You are on page 1of 59

1.

Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.

La data de 12.11.N, decid infiintarea unui SRL, 3 asociati, cu un capital social de 15000 ron, format din 5000 de parti sociale cu valoarea nominala de 3 ron. Aportul lui X, consta intr-o cladire evaluata la suma de 5000 ron. Y aduce ca aport la societate marfuri in valoare de 2000 ron si un utilaj de 2000 ron. Aportul lui Z consta in numerar la nivelul sumei de 6000 ron. La data constituirii, acesta va depune la banca, in contul societatii doar 60% din aportul promis. Restul de 40 % se depune la data de 9.12.N. La constituirea s-au efectuat cheltuieli de 2000 ron. a) Subscrierea atiunilor ( constituirea capitalului )

Ron 15000

456= 1011 15000 Ron

b)

Primirea aporturilor la data constituirii

Ron 12600 % = 456 5000 212 2000 371 2000 2131 3600 5121

12600 Ron

c)

Transferul capitalului social nevarsata la capitalul social varsat

15000 Ron 1011=1012 d) Plata cheltuielilor de constituire

15000 Ron

2000 Ron 201=5121 2000 Ron

e)

Eliberarea restului de 40% din aportul in numerar 2400 Ron 5121=456 2400 Ron

f)

Transferul restului de 40 % de la capitalul social nevarsat la capitalul social varsat 2400 Ron 1011=1012 2400 Ron

Majorarea capitalului social Majorarea capitalului social prin aport in numerar Societatea Redot dispune de un capital social de 100.000 ron, impartit in 10.000 actiuni. In urma intalnirii AGA, s-a decis majorarea capitalului social, alegandu-se in unanimitatea, cresterea valorii nominale a actiunilor cu 2 %. Care este valoarea nominala a actiunilor dupa majorare si care sunt inregistrarile contabile efectuate?

VN= 100.000/10.000=10 lei/act Ca urmare a deciziei de a creste valoarea nominala a actiunilor cu 20 %, valoarea nominala va fi de 12 lei . Astfel capitalul social va fi majorat cu 40.000 lei

a)

Subscrierea actiunilor

40.000 ron 456=1011 40.000 ron b) Eliberarea aportului in numerar

40.000 Ron 5121=456 40.000 Ron c) Transferul capitalului social nevarsat la capitalul social varsat

40.000 Ron 1011=1012 40.000 Ron

2.

Studiu de caz privind diminuarea capitalului social. Societatea Redot are un capital social 70.000 ron ( impartit in 4000 actiuni ) si rezerve de 10.000 Ron. Se decide diminuarea capitalului social cu 20 %, modalitatea aleasa fiind reducerea valorii nominale a actiunilor.

VN veche = Capital social / Nr. de actiuni = 70.000/4000= 17.5 lei /actiune

Valoarea nominala se va diminua cu 3.5 lei Pentru fiecare titlu detinut , actionarii vor primii cate 3.5 lei, iar in total capitalul social va fi diminuat cu 14.000 ron ( 4000 act * 3.5 lei/act ) = 14000 lei

Diminuarea capitalului social 14000 ron 1012=456 14000 ron 3.

14000 ron

456=5121 14000 ron

Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului

Capitalul social este divizat in actiuni la societatile de capitaluri si in parti sociale la societatile de persoane. Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori: a) Valoarea nominala

La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un capital social de 1000 lei, care este divizat in 10 de parti sociale. Valoarea nominala a unei parti este: Capitalul social/Numar parti sociale 1000/10=10 lei/parte sociala

b) Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare cumparare a titlurilor care se stabileste prin negociere la bursa de valori. Pretul de piata al unei actiuni depinde de mai multi factori: Marimea dividendelor asteptate de catre actionari Stabilitatea financiara a entitatii Situatia generala a pietei de capital Rata dobanzilor Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit de catre persoanele care subscriu actiunile sau partile sociale. Pretul de emisiune poate fi egal sau mai mare decat valoarea nominala. c) Valoarea financiara ( VF )

Pentru o actiune s-a primit un dividend de 2000 lei, iar rata medie a dobanzii este de 30 %. Valoarea financiara a actiunii este : VF=Valoare dividend/Rata dobanzii 2000/0.3=6.667 lei Suma de 6.667 lei, corespunde sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 30 % pentru a obtine un avantaj egal cu marimea dividendului de 2000 lei

d) Valoarea de randament ( VR ) VR= (dividend/actiune + cota parte din profit/actiune incorporata in rezerve )/ rata medie a dobanzii. Dividendul pe actiune este de 2000 lei, partea din profit incorporata in rezerve este de 200 le/actiune, iar rata dobanzii este de 30 % pe an. VR = (2000+200) /0.3 = 7.333 lei

e)

Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza ca un raport intre activul net contabil si numarul de titluri. Activul net contabil = Activ real – Datorii

Dispunem de urmatoarele informatii legate de societatea Redot SA

Cladiri Creante CCB Marfuri Total Activ

12.000 20.000 10.000 10.000 52.000

Capital social ( 1000 actiuni ) Rezerve legale Rezultatul reportat Furnizori Total Kpr + Datorii

30.000 6.000 4.000 12.000 52.000

VN = 30.000/1000 = 30 lei /actiune VMC=Kpr / Nr.actiuni = 40.000 / 1000 = 40 lei/actiune

4.

Studiu de caz privind amortizarea capitalului social

Amortizarea capitalului social consta in rambursarea depunerilor catre actionari fara ca prin aceasta sa se reduca marimea capitalului social. Ex; Capitalul social subscris varsat = 1000 lei. Se decide amortizarea a 200 lei prin afectarea unei parti din rezerve: Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului 200 lei 1012=456 200 lei

Afectarea rezervelor la amortizare 800 lei 1068=1012 800 lei

-

Rambursarea efectiva a activelor 200 lei 456=5121 200 lei

5.

Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.

Rezervele legale constituite la sfarsitul anului din profitul brut

Redot SRL constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evidenta contabila de la sfarsitul exercitiului financiar: -capital social 10.000 lei -venituri obtinute 100.000 lei -cheltuieli efectuate 85.000 lei

a)

Se calculeaza: Profitul brut 15.000 lei Rezerve legale repartizate din profitul brut:10.000 lei

b) Repartizarea unei parti din profitul brut la rezerve legale 10.000 lei 129 „Repartizarea profitului”=1061”Rezerve legale” 10.000 lei Rezerve pentru actiuni proprii Asociatul unic al societatii hotaraste rascumpararea a 200 parti sociale. Dobandirea acestora se face cu plata in numerar, la pretul de 2 lei/ parte sociala. Sursa de procurare a partilor sociale este profitul distribuibil asociatilor. In exercitiul urmator, partile sociale se revand in numerar la pretul de 2.5 lei/ parte sociala. a) Rascumpararea in numerar a partilor sociale: 200 * 2 = 400 lei 400 lei 502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei 400 lei

b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului curent, in suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate: 400 lei 129 Repartizarea profitului = 1062 Rezerve pentru actiuni proprii 400 lei

c) Vanzarea in numerar a partilor sociale: 500 lei 5311 Casa in lei = % 502 Actiuni proprii 7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 500 lei 400 lei 100 lei

d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea acestora la rezultatul reportat: 400 lei 1062 Rezerve pentru actiuni proprii = 117 Rezultat reportat 400 lei Rezerve statutare Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni: a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare in suma de 400 lei: 400 lei 129 Repartizarea profitului = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 400 lei b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 400 lei: 400 lei 117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 400 lei

176.000 * (20.000 lei. In exercitiul financiar N+2.47 lei de transport.amortizarea calculata = 18.000 = 3.1. tinandu-se se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia.000 lei. utilaje si instalatii de lucru) = 105 Rezerve din reevaluare 3.000 lei. valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 17. a) Inregistrari contabile in exercitiul N+1: Valoarea contabila neta = valoarea contabila .500 lei Alte rezerve a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de 200 lei: 200 lei 129 Repartizarea profitului = 1068 Alte rezerve 200 lei b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 300 lei: 300 lei 117 Rezultat reportat = 1068 Alte rezerve 300 lei c) Se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de 600 lei: 600 lei 1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat 600 lei Rezerve din reevaluare In exercitiul financiar N+ 1 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 20. iar valoarea amortizarii cumulate este de 1.176.47 lei 176.47 lei Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 1.c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exercitiul precedent in suma de 1.000 lei.47 lei Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 1.000 lei Rezerva din reevaluare = valoarea justa . animalelor si plantatiilor .000/ 17. utilaje si instalatii de lucru) b) Inregistrari contabile in exercitiul N+2: = 2813 Amortizarea instalatiilor.1. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 18.17.500 lei: 1500 lei 1063 Rezerve statutare sau contractuale = 121 Profit si pierdere 1.000 lei 2131 Echipamente tehnologice (masini.000 = 17.000 * (20.000 lei.000) = 1.000) = 21.47 lei 2131 Echipamente tehnologice (masini.000/ 17. mijloacelor 176. amortizarea calculata intre cele doua reevaluari fiind de 1.000 Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 18.000 .000 .000 = 176.47 .valoarea contabila neta = 20.176.

