Muydersluys: de merkwaardige vennootschap van kabinetschef Frans Van Daele

De merkwaardige vennootschap van kabinetschef Frans Van Daele Thierry Debels @thierryd 23/11/13 aangevuld: 26/11/13

Frans Van Daele is kabinetschef van koning Fili sinds !uli 2"13# $l sinds %idden 2"12 &ist de entourage van $lbert 'n Fili dat de koning in !uli 2"13 (ou aftreden en dat Frans Van Daele kabinetschef van Fili (ou &orden# )nkele %aanden later* o + oktober 2"12* richtte Van Daele en echtgenote ,hristina Deroover de bvba -./D)012./1 o 3(ie hieronder4#

)en van de o drachten van de onderne%ing is 5het verlenen van advies aan instellingen en riv'6 ersonen7 3(ie hieronder4#

8i! (i!n indiensttreding in !uli 2"13 is Van Daele 391+:;4 ge ensioneerd# )en vraag die (ich dan ook o dringt* is o &elke &i!(e de kabinetschef vergoed &ordt voor (i!n diensten aan de koning# Volgens het <aleis 32a -euse* 26/11/134 verloo t de verloning van de kabinetschef niet via de(e bvba# =og volgens het <aleis (ou de vennootscha sinds 22/;/13 o non6actief ge(et (i!n# 8ovendien (ou de ontbinding ervan binnenkort laatsvinden#

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful