You are on page 1of 17

  Ludmila BEJENARU  REFLEXE BIZANTINE ÎN CULTURA   CENTRAL ŞI EST‐EUROPEANĂ  .

 dr. POSDRU/89/1.                Punctele de vedere exprimate în lucrare aparțin autorului şi nu angajează   Comisia Europeană şi Academia Română. beneficiara proiectului.    Exemplar gratuit.    ISBN 978‐973‐167‐125‐3         Depozit legal: Trim. Ioana Nicolae (Andrei Grigor)                                                                                     Lucrare  realizată  în  cadrul  proiectului  „Valorificarea  identităților  culturale  în  procesele  globale”. Comercializarea în țară şi străinătate este interzisă. II 2013  . univ. fie şi parțială şi pe orice suport.  REFLEXE BIZANTINE ÎN CULTURA   CENTRAL ŞI EST‐EUROPEANĂ  Autor: Ludmila BEJENARU  Conducător ştiințific: Prof.  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. este posibilă numai cu acordul prealabil   al Academiei Române.5/S/59758. contractul  de finanțare nr.  Titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială asupra rezul‐ tatelor  obținute  în  cadrul  stagiului  de  cercetare  postdoctorală  aparțin  Academiei Române.   Reproducerea.

Ludmila BEJENARU            Reflexe bizantine   în cultura central   şi est‐europeană          Editura Muzeului Național al Literaturii Române  Colecția AULA MAGNA .

.

.......... 66 2.. 54 II... Codex Theodosianus .......................... 64 c.............. Interesul Renaşterii pentru cultura bizantină ... 9 I.... 14 1................................. perspective............... „Cartea românească de învățătură şi indreptare a legii” ........ Reprezentanți şi opere.......... 27 c.. 53 e......... 61 a........................................................... etimologie......... Knejii ruşi şi relațiile cu Bizanțul .......................................... INFLUENȚA BIZANTINĂ ÎN ICONOGRAFIA ŞI STILURILE  ARTEI ÎN AREALURILE CENTRAL ŞI SUD‐EST‐EUROPENE................................................ 72 b... Istoriografia bizantină în spațiul central şi est ‐european........................................................................................................................... Drumului Mătăsii............. BIZANȚUL ÎN RAPORT CU CIVILIZAȚIILE ŞI CULTURILE  CENTRAL ŞI SUD‐EST‐EUROPENE............ 20 a.................................................... 89 5 .... 72 a.......... Slovenia şi Serbia ...................................................... Slavii de sud............................................................ 85 III.................... Slavii  ‐ o „enigmă etnografică” ......................... Contribuții la studiul Bizanțului.................................. ʺBizanț după Bizanțʺ ‐ spațiul spiritual al Europei de sud‐est ...... 14 2. 61 1........ Imperiul Bizantin: definiție....................................Drumul Sării şi Drumul mare de la varegi  la greci ..........................Cuprins  BIZANȚUL ŞI MODELUL CULTURAL AL LUMII CREŞTINE  CUVÂNT ÎNAINTE . Slavii şi Bizanțul ....... 20 b......................... Unitatea structurala a vechilor culturi din aria  central şi sud‐est  europeană ........... De la panslavism la ideologii Pro et Contra bizantine.....  Influențe................................................. Influențele bizantine în constituirea spiritualității româneşti................... BIZANȚUL CA ENTITATE „MENTALĂ”  ŞI MOŞTENIREA  EUROPEANĂ.......... 63 b..................................... 43 d................................................ periodizare ...................... 74 c....... Bulgaria............

.... 91 b.................... 174 b............ 157 d..........................................................................................1......................... 103 d........................... Isihasmul sârb şi modelul pustniciei ............. 90 a.............................. „Nebunia întru Hristos”........................... 116 g........ ............................. 161 6............................................... Mişcarea paisiană în context panortodox ........... 100 c........................................................................................................................................................................ Canonul bizantin.... 152 a............... Schimburile culturale – punți unificatoare  în sud‐estul  Europei..... 170 c.................. 141 a........ 128 4.......... Imaginea Sfintei Parascheva în Bulgaria... Renaşterea isihastă rusă ......... Reprezentarea Sfântei Parascheva în  mozaic......... fenomenul nebuniei mistice......... Spiritul “nebuniei întru Hristos” în cultura rusă .......... Icoana lui Hristos ‐  fundament al iconografiei creştine............. Componentele stilistice  ale artei bizantine...................... Athos ‐ leagănul vietii monahale ....... 178 6 . Valențele modelului cultural bizantin în arhitectura  din spațiul  central şi est‐european ....................... Valențe bizantine în iconografie............................................ „Nebunia întru Hristos” sau  Încercarea de revenire la Bizanț ..... 106 e............................................................................................................... 160 e.......... 141 5......... Filmul Ostrovul sau despre actualitatea  “nebuniei întru  Hristos”...Troița şi condiția „de a fi rus” . 155 c............................ Complexitatea influenței bizantine asupra culturii ruse ....... Teofan Grecul ‐ modelul artistului – isihast.................. Arta şi monahismul – componente esențiale  ale commonwealth‐ ul medieval orthodox bizantin......................... Reprezentări ale monahismului în literatură şi artă .. 126  3............ Icoana ‐  mijloc de transmitere a mesajului evanghelic ... 165 a...... Icoana Maicii Domnului ................................................ 111 f....................... 167 b.......... Sfânta Cuvioasă Parascheva mult folositoare – simbol al unității  Ortodoxiei de pretutindeni ............................................... 174 a.. 152 b.............. Biserici cu numele Sfintei Paraschiva . 172 7.......... 176 c.................................................Tradiția isihastă în țările Ortodoxiei...................................

.................................... 193 i..........................IV............................................... Broderiile Elenei Voloşanca ......................................................................................... Cetatea Hotin ............ 231 7 ............................................................................................................................................ 226 TABLE OF CONTENTS ............................................ Mănăstirea Curchi.................................................................................. 189 e........................... Cetatea Orhei ......................................................... Mănăstirea Căpriana.................................... Mănăstirea Țîpova ......................... 192 g.......................... Cetatea Soroca .............................................. 194 3.. 193 h..................................................... 190 f........................................................................... 180 1.... 210 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ ............. 184 b................................................................ 205 CONCLUZII ......................... Cetățile moldave din regiunea Prut‐Nistru ...................... Cetatea Albă........................... 182 a........................... 180 2.................................................... 187 d.............................................................................................................................................................. 186 c..................................... Contribuțiile lui Ștefan cel Mare la păstrarea unității spațiului  cultural bizantin................................................................... Cetatea Chilia.......... 221 ADDENDA FOREWORD ............... 195 a. Participarea românilor la promovarea spiritului bizantin în  spațiul cultural cental şi est‐european ... RĂSFRÂNGERI ALE BIZANTINISMULUI DIN SPAȚIUL  ROMÂNESC ÎN CIRCUITUL VALORILOR CULTURALE  EST‐ EUROPENE ............................................................. Elena Voloşanca ‐ prezență remarcabilă în cultura rusă din  secolul al XV‐lea..............................

   The  overall  objective  of  the  project  is  that  of  addressing  from  an  interdisciplinary  /  multidisciplinary  /  trans‐disciplinary  perspective  the  reflections  of  Byzantine  origin  in  Central  and  Eastern  European  civilizations and cultures. Admired or challenged by our contemporaries. cultural ‐ between ʺoldʺ and  ʺmodernʺ.  of  information  that  is  subject  to  a  concentric  and  condensed  analysis and interpretation.  has  always  concerned  the  great  spirits. The title of our project ‐ Byzantine reflections in Central and Eastern  European culture ‐ is motivated by the importance of Byzantium itself and  by  the  need  to  fill  a  void  in  the  interdisciplinary  /  multidisciplinary  /  trans‐disciplinary  research. particularly through its real    226 . between ʺcommonʺ and ʺexceptionalʺ.  The  Byzantine  Empire.  was  mirrored  and  reflected  in  the  civilizations  and  cultures from the geo‐cultural areas mentioned.  with  its  more  than  millennial  existence.  prompting  vivid discussions. especially of the Orthodox  one.  Even  if  it  perished  from  a  strictly  institutionalized  point  of  view.  which  opens  an  unexpected  horizon  of  reading. unknown to others.  Byzantium  is  still  waiting  for  its  social  and  political  ʺdimensionsʺ  to  be  explored  and  evaluated  along  with  the  role  that  it  undoubtedly  had  in  defining  the  cultural profile / model of the Christian world.ADDENDA  Foreword  Byzantium and the cultural model   of cristian world    At the alleged border ‐ temporal. mental. Byzantium is revealed in  all  its  grandeur  and  fame. of investigating the way in which Byzantium had  found  expression. Byzantium aims to eventually regain the  place  it  deserves  on  the  world  stage  of  history  and  culture. territorial  and spiritual.

  ethnological  component.  united  by  this  interdisciplinary  scientific  approach  involving  investigative methods specific to disciplines such as cultural historiography.   We believe that the research theme proposed is welcome given that  the  aspects  of  Byzantine  reflection  in  Central  and  Eastern  Europe  culture  were  not  fully  reported  by  exegetes.  as  well  as  combinatorial methods that complement each other or interact.  sociology.   Also.  military  and  diplomatic  organization.  matrimonial  alliances. The unique character of the theme of our  research project also comes from the recovery of a considerable amount of  cultural‐historical  and  theoretical  information  about  the  phenomenon  of  Byzantine  culture  ʺfootprintʺ  in  Central  and  Eastern  European  cultural  space.  contributions  in  the  field  of  legal.  where  an  interdisciplinary  approach  to  the  problem  is  almost  nonexistent.  through  the  Byzantine  Christian  rite.  philosophical  and  culturological  research  of  the  problem.  historical  implications. Orthodoxy.  theological.  art  history. studies and works dedicated to the  proposed issue.  much  less  in  the  Romanian  cultural  space.  but  rather.  history  and  philosophy  of  law.  cultural  anthropology.  administrative. which is  the  same  in  terms  of  tradition.  in  highlighting  the  interdisciplinary  relationships  which  forge  the  Byzantine  reflections  on a cultural intertextuality that crosses areas and even continents.  The  contribution  of  the  research  we  suggest  consists  not  only  in  synthesizing  some  observations  regarding  the  way  in  which  Byzantium  was  reflected  in  the  cultural  space  discussed. and especially by the need to emphasize the way in which  the Byzantine art and history relates to the revaluation of cultural identities  of different places and cultures.  but  always  another  by  adapting  to  current  times. The scientific novelty and originality of our project lies in the complex  investigation of Byzantine trends.  history  of  ideas.  our  contribution  aims  to  ʺhighlightʺ  the  key  aspects  of  interculturalism  and  acculturation  of  the  analyzed  cultural  spaces  by  certain  cultural. The appropriateness of this research theme is justified by the  existence of a small number of articles.  The  importance of the proposed subject is overwhelming.  literary  history. because it integrates    227 .legacy. from which the Christian art constantly springs.  philosophy  of  culture. elements and ideas which appear in central  and Eastern European culture through the application of new methodologies  of  historical.

 come to enrich  our  project.   The  research  project  aimed  at  achieving  a  comprehensive  overview  of  the  various  aspects  of  Byzantine  culture  reflections  revolving  in  the  south of the Danube.  for  the  discovery  of  new  insights  into knowledge.   To  Mr.  will  be  found  useful  primarily  by  the  specialists  in  Byzantinology. we sought to highlight  the originality of each cultures.  knowing  that  each  of  the  cultures  of  the  area  of  focus  kept a specific stock of values. Researches on the circuit of values in the  cultural area of the Eastern and Southern Slavs.   We  address  our  not  at  all  formal  thanks  to  PhD  Prof. promoting the unity in diversity of Central and  Eastern European cultural space.  for  the  reader’s  continuation  of  analysis  on  one’s  own.into the indissoluble unity of many cultural civilizations and spaces and  also  opens  and  offers  prospects  to  know  the  whole  by  means  of  a  common superior space.  Ioan  Valeriu  Frank  ‐  a  great  and  wise  partner  of  dialogue  ‐  and  to  the  team  of  project  POSDRU/89/1. philosophy of culture and cultural historiography. knowingly.   Our  good  thoughts  and  feelings  of  gratitude  go  to  the  Romanian  Academy. compared  to the general‐European cultural phenomena.  art  history.  while  the  national  perspective  of  each  of  the  cultures  in  question  calls  for  meditation  and  completion  revaluation. We believe that the fruit of our approach. who are given  the  opportunity  to  find  in  a  single  work  interdisciplinary  /  multidisciplinary / transdisciplinary references and interpretations about  the Byzantine cultural impact on Central and Eastern European cultures. in the Romanian and Slavic‐Eastern area.  without  the  logistical  support  of  the  Academy  our  research  and  the  publishing  of  this  volume would not have been possible. Also. describing and defining their independence  and  individuality. the  monograph  Reflexe  bizantine  în  cultura  central  şi  est‐europeană  (Byzantine  Reflections  in  Central  and  Eastern  European  Culture).  5/S/59758  „Valorificarea  identităților  culturale  în  procesele  globale”  ‐  (ʺRevaluation  of  cultural  identities  in  global  processesʺ)  –  many  thanks  and  congratulations  for  project management.  and  particularly  to  Academician  Eugen  Simion.  literature.  Ioana  Nicolae  (Andrei  Grigor)  –  who  gave  us  the  support  we  required  for  our    228 .

  written  reports.  and  the  Center  of  Slavistics  of  the  University  of  Riga.  helped  us  overcome  language  and  cultural  barriers.  Hab  Ludmila  Sproge  ‐  prosperity. and the experience  was  shared  through  discussions. gave us the opportunity to interact with other cultures besides  the  Romanian  one. the Library of Academies of  Sciences of Latvia. Riga. Chernivtsi. Bulgaria and Latvia. Moldova.  Latvia.   Many thanks to the libraries. Russia.  Hristo  Matanović  and  PhD. whose collection of books we used during  the  traineeship:  National  Library  ʺSaint  Kiril  and  Methodiusʺ  in  Sofia.  while  the  skills  and  abilities  will  be  used  in  the  provision  of  quality  education  in  the  field  of  Central  and  Southeastern  European  cultures  and  civilizations. the Russian National Library. by promoting the European dimension in education. Sofia.  become  spiritually  richer.  built  mostly  on  Orthodoxy.  In  the  multicultural context offered.  discover  the  extraordinary  unity  in  diversity.   The  impact  of  the  research  internship  was  primarily  defined  by  the  fact that we enjoyed the prestige of a European training under the guidance  of prestigious teachers in Romania.  where  we  performed our research internships under the guidance of professors PhD  Hab.  new  opportunities  for  the  intellectual  and  professional  development  of  students  and  to  facilitate  quality  research  through  active  participation in the development of the European Higher Education Area.   For  our  European  partners  ‐  Department  of  Byzantinology  and  Balkanic  studies  of  ʺSaint  Klement  Ohridskiʺ  University.  the  Fundamental  Library  of  Humanities  from  Lomonosov  University.  the  Library  of  the  Institute  of  Balkanistic in Sofia.  Bulgaria.  the  files  and  CD  of  internships. Romania.  the  Bulgarian  Academy  of  Sciences  Library. the promotion of tolerance (towards cultural    229 .  new  scientific  results.  the  university Libraries of Iaşi.  unfounded  prejudices. We will use  the  knowledge  acquired  during  the  research  internships  in  the  drafting  of  work.   The  cognition  and  discovery  of  other  cultural  spaces  and  European  and  global  approaches. National Library of Latvia.investigation on the Byzantine reflections in Central and Eastern European  culture. The potential impact of the transfer of knowledge is reflected  in their effective valorization of practical and scientific activities.  Sofia.  by  interacting  with  the  institutions  organizing  the  internships.

  while  any  possible  shortcomings. was mirrored and reflected in the  Central  and  South‐Eastern  European  civilizations  and  cultures  from  the  national perspective of each of the cultures in question.   Obviously.  omissions.  represents  the  added  value  of  our  research  internship  from  an  interdisciplinary  /  multidisciplinary / transdisciplinary perspective regarding the study of the  Byzantine reflections on the central and Eastern European civilizations and  cultures.   The establishment and delineation of a bibliographic database in the  field. all the merits of this monograph are also due to the ones  mentioned  above.  the  elaboration  of  records.  but  what  is  more  important  is  the  investigation  of  the  way  in  which Byzantium had found expression.differences or of other types) has been an acquisition of a European value  transferable and applicable to other cultures as well.          PhD University Lecturer Ludmila Bejenaru   230 .  the  completion  of  the  personal  library  during  the  scholarship  period  with  over  100  titles  in  the  field.  belong  exclusively to the author.

....... The Slavs ‐ an ʺethnographic enigmaʺ......................... 43  d...................... etymology........................... 27  c......... Codex Theodosianus  ........................................... Byzantine influences in the formation of Romanian  spirituality  . 14  1.............................................................. 72  b......  Representatives and works....................................................................... Russian princes and relations with Byzantium .......................................................... BYZANTIUM AS MENTAL ENTITY AND EUROPEAN  HERITAGE ................................... 20  b................................... Perspectives  ............ Slavs and Byzantium .............. Researches on the Byzantine history and spirituality........ 9  I. From panslavism to for and against Byzantine ideologies  ................................................................................................... BYZANTIUM IN RELATION TO CENTRAL AND SOUTH‐ EASTERN EUROPEAN CIVILIZATIONS AND CULTURES  ....... interferences..... 74    231 .................................................................................... 61  a.. Structural unit of the ancient cultures of Central and South‐ Eastern Europe  ........... 72  a... Byzantine historiography in Central and Eastern Europe. 20  a..................... 63  b............ 54  II....... 53  e............................................... 64  c............................. The road of Silk  and the Great road from Varangians to the  Greeks  .. Renaissance’s interest in Byzantine culture .  Influences..... Byzantine Empire: definition.................. 14  2................................ 61  1................... timing .....ʺRomanian book of doctrine and law straighteningʺ .................... ʺByzantium after Byzantiumʺ ‐ spiritual space of South‐East  Europe.........................................................................................................Table of contents  BYZANTIUM AND THE CULTURAL MODEL OF THE CHRISTIAN  WORLD FOREWORD ............................................................................................ 66  2..................

... Athos ‐ Monastic life cradle .............. Hesychastic tradition in Orthodox countries ....... Russian hesychastic revival.... 126  3......... Complexity of Byzantine influence on Russian culture ... ʺFoolishness for Christʺ............ Paisian movement in a pan‐Orthodox context........... 103  d...... 91  b....... BYZANTINE INFLUENCE IN ICONOGRAPHY AND ART  STYLES IN CENTRAL AND SOUTH‐EASTERN EUROPE ...... Valences of the Byzantine cultural model in the architecture of  the Central and Eastern European area ...... 116  g.......... 160  e.................... 106  e................. 152  a........................ Icon of Christ ‐ the foundation of Christian iconography .. 85  III......... The icon ‐ means of  transmitting the Gospel message ......................... 152  b.......................................................................... Representations of monasticism in literature and art........................ 174  a................. the mystical madness phenomenon . 165  7.. 111  f.... Parascheva ‐ symbol of Orthodox unity all over the world ....... South Slavs............... 176    232 . 174  b.............. St..................... 161  6.......................... The Icon of Virgin Mary....... Slovenia and Serbia............... Andrei Rublev’s trinity and the condition of ʺbeing Russianʺ ........ 100  c..................................... Serbian hesychasm and the hermitage model.... 155  c... Art and monasticism ‐ essential components of the medieval  Orthodox Byzantine commonwealth.. Cultural exchanges ‐ unifying bridges in South‐Eastern  Europe. 90  a... Byzantine valences in iconography a...................... The spirit of ʺFoolishness for Christʺ in Russian culture................ 157  d. 141  a..................................................... 128  4........................ 89  1.................. Theophanes the Greek – the model of the artist – hesychast ...c....................... Stylistic components of Byzantine art   ........................ Ferapontovo and the Rubliovian model of harmony search .......................... Bulgaria....................................................... ʺFoolishness for Christʺ or the Attempt to return to Byzantium  .... 141  5...... Byzantine canon...................................

.............. 193  i.... 193  h................. 210  GENERAL REFERENCES ......................................... Chilia city  ................................ 178  IV..................... Hotin  ................................ Romanian’s participation in promoting the Byzantine spirit in  the Central and East European cultural area .............................................................................................................................. 189  e...... The island or about the actuality of the ʺFoolishness for  Christʺ ............ 180  1................................................... Stephen the Greatʹs contributions to preserving the unity of  Byzantine cultural area  .................................................................................................. Capriana Monastery ................................................. 186  c................................................... White City  ..................... 184  b.......... 205  CONCLUSIONS ................................................................................................................................................................................................................ Soroca city  .................... Orhei city ................................................... Tipova Monastery  ........... Elena Voloşanca’s embroidery  ......... Elena Voloşanca – remarkable presence in the fifteenth century  Russian culture....... Curchi Monastery ..... 194  3................. The Moldovan cities from the Prut‐Dniester region.................. 190  f......................... 192  g....................................... 187  d....................... 195  a.................. 182  a..............................c............................................. REFLECTIONS OF THE ROMANIAN BYZANTINISM IN THE  EASTERN EUROPEAN CULTURAL VALUES CIRCUIT....................... 180  2.............. 221      233 .....................................................................................................................................................................

 corectură şi bun de tipar   asigurate de autor    ISBN 978‐973‐167‐125‐3                   Apărut trim. II 2013 . Nicolae LOGIN  Logistică editorială şi diseminare:   Ovidiu SÎRBU. Radu AMAN    Traducerea sumarului şi sintezei.                            Editura Muzeului Național al Literaturii Române  CNCS PN ‐ II ‐ ACRED ‐ ED ‐ 2012 – 0374  Coperta colecției: AULA MAGNA  Machetare. tehnoredactare şi prezentare grafică:   Luminița LOGIN.