You are on page 1of 160

Lfl

U U
U , L U
U U U , L U U
U U U U U
U fl U UU flU U U
L U U U U, U U U
U , U U U U

L UU

U U
L UU

SANT ASHRAM RANJRI (J & K)


ALL RIGHTS RESERVED

First Edition
Copies

Oct., 2012
5000

Website Address.
www.sahibbandgi.org
www.sahib-bandgi.org

U U

E-Mail Address.

U ,

*satgurusahib@sahibbandgi.org

Editor
Sahib Bandgi Sant Ashram Ranjri
Post -Raya, Distt.-Samba (J & K)
Ph. (01923) 242695, 242602
Mudrak : Deepawali Printers, Sodal Road, Preet Nagar, Jalandhar

U U

fl

DU

v. U U
w. flU
x. U U
y. U L Ufl
z.
{. U UU Ufl
|. U
}. U
~. U fl

UU
UU UU
UU
U U U

z
vz
w|
xv
yz
{y
|}
~x
v}

,
U


U fl U
U U UU U, fl
Ufl Uc U . . UU fl
U U U U U
fl U UU U U
U U U fl
U, U U UU fl c h U
U fl U flU
U UU U, fl U fl U
UU U
U U
UU U U U fl U U U U U U
fl U $ U
U UU U
U
U U U U U UU U, U
U U UU U U UU U
U UU U U U
U fl U UU U
fl Z U U, U -
Ufl UU U U U U U UU
U, U -L U
U UU U U Ufl UU U
U , U U
U ,

U U

U U
U , U
L , U U flUH
U U L U fl U U L
UU c U U Z
c U U U Z U U
U U U U U U
U S c U fl - M U
U U U fl fl U U U U
U U U - fl U U fl
U U U fl U U
N Z SU U U U fl
fl U U U U f UU U
U Sfl flU U U fl U UUU
U U UU fl U U
U UU UU
UU - UU U U U
flU U - U U UU
U U U fl U fl
U
U Q U U
U U U U fl U U U Sfl
U U U U U UU U fl
fl U U U U U fl U SU U
U
5

cU U
fl U U U L Z U U U
fl -U- U Sfl
U fl L Z U U
U
U fl U H
U H
fl fl UflH
U U U U H
fl U U UH
fl S UU fl U UH
U U U U U Ufl U
UH
U fl U UU U UUH
UH
U U U UH
fl fl UU H
U Sfl U UUH
U U UU UH
U UU UU UUH
U U U H
U
H

fl U U U H
U H
U U H
Sfl U U H
fl fl U fl U S UflH

U U

U U U U H
U U U U H
S fl S-L U fl U U
fl UU U U U U U
UU U U L U U U flU fl
U U L U S U U U U
flUU fl Sfl U U flU U L
U UU L U
L Sfl U -U U U r-flc-U-fl
U U U U U S flU
U U , , U U
flU Sfl U U flU Z -U U U
M U U U U U
--fl U U U flU
U U U fl - Ufl U
L U r U U U U
U U U U U U U fl flU
U U fl flU U U U
U fl UU U, U U
U fl fl U UU fl UH
U U U U U H
U U flU L UH
U U r flc U flH
U U H
U UH

U U UH
U U fl U H
U U fl U U H
r U U UUH
U U fl flU U UH
fl flU fl UH
U U fl c U U f
U U U r f U U f U
U U flU U cU U U
U U fl U U U fl U U UU U
U fl U U c flU M fl U
U U U U U U U U fl flU
UU U U fl U U fl U
U U fl U U U U
fl U U U U SflM U fl, U, ,
U, U U U U U U U (c)
U flU M Sfl U U U U U U U
U U U U flU U U flU
U U U fl U UU U fl
fl U U U fl - flU U U
fl fl fl U flU U U
fl U U fl U
U U U rSflM U U fl Sfl r SflM
U U U rU U U, U U r U U
U U U U fl - flU
U UU U U U U U
U U U U - U UU U

U U

U U U r cU UU U cU U
r U U U U fl fl fl
UU U, flU - cU U U - fl
U U U flU U U fl U
U fl U fl fl U U fl flU U
U flc flU U U
U U U U U U c
UU U U fl U

U f f UH
cU fl H
fl U U U U fl fl UH
fl UU fl U H
flU fl fl H
U U USflM U H
fl fl U U U H
U U UU U flU M flUH
U U U flU U UH
flU U U fl UUH
fl fl fl U flc flU U
U U rSflM U U H
rSflM U U U rUH
U UUU U U flUH
U U H
^U U r CU H

10

CU U U H
fl fl Ufl U U flH
U uU U H
fl fl flflU U flU H
U U U , U U
fl U , U UH
U U L U
Sfl U U U L U
L- U U fl-U U flU
fl U U fl UU fl L
U fl U UU fl U fl L
fl U UU U L U U U U
U U U U U L
UU U
U L U U UU U
flU L U U L c
U U U -U fl Q U U L
U c U U U U fl U
L c U-U fl U U c L
UU U fl U UU MU L U S
U L MU U cU U
fl U U U U U L fl U U flU
U UU U fl U UU L
U U UU U L
U fl UU
U-U UU U U U U UU fl U

U U

11

U U cU L U U U
U U U fl
U U U U L U U U fl
U M U, M
M UU U , U fl UH
flU L , UU fl
U U flU , U flH
U L , U U U

L U , U U H
U U U U, U
U U, U UH
L U U U ,
U U U , U L H
L fl, L
U U U , fl H
U L U , U
U UU , U flH
U U U , L U U
UU M U U U U , L M U U U UH
L U U fl , flU
UU U flU U, L U UH
U L , H
, U fl H
U , L U H
U U U , L U UH
L U UU- U U U
fl U U U L U

12

S U U fl U U U
U L U fl fl U
U U U U U L U U U fl
UU U U U U
fl fl - U U U U U
U U UU U U U UU
U U U flU U U-U U U
UU U U U U U
U Q U U U U
U U Q U U
U, Q U UU U U
Q U UU
UU U , U U U UU
U U U U U U Ufl S U U
U L U U U UU U U c
Q U U fl U UU L U
U U U flU U U
U fl U U UU, U U U fl L
U flfl U U U Q U U U
UU L fl U U, U U UU
fl fl-U U U U
L U S Sfl U
Q Sfl c U U U U U flfl U
U U U U U U U L
U U U cU U U L U
flfl fl U c U L U U fl
mU f U U, U flfl U U U
fl UU U U L U U U

U U

13

U fl U , U UU (L )
U UU U U U U
U U flfl U U U L U
U L U UU UU
UU fl - fl L Ufl U U U U U
fl-fl U UU U U U ! U UU U
U U U UUfl, U U U ! U
U U U U U U
fl L U U
L Q flS U
U U U S U - U
U U fl- U UU U Sfl
U -U L fl U
U UU UU L U U U U -U
U U U U fl U U U
U UU U flU U U U U U
UU U U U flU U U
U U U U
L U fl H
L U U fl U UUH
U L UU fl UU H
U U U fl U H

U U U U U H
fl U U U U U flU UH
UU fl U H
U Q L U H
U H
Q U U Q U UU UH

14

U UU U Q UH
U UU UU H
U U U U Ufl U U UH

U U UU U UU U U Q UH
U U U U U UH

U U U U UH
L U U U UU U H
U UU U U fl UUUH
U fl Q UU flH
U U U p U UH
fl L U flH
U U U U U UH
fl- L Ufl M flH
U UUU U UU
U U U U UH

U U U U U U UH
L UH
U U UH
fl UH

U UU U UUUH
UU U U U H

U cU U U U UH
U U U H
U U U fl H

fl U U U flH
UU U U U U U H
U U U ,
U U U U , s UH

15

U U

U
# fl U, U
U U
L U H
U L! U ! U flU ,
mU U- U U UU U
U U U fl L UH
L U U U fl Q flUH
U U UU U U fl
U U fl U fl U U U, , fl ,
U fl fl U, fl U-L
fl U U fl U
fl A U S # U
U U U U
U fl fl fl U U
U, flS U
U U UU U
Ufl U U U U U H
Q U U fl L fl H
U U U U U U H
U fl S H
U U U U U flUH
15

16

fl U U U U H
fl UU U U flUH
fl U U H
U U H
fl U UU fl U U U flH
v} U U U UU U v~fl
U U U $$ U U Q U,
U U, U EU fl U fl S
U, S U U U - Q mU U
U U U z M U wz
M U fl U UU
Q Q Q U H
U U U U
U fl flU H
U, U, UUS U U
U ,
UU U UU U UU U S U? U U
U U fl U, U U,
U flU U
U UU UUH
U U flU U L UH
U U , , flS
, U , , , U U
U U U U U UU U
Q U UU U fl H
Sfl U UU U, U U
fl U U UH

U U

17

U UU U U U U UU U
fl U U , L UH
fl U U UU U fl UU
UU U U Q U U U U U Sfl
U U r U U Q # U fl UU
U U U U, U UU U U U UU U
U rU U rU ,
U U U U $ U
xx U fl U U U,
$ U U U fl U U UU U U U U UU
U
U U U UH
U UU U UU U, flU U U
hfl U U
U U U U U U U U U
U fl U UU U
U U U , U
U U U , Z U H
U L fl fl U UU U
, M U U H
fl UU
USfl h flU
U U U Q- fl
U U U U U fl h U
U flU U U , U U U
fl U U U U
U $U fl ? U flU U ;

18

fl UU U U U fl
h U, U- U U L mU
# U U U
U , flU fl
fl flU U, UUfl flH
U UU U fl $ U UU U
fl $ Q U U U o
S U U
Q UH
U flfl U fl U
U ? U fl U Q U U,
U $ U UU U
fl flU U, UUfl flH
U $ U U fl U U U fl
U UU U U, U U, U
U UU U flU U U
Sflfl U
U U U flU U U, fl
$ U U U
U UU, UU U
U UU , fl UH
L
U U U U L! U U U
U, U U U U U $
U U U U U U UU U
U L , U U
flU U U , flU U H

U U

19

L Ufl, U U U
U , U H
UU U L U U L Sfl
S U UU U fl U $ flCU U U
L Q U U H
U U U fl U UU U
U U UU U, fl $ U
L U , U U UH
U fl $flU U
U UU U U, U fl #U U
U Sfl U UU U
U U UU H
U U UU U
U , U U H
U, U fl $
UU U U U U
U U , U U
U UU U U fl
flU ! MU U U - U U
, U U -L
Q U $ U U
U U? U ?
U U, fl U
fl L Q , fl fl H
U U--U U U U
U

20

C U , U U U U
U U, U H
Sfl U U U U U
Sfl U U U
U U U H
S ? U U U U
U U
Sfl U , U U U
M U , U U H
Sfl U U U
U U U U , ,
, U U U U, U
U U U U U UU flfl
U U U
UU
Sfl U , U U UH
Sfl U U U CU U UU U
Sfl U UU
U U U H
U U U UU U
Sfl Sfl U , Sfl
Sfl , fl U UH
U U U U , U U
Sfl U , H
U Sfl UU U UU flU
U UU U Sfl U , U U U
UU U

U U

21

U U U fl , U UU
U

U
fl

fl
U U U, U H
fl UU U U UU U
UU fl U U , Sfl U U
U U UU U
rU U ,
U U
UU U fl,
A UU U U H
fl U U, U ,
U U U U
U U L U UU ,
U U H
U -U DU U U U
U U U U U U ,
, UU U U U U UU U
U U U H
U U U U U U U; U U U flU U U U U U U
U UU U
fl U , H
U U U U UU U
vy U U U U UU U UH
U U U - U
U U U U U U!
U fl U U U

22

U U , U - U,
UU L -U U U
U U fl
U L Ufl H
U vz L U Ufl U
UU U U $U U U, U
Ufl fl UUS U vz, .. U U
U z-{ UU, flU, U U
U U U $U U U L
Ufl U fl U U U UU U U
U U z U U U U
U U U U U, U U
U
... Sfl U U
Sfl flU H
Sfl U U
U U!
Sfl Sfl U , H
-U U U U
Sc U U, U NU U U
U
U U, U H
U NU L $ U U
U Sfl U U U U U
r U U , U U
UU U , U U H

U U

23

U fl fl U U U fl U
$ U U
U, U U
L U flH
fl L U U
fl fl U U U fl H
A U fl U U
U U UU U , U
US U U , U H
NU h U U U
NU h U U U H
U U fl U U, U
U U UU U
U L U H
d fl U UU H
U U L UH
fl U U UU U H
U fl UU U, U U U
U U! U U UU U, fl
U, U U, U fl U
U U UU U
U U UU U UH
U U fl U UflH
L U U U U UH
fl U U U fl r flc U EU fl H
U U H
fl U UU fl H

24

U U Q U U H
fl U U U
U L U H
L fl U fl U flH
U fl U fl U UH
Ufl fl flU UU UH
U fl L U H
L fl U L U flH
U flU U U U U L H
U U U flH
UU U H
U U U fl U Q fl H
fl U U U U H
fl U U U; fl fl U U fl
U U fl U U L U U
U U L U, flU U U U
fl U UUU - U
UU U
U L U U UH
UU U fl U U U Q flH
U U flU H
Ufl L UU U Ufl U H
L flU fl U flH
U UU U U -L U
U U UU U
U U UH
U U fl U U H

U U

25

U r U H
flc U U U UU UH
U L fl U U U fl H
U U U U L U U H
U U U U U U U U H
Ufl U U U U H
U UU U U U-L U U U
fl, U r, flc, U U U
U U U-L U U U
U U U U U UH
fl fl U U U flH
U U U U UH
U L UUH
c U L S L U U H
U UU fl U UH
fl E flSU E U E mUH
U U U fl U U U H
fl U E Ufl fl L fl flH
E E fl U E U UU UH
E U UU # U UUH
L # U U U U H
U k U U U U UU H
U U U fl U U Ufl fl H
U U U U H
UU U fl UH
U U U U L flU H
U L M flU flU M H

26

L U U U UH
L U U H
U U H
U flU H
L fl Ufl U fl H
flM UUU U U U r UH
fl L UH
UU U L L H
U UU U fl U, fl U U
UU U U- U U U-L UU
U U flU U () v{ Z U
flU U E-U-E U U U fl E U
flU U-L U E U U fl U
U U, U
U U U, U U UL U U U L U
U U fl U U U U
U U, U U U U U
L U U U U
flU S UH
U U U U L U
L flU M U U H

U fl
UU U fl flH

27

U U

U U
U fl U U fl U
UU U
U U U U UH
U UU U U $
; UU U U U U? U U?
U U U , S S U UU U
U S UU U
U fl S U U, U H
U U? Q- U U
U U U UU U
U , H
U U UU U
U UH
, U U U
U U S U , U
U U U U fl
U U U U Q U U
U U U
fl fl U U U !
U U !
L S ?
27

28

L M , L
L fl , L H
U U U U UU U U L
? $U U L ? fl U
$
d , L H
UU UUU
U, U L US U
U Sfl UU U
, U U
Ufl , U U UU H
UA U U U
U ? U U fl U UU U
L U , fl flA
fl U , fl U H
U U Ufl U UA U U U
U? U UU U
L U, U U
U , U UH
U U U U
U U U U U U
U U U
UL U, U flU U, fl flU U, U U!
flH
fl U fl
U fl flS U U
U U U U U U?
U U ? U U ? fl
U $U U U UU U?

U U

29

U U U U
U UU UU U
UU U U U U
U fl U UU U U U,
flU U U, U U U
fl U
U U S U U SU
U ? U (UU) U, fl
U S U UU U U U
UU U U U U U
U U U UU U U ?
U UU U w-x U U U U
UU U, U U U U fl
U U $ U,
U U fl U U UU U U $ U,
flfl U U U U U U MU
U U U w-x U S U U
U U U U U
U U U U U fl
UU U U U U U
UU Ufl U fl U
U ? U ,
U U UL U U
U U U U U
U U U U
U; U U U U U
U U `U U U
U UU, U
UU , UH

30

U U U U U U
U U U U U
U UU U U -U
U fl UU U U U UU,
U U U, -U U U U U
U UU , U U fl UU U U
U U U ? fl U
, fl U U w
rU U UU U U U
U U U
U U U U U? U fl
U U U U U
U U U U U
L U
L , U
fl U , U U UUH
fl U ,
, U UU U U
L c U , fl H
UL U U U fl U flU
UU U flU UU U U U U
U UU fl flS fl U L U? fl
UU S U U U fl U U

U
H
U U

31

U U

U L Ufl
U U c UU UUU Ufl U
c U M flU U U U U
U U fl M flS U U U
U - U U UflU U U
U f flU U

U U U H
U U UH
U flU U f UH
U U U

U f, cU
f U, U L H
U f U U cU U
fl U U U UU L U?
fl U f U mU L U
U U U U U U U
U, U U U L Q U U
U U U flU U L mm
(U) U U U U L U Q U U
L U fl U U L
Ufl U U L U U flU Sfl U
31

32

U cU U Q L U U
fl U L U L U
Sfl U U flU U
U U U U U U
Sfl U U
UU U U S U U U
M U U U U Sfl U
U U U S UU
U U U U U flU U U
U U U U N U
U U U U U U U , U

U U U-U U U U Mc fl U-U UU Sfl U fl

L U U U fl U UH
U U U L Q U H
U L UU m UH
U L Ufl LU fl UH
L U U U U fl UUH
U L L U U H
U fl H
U U Ul H
U U U U H
U UU U fl U flH
U U U UU UH
U U fl U U H

U U

33

UU U U H
Ufl
U U U U U UH
U L c fl H
U U UU U fl H
Ul Sfl U c U U Sfl
U U U L U U U U
UU fl U c U U
U Sfl U U U c
U fl U U U U U U
UU U flU L c
U L U U UU U, U U
fl U U flU UU- U U U
U U fl L U U U
fl fl flU U U flU flU UU
U L U c U U UU U UU? L
Sfl -U fl U , U
U U L fl U , U U
U U U
U U U U U U L
L U U U U Z
U U U -U U U U
Sfl U U U c L UU U U L U UU U
L U U U, U U U
fl , U UH
U U , U U
U , U fl U UH

34

U U U U , U U U U
UU U U , U U UH
U fl flU U UU U U UU
L c U , UU UH
U U l U,
U fl U , U H
U , U
U L , U H
U U U , U fl UU
U U , L UUH
Sfl U U c U U U U U
U U U Ufl U U
U U? U UU U
Sfl U L U U flU U Sfl U
U U U U c UU U UU
U U fl Sfl U UU UU Z
U U U U U U, U U
U fl U, U Lfl U L U U U U
U U U U U U U- U U
fl U U Sfl U U U
flU U U , U U U U U UU U U L flU U L
U U U L U fl U flU U
UU -f fl U U flU
M L U U fl U
U U U U UU U L
U U Z U U U U

U U

35

U U L U Sfl U
U Q L U U U U

U U U H
UU U H
U U U U UU H
U L U U fl UH
U U U U U H
U L U U U fl UUH
U U U U UH
L U c U U U U H
U U UU H
L U UU UU UU UH
L UU UU U UH
UL fl flU U UH
U U M M U H
U rfl UU U U U UH
U L UU U U H
U U U rM U H
U Sfl U r UH
U U UU H

U UU, U U
U fl U, U U UH
L U U U U Sfl U U - U
U L! U UU fl U L flU U c
c flU U L fl U U L

36

L flU U U L U U U U? L
U U U? U L flU UU
U U U? U U? U UU U
U U U ? L U U U L
UU flU Sfl U L U U Sfl U U U U
U U U U U U flU
U fl U UU SflM U U
UU U fl U U
U U U U U Lfl ,
U U U U U UU
U U U U U
fl U UU H U
U U, flU U U U U U
U flU U U fl L U? U
Lfl flU U fl U? U Lfl U
U U L fl U U flU U U?
U U U () flU U, fl U,
-U U U - U U, flU U
U U U U flU U U U U flU
U fl U U U, flU U U U
U U? Sfl U U U-U
fl U U U
U U Sfl-U (U) S U flU
Ufl U L fl U U U

U Ufl L U U fl UH
L c fl c L fl flH
U L L flU U L U UH

U U

37

L U U U fl
U U U UU U U UH
U U L U U Q H
L U U U U UH
UU U U flU fl H
SflM U UU flU UH
U U L fl U U UflH
U U U H
U fl fl U
fl U H
U U U
U flU L UH

U L , U U UU
U L UH

U U flU fl fl UH
U U flU fl flU UH
fl U U U U UH
U U U U U H

Sfl U UU U
flH

Sfl U U, U U U
Ufl fl , U L H
Sfl U U U UU U U U U U U U U U U U U U U UU,
U U U U cU
U (-) U

38

cUU SU U U UU
U U U Sfl -U
U L fl U flU fl U U
L U U
c U U U, U Sfl L U
U U U U U
U U U U , U
(U) U U U M () U
cU S U U U ? , U
U U U - U ?
flU (U) U c U ?
M UU
? SflM L U SflM
L (r-flc-U) U U fl SflM
U U U U U U
fl L U U U U U
U U U, f U Sfl
U-U U r, flc, U, U, U,
U U U U U U UU
U U U U fl L U UU flU
U fl U flU U
U U U U - U , , , ,
U U U c U U U
U U U U fl,
fl U U , , , fl flU U U
U flU U U

U U U UU U U uU UUUH
U U cU UU H

U U

39

U U U H
U U fl U flH

Sfl U U, L fl
Ufl fl , U L UH

U U U Sfl U L UH
U U U H
U U H
cU U M H

U U U U H
c U U H
U U H
SflM L U LUH
Ufl U fl U UflH
fl L U U fl H
U f U U H

r flc UflU, U U U
U U, UUH

U U U L fl flU U flH

U, U
U U , U U U H

40

Ufl U, U fl
Ufl U, U U H
c U U U Sfl U - U
U U U c U, U f U U? U
U U - U U, U U U U
U L U U U U U L
U U U U-U flU fl U
flm r fl flU fl U L cU
U U L c L U fl U
U U c U U Sfl
U DU U U fl U U UU
L U S c U U L U
U U U U L U U
U U U

U L U f U UH
U U U UU U M H
L U U U U H
U L U fl U UH
fl fl L cU UH
U L c Ufl L U U UflH
U cU U L U UU H

L c U, L
U L U, H

U U

41

U U U M H
U L U H

U
H
U U U U U U - U
L U UU U fl U U U U
U U U U S U , fl, U U
fl cU U U U M U
U fl S U r M U U U U
U U cU UU U U U UU

U U U U U flU cU U U
fl flU U U U U fl UUU UU
Q U U U-U- U fl SflM U U U U U fl U U U
fl U U U U U U L U
U U L U

U U U L UU
U U U SH
U , fl U UH
U U U SH
r UU UU UH
U UU U U U UH
flU U U
UUH
fl U U U U U UUH

42

U U fl fl UH
fl U U fl UH
U U U UH
U U U L U fl U -
U U U U UU U U
() fl U U
U U U U, U U U flfl U U
U U
U L U U U
U flU U U U U U flU U U
U - UU U U U U U
U U U U
U U
U U U U U U U cUU U
U U U U () U U U
U U U U U U flU
U U
U fl
U - U , U U U
U fl U, fl fl H
U U U, U U flH
U, U U flH
U -
U U, U
U U , U U H
U U , U U U
U U, fl U UH

U U

43

U U, U
U U, U H
L UU UUS U U U
Sfl U fl fl vyzz fl
cU flU (vx~} Sfl) U UU
L UUU Ufl U UU U
flU fl U U U
Sfl U c cU flcfl U fl
U U UU , UU
flU UU S U flU U UUU U
UU U Z U cU
U U U,U
U , UU c
UU U flU
cU U
S flflU Sfl U U U c cU
U Sfl U U U flU
U U UU
mU - fl U ()
c U UU r-r U U U U
mU M (U) U U U
Ufl -fl U Q U
U U U -
U fl U -
r-r UU flU U UU fl U
U U U UU U r-r

44

U U U U fl
r-r U-U U U
M U U -
U U-U U Q U U U U
U U UUU Ufl U c U U U U
M M- U M U U
U U Sfl Sfl fl U U
c

U
U U U
U U , U U
U , U fl
U UH

U U U U, U UU U
UU U U , U U UH
U fl flU U UU UU UU
L c U , UU UH

45

U U


U U
U U UU U, U U? U
fl
UU U flU U
U U UU UU U, U
U U
U fl U
U U US
U U U fl U U U
$ U U U U U flS U U
U U U U $ U
U U fl $ U U, Ufl U U U
U U h, , Sfl U
flS U
U U U
U UU fl U fl
U U c U UU U, UU
U UU fl U U U
h M U U U U
U fl U U, U U,
45

46

U U UU U
U flU U, U
U fl U U U U,
U UU U U U
U U UU U U U U
U U U U cU U U
UU U U U UU U
S SflM fl U U U U
, flS -U U U U U
fl U cU U U UU U
, U S flU U U
U, U U,U U, U U, U, S U,
U U c U U U
U U flU $ U, -U U
UU U, U UU U U
U ! U U U U? U fl U
M U UU U - fl U
U U U U U
, U U Ufl
U U, U U fl


U UU U
U U U U
flU , M US U
M UU, U U flc UU M US U

U U

47

S , UU, fl U UU
U U UU U UU U M U, h,
U UU U U U ,
fl U U UUU U U U U U
U, U, U U, U UU U
fl UU U U fl U? U U
U? U fl U U! U-
U UU U U UU U, U U U U U
U U UU U U, U U
U U U U U U,
U U U U , h U UUU U
UU U U U U U S U
, h U U U U U? U
S U U UU U -U U U
U,
U U, h U U U-U ,
U U fl UU fl-flU U U
U, U U U
U fl U U UU , , , U
U UU U U, , U U U
U UU U

U U U U
U U U U U U U
U U U fl U U
U U U, U U U U U U

48

U UU U, h U, U S U
U U U U U
U fl U U U U U U
U UU U, U U UU U UU
? U UU U, U U UU U, fl U
U U , U
fl U U UU U U U? fl U U
UU U U U, U U
U U, U
U UU U, U U M
U U UU U
flU U? U U U U
U U U UU U
U U U, U U
$ U U UU U U U
UU U UU U U, U UU U UU
US U UU U Ufl U U $U, U U
UU U U U U? U flU
U, U U U UU
U U U , fl U
U? U U UU U? U U
UU U fl U U U UU U fl
U U UU U, U U U U
U U UU U U U U U
U U UU U U U U , U U
U UU U U U, U U U ,

U U

49

U U UU U, fl U U UU U, fl
U U UU U, fl U -
U UU U, fl U U U?
U
U U U U
U flU U q U
U U U rU U Sfl U? U
-fl U U, -U UU U, ,
h U U, S U L UU U,
U U, U? U U
U? U, U U U - US
U? U U U fl U U
U UU U U UU U
Sfl U U U
U U
flU fl fl U U
U UU
U U U, U, U U,
U U?
U UU
U U U U U fl U
yw fl U U v| U U
U U U U U U UU
flfl U UU U Sfl U
UU U
U UU

50

U U U UU U U U
U UU U UU UU U U
U U U U U U U
U U U U U flU
U U U U fl
U U U U U fl U U U
U U fl UU U U U M U
U U UU U U U fl
U U U U U U U U
U U U fl U U
U U U U U U
U U - U? U,
U UU , U U U
fl U
U U U U UU
U U UU U U U U U
U U U U U, UU U U
U UU UU U U U
UU UU U U U UU
U U , U U U UU U U UU
U fl U UU U
U U U U UU U U fl
U U U U U U UU
UU U U U U
U U- U U UU U
U U U U, U U

U U

51

UU U ? - U-fl
? U U
U U U U
U
U U UU U
U
U ?
Sfl U , U U
U UU fl U UU U
U U UU U U UU U fl
U U $$ UU U
UU , U
U UU U U U U
UU U fl U fl fl U U fl U
U U U UU U fl U U U U
U U fl ,
U U M U
U U U U
UU U U U U U UU U U U U UU U
U , U U UU
UU U , U U
UU U , U U
UUU U U U U
$ U U U U
U U U
UU U , U U
U U

52

U U U U U U U
U UU U U U UUU U U
UUU U U U U SU
U? U U - ? UUU U
U , U U U ?
U UUU U U ? U ? U
UUU ; fl fl U U
U UU U U
U U U; U U U U U
U U U U ?
U U $ U U
U U U U U U
$ UU U U
$ U ? fl UU U U
? U $ UU
U U, fl UU U, fl UU U
UU U, U UU U UU U U U
UU U, UU U, U UU U U fl UU
U ? U-U U U, MU
U U U
h U U U U
U U UU U, U h U U
UU U U? fl
U , fl U U
fl U MU U $
MU fl U fl UUU U

U U

53

U U ? U U ? UU
U , U U U UUU
U U U U U U,
U U M U U U U U
U fl! Sfl U UU U
fl NU U fl UU
fl NU U M U U U U U?
U, U U
UU U U U
U U UU U
U UU U U U UU U U U UU U U U,
UU U U U UU, U,
, U UU U, U U U,
U U U, U U U U, U
U U U U U U U U U
U UU U U U U U U
U U U U U U
U U U UU U U U
U U U UUU UUU U U, U
U U U
UU U, U U U U
U U , U
U U U U U U
, U U
U U , U U
U UU UU U U ,

54

U U U U
fl UU U U UU U
, UU
U U U
U U U U U U
U U
UU
U, U U U U UU U
U, U U U fl U U
U
U UU U
U , LflU U U U
U U UU U U U fl
U U U U
U U U U UU U
U UU U
, UU
U? U, UU, U U
?
U
U U UU U U
U U U U U U U
U U ? U U , U U U
U UU U UU
U , h, , UU UUU UU UU
U U, U U UU UU U, U -

U U

55

U, U U U U U U U U
SU U? U U U
U U U
U UU U , h, , UU U UU U
U U, U U U U U U
Ufl U U flcU U U U U U
flcU UU U, U U UU U? U
U U U U U UU U
U U U U U
U U h L U
U UU U
U U U, fl UflU
fl U UU U , U U
- U U U
U U U U fl , U
fl U UU U UU U fl U U UU U fl U U h
U U U, U U
UU U U
U U , U
UU , U U
U U UU U U U
U U U, U U,
U U U U U UU U
U U , fl U
fl L U, fl fl

56

U L , L , L ,
Sfl L , U U U U U
fl mU fl U U U UU
U, U U; U UU U U, U U
gU U U U
U U U , UU
U , U U
U ; U UU U SU
U ? L U, U UU UU U U
U U
U U U , UU U
U U U , fl U
fl U U fl mU U? U
U U U U U U U U U
U U U U UU U U ,
U U U U
-fl U U U U
U fl U U flU
U U U UU U U
U U, U U Sfl UU
U fl U U UU U SU U? UU
U UU U, U U UU U U UU U
U, fl UU U SU U U! U-
flU U U { U fl
U Sfl U UU
Sfl UU U? Sfl U fl U UU

U U

57

U U UU U U U fl Ufl
U UU U U U fl U UU U U
fl fl U ? Sfl U U
UU U U UU U Sfl U U
Sfl UU U UU U Sfl U
UU U U U U U UU fl
fl U fl Sfl UU U fl U flfl
U U , U U fl U
U U, U
U -U U U flU U UU
flU U fl UU U U Sfl
UU UU U U U U
M U
fl U U U U U
U U fl fl Sfl
UU U fl UU UU U
UU r
U Sfl Sflfl UU U flU U
U UU U U U UU U, UU
U U U U U
U U ?
U U
Sfl U
cU U U U UU U
U UU U, U ?
U U UU U

58

UU U,
U U U UU U
U fl U, U ?
U U UU U
U fl U, U U U
U Sfl UU U UU U
U U U Sfl U
U
U U U fl , U UU
flU UU U U U?

Sfl UU U, UU Ufl UU U
U U U
U U U U U U
U U fl , fl
U U
U U U fl
U M UU U fl U
U
UU

U

U
fl

fl
U U U, U U
U Sfl U U U U flU UU U
Sfl U UU U U U
Sfl U , U U
M U , U U
U M UU Sfl U U U

U U

59

U U U U M U
U U flU U
U UU fl
flU U U flU fl U
U flU Sfl
U U , UU
UU , S U
U U UU U
U U , U U U U
U U U! U
U U U U U U U, U U U, U UU
U, U fl U U !
U UU U
UU U U U U
Sfl U U UU U U
U
rU U , U U
UU U fl, UU U U
flU!
U S U UU UU U U U
U U U U U U U
U U flU fl U U U U, U
U flU , Sfl U
UU
UU U UU
U U U U UU U U UU

60

UU U UU U
U U UU
U U U UU U U
Sfl U U
U U U U , U U
U U U U U
UU , fl U U UUU
U fl U U, U U
U U U , U U fl
U U , U fl
U - U fl U U U
UU U U U, U U
U U U UUU U U U fl
U U U U U U U
U UU U, U U UU U UU
U U U U U
U U UUU U U U UU
U U U U U
U, UU U
U-U fl flU UU UflU UU fl U U U UU
U M U U rU UU U, U
fl U U flS U U U U
U U U U UU U
U U L , U U

U U

61

U U UU Ufl , U
fl U fl h Ufl , U fl
U U L , U U H
U UU U U
U UU U U U UU
U U U U UU fl U U
U , U U,
fl U U ; U U
L mU U U , UU U
UU U
U S U fl , r U U
U U , Ufl
U U L , U U H
U ,
fl h U U U!
U UU
U L fl, SflM fl
fl flfl U U , U U U U
U U L , U U H
U fl U ; S U
U U , U U UU U U U
flU! U U U UU U
U fl , U U U U
U U , U fl
U U L , U U H

62

U
- U U , U U L
, U U U UU U
Ufl , fl
U U U , U U fl
U U L , U U H
U U U ; U
U U UU flU! U U
U U ! L fl
U U U UU U
U Ufl , U U fl
U U , SflM fl
U L , U H
U U UUU , U
M U U ; U U U
U L , U H
U - U UUU L mU
U, L , U
; U UU , U UU
U L , fl U
U fl U-U U U U
U UU U
U , U U
U U U U UU
Sfl U , UU U

U U

63

U U, U U UU
c U, U
U UU U
U U
U U
U U
U ,
U U U UU ,
Ufl UU U, , fl U U
U Ufl UU U UU UU
flS U fl U U
U UU UU U
fl UU U, U-U Sfl U U
U UU U, U U UU U
U
U
U UU U U
U U U U flU UU U U
U
U U U L
U , U UU
fl U U
U U U , U U

64

U UU
Ufl
UU U U U? UU
U U U? U UU U, U
U U U UU U, Ufl
U ? U?
U U U U U , U U , - U
, U U U U U U fl
U UU U
U U , U
U U , U
U U
U U, U U, h
U U, UU U U U
U U U U , fl
fl U U U h U
U h M U U U
U U
64

U U

65

U U U-U U
U U UU
U U U U UU
U U U U U U,
U U! UU U U - U
U U UU U U MU U
U U UU UU U
U flU U U
U UU U
U U U , UU U
U U U , fl U
U U U U UU
U U U
U U UU U UU U U
vz fl U U S U U
UU U M U U
UU UU U U
fl U , U
U, U U
UU U Sfl U
U UU U U U U U U
U U , flU fl U
fl U UU U U U
UU U
U

66

fl U, U U U U UU U
U fl U U U ,
UU U , S
U U fl
U U UU U U? U
U U UU U , U
U U U U,
fl U U U, U
U U
U U U U U U
U U fl U
- U z-z U U U
U U U U c ,
U U U fl U U-U U
U U U U S
U, U U U U U U
L fl U-U , U U U
U ! U- U
g c fl
fl fl fl U U
U
U ,
, U
U M flfl UUU U
flfl U SflU M U U
L U U UU U UU!

U U

67

, UU fl
, U U U fl
... U UU U U U UU U
U UU Ufl, U U U fl
U U U, fl flU U ?
UU U U S U U
U, flU U U U flU U U
U U U, flU U
U U S UU U U
U U flU U U, U U S M
U UU U flU U U U ,
flU flflU fl U U UU U U
flU U U U U SflU U U
U? cU U U U? U U,
cU mU, Sc mU U UU cU
mU U U U UU U
U U UU M U UU U
U U UU U $ U U U UU U
U U
UU U , U U
U UU U Sc
U U U v
U U U
UU U, U U U
U- U U U
U U U U U U U U

68

U U U U flU UU U U
U , U U UU
, U
U U , U
U flS U Sfl
U UU U U U U
U- U U U U U U
U U U U U U
U U U U U U U,
flS U U U U U U
U U U U U U U, U U
U U U, U, U U
U U U fl flS U
U UU flS U U
U U U L U U
U flS U Sfl
flS UU U, U U flS
fl U U U U U
fl Sfl , UU U h flS
U U U U
U fl U UU U
U U U U , U U
U

fl

UU U U U fl U U U U
U U U U U, fl U U UU UU
U U- U U UU U U-

U U

69

U U U, U U U U fl U UU
U fl U U U U U U-U
U U fl U U S U
U , U
v U v
U U U U U U
U0 , U , UU , U
SU UU U U

h
U
U U |-} U U fl U
g U U g U U, fl U U UU U
U U U g
U , U U U
U U U UU U U, U
UU fl UU U fl MU U U U
fl U U fl U U fl U
UU U SU U UU U
U UU Sc U U U U UU U fl
U U U U ?
, U U U UU Sc
U U U S UU U U fl
U U U U U U
fl U U U, U
U U UU Sc U U
U U U U U U!
UU Sc U U U

70

U U U U U U
, U! U U U
U U U U ! U
U U fl SU UU U fl fl U
U U U Z U U
UU U, UU U, U UU U U
SU U U
U flU UU U U -U
flU U U v U U UU
U UU U U U U
U U U U U U
U U Sfl U U U U
U UU SU UUS U U U
U U UU U
U UU U U U S
Sc U UU U UU ,
Sflfl UU U Sc U U U UU U S
U U , flU UU U U
U U UU U fl U U U UU U
UU U U U
UU U U U Sc U U U U U
U U U UU U U U U
U U, U U, U U U
U U, U U U, U U U U?
fl U fl U U, U ?
U U U U U U

U U

71

U U U U, Ufl U
U U U U UU U
U U flU UU U fl fl
, U U
U U U U flU
UU U U
U, U , U UU U U
, U SflU U U U fl U
U U U U U? fl UU U
SflU U , U UL
U , fl UU U fl U
U U-U U U
U UUS U, UU U U
UU U, U
U U rU UU
UU U SU U U { UU
U U fl U, fl U
U fl
U U U U UU U
U U U c
UU L U U U U UU
U U h U U U U
U UU U, U
U U U U U U U
U
UU U, U

72

U U U U
U U - U
U U U U U
U flU ? U? U cU U
U Sfl U UU U
U U U U fl U
h U, U,
U U, U, U, U, U
U, UU U UU UU
U UU U U UU U U U U
UU U, UU U U UU U
U U U U
U U SflU U
UU U U U UU U?
U U U U U
U
U fl S U U, U
U U U U
UU UU
U U U UU U
U U UU U UU , U U fl
U U U UU UU fl fl
U U U U U U U
fl z U U UU
U flU vz-w U
U U U U U U,

U U

73

U UU UU U fl U U
U U U U flU UU U
UU U MU UU U U
U U fl U fl U U U
UU U U U UU UU
U-U fl U U U U z-{
U UU fl UU U
UU U U UU , fl U
U UU UU flU U U
y UU U - U UU U U
U flU U UU- U U , $
, fl UU U U ?
U UU U- , U fl flU U U
UU U U fl U UU U
U U UU U, UU U -
fl U UU U U h U U
fl U UU U U U
U U U U fl U U
fl U U U UU fl UUU U UU
UU U U fl U U, U
U U U U, fl
UUU U U, UU U U ,
U U fl, U UU U
UU U , , U, UU U
U U UUU
U U U UU U

74

fl U U UU UU U U fl
U U fl U U U
U U U U U U U, U, ,
UU U U fl
U U UU fl U
flLh U UU U fl U U U
U UU U SU S U
U U U U U
U U flU U U U U
U
UU
fl

U

U, U U
U U UU U
fl c fl , U
, U U
flcfl UU U flcfl U U U
fl U U U U U -
U U U U U
UU U fl U fl fl
U U U U UU U U,
fl U U U U S U ,
fl U U U U fl U
U U flcU U UflU , U UU h
U U U U ,
U U U U U U
U U UU U U UU U

U U

75

U , fl U U -
U fl U
U U UU U UU U
U L U U U U

, U, UU U
U U U U? fl
U, U fl U ,
U U
U U U U, U U flU
U U U UU U U
UU U Ufl U UU U
U U U U
-U U, U U
U r M
U U U UU U fl U UUS
U U UU U U
U U U L U U U UU
U, UU U U L U U fl U
U U U U U U flU
UU U
U L fl
U U U
U, U UU U U U UU U
UU U U UU U UU U UU U
U U U UU

