You are on page 1of 5

UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” REŞIŢA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Mediul de afaceri
Tema

Uniunea Europeana
Absolvent

M.C.A, Anul II, se

I.
Reşiţa 2013

-n !! guvernele celor 1 state membre au semnat 2ratatul Uniunii Europene 3care a mai fost numit si 2ratatul (aastric4t5. securitate şi probleme 8udiciare. *anemarca. -n special ea munceşte pentru a promova si extinde cooperarea intre membrii in unele regiuni. . . 0uedia şi +inlanda au întrat si ele astfel numarul total de membrii a a8uns la %. (embrii acestei organizatii au fost) Belgia. sc4imbările politice a facut ca #omunitatea Europeană să crească cooperarea si integrarea. $ exceptie a constituit=o .recia. /rimul (inistru britanic (argaret 24atc4er s=a opus acestei unităţi.a sf9rşitul anilor :. 6n !!7 Austria.ermaniei.! pentru a pregati un program şi o structură pentru uniunea monetară. probleme economice si politice externe si presiune din partea noilor democraţii est europene de a deveni membre. -talia. -rlanda.<. dar in !!< ?o4n (a8or a devenit prim ministru si a adoptat o pozitie mai tolerantă in legatură cu unitatea europeană. inclusiv in probleme economice. $dată cu prăbuşirea comunismului in Europa de Est. progresul spre aceste obiective e lent. +ranţa.ermania de Est care a fost integrata automat o data cu reunificarea . -n afara de UE(. sociale si legate de comerţ. $landa. Aceste conferinţe au inceput munca la o serie de înţelegeri care au devenit 2ratatul Uniunii Europene. prin care se incepe procesul sc4imbării tratatelor #omunităţii Europene. Abilitatea Uniunii Europeane de asi atinge obiectivele a fost limitata de neinţelegeri intre statele membre. *atorita acestor sc4imbari rapide . care a stabilit o singură moneda pentru membrii UE. /ortugalia si 0pania.uxemburg. . politică externă.ermania de >est şi +ranţa au cerut o conferinţa intraguvernamentală pentru a căuta o mai mare unitate. statele ex=comuniste au cerut #omunitaţii Europene spri8in politic si economic. prin care membrii ar trebui să adopte o singura moneda. Belgia. Alt obiectiv ma8or a fost implementarea Uniunii Economice si (onetare 3UE(5. Uniunea Europeana are sediul in Bruxelles. Acesta a transformat #omunitatea Europeana in Uniunea Europeană. $ altă astfel de şedinţă a avut loc in !. Crearea Uniunii Europene . (area Britanie. Uniunea Europeana are mai multe obiective. Uniunea Europeana a fost înfinţata oficial la noiembrie !!". #E a 4otarat sa a8ute multe din aceste ţări dar sa nu le primeasca imediat ca membre.Uniunea Europeana Uniunea Europeana este o organizaţie a ţărilor europene dedicată creşterii integrării economice şi întărirea cooperarii între state.ermania. . $ conferinţa intraguvernamentală este o înt9lnire între membrii. Este cea mai recenta organizaţie de cooperare europeană care a inceput cu #omunitatea Europeană de #arbune si $ţel din !% care a devenit #omunitatea Europeană in !&'.

2ratatul a fost semnat de membrii UE la 1 octombrie !!'. Bările din Europa de Est aveau economiile mult mai puţin dezvoltate dec9t cele din Europa de >est. . inclusiv cele legate de mediu.2ratatul Uniunii Europene a creat Uniunea Europeana şi a avut intenţia de a extinde integrarea politică. *upă discuţii lungi a fost acceptat de către #onsiliul European la (aastric4t. economică şi socială dintre statele membre. imbunătăţirea sănătaţii publice şi respectarea drepturilor consumatorilor. in !!' UE a fost de acord ca situaţia economica şi politică din ţări ca) #e4ia. 6nsă UE era îngri8orată de stabilitatea institutilor europene în aceste ţări şi tranziţia lor la economia de piaţă. educaţie si protecţia consumatorului. Extinderea ar necesita o reevaluare a programelor UE. 0tatele membre au acordat organelor de guvernare ale Uniunii Europene mai multa autoritate in anumite domenii. #elelalte ţări Est Europene au fost puse pe un indefinit stand=bC. 6ntr=o şedinţă de urgenţă a #onsiliului European *anemarca a refuzat mai multe articole ale 2ratatului. *ar comertul dintre est si vest şi=a dat drumul după !!<. -rlandei si *anermarca. un articol din 2ratatul (aastric4t care subliniază obiective în politica socială şi cea legată de anga8aţi. Astfel scopul principal al Uniunii Europene va fi Uniunea Economica si (onetară 3UE(5. Estonia. $landa. /olonia. 0ub UE( membrii UE trebuie sa adopte o singură moneda p9nă in !!!. care fac întrarea lor în UE dificilă. prote8area mediului. . *easemenea 2ratatul dădea posibilitatea admiterii statelor Est Europene ca membre. sănătate. 2ratatul (aastric4t desemeana impunea nişte criterii stricte pe care statele membre trebuiau să le îndeplinească înainte de a intra in UE(. Alegatorii danezi au refuzat ratificarea printr=un referendum. ţările din vest începand să investească în acestea iar UE d9ndu=le a8utor. UE şi ţări individuale au format legături şi au semnat acorduri formale pentru cooperari politice şi culturale. în timp ce alegatorii francezi au fost in favoarea 2ratatului printr=o mica ma8oritate. Aeacţiile populare împotriva unor aspecte si consecinţe ale 2ratatului (aastric4t a dus la o altă conferinţă intraguvernamentală care a inceput in martie !!&. 0tatele mai bogate se temeau că vor fi nevoite să bage mai multi bani in fondurile UE in timp ce ţările mai sarace se temeau ca partea lor din fondurile alocate de UE pentru agricultură si dezvoltare regionala ar fi puternic afectate. Extinderea Uniunii Europene /9nă in !!% toate ţările ex=comuniste au cerut sa fie membre UE. Aceste sc4imbări aveau rolul de a face Uniunea Europeană mai atractiva oamenilor de r9nd. Aceasta conferinţă a produs 2ratatul de la Amsterdam care revizuia 2ratatul (aastric4t şi alte documente de baza ale UE. *easemenea tratatul a creat noi structuri proiectate pentru a crea politici de securitate şi straine mai integrate si pentru a încura8a o cooperarea mai mare intre guverne în ceea ce priveşte c4estiuni 8udiciare si legate de poliţie. @oul tratat a st9rnit multă opoziţi si îngri8orare din partea cetăţenilor UE. (ulţi oameni erau îngri8oraţi din pricina UE( care ar înlocui monedele naţionale cu o singură monedă europeană. 2ratatul oferea îndepartarea barierelor de a călători şi imigra între statele membre cu excepţia (arii Britanii. 2ratatul de la Amsterdam cerea membrilor să coopereze in crearea de slu8be pe tot teritoriul Europei. 6n ciuda acestor gri8i. UE a mai fost de acord in !!.ermania a fost o provocare deoarece funcţia de membru in UE încalcă #onstituţia. *in pricina acestor înt9rzieri UE n=a fost inaugurată oficial dec9t abia in noiembrie !!". Ungaria si 0lovenia este în aşa fel înc9t negocierile pentru aderare pot să înceapă iar statutul de membru să vină după 1<<<. 6n plus. in decembrie !! . (area Britanie a refuzat să accepte o parte din elementele tratatului şi astfel ea nu va face parte din UE( şi nu va participa la #apitolul 0ocial.

ca întreaga populatie. sa modernizeze infrastructura de transporturi si de mediu. sa creeze noi oportunitati de ocupare a fortei de munca. tinerii vor beneficia. Exceptie face programul EAA0(U0. putem mentiona în primul r9nd facilitarea studiilor în strainatate. pe termen scurt. o persoana care este calificata sa practice o profesie în tara sa. Ei vor beneficia de acelasi tratament ca cetatenii acelui stat membru al UE în care se deplaseaza. 6n domeniul agriculturii. ca de altfel toti cetatenii rom9ni. c9t si dupa ce Aom9nia va deveni membru al Uniunii Europene. integrarea agriculturii rom9nesti va duce la) cresterea productivitatii agricole 3prin adoptarea acEuis=ului si. care sa permita fabricarea unor produse finite. Care sunt avantajele intrarii in Uniunea Europeana? Avanta8ele extinderii pentru Aom9nia sunt aceleasi ca pentru toate celelalte tari candidate) crestere economica. si la cresterea soma8ului. se vor face simtite at9t înainte de aderare. însa. vor avea în mod automat drept de rezidenta în alt stat membru al UE. fie da examene de diferenta. încetinirea migrarii fortei de munca din agricultura spre sectorul industrial Accesul la fondurile structurale comunitare. cu valoare adaugata mai mare si calitate superioara. *aca ceea ce studiaza nu este identic cu ceea ce prevede acEuis=ul comunitar pentru anumite profesii specifice. odata cu restructurarea întreprinderilor si a unor întregi sectoare industriale. persoana respectiva fie sustine teste de aptitudini. efectele pentru tineri. seama de presiunile concurentiale ale pietei unice. prin politici de impozitare mai relaxate. pe termen mediu si lung. va putea. precum si o dezvoltare rurala sustinuta. va urma o procedura de recunoastere a calificarii. ca viitor stat membru. #onform acEuis=ului comunitar. de competitia acerba cu firmele din statele membre dezvoltate. 6n al doilea r9nd. diversificare a produselor financiare5. în cadrul procesului de pregatire. prin intermediul sistemului european de transfer de credite. extinderea pietelor de capital 3noi fluxuri de capital. *intre aceste efecte. în ceea ce priveste sistemul de asigurari sociale si de sanatate. unde sansele de a . în cadrul caruia perioada de studii urmata de studenti în UE este automat recunoscuta de catre universitatea din tara de origine. dezvoltarea afacerilor si a sectorului privat. -ntegrarea va avea efecte pozitive asupra evolutiei economiei rom9nesti. stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole mi8locii 3p9na la %< 4a5 si mari 3peste << 4a5. sa promoveze politici sociale care sa duca la standarde de viata de o calitat Ce avantaje vor avea copiii/tinerii dupa integrarea in Uniunea Europeana? 6n ceea ce priveste aderarea Aom9niei la UE. sa practice acea profesie si în alt stat membru al UE. crearea unor noi structuri de productie. Accesul pe piata europeana va reprezenta pentru tineri accesul la o piata a muncii mult mai vasta. protectie sporita a consumatorilor. de posibilitatea exercitarii unei profesii într=unul dintre statele membre. prin introducerea principiului ec4ivalarii diplomei în functie de curricula de pregatire. de asemenea. îmbunatatirea accesului pe piata UE si disparitia tuturor barierelor comerciale. cresterea investitiilor straine directe. *e aceea. avanta8ele sunt mai reduse. conform standardelor UE. îmbunatatirea substantiala a standardului de viata al populatiei. mai ales în mediul rural. de necesitatea transformarilor te4nologice= care pot duce. Aceste avanta8e economice generale trebuie sa tina. cresterea economiilor si investitiilor populatiei. prin accesul la fondurile UE pentru agricultura si la te4nologie performanta5. în primii ani de aderare.reciei. dar. va da posibilitatea Aom9niei sa asigure o dezvoltare ec4ilibrata a regiunilor. mai ales.să înceapa negocierile pentru statutul de membru cu #ipruD în acelaşi timp a suspendat cererea 2urciei din pricina îngri8orărilor cu privire la drepturile omului şi a opoziţiei . asupra imaginii externe a tarii si în ceea ce priveste libera circulatie a persoanelor. micsorarea fiscalitatii. în aceleasi conditii cu cetatenii statului respectiv. asupra societatii în ansamblu. 2endinta în Uniunea Europeana este de armonizare a programelor de învatam9nt universitare si post=universitare. 2inerii. stimularea concurentei. acces pe piata muncii din statele UE.

#u toate ca supranationalismul a fost acceptat guvernele nationle n=au vrut sa cedeze controlul organelor UE asupra unor domenii politice sensibile cum ar fi politica externa si sistemul 8udiciar. expert negociator. ca si numarul de profesii în general. /rima este de a da prioritate FadanciriiG sau FlargiriiG uniunii. A doua c4estiune este supranationalismul impotriva interguvernalismului. practici si politici si un nivel de cooperarea intre membrii foarte mare.abriela *orobantu. *elegatia @ationala de @egociere a Aomaniei cu Uniunea Europeana.gasi un loc de munca vor creste. Acest lucru de datoreaza in special din pricina a doua debateri care au fost aduse mai aproape odata cu propunerea integrarii tarilor din Europa de Est. A creat un corp comun de legi. @umarul tarilor membre a crescut la % si poate creste pana la 1 pana in 1< <. periode de activitate au fost despartite de multi ani de somnolenta. Viitorul Uniunii Europene UE a parcurs un drum lung din !% . care ofera informatii despre oportunitatile de anga8are si despre conditiile de munca din UE. adica de a se concentra asupra integrarii actualilor membrii mai mult sau de a integrarii altor noi. /e termen lung extinderea in est ar trebui sa imbunatateasca viitorul monedei prin extinderea pietei unice si prin stimularea cresterii economiei si a comertului. întruc9t vor aparea noi tipuri de meserii. dar in mare parte viitorul euro=ului depinde in cat de acceptabil se dovedeste a fi institutiilor financiare si pietelor lumii. . . /rogresul sau insa n=a fost constant. #ea mai imediata provocare pe care UE trebuie sa o infrunte este succesul monedei unice. un a8utor substantial va fi oferit de reteaua de cooperare europeana EUAE0. 6n cautarea unui loc de munca.