Popper Péter, Ranschburg Jenő, Baktay Miklós – Baktay Zelka

Szegény nők, szegény férfiak

SZIMPOZION Az élet dolgai Sorozatszerkesztő: Popper Péter Borítóterv: Malum Stúdió ISBN 978-963-248-069-5 HU ISSN 2060-7512 0903 – 0903 Mester u. 53. 150 Sz 46 FS00277431 Saxum Kiadó Bt. Felelős vezető: Jenéi Tamás Felelős szerkesztő: Zsolnai Margit Tördelőszerkesztő: Jeges Erzsi Nyomta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft. – 290453 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

Popper Péter Szegény nők... Miért sajnálnánk a nőket? Sokan sajnálják a nőket különböző okok miatt, én, bevallom, nem… Miért sajnálkoznék, mikor életképesség, ösztönbiztonság, pszichés hatásgyakorlás szempontjából én a női létet biztonságosabb létnek tartom, ezt el is mondtam már soks zor, szerintem ez az erősebb nem! Meg vagyok győződve róla, hogy semmilyen intellektuális különbség nincs férfi és nő között, bizonyítékok a tesztek is, amelyek nem mutatnak ki különbséget. Tény, hogy kreativitás, alkotás, becsvágy kérdésében a férfiak az erősebbek, valamit létrehozni a világban arra bizonyítékul, hogy miért szívják itt a levegőt… Az első részben viszont hadd legyek legalább egy kicsit, pár percig valláspszichológus, ugyanis azt gondolom, hogy a nők helyzetének szempontjából érdemes rehabilitálni az iszlámot, ugyanis a köztudatban az

terjed, hogy az iszlám az, amely a nőket háttérbe szorítja a kezdet kezdetétől, szóval ott gyökerezik a nő jogfosztottságának a kezdete – de ez nem igaz. Mára már nagyon messze kerültek a vallások igazi eredetük től, a zsidóság Mózestől, a kereszténység Jézustól, az iszlám Mohamedtől, a buddhizmus Buddhától… Lebbentsük fel a fátylat az iszlámról! A vallások közötti differenciákat, ellenérzéseket, agressziót vizsgálva az iszlámot akarnám „tisztára mosni”. A mosta ni, valóban aggasztó szociális helyzet eredetileg nem iszlám jelenség. Ha megnézzük a Koránt és azt, hogy mit mond a nőkről, mit mond a házasságról, ahhoz képest, ami ma van, mennyire más, mint ami a kezdetek kezdetén volt. Akkoriban az iszlám a szabad házasságot kultiválta, tehát hogy a házasságkötésben nem lehet semmi kényszer, például nem választhatják meg a szü lők a partnereket egymásnak, nem presszionálhatják az embereket, hogy kössenek házasságot. Az iszlám azt mondja, hogy házasságot akkor kell kötni, ha két ember tartósan szereti egymást, és elfogadják az iszlám ezzel kapcsolatos viselkedési, magatartási normáit. Ez szabad kapcsolat volt, annyi megszorítással – ezt azért tegyük hozzá –, hogy nők esetében a szülők, főleg az atya beleegyezése kellett a házassághoz, szóval ő nem presszionálhatta a nőt, hogy kihez megy feleségül, de megvétózhatta, tényként azért ezt meg kell jegyezni. Az iszlám a házasság feltételeként a következőket írja elő: 1. Hozományt kell adni. A hozományt a férj adja, nem a lány családja. A hozományt ki lehet fizetni egyszerre, teljes összegben, ha bíznak egymásban, de ha nem bíznak egymásban, akkor letétet kell letenni. Ennek az az értelme, hogy ha elválnak, a hozomány a nőé. Ez anyagi biztosítás a nők számára. Ha vannak gyerekei, azok ellátására, vagy egy új házasságra, mert az iszlám elismeri a válást, régen is, ma is. Hadd meséljem el: volt egy nagyon kedves tanítványom az egyetemen, egy lány, aki kikerült Hollandiába, és ott beleszeretett egy arab orvosba, aki muzulmán volt. A szerelem nagy volt, elhatározták, hogy összeházasodnak. Mi történt? Mivel sem a nő, sem a férfi szülei nem éltek abban az országban, így hát segítségükre siettek a helybéli muzulmánok, és kérdezték a nőt, hogy mit kér hozományul. A nő először azt kérte, hogy a férje tan uljon meg magyarul, ezen nevettek, és azt mondták, hogy úgy is meg fog tanulni magyarul, szóval ez nem hozomány. Akkor azt mondta a nő, hogy jó, kér egy szép aranyláncot, ezen is nevettek, nem tárgyalóképes, menjen ki, majd ők megbeszélik egymás között a hozományt. A lány kiment, tárgyaltak, majd visszahívták és elmondták: másfél kiló aranyban maradtak. A nőnek elnyílt a szeme, majd elfogadta. Azóta sem tudja, hogy mit csináljon vele, becsempéssze-e Budapestre vagy elköltse-e, persze iszonyú zavarban van mind a mai napig az aranyával. Ezt csak azért mesélem el, mert ma is komolyan veszik a hozománykérdést.

A 2. előírás, hogy a férfinek lakást kell biztosítani a nőnek minimálisan (közepes szinten). 3. Évente legalább két alkalommal a feleséget fel kell öltöztetni (elfogadható, polgári szinten). 4. A férj köteles az ennivalót biztosítani. 5. A lakás megfelelő bebútorozását a nő családjának kell biztosítani. Ezek az alapfeltételei a házasságkötésnek az ősi muzulmán vallás szerint, ezek nélkül nem volt házasság az oszmán birodalomban. Köztudott a feleségek száma. Mint ahogy vicc is mondja: a férj bejelenti a feleségnek, hogy át akar térni a muzulmán hitre, a feleség kérdezi, hogy miért? Természetesen, feleli a férj, a több feleség miatt. De hát maga még kereszténynek is gyenge, válaszolja a feleség. Az iszlám előtti pogányság mértéktelenségét végül az iszlám korlátozta: négy feleséget engedélyez összesen. Ennyit lehet maximálisan tartani, de nem muszáj. Kiderül a Korán rokonszenve az egynejűség iránt, de ha a feleség valamiért alkalmatlan a házasságra, például megbolondul vagy képtelen a gyerekszülésre – ami integráns része a családalapításnak a Korán szerint –, akkor különösen joga van a férjnek új nőket hozni, de nem válhat el a feleségétől, mert a házasság arról szól, hogy jóban-rosszban együtt kell maradniuk mindhalálig. A férjnek el kell fogadni, hogy Allah ilyen sorssal sújtotta, de enyhítésül lehet újabb feleségeket hozni. Minden indok nélkül is lehet négy feleség, ha a férj biztosítani tudja, hogy mind a négy feleség azonos ellátásban, azonos tö rődésben részesül. Ez vonatkozik szexuális kapcsolatukra is, vagyis szexuálisan is egyenlően köteles bánni velük, ha már feleségül vette őket. Ha ezt az ember végiggondolja, elég rokonszenves a nő védelme, egyenjogúsítása. Nem voltak annyira háttérbe szorí tva. Előírták a nőknek: a nő, aki szereti a férjét, ne akarjon másoknak tetszeni a férjén kívül, tehát ne mutogassa az utcán a szépségét, hanem szép szerényen öltözzön, viselkedjen. Az az egy nőket korlátozó intézkedés volt, hogy ha mennek az utcán, mindig a férj megy elöl. A Korán ezt azzal indokolja, hogy ha a nő megy elöl, a pasas a fenekét fogja bámulni, és erotikus vágyai támadnak ahelyett, hogy Allahra gondolna, vagyis nem kell csábításnak kitenni a nyilvánosság előtt, ez legyen egy családnak a belső ügye. Előír bizonyos szabályokat is az iszlám, először is, hogy tisztának kell lenni. A házasság feltétele, hogy senki sem lehet koszos vagy büdös, tehát állandóan mosakodni kell – ez egyébként hasonlít a zsidó szabályokhoz is (kézmosás, rituális fürdők stb.) –, szóval tisztán kell tartani magukat testileg és öltözködésileg is, mind a két félnek egyformán. Mindemellett el kell tüntetni a felesleges szőrzeteket, vagyis egyik sem tarthatja meg sem a hónalj-, sem a szeméremszőrzetét. Az iszlámnak ez az egykori előírása ma már divat tulajdonképpen. A válásról… A férfinek van joga a válást kezdeményezni, mint a biblikus időkben, amikor a férfinek kellett a válólevelet elküldenie. Az iszlám erre a

szóval olyan rettenetes messze kerültek az iszlám országok is a Korán eredeti felfogásától. szerintem nem ez a bizonyítás. a másodikat Jézus és a harmadikat ő maga. Ha négy hónap után nem kerül elő. annak igazán mindegy. hogy azt mondta Mohamed. hogy a modern feminista mozgalomnak van egy torzulása. ő elmehet a sejkhez. Ellentmondtak neki természetesen. ami azért csak abban nyilvánult meg kezdetben. Ha a férj szó nélkül elhagyja a feleségét. hogy meghalt. hogy eredetileg a feminista mozgalom a nők egyenjogúságáért indult harcba. a harcos térítése jóval későbbi eredetű. vagyonkezelésben stb. Ekkor indult egy enyhe szembefordulás a más vallásúakkal. mostantól nem Jeruzsálem felé fordulva imádkozunk. Tehát a társadalmi beilleszkedésükkel támadtak később nehézségek. vagy súlyt emelnek.következő szabályt írja elő: a férfi – indokolással – válólevelet adhat a feleségének három menstruáció után. Ezeket azért sorolom. és akkor már hiába jön vissza. az a szociális probléma. Amiben nem rendeződött a nők helyzete. aki Európában lakik. tehát nem mondhatja azt. ennyi jár a házasságból a Korán szerint. mert a törzsi viszályok közt nem érezte magát biztonságban. hogy önmagát Jézussal tartja egyenjogúnak. és joga van feloldani a házasságot vagy elutasítani ezt a kérelmet. ami az iszlám fundamentalizmust illeti. az államfőhöz. és ott bejelentheti. nem egyenlő jogokat akar. Az iszlám kardja. a dzsihád. A nők szociális helyzete A lényeges az. Egy vagy két menstruáció után is kimondhatja. hogy Jeruzsálem vagy Mekka – Kelet az Kelet. hogy ismerjék el: az isteni kinyilatkoztatás három sugallatban jött el a Földre. Persze. A zsidók nem bírták elviselni. már halottá van nyilvánítva. második útja a püspökséghez vezetett. amikor a női bokszoló k hatalmasat sújtanak egymás keblére. Na már most. Azt a javaslatot tette nekik. vagy nem veheti újra feleségül. hogy önmagát Mózeshez méri. meg lehet változtatni. hogy a nő kiszolgáltatottságát enyhítsék. Én nem szeretem. és ha bejelenti a válási szándékát. a keresztények pedig. mint egy férfi. hogy el akarja hagyni a férjét ezért meg amazért. mint ahogy nagyon messzire került az iszlám a mohamedi állásponttól. Szóval négy hónap szabadság. Akko r első útja a zsidó hitközséghez. erre négy hónapig van joga. Onnantól a férjet úgy fogja kezelni az imám. akkor az megváltoztathatatlan. a feleség özveggyé nyilvánítható. de annak még nincs visszavonhatatlan vonzata. hanem a nő ugyanolyan akar lenni. hanem Mekka felé. aki mikor Mekkából Medinába menekült. hogy meggondoltam magam. hogy én ugyanazt meg tudom csinálni fizikálisan . Egyre agresszívabbá válik. beleértve a jogi helyzetüket. és eltűnik az életéből. mert ez az idők folyamán rettenetesen eltorzult. Leg yen egy egységes vallás. választójogban. Én úgy látom. visszacsinálhatatlan. Ezt a sejknek joga van mérlegelni. Az elsőt Mózes kapta.

is. választójogilag. a gyerekeket neveli stb. – Miért nem lehet – kérdezte a férj? – Mert Z úrral vagyok – felelte a nő. mint egy férfi – mert intellektuálisan meg tudja csinálni. Tovább is élnek a nők. a Code Napóleonnal is beavatkozott a családok életébe. Ez a szemérmetes. családcentrikus szemlélet és a sokkal durvább. Ez már szemérmetlenség volt az ő szemében. míg az ugyanolyan beteg nő ellátja a férfit. amikor a nőket nagyon keményen korlátozták. aki a jövedelmet előteremti. este eszik a spájzban. Ez váltotta ki később aztán a feminista mozgalmakat. más oldalról viszont nagyon változékonyak. Ez nagyon furcsa ellentmondás. hogy a nők egyenlő . Erre a feleség: – Nem érti. például a rokokó. Erre mondom. joga van szeretőket tartani. Egy tudományos ember. hogy most szerelmes vagyok? – Az más – mondta a férj. tehát megőrzik a férfi és női szerepek hagyományát. visszaállította a férfiprioritást a családban. Szexuálisan szabad volt. vagyis őrzik azt. tehát az akut erőfeszítésekre jobbak a férfiak. században már megnehezedett a nők helyzete. Nagy különbség van a női és a férfiszervezet között hormonálisán is. hogy most nem lehet. szemmel láthatóan szexuális célokkal. hárem és egyebek. de a fizikális teherbírása sem egyforma. mintha nem lenne rabja az ösztöneinek. hogy az anyu harisnyáján a szem felszaladt. hogy tessék megnézni egy influenzás nőt és egy influenzás férfit: a férfi egy limonádéért nyögdécsel az ágyból. a nő az. egy költő vagy egy művész karrierje jórészt a nőktől függött. Példának okáért. és amikor én azt mondtam. hogy egy úr éjszaka megjelent a felesége szobájában. aki az otthon légkörét alakítja. a törvénykönyvével. vezeti a háztartást. és a tartós fizikai terhelések elviselésére jobbak a nők.női kapcsolatok egyidejűleg nagyon hagyományőrzők. De ez már egy torzulat. A férfinek ezért a harcos helyzetéért joga van durvábbnak lenni. – Na jó. Napóleon viszont kezdte ezt erőteljesen tönkretenni. Tehát úgy kell viselkednie. hogy a fé rfi az. Az öröksége fölött önállóa n rendelkezett. Erről sok tanulmány jelent meg.inni. A szociális probléma egyik gyökere az. ez nem így volt a kezdet kezdetén. Erről Chamfort elmeséli. hogy a férfi. és kiment a szobából. azt. és ez egyáltalán nem gátolta a mi szexuális életünket. hogy jog ilag. agresszívabb társadalmi aktiv itás a 19. A nő csak csipeget. Voltak előző periódusok is. mire a feleség azt mondta. de hát magának tavaly még X úrral volt viszonya. században kezdett súlyosbodni a nőkre. akkor a nagymama azt mondta szigorúan: egy nőnek nincs harisnyája. hogy ki került be a Francia Akadémiára. amitől a 18. titokban. A rokokóban olyan jó dolga volt egy nőnek. Az én nagymamám például ebben nagyon kényes volt. vagyonkezelésileg alárendeltté váltak. ha még éhes. vásárol stb. mint azt a statisztikai adatokból tudjuk. azt a párizsi szalonokban döntötték el – jobbára a nők. aki a világban a családra vigyáz. hogy erről a mai feministák nem is álmodnak. nagyokat enni . de közben előfordultak gyönyörű szakaszok.

az baj. háztartásvezetőnek. Karakterdefektes embereket nevelünk e miatt a teljesen elhibázott és hamis konfliktusellenesség miatt. apjával. anyjával. talán nem is lett volna erre kép es. valamint jó szeretőnek is kellett lennie. tehát a nők is elmentek dolgozni. gyereknevelőnek. és vállalja föl. hogy túl kell jutni egy voyeur-attitűdön – nagyon sok ember szeret belekukucskálni mások életébe. Az lehet. Ha valami pluszterhelés jött. hogy kiből lehet jó pszichoterapeuta. te hát ne azért legyen pszichológus vagy pszichiáter. Mind a ketten dolgoztak. hogy meg kell szüntetni a konfliktusokat. mondjuk. testvéreivel. az egyik nagy társadalmi baj. és valamilyen megoldást tud találni rájuk. Olyan ember. hogy a nőkre – mind a mai napig – háromszoros teher hárul nagyjából. Tehát a saját rendelésemen.jogokat akartak. hogy emberi lelkekkel hatalmi játékokat játsszon. hogy a családos nők kimerültek. Ugyanakkor én pontosan azt gondolom. de ne hazudja el őket. akkor el kellett menni valamilyen tanácsadóba. hogy legyen megoldása a saját agresszív késztetéseire. Harmadszor: szexuálisan legyen rendben. ha a szülőkkel van konfliktusa. de a nőnek emellett meg kellett felelnie a régi. hogy minden környezetbe konfliktusmentesen illeszkedik. mert már nem volt erejük arra. Mikor megkérdezik tőlem. aki ugyanazt a konfliktust ismétli meg kétszázszor az életében. hogy a konfliktus valami rossz. de pozitív az az ember. hogy ezeknek a szerepeknek megfeleljenek. akik már az energiájuk utolsó cseppjét is felélték. Második feltétel. hogy nincs rendben. mint a férfiakra. Ez az egész helyzet – túl a nő k túlterheltségén – kialakított egy teljesen fals fogalmat. Nem azt állítom. Nagyon nagy teher rakódott és rakódik ma is a nők vállára. de nézzen szembe a valósággal. Negyedszer azt mondom. és ebben élvezetet talál. vagy a gyereknek az iskolában problémája volt a magatartásával. és én úgy látom. hagyományos szerepeknek is. valami kóros. Túlterhelt nők A hagyománytisztelet tulajdonképpen azt jelentette. Lehetnek konfliktusai. hogy maguk oldják meg. akkor többek között azt is szoktam mondani. Az eszményi gyerek olyan. hogy a karakter konfliktusokon keresztül kovácsolódik ki. hogy legyenek rendben a családi kapcsolatai. a klinikán folyton kimerült nőkkel találkoztam. ez . ezt ne hazudja el magának. tehát háziasszonynak. még nagyobb baj. Ha konfliktusa van a tanáraival vagy a tá rsaival. Főleg. hogy pozitív az az ember. Vagyis levették a férfiről a család eltartásának terhét. megcsalta a férje. Az egész pedagógiai és pszichológiai törekvés arra irányul. aki minden szituációban konfliktusmentesen illeszkedik. attól meg kell szabadulni. hogy nincs rendben. ez persze nem azt jelenti. amikor kialakult a modern kultúrákban a két kereseten alapuló család. de akkor tudja. aki fölvállalja a konfliktusait. csak egy karakterd efektes ember lehet. hogy konfliktusmentes.

század elején még mindig évente körülbelül 3 millió nőt csonkítanak meg. mondván. de ez Európára is vonatkozik. Szíriában. tehát fiatal nők adá sa-vevése. Afrikára is. az évi 3 millió nő. hogy szexuálisan ne legyen annyira tele vággyal. hogy ilyen a világ. hogy képezze magát. 1926-ban. hogy az emberkereskedelem tárgyai dominánsan a fiatal nők. Arab országokban jelenleg. gróf Klebelsberg Kunó oktatásügyi minisztersége alatt jelent meg egy rendelet. hogy a női és a férfi érettségi bizonyítvány ugyanolyan értékű. 1896 előtt Magyarországon egyetemre nőt nem vettek föl.követnek el a nőkkel. Irakban. hogy áll Magyarország ezekkel a kérdésekkel. minek kell egy nőnek iskola. Iránban – teljesen megszokott. Ez külföldön is így van. hogy az UNESCO felmérése szerint az elmúlt ötven évben (tehát 1950 és 2000 között) a világban körülbelül 130 millió nőt csonkítottak meg olyan módon. de a társadalmi közvélemény ebben nagyon szelíd és engedékeny – nálunk is. Egy kis kitérő erősebb idegzetűeknek Számtalan kegyetlenséget követtek. bizonyos területeken – Afrikában.nem jó motívum pszichológiai vagy pszichiátriai tevékenységhez. ismerik -e azt a tényt. Szóval nem csupán Magyarországon voltak ezek a korlátozások. hogy milyen lehetősége van egy nőnek arra. Nincs igazi társadalmi elutasítása. a 21. itt mi volt a helyzet. ezt tudomásul kell venni. No komment. ne legyen annyira izgatható. vagyis női érettségi . olvasni. Magyarországon egy mese. hanem Európa nagyon sok országában. Ma. nem tudok mit hozzáfűzni. ezt állandóan vizsgálják. nem tud írni. amely kimondja. Ezek döbbenetes adatok. nem tudom. a nőknek 55 százaléka analfabéta. aki külföldön diplomát szerzett. először 1921 ben nevezhettek ki egyetemi magántanárrá. mert nő volt. ez maradjon a férfiak privilégiuma. nem is lett soha életében. Afrikában az ott élő nők 5 százaléka végez középiskolát. de a valóságban az a helyzet. Afrikában és az arab országokban a nőknek gyakorlatilag semmi esélyük diplomát szerezni. nem iskolázzák őket. kereskedelmi áruként való kezelése. hogy lássuk. Felmerül a kérdés. amelyből aztán összeáll végül is ez a szörnyű magas szám. mert az én apám 1895ben született – nyitották meg a nők előtt. Erről beszélnünk kell: az első borzalom a nők szexuális csonkítása. Nálunk az egyetemeket 1896-ban – ez nagyon közel van. csak jogi elutasítása van. prostitúcióra kényszerítése – ez elfogadott tény mind a mai napig. hogy a kétszeres Nobel-díjas Madame Curie nem lehetett a Francia Tudományos Akadémia tagja. csak ha eljönnek Európába. normális szokás a szexuális csonkítás. Ázsiára is. Magyarországon élő nőt. A második. hogy a klitoriszát lemetélték. Szomáliában. tehát lehet vele bíróságra menni. Mi a helyzet Magyarországon? Most rátérnék egy kicsit arra. amelyben élünk. most csak azért emelem ki a mi hazánkat. Ez itt.

Rettenetesen sokat hanyatlott az anyagi-társadalmi megbecsülése a tanároknak. akkor nem mondja azt. hogy a pedagógus házaspárok esetében. Például az általános iskolai tanárok zöme nő – csak az anyagiak. Megnéztem például. Ugyanakkor az viszont tény. Erről ma már szó s incsen. és a nő elment biztosítási ügynöknek. az alacsony fizetések miatt? Biztos belejátszott a régi kapitalista időkben az. sokszor megbízhatóbbak. hogy egy gimnáziumi tanár polgári egzisztencia volt. amely nemcsak felszínesen nézte a dolgot. A hag yomány még most is borzasztóan erős – de az új elvárások is erősek. Mi az oka annak. kiestek 3-6 évre a munkából. ők meg még mindig csak kezdő tanársegédek. mint Nyugaton? Ez nagy vizsgálat volt. mi akarsz lenni. ott viszont keresett 3 400 ezer forintot havonta – ezt a férfiak zöme nem bírta elviselni. hogy létrehozott a Művelődésügyi Minisztérium egy bizottságot abból a célból. Végeztünk egy vizsgálatot Magyarországon dolgozó külföldi biztosítók részére. én és a csoportom. ha most jön egy férfi. hogy miért. tehetségesebbek. mert a férfiszerep előírta. hanem a karrierjükre. Azt a kérdést tették föl. de szültek gyereket. Mert alapállásból az tény: senki nem akar biztosítási ügynök lenni. a férfiak már adjunktusok és docensek voltak. akkor azért elcsodálkoznak. ilyen szakma nem volt az egyetemen. neki kell eltartania a családot. hogy dada vagyok egy bölcsődében. tarthattak cselédet. és azt mondja. Persze az egyetemek is elnőiesedtek. jöttek be az egyetemre. egyszerűen azért. 29 évet dolgoztam az Orvostudományi Egyetemen. hogy ha megvizsgáljuk. hogy ő a családfen ntartó. akik nem a családra tették a hangsúlyt. Ez mind a mai napig nagyjából így van. mert a lányok hamarabb jutnak túl a serdülés nehézségein. és nem a nőnek. miért nagyobb a fluktuációja szignifikáns módon. orvosok. és mire visszatértek. édes fiam. háromszobás lakást. Ez rendkívül nehéz kérdés. Ez annyira feltűnő növekedés volt. de karrierben. például. hogy biztosítási ügynök szeretnék lenni. hogy a nőnek is legyen egzisztenciája. Ha megkérdezik egy gimnazistától. 1946-ban a magyar egyetemek hallgatóinak 22 százaléka volt nő. hogy hogyan éljen együtt ma egy nő az ilyen. hogy hogyan áll ma a magas fokú tudományos . az alatt mit láttam? Nagyon tehetséges nők. Először szexuálisan ment tönkre a házasság. és azt is nagyjából kifejtettem. precízebbek voltak. mint a férfiak. mint a fiúk. alkotásvágyban igen. Már említettem. amelyeket vele szemben támasztanak. kivéve a nagyon maszkulin nőket. és megnéztük. hogy nem látok intellektuális különbséget férfiak és nők között.bizonyítvánnyal is be lehet iratkozni egyetemre. ahol keresett a férfi és a nő havi 130 140 ezer forintot. hogy bizonyos pályákról eltűntek a férfiak. mert ez nem szakma. a feleség nem dolgozott. halmozott követelésekkel. hogy miért nagyobb az ügynökök fluktuációja – akiket nálunk üzletkötőknek neveznek meg kereskedelmi tanácsosnak –. hanem kimentünk a családokhoz. 1996 -ban 54 százaléka. és élhettek polgári módon. hogy mivel foglalkozik. Ráment az egész egzisztenciájuk az anyaságra. hogy kiderítsék: mi az oka az egyetemek elnőiesedésének. és azt kérdezik tőle. nevezetesen. hogy hogyan élnek és miről van itt szó.

ig. A többi mind férfi. hogy például a parlamenti képviselőknek. Hiába szüntették meg jogilag a kasztokat. vagy nem. akit nem viszünk anynyira előre a pályáján. vagyis a nők igencsak alulreprezentáltak a tudományban. megpróbálta ezt a kérdést jogi úton rendezni. csak az előítélet. hogy a 70 év alatti akadémikusok száma Magyarországon 200 lehet. egy kisebb közösséghez. ezen túl nem neveznek ki akadémikust Magyarors zágon. és erre nagyon alkalmas a kaszt. és az emberek ragaszkodnak a kasztjukhoz. Tíz körömmel ragaszkodnak hozzá. a minisztereknek meg államtitkároknak hány százaléka kell. azt mondták. Másodszor: az indiai világszemlélet szerint a kaszt karmikus útmutatás erre az életre. hogy milyen sorsot kell végigélnie. Megoldódott? Bizony nem. de egy indiai számára ez nagyon fontos. Vagyis hiába írja elő valamilyen jogszabály. hogy én nem megyek női fogorvoshoz. és a jogtudomány területén 22. mert egymilliárd ember között valahova tartozni kell. Először is. Lehet-e ezen adminisztratív eszközökkel segíteni? Meggyőződésem szerint nem. mint a kasztkérdést. hogy ezt adminisztratív módon megoldani nem lehet. amit semmi más nem indokol. Ez a csúcs. tehát az Akadémia tagjainak a száma maximálisan 365 lehet. Meggyőződésem. akik képesítésben. ott megoldatlan volt a haridzsánok. az érinthetetlenek problémája. A Magyar Tudományos Akadémia szabályzata azt írja elő. hogy nő legyen. Hiába írja elő a törvény. nem jelentkeztek. erre alkalmatlan a jogi szabályozás.karrier olyan nők és férfiak között. miért is?! Rasszizmus-e a nők háttérbe szorítása? Hány ember reménykedik abban. tehetségben és intellektuálisan nem különbözőek. a biológiai területen 31. hogy fia születik. hogy adminisztratív rendezésre van szükség. majd ha végigélte. nem megyek csak férfi nőgyógyászhoz. egész a 365. és én ugyanezt láttam. ezt a problémát ugyanúgy nem oldották meg. nem mintha nálunk nem lennének ilyen kasztikus szocializált megkülönböztetések különböző társadalmi rétegek között). aztán különösen Indira Gandhi – amíg meg nem ölték őket –. A kasztok közötti házasság a legnagyobb ritkaság. Ezzel szemben akadémikus nő bölcsészeti területen Magyarországon ma 23. Másodszor előírja a szabályzat. és nem lánya. üresen maradtak ezek a helyek. hogy az akadémikusok. persze ez vagy igaz. az érintetlenek számára ennyi és ennyi fenntartott hely van a kongresszuson. ennyi és ennyi helynek kell lenni vezető beosztásokban és egyetemeken stb. miért?! . akit nem segítünk anny ira stb. az orvostudomány területén 17. a következő életében születhet egy jobb kasztba is. akármit is csinál. vagyis hiába látja ezt egy európaizált indiai vagy egy európai embertelen megkülönböztetésnek (csak zárójelben jegyzem meg. Előírták. Hány nő mondja nekem beszélgetés közben. Mahátma Gandhi. hiszen e felé megyünk. Hadd mondjak erre egy példát: éltem egy darabig Indiában. hogy itt nőről van szó. a kasztok virágzanak.

egymással szemben. és nem látom a feminista mozgalmaknak a sikerét ebben a vonatkozásban – talán az adminisztrációban igen. hogy fekete gyerek is jár iskolába. nem hiszem. ez az előítélet. vergődik. családilag. bármennyi antirasszista van itt Magyarországon. igen. be kell valljam őszintén. feketék is szerepelnek a tévében. Intellektuálisan ugyanolyanok. műveltebb. Mondtam: – Te. jobb áttekintőképességgel rendelkezik. Férfiak és nők viszonya. és azt mondta. mert az Izrael. Szociális szempontból. és fordítva is. ezért feketének nevezik. fekete elnököt választhatnak. Azt nem érti. Kiderült. hogy ez mindenütt előfordul. Ez érzelmi kérdés. nem a jogszabályokban. ha a lánya egy cigány fiúhoz akar feleségül menni. mint én. hogy ő úgy látja. Engem majdnem nyársra húztak egy izraeli társaságban. de ennek a lelkekben kell megváltoznia. de mert keleti zsidó volt. szegény nők… Érzelmileg. e miatt irtották ki a fél családodat Auschwitzban.Miért magasabb értékű már a születés. vagyis ez a szociális megkülönböztetés igazságtalansága teljesen evidens. és azt gondolom. meg lehet nézni. lehet-e a Habima Színház igazga tója. Ranschburg Jenő . Fehérebb volt. tessék. feketék ülnek mellém a buszra vagy metróra. egészségileg jobbak. Ki az a fekete? – kérdeztem. és ezt az amerikai állam erőszakkal oldotta meg. amikor felvetettem azt a gondolatot. bevitte a fekete gyerekeket az is kolába. és ebben nem változott meg lényegesen a nők hátrányos helyzete. ebben azt mondta egy szerzetes indulat és gyűlölet nélkül. Hiába irtottak ki 6 millió zsidót a koncentrációs lágerekben. hogy ezek milyen mélyen gyökereznek az emberi lélekben. a lányom egy feketéhez akar hozzámenni. most te is kezded?? – Szóval ez nagyon mélyen fekvő probléma. Volt olyan magyar ismerősöm kint. Szóval azt gondolom. de ez nem adminisztrációs kérdés. ösztönbiztonságilag. hogy mi nem kérünk az ő tehetségükből. mint egy nő? Ezen el lehet gondolkozni. aki eljött hozzám kétségbeesetten. miért nem érti meg. hogy szíriai. hogy ebben a nőknek egy jelentős része tényleg szenved. a zsidó populáció tehetségesebb. Mégis. hogy ezzel a lagymatagsággal. Amerikában. elvárásai egymástól. így fejezte ki magát. hanem világszemléleti kérdés. Lajos. hogy egy zseniális palesztin. A nőkkel szembeni előítéletek nagyon mély gyökerűek. amit tapasztalni lehet. mint az azonos magyar. figyelj ide. mert ez Magyarország. ez a különbségtevés. amit én Tel Avivban hallgattam. sikoltozik. ez a fekete. jobb szervező. De azért az már természetes. mint ahogy valószínűleg Izrael sem kér a palesztinok tehetségéből. mint a férfiak. hogy nagy baj van. Egyszer volt egy előadás a Kossuth rádióban Bagoly címmel. hogy ez az intelligens populáció. Izraelben rasszizmus van. aki izraeli állampolgár. a gyerekvárás idején egy férfi. a nőkkel szembeni előítéletek Magyarországon rövid idő alatt gyökeresen megváltozhatnak. szóval valami mégis történt és történhet. ahol legalább annyi előítélet volt a feketékkel szemben.

kromoszómapár. a magzati fejlődés során nem jönne semmi közbe. hogy a két nem méhen belüli kialakulása minden bizonnyal úgy megy végbe. másikuk a petesejtből. hogy bizonyos szervek a fogamzás pillanatától kezdve azonos. Az egységes genetikai utasítás („Minden magzat lány legyen!”) azonban óhatatlanul arra utal. Nos. és így lehetővé válik a „második nem” ( mint látják. az Y kromoszóma csatlakozik hozzá.Egymást keresik 1 A BIOLÓGIAI NEM Az XX és az XY (a genetikai nem) Az ember azt hinné. . hogy bizonyos esetekben egyes szervek nem a genetikai utasításnak megfelelően fejlődne k. vagyis az anyától származik. De mi az oka annak. Engedje meg az olvasó. az „eredeti”. más szervek pedig eltérő genetikai utasításoknak engedelmeskednek. A petesejtből származó kromoszóma ugyan itt is mindig azonos – ezt X kromoszómának nevezzük –. egymástól különböző genetikai program eredményei. a spermiumból azonban hol hasonló (tehát X kromoszóma). Az előző esetben kislány (XX). hogy megfogalmazzak egy logikai és biológiai képtelenséget: ha a fogamzás után. Nyilvánvaló tehát. 2007) vettük át. amely a születendő gyermek nemét határozza meg. hol pedig jóval kisebb és teljesen más formájú kromoszóma. A 23. Mintha biológiai értelemben a Bibliában leírtaknak pontosan a fordítottja lenne igaz: Éva ismerte meg először a Paradicsomot. bármilyen meglepő is. A szem és a haj színe például mindkét nem esetében nyilvánvalóan azonos instrukciók alapján fejlődik ki. amely a női szervek kibontakozására ad utasítást. a másik fele fiú. Természetesen az eseteknek hozzávetőleg a felében „közbejön” valami. vagyis az apától. az ember örökletes tulajdonságait a kromoszómapárok génjei határozzák meg. hogy ilyen rendszeresen közbejön valami. minden újszülött kislányként látná meg a napvilágot. a hangképző szervek vagy éppen a mellszövet (tehát azok a szervek. az utóbbi esetben pedig kisfiú (XY) születik. és pedig az. azonban némileg különbözik a többitől. és Ádám az ő oldalbordája. amelyek a két nemet külsőleg alapvetően megkülönböztetik) két. de – gondolhatnánk – a ge nitáliák. csak egyetlenegy genetikai program létezik. hogy a két nem közül a női az elsődleges. a férfi nem pedig úgy jön létre. hogy a születendő 1 A tanulmányt a Rögök az úton című kötetből (Saxum Kiadó. és így a megszülető gyermekeknek csak az egyik fele lány. ebben az összefüggésben a férfi a „második nem”) kialakulása? Mint ismeretes. Az egyes kromoszómapárok rendkívül hasonlítanak egymásra annak ellenére. hogy egyikük mindig a spermiumból.

) Előfordul az is. hogy a +Y szindróma közvetlenül semmiféle szerepet nem játszik a magatartási zavarok kialakulásában. míg a +Y a karakterisztikusan férfias vonásokat hangsúlyozza ki (szőrzet. (Természetesen a vagina „vak”. ha az Y kromoszómához nem egy. Ez akkor is megtörténik. Ma már tudjuk. általában igen alacsony értelmi képességűek. Ez régebben – amikor az orvosok ezt a . alacsony önkontroll). és – bár fejlődése számos vonatkozásban rendellenes. Előfordul például. Ilyenkor – az XY kromoszómapár ellenére – női alkat (vagina. amely nélkül az élet fenntartása lehetetlen: legalább egy X kromoszómát minden embernek birtokolnia kell. Ha viszont X kromoszóma marad épen (függetlenül attól. a tudomány hosszú ideig úgy vélte: bizonyos „férfias” magatartási zavarok – az agress zív bűnözés és a gátlástalan szexualitás (szatiriázis) – ezzel a genetikai sajátossággal magyarázhatók. Azok a férfiak. a magzat megmarad. hogy az átlagosnál valamivel gyakrabban (tehát korántsem mindig!) válnak bűnözőkké. külső megjelenésében pedig nő. A hormonális nem Az Y kromoszóma jelenlétében a magza ti élet hatodik hete környékén döntő változás következik be: megjelennek a herék. hiszen méh és petefészek nincsen. és fogamzásra képtelen lesz – minden kétséget kizáróan kislányként születik meg. hogy a fogamzás körüli időszakban az egyik kromoszóma megsérül. de előfordul. Szerencsére ritkán. A Klinefelter -szindróma nőies megjelenést (mellek. a női „alapformát” adja. hanem az androgén hormonok termelődése a felelős. Az anya ugyanis mindig az X-et. vázizomzat). amikor az Y kromoszómából van kettő (XYY). Számos bizonyíték van arra. hogy az XX kromoszómapárral fejlődő lánymagzatot túlságosan nagy androgénhormon-hatás éri. csökevényes herék) er edményez. (A jelenséget az orvostudományba n Turnerszindrómának nevezik. és még inkább azokban a ritka esetekben. Ha az épen maradt kromoszóma Y. és ez okozza (csábíthatóság. és megindul a férfihormonok (androgén hormonok) termelődése. Mivel a +Y szindrómát börtönökben végzett vizsgálatok során fedezték fel. hogy a férfi nemi szerv és a férfias alkat kialakulásáért nem az Y kromoszóma. az Y kromoszóma pedig ezt a női alapformát a másik nem irányában tolja el (később látjuk majd. és az ilyen ember genetikailag férfi.gyermek neme a spermiumban lévő kromoszómától – tehát az apától – függ. (Ez fejlődési rendellenesség következménye. széles csípő. ha a terhes anya hormontartalmú gyógyszert szed. hogy a tesztiszek (a herék) valamilyen rendellenesség következtében nem képesek androgén hormon termelésére. hogyan). de az is előidézi.) Az X kromoszóma tehát az „alapforma” kibontakozásának nélkülözhetetlen genetikai bázisa. akiknek eggyel több Y kromoszómájuk van. nőies mellek) fejlődik ki. a magzat a károsodást nem éli túl (X kromoszóma nélkül nem lehet élni). hogy az elpusztult kromoszóma X volt-e vagy Y). hanem két X kromoszóma társul (XXY – Klinefelter-szindróma).

A serdülés általában a 10. A születés körüli id őszakban például a női nemi hormonok körülbelül azonos mennyiségben vannak jelen a fiúknál és a lányoknál. a gyermek környezete is „elnézi” a kislány nemét: fiúnak vélik és úgy is nevelik. Hangsúlyozni szeretném. hogy a szülész is.hatást még nem ismerték – sajnos nemegyszer előfordult. A női nemi hormonok (amelyek közül a legfontosabb az ösztrogén és a progesz teron) nem játszanak döntő szerepet a női alkat kialakulásában. tehát több -kevesebb pontossággal ismeri azokat a megkülönböztető jegyeket. a különbség csupán a hormonok egyensúlyi helyzetében van. Az alkati különbségek A gyermek már kétéves korában meglehetős biztonsággal különbséget tesz a „bácsi” és a „néni” között. amelyek miatt – úgy érzem – e „látványos” különbséget semmiképpen sem hagyhatom szó nélkül. és egyes szerzők az anyai ösztön megnyilvánulásait is a női nemi hormonokkal hozzák összefüggésbe. Ezek a kérdések a következők: vannak -e a születéstől meglévő alkati különbs égek (természetesen a genitáliákon kívül) a fiúk és a lányok között? Befolyásolják-e ezek a különbségek a nemek teljesítőképességét. és a 15. hogy a testmagasság hirtelen növekedése körülbelül egybeesik a mellek nőiesedésének kezdetével és az első menzesz (havivérzés) megjelenésével. hogy a férfiak 15 százalékkal magasabbak és körülbelül 25 százalékkal súlyosabbak. Van azonban néhány kérdés. életvitelét? Mi az oka – és mi a jövője – a nemek alkati különbségeinek? A statisztikai adatok azt mutatják. mint a fiúknál. A hormonok e két típusa ugyanis mindkét nem vérében megtalálható. A legfontosabb alkati különbségek a serdülőkorban alakulnak ki. hogy a női hormon. hogy a lányok átlagos születési súlya és hossza nem éri el a fiúk átlagos születési súlyát és hosszát. életév között indul. mint a lányokéban. és megtörténik az is. A fiúknál a testi növekedés (különösen a törzsé) . A lányok medencéjének formája és elhelyezkedése más (ennek nyilvánvaló okát nem is említem). A lányok serdülésének jellegzetessége. a későbbi tejelválasztás nem valósulhat meg nélkülük. és a nemek közötti különbség egyik jellegzetes formája. hogy a lányoknál valamivel hamarabb. a fiúk vérében azonban jóval na gyobb mennyiségű androgén hormon mutatható ki. amelyekről most írni szeretnék. Tehát a felnőtt nők és férfiak közötti leginkább szembeötlő alkati különbség – vagyis az. mint a nők – már az újszülöttkorban is felismerhető! Csecsemőkorban egyébként még csaknem teljesen egyformák vagyunk. viszont a serdülőkorban induló menstruációs ciklusok.) Ebben az esetben a genetikailag lánynak minősülő gyermek p énisszel – illetve extrém méretű klitorisszal – születik. Serdülőkorban ugyanakkor mindkét nem esetében a sajá t nemre jellemző hormonok kiválasztása erősödik fel. és a fiúk alkarja valamivel hosszabb. férfihormon elnevezés meglehetősen félrevezető lehet.

ékes farktollazatával feltűnőbb is. hogy a férfiak általában magasabbak. Mégis. mint a férfiakéi. Említettem már. mint a csoportok között. A korai. Pedig a női sporteredmények javulása önmagában érdekes jelenség. mint a nők? Erre a nehéz kérdésre a pszichobiológia próbált elfogadható választ találni. mi szükség arra. a testsúlyban és a testmagasságban meglévő közismert különbségen kívül két fontos alkati eltérésre szeretném még felhívni a figyelmet. testesebbek. mint a korán érő gyerekek jelentős hányada. hogy a pubertás kezdetén a lányok általában magasabbak (sőt. mert az összefüggés – ami korántsem oksági kapcsolat! – inkább fordított: nem a korán érő gyerekek intelligensebbek. hogy a serdülés megindulásában több év eltérés is lehetséges a gyermekek között: vannak fiúk. vagy a pávára. hogy a korán érő gyerekek intelligenciaszintje átlagosan valamivel magasabb. hanem az intelligensebb gyerekek – nem mindig. hosszú. hogy ezek a különbségek fokozatosan csökkenő tendenciát mutatnak. mint a fiúk. mégpedig olyan irányban. Fontos tudnunk azt is. illetve a késői érésnek fizikai szempontból nincs semmiféle jelentősége: a nemnek megfelelő alkati változások mindkét esetben akadálytalanul lezajlanak. A nők végtagjai (a testhez viszonyítva) rövidebbek. Hangsúlyoznom kell azonban. amelynek hímje nagyobb is. illetve későn érő fiúk és lányok intelligenciaszintjében. Ugyanakkor . mint a nőstények. fizikailag is erősebbek). illetve a későn érők csoportján belül nagyobb különbségek lehetnek az intelligenciaszintben. hanem azt is. hatalmas agancsaival. és testükben több a zsírszövet. hogy a férfiak eredményei kivétel nélkül minden számban jobbak.csak a serdülés végén gyorsul fel – ez a magyarázata annak. A tudósok felfigyeltek arra. hogy az intelligencia fejlődése érdekében nem érdemes siettetnünk gyermekünk biológiai érését. azaz a nők eredményei gyorsabb ütemben fejlődnek. Ugyanakkor nem túl jelentős. most magam is beleestem a feminista gondolkodásmód csapdájába: úgy írok a nőkről és a férfiakról. „feltűnőbbek”. súlyosabbak és erősebbek. hogy a nemek közötti versengés látszatát keltsük? Sokkal izgalmasabb kérdés: mi lehet az alkati eltérések oka? Mi az oka annak. azaz egy későn érő fiú (vagy lány) jóval intellig ensebb is lehet. hogy a különbség valóban kicsi! A korán. hogy az állatvilágban nagyon sok olyan faj. mint a nőstény. Attól tartok. mint a későn érőké. a fent említett alkati különbségek ismeretében azt kell mondanunk. amelynél a hím és a nősté ny közötti különbség az emberéhez hasonló: a hímek nagyobbak. de általában – érnek korábban! Elérve a felnőttkort. másoknál viszont csak tizenöt-tizenhat éves korban ismerhetők fel a testi serdülés első megnyilvánulásai. Ha megvizsgáljuk az elmúlt fél évszázad sporteredményeit – például úszásban. hogy a sport területén a férfiakéival azonos eredményeket érjenek el. illetve fajta él. de kétségtelenül meglévő különbséget találtak a korán. mintha riválisok lennének. Gondoljunk például a nagy testű hím szarvasra. atlétikában nemcsak azt tapasztalhatjuk. hogy a nőknek semmi esélyük nincs arra. akik már tizenkét éves korukban a pubertás határozott jeleit mutatják. míg a férfitestben több izomszövet található.

amelynek nősténye még nagyobb is. Ezt a feltételezést jelenleg nehéz bizonyítani. amelyek valaha – esetleg – a poligám életformát lehetővé tették! Persze a hi potézis szempontjából mindennek semmi jelentősége: az ok megszűnése nem feltétlenül eredményezi az okozat megszűnését is! . hogy ez a tudományos hipotézis azt feltételezi. így nagy a valószínűsége annak. de ha igaz is. A jelenség magyarázata a tudósok szerint a következő: a természetes kiválasztódás darwini elve az egyednek azon a „törekvésén” alapul. Ilyenek például egyes madárfajok vagy éppen a világ legnagyobb élő állatfajtája. amelyeknél ez a különbség egyáltalán nincs jelen. mint a nőstény. mondhatnánk úgy is: tartós házasságban élnek. ahol ez a különbség a két nem között nem ismerhető fel –. (Ebből a tényből adódóan a világ legnagyobb testű állata tehát napjainkban nőstény és nem hím.) Mindezt észlelve a kutatók a következő kérdést tették fel: ha a világban élő állatfajokat két csoportra osztjuk – az egyikbe sorolva azokat. a kékbálna. hogy a háremért folytatott harcból győztesen kikerülve elhelyezheti génjeit a nőstények testében. hogy az ember eredetileg poligám életformában élt – hiszen a férfi és a nő között kétségtelenül elég jelentős alkati különbségek ismerhetők fel. amelyeknél a hímek nagyobbak és erősebbek. megőrzéséhez és a gének túléléséről való gondosk odáshoz nincs alapvetően szükség az átlagot meghaladó fizikumra – hiszen a hímek és a nőstények aránya a fajtán belül körülbelül azonos. hiszen a hárem létesítésével hímtársainak egy részét eleve kizárja az utódnemzésből. „házasságban élő” fajokból áll. A poligámia feltehetőleg többokú életforma.észrevették azt is. hogy génjeik túlélését biztosítsák. Vannak azonban állatfajok. és azt más hímek elől védelmezi). A születendő hím utódok (örökölvén apjuk tulajdonságait) egyre nagyobbak. Esetükben a pár kiválasztásához. annál valószínűbb. amelyeknek életkörülményei nem teszik lehetővé a hárem tartását. van-e jellegzetes eltérés a két csoport életmódjában? Azt tapasztalták. hogy vannak fajok és fajták. valószínű azonban. hogy génjei továbbéléséről (ahogy az angol szakkifejezésből lefordított szóval mondjuk: túléléséről) gondoskodjék. Ezek az állatok (például a fecskék. Mint említettem. ahol a hárem eltartása nem ütközik megoldhatatlan nehézségekbe. utódaikat közösen nevelik fel. az orangután) páros életformában. hogy elsős orban olyan létfeltételek mellett alakul ki. hogy minden egyed időben párjára lel. és a hímet a nősténytől egyáltalán nem könnyű megkülönböztetni. erősebbek lesznek. hogy míg az első csoporthoz poligám fajok tartoznak (ahol a hím „háremet” tart. a másik csoport monogám. mint a hím. A gondolatmenet a továbbiakban már magától értetődő: minél nagyobb és erősebb a hím. vagyis megakadályo zza őket abban. A háremért azonban a hímnek harcolnia kell. a másikba pedig azokat. az emberiség nagy része számára soksok évszázada nem léteznek már azok a körülmények. és kialakul a nemek közötti jellegzetes alkati különbség. a gólyák vagy egyik legközelebbi rokonunk. Az olvasó bizonyára rájött már arra. e monogám fajok esetében nincs észrevehető alkati eltérés a hímek és a nőstények között.

a vizsgálati személy a bal fülön hallott – tehát a jobb féltekébe jutó – ingerekre emlékszik jobban. Ilyen és ehhez hasonló vizsgálatok segítségével állapították meg. nem fogja fel az ok-okozati összefüggéseket. hogy az emberiség körülbelül 95 százalékánál a bal félteke elsősorban a szóbeliségért. hogy az intellektuális funkciók lokalizációja nem egyforma a nőknél és a férfiaknál. vagy éppen nem érti meg. hanem például zene. hogy a másik füllel a kísérleti személy a vizsgálat idején ne halljon. mi a magyarázata annak. A mindennapi életben valób an sokat tréfálkoznak a nők rossz tájékozódóképességén. téri tájékozódásukat pedig a jobb félteke szabályozza. A helyzet azonban mégsem ilyen e gyszerű. gondoskodva arról. hogy a kísérleti személyek túlnyomó többsége a jobb fülbe adott szóingerekre jobban emlékszik. hogy a férfiaknál az . A vizsgálatok e kérdéskörben ma is zajlanak. a vizuális-téri képességek károsodnak. Mégis. a beteg szóbeli gondolkodásában jelentkeznek súlyos zavarok: nem tud beszélni. képtelen a tárgy helyét meghatározni a térben. kísérleti módszerekkel a féltekék működését? A leggyakrabban alkalmazott eljárás a fülbe súgás: a különböző típusú hangingereket mindig csak az egyik fülbe juttatják be. a jobb fülbe juttatott inger pedig a bal féltekébe érkezik. gondolkodásunk legmagasabb szintjét – intellektusunkat – az agykéreg működésének köszönhetjük. mint a nőké. Ma még nem tudjuk. a jobb félteke pedig a vizuális-téri tájékozódásért felelős. A kutatók észrevették azt is. annyit már sejteni lehet. Ez a magyarázata annak. A kutatók azt tapasztalták. a két félteke nem azonos intellektuális funkciók irányításáért felel. összefüggéseit világosabban látja. ahol valamilyen tárgyat a térben való viszonyában kell meghatározniuk. A kérget egy középen húzódó. A beteg elveszíti irányérzékét. a törzsfejlődés szempontjából legfiatalabb rétegét agykéregnek nevezzük. hogy a felnőtt férfiak általában mindkét féltekéjüket funkciójának megfelelően használják: szóbeli gondolkodásukat a bal. A keresztezett idegpályák révén ugyanis a bal fülbe juttatott inger a jobb. Hogyan vizsgálhatjuk egészséges emberen. és látni fogják majd. azokat könnyebben és pontosabban idézi fel. Ha baleset vagy műtét következtében a bal félteke sérül. Ha a jobb félteke sérül. nincs szóemlékezete. miközben a verbalitás (a szóbeli gondolkodás) érintetlen marad. A felnőtt nőknél azonban elsősorban a bal félteke működése dominál: vizuális -téri feladatok megoldásánál is a verbális módszereket alkalmazzák. mondják a kutatók. hogy a férfiak vizuális -téri képessége (tájékozódása) jobb. Ha viszont a fülbe juttatott inger nem szó. és az eredmények meglehetősen ellentmondásosak. mély barázda két féltekére bontja. hogy a pszichológiai vizsgálatok is azt mutatják: a férfiak általában jobban oldják meg azokat a feladatokat. mint a bal fülbe adott szóingerekéit. amelyek – ilyen esetekben – nagyon kevéssé hatékonyak. amit anyanyelvén neki mondanak.FÉRFI AGY – NŐI AGY Az agyvelő felső.

hogy valóban ez a helyzet: minél alacsonyabb szintű a serdülő szexuális érettsége. A jelenség kialakulásáról azonban már mondhatunk valamit. A bal félteke ezután – „látván”. A fiúknál tehát a szexuális érés késlekedéséből fakadó lányosság – femininitás – kedvező irányba befolyásolja a térbeli tájékozódás kialakulását. A kutatók feltételezik.téri feladatok a jobb féltekéhez kötöttek). és (a serd ülés kezdetén) átvállalja a verbalitás teljes jogú és csaknem kizárólagos irányítását.téri képességei jobbak. A vizsgálatok azt mutatják. A lányoknál a menet fordított: a lateralizáció a bal féltekén indul.intellektuális funkciók lateralizáltabbak (azaz a verbális feladatok a bal féltekéhez. vagyis a szóbeliség a bal oldal irányítása alá kerül. és így az egyik félteke működésének kiesése később ne m okoz hiányosságokat sem a verbalitásban. versenyszellem) jár együtt. A fiúknál ugyanis a folyamat azzal kezdődik (két -három éves kor táján). Ugyanakkor a biológiai-szexuális éretlenség – mint az átlagot meghaladó tériorientációs képességek kísérője – a lányoknál is gyakran megfigyelhető. mint a lányoknál. mint a későn érők. karriervágy. hogy a matematikában. geometriában kiemelkedően teljesítő lányok pusztán azért rendelkeznek fiús tulajdonságokkal. agresszivitás. A lateralizáció most leírt folyamatából ugyanakkor logikailag annak kell következnie. A lányoknál viszont pontosan fordított a helyzet: a téri-orientációs képességekben mutatott magas színvonal rendszerint fiús tulajdonságokkal (önérvényesítés. hogy a csecsemő valamelyik agyféltekéjének sérülése esetén az ép félteke a teljes feladatkör ellátására képessé válik. (Így történhet meg az. a nőknél viszont a bal félteke szóbelisége uralkodik. A születés után és a csecsemőkorban az intellektuális funkciók még nem kapcsolódnak meghatározott féltekéhez: a felmerülő feladatokat az agykéreg egységesen látja el. mint a korán érőké.) A lateralizáció a gyermekkor és különösképpen a serdülőkor folyamán bontakozik ki – méghozzá a fiúknál némileg eltérő módon. Persze könnyen lehetséges. hogy a téri-vizuális feladatok fokozatosan a jobb félteke működéséhez kapcsolódnak. fiútársaságban élnek. hogy a szomszédos mamutcég lassan minden feladatot magához vonz ezen a területen – felszámolja a vizuális téri képességekhez fűződő maradék „üzletmenetét”. hogy a korán érő gyerekek – fiúk és lányok egyaránt – általában valamivel intelligensebbek. Említettem már. a vizuális. sem a téri tájékozódásban. annál jobbak vizuális-téri képességei. A lányoknál ugyanis – erről volt már szó – az érés korábban indul és korábban fejeződik be. Az ájtatos manó esete . mint a fiúknál. hogy éppen a biológiai érés korai lezárulása okozza a lateralizáció folyamatának elakadását és idézi elő a lányoknál oly gyakori jelenséget: a bal félteke – és a szóbeliség – uralmát a tájékozódási feladatok megoldása során. mert speciális képességeik következtében elsősorban fiúk között mozognak. hogy a későn érők vizuális . A jobb féltekének azonban már nincs ideje a maradék verbalitás kiiktatására és a téri-orientációs feladatok kezelésének átvételére.

a kilenc hónap elteltével csak 5-6 százalékkal születik több fiú. mint a lány. hogy ezekben az esetekben rendkívül ritkán fordul elő tudatos mérlegelés. és Agamemnón ugyanezt tette. de. erre nem kerül sor. (A Bibliában. hogy a statisztikai adatok szerint kora hajnalban és naplemente előtt nagyobb valószínűséggel születnek fiúk. E „misztikus” különbségek között említem. hogy az „erősebb nem” halálozási aránya jelentősen meghaladja a „gyengébb nemét”. tudják: az egészséges fiúgyermek születése biológiai értelemben jelentősebb esemény. Az emberek általában nem ismerik ezeket a statisztikai adatokat. mégis: mintha a lány feláldozása „könnyebben” menne. hogy a fiúk halálozási aránya a csecsemőkorban is nagyobb.A férfi és a nő közötti különbségek között akad néhány olyan is. mint tudjuk. illetve minél idősebb egy nő (minél több gyermeke van). Ehhez hozzá kell tennem. Ábrahám az egyetlen. a lelkünk mélyén ismerjük ezeket a tényeket. hiszen fogamzáskor 20-25 százalékkal több a fiú. hogy a következő gyermeke lány lesz. Én azonban azt hiszem. hogy a fiatalabb nők nagyobb eséllyel szülnek fiút. Már a spontán vetélések aránya is elgondolkodtató. hogy statisztikailag 100 lánymagzatra 125 fiú jut. mint a lányoké. annál valószínűbb. mint a fiúé. Valószínűnek tartom például. hogy a szülés körül bekövetkező sérülések (perinatális traumák. döbbenten tapasztaljuk. Ma még rejtély az is. A halál azonban – legalábbis a mi témánk szempontjából – a születésnél is titokzatosabb. amelyet egyelőre képtelenek vagyunk megmagyarázni. amikor a szülő saját gyermekét pusztítja el. akár olvastunk a nemek korai halálozási statisztikájáról. mint a lányokat. Ez tehát azt jelenti. mint a fiút? Napjainkban az antibiotikumok szinte felmérhetetlen jelentőségű segítséget nyújtanak a fertőző betegségek. mert anélkül. Halálos kimenetelű megbetegedés ma már szerencsére alig akad. az áldozat az esetek túlnyomó . Ha pedig megvizsgáljuk azokat a – talán a többinél is fájdalmasabb – bűntényeket. például az agyvérzés vagy az epilepszia) szintén gyakrabban sújtják a fiúkat. amelyek – a maguk módján – hatnak is életvezetésünkre. hogy megfogalmazódna bennük. Ha mégis (ez általában egyéves kor előtt fordul elő). születéskor azonban ez az arány már csak 100:106! A méhen belüli élet vizsgálata először vezet bennünket ahhoz a meglepő felismeréshez. miért van az. és úgy vélik. hogy mindennek egy olyan – zsigereinkben évezredek óta megbúvó – érzés az oka. a Bírák könyvében Jiftach a lányát áldozza fel a filiszteusok felett aratott győzelemért. és ez a magyarázata annak. mint a lányé. a járványos gyermekbetegségek leküzdésében. mégis. aki fiút áldozna az Úrnak.) Nem lehetséges. nem is befolyásolhatják életüket. amely azt sugallja: a lányt mégiscsak könnyebb pótolni. hogy az első gyermekét váró házaspár azért kíván az esetek többségében fiút. akár nem. hogy az ilyen gyermekgyilkosságok áldozatai jelentős többségükben lányok! Hangsúlyozni szeretném. hogy a görög sereg elindulhasson Trója alá. délben vagy éjfél körül viszont bizonyíthatóan több lány születik.

a háztartás ellátása) felelőssége és energiaigénye valószínűleg semmive l sem kisebb. A genetikusok úgy vélik. stresszkeltő hatását említi a magasabb halálozási arány okaként. Ha az egyik sérült is. ha mindkét X kromoszóma egyformán sérült. az Y kromoszómának nincs számottevő szerepe a testszövetek fejlődésében. sőt hozzáteszem. Mint említettem. mint a nőké. mert a hagyományos női feladatok (gyermekszülés. – nemünket meghatározó – kromoszómapárban kell keresnünk. hanem nagyobb energiaigényét. mint nő. Az orvostudomány számos betegséget. a hiányos információ törvényszerűen valamilyen betegség vagy alkati (szervezeti) fogyatékosság formájában jelenik meg. a fertőző betegségek leküzdését szolgáló antitestek szabályozása szintén az X kromoszóma genetikai utasításai révén történik. Ha tehát a férfi egyetlen X kromoszómája sérült. rendellenességet tart nyilván (ilyen például a hemofília és a színvakság). hogy mire elérjük a fiatal felnőttkort (a huszonötödik. hanem a férfi és a nő vezetési stílusának különbségével is. felelősségét. hogy a férfiak életvitele általában kockázatosabb. Egyrészt azért nem. a nők és a férfiak létszáma megközelítően azonos. Ez azonban semmiképpen sem elegendő magyarázat. így a nemek születésnél (és különösen a fogamzásnál) tapasztalt aránya megfordul: a hatvanadik életéven túl sokkal több nő él a Földön. mint férfi. mint a nőké: azt a statisztikai tényt. Ugyanakkor az X kromoszóma rendkívül sok genetikai utasítást hordoz testünk alakulására vonatkozóan. a másikban felhalmozott genetikai információk teljesen elegendőek az ép test és az ép szervezet létrejöttéhez. mivel csak egy X kromoszómával rendelkezik. és amely elsősorban a férfiakat sújtja. s ha ez a kromoszóma sérült. Ez az állítás viszont – önmagában – nem igaz. hogy a vérben található. Visszatérve a halálos kimenetelű fertőző betegségekre: a genetikusok feltételezik. Könnyű belátni. mint a . Probléma csak akkor lehet. A nőnek viszont két X kromoszómája van. ennek valószínűsége azonban nagyon kicsi. a kérdésre viszonylag könnyű válaszolni: számos veszélyes feladatot – gondoljunk a mélytengeri búvárra vagy a sugárhajtású gépek pilótájára – kizárólag férfiak hajtanak végre.többségében fiú. valamint a betegsé gre való érzékenység magasabb szintje oda vezet. A veleszületett rendellenességek nagyobb száma. hiszen a két X kromoszóma két különböző személytől – az apától és az anyától – származik. Sok kutató éppen ezért nem a férfifeladatok veszélyességét.harmincadik életévet). hogy az országutakon több férfi hal meg közlekedési baleset következtében. nemcsak azzal magyarázhatjuk. A negyvenedik és a hatvanadik életév között azonban a férfiak halálozási aránya ismét sokkal magasabb. ez veszedelmesen gyöngítheti a szervezet ellenálló képességét. Ez igaz. hogy a férfi helyzete a magzati életben sokkal hátrányosabb. hogy ennek okát is a 23. hogy több férfi vezet gépjárművet. gyermekgondozás. amely ilyen módon jön létre. Napjainkban nagyon sok tudóst foglalkoztat a kérdés: mi az oka a negyven.és hatvanéves kor közötti férfiak rendkívül magas halálozási arányának? Első pillantásra úgy tűnik.

mire elérték a negyvenöt éves kort. mégis – bár nagyon halkan. amelynek mérgező anyaga legalább egy doboz Kossuth cigarettáéval egyenlő naponta. engem ez a teória az állatvilág néhány fajtájának (például az ájtatos manó nevű sáskafajtának) arra a „szokására” emlékeztet. hogy mi. hiszen magam is dohányzom – ki kell jelentenem: bennünket nem az alkohol és nem is a cigaretta öl meg. Olyan hosszú ideje élünk társadalmi feltételek között. hogy a nők átlagosan öt és fél évvel hosszabb ideig éltek. mert a nők már hosszú ideje nemcsak hagyományos szerepkörükben dolgoznak. A vizsgálatban részt vevő fehér bőrű férfiak és nők életformája teljesen a zonos volt: szerény és egészséges táplálékot fogyasztottak (alkohol és cigaretta nélkül!). elpusztítja a hímet. és az áruházakban.és hatvanéves koruk között saját hormonjaik – az androgének – pusztítják el. de inkább – különösebb kommentár nélkül – egy külföldi vizsgálatról számolok be. mind a szerzetesek tanítással foglalkoztak. létezésének biológiai oka megszűnik. mind az apácák. abban rejlik. De nem igaz az állítás azért sem. és kétségtelen az is. hogy a férfiak többen (és többet) isznak és dohányoznak. mint a nők. az adat drámai: arra utal. üzletekben. Bevallom. hogy az egészségvédelem szerte a világon mindenekelőtt az alkohol és a cigaretta ellen emel szót. Egy amerikai kutatócsoport mintegy 40 ezer apáca és szerzetes életformáját és élettartamát vizsgálta meg. mint a férfiak! Úgy vélem. hogy a nőstény a párzás után. Ennek magyarázata. sem az egyéni karrier stresszhatása. Vitathatatlan. A mór megtette kötelességét. biológiai okú jelenség. állítják. Nem véletlen.férfi munkaköröké. hog y a nők eredeti biológiai funkciója (amire „teremtve vannak”) a gyermekszülés és a gyermekgondozás. Mégis. Nem szeretem ezt az elméletet – bár ilyesmit a tudomány világában igazán nem illik mondani. hivatalokban vagy éppen iskolákban végzett munka – amelyet elsősorban nők látnak el – stresszkeltő hatása köztudottan nem lebecsülendő. hogy az alkohol és a cigaretta egészségtelen szenvedély. és ugyanannyi betegség lehetőségét rejti magában. mint a továbbiakban teljesen feleslegeset. a mór mehet… A nőknél viszont a gyermekgondozás – mint biológiai funkció – feloldja a szülőképes kor lezárulásából adódó határokat. hogy a férfiakat negyven. amely a biológiai és a társadalmi feltételeket . Amint a férfi ezt a feladatát teljesítette (illetve túllépett a teljesíthetőség életkori határán). míg a férfiaké a gyermeknemzés. Marad tehát a cigaretta és az alkohol mint a korai halál legfontosabb oka. Az „ájtatos manó”-elmélettel szemben hangoztatott fenntartásaim legfontosabb oka az. hogy a nők és a férfiak élettartamában kimutatható különbség a két nem életmódjától – és a civilizáció átkaitól – független. a minta halálozási aránya úgy alakult. Érvként említhetném. Mindezt tekintetbe véve a kutatók egy része feltételezi. nem nyomta őket sem a család. városlakók – nők és férfiak egyaránt – olyan levegőt szívunk. hogy az ember nem kizárólag biológiai lény. hogy úgy vélem: a nők és a férfiak átlagos élettartamában kimutatható különbséget csak ol yan elmélettel lehet elfogadhatóan megmagyarázni.

ezért szerepét a társadalom nagy színpadán kell eljátszania az alkotómunkáról és a küzdelemről szóló előadásokban. mint a nő. a „legyőzhetetlen erő”. a lányokat viszont az utóbbihoz tegye hasonlatossá. érzékenyebb. automatikusan arra törekszik. illetve az „ideális nő” képe. A tschambuli kultúra férfi-és nőideálja pontosan fordított. tevékenyebb. neki kell megteremtenie azokat a feltételeket (a vágytól a harmónián át egészen a tiszta fehér neműig). hogy biológiai nemünk a társadalomban játszott szerepeinket. a család színpada az övé. és a társadalomnak a nemekkel szemben támasztott elvárásai (a nemi sztereotípiák) szükségszerűen fakadnak ezekből a „férfias”. A társadalom. hanem tanult viselkedésforma. az otthonon kívüli feladatok végrehajtói. amelyet az egyén a kultú ra tudatos és nem tudatos nyomására a nevelés. a szocializáció folyamatában sajátít el. és könyvében megírta. Az európai kultúrában a „rendíthetetlen hit”. szerények. velünk született következményei. A férfi – biológiai neméből adódóan – határozottabb. Mead azt sugallja tehát. míg a nők erélyesek. az otthon melegének és biztonságának fenntartói. A szerző mindebből arra a drámai következtetésre jutott. határozottak. hogy fiainkat bátrakká és okosakká. század közepéig a tudomány és a közvélemény lényegében egyetértett a bban. A PSZICHOLÓGIAI NEM A kultúra áldásai Egészen a 20. amellyel egyszeriben felborította a közvélemény és a tudomány idillikus összhangját. Margaret Mead évekig tanulmányozta a bennszülött törzsek életét. sem hormonálisán nem befolyásolja. a „ragaszkodás” és a „gondoskodás” a nőéhez. amelyben a férfiak és a nők szerepei. 1949-ben egy tudós asszony. hogy a férfias és nőies magatartás nem velünk született. tulajdonságai (az európai kultúrához viszonyítva) fordítottak. hogy az újabb és újabb generációk fiú tagjait az előzőhöz. személyes tulajdonságainkat sem genetikailag. könnyebben e ljátszhatóvá teszik. illetve „nőies” tulajdonságokból. A nő – szintén biológiai okból – szelídebb. A férfiak szelídek. önfeláldozóbb. lányainkat pedig kedvesekké és ragaszkodókká igyekszünk nevelni. amelyek a férfi szerepét átélhetőbbé. így érthető. ezért aztán a szocializáció folyamatában a gy erekek – európai szemmel nézve – férfias nőkké és nőies férfiakká válnak. mint a férfi. Margaret Mead Férfiak és nők címmel olyan könyvet jelentetett meg. hogy talált egy olyan népet – a tschambuli törzset –. célratörőbb. hogy a nemek eltérő pszichológiai jellemzői a biológiai különbségek természetes.kölcsönhatásukban veszi figyelembe. a „fölényes intellektus” tulajdonságai az ideális férfi képéhez kapcsolódtak. amelyben az évszázadok során megformálódik az „ideális férfi”. tehát az otthon. míg a „gyengédség”. Mindez a kultúra hagyományos igényeinek és az igényekhez kapcsolódó tudatos és nem tudatos szociális hatásoknak – a nevelésnek – a .

és pszichológuskutatók több mint kétszáz primitív kultúrát vizsgáltak meg. de az otthonon kívüli feladatokat mindenütt a férfiak látták el. a fordított szereposztást elvben ugyanannyi kultúrában kellene megtalálnunk. és közzétették egy sor hormonológiai vizsgálat elgondolkodtató adatait is. Egymás után jelentek meg azok a közlemények. egységes szocializációs programot ajánlanak. Ha a férfi és a nő azonos biológiai lehetőségekkel indul. Így vált a fegyverhasználat mellett férfifeladattá a fegyverkészítés. ami engem már személyesen nem érint – megszűnik a pszichológiai különbség a nő és a férfi között. és megalkották a nemek munkamegosztásának hipotézisét. mi a magyarázata annak. szokásaival. amelynek hatására – szerencsére csak a távoli jövőben. A kórus egységes zengésében még az sem jelentett disszonáns hangot. hogy közben antropológus. ami az ősi feladattal – akár jelképesen is – asszociatív kapcsolatba került. versenyszellemet. A férfias és a nőies szerepek természetesen szorosan összekapcsolódtak a vizsgált törzsek életmódjával. A fiúktól mindenütt bátorságot. erőszakos vagy békés természetével. hogy a férfias.következménye. a „férfiideál” fogalomkörét gazdagította. Mead koncepciója rendkívüli hatással volt a tudományos életre. a fegyverhasználat. A tudósok m ásik csoportja továbbra is hangsúlyozza a biológiai tényezők jelentőségét a tulajdonságok és a nemre jellemző szerepviselkedések alakulásában. mint az európait! A tudósok persze észrevették ezt a kételyeket ébresztő ellentmondást. és így kapcsolódott a fizikai erő fogalmához – és vált a férfijellem feltételévé – a pszichológiai (lelki. dominanciatörekvéseket igényeltek. de nyugodtan mondhatom: ma már nincs olyan kutató vagy tudományos iskola. a lányoktól viszont gondoskodást és dependenciát. de a tschambuli törzshöz hasonló. helytállást. Napjainkban a kutatók egy része visszatért a kizárólagos szociális meghatározottság meadi gondolatához. . „fordított szereposztás” gyanúja mindössze három törzs esetében merült fel. Amikor őseink halászó -vadászó életmódot folytattak – mondja ez a hipotézis –. sőt. A társadalom fejlődése. Megjelent a férfi agy . többen közülük olyan. illetve tulajdonság. illetve nőies szerepek tanult magatartásformákon alapulnak. és az ötvenes évek tudománya szinte teljes összhangban (ez pedig nagyon ritka dolog) állította. A hatvanas évek közepétől több mint egy évtizeden át megint a biológiai magyarázatok kerültek előtérbe.női agy (kezdetben túlzottan is jelentősnek vélt) problémája. hogy bizonyos magatartásformák és szerepek szinte mindenütt a világon ugyanahhoz a biológiai nemhez kapcsolódnak? Ha a nemek társadalmi feladatainak és tulajdonságainak eloszlása kizárólag a tradícióteremtő véletlenen múlna. A munkamegosztás elmélete akarva-akaratlanul már a nemek közötti biológiai különbségre épül. a nagy vad elejtése erősebb testalkata miatt automatikusan a férfi feladata volt. az otthonon belülieket mindenütt a nők. amelyek a nevelés jelentőségét bizonyították a nemre jellemző tulajdonságok alakulásában. a tevékenységek differenciálódása során azután minden viselkedésforma. intellektuális) erő. a +Y kromoszóma fentiekben már idézett legendája.

Mi. hogy az egyik közülük férfi genitáliával rendelkezik. és a gyermek összhangba kerül biológiai nemével. Ugyanakkor a fent említett gyerekek egyfajta biológiai zavarral születtek. hogy a biológiai alap nem merev és nem befolyásolhatatlan. arcán is a férfias szőrzet. hanem pszichológiai nemével harmonizál: a nőkhöz vonzódik. Ezt ugyanis nemcsak tudományos elméletek vagy – sokszor kétségbe vonható értékű – laboratóriumi kísérletek igazolják. Ez a méhen belüli életnek abban a szakaszában kö vetkezik be. belső nemi szervei összhangban vannak genetikai nemével. a gyermek biológiai értelemben nő. összezavart biológiájú ember férfiként és nőként is élhet attól függően. petefészkek) már kialakultak. és ezt alig befolyásolja az a rendhagyó tény. serdülőkorában mutál. De a „férfias” meg a „nőies” tulajdonságoknak és szerepeknek talán mégiscsak van valami biológiai alapja. az utóbbiak a nőkre jellemzőek. hogy gyermekeink minél jobban megfeleljenek a kultúra férfi. mint a végzet. és megjelenik testén is. kétségtelen azonban. A vizsgálatok és a szülői megfigyelések szerint az ilyen kislány egy kicsit „fiúsabb” a megszokottnál: fiúközösségben érzi jól magát. ha a világon minden ismert kultúrában az előzőek a férfiakra.és nőideáljának. hogy akadálytalan életvezetéséhez némi orvosi (korrektív sebészeti. hogy egész életében férfiként él.e vagy sem. fiús játékokat játszik. Az ilyen gyermeket igen sokszor – érthető okból – fiúnak minősítik. hogy környezete melyik nem címkéjét ragasztja rá. hogy férfiélete lényegében problémamentes. hogy két nő testi érintkezéséről van szó. hogy a szabály alól valószínűleg van egy-két kivétel – a tschambuli . hogy a fejlődő lánymagzatban (általában a mirigyek rendellenes működése következtében) igen nagy mennyiségű férfihormon (androgén) termelődik. Homoszexualitásnak (lesbianismusnak) azonban a későbbiekben semmi nyomát sem találjuk. Az előző fejezetben említettem: előfordul. Biológiai nézőpontbó l ugyanis tagadhatatlan. hogy az ilyen kapcsolatot homoszexualitásnak minősíti. hogy az ilyen. mert arra törekszünk. Ha ugyanis az orvosok a gyermek születésekor (v agy az élet első négy-öt észtendejében) észreveszik a zavart. Az olvasóra bízom annak eldöntését. hanem meggyőző erejű ta pasztalati tények is. általában korrektív műtétet hajtanak végre (kialakítják a női genitáliát). valamint hormonológiai) segítségre is szükség van. és előfordul. amikor a belső nemi szervek (méh. Viselkedése semmi gyanúra nem ad okot környezetében.amely nem ismerné el a kulturális sztereotípiák és a közvetlen szociális hatások rendkívüli fontosságát a nemek pszichológiai jellemzőinek létrejöttében. akikkel nemi életre is képes – bár utódnemzésre természetesen nem. szülők azért neveljük fiússá a fiainkat és lányossá a lányainkat. Ne felejtsük el azonban. Mindez arra utal. de a külső genitáliák még nem. és pszichológiai értelemben nővé fejlődik. Szexuális érdeklődése nem bio lógiai. és a rendellenesség vizsgálatából nyert adatokat nagyon kockázatos az egészséges fejlődésre általánosítani. A megszülető gyermek tehát genetikai értelemben kislány (XX kromoszómapárral rendelkezik). Igaz ugyan. Számunkra azonban éppen annak van különös jelentősége. ugyanakkor férfi genitáliája (pénisze) van.

Ennek ellenére – és ez talán természetes is – a szülők rendszerint ma is megpróbálják befolyásolni gyermekeik párválasztását.vagy leánygyermeke számára. mint említettem. a tény azonban mégiscsak cáfolja a nemi szerepek és tulajdonságok biológiai alapjait. A tudósok gyakran vonnak párhuzamot a családi viszonyok és a szociális hierarchia között is. De összefüggés mutatható ki a szexuális korlátok mértéke és a családszerveződés között is. Hozzá kell tennem: minél autokratikusabb a társadalom. főzés) lát el annak ellenére. mint a többiben. erős szexusú nő az idősödő. A szexuális viselkedés tanulmányozása során megállapították például. mint a közemberek a főnemest vagy éppen a királyt. hogy általában nem homoszexuális. magára vállalva az asszony néhány jellegzetes viselkedésformáját. A szexuális korlátok tehát szerte a világon elsősorban a nőket sújtják. hogy a nemek közötti munkamegosztásnak ezt a módját. és például a szerelem jelentőségét senki sem vonja kétségbe a párválasztás során. méghozzá annál inkább. miért ne tételezhetnénk fel. szülei közül csak anyjával van kapcsolata. annál szigorúbbak szexuális korlátai. Ez üzleti kérdés volt.törzs például egészen biztosan. közös hálóhelyen alszanak – a női sz erep megirigylése másképpen jelentkezik. hogy a férfiak között a homoszexualitás mindenütt gyakoribb jelenség. Sokat vizsgálták a „couvade” jelenségét is: bizonyos kultúrákban a férfi rituálisan részt vesz a szülésben. hogy az előjogokkal rendelkező férfi tulajdonképpen irigyli a női szerepviselkedést! A transzvesztita (vagy „berdache”) sok kultúrában intézményesített státusz: a transz vesztita férfi női ruhákban jár és női feladatokat (például mosás. mert a fiatal. jellegének megértéséhez. A nők szexuális korlátozása a poligám társadalmakban a legerősebb – talán azért. alig egykét kultúrában találták meg. mint a nőknél. sokfeleséges férj számára nem egészen veszélytelen. A család az ilyen társadalomban egyfajta mikrokozmikus királyság: az asszony és a gyerekek éppen olyan áhítatos tisztelettel veszik körül a családfőt. Hiszen ha egy adott kultúrában minden pontosan fordítva történhetett. amelybe az apa általában nem tűrt beleszólást. akivel azonosulni . Mindenesetre napjainkban az apai előjogok igen sokat veszítettek régi fényükből. minél szigorúbbak az adott társadalom szexuális korlátai. és a törzs férfi tagjai között számos olyan megnyilvánulással találkozunk. hogy ennek a lehetősége bármely más kultú rában is fennállt? A primitív kultúrák tanulmányozása rendkívül sok támpontot adott a férfias és nőies viselkedésformák eredetének. például szülési fájdalmai vannak. A családfő előjoga volt a házastárs kiválasztása is a család fiú. ami azt a gyanút ébreszti. Az úgynevezett patrilokális kultúrákban – ahol a vérrokon férfiak családjuktól elkülönülve. A primitív kultúrák vizsgálatának másik elgondolkodtató tapasztalata. Természetes tehát. hogy felnőttideálja (modellje. A feudális királyságokban általában a család is autokratikus szerveződésű. és a szülés után fizikai kimerültséget érez. Igaz ugyan. hogy minden vizsgált kultúrába n a férfi a kezdeményező fél. Az élet első éveiben a fiúgyermek kizárólag asszonyok között nevelkedik.

és büszke fölénytudattal elhatárolja magát a gyengébb nemtől. ezek az országok hagyományosan matriarchális szerveződésűek (vagyis a gyermek anyai fennhatóság alatt. amelyik tudatosan háttérbe szorítja az egyik nemet a másikkal szemben. hogy inkább a nők éreznek némi irigységet a férfiszerep iránt. ahol a fiúgyermek asszonyok között nő fel.törekszik) nő. tehát a túlkompenzáláshoz a nemi azonosság érzésének egyfajta zavara vezet el. világképe nőies. akinek ettől a perctől kezdve hangsúlyozottan el kell felejtenie életének első. De az idézet világosan tükrözi a „kompenzáció” gondolatát. ha tekintetbe vesszük azokat az előjogokat (tisztelet. Egy 18. Sok vizsgálat bizonyítja – és a női felszabadítási mozgalmak is egyértelműen erre utalnak –. hogy a nőket fájdalmasan érintik a férfiak hagyományos kiváltságai a társadalomban. bátorsága és helytállása – általában az ideális férfi képe – a női szerep iránt érzett nosztalgia. amikor eléri a tizenkettedik tizenharmadik életévét.” Nem hiszem. Az ilyen kultúrában a fiúnak. egyfajta beavatási szertartáson kell átesnie. majd a beavatási szertartás során bizonyságot tesz férfiasságáról. most meg – a túlkompenzálás gondolatával – azt írom le. hogy – legalábbis gyaníthatóan – a férfiak is irigylik a nő szerepét? A primitív kultúrák vizsgálata arra utal. mert magyartalan. amelyekben a gyermek kizárólag női környezetben nevelkedik. hatalom. a nőkkel szembeni alacsonyabbrendűségi érzés leküzdésének. és így itt is alkalmazható a túlkompenzálás gondolata: a férfiszuperioritást ott hirdetjük a leghangosabban. és nem tagadhatom el: a természeti előnyöket illetően kétségtelenül igaz. asszonyok között töltött évtizedét. szinte kizárólag anyai nevelésben részesül). Az olvasó bizonyára ismeri a „machizmo” fogalmát. Azt jelképezi. irigyli a nőket és azonosul velük. a férfi. ha nem túlkompenzálás? Alig merem leírni ezt a szót nemcsak azért. hogy ez a szerepirigység a legerőteljesebben és egyben a legtitkoltabb módon azokban a társadalmakban jelentkezik. szexuális kezdeményezés). amit a korábbiakban írtam: a . ahol a legerősebb a kihívás ellene. hogy a férfiak keménysége. hogy ez fordítva is igaz! A nők szerepirigysége könnyen megérthető. hanem azért is. A beavatási szertartás – amelyben a fiúnak a fájdalom panasz né lküli tűrésével kell bizonyságot tennie férfi voltáról – tulajdonképpen rituális újraszületés. elfojtásának következménye. Gondoljunk vissza arra. századi angol esztéta írja: „A természet annyi előnnyel ruházta fel a nőket. mert ebben a vonatkozásban azt jelenti. hogy a férfiak különféle mágikus technikák segítségével – amelyek között a tudósok felfedezni vélik a szülő nő ritualizált mozdulatait is – maguk közé fogadják a fiút. amely a déli mediterrán országokban a szélsőséges férfiasság. hogy azokban a törzsekben. konfliktuózus. Természetesen mindez nem csak a primitív kultúrákra vonatkozik. De mi az oka annak. Első pillantásra úgy tűnik tehát.felsőbbrendűség gondolata. A kutatók tehát a primitív kultúrák tanulmányozása során azt tapasztalták. saját férfiazonossága (identitása) bizonytalan. hogy a társadalom – nagyon bölcsen – már csak keveset juttatott nekik. Nos. amelyeket minden kultúra elsősorban a férfiaknak juttat. Mi ez. hogy bölcs az a társadalom.

. Szakszerűen ezt valaha úgy fogalmaztuk. hogy milyen és hogyan viselkedik egy kisfiú vagy egy kislány. de a társadalom – a szociális környezet – ezen a területen is fontos feladatokat teljesít: hathatós segítséget nyújt a fiatalnak ahhoz. hogy külön külön kis időt töltsenek el egy számukra ismeretlen. mint a nőihez. tíz hónapos csecsemővel. játékot adtak a kezébe. Felmerült például az a gyanú. hogy lényegében mindenki annak a státusnak a megszerzésére törekedjék. Ezt felfoghatjuk úgy is. hogy a kislányok eleve szívesebben töltik az időt olyan játékszerekkel. és többé-kevésbé pontos magatartási előírásokat tartalmaz. mint a férfias előjogok pszichológiai árát. de tapasztalati adatok is igazolják. mint a férfiak. A különböző – primitív és modern – társadalmak vizsgálata egyértelműen mutatja. hogy az azonos nemre vonatkozó viselkedési szabályok a különféle kultúrákban rendkívül hasonlók. ha „Juli” sírt.nők nagyobb eséllyel születnek meg. A felnőttekben tehát többé kevésbé határozott kép él arról. és meg is tanítja fiait. akinek a nemét tudni vélik.nak kis kalapácsot. hogy a megfelelő nemi szerep kialakítása nem egészen így történik. amelyhez biológiailag tartozik. az ellenkezőt pedig bünteti – ma már tudjuk. Most ehhez hozzáteszem: a hagyományos férfiszerephez – különösen a szerep szempontjából rendkívül fontos. és ezt a képet mintegy automatikusan rávetítik arra a gyermekre. és hosszabb ideig élnek. hogy a szülő a gyermek nemének megfelelő viselkedésformákat megerősíti. ha „János”. „János” . hogy férfi” és a „nő” valamennyi kultúrában státusként intézményesül. Az „ideális férfi” viselk edése ugyanis ezekben a helyzetekben nem természetes. lányait a nemüknek megfelelő viselkedésre. hogy a szülő a nevelés folyamatában az első perctől kezdve akarva -akaratlanul különbséget tesz fia és lánya között. „Juli” -nak a nők babát választottak. Valószínűleg biológiai okai vannak annak. feszültséget keltő helyzetekben – nehezebb alkalmazkodni. Mindezzel a későbbiekben részletesebben is foglalkozom. Angol pszichológusok har minckét nőt kértek meg arra. A kutatók egy része azt állítja. a szerephez való alkalmazkodás tehát komoly erőfeszítést igényel. hogy már a korai csecsemőkorban – tehát még a környezeti hatások érvényesülése előtt – különbség mutatkozik a fiúk és a lányok között a játékszerek megválasztásában. A SZOCIALIZÁCIÓ A „szülői mesterség” Vizsgálatok. hogy a férfiszerep irigységének magyarázatát éppen ebben a folyamatos – a nem természetes viselkedés fenntartásához szükséges – erőfeszítésben kell keresnünk. akit – valódi nemétől függetlenül – egyszer Jánosként. ölbe vették és dédelgették. kevesebben szenvednek öröklött vagy a születés körüli időszakban szerzett bete gségekben. egyszer pedig Juliként mutattak be a kísérletben részt vevő asszonyoknak. de igencsak valószínű.

Ugyanakkor elsősorban a fiú k esetében fontos a nemi jelleg . hiszen a kockának semmiképpen sincs köze a férfias tevékenységhez. De mi a magyarázata annak. ha egy kislány fiús játékokkal – például fegyverrel – játszik. Annak ellenére. a lányok babával. A biológiai nemnek megfelelő viselkedésmódok jutalmazása ugyanis rendkívül ritka jelenség a családban – annál gyakoribb a gyermek büntetése. mint ha egy fiú babázik. miért választják a két-három esztendős kislányok ma is egyértelműen a főzőcskejátékokat. ha a másik nemre jellemző magatartást produkál. hogy a kislányokat rózsaszínű. két és félesztendős kortól a fiúk és a lányok játékszerválasztása élesen elkülönül: a fiúk fegyverekkel. amikor a mai anyák jelentős része alig -alig főz és jóformán egyáltalán nem vasal. ha egy fiú lányos játékokkal játszik vagy fordítva. hogy tudnának erről – sokkal komolyabban veszik. tűzhelyeket. és a fiúszerephez nem illő viselkedést következetes szorgalommal irtják a fiú „repertoár” -jából? Ez a mindennapos szülői. Ugyanez elmondható a környezet megerősítő szerepét szintén világosan tükröző öltöztetésre is. azaz tiltja. Különösképpen igaz ez akkor. de ha egy férfi nőies. Az öltöztetés. A szülő tehát elsősorban azzal alakítja a gyermek viselkedését. csak a fiúk érdeklődése elsősorban a fémjátékok – például robotember – felé irányul. sőt általában rossz néven veszik. Például nehéz megérteni. hogy a gyerek alkatában. míg a lányok a puha. Mások úgy vélik. szerszámokkal. az azonnal gyanakvást ébreszt. annál jobban hangsúlyozza ezt a szülő a ruhával. mint a lányokét. majd öltözködés eltérő jellege a későbbiekben is fennmarad. hogy ezeket a feltételezéseket egyelőre nem sikerült meggyőzően igazolni. sok pszich ológus ma is hittel állítja. A másik dolog. Körülbelül két-. hogy a fiúk ele ve nehezebben tanulható nemi szerepét a szülők – anélkül.nevelői magatartás valószínűleg azzal magyarázható. hogy a nemével – legalábbis szerinte. mint a nőiében: a fiús vonásokat rendszerint gondolkodás nélkül – bár némi iróniával – elfogadja egy nőben. mint például a játékpuskának vagy a huszárcsákónak. de van itt azért egykét elgondolkoztató probléma. hogy miért váltak a különböző építőkockák elsősorban fiús játékokká.amelyeknek arcuk van. vasalókat. amit ráad. Nyilvánvaló. hajviseletében minél kevésbé ismerhető fel a neme. a fiúnak pedig bab át. hogy a fiúk és a lányok ugyanúgy előnyben részesítik az arccal rendelkező játékszereket. amit feltétlenül meg kell említenem: a szülőket általában sokkal kevésbé zavarja. gyapjúból készült játékokat kedvelik. hogy a társadalom is sokkal szigorúbb a férfi nemi szerep megítélésében. A szülők már újszülöttkorukban megkülönböztetik a fiúkat és a lányokat azzal. ha fiúról van szó. építőjátékokkal. háztartási eszközökkel játszanak. vagy a társadalmi sztereotípiák szerint – összeegyeztethetetlen magatartáselemeket leállítani igyekszik. hogy ezekben a választásokban már igen jelentős mozzanat a környezet megerősítő szerepe: a kislánynak a szülők eleve nem vesznek fegyvert. Azt írtam: nyilvánvaló. hogy – ha eddig nem is találták meg a lényegét – van különbség a fiúk és a lányok csecsemőkori játékaiban. a fiúkat pedig kék pólyába teszik. sőt igazolható. Nehéz megérteni azt is.

Azt kell mondanom. akár nem. többet mosolyognak rájuk. családi. hogy fiát kompetensnek. és szerepet játszik a lányok sokat vitatott konformizmusának (a felnőtt normák. Valószínű. és amikor lányaikkal foglalkoznak. mint fiaik esetében. A kislányokat a szülők jobban dédelgetik. hogy többre becsüli a fia képességeit. mint a lányokat.hangsúlyozása. hogy az európai kislányok szabadságának korlátozása egy ősi. rivalizáló. ezzel tényleg nehezebbé teszi a fia életét. hogy körülbelül az iskoláskor kezdetétől a fiúk hosszabb időt tölthetnek távol otthonuktól. szociális orientációjú) megnyilvánulások iránt engedékenyek. Akár igaz ez a hipotézis. mint a lányok. mint a fiúk. mind szellemi értelemben a szülő több erőfeszítést igényel a fiától. hogy a „kifelé irányuló” mozgás. De ne felejtsük el: a szülőknek ez az önkéntelen megkülönböztető viselkedése egyfajta rejtett előítéletet jelez gyermekeik képességeivel szemben. vagy éppen kevésbé érettek arra. A fiúkat többször és hosszabb időre hagyják magukra. vitathatatlan tény. hogy ilyen körülmények között a lányok jobban érzik magukat életük első éveiben. vagy sokkal kevésbé érzi annak. segítőkészebbek. A lányok szabadságának korlátozása semmiképpen sem magyarázható a nagyobb önállósághoz szükséges képességek hiányával vagy azzal. mint a lányáét! A szülői magatartás tulajdonképpen a későbbi években sem változik. hogy önmagán segítsen. A szülőknek a kislányok önállósága iránt érzett aggodalma nagyon sokszor beépül a gyerekek személyiségébe. a lányok pedig egyre fájóbban tapasztalják a túlzott gondoskodás hátrányait. A szülő azonnal szalad. illetékesnek érzi arra. A vizsgálatok azt mutatják. hibáikkal szemben megértőbbek. miért vált ki ma is oly an sok felnőtt . értékek kritikátlan elfogadása) kialakulásában is. agresszív viselkedéssel szemben pedig korlátozók. a fiúknál pedig ugyanez fordítva érvényesül. mint a lányától. szabadabban közlekedhetnek szülői felügyelet nélkül. ha kislánya kér segítséget. Kisgyermekkorban ez a szülői magatartás megfelel a lányoknak (és valószínűleg a fiúknak is megfelelne). de az évek múltán a fiúk egyre több hasznát veszik a nagyobb önállóságnak. ami megmagyarázhatja. mint a lányoké. mint fiúnak. tájékozódás korlátozása a lányokat erősebb szálakkal fűzi a családhoz. mint a fiúkkal. ugyanakkor jelzi azt is. univerzális (minden kultúrára érvényes) gardedámrendszer maradványa. hét nyolc éves kortól mégis sokkal jobb lesz a fiúk helyzete. hogy bizonyos helyzetekben egyedül is helyt tudjanak állni. fiús. Amikor mind fizikai. lányát viszont nem. Sok tudós úgy véli. de kényelmesen húzza az időt. amely az ellenőrzéssel és a mozgástér beszűkí tésével lényegében megakad ályozza. hogy a hét nyolc éves lányok a fiúknál kevésbé kompetensek. a „kifelé törekvés” -sel. ha fia teszi ugyanezt – viselkedését nyilván az magyarázza. hogy az élet első öt-hat esztendejében kétségtelenül kellemesebb dolog lánynak lenni. kedvesebben beszélnek v elük. hogy a lányok és asszonyok idegen férfiakkal találkozzanak. A szülők ugyanis lányukkal elsősorban dependens (függőségi.

nőből félelmet a családon kívüli környezet megismerése. hogy az apák szinte a gyermek születésétől kezdve m ásképpen bánnak fiaikkal. A szigorú anya egyszerre csak érezni kezdi. amelyek a társadalom férfi tagjait illetik. fiát menthetetlenül elveszíti: már az óvodáskor végén elindul azon az úton. hogy önállóan helytálljon különféle helyzetekben. aki élete első három évében természetszerűen kapcsolódott anyjához. idegennek érez. ha bántják. A három. hogy kisfiával is ugyanolyan dédelgető és aggodalmaskodó. vagyis azokat az igényeket és előnyöket. Úgy bánik hát vele.) igyekszik hangsúlyozni a gyermek nemét. a jó szemű ember könnyen megfigyelheti. az ettől eltérőket viszont következetesen büntetik. Ugyanakkor az anya az első öt-hat évben meglehetősen bizonytalan a nemi nevelés terén. és amelyen biológiai és szociális korlátainál fogva nem képes követni gyermekét. mint a lányával. amelyet ő keménynek. hogy a fiú csak az anyjától való eltávolodás árán képes azonosulni saját nemével. hogy míg a lánya továbbra is – végérvényesen – az övé marad. Mindez azonban – mint jeleztem már – elsősorban az apa-fiú kapcsolatra igaz. ha megütötte magát. hogy a szülők úgy segítik a gyermeket a megfelelő nemi szerep tanulásában. a másik nemmel szemben pedig engedékeny. Megállapíthatjuk tehát. mint lányaikkal. most fokozatosan az apja felé fordul. „A nemi szerepek nagyon széles körűek és kifinomultak. Persze külsőségekben (öltözködés. hajviselet stb.és hatéves közötti életszakasz a nemi azonosulás időszaka: a fiú. mint a szabadságolt katonával: melegséggel. hogy a közvetlen tanításnak bármilyen formája lehetővé . lányával is általában következetlen. fiára nézve is érvényesnek ismeri el. A kislányával a legtöbb apa gyengéd. Az anyák engedékennyé válása a fiúgyermek iránt tudományosan és líraian is magyarázható. A tapasztalatok szerint ettől kezdve mindkét szü lő a sajátjával megegyező nemű gyermekszerep viselkedéséért felelős. visszaüssön. hogy a biológiai nemnek megfelelő viselkedésformákat elfogadják. máskor viszont kislányától is fiús normákhoz való alkalmazkodást igényel. A modell Mindez azonban kevés a nemek viselkedésbeli különbségének magyarázatához. Az eddig szigorú anya engedékennyé válása tehát tudományosan úgy magyarázható. előfordul. Az óvodáskor végétől azonban a helyzet megváltozik. A fiával szemben azonban már nagyon korán – és folyamatosan – ”férfias” igényeket támaszt. Nehéz lenne elképzelni. és ne sírjon. életvitelében azonosul a nemmel. a viselkedés megerősítésében azonban fiával is. amelyhez tartozónak született. Ugyanez lírai megfogalmazásban úgy hangzik. Nem kell hozzá pszichológiai kísérlet vagy laboratórium. hogy ő is ebben az időben kezdi el fiúként kezelni gyermekét. odaadó szeretettel foglalkozik. Elvárja. engedékenységgel igyekszik ellensúlyozni a nyers és könyörtelen „férfivilág” viszontagságait. szemléletében.

(Lásd ezt a problémát még a kötet Jellem és jellemtelenség című írásában – a szerk.és modorbeli mintázatnak az elsajátítását. hogy a fiús viselkedéselemek valóban a harmadik életév táján jelennek meg a gyermek repertoárjában. hogy a pja és anyja az eléje tett képek közül melyiket tartja szépnek. Az azonosulás elmélete tehát egyértelműen feltételezi. hogy a harmadik és hatodik életéve között egyre erőteljesebben az apjával azonosul. Kétségtelen az is. hogy . A gyerek szemtanúja volt mindkét szülője esztétikai véleményalkotásának (vagyis látta.) Az elmélet szerint a hatodik hónap körül kibontakozó elsődleges identifikáció a gyermeket nemétől függetlenül az anyjához f űzi. Ugyanakkor néhány érdekes vizsgálat igazolta. a második helyre sorolja. hogy önmagukat a fiúknál kevesebbre értékelik. ahogy hittük. hogy a felnőtt férfiak és nők élete a gyerekek előtt zajlik. és az apa felé kell fordulniuk. sem a tudomány. majd ő maga is választott ugyanazon képek közül. hogy a nők erkölcsi érzéke és magatartása elmarad a férfiaké mögött. a férfias viselkedést a fiúk apjuktól a velük való identifikáció során veszik át. attitűd . hogy a nőies viselkedést a lányok anyjuktól. Mint említettem. hanem rejtett módon –. Ehhez a „ megfosztottságélmény” -hez járul azután. hogy az identifikáció gondolatvilága a női nemet a férfi mögé. hogy a női nem ilyen leértékelése teljesen alaptalan. hanem a szociális korlátok felismeréséből. A kislányok a fiúkhoz viszonyítva megcsonkítottnak érzik magukat (péniszirigység). sem a mindennapos tapasztalat nem igazolja. a pszichoanalízis szerint a fiúgyermek úgy ismeri fel és úgy vállalja saját férfi voltát. hogy az elméletnek már a kiindulásában logikai hiba fedezhető fel. A pszichoanalízis a modelláló és a modellált viszonyát az identifikáció (azonosulás) fogalomkörében írja le. és azt a gondolatot. Emlékeztetem az olvasót. hogy ő fiú és most az apjával kell azonosulnia? Röviden szólva: az elmélet a nem valamilyen magával hozott. amelyet maszkulinitásnak és femininitásnak nevezünk” – írja e terület egyik kiemelkedő tudósa. aminek meglétéről semmiféle bizonyítékunk nincs. A női szerepirigység – hangsúlyozzák ezek az analitikusok – nem a „megcsonkítottság” érzéséből fakad. melyiket csúnyának). hogy a gyermek nem modellálja olyan egyértelműen a szülőt. milyen szerepet játszhat a biológiai nemnek megfelelő férfias vagy nőies viselkedés kialakulásában. Nézzük most meg: az a tény. Természetesen ma már sok pszichoanalitikus is úgy gondolja. A kutató azt tapasztalta. eredendő ismére tét tételezi fel – természetesen nem kimondottan. és ez a magyarázata annak. Ugyanakkor nem hallgathatom el.tenné annak a bonyolult viselkedés-. hogy a másodlagos (az apával való) identifikációra tett kísérletük eredménytelen. De honnan tudja a hároméves gyermek. Ugyanakkor a fiúknál kettős identifikációról beszélhetünk: a biológiai nemnek megfelelő magatartásformák vállalása érdekében szakítaniuk kell a primer azonosulás alapvetően feminin indíttatásaival. Egy kutató például négy és tizenegy év közötti gyerekekkel végzett kísérletet. így életvezetésük erkölcsi színvonala (a felettes én hiányában) messze elmarad a férfiakétól. Az elsajátítás lehetséges módjainak keresése feltétlenül a „modell” kérdésköréhez v ezet.

mint megfordíthatatlan kategóriát. különböző életkorú gyerekek még csak tendenciát sem mutatnak az azonos nemű szülők utánzására. ha otthon csecsemőkorú testvérük volt. és nem úgy. amelyhez biológiailag tartoznak. hiszen a fiúk utánozták az anyjukat. A másik.a kísérletben részt vevő. amikor az invariáns tulajdonságát minden egyéb fogalomnak . ami tulajdonképpen azt jelenti. hogy minden ember pontosan tudja: végérvényesen és visszafordíthatatlanul a két nem egyikéhez tartozik. valami baj van. hogy a gyerek rájön arra. mégpedig úgy. kiderült. amelyhez meghatározott viselkedésminták tartoznak. A fiúk azonban csak abban az esetben babáztak. amelyik az azonos nemű szülő közvetlen modellálására épít. Ebből az eredményből pedig az következik. hogy a kutató az óvodáskorú fiúkat és lányokat olyan szempontból csoportosította. tehát névként. és csak később helyezi el önmagát a nemi kategóriába. hogy a felöltözött figuráknál alig hibáznak. hogy ebben az életkorban az anatómiai ismereteknek nincs jelentős szerepük a nemi különbségtételben. hanem ezen túlmenően viselkedését valamilyen általánosított nemi szerephez igazítja. két és féléves korukban elég biztosan felismerik és megkülönböztetik a nemeket. amit lehet másoknak mondani. párhuzamosan a fogalmak állandóságának (invarianciájának) létrejöttével. A vizsgálat eredménye szerint a kislányok mindnyájan mutattak gondozóigondoskodói viselkedést a babával. A kutatók szerint a nemi azonosság tudata öt-hat esztendős kor táján alakul ki. hasonló eredménnyel végződött vizsgálatban a pszichológiában elterjedt babajátékot alkalmazták. és ami egyértelműen végleges. üres címke csak. amelyet a gyermek úgy használ. a fenti vizsgálatok fényében azt kell mondanom. azaz látták anyjuktól. Vizsgálatok bizonyítják – de bárki kipróbálhatja otthon is –. A nemi azonosság kifejezést használtam az előbb.e csecsemőkorú testvérük vagy nincs. és azt is. hogy minden elmélettel. hogy a gyerekek általában már két. Az elsajátítás fejlődéslélektani sorrendje tehát úgy alakul. A nem megnevezésének képessége azonban még nem jelenti a nemi azonosság tudatát. Tudjuk. mégis. nem a lányok! Természetesen továbbra is fontosnak tartom az azonos nemű szülő jelenlétét a nemi identitás kialakulása szempontjából. hogy van. hogy a három-négy éves gyerekek a képen látható kislányt egyértelműen fiúvá minősítik át. tehát soha nem lehet egyik kategóriából a másikba átjutni. hogy a gyerek először a nemek megnevezését és külső jegyek alapján való megkülönböztetését tanulja meg. A tény tehát. a mezteleneket viszont igen gyakran összetévesztik. hogy a gyerek nem (illetve nem csak) egy meghatározott modelltől tanulja el a nemre jellemző viselkedésformákat. ugyanakkor önmagukat csak valamivel később – hároméves koruk után – sorolják be pontosan a nemhez. megváltoztathatatlanul egy kategóriába sorolta önmagát. amint fiúruhát és fiús játékokat kap (a kisfiút természetesen ugyanígy kislánnyá). hogy a „fiú vagyok” kijelentéssel véglegesen. hogy volt-e kistestvérük vagy sem. akko r következik be. függetlenül attól. Egy kísérletben például három-hat esztendős gyerekeknek k ellett kivágott papírfigurákat nemek szerint azonosítaniuk. mint a Lacit vagy a Katit.

A moziban és a televízióban ma is. A gyerek látja. A kutatók például kimutatták. és kialakul benne a nemi azonosság tudatos élménye. Egy gondolatra azonban ki kell még térnem. Ezek a legkorábbi időszakban inkább kortársak. erős és stabil identitással. Így válunk lányokból nőkké.viselkedések tanítása a szülői mesterséghez tartozik. és ha a képernyőn egy női szupermen jelenik meg. de rövid idő vel később a felnőtt is modellé válik. hanem az. Ehhez természetesen nemcsak a „való élet” tapasztalatai segítik hozzá. A modell kiválasztását tehát ebben az életkorban már nem az dönti el. hanem a tömegkommunikáció is. hogy a katonák. hogy mi a férfias és mi a nőies? Nyilván onnan. amikor a gyermek felismeri nemének állandóságát. és látja azt is.nyolc éves korunkban. akiknek dolgozik az édesanyjuk. hogy megfigyeli: mi az. Egy amerikai kísérlet világosan mutatja. akár férfi. mint az.e vagy nő. Később. hogy ugyanezek a szerepek hogyan oszlanak meg a saját családjában. hogy öt-hét éves gyerekek ugyanúgy írják le és különböztetik meg az apa és anya szerepét. Figyeljék meg: mi. a rendőrök. férfias tulajdonságainál fogva inkáb b a fiúk modellje lesz. és kétségbeesett igyekezettel törekszünk arra. A felnőtt modellálásában az azonos nemű szülővel való identifikációnak természetesen fontos szerepe van. amit általában a férfiak csinálnak. hogy . akár nő. Mindez a nemi szerepviselkedés szempontjából értékesebb információ számára. mint a lányoké. akárcsak régen. hogy a gyerek ettől kezdve már felismert és elfogadott nemének megfelelő modelleket választ környezetében. E háló segítségével folyamatosan szűri a külvilágból érkező információkat: megfelel-e frissen felismert nemi azonosságának a látott viselkedés vagy nem. tapasztalt sztereotípiái sajátos hálóvá szerveződnek a fejében. fiúkból férfiakká. ami „lányos”. a társa dalom megismert. tehát családon kívüli modellek legalább annyira fontosak a nemi magatartásformák létrejöttében. Úgy vélem. hogy csak és kizárólag férfias viselkedéseket modelláljunk. férfiak soha életünkben nem vagyunk annyira „férfiak”. akár nincs. ugyanúgy a házi teendőkben határozzák meg az anyaszerepet.felismeri. akár van apjuk. Ha az ember. és mi az. a tűzoltók többnyire férfiak. Az élet első öt -hat évében tehát a nemiszerep. hogy magatartása férfias-e vagy nőies! De honnan tudja egy nyolcéves gyermek. erős vagy erőszakos férfiakkal találkozhatunk. és érdekes (nem magyar!) adatok utalnak arra. de az úgynevezett extrafamiliáris. könnyebben megengedheti magának. Ilyenkor ugyanis őszinte fölénnyel lenézünk mindent. mint hat . hogy azok a gyerekek. nemi azonosságtudattal rendelkezik. hanem „férfias” férfiakat és „nőies” nőket keresnek. amit rendszerint a nők. mint a többiek. A nemi azonosság kialakulása azonban azt jelenti. ennek – és mindenfajta hetyke férfiasságnak – éppen a gyenge identitás az oka. hogy a gondozó gondoskodó szerepkört általában nők látják el. hogy az adott személy biológiai értelemben férfi. főként gyenge vagy gyengéd nőkkel. hogy a nyolcéves gyerekek nem egyszerűen férfiakat vagy nőket választanak (saját nemüknek megfelelően) modelljükül.

hogy a kultúra sztereotípiái pontosan megegyeznek ezzel a képpel. a nőieseket sokkal kevésbé. hogy a női felszabadítási mozgalmak évtizedek óta hirdetik: a nő az emberiség elnyomott része. mint az ideális férfi. Tréfán kívül: ha a nőies tulajdonságokat ráerőltetjük egy férfias értékrend alapján meghúzott dimenzióra. talán nem is olyan meghökkentő ez az állítás. hogy a két világ ne kerüljön mérhetetlen távolságba egymástól. érdeklődéséhez. határozott és in telligens is lehet? Ha a tulajdonságok ilyen. vagyis az ideális nő éppen annyira (és éppen úgy) bátor. bátor. hogy a nőkről kialakult hagyományos vélemény és e mozgalmak ideológiája ugyanabban az egyetlen dimenzióra egyszerűsített világban mozog: a tradicionális álláspont szerint ugyanis a nő férfiatlan férfi. életstílusa. amely tulajdonságaiban. mint a nő. operettek nevetségesen nőies eunuchábrázol ásaira gondolunk. Érthető is: ki lenne szívesen gyenge. Ha a pszichoanalitikus péniszirigység-elméletére vagy akár a vígjátékok. a férfi meg férfi. hogy a nő nő. A férfi. könnyű és butácska. hanem éppenséggel erősíteni kell ahhoz. hogy a férfi magasabb rendű lény. határozott. ami férfiatlan. passzív. kemény és intelligens. hogy az emberek nemi identitását nem gyengíteni. Nőies tehát minden. alig férhet hozzá kétség. nem fél attól. ha erős. a magam részérő l úgy vélem. mint a férfié. súlyos. erős. félénk. amelynek értékrendjében a férfi és a nő nemi szerepei. sőt „butuskaság” . és a szocializáció során kibontakozó tulajdonságai ehhez az eltérő világképhez igazodnak. aki biztos önmagában. ezek a tulajdonságok „gyengeség” nek. hogy ez túl bonyolult?). hogy a nő férfias férfi. Arra utal.nak fognak minősülni. Ha kicsit utánajárunk. a felszabadítási mozgalmak viszont azt va llják. A férfi erős. ezzel szemben a nő gyenge. a tárgyi és személyi világhoz való hozzáállása más. határozatlan. kétpólusú megoszlását elfogadjuk. gyorsan kiderül. hanem (biológiai funkciójából és hagyományos társadalm i szerepéből egyaránt következően) érdeklődése. amelyek egyébként közel állnak jelleméhez. határozatlan és butácska. képességeiben nem különbözik a társadalom kiváltságos helyzetben lévő (férfi) tagjaitól. Ebből pedig az következik. aktív. hogy magatartásában felismerhető néhány nőies vonás – és természetesen ugyanez a helyzet a nők esetében is. Ez a magyarázata annak. Mindez természetesen csak olyan társadalomban lehetséges. . Nos. Én viszont úgy gondolom (lehet. amely szerint a nő nem lehetőségeiben. félénk. kapacitásában különbözik a férfitó l. hogy a nő a sikerültebb és a teremtés számára értékesebb férfi sápadt visszfénye csupán. „ határozatlanság nak.áteressze szűrőjén a másik nem olyan sztereotípiáit. bátor. speciális tulajdonságai ugyanazt az előkelő helyet foglalják el. Szerepek és tulajdonságok A bibliai történet Ádámról és oldalbordájáról rendkívül fontos jelkép. intelligens. Azt az álláspontot képviselem (és igyekszem bemutatni). A társadalom elsősorban a férfias tulajdonságokat értékeli.

A kutatók egy része a fent vázolt problémát a szerep fogalmával próbálja megoldani. Úgy vélik, hogy a férfi és a nő magatartásbeli különbsége nem az eltérő tulajdonságokon alapul, hanem azon, hogy az embereknek be kell tartaniuk a nemükre vonatkozó kulturális előírásokat. Ez lényegében azt jel enti, hogy tulajdonságaikat a nemre érvényes interakciós szabályok mögé bújtatva, mintegy azokon keresztül kell hasznosítaniuk. Szerencsére nem feladatom, hogy a tulajdonság és a szerep viszonyáról folyó tudományos vitát ebben a könyvben megoldjam. Annyit azonban feltétlenül szeretnék leszögezni, hogy véleményem szerint a világ nőies értelmezése, megközelítése, akár tulajdonság, akár szerep, a férfias világképnél semmivel sem alávalóbb, egyetemes emberi érték, amely nélkül nem lehet élni – és nem is érdemes. HOSSZÚ HAJ, RÖVID ÉSZ? Intelligencia és gondolkodás Az olvasó bizonyára tudja, hogy a pszichológusok az intelligenciát úgynevezett intelligenciatesztekkel mérik. Ezek a tesztek olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek – lehetőleg a kulturáltságtól, az iskolai végzettségtől független, nevezzük így: tiszta – értelem működését ellenőrzik. Minden, szakmailag elfogadható intelligenciateszt standardizált. Ez azt jelenti, hogy a tesztkészítők különböző statisztikai módszerek segítségével kiszámítják, hogy az adott kultúrkörben (az adott országban) az „átlagember” – a lakosság többsége – milyen teljesítményre képes a teszt feladatainak megoldása során. A teszten elért átlagteljesítményt 100-nak véve, a gyengébb képességű emberek 100 alatt, az átlagot meghaladó képességűek pedig 100 felett teljesítenek. Hadd kezdjem mindjárt a legfontosabbak ezeken a teszteken a férfinépesség intelligenciájának átlaga semmivel sem magasabb, mint a nőké! Sok kutató feltételezi azonban, hogy a férfiak intelligenciaátlagának jóval na gyobb a szórása, vagyis a két nem intelligenciaátlaga azért egyezik, mert a legalacsonyabb és a legmagasabb intelligenciaértékeket a férfinépesség körében találjuk meg! A biológiai nemről szóló fejezetben említettem, hogy a méhen belüli károsodások, illetve a születés körüli sérülések veszélye jóval nagyobb a fiúmagzatoknál, mint a lányoknál, így teljesen érthető, hogy értelmi fogyatékossággal (vagyis igen alacsony intelligenciaszinttel) a férfinépesség körében valóban gyakrabban találkozunk. Ebből viszont – ha elfogadjuk, hogy a két nem intelligenciaátlaga azonos – logikusan arra kell következtetnünk, hogy az átlagot messze meghaladó intelligenciaértékeket szintén elsősorban a férfiaknak kell produkálniuk. A tudósok egy része úgy véli, hogy ennek genetikai oka van: az Y kromoszóma génjei „rugalmasabbak”, így a férfi intelligenciája jobban igazodik a környezeti hatásokhoz, mint a nőké. Van néhány pszichológiai tapasztalat, amely ezt a feltételezést igazolni látszik. A harmincas években például egy kutató, aki arra volt kíváncsi, hogy öröklődik-e

az emberi intelligencia, kicsi korukban örökbe fogadott gyerekek intelligenciáját mérte meg, és ezt összehasonlította az örökbe fogadó szülő, valamint a – hosszas nyomozómunkával előkerített – vér szerinti szülők intelligenciájával. Arra az ésszerű álláspontra helyezkedett, hogy amennyiben a gyerekek intelligenciája az édesszülőére hasonlít jobban, akkor az öröklés, ha az örökbe fogadó szülőére, akkor pedig a környezeti hatás játszik jelentősebb szerepet az intellektus alakulásában. Nem kis meglepetésére azt találta, hogy a vér szerinti szülő intelligenciája sokkal jobban összefügg a gyermek intelligenciájával, mint az örökbe fogadó szülőé annak ellenére, hogy a szülő és a gyermek gyakorlatilag soha nem találkoztak. Ma m ár ezen nem lepődünk meg: tudjuk, hogy az intelligencia igen jelentős mértékben öröklődő tulajdonság. Van azonban ennek a régi vizsgálati anyagnak egy olyan vonatkozása, ami mégiscsak elgondolkoztató. Egy intelligenciával foglalkozó, neves pszichológusnő e lővette a páncélszekrényből a régi vizsgálati anyagot, és megnézte, vajon mennyire érvényes az intelligencia örökletessége akkor, ha különválasztja a fiúkat és a lányokat. Azt találta, hogy elsősorban a lányok intelligenciája hasonlít a vér szerinti szülőkére, a fiúkét az örökbe fogadó szülő intelligenciája (tehát a környezet) jobban befolyásolta! A genetikai rugalmasság tétele azonban hipotézis csupán, ami alapos bizonyításra szorul. Addig is a szociálpszichológusok azt tartják, hogy az intelligenciában mutatkozó „olló jelenség” (vagyis az, hogy mind az alacsony, mind a magas intelligencia inkább férfiaknál található meg, és a nők az olló két szára között helyezkednek el) a nőies és a férfias szerepviselkedéssel függ össze. Nézzük meg, hogyan! Ha elmegyünk bármelyik budapesti általános iskola első vagy második osztályába, és megkérjük a tanító nénit, hogy nevezze meg a két legjobban tanuló gyereket, minden valószínűség szerint két lánynevet fo g mondani, és ugyanekkora eséllyel fog két fiút megnevezni akkor, ha a legrosszabb tanulók felől kérdezzük. Mindez nem elfogultság. A kislányok ebben az életkorban valóban jobban olvasnak, szebben írnak, nagyobb szókinccsel és helyesebben beszélnek, mint a fiúk, sőt még számtanból sem rosszabbak, pedig a matematika jelle gzetesen „férfias” tudomány. Az előző fejezetben említettem már, hogy ennek egyik oka valószínűleg az, hogy a hat nyolc éves fiúk „megrögzött” férfiak. Ha írni, olvasni, számolni nő tanítja őket, számukra mindez „nőies” viselkedés, és sokkal kevésbé vonzó, mint a horgászás, a foci vagy a barkácsolás, amit általában férfiak csinálnak, tehát a hat- nyolc éves fiúk szemében „férfias” viselkedésformák. Az általános iskola felső tagozatában és a középiskolában azonban megváltozik a kép; valóban elég sokszor találkozunk az olló jelenséggel, vagyis azzal, hogy a legjobb és a legrosszabb tanulók között főként fiúkat találunk, a lányok pedig az olló két szára közé szorulnak. Egy jeles szociálpszichológus ezt a jelenséget a „kettős kötés” elméletével magyarázta. Az olló jelenséggel az iskolában akkor találkozunk először, amikor a két nem érdeklődni kezd egymás iránt, és a lányok számára egyszerre csak nagyon fontossá válik, hogy tetszenek-e a fiúknak vagy

sem. A „kettős kötés” elmélete szerint a kislányok hamar észreves zik, hogy intellektus uk nem kifejezett előny a randevúzásban. A fiúk ugyanis nem szeretik, ha egy lány okosabb náluk, és ha ez az első randevún nyilvánvalóvá válik, a következőre már el sem mennek. A kiemelkedően tanuló lányoknak tehát választaniuk kell, és jelentős részük a sikeres női szerep kedvéért mintegy lemond az intellektuális fölény lehetőségéről. Persze – és ez a „második kötés” – a szülők továbbra is azt szeretnék, ha a lányuk jó tanuló lenne, így aztán a két, ellentétes irányú érdekeltség a lányok zömét a középszerűség kompromisszuma felé hajtja. Itt nem egyszerűen hiúsági szempontok érvényesítéséről van szó, nagyképűségről a fíúknál és kacérságról a lányoknál. A döntés, ami ilyenkor születik – annak ellenére, hogy sokszor nem is tudatos – egy életre meghatározhatja az ember sorsát, és ne felejtsük el: a fiú jóval fontosabb a lány számára, mint a fiú számára a lány. „A fiúk ebben az életkorban elsősorban jövőjük, szakmai karrierjük iránt érdeklődnek – a lányok meg a fiúk iránt” – írja egy kutató, és igaza is van, csupán arról feledkezik meg, hogy a lány számára éppen a fiú, aki iránt érdeklődik, jelentheti a jövőt és a szakmai karriert. A férfi nemi szerepnek csak egy – nem is túl jelentős – részét képezi a nőhöz fűződő viszony, a női nemi szerepne k viszont lényege az emberekkel (ezen belül a férfival) létesített kapcsolat. A lányok egy részének intellektuális „visszavonulása” semmiképpen sem jelenti azt, hogy intelligenciaszintjük alacsonyabb lesz, mint a férfiaké. Inkább azt, hogy intelligenciájukat más módon és más célokra használják fel, mint a férfiak. Ha pszichológiai tesztek segítségével megmérjük száz férfi és száz nő intelligenciáját úgy, hogy a két csoport iskolai végzettsége megegyezik, a férfiak és a nők összesített intelligenciaértéke megközelítően azonos lesz. Jelentős különbség fog viszont mutatkozni abban, hogy a teszteknek milyen feladatait oldják meg jobban a nők és milyen eket a férfiak. A pszichológusok tapasztalatai szerint a verbális feladatokat a nők, a téri -manipulációs feladatokat pedig a férfiak teljesítik jobban. Milyenek az intelligenciatesztek téri-manipulációs feladatai? Például mutatnak a vizsgálati személynek egy összetett geometriai ábrát, és megkérik arra, hogy a képen látható hasonló, de más látószögből rajzolt ábrák közül válassza ki azt, amelyik azonos az eredetileg mutatott ábrával. Nyilvánvaló, hogy az ilyen je llegű feladatok megoldásához a téri orientáció, a tárgyak térben való látásának képessége igen fontos, és ebben a férfiak – valószínűleg az idegrendszer lassabb érési folyamatából következően – jobbak, mint a nők. Néhány kutató azonban feltételezi, hogy it t nem egyszerűen a vizuális téri orientáció képességében megmutatkozó különbségről van szó, hanem arról, hogy a nők gondolkodási stílusa más, mint a férfiaké. Régóta ismert adat, hogy a nők a férfiaknál gyengébben oldják meg az úgynevezett figura -háttér feladatokat – a lényegük az, hogy egy viszonylag egyszerű geometriai ábrát „elrejtenek” egy bonyolultabb rajzban. A vizsgálati személynek ahhoz, hogy az elrejte tt ábrát

amellyel a négyzetben látható vonal mozgatható. mint az analitikus stílus. amelyhez tartozik. általában azt találjuk. hiszen a sötétben semmi más viszonyítási alap nincs. a nők memóriája megbízhatóbbnak bizonyul. hogy az ülése mellett lévő gomb segítségével. ha a négyzetet – mint megtévesztő környezetet – figyelmen kívül hagyja.megtalálja. „billegő” négyzetet. „pálcá” -val. hogy semmiképpen sem hagyhattam ki könyvemből. annyi gondolatot ébreszt. A feladat igen nehéz. hogy a nőies és a férfias gondolkodás stílusa ilyen értelemben megkülönböztethető. az ilyen stílusban gondolkodó emberek a bonyolultabb. de ha az egész történetet kell visszamondaniuk. míg az analitikus stílus zárt képviselőit a jól megragadható. amit a rajz egésze gyakorol rá. Képzeljük el.háttér feladatok. és mellőzze a teljes tapasztalat minden egyéb elemét. hogy a nőknek általában mennyivel jobb a periferikus emlékezete. amely azonban viszonyítási alapként használva óhatatlanul hibás megoldáshoz vezet. és csak a vonal helyzetére koncentrál. kevésbé meghatározott. Könnyű észrevennünk. hogy az intelligenciatesztek téri -manipulációs feladatai. Azt a képességet. nem lát mást. Az ilyen gondolkodásmódot analitikus stílusnak nevezzük. és azt a részletet kell az egészből kiemelnie. hogy este a család együtt ül a szobában. Ha férfiaknak és nőknek hangosan felolvasunk egy meglehetősen hosszú és bonyolult történetet. hogy ki tudja emelni a lényeges részletet az egészből. Hasonlóképpen gyengébb teljesítményt nyújtanak a nők abban a kísérletben is. A vizsgálati személy tehát csak akkor tudja eredményesen teljesíteni a feladatot. hogy a kontextuális stílus mint nőies és az analitikus stílus mint férfias gondolkodásmód tudományosan nem kellőképpen bizonyított. A kontextuális stílus nyitott. mint a nők. állítsa a pálcát függőleges helyzetbe. ami elsősorban a figyelem megosztásával függ össze. benne egy hosszú vonallal. csak egy vetített. Néhány vizsgálat is igazolja. és a fenti kutatók szerint inkább a férfiakra jellemző. de a mindennapi életben könnyen megfigyelhető. amely a feladatként megadott formával egybeesik. kiszakítása abból az összefüggésrendszerből. világosan meghatározható és elkülöníthető kérdések foglalkoztatják. A periferikus emlékezetnek van azonban egy másik vonatkozása is. a férj a munkahelyének napi . bizonytalanabbul körülhatárolható dolgok iránt érdeklődnek. amelyben a vizsgálati személy koromsötét helyiségben ül. hogy egy-egy fontosnak látszó részletre a férfiak jobban emlékeznek. Ugyanakkor az a szakmai lehetőség. ahol az alapélmény minden részlete a másikhoz való viszonyában kap jelentőséget. hogy a nőies gondolkodásnak ez a kontextuális stílusa semmivel sem alávalóbb. csak a billegő négyzet. A vizsgálati személy feladata az. a figura. így egy -egy részlet izolálása. Hangsúlyozni szeretném. illetve a „pálca a keretben” teszt hibátlan megoldása tulajdonképpen ugyanazt a képességet igényli az embertől. A nők gondolkodását inkább a viszonyítás jellemzi. mint a nőkre. mintegy mellőznie kell azt az erős hatást. a nők számára nyilván sokkal nehezebb feladat. Hangsúlyozni szeretném.

sem magánéletet.eseményeiről tájékoztatja a feleségét. mint említettem. bizonytalanabbul körülhatárolható” dolgok iránt érdeklődik. hogy most az asszony mesél a férjének. hanem az egésznek lehetőleg minél több elemére odafigyel? A feministák egyik leggyakrabban hangoztatott gondolata. A kontextuális stílus azért is jól használható fogalom. hogy a kontextuális stílusban gondolkodó ember másik jellemzőjeként említettük. realistáknak. érthetőbb így. hogy tíz esetből kilencszer az asszony több. hogy az ilyen ember a „kevésbé meghatározott. A megállapítás csak annyiban igaz – ha a tudomány meggyőzően bebizonyítja hogy egy adott populációban több analitikus stílusú férfit és több kontextuális nőt találunk. Teljesen kizárt dolog. ami körülöttük történik? A kontextuális stílusnak ez az „egész” -re való törekvése magyarázza tehát. de nem játszik ebben – legalább kis részben – szerepet a nők kontextuális stílusa. Sok kutató szerint az a tény. mert a látszólagos ellentmondást a realitásérzék és az irracionalitás között világosan értelmezhetővé teszi. míg az analitikus stílus képviselőjét a „világosan körülírható. Mindezt úgy is megfogalmazhatnám: a férfi a racionalitásra. semmiképpen sem jelenti azt. Gyermekkorb an a lányok előnye a verbalitásban alig vitatható. és mint ilyen. hogy ilyen helyzetben a mondandójába merülő férj egyetlen szót is fel tudjon idézni a gyerekek beszélgetéséből. akik eszükben tartanak minden apró (a férfiak szemében „lényegtelen”) részletet.Jérfias” és egy verbalitásra támaszkodó „nőies” stílusa. hogy az emberi gondolkodásnak van egy vizuális-téri orientációra épülő . mint a férfiak. és nem egy-egy kiemelt részletre összpontosít. a nő pedig az irracionalitásra hajlamos. hogy minden férfi analitikus és minden nő kontextuális. mert hagyományos nemi szerepük nem tesz lehetővé számukra sem szabad időt. Az egyén . Meggyőződésem. felnőttkorban pedig valamilyen logikai rejtvény megoldása vagy egy-egy prózai szöveg megértése. amikor azt írtam. mire gondoltam. Ugye. aminek következtében nehezen képesek figyelmen kívül hagyni bármit.kevesebb pontossággal el tudja mondani. Té telezzük most fel. a nők valamivel jobbak. hogy a női gondolkodás nyitott. Milyenek ezek a verbális feladatok? Gyermekkorban például szókincsvizsgálat vagy képen mutatott tárgyak megnevezése. hogy miről beszélgettek és mit csináltak a szobában a gyerekek ugyanebben az időben. Szeretnék emlékeztetni azonban arra. Ne felejtsük el: a beszéd az emberi kapcsolattartás – a kommunikáció – eszköze. Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni: az a feltételezés. ez kétségtelenül igaz. a nők számára különös jelentőséggel bír. Nos. hogy a nők azért nincsenek kellő létszámban képviselve a tudományban és a politikai életben. hogy miért tartja a közvélemény a nőket praktikusaknak. hogy szerte a világon sokkal nagyobb a beszédhibás (különösképpen a dadogó) férfiak száma. hogy a következő estén ugyanez történik azzal a különbséggel. jól megragadható” kérdések foglalkoztatják. Az intelligenciatesztek verbális feladataiban. míg a gyerekek egymással beszélgetnek. szintén a nők verbalitásban megmutatkozó előnyét bizonyítja.

Ha az eredetet megpróbáljuk visszavezetni egészen vadászó őseinkig. és az elejtett állatot ismeretlen tájakról kellett. Munkahelyükön gondolataik a családon. míg a vizuális -téri orientáció magas szintjét követelő pályákon (például sebészet. A férfiakat sajnáljuk vagy a nőket? Megkérdezik tő lem sokszor. és attól a perctől kezdve. az otthoni teendőkön járnak.egy tevékenységben más teendők rovására. A második világháború után a hagyományos nemi szerepek igen erősen átalakultak Magyarországon: a nők legnagyobb része a férfival azonos – otthonon kívüli – munkát végez. Egy nő éppen úgy rendelkezhet a vizuális -téri orientáció (és az analitikus gondolkodási stílus) magas szintű képességével. miközben a gyereket etetik vagy mosogatnak. egyikről sem feledkezhetett meg. a mindennapi részletmunkák – a bevásárlás. Úgy gondolom. Az asszonynak soha nem lehetett elmerülnie egy. és a gyermeknevelésnek a kapcsolatteremtés – a kommunikáció – köztudottan nélkülözhetetlen eleme. Ugorjunk néhány évezredet. csak az érdekelte. a gyerek ellátása stb. lehetőleg a legrövidebb úton hazaszállítaniuk. a takarítás.. . hogy a kontextuális stílus nem elvetendő magyarázó elv. hogy miért kellene sajnálnunk a férfiakat? Nos. amit azon a napon meg kellett csinálnia. A vadászok – űzvén a táplálékot jelentő vadat – rendkívül messzire távolodtak el lakhelyüktől. hogy a téri orientáció képessége a férfiak számára már ekkor is nélkülözhetetlen volt.. A férfi reggel elment a munkahelyére.gondolkodási stílusára tehát nincs jogunk „tippelni” kizárólag a neme alapján! Kétségtelen. ahogy például Shakespeare verbalitása ellen sem emelhetünk semmi kifogást. – egyaránt fontosak voltak. befejezetlen irodai munkájukon töprengenek. Tudom. eleve kisebb esélye lenne az egyetemi felvételre. a tradicionális nemi szerepek az analitikus vagy a kontextuális gondolkodási stílust egyértelműen tételezik. a főzés. mint a fiúkn ak. Ez azonban nem jelenti azt. Popper Péter Szegény férfiak. nyilvánvalónak látszik. Mégis: a kontextuális stílus véleményem szerint ma is felfedezhető a gondolkodásukban. Kétségtelen azonban. hogy ha egy lány építész szeretne lenni. Gyermekeiket nevelték. építészet) férfiakat. amelyek verbalitást igényelnek. A nők ezalatt ott hon tevékenykedtek a barlang körül. ahogy munkához látott. Én azonban azt hiszem. ennek lehet oka a „kettős szerep” -ből eredő túlterheltség. elsősorban nőket találunk. hogy azokon a szakterületeken. otthon viszont. hogy ezek a tulajdonságok a hagyo mányos nemi szerepekkel szorosan összefüggenek.

fizetésre. az lett az év királya. hogy mi történhetett vajon akkor. Csak helyeselni lehet ezt. Ám még meg kellett mérkőznie a régi királlyal. aki az előtte lévő évben uralkodott. Annyit nagyjából tudni lehet erről. aki egy bizonyos napján az évnek elsőként jött át a város kapujá n. Inkább érdemes elemezni a feminista mozgalomnak a történetét. Ez a történet most csúcsosodik ki igazán. jobb harcos? Hiszen a belépőnek meg kellett küzdeni v ele akkor is. Az volt az alapszabály. Ami engem illet. Nem lehet tudni. egy látszik bizonyosnak. hogy milyen szabályozó számokat találunk ki. Ez halálos küzdelem volt. Szóval újra és újra előtérbe kerül ez a férfi.kettéválasztom e témakörben kifejtett válaszom. éppen a feminista mozgalmak következtében. Nem azon múlik az egyenjogúság. A téma maga sok ezer éves. a küzdőtéren délután körbeülték a porondot a város női. hogy előfordul elemzésem során több olyan momentum is. és évenként jött egy új férfikirály. kis dobbal az ölükben. hogy a jövevény gyengébb és vereséget fog szenvedni. hogy most hány nő dolgozik a parlamentben és hány nő a kormányban. hogy mióta a történelem – legalábbis írott formában – rekonstruálható. rosszabb harcos volt. Nos. Tényleg volt olyan korszaka az emberiségnek. ha a régi király erősebb volt. az az. például volt-e matriarchátus vagy ez csak a fantázia szüleménye. hogy igen könnyen félrecsúszik egyik-másik. én indokoltnak tartom a feminista mozgalmakat – amelyek egyre erőteljesebben virulnak manapság is ugyanakkor úgy vélem.nő kérdéskör lélektani. szociális és egyéb szempontból. és nézték a két férfi küzdelmét. volt egy eleusisi matriarchátus. családjogra. Az ősi gyökerek nagyon ellentmondásosak. Ami ebben érdekes. de érdekes módon mégsem lehet teljesen lerágni. politikára stb. azóta bizonyosnak mond ható a tény. Ha ú gy látták. miközben nagyon nem hiszek abban. társadalmi érvényesülésre. uralkodónő vezette az államot. amikor matriarchátusi berendezkedésben éltek az emberek? Ennél a pontnál már ellentétesek a vélemények. hogy ami az írott történelem előtti korszakban volt. Tehát leszögezhető: ez egyéves pünkösdi királyság volt. mint ama bizonyos „csont”. ha gyengébb. hogy az ősidőkben volt egy matriarchátusi társadalom – leginkább a Theseuslegendából és az ezt nyomon követő kutatásokból lehet nagyjából rekonstruálni. Természetesen el kell ismerjük teljes egészében. ami egyesekből ellenérzéseket válhat ki – ezt vállalom. teljes szívvel és lélekkel az azonos jogokat férfi és nő között – ez most mindenre vonatkozik. hogy állandó királynő. de azért véletlennek tekinteni ezt a folyamatot nem lehet. hogy ez adminisztratív eszközökkel megoldható – tehát kvótákkal. Biztos vagyok benne. akkor halkan . nevezetesen azt. hogy az a férfi. az hogyan volt és miképpen volt. hogy állandósult a férfiak küzdelme a nők háttérbe szorításáért.

úgy hagyta el az ereje. szorongásairól. És a páva miért szabad? Mer t nem félnek tőle. úgy gyengült a régi király. Megölte. Közben mindenféle elméletek bukkannak föl. De már lassan nem erről van szó. hogy körbeültek a nők. Rendben van. hogy a páva szabadon sétál. a nők visszaszorítását jogilag. intellektuálisan. És a saját biztonságuk érdekében alkalmazzák ezt az egész erőfeszítést. társadalmilag. értelmesebbek. hogy melyik férfié és melyik nőé. hogy a gyengébbik veszíteni fog. és nem tudják a differenciát kimutatni: melyik nőktől eredő. és ettől kezdve az egyéves királynak minden az ölébe hullott. ahogy jeleztem. hanem arról. Miért? Talán félnek tőle. melyik férfiaktól. hogy valami olyasmire utal. Ez hogy lehet? Hogy egy ilyen mélyen szántó személyiségvizsgálat ezen a ponton csődöt mond. félelem. alkotóképesebbek. ezt nem sikerült megoldani. de az semmit sem ér. aki ne tudná a falu bikáját is impotenssé tenni. intellektuális funkcióiról. hogy a férfiak intelligensek. például a Rorschach-tesztet. érzelmileg. Ez a hatalmi kérdés már fölvillant az ősi ele usisi matriarchátusban. hogy nincs az a nő. Előbb azzal kezdtem. Varázslat volt. bár saccolgatni tudok. zümmögtek meg doboltak. Én ebben nem hiszek egyszerűen azért. hogy azzal telnek el a történelem évszázadai – inkább évezredei –. Nem egy nagy találmány. nem tudom megmondani. ami egész finom nüánszo kat fel tud tárni egy ember lelki életéről. De ha elém tesznek száz. amit akart. egy olyan női hatalomra. Utána volt egy nyilvános násza az uralkodónőnek az új királlyal – a nép szemeláttára –. végül is tessék kimenni. hogy . és a nők elkezdtek zümmögni. ismerem a szakmámnak a legnagyobb személyiségvizsgáló tesztjeit. sokkal inkább elkép esztő. de él a mai napig. Akkor az új király – bocsánatot kérve – kitekerte a nyakát. pszichológusok. tudnia kellett. mert mint pszichológus. szociálisan – félelmet takar. de másfajta hatalma is van. ha akarja. Az egyik ilyen félrecsúszás: a mozgalom eredetileg úgy indult. az állatkertbe és megnézni. A nőknek a rács mögé szorítása szimbolikusan. ellenben a tigris rács mögött van. Nos. hogy egy év múlva meghal. okosabbak. Bizony. azonos bánásmódok. azonos társadalmi érvényesülési lehetőségek. Van egyfajta szexuális hatalma. hogy legyenek azonos jogok. mint a nők. vagy annál jóval több Rorschach-tesztet. és amikor a zt látták. mit? –. szignifikáns különbséget. lényeges. és ahogy erősödött a küzdőteret körülvevő női kórus. szerintem. hogy a férfiak megpróbálják háttérbe szorítani valamilyen módon a nőket… Ez az én számomra egyetlen egyet jelent – hogy a férfiak félnek a nőktől. És a végén tehetetlenül összecsuklott. társadalmilag. ha az igazán kipróbált és hitelesített pszichológiai tesztek süketek erre. Akkor valami nem áll összhangban ezekben az elméletképzésekben. amit ma. teljesen szabad volt. akkor elvették az erejét a másiknak? Ebben az az érdekes. azután a zümmögés lassan átment énekbe. hogy van a feminista mozgalomnak egy félrecsúszási lehetősége. Valamilyen varázséneket – ki tudja. Nem mutat különbséget. minden kívánságát teljesítették – de ő is tudta.megperdültek a dobok. a modern világban úgy szoktunk megfogalmazni mi.

magatartásban. amit a teszt például nem mutat ki. hogy kik ájulnak el jobban vérvételnél. fölékszerezett férfiakért. „Meggyilkolja” – véleményem szerint – a női karaktert. hogy tényleg a nők -e a gyengébb nem. Nevezetesen azon – pontosabban . A férj már rég az ágyban nyögdécsel limonádé után. mikor József Attila írta az idézett sorokat –.ugyanolyannak kell lenni a nőnek. mert hiszen nem rajongok a fülbevalós. nagyon sokfelé szétágazik ez a femininizálódás. Amint alkotásról van szó. hogy a nők tovább élnek. Szóval az embernek kétségei támadnak. vagy valami máson? Én azt gondolom. Miért? Tessék elmenni bármelyik orvosi laboratóriumba. férfiasodási tendenciát mutat. Ezeket én feminin jelenségeknek látom. hanem ugyanolyannak! – holott nem ugyanolyan. amikor az ugyanolyan beteg felesége bevásárol. mennyi kreatív férfi van. az egyáltalán nem igazolható. a nők nevelésében az ókortól kezdve a középkoron át a zene mindig rendkívül fontos volt. Vannak. Magatartása. mint a férfinak. És vele párhuzamosan lehet látni egy „femininizálódást” a férfiaknál. És ugyanígy károsítja a férfias viselkedési normákat. kompromisszumkészségben. Férfiasak a férfiak? József Attila azt írja a Thomas Mann üdvözlésében: De mi férfiak férfiak maradjunk / és nők a nők… Bizony. h ogy férfiak. hogy kreativitás tekintetében mekkora különbség van férfiak és nők között. De hogy intellektuálisan. biztos. ho l van egy valamirevaló női zeneszerző? Csak férfiakat ismerünk. És látni fogják. és relatíve kevés az igazán kreatív nő. mert példának okáért azt szokták mondani. És ezt nem lehet társadalmi -nevelési okokra sem visszavezetni. és írt is egy tanulmányt a bizánci férfiről. férfiak vagy nők. hogy valami máson. megnézni. kevésbé női. A negyvenes-ötvenes évek táján az infarktus zömmel férfibetegség. Nem azonos jogúnak. mennyivel alkotóképesebbek a férfiak. azokért a férfiakért. Azután öltözködésben. Lehet. De ez a képességeken múlik. akikben mindenkinek tetszeni vágyás lakozik. Persze azt szokták mondani. hogy nézzétek meg. takarít és kiszolgálja. aki nőies. akik minden helyzetben erős erotikus sugárzást vagy szexuális sugárzást akarnak kiváltani. rosszabbul tűri a fizikai és lelki ter heléseket. Márai Sándor is észrevette. Már a múlt század harmincas éveiben – akkor. Ez a feltételezésem. Puha ruhákban. stílusban. De hol van egy női Mozart. hogy a zene nem volt soha elzárva a nők elől. Tessék csak összehasonlítani egy influenzás nőt és egy influenzás férfit. A nők sokkal strammabbul tűrik a másfajta beavatkozásokat is. a női helyzeteket és a női reakciókat. A férfiak az erősebbek? Izomerő tekintetében. Arról nem is beszélek most. antilopcipőkben jár. ez hamis út. A férfiak hamarabb dőlnek ki a sorbó l. rögtön kiderül az. Rosszabbul tűri a stresszes helyzeteket. hog y ezek előítéletek. ez az ugyanolyanok vagyunk. viselkedése feminin az élet különböző helyzeteiben. Szóval ez egyfajta „elmaszkulinalizódást”.

Nem arról van szó. saját önérzete folytán. hogy a biológiai kreativitás nem lebecsülendő! Szülni tud. Ezt nem lehet teljesen magától értetődőnek tekinteni. Nem mutat hasonló megingásokat a pszichés biztonsága. Egy nő még inkább újat hoz létre ebbe a világba – egy új embert. ugyanazokat a tüneteket produkálja. mint a férfiaknak. Egy frigid nő – relatíve – elég jól megvan a maga frigiditásával. Arra gondolok. valamint azon is. hogy külön nagy produkciókat kelljen bemutatnia a világnak. szerinte hogy nézne ki egy nőtársadalom – egy. hanem aki a legszebb mozdulattal tudja eldobni. mert a nőknek van egy biológiai kreativitásuk. csendben megmosolyogják ezeket a halálos. Ugyebár csúnya világot teremtettek a férfiak. hogy a nők sokkal közelebb állnak a természethez. talán nincsen. ha meddő. hogy tényleg szül-e gyereket vagy nem. De ugyanazt mutatja. kicsit mindig komikusak egy nő szemében. Megszülik. hogy gyereket tudnak kihordani. Lehengerlő volt… csak egy példát belőle: a nők által rendezett olimpián nem az a bajnok. karrieristák stb. mert ennél nagyobb alkotás. biológiai alkotókészségük. mint egy impotens férfi: kétségbeesik. stabilitásában. hogy mi az igazi különbség. az impotencia rettenetesen meggyötör egy férfit. Ha egy férfinek nem adatik meg a kreativitás képessége. Egy férfi akkor van az értékeinek a csúcsán. a nők által és nem a férfiak által irányított társadalom. hogy ez valami egészen furcsa csoda.részben azon –. hanem a képességről van szó. Egy férfi ebben bizonytalanabb. tehát a testükben formálnak egy másik embert. nagyüzemi emberölésekkel. de valami újat hoz létre. Teljesen megingatja önbizalmában. és megprób álja pótolni a kreativitás . táplálják. hogy igazam van. fölnevelik. Biológiai kreativitásnak nevezem. mint a férfiak. bármilyen formában. diktatúrákkal… Ugyanakkor mit olvastam egy sci fiben? Igencsak elengedte a fantáziáját a sci-fi írója. ha alkotni tud valamit. hogy a kreativitásbeli tagadhatatlan különbség férfiak és nők között azért van. gyereket tud a világra hozni – ez önmagában nagyon nagy igazolása a létezésének. hogy a nemzőképtelenség. Az esztétikum kerül az értékek csúcsára. És ez a képesség értelmet ad a női életnek anélkül. Nem akarok túlzásba esni azt illetően. mint egy másik embernek a világra hozása. Hiszen felülmúlhatatlan. Szóval ezek a nagyon iparkodó férfiak. világháborúkkal. Bizonyítékként azt a patológiai tapasztalatot osztom meg önökkel. ha meddő. lágerekkel. akkor bajba kerül saját önértékelése. és ebben látni kell. Abban a pillanatban. Ez is azt mutatja. mert az ő biológiai kreativitása elég. a kreatív becsvágyuk. de megosztom a gondolataimat ezzel kapcsolatban… nem biztos. ami a férfiaknak nincs. Mint műv ész. nagy egzisztenciális férfiküzdelmeket. tehát a természeti őserőkhöz. aki a legmesszebbre tudja eldobni a diszkoszt. hogy a nőknek sokkal kisebb az alkotói becsvágyuk. és meginog a női önértékelésében. foganhat. Hogy szülhet. a terhesség. mint egy impotens férfinek. mint tudós. Egy férfi valamilyen formában mindig bizonyítani akarja a saját értékeit – és ezt a kreativitással bizonyítja. a gyerekszülés.

és a valláshoz és az istenhez való viszonyuk. Biztonságosabban élnek. Na de. Akkor elfordul az egész abba az irányba. másho l van az ambíció. akkor elnök akar lenni. A sok pénz. női szempontból nem lebecsülendő férfiak. a férfiak és a nők egymáshoz való viszonya. Ha ez sem megy egy férfinek. hogy nagy összegeket zsebeljen be és ennek megfelelő életszínvonalat teremtsen önmagának és a családjának. miniszter akar lenni. Akkor kezd el inni. stabilabb pszichésen. Ha összehasonlításokat végzünk. ez a magyar. ha nem sikerül karriert csinálnia. hogy egy nő fütyül rá. a társadalmi rendszer. szóval még mindig alkot. De fontos. akkor kezd el szeretők után rohangászni. ha ez sem sikerül… Ha sok pénzt sem tud keresni. és a nőket. az adózás. vízcsapot. mint lényeges vallásos szereplőket. Vajon miért? Egy kis vallás. intuitívabbak. mint a férfiak. Ami tény. hogy máshol van a becsvágy. Szóval. nagyhatalmú ember akar lenni szociális értelemben. hogy a különbségek jelentős része a nők javára szól. . Biztonságosabb a létformájuk. Állandó téma lesz. Egy férfi meg nem állja. a rivális. Jobbak a megérzéseik. hogy jó anya legyen. De már csak családon belül. a természethez közelebb élnek. Szabó Magda egyszer azt mondta. amelyik a panaszdalt irodalmi rangra emelte. hogy ha egy férfi egy társaságban elkezd a szexuális sikereivel dicsekedni. akkor látjuk. Nem fontos számára. akkor nagy baj van. állandóan műsoron lévő téma – erre szoktam én mondani. Emocionálisabban érzékenyebbek. Ez minden vallásnak a problémája. a férfiak nagy panaszkodók. hogy államtitkár legyen vagy miniszter. amelyek a nőket kizárják a vallásos gyakorlatból. a rendeletek. hogy mióta impotens uram? Mert hát nyilván azt fogja bizonygatni ami nincs. akkor húsz perc után már meg lehet tőle kérdezni. akik varázsolni tudnak csodakalitkát a papagájnak. akik megjavítják az eldugult vécét. és ebben a vonatkozásban a nők vannak jobb helyzetben. hogy igazolja saját magát – vagy saját sikertelenségét – különböző bűnbakok keresésével. Csak a férfiak számítanak. Ez is mindig előkelő pozíció. valahogyan. hogy legalább a sze xuális élete és sikerei adjanak valamit az elveszített értékek pótlásából… valamit. Mindig más az oka. a szomszédok a csodájára járnak. akkor sok pénzt akar keresni. Vannak olyan vallások. Nincsenek női szentségeik. Akkor fel akar törni. Ez a különbség a férfi és női kreatív késztetés között. Akkor pozíciót akar. hogy egyetlen nép van az ő ismeretei szerint. Tönkreteszi őket a konkurencia. Vallási szempontból érdekes módon az iszlám is hajlik a férfivallás felé. ha egy férfi kudarcot vall. komor férfivallás. Például a zsidóságnak sincsen. a kreativitásigény áttevődik a magánéletre. tehát pozicionáltsággal helyettesíti a hiányzó kreativitását.hiányát a karrierrel. akkor a kreativitás.és teremtéstörténet Elkezdhetnénk ennek a mélyére ásni. férfiaknál és nőknél. Ezek tulajdonképpen. És ha azt sem tudja. ami hiányzik.

A különbség mélyebbről fakad.hanyagolja. ha valaki meghal. 2005) vett ük át. kiszedi a bordáját. Ez biblikus szempontból ide nyúlik vissza. s ebből a különbségből fantasztikus problémák keletkeznek. Úgyhogy ezzel bajlódnak a vallások. élő testből. De a második teremtéstörténetben. hogy amikor először teremt Isten. Végül Isten jobb útra tér. Apa is és anya is. mint női szentséget. És ez már egy lehetőség – mondjuk. Nem csupán arról van tehát szó. saját hasonmására. mert porból vagy. holott ő nem onnan származik. ami rögtön ezután olvasható. 1 . annak keménysége. De előfordulhat. Mondhatnám azt is. ezt már elfogadja. már csak férfit teremt. a nő élő testből. Egyszóval. nővé és férfivé teremti az embert. Lehet. A görögök nem tudták. Nem halott anyagból. hogy nem fakad minden téboly a szerelemből. Na. hogy már a teremtéssel kezdődött a pro bléma? A férfit élettelen agyagból teremtette az Isten. Aztán vannak olyan vallások. A meghívott szenvedély 1 A 19. akkor férfivá és nővé teremt. Tehát Isten kétneműségét tanítja a Biblia. csak férfi Istenség előtt. hogy a nő és a férfi némely szerve eltér egymástól. De ha ennek megnézzük az ősi mondanivalóját. hogy a különbséget leh et magyarázni… hogy miért. hogy a nő is porból valóként akar létezni a világban. de ismétlések előfordulhatnak. porból – ezt is mondják ezek a komor férfivallások. De a nő nem porból van. mert érzékelik a hiányát – társadalmi méretekben –. Női szentség is kell. Lehet arról gondolkodni. hogy teljes család kell. és bizonyos ellenszenvvel figyelje. hogy nem tud egy ember leborulni. majd életet lehelt belé. hogy ez a különbség a férfipszichikum és a női között. s nem minden szerelem válik tébollyá. A kereszténységnek nagy nő i szentségei vannak. Itt részben átdolgozott formában adjuk közre. hogy az egyik az élettelen anyagból. Nagy női szentségek vannak. Aphroditétól Vénuszig és így tovább. csak a férfi nem fogadja el az állatokat társául. századi pszichiátriai-neurológiai tankönyvek szívesen használják a „szerelmi téboly” kifejezést. Miatyánk is kell és Mianyánk is kell. egy vallástörténész vagy egy valláspszichológus számára –. a másik élő testből származik.női szentséggel. és fölkínálja neki társul az állatokat. A nő testből van. egy vallás népszerűségében. A férfitestből. Annyi biztos. És monda az ember: Ez A tanulmányt a Lelkek és göröngyök című kötetből (Saxum Kiadó. Igen ám. hogy ez számít-e egy vallás elterjedésében. Tudják -e nélkülözni az emberek a női szentséget. és abból lesz a nő. A nőt viszont a férfi bordájából alkotta meg. a szenvedély témakört. a buddhizmus is. de csak egy idő után. elaltatja. A két teremtéstörténetben arról van szó. Hát… Mindenesetre nem hagyhatom ki a szex. és visszatérsz a porhoz. az azt sugallja: a férfi élettelen anyagból van. A taoizmus is. csak férfit. homokból teremti. amelyek ezt azután pótolják. Az iszlám is megpróbálja Fatimét behozni. a latinok sem tudták. Abból. ezzel a férfi. a szerelem. Hogy az egyiket földből. a nőknek lágysága van.

mert emberből vétetett. akár a szabályozatlan nemi erkölcsök idején. Biztos. amikor sem a nő. Jákob nem ujjongott örömében. A nemi identitás fogalmának kettős értelme van: a valamelyik nemhez tartozás tudata és . hogy lányát. mert növeli hősies helytállásukat. hogy valamikor az ősidőkben az érzelmi szocializálatlanság nem tette lehetővé a szerelem megjelenését. hogy a legősibb kultúrák a néha-néha nagyritkán felbukkanó különös vonzódást (szerelmet?) nő és férfi között az istenek büntetéseként értékelték. Jákob hét évig szolgálta Lábánt. de megítélésük meglehetősen bizonytalan. csak testi megkívánás létezett. Egy bizonyos: Jákob és Ráhel szerelmesek voltak egymásba. Ábrahám gyanús közönnyel adja kölcsön feleségét. a szex jól elvolt szerelem nélkül. és az is biztos. Szókratész elnézőbb a szerelemmel szemben. sőt nem is ajánlatos a szülők nek vagy a rokonoknak kritikát mondani a gyermek partnerei felett. Ráhelt feleségül vehesse. Sárát a királyi háremekbe. mert csakis szolidaritást. és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék. A mai pszichológia és a társadalomtudományok a szerelmet elsősorban társas viszonynak és szexuális kapcsolatnak tekintik. hogy amikor már kitűzték az esküvőt. dühöt vagy méltatlankodást válthatnak ki vele. akár a matriarchátusban vagy a háremek kezdeti korszakában. hogy a családalapítás után már nem lehet az egész élet az övé. ami védi az embert az atomizálódástól és az érzelmi elsivárosodástól. Vajon szerelem volt -e Ádám és Lilith. később Éva között? Szerelmespár volt -e Odüsszeusz és Pénelopé? A nemi erkölcsöt szabályozó bibliai törvények csak a megvalósított testi kapcsolatokra vonatkoznak. ő maga pedig lassan elindul a halál felé. Hippokratész is betegségnek tartja a szerelmet. Mindezt megelőzően – még inkább visszamerülve a múltba – azt kell látnunk. Hogy a szerelem mikor keletkezett. Mert megértette. Mintha megtébolyodtak volna. mint ma. Ennek során viszont – ha igaz – egyre közelebb kerül egymáshoz a szerelem és a szeretet. hogy nagyon régen. a homéroszi eposzokban néha felbukkannak szerelemre gyanús kapcsolatok. megválaszolhatatlan kérdés. Ekkor a női-férfi együttélési formák. és gyereke ket kell nemzenie. hogy ki a másik. Ruben megátkozása Bilha elcsábítása miatt nem szerelmi féltékenységből fakadt. Azonban nyilvánvaló. Mellesleg: ezért nem érdemes. az epikureisták viszont az érzéki vágyra teszik a hangsúlyt. hogy a bibliai időkben a szerelmet és a házasságot másképpen értelmezték. Négy felesége közül Jákob egyet biztosan szeretett. másképpen élték át. sőt azt sem. Képes-e erre egy mai szerelmes? Számunkra viszont az a figyelemre méltó. sem a férfi nem látja tisztán. hanem a tör vény és az apai méltóság megsértéséből. hanem elszomorodott. A sztoa a szerelmet főként lelki vonzódásként értékeli. sőt a homoerotikus kapcsolatokat kifejezetten helyesli a katonák között. hogy kicsoda ő. hanem meg kell osztania.már csontomból való csont. A görög mitológiában. Ezeknek az érzelmeknek a létrejötte a nemi identitáson alapul.

Ennek ma már érezhető következménye: a felettes én. a promiszkuitást. Ebben a labilis lelki állapotban minden érzelem nehezen vállalható. német). Amit különben a statisztika sem igazol: a kriminális gyerekek többsége nem csonka családban nevelkedik. Ez idő alatt alakul ki a felettes én (a személyiségbe beépült erkölcsi és szociális normák). Ennek megértéséhez vissza kell tekintenünk egy régi vitára. valamiféle cinizmushoz. hogy a fejlődés üteme felgyorsult. kilenc. elridegülés. a látencia periódusa tehát megrövidül. az empátia hiányát. sőt a serdülés korában szilár dul meg emocionálisan a nemi identitás. A nemnek megfelelő ragok. A folyamat gyorsabban megy végbe azoknál a nyelvcsaládoknál. A belső bizonytalanság („ki vagyok én?”) motiválja a serdülő testén az egyetlen stabil jel. A nemhez tartozás tudata viszonylag korán kialakul. kb. amiből önbeteljesítő jóslat lesz: veszélyben az anya. De akkor még nem támadta meg anyai biztonságukat a mindenfe lől áradó kétség. A híres amerikai kutató. s a magányos nők nagyszerűen felnevelték gyerekeiket. az úgynevezett látenciakor (hatévestől a pubertásig. Az erkölcsi labilitás és a nemi identitás bizonytalansága a maszkulin és a feminin hatások fel nem dolgozott keveredésének zűrzavara növeli meg az agresszív reakciókat. mint anyu vagy apu. A modern időkben a fejlődéspszichológia kénytelen tudomásul venni.tíz éves korig) végére. a gyerekkor hamarabb csap át kamaszkorba.a nemi identitás érzése. beleértve a homoszexualitást vagy éppen a melegek és mindenfajta másság eszelős gyűlöletét. az aberrációkat. hogy a személyiség durva vonalakban körülbelül az iskolaérettség idejére már kialakult. Cleckley leírta a szociopátia tizennégy jellemzőjét. . a szexuális erőszakot. valamint a megszilárdult nemi identitás. Azonban itt is kimutathatók különbségek. flegmához hasonlító létszemlélet. a serdülés időszaka korábban megkezdődik. mint ahol nem (például magyar). A két világháborút követően mi is az özvegyek országa lettünk. tehát az erkölcsi és szociális érzék labilitása. megingathatósága. gyakorlatilag a beszédfunkciót követően. züllés fenyegeti a gyereket. ahol nemek szerint ragoznak (például orosz. mert a kiszolgáltatottság félelmét hozza létre. Védekezésül érzelmi elfojtások keletkeznek. Ugyancsak a látencia. („Te csak úgy mondhatod. A fiatalok között tapasztalható egyre nagyobb számú társadalmi beilleszkedési zavar. a tetoválás létrehozását. A modern kutatások azonban későbbre tették ezt az időpontot. nem a hisztériásán hangoztatott csonka család. kb. Ez a valódi probléma. Freud úgy vélte.”) A nemi identitás az érzés szintjén (lelkileg nőnek vagy férfinek érzi -e magát valaki) már nehezebb ügy. prepozíciók jelentős informatív és sűrűn ismétlődő gyakorlási többletet jelentenek a beszédtanulás folyamatába n.

akkor jött egy borzasztó nehéz székelés. ahol rajtam kívül csupa aranyérrel műtött férfi volt. jaj. Mi kor néhány nap múlva abbahagyták ezt a székletgátlást. Az érzelmi sivárság szeretetképtelenné teszi. sőt – meglepően – valami behízelgő viselkedésforma is. és leküzdhetetlenül mélyek. amikor először megy át a műtött területen a széklet. Ezt én a pszichológia szentimentális. hogy ópiummal visszafogták a székletet. de a jó Isten rendreutasított egy vakbélgyulladás formájában. órákban. a karakterfejlődésre. Én csak ann yit tudtam. hogy ne fertőzze el a műtött területet. Mama. Ez az csont. hogy egy szülés ahhoz képest semmi. hogy az egyén könnyedén vállal olyan helyzeteket. nem szeret. Ez feltűnt nekem. Amit mindig rettenetesen hangsúlyoznak. Csak az anyját. Továbbmélyítem ezt a dolgot.Ezek közül a három legfontosabb: nem szorong. nem hangzott el. és veszélyes félreértéseket okozhat. Akkoriban az volt a divat. segíts! Ez hangzott egész nap. a gyerekhez való viszonyban. hogy a fürdőszobába kimentek. és én – boldog vakbeles – hallgattam. amelyek akár személyes épségét. hogy ordítanak. Pszichológiailag ezek eléggé alátámaszthatók. számtalanszor megismétli ugyanazt a kudarccal végződött magatartást. a család érzelmi légkörének megteremtésében stb. hanem ennek nagyon mélyek a gyökerei. Éjszaka megműtötték. Az apját senki sem hívta. . inkább indulatok. ahol nagyon sok ember meghalt. mind az anyját hívta. az az utolsó pillanatokban. anyám! Mama. Később . És akkor ez már meggyőző volt számomra. Jaj. Mélyebbek sokkal. amit Cleckley „pszichopata bájnak” nevez. A szorongás hiánya műszeresen is kimutatható. amire a marcona férfiak azt állították. amikor sokáig dolgoztam nefró zisos. segíts. soha. Ehhez még hozzájárulnak indokolatlan törések az életvezetésben. Mindenki az anyját hívta. Soha. mintsem szocializált érzelmek. ösztönbetörések irányítják viselkedését. mint a férfiak felé irányuló érzelmek és kötöttségek. és nem hozott semmi se megoldást. marcona férfiak. bűncselekményt. Különösen gyakori áldozatok – természetesen a megkárosítottakon kívül – a gyerekelhelyezési perekben a bírák és a szakértő pszichológusok. hol vagy? Csak az anyjukat hívták a betegek. ho gy ez nem a pszichológia szentimentalizmusa. Amit ők szenvednek. magamhoz tértem egy kórteremben. hogy mennyire fontos és ennek döntő a hatása a személyiségfejlődésre. akkor nagyon nem szerettem az anyagyerek kapcsolati kultuszt. amikor nagyon jelentős szenvedés nek volt kitéve. Azt jelenti. jaj. nem tanul. senki az apját nem hívta haldokolva. romantikus túlzásának éreztem. Soha egy jaj fater. Ennek következtében nem tanul az átélt tapasztalatokból. Az anya szerepe a férfiaknál Amikor én fiatal pszichológus voltam. biztonságát is veszélyeztetik. amit már nagyon-nagyon régen rágnak. ez a női privilegizált helyzet a családban. leukémiás osztályokon. konfliktust. ez az anya-gyerek kapcsolat. anya. Még a háremrendszer sem.

Ezt még azzal is bizonyítják. ettől csúszik el a feminizmus. ott mindig több a női hívő. aki férfi volt. Nagyon imponálóak voltak. ott mindig volta k tudós nők is. Én ezt mind nem tudom. Ez az egyik dolog. Ugyanis fölvetődhet az a kérdés. Nyilvánvaló volt.és lélektagadó Buddha értelemben. nem tudom. eléborul. amit érdemes megjegyezni. Tőlem nem lehet megtudni. hogy ha már erről a csontról én sem tudok többet lerágni. okosak. mint a férfi. Ellenben azt gondoltam. mint a férfi… A szex . ám megbukott az is csúnyán. Ám feltétlenül előre kell bocsátanom valamit. Azért állítom. tehát nem rálegyinthető tanítások először is azt mondják. spermiumok. De semmi esetre sem az a megoldás. petesejtek stb. Rábámul a nagy emberre. hogy mit gondoltak erről az emberek és mit tanítottak az emberek évszázadokon keresztül. abból nő lesz. Ezek a komolyan veendő. mit közvetítenek.. hogy elmondom: én nem tudom. hogy valaki férfiként vagy nőként születik -e újjá. inkább intuitíve. de az első órám mindig arról szól. Tanultuk az általános iskolában. és megpróbálják valamilyen módon bizonyítani. Éntőlem azt lehet megtudni. az férfiként születik. Aki nőként élt. újjászületés. valóban van újratestesülés. akár az Isten. Én nem tudom. Ennek a fiziológiáját tudni véljük. akkor mitől függ. hanem arról. X és Y kromoszómák. de hát ki számára voltak nők? Hát ezek elmaszkulinizálódtak.női emancipáció nem megoldott probléma. Nem erről akarok beszélni. hogy amikor körülnézünk az ezoterikus vagy misztikus szektáknál. hogy a férfi. hogyan néz ki ennek a dolognak az ezoterikus háttere. mint amennyit az évezredek alatt lerágtak. Nagy valószínűséggel. hogy elférfiasodó nők és elnőiesedő férfiak sokasodjanak. akár hindu lélek-vándorlási értelemben. mi a teljes igazság. Mert nem attól egyenjogú egy nő. hogy a női lélek érzékenyebb. pokol. hogy az ember váltja a nemét az inkarnációk során. intelligensek. a tudományos karrierem során akadémiai bizottságokban. Ez már meghökkentő kijelentés. Én sok helyen megfordultam. kárhozat stb. hogy százkilós súlyokat emelget vagy bokszkesztyűvel ráver a másiknak a keblére. hogy van a valóságban. Valahogy viszolyog tőle az ember.pedig az járt a legközelebb ahhoz. hogy van-e Isten vagy nincs. nem annyira intellektuálisan. Ezt az egyoldalúságot korrigálják a reinkarnációs nem-váltások. Újra mondom. ördög. Inkább emocionálisan fogadja magába a világot. üdvözülés. Ki tud ezzel megbirkózni női részről? A csodálkozó szemű pipi mindig győz rivalizációs helyzetekben. hogy a legtudósabb nőtől adott alkalommal elviszi a férjét egy csodálkozó szemű pipi. hogy ha van reinkarnáció. hogy valami társadalmi differenciálódást hozzon létre. ez nyilvánvaló volt. De azt próbálják elmondani. Szokásomhoz híven most egy kis ezoterikus kerülőt teszek. nem annyira racionálisan. kicsit kitekintek egy másfajta gondolkodásba. Én hosszú évek óta összehasonlító valláspszichológiát tanítok.

Fontos még a hormonális nem. valami betegség. egy kivételével. volt egy hipotézisük arról. fizikai. amelyek általában zömmel a fogamzás után kezdenek el működni. méghozzá a serdülőkor környékén kibontakozó – fizikai. hogy az erőszakos bűnelkövetők között nincs-e esetleg több ilyen – de nincsen. testi faktor. hovatartozást meghatározza. ami a nemi fejlődést. Van az embernek egy kromoszomális neme. az XYY kromoszómakapcsolódás – vagyis a szuperférfi. ami a fogamzás pillanatában eldől. A magas tudomány úgy tartja. Tudunk az XY kromoszómákról. amelyek ugye a szex-kromoszómák. . hogy a mai fejlődéselmélet szerint hogyan alakult ki az ember pszichoszexuális fejlődése különböző fázisokon keresztül. hogy m inden rendben van alacsonyabb szinteken. hanem a pszichológusok és pszichiáterek számára is. ez az első meghatározó tényező. Rácsavarodik a köldökzsinór.e. egy szociális. egy társadalmi és egy pszichológiai. de előfordulhat. hogy vannak rendellenes kromoszómakapcsolatok. ez hívta fel a figyelmet arra. A méhen belüli életben történhetnek olyan dolgok. Tény ugyanakkor. akkor hormonálisán is rendben van. ami meghatározza az ember szexuális identitását: négy testi. Igen erősen indulatvezérelt. de hormonálisán valami diszfunkció mégis beáll. nem lehet. hogy van egy kromoszomális nem. A másodlagos nemi jellegek már rengeteg klienst jelentenek nemcsak hormonológusok. Ennek a menetét mindig figyelni kell! Van egy negyedik – ugyancsak a születés után. nőgyógyászok stb. nem fejlődik ki valamilyen szerv. relatíve a leggyakoribb. mint tudjuk. nagyon hajlamos indulati paroxizmusokra. Ezeket ma már diagnosztikusán pontosan meg lehet határozni: például az Y kromoszóma férfit jelent. az X nőt. mert az emberek általában. Annak idején Angliában. hogy miért. Ezek nagyon ritkák statisztikailag. Akkor végezték ezeket a nagyon precíz kromoszomális vizsgálatokat. tessék megfigyelni. biológiai faktor. Ezzel az XY kromoszómával humorizáltak is. amelyek a szexuális fejlődést később befolyásolják. hogy a fejlődés rendben volt -e pszichoszexuális szempontból. hogy az erőszakos bűnelkövetők között több a szuperférfi genetikailag. és megint ugyanaz a helyzet: ha minden rendben van. szóval mindenesetre van egy ilyen vizsgálat is. XX-ből nő – ez megbízható prognózis ma már. ne m is nagyon érdemes sorra venni őket. valami probléma mégis kialakul. de ez is tízezer az egyhez előfordulású esetleg. Vagyis XY -ból férfi lesz. de tény. amelyek ezt cáfolták. a bristoli klinikán elkezdték vizsgálni az erőszakos bűnelkövetőket. Kialakulnak a belső elválasztású mirigyek. erős izomzatú. Hogy milyen a szuperférfi? Az nem egy érdektelen dolog: általában nagyon magas – és mivel a hosszúságot a csontok határozzák meg – erős csontozatú. hormonális problémák adódnak. hogy hat faktor van. de értelmileg alacsony színvonalú. Ezek pedig a másodlagos nemi jellegek.. nagyon sokan elégedetlenek a maguk habitusával. Ez kérdés pszichológiailag is.Nézzük meg először tudományosan.

mert nem kellesz senkinek. nagyon sok mindenre magyarázatot és álmagyarázatot ad. egyél. de azért ez nem ilyen egyszerű. A serdülő lányok például kezdetben szégyellik a mellüket. hogy itt általánosabb elégedetlenségről van szó. Na de a másik oldalról berobbant egy szorongás. és tulajdonképpen ez onnan eredt. de ez bizonyítja. Kezeltem olyan lányt. ha túl kic si. kudarcokra. hogy a környezet erre hogyan reagál. amiből ő olyan női kisebbrendűségi érzést kreált. és nagyon nehéz külön békét kötni az embernek a saját testével. ezért olyan. olyanokkal is. kapcsolataival. A legfontosabb kérdés az. hogy az ember a saját életében mennyire sikeres. hogy ne egyél. hogy neki folyton bizonyítani kell. b ő pulóvereket hordanak. Ha valaki sok reklámot vagy szexlapot nézeget. Bár mondhatjuk. hogy ha valahol sérül az önértékelés biztonsága. amiben őt elutasítják. Nézőpo nt kérdése. hogy az mekkora. fogható. hogy ő jó nő. Azt gondolom. lehet vele fordulni ide -oda. szociális beilleszkedésével. akkor keresi az okot. Na most a nagyobb kérdés az. milyen gyönyörű szőke haja van. nem sikerülnek a kapcsolatai. tehát ha a környezet állandóan azt papolja. a saját másodlagos nemi jellegén kialakult alkati sajátosságaival szemben. hogy itt-ott valamilyen patológia meghúzódjon vagy kifejlődjön. hogy nem ez számít. A másodlagos nemi jelleg kemény história. ne legyél sovány. Azt mondja: nézd. hogy volt egy egy-két centis rövidülés a karján. Szóval az emberek jelentős része tulajdonképpen egy panaszlistával él. hogy ő kelendő a férfiak piacán. Nagyon sok olyan kontaktus szerveződik. hogy ő elkurvul. mint azt felismerni. kisebbségi érzete támad. ami . akinek volt egy kéztörése. és az elégedetlenség okát rávetíti a testére. ha nagyon sok az olyan élmény. mert meg fogsz hízni és nem kellesz senkinek. mert összehasonlít és viszonyít. Nagyság és egyéb problémák a pénisz körül is vannak. akkor kell menni plasztikai sebészetre. hogy végül is azzal került pszichiátriára. Ha túl nagy a melle. mert a jani sok nővel lefekszik. de mindenesetre ez a négy testi faktor elég nagy választékot kínál arra. hiszen azért újjávarázsolni teljesen nem lehet valakit. majd a hasa stb.. egyszóval számtalan területen sérül. akkor keletkezik a janisági komplexum. mert gyönyörű lányokat és vonzó férfiakat mutatnak. és az ok egyszerűbben megtalálható a másodlagos nemi jellegek között. könnyebb rávetíteni ezt testi funkciókra. hogy valami mindig túl nagy vagy túl kicsi. Körüljárjuk Freudot… Férfiaknál előfordul. hogy milyen undok természetem van. nem fogadják el. Az érthető. hogy egy ember a saját pszichés helyzetével. tehát van valami elijedésük a nagyon nőies formától. hogy ne látszódjon stb. sikertelenségekre. mert hogy én így nézek ki – valamiből megélnek a plasztikai sebészek is. akkor is kell menni plasztikai sebészetre. mert szexuálisan kritikátlan kapcsolatokat létesített – bizonyítani akart. azért kell janinak lenni.de általában az tapasztalható. és úgy gyógyult. akik abszolúte nem kellenek neki. aztán jön a feneke. perspektíváival.

alkatilag idétlen vagyok stb.. vagy nem kellek. tessem neked. azért nem jön be. igazi mondanivaló nélkül beszélni és igazi vágy nélkül lefeküdni valakivel. és akkor már nem hiszi el. De mert ez mégsem hoz megoldást érzelmi szempontból. Erről Sigmund Freud különben azt á llítja. Ez egy igen fontos dolog. Ebből bonyod almak támadhatnak megint pszichésen. de száll az idő. Van egy kedves ismerősöm. Nem kell realizálni. Szóval a kapcsolatok a hitelessége problematikus dolog. hogy másnak tetszhet. ez sokszor elég. mert amikor ő észre veszi a saját alkati változásait öregkorban. aki érzelmileg éhezik. hogy kellek. hogy hátha most… Bonyolult az ügy azért is. De ha ez sem jön be. hogy elvesztik a vonzásukat. szexuális értelemben. hogy mit csinál: nem az erotikával csábít. és egyszer csak észreveszi az ember. kielégítetlen. A választással is így van. ez a három halálos bűn. miközben kipúposodnak a hájai mindenütt. akkor az neki sem tetszik. ezzel a módszerrel már négy férjet elfogyasztott. hogy a fiatalabbak azért általában külalakra szépek. hogy a világon a legegyszerűbb dolog erotikus tárggyá válni valaki számára. A férfiak többsége nem tud ellenállni egy ilyen felkínálásnak. ezért aztán váltogatja a partnereit. Mindig arra születik reakció. a lehetőséget kell felvillantani. ő felelős érte. hogy nála vonzóbb. tehát tulajdonképpen minden ember és minden serdülő is. hogy én nem kellhetek neked. ez nagyon hízelgő érzés a férfiak számára. Igaz lesz. erotikusabb lény nincs a világon. Felelőssé tudta tenni a férfiakat saját magáért. elég ére zni. beleszalad a korai szexuális kezdésekbe. szóval amint belépett egy férfi az életébe. Tehát a kapcsolatteremtésnek a legprimitívebb formája az erotikus csábítás. ámbár kicsit kövér hölgyet megvédi az élet viszontagságaitól. hogy rájuk van utalva. Ez a nő a férfiakkal elhitette. ami sugárzik az emberből.mögött nem áll igazi érzelem. André Gide. hogy erotikus értelemben is kelljen. hogy neki kell ezt a Klárikát tartani az élet viharai között. egy másfajta elhelyezkedéshez az emberi kapcsolatokban – de azért az ember titokban mégis arra vágyik. több ilyet ismerek. ez a legkönnyebb. amit az európai ember minduntalan elkövet. hatalmas önbizalommal. amit odakínál nekik. ez hálás szerep. hogy ő a nagy lovag. a gyenge nő és a védő férfi. Kíváncsi voltam. hogy a nő sokkal erősebb. óriási humorral és vidámsággal. mert bumfordi vagyok. nem tetszhetek neked. akkor ez bekövetkezik – de fordítva is. hogy ennek a férfinek vagy nőnek kellenék. a szépségüket. és beleragad ebbe a szerepbe. Figyeltem. akarj engem. fél év után úgy érezte. tehát van itt még egy csavar. persze lehet. hogy ha egy emberből az sugárzik. mert az egyik ember érzelmi hiányosságait pótolván erotikus tárggyá válik a másik ember számára. Ez egyben társadalmi probléma is azért. nem választanak a férfiak. aki a karjába omló. és jókat tudnak nevetni – de tudnak még valamit.nek van egy megszívlelendő mondata: Igazi szomjúság nélkül inni. hogy a kövér nőket miért veszi el mindenki: mert jó kedélyűek. Ez lehet egy kapcsolatforma. de fenntartják ezt a formát. egy kövér hölgy. meg van róla győződve. hogy újra kéne alkalmazkodni egy másfajta létezéshez. ez . mert hiszen az ember változik.

nem jöttek spontán. akiben van valami nem mindennapi. de a többségében egy érdekes férfi erotizál egy nőt. Nagyon sok itt a csili-csali. hogy neki nem jöttek spontán az érz elmek soha. de tendenciájában ez úgy van. azt írja a Vallomásaiban. egész valójukban megrendültek stb. és kurbliztam magam. tehát nyitottá válik valamilyen eksztatikus élmény fogadására. akkor az történik vele. amíg egyszer csak beindult. Találnak egy érdekes karakterű e mbert. és mintha villám cikázott volna át közöttük. Nagyon sok minden fordítva működik. Szenvedély kerestetik… Mindig vannak kivételek. szóval nem úgy alakulnak a kapcsolatok. de akkor aztán úgy. Visszatérek a témánkhoz. ellenpéldák. hogy nem reménytelen. mintha szétdobta volna az egész autót. Ő olyan volt. a nők többségénél a karakter a fontosabb. és akkor… A férfiak rettenetesen félnek a kudarctól. A férfiakat pedig az erotikusa n izgalmas nő vonzza. én megjátszottam azt. tehát felsoroltam a fizikai meghatározókat.egy női trükk. Gender . markánsat. aki úgy kezdi. Ezt egészen precízen Füst Milán fogalmazta meg: mindig fel akart adni egy apróhirdetést. hogy ő választott. valami izgalmas. szóval belehecceltem magam egy kapcsolat érzelmi sodrásába addig. Pedig ő beletalált ezekbe a dolgokba. A nők adnak egy jelzést. hogy szerelmes vagyok. Összefoglalva: nagyon sok minden zajlik fordítva. Erre írja azt Füst Milán. mint a rossz taxik Pesten. mint ahogy ezt a tankönyv leírja. megjön esetleg a lelki konzekvenciája is a dolognak. A nőknél nem így van. abba beleszeretnek. az elutasítástól. és akkor ebbe valaki belesétál. hogy a pasi úgy érzi. ez a lektűr. akkor elindulnak hódítani. de addig kurblizták. a társadalmi elvárásokat a férfiaktól és a nőktől. a taxi nem akart beindulni. és valódi lett. amire az idősebbek még emlékeznek. hogy nem reménytelen a dolog. ez erotizálja őket. hogy beleszeretni lehet valakibe. a szociálist is nagyjából. hogy kinyitja magát. és vágyódni kezd erre az eksztázisra. Ilyen is van. akár egy szemhunyorítás erejéig. és ez rávetődik valakire. amíg egyszer csak ez beindult. azt hiszem. szeretnék valakihez igazi szenvedéllyel tartozni. nekem meg kellett játszanom magam. így voltam én egész életemben az érzelmekkel. de akkor már mindjárt megette az egész életemet. összenéztek. hogy találkozott Belindával. pedig ő provokálta. és ha kapnak egy kis biztatást. hogy meglévő szenvedélyekhez tárgy kerestetik. és íme itt a szerelem. és akkor szegény hölgy nem tud ellenállni ennek a viharos rohamnak. Mint ahogy azt se m hiszem el. Előbb van a vágy. aki valamilyen oknál fogva erre alkalmassá válik. hogy szeretnék szerelmes lenni. Kevés az a nő. Van ilyen. Én megjátszottam. hogy kurblizni kellett. ami lélektanilag elég fontos dolog. és beletalált még sok egyébbe.. hogy valamelyik nő fontos a számomra. s mivel ők általában a dolog lelki vonalán indítanak. hogy ha egy ember életéből elkezd hiányozni a szenvedély eksztázisa. mint ahogy a köztudatban él. hogy szeretkezzünk egyet.

fiziológiai háttértől. hogy főző anyukát. Tehát a fejlődése során a gyerekben kialakul a nemi azonosság tudata. akkor ehhez értékek fűződnek. ami már akkor elkezdődik. hogy a fiúknak kék pólya. mit tar tok férfias és mit tartok nőies viselkedésnek. ez kólikás sírás. hogy ez teljesen társadalmi hagyományokon alapul. az a tudatos megfogalmazás. keresőnek kell lenni. most azért sír. a lányoknak rózsaszín jár. Ez teljesen fü ggetlen a biológiai. hogy a bostoni egyetemnek volt egy vizsgálata a nemi identitástudat alakulása szempontjából. Na de a társadalom egy főző anyukát szeretne. hogy mire van szüksége egy adott körnek. mert amíg egy társadalomnak van egy egységes normarendszere. A társadalmi igények nem ugyanolyanok a rokokóban vagy ma. tehát karakterben. hiszen annak megfelelően próbálja az ideáljait alakítgatni. mondja az angol. információs többletet kap a gyerek a fejlődése során. ahol nem szerint ragoznak – der. hogy fiam fog-e születni vagy lányom. Már nem olyan rigorózus elválasztásban. hogy őt fiúnak vagy lánynak nevelik -e. a Szegény nők című tanulmányomban választ kaphatnak rá… A nemi identitás A nemi identitás amit feltétlenül említenünk kell! A nemi azonosságtudat és azonosságérzés két dolog. hogy ő fiú-e vagy lány. szociális nemi szerepek. mint a férfinek. most azért sír.e valaki… Dolgoztam újszülöttosztályon is. és lányokat nevelnek. De mégsem ez a lényeg. mondja a magyar – milyen magatartást várok el egy férfitől és nőtől. ahol ilyen distinkciók nincsenek. Azt találta. mit vár el a társadalom. egy adott társadalomnak. szóval állandóan jelen van. problémákat okoz. akkor nincs igazi gyereknevelés. mert fiúkat nevelnek. Végeztem valamikor egy vizsgálatot egy óvodában. hogy milyen anyukát szeretnének. mert megijedt valamitől. hogy azokon a területeken. hogy a csecsemő érzéseit érti. egy adott populációnak. Most nem szeretnék belemenni. hogy a jogos emancipáció hogyan terjedt tévutakra. fáj a hasa. Ettől az információs többlettől szignifikánsan hamarabb alakul ki a nemi identitástudat.role. ott az idősebb nővérek mindig értették a csecsemősírást. csak épp érdekességként említem meg. mert éhes. de ez az uniszex fejlődés. úgy tűnik. hogy hova tartozol. die. Ez is egy nagyon érzékeny terület. mert egyedül van és arra . de állandóan jelen van: egy fiú nem viselkedhet így. kiszolgáltatott helyzet. egy fiú nem lehet ilyen nyavalygós. das a németben vagy a szláv nyelvekben –. inkább az identitásérzésről van szó. A gyerekek többsége azt mondta. vagy meghirdet egy esetleg félreértett emancipác iós programot. és megkérdeztem a gyerekeket. egy lány nem lehet ilyen durva. életstílusban mennyi a maszkulin és a feminin igény benned… Borzasztóan fontos dolog. Ez is nagyon érzékeny terület. a háziasszony státus megvetendő. ez változó. most azért sír. mint például nálunk. hogy a nőnek ugyanolyannak kell lenni. amiben mi vagyunk. mondták. és ennek megfelelően kell alakuljon a viselkedéskultúrája.

akár fiú. Ennek következtében minden ember számára. Erre igen érzékenyek a gyerekek. és ki takarít ezalatt otthon. hogy jó -e élni a világban. később az alapidentifikációja feminin. hogy a környezet mennyire segíti ezt az identitásváltást a lányoknál. A heteroszexuális életében is a pénisze lesz a vezető erogén zóna. ki néz tévét stb. Ennek a sugárzásnak azért van rémisztő ereje. hogy el tudja fogadni önmagát mint nőt. az önkielégítések során is a pénisze a fő erogén zóna –. rettenetesen figyel. tele van-e félreértésekkel. női hatalmaktól függ. amibe megszületett. hogy én feláldoztam önmagamat és az életemet a családomért. Környezeti szempontból a legnagyobb átok a mártír anya. Itt már elindul egyfajta kommunikáció. emiatt. hogy férfinak lenni a mi családkultúránkban – és a legtöbb kultúrában – privilegizált helyzet. akkor átvált a női ident itásról egy férfiidentitásra. hogy jobb férfinek lenni. hogy ki megy futballmeccsre vasárnap. tehát ha ő felnőtt nővé válik. miért ne legyen neki maszkulin identitása. érti -e a gyereket vagy nem érti.. mert minden ember esetében női gondozástól. és egyszer csak észreveszi – minden freudizmus nélkül mondom –. Nem csoda. hogy a nő. csak idegesíti a sírás vagy tényleg megérti. jó vagy rossz. Ha azt nem fogadja el. kínokkal. ő férfi lesz. Mikor ezen a korszakon túljut. mint nőnek. ha anyuka nem szeret egy ételt. az szörnyű. félreértett vagy reális anya és gyerek között. Na de egy lánynál nincs minden rendben. minden rendben van. ha apuka nem szeret egy ételt. azt nem főzik. Ha a fiúknál kialakul egy maszkulin identitás – az autoerotizmusok. Az erogén zónáknál is van egy elfogadása a klitorális orgazmusnak. mint nőnek. megcsinálják. Észreveszi. aki ebben az életszakaszban ne építene be magába feminin sajátosságokat a nőkkel való identifikáció alapján. és azt orvosolja. és már óvodáskorú lesz a gyerek. beépít a személyiségébe maszkulin elemeket. hogy pluszváltások vannak az életében.vágyik. mert ha egy lánynál serdülőkoron túl megmarad a maszkulin identitás. hogy nem akarok felnőtt nővé válni. és akár lány. ha . És amikor felfogja. de a felnőttek is. hogy valaki ölbe vegye. Van egy plusz identifikációs váltás a lányoknál. legyen férfi vagy nő. maszkulin karaktervonásokat ennek hatására. akkor minden rendben van. hogy mi baj van. Nincs az a marcona férfi. Nagyon fontos kérdés. hogy férfinek lenni privilegizáltabb helyzet a családban. ugyanis a mártír anya azt sugározza reggeltől estig. tehát neki a lemondás mártíriuma jut osztályrészül. nagyon figyel. mert a tinédzser lány azt hiszi. de mindenesetre egészséges nővé fejlődni pszichológiai szempontból nehezebb. akkor neki identifikációt kell váltani. Mert észreveszi azt. azaz. ki mosogat. vagy nem jó. akkor neki is le kell mondani egy csomó dologról. hogy neki is ez lesz a sorsa. aki gondozza a gyereket. stb. mint egészséges férfivé. mert előtérbe kell helyeznie a férjét és a gyerekeit. ami számára fontos. akkor abból mindenféle bajok lesznek. A kérdés az. az büntetendő cselekmény. akkor a férfilétet érzi vonzóbbnak.

Igen ám. hogy nem szereti a szüleit. hogy mikor a freudi elméletről beszélünk. de erotikusán érdeklődni iránta nem szabad. hogy mire a gyerek serdülő lesz. a táplálkozás mellékkörülmény. hogy különböző életkorokban az örömszerzés különböző funkcióhoz kötött. de kiderül. anális korszaknak nevezi Freud. Erre a családkultúra nálunk azt feleli. amikor a begyűjtés. a „nem adom oda. erotikus orientáció. Freudnak ezzel kapcsolatban van egy komoly ösztöntana.ettől iszonyodik. tudjuk. csak épp így végig akartam rajta szaladni. Ez nagyon messzire visz. mert minden egyes normális élethelyzetben bűntudatossá teszi a férfiakat. hogy nem . állítja Freud. produkciócentrikusak. leginkább tinédzser korban. Ezáltal létrehoz egy hasadást. Családkultúra Ha egy gyerek szereti a szüleit. a korai fejlődési szakasz orális fázis. mindent szopogat. Süt az elutasítása a női formáknak. azt tiltja a család. nem. Később van egy váltás. és azt mondja. Nem lehet máshonnét igazán hozzányúlni. Ezt váltja freudi értelemben a rivalizációs korszak. kell. leselkedik. szóval állandóan a rivalizáció az értékképző a gyerek életében. hogy Freud azt figyelte meg. hogy melyik magasabb két centivel. végül is ma pszichopatológiailag nagyjából azt gondoljuk. A modellfunkciójának tartja Freud a székletvisszatartást. amikor a gyerekek állandóan rivalizálnak. beszéd. hogy nem akarok felnőtt nő lenni. mindent lenyel. kíváncsi hálószobatitkokra. a megtartás. tehát rengeteg maszkulin elemet vesznek fel. amely bonyolult és hosszabb elemzés. és tiltja a szexuális. hogy ő eszik vagy nem eszik. a szeretet szinte kötelező. hogy erotikusán érdeklődik irántuk. erotikus érdeklődést. akkor ez a szeretet azt is magába foglalja. kíváncsi. miről lehet szó. háttal állnak egymásnak. perfekcionisták. hogy például az anorexia nervosa. és szülő. vigyázni is kell rá. sőt kötelező. minden öröm orális kielégítésen keresztül megy. rágógumi stb. Ezt nem olyan könnyű pszichoterápiásán feloldani. orális szexként marad meg. azt sugallja. hogy szeretni a szülőt illik. vagy kihányja vagy bulímiás stb. melyik apukájának van hosszabb bajsza. ekkor van az. ez az enyém” következik. milyennek meztelenül. és csak ezután veszi át a vezénylést a valódi szexuális. hogy köszönöm. hogy szabad utat nyit az érzelmeknek. a kóros önéheztetés. eszköz. De a férfiak számára sem jó a mártír anya. viszont nagyon precízek. ami tipikus lánybetegs ég. és felnőttkorban is egy előtérbe tolt oralitás: az evés. nem akarok felnőtt nővé válni. hogy a gyerek mindent a szájába vesz. de annyit kell tudni. De nemcsak maszkulin viselkedésformák csábítják. hanem átfordulhat az egész patológiába. akkor fixálódni lehet ezen a szinten. cigaretta. Ha itt valami zavar történik. melyik családnak van szebb kocsija. a női fiziológiai. tehát kevés gyerek meri felvállalni azt. tehát neki az egész kell. Tehát ennek megfelelően a freudi személyiségszemléletben a kisgyerekkor. biológiai történéseknek.

akkor ezt átváltja. de a kereslete is. ha megnövök. akkor jó szexusú emb er válik belőle… Baktay Miklós – Baktay Zelka . és akkor az ember megpróbálja megint. Ha külön marad. addig szocializálódnia kellene a szexnek. mert ami történik. Ez a másik.) Ha ez a három dolog jól alakul egy férfi vagy nő életében. Akkor ez már átalakul egy másfajta problematikába. mert ha olyan leszel. és tulajdonképpen az az egészséges fejlődés titka. ami kisgyerekkorban megjelenik. izgalmas regényrészletekre. és mennyivel jobb leszek. azért az autonóm id egrendszer a felelős. Tehát van egy hasadás az érzelmek és a szexus között. nagyon sokáig viselkedésminta az apja vagy az anyja. A szexuális életben minden autonóm idegrendszeri szabályozás – ez perdöntő kérdés. hogy vigyázz. hogy megmaradhat a szexuális képesség. mint anyu – és viszont. hogy a gyerek erotikus érdeklődése tiltott. azt szeresse. mint ő.szereti a gyerekét – abban egységes a dolog. hogy ha nem lehet az enyém. aki erotikusan érdeke lni kezdi. hogy rendben menjen a további erotikus fejlődés: 1. pornóra korlátozódik. beleütközik a gyerek. az erotikus fejlődésnek egy későbbi szakaszába. erről megint lehetne egy külön beszámolót tartani. hogy az két ember közös kapcsolata az örömadás és az örömelfogadás irányába. mint én. legalább olyan szeretnék lenni. hanem az idegrendszeri szabályozásról. és ami nyilvánvalóan befolyásolja az egész fejlődés folyamatát. mert nem hoznak kielégülést. az erekció. hogy elronthatja magát valaki szexuálisan. hanem egy egész életen keresztül. tiltva vannak később azok a fantáziák is. Ennek a menete: különböző helyettesítő funkciók lépnek be. hogy majd. ami figyelemre méltó. de ki kellene alakulni! 3. amit Freud felvázol. hogy hátha mással jobb lesz. Ezt aztán megzavarhatja serdülőkorban a riasztó példa. többek között például a prostitúciónak. vagy mindkettőjük. 2. Azt tapasztalták kasztrált embereknél. áldozat leszel. (Csupán azt jeleztem ezzel. Nem a serdülőkorban fejlődik a szex. tehát ez a hasítás a szexuális vágyak és az érzelmek között. az érzelemtelen szexnek a kínálata. hogy ez kialakul. hogy serdülőkorban össze tud -e kapcsolódni megint a szex és az érzelem. az elhamarkodott és elrontott szexuális kezdések nem veszélytelenek. mint morális tiltásba. én leszek az apu felesége. hogy azt erotizálja. hogy erotikusán nem szabad a szülőre nézni. Nem biztos. akkor mártír leszel. Össze kéne kapcsolódni megint az ösztöni és érzelmi világnak szexuálisan. Serdülőkorban három dolog történik meg vagy kellene megtörténnie. tehát itt már rég nem a hormonokról van szó. tehát a gyerek erotikus élete mindig közömbös szereplőkre. akkor aztán különböző szexuális torzulatok keletkeznek. tehát. Mikor ennek a tiltásába is. Míg a kisserdülő önmagának szexuális partnere önkielégítések formájában. akit szeret.

amelyben férfiról és nőről szólnunk érdemes.. a párkapcsolat. fogatlan oroszlán. először hozzuk össze a potens férfit a fertilis nővel. s mi majd akkor foglalkozunk velük. Csakhogy a párkapcsolatban megjelenik kettejük identitása. tágabb környezetükben megjelennek. amikor végre hazakujtorog az ura. akiknek környezetéb ől hiányzott más potens férfi és más fertilis nő. s a nő úgyszintén. etyepetyézik is. Harmadszor: a férfit és a nőt szokás egymással definiálni.nő eszmefuttatásokat Ádámnál és Évánál ildomos kezdeni. Mi a gyakorlat emberei vagyunk. Ez pedig abszurdum. akik még innen vagy már túl voltak a potens férfi vagy a fertilis nő életciklusán. szegény asszony Kezdjük a legelején. a legkisebb egység. A Szimpozion sorozat a klasszikus hagyományok követését sugallja. szegény asszony problematika. nőn pedig fertilis nőt kell érteni. Mármost: a párkapcsolat férfi és nő kapcsolata. de ami rosszabb. és ami még rosszabb. amelyben a fenti képet rajzolja Szókratészről és feleségéről. Xenophón írásáról van szó. Xanthippéről. ami már illeszkedik kettejük közös környezetéhez. hogy ebben a tárgykörben férfin potens férfit. sokat eszik. Idézi is Szókratészt: Egy ilyen asszonnyal élni . Másik hagyomány. sőt. abban pedig benne van az a szociális közeg. és az így megfigyelt szereprepertoárral érdemes leírni őket. szegény asszony! – ismételhetjük meg írásunk címét. amikor már kitört a botrány)… Azt mondjuk tehát. éppen erről szól. A szegény ember. Ezért a mi szemléletmódunkban a férfit és a nőt úgy ajánlatos vizsgálni. amelyhez tartoznak és amelyből megszületik a közös identitás. Ezek nyomán a férfi. de mindjárt hozzátehetjük a sorozat címét is: Szimpozion. mi több és talán fontosabb: nem voltak jelen olyanok sem. Jellemző szegény ember. kiszolgált katona. ahogy párkapcsolatukban. mi is ki fogunk lépni e hagyomány keretei közül. saját neméből valókkal. szegény asszony helyzet. úgy. ahogy azt a bölcsek előírják. Célunk megmutatni: utoljára Ádám és Éva volt az a pár. – Szegény ember. Hasonlóan szerzőtársainkhoz. ha már létrejött a párkapcsolat (úgyis többnyire akkor fordulnak hozzánk. Megtesszük. azaz a potens férfit a fertilis nővel összehasonlítani. s hogy még tovább botránkozhassunk: fiatalkorúakkal. azt mondjuk. még többet iszik. Felesége otthon neveli a gyerekeket. aki mellesleg sokszor jár vendégségbe. egész nap lebzsel és fecseg. hogy a férfi nem dolgozik. és persze házsártoskodik. akkor bizony a párkapcsolat is csak egyféle lehetne. márpedig ha a férfi csak egyféleképpen lehet férfi.Szegény ember. amit címül választottunk.

Szókratész remekül verbalizál és intelligens. velük zárjuk is majd gondolatmenetünket. akár egy dühöngő lovat betörni: ezután az ember felkészültebben fogadja embertársait az agorán (Szümposion. hiszen Szókratész tapintatosan távozik otthonról.) Míg egyfelől ők a Férfi és a Nő megtestesítői. életkörülményeik jelentősen romlottak. Nyomasztó szülői befolyás nehezedik rájuk. tudományos eszközökkel dolgozik. szexuális technikákat alig lestek el. A YAVIS kritériumok szerint: Xanthippe fiatal és vonzó. a Rogers -féle elfogadásból a pusztító dühkitörésbe.hasznos is lehet. az agora népe pedig szegény embert emleget. de az Úr felöltözteti őket bőrruhákba. Párkapcsolati mintáik. s elképzelhető. Az ér intés (szex. hogy a párkapcsolati terápia a családi rendszer egészét tartja szem előtt. Xanthippe asszony akár Szókratész gyermeke is lehetne. mindketten sikeresek a maguk területén. hogy hatalma alól kivonják magukat. A helyzetből nyilvánvaló. 10) Helyzetelemzés Míg tehát az olvasó Szókratész gaztettei miatt szegény asszonyt kiált. A szülői attitűd. hogy az első hibás lépést Éva tette meg. amely az emberen kívül szemből párosodik. kezdjünk Ádámnál és Évánál. így könnyen tarthatják fenn a jó pár látszatát. A hagyomány azonban azt követeli. amit megtapasztaltak: hirtelen átcsapás a teljes megengedésből. ami minden bizonnyal a terápiás munka során is folyamatosan jelen volna. hogy akkor is ott maradjon az agorán. a párkapcsolati terapeuta így látja a helyzetet: a párnak nyilvánvalóan vannak erőforrásai a megélhetés terén. megküzdési stratégiáik nincsenek. másfelől – mi tagadás – ők párkapcsolati terapeuta szemléletünk rémálmai. ezért neki még külön is megvan a saját bűntudata. hol a hernyók kacskaringózása szolgál mintául. hogy nekik is komoly szülői gondjaik lesznek. erotika. (Sőt. Közös identitásukat tovább zilálja. Erotikus viselkedésü kben hol az őzek üzekedése. gyöngédséget. s valóban: ki is csúszik a kezükből a fiúk nevelése. ideje nagy részét az agorán tölti. hogy éppen a bonobókat figyelték meg a Paradicsomban mint az egyetlen fajt. gyengédség) valószínűleg működik. miután egy parázs veszekedés feltüzelte őket. miközben reménytelen. mint a böglyöt. Ehhez jön az elemi erővel újonnan rájuk törő szégyenérzet. az intruzív nagyszülői viselkedés pedig viszályt szül. ráadásul mindezért saját magukat vádolják. A fenekük is kilógna. remek terepet jelentenek annak megmutatására. a hitet és a morált pedig meghagyja a határterületeknek. Kiűzetésük óta komoly megélhetési nehézségek gyötrik őket. Szókratész jól keretezi át Xanthippe házsártosságát: erőforrás ahhoz. így nagy autonómiát biztosít Xanthippe asszonynak. hiszen Xanthippe asszony gazdag családból származik. 2. Fejvesztetten menekülnek az őket űző atya elől. hiszen a . hiszen négy fiút nemzettek. A társaság előtt nagyon ritkán jelennek meg együtt. ha hessegetik. Jó a munkamegosztás a gondoskodás területén is. hogy jól megértik egymást. Ami a pelyhedző állú ifjakat illeti. Valószínűtlen. A párt nagy veszteség érte.

uzsgyé… Komoly klasszikus műveltség kell. verbal.nő témát. sőt. minden terapeuta vágyát: young. jaj… Egyszóval. intelligent. egymás között fejlesztet tek ki. Ők igazi YAVIS pár.kisebb unokát. Mindettől a mi YAVIS -unk még maga alatt volt. mint az ikrek. hogy elköltözött. hogy megéljék az alma remek ízét. sírdogált is. Idősebb korukban már a HOUND kliensek igazi megtestesítői: humble. Nagyjából így mesélnek történetet: fa. A párkapcsolatuk társas dimenziója teljesen üres. csakhogy ő már nem bírta a „barom állat” férjét. nincs ember. Javasoltuk. ezért legfeljebb néhány TB-támogatott alkalomra volna esélyük. tehát Évi nagyon fiatal és ehhez foghatóan vonzó is. Fizetőképességük is erősen korlátozott. tulajdonképpen azt sem kell mondani. hol az az anyajuh ellene. képtelenek késleltetni. zsenge korát meghazudtoló pozícióban van. successful. Egy másik YAVIS iránti. azaz sikeres. Ez fiatalkorukban isteni volt. A párkapcsolati terapeuta azt is jól látja. Évi anyuká ja akkor születhetett. mert a média folyamatosan visszatematizálja a régi nézőpontot. non. hol pedig a vágy törne rájuk – és mint tudjuk. Káin bumm. milyen meleg és száraz a bőre. jaj csak Káin. Abban a döntésben kérte a segítségünket. előtérbe helyezzék vitamintartalmát és a benne lévő pektin székletszabályozó szerepét. és amennyit csak lehet. hogy aligha várható a pártól a terápiás megállapodás betartása. tartson ki. számunkra nagy rejtély. Ádám. amikor eljött hozzánk. Addig is foglalkozzunk inkább Ádival és Évivel. Mindezekhez magányosak. Ábe lt helyezi előtérbe Káin rovására.verbal and dumb. Kopott bőrszerkóban járnak. kimagaslóan intelligens. Nyelvi kódjuk erősen korlátozott. attractiv e. alma. és nagyon bemozgatta a szerelem is. Az ügyvédje azt mondta. Élményt erápiás üléseinken hiába tennénk lehetővé. csak a baj. dolgoznak. hiszen arcuk verítékével túrják a földet. de öregen már eléggé furcsán mutatnak benne. főleg a fügefalevélhez képest. ahogy ő egy ideig lesz. hogy rekonstruáljuk mondandójukat. Éva. amíg az időjárás megengedi. elköltözzön-e otthonról a gyereke nélkül. unattractive. Egyre csak nagy sérelmüket mesélik: szegény Ábe l. atya megint nagyon mérges. sok apuka folyamatosan úgy van. Narráció juk alig érthető. mert hol jég eső zúdulna rájuk. atya mérges. De dolgozunk a megoldáson. Ráadásul nehéz velük új narrációt felépíteni a traumatikus eseményekről. Az anyuka a hatvanas években született. k ígyó. miért velük kell kezdeni a férfi. mutatva. old. hiába simogatnánk kígyót. kultúránk újra és újra szembesítené őket a saját negatív narrációjukkal. látogassa a gyereket. Percek alatt kide rül: tisztán és világosan beszél. vegye a nyúlcipőt. úgyhogy Ábel halála máig Káin lelkén szárad. amikor Schofield megálmodta a YAVIS személyt. de azokra sem igen jönnének el. amit csak úgy. valamiféle főnevekből álló beszédet használnak. . hiába hangsúlyoznánk a két kezi munka és a jó levegő szerepét. majd kimerülten ágyba szédülnek. aki melléjük állna.

de lássuk.Hallgatott ránk. hát mi esszük. láttuk a meghittségét. Helyesebben „előadták” mindezt. Az „elég jó szülő” a tökéletes szülőről szóló hosszú vita ered menye. Akkor újra eljött hozzánk. hogy „elég”? Természetesen. hogy „elég jó anya”? Jaj. csak „elég jó” van mindkettőből. mondván. felhasználják. nem akar mintaanya lenni. evolúció által huzalozott programok bukkannak elő. viszonylag hamar kitette a férjét. s ott megnézzük. ami nem az „igazi” kultúra ellentéte. hogy az anya megfelel a szülői funkciókban. Mead. . hogy ez a mi kultúránk is primitív abban az értelemben. se gyümölcsöt. És akkor felhívtak minket. ő meg kanalazza a túrókrémet. Hosszú távon úgyis a mintánk hat. csakhogy most az ügyvéd szerint aligha lesz esélye megkapni a gyereket. már az új családjával. főleg azért. Akkor miért írták. Itt azt jelenti. Lehetne mégis azt írni a szakértői véleménybe. A fertilitás időszakát jó néhány állapot megelőzi és követi. Például? Például vacsoránál a gyerek nem kér se zöldséget. Ez pedig azt jelenti. hogy picinykét kell csak megkaparni a felszínt. úgy készítsünk szakértői véleményt. ha kedvező a szakértői vélemény. éreztük a szeretetteljes hangulatot. hogy „jó szülő”? Kivenni az. ha szakmai összefüggésben használjuk. hogy elmegyünk az otthonukba. „elhagyta”. ettünk finom süteményt. hát ez egy szakkifejezés. A történet fontos tanulsága. A szakértői véleményeknek már csak ilyen a szóhasználata: „Édesanya előadta…” Arra viszont megkértek bennünket. milyen boldogok. eddig jó volt és szép. hogy megfelelnek az életciklusukban támasztott kulturális elvárásoknak. jó. Lehet teszteket is használnunk. jó. mert szerencséjére a ház az édesanyja nevén volt. Lenyűgöz ött a hozzáállásuk. Szerintünk is. Ez így. de nem lihegi túl. Le is írtuk a szakértői véleményben. hogyan élnek. E kötetben gyakran fordul elő a „primitív kultúra” szakkifejezés. és azt mondtuk. mert nagyon kedveljük az általuk leírt kultúrákban rejlő emberi létlehetőségeket. Mindenekelőtt: nincs „igazi férfi” és „jó nő”. így visszaköltözhetett YAVIS barátjával a kisfiához. csak akkor magáncélra: megnézik. ugye. ha nem kedvező. Elmondták. akkor is. ahogy van. hogy szerintük igenis jó anya a YAVIS hölgy. És persze nincs igazi kultú ra. Róheim és társaik számunkra is kedves szerzők. hogy a szakkifejezés akkor is félrevihet. máris olyan. amelyek évszázadok ezrei alatt íródtak belénk. mert megmondták őszintén: messze még a tárgyalás. És persze nincs igazi életciklus. mert. Meggyőződésünk azonban. eléggé csüggedten. Így befolyásolta a mi szakértői véleményünket egy YAVIS. megkönnyebbült. Eltöltöttünk náluk egy kellemes délutánt. mit lehetne javítani. Minden közös étkezés egy lehetőség a mintaadásra.

Látott egy ilyen filmet. mint a dúvad. amelynek szereplői ugyancsak napjaink YAVIS köréből kerültek ki. Hozzávágtam a telefonomat a képhez. amit meglátok hirtelen. Nézzünk azonban előbb egy olyan történetet. azonnal rávernék a balhét. Kik? Hát szegény Ágika. hogy úgy érzi. mert a szakértői véleményt illetően volt még egy kifogásuk. Ha marad. Igen. amiről tudja. Vagy kilő egy vesszőt. mit száz ezer ős szemlélget velem. megcselekszik majd valamit. Ami olyasmi. de képtelen megállítani. mint egy pattanásig f eszített íj. hogy rossz. Mi ehhez azt tesszük hozzá: úgy vagyunk. vagy elpattan az ideg. de még vissza fogunk térni hozzájuk. mert alig győzte sorolni a gyarlóságait. felajzása és a feszített húr között. amikor hazaér. Munkahelyén a tulajok kilopják az összes pénzt a cégből. irányít. hogy már százezer éve mozgat. mint Ágnes asszony. jól jár. Ezzel egy időre el is hagyhatjuk a mi YAVIS párunkat. Ármin és én. aminek viszont nem engedtünk. ne hagyj el… Szegény Ágika is fohászkodhat. amin hármasban voltunk. ő meg. hajtja a melót. Toporog a helyzetben. sík ideg. Amíg ő ügyvezetőként együttműködik. Például? Például tegnapelőtt. Oh! irgalom atyja. Mármint a húr. ki tudja. csak halvány reménye van az ügyek tisztulására. Olyankor úgy érzi magát.József Attila azt írja A Dunánál című versben: Én úgy vagyok. Szegény Ágika alig várja otthon a gyerekkel. amit most látunk meg hirtelen. mert érzi a vihart gerjedni. mit százezer ős élhetett meg velünk. de közben észrevétlenül szorul a hurok. hogy már száz ezer éve nézem. Egy pillanatban ott az idő egésze. A régiek is ismerhették ezt az érzést. Ha ki akarna siklani belőle. . a történet azonban akár tízezer évve l ezelőtt is hasonló srófra járt volna. Nagy kínban volt. De lehet valami összefüggés az íj idegzése. legszívesebben fohászkodna. Egy pillanat s kész az idő egésze. Sőt! S éppen e tanulmány fő mondandója ügyében tanúsítottunk csökönyös ellenállást. Szegény Jani és szegény Ágika története Először szegény Jani jött el Zelkához. kire és hová.

Szegény Jani a munkahelyi küzdelemben nap mint nap jó kis adrenalinadagot szív fel. Rám sem nézett. Erre szegény Ágika azt mondja. és teljes erőmbő l odavágtam. Sérült valaki? Csak lelkileg. mint a csuklás. ilyesmi. olyan nehéz frappáns fordulatot vinni bele. hogyan kavart be Zsolt a portfoliótisztítás ürügyén. elcsépelt a forgatókönyv. Mivel igyekezett vigasztalni? Már nem emlékszem. és tétován távozott. Vizet adtam nekik. persze vele együtt Ármin is. mi volt a cégnél. Amilyen világos a helyzet. mit mondtam. olyan nehéz rá megoldást találni. Inkább csak arra emlékszem. amilyen régi. Megjött az apósom. Szegény Jani azonnal beleegyezett. „Inkáb b söpörnél fel. Na erre én elővettem azt a rohadt telefont. hogy egy sms -t küldjek. szóval egy guzmi volt a fejem fölött az egész. és máris kezdett összepakolni. szegény Ágika persze kapkodott. Zelka megkérte. Közben Ármin magára öntötte a forró teát. te állat! Ármin ka meg fogja vágni magát!” És persze Ármin elesett és megvágta magát… Szerencsére nem. hívta az apját. a zihálásból a csendes szuszogásba. legalább a telefonomat elővehettem volna. amihez képest nehéz átallnia szegény Ágika oxytocinnal telített állapotára. Olyasmi jött rá. Próbálta megölelni? Akkor kaptam a pofont. mert elhagyott minden erőm. hogy felhívhassa a feleségét. A százezer év alatt belénk ivódott múlt kezd hirtelen új fejezetet saját sorsunkban. Még megyegetnek a dolgaim. ahogyan olyan széles mozdulatokkal pakolta a ruhát. a szorításból a gyengéd ölelésbe. Erről sz ól az . Mire ön? Elkezdtem mondani. Ocsmány állatnak nevezett. A hajszából a hirtelen nyugalomba. hogy késtem. csak hüppögésben. de minden apró döccenőnél úgy érzem. ahogy öltözött. Szegény Ágika sokkot kapott. Ágika magához tért. próbáltam vigasztalni. Jó kis szimbolikus utasítás volt. és legalább telefonálhattam volna. Lassan én is észhez tértem. erre Ákos opciókat nyúlt le. hogy olyan kívánatos volt.Hogyan történt? Szegény Ágika azzal fogadott. megállok és nincs tovább – dőlt előre sóhajtva. Ráadásul az adrenalin remek hordozórakétája a tesztoszteronnak. amitől a gyerek még jobban berémült. de ő csak hüppögött. üvölteni kezdett. Azért söpörje fel azokat a szilánkokat – szólt utána Zelka. Rendben – mormogta vissza. már fordult is kifelé szegény Ágikáékkal… Segítsen rajtam. Nem bírta abbahagyni. vigye el azonnal. Röpködtek a szilánkok. Sőt.

egy szemműtét még mindig jó biznisz. Ha mégis jönne egy simogatás. mint a fér jem. hogy rejtett módon használja az erotikus töltésű kommunikációt. másrészt a jó párkapcsolat a megélhetés és a gondoskodás záloga. hogy lefekteti a gyerekeket. és gyertyát gyújt a hálóban. tanulmányozza csak az ilyen balesetek pontos jegyzőkönyvének válóperes változatát. volt férjem. és ha már a gépnél van. a fürdővíz. Ezek azért fontosak a számára. Forró csókot is lehel a nyakába. A férfi keze a lába közé csúszik. Egész nap arra hangolódik. evolúciós szemlélet szerint helyesen teszi a gyerek. mire odanézett. Egy életre viseli a gyerek a nyomát. akitől a legtöbb járna. és úgy hívja. akkor a gyerek ugrik közbe tévedhetetlen érzékkel. újabb balhé. Ha kell. Egy kis pótolt égett bőr. egy pár törött csont. Pénelopé a helyzetet úgy igyekszik megoldani. átfut egy hírportált. és attól kapj a a legkevesebb érintést. kutyád. még mindig jobban jártál. nagyanyád. A marcona hadfi néhányszor boldogan feldobálja az ő drága nyuszikáját. Én az udvaron voltam. csábosán öltözik. amikor Jani megkívánja szegény Ágikát. azonnal beindul nála a figyelemfelkeltés bevált forgatókönyve. mert egyrészt innen nyer mintát. azután odamegy az urához. Odüsszeusz duzzo g. . akkor inkább az ő testi épségét kockáztasd első kö rben. kész a balhé. Egész kis gyűjteményünk van belőle.” Aki nem hiszi. Még egy telefon. A felnőttek nélkül elveszel. Ármin valami olyan evolúciós program szerint cselekedett. Ha azzal sikerül figyelmet szerezni. Még a felnőttes beszédmódra is érzékeny. Ha van öcséd. Anya többször szól. hogy kétéves korában együtt sütöttek krumplit. azután sürgős dolga akad. pillantás az e-mail postafiókba. elpusztulsz. Remélem. Ha nem sikerül figyelmet szerezni.a disszonáns jelenet. akkor a magadét. és érezteti vele a helyzet keménységét. aztán este hazamegy. Nincs határ.” Többnyire azonban idejében sikerül megszereznie a gyereknek a számára létfontosságú figyelmet – még ha ezzel meg is vonja a szüleitől a számára hosszabb távon ugyancsak létfontosságú párkapcsolati funkciókat. mégis szinte előbb értem oda. forrón a tarkójába csókol. Pénelopé a hazaérő hős kezébe nyomja imádott gyermekét. Azóta négy műtéten estünk át. Hívd fel magadra a figyelmet akár testi épséged árán is. mit csinált. Még azt is mondhatjuk. A hazatérő Odüsszeusz hátulról átöleli mosogató Pénelopéját. kész a vacsora. elpusztulsz. az asszony elhúzódik. hogy a párkapcsolat társas és érin tés funkciója háttérbe szorul a gondoskodás és a megélhetés mögött. véged. hogy „ha nem figyelnek rád. „A férjemre sohasem lehetett rábízni a kislányomat. Kinyito tta a fritőzt. csak l átens módon. a kicsi már le is öntötte magát forró olajjal. az apja ki tudja. Például magára rántja az italt. hogy társas helyzetekben legyen. hogy kis híján pusztulsz el. Ez a jelenet szinte minden este megismétlődik. aki épp magán kívül van és retteg. de anyu megy a dolgára… Szegény Jani mindennapi élménye tehát.

amikor a kicsi már megszületik. mert a gondok sokszor maguktól megoldódnak. azután egyszer csak kiapad. Mert az is gyakran megtörténik. Rendszeresen vis szatérnek ugyan egy kis „érzelmi tankolásra”. mert így hátráltatja a testvér fogantatását. mehet is . akiknél nagyon gyors egymásutánban jött a két gyerek. amikor a gyerekek már eltávolodnak az anyjuktól. Az egyik válasz. hogy a szoptatásnak mennyire van fogamzásgátló hatása. Ahhoz képest most rábíztad magad. csak elodázza a problémákat – mondja erre a mindennapi gondolkodás. mint a hivatali ügyek többsége. hogy a nők ciklusa nagyjából a szülés utáni negyedik-hatodik hónapra áll helyre. milyen jól illik ehhez a feltevéshez a „nagy” testvér veleszületett viselkedésmintája. A történet másik szereplőjét is érdemes meghallgatni. amit az evolúció vagy talán valamelyik kultúra kidolgozott erre a helyzetre? A legmélyebb szerkezet bizonyára valahol ott található. sok esetben nincs. hogy ezentúl máshogy legyen? – tettük fel a kulcskérdést. Tudják. mint szegény Jani estében. Már ameddig apa bírja ezt és erőforrás hajlandó maradni. mert többnyire még ő is szopik. Ez egyrészt nyilván erőforrást von el a nagyobb testvértől. Ez a mi kultúránkban úgy néz ki. amikor Jani így kitör. anyámnak is ugyanezt kellett elszenvednie. s így magának tartja fenn az erőforrásokat. de azt mondhatjuk. Bocsánatot kérek. Két éven belül. Ekkor válnak újra fogamzóképessé. Pontosan ez az a kor. aki a babák kacsázó szaladásával „világgá” indul. hiszen így ő egy újabb utódban örökítheti tovább génjeit. Megoldódik magától – mosolyodott el szegény Ágika. De van egy viszontkérdésünk is: milyen problémákat? Mi az a mélyszerkezet. hogy a forrás előbb átmegy gejzírbe. amikor értetek jött! Sajnos igen. de eléggé messzire merészkednek. Explorálnak. És nézzük csak meg. le is kenyer ezik őket közvetlenségükkel. Rendre jönnek hozzánk olyan párok. És a fiamat! Szerintem akkor is piás volt. fekszik. Csak olyan vak rémület. Én is. nyomul. tehát minden rendben. Te jó ég – kiáltott fel szegény Jani boldogan. bizalommal vannak a felnőttek iránt. Mit tehetnek azért. Mert apám alkoholista. mi több. Szegény Ágika Zelka első szavára eljött hozzánk szegény Janival együtt. hogy az odázás is valami. az jut eszembe. hogy szegény anyuka karjában a kicsivel kétségbeesetten rohan a „nagy” után. olyan mérhetetlen magány fogott el.ha szülei közé áll. másrészt azonban hozzájárul az apa megtartásához. Egy újabb gyerek nem megoldás. – Babát várok. Hátranézve látja. hogy teljes legyen a kép. amely szegény Ágika és szegény Jani történetéből évezredek óta visszaköszön? Mi az a megoldás. Vannak viták arról. hogy anya követi. hogy szinte elvesztettem az eszemet.

de el is engedhette azt. De hát ez így van.tovább. vagy szöget dugjon a konnektorba. Szegény Jani pedig hiába várja az érintést. Atomizált. A viselkedése tökéletesen alkalmas és adaptív abban a hordaszerkezetben. amikkel nem bír. életközösségek. . el is tévedtek az erdőben. ahol a kicsik szinte kedvükre bóklászhattak – az őket követő ismerősök tekintetétől követve. Bele is estek kútba. amibe jól beleillik az elkódorgó gyerek és a karon ülő csecsemő is. Így tehetett eleget annak az evolúciós programnak. újra füstbe mentek a tervei. Eközben szegény Ágika úgy érzi. egy ölelést. Közben magányos. Hát ezért lehet nagyon stresszes az élet két kicsi gyerekkel. Attól még nagyon stresszes az élet az egy kicsi gyerekkel. Szegény Ágika tökéletesen ki van szolgáltatva a gyerek ösztöneinek. alig várja. a szexet és az erotikát. A mi társada lmunkban azért okoznak zavart. Természetes. amire egész nap vágyott. Ebből persze baj lehet. A mi primitív kultúránkban viszont szegény Ágika van naphosszat összezárva szegény Árminnal. miközben Ármin a maga kacsázó járásával végiglátogatná a táborhelyeket. hogy ez így volt. amióta a világ világ? –válaszolhat erre egy türelmetlen sóhaj. Egy Ármin korú. vagy ló rúgta meg őket! – jöhet a válasz. amit mi primitívnek nevezünk. hogy bőség idején teret kell engedni a kistestvérnek. Ha ugyanis a gyerek szempontjából nézzük a játszótéren kétségbeesetten rohanó anya képét. mert túlságosan primitív a közösségünk szerkezete. hogy magára rántsa a fritőzt. Mi pedig azt állítjuk? Van olyan kulturális modell. ismeretségeket kössek. éppen az ezektől óvó klasszikus n épmesék bizonyítják. Nézzük csak meg. rokonaival kellene megbeszélnie. és rázúdíthassa a problémáit. egy falatot. ez a nap is reménytelen várakozással telt. egy primitív horda szerkezetében milyen jól helyre kerülnének a dolgok: szegény Jani nyugodtan tölthetné a napot férfitársaságban. kétévesforma gyereknek volt helye az anyja szoknyája mellett. hogy hazatérjen szegény Jani. gondoskodást szerezzek máshonnan. De hát szegény Ágikának az egy szem Árminja van! – ellenkezhetne a figyelmes olvasó. és azzal van elfoglalva. folyóba. hogy felderítsem a világot. mosdás. hogy visszanyesegesse Ármin explorációs törekvéseit. itt-is ott is kapna egy jó szót. mert szegény Jani nem fogadóképes rájuk. szöszmötölés. Még a számunkra közeli múltban is léteztek olyan falvak. a legjobb merengő rágcsálás a vacsoránál. hogy a galambokat kergetve kiszaladjon az útra. akkor azt mondja a bóklászó kicsi: nekem az a dolgom. amire így felelünk: Éppen ezek a történetek. Szegény Janinak kell egy fél óra átállás. ha nincs bekerítve a játszótér vagy nyitva marad a kiskapu. Megakadályozza. az ölelést. amiket asszonytársaival. hiszen szegény Ágika ugyancsak társaságban lenne.

Olyat. ezért könnyebben elfogadják azt. egész idejük) legalább kétharmad részét beszélgetéssel töltik. közösségeket. Látjuk tehát. de ha mehetnékje van. akkor ne legyen odacsirizezve! Hadd menjen. de találjanak olyan személy eket. ahol szabadon bóklászhatnak. hogy szegény Ágika és szegény Jani története megoldódni látszott az új terhesség által? Válaszunk: a második gyerek szinte magától értetődő módon tágítja a szociális teret. csámboroghatnak és kórincálhatnak a kisgyerekek. hogy vonjunk be mindenkit. akár elköteleződésért. akiktől kaphat egy jó szót. Itt térhetünk vissza a mi Ádi-Évi YAVIS párunk másik változtatási kéréséhez. amíg csak jólesik. Egyrészt a környezet is szükségesebbnek látja a bevonódást. ahol szabadon bóklászhatnak. Ellennevel. és együtt lehetnek a felszabadult szexben is. az otthona. Lehet az illető nagyszülő. Nekünk szegény Ágika és szegény Jani problémájára kellett magoldást javasolni. aki emiatt hosszabb távon és biztosabban kötődik ahelyett. Kérdés azonban. Azt akarták. terapeuták természetesen tisztában vagyunk azzal. akármilyen úton. dajka is. de fizetett gyermekfelügyelő vagy akár gondozónő. barátnő. . Mélyen egyetértünk abban. zsargonunkban a lehető legkisebb változást hoz a rendszer homeosztatikus állapotában. másrészt a szülők is kevésbé szoronganak. csámboroghatnak és kórincálhatnak a kisgyerekek. ami beleillik életükbe. tegyük lehetővé számára. Üljön az anyja szoknyáján. hogy elhagyhassa a helyét. és a felnőttek idejük (nem szabadidejük. egy finom falatot. szomszédasszony. lekenyerezhet. hogy a gyerek ne lehessen a „bunkó” apja társaságában. így az ő számukra lehetővé válik a felnőtt társas és érintés dimenzió kiteljesedése. Együtt lehetnek más felnőttek társaságában. ami napról napra jobban feszül. amire amúgy biztatjuk: akár pénzért. amelyek elfogadják Ármint. annál boldogabban tér vissza! A családi rendszerben azt jelenti a gyermeki örömök virágoskertje. Lényege. hogy kevés eséllyel győznénk meg a párokat arról. valljuk. hogy alapítsanak faluközösséget. hogy a gyereknek az anyja mellett a helye. hogy a kicsi gyerekkel járó feszültség. krízis miatt folyamatosan távolodna otthonról. így már kisebb teher várja a hazatérő apát. hogy az anyának is lehetősége nyílik a felnőtt társaságra. egy ölelést. hogy a gyereknek nyitott nagyobb szociális tér egy sor képtelen szerepelvárástól szabadítja meg a szülőket. az a bizonyos Százholdas Pagony. mint a hármas? Mi köze mindennek ahhoz. Azt mondjuk. akit a kicsi gyerek elbűvölhet. Mi.ha elpattan a húr. ugyanakkor azt mondjuk. Ezt hívjuk mi a gyermeki örömök virágoskertjének. Így tehát a szülőpár ösztönösen is azt tenné. teremtsenek legalább egy virtuális teret. stabilabb lesz-e a négy atomból álló családmolekula. hisszük.

hogy önökkel tart a gyerek. a megdöbbent „elég jó” anya. Ezért valamiféle mesterséges beszorítottságba kerül. akkor bizony apja inkább viselkedhet férfiként. hogy a gyereknek hároméves koráig az anyja mellett a helye (eddig helyes). Az apa valószínűleg hamar le fogja „passzolni” a gyereket – vetette ellen Évi. miközben valami hűvös italt kortyolgatnak. de lehet egy másod-unokatestvér. Összegzés Ezzel pedig elértünk a szegény ember. apa és anya pedig férfiként és nőként végzik a közös ritmikus nyálkahártya. Nézzük csak meg a menopauzán túljutott hölgyeket (szegény nők)! Mennyire el . kacarászó. Elég baj az. Lehet a nagymama. és azt a helyet el sem hagyhatja (innen sántít). mennyire a múltba visszavetített ábránd az a bizonyos horda vagy nyugodt falu. Van még egy érvünk.csúnyákat mond anyura és a szerelmére. benne hagytuk a szakértői véleményben. Az ellennevelés sikertelen. akiket a szülők egymáshoz bújva figyelnek a teraszról. De hát pocskondiáz minket! Nem is köszön. az anya gyerek koalícióba. a szabadon szaladgáló. amelyre kora és veleszületett viselkedésmódja determinálja. bogarászó gyerekek képébe. természetesen feltettük magunknak a kérd ést: mennyire illúzió. anyja pedig nőként. A gyerek ezáltal bekerül azok társaságába. Miért szorult bele a YAVIS pár is ennyire a szokványos konvencióba? Azért. mennyire illik ez mi „gyermeki örömök virágoskertje” elképzelésünk a legtöbb pár jövőkép -imaginációjába! Az unalomig ismert napsütéses gyep és ugrándozó kutya. noha ez duzzogással járt. akit alig ismer. Kultúránka t azonban áthatja a hiedelem. sörözik. hogyan is lehetne nála biztonságban a kicsi? Erre azt válaszoltuk: az apa is egy lehetőség szociális tér tágítására. mint önökkel. ha találkozunk! Ellenünk neveli! A jelen állapotban szinte annyi időt tölt a gyerek vele. Összefoglalva azt mondhatjuk: ha megkapja a gyerek azt a szabadságot. amúgy is csak a maflaságot tanulja tőle a gyerek. Esténként iszik. hogy javasoljuk az apa láthatási jogának fenntartását. A vizsgálat során mégis azt állapítottuk meg. ami talán a holnapot még segít megélni elméletünknek. mert szegényeknek nem volt más szerepmintájuk. akik számára a gyerek is öröm lesz. Azaz: a gyerekek élik a maguk gyermeki világát. Hosszú távon más! Kenyértörésre vittük a dolgot. akik szépen lassan kiválasztódnak mint örömhordozók. ami biztosítja a párkapcsolatok evolúciós programhoz illeszkedő viselkedését. Érdekes.ingerlést… Mint szkeptikus elméletalkotók. szegény asszony kérdéskör magjához. explorációs lehetőséget.

hogy rövid távon intenzíven elbűvölik őket a gyerekek. ha rájuk bíznák a gyereket. talán még egy kicsit oda is kucorodik az apja ölébe. hogy fiatal felnőttekként kezelik őket. hogy amikor a tekintélyes apa urakkal tárgyal a dolgozószobában. bizony többnyire azt látjuk. Partnerük evolúciós programját simán be tudják csapni. Szegény. amennyit anyjától távol mer tölteni. mint ami a kamaszoknál is. a nagypapa és a nagybácsi viselkedése is genetikailag kódolt. Azaz: a bátran nekiinduló gyereket nagy biztonsággal elbűvölt felnőttek fogadják majd arra az időre. de egy beláthatóan rövid időtartamra a legnagyobb örömmel fogadják. ők még mindig jól szót értenek a fiatalokkal. Az örömforrás pedig vélhetően az. amely segít eredeti értelmük rekonstruálásában. A programok tehát szépen illeszkednek abba a puzzle-ba. hanem a fiúk is! Az evolúciós pszichológiában ők lehetnek azok a nagynénik és nagybácsik. Ehhez képest a tapasztalat azt mutatja. mintha saját unokáik lennének. hogy saját nárcisztikus igényeiket elégítik ki így. hogy a látencia szakaszának végére jutott gyermekek. egy ellenpróbát is megengednek. Tegyük fel. mindenkit elbűvöl. s akkor is inkább csak úgy. Más szóval: a társas dimenzióban mozognak. hiszen . A vagyon és a státus elég biztosíték az apát kereső nő tudattalanja számára. de azután már nagyon jól jön az érzelmi tankolás igénye. Pontosan annyira. míg a kicsikkel egyértelműen egyfajta gondoskodási ösztön indul be. hiszen a nő számára a vonzó férfi elsősorban a p otenciális jó apa. Akiknek státusa és egészségi állapota megengedi. amennyit fejlődéslélektani vizsgálatok a két érzelmi tankolás közötti időként tartanak nyilván. Sőt. A tárgyaló urak rémálma lenne. más szóval a nemi érés időszakába érkezetteket társaságát már csak ritkán tudják élvezni. Ez az a jelenet. Ha megfigyeljük. Vala mi olyan gondoskodás attitűd. A velük született magatartásmódok arra utalnak: ők is támogatják az exploráló kiskölyköket. hiszen a férfiak viselkedését meggyőző irányba befolyásolja. Ha azonban megnézzük a nagypapa korú apákat. benyit egy csengő kacajú kislány. ha a kislány még egy perccel tovább maradni akarna. Kezdjük megint a diszfunkciókkal. hiszen ugyanannyi génjüket hordozzák.tudja bűvölni őket az ilyen korú. Az igazságosság kedvéért vegyük először az örökifjú férfiakat. De nemcsak a lányok ám. ak ik érdekeltek a kis rokonok gondozásában. Nézzük a nagyszülőket. ami a gyereket visszaviszi az anyjukhoz. akik cserében támogatják a sihederek kibontakozó férf iúi. mint a menopauzán túljutott hölgyek. ők is hasonlóan viselkednek. hogy a nagymama és a nagynéni. azután lobogó hajjal szalad tovább. hogy ama menopauzán túljutott hölgyek csak egyszerűen a szülői szerepre vágynak. illetve női énképét. Ezzel viszont olyan messzire jutunk. hogy hosszabb távon örömmel vennék. menopauza állapotába került nőkkel már nehezeb b a helyzet. totyogós kisbaba! Egy pillanatra sem állítjuk. mondván. hogy látszólag újra indítva az evolúciós programokat idősen is gyermeket nemzzenek. aki tehát nagy valószínűséggel képes felnevelni a gyermekét.

ha odébbáll. Dehogynem! Az élet. A vegetatív mintázatok alapján praxisunkban elég nagy biztonsággal meg tudjuk mondani. áthaladását a petevezetéken. addig inszeminálják a fiatal. amikor vitorlázó. mégis szülhetnek. de gyermektelen pár. majd pedig értetlenkedik. Csak hát viselkedésüket követve endokrin rendszerük is hamarosan visszatér az „eredeti” kerékvágásba. Bizony. és kislányos allűröket vesznek fel. addig fúvatják át a petevezetéküket. mint egy nagymama vagy egy kamasz: kicsit örülnek neki. Persze azért hála az orvostudománynak. Sokat tudnának erről beszélni a nőgyógyászok és azok a reménykedő asszonyok. Kultúránk alapmítoszához. ők a mi férfi. amíg kicsit megbabusgatják. Nincsen előéletük. Ékes bizonyíték erre. már -már megörülnek a pecsételő vérzésnek. Helyes úton jártunk? Bizonyára. addig injekciózzák őket hormonokkal. amíg a maradhatnak a Paradicsomban.és nőideáljához. Azaz: eléggé lágy-e. hogy egyre több olyan. amely hasonlít a menopauza utánihoz. akiknek rendszeresen késik a menzeszük. Primitív társadalmunkban viszont összevissza csúszkálnak a nők. legfeljebb oldalbordából teremttettek. hiszen a teremtés nagy . a férfias életmód hormonjai eléggé megnehezítik a petesejt érését. A szingli üzletasszonyok valójában nagymama állapotban vannak.ők per definitionem nem lehetnek anyák. a megtermékenyülést vagy a megtapadást. Ígéretünkhöz híven eljutottunk Ádámhoz és Évához. Mert bizony.és búvártanfolyamra iratkoznak. Addig jó. Ádámnál és Évánál kezdik. egy nő fogamzóképes -e vagy sem. amikor újabb és újabb nőket felcsípve igyekeznek csökönyösen bizonygatni maguknak örök ifjúságukat. Ennek alapján azt mondhatjuk: a zseniálisan fejlett kultúrájú hordákban vagy faluközösségekben jól élték meg a férfiak és a nők az életciklusuknak megfelelő szerepeket. kamaszokkal rivalizálnak. szingliként élő nő keres fel minket. A férfiak ugyancsak nehezen találják szerepüket: a bölcsesség stádiu mába illő nagypapák apró gyerekeiket hagyják otthon. mozgékony spermát. azután mennek a dolgukra. új párkapcsolatokat próbálgatnak. miért képtelen teherbe esni. Kezdhettük volna velük. és bizony-bizony riasztó a jövőjük. aki egész nap férfias munkában és versenyben tölti napjait. miközben a nagymama korú hölgyek karcsúak és illatosak.és munkakörülmények akár huszonéveseknél is könnyedén előidézhetnek olyan hormonális állapotot. amikor kiderül. Addig örülnek a gyereküknek. ahogy rendes írások meg is teszik. Nézzük csak meg a férfias működésbe kényszerített ál -nőket! Bizony. porból.és nő ideálunk megtestesítői: maximálisan nemzőképes. Íme. amíg megfogannak és végül szülnek is. Ezzel el is jutottunk ehhez a mi primitív kultúránk férfi. mégsem sikerült a megtapadás. azután örülnek. éppúgy viselkednek a kisgyerekekkel.

Mi pedig szorgoskodunk. igyekszünk. annyi férfi és annyi nő. Hallgatunk a kerubokról. Ez az élmény fontosabb a nemi érési folyamatban. hogy Ádámnál és Évánál kezd jünk. Hallgatunk a zseniális hordákról és a csodás pápua falvakról. amit jelentettek. Ennek is megvan természetesen a jó evolúciós oka: az incesztus tabu. Elvárás. Azok a kulturális normák és keretek. Igen. ahol létrejön az ember saját identitása. mint amilyen szerepet az általunk ismert szakirodalom tulajdonít neki. hogy szolgáltassunk. jelezve: primitív társadalmunkból nincs visszaút a zseniális hordákba vagy az eszményi faluközösségekbe. közeledünk Ádámhoz. . bárhogyan nyújtja a szingli generáció. amit a kisgyerekkel átélnek. A gyermeki örö mök virágoskertjéről kezdünk mesélni. Ezek a keretek ugyanis egyre szűkebb kortárs közösségre csökk entik az életteret. mozdulatok és hanghordozás. aki bennük rejlik. hogy az emberiség alapmítoszai. megoldást az élethelyzetre. a kamaszoknak biztosítsuk azt a felelőtlen örömöt. Az Úr mint szülői minta és az ifjú pár mint leendő szülők identitásának találkozásához. Azt mondjuk tehát: amennyi életciklus. hogy a nagyszülőknek megadjuk azokat az örömteli perceket. a világirodalom nagy művei a szülőség előtti párkapcsolatról szólnak. akik lángpallosokkal őrzik a bejáratot. a Paradicsomról. és amely majd f elelős szülővé szocializálja őket. amikor boldogan babusgathatják nyiladozó értelmű unokájukat. hogy a férfiak legerősebb vonzereje a potenciális jó apa. Jogos tehát. hogy minél eltérőbb genetikai állományú párt szerezzenek maguknak. aligha azt várják. felcsillantottuk a Paradicsom motívumát. Évához és a lezáráshoz. ma már inkább atarappok. Mégis az Ádám-Éva modell a meghatározó. már előre kódolják a csalódást. Káinon és Ábelen lamentáljunk. ahol szabadon kószálhatnak. Azt várják. Csakhogy mi gyakorló terapeuták vagyunk. mégis közvetlenül a megtermékenyülés e lőtti állapotban adja a legjellemzőbb képet a férfi és nő párosa. amit a képtelen elvárások támasztanak irántuk. Igazságot a vitában. Mégis viszonylag ritkán halljuk. Ezt még szorozzuk meg a lehetséges családirendszer-állapotokkal. viszont szép titokban beemeljük struktúrájukat a terápiába. amik között ma végbemegy a párválasztás. minél távolabbi közösségből.keresztútjához érkeztünk. A nagy lányrabló portyák azonban a mi társadalmunkban inkább a virtuális térben és közösségekben mennek végbe. és szelíd világ veszi őket körül. Fölsejlett a kerubok lángpallosának messzi fénye. Azért tesszük. Annak idején jól jelölték is azt. hogy az anyákat megszabadítsuk attól a szorongástól. Említettük ugyanis. Egyre inkább gáz a más korúakkal vagy más kortárs csoportokkal való érintkezés. hogy valaki Kabrió helyett babakocsival indul csajozni. Akik hozzánk jönnek. Ahhoz a ponthoz. még ha ez az időszak az emberi élet rövidke szakasza is. a más genetikai állomány iránti velünk született igényt kielégítik a más ruhák.

Negyedszer – és most már bizonyára ráismer az olvasó Popper Péter parafrazeált gondolatára – a közös identitás segít túljutni a voyeur. hogy szülőként is rendben legyünk szexuálisan.attitűdön. de mégis fontos hátteret. amelyből nézve a többi csak amolyan hernyó. hogy velük együtt gondolkodjunk. Fajunkban a leghosszabb a gyermekkor. megtanuljuk. A motívum azonban a mai körülmények között kezd visszahatni. Az egyik eredmény: szeretnénk életünk lehető legnagyobb részét ebben az állapotban tölteni. Láttuk azonban. hogy nem vagyunk rendben. és dolgozzunk rajta. lárva. és erre mutattunk rá tanulmányunkban. a férfi és a nő olyan brand. amikor férfiról és nőről van szó. rendezni a meny viszonyát anyósával. ha tudnak élni társadalmi környezetük erőforrásaival. hogy bizonyos párkapcsolati ciklusokban nem lesz majd minden rendben. mint a szülőség. amely eltér a paradicsomi örök ifjúságtól. amely ennek és csak ennek a korosztálynak a tulajdonságait fogadja e l etalonként. Nagyon is érthető tehát. Ugyanakkor a tradicionális közösség eltűnésével devalválódott minden olyan élethelyzet. A közfigyelem olyannyira erre az életciklusra és erre az állapotra fókuszál. báb. A fiatalabbakat éretlennek. Az emberiség számára ez a pillangó állapot. vele együtt a családi kapcsolatainkat. hogy bevonjuk ő ket.Azért van ez így. A társas szingli lét az. de azt mondjuk: ez a férfias és nőies viselkedés alapja is. ha a média következetesen ama paradicsomi Ádámot és Évát tematizálja. hogy belekukucskálnánk mások életébe és ítélkeznénk felettük. Az lehet. . kettőnkét a testvérekkel. de akkor tudjuk. hogy idestova ez – és csak ez lesz elfogadható. kopott bőrs zerkós lúzerekké öregednek. Különben sietős. b iztosítani a korántsem konfliktusmentes. mert ilyenkor tudjuk összehangolni identitásunkat. olyan védjegy. hogy elfogadjuk őket. amelyekben a különböző életciklusban kiteljesedhet a nőiesség vagy a férfiasság. akinek a gyerekei gyilkolják egymást. amely a férfi és nő vala mennyi többi megnyilvánulási formáját alacsonyabb rendű létmódnak tekinti. Erre épülhetnek az olyan szerepek. Ezzel megoldást adhatunk saját agresszív késztetéseinkre. Ez a terapeuta viselkedésének az alapja. és az ember tesz a legtöbbet az öregkor meghosszabbításáért. hogy a férfias férfi és a nőies nő akkor bontakozhat ki. a társasági funkciók és a többi. Ilyenkor biztosítjuk. ennek az állapotnak az ítélőszéke elé állítja az összes többit. a vezetői működés. kapkodó. amiben a férfi majd „emberré” érhet és a nő is „asszonnyá” lehet. ebben egyetértünk. az időseket képtelennek. pete. a vejét apósával. hogy emberi lelkekkel hatalmi játékokat játsszunk. és képesek lehetünk meglátni mások eredeti jó szándékát ahelyett. Ahelyett. Ha úgy tetszik. Minél korábban belekerülni és lehetőleg örökre benne maradni.

a házasság. de mindenkit érzékenyen érintő témát – az élet dolgaiból. legyen szó bármilyen korosztályról.TARTALOM Popper Péter Szegény nők Ranschburg Jenő Egymást keresik Popper Péter Szegény férfiak Baktay Miklós – Baktay Zelka Szegény ember. Egy másik. Behálózza egész életünket a szerelem.nő kapcsolatot közelíti meg. mindennapos témakörben. szegény asszony Az élet dolgai – Szimpozion A Saxum kiadó Szimpozion címmel új sorozatot indít. a szex. Kiadónk a pszichológia kiváló tudósai segítségével közelebb hoz – könnyebbé tesz – olvasói számára egy-egy komolyabb. kötet a férfi . S hogy mennyire segítségre szorulunk a látszólag egyszerű. szegény férfiak c. hasonló megközelítés szerint: a szimpozion baráti társaságok összejövetelei bölcsebb polgárok vezetése mellett. arról az Egymást keresik című . Popper Péter szerkesztésében. A szimpozion szó jelentése visszanyúlik egészen a görögök időszakáig: komoly férfiak egy-egy ilyen szimpozionon tudományos és bölcseleti kérdéseket tárgyaltak meg. A már megjelent Szegény nők.

a Szegény nők… és a Szegény férfiak… című írásaival Popper Péter gondoskodik. . a Baktay házaspárnak tollából született Szegény asszony. szegény ember című írás. Ez utóbbira izgalmas feleletet próbál adni – és tovább is viszi e témát – a párkapcsolatok kiváló specialistájának.tanulmányával Ranschburg Jenő.