You are on page 1of 2

Homer - rezumat Iliada

Homer 1 Mărul de aur În palatul lui Jupiter-Zeus are loc o petrecere la care participă toţi zeii, mai puţin Discordia, zeiţa vrajbei. Aceasta se năpusteşte în timpul c e!ului în palat !oarte !urioasă. Jupiter o calmează şi aceasta se otăreşte să plece, lăs"nd în urmă un măr de aur care trebuia dăruit celei mai !rumoase zeiţe. Jupiter nu se poate otărî ce sa alea#a$între zeiţa dra#ostei, %enus si zeiţa înţelepciunii, &inerva, !iicele sale şi soţia sa Junona,ast!el decide ca cele trei pretendente să alea#ă un muritor,care sa decidă cine va pastra mărul. %enus îl ale#e pe !iul lui 'riam şi al (ecubei, Ale)andru-'aris, un arcaş !oarte c ipeş, căruia în sc imbul deciziei sale îi promite inima *lenei, cea mai !rumoasă z"nă. 'aris o ale#e pe %enus ca cea mai !rumoasă. %enus îl duce pe 'aris la *lena , unde +upidon le străpun#e inimile celor doi cu să#eata dra#ostei. Junona care urmărea să se răzbune pe 'aris des!ace le#ătura dintre *lena şi soţul ei &enelaos. Deoarece e)ista un vec i pact între marii conducători ai timpului , cum că aceştia îl vor ucide pe cel care va îndrăzni sa o !ure pe *lena de la soţul ei. Ast!el viteji ca Ac ile, ,lise, Aia), -domeneu, Diomede, bătr"nul .estor, doctorul &a aon şi A#amemnon , în !runte cu !ratele acestuia , &enelaos pornesc pe corăbii spre distru#erea /roiei. 0&"nia lui Ac ile După nouă ani de luptă,zidurile /roiei erau încă în picioare. A#amemnon reuşeşte să o răpească pe !iica lui (riseu, (riseida. (riseu îi cere ajutorul lui Apollon,care trimite să#eţi orăvite răsp"ndind ciuma printe a ei.A#amemnon se lasă convins de Ac ile să o înapoieze pe (riseida, dar în sc imb el îşi ia !emeia la Ac ile , 1riseida, şi nişte averi. Ac ile m"nios, de !aptul că prietenii săi de luptă nu realizează că !ără el sunt !oarte uşor de învins, îşi ia corăbiile şi pleacă de pe c"mpul de luptă. Dar mama sa , zeiţa /etis, îl convin#e pe Jupiter să dea victoria troienilor, ast!el Jupiter trece de partea -lionului. 'revestitorii a ei spuneau că în anul care tocmai începuse, al zecelea de război, vor !i dărmate zidurile /roiei, ast!el, lupta devine tot mai intensă .'aris si &enelaos se în!runtă pentru !rumoasa *lena. 'aris este rănit. 2upta devine din ce în ce mai s"n#eroasă pe măsură ce zeii se amestecă mai mult. 3Andromaca şi (ector Zeii părăsesc c"mpul de luptă din ordinul lui Jupiter. 2upta sporeşte în intensitate şi devine !oarte cr"ncenă. (ector a!lă de m"nia &inervei şi o roa#ă pe mama sa, (ecuba, să mear#ă impreună cu toate doamnele catăţii să îi dăruiască jert!e. (ector ajuns în palatul tatălui său decide să-şi revadă soţia. Andromaca încearcă să îşi convin#ă soţul său să răm"nă acum l"n#ă !amilia lui, însă (ector se reîntoarce pe c"mpul de luptă împreună cu !ratele său 'aris. 'e c"mpul de luptă învin#ătorul era decis de conducătorii armatelor, care se în!runtau in !runte cu (ector şi Aia). Jupiter opreşte lupta celor doi şi după cum îi !ă#ăduise lui Ac ile dă victoria de partea troianului. Ast!el, A#amenon decide să încerce să se împace cu Ac ile prin intermdeiul pritenilor lor, dar Ac ile nu este de acord.

o ia de soţie pe *lena.eptun să treacă în !runtea a eilor. !iu al lui 'riam. iar cu ajutorul &inervei şi al Junonei îi recuperează corpul. pentru a-şi alina durerea. Apollon îl îndepărtează pe (ector de pe c"mpul de luptă. adică să-l ucidă pe (ector. răpus de Ac ile. în munţi. şi viteazul A#amemnon. /roienii se împart în două tabere. 'olidor. dar ambii sunt ucişi de a ei. Ac ile îi !ă#ăduieşte lui 'riam linişte în zilele de înmorm"ntare. 6Împăcarea lui Ac ile %ulcan îi !ăureşte arme lui Ac ile.lise şi Diomede sunt scoşi din bătălie. Apoi t"reşte corpul lui (ector le#at de caleaşcă de doisprezece ori în jurul morm"ntului.iar cealaltă la porţile acesteia. care este ucis.troienii se re!u#iază în cetate. Junona îl adoarme pe Jupiter şi îl ajută pe . Ac ile este ucis de 'aris. care era protejat de Apolon.45oc la corăbii 2upta porneşte din nou. Amdromaca îşi pl"n#e m" nită soţul. 8 &oartea lui (ector Ac ile îl urmăreşte pe (ector în jurul cetăţii. !iu al lui 'riam. Ac ile îl urmăreşte pe troian. în care era şi (ector. 1ătălia devine un măcel din clipa în care se amestecă zeii. Apollon îl salvează pe viteazul A#enor de la moarte. mai apoi. Ac ile lea#ă corpul lui (ector de caleaşca sa şi îl t"reşte în jurul cetăţii.Ac ile porneşte la luptă otăr"t să-şi răzbune prietenul. care nu îi respectă ru#ămintea de a-i înapoia trupul !amaliei lui 'riam. bătr"nul 'riam. +u ajutorul lui &ercur. După o luptă #rea. 7i (ector. (ector este rănit în luptă . (ector dăr"mă cu o piatră de moară poarta zidului ce le imprejmuieşte. Dupa zece. în lupta sa îl ucide pe 2icaon. să le dea trupul eroului lor. ajun#e la Ac ile şi reuşeste să recupereze trupul lui (ector. care îi străpun#e călc"iul cu o să#eata otrăvită. 9.ltimele zile ale /roiei În ajutorul /roiei vin amazoanele conduse de 'entesilea. din !aţa lui Ac ile. învăluindu-l într-un nor de aur. Jupiter se trezeşte şi readuce lucrurile în !avoarea troienilor. iar pe scut îi reprezintă ima#ini din aur. /roianul este înşelat de zeiţa &inerva şi . 'aris este rănit de o să#eată şi !u#e la z"na *none. +u ajutorul lui Apollon. Dei!ob . . /roienii se apropie de corăbii. Ac ile urmăreşte doar să-l răzbune pe 'atrocle. . . vindec"ndu-l pe (ector. ani războiul continuă d"nd jert!e nenumărate zeului &arte-:azbunatorul.a eii recuperează corpul lui Ac ile. pe care însuşi Ac ile îl curăţă de s"n#e şi de colbul pătruns în piele. dorea să-şi răzbune !ratele. Ac ile îl înmorm"ntează pe 'atrocle. 5amilia îndurerată a troianului cere îndurare de la Ac ile. pe care îi îmbărbătează.eptun sare în ajutorul a eilor a căror sin#ură scăpare erau corăbiile. la r"ndul lui. una în cetate. (ector răm"ne în !aţa porţilor pentru a da piept lui Ac ile de unul sin#ur. Ac ile revine în luptă împreună cu prietenul său 'atrocle. Ac ile se îndreaptă !ioros către /roia.