Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se reprezinte grafic funcţia : , ( ) 3 f f x x → = − \ R .
5p 2. Să se determine măsura unghiului
l
B a triunghiului ABC ştiind că măsurile unghiurilor
l l l
, , A B C sunt
termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p 3. Să se determine punctul de extrem al funcţiei ( )
2
: , 2 f f x x x → = − − R R .
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
*
| 3 4 14 A x x = ∈ − < ` , acesta să
fie pătrat perfect.
5p 5. Fie P punctul de intersecţie a dreptelor
1
: 2 3 0 d x y − + = şi
2
: 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
dreptei care trece prin punctul P şi este paralelă cu prima bisectoare.
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 3 2 x x − + − = .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 6 x y x y ∗ = + − .
5p a) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 6 e = .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea numerelor reale împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.
5p
d) Să se rezolve în \ ecuaţia 2 4 0
x x
∗ = .
5p e) Pentru a∈\, să se calculeze
7
...
termeni
m a a a = ∗ ∗ ∗

.
5p f) Să se arate că numărul
1 1
2 3 2 3
x = ∗
+ −
este număr raţional.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

1
SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

Fie matricele
2 1
2 1
4 2 2
a
A a
 
 
= −
 
 

 
,
1 2 3
2 4 6
3 6 9
B
 
 
=
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
 
 
=
 
 
 
, a ∈\.
5p a) Pentru 1 a = − , să se calculeze determinantul matricei A.
5p
b) Să se rezolve ecuaţia ( ) det 0 A = .
5p
c) Să se determine a ∈\, ştiind că
2
3
A A O + = .
5p d) Pentru 1 a = − să se calculeze B AB − .
5p e) Să se demonstreze că matricea
3
B I − este inversabilă.
5p
f) Pentru 1 a = , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
2 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 1 x − = .
5p
2. Să se arate că vectorul v a b c = + +
G G G G
, unde , 3 , 2 a i j b i j c i j = − = − + = +
G G G G G G G G G
este coliniar cu vectorul
4 6 d i j = +
JG G G

5p 3. Să se calculeze dobânda simplă generată de un capital de 4000 lei pe o perioada de 5 ani ştiind că rata
dobânzii este de 25% pe an.
5p
4. Să se determine numărul natural n din egalitatea
1
1 2 4 8 ... 2 1023
n+
+ + + + + = .
5p
5. Să se determine a∈\, ştiind că
1 1 2 2
2 5 2 0 x x x x + + = , unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
3 0 x x a − + = .
5p
6. Să se demonstreze relaţia
2 2
cos cos 1 B C + = în triunghiul ABC dreptunghic în A.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 3 3 12 x y xy x y ∗ = − − + .
5p
a) Să se arate că ( 3)( 3) 3 x y x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\.
5p b) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 4 e = .
5p
d) Să se demonstreze că mulţimea { } \ 3 \ împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.
5p e) Să se calculeze
5
5 5 ... 5
termeni
m = ∗ ∗ ∗

.
5p f) Să se arate că numerele (5 5) 3 a = ∗ − , (5 5 5) 3 b = ∗ ∗ − , (5 5 5 5) 3 c = ∗ ∗ ∗ − sunt termeni consecutivi
ai unei progresii geometrice.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

Fie mulţimea de matrice ( )
0
0 0 0
0
a a
M A a a
a a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= = ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
\ .
5p a) Să se verifice dacă matricea nulă
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
| |
|
=
|
|
\ .
aparţine mulţimii M .
5p
b) Să se calculeze ( ) det A .
5p
c) Să se arate că dacă ( ) ( ) , A a A b M ∈ , atunci ( ) A a ⋅ ( ) A b M ∈ .
5p
d) Să se arate că ( ) ( ) ( ) ( ) A a A b A b A a ⋅ = ⋅ , pentru oricare matrice ( ) ( ) , A a A b M ∈ .
5p
e) Să se arate ca există o matrice ( ) A e M ∈ , cu proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) , A a A e A a A a M ⋅ = ∀ ∈ .
5p
f) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) 2 , A xy A x A y = ⋅ pentru orice , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p 1. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr n din mulţimea {1, 2, 4,8,16}, acesta să verifice
inegalitatea
2
2 3 log
n
n ≤ + .
5p 2. Fie punctele (3, 5), ( 1, 6) A B − − . Să se determine coordonatele punctului M ştiind că punctul A este
mijlocul segmentului BM .
5p 3. Să se calculeze suma S = 1+11+21+31+41+…+91.
5p
4. Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2
1
2 3
x y
x x y
− = ¦
¦
´
+ − =
¦
¹
, , x y ∈\.
5p
5. Să se calculeze suma cos1 cos 2 ... cos179 + + +
D D D
, ştiind cos90 0 =
D
.
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2 3
3 2 5
4, 4
22
x
x

− | |
=
|
\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


3 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
2 2
x y x y ∗ = + .
5p a) Să se rezolve în \ ecuaţia ( 1) 2 x x x ∗ + = + .
5p b) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p c) Să se arate că legea ”∗” nu admite element neutru.
5p
d) Să se demonstreze că ( ) 2 x y x y + ≤ ∗ , pentru orice , x y ∈\.
5p e) Să se arate că numerele
2
(1 1) a = ∗ ,
2
(1 1 1) b = ∗ ∗ ,
2
(1 1 1 1) c = ∗ ∗ ∗ sunt termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p f) Să se arate că numărul (1 7) (1 7) + ∗ − este pătratul unui număr natural.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003

Se consideră matricele
1 2
1 1 0
2 3
a
A
a
 
 
= −
 
 
 
,
5 2 2
1 1 2
0 6 7
B
 
 
= −
 
 
 
,
1 0
0 1 0
0 1
a
C
a
 
 
=
 
 
 
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
, a ∈\.
5p a) Pentru 2 a = , să se determine matricea
2
3
3 5 A A I − + .
5p b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( ) 3 A = .
5p c) Să se determine valorile parametrului real a pentru care matricea A este inversabilă.
5p
d) Pentru 0 a = să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Pentru 0 a = să se rezolve ecuaţia matricială AX B = .
5p f) Să se determine valorile parametrului real a pentru care are loc egalitatea AC CA = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p
1. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
0 1 2
4 4 4
, , C C C , acesta să fie pătrat
perfect.
5p 2. Să se reprezinte grafic funcţia : , ( ) 4 f f x x → = − \ \ .
5p 3. Să se arate că
2 2
1 2
x x + ∈], ştiind că
1
x şi
2
x sunt soluţiile ecuaţiei
2
2 1 0 x x − − = .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg( 15 ) 2 x x − = .
5p 5. Să se determine valoarea numărului real a ştiind că punctul (4, ) C a se află pe dreapta determinată de
punctele ( 5, 2) A − şi (3, 6) B .
5p 6. Să se calculeze 2 (sin 45 sin135 ) +
D D
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

Pe mulţimea ( ) 1, G = ∞ se defineşte operaţia
2 2 2 2
2 x y x y x y ∗ = − − + .
5p a) Să se verifice că
2 2
( 1)( 1) 1 x y x y ∗ = − − + , , x y G ∀ ∈ .
5p b) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă pe G .
5p
d) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 2 e = .
5p e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.
5p f) Să se rezolve ecuaţia 2 5 x ∗ = , unde x G ∈ .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

Se consideră matricele
2 1
4 2
M
 
=
 
− −
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
A M aI = + , a ∈\.
5p a) Să se determine matricea A.
5p b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( ) 16 A = .
5p c) Pentru { } \ 0 a ∈\ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p d) Pentru 1 a = , să se rezolve ecuaţia matricială AX M = .
5p e) Să se arate că
2 2
2
2 A aA a I = − , unde a ∈\.
5p f) Să se determine matricea ( )
3 2
2
3 A a M a I − ⋅ + ⋅ , unde a ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
5 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se reprezinte grafic funcţia : , ( ) 2 1 f f x x → = − \ \ .
5p
2. Să se calculeze
21! 20!
19!
+
.
5p 3. Să se calculeze valoarea expresiei
2 2
1 2
E x x = + , unde
1
x şi
2
x sunt soluţiile ecuaţiei
2
2 3 3 0 x x − − = .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
5
log (2 1) 1 x x − − = .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele (3,1) A şi ( 1, 2) B − .
5p 6. Triunghiul ABC are 10 AB AC = = şi
l
( ) 120 m A =
D
. Să se calculeze lungimea laturii BC .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

Pe mulţimea ( ) 0, G = ∞ se consideră legea de compoziţie
2
log y
x y x ∗ = .
5p a) Să se arate că
( ) ( )
2 2
log log
2
x y
x y

∗ = , pentru oricare , x y G ∈ .
5p b) Să se compare numerele
2 2 3
(2 4 ) 2 a = ∗ ∗ şi
2 3 2 2
(2 2 ) (2 4 ) b = ⋅ ∗ ⋅
5p c) Să se arate că legea ”∗” este asociativă pe G .
5p d) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 2 e = .
5p
e) Să se determine simetricul elementului
3
8 x = în raport cu legea ”∗”.
5p f) Să se rezolve ecuaţia 2 x x ∗ = , unde x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005

Fie matricele
2 1
3
a
A
b
 
=
 
 
,
1
0 1
a
B
 
=
 
 
,
3 2
1 4
C
 
=
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine matricea M AB BA = + .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( ) 5 A = .
5p c) Pentru 1 b = , să se determine valorile parametrului real a , pentru care matricea A este inversabilă.
5p
d) Ştiind că parametrii reali a şi b verifică relaţia 6 b a ≠ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa
matricei A.
5p e) Pentru 0 a = şi 1 b = , să se rezolve ecuaţia matricială AXB C = .
5p
f) Pentru 0 a ≠ , să se determine perechile de numere reale ( ) , a b , pentru care relaţia AB BA = este
adevărată.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se determine valoarea numărului real a ştiind că vectorii
1
2 v ai j = +
JG G G
şi
2
3 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 3 5 x − < .
5p
3. Să se arate că expresia
! ( 1)!
( 1)!
n n
E
n
+ +
=

este număr natural, oricare ar fi n

∈` .
5p 4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (1, 1) A − şi este perpendiculară pe dreapta de
ecuaţie 1 0 x y + + = .
5p 5. Triunghiul ABC are 3, 5 BC AC = = şi ( ) 120 m ACB =
D
) . Să se calculeze lungimea laturii AB.
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 (0, 25)
x x − −
= .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

Pe mulţimea ( ) 0, 1 G = se defineşte operaţia
2 1
xy
x y
xy x y
∗ =
+ − −
.
5p
a) Să se verifice că
(1 )(1 )
xy
x y
xy x y
∗ =
+ − −
, pentru oricare , x y G ∈ .
5p b) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă pe G .
5p
d) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru
1
2
e = .
5p e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.
5p
f) Să se rezolve ecuaţia
1 1
3 7
x ∗ = , unde x G ∈ .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

6 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006

Fie matricele
3 9
1 3
M

 
=
 

 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
2 A M a I = + ⋅ , a ∈\.
5p a) Să se determine matricea A.
5p b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( ) 16 A = .
5p c) Pentru { } \ 0 a ∈\ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.

5p d) Pentru
1
2
a = , să se rezolve ecuaţia matriceală AX M = .
5p e) Să se arate că
2 2
2
4 4 A aA a I = − , cu a ∈\.

5p f) Să se determine matricea ( )
3 2
2
4 3 2 A a M a I − + ⋅ , cu a ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 3 x + = .
5p
2. Să se determine a∈\, ştiind că vectorii
1 2
( 1) , 4 2 v a i j v i j = − + = +
JG G G JJG G G
sunt coliniari.
5p 3. Să se calculeze suma 1 5 9 13 ... 8029 S = + + + + + .
5p 4. Triunghiul dreptunghic ABC are
l
( ) 90 , 3 m A AC = =
D
şi 6 BC = . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC.
5p 5. Fie mulţimile
{ }
*
| 2 7 A x x = ∈ + ≤ ` şi { }
6
\ 1 |
1
B x
x
 
= ∈ ∈
 

 
` ` . Să se determine A B ∩ .
5p 6. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2( 1) 2 f f x mx m x m → = + + + + \ \ , cu 0 m ≠
se află pe dreapta de ecuaţie 1 y x = + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
3 3 3
x y x y ∗ = + .
5p a) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 0 e = .
5p c) Să se demonstreze că \ împreună cu legea ”∗” formează o structură algebrică de grup comutativ.
5p d) Să se arate că înmulţirea numerelor reale este distributivă faţă de legea ”∗”.
5p e) Să se demonstreze că ( ) , , ∗ ⋅ \ este corp, unde " " ⋅ este înmulţirea pe \.

5p f) Să se rezolve sistemul
1
1
x y
x y
∗ = 

+ =

, , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007

Fie mulţimea de matrice ( )
0
0 1 0
0
a a
M A a a
a a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= = ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
\ .
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 0 0
0 1 0
0 0 0
B
| |
|
=
|
|
\ .
aparţine mulţimii M .
5p
b) Să se calculeze ( ) det A .
5p
c) Să se arate că dacă ( ) ( ) , A a A b M ∈ , atunci ( ) A a ⋅ ( ) A b M ∈ .
5p
d) Să se arate că dacă ( ) ( ) , A a A b M ∈ , atunci are loc egalitatea ( ) ( ) ( ) ( ) A a A b A b A a ⋅ = ⋅ .
5p
e) Să se arate ca există o matrice ( ) A e M ∈ , cu proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) , A a A e A a A a M ⋅ = ∀ ∈ .
5p f) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , A xy A x A y = ⋅ oricare ar fi , x y ∈\.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
8 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p 1. Să se calculeze
5 3 4 30 2 0
(2 2 ) : 2 2 2 E = ⋅ − + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y din progresia aritmetică ,1, , 5, 7, 9,11,.... x y .
5p
3. Fie punctele (1, 0) A şi ( 1, 2) B − . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p 4. Un capital de 15000 lei produce în 5 ani o dobândă simplă de 5250 lei. Să se calculeze rata dobânzii.
5p 5. Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei
2
: , ( ) 3 4 f f x x x → = − + + \ \ .
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 3 2 x x + + − = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

Pe mulţimea numerelor raţionale se defineşte legea de compoziţie
1
( 1)
2
x y xy x y ∗ = + + − . Se notează
cu H mulţimea numerelor întregi impare.
5p a) Să se verifice că
1
( 1)( 1) 1
2
x y x y ∗ = + + − , pentru oricare , x y ∈_.
5p b) Să se arate că legea ”∗” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 1 e = .
5p d) Să se arate că x y H ∗ ∈ , pentru oricare , x y H ∈ .
5p e) Să se determine elementele x H ∈ cu proprietatea că există x H ′ ∈ , astfel încât 1 x x x x ′ ′ ∗ = ∗ = .

5p f) Să se arate că
1
1 x
x
∗ ≥ , pentru orice ( ) 0, x∈ ∞ ∩_.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

Fie sistemul de ecuaţii (S)
3 11
1
3 12
ax y z
y az
x y z
+ + = ¦
¦
− = −
´
¦
+ + =
¹
unde , , x y z ∈\ şi matricea
1 3
0 1
1 3 1
a
A a
| |
|
= −
|
|
\ .
, cu a ∈\.
5p
a) Să se determine
2
A .
5p b) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p
c) Pentru 0 a = să se calculeze
2
3 A A − .
5p
d) Să se determine valorile parametrului real a pentru care tripletul ( ) 1, 3, 2 verifică prima ecuaţie a
sistemului (S).
5p e) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.
5p f) Pentru 2 a = , să se determine soluţia sistemului (S).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
9 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p
1. Să se rezolve sistemul
0
1
x y
xy
+ = ¦
´
= −
¹
, , x y ∈\.
5p 2. Să se arate că
3 1
3
log 27 log 3 + este natural.
5p 3. Să se afle suma primilor 20 termeni ai unei progresii aritmetice
1
( )
n n
a

, ştiind că
1
3 a = şi
5
11 a = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 1 0 x x − − ≤ .
5p
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
4
2
1
8
2
x
x

− + | |
=
|
\ .
.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii AC a triunghiului ABC , ştiind că
l l
12, ( ) 60 , ( ) 75 BC m A m B = = =
D D
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( ) 2 x y xy x y m ∗ = − + + , m∈\.
5p a) Să se verifice că ( )( ) 2 2 4, , x y x y m x y ∗ = − − + − ∀ ∈\.
5p
b) Să se determine m astfel încât
2
2009 2009 2007 2 ∗ = + .
5p c) Pentru 6 m = să se determine a∈\ astfel încât , x a a x a x ∗ = ∗ = ∀ ∈\.
5p d) Să se determine m ştiind că elementul neutru al legii ”∗” este 3 e = .
5p e) Pentru 6 m = să se calculeze 1 2 ... 2009 ∗ ∗ ∗ , ştiind că legea ”∗” este asociativă.
5p f) Să se determine cea mai mică valoare a numărului m astfel încât [ ) 2, x y ∗ ∈ ∞ , pentru orice [ ) , 2, x y ∈ ∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009

Fie matricea
1 2
3 1 1
1 0
a
A
b
| |
|
=
|
|
\ .
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Pentru 5 b = , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( ) 17 A = .
5p c) Pentru 2 a = , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.
5p
d) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea
2
5 0 x x − − = ale cărei soluţii sunt
1
x şi
2
x . Dacă
1
a x = şi
2
b x = să se
calculeze determinantul matricei A.

5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2 8
3 10
2
x y z
x y z
x
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
=
¹
, unde , , x y z ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p 1. Să se calculeze 25% din 2008.
5p
2. Să se rezolve sistemul
3
2 3 1
x y
x y
+ = 

− =

, , x y ∈\.
5p 3. Să se determine ecuaţia dreptei AB care trece prin punctele (1, 2) A şi ( 1,1) B − .
5p
4. Să se calculeze sin 45 cos135 +
D D
.
5p
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 6 2 8 0
x x
− ⋅ + = .
5p
6. Să se calculeze valoarea expresiei
1 2
2 1
,
x x
E
x x
= + unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
6 6 0 x x − + = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 2 2 3 x y xy x y ∗ = − − + .
5p
a) Să se verifice că 2( 1)( 1) 1 x y x y ∗ = − − + , pentru oricare , x y ∈\.
5p b) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p
c) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru
3
2
e = .
5p d) Se consideră mulţimea (1, ) G = ∞ . Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p e) Să se arate că (1, ) G = ∞ împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup comutativ.
5p
f) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2
x x ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010

Fie matricele
1 1
1 1
M
 
=
 
− −
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
,
2
3 A M aI = − , cu a ∈\.
5p a) Să se determine matricea A.
5p b) Să se determine valorile parametrului real a pentru care det( ) 36 A = .
5p c) Pentru { } \ 0 a ∈\ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p d) Pentru
1
3
a = , să se rezolve ecuaţia matricială AX M = .
5p e) Să se arate că
2 2
2
6 9 A aA a I = − − , cu a ∈\.
5p f) Să se determine matricea ( )
3 2
2
27 A a M aI − − , unde a ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p
1. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr n din mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5 , acesta să verifice
relaţia
2
! n n < .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 1 3 x − ≤ .
5p 3. Triunghiul dreptunghic ABC are ipotenuza 10 BC = şi cateta AC = 5 . Să se calculeze aria
triunghiului ABC.
5p 4. Să se determine a şi b ştiind că punctele (4, 3) A şi ( 2, 1) B − − aparţin dreptei de ecuaţie
1 0 ax by + + = .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
5
log (2 3 ) 1 x x − = .
5p 6. Să se determine coordonatele punctului de minim al funcţiei : f → \ \,
2
( ) 6 8 f x x x = − + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
3 3 3
1 x y x y ∗ = + + .
5p a) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă pe \.
5p b) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 1 e = − .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea numerelor reale împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.
5p d) Să se demonstreze că expresia ( ) ( ) E x x x = ∗ − nu depinde de x .

5p e) Să se arate că 1
y x
y x
∗ ≠ , pentru orice , x y

∈\ .
5p
f) Să se rezolve în \ ecuaţia
3
2 4 3
x x
∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011

Fie matricele
1 3
2 1 0
1 1
a
A
a
 
 
=
 
 

 
,
1 3 9
6 1 6
3 1 2
B
 
 
=
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
, cu a ∈\.
5p a) Pentru 0 a = , să se determine matricea
2
3
2 4 A A I + − .
5p b) Pentru 0 a = , să se calculeze determinantul matricei A.
5p c) Pentru a ∈\, să se calculeze determinantul matricei A.
5p d) Să se determine valorile lui a pentru care matricea A este inversabilă.
5p
e) Pentru 0 a = , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p
f) Pentru 0 a = , să se rezolve ecuaţia matricială
2
A X B + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 a i j = +
G G G
şi ( 2) 2 b m i j = − +
G G G
verifică egalitatea 2a b =
G G
.
5p 2. Să se determine funcţia : , ( ) f f x ax b → = + \ \ ştiind că punctele (1, 2), ( 1, 6) A B − aparţin graficului
funcţiei f.
5p
3. Să se calculeze
3
n
A ştiind că 2 64
n
= .
5p 4. Triunghiul ABC are laturile 5, 13, 12 AC BC AB = = = . Să se calculeze sin sin B C + .
5p
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
6 5 0 x x − + ≤ .
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) 2lg( 1) 1 x x + − − = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012
Pe mulţimea numerelor raţionale se definesc legile de compoziţie x y x y a ∗ = + + şi
2 2 2 x y xy x y = + + + D , cu a∈_.
5p a) Să se arate că legea ” D ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” D ” admite elementul neutru 1 e = − .
5p c) Să se determine a∈_ , astfel încât 2 (3 1) (2 3) (2 1) ∗ = ∗ D D D .
5p d) Să se arate că mulţimea _ împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup comutativ.
5p
e) Să se determine m∈_ pentru care are loc egalitatea
3
( 2) , x x x x m = + + D D oricare x∈_
5p f) Pentru 2 a = , să se rezolve în mulţimea _ ecuaţia x x x x ∗ = D .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012

Fie matricea
1 2
0 1
2 3 2
a
A b
| |
|
=
|
|
\ .
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Pentru 3 b = , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( ) 12 A = − .
5p c) Pentru 1 a = , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.
5p
d) Pentru 1 a = şi 0 b = , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea
2
2 3 0 x x − − = ale cărei soluţii sunt
1
x şi
2
x . Dacă
1
a x = şi
2
b x = să
se calculeze determinantul matricei A.

5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2 8
3
2 3 2 15
x y z
y
x y z
+ + = ¦
¦
=
´
¦
+ + =
¹
, unde , , x y z ∈\.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se rezolve sistemul
2 3
3 2
x y
x y
+ = 

− + =

, , x y ∈\.
5p 2. Să se determine a∈\ pentru care dreptele
1
d : 2 6 0 x y + − = şi
2
: d 2 5 0 x ay + + = sunt
perpendiculare.
5p 3. Să se calculeze perioada de timp în care a fost plasat un capital de 3 milioane de lei dacă a generat o
dobândă simplă de 300000 lei cu rata de 12% pe an.
5p 4. Triunghiul ABC are
l
( ) 90 m A =
D
, 9 AB = şi 12 AC = . Să se calculeze cos cos B C + .
5p
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
1 1 x x − = − .
5p 6. Să se determine valorile { } \ 1 m∈\ astfel încât ecuaţia
2
( 1) 1 0 m x mx m − + + − = să aibă soluţii reale.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 4 x y x y ∗ = + + .
5p a) Să se arate că pentru orice a∈\, are loc inegalitatea 2 2 6
a a −
∗ ≥ .
5p
b) Să se rezolve în \ ecuaţia
1
2 2 16
x x+
∗ = .
5p c) Să se arate că legea ”∗” este asociativă.
5p d) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 4 e = − .
5p e) Să se arate că mulţimea \ împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup comutativ.
5p f) Să se rezolve ecuaţia ( )
( )
2
2 2
log log 7 x x ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

Fie matricele
1 3
0 2
a
A
b
 
=
 
 
,
0
0 1
a
B
 
=
 
 
,
2 4
1 1
C

 
=
 

 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine matricea M AB BA = − .
5p b) Să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( ) 6 A = .
5p c) Pentru 1 b = , să se arate că matricea A este inversabilă, a ∀ ∈\ .
5p
d) Pentru 0 b ≠ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Pentru 1 a = şi 1 b = , să se rezolve ecuaţia matricială AXB C = .
5p f) Să se determine perechile de numere reale ( ) , a b pentru care relaţia AB BA = este adevărată.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p
1. Să se determine ( ) A B C ∪ ∩ ştiind că { } { } { } 1, 2, 3, 4 , 3, 4, 5, 6 , 6, 7,8 A B C = = = .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 1 1 x − ≤ .
5p
3. Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului determinat de punctele ( 6, 3) A − − şi (2, 1) B − .
5p
4. Să se calculeze măsurile unghiurilor
l
B şi
l
C ale triunghiului ABC ştiind că
l l
( ) 30 , ( ) 90 m A m B = <
D D
,
4 2 BC = şi 8 AC = .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
1
1
1
(0,125)
4
x
x


 
=
 
 
.
5p 6. Să se determine a∈\ astfel încât vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 f x x x a = − + să
se afle pe dreapta de ecuaţie 2 1 0 x y + − = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 6 6 42 x y xy x y ∗ = − − + . Fie mulţimea
[5, 7] G = ⊂ \ .
5p
a) Să se verifice că ( 6)( 6) 6 x y x y ∗ = − − + , pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă pe \.
5p c) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 7 e = .
5p d) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p
e) Fie
{ }
7 M x x x = ∈ ∗ = \ . Să se arate că mulţimea M împreună cu legea ”∗” formează o structură
de grup comutativ.
5p f) Să se determine numerele întregi x şi y pentru care 7 x y ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

Fie matricele
4 2
8 4
M

 
=
 

 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
,
2
3 A M a I = + ⋅ , cu a ∈\.
5p a) Să se verifice că matricea
3 4 2
8 3 4
a
A
a
+ −  
=
 

 
.
5p b) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care det( ) 9 A = .
5p c) Pentru { } \ 0 a ∈\ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p d) Pentru
1
3
a = , să se rezolve ecuaţia matricială AX M = .
5p e) Să se verifice că
2 2
2
6 9 , A aA a I = − unde a∈\.
5p f) Să se arate că ( )
3 2
2
27 A a M aI = + , pentru orice a∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015
5p
1. Să se rezolve sistemul
2 0
3 2 7
x y
x y
− = 

+ =

, , x y ∈\.
5p 2. Fie punctele ( 6, 4), (1, 0) A B − şi ( 1,5) C − . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului
ABC .
5p 3. Să se determine preţul de vânzare al unui produs care are preţul de producţie de 7250 lei şi căruia i se aplică
procentul TVA de 19%.
5p
4. Să se calculeze sin120 cos150 S = +
D D
.
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
log ( 1) 0 x − = .
5p 6. Să se arate că
2 2
1 2 1 2
3 x x x x + + este număr natural par, unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
3 5 0 x x − − = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

Pe mulţimea
( )
2, G = ∞ se defineşte operaţia
2 2 2 2
2 2 6 x y x y x y ∗ = − − + .
5p a) Să se verifice că
2 2
( 2)( 2) 2 x y x y ∗ = − − + , , x y G ∀ ∈ .
5p b) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă pe G .
5p
d) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 3 e = .
5p
e) Să se determine simetricul elementului 8 x = în raport cu legea ”∗”.
5p f) Să se arate că numerele
2
(2 2) 2 a = ∗ − ,
2
(2 2 2) 2 b = ∗ ∗ − ,
2
(2 2 2 2) 2 c = ∗ ∗ ∗ − sunt termeni consecutivi
ai unei progresii geometrice.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015

Fie mulţimea de matrice ( )
1
0 1
a
M A a a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= = ∈
´ ` |
¦ ¦ \ . ¹ )
\ .
5p a) Să se verifice dacă matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
aparţine mulţimii M .
5p
b) Să se arate că pentru oricare a∈\ matricea ( ) A a M ∈ este inversabilă.
5p
c) Să se arate că dacă ( ), ( ) A a A b M ∈ , atunci ( ) A a ⋅ ( ) A b M ∈ .
5p
d) Să se arate că dacă ( ), ( ) A a A b M ∈ , atunci ( ) ( ) ( ) ( ) A a A b A b A a ⋅ = ⋅ .
5p
e) Să se arate ca există o matrice ( ) A e M ∈ , cu proprietatea că ( ) ( ) ( ), A a A e A a ⋅ = orcare ar fi ( ) A a M ∈ .
5p f) Să se arate că ( ) ( ) ( ), A x y A x A y + = ⋅ orcare ar fi , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 1 3 x + < .
5p 2. Să se calculeze
1 1
32 1
2 1 2
− + +

.
5p
3. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că
l l
( ) 60 , ( ) 45 m A m B = =
D D
şi
6 AC = .
5p 4. Să se calculeze distanţa de la punctul (1,1) P la dreapta de ecuaţie 4 3 1 0 x y − − + = .
5p
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 5 0 x x − − ≤ .
5p 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
5
log ( 1) 0 x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie 3 x y x y ∗ = + − şi 3 3 x y xy x y a = − − + D ,
cu a∈\.
5p a) Să se arate că pentru 12 a = legea ” D ” este asociativă.
5p b) Să se determine a∈\ ştiind că legea ” D ” admite elementul neutru 4 e = .
5p c) Să se determine a∈_, astfel încât 2 (3 1) (2 3) (2 1) ∗ = ∗ D D D .
5p d) Să se arate că mulţimea \ împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup comutativ.
5p e) Pentru 12 a = să se determine m∈_ astfel încât
3
( 3) , x x x x m = − + D D oricare ar fi x∈_

5p
f) Pentru 12 a = să se rezolve sistemul
2
1
x y
x y
∗ = 

=

D
, unde , x y ∈\.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

Fie matricea
1 2
3 2
1 1 3
b
A a
| |
|
= −
|
|
\ .
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Pentru 2 b = , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( ) 17 A = .
5p c) Pentru 1 a = , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.
5p
d) Pentru 1 a = şi 1 b = , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea
2
5 8 0 x x − − = ale cărei soluţii sunt
1
x şi
2
x . Dacă
1
a x = şi
2
b x = să
se calculeze determinantul matricei A.
5p
f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2 7
3 2 3
3 9
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
− + + =
´
¦
+ + =
¹
, unde , , x y z ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p 1. Să se determine funcţia : , ( ) f f x ax b → = + \ \ , 0 a ≠ , ştiind că punctele ( 1, 0); (0, 2) A B − aparţin
graficului funcţiei.
5p
2. Să se calculeze 4 2 v a b c = − +
G G G G
, unde 5 7 , 2 3 , 5 5 a i j b i j c i j = − = − + = +
G G G G G G G G G
.
5p
3. Să se calculeze cos135 cos 45 +
D D
.
5p
4. Să se calculeze valoarea expresiei
1 2
2 1
x x
E
x x
= + , unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
6 4 0 x x − + = .
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg(2 4 4) 1
x x
+ + = .
5p
6. Să se calculeze 2 3 2 3 2 2 − + − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 3 x y x y ∗ = + + .
5p a) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 3 e = − .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea \ împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.
5p d) Să se rezolve în \ ecuaţia
2 4
(log ) (log ) 6 x x ∗ = .
5p e) Să se arate că numerele 2 2 2 a = ∗ ∗ , 2 b a = ∗ şi 2 c b = ∗ sunt termeni consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
5p
f) Să se arate că numărul
1 1
3 2 2 3 2 2
m = ∗
+ −
este pătratul unui număr real.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

Fie matricele
1
4 2
a
A
b
 
=
 
 
,
1 0
1
B
a
 
=
 
 
,
2 4
3 1
C
 
=
 

 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine matricea M AB BA = − .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine valorile parametrului real b , pentru care det( ) 6 A = − .
5p c) Pentru 2 b = să se determine valorile parametrului real a , pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Dacă parametrii reali a şi b verifică relaţia 2 b a ≠ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa
matricei A.

5p e) Pentru 0 a = şi
1
2
b = , să se rezolve ecuaţia matricială AXB C = .
5p f) Să se determine perechile de numere reale ( ) , a b pentru care relaţia AB BA = este adevărată.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p 1. Se consideră punctele ( 5, 3), (3, 3) A B − − şi ( 1, 6) C − . Să se determine coordonatele centrului de
greutate al triunghiului ABC .
5p
2. Să se calculeze cos175 cos5 +
D D
.
5p 3. Un elev are de rezolvat în total 100 de probleme. În prima zi rezolvă 20% din ele, iar în a doua zi
rezolvă 25% din rest. Să se determine câte probleme mai are de rezolvat.
5p
4. Să se calculeze
2 3 7
1 3 3 3 ... 3 S = + + + + + .
5p
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 7 3 7 7 511
x x x − +
⋅ + ⋅ + = .
5p 6. Să se determine m∈\ astfel încât
2
( 3) 3 0 x m x m + − + − > , pentru orice x∈\.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 3 6 6 10 x y xy x y ∗ = + + + .
5p
a) Să se verifice că 3( 2)( 2) 2 x y x y ∗ = + + − , , x y ∀ ∈\.
5p b) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p
c) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru
5
3
e = − .

5p d) Să se determine simetricul numărului
1
3
x = în raport cu legea ”∗”.
5p
e) Să se determine n∈` pentru care are loc egalitatea
3
3 ( 2)
n
x x x x n ∗ ∗ = + − , x ∀ ∈\ .
5p f) Să se arate că numerele ( 1) ( 1) 2 a = − ∗ − + , ( 1) ( 1) ( 1) 2 b = − ∗ − ∗ − + , ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 2 c = − ∗ − ∗ − ∗ − +
sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018

Fie sistemul (S)
2 6
2 7
2 3 13
x ay z
x y
ax y z
− + = ¦
¦
+ =
´
¦
+ + =
¹
, unde , , x y z ∈\ şi matricea
1 2
2 1 0
2 1 3
a
A
a
− | |
|
=
|
|
\ .
, cu a ∈\.
5p
a) Să se determine matricea
2
A .
5p b) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p
c) Pentru 0 a = , să se determine matricea ( )
3
B∈ \ M care verifică relaţia
2
2 B A A − = .
5p
d) Să se determine valorile parametrului real a pentru care tripletul ( ) 3,1, 2 verifică prima ecuaţie a
sistemului (S).
5p e) Să se determine valorile parametrului real a pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.
5p f) Pentru 1 a = , să se determine soluţia sistemului (S).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 3 2 13 x + < .
5p 2. Să se determine α ∈\ astfel încât vectorii
1 2
( 3) (1 ) , 2 v i j v i j α α α = + + + = +
JG G G JJG G G
să fie coliniari.
5p
3. Să se determine primul termen al unei progresii geometrice
1
( )
n n
b

ştiind că
4
3
2
b = şi
5
3
4
b = − .
5p 4. Fie triunghiul isoscel ABC în care 12 AB AC = = şi
l
( ) 30 m B =
D
. Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 2 x x + − = .
5p 6. Să se rezolve sistemul
2
3
5 12
y x
y x x
= + 


= − +


, , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

Pe mulţimea ( ) 2, 2 G = − se defineşte operaţia
4( )
4
x y
x y
xy
+
∗ =
+
.
5p
a) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p b) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 0 e = .
5p d) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.

5p e) Să se arate că
2( 2)( 2) 2(2 )(2 )
( 2)( 2) (2 )(2 )
x y x y
x y
x y x y
+ + − − −
∗ =
+ + + − −
, pentru orice , x y G ∈ .
5p f) Să se determine x G ∈ pentru care 1 1 1 1 x ∗ = ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019

Fie mulţimea de matrice ( )
1 0
1
M A a a
a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= = ∈
´ ` |
¦ ¦ \ . ¹ )
\ .
5p a) Să se verifice dacă matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
aparţine mulţimii M .
5p
b) Să se arate că pentru oricare a∈\ matricea ( ) A a M ∈ este inversabilă.
5p
c) Să se arate că dacă ( ), ( ) A a A b M ∈ , atunci ( ) A a ⋅ ( ) A b M ∈ .
5p
d) Să se arate că dacă ( ), ( ) A a A b M ∈ , atunci ( ) ( ) ( ) ( ) A a A b A b A a ⋅ = ⋅ .
5p
e) Să se arate ca există o matrice ( ) A e M ∈ , cu proprietatea că ( ) ( ) ( ), A a A e A a ⋅ = pentru orice ( ) A a M ∈ .
5p f) Să se arate că ( ) ( ) ( ), A x y A x A y + = ⋅ oricare ar fi , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p 1. Să se determine punctele de intersecţie ale graficului funcţiei
2
: , ( ) 6 5 f f x x x → = − + \ \ cu axele
de coordonate.
5p 2. Să se determine lungimea laturii BC a triunghiului ABC ştiind că 4 AB AC = = şi
l
( ) 120 m A =
D
.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia
2 2 2
1 2
62
x x x
A A A
+ +
+ + = .
5p 4. Să se determine raţia şi primul termen al unei progresii aritmetice
1
( )
n n
a

ştiind că
1 2 3
2 3 4
21
42
a a a
a a a
+ + = 

+ + =

.
5p
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1 1
3 (0, (3))
x+ − −
= .
5p 6. Se consideră punctele ( 3,1), (2, 0), (1, 4) A B C − . Să se scrie ecuaţia medianei duse din vârful A al
triunghiului ABC .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie 1 x y x y ∗ = + − şi
1
( 3)
2
x y xy x y = − − + D .
5p a) Să se demonstreze că legea ”D ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” D ” admite element neutru 3 e = .
5p c) Să se demonstreze că legea ” D ” este distributivă faţă de legea ”∗”.
5p d) Să se arate că mulţimea \ împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup comutativ.
5p e) Să se determine a∈\ pentru care a x a = D , x ∀ ∈\ .
5p f) Să se rezolve în mulţimea \ ecuaţia 3 1 x x x = D D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020

Fie sistemul (S)
3 2 2
7
3 10
x y az
ax z
x y z
− + + = − ¦
¦
+ =
´
¦
+ + =
¹
, unde , , x y z ∈\ şi matricea
3 2
0 1
1 1 3
a
A a
− | |
|
=
|
|
\ .
, cu a ∈\.
5p
a) Să se determine matricea
2
A .
5p b) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p c) Pentru 0 a = , să se determine matricea ( )
3
B∈ \ M care verifică relaţia
2
5A B A + = .
5p d) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care tripletul ( ) 2, 1, 3 − verifică prima ecuaţie a
sistemului (S).
5p e) Să se determine valorile parametrului real a pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.
5p f) Pentru 2 a = , să se determine soluţia sistemului (S).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale nenule ecuaţia
( 2)!
24
( 1)!
n
n
+
=

.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
1
10
100
x−
= .
5p 3. Să se calculeze aria triunghiului dreptunghic ABC , ştiind că
l l
( ) 90 , ( ) 30 , 12 m A m C BC = = =
D D
.
5p 4. Să se determine
*
, a b∈\ ştiind că punctele (4, 3), ( 2, 1) A B − − aparţin dreptei de ecuaţie 1 0 ax by + + = .
5p
5. Să se determine ( ) 0, x∈ +∞ ştiind că numerele 2 1, 2, 8 x x x − + + sunt termeni consecutivi ai unei
progresii geometrice.
5p 6. Să se determine m∈\ ştiind că ecuaţia
2
( 3) 1 0 x m x − − + = are două soluţii reale diferite.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021
Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie 2 2 x y xy x y a ∗ = + + + , cu a∈Z.
5p a) Să se determine a∈Z ştiind că legea ”∗” admite element neutru.
5p b) Pentru 2 a = să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p c) Dacă 2 a = să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 2 x y z x z y z + + ∗ = ∗ + ∗ + , pentru orice , , x y z ∈Z.
5p d) Pentru 2 a = să se determine mulţimea
{ }
există , astfel încât 1 M x x x x ′ ′ = ∈ ∈ ∗ = − Z Z .
5p e) Pentru 2 a = să se determine , x y∈Z , astfel încât 3 x y ∗ = .
5p
f) Fie mulţimea { } 3, 1 H = − − . Să se determine a∈Z astfel încât, pentru oricare , x y H ∈ , să rezulte că x y H ∗ ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

Fie matricele
1 0
1 2 1
2 0 1
a
A
a
 
 
= −
 
 
 
,
3 1 1
1 4 1
0 2 2
B

 
 
= − −
 
 
 
,
0 0
0 1 0
1 0 1
a
C
a
 
 
=
 
 

 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
, cu a ∈\.
5p a) Pentru 1 a = , să se determine matricea
2
3
2 3 A A I − + .
5p b) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care det( ) 3 A a = − .
5p c) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care matricea A este inversabilă.
5p
d) Pentru 0 a = , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Pentru 0 a = , să se rezolve ecuaţia matricială AX B = .
5p f) Să se determine valorile parametrului a pentru care are loc egalitatea AC CA = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p 1. Să se determine a∈\ astfel încât dreptele
1
d : 2 2 0 ax y + + = şi
2
: 3 1 0 d x y − + = să fie paralele.
5p
2. Să se calculeze valoarea expresiei E =
1 2
2 1
x x
x x
+ , unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
5 5 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1
1
2
4
x

+
| |
=
|
\ .
.
5p
4. Să se determine primul termen şi raţia unei progresii geometrice
1
( )
n n
b

, ştiind că
2 4
1 3
60
20
b b
b b
+ = ¦
´
+ =
¹
.
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
2
1
20
x
A
+
≤ .
5p 6. Triunghiul ABC are 2, 4 AC AB = = şi
l
( ) 60 m A =
D
. Să se calculeze lungimea laturii BC.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
3 3 3
1 x y x y ∗ = + − .
5p a) Să se rezolve în \ ecuaţia 1 x x ∗ = .
5p b) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 1 e = .
5p
d) Să se determine simetricul numărului
3
10 x = în raport cu legea ”∗”.
5p e) Să se arate că numerele
3
(2 2) a = ∗ ,
3
(2 2 2) b = ∗ ∗ şi
3
(2 2 2 2) c = ∗ ∗ ∗ sunt termeni consecutivi ai
unei progresii aritmetice.
5p f) Să se arate că numărul
3 3
32 33 m = ∗ este pătratul unui număr natural.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

Fie sistemul (S)
2 4
2 3
2 2 5
ax y z
x y
x ay z
+ + = ¦
¦
+ = −
´
¦
+ + =
¹
, cu , , x y z ∈\ şi matricele
2 1 1
2 1 0
2 2
a
A
a
| |
|
=
|
|
\ .
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
, cu a ∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p
b) Să se determine matricea
2
3
( ) A I − .
5p
c) Pentru 1 a = − să se determine matricea ( )
3
B∈ \ M care verifică relaţia
2
3
B A A I − = + .
5p d) Să se determine valorile parametrului real a pentru care tripletul ( ) 1, 1, 3 − − verifică prima ecuaţie a
sistemului (S).
5p e) Să se determine valorile parametrului real a pentru care sistemul (S) admite soluţie unică.
5p f) Pentru 1 a = − , să se determine soluţia sistemului (S).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze
4 3 8
3
2 3 3
2 (2 )
(1, 5)
(4 ) 6
⋅ ⋅ .
5p 2. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC în care
l
( ) 90 , 20 m A BC = =
D
şi
l
( ) 30 m C =
D
.
5p 3. Fie punctele (1,1) A şi (2, 2) B − . Să se determine coordonatele punctului B′ , ştiind că A este mijlocul
segmentului BB′ .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
log (1 1) 1 x − + = − .
5p 5. Să se determine numărul real x din relaţia de egalitate 2 5 8 11 ... 155 x + + + + + = .
5p 6. Să se determine funcţia de gradul al doilea
2
: , ( ) f f x ax bx a → = + + \ \ , 0 a ≠ ştiind că are
valoarea maximă egală cu 12 , obţinută în punctul de abscisă 2 .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 6 6 15 x y xy x y ∗ = + + + .
5p
a) Să se arate că 2( 3)( 3) 3 x y x y ∗ = + + − , , x y ∀ ∈\.
5p b) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă.
5p c) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru
5
2
e = − .
5p
d) Se consideră mulţimea ( ) 3, G = − +∞ . Să se arate că pentru oricare , x y G ∈ , rezultă că x y G ∗ ∈ .
5p
e) Să se arate că mulţimea ( ) 3, G = − +∞ împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.
5p f) Să se determine n∈` pentru care are loc egalitatea
3
2 ( 3) 3
n
x x x x ∗ ∗ = + − , x ∀ ∈\ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

Fie matricele
3 2
4 1
b a
A
 
=
 
 
,
0
0 1
a
B
 
=
 
 
,
2 4
1 3
C

 
=
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine matricea M AB BA = − .
5p b) Pentru 3 a = − , să se determine valorile parametrului real b pentru care det( ) 6 A = .
5p c) Pentru 8 b = să se determine valorile parametrului real a pentru care matricea A este inversabilă.
5p d) Ştiind că parametrii reali a şi b verifică relaţia 3 8 b a ≠ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa
matricei A.
5p e) Pentru 1 a = şi 3 b = , să se rezolve ecuaţia matricială AXB C = .
5p f) Să se determine perechile de numere reale ( ) , a b pentru care are loc egalitatea AB BA = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p 1. Să se determine a∈\, ştiind că dreptele
1
: 2 0 d x y + − = şi
2
: 2 1 0 d x ay − + = sunt perpendiculare.
5p 2. Să se determine mulţimea
{ }
* 1
| 3
n
A n A = ∈ < ` .
5p
3. Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2
2 1
1
y x
y x x
= − 


= − +


, , x y ∈\.
5p 4. Să se calculeze S =
3 1
sin120 cos120
2 2
+
D D
.
5p 5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg lg( 3) 1 x x + + = .
5p 6. Să se determine x∈\ din ecuaţia 1 7 13 19 ... 280 x + + + + + = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

Pe mulţimea ( ) 2, G = +∞ se defineşte operaţia
2 2 2 2
4 4 20 x y x y x y ∗ = − − + .
5p
a) Să se arate că
2 2
( 4)( 4) 4 x y x y ∗ = − − + , , x y G ∀ ∈ .
5p b) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea ”∗” este asociativă pe G .
5p
d) Să se verifice că legea ”∗” admite elementul neutru 5 e = .
5p e) Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup.
5p
f) Să se determine numerele naturale , x y G ∈ pentru care 8 x y ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

Fie matricele
2 1
4 2
M
− −
 
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
,
2
2 A M a I = + ⋅ , cu a ∈\.
5p a) Să se determine matricea A.
5p b) Să se determine valorile parametrului real a , pentru care det( ) 36 A = .
5p c) Pentru { } \ 0 a ∈\ , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p d) Pentru
1
2
a = , să se rezolve ecuaţia matriceală AX M = .
5p e) Să se verifice că
2 2
2
4 4 A aA a I = − , pentru orice a∈\.
5p f) Să se arate că ( )
3 2
2
4 3 2 A a M aI = + , pentru orice a∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele (1, 0) A şi (0,1) B .
5p 2. Cheltuielile de transport ale unei firme reprezintă 5 % din capitalul acesteia. Ştiind că pentru transport
s-au folosit 22000 lei, să se determine capitalul firmei.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
3 2 0 x x − + ≤ .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
log ( 3) 1 x + = − .
5p
5. Să se determine termenul
10
a al unei progresii aritmetice ( )
1
n
n
a

ştiind că
2 6 4
8 7 4
7
2
a a a
a a a
− + = − 

− =

.
5p 6. Triunghiul ABC are
l
( ) 90 , 6, 12 m A AC BC = = =
D
. Să se calculeze lungimea laturii AB.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025
Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie 5 x y x y ∗ = + − şi 5 5 30 x y xy x y = − − + D .
5p a) Să se arate că legea ” D ” este asociativă.
5p b) Să se verifice că legea ” D ” admite elementul neutru 6 e = .
5p c) Să se arate că legea ”D ” este distributivă faţă de legea ”∗”.
5p d) Să se demonstreze că Z împreună cu legea ”∗” formează o structură de grup comutativ.
5p
e) Să se arate că ( ) , , ∗ D Z este inel.
5p f) Să se determine numărul întreg x pentru care
2
x x x = D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025

Fie matricea
0 1
0 1
1 1 1
a
A b
| |
|
=
|
|
\ .
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Pentru 4 b = , să se determine valorile parametrului real a pentru care det( ) 5 A = .
5p c) Pentru 2 a = , să se determine valorile parametrului real b pentru care matricea A este inversabilă.
5p
d) Pentru 2 a = şi 0 b = , să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Fie ecuaţia de gradul al doilea
2
4 7 0 x x − − = ale cărei soluţii sunt
1
x şi
2
x . Dacă
1
a x = şi
2
b x = să
se calculeze determinantul matricei A.
5p
f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2 5
1
4
x z
z
x y z
+ = ¦
¦
= −
´
¦
+ + =
¹
, unde , , x y z ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26 SUBIECTUL I (30p)
5p
1. Fie mulţimile { 1 3} A x x = ∈ − ≤ ≤ ` şi { 1 4} B x x = ∈ ≤ < Z . Să se determine A B ∩ .
5p
2. Ştiind că o progresie aritmetică ( )
1
n
n
a

are primul termen
1
5 a = şi raţia 3, r = să se determine
termenul
2009
a .
5p
3. Să se determine x∈\ pentru care
2
2 1 0 x x + − ≥ .
5p
4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele ( ) 1, 2 A − − şi ( ) 2, 1 B − − .
5p
5. Să se rezolve în \ ecuaţia 9 4 3 3 0
x x
− ⋅ + = .
5p 6. Triunghiul ABC are ( ) 90 m A =
D
) , 6 AB = şi 3 6 BC = . Să se calculeze aria triunghiului ABC .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( ) 2 2 2 x y xy x y ∗ = − + + + .
5p a) Să se arate că
( )( )
2 2 2 x y x y ∗ = − − + , pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se calculeze 2 x ∗ , unde x∈\.
5p c) Să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.
5p d) Să se determine elementul neutru al legii „∗”.
5p e) Să se demonstreze că structura algebrică ( ) ,∗ \ nu este grup.
5p f) Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( )
3 2 1 0 1 2 3 . − ∗ − ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026Fie sistemul de ecuaţii ( ) S
( )
2
2 3
1 6 9
x y
a x y
+ = ¦
¦
´
− + =
¦
¹
şi matricea
2
1 2
1 6
A
a
| |
=
|
|

\ .
, a∈\.
5p a) Să se calculeze ( ) det , A pentru 2. a =
5p
b) Pentru 2 a = , să se verifice egalitatea
2
7 A A = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p d) Să se determine a∈\, ştiind că perechea
3 6
,
5 5
| |
|
\ .
este soluţie a sistemului ( ) S .
5p e) Să se rezolve sistemul ( ) S pentru \ { 2, 2} a∈ − \ .
5p
f) Să se determine a∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0
, x y cu
0
x ∈] şi
0
y ∈]

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
5 5
x
= .
5p
2. Să se calculeze sin120 .
D

5p
3. Să se calculeze distanţa dintre punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 2,1 . B −
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 0, 1, 2, 3, 4, 5 , acesta să fie
soluţie a ecuaţiei
2
4 3 0 x x − + = .
5p
5. Să se determine primul termen
1
a al unei progresii aritmetice ( )
1
n
n
a

ştiind că
1 5
1 3
16
2 20
a a
a a
+ = 

+ =

.
5p
6. Să se rezolve în \ inecuaţia
2
3 2 1 x x x + + > − .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( )
2
2009 2009 2009 x y xy x y = − + + + D .
5p a) Să se arate că ( 2009)( 2009) 2009 x y x y = − − + D , , x y ∀ ∈\
5p b) Să se demonstreze că legea „D ” este asociativă.
5p c) Folosind eventual a) să se calculeze 2009 2009 2009 2009 D D D .
5p d) Să se determine elementul neutru al legii „ D ” .
5p e) Se consideră mulţimea [ ) 2009, H = +∞ . Să se arate că x y H ∈ D , pentru oricare , x y H ∈ .
5p f) Să se rezolve în mulţimea \ ecuaţia ( )
2
1 2009 x x − = D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027

Fie sistemul de ecuaţii (S)
( )
( )
( )
2
2
2
2 1
2 1
2 1
x y a z
x a y z
a x y z
¦
+ + + =
¦
¦
+ + + =
´
¦
¦
+ + + =
¹
şi matricea
2
2
2
1 1 2
1 2 1 , .
2 1 1
a
A a a
a
| |
+
|
| = + ∈
|
|
+
\ .
\
5p a) Pentru 0 a = , să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul ( ) S , pentru 0 a = .
5p c) Să se determine a∈\, astfel încât
1 1 1
, ,
5 5 5
| |
|
\ .
să fie soluţie a sistemului ( ) S .
5p d) Să se arate că ( ) det 0 A < , pentru oricare a∈\.
5p e) Ştiind că ( ) , , t u v este soluţie a sistemului ( ) S să se calculeze , t u v + + pentru . a∈\
5p
f) Să se arate că dacă ( ) , , t t t este soluţie a sistemului ( ) S , atunci
1
0 , .
4
t
|

\


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Se consideră vectorii
1
3 4 v i j = +

şi
2
4 3 v i j = +

. Să se calculeze
1 2
v v +

.
5p
2. Triunghiul ABC are ( ) 30 , ( ) 45 m A m B = =

şi 2 BC = . Să se calculeze lungimea laturii . AC
5p
3. Să se calculeze suma
1 2 3 100
1 2 2 2 2 . S = + + + + + …
5p 4. Să se rezolve în ecuaţia ( )
2
log 2 1 0 x + = .
5p
5. Ştiind că
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
7 3 0, x x + + = să se calculeze
2 2
1 2
1 1
.
x x
+
5p
6. Să se determine valorile parametrului real m astfel încât
2
2 5 0, x x m − + > pentru orice . x∈


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie
( )( ) 1 1
1
2
x y
x y
+ +
∗ = − şi
( )( )
* *
1 1
1, sau
2
1, 0
x y
x y
x y
x y
 + +
− ∈ ∈ 
=


= =

\ \
D .
5p a) Să se demonstreze că legea de compoziţie “∗” este asociativă pe \.
5p b) Să se arate că există e∈\, astfel încât , x e x ∗ = pentru orice x∈\.
5p
c) Să se arate că structura algebrică ( ) ,∗ \ nu este grup.
5p
d) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2009 termeni
1 0 1 1 0 1 ... 1 0 1 − ∗ ∗ ∗ − ∗ ∗ ∗ ∗ − ∗ ∗

.
5p e) Se consideră mulţimea { } 1, 0,1 H = − . Să se arate că x y H ∈ D , pentru oricare , x y H ∈ .
5p f) Să se arate că legea “ D ” admite element neutru pe { } 1, 0,1 H = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
Fie matricele
0 1 0
0 0 1
1 0 0
A
 
 
= −
 
 

 
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze ( )
3
det . A I +
5p
b) Să se calculeze
t
A A + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
c) Să se calculeze
3
A .
5p
d) Să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Să se verifice egalitatea ( )
( )
2
3 3 3
2 . A I A A I I + − + =
5p f) Să se determine p∈\ pentru care matricea
3
A pI + nu este inversabilă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se rezolve în \ inecuaţia
2
6 5 0. x x − + ≤
5p
2. Să se rezolve în \ ecuaţia ( )
3
log 1 1 x + = .
5p
3. Într-o progresie geometrică ( )
1
,
n
n
a

cu termeni pozitivi, se ştie că
1
3 a = şi
3
27. a = Să se calculeze raţia
progresiei geometrice.
5p
4. Să se determine numărul elementelor din mulţimea
{ }
0 1 2 3
7 7 7 7
, , , C C C C care sunt numere naturale impare.
5p
5. Să se determine x∈\ pentru care vectorii 4 a xi j = +
G G G
şi 2 b i j = −
G G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are ( ) 90 m A =
D
) , ( ) 60 m B =
D
) şi 9. AC = Să se calculeze lungimea înălţimii AD
a triunghiului ABC .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie
1
2
xy x y
x y
+ + −
∗ = şi
* *
1
, sau
2
1, 0
xy x y
x y
x y
x y
+ + − 
∈ ∈

=


= =

\ \
D .
5p a) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” este asociativă pe \.
5p b) Să se calculeze ( 1) x ∗ − , unde x∈\.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 2009 20087 ... 1 0 1 ... 2008 2009 − ∗ − ∗ ∗ − ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .
5p d) Să se arate că legea „∗” admite element neutru.
5p
e) Se consideră mulţimea { } 1, 0,1 H = − . Să se arate că x y H ∈ D , pentru oricare , x y H ∈ .
5p
f) Să se arate că legea „ D ” admite element neutru pe H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029

Fie matricele
1
5
a
A
a
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
, a∈].
5p a) Să se calculeze
( )
det
t
A , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p b) Să se calculeze suma elementelor matricei
2
. A aI −
5p c) Să se verifice egalitatea ( )
2
2 2
5 A aI I − = .
5p d) Să se arate că pentru orice a∈], matricea A este inversabilă.
5p e) Pentru
{ }
\ 5 a∈ ± \ să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p f) Să se determine a∈], astfel încât ( )
1
2
A

∈ ] M .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se calculeze cos120 .

5p 2. Să se rezolve în ecuaţia lg 2 x = − .
5p
3. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 1,1 M şi are panta egală cu 2 .
5p
4. Să se determine valoarea minimă a funcţiei ( )
2
: , 2 3. f f x x x → = + −
5p
5. Fie funcţia ( ) : , 5 1. f f x x → = + Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1 2 30 . f f f + + + …
5p
6. Să se calculeze
1 1 1
.
1 2 2 3 99 100
+ + +
+ + +Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

Pe intervalul [ ) 1, I = +∞ se defineşte operaţia
2 2 2 2
2 x y x y x y ∗ = − − + .
5p a) Să se arate că x y I ∗ ∈ , pentru oricare , x y I ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Să se determine elementul neutru al legii „∗”.
5p d) Să se arate că ( )
( )
2
2
2
1 1 x x x ∗ − = − , pentru orice x I ∈ .
5p
e) Să se alcătuiască tabla legii de compoziţie „∗” definită pe mulţimea
{ }
0,1, 2 H = .
5p f) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii
{ }
0,1, 2 H = în raport cu legea „∗” definită pe H .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030


Fie matricele
1
1
a
A
a
−  
=
 
 
şi
2
, B A aI a = − ∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul elementelor matricei B.
5p b) Să se arate că A este matrice inversabilă, pentru oricare a∈\.
5p
c) Să se verifice egalitatea
2
2 2
B I O + = .
5p
d) Să se calculeze
1
B B

+ , unde
1
B

este inversa matricei B .
5p
e) Să se calculeze
2 3 4
B B B B + + + .
5p
f) Să se arate că nu există a∈] pentru care ( ) det 2009 A = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Să se calculeze
2 2
3 3
A C + .
5p 2. Triunghiul ABC are ( ) 90 m A =
D
) , 10 BC = şi ( ) 30 m C =
D
) . Să se calculeze aria triunghiului ABC .
5p
3. Să se determine parametrul real m astfel încât ecuaţia
2
2 2 0 x mx m − + = să aibă soluţii egale.
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia
3
1 2 x + = .
5p
5. Să se determine raţia unei progresii aritmetice ( )
1
n
n
a

ştiind că
2 5
3 9
26
36
a a
a a
+ = 

+ =

.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC cu vârfurile ( ) ( ) ( ) 1,1 , 2,2 , 1,2 . A B C


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie 2 x y x y ∗ = + − şi 2 2 6 x y xy x y = − − + D .
5p a) Să se determine elementul neutru al legii „∗”.
5p b) Să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.
5p c) Să se arate că legea „D ” admite element neutru pe ].
5p
d) Se consideră mulţimea { } / 2 1, H x x k k = ∈ = + ∈ ] ] . Să se arate că x y H ∈ D , pentru oricare , x y H ∈ .
5p
e) Să se demonstreze că are loc egalitatea ( ) ( ) ( ) x y z x z y z ∗ = ∗ D D D , pentru orice , , x y z ∈].
5p
f) Să se arate că ( ) , , ∗ ] D este inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
Fie matricele
1 1 1
1 1 1
1 1 1
A
 
 
=
 
 
 
şi
1 1 1
2 2 2
1 1 1
B
 
 
= − − −
 
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2
3 B B − .
5p b) Să se verifice egalitatea 3 BA B = .
5p c) Să se arate că AB BA ≠ .
5p d) Să se arate că toate elementele matricei ( ) ( )
2 2
AB BA − sunt egale.
5p e) Să se determine p∈\ astfel încât ( ) ( )
2
A B p A B + = + .
5p
f) Să se calculeze ( ) ( )
( )
2009 2009
det AB BA + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Să se determine 0 A > ştiind că
2 2 2 2
1
log log 3 log 4 log
3
A = + + .
5p
2. Să se calculeze al cincilea termen al unei progresii geometrice ( )
1
n
n
b

ştiind că
1
1
3
b = şi raţia 3. q =
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia 3 7 5 0 x + − = .
5p
4. Să se determine a∈\ astfel încât punctul ( ) 1, 2 A să se afle pe dreapta de ecuaţie 1 0. ax y + − =
5p 5. Să se determine parametrul real mastfel încât reprezentarea grafică a funcţiei : f → \ \,
( )
2
= 3 1 f x x mx + + să intersecteze axa Ox în punctul ( ) 1, 0 . A −
5p 6. În triunghiul ABC se ştie că 2, 4 AC AB = = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea laturii . BC


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

Se consideră { } 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 M = , mulţimea tuturor resturilor obţinute prin împărţirea numerelor
naturale la 8. Pe mulţimea M se definesc legile de compoziţie x y r = : , unde r este restul împărţirii
produsului x y ⋅ la 8 şi x y p ⊕ = , unde p este restul împărţirii sumei ( ) x y + la 8.
Se admite că legile de compoziţie " " : şi " " ⊕ sunt asociative.
5p a) Să se alcătuiască tablele legilor de compoziţie " " : şi " " ⊕ definite pe mulţimea M .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 5 6 7 5 7 6 7 ⊕ = ⊕ : : : .
5p c) Să se calculeze
2010 cifre
7 7 ... 7 : : :

.
5p d) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii M în raport cu legea " " : .
5p
e) Se consideră mulţimea { } 0, 2, 4, 6 H = . Să se arate că x y H ⊕ ∈ , pentru oricare , x y H ∈ .
5p f) Fie mulţimea { } 1, 3, 5, 7 . G = Să se demonstreze că mulţimea G împreună cu legea de compoziţie
" " : formează o structură de grup comutativ.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032


Fie sistemul de ecuaţii (S)
( )
2
1
2 1 2
x y
ax a y
+ = ¦
¦
´
+ + =
¦
¹
şi matricele
2
1 1
2 1
A
a a
| |
=
|
|
+
\ .
2
0 0
,
0 0
O
| |
=
|
\ .
, a∈\ .
5p a) Pentru 1 a = , să se verifice egalitatea ( )
2 2
3 A A I O − = .
5p
b) Să se arate că ( ) det 0 A ≥ , a ∀ ∈\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care 1, 2 x y = − = este soluţie a sistemului (S).
5p d) Să se determine a∈\ pentru care matricea sistemului (S) este inversabilă.
5p
5p
e) Să se determine a∈\ pentru care sistemul (S) admite o soluţie ( )
0 0
, x y cu
0 0
, x y ∈` .
f) Să se rezolve sistemul ( ) S pentru { } \ 1 a∈\ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se determine funcţia ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, al cărei grafic trece prin punctele ( ) 0,1 A
şi ( ) 1, 2 . B
5p
2. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
2 8 0 x x − − = .
5p
3. Triunghiul ABC are 2, BC = ( ) 45 m A =
D
) şi ( ) 60 . m B =
D
) Să se calculeze lungimea laturii . AC
5p 4. Se consideră vectorii 3 a i j = +
G G G
şi b i j = +
G G G
. Să se calculeze
1 1
.
2 4
a b − +
G G

5p
5. Să se rezolve în \ ecuaţia ( )
1
2
log 2 3. x + = −
5p
6. Să se arate că numărul
22
1 3 3 5
3 3 5
N = + − −

este natural.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033
Pe mulţimea ( ) 1, G = +∞ se defineşte legea de compoziţie
3 3
1 log log x y x y = + + D .
5p
a) Să se arate că x y G ∈ D , pentru oricare , x y G ∈ .
5p b) Să se compare numerele
2 3 4
(3 3 ) 3 a = D D şi
2 3 4
3 (3 3 ) b = D D .
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” nu este asociativă pe G .
5p
d) Să se demonstreze că 3 3 1
m n
m n = + + D , pentru oricare
*
, m n∈` .
5p
e) Să se rezolve ecuaţia 3 9 10
x x
= D în mulţimea G .
5p f) Să se calculeze
1 2 3 4 5 6 11 12
(3 3 ) (3 3 ) (3 3 ) ... (3 3 ) + + + + D D D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033


Fie matricele ( )
1 2
,
1 2
A X x y
 
= =
 
 
şi ( ) 1 , B a a = ∈\.
5p a) Să se calculeze ( ) det aA .
5p b) Pentru 2 a = să se verifice egalitatea ( ) XA x y B = + .
5p
c) Să se arate că
2
3 A A = .
5p
d) Să se determine , , a x y∈\ pentru care are loc egalitatea
( )
2 t
B X A ⋅ = , unde
t
B este matricea transpusă a
matricei B .
5p e) Să se arate că matricea
2
I pA + este inversabilă pentru orice
1
3
p ≠ − .
5p f) Să se determine b∈\ astfel încât ( )
1
2 2
I bA I A

+ = + , unde ( )
1
2
I A

+ este inversa matricei
2
I A + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Se consideră vectorii 2 a i j = −
G G G
şi 2 b i j = +
G G G
. Să se calculeze lungimea vectorului 2 . a b −
G G

5p 2. Să se arate că
3
2
log 16 este număr natural.
5p 3. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
2
1
3
3
x −
= .
5p
4. Să se determine m∈\ pentru care ecuaţia
2
5 0 x x m − + = are soluţii reale egale.
5p
5. Să se calculeze suma primilor zece termeni ai unei progresii aritmetice ( )
1
n
n
a

ştiind că
3
3 a = şi
6
9 a = .
5p
6. Să se arate că în orice triunghi ABC are loc relaţia
( )
2 2 2
1
cos cos cos
2
ab C bc A ca B a b c ⋅ + ⋅ + ⋅ = + + ,
unde , , a b c sunt lungimile laturilor , BC AC , respectiv . AB


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y x y m ∗ = + + , unde m∈] .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie " " ∗ este asociativă.
5p b) Să se determine m astfel încât 6 e = − să fie elementul neutru al legii " " ∗ ,
5p
c) Să se rezolve în \ ecuaţia
2
x x m ∗ = .
5p
d) Să se demonstreze că dacă m este număr strict pozitiv, atunci ecuaţia
2
0 x x ∗ = nu are soluţii reale.
5p
e) Să se calculeze ( ) ( ) x x y y − ∗ ∗ ∗ − .
5p f) Să se determine m astfel încât
( ) ( )
3 2 2 3 6 − ∗ − ∗ ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034Se consideră matricele ( )
2
1 1 1
1 2
1 4
A a a
a
 
 
=
 
 
 
,
2
1
X a
a
 
 
=
 
 
 
,
1
0
0
B
 
 
=
 
 
 
şi
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
 
 
=
 
 
 
, a∈\.
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
det 0 A .
5p b) Să se verifice egalitatea ( ) A a B X = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care are loc egalitatea ( ) ( )
3
A a A a O − − = .
5p
d) Să se calculeze ( )
t
X B A a ⋅ − , unde
t
B este transpusa matricei B .
5p e) Să se arate că ( ) ( )
det A a este număr par pentru orice a∈].
5p
f) Să se determine a∈\ pentru care are loc egalitatea ( ) A a X B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035

5p 1. Fie mulţimile
{ }
3 2 A x x = ∈ − ≤ < Z şi
{ }
1 6 B x x = ∈ − ≤ ≤ ` . Să se determine mulţimea . A B ∩
5p
2. Să se determine funcţia ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, astfel încât ( ) 4 4 f − = şi ( ) 2 6. f =
5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia ( )
2
log 3 2 3 x + = .
5p 4. Să se calculeze valoarea expresiei
2 2
1 2
1 E x x = + − , unde
1
x şi
2
x sunt soluţiile ecuaţiei
2
5 1 0. x x − + =
5p
5. Să se determine lungimea laturii AB a triunghiului ABC ştiind că 8, ( ) 45 BC m A = =
D
) şi
( ) 105 . m B =
D
)
5p 6. Fie triunghiul ABC oarecare şi O un punct arbitrar din plan. Să se demonstreze că
. AB AC OB OC − = −
JJJG JJJG JJJG JJJGMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( )( ) 2009 2009 2009 2009 x y x y ∗ = − − + .
5p a) Să se demonstreze că legea " " ∗ este comutativă.
5p b) Să se determine y ∈\ , astfel încât x y x ∗ = , x ∀ ∈\ .
5p c) Să se determine z ∈\ , astfel încât x z z ∗ = , x ∀ ∈\ .
5p d) Să se demonstreze că { } \ 2009 x y ∗ ∈\ , pentru orice { } , \ 2009 x y ∈\ .
5p
e) Să se arate că legea " " ∗ determină pe { } \ 2009 \ o structură de grup comutativ.
5p f) Să se determine două numere , \ a b∈\ _ cu proprietatea că a b ∗ ∈].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
Se consideră matricele
1 2 2
2 1 2
2 2 1
A
 
 
=
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
,
x
X y
z
 
 
=
 
 
 
şi
a
B a
a
 
 
=
 
 
 
, cu , , , a x y z ∈\.
5p a) Să se calculeze ( )
3
det A I + .
5p b) Să se calculeze
3
4 5 A I + .
5p c) Să se arate că
2
3
4 5 A A I = + .
5p d) Să se rezolve în mulţimea \ ecuaţia ( ) det 40 zA = .

5p

e) Să se arate că dacă
t
u
v
 
 
 
 
 
este soluţie a ecuaţiei matriciale AX B = , atunci t u v = = .
5p f) Să se determine
1
, A

unde
1
A

este inversa matricei A.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 1, 2, 3, 4 , acesta să fie soluţie
a ecuaţiei
2
5 6 0 x x + − = .
5p 2. Triunghiul ascuţitunghic ABC are 2 2, 4 BC AC = = şi ( ) 30 . m A =
D
) Să se determine ( ) m B ) .
5p
3. Fie triunghiul ABC . Să se determine k ∈Z astfel încât 2 AB BC CA k AC + + = ⋅
JJJG JJJG JJJG JJJG
.
5p
4. Să se determine funcţia ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, astfel încât graficul ei să treacă prin
punctele ( ) 0, 5 A şi ( ) 5, 10 B .
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
lg 6lg 5 0. x x − + =
5p 6. Să se determine x∈Z pentru care
( )( )
2 2
1 5 0. x x + − ≥


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

Pe mulţimea { } 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 M = se defineşte legea de compoziţie x y ∗ = ultima cifră a
produsului x y ⋅ . Se admite că legea de compoziţie " " ∗ este asociativă pe mulţimea M.
5p a) Să se arate că 5 0, x ∗ = pentru orice x număr par din mulţimea M.
5p b) Să se alcătuiască tabla legii de compoziţie " " ∗ .
5p c) Să se calculeze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .
5p d) Să se determine elementele simetrizabile mulţimii M în raport cu legea " " ∗ .
5p e) Se consideră mulţimea { } 0, 2, 4, 6,8 H = . Să se arate că x y H ∗ ∈ , pentru orice , x y H ∈ .
5p f) Să se rezolve ecuaţia ( ) 3 7 9 x ∗ ∗ = , unde x M ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036

Fie sistemul de ecuaţii (S)

x y z a
x y z a
x y z a
− + + = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
şi matricele
3
1 1 1 1 0 0
1 1 1 , 0 1 0
1 1 1 0 0 1
A I
− | | | |
| |
= − =
| |
| |

\ . \ .
, cu a∈\.
5p a) Să se calculeze ( )
3
det A I + .
5p
b) Să se determine a∈\, pentru care ( ) 2, 2, 2 − − − este soluţie a sistemului (S).
5p c) Să se rezolve sistemul (S) pentru 0 a = .
5p d) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I + = .
5p
e) Să se determine
1
A

, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p
f) Să se determine soluţia ( ) , , t u v a sistemului (S) care verifică relaţia 2 3 6 t u v + + = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p
1. Să se determine x∈\ astfel încât vectorii 2 a xi j = −
G G G
şi 4 b i j = +
G G G
să fie coliniari.
5p
2. Să se calculeze cos135 .
D

5p
3. Să se rezolve în \ ecuaţia 25 6 5 5 0.
x x
− ⋅ + =
5p
4. Să se determine funcţia ( ) ( ) : , 3 4 f f x m x → = − + \ \ cu { } 3 m∈ − \ astfel încât punctul ( ) 1, 2 A m
să aparţină graficului funcţiei f.
5p
5. Să se rezolve ecuaţia
3 2
2
n n
C C = , unde , 3. n n ∈ ≥ `
5p
6. Ecuaţia
2
3 0 x x − − = are soluţiile
1 2
, x x . Să se calculeze
1 2
2 1
x x
x x
+ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037
Pe mulţimea numerelor naturale se defineşte legea de compoziţie x y r ∗ = , unde r este restul împărţirii
produsului x y ⋅ la 10. Se admite că legea " " ∗ este asociativă pe `. Se consideră mulţimea { } 1, 3, 5, 7, 9 . I =
5p a) Să se arate că 10 0, x x ∗ = ∀ ∈` .
5p b) Să se calculeze 5 5 5 5 5 ∗ ∗ ∗ ∗ .
5p c) Să se arate că x y I ∗ ∈ , pentru oricare , x y I ∈ .
5p d) Să se demonstreze că legea " " ∗ determină pe mulţimea { } \ 5 I o structură de grup comutativ.
5p e) Să se calculeze 2 4 6 ... 2008 2010 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .
5p f) Să se demonstreze că legea " " ∗ nu admite element neutru.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037


Se consideră matricele
3 3
2 1 1 1 0 0 0 0 0
1 2 1 , 0 1 0 , 0 0 0
1 1 2 0 0 1 0 0 0
A I O
     
     
= = =
     
     
     
.
5p a) Să se calculeze ( )
3
det A I − .
5p b) Să se calculeze
2
3
5 4 A A I − + .

5p c) Să se arate că
1
3
1 5
4 4
A A I

= − + , unde
1
A

este inversa matricei A.


5p d) Să se verifice egalitatea
( )
( )
1
1
det
det
A
A

= .

5p e) Să se determine , y z ∈\ , pentru care
2
3 3
A yA zI O + + = .
5p f) Să se calculeze
( )
det
t
aA A + , unde
t
A este transpusa matricei A şi a∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se calculeze 5 6 5 6 . − + − −
5p 2. Triunghiul ABC are ( ) 90 m A =
D
) , 16 BC = şi ( ) 45 m B =
D
) . Să se calculeze aria triunghiului ABC .
5p 3. Fie dreptele
1
: 3 0 d x y + − = şi
2
: 1 0 d mx y + − = . Să se determine m∈\ astfel încât dreptele
1 2
şi d d să fie paralele.
5p
4. Să se determine valorile parametrului real m pentru care
2
4 0, x x m + + > oricare ar fi x∈\.
5p
5. Să se determine funcţia ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, astfel încât punctele
1 1
,
2 2
A
 

 
 
şi
( ) 0, 3 B să aparţină graficului funcţiei.
5p
6. Să se rezolve în \ ecuaţia 16 4 5 4 .
x x
+ = ⋅


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

În mulţimea _ a numerelor raţionale se consideră submulţimile
{ }
2
n
M n = ∈] şi
{ }
2
P n n = ∈] .
5p a) Să se demonstreze că produsul oricăror două elemente din M este tot un element al mulţimii M.
5p b) Să se arate că înmulţirea numerelor raţionale determină pe mulţimea M o structură de grup comutativ.
5p
c) Să se arate că x y P ⋅ ∈ , pentru oricare , x y P ∈ .
5p d) Să se determine mulţimea
( ) {
U P x P x = ∈ este element inversabil al mulţimii P în raport cu înmulţirea numerelor întregi}.
5p e) Să se demonstreze că produsul a patru elemente din mulţimea M care au exponenţi naturali consecutivi
este element al mulţimii P.
5p f) Să se arate că M P ∩ ≠ ∅.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038

Fie matricele
2 2
1 3 1 0 0 0
, ,
1 2 0 1 0 0
A I O
−      
= = =
     

     
.
5p
a) Să se calculeze
2
A .
5p b) Să se arate că ( )
( )
2
det det A A = .
5p
c) Să se determine , x y ∈\ pentru care are loc egalitatea
2
2 2
A xA yI O + + = .
5p
d) Să se verifice egalitatea
2 3
2
A A A O + + = .
5p
e) Calculaţi
2 28
... A A A + + + .
5p f) Să se arate că pentru orice a∈\ matricea
2
aI A + este inversabilă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039
5p
1. Să se rezolve în \ ecuaţia ( ) lg 3 4 1. x + =
5p
2. Să se calculeze distanţa dintre punctele ( ) ( ) 1, 7 şi 0, 5 A B − − − .
5p 3. Triunghiul ABC are ( ) 90 m A =
D
) , ( ) 30 m C =
D
) şi 20. BC = Să se calculeze lungimea laturii AC .
5p
4. Să se arate că
2
2
n
n
A
C
∈` , pentru orice , 2. n n ∈ ≥ `
5p 5. Să se rezolve în \ inecuaţia
1
1.
3
x
x
+
<
+

5p 6. Să se determine m∈\ astfel încât ( )
2
2 2 1 0 m x x − − + > , oricare ar fi . x∈\


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( )( ) 8 8 8 8 x y x y ∗ = − − + . Se consideră
mulţimea [ ) 8, H = +∞ .
5p a) Să se calculeze 8 x ∗ , unde x∈\.
5p b) Să se demonstreze că legea " " ∗ este asociativă.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) 8 7 ... 0 ... 7 8 − ∗ − ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .
5p
d) Să se arate că x y H ∗ ∈ , pentru oricare , x y H ∈ .
5p e) Să se arate că legea " " ∗ admite element neutru pe mulţimea H.
5p f) Să se arate că există , \ a b∈_ ] cu proprietatea că a b ∗ ∈].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039

Fie matricele
2
1 1 2 1 1 0 0
, , , ,
1 0 1 0 2 0 0 0
a
A B C O a
−        
= = = = ∈
       

       
\.
5p a) Să se calculeze 2 B C − .
5p
b) Să se demonstreze că a ∀ ∈\ are loc egalitatea ( ) det 0 A B C + + = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
2
A B C O + + ≠ .
5p d) Să se scrie sistemul de ecuaţii cu necunoscutele , , x y z obţinut din egalitatea
2
xA yB zC O + + = .
5p e) Pentru 0 a = să se determine , , x y z ∈\ care verifică egalitatea
2
xA yB zC O + + = .
5p f) Să se arate că dacă , , x y z ∈\ verifică egalitatea
2
xA yB zC O + + = , atunci , x y z a = = ∀ ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Să se calculeze sin135 .
D

5p 2. Să se demonstreze că numărul 7 3 3 7 2 3 7 + − − + − este natural.
5p
3. Fie triunghiul ABC . Să se determine k ∈Zastfel încât 3 3 AB BC AC k AC + + = ⋅
JJJG JJJG JJJG JJJG
.
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 4 4. x − =
5p 5. Să se determine m∈\ astfel încât graficul funcţiei ( )
2
: , 3 1 f f x x mx → = + + \ \ să treacă prin
punctul ( ) , 5 . A m
5p 6. Să se rezolve în \ inecuaţia
2
1.
1
x
x
+
>
+Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040
Pe mulţimea numerelor naturale se defineşte legea de compoziţie x y r ∗ = , unde r este restul împărţirii
produsului x y ⋅ la 10. Se admite că legea " " ∗ este asociativă pe `. Se consideră mulţimea { } 2, 4, 6,8 P = .
5p a) Să se arate că 10 0, x x ∗ = ∀ ∈` .
5p b) Să se calculeze 6 6 6 6 ∗ ∗ ∗ .
5p
c) Să se arate că x y P ∗ ∈ , pentru oricare , x y P ∈ .
5p d) Să se demonstreze că legea " " ∗ determină pe mulţimea P o structură de grup comutativ.
5p e) Să se rezolve ecuaţia ( ) 2 4 8 x ∗ ∗ = în mulţimea P.
5p f) Să se calculeze 1 2 3 ... 2008 2009 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040


Fie matricele
2
1 1 1 0
,
1 1 0 1
A I
−    
= =
   

   
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se verifice egalitatea ( ) ( )
3
2 2 2
I A I A I A + = + − .
5p c) Să se arate că ( )
2
det 0 aI aA + ≥ pentru oricare a∈\.
5p d) Să se arate că, pentru oricare a∈\, matricea
2
I aA + este inversabilă.
5p
e) Să se arate că, pentru oricare a∈\, există b∈\ , astfel încât ( ) ( )
2 2 2
I aA I bA I + + = .
5p f) Să se arate că dacă matricele ( )
2
x y
X
x y
 
= ∈
 
− −
 
\ M au proprietatea că
2
XA O = , atunci
( )
2
2 2
X I I − = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p 1. 4020 lei reprezintă 25% dintr-o sumă de bani. Să se determine suma de bani.
5p 2. Fie vectorii 3 5 a i j = +
G G G
şi 2 b i j = − +
G G G
. Să se calculeze
1 1
.
3 2
a b − +
G G

5p
3. În triunghiul ABC se cunosc ( ) 60 , =2 3, = 3. m A AC AB =
D
) Să se calculeze lungimea laturii . BC
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
4
2 32.
x x +
=
5p 5. Să se rezolve în \ inecuaţia
2 1
2.
3
x
x

<


5p 6. Fie funcţia ( )
2
: , 2 1, . f f x x mx m → = + + ∈ \ \ \ Să se determine m astfel încât soluţiile
1 2
, x x ale
ecuaţiei ( ) 0 f x = să verifice relaţia
2 2
1 2
14 x x + > .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

Fie mulţimile
{ }
{ }
2 2
2 , , , 1, 2, 4, 6,8,9 M x x a b a b H = ∈ = + ∈ = ` ] şi legea de compoziţie definită pe
mulţimea { } \ 0 ` , x y ∗ = ultima cifră a numărului
y
x .
5p a) Să se demonstreze că H M ⊂ .
5p
b) Să se determine , a b∈` pentru care
2 2
1 2 a b = + .
5p c) Să se determine elementele inversabile din mulţimea M în raport cu operaţia de înmulţire a numerelor
naturale.
5p d) Să se verifice că 9 2 2 9 ∗ ≠ ∗ .
5p e) Să se arate că x y H ∗ ∈ , pentru oricare , x y H ∈ .
5p f) Să se determine o submulţime cu două elemente a mulţimii H pe care legea " " ∗ este comutativă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041

Fie matricea
0 1 2
1 2 0
A
 
+
=  
 

 
şi mulţimea ( ) { }
2
, , G M a b aI bA a b = = + ∈]
5p a) Să se determine suma elementelor matricei ( ) 1,1 M .
5p b) Să se verifice egalitatea
2
2 2
A I O + = .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( )
det , M a b .
5p d) Să se determine matricele neinversabile din mulţimea G.
5p
e) Ştiind că ( ) , M a b este matrice inversabilă, să se arate că ( )
1
2 2 2 2
, ,
a b
M a b M
a b a b

−  
=
 
+ +  
, unde
( )
1
, M a b

este inversa matricei ( ) , M a b .
5p f) Să se determine a∈], pentru care ( )
1
,1 M a G

∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze aria triunghiului ABC , ştiind că ( ) 90 m A =
D
) , 12 BC = şi 6 AC = .
5p 2. Să se calculeze 3 1 3 3 1. − − + − −
5p 3. Preţul de vânzare al unui televizor este de 476 lei. Care este preţul fără TVA al televizorului ştiind
că procentul TVA este de 19%?
5p
4. Să se determine funcţia ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, astfel încât graficul ei să intersecteze
axa Ox în punctul ( ) 2, 0 A − şi axa Oy în punctul ( ) 0, 4 . B
5p
5. Să se rezolve în \ inecuaţia
2
1
0.
3 2 x x
<
+ +

5p
6. Fie triunghiul ABC cu vârfurile ( ) ( ) ( ) 1, 3 , 0, 3 , 1, 2 . A B C − − Să se scrie ecuaţia medianei , AM
unde M este mijlocul laturii . BC


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie ( )
2
7 7 7 x y xy x y ∗ = − + + + . Se
consideră intervalul [ ] 6,8 I = .
5p a) Să se calculeze 7 , x ∗ pentru oricare x∈\.
5p
b) Să se arate că ( )( ) 7 7 7, x y x y ∗ = − − + pentru orice , x y ∈\.
5p c) Să se demonstreze că legea " " ∗ este asociativă.
5p
d) Să se arate că dacă
1 1
6 , 6
2 2
x y = + = − , atunci x y I ∗ ∈ .
5p e) Să se arate că legea " " ∗ admite element neutru pe I.
5p f) Să se calculeze 1 2 3 ... 2008 2009 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042

Fie matricele ( )
2 2
cos 2 sin 0 0 1 0
, ,
0 0 0 1
2 sin cos
x x
A x O I
x x
 
− +    
= = =  
   
 
+ −    
 
, 0 180 x < <
D D
.
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei
( )
60 A
D
.
5p b) Să se calculeze
( ) 2
1
det 60
2
A I
 
+
 
 
D
.
5p c) Să se verifice că ( ) ( )
det 1 A x = .
5p d) Să se calculeze ( )
2
A x .
5p e) Să se verifice egalitatea ( ) ( )
1
2
A x A x O

+ = , 0 180 x < <
D D
, unde
1
A

este inversa matricei A.
5p f) Să se determine valorile lui x pentru care ( )
( )
180 A x A x = −
D
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043

5p 1. Dreptunghiul ABCD are ( ) 18 şi 60 . BC m DAC = =

Să se calculeze lungimea laturii . AB

5p 2. Să se rezolve în ecuaţia
2
2
log ( 4) 3. x + =
5p
3. Fie triunghiul ABC . Să se determine k ∈Z astfel încât 2 2 AB BC CA k AB + + = ⋅

.

5p 4. Să se rezolve în ecuaţia
( )
2
2
11 . x = −

5p 5. Să se determine parametrul real m astfel încât ecuaţia
2
2 0 x mx m − + = să aibă soluţii reale egale.

5p 6. Să se calculeze suma
2 99
1 3 3 3 . + + + + …


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

Se consideră mulţimea
{ }
2 , M a b a b = + ∈] şi operaţiile " " + şi " " ⋅ de adunare şi respectiv de înmulţire
a numerelor reale.
5p a) Să se demonstreze că x y M + ∈ , pentru oricare , x y M ∈ .
5p b) Să se demonstreze că x y M ⋅ ∈ , pentru oricare , x y M ∈ .
5p c) Să se arate că { } 0,1 M ⊂ .
5p
d) Să se arate că numărul 5 2 − nu este element inversabil al mulţimii M în raport cu operaţia " " ⋅
5p
e) Să se arate că ( ) , M + este grup comutativ.

5p
f) Să se demonstreze că orice element al mulţimii
{ }
2 2
2 , , 2 1 H a b a b a b = + ∈ − = ] este element
inversabil în raport cu operaţia " " ⋅ definită pe H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043

Fie matricele
3
0 1 0 0
0 , 0 1 0
0 0 1 0 0 1
a b
A b a I
   
   
= − =
   
   
   
şi
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
 
 
=
 
 
 
, , a b∈\ .
5p a) Pentru 1, 0, a b = = să se arate că ( ) ( )
3
det det 0 A I + = .
5p
b) Pentru , a b∈\ , să se calculeze
2
A .
5p c) Să se determine , a b∈\ , pentru care are loc egalitatea
3 3
aA bI O + = .
5p d) Să se arate că matricea A este neinversabilă dacă şi numai dacă 0 a b = = .
5p
e) Să se determine , a b∈] , pentru care
1
A A

= , unde
1
A

este inversa matricei A.
5p f) Pentru
1
2
a = , să se determine valorile lui b∈\ pentru care
2
3
A I = .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Fie ABCD un patrulater convex. Să se determine k ∈Z astfel încât 2 2 2 AB BC CD DA k AB + + + = ⋅
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
.
5p
2. Să se rezolve în \ ecuaţia 7 4. x − =
5p
3. Să se calculeze 3cos120 sin120 . +
D D

5p
4. Să se determine valoarea maximă a funcţiei ( )
2
: , 5. f f x x → = − + \ \
5p
5. Fie funcţia ( ) : , 3 2. f f x x → = − \ \ Să se determine coordonatele unui punct de pe graficul funcţiei f
pentru care abscisa este egală cu ordonata.
5p 6. După ce Aurel a cheltuit 20% dintr-o sumă de bani şi încă 350 lei, i-a rămas 10% din suma iniţială.
Care a fost suma iniţială?

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

Pe intervalul
3
,
2
I
 
= −∞
 
 
se defineşte legea de compoziţie
2
3
xy
x y
x y

∗ =
+ −
. Se consideră intervalul
( ]
1
,1 I = −∞ .
5p
a) Să se calculeze
( )
2 2 x = ∗ − .
5p b) Să se arate că
1
x y I ∗ ∈ , pentru oricare
1
, x y I ∈ .
5p c) Să se verifice că legea " " ∗ este asociativă pe
1
I .
5p d) Să se verifice că 1 1 x ∗ = , pentru orice
1
x I ∈ .
5p e) Să se arate că legea " " ∗ nu admite element neutru pe mulţimea
1
I .
5p f) Să se calculeze ( ) ( 2009) ( 2008) ... 1 0 1 − ∗ − ∗ ∗ − ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044

Se consideră matricele
3 6
1 2
A
 
=
 
− −
 
,
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi , , , ,
a b
X a b c d
c d
 
= ∈
 
 
\.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .
5p
b) Să se calculeze
2
X .
5p c) Să se verifice egalitatea
( )
( ) ( )
2
2
det det X X = .
5p d) Să se verifice egalitatea ( ) ( )
2
2 2
det X a d X X I O − + + = .
5p e) Să se arate că dacă ( ) det 0 X = , atunci ( )
2
X a d X = + .
5p f) Să se rezolve, în mulţimea ( ) \
2
M , ecuaţia
2
X A = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p 1. Să se compare 5% din 1500 cu 12% din 1000.
5p
2. Să se rezolve în \ ecuaţia 3 1 0. x + − =
5p
3. Fie triunghiul MNP isoscel care are ( ) , 120 , 4 MN MP m NMP NP = = =
D
) . Să se calculeze lungimea
înălţimii ( ) MR R NP ∈ a triunghiului . MNP
5p 4. Să se determine
*
a∈\ astfel încât dreptele ' : 2 5 0 d x y − + = şi '' : 4 1 0 d ax y − + = să fie
perpendiculare.
5p 5. Să se rezolve în \ inecuaţia
2009
0.
2008 x
<


5p 6. Fie funcţia ( )
( )
2 2
: , 1 4, . f f x m x mx m → = + + − ∈ \ \ \ Să se determine m∈\astfel încât ( 1) 1 f − = −


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

Pe intervalul
5
,
2
I
 
= +∞
 
 
se defineşte legea de compoziţie
6
5
xy
x y
x y

∗ =
+ −
. Se consideră intervalul
[ )
1
3, I = +∞ .
5p a) Să se calculeze 7 5 ∗ .
5p b) Să se arate că
1
x y I ∗ ∈ , pentru oricare
1
, x y I ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea " " ∗ este asociativă pe
1
I .
5p d) Să se verifice că 3 3 x ∗ = , pentru orice
1
x I ∈ .
5p e) Să se arate că legea " " ∗ nu admite element neutru pe
1
I .
5p f) Să se calculeze 3 4 5 ... 2008 2009 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
Fie matricele
3
1 1 1 0 0
1 1 , 0 1 0
1 1 0 0 1
a
A b I
c
   
   
= =
   
   
   
şi
1
, , ,
1
a
B a b c
b
 
= ∈
 
 
].
5p a) Pentru 1 a b c = = = , să se calculeze
3
2 A I − .
5p
b) Pentru 1 a b c = = = , să se verifice egalitatea
2
3 A A = .
5p
c) Să se determine , a b∈] , pentru care ( ) det 0 B = .
5p
d) Să se determine matricele A pentru care a b c = = şi ( ) det 0 A = .
5p e) Să se arate că ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) det 1 det 1 1 A c B a b = − + − − .
5p f) Să se arate că există numere , , a b c∈] pentru care ( ) det 2009 A = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p 1. După o reducere de 20%, preţul unei maşini de spălat este 880 lei. Care a fost preţul înainte de
reducere?
5p
2. Să se determine termenul
18
a al unei progresii aritmetice ( )
1
n
n
a

ştiind că
2 8
3 10
24
.
48
a a
a a
+ = 

+ =


5p 3. Fie ecuaţia
2
3 4 1 0 x x + − = , cu soluţiile
1 2
, x x . Să se calculeze
2 2
1 2
1 1
.
x x
+
5p 4. Trapezul isoscel ( ) ABCD AD BC = are 10 şi ( ) 60 . AD m ADC = =
D
) Să se calculeze distanţa de la
punctul A la dreapta CD .
5p
5. Să se determine a∈\ astfel încât punctul ( ) 1, 1 M − − să aparţină dreptei : 2 3 0 d ax y + + = .
5p
6. Să se rezolve în \ecuaţia 1 1 x x + = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046
Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x y x y x y ∗ = ⋅ + + . Se consideră mulţimea
{ }
2 H k k = ∈]
5p
a) Să se rezolve în mulţimea numerelor întregi ecuaţia ( ) 1 1 x x − ∗ = − .
5p b) Să se demonstreze că legea " " ∗ admite element neutru.
5p c) Să se demonstreze că legea " " ∗ este asociativă.
5p
d) Să se demonstreze că x y H ∗ ∈ , pentru oricare , x y H ∈ .
5p
e) Să se determine a∈] astfel încât 1 a x ∗ = − , pentru orice x∈].
5p f) Să se demonstreze că dacă x∈] este element simetrizabil în raport cu legea " " ∗ , atunci x H ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046


Fie matricele
2
2 1 1 0
,
4 2 0 1
A I
   
= =
   
− −
   
,
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
M a I aA = + , unde a∈\.
5p
a) Să se verifice că
2
2
A O = .
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
det 2 M .
5p
c) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2 A I M + = .
5p
d) Să se determine inversa matricei ( ) 1 M .
5p e) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) M a M b M a b ⋅ = + , pentru orice , a b∈\.
5p f) Să se determine x∈\ astfel încât ( ) ( )
2009
2009 M x M = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p 1. Să se determine mulţimea
{ }
5 4 A x x = ∈ − < ≤ Z .
5p
2. Să se calculeze distanţa dintre punctele ( ) 1,1 A şi ( ) 2, 2 . B
5p
3. Să se determine m∈\ astfel încât graficul funcţiei ( ) : , 2 f f x mx → = − + \ \ să treacă prin punctul
( ) 4, 6 . A −
5p
4. Dreptunghiul ABCD are 12 şi ( ) 30 . AB m BAC = =
D
) Să se calculeze lungimea diagonalei . AC
5p
5. Să se determine m

∈\ astfel încât ecuaţia
2
2 3 0 mx mx + − = să aibă soluţii reale egale.
5p
6. Să se rezolve în \ ecuaţia 4 4 5 2 .
x x
+ = ⋅

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

Pe intervalul [ ) 2, I = +∞ se defineşte operaţia
2
3
xy
x y
x y

∗ =
+ −
.
5p a) Să se calculeze 5 3 ∗ .
5p b) Să se arate că x y I ∗ ∈ , pentru oricare , x y I ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea " " ∗ este asociativă pe intervalul I .
5p d) Să se verifice că 2 2 x ∗ = , pentru orice x I ∈ .
5p e) Să se arate că legea " " ∗ nu admite element neutru pe mulţimea I .
5p f) Să se calculeze 2 3 4 ... 2008 2009 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047

Fie matricele
2
1 1 1 0
,
0 1 0 1
A I
   
= =
   
   
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det I A + .
5p b) Să se calculeze ( ) ( )
2 2
A I A I − + .
5p c) Să se verifice egalitatea ( )
2
2 2
A I O − = .
5p d) Să se determine , x y ∈\, pentru care are loc egalitatea
2
2 2
A xA yI O + + = .
5p e) Să se determine inversa matricei
2
2I A − .
5p f) Să se determine matricele ( )
0
x y
Y
x
 
= ∈
 
 
\
2
M care verifică relaţia
2
Y A = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p
1. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 0, 1, 2, 3, 4 , acesta să fie soluţie a
ecuaţiei
2
4 3 0. x x − + =
5p 2. Să se calculeze suma 1 2 3 40. + + + + …
5p 3. Să se determine valorile parametrului real m astfel încât ecuaţia
2
4 1 0 x mx − + = să aibă soluţii reale.
5p
4. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1, 2 A la dreapta : 1 0. d x y + + =
5p
5. Să se rezolve în ecuaţia
2
7 8 7 7 0.
x x
− ⋅ + =
5p
6. Să se calculeze
1
cos135 3sin135 .
2
+Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

Pe intervalul ( ] , 2 I = −∞ se defineşte operaţia
6
5
xy
x y
x y

∗ =
+ −
.
5p a) Să se demonstreze că dacă 3 x = şi 3 y = − , atunci x y I ∗ ∈ .
5p b)Să se arate că x y I ∗ ∈ , pentru oricare , x y I ∈ .
5p c) Să se verifice că legea " " ∗ este asociativă pe intervalul I .
5p d) Să se verifice că 2 2 x ∗ = , pentru orice x I ∈ .
5p e) Să se demonstreze că legea " " ∗ nu admite element neutru pe mulţimea I .
5p f) Să se calculeze ( 2009) ( 2008) ... 0 1 2 − ∗ − ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048

Se consideră matricele
1 0 0
0 1 0
0 0 1
A
 
 
= −
 
 
 
,
0 1 0
1 0 0
0 0 1
B
 
 
=
 
 
 
,
0 0 0
0 0 0
0 0 1
C
 
 
=
 
 
 
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
,
( ) 1 D aA bB a b C = + + − − , , a b∈\.
5p a) Să se calculeze ( ) det AB .
5p b) Să se calculeze AB BA − .
5p c) Să se verifice egalitatea
2 2
3
2 A B I + = .
5p d) Să se determine suma elementelor matricei D.
5p e) Să se calculeze
( )
2
det D .
5p

f) Să se determine numerele , a b∈] pentru care
( ) ( )
det det
t t
D D DD + = , unde
t
D reprezintă
transpusa matricei D.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se calculeze media geometrică a numerelor 3 6 şi 5 6.
5p
2. Să se determine funcţia ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, al cărei grafic conţine punctele
( ) ( ) 5, 2 , 1, 2 A B − − − .
5p
3. Triunghiul ABC are 5, ( ) 30 BC m A = =
D
) şi ( ) 45 . m B =
D
) Să se calculeze lungimea laturii . AC
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 4 1 1. x + =
5p 5. Să se determine punctul de intersecţie a dreptelor
1
: 2 4 0 d x y + − = şi
2
: 3 6 0 d x y + + = .
5p 6. Să se determine m

∈\ astfel încât ecuaţia
2
4 0 mx mx − + + = să nu aibă soluţii reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

Se consideră mulţimea
{ }
3 , M a b a b = + ∈] şi operaţiile „+” şi „⋅ ” de adunare şi respectiv de
înmulţire a numerelor reale.
5p a) Să se demonstreze că x y M ⋅ ∈ , pentru oricare , x y M ∈ .
5p b) Să se demonstreze că x y M + ∈ , pentru oricare , x y M ∈ .
5p c) Să se arate că mulţimea { } 0,1 M ⊂ .
5p d) Să se demonstreze că ( ) , , M + ⋅ este inel comutativ.
5p e) Să se determine simetricul elementului 2 3 x M = − ∈ , în raport cu operaţia „⋅ ”.
5p f) Să se determine două numere , \ x y M ∈ _ astfel încât { } \ 1 x y ⋅ ∈_ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049

Se consideră matricele
2
1 3 1 2 1 0
, ,
5 6 2 1 0 1
a
A B I
a
+ −      
= = =
     

     
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
, a∈\.
5p a) Să se verifice că
2
2
2 3 B B I = + .
5p b) Să se rezolve ecuaţia det ( ) 19 A B + = .
5p c) Să se determine a∈\ astfel încât matricea A să nu fie inversabilă.
5p
d) Pentru 1 a = să se arate că
2
8 A A = .
5p
e) Să se arate că matricea B este inversabilă şi ( )
1
2
1
2
3
B B I

= ⋅ − .
5p
f) Să se determine a∈\ ştiind că există m∈\ astfel încât ( )
2
2
A m A I = ⋅ + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
50 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine n ` ∈ pentru care 50 200 128 n + = + .
5p 2. Să se determine m∈\ astfel încât ecuaţia ( )
2
1 0 x m x m + + + = să aibă soluţii reale egale.
5p
3. Triunghiul ABC are 5 6, 60 AC m( C )
D
) = = şi 45 m( B )
D
) = . Să se calculeze lungimea laturii AB.
5p
4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele ( ) ( ) 3 3 şi 1 2 A , B ,− .
5p 5. Să se determine x \ ∈ astfel încât numerele 2 3 2, 6 5 x , x x − − − să fie termeni consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
5p
6. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x − + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

Se consideră mulţimea
{ }
15 , M a b a b = + ∈] şi operaţiile „+” şi „⋅ ” de adunare şi respectiv de
înmulţire a numerelor reale.
5p a) Să se demonstreze că x y M ⋅ ∈ , pentru oricare , x y M ∈ .
5p b) Să se demonstreze că x y M + ∈ , pentru oricare , x y M ∈ .
5p c) Să se arate că mulţimea { } 0,1 M ⊂ .
5p d) Să se demonstreze că ( ) , , M + ⋅ este inel comutativ.
5p e) Să se determine simetricul elementului 4 15 x M = − ∈ , în raport cu operaţia „⋅ ”.
5p f) Să se determine două numere , \ x y M ∈ _ astfel încât { } \ 1 x y ⋅ ∈_ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050

Fie matricele
3
0 1 1 1 0 0
0 0 1 , 0 1 0
0 0 0 0 0 1
A I
   
   
= =
   
   
   
şi
3
C I A = + .
5p a) Să se calculeze ( ) det C .
5p
b) Să se calculeze
3
A .
5p c) Să se verifice egalitatea ( )
( )
2
3 3 3
I A I A A I + − + = .
5p d) Să se determine a∈\, pentru care ( )
( )
2
3 3 3
I aA I A A I + + + = .
5p
e) Să se determine
1
C

, unde
1
C

este inversa matricei C .
5p f) Să se determine numerele , , x y z ∈\ care verifică egalitatea
2
3
xC yA zI A + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se calculeze termenul
2
a al unei progresii aritmetice ( )
1
n
n
a

ştiind că
10
10 a = şi
15
15 a = .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3
1
1
3
3
x
x
+
− −
 
=
 
 
.
5p 3. Să se calculeze valoarea maximă a funcţiei
2
: , ( ) 2 5 3 f f x x x → = − + − \ \ .
5p 4. Să se calculeze
15
7, 3(8)
2
− .
5p 5. Fie MNPQ un paralelogram. Să se demonstreze că pentru orice punct O din planul paralelogramului
are loc egalitatea MO PO NO QO + = +
JJJJG JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Se consideră trapezul dreptunghic ABCD cu bazele AB şi CD . Ştiind că ( ) 90 m DAB =
D
) ,
( ) 90 m ACB =
D
) , ( ) 30 m ABC =
D
) şi 6 AC = , să se calculeze aria trapezului ABCD.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

Pe mulţimea numerelor raţionale se defineşte legea de compoziţie
2
xy
x y x y ⊥ = + − .
5p a) Să se calculeze
( )( ) 2 2
2,
2
x y
x y
− −
⊥ + − unde , x y ∈_.
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie “ ⊥”este asociativă.
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie “ ⊥” admite element neutru.
5p d) Să se determine a∈_, astfel încât , x a a ⊥ = pentru orice x∈_.
5p e) Fie mulţimea { } \ 2 M = _ . Să se demonstreze că ( ) , M ⊥ este grup comutativ.
5p
f) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 8 7 ... 1 0 1 ... 7 8. − ⊥ − ⊥ ⊥ − ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

Se consideră matricele
1 1
0 0
A
−  
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei
2
3 M A I = + .
5p b) Să se arate că
2
2
A A O + = .
5p c) Să se calculeze
( )
2
2
det I A − .
5p
d) Să se determine numărul real a , astfel încât
3
A a A = ⋅ .
5p e) Să se calculeze
2 3 2009
... A A A A + + + + .
5p f) Să se arate că ( )
2009
2 2
I A I + ≠ .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
1
4
log 2 x = − .
5p
2. Să se rezolve în \ inecuaţia
2
3 9 0 x − ≤ .
5p
3. Să se determine funcţia : , ( ) f f x ax b → = + \ \ cu , , 0 a b a ∈ ≠ \ , ştiind că ( ) 2 1 f = şi ( ) 3 1 f = − .
5p 4. Să se determine mulţimea
{ }
1 1 A x x = ∈ − ≤ \ .
5p 5. Fie punctul M mijlocul segmentului AB, iar O un punct oarecare din plan. Să se demonstreze că
1
( )
2
OM OA OB = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Triunghiul ABC are
l
o
( ) 90 m A = ,
l
o
( ) 30 m C = şi 10 BC = . Să se calculeze lungimea înălţimii duse
din vârful unghiului drept în triunghiul ABC .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

Pe mulţimea { } 0,1, 2, 3, 4 H = se defineşte legea de compoziţie
,
, 2
, 3 2
x y x y
x y x y x y
y x x şi y
− ≥ 

= + < ≤


− ≤ >

D .
5p a) Să se alcătuiască tabla legii de compoziţie „D ”.
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „D ” nu este comutativă.
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” nu este asociativă.
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” admite element neutru pe H .
5p e) Să se verifice că 0, x x = D pentru orice . x H ∈
5p f) Să se calculeze ( ) ( ) 0 1 0 2 D D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052

Se consideră matricele
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0 0
1 0
B
 
=
 
 
şi C AB BA = − .
5p
a) Să se determine
2 2
A B + .

5p b) Să se arate că
1 0
0 1
C
 
=
 

 
.
5p c) Să se calculeze
2
det( ) C .
5p d) Să se arate că are loc egalitatea
3 2
2
C C C I + = + .

5p e) Să se calculeze suma elementelor matricei
2 3 2009
... C C C C + + + + .

5p
f) Să se determine matricea
2
( )
a b
X
c d
 
= ∈
 
 
\ M , astfel încât CX B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

5EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p
1. Să se calculeze distanţa dintre punctele ( ) 2, 3 A − − şi ( ) 1,1 B .
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 5 1 f f x x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se determine mulţimea
{ }
4 2 A x x = ∈ + < ] .
5p 4. Să se determine m∈\ ştiind că graficul funcţiei
2
: , ( )
3 5
m
f f x x → = − \ \ , conţine punctul
3
,
2
A m
 
 
 
.
5p
5. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2 2 2 3
2 2 2 896
x x x − − −
+ + = .
5p
6. Să se arate că, dacă în triunghiul ABC are loc egalitatea sin 2sin cos A B C = , atunci [ ] [ ] AB AC ≡ .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
4
9 3 3
3
x y xy x y = − − + D . Se consideră
mulţimea
1
,
3
H
|
= +∞
|

.
.
5p
a) Să se arate că x y H ∈ D , pentru oricare , x y H ∈ .
5p b) Să se determine a∈\, astfel încât , x a a x a = = D D pentru orice . x∈\
5p c) Să se determine b∈\ , astfel încât , x b b x x = = D D pentru orice . x∈\
5p d) Să se verifice că mulţimea
4 1
| există astfel încât \
9 3
A x H x H x x x x H
¦ ¹ ¦ ¹
′ ′ ′ = ∈ ∈ = = =
´ ` ´ `
¹ ) ¹ )
D D .
5p e) Să se demonstreze că
1
\ ,
3
H
| | ¦ ¹
´ ` |
¹ ) \ .
D este grup comutativ.
5p f) Să se determine două numere , \ a b∈_ ] pentru care 2 a b = D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053

Se consideră matricele
4 3
1 1
A
− | |
=
|

\ .
şi
1 3
1 4
B
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze det(2 ) A .
5p b) Să se calculeze AB BA − .
5p c) Să se determine inversa matricei A.

5p d) Să se rezolve sistemul
4 3 5
1
x y
x y
− = ¦
´
− + = −
¹
.
5p e) Să se arate că det( ) det( ) 2(det det ) A B A B A B + + − = + .
5p f) Să se determine matricea X astfel încât
2
A X B I ⋅ ⋅ = .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 5 0 x − ≤ .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
1
2
log 1 1 x + = − .
5p
3. Să se calculeze
4
3 9
8
4
A
C
P
+ .
5p
4. Să se scrie ecuaţia dreptei care conţine punctele ( ) 3, 2 A − şi ( ) 1, 5 B − .
5p
5. Să se rezolve sistemul de ecuaţii
1
2
3 1
y x
y x x
− = 


= − +


, , x y ∈\.
5p
6. Triunghiul ABC are
l
o
( ) 90 m A = , BC = 10 şi cos 0, 6 C = . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054
Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x y x y x y ∗ = ⋅ + + . Se consideră
mulţimea
{ }
2 1 H k k = + ∈] .
5p a) Să se determine elementul neutru al legii " " ∗ .
5p b) Să se verifice că dacă ( ) ( ) x y x y ∗ = − ∗ − , atunci 0 x y + = .
5p c) Să se demonstreze că x y H ∗ ∈ , pentru orice , x y H ∈ .
5p d) Să se arate că ( ) ( )( )( ) 1 1 1 1 x y z x y z ∗ ∗ = + + + − pentru orice , , x y z ∈].
5p
e) Să se calculeze ( ) ( ) 2010 2009 1 ∗ ∗ − .
5p f) Să se arate că dacă x∈] este element simetrizabil în raport cu legea " " ∗ , atunci 0 x x ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054

Se consideră matricele
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
| |
|
=
|
|
\ .
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
şi mulţimea ( ) , ,
a b b
G M a b b a b a b
b b a
¦ ¹
| |
¦ ¦ |
= = ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
\ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
2,1 A M = .
5p b) Să se calculeze ( )
3
det A I + .
5p
c) Să se arate că ( )
3
, M a b aI bA = + , pentru orice , a b∈\.
5p d) Să se demonstreze că dacă , X Y G ∈ , atunci X Y G ⋅ ∈ .
5p e) Să se arate inversa matricei A este matricea
( )
2
3
1
3
2
B A I = ⋅ − .
5p
f) Să se determine matricea ( )
3,1
X ∈ \ M astfel încât ( )
7
2,1 8
9
M X
| |
|
⋅ =
|
|
\ .
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p 1. Să se calculeze
1 1
8 8
log 4 log 2 + .
5p
2. Să se determine al doilea termen al progresiei geometrice ( )
1
n
n
b

care are raţia 2 q = şi
8
=256 b .
5p
3. Să se determine soluţiile
1 2
, x x ale ecuaţiei ( )
2
5 3 0 x m x m + − + = , ştiind că
1 2
4 x x + = .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia
1
3 3 108
x x +
+ = .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 5,8 A − , ( ) 2, B a − şi ( , 2) C b . Să se determine , a b∈\ pentru care punctul B
este mijlocul segmentului AC .
5p 6. Să se calculeze
o o
o o
sin135 sin150
sin135 sin150

+
.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y x y = − D . Se consideră mulţimea
{ } 0,1, 2, 3, 4 H = .
5p
a) Să se arate că x y H ∈ D , pentru orice , x y H ∈ .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” este comutativă pe H .
5p c) Să se arate că legea de compoziţie „D ” nu este asociativă pe H .
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” admite element neutru pe H .
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia
( )
( )
2
1 10 x − = D .
5p f) Să se determine numerele întregi x pentru care 1 1 x ≤ D .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

Fie mulţimea ( ) , 0, ,
0
a b
G a c b
c
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ +∞ ∈
´ ` |
¦ ¦ \ . ¹ )
\ şi matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că
2
I G ∈ .
5p b) Să se calculeze determinantul matricei
2
0
a b
I
c
| |
+
|
\ .
.
5p c) Să se arate că, dacă , A B G ∈ , atunci A B G ⋅ ∈ .
5p d) Să se arate că dacă C G ∈ , atunci există D G ∈ astfel încât
2
CD DC I = = .
5p e) Să se găsească două matrice , U V G ∈ , astfel încât UV VU ≠ .
5p f) Să se determine o matrice M G ∈ cu det( ) 2009 M = .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia
2
10
n
C = .
5p 2. Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai unei progresii aritmetice
1
( )
n n
a

ştiind că
5
14 a = şi
15
44 a = .
5p
3. Să se determine m∈\ astfel încât 2 x = să fie soluţie a ecuaţiei
( )
2 2
1 2 3 0 m x mx + − − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 3 1 x x + = − .
5p
5. Triunghiul ABC are 3 5 AC , AB = = şi
l
60 m( A)
D
= . Să se determine lungimea laturii BC .
5p
6. Fie punctele ( ) 1 2 A , şi ( ) 1 4 B , − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056


Pe mulţimea [ ) 0,1 A = se defineşte operaţia
2 1
xy
x y
xy x y
∗ =
− − +
.
5p a) Să se demonstreze că
( )( )
2
,
2 1 2 1 1
xy
x y
x y
∗ =
− − +
pentru orice , x y A ∈ .
5p
b) Să se arate că x y A ∗ ∈ , pentru oricare , x y A ∈ .
5p c) Să se demonstreze că operaţia " " ∗ este asociativă.
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” admite element neutru pe A.
5p e) Să se determine mulţimea
1
| există , astfel încât
2
B x A x A x x x x
 
′ ′ ′ = ∈ ∈ ∗ = ∗ =
 
 
.
5p f) Să se demonstreze că { } ( )
\ 0 , A ∗ este grup comutativ.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056

Se consideră mulţimea G = ( )
1

0 1
x
A x x
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦ \ . ¹ )
\ şi matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că
2
I G ∈ .
5p
b) Să se calculeze det (3) A .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) A x A y A x y = + , , x y ∀ ∈\.
5p d) Să se arate că
2
( ) ( ) A x A x I − = , x ∀ ∈\ .
5p e) Să se calculeze (1) (2) (3) (4) (5) A A A A A ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ .
5p f) Să se determine t ∈\ , astfel încât (1) (2) (3) ... (2009) ( ) A A A A A t ⋅ ⋅ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se determine m∈\ ştiind că ecuaţia
2
2 2 3 0 x mx m − + + = are două soluţii reale egale.
5p
2. Să se calculeze suma primilor 6 termeni ai unei progresii geometrice ( )
1
n
n
b

, care are termeni pozitivi,
1
=3 b şi
3
=48 b .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 6 2 8 0
x x
− ⋅ + = .
5p
4. Să se demonstreze că în orice triunghi ABC cu
l
o
( ) 90 m A = are loc egalitatea
2 2
sin sin 1 B C + = .
5p
5. Să se calculeze
1 1 1 1 1
...
1 2 2 3 3 4 119 120 120 121
+ + + + +
+ + + + +
.
5p 6. Fie ABCD un paralelogram de centru O şi P un punct oarecare din planul paralelogramului . Să se
demonstreze că 4 PA PB PC PD PO + + + =
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057

Pe mulţimea ( ) 1, G = +∞ se defineşte operaţia
2 2 2 2
2 x y x y x y ∗ = − − + .
5p a) Să se arate că
2 2
( 1)( 1) 1, x y x y ∗ = − − + pentru orice , x y G ∈ .
5p b) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se rezolve în G ecuaţia 2 2 x ∗ = .
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p e) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” admite element neutru pe G .
5p
f) Să se determine x G ∈ pentru care există x G ′ ∈ , astfel încât 2 x x x x ′ ′ ∗ = ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057

Fie matricele
1 10
0 1
B
 
=
 

 
,
1 0
3 1
C
 
=
 

 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi mulţimea G = ( )
{ }
2
2 2
A A I ∈ = ] M .
5p a) Să se calculeze produsul elementelor matricei B C + .
5p b) Să se arate că B C G + ∉ .
5p
c) Să se calculeze det( ) B C + .
5p d) Să se determine ( )
2
X ∈ \ M , astfel încât BX C = .
5p e) Să se arate că
1 0
,
1
G
n
 

 

 
pentru oricare n∈].

5p
f) Să se determine toate matricele
0
x y
X
x
 
=
 
 
cu proprietatea că X G ∈ .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 7 9 0 x x + − < .
5p
2. Fie funcţia : , ( ) 3 f f x x → = \ \ . Să se calculeze suma ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 20 f f f f + + + + .
5p 3. Să se arate că în orice triunghi ABC are loc egalitatea cos cos b C c B − =
2 2
b c
a

, unde a, b, c sunt
lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 4 x x + = − .
5p
5. Fie punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 11,15 B . Să se determine y ∈\ ştiind că punctul (5, ) C y este situat pe dreapta AB.
5p 6. Să se calculeze
1 2 2 3 2007 2008
...
2 3 3 4 2008 2009
− + − + + − .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie ( ) 4 20 x y xy x y ⊥ = − + + .
5p a) Să se demonstreze că ( )( ) 4 4 4 x y x y ⊥ = − − + , pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se rezolve în \ ecuaţia ( ) 1 4 x x ⊥ + = .
5p c) Să se demonstreze că 4 x y ⊥ ≥ pentru oricare [ ) , 4, x y ∈ +∞ .
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ ⊥” este asociativă.
5p e) Să se arate că 5 este element neutru pentru legea de compoziţie „ ⊥” .
5p f) Să se calculeze 1 2 3 4 5 ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058

Se consideră matricele
0 3 6
0 0 4
0 0 0
A
 
 
=
 
 
 
,
1 3 6
0 1 4
0 0 1
B
−  
 
= −
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze
3
det( ) A I + .
5p b) Să se arate că
3
3
A O = .
5p c) Să se arate că
3
AB BA I B = = − .
5p d) Să se calculeze
3
( ) A I B + .
5p e) Să se arate că
2 2
3 3
det(( )( )) 1 I A I A + − = .
5p
f) Să se calculeze
2 3 2009
2 3 ... 2009 A A A A + + + + .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 64
x+
= .
5p 2. Să se determine mulţimea A =
{ }
, 3 x x x ∈ ≤ ] .
5p 3. Să se determine funcţia : , ( ) f f x ax b → = + \ \ cu , a b∈\, ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei
trece prin punctele ( ) 2, 0 A şi ( ) 0, 4 B .
5p 4. În triunghiul dreptunghic ABC se ştie că
( ) ( )
ˆ ˆ
90 , 30 , 8, , m A m C AC AD BC D BC = = = ⊥ ∈
D D
. Să se
calculeze lungimea segmentului BD.
5p 5. Să se determine , a b∈\ ştiind că
{ }
2
6 0 A x x ax = ∈ − − = \ ,
{ }
2
14 0 B x x bx a = ∈ + + − = \ şi
{ } 3, 2, 5 A B ∪ = − .
5p 6. Fie triunghiul ABC . Punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor triunghiului şi O este un punct
oarecare din planul triunghiului. Să se demonstreze că OA OB OC OP OM ON + + = + +
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJJG JJJG
.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

Pe mulţimea mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
2
2
log
2
x y x y = + + D .
5p a) Să se verifice că
2 2
1 1
( ) ( ) 0
4 4
x y + + ≥ D pentru oricare , x y ∈\.
5p b) Să se arate că legea „D ” este asociativă.
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” admite element neutru.
5p d) Să se demonstreze că ( ) , \ D este grup comutativ.
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia
2
2
log ( ) 2 x x = − D .
5p f) Să se determine n∈] pentru care
1
1 1
2 2 6
4 4
n n+
   
+ + =
   
   
D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059

Se consideră matricele
2 2
2 2
A
| |
=
|
− −
\ .
şi
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze
2
det( 3 ) A I + .
5p
b) Să se calculeze
2
A .
5p c) Să se determine a∈\, astfel încât
2 2 2
( )( ) I A I aA I + + = .
5p
d) Să se rezolve sistemul
2 2 0
, ,
2 3 2009
x y
x y
x y
+ = ¦

´
− − =
¹
\.
5p e) Să se verifice că
6
2
det( ) 1 I A + = .
5p f) Să se determine matricea
2 2008
2
2 3 ... 2009 I A A A + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
*
3 2 13 A x x = ∈ − ≤ ` , acesta
să fie număr prim.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
5 5 2
x x
+ = .
5p
3. Să se determine m∈\ astfel încât ecuaţia
2
2 0 x x m + − = să aibă soluţii reale.
5p 4. Fie funcţia : , ( ) 3 2 f f x x → = − \ \ . Să se determine coordonatele punctului de pe reprezentarea
grafică a funcţiei f pentru care abscisa este egală cu ordonata.
5p 5. Fie ABCD un paralelogram, iar O un punct oarecare din planul paralelogramului. Să se arate că
OA OC OB OD + = +
JJJG JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se demonstreze că într-un triunghi oarecare ABC are loc relaţia cos cos a C c A b + = , unde a, b, c
sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060
Pe mulţimea numerelor întregi se defineşte legea de compoziţie x y xy x y ∗ = + + .
5p a) Să se demonstreze că „∗” este lege de compoziţie asociativă.
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” admite element neutru pe ].
5p c) Să se determine x∈] pentru care există x′ ∈] astfel încât 0 x x′ ∗ = .
5p
d) Să se rezolve în ] ecuaţia
1
3 3 7
x x+
∗ = .
5p e) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 0 1 2 ... 13 ∗ − ∗ − ∗ ∗ − .
5p f) Să se rezolve în ] ecuaţia 1 x y ∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


60 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

În mulţimea ( )
2
\ M se consideră submulţimea
*
1
0 1
a a
G a
¦ ¹ − | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦ \ . ¹ )
\ .
5p a) Să se arate că
2
I G ∈ .
5p b) Ştiind că
1
0 1
a a
A
− | |
=
|
\ .
şi
1
0 1
b b
B
− | |
=
|
\ .
sunt două elemente din G , să se calculeze AB BA − .
5p c) Să se arate că, dacă , A B G ∈ , atunci A B G ⋅ ∈ .
5p d) Ştiind că
1
,
0 1
a a
A G
− | |
= ∈
|
\ .
să se determine
*
a∈\ , astfel încât
( )
3
det 8 A = .
5p e) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p f) Să se rezolve în mulţimea numerelor reale sistemul
2 3 3
2 4
2 5
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia
2
2
n
A = .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
3
log 5 2 x + = .
5p 3. Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai progresiei aritmetice 1, 5, 9,13,... .
5p
4. Să se demonstreze că triunghiul ABC în care
2 2 2
sin sin sin B C A + = este dreptunghic.
5p 5. Să se determine , a b∈\ ştiind că
{ }
2
3 0 A x x ax = ∈ + + = \ ,
{ }
2
1 0 B x x bx a = ∈ + + + = \ şi
{ } 1, 3, 3 A B ∪ = − .
5p
6. Se consideră patrulaterul ABCD în care punctele E şi F sunt mijloacele diagonalelor [ ] AC şi
respectiv [ ] BD . Să se demonstreze că 4 AB AD CB CD EF + + + =
JJJG JJJG JJJG JJJG JJJG
.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061


Pe mulţimea numerelor întregi se definesc următoarele legi de compoziţie a b a b ab ∗ = + + şi
a b a b ab = + − D .
5p
a) Se consideră mulţimea { } | 1 H x x = ∈ ≥ − ] . Să se arate că x y H ∗ ∈ , pentru oricare , x y H ∈ .
5p
b) Se consideră mulţimea { } | 1 G x x = ∈ ≤ ] . Să se arate că x y G ∈ D , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” este asociativă.
5p d) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗” .
5p e) Să se demonstreze că pentru orice a

∈` are loc inegalitatea
1
3 a
a
 
∗ ≥
 
 

5p f) Să se rezolve în ] ecuaţia 1 x x ∗ = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

Se consideră matricele
0 1 1
0 0 2
0 0 0
A
 
 
=
 
 
 
,
1 1 1
0 1 2
0 0 1
B
−  
 
= −
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze det( ) B .
5p b) Să se arate că
3
3
A O =
.

5p c) Să se arate că
3 3 3
( ) ( ) A I B B A I I + = + = .
5p d) Să se determine inversa matricei B .
5p e) Să se determine x∈\ pentru care
3
det( ) 0 B xI − = .
5p f) Să se calculeze
2 2008
2 3 ... 2009 A A A + + + .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
62 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
4
log 1 0 x + = .
5p
2. Ecuaţia ( ) ( )
2
1 2 0 m x m x m − − − − = cu { } 1 m∈ − ] are soluţiile
1 2
, x x . Să se determine { } 1 m∈ − ]
astfel încât
1 2 1 2
2 x x x x + − ⋅ = .
5p
3. Să se determine m∈\ ştiind că punctul
1
, 4
2
m
A
−  
 
 
aparţine graficului funcţiei : , ( ) f f x x m → = + \ \ .
5p
4. Ştiind că ABC este un triunghi dreptunghic cu
l
o
( ) 90 m A = , să se demonstreze că
( ) ( )
2 2
sin sin cos cos B C B C + + − este număr întreg.
5p 5. Fie patrulaterul convex ABCD . Dacă punctele , M N sunt mijloacele laturilor AB, respectiv CD, să se
demonstreze că
( )
1
2
MN AD BC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Să se determine
*
n∈` pentru care
1 1 1
... 3
2 1 3 2 1 n n
+ + + =
+ + + −
.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 7 x y xy x y = + + D .
5p a) Să se rezolve în \ ecuaţia 1 9 x = D .
5p b) Să se arate că
1 1 1
7
7 7 7
x y x y
  
= + + −
  
  
D , , x y ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” este asociativă.
5p d) Să se determine elementul neutru al legii „ D ”.
5p e) Să se arate că numărul
1
7
− este nesimetrizabil în raport cu legea „ D ”.
5p f) Să se calculeze
3 2 1
7 7 7
     
− − −
     
     
D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062

În mulţimea ( )
2
\ M se consideră matricele
2 3
4 3
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze
2
det( ) A I − .
5p
b) Să se calculeze
2
A .
5p c) Să se arate că
2
2
5 6 A A I = + .
5p d) Să se determine x∈\ astfel încât
2
det( ) 0 A xI − = .
5p e) Să se determine , a b∈\, astfel încât
4
2
A aA bI = + .
5p f) Să se determine o matrice ( )
2
B∈ \ M , astfel încât AB BA ≠ .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p 1. O persoană depune la o bancă suma de 100000 lei cu un procent al dobânzii de 15% pe an. Să se
calculeze suma pe care persoana o va avea la bancă după un an.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4 5
3 9 18
x

⋅ + ≥ .
5p
3. Să se determine m∈\, astfel încât ecuaţia
2
1 0 x x m + + − = să aibă soluţii reale distincte.
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
1
3
log 3 11 2 x x − + = − .
5p
5. Punctele ( ) 2, 0 A − , ( ) 4, 0 B şi (0, 6) C sunt vârfurile unui triunghi. Să se determine lungimea medianei
corespunzătoare laturii BC.
5p 6. Să se demonstreze că în orice triunghi ABC este adevărată egalitatea cos cos a B b A c ⋅ + ⋅ = , unde a,
b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 5 5 20 x y x y xy ∗ = + + + . Se consideră
mulţimea ( ) 5, G = − +∞ .
5p a) Să se arate că ( ) 5 5, x x ∗ − ∗ = − pentru orice x∈\.
5p b) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că pentru orice , x G ∈ există x G ′ ∈ astfel încât 4 x x x x ′ ′ ∗ = ∗ = − .
5p
d) Să se calculeze valoarea expresiei
( )
( )
3 5 1
5 2 3
E
∗ − −
=
− ∗ +
.
5p e) Folosind eventual egalitatea ( 5) ( 5) 5 , x y x y ∗ = + ⋅ + − pentru orice , x y ∈\, să se rezolve în
mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
2 3
log log 5 x x ∗ = − .
5p f) Să se calculeze ( ) ( ) 6 5 2009   − ∗ − ∗
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

În mulţimea ( )
2
\ M se consideră matricele
2
1 1 1 0
,
2 1 0 1
A I
− −    
= =
   
   
şi submulţimea
( ) { }
2
G X A X X A = ∈ ⋅ = ⋅ \ M .
5p a) Să se verifice că
2
A I G − ∈ .
5p b) Să se calculeze
2
det( 3 ) A I − .
5p
c) Să se verifice că
2
2
A I = − .
5p d) Să se determine x∈\ pentru care
2
det( ) 10 A xI + = .
5p e) Să se arate că dacă , a b∈\ şi
2
B aI bA = − , atunci B G ∈ .
5p f) Să se găsească o matrice C G ∈ cu det( ) 16 C = .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064
5p 1. Un elev a citit 180 de pagini dintr-o carte, ceea ce reprezintă 60% din numărul total de pagini ale cărţii.
Să se calculeze câte pagini mai are de citit elevul.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
5 125
x+
= .
5p
3. Ştiind că
1
1 x = − este o soluţie a ecuaţiei
2
2 0 x ax a − − = cu a∈\, să se determine cealaltă soluţie
2
x .
5p
4. Să se calculeze suma
2 3 9
1 2 2 2 ... 2 S = + + + + + .
5p 5. Fie , , M N P mijloacele laturilor , BC AC , respectiv AB ale triunghiului ABC . Să se arate că
0 AM BN CP + + =
JJJJG JJJG JJJG G
.
5p
6. Să se calculeze valoarea expresiei
sin120 sin150
cos120 cos150
E

=
+
D D
D D
.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

Pe mulţimea [ ) 0, M = ∞ se defineşte legea de compoziţie
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
.
5p a) Să se calculeze
1 1
2 3
∗ .
5p b) Să se demonstreze că „∗” este lege de compoziţie asociativă pe M .
5p c) Să se demonstreze că legea „∗” admite element neutru pe M .
5p d) Să se arate că 0 x = este singurul element simetrizabil al mulţimii M în raport cu legea " " ∗ .
5p
e) Să se arate că ( )
1 1
, , 0, x y x y
x y
∗ = ∗ ∀ ∈ +∞ .

5p
f) Să se calculeze valoarea expresiei
( ) ( ) ( )
1 1 1 1 1
1 ...
2 3 4 7 8
1 2 3 4 ... 7 8
E
     
∗ ⋅ ∗ ⋅ ⋅ ∗
     
     
=
∗ ⋅ ∗ ⋅ ⋅ ∗
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064

Se consideră matricele
1 1 1
3 3 3
5 5 5
A
 
 
=
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
,
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
 
 
=
 
 
 
şi
mulţimea M a tuturor matricelor pătratice de ordin 3 care au toate elementele numere naturale impare.
5p a) Să se arate că
3
A I + ∉M.
5p b) Să se arate că A
2
∈M.
5p c) Să se determine x∈\, astfel încât
3
det( ) 0 A xI − = .
5p
d) Să se arate că dacă B∈M , atunci det( ) B se divide prin 4.
5p e) Să se arate că matricea
3
I A + este inversabilă.
5p
f) Să se determine ( )
3
X ∈ \ M , astfel încât
3 3
( ) I A X O + = .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia ( ) ( ) 3 ! 20 2 ! n n + = ⋅ + .
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 1
x x −
= .
5p 3. Să se calculeze suma 6 16 26 36 ... 96 S = + + + + + .
5p
4. Să se determine α ∈\ astfel încât vectorii
1
( 1) 2 r i j α = + +
JG G G
,
2
3 r i j = − +
JG G G
să fie coliniari.
5p
5. Să se determine { } 0 m∈ − \ astfel încât soluţiile
1 2
, x x ale ecuaţiei
( )
( )
2 2
4 2 0 mx m x m + + + − =
să verifice relaţia
1 2
1 1
2
x x
+ = .
5p 6. Să se arate că în orice triunghi ABC , care are ( ) 90 m A =
D
) , are loc egalitatea
( )( )
2
sin sin cos cos 2 sin sin c B b C c B b C a B C + + = ⋅ , unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC,
respectiv AB.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065


Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
( ) 2
log 2 2 1
x y
x y ∗ = + + . Se consideră
mulţimea [ ) 0, M = +∞ .
5p a) Să se arate că x y M ∗ ∈ , pentru orice , x y M ∈ .
5p b) Să se determine x M ∈ astfel încât 0 1 x x ∗ = + .
5p c) Să se demonstreze că legea „∗” nu admite element neutru pe M .
5p d) Să se verifice că ( )
( ) 2
log 3 2 1
x
x x x ∗ ∗ = ⋅ + , oricare ar fi x M ∈ .
5p e) Să se demonstreze are loc relaţia ( ) 1, x x ∗ − > pentru orice x∈\.
5p
f) Să se calculeze
1 2 3 4
2 2
∗ ∗
+ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065

Se consideră numerele reale , , a b c şi determinantul
a b c
D b c a
c a b
= .
5p a) Să se calculeze D pentru 1 a = , 2 b = , 3 c = .
5p b) Să se arate că dacă a b c = = , atunci 0 D = .
5p c) Să se arate că dacă 0 a b c + + = , atunci 0 D = .
5p d) Să se determine a∈\, astfel încât pentru 0 b c = = să avem 8 D = .
5p e) Să se arate că dacă , , a b c∈] şi 0 a b c + + ≠ , atunci D se divide prin ( ) a b c + + .
5p
f) Să se rezolve sistemul
2 3 14
2 3 11
3 2 11
x y z
x y z
x y z
+ + = 

+ + =


+ + =

, unde , , x y z ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze
6 5
4
P P
P

.
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
2 2
, : , 2, 2 3 5 f g f x x x g x x x → = − + = + + \ \ . Să se determine soluţiile
reale ale ecuaţiei ( ) ( ) f x g x = .
5p
3. Să se calculeze termenul
4
b dintr-o progresie geometrică ( )
1
n
n
b

ştiind că
2 5
2, 54 b b = = .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
2
1
3 4
x
x
+
=
+
.
5p
5. Să se calculeze aria pătratului ABCD ştiind că ( ) 1, 2 B şi ( ) 2, 3 D − .
5p
6. Ştiind că α este măsura unui unghi ascuţit şi
3
cos
5
α = , să se calculeze sinα .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066

Pe mulţimea [ ) , G a = +∞ se defineşte operaţia
2 2 2
x y x y a ∗ = + − , cu [ ) 0, a∈ +∞ .
5p a) Să se calculeze a a a ∗ − , unde [ ) 0, a∈ +∞ .
5p
b) Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” este asociativă pe G .
5p d) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” admite element neutru pe G .
5p e) Să se determine elementele din G , simetrizabile în raport cu legea de compoziţie „∗”.
5p f) Să se rezolve în G ecuaţia ( ) ( ) 2x a a x a ∗ = ∗ + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


66 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066

Se consideră matricele
1 1
2 2
A
 
=
 
− −
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei 2A.
5p b) Să se calculeze
2
det( ) I A − .
5p c) Să se arate că
2
2
A A O + = .
5p
d) Să se determine a∈\, astfel încât
4
A aA = .
5p
e) Să se calculeze
2 3 2009
2 3 ... 2009 A A A A + + + + .
5p f) Să se arate că
2009
2
( ) I A A − ≠ .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p 1. Să se determine câte numere impare are mulţimea
{ }
0 1 2 3 4
9 9 9 9 9
, , , , C C C C C .
5p
2. Să se rezolve în \ ecuaţia ( )
2
log 3 2 0 x − = .
5p
3. Se consideră punctele ( ) 1, 0 A , ( )
( )
1, 0 , 0, 3 B C − − . Să se arate că triunghiul ABC este echilateral.
5p
4. Să se determine numărul n

∈` astfel încât
2 3 1
1 2 2 2 ... 2 1023
n−
+ + + + + = .
5p 5. Fie , , A B C ′ ′ ′ mijloacele laturilor , BC AC , respectiv AB ale triunghiului ABC . Să se demonstreze că
0 AA BB CC ′ ′ ′ + + =
JJJG JJJG JJJJG G
.
5p
6. Să se determine { } 3 m∈ − − \ pentru care soluţiile ecuaţiei ( ) ( )
2
3 2 1 2 0 m x m x m + − − + − = verifică
relaţia
( )
1 2 1 2
13
2 5
2
x x x x + − = − .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067


Pe mulţimea ( ) 1,1 G = − se defineşte legea de compoziţie
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
.
5p a) Să se calculeze
2 2
2 2
− ∗ .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea G ecuaţia
2
0 x x ∗ = .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ( ), x y z x y z ∗ ∗ = ∗ ∗ pentru orice , , x y z G ∈ .
5p d) Să se demonstreze că legea „∗” admite element neutru pe G .
5p e) Să se determine x G ∈ pentru care există x G ′ ∈ , astfel încât 0 x x x x ′ ′ ∗ = ∗ = .
5p f) Să se arate că
1 1
x y
x y
∗ = ∗ , pentru oricare ( ) ( ) , 1, 0 0,1 x y ∈ − ∪ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

Fie mulţimea ( ) ( )
0
0 1 0 0,
0
x x
A x x
x x
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= = ∈ ∞
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
M şi matricea
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei (2) A .
5p b) Să se arate că
3
I ∉M.
5p c) Să se demonstreze că ( ) ( ) (2 ) A x A y A xy ⋅ = , , x y ∀ ∈\.
5p d) Să se calculeze
1 2 3
2 3 4
A A A
| | | | | |
⋅ ⋅
| | |
\ . \ . \ .
.
5p e) Să se arate că, dacă ( ) A x ∈M şi ( ) A y ∈M, atunci ( ) ( ) A x A y ⋅ ∈M.
5p f) Să se determine matricea ( ) A x ∈M care verifică egalitatea ( )
2
( ) ( ) (4) A x A x A = ⋅ .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Se consideră vectorii
1
5 3 r i j
→ →
= −
JG
,
2
2 4 r i j
→ →
= − +
JG
,
3
2 r i j α β
→ →
= +
JG
. Să se determine , α β ∈\, astfel
încăt
1 2 3
1 1
5 2
r r r − =
JG JG JG
.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 3 2 1 0
x x +
− ⋅ + = .
5p
3. Să se calculeze suma
2 3 9
1 3 3 3 ... 3 S = + + + + + .
5p
4. Să se determine parametrul real nenul m ştiind că soluţiile
1 2
, x x ale ecuaţiei ( )
2
1 2 0 mx m x + + − = ,
verifică relaţia
1 2 1 2
3
4
x x x x + − = − .
5p 5. Să se arate că dacă în triunghiul ABC are loc relaţia 2 cos a b C = , atunci b c = , unde a şi b sunt
lungimile laturilor BC, respectiv AC.
5p 6. Un obiect costă 2500 lei. Obiectul s-a ieftinit cu 10% din preţ, apoi s-a ieftinit cu 12% din noul preţ.
Să se calculeze valoarea ultimului preţ.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068

Pe mulţimea [ ) 3, A = +∞ se defineşte legea de compoziţie 2 6 6 21 x y xy x y ∗ = − − + .
5p a) Să se determine , a b∈\ pentru care ( )( ) x y a x b y b b ∗ = − − + , pentru orice , x y A ∈ .
5p b) Să se arate că { } \ 3 x y A ∗ ∈ , pentru oricare { } , \ 3 x y A ∈ .
5p c) Să se determine c A ∈ pentru care are loc egalitatea x c c x c ∗ = ∗ = , oricare ar fi x A ∈ .
5p d) Să se arate că { } ( )
\ 3 , A ∗ formează o structură de grup comutativ.
5p e) Să se rezolve ecuaţia
( ) ( )
3 6
3 9
log log 3, x x ∗ = unde x A ∈ .
5p f) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
3 3 3 3
log 27 log 81 log 243 log 729     ∗ ∗ ∗
   
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068

Se consideră matricele
1 1
4 2
A
 
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze produsul elementelor matricei
2
A I + .
5p b) Să se calculeze
2
det( ) A .
5p c) Să se verifice că
2
2 2
3 2 A A I O − − = .
5p d) Să se determine x∈\, astfel încât
2
det( ) 4 A xI − = − .
5p e) Să se determine , a b∈\, astfel încât
2
2
A aA bI = + .
5p f) Să se determine matricea ( )
2
X ∈ \ M care verifică relaţia
2 2
( ) A X I I − = .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p 1. Un elev citeşte o carte în trei zile. În prima zi citeşte 240 de pagini, a doua zi 30% din numărul de
pagini ale cărţii, iar a treia zi 10% din numărul de pagini ale cărţii. Să se determine numărul de pagini
ale cărţii.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3 3 78
x x+
− = − .
5p 3. Să se calculeze suma 1 3 5 7 19 S ... = + + + + + .
5p
4. Să se determine m \ ∈ ştiind că soluţiile
1 2
x , x ale ecuaţiei ( )
2 2
3 2 2 1 1 0 x m x m − − + − = verifică
relaţia
1 2 1 2
2
3
x x x x + − = .
5p
5. Să se determine α∈\ ştiind că punctul ( ) 8 C , α se află pe dreapta determinată de punctele
( ) ( ) 3 4 5 6 A , ,B , − .
5p 6. Triunghiul ABC are 8 BC = , ( ) 30 m A
D
) = şi ( ) 60 m B
D
) = . Să se calculeze lungimea laturii AC .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069
Pe mulţimea ( ) 1, G = +∞ se defineşte operaţia
2 2
1 log log x y x y = + + D .
5p
a) Să se arate că x y G ∈ D , pentru oricare , x y G ∈ .
5p b) Să se compare numerele
2 3 4
(2 2 ) 2 a = D D şi
2 3 4
2 (2 2 ) b = D D .
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” nu este asociativă pe G .
5p d) Să se demonstreze că pentru oricare , x y G ∈ , are loc egalitatea 2 2 1
x y
x y = + + D .
5p
e) Să se rezolve în mulţimea G ecuaţia 2 8 9
x x
= D .
5p f) Să se calculeze
1 2 3 4 5 6 11 12
(2 2 ) (2 2 ) (2 2 ) ... (2 2 ) + + + + D D D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069

Se consideră numărul real a şi matricele
1 1 1
1 1 1
1 1 1
a
A a
+  
 
= +
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi
2 0 1
0 2 1
1 1 2
B
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Pentru 2 a = , să se calculeze produsul elementelor matricei A.
5p b) Pentru 2 a = , să se calculeze
3
det( ) A I + .
5p c) Să se determine a∈\, astfel încât
3
det( ) 0 A I + = .
5p d) Să se determine a∈\ pentru care matricea A este inversabilă.
5p e) Pentru 2 a = , să se determine inversa matricei A.
5p
f) Să se determine a∈\ pentru care
2
A A B − = .Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p 1. Să se calculeze
9 8
10 10
C C − .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
log
2 4
x
= .

5p
3. Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2
4
2
y x
y x x
= + 


= −


, , x y ∈\.
5p 4. Fie funcţia : , ( ) 3 6 2 f f x x m → = + − \ \ . Să se determine m∈\ astfel încât punctul (4 5, ) A m m − să
aparţină graficului funcţiei f.
5p 5. Un triunghi ABC are
( ) ( )
ˆ ˆ
60 , 30 m B m C = =
D D
. Ştiind că AD , BC D BC ⊥ ∈ şi 2 BD = , să se
calculeze lungimea laturii AC .
5p 6. Să se calculeze valoarea expresiei
sin150 sin120
sin150 sin120

+
D D
D D
.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070

Pe mulţimea ( ) 0, A = +∞ se defineşte legea de compoziţie
lg y
x y x = D .
5p a) Să se verifice că
lg lg lg
10 ,
y x y
x

= pentru orice ( ) , 0, x y ∈ +∞ .
5p
b) Să se arate că (2 10) 3 2 (10 3) = D D D D .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ), x y z x y x z ⋅ = ⋅ D D D pentru orice , , x y z A ∈ .
5p d) Să se demonstreze că 1 1 1, x x = = D D oricare ar fi x A ∈ .
5p e) Să se calculeze ( )
1 1
1 2
3 2
 
 
 
D D D .
5p
f) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
( )
2
( 10) 10 27 x x ⋅ = D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

Se consideră matricele
4 3
2 1
A
 
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi mulţimea M a tuturor matricelor de ordin 2 care au
toate elementele diferite două câte două din mulţimea { } 1, 2, 3, 4 .
5p a) Să se calculeze
2
det(2 ) A I + .
5p
b) Să se calculeze suma elementelor matricei
2
A .
5p c) Să se determine inversa matricei A.
5p d) Să se arate că A∈M.
5p e) Să se determine o matrice B∈M cu proprietatea că det( ) 10 B = .
5p
f) Să se arate că orice matrice din mulţimea M are determinantul diferit de zero.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se determine mulţimea
{ }
2
| 6 7 0 A x x x = ∈ − − = ` .
5p
2. Să se determine , a b∈ \ astfel încât ( ) ( ) 2 3 a b i a b j i j − ⋅ + + ⋅ = ⋅ + ⋅
G G G JG
.
5p 3. Să se determine termenul
10
a al progresiei aritmetice
1
( )
n n
a

ştiind că
3
12 a = şi
6
30 a = .
5p 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 2 x − = .
5p
5. Să se determine m∈\ pentru care vârful parabolei funcţiei ( ) ( )
2
: , 2 4 3 6 7 f f x x m x m → = − + + + \ \
este situat pe axa Ox .
5p 6. În triunghiul ABC se ştie că , AD BC D BC ⊥ ∈ ,
l
( )
l
( )
60 , 30 m B m C = =
D D
şi 1 AD = . Să se calculeze
lungimea segmentului BD.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 x y x y = + + D .
5p a) Să se calculeze (1 2) (3 4) D D D .
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ), x y z x y z = D D D D pentru orice , , x y z ∈\.
5p c) Să se demonstreze că legea „ D ” admite element neutru pe \.
5p d) Să se demonstreze că pentru oricare x∈\, există x′ ∈\ astfel încât 2 x x′ = − D .
5p
e) Să se rezolve ecuaţia
2
4 x x x = D , unde x∈\.
5p f) Să se determine x

∈\ pentru care
1
x x x
x
= D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071

Fie numărul a∈\, matricea
2 1 1
1 1
1 1
A a
a
| |
|
=
|
|
\ .
şi sistemul (S)
2 4
4
4
x y z
x ay z
x y az
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
.
5p
a) Să se calculeze
2
3 A A − .
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care det( ) 0 A = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care (1, 1, 1) este soluţie a sistemului (S).
5p d) Să se demonstreze că pentru 0 a = sistemul (S) nu are soluţie.
5p e) Pentru 2 a = , să se arate că soluţia ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului ( ) S verifică relaţia
0 0 0
3 x y z + + = .
5p
f) Pentru { } \ 0,1 a∈\ , să se rezolve sistemul (S).Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3
log 2 x = − .
5p 2. Fie funcţia : , ( ) 2 4 f f x x → = − + \ \ . Să se determine coordonatele unui punct al graficului funcţiei f
pentru care ordonata este egală cu dublul abscisei.
5p
3. Să se determine m∈\ ştiind că 1 x = − este o soluţie a ecuaţiei
( )
( )
2 2 2
6 3 1 2 0 m x m x m + − − − − = .
5p 4. Unul din unghiurile unui trapez isoscel este de 45
D
, iar înălţimea trapezului are lungimea 2 . Să se
determine suma lungimilor laturilor neparalele ale trapezului.
5p 5. O persoană a cheltuit 20% dintr-o sumă şi încă 160 lei din ea. Să se determine suma iniţială, ştiind că
i-a rămas 75% din aceasta.
5p
6. Fie punctele ( ) 1, 5 A şi ( ) 2, 2 B − . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072
Pe mulţimea numerelor reale se consideră legea de compoziţie x y xy x y ∗ = + + .
5p a) Să se demonstreze că pentru oricare x∈\ are loc relaţia 1 x x ∗ ≥ − .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Să se demonstreze că există e∈\, astfel încât , x e e x x ∗ = ∗ = pentru orice x∈\.
5p d) Să se determine a∈\ pentru care ( ) \ { }, a ∗ \ formează o structură algebrică de grup comutativ.
5p
e) Să se rezolve în \ ecuaţia (1 ) 1 x x ∗ ∗ = .
5p f) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
2
3
x y
y x
∗ = 

∗ =

, unde x şi y sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072


Fie numerele reale , a b , c şi determinantul
2
2
2
1
1
1
a a
D b b
c c
= .
5p a) Să se calculeze D pentru 1, 2 a b = = şi 3 c = .
5p b) Să se arate că dacă a b = , atunci 0 D = .
5p c) Pentru 2 b = şi 3 c = , să se determine a∈\, astfel încât 2 D = .
5p d) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) D b a c a c b = − ⋅ − ⋅ − .
5p e) Să se arate că dacă 0 D = , atunci cel puţin două dintre numerele , a b şi c sunt egale.
5p f) Să se arate că dacă , , a b c∈Z, atunci D este număr întreg par.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 3 2 2 x + = .
5p 2. Să se calculeze suma primelor 10 numere naturale impare.
5p 3. Fie ecuaţia
2
4 15 0 x x − − = cu soluţiile
1 2
, x x . Să se calculeze
2 2
1 2
x x + .
5p 4. O persoană are un salariu de 1000 lei. Care va fi salariul persoanei după o micşorare cu 5%, urmată de
o mărire cu 5%?
5p
5. Să se determine coordonatele punctului în care dreapta determinată de punctele ( ) 3, 2 A − − şi ( ) 2,8 B
intersectează axa Oy .
5p 6. În triunghiul dreptunghic ABC
l
( ) ( )
90 m A =
D
mediana corespunzătoare ipotenuzei are lungimea de
5 cm, iar cateta AB este de 5 cm. Să se calculeze lungimea laturii AC .
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073


Pe mulţimea ( ) 2, 2 G = − se defineşte legea de compoziţie
4 4
4
x y
x y
xy
+
∗ =
+
.
5p
a) Să se demonstreze că ( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )
2 2 2 2
1
,
2 2 2 2 2
x y x y
x y
x y x y
+ + − − −
∗ =
+ + + − −
pentru orice , x y G ∈ .
5p
b) Să se calculeze ( ) x x ∗ − , unde x G ∈ .
5p c) Să se determine e G ∈ , astfel încât , x e e x x ∗ = ∗ = pentru orice x G ∈ .
5p d) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p e) Să se demonstreze că pentru oricare x G ∈ , există x G ′ ∈ astfel încât 0 x x x x ′ ′ ∗ = ∗ = .

5p f) Să se calculeze
1 1 1 1 1 1 1 1
... ...
8 7 2 1 1 2 7 8
− − − −            
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
           
           
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


73 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073

Se consideră mulţimea ( )
1
1
a
G A a a
a a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= = ∈
´ ` |
+
¦ ¦ \ . ¹ )
\ şi matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că
2
3 I G ⋅ ∉ .
5p
b) Să se calculeze suma elementelor matricei ( ) 2 A .
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care det ( ) ( )
1 A a = .
5p
d) Să se determine 0 a > pentru care matricea ( ) A a nu este inversabilă.
5p
e) Să se determine inversa matricei ( ) 2 A .
5p f) Să se determine matricea ( )
2
X ∈ \ M care verifică egalitatea ( ) ( ) 2 4 A X A ⋅ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3
log 1
4
x
 
− = −
 
 
.
5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale ecuaţia
2
72
x
A = .
5p 3. Să se calculeze valoarea maximă a funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .
5p
4. Fie funcţia : , ( ) 3 2 f f x x → = + \ \ . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 f f f f + + + + .
5p 5. Ştiind că ecuaţia dreptei determinată de punctele (2, 2) A şi (3, 3) B este 0 x ay b + + = , cu , a b∈\ să
se calculeze valoarea produsului a b ⋅ .
5p
6. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC . Să se demonstreze că 0 GA GB GC + + =
JJJG JJJG JJJG G
.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074


Pe mulţimea { } 2 1| A k k = + ∈] se definesc legile de compoziţie 1 x y x y ∗ = + − şi
( )
1
3
2
x y xy x y = − − + D .
5p a) Să se verifice că
( )( ) 1 1
1,
2
x y
x y
− −
= + D pentru orice , x y A ∈ .
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ), x y z x y x z ∗ = ∗ D D D pentru orice , , x y z A ∈ .
5p c) Să se arate că 1 1, x x = D D oricare ar fi x A ∈ .
5p d) Să se determine x A ∈ , pentru care există x A ′ ∈ astfel încât 3 x x x x ′ ′ = = D D .
5p e) Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 1 x x x x = D D D în mulţimea A.
5p f) Să se calculeze ( ) ( ) 3 1 1   − −
 
D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

74 SUBIECTUL III(30p) – Varianta 074

Se consideră numărul real a , matricea
1 2 2
2 2
2 2
A a
a
| |
|
=
|
|
\ .
şi sistemul ( ) S
2 2 5
2 2 5
2 2 5
x y z
x ay z
x y az
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
.
5p
a) Să se calculeze
2
4 A A + .
5p b) Să se determine a∈\ pentru care det( ) 0 A = .
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care ( ) 1, 1, 1 este soluţie a sistemului ( ) S .
5p
d) Să se arate că pentru 6 a = sistemul ( ) S nu are soluţie.
5p
e) Pentru 1 a = , să se arate că soluţia ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului ( ) S verifică relaţia
0 0 0
3 x y z + + = .
5p
f) Pentru { } \ 2, 6 a∈\ , să se rezolve sistemul ( ) S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
75 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 64 0
x
− = .
5p
2. Într-o progresie geometrică, primul termen este
2
3
şi raţia este 3 . Să se calculeze termenul al
cincilea al progresiei.
5p
3. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 0,1, 2, 3, 4 , acesta să fie soluţie a
inecuaţiei
2
5 4 0 n n − + < .
5p 4. Fie funcţia ( )
2
: , ( ) 2 1 5 f f x mx m x → = − − + \ \ , cu { } 0 m∈ − \ . Să se determine { } 0 m∈ − \ astfel
încât dreapta de ecuaţie
3
2
x = să fie axa de simetrie a graficului funcţiei f.
5p
5. Să se arate că vectorii
1
3 5 r i j = +
JG G G
şi
2
6 10 r i j = − −
JG G G
sunt coliniari.
5p 6. Să se arate că dacă în triunghiul ABC are loc relaţia 2 b c a + = , atunci
sin sin
sin
2
B C
A
+
= , unde
a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075
Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie 1 x y x y ⊥ = + + şi x y x y xy = + + D .
5p a) Să se demonstreze că
2
(2 1) , x x x x − ⊥ = D pentru orice x∈].
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie " " D este asociativă.
5p
c) Să se verifice că ( 1) ( 1) x x − = − D D , pentru orice . x∈]
5p
d) Să se rezolve în ] ecuaţia
1
2 2 3 1
x x+
⊥ = D .
5p e) Să se rezolve în ] ecuaţia
2 2
3 log 2 log x x ⊥ = D .
5p f) Să se calculeze
4 3 2 1 0
(1 2 ) (1 2 ) (1 2 ) (1 2 ) (1 2 ) − − − − − D D D D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

75 SUBIECTUL III(30p) – Varianta 075

Se consideră matricele
2 2
2 1 1 0 0 0
, ,
4 2 0 1 0 0
A I O
     
= = =
     
     
şi
a b
X
c d
 
=
 
 
cu , , , a b c d ∈\ .
5p
a) Să se calculeze
2
A A − .
5p
b) Să se calculeze ( ) ( ) det det 3 A A + .
5p c) Să se verifice că ( ) ( )
2
2 2
X a d X ad bc I O − + ⋅ + − ⋅ = .
5p d) Să se arate că dacă det( ) 0, X = atunci ( )
2
X a d X = + ⋅ .
5p e) Să se arate că dacă B şi X sunt două matrice astfel încât det( ) 0 B = şi
2
X B = , atunci det( ) 0 X = .
5p
f) Să se rezolve ecuaţia
2
X A = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Se consideră mulţimile { } 4, 3, 2, 1, 0 A = − − − − şi { } 3, 1, 0,1, 3 B = − − . Să se determine ( ) A B ∪ − ( ) A B ∩ .
5p 2. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
log ( 6) 2 x − + = .
5p
3. Se consideră vectorii 2 3 5 , 3 u i j v i j w j = ⋅ − ⋅ = − + ⋅ = ⋅
G G G G G G JG G
. Să se determine vectorul
1
2
3
t u v w = ⋅ + − ⋅
G G G JG
.
5p
4. Să se determine funcţia : f → \ \, ( ) f x = , ax b + cu , a b∈ \, ştiind că (0) 3 f = − şi (1) 0 f = .
5p
5. Să se determine valoarea numărului
2 2
1 2
1 2
1 1
E x x
x x
= + − − , unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei

2
7 0 x x − − = .
5p
6. Să se calculeze
2
sin120 2 cos120 2 sin 45 2 cos60
3
⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅
D D D D
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
3
4 2 2
2
x y xy x y ∗ = − − + .
5p a) Să se arate că ( )( )
1
2 1 2 1 ,
2
x y x y ∗ = − − + pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se verifice dacă legea „∗” este asociativă.
5p c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p d) Să se rezolve ecuaţia
2
3 0, x ∗ = unde [ ) 0, x∈ ∞ .
5p e) Să se determine numerele x∈_, astfel încât
1
2
x x ∗ = .
5p f) Să se rezolve în \ ecuaţia
( ) ( )
2
1
2 2
2
x x
∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076

Se consideră matricele
2 2
1 0 0 0
,
0 1 0 0
I O
   
= =
   
   
şi
2
2 3
a
A
a
 
=
 
+
 
, cu a∈\.
5p a) Să se verifice că
2
t
A A O − = , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p b) Să se rezolve ecuaţia ( ) det 0 A = .
5p
c) Să se arate că ( )
( )
2 2
2
2 3 3 4 A a A a a I = + − + − ⋅ , pentru orice a∈\.
5p
d) Pentru 2 a = , să se determine inversa
1
A

a matricei A.
5p
e) Să se determine a∈\ astfel încât
2
5 A A = .
5p f) Să se rezolve sistemul ( )
2
2
7
A aI X
 
− ⋅ =
 
 
, unde ( )
2,1
X ∈ \ M .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p 1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie geometrică, cu
3
12 a = şi raţia 2 q = . Să se determine suma
6 8
a a + .
5p 2. Să se calculeze preţul unui produs după o scumpire cu 5%, ştiind că preţul iniţial era de 120 lei.
5p
3. Să se rezolve în \ inecuaţia
2
2 5 2 0 x x − + − > .
5p
4. Triunghiul ABC are 90
ˆ
m( A) =
D
, 5 10 AB , BC = = . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 5. În triunghiul ABC , punctele M , N, P sunt mijloacele laturilor BC, AC, respectiv AB. Să se arate că
2 2 2 0 AM BN CP
JJJJG JJJG JJJG G
⋅ + ⋅ + ⋅ = .
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
4
2 9
1
3
9
x
x x −
 
=
 
 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie
3
4 2 2
2
x y xy x y ∗ = − − + .

5p
a) Să se calculeze 2∗
4
5
.
5p
b) Se consideră mulţimea
1
,
2
H
 
= +∞
 
 
. Să se arate că x y H ∗ ∈ , pentru oricare , x y H ∈ .
5p c) Să se arate că pentru orice , , x y z ∈\ are loc relaţia ( ) ( ) x y z x y z ∗ ∗ = ∗ ∗ .
5p d) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p e) Să se rezolve ecuaţia
( ) ( )
3
2 4
2
x x
∗ = , unde x∈\.
5p f) Să se determine numărul real a astfel încât x a a x a ∗ = ∗ = , pentru orice x∈\.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077

Se consideră matricele
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
B A mI = + , . m∈\
5p a) Să se determine matricea ( )
2
X ∈ \ M din ecuaţia
2
2 X A I + = .
5p
b) Să se calculeze
2
A .
5p c) Pentru 2 m = − să se arate că matricea B este inversabilă.
5p d) Să se verifice că AB BA = , oricare ar fi m∈\.
5p
e) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 1 B ≥ .

5p f) Să se determine , , , a b c d ∈\ cu proprietatea că
1 1 3 2 0 1
1 1 1 2 0 2
a b a b
c d c d
+ + −      
=
     
− − + −
     
, ştiind că
numerele , , , a b c d sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
1
3
7 7 7 7
1
log 49 log 3 log 7 2 log 1
7
+ − ⋅ + ⋅ .
5p 2. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică cu
7 11
16, 20. a a = = Să se determine suma primilor 20 de termeni
ai progresiei aritmetice.
5p 3. Să se reprezinte grafic funcţia : f → \ \,
2
( ) 5 4 f x x x = − + .
5p
4. Se consideră triunghiul ABC , cu vectorii de poziţie 3 4 , 5 , 2
A B C
r i j r i r j = − ⋅ + ⋅ = ⋅ = − ⋅
JJG G G JJG G JJG G
. Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate al triunghiului ABC .
5p
5. Să se rezolve în \ ecuaţia
1 2
3 3 3 117
x x x + +
+ + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 7, 8, 12 AB BC AC = = = . Să se calculeze
cos
cos
A
B
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 5 5 20 x y xy x y ∗ = − + + − .
5p a) Să se arate că ( )( ) 5 5 5, x y x y ∗ = − − + pentru orice , x y ∈\.
5p b) Se consideră mulţimea ( ) , 5 G = −∞ . Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p c) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p d) Să se arate că 4 4 , x x x ∗ = ∗ = pentru orice x∈\.
5p e) Se consideră expresia ( ) ( ) ( ) 8 7 63 E x x x = + ∗ − − , pentru orice x∈\. Să se demonstreze că
( ) 0, E x < pentru orice x∈\.
5p f) Să se demonstreze că ( \ {5}, ) ∗ \ este grup comutativ.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

Se consideră matricele
0
( ) 0 0
0
a a
X a a
a a
 
 
=
 
 
 
şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
, a∈\.
5p
a) Să se determine a∈\ astfel încât ( )
3 0 3 4 0 4
3 0 3 0 0 4 0
3 0 3 4 0 4
X a
   
   
= −
   
   
   
.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) X a X a − = − , oricare ar fi a∈\.
5p c) Să se calculeze ( 2) ( 1) (0) (1) (2) (3) X X X X X X − + − + + + + .
5p d) Să se verifice că (1) (10) (2) (5) X X X X ⋅ = ⋅ .
5p e) Să se determine a∈\ cu proprietatea că matricea
3
( ) X a I + este inversabilă.
5p f) Să se determine matricele ( ) Y ∈ \
3
M cu proprietatea că ( ) ( ) Y X a X a Y ⋅ = ⋅ , oricare ar fi a∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se reprezinte grafic funcţia ( ) : , 2 4 f f x x → = − + \ \ .
5p
2. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) ( ) ( ) 1, 4 , 0, 3 , 3,1 A B C . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC .
5p
3. Fie mulţimea A =
11 1
2; 3; ; 0; 1, 2(6); ; 7,83; 18
6 49
 
 
− −
 
 
 
. Să se determine numărul elementelor
mulţimii B A = ∩_.
5p
4. Triunghiul ABC are
ˆ ˆ
( ) 90 , ( ) 30 , 4 m A m B AC = = =
D D
. Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 5. Să se determine (0, ), 1 a a ∈ +∞ ≠ , ştiind că punctul ( ) 2, 9 P aparţine graficului funcţiei
( ) : 0, , ( )
x
f f x a → +∞ = \ .
5p
6. Să se rezolve sistemul
2
6
5 10
y x
y x x
= − + 


= − +


, , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079
Pe mulţimea numerelor întregi se definesc operaţiile 2 x y x y ⊥ = + + şi 2 2 2 x y xy x y ∆ = + + + .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie „ ∆ ” este asociativă.
5p b) Să se determine elementul neutru în raport cu legea de compoziţie „ ∆ ”.
5p c) Să se determine x∈] astfel încât ( ) 3 1 x∆ − = − .
5p d) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ), x y z x y x z ∆ ⊥ = ∆ ⊥ ∆ pentru orice , , x y z ∈].
5p
e) Să se rezolve în ] ecuaţia ( ) ( )
2
2 x x x x x ⊥ ⊥ ⊥ = − + .
5p f) Să se calculeze
( ) ( )
2 3 4
2 2 2 2 ⊥ ⊥ ⊥ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079

Se consideră matricele
1 1
2 1
B
− − | |
=
|
\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( , ) , .
x y
M A x y x y
y x
¦ ¹ | | ¦ ¦
= = ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
\
5p
a) Să se calculeze (1, 3) A B + .
5p b) Să se determine , p q∈\ astfel încât
3 2 2 5
5 2 5 2
p q q − − | | | |
=
| |
− −
\ . \ .
.
5p c) Să se arate că
4
2
B I = .
5p
d) Să se calculeze
2 3 8
... B B B B + + + + .
5p e) Să se rezolve în ( )
2
\ M ecuaţia matricială (2,1) A X B ⋅ = .
5p f) Să se determine matricele ( , ) A x y M ∈ , ştiind că , x y ∈] şi ( ) det ( , ) 1 A x y = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p 1. Să se calculeze | |, x y z − + unde
0 5
1
0, 25 7 , (2 0, 75 0, 5) , 2,14 3,14
2
x y z = − + = ⋅ − = − .
5p
2. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică, cu
1
5 a = şi raţia 2 r = − . Să se calculeze
2 2
7 8
a a + .
5p
3. Triunghiul ABC are
ˆ ˆ
( ) 90 , ( ) 60 , 8 m A m B AB = = =
D D
. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC.
5p
4. Fie ABCD un paralelogram. Să se exprime în funcţie de vectorii AB
JJJG
şi AD
JJJG
vectorul 2 AC BD ⋅ +
JJJG JJJG
.
5p 5. Să se determine m∈\ ştiind că punctul (2,1 ) M m − aparţine graficului funcţiei : f → \ \,
2
( ) 2 4 f x x mx = − + .
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
3 3
log 5log 4 0 x x − + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y xy x y ∗ = + + .
5p a) Să se arate că ( )( ) 1 1 1, x y x y ∗ = + + − pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p c) Să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.
5p d) Să se rezolve în \ecuaţia 1 x x ∗ = − .
5p e) Să se determine (0, ) x∈ +∞ , astfel încât
2 1
2
(log ) (log ) 1 x x ∗ = − .
5p f) Să se determine , 2 n n ∈ ≥ ` , astfel încât
2
2 11
n
n
C

∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

Se consideră matricele
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
,
2
B A bI = + şi
1 1
1 3
C
−  
=
 
 
, b∈\ .
5p a) Să se calculeze
2
3 A I + .
5p b) Să se calculeze
2 3
2
2 3 4 I A A A + + + .
5p
c) Să se arate că matricea B este inversabilă oricare ar fi \ {0} b∈\ .
5p d) Să se determine a∈\, astfel încât matricea aC să fie inversa matricei
2
2 A I + .
5p e) Să se demonstreze că matricea B verifică egalitatea
3 2 3
2
3 B b A b I = + .
5p f) Să se determine b∈\ , astfel încât matricea B să verifice egalitatea 8 AB BA A + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p
1. Se consideră predicatul
2
( ) : "2 3 7 5, " p x x x x x + − = + ∈] . Să se determine valoarea de adevăr a
propoziţiei ( 3) p − .
5p
2. Să se scrie relaţiile lui Viète pentru ecuaţia
2
2 7 0 x x − − = .
5p
3. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică cu
6
8 a = ,
10
0 a = şi cu raţia r. Să se calculeze
2 2
1
a r + .
5p 4. În triunghiul ABC se cunosc 3, 5, 7. BC AC AB = = = Să se calculeze cos B .
5p
5. Să se determine (0, ), 1 a a ∈ +∞ ≠ ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei ( ) : 0, f +∞ →\ ,
( ) log
a
f x x = trece prin punctul (4,1) N .
5p
6. Să se descompună vectorul 2 5 v i j = +
G G G
după vectorii a i j = − +
G G G
şi 2 3 b i j = −
G G G
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 5 x y x y = + + D .
5p a) Să se arate că operaţia „D ” este asociativă pe \.
5p
b) Să se dea exemplu de două numere iraţionale x şi y cu proprietatea că x y D este număr întreg.
5p c) Să se calculeze elementul neutru al legii „D ” .
5p
d) Să se rezolve în \ ecuaţia
3
( ) ( ) 5 x x − = D .
5p
e) Să se arate că funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln 5 f x x = − are proprietatea:
( ) ( ) ( ) ( ) , , 0, f xy f x f y x y = ∀ ∈ ∞ D .
5p f) Să se arate că dacă x este număr natural, atunci simetricul său în raport cu legea „ D ” este număr iraţional.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

Se consideră mulţimea de matrice
0 1
( , , ) 1 0 , ,
0 1
a
M X a b c b a b c
c
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= = ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
\ .
5p
a) Sǎ se calculeze 2 (3, 2, 1) (1, 2, 3) X X − − − .
5p
b) Să se determine x∈\ astfel încât
2
(2 3, 3, 4) ( , 3, 4) X x X x + = .
5p c) Să se arate că matricea (1, 1,1) X M − ∈ nu este inversabilă.


5p d) Să se arate că dacă
1 0 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1
A
| || |
| |
= − −
| |
| |

\ .\ .
, atunci A M ∈ .


5p e) Ştiind că
0 1
1 0
0 1
x
X y
z
| |
|
=
|
|
\ .
şi
0 1
1 0
0 1
z
Y z
z
| |
|
=
|
|
\ .
, sǎ se determine , , x y z ∈\, astfel încât XY YX = şi
( ) det 9 X = .


5p f) Să se calculeze
1
2
2 1
0 2
2 0
0
x
x
x x
, unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
2 3 1 0 x x − − = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele (3, 1) A − şi (0, 4) B .
5p
2. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC care are
ˆ ˆ
( ) 90 , ( ) 45 m A m B = =
D D
şi 5 2 BC = .
5p
3. Fie
1
( )
n n
b

o progresie geometrică cu
7 4
81, 3 b b = = . Să se calculeze
2 3
1 q q q + + + , unde q este
raţia progresiei geometrice.
5p
4. Se consideră mulţimile { 3 3} A x x = ∈ − ≤ ≤ ] ,
{ }
3 1 B x x = ∈ − ≤ ] . Să se determine A B ∩ .
5p
5. Să se reprezinte grafic funcţia : f → \ \,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia
1 3 1
5 3
3 5
x x − −
   
=
   
   
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 1 x y x y ⊥ = + − .
5p a) Să se arate că legea „ ⊥” este asociativă.
5p
b) Să se rezolve în \ ecuaţia 2 4 5
x x
⊥ = .
5p
c) Să se rezolve în \ inecuaţia
2
1 x x ⊥ ≤ .
5p
d) Să se determine n∈`, 2 n ≥ , astfel încât
0 1 2
44
n n n
C C C n ⊥ ⊥ = + .
5p
e) Fie funcţia ( ) : , 2 1 f f x x → = − \ \ . Să se arate că ( ) ( ) ( ) f x y f x f y ⊥ = ⊥ , pentru orice , x y ∈\.
5p
f) Să se calculeze
2 3 4 5 6
2 2 2 2 2 2 ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082

Se consideră matricele
1 1
3 3
A
−  
=
 

 
,
3 1
3 1
B
−  
=
 

 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze 2 A B + .
5p
b) Să se calculeze
2
2 A A − .
5p c) Să se determine , x y ∈\ astfel încât
2
xA yB I + = .
5p d) Să se arate că matricea AB BA − nu este inversabilă.
5p
e) Dacă ( ) ( ) ( ) det , det 2 , det 4 m A B n A B p A B = + = + = + să se calculeze
2 2 2
log log log m n p + + .
5p
f) Să se arate că există , a b∈\ astfel încât ( )( ) A B A B aA bB − + = + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
6 0 2 4 2
2 , 2 , 2 , 2 , 2
− −
.
5p 2. Să se calculeze distanţa dintre punctele ( 3, 2) A − şi (0,5) B .
5p
3. Să se rezolve sistemul
2 5
, ,
4 1
x y
x y
x y
− − = 


+ =

\ .
5p 4. Să se calculeze valoarea expresiei
1 2 1 2
2 E x x x x = + − , unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
2 3 1 0 x x − − = .
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
3
log ( 4 27) 3 x x − + = .
5p
6. Să se calculeze
1 1
5 sin150 2 cos150 sin 45 cos 45
2 2
⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅
D D D D
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 1 x y x y ∗ = + − .
5p a) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p b) Să se determine două numere , \ a b∈_ ] pentru care a b ∗ ∈].
5p
c) Să se arate că ( ) ( )
3, x y z t x y z t ∗ ∗ ∗ = + + + − oricare ar fi , , , x y z t ∈\.
5p d) Să se determine numărul real 1 2 3 ... 8 p = ∗ ∗ ∗ ∗ .
5p
e) Să se rezolve sistemul
( ) ( )
( ) ( )
2 5 3 1 1
7 2 3 2
x y
x y
 + ∗ − =


− ∗ + = −


, unde , x y ∈\.
5p f) Se consideră funcţia ( ) : , 3 2 f f x x → = − \ \ . Să se arate că ( ) ( ) ( ) f x y f x f y ∗ = ∗ , pentru orice
, x y ∈\.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083

Se consideră matricele
0 1 0
0 0 1
1 0 0
A
| |
|
=
|
|
\ .
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
,
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
| |
|
=
|
|
\ .
şi mulţimea
0 0
0 0 , ,
0 0
a
M X b a b c
c
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= = ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
\ .


5p
a) Să se arate că dacă
2 1 2 2 0 2
2 2 2 2 2 1
1 2 2 2 2 2
B
− − | | | |
| |
= + − −
| |
| |
− − −
\ . \ .
, atunci B M ∈ .


5p
b) Să se arate că matricea
3 0 1 3 3 1
0 6 2 3 0 0
0 1 0 9 0 3
C
− | | | |
| |
= − ⋅
| |
| |
\ . \ .
aparţine mulţimii M .
5p c) Să se calculeze ( )
3
det 2 A I + .

5p d) Să se arate că
2
A este inversa matricei A.


5p e) Să se determine ( )
3,1
Y ∈ \ M din ecuaţia matricială ( )
3
1
3
6
A I Y
− | |
|
+ ⋅ =
|
|

\ .
.


5p f) Fie , X Y M ∈ ,
0 0
0 0 ,
0 0
a
X b
c
| |
|
=
|
|
\ .
0 0
0 0
0 0
x
Y y
z
| |
|
=
|
|
\ .
, cu , , , , , a b c x y z

∈\ şi cu proprietatea că XY YX = .
Să se demonstreze că dacă numerele , , a b c sunt în progresie geometrică de raţie q∈\, atunci şi
numerele , , x y z sunt în progresie geometrică de aceeaşi raţie q .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p 1. Să se calculeze
( )
3
2 2 0
1
5 5 5
125

⋅ ⋅ ⋅ .
5p
2. Fie ( )
1
n
n
a

o progresie aritmetică cu
1
5 a = şi raţia 2 r = − . Să se calculeze ( )
2
1 7
a a + .
5p
3. Să se calculeze valoarea expresiei
1 2
1 1
E
x x
= + , unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
3 2 7 0 x x − − + = .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 3 x x − = − .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC , ale cărui vârfuri au ca vectori de poziţie 5 ,
A
r i j = − ⋅
JJG G G
2
B
r i j = ⋅ +
JJG G G
şi
2
C
r j = − ⋅
JJG G
. Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate al triunghiului ABC.
5p 6. În triunghiul ABC se cunosc
ˆ
8, 3, ( ) 60 BC AC m A = = =
D
. Să se calculeze sin B.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 x y xy x y ∗ = − − − − .
5p a) Să se demonstreze că ( )( ) 1 1 1, x y x y ∗ = − + + − pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „* ” este asociativă.
5p c) Să se verifice că 2 e = − este elementul neutru al legii de compoziţie „* ”.
5p d) Să se găsească elementele simetrizabile din mulţimea \ în raport cu legea de compoziţie „* ”.
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia ( ) ( ) 2 2 3 5 x x + ∗ − = .
5p f) Să se rezolve inecuaţia ( ) ( ) 3 1 0, x x − ∗ + ≥ unde x∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

Se consideră matricele
1 2
3 1
A
−  
=
 

 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p a) Ştiind că
3 1
1 2
x
B
x y
−  
=
 

 
şi
1
2 4
x
C
 
=
 

 
, să se determine , x y ∈\, astfel încât A B C = + .
5p
b) Să se verifice că
2
2 2
2 5 A A I O + − = .
5p
c) Să se determine x∈\ pentru care are loc egalitatea ( )
2
det 2 4 A xI + = .
5p
d) Sǎ se determine , m n∈\ , astfel încât
3
2
A mA nI = + .
5p e) Sǎ se calculeze inversa matricei A.
5p f) Să se rezolve în
2
( ) \ M ecuaţia matricială
1
3 4
1 7
AXA

−  
=
 
 
, unde
1
A

este inversa matricei A.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Să se calculeze
2 1
4 4 4
1
2
P A C − ⋅ + .
5p 2. Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 1, 4 A − şi are panta
1
2
m = .
5p 3. Să se rezolve sistemul
2 3 6
, ,
2 4
x y
x y
x y
− = 


+ = −

\ .
5p
4. Să se studieze semnul funcţiei : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + .
5p 5. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
6
1
2
16
x x − −
= .
5p 6. Fie triunghiul ABC . Ştiind că sin sin sin 0 a A b B c C − − = , să se arate că triunghiul ABC este
dreptunghic, unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 3 6 6 10 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că ( )( ) 3 2 2 2 x y x y ∗ = + + − , pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se arate că legea de compoziţie este asociativă.
5p
c) Se consideră mulţimea [ ) 2, M = − +∞ . Să se arate că x y M ∗ ∈ , pentru oricare , x y M ∈ .
5p d) Să se determine elementul neutru în raport cu legea de compoziţie „∗”.
5p e) Se dau numerele reale
3
x
a x = ∗ şi
2
x
b x = ∗ . Să se determine x∈\, astfel încât media aritmetică a
numerelor a şi b să fie egală cu 10.
5p
f) Să se rezolve în \ ecuaţia
1
3 3 19
x x−
∗ = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

Se consideră matricea
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
şi ( )
1
.
2 1
a
M X a a
a a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= = ∈
´ ` |
+
¦ ¦ \ . ¹ )
\
5p a) Să se determine a∈\, astfel încât ( )
2
X a I = .
5p
b) Sǎ se calculeze ( ) ( ) 1 2 X X − .
5p c) Să se determine a∈\, astfel încât ( )
2,1
1
3
A
| |
= ∈
|
\ .
\ M să fie soluţie a ecuaţiei ( )
10
18
X a A
| |
⋅ =
|
\ .
.
5p
d) Să se determine a∈\ pentru care ( ) det( ) 0 X a ≥ .
5p
e) Să se arate că ( ) ( ) ( ) ( ) X a X b X b X a ⋅ = ⋅ , oricare ar fi ( ) ( ) , X a X b M ∈ .
5p
f) Să se calculeze ( ) ( )
2009
1 X .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p 1. Să se calculeze
0
5 2 4 1
6
1 1
2 2 : 2 2
7
2
− −

 
⋅ + ⋅ ⋅
 
 
.
5p
2. Fie ( )
1
n
n
b

o progresie geometrică, cu
5
27 b = şi cu raţia
1
3
q = − . Să se calculeze
1
1
81
81
b q ⋅ + ⋅ .
5p
3. Să se determine intervalele de monotonie pentru funcţia : f → \ \, ( )
2
2 3 1 f x x x = − − .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia ( )
5
log 2 2 x − = .
5p
5. Se consideră punctele , A B care au ca vectori de poziţie 4 , 2 5
A B
r i j r i j = ⋅ + = − ⋅ + ⋅
JJG G G JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie al punctului [ ] M AB ∈ , ştiind că 2
AM
MB
= .
5p
6. În triunghiul ABC se cunosc
ˆ
4, 3, ( ) 60 BC AC m A = = =
D
. Să se determine lungimea laturii AB.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie 7 x y x y ∗ = + − şi
7 7 56 x y xy x y = − − + D .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p
b) Să se verifice că ( ) ( ) ( ) x y z x y x z ∗ = ∗ D D D , pentru orice , , x y z ∈\.
5p
c) Să se rezolve în \ecuaţia
1 1
7 7 7 43
x x x + −
∗ ∗ = .
5p
d) Se consideră mulţimea ( ) 7, H = +∞ . Să se arate că x y H ∈ D , pentru oricare , x y H ∈ .
5p
e) Să se rezolve în \ inecuaţia ( ) 1 7 x x − < D .
5p f) Să se calculeze 1 2 3 ... 9 ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086

Fie mulţimea ( )
3
{ det( ) este număr întreg par} M P P = ∈ ] M şi matricele
1 2 0
0 3 1
3 0 2
A
 
 
= −
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că A M ∈ .
5p b) Să se calculeze
3
2A I − .


5p c) Ştiind că
1 0 1
1 2
2 1 3 1
a
X a
a
−  
 
= −
 
 
+
 
să se arate că X M ∈ oricare ar fi a∈].
5p
d) Să se verifice că
3
7 A A = .


5p e) Să se determine ( )
3,1
Y ∈ ] M pentru care are loc egalitatea ( )
3
4
11
6
A I Y
−  
 
− ⋅ =
 
 
 
.


5p
f) Fie
2007 1 4
2008 2 5
2009 3 6
B
 
 
=
 
 
 
. Sǎ se arate că B M ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
87 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p 1. Triunghiul ABC are
ˆ
( ) 90 , 7, 14 m A AC BC = = =
D
. Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 2. Să se calculeze
5 5 5
1
log 25 log 5 log
125
− + .
5p 3. Să se rezolve sistemul
10
, ,
21
x y
x y
x y
+ = 


⋅ =

\.
5p
4. Fie ( )
1
n
n
a

o progresie aritmetică cu
1
4 a = şi raţia 3 r = . Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai
progresiei.
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 3, 2 A şi este paralelă cu dreapta 2 1 y x = − + .
5p
6. Să se rezolve în \ ecuaţia
3 3
4 1 x x + = − .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 6 x y x y ∗ = + − .
5p a) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p b) Să se arate că 6 e = este elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p
c) Să se determine simetricul elementului ( ) 7 − în raport cu legea de compoziţie „∗”.
5p d) Să se rezolve în \ inecuaţia
( ) ( )
2 2
3 1 2 6 0 x x x x + − ∗ − + ≥ .
5p e) Să se determine x∈\, pentru care numerele
( )
2 2
6 2 , , 11 6
2
x
a x b x c x = ∗ = ∗ = − ∗ sunt termeni
consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p f) Să se demonstreze că
2 7
1 1 1
... 0
2
2 2
∗ ∗ ∗ < .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087

Se consideră matricele
2
0 1 1 0
,
1 0 0 1
A I
   
= =
   
   
şi ( )
2
M a aI A = + , unde a∈\.
5p a) Să se verifice că
2
2
A I = .
5p b) Să se rezolve ecuaţia ( ) ( )
det 0 M a = .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) ( ) M a M b M b M a ⋅ = ⋅ , pentru orice , a b∈\.
5p d) Să se demonstreze că suma elementelor matricei ( )
2
M a este pozitivă, pentru orice a∈\.
5p
e) Pentru { } \ 1 a∈ ± \ să se determine ( ) ( )
1
M a

, inversa matricei ( ) M a .
5p f) Să se demonstreze că pentru { } \ 1 a∈ ± \ soluţia ( )
0 0
, x y a sistemului ( )
1
a
M a X
 
⋅ =
 
 
verifică relaţia
0 0
1 x y − = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p 1. Să se calculeze
1 4
3 3 5
P A C − + .
5p 2. Să se reprezinte grafic funcţia : f → \ \, ( ) 2 6 f x x = + .
5p
3. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 f x x mx = + + , unde m este un număr real. Să se determine m ştiind că
valoarea minimă a funcţiei f este egală cu 2.
5p 4. Să se rezolve în \ ecuaţia
1 1
2 3 1 0
4 2
x x
   
− ⋅ + =
   
   
.
5p
5. Să se determine numerele reale a şi b ştiind că punctele ( ) ,1 A a şi ( ) 1, B a b + aparţin dreptei de ecuaţie
2 4 0 x y + + = .
5p 6. Să se calculeze aria triunghiului ABC ştiind că 2, 4 AB AC = = şi ( ) 30 m A =
D
) .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 10 10 45, , x y xy x y x y ⊥ = + + + ∀ ∈\ .
5p a) Să se demonstreze că ( )( ) 2 5 5 5, , x y x y x y ⊥ = + + − ∀ ∈\.
5p b) Să se verifice că legea de compoziţie „ ⊥ ” este asociativă pe \.
5p c) Se consideră mulţimea ( ) 5, M = − +∞ . Să se arate că pentru oricare , x y M ∈ , rezultă că x y M ⊥ ∈ .
5p d) Să se rezolve în \ ecuaţia
( )
5 3 5 20 3 5
x x x
⊥ = − + + .
5p e) Să se rezolve în \ inecuaţia ( ) ( ) 1 4 5 x x + ⊥ − < − .
5p
f) Să se determine n∈], astfel încât
3
2 ( 5) 5,
n
x x x x x ⊥ ⊥ = ⋅ + − ∀ ∈\.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

Se consideră matricele
1 4
1 5
A
− −  
=
 
 
,
1 4
1 7
B
−  
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine x∈\, astfel încât
2
B A xI = + .
5p b) Să se arate că
2
2
8 5 B A I = + .
5p c) Să se arate că matricea A aparţine mulţimii ( ) { }
2
C X X B B X = ∈ ⋅ = ⋅ \ M .
5p
d) Să se rezolve în ( )
2
\ M ecuaţia matriceală A X B ⋅ = .

5p e) Să se determine a∈\ astfel încât det( ) A
2 3 3 2 2
2 2 3 3 2 2
a
− −
= ⋅
− − −
.
5p f) Să se determine valoarea minimă a expresiei ( ) ( ) det E x A xB = + , pentru x∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
5 6 0 x x − + = .
5p
2. Se consideră vectorii 2 , 3 , 5 u i j v i w j = ⋅ + = − ⋅ = ⋅
G G G G G JG G
. Să se calculeze vectorul 2 u v w − ⋅ −
G G JG
.
5p
3. Fie ( )
1
n
n
b

o progresie geometrică, cu
3
16 b = şi raţia 2 q = − . Să se determine suma primilor 6 termeni ai
progresiei geometrice.
5p 4. În câte moduri se poate forma o echipă de 4 elevi şi 2 profesori dintr-o mulţime de 20 elevi şi 5 profesori?
5p
5. Să se calculeze
sin135 cos135
sin60 cos30
2
+
+ −
D D
D D
.
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia 1 2 3 x x + + − + = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 6 6 21 x y xy x y ∗ = − − + .
5p a) Să se arate că ( )( ) 2 3 3 3, x y x y ∗ = − − + pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗”este asociativă.
5p c) Să se verifice că
7
2
e = este elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p
d) Să se arate că ( ) \ {3},∗ \ este grup comutativ.
5p e) Se consideră mulţimea ( ) 3, G = +∞ . Să se arate că x y G ∗ ∈ , pentru oricare , x y G ∈ .
5p f) Să se determine n∈] pentru care are loc egalitatea ( )
3
2 3 3,
n
x x x x ∗ ∗ = − + oricare ar fi x∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089

Se consideră matricele
1 0
2 1
A
 
=
 
 
,
1 1
1 2
B
−  
=
 
 
,
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
şi
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze 2A B − .

5p
b) Să se determine , x y ∈\ pentru care
6 3
3 3
xA yB
−  
+ =
 

 
.

5p c) Să se verifice că ( )
2
2 2
A I O − = .
5p d) Să se calculeze inversa matricei A.
5p e) Să se determine x∈\, astfel încât să aibă loc egalitatea ( ) ( )
2
det det B xB I = + .

5p f) Să se determine matricea ( )
2
X ∈ \ M cu proprietatea că
1 1
1 3
A X X B
 
⋅ + ⋅ =
 

 
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p 1. Ana a primit în luna septembrie un salariu de 1200 lei. În luna octombrie, a primit cu 6% mai mult decât în
luna septembrie. Să se determine ce salariu a primit Ana în luna octombrie.
5p
2. Să se determine m∈ \ ştiind că punctul ( ) 1, 0 A aparţine graficului funcţiei : f → \ \, ( ) 3 1 f x x m = − + − .
5p
3. Să se rezolve sistemul
2
8
8
y x
y x x
= + 


= − + +


, , x y ∈\.
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia
1 1
5 5 5 155
x x x − +
+ + = .
5p
5. Să se calculeze 3 sin120 3 cos120 2 sin30 2 cos 45 ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅
D D D D
.
5p 6. Să se descompună vectorul 3 v i j = − ⋅ +
G G G
după vectorii 2 a i = − ⋅
G G
şi 4 b i j = + ⋅
G G G
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 3 6 6 14 x y xy x y ∗ = − − + .
5p a) Să se arate că ( )( ) 3 2 2 2 x y x y ∗ = − − + , pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se arate că are loc egalitatea (1 ) 3 1 ( 3) x x ∗ ∗ = ∗ ∗ , pentru oricare x∈\ .
5p c) Să se verifice că
7
3
e = este elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p d) Să se determine mulţimea
{ }
3 A x x x = ∈ ∗ = \ .
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia
( )
2
3
3 log 7 2 x ∗ − = .
5p f) Să se arate că 3 x = este element simetrizabil în raport cu legea de compoziţie „∗”.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090

Se consideră matricele
1 2
0 1
A
 
=
 
 
,
0 2
0 2
B
−  
=
 

 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze
2
A B I − + .
5p b) Să se determine a∈\ pentru care are loc egalitatea ( ) ( ) det 2 det A a A = .
5p
c) Să se arate că
3
4 B B = .
5p d) Să se determine , x y ∈\ ştiind că matricea
1
1
x
y
 
 
 
este inversa matricei A.
5p e) Să se rezolve în ( ) \
2
M ecuaţia matricială A X B ⋅ = .
5p f) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 3 4
A B A B A B A B + + + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se determine m∈\ ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei : f → \ \, ( ) 2 f x x m = + trece prin
punctul ( ) 1, 3 P .
5p
2. Triunghiul ABC are
ˆ
( ) 90 , 7, 25 m A AC BC = = =
D
. Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p
3. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 2, 3 M la dreapta de ecuaţie 2 6 0 x y − + = .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia ( )
1
5
log 3 2 2 x − = − .
5p 5. O persoană a cheltuit 25% dintr-o sumă şi încă 200 lei. Să se determine suma iniţială ştiind că i-a
rămas 55% din aceasta.
5p 6. Să se calculeze valoarea expresiei
2 2
1 2 1 2
3 3 5 E x x x x = + − − + , unde
1 2
, x x sunt soluţiile ecuaţiei
2
3 0 x x − − = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie 4 x y x y ∗ = + − şi
( ) 4 20 x y xy x y = − + + D .
5p a) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p
b) Să se calculeze ( )( ) 4 4 4, x y x y − − − − D unde , x y ∈\.
5p c) Să se arate că legea de compoziţie „D ” este comutativă.

5p d) Să se calculeze
2 2
u e + , unde e este element neutru pentru legea „∗”, iar u este element neutru
pentru legea „ D ”.
5p e) Să se arate că are loc egalitatea ( ) ( ) ( ) 2 3 2 2 3 , x x ∗ = ∗ D D D pentru orice x∈\.
5p f) Să se calculeze 2 2 2 2 2 2 2 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091

Se consideră matricele
0 0 1
1 0 0
0 1 0
A
 
 
=
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi mulţimea M a matricelor ( )
3
X ∈ ] M cu
proprietatea că determinantul matricei X este un număr impar.
5p a) Să se arate că A M ∈ .
5p b) Să se calculeze
3
2 A I − .
5p
c) Să se arate că
3
3
A I = .
5p
d) Să se arate că
1
A M

∈ , unde
1
A

este inversa matricei A.


5p e) Fie
2 1 2
1 1 0
2 1 1
a a
B a
−  
 
= − +
 
 
 
. Să se arate că B M ∈ oricare ar fi a∈].
5p f) Să se determine matricele ( )
3
Y ∈ \ M cu proprietatea că A Y Y A ⋅ = ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. În reperul cartezian xOy , să se calculeze distanţa dintre punctele ( ) 2, 5 A − şi ( ) 4, 0 B .
5p 2. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea {0, 2, 4, 6,8,10} A = , acesta să fie
soluţie a ecuaţiei
2
6 8 0 x x − + = .
5p
3. Să se reprezinte grafic funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x = − − .
5p
4. Să se dea exemplu de o funcţie ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, crescătoare, a cărei
reprezentare grafică să treacă prin punctul ( ) 2, 0 M .
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu 7, 8, 9 AB BC AC = = = . Să se calculeze
1 1 1
cos cos cos A B C
a b c
⋅ + ⋅ − ⋅ , unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.
5p
6. Să se rezolve în \ecuaţia
1 2 3
40
3 3 3 3
9
x x x x + + +
+ + + = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092
Pe mulţimea numerelor întregi se definesc legile de compoziţie 2 x y x y ∗ = + + şi
2 4 4 6 x y xy x y = + + + D .
5p a) Să se verifice că operaţia „ D ” este asociativă.
5p b) Să se arate că ( D x ) y z ∗ =( ) ( ) x y x z ∗ D D , pentru orice , , x y z ∈ ].
5p c) Să se arate că nu există u∈] pentru care , u x x = D pentru orice x∈].
5p d) Să se demonstreze că dacă 2 x y = − D , atunci 2 x = − sau 2 y = − .
5p
e) Să se rezolve în ] inecuaţia
2
2 x x ∗ ≤ .
5p
f) Dacă a x x = ∗ şi b x x = D , să se determine x∈] pentru care 2
2
a b +
= − .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092

Se consideră matricele
2 2 2
2 2 2
2 2 2
A
 
 
=
 
 
 
,
2 1 1
1 2 1
1 1 2
B
−  
 
= −
 
 

 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi mulţimea de matrice
( ) { }
3
M X X A A X = ∈ ⋅ = ⋅ \ M .
5p a) Să se determine , x y ∈\, astfel încât
3
A xB yI = + .
5p b) Să se calculeze ( )
3
det 3 A I − .
5p c) Să se arate că B M ∈ .
5p d) Să se arate că matricea a A ⋅ aparţine mulţimii M oricare ar fi a∈\.
5p
e) Să se determine , , x y z ∈\ pentru care
0 0 0 1 1
( ) 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
x
B A y
z
   
   
+ ⋅ =
   
   
   
.
5p f) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci X Y M + ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
3 10 0 x x − + + = .
5p
2. Să se studieze semnul funcţiei : f → \ \, ( ) 3 6 f x x = − − .
5p
3. Să se calculeze
7
2
1
log 8
log 8
2
2 49 − .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia
3
5 2 2 x − = .
5p
5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ( ) ( ) ( ) 6, 0 , 0, 3 , 2, 5 A B C − − . Să se calculeze aria
triunghiului ABC .
5p 6. Să se arate că dacă în triunghiul ABC avem cos cos cos b B c C a A ⋅ + ⋅ = ⋅ , atunci triunghiul este
dreptunghic, unde a, b, c sunt lungimile laturilor BC, AC, respectiv AB.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie 2 x y x y ∗ = + + şi 2 4 4 6 x y xy x y = + + + D .
Se consideră mulţimea [ ) 2, H = − +∞ .
5p
a) Să se arate că x y H ∈ D , pentru oricare , x y H ∈ .
5p b) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” este asociativă.
5p c) Să se determine elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p d) Dacă
{ }
2
3 0 A x H x x = ∈ ∗ = şi
{ }
0 B x H x x = ∈ = D , să se calculeze A B ∩ .
5p e) Să se verifice că ( ) ( ) ( ) 1 2 2 1 2 , x x ∗ = ∗ D D D pentru orice x∈\.
5p f) Dacă a x x = ∗ şi b x x = D , să se rezolve în \ inecuaţia 0.
2
a b +
<

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093

Se consideră matricele
1 2 3
0 1 4
0 0 1
A
| |
|
=
|
|
\ .
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
,
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
O
| |
|
=
|
|
\ .

şi mulţimea
0 3
0 0 ,
0 0 0
a
M B b a b
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= = ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ . ¹ )
\ .
5p a) Ştiind că B M ∈ , să se calculeze ( ) ( ) det det A B + .
5p b) Să se arate că
3
A I M − ∈ .
5p
c) Să se verifice că
3
3
B O = , oricare ar fi B M ∈ .


5p
d) Fie
2 4 10
0 2 8
0 0 2
C
− | |
|
= −
|
|
\ .
. Să se determine a∈\ astfel încât matricea aC să fie inversa matricei A.
5p
e) Să se determine matricea ( )
3,1
X ∈ \ M pentru care
11
10
2
A X
| |
|
⋅ =
|
|
\ .
.
5p f) Să se determine matricele B M ∈ , cu { } , 0,1, 2 a b∈ ştiind că verifică egalitatea
2
3
B O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze lg100 4 lg 10 lg0, 001 − ⋅ + .
5p 2. Laturile triunghiului ABC sunt 6, 7, 8 BC AC AB = = = . Să se calculeze cos cos B C − .
5p
3. Să se determine punctele de intersecţie ale reprezentării grafice a funcţiei : f → \ \, ( ) 4 2 f x x = − +
cu axele de coordonate Ox şi Oy.
5p
4. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 2, 3 A − − şi este perpendiculară pe dreapta de
ecuaţie 3 5 y x = + .
5p
5. Să se rezolve sistemul
2
2 1
, ,
3 5
x y
x y
x x y
+ = − + =


\.
5p
6. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
9 2 3 x x − = + .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 3 x y xy x y ⊥ = − − + .
5p a) Să se verifice că ( )( ) 1 1 2, x y x y ⊥ = − − + pentru oricare , x y ∈\.
5p b) Să se arate că legea de compoziţie “ ⊥” nu este asociativă.
5p c) Să se rezolve sistemul
2
x x y
x y xy
⊥ = 

⊥ = −

, unde , x y ∈\.
5p d) Să se rezolve în \ ecuaţia ( ) 2 2 10 x x   ⊥ ⊥ ⊥ =
 
.
5p e) Să se arate că pentru orice x∈\ are loc inegalitatea 2 x x ⊥ ≥ .
5p f) Să se determine două numere distincte , \ a b∈\ _, astfel încât a b ⊥ ∈_.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094

Fie mulţimea ( , , ) , ,
a b c
M A a b c c a b a b c
b c a
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
= = ∈
´ `
|
¦ ¦ |
\ .
¹ )
\ şi matricea
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se arate că matricea
3
(1, 2, 3) I A + aparţine mulţimii M .

5p b) Să se determine , , x y z ∈\ astfel încât matricea
2 3 2
5 2 2
4 5 8
x y
B y
z y
− | |
|
= −
|
|
− −
\ .
să aparţină mulţimii M .

5p
c) Să se calculeze
1 2 4
4 1 2
2 4 1
.

5p d) Să se arate că matricea
0 1 0 1 2 3
0 0 1 3 1 2
1 0 0 2 3 1
C
| | | |
| |
= ⋅
| |
| |
\ . \ .
aparţine mulţimii M .
5p
e) Să se determine x∈\ astfel încât ( )
3
det (1, 2, 0) 0 A xI + = .

5p f) Să se arate că dacă
x y z
X z x y M
y z x
| |
|
= ∈
|
|
\ .
, atunci
2
X M ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p 1. Într-o livadă care are numai meri şi vişini, sunt 20 de meri. Numărul vişinilor este cu 10% mai mare
decât numărul merilor. Să se determine numărul pomilor fructiferi din livadă.
5p
2. Să se determine funcţia ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, ştiind că reprezentarea grafică a ei
trece prin punctele ( ) 2,1 P şi ( ) 1, 3 Q − .
5p 3. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → \ \, ( )
2
3 1 f x x x = − − + .
5p
4. Fie ABCDEF un hexagon regulat. Să se determine , α β ∈\ astfel încât FB FC AB FA α β + = ⋅ + ⋅
JJJG JJJG JJJG JJJG
.
5p
5. Să se rezolve în \ ecuaţia 9 3 2 0
x x
+ − = .
5p 6. Fie triunghiul ABC , cu
ˆ
( ) 90 m A =
D
şi ( ) D BC ∈ piciorul înălţimii duse din vârful A. Să se calculeze
perimetrul triunghiului ABC , ştiind că 8 AB = şi 4 AD = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

Pe mulţimea numerelor reale \ se defineşte legea de compoziţie
1 1 3
, ,
2 2 4
x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ .
Fie
1
,
2
M
| |
= +∞
|
\ .
.
5p a) Să se arate că
1 1 1
, ,
2 2 2
x y x y x y
| || |
= − − + ∀ ∈
| |
\ .\ .
D \.
5p b) Să se arate că dacă , x y M ∈ , atunci x y M ∈ D .
5p c) Să se demonstreze că legea de compoziţie „ D ” este asociativă pe M.
5p d) Să se determine e M ∈ , astfel încât , x e e x x x M = = ∀ ∈ D D .
5p e) Să se rezolve în M ecuaţia 2 2 x x = D D .
5p f) Să se determine elementele mulţimii
3
4
A x M x x
¦ ¹
= ∈ =
´ `
¹ )
D .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

Se consideră matricele
1 3
2 1
A
−  
=
 

 
,
1 3
2 1
B
−  
=
 

 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze
2
2A B I − − .
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) det det A B + .
5p c) Să se verifice că AB BA = .
5p d) Să se calculeze inversa matricei A.
5p e) Să se rezolve în \ ecuaţia ( ) det 20 A xB + = .
5p
f) Să se calculeze
7 7
A B + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Să se rezolve sistemul
5 4 1
, ,
2
x y
x y
x y
− = 


+ =

\ .
5p 2. Triunghiul ABC are
ˆ
( ) 90 , 6, 6 3 m A AC AB = = =
D
. Să se calculeze măsura unghiului ABC.
5p
3. Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = − .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia
1
9 6 3 1 0
x x +
− ⋅ + = .
5p 5. O persoană a depus la o bancă suma de 1000 lei, pe timp de 2 ani, cu un procent al dobânzii simple de
5% pe an. Să se calculeze dobânda obţinută pentru suma depusă.
5p 6. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (3,1) A şi (5, 3) B − . Să se determine coordonatele
punctului C Oy ∈ ştiind că AC BC = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie 2 2 2 1 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se verifice că ( )( ) 2 1 1 1, x y x y ∗ = + + − pentru orice , x y ∈\.
5p b) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
5p c) Să se verifice că
1
2
e = − este elementul neutru al legii de compoziţie „∗”.
5p d) Să se arate că dacă 1 x y ∗ = − , atunci 1 x = − sau 1 y = − .
5p e) Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei 1 x x ∗ = . Să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p f) Să se arate că ( \ { 1}, ) − ∗ \ formează o structură algebrică de grup comutativ.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096

Se consideră matricele
2 2
2 2
A
−  
=
 

 
,
2 2
2 2
B
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se calculeze 2 A B − .
5p b) Să se determine , p q∈\ ştiind că
2
8 pA qB I + = − .
5p
c) Să se arate că
2 2
2
2 16 A AB B I + + = .
5p d) Să se calculeze
( ) 2
det 2 2 A I − .

5p e) Să se determine m∈\ astfel încât matricea
2 2
2 2
x m
C
x
− + +  
=
 
− +
 
să fie inversabilă pentru orice x∈\.
5p
f) Să se calculeze
2009 2009
A B ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Preţul unui televizor, în luna noiembrie, era de 400 lei. În luna decembrie el scade cu 15%. Să se
determine preţul televizorului în luna decembrie.
5p
2. Să se scrie relaţiile lui Viète pentru ecuaţia
2
4 (3 ) 6 2 0 x m x m − ⋅ + − ⋅ + ⋅ − = , unde m∈\.
5p 3. Se consideră punctele (1, 5), ( 3, 0), (4, 0). A B C − Să se scrie ecuaţia dreptei care trece prin punctul B şi
este paralelă cu dreapta AC .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia 2 4 2 4 x x − = − .
5p 5. Să se determine funcţia : f → \ \, ( ) f x ax b = + , , , 0 a b a ∈ ≠ \ ştiind că graficul său conţine
punctele (2, 3) M şi ( , ) N b b .
5p
6. Să se calculeze 2 sin135 4 cos120 2 3 sin60 2 sin30 ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅
D D D D
.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie , x y x ay b ∗ = + − unde a şi b sunt numere
reale.
5p a) Să se verifice că ( ) ( ) 5 2 3 2 2 ∗ − ∗ = .
5p b) Să se determine a∈\ pentru care legea „∗” este comutativă.
5p c) Pentru 1 a = , să se determine b∈\ astfel încât 2009 e = să fie elementul neutru al legii „∗”.
5p d) Să se arate că dacă 1 a = , atunci operaţia „∗” este asociativă, oricare ar fi b∈\ .
5p e) Să se determine a∈\ astfel încât x x b ∗ = − , pentru orice x∈\.
5p f) Pentru 1 a = şi 2009 b = să se determine elementele simetrizabile în raport cu legea „∗”.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

Fie matricele
0 1 1
0 1 1
0 0 0
A
 
 
=
 
 
 
,
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
şi mulţimea ( )
3
{ det( ) este număr par} M X X = ∈ ] M .
5p a) Să se arate că
3
A I M + ∈ .
5p b) Să se verifice că ( )
2
3 3
3 A I A I + = + .
5p
c) Să se calculeze
2 3 12
... A A A A + + + + .
5p
d) Să se rezolve în ]ecuaţia ( )
3
det 0 A xI + = .
5p e) Să se arate că AX M ∈ , oricare ar fi ( )
3
X ∈ ] M .
5p f) Fie
2 2 2
1 1 1
B a b c
a b c
 
 
=
 
 
 
. Să se arate că B M ∈ oricare ar fi , , a b c∈].

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p 1. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10} M = ,
acesta să verifice relaţia ( ) ( ) 2 5 0 n n − ⋅ − ≤ .
5p
2. Să se reprezinte grafic funcţia : f → \ \, ( )
2
2 1 f x x x = + + .
5p
3. Să se dea exemplu de un vector coliniar cu vectorul 2 3 v i j = ⋅ + ⋅
G G G
, justificând alegerea făcută.
5p
4. Să se determine α ∈\ ştiind că reprezentarea grafică a funcţiei : f → \ \, ( ) f x = ( ) 2 7 x α α − ⋅ + −
trece prin punctul ( ) 3, 1 P − .
5p
5. Să se calculeze
2 2
sin 120 cos 150 +
D D
.
5p 6. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
2 2
2 log 5 log 2 0 x x ⋅ − ⋅ + = .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie 1 x y ax by ∗ = + − şi 2 2 2 3 , x y xy x y = − − + D
unde , a b

∈\ .
5p a) Să se determine , a b

∈\ , astfel încât legea de compoziţie „∗” să fie asociativă.
5p b) Să se demonstreze că , x y y x = D D pentru orice , x y ∈\.
5p c) Pentru 1 a b = = , să se arate că oricare x∈\ este simetrizabil în raport cu legea de compoziţie „∗”.
5p d) Să se determine elementul neutru al legii „ D ”.
5p
e) Pentru 1 a b = = , să se arate că ( ) ( ) ( ), x y z x y x z ∗ = ∗ D D D oricare ar fi , , x y z ∈\.

5p f) Fie funcţia ( )
1
: , 1
2
f f x x → = + \ \ . Să se verifice că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D , oricare ar fi , x y ∈\.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098

Fie mulţimea , ,
x a
M A a b x
b x
¦ ¹ | | ¦ ¦
= = ∈
´ ` |
¦ ¦ \ . ¹ )
\ şi matricele
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
,
2
0 0
0 0
O
| |
=
|
\ .
.
5p a) Pentru 2, 5, 2 a b x = = = − să se calculeze
2
3 A I + .

5p b) Să se determine , , a b x∈\ ştiind că
2 2
3
x a b
b x b a
− | | | |
=
| |
+
\ . \ .
.
5p c) Ştiind că
1
1
x
A M
x
| |
= ∈
|
\ .
şi că det( ) 0 A = , să se determine x∈\.
5p d) Să se determine { } , 0, 1, 2, 3 a b∈ , astfel încât
2 1 2 1
3 2 3 2
x a x a
b x b x
| | | | | | | |
⋅ = ⋅
| | | |
\ . \ . \ . \ .
, x∈\.

5p e) Să se arate că matricea A M ∈ ,
x a
A
b x
| |
=
|
\ .
verifică relaţia
( )
2 2
2 2
2 A xA x ab I O − + − = .

5p
f) Să se determine matricea X M ∈ ştiind că
2
1 2
.
0 1
X
| |
=
|
\ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se reprezinte grafic funcţia : f → \ \, ( ) 4 4 f x x = + .
5p 2. Să se determine punctele de intersecţie ale reprezentării grafice a funcţiei : f → \ \,
( )
2
5 4 f x x x = − + − cu axa Ox .
5p
3. Triunghiul ABC are
ˆ ˆ
( ) 90 , ( ) 45 m A m B = =
D D
şi 10 BC = . Să se calculeze aria triunghiului ABC.
5p 4. În reperul cartezian xOy se consideră punctele (2, 4), ( 1, 0), (4, 0) A B C − − . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC .
5p 5. Maria a depus la C.E.C. suma de 2000 lei, pe timp de 3 ani, cu un procent al dobânzii compuse de
2% pe an. Să se determine capitalul final obţinut de Maria.
5p
6. Să se rezolve în \ ecuaţia
3 3 2
2 2 7 1 x x x x − + + = + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099
Pe mulţimea numerelor reale se definesc legile de compoziţie 1 x y x y ∗ = + + şi 1 x y x y = ⋅ − D . Se
consideră mulţimea
{ }
2 1 H k k = + ∈] .
5p a) Să se rezolve în \ ecuaţia ( ) ( ) 0 x x x x ∗ + = D .
5p b) Să se verifice că elementul neutru al legii „∗” este 1 e = − .
5p c) Să se arate că x y H ∗ ∈ , pentru orice , x y H ∈ .
5p d) Să se arate că există , x y H ∈ astfel încât x y H ∉ D .
5p e) Să se demonstreze că legea de compoziţie „∗” este asociativă pe \.
5p f) Să se demonstreze că ( ) , H ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

Se consideră matricele
2 5
1 2
A
− | |
=
|

\ .
şi
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se rezolve în ( )
2
\ M ecuaţia
2
2A X I + = .
5p b) Să se arate că
4
2
A I = .
5p
c) Să se determine , a b∈\ ştiind că perechea ( ) 2,1 este soluţie a sistemului
2 5 6
2 2
ax by
ax by
− + = ¦
´
− + =
¹
.
5p d) Să se calculeze
( ) ( )
1 1
2 2 A A A A
− −
+ ⋅ − , unde
1
A

este inversa matricei A.
5p e) Să se calculeze
2 3 4
det( ) det( ) det( ) det( ) A A A A + + + .
5p f) Să se determine matricea ( )
2
X ∈ \ M , astfel încât
1
2
A X A A I

⋅ ⋅ = + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ
Proba D, MT3, programa M4

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ – Proba D
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se calculeze distanţa dintre punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 5, 2 B .
5p
2. Să se calculeze
3
3 3 3 3
1
log 27 log log 3 log 1
9
− + − .
5p
3. Să se dea exemplu de o funcţie ( ) : , f f x ax b → = + \ \ , cu , a b∈\, descrescătoare, a cărei
reprezentare grafică intersectează axa Ox în punctul ( ) 3, 0 N − .
5p
4. Să se rezolve în \ ecuaţia
2
3 13
1
125
5
x x + −
| |
=
|
\ .
.
5p
5. Să se rezolve sistemul
3
, ,
10
x y
x y
x y
+ = − ¦

´
⋅ = −
¹
\ .
5p 6. Fie triunghiul ABC , cu
ˆ
( ) 90 m A =
D
şi ( ) D BC ∈ piciorul înălţimii duse din vârful A. Să se calculeze
lungimea laturii AC ştiind că 10 AB = şi 5 3 AD = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4


SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie x y xy x y ∗ = + + .
5p a) Să se arate că ( ) x x ∗ − este număr negativ, pentru oricare x

∈\ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Să se studieze existenţa elementului neutru în raport cu legea „∗”.
5p d) Să se rezolve sistemul de ecuaţii
1 x y xy
x x y
∗ = + 

∗ =

, unde , x y ∈\.
5p e) Să se arate că orice element \ { 1} x∈ − \ este simetrizabil în raport cu legea de compoziţie „∗”
5p f) Să se verifice dacă ( ) ,∗ \ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ_Proba D, MT3, programa M4

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100

Se consideră matricele ( )
2 1 2
0 1 2 ,
0 0 0
a a a
X a a a
+ +  
 
= − −
 
 
 
a∈\, şi
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
 
. Pentru o matrice
( )
3
A∈ \ M se notează cu ( )
1
S A suma elementelor din prima coloană, cu ( )
2
S A suma elementelor
din a doua coloană, cu ( )
3
S A suma elementelor din a treia coloană şi cu M mulţimea de matrice
( ) ( ) ( ) ( ) { }
3 1 2 3
M A S A S A S A = ∈ = = \ M .
5p a) Să se arate că
3
I M ∈ .
5p b) Să se calculeze ( )
3
1 2 X I − .


5p c) Să se determine , a b∈\ astfel încât matricea
2 7 2
2 2 2 1 2
3 3 5
a
B b a
−  
 
= − −
 
 

 
să aparţină mulţimii M .
5p d) Să se determine a∈\ ştiind că ( ) ( )
3
det 6 X a I + = .
5p
e) Să se arate că oricare ar fi a∈\, matricea ( )
2 1 0
0 1 2
0 0 0
C X a
 
 
= ⋅
 
 
 
aparţine mulţimii M .
5p f) Să se demonstreze că pentru orice matrice , A B M ∈ , matricea A B + aparţine mulţimii M .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful