CURS OPTIONAL

Scoala: Colegiul National “Mircea cel Batran”Constanta Aria curriculara: Limba si comunicare Disciplina: Limba engleza Titlul optionalului: Reading and Writing Targets Tipul de optional: extins Nr de ore/ saptamana – 1 Clasa a V !a ! intensi" An scolar: 2010 – 2011 #ro$esor: Anca Udrea

dicursive essays. articles. interviews. news or assessment reports 1& cursul o$era si modele concrete de ast$el de texte sau structuri reunite sub titlul de *#aragrap/ #lans. descriptions. -riting Targets.& $apt care $aciliteaza& in mod indiscutabil& intelegerea si asigura o mediere e$icienta intre produsul "izat si obtinerea rezultatului scontat% #e de alta parte& cartea contine de asemenea si un porto$oliu de e"aluare& cu acti"itati scrise& pe care sunt sigura ca il "or completa cu placere% limba engleza in clasa a cincea& dar manualele nu au texte prea extinse si nici exercitii . film reviews. stories. o$era di"erse oportunitati de in"atare& $iind structurat pe sec"ente unitare a caror continuitate este asigurata de concentrarea sustinuta asupra abilitatilor care $ac obiectul cursului – lectura si redactarea de text in limba engleza% A"anta'ul acestei modalitati de organizare a materiei este organizarea atenta si e$icienta a in$ormatiei re$eritoare la partea de lectura propriu!zisa si la cea de producere de text cu $orma $ixa& ast$el incat insusirea notiunilor esentiale in practicarea acestor doua acti"itati de in"atare sa $ie structurata in mod ec/ilibrat si sa permita o acumulare gradata si temeinica a materiei de studiu% n a$ara de mentionarea unor pasi concreti in construirea compunerilor literare cu $orma $ixa 0informal and formal letters.• Argument Cursul optional se constituie ca o necesitate in studiul limbii engleze la o clasa cu pro$il intensi"% Copiii "in cu o $oarte mare dorinta de a studia de scriere elaborate De asemenea& a"and in "edere ca liceul nostru este centru de examinare Cambridge si cel putin 'umatate din ele"ii de la gimnaziu opteaza pentru ni"elele #%(%T% sau )%C%(%& unde partile de citire si scriere sunt mai extinse decat pre"ad manualele& am optat pentru o ora pe saptamana in "ederea pregatirii acestora% Cursul *+eading .

• O iecti!e cadru" 1% +eceptarea mesa'elor scrise originale si e"aluarea lor in maniera critica% Dez"oltarea capacitatii de receptare critica a unui text literar2 3% Dez"oltarea aptitudinilor de exprimare scrisa2 4% Culti"area interesului pentru di"erse zone ale creatiei literare2 5% Dez"oltarea capacitatii de a di$erentia/ discerne intre stiluri "ariate de exprimare/ scriere% OB#$CT#%$ &$ R$'$R#NTA ACT#%#TAT# &$ #N%ATAR$" La s$arsitul clasei a V !a& ele"ul "a $i #e parcursul clasei a V !a se capabil: recomanda urmatoarele acti"itati: 1% +eceptarea mesa'elor scrise originale si e"aluarea lor in maniera critica% Dez"oltarea capacitatii de receptare critica a unui text literar 1%1% sa identi$ice etapele esentiale in ! reconstructia unui text scris2 alcatuirea unui text literar2 1%3% sa potri"easca paragra$ele dintr! un text cu ideile principale ! exercitii de alegere multipla in corespondente% "ederea extragerii unor reguli de compozitie a textului% 3% Dez"oltarea aptitudinilor de exprimare scrisa 3%1% sa alcatuiasca texte de dimensiuni ! redactare de text2 medii si ample pe teme prestabilite2 3%3% sa descrie persoane& locuri& ! exercitii de completare a unor $ise de e"enimente% lucru% 4% Culti"area interesului pentru di"erse zone ale creatiei literare 4%1% sa mani$este interes critic pentru ! exercitii de e"aluare a textelor lectura2 literare lecturate/ produse2 4%3% sa isi argumenteze in mod ! producere de discurs/ eseu con"ingator pre$erintele pentru unul argumentati"% sau altul dintre textele literare lecturate% 5% Dez"oltarea capacitatii de a di$erentia/ discerne intre stiluri "ariate de exprimare/ scriere 5%1% sa realizeze trans$erul unui text ! exercitii in perec/i/ grup de parodiere standard in texte apartinand unui a textelor date2 registru $ormal/ in$ormal2 5%3% sa isi realizeze propria 6recuzita. ! porto$oliu literar% de texte literare& apartinand unor stiluri di"erse& in "ederea dramatizarii lor% .

itia: #/rasal Verbs2 7% Con)unctia : constructii idiomatice2 .% A con"inge publicul prin procedee oratorice2 <% A $olosi stilul $ormal/in$ormal in exprimarea scrisa2 =% A descrie un $enomen/ un sentiment/ un presentiment2 >% A utiliza 0auto!1cenzura critica in discutarea anumitor opinii $ormulate de partenerii de discutie% ST+8CT8+ : 1% (u stanti!ul : cazul2 3% Ad)ecti!ul : grade de comparatie& constructii complexe2 4% %er ul : #ast #er$ect& diateza pasi"a& constructii cauzati"e& "orbirea directa/indirecta2 5% *re+o.• Teme" 1% ncursiune in uni"ersul te/nicilor de compunere literara2 3% A"entura 0auto!1descoperirii2 4% Lumea incon'uratoare cu obiceiurile si traditiile ei2 5% Aspecte culturale din spatiul american si anglo!saxon2 7% Varstele si e"olutia mecanismelor gandirii in oglinda propriilor criterii critice de receptare% • Continuturile in!atarii" )8NCT D( L 9:A: 1% A $ormula argumente in "ederea moti"arii opiniilor personale2 3% A exprima indoielii/ sigurantei2 4% A cere si a o$eri explicatii2 5% A situa anumitor e"enimente/ persoane in spatiu si timp2 7% A compara circumstantele concrete in care se petrec unele e"enimente2 .

'ra.i de e!aluare" 1%ORA/A ! predicti"a 0 pentru e"aluarea aptitudinilor de comunicare1 ! continua – obser"are directa si intocmirea unei $ise de obser"atie% ! te/nici autoe"aluati"e 3%(CR#(A ! initiala 0pentru e"aluarea aptitudinilor de comunicare scrisa1 ! sumati"a 0 realizarea unor proiecte dupa studierea a 4!5 'ocuri de rol1% 4%M$TO&$ A/T$RNAT#%$ &$ $%A/UAR$ ! +ealizarea de proiecte indi"iduale sau de grup ! #orto$oliu indi"idual • Bi liogra0ie ("ans& V% ! *+eading and -riting Targets. • Modalit-.6.ele Conditionale: +ecapitulare. 041 – (xpress #ublis/ing .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful