Sholawat Uang (Fulus).

‫ﻦ‬ ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻲ ﹺﺑﻬ‬‫ﻌﻠ‬ ‫ﺠ‬
‫ﺗ ﹺ‬ ‫ﻼ ﹰﺓ‬
‫ﺻﹶ‬
 ‫ﺙ‬
 ‫ﻮ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺪ ﹾﺍ ﹶﳌ‬ ‫ﺤﻤ‬
 ‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﺪﻧ‬ ‫ﺳﻴ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﺎ ﹺﺭ‬‫ﻭﺑ‬ ‫ﻢ‬ ‫ﺳﻠﱢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺻﻞﱢ‬
 ‫ﻬﻢ‬ ‫ﺍﹶﻟﻠﱠ‬
‫ﻲ‬‫ﺱ ﻓ‬
‫ﻭ ﹺ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﳉ‬
‫ﻭﹾﺍ ﹸ‬ ‫ﻳ ﹺﻖ‬‫ﻟ ﹸﻜ ﹺﻞّ ﺍﻟﻄﱠ ﹺﺮ‬ ‫ﺱ‬
‫ﻮ ﹺ‬ ‫ﻭﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹸﻠ‬ ‫ﺱ‬
‫ﻮ ﹺ‬ ‫ﺒ‬‫ﻭﹾﺍ ﹶﳌ ﹾﻠ‬ ‫ﻮ ﹺﻡ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻭﹾﺍ ﹶﳌ ﹾﻄ‬ ‫ﺏ‬
‫ﻮ ﹺ‬ ‫ﺮ ﹸﻛ‬ ‫ﻭﹾﺍ ﹶﳌ‬ ‫ﺍ ﹺﻝ‬‫ﻮ‬‫ﹾﺍ ﹶﻻﻣ‬
‫ﺎ‬‫ﻚ ﻳ‬
 ‫ﺘ‬‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﺱ ﹺﺑ‬
‫ﻮ ﹺ‬ ‫ﻨ ﹸﻔ‬‫ﻭ ﺍﻟ‬ ‫ﺲ‬
‫ ﹶﻔ ﹺ‬‫ﻉ ﺍﻟﻨ‬
‫ﺍ ﹴ‬‫ﻧﻮ‬‫ﺩ ﹶﺃ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﻪ ﹺﺑ‬ ‫ﺤﹺﺒ‬
‫ﺻ‬
 ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬ ‫ـ‬
ِ ‫ﻰ ﺁﻟ‬ ‫ﻠ‬‫ﻭﻋ‬ ‫ﺱ‬
‫ﻮ ﹺ‬ ‫ﳉ ﹸﻠ‬
‫ﻭﹾﺍ ﹸ‬ ‫ﺎ ﹺﻡ‬‫ﻘﻴ‬ ‫ﺍﹾﻟ‬
‫ﻦ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺍ‬‫ﻢ ﺍﻟﺮ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹶﺍ‬
Allahumma sholli wa sallim wa baarik ‘alaa Sayyidinaa Muhammadinil mab’uuts(i), sholaatan tuji‘ulii
bihaa minal amwaali wal markuubi, wal math’uumi wal malbuusi, wal-fuluus(i), li kullith thoriiqi wal
juruus(i), fil qiyaami wal julus(i), wa ‘alaa aalihi wa shohbihi bi ‘adaadi anwaa’in-nafasi wan nufuus(i),
birohmatika ya arhamar roohimin.
Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi
Muhammad saww. yang diutus, dengan sholawat yang dapat mendatangkan/menjadikan dengannya
kepada saya kekayaan/harta, kendaraan, makanan, pakaian, dan uang, dari tiap-tiap jalan (usaha)
dan perkataan, dalam keadaan berdiri dan duduk, dan sampaikan juga sholawat atas keluarga Nabi
Muhammad saww. dan sahabatnya dengan sebanyak macam bilangan nafas dan jiwa-jiwa manusia,
dengan rahmat (pertolongan)-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alfaqir ijazahkan shalawat Fulus tersebut diatas bagi siapa saja yang mau mengamalkannya,
Shalawat tersebut dibaca semampunya, sebanyak mungkin, boleh dibaca sehabis sholat, atau saat
senggang, atau dibaca di malam hari, kalau dapat dibaca 11x setiap habis shalat lima waktu, tetapi
yang lebih utama dibaca 100x dalam sehari semalamnya.
Penulis : Muhammad Shulfi bin Abunawar Al ‘Aydrus.
‫روس‬1234‫ار ا‬67 68‫ أ‬:8 ;<=> 1?@A
Group Majelis Nuurus-Sa'aadah : http://www.facebook.com/groups/160814570679672/
http://shulfialaydrus.wordpress.com/
http://shulfialaydrus.blogspot.com/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful