Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București

Cuvânt de bun venit

Bun venit din toată inima celor care trec în acest an pragul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti. Aici este începutul. O revărsare de flori şi boboci, de emoţii şi speranţe. Acum l aţi primele ¹dozeº de fericire şi le presăraţi pentru a crea voi înşivă medicamentul succesul mai târziu. Nu există o reţetă standard de urmat, dar profesorii voştri vă vor fi alături în deauna. Ascultaţi-le îndemnurile, urmaţile sfaturile, învăţaţi pas cu pas pentru a vă defini iera de farmacist.

Timpul vă va dărui multe lucruri noi: acizi şi baze, plante şi extracte din plante, enzi me şi medicamente, impurităţi din produsele finite. Trebuie să le cunoaşteţi şi să le folosiţ toate pentru a prepara din ele ¹leacul-minuneº. Faceţi din reacţiile chimice un miracol, o forţă, o terapie numai a voastră.

Trăiţi pentru prezent, fiţi cutezători, visaţi pentru viitor cu optimism, învăţaţi din experi ofesorilor voştri. Mult succes, Conducerea facultăţii: Decan Prof. Univ. Dumitru LUPULEASA Prodecan Prof. Univ. Ilea na Cornelia CHIRIŢĂ Prodecan Conf. Univ. Alexandra Filareta NEAGU Prodecan Conf. Uni v. Simona NEGREŞ Secretar Ştiinţific Prof. Univ. Constantin MIRCIOIU Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 01

Gândurile absolvenţilor pentru bobocul din tine ªO frază celebră a lui John Fitzgerald Kennedy sună cam aşa: «Nu vă întrebaţi ce poate face ţ tru voi, ci întrebaţi-vă ce puteţi face voi pentru ţară.» Păstrând toate proporţiile, la intr acultatea de Farmacie nu vă puneţi întâi problema lucrurilor care vă vor fi oferite, ci cu m puteţi exploata fiecare zi petrecută aici în folosul vostru şi al celor din jur. După 5 ani lungi, grei şi frumoşi, în care am făcut de toate, de la activită i academice la evenime nte studenţeşti, de la nervi la prieteni, pot spune cu certitudine că facultatea m-a s chimbat. Şi vă va schimba şi pe voi, fie că doriţi sau nu. Urmează 5 ani în care sunteţi libe să vă exploraţi posibilităţile memoria, capacitatea de sinteză, solidaritatea, voinţa, umanit tea. Limitele vă vor fi testate la maxim; oricât de paşnică pare profesia, facultatea es te una pentru învingători. Vă doresc să vă învingeţi toate prejudecăţile şi să vă demonstraţi ai oameni decât credeaţi. Keep walking!" Adrian GHEORGHE, absolvent al promotiei 200 8-2009

ªO să fii mic, curios, idealist. Te vei speria de multele tipuri de chimii de pe ora r. Vei rătăci prin facultate şi vei face sport pe scări până sus, la fizică. O să stai cumint bancă, la curs, gândindu-te cum va încăpea atâta informaţie în capul a cărui capacitate crezi cunoşti. Vei auzi poveşti de groază de la ¹binevoitoriiº din anii mai mari, despre cum nu se poate să treci anumite examene. (doar pentru tipe: te vei mira că nu ai băieţi în acea stă facultate- sfat: caută-i în Facultatea de Geologie ). Şi atunci? Noi am putut: fără a fi neapărat mai strălucitori, mai maturi (mulţi încă ne uităm la desene animate), mai cuminţi ( ovestesc doar între patru ochi şi numai după ce semnezi acord de confidenţialitate). Încea rcă să faci cât mai multe; oricât de mare ar fi clişeul: anii ăştia nu se mai întorc. Deci bu te că ai intrat la facultate, petrece mult şi bine (fără a uita că acidul acetilsalicilic e foarte bun pentru combaterea 02

Poate că acum eşti un pic de rutat şi nu ştii exact la ce să te aştepţi. despre preparate solide. mai ales. seril etrecute la o bere discutând cu gaşca despre toate acestea. despre sinteza acetanilidei sau despr e cromatografia în strat subţire . Ştiu că ai ambiţii şi gânduri mari. Sincer. experimente cu ş ricei dar şi gândul că lucrezi pentru stiinţă.ª cu moderaţie. aşa că încearcă să trăieşti totul la intensitate maxi drei SPINEI. dar nu uita să i de aceşti cinci ani care urmează. dar şi un plăcut sentiment că proba ţi-a reuşit. că doar e bine să fii cumpătat) ş nu ştiu când au trecut 5 ani şi asta pentru pe parcurs şi bucură-te de zbor: aceasta est Absolventă a promoţiei 2008-2009 ªProbabil că dacă cineva te întreabă acum de ce ai ales Facultatea de Farmacie. Vor rămâne. îi vei răspun e că îţi doreşti mult să devii farmacist. Însă distracţia nu o vei uita atât de uşor şi sunt sigur că îţ ce aminte cu plăcere chiar şi peste mulţi ani de momentele frumoase petrecute între pereţi i groşi ai acestei facultăţi: laboratoare lungi petrecute însă alături de prieteni noi. învaţă (dar earcă să fii deschis la tot ce e nou. mâini halate pătate de reactivi.simptomelor asociate mahmurelii).o sa fie greu să le înveţi pe toate pentru examene şi pe multe dintre ele o să le uiţi. Nu ştiu cât de curios eşti să afli despre receptori şi mecanisme la nivel de sistem nervos vegetat iv. dar şi incredibil de frumos. absolvent al promoţiei 2008-2009 Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 03 . Ignoră turbulenţele de e clipa ta şi începutul vieţii de farmacist. că i-am petrecut bine. O să fie greu. moi şi lichide. însă eu îţi spun un lucru care se va întampla cu : cei cinci ani vor trece cât ai clipi. ore petrecute sintetizând şi analizând compuşi şi speranţa că poate într-o zi vei descoperi la rândul tău ceva.

1924: Planul de învăţământ farmaceutic prevede 3 ani de studii în facultate şi 2 ani d tagiu în farmacie. 1858: La 16 Augu t prin Ofisul nr. învăţământul farmaceutic devine universitar. Chimie analitică. Tot atunci se înfiinţează Doctoratul în Farmacie. La înfiinţare. După un timp se modifică la 4 ani de studiu şi 1 an de practică în farmac ie. 1914: Consiliul Facultătii de Medicină a cerut separarea învăţământului farmaceutic de cel m dical.Prezentare Generală Scurt istoric al Facultăţii de Farmacie 1853: Carol Davila pune bazele învăţământului medico-farmaceutic în România. Facultatea de Farmacie are 4 catedre (Farmacie chimică şi ga lenică. Botanică Farmaceutică. Abso venţii obţin titlul academic de farmacist. Analiza alimentelor şi băuturilor) şi 9 conf rinţe. 04 . apariţia Facultăţii de Farmacie s-a amânat până după Marea Unire 923: La 7 iunie apare Legea pentru crearea Facultăţii de Farmacie de pe lângă Universita tea Bucureşti. Din cauza războiului. 1092 a fost aprobată înfiinţarea "Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie" 1898: Prin contribuţia lui Ştefan Minovici.

1948-1949: Facultatea de Farmacie este impărţită în 2 secţii: "Secţia galenică" (3 ani studiu şi 1 an de practică) şi "Secţia de ştiinţe" (4 ani de studiu an de practică). 1941-1942: Învăţământul ceutic se întinde pe o perioadă de 6 ani de studiu şi este structurat astfel: un an pr actică în farmacie. Matematică. 1942: Numărul catedrelor se ridică la 9 prin apariţi a disciplinelor: Farmacie galenică. Traia n Vuia nr. 1989: Facultatea de Farmacie Bucureşti îşi recapătă identitatea. anii IV şi V de studiu în facultate. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 05 .Farmacodinamie). 1986: Pentru o scurtă perioadă de timp. r evenind la statutul de facultate independentă în cadrul UMF "Carol Davila". 1944: Clădirea facultăţii es te distrusă de bombardamente. 1990: Ar e loc o reformă de fond în învăţământul farmaceutic prin eliminarea disciplinelor cu caracter politic: practică agricolă şi militară. Toxicologie şi Industria medicamentului. 1952: Apare un nou plan de învăţământ care reprezintă o sinteză a experienţe i farmaceutic universitar. Chimie generală. formând împreună cu Facultatea de Stomatologie un hibrid: Facultatea de Stomatologie şi Farmacie. Facultatea de Farmacie îşi pierde identitatea. doc. anul III de practică în farmacie.6. 1976: Facultatea se mută în actualul sediu din Str. Numărul catedrelor se ridică la 18. Apar şi n oi conferinţe: Chimie fizică.1934: Numărul catedrelor creşte la şase (Chimie biologică. Chimie analiti că. Farmacologie . dr. anii I si II de studiu în facultate. Dumitru Dobrescu. Medicamente vegetale. Chimie farmaceutică şi galenică. Decan este Acad. prof.

3 ore de cur s şi 3 ore de lucrări practice săptămânal. turbidimetrie.În prezent s-a urmărit îmbunătăţirea planului de învăţământ prin introducerea unor discipline Informatică.30 ore pe săptămână sau prin întregirea d enumirii unor discipline în scopul unei mai bune adaptări la programa analitică: Matem atică şi Biostatistică. iar l ratoarele în care au loc lucrările practice se găsesc la subsol.spectrofotometrice în UV. Propedeutică Farmaceutică. Fitochimie şi Fitoterapie. disciplina de Chimie Analitică figurează cu un buget de ore de cu s şi de laborator repartizat după cum urmează: în semestrul II al anului I. În prezent. Patologie şi Urgenţe medicale. În a ctualul plan de învăţământ. în care se studiază princip ile analizei instrumentale şi ale metodelor de separare. Catedra de Chimie Analitică se află la parterul facultăţii. metode optice . extracţia cu solvenţi.TG. DTG. dar prin importanţa noţiunilor teoretice şi practice are u n rol important în formarea viitorilor specialişti şi reprezintă o disiplină de profil. reducerea numărului total de ore la 29 . dr. potenţiometrice. Farmacognozie. Un semestru întreg este ded icat studiului metodelor fizico-chimice de analiză şi de separare (metodele electrom etrice conductometrice. Management şi Marketing farmaceutic. Decan al Facultăţii de Farmacie Bucureşti este Prof. fluorimetrie. Dumitru Lupuleasa. Discipline 1. metode de analiză termică . DSC). VIS. în acord cu rolul şi cu importanţa lor tot mai mare în contr olul medicamentului. rezervate analizei calitative. IR. Univ. în semestrul I al anului II. Farmacie Clinică. 3 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice săptămânal. Industria medicament elor şi Biotehnologii farmaceutice. CHIMIE ANALITICĂ Şef disciplină: Prof. 06 . ATD. Crina Maria MONCIU Chimia analitică face parte din grupul disciplinelor fundamentale. Chimie Analitică şi Metode fizicochimice de analiză. Biofarmacie. voltampermetrice. cromatografie pe coloană şi plană. In semestrul II al anului II există 3 ore de curs şi 3 ore de l ucrări practice săptămânal.

disciplină cu caracter fun damental. Catedra de Chimie Anorganică se află la etajul 2 al facultăţii. CHIMIE ANORGANICĂ Şef disciplină: Prof. însuşirea de către studenţi a icipalelor tehnici de laborator specifice chimiei. Sunt prezentate metodic cele mai importante noţiuni fundamentale de chimie anorgan ică. reducător. echilibru chimic. acid şi bază. punere a în practică a unor noţiuni predate la curs. ca: legile conservării masei şi a echivalenţilor. Totodată. a pricipalelor noţiuni teoretice ş ractice de chimie anorganică.2. pe partea dreaptă. În cadrul lucrărilor practice de chimie anorganică se urmăreşte. Univ. Chimia anorganică apare în planul de învăţământ încă de la înfiinţar Medicină şi farmacie. c oncepte: legătura chimica. cu scopul de a pune bazele pregătirii de specialitate a viitorilor farmacişti. Veronica NACEA Chimia anorganică. pe de altă parte. oxidant. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 07 . pornind dinspre lift. oferă doar o parte din volumul imens de cunoştinţe din domeniu. pe de o parte. Cursul de Chimie anorganică preda t studenţilor anului I. combinaţie complexă. Lucrările practice de chimie anorganică au o pondere mai mare comparati v cu cursul (3 ore pe săptămână). apelân a legi şi concepte general valabile. se urmăreşte formarea unui mod de gândire raţional în domeniul chimiei. XIX. etc. în concordanţă cu specificul practic al profesiei de farmac st. în primele decenii ale sec. urmăreşte însuşirea de către studenţii anului I.

Lucrările practice au ca scop însuşirea de către studenţi a principalel or metode de separare şi purificare a compuşilor organici şi de utilizare a aparaturii necesare.3. UV. Maria BÂRCĂ Controlul medicamentelor se predă studenţilor în anul V. chimie analitică. semestrul I. Univ. 4. noţiunile predate ajutând studenţii să înteleagă cursurile predate în anii s riori. semest rul I şi II cu 4 ore curs şi 3 ore lucrări practice săptămânal.Cursul de Chimie Organică este un curs de bază. în programa analitică fiind prevăzute 3 ore de curs şi 3 ore de lucrări pract ice săptămânal. 08 . Cursul de Controlul Medicamentelor are ca obiectiv formarea gândirii nou lui farmacist în metodologia de control a substanţelor şi formelor farmaceutice. chimie-fiz că. Studenţii sintetizează compuşi organici din diferitele clase. Laboratorul se găseşte lângă sala de curs V/5. CHIMIE ORGANICĂ Şef disciplină: Conf. chimie farmaceutică.CONTROLUL MEDICAMENTULUI Şef catedră: Conf. cărora le confirmă struct ura prin metode fizice moderne ca: spectrometria în IR. materialul bibliografic pus la dispoziţia studenţilor fiind adus la zi. sau cromatogra fic. tehnică farmaceutică. Un număr de ore de lucrări practice este afectat sintezei şi analizei compuşilor organic i. Cursu l face legătura cu noţiunile însuşite de către studenţi la disciplinele de fizică. acestea găsindu-şi aplicarea controlul medicamentelor. Univ. Valeria RĂDULESCU Chimia Organică se studiază în anul II. Cursul este actualizat. 1h-RMN.

vis-à-vis de lift. tulpina. BOTANICă FARMACEUTICă ŞI BIOLOGIE CeLULARĂ Şef disciplină: Conf. LABORATOR CLINIC . frunza. Mihaela DINU a) Botanică Farmaceutică Botanica farmaceutică se studiază în anul I.semestrul I . fr uctul şi sămânţa. 3 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice. ultimul pe partea stângă. Principalele capitole c are se studiază sunt: . cu ajutorul aparatelo optice (lupa şi microscop). Elisabeta Denisa MIHELE a) Laborator Clinic .sem estrul I Structura: 32 ore curs (2 ore săptămânal). -Hhis tologia . componentele celulare pentru celula procariotă şi eurocariotă. 5. Univ. 6.Citologia . -Organografia .Laboratorul de Chimie Organică se află la etajul 2 al facultăţii.studiul organelor unei plante s uperioare (cu accent pe plantele medicinale): rădăcina. studenţii lucrează individual. cu particularităţi privind identificarea organ elor vegetative şi de reproducere.studiul ţesuturilor vegetale.cu date despre structura şi ultrastructura celula ră (celula vegetală). Univ. floarea. venind dinspre l ift.Structura: 32 ore curs (2 ore săptămânal). 48 ore lucrări practice (3 ore săptămânal) c) Imunologie -Curs opţional . Toate lucrările practice cuprind acele teme legate dire ct de profesia de farmacist şi mai ales de specialist în domeniul plantelor Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 09 .16 ore Laborato rul se află la parterul Facultăţii de Farmacie. La lucrările practice.an IV .an IV . 48 ore lucrări practice (3 ore săptămân b) Igiena Alimentaţiei .IGIENA ALIMENTAŢIEI Şef disciplină: Prof.

b) Biologie Celulară Vegetală Disciplina face parte din cadrul catedrei de Biologie farmaceutică şi are caracter opţional. În semestrul II se studiază Sistematica vegeta lă (Fitotaxonomia). De asemenea. Problematica abordată va ajuta studentul în anii superiori la discipline le de Biologie celulară şi Farmacognozie.. Se studiază rolul componentelor celula re (pentru celula eucariotă).Importanţa şi rol ul biomembranelor. în arealul corespunzător.medicinale. La curs şi la lucrările practice se analizează organele plantei medicinale în vederea identificarii ei pe teren. în care se pune un accent deosebit pe: . Laboratorul în care se vor ţine lucrările practice se află la etajul 2. Studenţii au posibilitatea să cunoa scă direct unele plante pe care le îngrijesc. cromatofori şi fotosinteză.Mitocondrii . plante din Grădina Botanică a Facultăţii de Fa rmacie din Bucureşti. se pune un accent deosebit pe plantele medicinale . Biologia celulară se studiază săptămânal în anul II trul I.Cloroplaste. precursoare ale metaboliţilor secundari .substanţe medicamentoase cu importante proprietăţi farmacologice. 10 . energetici şi formarea unor substanţe organic e.rolul în d escompunerea unor metaboliţi principali. o oră de curs şi o oră de lucrări practice. în apropierea laboratorului de Chimie Anorganică. . .

proprietăţi fizico-chimice. Univ. 8. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 11 .specialitatea Laborator farmaceutic ). 7. antimalarice. citostatice. acţiunea farmacologică şi întrebuinţări) din fiecare clasă terape cât şi a relaţiilor existente între structrura lor chimică şi acţiunea lor farmacologică. FARMACOGNOZIE. CHIMIE FARMACEUTICĂ Şef disciplină: Prof. sulfamide. substituenţi de plasmă. antimicotice. medicaţia aparatului digestiv.specialitatea farmacie generală. terpene. Cele două laboratore de Chimie Farmaceutică sunt situate la etajul 1 al fa cultăţii. med icaţia SNV. În III de studiu sunt parcurse următoarele capitole mari: substanţe farmaceutice auxila re. substanţe de contrast şi explorare funcţională. antitricomonazice. Univ. Prelegerile sunt axate pe prezentarea principalel or substanţe medicamentoase (structura şi denumire chimică. chinolone. FITOCHIMIE ŞI FITOTERAPIE Şef disciplină: Conf. antivirotice. compuşi aromatici. La lucrările practice se urmăreşte identificarea în celula vegetală vie a unor substanţe organice care reprezintă principiile active sau excipie nţii folosiţi la prepararea unor medicamente. a aparatului respirator. tuberculostati ce. medicamente antihistaminice. b) Anul IV În anul IV se studiază: medicaţia SNC. antibiotice. aceasta explicând acţiunea farm acologică şi permiţând stabilirea unor relaţii structură-acţiune în cadrul principalelor grup e substanţe farmacologic active. antiseptice-dezinfectante.Biosinteza la nivelul componentelor celulare a unor metaboliţi secundari: alcaloi zi. Cerasela GÂRD Activitatea didactică se desfăşoară atât cu studenţ cu rezidenţii (din anul I . metode generale de sinteză. anestezice locale. antihelmintice.. Ileana Cornelia CHIRIŢĂ a) Anul III Scopul principal al însuşiri i cunoştinţelor teoretice şi practice primite la această catedră este de a fundamenta noţiun ile referitoare la medicament pe o puternică bază chimică. anul II . cardio-vascular.specialitate a Industrie farmaceutică şi cosmetica şi anul II .

Farmacologia reprezin iinţa care studiază medicamentele din punct de vedere al interacţiunii cu organismul.Activitatea cu studenţii anului III se desfăşoară în semestrele I şi II. principii amare. modernă aplicativă. Se studiază: holozide. vitamine. 9. substanţe grase şi rezinoa leiuri volatile. Univ. generalităţi şi produse vegetale.3 o re de curs şi 3 ore de lucrări practice săptămânal. aspectele generale ale interacţiunii medicament ului cu organismul. esenţială pentru activitatea de farmacist în farmacia comunitară şi cea de spital.2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice săptămânal. An V: seme strul I : Farmacie clinică . FARMACOLOGIE ŞI FARMACIE CLINICĂ Şef disciplină: Prof. Catedra de Farmacognozie se află la etajul 1 al Facultăţii de Farmacie. substanţe azotate (alcaloidice si neal caloidice). Aurelia Nicoleta CRISTEA Anul III: semestrul II: Farmaco logie generală . 12 . cu câte 3 ore de cur şi 3 ore de lucrări practice pe săptămână. în funcţie de acţiunea lor principală. Farmacologia specială studiază medicament le clasificate în grupe farmacodinamice. Anul IV: semestrul I şi II: Farmacologie şi Farmacoterapie .2 ore de curs şi o oră de lucrări practice săptămânal. bazată şi pe cunoştiinţe farmacotoxicologiede farmacoterapie-farmacografie farmacoepidemiologie. Discipli na farmacologie. Farmacologia generală studiază legile.

încât la fiecare capitol se urmăreşte şi abordarea unor noţiuni de fiziop tologie.semestrul I şi II câte 3 ore pe săptămână şi lucrări practice . În cadrul acestora din urmă se urmăreşte în general formare unei deprinderi a studenţilor de a lucra pe materiale biologice (lichide biologic e. a plicarea la investigaţiile biochimice ale noţiunilor de bază de chimie organică şi chimie analitică. hipo şi hipervitaminoze. efectuarea de extracţii din diferite produse biologice. Labor atoarele de biochimie se află la etajul 3 al Facultăţii de Farmacie. etc. în apropierea catedrei de Toxicologie. prec um şi efectelor adverse ale acestora). Programa analitică a cursului este strâns corel ată cu cea a lucrărilor practice.Metabolismul glucidelor Metabolismul lipidelor _ M etabolismul proteinelor şi acizilor nucleici _ Vitamine _ Hormoni _ Mediatori chimici ai impulsului nervos Fiind adresată studenţilor Facultăţii de Farmacie. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 13 . ca şi realizarea unor deschideri către metodele modern e de cercetare biochimică şi de investigare clinică a unor parametri biochimici. biochimia este astfel structurată. Niculina MITREA Materia de biochimie.Catedra de Farmacologie poate fi găsită la etajul 2 al facultăţii. 10. curs . pe partea stângă veni nd dinspre lift. Univ. dobândite în primii ani. omogenate de organe). în apropierea Catedrei de Botanică Farmaceutică şi Biologie Celulară. d ereglări ale secreţiei hormonale. ca de exemplu aspecte legate de patologia metabolismului intermediar.semestrul I şi semestrul II câte 3 ore s studiază pe o perioadă de un an universitar (anul III de studiu) şi cuprinde următoarel e capitole mari: -Enzimologia . În cadrul enzimologiei s e evidenţiază implicarea complexă ţn numeroase aspecte legate de medicament (rolul inducţi ei şi inhibiţiei enzimatice în explicarea mecanismelor de acţiune a medicamentelor. BIOCHIMIE Şef disciplină: Prof.

încă din 1993. _ Rolul far macistului în asigurarea medicamentelor prescrise de medic.11. A) MANAGEMENT ŞI MARKETING Şef disciplină:Conf. Programa analitică prevede studiul toxicologiei subs anţelor organice 14 . Programa analitică a anului IV cuprinde elemente de toxicologie generală (dome nii de studiu ale toxicologiei. 11. evaluarea toxicităţii substanţelor. Dan BĂLĂLĂU a) Anul IV cuprinde 32 ore curs şi 48 ore lucrări pra tice. _ Studiul indirect al morbidităţii şi eficienţe anitare şi economice a activităţii de preparare a medicamentelor în farmacie. TOXICOLOGIE Şef disciplină: Prof. Univ. clasificarea substanţelor toxice şi a intoxicaţiilor. B) ISTORIA FARMACIEI Sef disciplina: Prof. Cercet area ştiinţifică a fost orientată spre problemele prioritare de organizare şi conducere fa rmaceutică: _ Organizarea ştiinţifică a locurilor de muncă în formare. analiza toxi cologică) precum şi toxicologia substanţelor anorganice. _ Asigurarea condiţi optime de desfăşurare a proceselor de muncă. în proiectul prevăzut pentru disciplinele facultative ore obligatorii de seminarii. factorii care influenţează toxicitatea. udiază în anul I cu 16 ore curs. În sciplinei de Istoria Farmaciei se studiază Farmacia universală de-a lungul şi Farmacia românească de-a lungul istoriei. combaterea efectelor toxice ale substanţelor. Ana CARATA Disciplina are caracter facultativ.Valentina SOROCEANU Disciplina este prevăzută în învăţământ în anul ore curs şi 16 ore laborator. b) Anul V cuprinde 2 ore curs şi 3 ore lucrări practice pe săptămână. Vei găsi catedra de Mana gement şi Marketing la etajul 4 al Facultăţii de Farmacie. pe holul din faţa sălii de curs IV/7. Univ. iar în anul V cu 32 ore curs şi 32 ore laborator. se st noii legi a învăţă cadrul di secolelor 12.Univ. toxicocinetica . Menţionăm că. tipuri de acţiune toxică.

noţiuni despre coroziune şi mijloacele de protecţie împotri va acesteia. toxine exogene. Laboratorul de Toxi cologie se află la etajul 3. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 15 . precum şi aspecte noi legate de arealurile şi serviciile în industria far maceutică. asigurarea calităţii medicamentelor. alcaloizi. substanţe medicamentoase. 13. La curs. caps ule. materii prime şi auxiliare. Univ. aspecte referit oare la crearea de noi medicamente. aditivi alimentari. INDUSTRIA MEDICAMENTULUI ŞI BIOTEHNOLOGII FARMACEUTICE Şef disciplină: Prof. comprimate.(solvenţi. pe partea stângă venind dinspre lift. Activitatea didactică la disciplină se desfăşoară sub formă de cursuri şi lucrări practice. fluxurile tehnologice ale principalelor forme farmaceutice (soluţii injec tabile şi perfuzabile. drajeuri. studenţilor li predau noţiuni generale de tehnologie industrială a medicamentelor. Adrian ANDRIEŞ Disciplina Industria medicamentelor şi Bioteh nologii farmaceutice se predă studenţilor în anul V. în cursul semestrului al II-lea al anului V se desfăşoară cursul o pţional de Toxicomanii cu 16 ore de curs şi 16 ore de laborator. semestrul I. preparate dermatologice şi cosmetice). stupefiante nemedicamentoase. De asemenea. poluanţi ai atmosferei. de tergenţi). materialele utilizate pentru construcţia apara turii în industria farmaceutică. biotehnologia obţinerii de materii prime şi de medicamente. forme farmaceutice pulverulente. vis-à-vis de bibliote ca facultăţii. reguli de bună practică de fabric aţie în sectorul farmaceutic (reguli GMP).

La orele de lucrări practice, studenţii iau cunoştinţă de operaţiile unitare în industria de edicamente (operaţii mecanice, hidrodinamice, termică şi de difuziune), tipurile de re actoare folosite în industria medicamentelor de sinteză, regulile de bună practică de fa bricaţie a medicamentelor sterile, aspecte legate de procesele de comprimare şi draj efiere, precum şi cu unele procese tehnologice de obţinere a medicamentelor de sinte ză fabricate în ţara noastră. Laboratorul se găseşte în corpul Facultăţii de Geologie, urcând le de lângă intrarea în Aulă, la etajul 3 se vor observa nişte scări în spirală care duc cătr sta.

14. TEHNICĂ FARMACETICĂ Şef disciplină: Prof. Univ. Victoria HÎRJĂU Disciplina de Tehnică Farmaceutică este studiată e parcursul a patru semestre: anul III - semestrul II, anul IV - semestrele I şi I I, anul V - semestrul I. În cadrul fiecărei forme farmaceutice sunt studiate aspecte privind considerente biofarmaceutice în formularea, prepararea, controlul calităţii, stabilitatea şi biodisponibilitatea produselor farmaceutice. Sunt prezentate noţiuni le de bază referitoare la sisteme moderne de eliberare a s ubstanţelor medicamentoas e. În responsabilitatea catedrei intra de asemenea şi îndrumarea stagiilor de practică în farmacie a studenţilor din anii I - IV (2 săptămâni) şi din anul V (21 săptămâni). Tehnica fa ceutică este o disciplină de bază pentru pregătirea studentului în farmacie şi formarea viit orului farmacist. În concordanţă cu progresele realizate în ştiinţele medicale, în studiul Te ncii farmaceutice sunt abordate principiile de formulare ale medicamentelor ca f orme farmaceutice, prepararea şi condiţionarea acestora, conservarea, caracterele şi c ontrolul calităţii, aspecte de biofarmacie şi biodisponibilitate. Se pune accent pe do bândirea cunoştinţelor specifice necesare unei formulări optime, realizării unui efect ter apeutic maxim şi asigurării stabilităţii formelor farmaceutice. Se subliniază importanţa reg ulilor de bună practică de fabricaţie şi a celor de buna practică în farmacie, a controlului calităţii şi a validării producţiei în asigurarea calităţii produsului finit. 16

Însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor de Tehnică Farmaceutică de către studenţi este preced cursul de "Propedeutică farmaceutică", predat în anul I - semestrul I. În activitatea ca tedrei este inclusă şi susţinerea unor cursuri facultative şi opţionale pentru studenţi: "Me rceologie şi estetică farmaceutică" - anul III - semestrul II, "Dermatofarmacie şi Cosme tologie" - anul IV - semestrul II, "Medicamente biologice" - anul V, precum şi îndru marea stagiilor de rezidenţiat de "Tehnologie farmaceutică" şi "Dermo-cosmetologie" pe ntru specialităţile "Farmacie generală" şi "Industrie farmaceutică şi cosmetică". Catedra de ehnică Farmaceutică este situată la parterul Facultăţii de Farmacie, pe partea stângă venind inspre lift.

15. ChIMIe FIzICă ŞI COLOIDALă Şef disciplină: Conf Univ. Lăcrămioara POPA Disciplina de Chimie fizică şi coloidală este stu iată de studenţii Facultăţii de Farmacie din Bucureşti în anul II, semestrul II - 2 ore de c urs şi 3 ore de lucrări practice săptămânal, şi în anul III, semestrul I - 3 ore de curs şi 3 e de lucrări practice săptămânal. Catedra de Chimie Fizică şi Coloidală se află la etajul 4 a acultăţii de Farmacie, urcând pe scările de la intrarea principală în facultate. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 17

16. FIZICĂ FARMACEUTICă ŞI INFORMATICĂ Şef disciplină: Prof. Univ. Corneliu Gheorghe GEORGESCU a) Disciplina de Fizică Fizica farmaceutică cuprinde 2 ore de curs şi 3 ore de lucraări practice săptămânal în cele două se tre ale anului I. S-au reluat noţiunile fundamentale din programa de liceu, dezvol tând capitole în strânsă legătură cu profesia de farmacist. b) Disciplina de Informatică Disc plina de Informatică a fost înfiinţată în 1990. Cuprinde 1 ora de curs şi 2 ore de lucrări pr ctice săptămânal - anul I, semestrul I. Din 1995 s-a introdus şi cursul de "Aplicaţii ale Informaticii în domeniul farmaceutic" pentru toate specialităţile farmaceutice de la r ezidenţiat. Cursurile de Informatică se refera la noţiunile fundamentale ale sistemulu i Windows, aplicaţiile pachetului Office (Word, excel, Powerpoint), noţiuni privind transmisiile de date (inclusiv reţele), algoritmizarea problemelor, baze de date. Ambele discipline se studiază în cadrul laboratoarelor existente la etajul 5 al Facu ltăţii de Farmacie, pe care le găseşti urcând pe scările de la intrarea principală în faculta 17. MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI BIOSTATISTICĂ Şef disciplină: Prof. Univ. Constantin MIRCIOIU Începând cu anul universitar 2001-2002 m ateria se studiază pe parcursul a două semestre, şi anume: anul I - primul semestru 2 ore curs şi 2 ore seminar, săptămânal, anul IV - primul semestru 2 ore curs şi 2 ore semin ar, săptămânal. Tematica orelor de curs şi de seminar este alcătuită astfel încât să asigure jul matematic şi noţiunile necesare studiului altor discipline cum ar fi: fizica, ch imia fizică şi coloidală, farmacologia. Cursurile de Matematică aplicată se ţin în sălile P1 din corpul Facultăţii de Geologie, la care se ajunge urcând pe scările de lângă intrarea în ulă. 18

3 ore de lucrări practice 19. FIZIOLOGIE Şef lucrări: Laurenţiu COMAN Fiziologia se studiază în anul II. astfel încât găsirea sălii să nu constituie motivul întârzi tale. puteţi oricând întreba la sediul SSFB. Univ. toţi am fost boboci cândva. pe parcursul semestrului I. Lucrăril ctice au loc la Facultatea de Medicină. _ Încearcă să ajungi cu cel puţin 20 de m înainte de începerea cursurilor. _ Majoritatea cursurilor se vo r ţine într-una din sălile IV/7 sau V/5. iar cursul de Fiziologie se ţine într-una din sălile de curs IV/7 sau V/5. pe parcursul întregului an şi săptămânal. Lucrările practice de M icrobiologie se ţin în laboratoare situate în corpul Facultăţii de Geologie. în vecinătatea s lor P1 şi P2. MICROBIOLOGIE GENERALĂ ŞI FARMACEUTICĂ Şef disciplină: Asist. p e parcursul a 2 ore de curs şi 3 ore de lucrări practice săptămânal.18. aflat la parterul Facultăţii de Farmacie. fiind prevăzută cu 2 ore de c rs săptămânal. acest lucru stabilindu-se ulterior în orarul de început de an. _ Nu îţi fie teamă să apelezi la colegii mai mari pentru a te familiariza c u incinta facultăţii . TIPS: _ Pentru orice nelămurire sau direcţionare legate de acest ghid. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 19 . Manuela Anda ANDREI Microbiologia se studiază în anul II.

Câteva dintre schimbările ge şi-au pus amprenta asupra învătământului universitar românesc sunt: _ Modificarea duratei ş tructurii studiilor: · reducerea duratei ciclului universitar de licenţă. România a semnat Decl la Bologna în 1999. Pe data de 19 iunie 1999. miniştri responsabili pentru învăţământul superior din 29 de ţări europene au semnat Declaraţia de la ogna.Via a de Student Procesul Bologna Cu siguranţă nu îţi este total necunoscută asocierea celor două cuvinte. însă noi am vrea să mai exact în ce a constat acest proces şi ce importanţă a avut asupra învaţamântului universi ar românesc. convenind asupra a şase obiective comune importante pentru dezvoltarea coere ntă şi armonioasă în domeniul învăţământului superior pentru anul 2010. angajându-se astfel să includă obiectivele stabilite în priorităţile înv superior românesc. iar statele semnatare şiau reafirmat obligaţiunile de a forma Spaţiul european al învăţământului superior până în 2010. la un an după Declaraţia de la Sorbona. La următoarea conferinţă ce a avut loc la Praga pe data de 19 mai 2001. numărul obiectiv elor a crescut de la 6 la 9. 20 .

dar şi viaţa socială: de lucru în echipă. de organizare a evenim entelor. Îţi dă ocazia să faci ceva util şi plăcut cu timpul liber şi să fii ceva mai mult decât ti student care merge la cursuri. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 21 . 3. _ Promovarea mobilitaţilor pentru studenţi şi cadre didactice. _ Promovarea cooperării europene în domeniul asigurării calităţii. de comunicare şi de prezentare. ca slujbă sau un stagiu. _ Controlul calităţii ofertei academice. Activitatea în cadrul u nei asociaţii nu urmează un program fix. _ Implementarea sistemului de credite (eCTS). da r destul de variat încât să nu te plictiseşti niciodată. _ Recunoaşterea diplomelor la nivel european. de vorbit în public etc. este o sursă foarte bună pentru a câştiga acea ¹experienţă" atât de căutată de angajatori chiar şi când vine vorba de proaspăt 4. seminarii şi laboratoare. 5. 2.· mărirea duratei şi importanţei ciclului universitar de masterat. Cunoşti persoane care îţi pot înfumuseţa viaţa prin dive sitatea lor. ci unul flexibil. De ce să faci parte dintr-o asociaţie studenţească? 1. · restructurarea sistemului doctoral. Poţi dobândi sau perfecţiona abilităţi foarte folositoare nu doar pe piaţa muncii.

De multe ori. apolitică şi nonprofit ce funcţionează în l Facultăţii de Farmacie . 22 . SSFB-ul este reprezentat de membrii săi volunatri la cele trei evenimente anuale e PSA: Congresul Anual. a început în 2003. Societatea Studenţilor în Farmacie Bucureşti CINe SUNTEM? SSFB este o organizaţie studenţească independentă. la şcoli de vară. printre foştii me mbri cu care se păstrează legătura se găsesc şi manageri sau directori ai unor firme de pr ofil. se înfiinţează Societatea Studenţilor în Farmacie Bucureşti. SSFB numă -se printre membrii fondatori UNSR şi participând anual la Studenţiadă. pe care ai ocazia să-i impresionezi prin calităţile tale şi în faţa cărora te poţi prez a după absolvire cu un CV în servietă. Universitatea de Vară şi Autumn Assembly. 7. În plus. În aprilie 2005 a avut loc la Bucureşti şi Sinaia cel mai mare evni ment din istoria SSFB. D nţată în 1947. cea cu UNSR (Uniunea Naţională a Studenţlior din România). UNSR şi membru asociat al ePSA. conferinţe etc. UMF ¹Carol Davilaº Bucureşti şi a cărei activitate este bazată pe ca voluntară a membrilor săi. cu drepturi depline ale FASFR. DE UNDE VENIM? După 42 de ani de la momentul în care Carol Davila pune bazele învăţământului medico-farmaceu ic din România.6. trainguri. cel de-al 28-lea Congres Anual ePSA. SSFB este membru activ. adică în 1895. CUM NE DEZVOLTĂM? Colaborând¼ Unul dintre cei mai vechi parteneri SSFB este european Pharmaceutical St udents' Association. în fiecare an. O colaborare mai rec entă. Prin intermediul unui proiect al asociaţiei poţi pleca în străinătate prin schimburi de tineri. se reînfiinţează în 1991 şi are de atunci o activitate prolifică şi neîntrerup t.

Spiritul vacanţei de vară este activat de petreceri. street dance). Aducând împreună voluntari entuziaşti şi ingenioşi¼ Proiectele noastre sunt următoarel SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI Ajunsă la cea de-a 12-a ediţie este organizată în fiecare primăvară. Constanţa. Din martie 2004 SSFB este membru cu drepturi depline FASFR (Fed eraţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România) şi participă la cel mai popular proie t naţional al Federaţiei.Cluj. etc). concurs uri(sportive.STUDENŢIADA Este cel mai mare festival studenţesc din România. workshopuri şi prezentări susţinute de studenţi şi specialişti în domeniu. desfăşurându-se pe parcu a două zile în care studenţii prezintă rezulatele activităţii lor academice efectuate sub înd umarea cadrelor didactice. expoziţii şi petreceri (în cămine. în şapte facultăţi de Farmacie ( Bucureşti. jocuri şi co ncursuri. Timişoara şi Oradea). Arad. TârguMureş. fiind constituit din traininguri. INTERFARMA Constă într-un schimb studenţesc ale cărui obiective sunt crearea şi menţinerea relaţiei de c laborare între studenţii la Farmacie din România. cluburi sau oriunde e ros t de distracţie) . de grafitti). programul educaţional vizând aspecte actuale ale profesiei de farma cist. Inter-Farma. Pe parcursul celor 7 zile de festival au loc dezbateri. evenimentul are două secţiuni: Lucrări Ştiinţifice cu Parte exp erimentală şi Referate Ştiinţifice şi două concursuri: de Aptitudini Clinice şi de Comunicare cu Pacientul. Schimbul se desfăşoară astfel: o data pe s emestru are loc săptămâna InterFarma. Craiov Iaşi. Timişoara. În cursul acestei săptămâni orice student care s-a în a fost acceptat (în limita locurilor disponibile) poate merge în alt centru universi tar decât cel în care studiază şi poate participa la cursurile şi LP-urile din facultatea gazdă. reunind mai multe centre universi tare (din Bucureşti. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 23 . spectacole (teatru de stradă.Cluj. ŞCOALA De VARĂ Se desfăşoară în august.

HOBBY PARADE.ph-II TU ÎNSUŢI Este cel mai recent proiect SSFB. studenţi şi profesori ai facultăţii au misiunea de a convinge publicul că au cea mai grozavă pasiune şi de a o expune cât mai creativ.BALUL BOBOCILOR Este organizat în noiembrie şi este un bun prilej pentru studenţii de anul I de a se c unoaşte. desfăşurându-se sub forma unui târg de hobby-uri. Anul trecut 20 de studenţi a i facultăţii au petrecut o seară alături de copiii de la Orfelinatul Sf. Cei mai convingători dintre expoza nţi sunt premiaţi. 24 . Paul. Prezentările sunt su sţinute de farmacişti sau specialişti în domeniul sănătăţii publice. urmat de concert şi petrecer PRESCRIE UN ZÂMBET Este un eveniment caritabil al cărui scop este acela de a le oferi copiilor defavo rizaţi şansa de a se bucura mai mult de Sărbătorile de Iarna. Part icipanţii. SSFB marchează zile importante ca ªziua AntiSIDAº. ªziua europeană a Informarii despre Antibioticeº prin campanii re alizate în facultate sau în afara ei. În timpul balului se desfăşoară concursul ªMiss Bobocº. CAMPANIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Se desfăşoară pe parcursul a două zile şi are ca scop informarea viitorului farmacist desp re modul în care poate orienta pacientul spre un stil de viaţă sănătos. ªziua Anti-Diabetº. Pe lângă aceste evenimente.

SEP funcţionează din 1958. TârguMureş. în şapte facultăţi de farmacie: Bucureşti. Cluj. Fiecare schimb durează 1-3 luni. să găzduiască studenţi veniţi din alte centre. cazarea fiind de obicei asigurată. Iaşi. Fiecare facultate poate trimite studenţi în orica re alta şi trebuie. SEP . momentan având apr oape 50 de asociaţii din întreaga lume. de asemenea. FASFR face parte din organizaţii europene şi internaţionale: EPSA (european Pharmaceutical Students' Association) şi IPSF( International Pharmaceutica l Students' Federation). Craiova.ro. fiecare centru asigurând caz are pentru 2 studenţi şi putând trimite la Chişinău o persoană. selecţia făcându-se în urma completării unui formular. non-profit care a fost înfiinţată în 2002 pentr u a proteja interesele studenţilor farmacişti din Bucureşti. Studenţii tre uie să ia parte la cursurile şi lucrările practice din facultatea gazdă. Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România FASFR este o organizaţie non-guvernamentală. Oradea şi Târgu-Mureş. Craiov a. alegând să participi la proiectele noastre (sediul este în Faculatea de Farmacie. iar în unele ţări Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 25 . Pe lângă cele 4 locuri gratuite. administrativ. domeniul academic.ÎNCOTRO? Află. Începând din 2006 s chimbul se realizează şi cu studenţii din RepublicaMoldova. Dintre cele mai importante proiecte FASFR: INTERFARMA Prima ediţie a avut loc în 2004. are loc săptămâna Inter-Farma. Orice student poate particip a. iar schimbul se face astfel: o dată pe semestru. Timişoara. Domeniile farmaciei în care studentul poate face practica sunt următoarele: oficină.ssfbucuresti. st denţii care îşi asigură cazarea în alt centru (oricare din cele care îşi anunţă disponibilita entru ediţia respectivă) pot participa. industria farmaceutică. primăv ara şi toamna. spital. Timişoara.STUDeNT eXChANGe PROGRAMMe SEP este un program internaţional de schimb studenţesc iniţiat de IPSF la care asociaţii le membre FASFR au drept de participare. la parter) sau accesând site-ul www. Cluj Oradea. iar anual se efectuează peste 500 de schimburi . în limita a 15 locuri.

Din tre cele mai importante evenimente IPSF: _ IPSF World Congress. Adunările Generale (General Assemblies) au loc o dată pe an cu scopul de a dezbate si vota propunerile referitoare la organizarea Fede raţiei. non-guvernamentală şi non-religioasă. educaţie şi o serie de publicaţii şi proiecte. Practica du rează 1-3 luni.ajuns la ediţia a 5 5-a _ Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. programul permite studenţilor membrii ai IPSF să-şi îmbunătăţească cunoş domeniu prin efectuarea unui stagiu de practică într-o farmacie din altă ţară. pe parcursul întregului an.69 de ediţii până în prezent _ Wor ld healthcare Student Symposium. IPSF mai este alcătuită din subcomitete şi birouri regionale. care promovează sănăta publică prin informare. fără drept de vot). International Pharmaceutical Students' Federation (IPSF) IPSF a fost fondată în 1949 de opt asociaţii studenţeşti din Londra. La ora actuală Federaţia este formată din 350000 de studenţi în farmacie sau absolvenţi din 70 de ţări de pe glob. precum şi de a alege Comitetul executiv (alcătuit din opt membrii).se oferă chiar şi o mică sumă de bani pentru practica efectuată. IP SF este o organizaţie apolitică. Este alcatuită din o rganizaţii ( ce au drept de vot la Adunările Generale) şi membrii individuali (studenţi sau absolvenţi. În afară de Co mitet. care contribuie l a realizarea unei mai bune comunicări între executiv şi restul membrilor din lume. 26 . sunt suportate de student.unul din cele mai recente proiecte _ Asia-Pacifi c Pharmaceutical Symposium STUDENT EXCHANGE PROGRAMME (SEP) Implementat în 1958. Cheltuielile de călătorie. cu o frecvenţa mai mare în lunile mai-septem brie. î chimb.

precum şi ePSA Circular şi ePSA Inform ation Letter. fondată in 1978 ca un Subcomitet al IPSF şi devenită din 1982 o organizaţie indepe ndentă reprezintă interesele a peste 120. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 27 . Pe lângă executiv. care ofera studenţilor din diverse ţări noi posibilităţi de viitoare afirmare profesională prin intermediul unui schi mb studenţesc.epsa-online. Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România este o federaţie apolitică ce are ca scop reprez entarea intereselor socio-profesionale ale studenţilor din România. Sc opul acestei organizaţii este de a încuraja asocierea studenţilor în domeniul farmaceuti c la nivel european.000 studenţi farmacişti din 34 de ţări europene. Consiliul Parlamentar şi O ficial. Public health . Federaţia a fost înf iinţată în urma întâlnirii liderilor din cele mai importante centre universitare din ţară. accesaţi site-ul: www.org. ca e au decis conturarea şi promovarea la nivel naţional si internaţional a unui set de v alori comune mişcării studenţeşti din România. Publicaţiile periodice ale organizaţiei care sunt disponibile şi online s unt : ePSA Newsletter şi ePSA Activity Booklet. Professional Development. Pentru mai multe informaţii despre ePSA şi despre cum va puteţi înscrie sa u participa la evenimente. humanitarian si Pharma ceutical Sciences. Pharmacy Awareness. fiind principalul eveniment) _ Universitatea de Vara _ Autumn Asse mbly Alte proiecte ePSA de succes sunt TWINN şi TWINNeT. Membrii ePSA se împart în membrii cu sau fără drept de vot-asociaţii locale sau naţionale şi membrii individuali. Mobility. ePSA mai prezintă şi 7 grupuri de interes: Pharmacy education. Printre evenimentele anuale ePSA la care pot lua parte studenţi i din europa. prin achitarea unei taxe de înscriere se numără: _ Congresul Anual EPSA( are loc în primăvară.EPSA (European Pharmaceutical Students' Association) EPSA.

în 2006. Portalul este un m ediu de informare pentru studenţi. pot p une o întrebare şi primesc un răspuns. Proiecte: CONCURS FOTO ªSTUDENŢIA ÎN FACULTATEA TAº Un eveniment care îşi doreşte să evidenţieze latura creativă a studenţilor.ro este un portal studenţesc care are ca misiune oferirea de consul tanţă gratuită pentru studenţi în domeniul juridic. medical şi financiar.5% din populaţia României a donat sânge. dar şi o mai puternică informare a stude nţilor. Craiova.Grupul de iniţiativă a acestei federaţii naţionale a hotărât înfiinţarea acesteia ca urmare a ternicelor critici aduse sistemului educaţional potrivit cărora politicul a fost şi rămâne un factor decisiv în rândul studenţilor. Pe lângă aceastea. Cercetării şi Inovării. cât şi susţinerea de programe şi proiecte de educaţie şi cultură. fiind bine ştiut lţi dintre aceştia au ca pasiune fotografia. DĂRUIEŞTE DIN INIMĂ Dăruieşte din inimă este o campanie de donare de sânge realizată în parteneriat cu Asociaţia eact. Târgu-jiu. în scădere cu 7. Bacău federaţia va deveni un puternic partener de dialog al Minis terului educaţiei. 28 . Petroşani. Ploieşti. PENTRU STUDENŢI Pentrustudenti. TÂRGUL DE JOBURI Reprezintă un prilej bun pentru o selecţie optimă. Piteşti. s-au realiz at doar 326 153. Având ca principal obiectiv înlăturarea influenţelo politice din rândul organizaţiilor de tineret. s-a inregistrat cea mai scăzută rată de donări din ultimii şase ani: din necesarul de 500 000 de donări. Re unind organizaţii studenţeşti din: Bucureşti. pentru popularizarea firmelor în rândul studenţilor şi oferirea unor perspective de angajare ulterioară. numai 1. Iaşi. veţi găsi topuri de muzică şi filme endarul evenimetelor în Bucureşti. ta. bazzarul si multe altele.5% faţa de 2005. Uniunea Naţională a lor din România (UNSR) dezvoltă o nouă viziune a ceea ce înseamnă implicare în societate. expoziţia a avut loc pe data de 5 mai la Casa de Cultură a Studenţilor din Bucureşti. unde pot găsi informaţiile de care au nevoie. Timişoara. De ce o campanie de donare de sânge? În România.

T. petrecerile au fost toate foarte bine primite de studenţi. Burse PROGRAMUL ERASMUS/SOCRATES ERASMUS . resurse umane.O. ce au drept obiective dezvoltarea capacităţilor in telectuale ale acestora. promovare/marketing. ex poziţiile. o vedetă în camin. Paintball în Regie. strângere de fonduri. proiecte sindicale. Bacău. operă. jurnalism şi c omunicare. promovate de organizaţiile membre UNSR. juridic. STUDENŢIADA Este un festival realizat la nivel naţional ce are drept scop şi desfăşurarea de activităţi proiecte. echitaţie. Iaşi. Studenţiada s-a remarcat prin Bungeejumping. concursurile sportive. (muzee. Programul M. Petroşani. sponsori şi organizatori. O vedetă în cămin. Taur la Proţap. În Bucureşti pe lângă deja cunoscutul progr F. a spiritului de echipă. concursul de miss.este parte a programului comunitar de educaţie SOCRATES şi cuprinde acţiuni destinat e încurajării şi susţinerii mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice în Uniunea european acest program Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 29 .Campania s-a desfăşurat în perioada 25 februarie-16 martie a acestui an. concursurile inedite.F. Timişoa Cluj. În cadrul acestui festival.T. f ilm. Arad. În 2007. Ambasade pe Spla i. studenţii avân d de ales între următoarele departamente: relaţii publice. festivalul s-a desfăşurat concomitent în Bucureşti. a activităţilor specifice studenţeşti şi as ociative şi de asemenea la îmbunătăţirea comunicării cu instituţiile publice locale şi centra Studenţiada a luat naştere în 2006 fiind considerat un real succes de toate părţile impli cate: participanţi.European Region Action Scheme for the Mobility of University Students . . Târgu±Jiu. presă. Craiova. organizare evenimente. Stand Up Comedy cu cei de la Cafe Dek o şi nu în ultimul rând o noapte de publicitate cu StudenţiADa. concertele. studenţii au posibilitatea de a participa la o gamă largă de activităţi.RECRUTARE Recrutare UNSR este un proiect care permite oricărui student să devină membru al echip ei. Reşiţa. teatru) prin care studenţii primeau invitaţii la instituţiile culturale mai sus m enţionate. scriere de proiecte.

MAeC-AeCID pentru Spania. Programul ERASMUS are mai multe obiective: 1. cum ar fi: Chevening pentru Marea Britanie.roburse. cu mai multe locuri de muncă şi cu mai mare coeziune soc ială".ro Alte informaţii despre burse şi alte oportunităţi prin care tinerii pot să studieze în străi ate. poţi candida pentru una dintre bursele oferite de statul român în alte ţări. Alternativ. îmbunătăţirea şi creşterea numărului de instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi/companii. îmbunătăţirea calităţii şi creşterea numărului de cooperări m tre instituţiile de învăţământ superior în europa. diseminarea conceptelor in tive şi tehnicilor pedagogice între universităţile din europa. Multe ţări au programe propri i pentru studenţi străini. Programul ERASMUS nu este singurul care oferă posibilitatea de a studia în străinătate. îmbunătăţirea calităţii şi creşterea mob studenţilor şi cadrelor didactice în europa astfel încât numărul schimburilor realizate să fi de 3 milioane până în 2012.ro şi www. dar şi sugestii despre cum să te descurci într-o ţară străină (ce ar trebui să-ţi iei cu . Mai multe detalii găseşti pe www. 2. 3. ca ilă de creştere economică durabilă. To t ce trebuie sa faci este să decizi unde vrei să studiezi şi să cauţi pe internet ce progr ame oferă ţara respectivă.se urmăreşte îndeplinirea obiectivului strategic al Ue cuprins în agenda de la Lisabona acela că "europa să devină cea mai competitivă şi dinamică economie.burseguvern. 4. Huygens pentru Olanda. Fulbright în SUA etc. DAAD pentru G ermania. bazată pe cunoaştere. ce 30 .

Prin acest program se poate beneficia de sprijin financiar din partea Uniunii europene pentru o mulţime de activităţi. a solidarităţii. învăţarea nonformală şi dia ul intercultural. pentru promovarea cetăţeniei europene active. _ scrisorile de recomand are sunt deosebit de importante pentru o astfel de iniţiativă. BURSE ÎN CADRUL FACULTĂŢII: În cadrul facultăţii se acordă următoarele burse: _ burse sociale _ studiu _ burse de olimpic internaţional burse de merit _ burse TINERET ÎN ACŢIUNE(TiA) Este programul creat de Uniunea europeană pentru tineri. de l a schimb de tineri cu alte ţări la acţiuni de voluntariat sau de întărire a spriritului de mocratic şi a valorilor europene. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 31 . resursetineret sau pe hotnews Student. Tineret în Acţiune promovează mobilitatea. _ decide-te asupra unei arii restrânse de căutare: hotărăşte domeniul. Finanţarea se face pe bază de proiect care trebuie să se încadreze pe o anumită categorie (denumită ¹acţiune" şi componenta ei. recunoaşterea studiilor) găseşti pe grupuri de discuţii ya m ar fi romstudyabroad. dintre cele mai variate. de obicei de două ori pe an.să faci în caz că te îmbolnăveşti.ţara şi regiunea astfel încât să poţi realiza a opţiunilor găsite în timp util. Da că te-ai hotărât să iţi găseşti o bursă pe cont propriu trebuie să ai in vedere mai multe asp _ porneşte căutarea cu cel puţin un an înainte pentru că perioada de selecţie pentru burse ste cu câteva luni înainte de perioada de înscriere la cursuri. toleranţei şi a implicării tinerilor în construirea viitor ului Uniunii europene. ¹sub-acţiune") şi s epus până la o dată limită. eurodesk_info. _ înainte de a-ţi depune candidatura contactează universit tea respectivă şi prezintă-ţi intenţiile pentru a primi feed-back.

p e grupul yahoo yia_RO sau pe blogul www. chiar dacă nu este organizat sub for ma unei asociaţii cu statut juridic. carnetul de student trebuie vizat la începutul fiecărui an de către decan.tia.Acţiunile programului Tineret în Acţiune se potrivesc cel mai bine asociaţiilor de tiner i (studenţi.ro. CARNETUL De STUDENT Este important în toate situaţiile în care se cere demonstrarea calităţii de student (iţi po ate permite intrarea gratuită sau redusă în cadrul unor muzee. l egitimaţia de student pentru transport şi carnetul de cupoane. Nu uita că pentru a-şi păstra valabilitatea. 32 . expoziţii sau în cazul elib erării unor reţete).ro.ablog. cea care îl gestionează pentru România: www. liceeni sau proaspăt absolvenţi) însă interesant la acest program este că primeş e proiecte şi din partea oricărui grup de tineri.anpcdefp. carnetul de student este important pentru consemnar ea notelor obţinute în timpul anului universitar. prezentarea sa profesorului examin ator fiind obligatorie şi în acelaşi timp recomandată pentru a evita eventualele încurcături care se pot produce cu notele. Documentele și reducerile tale În primul an de studiu vei primi câteva documente importante: carnetul de student. Pentru mai multe detalii despre programul Tin eret în Acţiune intră pe pagina Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul ed ucaţiei şi Formării Profesionale. Deasemenea.

Ca student al Facultăţii de Farmaci e beneficiezi de o reducere de 50% la abonamentele RATB şi Metrorex. Peste 4 milioane de tineri se bucură p rin acest card de 300. abonam entul RATB se decontează. prin depunerea acestuia la începutul fiecărei luni la secret ariatul facultăţii. Carnetul de cupoane este valabil doa r împreună cu legitimaţia de student pentru transport. CARNETUL DE CUPOANE Îţi asigură o reducere de 50% la trenul accelerat-rapid.000 de reducer i şi alte beneficii în România şi în lume (Reţeaua ISIC cuprinde 119 ţări). clasa a II-a. Posesorii cardului ISIC devin parte a unei comunităţi ternaţionale de peste 5 milioane de tineri care se bucură de peste 38.isic. banii urmând a-ţi fi restituiţi la finele lunii. naţionale şi locale. clasa a II-a şi conţine 24 de fil e corespunzătoare la 24 de călătorii cu reducere.ro.000 de reduceri europene.ro şi www. euro26. În plus.org. iar nu mărul lor este în creştere. CARDUL ISIC International Student Identity Card (ISIC) se adresează elevilor cu vârsta peste12 a ni şi studenţilor la cursuri de zi (inclusiv masteranzi sau doctoranzi) care studiază la institu ii de învă ământ acreditate.LEGITIMAŢIA DE STUDENT PENTRU TRANSPORT Îţi asigură o reducere de 50% la trenul personal. în 42 de ţări.ea se eliberează la început ul perioadei de studiu. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 33 . Cardurile ISIC şi eURO<26 se eliberează la agenţi autorizaţi din Pentru o listă a acestor agenţi. dar este de datoria ta să o vizezi la începutul fiecărui an la decanat pentru a beneficia de facilităţile sale. dar şi pentru a afla reducerile de care poţi beneficia vizitează www. CARDUL eURO<26 Este destinat tinerilor studenţi sau liceeni.

cărţile şi colecţiile exst e se regăsesc cu uşurinţă în cataloage. sistematizate alfabetic. biologie etc. astfel că. Deşi. cât şi cei de la alte facultăţi cu profil apropiat: medicină. ediţia a X-a. De asemenea. în prezent. Sala de Lectură este amplasată la etajul III al Facultăţii de Farmaci e. doctoranzii farmacişt .I. Iniţial. Actele necesare pentru eliberarea permisului de cititor pentru studenţii st răini: 34 . Ea r eprezintă o instituţie în care se află concentrate valenţe indispensabile realizării unor ce rcetări complexe.Biblioteca Facultăţii de Farmacie Biblioteca Facultăţii de Farmacie aparţine de Biblioteca Centrală a Facultăţii de Medicină şi rmacie ªCarol Davilaº Bucureşti şi a fost înfiinţată în 1923. de la ediţia I. fondul Bibliotecii s-a îmbogăţit cu tratate. cu orar de Luni până Vineri între orele 9:00 ± 14:00. de serviciile ei beneficiind a tât studenţii. ea nu este dotată cu o reţea de calculatoare. Accesul în bibliotecă se face pe baza Permisului de Cititor. Anual. Este singura bibliotecă cu profil farmaceutic din Bucureşti. reviste româneşti şi st răine din toate domeniile ştiinţelor farmaceutice. cadrele didactice. ea dispune de peste 50 000 de volume. în cel de cursuri universitare sau al lucrărilo r de diplomă şi al tezelor de doctorat. cea apărută în anul 186 şi până la cea mai recentă. ca şi elemente ce contribuie la formarea specialiştilor în domeniul ştii nţelor farmaceutice. Bib lioteca posedă toate ediţiile ale Farmacopeei Române. în intervalul orar de mai sus. Nu în ultimul rând. care se procură de la Sala de Lectură. chimie. cu un fond de publicaţii diversificat. pe autori şi titluri. cercetătorii ştiinţifici. studenţii beneficiind d e posibilitatea acestui împrumut pe termen lung (un semestru sau un an universitar ). în momentul de faţă. apărută în 1993. ea a funcţionat în clă trada Alexandru Sahia. Biblioteca de 00 de cursuri şi manuale universitare pentru secţia de împrumut.6. rezidenţii. Actele necesare pentru eliberarea pe rmisului de cititor pentru studenţii români: _ Buletin de Identitate _ O fotografie ti p B. cu teze de doctorat şi lucrări de diplo mă. în cat logul de periodice (950 de titluri). iar din 1976 se află în actualul sediu al Facultăţii din strada T raian Vuia nr. începând cu data de 6 octombrie 200 9.

BCU asigură baza documentară necesară procesului de învăţământ. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 35 . pentru studiu l la domiciliu. răspunde unor cerinţe complexe de studiu. Conectarea la baze de date naţionale si internaţionale de nivel academic asigură sincronizarea cu tendinţele contemporane ale cunoaşterii. Prin intermediul reţelei INTERNET. cadrelor didactice. urmăreşte dinamica lecturii şi a solicitării utilizatorilor. oferind utilizatorilor un potenţial remarcabil pentru studiu şi cerce tare. BCU ¹Carol Iº se integre ază în dinamica circuitului mondial al informaţiei. CE ESTE BCU? Biblioteca Centrală Universitară este principala bibliotecă cu caracter universitar di n Bucureşti. Prin serviciile oferite şi lucrările specifice editate._ Paşaport (sau legitimaţie provizorie) _ Adeverinţă de înscriere de la Decanat _ e tip paşaport O fotogr Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti 1. adoptă programe de funcţionare flexibile. cer cetătorilor etc din centrul universitar din Bucureşti. BCU creează facilităti sporite pentru acces ul rapid la informaţie (prin informatizarea proceselor de bibliotecă). cercetare şi informare ale studenţilor. Dezvoltându-şi enciclopedic colecţi ile. În noul proces de educaţie a utilizatorilor.

Întemeiate iniţial pe o orientare preponderent umanistă. 6. Studenţi de la Universitatea Bucureşti. 10. 8. 3. cercetători şi doctoranzi din instituţiile de învăţământ superior. Studenţi. Studenţi. studiu şi cercetare în toate domeniile cun rii. CINE ARE DREPT DE ACCES LA SERVICIILE ŞI COLECŢIILE BIBLIOTECII? Biblioteca este deschisă pentru: 1. Cadre didactice din învăţământul preuniversitar. cadr actice. cercetători şi doctoranzi de la Universitatea Bucureşti. Cadre didactice din instituţiile de învăţământ superior din strainătate. 11. 2. 4. cercetăt şi doctoranzi din instituţiile de învăţământ superior de stat din provincie. erasmus. specialişti din diferite ramuri ale economiei naţionale şi alte categori i. 3. cercetători şi docto din învăţământul universitar particular din capitală. colecţiile de documente ale BCU ¹Carol Iº oferă astăzi posibilităţi de informare. cadre didactice. Cadre d idactice. Elevi de liceu (cu recomandarea şcolii). cercetători care nu fac parte di n reţeaua MeCI. pensionari şi persoane fără loc de muncă. Studenţi s i cuprinşi în programele Socrates. 5. 7. CARE SUNT CONDIŢIILE De ACCES LA COLECŢIILE BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE? Pentru a avea acces în bibliotecă trebuie să îndepliniţi următoatele condiţii: _ încadrarea a dintre categoriile de utilizatori ai bibliotecii menţionate mai sus 36 . cadre di dactice. etc. Studenţi. Studenţi. cercetători şi doctoranzi de la Universitatea din Bucureşti şi din instituţiile de învăţământ superior de stat din capitală. Studenţi. cercetători şi doctoranzi din instituţiile de învăţământ superior particular din vincie. ca didactice. 2. cadre didactice. 9.

1 . la fix. din orã în orã.00 Duminică: închis Permisele se eli berează la Biroul de Permise din Corpul Boema situat in Strada Rosetti.00 Vineri.bcub. actele necesare pe ntru obţinerea permisului sunt: _ buletin de identitate _ legitimaţia de serviciu sau carnetul de student vizate pe anul universitar în curs. Dumi nică: 9:00-17:00 Website: www. _ o fotografie tip buletin.15. nr.00 .00 .00 .00 Marţi: 9.00 .ro Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 37 . P rogramul bibliotecii începând cu 4 octombrie 2010: Luni-Vineri: 8:30 . organizat ziln ic.00 Miercuri: 9.00 Sâmbătă. Sâmbătă: 9. 2-6. _ dovada turului de orientare* *Biblioteca Centralã Universitarã din Bucureşti elibere azã permise numai dupã participarea la cursul de orientare în bibliotecã. dupã urmãtorul program: Luni şi Joi: 9.12._ obţinerea permisului de lectură vizat pe anul universitar în curs.17.20.

Cantina subsol ASE În clădirea ASE din Piaţa Romană. Cantine Leu În Leu sunt două cantine. 38 . 6. mai greu de găsit ce-i drept. dar merită încercată pentru mâncarea bunicică şi preţurile mici. Bucureşti. Cantina se află chiar lângă Facultatea de Dre pt şi căminele din bulevardul Mihail Kogălniceanu. Cantina din Piaţa Rosetti Piaţa Rosetti nr. preţurile fiind chiar mici.În timpul liber Unde mâncăm? . Mâncarea e ok.Cantine Cantina de la Facultatea de Drept Bulevardul M. este cantina Facultăţii de Arhitectură. preţurile medii. e o cantină ok. singura problemă fiind că închid i devreme. Prima este în corpul A la demisol. Apoi mai este cea din spatele complexului care are şi terasă şi câţiva lei în plus la preţur . la subsol. Kogălniceanu 36-46.

cea mai apropiată staţie de metrou fiind Izvor. porţiile îndestulătoare. FAST FOOD & RESTAURANTE Spring Time La Universitate. Bufetul Facultă ii La subsolul Facultăţii de Geologie e bufetul. dar merită dacă vreţi un prânz copios. peste drum de staţia lui 601. iar în plus are acel parfum de alt tă pe care nu-l mai simţi nicăieri. mâncare bună şi servire promptă. Este fastfood. O găsiţi la intersecţi e Calea Victoriei şi Bulevardul Regina Elisabeta. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 39 .Cantina UMF ¹Carol Davilaº O găseşti pe Splai 46. Mâncarea este gustoasă. mâncare a cceptabilă şi preţuri mai mici decât ale McDonalds-ului. Lipscani. Pizza Hut Mâncare bună. preţuri cam mari. Gara Lipscani Restaurant cu preţuri studenţeşti. de obicei aglomerat. nr 38 Caru cu Bere Dacă aveţi carnetul de student la voi. treceţi la orele prânzului pe aici şi luaţi meniul st udenţesc. dar numai bun de stat la o cafea în pauzele de laborator. lângă Pizza Hut. Adresa: Str.

02:00.baruri. Dr. singura problemă este că se des chide abia la ora 13. La Motoare) Telefon: 021 315 85 08. D: 14:00 . un bar drăguţ. Program: des chis după ora 12:00 Cafeneaua Cinematecii Eforie Adresa: Str. str. Adresa: Strada G-ral Praporgescu David. Gheorghe Marinescu. La Motoare Adresa: Nicolae Bălcescu 2 (în int.Unde ieşim? . Adresa: Prof. cu varianta de vară. cafenele & ceainării Ceainăria de la Cărtureşti Pe Magheru. 2 Telefon: 021 313 04 83 40 . 021 060 37 52 Site: www. aproape de Piaţa Romană. 12 Lucky 13 Adresa: Lipscani. pe Batiştei). găsiţi librăria Cărtureşti şi ceainăria ei. Şelari 9-11 (la etaj) în Curtea Sticlarilor.ro Lăptăria lui Enache.S: 14:00 . nr. lucky13. Eforie. 25 T elefon: 0721 669 535 Que Pasa Aproape de facultate (în spate. nr. Ceainăria Ceai la Cotroceni Preferabil să faci rezervare înainte. Program: L . nr.24:00 Telefon: 021 314 40 66.

Adresa: Edgar Quinet. 021 313 75 32 Edgar s Pub Aproape de faculate. 55 Telefon: 021 312 80 56. nr.The Jack Rock şi bere ieftină. fiind similară Starbucks-ului. Adresa: Nicolae Titulescu 4-8 (parter American house). Vitan Mall Site: www. 9 Te lefon: 021 314 18 43. Mall Plaza România.ro Gloria Jeans Coffee Tot în mall-uri o găsiţi. 0730 99 JA CK Curtea Berarilor Adresa: Şelari nr. 0722 311 266 Starbucks Coffee Dacă vă e poftă de o cafea mare şi scumpă. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 41 . în spatele Faculăţii de Arhitectură. Adresa: Calea Griviţei nr.starbucksromania. 9-11. în Curtea Sticlarilor Telefon: 0723 279 620.

S: 07:30 .ultimul client 42 . muzică faină. muzică al ernativă şi clasică.green-hours.Argentin (terasă) Funcţionează vara sau cât ţine vremea bună. terasa fără pretenţii.ro Site: www . vis-a-vis de Club A Telefon: 021 352 89 63 Program: L .21 :30 Green Hours Jazz Café Organizează regulat. sau alte evenimente artistice şi culturale. un loc urban. 1 3 Telefon: 0788 686 772 Program: 12:00 .ro Cool Cat Perne moi. Adres ari 11-13. 0788 452 485 Email: office@greenhours. desene pe pereţi. nr. Bere foarte ieftină. Gabroveni. seri de jazz şi teatru şi ocazional seri de blues. săptămânal. Adresa: Calea Victoriei 120 Telefoane: 0722 234 356. Adresa: Str.

artjazzclub. bere la 5-6 lei. nr 21.00 Site: http://www.festival39. ambient interesant şi preţuri mari (tinde să se transforme într-o cafenea de f iţe). 031 620 09 45 Program: 08:00 . Franceză. pe Bd. Art Jazz Adresa: Bd. 6 Telefon: 0721 380 129 Site: www. numai bună de dansat. 62-64 Telefon: 0743 339 909. Adresa: Calea Victoriei 4 8-50 Telefon: 021 311 34 87. Armenească 36 (intrare a în fundul curţii) Telefon: 0723 655 736 Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 43 . Nicolae Bălcescu.ro Upload Muzică faină. Adresa: Str.Coyote Cafe Muzica live şi seri de karaoke la preţuri medii spre mari.laocanacuceai. 23A (subsol Galeriile de Artă Orizont) Telefon: 0722 5 89 058 Program: 15:00 . Nicolae Bălcescu.ro Ceăinaria "La o Cană Cu Ceaiº Adresa: Sfinţii Apostoli. 0724 011 135 Email: office@coyotecafe.com Turabo Cafea bună. Adresa: Str.ro Festival 39 Cafeneaua Bucureştiului de altădată. nr. O găsiţi vis-a-vis de facultate.03.01:00 Site: www.

3 Telefon: 021 311 34 56 Program: 09:00 .00:00 Krishna Caffe Faimoasă pentru narghilea. nr. Adresa: Vi toriei 16-20. Adresa: Mihail Kogălniceanu 17 Telefon: 0729 745 988 Cafenelele din Pasajul Villacrosse (Valea Regilor) Intră la categoria ¹fumat narghilea şi băut o cafea turcească (zic ei) autenticăº. Regina Elisabeta 11-13 Telefon: 0721 104 451 Lucky Point.Jos Pălăria Adresa: Regina Elisabeta. pasaj Vilacrosse Telefon: 021 311 29 69 Cafepedia Adresa: Bd. Filos Adresa: complexul Grozăveşti 44 .

lângă Pavilionul H Program: 12:00 .22:00 Telefon: 021 206 62 61 Cafeneaua Actorilor Lângă Teatrul Naţional.24:00 Program Rock Shop: 12:00 . Adresa: Nicolae Bălcescu 2 Telefon: 0721 900 842 Program: D .03:00. V . pe care din păcate o vinde foarte scump.org Control Adresa: Academiei 19 (intrarea prin pasajul Victoria) Telefon: 0733 927 860 Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 45 .ult imul client Email: office@expirat. 0740 952 205 Hard Rock Cafe Deja legendă.expirat.05:00 CLUBURI Expirat Adresa: Brezoianu 4. colţ cu Lipscani 5 Rezervări: 0726 804 142 Program: 17:00 .org Site: http://www.S 09:00 . Adresa: Kiseleff 32. Preţuri măricele.J 09:00 . peste drum de facultate. restaurantul are atmosfera tipică hard rock.Piranha Adresa: Splaiul Independen ei 313 (Complex Regie) Telefon: 021 315 91 29.

elcomandante.fabrica-club.fire.ro Fabrica Adresa: 11 Iunie 50 (lânga parcul Carol) Telefon: 021 335 0323 (rezervări).ro/blog El Comandante Adresa: Str. Şi-a păstrat totuşi m uzica dansabilă.ro Orar: aproape no n-stop Site: http://www. preţurile mici.Fire Adresa: Gâbroveni 12 Telefon: 021 312 70 19 Email: office@fire. 0753 315 566 (evenimente) Site: www. Stavropoleos 8 Telefon: 0728 555 043 Program: 19:00 .ultimul clien t Site: http://www. Adresa: Blănari 14 Telefon: 021 313 55 92 / 031 402 2 8 00 / 031 402 29 00 46 . azi clar nu mai e ce-a fost.ro Club A Cândva foarte popular printre studenţi.

05:00 Kristal Glam Club Adresa: I.Twice Doar pentru amatorii de hituri recente şi clubbing autohton. similar cluburilor Ma xx şi Kristal. 4 Telefo n: 0730 016 795 Maxx Adresa: Splaiul Independenţei 290 Telefon: 0722 647 337.clubkristal. Sfânta Vineri.ro Revenge Adresa: Selari 9-11 Telefon: 0722 331 226 Program: 17:00 . Bach 2 Telefon: 0212312136 Site: www.S.revenge.07:00 Site: http://ww w. 021 316 24 35 Program: Lu ni . Mai ieftin totuşi decât cele două. Adresa: Str. nr.Vineri: 22:00 .ro/ Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 47 .

Silver Church Primul club de Open Talk din România.ultimul client Site: http://www. 0753 315 565 Program: 12:00 . 0753 31 55 63.ro/index.tscmusic . Adresa: Mihai Bravu 475 Email: office@halademuzica.php Hala Nu e chiar un club.ro B52 Adresa: Popa Tatu 4 Telefon: 021 311 65 86. ci o locaţie neconvenţională de evenimente. dar care compensează prin capacitatea destul de mare şi calitatea foarte bună a sune tului.ro 48 . Adresa: Plevnei 61 Site: http://www.ro Program: miercuriduminică Site: http://www.clubb52. cu un decor minimalist .halademuzica.

londonclub. administrat de Fundaţia Dinu Pescariu. Clubul Sportiv Dinamo Bazin olimpic. London Club Biliard şi snooker. Este situat pe malul lacului Tei. Adresa: Sos.ro SPORT Floreasca Bazin de înot.JOCURI Texas Club Aici pute i găsi: biliard. sector 2 Telefon: 0788 25 01 10 . fitness. snooker. Adresa: Splaiul I ndependenţei 319B. tenis de masă.3:00 Site: www.ro Program: zilnic 9:00 . Sector 1 Telefon: 021 230 0785 Tenis Club București Este un complex sportiv şi de agrement. Piaţa Lahovary Telefon: 0788 566 36 6 (0788 LONDON) E-mail: contact@londonclub. 290 IDM Club Bowling. tenis de câmp. darts. Av. bowling. 7-9. nr. Adresa: George Enescu 36-42. masaj. Barbu Văcărescu în dreptul clădiri i Competrol. 021 242 16 15 Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 49 . darts. tenis de masă Adresa: Regie. Ştefan cel Mare nr. Adresa: Str. Splaiul Indepe ndenţei. biliard. fotbal. Accesul se face din Str. Popa Marin 2.

nr. Mircea Vulcănescu. Dacia. nr.2 Telefon: 021 313 85 15 Muzeul Literaturii Române Adresa: Bd.com 50 . 111 Telefon: 021 650 61 32 Muzeul Curtea Veche Adresa: Str. 25-31 Telefon: 021 314 03 75 Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București Adresa: Bd. nr. nr. nr.MUZEE & TEATRE Muzeul Colec iilor De Artă Adresa: Calea Victoriei. nr. 125-127 Telefon: 021 638 76 30 Muzeul Na ional "George Enescu" Adresa: Calea Victoriei. nr. 141 Telefon: 021 659 75 96 Muzeul Na ional Cotroceni Adresa: Bulevardul Geniului. 12 Telefon: 021 650 33 95 Muzeul Militar Na ional Adresa: Str. Brătianu. Franceză. 1 Telefon Relaţii Publice: 012 317 31 06 Programări vizite: 021 317 31 07 Email: vizitare@aim.

49-53 Telefon: 021 315 51 93 Muzeul Na ional de Geologie Adresa: Şos. 28 Telefon: 021 222 91 10 Muzeul ăranului Român Adresa: Şos. Kiseleff. nr. 3 Telefon: 021 312 98 75 Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 51 .Muzeul Na ional de Artă Adresa: Calea Victoriei. nr. nr. 1 Telefon: 021 312 88 26 Muzeul Satului Adresa: Şos. Kiseleff. Kiseleff. 2 Telefon: 021 650 50 94 Muzeul Na ional de Istorie Adresa: Calea Victoriei. 12 Telefon: 021 315 82 07 Muzeul Na ional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Adresa: Şos. nr. nr. Kiseleff. nr.

ro 52 . 20 Telefon: 021 318 89 01.comedie. nr.ro Site: www.Izvor Adresa: Strada Schitu Măgureanu.ro Teatrul Bulandra ± Toma Caragiu Adresa: Jean Louis Calderon 76A Email: office@bulandra. Dumitru. Cataragiu.bulandra.Observatorul Astronomic Adresa: Bd.ro Site: www. S .ro Site: www.ro Teatrul Bulandra .teatrulact.ro Site: www. L. nr.nottara. nr.ro Teatrul de Comedie ± Sala Mare Adresa: Sf. 126 Telefon: 021 3103 103. 021 318 89 02 Email: nottara@b.bulandra. 1 Telefon: 021 314 75 46 Email: office@buland ra.ro Site: www. 2 Telefon: 021 315 91 37 Program zilnic: L . nr.ro Teatrul Nottara ± George Constantin Adresa: Bulevardul Magheru.19:30 Email: teatrul@comedie.astral.V: 9:00 19:00.D: 11:00 . nr. 0723 103 103 email: info @teatrulact. 21 Telefon: 021 650 34 75 Teatrul Act Adresa: Calea Victoriei.

21 Telefon: 021 314 09 05 Teatrul Metropolis Adresa: Strada Mihai Eminescu.art@teatrul-odeon .19:00 (14:30 . 20 Telefon: 021 318 89 01.ro Site: www. nr.Teatrul Nottara ± Horia Lovinescu Adresa: Bulevardul Magheru.15:00 pauză) Email: odeon. 40-42 Casa de bilete: 021 314 72 34 Program casa de bilete: L . 89 Teatrul Mic Adresa: Constantin Mille.ro Teatrul Odeon Adresa: Calea Victoriei. nr.D: 11:30 . nr. 021 318 89 0 Email: n ottara@b. nr. 16 Telefon: 021 314 70 81 Site: www.ro Teatrul Na ional București Adresa: Nicolae Bălcescu. nr.astral.nottara. 2 Telefon: 021 314 71 71 Centrală: 021 313 91 75 Depar tament relaţii publice: 021 312 71 20 Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 53 .ro Teatrul Foarte Mic Adresa: Bulveardul Carol.teatrulmic. nr.

6 (aproape de facultate) Telefon: 031 824 13 60 Site: www. nr. nr. C. nr.cinemapro. 1 Telefon: 021 315 6875 CINEMATOGRAFE Băneasa Drive-In Cinema Adresa: Şoseaua Bucureşti-Ploieşti 42D CinemaPRO (fostul Cinema Luceafărul) Adresa: I.ro Ateneul Român Adresa: Strada Franklin.ro Cinemateca Eforie Adresa: Eforie 2 Telefon: 021 313 04 83 54 . Brătianu.Opera Na ională București Adresa: Mihail Kogălniceanu. 70-72 Telefon: 021 313 1857 Site: www.operanb.

20:30.14:00. 021 327 70 21.ro Movieplex Cinema Plaza România Adresa: Bulevardul Timişoara. V: 10:00 .ro Site: www. 26. 6 lei primul spectacol Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 55 . nr. 2 (Mall Plaza România) Telefon: 021 407 83 00 Email: info@movieplex. 8 lei primul spectacol Scala Adresa: Magheru 2 . et. S .J: 10:00 . 021 327 70 22 Email: clubhollywood@hmultiplex.ro Cinema Patria Adresa: Bulevardul Magheru 12 -14 (aproape de facultate) Telefon: 021 316 92 66 Preţ bilete: 10 lei.4 (aproape de facultate) Telefon: 021 316 55 26 Preţ bilete: 8 lei.Cinema Europa Adresa: Calea Moşilor 127 Telefon: 021 314 27 14 Elvira Popescu Adresa: Dacia 77 Telefon: 021 316 06 05 Program Institut: L .movieplex.D: inchis Preţ bilete: 7 lei Hollywood Multiplex Adresa: Calea Vitan 55 ± 59 (Bucureşti Mall) Rezervări: 021 327 70 20.hmultiplex.ro Site: www.

Adresa: Calea Dorobanţilor.77 Telefon: 021 316 02 24.Union Adresa: Ion Câmpineanu.ro Site: www. 021 316 38 36 Fax: 021 3 16 02 25 E-mail: accueil@culture-france. 21 Telefon: 021 313 92 89 INSTITUTE British Council Bucharest Cursuri de limba engleză. 12 Telefon: 021 210 27 37 Fax: 021 210 77 67 Email: cenbuc@cervantes. 11 Institutul Cervantes Adresa: Str.es 56 . Marin Serghiescu. atestate şi alte proiecte. 021 307 96 02 E-mail: contact@briti shcouncil.ro Institutul Francez Adresa: Bulevardul Dacia.ro Centrul Ceh București Adresa: Strada Ion Ghica. 1 4 Telefon: 021 307 96 00 Fax: 021 307 96 01. nr. nr.institut-francais. nr. nr. nr.

0745. Univ.alex@gmail.com. Simona Negreș și Uniunii Naţionale a St udenţilor din România. Farm.320) Mulţumiri speciale doamnei Conf.818. Dr. Facultatea de Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București 57 . Alexandra Andriu. Sînziana Oncioiu şi Anca Hurjei Diana Radu .Redactori: Colaboratori: Au mai contribuit: Grafică: Irina Lazăr şi Luciana Herda Wanda Polipciuc. Irina Ciocan şi Maria Constantinescu Alexandru Cristian Popesc u (popescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful