You are on page 1of 4

MODELE MATEMATICE ÎN ASIGURǍRI

I. Cursuri necesare, recomandate şi complementare cursului “Modele Matematice în Asigurări” 1. Cursuri necesare: i. Elemente de Analiză Matematică – curs anul I, semestrul II: oferă baza necesară calcului diferenţial şi integral necesar aplicării metodelor de estimare şi optimizare pe care se bazează evaluarea cantităţilor actuariale. ii. Elemente de Teoria Probabilităţilor şi Statistică Matematică – curs anul II, semestrul I: oferă baza necesară pentru calculul primelor, rezervelor, probabilităţilor de pierdere tehnică şi de ruină, precum şi ale altor cantităţi actuariale. iii. Econometrie – curs anul I, semestrul II: oferă instrumentele teoretice şi practice de estimare, testare şi interpretare în diverse modele economico-matematice. 2. Cursuri recomandate: i. Teoria Riscului ii. Matematici Financiare. Notă: Deoarece aceste cursuri nu sunt prevăzute în programa obligatorie pentru cei trei ani de studiu, va fi alocat un anumit timp pentru introducerea în aceste cursuri şi prezentarea elementelor esenţiale. 3. Cursuri complementare: Statistică Matematică în Asigurări - curs opţional prevăzut pentru anul II, semestrul II. Cursul “Modele Matematice în Asigurări” completează cursul “Statistică Matematică în Asigurări”, prin prezentarea modelelor corepunzătoare asigurărilor de viaţă. Aceste două cursuri constituie o bază absolut necesară celor ce lucrează în domeniul asigurărilor, ca actuari. II. Avantaje şi competenţe dobândite: Competenţe: competente cognitive: dobândirea de cunoştinţe teoretice în ceea ce priveşte calculul primelor de asigurare şi a rezervelor în asigurările de viaţă individuale şi de grup, precum şi în cazul unor produse de asigurare speciale (cu componentă investiţională sau de tipul asigurări cu mai multe stari) competenţe tehnice sau profesionale: formarea de aptitudini necesare analizei actuariale riguroase atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic; corelarea tuturor informaţiilor obţinute în urma analizei în vederea eficientizării procesului decizional;

Radu. Burlacu. Gh. Comisioner – Teoria matematică în operaţiunile financiare – vol I şi II. V. Ştiinţifică. Gh. Cenuşă – Bazele matematice ale asigurărilor – Ed. software Cursul are la bază volumele 1. Panjer. I. 1960. 2. A – Life Contingencies – William Heinemann. Bucureşti... pot fi invitaţi să participe la diverse proiecte de cercetare în acest domeniu împreună cu cadrele didactice sau pot iniţia astfel de proiecte de cercetare. Ciumara . I. – Matematici şi asigurări – Ed. 4. Neill. 7. Teorie si practica (vol I si II) – Ed. – Modele matematice în asigurări – Ed. În măsura în care studenţii sunt interesaţi de cercetare – teoretică şi practică . 2004. Burlacu. 5. Bibliografie (selecţie) 1. 6. Societăţile de asigurări sunt din ce în ce mai mult dispuse să investească în persoane capabile să elaboreze modele interne – acest lucru însa nu se poate face fară o baza matematică (actuariala) ce îi este oferită studentului care promovează acest curs. Materiale oferite cursanţilor. Cison. Gh. Ed. 2000. 3. Oferă o deschidere spre profesia de actuar.Matematici financiare si actuariale. competente afectiv valorice: formarea si dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză în activităţi specifice asigurărilor. Gerber. Statistică şi Informatică Economică – care prevăd cursuri necesare în actuariat.C. Teora. Economică. D. 1986. Mircea.în acest domeniu. . este organizat de ASE în colaborare cu Institutul de Asigurări (un consorţiu format din primele 6 societăţi de asigurare din România) şi finanţat de Guvernul Germaniei în proporţie de 30%. R. III. Pe lângă acestea. Purcaru. 1994. ce pot fi puse la dispoziţia cursanţilor. 1977. 2. Craiu. H..U– Life Insurance Mathematics – Springer-Verlag. 3) Programe de master în actuariat oferite de universităţi din străinătate) sau/şi de doctorat. 8. B. 1990. N. 2) Programe de master oferite de Facultatea de Cibernetică. reprezintă un sistem de perfectionare profesionala a angajaţilor din asigurări.N. Oferă absolventului posibilitatea de a continua studiile în acest domeniu prin studii de Masterat (de exemplu: 1) Masterul de Managementul Riscului in Asigurari si Tehnici Actuariale: master profesional recunoscut de CSA certificarea ca actuar de către CSA. 3 şi 5 din selecţia bibliografică de mai jos. o scurtă selecţie. – Actuarial Mathematics – Rhode Island. Plus. Firescu. Prezentăm. există numeroase volume care completează acest curs. profesie pentru care societăţile de asigurări solicită în fiecare an recomandări de la instituţiile de învăţământ superior. V. I. USA. 2006. Avantaje: Cursul are o aplicabilitate practică evidentă. London. Bucureşti. Bucureşti. Mihoc. Cenusa. mai jos. H.

