You are on page 1of 24

IPGM KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK

Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Abdul Razak


56000 Kuala Lumpur

KERTAS PENERANGAN

PROGRAM / PROGRAM

JURUTEKNIK ELEKTRIK

TAHAP / LEVEL

TAHAP 2

NO DAN TAJUK MODULE/


MODULE NO AND TITLE

04

TUGAS / TASK(S)

01.04
01.05
01.06

OBJEKTIF PENCAPAIAN
PIAWAIAN / TERMINAL
PERFORMANCE
OBJEKTIVE

Perfom three phase electrical drawing using writing/drawing material,,drawing


board ,drawing instrument etc so that lay out,single line and wiring drawing is
drawn according to scale measurement and incorporated with actual
location,designation and meet drawing specification requiremnent

NO. KOD

C-051-2(T1)

TAJUK
TUJUAN
i)
ii)

LUKISAN ELEKTRIK TIGA FASA

Perfom Three Phase Layout Drawing


Perfom Three Phase Single Line Drawing
Perfom Three Phase Wiring Drawing

Muka :

01

Drp : 24

FAKTOR KEPELBAGAIAN (DIVERSITY FACTOR)

:
Pelajar-pelajar mesti boleh:
Mengira jumlah arus maksima dan arus anggaran dalam pepasangan tiga fasa
Melukis gambarajah skematik tiga fasa

Suatu perkiraan anggaran yang membenarkan pengurangan arus pada alat, saiz kabel, dan alat perlindungan perlu ada
dalam sesuatu pepasangan
Mengapa ia diperlukan?
i)
Tidak semua kelengkapan peralatan elektrik digunakan serentak dalam satu masa, seperti radio, televisyen,
permainan video, seterika, ketuhar gelombangmikro, lampu, set hi-fi dan sebagainya.
ii)

Jika tidak kesemua peralatan digunakan serentak, ini bermakna kadar arus yang digunakan kurang daripada
kadaran arus maksimum.

iii)

Sebagai contoh, cuba kita perhatikan satu litar gelang yang disambungkan kepada 12 buah mata kuasa 13A
yang mempunyai beban tiap-tiap satu sebanyak 3kw. Kemungkinan kesemua mata kuasa tadi disambungkan
ke beban tadi dan digunakan serentak adalah TIPIS. Lantaran itu peraturan IEE membenarkan litar ini cuma
dilindungi oleh fius bernilai 30A sahaja walaupun jumlah arus yang boleh mengalir melalui 12 mata kuasa
tersebut adalah 156 ampiar. Keadaan di mana cuma beberapa soket sahaja yang akan digunakan pada satu
masa dan beban yang akan disambungkan itu kurang dari 3kw diertikan sebagai kepelbagaian (Diversity)

iv)

Tidak ekonomik sekiranya reka bentuk litar pemasangan berpandukan kepada permintaan arus maksimum
beban dalam penggunaan kabel, suis serta alat perlindungan.

v)

Kelonggaran dalam merekabentuk pemasangan supaya sesuai dengan keadaan maka faktor kepelbagaian
dibenarkan tetapi hendaklah berpandukan pada JADUAL KETIGA PERATURAN 11 di dalam Buku Akta dan
Peraturan ATAU JADUAL A yang terdapat dalam buku peraturan I.E.E.

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

02

Drp : 24

Penggunaan Faktor Kepelbagaian


Faktor kepelbagaian hanya dibenarkan untuk mengira saiz pengalir dan peralatan kawalan seperti suis utama
dan pemutus litar pada pengalir utama dan sub-utama. Faktor kepelbagaian tidak boleh digunakan untuk mengira saiz
pengalir litar akhir kecuali bagi litar akhir pemasak.
Peraturan IEE menerangkan bahawa faktor kepelbagaian boleh digunakan untuk mengira saiz pengalir dan
peralatan kawalan kecuali litar akhir.Di dalam jadual A buku peraturan I.E.E menerangkan Jadual Kepelbagaian untuk
i)

Pemasangan Rumah Persendirian termasuk Blok Penginapan Persendirian

ii)

Kedai kecil,stor,pejabat dan bangunan perniagaan persendirian

iii)

Hotel kecil,rumah rehat,rumah tamu dan sebagainya

Ketiga-ketiga kategori di atas berbeza Faktor Kepelbagaiannya


Cara Menggunakan Faktor Kepelbagaian
Persamaan yang digunakan bagi pengiraan faktor kepelbagaian adalah:
Faktor Kepelbagaian = Jumlah beban serentak yang digunakan
Jumlah beban yang digunakan
Faktor Kepelbagaian ini boleh ditentukan oleh perancang-perancang pemasangan elektrik dengan berpandukan secara
asas di dalam JADUAL KETIGA PERATURAN 11 yang terdapat di dalam Buku Akta Bekalan Elektrik PeraturanPeraturan Elektrik yang disediakan .Jadual khas ini memberi anggaran kepelbagaian bagi setiap jenis beban yang
terdapat di dalam pemasangan elektrik jenis domestik.Harus diingat peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Buku
Akta dan peraturan 80 % adalah melibatkan pepasangan domestik , jadi apa jua pepasangan yang melibatkan
pepasangan domestik haruslah dirujuk peraturan 11.
Di dalam pepasangan pendawaian elektrik terbahagi kepada 3 kategori iaitu:
i)

Domestik Rumah kediaman

ii)

Perdagangan-

Kedai

kecil,stor,pejabat

dan

bangunan

perniagaan

persendirian.hotel

kecil,rumah

rehat,rumah tamu dan sebagainya


iii)

Industri - Kilang

Jika anda perhatikan bil-bil elektrik samaada di rumah anda atau di tempat kerja anda berbeza tarifnya.Ini adalah kerana
penggunaan elektrik berbeza bagi kategori Domestik,Perdagangan dan Industri.Jadi didalam pengiraan Faktor
Kepelbagaian juga berbeza pengiraannya.Bagi pemasangan 3 fasa.Pengiraannya adalah sama dengan pengiraan satu
fasa,iaitu jumlah beban di bahagi dengan voltan nominal terbaru.Dan di akhir pengiraan jumlah keseluruhan perlu
dibahagi 3.Bagi beban seperti motor 3 fasa jumlah beban terus dibahagi

3 x 400 x 0.85

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

03

Drp : 24

JENIS-JENIS BEBAN ELEKTRIK


1)

2)

- C a p a s ito r
- K a p a s itif
- K a p a s ita n

3)

- R e s ita n c e
- R e s is titif
- K e r in ta n g a n

- In d u c to r
- In d u c tif
- B e ra ru h a n

Jenis beban yang berpenebat tidak


besentuh antara satu sama lain

Jenis beban yang bergelung dan


bertemu sama lain atau secara siri.

Jenis beban yang


dalam satu punca

Contoh : Lampu kalimantang yang


mempunyai kapasitor.

Contoh : Lampu Filamen,Cerek


Elektrik,Pemasak,Pemanas
Air dan lain-lain.

Contoh: Motor,Kipas.Mesin
Basuh,Peti sejuk dan lainLain.

Contoh pengiraannya adalah seperti


berikut:

Contoh pengiraannya adalah seperti


berikut:

Contoh pengiraannya adalah seperti


berikut:

10 lampu kalimantang 1 x40 watt

10 lampu filamen 60 watt

5 ciling fan 85 watt

10 x 40 x 1.8
230 x 0.85

10 x 60 watt
230

bergegelung

5 x 85
230 x 0.85

Kesimpulan rajah di atas ialah jenis beban yang beraruhan dan kapasitan wajib di bahagi dengan voltan nominal terbaru
dan angkadar kuasa.Bagi jenis beban yang ber kerintangan hanya perlu dibahagi dengan voltan nominal sahaja/
Peringatan 1: Segala maklumat yang terdapat dalam Buku Akta dan Peraturan Elektrik 1990 ,80% maklumat adalah
yang berkaitan dengan pepasangan domestik.Anda seharusnya lebih merujuk kepada Peraturan 11 jika pepasangan
lebih kepada domestik.Pepasangan Industri tidak tertakluk kepada JADUAL KETIGA Peraturan 11.
Peringatan 2: Adalah dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Tenaga (ST) telah bersetuju untuk menetapkan pemakaian
standard MS IEC 60038:2006 IEC standard voltages sebagai voltan nominal bagi sistem bekalan voltan rendah yang
baru di Malaysia iaitu 230/400V dengan julat +10% dan -6% pada frekuensi 50 Hz dengan julat 1%, menggantikan
voltan bekalan sediada iaitu 240/415V dengan julat +5% dan -10% pada frekuensi yang sama.
Pemakaian standard MS IEC 60038:2006 IEC standard voltages ini berkuatkuasa mulai 01 Januari 2008.

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

04

Drp : 24

PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK
Permintaan arus litar ditentukan dengan menjumlahkan permintaan arus pada semua poin penggunaan dan kelengkapan dalam litar dan jika
bekenaan,membuat kelonggaran bagi kepelbagaian.Permintaan arus biasa yang akan digunakan untuk pengiraan ini dalam jadual A
Permintaan arus maksimum litar yang membekalkan sejumlah litar akhir boleh ditaksirkan dengan menggunakan kelonggaran bagi kepelbagaian
yang diberikan di dalam Jadual B yang adalah terpakai bagi jumlah permintaan arus bagi jumlah kelengkapan yang dibekalkan dengan litar dan
bukan dengan menjumlahkan permintaan arus litar akhir berasingan yang diperolehi seperti yang disebut di atas.Di dalam jadual B kelonggaran itu
dinyatakan sebagai peratusan arus beban penuh yang dikadarkan bagi kelengkapan menggunakan arus.

JADUAL A
Permintaan arus yang diandaikan untuk poin penggunaan dan kelengkapan menggunakan arus
Poin penggunaan atau kelengkapan menggunakan arus

Permintaan arus yang diandaikan

Soket alir keluar selain daripada soket alir keluar 2 Amp

Arus terkadar

Alir keluar lampu

Arus setara dengan beban disambungkan dengan minimum 100 watt


setiap pemegang lampu

Jam elektrik,unit bekalan pencukur elektrik,soket alir keluar


pencukur,pengubah loceng dan kelengkapan menggunakan arus pada
kadaran tidak melebihi 5 VA

Boleh diabaikan

Perkakas memasak rumah tangga

10 A pertama daripada arus terkaadar ditambah dengan 30% daripada


baki arus terkadar ditambah dengan 5 A jika soket alir keluar
digabungkan di dalam unit kawalan

Semua kelengkapan pegun lain

Arus terkadar Standard Malaysia atau arus normal

NOTA- Litar akhir untuk lampu nyahcas disusun bagi membolehkannya membawa arus yang mantap sepenuhnya,iaitu lampu dan alat-alat yang
berkaitan dan juga arus harmoniknya.Jika lebih banyak maklumat tepat tidak ada,permintaan dalam, volt ampere diambil sebagai watt lampu
terkadardidarab dengan tidak kurang daripada 1.8.Pendaraban ini berdasarkan andaian bahawa litar itu diperbetulkan kepada faktor kuasa yang
tidak kurang daripada ekoran 0.85,dan mengambil kira kehilangan pada gear kawalan dan arus harmonik

JADUAL B
Kelonggaran bagi Kepelbagaian
Tujuan litar akhir disambungkan daripada konduktor atau gear suis
yang padanya kepelbagaian terpakai

Pepasangan individu,rumahtangga.termasuklah blok kediaman


individu

1. Lampu

66% daripada jumlah permintaan arus

2. Kuasa

100% daripada jumlah permintaan arus sehingga 10 Amp tambah 50%


daripada arus yang melebihi 10 Amp

3. Perkakas Memasak

10 Amp yang pertama tambah 30% f/l beban penuh perkakas


memasak yang melebihi 10 Amp tambah 5 Amp jika alir keluar soket
digabungkan dalam unit

4. Pemanas air (jenis serta merta)

100% f.l beban penuh perkakas yang terbesar tambah 100% f.l
perkakas yang kedua terbesar tambah + 25% f.l perkakas yang tinggal

5. Pemanas air (dikawal termostat)

Kepelbagaian tidak dibenarkan

6. Susunan standard litar akhir menggunakan alir


keluar soket

100% permintaan arus litar yang terbesar + 40% permintaan arus bagi
tiap-tiap litar lain

7. Alir keluar soket selain daripada yang termasuk dalam 6 di


atas dan kelengkapan pegun selain daripada yang disenaraikan
di atas

100% permintaan arus poin penggunaan yang terbesar + 40% daripada


permintaan arus bagi tiap-tiap poin penggunaan yang lain

* Bagi maksud Jadual ini,pemanas air serta merta adalah disifatkan sebagai pemanas air apa-apa beban yang
memanaskan air hanya semasa paip dibuka dan oleh itu menggunakan elektrik secara sekejap-sekejap.
# Adalah penting untuk memastikan bahawa papan agih adalah pada kadaran mencukupi untuk mengambil jumlah
beban yang disambungkan kepadanya tanpa pemakaian apa-apa kepelbagaian.

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

05

Drp : 24

Contoh 1 :
Sebuah rumah kediaman memerlukan pendawaian berikut dengan bekalan 3 Fasa faktor kuasa
menyusul 0.85 dengan bekalan 400 volt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8 nos Lampu Pendaflour 1 X 40 Watt


9 nos Lampu Filamen 60 watt
1 nos Alat Perkakas Pemasak 2 kw
1 nos Pemanas Air Jenis Segera 1.5 kW
3 nos Penyaman Udara 2 HP (kuasa kuda) Penyaman Udara
1 nos Alat Perkakas Pemasak 6 kW
12 nos Suis Soket Alir Keluar 13 Amp. (Jejari)

Kirakan Arus Maksima dan Arus Anggaran yang digunakan dalam pemasangan elektrik di atas
Bil.
1.

2.

Beban / Litar
8 nos Lampu Pendaflour 1 X 40 Watt
8X 40 X 1.8
230 x 0.85

Arus Anggaran

2.946 Amp

2.946x 66 %

1.944 Amp

2.347 Amp.

2.347 x 66 %

1.549 Aamp

8.695 Amp

8.965 x 100%

8.695 Amp

6.521 Amp

100 %

6.531 Amp

22.89 Amp

Alat pegun arus


terkadar
standard

1 nos Alat Perkakas Pemasak 2 kw


1 x 2000
230

4.

Faktor
Kepelbagaian

9 nos Lampu Filamen 60 watt


9 X 60
230

3.

Arus Maksima

1 nos Pemanas Air Jenis Segera 1.5


kW
1.5 X 1000
230

5.

3 nos Penyaman Udara 2 HP


(kuasa kuda)
3 X 2 x 746
230 x 0.85

22.89 Amp
.

NO KOD

C-051-2(T1)

Bil.
6

Beban / Litar

Muka :
Arus Maksima

06

Drp : 24

Faktor Kepelbagaian

Arus
Anggaran

Alat Perkakas Pemasak 6 kw

10 A +30% baki + 5 Amp


jika ada S/S/O

(Alat Perkakas Pemasak yang


melebihi 3 kw haruslah mengikut
perkiraan seperti dibawah)

26.08 Amp

(26.08 10 ) x 30 % +10)

14.82 amp

6x1000watt
230
7

12 nos Suis Soket Alir Keluar 13


Amp. (Jejari)

100% permintaan arus titik


penggunaan yang terbesar tambah

12
= 4 unit fasa
3

40 Amp

(20x100%)

20 Amp

4 unit = 2 litar
litar 1 = 20A
litar 2 = 20A

40% bagi setiap titik penggunaan


yang lain

20 x 2
=40 Amp

(40-20) x 40%

8 Amp

ARUS MAKSIMA

ARUS ANGGARAN

JUMLAH ARUS SEFASA BIL 1 HINGGA 6

69.479 Amp= 23.15 Amp


3

58.51 Amp = 19.50 Amp


3

JUMLAH ARUS SEFASA KESELURUHAN

24.65+ 48 = 72.65 Amp

19.50+ 28.8= 48.3 Amp

Suis Utama yang di pilih

= 63 Amp 3 Fasa

Saiz RCD Utama yang dipilih

= 63 Amp 300 mA(0.3 Amp)

Saiz RCD Litar Kuasa yang dipilih = 63 Amp 30 mA(0.03 Amp)


Kadaran fius sefasa

= 63 Amp

Saiz kabel utama yang digunakan = 16 mm pvc

NO KOD

C-051-2(T1)
D FB A

Muka :

07

Drp : 24

5 W A Y S TP N C O N S U M E R
U N IT C /W M C B
"D FB A "
1 .5 m m p v c
2 .5 m m p v c
6 A m p

4 x 16 m m pvc

R 1 ) 4 u n it la m p u k a lim a n t a n g ,4 u n it la m p u f ila m e n
6 A m p

20 A m p

R C D 10 m A
(0 .0 1 A )

Y 1 ) 4 u n it la m p u k a lim a n t a n g ,5 u n it la m p u f ila m e n

B 1 ) 1 n o s P e m a n a s A ir J e n is S e g e r a 1 .5 k W
20 A m p

In c o m in g
S u p p ly F r o m
TN B

20 A m p

20 A m p

M A IN S U IS
63 A M P TP N

R 2 ) 1 n o s P e n y a m a n U d a ra 2 H P (k u a s a k u d a )
P e n y a m a n U d a ra
Y 2 ) 1 n o s P e n y a m a n U d a ra 2 H P (k u a s a k u d a )
P e n y a m a n U d a ra
B 2 ) 1 n o s P e n y a m a n U d a ra 2 H P (k u a s a k u d a )
P e n y a m a n U d a ra

20 A m p

R 3) S P A R E

C U T O U T /
N E U T R A L L IN K
63 A M P TP N

20 A m p

Y 3) S P A R E
R C D 300 m A
(0 .3 A )

K W H
M E TE R

20 A m p

B 3) S P A R E
63 A m p

R 4 ,Y 4 ,B 4 ) K E D F B S /S /O & C O O K E R (D F B B )
63 A m p

R 5 ,Y 5 ,B 5 ) S P A R E
16 m m pvc

D FB 4 W A Y S T P N C O N S U M E R
U N IT C /W M C B
"D F B B "

2 .5 m m p v c
20 A m p

R 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

Y 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

B 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A

4 x 16

m m p vc

20 A m p

R 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

Y 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

B 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A

D A R I M C B R 4 ,Y 4 ,B 4
3
20 A m p

R 3) S P A R E
20 A m p

Y 3 )S P A R E

M A IN S U IS
63 A M P TP N

20 A m p

B 3) S P A R E
20 A m p

R C D 30 m A
(0 .0 3 A )

R 4) S P A R E
20 A m p

Y 4) S P A R E
20 A m p

B 4) S P A R E
20 A m p

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

08

Drp : 24

Contoh 2
Sebuah banglo yang dalam pembinaan memerlukan bekalan elektrik 3 fasa 415 volt 50 Hz pada faktor kuasa
0.85 menyusul.Dalam pepasangannya terdapat beban-beban seperti berikut dengan menggunakan
pendawaian jenis tertutup:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

42 mata lampu pendaflour 36 watt setiap satu


8 mata kipas siling 85 watt
4 mata lampu tumpu 500 watt
24 mata suis soket alir keluar 13 Amp
3 x 2.0 hp penyaman udara
2 x 2.5 kw alat pemanas air(dikawal termostat)
1 x 4.5 kw alat pemasak 3 fasa 415 volt
1 x 5 hp /415 volt submersible pum
1 mata loceng 12 volt

Sebagai seorang kompeten anda dikehendaki mengira arus maksima dan arus anggaran bagi keseluruhan
beban di atas berdasarkan Jadual A dan B Akta Bekalan Elektrik 1990
CARA 1
Bil.
1.

Arus
Maksima

Faktor Kepelbagaian

Arus Anggaran

4.45 Amp

4.45 x 66 %

2.94 Amp

8 mata kipas siling 85 watt


8 x 85
3 x 400 x 0.85

1.11 Amp

1.11 x 66%

0.73 Amp

4 mata lampu tumpu 500 watt


4 x 500
3 x 400 x 0.85

3.27 Amp

3.27 x 66%

2.16 Amp

Beban / Litar
42 mata lampu pendaflour 36
watt setiap satu
42 x 36 x 1.8
3 x 400 x 0.85

2.

3.

4.

24 mata 13 Amp S/S/O 13 Amp


24 = 8 unit / fasa
3
8 unit = 4 litar
litar 1 = 16A
litar 2 = 16A
litar 3 = 16A
litar 4 = 16A

16 x 4
=64 Amp

100% permintaan arus titik penggunaan yang


terbesar tambah

(16x100%)

16 Amp

64 Amp
40% bagi setiap titik penggunaan yang lain

(64-16) x 40%

19.2 Amp

NO KOD

C-051-2(T1)

09

Drp : 24

Arus
Maksima

Faktor Kepelbagaian

Arus Anggaran

7.32 Amp

Alat pegun arus terkadar standard

7.32 Amp

8.18 Amp

Tidak Dibenarkan

8.18 Amp

7.36 Amp

10 A +30% baki + 5 Amp jika ada


S/S/O

7.36 Amp

5 X 746
3 x 400 x 0.85

6.1 Amp

Alat pegun arus terkadar standard

6.1 Amp

Loceng Elektrik

2 Amp

Diabaikan

Bil.
5.

Muka :

Beban / Litar
3 x 2.0 hp penyaman udara
3 x 2 x 746
3 x 400 x 0.85

2 x 2.5 kw alat pemanas air


(dikawal termostat)
2 x 2.5 x 1000
3 x 400 x 0.85

1 x 4.5 kw alat pemasak 3 fasa


4.5 x 1000
3 x 400 x 0.85

1 x 5 hp /415 volt submersible


pum

JUMLAH ARUS SEFASA

103.79 Amp

Suis Utama yang di pilih

= 100 Amp 3 Fasa

Saiz RCD Utama yang dipilih

= 100 Amp 300 mA(0.3 Amp)

Saiz RCD Litar Kuasa yang dipilih = 63 Amp 30 mA(0.03 Amp)


Kadaran fius sefasa

= 100 Amp

Saiz kabel utama yang digunakan = 25 mm pvc

69.99 Amp

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

10

Drp : 24

CARA 2
Bil.
1.

Arus
Maksima

Faktor Kepelbagaian

Arus Anggaran

13.34 Amp

13.34 x 66 %

8.80 Amp

8 mata kipas siling 85 watt


8 x 85
240 x 0.85

3.33 Amp

3.33 x 66%

2.22 Amp

4 mata lampu tumpu 500 watt


4 x 500
240 x 0.85

9.80 Amp

9.80 x 66%

6.47 Amp

21.94 Amp

Alat pegun arus terkadar standard

21.94 Amp

24.50 Amp

Tidak Dibenarkan

24.50 Amp

Beban / Litar
42 mata lampu pendaflour 36
watt setiap satu
42 x 36 x 1.8
240 x 0.85

2.

3.

4.

3 x 2.0 hp penyaman udara


3 x 2 x 746
240 x 0.85

2 x 2.5 kw alat pemanas air


(dikawal termostat)
2 x 2.5 x 1000
240 x 0.85

PENGIRAAN BEBAN DI ATAS DIBAHAGI 240 VOLTAN SATU FASA DENGAN FAKTOR KUASA 0.85.UNTUK MENCARI KADARAN
ARUS SEFASA MESTILAH DIBAHAGI DENGAN 3 !

ARUS MAKSIMA
JUMLAH ARUS SEFASA BIL 1 HINGGA 5

72.91 = 24.30 Amp


3

ARUS ANGGARAN

63.93 = 21.3 Amp


3

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

11

Drp : 24

PENGIRAAN DIBAWAH TELAH DIKIRA ARUS SEFASA


Bil.
6

24 mata 13 Amp S/S/O 13 Amp


24 = 8 unit / fasa
3
8 unit = 4 litar
litar 1 = 16A
litar 2 = 16A
litar 3 = 16A
litar 4 = 16A

Arus
Maksima

Beban / Litar

Faktor Kepelbagaian
100% permintaan arus titik penggunaan yang
terbesar tambah

(16x100%)

16 Amp

64 Amp
40% bagi setiap titik penggunaan yang lain

16 x 4
=64 Amp

(64-16) x 40%

19.2 Amp

1 x 4.5 kw alat pemasak 3 fasa


7.36 Amp

10 A +30% baki + 5 Amp jika ada


S/S/O

7.36 Amp

5 X 746
3 x 415 x 0.85

6.1 Amp

Alat pegun arus terkadar standard

6.1 Amp

Loceng Elektrik

2 Amp

Diabaikan

4.5 x 1000
3 x 415 x 0.85
8

Arus Anggaran

1 x 5 hp /415 volt submersible


pum

ARUS MAKSIMA

ARUS ANGGARAN

JUMLAH ARUS SEFASA BIL 6 HINGGA 9

79.46 Amp

48.66 Amp

JUMLAH ARUS SEFASA KESELURUHAN

24.30+79.46 = 103.76 Amp

21.3+ 48.66= 69.93 Amp

Suis Utama yang di pilih

= 100 Amp 3 Fasa

Saiz RCD Utama yang dipilih

= 100 Amp 300 mA(0.3 Amp)

Saiz RCD Litar Kuasa yang dipilih = 63 Amp 30 mA(0.03 Amp)


Kadaran fius sefasa

= 100 Amp

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

12

Drp : 24

PELAN SKEMATIK 3 FASA BERDASARKAN FAKTOR KEPELBAGAIAN


1 .5 m m p v c

D FB A

8 W AYS TPN C O N SU M ER
U N IT C /W M C B
"D FB A "

6 Am p

6 Am p

6 Am p

R 1 ) 7 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 ,2 k ip a s s ilin g 8 5
w a tt
Y 1 ) 7 u n it la m p u k a lim a n t a n g 1 x 4 0 ,2 k ip a s s ilin g 8 5
w a tt
B 1 ) 7 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 ,2 k ip a s s ilin g 8 5
w a tt

6 A m p

6 Am p

R 2 ) 7 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 w a tt , 2 u n it k ip a s
s ilin g ,
Y 2 ) 7 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 w a tt

6 Am p

B 2 ) 7 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 w a tt

4 x 25 m m pvc

6 Am p

R 3 ) 2 m a t a la m p u t u m p u s p o t lig h t 5 0 0 w a t t
6 Am p

Y 3 ) 2 m a ta la m p u tu m p u s p o t lig h t 5 0 0 w a tt
2 Am p

In c o m in g
S u p p ly F r o m
TNB

B 3 ) 1 u n it lo c e n g e le k tr ik 1 2 v o lt
M

20 A m p

R 4 ) 1 u n it p e n g h a w a d in g in 2 h p c /w D .O .L S t a r te r
20 A m p

Y 4 ) 1 u n it p e n g h a w a d in g in 2 h p c /w D .O .L S t a r t e r
M A IN S U IS
100 AM P TPN
CUT O UT /
N E U T R A L L IN K
100 AM P TPN

20 A m p

B 4 ) 1 u n it p e n g h a w a d in g in 2 h p c /w D .O .L S t a r te r
20 A m p

KW H
M ETER

RC D 300 m A
(0 .3 A )

20 A m p

20 A m p

R C D 1 0 m A (0 .0 1 A )
R 5 ) 1 u n it p e m a n a s a ir (w a te r h e a th e r ) 2 .5 k w c /w 2
p o le s w itc h
R C D 1 0 m A (0 .0 1 A )
Y 5 1 u n it p e m a n a s a ir (w a te r h e a th e r ) 2 .5 k w c /w 2
p o le s w itc h
B 5 ) 1 x 5 h p m o to r c /w S ta r D e lta S ta r te r

20 A m p

R6) SPAR E
20 A m p

Y6) SPARE
20 A m p

B6) SPAR E
63 A m p

R 7 ,Y 7 ,B 7 ) - K E D F B " B " (S /S /O & C O O K E R )


32 A m p

R 8 ,Y 8 ,B 8 ) - S P A R E

4 X 16 m m pvc
2 .5 m m p v c

NO KOD

C-051-2(T1)

DFB 7 W AYS TPN CO NSUM ER


U N IT C /W M C B
"D F B B "

Muka :

13

Drp : 24

2 .5 m m p v c
20 A m p

R 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

Y 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

B 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A

4 x 16 m m pvc

20 Am p

R 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

Y 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

B 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A

D A R I M C B R 7 ,Y 7 ,B 7
3
20 A m p

R 3 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

Y 3 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A

M A IN S U IS
63 AM P TPN

20 A m p

B 3 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

R CD 30 m A
(0 .0 3 A )

R 4 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

Y 4 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

B 4 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

R 5) SPAR E
20 A m p

Y5) SPA RE
20 A m p

B 5 )S P A R E
20 Am p

R 6 ,Y 6 ,B 6 )1 x 4 .5 k w a la t p e m a s a k 3 fa s a
20 A m p

R 7 ,Y 7 ,B 7 ) S P A R E
20 A m p

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

14

Drp : 24

Contoh 3
Sebuah Rumah Kediaman 2 tingkat yang dalam pembinaan memerlukan bekalan elektrik 3 fasa 415 volt 50
Hz pada faktor kuasa 0.85 menyusul.Dalam pepasangannya terdapat beban-beban seperti berikut dengan
menggunakan pendawaian jenis tertutup.
BUTIR-BUTIR BEBAN TINGKAT BAWAH DAN ATAS
Bil

Butir-butir radas

Tingkat Bawah

Tingkat Atas

1)

Lampu kalimantang 1x 40 watt

15

10

2)

Lampu kalimantang 2x 40 watt

3)

Lampu kalimantang 1x 20 watt

4)

Lampu Tumpu Spot Light 500 watt

5)

Door Bell

6)

Kipas Siling 100 watt

7)

Exhaust fan 85 watt

9)

Penghawa dingin 1 hp

10
)

Penghawa dingin 2 hp

11
)

Pemanas air(water heather) 2kw (jenis


serta merta)

12
)

Suis Soket Alir Keluar 13 A,

14

10

13
)

1 x 3 hp /415 volt motor pump

Sebagai seorang kompeten anda dikehendaki mengira arus maksima dan arus anggaran bagi keseluruhan
beban di atas berdasarkan Jadual A dan B Akta Bekalan Elektrik 1990
CARA 1
Bil.
1.

Beban / Litar
25 mata lampu pendaflour 36
watt setiap satu

Arus
Maksima

Faktor Kepelbagaian

Arus
Anggaran

7.94 Amp

7.94 x 66 %

5.24 Amp

2.54 Amp

2.54 x 66 %

1.67 Amp

25 x 36 x 1.8
240 x 0.85
2.

4 mata Lampu pendaflour 2 X 36 watt


setiap satu
4 X 2 x 36 X 1.8
240 x 0.85

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

15

Drp : 24

Bil.
3.

4..

Beban / Litar
4 mata Lampu kalimantang 1x
20 watt
4 x 20 X 1.8
240 x 0.85
4 mata Tumpu Spot Light 500
watt
4 x 500
240 x 0.85

5..

1 unit Door Bell

6..

6 unit Kipas Siling 100 watt


6 x 100
240 x 0.85

7.
8

9.

10

5 unit Exhaust fan 85 watt


5 x 85
240 x 0.85
4 unit penghawa dingin 1 hp
4 x 746
240 x 0.85

Arus
Maksima

Faktor Kepelbagaian

Arus
Anggaran

0.70 Amp

0.70 x 66%

0.46 Amp

9.80 Amp

9.80 x 66%

6.47 Amp

2 Amp

Diabaikan

2.94 Amp

2.94 x 66%

1.94 Amp

2.08 Amp

2.08 x 66%

1.37 Amp

Alat pegun arus terkadar standard


14.6 Amp

1 unit penghawa dingin 2 hp


1 x 2 x 746
240 x 0.85

14.6 Amp

7.31 Amp

3 unit Pemanas air(water heather) 2kw


(jenis serta merta )

29.41Amp

3 X 2000
240 x 0.85

Alat pegun arus terkadar standard

7.31 Amp

100% beban penuh perkakas yang terbesar


9.8 x 100% = 9.8 Amp

9.8 Amp

tambah 100% beban penuh perkakas yang


kedua terbesar
9.8 x 100% = 9.8 Amp

9.8 Amp

tambah 25% beban penuh baki


9.8 x 25% = 9.8 Amp

2.45 Amp

PENGIRAAN BEBAN DI ATAS DIBAHAGI 240 VOLTAN SATU FASA DENGAN FAKTOR KUASA 0.85.UNTUK MENCARI KADARAN
ARUS SEFASA MESTILAH DIBAHAGI DENGAN 3 !

ARUS MAKSIMA
JUMLAH ARUS SEFASA BIL 1 HINGGA
10

NO KOD

79.32 = 26.44 Amp


3

C-051-2(T1)

ARUS ANGGARAN

61.11 = 20.37 Amp


3

Muka :

16

Drp : 24

Bil.
11

12

Arus
Maksima

Beban / Litar
8) 24 mata 13 Amp S/S/O 13 Amp
24 = 8 unit / fasa
3
8 unit = 4 litar
litar 1 = 16A
16 x 4
litar 2 = 16A
=64 Amp
litar 3 = 16A
litar 4 = 16A

Faktor Kepelbagaian

100% terbesar
(16x100%)
64 Amp

Arus
Anggaran

16 Amp

40% baki
(64-16) x 40%

19.2 Amp

Alat pegun arus terkadar standard

3.66 Amp

1 x 3 hp /415 volt submersible


pum
3.66 Amp

3 X 746
3 x 415 x 0.85

ARUS MAKSIMA

ARUS ANGGARAN

JUMLAH ARUS SEFASA BIL 11 HINGGA


12

67.66 Amp

38.8 Amp

JUMLAH ARUS SEFASA KESELURUHAN

26.44 + 67.66 = 94.1 Amp

20.37 + 38.86= 59.23 Amp

Suis Utama yang di pilih

= 63 Amp 3 Fasa

Saiz RCD Utama yang dipilih

= 63 Amp 300 mA(0.3 Amp)

Saiz RCD Litar Kuasa yang dipilih = 63 Amp 30 mA(0.03 Amp)


Kadaran fius sefasa

= 63 Amp

Saiz kabel utama yang digunakan = 16 mm pvc

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

17

Drp : 24

CARA 2
Bil.
1.

2.

3.

4..

Beban / Litar
25 mata lampu pendaflour 36
watt setiap satu
25 x 36 x 1.8
3 x 415 x 0.85
4 mata Lampu pendaflour 2 X 36 watt
setiap satu
4 X 2 x 36 X 1.8
3 x 415 x 0.85
4 mata Lampu kalimantang 1x
20 watt
4 x 20 X 1.8
3 x 415 x 0.85
4 mata Tumpu Spot Light 500
watt
4 x 500
3 x 415 x 0.85

5..

1 unit Door Bell

6..

6 unit Kipas Siling 100 watt


6 x 100
3 x 415 x 0.85

7.
8

9.

NO KOD

5 unit Exhaust fan 85 watt


5 x 85
3 x 415 x 0.85
4 unit penghawa dingin 1 hp
4 x 746
3 x 415 x 0.85
1 unit penghawa dingin 2 hp
1 x 2 x 746
3 x 415 x 0.85

C-051-2(T1)

Arus
Maksima

Faktor Kepelbagaian

Arus
Anggaran

2.65 Amp

2.65 x 66 %

1.74 Amp

0.84 Amp

0.84 x 66 %

0.55Amp

0.23 Amp

0.23 x 66%

0.15 Amp

3.27 Amp

3.27 x 66%

2.15 Amp

2 Amp

Diabaikan

0.98 Amp

0.98 x 66%

0.64 Amp

0.69 Amp

0.69 x 66%

0.45 Amp

Alat pegun arus terkadar standard


4.88 Amp

2.44 Amp

4.88 Amp

Alat pegun arus terkadar standard

Muka :

18

Drp : 24

2.44 Amp

10

3 unit Pemanas air(water heather) 2kw


(jenis serta merta )

9.82 Amp

3 X 2000
3 x 415 x 0.85

100% beban penuh perkakas yang terbesar


3.27 x 100% = 3.27 Amp

3.27 Amp

tambah 100% beban penuh perkakas yang


kedua terbesar
3.27 x 100% = 3.27 Amp

3.27 Amp

tambah 25% beban penuh baki


3.27 x 25% = 0.81 Amp
11

12

8) 24 mata 13 Amp S/S/O 13 Amp


24 = 8 unit / fasa
3
8 unit = 4 litar
litar 1 = 16A
16 x 4
litar 2 = 16A
=64 Amp
litar 3 = 16A
litar 4 = 16A

0.81 Amp

100% terbesar
(16x100%)
64 Amp

16 Amp

40% baki
(64-16) x 40%

19.2 Amp

Alat pegun arus terkadar standard

3.66 Amp

1 x 3 hp /415 volt submersible


pum
3.66 Amp

3 X 746
3 x 415 x 0.85

JUMLAH ARUS SEFASA KESELURUHAN

95.46 Amp

Suis Utama yang di pilih

= 63 / 100 Amp 3 Fasa

Saiz RCD Utama yang dipilih

= 63 Amp / 100 Amp 300 mA(0.3 Amp) /

59.61 Amp

Saiz RCD Litar Kuasa yang dipilih = 63 Amp 30 mA(0.03 Amp)


Kadaran fius sefasa

= 63/100 Amp

Saiz kabel utama yang digunakan = 16 mm pvc / 25 mm pvc

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

19

Drp : 24

6 Am p

1 .5 m m p v c
2 .5 m m p v c
4 X 2 .5 m m p v c

T in g k a t B a w a h

R 1 ) 5 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 w a tt,2 u n it la m p u
k a lim a n ta n g 2 x 4 0 w a tt, 1 u n it k ip a s s ilin g 8 5 w a tt

6 Am p

Y 1 ) 5 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 w a t t,1 k ip a s s ilin g 8 5


w a tt . 2 u n it e x h a u s t fa n 8 5 w a tt
6 Am p

B 1 ) 2 u n it la m p u tu m p u 5 0 0 w a tt
6 Am p

DFB A 9 W AYS TPN CO NSUM ER


U N IT C /W M C B
"D FB A "

R 2 ) 5 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 w a tt ,1 k ip a s
s ilin g 8 5 w a t t, 1 u n it e x h a u s t f a n 8 5 w a tt

2 Am p

Y 2 ) D o o r B e ll
20 A m p

B 2 ) 1 u n it p e n g h a w a d in g in 2 h p c /w D .O .L S ta r te r
20 A m p

R 3 ) 1 u n it p e n g h a w a d in g in 1 h p c /w D .O .L S t a r te r
20 A m p

Y 3 ) 1 u n it p e n g h a w a d in g in 1 h p c /w D .O .L S ta r t e r
20 A m p

R C D 1 0 m A (0 .0 1 A )

B 3 ) 1 u n it P e m a n a s A ir 2 k w

4 x 25 m m pvc

20 Am p

R4)SPARE
20 A m p

Y4) SPARE
20 A m p

B4)SPARE

In c o m in g
S u p p ly F r o m
TNB

20 A m p

R 5 ,Y 5 ,B 5 ) 1 x 3 h p m o to r c /w D O L S t a r te r

3
63 A m p

R 6 ,Y 6 ,B 6 ) K E D F B S /S /O
M A IN S U IS
100 A M P TPN

T in g k a t A ta s

6 Am p

R 7 ) 3 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 w a tt,2 u n it la m p u
k a lim a n ta n g 2 x 4 0 w a tt, 1 u n it k ip a s s ilin g 8 5 w a tt
6 Am p

CUT O UT /
N E U T R A L L IN K
100 A M P TPN

Y 7 ) 3 u n it la m p u k a lim a n ta n g 1 x 4 0 w a tt ,2 u n it la m p u
k a lim a n ta n g 1 x 2 0 w a tt , 1 u n it k ip a s s ilin g 8 5 w a tt

6 Am p

KW H
M ETER

RCD 300 m A
(0 .3 A )

B 7 )4 u n it la m p u k a lim a n t a n g 1 x 4 0 w a t t, 1 u n it k ip a s
s ilin g 8 5 w a t t,2 u n it e x h a u s t fa n 8 5 w a tt

6 Am p

R 8 ) 2 u n it la m p u tu m p u 5 0 0 w a tt
20 Am p

Y 8 ) 1 u n it p e n g h a w a d in g in 1 h p c /w D .O .L S t a r te r
20 A m p

B 8 ) 1 u n it p e n g h a w a d in g in 1 h p c /w D .O .L S ta r t e r
20 Am p

R C D 1 0 m A (0 .0 1 A )

R 9 ) 1 u n it P e m a n a s A ir 2 k w
20 Am p

R C D 1 0 m A ( 0 .0 1 A )

Y 9 ) 1 u n it P e m a n a s A ir 2 k w
20 A m p

B 9) SPA R E

2 .5 m m p v c
4 X 16 m m p vc
1 .5 m m p v c

NO KOD

C-051-2(T1)

Muka :

20 Drp : 24

DFB 6 W AYS TPN CONSUM ER


U N IT C /W M C B
"D FB B "

2 .5 m m p v c
20 A m p

T IN G K A T B A W A H
R 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A

20 A m p

Y 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

B 1 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

R 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

Y 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

B 2 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A

4 x 16 m m pvc
20 A m p

R 3 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

Y 3 )S P A R E
D A R I M C B R 4 ,Y 4 ,B 4

20 A m p

B3) SPA R E
20 A m p

T IN G K A T A T A S
R 4 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A

20 A m p

M A IN S U IS
63 AM P TPN

Y 4 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 A m p

B 4 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
RCD 30 m A
(0 .0 3 A )

20 Am p

R 5 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 Am p

Y 5 ) 2 n o s S /S /O 1 3 A
20 Am p

B 5 )S P A R E
20 A m p

R 6 )S P A R E
20 Am p

Y6) SPAR E
20 Am p

B 6 )S P A R E
20 A m p

NO KOD: M7 E7.3

Muka:21 Drp: 24

Contoh 3:
Pemasangan di kedai kecil memerlukan bekalan 415V, 3 Fasa bagi membekalkan beban mengikut pada satu
fasa yang seimbang. Kira kadaran fius dan kadaran kabel yang hendak digunakan bagi membekalkan
pemasangan ini. Beban yang hendak di pasang ialah:-

i)
ii)
iii)
iv)
v)

1 X 4.5Kw/ 240V dan 6 X 3Kw /240V pemanas termostat


1 X 6Kw/240V dan 1 X4 Kw/240V alat pemasak
2 X 2Kw/240V alat pemanas air segera .
4 Kw jumlah kesemua lampu nyahcas 240V.
3 X 30A soket keluaran litar gelang (soket keluaran 13A)

(Rujuk jadual faktor kuasa kepelbagaian dibawah ruang kedai, stor, pejabat dan tempat jualan selain kilang).

Bil.
i)

Beban / Litar
Pemanas bertermostat
4 Kw
6X 3Kw

ii)

Alat pemasak
6Kw

Arus Maksima

Faktor
Kepelbagaian

Arus Anggaran

1X 4500/240
=18.75 Amp
6X3000/240
=75 Amp

Tiada
peruntukan
kepelbagaian

= 18.75Amp

=75Amp

1X6000/240
=25 Amp

100% yang
terbesar

25 x 100%
=25 Amp

1X4000/240
=16.6Amp

80% bagi
kedua
terbesar

16.6 x 80%

Alat pemanas segera


2X 3Kw

2X3000/240
=25Amp

100% bagi
keduaduanya

25 x 100%

iv)

Lampu
4Kw

1.8X4000/240
=30Amp

90%
daripada
jumlah 30A

30 x 90%
=27 Amp

iv)

Soket keluaran
3 X 30A

3 X 30A
=90A

100%fius
terbesar

30 x 100%
=30Amp

50% baki
jumlah fius

=2 X 30 X 50
100
=30Amp
Jumlah = 30+30 =60A

4Kw

iii)

=13.28Amp

=25Amp

Jumlah permintaan arus


=280.35A

Jumlah permintaan arus


selepas faktor
kepelbagaian
=244.03A

Arus sefasa = 280.35/3


= 93.45A

Arus sefasa = 244.03/3


= 81.34A

Suis Utama yang di pilih


= 100A tiga fasa dan neutral
Kadaran fius sefasa
= 100A.
Saiz kabel yang digunakan = 16mm

NO
NOKOD:
KOD:M7
M7E7.3
E7.3
Bil.
Contoh 4

Beban / Litar

Muka:2
3 Drp:Drp:
24 24
Muka:22
Beban Tersambung (KW)

Faktor

Arus Sebenar

Kepelbagaian
Sebuah syarikat ingin mendirikan sebuah syarikat kilang memproses
getah.Kilang tersebut mempunyai bebanbeban seperti berikut.Bekalan bagi kilang ini ialah 3 fasa 415 volt,50 HZ dengan faktor kuasa 0.85

63 nos 2 x 40 watt lampu


pendaflour
1) 100 kuasa
kuda motor 3 fasa

63 x 2 x 40 x 1.8
= 9072 watt
1000
= 9.072 kilowatt

2) 30 kuasa kuda motor 3 fasa


3) 10 kuasa kuda motor 3 fasa
64) 3 kuasa kuda motor 3 fasa
5) 63 nos
2 x 85
40watt
wattkipas
lampu
pendaflour8 x 85 watt
8 nos
siling
6) 8 nos 85 watt kipas siling
= 680 watt
7) 40 soket alir keluar 13 amp (250 watt 1000
setiap satu)

Beban lampu dan kipas


disatukan

100 %
9.752 x 1000
3 x 415 x 0.85

=0.68 kilowatt
15.96 amp xpemasangan
100%
Kirakan jumlah beban tersambung (KW) dan jumlah arus yang digunakan untuk =keseluruhan
9.072
+
0.68
=
9.752
tersebut (Faktor Kepelbagaian 100%)
Bil.

Beban / Litar
100 kuasa kuda motor 3 fasa
40 soket alir keluar 13 amp

kilowatt
Beban Tersambung (KW)

100 x 746 = 74,600 watt


40 x 250watt 1000
= 10,000 watt
1000= 74.6 kilowatt

Faktor
Kepelbagaian

100 %
100 %

= 10 kilowatt
2

30 kuasa kuda motor 3 fasa

Suis
Udara
(ACB)
yang
di pilih
3 Pemutus
10Litar
kuasa
kuda
motor
3 fasa

30 x 746 = 22,380 watt


Jumlah Beban
1000 =
126.43 kw
Tersambung
= 22.38 kilowatt
tiga fasa
dan neutral
10=x300A
746 watt
= 7460
watt

Saiz Busbar Pada papan Suis Utama

= 6.3 mm x 31.5 mm

Saiz Alat Ubah Arus (CT)

= 300/5 amp

Saiz kabel utama yang digunakan

= 4 X 150 mm

3 kuasa kuda motor 3 fasa

Jumlah
100Arus
%
Sebenar

100 %

= 15.96 amp
Arus Sebenar

100 x 746
x 250
340
x 415
x 0.85
3 x 415 x 0.85
=122.1 amp x 100%
==16.36
122.1amp
ampx 100%
= 16.36 amp
30 x 746
= 3126.43
x 415 xx 1000
0.85
3 x 415 x 0.85
= 36.63 amp x 100%
= = 36.63
206.93amp
amp
10 x 746
3 x 415 x 0.85

= 7.46 kilowatt

3 x 746 watt = 2238 watt

=12.21 amp x 100%


=12.21 amp
100 %

3 x 746
3 x 415 x 0.85

= 2.24 kilowatt
=3.66 amp x 100%
=3.66 amp

Saiz Busbar 6.3 mm x 31.5 mm

7) SPARE

100 A TPN
MCCB

HZ

V
6 amp

Gambarajah Skematik
Papan Suis Utama)Main
Suis Board

60A

30 A

B
1

6) 40 soket alir keluar 13


amp
Dalam Satu Sub DB

5) 63 nos 2 x 40 watt
lampu pendaflour
8 nos 85 watt kipas siling
Dalam Satu Sub DB
30 A

4) 3 kuasa kuda motor 3


fasa
30 A

30 A

60 A

1) 100 kuasa kuda motor


3 fasa
150 A

4 X 70 mm pvc
4 x 10 mm pvc
4 x 6 mm pvc
4 x 4 mm pvc

3) 10 kuasa kuda motor 3


fasa

Muka:24 Drp: 24
2) 30 kuasa kuda motor 3
fasa

NO KOD: M7 E7.3

Volt Selector
Volt Meter

Frekuensi

PF

KW

2
1

3
1

300/ 5A
Current Transforrmer
(CT)

4
1

5
1

6 amp
1

Amp Meter

Amp Selector

300/ 5A
Current Transforrmer
(CT)

P.F
Over Current
Ralar

Power Factor Regulator

C
Contactor

OCR

300/ 5A
Current Transforrmer
(CT)

EFR
OCR

300/ 5A
Current Transforrmer
(CT)

300 A TPN ACB


c/w Shunt Trip

Earth Fault Relay

ST

Shunt Trip

TNB Metering

4 Core Under
Groung Cabel

5 Step Power Factor Regulater with


3x20 KVAR Capasitor