You are on page 1of 55

INELE NOETHERIENE

CUPRINS
2

Introducere.. 3
Cap. I Noiunea de inel noetherian. 4 !. Condiii de lan.. 4 ". #odule $i inele noetheriene%artiniene.. & 3.Siruri de co'po(iie. ) Cap. II. Cla$e $peciale de inele noetheriene.. !3 !. Con$trucii de 'odule *i inele noetheriene. !3 ". Inele de +racii.. !, 3. Inele de polinoa'e.......................................................... "! 3.!. Inelul polinoa'elor -ntr.o nedeter'inat/.................. "! 3.". Inelul polinoa'elor -n 'ai 'ulte nedeter'inate....... "0 Cap. III. 1e$co'punerea pri'ar/ -n inelele noetheriene ") !. Nilradicalul unui inel. Ideale pri'are. ") ". 1e$co'punerea pri'ar/ a unui ideal 34 3. 1e$co'punerea pri'ar/ -n inele noetheriene. 42 3i4lio5ra+ie.43

Introducere

Aceast lucrare are ca scop principal studierea inelelor noetheriene, unele clase speciale de astfel de inele i deacompunerea primar in inele noetheriene. n primul capitol se trateaz noiunea de inel noetherian. Pentru aceasta se studiaz condiia de lan ascendent i condiia de lan descendent, precum i caracterizri echivalente ale inelelor noetheriene. n ultima parte a capitolului notiunea de noetherian se generalizeaz pentru module, aici noiunea de modul noetherian fiind completat prin studiul irurilor de compoziie. n cel de-al doilea capitol se trateaz tema Clase speciale de inele noetheriene , unde studiem inelele de fracii, inelele de polinoame i conditii pentru ca aceste inele s fie noetheriene. !ot "n acest capitol amintim i una dintre cele mai importante teoreme ale alge#rei i anume Teorema Hilbert a bazei. n cel de-al treilea capitol, $escompunerea primar "n inele noetheriene , tratm noiunea de nilradical al unui inel, idealele primare, descompunerea primar a unui ideal "ntr-un inel oarecare i n inelele noetheriene. %n rezultat principal al acestui Capitol este c "ntr-un inel noetherian idealele sunt decompoza#ile.

Cap. I

Noiunea de inel noetherian

!. Condiii de lan

Fie

o multime parial ordonat de relaia

, unde

este

reflexiv, antisimetric i tranzitiv. Propoziia echivalente:


i)

1.1.1.

Urmtoarele

condiii

pe

sunt

fiecare ir astfel nct

n ;

este staionar, adic exist un

ii)

fiecare submulime nevid a lui maximal. Demonstraie. . Dac a lui

are un element

este fals, atunci exist o

submulime nevid

fr elemente maximale. Putem , astfel fie nu

construi inductiv un ir strict cresctor n e maximal maximal x$ astfel nc!t .

"nalo#, x2 nu este

%,astfel nc!t x2 x$ etc. &n acest fel am construit

un ir x' x2 x$ ... strict cresctor,deci nestaionar.(ontradicie cu ipoteza i). . Fie )irul cresctor *ubmulimea )i fie . "tunci .

are un element maximal, fie acesta .

Fie " un inel comutativ unitar.

Dac

este mul+imea submodulelor unui , atunci condi+ia si condi+ia

,modul

ordonate de relaia lanurilor ascendente

este numit condiia este numit condiia

maximal. -n modul de rela+ia

care satisface una din aceste condi+ii este ordonat este numit condiia lanurilor

ec.ivalente se nume)te modul noetherian. Dac , atunci condi+ia

descendente )i condi+ia modul

este numit condiia minimal. -n

care indepline)te una din aceste condi+ii ec.ivalente

este numit artinian. &n continuare, toate inelele care vor fi considerate sunt comutative.

". #odule $i inele noetheriene%artiniene Definiia 1.2.1. Un inel este un se numete noetherian dac sunt

modul noetherian. !n acest ca", submodulele lui

idealele inelului #. Exemple.


'.

-n #rup abelian finit poate fi vzut ca un ,modul )i satisface ambele condiii condiia de lan ascendent i condiia de lan descendent.

2.

/nelul

satisface conditia de lant ascendent, dar nu i avem

condiia de lan descendent. Dac 0incluziune strict).


$.

se define)te astfel dac

fie dac 2' si 22 au aceeai , atunci )i , unde .

. 1bservm c . Dac

parte fracionar

1rice clas poate fi reprezentat printr,o fracie . "tunci i punem elemente, respectiv, 3

. "cum s fixm p prim 45 are

*criind pe 42 si 4$,

observm c 42 "adar,

4$ ,deoarece

si

42.

este ir nestaionar, deci ca modul nu este noet.erian.

6.

/nelul

este corp,

este nedeterminata) satisface

condiia de lan ascendent 0a)a cum vom arta mai 7os), dar nu i cea de lan descendent de ideale.

8.

/nelul polinomial

ntr,o infinitate de nedeterminate

nu satisface nicio condiie de lan pe ideale secvena este lan strict ascendent, i secvena este lan strict descendent.