76

U cU U U U UU U U UU
U U M U UU U
U flU U U U
U L U U
U U U, fl U
U , U L
U U UU U
rU U , U
UU U fl, UU U U
U U UU U
U ,
UU U U U U U UU
U U U UU
U, UU L c
U U U U c
U Ufl U U U U UU U
U U L
L fl U U U U
L c M U fl U U
UU U
L Ufl, U U
U , U
U U U U U
U U U UU U
U U U U U
U U U U U U

U U

77

U UU U flU U U
U L , U U
flU U U , L U
U Sflfl U U
L U UU U cU U
U U U fl -- U U UU U
L U U, U U
UU , fl
UU UU U U U
flU , U U U U, U
U flU U U
fl fl U

L fl
U U
U U U
L

78

U
UU U Z
Sfl-U U Sfl U
U U U flU U U U?
U UU U , U, U U UU
U U UU UU U U UU U U
U U U UU U U
? fl U? U
U? U U U U?
U! UU U SU U MU U UU
U U U
U UU U U U, U
U UU U UU U, U
U UU U U c
U U fl U U U
fl U U fl U U ,
U U, U fl U U
U UU U U Ufl ,
U U fl U S
U ..U. U UU U U
78

U U

79

U ..U. U NU U U
U M U U
U U U U U U UU U
U U; flU U U U U USU
U U U vw U U U U U
U UU U
UU U U
U v U U U fl
U U fl U U
U M U
U U U , h, U UU
U U U U, U U U U
U U UU U U UUU
fl U cU U U fl
U U UU S U cU U
U U U U UU UU U
fl UU UU U U U, ,
U, fl U fl UUU U U
U U, fl U U U U U U
U U c UU U U
U U UU U fl
U UU UU fl U
U UU U , , fl, fl U
UU UU U Z U U UU
fl UU U fl U, UU U
UU U - UU U

80

U UU UU U U U
UU U, UU U UU UU
fl U U0 fl U U
U UU U UU U U U
U U U fl
U U UU U U U U
U UU fl U U fl U U
U UU U U SU fl
U U U U UU U; U U U
U, U UU U U UU U UU UU
UU UUS U U U U fl U
U fl U U U UU
U S U? U UU U?
fl U U U flU U U
U M U U UU U, c U
UU U UU Sflfl U UU U UU
U U fl U, flU U, U U
fl UU U U U U U U U U
U UU U U
U U U U h flU UU
U U , -
U UU U U UU U UU
U fl UU U U
U UU U, U U UU U fl UU
U UU-UU fl U UU U U
U U U U U, U

U U

81

U U U UU U U UU U UU U
U UU U U U fl U
U U , U
U fl U, U U U
flS UU U Ufl Sflfl US Sflfl
UUU UU U U; U UU U
U, U U U
U U U
U U U U U fl
U U U U U ?
U U fl U
flfl U UU flfl U U U
U
U flU U U U
fl U fl U
U UU U
U
$ U U
U UU U U U !
; U U U U h U
U U, U U fl U U U
M UU UU U, fl U
U U fl fl U, U
S UU U , , U
U UU U U U U

82

U $ U ; $ U
U U U U U S U U U
U ! U U U U U U U
U U UU U
U U
U U U U U U fl
U U U U U UU
U U ? U U fl U
U U UU U
U U U , U U
U U U, fl U U
U U U U, fl
U UU U flU , fl UU U
U U U, fl U U
U U U U? c
U U flU U? U U
U U U U
UU U UU U U
UU U U U, fl U UU U U
U , U UU U U U U U
U ? U UU U U, U ?
U U , U
U
U UU U, U
U U U U fl U

U U

83

UU U U UU U
U , flU fl
fl flU U , U U fl fl
U US U U
U U , U U U U
U U U ,
U U U, fl U U
U U, U U
UU U U, U U U
UU U U fl U
U U U UU U U U U S U U U U
S U U U U
UU U U UU U
U U!
UU U U c U U UU U
U U, U U UU U -
U U U U, U U U U
U U UU U? U U U UU U?
UU UU U U U U? UU U U U UU U
U
U U U U U UU U U
? U U U v U U
U U U U U

84

UU U U U U U
U
U fl U
U U U U U U
U U U U U U U UU U U, -
Z U - S-L U U-U
U U U U M U U U
U U, U U U Ufl U UU U,
U flU v UU
, U U
U U U U U
U U U cU U U
U U U
U U U U
U UU U
U U UU U
, U , UU U
, , , , U
U U U U
U U fl ! U U UU U U
U? U U U,
U U U U U U U fl
fl U, U U, U U U U
U U U U U ?
U U U U, fl
U U U U U U

U U

85

U UU U? U?
U U U UU U
fl U U U , U U
U -U U UU U? Z U Z
UU U U UU U
fl ? U, U
UUU fl
U U U U UU
MU U U U UU U Z
U U U UU U U, U !
UU c U flS U flS U U
U, Z U UU U U UU
U U U MU U? c
U UU U? U UU U? U?
, fl U U , U U
Z UU U fl
U U UU U, U U ! U
U, U U U U
U U U
U U U
U U UU U
U U U UU MU U U U
UU U U U, U U U
U! U U!
U U U fl
U , UU fl U

86

UU flU MU U
U UU fl UUU, U U
U UU U
MU U U U UU U ! U
U U U U U U U U
U U U U U U, U
U, UU U U c cUU
U UU U, UU fl
U UU U U fl
U U Z U UU U U
U U cU U U
-U Z U U UU U U UU MU
UU U U flU U U
U U , U U $MU
U U U U UU U U UU
U
U fl U, L
L , S
U - U UU U
U-U SU U U U U U, flU
U UU UU
U MU U? U
U UM, U U U U
U U U
U U U U U U
U U, UU U U?

U U

87

U? U U U? U? fl U?
SflM U? fl U? U U
U U U U
U U U
U U , U
U U ? U mm U mm U UU
U U U U U U
U U U- U U
fl UU U
U fl U U
fl c- U U
U? U U U, U U U U,
S U U U U U U UU U
U U U U U
U -U U U UU -U U
U U U U SU U
U U U UU U fl U UU U U
U U U U U U U
U U U U UU UflU U U
U U U U U U
U U U U U U U
S U U U U
U U U, U U U U U U
, U U U U U ?
UU U, U UU U U
U! U flU ! U SU U U

88

U , fl U, U U
MU U U
U
U U U
fl U U U U UU U?
U flS U U U U
U MU U, UU
UL U fl UL U (hU)
U U U U U
fl U U U , U
U fl U U U U U U U
U U U U U UU
U UU U UU U U
? U U , U U
? U ? UU UU U
U U fl U UU
U UU U fl U U
UU U? U U U U
, , h
UU U U, fl U UU
U U U U U U,
U U U ? fl
fl flU U
U U U U,
fl U, fl U, U fl , U
fl fl fl UU, UU U fl fl,

U U

89

U U fl Ufl, fl U U
U UU fl U U
U , UU U U
U U U U
U U U UU
UU U , U U
U U UU U U
U U U UU
U U U U U
U fl UU U
? U U U UU U ?
U U UU U
U- Sfl , U U
U U? U U
UU U UU U U U U,
U U U Ufl U U U, U fl U
U S U fl ,
U U UU U, UU U
U M U UU U
U fl U, fl U U U
U UU U U M U fl
U U U Ufl U U U
U, U, U , U
U U U U
U fl U U , U
U ; U U U

90

U U U UU U
U U , U
UU U, U
U U U UU U U
U U U U U Ufl U
, ,
U, UU U U UU
U U U U , U
U, U, U, U
U UU U U ! U U U U U UU
U U U U U U U U
U U U U U U
UU U U U U U U
U, UU U U U
UU U U U U U U U
U U U U U U ,
MU U U UU MU
U, U U U U U
U UU U U, U U U UU
U U UU U U UU U, fl U U
, U U, U U U U,
U U U U U U
, U fl U U UU, U Ufl
UU , U UU U
U U U U U U
UU U U U U U -

U U

91

U U, U U U U UU UU
fl UU U L UU
MU U U UU fl U
U UU U U
U U U , U U U U
U U fl , fl
U L U Ufl
U U U UU U U U
U, fl S UU U U U
UU U U U U U,
U { Ufl U ; U U , fl
U U U U UU L
M U U fl U U
U , L
U U U U U U
U U U-U U UU U UU U
U U U - U UU U , h, , UU
U U UU U
U U U
U U U UU U
fl U
U U U, U U
U U U UU
U U U U , h U
U UU U U U U U, U
U UU fl U fl rU U U
U U U

92

U U, rU U UU U fl
UU U U U U Lfl U UU
U, U UU U U U UU U
U U U U U UU U
U UU U, fl U U; flU fl U U
U , UU U U
U UU U flU fl U U
- U! U U, -
U - U UU U flU U U Sfl
- U! Z U; U fl
U U fl U U U, flU
! U UU U U - fl
U L U U
U U - U
U U U U

U U
U U fl U
L U fl SflL U fl
SflL U U U cU

93

U U

UU fl UUU U
U U UU , U U M
U U, fl U U U , U U
U U U U U U
UU U, U UU U
U UU, UUU
U, h U U ,
, U U h U U U U U h U U U
SflM U
U
U U U? fl
M U, rU UUS
U U U U fl UU,
flc UU rU U U U
UU U U } .. SU SU U
UU U U, fl U, cU U
93

94

SU U U UUU U U, U-U
U U, U U M U U
flU { U z U U ! ,
U U U; U; U U L U
U UU U Ufl U fl
U U? U U M U U, U U
U U-U U U U fl
U U U U U U-U U U
U rU UU U, U UU U U UU
U, U UU U flSU
SU U U UU U
U, fl
U flU UU U
U Sflfl U U U U U, U U U
UU U U U UU fl U SflU U
U, U, flU U, U
UU U U , UU U U UU
! ! U ! UU U,
flSU UU U Sfl MU U fl U U
MU U U U U U
U U Sfl U
U UU U U U SflM fl
U U U UU U, fl
M U U-U U U U
U U , U U , U fl
U U U U U U

U U

95

UU
UU fl U cU U
fl U, fl U, U
U? fl U U U?
U mU UU
U UU
fl U U U
U cU U U U U
U , U U U ,
U U , U U
U U U UU U
UU U U U - UU U
U U U U U U U U
U? U U U
U, U, U -
U, -
M U U U U
SU U UU U SU U,
Sflfl U U U U
UU U, UU U, U U U
UU U, U U U U UU U, U U U
U UU U, U Sflfl U
U U
U U S
U Sflfl U SU
UU U U , UU fl SUU

96

U U, U UU U ,
U flU Sfl UU U
SU U U fl fl Sfl U
U fl Sfl U UU U UU
U fl U; U U
flS U UU Sflfl U U U?
U? UU UU U U
U U U U U U U U U
U UU U SU UU U
U U UU fl
U U U U U SU U U
U fl U M U U fl
U-U Sfl U UU fl
U UU fl U U
U fl U U
U U U
U U U U
U U U U U
U , U U ,
U Sc
U U U UU SU - U
U U U U
U , U U U
SU S U U U
U, U U UU U U, U SU
u U UU UU U, -

U U

97

U U U U U U
U U U U UU U,
U U fl U
UU U fl U
, U U U fl
U U U U fl
UU fl
SUU U U U U U
U U U U U U
- , , U flU
U L
flU U , U UU U
UU U U UU | S fl U UU U
U U L U U U
U UU U UU fl U, flU L
Sfl U U U U L U
U U U L U
UU U UU fl U
UU U U
U U U U , UU
U U U Ur
UUUU U U U
U fl U U Sfl
U Sfl UU U U U
U U U

98

fl U U, U
vfl mU U
U fl U U U U
U U UU U U M
, ,
U UUU U U
UU U UU fl fl
U fl U
U rU
U U UU U
rU U , U
UU U fl, UU U U
U U U , U U
cU U { U
U U UU U
S U U?
fl U UU { UU U { UU U? U
M { UU U U { UU
UU U US, , U, UU, U
fl U U US UU, U U U U
US UU U UU U UU U U U
UU U UU U U U U
U flcU U U U flS U U
fl U UU U UU fl U
U U UU UU U U U
U U U U U; U

U U

99

U U U U U U U, ! U
U? U U U U UU U
U U U U? flSfl U
U UU U, flU U U fl UU U U
U U
fl U ? U U fl
U U U U U UU U U
UU U UUU UU U UU U U
U U S U U U U rU
U U U U U U
U U, U U fl UU
U U U; U fl U
U U fl U, U U U U U
U, U U UU U U U
U U fl U fl UU,
U U U U flU U UU U
fl U fl U,
U flU UU U U Sfl U UU U

U
fl

UU

fl

U
U


fl
U
fl

U
U

fl
fl
U

100

U U UU U U UU UflU
U
U U UU U
fl , UU U
U U U ,
U U U U U U
U

U
,

U
UU

U ,

U

fl
fl
U
U , U U U, U
U U U U, U
U U U, U
U UU U r
U U UU
U UU UU
U Sfl
U Z U Z
UU U U UU U U U
U, U U U U , fl U Sfl U
U UU U UU
U U UU {vy
U U , U , U rU
U U; flU h M UU U flU
U U U U U U fl

U U

101

UU SU U U Sfl
U r
U U -
UUfl fl Ufl U
fl UU UUfl U U
U , U , U
U flU U U U
U U U U U
U flU U, U, U,
U
U UU fl, UU U
fl


UU

fl U U fl, U U U
U Sfl
U U U UU U U
, U U U, U U, U U
- U U U ?
? U U
U
U
U
U

U
U U U, U U, UU U U,
U U, U U
UU U , UU U
U U , UU U
UU U

102

U L U U U ; U U U U
U U
U U U UU U U
fl U U U U UU MU
U, UU, MU U U; UU U
U U U ; UU U U U
U flU U U U
U UU U U fl U
U, U UU U U,
U U U U U U U
UU US
U U
U? U L
UU U U U U
U?
U U , U
U , U U
UU U UU U U U U, U U
U ? fl U L U U
U U flU - U U
L fl flU UU U U
U U U U U SU U
SflU UU
L U U U y U
U U-U U U U
? UU UU UU , U

U U

103

S U U , U
U U , U
U U
mU U S M UU
U-U U U U
y U U fl
UU U U U U -L
U U -L U
U U U UU U U
UU U , U
U U? U
, fl UU, U UU v}fl
U g U UflU
U fl L U U L
U U fl U U ,
U L , U UU
U U U U
UU U, U flU U U U U
U U U , fl
U U U U U
UU U
U U U
UU U U UU
UU U U L
flcU
U flflU U U

104

, U U UU UU U UU
fl U U U, U U U,
U U U U U
U UU U UU U, U
U U U
U U U UU
U, S U L fl U UU U
U, UU
U U, U U
U U U M U ,
U, M fl U UU U U
, U U h UU U U
U U U fl U U U
UU U U U U U
U UU U U
U U UU U U
U U; U U , U U
| U , U , U U ,
U U U, US U U, U , U
U UU
U Sflfl c fl U U U U
U U U h SU U UU U
U U U U UU SU
U h cU U U U U
U MU U U U
U fl U U U c

U U

105

UU SU UU U UU UU
U U U U U
U, U U, fl U U U U
UU U UU UU U U
U U fl U U U U
U U U ? U
U flU ! UU U U U
UU U U U U U U U U
U fl U U U UU U fl U
U U U U U U UU U
U UU U U UU U U U UU U
U UU U U UU U
U UU U U U U ? U
U U U U, U U
U U fl U, U U
U U U US U U U
U S U U U
S U , U U U
S fl U U U
U U U U U U UU
U fl U UU U U U U U
U U U ,
cU UU cUU U
UU ?
cUU U U U U
U UU U U L UU UU U U UU U UU U

106

L UU c U, U U U U
U U U U U U U
U S U U U UU L U U
, h U U
Sflfl c U U U U
U U U U U U
U U U ,
U UU U
? U U U UU UU
U U U U
U U U U
U U U U
U UU U U U U U
U U U U U U
U U
U U U , U
fl U U , U U U
U UU U
U UU U, flU U U U U U
U U L U-U U
U U U
U U U U U -U U U U
U U U L U? fl
cU U? U U UU U
U

U U

107

Sfl U U
U

cU
U
U
U U UU U
, U UU
U -cU L U U flU
U, U U, UU U,
U; U U U U UU
U U U U U U
UU , fl U
U fl U fl

U U , U
U , flU
U SU L , U
U L, L S

108

U fl
U U fl U
U U fl U
U U, U UU
U U U , U U
U U U, U U U
U , UU
U UU U U, U
fl U U , fl fl U
U U fl , fl U U
U U , U U
U ! U flU U, U U U
Ufl U U cU ,
U U U U U
, U U UU U flU U
U U UU U U flU U UU U U
U U fl U U fl

108

U U

109

U U U
U U U
U fl , U
UU U, U U
U fl U, U
Ufl U, U U
fl , U
mU U, U U U
U U ,
U c U, U
U flfl , fl
mU , U U U
U U U U, U U U
U U U U , , mU,
, U-U U , U-U
; U , , UflU , U U

U
U
U

U
,
U U U

U
fl
U ,

UU

U
fl

U
fl
U ,

110

UU


U U flU U ,

U

U U UU U U U U UU U,
U U U U flU U U U
U U U flU U fl,
U flU fl fl U L Sfl UU U
fl U, U fl U

flU SflM U
M U U

Sfl

cU
UU
fl

U
fl U
SflM
U

U
U
U U U
U U
fl U
SflM
U

fl U fl U
UU U U

UU

fl U
SflM
U

U fl U U U


U U

U U

fl U
U
U

fl U
U
U
U
fl U
U
U

fl U
U
U
U
fl U
U
U
U
fl U
U
U

M
U

U U U
U U U
Sfl
M
U

cU U U UU
U U U
fl U U
M
U

fl
fl
U U fl
U U
M
U

U Ufl U c
r L U fl flc

r
U

M
U

fl fl U UU
U fl U

fl
fl

M
U


fl

Sfl U

111

112

U
U
fl U
M
U

U

U
U

U
U

U
r U
U U U
fl U
M
U

U fl
U U U
SflM, flU, M fll U
U U fl U U U, fl
flU U UU U fl Sfl U Sfl U, Sfl U
U, Sfl U U U U U U U
U cU fl U UU, U
fl M flU U U M U flU U

L U U U
L

U
U
U U U U
L U U U U U U
U S U flU
U U U U U U
U Ufl U UU
U U U U rU
U UU U U UU UU
U U U

U U

113

U Sfl U U U U
U L U U U U UU
r U U fl U
UU S Ufl U
U U UU U U flU
flUU flU UU
U U U fl U U U
U U U U U
L UU UU
U U U U flS U UU
U U UU
U Ufl U U U U UU
UU fl U flU
c U fl U UU U U
U U U
U U U U U U U U UU
U c, L U U U flU
U fl,
fl L U U U U U U
UU U U

U
U ,
U U U U, U U

114

U U U, UU UU
U , U
U, fl U
UflU U, U U U
fl, U fl
U , fl U
U U UU U U U U
U U U U fl U UU U
U U U, U UU U U U, U U
U, U U U
c, U UU U ,
U U U U , UU U
U U , S, UflU
U U UU U
U , U

UU U
U U, U U U
fl U UU, U
, U U
U UU , U
fl r fl M, U U U
U U U , U U U
, S U U U
S fl flfl M U, U U

U U

115

U U, U fl U
U, U
U U U , fl U
fl U fl, U U
, U U U
U, U U
flfl fl , U fl U U
U U, U
fl U, r flc fl U
fl U, U U U
r , U U U U U
U UU, U U U
U U U fl U U , U U U
U , U U U
U , U
U , U U
U , U
fl U U , U U
U L, U U
U , U
U , U U U U
U U fl, U U
U U , U L fl U
U U U fl, U U

116

U U UU U U U fl
U U U U fl
U U U () U U fl S
UU U U U U U U
U U fl U
fl U fl U U U U U U
U U U U
U UU U fl UU U, U
UU UU UUfl U U U fl
U U U U U UU U, U ! U U
L U U U; U U
U U U U U U Lfl U
U UU U

U flU
L, U fl fl
U U U, U U fl
U , UU U
fl U fl, U flU
U U U U fl, U U U U
UU fl U, fl U U
U U U U U U U
flU U U! U
-U U U UU U U
U U U U ! U, U UUU U M

117

U U

U U U U, fl U U
fl UU U UU U

UU U
UU UU U , U U UU U
U U , L U
U U , Ufl U U
U U U U, U U
U U fl , U U U
U U , U U
U c! UU UU U? fl U U U
U U UU U U -U U UU
U L U , U U U
UU U U U U, U U
U UU U? UU UU U U ? fl
U U, U U U U
U U U

fl fl
U U, U U fl
U UU , fl fl
U, U U U
U fl fl, U U
flU, U U fl
U fl, U Ufl

118

- U UU U, U U U UU
U U U U, fl fl
U U U U U
U, U, U U U fl
U U U U UUU U, U U
U UU U fl U U U
U U U fl U U U, U
flU U U

U
fl U U, U U
fl , U U U U
U fl fl cU , U U
U fl UU , flU U
fl U , U fl flU U
U , U U U
UU U fl U UU U
U U UU U U fl U U U
U UU U cU U U U UU U U
U U U flU UU U flU-U
U UU U L U U
U UU U

U
fl fl U U fl UU U U
fl U U UU flU U

119

U U

U U U U
U U U
-fl U fl UUU U
fl U flU U U U , fl,
, U flU
U U U, fl U U
U

UU U U fl
U UUfl
U , U fl
fl L, U UU U U Ufl
U U, UU U U fl
L fl-flU U U U,
U U U, U fl U
U U U, U-U U fl flU U
U U fl U U U U
UU U U U U UU U, UU U
U U UU U
U
U

L
U U U
fl , U U U U U
,

120

U U U, U U U
fl , U U
U , cU U U
, UU
U U U, UU
UU, U UU U
flU ,
fl ,
U U , U
L , U
U U U U,
fl , U U
U U , U
L , U
, U U
fl , fl Sfl
fl U U, UU
U, U
U U, U
U U , U U fl
L U , U U Ufl
U U, U U
L U, U
, U U
U U , fl U U

U U

121

c U L U U U
U U flU U U U
U U fl fl UU U
U M, U UU U U
-U UU U U ,
U fl fl U fl
U fl -S U U
UU U U , U
fl U U, , , , U
U ; L
, U U c
U , U

U U
U U
U U ,
U U U , U U
UU, U U
U ,
U , UU
UflU , U
U ,
U U ,
U U , L
U U U U U, U
U U , U U U-U U

122

U-U U U UU U, UU U
U UU U U U ? UU M U
M U U U UU
UU , , UflU, S
U U U U UU U,
UU U U

U
U , U U
U U , U U
U U U U U, U
U U fl U U fl, U U
U , U UU
U U U, fl
L L U UU , U U
L , fl U
U U , U
U fl! U U ? U
U U U U,
U UU U, U M U U flU
U UU U L U U U
U U, fl U

UU

U U
r flc , U

U U

123

U, U UU
U U U, U M U
U U U U U U , U
U U , fl U
fl U, o U
L h U, fl U
U, U U
fl U, U U
U U U fl, U U
U U U U, U
U U , U fl U U
U U , U U
U U , U U U
fl-S U U fl U UU U UUU , U,
U U

U U

U
U U UU , UU U
U U , U U U
fl UU , U U
U M , U
U U UU , fl U
U U U , U

124

U U , U
U fl U, U U U
U U UUfl , U
U U, U
U U , U
M , Sfl U
U U , U
U U, U
U fl r , UU U
U U , fl U
U U U U
U-U , , , U U U
U UU U L U fl U
U U

U U U

U
U

U
U fl , U U
US U U, U U
U U UU, U
fl U U , U U U U
Sfl U U U U , U U
U U fl U U U, U U U fl
U U U U U, U U U fl

125

U U

fl fl U , U U
U U U , U
U U U U fl flU
U U U U U U flU, U U, U
- U U U UU U U U
U U , , fl, fl U U
U U fl U UUS U
U U U


U U
U U , U U
U U UU, fl U UUU
U U U, U U U
U U , U U
U ,
,
L U, U
U U ,
U UU U U fl U L
M U U US U UU U,
fl U U U flUU fl U U U U
U U U L U
U UU U, U

126

U
U , UU
U L U, fl
, U U fl
U , fl fl
U UU , flU U fl
U, U
U U U ,
U U , U
U U U U , L U
fl ,
U fl U U , fl U
UU U , U U
U , U
fl U , U fl
U UU U , U U U fl
U cU fl , U UU U
U U U , Ufl
U mU, L U fl
u U, L fl
mU fl , U UU
U U , U U
U UU U U U U, U
U L U U U fl

127

U U

U fl L fl U U
U U U U U UU UU U U M
U U U U fl U U fl L
U U U U U U U
U U , U U L flU
U fl, U U U fl
U U UU, U UU U flU
fl U U fl, U UU UU U U
U Ufl, U cU UU M
U U U U fl, U U U U
U fl, U fl mU U , UU
U

U U
U

U

U U, U U U
U U U, UU
c U, U U rU
UU U UU, U U
U U U, U U U
fl U U,
U , U U UU
L , o
U U , U U U
U U U U, U

128

, , U UU U U,
U U fl L U Sfl U U
, U U

L U

U
U

U U U
M U, U
U , UU UU U
, U UU
UU fl UU, UU U
UU , UU
U , L U
U ! U U, U M-
U U
U U U U U
U-U U U U U
U U U
UU US U U U L U U
UU


U , L U
U , U U
U U, U U
U U U , U U

U U

129

U U U, U flfl
U U , U U fl
U U U U U , U Ufl
U UU U U, fl
U U flfl, U
U UU U L U U
U fl U, U U U
U U U U U U U
U U U, U U, U U, U U
U U U U U U S
fl U U U fl U U U
flfl U U U

fl U
fl U, U U
, U
U, U
U U U , U
UU U U, U U
U U fl U U , U
UU U , U U U
U U , fl U
fl U U , UU UU
U
U, U fl U U U fl U U

130

U U U U U U - U
U U U U U U
U U U U fl UU-U U, U
U U U, U U U U flU U
U U U U UU U U fl U U U
U U U, U U U U U
U U

U
U , L U
fl U, fl UU
U Ufl,
U , fl
U U , UU
fl UU M U Ufl U U
fl UU U U U UU U U
U

LU U U

L
U
U

UU UU,
UU U , U UU
UU , U U
U U U U,
U S U, fl U U U

U U

131

U U U , U U
U UU , M U U
U U , UU UU U
L U U UU U U
UU U $ UU U U U
- U U fl U U UU U
U U U U
U fl UU U U U U U
U fl U U
UU SU UU U, U fl
U U U UU UU U fl U UU U
U U UU U U U UU U U
U cU U U U fl
UUU U U flU U M U
U, U U

fl Ufl

fl

Ufl
M fl U, U cU fl
r , U fl
fl , U fl
U , fl fl
U U U fl U UU, fl
fl U M fl U fl U,
fl U U U fl U fl U

132

U U U- UU U, U
fl U U U U UU U U U U
U U U fl M U

U U


U
M fl U, UU
Ufl U U , U fl
L U , cU fl
fl , U UU fl
h ,
L U U, U
U U flfl , U U
U U UU U fl fl
U M U U fl U U U
U fl L UU M U U
U fl UU UU U fl U- L
U U UU U U U UU U U flfl U
U, flU U U fl U U

L U U U UU
L U U U U U
U , U U U
U, U U UU
U U , U U

U U

133

UU flU ,
U , U U U
U U, U U fl
U flU U U , fl
U fl fl U , U U UU
U U U , U U
L U U
UU U U U M UU U
U, U U UU U ! U
UUU U U U
U U, U U fl
M U U L fl fl
U U U UU U U-U U U U U
UU U U L U

U U U
U U U fl cU U,
U U U U U U
U U U U U U,
U U UflU U
U U U U U ,
U U U U U U
U U U ,
U
U-U U fl U cU U U U U

134

U U U U U-U U UU
U U U-U UflU U U
U U U U U
U U U U UU U U
UU U fl U

U U UU
L U UU
U , U UU
fl , U U
c U, U
U, U fl U
U , U U U U
L , U U U
L fl U U
, , , U fl U U U , c
UU U - U S U U
U U U U U U
U fl U UU U U fl! L
U

L
L , UU U
r U fl , U U fl
U fl , U

U U

135

U U U , U
U fl , U
U U U , flc U U
U U fl , U
U U fl U L U , U
U U , U
L fl L U U U U
U fl US UU U U U U
U U-U U U fl L
U U U L Sfl U L M U,
U- fl U fl U

L U

UU
UU

L U , U NU
fl U U U fl, U fl
U U , U U U
UU , U U U U
U UU, U
U U U , U
U U U U , fl U fl
U U , U
L M U
U M NU U U U
U, fl U U fl U U

136

U U U
U U U
U U UU, U U
U U , U
U U U U U, L
U U,
U U U U, U
U ! L U U U
U U - U U U, U U U
U U UU U , U U
U flU UU U UU fl
UU , U fl U U U U U UU U
U U UUU U

UU U flU
, UU U flU
UflU , U
, fl U
U , Sfl
U U ,
U , S
U U , U U
U U, U
U, U U

U U

137

U U, U U
U , U
U , U
, U U U
U U, M
U , U fl flSU
M U , U U UU
, U U U
U , Ufl
U U! NU flU U U U UUU
fl U , fl,
, Sfl U U
U U U U U L U U U
U U fl S U U U U U U
U U U S U U
fl flSU U fl U U U
U U U U U U U U U
U U U U U Ufl U
U L U U fl U U fl
U U U U UU U, U , U U
U U UU U U U U fl U
, U U, U, U U
U U U UU U U ! UU
U , U U U

138

UU U U UU
UU U U UU , UU fl flU
U, cU U
, U U
U U U, U UU U U
U U U , UU U U
U U U U U L U U,
S U U S U L U
U flSfl U U U
U U U U U U U U
U U U U U, fl
U U

U U UU
U
U

UU
U U fl, fl U
U U UU U, U U
U U , U
U U U, U U
U U U U U, U
U U t U, UU U U
U, U flS U
fl U U,
U U , U

139

U U

fl UU U, U U
fl U U , U
U U,
U , UU U
U U U , fl
L U fl, U UU fl
U U! U U U U
U U U U U U U U
flS U U UU U U
U U M U t U
M U U U U
U flS U U fl fl- ,
, S , U U UU
U fl U U flS U
L , fl U U flS UU
U U U U

U U U
U
U

U
U U U, U U U
U U, L U
L c , U UU
U L , U U UU
L c U UU, U U
L U U U, UU U U

140

UU , cU UU
UU , U
U U U, U
U , U U UU
U U L fl, L U U
U U, U fl U UU U
UU U, UU U U-U U U U
U- fl U c L
U U UU U, L U UUU U
U U U L NU U U
U U U cU U
L UU U, U UU U
U U

U L U
fl U fl, U U
U , U L U
fl fl, fl U
fl, L U U
flh fl U, U U U
U SU, U U
L , U fl U U
U UU U, UU U
U U , M U fl U
M -U U fl U

U U

141

U U Z U U U U U
U, U U U -, fl
U UU U fl
U fl S U U U U fl
U U U U UU U U U
UU UU SU U U, U fl fl UU UU
UU U, UU L U U U fl
U U fl-flU U U U
U S UU

U U U U, U U U
fl U, U
U , U U U
Sfl U, U
U U, U U
U U , L
U U , U
U U U U, U U U
, fl U U U U U U
U, UU UU U , Sfl,
U U U UU U U flU U
U U U U U
U U U U U fl L
U U

142

L U UU
L U UU,
U , U
L U,
U, U U
r , U U
UU, U U
U , U
U U U ,
U , UU U U
U UU , U
U UU , U U
U, U U
UU U , U
U , U
U fl , U U
U fl , U U
U Ufl, U U
U ,
U U, U
U U , UU U
U U UU L U U U
U U U Sfl U U
L U U U U UU
UU

143

U U

U U U U U U
UU U UU
U U U U U U,
UUU UU flU fl UU U U
flU fl U U U U

UU
U U ,
, U U
fl , fl U
U U L, fl U
L U UU, U flU
U U, U flU
U, UflU U
U U U , U U UU
U , fl fl U
U U U , U U
U U , S U
U , U U U U U
,
U , U U
U U , U U
U U , UU
UU UU U , UU

144

U U , U U U
U U , U UU
U U , U fl U
M U, fl U
U , UU U UU
M U , UU
U U, U U
U U U M,
U, U
U r, fl U
U U , U U U
U U , U U U
, U
fl U , U U
flU , U L U
U , U
fl , U
U fl , U
U L U, U
U flU U fl , U U
U U, Ufl U
U , U
U U, U U U
U , U U

U U

145

Sfl , U
U U, M
U, c U U
U , U flfl
fl UflU,
U U , cU U
U , U
flU fl, U
U Ufl, UflU
U U ,
U ,
U U U, fl fl
fl, fl
fl U L U U U
L U U U U M
U U U U , U
U flflU U U U U
U S S flU U
U UU U S , U
U U ? U U U U
UU fl U U, ,
fl U U U U
fl Ufl U U U
U S U U U U U
M- U U U UflU U U M

146

S fl UflU
UU M U fl U , U U
U U U U
U U U, U ,

U U - U U -
U U U U U M fl U U U
U U UU UU
U Sfl U U U
U L UU
U U L
M U U

U
U
L U, L
L U , U
U U , U U
U UU, L UU
U U, U
UU , U
U U U fl U , U
U U , U U
U , Sfl M U UU U L
U! U
U U UU U, U L

U U

147

U UU U UU
U U U U
U U U U U
U U -U U U
U

U U

U
fl , U U U
UUU Ufl Ufl , U U
U U , U
fl U U, U
U U flU U , U U U
L UU U fl, U U U
U , U U U
, U U
U U U , U U U
U U , U fl U
! U U fl -Z
U U, fl U UU, U
fl U U , U !
U U U U UUU U U
UU U L UUU U
U , , , S, - U
U U flUU
U U U L U U U,

148

U U U U

L U

U
UU
, L U
, U
L , U
U , U UU
U fl U, U U
U U L , U U U
U U , U UU
U c! U
L fl UU U
U U , fl fl U U -U-
U U , S
U, U UUU vy fl
U U L U
U U

UUU U

U

U


fl fl , UU U U
, U U
U U UU, U U
U U UU,
U , fl

149

U U

fl flfl, U
flU Ufl U, fl
U U U UU , U Lfl
, U
U U, UU
U U , U U
U U UU U, U
U U U,
-U fl UU
U U U fl U U
U UU U U U
U U, U U

v , U U U U
U flfl U U U U U
UU flU M fl
U U, U U
U U U, fl U U U
fl U fl U U, fl U UU U UU
U
U, UU U U UU , UU
U U U UU U

U
U
U Sfl U , U U

150

U U U , U U U
U U U U U , U U U
U U , L U UU
U U , U fl
U U U U fl U U UU
U U U fl
U U U U
U U U flm U U

UU
U

U
U, U
U , U
U U U, UU U fl
flU U , fl U
U U U , U
U U U , fl fl U
U, UU
U U , U U U
L , U UU
U U U U U
U U U U fl,
U U -L U U flU U
U

U U

151

U U U
U U U, U flU U
U , U U U
U U , U U
, fl U U
U, U U UU
U ! - U U U U UU
U, U U U-U U U
U , fl UU U U
U U UU U - fl
fl UU U U UU U UU U
, fl fl UU

fl U

fl

U
U, U U U U
fl, U
U U U, U
U U U fl, UU U
U , U
U , flU U
U U , U U
U U , U U
U UU ,
U U U U , fl U UU

152

U U U fl U U
U UU U U, U U U
UU U UU fl U U UU
U U U U U
U U U U, U U U U
U

UU UU U , U flU
, U UU
, U UU
U, fl U
U UU,
fl fl , U U U U
U U U U U , U fl U
UU U U U, U U U UU
U U , U UU
U h , M UU UUU
flU U U U UU U, U
UU - U U
fl Z U U U U UU
U U U U U UU U U
U , U , U U flfl
U U U

U U

153

U
U, U
U U ,
UU U U U, U U
U ,
U U U , fl U U
UU U U U, U U
UU U U U U -
U U U U U, U U Sfl U
U U UUU U UU U
UU U UU U ,
U UU cU U U
U

U U

U

U
U fl, U
h Ufl , U U U
flfl NU U, U UU
U U , U U
fl U fl, U
, U U
U UU L , U U
U ,
U U ,

154

U U U ,
, fl U U U flfl NU
UU UU U fl U U UU UU
U U U UU U U U
UU L mU UUU U
S, , , UflU U U, U
UU M U U
U U U

UU L fl
U U , fl fl
fl UU , UU L fl
U U, U
U U U , U U
Uh h , U
U U , U fl
, U
fl , U fl
h h U , U
U UU , U
fl, U
U , U
L U U fl U U c
U UU U U U,
U UUU fl UU
U, , U, , , S U

U U

155

U U fl U U U U
U, flU fl, -, h, h U
U fl fl
U M flU UUU U U
L, UU UUU M


, U U U
U , U U
, U U U
U fl U, U U U
U U U U U, U U
U , U
U U , U U
U U , U U
U fl , U
U U Ufl , U
U U L , U U U
U c! U U!
fl- U fl UU
U U U U U- UU
U UU M U fl M U U U UU
U U U L , U U U U fl
UUU L U fl , flU U
U fl U U U UU U L
U c U

156

U
U UU L , L U
, , fl, U U UU fl
UUU , U UU L H
L .......................
U U , U fl
UU U , U UU L H
L .......................
U fl fl, U fl
UU U , U UU L H
L .......................
UU U, U flU
U U U U U , U U U L H
L .......................
U fl U U fl, U U fl
mU U , U U U L H
L .......................
fl, L fl
L fl U , U UU L H
L .......................
flfl UU, U mU fl UU
, , LflU , U UU L H
L .......................

157

U U

U
L fl, Sfl L fl,
U U UU fl
Lfl , UU, Sfl UU,
U fl, U fl, UU
U ....................
r flc fl, L U U, Sfl U U,
fl U , S U , L U U
U ....................
, fl U, Sfl U U,
L Ufl, Ufl, U U
U ....................
U , fl U U, Sfl fl U U,
U UU, U UU, L U
U ....................
, , , U U U, Sfl U U U,
U U , U U , L UU
U ....................
- fl, Sfl U-U fl,
U U, U, L fl
U ....................
L U , UU, Sfl UU,
fl , , UU
U ....................
, , , L U , Sfl ,
L fl U, L fl ,
U ....................

158

S
U
v. U UUS
w.
x. fl
y. L
z. fl UU
{. L Q
|. U U U
?
}. U
~. U
v. fl
vv. L U U
vw. U
vx. U U
Q U
vy. # U, U

vz. L U U
v{. U
v|. U MU
v}. U U
v~. U UUU
w. L U

wv. Q U
ww. UU fl
wx. Q U
wy. UU fl U U, L
fl
wz. U UU

w{. U U U
w|. SU U
U
w}. L U L U U
w~. L
x. L
S
xv. U
xw. U U ,
L
xx. U U
xy. L fl fl
xz. U U U
x{. U U
x|. U U
x}. U Q
x~. U U U
U UU

U U

yv. fl U

yw. U
yx. UU U,
U
yy. fl
UU U
yz. U L
y{. U UU UU

y|. flU U
U U
y}. U L
MU MU
y~. U
UU U U
z. U U
zv. L U
U U U
zw. U
zx.
L
zy. U fl
zz. Q L
z{. U flU U
flU
z|. U U
flfl U
z}. U flU
z~. Q U flU
{. U U U
U U
{v. U U U
{w. U UU U

159

{x. M U
{y. flfl U
{z. U
U
{{. U L S
{|. U L
{}. U U
{~. L
L
|. U
|v. U
|w. U U fl
U
|x. U
|y. U U
|z. | U U
|{. U L U
||. fl fl U
L UU U
|}. UU
|~. U
}. U
}v. UUS
}w.
}x. U
}y. c
}z. M fl
}{. fl UU U
}|. flU
}}. U
}~. L
U U
~. L U
U

160

U
v. L

UU
v. U U
w. UU fl
x. fl fl fl

y. M U


v. U U
w. UU fl

U
v. UU fl
w. U U U
x. L U

UU
v. U
w. U U


v.

Meditation on a Real
SATGURU Ensures
Permanent Salvation

w.

Satguru


v. U flU U
flU U


v.
w.

Bhakti

(Uniqueness)

x.
04.

05.

06.

The Truth
Without
Soul
Realisation Man Has
to Wander
The Whole Game is
That
Of
Concentration
Atma-An Exposition
(Atam Bhodh)