grup de supravieţuitori. probabilităţi de viaţă si de deces. Asigurări de grupuri: repartiţia primului şi a celui de-al r-lea deces din grup. SPSS. . activitatea la seminar: 20%. E-Views. Programa analitică a cursului “Modele Matematice în Asigurări” 1. Asigurări individuale: asigurarea de supravietuire . rente viagere: cu primă unică. formule de recurenţă. . modelul general al lui Lindeloff. asigurări de deces cu plăţi în progresie aritmetică. rente viagere pentru activi şi invalizi. rente viagere plătibile până la primul deces. optimizare: Matlab. Modul de examinare examen scris: 70%. numere de comutaţie. rezerva matematică în cazul primelor de tarif. rente viagere cu anuităţi în progresie aritmetică. aproximarea Gomperz-Makeham. asigurări privind timpul de ocupare a stării iniţiale. modelul general de asigurare individuală. risc de moarte instantanee. 2. tabele de mortalitate. riscuri competitive. numere de comutaţie. 6. lucrări practice: 10%. . cu prime anuale.RiskMetrics. Software: . împreună cu o listă de probleme ce vor fi rezolvate la orele de seminar. rente viagere cu plăţi subanuale. 3. rente viagere plătibile atâta timp cât exact r persoane din grup sunt în viaţă.După fiecare curs. prime nete şi prime de tarif. asigurări speciale. studenţii vor primi (electronic) cursul respectiv. rezerva cheltuielilor de administratie. modelul general de asigurare Taucer. modelul general al lui Santacrocce. Durata de viaţă: durata totală de viaţă. Modele de asigurare cu mai multe stări: probabilităţi de tranziţie între stări. testare. asigurarea în caz de deces pentru activi şi invalizi. 5.pentru estimare. modelul general de asigurare de deces. partea zecimală a duratei de viaţă. V. rezerva Zillmer. durata de viaţă reziduală. 4. legi de mortalitate. asigurarea în caz de deces: cu primă unică. cu prime anuale. formele prospectivă şi retrospectivă ale rezervei matematice. rente viagere plătibile atâta timp cât cel puţin r persoane din grup sunt în viaţă. Rezerva matematică: rezerva matematică în asigurarea generală individuală cu plăţi continue.factorul de actualizare viager.Excell. IV. Asigurarea activilor şi invalizilor: tabele de mortalitate pentru activi şi invalizi. rezerva matematică în asigurarea generală individuală cu plăţi anuale. asigurarea de deces a grupurilor de persoane. variabile aleatoare de stare.

şi anume. pensii de invaliditate. fie în străinătate. . Absolvenţii Academiei de Studii Economice care au urmat cursuri de acest tip (de exemplu absolvenţii Secţiei de Economie Matematică sau ai celei de Cibernetică) sunt recunoscuţi acum ca specialişti de valoare în domeniul asigurărilor. Interamerica). lucrând fie în România (la societăţi din top – Allianz. funcţiile de bază în asigurarea colectivă. Pensii: planul individual de pensii. cazul exponenţial.7. diagrama Lexis. VI. Absolventul unui astfel de curs poate continua pregătirea în acest domeniu pentru a putea ocupa una dintre cele mai importante poziţii în cadrul unei societăţi de asigurare. Omniasig. poziţia de actuar. suprafaţa de supravieţuire. Recomandare de a urma acest curs Cursul pune bazele unei bune pregătiri în domeniul actuariatului. ING.