Propoziia 1.2.2.

este un

modul noetherian dac i este finit $enerat. , i fie nu este . 3

numai dac fiecare submodul al lui Demonstraie. Fie

un submodul al lui ale lui . "tunci

mulimea tuturor submodulelor vid 0deoarece Dac

) i are deci element maximal, fie acesta , unde

, considerm submodulul

acesta este finit #enerat i contine strict pe contradicie. Prin urmare Fie . "tunci si

, deci avem

este finit #enerat .

un lan ascendent de submodule ale lui este un submodul al lui , avem etc., , deci . . &n . De aici . (u ipoteza c .

este finit #enerat )i fie Fie

concluzie,

Propoziia '.'.$. arat c!t de importante sunt modulele noet.eriene condiia de modul noet.erian este exact condi ia de finitudine pe care se fundamenteaz o serie intrea# de teoreme. 9ulte dintre proprietile formale elementare le au, n e#al msur, at!t modulele noet.eriene c!t i modulele artiniene. Corolar 1.2.3. %nelul este noetherian dac i numai dac

fiecare ideal al su este finit $enerat. Propoziia 1.2.4. &ie module. #tunci
i) ii)

un ir exact de

este noetherian este artinian si

si

sunt noetheriene; sunt artiniene.

Demonstraie. lui 0sau

-n lan ascendent de submodule ale , prin urmare lanul din 0sau

) produce un lan n

) este staionar. /deea demonstrrii implicaiei este urmtoarea daca un lan ascendent de submodule ale lui este un lan in si este lan in , atunci destul de

. Pentru un

mare, ambele lanuri sunt staionare, de unde rezult c i lanul este staionar. "sadar, fie :.. Demonstrarea punctului .
;.

este similar cu cea a punctului

4rupul

al numerelor raionale de forma

p prim, nu satisface nicio conditie de lan . &ntr,adevr, avem )irul exact , unde

9ulimea c nici

nu satisface conditia de lan descendent pentru nu satisface condiia de lan ascendent

nu o satisface, i

deoarece nici

nu o satisface.

Corolarul

1.2.5.

'ac

sunt

# module este #

noetheriene, respectiv module artiniene, atunci modul noetherian(respectiv, artinian). Propoziia 1.2.6. &ie artinian, un

un inel noetherian, respectiv inel este noetherian,

modul finit $enerat. #tunci

respectiv artinian. #ltfel spus, orice modul finit $enerat peste un inel noetherian (respectiv artinian), este noetherioan (respectiv artinian). Exemple.
'.

1rice corp comutativ este inelul este artinian. ,

este artinian i noet.erian, deci . /nelul este noet.erian, dar nu

2.

1rice inel principal care este domeniu este noet.erian 0fiecare ideal este finit #enerat).

$.

/nelul domeniu de fracii

nu este noet.erian. Dar acesta este un inte#ritate, prin urmare are un camp de care este noet.erian.

6.

Fie

un spaiu compact infinit <ausdorff,

inelul cu

valorilor reale ale funciilor continue definite pe

valori reale. =um o secven strict descresctoare

de

mulimi

nc.ise

fie

. "tunci strict cresctoare de ideale in inel noet.erian

formeaz o secven deci nu este un

Propoziia 1.2.7. &ie ideal al lui artinian). Demonstraie.

noetherian (respectiv artinian),

un

. #tunci #*% este inel noetherian (respectiv inel

Din propoziia '.'.$., ">/ este noet.erian,

respectiv artinian, ca un ,modul, dar i ca un ">/ ,modul.

3. 6iruri de co'po(iie

-n lan de submodule ale modulului submodule ale lui astfel nc!t

este un ir

de

=un#imea lanului este n. -n ir de compo"iie a lui

este un

lan maximal, n sensul c este un lan n care nu pot fi inserate submodule suplimentare asta este ec.ivalent cu a spune c

fiecare c!t

este simplu 0un modul este simplu i el insui). c are un ir de

dac sin#urele sale submodule sunt Propoziia 1.3.1.

+resupunem

compo"iie de lun$ime are lun$imea compo"iie. Demonstraie. compoziie a lui a lui

. #tunci fiecare ir de compo"iie a lui poate fi extins la un ir de

i fiecare lan n

i)

. Fie

o serie de

de lun#ime minim, i considerm submodulele . (um i acesta din urm este sau . Dac fiecare . . Fie "tunci din . . Dac aceasta din i) avem c s prin 3 rezult, , atunci urmare

un simplu modul, avem fie a lui , astfel incat pentru , ii)1rice lan in fie un lan de

prin mutri repetate ale termenilor, c avem o serie de compoziie

, : i in final are lun#imea lun#ime .

, prin urmare

iii)(onsiderm orice sir de compoziie a lui are lun#imea definiia lui este , atunci

din ii), prin urmare

. Prin urmare toate seriile de compozi ie au aceeai

lun#ime. /n final, considerm orice lant. Dac lun#imea acestuia , atunci acesta poate fi o serie de compozi ie din ii)3 dac

lun#imea acestuia este

, atunci aceasta nu este o serie de .

compoziie, rezultand c nu este maximal, i mai departe pot fi inseraii noi termini pan lun#imea este Propoziia 1.3.2. satisface ambele condiii de lan. Propoziia 1.3.3. ,un$imea clasa tuturor este o funcie aditiv n

are un sir de compo"iie

modulelor de lun$ime finit.

Demonstraie. %rebuie s artm c dac este o secven exact, atunci lui pentru orice serie de compozi ie a lui pentru orice serie de compozi ie a lui adunate dau o serie de compozi ie a lui cerut. Propoziia 1.3.4. +entru condiii sunt echivalente:
i)

. =um ima#inea si inversa ima#inii lui , acestea impreun , prin urmare rezultatul

spaiul vectorial

, urmtoarele

este finit dimensional, adic - este de lun$ime finit; - satisface condiia de lan ascendent; - satisface condiia de lan descendent;

ii) iii) iv)

.ai mult, dac aceste condiii sunt satisfcute, atunci lun$imea l(.)/dimensiunea dim0-.

