Comunicarea publicitară Publicitatea este un fenomen socio-comunicațional. Există trei perspective de abordare și explicarea a acesteia: 1.

TEORIA “PERSUASIUNII CLANDESTINE” ( V. Packard) : potrivit acesteia publicitatea este manipulare și de aceea nu se poate afirma că aceasta respectă norme etice. Adepții acestei teorii susțin că publicul treptat a ȋnceput să fie sceptic la diversele mesaje propagate prin reclamă ceea ce i-a determinat pe realizatorii de publicitate să recurgă la diferite tehnici care atacă subconștientul uman. Susținătorii acestei teorii au asemănat publicitatea cu totalitarismul. Publicitatea presupune seducție,ludic, comunicare și cel mai important aceasta stimulează nevoile umane apelȃnd la gusturi deja existente. 2. Teoria potrivit căreia publicitatea reprezintă UN FACTOR DE DEMOCRAȚIE : statul și partidele politice se folosesc de “publictatea de serviciu public și interes general” (semnalizarea rutiera, programe de educație etc,). Publicitatea are o putere limitată. 3. Abordarea din PERSPECTIVA COMUNICAȚIONALĂ: punctual de plecare este teoria lui Merton –recunoaște funcția publicitară a comunicării de masă; Jean Baudrillard def. publicitatea ca regina pseudoevenimentului – nu pornește de la un referent real, transf. un obiect din realitatea ȋn spectacular,prin adeziunea publicului la adeziunea discursului publicitar un obiect este integrat ȋn viața reală. Bourdieu propune o teorie ȋn care aduce ȋn discuție latura poetică a publicității – exploatează conotațiile mesajelor prin limbajul poetic care evocă evenimente din trecut. 4. Teoriile noi ce plasează publicitatea ȋn CONTEXTUL DESTRUCTURĂRII METAFIZIC: publicitatea este garantul ordinii sociale și al fenomenului de solidaritate colectivă, reglează și uniformizează ordinea socială. Definiție: Publicitatea reprezintă un complex de activități pe piață a unei idei, a unui produs sau a unui serviciu. Metode de publicitate : reclama, prezentarea direct, tehnica răspunsului direct etc.

RECLAMA : este acel mesaj plătit de sponsor.Tonul poate fi :factual. Acesta poate lipsi din reclamele de ȋmprospătare a . lărgirea clientelei etc. pol. Stilul de abordare poate fi pe o direcție descriptivă sau dramatică. Componentele argumentării sunt prop. unică de vȃnzare și asocierea prod cu o emotie specifică. Aceasta promovează un ansamblu cultural : o morală proprie . sensibilizarea. Orice mesaj publicitar are un nucleu ce este reprezentat de argument ( coincide cu motivul de cumpărare al pub țintă). socială -fcț. econ (sensiblizarea pub la prețuri și stimularea competivității)\ -fcț. mărcii promovate etc. -reclame de ȋntreținere. Pub are un caract dual : natură conflictuală (competiția dintre mărci) dar are nevoie și legitimitate socială (instaurarea unei comunicări consensuale cu publicul).Sloganul reglează imaginea. un limbaj specific. stimulează curiozitatea. estetică Reclama vizează un pub țintă și are un msj adecvat scopului propus.descriptiv. Textul informativ se caracterizează prin concizie și oferă diferite inf legate de calitățile prod.emoțional-persuasiv și emotiv. beneficiile garantate și ȋndemnul direct la acț de cumpărare. de comunicare ( facilitarea rel ofertant-clientelă) -fcț. Caracteristici: -să capteze și să rețină atenția -forța persuasivă -memorabilitate -menținerea interesului receptorului Avȃnd ȋn vedere scopul reclamei s-au diferențiat mai multe tipuri : -reclame de lansare a noilor produse/servicii/idei : se urm familiarizarea. Funcțiile reclamei: -fcț. Titlul treb să cuprindă rezumatul ofertei de vȃnzare. este concis și memorabil. intermediat de mijloacele de comunicare ȋn masă cu funcția de a convinge un anumit public de avantajele oferite de idea/produsul/serviciul promovat. un sistem de valori. de cultivare a simpatiei și a fidelității clientele -reclame de repoziționare :deplasarea imaginii spre un alt registru de calități/ beneficii pt aceași categorie de public. -fcț.

logo-ul firmei și eventual sloganul. Marca =componentă obligatorie a reclamei. FAMILIA TEORIILOR ECONOMICE: CONSUMATORUL RA . Logo-ul și formula sponsorului de publicitate nu sunt o prezență obligatorie ȋn reclamă. Modele de comportament ale consumatorului față de publicitate: 1.memoriei care păstrează doar marca. Ilustrația –modul ȋn care este poziționat obiectul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful