Gemeenteraadsverkiezingen 8 december 2013 Solidariteit met

de Bolivariaanse revolutie tegen de economische oorlog

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 december is de
campagne van speculatie, achterhouden van goederen, woekerhandel,
prijsverhogingen en sabotage van de economie sterk toegenomen. De
Venezolaanse regering van president Maduro heeft aangekondigd dat er
een “vertraagde staatsgreep” in gang gezet werd. De inflatie op jaarbasis
bedraagt 74% en de schaarsheidsindex staat op een recordcijfer van 22%.
In de afgelopen dagen heeft de Bolivariaanse regering een reeks
maatregelen genomen om de prijzen van een breed scala van producten
te controleren en aan te passen. In vele gevallen vonden
regeringsinspecteurs goederen waarvan de prijs duizend procent of meer
te hoog was. Bedrijven importeren goederen met goedkope dollars die
ze van de regering ontvangen aan de officiële koers. Deze producten
worden dan later verkocht tegen de veel duurdere wisselkoers van de
zwarte markt. De regering noemde dit diefstal tegen de consument.
De regering nam ook maatregelen om het achterhouden van producten
te bestrijden en ze ontdekte opnieuw opslagplaatsen volgestouwd met
goederen (van voedingsmiddelen tot elektronische apparaten) die
schaars zijn in de winkels. Na de inbeslagname werden deze tegen de
normale prijzen verkocht in de winkels.
Ten gevolge van deze acties werden tientallen ondernemers opgepakt.
Ze wachten nu op hun proces.
Deze maatregelen werden met enthousiasme onthaald door het
Venezolaanse volk omdat hierdoor de producten nu beschikbaar zijn aan
normale prijzen.
President Maduro vroeg een machtigingswet die hem toelaat een reeks
maatregelen te treffen om, zoals hij het zelf beschreef: “de economische
oorlog van de parasitaire bourgeoisie tegen de werkende bevolking” te
kunnen bestrijden. Deze machtigingswet is nu in het parlement
goedgekeurd. Maduro zei dat hij er gebruik van zal maken om een
“nieuwe economische orde in de overgang naar het socialisme” te
creëren.
Deze campagne van economische sabotage en ontregeling begon meer
dan een jaar geleden, toen president Chávez opnieuw ziek werd en ze
werd versterkt na de dood van Hugo Chávez en in de campagne voor de
presidentsverkiezing van 14 april 2013.
Zoals bekend lanceerde de oppositie onmiddellijk na haar verlies bij de
presidentsverkiezingen een gewelddadige campagne waarbij
Bolivariaanse activisten vanuit voorbijrijdende auto’s neergeschoten
werden, klinieken in brand gestoken werden, enz. Ze weigerde de
resultaten van de verkiezing te erkennen, en probeerde nog maar eens
de Bolivariaanse regering met geweld te verwijderen.
Zopas nog ontving president Maduro publieke bedreigingen van
oppositiekandidaat Henrique Capriles die zei: “Na 8 december zullen we
jacht maken op u en uw regering”.
De lange arm van Washington is nooit ver weg wanneer het over
aanvallen tegen de Bolivariaanse revolutie gaat. Recent door Snowden
gelekte en in de New York Times gepubliceerde documenten onthullen
dat Venezuela en de impact van de Bolivariaanse revolutie in Latijns-
Amerika in de top zes staan van “meest gevolgde doelwitten” van
spionage door de Verenigde Staten. Onderzoeksjournaliste Eva Golinger
onthulde ook een document met details over pogingen tot destabilisatie
van Venezuela door in de VS en Colombia gevestigde organisaties in
samenwerking met de Venezolaanse oppositie.
De internationale campagne Handen Af van Venezuela wil de arbeiders-
en studentenbewegingen, de solidariteitsactivisten en de progressieve
publieke opinie in het algemeen waarschuwen en op de hoogte brengen
van deze feiten. Ze zijn een nieuwe dreiging tegen de democratische wil
van het Venezolaanse volk vanwege de oligarchie, gesteund door de
imperialisten.
Het Venezolaanse volk staat weer voor een cruciale veldslag. De
gemeenteraadsverkiezingen van 8 december zullen geen normale
electorale wedstrijd zijn, maar een grote confrontatie tussen de revolutie
(die de democratische steun heeft van de meerderheid van de bevolking)
en de contrarevolutie.
We staan volledig achter het Venezolaanse volk en achter de regering
van Maduro, tegen de parasitaire oligarchie, en we ondersteunen alle
maatregelen die nodig zijn om de economische oorlog te bestrijden. We
zijn waakzaam en zullen mobiliseren tegen elke poging tot staatsgreep
vanwege de oligarchie.
Handen af van Venezuela! Geen economische oorlog!
Respecteer de democratische wil van het volk! Lang leve de Venezolaanse revolutie!

Blijf niet aan de kant staan. Help ons de Bolivariaanse Revolutie te steunen. Versterk Handen Af van Venezuela. Wat kan je doen:
 Een infoactiviteit organiseren in jouw buurt of binnen jouw organisatie. Heb je een spreker nodig, wil je een video tonen over de revolutie in Venezuela, dan kunnen wij hiervoor
zorgen.
 Deze brochure en andere informatie verspreiden.
 Onze websites bezoeken (www.handsoffvenezuela.org/nederlands, www.groups.to/handenafvanvenezuela).
 Financiële steun op rekening nummer IBAN: BE15001137027330, BIC: GEBABEBB met vermelding: “Steun HAV”.
Contactgegevens: gsm: 0479/25.77.35, e-mail: erikdemeester@gmail.com
V.U.: Erik Demeester, Fontainasstraat 7 b 2.1, 1000 Brussel

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful