dayanışma amacına katkı açısından özeğitim, değişim ve bilgi paylaşımı fonksiyonlarına uyarlanarak analiz edildi. Buna karşılık tabi ki işçiler bu araçları kendi yerel ve ulusal işyeri komitelerinde, örgütlenme kampanyalarında ve diğer günlük sendikal çalışmalarında kullanabilirler. Yeni sosyal medyayı uluslararası dayanışma için kullanırken kültürel farklılıklar, dil bariyeri ve güvenlik riskleri gibi yüzleşmek gereken bazı konular var. Örneğin, farklı kültürlerden gelen ve farklı diller konuşan işçilerle elektronik araçları kullanarak iletişim kurabilmek için daha fazla çaba harcamak gerekeceği açık. Fakat yine de uzak mesafeden ve çevrimiçi olarak insanlar arasında sıkı bağlar kurabilmek ve bu bağları canlı tutabilmek video konferans ve tercüman kullanımı gibi yöntemlerle mümkün olabilir. Patron, hükümet güçleri ve profesyonel sendika avcılarına deşifre olmamak, kontrol ve takibe yakalanma riskini en aza indirmek için de yapılabilecek bazı şeyler var. Örneğin özgür ve açık kaynak yazılım kullanımı bir çözüm olabilir. Özel şirketlerin kontrolünde olmayan bu bilgisayar programları çoğunlukla kişisel gizlilik ve güvenlik konularına saygı göstermektedirler. Eğer burada ele anılan veya benzer uygulamaları, günlük sendikal çalışmalarımızda kullanmaya karar verirsek, bu konular üzerinde sürekli ve bilinçli bir şekilde durmak gerekecektir.

Aşağıda çıkardığımız liste, bilgisayar ve cep telefonlarında yaygın olarak kullanılan özel sosyal medya uygulamaları arasından seçilen ve bunlara alternatif özgür ve açık kaynak uygulamalardan oluşmakta. Bu alandaki hızlı ve yaygın gelişme düşünülürse listenin darlığı ve neden hızla eskimeye yüz tutacağı anlaşılır. Ayrıca her uygulama çok geniş ve farklı özellikler içerdiğinden, seçilen uygulamaların bütün özelliklerini basılı bir dokümanda ayrı ayrı ele almak ve bunlara kullanım örnekleri sergilemek de mümkün olmamaktadır. Bu yüzden her bölümün sonuna bazı başlangıç önerileri eklemekle yetinmek durumunda kaldık. Broşürün daha geniş içerikli bir çevrimiçi [wiki] versiyonu http://tie-wikia.com adresinde ziyaret edilebilir. Wiki siteleri, ziyaretçi ve hesap sahibi kullanıcıların (Wikipedia gibi) aktif olarak mevcut içeriği değiştirebildikleri sitelerdir. O nedenle broşürün wiki versiyonu daha fazla uygulama ve her uygulamanın nasıl yüklenip kullanılacağına dair daha fazla bilgi içerecek, dahası bu bilgiler doğrudan işçiler ve sendikacılar tarafından siteye eklenebilecek. Wiki versiyonda ayrıca elinizdeki broşürde incelenen uygulamaların video olarak hazırlanmış pratik kullanım kılavuzları da yer alacak.

1. http://tie-wikia.com adresine gidin ve bir hesap oluşturun, 2. ‘Düzenle’ (edit) komutu vererek üzerinde ekleme veya düzelme yapmak istediğiniz metne giriş yapın,

3. Ekleme veya düzeltmenizi yaptıktan sonra ‘kaydet’ (save)

Her ne kadar broşürde teknik bir dil kullanmaktan olabildiğince kaçınsak da, konu sosyal medya ve yeni iletişim teknolojileri olunca bu o kadar da kolay olmuyor. Bu nedenle son bölüme metinde geçen teknik terimleri içeren küçük bir sözlük ekleme gereğini duyduk. Yine broşürün sonuna metinde incelenen ve atıf yapılan sosyal medya uygulamalarının İnternet adreslerini ekledik.

Çevrimiçi sosyal ağlarla
daha sıkı bağlar kurmak
Hollandalı bazı sendikalar üyelerinin kullanımı için şu sosyal ağ pprogramlarını geliştirdiler:
• • • • FNV Bondgenoten Job Circle ve Mijn FNV B, Abvakabo FNV Virtueel Kantoor, FNV Bouw Vakbond 3.0, FNV Konfederasyonu FNV Panel

Bunun yanında sendikalar ve üyeler popüler sosyal ağları yaygın olarak kullanıyorlar. Yine FNV, Facebook üzerinde Konfederasyon’a üye sendikaların uluslararası dayanışma projelerinde aktif olarak rol alan üyeler için Uluslararası Dayanışma (International Solidarity) adlı bir topluluk oluşturdu. Bu topluluk daha çok Hollandalı sendika üyelerini bir araya getirdiği için paylaşım dili Hollandaca. Buna karşın farklı ülkelerden işçileri bir araya getirmek için kullanılacak sosyal ağların çok dilli uluslararası ağlar olması gerekecektir. Ulusal ve uluslararası bağlantıların bir araya getirilmesi için sendikaların kendi geliştirdikleri uygulamaları ile küresel sosyal ağların eşanlı olarak kullanılması stratejik bir yaklaşım olabilir.

Facebook ve Google+ en çok kullanıcıya sahip uluslararası sosyal ağ
siteleridir. 2004’de kurulan Facebook’un (Eylül 2012 itibariyle) yaklaşık 920 milyon aktif kullanıcısı vardır ve bunların yine yaklaşık yarısı siteye günlük olarak giriş yapmaktadırlar. Google+ ise çok daha yeni olmasına karşılık kullanıcı sayısı 100 milyonu geçmiş durumdadır. Bu yüksek kullanıcı sayıları nedeniyle Facebook ve

Dikkatli, bilinçli ve düzenli şekilde ağınızda bilgi paylaşın
Google+ sendikalara; kitleye ulaşma, yaygın kampanyalar örgütleme, şeffaflaşma ve üye sayısını artırma gibi konularda azımsanamayacak bir fırsat sunmaktadır. Bunun yanında bu iki uygulama da, farklı ülkelerde yaşayan işçiler arasında sürekli bir iletişimin örgütlenmesi ve geliştirilmesine yardım edecek güçlü birer araç olarak görülebilirler. Bu araçlar, işçilerce işyerlerinde ve yerel çapta edinilen çok değerli sendikal bilgi ve deneyimlerin, hiç olmadığı kadar hızlı ve geniş bir şekilde sendikal hareket içinde ve kamuya yayılmasını sağlayabilir. Böylesi bir dayanışma, aynı anda bir kaç ülkeyi kapsayacak şekilde örgütlenebilir. Bir kaç sosyal ağın bir arada kullanımı, potansiyel etkiyi artırmak anlamında stratejik bir seçenek olabilir. Facebook ve Google+ mobil cihazlar ve bilgisayarlarda Mac, IOS, Android, Windows, Linux gibi çeşitli işletim sistemleri ile uyumlu çalışan çok dilli uygulamalardır. Facebook ve Google+ üyesi olmak için bunların İnternet sitelerine girerek basit bir üyelik formu doldurmak gerekir. Üyeliğin onaylanması için kayıt sırasında verilen e-posta adresine gönderilen bağlantıya tıklamak yeterli olacaktır. Bu onaylama işlemini gerçekleştirdiğinizde bu ağlara giriş yapmış olursunuz. Facebook’da yeni bir hesap açma işleminin, 72 saat kadar sürdüğü durumlar olabilmektedir. Hesap açılınca bazı bilgileri girerek ve gizlilik ayarlarını yaparak kendinize ait bir ‘profil’ oluşturursunuz. Başkaları ile neyi ne kadar paylaşacağınızı bu ayarları yaparak belirleyebilirsiniz. Daha sonra arama yaparak kayıtlı diğer üyeler arasından tanıdıklarınızı bulabilir ve onlarla iletişim kurarak Facebook’da arkadaş listenize veya Google+’da ‘çevreler’inize ekleyebilirsiniz. Davetinizi kabul edip etmemek bu kişilerin arzusuna bağlıdır Sosyal ağınıza dahil ettiğiniz kişilerle bir İnternet bağlantısı, kısa metin mesajı, fotoğraf vb. paylaşımında bulunabilir ve arkadaşlarınızın tanıdıklarını (eğer kısıtlamamışlarsa) ve onların paylaşımlarını anında görüp takip edebilir ve bunlara tepki verebilirsiniz.

1. https://www.facebook.com ve https://plus.google.com adreslerine gidilerek bir Facebook ve Google+ hesabı oluşturun. 2. Gizlilik ayarlarınızı dikkatlice, mesela özel bilgilerinizi sadece arkadaşlarınız görecek şekilde yapın. 3. Arama çubuğunu kullanarak tanıdığınız kişileri arayın, tanıdık ve arkadaşlarınız ile irtibat kurun. 4. Arama özelliğiyle sendikanızın adını arayın ve tanıyor olabileceğiniz veya irtibat kurmayı istediğiniz kişilere arkadaşlık daveti gönderin. 5. Dikkatli, bilinçli ve düzenli şekilde ağınızda bilgi paylaşın.

Google+ ve Facebook e-posta, çevrimiçi sohbet, SMS, video görüntülü ve sesli görüşme, vb. gibi birçok işlevi bünyesinde birleştirmektedir. Yakın zamanda Facebook’un Twitter ve Skype gibi (aşağıda ele alınan) diğer popüler uygulamalarla doğrudan bağlantı kurması sonucunda, bu uygulamalarda hesabı olan kullanıcılar paylaşımlarını aynı anda Twitter’a da yönlendirebilmekte ve Facebook sayfası üzerinden Skype ile kameralı telefon görüşmesi yapabilmektedir. Sendika üyesi işçiler aralarında sürekliliği olan, görece güvenli ve etkin bir uluslararası iletişim kanalı örgütlemek için kapalı gruplar ve sayfalar kurabilirler. ‘Arkadaş listesi’ ve ‘çevreler’den kişiler bu gruplara veya sayfalara eklenebilir, katılmaya davet edilebilir ve risk taşımayan, grupla en alakalı bilgiler bu ağlara katılanlar arasında paylaşılabilir.

Unionbook 2010 yılında, Facebook’un emek-sendika odaklı bir alternatifi olarak kendini lanse ederek kurulmuş bir sosyal ağ sitesidir. Gerçekten de özellikle diğer sendikacılarla iletişimde olmak için bulunmaz bir araçtır. İki yıl içerisinde dünyanın çeşitli yerlerinden beş binin üzerinde sendika üyesi, yönetici, uzman ve sendikal alanda çalışan araştırmacı bu site üzerinden birbiriyle bağlantı kurmuştur. Bir Unionbook hesabı açmak için yine aynı şekilde siteye gitmek, kısa bir form doldurmak ve üyeliğin onaylanması gerekmektedir. Eğer bir Facebook, Yahoo veya Google hesabınız varsa bir düğmeye basarak da Unionbook hesabı oluşturabilirsiniz.
Eğer sizinle aynı alanda ya da sektörde çalışan sendikacılar ile iletişim kurmak istiyorsanız Unionbook, Facebook ve Google+’a iyi bir alternatif olmanın yanı sıra değişim aktiviteleri için de tamamlayıcı bir rol oynayabilir. Örneğin diğer ülkelerdeki işçi arkadaşlarımızla Unionbook üzerinde iletişim kurarken, dışarıdan başka sendikacıların neler paylaştığımızı izleyebilmesi ve bize ulaşması mümkün olur. Unionbook üzerinde katılabilecek 200’den fazla topluluk ve tartışma grubu vardır. Her üye mesela kendi ağı için bir tartışma grubu kurabilir. Eğer grup ‘açık’ olarak kurulursa bütün Unionbook üyeleri ana sayfada grupta neler paylaşıldığını görebilirler. Unionbook’ta fotoğraf, video, kısa blog mesajı, müzik vb. paylaşımı yapılabilir ve paylaşımlar aynı anda Twitter, Facebook vb. üzerindeki hesaplarınıza da aynı anda gönderilebilir. Facebook’un gizlilik politikası ve çalışma modeli aktivizm ve sendikal faaliyet açısından büyük problemler oluşturmaktadır. Kullanıcılara ait olabildiğince bilgiyi toplayarak, büyük firmalara ve ilgili üçüncü taraflara satan Facebook’un devletler ve gizli servisler ile işbirliğine gittiği de bilinmektedir. Facebook’un şu anki piyasa değeri 100 milyar doların üstünde olarak tahmin edilmektedir ki bu yüksek değer müşterilerinin Facebook’un sahip olduğu bilgilere olan talebinin bir göstergesidir. Telefon numaraları, adresler, konuşmalar, mesajlalar, ziyaret edilen siteler, paylaşılan dosyalar vb. Facebook tarafından izlenmekte, dosyalanmakta, sınıflandırılmakta ve müşterilere satılmaktadır. Google da yakın zamanda sendikacılar ve aktivistler için benzer tehlikeler doğuran bir gizlilik ve izleme politikasını benimsemiştir. Bu uygulamaların, neyi, kiminle ne kadar paylaşıldığı düşünmeden bilinçsizce kullanımı dayanışma ağına katılacak işçi ve aktivistler için ciddi riskler almak anlamına gelir. Yukarıdaki uygulamaların MySpace, Hyves, Orkut vb. gibi çeşitli alternatifleri de vardır. Fakat güvenlik açısından en avantajlı olanlar Diaspora, N-1, Crabgrass gibi alternatif açık kaynak ve özgür uygulamalardır. Broşürün çevrimiçi versiyonunda bu alternatifler hakkında daha ayrıntılı bilgi bulacaksınız.

1. http://www.unionbook.org/ adresine gidin ve bir Unionbook hesabı oluşturun. Ya da Facebook veya Google+ hesabınız ile oturum açın 2. Unionbook üye listesinden tanıdığınız veya arkadaş olmak isteyeceğiniz birileri olup olmadığına bakın 3. Sendikal ağınız için bir grup oluşturun ve bu gruba sendikanızdan ve işyerinden aktif arkadaşlarınızı davet edin 4. Unionbook grubunuzda ve profilinizde sendikal aktiviteleriniz ile ilgili paylaşımda bulunun

Bir dayanışma ağının üyeleri e-liste ya da tartışma grubu aracılığıyla grubun diğer üyelerine bir defada e-posta gönderebilir

1. Rol aldığınız uluslararası dayanışma projesine katılan arkadaşlarınızın e-posta adreslerini toplayın 2. http://groups.yahoo.com veya https://groups.google.com adresine gidip yeni bir grup oluşturun 3. Topladığınız e-posta adreslerini oluşturduğunuz gruba ekleyin ve gruba bir deneme mesajı gönderin 4. Grubu kolektif bir aktivite planlamak, takvim belirlemek ve bilgi paylaşmak için kullanın 5. E-posta metinlerinin çevirisi için Google Çeviriyi kullanın

Her ne kadar artık ‘geleneksel’ İnternet uygulamaları olarak kabul edilseler de, e-posta listeleri veya tartışma grupları uluslararası iletişim kanalları kurulurken çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Farklı ülkelerden bireylerin, birbirlerinden gündelik olarak haber almaları anlamında bu listeler işlevsel olmaktadırlar. Özellikle e-posta hesaplarına giriş yapan akıllı cep telefonlarının kullanıma girmesiyle e-posta listeleri yeniden değer kazanmıştır. Ağın üyeleri arasında daha sıkı bağlar kurulup sürdürülebilmesi için bu listeler sosyal ağlarla birbirlerini tamamlayıcı şekilde kullanılabilir. Örneğin çok yer kaplayan ve popüler bir ağ sitesine konamayacak kadar özel bilgilerin paylaşımında bu listeler önemli bir işlev görmektedirler. Bir grup sendika üyesi veya militan işçi arkadaş uluslararası bir dayanışma çalışması için toplandıklarında ilk iş olarak e-posta adreslerini değiş tokuş ederler. Bu adreslerin çevrimiçi bir tartışma grubuna eklenmesiyle o kişileri birbirlerine direk olarak bağlayan bir uluslararası iletişim kanalı kurulmuş olur. Böyle bir listeyi örneğin Yahoo Gruplar veya Google Gruplar üzerinde kurmak için, yoksa eğer ilk önce Yahoo veya Google’dan bir e-posta hesabı alınması, daha sonra ilgili gruplar sayfasına gidip oturum açarak ‘grup kur’ seçeneğinde verilen komutları takip etmek, daha sonra da elimizdeki e-posta adreslerine davet göndermemiz gerekir. Listeyi idare yetkisi olan üye veya üyeler, kişi ekleyip çıkarabilir veya guruba yeni üyeler davet edebilir. Gruba gönderilen her e-posta aynı anda bütün üyelere ulaştırılır.

Siber Konferans ve Webinar araçları
İnternet üzerindeki telekonferans veya webinar (ağ tabanlı seminer) araçları, kullanıcılara çevrimiçi toplantılar organize etme olanağı sağlamaktadır. Aynı çokuluslu şirketin farklı işyerlerinden sendika aktivistleri ve üyeleri bu araçları kullanarak, düzenli toplantılar yapabilir ve değişim grupları kurabilirler. Bu gruplar aracılığı ile birbirimizden sistemli şekilde yeni şeyler öğrenebiliriz. Haritalama yapabilir, işyeri ve çalışma koşullarımızı karşılaştırabilir ve firmanın farklı ülkelerdeki işletmeleri hakkında bilgi edinebiliriz. Daha sağlam ortak stratejiler geliştirebilir, diğer ülkelerdeki sendika ve işçilerle eylem örgütleyip daha etkin bir dayanışma ortaya koyabiliriz. Bunları işyeri temsilci ofisinde, evimizde, sendikamızda veya bir internet

kafedeki çevrim içi sıradan bir bilgisayar veya akıllı bir telefon aracılığıyla başka ülkelere seyahat etmek zorunda kalmadan yapabiliriz. Skype, çevrimiçi telekonferans ve gerçek zamanlı sohbet uygulamaları arasında en fazla bilinen ve kullanılanlardan biridir. İnternetten indirilip temel özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilir. Bir PC veya MAC bilgisayara veya Skype’ı tanıyan mobil araçlara basitçe yüklenip çalıştırılabilir. Eğer daha önce yapmamışsanız Skype’ı yüklemek için basit bir form doldurarak bir hesap açmanız gerekir. Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek uygulamanın yüklü olduğu her cihazdan Skype’a bağlanmak mümkündür. Programı kullanarak sesli ve görüntülü arama yapmak için kamera, kulaklık ve mikrofona ihtiyaç vardır. Skype, İnternet üzerinden sistematik bir toplantı organize etmek için gereken çeşitli işlevleri birleştirmektedir. Bu işlevleri kullanarak sendika aktivistleri veya üyeler aralarında uluslararası bir eğitim semineri, atölye çalışması veya strateji toplantısı gerçekleştirebilir. Skype yüklü cihazlar arasında iki kişi arasında sesli ve görüntülü görüşme ücretsiz iken iki kişiden fazla katılımla video konferans yapabilmek için en az bir kişinin ücretli premium aboneliği olması gerekir. İnternet üzerinden kontür satın alarak bir veya birden çok sabit ve cep telefonu numarası ile düşük bir fiyatlandırma ile görüşme yapmak ve SMS göndermek gibi temel işlevler kullanılabilir. Gerçek zamanlı yazışma ya da sohbet, dosya ve ekran paylaşımı özelliklerini kullanmak da yine ücretsizdir. Bunlara ek olarak görüşmelerinizi kaydetmek, slayt gösterisi yapmak, yazışmalarınızı anında başka dile çevirmek vb. için uyumlu uygulamalar indirilip Skype ile birlikte kullanılabiliyor. Bunun için ‘Araçlar’a çubuğu altında ‘Uygulamalar’ın üstüne gelip ‘Uygulama Edin’e tıklamak ve açılacak sayfadaki listeden istenilen uygulamayı seçip bilgisayara yüklemek gerek. Seçilecek küçük boyutlu uygulamalar Skype’ı kullanırken aynı anda çalıştırıldığında bunlar otomatik olarak Skype’ın birer uzantısı gibi kullanılabiliyor. Konferans görüşme sırasında ekran paylaşımı ve beyaz tahta özelliği powerpoint sunumu yapmaya, bir harita veya plan üzerinde ortaklaşa çalışmaya veya ekranımızda o an ne varsa bunun üzerine konuşmaya ve katılan diğer kişilere de göstermeye olanak sağlıyor. Gerçek zamanlı sohbet özelliği toplantı sırasında söz istemek, not tutmak ve diğer katılımcılara, konuşanı bölmeden mesaj göndermek için kullanılabilir. Görüntülü ve sesli görüşmeler kaydedilip arşivlenebilir. Anında çeviri özelliği, farklı dilleri konuşan katılımcıların basit düzeyde iletişim kurmasına olanak sağlar. Skype programı yaygın dillerin hemen hepsi ile kullanılmaktadır. Yapılan çevrimiçi toplantılara tercüman katılımı ile dil problemi ortadan kaldırılabilir. Skype konferansına katılmak için telefon da kullanılabileceği için herhangi bir yerde bulunan, bilgisayar veya cep telefonu olmayan kişiler de sabit telefon aracılığı ile bu toplantılara dahil edilebilir. Skype üzerinden yapılan uluslararası sabit telefon görüşmeleri çok düşük bir ücrete tabidir ve bunu arayan taraf öder. Bu sayede internetin çok hızlı olmadığı veya genel olarak işçilerin ek bir mali yükü kaldıramayacağı ülkelerden katılımcılara ulaşmak mümkün olabilir.

Skype akıllı telefonlarda da kullanılabildiği için, İnternet üzerinden yapılacak bir
toplantıya nerede olunursa olunsun, prensipte, sadece İnternete bağlanma maliyetine katlanarak katılmak mümkündür. Google Hangout, MSN Massenger ve Yahoo Massenger Skype’a alternatif uygulamalara örnek olarak verilebilir.

1. Bir Skype (http://www.skype.com) ve AnyMeeting (https://www.anymeeting.com) hesabı oluşturun veya Google+ hesabınız ile AnyMeeting’de oturum açın 2. Arkadaşlarınızı bir kaç deneme konferansına davet edin. Daha sonra başka ülkelerden farklı dil konulan arkadaşlarınızı böyle bir toplantı gerçekleştirmek için Skype kişiler listenize ekleyin 3. E-posta grubunu kullanarak toplantıyı takvime bağlayın 4. Daha sonra değerlendirmesini yapmak üzere toplantıda konuşulanları not alın

BigBlueButton açık kaynak bir uzaktan eğitim programıdır ve AnyMeeting gibi ticari çevrimiçi seminer uygulamalarına bir alternatif sunmaktadır. BigBlueButton’ı indirmek ve kullanmak tamamen ücretsiz iken AnyMeeting’in tanıtım amaçlı versiyonu 200 katılımcıya kadar ücretsiz toplantı yapmaya olanak vermektedir. BigBlueButton yalnızca açık kaynak ve özgür işletim sistemleri, MAC OS, UNIX ve Android ile çalışırken Windows’u desteklememektedir. AnyMeeting ise İnternet üzerinde kullanıldığından, herhangi bir tarayıcı program ile ayrı bir program indirmeden, kullanılabilmektedir.
BigBlueButton esasen farklı üniversitelerde çalışan bilgisayar yazılımcıları tarafından, uzaktan eğitim amaçlı geliştirilen bir uygulamadır. AnyMeeting ise yönetim kurulu ve personel toplantıları, personel eğitimleri hazırlamak vb. gibi hizmetler için, piyasada satış amacıyla üretilmiş ticari bir programdır. Bu iki uygulama ve benzerleri işyerlerindeki aktivist ve sendika üyelerinin ellerinde çok güçlü araçlara dönüşebilirler. Her iki tip uygulama da yukarıda bahsettiğimiz farklı özellikleri bir araya getirmektedir. İki uygulama da video konferans özelliği içeriyorken, bunların Skype ve benzeri programlara göre avantajı çok sayıda kullanıcının ücretsiz olarak video kamera ile oturumlara katılabilmesidir. BigBlueButton için aynı anda aktif olabilecek kamera sayısı için hiç bir sınırlama konulmuş değil iken, AnyMeeting’in ücretsiz versiyonunda katılımcı sayısı 200 ile sınırlanmıştır. Katılımcıların iletişim için ses kartı, mikrofon, kamera, kulaklık gibi temel cihazlara sahip olması gerekir. Gerçekleştirilen toplantılardaki ses, görüntü ve sunumları daha sonra tekrar izlemek veya yayınlamak amacıyla kaydetmek mümkündür. AnyMeeting uygulaması üzerinden, katılımcılara e-posta göndermek yoluyla toplantı takvimi belirlemek ve otomatik hatırlatma yapılabilmektedir. Ayrıca bu uygulamalar üzerindeki toplantılara sabit telefon ve cep telefonu ile katılmak olanaklıdır. Her iki uygulama da moderatöre ekranını paylaşarak dinleyicileri o an açık olan sayfaya senkronize etme, belirli formattaki dosyaları yükleyerek sunum alanını kullanma, dökümanı yakınlaştırma, pointer kullanma gibi olanaklar sunmaktadır. Beyaz tahta kontrolleri ise önemli noktaları vurgulamak ve sunumun bazı bölümlerini tekrar etmek için elverişlidir. Diğer katılımcılar toplantı yöneticisinden el kaldırarak söz isteyebilirler ve moderatörü toplantı sırasında değiştirerek sırayla sunum yapmak olanaklı olur. Skype ve diğer ticari uygulamaların sendikal faaliyet ve aktivizm amaçlı kullanılması ciddi riskler içerecektir. Bu programların özellikle baskıcı rejimlerin ve otoriter yapıların hakim olduğu ülkelerde veya bu ülkeler ile iletişimde kullanılmaması gerekir. Eğer buna mecbur kalınıyorsa, azami dikkat gösterilmeli ve örneğin takma isim kullanmak, önemli bilgileri paylaşmamak, basit de olsa bir şifreleme kullanmak gibi yöntemler geliştirilmelidir. Bu tür yöntemler kullanmak ve BigBlueButton gibi ticari olmayan programları tercih etmek güvenlik riskini olabildiğince azaltmak için gereklidir. Yugma, WebEx, Freebinar, Vyew, Mikago, Dim Dim, Fuze Meeting, GoToMeeting, Open Meetings ve Zoho gibi programlar AnyMeeting

ve BigBlueButton‘un alternatiflerinden bazılarıdır.

Çevrimiçi ‘Mapeo’ grupları

Üretimin haritalandırılması (Mapeo), işçilerin üretim sürecinin tamamı ve süreçteki rollerine
ait bilgiyi aşağıdan ve yeniden inşa etmek için kullandıkları bir yöntemdir. Bu yöntem, işçilerin üretimin en önemli unsuru olduklarını ve bu yüzden de üretim süreci hakkındaki en detaylı ve en yeni bilgiye onların sahip olacağını varsayar. Örneğin büyük bir firmanın veya çokuluslu bir şirketin ülkenin farklı bölgelerinde veya farklı ülkelerde bulunan fabrikalarının haritasını çıkaran mapeo grupları, yukarıdaki çevrimiçi uygulamaları kullanarak aralarında düzenli ve sürekli işleyen bir ağ kurabilirler. Bu kişiler Skype, AnyMeeting veya e-posta grubu gibi araçlar yardımıyla haritalandırma çalışmalarına fiziki olarak bir araya gelmedikleri zamanlarda da devem edebilir ve topladıkları veri ve fotoğrafları kapalı bir Facebook, Google+ veya Unionbook grubunda birlikte analiz edebilirler. Farklı diller kullanımı söz konusu olduğunda çevrimiçi toplantılar için tercüman yardımı alınması gerekecektir.

Çevrimiçi bir mapeo toplantısının organizasyonu:
• • • • Toplantı tarihinin belirlenmesi ve basit bir toplantı gündemi hazırlanması, Toplantıyla ilgili gerekli bilgilerin katılımcılara hatırlatılması, Gerekli olması halinde tercüman ayarlanması, Herkesin gerekli programa sahip ve bu program üzerinde geçerli bir hesabı olduğunun; sesli veya görüntülü konferans için gereken mikrofon, kulaklık ve kamera gibi donanıma sahip olduğunun teyit edilmesi gibi adımları içerir.

1. Toplantıdan önce: Toplantı saatinin geldiğini, bütün katılımcıların Skype’a üye olduğunu, toplantıya katılmak için herkesin oturum açtığını ve ‘çevrimiçi’ olduğunu varsayalım. Bu, tüm katılımcıların toplantıya katılmaya hazır olduğu anlamına gelir. Toplantının moderatörü veya Skype hesabı premium olan bir katılımcı (böylece herkes kamera ile katılabilir) diğer katılımcıları arayarak ve teker teker çağrıya ekleyerek konferansı başlatmış olur. 2. Toplantı sırasında: Bütün katılımcılar kısaca kendilerini tanıtır ve gündeme geçilir. Video, ekran, dosya paylaşımı ve sohbet özellikleri kullanılarak toplantı boyunca katılımcılar her türlü bilgiyi aralarında paylaşabilirler. Bunlar, Mapeo çalışması ile işyerleri ve departmanlardan toplanan, eylem veya örgütlenme için gerekli bilgiler olabilir. Ekran paylaşımı veya beyaz tahta uygulamaları kullanılarak katılımcılar, işyerlerinde üretimin konumu vb. hakkında sunum gerçekleştirebilir, bir fabrika planı veya üretim akış şeması üzerinde kolektif olarak çalışabilirler. 3. Toplantıdan sonra: Toplantıda ortaya çıkan fikir ve ürünler not alınıp, kaydedilip saklanabilir ve diğer işçiler ile paylaşılabilir.

Tabandan yayıncılık ve bilgi dağıtımı

Kişisel çevrimiçi bir günlük tutmak için olabileceği gibi, bireyler veya küçük gruplar tarafından haber ve bilgi yaymak amaçlı kullanılan internet uygulamaları blog olarak adlandırılır. Blog terimi ‘web log’ (ağ günlüğü) kelimelerinin kaynaşmasıyla türetilmiştir. Blog Türkçe’ye Ağ Günlüğü ya da Günce olarak çevrilmektedir. Burada ele alınacak olan ikinci tür güncelerdir ve bunlar genellikle tek bir konu üzerine kurulan siteler gibi görülebilirler. Bu sitelere koyulan haber veya metinler ‘post’ (posta) olarak adlandırılır ve bu postalar, günce sütununda en son yayınlanandan geriye doğru sıralanır.

Aynı işleyiş mantığı yayınlanabilecek metin boyutu çok daha az karakter ile sınırlandırılmış olan mikro-blog (mikro-günce) için de geçerlidir. Bir mikro-günce postası ortalama 150 karakter civarındadır. Bu nedenle mikro-güncelere İnternet’in kısa mesajı da denilmektedir. Hem günce hem de mikro-günce, uygulamada sendika aktivistleri ve üyeleri tarafından işyerlerinde veya uluslararası çalışma gruplarında edinilen önemli deneyim ve bilgileri, görsel ve yazılı olarak en hızlı şekilde yaymaya, paylaşmaya ve aktif hale getirmeye yarayabilir. Katıldığımız dayanışma projelerinin genel durumu ve sonuçları; toplantı notları ve alınan kararlar; internet veya başka kaynaklardan edindiğimiz güncel bilgiler, işyerindeki, ülkenin farklı bölgelerinde veya başka ülkelerdeki işçi arkadaşlarımız ve yoldaşlarımız ile anında paylaşılabilir. Günümüzde bir günce ve internet sayfası arasındaki farklar giderek ortadan kalkmaktadır. Word Press, Joomla ve Blogger gibi uygulamalar sayesinde, günceler, yüksek bir teknik bilgiye sahip olmadan herkesin kendi internet sayfasını oluşturabilmesine veya sayfa içeriğini yönetebilmesine olanak tanımaktadır. Kullanımı çok kolay olan bu araçların yönetimi, kolektif ve çevrimiçi olarak her yerden yapılabilmektedir. İnternet bağlantısı olan her yerden, kontrol paneline giriş şifresi ve yönetici yetkisi olan her kişi günce sayfasına haber, dosya, anket, fotoğraf, video, link vb. gibi çeşitli içerikleri yükleyip bunu internette yayınlayabilir veya sitenin genel görünümünü değiştirebilir. Word Press açık kaynak bir İnternet yazılımıdır ve diğerlerine göre daha yenilikçi ve esnek bir kişisel içerik yönetme / yayınlama uygulamasıdır. Bu uygulama üzerinde şifrelendirme yaparak kapalı grup iletişimi için kullanılabilecek bir ağ yaratılabilir. Yayınlanan günce sayfasının ziyaretçileri postalara (Word Press’de yazılar) yorum yapabilir ve bunları kendi sosyal ağlarında o an paylaşabilirler. Ayrıca günce postaları, yayınlandıkları an otomatik olarak hesabınız olan diğer sosyal ağlara da yönlendirilebilir. Güncede bir haber veya yazı yayınlandığı anda bağlantılı Facebook profili veya sayfasında, Twitter hesabında vb. ilgili bir gönderi yayınlanır ve bu sayede çok daha geniş bir kitleye ulaşılmış olur. 1. http://wordpress.com adresine gidin ve ‘Get started’ komutu vererek Yeni Günce kayıt formunu doldurun. 2. ‘Başlangıç’ sayfasında en soldaki sütunun en altındaki ‘Ayarlar’ seçeneğine girerek günce ismini, sloganını vb. seçin ve ‘değişiklikleri kaydet’e tıklayın. 3. ‘Görünüm’ seçeneğine girin ve renk, fon, vb. gibi ayarlar ile güncenin görünümünü düzenleyin ve değişiklikleri kaydedin.

4. ‘Yazılar’ seçeneğine giderek ‘yeni ekle’ tuşuna basarak ilk blog postanızı oluşturun ve yayınlayın.

Twitter, üzerinde her gün uzunluğu 140 karakteri geçemeyen ve ‘tweet’ (cıvıldama) denilen 340 milyon mesajın paylaşıldığı ve ortalama 1,6 milyar arama yapılan çevrimiçi bir mikro-günce uygulamasıdır. 2006 yılında kullanıma geçen Twitter hızla popülerlik kazanmış ve 2012 yılı itibari ile 500 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştır. Bu uygulamayı herhangi bir yazılım indirmeye

gerek olmadan İnternet üzerinden kullanmak mümkündür, fakat yine ilk önce bir Twitter hesabı açmak gerekmektedir. Twitter’ın en etkili yanı, bir olayın, cereyan ettiği sırada, olabildiğince farklı açılardan ve bizzat olaya katılanlar tarafından yansıtılabilmesidir. Bu yüzden, eğer iletişim için yukardan-aşağı (hiyerarşik olarak) bilgi aktarımı mottosu bir kenara bırakılır ve tabandan yukarı bilgi yayımına önem verilirse, Twitter sendikalar ve işçiler için önemli bir haber kanalı haline gelebilir. Sendikal faaliyetlerde, toplu pazarlık süreçlerinde ve kampanyalarda olup bitenler ‘hashtag’ (#) kullanılarak bütün üyelere hızla yayılabilir. Başka ülkelerdeki işçi ve sendikacılar ile anında bu bilgiler paylaşılabilir. Twitter ile cep telefonlarına SMS gönderip almak da 1. http://twitter.com sitesine gidin ve bir Twitter hesabı açın. Dayanışma mümkündür. ağınızdaki arkadaşlarınızı da bir Twitter hesabı açmaya davet edin. 2. Ara çubuğuna arkadaşlarınızın, işyerinizin, sendikanızın adını yazarak Twitter’a üye tanıdıklarınızı aratın ve Takip et tuşuna basarak onlarla bağlantı kurun. 3. Ağınızı genişletmek için arkadaşlarınızın ve tanıdıklarınızın Takip ettikleri ve Takipçi listelerini tarayın. 4. Sendikal aktiviteleriniz hakkında kısa tweetler yazarak profilinizde paylaşın. 5. Ana sayfada veya bir tanıdığınızın sayfasında beğendiğiniz tweetleri Retweet’leyin.

Twitter benzeri mikro-günce uygulamaları Friends-feed, Identi.ca ve Thimbl’dır. Identi.ca açık kaynak bir yazılım; Thimbl ise tamamen ücretsiz açık kaynak ve özgür ve bu nedenle de son derece güvenli bir sosyal medya yazılımıdır.

Çeviri ve tercüme

Yukarıda ele alınan uygulamaların hemen hepsi bütün yaygın dillerde kullanılabilen uygulamalardır. Bunun anlamı sendika üyelerinin ve aktivistlerin Skype, Facebook, Twitter, günce idare sayfasını vb. kendi ana dillerinde kullanabilmeleridir. Fakat tabandan ve etkin bir uluslararası dayanışmayı hayata geçirebilmek için Yukarıda çevrimiçi sohbet çevirisi, Facebook üzerindeki dil probleminin çözümünü daha geniş bir biçimde düşünmemiz gerekir. çevrimiçi çeviri özelliği vb. gibi dil konusunda bize http://clownfish-translator.com yardımcı olan bazı uygulamalara değinilmişti. Örneğin, sohbet uygulamasını Skype üzerinden indirin çevirisi için yazılmış Clown Fish uygulaması internetten ve başka bir ülkeden bir arkadaşınız indirilip Skype ile birlikte kullanılabilir. Clown Fish, Skype ile çeviri kullanarak sohbet edin. çalışınca otomatik olarak çalışan ve yazışmaları istenilen dile çevirisi ile birlikte karşı tarafa göndermek ve karşı taraftan mesajları kendi dilinde almak (çeviri parantez içinde gelir) için kullanılan bir uygulamadır. http://clownfish-translator.com Skype dışındaki uygulamalar için Ortsbo Global Chat bir uygulamasını Skype üzerinden indirin seçenek olabilir. Bu uygulama Clown Fish’e benzer şekilde ve başka bir ülkeden bir arkadaşınız çalışan ve şimdilik sadece Facebook, MSN Messanger ve ile çevirili kullanarak sohbet Google Talk üzerinde 50’den fazla dilde sohbet çevirisi yapan yazışması yapın bir sitedir. Ortsbo’yu herhangi bir kayıt yaptırmadan ve ayrı bir yazılıma gerek duymadan, Windows yüklü bilgisayarlarda ağ tabanlı olarak kullanmak mümkündür. Fakat bilgisayarda Microsoft Silverlight eklentisinin kurulu olması gereklidir. Android, Windows ve Apple işletim sistemi olan mobil cihazlarda Ortsbo’yu çalıştırmak için ise küçük bir uygulama indirmek gerekir. Google Talk ile Google’ın kendi çeviri uygulaması olan Google Çeviri kullanmak daha pratiktir. Bu uygulama aynı zamanda G-mail adresi kullananlar için e-postalarının içeriğini anında kendi diline çevirme olanağı sağlar. BigBlueButton da kendi çevrimiçi çeviri özelliğine sahiptir.

Facebook ve Google e-mail hesabınızdaki ‘çevirisini göster’ veya ‘mesajı çevir’ seçeneklerini kullanarak veya http://tranlate.google.com (Google Çeviri) sayfasını kullanarak gelen postaları dilinize çevirin

Unutmamak gerekir ki, adı geçen yazılımlar farklı diller konuşan insanlar arasında, şu an için sadece çok basit düzeyde, bir etkileşim sağlamaya yarayan ve halen gelişme aşamasında olan teknolojilerdir. Bu uygulamalar dil sorununun çözümünde sadece yazılı çeviri anlamında o da bir ölçüye kadar bizlere yardımcı olabilmektedir. Buna karşın Google ve iPhone, hali hazırda anında konuşma çevirisi yani çevrim içi tercüme teknolojisi geliştirmektedir. Bu bilimkurguvari teknoloji işlevsellik kazanana kadar, sistemli çevrimiçi toplantılar yapabilmek için tercüme konusunda bize yardımcı olabilecek yöntemler geliştirmek durumundayız. Basit çözüm, tercümanların toplantılara katılarak çevrimiçi şekilde tercüme gerçekleştirmesi olabilir. Tercüme işlemini hızlandırmak için, katkı yapmak isteyen katılımcı söylemek istediği şeyi yazılı olarak tercümana sırası gelmeden önce gönderebilir. Karmaşık da olsa, mütercim tercüme için çevrimiçi bir sistem kurulabilir. Tercümanın toplantıya katılımı bilgisayar aracılığı ile olabileceği gibi telefon veya bir mobil cihaz ile de olabilir. Eğer her şey dikkatle hazırlanır ise iki veya üç dilli bir toplantı çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir. Aksi halde toplantıları olabildiğince iki dilli planlamak karmaşıklık düzeyini düşük tutma anlamında akıllıca olacaktır. Toplantılarımıza tercüman bulmak için sendika görevlilerinden ve uzmanlardan yardım isteyebiliriz. Alternatif bir çözüm yolu olarak internet üzerinden Babel gibi gönüllü ve aktivist tercüme gruplarına ulaşarak ya da yine deneyim kazanmak için gönüllü katkı yapmak isteyen öğrenci tercümanlar aracılığı ile bunu kendimiz ayarlayabiliriz.

Katılım ve Açıklık mı, Güvenlik ve Gizlilik mi?

Gizlilik ihmaline ya da ihlaline bağlı güvenlik riskleri sendikal örgütlenme içinde faaliyet yürüten aktivistler ve üyeler için aşırı derecede yüksek olabilir. Hükümetlerin küresel ölçekte giderek daha fazla otoriterleşme eğilimi içerisine girmesi, bazı kişileri izleme ve takip işlerine son derece ciddi kaynaklar ayırmaları endişe vericidir. Günümüzde hükümetlerin ve patronların, işçiler ve sendikacılar hakkında bilgi ve istihbarata ulaşabilme kapasitesi çok daha fazladır. Söz konusu ülkedeki yasal çerçevenin anti-demokratiklik seviyesine bağlı olarak her türden riskten bahsetmek mümkündür. Bunlar itibar ve iş kaybı, tekrar iş bulabilme şansının kaybı vb. olabileceği gibi bazı ülkelerde hapsedilme, darp edilme veya öldürülmeye kadar varabilen risklerdir. Bu nedenle burada ele aldığımız yeni iletişim araçlarının sunduğu potansiyel artılar ile doğurdukları ciddi riskler arasında stratejik bir denge gözetmeliyiz:

Açıklık, sıkı bağlantılar kurma ve güvenlik meselelerini bir arada düşünmek gerekir.

Gereken korunma veya güvenlik derecesi her ülke için farklı olacaktır ve her seviyede kurulan ağlarda aynı derecede açıklık ve katılım gerekmeyebilir. Sürekli şekilde güvende olmak için dikkatli olmakta ve her ihtimali göz önünde bulundurmakta yarar vardır. Her şart altında bağlantı kuranların birbirlerinin yasal koşullarını, geçerli haklarını vb. iyi bilmeleri ve bu konuda bilgi paylaşmaları gerekecektir. Ayrıca kurulan bağlantı veya ağlarla ne gerçekleştirilmek istendiği iyice belirlenmeli, hangi uygulamanın ne amaca hizmet edeceği bilinçli olarak saptanmalıdır. Baskının yoğun olduğu koşullarda en güvenli yol, alternatif, özgür ve açık kaynak yazılımların öğrenilmesi ve kullanılmasıdır. Eğer herhangi bir izleme şüphemiz varsa takma isimlerle hesap açmalı, arkadaşlarımızı veya kendi kimliğimizi ele verebilecek hassas bilgileri paylaşmaktan her zaman kaçınmalıyız. Çok gizlilik gerektiren durumlarda işyeri, şehir vb. gibi önemli isimler yerine basit şifreleme ile başka kelimeler kullanılabilir. 1. Açık kaynak ve özgür yazılımlar hakkında bilgi edinin ve bu bilgileri kullanmaya çalışın. 2. Kullandığınız popüler uygulamalarda gizlilik ve güvenlik ayarlarını çok dikkatli ve bilinçli şekilde yapın. 3. Gizlilik gerektiren durumlarda kullandığınız uygulamalarda takma isimle hesap açın ve sahte profiller oluşturun. 4. Hassas ve önemli bilgileri çevrimiçi ve kamuya açık olarak paylaşmayın.

Uluslararası sendikal bir değişim sırasında sosyal medya kullanım
Haziran 2010 tarihinde Hollandalı bir grup genç sendika üyesi ve yöneticisi, Türkiye’de uluslararası
bir buluşmaya katıldılar. Yaklaşık 200 genç sendikacı ve işyerlerinden aktif militan üye, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve iletişim kurmak amacıyla bir araya geldiler. Buluşmaya Hollanda ve Türkiye dışında Rusya, Beyaz Rusya, Brezilya ve Güney Afrika’dan da katılımlar oldu. Aşağıdaki örnek senaryo, İzmir Seferihisar’da gerçekleşen bu buluşma ve sonrasında yaşanan gerçek deneyimler üzerine bir rapor şeklinde kurgulandı.

“Buluşma sırasında yapılan geniş katılımlı toplantı ve atölye çalışmalarında, işçiler ve sendikacılar arasındaki iletişim tercümanlar aracılığı ile sağlandı.
Bunun dışında iki dilli değişim grupları oluşturuldu. Böylece gün içinde iletişim sağlıklı şekilde tercümanların yardımı ile gerçekleşti. Molalarda ve toplantı sonralarında ise İngilizce bilen bazı aktivistler, diğerlerinden detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarına çeviri konusunda yardımcı oldular. İngilizce üzerinden iletişim kuramayan gruplar arasında, tesisteki kablosuz bağlantı sayesinde internet üzerinden Google Çeviri ile dil engelinin aşıldığı, sohbetler gerçekleştiği ve paylaşımda bulunulduğu gözlemlendi. Toplantılar, formel ve enformel paylaşımlar sırasında telefonlar, e-posta adresleri vb. değiştokuş edildi ve kurulan bu bağlar neticesinde İzmir’deki çokuluslu UPS şirketinde direniş sürdüren işçilerle tabandan bir dayanışma filizlendi. Hollandalı ekip, kendi ülkesinde ‘UPS adil ol!’ adı altında bir kampanya başlattı. Bu kampanya çerçevesinde ve diğer konularda işçi ve sendikacılar arasındaki iletişim internet ve mobil cihazlar üzerinden devam etti. Toplanan e-posta adresleri eklenerek Brezilyalı, Rusyalı, Hollandalı, Beyaz Rusyalı ve Türkiyeli işçilerin katıldığı bir Google Grubu, yani e-posta listesi oluşturuldu ve herkes kurulan Facebook grubuna davet edildi. G-mail hesabı olanlar başka dilde gelen e-postaların çevirisini anında okuyabiliyorlardı. Diğer servislerden e-posta adresi olanlar ise çeviri için e-posta metinlerini Google Çeviri sayfasında çevirerek okuyabildiler. Böylece işçiler arasındaki iletişimi sürekli kılacak iki önemli kanal

açılmış oldu. Facebook grubunda fotoğraf, video ve yazılı mesajlar paylaşılmaya başlandı. Yazılı metin şeklindeki gönderiler ise grup üyelerince anında Facebook sayfası üstünde kendi dillerine çevrilebiliyordu. Bazı üyelerin canlı sohbet yazışması yapmak için Ortsbo sitesini kullandıkları görüldü. Böylece Seferihisar’da kurulan bağlar kopmadan basit bir düzeyde de olsa sürdürüldü. Bunun için internet ve sosyal medyanın yanında telefon ve kısa mesaj da kullanıldı. Bu ağlar üzerinde iletişime devam eden Brezilyalı, Rusyalı ve Beyaz Rusyalı işçiler Seferihisar’da yaptıkları değişim faaliyetleri sırasında saptadıkları bazı noktalar üzerinde daha sistemli bir çalışma yapmaya karar verdiler. Böylece birbirlerine daha fazla deneyim ve bilgi aktarabilmek istiyorlardı. Hedefledikleri şey, var olan bilgi ve deneyimlerini diğer ülkelerdeki arkadaşlarıyla paylaşmak, onlardan edinecekleri bilgileri de kendi sendika ve işyerlerinde yaymaktı. Dil engeli önemli bir sorundu; fakat Rusyalı ve Beyaz Rusyalı işçilerin aynı dili kullanmaları bir avantaj oldu. Facebook ve e-posta üzerinden yapılan yazışmalarda Skype kullanmaya ve yüz yüze kameralı ve sesli bir toplantı organize etmeye karar verildi. Bütün işçiler birer Skype hesabı açtılar. Beyaz Rusya ve Rusya’da hükümet baskısı yoğun olduğundan buradaki arkadaşlar takma isim ile birer hesap açtılar ve birbirlerini Skpye üzerindeki bağlantı listelerine eklediler. Sohbet çeviri programı Clown Fish’i indirerek Skype üzerinden birbirleri ile yaptıkları anında yazışmaların (Portekizce-Rusça) çevirisinde bu uygulamayı kullandılar. Herkesin birer kamera ve mikrofon edinmesi sağlanarak verimli bir toplantı örgütleyecek altyapıyı oluşturmuş oldular. Daha sonra işçi arkadaşlar şu aşamaları takip ederek toplantıyı örgütlediler: İlk olarak toplantı gün ve saati, katılımcıların yerel zaman dilimleri dikkate alınarak belirlendi. Daha sonra toplantıda konuşulacak konular yani gündem maddeleri oluşturuldu. Toplantıya katılacak Portekizce-Rusça çeviri yapabilecek bir tercüman bulundu. Tercüman, Portekiz’de yaşayan bir mütercim tercümanlık öğrencisi idi. Kendisiyle internet üzerinden iletişime geçildi ve moderatörlük yapacak arkadaşın Skype bağlantıları arasına eklendi. Tercüman da dahil olmak üzere toplantıya katılacak herkese tarih ve gündem bilgileri gönderildi. Toplantı tarihinden önce bazı işçiler Skype üzerinden bir kaç deneme gerçekleştirdiler; not alma ve toplantıyı kaydetme alıştırmaları yaptılar. Toplantılar başladı ve deneyim kazandıkça sistem daha da etkin işleyen bir hal aldı. Toplantı notlarının ve kayıtlarının analizi ile ortaya çıkan önemli belgeleri daha geniş şekilde yaymak için Word Press üzerinde Portekizce ve Rusça yayın yapacak bir Günce oluşturuldu. Açılan Twitter hesapları ve Facebook üzerindeki grup ile bu belgeler yayınlanmaya, hem yerel ölçekte hem de uluslararası alanda geniş kitlelere ulaştırılmaya başlandı. İşçiler sosyal medyayı kullanarak yaptıkları görüşme ve yazışmalarda, ortaya çıkan materyalleri yayınlama sürecinde, hükümet ve işverenin eline geçmesi halinde hem kendilerinin, hem de arkadaşlarının güvenliğini riske atabilecek her türlü bilgiyi ayıklamaya büyük özen gösterdiler.”

Önemli teknik terimler
Açık kaynak ve özgür yazılım: Donanım: İndirmek: Kayıt olmak: Oturum açmak: İnternete yüklemek: Uygulama: Webinar: Wiki: Yazılım: Bilgisayara Kurmak: Kodu herkese açık olan ve kolektif olarak geliştirilen bilgisayar yazılımları ‘açık kaynak’, buna ek olarak dağıtımlıve ücretsiz kullanıma sunulan yazılımlar ‘özgür’ yazılımlardır. Bilgisayar veya mobil cihazların maddi kısım ve parçaları. İnternet ortamından kişisel bir bilgisayara bilgi, yazılım ve benzeri içeriği aktarmak ve kaydetmek. Bir site veya uygulamayı kullanabilmek için hesap açma işlemi. Bir programı başlatmak için kullanıcı adı ve şifrenin onay için girilmesi Kendi bilgisayarından veya mobil cihazından internete bilgi veya dosya aktarmak. Belli bir işlev yerine getirmek üzere hazırlanmış bilgisayar yazılımları. Online seminar. Çevrimiçi kolektif metin veya içerik hazırlamaya yarayan siteler. Kod denilen özel algoritmalar yazılarak hazırlanan bilgisayar programları. Bilgisayar üzerinde bir yazılımı kurarak çalışır hale getirmek.

IRC (Instant relay chat): İnternet üzerinden anında mesaj alıp göndermeyi sağlayan bir protokol.

Linkler
FNV’nin Internet üzerindeki sosyal ağ siteleri FNV Panel: Mijn FNV B: Job Circle: FNV Opdebouwplaats: Abvakabo Sanal Ofis: https://www.fnvpanel.nl https://www.fnvbondgenoten.nl/lidmaatschap/mijn_fnv/online_profiel http://www.jobcircle.nl http://opdebouwplaats.fnv.net http://abvakabo.wboffice.nl/office/info/?

FNV Bouw Vakbond 3.0: http://bouw.fnv.net/activity

FNV IS Facebook grubu: http://www.facebook.com/groups/125057527563370

Uluslararası sosyal ağ siteleri
Facebook: Google+: MySpace: Diaspora: N-1: http://www.facebook.com https://plus.google.com http://www.myspace.com https://joindiaspora.com https://n-1.cc Unionbook: http://unionbook.org

Crabgrass: http://crabgrass.riseuplabs.org

E-posta listeleri
Google Gruplar: Yahoo Gruplar: http://groups.google.com http://groups.yahoo.com

Çevrimiçi Konferans
Skype: Google Talks: MSN Messenger: http://www.skype.com http://www.google.com/talk http://explore.live.com/messenger

Yahoo Messenger: http://messenger.yahoo.com

Siber toplantı
Skype: AnyMeeting: Yugma: Freebinar: Vyew: Mikago: Dim Dim: Fuze Meeting: GoToMeeting : Open Meetings: Zoho: http://www.skype.com http://www.bigbluebutton.org http://www.anymeeting.com https://www.yugma.com http://www.freebinar.com http://vyew.com http://www.mikogo.com http://www.dimdim.com http://www.fuzemeeting.com http://www.gotomeeting.com http://www.openmeetings.de http://www.zoho.com/meeting BigBlueButton:

Blog/Günce
Wordpress: Blogger: Squarespace: TypePad: Joomla: http://www.wordpress.com http://www.blogger.com http://www.squarespace.com http://www.typepad.com http://www.joomla.org

Mikro-blog/Mikro-günce
Twitter: Friendsfeed: Identica: Thimbl: http://twitter.com http://friendfeed.com http://identi.ca http://www.thimbl.net

Anında sohbet çevirisi
Clown Fish: Google Translator: Ortsbo: http://clownfish-translator.com/ http://translate.google.com/ http://www.ortsbo.com/

Fotoğraf, video ve dosya paylaşım
YouTube: Vimeo: Flickr: Picasa: Turtle: http://www.youtube.com http://vimeo.com http://www.flickr.com https://picasaweb.google.com http://www.turtle4privacy.org/new

Güvenlik ve gizlilik
Mumble: Freenode IRC: Tor/Onion: http://www.mumble.com http://webchat.freenode.net https://www.torproject.org

Broşürün Wiki sayfası
http://tie.wikia.com

Kolofon
TIE-Netherlands için NetwOrganisation tarafından hazırlanmıştır Dizayn: Sanne van den Berge Mayıs 2012 Amsterdam

TIE-Netherlands
www.tie-netherlands.nl İletişim: E-posta: Adres: Facebook: Twitter: Marten van den Berge marten@tie-netherlands.nl Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 56 1054 SP Amsterdam Tie netherlands TIENetherlands

NetwOrganisation
Websitesi: networg.wordpress.com İletişim: Örsan Şenalp E-posta: networg@cyberservices.com

Websitesi: http://www.tie-netherlands.nl/ Unionbook: Tie netherlands

TIE-Netherlands NetwOrganisation Mayıs 2012, Amsterdam