823.54 lei In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare.amortizarea calculata = 20000 . Ulterior.075.53 lei Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) = 20.93 lei Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2075.000/ 17.91 lei Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) =2176. primele de emisiune se incorporeaza in capitalul social.000 lei . utilaje si instalatii de lucru) 924.823. Acest minus din reevaluare va fi acoperit din plusul din reevaluare inregistrat in 2009 924.000) = 17.43 lei.823.000 lei c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 2.valoarea contabila neta = 17.000 lei 5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 5.07 lei 105 Rezerve din reevaluare 2813 Amortizarea instalatiilor.000/ 17.53 = .35) = 2075.47 = -100. animalelor si plantatiilor 823. care se incaseaza in numerar.47 * (17. a) emisiunea partilor sociale: 500 lei 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 5.(1000 + 176.54 lei Primele de capital Primele de emisiune Se emit 2.53 lei Rezerva din reevaluare = valoarea justa .000 – 17. intrucat valoarea justa stabilita prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu 571. mijloacelor de transport.Valoarea contabila neta = valoarea contabila .2 lei.53) = 19.823.000 lei 1041 Prime de emisiune b) se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale: 5.93 – 2176.000 lei 1011 Capital subscris nevarsat 3.47 + 1.000 * (17.823.07 lei % = 2131 Echipamente tehnologice (masini.500 parti sociale cu valoarea de emisiune de 2 lei si valoarea nominala de 1.53 lei 100.

000 lei . Prima de fuziune se integreaza ulterior in capitalul social.000 lei 4. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.000 lei a) subscrierea capitalului: 6.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 leu.000 lei. Se hotaraste ca in schimbul activului preluat sa se emita 5.000 lei d) incorporarea primei in capitalul social: 2.000 lei 6. .000 lei 1041 Prime de emisiune = 1012 Capital subscris varsat 2. utilaje si instalatii de lucru) 5121 Conturi curente la banci c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat: 6.000 lei 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 6.000 lei Primele de fuziune In urma fuziunii.000 lei 1011 Capital subsris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 3.000 lei % 2131 Echipamente tehnologice = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 6.000 lei si disponibilitati banesti in conturile bancare de 2.valoarea contabila a activelor preluate: 6.000 lei 6.000 lei 1. .0 i 1042 Prime de fuziune = 1012 Capital subscris varsat 1.000 lei 2.000 lei d) integrarea primelor in capitalul social: 1. o societate comerciala absorbanta preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 4.prime de fuziune: 6.000 lei .000 = 1.3.000 lei 5.000 -5.000 lei 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = % 1011 Capital subscris nevarsat 1042 Prime de fuziune b) preluarea activelor aduse prin fuziune: 6.valoarea nominala a partilor sociale: 5.000 lei (masini.

500 700 22.250 3.700 641 645 658 6811 Chetuieli cu salarii personal Chetuieli sociale Alte cheltuieli de exploatare Chetuieli privind amortizarea si provizioanele Total cheltuieli exploatare 9.500 4.000 10.000 93.200 3.400 250 7.500 440 40 665 Chetuieli cu diferentele de curs Total chetuieli financiare 704 7588 Venituri din prestari servicii Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare 765 766 Venituri din diferentele de curs Venituri din dobanzi .250 600 6.200 8.100 400 400 440.000 500 440.In decursul anului N+2 o societate a inregistrat urmatoarele cheltuieli si venituri : 6022 603 604 611 612 613 622 623 624 625 627 628 635 Cheltuieli privind combustibilul Cheltuieli cu obiectele de inventar Cheltuieli cu materialele nestocate Cheltuieli cu intretirea si reparatii Cheltuieli cu revedente si chirii Chetuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu comisioane si onorarii Cheltuieli privind protocolul Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane Cheltuieli cu deplasari si detasari Cheltuieli cu servicii bancare Alte cheltuieli cu servicii la terti Cheluieli cu alte impozite si taxe 5.500 1.400 2.250 6.400 1.

in suma de 1.000 lei b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de 700 lei: 700 lei 1061 Rezerve legale = 117 Rezultatul reportat 700 lei In exercitiul urmator.400 80 347.461 Dupa inchiderea tuturor conturilor de venituri si cheltuieli. a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in suma de 6.461 lei 7.000 lei 129 Repartizarea profitului = 117 Rezultatul reportat 6.500 lei d) Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 600 lei: 600 lei 117 Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere 600 lei e) Se repartizeaza profitul reportat la reserve statutare in suma de 250 lei: 250 lei 117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare 250 lei f) Se Incorporeaza In capital social o parte din profitul reportat Iin suma de 6.480 48.000 lei 8.12.000 lei: 6.500 lei 117 Rezultatul deportat = 457 Dividende de plata 1.N+2 s-a continuiti intr-un profit contabil de 299.019 299.500. Studiu de caz privind rezultatul reportat.000 lei: 6. distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati . Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri proprii .000 lei 117 Rezultatul reportat = 1012 Capital social subscris varsat 6. astfel : 1. rezultatul exercitiului (cont 121 Profit si pierdere) la 31.Total venituri financiare Rezultatul din exploatare Rezultatul financiar Profitul brut 691 Chetuiala cu impozitul pe profit Rezultatul exercitiului 480 347.

entitatea rascumpara 2. rascumpararea.Castiguri sau pierderi legate de emiterea.000 lei 2.000 lei 6.5 lei/actiune.000 lei. Tot in acest an urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate.000 de actiuni in vederea anularii. a) Rascumpararea actiunilor proprii: 6.000 actiuni. reprezentand 100. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate.000 lei 109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 6. vanzarea. . astfel: 1. de-a lungul timpului entitatea desfasoara mai multe operatiuni. In anul N. cu o valoare nominala de 4 lei/ actiune.000 lei c) Transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor proprii: 2. la un pret de rascumparare unitar de 4. Legat de instrumentele de capital propriu (actiuni proprii).000 lei b) Anularea actiunilor rascumparate. la valoarea nominala a acestora: 8. entitatea rascumpara 2.000 lei 2. In anul N+1.000 de actiuni in vederea anularii.000 lei 141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii = 1068 Alte rezerve 2.000 lei 1012 Capital subscris varsat = % 109 Actiuni proprii 141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 8. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii O entitate detine un capital social in suma de 400. la un pret de rascumparare unitar de 3lei/actiune.

5 lei/actiune = 9. rascumpararea.000 lei) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare: 9.S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital propriu in suma de 4.000 lei 1012 Capital subscris varsat 149 Pierderi legate de emitere.000 lei 3. In anul N+2.000 lei % = 109 Actiuni proprii 9. precum si din cedarea acestora.000 lei 109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 9. entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea instrumentelor de capital propriu.000 lei 1. 4.000 lei 8.000 lei b) Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (2. . vanzarea.000 lei): 9. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”.000 actiuni x 2. Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de recunoastere la imobilizari necorporale in contul 201 „Cheltuieli de constituire”.a) Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (2. rascumpararea.000 lei.50 lei/actiune = 5.000 lei 149 Pierderi legate de emitere. motiv pentru care se vor inregistra in contul 149 „Pierderi legate de emiterea.000 lei 1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere. vanzarea. rascumpararea. rascumpararea.000 actiuni x 4. vanzarea. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 1. = 5121 Conturi la banci in lei cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 4. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii c) Acoperirea din rezerve a piederilor inregistrate: 1. vanzarea.000 lei .

iar restul de 1.000 lei 109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 6.000 lei % 461 Debitori diversi 149 Pierderi legate de emiterea. vanzarea.000 actiuni x 3 lei/actiune = 3.90 lei/actiune = 2.000 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum urmeaza.90-3) x 1. Cesiunea cu titlul gratuit a 1.000 lei Cesiunea cu titlul oneros a 1.000 actiuni cu o valoare de rascumparare de 3 lei/actiune. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii = 109 Actiuni proprii 3. a) Rascumpararea celor 2.000 lei 2. rascumpararea.000 de actiuni au fost vandute cu o valoare de vanzare de 2. (2.000 actiuni = 100 lei se inregistreaza dupa cum urmeaza: Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune: 3.90 lei/actiune.000 lei): 3. vanzarea.000 lei b) Cesiunea celor 2.000 actiuni x 2.000 de actiuni la o valoare de rascumparare de 3lei/actiune: 6.000 lei 149 Pierderi legate de emitere.900 lei 100 lei . cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii = 109 Actiuni proprii 3.000 de actiuni la valoarea de cesiune (1.S-au rascumparat 2. din care 1.000 de actiuni au fost cedate cu titlu gratuit.000 de actiuni la valoarea de rascumparare (1.900 lei) si inregistrarea pierderii din cesiune in valoare de 200 lei (diferenta intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare. rascumpararea.

100 lei 1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere.Incasarea contravalorii actiunilor vandute: 2. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” in anul N+2 (5. vanzarea. rascumpararea.000. iar probabilitatea de pierdere se estimeaza la 30%. La starsitul anului N.200 lei .12.900 lei 5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi 2. procesul nu este terminat.000 lei. a) Inregistrari contabila in 31.Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 „Pie rderi legate de emiterea.000 = 2.200 lei 6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 3. In anul N+3 procesul este terminat si societatea este obligata la plata unei amenzi in valoare de 5.400 lei -Provizion existent 3. In mod similar la sfarsitul anului N+2.200 lei b) Inregistrari contabile la 31.12. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.100 lei 9.200 lei 3. probabilitatea de pierdere ete de 80%. Clientul constata ca o parte din marfa este defecta si intenteaza firmei un proces judecatoresc. rascumpararea. Provizioanele pentru litigii O societate livreaza marafa unui client cu valoare de 8. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 8.100): 8. La sfarsitul anului N+1.N Privion necesar = 40% * 8000 = 3.N+1 Provizion necesar = 30% * 8. TVA inclus. vanzarea. societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere este de 40%.900 lei .000 + 3.000 + 100 = 8.

costurile de reparatie vor fi de 4.400 lei 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 6.Anularea provizionului 6.400 lei 800 lei 800 lei 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 800 lei c) Inregistrari contabile la 31. Daca sunt probabile defecte minore.000 lei . amenzi si penalitati = 5121 Conturi curente la banci 5.400 lei 6.400 lei -Provizion existent (3.000. conform termenilor contractului de vanzare decide sa elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce apar pe o perioada de 12 luni de la data bilantului. iar daca defectele sunt majore.000 lei 6581 Despagubiri.12.N+4 .000 lei.000 lei 6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigii 4.N+2 Provizion necesar = 80% * 8.-Povizion necesar Provizionul va fi diminuat cu 2.12.400 lei Provizioane pentru garantii acordate clientilor O firma producatoare de masini de spalat in momentul vanzarii bunurilor.000 lei d) Inregistrari contabile la 31.200-800) -Provizion necesar Provizionul va fi majorat cu 2.400 lei 4. de 50. .Plata amenzii 5.000 lei 4.000 = 6.

000 = 5%*50.Pe baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul N-1 80% din bunurile vandute nu vor avea defecte. a) Inregistrari contabile in anul N-1 . In anul N expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au produs defectiuni care sa impuna remedieri.300 LEI . Intreprinderea estimeaza ca la finalizarea constructiei (peste 2 ani) va efectua chetuieli cu demontarea.300 lei 1511 Provizioane pentru garantii acordate clientilor = 7812 Venituri din provizioane 3.300 lei Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale O societate de constructii actioneaza in anul N un utilaj pentru constructii in valoare de 25. mutarea si restaurarea .Determinarea valorii estimate a costurilor reparatiilor Cost 80% din masinile de spalat vandute nu vor avea defectiuni 10% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni minore 5% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni majore TOTAL 70%*0 = 0 lei 800 lei 20%*4. iar 5% defecte majore.Constituirea provizionului pentru garantii acordate clientilor 3.300 lei La expirarea perioadei de garantie.300 lei 6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor b) Inregistrari contabile in anul N 3. provizionul existent ramas fara obiect va fi anulat prin realuare la venituri 3.000 lei.000 = 2. 10% vor avea defecte minore.500 lei 3.

utilaje si instalatii de lucru) 9.000 lei .500 lei 602 Chetuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 3.000. din care 3.500 lei .Inregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului Cheltuieli materiale 3.000 lei (masini.500 lei 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 5.500 lei Chetuieli salariale 5.Achizitia utiliajului 25. in valoare de 7. utilaje si instalatii de lucru) corporale si alte actiuni similare legate de acestea b) Inregistrati contabile in N+1 .Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor 7.500 lei salariale.000 lei 2131 Echipamente tehnologice = 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari 7. Peste 2 ani.000 lei 2131 Echipamente tehnologice (masini. a) Inregistrari contabile in anul N .Anularea provizionului constituit si ramas fara obiect 9.000 lei 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari = 2131 Echipemente tehnologice corporale si alte actiuni similare legate de acestea (masini. utilaje si instalatii de lucru) = 404 Furnizori de imobilizari 25.000 lei .activului recunoscute ca provizion.000.500 materiale si 5. costurile efective cu demontarea si mutarea activului se ridica la 9. la terminarea constructiei.

000 lei % = 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 100.000] .000) .000 lei: 12.000 lei b) incasarea sumelor de la persoanele care au subscris: 85.000 lei (100 x 1. se inregistreaza in contabilitate operatiunile specifice emisiunii de obligatiuni: .10. Cunoscand urmatoarele date. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 200 lei. Valoarea nominala totala a celor 1.prima de rambursare este de 15. iar valoarea de rambursare este de 100 lei.valoarea de rambursare este de 100.750 lei (15.000 lei 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 12.000 obligatiuni.000 lei 15.000) . cu o rata a dobanzii de 12% pe an.amortizarea anuala a primei de emisiune este de 3.dobanda anuala este de 12.000/4 ani) a) inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la valoarea de rambursare: 100.000 de obligatiuni emise este de 200.000 lei (85 x 1.000 lei 461 Debitori diversi 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 85.000 lei [(100 – 85) x 1.000 lei (12% x 100.000 lei c) inregistrarea dobanzii anuale de 12. Termenul imprumutului este de 4 ani. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni Entitatea SC REDOT SA emite 1.000 lei .000 lei 5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 85.valoarea de incasat de la obligatari este de 85.000 lei. Valoarea de emisiune pentru o oblig atiune este de 85 lei.000) .

Dobanda anuala de 10% se calculeaza si se achita lunar.000 lei 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor = 5121 Conturi la banci in lei 12.000 :60 luni) 666.67 lei 1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 666.750 lei 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor = 169 Prime privind rambursare aobligatiunilor 3. O societate comerciala contracteaza si primeste in contul de disponibil un credit pe 5 ani.33 lei 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 333.000 lei care se ramburseaza in transe egale.000 lei 5121 Conturi la banci in lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 40. in suma de 40.000 lei b) Calcularea . a) Incasarea creditului in contul de disponibil: 40. Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen mediu si lung.000*10%:12 luni) 333.67 lei . in valoare de 3.750 lei: 3.750 lei 11.000 lei din emisiuni de obligatiuni e) inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor.33 lei c) Rambursarea primei rate lunare a creditului (40.d) achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului: 12.inregistrarea si achitarea dobanzii in prima luna (40.

. . . mai putin ultima rata in valoare de 36745. 12.d) Calcularea . Studiu de caz privind contractele de leasing financiar O entitate incheie in data de 20. .valoarea reziduala 36745.scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru.88 lei. valoare la care se efectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine dobanda.56 lei 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 330.05.durata contractului: 4 ani.se platesc transe egale in suma de 18.000 lei .67 lei 1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 666.inregistrarea si achitarea dobanzii in luna a doua (39666. .56 lei e) Rambursarea ratei a 2-a a creditului: 666. .000 lei.000 lei fiecare.88lei este insotita de transferul dreptului de proprietate.rata dobanzii 20% pe an. . pana la finalizarea celor 5 ani.N un contract de leasing pe o perioada de trei ani pentru achizitia unui autoturism.67 lei Aceeasi inregistrare contabila se va face lunar la fiecare achitare a ratei si a dobanzii. in valoare de 180.avans 20.67*10%:12 luni) 330.fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din valoarea activului) conform graficului prezentat in continuare. Principalele clauze contractuale sunt: .durata de utilizare economica a activului este de 5 ani. .

durata contractului de leasing 4 ani .95 14660.5 7581.79 106721.90 4038.03 80760.93 94058.79 106721.5 141208. .9 13297.88 130269.durata de utilizare economica: 20 de ani.47 5939. se cunosc: .53 12060.5 141208.32 118782.88 130269.93 94058.93 66798.000 Sold Final 5=1-4 171000 161550 151627.86 12663.93 66798.14 5336.88 Principal 4=3-2 9000 9450 9922.valoarea cladirii: 900.625 10939.444 6513.1 4702.375 7060.05 3339.88 180.000 lei fiecare.88 0 72745. .32 118782.88 13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational Entitatea SC REDOT SRL inchiriaza in regim de leasing o cladire necesara desfasurarii producţiei.88 252745.GRAFIC DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR Sold initial 1 180000 171000 161550 151627.05 36745. in urmatoarele condiţii: .98 52138.98 52138.95 Rata 3 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 36745.50 10418.93 36745.88 Total Dobanza 2 = 1 * 20% * 3/12 9000 8550 8077.05 15393. In plus.95 2606.1 13961.56 11486.93 36745.000 lei.plaţile se efectueaza trimestrial si sunt in suma de 20.03 80760.

000 lei. entitatea a inregistrat urmatoarele consumuri pentru laboratorul propriu de cercetare: .000 lei 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 20. locaţiile de gestiune si chiriile = 401 Furnizori 20.materii prime: 2.000 lei b) plata facturii catre societatea de leasing: 20. Faza de cercetare In luna martie N.colaborare cu un centru de cercetari pentru medicamente. .materiale auxiliare: 6.000 lei 612 Cheltuieli cu redevenţele. . se efectueaza inregistrarile: 2.Inregistrarile contabile efectuate de locatar pe durata de leasing : a) primirea facturii reprezentand rata trimestriala: 20.amortizare imobilizari corporale: 400 lei. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare O entitate isi desfasoara activitatea in industria farmaceutica si are ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea. Pentru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de cercetare. realizata prin: .000 lei 14. .manopera: 800 lei.laboratorul propriu de cercetare.000 lei. .000 lei 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 2.000 lei .

000 lei (cheltuiala de dezvoltare este de 60.000 lei 205 Concesiuni. la Oficiul de Stat pentru Invenţii si Marci (OSIM).000 lei. drepturi si active similare = % 66. activitatea desfasurata de societate are ca scop obţinerea unui nou vaccin antigripal si a altor trei medicamente noi. produsul astfel obţinut. produsul fiind protejat pe o perioada de trei ani.salarii datorate 800 lei 400 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 400 lei amortizarea imobilizarilor Faza de dezvoltare In domeniul cercetarii si dezvoltarii. Societatea a incheiat cu un centru de cercetari pentru medicamente un contract pentru achiziţionarea studiului ”Tehnologia de obţinere a vaccinului Antigripal” in valoare de 60.000 lei 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile 6. a) Inregistrarea in contabilitate a achiziţiei: 60.000 lei 203 Cheltuieli de dezvoltare = 404 Furnizori de imobilizari 60. Se apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor cheltuieli ca activ. Taxele platite pentru brevetarea acestei invenţii se ridica la suma de 6.000 lei 203 Cheltuieli de dezvoltare 60.000 lei.000 lei 800 lei 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal .6. la care se adauga cheltuielile aferente brevetarii in suma de 6. Inregistrarea licenţei la o valoare de 66. Entitatea obţine dreptul de a vinde licenţa asupra fabricarii acestui vaccin pe o perioada de trei ani.000 lei .000 lei): 66. brevete. licenţe marci comerciale.000 lei.000 lei b) Entitatea inregistreaza in aceeasi luna.

si activelor similiare b) Amortizare lunara licenta(38. respectiv dreptul de a multiplica si vinde terţilor acest program.000 lei. brevetelor. cat este inregistrat la OSIM. Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente. Odata cu achiziţia programului pentru necesitaţi proprii.000 In aceste condiţii. O entitate achiziţioneaza un program de contabilitate in suma de 30.000 30. amortizarea programului informatic utilizat pentru necesitaţi proprii se va efectua pe perioada de utilizare.000 lei.33 lei amortizarea imobilizãrilor licentelor. 6.000 lei 15.33 lei) . licenţe. dreptul de exploatare. licentele si drepturi similar.33 lei) 833. entitatea achiziţioneaza si licenţa in valoare de 38.404 Furnizori de imobilizari Entitatea decide ca licenţa respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei ani. Studiu de caz privind brevetele. drepturi si active similare 208 Alte imobilizari necorporale = 404 Furnizori de imobilizari 68. brevete. respectiv trei ani. 833. marci comerciale.marcilor comerciale. iar costul licenţei va fi amortizat pe o perioada de doi ani.33 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2805 Amortizarea concesiunilor. pe o perioada de doi ani. care urmeaza a fi utilizat pentru nevoi proprii. astfel : a) Amortizare lunara program de contabilitate(30.000/36 luni=833. Durata de utilizare economica este de trei ani.000 lei % 205 Concesiuni.000 lei 38.000/24 luni=1583. in contabilitate ele vor fi urmarite separat: 68.

prin folosirea amortizarii liniare. rezulta o amortizare de 60 000 lei/an(600 000/10) Aplicarea metodei degresive: .000 batoane 60.67 lei 6811Cheltuieli de exploatare pentru amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instala ţiilor.833.000 de batoane de salam in 3 ani. a adaptat un utilaj pentru fabricarea acestora.000 batoane Utilajul este scos din funcţiune la sfrasitul perioadei de derulare a contractului.33 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale 833. S. Amortizarea pe baton 600 000 : 60. Daca se aplica metoda de amortizare lineara sau degresiva pe 3 ani.000 lei/ 10=20. adica: 17.000. Conform contractului incheiat cu clientul scadenţarul livrarilor de piese a fost programat astfel: in primul an: in al doilea an: in al treilea an: Total 16. 19.000 lei.500 batoane 21.67 lei Amortizarea in functie de unitatile produse Pentru realizarea unui contract.C. AGRICAVEST S.A a achizitionat untilaj de productie in anul N la valoare de 200.000 lei.C. 18. Astfel. ce are ca obiect livrarea a 50. AGRICAVEST S. 20.67 lei): 1666. mijloacelor de transport. Anual. inregistrarea lunara in contabilitate va fi (20. Amortizarea liniara S. Durata de viaţa utila este de zece ani.000/12 luni = 1666. metodele respective nu conduc la un ritm real de depreciere si. animalelor 1666.000 Amortizarea in primul an 16 500*10 Amortizarea in anul doi 22 500*10 Amortizarea in anul trei 21 000*10 Total = = = = 10 lei 165 000 lei 225 000 lei 210 000 lei 600 000 lei Aplicarea metodelor liniare si degresive pentru acelasi utilaj: Valoarea activului: 600 000 lei Durata normala de viata : 10 ani Aplicand metoda lineara. ca urmare este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe cantitatile produse. intreprinderea va aloca pe cheltuielile perioadei o suma de 200. costul de producţie al utilajului insumand 600.A.500 batoane 22. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.33 lei amortizarea imobilizãrilor 16.

5 105468.500 84.281 31.844 158.66 31.5 21093.922.281.000 56.203.640.000 168.75 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50% 25% 25% 25% Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara 300 000 75.34 126.25 42187.640.34 126.922.25 42187.640.75 21093.75 84375 63281.000 337.75 .66 31.125 189.5 105.75 21093.6 31.375 63.36 31640.844 158.500 253.66 Amortizarea anuala Valoarea amortizabila la sfarsitul anului 450.562.75 21093.66 31.750 126.66 31.640.75 84375 63281.68 94.75 21093.468.750 126.66 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25% 25% 25% 25% Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara Amortizare lineara 150.640.562.000 168.66 31640.02 63.000 112.66 Amortizarea accelerata Anul Norma de amortizare degresiva sau lineara Valoarea amortizabila la inceputul anului 600 000 300 000 225.02 63.281.562 .5 21093.68 94.75 Amortizarea anuala Valoarea amortizabila la sfarsitul anului 300 000 225.562.187.5 21093.125 189.75 21093.Anul Norma de amortizare degresiva sau lineara Valoarea amortizabila la inceputul anului 600 000 450 000 337.250 42.640.203.500 253.

000=68 000 lei Inregistrarea amortizarii (105 000/15 ani = 7 000) 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor.000 Din cele prezentate mai sus rezulta ca Valoarea contabila > Valoarea recuperabila. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.2010 va fi 105.000 .000) 6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor = 2913 Ajustari pentru deprecierea instalaţiilor. animalelor si plantaţ iilor Se va prezenta inregistrarea deprecierii in anul N+1 in urmatoarele situatii: a) Valoarea recuperabila la 31.durata ramasa de viata dupa evaluare = 10 ani .N+1 ar fi fost de 59 000 lei b) Valoarea recuperabila la 31.000-2.000 – 68.Amortizare cumulata = 350.000) = 68.Valoarea de utilizare = 65.17.12.000 lei . deci utilajul este depreciat cu valoarea de 2000 lei (70.durata de viata initala = 15 ani .Valoare de intrare = 105.12.N Valoarea de intrare = 105 000 lei (-) Amortizarea cumulata = 35 000 lei = Valoare contabila 70 000 lei Valoarea recuperabila = max( Valoare justa – Costurile estimate cu vanzare.12. Valoarea de utilitate) Valoarea recuperabila = max(71 000-3 000 . 65.Valoarea justa = 71. mijloacelor de transport.000-35.000 lei . animalelor si plantaţiilor 2000 lei Valorea prezentata in bilant la 31. O societatea detinea un utilaj in anul N in urmatoarele conditii : .000 lei . mijloacelor 7 000 lei de transport.12.Costurile estimate cu vanzarea = 3000 lei Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: 31.N+1 ar fi fost de 66 000 lei a) Valoarea de intrare = 105 000 .

