You are on page 1of 6

Bahagian Suara Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian Suara ialah seperti berikut: a.

Kebersihan, kelicinan dan kelancaran suara; b. Kemanisan dan kelembutan suara; c. Suara terang, nyata dan lantang; d. Suara yang tidak berubah-ubah daripada mula bacaan hingga ke akhirnya walaupun ada tekanan suara turun dan naik semasa membaca; e. Ketepatan nada suara pada tarannum yang dibaca; f. Menunaikan ikhtilal al-lahn sekurang-kurangnya sekali dalam satu bacaan; g. Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang Suara hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berkut: i. Suara yang mempunyai lahjah Arab; ii. Suara yang mempunyai keempat-empat tabaqat dengan selesa; iii. Suara yang menarik dan merdu; iv. Suara yang bergerak dan dapat menghidupkan rentak-rentak suara; v. Suara yang licin, lembut, terang dan jelas semasa tekanan suara tinggi, rendah dan sederhana; vi. Suara yang mempunyai getaran dan burdah yang menarik; vii. Dapat mengawal sepenuhnya alunan suara dengan selesa semasa nyaring dan semasa perlahan; dan viii. Menunaikan ikhtilal al-lahn lebih dari sekali dalam satu bacaan. h. Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang Suara adalah seperti berikut: i. Suara parau – tiap-tiap kali dipotong satu markah; ii. Suara sumbang yang merosakkan – tiap-tiap kali dipotong satu markah; iii. Suara tenggelam – tiap-tiap kali dipotong satu markah; iv. Suara pecah dan terputus-putus – tiap-tiap kali dipotong satu markah; v. Suara tersepit atau tercekik – tiap-tiap kali dipotong satu markah; vi. Suara terketar-ketar kerana terlampau tinggi atau terlampau rendah – tiap-tiap kali dipotong satu markah; vii. Suara yang tidak cukup tiga tabaqat – tiap-tiap kali dipotong satu markah; viii. Suara lemah dan kelembapan – tiap-tiap kali dipotong satu markah; ix. Suara yang keras dan kaku – tiap-tiap kali dipotong satu markah; x. Suara yang berubah kualiti – tiap-tiap kali dipotong satu markah; xi. Tidak membawa satu ikhtilal al-lahn bagi satu bacaan – dipotong satu markah; dan xii. Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama, hendaklah dipotong markahnya dengan kadar tidak melebihi lima markah. Demikianlah 4 bahagian yang penting didalam pembacaan Al-Quran. Jadi marilah kita menjadi hakim kepada diri sendiri, setakat mana mutu bacaan kita. Adakah kita dapat memenuhi kriteria bacaan yang baik sebagaimana diperlukan. Jika belum, marilah kita sama-sama berusaha kearah itu......hingga ke akhir Hayat InsyaAllah. Biarlah kita mati dalam keadaan kita masih mencari Ilmu Allah yang tiada penghujungnya....

2010 Peraturan Tilawah di Malaysia (2) ... Cermat dan fasih dalam bacaan. Dapat menyempurnakan ayat yang panjang dalam satu nafas... f.... dan iii. Bacaan yang cermat dan bertadabbur.. October 20.. hendaklah dipotong markahnya dengan kadar tidak melebihi lima markah. Bacaan menurut lahjah Arab Fusha. h. ii. Terpelihara segala huruf.. October 19. dan g. iv. ii. Jika berulang-ulang kesalahan jaliy atau tiada kelancaran yang berterusan maka markah Fasahah dibatalkan (tidak diberi markah). dan vi. Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang Fasahah hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berikut: i... Mahir menyebut kalimah-kalimah dan ayat-ayat.. j Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang Fasahah ialah seperti berikut: i. Bacaan dengan lahjah Arab. b. Bahagian Fasahah Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian Fasahah ialah seperti berikut: a. Menepati waqaf dan ibtida’ termasuk Waqaf Jibril atau Waqaf Nabawi. Posted by Nordin at 6:33 PM 0 comments Wednesday. Tidak membaca ayat atau surah yang telah ditetapkan – bacaan ditolak (tidak diberi markah). d. harakat (baris) dan tasydid. Tersalah memulakan bacaan atau ayat yang ditetapkan – dipotong tiga markah.. Bersambung. v.. Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama. e. iii. tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. 2010 Peraturan Tilawah di Malaysia (3) Sambungan . Tidak bercampur aduk antara bacaan tartil dan tadwir. c. Menamatkan bacaan melebihi 30 saat sebelum cukup tempoh yangdiperuntukkan – dipotong satu markah.... Posted by Nordin at 9:18 PM 0 comments Tuesday. Bacaan sederhana. Tertinggal atau melangkau ayat semasa dalam bacaan – dipotong dua markah.Wassalam..

. ii. sederhana. e. ii. b. sekurang-kurangnya dalam dua harakat dalam tempoh bacaan yang ditentukan. Tarannum bil Quran yang mempunyai lahjah Arab dan qit’ah-qit’ah yang menarik. Tarannum bil Quran yang mempunyai unsur-unsur tersendiri tanpa meniru mana-mana qari yang masyhur. iii. iii. . Tidak membawa tiga tabaqat bagi setiap tarannum – setiap satu tabaqat yang tidak dibawa dipotong satu markah. Membaca kurang daripada empat harakat bagi setiap tarannum – setiap satu harakat yang kurang dipotong satu markah. viii. Setiap tarannum bil Quran hendaklah disempurnakan secara teratur sekurang-kurangnya dalam empat harakat tanpa bercampur aduk atau takrir. rendah. g. Menunaikan wuslah al-mumathalah sekurang-kurangnya sekali dalam satu bacaan.. v. vii. Menggunakan tarannum bil Quran dengan sekurang-kurangnya empat jenis tarannum termasuk dua jenis tarannum yang ditetapkan tanpa mengira jenis tarannum yang dimulakan. Bahagian Tarannum Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian tarannum ialah seperti berikut: a. Setiap tarannum bil Quran hendaklah dibawa dalam tiga tingkatan (tabaqat) suara iaitu: i. Membaca kurang daripada empat jenis tarannum – setiap satu tarannum wajib yang ditinggalkan dipotong empat markah. atau ii. iv.Berikut adalah sambungan . c. dan ix. Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang tarannum hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berikut: i. Setiap tarannum bil Quran mengandungi lebih daripada empat harakat yang teratur dan menarik. iv. Bacaan yang mempunyai salalim nuzul atau salalim su’ud yang menarik pada setiap tarannum dalam mana-mana harakat. Tarannum bil Quran yang dibawa mempunyai wuslah al-mumathalah yang menarik lebih daripada sekali dalam satu bacaan. vi Dapat menyesuaikan tarannum bil Quran dengan kehendak makna ayat tanpa lari daripada kaedah Tajwid dan Usul.. Setiap persembahan tarannum hendaklah disempurnakan empat tabaqat. d. f. Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang tarannum bil Quran ialah seperti berikut: i. iaitu sebelum berakhir tempoh masa yang ditetapkan. Mempunyai kecekapan membawa tarannum bil Quran lain selain daripada tarannum bil Quran wajib. Setiap tarannum bil Quran yang dibawa pada ayat yang akhir (penutup) hendaklah sama dengan lagu yang dibawa pada ayat permulaan. setiap satu daripada dua tarannum yang ditinggalkan dipotong empat markah. Setiap tarannum bil Quran hendaklah dibawa dengan teratur dan tersusun satu demi satu tanpa bercampur aduk antara satu sama lain kecuali wuslah al-mumathalah.. tinggi dan tertinggi. Membawa burdah-burdah tarannum bil Quran yang menarik. sederhana dan tinggi.. h. Tidak membaca dua jenis tarannum yang ditetapkan.

Fasahah. • Menyebut dengan betul setiap makhraj dan sifat huruf serta lain-lain dari segi tebal dan nipisnya. • Mad Jaiz Munfasil boleh dibaca dengan dua harakat atau empat harakat atau lima harakat. Posted by Nordin at 8:57 PM 0 comments Peraturan Tilawah di Malaysia (1) Salam semua. Sumbang yang merosakkan tarannum – setiap satu kesalahan dipotong satu markah. Setiap peserta boleh memilih salah satu daripada wajah-wajah Mad Jaiz Munfasil mengikut . x. hendaklah dipotong markahnya dengan kadar tidak melebihi lima markah. Tarannum penutup tidak sama dengan tarannum pembukaan – dipotong satu markah. xi. ix. dengan wajaran 20 markah. BAHAGIAN-BAHAGIAN PENGHAKIMAN Bahagian-bahagian penghakiman ialah seperti berikut: a... terutama mengenai perkara-perkara yang dihuraikan di bawah ini selanjutnya. Tarannum. vi. dan xiii. Semoga menjadi panduan dan sedikit sebanyak memberikan pengetahuan kepada pembaca-pembaca Al-Quran semua yang belum pernah membacanya. Tarannum yang bercampur aduk – setiap satu kesalahan dipotong satu markah. Satu bahagian yang penting yang ingin di kongsikan disini adalah bahagian penghakiman. Jika berulang-ulang pada kesalahan yang sama. b. dan d. Suara dengan wajaran 15 markah.v. Bahagian Tajwid Perkara-perkara yang dititik beratkan dalam penghakiman bahagian Tajwid adalah seperti berikut: • Menjaga segala hukum Tajwid dengan sempurna.. Meniru sepenuhnya bacaan mana-mana qari yang mashyur – dipotong satu markah. Terputus nafas yang merosakkan tarannum – setiap satu kesalahan dipotong satu markah. • Menjaga hukum-hukum Tarqiq dan Tafkhim terutama pada huruf lam dan ra’. vii. viii. Pernahkah saudara membaca peraturan Tilawah yang dikeluarkan oleh JAKIM. Tajwid. dengan wajaran 25 markah. Bersambung ke Bahagian Fasahah. dengan wajaran 40 markah. Mad Tabii dan Mad Badal tetap dengan kadar panjang dua harakat. xii. • Mad Asli. c. Tidak membawa satu wuslah al-mumathalah dan ikhtilal al-lahn bagi satu bacaan – dipotong satu markah. Takrir pada tarannum – setiap satu kesalahan dipotong satu markah. Takrir pada harakat – setiap satu kesalahan dipotong satu markah. Untuk posting kali ini kita lihat Bahagian Tajwid sahaja.

hukum saktah. • Mad ‘Aridh dibaca dengan kadar panjang dua atau empat atau enam hakarat ketika waqaf sahaja. Sekiranya terdapat dua Mad Jaiz Munfasil atau lebih dalam sesuatu ayat. makhraj dan sifat huruf. Sekiranya ia memilih salah satu daripadanya. ia hendaklah meneruskan bacaannya atas wajah itu tanpa berpindah kepada wajah yang lain. ii. • Riwayat yang dijadikan asas pegangan ialah Riwayat Hafs. hukum mad asli dan farii. • Ghunnah dibaca dengan kadar dua harakat. maka hendaklah disamakan kadar panjang mad itu. imalah • Persembahan yang dikira istimewa dalam bidang Tajwid hendaklah mengandungi ciri-ciri seperti berikut: i. Silah vi. tetapi sekiranya selepas Mad Silah terdapat sebab. naql. atau enam harakat ketika waqaf. hukum-hukum tajwid yang lain. yakni hamzah selepasnya. Setiap satu kesalahan khafi dipotong satu markah. bacaan mengikut Riwayat Hafs Tariq al-Imam al-Syatibi/al-Imam Ibn al-Jazari. • Mad Wajib Muttasil hendaklah dibaca dengan kadar panjang empat harakat. Kadar panjang bacaannya hendaklah diselaraskan. maka hendaklah dibaca dengan empat harakat juga pada Mad Jaiz Munsafil kedua. Dapat menyempurnakan riwayat qiraat dan thoriq bacaan dengan sempurna. tashil dan ibdal. dan Mengenai isymam dan raum. dan 8. atau lima harakat. hukum ra’ dan lam. • manakala mad istifham/mad farq boleh dibaca dengan dua wajah iaitu bacaan ibdal atau tashil. iii. isymam/raum ii. Setiap satu kesalahan jali dipotong dua markah. 5. iaitu jika dibaca dengan empat harakat pada Mad Jaiz Munsafil pertama. Maka hendaklah dibaca dengan kadar panjangnya seperti Mad Jaiz Munfasil. naql v. • Mad Silah hendaklah dibaca dengan kadar dua harakat. hukum nun dan mim musyaddadah. 4. saktah iii. 6. 7. • Kaedah dan peraturan pemotongan markah dalam bidang Tajwid ialah seperti berikut: i. Dapat menyempurnakan sebutan huruf dan sifatnya. Dapat menyamai kadar panjang hukum mad. dan iv. hukum nun dan mim sakinah dan tanwin. saktah. 3. • Mad Lazim hendaklah panjang bacaannya dengan kadar enam harakat. Dapat menyempurnakan sifat-sifat ghunnah. sama ada dalam keadaan waqaf dan wasal. imalah dan ibdal. tashil/ibdal iv.thoriq yang dibaca oleh peserta. . ii. 2. Perkara –perkara yang dihakimi ialah: 1. silah dan imalah ialah seperti mengikut thoriq bacaan yang dipilih oleh peserta seperti berikut: i. demikianlah seterusnya. dan iii.

sekarang tuan-tuan telah mengetahui kriteria penilaian pembacaan Al-Quran yang baik sebagaimana yang dituntut didalam pembacaan AL-Quran.Daripada syarat-syarat yang telah dikongsikan diatas. . Jadi masing-masing semaklah diri sendiri dimana kekurangan kita. apa lagi yang kita belum tahu dan belum mahir dan InsyaAllah kita sama-sama berusaha memperbaikinya.