UNIVERSITATEA ”PETRU MAIOR” TG. MUREŞ Facultatea de Ştiinţe Economice, u!idice "i Admini#t!

ati$e

CHESTIONAR Bună ziua /seara, numele meu este …………………… ……………… şi sunt student(ă) la Universitatea “Petru Maior”. În sco ul ela!orării unui studiu rivind turismul racticat de locuitorii munici iului "#. Mureş, vă ru#ăm să ave$i ama!ilitatea de a răs unde la %ntre!ările ce &ac o!iectul acestui c'estionar. (ă asi#urăm de con&iden$ialitatea răs unsurilor )vs.* SECŢIUNEA A 1) Vă rugăm apreciaţi cât de importa t e!te turi!mu" pe tru #$!%  Foa!te im%o!tant  Im%o!tant  Indi&e!ent  Puţin im%o!tant  'eloc im%o!tant

&) 'racticaţi turi!mu"(  'oa! (n %e!ioadele de concediu #au #)!*)to!i le+ale  Şi (n alte %e!ioade ,-!)ciun, Anul Nou, . Mai, Pa"te, . 'ecem*!ie / )) #acă a$eţi copii* petreceţi $aca ţe"e0  1m%!eun) cu co%iii  F)!) co%ii, ace"tia me!+ #in+u!i (n ta*e!e  Nu am co%ii

+) Cât de mu"ţumit !u teţi de turi!mu" di Româ ia,  Foa!te mulţumit  'e#tul de mulţumit  Indi&e!ent  Nu %!ea mulţumit  'eloc mulţumit  NS 2 NR

-) Ordo aţi . /u cţie de pre/eri ţe următoare"e de!ti aţii turi!tice0  3ito!alul  'elta 'un)!ii  Staţiuni *alnea!e  4ucu!e"ti "i alte o!a"e din ţa!)  Staţiuni montane  Alte ţ)!i

1) #acă aţi $i2itat a"te ţări* care !u t ace!tea,...................................................................... 3) 'e tru 4ugetu" de!ti at acti$ităţii turi!tice0  Facem economii tot tim%ul  anului Folo#im #ala!iile din  A%el)m la c!edite %e %e!ioada !e#%ecti$) %e!ioade #cu!te

5) Cât de mu"t $ă i /"ue ţea2ă următoare"e criterii . a"egerea u ei de!ti aţii turi!tice . ţară, Vă rugăm apreciaţi /o"o!i d $a"ori de "a 1 "a - ,. 5 nu in&luenţea6), 7 5 in&luenţea6) &oa!te mult/. Vă rugăm !ugeraţi 6i a"te criterii care $ă i /"ue ţea2ă0 P!eţul #e8u!ului 'e#tinaţia tu!i#tic) P!omoţiile2o&e!tele2!educe!ile Pe!ioada de e<t!a#e6on Pac=etul tu!i#tic o&e!it Altele...................................... . . . . . . 9 9 9 9 9 9 : : : : : : ; ; ; ; ; ; 7 7 7 7 7 7

.. a"egerea u ei de!ti aţii turi!tice . P!o#%ectele de#%!e !e+iune -ataloa+e. .. 9 9 9 9 9 9 : : : : : : .. . . &ără să ne restr. .. Vă rugăm apreciaţi /o"o!i d $a"ori de "a 1 "a . ....9. ..9. ... @ @ @ .n#eri %n alte domenii” .” . .....9.. . Vă rugăm apreciaţi /o"o!i d $a"ori de "a 1 "a ...... . !e$i#te. .9 ?+euşim să mer#em %n vacan$e.. . . a"egerea de!ti aţiei turi!tice... !trăi ătate.: ?-e a. ..7) Cât de mu"t $ă i /"ue ţea2ă următoare"e criterii . dar cu restr. dar nu ne 7 7 7 . TV Inte!net .. ... de2acord tota"* . . !adio... Vă rugăm !ugeraţi 6i a"te criterii care $ă i /"ue ţea2ă0 P!eţul #e8u!ului 'e#tinaţia tu!i#tic) P!omoţiile2o&e!tele2!educe!ile Pe!ioada de e<t!a#e6on Pac=etul tu!i#tic o&e!it Altele. 9 9 9 9 9 9 : : : : : : .. : : : 9 9 9 .:1 . 5 nu in&luenţea6). .n#em de la ceva. ?+euşim să mer#em %n vacan$e. ... +=idu!i tu!i#tice Recomand)!ile %!ietenilo! Recomand)!ile tou! > o%e!ato!ilo! Reclame din 6ia!e.. 75 in&luenţea6) &oa!te mult/.. . .. 7 7 7 7 7 7 18) Cât de mu"t $ă i /"ue ţea2ă următoare"e !ur!e de i /ormare .. %liante. 7 7 7 7 7 7 11) 'ac9ete"e turi!tice ac9i2iţio ate au /o!t cumpărate prepo dere t di (  A+enţiile de $oia8  Tou! > o%e!ato!i  -omandate2!e6e!$ate %e inte!net2tele&on  'i!ect la de#tinaţie  Nu o*i"nuie#c #) ac=i6iţione6 dint!>un loc anume 1&) Vă rugăm apreciaţi pe o !ca"ă de "a 1 "a . . acord tota")* următoare"e a/irmaţii( Acord tota" I di/ere t #e2acord #e2acord tota" NS < NR Acord . .. .un# veniturile entru un trai decent.... 7 5 in&luenţea6) &oa!te mult/... 5 nu in&luenţea6)... .

9. odi=n)  'i#t!acţii. a+!ement ia!n)  t!atament *alnea!  c)l)to!ii de #tudii  %ele!ina8e  $i6ita!ea !udelo! din alte !e+iuni  cad!ul natu!al..  'a  . B 7 6ile  Nu #unt #ala!iat  O #)%t)mAn)  Mai mult de o #)%t)mAn) 11) Care e!te umăru" de 2i"e u2ua" pe tru care ac9i2iţio aţi u pac9et turi!tic.. a$entu!) ..ermitem să mer#em %n vacan$e. ... !ela<a!e  S)n)tate.. ”/unt dis us să renun$ la alte &orme de etrecere a tim ului li!er doar entru a ractica turismul” 7 7 7 .  'emi#%en#iune  E<cu!#ii #u%limenta!e practicaţi turi!mu". ..t %n vacan$e c.:. !ec!ee!e  c)l)to!ie de a&ace!i  alte moti$e 17) Vă rugăm !ă ordo aţi următoare"e atri4ute pri$i d petrecerea !e?uru"ui . tre următore"e $aria te de de!ti aţii turi!tice* /u cţie de pre/eri ţe(  1n RomAnia  1n #t!)in)tate Acord tota" I di/ere t #e2acord #e2acord tota" NS < NR Acord 1+) Vă rugăm apreciaţi e u ţuri"e următoare0 . @ @ @ 1-) #acă a$eţi ca"itatea de !a"ariat* aţi ape"at "a ac9i2iţio area pac9etu"ui turi!tic pri i termediu" SIN#RO= :A!ociaţia Si dicate"or di Româ ia) pe tru a 4e e/icia de reduceri"e a/ere te acordate de /irma < i !tituţia #$!%. /u cţie de importa ţa pe care o acordaţi #$!% :1 @ ce" mai importat* 1 @ ce" mai puţi importa t)0  I6ola!e. ne%oluat  odi=n). . cu!io6itatea  %!actica!ea #%o!tu!ilo! de  %!actica!ea d!umeţiei..t şi %n alte erioade a anului*” .” 1)) Reparti2aţi 188 de pu cte . p"u! /aţă de pac9etu" !ta dard o/erit de tour>  All inclu#i$e  T!an#%o!t operatori < age ţi de turi!m :ca2are)(  Pen#iune com%let)  Int!)!i la mu6ee 15) Care au /o!t pri cipa"e"e moti$e care $ă determi ă !ă ac9i2iţio aţi pac9ete turi!tice<  %ei#a8. : : : 9 9 9 . ”"urismul este rinci ala &ormă de etrecere a tim ului li!er at.. 13) 'e tru ce a"te /aci"ităţi optaţi . ”Pentru a ractica turism este nevoie de un venit considera!il” . > 9 6ile  Nu  . &!umu#eţile natu!ale  do!inţa de cunoa"te!e. .

.....)/  -omuniune li*e!) 2 con#en#ualitate  Nec)#)to!it.@ cla#e/ ...$)du$.  'a  Nu &&) Spaţiu" de ca2are pre/erat e!te0  Cotel  Vil)  Motel  -a*an)  -am%in+ SECŢIUNEA A @ #ate demogra/ice 1) Câte per!oa e "ocuie!c .... cla#e/  -ole+iu 2 Uni$e!#itate  Gimna6iu .. )) #i tre care* câţi copii !u t (  @> .......  Pat!on  Muncito! necali&icat  3i*e! %!o&e#ioni#t  Student  Mana+e!  -a#nic)  An+a8at cu #tudii #u%e!ioa!e  Pen#iona! .........)/ 3) Care e!te ocupaţia capu"ui go!podăriei.D ani  NR  Feminin  Pe#te E7 ani +) Be u" capu"ui go!podăriei( -) Vâr!ta capu"ui go!podăriei(  Su* 9.. ani 1) Care e!te !tarea ci$i"ă a capu"ui go!podăriei..  Una &) Câţi  'ou) copii  T!ei !u4  Pat!u 15  -inci a i  Şa#e "ocuie!c  Şa%te #au mai multe .)/  'i$o!ţat................ &1) Aţi practicat agroturi!m !au turi!m rura".D luni B : ani  .  Nici una  3iceu 2 Şcoala %o#tliceal)2te=nic)2mai"t!i  Elementa!) .... ani  Ma#culin  :7 B ..)/  An+a8at cu #tudii medii  A+!iculto!  Şome! 5) Care e!te u"tima 6coa"ă a4!o"$ită a capu"ui go!podăriei....D luni  D B .: ani  : B 7 ani  .. B .... go!podăria d$!... B ......D cla#e/  Studii %o#tuni$e!#ita!e  Şcoala %!o&e#ional) .@ ani  ...... go!podăria d$!%* i c"u!i$ d$!.  -)#)to!it . Vi6ita!ea tu!i#tice o*iecti$elo!  '!umeţii  1m*o+)ţi!ea cuno"tinţelo! &8) Ce mi?"oc de tra !port /o"o!iţi pe tru practicarea turi!mu"ui.)/..F ani  7@ >E... ani  97 >:.....E B ....E ani  E B D ani  .........  Autotu!im  T!en  Autoca!  A$ion  Altele.

B :. B . B E@@ lei  .D@.  F)!) $enit  D@. B .E@..> D@@ lei  ...> 9.@...7@@ lei  mai mult de 7.  .7@@ lei et "u ar rea"i2at de d$!% per!o a".@@@ lei 11) Care e!te !ur!a < !ur!e"e $e ituri"or capu"ui go!podăriei(  Sala!iul "i alte d!e%tu!i #ala!iale  Venitu!i din acti$it)ţi inde%endente  Venitu!i din %!o%!ietate  Venitu!i din $An6a!ea de acti$e din %at!imoniul +o#%od)!iei  Venitu!i din a+!icultu!)  Venitu!i din %!e#taţii #ociale .7@. cadrea2ă $e itu"  ..@@ lei  9...7@..@@@ lei  9.. B .@@@ lei  .7@@ lei et rea"i2at de go!podăria d$!% .9@@ lei  . B .%en#ie.@@@ lei $e ituri"or !a"aria"e 6i de a"tă go!podăria d$!%* i c"u!i$ d$!% e!te.> .7@@ lei  :.@@@ >9..7@.@@.7@. "oma8/  Venitu!i %!o$enite de la !ude ca!e luc!ea6) (n #t!)in)tate  Alte $enitu!i  NR 1&) Care e!te aţio a"itatea capu"ui go!podăriei. B ..@@@ >9... tr>o "u ă* adică !uma tuturor atură o4ţi ute de per!oa e"e care "ocuie!c . B .@@@ lei  :.@@@ lei  .@@@ lei  . B :..9@.7@@ lei  E@.D@@ lei 18) Iar $e itu"  E@.@.  E@@ lei #au mai %uţin  9.@@@ B .7) C care di tre următoare"e categorii de $e ituri !e .E@@ lei  mai mult de 9.@@@ lei  ..7@@lei  . B 7.@@..@@ lei #au mai %uţin  ..@@. B . B 9..  RomAn)  Ma+=ia!)  Ge!man)  AltaGGGGGG Vă mulţumesc foarte mult pentru amabilitatea de a-mi răspunde la întrebări ! -E-eta!e %!i$ind +!adul de #ati#&actie al #e!$iciilo! de t!an#%o!t %u*lic din 8ud Mu!e# .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful