Omul vitruvian

În construirea Omului Vitruvian, Leonardo daVinci s-a folosit de datele pe care un arhitect roman al antichităţii, Vitruvius, le-a consemnat. Vitruvius însuşi spunea că aceste date le avea din surse mult mai vechi. Unitatea de măsură (pro a il cea mai naturală şi lipsită de convenţii! este de"etul. Lăţimea unui de"et. #ceastă unitate de măsură am "ăsit-o şi în practica acupuncturii. $in lista proporţiilor re%ultă că înălţimea omului este e"ală cu &' de"ete. (entrul cercului este plasat în aria om ilicului. )ai e*act este plasat la +,, de"ete su om ilic. -i asta e înca o surpri%a. În artele marţiale (şi nu numai! se consideră că în acest loc se află .ara, /oceanul de ener"ie0. (entrul cercului este le"at de ener"ie. $in lumea antică ne vine şi 1roporţia de #ur, proporţia 2umărului de #ur. #cest număr este e"al cu +.'+3455&&. $acă se aplică proporţia 2umărului de #ur lun"imii laturii pătratului (înălţimea omului! se o ţine ,&,55+6'' de"ete, punct care se afla în om ilic. Înălţimea /omului0 raportată la înălţimea p7nă la om ilic formea%ă 1roporţia 2umărului de #ur8 #ceeaşi proporţie aplicată la diametrul cercului dă o înălţime de 9+,6:,,:+ de"ete. #ceastă înălţime este aferentă %onei de pe piept, puţin mai sus de furca pieptului, între locul unde se consideră că se află #nahata (ha;ra şi <ur=a (ha;ra (cha;ra minoră a #nahatei!8 #dică aceeaşi %ona în care tre uiau unificate ener"iile /păm7ntului0 cu ale cerului8 În ochii lui Leonardo, desenele anatomice şi omul vitruvian alcătuiau o /cosmo"rafia del minor mondo0 (în italiană, cosmo"rafie a microcosmosului!. (redea că, mecanismele trupului uman sunt repre%entarea în microcosmos a mecanismelor ce "uvernea%ă Universul. Leonardo scria > /#nticii au numit omul o lume mai mică şi, într-adevăr, numele se potriveşte. 1entru că omul e făcut din păm7nt, apă, aer şi foc, asemenea 1ăm7ntului0. #rtistul compară scheletul uman cu pietrele (rea%emul 1ăm7ntului!, iar dilatarea plăm7nilor c7nd respiră cu flu*ul şi reflu*ul maritim. ?i lio"rafie>
http://raveda.wordpress.com/2009/11/22/omul-vitruvian/ http://www.descopera.org/leonardo-da-vinci-om-de-stiinta-si-artist/