Demonstraie.

este elementar. este fals, atunci aici exist un . Fie respectiv , este ,

rezult din propoziia 1.1.10. . ?mane de demonstrate c . Presupunem c ir infinit respectiv

de elemente liniare independente din , spaiul vectorilor determinat de . "tunci lanul , respectiv lanul

infinit si strict ascendent, respectiv strict descendent.

Corolar 1.3.5. &ie produs de forma

un inel in care idealul "ero este un de ideale maximale. #tunci este inel artinian. s fie un inel. este

inel noetherian dac i numai dac Propoziia +resupunem c 1.3.6. ,um

este noetherian, atunci

este finit $enerat ca o modul sau

1 al$ebr i c inte$rat peste

nu este finit $enerat ca un este finit $enerat ca o

. #tunci

1 al$ebr. ca o @

Demonstraie. =um al#ebr i lum

care #enereaz pe ca un

care #enereaz pe

, modul.

"tunci exist expresia de forma

Fie

o al#ebr #enerat peste

de

i de .

. (um

este

noet.erian, atunci i

este noet.erian, i este un polinom n

1ricare element al lui . *ubstituind lui

cu coeficieni n

i repetand n

artm c fiecare element al cu coeficieni n , modul. Deoarece , rezult c este , i

este o combinaie liniar de forma este finit #enerat ca un

prin urmare

este noet.erian i finit #enerat ca un

este un submodul al lui , modul. Deoarece

este finit #enerat ca o @ al#ebr.

@ al#ebr, rezult c -n ideal

este finit #enerat ca o

este ireductibil dac

Propoziie 1.3.7. !ntr un inel noetherian intersecie finit de ideale ireductibile.

orice ideal este o

Demonstraie. Presupunem un, atunci mulimea idealelor din pentru care lema este fals un este vid, prin urmare exist . Deoarece este reductibil, avem c )i este un element maximal unde )i

. Prin urmare, fiecare dintre

o intersecie finit de ideale ireductibile, deci n consecin este o contradicie. Propoziie 1.3.8. !ntr un inel noetherian fiecare ideal ireductibil este primar.

Demonstraie. %rec!nd la coeficientul inelului, este ndea7uns s artm c idealul zero este ireductibil, deci este primar. Fie cu )i considerm lanul idealelor

. "cest lan este staionar )i avem c pentru unii dac pentru , atunci . ?ezult c atunci ,

, )i dac pentru , prin urmare

, prin urmare , prin urmare ireductibil )i arat c

, acesta este trebuie s obinem c

. Deoarece

este

, ceea ce ne )i

este primar. este noetherian i este un ideal

Corolarul 1.3. . 'ac prim al lui , atunci Corolarul

este noetherian. 'ac este un inel comutativ

1.3.1!.

noetherian, atunci orice este inel noetherian. Demonstraie. Fie pentru al#ebra , deci

al$ebr comutativ

finit $enerat

un sistem de #eneratori . Axist un morfism de astfel nc!t

al#ebre

"vem

. De exemplu, deoarece inelele este inel noet.erian, rezult c sunt noet.eriene.

Cap. II. Cla$e $peciale de inele noetheriene


!. Inele de +racii

Fie

un inel comutativ cu element unitate, iar care conine elementul unitate al lui este n , adic

o )i

submulime a lui

produsul a dou elemente din

este un

semi#rup unitar cu operaia de nmulire din submulime 0nc.is) din a lui

. 1 astfel de

se nume)te de obicei un sistem multiplicativ

. &n cele ce urmeaz, vom considera sisteme

multiplicative care nu conin divizori ai lui zero, de)i construciile care urmeaz se pot face, cu unele modificri, )i n cazul n care conine divizori ai lui zero. "eorema 2.1.1. &ie i un inel comutativ cu element unitate format din nondivi"ori ai lui "ero. de morfism structural pentru

un sistem multiplicativ din al$ebr

#tunci exist o in2ectiv astfel ncat orice (numit structural . #ceast de

este un element inversabil n

al$ebr are n plus urmtoarea proprietate care o determin al$ebra pan la un este de morfism

universalitate)

i"omorfism de

al$ebre: oricare ar fi

astfel ncat, pentru orice

inversabil n

, exist un morfism unic de

al$ebre

adic astfel ca dia$ram

s fie comutativ. #a se construiete dup cum urmea". (onsiderm produsul cartezian urmtoarea relaie binar , pe care introducem

pentru

. ?elaia binar de mai sus este o relaie de

ec.ivalen. &ntr,adevr, reflexivitatea )i simetria acestei relaii se verific imediat. * verificm tranzitivitatea acestei relaii. Fie elemente din . "tunci rezult , astfel ncat )i

&nmulind prima dintre aceste relaii cu obine relaia

)i a doua cu , se

Din aceast relaie se obine un divisor al lui zero n . Botm cu

, deoarece

nu este

mulimea factor a lui

prin aceast relaie de ec.ivalen. Botm cu elementului operaii atunci al#ebrice. )i introducem pe Fie

0sau cu

) clasa

urmtoarele dou 3

Deoarece aceste operaii al#ebrice sunt date cu a7utorul unor reprezentani din clasele de ec.ivalen respective, trebuie s ne asi#urm c nu depind de ale#erea acestora. Fie deci

Ca trebui s artm c

)i

Com demonstra numai prima dintre aceste relaii, cea de,a doua demonstr!ndu,se analo# )i c.iar mai simplu. Din ipotez rezult c

)i va trebui s demonstrm c n

exist relaia

"vem, inand seama de relaia

(u operaiile introduse, aditiv, formeaz #rup

este inel comutativ cu element abelian. "sociativitatea )i

unitate. Ca trebui s artm c, fa de prima operaie notat comutativitatea adunrii se verific imediat. Alemental nul este clasa elementului este . "sociativitatea )i comutativitatea celei de,a doua operaii definit pe , notat multiplicative, rezult imediat din din , oricare ar fi , iar opusul elementului

asociativitatea )i comutativitatea nmuliri n , iar elemental

este evident elemental unitate la nmulire. *e verific, de asemenea, imediat c nmulirea definit n fa de adunare. Dac numrtorul )i 9orfismul numitorul elementului . se define)te astfel )i se este distributiv , se spune c este

verific imediat c este un morfism unitar de inele, ncat cu acest morfism structural, in7ective, cci dac devine , atunci al#ebr. 9orfismul , de unde rezult este .

dac Fie acum

, atunci o

)i se observ c

are invers n

pe

al#ebr cu propriettile din teorem. "tunci . "rtm mai din )i care deci .

se define)te astfel ntai c

nu depinde de ale#erea reprezentantului dac , , rezult din

&ntr,adevr,

rezult este un morfism

. * verificm acum c de al#ebre. "vem

ceea ce arat c

pstreaz sumele. "vem de asemenea

adic

pstreaz produsele. este morfism de . Fie al#ebre, trebuie ,

Pentru a demonstra c s mai verificm c rezult

. "tunci, din definiia lui

* mai observm c la la . &ntr,adevr, fie

este unicul morfism de un alt morfism de

al#ebre de al#ebre.

"tunci

9ai rmane s artm c

este determinat de proprietatea al#ebre. Fie

de mai sus n mod unic pan la un izomorfism de o alt al#ebr cu morfismul structural . ")adar, )i pentru orice , pentru al#ebr

care are aceea)i , este element cu aceea)i la . *

proprietate ca )i inversabil n

proprietate, exist un unic morfism de considerm atunci morfismele de al#ebra al#ebre

al#ebre de la

. Din ipotez rezult c exist )i . Deoarece la ea ns)i )i cum

este un morfism de morfismul identic

al#ebre de la al lui

are aceea)i proprietate, rezult c , adic )i sunt

. &n mod analo#, rezult c izomorfisme. Definiia 2.1.2. &ie unitate i

un inel comutativ nenul cu element .

un sistem multiplicativ de nondivi"ori ai lui "ero n

#tunci inelul fracii al lui

definit n teorema precedent se numete inelul de n raport cu i se mai notea" cu .

Propoziia 2.1.3. 'ac

este un inel noetherian i , atunci

este o

submulime multiplicativ nchis a lui noetherian. Demonstraie. /dealele lui

este inel

sunt in corespondenta , deci satisfac este

bi7ectiva, pstrand incluziunea, cu idealele lui

condiia maximal. 0 1 demonstraie alternativ ar fi dac un ideal al lui acesta , atunci . /dealul

are un sistem finit de #eneratori, fie este #enerat de )

Axemple 0de inele de fracii noet.eriene).


'. 2.

Dac Fie

, atunci i lum

este inelul nul. . &n acest caz, inelul , iar elementele lui se

noteaz de re#ul cu

sunt fraciile

cu numitori puteri ale lui .

$.

Fie

un ideal oarecare n

i lum , unde

mulimea . *i#ur

tuturor elementelor de forma

este submulime multiplicativ nc.is.


6.

Fie

un ideal prim al lui

. "tunci

este

multiplicativ nc.is 0de fapt, dac i numai dac este prim).

este multiplicativ nc.is

&n acest caz, scriem noet.erian Fie atunci , prin urmare

pentru

. Com arta c inelul

este un inel cu un sin#ur ideal maximal. . "tunci este ideal n . Dac ,

i mai departe

este inversabil n . Dac

cu inversul . ?ezult c este un ideal maximal elementele din maximalitatea lui

este ideal maximal n

, atunci ca mai sus rezult c , contrar cu .

sunt inversabile i deci . "adar,

este unicul ideal maximal n la

Procesul de trecere de la Propoziia 2.1.4. 3peraia dac este ir exact n Demonstraie. este ir exact in . "vem c

este numit locali"are n . este exact, altfel spus,

, atunci

prin

urmare . Pentru

, prin urmare demonstraia invers, lum , prin urmare exist cu toate c urmare . Prin astfel ncat este un .omomorfism )i mai departe urmare n , atunci n

n . Dar

,modul, prin pentru avem

. .

Prin

urmare

Corolarul 2.1.5. &ormarea de fracii comut cu formarea de sume finite, de intersecii finite i cturi. .ai precis, dac sunt submodule ale
i) ii) iii)

modulului

, atunci: ; ;

modulele i"omorfe.

sunt

Propoziia 2.1.6. &ie i unic

un

modul. #tunci

,modulele

sunt i"omorfe, mai precis, exist un i"omorfism

dat prin

Demonstraie. ?elaia

definit de

este

@ biliniar )i induce un

, .omomorfism

care satisface )i este unic definit de =um

. Prin urmare, . s fie oricare element al lui , avem

este sur7ectiv

. Dac

Deci atunci oricare element al lui Presupunem c pentru unii , )i . "tunci

este de forma , prin urmare

Deoarece

este )i in7ectiv, atunci este un izomorfism.

". Inele de polinoa'e ".!. Inelul polinoa'elor -ntr.o nedeter'inat/. Fie " un inel comutativ i unitar. Com face o construcie a inelului de polinoame ntr,o nedeterminat peste ", care la
2

nceput nu folose)te scrierea obi)nuit a polinoamelor cu a7utorul unei nedeterminate D. Peste inelul " se considera )irurile , a.. toi termenii si, n afar de un numr finit dintre ei, sunt nuli. Fie mulimea tuturor )irurilor de acest tip. Eirurile )i , pentru orice i. Pentru sunt e#ale dac )i numai dac se definesc dou operaii devine un

al#ebrice , adunarea )i nmulirea, n raport cu care inel comutativ si unitar. Fie adunarea se define)te astfel . .

"tunci

Aste evident ca f F # are numai un numr finit de termeni nenuli, deci abelian . &ntr,adevr, dac , . * verificm ca este #rup

, atunci

)i

(um adunarea n inelul " este asociativ , avem , de unde 0f F #) F . G f F 0# F .) . "nalo# se arat c f F # G # F f. Dac H G 0H, H, H, :) , atunci

deci

este

element , atunci

neutru

pentru

adunare.

Dac

este opusul

lui f )i

f F 0, f) G 0, f) F f G H . &nmulirea pe " se define)te astfel

unde

Aste clar ca

. &nmulirea pe "I, astfel definit , este mai

asociativ, comutativ )i are element unitate. * artm nt!i asociativitatea . Fie , unde

)i s artm c Fie . . "tunci

De asemenea, fie

, unde

Dac

, atunci

)i fie

unde

Deci

pentru orice m. Deci 0f#). G f0#.) .

(omutativitatea nmulirii rezult din faptul c nmulirea n inelul " este comutativ, iar n expresia produsului polinoamelor f )i # termenii factorilor intervin n mod simetric. Alementul unitate din "I este )irul 0', H, H, :). &nmulirea pe "I este distributiv fa de adunare. &ntr,adevr, cu notaiile de mai sus, rezult

(um operaia de nmulire pe " este distributiv fa de adunare rezult f0# F .) G f# F f.. Avident are loc )i relaia 0f F #). G f. F #. )i afirmaia s,a demonstrat. Propoziia 2.2.1.1. 'ac # este un inel unitar comutativ, atunci mulimea #4 ( a irurilor de elemente din #, care au numai

un numr finit de termeni nenuli) mpreun cu operaiile de adunare i nmulire definite mai sus este un inel comutativ si unitar. Alementele acestui inel se numesc polinoame peste A sau polinoame cu coeficieni din A . Dac este un polinom nenul 0adic nu toi

termenii ai sunt nuli ) )i dac n este cel mai mare numr natural cu proprietatea c , atunci n se nume)te gradul polinomului f . Pentru polinomul nul nu se define)te #radul. (onvenim s considerm #radul su ca fiind , n . Dac #radul 0f) G n , atunci se numesc coeficienii polinomului f. Fie aplicaia u " "I definit prin u este in7ectiv , deoarece, . definiie, este evident c . Deci este omomorfism in7ectiv. "cest fapt permite sa se cu ima#inea sa prin , adic polinomul dac De , asemenea, , deoarece, dup )i . "plicaia atunci

identifice elementul

0a, H, :) din "I. "stfel, " se poate considera ca un subinel al lui "I. Botm prin D polinomul 0H, ', H, :), care se nume)te nedeterminata D. 1binem

Pentru orice a ", avem polinom de #radul n ,

. Fie acum un

Daca

, spunem c polinomul este unitar. /nelul "I

obinut se nume)te inelul polinoamelor in nedeterminata X cu coeficieni in inelul A 0sau peste inelul A) )i se noteaz cu . 1bservm c f are #radul H sau , dac )i numai dac polinoame , rezult c #rad . Dac " este un domeniu de inte#ritate , se poate nlocui a doua ine#alitate printr,o e#alitate. Propoziia 2.2.1.2. 'ac # este un domeniu de inte$ritate,atunci inelul de polinoame #5x6 este domeniu de inte$ritate. 3 f aparine inelului ". Din definiia sumei )i produsului a dou

Demonstraie#

Fie f, #"JxK 3

"tunci

" fiind domeniu de inte#ritate, rezult din , adic

. &n particular , pentru un corp comutativ L,

inelul polinoamelor de o nedeterminat cu coeficieni in L este un inel inte#ru. Propoziia 2.2.1.3. &ie # un domeniu de inte$ritate i #576 inelul polinoamelor n nedeterminata 7 cu coeficieni n #. #tunci elementele inversabile ale inelului #576 coincid cu elementele inversabile ale inelului #. 'eci, cu notaiile cunoscute, avem: u(#576)/u(#). Demonstraie# Fie a " , inversabil n " , adic exist b" a.i. a b G '. Avident, aceast relaie are loc )i n "JDK , deoarece a )i b sunt polinoame de #radul zero, deci a este inversabil n "JDK . /nvers, fie f un polinom din "JDK inversabil. "tunci exist un polinom # "JDK a.i. f# G ' )i , deci, #rad0f) F #rad0#) G #rad0') G H, adic f, # ". Deci f " )i f este inversabil in ". &n particular, pentru un corp comutativ L, polinoamele inversabile din LJDK sunt polinoame de #radul H )i numai acesta. Dac " nu este domeniu de inte#ritate, putem avea u0"JDK) u0"). &ntr, adevr, polinomul neconstant 'F2D MJDK este inversabil, deoarece 0'F2x)0'F2x) G '.

"eorema 2.2.1.4. (8eorema 9ilbert a ba"ei) 'ac inel noetherian comutativ, atunci Demonstraie. Fie este noetherian.

este un

un ideal al inelului

. Botm cu

mulimea coeficienilor termenilor dominani ai polinoamelor din .

*e verific u)or apoi c noet.erian,

este un ideal al inelului

. (um

este

este finit #enerat )i fie . Pentru fiecare

un sistem de , ale#em un

#eneratori al idealului polinom astfel ncat

i fie

idealul #enerat de )i . "vem

in inelul

. Fie

submodulul lui

#enerat de

&ntr,adevr cum

)i

, rezult

. Pentru . (um ,

a dovedi incluziunea cantrar, fie avem

Dac

, atunci

. Dac

, atunci

)i #radul lui aplicm lui pa)i #sim

este strict mai mic ca acela)i tratament ca lui

. Dac #radul lui

este

. Dup un numr finit de

deci avem )i incluziunea (um este

. submodul al lui )i este modul

noet.erian, rezult c polinoamele c polinoamele .

este finit #enerat peste , s zicem de . "vand n vedere relaia , rezult acum idealul

#enereaz n inelul

2.2. Inelul polinoamelor de mai multe nedeterminate.

Fie " un inel. "tunci inelul polinoamelor n nedeterminatele cu coeficieni n inelul " se define)te inductiv astfel dac este inelul polinoamelor n nedeterminata D, cu , este inelul polinoamelor n )i, n #eneral cu

coeficieni n inelul nedeterminata

cu coeficieni n inelul

este inelul polinoamelor n nedeterminata coeficieni n inelul n mod recurent . Pe

l,am construit de7a )i

........
2

Dac f este un polinom n inelul este polinom n nedeterminata )i, deci,

, atunci el

cu coeficieni n inelul

unde

pentru orice i G H, ', :, .n . Din aproape

n aproape , f se scrie ca o suma finit de forma

n care

se numesc coeficienii polinomului f,

unde

sunt numere nenaturale . -n polinom din "JD ',

D2, : DnK de forma aD'D2D$: Dn, a H , se nume)te monom . Definiia 2.2.2.1. :e numete $radul monomului

, a; n raport cu ansamblul nedeterminatelor 7<,7=,7>,?, 7n, suma i< @ i= @ ? @ in. Definiia 2.2.2.2. :e numete $radul polinomului f #57<,7=,?7n6 n raport cu ansamblul nedeterminatelor 7 <,?,7n cel mai mare dintre $radele monoamelor sale n raport cu ansamblul nedeterminatelor.

Propoziia 2.2.2.3. &ie # un inel i f, $

#tunci: (<) $rad (f @ $) max($rad(f), $rad($)) ; (=) $rad (f$) $rad(f) @ $rad($) ; (>) dac, n plus, # este domeniu de inte$ritate , atunci la punctul (=) vom avea e$alitate; mai mult, U( ) / U(#). Propoziia 2.2.2.4. 'ac este inel noetherian, atunci inelul de polinoame ntr un numr finit de nedeterminate este noetherian.

Cap.3. 1e$co'punerea pri'ar/ -n inelele noetheriene !. Nilradicalul unui inel. Ideale pri'are

&n acest para#rap. se noteaz cu comutativ cu exist . -n element

un inel unitar i

se numete nilpotent dac

astfel nc!t

. Avident, elementul zero al lui nu este nilpotent. &n matricea

este nilpotent, elementul unitate al lui nilpotente ale lui sunt . &n inelul

elementul zero este sin#urul element nilpotent. Alementele

este nilpotent pentru c Dac

este un ideal n inelul , atunci definim

este un ideal al lui

, numit radicalul idealului . Dac

atunci observm c radicalul

coincide cu mulimea elementelor nilpotente ale inelului din urm inel se numete nilradicalul lui . &n multe manuale, nilradicalul

. "cest

se mai noteaz

pentru a exprima n mod direct le#tura cu inelul. "vem . &n cele ce urmeaz vom descrie nilradicalul unui inel cu a7utorul idealelor prime. $ema 1.1. &ie nct o parte multiplicativ a inelului al lui astfel nct astfel .

. Axist un ideal prim

Demonstraie. Fie mulimea tuturor idealelor ale lui , aadar astfel nc!t . *e verific

. Avident, idealul zero este n uor c

, ordonat cu incluziunea, este mulimea inductiv.

Folosind lema lui Morn, fie suficient s artm c . %rebuie artat c

un element maximal n . Fie

. Aste i

este ideal prim al lui . Dac

, atunci

(um idealele astfel nc!t

includ stric pe i, folosind

, exist 0'), rezult

, contradicie. ?m!ne adevrat c Propoziia 1.2. Bilradicalul unui inel

este ideal prim. coincide cu

intersecia idealelor prime ale lui . Demonstraie. Fie intersecia tuturor idealelor prime ale inelului astfel nc!t . "adar . . (um un este , , . Dac

, fie

, deci

oricare ar fi idealul prim Fie acum nilpotent, rezult c exist un ideal prim deci .

al lui , de unde i . (um

este parte multiplicativ a lui . "adar,

astfel astfel nc!t

?ezultatul de mai sus poate fi mbuntit dup cum umeaz

$ema 1.3. 3rice ideal prim al lui lui , ordonat cu inclu"iunea).

conine un ideal prim

minimal (element minimal n mulimea tuturor idealelor prime ale

Demonstraie. Fie un ideal al lui . Botm cu incluse n . Dac mulimea tuturor idealelor este o familie total , se verific uor c este mulimea

prime ale lui

ordonat 0prin incluziune) de ideale este un ideal prim al lui inductiv fa de relaia coninute n . din

. ?ezult c

, deci n

exist elemente minimale

0=ema lui Morn) care, evident , sunt ideale prime minimale ale lui

Corolar 1.4. Bilradicalul unui inel tuturor idealelor prime minimale ale lui . -n ideal astfel nc!t al inelului . (um

coincide cu intersecia

se numete nilpotent dac exist oricare ar fi , rezult c

elementele unui ideal nilpotent sunt nilpotente. Pot exista ideale cu toate elementele nilpotente 0nilideale) fr ca s fie ideale nilpotente. "cest fenomen un are loc n inele noet.eriene. Propoziia 1.5. 'ac ideal inclus n , atunci este inel noetherian, iar este un

este nilpotent. !n particular,

nilradicalul unui inel noetherian este nilpotent.


2

Demonstraie. Fie astfel nc!t , cu un sistem de #eneratori pentru . Fie i . ?ezult c pentru . Dac , atunci

avem

unde cel puin un Nndice Dac

, aadar, i

, deci

este un ideal al inelului

este morfism

canonic, este clar c

(um corespondena lui i idealele prime ale lui interseciile i

dintre idealele prime care includ pe

ale

este bi7ectiv i rezult c

pstreaz

natura

incluziunilor,

nilradicalul lui care cuprind pe lui

este intersecia tuturor idealelor prime ale lui . De asemenea, coincide cu intersecia

tuturor idealelor minimale n mulimea tuturor idealelor prime ale care cuprind pe . Propoziia 1.6. 'ac Ci sunt ideale ale inelului , atunci

Propoziia 1.7. &ie ale lui astfel nct

un inel noetherian, . #tunci exist

Ci

dou ideale

astfel nct

este nilpotent modulo

). !n particular,

este nilpotent

modulo . -n inel se numete redus dac un are elemente nilpotente este redus. Avident, . este redus, altfel spus este redus dac i

. "stfel, inelul numai dac

Propoziia 1.8. %nelul factor . Demonstraie. Fie exist

un element nilpotent al inelului astfel nc!t , de unde , de unde , aadar

. "adar . Deci exist . ,

astfel nc!t

Propoziia 1. . 'ac atunci

este o parte multiplicativ a lui

!n particular, dac

este redus, atunci

este redus.

Demonstraie. Dac . "adar, exist i atunci , atunci exist astfel nc!t astfel nc!t . Deci , de unde

?eciproc, dac pentru un ntre#

este n , de unde

, atunci

, deci

-n ,modul

se numete coprimar dac

&n ali termini, orice omotetia

,modul

este coprimar dac pentru este sau in7ectiv sau aproape

nilpotent. /nelul

se numete coprimar dac conceput canonic

ca ,modul este coprimar. "ceasta revine la faptul c orice divisor al lui zero din c este nilpotent. /nelul nu este coprimar pentru ), dar nu este

este divisor al lui zero n oricare ar fi

0avem .

nilpotent cci

". 1e$co'punerea pri'ar/ a unui ideal

inel inte#ru) este prim dac din sau sau . .

sau

se numete prim dac

Definiia

2.1.

se numeCte primar dac astfel nct e primar dac . Ci orice divi"or

sau

%&ser'aia 2.2. (<) al lui "ero n (=) (>)

este nilpotent. este primar. primar n fD < este primar n . este prim Ci este

este prim Ci

Propoziia 2.3. 'ac

este primar .

cel mai mic ideal prim ce conine pe Demonstraie. astfei nc!t sau este prim i Dac primar. e primar i astfel nc!t prim,

sau .

. Dac

, atunci spunem c

este

Propoziie 2.4. particular, Fie este prim, maximal

este ideal maximal toate idealele . "tunci . Dac este maximal

este primar. !n sunt primare. nseamn c , adic

Demonstraie.

e unicul ideal prim ce conine pe . 9orfismul canonic ntre idealele ale lui asi#ur o coresponden bi7ectiv care conin pe i idealele prime ale lui n

e unicul ideal prim n . $em( 2.5. &ie primar. Demonstraie.

. &n consecin,

, sunt

primare

este

. "poi, nseamn contrar, astfel nc!t . Deci , deci astfel nc!t . nseamn o scriere . Dar primar . &n caz astfel nc!t

1 descompunere primar a idealului a lui ca o intersecie

&n acest caz, spunem c

este decompozabil. , cu

"cum, dat o descompunere primar


i)

&n intersecia e

#rupm toate idealele al cror radical , etc. 1binem

, toate idealele al cror radical e

descompunerea primar

ii)

"cum dac

, atunci

poate fi

eliminat din descompunerea idealului . Deci

e o descompunere primar a lui . Dup un numr finit de astfel de pai, obinem

unde

sunt distinci i

*e obine o descompunere primar minimal a lui . $em( 2.6. &ie


0i) 0ii) 0iii)

un ideal ; este .

primar Ci

. #tunci:

primar;

Demonstraie. 0i) este demonstrat cu a7utorul definiiei. 0ii)


2

. "cum

0iii) , deci . &n consecin, .

. Dac cumva

, atunci

"eorema 2.7. (de unicitate) &ie fie #tunci,

un ideal decompo"abil Ci .

o descompunere primar minimal cu

sunt exact idealele prime care se afl n mulimea de , cnd parcur$e mulimea . #ltfel spus, este aceeaCi

ideale prime

!n consecin, mulimea idealelor prime

pentru oricare descompunere primar minimal a lui . %dealele se numesc ideale prime asociate lui . Alementele se numesc ideale prime

minimale din mulimea minimale asociate lui . .ulimea Demonstraie. Fie i -rmeaz c . Dar

Ci se numeCte aosciatorul lui . minimal i , deci .

Fie

. "tunci

Dac .

e prim, atunci din

astfel nc!t

Propoziia 2.8. &ie prim

ideal decompo"abil. #tunci, orice ideal (prim) minimal asociat lui . !n

conine un ideal

consecin, idealele minimale asociate lui

sunt exact elementele

minimale n mulimea idealelor prime ce conin pe . Demonstraie. Din

"tunci

astfel nc!t

. ideal care nu

%&ser'aie 2. . 'ac

sunt elemente minimale se numesc ideale isolate asociate lui . $ema 2.1!. 'ac atunci mulimea divi"orilor lui ; ai lui ,

Demonstraie.

astfel nc!t astfel nc!t

astfel nc!t

astfel nc!t astfel nc!t Dac . este o submulime a lui , definim . "re loc relaia

Aste clar c

$ema 2.11. 'ac

este mulimea divi"orilor ai lui , atunci

Demonstraie. i) . "tunci astfel nc!t . i astfel nc!t , deci . Deci . Fie astfel nc!t

. Pentru c

Propoziia 2.12. i) 'ac ; este ideal decompo"abil n atunci

ii) .ai $eneral, dac

este decompo"abil, atunci

Demonstraie.

Fie . "tunci

o descompunere primar minimal a lui

cu

"tunci

ii) Dac

cu

, atunci n

avem

(onform lui i), avem

mulimea divizorilor lui &n avem

(orolar 2.'$. Dac H este ideal decompozabil, atunci

3. 1e$co'punerea pri'ar/ -n inele noetheriene

&om arta c "ntr-un inel noetherian idealele Definiia 3.1. este ideal reductibil dac

sunt decompoza#ile. astfel nct

!n consecin,

este reductibil

. , orice ideal este o

Lema 3.2. !ntr un inel noetherian intersecie finit de ideale ireductibile. Demonstraie.
2

$ac e'ist ideale care nu sunt intersecii finite de ideale ireducti#ile, fie familia acestor ideale. reducti#il, deci este inel noetherian cu i . are element ma'imal pe . este este ideal ma'imal sunt

intersecii finite de ideale ireducti#ile. (ai mult, ideale ireducti#ile, contradicie cci .

este o intersecie finit de

Lema 3.3. !ntr un inel noetherian, orice ideal ireductibil este ideal primar. Demonstraie. )ie noetherian )ie un ideal astfel "nc*t , enunul lemei "nseamn i ideal ireducti#il . n inelul ideal primar.

. Considerm irul cresctor . Afirmm c . ntr-

astfel "nc*t adevr

Acum

ideal ireducti#il i

, deci

Teorema 3.4. !ntr un descompunere primar.

inel noetherian orice ideal are o

Propoziia 3.5. !ntr un inel noetherian putere a radicalului su, adic Demonstraie.

, orice ideal

conine o .

astfel nct

. Presupunem Presupunem c . $ac , atunci

$ac . $eci, dac

, atunci

, de unde

, atunci

Corolar 3.6. !ntr un inel noetherian, nilradicalul e nilpotent. Demonstraie.

astfel "nc*t

astfel "nc*t

Corolar 3.7. &ie

un inel noetherian, primar;

ideal maximal Ci

un

ideal oarecare. Urmtoarele afirmaii sunt echivalente:


i) ii) iii)

este ideal ;

astfel nct ii+. este clar. i+. )olosim propoziia de la descompunerea primar, este ideal primar. n particular, idealele este ideal astfel "nc*t sunt , deci ideal -primare. .

Demonstraie. i+ ii+

ma'imal ii+ iii+.

iii+ respectiv

ii+. . e un morfism de inele, atunci ideal primar n . , atunci

Lema 3.8. i) 'ac este ideal primar n ii)'ac n

sunt dou ideale n .

este ideal primar

ideal primar n iii)'ac #Cadar, dac

sunt trei ideale n , atunci sunt ideale n , atunci

este descompunerea primar a lui Propoziia 3.8. &ie

. .

un ideal ntr un inel noetherian

#tunci idealele prime asociate cu de ideale Demonstraie. !rec*nd de la la .

sunt idealele prime din familia

este suficient s artm c idealele prime asociate cu .

sunt idealele prime din familia de ideale

3i4lio5ra+ie
'. %. "lbu, *. ?aianu, ,ecii de al$ebr comutativ , -niv. Oucureti, Oucureti, 'PQ6. 2. "l. Orezuleanu, B. ?adu, ,ecii de al$ebr %%%, #l$ebra local , -niv. Oucureti, Oucureti, 'PQ2. $. B. ?adu, %nele locale, vol. %, Ad. "cademiei, Oucureti, 'P;Q. ,. !ofan, -, &olf, A.C. Algebra, Inele, Module, Teorie Galois, .d. (atri' /om, 0ucureti, 1223 4. 5stsescu, C., .a., Bazele algebrei, &ol.-., .d.Acad., 0ucureti, 3678 8. -on, $.-., /adu, 5., Algebra, .$P, 0ucureti, 3673963