Tva platit in vama: 72. In vederea achizitiei societatea a suportat urmatoarele costuri: .000 lei. animalelor si plantatiilor = 7813 Venituri din ajustari 2 000 pentru depreciera imobilizarilor Valoare in bilant = 105 000 – 42 000 = 63 000 18.Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000 .Depreciere = 2 000 = Valorea contabila de 61 000 Val. taxe vamale : 6.Depreciere = 2 000 = Valorea contabila de 61 000 Val. animalelor si plantaţiilor 2000 lei Valoare bilant = 105 000 – 42 000 – 2000 – 2000 = 59 000 b) Valoarea de intrare = 105 000 . mijloacelor de transport. Cost de achizitie pentru imobilizarile necorporale La data de 1 ianuarie N. Contabila(61 000) < Val.000 lei.Amortizarea cumulate = 35 000 + 7 000 = 42 000 . mijloacelor de tranport. rabat primit de la furnizor : 4. Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari necorporale.000 lei. Contabila(61 000) > Val.. o societatea comerciala achizitionat un program informatic in valoare de 300.000 lei. Recuperabila( 66 000) => Apreciere de 5 000 lei Deprecierea care poate fi reluata este 2 000 2913 Ajustari pentru deprecirea instalatiilor. Recuperabila( 59 000) => Depreciere de 2 000 lei 6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor = 2913 Ajustari pentru deprecierea instala ţiilor.

Studiu de caz privind privind iesirile de imobilizari necorporale. scoate din uz un program informatic cu o valoarea contabila de 30.000 lei b) Plata taxelor in vama 78.000 lei 205 Concesiuni.Rabat primit + Costuri instalare + Onoraiile informaticienilor care instaleaza programul = Costul programului informatic 300.000 lei a) Inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei corespunzatoare: 372. licente = 404 Furnizori imobilizari 6. respective dreptul de a vinde programul timp de doi ani. . la valoare de 20.000 lei 208 Alte imobilizari corporale = % 372.chetuieli cu reclama 20.000 lei 404 Furnizori imobilizari 366.cost instalare 50.000 lei 50.costuri generale de administratie 6.C. societatea a achizitionat si licenta corespunzatoare.000 lei 372. amortizarea cumulata inregistrata fiind de 28.000 lei 6.000 lei Odata cu programul informatic.000 lei 446 Alte impozite si taxe 20.A. Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale Prin hotararea conducerii. brevete.000 lei Pret de cumparare + Taxe vamale .000 lei 20. AGRICAVEST S.000 lei.000 lei % 446 Alte impozite si taxe 4426 TVA deductibila = 5121 Conturi la banci in lei 78.000 lei ..000 lei 19. S.000 lei 72.000 lei 20.4.onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 20.000 lei 6.000 lei .000 lei .500 lei.000 lei .

500 lei = 208 Alte imobilizari necorporale 30.000 lei. brevete.C.800 lei 7583 Venituri din vanzarea activelor 20. AGRICAVEST S. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imoblizarilor corporale.A. licenţe 4.500 lei Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: a) Transferul de proprietate 24.000 lei 20. vinde unui terţ o licenţa: Valoarea activului Amortizarea cumulata Preţul de vanzare 40.000 lei % 2808 Amortizarea altor imobilizari Necorporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţii de capital Cesiunea unei imobilizari necorporale S.000 lei 40.Scoaterea din evidenţa contabila a activului necorporal: 30.000 lei si alte operaţiuni de capital 4427 TVA colectata b) Scoaterea din evidenţa a imobilizarii necorporale % = 205 Concesiuni.000 lei 28.000 lei 20.000 lei 2805 Amortizarea concesiunilor.800 lei 461 Debitori diversi = % 24.000 lei 20. plus TVA 24% 1. brevetelor. Intrari de imobilizari prin achizitie .000 lei 30. licenţelor si marcilor comerciale 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţiuni de capital 20.800 lei 40.

280 lei 27.280 lei 6.280 lei 22.000 lei 1.TVA aferent avansului Valoare neta de plata 5.280 lei 404 Funizori de imobilizari = % 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4426 TVA colectata 5121 Conturi la banci in lei 27.440 lei b) Receptia utilajului 27.280 lei 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA colectata c) Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat 27.440 lei 6.280 lei 6.000 lei 5.000 lei + TVA deductibila 24% Total factura .840 lei a) Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii 7.440 lei 19.000 lei 1.Factura de achizitie pentru un utilaj se prezinta astfel : Valoarea la pret de cumparare 20.840 lei .280 lei % = 404 Funizori de imobilizari 27.000 lei 1.440 lei % 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 4424 TVA colectata = 404 Furnizori de imobilizari 7.440 lei 19.000 lei + Cheltuieli de transport facturate de furnizor 2.Avans acordat .

000 lei 240.000 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile amortizarile 60.000 lei Total cost cu investitita 920.000 lei 641 Cheltuieli cu salarii personal = 421 Personal – salarii datorate 220.000 lei 60.000 lei Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel : a) Constatarea cheltuielilor 400.000 lei + Chetuieli generale de administratie 30. in conditiile urmatoare: Cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara : + Materii prime + Salarii +Amortizari +Dobanzi la credite pentru finantarea investitiei TOTAL 920.000 lei 60.000 lei Costul de productie caclulat in contabilitatea de gestiune : Chetuieli cu materiile prime +Salarii directe Total costuri directe + Cheltuieli indirecte repartizate + Dobanzi capitalizate Total cost de productie 300.000 lei 890.000 lei 240.000 lei 240.000 lei 220.000 lei .000 lei 200.000 LEI 400.000 lei 601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 400.Intrari de imobilizari prin productie proprie O entitate construieste in regie proprie o cladire.000 lei 220.000 lei 500.000 lei 330.000 lei 212 Constructii = corporale 1682 Dobanzi Aferente creditelor bancare pe termen lung 60.

000 lei Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura O societate emite 10.000 lei 40. s-a descoperit ca un utilaj in valoare de 6.000 lei.000 lei.000 lei 212 Constructii = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale 890.000 lei 20.000 lei a) Subscrierea celor 10.000 lei nu era inregistrat in contabilitate Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar : 6. Inregistrarea donatiei in contabilitate 4000 lei 214 Mobilier.000 lei 2133 Mijloace transport = % 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 1043 Prime de aport 60. Asociatul unic face aport sub forma unui mijloc de transport.000 lei 1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 20. plusuri de valoare la inventar O entitate primeste sub forma de donatie un computer a carui valoare este de 4.000 actiuni * 2 lei = 20.000 – 10.000 lei b) Inregistrarea aportului in natura 60.000 lei 456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 20. Valoarea primelor de aport = 60.000 lei Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit prin donatii. a carui valoare justa este de 60.000 lei 20. aparatura birotica = 4753 Donatii pentru investitii 4000 lei La sfarsitul exercitiului N.000*2 = 40. la cost de productie: 890.000 lei 20.000 lei 2131 Instalatii tehnologice = 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 6.000 lei . cu ocazia inventarierii.b) Receptia si punerea in functiune a cladirii.000 de actiuni. valoare nominala 4 lei.

000 lei Utilaj Valoare contabila 20.Intrari de imobilizari corporale prin schimb de active O entitate schimba un autovehicul cu un utilaj ce apartine unei alte entitati.500 lei c) Achizitia utilajului 10.000 lei Pret de vanzare 21.000 lei 5.500 lei Pret de vanzare 10.000 lei a) Vanzarea autovehiculului 26.000 lei .500 lei % = 2131 Echipemente tehnologice 22.040 lei b) Descarcarea din gestiune a autovehiculului 22. utilaje si instalatii de lucru) = 404 Furnizori de imobilizari 10.040 lei 461 Debitori diversi = % 7584 Venituri din vanzarea activelor 4427 TVA colectata 26. La data efectuarii schimbului. valoarea contabila si valoarea kisya se prezinta astfel: Autovehicul : Valoare contabila 22.500 lei (masini.000 lei 2131 Echipemente tehnologice (masini.500 lei Amortizae cumulata 19. utilaje si instalatii de lucru) 281 Amortizari privind imobilizarile corporale 6583 Cheltuieli privind activele cedate 20.040 lei 21.500 lei Amortizare cumulata 20.000 lei 2.

AGRICAVEST S. se inregistreaza astfel: 80. .000 lei 461 Debitori diversi = % 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operaţiuni de capital 4427 TVA colectata 496.000 lei si 350.000 lei.000 lei a) Vanzarea activului se contabilizeaza astfel: 496.000 lei 400.000 lei 96. cesioneaza un autotractor la preţul de 400.000 lei 2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice.000 lei b) Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat (cont 117) in momentul cedarii activului.000 lei 280. Iesirea de imobilizari corporale prin vanzare S. mijloacelor de transport. animalelor si plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţii de capital 70. mijloacelor de transport. animalelor si plantaţiilor” este de 280. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale. TVA=24%.21.000 lei . Soldul creditor al contului 1065 “ Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” este de 80.A.000 lei 23.000 lei 24. Soldul contului 2813 “Amortizarea instalaţiilor tehnice. Soldul contului 2133 “Mijloace de transport” este de 350. Soldurile aferente activului se prezinta astfel: 22.C.000 lei % = 2133 Mijloace de transport 350.000 lei 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare = 117 Rezultatul reportat 80.

000 lei.000 lei ) .000 lei (materiale consumabile 3. salarii : 7.000 lei .Chetuieli ocazionate de casare : 10.000 c) Scoaterea din gestiune a utilajului % 2813 Amortizarea instalaţiilor tehnice. . Comisia constituita pentru a evalua pagubele incendiului a consemnat ca depozitul a fost distrus in totalitate.000 = 2133 Echipamente tehnologice 50.000 48. Costul acestuia a fost de 130.000 7. mijloacelor de transport.000 lei.Cost de achizitie 50.Piese de schimb rezultate : 12. animalelor si plantaţiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operaţii de capital 2.000 lei.Amortizare cumulate 35.000 b) Inregitrarea pieselor de schimb recuperate 302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 12.Iesirea de imobilizari corporale prin casare In contabilitatea entitatii SC BETA SRL situatia la scoaterea din functiune a unui utilaj se prezinta astfel : .000 lei a)Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare : 6588 Alte chetuieli de exploatare = % 302 Materiale consumabile 421 Personal – salarii datorate 10.000 3. iar amortizarea cumulate de 66.000 lei .000 Iesirea de imobilizari corporale ca urmare a unor situatii extraordinare SC STOPPED SRL detine un deposit care a fost distrus de un incendiu.

000 lei 10.000 lei.000 lei .Cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei producţii Cheltuieli de reclama si publicitate -Cheltuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar ob ţinut pentru achiziţionarea utilajului TOTAL 250.Inregistrarile din contabilitate vor fi urmatoarele: % 2812 Amortizarea constructiilor 671 Chetuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare = 212 Constructii 130. Bacau a efectuat urmatoarele cheltuieli: .000 lei 6.000 lei.A.000 lei 45.Cheltuieli de transport efectuate de terţi . Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.000 lei 5. AGRICAVEST S.Taxe vamale achitate .000 lei 25.000 64. Evaluarea la cost de achizitie Pentru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari.Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaţiului si reparaţii pardoseli . S. diferenţa de 50. reprezentand cheltuieli de gestiune (de exploatare) dupa cum urmeaza: .000 22.000 lei .000 lei 456.000 lei 20.Cheltuieli cu pierderea tehnologica 15.Costul de achiziţie al utilajului .Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaţiului si reparaţii curente la spaţiul destinat instalarii utilajului .000 lei 60.000 lei Din valoarea totala a cheltuielilor prezentate mai sus se poate capitaliza suma de 355.C.Cheltuieli cu paza 5.000 lei 35.Chetuieli cu paza utilajului .000 lei 25.000 66.Cheltuieli cu montajul utilajului .

cheltuieli cu paza 5000 lei 628 Cheltuieli cu servicii executate de terţi .000 lei = 401 Furnizori 25.000 lei ..000 lei = 401 Furnizori 5.Cheltuieli de reclama si publicitate 5.000 lei = 401 Furnizori 5.000 lei b) Inregistrarea celorlate cheltuieli .000 lei 20.000 lei 2131 Echipamente tehnologice (masini.000 lei 10.cheltuielile cu igienizarea si reparaţii la spaţiul destinat instalarii utiliajului 25.cheltuieli cu pierderea tehnologica 5.000 lei 250.000 lei Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: a) Inregistrarea utilajului (nu se tine cont de incidenta TVA) 355. utilaje si instalaţii de lucru) = % 404 Furnizori de imobilizari 446 Alte impozite.cheltuieli de reclama si publicitate 5000 lei 623 Cheltuieli cu reclama si publicitate .000 lei 628 Cheltuieli cu servicii executate de terţi .000 lei 601 Cheltuieli materiile prime = 301 Materii prime 5.000 lei 75. taxe si varsaminte asimilate 401 Furnizori 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 355.

Evaluarea la costul de productie Secţia de construcţii din cadrul S.000 c) Servicii executate de terţi 628 Cheltuieli cu servicii efectuate de terţi = 401 Furnizori 15.500 e) Recepţia imobilizarii corporale 212 Construcţii = 231Imobilizari cor porale in curs 397 500 .000 b) Inregistrarea manoperei 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 60.000 lei 15. AGRICAVEST S.cota de cheltuieli legate de construirea activului respectiv (6% din cheltuielile directe) 60.500 lei 300.costul manoperei pentru muncitorii direct productivi . pentru care a efectuat urmatoarele cheltuieli: .A.000 lei 22.000 d) Inregistrarea cheltuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit in regie proprie 231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din producţia de imobilizari corporale 397.000 lei Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt: a) Inregistrarea consumului de materiale 602 Cheltuieli cu materiale consumabile = 302 Materiale consumabile 300.diverse servicii prestate de terţi . Bacau executa pentru nevoi proprii o hala frigorifica pentru depozitarea produselor.C.costul de achiziţie al materialelor de construcţii achizitionate si incorporate in lucrare .

67 lei 6811 Cheltuieli de exploatare privind = amortizarea imobilizarilor 2813 Amortizarea instalaţiilor. iar amortizarea se calculeaza prin metoda liniara. 1666.000 lei 5121 Conturi la banci in lei = 445 Subvenţii 200. animalelor si plantaţiilor f) recunoasterea venitului aferent subvenţiei (venitul din subvenţie este la nivelul cheltuielii cu amortizarea deoarece investiţia a fost subvenţionata integral): 1666.67 lei/luna): 1666.000 lei/10 ani/12 luni = 1666.000 lei 404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 200.000 lei: 200. Durata de viaţa estimata a respectivului echipament este de 10 ani.000 lei b) incasarea subvenţiei: 200. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.67 lei (200.000 lei pentru achiziţionarea unui echipament tehnologic.000 lei. Entitatea achiziţioneaza echipamentul la cost de achiziţie de 200.000 lei e) inregistrarea amortizarii lunare de 1666.67 lei mijloacelor de transport. utilaje si instalaţii de lucru) d) achitarea furnizorului de imobilizari: 200.67 lei 475 Subvenţii pentru investiţii = 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 1666. In contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari: a) recunoasterea dreptului de a incasa subvenţia de 200.000 lei 2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 200.000 lei (masini.000 lei 445 Subvenţii = 475 Subvenţii pentru investiţii 200.000 lei c) achiziţionarea echipamentului tehnologic: 200.67 lei .23. Subventii pentru investitii O entitate primeste o suma nerambursabila de 200.

Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans Veniturile in avans Editura PRESS incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente anului viitor in suma de 60.000 lei 2.000 lei.000 lei % 445 Subventii 5121 Conturi curente la banci = % 7411 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7414 Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului 472 Venituri in avans 20.000 lei 14.000 se incaseaza la data acordarii. 20.400 lei 4111 Clienti = % 74.000 lei 14.000 lei este aferenta cifre de afaceti (2.000 lei plus TVA. Suma de 8.000 lei este pentru plata personalului si este aferenta perioadei in curs. a) Emiterea facturilor 74.000 lei 2.000 lei penrtu perioada curenta.000 lei 24.000 lei 18. din care 4.400 lei 472 Venituri in avans 4427 TVA colectata .Subvenţii de exploatare O entitate primeste sub forma de subventii suma de 20. iar 16. conform facturilor emise si a ordinelor de plata.000 lei se incaseaza in aceeasi perioada. iar restul pentru perioadele urmatoare. iar 4.000 lei 4.400 lei 60.

12.N+1 14.N+1(1000-45.400 lei 5121 Conturi la banci in lei = 4111Clienti 74.12.000 lei 5.12.30 lei) 404.N(1000 lei/12 luni/31 zile * 17 zile ramase din luna decembrie = 45.N-31.70 lei c) In perioada Ianuarie-Noiembrie se va descarca pe chetuiala suma de 50 lei 50 lei 613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 50 lei d) Descarcare pe cheltuieli pentru perioada 01.400 lei Anul urmator.000 lei Cheltuieli in avans In data de 15.70 – 50*11 = 404.12.b) Incasarea facturilor 74.000/12 luni = 5.N+1 si are o valoare totala de 1000 lei a) Plata politei RCA 1000 lei 471 Chetuieli in avans = 5311 Casa in lei 1000 lei b) Descarcare pe chetuieli pentru perioada 15.N se achita in numerar o polita RCA pentru un autovehicul detinut de companie. se va descarca pe venituri lunar suma de 60.30 lei 613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 404. Aceasta polita este valabila pana pe data de 14.70 lei 613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 45.12.000 lei 704 Venituri din servicii prestate = 472 Venituri in avans 5.70 lei) 45.30 lei .12.

000 lei 2.000 lei 5121 Conturi curente la banci 267 Creante imobilizate 3.000 lei 9. a) Scaderea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare: 50. O entitate are incasat dividende in valoare de 20. 1.000 lei 14. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizarile financiare.000 lei 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate = 261 Actiuni detinute la entitati afliate 50. eliberate in proprtie de 60% si achitate prin banca pentru 10.000 lei. in care se incaseaza 9. Titlurile au fost achizitionale la suma de 50.25.000 lei % = 761 Venituri din imobilizari financiare 20. 60.000 lei 269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare = 5121 Conturi curente la banci 10. Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 60.000 lei 11.000 lei 10. O societate vinde titluri imobilizate la un prêt de vanzare de 60.000 lei 5121 Conturi curente la banci 404 Furnizori de imobilizari 269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare Varsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate: 10.000 lei b) Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor .000 lei.000 lei.000 lei si plateste un commision de 900 lei.000 lei: 20.000.000 lei 36.000 lei 261 Actiuni detinute la entitatile afiliate = % 60.

000 lei) 40.000lei 59. Entitatea DELTA SA participa la capitalul social al entitatii ALFA SA.000 lei c) Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului 60. mijloacelor de transport. nou infiintata.000 lei 2813 Amortizarea instalatiilor.000 lei % = 2131 Echipamente tehnologice 360.000 lei b) Inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamortizata a imobizarii corporale (340.60. cu un utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert evaluator este de 340. Trazactiile de inregistrat sunt urmatoarele: .000 lei Entitatea cedeaza jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la capitalul social cu o valoare de 320.000-300.100lei 900lei 4.000.000 lei 60. animalelor si plantatiilor 263 Interese de participare 300.000 lei durata de utilizare economica : 6 ani amortizarea anului N : 60.000 lei.000 lei 263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve 40.000 lei 461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 60. Caracteristicile utilajului sunt : valoare contabila 360.000 lei a) Inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utilajului 360. Aceasta participatie ii asigura un procent de control de 40%.000 lei % 5121 Conturi curente la banci 622 Cheltuilei privind comisioanele si onorariile = 461 Debitori diversi 60.

12 anul I (60.000 lei 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 60.000 lei * 10% = 6. Entitatea Bobea SA acorda entitatii Codic SA in imprumut de 60.000 lei acordate pe termne lung c) Incasarea dobanzii restante in cursul anului II 5121 Conturi curente la banci = 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termne lung 6. la 31.000 lei b) Inregistrarea dobanzii curente in primul an. care trebuie achitata la sfarsitul fiecarui an. in anul I: 60.000 lei 5. adica in cursul anului urmator. cu o dobanda de 10%.000 .000 lei 1068 Alte rezerve = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 20.000 lei) 6000 lei 2676 Dobanza aferenta imprumuturilor = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000 lei b) Descarcarea gestiunii 170.000 lei 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate = 263 Interese de participare 170.a) Vanzarea titlurilor 320.000 lei 461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 320. Dobanda in primul an se incaseaza cu intarziere.000 lei c) Virarea rezervei la venituri 20.000 lei pe termen de 2 ani. a) Acordarea imprumutului.

materialelor consumabile.000 lei 105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 20.000 lei. Cazul 1 : Daca in contractile de vanzare-cumparare cladirea si cota parte din teren fac obiectul unei tranzactii unice cu pret unic : a) Transferul terenului in categoria materii prime: 50. an II 6000 lei 5121 Conturi curente la banci = 763 Venituri din creante imobilizate 6.000 lei e) Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani 60.000 lei c) Realizarea rezervei din reevaluare 20. rezerva din reevaluare disponibila fiind de 20.000 lei 301 Materii prime = 2111 Terenuri 50. Entiatea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de 50. Contabilitatea materiilor prime 1.000 lei .000 lei b) Costul terenului(material prima) va fi trecuta pe cheltuiala si inclus in costul de prductie al constructiei : 50. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime.12.000 lei 26. Pe teren va fi construita o cladire.000 lei 5121 Conturi la banci in lei = 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung 60.000 lei.000 lei 601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 50.d) Inregistrarea dobanzii cuvenite in al doilea al. la 31.

500 lei 1.000 lei 105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 20.materii prime 3. TVA 24% Achizitie de marfuri la costul de achizitie de 4. Societatea comerciala Beta SA are in stoc la inceputul lunii mai N: . TVA 24%.000 lei In cursul lunii mai au loc urmatoarele operatii: Achizitie de materii prime la costul de achizitie de 2.Cazul 2 : Daca in contractile de vanzare pretul cladirii nu include pretul terenului a) Reclasificarea terenului in categoria stocurilor 50.200 lei La sfarsitul lunii are loc inventarierea. -marfuri 6.200 lei.000 lei. Inventarul permanent D 301 Materii prime C D 371 Marfuri C Si 3000 2000 3000 Si 12000 4000 1200 2000 1200 3200 Sfs 14800 8300 Sfs Sfs = stoc final scriptic Sff = stoc final faptic Sff 6500 Sff . TVA 24% Consum de materii prime la costul de 3.marfuri 12.000 lei Vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 1.600 lei. 4.000 lei.000 lei 2.000. . in urma careia se stabilescu stocurile faptice: -materii prime 3. costul de achizitie diins de 1.000 lei b) Realizarea rezervei din reevaluare 20. 2. 3.000 lei 371 Marfuri = 2111 Terenuri 50.

960 lei 4.600 lei 384 lei 1200 lei 607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 1.000 lei 480 lei 2. Consumul de materii prime 3000 lei 601Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000 lei 4. Vanzarea de marfuri 1984 lei 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 1. Achizitia de materii prime 2480 lei % 301 Materii prime 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 2.200 lei 5.000 lei 960 lei 371 Marfuri 4426 TVA deductibila 3.984 lei 1. Achitia de marfuri 4960 lei % = 401 Furnizori 4.480 lei 2. Inregistarrea diferentelor constatate la inventar a) Pentru materii prime : Sff = 3200 Sfs = 3000 .1.

500 Sfs = 14. Achizitia de materii prime .300 lei Inventarul intermitent D Si 301 Materii prime 3000 3200 3200 3000 C Sfs D Si 371 Marfuri 12000 6500 6500 12000 C Sfs 1.800 Minus = 8.300 8300 lei 607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 8.Plus = 200 200 lei 301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 200 lei b) Pentru marfuri Sff = 6.

500 5. Consumul de materii prime Nu se inregistreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul perioadei .2480 lei % 601 Cheltuieli cu materii prime 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 2.000 lei .000 lei 480 lei 2. Achitia de marfuri 4960 lei % 371 Chetuieli privind marfurile 4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 4.200 lei 4.480 lei 2. pe baza relatiei: Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar = 3000+2. Anularea soldurilor initiale a) pentru materiile prime 3000 lei 601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000 lei 960 lei 3.600 lei 384 lei Iesirile de marfuri nu se inregistreaza in contabilitate ci se determina la sfarsitul perioadei.984 lei 1. Vanzarea de marfuri 1984 lei 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 1.960 lei 4. pe baza relatiei: Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar =15 000+4000 – 6500 = 12.200-3200 =2.

440 lei % 301 Materii prime = 401 Furnizori 7.000 lei 240 lei . O societate achitioneaza 3. La receptie se constata o lipsa de 500 kg care se imputa. Preluarea soldurilor finale a)3.500 lei 371 Marfuri = 607 Chetuieli privind marfurile 6.240 lei 1.200 lei 301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 3.b) pentru marfuri 12.000 lei 607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 12 000 lei 6.500 lei 3.000 lei 1. delegatului unitatii.000 lei 1.200 lei b) 6. a) Achizitia materiilor prime si constatatea lipsei 7.440 lei 5.440 lei 6588 Alte chetuieli de exploatare 4426 TVA deductibila b) Imputarea lipsei: 1240 lei 4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 7581 Venituri din despagubiri. amenzi si penalitati 4427 TVA colectata 1.000 lg de materie prima la pretul de 2 lei/kg. la pretul de 2 lei/kg plus TVA 24%.

500 lei.500 lei 360 lei 4426 TVA deductibila a2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului 180 lei 3022 Combustibil = 4426 TVA deductibila 180 lei b) In cazul in care combustibilul nu este stocat : b1) Achizitia de combustibil 1. deoarece nu este utilizat pentru desfasurarea de activitati exceptate. Piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea unui mijloc de transport. a) In cazul in care combustibilul este stocat : a1) Achizitia de combustibil 1860 lei % 3022 Combustibili = 401 Furnizori 1.860 lei 1. Societatea Alfa achitioneaza combustibil in valoare de 1. . destinat unui vehicul pentru care nu se permisa deducerea decat in proportie de 50%.500 lei.860 lei % = 401 Furnizori 1.000 lei si piese de schimb in suma de 2. TVA 24%.860 lei 1.Contabilitatea materialelor consumabile 1. o societate recupereaza materiale auxiliare in valoare de 5.500 lei 360 lei 6022 Chetuieli privind combustibilul 4426 TVA deductibila b2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului 180 lei 6022 Chetuieli privind combustibilul = 4426 TVA deductibila 180 lei 2. Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism.

Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.500 lei % = 7588 Alte venituri din exploatare 7.000 lei. TVA 24%. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.000 lei conform avizului de insotire.500 lei 7.000 lei natura obiectelor de inventar 28.000 lei. SC BETA SRL achizitioneaza scaune in valoare de 4.500 lei 3021 Materiale auxiliare 3024 Piese de schimb Darea in consum a pierselor de schimb 2. TVA 24%.000 lei 2.500 lei 6024 Chetuieli privind piesele de schimb = 3024 Piese de schimb 2. Se dau in folosinta scaunele: a) Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar 4960 lei % = 401 Furnizori 4. Societatea Alfa trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in valoare de 40. .000. Se primesc de la terti obiecte de invetar in valoare de 45.960 lei 4.000 lei 303 Materiale de natura obiectelor de invetar 4426 TVA deductibila 960 lei b) Darea in folosinta a obiectelor de inventar 4.500 lei 27. costul prelucrarii 3.7.000 lei 603 Chetuieli privind materialele de = 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 4.

720 3. Aceasta ii vinde societatii Alfa 1000 de pungi la pretul de 1 leu/bucata plus ecotaxa de 0.000 lei 351 Materii si materiale aflate la terti = 3021 Materiale auxiliare 40. Se decide ca aceasta cladire sa nu fie vanduta. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite. TVA 24%. Societatea Beta obtine din productia proprie 2.2 lei/bucata.000 lei b) Transferul cladirii in categoria imobilizarilor corporale 600.40.000 lei 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 600.000 pungi la costul de 0.000 lei % 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 426 TVA deductibila = 401 Furnizori 3. a) Obtinerea pungilor din productie proprie: 200 lei 345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 200 lei b) Vanzarea pungilor si descarcarea din gestiune: . ci sa fie utilizata in scopuri adiministrative a) Receptia cladirii si evaluarea ei la cost: 600.000 lei 303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 351 Materii si materiale aflate la terti 40. 1. Intreprinderea Alfa(dezvoltator imobiliar) receptioneaza o cladire al carei cost de 600.00 lei 212 Constructii = 345 Produse finite 600.000 lei Primirea obiectelor de inventar de la terti 40.000 720 29.000 lei.2 lei/punga.000 lei 2.

Societatea Gama doneaza produse finite in suma de 35.000 lei 4.80 lei . La inventariere se constata minus de produse finite de 70 lei care se imputa gestionarului . 70 lei 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 70 lei 374 lei 4282 Alte creante in legatura cu personalul = % 7581 Venituri din despagubiri.000 lei confirm avizului de insotire a marfii si procesului verbal de predare/primate.1488 lei 4111 Clienti = % 1488 lei 1 000 lei 200 lei 288 lei 701 Venituri din vanzarea produselor finite 446 Alte impozite si taxe 4427 TVA colectata 200 lei 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 200 lei 3. Se presupune urmatorul detaliu de factura: • Marfuri 2. 1. 35.000 lei 6582 Donatii acordate = 345 Produse finite 35. Suma se incaseaza ulterior in numerar. amenzi 4427 TVA colectata 374 lei 110 lei 264 lei 30. la valoarea de 110 lei plus TVA 24%.2 lei NETA FINANCIARA 1675.000 lei • Rabat (5 % × 2 000 lei)100 lei 1900 lei •Remiza (10 % × 1900 lei) 190 lei NETA COMERCIALA 1710 lei • Scont de decontare (2 % × 1710 lei) 34. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

taxe si varsaminte asimilate 880 lei c) se inregistreaza TVA.323.99 lei 34.42 lei.800 lei 371 Marfuri = 401 Furnizori 8.19 lei 2077. a) achiziţia marfurilor 8.000 euro (1 euro = 4. O societate platitoare de TVA importa marfuri in valoare de 2.99 lei 2.323.99 lei a) inregistrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor: 1710 lei 371 Marfuri = 401 Furnizori 767 Venituri din sconturi obtinute 2077.99 lei 401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci 2077.4 lei).800 lei b) inregistrarea taxei vamale – 10% x 8. Taxa vamala este de 10%.2 lei 402.323.800+880) x 24% = 2.• TVA (24 % × 1675.2 lei 2.2 lei 4426 TVA deductibila = 4427 TVA colectata 2.19 lei 4426 TVA deductibila b) decontarea facturii: 2077. iar marfurile se achita prin banca la cursul de 4. Taxa vamala se plateste prin virament in lei.800 lei = 880 lei 880 lei 371 Marfuri = 446 Alte impozite.8 lei) NETA DE PLATA 402.2 lei d) plata taxei vamale . aplicand regimul de taxare inversa: TVA = (preţ de cumparare + taxa vamala) x 24% = (8.

840 lei 8. Factura de reducere consta in scontul de 800 lei plus TVA. * 100 lei) 20.296 lei 20. taxe si varsaminte asimilate = 5121 Conturi la banci in lei 880 lei e) plata marfurilor valoarea de achiziţie a marfurilor = 8. Termnul de decontare conform contractului este de 2 luni.000 lei Chetuieli de transport Cost de achiztie TVA 24% Total factura 400 lei 20.896 lei 25.296 lei % 371 Marfuri = 401 Furnizori 25. Pret de cumparare(200 buc.000 lei plus TVA 24% societatii Beta. TVA 24%. Inregistrari la vanzator .880 lei 446 Alte impozite. societatea Alfa ii acorda o reducere (scont) de 4%. Intreprinderea Atra SA achizitioneaza un stoc de marfuri de la furnizorul Bert SA. Societatea Alfa vinde marfuri la pretul de 30.840 lei diferenţa nefavorabila de curs valutar = 40 lei (665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar) 8. cheltuieli de transport de 400 lei.840 lei % 401 Furnizori 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar = 5124 Conturi la banci in valuta 8. Ca urmare a dorintei societatii Beta de a deconta imediat.800 lei valoarea marfurilor la plata = 8.400 lei 4.800 lei 40 lei 3. Factura cuprinde : 200 bucati marfa.896 lei 4426 TVA deductibila 4.400 lei 4. la pretul unitar de 100 lei.296 lei 25.

000 lei 4427 TVA colectata 7. Cursul de schimb la sfarsitul lunii aprilie a fost de 4.2738 lei/euro.000 lei 7. In mai furnizorul acorda o reducere comerciala de 900 euro.200 lei % 371 Marfuri = 401 Furnizori 37. Societatea romaneasca primeste factura de la furnizor . Societatea Alfa din Romania. Cursul de schimb la data emiterii notei de credit este de 4. pentru care emite o nota de credit. Cursul BNR aplicabiul la data emiterii facturii la fost de 4.a) Factura de vanzare a marfilor este inregistrata astfel: 37.200 lei 707 Venituri din vanzarea marfurilor 30.000 euro. aceasta fiind datata inainte de 15 mai. .200 lei 4426 TVA deductibila b) Factura de reducere 1488 lei 401 Furnizori = % 767 Venituri din sconturi obtinute 4427 TVA colectata 1488 lei 1200 lei 288 lei 5.200 lei 4111 Clienti = % 37.200 lei 30. achizitioneaza in luna aprilie marfuri in valoare de 35.2988 lei/euro. de la un furnizor francecz.200 lei b) Factura de reducere acordata 1488 lei % = 4111 Clienti 1488 lei 1200 lei 288 lei 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 4427 TVA colectata Inregistrari la cumparator a) Achizitia de marfa 37.2988. Cursul la data receptiei marfii a fost de 4.2968 lei/euro.

296.8 lei 401 Furnizori = 609 Reduceri comerciale primite 4.000 eur*4.2968=128.8 lei Valoarea reducerii in lei = 1000*4.951.000 d) Inregistrarea reducerii comerciale primite de la furnizor 4.2988 = 128.1*24% = 443.2968 *4.000 euro * 4.904 lei b) Determinarea bazei impozabile si a TVA Baza de impozitare a TVA = 30.3) .3 lei 4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata (443.964 * 24 % = 30.951.36 lei c) Actualizarea datoriei fata de furnizor la sfarsitul lunii aprilie 690 lei 401 Furnizori = 765 Venituri din diferente de curs valutar 690 = (4.296.36 lei 30.951.1 lei Ajustarea TVA = 1847.904 lei 371 Marfuri = 401 Furnizori 30.a) Receptia bunurilor 128.36 lei 4426 TVA deductibila = 4426 TVA colectata 30.2988 = 1847.296.2968 = 4.2738)*30.2968-4.964 lei TVA = 128.8 lei Ajustarea bazei de impozitare a TVA = 1000 * 4.