CURS 6 Tratamentul urgenţelor medicale în cabinetul stomatologic Stopul cardiac este oprirea bruscă a activităţii cardiace.

Tratament: Resuscitarea cardio-respiratorie. Resuscitarea cardio-respiratorie se abordează sistematic. st!el" dacă pacientul nu răspunde la stimuli se parcurg rapid următoarele etape: #. evaluarea stării de con$tienţă. %acă pacientul nu răspunde atunci: &. caută a'utor $i apelează ##& (. solicită de!ibrilator )dacă este disponibil* +. poziţionează pacientul în decubit dorsal $i desc,ide căile aeriene -. evaluează respiraţia. %acă nu respiră: 6. administrează & insu!laţii e!iciente .. evaluează circulaţia. %acă nu are puls atunci: /. începe compresiile toracice $i continuă ventilaţia )utilizează de!ibrilator dacă este disponibil* 0rimele măsuri 1n cazul asistării oricărui pacient" prima acţiune medicală este evaluarea stării de con$tienţă. %acă pacientul este incon$tient se caută un a'utor )asistenta*" se alertează serviciul de urgenţă )##&* $i se solicită de!ibrilator. %esc,iderea căilor aeriene 0asul următor este evaluarea căilor respiratorii superioare. 0acientul trebuie a$ezat în decubit dorsal pe o supra!aţă plană" rigidă )pe podea* cu braţele de-a lungul corpului. Se îndepărtează de la nivelul cavităţii bucale orice corp străin )bulete de vată" ace de canal" !ragmente de proteze" dinţi etc*. Se e2aminează cavitatea bucală $i se aspiră secreţiile. Uneori" datorită pierderii tonusului muscular" se poate produce obstrucţia oro-!aringelui de către limbă $i la2itatea epiglotei. 0entru desc,iderea căilor aeriene se !ace e2tensia capului $i ridicarea bărbiei sau sublu2aţia anterioară a mandibulei. 3valuarea respiraţiei $i începerea ventilaţiei 4dată ce căile aeriene au !ost desc,ise se evaluează e!ortul respirator $i mi$cările respiratorii. Se urmăresc e2pansiunile toracelui $i !lu2ul de aer. Simpla desc,idere a căilor aeriene este uneori su!icientă pentru reluarea respiraţiei spontane. %acă respiraţia spontană nu se reia" se administrează lent & insu!laţii" !iecare de & secunde. %ecă se detectează obstrucţie a căilor aeriene cu corpi străini" ace$tia se indepărtează. poi se începe respiraţia arti!icială. 32istă mai multe te,nici de ventilaţie )gură la gură" gură la nas" gură la mască* care se aplică cu o !recvenţă de #5-#& respiraţii6minut.

(.

sau  .glucagonul se administrează # mg i.v. dacă pacientul are bron. Terapia secundară constă în administrarea de: . la !iecare . numai în cazuri re!ractare .odilatatoare .corticosteroizi . Tratamentul de urgenţă constă în administrarea rapidă de adrenalină" iar dacă apare stopul cardio-respirator se încep manevrele de resuscitare. . Urmează senzatie de 9nod în g7t:" răgu$eală" senzaţie de apăsare sau constricţie toracică" an2ietate" respiraţii scurte" super!iciale" senzaţie de ameţeală. (/ . nebulizare • bromura de ipratropiu .minute pentru combaterea .istaminice • !ie <# . 0entru situaţii mai puţin severe se administrează 5"(-5". )în --#5 minute*.v.m repetat la --#5 minute )de obicei o doză este su!icientă*.v. se administrează la toţi pacienţii cu r ana!ilactică pentru a preveni eventuale recăderi  metilprednisolon #&. Compresiunea toracică se !ace la ("/-. Se continuă cu per!uzie cu adrenalină #ml în -55 ml ser.ipersensibilitate caracterizată prin implicaţii multisistemice" care poate include .cm de apendicele 2i!oid. Şocul anafilactic na!ila2ia este o reacţie de . 1n cazurile severe adrenalina se administrează în doză de 5"# ml diluat în #5 ml ser !iziologic" lent i. Soluţiile cristaloide se administrează pentru combaterea colapsului vascular: #-& l ser !iziologic.v. Ulterior apar tulburări de con$tienţă" detresă respiratorie $i colaps circulator.v.ipotensiunii. doză unică & g i.idrocortizon &-5--55 mg i.bron. na!ila2ia este o succesiune de reacţii cu potenţial letal produsă prin eliberarea mediatorilor c. %acă nu se detectează puls după --#5 secunde se încep compresiunile toracice. 0oate apare pierderea con$tienţei $i stop cardio-respirator.mg i.ipotensiune arterială sau insu!icienţă respiratorie acută prin obstrucţia căilor aeriene. . %ebutul se mani!estă prin prurit" eritem cutanat $i urticarie. di!enil.cm ad7ncime )pro!unzime* cu o !recvenţă de cca #556minut" în asociere cu respiraţia arti!icială cu un raport de & ventilaţii după #compresiuni. cestea se realizează a$ez7nd podul palmei pe linia mediană a pacientului" în 'umătatea in!erioară a sternului" la cca . nebulizare • sul!at de magneziu . 8raţele se ţin drepte cu coatele !i2e.3valuarea circulaţiei $i începerea compresiunilor toracice 0ulsul se palpează cel mai u$or la nivelul arterei carotide )se poate palpa $i la art !emurală*.idramina" clor!eniramina" =etoti!en" claritin etc • !ie <& )ranitidina sau cimetidina* .ml adrenalină i.anti. Reacţia ana!ilactică este cea mai severă !ormă de reacţie alergică sistemică" potenţial letală" !recvent asociată cu mani!estări respiratorii $i cardio-vasculare.imici din bazo!ile $i mastocite.ospasm alergic • albuterol .

ăr" miere )băuturi dulci* pe cale orală . 804C* ?ăsuri speci!ice de tratament: .se aplică comprese reci" alcoolizate la nivelul !eţei" !lagelaţie a !eţei )discutabilă*" stimulante respiratorii. veri!icarea pulsului $i a T -.pacientul trebuie a$ezat în poziţie Trendelenburg )culcat pe spate cu picioarele ridicate* . veri!icarea respiraţiei (.m. asigurarea libertăţii căilor aeriene +.lipotimia $i sincopa vaso-vagală .dacă pacientul este incon$tient se administrează i.Stop cardiorespirator ?ăsuri generale de tratament: #. 8. Cauze: .v. .<ipotensiunea ortostatică . administrarea de o2igen pe mască )dacă nu sunt contraindicaţii .Criza de epilepsie rtmii ccident vascular cerebral .se asigură libertatea căilor aeriene )se scot din gură tampoane" proteze etc* .Pierderea stării de conştienţă apre brusc" pacientul ne mai răspunz7nd la stimuli.ipoglicemia . plasarea pacientului în poziţie culcată &.>ipotimia $i sincopa vaso-vagală .<ipoglicemia .se poate administra @lucagon # !iolă i.dacă pacientul este con$tient se administrează za. (B . &5-+5 ml )&-+ !iole* sol @lucoză &5-((A .

accident vascular cerebral )isc.ipotensiunea ortostatică .T revine la valorile obi$nuite )!ără altă intervenţie*" pacientul !iind a$ezat ulterior în poziţie $ez7ndă . sindrom de .stop cardiorespirator .ridicarea pacientului lent în picioare %..criza de epilepsie .pacientul î$i revine în c7teva minute C.se administrează # !iolă %iazepam i.isă cu a'utorul unor mi'loace netraumatizante )!e$i de ti!on" obiecte de cauciuc* .monitorizarea !uncţiilor vitele )puls" T * . Tratament: D.emoragic* .lini$tirea verbală a pacientului +5 . sindrom de .emic sau .se anunţă salvarea $i se trans!eră pacientul de urgenţă la o clinică de cardiologie C. in!arctul miocardic .gura se menţine întredesc.pacientul trebuie a$ezat în poziţie Trendelenburg )culcat pe spate cu picioarele ridicate* . leziune miocardică ireversibilă )necroză* datorată obstrucţiei coronariene completă.pacientul se a$ează în decubit lateral . %e regulă sunt cauzate de: D.iperventilaţie .se anunţă salvarea $i se trans!eră pacientul de urgenţă la o clinică de neurologie @. angina pectorală .se iau măsuri de asigurare a !uncţiilor vitale . .îndrumarea pacientului către specialistul cardiolog pentru revizuirea tratamentului anti.pacientul se poziţionează $ez7nd . durere toracică datorată aportului insu!icient de o2igen la nivel miocardic secundar obstrucţiei coranariene )incompletă* DDD.intervenţia dentară trebuie terminată c7t mai repede" iar corpurile străine se îndepărtează din cavitatea bucală . materializate ca durere sau presiune în epigastru )zona substernală* sau în zona toracică st7ngă. artmii . 3.vezi tratamentul descris anterior Dureri toracice .se scot din gură protezele $i orice alte obiecte )$i materiale* mobilizabile .m.asigurarea libertăţii căilor aeriene .iperventilaţie cauzat de respiraţie rapidă" precipitată" datorată an2ietăţii $i a stresului )apare mai ales la persoane an2ioase* DD.prote'area pacientului pentru a evita accidentarea în timpul crizei .eventual limba se poate pensa" tracţiona u$or în a!ară $i !i2a .ipertensiv )înaintea altor intervenţii dentare* .

este suspicionat dacă pacientul nu reacţionează la tratamentul e!ectuat ca în cazul anginei .m. Sindrom de .administrarea # tb Eitroglicerină sublingual .iperventilaţie .administrare de 4& .se adaugă în plus &-5mg aspirină dizolvată în apă .monitorizarea T $i a pulsului )Eitroglicerina poate produce . insu!icienţă cardiacă . vezi indicaţiile anterioare &.dacă durerea nu cedează se poate repeta administrarea de Eitroglicerină la minute )e2istă Eitroglicerină spraF * .pacientul trebuie transportat de urgenţă într-un serviciu de cardiologie pentru tratament de specialitate.v • se anunţă salvarea $i se trans!eră la o secţie de specialitate (.iperventilaţie • astm bron$ic • insu!icienţă cardiacă Tratament: #.7rtie care să cuprindă at7t nasul c7t $i gura )ast!el se combate alcaloza prin inspirul de aer sărac în 4& $i bogat în C4&* este total contraindicată administrarea de 4& dacă simptomele persistă sau se agravează se administrează %iazepam # !iolă i.v. lent* monitorizarea !uncţiilor vitale reprogramare $i !olosirea unui protocol de reducere a an2ietăţii DD.transport de urgenţă într-un serviciu de cardiologie DDD. edemul pulmonar • se poziţionează pacientul c7t mai vertical • se administrează o2igen • nitroglicerină s.l. )sau i. in!arctul miocardic . astm bron$ic • se asigură pacientului o poziţie c7t mai verticală • administrare de 4& • se administrează bron. +# . angina pectorală .ipotensiune* . lipsa de aer" apare în: • sindrom de .- pacientul este instruit să respire ad7nc $i rar i se e2plică pacientului să inspire $i să e2pire într-o pungă de .se anunţă salvarea . Dispnee .odilatatoare )salbutamol* &-+ pu!uri • se administrează mio!ilin #-& !iole i.

v.• • administrare de Curosemid i. se anunţă salvarea $i se trans!eră la o secţie de specialitate +& .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful