You are on page 1of 222

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale PEASE, ALLAN & BARBARA De ce bărbaţii se uită Ia meci şi femeile se uită în oglindă/ Allan & Barbara

Pease; trad ! Irina"#ar$areta Nistor B%c%reşti! C%rtea &ec'e P%blis'in$, ())* +), - ; () cm ./amilia la C%rtea &ec'e; 01 2it ori$ .en$ 1! 3'4 men don5t listen & 6omen can5t read ma-s ISBN 78+"9*()":+"( I Nistor, Irina #ar$areta .trad 1 *07 7(( * Co-erta colecţiei de DANIEL ;<;<NEL ALLAN & BARBARA PEASE WHY MEN DON'T LISTEN & WOMEN CAN'T READ MAPS How we're different and what to do abo t it Co-4ri$'t = Allan Pease, ())* /irst -%blis'ed in >reat Britain in *777 b4 ?rion @ P2I = C<R2EA &ECAE P<BLISAIN>, ())*, -entr% -reBenta Cersi%ne Dn limba romEnF ISBN 78+"9*()":+"( MULTIPRINT Tipografia MULTIPRINT SA. str B%ci%m nr +, laşi " 8))(:0 Tel: 0232-211225, 236388. Fax: 0232-211252 M !" #iri Dorim sF le m%lţ%mim %rmFtoarelor -ersoane care a% contrib%it Dn mod direct sa% indirect, adesea c'iar fFrF sF ştie, la aceastF carte Ra4 & R%t' Pease, Bill & Beat S%ter, Alison & #iGe 2ille4, Haci Eliott, Stella BrocGlesb4, Pa%la & Natas'a 2'om-son, Col :c Hill Aaste, Dr Desmond #orris, Prof Detlef LinGe, Carole 2onGinson, Prof Alan >arner, Bronia SBcB4$iel, Ho'n & S%e #acintos', IeCin A%stin, Dr Ho'n 2icGell, Dr Roşie Iin$, Dr Barr4 Iitc'en, Diana Ritc'ie,

Cadb%r4 Sc'6e--es, Amanda >ore, Est'er RantBen, #elissa, Cameron & Hasmine Pease, Adam Sellars, >ar4 SGinner, #iGe & Carol Pease, And4 ClarGe, Len & S%e Smit', Dr Dennis 3aitle4, /iona & #ic'ael Aed$er, C'ristine #a'er, Ra4 #artin, Dr R%di Brasc', Prof Ste-'en Dain, C'ristine Crai$ie, Dr 2'emi >ara$o%nas, Prof Dennis B%rn'am, Prof Barbara >ill'am, Br4an CocGerill, Leanne 3ilson, >eoff Arnold, Lisa 2ierne4, Rob4n #cCormicG, Ierri"Anne Iennerle4, >eoff B%rc', Honat'an Norman, #Frie Ricot, H%lie /enton, NicG S4mons, Ric'ard & Linda Denn4, An$ela & S'eila 3atson"C'allis, Simon Ao6ard, 2om Ien4on"Slane4, 2on4 şi Patrica Earle, Darle4 Anderson, S%e IrCine, Leanne C'ristie, Anita & DaCe Iite, Barr4 2oe-'er, Bert Ne6ton, Brendan 3als', Carrie Sii-ola, Debbie 2a6se, Celia Barnes, C'ristina Peters, Aannelore /eders-iel, DaCid & Han >ood6in, E%nice şi Ien 3orden, /ranG şi CaCill Bo$$s, >ra'am şi 2race4 D%ft4, >ra'am S'iels, >rant SeJton, IaB L4ons, Barr4 #arGoff, Peter De ce sDntem diferiţi Rosetti, #aJ Aitc'ins, Debbie #e'rtens, HacG & &alerie Collis, Ho'n Allanson, Ho'n Ae-6ort', Pr% 3atts, #ic'ael & S%e Rabbit, #ic'ael & S%e B%rnett, #ic'ael & Ia4e >oldrin$, #iGe Sc'oettler, Peter & Hill >os-er, Rac'el Hones, Ros & Simon 2o6nsend, S%ssan Aa6r4l%G, S%e 3illiams, 2err4 & 2amm4 B%tler, 3 #itc'ell, 3alter DicGman, Bea P%llar, Alan Collinson, R%ssell Heffer4, Sandra & Loren 3atts, Iatrina /l4nn, L%Ge Ca%sb4, Peter Dra-er, Scott >ilmo%r, Hanet >ilmo%r, Lisa Petric', >eoff 3eat'erb%rn, Da6n Eccles" SimGins, DaCid ?rc'ard, Donn >%t'rie, C'ris Ste6art, Ao6ard >ibbs, S%e #cll6rait', H%les Di #aio, Nat'an Aa4nes, #ic'ael Iell4, >ar4 Larson, Dorie Simmonds şi 2reCor Dolb4

Introd $ere ? -limbare de d%minicF Era Dntr"o d%-F"amiaBF DnsoritF de d%minicF, iar Bob şi S%e a% stabilit Dm-re%nF c% cele trei fiice adolescente ale lor sF facF o -limbare c% maşina -DnF la -laKF Bob era la Colan, S%e lDn$F el şi tot Dntorcea ca-%l s-re banc'eta din s-ate, ca sF se amestece Dn conCersaţiile foarte animate ale fetelor lor Bob aCea im-resia cF Corbesc toate Dn acelaşi tim-, -rod%cDnd %n fel de br%iaK fFrF ca- şi coadF Dn final, n"a mai reBistat şi a Dnce-%t sF ţi-e! LN"aţi -%tea sF mai tFceţi odatF din $%rF MN S"a aştern%t o linişte mormDntalF In cele din %rmF, S%e a Dntrebat! LDe ce MN LPentr% cF Dncerc sF cond%cN, a rFs-%ns el eJas-erat /etele şi mama lor s"a% -riCit com-let ned%merite LDncearcF sF cond%cF MN, a% mormFit ele N% Cedea% nici %n fel de le$Ft%rF Dntre conCersaţia lor şi fa-t%l cF el treb%ia sF cond%cF El, Dn sc'imb, n% -rice-ea de ce treb%ia sF CorbeascF toate odatF, %neori des-re s%biecte diferite, mai ales cF nici %na n% -Frea sF asc%lte -rea atent ce are de s-%s cealaltF De ce n% -%tea% -%r şi sim-l% sF tacF şi sF"* lase sF se concentreBe as%-ra şofat%l%i M Astfel cF din ca%Ba -FlFCrF$elilor lor ratase %ltima ieşire din a%tostradF Problema f%ndamentalF aici este %na foarte sim-lF! bFrbaţii şi femeile sDnt diferiţi N% Dn bine sa% Dn rF%, ci diferiţi -%r şi sim-l% SaCanţii, antro-olo$ii şi sociobiolo$ii a% aflat asta de ani de Bile, dar a% fost totodatF conştienţi de fa-t%l d%reros cF dacF şi"ar fi eJ-rimat acest -%nct de Cedere Dn %& De ce sDntem diferiţi mod -%blic Dn aceastF l%me Dn care tot%l treb%ie sF fie 'o!iti$a!!( $orre$t ar fi deCenit nişte -aria Societatea act%alF este DndemnatF sF creadF cF bFrbaţii şi femeile a% eJact aceleaşi calitFţi, a-tit%dini şi -otenţial @ Dn Creme ce ar$%mentele ştiinţifice, ca o ironie, demonstreaBF cF re-reBentanţii celor do%F seJe sDnt com-let diferiţi

Oi %nde ne d%c toate acesteaM Ca societate, -e %n teren eJtrem de al%necos N% -%tem sF Dnce-em sF constr%im c% adeCFrat o forţF colectiCF decDt Dnţele$Dnd diferenţa dintre bFrbaţi şi femei @ şi nicidec%m baBDnd%"ne -e slFbici%nile fiecFrora In aceastF carte, ne Com o-ri as%-ra -aşilor %riaşi fFc%ţi de teoria eCol%ţiei om%l%i şi Com Dncerca sF demonstrFm fel%l Dn care cele desco-erite se a-licF Dn relaţiile dintre bFrbaţi şi femei Concl%Biile obţin%te Cor fi controCersate &or d%ce la confr%ntFri <neori Cor fi eJtrem de incomode Dar totodatF ne Cor da -osibilitatea %nei Dnţele$eri -rof%nde şi atente a m%ltor l%cr%ri ci%date care se DntDm-lF Dntre bFrbaţi şi femei DacF Bob şi S%e ar fi citit toate acestea Dnainte de a -orni la dr%m De ce a fost atît de greu de scris această carte Am aC%t neCoie de trei ani -entr% a scrie aceastF carte şi am fost neCoiţi sF strFbatem -este ,)) ))) de Gilometri Pe -arc%rs%l cercetFrilor noastre am st%diat Biare, am l%at interCi%ri eJ-erţilor şi am ţin%t seminarii Dn A%stralia, No%a PeelandF, Sin$a-ore, 2'ailanda, Aon$ Ion$, #alaeBia, An$lia, Scoţia, Irlanda, Italia, >recia, >ermania, ?landa, S-ania, 2%rcia, S<A, Africa de S%d, Bots6ana, Pimbab6e, Pambia, Namibia, An$ola, ElCeţia, A%stria, /inlanda, IndoneBia, B%l$aria, Arabia Sa%ditF, Polonia, <n$aria, Borneo, R%sia, Bel$ia, /ranţa, Ha-onia şi Canada Cel mai $re% ne"a fost sF obţinem -%nctele de Cedere ale %nor or$aniBaţii -%blice sa% -artic%lare c% -riCire la an%mite date statistice De eJem-l%, s%b *Q dintre -iloţii de -e liniile comerciale sDnt femei CDnd am Dncercat sF disc%tFm acest s% " biect c% re-reBentanţii liniilor aeriene, maKoritatea s"a% arFtat m%lt -rea s-eriaţi ca sF form%leBe o -Frere, de teamF sF n% fie ac%Baţi de discriminFri seJ%ale #%lţi ne"a% rFs-%ns! LfFrF comentariiN, iar %nele or$aniBaţii c'iar ne"a% ameninţat cF Com s%-orta consecinţe $raCe dacF le Com menţiona n%mele Dn carte /emeile Dn f%ncţii de cond%cere s"a% doCedit mai amabile, deşi toate a% ado-tat o -oBiţie defensiCF, considerDnd acest st%di% %n atac la adresa mişcFrii feministe, fFrF sF ştie -rea bine des-re ce e Corba ? -arte dintre o-iniile %nor Coci a%toriBate -e care ne"am baBat doc%mentaţia a% fost obţin%te LneoficialN, de la cond%cFtorii %nor com-anii şi de la %nii -rofesori %niCersitari care a% acce-tat sF ne -rimeascF Dn DncF-eri -rost l%minate sa% dincolo de %şi Dnc'ise, obţinDnd din -artea noastrF $aranţia cF n% Cor fi citaţi şi

'o!iti$a!!( $orre$t) şi cea realF. DntrebDnd%"şi c% dis-erare -artener%l! *De $e naiba n% Dnţele$i MN Relaţiile sfDrşesc -rost -entr% cF bFrbaţii n% -rice. DnsF din motiCe le$ale şi de eticF n% -%tem deBCFl%i s%rsa AceastF carte este dedicatF t%t%ror bFrbaţilor şi femeilor care la ( noa-tea Dşi sm%l$ -Fr%l din ca-. astfel DncDt relaţia c% ceilalţi sF fie mai Dm-linitF. -entr% cF dF%na afacerii Noi am re%şit sF obţinem %n eJem-lar al acest%i st%di% şi Com disc%ta reB%ltatele l%i. a -lo%at c% -lDn$eri. %rmDnd a n% mai fi -reBentat niciodatF. iar femeile se aştea-tF ca bFrbaţii lor sF se com-orte eJact ca ele AceastF carte n% n%mai cF CF Ca aK%ta sF CF Dnţele$eţi mai bine c% -ersoanele de seJ o-%s. dar şi sF CF descifraţi -ro-ria -ersoanF Ea CF Ca DnCFţa c%m sF trFiţi mai fericiţi. Dn mai m%lte ţFri ReB%ltatele a% fost atDt de s%r-rinBFtoare. eCitDnd tot%şi o sim-lificare eJcesiCF Acest ti. alteori %imitoare şi Dntotdea%na fascinantF Ea se baBeaBF -e doCeBi ştiinţifice solide. care s%sţinea% cF se fac remarci seJiste şi rasiste Ra-ort%l a fost imediat retras şi ţin%t s%b c'eie.de abordare %ş%reaBF acces%l la informaţie -entr% cei mai m%lţi. at%nci cDnd am scris aceastF carte. a fost sF CF aK%tFm sF aflaţi mai m%lte des-re Coi şi des-re seJ%l o-%s. conCin$eri şi scenarii care -ornesc de la l%cr%ri am%Bante aK%n$Dnd la %nele de"a dre-t%l 'ilare. dar am a-elat şi la conCersaţii %B%ale.cF femeia n% -oate fi asemeni lor. l%mi diferite . DncDt at%nci cDnd ra-ort%l res-ectiC a fost -%blicat. mai sFnFtoşi şi Dntr"o mai mare armonie +arbara . cea oficialF. dar Di -oate -lictisi -e cei care a-arţin l%mii ştiinţifice şi care ar fi -referat sF citeascF %n K%rnal ştiinţific ?biectiC%l nostr%. care Ln% treb%ia citatFN &eţi constata cF aceastF carte este %neori -roCocatoare. -entr% a ne asi$%ra cF este s%ficient de s-irit%alF astfel DncDt cititor%l sF se distreBe Am Dncercat sF -%nem toate eJ-licaţiile Dntr"o formF cDt mai sim-lF.i A!!an Pea-e Ca'ito! ! % Aceeaşi s-ecie.cF n% se Ca -omeni n%mele firmelor sa% instit%ţiilor res-ectiCe #%lţi aCea% do%F -Freri. mai -lFc%tF şi mai satisfFcFtoare ? or$aniBaţie care se oc%-F de tot ceea ce DnseamnF cond%s%l maşinilor a fFc%t o mFs%rFtoare com-aratiCF Dn -riCinţa diferenţelor Dn f%ncţie de seJ referitoare la ca-acitatea de a -arca.

cF n% sDnt Dn stare sF se orienteBe Dn s-aţi%. cF Dntorc 'Frţile c% ca-%l Dn Kos. cF n% sDnt $riK%lii. cF n% se im-licF Dn relaţiile sentimentale. sDnt dis-%şi s"o rec%noascF Acesta e tot%şi adeCFr%l DoCeBile sDnt clare A-roJimatiC 0)Q dintre cFsnicii sfDrşesc -rintr"%n diCorţ. şi c'iar şi cele mai serioase relaţii sentimentale n% reBistF Dn tim.ECol%ţia %nei creat%ri ma$nifice BFrbaţii şi femeile sDnt diferiţi N% sDnt mai b%ni sa% mai rFi @ ci diferiţi Sin$%r%l l%cr% -e care Dl a% Dn com%n este fa-t%l cF a-arţin aceleiaşi s-ecii Ei trFiesc Dn l%mi diferite. care sDnt Dntotdea%na Dn ordine alfabeticF /emeile . atenţi. cel -%ţin Dn ţFrile occidentale. bFrbaţii bea% m%lt alcool şi eJ-loreaBF ţin%t%ri noi. mF d%c -DnF la toaletF @n% Crei sF Cii c% mine MN BFrbaţii a% s%-remaţia as%-ra telecomenBii. bFrbaţii mer$ la toaletF dintr"%n sin$%r motiC /emeile folosesc toaletele ca -e adeCFrate loc%ri de DntDlnire mondene sa% de a-licare a diCerselor tera-ii /emeile care intrF Dntr"o toaletF şi n% se c%nosc Dntre ele -ot ieşi de acolo d%-F -%ţinF Creme ca b%ne -rietene. Dn afarF de CD"%rile lor. cF Cor mere% sF fie mai cald Dn casF şi cF n% lasF niciodatF colac%l de la toaletF ridicat BFrbaţii n% sDnt Dn stare sF $FseascF nimic din ceea ce ca%tF -e l%mea asta. femeile mFnDncF ciocolatF şi mer$ la c%m-FrFt%ri /emeile Di criticF -e bFrbaţi cF sDnt insensibili. -e femei n% le deranKeaBF sF se %ite la reclame At%nci cDnd sDnt tensionaţi. c% Calori diferite şi conform %nor re$%li diferite 2oatF l%mea ştie asta. m%tDnd%"se de -e %n canal -e alt%l.BFrbaţi şi femei din toate c%lt%rile. cF n% a% iniţiatiCe Dn -riCinţa seJ%l%i s%ficient de des. a com-ortament%l%i. a atit%dinilor şi a ideilor -artenerilor lor <nele l%cr%ri sDnt de la sine Dnţelese De re$%lF. de toate c%lorile şi toate credinţele se ceartF mere% din -ricina -Frerilor. cF n% sta% de CorbF. cF n% sDnt Dn stare sF $FseascF o adresF Dn $'id%l strFBilor. -FrDnd%"li"se cF sDnt amice de"o CiaţF DnsF toatF l%mea ar fi foarte %imitF dacF %n bFrbat ar s-%ne ceCa de $en%l! L#Fi /ranG. dest%l de calBi şi de Dnţele$Ftori. şi mai ales foarte -%ţini bFrbaţi. cF -referF sF facF seJ şi n% dra$oste şi cF lasF colac%l de la toaletF ridicat BFrbaţii le criticF -e femei -entr% fel%l c%m cond%c maşina. cF n% oferF dest%lF i%bire. cF Corbesc -rea m%lt fFrF rost. dar foarte -%ţini oameni.

mormFind ceCa de $en%l! LAm $Fsit alt dr%mN sa% LSDnt Dn BonFN şi LA. an%nţDnd cF benBina este -e sfDrşite. Dn Creme ce mintea li s"a deBColtat -entr% a le serCi diCerselor Dndeletniciri s-ecifice /emeile era% b%c%roase cF bFrbaţii lor Dşi Cedea% de treabF Dn Creme ce ele se Dn$riKea% de foc%l din -eşteri. acelaşi l%cr% s"a DntDm-lat şi c% mintea lor BFrbaţii a% cresc%t mai Dnalţi şi mai -%ternici decDt maKoritatea femeilor. cred l%cr%ri diferite. n -2a /nt/#'!at ni$iodat. -rioritFţi şi com-ortamente diferite Ideea de a -retinde cF l%cr%rile sta% altfel -res%-%ne n%mai d%reri de ca-.tie) 'entr $. femeile a% 'rFnit Ca %rmare. 1 N -e . Dn sc'imb n% $Fsesc niciodatF -%nct%l > CDnd o femeie se rFtFceşte. -entr% a se ada-ta f%ncţiilor s-ecifice. o-reşte şi DntreabF -e %nde sa o ia Pentr% %n bFrbat.ti cF ele sDnt de fa-t astfel Oare $iti b.! ! de h/rtie i0ieni$. cor-%rile şi minţile lor a% eCol%at com-let diferit Pe mFs%rF ce din -%nct de Cedere fiBic cor-%l lor s"a sc'imbat Dn bine. conf%Bii şi o deBil%Bie -e CiaţF Teoria !clişeului" . detectDnd Dn sc'imb o şosetF m%rdarF dintr"%n %n$'er aflat la 0) de metri distanţF /emeile sDnt %imite cF bFrbaţii se desc%rcF Dntotdea%na sF -arc'eBe -aralel maşina Dntr"%n s-aţi% Dn$%st. str%ct%ra creier%l%i bFrbaţilor şi al femeilor a contin%at sF se sc'imbe Dn mod diferit Ac%m ştim cF seJele -rel%creaBF informaţiile Dn mod diferit >Dndesc diferit. a% -erce-ţii. iar creier%l li s"a deBColtat astfel DncDt sF se ada-teBe f%ncţiilor lor Dn CiaţF 2im.rba"i -$hi#b. de !a toa!et. . folosind%"se de o$linda retroCiBoare. Dn sc'imb foarte rar li se DntDm-lF sF $FseascF dr%m%l cel mai dre-t s-re destinaţia dinainte stabilitF BFrbaţii cred cF sDnt seJ%l cel mai raţional /emeile . acesta este %n semn de slFbici%ne Se Ca DnCDrti Dn cerc ore Dntre$i.3 BFrbaţii se min%neaBF de fel%l Dn care femeile sDnt ca-abile sF intre Dntr"o DncF-ere -linF de l%me şi sF facF -e loc cDte %n comentari% des-re fiecare. femeile a% c%les recolta BFrbaţii a% -roteKat. femeilor n% le Cine a crede cF bFrbaţii obserCF atDt de -%ţine l%cr%ri BFrbaţii sDnt %l%iţi cF femeile n% obserCF cDnd se a-rinde bec%leţ%l de la bord%l maşinii. benBinFria asta o şti%R Diverse fişe ale ostului BFrbaţii şi femeile a% eCol%at diferit -entr% cF n"a% aC%t Dncotro BFrbaţii a% CDnat.desco-erF Dntotdea%na %nde sDnt c'eile rFtFcite ale maşinii.de milioane de ani.

i ne $o#'ort.i efe$t ! hor#oni!or 6or deter#ina fe! ! /n $are 0/ndi# . şi"ar face -rieteni şi s"ar K%ca c% -F-%şile.#3 ACEEAOI SPECIE. -si'olo$ice şi sociolo$ice. iar bFieţeii era% DmbrFcaţi Dn albastr% şi li se dFdea% soldFţei de -l%mb şi trico%ri de fotbalişti /etiţele era% cocoloşite şi mDn$Diate. la naştere. de fa-t. or$aniBDnd%"se Dn $r%-%ri c% o ierar'ie clarF 4e! ! /n $are -e -tabi!e-$ $one5i ni!e /n $reier ! no-tr /n '/nte$ ! #a#ei .Ince-Dnd c% sfDrşit%l anilor *79). s"a creB%t cF. creier%l co-il%l%i este asemeni %nei table $oale. bFrbaţii şi femeile sDnt diferiţi De"a l%n$%l a a-roa-e Dntre$%l%i secol SS. aceste diferenţe a% fost eJ-licate -rin condiţionFri sociale @ fel%l Dn care sDntem reflectF atit%dinea -Frinţilor şi a -rofesorilor. o a-arat%rF com-%teriBatF eJtrem de aCansatF a -ermis o scanare a creier%l%i din care s"a constatat c%m f%ncţioneaBF acesta LDn directN ACDnd -osibilitatea de a -Ftr%nde Dn Cast%l -eisaK al minţii %mane. a aC%t loc o adeCFratF eJ-loBie de cercetFri referitoare la diferenţele dintre bFrbaţi Oi femei. -rec%m şi la fel%l Dn care f%ncţioneaBF mintea lor Pentr% -rima datF. o reflectF -e aceea a societFţii lor /etiţele era% DmbrFcate Dn roB şi li se dFdea% -F-%şi c% care sF se Koace. care. fetele tot s"ar alinta. de -referinţele şi de com-ortament%l nostr% Acest l%cr% DnseamnF cF dacF bFieţeii şi fetiţele ar creşte -e o ins%lF -%stie. Dn care n"ar eJista nici o formF socialF or$aniBatF ori -Frinţi care sF"i cFlF%BeascF. dre-t -entr% care dascFlii sFi -ot Dnscrie acolo ce ar %rma acesta sF"şi doreascF şi sF -refere DoCeBile biolo$ice de care dis-%nem Dn -reBent ne aratF tot%şi o c% tot%l altF ima$ine a fel%l%i Dn care $Dndim S"a demonstrat cDt se -oate de conCin$Ftor cF 'ormonii şi le$Ft%rile care se stabilesc la niCel%l creier%l%i rFs-%nd Dn mare -arte de atit%dinile noastre. toate aK%n$Dnd la o concl%Bie com%nF @ l%cr%rile n% sta% deloc la fel. am -%t%t obţine m%lte rFs-%ns%ri la DntrebFrile referitoare la diferenţele dintre bFrbaţi şi femei St%di%l ce Ca fi comentat Dn aceastF carte -orneşte de la diCerse cercetFri ştiinţifice. Dn Creme ce bFieţii ar stabili %n fel de conc%renţF mentalF şi fiBicF. L<#I DI/ERI2E . Dn Creme ce bFieţeii era% bFt%ţi -e s-ate şi li se s-%nea sF n% mai -lDn$F PDnF de c%rDnd. medicale.

Aşa c%m Ceţi Cedea. -ractic.7 diferen"a e-en"ia!.ce ideea cF ar fi identi$i este %na de ordin ştiinţific E0a!itatea dintre b. c% m%lt Dnainte de a ne naşte Instinctele noastre sDnt. c%m de a% re%şit bFrbaţii sF im-%nF o dominaţie totalF as%-ra l%mii M St%dierea f%ncţionFrii creier%l%i ne oferF o m%ltit%dine de rFs-%ns%ri Noi n% sDntem identici BFrbaţii şi femeile ar treb%i sF fie e$ali din -%nct%l de Cedere al şanselor de a"şi atin$e Dntre$%l -otenţial. mai m%lte $r%-%ri de -resi%ne a% Dncercat sF ne conCin$F sF ne$Fm moştenirea noastrF biolo$icF Ele -retind cF $%Cernele. etnolo$i.#/ne o 'rob!e#. dar n% sDnt cate$oric identici Dn -riCinţa ca-acitFţilor lor DnnFsc%te E0a!itatea dintre bFrbaţi şi femei rFmDne o -roblemF -oliticF sa% moralF.tiin"ifi$3 Cei care se o-%n ideii cF biolo$ia afecteaBF com-ortament%l se o-%n discriminFrilor seJ%ale. din -%nct de Cedere istoric. fel%l Dn care se stabilesc le$Ft%rile Dn creier şi 'ormonii care -%lseaBF Dn cor-%l nostr% sDnt cei doi factori ce dicteaBF Dn mare mFs%rF fel%l Dn care $Dndim şi ne com-ortFm. cam aşa aratF l%cr%rile 2ot%şi. -a #ora!. e-te na de ordin . -si'olo$i. $enele care determinF fel%l Dn care cor-%l nostr% se Ca com-orta Dn an%mite sit%aţii date #ă fie oare o cons iraţie a bărbaţilor$ Din *7:). 'o!iti$. reli$iile şi sistem%l ed%caţional n% DnseamnF altceCa decDt %n com-lot al bFrbaţilor Dm-otriCa femeilor. Dn tim. aşa c%m s%sţin aceste $r%-%ri. biolo$i şi ne%ros-ecialişti Diferenţele la niCel%l creier%l%i dintre bFrbaţi şi femei sDnt ac%m clare. -entr% a le menţine -e acestea la %n niCel inferior A lFsa femeile DnsFrcinate ar fi o modalitate de a deţine şi mai bine s%-remaţia as%-ra lor Si$%r cF. .rba"i . deseori c% cele mai b%ne intenţii Conf%Bia a-are DnsF Dn -riCinţa diferenţei dintre e0a! De ce sDntem diferiţi şi identi$) care sDnt do%F c'esti%ni total diferite Dn aceastF carte Ceţi afla des-re fel%l Dn care ştiinţa confirmF fa-t%l cF bFrbaţii şi femeile sDnt -rof%nd diferiţi atDt fiBic cDt şi mental Ei n% sDnt la fel Am inCesti$at cercetFrile celor mai im-ortanţi -aleontolo$i.i fe#ei r. se im-%ne o Dntrebare! dacF femeile şi bFrbaţii sDnt identici.

Illinois.) mFs%ra (. Dn orice domeni% şi cF -ersoanele c% o calificare e$alF treb%ie sF -rimeascF com-ensaţii e$ale -entr% %n efort similar Diferit n% intrF Dn antinomie c% e$al E$alitatea CiseaBF libertatea de a ale$e sF facem ceea ce dorim. a%torii.8( metri Cea mai DnaltF -ersoanF din an%l ())) a fost Rad'omane C'abib. de fa-t.mai -res%s de orice fel de s-ec%laţii. c% 9Q mai BdraCeni S"ar -%tea ca -ersoana cea mai DnaltF şi mai BdraCFnF din DncF-ere sF fie o femeie. 8 inne--) a-roa-e Dntotdea%na cele mai Dnalte şi mai BdraCene -ersoane a% fost bFrbaţii Cea mai DnaltF fiinţF Dnre$istratF a fost Robert 3odlo6 din Alton. din 2%nisia. adicF de fel%l c%m reacţioneaBF maKoritatea bFrbaţilor şi femeilor Dn maKoritatea caB%rilor şi a sit%aţiilor de -DnF ac%m L#edi%N DnseamnF cF dacF CF aflaţi Dntr"o DncF-ere -linF Ceţi constata cF bFrbaţii sDnt mai BdraCeni şi mai Dnalţi decDt femeile. ca bFrbaţi sa% femei. este o realitate %are este o&iţia noastră 'a autorilor( Citind aceastF carte. -oate cF aşa este Dar noi ne oc%-Fm de bFrbaţi şi femei medii. ale$em de obicei l%cr%ri diferite Sco-%l nostr% este sF -riCim obiectiC relaţia dintre bFrbaţi . aşa c%m sDnt ele eJ-%se Dn aceastF carte. s"ar -%tea sF n% Crem sF facem aceleaşi l%cr%ri De -e aceeaşi listF.+0 metri CFrţile de istorie sDnt -line de bFrbaţi Dnalţi şi femei mFr%nţeleR Aceasta n% este o formF de discriminare seJ%alF. -reK%decFţi sa% Dndoieli At%nci cDnd sDnt cDntFrite diferenţele dintre bFrbaţi şi femei. Dn medie. dar Dn ansambl% bFrbaţii sDnt mai BdraCeni şi mai Dnalţi decDt femeile In cartea record%rilor. c% 8Q mai Dnalţi şi. %nii s"ar -%tea sF simtF m%lţ%mire. care s%sţin cF femeile şi bFrbaţii sDnt la fel. care Dn i%nie *7. aşa DncDt e caB%l sF ne clarificFm -%nct%l de Cedere DncF de -e ac%m Noi. scriem aceastF carte -entr% a CF aK%ta sF CF deBColtaţi şi sF CF Dmb%nFtFţiţi relaţiile c% ambele seJe ConsiderFm cF bFrbaţii şi femeile treb%ie sF aibF şanse e$ale Dn carierF. iar diferenţa DnseamnF cF noi. s"ar -%tea ca %nii sF s%sţinF! LN% @ -oCestea asta n%"mi seamFnF deloc @ e% n% fac aşa ceCaRN Ei bine. aro$anţF sa% f%rie Asta -entr% cF. a% fost Cictime ale filoBofiilor idealiste. Dn mai micF sa% Dn mai mare mFs%rF. care aCea (.

dar de obicei n%mai r%dele de seJ feminin a% l%at"o Dn braţe şi a% alintat"o CDnd a% Cenit Dn CiBitF bFrbaţii din familie. ar%ncDnd%" * Dn s%s şi Dn Kos şi $Dndind%"se deKa cF ar -%tea face din el %n fotbalist 24 De ce sDntem diferiţi AceastF carte se oc%-F de fa-te şi realitFţi E Corba des-re oameni adeCFraţi. DntDm-lFri şi conCersaţii Dnre$istrate. dar şi deBColtarea te'nicilor şi a strate$iilor %nei Cieţi mai fericite şi mai Dm-linite Noi n% ne asc%ndem d%-F de$et aCansDnd s%-oBiţii sa% clişee 'o!iti$a!!( $orre$t sa% DmbDrli$Ft%ri ştiinţifice DacF ceCa aratF ca o raţF. dar Crem sF -FstrFm tot%l la %n niCel cDt mai sim-l%. st%dii a%tentice. de K%cFrie. sF aCem Dn Cedere sens%rile şi im-licaţiile -e care le -res%-%ne aceastF abordare. ei s"a% concentrat mai ales as%-ra l%i Adam. mFcFie ca o raţF. DnseamnF cF sDnt dest%le doCeBi -entr% a demonstra cF este o raţF şi o Com rec%noaşte ca atare DoCeBile -reBentate aici aratF cF -ersoanele de seJ diferit sDnt intrinsec /n$!inate sF $DndeascF Dn mod diferit Noi n% s%$erFm cF Cre%n%l dintre seJe ar treb%i sF se com-orte Dntr"%n an%mit fel sa% cF aşa i"ar fi scris Nat%rF 6er. -entr% a fi mai %şor de citit Ne oc%-Fm -e lar$ de o ştiinţF relatiC no%F. sF o eJ-licFm din -%nct de Cedere istoric. bFtDnd%"* -e b%rticF. care a% aC%t loc realmente N% treb%ie sF CF -reoc%-e dendritele. care se n%meşte sociobiolo$ie @ aceasta s%diaBF fel%l Dn care $enele şi eCol%ţia ne determinF com-ortament%l &eţi constata cF eJistF conce-te eJtrem de serioase.for)are #elissa a nFsc%t $emeni. -rec%m . $Dn$%rind%"i şi s-%nDnd%"i ce fr%moasF şi $roBaCF e ea.. %mblF ca o raţF. -entr% Adam. %n bFiat şi o fatF Pe Hasmine a DnfFşat"o Dntr"o -Ft%ricF roB.şi femei. Corbind%"i mai tare. cor-%s callos%m. iar -e Adam Dntr"%na albastrF R%dele a% ad%s tot fel%l de K%cFrii -%foase şi -l%şate -entr% Hasmine şi o min$e de fotbal american. ne%ro-e-tidele. -rec%m şi %n trico% s-ortiC min%sc%l 2oatF l%mea i"a Corbit Hasminei -e %n ton blDnd. reBonanţa ma$neticF şi do-amina la niCel%l cercetFrii f%ncţiilor creier%l%i Noi am fFc%t"o.

neCoile şi im-%ls%rile noastre biolo$ice sDnt aceleaşi &om demonstra cF trFsFt%rile noastre com-ortamentale diferite sDnt moştenite sa% transmise de la o $eneraţie la alta şi cF. dar des-re care se -oate oricDnd doCedi cF -roCine dintr"%n -eşte A fost neCoie de milioane de ani -entr% a ne deBColta ca s-ecie şi tot%şi. a-FrDnd%"i Dm-otriCa animalelor sFlbatice sa% a d%şmanilor El şi"a deBColtat %n sistem de orientare Dn s-aţi% -entr% a $Fsi mai %şor 'rana şi a o ad%ce acasF. -entr% a ad%ce 'ranF femeii şi co-iilor sFi. dar dincolo de asta. aşa c%m Ceţi Cedea.şi te'nici şi strate$ii s%sţin%te din -%nct de Cedere ştiinţific ce -ar a fi Dn maKoritate de la sine Dnţelese sa% o c'esti%ne de b%n simţ Am lFsat deo-arte toate te'nicile. -ractic n% eJistF diferenţe c%lt%rale SF ar%ncFm ac%m o -riCire ra-idF as%-ra fel%l%i Dn care a eCol%at creier%l nostr% %u) a) a*uns astfel A fost o Creme cDnd bFrbaţii şi femeile trFia% fericiţi la %n loc şi m%ncea% Dn armonie BFrbat%l se aCent%ra Bilnic Dntr"o l%me ostilF şi -eric%loasF. riscDnd%"şi Ciaţa ca CDnFtor. -entr% cF bFrbat%l Dşi -%nea Dn Koc şi Ciaţa -entr% a se Dn$riKi de familie Re%şita l%i ca bFrbat era mFs%ratF -rin ca-acitatea de a CDna şi de a ad%ce acasF de"ale $%rii. -racticile şi -Frerile care n% Dşi a% rFdFcina sa% n% sDnt doCedite ştiinţific ACem de"a face aici c% maim%ţa modernF @ maim%ţa care deţine control%l as%-ra l%mii me$acalc%latoarelor şi care -oate ateriBa -e #arte. Dn -reBent. dar şi DndemDnarea necesarF -entr% a -%tea nimeri o ţintF Dn mişcare /işa -ost%l%i sF% ar fi %rmFtoarea! CDnarea -rDnB%l%i @ şi asta se şi aşte-ta de la el /emeia se simţea tot%şi -reţ%itF. dar el este tot%şi neCoit sF mear$F la toaletF asemeni strFmoşilor sFi -rimitiCi ?amenii -ot sF -arF oarec%m diferiţi de la o c%lt%rF la alta. ne"am adDncit Dntr"o l%me a te'nolo$iei şi a ceea ce este 'o!iti$a!!( $orre$t) care n% -ermite -reBenţa decDt eCent%al Dn foarte micF mFs%rF a -Frţii noastre biolo$ice Ne"a% treb%it a-roa-e *)) de milioane de ani -entr% a eCol%a la stadi%l %nei societFţi s%ficient de sofisticate -entr% ca om%l sF -oatF aK%n$e -e l%nF. iar res-ect%l de şine era mFs%rat -rin rec%noştinţa .

cDinii ridicF -icior%l şi -isicile Dşi CDneaBF -rada stDnd la -DndF Acestea n% sDnt com-ortamente intelect%ale. ci doar reacţiona #aKoritatea oamenilor acce-tF şi rec%nosc fa-t%l cF animalele acţioneaBF Dn f%ncţie de instincte.. folosind delimitFri -recise -entr% a n% se rFtFci şi aCDnd talent%l sF sesiBeBe sc'imbFrile mFr%nte din com-ortament%l şi as-ect%l co-iilor şi ad%lţilor L%cr%rile era% foarte sim-le! el era CDnFtor%l-rDnB%l%i. dre-t -entr% care m%lţi oameni fac c% $re%tate le$Ft%ra Dntre acest . broaştele orFcFie. ad%nDnd fr%cte. acest l%cr% stabilind fel%l Dn care Ca eCol%a şi se Ca s-ecialiBa -entr% Dnde-linirea acest%i rol Ea treb%ia sF fie ca-abilF sF s%-raCe$'eBe eJact Bona Dn care se afla -entr% a detecta semne ale -rimeKdiei şi aCea %n eJcelent simţ de orientare.femeii l%i -entr% bFtFlia şi efort%rile de-%se de el /amilia de-indea de el şi de mFs%ra Dn care Dşi Dnde-linea datoria de CDnFtor al -rDnB%l%i şi de -rotector @ de nimic altceCa El n% treb%ia Dn nici %n caB sF LanaliBeBe relaţiaN şi nici sF d%cF $%noi%l sa% sF aK%te la sc'imbat%l aştern%t%rilor Rol%l femeii era la fel de lim-ede I se Dncredinţase -%rtat%l co-il%l%i Dn -Dntece. Dntr"%n s-aţi% Dn$%st DnsF.Q c% al cim-anBe%l%i Sin$%ra diferenţF Dn ra-ort c% celelalte animale este ca-acitatea noastrF de a $Dndi şi de a -lFn%i Celelalte animale n% -ot decDt sF reacţioneBe la diCerse sit%aţii Dn f%ncţie de moştenirea $eneticF a creier%l%i lor şi -rintr"o re-etare de com-ortament Ele n% -ot $Dndi. iar re%şitele Di era% mFs%rate Dn ra-ort c% ca-acitatea de a menţine o CiaţF de familie Res-ect%l de sine era determinat de rec%noştinţa bFrbat%l%i ei şi de fel%l Dn care acesta Di a-recia talent%l de a ţine LcasaN şi de a aCea $riKF de toatF l%mea Ca-acitatea de a -%rta co-ii Dn -Dntece era con" De ce sDntem diferiţi cor-%l %n%i -orc sa% al %n%i cal sa% fa-t%l cF ADN"%l nostr% este Dn -ro-orţie de 78. intrDnd Dn le$Ft%rF c% celelalte femei din $r%N% treb%ia sF se -reoc%-e de 'rana de baBF ori sF se l%-te c% d%şmanii. iar ea. le$%me şi n%ci.0Q identic c% al $orilei şi de 79. a-FrFtoarea"c%ib%l%i Ea Dşi -etrecea Bi%a aCDnd $riKF de co-ii. care le determinF Dn mare mFs%rF com-ortament%l Acest com-ortament instinctiC este %şor de -erce-%t @ -FsFrile cDntF.

eCent%al o criBF de f%rie ori o -almF -este obraB. -rec%m şi im-licaţiile -e care acestea le a% as%-ra relaţiilor dintre noi +e)eile ca detectoare radar ?rice femeie Dşi dF seama imediat cDnd o altF femeie este s%-FratF sa% se simte Ki$nitF. acce-tDnd%"ne Dn mai mare mFs%rF şi acce-tDnd%"i totodatF şi -e ceilalţi In acest l%cr% constF dr%m%l -e care treb%ie -ornit s-re adeCFrata fericire Ca'ito! ! 9 ? lo$icF absol%tF BFrbaţii n% sDnt Dn stare sF $FseascF nimic Ho'n şi S%e ?datF aK%nşi. Dn Creme de Ho'n se min%na de fa-t%l cF S%e -%tea sF obserCe -e cineCa fFrF sF -rocedeBe astfel In acest ca-itol.com-ortament şi com-ortament%l lor I$norF -DnF şi fa-t%l cF şi com-ortamentele lor -rimare sDnt instinctiCe @ c%m ar fi -lDns%l şi s%-t%l 2oate com-ortamentele -e care le moştenim. ca oameni. de fa-t. -e cDnd bFrbat%l treb%ie sF CadF lacrimi sa% o altF doCadF -al-abilF. femeile sDnt dotate c% %n sistem senBorial m%lt mai fin decDt al bFrbaţilor Cele care -oartF co-ii Dn -Dntece şi treb%ie sF a-ere c%ib%rile a% mare neCoie de o ca-acitate de sesiBare a sc'imbFrilor cele mai s%btile ale atit%dinii celorlalţi Ceea ce de obicei este n%mit Lint%iţie femininFN n% este altceCa decDt ca-acitatea foarte deBColtatF a femeilor de a obserCa orice amFn%nte. -arcF fFrF sF mişte b%Bele. animale ale cFror im-%ls%ri sDnt sensibiliBate de milioane de ani de eCol%ţie. acce-tFm cF sDntem. ne e mai %şor sF ne Dnţele$em neCoile f%ndamentale. a ş%ierat ea LPrea o faci ostentatiC RN S%e n% -%tea -rice-e de ce Ho'n treb%ia sF facF o mişcare atDt de indiscretF. i"a s-%s! L&eBi c%-l%l Fla de lDn$F fereastrF MN Ho'n a Dntors ca-%l sF se %ite LN% te %ita ac%mN. de la -Frinţii noştri sDnt transmise la co-ii aşa c%m se DntDm-lF şi Dn caB%l animalelor At%nci cDnd noi. -entr% a"şi da seama des-re ce e Corba Ca maKoritatea mamiferelor femele. cDt de mici. -oBitiCe şi ne$atiCe. S%e *"a -riCit -e Ho'n Dn oc'i şi. -rec%m şi sc'imbFrile de as-ect sa% de com-ortament ale celorlalţi . Com eJ-lora diferenţele de -erce-ţie senBorialF dintre bFrbaţi şi femei. -rec%m şi im-%ls%rile.

cel -%ţin 8)Q din actiCitatea sa electricF este blocatF In caB%l femeilor.r b!ond 'e hain. foame. i%birile. la ce se $Dndesc. a$resi%ne sa% de-rimare BFrbaţii fiind CDnFtorii"de"-rDnB.ina3= A-FrFtoarele cFmin%l%i.ii lor văd ?c'ii sDnt o eJtensie a creier%l%i. ce is-raCF -%n la cale BFrbaţii sDnt Ca$ conştienţi cF eJistF nişte mititei care trFiesc şi ei -e acolo. aflatF Dn afara crani%l%i Retina de la baBa $lob%l%i oc%lar conţine a-roJimatiC *+) de . /n . localiBatF Dn emisfera frontalF drea-tF şi n% este deloc bine deBColtatF la maKoritatea femeilor Dar des-re asta Com disc%ta Dn Ca-itol%l 0 *So"ia #ea 6ede de !a :& de #etri n fir de '. Cis%rile. ce simt şi. 'ar$he<e #a. -entr% a -roteKa s%-raCieţ%irea familiei lor.a 0ara. -rin casF ? L?>ICT ABS?L<2T 33 Nu)ai oc. ! i de $/te ori treb ie -. n% stFtea% s%ficient Dn -eşterF -entr% a DnCFţa sF descifreBe semnalele nonCerbale sa% cFile de com%nicare inter-ersonalF Ne%ro-si'olo$%l şi -rofesor%l R%ben >%r de la <niCersitatea din Penns4lCania a fFc%t teste c% scaner%l la niCel%l creier%l%i -entr% a demonstra cF at%nci cDnd creier%l bFrbat%l%i se odi'neşte. le ştie s-eranţele. rFnire. care ar fi semnaliBat d%rere. aCea% neCoie sF sesiBeBe sc'imbFrile oricDt de mici de com-ortament ale %rmaşilor lor.) dar in6ariabi! intr. scaner%l a arFtat cF este actiC Dn -ro-orţie de 7)Q Dn tim-%l %nei stFri similare. Dn $eneral. confirmDnd fa-t%l cF femeile -rimesc şi analiBeaBF -ermanent informaţii din medi%l DnconK%rFtor /emeia Di c%noaşte -e -rietenii co-iilor.De"a l%n$%l istoriei. acest talent ti-ic feminin i"a %l%it De ce sDntem diferiţi Dntotdea%na -e bFrbaţii care a% cFlcat strDmb @ şi a% fost inCariabil -rinşi <n%l dintre -rietenii noştri ne -oCestea cF n%"i Cine sF creadF cDt de re-ede detecta soţia sa ceCa ce el aCea de asc%ns şi c%m dintr"odatF acest 'ar o -FrFsea cDnd era Corba sF intre Dn marşarier Dn $araK Ca-acitatea de estimare a distanţei dintre maşinF şi Bid%l $araK%l%i ţine de ca-acitatea de orientare Dn s-aţi%. temerile asc%nse.

Dn Creme ce femeile Cor distin$e n%anţe castanii. -entr% cF acea com%nicare inter-ersonalF la distanţF micF face -arte inte$rantF din le$Ft%ra -e care o stabileşte o femeie. iar creier%l Dl confi$%reaBF -entr% %n tide -riCire ca -rintr"%n t%nel.CiB%al n% e eJtrem de im-ortant -entr% alte s-ecii de animale. asemeni lişiţei. dar a% şi o -erce-ţie -erifericF mai am-lF decDt cea a bFrbaţilor Ca a-FrFtoare a c%ib%l%i. ceea ce le dF -osibilitatea de a aCea o mai mare Carietate de cel%le conice decDt bFrbaţii.de com%nicare de ti. la mare distanţF.c%lorile CromoBom%l S f%rniBeaBF aceste cel%le de c%loare /emeile a% doi cromoBomi S. -erce-ţia -erifericF aK%n$e -DnF la a-roa-e *9)U ?c'i%l bFrbat%l%i este mai mare. dar nici n% sDntem foarte de-arte de realitate /emeile n% n%mai cF a% o mai mare Carietate de cel%le conice la niCel%l retinei. baBDnd%"se mai ales -e limbai%l tr%-%l%i ca -rinci-alF formF de com%nicare -are ele au un oc. ceea ce DnseamnF cF -oate Cedea lim-ede şi c% mare ac%rateţe Dn faţF şi . care -erce. moC şi Cerde ca mFr%l ?c'ii oamenilor a% şi acel alb lesne sesiBabil.i în ceafă $ Ei bine. %n alb al oc'i%l%i mai eJtins -ermite detectarea mai m%ltor semnale ce -ot fi transmise sat -rimite. aceastF diferenţF fiind sesiBabilF din fa-t%l cF femeile descri% c%lorile m%lt mai amFn%nţit BFrbat%l Ca face o descriere s%marF a c%lorilor c%m ar fi roş%. albastr% şi Cerde. ambele fiind Citale Dn com%nicarea directF dintre oameni /emeile a% alb%l oc'ilor mai mare decDt al bFrbaţilor. transl%cide. ea are o constr%cţie a creier%l%i care Di -ermite sF -ercea-F la niCel%l %n%i %n$'i de cel -%ţin . De ce sDntem diferiţi -rec%m şi deas%-ra şi s%b niCel%l nas%l%i La m%lte femei. care se mai n%mesc şi fotorece-tori şi care reacţioneaBF la alb şi ne$r%. care li-seşte celorlalte -rimate Acest l%cr% -ermite o mişcare mai am-lF a oc'i%l%i şi orientarea -riCirii. dar şi şa-te milioane de cel%le conice. aşa DncDt ele n% a% a-roa-e deloc alb%l oc'i%l%i. descifrDnd direcţia mişcFrii oc'ilor -artener%l%i Acest ti.0U -e ambele laterale ale ca-%l%i. n% c'iar.milioane de cel%le Dn formF de bastonaşe.

Lance Brenen. c%m se DntDm-lF de altfel c% -iloţii militari De asemenea. bFrbat%l are neCoie de o Cedere care sF"i -ermitF sF detecteBe şi sF %rmFreascF ţinta -ro-%sF -e distanţe mari El şi"a deBColtat o Cedere a-roa-e fiJF.rtare3 Ca CDnFtor.rba"ii 6. ceea ce s-oreşte n%mFr%l accidentelor Perce-ţia CiB%alF -erifericF -oate fi amelioratF -rin m%lt eJerciţi%. s-re a %rmFri orice animal de -radF care s"ar -%tea strec%ra Dn c%ib%l ei De aceea bFrbaţii moderni Dşi $Fsesc c% mare %ş%rinţF dr%m%l s-re cDrci%ma cea mai Dnde-FrtatF. deţin%ţii a% l%at dre-t ostatici mai m%lţi -aBnici Ei a% an%nţat cF dacF n% le sDnt satisfFc%te reCendicFrile. aCem dintr"odatF o mai b%nF -erce-ţie -erifericF Dn momentele Dn care Ciaţa ne este -%sF Dn -rimeKdie Dn tim-%l %nei reColte dintr"o Dnc'isoare din Pert'. n%mFr%l accidentelor bFieţilor -ietoni este d%bl% faţF de cel al fetiţelor BFieţii Dşi as%mF mai m%lte risc%ri at%nci cDnd traCerseaBF strada şi a% o mai -roastF -erce-ţie -erifericF. dar niciodatF n% re%şesc sF dea -este ce ca%tF Dn fri$ider. loCesc retina Dn fiecare sec%ndF Creier%l n% se -oate desc%rca .*+( de -ietoni co-ii omorDţi sa% accidentaţi -e diCerse dr%m%ri.-e distanţe mai mari. aK%n$Dnd -DnF la a-roa-e *9)U Din ca%Ba tra%matism%l%i s%ferit Dn c%rs%l acestor eCenimente şi a fricii de moarte.*7771. aceştia Cor fi omorDţi <n%l dintre -aBnicii Dnc'isorii. -erce-ţia sa CiB%alF -erifericF s"a Dmb%nFtFţit.) /n 6re#e $e b. res-ectiC de t%nelN S%-raCieţ%ind acest%i incident.de -erce-ţie CiB%alF caracteristic masc%linF. ce sDnt ec'iCalenţi c% *)) me$abiţi. #ai a#'!.d #ai bine /n de'. ca şi c%m ar aCea %n fel de binocl% 4e#ei!e a o 'er$e'"ie 6i< a!. a declarat cF -DnF at%nci el aC%sese L%n ti.ii fe)eilor văd atît de )ulte #iliarde de fotoni. A%stralia . dintre care (:. s"a% Dnre$istrat .) bFieţi şi *. 'eriferi$. b%fete şi sertare Dn #area Britanie. Dn *778. Dn Creme ce femeia are neCoie de o raBF a -riCirii mai eJtinsF. -entr% a n%"i fi distrasF atenţia de la ţintF. creier%l l%i a eJtins raBa CiB%alF -erifericF -entr% a detecta mai bine sit%aţiile Dn care cineCa ar Crea sF"i sarF Dn s-ate şi sF Dl %cidF De ce oc.7( fete Dn A%stralia.

-entr% cF iniţial a% fost neCoite sF"şi a-ere c%ib%l De ce sDntem diferiţi CaB%l al%necos al %nt%l%i care n% e de $Fsit ?rice femeie din l%me a aC%t o conCersaţie similarF c% %n bFrbat care se afla c'iar Dn dre-t%l %n%i fri$ider desc'is Da6id> <nde e %nt%l M ?an> E Dn fri$ider Da6id> #F %it şi n%"* CFd nicFieri ?an> E acolo @ l"am -%s ac%m Bece min%te Da6id> N% @ -robabil cF l"ai -%s Dn altF -arte In #od -i0 r n% eJistF nici %n fel de %nt Dn fri$ider%l FstaR At%nci Han dF b%Bna Dn b%cFtFrie.fFrF ca mFcar sF mişte ca-%l Aormonii sFi de estro$en Di -ermit sF identifice c% %ş%rinţF obiectele dintr"%n sertar. -erce-e %n cim. b%fet sa% dintr"o DncF-ere şi sF"şi aminteascF de ele %lterior. aşa DncDt o -rel%creaBF. selecteaBF doar ceea ce treb%ie sF CadF @ c%loarea albastrF Creier%l ne Dn$%steaBF -erce-ţia. e foarte -osibil ca el sF n% mai CadF %nt%l De asta bFrbaţii . re%şeşte sF detecteBe a-roa-e tot ce este Dntr"%n fri$ider sa% Dntr"%n d%la. -antofii. lenKeria.CiB%al mai Dn$%st Creier%l bFrbaţilor fiind ada-tat -entr% CDnFtoare.şi mai Dn$%st Creier%l femeilor descifreaBF informaţiile -e o BonF -erifericF mai CastF. cF%tFm %n ac scF-at -e coCor. scoate %nt%l BFrbaţii fFrF eJ-erienţF cred cF este Corba de o şmec'erie şi Dşi ac%BF neCestele cF asc%nd mere% tot fel%l de l%cr%ri -rin sertare şi d%la-%ri Oosetele. %nde este %nt%l sa% $em%l Dn fri$ider Noile st%dii a% mai s%$erat cF de fa-t creier%l bFrbat%l%i ca%tF Dn fri$ider c%CDnt%l <"N"2 DacF acesta n% este CiBibil.c% o asemenea cantitate de informaţie. dar ei -%r şi sim-l% n% sDnt Dn stare sF le CadF /emeia. -FstrDnd doar ceea ce este absol%t necesar s%-raCieţ%irii De eJem-l%. de DndatF ce creier%l Dnţele$e toate c%lorile de -e cer. c'eile de la maşinF. %nt%l. d%lceţ%rile. datoritF %n%i ti-ar foarte com-leJ de memorie @ de eJem-l%. -%tDnd%"ne astfel concentra as%-ra %n%i sin$%r l%cr% -recis DacF. ca -rin farmec. de eJem-l%. -ortofelele @ sDnt toate c'iar acolo. aCem %n cDm. strecoarF mDna Dn fri$ider şi. aCDnd o -erce-ţie -erifericF mai CastF.

Dşi mişcF atDta ca-%l, dintr"o -arte Dntr"alta, Dn s%s şi Dn Kos, DncercDnd sF detecteBe obiectele Ldis-Fr%teN Aceste diferenţe de -erce-ţie CiB%alF a% o mare im-ortanţF şi im-licaţii de"a l%n$%l Dntre$ii Cieţi Statisticile fFc%te de cei de la asi$%rFrile de maşini, de eJem-l%, aratF cF femeile sDnt mai -%ţin -redis-%se la accidente -e lateralF Dntr"o intersecţie decDt bFrbaţii #ai b%na -erce-ţie -erifericF le -ermite sF CadF cDnd se a-ro-ie o altF maşinF dintr"o -arte In sc'imb, -oate fi ciocnitF c% %ş%rinţF Dn s-ate sa% Dn faţF, at%nci cDnd DncearcF o -arcare -aralelF, -entr% cF este mai -%ţin dotatF din -%nct de Cedere al orientFrii Dn s-aţi% &iaţa %nei femei este mai -%ţin stresantF dacF Dnţele$e -roblemele c% care se confr%ntF bFrbaţii at%nci cDnd este Corba de l%cr%ri ce se $Fsesc Dn imediata lor a-ro-iere CDnd o femeie Di s-%ne %n%i bFrbat! LE Dn d%la-RN, e mai -%ţin stresant -entr% el dacF o crede -e c%CDnt şi Dşi contin%F cF%tFrile .ărbaţii şi rivirile indecente ? -erce-ţie CiB%alF -erifericF mai am-lF este motiC%l -entr% care femeile sDnt rareori -rinse L%itDnd%"se l%n$N d%-F bFrbaţi A-roa-e orice bFrbat a fost ac%Bat la %n moment dat cF face oc'i d%lci seJ%l%i o-%s, dar -%ţine sDnt femeile care a% fost admonestate din acelaşi motiC CercetFtorii Dn domeni%l seJ%l%i, de ori%nde"ar fi ei, s%sţin cF femeile se %itF %neori c'iar mai m%lt decDt bFrbaţii d%-F tr%-%rile acestora, com-aratiC c% bFrbaţii care se %itF d%-F tr%-%rile femeilor Oi tot%şi, femeile, aCDnd Dn Cedere ca-acitatea lor CiB%alF net s%-erioarF, sDnt -rinse rareori #ă nu cre&i înă nu ve&i #aKoritatea oamenilor n% cred -DnF n% CFd @ dar oare c'iar -oţi aCea Dncredere Dn ceea ce CeBi M #ilioane de oameni cred Dn ?PN"%ri, Dn ci%da fa-t%l%i cF 7(Q dintre ?PN"%ri a% fost CFB%te Dn loc%ri total iBolate, sDmbFta noa-tea -e la ora ** )) @ imediat d%-F Dnc'iderea cDrci%milor NiciodatF %n ?PN n% a fost CFB%t de %n -rim"ministr% sa% de %n -reşedinte şi nici n% a ateriBat Dntr"%n cam-%s %niCersitar, Dn a-ro-ierea %n%i laborator oficial de cercetFri sa% la Parlament Oi niciodatF n% ateriBeaBF -e Creme %rDtF CercetFtor%l Ed6ard Borin$ a realiBat %rmFtoarele il%straţii -entr% a demonstra mod%l Dn care -erce-em l%cr%ri

c%rente Dn caB%l aceloraşi ima$ini E mai -robabil ca femeile sa CadF o femeie Dn CDrstF c% bFrbia bF$atF Dntr"%n $%ler de blanF, Dn Creme ce bFrbaţii CFd mai de$rabF -rofil%l din stDn$a al %nei tinere care se %itF Dn altF -arte Desen%l c% masa aratF cF l%cr%l -e care Dl CeBi n% este nea-Frat şi ceea ce este Creier%l este -FcFlit Dn aşa fel DncDt sF -arF cF de fa-t -artea din s-ate a mesei este mai l%n$F decDt cea din faţF De obicei, femeile se distreaBF -e seama acest%i fa-t, iar bFrbaţii cer doCeBi şi ia% imediat o linie ca sF mFsoare Dn ima$inea de mai s%s, creier%l se concentreaBF -e c%loarea dominantF, astfel DncDt remarcF doar nişte fi$%ri $eometrice ci%date CDnd se sc'imbF %n$'i%l de -erce-ţie, dacF te concentreBi as%-ra -Frţilor albe, a-are c%CDnt%l /LV /emeia Cede mai de$rabF /LV, Dn Creme ce creier%l bFrbat%l%i se bloc'eaBF -e formele $eometrice De ce ar trebui ca nu)ai bărbaţii sa conducă noa tea în Creme ce femeia -oate Cedea mai bine -e Dnt%neric decDt bFrbat%l, mai ales la ca-Ft%l roş% al s-ectr%l%i de c%lori, oc'i%l bFrbat%l%i -ermite o -erce-ere la distanţF Dntr"%n cDm- Dn$%st, ceea ce determinF o Cedere m%lt mai b%nF @ şi deci mai si$%rF @ -e tim- de noa-te com-aratiC c% o femeie, DnsF doar la distanţF Acest fa-t combinat c% ca-acitatea lob%l%i dre-t de a se orienta Dn s-aţi% d%ce la aceea cF bFrbat%l -oate distin$e şi identifica mişcarea altor Ce'ic%le de -e dr%m Dn faţF şi Dn s-ate #%lte femei s%ferF de ceea ce -are a fi %n fel de orbire -e tim- de noa-te! inca-acitatea de a distin$e din ce -arte a dr%m%l%i Cine %n alt miKloc de trans-ort /a-t%l cF aceastF misi%ne este mai bine Dnde-linitF de bFrbaţi -roCine din rol%l lor -rimordial de CDnFtori Asta DnseamnF cF dacF dr%m%l este mai l%n$, femeia treb%ie sF cond%cF -este Bi, iar bFrbat%l -este noa-te /emeile -erce- mai m%lte amFn%nte -e Dnt%neric decDt bFrbaţii, DnsF doar Dntr"%n cDmCiB%al mai sc%rt şi mai lar$ La dr # ! n0) b.rba"ii ar treb i -. $ond $. noa'tea) iar fe#ei!e) <i a3 BFrbaţii sDnt mai solicitaţi CiB%al decDt femeile, -entr% cF oc'ii lor sDnt conce-%ţi -entr% a face faţF %nor distanţe l%n$i; Dn consecinţF, treb%ie sF"şi reada-teBe -riCirea Dn -ermanenţF, c%m ar fi Dn caB%l %n%i ecran de calc%lator sa% at%nci

cDnd citesc Biar%l ?c'i%l femeii este mai bine ec'i-at -entr% actiCitFţile -e o raBF micF de acţi%ne, aCDnd mai m%lt tim- sF analiBeBe şi cele mai mici detalii In -l%s, creier%l femeii este str%ct%rat sF f%ncţioneBe mai bine coordonat -e Bone -%ţin Dntinse, ceea ce DnseamnF cF femeia, Dn $eneral, este mai -rice-%tF la bF$at%l aţei Dn ac şi la citirea amFn%ntelor de -e %n ecran de calc%lator De ce femeile a% %n al Lşaselea simţN Secole de"a rDnd%l, femeile a% fost arse -e r%$ s%b ac%Baţia cF deţin L-%teri s%-ranat%raleN Prin acestea se Dnţele$e şi ca-acitatea lor de a -reCedea %rmFrile %nei relaţii, de a detecta mincinoşii, de a Corbi c% animalele şi de a desco-eri adeCFr%l De ce sDntem diferiţi Dn *789, am fFc%t o eJ-erienţF Dn cadr%l %nei emisi%ni de teleCiBi%ne, -entr% a scoate Dn eCidenţF ca-acitatea femeilor de a descifra mai bine limbaK%l tr%-%l%i la s%$ari La o maternitate, am fFc%t %n montaK c% o selecţie de Bece sec%nde c% co-ii care -lDn$ şi le"am r%$at -e mame sF %rmFreascF ima$inile fFrF s%net Astfel, ele -rimea% doar informaţii CiB%ale #aKoritatea mamelor a% -%t%t detecta c% re-eBici%ne diCerse emoţii, de la foame la d%rere şi de la colici la obosealF CDnd taţii a% fost s%-%şi acel%iaşi test, reB%ltat%l a fost Kalnic @ s%b *)Q dintre taţi a% fost Dn stare sF detecteBe mai m%lt de do%F emoţii Dar şi Dn aceastF sit%aţie bFn%im cF -robabil a% Corbit la DntDm-lare #%lţi taţi an%nţa% -e %n ton tri%mfFtor! LCo-il%l Crea la mFmica l%i N #aKoritatea n% aCea% a-roa-e deloc ca-acitatea sF descifreBe diferenţele dintre -lDnsetele co-iilor Am testat şi b%nicii, -entr% a Cedea dacF CDrsta afecteaBF reB%ltat%l #aKoritatea b%nicelor a% atins Dntre 0) şi 8)Q din -erformanţele mamelor, Dn Creme ce b%nicii nici mFcar n% şi"a% rec%nosc%t ne-oţiiR St%di%l nostr% c% $emeni identici a arFtat cF maKoritatea b%nicilor n% -%tea% distin$e co-iii, Dn Creme ce femeile din familie aCea% m%lt mai -%ţine -robleme Dn aceastF -riCinţF, Dntr"o DncF-ere Dn care se aflF 0) de c%-l%ri, %nei femei obişn%ite Di treb%ie s%b Bece min%te -entr% a analiBa relaţia din

fiecare c%-l% CDnd o femeie intrF Dn DncF-ere, ca-acitFţile sale senBoriale net s%-erioare Di da% -osibilitatea sF identifice ra-id c%-l%rile care se Dnţele$, care s"a% certat, cine c%i Di face aCans%ri şi care sDnt femeile care -ot fi o conc%renţF sa% Di -ot deCeni -rietene CDnd %n bFrbat intrF Dntr"o asemenea DncF-ere, camerele noastre de filmat a% doCedit cF sit%aţia este total diferitF BFrbaţii analiBeaBF loc%l -entr% a Cedea care sDnt ieşirile şi intrFrile @ Dn Cirt%tea strFCec'ii str%ct%ri a creier%l%i lor, ei eCal%eaBF de %nde ar -%tea Ceni %n -otenţial atac şi -e %nde ar -%tea sF sca-e A-oi ca%tF c'i-%ri c%nosc%te sa% -osibili d%şmani, d%-F care Dşi fiJeaBF fel%l Dn care este Dm-FrţitF camera #intea lor lo$icF Ca Dnre$istra eJact l%cr%rile care treb%ie fiJate sa% re-arate, c%m ar fi %n $eam s-art sa% %n bec ars Dntre tim-, femeile a% analiBat c'i-%rile din DncF-ere şi şti% eJact cine c% cine şi ce simte fiecare De ce bărbaţii nu le ot )inţi e fe)ei St%di%l limbaK%l%i tr%-%l%i a arFtat cF, Dn com%nicFrile directe, semnalele nonCerbale a% o im-ortanţF sit%atF Dntre :) si 9)Q la niCel%l im-act%l%i mesaK%l%i, Dn Creme ce s%netele de orice fel re-reBintF doar Dntre () şi +)Q Rest%l de 8"*)Q sDnt c%Cintele Dotarea senBorialF s%-erioarF a femeii ale$e şi analiBeaBF informaţiile, iar ca-acitatea creier%l%i sF% de a le transfera ra-id de la o emisferF la alta o face mai eJ-ertF Dn sintetiBarea şi descifrarea semnelor Cerbale, CiB%ale şi a altor semne De aceea maKoritatea bFrbaţilor a% -robleme at%nci cDnd intenţioneaBF sF le mintF -e femei, mai ales cDnd li se adreseaBF direct Dn sc'imb, aşa c%m o şti% -rea bine, femeilor le este relatiC %şor sF"* mintF -e bFrbat cDnd se aflF faţF Dn faţF, -entr% cF el n% este dotat c% sensibilitatea necesarF -entr% a detecta inadCertenţele dintre semnalele ei Cerbale şi nonCerbale #aKoritatea femeilor -ot sF sim%leBe %n or$asm m%lt mai bine, Dn Creme ce maKoritatea bFrbaţilor, at%nci cDnd mint o femeie, e -referabil s"o facF la telefon, -rintr"o scrisoare sa% c% l%mina stinsF şi c% o -Ft%rF Dn caIn lus/ ea şi aude )ai bine000 /emeile a%d mai bine decDt bFrbaţii şi sDnt foarte -rice-%te Dn a distin$e s%netele Dnalte Creier%l femeii este -ro$ramat Dn aşa fel DncDt sF a%dF c%m -lDn$e co-il%l noa-tea, Dn Creme ce

de asemenea. Di -oate s-%ne %nde se aflF -isic%ţF Robinete!e $are 'i$ r.tatFl doarme liniştit DacF a-are o -isic%ţF care -lDn$e %ndeCa de-arte.ti"i) f. -e ton%ri -iţi$Fiate şi de ce. rFs-%nde şi $ata +e)eile citesc rintre rînduri /emeile dis-%n de o sensibilitate net s%-erioarF Dn -riCinţa diferenţierii sc'imbFrilor de Col%m sa% de intensitate din $las Aceasta le dF -osibilitatea sF -ercea-F sc'imbFrile emoţionale la co-ii şi ad%lţi Ca %rmare.3 La nici o sF-tFmDnF d%-F ce se nasc. !e /nneb ne-$ 'e fe#ei) /n 6re#e $e b.r. int%itiC. de ce %n bFrbat a%de mai $re% o conCersaţie at%nci cDnd teleCiBor%l f%ncţioneaBF Dn camerF sa% sDnt BdrFn$Fnite farf%riile Dn c'i%CetF DacF s%nF telefon%l.rba"ii dor# !ini. femeia o Ca a%Bi c% si$%ranţF BFrbat%l DnsF. m%Bica este o-ritF şi teleCiBor%l Dnc'is. mamele se folosesc de cDntece de lea$Fn -entr% fetiţe. doar %n sin$%r bFrbat este Dn stare de aceleaşi -erformanţe AceastF ca-acitate K%stificF Ceşnica remarcF a femeilor! L2e ro$ sF n%"mi Corbeşti -e ton%l FstaRN at%nci cDnd se ceartF c% diCerşi bFrbaţi sa% bFieţi #aKoritatea bFrbaţilor 'abar n"a% la ce se referF ele 2estele fFc%te -e s%$ari aratF cF fetiţele reacţioneaBF de do%F ori mai -%ternic decDt bFieţeii at%nci cDnd este Corba de %n B$omot -%ternic Acest l%cr% eJ-licF de ce fetiţele sDnt mai %şor de calmat şi de alintat at%nci cDnd li se Corbeşte -e limba lor. Dn sc'imb. datoritF ca-acitFţii sale de orientare Dn s-aţi% net s%-erioare. -. -entr% cF n%mai aşa -oate el sF rFs-%ndF /emeia. dar Corbesc sa% se KoacF . bFrbat%l le Ca cere celorlalţi sF tacF. !e ba0e /n -ea#. la o-t femei care -ot cDnta d%-F acom-aniament. fetiţele s%$ari -ot distin$e Cocea mamei sa% -lDns%l alt%i co-il de alte s%nete -reBente Dn aceeaşi DncF-ere S%$arii bFieţi n% -ot asta Creier%l femeii are ca-acitatea de a distin$e şi de a cate$orisi s%netele şi de a l%a diCerse 'otFrDri Dn f%ncţie de fiecare Dn -arte De aici şi ca-acitatea femeii de a fi atentF Dntr"o disc%ţie faţF Dn faţF c% cineCa şi de a %rmFri şi o altF conCersaţie Acest l%cr% eJ-licF.

a desco-erit o -arte dintre rFs-%ns%ri folosind b%fniţe. Dn s-ecial cind se a-ro-ie de CDrsta -%bertFţii. c%m este transformat s%net%l la niCel%l creier%l%i Dntr"o adeCFratF 'artF M Profesor%l #asaGaB% Ionis'i. dar bFrbaţii -ot s-%ne dincotro -roCine el In combinaţie c% acea ca-acitate a bFrbat%l%i de a identifica şi de a imita diCerse s%nete emise de animale. c% diCerse CiteBe DnsF @ a-roJimatiC la do%F s%te de milionimi dintr"o sec%ndF @ a% -ermis creier%l%i b%fniţelor sF"şi formeBe %n fel de 'artF tridimensionalF -entr% a localiBa s%net%l Astfel. ceea ce a re-reBentat %n aCantaK eJtrem de im-ortant -entr% CDnFtor%l de altFdatF E trist cF Dn -reBent n% mai foloseşte la mare l%cr% . b%fniţele a% Dntors ca-%l s-re s%net. care re%şesc sF discearnF dincotro -roCine s%net%l De ce băieţii nu ascultă Adesea.c% bFieţii ACantaK%l %n%i a%B mai fin al femeilor contrib%ie Dn mod semnificatiC la ceea ce se n%meşte Lint%iţia femininFN si este %n%l dintre motiCele -entr% care femeia -oate LcitiN -rintre rDnd%ri ce a% de s-%s ceilalţi BFrbaţii n% treb%ie sF dis-ere tot%şi SDnt foarte -rice-%ţi sF identifice şi sF imite diCerse s%nete emise de animale. localiBDnd%"şi mai bine -rada sa% eCitDnd a-ro-ierea d%şmanilor De aceeaşi ca-acitate se b%c%rF şi bFrbaţii. de la Instit%t%l de 2e'nolo$ie din California. acele -FsFri care sDnt mai -rice-%te decDt oamenii Dn a detecta loc%l de %nde -roCine s%net%l E s%ficient sF se emitF %n s%net şi ele Cor Dntoarce ca-%l s-re s%rsa acest%ia Ionis'i a desco-erit %n $r%. bFieţii sDnt certaţi de -rofesori şi de -Frinţi cF n% asc%ltF ce li se s-%ne Pe mFs%rF ce bFieţii cresc.de cel%le care se aflF Dn re$i%nea a%ditiCF a creier%l%i lor şi care realiBeaBF %n fel de 'artF eJactF -entr% localiBarea s%net%l%i Dif%Boarele care a% emis acelaşi s%net -entr% fiecare b%fniţF Dn -arte. canalele lor a%ditiCe trec -rintr"o -erioadF Dn care se aK%n$e la %n fel de s%rBenie tem-orarF S"a constatat cF adesea -rofesoarele le ceartF altfel -e fete decDt -e bFieţi. Dnţele$Dnd -arcF int%itiC diferenţele dintre . acest l%cr% Dl face şi mai eficient ca CDnFtor Deci.ărbaţii ot !au&i" direcţia din care rovine sunetul /emeile sDnt mai -rice-%te Dn diferenţierea s%netelor.

3 BFieţii re%şesc sF"şi dea seama mai bine decDt fetele cF sDnt cinci f"%ri DacF aceastF afirmaţie este cititF c% $las tare. m%lte -rofesoare Cor Dnţele$e int%itiC cF -robabil fie n% a%de. neDnţele$Dnd deloc ce a s%-Frat"o L2e ro$. fie n% e atent şi Cor s-%ne! L<itF"te la mine cDnd Dţi Corbesc N Din -Fcate. el n% mai -rice-e nimic. bFrbat%l este sincer de fa-t @ -%r şi sim-l% n% Dnţele$e care e -roblema L?IN. fFcDnd%"ţi oc'i d%lci. s-%ne"mi @ ce am fFc%tMN. Bice ea LAm sF"ţi s-%n des-re ce e Corba.bFrbaţi şi femei DacF o fatF ref%BF sF Dşi -riCeascF -rofesoara Dn oc'i Dn tim. C'ris este -%r şi sim-l% deBorientat @ . şi t% n"ai şti%t s"o -%i la -%nct @ ai Dnc%raKat"oRN Dn moment%l acela.ărbaţii ignoră a)ănuntele L4n şi C'ris se Dntorc acasF c% maşina de la o -etrecere @ el este la Colan. o im-lorF el LPF% cF n% şti% ce am fFc%t N Dn maKoritatea conCersaţiilor de acest ti-. ea Di s-%ne -e %nde s"o ia şi tocmai s"a% certat -entr% cF ea i"a s-%s s"o ia la stDn$a. este s%ficient sF n%mFraţi cDte f"%ri sDnt Dn %rmFtoarea -ro-oBiţie! /n fina!) fi!# ! a fo-t o fi$"i ne e5tre# de fr #oa-. cDnd de fa-t Coia sF"i s-%nF s"o ia la drea-ta A% trec%t no%F min%te de linişte mormDntalF şi el Dnce-e sF"şi dea seama cF ceCa n% e Dn re$%lF LI%bito e tot%l ?IMN.ce i se face moralF. DntreabF C'ris LDa @ tot%l este 'erfe$"i=) rFs-%nde L4n Accent%l -%s -e c%CDnt%l L-erfectN confirmF fa-t%l cF l%cr%rile sDnt de-arte de a sta aşa El se $Dndeşte br%sc la ce a fost la -etrecere LAm $reşit c% ceCa astF"searFMN DntreabF C'ris LN% Crea% sF disc%tFm des-re astaN. fetele Dşi da% seama mai re-ede care este n%mFr%l corect de f"%ri . -rofesoara Ca contin%a sF o certe DacF %n bFiat ref%BF sF o -riCeascF Dn oc'i. deşi faci -e -rost%lRN Dar el n% face -e -rost%l N% ştie c%m sF K%dece -roblema Ea tra$e aer adDnc Dn -ie-t L/%fa aia s"a tot DnCDrtit -e lDn$F tine toatF seara. bFieţii sDnt mai bine ec'i-aţi -entr% a Cedea eficient decDt -entr% a a%Bi Pentr% a face o demonstraţie cDt mai sim-lF a sit%aţiei. Bice ea re-eBitF DnseamnF cF e s%-FratF şi cF 6rea sF CorbeascF des-re asta Intre tim-.

sc%t%rDnd%"şi -odoaba ca-ilarF.Fsta este ti-%l de eJ-rimare al femeilor. loCind%"se -este şold%ri. bFrbaţii ar fi descris"o mai de$rabF dre-t o ti-F LseJ4N1 Di Corbea. %n adeCFrat -ionier al st%diilor Dn -riCinţa ed%caţiei co-il%l%i şi a Ciolenţei. dacF -%ii de maim%ţF n% sDnt mDn$Diaţi.care f%fF M Ce oc'i d%lci M El n"a obserCat nimic &edeţi Coi.sF s%fere de de-resii. Dn Creme ce Lf%faN . care a fost rece-ţionatF de toate celelalte femei de la -etrecerea res-ectiCF #aKoritatea bFrbaţilor DnsF n% şi"a% dat seama de nimic Astfel DncDt dacF bFrbat%l s%sţine cF e sincer şi cF n% Dnţele$e aceste ac%Baţii -robabil c'iar aşa şi e Creier%l bFrbaţilor n% este ec'i-at Dn aşa fel DncDt sF a%dF sa% sF CadF amFn%ntele Magia atingerii #Dn$Dierea -oate da CiaţF EJ-erienţele tim-%rii fFc%te -e maim%ţe de cFtre Aarlo6 şi Pimmerman a% arFtat cF. Dnce. DncercDnd sF"i facF semn c% -icior%l. Dn f%ncţie de n%mFr%l de mDn$Dieri şi de alinFri. K%cDnd%"se c% -a'ar%l de Cin şi Corbind%"i ca o şcolFriţF El e %n CDnFtor. masDnd%"şi lobii %rec'ilor. CFrsa% mai -%ţin şi fFcea% mai rar diaree com-aratiC c% co-iii ai cFror mamei n%"i mDn$Dia% Alte st%dii a% arFtat cF femeile care s%ferea% de boli nerCoase sa% de de-resii şi"a% reCenit m%lt mai ra-id. -rec%m şi de d%rata acestora Antro-olo$%l Hames Prescott. -oate obserCa o BebrF la oriBont şi -oate s-%ne cDt de re-ede alear$F El n% are ca-acitatea femeilor de a distin$e limbaK%l semnalelor Cocale sa% tr%-eşti. care doCedesc clar cF cineCa Crea sF facF aCans%ri 2oate femeile de la -etrecere a% obserCat maneCrele Lf%feiN fFrF ca mFcar sF"şi mişte ca-%l S"a dat %n fel de LalarmF contra destrFbFlateiN. ar%ncDnd%"i -riCiri mai l%n$i decDt ar fi fost normal. mai sFnFtoşi şi mai fericiţi Cei care molesteaBF fiBic sa% . a constatat cF Dn societFţile Dn care co-iii sDnt rareori mDn$Diaţi c% afecţi%ne se Dnre$istreaBF şi cel mai mare -rocent de CiolenţF la ad%lţi Co-iii cresc%ţi c% afecţi%ne deCin de obicei ad%lţi mai b%ni. se DmbolnFCesc şi mor Dnainte de Creme ReB%ltate similare a% fost constatate şi at%nci cDnd a% fost ne$liKaţi co-iii <n st%di% im-resionant as%-ra s%$arilor Dntre Bece sF-tFmDni şi şase l%ni a arFtat cF acei co-ii ale cFror mame era% DnCFţate sF Dşi mDn$Die bebel%şii aCea% sF s%fere de mai -%ţine rFceli şi $%t%raie. el nici mFcar n"a obserCat cF Dşi tot li-ea -elCis%l de el.

a co-iilor şi a -rietenilor Cercetarea limbaKelor tr%-%l%i aratF cF femeile din societFţile occidentale sDnt de -atr% -DnF la şase ori mai tentate sF atin$F o altF femeie Dn tim-%l %nei conCersaţii decDt doi bFrbaţi care sta% de CorbF /emeile folosesc mai m%lte eJ-resii Cerbale cDnd e Corba de atin$eri decDt bFrbaţii. Dşi i%besc enorm animalele de casF Sa% c%m s-%nea >ermaine >reer! L<n en$leB. s"a desco-erit cF bFieţii care s"a% doCedit mai sensibili la mDn$Dieri era% c% m%lt mai insensibili decDt cea mai insensibilF fatF Pielea femeilor este mai finF decDt a bFrbaţilor şi are %n strat s%-limentar de $rFsime. o co-ilFrie Dn care n"a% fost alintaţi sa% şi"a% -etrec%t"o Dn diCerse internate iBolate In m%lte c%lt%ri Dn care mDn$Dierile din dra$oste n% sDnt -ermise. -entr% a trFi tot%şi aceastF eJ-erienţF -rin intermedi%l alintFrii animalelor de casF 2era-ia mDn$Dierii animalelor de casF s"a doCedit a fi foarte -reţioasF. mFs%rDnd cam doi metri -Ftraţi De"a l%n$%l sF%. sDnt distrib%iţi ine$al ( 9)) ))) de rece-tori ai d%rerii. care ţine mai cald iarna şi conferF o mai mare reBistenţF ?Jitocina este %n 'ormon care stim%leaBF dorinţa de mDn$Diere şi actiCeaBF rece-torii atin$erilor N% e de mirare cF femeile. seN rec%r$e la -isici şi la cDini. Ca contin%a sF -retindF cF este sin$%r N +e)eile sînt sensibile la )îngîieri Pielea este cel mai Dntins or$an al cor-%l%i. c'iar dacF este Dn$'es%it Dn fratele l%i at%nci cDnd mer$e c% %n metro% a$lomerat. -entr% cF Di aK%tF -e oameni sF"şi de-FşeascF de-resiile şi alte -robleme mentale De obserCat cF en$leBii. care manifestF o anti-atie CFditF faţF de mDn$Dierile -line de afecţi%ne. da% m%lt mai m%ltF atenţie mDn$Dierilor din -artea bFrbaţilor. fetele sDnt c% m%lt mai sensibile la atin$eri.seJ%al co-iii a% cel mai adesea %n trec%t Dn care a% fost res-inşi sa% a% trFit Dn CiolenţF. descriind o -ersoanF de s%cces ca aCDnd Lo mDnF CrFKitFN sa% Dn alte caB%ri cF cineCa are L%n obraB finN sa% LobraB%l $rosN /emeilor le -lace sF Lfie atinse la s%fletN . aCDnd rece-tori de Bece ori mai sensibili decDt ai bFrbaţilor. iar la CDrsta ad%ltF -ielea femeii este de cel -%ţin Bece ori mai sensibilF la atin$eri şi mDn$Dieri decDt a bFrbat%l%i Dntr"%n st%di% comandat. ()) ))) -entr% fri$ şi 0)) ))) -entr% atin$eri sa% strDn$eri DncF de la naştere.

bFrbaţii treb%ie sF mDn$Die adecCat moment%l%i res-ectiC şi sF eCite -i-Fielile Pentr% a creşte co-ii sFnFtoşi din -%nct de Cedere mental. ci -entr% a aK%n$e la mDn$Dieri mai intime At%nci cDnd o femeie are -robleme sentimentale sa% e foarte s%-FratF -e %n bFrbat. s"a demonstrat cF Dn momentele de mare tensi%ne bFrbaţii eCitF orice formF de atin$ere şi se retra$ Dn l%mea lor Pe de altF -arte. sF se l%-te cor. a demonstrat cF acei -%i de şobolan cFrora -Frinţii le acordF m%ltF atenţie şi mDn$Diere Dşi deBColtF mai bine creier%l. Canada. !a . o ec'i-F de cercetFtori cond%sF de #ic'ael #eane4 de la <niCersitatea #c>ill din W%ebec. . care Dl aK%ta sF se a-ere mai bine de atac%rile din s-ate Sensibilitatea bFieţilor la mDn$Dieri dis-are a-roa-e com-let -e la CDrsta -%bertFţii. des-re L-eriat%lN c%iCa. fiind mai inteli$enţi decDt -%ii de şobolan c% -Frinţi ne$liKenţi In cadr%l %n%i st%di% efect%at as%-ra %nor -acienţi c% -robleme -si'ice. o a!t.c% animalele sa% c% d%şmanii fFrF ca d%rerea sF"i doboare At%nci cDnd %n bFrbat se concentreaBF as%-ra %nei m%nci fiBice sa% a %nei actiCitFţi s-ortiCe.a-e ori #ai tentate -.rba"i $are -ta de 6orb. ceea ce eJ-licF de ce femeile a% mai m%lte rid%ri decDt bFrbaţii Pielea de -e s-atele %n%i bFrbat este de -atr% ori mai $roasF decDt cea de -e stomac%l l%i. mDn$Diaţi"i cDt mai m%lt 4e#ei!e -/nt de 'atr '/n. o moştenire din trec%t%l sF% de -atr%-ed.la cor.şi le dis-lace cDnd cineCa DncearcF LsF le intre -e s%b -ieleN &orbesc des-re LsimţiriN. mai m%lt ca si$%r cF Ca s-%ne! LN% mF atin$eRN @ eJ-resie care n% DnseamnF nimic -entr% bFrbaţi Care ar fi lecţiaM Pentr% a cDşti$a Dn faţa femeilor. fe#eie /n ti#' ! nei $on6er-a"ii $o#'arati6 $ doi b. fiind LsensibileN şi enerCDnd -rin fa-t%l cF Lse scar-inF c% mDna stDn$F Dn %rec'ea drea-tFN Dn *777. atin0. -este K%mFtate dintre femeile din cadr%l aceleiaşi eJ-erienţe a% abordat bFrbaţii n% -entr% a face seJ. cDnd cor-%l se -re$Fteşte -entr% ri$orile CDnFtorii BFrbaţii aCea% neCoie de o -iele fFrF sensibilitFţi s-eciale -entr% a -%tea sF treacF -rintre t%fiş%rile -line de ţe-i.3 De ce au bărbaţii ielea atît de groasă BFrbaţii a% -ielea mai $roasF decDt a femeilor.

de aceea sDnt m%lt mai m%lte femei de-endente de ciocolatF Ca a-FrFtoare ale c%ib%l%i şi ad%cFtoare de fr%cte.) de $rade şi frisoane -%ternice. mai -%ţin sensibili at%nci cDnd o femeie s%ferF din -ricina %nei d%reri sa% a %nei ne-lFceri DacF ea s%ferF de d%rere. mai ales cF a% doCedit cF -alat%l lor $%statiC este m%lt mai rafinat la $%st%l de Ba'Fr Aceasta eJ-licF de ce femeilor le -lac d%lci%rile şi de ce maKoritatea de$%stFtorilor de alimente sDnt femei . -ra$%l d%rerii este m%lt mai scFB%t decDt cel al femeii CDnd bFrbat%l mormFie! L/F"mi o s%-F de -%iX stoarce"mi Beama de la o -ortocalFX ad%"mi o sticlF c% a-F caldFX c'eamF doctor%l şi CeBi dacF tot%l este Dn re$%lF c% testament%l me%RN.iat ! n 2. -e CDrf%l limbii.3 CDnd bFrbat%l n% e concentrat as%-ra %n%i l%cr% -recis. Dn sc'imb DnsF -i#te d%rerea 1ustul vieţii Simţ%l $%statiC al femeii -rec%m şi cel olfactiC sDnt net s%-erioare Dn ra-ort c% cele ale bFrbaţilor EJistF -DnF la *) ))) de rece-tori de $%st -entr% detectarea a cel -%ţin -atr% cate$orii maKore! d%lce şi sFrat. fiind DnfFş%ratF Dn mai m%lte -Ft%ri.i 'ierde $o#'!et -en-ibi!itatea 'ie!ii !a ' bertate) $i a$ea-ta -e !o$a!i<ea<. de asemenea. Dn Creme ce bFrbat%l doar mormFie ceCa. acr% -e laterale şi amar Dn cer%l $%rii CercetFtorii Ka-oneBi fac act%almente diCerse eJ-erienţe -entr% a desco-eri %n al cincilea $%st @ cel al $rFsimilor BFrbaţii sDnt mai eficienţi Dn a discerne $%st%l de sFrat şi de amar. ceea ce a re-reBentat %n aCantaK. de obicei DnseamnF cF are o %şoarF rFcealF BFrbaţii sDnt. ele treb%ie sF $%ste 'rana şi sF Cerifice dacF este d%lce şi coa-tF. /ntr2o -in0 r. <on. cF tot e Dn -at N BFrbaţii deCin sensibili at%nci cDnd se %itF la %n meci de fotbal sa% la alte meci%ri a$resiCe DacF %rmFresc o -artidF de boJ la teleCiBor şi %n%l dintre -rota$onişti este doborDt de o loCit%rF s%b cent%rF. are . femeia s-%ne! L&ai de mine CDt treb%ie sF"* fi d%r%tN. el o DntreabF c% seninFtate! L2ot%l e Dn re$%lF. -oate cF o sF Crea sF facem dra$oste. dra$FMN @ şi de fa-t $Dndeşte! LDacF i$nor rFceala.a-roa-e nici n%"şi dF seama cF e rFnit +. Dn Creme ce femeile -referF d%lci%rile şi $%st%l de Ba'Fr. de aceea şi bea% bere. -entr% a fi datF co-iilor.

eJistF o -rot%berantF a fr%nţii -e care atDt strFmoşii noştri cDt şi Cerişoarele noastre -rimate n% o aCea% /r%ntea . m%lt mai m%lt decDt aţi -%tea crede Dn acest ca-itol. Cocal şi tr%-esc şi sF"i antici-eBe neCoile asemeni %nei femei Din motiCe de eCol%ţie -e care le"am mai disc%tat. ea se aştea-tF ca el sF"i inter-reteBe limbaK%l Cerbal.Citate. iar la sfDrşit am incl%s şi %n test sim-l%. dar remarcabil -entr% a CF arFta de ce creier%l Costr% se com-ortF ca atare De ce sînte) )ai deşte ţi decît ceilalţi PriCiţi %rmFtoarele desene şi Ceţi obserCa do%F diferenţe iBbitoare Dntre $orile. acest l%cr% -%r şi sim-l% n% este -osibil /emeia -res%-%ne cF bFrbat%l ştie ce Crea ea sa% de ce are neCoie. iar sc'imbFrile la niCel%l f%ncţiilor sale sDnt neDnsemnate In al doilea rDnd. cDnd el de fa-t n%"şi dF seama de nimic. creier%l nostr% este de trei ori mai mare decDt al $orilei şi c% o treime mai mare decDt al strFmoş%l%i nostr% -rimitiC /osilele desco-erite aratF cF Dn %ltimii 0) ))) de ani creier%l nostr% n% şi"a modificat dimensi%nea. care CF Ca arFta care este orientarea seJ%alF a creier%l%i Costr% şi de ce sDnteţi aşa c%m sDnteţi Ca'ito! ! @ 2ot%l tine de minte Creier%l bFrbat%l%i %reierul fe)eii Aceasta il%strare a creier%l%i bFrbat%l%i şi a cel%i al femeii este nostimF tocmai -entr% cF ea conţine şi m%lte adeCFr%ri Dar oare cDt de m%lte M Ei bine. om%l din Neandert'al şi om%l modern #ai DntDi. Com analiBa %ltimele desco-eriri eJtrem de im-ortante fFc%te Dn %rma cercetFrilor la niCel%l creier%l%i &eţi constata cF acest ca-itol este eJtrem de lFm%ritor. sF"ţi citesc $Dnd%rile MN St%diile aratF cF bFrbaţii c'iar n% sDnt Dn stare sF $'iceascF $Dnd%rile &estea cea b%nF este cF ei -ot fi Dndr%maţi -entr% a"şi Dmb%nFtFţi niCel%l de conştientiBare a mesaKelor nonCerbale şi Cerbale <rmFtor%l ca-itol conţine %n test ori$inal. at%nci ea Dnce-e sF"* ac%Be cF este Linsensibil @ 'abar n"ai de nimicRN Iar bFrbaţii de -ret%tindeni rFs-%nd inCariabil! LDar ce ai Crea.

inter-retarea 'Frţilor şi Corbirea De aceea sDntem s%-eriori t%t%ror celorlalte animale 0ori!a o# ! din Neandertha! o# ! #odern Creier%l bFrbaţilor şi al femeilor a eCol%at Dn -riCinţa diCerselor ca-acitFţi. s-%n saCanţii #emoria $eneticF este -arte com-onentF a com-ortament%l%i nostr% instinctiC ECident. n"a% nimic Dm-otriCF sF stea c% s-atele s-re %n . sF aibF o ca-acitate de -erce-ţie CiB%alF -erifericF mai am-lF. mai Dn si$%ranţF şi mai -e faBF Nimeni n% o sF re%şeascF sF se strecoare neobserCat. aCea% neCoie de o ca-acitate de a se -%tea orienta -e distanţe mari şi de a"şi deBColta diCerse tactici de or$aniBare a -rinderii CDnat%l%i. societFţile Cec'i sDnt considerate eJtrem de discriminatorii din -%nct de Cedere seJ%al. dar şi -entr% a com%nica Dn mod eficient Ca %rmare a acestor neCoi. dar as%-ra acest%i s%biect ne Com o-ri %lterior în ce fel )intea noastră ştie să ne a ere teritoriul LE $re% sF te deBbari de Cec'ile obicei%riN. este de aşte-tat ca Becile de mii de ani Dn -eşteri -etrec%ţi Dntr"o %rmFrire atentF a tot ceea ce te DnconKoarF -entr% a"ţi a-Fra teritori%l şi reBolCDnd miliardele de -robleme de s%-raCieţ%ire sF lase %rme PriCiţi"i -e bFrbaţi la resta%rant. deşi Dn Crem%rile noastre nimic n% este mai %ci$Ftor decDt o notF de -latF. talente şi abilitFţi BFrbaţii. aCDnd ca -rinci-alF -reoc%-are CDnat%l. -rec%m şi -entr% a face mai m%lte l%cr%ri deodatF. femeile aCea% neCoie sF se desc%rce -e Bone limitate. ceea ce ne oferF -osibilitFţi %nice c%m ar fi $Dndirea. ale ca-acitFţii de a stabili relaţii inter-ersonale In sc'imb. care -icF mai ceCa ca %n trFsnet /emeile. dar şi de a ţinti cDt mai bine Ei n% aCea% neCoie sF se -ricea-F la conCersaţii sa% sF fie sensibili la necesitFţile emoţionale ale celorlalţi. -e de altF -arte. -entr% a %rmFri atent tot ceea ce le DnconK%ra. de eJem-l% #aKoritatea -referF sF stea c% s-atele s-re -erete şi c% faţa s-re intrarea Dn resta%rant Aşa se simt mai bine.conţine lobii frontali stDn$ şi dre-t. creier%l bFrbaţilor şi cel al femeilor şi"a% deBColtat an%mite Bone -entr% a satisface fiecare talent Dn -arte In Bilele noastre. s-%n bFtrDnii L#emoria $eneticF este Cie şi acţioneaBFN. dre-t -entr% care n% şi"a% deBColtat aceste Bone ale creier%l%i.

f 0i #ai re'ede @ /n rea!itate e doar n in-tin$t de a'. -entr% a se a-Fra Dm-otriCa %n%i -osibil atac De data asta. Dn Creme ce creier%l aK%ta doar la rFcorirea tr%-%l%i De aceea inima este -reBentF Dn cele mai m%lte eJ-rimFri ale diCerselor emoţii No%F ni se -oate -Frea ridicol ac%m. doar#. sit%aţie Dn care Cor dori sF stea tot lDn$F -erete AcasF. c%m ar fi -lDns%l co-il%l%i foarte mic BFrbaţii. -entr% a fi din no% mai a-roa-e de %şF. la B$omot%l -rod%s de o rFm%ricF din $eam. 6or -. $e -e /n-oar.rare3 CDnd bFrbat%l este -lecat de acasF.rba"ii 0! #e-$ -' n/nd de /ndat. c% condiţia sF n% fie Dm-re%nF c% co-iii lor. eCent%al.cDm. femeia -oate fi treBitF dintr"%n somn -rof%nd de -rim%l s%net asc%ţit.desc'is. toţi bFrbaţii Cor ale$e acea -arte a -at%l%i care este mai a-roa-e de %şa de la dormitor.. Ro$er S-err4 a cDşti$at -remi%l Nobel -entr% cF a demonstrat fa-t%l cF cele do%F emisfere ale corteJ%l%i cerebral rFs-%nd Dn mod direct de an%mite f%ncţii intelect%ale de sine stFtFtoare 2e'nolo$ia aCansatF -ermite ac%m %rmFrirea . a 'at ! i $a -. 'oat. ceea ce"* -oate treBi Dntr"o fracţi%ne de sec%ndF. c'iar şi Dn secol%l al SlS"lea. $. femeile Cor dormi d%se @ eJce-ţie fFcDnd%"se at%nci cDnd bFrbat%l este -lecat şi creier%l ei Dnce-e sF"şi as%me şi rol%l l%i. contin%a% sF fie de acord c% Aristotel Dn *7:(. dar m%lţi eJ-erţi. Cor contin%a sF sforFie BdraCFn Creier%l l%i DnsF este -ro$ramat astfel DncDt sF reacţioneBe la s%nete ce -ot fi asociate c% ideea de mişcare sa%. a%Bind toate s%netele sa% mişcFrile ce re-reBintF o ameninţare -entr% c%ib %reierul din s atele reuşitei /iloBof%l $rec Aristotel credea cF centr%l $Dndirii se aflF Dn inimF. bFrbat%l este foarte neliniştit şi Ca aCea -robleme c% somn%l fFrF sF ştie de ce Sc'imbarea loc%l%i. Lacesta fiind %n $est simbolic al a-FrFrii intrFrii Dn -eşterFN CDnd %n c%-l% se m%tF Dntr"o casF no%F sa% doarme la 'otel şi %şa este -e -artea %nde de obicei doarme femeia. -oate cel mai adesea sF reBolCe -roblema asta +. femeia Dşi as%mF de obicei rol%l -rotector şi doarme -e loc%l l%i Dn -at Noa-tea. instinctiC. 'e 'artea din-'re . s-re marea enerCare a femeilor.

) /n #edie) fe#ei!e -/nt $ @A #ai inte!i0ente de$/t b. ca sF loCeascF mai bine Te-te!e arat. >reta >arbo. dar Dnţele$erea l%i n% de-Fşeşte DncF faBa inci-ientF Otim cF emisfera drea-tF. res-ectiC -entr% -artea de creaţie Acesta este motiC%l -entr% care eJistF %n n%mFr eJtrem de mare de stDn$aci deCeniţi adeCFrate $enii artistice.f%ncţionFrii creier%l%i. bFrbat%l are -atr% miliarde de cel%le . creier%l femeii acţioneaBF m%lt diferit faţF de cel al bFrbat%l%i Dn acest l%cr% constF s%rsa maKoritFţii -roblemelor iCite Dn relaţiile dintre seJe Creier%l femeii este ceCa mai mic decDt al bFrbat%l%i. dar n% sDnt la fel de b%ni cDnd Dşi folosesc mDna stDn$F Pentr% bFrbaţi. Dn -este 7)Q din caB%ri -rima l%i mişcare Ca fi s-re drea-ta.INE DE #IN2E Picasso.rba"ii3 PDnF Dn anii *7:). iar Dn cel dre-t sDnt Dnma$aBinate şi controlate informaţiile CiB%ale StDn$acii a% o -redilecţie -entr% emisfera drea-tF. dar st%diile aratF cF acest l%cr% n% conteaBF at%nci cDnd este Corba de re%şitele creier%l%i femeii. incl%siC Albert Einstein. Le6is Carroll. -rin %rmare se -res%-%nea cF şi creier%l femeii acţioneaBF similar In -reBent. Leonardo Da &inci. Dn s-ecial la bFrbaţi. controleaBF -artea stDn$F a cor-%l%i. Dn realitate. maKoritatea datelor des-re creier%l %man -roCenea% de la soldaţii omorDţi -e cDm-%rile de l%-tF @ şi era% dest%i Problema era DnsF cF maKoritatea era%. dacF %n bFrbat este -e cale sF atace. Dn Creme ce emisfera stDn$F deţine control%l as%-ra lo$icii. Dn medie. cercetFtoarea daneBF Bente PaGGenber$ de la Secţia de ne%rolo$ie a S-ital%l%i #%nici-al din Co-en'a$a a demonstrat cF. eCident. Dn *778. dar 7)Q dintre oameni sDnt dre-taci #aKoritatea bFrbaţilor sDnt foarte -rice-%ţi sF facF l%cr%rile c% mDna drea-tF. -artea creatoare. drea-ta treb%ie sF fie si$%rF -entr% a nimeri c% %ş%rinţF o ţintF Dn mişcare şi -entr% a"şi a-Fra -artea din faţF a cor-%l%i de -osibilele atac%ri /a-t%l cF bFrbaţii sDnt dre-taci este localiBat %ndeCa Dn $ene şi eJ-licF de ce. $. 2?2<L . Corbirii şi a -Frţii dre-te a cor-%l%i In lob%l stDn$ se aflF localiBate limbaK%l şi Cocab%lar%l. cele mai recente cercetFri deBCFl%ie fa-t%l cF. Robert De Niro şi Pa%l #cCartne4 SDnt mai m%lte femei stDn$ace decDt bFrbaţi. bFrbaţi. raţionament%l%i.

le -lac distracţiile care le -ermit sF"şi foloseascF abilitFţile -rec%m s-irit%l de ne$ociator sa% orientarea Dn s-aţi% /emeile a% an%mite Bone s-ecifice -entr% Corbire Se -rice. s-ecialist%l Dn st%diile -e creier -rof R%ben >%r de la Centr%l #edical al <niCersitFţii din Penns4lCania a desco-erit cF femeile a% mai m%ltF materie cen%şie decDt bFrbaţii #ateria cen%şie este loc%l %nde se fac calc%lele şi datoritF ei femeile com%nicF m%lt mai bine decDt bFrbaţii B& De ce sDntem diferiţi *E-te $!ar $.rba"i!or e-te $/ine!e3= 2oan Rivers %e anu)e este şi unde se află )intea noastră EJistF o -Frere $eneral CalabilF Dn le$Ft%rF c% acea -arte a creier%l%i care controleaBF an%mite f%ncţii In Creme ce cercetFrile şi Dnţele$erea creier%l%i %man sDnt tot mai -rof%nde -e Bi ce trece. C $e! #ai b n 'rieten a! !or -/nt dia#ante!e7 $e! #ai b n 'rieten a! b. mFs%rate şi localiBate eJact mai m%lte f%ncţii ale creier%l%i C% aK%tor%l scanerelor. dre-t -entr% care sDnt atrase de domeniile care le -ermit sF"şi %tiliBeBe aceastF ca-acitate. de asemenea. -%tem Cedea c%m an%mite -Frţi ale creier%l%i Dnde-linesc o misi%ne -recisF At%nci cDnd scaner%l indicF localiBarea s-ecificF a %nei ca-acitFţi sa% f%ncţii DnseamnF cF acea -ersoanF se Ca doCedi eficientF Dn a-licarea acel%i talent şi care Di face -lFcere. c%m ar fi tera-iile.la asta. dar de obicei femeile sDnt c% +Q mai inteli$ente Dn *777. maKoritatea bFrbaţilor a% o localiBare s-ecificF Dn creier care le -ermite sF simtF direcţia. o fac c% %ş%rinţF. dre-t -entr% care li se -are %şor sF o $FseascF Le -lace sF -lanifice diferite dr%m%ri. fe#ei!e -/nt #ai de. dar n% sDnt decişi sF le %rmeBe şi. care mFsoarF actiCitatea electricF din creier.rba"ii3 8/ndi"i26.in -l%s Dn creier faţF de femeie. -e care Dl -oate şi -ractica De eJem-l%.2R#1. dDnd doCadF de o an%mitF atracţie -entr% domeni%l res-ectiC. -ot fi identificate. . a-ar şi diCerse inter-retFri ale reB%ltatelor st%diilor res-ectiCe EJistF DnsF mai m%lte Bone Dn care oamenii de ştiinţF şi cercetFtorii sDnt de aceeaşi -Frere /olosind 2omo$rafia c% ReBonanţF #a$neticF .te'te de$/t b.

INE DE #IN2E E#i-fera -tin0. a $or' ! i Creati6itatea /n$!ina"ia arti-ti$. Di< a! ! Int i"ia Idei!e I#a0ina"ia Dederea /n an-a#b! Me!odia n i $/nte$ Per$e'erea * i#a0inii 0!oba!e = Orientarea /n -'a"i Pre! $rarea # !ti'!. a $or' ! i Mate#ati$a Dorbirea Lo0i$a 4a'te!e Ded $"ia Ana!i<a Si#" ! 'ra$ti$ Ordinea C 6inte!e dintr2 n $/nte$ Cont r ! Dete$tarea deta!ii!or foarte fine E#i-fera drea't. Partea -tin0. tot aşa c%m e . na n% este -rice-%tF sa% n% Di face -lFcere sF se oc%-e de aşa ceCa De aceea este $re% sF $Fseşti femei -ilot. Partea drea't.consilierea şi DnCFţFmDnt%l At%nci cDnd n% eJistF o localiBare clarF -entr% o an%mitF abilitate. DnseamnF cF -ersoa" 2?2<L .

ele fiind fFc%te de /rancis >alton Dn *99( El a desco-erit cF bFrbaţii sDnt mai sensibili la s%netele Lţi-FtoareN @ la B$omotele stridente sa% asc%ţite @. -lan%l de constr%cţie al %nei case este -erce-%t bidimensional de creier%l femeii. a% o mai -%ternicF strDn$ere de mDnF şi sDnt mai -%ţini sensibili la d%rere ca femeile. mai m%lt ca si$%r ea Ca contin%a sF CorbeascF BFrbaţii c% -robleme ale creier%l%i -e -artea drea-tF Dşi -ierd Dn -arte sa% Dn totalitate simţ%l de orientare Dn s-aţi% @ ca-acitatea de a $Dndi tridimensional şi de a roti obiectele Dn $Dnd -entr% a Cedea c% oc'ii minţii c%m aratF din diCerse %n$'i%ri De eJem-l%. ceea ce a indicat fa-t%l cF ele a% mai m%lţi centri ai Corbirii La bFrbaţi eJista% risc%ri de trei sa% de -atr% ori mai mari de a"şi -ierde ca-acitatea de Corbire sa% de a aCea dific%ltFţi de Corbire şi era -%ţin -robabilF o rec%-erare a acestor calitFţi DacF bFrbat%l este rFnit -e -artea stDn$F a ca-%l%i. Dn America s"a fFc%t %n st%di% similar. in %rma cFr%ia s"a constatat cF bFrbaţii -referF roş%l şi n% albastr%l. adicF -oate -erce-e şi Dn adDncime #aKoritatea bFrbaţilor Dşi -ot ima$ina c%m Ca arFta . Dn acelaşi tim-. eJistF risc%l sF am%ţeascF DacF femeia este loCitF Dn acelaşi loc. cF a% %n Cocab%lar mai Cast şi cF reBolCF mai %şor -roblemele te'nice decDt -e cele $os-odFreşti /emeile a%d mai bine. folosesc mai m%lte c%Cinte decDt bFrbaţii şi -referF sF reBolCe sarcini şi -robleme indiCid%ale St%diile iniţiale referitoare la an%mite localiBFri ale f%ncţiilor creier%l%i s"a% fFc%t -e -acienţi c% -robleme ale creier%l%i" S"a constatat cF bFrbaţii care a% s%ferit accidente -e De ce sDntem diferiţi -artea stDn$F a creier%l%i şi"a% -ierd%t Dn mare -arte ca-acitatea de a Corbi şi de a se eJ-rima.$re% sF $Fseşti alinare la %n bFrbat sfFt%itor sa% sF DnCeţi en$leBa Lc%m treb%ieN de la %n bFrbat -rofesor Unde înce cercetările asu ra creierului Primele eJ-erienţe ştiinţifice referitoare la diferenţele dintre seJe a% fost Dnre$istrate şi eJistF DncF la m%Be%l din Londra. Dn Creme ce al bFrbat%l%i Dl Cede Dn trei dimensi%ni. Dn Creme ce femeile c% accidente similare n% a% s%ferit o -ierdere a Corbirii.

-rofesor de -si'olo$ie la <niCersitatea din ?ntario. a-arat%ra de scanare a creier%l%i s"a deBColtat Dntr"o asemenea mFs%rF. bFrbaţii a% ca-acitFţi limitate Dn -riCinţa Corbirii şi conCersaţiei Acest reB%ltat si$%r cF n% le Ca s%r-rinde -e femei CFrţile antice sDnt -line de eJem-le care eCidenţiaBF inca-acitatea bFrbaţilor de a Corbi şi de a conCersa.#a$netic Resonance Ima$in$ @ #RI @ 2omo$rafie c% ReBonanţF #a$neticF1 #arc%s Raic'le de la /ac%ltatea de #edicinF a <niCersitFţii din 3as'in$ton a mFs%rat Bonele s-ecifice ale metabolism%l%i cresc%t la niCel%l creier%l%i -entr% a fiJa eJact fel%l Dn care f%ncţioneaBF an%mite ca-acitFţi %mane. care aratF cam asa! Prin$i'a!e!e ' n$te -'e$ifi$e !a ni6e! ! $reier ! i) a. Dn Creme ce la femei doar cDnd lob%l frontal al fiecFrei emisfere a aC%t de s%ferit BDlbDiala este %n defect de Corbire ce a-are a-roa-e eJcl%siC la bFrbaţi şi sDnt de trei"-atr% ori mai m%lţi bFieţi decDt fete care fac c%rs%ri s-eciale -entr% a remedia aceastF -roblemF #ai sim-l% s-%s.clFdirea d%-F ce se Ca termina constr%irea ei /emeile care a% s%ferit CFtFmFri ale creier%l%i Dn acelaşi loc din -artea drea-tF ca şi bFrbaţii des-re care am Corbit anterior Cor s%feri mai -%ţine sc'imbFri sa% nici %na la niCel%l ca-acitFţii de orientare Dn s-aţi% Doreen Iim%ra. o ec'i-F de saCanţi cond%sF de doctorii Bennett şi Sall4 S'a46itB a% fFc%t cDteCa teste -e diCerşi bFrbaţi şi femei -entr% a stabili care -arte a creier%l%i este folositF -entr% a -otriCi c%Cintele Dn Cers%ri . -rec%m şi sistem%l de reBonanţF ma$neticF . l%cr% care le"a fFc%t de mii de ani -e femei sF"şi sm%l$F -Fr%l din ca2?2<L .Positron Emmission 2omo$ra-'4 @ PE2 @ 2omo$rafie c% emisie de -oBitroni1.a $ # a'ar e!e !a TRM In *770. a constatat cF la bFrbaţi -roblemele de Corbire a-ar at%nci cDnd a% s%ferit %n accident -e -artea stDn$F a creier%l%i.INE DE #IN2E 34 %u) este anali&at creierul De la Dnce-%t%l anilor *77). la <niCersitatea Vale. DncDt Dn -reBent este -osibil sF CeBi Dn direct -e %n monitor c%m f%ncţioneaBF creier%l -rin %tiliBarea %n%i tomo$raf s-ecial .

ceea ce DnseamnF cF ea Ca Corbi mai re-ede şi mai bine decDt frFţior%l ei. ei $red $. ele fiind le$ate de o %nicF interfaţF Aceasta ar fi cor-%s . 6or -' ne $. ceea ce conferF ca-acitFţi de orientare lo$ice şi -erce-t%ale BFieţii eJceleaBF Dn matematicF. n $ #6a $reier e!e !or f n$"ionea<. -rec%m şi nen%mFrate altele fFc%te Dn anii *77). acest l%cr% eJ-licF şi de ce -atolo$ii Corbirii a% foarte m%lţi clienţi bFieţei la tratament Intreba"i2i 'e b. a $itit $e6a 'e Internet $hit de n. diferit3 +. ei a% confirmat fa-t%l cF bFrbaţii folosesc mai ales -artea stDn$F -entr% Corbire.INE DE #IN2E Dncercaţi sF CF ima$inaţi cF aCeţi do%F calc%latoare -e %meri. -%BBle"%ri. act%almente trFim Dntr"%n medi% social Dn care se insistF as%-ra fa-t%l%i cF sDntem la fel @ Dn ci%da m%ntel%i de doCeBi care aratF cF sDntem -ro$ramaţi diferit şi cF am eCol%at c% ca-acitFţi şi Dnclinaţii DnnFsc%te foarte Cariate De ce fe)eile sînt )ai bine conectate Emisferele stDn$F şi drea-tF ale creier%l%i sDnt le$ate -rintr" o serie de nerCi care se n%mesc cor-%s callos%m Acest cabl% face ca o -arte a creier%l%i sF com%nice foarte bine c% cealaltF.rba"ii 6. /ntrebare f BFieţii DnsF Dşi deBColtF mai re-ede -artea drea-tF a creier%l%i. 'ar$.rba"i . Dn Creme ce femeile folosesc atDt -artea stDn$F cit şi -e cea drea-tF Aceste eJ-erimente.i 'e fe#ei da$. de-i0 r C a!t. da) $. constr%cţii şi reBolCarea -roblemelor şi stF-Dnesc toate aceste l%cr%ri c% m%lt Dnaintea fetelor S"ar -%tea crede cF diferenţele dintre seJe sDnt minime sa% ireleCante N%mai cF doCeBile n% s%sţin acest -%nct de Cedere Din -Fcate. Ca citi mai deCreme şi Ca DnCFţa mai re-ede o limbF strFinF De asemenea. a% indicat lim-ede acelaşi reB%ltat! creier%l bFrbaţilor si al femeilor f%ncţioneaBF diferit De ce sDntem diferiţi CercetFrile mai aratF şi fa-t%l cF -artea stDn$F a creier%l%i fetiţei se deBColtF mai ra-id decDt a bFieţel%l%i. -ermiţDnd sc'imb%l de informaţii 2?2<L ./olosind 2R# -entr% a detecta sc'imbFrile minore din circ%laţia sDn$el%i la niCel%l diCerselor -Frţi ale creier%l%i.<i333 4e#ei!e 6or <i$e $.

a-FrDnd mai m%lte le$Ft%ri la niCel%l creier%l%i şi Dntre cele do%F emisfere St%diile aratF cF dacF eJistF mai m%lte le$Ft%ri. creier%l este s-ecialiBat Com-artimentat Creier%l bFrbat%l%i este confi$%rat astfel DncDt sF se concentreBe as%-ra %nei misi%ni -recise şi maKoritatea bFrbaţilor CF Cor s-%ne cF n% -ot face decDt * n -in0 r ! $r odat. femeia este mai bine dotatF din -%nct de Cedere senBorial.$a!!o. mai deCreme sa% mai tDrBi% RFs-%ns%l . lFm%rind şi -roblema int%iţiei feminine Aşa c%m am disc%tat.# CercetFrile a% mai deBCFl%it şi cF 'ormon%l feminin estro$en stim%leaBF deBColtarea cel%lelor nerCoase. -rin aceastF conectare m%lti-lF -%tDnd%"se face %n transfer mai ra-id de informaţii Dntre :: De ce sDntem diferiţi emisfere şi de aceea n% este de mirare cF o femeie -oate emite K%decFţi ra-ide şi -recise Dn le$Ft%rF c% diCerse -ersoane şi sit%aţii la niCel int%itiC De ce bărbaţii nu ot face decît !un singur lucru odată5" 2oate cercetFrile de care dis-%nem sDnt de acord cF. el a mai doCedit cF bFrbaţii şi femeile folosesc -Frţi diferite ale creier%l%i at%nci cDnd Dnde-linesc o aceeaşi misi%ne Aceste desco-eriri a% fost de at%nci d%blate şi de cele ale saCanţilor de -ret%tindeni Cor' . femeile aCDnd c% -este +)Q mai m%lte le$Ft%ri Dntre emisfera stDn$F şi cea drea-tF De asemenea. ce face c% radio%lM Dl o-reşteR #aKoritatea femeilor n% -ot -rice-e de ce ei fac asta Ele -ot citi Dn tim.callos%m Ne%rolo$%l Ro$er >orsGi de la <niCersitatea CalifornianF din Los An$eles a confirmat cF de fa-t creier%l femeii are %n cor-%s callos%m mai $ros decDt cel al bFrbat%l%i.=3 CDnd bFrbat%l o-reşte maşina ca sF CadF n%mele strFBii Dn $'id. şi at%nci el de ce n% e Dn stare M De ce Crea sF o-reascF teleCiBor%l cDnd s%nF telefon%lM LCDnd citeşte Biar%l sa% se %itF la teleCiBor. de ce n"a%de ce"i s-%nMN. se -lDn$ absol%t toate femeile din l%me.ce asc%ltF şi -ot şi Corbi. Dn caB%l bFrbaţilor. şi Corbirea este mai fl%entF Acest l%cr% mai eJ-licF şi ca-acitatea femeilor de a -%tea eJec%ta mai m%lte l%cr%ri fFrF le$Ft%rF a-arentF Dntre ele.

Ceţi constata cF -ractic este s%rd Creier%l femeii este astfel confi$%rat DncDt sF -oatF face mai m%lte l%cr%ri deodatF Acestea -ot sF n% aibF nici o le$Ft%rF şi creier%l sF contin%e sF f%ncţioneBe fFrF Dntrer%-ere Poate sF CorbeascF la telefon. mai -recis. iar creier%l este mai com-artimentat DacF Di Ceţi scana creier%l Dn tim. sF $FteascF Dn acelaşi tim. fiindcF ei n%"i mai tace $%ra ? femeie c'iar mi"a -oCestit cF at%nci cDnd se 2?2<L .ce se -limbF -rin casF sa% disc%tF mai m%lte s%biecte Pot sF Dşi -erieBe dinţii Dn s%s şi Dn Kos. creier%l lor mono Di face sF . se -oate farda şi -oate asc%lta radio%l Corbind totodatF la %n telefon mobil Dar Dn caB%l Dn care %n bFrbat $Fteşte d%-F o reţetF şi t% Di Corbeşti. si$%r se taie #aKoritatea femeilor a% fost deKa ac%Bate de bFrbaţi cF din ca%Ba lor n% a% CFB%t cF treb%ie sF coteascF şi sF iasF din şosea.ce citeşte. m%ltora li se -are mai $re% sF distin$F Dntre mDna stDn$F şi mDna drea-tF Cam 0)Q dintre femei n% -ot distin$e -e loc Dntre cele do%F fFrF sF se %ite d%-F Cre%n inel sa% d%-F Cre%n -istr%i Pe de altF -arte. Dnce-e sF"i CorbeascF tocmai cDnd el bate %n c%iR C%m femeile folosesc ambele lat%ri ale creier%l%i.este cF de fa-t creier%l bFrbat%l%i este astfel confi$%rat DncDt sF facF n -in0 r ! $r odat. mai m%lt ca si$%r cF el se Ca Dnf%ria -entr% cF n% -oate %rmFri instr%cţi%nile scrise şi ceea ce ai de s-%s Dn acelaşi tim. dacF n% c'iar im-osibil CDnd bFrbaţii se s-alF -e dinţi. Dn tim. bFrbaţii care f%ncţioneaBF fie c% -artea stDn$F fie c% -artea drea-tF a creier%l%i identificF m%lt mai %şor stDn$F şi drea-ta.ce c% mDna cealaltF l%str%iesc o masF c% o mişcare circ%larF #aKoritatea bFrbaţilor $Fsesc cF acest l%cr% este foarte $re%.INE DE #IN2E 67 s%-FrF -e soţ%l ei.) -entr% cF eJistF mai -%ţine coneJi%ni Dntre emisferele stDn$F şi drea-tF.DacF %n bFrbat se bFrbiereşte şi Dncerci sF"i Corbeşti. dre-t -entr% care femeile din l%mea Dntrea$F sDnt mere% doKenite de bFrbaţi cF a% indicat direcţia drea-ta cDnd de fa-t ar fi treb%it s"o ia la stDn$F încercaţi testul eriuţei de dinţi Dncercaţi acest test @ al s-Flat%l%i -e dinţi #aKoritatea femeilor se -ot s-Fla -e dinţi Dn tim.d%-F o reţetF no%F şi sF se %ite la teleCiBor Sa% -oate cond%ce maşina.

mişcDnd%"şi ca-%l Dnainte şi Dna-oi d%-F -eri%ţF. cam la :"9 sF-tFmDni d%-F conce-ere. c% cor-%l %şor a-lecat. astfel DncDt at%nci cDnd ne naştem sDntem deKa -re$Ftiţi asemeni %n%i calc%lator c% %n sistem ce mai -oate fi Dmb%nFtFţit Dn -riCinţa 'ard6are"%l%i şi soft6are"%l%i De asemenea. care sDnt %n fel de constr%cţii $enetice sa% %n -roiect (+ -roCin de .: de cromoBomi.se concentreBe eJcl%siC as%-ra acest%i l%cr% C% toţii sta% Dn faţa c'i%Cetei c% -icioarele de-Frtate cam la +) de centimetri. -rofesorii şi medi%l ne dicteaBF atit%dinile şi ale$erile Noile st%dii la niCel%l creier%l%i şi al deBColtFrii sale aratF cF mintea noastrF. de obicei Dn f%ncţie de CiteBa c% care c%r$e a-a De ce sînte) ceea ce sînte) In aceste Crem%ri Dn care creştem bFieţii şi fetiţele ca şi c%m ar fi identici. mamele ado-tiCe demonstrDnd cF sDnt la fel de eficiente Dn a"şi creşte co-iii ca şi mamele biolo$ice Progra)area e)brionului A-roa-e toţi sDntem com-%şi din . se s%sţinea cF ne naştem c% o minte com-let ne-o-%latF şi cF -Frinţii noştri. ştiinţa doCedeşte cF sDnt eJtrem de diferiţi Dn $Dndire Concl%Bia ne%rolo$ilor şi a cercetFtorilor de -ret%tindeni este cF sDntem ceea ce sDntem din -ricina 'ormonilor S/nte# $eea $e -/nte# din 'ri$ina hor#oni!or3 C to"ii -/nte# re< !tat ! nor rea$"ii $hi#i$e3 De ce sDntem diferiţi S-re sfDrşit%l secol%l%i SS. este confi$%ratF asemeni %n%i calc%lator LSistem%l de o-erareN f%ndamental eJistF şi sDnt instalate deKa cDteCa L-ro$rameN. ştiinţa mai aratF şi cF sistem%l o-eraţional f%ndamental -rec%m şi le$Ft%rile stabilite n% lasF -rea m%lt loc -entr% sc'imbFri maKore #edi%l şi -rofesorii -ot doar sF ada%$e date şi -ro$rame com-atibile Oi cel -%ţin -DnF ac%m DncF n% eJistF man%ale de LC%m sF N Asta DnseamnF cF at%nci cDnd ne naştem ale$erile %lterioare şi -referinţele seJ%ale sDnt deKa -restabilite Nat%rF Cers%s formareM DeKa Bar%rile a% fost ar%ncate Nat%ra a aC%t de la b%n Dnce-%t %n aCans Ac%m ştim cF 'rFnirea co-iilor este ceCa care se dobDndeşte.

n% -rimeşte doBarea necesarF SF s-%nem cF ar fi neCoie de -atr% %nitFţi şi -rimeşte doar trei Prima %nitate este folositF -entr% a se forma or$anele $enitale masc%line.la mamF şi (+ de la tatF DacF cel de"al (+"lea cromoBom al mamei este %n cromoBom S . dar creier%l n% mai -rimeşte decDt DncF alte do%F %nitFţi. adicF %n bFiat BaBa cor-%l%i %man şi creier%l sDnt feminine @ c% toţii deb%tFm ca fete @ şi de aceea bFrbaţii a% şi trFsFt%ri feminine. se obţine %n co-il SV. formDnd%"se astfel Dn cor. adicF o fatF DacF cel de"al (+"lea cromoBom al tatFl%i este %n V. ceea ce DnseamnF cF de fa-t creier%l este seJ%at doar -e do%F treimi masc%lin şi rFmDne o treime feminin ReB%ltat%l este cF se Ca naşte %n co-il care Ca deCeni o -ersoanF c% %n creier -redominant masc%lin.testic%lele şi confi$%rDnd%"se creier%l -entr% trFsFt%rile şi com-ortamentele masc%line. el Dşi deBColtF an%mite cel%le care creeaBF o cantitate mare de 'ormoni masc%lini. %n adeCFrat -ionier Dn -riCinţa ştiinţelor sociale. %na este folositF -entr% formarea testic%lelor. dar din motiCe -e care le Com disc%ta %lterior.INE DE #IN2E :7 SaCant%l $erman dr >%nt'er Dorner. iar creier%l -rimeşte doar %na Dn loc de cele trei necesare Astfel reB%ltF %n co-il al cFr%i creier este -redominant . fFt%l DncF n% are seJ şi se -oate deBColta fie ca bFiat.SV1 are neCoie de cel -%ţin o %nitate de 'ormoni masc%lini -entr% a se forma or$anele $enitale şi de alte trei -entr% confi$%rarea creier%l%i c% %n sistem o-eraţional masc%lin. Dn s-ecial de testosteron. reB%ltat%l Ca fi %n co-il SS. a fost -rintre -rimii care a% aCansat teoria cF identitatea noastrF seJ%alF se formeaBF la şase"o-t sF-tFmDni d%-F conce-ere St%di%l sF% a arFtat cF dacF embrion%l este din -%nct de Cedere $enetic bFiat .SV1. CDna şi %rmFri SF Bicem cF embrion%l masc%lin . c%m ar fi -erce-ţia -e distanţe mari şi orientarea Dn s-aţi% -entr% a ar%nca. dar şi c% ca-acitFţi şi ti-are de $Dndire feminine DacF fFt%l masc%l -rimeşte doar do%F %nitFţi de 'ormoni masc%lini.adicF Dn formF de S1 şi cel de"al (+"lea cromoBom al tatFl%i este tot Dn formF de S. c%m ar fi sfDrc%ri sa% $lande mamare La :"9 sF-tFmDni d%-F conce-ere. fie ca fatF din -%nct de Cedere al or$anelor $enitale 2?2<L .

incl%siC De ce sDntem diferiţi centrii -rin care se -ot descifra semnalele Cerbale şi nonCerbale CDnd se naşte o fetiţF. de obicei accidental. care CF -oate arFta mFs%ra Dn care creier%l Costr% este aJat -e $Dndire masc%linF sa% femininF DntrebFrile a% fost ad%nate din mai m%lte st%dii im-ortante care s"a% oc%-at de seJ%alitatea creier%l%i omenesc. Dn -erioada dintre a şasea şi a o-ta sF-tFmDnF IatF ac%m %n test sim-l%. ea aratF ca o fetiţF şi com-ortament%l ei Ca fi feminin din ca%Ba creier%l%i care s"a deBColtat Dn aceastF direcţie ?caBional DnsF. -entr% cF a -rimit şi o doBF de 'ormoni masc%lini d%-F conce-ere. aflDnd%"se DnsF Dntr"%n cormasc%lin din -%nct de Cedere $enetic La -%bertate. bFiat%l mai m%lt ca si$%r Ca aK%n$e 'omoseJ%al &om disc%ta des-re asta Dn Ca-itol%l 9 CDnd embrion%l este fatF . res-ectiC la cele al cFror creier este or$aniBat -entr% %n com-ortament -re-onderent feminin A-roJimatiC *)Q dintre femei a% %n creier dotat Dn mai micF sa% Dn mai mare mFs%rF c% ca-acitFţi ti-ic masc%line. ca %rmare.i 9&A dintre b.SS1. se naşte o fetiţF c% %n creier mai m%lt sa% mai -%ţin masc%lin Oi acest l%cr% Dl Com disc%ta mai -e lar$ Dn Ca-itol%l 9 Se estimeaBF cF Dntre 9) şi 90Q dintre bFrbaţi a% %n creier -redominant masc%lin şi Dntre *0 şi ()Q a% %n creier mai m%lt sa% mai -%ţin efeminat #%lţi dintre cei din aceastF a do%a cate$orie deCin 'omoseJ%ali /ntre %: . deBColtDnd%"şi atrib%tele de a-Frare a c%ib%l%i. dar fascinant.feminin ca str%ct%rF şi $Dndire. fFt%l feminin -rimeşte şi o cantitate semnificatiCF de 'ormoni masc%lini. iar sistem%l de com-arare a informaţiei folosit a fost cel .rba"i a n $reier efe#inat3 A'ro5i#ati6 %&A dintre fe#ei a n $reier #a-$ !ini<at3 Dn aceastF carte orice referire la seJ%l femeiesc se Ca ra-orta la 7)Q dintre fete şi femei. eJistF foarte -%ţini 'ormoni masc%lini sa% c'iar deloc. iar creier%l rFmDne esenţialmente feminin Creier%l contin%F sF fie confi$%rat c% 'ormoni feminini. astfel DncDt cor-%l creeaBF or$anele $enitale feminine.

orientFrii şi ale$erilor /n$er$ i"i afir#a"ia $are 6i -e 'are 6a!abi!. $e! #ai ade-ea /n $a< ! 6o-tr > * CDnd este Corba de inter-retarea %nei 'Frţi sa% de cF%tat%l Dntr"%n $'id al strFBilor! a aCeţi dific%ltFţi şi cel mai adesea cereţi s-riKin%l altc%iCa b CF Dntoarceţi s-re direcţia de mers c n% aCeţi nici %n fel de dific%ltFţi Dn inter-retarea 'Frţilor sa% a $'id%rilor strFBilor ( Pre$Ftiţi %n fel de mDncare com-licat.INE DE #IN2E 67 CREIER<L " 2ES2<L C?NESI<NIL?R 2est%l este conce-%t -entr% a arFta Dn ce mFs%rF ti-ar%l creier%l%i Costr% este %n%l de ti. com-ortament%l%i. ci CF oferF informaţii Dn le$Ft%rF c% fel%l Dn care faceţi ale$erile şi c% fel%l Dn care $Dndiţi La sfDrşit%l test%l%i -%teţi ad%na reB%ltatele conform %n%i $rafic care a-are la -a$ina 8( #%lti-licaţi test%l şi oferiţi" * şi celor c% care loc%iţi sa% l%craţi şi c% si$%ranţF cF toatF l%mea Dsi Ca clarifica m%lte l%cr%ri 2?2<L . radio%l mer$e iar %n -rieten s%nF la telefon Ce faceţi! a lFsaţi radio%l sF mear$F şi contin%aţi sF $Ftiţi Dn Creme ce Corbiţi la telefon b o-riţi radio%l. stil%l%i. Corbiţi şi contin%aţi sF $Ftiţi c Di s-%neţi cF"* s%naţi de DndatF ce terminaţi de $Ftit + &in nişte -rieteni Dn CiBitF şi DntreabF c%m -ot aK%n$e la casa CoastrF cea no%F Ce faceţi! a le desenaţi o 'artF c% eJ-licaţii clare şi le"o trimiteţi sa% $Fsiţi -e cineCa care sF le eJ-lice c%m sF aK%n$F b Dntrebaţi ce -%ncte de re-er a% şi a-oi Dncercaţi sF le eJ-licaţi c%m sF aK%n$F .masc%lin sa% feminin N% eJistF rFs-%ns%ri corecte sa% $reşite @ reB%ltat%l fiind %n sim-l% indici% al niCel%l%i -robabil de 'ormoni masc%lini -e care Dl deţine sa% n% creier%l Costr% şi care a% a-Fr%t Dn -erioada dintre a şasea şi a o-ta sF-tFmDnF de d%-F ce aţi fost conce-%ţi Acest l%cr% se reflectF Dn -referinţele Coastre.deBColtat de $eneticiana britanicF Anne #oir N% eJistF rFs-%ns%ri corecte sa% $reşite Dn acest test. la niCel%l Calorilor.

INE DE #IN2E E@ 7A0 =ă uitaţi la televi&or cînd telefonul sună: a rFs-%ndeţi la telefon c% teleCiBor%l desc'is . d%-F ce CF $Dndiţi -%ţin c arFtaţi direcţia nord fFrF nici o dific%ltate ?0 @ţi găsit un loc de arcare/ dar este foarte )ic şi trebuie să intraţi cu s atele: a Dncercaţi sF $Fsiţi alt loc b Dncercaţi c% $riKF sF intraţi c% s-atele c intraţi c% s-atele fFrF nici o dific%ltate 2?2<L .c le eJ-licaţi Cerbal @ L#er$eţi -e dr%m%l #+ -DnF la Ne6 Castle. a do%a la drea-ta d%-F sto.0 %înd vă întoarceţi acasă de la un fil) gro&av/ referaţi să/: a CF ima$inaţi Dn $Dnd scenele din film b comentaţi scenele şi dialo$%l c citaţi mai ales ceea ce s"a s-%s Dn film 30 La cine)a referaţi să staţi: a Dn drea-ta b ori%nde c Dn stDn$a 60 Un rieten are nişte roble)e de natură )ecanică0 %u) reacţionaţi: a Dl Dnţele$eţi şi disc%taţi des-re ce simte el Dn aceastF -riCinţF b Di recomandaţi -e cineCa de Dncredere. clar şi concis . folosind doar %n limbaK al tr%-%l%i şi $est%ri c eJ-licaţi Cerbal. o l%aţi la stDn$a. 'Drtie şi m%lte $est%ri b eJ-licaţi Cerbal.N De ce sDntem diferiţi 80 %înd e9 licaţi o idee sau un conce t/ cel )ai adesea: a folosiţi creion. care ar -%tea remedia sit%aţia c CF daţi seama c%m f%ncţioneaBF şi Dncercaţi sF remediaţi c'iar Coi -roblema <0 =ă aflaţi într>un loc care nu va este fa)iliar şi cineva vă întreabă încotro este nordul: a mFrt%risiţi cF n% ştiţi b -res%-%neţi. o-riţi.

le s-%neţi celorlalţi sF tacF şi a-oi rFs-%ndeţi 770 Toc)ai aţi au&it o )elodie nouă inter retată de cîntăreţul referat0 %e faceţi de obicei! a -%teţi re-rod%ce o -arte din ea fFrF nici o dific%ltate b -%teţi re-rod%ce o -arte din ea. dar şi de LflerN c folosiţi fa-te. doar dacF este o melodie foarte sim-lF c Ci se -are $re% sF CF amintiţi c%m era.otel şi au&iţi o sirenă undeva de arte: a -%teţi s-%ne eJact dincotro Cine s%net%l b aţi -%tea.b DntDi daţi teleCiBor%l mai Dncet şi a-oi rFs-%ndeţi c o-riţi teleCiBor%l. dar Dncercaţi sF CF amintiţi %nde le"aţi -%s M c refaceţi Dn $Dnd trase%l -DnF CF amintiţi %nde le"aţi lFsat M 780 =ă aflaţi într>o ca)eră de . eCent%al.eile: a CF a-%caţi de altceCa -DnF cDnd a-ar de la sine M b CF a-%caţi de altceCa. dar aţi reţin%t o -arte din c%Cinte 7B0 %el )ai bine reci&aţi ce va ur)a: a -rin int%iţie b l%Dnd o 'otFrDre Dn f%ncţie de informaţiile dis-onibile. date statistice şi de tot fel%l 740 =>aţi rătăcit c.0 Mergeţi la o întîlnire )ondenă şi vă sînt -reBentate şa-te sa% o-t -ersoane -e care nu le>aţi )ai întîlnit0 A do%a Bi! De ce sDntem diferiţi a CF amintiţi c% %ş%rinţF c'i-%l lor b CF amintiţi doar c'i-%l %nora dintre ei c CF e mai %şor sF CF amintiţi n%mele lor 730 =reţi să )ergeţi la ţară în vacanţă/ dar artenerul ar vrea să )eargă la )are0 Pentru a>7 convinge că soluţia voastră este )ai bună: a Di s-%neţi -e %n ton blDnd cF CF -lace la ţarF şi acolo se simt Dntotdea%na bine şi co-iii şi Dntrea$a familie b Di s-%neţi cF dacF mer$eţi la ţarF Ceţi fi foarte . s"o faceţi dacF C"aţi concentra c n% -%teţi identifica de %nde -roCine s%net%l 7.

-FstrDnd%"ţi inde-endenţa -ersonala c sF"ţi atin$i sco-%rile im-ortante cDşti$Dnd res-ect%l celorlalţi şi obţinDnd %n an%mit -resti$i% şi -ro$res B70 Dacă aţi avea de ales/ aţi refera să )unciţi: a Dntr"o ec'i-F c% -ersoane com-atibile b Dn K%r%l altora. mai ales l%cr%ri s-eciale b aCeţi o listF -restabilitF. a%tobio$rafii B40 %înd )ergeţi la cu) ărături/ aveţi tendinţa să: a c%m-Fraţi la -rim%l imbold.INE DE #IN2E b sF fii -rietenos c% ceilalţi. mai bine or$aniBat -entr% s-ort şi -etrecerea tim-%l%i liber 760 %înd vă lanificaţi activităţile &ilnice/ de obicei: a Dntocmiţi o listF -entr% a şti eJact ce aCeţi de fFc%t b CF $Dndiţi la l%cr%rile -e care treb%ie sF le faceţi c CF ima$inaţi c% cine CF Ceţi DntDlni.rec%noscFtori şi data Ciitoare Ceţi mer$e la mare c CF folosiţi de fa-te concrete! la ţarF e mai a-roa-e. dar menţinDnd%"CF -ro-ri%l teritori% c de %nii sin$%ri BB0 %e anu)e referaţi să citiţi: a romane b reCiste şi Biare c -oCeşti adeCFrate. %nde Ceţi mer$e şi ce Ceţi face 7<0 Un rieten are o roble)ă ersonală şi a venit să discute cu voi: a sDnteţi -lini de com-asi%ne şi Dnţele$ere b Di s-%neţi cF l%cr%rile n% sDnt niciodatF atDt de rele -e cDt -ar şi Di eJ-licaţi şi de ce c Di oferiţi s%$estii sa% sfat%ri raţionale des-re fel%l c%m ar treb%i reBolCatF -roblema 7?0 Doi rieteni din căsnicii diferite au cîte o idilă ascunsă0 %ît de robabil este să vă daţi sea)a: a CF daţi seama de la b%n Dnce-%t b CF daţi seama Dn a-roa-e K%mFtate din caB%ri c mai m%lt ca si$%r cF n% obserCaţi BA0 %e însea)nă viaţa de fa t aşa cu) o erce eţi voi: a sF ai -rieteni şi sF trFieşti Dn armonie c% cei din K%r 2?2<L . dar l%aţi ce CF -icF la Dnde )înă . mai ieftin.

0 Toc)ai aţi înce ut să lucraţi într>o slu*bă nouă şi aţi cunoscut o gră)adă de lu)e din rîndul ersonalului0 Una dintre ersoane vă telefonea&ă acasă: a CF este %şor sF"i rec%noaşteţi Cocea b cam Dn K%mFtate din caB%ri Di rec%noaşteţi Cocea c aCeţi -robleme Dn a"i rec%noaşte Cocea B30 %e vă su ără cel )ai tare cînd vă certaţi cu cineva: a fa-t%l cF -ersoana res-ectiCF tace sa% n% reacţioneaBF b cF n% Dnţele$e -%nct%l Costr% de Cedere c cF -%ne DntrebFri -recise sa% -roCocatoare ori cF face comentarii De ce sDntem diferiţi B60 La şcoală/ cu) reacţionaţi la dictări şi co) uneri: a Ci se -Frea% la fel de %şoare b -referaţi %na dintre cele do%F c n% eraţi -rea b%n la nici %na B<0 %înd e vorba de dans sau de )u&ică de *a&&: a LtrFiţiN m%Bica de DndatF ce DnCFţaţi -aşii b Dn -arte. CF %itaţi la teleCiBor şi n% Corbiţi %u) se calculea&ă acest test #ai DntDi ad%naţi rFs-%ns%rile a. aşa şi aşa c foarte b%ni 4A0 La sfîrşitul unei &ile lungi şi obositoare/ de obicei referaţi să: a Corbiţi c% familia sa% c% -rietenii des-re Bi%a res-ectiCF b asc%ltaţi -e alţii Corbind des-re c%m şi"a% -etrec%t ei Bi%a c citiţi %n Biar.c citiţi etic'etele şi com-araţi -reţ%rile B80 Preferaţi să vă culcaţi/ să vă tre&iţi şi să )încaţi: a de cDte ori aCeţi c'ef b conform %n%i -ro$ram care DnsF -oate fi fleJibil c cam la aceeaşi orF Dn fiecare Bi B. b şi c şi folosiţi %rmFtor%l . re%şiţi sF faceţi mişcFrile sa% sF dansaţi şi Dn -arte n% c aCeţi -robleme c% -Fstrarea ritm%l%i B?0 %ît de buni sînteţi la identificarea şi i)itarea sunetelor scoase de diverse ani)ale: a n% -rea b%ni b.

c% atDt are mai mari Dnclinaţii s-re lesbianism Creierele str%ct%rate mai ales -e o $Dndire femininF Cor obţine -este *9) C% cDt cifra este mai mare."01 -%ncte Y 2otal -%ncte Y 2?2<L . iar maKoritatea femeilor Dntre *0)"+)) Creierele LsetateN -e o $Dndire -rimordial masc%linF Cor obţine s%b *0) C% cDt sDnt mai a-roa-e de ).INE DE #IN2E #aKoritatea 'otFrDrilor lor se baBeaBF -e int%iţie sa% -e fler şi se -rice. c% atDt sDnt mai -rice-%ţi Dn -reCiBi%nea cost%rilor şi -lanificarea reB%ltatelor Dn date statistice.rba"i A J *0 -%ncte Y B J 0 -%ncte Y C J ."01 -%ncte Y 2otal -%ncte Y La toate /ntreb. foarte e5a$t 'ro'ria -it a"ie -a !a $e!e !a $are n a"i /n$er$ it ni$i o !iter.ri!e !a $are r.sF Dşi dea seama de diCerse -robleme folosind . dar şi de talente artistice şi m%Bicale 6< De ce sDntem diferiţi Creier%l @ test%l coneJi%nilor 2?2<L . c% atDt sDnt mai masc%line şi c% atDt este mai mare niCel%l de testosteron Aceşti oameni da% doCadF de o lo$icF si$%rF. c% atDt creier%l este mai feminin şi -ersoana res-ectiCF Ca da doCadF de %n simţ creator im-ortant. emoţiile lor infl%entDnd% "i c% $re% ReB%ltatele c% min%s sDnt reB%ltate masc%line Acestea indicF -reBenţa %nor cantitFţi mari de testosteron DncF din faBele foarte tim-%rii ale deBColtFrii fFt%l%i C% cDt reB%ltat%l este mai mic -entr% o femeie.ri!e n ref!e$t.tabel -entr% a obţine reB%ltat%l final Pentr b.-' n.INE DE #IN2E 88 Pentr fe#ei A J *) -%ncte Y B J 0 -%ncte Y C J . $/te : ' n$te3 @nali&area re&ultatului #aKoritatea bFrbaţilor Cor aCea Dntre )"*9).) a$orda"i26. de -%tere analiticF şi CerbalF şi a% tendinţa sF fie disci-linaţi şi bine or$aniBaţi C% cDt se a-ro-ie mai m%lt de ).

%n minim%m de date De asemenea, sDnt b%ne la reBolCarea -roblemelor care -res%-%n creatiCitate şi -ers-icacitate DacF %n bFrbat are -este *9) de -%ncte, creşte -robabilitatea de a deCeni 'omoseJ%al BFrbaţii care obţin s%b ) -%ncte şi femeile care obţin -este +)) de -%ncte a% creiere confi$%rate atDt de o-%s, DncDt sin$%r%l l%cr% -e care Dl a% Dn com%n este cF trFiesc -e aceeaşi -lanetF Intre *0) şi *9) DnseamnF com-atibilitate de $Dndire -entr% ambele seJe sa% cF sDnt, de fa-t, %n amestec de seJe Aceşti oameni n% doCedesc o Dnclinaţie s-ecialF s-re $Dndirea masc%linF sa% femininF şi de obicei da% doCadF de fleJibilitate Dn $Dndire, ceea ce -oate fi %n aCantaK semnificatiC -entr% orice cate$orie Dn moment%l Dn care treb%ie reBolCatF o an%mitF -roblemF A% tendinţa sF"şi facF -rieteni atDt dintre bFrbaţi cDt şi dintre femei Un ulti) cuvînt000 De la Dnce-%t%l anilor *79), c%noştinţele des-re creier a% de-Fşit cele mai o-timiste aşte-tFri Preşedintele american >eor$e B%s' a -roclamat anii *77) ca fiind Deceni%l Creier%l%i şi Dn -reBent intrFm Dn #ileni%l #inţii In disc%ţia noastrF des-re creier şi des-re diCersele Bone -e care le"am -reBentat sim-lificat, s-re a eCita -rea m%lţi termeni de s-ecialitate, am Dncercat sF conştientiBFm aceastF sim-lificare, -entr% cF Dn fa-t creier%l este o str%ct%rF de ti-%l %nei reţele de ne%roni, care formeaBF %n ansambl% com-leJ de cel%le ale creier%l%i, ce alcFt%iesc re$i%nile creier%l%i Dra$i cititori, Coi n% Creţi sF deCeniţi s-ecialişti Dn ne%rolo$ie, ci doar sF Dnţele$eţi ideile f%ndamentale ale f%ncţionFrii creier%l%i, -rec%m şi cDteCa strate$ii Dn le$Ft%rF c% abordarea seJ%l%i o-%s Este %şor de determinat care este Bona Dn care se formeaBF simţ%l orientFrii Dn s-aţi% la bFrbaţi şi al deBColtFrii strate$iilor de f%ncţionare Este m%lt mai $re% DnsF de maneCrat -artea emoţionalF a creier%l%i, dar c'iar şi aşa -%tem tot%şi sF deBColtFm an%mite strate$ii %tile Ca'ito! ! F &orbit%l si asc%ltat%l Ce s-%n femeile Ce a%d bFrbaţii

Barbara şi Allan tocmai se -re$Ftea% sF mear$F la o -etrecere Barbara Dşi c%m-Frase o roc'ie no%F şi era nerFbdFtoare sF arate cDt mai bine A l%at do%F -erec'i de -antofi, %nii albaştri şi alţii a%rii şi *"a Dntrebat -e Allan l%cr%l de care bFrbaţii se tem cel mai tare! LI%bit%le, care creBi cF se -otriCesc c% roc'ia asta MN Pe Allan l"a% trec%t fiorii Dşi dFdea seama cF o Dnc%rcase LPFi Dmm Care Crei t%, dra$ostea meaN, Dn$FimF el LAai, AllanN, Bise ea c% nerFbdare LS-%ne care Cin mai bine Cei albaştri sa% cei a%riiMN LCei a%riiN, rFs-%nse el a$itat LDar Fia albaştri ce a% MN, DntrebF ea LN% ţi"a% -lFc%t niciodatF Am dat o aCere -e ei şi n"ai -%t%t sF"i s%feriRN Allan s"a fFc%t mic dintr"odatF LDacF n% te intereseaBF ce cred n% mF mai DntrebaN, s-%se el El a creB%t cF i se cer%se sF reBolCe o -roblemF N%mai cF at%nci cDnd a $Fsit sol%ţia, ea n"a fost deloc rec%noscFtoare De fa-t, Barbara folosea %n stil caracteristic femeilor! $Dndit%l c% $las tare Ea deKa 'otFrDse ce -antofi Ca -%rta şi n% aCea neCoie de -Frerea nimFn%i; dorea doar o confirmare cF aratF bine Dn acest ca-itol, ne Com oc%-a de -roblemele de com%nicare -e care le a% bFrbaţii şi femeile, DncercDnd sF oferim cDteCa sol%ţii inedite Strate$ia L-antofilor albaştri sa% a%riiN At%nci cDnd o femeie DntreabF Lalbaştri sa% a%riiN, CrDnd sF Otie c% ce sF se Dncalţe, e foarte im-ortant ca bFrbat%l sF n% Di dea nici %n fel de rFs-%ns Dn sc'imb, el treb%ie sF s-%nF! NN"ai ales nici %na dintre -erec'i, i%bito MN #aKoritatea fe" 9, De ce sDntem diferiţi meilor Cor fi s%r-rinse de aceastF abordare, -entr% cF ele şti% Dn $eneral cF bFrbaţii a% imediat o -referinţF LEi bine mF $Dndeam sF"i -ort -e cei a%rii N, Ca rFs-%nde ea nesi$%rF Realitatea este cF deKa i"a ales -e cei a%rii LDe ce -e cei a%rii MN, Ca Dntreba el LPentr% cF am accesorii a%rii şi Dn im-rime%l roc'iei este şi ceCa a%ri%N, Ca rFs-%nde ea <n bFrbat abil Ca re-lica! L<a%R Ce ale$ere fantasticFR ? sF arFţi s-lendidR Bine ai fFc%tR Dmi -lace la neb%nieRN Oi Dn mod si$%r Ca aCea o searF eJcelentF De ce bărbaţii nu sînt în stare să vorbească aşa cu) se cuvine

De mii de ani se ştie cF bFrbaţii n% se -rea -rice- la conCersaţii, Dn s-ecial com-aratiC c% femeile N% n%mai cF fetiţele Dnce- sF CorbeascF mai re-ede decDt bFieţii, dar la trei ani o fetiţF are %n Cocab%lar de do%F ori mai bo$at decDt al %n%i bFieţel de aceeaşi CDrstF, eJ-rimarea sa fiind a-roa-e s%tF la s%tF inteli$ibilF S-ecialiştii Dn -atolo$ia Corbirii a% mere% de l%cr% c% bFieţeii ad%şi de -Frinţii care doresc %n tratament -entr% Ceşnica -roblemF @ LN% e Dn stare sF CorbeascF s%ficient de corect N DacF bFieţel%l are o sorF mai mare, at%nci diferenţele de Corbire sDnt şi mai %şor de obserCat, Dn s-ecial -entr% cF s%rorile mai mari şi mamele Corbesc adesea Dn loc%l fiilor Intrebaţi"* -e %n -%şti de cinci ani! LCe mai faciMN @ şi mama sa% sora l%i Ca rFs-%nde! L/ace bine, m%lţ%mim N Ma#e!e) fii$e!e ,i - rori!e #ai #ari 6or 6orbi ade-ea /n n #e!e b.rba"i!or din fa#i!ia !or3 Pentr% bFrbaţi, Corbirea n% este %n talent s-ecial al creier%l%i Ea f%ncţioneaBF doar la niCel%l lob%l%i stDn$, fFrF o localiBare s-ecificF St%diile fFc%te as%-ra -ersoanelor c% -robleme -e -artea stDn$F a creier%l%i aratF cF maKoritatea dere" &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L 90 $lFrilor de Corbire ale bFrbaţilor sDnt localiBate Dn emisfera stDn$FXs-ate, iar ale femeilor Dn emisfera stDn$FXfaţF CDnd Corbeşte %n bFrbat, scaner%l aratF cF se actiCeaBF Dntrea$a emisferF stDn$F, ca şi c%m ar Dncerca sF $FseascF %n centr% al Corbirii, dar este inca-abil s"o facF Dre-t %rmare, bFrbaţii n% -rea a% dar%l Corbirii ? altF scanare a creier%l%i a-arţine %n%i st%di% din *777 cond%s de dr 2onmo4 S'arma, şef%l Catedrei de Psi'ofarmacolo$ie Co$nitiCF a Instit%t%l%i de Psi'iatrie din Londra D%-F c%m Ceţi -%tea Cedea, bFrbaţii a% o localiBare mai restrDnsF a f%ncţiilor Corbirii Acest l%cr% aratF de ce bFieţii a% tendinţa sF mormFie şi sF -ron%nţe c%Cintele mai aneCoios decDt fetele Ei folosesc o m%lţime de LFFFN, LDDDN şi Lcam aşa ceCaN Dn tim-%l conCersaţiilor, n% -ron%nţF bine final%l c%Cintelor şi %tiliBeaBF doar trei ton%ri ale Cocii at%nci cDnd Corbesc, Dn Creme ce femeile folosesc cinci ton%ri CDnd mai m%lţi bFrbaţi se ad%nF sF se

%ite la %n meci de fotbal la teleCiBor, ei -rocedeaBF eJact aşa @ sin$%ra lor conCersaţie constF Dn LDF"mi c'i-s%rileN şi L#ai e bere MN #ai m%lte femei care se DntDlnesc sF -riCeascF la teleCiBor transformF tot%l Dntr"%n -reteJt de a mai sta la o bDrfF Ca %rmare, se o-resc la o telenoCelF, -entr% cF acolo -ersonaKele şi intri$ile sDnt mai sim-le decDt Dn caB%l %n%i film -oliţist LocaliBarea Corbirii şi a limbaK%l%i la bFrbaţi .Ponele c% ne$r% re-reBintF Bonele actiCe 1 Instit%t%l de Psi'iatrie din Londra, *777 De ce sDntem diferiţi Nici%nde n% este mai eCidentF diferenţa de eJ-rimare dintre bFrbaţi şi femei ca Dn caB%l s-ort%rilor <itaţi"CF la meci%rile s-ortiCe şi analiBaţi c% atenţie c%m basc'etbalistele, de eJem-l%, Dşi -ot descrie meci%l -recis, s%ccint şi -erfect inteli$ibil, Dn Creme ce bFrbaţii, at%nci cDnd li se ia %n interCi%, n% n%mai cF n% a% nici o lo$icF Dn -%ţin%l -e care Dl s-%n, dar ai im-resia cF nici mFcar n%"şi mişcF b%Bele Oi Dn caB%l adolescenţilor eJistF o diferenţF considerabilF At%nci cDnd o fatF aflatF la CDrsta adolescenţei este DntrebatF des-re -etrecerea la care a fost c% o searF Dnainte, ea face o -reBentare foarte -recisF a tot ceea ce s"a DntDm-lat @ cine c%i i"a s-%s, ce -Frere a aC%t fiecare şi c%m era% DmbrFcate -ersoanele -reBente BFiat%l de aceeaşi CDrstF, Dn caB%l Dn care i se -%n aceleaşi DntrebFri, abia de Dn$aimF! LPFi a fost bine N De Sf &alentin, florarii Di DndeamnF -e bFrbaţi LsF se eJ-rime -rin floriN, -entr% cF ei şti% cF bFrbaţilor le este $re% sF se eJ-rime Dn c%Cinte Pentr% %n bFrbat, n% e niciodatF o -roblemF sF c%m-ere o felicitare, ceea ce"* bloc'eaBF este cF treb%ie s"o şi scrie De obi$ei) b.rba"ii a!e0 fe!i$it.ri $ te5te de;a -$ri-e3 A-tfe!) !e r.#/ne #ai ' "in de $o#'!etat3 D%-F c%m -robabil cF CF mai ad%ceţi aminte, bFrbaţii se oc%-F de CDnat%l"-rDnB%l%i şi n% de com%nicare &Dnat%l -res%-%ne o serie de semne nonCerbale şi adesea CDnFtorii aştea-tF ore Dntre$i Dn tFcere, -Dndind%"şi -rada Ei nici n% Corbesc,

de Dm-Frţire se concentreaBF as%-ra -referinţelor fireşti ale bFieţilor şi . sDnt Dn stare sF stea acolo ore Dntre$i fFrF sF"şi adreseBe o CorbF Ei se simt min%nat. Dn Creme ce ale bFieţilor se referF la articolele de fierFrie Acest ti. bFieţii n% se -rea desc%rcF la şcoalF. dar n% simt neCoia sF se eJ-rime Dn c%Cinte In sc'imb. sF CorbeascF şi sF scrie corect. Dn caB%l fetelor n% se mai face atDta caB -entr% a le Dndre-ta inca-acitatea de orientare Dn s-aţi% P%r şi sim-l%. -entr% cF eJistF %n 'andica. fetelor li se form%leaBF -robleme care a% le$Ft%rF c% $rFdinFrit%l.nici n% se re-ed CDnd bFrbaţii din Crem%rile noastre mer$ la -esc%it Dm-re%nF. deCenind Ciolenţi şi t%rb%lenţi Ideea de a"i da -e bFieţi c% %n an mai tDrBi% la şcoalF at%nci cDnd a% -robleme c% eJ-rimarea are o oarecare lo$icF BFieţii s"ar simţi mai bine şi ar fi mai -%ţin intimidaţi de fl%enţa c% care se eJ-rimF fetiţele de aceeaşi CDrstF Dn anii %rmFtori. b%c%rDnd%"se de -reBenţa celorlalţi. le -ermite celor de acelaşi seJ sF DnCeţe Dntr"%n medi% Dn care n% eJistF conc%renţF din -artea seJ%l%i o-%s La l%crFrile de matematicF.din -%nct de Cedere al eJ-rimFrii Dn ra-ort c% fetele Ca %rmare. c%m ar fi en$leBa. cDnd Cine Corba de asta. de eJem-l%. fetele rFmDn Dn %rmF la ştiinţele eJacte şi Dn domeniile Dn care orientarea Dn s-aţi% este CitalF In Creme ce clasele de remedierea eJ-rimFrii sDnt -line de bFieţi ai cFror -Frinţi Dn$riKoraţi s-erF şi se roa$F ca fiii lor sF fie Dn stare Dn cele din %rmF sF citeascF. se sc'imbF s%biect%l EJistF o tendinţF din ce Dn ce mai -%ternicF Dn %ltimii ani de a se-ara bFieţii şi fetele la -redarea an%mitor materii. care se eJ-rimF mai bine. at%nci cDnd femeile sDnt Dm-re%nF şi n% Corbesc. c% limba maternF şi c% artele Se simt inferiori Dn faţa fetelor. acesta este %n indici% clar cF eJistF o -roblemF maKorF Sin$%ra sit%aţie Dn care bFrbaţii deCin CorbFreţi este aceea Dn &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L W9 care acea com-artimentare din creier%l masc%lin se destramF din -ricina %nei cantitFţi foarte mari de alcool BFieţii şi şcoala La Dnce-%t. matematica şi ştiinţele nat%rii Lice%l S'enfield din EsseJ. a% -robleme c% limbile strFine.

aceasta este o mare re%şitF. eJistDnd %n loc şi Dn emisfera drea-tF DatoritF acestei localiBFri Dn ambele -Frţi ale creier%l%i. şi Ceţi constata de ce femeile com%nicF atDt de bine. *777 Com-araţi aceastF il%straţie. co-iii rec%nosc mişcFrile b%Belor Dn caB%l Cocalelor PDnF la %n an. Dnce.fetelor la niCel%l or$aniBFrii creier%l%i. a% deKa ceCa Cocab%lar şi -DnF la doi ani şi@* eJtind -DnF la do%F mii de c%Cinte. -robabil datoritF reBonanţei Cocii la niCel%l cor-%l%i mamei <n s%$ar de -atr% Bile -oate distin$e limba maternF de o limbF strFinF La -atr% l%ni.Ponele c% ne$r% re-reBintF Bonele actiCe 1 Instit%t%l de Psi'iatrie din Londra. iar la matematicF şi ştiinţele nat%rii fetele a% reB%ltate de do%F ori mai b%ne decDt Dn alte scoli 88 De ce sDntem diferiţi De ce fe)eile sînt )ai buni oratori La femei. femeile conCerseaBF m%lt mai bine Le face -lFcere şi Corbesc foarte des EJistDnd Bone s-ecifice de control al Corbirii. astfel DncDt -ot face mai m%lte l%cr%ri deodatF Dn tim.ce Corbesc LocaliBarea f%ncţiei Corbirii şi a limbaK%l%i Ia femei . care aratF localiBarea f%ncţiei Corbirii şi a limbaK%l%i la femei. com-aratiC c% ca-acitatea de DnCFţare a ad%lt%l%i /a-t%l cF a% o BonF s-ecificF a Corbirii Dn creier le face -e fetiţe sF DnCeţe mai %şor limbi strFine decDt bFieţii. iar reB%ltatele sDnt im-resionante La en$leBF. Corbirea are o localiBare -recisF Dn emisfera stin$F Dn faţF.sF asocieBe c%Cintele c% an%mite Dnţeles%ri. -DnF la %n an şi K%mFtate. s-ecificF bFrbaţilor. iar bFrbaţii n% CercetFri recente a% arFtat cF -r%nc%l DnCaţF sF rec%noascF Cocea mamei DncF de cDnd se aflF Dn -Dntec. reB%ltatele bFieţilor sDnt de -atr% ori mai b%ne decDt media la niCel naţional. Dn caB%l fetelor AtDt din -%nct de Cedere intelect%al cDt şi din -%nct de Cedere fiBic. astfel se . rest%l creier%l%i femeii rFmDne dis-onibil -entr% alte l%cr%ri. c% cealaltF.

rareori am aC%t %n translator bFrbat @ de obicei sDnt femei Acest tabel aratF fa-t%l cF n%mFr%l de femei care actiCeaBF Dn domenii ce -res%-%n o ca-acitate CerbalF bine deBColtatF Dn lob%l stDn$ este clar dominant Centr%l s-ecific al Corbirii le dF femeilor aceastF s%-erioritate Dn -riCinţa ca-acitFţii stF-Dnirii limbilor strFine. cDnd femeia se descarcF .r. femeile dominF clar Bonele care -res%-%n arta Corbirii Lob%l stDn$ controleaBF f%ncţiile fiBice ale -Frţii dre-te a cor-%l%i şi -oate de aceea maKoritatea oamenilor scri% c% drea-ta Acest l%cr% mai -oate eJ-lica şi de ce scris%l celor mai m%lte femei este m%lt mai citeţ decDt al bFrbaţilor @ centr%l limbaK%l%i s-ecific la femei fiind confi$%rat -entr% o mai b%nF folosire a limbii atDt Dn scris cDt şi la Corbit De ce fe)eile si)t nevoia sF vorbească Creier%l bFrbaţilor este foarte com-artimentat şi are ca-acitatea de a distin$e şi Dnma$aBina informaţii La sfDrşit%l 90 De ce sDntem diferiţi %nei Bile -line de tot soi%l de -robleme. -rec%m şi a abilitFţii Cerbale Aceste cifre aratF cF -DnF şi Dn domeniile cele mai li-site de orice fel de discriminFri . $a a$e-tea -. -%nct%aţie şi orto$rafie In (0 de ani de cDnd ţin seminarii Dn strFinFtate. dar aşa c%m am -%t%t Cedea. creier%l bFrbat%l%i le -oate LDndosariaN Creier%l femeii n% Dnma$aBineaBF astfel informaţiile @ -roblemele reCenind%"le -ermanent Dn minte +.&?RBI2<L OI ASC<L2A2<L eJ-licF de ce sDnt mai b%ne la $ramaticF.rba"ii 'ot fa$e n *indi$e= #enta! a! 'rob!e#e!or) f. -entr% cF K%mFtate dintre to"i -rofesorii sDnt bFrbaţi şi cealaltF K%mFtate femei.2i #ai 'reo$ 'e /n #od -'e$ia!3 4e#ei!e !e reia 'er#anent3 Sin$%ra modalitate Dn care o femeie -oate scF-a de -roblemele din $Dnd este sF le eJ-rime şi astfel sF le conştientiBeBe De aceea la sfDrşit%l %nei Bile $rele.-oliticall4 correct1 @ DnCFţFmDnt%l şi $%Cernarea @ orientarea masc%linF şi femininF a creier%l%i infl%enţeaBF -%ternic ale$erea materiilor -redate Dn caB%l Dn care deCin -rofesori ?r$aniBaţiile Oanselor E$ale considerF cF s"a fFc%t o treabF b%nF.

femeia se com-ortF calm. . Corbirea sa este mai 'aoticF. n% sF $FseascF sol%ţii ori sF tra$F concl%Bii EJ-licaţia 'ormonalF CercetFtoarea EliBabet' Aanson de la <niCersitatea din ?ntario a fFc%t %n st%di% Dn le$Ft%rF c% ra-ort%l dintre -erformanţa femeilor şi estro$en Ea a desco-erit cF niCel%l scFB%t de testosteron red%ce ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% a femeii.c% o ti$aie de la *) metri &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L /emeilor le -lace sF CorbeascF CDnd femeile se %itF Dm-re%nF la teleCiBor. 'olbDnd%"se la ecran Dn tim-%l -a%Belor -entr% reclame. Dn Creme ce %n niCel cresc%t de estro$en s-oreşte ca-acitatea de eJ-rimare şi cea motoare Aceasta eJ-licF de ce Dn tim-%l cicl%l%i menstr%al. bFrbaţi. de obicei bFrbaţii sfDrşesc -rin a le s-%ne femeilor sF n% mai trFncFneascF atDt BFrbaţii -ot sF CorbeascF -a sF -riCeascF ecran%l @ n% le -ot face -e amDndo%F deodatF @ şi nici n% Dnţele$ c%m de femeile re%şesc asta In sc'imb.de femei şi bFrbaţi se %itF Dm-re%nF la %n film. Corbind foarte fl%ent. Dn sc'imb Dl -oate nimeri Dn ca. el este inca-abil sF discearnF limbaK%l tr%-%l%i. a-roa-e -erfect Dn sc'imb. incl%siC des-re co-ii. meserie şi ce se mai DntDm-lF Dn Ciaţa lor CDnd %n $r%. obiectiC%l ei este sF sca-e de -robleme. care eJ-rimF ceea ce simt -ersonaKele din -%nct de Cedere emoţional C%m femeile iniţial Dşi -etrecea% Cremea c% alte femei şi c% co-iii Dn $r%-. ele şi"a% deBColtat ca-acitatea de a com%nica eficient. -entr% a -Fstra relaţii conCenabile Pentr% o femeie. de obicei Corbesc Dn acelaşi tim. femeile considerF cF acesta este motiC%l -entr% care se DntDlnesc. iar ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% este mai b%nF @ adicF n% mai este c'iar atDt de eJ-ertF Dn a"* %mili -e bFrbat -rintr"o remarcF %st%rFtoare şi neaCenitF. Dn Bilele c% o cantitate mare de testosteron. Dn Bilele c% o mare cantitate de estro$en.Cerbal. adesea bFrbat%l o DntreabF -e femeie ce s"a DntDm-lat de fa-t Dn film şi care este de fa-t le$Ft%ra c% -ersonaK%l res-ectiC S-re deosebire de femei. ca sF se simtF bine şi sF com%nice @ şi n% doar sF stea acolo ca nişte stane de -iatrF.des-re diCerse l%cr%ri.

Corbirea contin%F sF aibF %n asemenea sco. a%tor%l cFrţii So$ia! +eha6io r and Lan0 a0e A$G i-ition .i dob/ndirea !i#ba. el Ca s-%ne cel mai adesea! LLasF"mF sF reflecteBN sa%! LAm sF mF mai $Dndesc N Oi asta şi face @ se $Dndeşte Dn tFcere.ărbaţii îşi vorbesc în gînd Princi-alele rol%ri ale bFrbaţilor a% fost cele de rFBboinici. Corbirea DnseamnF o referire strictF la fa-te BFrbaţii considerF cF telefon%l este o %nealtF de com%nicare -entr% eJ-rimarea %nor fa-te sa% a %nor informaţii. -entr% cF n% a% acea ca-acitate CerbalF a femeilor de a folosi c%Cintele -entr% com%nicare CDnd %n bFrbat stF şi -riCeşte -e $eam. -rotectori şi $Fsitori de sol%ţii NeCoile creier%l%i lor -rec%m şi medi%l Dn care s"a% deBColtat i"a Dm-iedicat sF"şi manifeste frica sa% nesi$%ranţa De aceea. c% o DnfFţişare din care n% -oţi $'ici nimic N%mai d%-F ce $Fseşte rFs-%ns%l Corbeşte sa% se DnCioreaBF. Corbim mai m%lt c% fetiţele Ca %rmare. Dn sc'imb femeile Dl considerF o modalitate de a stabili le$Ft%ri trainice ? femeie -oate sF Dşi -etreacF do%F sF-tFmDni de CacanţF c% -rietena ei şi la Dntoarcerea acasF sF o s%ne -e aceeaşi -rietenF şi sF mai CorbeascF do%F ore N% eJistF nici o doCadF clarF cF eJistenţa %nor condiţionFri sociale @ fa-t%l cF mamele Corbesc mai m%lt c% fetele @ este motiC%l -entr% care acestea din %rmF sF CorbeascF mai m%lt decDt bFieţii Psi'iatr%l dr #ic'ael Le6is.Co#'orta#ent ! -o$ia! . -entr% a arFta cF este $ata sF com%nice o sol%ţie BFrbaţii Dşi Corbesc mai ales Dn $Dnd. ! iH a fFc%t %nele eJ-erienţe Dn %rma cFrora s"a constatat cF mamele Corbesc si se %itF mai De ce sDntem diferiţi m%lt la fetiţe decDt la bFieţi at%nci cDnd sDnt s%$ari DoCeBile ştiinţifice demonstreaBF cF -Frinţii reacţioneaBF la neCoile creier%l%i co-iilor lor C%m creier%l %nei fetiţe e mai bine or$aniBat -entr% a Corbi şi a li se Corbi. -entr% cF n% -rimesc decDt rFs-%ns%ri mormFite . scaner%l aratF cF de fa-t are o conCersaţie c% sine Dn $Dnd CDnd femeia . mamele care DncearcF sF CorbeascF şi c% bFieţii lor sDnt de obicei deBamF$ite.-recis! crearea de noi relaţii inter%mane şi Dm-rietenirea Pentr% bFrbaţi. at%nci cDnd %n%i bFrbat i se cere sF reBolCe o -roblemF.

i 'o-ibi!it. sF d%c maşina la s-Flat @ a-ro-o. ele a% ten" &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L dinţa sF considere cF este distant. bFrbat%l se Dnf%rie cF este Dntrer%-t CFci aşa c%m bine ştim. ia sF Cedem @ treb%ie sF ia% r%fele de la c%rFţFtoria c'imicF. acesta fiind %n%l dintre motiCele -entr% care bFrbaţii .toare) f."i!e3 Creier%l femeii este confi$%rat Dn aşa fel DncDt sF foloseascF Corbirea ca -rinci-alF formF de eJ-rimare şi aceasta este %na dintre ca-acitFţile ei Dn caB%l Dn care %n bFrbat treb%ie sF facF cinci sa% şase l%cr%ri. -ersoane im-licate. mi"a -oCestit %n bFrbat Dn tim-%l %nor seminarii -e care le ţinea L&orbeşte c% $las tare des-re o-ţi%ni. fFcDnd o listF Dntrea$F de o-ţi%ni şi -osibilitFţi Ea Ca s-%ne! LDeci.Dl Cede -e bFrbat cF face asta. el n% -oate face mai m%lte l%cr%ri deodatF Pri)e*dia discuţiilor în gînd CDnd %n bFrbat are de"a face c% alţi bFrbaţi. -res%-%ne cF este -lictisit sa% leneş şi DncearcF sF"i CorbeascF sa% sF"i dea ceCa de fFc%t Cel mai adesea.$/nd o !i-t. el Ca s-%ne! LAm cDteCa l%cr%ri de reBolCat @ Corbim mai tDrBi% N /emeia Ca Dnşira toate l%cr%rile c% $las tare. %rs%B sa% -%r şi sim-l% cF n% Crea sF li se alFt%re DacF bFrbaţii Cor Dntr"adeCFr sF se Dnţelea$F mai bine c% femeile treb%ie sF CorbeascF mai m%lt +e)eile gîndesc cu glas tare L#F Dnneb%neşte neCastF"mea at%nci cDnd are -robleme sa% Dmi eJ-licF ce are de $Dnd sF facF Dn Bi%a res-ectiCFN. -osibilitFţi.i 6a e5'ri#a /ntotdea na idei!e $ 6o$e tare) /ntr2o ordine /nt/#'!. $ toate o'"i ni!e . a s%nat Ra4 şi a Bis sF"* ca%ţi @ a-oi treb%ie sF ia% %n -ac'et de la -oştF @ şi cred cF aş -%tea şi sF N. n% mF mai -ot concentra delocRN O fe#eie /. Dntr"o ordine DntDm-lFtoare.fFrF sF"şi adreseBe -rea m%lte c%Cinte şi nimeni n% simte li-sa conCersaţiei @ eJact ca la -esc%it Adesea. ce are de fFc%t şi %nde se Ca d%ce #F deranKeaBF. bFrbaţilor le face -lFcere sF Lbea Dn linişteN d%-F ce terminF orele de serCici% şi c'iar aşa este 2ot%l Dn linişte CDnd bFrbat%l este c% o femeie sa% c% mai m%lte femei. n% e o -roblemF fa-t%l cE"şi Corbeşte mai m%lt Dn $Dnd BFrbaţii -ot sta Dm-re%nF m%lt tim.

-artenerii treb%ie sF disc%te modalitatea lor diferitF de a de-Fşi -roblemele BFrbaţii treb%ie sF Dnţelea$F cF at%nci cDnd femeia Corbeşte n% aştea-tF sF i se $FseascF sol%ţii /emeile treb%ie sF Dnţelea$F cF at%nci cDnd bFrbat%l n% Corbeşte acesta n% e nea-Frat %n indici% cF ar fi ceCa Dn nere$%lF +e)eile vorbesc/ bărbaţii se si)t cicăliţi Constr%irea %nor relaţii -rin conCersaţii este o adeCFratF -rioritate Dn sistem%l de confi$%rare al creier%l%i femeii Ea -oate fFrF nici %n efort sF rosteascF Dn medie : )))"9 ))) de c%Cinte -e Bi #ai foloseşte DncF ("+ ))) de s%nete -entr% a com%nica.a-e ! ni=) -' nea n $o#i$3 *N2a# 6r t -2o /ntrer '3= SF facem o com-araţie Dntre conCersaţia BilnicF a %nei femei şi cea a %n%i bFrbat El abia dacF scoate Dntre ( ))) şi . n i2a# 6orbit ne6e-tei . n%mai cF bFrbaţii CFd l%cr%rile c% tot%l diferit La niCel -ersonal. DnseamnF Bilnic -este () ))) de Lc%CinteN. Dn medie. bFrbaţii socotesc cF femeia care $Dndeşte c% $las tare este Dm-rFştiatF. -rec%m şi Dntre 9 şi *) ))) de $est%ri. nedisci-linatF sa% neinteli$entF Pentr% a"i im-resiona -e bFrbaţi. ))) de c%Cinte şi Dntre * ))) şi ( ))) de s%nete Cocale şi abia dacF face Dntre ( ))) şi + ))) de semne s-ecifice limbaK%l%i tr%-%l%i #edia BilnicF este de a-roJimatiC 8 ))) de Lc%CinteN @ a-roJimatiC o treime faţF de o femeie &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L .sa% alte modalitFţi de eJ-rimare a limbaK%l%i tr%-%l%i Asta.$Dndit%l c% $las tare ca -e o formF de afecţi%ne. care formeaBF mesaK%l sF% Aşa se eJ-licF de ce Asociaţia #edicalF BritanicF tocmai a dat -%blicitFţii %n ra-ort Dn care se s-ecificF fa-t%l cF femeile sDnt de -atr% ori mai -redis-%se sF aibF -robleme c% fFlcile *Odat.le ac%BF -e femei cF Corbesc -rea m%lt Pri)e*dia gînditului cu glas tare /emeile -erce. de a"i Dm-FrtFşi a-roa-el%i -roblemele. femeia treb%ie sF Dşi ţinF ideile -entr% ea şi sF tra$F doar concl%Biile Intr"o relaţie sentimentalF. $est%ri din ca. se enerCeaBF sa% DncearcF sF"i s-%nF ei ce are de fFc%t Intr"o Dntr%nire de afaceri. bFrbat%l De ce sDntem diferiţi socoteşte cF femeia Di DnşirF o listF Dntrea$F de -robleme -e care ar Crea sF le reBolCe el. deci intrF Dn -anicF. eJ-resii ale feţei.

a #ai de'arte3 L%i #iGe i se -are cF e Corba de %n adeCFrat intero$atori% şi asta Dl enerCeaBF El Crea doar Llinişte şi -aceN IncercDnd sF eCite o ceartF ce ar -orni de la fa-t%l cF n"are c'ef sF CorbeascF. i%bit%le Ce mF b%c%r sF te CFd C%m a fost aBiM MiIe> Bine 4iona> #i"a s-%s Brian cF %rma sF finaliBaţi aBi marea afacere c% Peter >os-er C%m a mers M MiIe> EJcelent 4iona> Asta e bine 2i-%l e %n client dificil CreBi cF o sF Dţi asc%lte sfat%rile M MiIe> #da . a folosit Dntre ( ))) şi + ))) de Lc%CinteN I"a% mai rFmas *0 )))R C% toţii c%noaştem diCer$enţele din tim-%l cinei 4iona> B%nF. deci n% -rea mai are c'ef nici ea sF stea de CorbF DacF a rFmas acasF c% nişte co-ii mici. ce Bi am -%t%t sF am Am 'otFrDt sF n% mF mai d%c Dn centr% astFBi. stri$F Dntr"%n $las bFrbaţii de -ret%tindeni El e CDnFtor%l A CDnat .Aceste diferenţe de Corbire deCin eCidente la sfDrşit%l Bilei. ceCa de $roaBFNR LN% Crea% decDt -%ţinF linişteRN. Dn cel mai fericit caB. -robabil cF şi"a folosit cele () ))) de Lc%CinteN. aşa DncDt m"am DmbrFcat Dn roc'ia mea albastrF @ ştii t% care @ cea c%m-FratF Dn America @ mF ro$ Oi c%m mer$eam e% aşa m"am DntDlnit c% S%san Oi N Oi n% se mai o-reşte din CorbF.i a. cDnd bFrbat%l şi femeia sta% Dm-re%nF la masF El şi"a terminat cele 8 ))) de Lc%CinteN şi n% mai are c'ef sF com%nice El e fericit doar sF se %ite Dn $ol Starea ei de-inde de ce a fFc%t -este Bi DacF a stat de CorbF c% alţii. -entr% cF cel mai b%n -rieten al CFr%l%i me% l%creaBF la a%tobaBF şi mi"a s-%s cF astFBi o sF fie $reCF şi aşa cF am mers -e Kos La meteo a% Bis cF o sF fie soare. el DntreabF! L2% ce ai fFc%t aBi MN Oi ea Di s-%ne Oi Di s-%ne N% sca-F nici %n amFn%nt din ceea ce i s"a DntDm-lat -este Bi LDoamne. -entr% cF treb%ie sF Dnde-lineascF -lan%l la c%Cintele Bilnice El se DntreabF de ce n% mai tace odatF şi n%"* lasF Dn -ace Are im-resia cF este LcicF" De ce sDntem diferiţi lit.

-rDnB%l toatF Bi%a &rea doar sF stea liniştit Dn faţa foc%l%i AdeCFrata -roblemF a-are DnsF at%nci cDnd ea are im-resia cF este i$noratF şi Di -oartF -icF -entr% asta C/nd n b. /n 0o!) fe#eia /n$e'e i#ediat -.> De ce D%mneBe% n% tace M E% Crea% doar sF mF asc%lte Ea contin%F 4iona> şi cDnd m"am Dntors la maşinF am $Fsit %n ca%ci%c deB%mflat şi MiIe .i -e it. -e -i#t. sF mF lase Dn -ace M C'iar treb%ie sF"i reBolC toate -roblemele M De ce n% -rice-e din -rima M Ea i0nor. CF Ca considera %n . $ -o! "ii !a 'rob!e#e!e ei3 Asta este o Ceste b%nF -entr% bFrbaţi @ n% treb%ie sF rFs-%ndeţi. $ 6inte!e nefo!o-ite de 'e-te <i n dore. ci doar sF le asc%ltaţi D%-F ce terminF de Corbit. nei bit.i $on. el o Dntrer%-e mere% 4iona> Am al%necat -e trot%ar şi mi"am r%-t toc%l la -antofii cei noi şi a-oi MiIe .i $ontin .rbat -t.te> DncF o -roblemF -e care i"am reBolCat"o Ea 0/nde.Intrer%-Dnd"o1! /iona n"ar treb%i sF -orţi -antofi c% toc Dnalt cDnd mer$i la c%m-FrFt%riR Am citit e% %n sondaK Dn -riCinţa asta E -eric%los @ -%ne"ţi nişte -antofi mai comoBi @ eşti mai Dn si$%ranţF aşaR E! 0/nde. 6orbea-$.te -. ca sF n% mai ai asemenea -roblemeR E! 0/nde.te $. fie /ntrer 't.te> De ce n"o tFcea odatF şi sF mF asc%lte doarM E! 0/nde.te $. .3 &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L Am fFc%t sondaKe -e mii de femei de -ret%tindeni şi %n l%cr% a reieşit eJtrem de clar! At n$i $/nd o fe#eie /.> S"a reBolCat -roblema Ea 0/nde. femeia se simte %ş%ratF şi fericitF Dn -l%s. toate /ntrer 'eri!e ! i .3 Lo$ica eJ-%nerii femeii este cF ea de fa-t Crea sF CorbeascF N%mai cF bFrbat%l -erce-e -oCestea asta ca -e o dorinţF de a $Fsi sol%ţii Dn loc%l ei C% creier%l sF% analitic.Intrer%-Dnd"o1! Ar treb%i ca at%nci cDnd faci -lin%l sF ceri sF"ţi Cerifice şi ca%ci%c%rile.te>De ce n"o mai tFcea odatF.#. -.

Q dintre femeile care m%ncesc şi 79Q dintre femeile care n% m%ncesc considerF cF defect%l cel mai mare al soţilor sa% i%biţilor lor este fa-t%l cF n% sDnt dis-%şi sF CorbeascF.bFrbat min%nat tocmai -entr% cF aţi asc%ltat"o. el e -ierd%t E foarte im-ortant ca femeia sF Dnţelea$F cF -entr% a fi conCin$Ftoare c% %n bFrbat treb%ie sF se concentreBe as%-ra %nei sin$%re idei clare Re0 !a nr3 % at n$i $/nd i -e 6orbe. -entr% cF a% Corbit c% alte -ersoane -este Bi De fa-t. -entr% cF Cecinele lor sDnt la sl%KbF /emeile care m%ncesc a% mai -%ţine -robleme c% bFrbaţii care n% Corbesc. aşa DncDt Ceţi aCea -robabil o searF liniştitF Disc%tarea -roblemelor de Bi c% Bi este -entr% femeia modernF o modalitate de a se ada-ta stres%l%i Ea considerF cF astfel stabileşte o le$Ft%rF mai -rof%ndF c% -artener%l de CiaţF şi cF totodatF Dl s-riKinF De aceea cele mai m%lte -ersoane care mer$ la %n s-ecialist -entr% a -rimi sfat%ri sDnt femei şi cei mai m%lţi s-ecialişti care le asc%ltF sDnt tot femei. mai ales la sfDrşit%l Bilei Dntre$i $eneraţii de femei din trec%t n% s"a% confr%ntat c% aceastF -roblemF. n% este Cina nimFn%i @ sDntem -rima $eneraţie care n% are modele -entr% ceea ce se c'eamF relaţii sentimentale re%" De ce sDntem diferiţi site PFrinţii noştri n% s"a% confr%ntat c% asemenea -robleme &estea cea b%nF este DnsF cF -%tem sF dobDndim aceste noi talente necesare -entr% s%-raCieţ%ire %u) vorbesc bărbaţii /raBele bFrbat%l%i sDnt mai sc%rte decDt ale femeii şi mai bine str%ct%rate Ele consta% Dntr"o introd%cere sim-lF. mamele casnice se simt iBolate şi sin$%re.te n i b.rbat e-te -i#'!itatea J L i treb ie . -entr% cF a% aC%t o m%lţime de co-ii şi alte femei c% care sF conCerseBe şi sF se s-riKine reci-roc Act%almente. %n -%nct de Cedere clar şi o concl%Bie E mai %şor de %rmFrit ce Crea sF s-%nF sa% ce doreşte bFrbat%l DacF se DncearcF o conCersaţie -e mai m%lte -lan%ri c% %n bFrbat. -re$Ftite an%me ca sF aibF rFbdare De ce nu re&istă cu lurile 8.

aCDnd Dn Cedere cF Dn caB%l lor creier%l este confi$%rat -e %n sin$%r -lan şi deci n% se -oate oc%-a decDt de %n sin$%r s%biect deodatF CDnd mai m%lte femei abordeaBF mai m%lte s%biecte. este mai si$%r sF folosiţi o str%ct%rF de eJ-rimare ti-ic masc%linF -entr% a CF s%blinia -%nctele de Cedere Ambele seJe -ot %rmFri eJ-rimFrile de ti.) !a $are -. Dn Creme ce bFrbaţii a% -robleme c% %rmFrirea %nei conCersaţii -e mai m%lte -lan%ri. maKoritatea femeilor -ot Corbi des-re mai m%lte s%biecte sim%ltan @ %neori Dntr"o sin$%rF fraBF E ca şi c%m ar Kon$la c% trei sa% -atr% min$i Dn acelaşi tim-. caracteristicF femeilor.masc%lin. des-re eCenimentele care a% aC%t loc şi des-re sens%l fiecFr%ia AceastF ca-acitate de a conCersa -e mai m%lte -lan%ri este fr%strantF -entr% bFrbaţi. bFrbaţii deCin com-let de-Fşiţi şi deBorientaţi ? femeie -oate Dnce-e -rin a Corbi des-re %n l%cr%.de bFrbaţi şi femei. 0/ndi3 DacF %rmeaBF sF -reBentaţi o idee %n%i $r%. -e 'oat. iar maKoritatea femeilor -ot sF facF asta fFrF nici %n efort Oi n% n%mai atDt &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L /emeile -ot Kon$la c% mai m%lte s%biecte at%nci cDnd se adreseaBF altor femei. a-oi sF sc'imbe direcţia la K%mFtatea fraBei s-re altceCa fFrF nici %n aCertisment şi sF reCinF la -rim%l c% o -reciBare com-let diferitF ar%ncatF acolo eJact c%m treb%ie BFrbaţii deCin br%sc conf%Bi şi nF%ciţi SF -ornim de la aceastF conCersaţie Dntre r%de din casa familiei Pease! A!!an> Stai -%ţin Cine ce i"a s-%s c%i acolo la biro% M +arbara> Dar n% Corbeam deloc de biro% @ ci de c%mnat%l me% A!!an> C%mnat%lM N% mi"ai s-%s cF ai sc'imbat s%biect%lR . -rec%m şi localiBFri s-ecifice ale Corbirii Dn creier. n -in0 r ! $r odat. fiecare femeie ştie cDte ceCa Dn -l%s des-re fiecare s%biect Dn -arte dintre cele disc%tate. ei deCin astfel ra-id neinteresaţi %onversaţiile ti ic fe)inine e )ai )ulte lanuri EJistDnd %n fl%J mai mare de informaţii Dntre emisferele stDn$F şi drea-tF.-. i -e -' n. care la rDnd%l lor fac acelaşi l%cr% @ şi nimeni n% sca-F nici o min$e niciodatF La sfDrşit%l conCersaţiei.

(:: de an$aKaţi Dn #area Britanie Dn *799. Dn ce -riCeşte ca-acitFţile or$aniBatorice şi de a acţiona -e mai m%lte -lan%ri C'iar şi Dn domeniile Dn care ierar'iile treb%ie sF se s%-%nF strict -oliticii EG a! O''ort nitie.+arbara> N"ai decDt sF fii mai atent Dn $eneral. toatF l%mea mF Dnţele$e 4iona K-or. . acest l%cr% este absol%t necesar De aceea n% e deloc de mirare cF din cele 8*: *.d "e) dar da$.+ 9*: era% bFrbaţi şi *)) . di6er-e .9 de -ost%ri de secretariat din #area Britanie. 77. n% le e $re% sF facF mai m%lte l%cr%ri deodatF şi. -/nt De ce sDntem diferiţi !. c%m ar fi sl%Kbele com%nitare.!o$ ! nor fe#ei $are di-$ t. din ' n$t ! A /n ' n$t ! + tra6er-/nd n /ntre0 !abirint de -tr.0) femei Acolo %nde este necesarF com%nicarea şi o eJ-rimare CerbalF conCin$Ftoare..i ti#') de6in $o#'!et de<orienta"i3 AceastF ca-acitate de a face faţF %nei conCersaţii com-leJe -e mai m%lte -lan%ri este com%nF t%t%ror femeilor De eJem-l%.H> Oi e% 2are mai eşti $re% de ca-. a.Oanse e$ale1.H> Da E am Dnţeles ce a Cr%t sF s-%nF E foarte clar ?a-#ine Kfii$. secretarele La biro%.bie$te /n a$e!a. consilierea sa% sistem%l de asistenţF socialF.. tatFR NiciodatF n% -rice-i nimicR A!!an> #F da% bFt%t N% mF desc%rc c% Coi.*Q era% oc%-ate de femei @ şi doar 0 7*+ de bFrbaţi <nii s%sţin cF fetele sDnt Dndr%mate Dn aceastF direcţie DncF de -e bFncile şcolii ? astfel de o-inie n% re%şeşte DnsF sF ia Dn calc%l s%-erioritatea femeilor Dn eJ-rimare.rba"ii -/nt /n -tare -.-a"i /n #i. din cei *. scaner%l aratF cF f%ncţioneaBF atDt centrii de control ai Corbirii din lob%l stDn$ cDt şi cei din lob%l dre-t /%ncţiile a%B%l%i o-ereaBF sim%ltan AceastF eJtraordinarF ca-acitate de a %rmFri mai m%lte -lan%ri Di -ermite %nei femei sF CorbeascF şi sF asc%lte Dn acelaşi tim.şi sF facF şi %na şi alta la niCel%l mai m%ltor s%biecte fFrF le$Ft%rF Dntre . n0. femeile Ca#eron Kfi H> Nici e% Oi sDnt DncF micR +. Dn *779. de altfel. femeile dominF cate$oric %e se vede la o scanare a creierului CDnd Corbeşte o femeie.

rba"ii 6orbe-$ 'e r/nd) a. -entr% a"i im-resiona -e ei sa% -entr% a"i face sF se simtF mai im-ortanţi CDnd se -rocedeaBF astfel. ţi-F bFrbaţii la femeile de -ret%tindeni şi Dn toate limbile -osibile /raBele bFrbat%l%i a% ca finalitate o sol%ţie.-ati2! -. 6orbea-$.a /n$/t at n$i $/nd 6ine r/nd ! n i b.rba"i $. ni$i na) ni$i a!ta3 &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L /emeile a% fost cal%l de bFtaie al bFrbaţilor mii de ani datoritF fa-t%l%i cF Corbesc mai m%lt La con$resele de -ret%tindeni. din -Fcate. dre-t -entr% care treb%ie sF le d%cF la ca-Ft Altfel. strate$ia cea mai sim-lF este sF n%"i Dntrer%-eţi cDnd Corbesc Acest l%cr% este $re% -entr% femei. nemţii şi norCe$ienii o afirmF c% aceeaşi tFrie ca africanii sa% esc'imoşii Diferenţa este cF at%nci cDnd bFrbaţii s-%n asta se discrediteaBF la rDnd%l lor Pentr% cF aşa c%m ştim -rea bine. Di a%Bim mere% -e bFrbaţi s-%nDnd acelaşi l%cr% @ LIa a%Bi"le c%m Corbesc -e femeile astea @ bla. fa$.ele BFrbaţii sDnt %l%iţi cDnd aflF cF femeile a% %n asemenea talent.Dntre ei doar dacF interCine o riCalitate sa% o formF de a$resiCitate DacF Creţi sF com%nicaţi c% bFrbaţii. n -/nt /n -tare -. -entr% cF ele constr%iesc Dn acelaşi tim. conCersaţia -are fFrF sens El n% -oate %rmFri mai m%lte -lan%ri Dn diCerse momente ale conCersaţiei şi. bFrbaţii se Dntrer%. bla.i a-$ !ta /n a$e!a. -rin %rmare. ei n 'ot Corbi şi asc%lta Dn acelaşi tim#trategiile de adresare în ca&ul bărbaţilor De obicei.rbat) !. bla @ şi n"asc%ltF nimeniRN C'ineBii. considerDnd tot%l doar o modalitate de a"i Dntrer%-e c% mare im-oliteţe +. ei deCin -ractic s%rBi. oricine Dl Dntrer%-e Ca fi considerat ne-oliticos sa% deBordonat AceastF conce-ţie Di este strFinF femeii @ ea %rmFreşte mai m%lte -iste -entr% a constr%i %n ra-ort şi -entr% . dar simt şi neCoia sF"şi manifeste -artici-area directF Ele n% se -ot abţine sF n% transforme conCersaţia Dntr"%na -e mai m%lte niCel%ri.relaţii inter%mane.i ti#') a$ </nd 2i totodat. -entr% cF ei le considerF doar mai $FlF$ioase şi atDt 4e#ei!e 'ot 6orbi .3 LN% mF mai Dntrer%-eN. 'e b.

iar definiţiile deCin o tacticF im-ortantF Dn acest Koc CDnd cineCa DncearcF sa Dşi im-%nF %n -%nct de Cedere im-ortant. astfel DncDt sF Dnţelea$F toatF l%mea ce %rmFreşteN. Cocab%lar%l se aflF la niCel%l emisferelor atDt Dn faţF cDt şi Dn s-ate şi n% este -%nct%l lor forte Ca %rmare. deci c%Cintele deCin %n fel de rFs-latF -e care o acordF DacF Di intraţi Dn $raţii. definirea şi Dnţeles%l c%Cintelor n% conteaBF atDt de m%lt -entr% o femeie. dar şi -e limbaK%l tr%-%l%i. acce-tF ceea ce s-%neţi sa% Crea sF CF Dm-rieteniţi.tor=) -entr% a defini mai bine -%nct%l de Cedere şi -entr% a L-%ne la -%nctN -rim%l Corbitor RiCal%l -oate folosi sinta$ma LeJ-rimare neconCin$FtoareN -entr% a reB%ma Dntrea$a fraBF a cel%ilalt +e)eile folosesc co) li)entele ca răs lată /emeia foloseşte c%Cintele -entr% a"şi manifesta -artici-area directF la constr%irea %nor relaţii inter%mane. CDnFtor%l treb%ia sF fie ca-abil sF com%nice %n n%mFr cDt mai mare de informaţii -rin cDt mai -%ţine Corbe. astfel DncDt creier%l sF% şi"a deBColtat an%mite Bone de Cocab%lar localiBate Dn -artea din faţF şi din s-ate a lob%l%i stDn$ La femei. iar %n alt%l &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L *)+ Dl -oate Dntrer%-e BicDnd! LN% s"a e5'ri#at $on6in0. s-%ne de eJem-l%! L n% a fost Dn stare sF se eJ-rime clar şi sF atace mieB%l -roblemei. cFci ea se baBeaBF -e ton%l Cocii -entr% o eJ-rimare mai fidelF. se aK%n$e la concl%Bia cF 8:Q dintre Dntrer%-eri le -roCoacF de fa-t bFrbaţii De ce bărbaţilor le lac vorbele )ari NeeJistDnd o localiBare s-ecificF a Corbirii Dn creier.De ce sDntem diferiţi a"* face -e el sF se simtF mai im-ortant Ad%nDnd ins%ltele şi inK%riile dintr"o conCersaţie ti-icF dintre %n bFrbat şi o femeie. -entr% a"i da %n conţin%t emoţional LocaliBarea Cocab%lar%l%i Dn creier%l bFrbat%l%i De aceea sens%l c%Cintelor este m%lt mai im-ortant -entr% bFrbaţi folosind%"se de definiţii -entr% a obţine %n aCantaK Dn faţa alt%i bFrbat sa% a %nei femei BFrbaţii folosesc limbaK%l -entr% a se Dntrece Dntre ei. CF Ca Corbi foarte m%lt Dar şi reCers%l este la fel de adeCFrat @ dacF Crea sF CF -ede-seascF sa% sF CF facF sF Dnţele$eţi .

$Dndind%"se cF e fr%mos din -artea ei cF i"a -ro-%s De ce sDntem diferiţi CeCa mai Dncolo. DnseamnF cF de fa-t doar da% de Dnţeles ce ar Crea sa% cF Lbat şa%a sF -ricea-F ia-aN &orbirea -e ocolite este o s-ecialitate a femeilor şi are %n sco. Dnsemna cF ea Croia %na LOi e% ce ar treb%i. bFrbaţii n%mesc asta Ltratarea c% tFcereN. Ho'n a o-rit radio%l. n%"mi treb%ie nimicN. i%bita l%i. sF"ţi $'icesc $Dnd%rile MN. m%lţ%mesc. rFs-%nse el. -e o Cale s%-erbF la cDteCa ore de casF Pe mFs%rF ce dr%m%l a Dnce-%t sF se Dntortoc'eBe şi sF a-arF ser-entinele.-recis @ sF constr%iascF noi relaţii inter%mane şi le$Ft%ri c% ceilalţi. . el considerF tFcerea ei ca -e %n fel de recom-ensF. at%nci ea Ca tFcea Adesea. Ln% Crei o cafea MN Ho'n BDmbi LN%. aţi Dnc%rcat"o <n%i bFrbat obişn%it Di treb%ie cam no%F min%te de tFcere ca sF"şi dea seama cF este -ede-sit PDnF sF se Dm-lineascF cele no%F min%te. DnseamnF cF i"aţi -lFc%t DacF n% CF Corbeşte.cF n% e de -artea CoastrF. DntreabF el *4oarteJ=) o trDnteşte ea 2otal deBorientat. de relaJant. s"a ales şi el c% -%ţinF LlinişteN BFrbaţii de -ret%tindeni se -lDn$ cF femeile Corbesc -rea m%lt Si$%r cF ele Corbesc m%lt com-aratiC c% bFrbaţiiR +e)eile vorbesc e ocolite 2ot%l a Dnce-%t atDt de fr%mos. Ceni re-lica l%i sarcasticF L2reci la s%biectRN este o altF -or%ncF s-%sF -e %n ton im-eratiC de cFtre bFrbaţi femeilor de -ret%tindeni At%nci cDnd femeile Corbesc -e ocolite. tot%l este ?IMN. Ho'n obserCF cF Allison a tFc%t dintr"odatF şi bFn%ieşte cF a fFc%t el Creo is-raCF LI%bito. -rintr"o -limbare c% maşina Dn 6eeG"end. Di s-%se Allison. Dn sfDrşit. ca sF se concentreBe mai bine El n% -%tea sF cond%cF şi sF asc%lte m%BicF Dn acelaşi timLHo'nN. el DntreabF! LDar care e -roblema MN Ea Di dF re-lica -e %n ton batKocoritor! LN"ai Cr%t sF o-reştiN. Bise ea #intea analiticF a l%i Ho'n DncearcF sF"şi aminteascF dacF a eJistat Cre%n moment Dn care ea a folosit c%CDnt%l! L?-reşteN Era absol%t conCins cF n"a s-%s aşa ceCa Oi Di Bice şi ei asta Ea Di rFs-%nde cF ar treb%i sF fie mai sensibil @ -entr% cF at%nci cDnd *"a Dntrebat dacF n% Crea o cafea. dre-t -entr% care ia% foarte Dn serios ameninţarea %nei femei care s-%ne! LN"am sF"ţi mai Corbesc niciodatFRN DacF o femeie CF Corbeşte m%lt.

Dn Dncercarea sa de a"i motiCa -e aliaţi Dm-otriCa ameninţFrii -e care o re-reBenta Aitler N"ar mai fi fost acelaşi l%cr% LNe Com l%-ta c% ei -e mal%rile mFrii @ sa% ceCa Dn $en%l Fsta @ ne Com l%-ta %n -ic c% ei -e cDm-%ri @ şi Dntr"o oarecare mFs%rF n% ne Com -reda sa% cam aşa ceCa N Am fi -%t%t sF -ierdem rFBboi%l At%nci cDnd o femeie foloseşte Corbirea -e ocolite şi are dre-t interloc%tor o altF femeie.rba"i!or) 'entr $. din -Fcate. L%n -icN Ima$inaţi"Ci"* -e -rim"ministr%l 3inston C'%rc'ill cF ar fi abordat acest ti. -oate fi deBastr%os Dn caB%l %nei disc%ţii c% %n bFrbat Ei se eJ-rimF direct şi ia% tot%l ca atare Dar c% rFbdare şi o -racticF s%ficientF. astfel DncDt le ac%BF -e femei cF n% şti% ce Cor Dn afaceri.eCitDnd orice formF de a$resiCitate. LDntr"o oarecare mFs%rFN. -entr% cF şoferii ori -iloţii n% s"a% eJ-rimat dest%l de clar &orbirea -e ocolite -res%-%ne de obicei o eJ-rimare care c%-rinde ceCa de $en%l Loarec%mN. bFrbaţii şi femeile -ot DnCFţa sF se Dnţelea$F %n%l c% celFlalt . /n $a< ! b. dar. iar sco-%l Dn sine Di BF-Fceşte -%r şi sim-l%. dre-t -entr% care ele -ot fi ref%Bate c% -ro-%nerile lor c% tot ori c% cererile de aCansare. ei n 'ri$e' re0 !i!e .o$ ! i3 Creier%l femeilor este aJat -e -rel%crare. asta n% re-reBintF o -roblemF @ femeile şti% sF discearnF adeCFrat%l Dnţeles A% sensibilitatea necesarF Dn sc'imb. Corbit%l -e ocolite -oate fi deBastr%os -entr% femei. -e o -rel%crare a com%nicFrii BFrbaţii considerF aceasta dre-t o li-sF de str%ct%rare.de disc%rs Dn tim-%l cel%i de"al doilea rFBboi mondial. cert%ri sa% -Freri contrare Acest sistem se armoniBeaBF -erfect c% abordarea celei care treb%ie sF a-ere c%ib%l şi sF -FstreBe armonia Dorbit ! 'e o$o!ite d $e !a for#area nor re!a"ii /ntre fe#ei) dar $e! #ai ade-ea n f n$"ionea<. eficienţa ei este dest%l de micF şi -oate d%ce la deBastre at%nci cDnd maşinile sa% aCioanele se ciocnesc sa% se -rFb%şesc. de eJem-l% &orbirea -e ocolite este eJcelentF Dn formarea de relaţii &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L inter%mane. res-ectiC. -entr% cF bFrbaţii n% -ot %rmFri o conCersaţie -e mai m%lte niCel%ri şi -e deas%-ra -e ocolite.

at%nci el treb%ie doar s"o %rmFreascF şi s"o Dnc%raKeBe DacF ea s-%ne cF Crea s"o asc%lte aşa c%m o fac bFrbaţii.. sF"mi faci o omletF la mic%l deK%n M CreBi cF am -%tea mDnca omletF la mic%l deK%n M Ar fi $roBaC sF faci o omletF la mic%l deK%n. de obicei. deci la obiect. directe. arFtDnd%"i cF o asc%ltF -rin onomato-ee şi limbaK%l tr%-%l%i @ dar Com reCeni la asta imediat El n% treb%ie sF ofere Dn mod Col%ntar sol%ţii sa% sF -%nF la DndoialF motiCaţiile ei Dn caB%l Dn care o femeie -are cF are o -roblemF. te ro$.de Corbire aK%tF in afaceri. LniciodatFN şi Lcate$oricN Acest ti. adesea -ar $rosolani şi -rost cresc%ţi Ana!i<a"i a$e-te fra<e> D%"te şi fF o omletF -entr% mic%l deK%nR &rei sF"mi faci şi mie o omletF la mic%l deK%nM De ce sDntem diferiţi Ai Crea. el -oate oferi sol%ţii . iar %ltimele trei -entr% femei 2oate eJ-rimF acelaşi l%cr% Dn diCerse fel%ri Este %neori %şor ca o c'esti%ne atDt de sim-lF sF sfDrşeascF Dn lacrimi şi c% o re-licF din -artea ei de $en%l! L#F$ar nesimţit ce eştiR /F"ţi"o sin$%rRN.ărbaţii s un totul e şleau Pro-oBiţiile bFrbaţilor sDnt sc%rte. cea mai b%nF te'nicF -entr% %n bFrbat e sF o Dntrebe! L&rei sF te asc%lt aşa c%m o fac bFrbaţii sa% c%m o fac femeile MN DacF ea Crea sF fie asc%ltatF ca de la femeie la femeie. care -ot fi Dnc'eiate mai ra-id şi mai eficient. n%"i aşa M N"ai mDnca o omletF la mic%l deK%n M Aceste modalitFţi de a cere o omletF -ornesc de la o eJ-rimare directF -DnF la %na foarte -e ocolite Primele trei form%lFri sDnt. aJate -e o sol%ţie. iar el sF"i rFs-%ndF! LN% eşti Dn stare sF iei o 'otFrDre #F d%c la #cDonald5sRN %e e de făcut BFrbaţii treb%ie sF Dnţelea$F fa-t%l cF o eJ-rimare -e ocolite face -arte din str%ct%ra femeilor şi cF n% treb%ie sF se s%-ere din aceastF ca%BF Pentr% a -%ne baBele %nei relaţii sentimentale c% o femeie. folosind %n Cocab%lar mai restrDns şi Dm-FnDnd tot%l c% fa-te Ei folosesc calificatiCe -rec%m Lnici %n%lN. ti-ice -entr% bFrbaţi. fiind Oi o modalitate de im-%nere a a%toritFţii At%nci cDnd bFrbaţii folosesc o eJ-rimare -e şlea% Dn relaţiile mondene. bFrbat%l treb%ie sF ştie sF o asc%lte c% atenţie.

dar n% şi Dn ?rient Dn Ha-onia. ca sF"ţi s-%n c%m sta% l%cr%rile eJactMN Acest sistem se adreseaBF str%ct%rii lo$ice a creier%l%i bFrbat%l%i El se simte res-ectat şi trece direct la -roblemF ? abordare -e ocolite ar Dnsemna LNimeni n% mF res-ectFN. iar cei care atacF -e şlea% -roblema sDnt consideraţi infantili sa% naiCi StrFinii care -rocedeaBF aşa sDnt socotiţi imat%ri %u) oate fi )otivat un bărbat să treacă la fa te ? femeie eJ-ertF Dn adresarea -e ocolite -%ne Dntotdea%na DntrebFri c% L-oţiN sa% Lai -%teaN! LPoţi sF d%ci $%noi%l MN. form%laţi cererea folosind sinta$ma LN"ai CreaN. fie a6erti<at dinainte . eJ-rimarea -e ocolite este deseori %tiliBatF ca limbaK Dn l%mea afacerilor.Pentr a $on6in0e n b.c% LPoţiN . ceea ce ar crea -robleme. dre-t -entr% care bFrbat%l -oate rFs-%nde c% LDaN sa% LN%N #ai bine sF ţi se rFs-%ndF Ln%N la o Dntrebare care Dnce-e c% LN"ai CreaN şi sF"ţi dai seama eJact c%m sta% l%cr%rile decDt sF -rimeşti %n LDaN la toate care Dnce. a-$ !te $ aten"ie) e! treb ie -. dar asta n% DnseamnF o as%mare a acţi%nii res-ectiCe Dn -l%s. LPoţi sF iei t% co-iii MN BFrbat%l inter-reteaBF Corbele ca atare at%nci cDnd ea s-%ne! LPoţi sF sc'imbi bec%lMN El Dnţele$e! LEşti Dn stare sF sc'imbi %n becMN BFrbat%l inter-reteaBF DntrebFrile care Dnce.c% L-oţiN sa% Lai -%teaN ca -e o formF de Cerificare a ca-acitFţilor sale. de eJem-l%.i -.rbat -.3 Pentr% a aCea %n im-act cDt mai mare as%-ra %n%i bFrbat. i -e ofere o ordine 're$i-. -entr% cF bFrbat%l s"ar simţi CinoCat şi ar deCeni a$resiC Adresarea directF este ti-icF Dn l%mea afacerilor Dntre bFrbaţii din ţFrile occidentale. s-%neţi"i des-re ce Creţi sF disc%taţi şi cDnd De eJem-l%! LAş &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L Crea sF disc%tFm des-re c%m treb%ie reBolCatF o -roblemF -e care o am c% şef%l me% la biro% @ Dţi conCine d%-F masa de searF. şi at%nci el se Ca im-lica De eJem-l%! LN"ai Crea sF mF s%ni disearF MN @ ceea ce -res%-%ne o im-licare. aşa DncDt rFs-%ns%l sF% lo$ic este LDaN @ 'oate sF d%cF $%noi%l sa% ar ' tea sF sc'imbe bec%l. bFrbaţii se simt mani-%laţi şi obli$aţi sF dea %n rFs-%ns afirmatiC Pentr% a motiCa %n bFrbat. -e la şa-te. LAi -%tea sF mF s%ni disearF MN.

deci n% -oţi s-%ne cF /ntotdea na sDnt de altF -FrereR Rob(n> Aşa s-%i de fie$are dat. .sa% LAi -%teaN <n bFrbat care cere o femeie de soţie Di Ca s-%ne! LN"ai Crea sF te cFsFtoreşti c% mineMN. ele -ot considera definirea -recisF a c%Cintelor ca ireleCantF A-oi. bFrbat%l treb%ie sF Dnţelea$F fa-t%l cF femeia foloseşte c%Cinte -e care n% le ia ca atare. -%r şi sim-l% aş m%ri. şi n% se Cor sfii sF eJa$ereBe de dra$%l efect%l%i obţin%t BFrbaţii DnsF Cor inter-reta fiecare c%CDnt -e care ele Dl Cor s-%ne ca şi c%m ar fi %n%l sincer şi Cor reacţiona ca atare Dntr"o ceartF. ca sF rFmDnF sin$%r Pentr% o ceartF re%şitF. el contin%F sF -reciBeBe Dnţeles%l c%Cintelor Scandal%l se am-lificF -DnF Dn moment%l Dn care ea ref%BF sF Di mai CorbeascF sa% el se retra$e. im-licDnd%"se s%fleteşte. niciodatF n% Ca Bice! *Ai' tea sF te cFsFtoreşti c% mineMN De ce sDntem diferiţi /emeile -%n sentiment Dn ceea ce s-%n. dre-t -entr% care nici el n"ar treb%i sF le Dnţelea$F ca atare şi nici sF le -reciBeBe sens%l De eJem-l%. desc'id disc%ţiaR ?ohn> Asta e o minci%nF N% s-%n aşa de fie$are dat. mai eJistF şi licenţele -oetice. şi sDmbFta trec%tF. $in. cDnd o femeie s-%ne! LDacF aş sta lDn$F o femeie care ar fi DmbrFcatF Dntr"o roc'ie identicF c% a mea.J Rob(n> Oi mF mDn$Di doar cDnd Crei sF facem seJR ?ohn> N% mai eJa$eraR N% doar cDnd Ea contin%F sF se certe. dar şi asearF. c% nimic din tot ceea ce s-%n ?ohn> C%m adicF niciodatFM 2ocmai am fost de acord as%-ra %ltimelor do%F c'estii Rob(n> /ntotdea na eşti de altF -Frere şi /ntotdea na n%mai t% ai dre-tateR ?ohn> N%"i adeCFratR @ n% Dntotdea%na sDnt de altF -Frere C'iar aBi dimineaţF am fost de aceeaşi -Frere. bFrbat%l defineşte c%Cintele folosite de cFtre femeie -entr% a Dncerca sF aibF cDşti$ de ca%BF SF Cedem dacF CF este familiar acest ti.de conCersaţie! Rob(n> 2% n% eşti de acord ni$iodat. bFrbaţii doar se eJ-rimF C%m Cocab%lar%l n% este c'iar -%nct%l forte din creier%l femeilor.

7 Dn sc'imb. Dorin". DnsF cei care re%şesc sF o facF sDnt rFs-lFtiţi din -lin -entr% stF-Dnirea acestei adeCFrate arte M/nie + $ rie Tea#. care ia l%cr%rile ad !ittera#) e Dn stare sF form%leBe %n rFs-%ns de $en%l! LN%. n"ai sF moriN. M/nie + $ rie Tea#. femeia ar treb%i sF DnCeţe sF se certe lo$ic c% bFrbat%l.cFci n% eJistF nimic mai rF% -e l%mea astaRN. ti'i$. şi sF"şi eJ-rime ideile -e rDnd NiciodatF Dntr"o ceartF n"ar treb%i sF disc%te -e mai m%lte -lan%ri @ altfel n% Ca aCea nici o şansF de re%şitF %u) ştiu fe)eile să asculte /emeia.rbat /n <e$e -e$ nde de a-$ !tare Tri-te"e S r'ri<. Dn $eneral. ceea ce %nei femei i se Ca -Frea o remarcF sarcasticF In mod similar.te fe#eia o di-$ "ie> Tri-te"e S r'ri<. -rin care reflectF sa% reacţioneaBF la emoţiile Corbitor%l%i C'i-%l ei este o o$lindF a emoţiilor eJ-rimate CineCa care o -riCeşte. dacF doreşte sF cDşti$e LbFtFliaN. dar dincolo de %mor se -oate rec%noaşte adeCFr%l #asca emoţionalF -e care bFrbat%l o foloseşte . Dorin". asta şi treb%ie sF facF %n bFrbat -entr% a ca-ta atenţia femeii @ şi mai ales sF o asc%lte c% foarte mare atenţie #aKoritatea bFrbaţilor sDnt intimidaţi de ideea de a"şi folosi feedbacG"%l $rimaselor Dn moment%l Dn care asc%ltF. LEJistF şi alte l%cr%ri mai rele -e l%mea astaN. /emeia ca-teaBF Dnţeles%l a ceea ce i se s-%ne din intonaţie şi din limbaK%l tr%-%l%i Corbitor%l%i De fa-t. a$e!ea. -entr% a n%"şi trFda emoţiile Iat. -e l%mea asta. o -e$6en". $ # r#. -oate aCea im-resia cF fiecare l%cr% Dn disc%ţie i se DntDm-lF c'iar at%nci Iat.re.ărbaţii ascultă ca nişte statui ?biectiC%l biolo$ic al bFrbat%l%i rFBboinic era ca at%nci cDnd asc%lta sF rFmDnF im-asibil.i e5're-ii fa$ia!e fo!o-ite de n b. mintea bFrbat%l%i. de <e$e -e$ nde) $are arat. n% DnseamnF cF &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L realmente n% eJistF ni#i$ #ai r. foloseşte Dn medie şase eJ-resii faciale Dn Bece sec%nde. De ce sDntem diferiţi . aşa c%m nici n% o sF #oar. Aceasta este o modalitate mai detaşatF de a -reBenta fel%l c%m asc%ltF bFrbat%l.

sa% la ceea ce cred ei cF ar fi nişte emoţii1 sDnt de-%nctate la niCel%l credibilitFţii şi a%toritFţii şi %neori c'iar sDnt descrise de bFrbaţi dre-t LameţiteN sa% L-rea emoţionaleN %u) să>7 deter)ini e un bărbat să te asculte /iJeaBF o orF an%mitF. aşa c%m ar treb%i -rocedat c% o altF femeie @ sF -FstreBi %n c'i. Dnsoţite %neori de dat%l din ca.şi s-%ne"i cF n% doreşti sol%ţii sa% -lan%ri de acţi%ne S-%ne"i! LAş Crea sF disc%tFm ce am fFc%t -e Bi%a de aBi. incl%siC L?ooN şi LA'aN. aşa DncDt la ei tot%l se face mai monoton Pentr% a arFta cF %rmFresc ceCa c% atenţie. este de o im-ortanţF CitalF ca at%nci cDnd bFrbat%l Corbeşte. sF mormFi ceCa şi sF n% Dntrer%-i Am constatat cF femeile care a-licF aceastF te'nicF Dnre$istreaBF s%ccese mari Dn -riCinţa credibilitFţii -e care le"o acordF bFrbaţii /emeile care rFs-%nd emoţiilor eJ-rimate de bFrbaţi . -entr% cF are o . Crea% doar sF mF asc%lţi N #aKoritatea bFrbaţilor Cor acce-ta o asemenea -ro-%nere.ineJ-resiC./emeile Di criticF -entr% acest fel de a asc%lta. el c'iar asc%ltF Dar n"o aratF Pentr% femeile de afaceri. an%nţF o limitF de tim.cinci ton%ri1. ceea ce eJ-licF Dn -arte de ce Di şi ac%BF %neori cF Dn realitate n% le %rmFresc Adesea. sF re-ete c%Cintele Corbitor%l%i Dn conteJt%l res-ectiC şi sF -oarte o conCersaţie -e mai m%lte -lan%ri BFrbaţii a% o $amF mai restrDnsF @ de trei ton%ri @ şi a% dific%ltFţi Dn descifrarea Dnţeles%l%i onomato-eelor. bFrbaţii folosesc ceea ce n%mim LmormFieliN @ serii de LD'DN. Allan D%-F cinF e bine M N"am neCoie de sol%ţii. dar n% DnseamnF cF n% trFieşte nici %n fel de reacţii Scanarea creier%l%i aratF cF bFrbaţii reacţioneaBF emoţional la fel de -%ternic ca femeile.at%nci cDnd asc%ltF Di -ermite se simtF cF e stF-Dn -e sit%aţie. Dn loc sF Di oferi %n feedbacG al emoţiilor sale. sF dai din ca-. dar eCitF s"o arate %u) oate fi folosit !)or)ăitul" /emeile sDnt ca-abile sF foloseascF o Dntrea$F $amF de onomato-ee -e ton%ri Dnalte şi Koase . mormFielile DnseamnF bani CDnd eşti femeie şi eJ-lici o idee sa% o -ro-%nere %n%i bFrbat sa% &?RBI2<L OI ASC<L2A2<L mai m%ltora. oferF"i o ordine -recisF a l%cr%rilorX fa-telor.

şi aceste Coci ca de co-il a% %n efect imediat as%-ra dorinţei DnnFsc%te a bFrbat%l%i de a -roteKa /emeile -referF Cocile mai Koase la bFrbaţi -entr% cF indicF %n niCel cresc%t de testosteron. $ine6a 6.localiBare -recisF Dn tim. nici n% treb%ie sF facF %n l%cr% an%me =ocea şcolăriţei #aKoritatea femeilor n"a% neCoie sF aK%n$F la o an%mitF deBColtare biolo$icF -entr% a"şi da seama de eficienţa %nei eJ-rimFri c% o Coce DnceatF. mai a%toritarF şi mai credibilF ? Coce mai KoasF -oate fi obţin%tF -rin a-lecarea bFrbiei şi red%cerea ritm%l%i Dntr"%n%i mai monoton In Dncercarea de a se im-%ne. şi an%me fa-t%l cF femeile s%-ra-onderale folosesc o Coce de LfetiţFN -entr% a contrabalansa dimensi%nea cor-%l%i. ci doar eJ-licF ce se DntDm-lF de fa-t Di -e 'are $. fa$e a6an. dincolo de m%ntele Fla mare şi Cerde N %u) oate să te aducă o . iar Cocea li se Ls-ar$eN CDnd femeia Dnce-e sF aibF o Coce tot mai asc%ţitF.artă în ragul divorţului .şi s-aţi%. a-roa-e cDntatF 2on%rile Dnalte sDnt Dn strDnsF le$Ft%rF c% niCel%l cresc%t de estro$en. n%. -rec%m şi %n obiectiC @ adicF toate elementele necesare ti-%l%i de $Dndire masc%lin Oi Dn -l%s. iar bFrbat%l tot mai KoasF. ceea ce DnseamnF o Cirilitate mai -%ternicF &ocea KoasF a-are la bFieţi at%nci cDnd aK%n$ la -%bertate şi testosteron%l dF nFCalF Dn cor-%l lor. ceea ce dF im-resia cF sDnt a$resiCe EJistF do%F obserCaţii foarte interesante. iar altele o folosesc -entr% a Dnc%raKa com-ortament%l -rotector al bFrbaţilor Ca'ito! ! : Ca-acitFţi de orientare Dn s-aţi% @ 'Frţi. ţinte şi -arcFri -aralele N A. fetelor %itaţi"CF la 'arta astaR cred ca ar fi treb%it s"o l%Fm la drea-ta.ri1 Lr#. m%lte femei fac $reşeala sF ridice ton%l.ri"i2i $ aten"ie ton ! 6o$ii3 Este im-ortant de şti%t cF -ermanent st%diile a% arFtat cF Dn afaceri femeia c% o Coce mai KoasF este consideratF mai inteli$entF. n%"mi Cine sF cred. este %n semnal cF Dntre ei Dnce-e %n Koc Asta n% DnseamnF Dn nici De ce sDntem diferiţi %n caB cF aşa ar treb i sF reacţioneBe bFrbaţii şi femeile at%nci cDnd se aflF %nii Dn -reBenţa celorlalţi.

Ra4 E mai lo$ic sF ţii 'arta Dn direcţia de mers Altfel. n% -%tea sF facF le$Ft%ra Era ca at%nci cDnd DnCeţi $eo$rafia la şcoalF 2oate acele forme $eometrice roB şi CerBi care se asemFna% Dn micF mFs%rF c% l%mea realF <neori. o re-eBi el LDar treb%ie s"o Dndre-t Dn direcţia Dn care mer$em N. cea care treb%ia. ca Dntotdea%na Ei n% disc%ta% niciodatF de ce treb%ia ca doar el sF cond%cF Asemeni maKoritFţii bFrbaţilor. d%-F care a Dntors $'id%l c% ca-%l Dn Kos L"a rFs%cit s-re drea-ta şi a-oi din no% c% ca-%l Dn Kos D%-F care. strFBile n% se -otriCesc c% cele din $'idRN. la Colan deCenea alt om Ra4 a r%$at"o -e R%t' sF ca%te adresa Dn $'id%l strFBilor Ea a desc'is la -a$ina care treb%ia. n% M N% te mai -rosti atDta şi s-%ne odatF Dncotro s"o l%FmRN L? sF"ţi s-%n e% -e %nde s"o l%FmRN. ar ti-Fri"o inCers.Ra4 şi R%t' tocmai mer$ea% la %n s-ectacol Dn oraş Cond%cea Ra4. dar n% -%tea eJ-lica %nde Croia% sF aK%n$F. dar s-re s%d era %n deBastr% @ şi ac%m mer$ea% s-re s%d A rFs%cit 'arta de mai m%lte ori şi d%-F mai m%lte sec%nde de tFcere absol%tF Ra4 s-%se! LN% mai rFs%ci 'arta aiaRN. H%lieta s"a rFtFcit cDnd ar fi treb%it sF se DntoarcF acasF d%-F o DntDlnire amoroasF c% Romeo. DncF de mii de ani Dn secol%l al Sl"lea. a Dnce-%t sF"* -riCeascF fiJ Dnţele$ea ceea ce era re-reBentat -e 'arta res-ectiCF. a Bbierat Ra4 De ce sDntem diferiţi L<ite ce e. . re%şea sF se ada-teBe %nei 'Frţi @ cDnd se Dndre-ta% s-re nord. dar n% -oţi s"o citeşti c% ca-%l Dn KosRN. Dntr"o tFcere mormDntalF. rFs-%nse R%t' f%rioasF foc D%-F care BCDrli c% $'id%l strFBilor Dn el şi stri$F eJas-eratF! LN"ai decDt sF ca%ţi sin$%rRN ?are Ci se -are cF aceastF ceartF aţi mai a%Bit"o %ndeCa M Este %na dintre cele mai banale Dntre bFrbaţii şi femeile ce a-arţin t%t%ror raselor. s-%se ea ridicDnd ton%l foarte indi$natF LDacF Dntr"adeCFr 'arta ar treb%i cititF inCers. Lad4 >odiCa a cFlFrit $oalF -%şcF -e o altF stradF decDt Strada CoCentr4. a eJ-licat R%t' fFrF -rea m%ltF conCin$ere LDa.

-entr% a şti c%m sF o atin$F Dn -lin Profesor%l de -si'olo$ie dr Camilla Benbo6 de la <niCersitatea . ca la bFrbaţi Doar a-roJimatiC *)Q dintre femei se orienteaBF Dn s-aţi% c% aceeaşi %ş%rinţF ca bFrbaţii CAPACI2T. re-reBentDnd %na dintre cele mai -%ternice Dns%şiri masc%line Ea s"a deBColtat din Crem%ri strFCec'i -entr% a -ermite bFrbaţilor.3 Pentr% %nii. dimensi%nea lor. stabilind cDt de re-ede treb%ie sF aler$e ca sF"şi atin$F ţinta şi de cDtF forţF este neCoie ca sF omoare -rada ce Ca deCeni -rDnB. iar &rFKitoarea cea Rea de la &est se Dndre-ta adesea s-re s%d. -ro-orţionate. cFci a DndrFBnit sF o obli$e sF -ricea-F 'Frţile de l%-tF. orientarea mai im-licF şi ca-acitatea de a ima$ina %n obiect care se mişcF Dn s-aţi% Dn K%r%l %n%i obstacol şi a Cedea l%cr%rile dintr"o -ers-ectiCF tridimensionalF Sco-%l sF% este sF determine mişcarea ţintei fiJate. nord şi est 1îndire se9istă Inter-retarea 'Frţilor şi determinarea loc%l%i Dn care CF aflaţi se baBeaBF -e ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% Scanarea creier%l%i aratF cF aceastF ca-acitate este localiBatF Dn lob%l frontal dre-t la bFrbaţi şi bFieţi. din -%nct de Cedere biolo$ic. folosind %n boloCan sa% o lance Ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% este localiBatF Dn ambele emisfere ale creier%l%i la femei. neaCDnd DnsF %n loc -recis mFs%rabil.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA.Cleo-atra *"a ameninţat -e #arc Antoni% cE"* castreaBF. -entr% cF disc%tFm des-re -%nctele tari şi ca-acitFţile de care da% doCadF bFrbaţii şi Dn care eJceleaBF -rec%m şi des-re direcţiile Dn care. fel%l c%m sDnt coordonate. %n asemenea st%di% -oate -Frea o formF de discriminare seJ%alF.I< Ma. c%m se mişcF şi %nde sDnt -lasate $eo$rafic De asemenea. a% %n aCantaK clar <lterior DnsF Com analiBa şi Bonele Dn care sta% mai bine femeile =înătorul de rîn&uri în acţiune ?rientarea Dn s-aţi% DnseamnF ca-acitatea de a Cedea c% oc'ii minţii forma l%cr%rilor. CDnFtorilor. sF calc%leBe CiteBa.oritatea fe#ei!or do6ede-$ o orientare /n -'a"i !i#itat. mişcFrile necesare şi distanţa faţF de -radF.

m%lte femei a% -robleme c% inter-retarea %nei 'Frţi sa% a %n%i $'id al strFBilor 4e#ei!e n -e de-$ r$. localiBatF Dn cel -%ţin -atr% loc%ri din emisfera frontalF drea-tF şi Dn cDteCa Bone mai mici din stDn$a De ce sDntem diferiţi 4e#inin Ma-$ !in Lo$a!i<area $a'a$it. bine /n -'a"i ) . ei %rmeaBF adesea -rofesii sa% -racticF s-ort%ri care im-licF orientarea Dn s-aţi% Pentr% bFrbaţi. iar cele mai b%ne fete a% fost adesea de-Fşite de bFieţii c% cele mai slabe reB%ltate Pentr% bFrbaţi. aceaşi BonF a creier%l%i le -ermite sF reBolCe şi -robleme Ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% n% este %n -%nct forte -entr% femei şi fete.!*. -entr% cF niciodatF n% le"a -reoc%-at CDnFtoarea sa% c%m sF"şi $FseascF dr%m%l Dna-oi s-re casa. care sDnt mai m%lt decDt foarte clare DncF de la -atr% ani Ea a constatat cF Dn Creme ce fetele se desc%rca% foarte bine Dn a Cedea c% oc'ii minţii Dn do%F dimensi%ni. aceasta este o f%ncţie a creier%l%i -recisF. <one!e a$ti6e3H In-tit t ! de P-ihiatrie din Londra) %NNN /a-t%l cF n% a% o localiBare -recisF a ca-acitFţii de orientare Dn s-aţi% denotF cF maKoritatea femeilor se desc%rcF nesatisfFcFtor Dn aceastF -riCinţF Lor n% le -lac actiCitFţile care -res%-%n orientare Dn s-aţi% şi n% %rmeaBF -rofesii sa% n%"şi -etrec tim-%l liber c% ceCa care -res%-%ne orientare Dn s-aţi% ACDnd o BonF s-ecificF -entr% ca-acitatea de orientare Dn s-aţi%.de Stat din lo6a a fFc%t o scanare a creier%l%i Dn caB%l a -este %n milion de bFieţi şi fete -entr% a st%dia ca-acitatea lor de orientare Dn s-aţi% şi a -reBentat diferenţele dintre seJe. aceste l%cr%ri neintrDnd Dn atrib%ţiile lor c%rente De aceea."ii de orientare /n -'a"i KMone!e $ ne0r re're<int. adicF de a -erce-e adDncimea Dn caB%l testelor Cideo tridimensionale. bFieţii le"a% de-Fşit -e fete Dn ce -riCeşte ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% Dntr"o -ro-orţie de . maKoritatea bFrbaţilor şi bFieţilor sDnt -rice-%ţi Dn toate actiCitFţile care o -res%-%n. bFieţii a% ca-acitatea de a Cedea Dn trei dimensi%ni.

fotbal%l.'entr $.I< EJistF mii de st%dii ştiinţifice bine doc%mentate care confirmF s%-erioritatea bFrbat%l%i Dn -riCinţa orientFrii Dn s-aţi% Acest l%cr% n% este s%r-rinBFtor. n% mai are neCoie de o 'artF.rba"i3 @ CAPACI2T. DnsF ar şi cDşti$a BFrbaţii sDnt atDt de obsedaţi sF %rmFreascF %n alt bFrbat care loCeşte s-re o ţintF. -entr% cF re%şesc sF le memoreBe St%diile aratF cF n%ntea bFrbat%l%i mFsoarF CiteBa şi distanţa -entr% a şţi eJact cDnd treb%ie sF sc'imbe direcţia #aKoritatea bFrbaţilor. basc'et şi tenis N"ai neCoie sF faci o fac%ltate -entr% a fi atDt de res-ectat. distanţa. fotbal.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA. maKoritatea bFrbaţilor -ot inter-reta 'Frţile şi naCi$a %lterior c% s%cces. c%m ar fi $olf%l. -ot s-%ne tot%şi Dncotro e nord%l Ca CDnFtor al -rDn" . aCDnd Dn Cedere eCol%ţia sa ca CDnFtor BFrbat%l modern n% mai treb%ie sF CDneBe -rDnB%l El Dşi foloseşte act%almente simţ%l de orientare Dn s-aţi% Dn alte direcţii. -entr% cF acea BonF s-aţialF aflatF la niCel%l creier%l%i -oate Dnma$aBina informaţia res-ectiCF #aKoritatea bFrbaţilor -ot desl%şi o 'artF c'iar dacF sDnt c% faţa la nord şi treb%ie sF mear$F s-re s%d In mod similar. /n e6o! "ia !or n2a 6/nat a!t$e6a de$/t b. dacF sDnt introd%şi Dntr"o DncF-ere c% care n% sDnt familiariBaţi şi care n% are ferestre. %n$'i%rile şi direcţia %u) de ştiu bărbaţii unde sF mear$F Ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% Di -ermite bFrbat%l%i sF roteascF 'arta Dn $Dnd şi sF ştie eJact Dncotro s"o a-%ce DacF treb%ie sF se DntoarcF Dn acelaşi loc %lterior. sF$eţile ar%ncate la ţintF sa% orice alt s-ort ori actiCitate ce -res%-%ne %rmFrirea %n%i l%cr% sa% atin$erea %nei ţinte #aKoritatea femeilor socotesc cF ar%ncat%l sF$eţilor la ţintF este %n Koc -licticos #aKoritatea femeilor $Dndesc cF şi CDnat%l este -licticos Dar dacF ar aCea Dn -artea drea-tF a creier%l%i o BonF s-ecificF deBColtatF -entr% orientarea Dn s-aţi% şi -entr% a ţinti. DncDt -rintre cei mai bine -lFtiţi oameni din l%me se n%mFrF K%cFtorii de $olf. este s%ficient sF estimeBi corect CiteBa. n% n%mai cF le"ar -lFcea foarte m%lt. Koc%rile -e calc%lator.

astfel DncDt doar cel stDn$ -rimea informaţiile c% care era alimentat lob%l dre-t. dDnd%"şi seama cF n% mai sDnt Dn stare sF"şi $FseascF maşina De ce băieţii sînt atraşi de sălile cu *ocuri video P%teţi mer$e Dn orice salF c% Koc%ri Cideo sa% c% a%tomate -entr% Koc%ri mecanice şi Ceţi constata cF e -lin de adolescenţi care Dşi -%n Dn a-licare ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% SF analiBFm cDteCa st%dii ştiinţifice care -%n Dn l%minF orientarea Dn s-aţi% #aKoritatea -res%-%n a-arat%rF tridimensionalF <n st%di% fFc%t la <niCersitatea Vale a constatat cF doar ((Q dintre femei -ot sF facF acelaşi l%cr% la fel de bine ca bFrbaţii De asemenea.3 Este s%ficient sF CF aflaţi -e orice stadion s-ortiC -entr% a fi martorii fel%l%i Dn care bFrbaţii se ridicF de la loc%l lor şi se d%c sF"şi c%m-ere ceCa de bF%t.rba"i!or 'ot /ntotdea na -.oritatea b.de co-ii dotaţi şi a% constatat cF bFieţii b%ni la . care -riCesc -rof%nd desc%raKate. re%şind sF se DntoarcF Dn acelaşi loc P%teţi mer$e Dn orice oraş din l%me -entr% a constata cF t%ristele se aflF Ceşnic %ndeCa Dntr"o intersecţie fr%nBFrind a$asate 'Frţile şi demonstrDnd clar cF iar s"a% rFtFcit #er$eţi Dntr"o -arcare -e mai m%lte niCel%ri de la orice s%-erma$aBin şi %rmFriţi"le c% atenţie -e c%m-FrFtoare. n% conteaBF ce oc'i fo" CAPACI2T. doar *:Q dintre femei re%şesc acelaşi l%cr% BFieţii a% eJcelat c'iar at%nci cDnd oc'i%l lor dre-t a fost aco-erit. arate /n$otro e-te nord !) $hiar da$. s"a mai desco-erit cF Dn Creme ce :9Q dintre bFrbaţi sDnt Dn stare sF -ro$rameBe din -rima Dncercare %n a-arat Cideo sa% orice a-arat%rF similarF. a% testat %n $r%. in$iner sa% -iloţi de linie Dr Camilla Benbo6 şi cole$%l sF%. -entr% cF altfel n% are şanse de s%-raCieţ%ire Ma. -entr% cF de fiecare datF creier%l a Dncercat sF reBolCe -roblemele %tiliBDnd ambii lobi De aceea femeile ale$ rareori meserii c%m ar fi mecanic a%to. el treb%ie sF ştie -e %nde s>o ia ca sF se DntoarcF acasF. habar n2a nde -e af!. at%nci cDnd eJistF instr%cţi%ni scrise. dr H%lian Stanle4.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA.I< losesc.De ce sDntem diferiţi B%l%i. %nde este localiBat simţ%l de orientare Dn s-aţi% In caB%l fetelor.

de o $rFmadF de bFieţi şi de -%ţine fete #aKoritatea fetelor se aflF acolo doar -entr% a"i im-resiona -e bFieţi. dar aşa c%m constatF ra-id maKoritatea adolescentelor. -rec%m şi -atinoarele -entr% cei care mer$ -e rotile sDnt Dntotdea%na -line. basc'et sa% orice altceCa care -res%-%ne o estimare. -entr% cF -ot estima corect %n$'i%rile şi -ot Cedea dacF eJistF deniCelFri Aceste strFCec'i ca-acitFţi deBColtate Dn tim-%l CDnat%l%i sDnt şi motiC%l -entr% care n%mFr%l bFrbaţilor -redominF Dn domenii c%m ar fi ar'itect%ra. aCea% a-roJimatiC aceeaşi CDrstF c% Einstein S"a constatat cF Bona de orientare s-aţialF din creier%l l%i. constr%cţiile şi statistica BFieţii se desc%rcF mai bine Dn stabilirea %nei coordonFri Dntre mDnF şi oc'i. dr Sandra 3itelson a cond%s o ec'i-F de oameni de ştiinţF de la <niCersitatea #c#aster din ?ntario. c'imia.matematicF de-Fşea% net n%mFr%l fetelor. at%nci cDnd a% m%rit. care a% analiBat anatomia creier%l%i l%i Albert Einstein şi l"a% com-arat c% alte +0 de creiere de bFrbaţi şi 0: de femei c% o inteli$enţF normalF. %rmFrirea sa% nimerirea %nei ţinte Astfel se eJ-licF de ce sFlile c% Koc%ri Cideo şi mecanice. ceea ce le . Dn l%mea Dntrea$F. o coordonare. creier%l l%i Einstein a fost com-arat c% cel al altor 9 bFrbaţi care. fotbal e%ro-ean şi american. Canada. loCirea. ambii lobi se deBColtF Dntr"%n ritm mai ec'ilibrat. bFieţii sDnt m%lt -rea -reoc%-aţi de Koc%rile sa% s-ort%rile res-ectiCe -entr% a le da atenţie In *777. aflatF Dn strDnsF le$Ft%rF c% cea a raţionament%l%i matematic. care a% fost -Fstrate d%-F deces De asemenea. era c% *0Q mai eJtinsF -e ambele lat%ri decDt la bFrbaţii şi femeile obişn%ite De ce sDntem diferiţi Creier%l bFieţil-r se deBColtF altfel PFrinţii care a% şi bFieţi şi fete Dşi da% re-ede seama cF bFieţii sDnt foarte diferiţi de fete Dn -riCinţa ritm%l%i de deBColtare Lob%l dre-t al bFieţilor se deBColtF şi creşte Dntr"%n ritm mai ra-id decDt cel stDn$ Asta -res%-%ne mai m%lte le$Ft%ri la acest niCel şi mai -%ţine c% lob%l stDn$ La fete. fiind Dntr"%n ra-ort de *+ la * BFieţii -ot constr%i o clFdire -ornind de la %n -lan bidimensional m%lt mai %şor şi mai ra-id decDt fetele. ceea ce Di face mai eficienţi Dn s-ort%rile c% min$ea De aici şi obsesia bFrbaţilor -entr% cric'et.

fiind c% a-roJimatiC +Q mai m%lte femei inteli$ente decDt bFrbaţi.$a!!o.# mai $ros. -rin care elimina -reK%decFţile seJ%ale dintre bFrbaţi şi femei la niCel%l orientFrii Dn s-aţi% 2estDnd mai m%lte c%lt%ri. Di s-%se! LN"are rost. la fel ca şi alţi cercetFtori. a% tendinţa sF fie mai de$rabF ambideJtre. ceea ce Di face sF se orienteBe m%lt mai bine Dn s-aţi% la CDnFtoare St%di%l fFc%t -e co-ii c% CDrste Dntre 0 şi *9 ani aratF cF bFieţii le de-Fşesc -e fete Dn -riCinţa ca-acitFţii de a maneCra o raBF de l%minF -entr% a atin$e o ţintF. c'iar dacF a% creier%l -%ţin mai mic CDnd este Corba .dF -osibilitatea sF doCedeascF mai m%lte talente C%m eJistF şi o mai b%nF conectare Dntre lob%l stDn$ şi cel dre-t -rintr"%n $or' . ani.I< 2estarea ca-acitFţii de orientare Dn s-aţi% SaCant%l american dr D 3ec'sler a creat o serie de teste de mFs%rare a coeficient%l%i de inteli$enţF. mamF N"o sF Dnca-F Dn Ceci E -rea mare N Diana a mFs%rat loc%l şi a constatat cF fi%l ei aCea dre-tate N% -%tea Dnţele$e de ce el şi"a dat seama dintr"o -riCire cF mobila n% Ca DncF-ea acolo C%m o fi re%şitM Sim-l% Oi"a folosit ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% CAPACI2T. Dn sc'imb cel dre-t -ro$reseaBF mai ra-id. Cliff. ea se a$ita mFs%rDnd c% r%leta. de a re-rod%ce %n ti-ar -rin desenarea l%i Dn mers%l -e -odea. de la rasele -rimitiCe -Dna la loc%itorii celor mai sofisticate oraşe din l%mea Dntrea$F. fi%l ei de *. ceea ce face ca m%lte femei sF aibF -robleme Dn a distin$e Dntre stDn$a şi drea-ta Aormonii de testosteron in'ibF deBColtarea lob%l%i stDn$ la bFieţi. -entr% a Cedea %nde Ca DncF-ea fiecare mod%l Dn -arte C%m mFs%ra ea b%fet%l din s%fra$erie.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA. a aK%ns la concl%Bia cF femeile sDnt net s%-erioare faţF de bFrbaţi ca inteli$enţF Dn $eneral. de a asambla o Dntrea$F $amF de obiecte tridimensionale şi de a reBolCa -robleme ce -res%-%n o lo$icF matematicF 2oate aceste ca-acitFţi sDnt localiBate Dn lob%l dre-t la cel -%ţin 9)Q dintre bFrbaţi şi bFieţi Diana şi )obila ei CDnd camion%l de trans-ort tocmai Dnce-%se sF descarce mobila ce %rma sF aK%n$F Dn no%a casF a Dianei.

CF Ceni Corba. bFrbaţii sDnt tot%şi net s%-eriori femeilor. a naCi$atorilor şi a controlorilor de trafic El mFsoarF ca-acitatea de -rel%are a %nor informaţii bidimensionale şi de a constr%i mental %n obiect tridimensional Ima$inaţi"CF cF -%BBle"%l din 2est%l * ar fi fFc%t din carton DacF l"aţi Dm-Ft%ri -e lat%rile sale.de reBolCarea %nor -%BBle"%ri de ti.ri 'o-ibi!e 'entr Te-t ! % Te-t % De ce sDntem diferiţi Acest test -res%-%ne ima$inarea %n%i obiect tridimensional şi rotirea sa. femeile. -entr% a se obţine %n$'i%l corect Aceleaşi abilitFţi sDnt necesare şi -entr% inter-retarea %nei 'Frţi sa% a %n%i $'id al strFBilor.ea&ă fe)eile LDacF bFrbaţii n% ar fi desenat astfel 'Frţile. rFs-%ns%l corect la 2est%l ( este C 1 %u) navig. aK%n$Dnd ca 7(Q dintre ei sF se desc%rce c% brio. care -res%-%ne mai m%lte rotaţii Dn s-aţi% -e care le"aţi -%tea face Dn mintea CoastrF Te-t 9 R. indiferent de c%lt%ra din care -roCin <n oc'i critic ar -%tea comenta cF acest l%cr% demonstreaBF cF femeile sDnt -rea inteli$ente ca sF se -reoc%-e de nişte -%BBle"%ri st%-ide. s"ar obţine %n c%b c% simbol%rile -e eJterior Pres%-%nDnd cF -artea c% cr%cea este Dn drea-ta şi cerc%l Dn stDn$a. se . Dn Creme ce doar 9Q dintre femei re%şesc. iar elefanţii sDnt mai b%ni decDt femelele la $Fsirea loc%rilor c% a-F . DnsF de fa-t tot%l demonstreaBF clar s%-erioritatea bFrbat%l%i Dn -riCinţa orientFrii Dn s-aţi% <rmFtor%l test de orientare Dn s-aţi% a fost conce-%t la <niCersitatea din Pl4mo%t' şi este Dn $en%l celor folosite -entr% selectarea -iloţilor. -entr% ad%cerea la sol a %n%i aCion sa% -entr% CDnarea %n%i biBon RFs-%ns%l corect este A IatF o Cersi%ne mai com-leJF a test%l%i. sF le Dntoarcem c% ca-%l Dn KosN. care dintre o-ţi%nile A. n"ar mai fi treb%it ca noi.m%lt mai bine sF $FseascF dr%m%l cel b%n Dntr"%n labirint decDt şobolanii femele.ri 'o-ibi!e 'entr Te-t ! 9 2estele fFc%te de Boolo$i aratF cF mamiferele masc%li sDnt s%-erioare mamiferelor femele Dn -riCinţa orientFrii Dn s-aţi% @ şobolanii masc%li se -rice.-' n. B. C sa% D ar fi cea corectF M /aceţi test%l c'iar ac%m R.-' n.labirint.

I DE ?RIEN2ARE ZN SPA.I< de o -ers-ectiCF tridimensionalF -entr% a se orienta corect Am conce-%t 'Frţi t%ristice c% -ers-ectiCF tridimensionalF @ Dn care a-ar co-aci.-lDn$ m%lte femei Societatea britanicF de carto$rafie informeaBF tot%şi cF 0)Q dintre membrii sFi sDnt femei şi cF 0)Q dintre cele care deseneaBF şi redacteaBF 'Frţi sDnt tot femei LDesenarea 'Frţilor este o c'esti%ne bidimensionalF. cred cF ar treb%i s"o ia% la stDn$a \ <n . Dn Creme ce femeile sDnt mai -rice-%te la 'Frţile tridimensionale Ci ce dacă nu găseşti nordul$ NaCi$atoarea a%stralianF Ia4 Cottee a fost -rima femeie care a fFc%t DnconK%r%l l%mii de %na sin$%rF şi fFrF o-rire Cate$oric cF este Corba des-re o femeie care ştie -e %nde mer$e. femeile reacţioneaBF deBastr%os at%nci cDnd -rimesc instr%cţi%ni Cerbale Acest l%cr% aratF cF bFrbaţii -ot transforma semnalele sonore Dn 'Frţi mentale tridimensionale -entr% a CiB%aliBa direcţia corectF şi dr%m%l ce treb%ie %rmat. s-%ne cel mai im-ortant carto$raf britanic.de 'Frţi 2estele noastre aratF cF bFrbaţii a% acea ca-acitate de a transforma Dn $Dnd o 'artF bidimensionalF Dn %na tridimensionalF.sF mF Dntreb [ #Fi sF fie. ea ne"a s-%s cF a aC%t -robleme de inter-retare a %n%i $'id al strFBilor <l%iţi. a re-licat Ia4 LCalc%lator%l este -ro$ramat şi el 'otFrFşte direcţia corectF E% n% ies -e mare şi Dnce. am Dntrebat! Oi at%nci c%m aţi fFc%t DnconK%r%l l%miiMN LAsta DnseamnF naCi$aţieN. Alan Collinson LDific%ltatea -e care o a% maKoritatea femeilor Dn a inter-reta sa% a se orienta c% aK%tor%l 'Frţilor constF Dn fa-t%l cF ele ar aCea neCoie CAPACI2T. la care femeile sDnt la fel de -rice-%te ca şi bFrbaţiiN."it $on-iderabi! $a'a$itatea de a -e orienta fo!o-ind h. care le indicF direcţiile -recise de naCi$aţie Dn fiecare moment al %n%i dr%m -restabilit Dn sc'imb.r"i /n re!ief3 ? altF desco-erire interesantF a fost aceea cF bFrbaţii se desc%rcF mai bine cDnd eJistF %n cond%cFtor de $r%-. ceea ce maKoritatea femeilor n% re%şesc N 4e#ei!e -i2a /#b n.t. n%"i aşa M La o recentF conferinţF. m%nţi şi alte -%ncte de re-er /emeile se desc%rcF m%lt mai bine c% acest ti.

iar Barbara comenteaBF şi atra$e atenţia as%-ra %nor l%cr%ri im-ortante din -eisaK.Dn maşini de Dnc'iriat De obicei. astfel cF cei doi s"a% certat de m%lte ori de"a l%n$%l anilor. indiferent de limba Dn care era% scrise. Allan are %n simţ de orientare Dn s-aţi% mai b%n decDt al Barbarei.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA. Dntotdea%na mF de-laseB c% taJi%l Am Dncercat sF Dnc'irieB diCerse maşini.i 0.I< obicei le rateaBF Ei sDnt Dn contin%are cFsFtoriţi şi o d%c bine. cercetFrile lor Dn direcţia orientFrii Dn s-aţi% le"a% atras atenţia as%-ra -roblemelor care se iCesc at%nci cDnd %n%l dintre -arteneri se desc%rcF $re% Dn s-aţi% şi celFlalt n% Dnţele$e asta Act%almente. şi de mai m%lte ori ea *"a abandonat -e el şi 'Frţile l%i.2. DnconK%rDnd%" te de oameni -rice-%ţi şi de ec'i-ament%l necesar -entr% Dnde-linirea %nei asemenea misi%ni Darta &burătoare Noi .a%torii1 batem l%mea Dn l%n$ şi Dn lat Creme de no%F l%ni -e an. ţinDnd seminarii şi -etrecDnd cel mai m%lt tim. DnsF ea demonstreaBF fa-t%l cF dacF eşti 'otFrDt.$'id al strFBilor e o c'esti%ne de int%iţie @ treb%ie sF De ce sDntem diferiţi [ simţi \ -e %nde s"o iei CDnd mer$ Dntr"%n oraş nec%nosc%t. stri$Dnd%"i eJas-eratF! LN"ai decDt sF ca%ţi şi sin$%rRN +arbara n2are -i#" ! orient. Allan cons%ltF 'arta Dnainte sF se aşeBe la Colan. dar de fiecare datF am sfDrşit -rin a mF rFtFci N ?amenilor le Cine $re% a crede cF aceastF Ia4 Cottee s"ar -%tea rFtFci Dn tim. mer$Dnd din oraş Dn oraş şi din ţarF Dn ţarF Allan s"a treBit c% $'id%ri şi 'Frţi Dn ca-. dre-t -entr% care ea se oc%-F de indicaţii Barbara n% are deloc talent Dn aceastF direcţie.-ea-$. -oţi naCi$a Dn K%r%l l%mii @ c'iar dacF n% Dnţele$i nimic dintr"%n $'id al strFBilor @. . ştii sF -lanifici şi ai c%raK. iar 'Frţile ar%ncate -e $eam n% mai sDnt %n -ericol -entr% a%tomobiliştii din BonF . -referind a%tob%Bele sa% tren%rile. -e care Allan de CAPACI2T.o-ete!e /n -ertar3 Din fericire.rii /n -'a"i ) /n -$hi#b A!!an n e /n -tare -.ce"şi ca%tF ambarcaţi%nea c% care face DnconK%r%l -FmDnt%l%i.

care este de obicei %tiliBat -entr% a Cerifica lo$ica Dn s-aţi% a candidaţilor la diCerse sl%Kbe. arFtDnd acest l%cr% -rin Dncerc%irea cel%i corect DacF Ceţi considera cF nici %na dintre c%tii n% -oate fi fFc%tF d%-F model%l dat. şi o a do%a. c% ca-%l Dn Kos.#area Britanie1. -entr% cei care mer$ s-re s%d Dntr"%n s%-liment de 6eeG"end al %n%i Biar britanic naţional. cDnd se cFlFtoreşte s-re nord. Dn care este incl%sF 'arta standard. sDnteţi res-inşi El este c'iar mai $re% decDt -rimele do%F şi dacF sDnteţi bFrbaţi ar treb%i sF creascF tem-erat%ra din emisfera drea-tF Dn acest test Ci se dF %n model -e care dacF Dl Dm-Ft%riţi -%teţi obţine a-oi o c%tie Dn trei dimensi%ni 2reb%ie sF 'o" De ce sDntem diferiţi tFrDţi dacF %na dintre cele -atr% c%tii din fiecare set -oate fi obţin%tF -rin Dm-Ft%rirea model%l%i iniţial.Darta cu ca ul în *os Dn *779. a fost oferitF $rat%it o asemenea 'artF -rimilor *)) de -ersoane care aCea% sF le scrie A% -rimit cereri de la -este *0 ))) de femei @ şi doar de la cDţiCa bFrbaţi Ne"a% s-%s cF bFrbaţii n% s"a% arFtat interesaţi de aceastF 'artF c% ca-%l Dn Kos sa% a% considerat"o c'iar o $l%mF /emeile DnsF a% fost im-resionate.I< . astfel DncDt sF fie orientatF -e direcţia Dn care mer$e maşina Aşa c%m era de aşte-tat.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA. Dn care s%d%l este Dn s%s%l -a$inii. femeile a% fost s%-erDncDntate Un ulti) test Dncercaţi acest test conce-%t de -ersonal%l de la Res%rse %mane şi Cercetare din cadr%l com-aniei SaCille and Aolds6ort' Ltd . Ho'n şi As'le4 Sims a% creat o 'artF c% do%F sens%ri. Dn An$lia. c%m ar fi controlorii de trafic DacF n% re%şiţi sF"* faceţi Dn mai -%ţin de trei min%te.>lobal Positionin$ S4stem @ >PS1 Acesta -res%-%ne o a-arat%rF CiB%alF -entr% naCi$are ce -ermite ca ima$inea sF fie rotitF -e ecran%l de la bord%l Ce'ic%lelor. n"o Dncerc%iţi CAPACI2T. -entr% cF ea Dnloc%ia neCoia de rotire Dn s-aţi% A%tomobilele B#3 a% fost -rimele care a% instalat %n sistem de -oBiţionare $lobalF .

-a -. el Ca contin%a sF CorbeascF @ Dn sc'imb. ci man%al 2ot%l are o lo$icF -erfectF -entr% femei. e mai bine sF n%"şi mai roa$e neCasta sF inter-reteBe 'arta Pentr a a6ea o fa#i!ie feri$it. %n$'i%rile şi distanţele Dar asta este -osibil doar dacF n% mer$e radio%l Oofer%l modern stF la Colan. deşi am $Fsit şi o femeie care *"a terminat c% s%cces Dn 7 sec%nde Ea este statistician la o societate de asi$%rFri . ea Ca tFcea mai Dnainte de a o Dntoarce inCers DacF i"o daţi %n%i bFrbat.Q dintre controlorii de trafic sDnt bFrbaţi #aKoritatea femeilor considerF cF acest ti. De ce sDntem diferiţi -rin %rmare. ambreiaK%l şi frDna -ot fi combinate şi -ot fi -erce-%te relatiC ra-id colţ%rile. ( D.c% cele ale orientFrii Dn s-aţi% De aceea at%nci cDnd s%nF telefon%l şi rFs-%nde bFrbat%l. + C. ea tace br%sc şi Dnce-e sF DntoarcF 'arta c% ca-%l Dn Kos.de teste sDnt o -ierdere de Creme. -entr% ca n% -oate sF acţioneBe f%ncţiile a%B%l%i Dn acelaşi tim. simţind%"se ne-%tincioasF #aKoritatea bFrbaţilor n% Dnţele$ fa-t%l cF atDta Creme cDt Dn creier n% eJistF o BonF s-ecificF -entr% inter-retarea %nei 'Frţi ea Ca fi DnCDrtitF n% mental. $a te o -trad. c%m ar fi ar'itecţii şi matematicienii Ac%m Ceţi Dnţele$e de ce 7. el cere ca toatF . deoarece ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% le e de mare aK%tor @ sc'imbFtor%l de CiteBe se acţioneaBF -rintr"o mişcare de rotaţie. s-re a eCita cert%rile. fiind localiBatF -e ambele lat%ri ale creier%l%i. $a fe#eia -. Ca o-ri radio%l. adicF sF Dndre-te 'arta Dn direcţia de mers Pentr% %n bFrbat. interfereaBF la femeie c% f%ncţia Corbirii. mai ales cei Dn a cFror meserie este neCoie de o -riCire tridimensionalF. inter'rete<e o hart.#aKoritatea celor care re%şesc sF d%cF la b%n sfDrşit acest test Dn mai -%ţin de trei min%te sDnt bFrbaţi.RFs-%ns%rile sDnt * B. dacF acesteia i se Ca da %n $'id al strFBilor. Di dF 'arta soţiei sale şi o roa$F sF %rmFreascF dr%m%l ACDnd o ca-acitate de orientare Dn s-aţi% red%sF. /n 0hid3 Ca-acitatea de orientare Dn s-aţi%. nici %n%l 1 Evitarea certurilor BFrbaţilor le -lace sF cond%cF ra-id -e dr%m%rile şer-%ite.> n in-i-ta"i ni$iodat.

atDt Dar mFcar el -oate sta liniştit.ce DncearcF sF Dşi citeascF Biar%l %u) sF te cerţi în ti) ce conduci <n soţ care Dşi DnCaţF soţia sF cond%cF maşina e deKa Dn dr%m s-re diCorţ BFrbaţii din Dntrea$a l%me da% mere% aceleaşi sfat%ri! LIa"o la stDn$a @ DncetineşteR @ sc'imbF CiteBa @ ai $riKF la -ietoni @ concentreaBF"te @ n% mai -lDn$eRN Pentr% bFrbat. dar eJ-licF şi de ce atDtea femei şi fete calc%leaBF c% Coce tare BFrbaţii de -ret%tindeni stri$F dis-eraţi! LCalc%leaBF. sco-%l cond%s%l%i este sF aK%n$F c% bine din -%nct%l A Dn -%nct%l B Strate$ia idealF -entr% bFrbat ca -asa$er e sF Dnc'idF oc'ii. cFrora le dF dr%m%l eJact cDnd treb%ie C% alte c%Cinte.I< Ca -rice-e niciodatF Creier%l bFrbat%l%i aştea-tF -DnF ce cad dest%le -icFt%ri de -loaie -e -arbriB Dn ra-ort c% CiteBa şter$Ftoarelor. ea n% treb%ie sF facF altceCa decDt sF stea liniştitF şi sF n% comenteBe SF"* lase -%r şi sim-l% sF cond%cF CDnd -e -arbriB cade -rim%l stro.l%mea sF tacF /emeile reBolCF -roblemele de matematicF mai ales Dn lob%l stDn$ al creier%l%i. el Dşi foloseşte ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% %u) să>i e9 lici ceva unei fe)ei N% daţi niciodatF %nei femei sfat%ri de $en%l LIa"o s-re nordN sa% LIa"o s-re Cest Creo cinci GilometriN. -oate l%a 'otFrDri şi emite K%decFţi care ei Di -ar -eric%loase In caB%l Dn care el n% are antecedente -e şosea. sF dea dr%m%l la radio şi sF n% mai comenteBe. -entr% cF datoritF ca-acitFţii l%i de orientare Dn s-aţi%. -entr% cF aşa ceCa -res%-%ne %n adeCFrat talent de b%solF Dn sc'imb. l%cr% -e care %n bFrbat n%"* CAPACI2T.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA. Dn $DndR N% mF -ot concentraRN. -entr% cF Dn $eneral femeile sDnt mai si$%re cDnd se aflF la Colan decDt bFrbaţii A% mai -%ţine accidente Ea Dl Ca d%ce -e el %nde treb%ie @ doar cF d%reaBF ceCa mai m%lt. femeia dF dr%m%l la şter$Ftoare. . cond%s%l este o formF de testare a ca-acitFţii de orientare Dn s-aţi% Dn f%ncţie de medi%l DnconK%rFtor Pentr% o femeie. se -oate destinde şi aK%n$e Ci% la destinaţie /emeia criticF fel%l Dn care cond%ce bFrbat%l. domn5e. ceea ce le face n% n%mai sF fie mai Dncete. Dn tim.de -loaie.

dre-t -entr% care -are %n sc'imb Dn nat%rF reBonabil. %nde reB%ltat%l la bFrbaţi a fost de ::Q. 'arta este treaba b. aţi -%tea s-%ne care a% fost De ce sDntem diferiţi -arcate de bFrbaţi şi care de femei M <n st%di% comandat de o şcoalF de şoferi en$leBeascF a arFtat cF bFrbaţii din #area Britanie re%şesc Dn -ro-orţie de 9(Q sF -arc'eBe maşina c% s-atele cDt mai a-roa-e de bord%rF. Dn Creme ce femeia Corbeşte des-re -%nctele de re-er interesante şi des-re -eisaK%l de -e mar$inea dr%m%l%i Aşa c%m ştiţi. e bine sF n%"i staţi Dn caleR Cei mai -rice-%ţi Dn a -arca sDnt nemţii.-%teţi sF"i daţi indicaţii care -res%-%n -%ncte de re-er c%m ar fi! L2reci -e lDn$F #cDonald5s şi Dndrea-tF"te s-re clFdirea -e care scrie Banca NaţionalF N Asta Di Ca -ermite femeii sF re-ereBe loc%rile res-ectiCe datoritF ca-acitFţii sale de -erce-ţie CiB%alF -erifericF Constr%ctorii şi ar'itecţii de -ret%tindeni -ierd milioane Dn diCerse afaceri at%nci cDnd -reBintF -lan%ri şi -roiecte bidimensionale %nor femei c% -%tere de deciBie #intea bFrbat%l%i -oate transforma -lan%rile res-ectiCe Dn %nele tridimensionale -entr% a Cedea c%m Ca arFta Dn final constr%cţia. bFrbat%l este mai -%ţin -rice-%t la Corbe com-aratiC c% femeia. cF aţi -rimit aceste informaţii n% mai e neCoie ca femeia sF se %ite ca mDţa Dn calendar Dntr"o 'artF. ea c% Corba Asta DnseamnF cF el -oate $Fsi %şor adresa noii l%i i%bite. Dn Creme ce abia (+Q dintre ele re%şesc din -rima Dncercare <n st%di% similar s"a fFc%t la Sin$a-ore. dintre care doar :9Q din -rima Dncercare La femei reB%ltat%l a fost de *7Q şi doar *(Q din -rima Dncercare Ideea este cF dacF aCeţi de"a face c% o şoferiţF din Sin$a-ore.rbat ! i3 E m%lt mai -lFc%t -entr% %n bFrbat sF $FseascF dr%m%l şi sF cond%cF. dar -entr% o femeie acest l%cr% n% re-reBintF decDt o 'Drtie c% nişte linii fFrF sens #odel%l tridimensional sa% ima$inea de calc%lator le Cor face -e femei sF c%m-ere acele case Ac%m. el c% 'arta. dar n% Ca şti ce an%me sF"i s-%nF cDnd aK%n$e Dn -ra$ Pacostea arcărilor aralele cu s atele DacF Ci s"ar cere sF CF %itaţi la nişte maşini care a% fost Parcate c% s-atele -e o stradF. c% 99Q din -rima Dncercare 2estele . Dn Creme ce 8*Q re%şesc asta din -rima Dncercare Doar ((Q dintre femei -ot acelaşi l%cr%.

n% s"ar mai -ermite -arcarea c% s-atele sa% cea -aralelFR Ar aCea ele $riKF sF elimine dat%l c% s-atele sa% estimarea %n$'i%rilor şi distanţelor Asta ar Dnsemna m%lt mai m%lt loc.0U faţF de bord%rF.de obicei mai bine la -arcarea Dn marşarier decDt bFrbaţii Dn tim-%l -re$Ftirii -ro-ri%"Bise. -entr% cF s"a de" CAPACI2T. dar şi mai -%ţine accidente +e)eile sînt şoferi )ai siguri <n st%di% fFc%t de o firmF de asi$%rFri aratF cF Dn an%l ())) s"a% Dnscris (.I< monstrat cF e mai si$%r dacF şofer%l -oate sF iasF c% faţa la -lecare Din -Fcate. fiecare sit%aţie Dn -arte re-reBintF %n no% set de date ce treb%ie analiBate.de -arcare c% s-atele şi am constatat cF a-roa-e nici o femeie n% a fost im-licatF Dn l%area acestei deciBii In maKoritatea caB%rilor. c% condiţia ca medi%l şi condiţiile de desfFş%rare sF n% se modifice Dn -linF circ%laţie DnsF. . fe#ei!e ar $ond $e $on-i!ii!e # ni$i'a!e) ar inter<i$e $ -i0 ran". -entr% cF -arcarea c% s-atele contin%F sF Dnsemne o b%nF orientare Dn s-aţi% -entr% estimarea %n$'i%rilor şi a distanţelor Am fFc%t %n sondaK Dn caB%l a () de consilii locale care a% introd%s acest ti. m%lte oraşe mai mici sa% mai mari a% introd%s -arcarea c% s-atele la .Dn -riCinţa -arcFrii fFc%te Dn cadr%l şcolilor de şoferi aratF cF femeile se -rice. 'ar$.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA. dar statisticile aratF cF femeile se desc%rcF m%lt mai -rost Dn sit%aţiile de acest $en din Ciaţa de Bi c% Bi Acest l%cr% este -osibil -entr% cF femeile sDnt mai -rice-%te decDt bFrbaţii la DnCFţat şi la re-etarea c% s%cces a l%cr%rilor DnCFţate.+ milioane de şoferi Dn #area Britanie. acest l%cr% n% le"a aK%tat -rea m%lt -e femei. ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% ti-icF bFrbat%l%i este m%lt mai -otriCitF -entr% reBolCarea %nei asemenea misi%ni #aKoritatea femeilor -referF sF -arc'eBe maşina Dntr"%n s-aţi% mai lar$ Dn altF -arte şi sF mear$F mai m%lt -e Kos -DnF la destinaţie decDt sF se strecoare c% s-atele Dntr"%n loc strDmt de -arcare Da$.ri!e 'ara!e!e -a 'e $e!e din #ar.arierJ Recent. era% n%mai bFrbaţi DacF aceste consilii ar fi formate doar din femei.

teoretic. se mai aratF cF 7Q dintre femeile şofer n% cer -rime de asi$%rare @ ceea ce indicF fa-t%l cF a% aC%t %n accident Dn %ltimele *( l%ni @. se constatF eJact contrari%l /emeile sDnt mai -r%dente. ani com-aratiC c% *9. femeile ar aK%n$e mai re-ede Dn CDrf%l societFţii. %n mono-ol Dn acele -rofesii sa% domenii care -res%-%n orientare Dn s-aţi% #ilioane de femei a% i$norat Dnclinaţiile lor fireşti s-re an%mite cariere şi forme de distracţie. c%m rFmDne c% doCeBile referitoare la simţ%l de orientare Dn caB%l femeilor M #%lte $r%-Fri bine intenţionate sDnt conCinse cF dacF ar scF-a de -res%-%s%l K%$ al bFrbaţilor şi de -reK%decFţi. De ce sDntem diferiţi dar bFrbaţii sDnt şoferi mai -eric%loşi St%di%l a mai constatat şi cF femeile diCorţate sDnt mai -redis-%se la ciocniri $raCe decDt femeile mFritate %u) au fost fe)eile rost îndru)ate Deci. dar la o eJaminare mai atentF. com-atibile c% coneJi%nile din creier%l nostr% SF analiBFm %na dintre Bonele %nde şansele e$ale sDnt o -rioritate absol%tF @ DnCFţFmDnt%l . dar s%mele ramb%rsate de firmele de asi$%rFri sDnt mai mici. bFrbaţii contin%F sF aibF. care este dominatF de -rofesii şi distracţii -re-onderent bFrbFteşti Dar aşa c%m Ceţi Cedea.0Q dintre femei a% fFc%t o cerere de des-F$%bire Dn %ltimii .0Q dintre bFrbaţi De aici s"ar -%tea tra$e c% %ş%rinţF concl%Bia cF femeile sDnt şoferi mai -%ţin -rice-%ţi decDt bFrbaţii.dintre care (0. eCent%al. -entr% cF alţi şoferi sDnt enerCaţi de a-arenta lor ne'otFrDre /emeile a% mai m%lte accidente. Dn care ar -%tea eJcela -rin ca-acitFţile lor -si'ice %a acitatea de orientare în s aţiu în rocesul educaţiei Aşa c%m am CFB%t. -entr% cF accidentele sDnt mai -%ţin $raCe. str%ct%ra noastrF biolo$icF ne Dndrea-tF s-re an%mite -rofesii şi distracţii.:Q dintre bFrbaţi De asemenea. com-aratiC c% doar :. -ierderea carnet%l%i sDnt s-ecifice bFrbaţilor. care a% -rea m%lt testosteron cDnd a-asF -e acceleraţie /emeile fac Dntr"adeCFr mai m%lte cereri la firmele de asi$%rFri -entr% des-F$%biri. doar tam-onFri şi B$Driet%ri S%mele mai mari sa%. le Cor treb%i cDteCa sec%nde Dn -l%s Dnainte sF iasF dintr"%n dr%m lateral -e o şosea a$lomeratF ori c'iar sF aşte-te cDnd n% e nimic de aşte-tat AceastF -r%denţF -oate d%ce la mai m%lte accidente.

)) <B 7< 2e'nolo$ia informaţiei *) 8)) 3? 47 Otiinţe eJacte (9 7)) 3.7 8? Diri$enţie * 7)) 86 . -entr% a da şanse e$ale ambelor seJe Dn #area Britanie. . ()) ..< 8B Reli$ie *+ . 4.. Arte 7 .4 86 Limbi clasice 0*) 86 .8 83 >eo$rafie *. ()) 86 . .4 DnCFţFmDnt -ersonal şi social 8. No%a PeelandF şi #area Britanie şi toţi a% s%bliniat cF DncearcF sF -FstreBe ec'ilibr%l Dntre -rofesori şi -rofesoare de 0)X0). C'imie .Am interCieCat cDţiCa re-reBentanţi ai #inister%l%i InCFţFmDnt%l%i din A%stralia.I< -biect Nr0 de rofesori Q bărbaţi F fe)ei Biolo$ie 0 *)) 8? . Social ** ))) . :)) 3B 4< . .3 .A .B 8< #%BicF 0 :)) .4 St%dii $enerale 8 7)) . -entr% cF eJistF o ca-acitate de com%nicare şi de interacţi%ne %manF m%lt mai deBColtatF SF Cedem care sDnt materiile -referate de -rofesorii ce a-arţin fiecFr%i seJ Dn -arte CAPACI2T. materiile -redate sDnt cele care n% -res%-%n dominarea lob%l%i dre-t N% este neCoie de orientare Dn s-aţi% şi nici de o ca-acitate CerbalF mare localiBatF Dn lob%l stDn$ P%teţi constata cF -rocentele sDnt dest%l de e$al Dm-Frţite Dntre bFrbaţii şi femeile -rofesori -biect Nr0 de rofesori Q bărbaţi F fe)ei /iBicF .4 Ed%caţie fiBicF ( *)) .9Q dintre -rofesori era% bFrbaţi şi 0(Q femei Creier%l feminin este mai ada-tat -redFrii decDt cel masc%lin. Dn *779.)) .)) .)) .3 Din acest tabel dec%r$ do%F idei ce treb%ie reţin%te #ai DntDi.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA.7 Economie : .3 ..A Istorie *+ 9)) .

o atit%dine de ti-%l Ldoar -entr% bFieţiN. -entr% cF n% -artici-F la c%rs%rile de -re$Ftire PreK%decFţile lor mentale le fac sF n% abordeBe aceste Bone. a fost rFs-%ns%l LPe femei n% le intereseaBF sF -iloteBe aCioane N #aKoritatea re-reBentanţilor liniilor aeriene a% dat rFs-%ns%ri dest%l de Ca$i sa%. oric%m. ba mai m%lt. -redominant este n%mFr%l bFrbaţilor care -rofeseaBF Dn domeni%l res-ectiC De ce sDntem diferiţi -cu aţii care resu un talentul de orientare în s aţiu <rmeaBF o listF a -rofesiilor Dn care orientarea Dn s-aţi% conteaBF.Mate rii $are 're. Dn ci%da eCidenţei Bdrobitoare -otriCit cFreia 79Q dintre ec'i-aKe sDnt eJcl%siC masc%line <n l%cr% este clar @ femeile a-roa-e cF n% eJistF Dn aceste -rofesii.9Q . dintre care doar 7Q -racticF ar'itect%ra Este clar cF o -arte dintre femei ale$ sF se oc%-e doar de casF şi co-ii. am Dntrebat noi -e re-reBentanţii liniilor aeriene LNici mFcar n% %rmeaBF c%rs%lN. deşi +9Q dintre st%denţii Dn contabilitate a% fost femei LDe ce n% sDnt mai m%lte femei -iloţi MN. -rec%m şi le$Ft%ri care a% la baBF dintotdea%na an%mite -reK%decFţi ce le Dm-iedicF -e femei sF re%şeascF Dn e$alF mFs%rF Dn -rofesiile res-ectiCe Instit%t%l Re$al Britanic de Ar'itect%rF informa ca 0)Q dintre st%denţi sDnt femei.' n orientare /n -'a"i Acest tabel aratF clar cF at%nci cDnd este neCoie de orientare Dn s-aţi%. *8Q dintre contabilii britanici sDnt femei. dar ce se DntDm-lF c% rest%l M Dn contabilitate. deci n% sDnt interesate sF DnCeţe asemenea meserii Profesia Q BFrbaţi In$ineri de Bbor *))Q In$ineri *))Q Piloţi de c%rse 77. este o c'esti%ne de CiaţF şi de moarte N% e neCoie sF fii mare saCant ca sF Dnţele$i im-ortanţa acest%i $rafic. -rec%m şi le$Ft%ra care eJistF Dntre talent%l de CDnFtor al bFrbat%l%i şi lob%l stDn$ Aceste date d%c la concl%Bia cF n% conteaBF calitFţile DnnFsc%te şi cF tot%şi contin%F sF eJiste o s%-remaţie a bFrbat%l%i. Dn nec%noştinţF de ca%BF referitor la im-ortanţa ?rientFrii Dn s-aţi% Dn -ilotaK #%lţi dintre ei s"a% arFtat a$asaţi de comentariile referitoare la diferenţele dintre seJe.

se DmbracF la fel ca noi @ la cost%m şi -a-ion N /emeile DnsF cred cF dacF ar eJersa la fel de m%lt ca bFrbaţii ar fi la fel de ca-abile #%lte considerF cF atit%dinea bFrbaţilor faţF de ele re-reBintF %n factor semnificatiC Dn blocarea lor LDar c%m rFmDne c% orientarea Dn s-aţi% MN.Q Piloţi de c%rse de motociclete 7+.:Q Ar'itecţi 7*Q ?fiţeri de Bbor 7). c% relaţiile dintre ei şi c% Corbirea.0Q Statisticieni 7)Q H%cFtori de biliard 98Q Contabili 9+Q . am Dntrebat noi L#Fs%rarea CiteBei relatiCe şi a %n$'i%rilor bilelor. ne"a s-%s %n fost cam-ion mondial L&orbesc ca noi.+Q dintre in$inerii Dn fiBicF n%clearF sDnt bFrbaţi Interesant este cF st%di%l fFc%t de Instit%t a arFtat cF femeile in$iner se desc%rcF mai bine decDt bFrbaţii c% literele alfabet%l%i. ne"a% s-%s cei de la Instit%t%l de /iBicF N%clearF LDar an$aKFm Dn f%ncţie de ca-acitatea de care da% doCadF solicitanţii şi n% de e$alitatea Dntre seJe N Oi 79. com-%nerea m%Bicii sa% ştiinţele ce sta% la baBa constr%cţiei De ce sDntem diferiţi .I< Controlori de trafic 7.iliardul şi fi&ica nucleară De"a l%n$%l cercetFrii noastre. Dn Creme ce cifrele se referF la le$Ft%ra Dn s-aţi% dintre l%cr%ri <rmFriţi c%rs%l istoriei şi Ceţi constata cF -ractic nici o femeie n% a eJcelat Dntr"%n domeni% Dn care este neCoie de orientare Dn s-aţi% şi de lo$icF matematicF. res-ectiC Dn şa'. iar bFrbaţii sDnt mai -rice-%ţi la cifre E lo$ic @ literele a% le$Ft%rF c% oamenii. distanţa -DnF la -%n$F şi -lasarea finalF a bilei albe N LN"am a%Bit de aşa ceCaN.In$ineri Dn fiBicF n%clearF 79. am disc%tat c% mai m%lţi -rofesionişti ai biliard%l%i L/emeile care sDnt K%cFtori -rofesionişti de biliard $Dndesc şi acţioneaBF asemeni bFrbaţilorN.+Q Piloţi 77.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA.(Q CAPACI2T. a fost rFs-%ns%l Din no% era ac%BatF atit%dinea bFrbaţilor -entr% li-sa de -artici-are a femeilor la cam-ionate LNoi oferim şanse e$ale ambelor seJeN.

de rac'ete <nii -ot s%sţine cF tirania masc%linF discriminatorie a bFrbat%l%i le"a Dm-iedicat -e femei sF se Dndre-te s-re aceste domenii.Wo#en In Co#' tin0 K4e#eia a#eri$an. dar Dncercaţi sF CF %itaţi Dn K%r%l Costr% şi Ceţi constata cF Dn l%mea noastrF de şanse e$ale sDnt -%ţine femeile care Di ecli-seaBF -e bFrbaţi Dn Bonele care -res%-%n orientare Dn s-aţi% Princi-al%l motiC este cF mintea lor le s%$ereaBF cF mai de$rabF treb%ie sF"şi a-ere c%ib%l şi n% sF Dl atace -e al altc%iCa /emeile eJceleaBF Dn Bone de creaţie c%m ar fi artele s-ectacol%l%i. dre-t -entr% care aici aflFm n%mFr%l cel mai mare de femei Dntr"%n sondaK fFc%t de reCista LS + -ine-.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA. ca %rmare. o ştiinţF aflatF Dn strDnsF le$Ft%rF c% orientarea Dn s-aţi% şi. toate acestea fiind domenii Dn care lo$ica abstractF n% este de o im-ortanţF -rimordialF Dn Creme ce bFrbaţii KoacF şa'.I< . c%m ar fi -ro$ramarea sa% -roiectarea de interfeţe. st%di%l a mai arFtat cF femeile sDnt de do%F ori mai n%meroase cDnd este Corba de folosirea calc%latoarelor la loc%l de m%ncF In Creme ce 9. mai ales Dntre *770 şi ())). acest l%cr% fiind motiCat -rin li-sa de interes a femeilor de a -artici-a la c%rs%rile de formare De asemenea. res%rse %mane şi literat%rF. de afa$eri /n ! #ea $a!$ !atoare!orH) s"a arFtat cF n%mFr%l de femei care se dedicF te'nolo$iei informaţiei este Dn descreştere. DnCFţFmDnt. este %n domeni% -re-onderent masc%lin <nele Bone tot%şi. Dn Creme ce doar *:Q dintre femei sDnt de aceeaşi o-inie CAPACI2T.sa% o %nealtF ce -res%-%ne o libertate de creaţie. n%mai ++Q dintre bFrbaţi sDnt de aceeaşi -Frere SondaK%l a mai arFtat şi cF :8Q dintre bFrbaţi considerF te'nolo$ia sa% maneCrarea -ro$ramelor şi a accesoriilor mai im-ortante.Q dintre femei considerF calc%lator%l doar %n sim-l% miKloc de atin$ere a %n%i sco. -res%-%n o mai b%nF Dnţele$ere a -si'olo$iei %mane şi n% tot atDta matematicF. femeile danseaBF sa% Dşi redecoreaBF casa Industria calculatoarelor Otiinţa calc%latoarelor are la baBF matematica.

bFrbaţii dominF tot%şi Dn contin%are De aceea 7 *Q dintre statisticieni şi 77Q dintre in$ineri sDnt bFrbaţi %u) toate sînt egale000 Dn A%stralia. ele cDşti$Dnd Dn medie c% *.Mate)atică şi contabilitate BFrbaţii care se dedicF oc%-aţiilor şi -rofesiilor ce -res%-%n orientare Dn s-aţi% rFmDn de obicei Dn acest domeni%. se DntDlnesc tot mai des femei care atra$ şi cDşti$F clienţi.de relaţii. cam *)Q dintre -artici-anţi şi dintre DnCin$Ftori sDnt femei De ce M C%rsele im-roCiBate n -res%-%n orientare Dn . 0)Q dintre -rofesorii de matematicF din #area Britanie era% bFrbaţi Oi at%nci. se -ot desc%rca -erfect sF -redea orice materie. femeile -ot re%şi mai bine decDt bFrbaţii La c%rsele De ce sDntem diferiţi -rofesioniste de maşini a-roa-e cF n"a% eJistat femei cam-ioane de cDnd s"a inCentat maşina. deşi Dn -riCinţa acest%i obiect de st%di% diferenţa dintre seJe este tot mai micF Dn an%l ())). contabilitatea aK%n$Dnd Dn -lan sec%ndar Dn marile firme de contabilitate de -ret%tindeni.Q mai m%lt decDt bFrbaţii din domeni% Acest l%cr% indicF fa-t%l cF at%nci cDnd eJistF o ca-acitate de orientare Dn s-aţi% similarF. incl%siC matematica Acest l%cr% mai eJ-licF şi fa-t%l cF Dn contabilitate eJistF %n n%mFr tot mai mare de femei contabil Contabilitatea a deCenit %n domeni% Dn care treb%ie stabilite relaţii de -rietenie c% client%l. ele aCDnd %n rol foarte im-ortant Dn CDnBFrile -ro-ri%"Bise. dar la c%rsele im-roCiBate. -e care Dl dominF #aKoritatea -rofesorilor de matematicF sDnt Dn contin%are bFrbaţi. dedicDnd%"se mai intens DnCFţFrii noţi%nilor de baBF decDt bFrbaţii C%m -reda% Ceşnic aceeaşi materie. -artea matematicF a -rofesiei fiind lFsatF -e mDna %nor bFrbaţi la Dnce-%t de carierF şi care n% ies Dn faţF Dn -%blic At%nci cDnd -entr% o an%mitF sl%KbF se cere orientare Dn s-aţi% şi lo$icF matematicF. dre-t -entr% care mintea femeii este m%lt mai adecCatF acest%i ti. c%m se eJ-licF -rocent%l tot mai mare de femei care -reda% aceastF materieM EJ-licaţia cea mai -la%BibilF este cF femeile sDnt mai -otriCite -entr% DnCFţFmDnt. interacţi%ne şi or$aniBarea diCerselor $r%-%ri. doar 0Q din forţa de m%ncF din domeni%l in$ineriei este oc%-atF de femei.

ele contin%F sF creadF cF aCantaK%l lor Dn acest ti. -entr% cF deCin tinere femei BFrbaţilor n% le dis-are niciodatF obsesia -entr% K%cFriile ne-ractice c% le$Ft%ri clare de orientare Dn s-aţi% @ dre-t -entr% care -etrec m%lt mai m%ltF Creme alFt%ri de CAPACI2T.de c%rse Dl re-reBintF ca-acitatea de a stabili relaţii inter%mane LE $roBaC sF te Dntreci c% bFieţiiN. n% le mai intereseaBF. $ $ea a b. dar de obicei.I< ele Le -lac teleCiBoarele Dn miniat%rF. camerele di$itale. treBeşte Cal%ri de -rotest din -artea feministelor . -e la *( ani. -rec%m şi a sc'imbFrii CiteBelor Dn momente mai com-licate C%rsele im-roCiBate mer$ Dntotdea%na Dn linie drea-tF şi DnCin$Ftoare este -ersoana care are reacţia cea mai ra-idF la c%loarea Cerde a semafor%l%i @ aCantaK clar al femeilor faţF de bFrbaţi At n$i $/nd a o $a'a$itate de orientare /n -'a"i e0a!. de b%B%nar. telefoanele mobile Dn formF de a%tomobile.rba"i!or) fe#ei!e 'ot -. s-%n ele L2oatF l%mea se -%ne c% b%rta -e treabFN şi LC% toţii sDntem b%ni -rieteni N BFrbaţii considerF cF %n l%cr% b%n Dl re-reBintF cDşti$area trofeelor. dea re< !tate $hiar #ai b ne de$/t b. DnseamnF cF e ceCa -e -lac%l bFrbaţilor C%m simt femeile ?rice disc%ţie referitoare la diferenţa dintre seJe. l%minile care se a-rind şi se stin$ la comandF CocalF şi tot ce -res%-%ne %n tide motor DacF ţi%ie. %n$'i%rilor. cli-eşte şi are neCoie de cel -%ţin şase baterii.bFrbFtesc. colţ%rilor.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA. maşinile foarte bine dotate şi a te lF%da c% accidentele cFrora le"ai s%-raCieţ%it .s-aţi% -entr% reBolCarea CiteBei. calc%latoarele şi Koc%rile Cideo. c%m ar fi cea de faţF.rba"ii3 ( Deşi maKoritatea femeilor care -artici-F la c%rsele im-roCiBate şi -e care le"am testat -rintr"%n $en de electroencefalo$ramF a% demonstrat Dn ansambl% %n creier de ti.ăieţii şi *ucăriile lor BFieţii Dşi i%besc K%cFriile @ de aceea 77Q dintre inCenţii sDnt breCetate de bFrbaţi /etelor le -lac şi lor K%cFriile. armele com-licate.

sa% a militanţilor -olitici mai catolici decDt Pa-a. -rec%m şi fel%l Dn care ne este or$aniBat creier%l #%lte femei se considerF ratate sa% cred cF femeile.it -.şi creşterea -iloBitFţii. -DnF ce creier%l Ca deBColta toate coneJi%nile necesare Pre$Ftiţi"CF DnsF. fie a-e#eni b. -%r şi sim-l% n% a% fost -re$Ftite sF -Ftr%ndF Dn aceste Bone care se ada-teaBF mai bine minţii bFrbat%l%i 4e#ei!e n a dat 0re. -entr% cF eJistF %n reCers al medaliei. -ierderea -Fr%l%i de -e ca. sF -iloteBi %n H%mbo Het sa% sF -ro$rameBi calc%lator%l %nei naCete s-aţiale este mFs%ra re%şitei absol%te M BFrbaţii Acesta este standard%l !or de mFiestrie. ceea ce s"ar -%tea sF n% conCinF celor mai m%lte dintre femei Este clar cF -ractica şi re-etiţia aK%tF -ermanent la crearea mai m%ltor coneJi%ni Dn creier. cFci d%reaBF Biolo$ii estimeaBF ca -ot trece mii de ani ? doBF de testosteron -oate Dmb%nFtFţi ca-acitatea de orientare Dn s-aţi%. care -res%-%ne o creştere a a$resiCitFţii. care o considerF o s%bminare a e$alitFţii de şanse Dn CiaţF Dn Creme ce -reK%decFţile societFţii -ot DntFri sa% eJacerba clişeele de com-ortament la bFrbaţi şi femei. n% al t%t%ror De ce sDntem diferiţi Poate fi a)eliorată ca acitatea de orientare în s aţiu M Pe sc%rt @ daR EJistF mai m%lte Cariante P%teţi aşte-ta ca -roces%l firesc al eCol%ţiei sF -%nF la treabF simţ%l de orientare Dn s-aţi%. n% a% re%şit sF c%cereascF domeniile dominate de bFrbaţi Asta -%r şi sim-l% n% este adeCFrat /emeile n% a% c%nosc%t %n eşec. Dn $eneral. n a re . -entr% o acţi%ne data Oobolanii . @ doar $.rba"i!or3 Ideea cF femeile n% a% re%şit Dn societate este CalabilF doar cDnd se -orneşte de la -res%-%nerea cF re%şita este definitF de standardele masc%line sa% cF aşa ar treb%i sF fie -entr% a -%tea determina niCel%l de re%şitF al oric%i Dar cine s-%ne cF a aK%n$e director%l eJec%tiC al %nei mari cor-oraţii. -rec%m şi ine$alitFţile f%ndamentale. dar n% este o o-ţi%ne satisfFcFtoare. n% ele sDnt ca%Ba com-ortament%l%i Princi-alii CinoCaţi sDnt alcFt%irea noastrF biolo$icF.

orientarea /n -'a"i 3 CAPACI2T. astfel deBColtDnd%"se ca-acitatea de orientare Dn s-aţi%. ar ' tea fi n 're" 'rea #are 'entr fe#ei!e $are dore-$ nea'. dar n"a Corbit -DnF la cinci ani şi a-roa-e cF n% aCea deloc simţ or$aniBatoric sa% ca-acitatea de a stabili relaţii inter%mane. -e cDnd aceia care rFmDn actiCi şi c% %n interes mental treaB Dşi menţin masa de creier şi c'iar şi"o s-oresc Poate aK%ta m%lt.de circ%it al creier%l%i care faciliteaBF o inter-retare int%itiCa.I DE ?RIEN2ARE ZN SPA.cresc%ţi Dn c%şti -line de K%cFrii a% o mai mare masF de creier decDt cei cresc%ţi fFrF K%cFrii ?amenii care se retra$ din Ciaţa socialF şi n% mai fac nimic -ierd din masa creier%l%i. treb%ie sF Dnţele$eţi cF. d%-F c%m o aratF şi friB%ra l%i DacF sDnteţi bFrbat şi aCeţi o sl%KbF care -res%-%ne orientare Dn s-aţi%. K%rnal%l şi Ciaţa. adicF -entr% a reconecta creier%l Dn Cederea %nei an%mite acţi%ni O $he!ie . treb%ie sF Dnţele$eţi cF maKoritatea femeilor a% neCoie de o -ers-ectiCF . n% -ot face decDt %n sin$%r l%cr% odatF #aKoritatea a% neCoie sF fie aK%taţi -entr% a"şi or$aniBa temele. DnCFţarea şi -ractica inter-retFrii 'Frţilor. dacF sDnteţi constr%ctor sa% ar'itect. deşi a% o eJcelentF orientare Dn s-aţi%. de eJem-l%.i o barb. ca-acitatea sa de ada-tare la sit%aţie Ca scFdea foarte ra-id şi Ca treb%i şi mai m%ltF Creme -entr% a recDşti$a abilitatea. tot aşa c%m eJerciţiile Bilnice la -ian d%c la o inter-retare m%lt mai com-etentF C'iar dacF inter-ret%l are %n ti. este tot%şi neCoie de foarte m%lt eJerciţi% -entr% a menţine %n niCel reBonabil In caB%l Dn care -ianist%l sa% cel care inter-reteaBF o 'artF n%"şi menţine acest talent.t.i /#b n.I< P%teţi re%şi c% s%cces sF DnCFţaţi %n cFţel sF mear$F -e labele din s-ate şi dacF re-etF s%ficient de des aceastF mişcare mai m%lt ca si$%r cF şi -%ii l%i o Cor face Dar aceasta n% este -oBiţia fireascF a cDinel%i şi -res%-%ne m%ltF s%ferinţF şi efort PoBiţia fireascF a cDinel%i este sF mear$F -e -atr% labe %îteva strategii utile DacF sDnteţi o femeie care Dşi creşte sin$%rF fi%l sa% eJistF nişte bFrbaţi Dn Ciaţa CoastrF."ea-$.rat -a2. -entr% a fi eficienţi Dn co-ilFrie sa% la CDrsta ad%ltF 2alent%l or$aniBatoric este DnnFsc%t la fete şi femei Albert Einstein era %n $eni% Dn -riCinţa orientFrii Dn s-aţi%.

3 DacF recr%taţi femei -entr% oc%-aţii care -res%-%n orientare Dn s-aţi%. Cor fi m%lt mai -%ţine scandal%ri C% toţii sDntem b%ni la diCerse l%cr%ri.te '!an ri 1 Pre<enta"i2i2!e /ntr2o 6er-i ne tridi#en-iona!.tridimensionalF -entr% a fi conCinse Dori"i -. $on6in0e"i o fe#eie -. n% CF faceţi $riKi P%teţi ameliora sit%aţia -rin eJerciţi% şi n% are rost sF CF stricaţi Ciaţa din -ricina asta Oi nici -e a -artener%l%i Costr% Ca'ito! ! B >Dnd%ri. -iaţa forţei de m%ncF este alcFt%itF Dn -ro-orţie de a-roJimatiC *)Q de femei. atit%dini. toatF l%mea Ca fi mai fericitF. iar cDnd femeile n% Cor mai face comentarii rF%Coitoare la adresa fel%l%i Dn care cond%c bFrbaţii. c%m ar fi in$ineria sa% statistica. emoţii si alte Bone deBastr%oase %olin şi 2ill )ergeau cu )aşina la o etrecere într>o . c% tot fel%l de accesorii strDns le$ate de orientarea Dn s-aţi%. a$$e'te ni. iar el asc%ltF fFrF s"o Dntrer%-F Ea n%"* mai cicFleşte şi n% mai comenteaBF fel%l c%m cond%ce el. el Di -re$Fteşte tot%l şi o DnCaţF c%m sF -rindF mai bine cadr%l şi n% mai rDde de ea at%nci cDnd n% ştie -e ce b%ton sF a-ese CDnd bFrbaţii n% le Cor mai cere femeilor sF stabileascF dr%m%l ce treb%ie %rmat. iar R%t' Dnţele$e ac%m de ce el s"a DndrF$ostit de"a dre-t%l de aceastF no%F inCenţie CDnd Cine rDnd%l ei sF facF -oBe. deci orientaţi"CF doar as%-ra acestora Pentr% a -%tea a-lica o b%nF strate$ie de marGetin$ n% are rost sF -orniţi de la fa-t%l cF 0)Q din -o-%laţie este formatF din femei De ce sDntem diferiţi Pe sc%rt Ra4 şi R%t' se Dnţele$ bine ac%m. c'iar şi cDnd mer$ Dm-re%nF c% maşina El a 'otFrDt care este trase%l şi tot el Dl %rmFreşte Ea Corbeşte şi remarcF -%nctele de re-er. iar -entr% el este o maneCrF si$%rF Ra4 a c%m-Frat %n a-arat de foto$rafiat care CaloreaBF + ))) de dolari. iar dacF n% eJcelaţi Dn nici o direcţie. -entr% cF a Dnţeles cF orientarea sa Dn s-aţi% Di -ermite sF"şi as%me ceea ce ea considerF %n risc.

A de )inute şi încă nici ur)ă de locul căutat0 %olin devenise tot )ai )orocănos/ iar e 2ill de*a o cu rinsese dis erarea/ entru că era a treia oară cînd treceau e lîngă acelaşi gara* auto0 Jill: Iubitule/ cred că ar fi trebuit s>o luă) la drea ta e lîngă gara*ul ăsta0 Dai să ne o ri) şi să întrebă)0 Colin: Dar nu>i nici o roble)ă0 Ctiu sigur că e e aici e undeva000 Jill: De*a a) întîr&iat o *u)ătate de oră/ etrecerea a înce ut0 Dai să ne o ri) să întrebă) e cineva5 Colin: Uite ce e/ eu ştiu e9act ce a) de făcut0 =rei să treci tu la volan sau )ă laşi e )ine să )ă descurc $ Jill: Nu/ nu vreau să conduc/ dar nu vreau să ne învîrti) aşa în cerc toată noa tea0 Colin: .aceeaşi l%me c% alţi oc'i BFrbat%l . a ref <at -.ine/ atunci întorc )aşina şi )erge) acasă5 Ma*oritatea bărbaţilor şi fe)eilor îşi vor a)inti că au avut/ la rîndul lor/ o ase)enea conversaţie0 +e)eia nu oate rice e de ce acest bărbat )inunat/ e care îl iubeşte atît de )ult/ se transfor)ă dintr>odată într>un adeCFrat #ad #aJ care a l%at -rea m%lţi steroiBi. tra6er-e<e de-ert ! 1 Pentr $. ar fi Dntrebat -e cineCa -e %nde s"o ia. -entr% cF Dn l%mea lor este o formF de a stabili o le$Ft%rF mai trainicF De ce sDntem diferiţi şi de a -%ne baBele %nei Dncrederi sincere <ltim%l bFrbat care a rec%nosc%t cF a $reşit a fost $eneral%l Coster De $e i2a treb it ! i Moi-e F& de ani $a -. doar -entr% cF s"a rFtFcit DacF s"ar fi rFtFcit ea.&onă cu care nu erau fa)iliari&aţi0 %onfor) indicaţiilor e care le ri)iseră/ ar fi trebuit să nu le ia )ai )ult de BA de )inute să a*ungă acolo0 Trecuseră de*a . doar n%"i nici o -roblemF El de ce oare n% Crea sF rec%noascF asta M /emeilor n% le este $re% sF"şi rec%noascF $reşelile. /ntrebe 'e nde -2o ia3 Perce ţii diferite BFrbaţii şi femeile -erce.

aceeaşi l%me -rin intermedi%l %nor creiere alcFt%ite diferit /etiţele sDnt atrase de c'i-%ri şi -FstreaBF %n contact CiB%al c% do%F -DnF la trei min%te mai -rel%n$it decDt bFieţii. iar fetelor oamenii Diferenţele ştiinţifice mFs%rabile Dntre seJe demonstreaBF fel%l Dn care ei -erce. iar c% celFlalt c'i-%ri EJ-erienţele referitoare la memoria co-iilor a% arFtat cF fetele Dşi amintesc mai bine oamenii şi emoţiile manifestate de aceştia.ăieţii ţin la lucruri/ fetele/ la oa)eni Creier%l fetelor este conce-%t -entr% a reacţiona Dn ra-ort c% oamenii şi c'i-%rile. ca at%nci cDnd DncearcF sF -%nF ca. armoniei. -rec%m şi relaţiile dintre ele Dn s-aţi%. Dn Creme ce bFieţii n% -ot Dar aceştia Dşi $Fsesc mai %şor o K%cFrie rFtFcitF Aceste diferenţe sDnt clare c% m%lt Dnaintea %nei condiţionFri sociale. bFrbat%l este -reoc%-at mai de$rabF de obţinerea %nor reB%ltate sa% de atin$erea %nor sco-%ri.Cede l%cr%ri şi obiecte. Corbesc Dntre ele şi -reia% limbaK%l fiBic al $r%-%l%i res-ectiC N% -oate fi identificat c% . iar -iesele de -%BBle şi relaţia dintre ele conteaBF mai m%lt decDt -oBiţionarea lor Dn s-aţi% Dn -roces%l de conştientiBare.la ca. coo-erFrii. iar bFieţeii sDnt >ZND<RI. de de-Fşirea conc%renţei şi de eficienţF L-DnF la ca-FtN /emeia se concentreaBF as%-ra com%nicFrii. fetele sta% Dn cerc. Dn Creme ce bFieţii Dşi amintesc l%cr%rile şi formele lor La şcoalF. care ar -%tea sF"şi manifeste Dn Cre%n fel efect%l imediat Preşcolarii a% fost testaţi folosind%"se o -erec'e de oc'elari -rin care c% %n oc'i era% CFB%te obiecte. A2I2<DINI. Dn Creme ce al bFieţilor reacţioneaBF la obiecte şi la forma lor St%diile -e s%$arii de n%mai cDteCa ore -DnF la cDteCa l%ni aratF foarte clar cF bFieţilor le -lac l%cr%rile. Dm-FrtFşirii şi relaţiei reci-roce Contrast%l este atDt de mare.-iesele %n%i -%BBle /emeile a% o -riCire mai de ansambl%. dar remarcF şi cel mai mic amFn%nt. a %n%i an%mit stat%t şi deţinerea %nei forme de -%tere. fetele distin$ ima$inile ce re-reBintF familia de cele care re-reBintF nişte strFini. i%birii. E#?.II mai -reoc%-aţi de %rmFrirea mişcFrii %n%i obiect mobil c% forme nere$%late La trei l%ni. DncDt este %l%itor cF bFrbaţii şi femeile mFcar se $Dndesc sF trFiascF Dn com%n .

d%-F care o Ca lFsa baltF şi se Ca a-%ca de altceCa BFieţii sDnt -reoc%-aţi de l%cr%ri şi de fel%l c%m f%ncţioneaBF.i dore-$ re!a"ii $ $ei din .la cor.ăieţii concurea&ă/ fetele coo erea&ă >r%-%rile de fete sDnt coo-erante şi lider%l lor n% -oate fi identificat CiB%al /etele obişn%iesc sF CorbeascF -entr% a"şi . de obicei este o clFdire l%n$F. sar. Dn Creme ce dacF K%cFr%ia Ca fi datF %n%i bFieţel. femeile se referF la ceremonie şi la cei care a% -artici-at @ bFrbaţii Corbesc des-re L-etrecerea b%rlacilorN . Dn Creme ce fetele Corbesc des-re bFieţii -e care Di -lac sa% cDt de cara$'ios aratF o -arte dintre ei La $rFdiniţF.3 At%nci cDnd o fetiţF constr%ieşte ceCa. diferenţele la niCel%l creier%l%i 'otFrFsc Dn final -referinţele şi com-ortament%l DacF %nei fetiţe de -atr% ani i se dF %n %rs%leţ sa% o K%cFrie. din -%nct de Cedere ierar'ic. dar Cor fi mFs%rat deKa eJact cDt de bine sa% cDt de rF% se desc%rcF Dn actiCitFţile s-ortiCe.ie"ii C ' tere . banalF.şi se -refac cF sDnt aCioane sa% tanc%ri. fetele @ de oameni şi de relaţia dintre aceştia CDnd ad%lţii se lasF -radF amintirilor Dn -riCinţa n%nţilor.i $o!aborare) b. o fetiţF no%F este DntDm-inatF de celelalte fetiţe şi Dşi s-%n %na alteia c%m se n%mesc <n bFieţel no% este tratat de obicei c% indiferenţF de ceilalţi bFieţi şi n% este incl%s Dn $r%.i 'o<i"ie -o$ia!. de eJem-l% /etiţele DntDm-inF şi acce-tF noile Cenite De ce sDntem diferiţi şi c'iar sDnt mai Dnţele$Ftoare c% o -ersoanF c% 'andica. maKoritatea bFieţeilor nici mFcar n% Cor şti c%m Dl c'eamF -e no%l Cenit sa% alte amFn%nte des-re el. accent%l -%nDnd%"se -e -ersonaKele ima$inare care se aflF DnF%ntr%. Dn Creme ce bFieţii se Dntrec sF Dnalţe o str%ct%rF cDt mai im-%nFtoare BFieţii alear$F.sa% c% -robleme. Dn Creme ce bFieţii Cor ostraciBa sa% c'iar Cor transforma Dntr"o CictimF o -ersoanF deosebitF de ei In ci%da celor mai b%ne intenţii -e care le manifestF -Frinţii Dn -riCinţa ed%cFrii bFieţilor şi fetiţelor Dn acelaşi fel. se l%-tF cor. ea o Ca transforma Dn cel mai b%n -rieten al sF%. se considerF cF ar -%tea fi %til La sfDrşit%l Bilei. el o Ca desface ca sF CadF c%m f%ncţioneaBF.decDt dacF. r .%ş%rinţF lider%l $r%-%l%i 4ete!e /.

des-re te'nolo$ie. m%ncF. A2I2<DINI. cFsFtorie.de bFieţi Acest l%cr% se obţine de obicei -rin talent sa% -rintr"o c%noaştere mai -rof%ndF sa% -rin ca-acitatea de a se adresa c% d%ritate celorlalţi sa% de a de-Fşi momentele de c%m-FnF /etele se b%c%rF sF -%nF baBele %nor relaţii s-eciale c% -rofesorii şi -rietenii. Corbesc des-re s-ort. maşini şi obiecte c% o f%ncţionare sofisticatF Dn *777.demonstra le$Ft%ra strDnsF dintre ele şi de obicei fiecare fatF are o cea mai b%nF -rietenF. 'aine şi -rietene Ca ad%lte. i%biţi. cine ce a fFc%t. comandat de o com-anie de telefonie -rin cabl%.II Des re ce vorbi) Asc%ltaţi c% atenţie orice $r%. bFieţi sa% fete din orice ţarF şi Ceţi a%Bi c%m circ%it%l mental al fiecFr%i seJ Di face sF disc%te diferit des-re aceleaşi l%cr%ri /etele Corbesc des-re cine -e cine -lace. mecanica şi f%ncţionarea obiectelor Ca ad%lţi. care -res%-%ne o notF de s%-erioritate sa% de Cerdict ori -rin limbaK%l tr%-%l%i. ce fac alţii.de bFrbaţi. fetele Corbesc des-re bFieţi. . fFcDnd asta -e cont -ro-ri% >ZND<RI. eJistF o ierar'ie c% lideri %şor identificabili -rin fel%l de eJ-rimare. fiecare bFieţel BbFtDnd%"se sF"şi cDşti$e %n stat%t la niCel%l $r%-%l%i P%terea şi -oBiţia sDnt eJtrem de im-ortante Dn cadr%l %n%i $r%. E#?. -entr% a stabili o le$Ft%rF mai strDnsF Dn adolescenţF. s"a fFc%t %n sondaK as%-ra %tiliBatorilor de telefoane. co-ii. Dn Creme ce bFieţii -%n la DndoialF -oBiţia -rofesorilor şi -referF sF eJ-loreBe relaţiile Dn s-aţi%. s-%nDnd cF aceasta LSe crede cineCaN sa% cF se dF LmareN In $r%-%rile de bFieţi. relaţiile de la serCici% şi des-re tot ceea ce are le$Ft%rF c% oamenii sa% c% c'esti%nile -ersonale BFieţii Corbesc des-re l%cr%ri şi actiCitFţi. cine e b%n la ce şi c%m f%ncţioneaBF diCerse l%cr%ri Dn adolescenţF. $re%tate. cFreia Di Dm-FrtFşeşte LsecreteleN /etele Cor iBola o altF fetiţF care DncearcF sF"şi eJercite a%toritatea. femei. Corbesc des-re s-ort. relaţiile -ersonale inter%mane. cine c% cine s"a mai certat. ştiri. case. se KoacF Dn $r%-%ri mici şi Dşi Dm-FrtFşesc LsecreteN des-re alţii. femeile Corbesc des-re c%rele de slFbire. ce a% fFc%t sa% %nde s"a% d%s. 'aine.

bFrbaţilor şi femeilor li s"a cer%t sF descrie ce fel de om ar fi Cr%t sF fie Dn mod ideal Dn mod coCDrşitor.ărbaţii +e)eile Prieteni 4AF . ca sF disc%te cDt mai m%lte amF" De ce sDntem diferiţi n%nte -icante des-re relaţiile lor seJ%ale. d%ratF şi dimensi%ni Descrierile lor sDnt adesea foarte C%l$are %e doresc/ de fa t/ bărbaţii şi fe)eile )oderne Dntr"%n st%di% recent efect%at Dn cinci ţFri occidentale. conCorbirile telefonice d%reaBF cel -%ţin *0 min%te. -e care ceilalţi le"ar -%tea atin$e c% dific%ltate De aceea bFrbaţii -referF sF $l%meascF des-re seJ In Creme ce bFrbaţii a% o relaţie de -rietenie baBatF -e amintiri şi realiBFri. ele comenteaBF liber tot fel%l de te'nici.F 77F S-ort 73F BF Altele 77F 7BF <na din trei femei a declarat cF. femeile sta% faţF Dn faţF De aceea cert%rile c% femeile sDnt m%lt mai d%re @ -entr% cF şti% -rea m%lte amFn%nte şi astfel dis-%n de o m%niţie mai ab%ndentF /emeile n% se abţin cDnd Cine Corba de disc%ţii des-re seJ. femeile a% o relaţie de -rietenie baBatF -e o Dm-FrtFşire a Cieţii lor sentimentale BFrbaţii sta% alFt%ri. strate$ii. menţionDnd incl%siC diCerse detalii f%ncţionale. ceilalţi c% si$%ranţF Cor tFcea deBa-robator sa% c'iar Cor -leca Asta n% -entr% cF astfel re-%taţia femeii res-ectiCe ar -%tea fi distr%sF.2ele6est St%di%l a scos la iCealF des-re ce Corbesc bFrbaţii şi femeile la telefon . iar K%mFtate dintre bFrbaţi a% s-%s cF Corbesc s%b 0 min%te EJ-rimarea C%l$arF Dintotdea%na femeile a% -res%-%s cF bFrbaţii or$aniBeaBF adeCFrate cons-iraţii Dn $r%-. Dn realitate. incl%siC referitoare la d%ratF sa% la centimetri. bFrbaţii a% ales . ci -entr% cF Corbitor%l ar -%tea sF rec%r$F la -reciBarea %nor -erformanţe. dar l%cr%rile n% sta% aşa In caB%l Dn care %n bFrbat aflat Dn com-ania altor bFrbaţi c'iar Corbeşte des-re ce a fFc%t Dn -at c% o noa-te Dnainte.4F SeJXRelaţii sentimentale 7<F BBF Profesie B.

ceea ce DnseamnF cF -oate acţiona se-arat de celelalte f%ncţii ale creier%l%i De eJem-l%. A2I2<DINI. Dn aminoaciBi n%miţi şi ne%ro-e-tide. femeile relaţiile inter%mane Str%ct%ra la niCel%l creier%l%i le dicteaBF aceste -referinţe >ZND<RI. admirat şi c% s-irit -ractic Dn acelaşi sens. bFrbat%l -oate sF"şi -reBinte ar$%mentele Dn mod lo$ic .II E)oţia în creier CercetFtoarea canadianF Sandra 3itleson a fFc%t nişte teste -e bFrbaţi şi femei -entr% a localiBa -oBiţia emoţiilor la niCel%l creier%l%i /olosind ima$ini c% DncFrcFt%rF emoţionalF. si$%r -e sine. atrF$Ftor. i%bitor. iar la femei Dn ambele emisfere Noile cercetFri aratF cF emoţiile -ot fi localiBate Dn diCerse or$ane ale cor-%l%i. E#?. e mai -robabil cF emoţia n% acţioneaBF sim%ltan c% celelalte f%ncţii Pentr% femei. $eneros. acestea mai DntDi s"a% re$Fsit Dn emisfera drea-tF -rin intermedi%l oc'i%l%i stDn$ şi al %rec'ii stDn$i şi a-oi Dn cea stDn$F -rin intermedi%l oc'i%l%i dre-t şi al %rec'ii dre-te Printr"o scanare #RI ea a aK%ns la concl%Bia cF emoţia la bFrbaţi este localiBatF mai ales Dn do%F Bone din emisfera drea-tF. Dn Creme ce bFrbaţii a% fost -reoc%-aţi de -resti$i%. Bonele a-FrDnd la scanare s%b forma %n%i fel de telecomandF care declanşeaBF aceste ne%ro-e-tide E#o"ia !a b.rba"i E#o"ia !a fe#ei Pentr% bFrbaţi.adKectiCe c%m ar fi DndrFBneţ. ca-abil. com-etitiC. emoţia acţioneaBF -e o BonF mai DntinsF Dn ambele emisfere şi -oate fi sim%ltanF c% alte f%ncţii ale creier%l%i . emoţia este Dn $eneral -oBiţionatF Dn lob%l dre-t. Dntr"o ceartF.-artea din faţF a lob%l%i dre-t1. femeile a% ales adKectiCe c%m ar fi cFld%ros. -%tere şi -ro-rietFţi de orice fel BFrbaţii -reţ%iesc obiectele.# e mai mic la bFrbat.lob%l stDn$1 şi a-oi sF treacF la o sol%ţie Dn s-aţi% . -rietenos şi care sF se dFr%iascF /emeile a% -%s -reţ -e ideea de a fi de folos altora şi de a DntDlni -ersoane interesante. Dnţele$Ftor. dominator. acestea fiind -e -rim%l loc Dn o-ţi%nile lor. şi c%m $or' De ce sDntem diferiţi $a!!o. fFrF sF se im-lice emoţional Dn c'esti%nea res-ectiCF Ca şi c%m emoţia s"ar afla Dntr"o DncF-ere de sine stFtFtoare.

el -oate eCita im-licarea emoţionalF sa% im-resia cF n% ar fi stF-Dn -e sit%aţie In ansambl%. la femei.ce sc'imbF %n ca%ci%c la maşinF. el abordeaBF emoţiile la %n niCel -rimitiC. deci Ca rFmDne com-let im-asibil. di-$ te . -rec%m şi o CastF $amF de ti-are de Corbire BFrbat%l care Dşi descarcF emoţiile este mai de$rabF asemeni %nei re-tile. Dn toi%l no-ţii. iar ca%ci%c%l de reBerCF este deB%mflat.ce disc%tF o c'esti%ne emoţionalF. %nde -lo%F c% $Fleata. a fost %n adeCFrat -ionier Dn domeni%l acest%i ti. Dn Creme ce femeia se Ca LaşeBa şi Ca disc%ta -e DndeleteN CDnd femeia se adreseaBF Dntr"%n moment emoţional. -rofesor de ne%ro-si'olo$ie la <niCersitatea din Penns4lCania.rbat e#o"ionat 'oate !o6i $a o re'ti!. Dn Creme ce bFrbat%l considerF sc'imbarea ca%ci%c%l%i %n fel de testare a ca-acitFţilor sale de a reBolCa o -roblemF./emeia se -oate im-lica emoţional Dn tim.) /n 6re#e $e o fe#eie 'refer. E#?.II /emeile -reţ%iesc relaţiile inter%mane. reacţia sa fiind -erce-tibilF din intensitatea Cocii sa% din a$resiCitatea adresFrii >ZND<RI. iar femeile -rin . similar c% cel al %n%i crocodil care atacF. -rec%m şi a neDnţele$erilor Dintotdea%na bFrbaţii s"a% definit -rin m%nca şi -rin re%şitele lor. ea foloseşte eJ-resii faciale care deCin semnale. c'iar dacF se aflF -e %n dr%m -%sti%.bie$t !=3 R%ben >%r. c% o sF-tFmDnF Dn %rmF a scos cric%l din -ortba$aK şi a %itat sF"* mai -%nF la loc Ln b. *-. emoţiile -ot f%ncţiona sim%ltan c% maKoritatea altor f%ncţii ale creier%l%i. care stF la baBa -roblemelor noastre relaţionale. bFrbaţii @ m%nca Societatea modernF este o sim-lF strFf%l$erare Dn ra-ort c% eCol%ţia %manF S%tele de mii de ani Dn care s"a% res-ectat an%mite rol%ri tradiţionale a% fFc%t ca bFrbaţii şi femeile din Bi%a de aBi sF reacţioneBe aşa c%m o fac din -ricina str%ct%rFrii creier%l%i. dar şi %n limbaK al tr%-%l%i. ba mai m%lt. A2I2<DINI. Dntr%cDt creier%l bFrbat%l%i este eJtrem de bine com-artimentat. Dn Creme ce bFrbat%l e mai -%ţin -robabil s"o facF sa% -%r şi sim-l% Ca ref%Ba sF disc%te -roblema Astfel. ceea ce DnseamnF cF femeia -oate -lDn$e Dn tim.de cercetare şi a aK%ns la concl%Bia cF.

'ra # n$ii3 C/nd n b. Dn Creme ce bFrbat%l a-reciaBF cF este o formF de interCenţie nedoritF Dntr"%n -roces care Di a-arţine. dar şi de -rioritFţi De aceea femeia s-%ne Dntotdea%na cF relaţia -are mai im-ortantF -entr% ea decDt -entr% el @ şi c'iar este Dnţele$erea acestei diferenţe Ca detensiona sit%aţia şi n% se Ca mai aK%n$e la o K%decatF as-rF a reacţiilor cel%ilalt De ce bărbaţii !fac anu)ite lucruri" Creier%l bFrbat%l%i este str%ct%rat -entr% a eCal%a şi Dnţele$e obiectele. im-ortanţa Dn s-aţi%. femeia considerF stat%l de CorbF c% bFrbat%l ca -e o rFs-latF.rbat e-te neferi$it !a # n$. iar 8)"9)Q dintre femei s%sţin cF -rioritarF este familia Ca %rmare! C/nd o fe#eie e-te neferi$it. c%m f%ncţioneaBF ansambl%l şi sol%ţionarea -roblemelor Creier%l l%i este -ro$ramat -entr% o reacţie Dn ra-ort c% Ciaţa. din $a <a re!a"iei ei -enti#enta!e) n -e 'oate $on$entra a.'ra re!a"iei -enti#enta!e3 In condiţii de stres sa% de tensi%ne. care s"ar -%tea reB%ma la Loare"c%m"-ot"s"o"re-arN BFrbaţii %tiliBeaBF acest criteri% al Lre-araţieiN Dn abordarea a a-roa-e t%t%ror sit%aţiilor ? femeie ne"a s-%s odatF cF ar fi Cr%t ca soţ%l ei sF"i arate m%ltF i%bire @ şi at%nci el s"a a-%cat sF t%ndF iarba El considera cF aceasta este o formF de eJ-rimare a . relaţia dintre ele. iar -entr% bFrbat.) n -e 'oate $on$entra a. ea aK%n$e sF fie -isFloa$F sa% -edantF Aceste -erce-ţii reflectF diferitele ti-%ri De ce sDntem diferiţi de or$aniBare la niCel%l creier%l%i. el deCine ne-FsFtor şi deBinteresat. acela de reBolCare a -roblemei Ea Crea sF CorbeascF şi sF se c%ibFreascF. iar el Crea sF stea -e stDnca l%i sa% sF -riCeascF Dn $ol Pentr% femeie.Caloarea de sine şi -rin calitatea relaţiilor inter%mane Dntreţin%te BFrbat%l este CDnFtor%l -rDnB%l%i şi cel care reBolCF -roblemele @ acestea fiind -rioritare -entr% s%-raCieţ%ire /emeia este a-FrFtoarea c%ib%l%i @ rol%l sF% fiind acela de a asi$%ra s%-raCieţ%irea $eneraţiei %rmFtoare 2oate st%diile as%-ra bFrbaţilor şi femeilor din anii *77) contin%F sF arate cF 8)"9)Q dintre bFrbaţii de -ret%tindeni contin%F sF s-%nF cF l%cr%l cel mai im-ortant din Ciaţa lor este m%nca.

cDnd %n bFrbat e s%-Frat. e! n era ni$iodat. idilF şi conCersaţie. e foarte im-ortant sF Dnţele$em istoria şi de %nde . el simte neCoia ca femeia sF Di s-%nF cF a re%şit Dn ceea ce a Dntre-rins şi cF este s%ficient ceea ce Di -oate oferi Dar şi bFrbat%l treb%ie sF fie romantic. ei) $i 'entr $. -entr% cF el considerF cF n% Di -oate oferi dest%l Permanent bFrbaţii le s-%n -rietenilor lor! LN"o -ot m%lţ%mi niciodatFN. Dn sc'imb. acesta fiind %n motiC s%ficient ca %n bFrbat sF ren%nţe la o relaţie sentimentalF -entr% o altF femeie. iar rec%noştinţa ei Dn ra-ort c% efort%rile de-%se confirmF re%şita l%i DacF ea e fericitF. el se simte Dm-linit DacF n% este fericitF. şi mai ales s"o asc%lte at%nci cDnd ea Corbeşte. fFrF sF ofere DnsF sol%ţii De ce bărbaţilor le dis lace să nu aibă dre tate Pentr% a Dnţele$e de ce bFrbaţilor le dis-lace sF n% aibF dre-tate. ea !2a '.i%birii sale CDnd ea i"a s-%s cF tot n% este fericitF. care a% o baBF Dn s-aţi% şi le da% -osibilitatea sF Ln% stea de$eabaN De ce bărbaţii şi fe)eile se ărăsesc unii e alţii NeCoia biolo$icF a bFrbat%l%i constF Dn a asi$%ra trai%l femeii.3 Dn Creme ce femeile Dşi ima$ineaBF tot fel%l de l%cr%ri Dn le$Ft%rF c% i%birea şi idilele. s"a oferit s"o ia c% el la %n meci de fotbal CDnd femeia este s%-FratF. de ea) e! a e-$a!adat $e! #ai /na!t # nte) a /notat /n $e! #ai ad/n$ o$ean -i a tra6er-at de-ert ! $e! #ai $ #'!it3 N #ai $. A2I2<DINI. -/nt ne/#'!inite din ' n$t de 6edere e#o"iona!3 Ea Crea i%bire.-it @ 'entr $.r.i de#on-tra i birea fa". se descarcF emoţional Dn -reBenţa -rietenelor. el s"a a-%cat sF B%$rFCeascF b%cFtFria CDnd nici asta n"a aC%t nici %n efect.II clete Acestea sDnt l%cr%ri -ractice. a$a-. bFrbaţii CiseaBF la maşini de c%rse. E#?.r. ar fi neferi$ite $ $eea $e !e ofer. se considerF %n ratat. se a-%cF sF re-are motor%l maşinii sa% %n robinet care c%r$e Pentr a2.-e-$ 'e b. ambarcaţi%ni şi motoci" >ZND<RI. calc%latoare mai -%ternice. care -are m%lţ%mitF de ceea ce Di -oate el oferi 4e#ei!e /i '.rba"i n 'entr $.

ca Dntotdea%na.rbat ! -e $on-ider. -entr% cF este slFbit de foame M StF acolo şi -Dndeşte.te) b. cF n% e Dn stare s"o cond%cF nicFieri CDnd femeia s-%ne! LAai sF DntrebFm -e cineCaN.de atit%dine Ima$inaţi"CF %rmFtoarea scenF ? familie din e-oca de -iatrF stF ad%natF Dn K%r%l foc%l%i dintr"o -eşterF BFrbat%l -FBeşte intrarea. scr%tDnd oriBont%l -entr% a -erce-e cea mai micF mişcare /emeia şi co-iii n"a% mDncat de De ce s D n t em diferiţi cDteCa Bile b%ne şi el ştie cF treb%ie sF -lece la CDnFtoare de c%m se Dndrea-tF Cremea şi cF n% se -oate Dntoarce -DnF n% ad%ce de"ale $%rii Acesta este rol%l sF%. el a%de! LN% eşti b%n de nimic @ am sF c'em alt bFrbat sF facF treaba N Acesta este de fa-t motiC%l -entr% care bFrbaţilor le Cine foarte $re% sF s-%nF! LIartF"mF N ConsiderF cF astfel acce-tF cF a $reşit şi rec%noaşte cF a aC%t %n eşec Pentr% a de-Fşi o asemenea -roblemF. n a fo-t $a'abi! -.-roCine acest ti.e. -e c'i-%l l%i ne-%tDnd%"se citi DnsF nimic N% treb%ie sF dea doCadF de teamF. n ratat) 'entr $. treaba a. n% eşti Dn stare sF $Fseşti %n dr%m N DacF ea s-%ne! LRobinet%l din b%cFtFrie c%r$e @ 'ai sF c'emFm instalator%lN.i fa$. familia de-inBDnd de el 2oţi sDnt flFmDnBi. bFrbat%l de fa-t a%de! LEşti %n incom-etent. Dl roade stomac%l şi Dl c%-rind Dndoielile ?are Ca re%şi iar M Sa% familia Di Ca m%ri de foame M ?are Dl Cor omorD alţi bFrbaţi. femeia treb%ie sF se asi$%re cF n%"* face -e bFrbat sF simtF cF a $reşit at%nci cDnd disc%tF asemenea c'esti%ni C'iar şi at%nci cDnd bFrbat%l%i i se oferF de Bi%a l%i %n man%al -entr% a%todidacţi. -entr% cF familia l%i s"ar desc%raKa 2reb%ie sF fie -%ternic At n$i $/nd 0re.a $ # -2ar fi $ 6enit3 #ilioanele de ani Dn care a dorit sF n% fie -erce-%t ca %n ratat se re$Fsesc Dn forma de or$aniBare a creier%l%i bFrbat%l%i modern #aKoritatea femeilor n% şti% cF at%nci cDnd mer$e sin$%r c% maşina bFrbat%l -robabil cF se o-reşte şi DntreabF -e %nde s"o ia Dar ideea de a o face c% ea alFt%ri Di dF sentiment%l %n%i eşec. -riCind Dn de-Frtare şi s%-raCe$'ind Bona.2. adesea el inter-reteaBF dar%l ca fiind eJ-rimarea %n%i $Dnd! LN% eşti . dar DncreBFtori cF el Ca re%şi.

dest%l de b%n N >ZND<RI.II +. -entr% cF ea ştie cF n% este necesar sF fie -ermanent stF-DnF -e sit%aţie De aceea at%nci cDnd %n bFrbat sa% o femeie sDnt confr%ntaţi sim%ltan c% diCerse -robleme. iar el n% treb%ie sF ia l%cr%rile ca -e ceCa -ersonal /emeia Crea sF Dl sc'imbe Dn bine -e bFrbat%l -e care Dl i%beşte. se Dnc'ide Dn sine. sF"şi afişeBe c%raK%l sa% s-%nDnd%"li"se cF LbFieţii n% -lDn$ niciodatFN Ca a-FrFtoare a c%ib%l%i.de com-ortament la bFrbaţi. DnCFţDnd%" i sF Lse -oarte bFrbFteşteN. femeia are %n creier str%ct%rat -entr% a fi desc'is. şi at%nci treb%ia% sF se or$aniBeBe Dn $r%-%ri -entr% a . com-etitiC. coo-erant. -entr% a rFmDne stF-Dn -e sit%aţie BFrbaţii considerF cF eJterioriBarea emoţiilor ar Dnsemna o -ierdere a control%l%i Societatea reDntFreşte acest ti. -e /n-oare $ fe$ioare3 BFrbat%l are neCoie sF Dnţelea$F cF obiectiC%l femeii n% este sF"* facF -e el sF $reşeascF. A2I2<DINI. -. se iBoleaBF sa% deCine distant N L2reb%ie sF"i scoţi Corbele c% cleştele -entr% a disc%ta des-re -roblemele l%i N Din fire. E#?.-$ $riti$i!e $e !i -2ar ' tea ad $e . sF arate ce simte M CDnd este nerCos sa% s%-Frat.rba"ii r. ci sF"* aK%te. DncreBFtor. n%mai cF el se $Dndeşte at%nci cF n% Dl considerF dest%l de b%n BFrbat%l n%"şi rec%noaşte $reşelile -entr% cF Ca considera cF de fa-t ea n%"* i%beşte Realitatea este DnsF cF femeia Dl i%beşte mai m%lt -e bFrbat at%nci cDnd acesta Dşi rec%noaşte $reşelile De ce bărbaţii îşi ascund senti)entele BFrbaţii din Bi%a de aBi contin%F sF -FstreBe moştenirea de a fi c%raKoşi şi de a n% arFta nici %n fel de slFbici%ni /emeile de -ret%tindeni DntreabF! LDe ce treb%ie el Dntotdea%na sF fie atDt de -%ternic @ de ce n% -oate sF se eJterioriBeBe.i de a$eea 'refer. defensiC şi sin$%ratic El Dşi asc%nde starea emoţionalF. controlat. bFrbat%l este bFn%itor. -rada care deCenea -rDnB era Dntotdea%na m%lt mai mare şi mai -%ternicF decDt ei. fiecare este %şor deBorientat de reacţia cel%ilalt De ce sintem direnţi De ce bărbaţii îşi ierd vre)ea !cu băieţii" Pentr% bFrbaţii din e-oca de -iatrF. -entr% a"şi manifesta C%lnerabilitatea şi a"şi destFin%i emoţiile.

el >ZND<RI. -rima datF el obserCF imediat diCerse l%cr%ri care treb%ie re-arate. maKoritatea contin%F sF stea a-oi tFc%ţi şi sF -riCeascF Dn $ol De ce bărbaţii urăsc sfaturile BFrbat%l simte neCoia sF fie conCins cF este ca-abil sE"şi reBolCe sin$%r -ro-riile -robleme şi considerF cF a le disc%ta c% alţii ar Dnsemna o -oCarF -entr% ei Nici mFcar cel%i mai b%n -rieten n%"i Dm-FrtFşeşte -roblemele sale.de CDnFtoare -rin cDrci%mi şi cl%b%ri.rbat ! i 6re n -fat de$/t da$. c%le$ea% fr%cte. Dn Creme ce femeile. A2I2<DINI. se oc%-a% de LcasFN şi"şi a-Fra% c%ib%l A fost neCoie de milioane de ani -entr% ca im-%ls%l bFrbaţilor de a CDna Dn $r%.coo-era Creier%l lor s%-erior le -ermitea sF creeBe %n fel de ec'iCalent strFCec'i al Koc%l%i de fotbal american şi sF %tiliBeBe la CDnFtoare %n limbaK al cor-%l%i -entr% a-licarea %nor strate$ii -recise Aceste $r%-%ri de CDnFtori era% formate a-roa-e inte$ral din bFrbaţi.II se o-%ne. iar cDnd se Dntorc acasF. ca sF facF $l%me sa% sF -oCesteascF tot fel%l de DntDm-lFri des-re CDnFtoarea lor. ea crede cF -%ne baBele Dncrederii Dntr"o relaţie. aJatF -e reBolCarea -roblemelor CDnd %n bFrbat intrF Dntr"o DncF-ere. bFrbat%l modern mer$e tot Dn $r%. tablo%ri care treb%ie Dndre-tate. fFcea% Lo m%ncF de femeieN. sco-%l ei este sF"* aK%te sF se simtF mai bine. care de obicei era% DnsFrcinate. adicF aCea% $riKF de co-ii. decDt dacF el considerF cF acesta ar aCea o sol%ţie mai b%nF N 2i oferi"i b. dre-t -entr% care nimic n% -oate sF"* ştear$F -este noa-te Astfel. care fFcea% Lo m%nca de bFrbatN. adicF ar%nca% s%liţele Dn L-rDnBN. E#?.sF se instaleBe Dn creier. -entr% cF at%nci cDnd o femeie dF %n sfat. Dntr"o salF de şedinţe sa% Dntr"%n resta%rant. ne-erce-Dnd acest l%cr% dre-t %n semn de slFbici%ne a cel%ilalt De ce bărbaţii oferă soluţii BFrbaţii a% o minte lo$icF. /! $ere @ /n -$hi#b) -' ne"i2i $a a6e"i /n$redere /n $a'a$itatea ! i de a re<o!6a tot !3 At%nci cDnd o femeie DncearcF sF"* conCin$F -e %n bFrbat sF disc%te des-re sentimentele sa% des-re -roblemele l%i. . deoarece considerF cF aceasta e o modalitate de a i se ad%ce re-roş%ri sa% cF ea Dl crede incom-etent ori cF Cine c% o sol%ţie mai b%nF Dn realitate.

trec%te sa% Ciitoare.. 6rea -. fFrF sF aK%n$F la nici o concl%Bie Pentr o fe#eie) /#'.irea 'rob!e#e!or ei $ 'rietene!e e-te n -e#n de /n$redere . iar ele Dntorc -roblema -e toate feţele Ea disc%tF des-re -robleme act%ale. -entr% cF el considerF cF ar treb%i sF $FseascF o reBolCare fiecFreia Dn -arte El n% Crea o sim-lF disc%ţie. Dn caB%l bFrbat%l%i.i n *re'arat. el se simte incom-etent si ratat ori se DnCinoCFţeşte -entr% -roblemele ei /emeile n% Cor sol%ţii.te de-'re 'rob!e#e!e ei 'entr a -e e!ibera de -tre-3 Ea /n-. ea de-Fşind moment%l -rin Corbit%l Dn sine Disc%tF Dn deBordine des-re mai m%lte s%biecte deodatF. relatDnd amFn%nţit toate fa-tele. Corbeşte fFrF o-rire oric%i este dis-%s s"o asc%lte Poate disc%ta des-re -roblemele ei c% -rietenele ore Dntre$i. n% se $Dndeşte la nici o sol%ţie. -robleme -osibile care n% a% nici o sol%ţie CDnd Corbeşte. sDnt actiCate -rinci-alele f%ncţii ale creier%l%i. Cor doar sF disc%te des-re -roblemele -e care le a% c% cineCa care sF le asc%lte De ce sDntem diferiţi De ce Corbesc femeile stresate In momentele de stres sa% tensi%ne.=3 CDnd o femeie Corbeşte des-re -roblemele ei. fie a-$ !tat.DacF e stresatF. ci Crea sF şi acţioneBe Dntr"%n felR #ai m%lt ca si$%r cF o Ca Dntrer%-e. ci Crea doar sF fie com-FtimitF. el se Ca $Dndi c%m ar treb%i Dm-Frţit mai bine salon%l -entr% a -rofita de l%mina nat%ralF şi de -riCeliştea de afarF O fe#eie 6orbe.rt. -entr% cF aşa este -ro$ramat creier%l l%i ConsiderF cF ea se Ca simţi m%lt mai bine dacF el Ca $Fsi o sol%ţie Ea Crea doar sF CorbeascF şi i$norF sol%ţiile l%i Ca %rmare. bFrbat%l o Dntrer%-e Ceşnic şi oferF sol%ţii El n% se -oate abţine.-entr% cF atDrnF strDmb -e -erete sa% sesiBeaBF %n alt fel de a Dm-Frţi s-aţi%l res-ectiC Creier%l l%i este %n fel de maşinFrie care reBolCF -robleme şi n% c%noaşte odi'na C'iar şi -e -at%l de moarte dintr"%n s-ital. orientarea Dn s-aţi% şi lo$ica La femeie este actiCatF f%ncţia Corbirii şi adesea ea Dnce-e sF -FlFCrF$eascF nonsto.) . DntrebDnd! LOi care e de fa-t ideeaMN @ ideea este tocmai cF ea .i de a#i$i"ie3 BFrbat%l%i Di Cine $re% sF o asc%lte disc%tDnd des-re -roblemele ei.

s-%nDnd%"i! LDe fa-t. Crea sF fie lFsat Dn -ace. ai sF te simţi mai bineRN Ea s-%ne asta -entr% cF acest sistem f%ncţioneaBF Dn caB%l ei El. n% conteaBFN. o a-$ !ta"i (] $ aten"ie3 >ZND<RI. iar ea Corbeşte c% alţii De aceea. A2I2<DINI.AceastF tFcere adesea o deranKeaBF şi o Dns-FimDntF -e -artenerF /emeile le s-%n soţilor lor. ca sF asc%lte sa% sF CorbeascF Creier%l l%i n% -oate face decDt L%n sin$%r l%cr% odatFN El n% -oate sF reBolCe -robleme şi sF asc%lte ori sF CorbeascF Dn acelaşi tim. LLas"o baltFN şi LCe mare l%cr%RN Asta o Dnf%rie -e femeie. acest l%cr% conCenind ti-%l%i sF% de setare mentalF CDnd se iCeşte o -roblemF. -entr% cF el n% Corbeşte decDt at%nci cDnd are o sol%ţie de oferit C/nd a6e"i de2a fa$e $ o fe#eie . la %n tera-e%t.tati2i doar $. sF se %ite acolo Dn $ol -DnF cDnd $Fseşte sol%ţii şi rFs-%ns%ri N% Crea sF CorbeascF c% nimeni.) n 2i oferi"i -o! "ii .'. fFrF sF ofere sol%ţii Acest conce-t DnsF este total strFin oricFr%i bFrbat. -entr% cF n% Crea s"o asc%lte De ce nu vorbesc bărbaţii stresaţi /emeia Corbeşte c% $las tare. Dn sc'imb. Dn nici %n caB n% Crea sF mear$F la %n s-ecialist.n% simte neCoia sF eJiste o idee lo$icF Cea mai -reţioasF lecţie -e care o -oate DnCFţa %n bFrbat dintr"o atare sit%aţie este sF asc%lte $estic%lDnd şi confirmDnd onomato-eic s-%sele ei. strate$ia %rmFtoare este ca el sF Dncerce sF minimaliBeBe -roblemele. LEJa$ereBiN. Dn Creme ce bFrbat%l Corbeşte Dn $Dnd La el n% eJistF o BonF -recisF Dn creier -entr% Corbire.II At%nci cDnd femeia ref%BF sF acce-te sol%ţiile bFrbat%l%i. bFrbat%l se Dnc'ide Dn sine şi n% mai Corbeşte El foloseşte lob%l dre-t. s%b -resi%nea -roblemelor sa% a stres%l%i. fiilor sa% fraţilor! LAai. care Dnce-e sF simtF cF el n% ţine la ea. -entr% cF el considerF asta %n .i ni$i n 2i ne0a"i -enti#ente!e @ ar. treb%ie sF s-%i desc'is care e -roblema. DncercDnd sF reBolCe -roblemele sa% sa $FseascF sol%ţii şi n% mai foloseşte lob%l stDn$. el Dşi Corbeşte Dn $Dnd.rat. adicF -oate fi a%BitF. E#?.

ei -/nt re-'in-e3 DacF Rodin ar fi fFc%t o sc%l-t%rF c% o femeie. -esc%it%l. treb%ie sF"* lase Dn -ace. $olf%l. E#?.semn $raC de slFbici%ne Celebra sc%l-t%rF a l%i Rodin. ea este f%rioasF sa% s%-FratF DacF ea Dl Ca lFsa Dn -ace -e stDnca l%i c% %n ceai şi %n f%rsec. -robabil cF i"ar fi s-%s L&orbFreaţaN /emeile treb%ie sF Dnţelea$F cF at%nci cDnd bFrbat%l se ref%$iaBF -e stDnca l%i.aşa ceCa /emeile DnsF simt neCoia sF se caţere d%-F el -entr% a"i De ce sDntem diferiţi fi a-roa-e. el Dşi Ca reCeni D%-F ce Dn final Ca reBolCa -roblema. sF $DndeascF liniştit #%lte femei a% im-resia cF tFcerea l%i denotF li-sF de dra$oste sa% s%-Frare Oi asta -entr% cF at%nci cDnd femeia n% Corbeşte. tenis%l. 'e -t/n$a !or 'entr a2. -%tDnd astfel sF $FseascF şi sol%ţii la diCerse sit%aţii Se -are cF -rin stim%larea Bonei s-aţiale se Dnteţeşte şi -roces%l de reBolCare a -roblemelor >ZND<RI. simboliBeaBF %n bFrbat care reflecteaBF la -roblemele sale El Crea sF stea -e stDnca l%i şi sF $FseascF sol%ţii şi -entr% asta treb%ie sF fie sin$%r C%CDnt%l c'eie este Lsin$%rN @ nimFn%i n% i se Dn$Fd%ie sF CinF d%-F el -e stDnca. se Ca da Kos de acolo sin$%r. A2I2<DINI. re-araţiile sa% -riCit%l la teleCiBor <n bFrbat tensionat se -rea -oate sF inCite %n alt bFrbat la o -artidF de $olf. se Ca simţi fericit şi Ca reDnce-e sF CorbeascF +olosirea orientării în s aţiu entru re&olvarea roble)elor #od%rile diferite Dn care bFrbaţii Lse ref%$iaBF -e stDncaN incl%d citit%l Biar%l%i sa% al %nei reCiste.i re<o!6a 'rob!e#e!e C fe#ei!e $are -e ia d '. -e -arc%rs%l cFreia conCersaţia sF fie foarte limitatF BFrbat%l c% -robleme se ref%$iaBF Dn lob%l frontal dre-t.i)bă )ereu canalele . fFrF sF"* forţeBe sF desc'idF disc%ţia. o -artidF de tenis de -erete.rba"ii -e ref 0ia<. L>Dnditor%lN. -rietenilor nici n% le dF -rin ca. a"i ad%ce mDn$Diere. -entr% a se folosi de orientarea sa Dn s-aţi% ca sF Koace $olf. dre-t -entr% care ea este de"a dre-t%l şocatF at%nci cDnd el o ref%BF tranşantR +. nici mFcar celor mai b%ni -rieteni ai sFi De fa-t.II De ce bărbaţii sc.

el n"a%de şi n%"şi aminteşte mare l%cr% din ce i se s-%ne. el -oate eCita %n contact CiB%al -rel%n$it.ie"i!or n !e 'rea '!a$e -. aşa DncDt este firesc sF reacţioneBe astfel şi c'iar le face bine %u) învaţă băieţii să vorbească #amele de -ret%tindeni se -lDn$ de fa-t%l cF bFieţii lor n% sta% de CorbF c% ele /etele Cin de la şcoalF şi Dşi descarcF s%flet%l des-re tot ce s"a DntDm-lat. dar aici -rinci-al%l obiectiC este sF fie determinat . mai m%lt sa% mai -%ţin im-ortant BFrbaţii sDnt -ro$ramaţi LsF acţioneBeN. c'iar dacF acea conCersaţie deCine %şor 'aoticF. deci este $re% de intrat Dntr"%n dialo$ c% el In sc'imb. -entr% cF el treb%ie sF se Dntrer%-F din ceea ce face din cDnd Dn cDnd -entr% a rFs-%nde la Creo Dntrebare L%i Di Cine $re% sF facF do%F l%cr%ri deodatF. a %nor sentimente sa% a %nor relaţii ale celor im-licaţi De-endenţa de Biare are acelaşi sco. inter!o$ tor ! /n o$hi) /n -$hi#b) #a#e!e ador. /. fFrF sF acorde cea mai micF atenţie nici %nei emisi%ni CDnd bFrbat%l face asta. se aflF -e stDnca l%i şi cel mai adesea nici mFcar n% ştie ce se DntDm-lF -e fiecare -ro$ram Dn -arte El ca%tF doar sF CadF Lc%m se terminFN fiecare emisi%ne Dn -arte #%tDnd de -e %n canal -e alt%l. deci aceasta ar fi c'eia -entr% a"i determina sF CorbeascF ? mamF care doreşte sF com%nice mai m%lt c% fi%l ei treb%ie sF se im-lice Dntr"o actiCitate com%nF @ -ict%ra. Dn $Dnd. dacF li se fiJeaBF o DntDlnire -recisF sa% li se dF %n -ro$ram de l%cr%. $imnastica. tot bDţDie -ost%rile.i 'ri6ea-$. Koc%rile -e calc%lator @ şi sF disc%te Dn tim-%l acestei actiCitFţi -recise +.la bFrbaţi /emeile treb%ie sF Dnţelea$F cF at%nci cDnd bFrbat%l -rocedeaBF astfel.cînd rivesc la televi&or Nimic n% le dis-lace mai m%lt femeilor cDnd se %itF la teleCiBor decDt %n bFrbat care se m%tF de -e %n canal -e alt%l StF acolo ca %n Bombi. sit%aţia Ca fi c% tot%l alta N% %itaţi cF strFmoşii lor a% aC%t neCoie de -este %n milion de ani de iBolare şi de scr%tare a oriBont%l%i. a-ta3 De ce sDntem diferiţi Astfel. mai %itF de -roblemele l%i şi ca%tF sol%ţii la alţii /emeile n% se m%tF de -e %n canal -e alt%l @ ele %rmFresc -ro$ram%l -DnF la ca-Ft Dn cF%tarea %nei -oCeşti.

rba"ii treb ie -. fiecare DncercDnd sF se ada-teBe BFrbaţii n% mai Corbesc. ea DncearcF sF"* Dnc%raKeBe. E#?. c%m ar fi at%nci cDnd sc'imbF %n becR %înd şi unii şi alţii sînt stresaţi BFrbaţii stresaţi bea% BdraCFn şi DncearcF sF eJ-loreBe noi teritorii /emeile stresate mFnDncF m%ltF ciocolatF şi inCadeaBF ma$aBinele In momentele tensionate. bFrbat%l se Ca iBola com-let de toatF l%mea El Dşi deconecteaBF acea -arte a creier%l%i care controleaBF emoţia. nei%bitF şi Dşi s%nF mama. ea se simte res-insF. concentrDnd%"se as%-ra reBolCFrii -roblemei şi DncetDnd sF mai CorbeascF CDnd bFrbat%l rec%r$e la aceastF iBolare com-letF. at n$i $/nd o fe#eie e-te -tre-at. femeia Crea sF disc%te des-re -roblemele ei. iar bFrbaţii n% şti% c%m sF reacţioneBe Pentr% a"* aK%ta sF se simtF mai bine. sora sa% -rietenele I&olarea co) letă Aceasta este %na dintre diferenţele cele mai -%ţin Dnţelese dintre bFrbaţii şi femeile ce trec -rin -erioade de stres CDnd este eJtrem de tensionat sa% cDnd are neCoie sF $FseascF o sol%ţie la o -roblemF $raCF. femeile Corbesc fFrF sF $DndeascF. tot%l se transformF Dntr"%n adeCFrat cDm. $.) iar e! n treb ie de$/t -2o a-$ !te) n -. -entr% cF ea n% reacţioneaBF aşa decDt at%nci cDnd este Ki$nitF. femeia se s-erie. iar acest l%cr% Dl face -e bFrbat sF se simtF şi mai >ZND<RI.) ea 6rea -.minat din -%nct de Cedere emoţional. iar bFrbaţii acţioneaBF fFrF sF $DndeascF De aceea 7)Q dintre cei aflaţi Dn Dnc'isori sDnt bFrbaţi şi 7)Q dintre clienţii tera-e%ţilor sDnt femei At%nci cDnd atDt bFrbaţii cDt şi femeile se confr%ntF c% momente tensionate.II fr%strat CDnd el se iBoleaBF. sF disc%te des-re -roblemele l%i. dar asta este atit%dinea cea mai $reşitF -e care o -oate ea ado-ta El Di s-%ne sF"* lase Dn -ace şi se iBoleaBF +. /n"e!ea0. A2I2<DINI. ofere -o! "ii3 CDnd este tensionatF.sF CorbeascF Aceeaşi strate$ie f%ncţioneaBF şi Dn caB%l bFrbaţilor ad%lţi Dar n% Dncercaţi sF le Corbiţi Dn momentele critice. iar femeile se Dn$riKoreaBF din -ricina asta /emeile Corbesc Dntr%na. 6orbea-$. minţitF sa% .

şi se Dntoarce la calc%lator%l l%i Ea $Dndeşte! LP%ţin Di -asF. l%cr% care n% se DntDm-lF de la sine &estea cea b%nF este cF tot%şi acest talent -oate fi dobDndit De ce bărbaţii nu se descurcă atunci cînd fe)eile încearcă diferite e)oţii CDnd o femeie este s%-FratF sa% DncearcF diferite emoţii. ea se iBoleaBF şi bFrbat%l crede cF asta Crea Ca %rmare. m"ai Dntreba mai -recis N N%mai cF el Bice! LAt%nci e bineN. DnseamnF cF -l%teşte ceCa Dn aer şi este moment%l %nei disc%ţii foarte a-rof%ndate în ce fel bărbaţii înstrăinea&ă fe)eile CDnd %n bFrbat bFn%ieşte cF o femeie este stresatF sa% cF are o -roblemF. sF se -oatF concentra şi sF $FseascF ea o sol%ţie El Bice! LE tot%l ?I. se d%ce la cDrci%mF c% -rietenii sa% se a-%cF sF c%reţe carb%rator%l maşinii CDnd %n bFrbat se iBoleaBF com-let. aşa DncDt bFrbaţii n% mai sDnt nea-Frat aceia care asi$%rF inte$ral trai%l familiilor De la bFrbaţi se aştea-tF şi sF com%nice. el reacţioneaBF ca Dntre bFrbaţi @ Lce ţie n%"ţi -lace alt%ia n%"i faceN @ şi o lasF Dn -lata Domn%l%i. n"are %rmF de sentimente N Oi Dşi s%nF -rietenele Ele disc%tF des-re ceea ce simte ea şi cDt de insensibil este el De ce sDntem diferiţi Pe Crem%ri. bFrbat%l n% treb%ia sF se confr%nte niciodatF c% -roblemele de ti-%l celor de astFBi Pentr% a"şi arFta afecţi%nea faţF de soţia sa şi faţF de familie. el fFcea ceea ce fac bFrbaţii dintotdea%na @ mer$ea sF m%nceascF Lşi sF ad%cF -Dinea BilnicFN Aşa s"a% DntDm-lat l%cr%rile mii de ani şi bFrbaţilor li se -are firesc sF fie aşa Dn contin%are In maKoritatea ţFrilor. folosind adKectiCe c% DncFrcFt%rF emoţionalF -entr% a descrie mai bine sentimentele . considerDnd cF ea n"are Dncredere Dn el şi Dn ca-acitatea l%i de a reBolCa -roblemele CDnd o femeie se simte rFnitF. i%bitoMN Ea Di rFs-%nde! LDa @ e Dn re$%lF N @ ceea ce de fa-t DnseamnF! LDacF m"ai i%bi. lFsaţi"* Dn -ace. ea -lDn$e. forţa de m%ncF este act%almente re-reBentatF de femei Dn -ro-orţie de a-roa-e 0)Q. dF din mDini şi Corbeşte Dntr%na. dar el ref%BF.maltratatF /emeia -res%-%ne cF şi el simte acelaşi l%cr% @ cF -robabil *"a s%-Frat c% ceCa şi n"o mai i%beşte Ea DncearcF sF"* Dnc%raKeBe sF CorbeascF. o sF"şi reCinF @ cDnd se iBoleaBF femeia.

II sa% se Dnf%rie şi Di s-%ne sF DnceteBe BFrbaţilor le e teamF Dn -rim%l rDnd cF femeile. s-ecialişti. ei n% -lDn$ -rea m%lt. Cine c% sfat%ri. odatF -%se -e -lDns. Dn loc sF"i ad%cF linişte şi mDn$Diere. ca %rmare.antrenor%l Di stri$F fFrF milF! LRidicF"te imediat N% da satisfacţie ec'i-ei adCerse /ii bFrbatRN BFrbat%l sensibil al Crem%rilor moderne. n%mai cF Dntre tim. se -rea -oate ca el sF cadF la -FmDnt %rlDnd. este lim-ede de ce ea -oate sF -lDn$F ori -oate doCedi sentimente foarte -%ternice Dn a-roa-e orice sit%aţie . mai ales Dn -%blic. E#?. s-%ne el c% o eJ-resie Dn$roBitF -e faţF LReacţioneBi c% tot%l eJa$erat L%cr%rile n% sDnt c'iar atDt de $raCeRN Dn loc s"o alinte. sF aibF $riKF de ea ca o mamF. sF"i -oarte cineCa de $riKF şi sF fie asc%ltatF c% atenţie.care o DncearcF Ea doreşte sF fie ocrotitF. iar Ciaţa Dn societate le"a s-orit aceastF trFsFt%rF ti-ic masc%linF CDnd %n bFiat KoacF fotbal şi se rFneşte rF%. A2I2<DINI. n% se mai o-resc 2ocul de>a lînsul /emeile -lDn$ mai m%lt decDt bFrbaţii Din -ricina fel%l%i Dn care a% eCol%at. -oate -lDn$e ori%nde şi oricDnd El este Dnc%raKat de tera-e%ţi. el se com-ortF ca %n tatF Aşa a CFB%t cF reacţionaserF şi tatFl şi b%nic%l sF% şi aşa se com-ortF bFrbaţii de cDnd a% coborDt din co-ac Pentr% o femeie. i se -are cF ea stricF c% dis-erare! LSalCeaBF"mF @ reBolCF"mi -roblemeleRN Dre-t -entr% care. Dn sc'imb. Dn -rinci-i%. articole din Biare sa% de Dm-reK%rFrile Dn care bFrbaţii s%nt iBolaţi Dn K%r%l %n%i foc de tabFrF %ndeCa Dn inima -Fd%rii şi se DmbrFţişeaBF reci-roc BFrbat%l modern este ac%Bat cF e rece sa% cF are -robleme dacF n% se LeJterioriBeaBFN de cDte ori este caB%l C%m creier%l femeii -oate conecta emoţia sim%ltan c% alte f%ncţii mentale. eJterioriBarea sentimentelor este o formF de com%nicare -e care o -oate asimila ra-id. bFrbat%l simte neCoia sF $FseascF o sol%ţie şi i se -are %n mare eşec dacF n% re%şeşte De aceea at%nci cDnd femeia trece -rintr"o stare emoţionalF -%ternicF bFrbat%l se s%-FrF >ZND<RI. -%ne DntrebFri la obiect sa% Di s-%ne sF n% mai fie s%-FratF LN% mai -lDn$eRN. n%mai cF bFrbat%l inter-reteaBF com-ortament%l ei -ornind de la -ro-riile sale -rioritFţi şi.

+.rba"ii ade6.ra"i '!/n0 doar at n$i $/nd e-te a$"ionat -e0#ent ! e#o"iona! a! !ob ! i dre't3 BFrbaţii adeCFraţi -lDn$ doar at%nci cDnd se concentreaBF as%-ra se$ment%l%i emoţional al lob%l%i dre-t, ceea ce se Ca DntDm-la foarte rar Dn -%blic Aşa cF fiţi s%s-icioşi faţF de cei care -lDn$ des Dn -%blic /emeile a% ca-acitFţi senBoriale net s%-erioare com-aratiC c% ale bFrbaţilor @ ele -rimesc informaţii mai amFn%nţite decDt aceştia şi sDnt ca-abile sF eJ-rime mai bine emoţional şi Cerbal ce simt ? femeie -oate -lDn$e at%nci cDnd este ins%ltatF, -entr% cF ins%lta are de obicei o De ce sDntem diferiţi DncFrcFt%rF emoţionalF, -e cDnd bFrbat%l -oate nici sF n% obserCe cF a fost ins%ltat P%r şi sim-l% asta n% DnseamnF mare l%cr% -entr% el Mîncatul în oraş /emeile considerF mDncat%l Dn oraş dre-t o modalitate de a constr%i şi de a Dntreţine o relaţie inter%manF, de a disc%ta diCerse -robleme sa% de a Ceni Dn aK%tor%l %n%i -rieten BFrbaţii socotesc cF este o abordare lo$icF a %nei mese @ care n% -res%-%ne $Ftit, c%m-FrFt%ri sa% s-Flat%l Caselor CDnd mFnDncF Dn oraş, femeile se adreseaBF %na alteia -e n%mele mic, -entr% cF ele constr%iesc relaţii inter%mane, Dn Creme ce bFrbaţii eCitF orice fel de intimitate c% alţi bFrbaţi DacF Barbara, Rob4n, Lisa şi /iona ia% -rDnB%l Dm-re%nF, ele Dşi Cor s-%ne Barbara, Rob4n, Lisa şi /iona Dar dacF Ra4, Allan, #iGe şi Bill ies sF bea ceCa Dm-re%nF, ei Dşi Cor da -orecle de $en%l L#Fi, fi$%rFN, L/raiereN, LCa- secN şi LRatat%leN Aceste -orecle eCitF insta%rarea Cre%nei forme de intimitate CDnd se ad%ce nota de -lata, femeile Dşi scot re-ede calc%latoarele şi socotesc fiecare ce a l%at BFrbaţii ar%ncF *)) de dolari -e masF, arFtDnd astfel cF Cor sF -lFteascF -entr% a ieşi Dn eCidenţF, fiecare -retinBDnd ca n% doreşte rest%l Mersul la cu) ărături G bucuria ei/ dis erarea lui Pentr% femei, c%m-FrFt%rile sDnt ca Corbit%l #ers%l la c%m-FrFt%ri n% -res%-%ne o necesitate sa% %n sco- şi se -oate mer$e ori%nde şi c'iar Creme de cDteCa ore N% este neCoie de %n ţel -recis /emeile considerF mers%l la c%m-FrFt%ri %n l%cr% care le Dntinereşte şi le destinde, c'iar daca Dn

final doar -riCesc şi n% c%m-FrF nimic Acest mod 'aotic de a face c%m-FrFt%ri ar -rod%ce cate$oric oricFr%i bFrbat %n accident cerebral Dn mai -%ţin de do%FBeci de min%te Pentr% ca el sF se simtF ener$iBat, are neCoie de %n obiectiC, de o ţintF, de %n -ro$ram -restabilit La %rma %rmei, el este cel >ZND<RI, A2I2<DINI, E#?;II care CDneaBF -rDnB%l @ asta e misi%nea l%i El Crea sF -rindF re-ede ceCa -entr% a d%ce acasF Mer0/nd !a $ #'.r.t ri) #a;oritatea b.rba"i!or ar fa$e n ata$ $erebra! d '. do .<e$i de #in te de $. tat /#br.$.#inte3 BFrbaţii deCin nerFbdFtori şi se simt fr%straţi Dntr"%n ma$aBin de DmbrFcFminte, Dn Creme ce femeile -robeaBF 'aine d%-F 'aine, aştea-tF comentariile lor şi -DnF la %rmF n% c%m-FrF nimic /emeilor le -lace la neb%nie sF -robeBe cDt mai m%lte 'aine, -entr% cF acest l%cr% cores-%nde %n%i ti-ar mental @ o $amF emoţionalF şi sentimentalF la niCel%l cFreia fiecare 'ainF Dn -arte reflectF de fa-t o stare de s-irit, DmbracFmintea, Dn caB%l bFrbat%l%i, reflectF setarea ti-ic masc%linF a creier%l%i @ ea este -reCiBibilF, conserCatoare şi c% %n sco-recis De aceea Dţi dai seama imediat cDnd %n bFrbat şi"a lFsat neCasta sF Di c%m-ere 'aine BFrbat%l care se DmbracF bine de obicei lasF o femeie sF"i alea$F 'ainele sa% este 'omoseJ%al <n%l din o-t bFrbaţi n% distin$ c%lorile şi maKoritatea asorteaBF $re% modelele De aceea Dţi dai seama imediat cDnd %n bFrbat este b%rlac Pentr% a"* motiCa -e %n bFrbat sF mear$F la c%m-FrFt%ri, treb%ie sF i se ofere criterii foarte clare @ c%lori, dimensi%ni, mFrci, stil%ri @, -reciBDnd%"i"se %nde se mer$e la c%m-FrFt%ri şi cDt d%reaBF /%rniBDnd%"i"se asemenea obiectiCe clare .c'iar dacF o -arte sDnt inCentate1, Ceţi constata c% %imire cF bFrbat%l este de"a dre-t%l ent%Biasmat sF mear$F la c%m-FrFt%ri De ce sDntem diferiţi %u) oţi să>i faci unei fe)ei un co) li)ent sincer CDnd o femeie -robeaBF o roc'ie no%F şi"* DntreabF -e bFrbat! LC%m Dmi stFMN, -robabil cF Ca -rimi %n rFs-%ns sim-l%, de $en%l! LBineN sa% LPerfectN Ceea ce n% DnseamnF

o bilF albF -entr% el Pentr% a obţine aşa ceCa, bFrbat%l treb%ie sF rFs-%ndF c%m ar face"o o femeie, adicF 're$i</nd $/t #ai # !te a#.n nte3 Lnii b.rba"i n -e -i#t /n !ar0 ! !or !a ideea de a r.-' nde 'rin tot fe! ! de a#.n nte3 Dar da$. 6. 6e"i ar.ta di-' ,i -. /n$er$a"i a$e-t -i-te#) 6e"i a6ea de $/,ti0at foarte # !t /n o$hii #a;orit."ii fe#ei!or3 De eJem-l%, cDnd %n bFrbat Ca s-%ne! L<a%R Ce bine ai alesR Intoarce"te -%ţin @ sF te CFd şi din s-ate C%loarea asta Dţi Cine -erfectR Oi croiala Dţi scoate Dn eCidenţF sil%eta @ iar cerceii se -otriCesc formidabil ArFţi s-lendidN, maKoritatea femeilor Cor fi eJtrem de im-resionate Ca'ito! ! E /orm%la c'imicF a -ersonalitFţii Deci, sF ne Dnţele$em, dnF >ood6in S-%neţi cF eraţi Dn -erioada -remenstr%alF şi cF l"aţi -reCenit -e soţ%l dCs cF dacF n% DnceteaBF c% m%tat%l de -e %n canal -e alt%l Di Bb%raţi creierii El ce"a Bis M Peter o inCitF -e Pa%la la cinF şi se simt eJcelent Ba c'iar se simt atDt de bine, DncDt 'otFrFsc sF se m%te Dm-re%nF <n an mai tDrBi%, sDnt Dn dr%m s-re casF de la cinema şi Pa%la Dl DntreabF -e Peter c%m ar Crea sF sFrbFtoreascF aniCersarea lor Peter s-%ne! LAm -%tea comanda nişte -iBBa şi sF ne %itFm la meci%l de $olf la teleCiBorRN Pa%la tace br%sc Peter bFn%ieşte cF ceCa n% e Dn re$%lF şi Bice! LDacF n%"ţi -lace -iBBa, -%tem comanda mDncare c'ineBeascF N Pa%la rFs-%nde tFios! *+ineJ= şi am%ţeşte iar La ce se $Dndeşte Peter! LA şi trec%t %n anR Deci Dn ian%arie am Dnce-%t sF ieşim Dm-re%nF, cDnd am c%m-Frat maşina asta, ar cam treb%i sF"i fac Cerificarea an%alF #ecanic%l mi"a -romis cF o sF re-are bec%leţ%l de la reBerCor%l de %lei, de -e bord Oi c%tia aia de CiteBe tot n% mer$e c%m treb%ieRN Ce $Dndeşte Dn acelaşi tim- Pa%la! LN%"i -rea -asF de relaţia noastrF, Crea sF ne %itFm la teleCiBor şi sF mDncFm -iBBa Dn Bi%a aniCersFrii #ai e -%ţin şi Dşi inCitF şi -rietenii E% aş fi Cr%t o cinF la l%mina l%minFrilor, sF dansFm şi sF disc%tFm des-re Ciitor%l nostr% Cate$oric cF relaţia asta n% e la fel de im-ortantF -entr% el ca şi -entr% mine Poate cF se simte

cla%strat E% aş dori o im-licare mai serioasF din -artea l%i, iar el se simte ameninţat @ deşi dacF sta% sF mF $Dndesc, %neori şi e% aş Crea sF mai am Creme şi sF sta% c% -rietenele mele De fa-t, mi"ar treb%i %n rF$aB ca sF reflecteB as%-ra Ciitor%l%i relaţiei noastre De fa-t, Dncotro ne Dndre-tFmM ? sF contin%Fm aşa la nesfDrşit sa% o sF ne cFsFtorim M ? sF facem co-ii M Sa% ce o sF se DntDm-le M ?are sDnt -re$FtitF -entr% o De ce sDntem diferiţi astfel de im-licare mai com-leJF M C'iar Crea% sF"mi -etrec c% el tot rest%l Cieţii MN Peter obserCF cF s"a stricat iar bec%leţ%l de la %lei, se Dncr%ntF şi se $Dndeşte! L2Dm-iţii Fştia de la atelier%l de re-araţii mi"a% -romis cF or sF remedieBe -roblema Oi Dntre tima-roa-e cF am ieşit din $aranţieRN Pa%la Dl -riCeşte şi Dnce-e sF se $DndeascF la altceCa LSe Dncr%ntF E nefericit Precis cF se $Dndeşte cF sDnt -rea $rasF şi cF ar treb%i sF mF Dmbrac mai bine Oti% cF ar treb%i sF mF fardeB mai -%ţin şi sF fac mai m%lt s-ort #ere% ad%ce Corba des-re cDt de Dn formF este -rietena mea Carrie şi cF ar treb%i sF mer$ şi e% c% ea la salF sF facem $imnasticF Am Corbit c% -rietenele mele des-re asta şi ele cred cF Peter ar treb%i sF mF i%beascF aşa c%m sDnt şi sF n% Dncerce sF mF sc'imbe Poate cF a% dre-tateRN Peter DnsF se $Dndeşte la c% tot%l şi c% tot%l altceCa L? sF le s-%n e% Creo do%F mecanicilor a%to ? sF le s-%n sF se d%cF N Pa%la DncF %rmFreşte c'i-%l l%i Peter şi se $Dndeşte! LAc%m c'iar cF e s%-Frat rF% I se citeşte -e c'i- Oi simt atmosfera tensionatF Poate cF n"am inter-retat e% bine sit%aţia Poate cF Crea sF mF im-lic mai m%lt şi a simţit cF e% sDnt nesi$%rF Dn -riCinţa sentimentelor mele Ca, asta e, -recis De"aia n% Corbeşte c% mine N% Crea sF"şi eJ-rime desc'is sentimentele, ca n% c%mCa sF"* ref%B Citesc Dn oc'ii l%i s%ferinţa N Ce $Dndeşte Peter! LDe data asta s-er sF"mi reBolCe Le"am Bis la atelier cF am aC%t -robleme şi a% s-%s cF fabrica e de CinF SF n%"mi s-%nF cF re-araţia asta n% e incl%sF Dn $aranţie, cF le fac %n scandal Am dat o aCere -e maşina asta, aşa cF -ot şi ei sF N LPeterMN, s-%ne Pa%la

rDde Peter. Peter Corbeşte c% i%bit%l l%i Carrie. mormFie Peter LProbabil cF mF socoteşti nesFb%itF. n% şi creier%l Ac%m ştim cF 'ormonii ne -ro$rameaBF creier%l DncF Dnainte de naştere. s-%ne ea PriCind%"* Dn oc'i Dşi dF seama cF este %n om c% tot%l deosebit şi cF treb%ie sF se $DndeascF serios la relaţia lor Se foieşte toatF noa-tea şi a do%a Bi dimineaţF o s%nF -e -rietena ei Carrie. se stro-şeşte Peter. enerCat cF cineCa Di Dntrer%-e şir%l $Dnd%rilor LN% te mai c'in%i aşa Poate cF am $reşit cDnd am $Dndit astfel Dmi -are tare rF% Poate cF e doar o c'esti%ne de tim. s-%ne Peter der%tat LDar CeBi t% n% mai şti% nici e% sDnt deBorientatF Am neCoie de %n rF$aB de $DndireN. se credea cF 'ormonii afecteaBF doar cor-%l.II LAsta. c% #arG.ce -rocent%l . cate$oricRN. Peter se d%ce acasF. desc'ide o bere şi dF dr%m%l la teleCiBor Oi se $Dndeşte cF Pa%la -robabil cF are ceCa -robleme de $en%l celor -remenstr%ale Pa%la şi Carrie se DntDlnesc a do%a Bi şi disc%tF la nesfDrşit D%-F cDteCa Bile. ca sF disc%te sit%aţia AotFrFsc sF se DntDlneascF la -rDnB Dntre tim-. Bice ea Ce $Dndeşte Peter! LCe naiba tot Dndr%$F ea acolo M ? sF"i s-%n cF tot%l este ?I şi -DnF mDine Di trece Precis cF e Dn -erioada aceea delicatF a l%nii N L#%lţ%mesc. iar fl%J%l de 'ormoni la bFieţi este controlat şi re$lat de creier Dn f%ncţie de neCoile cor-%l%i La -%bertate. care Di Bice! LDeci. L dar mai bine %itF"te la bec%l Fsta şi s-%ne"mi ce D%mneBe% creBi cF are N %u) ne controlea&ă .or)onii In trec%t. testosteron%l inCadeaBF cor-%l adolescent%l%i. Peter Nici n% ştii cDt de m%lt DnseamnF asta -entr% mineN. Dn tim. n%"i aşa MN LN%N. dictDnd%"ne $Dndirea şi com-ortament%l 2estosteron%l la adolescenţi este de *0"() de ori mai mare decDt la adolescente.LCe MN.&iaţa n% e %şoarF deloc N /?R#<LA CAI#ICA A PERS?NALI2T. ai -robleme c% Pa%la MN Peter c'iar cF n% mai Dnţele$e nimic LN% şti% la ce se referFRN. fFcDnd%"* sF creascF im-resionant.

sF sarF şi sF nimereascF la ţintF SteroiBii sDnt 'ormoni masc%lini care creeaBF m%şc'i s%-limentari şi le Dmb%nFtFţesc s-ortiCilor calitFţile de LCDnFtoriN. DnsF a-ar Dn Cal%ri mari Dn cea de"a do%FBeci şi o-ta Bi a cicl%l%i. CF trans-irF mDinile. iar cantitatea de oJi$en este mai bine distrib%itF la niCel%l $lob%lelor roşii. iar cel de -roteine la . ceea ce le -ermite sF aler$e. -arcF aCeţi fl%t%ri Dn stomac şi trem%raţi din tot cor-%l Ieşiţi Dm-re%nF la cinF şi CF simţiţi Dn al no%Flea cer La sfDrşit%l serii.de $rFsimi din cor. abilF şi $ata oricDnd sF CDneBe -rDnB%l BFieţii sDnt eJcelenţi Dn actiCitFţile s-ortiCe. cor-%l se modificF fiBic. dar nicicDnd n% C"aţi simţit mai bine Oi obserCaţi dintr"odata cF C"a trec%t şi rFceala DoCeBile ne%rale aratF cF fenomen%l LDndrF$ostiriiN constF Dntr"o serie de reacţii c'imice care a% loc la niCel%l creier%l%i şi care -rod%c reacţii mentale şi fiBice Se estimeaBF cF eJistF *)) de miliarde de ne%roni care sta% la baBa reţelei de com%nicare din creier Candace Pert de la Instit%t%l National . s-re dis-erarea femeilor de -ret%tindeni Sco-%l $rFsimilor Dn -l%s este de a conferi o ener$ie s%-limentarF -entr% alF-tat şi de a da o marKF -entr% -erioadele Dn care n% se $Fseşte dest%lF 'ranF Aceşti 'ormoni feminini ce Dn$raşF cor-%l sDnt folosiţi şi la Dn$rFşarea Citelor Aormonii masc%lini red%c $rFsimile şi formeaBF m%şc'i. aK%n$Dnd%"se la o -ro-orţie de (:Q $rFsimi şi ()Q -roteine.i)ică a !îndrăgostirii" DacF tocmai aţi c%nosc%t acel om eJtraordinar @ inima Dnce-e sF CF batF -%ternic. -artener%l CF sFr%tF şi simţiţi c%m CF to-iţi Pile Dntre$i d%-F aceea n% mai mDncaţi. -entr% a cores-%nde neCoilor biolo$ice @ se transformF De ce sDntem diferiţi Dntr"%n fel de maşinFrie BCeltF.0Q Pe mFs%rF ce co-il%l deCine adolescent.aK%n$e la *0Q. constit%ind %n aCantaK incorect faţF de cei care n% ia% steroiBi Aormonii feminini a% %n alt efect as%-ra adolescentelor Ei n% sDnt re$laţi asemeni celor ai bFieţilor. -entr% cF or$anism%l lor este constr%it 'ormonal astfel DncDt sF res-ire mai eficient. -rod%cDnd %n deBastr% Dn caB%l m%ltor fete şi femei din ca%Ba a-ariţiei şi dis-ariţiei emoţiilor care Di Dnsoţesc Aormonii feminini transformF cor-%l fetei. deci n% sDnt b%ni -entr% Dn$rFşarea Citelor +or)ula c.

Coinţa şi i%birea n% sDnt altceCa decDt com-ortament%l %n%i Cast ansambl% de cel%le nerCoase N Princi-ala s%bstanţF c'imicF -rod%sF -entr% a da acest sentiment fiBic DnFlţFtor al DndrF$ostirii este PEA . mD'nirea.II American de SFnFtate a fost %n adeCFrat -ionier Dn domeni%l acest%i ti. necaB%rile Coastre. ambiţiile Coastre.at%nci cDnd se li-esc de rece-tori C% alte c%Cinte. se de$aKF şi adrenalina.şi se li-esc de rece-torii dis-%şi sF"i inte$reBe PDnF Dn -reBent.i)ică . simţ%l identitFţii. ce -res%-%ne Dn$riKirea şi a-Frarea c%ib%l%i DatoritF efect%l%i sF% calmant. mDinile sF trans-ire.feniletilamina1. ceea ce s-oreşte ritm%l cardiac. dacF CF DndrF$ostiţi. amintirile Coastre. el a %l%it l%mea medicalF afirmDnd! L&oi toţi. -%-ilele sF se dilate şi sF dea Lf%rnicFt%riN Dn stomac De asemenea. care este asemFnFtoare amfetaminelor şi se $Fseşte Dn ciocolatF Aceasta este %na dintre s%bstanţele c'imice care face ca inima sF -al-ite. dDnd Cioici%ne şi sentiment%l cF CF simţiţi eJcelent 2otodatF./?R#<LA CAI#ICT A PERS?NALI2T.or)onală E-tro0en ! este 'ormon%l feminin care le dF femeilor %n sentiment de m%lţ%mire absol%tF şi totalF.de cercetFri şi a desco-erit ne%ro-e-tidele. fericirea @ a% o ori$ine bioc'imicF CDnd saCant%l en$leB /rancis CricG şi cole$ii sFi a% cDşti$at Premi%l Nobel Dn medicinF -entr% descifrarea cod%l%i ADN ce defineşte $enele. ele fiind cele care declanşeaBF reacţiile emoţionale din cor. b%c%riile Coastre. asta e foarte bine şi -entr% sFnFtatea CoastrF De ce sDntem diferiţi +or)ula c. creier%l face o analiBF c'imicF ra-idF a saliCei fiecFr%ia şi ia 'otFrDri -riCitoare la com-atibilitatea $eneticF Creier%l femeii face şi nişte determinFri c'imice Dn le$Ft%rF c% starea sistem%l%i im%nitar al bFrbat%l%i 2oate aceste reacţii c'imice -oBitiCe eJ-licF de ce DndrF$ostiţii sDnt mai sFnFtoşi şi mai -%ţin -redis-%şi sF se DmbolnFCeascF decDt cei care n% sDnt DndrF$ostiţi Aşadar. o serie de aminoaciBi care -l%tesc Dn cor. care sta% la baBa sistem%l%i im%nitar şi care CF CindecF rFceala CDnd CF sFr%taţi c% -ersoana i%bitF. toate emoţiile noastre @ i%birea. s"a% desco-erit :) de ne%ro-e-tide diferite. . mai eJistF şi endorfinele. o senBaţie de bine şi are %n rol maKor Dn com-ortament%l femeii.

el se administreaBF şi bFrbaţilor a$resiCi.mare c% oc'i enormi.!e" ? $. oftDnd! L&ai ce fr%mos e!=) Dn acel moment -ro$esteron%l intrDnd Dn circ%laţia sDn$el%i /?R#<LA CAI#ICT A PERS?NALI2T. Dn Creme ce K%cFriile l%n$%ieţe n% a% nici %n s%cces /emeia sa% fetiţa Cor ale$e si$%r %rs%leţ%l. ceea ce eJ-licF de ce m%lte femei a% -robleme de memorie d%-F meno-a%BF. %n ca. c%m ar fi o K%cFrie de -l%ş De aceea. ele fiind c%m-Frate de femei. iar cercetFrile aratF cF a-ariţia acest%i 'ormon este declanşatF de forma co-il%l%i S%$ar%l are braţele şi -icior%şele sc%rte şi d%rd%lii. maKoritatea femeilor Cor cF-Fta o mai b%nF orientare Dn s-aţi%. %n tr%nc'i rot%nKor şi rotofei. n% -ot Dnţele$e reacţia eJa$eratF a femeilor Dn -reBenţa %nei K%cFrii de -l%ş costisitoare 2ot astfel s"ar -%tea eJ-lica şi de ce femeile care sDnt -rin eJcelenţF ti-%l matern se cFsFtoresc c% bFrbaţi mici.II #aKoritatea bFrbaţilor. -entr% a deţine %n control as%-ra com-ortament%l%i lor Ciolent Estro$en%l aK%tF şi la memorie. oc'elarii sa% $entile @ sa% %nde şi"a% -arcat maşina Pro0e-teron ! este 'ormon%l care declanşeaBF sentimente -Frinteşti şi ed%caţionale.rie ! n0 ia". K%cFrioarele c%m ar fi %rs%leţii şi animFl%ţele Dn $eneral se CDnd foarte bine. neaCDnd -ro$esteron. DncDt 'ormon%l Dşi face a-ariţia şi cDnd femeia Cede %n obiect relatiC similar. $raşi şi b%cFlaţi S 0ar Lr. toate aceste forme sDnt c%nosc%te ca fiind LdeclanşatoareN Reacţia la aceastF formF este atDt de -%ternicF. at%nci cDnd se aflF Dn Dnc'isoare. cDnd niCel%l de estro$en scade Cele care %rmeaBF %n tratament c% 'ormoni OHor#one Re'!a$e#ent Thera'( @ AR21 a% o memorie mai b%nF EJ-erienţele fFc%te Dn i%nie ())) de dr A$nes Lacre%se de la <niCersitatea Emor4 din Atlanta a% arFtat cF -e mFs%rF ce cantitatea de testosteron se modificF faţF de cantitatea de esto$en. <itaţi"CF la aceste trei il%straţii Doar la Cederea s%$ar%l%i -ro$esteron%l Dşi face a-ariţia Dn cor-%l femeii. sco-%l sF% fiind de a Dnc%raKa femeia sF Dşi as%me c% s%cces rol%l de mamF Pro$esteron%l se de$aKF at%nci cDnd femeia Cede %n s%$ar. dar şi o memorie mai b%nF Dşi Cor aminti mai lesne %nde şi"a% lFsat c'eile de la maşinF. iar %rs%leţ%l .

se Dnc'ide şi mai tare Red%cerea niCel%l%i de estro$en este eJ-licaţia fa-t%l%i cF d%-F +) de ani -%ţine femei mai sDnt blonde nat%ral Pe Cremea romanilor. n% se -rod%ce -ro$esteron Dntotdea%na K%cFriile cel mai bine CDnd%te a% fost -F-%şile b%cFlate şi cele Dnc'i-%ind -%i de animale c% -%-ilele dilatate De ce blondele sînt )ai fertile PFr%l blond semnificF %n niCel mare de estro$en. 'ormonii de estro$en creeaBF %n sentiment de confort şi Dn $eneral da% o senBaţie de fericire. de %nde şi eJ-resia Lc% blondele Dntotdea%na te distreBi mai bineN TPM şi i) ulsul se9ual 2ensi%nea Pre"#enstr%alF . -entr% cF niCel%l de estro$en scade D%-F cel de"al doilea co-il. ca Dn caB%l femeii moderne DacF are Dn medie (. de %nde şi atracţia bFrbaţilor s-re blonde El este %n indici% al fertilitFţii şi -robabil eJ-licaţia cea mai la DndemDnF a eJ-resiei LblondF şi -roastFN Dn l%me.)) de -erioade Dn care s%ferF de sim-tomele 2P#. -rec%m şi o . -Fr%l ei se Dnc'ide la c%loare. se s-%ne cF blondele sDnt tari la fertilitate şi slabe la lo$ica matematicF CercetFrile a% arFtat cF adolescentele ale cFror mame ia% 'ormoni masc%lini Dn tim-%l sarcinii a% reB%ltate mai b%ne la şcoalF decDt alte fete şi mai m%lte şanse sF intre la fac%ltate ReCers%l medaliei constF Dn fa-t%l cF aceste fete sDnt mai -%ţin feminine şi mai -Froase -e corDe ce sDntem diferiţi D%-F ce o blondF naşte -rim%l co-il. din -%nct de Cedere emoţional.2P#1 re-reBintF o -roblemF maKorF -entr% femeia modernF.. asta DnseamnF +0)". strFmoşii ei nefiind confr%ntaţi c% asemenea sit%aţii PDnF de c%rDnd. -rostit%atele -%rta% -er%ci blonde -entr% a"şi face c%nosc%tF LmeseriaN. are momente mai b%ne şi mai -roaste In -rimele (* de Bile d%-F menstr%aţie. ceea ce DnseamnF cF Dn medie o femeie n% aCea -robleme -re"menstr%ale decDt de Creo () de ori Dn CiaţF şi n% de *( ori -e an. femeile rFmDnea% mai tot tim-%l $raCide. nimeni n"a obserCat cF femeia. şi cam 0)) de -erioade -entr% femeile fFrF co-ii PDnF la a-ariţia anticonce-ţionalelor Dn anii *70). co-ii.din cel de"al doilea eJem-l% are acelaşi efect In caB%l cel%i de"al treilea eJem-l%. Dntre *( şi 0) de ani.

atit%dine -oBitiCF t%t%ror femeilor care n% a% aK%ns la meno-a%BF Im-%ls%l seJ%al creşte tre-tat. starea sistem%l%i im%nitar şi alte caracteristici ale acel%i bFrbat a% fost descifrate inconştient de creier%l femeii DacF a% trec%t de %n an%mit niCel de acce-tabilitate. %ndeCa -e la K%mFtatea -erioadei cicl%l%i. m%lte femei se treBesc Dn CiaţF c% -arteneri ne-otriCiţi #%lţi bFrbaţi ar da orice sF ştie Dn ce moment se aflF femeia la a-o$e%l sF% 'ormonal SaCanţii scoţieni a% st%diat reacţiile şi -referinţele a *). s"a DntDm-lat sF"* c%noascF -e bFrbat%l res-ectiC Dn moment%l cel mai -rielnic al l%nii. şi fFrF sF"mi da% seama. femela Dn cFld%ri aţDţF şi eJcitF masc%l%l. ne"am treBit Dn -at N"am mai fFc%t aşa ceCa niciodatFRN Ca şi alte femele ce a-arţin re$n%l%i animal.II fertiliBare /emeile n% sDnt conştiente cF %n astfel de calendar şi asemenea reacţii le sDnt s-ecifice şi lor De aceea femeia se treBeşte Dn mod ineJ-licabil Dn -at c% %n bFrbat -e care tocmai *"a c%nosc%t la o -etrecere. femei faţF de foto$rafii c% bFrbaţi modificate -rin te'nici di$itale S"a constatat cF Creme de trei sF-tFmDni dintr"o l%nF femeile a% -referat bFrbaţii mai efeminaţi. res-ectiC. Dn loc sF Dnţelea$F cF -%r şi sim-l% 'ormonii lor a% -rel%at control%l Ca %rmare. Dn cel de maJimF fertilitate Str%ct%ra sa $eneticF. de eJem-l%. ea -%tDnd rFmDne DnsFrcinatF Dntr"%n an%mit moment. care -Frea% mai blDnBi şi mai sensibili şi mai dis-onibili -entr% momentele . ceea ce le face mai BCF-Fiate eJact la moment%l conce-erii Acest l%cr% este %şor de obserCat la m%lte animale La cai. iar a do%a Bi n% mai -rice-e ce sa% de ce s"a DntDm-lat LN% şti% c%m de s"a DntDm-latN. Dn moment%l Dn care niCel%l de testosteron este maJim Nat%ra este inteli$entF @ are %n orar fiJ -entr% maKoritatea femelelor din re$n%l animal. dar n%"* lasF sF o cFlFreascF decDt Dn moment%l Dn care oC%l%l se aflF Dn -oBiţia idealF -entr% /?R#<LA CAI#ICT A PERS?NALI2T. mi"a s-%s o femeie LL"am c%nosc%t la o -etrecere. ele a% d%s la concl%Bia cF este Corba de %n -otenţial tatF şi Dn moment%l acela nat%ra a -rel%at control%l /emeile care a% trec%t -rintr"o asemenea DntDm-lare n% şti% c%m s"o eJ-lice şi o descri% ca -e o sim-lF LsoartFN sa% Lca -e o atracţie de %n ma$netism ci%datN.

) sa% 0) de ani. 2P#"%l este %n factor acce-tat de K%decFtori at%nci cDnd da% sentinţa -entr% femei Dn caB%l %rDbr delicte Ciolente CDnd femeia aK%n$e la meno-a%BF.dificile In -erioada de oC%laţie. femeile DnsF a% -referat bFrbaţii c% %n as-ect #a$ho @ c% fFlci BdraCene. de obicei d%-F . -DnF la 0 ori mai m%lt sF aibF %n accident de maşinF cDnd se aflF la Colan Aormonii feminini a% fost m%ltF Creme folosiţi ca modalitate de liniştire Dn caB%l -ersoanelor a$resiCe In %nele ţFri. de-rimate şi c'iar a% tendinţe de sin%cidere <na din (0 de femei s%ferF atDt de tare din -ricina deBec'ilibr%l%i 'ormonal. -rod%cDnd o dis-ariţie br%scF a sim-tomelor c%nosc%te s%b n%mele de 2P# Pentr% m%lte femei. c%m ar fi atac%l sa% f%rt%l din ma$aBine. s"a mai obserCat cF m%lte femei Dn -erioada de oC%laţie se DmbrFca% -e stradF Dn f%ste mai sc%rte SaCanţii a% aK%ns la concl%Bia cF at%nci cDnd Cor sF se aşeBe la casa lor. trece -rintr"o serie de modificFri -si'olo$ice. mFn%şi de . femeile Dşi doresc %n bFrbat care sF fie o inCestiţie si$%rF ca -Frinte Dar cDnd bat clo-otele strict biolo$ice. DncDt se -oate aK%n$e şi la modificFri de -ersonalitate #ai m%lte st%dii a% arFtat cF maKoritatea delictelor la femei. andro-a%Ba este %n eCeniment -reCiBibil şi e$al @ Dnce-e sF"şi c%m-ere oc'elari de aCiator. c% s-rDncene -roeminente. asta DnseamnF cF deCin triste. emoţionale şi 'ormonale Ele CariaBF de la femeie la femeie La bFrbaţi. 'ormonii feminini scad masiC. Cor $enele l%i 2arBan De ce sDntem diferiţi De ri)area de origine c. c% tr%-%ri bine fFc%te @ cate$oria s%-erCirililor De asemenea. se -etrec Dntre Bi%a a do%FBeci şi %na şi a do%FBeci şi o-ta din -erioada -remenstr%alF S"a constatat cF Dn Dnc'isorile de femei cel -%ţin 0)Q dintre crime sa% atac%ri a% fost comise de femei ce s%ferea% de 2P# #ers%l femeilor la -si'iatri s-ecialişti şi astrolo$i creşte simţitor Dn tim-%l acestei -erioade şi m%lte femei simt cF LDşi -ierd control%lN sa% cF Dnneb%nesc -%r şi sim-l% EJistF st%dii bine doc%mentate care aratF cF femeile care s%ferF de 2P# riscF de . mD'nite.i)ica a fe)eii Intre Bi%a a do%FBeci şi %na şi a do%FBeci şi o-ta d%-F menstr%aţie.

cantitatea de testosteron scade şi deCin mai -%ţin a$resiCi şi mai ocrotitori . dar n% Ca aCea acelaşi efect c'imic ca la bFrbat Creier%l l%i este -resetat sF reacţioneBe la testosteron.i ti#' -tr. de $ontabi!ii -t/n0a$i) $he!io.) $ 6o$i de bariton) $are -e de-$ r$. Dn Creme ce al femeii n% #otiC%l este DncF neclar.-iele -entr% şofat.n t.3 De ce sDntem diferiţi CDnd bFrbaţii aK%n$ -e la 0) sa% :) de ani. Dşi c%m-FrF o motocicletF sa% o maşinF s-ort roşie şi se DmbracF mai ci%dat /?R#<LA CAI#ICT A PERS?NALI2T. Dn s-ecial testosteron%l.i . bFieţii Dntre *( şi *8 ani sDnt cei mai -redis-%şi sF comitF delicte E s%ficient sF"i dai %n%i bFrbat -asiC testosteron şi se Ca a-rinde imediat. deCenind mai -or%ncitor şi mai si$%r -e el Aceeaşi doBF datF %nei femei -oate s-ori niCel%l de a$resiCitate. eJcl%BDnd fa-t%l cF aratF bine şi c% m%şc'i.i /n a$e!a.i $ barb.II Testosteronul G un avanta* sau un bleste)$ Aormonii masc%lini. -e ferea-$. sDnt 'ormonii a$resiCitFţii. care Di determinF -e bFrbaţi sF CDneBe şi sF"şi omoare -rada Dn mare -arte. ca Cocea sF"i deCinF mai -rof%ndF şi ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% sF s-oreascF S"a demonstrat cF bas"baritonii a% de do%F ori mai m%lte eKac%lFri -e sF-tFmDnF decDt tenorii şi maKoritatea celor care sDnt s%-%şi %nor tratamente c% testosteron a% mai -%ţine -robleme Dn inter-retarea %nei 'Frţi sa% a %n%i $'id al strFBilor Interesant este cF şi neDndemDnarea şi astm%l se -are cF a% o le$Ft%rF c% testosteron%l şi se ştie ac%m cF bFrbaţii care f%meaBF sa% bea% eJcesiC a% o cantitate mai micF din aceşti 'ormoni Dn sDn$e Pericol%l testosteron%l%i -entr% bFrbaţii din Bi%a de aBi este cF. -entr% cF i"a stim%lat -e bFrbaţi sF -rindF 'rana şi sF se l%-te c% atacatorii 2ot %n 'ormon face ca barba bFrbat%l%i sF creascF ori ca acesta sF c'eleascF. bine $ h. Dşi face %n trans-lant de -Fr -e ca-. s%-raCieţ%irea %manF a de-ins de testosteron.r"i!e . dar cate$oric are o le$Ft%rF c% orientarea Dn s-aţi% 4e#ei!e ar treb i -. deCin a$resiCi şi se -ot iCi -robleme antisociale CDnd testosteron%l nFCFleşte Dn cor-.

ba Allan c'iar a aC%t im-resia cF stF Dn casF c% o Ciitoare cFl%$FriţF ? no%F sc'imbare a anticonce-ţionalelor a cresc%t iar cantitatea de testosteron la %n niCel medi%.Q dintre bFieţi folosesc o formF de a$resi%ne .sa% testic%le1.ea re%şea sF -arc'eBe mai bine iar scandal%rile n% mai iBb%cnea% aşa %şor Acestea s"a% DntDm-lat datoritF -il%lei AnaliBele de sDn$e a% arFtat -reBenţa %nei cantitFţi Dn eJces de testosteron. sit%aţia este inCersF @ d%-F meno-a%BF. n% ştia cF noile -astile anticonce-ţionale care i"a% fost recomandate conţinea% o mare cantitate de testosteron Soţ%l ei Allan a DnCFţat re-ede c%m sF se fereascF de Cesela care Bb%ra -rin casF şi de alte obiecte de acest $en. ceea ce a fost mai bine -entr% cFsnicia lor. -ot deCeni -eric%loşi #aKoritatea -Frinţilor sDnt conştienţi de dorinţa a-roa-e nestFCilitF a bFieţilor de a se %ita la filme Ciolente şi de a re-rod%ce c% mare ac%rateţe scene Dntre$i. c%m ar fi o bFtaie Dn c%rtea şcolii. iar ea a sc'imbat anticonce-ţionalele D%-F o l%nF. bFrbaţii. Barbara Pease. descriind /?R#<LA CAI#ICT A PERS?NALI2T.II momentele de eJtremF a$resiCitate Dn cele mai mici amFn%nte Pe fete Dn $eneral n% le intereseaBF acest ti. fFcDnd"o sF fie din no% fericitF. -rec%m şi animalele.La femei. 8. şi şi"a redesco-erit calitFţile de s-rinter din co-ilFrie Interesant este cF Dntre tim. niCel%l de estro$en scade.0 şi 0) de ani deCin dintr"odatF mai DncreB%te şi si$%re -e ele DeBaCantaK%l este cF eJista risc%l sF le creascF -Fr -e faţF. a-FrDnd o mai mare cantitate de testosteron De aceea femeile Dntre . dar şi -entr% -orţelan%rile din casF De ce bărbaţii sînt agresivi 2estosteron%l este 'ormon%l s%cces%l%i.de filme <n st%di% fFc%t la <niCersitatea din S4dne4 a arFtat cF at%nci cDnd este Corba de %n conflict a$resiC. al re%şitei şi al s-irit%l%i de com-etiţie şi. care se Dnm%lţea% Dn -erioada 2P# a Barbarei. sF s%fere tot mai m%lt de stres şi sF facF atac%ri cerebrale %a&ul ti ic al aruncatului cu obiecte din orţelan A%toarea. odatF DncF-%t -e mDini rF%Coitoare . n"a mai fost aşa a$resiCF.

sDnt bFrbaţi şi 7:Q dintre Kaf%ri le a-arţin tot lor.$. Dn Creme ce 89Q dintre fete DncearcF sF eCite sa% sF ne$ocieBe sit%aţia 7(Q dintre cei care claJoneaBF la sto. ele aCDnd eJact aceeaşi misi%ne. el a declarat cF testosteron%l n% n%mai cF d%ce .CerbalF sa% fiBicF -entr% reBolCarea -roblemei. DncercFm sF"i facem sF se abţinF A$resiCitatea este o trFsFt%rF masc%linF care n% -oate fi eJ-licatF de condiţionFrile sociale St%diile fFc%te -e s-ortiCi aratF cF niCel%l de testosteron este m%lt mai mare la sfDrşit%l %n%i meci decDt Dnaintea l%i. iar analiBele fFc%te as%-ra femeilor c% -robleme aratF cF ele sDnt -ricin%ite de niCel%l de 'ormoni masc%lini N&A dintre ' . ceea ce indicF o mai micF actiCitate seJ%alF. maKoretele sDnt folosite -ret%tindeni Dn l%me. creşterea niCel%l%i de testosteron la K%cFtori şi s%-orteri St%diile confirmF cF Ciolenţa -%blic%l%i este mai mare la meci%rile Dn care eJistF maKorete *99 De ce sDntem diferiţi De ce )uncesc bărbaţii atît de )ult Profesor%l Hames Dabbs de la <niCersitatea din Stat din >eor$ia a l%at mostre de saliCF de la bFrbaţi ce era% oameni de afaceri.i -/nt b.ria. -rec%m şi 99Q dintre crime Practic. toate dere$lFrile seJ%ale sDnt de nat%rF masc%linF. iar cel mai mic niCel a fost Dnre$istrat la -reoţi. -oliticieni şi s-ortiCi -DnF la -reoţi şi deţin%ţi El a constatat cF cei mai b%ni din fiecare domeni% Dn -arte a% %n niCel mai mare de testosteron decDt cei mai -%ţin -erformanţi. -rec%m şi o mai micF dorinţF de a domina De asemenea el a constatat cF femeile care re%şesc cel mai bine. a% %n niCel mai cresc%t de testosteron decDt al femeilor obişn%ite In -l%s. ceea ce demonstreaBF clar c%m com-etiţia de orice fel -oate $enera %n an%mit niCel de a$resiCitate Ec'i-ele s-ortiCe din No%a PeelandF inter-reteaBF adesea Dnainte de Dnce-%t%l meci%l%i %n dans rFBboinic maori .rba"i3 A$resiCitatea bFrbaţilor este Dn mare -arte motiC%l -entr% fa-t%l cF masc%l%l este cel care dominF s-ecia noastrF Noi n%"i DnCFţFm -e bFieţi sF fie a$resiCi. c%m ar fi aCocatele sa% a$entele de CDnBFri.-olineBian1 care se n%meşte HaIa3 El are do%F sco-%ri! sF ins%fle teamF adCersar%l%i şi sF s-oreascF -e cDt se -oate cantitatea de testosteron a K%cFtorilor In caB%l m%ltor s-ort%ri.

c%m ar fi 'ienele c% -ete. ţa-i şi maim%ţe a% şi cel mai mare niCel de 'ormoni masc%lini BFrbaţii c% %n niCel de testosteron mare a% dominat rasa %manF de"a l%n$%l istoriei. Ioana d5Arc şi >olda #eir a% -rimit o cantitate mai mare de 'ormoni masc%lini Dntre a şasea şi a o-ta sF-tFmDnF de deBColtare a fFt%l%i EJistF DnsF şi %n deBaCantaK net Dn -riCinţa niCel%l%i constant de testosteron nefolosit <n eJem-l% c%trem%rFtor /?R#<LA CAI#ICT A PERS?NALI2T. cantitatea de testosteron este atDt de mare.la re%şite mai mari. masc%lii c% o mai mare cantitate de testosteron sDnt de obicei LşefiN. DncDt %neori -%ii se mFnDncF Dntre ei 4iin"e!e $ ni6e! ! $e! #ai #are de te-to-teron -/nt -t. ea rea-are Dn forme br%te.'/ne /n re0n ! ani#a!3 Cei mai $roBaCi cDini. DncDt se nasc c% toţi dinţii şi sDnt atDt de a$resiCe. de %nde şi -res%-%nerea lo$icF a fa-t%l%i cF femeile cond%cFtoare c%m ar fi Boadicea. dar şi al celor din K%n$la din Borneo. #ar$aret 2'atc'er. dar şi cF re%şitele -rod%c o cantitate mai mare de testosteron Am CFB%t c% oc'ii noştri cF Dn caB%l animalelor din Africa. mai -%ţin sociale EJistF b%ne motiCe -entr% ca bFieţii tineri sF fie Dnc%raKaţi sF facF .II *97 -roCine din America. o -roliferare a reCistelor de -rost $%st -entr% bFrbaţi şi o eJ-loBie a Koc%rilor Ciolente -e com-%ter AceastF sit%aţie este c%nosc%tF s%b n%mele de de-lasare c%lt%ralF şi are loc at%nci cDnd -%terea testosteron%l%i este i$noratF sa% atacatF. motani. %nde **9 st%denţi la dre-t a% fost s%-%şi Dn mai m%lte faBe %n%i test de -ersonalitate şi a% fost %rmFriţi şi monitoriBaţi Creme de +) de ani Cei mai ostili şi mai a$resiCi a% fost de -atr% ori mai -redis-%şi la deces Dn aceastF -erioadF Acesta este %n motiC s%ficient de -%ternic ca bFieţii sF fie Dnc%raKaţi sF aibF o actiCitate fiBicF s%sţin%tF şi -ermanentF Pe mFs%rF ce societatea deCine mai -%ţin aJatF -e cor-oral şi mai cerebralF. ca %rmare. desco-erire care cercetFtorilor le"a l%at ani de Bile s"o demonstreBe La %nele animale. iar femeile Di Dnloc%iesc -e bFrbaţi Dn maKoritatea ind%striilor. Ca treb%i sF $Fsim noi cFi de a canaliBa testosteron%l masc%lin EJistF o concentrare crescDndF as%-ra tr%-%l%i masc%lin m%sc%los Dn c%lt%ra -o-%larF.

c%m ar fi fotbal%l. ea de-inBDnd Dn mare mFs%rF de testosteron Dn Ca-itol%l + am CFB%t c%m testosteron%l este -rinci-al%l factor de confi$%rare a creier%l%i Dn caB%l fFt%l%i $enetic masc%lin .din actiCitatea fiBicF %n obicei de"o CiaţF Testosteronul şi orientarea în s aţiu Probabil cF aţi aK%ns deKa la concl%Bia cF orientarea Dn s-aţi% este %n%l dintre -rinci-alele atrib%te masc%line. biliard%l sa% c%rsele de maşini şi se -rice. 'ormon%l feminin. dar n% Dn e$alF mFs%rF c% masc%lii La ambele seJe Dn sc'imb creşte niCel%l de a$resiCitate Dn cadr%l test%l%i coneJi%nilor. Koc%rile Cideo sa% nimerirea %nei ţinte Barba le creşte mai re-ede. estro$en%l. ca %rmare. bFrbaţii c% %n niCel mare de testosteron a% obţin%t Dntre "0) şi ^ 0) de -%ncte şi de obicei a% mai -%ţine -robleme c% inter-retarea %nei 'Frţi. o red%ce /emeile a% m%lt mai -%ţin testosteron decDt bFrbaţii şi. le -lace sF LCDneBeN şi sF -ractice s-ort%rile din aceastF $amF.SV1 şi Dn instalarea Lsoft6are"%l%iN necesar -entr% calitFţile de orientare Dn s-aţi% indis-ensabile CDnFtorii Ca %rmare. orientarea De ce sDntem diferiţi Dn s-aţi%.sF -arc'eBe -aralel 2estosteron%l este şi 'ormon%l care aK%tF la l%area de 'otFrDri şi la eCitarea oboselii St%diile aratF cF Col%ntarii inKectaţi c% testosteron sDnt mai reBistenţi la actiCitFţile fiBice c%m ar fi mers%l -e Kos sa% aler$at%l -e distanţe mari. c% atDt creier%l Ca fi -re-onderent masc%lin Oobolanii inKectaţi c% 'ormoni masc%lini s%-limentari ies mai re-ede din labirint decDt şobolanii obişn%iţi /emelele şobolan Dşi -ot Dmb%nFtFţi şi ele -erformanţele Dn aceastF direcţie. c% cDt . c% cDt or$anism%l -rod%ce mai m%lt testosteron. -%tDnd%"se concentra -e -erioade mai l%n$i N% este aşadar deloc s%r-rinBFtor cF lesbienele a% şi ele m%lte din aceste calitFţi S%san ResnicG de la Instit%t%l de >eriatrie din S<A şi"a fFc%t -%blice desco-eririle care arFta% cF fetele cFrora le sDnt administrate cantitFţi -este normal de 'ormoni masc%lini DncF din -erioada -renatalF se orienteaBF mai bine Dn s-aţi% com-aratiC c% s%rorile lor care n% a% -rimit acest 'ormon De ce fe)eile urăsc arcările cu s atele In Creme ce testosteron%l Dmb%nFtFţeşte orientarea Dn s-aţi%.

SS1 Di li-seşte %n%l dintre cromoBomii S şi intrF Dn cate$oria de fete S? Aceste fete sDnt s%-erfeminine Dn Dntre$%l lor com-ortament şi n% se -ot orienta a-roa-e deloc Dn s-aţi% N%"i daţi niciodatF -e mDnF c'eile maşinii dC %nei femei S? S"a demonstrat cF bFrbaţii asiatici a% o cantitate m%lt mai micF de testosteron decDt cei e%ro-eni. al creier%l%i -entr% a Dncerca sF reBolCe -roblemele de matematicF Astfel se eJ-licF de ce m%lte femei calc%leaBF c% $las tare 2ot aşa s"ar -%tea inter-reta şi fa-t%l cF fetele sDnt mai b%ne decDt bFieţii la calc%lele de baBF. bFieţii rec%-ereaBF şi eJceleaBF Dn lo$ica matematicF. iar fa-t%l cF sDnt dis-%se sF coo-ereBe şi sF se im-lice Dn st%di%l -ro-ri%"Bis le face sF aibF %n aCantaK faţF de bFieţi la eJamenele de aritmeticF sa% de matematicF DeBColtarea creier%l%i la fete este m%lt mai tim-%rie decDt la bFieţi. c% atDt se desc%rcF mai -%ţin bine Dn s-aţi% De aceea femeile foarte\feminine n% se -rice. -entr% cF testosteron%l stim%leaBF orientarea lor Dn s-aţi% DiCerse teste Dn le$Ft%rF c% Dnclinaţiile la matematicF a% fost fFc%te la <niCersitatea Ho'ns Ao-Gins din Boston -e co-ii dotaţi. ceea ce eJ-licF Dn -arte de ce iniţial se desc%rcF mai bine D%-F -%bertate DnsF. care se mai n%meşte şi Sindrom%l 2%rner. com-aratiC c% cea occidentalF.creier%l este mai feminin. cel Cerbal. l%cr% eCident -rin fa-t%l cF n% a% -Fr -e faţF şi rareori c'elesc In societatea orientalF. se Dnre$istreaBF mai -%ţine delicte Ciolente sa% acte de a$resi%ne. c% CDrste c%-rinse Dntre ** şi *+ ani S"a constatat cF dacF testele sDnt mai $rele. incl%siC com-aratiC c% cele din l%mea ne$rilor &iol%l este mai rar DntDlnit /?R#<LA CAI#ICA A PERS?NALI2T.or)onii BFieţii folosesc lob%l frontal dre-t -entr% a reBolCa -roblemele de matematicF Pona de orientare la fete este localiBatF Dn ambele -Frţi ale creier%l%i şi test%l aratF cF m%lte femei folosesc lob%l frontal stDn$.la -arcFrile c% s-atele sa% la inter-retarea 'Frţilor EJistF şi o sit%aţie rar DntDlnitF. bFieţii sDnt mai .II decDt Dn caB%l occidentalilor -robabil tocmai din ca%Ba niCel%l%i mai mic de testosteron 2ot astfel se eJ-licF şi de ce asiaticii sDnt mai -%ţin -rice-%ţi Dn -arcFrile c% s-atele Mate)atica şi . Dn care %nei femei din -%nct de Cedere $enetic .

Iin$ Ion$ n% Ca da doCadF de o mai b%nF lo$icF matematicF decDt %n bFrbat cFr%ia Di creşte mai Dncet barba Interesant este cF testosteron%l Dmb%nFtFţeşte De ce sDntem diferiţi lo$ica matematicF la femei m%lt mai m%lt decDt la bFrbaţi Ca %rmare.Q mai -roaste la eJamenele de matematicF at%nci cDnd sDnt Dn 2P# <n sistem corect ar consta Dn re$larea eJamenelor Dn f%ncţie de moment%l biolo$ic cel mai -ro-ice al fetelor BFieţii -ot da eJamenele oricDnd =înătoarea bărbatului )odern S-ort%l este Dnloc%itor%l modern al CDnFtorii #aKoritatea actiCitFţilor s-ortiCe a% Dnce-%t d%-F *9)). s-ecialista Dn cercetFri -e creier şi o adeCFratF a%toritate Dn materie. iar la cele de cea mai mare dific%ltate s"a aK%ns la *+ la * In *779. dr Doreen Iim%ra. a desco-erit cF dacF niCel%l de testosteron al %n%i bFrbat este d%blat sa% tri-lat.-rice-%ţi decDt fetele Dn a le reBolCa La niCel%rile mai sim-le. bFieţii dotaţi le"a% Dntrec%t -e fete Dn -ro-orţie de ( la *. cDnd testosteron%l atin$e niCel%l maJim 4ete!e $are . o femeie c% m%staţF Ca fi %n in$iner mai b%n decDt %na care aratF ca o -F-%şF BFrbi BFrbaţii sDnt mai -rice-%ţi la inter-retarea 'Frţilor toamna. asta n% DnseamnF cF se d%bleaBF sa% se tri-leaBF şi ca-acitatea sa lo$icF Acest l%cr% demonstreaBF cF eJis"tF -robabil %n niCel o-tim al eficienţei testosteron%l%i -lasat %ndeCa la miKloc C% alte c%Cinte.fer.3 Sistem%l de DnCFţFmDnt Di faCoriBeaBF -e bFieţi şi le deBaCantaKeaBF -e fete la eJamenele de matematicF. -entr% cF st%diile aratF cF fetele care s%ferF de 2P# a% %n niCel de testosteron m%lt mai scFB%t Dn acea -erioadF <n st%di% a demonstrat cF fetele c% 2P# a% reB%ltate c% *. iar -DnF at%nci -o-%laţia l%mii DncF mai CDna animale Dn sco. de TPM ia note #ai 'roa-te !a e5a#ene!e de #ate#ati$.-ractic sa% recreatiC ReCol%ţia ind%strialF de la sfDrşit%l anilor *8)) şi te'nicile a$ricole aCansate a% demonstrat cF CDnarea 'ranei n% mai era necesarF #ii de ani bFrbaţii a% fost -ro$ramaţi sF . la cele de niCel medi% Dn -ro-orţie de . la *.

loc ce treb%ie bine deBColtat -entr% s%-t%l la -ie-t DacF bFrbaţii ar fi aC%t oCare. modelele şi liderii sFi DacF cei Dnscrişi acolo sDnt Ltr%. -ornind%"se de la adeCFratele Calori care -res%-%n sFnFtate şi destindere ECitaţi orice cl%b care -%ne accent%l -e cDşti$%rile financiare ale membrilor sFi De ce bărbaţii au burta )are/ iar fe)eile/ fundul )are Nat%ra a distrib%it ţes%t%l $ras Dn eJces cDt mai de-arte de or$anele Citale ale cor-%l%i. aceasta deCenind o obsesie. ac%m%leaBF eJces%l de $rFsime -e Lb%rticFN şi -e s-ate De aceea. neaCDnd oCare. DnseamnF cF sDnt DncF robii -ro-riei biolo$ii @ aşa cF mai bine Dnscrieţi"CF Dntr"%n cl%b de -escari SDnt m%lte cl%b%ri de 4o$a sa% de arte marţiale %nde se -reda% -rinci-iile %nei eJistenţe eficiente. Calorile. rareori Ceţi Cedea bFrbaţi c% $rFsime -e -icioare EJces%l de $rFsime la femei este distrib%it -e şold%ri. femeile care -ot face co-ii n% ac%m%leaBF Dn $eneral $rFsime -e b%rtF BFrbaţii. al inimii şi al or$anelor $enitale /emeile a% DncF o serie de or$ane Citale @ oCarele Ca %rmare. -ermiţDnd -ersoanelor c% %n niCel mare de testosteron sF ardF eJces%l de 'ormoni CercetFrile aratF cF bFieţii actiCi fiBic sDnt mai -%ţin -redis-%şi im-licFrii Dn delicte sa% acte a$resiCe.II bFrbaţii c% caBier sDnt foarte rar s-ortiCi P%r şi sim-l%.CDneBe şi dintr"odatF s"a% o-rit şi n"a% şti%t Dncotro sF se mai Dndre-te S-ort%l -Frea a fi rFs-%ns%l Peste 7)Q dintre s-ort%rile moderne a% fost create Dntre *9)) şi *7)) şi DncF Creo cDteCa a% a-Fr%t Dn tim-%l secol%l%i SS #aKoritatea s-ort%rilor -res%-%n aler$are. f%nd şi s%b braţ. iar /?R#<LA CAI#ICT A PERS?NALI2T. -entr% a n% Dm-iedica f%ncţionarea lor eficientF De obicei. CDnare şi nimerirea %nei ţinte. cercetaţi obiectiCele.şi s%flet -entr% CictorieN. dacF arderile necesare n% se -rod%c -e %n teren de s-ort se -oate aK%n$e la acte antisociale Pe şosele şi a%tostrFBi c%rsele neb%neşti a% fost dintotdea%na a-anaK%l bFrbaţilor BFrbaţii se Dntrec Dntre ei -e dr%m @ femeile sDnt doar c% tot%l DntDm-lFtor -e acolo Dn moment%l res-ectiC Dnainte de a CF Dnscrie Dntr"%n cl%b s-ortiC. ar fi aC%t şold%rile mai late şi stomac%l mai -lat CDnd oCarele . a-roa-e cF n% eJistF $rFsime Dn K%r%l creier%l%i.

sDnt scoase -rintr"o 'isterectomie, nat%ra redistrib%ie $rFsimea şi -e b%rtF Ca'ito! ! P BFieţii rFmDn bFieţi , dar n% Dntotdea%na [ Oi Dntr"o Bi, d%-F ora de biolo$ie, Elliot a constatat Dn sfDrşit ceea ce cole$ii l%i $Dndea% Dn asc%ns @ niCel%l l%i de testosteron n% era normal N ?are ce face ca o femeie sF fie femeie şi %n bFrbat sF fie bFrbatM SF fie Dntr"adeCFr 'omoseJ%alitatea o o-ţi%neM De ce lesbiana -referF femeile M C%m re%şesc trans"seJ%alii sF fie c% %n -icior Dntr"o barcF şi c% celFlalt Dn altF barcF M AK%n$eţi sF fiţi aşa c%m sDnteţi -entr% cF aţi aC%t o mamF a$resiCF sa% -entr% cF tatFl l%cra Dn sc'imb%ri şi era o -ersoanF foarte rece sa% detaşatF, sa% -%r şi sim-l% -entr% cF C"aţi DndrF$ostit de DnCFţFtoare Dn clasa a treia M SDnteţi c%m sDnteţi -entr% cF sDnteţi al doilea nFsc%t, cresc%t Dn sFrFcie, orfan, dintr"o familie destrFmatF, %n le% c% ascendent Dn scor-ion sa% -entr% cF C"aţi reDncarnat dintr"o -isicF M In acest ca-itol, Com analiBa ce se DntDm-lF cDnd embrion%l %man -rimeşte -rea m%lţi sa% -rea -%ţini 'ormoni masc%lini Do)ose9ualii/ lesbienele şi trans>se9ualii CercetFrile aratF cF ti-ar%l de baBF al cor-%l%i şi creier%l%i embrion%l%i %man este de ti- feminin Dn str%ct%ra sa Ca %rmare, bFrbaţii a% reminiscenţe feminine, c%m ar fi sfDrc%rile Oi bFrbaţii a% $lande mamare; ele n% f%ncţioneaBF, dar a% -otenţial%l de a -rod%ce la-te EJistF mii de caB%ri Dnre$istrate Dn rDnd%l -riBonierilor de rFBboi care a% aK%ns la lactaţie Dn %rma %nei foamete c%m-lite, ca şi la DmbolnFCirea ficat%l%i, care d%ce la crearea 'ormonilor esenţiali -entr% alF-tare Aşa c%m ştim ac%m, de la şase -DnF la o-t sF-tFmDni d%-F conce-ere, embrion%l masc%lin .SV1 -rimeşte o doBF masiCF de 'ormoni masc%lini, care se n%mesc andro$eni; aceştia formeaBF testic%lele şi a-oi o a do%a doBF modificF de fa-t De ce sDntem diferiţi creier%l dintr"o formF femininF Dntr"%na c% o confi$%raţie masc%linF DacF embrion%l masc%lin n% -rimeşte s%ficienţi 'ormoni masc%lini la moment%l o-ort%n, se -oate DntDm-la

%n%l din do%F l%cr%ri! bFieţel%l se -oate naşte c% o str%ct%rF a creier%l%i mai de$rabF femininF decDt masc%linF, c% alte c%Cinte, bFiat%l mai m%lt ca si$%r Ca aK%n$e 'omoseJ%al -DnF la CDrsta -%bertFţii In al doilea rDnd, %n bFiat din -%nct de Cedere $enetic se -oate naşte c% %n creier care f%ncţioneaBF Dn totalitate d%-F %n ti-ar feminin, deşi are or$ane $enitale masc%line AceastF -ersoanF Ca fi %n trans"seJ%al Ea a-arţine din -%nct de Cedere biolo$ic %n%i seJ, dar ştie cF de fa-t este de seJ o-%s <neori, %n masc%l din -%nct de Cedere $enetic se naşte atDt c% or$anele seJ%ale masc%line $/t ,i $ $e!e fe#inine3 >enetician%l Anne #oir, Dn cartea sa inoCatoare +rain-e5 KSe5 ! $reier ! iH) ad%ce doCeBi ale m%ltor caB%ri de bFieţi din -%nct de Cedere $enetic care se nasc arFtDnd a fetiţe şi sDnt cresc%ţi ca fetiţe, n%mai cF la %n moment dat aflF cF a% -enis şi testic%le care La-arN la -%bertate AceastF ci%dFţenie $eneticF a fost desco-eritF Dn Re-%blica DominicanF şi %n st%di% fFc%t -e -Frinţii acestor LfetiţeN a arFtat cF ei şi"a% cresc%t co-iii ca -e nişte fetiţe şi le"a% Dnc%raKat an%mite com-ortamente ti-ice, c%m ar fi 'ainele femeieşti şi K%cat%l c% -F-%şile #%lţi dintre aceşti -Frinţi a% fost a-oi şocaţi sF constate cF s"a% treBit c% %n fi% la CDrsta -%bertFţii, at%nci cDnd 'ormonii masc%lini a% -rel%at control%l, şi br%sc LfiicelorN lor le"a cresc%t %n -enis şi s"a% transformat Dn bFrbaţi, aCDnd %n com-ortament s-ecific acest%i seJ AceastF sc'imbare s"a -etrec%t Dn ci%da %nei condiţionFri sociale şi a %nor -resi%ni ale celor din K%r, care solicita% %n com-ortament feminin /a-t%l cF maKoritatea acestor LfetiţeN a% re%şit sF trFiascF tot rest%l Cieţii lor c% bine ca bFrbaţi scoate Dn eCidenţF fa-t%l cF medi%l social şi ed%caţia a% %n im-act limitat as%-ra Cieţii ad%lte Si$%r cF factor%l c'eie Dn crearea ti-arelor com-ortamentale rFmDne cel biolo$ic BTIE;II RT#ZN BTIE;I DAR N< ZN2?2DEA<NA Do)ose9ualitatea este arte co) onentă a istoriei La $recii antici, 'omoseJ%alitatea n% n%mai cF era Dn$Fd%itF, dar era şi res-ectatF Ima$inea bFieţandr%l%i BCelt era ideal%l lor de fr%m%seţe, iar Dn onoarea acestora se fFcea% tablo%ri şi stat%i S"a% scris -oeBii des-re i%birea %nor im-ortanţi

bFrbaţi mai Dn CDrstF care s"a% DndrF$ostit de tineri >recii credea% cF 'omoseJ%alitatea masc%linF serCea %n sconobil şi Dnalt şi Di ins-ira -e tineri sF deCinF adeCFraţi membri Caloroşi ai com%nitFţii De asemenea, a% constatat cF tinerii 'omoseJ%ali s"a% doCedit foarte c%raKoşi şi b%ni rFBboinici atDta Creme cDt a% l%-tat LalFt%ri, DndrF$ostiţi %nii de alţiiN Pe 6re#ea I#'eri ! i ro#an) I !i - Cae-ar era de-$ri- $a *a#ant ! t t ror fe#ei!or -i a#anta t t ror b.rba"i!or=3 At%nci cDnd creştinism%l şi"a manifestat nem%lţ%mirea le$atF de relaţiile celor de acelaşi seJ, iar D%mneBe% s"a rFBb%nat -e cetatea Sodomei, 'omoseJ%alitatea a fost interBisF, a dis-Fr%t, a fost asc%nsF şi n"a mai ieşit la iCealF decDt recent In -erioada CictorianF, se ref%Ba rec%noaşterea eJistenţei 'omoseJ%alitFţii, iar Dn caB%l Dn care tot%şi ea se manifesta era consideratF l%crFt%ra diaCol%l%i şi -ede-sitF as-r% ?datF aK%nşi Dn secol%l al SSI"lea, maKoritatea $eneraţiilor mai Dn CDrstF DncF mai cred cF 'omoseJ%alitatea este %n fenomen recent şi LnefirescN Realitatea este cF ea eJistF DncF de cDnd fFt%l masc%lin n% şi"a -rimit -orţia s%ficientF de 'ormoni masc%lini In rDnd%l -rimatelor, com-ortament%l 'omoseJ%al se manifestF ca modalitate de a crea o le$Ft%rF Dntre membrii %n%i $r%- sa% de a doCedi s%-%nere faţF de %n membr% considerat s%-erior, ca şi Dn caB%l Citelor, cocoşilor şi cDinilor Lesbianism%l şi"a l%at n%mele de la ins%la $receascF Lesbos DncF din :*( D C N% a fost niciodatF -riCit c% acelaşi dis-reţ De ce sDntem diferiţi ca 'omoseJ%alitatea masc%linF, -oate şi -entr% cF este asociat c% intimitatea şi n% este etic'etat c'iar ca o L-erCersi%neN E genetic sau este o o ţiune $ CDnd a%tor%l Li#ba; ! i tr ' ! iQ Allan Pease, şi $enetician%l Anne #oir a% a-Fr%t Dm-re%nF la teleCiBi%nea britanicF Dn *77* -entr% lansarea cFrţilor lor +rain-e5 .#andarin BooGs1 şi Ta!I Lan0 a0e KLi#ba; ! 6orbiriiH .Aar-erCollins1, #oir şi"a fFc%t -%blice reB%ltatele cercetFrilor sale, care scotea% Dn eCidenţF ceea ce saCanţii ştia% dem%lt @ 'omoseJ%alitatea este $eneticF şi n% este o o-ţi%ne N% n%mai cF 'omoseJ%alitatea este DnnFsc%tF, dar medi%l

Dn care sDntem cresc%ţi KoacF %n rol mai -%ţin im-ortant Dn com-ortament%l nostr% decDt se credea -DnF ac%m SaCanţii a% constatat cF Dn caB%l %n%i adolescent sa% al %n%i ad%lt efort%rile -Frinţilor de a DnFb%şi tendinţele lor 'omoseJ%ale -ractic n% a% nici %n efect Oi c%m im-act%l 'ormon%l%i masc%lin .sa% li-sa l%i1 Dn creier este -rinci-al%l CinoCat, maKoritatea 'omoseJ%alilor sDnt bFrbaţi N e5i-t. o do6ad. 'a!'abi!. $. ed $a"ia afe$tea<. /n 6re n fe! 'o-ibi!itatea $a n $o'i! -. de6in. ho#o-e5 a!3 Ra-ort%l dintre lesbiene .tr%- de femeie c% creier de bFrbat1 şi 'omoseJ%ali este de *!9 .-DnF la *)1 DacF mişcFrile 'omoseJ%alilor şi lesbienelor ar st%dia mai m%lt aceste cercetFri şi dacF sistem%l ed%caţional ar incl%de Dn -ro$rama de DnCFţFmDnt aceste desco-eriri, 'omoseJ%alilor şi trans"seJ%alilor le"ar fi m%lt mai bine Dn CiaţF #aKoritatea oamenilor sDnt mai toleranţi şi acce-tF mai %şor o -ersoanF la care aceste _ 2rad rom de AleJandr% SBabo, ed PolimarG, B%c%reşti, *77+ KN3 red3H BTIE;II RT#ZN BTIE;I DAR N< ZN2?2DEA<NA diferenţe sDnt DnnFsc%te şi n% ţin de o ale$ere care, Dn o-inia lor, este inacce-tabilF De eJem-l%, co-iii nFsc%ţi c% malformaţii con$enitale Dn %rma tratament%l%i c% t'alidomidF, bolnaCii de ParGinson, a%tiştii sa% cei care s%ferF de -araliBii cerebrale L%mea Di acce-tF mai %şor -e aceştia, -entr% cF sDnt nFsc%ţi aşa, s-re deosebire de 'omoseJ%ali, care se -res%-%ne cF Dşi -ot ale$e stil%l de CiaţF P%tem face oare comentarii rF%Coitoare la adresa %n%i stDn$aci sa% a %n%i disleJic M Sa% a %nei -ersoane care are oc'i albaştri şi -Fr%l roş% M Sa% -entr% cF eJistF %n creier feminin Dntr"%n cor- masc%lin M #aKoritatea 'omoseJ%alilor cred Dn mod $reşit cF 'omoseJ%alitatea lor este o o-ţi%ne, folosind%"se asemeni m%ltor minoritFţi de for%m%ri -%blice Dn care sF Dşi eJ-%nF Lo-ţi%neaN, fa-t ce le ad%ce o şi mai mare s%ferinţF, $enerDnd o atit%dine rF%Coitoare din -artea m%ltor oameni obişn%iţi Era n in-o#nia$ di-!e5i$ ,i a0no-ti$3 N dor#ea toat. noa'tea) /ntreb/nd 2-e da$. a fo-t /ntr2ade6.r $/ine3

dacF n% c'iar Dn totalitate. tendinţele de efeminare ale fi%l%i a% contrib%it masiC la re-roş%rile tatFl%i sa% la atit%dinea sa a$resiCF şi n% CiceCersa PRr ! ro. care s-erF Dntr"o deBColtare ti-ic masc%linF a fi%l%i sF% C% alte c%Cinte.2rist este cF statisticile aratF cF -este +)Q dintre sin%ciderile adolescenţilor a-ar Dn rDnd%l 'omoseJ%alilor şi lesbienelor./nt/!nit $a .i 'i-tr ii -/nt n feno#en !a fe! de de. c%rse de motociclete. cel mai adesea este ac%Bat tatFl #embrii familiei s%sţin cF el *"a transformat De ce sDntem diferiţi -e co-il Dntr"o adeCFratF CictimF. care DncearcF sF salCeBe o -arte dintre LCictimeN -rin r%$Fci%ni sa% tratamente De ce sînt învinuiţi taţii At%nci cDnd %n bFiat deCine 'omoseJ%al. 'omoseJ%alitatea este DnnFsc%tF. dre-t -entr% care 'omoseJ%alii şi lesbienele n"ar mai aCea atDtea . re-roşDnd%"i mere% cF -%sti%l n% se im-licF niciodatF sa% cF este incom-etent Dn -riCinţa Dndeletnicirilor strict masc%line AceastF teorie -orneşte de la ideea cF bFiat%l se reColtF Dm-otriCa tatFl%i şi deCine 'omoseJ%al ca sF"i facF Dn ci%dF. 'omoseJ%alii ar -reoc%-a tot atDt de m%lt -e cDt -reoc%-F -ersoanele c% -Fr%l roş% şi c% -istr%i @ o combinaţie $eneticF ce a-are la fel de des ca şi 'omoseJ%alitatea L%mea ar acce-ta mai %şor 'omoseJ%alitatea. DnsF n% eJistF nici %n fel de doCadF ştiinţificF -entr% a s%sţine acest -%nct de Cedere EJ-licaţia cea mai la DndemDnF este cF bFiat%l s"a arFtat mai interesat de -asi%ni ti-ic feminine decDt de fotbal. .i ho#o-e5 a!itatea3 DacF l%mea ar Dnţele$e cF doCeBile ştiinţifice aratF cF Dn maKoritatea caB%rilor.inadecCatN Di de-Fşeşte <n st%di% fFc%t Dn caB%l ed%cFrii acestor adolescenţi 'omoseJ%ali a arFtat cF ei sDnt cresc%ţi Dn familii sa% Dn com%nitFţi Dn care 'omoseJ%alii sDnt %rDţi şi res-inşi sa% Dn medii -rof%nd reli$ioase. maşini sa% boJ Aceasta ar -%tea fi o s%rsF -ermanentF de a$raCare a relaţiilor c% tatFl. iar %n%l din trei trans"seJ%ali se sin%cide Se -are cF Dnţele$erea fa-t%l%i cF n"a% Dncotro şi cF treb%ie sF"şi -etreacF tot rest%l Cieţii Dntr"%n Ltr%.

iar m%lţi alţii a% fost Dm-inşi la sin%cidere Sa6an"ii a ar. castrarea. sfat%ri s-irit%ale şi eJorcism Nici %na dintre aceste tera-ii n"a aC%t sorţi de iBbDndF Dn cel mai b%n caB.) n e-te o o'"i ne3 EJistF o -osibilitate de -este 7)Q ca Coi. şoc%ri electrice. ho#o-e5 a!itatea e-te o orientare $are n 'oate fi #odifi$at. %nii biseJ%ali s"a% orientat seJ%al s-re re-reBentanţii seJ%l%i o-%s sa% %nii 'omoseJ%ali a% deCenit celibatari dintr"%n sentiment de CinoCFţie sa% de fricF. -si'otera-ie. de ce ar ale$e cineCa %n stil de CiaţF care Dl eJ-%ne la m%ltF ostilitate din -artea celorlalţi. iar ti-ar%l 'omoseJ%al se fiJeaBF cam -e la cinci ani si sca-F de s%b control%l -ersoanei res-ectiCe Secole de"a rDnd%l s"a% folosit tot fel%l de te'nici -entr% a Dm-iedica sentimentele 'omoseJ%ale. şi n% o-ţi%nea %manF %a&ul ge)enilor identici . tera-ia c% medicamente. cititorii. aşa c%m s%sţin m%lţi. eJtir-area %ter%l%i.i)bată $ AomoseJ%alii şi lesbienele n%"şi ale$ orientarea seJ%alF. aşa c%m de altfel n% şi"o ale$ nici 'eteroseJ%alii SaCanţii şi maKoritatea eJ-erţilor Dn seJ%alitatea %manF sDnt c% toţii de acord cF 'omoseJ%alitatea este o orientare care n% -oate n sc'imbatF CercetFtorii cred cF orientarea Dn caB%l maKoritFţii 'omoseJ%alilor se deBColtF DncF de cDnd sDnt Dn -Dntec%l BTIE. sF fiţi 'eteroseJ%ali >Dndiţi"CF cDt de $re% C"ar fi sF CF simţiţi atraşi din -%nct de Cedere seJ%al de cineCa de acelaşi seJ şi Ceţi Dnce-e sF Dnţele$i c%m -ractic este im-osibil sF creaţi sentimente care n% eJistF deKa DacF ar fi fost o o-ţi%ne.I DAR N< ZN2?2DEA<NA mamei. şedinţe de r%$Fci%ni. la -reK%decFţi şi discriminFri M &ina o -oartF 'ormonii.-robleme Dn -riCinţa res-ect%l%i de sine şi ar fi trataţi c% mai m%ltF demnitate. lobotomie frontalF.II RT#ZN BTIE. ar fi m%lt mai -%ţin res-inşi sa% ridic%liBaţi Ceea ce ne des-arte este i$noranţa ambelor -Frţi -are !o ţiunea" oate fi sc.o)ose9uali S"a% fFc%t st%dii a-rof%ndate -e $emeni identici care a% fost des-Frţiţi la naştere şi cresc%ţi Dn familii şi medii diferite N%meroase teste a% %rmFrit stabilirea -recisF a %nor trFsFt%ri . sol%ţiile -res%-%nDnd am-%tarea -ie-t%l%i.tat $.

niCel%rile introCertitXeJtraCertit. dar sF n% aibF c%raK%l sF rec%noascF sa% sF fie biseJ%ali. ceea ce demonstreaBF Dn mod cDt se -oate de conCin$Ftor cF. incl%siC neCroBele. 'omoseJ%alitatea se formeaBF DncF Dn -erioada cDnd fFt%l este Dn -Dntec%l mamei De asemenea. Dn acest caB -referind sF se defineascF dre-t 'eteroseJ%ali Astfel. talent%l -entr% %n an%mit s-ort şi CDrsta -rim%l%i act seJ%al Pres%-%nDnd cF cinci la s%tF din -o-%laţia masc%linF are o orientare 'omoseJ%alF. caracter%l domi" De ce sDntem diferiţi nator. ar fi de aşte-tat ca a-roJimatiC cinci la s%tF dintre ceilalţi fraţi $emeni sF fie şi ei 'omoseJ%ali.de cercetare aratF cF m%lte din trFsFt%rile %mane sDnt moştenite $enetic. adicF doi din trei. dacF sDnt analiBaţi *)) de $emeni identici 'omoseJ%ali care a% fost des-Frţiţi de fraţii lor la naştere. cercetFtorii a% fost Dn $eneral de acord cF Dntre *) şi ()Q dintre $emenii care a% s%sţin%t cF sDnt 'eteroseJ%ali sF fie 'omoseJ%ali. de-resiile. acest l%cr% confirmF şi cF ed%caţia are %n im-act m%lt -rea mic.%mane $enetice sa% determinate de o condiţionare a medi%l%i de deBColtare Acest ti. Dn $eneral. -ornind de la ideea cF 'omoseJ%alitatea este o o-ţi%ne DiCersele $r%-%ri de cercetFtori care a% st%diat aceastF -roblemF a% aK%ns toate la acelaşi reB%ltat El a fost demonstrat de cercetFtorii americani dr Ric'ard Pillard de la <niCersitatea din Boston şi -si'olo$%l #ic'ael Baile4 de la <niCersitatea de Nord"&est.I DAR N< ZN2?2DEA<NA De inde de gene . -rocentaK%l real de $emeni 'omoseJ%ali Dn caB%l %nor str%ct%ri $enetice identice se sit%eaBF Dntre :) şi 8)Q. Dn caB%l Dn care eJistF tot%şi %n im-act Dn -riCinţa orientFrii seJ%ale BaIE2II Ra#ZN BTIE. care a% st%diat orientarea seJ%alF a $emenilor bFieţi cresc%ţi Dm-re%nF Concl%Biile lor a% fost %rmFtoarele! Po-ibi!itatea) $a fra"ii -. fie ho#o-e5 a!i e-te de> ` ((Q la $emenii neidentici ` *)Q la fraţii care n% sDnt $emeni sa% ado-taţi ` 0(Q -entr% $emeni identici care a% aceleaşi $ene St%diile colectiCe Dn caB%l -erec'ilor de $emeni identici 'omoseJ%ali ai cFror fraţi a% fost des-Frţiţi la naştere a% arFtat cF este -robabil ca -este 0)Q dintre fraţii Dnde-Frtaţi sF aK%n$F şi ei 'omoseJ%ali Dintre aceştia.

o)ose9ualităţii" Dean Aamer de la Instit%t%l Naţional de Cancerolo$ie din S<A a com-arat ADN"%l a . aceastF teorie eJ-licDnd de ce n% toţi $emenii identici sDnt 'omoseJ%ali Se estimeaBF cF a-roJimatiC *)Q dintre bFrbaţi a% L$ena 'omoseJ%alitFţiiN şi doar K%mFtate din aceşti bFrbaţi deCin 'omoseJ%ali datoritF factor%l%i de -enetrantF de 0)"8)Q al acestei $ene EJ-erienţele de laborator -e şobolani şi maim%ţe a% demonstrat cF aceastF secCenţF de eCenimente a-are şi Dn caB%l altor s-ecii Deşi eJ-erienţele de acest ti. ceea ce a fost determinat ca localiBare a-roJimatiCF a $enei 'omoseJ%alitFţii De asemenea. c%m se mai n%mesc ac%m.) de -erec'i de fraţi 'omoseJ%ali şi a constatat cF ++ aCea% aceleaşi str%ct%ri $enetice Dn Bona S7(9 a cromoBom%l%i S.de modificare a seJ%l%i la oameni sDnt ile$ale şi n% sDnt considerate etice.<n% este doar de +)Q Asta DnseamnF cF dacF $emenii identici a% ambii $enele de A%ntin$ton şi de diabet.Pornind de la teoria cF 'omoseJ%alitatea se formeaBF din -Dntec%l mamei. dar şi cF este cate$oric %n factor $enetic AsemFnarea dintre aceste $ene de-inde Dn mare mFs%rF de -reBenţa 'ormonilor de testosteron Dn -erioada c%-rinsF Dntre a şasea . ori acest l%cr% n% se DntDm-lF c% ceilalţi +) -DnF la . Carietatea de $ene care -rod%c boala A%ntin$ton are o -enetrantF de s%tF la s%tF. el a com-arat ADN"%l a +: de -erec'i de s%rori lesbi" De ce sDntem diferiţi ene. ele tot%şi a% fost fFc%te c% s%cces Dn R%sia. Dn Creme ce cele care -rod%c diabet de 2i. ar fi de aşte-tat ca toţi $emenii identici sF fie şi 'omoseJ%ali. %nde s"a% obţin%t aceleaşi reB%ltate concl%dente !1ena . eJistF o -osibilitate de 0) -DnF la 8)Q sF deCinF 'omoseJ%ali. DnsF n% s"a $Fsit nici %n ti-ar cores-%nBFtor Acest st%di% aratF n% n%mai cF 'omoseJ%alitatea Di afecteaBF Dn s-ecial -e bFrbaţi. fiecare dintre ei Ca s%feri c% si$%ranţF de boala l%i A%ntin$ton. Dn Creme ce doar +)Q Cor face diabet La -%rtFtorii L$enei 'omoseJ%alitFţiiN.)Q dintre fraţii $emenilor 'omoseJ%ali >enele a% o -ro-rietate n%mitF L-enetrantFN. mFs%rabilF Dn forţa $enei de a deCeni eficientF şi care determinF fel%l Dn care $ena Ca fi sc'imbatF -entr% a deCeni %na dominantF De eJem-l%.

ca la oameni @ ci d '. a an%nţat cF a fFc%t %n st%di% Dn le$Ft%rF c% Dncreţit%rile a do%F -%ncte -recise din am-rentele %nei -ersoane Ea a constatat cF -ersoanele c% Dncreţit%ri mai Dnalte -e mDna stDn$F sDnt mai -rice-%te la Dndeletnicirile LfeminineN Ea a desco-erit cF maKoritatea oamenilor a% mai m%lte Dncreţit%ri -e mDna drea-tF. $ene şi %n sistem nerCos central asemFnFtor c% cel al oamenilor şi Dn al doilea rDnd -entr% cF.I DAR N< ZN2?2DEA<NA tatea membrilor familiilor c% bFrbaţi 'omoseJ%ali era% din -artea mamei şi mai -%ţin din -artea tatFl%i Acest l%cr% n% se -oate deci -rod%ce decDt $enetic şi indicF fa-t%l cF eJistF o $enF s-ecialF %ndeCa -e cromoBom%l S Acest cromoBom este sin$%r%l -e care Dl -oate f%rniBa o mamF . ceea ce demonstreaBF DncF o datF transmiterea $eneticF a 'omoseJ%alitFţii masc%line Sc'imbFri eJ-erimentale Oobolanii sDnt animalele -referate -entr% cercetFrile ştiinţifice din do%F motiCe! mai DntDi. naştere. sF mai a-arF şi alţi factori.o)ose9ualităţii şi studiul fa)iliei In *779.şi a o-ta sF-tFmDnF de d%-F conce-ere Dn -l%s. ceea ce ne -ermite sF ne dFm seama ce se -etrece de fa-t DacF %n şobolan este castrat. Dn caB%l lor. Cerii sa% -Frinţii %n%i 'omoseJ%al sF fi fost şi ei 'omoseJ%ali sDnt de trei ori mai mari #aKori" BTIE. el se Ca crede fetiţF şi Ca deCeni mai sociabil. de obicei Dnainte de cinci ani @) rentele . DncercDnd sF"şi or$aniBeBe %n fel de c%ib DacF %nei şobolFniţe .ea are doi S1. -entr% cF a% 'ormoni. acesta n% se deBColtF Dn -Dntec%l mamei. micF. dar cF Dn medie femeile şi bFrbaţii 'omoseJ%ali a% mai m%lte Dncreţit%ri -e mDna stDn$F <n alt st%di% as%-ra bFrbaţilor 'omoseJ%ali a fost fFc%t la Instit%t%l Naţional de Cancerolo$ie şi a arFtat cF 'omoseJ%alitatea se moşteneşte Datele ad%nate de la membrii familiilor $enetice a **. incl%siC o condiţionare socialF care -oate actiCa $ena DncF dintr"o -erioadF tim-%rie. canadiana dr Doreen Iim%ra. bFrbaţi 'omoseJ%ali aratF cF -osibilitFţile ca fraţii.II RT#ZN BTIE. acest adeCFrat -ionier al cercetFrilor -e creier. %nc'ii. eJistF -osibilitatea.

ea Ca crede cF e bFiat.aşa c%m s"a DntDm-lat Dn Re-%blica DominicanF1 şi eJ-licF c%m %n bFieţel se naşte arFtDnd ca o fetiţF şi dintr"odatF deCine bFiat la adolescenţF Acest st%di% aratF cF saCanţii şti% l%cr%rile acestea. care ne"a deBCFl%it cF se fFc%serF %nele eJ-erienţe secrete de modificare a creier%l%i la oameni si cF reB%ltatele De ce sDntem diferiţi a% fost similare c% cele obţin%te -e şobolani @ bFieţii a% fost transformaţi Dn fetiţe şi fetiţele Dn bFieţei -rin modificarea creier%l%i lor DncF din -Dntec%l mamei -rin administrarea de 'ormoni masc%lini Astfel s"a% creat 'omoseJ%ali. iar seJ%alitatea fFt%l%i -oate fi determinatF Dnainte de naştere -rin introd%cerea %n%i ac la . şi ca-acitFţile lor Pentr% a obţine aceastF modificare a seJ%l%i la niCel%l creier%l%i este necesarF o interCenţie Dn faBa embrionarF 2estele similare -e şobolani ad%lţi.no%"nFsc%te Di sDnt administraţi 'ormoni de testosteron. ca atare. dar n% sDnt dis-%şi sF le disc%te @ adicF fa-t%l cF seJ%l creier%l%i -oate fi stabilit -rin 'ormoni. -entr% cF res-ectiC%l creier era LsetatN Dn faBa embrionarF Pentr% oameni. Ca deCeni a$resiCF şi Ca Dncerca sF Lc%rteBeN alte şobolFniţe <nele -FsFri c%m ar fi canarii n% -ot cDnta decDt dacF sDnt inKectate la o CDrstF foarte fra$edF c% testosteron şi at%nci Cor cDnta asemeni masc%l%l%i Asta -entr% cF testosteron%l afecteaBF str%ct%ra creier%l%i lor şi. am c%nosc%t %n -rofesor de c'ir%r$ie -e creier de la o %niCersitate localF. ca de altfel nici oamenii mai Dn CDrstF In tim-%l %nor conferinţe -e care le"am ţin%t Dn R%sia. lesbiene şi trans"seJ%ali El ne"a mai s-%s cF %neori fFt%l%i n% i s"a% administrat dest%i 'ormoni masc%lini sa% i"a% fost administraţi Dntr"o -eri-adF de deBColtare ne-ro-ice ReB%ltat%l a fost %n bFieţel c% do%F rDnd%ri de or$ane $enitale @ %nele masc%line şi altele feminine Acest accident $enetic se -etrece din cDnd Dn cDnd şi Dn nat%rF . creier%l este LsetatN la şase"o-t sF-tFmDni d%-F conce-ere Asta DnseamnF cF şobolanii mai bFtrDni n% se Cor sc'imba -rea m%lt. -e -FsFri şi maim%ţe n% a% re%şit sF dea reB%ltate la fel de edificatoare.

c%m ar fi dr &iCette >loCer de la S-ital%l C'elsea din Londra.II RT#ZN BTIE. reB%ltat%l fiind naşterea %n%i co-il 'omoseJ%al N DacF fFt%l este din -%nct de Cedere $enetic fetiţF .I DAR N< ZN2?2DEA<NA de Nord a arFtat cF bFrbaţii 'eteroseJ%ali se desc%rcF mai bine c% orientarea Dn s-aţi% decDt femeile 'eteroseJ%ale De ceM Pentr% cF la formarea creier%l%i lor a% contrib%it mai m%lţi 'ormoni masc%lini Oi at%nci ce o-reşte testosteron%l M Princi-alii CinoCaţi sDnt stres%l.SS1 şi . aratF cF femeile DnsFrcinate care se confr%ntF c% diCerse forme de stres nasc co-ii inca-abili sF de-FşeascF momentele de stres Dr >lenn 3ilson de la Instit%t%l de Psi'iatrie din Londra a st%diat la rDnd%l sF% aceastF -roblemF foarte amFn%nţit El a aK%ns la concl%Bia cF! LAn%mite s%bstanţe c'imice -ot infl%enţa f%ncţionarea testosteron%l%i. Ca fi foarte mFmoasF şi ocrotitoare. etice şi %mane Totul se întî) lă în erioada cînd co ilul se afla în întecele )a)ei DacF Dn -rimele l%ni de sarcinF testosteron%l este o-rit şi fFt%l este %n masc%l. dar n% Ca -%tea -arca -aralel şi nici n% Ca şti %nde e nord%l Brian >lad%e de la <niCersitatea de Stat din DaGota BTIE. -entr% cF 'ormonii feminini deCin cei %tiliBaţi Dn confi$%rarea creier%l%i <n st%di% $erman al anilor *78) a arFtat cF mamele care a% s%ferit tra%matisme $raCe Dn tim-%l -rimelor l%ni de sarcinF a% ad%s de m%lt mai m%lte ori -e l%me fii 'omoseJ%ali <n st%di% efect%at de -rofesor%l Lee Ellis de la De-artament%l de Sociolo$ie al <niCersitFţii de Stat #inot din DaGota de Nord a arFtat cF sarcinile Dnsoţite de stres -%ternic d%c la naşterea %nor co-ii 'omoseJ%ali DacF fFt%l este fetiţF. el se Ca forma c% trFsFt%ri s%-erfeminine şi -robabil cF n% Ca re%şi sF se orienteBe Dn s-aţi% C% alte c%Cinte. $reţ%rile şi %nele medicamente Se c%nosc deKa de ceCa Creme efectele -eric%loase ale alcool%l%i şi ale nicotinei as%-ra co-il%l%i nenFsc%t şi efectele -oBitiCe ale %n%i re$im corect şi ale %nei eJistenţe fFrF stres Noile st%dii fFc%te de diCerşi eJ-erţi. -osibilitatea naşterii %n%i bFieţel efeminat sa% 'omoseJ%al creşte simţitor.moment%l o-ort%n Si$%r DnsF cF asta @ şi este Dntr% tot%l de Dnţeles @ creeaBF -robleme morale.

c%m ar fi anticonce-ţionalele. Cor fi mai -rice-%te la Koc%ri care -res%-%n dibFcie sa% bFt%t%l min$ii şi. din -Fcate. se KoacF mai d%r şi mai Ciolent decDt celelalte fetiţe #ai m%lt ca si$%r cF Cor aCea o -iloBitate facialF şi cor-oralF mai mare decDt alte fetiţe la CDrsta -%bertFţii.creier%l este doBat c% 'ormoni masc%lini. aceste fetiţe sDnt de obicei etic'etate dre-t LbFieţoiN. medicamentele de diabet sa% altele <n st%di% fFc%t -e femei s%ferinde de diabet şi care a% fost DnsFrcinate Dn anii *70) şi *7:) a arFtat cF a eJistat %n n%mFr anormal de fetiţe ce a% deCenit lesbiene d%-F adolescenţF. acesta din %rmF a-ErDnd doar Dntr"%n cor. ele deCin lesbiene DoBarea accidentalF c% 'ormoni masc%lini se -oate -rod%ce Dn caB%l Dn care mama DnsFrcinatF foloseşte an%mite medicamente ce conţin o cantitate mare de 'ormoni masc%lini. cercetFtorii de la Instit%t%l Iinse4 din America a% desco-erit cF mamele care a% l%at 'ormoni masc%lini Dn tim-%l sarcinii a% fFc%t fetiţe foarte si$%re -e ele. creier%l lor a -rimit -rea m%lţi De ce sDntem diferiţi 'ormoni masc%lini. circ%it%l din creier n% este modificat de %n Cal 'ormonal.de adolescent şi adeCFrata seJ%alitate a acest%ia deCenind eCidentF In %rma acestor deBCFl%iri. Dntr"o -erioadF criticF a deBColtFrii creier%l%i embrion%l%i In mod similar. ca ad%lţi. cate$orice. c% o Dnclinaţie cFtre s-ort%rile a$resiCe c%m ar fi GicGboJin$ sa% fotbal In co-ilFrie. m%lte era% definite ca fiind LbFieţoiN #amele care a% l%at 'ormoni feminini a% aC%t fiice m%lt mai LfeminineN şi fii mai blDnBi şi mai -%ţin a$resiCi decDt semenii lor. %n alt st%di% a demonstrat cF Dn aceeaşi -erioadF la femeile care a% -rimit 'ormoni feminini c%m ar fi estro$enii Dn ideea cF aK%tF la sarcinF a eJistat o -osibilitate de cinci -DnF la Bece ori mai mare de a ad%ce -e l%me %n bFieţel 'omoseJ%al PDnF la adolescenţF. mai -%ţin de-endenţi de ceilalţi şi n% -rea actiCi din -%nct de Cedere fiBic %reierul trans>se9ualului 2rans"seJ%alii simt DncF din -rima co-ilFrie cF s"a% nFsc%t . reB%ltat%l Ca fi %n cor. Cor fi descrise ca Lmasc%liniBateN In -rocentaK mare.de femeie c% o setare masc%linF a creier%l%i In co-ilFrie. conţin%ţi de medicamentele -entr% diabetici. -entr% cF.

I DAR N< ZN2?2DEA<NA femininF a creier%l%i la trans"seJ%alii masc%lini din -%nct de Cedere $enetic N C% alte c%Cinte. t%b%l %retral este realiniat şi -ielea de -e -enis este a-oi Dm-Ft%ritF Dn interior. este Corba -ractic de %n creier feminin blocat Dntr"%n cor. obţinDnd%"se o caCitate -rintr"o o-eraţie c'ir%r$icalF.II RT#ZN BTIE.de bFrbat Etic'etarea din -%nct de Cedere -si'iatric a trans"seJ%alilor ar fi aceea cF s%ferF de Dere$lare a IdentitFţii SeJ%ale şi Dn a-roJimatiC ()Q din caB%ri se aK%n$e la o-eraţie de sc'imbare de seJ Acest l%cr% -res%-%ne Dnde-Frtarea testic%lelor şi tFierea -enis%l%i -e K%mFtate Dn l%n$ime. -entr% a se crea %n Ca$in artificial In %nele caB%ri. care a constatat cF 'i-otalam%s%l bFrbaţilor 'omoseJ%ali reacţioneaBF identic c% 'i-otalam%s%l feminin at%nci cDnd este inKectat c% %n 'ormon feminin S6aab a declarat! LSt%di%l nostr% este -rim%l care aratF o str%ct%rF BTIE.de alt seJ decDt ar fi treb%it Pona din creier esenţialF -entr% com-ortament%l seJ%al se n%meşte 'i-otalam%s şi este simţitor mai micF la femei decDt la bFrbaţi CercetFtor%l DicG S6aab şi ec'i-a sa de la Instit%t%l ?landeB de CercetFri -e Creier a% fost -rimii care. ca-%l -enis%l%i deCine clitoris şi -oate a-Frea or$asm%l Din -Fcate DnsF. -rec%m şi Dnde-Frtarea ţes%t%l%i interior Pielea -enis%l%i rFmDne -rinsF. Dn *770. a% demonstrat cF 'i-otalam%s%l la trans"seJ%alii masc%lini aCea dimensi%nea e$alF c% cea a %n%i 'i-otalam%s feminin sa% era c'iar mai mic Acest l%cr% confirmF DncF o datF reB%ltatele st%diilor care aratF cF identitatea seJ%alF -orneşte de la interacţi%nea Dntre deBColtarea creier%l%i şi 'ormonii seJ%ali AceastF teorie a fost -ro-%sF -entr% -rima datF de saCant%l $erman dr >%nt'er Dorner. n%mFr%l de sin%cideri Dn rDnd%l trans"seJ%alilor este de cinci ori mai mare decDt la -o-%laţia obişn%itF <n%l din cinci trans"seJ%ali DncearcF sF se sin%cidF #înte) oare robii construcţiei noastre biologice M SaCanţii şti% c%m sF sc'imbe seJ%alitatea şobolanilor şi a maim%ţelor DncF din -Dntec%l mamei <nii s%sţin cF -%tem stF-Dni -rin CoinţF sa% o-ţi%ne ce ne -lace şi ce ne dis-lace şi cF de fa-t c% toţii sDntem Dn stare sF -arcFm -aralel sa% sF ne desc%rcFm c% %n $'id al strFBilor SaCanţii şti% DnsF cF acesta .Dntr"%n cor.

-entr% a"* face sF f%ncţioneBe ca atare. iar bFrbaţii care citesc Biar%l as%rBesc tem-orar. adicF bFrbat%l sF fie atras de o femeie DacF -rimeşte ins%ficienţi 'ormoni masc%lini. el Ca rFmDne Dn mai micF sa% Dn mai mare mFs%rF o-eratiC feminin. com-ortament%l Ca fi Dn mare mFs%rF feminin Contin%F sF rFmDnF %n mister c%m centrele de Dm-erec'ere . eJistF do%F centre -rinci-ale care definesc com-ortament%l 'omoseJ%al. el treb%ie alimentat c% 'ormoni masc%lini. c'iar dacF sDntem mai stF-Dni -e sit%aţie decDt celelalte animale. ca şi Corbirea sa% limbaK%l tr%-%l%i DacF reconfi$%rarea sa n% este s%ficient de masc%linF.este %n -%nct de Cedere nerealist N% e neCoie sF fii eJ-ert ca sF"ţi dai seama cF ie-%rii n% -ot Bb%ra. Dnţele$erea diferenţelor de la niCel%l str%ct%rii creier%l%i ne face sF fim mai toleranţi %nii c% alţii şi ne -ermite sF aCem %n control mai b%n as%-ra destin%l%i nostr% şi sF deCenim mai -oBitiCi Dn -riCinţa Dnclinaţiilor şi o-ţi%nilor noastre Inteli$enţa %manF a eCol%at -DnF la -%nct%l Dn care ne -%tem stF-Dni mai bine emoţiile decDt alte animale şi -%tem reflecta la acţi%nile noastre Celelalte animale n% $Dndesc. maKoritatea femeilor a% -robleme c% descifrarea 'Frţilor. rFţ%ştele n% sDnt Dn stare sF aler$e. ele reacţioneaBF doar şi astfel deCin roabe ale biolo$iei lor Biolo$ia noastrF este motiCarea care stF la baBa m%ltora dintre De ce sDntem diferiţi acţi%nile care ni se -ar ilo$ice Deci. Lcentr%l Dm-erec'eriiN şi Lcentr%l com-ortamentalN LCentr%l Dm-erec'eriiN este localiBat Dn 'i-otalam%s şi 'otFrFşte de ce seJ ne Com simţi atraşi La bFrbaţi. DncF n% -%tem distr%$e com-let sistem%l Cel mai mare obstacol c% care se confr%ntF maKoritatea oamenilor este res-in$erea ideii cF de fa-t sDntem tot %n fel de animale c% %n creier ceCa mai inteli$ent Acest ref%B Di transformF Dn adeCFrate Cictime ale -ro-riei lor biolo$ii De ce bărbaţii . astfel DncDt bFrbat%l Ca fi atras de alţi bFrbaţi LCentr%l com-ortamentalN de la niCel%l creier%l%i n% -oate sF -rimeascF DnsF s%ficienţi 'ormoni masc%lini -entr% ca res-ectiC%l com-ortament sF deCinF %n%l masc%lin.o)ose9uali nu sînt toţi la fel Dn termeni cDt mai sim-li.

-e scFri şi Dn $araK Pentr% Norman. -entr% cF n% aratF ca atare <itaţi"CF cDţi bFrbaţi s-%n at%nci cDnd CFd o lesbianF foarte femininF. centr%l Dm-erec'erii -oate fi masc%liniBat Aceasta DnseamnF cF femeia Ca fi atrasF de alte femei In caB%l Dn care centr%l sF% BTIE. dar Ca contin%a sF fie atrasF de alte femei Aceste reB%ltate a% fost şi ele demonstrate eJ-erimental -e femele şobolan şi maim%ţF In Creme ce este lim-ede cF LbFieţoiiN lesbiene sDnt reB%ltat%l str%ct%rii lor biolo$ice. m%lţi sDnt cei care contin%F sF se o-%nF ideii cF lesbienele feminine sDnt şi ele -riBonierele -ro-riei lor str%ct%rFri Ei s%$ereaBF cF aceste femei de fa-t a% a!e. ea Ca rFmDne femininF Dn com-ortament. -e de o -arte. Dn b%cFtFrie. Dn baie.sF fie 'omoseJ%ale. ea Ca -rel%a din com-ortament%l masc%lin.II Ra#ZN BTIE. dar asta demonstreaBF clar de ce n% toţi bFrbaţii efeminaţi sDnt 'omoseJ%ali şi n% toţi masc%lii feroce sDnt 'eteroseJ%ali Prin ce sînt diferite lesbienele DacF Dn caB%l %n%i embrion feminin creier%l -rimeşte o cantitate s%-limentarF inadecCatF de 'ormoni masc%lini.şi de com-ortament -rimesc cantitFţi diferite de 'ormoni masc%lini. aşa cF şi ea a 'otFrDt cF -robabil s"a . Dn dormitor.I DAR N< ZN2?2DEA<NA com-ortamental este şi el masc%liniBat. dar şi din Corbirea şi limbaK%l tr%-%l%i s-ecifice acest%i seJ şi Ca fi descrisF ca fiind %n adeCFrat LbFieţoiN Dn caB%l Dn care centr%l com-ortamental n% este transformat de 'ormoni masc%lini. femeile si seJ%l Stella şi Norman s"a% c%nosc%t la o -etrecere datF de %n -rieten com%n S"a% simţit imediat atraşi %n%l de celFlalt şi s"a% im-licat -e loc Dntr"o relaţie ra-idF şi -FtimaşF Era% amDndoi DndrF$ostiţi l%lea şi n% se mai sat%ra% fiBic %n%l de celFlalt S-ecialitatea lor era SeJ%l la Domicili% @ Dn 'ol. seJ%l era $roBaC şi a decis cF Stella este aleasa l%i Oi -entr% Stella era min%nat. foarte Lr%KatFN! LP%n -ari% cF aş -%tea s"o fac sF se rFB$DndeascF N Aceste femei DnsF Dn realitate se simt atrase de alte femei Ca'ito! ! N BFrbaţii.

el ren%nţase la b%rlFcie -entr% aceastF relaţie şi i se -Frea %n sc'imb Dn nat%rF corect C% cDt el insista mai m%lt as%-ra seJ%l%i.DndrF$ostit ACea% sF trFiascF Dm-re%nF -entr% totdea%na Doi ani mai tDrBi%. c% atDt ea Dl dorea mai -%ţin şi foarte c%rDnd a% aK%ns sF facF dra$oste doar Dn dormitor A% Dnce-%t cert%rile de la l%cr%ri minore. -robabil cF tot accidental A DnCFţat sF facF sc'imb de $ene c% alte cel%le Asta a Dnsemnat cF orice aCantaK Dn s%-raCieţ%ire deţin%t de cealaltF cel%lF -%tea fi transmis noii cel%le. aK%n$Dnd%"se -DnF la -rimele fiinţe c% cor. constr%ind ceCa mare şi mai b%n Dntr"%n ritm relatiC constant. -entr% a se eCita mai m%lt Ac%m le mai rFmFsese doar LseJ%l -e 'olN @ adicF de c%m se DntDlnea% Dşi stri$a% cDte o DnK%rFt%rF Dntr"o noa-te. Ciaţa lor seJ%alF era Dn contin%are ra-idF şi -FtimaşF @ el era ra-id şi ea era -FtimaşF Stella era m%lţ%mitF dacF fFcea% dra$oste de do%F ori -e sF-tFmDnF.$elatinos. Dncet%l c% Dncet%l a% dis-Fr%t sFr%tFrile şi mDn$Dierile şi foarte c%rDnd n"a% mai obserCat decDt l%cr%ri rele %n%l la celFlalt Ba c'iar a% Dnce-%t sF se c%lce la ore diferite. care a accelerat -ro$res%l noilor cel%le. Cre%n accident sa% Creo m%taţie -entr% ca o cel%lF sF s%-raCieţ%iascF Acesta a fost %n ti. aceastF cel%lF s"a diCiBat s-re a obţine co-ii identice L%cr%rile a% rFmas la fel milioane de ani. cel%la a DnCFţat o mare şmec'erie. c%m ar fi Ciermii şi med%Bele . doar cF cel%la şi"a sc'imbat as-ect%l.0 miliarde de ani Pentr% a s%-raCieţ%i. %n%l dintre ei s"a d%s la o -etrecere a %n%i -rieten com%n şi a DntDlnit -e altcineCa S"a% simţit imediat atraşi %n%l de celFlalt şi s"a% im-licat -e loc Dntr"o relaţie ra-idF şi -FtimaşF Era% amDndoi DndrF$ostiţi l%lea şi n% se mai sat%ra% fiBic %n%l de celFlalt De ce sDntem diferiţi C%m Dnce-e seJ%l &iaţa a Dnce-%t c% o str%ct%rF %nicel%larF ac%m -este +.de deBColtare eJtrem de re%şit. aK%n$Dnd%"se accidental la o m%taţie Dn str%ct%ra sa sa% -rin fa-t%l cF a mai dobDndit cDte ceCa -rin eJ-erienţF N% se DntDm-la mare l%cr% A-oi ac%m 9)) de milioane de ani. fFcDnd"o mai -%ternicF şi mai reBistentF decDt -Frinţii sFi N% mai era neCoie sF se aşte-te milioane de ani. dar Norman Coia Bilnic La %rma %rmelor.

! De ce sDntem diferiţi . n% s"a stabilit o le$Ft%rF Dntre seJ şi co-ii şi c'iar eJistF %nele trib%ri -rimitiCe care nici ac%m n%"şi da% seama de asta BTRBA. no%a cel%lF era mai b%nF decDt cel%lele -Frinte.. care este acea -arte a creier%l%i ce controleaBF şi emoţiile. -entr% a crea $ene mai -%ternice la Ciitoarea $eneraţie de co-ii De"a l%n$%l istoriei DnsF. stim%leaBF dorinţa de seJ ACDnd Dn Cedere cF bFrbaţii a% de *) -DnF la () de ori mai m%lt testosteron decDt femeile şi %n 'i-otalam%s mai mare. 'omoseJ%ali şi trans"seJ%ali Aceasta este Bona Dn care 'ormonii. slFbind"o astfel #oartea Dnsemna cF $enele noi mai -%ternice -%tea% s%-raCieţ%i şi"şi -%tea% Dm-FrtFşi $enele altor noi s%-raCieţ%itori Astfel. este lim-ede de ce im-%ls%l seJ%al la bFrbaţi este mai -%ternic Acesta este motiC%l -entr% care -ractic bFrbaţii -ot face seJ oricDnd şi a-roa-e ori%nde DacF mai adF%$Fm la acestea şi Dnc%raKFrile de La"şi trFi CiaţaN -e care bFrbaţii le"a% -rimit de"a l%n$%l $eneraţiilor. n% este de mirare cF diferenţa de atit%dine faţF de seJ a fost dintotdea%na %n mFr al discordiei . dar şi ritm%l inimii şi tensi%nea El e de dimensi%nea %nei cireşe şi cDntFreşte cam .II. deci acestea deCenea% in%tile Dn al doilea rDnd. Dn s-ecial testosteron%l. -Frinţii treb%ia% sF dis-arF Oi asta din do%F motiCe #ai DntDi.Ac%m şase s%te de milioane de ani a% a-Fr%t animalele c% oase şi coc'ilii şi c% +)) de milioane de ani mai tDrBi% -rimii -eşti a% DnCFţat sF res-ire şi a% ieşit -e %scat Oi tot%l ca %rmare a %n%i sc'imb de $ene SeJ%l era ac%m Dn -linF deBColtare ?datF formatF no%a cel%lF c% $ene mai -%ternice.com-araţie -%r accidentalF1 Centr ! -e5 ! i /n $reier @ hi'ota!a# . -rec%m şi o-robi%l Dn caB%l actiCitFţii seJ%ale sa% al L-romisc%itFţiiN femeilor. /E#EILE OI SES<L <nde este localiBat seJ%l Dn creierM Centr%l seJ%l%i este localiBat Dn 'i-otalam%s. sco-%l iniţial al seJ%l%i a fost %n sc'imb de $ene c% altcineCa. -Frinţii treb%ia% Dnde-Frtaţi -entr% a n% se deBColta din no%a cel%lF.0 $rame şi este mai mare la bFrbaţi decDt la femei.

-a de d .rbat ! are ne6oie -. -ot f%$i şi se -ot asc%nde DncF de la do%F sF-tFmDni d%-F naştere N% e neCoie de -reBenţa ie-%rel%i tatF. -erioada de $estaţie este de doar şase sF-tFmDni. e. fie 'rin. bFrbat%l treb%ie sF se desfFşoare Dn mai m%lte fel%ri -entr% a re%şi c% adeCFrat #ai DntDi. neCoile biolo$ice ale bFrbaţilor a% m%tilat -ermanent c%-l%rile ce DncearcF sF clFdeascF o relaţie. aceastF obli$atiCitate fiind %na dintre -rinci-alele ca%Be ale -roblemelor relaţiilor moderne De ce fe)eile sînt fidele Ai-otalam%s%l femeii este m%lt mai mic decDt al bFrbat%l%i.de ani#a!e!e de 'rad. informeaBF cF dacF n% ar eJista re$%li sociale. c%m ar fi ie-%rii. a-roa-e toţi bFrbaţii ar fi -romisc%i. care sF"i a-ere sa% sF"i 'rFneascF <n -%i de elefant sa% de cF-rioarF -oate mer$e Dn rDnd c% ceilalţi c%rDnd d%-F naştere C'iar şi .De ce bărbaţii nu se ot abţine Im-%ls%l seJ%al ent%Biast şi im-%lsiC are %n sco.necesarF conce-erii şi creşterii %n%i co-il -DnF la CDrsta la care sF"şi -oarte de $riKF sin$%r La alte s-ecii. lider mondial Dn cercetFrile as%-ra seJ%l%i %man.a$ !e<e /ntr2 n ti#' $/t #ai -$ rt 'entr a e6ita -.foarte -recis @ sF asi$%re contin%itatea s-eciei %mane Ca maKori tatea masc%lilor din rDnd%l mamiferelor. im-%ls%l sF% seJ%al treb%ie sF fie concentrat -rof%nd şi sF n% fie %şor de distras Acest l%cr% Di -ermite sF facF seJ a-roa-e Dn orice condiţii. ea aCDnd doar cantitFţi mici de testosteron care Dl -ot actiCa De aceea femeile Dn $eneral a% %n im-%ls seJ%al mai scFB%t decDt bFrbaţii şi sDnt mai -%ţin a$resiCe ?are de ce nat%ra n% a creat femeia ca -e o nesFt%lF nimfomanF -entr% a asi$%ra contin%itatea s-eciilorM RFs-%ns%l constF Dn l%n$a -erioadF BTRBA. iar -%ii se -ot 'rFni sin$%ri. el treb%ie sF"şi semene sFmDnţa cDt mai de-arte şi cDt mai des Instit%t%l Iinse4 din S<A.#ani3 De asemenea. aCDnd Dn Cedere cF 9)Q dintre societFţile %mane sDnt astfel de cDnd l%mea ?datF c% a-ariţia e-ocii mono$amiei tot%şi. de eJem-l%. /E#EILE OI SES<L de tim. c%m ar fi incl%siC Dn -reBenţa %nor -otenţiali d%şmani ameninţFtori ori Dn orice loc Dn care se iCeşte -osibilitatea de a face seJ +.II.

c%-l%l femeie mai Dn . c%m ar fi naşterile. ceea ce eJ-licF sindrom%l LbFiat%l%i de K%cFrieN.rinte /n$etea<.ărbaţii sînt ase)eni unui cu tor cu )icrounde/ iar fe)eile ase)eni unui cu tor electric Im-%ls%l seJ%al masc%lin este asemeni %n%i c%-tor c% micro%nde @ se a-rinde -e loc şi f%ncţioneaBF la ca-acitate maJimF Dn cDteCa sec%nde şi -oate fi o-rit de DndatF ce mDncarea e $ata Im-%ls%l seJ%al la femei e asemeni c%-tor%l%i electric @ se DncFlBeşte $re%.i fe#inin NiCel%l de testosteron la bFrbat descreşte tre-tat -e mFs%rF ce DmbFtrDneste. odat. s%-raCieţ%ieşte dacF deCine orfan d%-F -rimele şase l%ni de la naştere #are -arte din cele no%F l%ni de sarcinF necesare la om. am sim-lificat acest $rafic s-re a il%stra doar diferenţele Hi 7 7 7 r> *) () +) . astfel DncDt aK%n$e la maJim Dntre +: şi +9 de ani. $ $on$e'erea $o'i! ! i3 Creier%l femeii este -ro$ramat sF $FseascF %n bFrbat care sF se im-lice tr%. -ensionFrile ş a m d Pentr% a demonstra diferenţele de im-%ls seJ%al. Dn f%ncţie de factorii de medi%.CFr%l nostr% cel mai a-ro-iat.rba"i $red $.şi s%flet şi care sF rFmDnF s%ficientF Creme a-roa-e -entr% a creşte Dm-re%nF co-iii Acest l%cr% se reflectF şi Dn fel%l Dn care femeile Dşi ca%tF de obicei %n -artener -e termen l%n$ . cim-anBe%l. femeile analiBeaBF atent %n -otenţial tatF şi trFsFt%rile sale caracteristice. aK%n$e $re% la tem-erat%ra maJimF şi d%reaBF şi mai m%lt sF se rFceascF De ce sDntem diferiţi >rafic%l %rmFtor aratF im-%ls%l seJ%al la bFrbat%l obişn%it şi la femeie de"a l%n$%l Cieţii El n% a fost ada-tat -entr% a reflecta diCersele -erioade din CiaţF Dn care im-%ls%l -oate fi mai mare sa% mai mic. iar im-%ls%l seJ%al descreşte şi el Dn e$alF mFs%rF Im-%ls%l seJ%al feminin medi% creşte tre-tat. #i-i nea de '. -erioada de c%rtare. maKoritatea femeilor a% diCerse restricţii fiBice şi este neCoie de cel -%ţin cinci ani ca %n co-il sF se -oatF 'rFni şi sF se -oatF a-Fra Din acest motiC. decesele.) 0) 8rafi$ ! -e5 a! #a-$ !in . -rec%m şi ca-acitatea de a f%rniBa 'ranF şi adF-ost şi de a se l%-ta c% d%şman%l Lnii b.

) De asemenea. n%mai cF re-reBintF minoritFţi. deci n% reflectF maKoritatea In ansambl%.din ca%Ba relaţiei sale Dn ra-ort c% i%birea1. /E#EILE OI SES<L ani. cantitatea mare de testosteron -ermanentiBeaBF im-%ls%l şi de aceea. n%mai cF niCel%l de -erformanţF n% mai este la fel de mare /emeia -oate fi foarte interesatF de seJ la sfDrşit%l adolescenţei .CDrstFX bFrbat mai tDnFr BFrbaţii mai tineri a% cele mai b%ne -erformanţe fiBice c% femeile mai Dn CDrstF Performanţa seJ%alF a %n%i bFrbat la *7 ani este mai de$rabF com-atibilF c% cea a %nei femei Dntre m%lt -este +) şi -%ţin s%b .II. dar simte o dorinţF limitatF de seJ Ea -oate manifesta acelaşi interes d%-F +) de ani. Dn sens%l cF el -oate fi la fel de interesat la 8) de ani -e cDt era la +). cDnd are DnsF o mai mare dorinţF fiBicF De ce ne certă) în rivinţa se9ului N% %itaţi cF disc%tFm aici des-re im-%ls%l seJ%al Dn $eneral al t%t%ror bFrbaţilor -e de o -arte şi al t%t%ror femeilor -e de altF -arte Im-%ls%l seJ%al indiCid%al -oate Caria de la om la om. iar %n bFrbat %n im-%ls mai mic.) de ani este com-atibil c% cel al femeii la () de BTRBA. el este Dntotdea%na -entr% C/nd e-te 6orba de -e5) fe#ei!e a ne6oie de n #oti67 b. iar maKoritatea femeilor %n%l mai mic <n st%di% efect%at de Instit%t%l Iinse4 a arFtat cF +8Q dintre bFrbaţi se $Dndesc la seJ din +) Dn +) de min%te N%mai **Q dintre femei se $Dndesc la fel de des Pentr% %n bFrbat. Ceţi constata -e acest $rafic cF im-%ls%l seJ%al al bFrbat%l%i la . ceea ce eJ-licF ti-%l de combinaţii bFrbat mai Dn CDrstFX femeie mai tDnFrF EJistF de obicei o diferenţF cam de () de ani Dn caB%l acestor combinaţii mai bFtrDnXmai tDnFr At%nci cDnd s-%nem cF a-o$e%l %n%i im-%ls seJ%al masc%lin este la *7 ani şi cF el scade %lterior ne referim la niCel%l de -erformanţF fiBicF Interes%l seJ%al este de obicei mare cam toatF Ciaţa. cDnd e Corba de seJ. dar Dn acest ca-itol noi disc%tFm des-re im-%ls%l ti-ic maKoritFţii EJistF -osibilitatea ca o femeie sF aibF %n im-%ls seJ%al mai mare.rba"ii a ne6oie de n !o$ . maKoritatea bFrbaţilor a% %n im-%ls seJ%al mai mare.

) şi ceCa de ani -oate fi adesea l%at -rin s%r-rindere de aceastF inCersare a rol%rilor Im-%ls%l sF% seJ%al este mai mic decDt al femeii de aceeaşi CDrstF. de fa-t. at%nci cDnd al ei se manifestF m%lt mai -%ternic #%lţi bFrbaţi se -lDn$ cF treb%ie sF se LconformeBe la cerereN. im-%ls%l seJ%al al femeii cores-%nde c% cel al bFrbat%l%i şi de m%lte ori Dl de-Fşeşte Acest im-%ls e modalitatea nat%rii de a o Dm-in$e -e %ltima s%tF de metri sF facF %n co-il Dnainte de meno-a%BF BFrbat%l la . c% alte c%Cinte. aşa b%m am disc%tat Dn Ca-itol%l 8. l%nii şi an%l%i Este la modF ideea cF bFrbaţii şi femeile din Bilele noastre sDnt Dn e$alF mFs%rF interesaţi de seJ sa%./n -'a"i 3 De ce sDntem diferiţi Ponele 'aş%rate de -e $rafic sDnt acelea Dn care maKoritatea bFrbaţilor şi femeilor se ceartF Dn -riCinţa seJ%l%i PDnF la +) şi ceCa de ani.) -e5 #in natH de dr Rosie Iin$ şi Mar. cF. n%mai cF nat%ra a fost de altF -Frere BFrbaţii şi femeile a% im-%ls%ri seJ%ale diferite şi maKoritatea c%-l%rilor atin$ diCerse niCel%ri de im-%ls seJ%al Dn diCersele -erioade ale sF-tFmDnii.) de ani./n dor#itorH de dr Ho'n >ra4 Ambele cFrţi oferF te'nici eJcelente şi strate$ii de de-Fşire a diferenţelor de im-%ls seJ%al #aKoritatea c%-l%rilor nici n% Corbesc des-re aceste diferenţe şi fiecare se aştea-tF ca -artener%l sF"i Dnţelea$F neCoile. ceea ce Ca d%ce la resentimente de ambele -Frţi Adesea.And Den In The +edroo# KMarte . ea -reia comanda &"am recomanda sF citiţi 8ood Lo6in0) 8reat Se5 KI bire ade6. femeia se Ca -lDn$e cF bFrbat%l o forţeaBF sF facF seJ. c%-l%rile normale se Dnţele$ -erfect din -%nct de Cedere seJ%al.i Den . ea Dl Ca ac%Ba cF o LfoloseşteN S-re . n%mai cF Dn realitate l%cr%rile n% sta% aşa In ci%da a ceea ce scri% -oeţii sa% $Dndesc romanticii.rat. a-ro-ierea şi . im-%ls%l seJ%al este reB%ltat%l %n%i cocteil de 'ormoni emişi de creier 2estosteron%l este -rinci-al%l 'ormon care creeaBF ceea ce noi n%mim im-%ls%l seJ%al şi. factorii -si'olo$ici c%m ar fi Dncrederea. i%birea este o combinaţie de s%bstanţe c'imice şi reacţii electrice Cei care cred cF i%birea este doar la niCel%l minţii a% -arţial dre-tate Pentr% femei.

dacF ea i"a -re$Ftit mic%l deK%n. el considerF seJ%l %n fel de calmant @ o modalitate de a se destinde Dn %rma -roblemelor de -este Bi Astfel cF la sfDrşit%l Bilei el se re-ede la femeie. de eJem-l%. -entr% cF este DncF s%-FratF cF el a ins%ltat"o -e mama ei c% do%F sF-tFmDni Dn %rmF <n st%di% remarcabil a desco-erit cF niCel%l re-roş%rilor şi al nem%lţ%mirii afişat Dntr"%n c%-l% este Dn strDnsF le$Ft%rF c% n%mFr%l de boli infectioase de care soţii Cor s%feri Dn %r" De ce sDntem diferiţi . el Di s-%ne cF e fri$idF şi aK%n$e sF doarmF -e cana-ea ParcF aţi mai a%Bit. de cDt de mare aK%tor a fost Dn casF şi cDt de m%lt a com%nicat c% ea #aKoritatea bFrbaţilor n% Dnţele$ aceastF diferenţF El se -rea -oate sF se fi -%rtat ca %n adeCFrat $entleman şi tot%şi ea sF ref%Be act%l seJ%al. /E#EILE OI SES<L Dn care cocteil%l de 'ormoni este emis de creier BFrbaţii -ot emite acest cocteil oricDnd şi ori%nde St%diile efect%ate Dn cam-%s%rile %niCersitFţilor americane a% arFtat cF at%nci cDnd o femeie atrF$Ftoare se a-ro-ie de %n bFrbat şi Di -ro-%ne sF se c%lce c% ea.mai ales senBaţia de bine se combinF -entr% a crea condiţiile BTRBA. ea Dl face insensibil. n%. %n asemenea scenari% M Interesant e cF at%nci cDnd bFrbaţii sDnt Dntrebaţi Dn ce stare se aflF relaţia lor. de obicei o comenteaBF Dn f%ncţie de serCiciile -artener%l%i din Bi%a res-ectiCF. co-iii sDnt bolnaCi. nici n% se mai -%ne -roblema seJ%l%i N%"şi mai doreşte decDt sF se ba$e Dn -at şi sF se c%lce CDnd aceleaşi l%cr%ri i se DntDm-lF %n%i bFrbat. de eJem-l%. cDt de atent a fost c% ea Dn %ltimele l%ni.II. i"a cFlcat cFmaşa sa% i"a fFc%t %n masaK la tDm-le /emeile descri% starea relaţiei Dn f%ncţie de %ltimele eCenimente. a -rins"o -loaia şi a %dat"o ci%ci%lete sa% a f%$it cDinele de acasF. c'elt%ielile Dn casF tocmai s"a% d%blat. Dn Creme ce nici o femeie n% s-%ne LdaN cDnd este abordatF de %n bFrbat atrF$Ftor I) ulsul se9ual şi stresul Im-%ls%l seJ%al la femei -oate fi $raC afectat de diCerse eCenimente din CiaţF DacF e Dn -ericol de a fi concediatF sa% are Dn l%cr% %n -roiect foarte com-licat. 80Q s-%n LdaN.

femeile de ori$ine 'is-anicF fac dra$oste mai des decDt cele de c%loare sa% decDt cele albe . dre-t -entr% care cor-%l este o -radF m%lt mai %şoarF -entr% boli. mai ales femeile C% cDt fac mai m%lte comentarii rF%Coitoare.mFtorii cinci ani. aşa DncDt se -rea -oate ca rFs-%ns%rile sF fi fost sincere =îrsta BA de ani 4A de ani 8A de ani . iar femeile de c%loare a% şanse c% 0)Q mai mari decDt femeile albe sF atin$F or$asm%l de fiecare datF cDnd fac seJ BFrbaţii asiatici .9 de ori e an 77A de ori e an 6< de ori e an 37 de ori e an 37 de ori e an N% %itaţi cF aceasta este o medie <nii s%biecţi de :0 de ani fFcea% seJ de şase ori -e sF-tFmDnF. dar astea sDnt mai de$rabF eJce-ţii Interesant este cF 9*Q dintre c%-l%ri s%sţinea% cF sDnt nefericite din ca%Ba Cieţii seJ%ale şi. Dn Creme ce %nii de () de ani DncF n% fFc%serF seJ niciodatF. -res%-%nDnd cF era% sincere. asta DnseamnF cF -robabil f%seserF m%lte disc%ţii Dn le$Ft%rF c% a-etit%l seJ%al al bFrbaţilor ProcentaK%l c%-l%rilor care s%sţinea% cF a% o CiaţF seJ%alF satisfFcFtoare Dn ţFrile occidentale de obicei se sit%eaBF la a-roJimatiC :)Q <n st%di% american a constatat cF toţi albii a% Dn mare cam acelaşi n%mFr de -artide de seJ.care se sit%eaBF Dn K%r%l aceleiaşi medii1. c% atDt sDnt mai -redis-%se la infecţii $raCe #otiC%l este cF stres%l -%ternic reB%ltat din cert%ri slFbeşte sistem%l im%nitar.A de ani 3A de ani +recvenţa actului se9ual *. cFrora le face faţF c% dific%ltate +recvenţa actului se9ual <n sondaK efect%at as%-ra mai m%ltor c%-l%ri din A%stralia Dn *778X*779 a arFtat care este frecCenţa medie a act%l%i seJ%al Dn caB%l c%-l%rilor Cei care a% -artici-at la acest sondaK a% fost aleşi la DntDm-lare şi el s"a fFc%t Dntr"%n anonimat total.

Dn Creme ce cei fFrF şcoalF a% o medie de 07 de ori BFrbaţii c% -ro$ram fiJ de la 7 )) la 0 )) fac seJ de .r ia /i '!a$e # <i$a $!a-i$. $ n $hine< $.) dar ar treb i -. -e ferea-$.de cercetFtori care a% fFc%t %n sondaK -e Bece mii de ad%lţi Dn *778 şi a% desco-erit o le$Ft%rF Dntre im-%ls%l seJ%al şi inteli$enţF C% cDt sDntem mai deşte-ţi.şi cel mai -%ţin seJ fac cei cFrora le -lace m%Bica clasicF O fe#eie e-te /n -i0 ran". #.tate de nor#. /E#EILE OI SES<L a% cel mai mic n%mFr de relaţii seJ%ale. com-aratiC c% media de :* de ori -e an -entr% sim-lii absolCenţi. ea mi"a s-%s! [ DncearcF şi t% sF CeBi c%m eR S= %u) ne oate a*uta se9ul în a)eliorarea sănătăţii EJistF im-resionant de m%lte doCeBi ale fa-t%l%i cF seJ%l face bine la sFnFtate <n interl%di% amoros Dn medie de trei ori -e sF-tFmDnF arde -DnF la +0 de mii de IH.II. ceea ce este e$al . $ o .Q mai m%lt decDt cei cFrora le -lace m%Bica -o. de n 'iani-t de .BTRBA. c% atDt facem mai -%ţin seJ sa% Crem sF facem Intelect%alii c% calificFri -ost%niCersitare fac seJ de 0( de ori -e an. ne"a s-%s %n bFrbat d%-F ce am ţin%t o conferinţF LCDnd am Dntrebat ce face.a< foarte # n$itor3 Pentr% bFrbaţi. testosteron%l a-are Dn cinci -DnF la şa-te Cal%ri -e Bi şi este mai mare la rFsFrit%l soarel%i @ a-roa-e de do%F ori mai mare decDt Dn orice moment al Bilei @ -entr% a dis-Frea s-re sfDrşit%l Bilei de CDnFtoare Dn medie. faţF de 9( de ori -e an.i ! $rea<. cDt fac cei care m%ncesc -este :) de ore -e sF-tFmDnF @ cantitatea mai mare de testosteron -robabil cF re-reBintF diferenţierea Dn -riCinţa a-etit%l%i de m%ncF şi de seJ Cei cFrora le -lace KaB%l fac seJ c% +. .9 de ori -e an. testosteron%l bFrbat%l%i este c% +)Q mai -%ţin seara cDnd stF şi se %itF Dntr"%n -%nct fiJ De ce sDntem diferiţi L#"am sc%lat la : )) dimineaţa şi neCastF"mea mF Dm-%n$ea c% coada mFt%riiRN. ceea ce cores-%nde niCel%l%i lor scFB%t de testosteron SeJ -e creier ReCista de Demo$rafie AmericanF a -%blicat desco-eririle %n%i $r%.

constr%ieşte sistem%l im%nitar.de'idro-iandrosteron1 este de$aKat c% -%ţin Dnaintea or$asm%l%i şi Dmb%nFtFţeşte -erce-ţia. masc%lii sDnt de obicei mai mari.rba"i $red $. d%cDnd la DntFrirea oaselor şi a m%şc'ilor şi f%rniBeaBF %n colesterol de b%nF calitate CercetFtoarea Dn domeni%l seJ%l%i dr BeCerle4 3'i--le s-%ne! LEndorfinele. iar niCel%l de estro$en creşte la rDnd%l sF% Dr Aarold Btoomfield. 'ormon%l care treBeşte dorinţa de mDn$Diere. 0)X0) La s-eciile -oli$ame. in'ibF deBColtarea t%morilor şi DntFreşte oasele La femei. mai coloraţi. BTRBA.Probabil cF -DnF ac%m aţi aK%ns la concl%Bia cF s-ecia %manF n% este mono$amF din fire Si$%r cF Dnaintea rFs-Dndirii ideolo$iei i%deo"creştine. sDnt declanşate Dn tim-%l seJ%l%i şi aK%tF la -otolirea d%rerilor. -entr% cF mai m%lt seJ DnseamnF o CiaţF mai l%n$F şi mai -%ţin stres Lista aCantaKelor %nei Cieţi seJ%ale foarte actiCe este tot mai l%n$F Monoga)ie şi oliga)ie Poli$amia DnseamnF cF %n bFrbat sa% o femeie are mai m%lt de %n -artener Dn acelaşi tim. mai ales din motiCe de s%-raCieţ%ire Lnii b. iar Dndatoririle -Frinteşti sDnt Dm-Frţite Dn e$alF mFs%rF. #ono0a#ia e-te n fe! de !e#n din $are -e fa$e #obi!a3 #ono$amia DnseamnF cF %n masc%l are -ermanent ca -artener o sin$%rF femelF. ener$iBeaBF şi sDnt b%ne contra artritei N Aormon%l DAEA . oJitocina. /E#EILE OI SES<L -este 9)Q dintre societFţile %mane era% -oli$ame. $Dştele şi C%lt%rii #asc%l%l şi femela mono$ami din re$n%l animal a% de obicei aceeaşi dimensi%ne fiBicF. este emanat Dn cantitFţi mari Dn tim-%l act%l%i seJ%al. .c% o aler$are de *+) Gm -e an SeJ%l s-oreşte niCel%l testosteron%l%i. ceea ce este firesc -entr% an%mite s-ecii de animale c%m ar fi C%l-ile. Dn cartea sa The Power of fi6e KP terea $e!or $in$iH) aratF c%m estro$en%l are strDnsF le$Ft%rF c% oase mai -%ternice şi %n sistem cardioCasc%lar mai sFnFtos la femei Efect%l t%t%ror acestor 'ormoni este sF -roteKeBe inima şi sF -rel%n$eascF Ciaţa. care sDnt calmantele nat%rale ale or$anism%l%i.II. mai a$resiCi şi mai -%ţin im-licaţi Dn creşterea -%ilor #asc%lii din cate$oria animalelor -oli$ame se mat%riBeaBF seJ%al m%lt mai tDrBi% decDt femelele.

-rostit%ţia şi ima$inile -orno$rafice de -e Internet a% ca -%blic ţintF bFrbaţii. ceea ce demonstreaBF cF şi at%nci cDnd ei -ot trFi o relaţie -erfect mono$amF or$aniBarea lor la niCel%l creier%l%i solicitF o stim%lare mentalF -oli$ami 2reb%ie Dnţeles tot%şi cF at%nci cDnd disc%tFm des-re neCoia bFrbaţilor de a face seJ Dn afara c%-l%l%i Corbim şi de o /n$!ina"ie . care sDnt mai li-siţi de eJ-erienţF şi deci a% mai -%ţine şanse sF s%-raCieţ%iascF %nei DncFierFri #asc%lii %mani cores-%nd caracteristicilor fiBice ale s-eciilor -oli$ame. dre-t -entr% care era normal ca %n trib sF doreascF mai m%lţi bFrbaţi N%mFr%l bFrbaţilor care se Dntorcea% de -e cDm-%l de l%-tF era mai mic decDt al celor care -leca% Asta DnseamnF cF Dntotdea%na eJista %n n%mFr mare de CFd%Ce. n% sDnt fFc%ţi sF fie com-let mono$ami din -%nct de Cedere biolo$ic Enorma ind%strie a seJ%l%i -entr% bFrbaţi este o doCadF mai m%lt decDt -ertinentF Practic. bFrbat%l model este Dn contin%are dotat c% %n 'i-otalam%s mai mare şi c% o enormF cantitate de testosteron. re-reBentDnd o moştenire a eCol%ţiei sale Dn tim. toate foto$rafiile.De"a l%n$%l istoriei omenirii. rFBboaiele a% scFB%t alarmant n%mFr%l bFrbaţilor. -entr% cF Dntotdea%na era neCoie de bFrbaţi Dn -l%s care sF a-ere com%nitatea /etele era% o deBamF$ire.astfel DncDt conflictele conc%renţiale sF fie eCitate Dntre masc%lii mai bFtrDni şi cei mai tineri. creDnd%"se %n fel de 'arem -entr% bFrbaţii care se De ce sDntem diferiţi Dntorcea% din l%-tF. care sF Di satisfacF neCoia strFCec'e de a se re-rod%ce Realitatea este cF bFrbaţii. ca maKoritatea -rimatelor şi a altor mamifere. -entr% cF inCariabil trib%l aCea %n s%r-l%s de femei Aşa aCea% sF rFmDnF l%cr%rile s%te de mii de ani Dn -l%s. n% e deci de mirare cF bFrbaţii da% o l%-tF -ermanentF -entr% a rFmDne mono$ami De ce bărbaţii calcă strî)b <nde se DncadreaBF DnsF cFsFtoria Dn stil%l de CiaţF al animalelor care a% %n masc%l -romisc%% din -%nct de Cedere biolo$ic M Promisc%itatea este -ractic confi$%ratF Dn creier%l bFrbat%l%i. casetele erotice. acest 'arem transformDnd%"se Dntr"o strate$ie eficientF de s%-raCieţ%ire a trib%l%i Naşterea bFieţilor era consideratF %n eCeniment min%nat.

fl%t%rele de noa-te modern trFieşte şi el Dntr"o l%me total diferitF faţF de cea Dn care s"a deBColtat Ac%m aCem şi fl%t%ri de noa-te şi ţDnţari /FcDnd ceea ce e firesc şi BTRBA. care ar fi reB%ltat%l firesc al im-%ls%l%i nat%ral EJistF %n mic -rocentaK de femei c% le$Ft%ri eJtraconK%$ale. Dn ideea cF astfel ar -%tea $aranta s%-raCieţ%irea tr%-%l%i <n sondaK fFc%t de Instit%t%l de SFnFtate American a arFtat cF 9(Q dintre bFieţii Dntre *: şi *7 ani sDnt tentaţi de ideea de a -artici-a la o or$ie c% nec%nosc%ţi. Dn Creme ce doar 9A dintre .şi s%flet Dn %rmFtoarele trei -DnF la şase l%ni C% eJce-ţia %n%i mic -rocentaK de nimfomane. bFrbaţii moderni -ot eCita aceastF a%toincinerare. creier%l a-FrFtoarei c%ib%l%i treb%ie sF fie actiCat de o $amF de criterii c% tot%l diferite decDt sim-la -romisi%ne de seJ #aKoritatea femeilor doresc o relaţie sa% cel -%ţin o le$Ft%rF sentimentalF Dnainte de a simţi dorinţa de a face seJ #aKoritatea bFrbaţilor n%"şi da% seama cF odatF ce femeia Ca aCea sentiment%l %nei le$Ft%ri de i%bire c% -lFcere se Ca dFr%i tr%.II. /E#EILE OI SES<L instinctiC. ceea ce Di -ermite sF -oatF strFbate distanţe mari Dn -lin Dnt%neric folosind%"se de stele şi de l%nF Din -Fcate.biolo$icF Noi n% facem reclamF %nor le$Ft%ri eJtraconK%$ale şi nici n% DncercFm sF $Fsim K%stificFri bFrbaţilor -entr% infidelitFţile lor Act%almente. %n fl%t%re de noa-te are o atracţie instinctiCF faţF de l%minile -%ternice.3 /a-t%l cF %neori este o c'esti%ne instinctiCF sa% fireascF n% DnseamnF cF ne face şi bine La niCel%l circ%it%l%i creier%l%i.de de#odat. fl%t%rele de noa-te modern BboarF s-re bec%ri şi este to-it -e loc Dnţele$Dnd%"şi neCoile biolo$ice. iar motiCaţia lor este de obicei diferitF de cea a bFrbaţilor Pentr% a fi incitat seJ%al. trFim Dntr"o l%me com-let diferitF de cea a trec%t%l%i şi -ro-ria noastrF biolo$ie este adesea Dn contradicţie c% s-eranţele şi neCoile noastre +io!o0ia #ana e-te 'eri$ !o. maKoritatea bFrbaţilor Cor cFdea Dntr"o adeCFratF -rF-astie a le$Ft%rilor eJtraconK%$ale fFrF rost. care d%reaBF cDteCa Bile sa% cDteCa ore DacF n% se abţin. maKoritatea femeilor simt o mare neCoie de contact fiBic seJ%al doar Dn tim-%l -erioadei de oC%laţie.

interes%l l%i creşte iar . el -oate face seJ c% aceeaşi femeie de cinci ori. ia NNA din de$i<ii /n !o$ ! !or3 Pentr% tinerii sFnFtoşi. Dşi -ierde com-let interes%l şi n% mai re%şeşte sF se Lstim%leBeN. dar se -oate Dm-erec'ea c% altele c% %n Bel eJtraordinar C'iar dacF fostele -artenere seJ%ale ale berbec%l%i sDnt date c% alt -arf%m sa% li se -%ne o -%n$F Dn ca-. el contin%F sF dea %n s-ectacol im-resionant <n berbec n% se Ca Dm-erec'ea c% o oaie de mai m%lt de cinci ori. el tot n% mai e Dn stare de nimic N% -oate fi -FcFlit Aceasta este modalitatea -rin care nat%ra se asi$%rF cF sFmDnţa masc%l%l%i este Dm-rFştiatF cDt mai m%lt -osibil. n 6or $a n ne$ no-$ t ab-o! t -.rbat ! 'e $are /! i be. DncDt dr PatricG Carnes de la Instit%t%l de Rec%-erare SeJ%alF din .rba"ii da n n #e 'eni. c'iar şi de -este :) de ori Dntr"o -erioadF de Dm-erec'ere 2ot%şi.fete sDnt de aceeaşi -Frere Celorlalte ideea li s"a -Fr%t de"a dre-t%l res-in$Ftoare 4e#eia dore. n%mFr%l este tot cam de cinci Intr"o Bi b%nF. asemeni cocoşilor şi ta%rilor.rbat ! dore. dar se -oate a-rinde iar dacF a-are %na no%F CDnd aK%n$e cam la a Becea CacF no%F. dar la al şaselea bis de obicei clac'eaBF DacF a-are DnsF o altF femeie. -entr% a se aK%n$e la %n n%mFr cDt se -oate de mare de Dm-erec'eri care sF asi$%re s%-raCieţ%irea s-eciei res-ectiCe +.! i !or 'entr $.te) b. se -oate Dm-erec'ea c% acelaşi ent%Biasm ca Dn -rim%l caB Acesta se mai n%meşte şi Lsindrom%l cocoş%l%iN 2a%r%l n% mai manifestF nici %n interes d%-F ce se Dm-erec'eaBF de şa-te ori c% aceeaşi CacF.totodatF şi -Frţi din anatomia sa1 NeCoia seJ%alF a bFrbat%l%i este atDt de -%ternicF. el n% -oate sF se Dm-erec'eBe c% aceeaşi $FinF de mai De ce sDntem diferiţi m%lt de cinci ori -e Bi A şasea oarF.te # !t -e5 $ b.te # !t -e53 #indro)ul cocoşului Cocoş%l este Dntr%c'i-area masc%l%l%i Dn l%mea -FsFrilor El -oate sF se Dm-erec'eBe a-roa-e -ermanent c% $Finile. dacF a-are altF $FinF. Dn sc'imb.

c%m ar fi lenKeria seJ4. DncearcF sF $FseascF %n cado% cDt mai seJ4 -entr% -artenerele lor Dn ian%arie.II. bFrbat%l este -ro$ramat sF ca%te şi sF se Dm-erec'eBe c% cDt mai m%lte femele sFnFtoase De aceea bFrbaţilor le -lace tot ce e no%. com-aratiC c% -rocentaK%l de s%b +Q la femei BTRBA. deşi -%ţine -rice. oferind ce se c%m-FrF mai bine <n st%di% fFc%t Dn America a arFtat cF femeile care -oartF lenKerie eroticF foarte CariatF a% nişte soţi m%lt mai fideli decDt femeile care -referF lenKeria din b%mbac alb Aceasta este %na din cFile -rin care bFrbat%l Dşi manifestF dorinţa de Carietate Dntr"o relaţie de timono$am De ce bărbaţii sînt o )inune care durea&ă trei )inute Pentr% a face trecerea de la %n Dnce-%t rece la %n or$asm. tim-%l medi% -entr% %n bFrbat sFnFtos este cam de do%F min%te şi K%mFtate Pentr% o femeie sFnFtoasF.de ce este atDt de mare Dntotdea%na de CrFci%n raioanele de lenKerie din s%-ermarGet%ri sDnt -line de bFrbaţi care. dintr"%n adeCFrat s-irit de t%rmF. aceasta este modalitatea lor de a le -%ne o -%n$F Dn ca-. s-%n ele LL%i Di -lace sF mF Dmbrac ca o tDrfFRN 2Drfa este de fa-t o -rostit%atF -rofesionistF care Cinde seJ şi care a fFc%t %n st%di% de -iaţF aflDnd ce se cere. . acelaşi timeste Dn medie de *+ min%te Pentr% maKoritatea mamiferelor.Los An$eles estimeaBF cF -DnF la 9Q dintre bFrbaţi sDnt de-endenţi de seJ. femeile sta% la coadF DncercDnd sF d%cF Dna-oi marfa LN% e $en%l me%N. Dn caB%l %nei relaţii mono$ame S-re deosebire de alte mamifere. s-re a -Frea mere% cF este Corba de altcineCa #aKoritatea femeilor c%nosc efect%l imediat al lenKeriei as%-ra bFrbat%l%i. bFrbaţii se -ot amF$i sF creadF cF a% %n adeCFrat 'arem c% diCerse femei doar -entr% cF le DmbracF -e -artenerele lor Dn 'aine şi lenKerie seJ4 De fa-t. /E#EILE OI SES<L De ce îşi doresc bărbaţii ca fe)eile să se î)brace ca nişte tîrfe 'dar niciodată în ublic( #intea bFrbat%l%i are neCoie de Carietate Ca maKoritatea masc%lilor din s-ecia mamiferelor.

cDntFreşte de -atr% ori mai m%lt decDt %n cim-anBe%. m%lţi bFrbaţi -ot face seJ de mai m%lte ori -e Bi. ele sDnt C%lnerabile Dn faţa animalelor de -radF SeJ%l ra-id a fost sol%ţia Nat%rii de a salCa s-eciile *E. de sFnFtate şi de c'ef.ti n a#ant .Dm-erec'erea este o c'esti%ne ra-idF. care deţine record%l seJ%al absol%t de -este *)) de Dm-erec'eri -e orF Rolul testiculelor L2reb%ie sF ai co ca sF re%şeşti astaRN Aceasta este o eJ-rimare foarte des DntDlnitF şi care s%bliniaBF fel%l Dn care. inconştient. -entr% cF at%nci cDnd De ce sDntem diferiţi sDnt -reoc%-ate sa fie Dm-re%nF. dimensi%nea testic%lelor @ Dn ra-ort c% rest%l cor-%l%i @ este -rinci-al%l factor de determinare a niCel%l%i de testosteron Dimensi%nea testic%lelor n% are DnsF nea-Frat le$Ft%rF directF c% dimensi%nea cor-%l%i ? $orilF.)) de ori Dn *) ore Dar -e -rim%l loc Dn re$n%l animal este şoarecele S'a6. care se -are cF se Dm-erec'eaBF de -DnF la . de eJem-l%. dar deCine total nesemnificatiC Dn faţa şobolan%l%i sFlbatic. e!3 In f%ncţie de CDrstE.2"i dai -ea#a n #ai d '.A.a!ni$=) -' ne ea3 * C # 'o"i -. astfel CrFbi%ţa deCenind cea mai -linF de dorinţF seJ%alF IatF c%m sta% l%cr%rile de fa-t! dimensi%nea testic%lelor determinF niCel%l de fidelitate al bFrbat%l%i sa% mono$amia Cim-anBe%l african Bonobo are cele mai mari testic%le BTRBA. masc%lii a% testic%le . deşi are -ro-ri%l sF% 'arem In f%ncţie de ra-ort%l testic%leXcor-. /E#EILE OI SES<L dintre toate -rimatele şi face seJ Dncontin%% c% orice femelF Di iese Dn cale. #in te1=) /ntreab. do . dar atot-%ternica $orilF. rec%noaştem relaţia dintre dimensi%nea testic%lelor şi Dn$Dmfare Dn l%mea animalF. dar testic%lele cim-anBe%l%i sDnt de -atr% ori mai $rele decDt ale $orilei 2estic%lele %nei CrFbi%ţe sDnt de o-t ori mai mari relatiC la masa cor-%l%i ei decDt ale C%lt%r%l%i. abia de face seJ o datF -e an. c% nişte testic%le relatiC mici.Si$%r cF este m%lt mai im-resionant decDt Dn caB%l bab%in%l%i african care se Dm-erec'eaBF Dn doar *)"() de sec%nde şi face doar . -DnF la 9 mişcFri -elCiene Dn tim-%l %nei Dm-erec'eri. erecţia d%rDnd diCerse -erioade de tim.

care are Dn -ro-orţie de 77Q aceleaşi $ene In reCista Nat re) Vo%n$ şi Insei a% -oCestit c%m a% De ce sDntem diferiţi l%at $ene . n o# !iber3 S"ar -%tea ca Dn c%rDnd sF se $FseascF o sol%ţie acestei neCoi im-erioase de cFlcat strDmb a bFrbaţilor In *777. doctorii Larr4 Vo%n$ şi 2'omas Insei de la <niCersitatea Emor4 din Atlanta a% fFc%t st%dii -e do%F $r%-e de roBFtoare.care se mai n%mesc şi $ene rece-toare de Caso-resin1 c% rol Dn com-ortament%l masc%lin @ incl%siC Dn ce -riCeşte a$resiCitatea. 3Dnston C'%rc'ill sa% Saddam A%ssein sF aibF nişte testic%le -este medie ca dimensi%ne. e! $. -are lo$ic ca lideri -olitici -rec%m Bill Clinton.mono$am şi le"a% introd%s la %n%l -oli$am Ei a% constatat cF Lnoii şoareciN obţin%ţi astfel se Dm-rietenea% mai %şor c% femelele şi se com-orta% din m%lte -%ncte de Cedere mai c%rDnd mono$am EJistF o sin$%rF sol%ţie $arantatF a -roblemei Dn -riCinţa .de dimensi%ne medie com-aratiC c% -rimatele Acest l%cr% DnseamnF cF bFrbaţii -rod%c s%ficient testosteron -entr% a fi Dnc%raKatF o CiaţF seJ%alF eJtraconK%$alF.Ei a% folosit do%F ti-%ri! şoarecele mono$am de -rerie şi CFr%l sF% -oli$am. actiCitatea seJ%alF şi memoria socialF @ de la %n şoarece de cDm. c%nosc%te şi s%b n%mele de şoareci de cDm. l%mea Di -%ne -e adeCFraţii -osesori de m%lt testosteron Dn -ost%ri care -res%-%n -%tere şi aştea-tF a-oi de la ei sF se com-orte la fel de -otolit din -%nct de Cedere seJ%al ca %n motan castrat Realitatea este cF im-%ls%l seJ%al -%ternic i"a determinat sF aK%n$F Dn asemenea -ost%ri im-ortante ale -%terii şi c%lmea este cF tot asta le Ca ad%ce şi -ierBania Ra( -e it. DnsF s%ficient de -%ţin -entr% a fi res-ectatF starea de mono$amie Dn f%ncţie de an%mite re$%li stricte stabilite de femei. im-%ls%l lor seJ%al Ca fi m%lt mai mare decDt la %n bFrbat obişn%it şi Ca aCea neCoie de o mai mare L-iaţF de desfacereN Dn $eneral. com%nicarea. deşi n"am re%şit sF ne a-ro-iem DndeaK%ns cDt sF -%tem Cerifica Ca %rmare.i i#a0inea<. şoarecele de m%nte.i -' ne $. Ho'n / Ienned4. a. ie-e din bi-eri$. de !a $oad. !a $a' . !a $a-eta $ 'ro'ria -a n nt. de reli$ie sa% de societatea Dn care trFiesc PriCind l%cr%rile Dn aceastF l%minF.a2.

a fFc%t seJ Bilnic c% altF femeie Pornind de la calc%lele biolo$ice din mintea sa. cor-%l -rod%ce s%ficient cDt sF"şi facF treaba. cor-%l l%i -oate -rod%ce -DnF la *)) de milioane de s-ermatoBoiBi de fiecare datF DacF n"a CFB%t"o de cDteCa Bile. om%l -rod%ce cantitFţi m%lt mai mici de s-ermF Dn ra-ort c% $ram%l de ţes%t decDt Cerii sFi $orila şi cim-anBe%l Cantitatea baedie de s-ermF la %n bFrbat este ac%m a-roJimatiC la K%mFtate com-aratiC c% a celor din anii *7.ărbaţii şi rivirile lor indecente BFrbaţii sDnt stim%laţi CiB%al.infidelitFţii masc%line @ castrarea N% n%mai cF bFrbat%l ar deCeni br%sc mono$am. n"ar mai c'eli şi ar trFi mai m%lt St%diile fFc%te -e diCerse -ersoane din instit%ţiile de boli mintale a% arFtat cF bFrbaţii castraţi trFiesc Dn medie :7 de ani. din com-ortament%l acesteia Cor-%l l%i calc%leaBF Dn acel moment şi -rod%ce eJact cantitatea de s-ermF ce asi$%rF o şansF cDt mai mare de conce-ere a %n%i co-il De eJem-l%. creier%l bFrbat%l%i LsimteN la niCel%l s%bconştient%l%i cDnd femeia este Dn -erioada de oC%laţie. Dn -erioada de oC%la" ţie a femeii. dar nici n"ar mai treb%i sF se bFrbiereascF atDt. deci L-rod%cemN masc%li m%lt mai -%ţin masc%lini decDt b%nicii lor #e oate gîndi şi cu testiculele Dr Robin BaGer de la /ac%ltatea de Otiinţe Biolo$ice din cadr%l <niCersitFţii din #anc'ester s"a oc%-at de %n st%di% remarcabil care a arFtat cF. Dn Creme ce aceia ale cFror testic%le rFmDn intacte trFiesc Dn medie doar 0: Acelaşi l%cr% este Calabil şi -entr% motan%l Costr% Ar fi de aşte-tat ca Ciitoarele $eneraţii de bFrbaţi sF fie m%lt mai -%ţin -otente decDt cele din Bi%a de aBi Dimensi%nea testic%lelor şi -rod%cerea de s-ermF sDnt Dn scFdere de Beci de ani Dncoace EJistF doCeBi care aratF cF strFmoşii noştri aCea% testic%le m%lt mai mari decDt bFrbat%l modern şi. adicF sF concea-F şi sF Dnde-FrteBe orice conc%renţF re-reBentatF de o altF s-ermF eCent%al -reBentF . cor-%l l%i Ca -rod%ce +)) de milioane de s-ermatoBoiBi odatF şi 0)) de milioane dacF n"a CFB%t"o de cinci Bile @ c'iar dacF Dntre tim. femeile a%ditiC Creier%l . de fa-t.). dacF %n c%-l% face seJ Bilnic. com-aratiC c% alte -rimate.

-erce-ţia CiB%alF -erifericF Di -ermite femeii sF o obserCe Dnaintea bFrbat%l%i Ea Ca face imediat com-araţie Dntre sine şi -otenţiala conc%rentF. el este as-r% criticat de femeie.Lni6er. de l%n$imea -icioarelor şi de forme Dn $eneral Ori$e femeie bine -ro-orţionatF şi c% LformeN .-/nt r#. dar sondaKele de teleCiBi%ne aratF cF sDnt mai m%lţi teles-ectatori bFrbaţi decDt femei Asta -entr% cF bFrbaţii sDnt atraşi de formele femeilor.rba"i) dar $on$ r. Dn mod $reşit. DncDt m%lte femei c'iar -referF sF Dnc'idF oc'ii at%nci cDnd amant%l le şo-teşte l%cr%ri cDt mai -lFc%te la %rec'e Conc%rs%rile de #iss <niCers Dnre$istreaBF o mare a%dienţF atDt Dn rDnd%l bFrbaţilor cDt şi al femeilor. el Dntoarce ca-%l sF o -riCeascF şi intrF Dntr"%n fel de stare de transF N% mai cli-eşte şi saliCeaBF. c%m acesta n% are o b%nF -erce-ţie CiB%alF -erifericF. iar aceste conc%rs%ri sDnt de fa-t o ocaBie acce-tatF de toatF l%mea ca bFrbaţii sF se %ite l%n$ şi indecent Dn sc'imb.ri!e de Mi-ter Lni6er.de b. de obicei c% accente ne$atiCe la -ro-ria ei adresF CDnd Dn sfDrşit o Cede şi bFrbat%l. crede cF bFrbat%l ar -%tea s"o -refere -e cealaltF şi Dn al doilea rDnd cF ea n% aratF la fel de bine ca riCala BFrbaţii sDnt atraşi din -%nct de Cedere CiB%al de rot%nKimi. -entr% cF atracţia faţF de %n bFrbat de-inde de obicei de ca-acitFţile sale şi de CiteKiile sale fiBice Con$ r. femeia are de obicei do%F $Dnd%ri la fel de ne$atiCe! mai DntDi. conc%rs%rile de #ister <niCers n% intereseaBF a-roa-e -e nimeni şi rareori sDnt teleCiBate Asta -entr% cF nici bFrbaţii şi nici femeile n% sDnt interesaţi de %n masc%l -asiC.ri!e de Mi-. 'e ni#eni3 De ce sDntem diferiţi CDnd o femeie c% %n cor.rite #ai a!e. le$FnDnd%"se c'iar -e trot%ar%l de CiBaCi. care Dl ac%BF cF -riCeşte indecent Intr"o asemenea sit%aţie.bFrbat%l%i este astfel confi$%rat DncDt sF se %ite d%-F formele femeii şi de aceea ima$inile erotice a% %n im-act atDt de mare as%-ra l%i /emeia care rece-teaBF o mai mare $amF de informaţii senBoriale Crea sF a%dF cDt mai m%lte Corbe d%lci Sensibilitatea femeii la com-limente este atDt de -%ternicF. reacţie descrisF de femei -rin sinta$ma La"i c%r$e baleleN DacF %n c%-l% se -limbF -e stradF şi le iese Dn cale o #iss #ini.n i#'re-ionea<.fr%mos trece -e lDn$F %n bFrbat.

el nici n"o c%noaşte -e cealaltF femeie şi n"are c%m sF se $DndeascF la o relaţie -e termen l%n$ c% ea Acelaşi -rinci-i% se a-licF şi bFrbat%l%i care -riCeşte afiş%l dintr"o reCistF seJ4 CDnd o -riCeşte -e femeia aceea $oalF. arate bine . este interesant de obserCat cF Dn loc%rile -%blice c%m ar fi -laKa sa% -iscina st%diile aratF cF femeile se %itF c'iar mai indecent decDt bFrbaţii /iind dotate c% o mai b%nF -erce-ţie CiB%alF -erifericF. dar asta Di aminteşte cF e şi el masc%l şi cF rol%l sF% Dn eCol%ţia om%l%i este sF ca%te ocaBii -entr% a s-ori n%mFr%l membrilor trib%l%i La %rma %rmei. fie de. la rot%nKimi şi la dotarea ei fiBicF @ -%nct De fa-t. i%bito N At%nci cDnd aceastF abordare este %tiliBatF Dn -reBenţa altor -ersoane. dacF ştie sF $FteascF sa% sF cDnte la -ian Se %itF la formele ei. $a fe#ei!e -. -%r şi sim-l% eJ-licFm fa-t%l cF dacF %n bFrbat e s%r-rins -riCind l%n$ asta n% DnseamnF nea-Frat cF n%"şi i%beşte -artenera @ e o reacţie strict biolo$icF De asemenea. #a. /E#EILE OI SES<L ma$aBin N% DncercFm sF $Fsim sc%Be -entr% -riCirile indecente.te'te) 'entr $. el n% se DntreabF dacF are şi o -ersonalitate interesantF. ci sF Di facF sim%ltan -artenerei sale %n com-liment De eJem-l%! LSi$%r cF are nişte -icioare trFsnet. #ai de0rab. n% e o diferenţF -rea mare Dntre a admira %n asemenea afiş si o ş%ncF din Citrina %n%i BTRBA.d #ai b/ne de$/t 0/nde-$3 Asta n% DnseamnF cF bFrbat%l doreşte imediat sF aK%n$F Dn -at%l celeilalte femei. dar -%r -ari% cF n"are simţ%l %mor%l%i N%"i ea de talia ta. $rosolane şi ostentatiCe ale bFrbaţilor.II.oritatea 6.i n -.rba"ii 'refer. Dn s-ecial Dn -%blic. ad%ce mari aCantaKe bFrbat%l%i care are c%raK%l sF Dncerce aşa ceCa /emeile treb%ie sF Dnţelea$F cF bFrbaţii . femeile sDnt -rinse rareori %e trebuie să facă bărbaţii <n%l dintre cele mai eficiente com-limente -e care le -oate face %n bFrbat %nei femei este sF n% se LB$DiascFN c%m n% se cade la o altF femeie. Dn s-ecial a -rietenelor ei.Ca atra$e Dntotdea%na atenţia bFrbat%l%i +. Dn caB%l l%i.

fr%mos 0 Personalitate . ceea ce n% re-reBintF DnsF %n criteri% foarte im-ortant -e lista femeilor *0Q dintre bFrbaţi a% considerat cF este im-ortant -entr% o femeie sF ai %n -enis mare. Sensibilitate 0 Cor. DnsF doar (Q dintre femei a% declarat cF aşa ceCa ar conta <nii bFrbaţi sDnt atDt de conCinşi cF dimensi%nea -enis%l%i este de o im-ortanţF maKorF.fr%mos 0 SF arate bine St%di%l aratF cF bFrbaţii Dnţele$ dest%l de bine ce doreşte o femeie de la %n bFrbat BFrbaţii -laseaBF -e %n loc im-ortant Dn lista B Lcor-%l fr%mosN. DncDt Dn seJ"s'o-"%ri se Cinde Dn -reBent a-arat%rF -entr% -rel%n$irea -enis%l%i. Inteli$enţF . -rec%m şi reCiste de tot fel%l Dn acest sens Oi ac%m sF Cedem ce"şi doresc bFrbaţii -e termen l%n$ de la -artener%l lor seJ%al şi ce $red femeile cF"şi doresc ei CD Ce Cor bFrbaţii Ce cred femeile cF Cor bFrbaţii * Personalitate * SF arate bine ( SF arate bine ( Cor.fr%mos + Sensibilitate + <mor . dar cF ele. n"ar fi caB%l sF se simtF ameninţate ? modalitate ca femeia sF detensioneBe sit%aţia Dn care se aflF bFrbat%l ar fi ca ea s"o obserCe mai DntDi -e cealaltF şi tot ea sF facF DntDi%l comentari% De asemenea. /%nd%leţ 0 Cor. bFrbat%l treb%ie sF Dnţelea$F cF nici %nei femei n%"i -lace ca el sF se %ite l%n$ şi indecent d%-F o alta %e ne dori) de fa t e ter)en lung Acesta este $rafic%l %n%i sondaK efect%at -e mai m%lt de *0 ))) de bFrbaţi şi femei Dntre *8":) de ani. -artenerele.fr%mos + Inteli$enţF + SDni . care a% s-ecificat Dn ordinea im-ortanţei ce ca%tF de fa-t femeile -e termen l%n$ la -artener%l lor seJ%al şi ce $red bFrbaţii cF"şi doresc femeile AB Ce Cor femeile Ce cred bFrbaţii cF Cor femeile * Personalitate * Personalitate ( <mor 93 Cor. <mor .n"a% Dncotro din -%nct de Cedere biolo$ic şi de aceea se %itF d%-F formele altor femei.

/E#EILE OI SES<L abia o c%noaşte. femeile sDnt m%lt mai -%ţin conştiente de criteriile bFrbaţilor Dn -riCinţa a ceea ce"şi doresc ei de la -artenere -e termen l%n$ Asta -entr% cF femeile Dşi baBeaBF -res%-%nerile -e trFsFt%rile com-ortamentale -e care le CFd sa% le a%d de la bFrbaţi @ bFrbaţi care se %itF c% $%ra cFscatF d%-F femei Lista A c%-rinde criterii atDt -entr% termen sc%rt cDt şi -entr% termen l%n$ Dn -riCinţa a ceea ce femeile Dşi doresc de la %n bFrbat. -entr% cF acest l%cr% n% Cine de la sine El este CDnFtor @ este confi$%rat sF reBolCe -robleme. combinaţia dintre %n tr%. cor-%l l%i este condiţionat de aceastF Dndeletnicire. talie s%bţire. nel%Dnd Dn seamF fri$%l eJtrem. ea treb%ie sF se simtF i%bitF.II. femeia are neCoie mai DntDi de sentimente ca sF se armoniBeBe Dn tim-%l -artidei de seJ BFrbat%l e fFc%t sF CDneBe. canic%la . blDnd şi sensibil la neCoile ei. sF dea de cDteCa ori din -elCis ca sF aibF %n trib cDt mai -o-%lat Pentr% ca o femeie sF simtF dorinţa de seJ. n%mai cF la bFrbaţi l%cr%rile sta% altfel Lista D re-reBintF ceea ce Crea %n bFrbat de la o femeie cDnd BTRBA. adoratF şi im-ortantF Aici este -roblema -e care cei mai m%lţi n"o Dnţele$! bFrbat%l treb%ie ca mai DntDi sF facF seJ şi a-oi sF se armoniBeBe sentimentelor Din -Fcate. sF CDneBe -rDnB%l şi sF se l%-te c% d%şmanii La sfDrşit%l Bilei.D%-F c%m Cedeţi. dar Lista C re-reBintF ce Crea de la ele -e termen l%n$ De ce bărbaţii vor !un singur lucru" BFrbaţii Cor seJ. membre BdraCene @ tot ceea ce treb%ie -entr% a -rinde sa% a se l%-ta c% animalele @ -l%s cF treb%ie sF fie atent. el n% Crea decDt sF se %ite Dntr"%n -%nct fiJ. Cor s-%ne cF or sF aibF %meri laţi. BF-ada. dar de ce e aşa şi ce s"ar -%tea face rareori intrF Dn disc%ţie Re-reBintF o s%rsF maKorF de nem%lţ%mire şi de cert%ri Dntre bFrbaţi şi femei Dntrebaţi maKoritatea femeilor ce doresc de la %n bFrbat De obicei. ceea ce re-reBintF atrib%tele femeii Din -Fcate -entr% maKoritatea femeilor.bFrbFtesc şi Calorile -reţ%ite de femei n% a-are decDt la bFrbaţii 'omoseJ%ali sa% efeminaţi BFrbat%l treb%ie sF DnCeţe arta de a ad%ce -lFcere %nei femei. femeile Cor i%bire L%cr%l acesta este c%nosc%t de mii de ani. sF ştie sF DntreţinF o conCersaţie.

sa% arşiţa Pielea l%i este desensibiliBatF. Ca re%şi s"o t%lb%re -e femeie Dnainte sF facF seJ In . Dl im-resioneaBF c%lorile co-acilor. aşa sDnt fFc%ţi In -l%s. mai femininF din el Dintr"odatF. ceea ce n% este Dntr% tot%l real BFrbaţii doresc şi i%bire. acesta fiind motiC%l -entr% care 'omoseJ%alii şi lesbienele n% a% cert%ri Dn -riCinţa i%biriiXseJ%l%i atDt de des ca 'eteroseJ%alii De ce DnceteaBF br%sc relaţiile seJ%ale Cel care a Bis cF dra$ostea bFrbat%l%i trece -rin stomac a ţintit -rea s%s D%-F ce bFrbat%l a aC%t o -artidF de seJ $roBaCF.de sentimente. sF com%nice ori sF aibF sentimente -rof%nde DacF şi"ar fi -etrec%t tim-%l com%nicDnd sa% eJ-rimDnd%"şi com-asi%nea. DncDt n"are rost sF se c'in%ie reci-roc Nici %n%l n"are Dncotro. tocmai contrariile se atra$ Doar la -artenerii 'omoseJ%ali sa% lesbiene dorinţa seJ%alF este de obicei aceeaşi. iese la s%-rafaţF -artea mai blDndF. considerDnd cF e ceCa eJtraordinar de sed%cFtor DacF -oate sF $FseascF %n sistem de -racticare a acest%i ti. ars%rile sa% fri$%l De"a l%n$%l tim-%l%i. aşa DncDt s%-ortF mai %şor rFnile. dar ei n% o -ot obţine decDt 'rin ra-ort%l seJ%al PrioritFţile seJ%ale ale bFrbat%l%i şi ale femeii sDnt atDt de diferite. simte -arf%m%l florilor şi este im-resionat de Cers%rile %nei melodii Inainte de ra-ort%l seJ%al. bFrbat%l n% s"ar mai fi -%t%t concentra şi şi"ar fi De ce sDntem diferiţi lFsat trib%l la Coia DntDm-lFrii. cel m%lt a obserCat -FsFrelele din -ricina miBeriei -e care a% fFc%t"o -e maşina l%i BFrbat%l treb%ie sF Dnţelea$F cF aceastF lat%rF ce iese la iCealF d%-F"seJ este ceea ce"i -lace cel mai m%lt femeii. a%de ciri-it%l -FsFrelelor. deci -radF atac%rilor /emeia treb%ie sF Dnţelea$F cF aşa sDnt constr%iţi bFrbaţii din -%nct de Cedere biolo$ic şi cF ar fi bine sF desco-ere strate$iile ideale de abordare /emeile sDnt DnCFţate de mamele lor cF bFrbaţii n% Cor decDt L%n sin$%r l%cr%N @ seJ. l%mea bFrbat%l%i a fost -o-%latF -ermanent de l%-te şi moarte @ deci n"a aC%t Creme sF"şi eJ-rime sensibilitatea faţF de neCoile altora.

s"o sanctifice. s"o la%de. o -artidF eJcelentF de seJ BFrbat%l n% treb%ie sF %ite ce a simţit d%-F -artida de seJ şi sF retrFiascF acele sentimente faţF de -artenera l%i cDnd doreşte sF facF din no% dra$oste /emeia treb%ie sF fie dis-%sF sF"* aK%te C'eia constF Dn seJ CDnd c%-l%l se Dnţele$e bine Dn -at Dntrea$a relaţie se Dmb%nFtFţeşte simţitor C%m -oate %n bFrbat sF satisfacF de fiecare datF o femeie! S"o mDn$Die. s"o rFs-lFteascF. sF se mDndreascF c% ea. s"o aţDţe. sF fie $ata sF"şi dea Ciaţa -entr% ea. sF"i Dn$Fd%ie cDt mai m%lte. iar femeia de a-Frat%l"c%ib%l%i şi de aceea seJ%l şi i%birea -ar sF dis-arF sim%ltan BFrbaţii şi femeile sDnt Dn e$alF mFs%rF rFs-%nBFtori de Ciaţa seJ%alF b%nF sa% rea -e care o a%. sF fie Dnţele$Ftor. fiecare 'rFnind neCoile cel%ilalt BTRBA. s"o ţinF de mDnF. sF CiseBe la ea. s"o rec%noascF. s"o s%sţinF. bFrbat%l deCine tot mai -reoc%-at de CDnat%l"-rDnB%l%i. s"o fascineBe. s"o alinte. sF n% %ite de com-limente. sF"i telefoneBe.II. s"o a-ere. s"o deBmierde. s"o saC%reBe. dar adesea fiecare dF Cina -e celFlalt cDnd l%cr%rile mer$ -rost BFrbaţii treb%ie sF Dnţelea$F cF o femeie are neCoie sF i se dea atenţie. Dntotdea%na -artida de seJ este min%natF şi -linF de i%bire Ea este foarte dis-%sF la seJ. sF"i facF serenade. s"o distreBe. femeia treb%ie sF Dnţelea$F cDt de im-ortantF este o -artidF de seJ re%şitF tocmai -entr% a -%tea aCea acces la aceastF altF -ersonalitate a bFrbat%l%i şi sF"i eJ-lice cDt de m%lt o farmecF asta La Dnce-%t%l %nei noi relaţii. s"o -%-e. s"o Dmbrace. iar el Di oferF m%ltF dra$oste. s"o stim%leBe. sF aibF $riKF de ea. s"o tac'ineBe. sF aibF Dncredere. s"o DncDnte. sF"i fie com-lice. s"o 'rFneascF. sF antici-eBe. s"o Dm-ace. sF fie lF%datF şi rFsfFţatF c% m%lt Dnainte ca ea sF DncFlBeascF c%-tor%l electric /emeile treb%ie sF n% %ite cF bFrbaţii se eJ-rimF din -%nct de Cedere sentimental doar d '. s"o ierte. sF o idolatriBeBe. s"o consoleBe. . s"o -roteKeBe. s"o lase sF se c%ibFreascF la -ie-t%l l%i. s"o consoleBe. /E#EILE OI SES<L D%-F cDţiCa ani DnsF. s"o cocoloşeascF. s"o DmbrFţişeBe. sF ţinF la ea. sF fie atent. sF aibF %mor. sF re-are diCerse l%cr%ri. s"o strDn$F Dn braţe. s"o rFsfeţe. s"o incite. s"o linişteascF. s"o maseBe. s"o desfete. sF i$nore Gilo$ramele Dn -l%s.acelaşi tim-.

rba"i C /n -en. e mai bine sF disc%te d%-F ce fac seJ. c% şofat%l sa% c% maneCrarea %nei a-arat%ri $reoaie De asemenea. bFrbat%l slFbeşte .%nii s-%n cF se DntDm-lF asta -entr% cF li se $oleşte creier%l1. s%ferF de %n fel de distorsi%ne a a-recierii tim-%l%i. femeile n% Dnţele$ acest l%cr% şi se considerF LfolositeN. mai m%lt ca si$%r cF Ca folosi seJ%l -entr% a se destinde din starea intens emoţionalF Dn care se aflF De obicei. ne-rice-Dnd cF bFrbat%l are o -roblemF -e care n"o -oate reBolCa %şor +.! $. 6orbea-$. $e e! adoar#e3 P%ţine sDnt -roblemele -e care bFrbaţii n% le -ot reBolCa -rintr"o -artidF de seJ EJ-erienţele fFc%te aratF cF bFrbaţii care a% o neCoie seJ%alF -e care şi"o DnFb%şF a% dific%ltFţi c% a%B%l. treb%ie sF -lFteascF o datorie sa% sF $FseascF o sol%ţie %nei dis-%te. de eJem-l% n%"şi $Fseşte o sl%KbF. cDnd el are mintea lim-ede BTRBA. ca şi bFrbat%l de altfel. -i2ar dori -. fa$ dra0o-te $ do .i e!e !a doi b.rba"ii 6i-ea<. 'e $ine6a $ $are -. bFrbaţii folosesc seJ%l -entr% a eJ-rima fiBic ceea ce n% sDnt Dn stare sF eJ-rime sentimental CDnd bFrbat%l are -robleme. /E#EILE OI SES<L %e vor fe)eile de la o artidă seJ Pentr% ca %n bFrbat sF se simtF Dm-linit -rin seJ. aib. c% $Dndirea. -entr% cF + min%te li se -ar *0 DacF femeia doreşte sF obţinF o 'otFrDre inteli$enţF din -artea %n%i bFrbat. şi c%m a -ierd%t din $re%tate. cor-%l simte neCoia. sF se odi'neascF s-re a se reface De aceea bFrbaţii adorm b%ştean deseori d%-F o -artidF de seJ /emeia se enerCeaBF din ca%Ba asta şi Dl considerF e$oist sa% crede cF n%"i -asF de ea De asemenea.II.sF o CenereBe C%m -oate o femeie sF satisfacF de fiecare datF %n bFrbat! S"o simtF $oalF -%şcF De ce sDntem diferiţi %e vor bărbaţii de la o artidă de seJ Pentr% bFrbaţi e sim-l%! sF se descarce -rin or$asm D%-F o -artidF de seJ. fe#ei) fe#ei!e 6i-ea<. . $. d '. el treb%ie .

6orbea-$. /n ti#' ! -e5 ! i e! treb ie -. el. n% şi Dn tim-%l BFrbat%l -oate sF aK%n$F la o -ierdere -arţialF .'ri# ! @ dar de fa't a-ta e-te re0 !a 0enera! 6a!abi!. de aceea rareori bFrbaţii Corbesc Dn tim. sF aline şi sF CorbeascF BFrbat%l DnsF. -ierde tem-orar control%l /a-t%l cF se ridicF din -at şi face ceCa Di -ermite sF"şi recDşti$e -oBiţia de lider De ce bărbaţii nu vorbesc în ti) ce fac dragoste #aKoritatea bFrbaţilor -ot face %n sin$%r l%cr% odatF CDnd bFrbat%l are erecţie.sF se destindF /emeia are o neCoie total diferitF! treb%ie sF se simtF tensionatF -e o -erioadF mai l%n$F. 6orbea-$. /. bFrbat%l foloseşte De ce sDntem diferiţi lob%l stDn$. c%m ar fi sc'imbat%l %n%i bec sa% o cafea Asta -entr% cF bFrbat%l treb%ie sF se simtF stF-Dn -e sit%aţie tot tim-%l.i ti#'3 Pentr% o femeie.rba"ii3 D%-F -artida de seJ. ceea ce -res%-%ne sF i se acorde m%ltF atenţie şi sF se stea de CorbF c% ea El Crea sF se $oleascF! ea Crea sF se Dncarce Dnţele$erea acestei diferenţe Di face -e bFrbaţi sF fie nişte amanţi mai atenţi /emeilor le treb%ie cel -%ţin +) de min%te de -rel%di% Dnainte sF se simtF -re$Ftite sF facF seJ BFrbaţii a% neCoie de cel -%ţin +) de sec%nde şi considerF mers%l c% maşina -DnF la ea acasF dre-t -erioadF de DncFlBire Ada# a a.i -.sa% totalF1 a erecţiei at%nci cDnd femeia Corbeşte Dn tim-%l seJ%l%i In tim-%l -artidei de seJ. sF a%dF sa% sF cond%cF maşina. de fa-t. 'entr to"i b. fa$. %neori -%r şi sim-l% se retra$e. iar Dn tim-%l or$asm%l%i. i se -are $re% sF şi CorbeascF. n. /n a$e!a.i b!o$he<e !ob ! -t/n03 4e#eia 'oate -. se ridicF din -at LsF facF n% şti% ceN.rbat ! -. DncDt -ractic nici n% mai a%de Ca b. dacF DncF n"a adormit.ce fac seJ <neori. -e5 . femeia treb%ie sF asc%lte c%m res-irF el ca sF %rmFreascF mai bine -ro$resele fFc%te BFrbaţilor le -lace ca femeile sF CorbeascF C%l$ar Dn le$Ft%rF c% ce -ot şi ce Cor sF facF -entr% ei @ dar asta n%mai /nainte de seJ. femeia are m%lţi 'ormoni şi e Dn stare sF ia l%mea Dntrea$F Dn -ie-t Ea Crea sF mDn$Die. Corbit%l este de o im-ortanţF maKorF Dn . iar scanarea creier%l%i aratF cF el o face c% atDta intensitate.

tim-%l -rel%di%l%i. deoarece -entr% ea c%Cintele conteaBF enorm DacF Dn tim-%l seJ%l%i bFrbat%l n% mai Corbeşte. /E#EILE OI SES<L -biectivul: orgas) LEa doar se foloseşte de mine de cDte ori doreşte d%-F care mF %itF <rFsc sF fi% %n sim-l% obiect Dn act%l seJ%alRN Aceste Corbe n"a% fost ni$iodat. rostite de %n bFrbat Criteri%l de Dm-linire al bFrbat%l%i Dl constit%ie or$asm%l şi Dn mod $reşit el crede cF acelaşi l%cr% este Calabil şi -entr% femeie LC%m oare se -oate simţi Dm-linitF fFrF or$asmMN. Dncercarea de a determina femeia sF facF dra$oste Dntr"%n cDm. femeia este foarte conştientF de s%netele eJterioare sa% de sc'imbFrile din K%r. se DntreabF el BFrbat%l n%"şi -oate ima$ina o asemenea sit%aţie. se desl%şeşte astfel şi teama sa DnnFsc%tF care re-reBintF fanteBia tainicF a a-roa-e oricFrei femei @ de a face dra$oste Dntr"%n loc -%blic BTRBA.II. -entr% a"i da -osibilitatea bFrbat%l%i sF ştie c%m stF şi sF fie la rDnd%l l%i satisfFc%t DacF femeia Corbeşte Dn tim-%l seJ%l%i. aşa c%m este caB%l la bFrbat In tim-%l seJ%l%i. care -res%-%ne a-Frarea c%ib%l%i @ ea %rmFreşte toate s%netele -entr% a se asi$%ra cF n% se strecoarF nimic care ar -%tea sF"i f%re L-%iiN Aşa c%m m%lţi bFrbaţi a% constatat deKa. dar bFrbat%l se concentreaBF total şi nimic n%"* -oate distra$e Acest l%cr% se -oate eJ-lica -rin biolo$ia femeii. ci doar sF foloseascF diCerse s%nete care sF menţinF treaBF atenţia bFrbat%l%i @ m%lte Loo"%riN şi Laa"%riN. femeia -oate sF creadF cF el şi"a -ierd%t interes%l Dn ceea ce o -riCeşte BFrbat%l treb%ie sF s-%nF m%lte Corbe fr%moase Dn tim-%l -rel%di%l%i -entr% a satisface neCoile femeii /emeia DnsF treb%ie sF n% mai CorbeascF Dn tim-%l seJ%l%i. dre-t -entr% care foloseşte or$asm%l femeii ca %nitate de mFs%rF a -ro-riei sale re%şite ca amant Acest oriBont de aşte-tare . bFrbat%l se simte obli$at sF"i rFs-%ndF şi se -oate rata moment%l #intea femeii n% este -ro$ramatF sF reacţioneBe la s%bstanţele c'imice declanşate de im-%ls%l seJ%al.desc'is sa% Dntr"o DncF-ere c% -ereţi s%bţiri sa% c% %şi neDnc%iate -oate fi LidealFN -entr% %n Dnce-%t de scandal De asemenea.

/nadin. are or0a-# @ ni$i n b. ca sF CadF cDt de bine se desc%rcF el De c e s D n t em diferiţi Im-%ls seJ%al masc%lin Im-%ls seJ%al Im-%ls seJ%al &ARA 2?A#NA IARNA I#' !. considerDnd or$asm%l dre-t ceCa s%-limentar @ n% %n obiectiC Dn sine BFrbat%l are neCoie Dntotdea%na de or$asm.! -e5 a! !a b. femeia n% BFrbaţii le CFd -e femei ca -e %n fel de o$linBi seJ%ale şi Dşi -ierd Cremea -om-Dnd şi cFBnind%"se.te -.3 #aKoritatea bFrbaţilor n% a% ca-acitatea de a sesiBa sentimentele . red%cDnd%"i totodatF şansele de a aCea %n or$asm /emeia simte neCoia de intimitate şi cFld%rF şi de o oarecare tensi%ne -entr% o -artidF de seJ eJcelentF.rbat n 2.i fe#ei 77 PRI#T&ART +.rbat ! n -e 'refa$e $. senB%alF.rba"i . fa$.o streseaBF m%lt -e femeie. tocmai -entr% a le da o mai mare şansF de s%-raCieţ%ire datoritF tem-erat%rilor mai calde şi 'ranei din belş%$ #aKoritatea bFrbaţilor CiseaBF la o femeie nec%nosc%tF. $Dndind%"se cF asta ar Crea ele de fa-t AnaliBaţi atent $rafic%l care %rmeaBF şi Ceţi st%dia -l%s%rile şi min%s%rile im-%ls%rilor seJ%ale ale %nei femei de"a l%n$%l %n%i an Pl%s%rile sDnt at%nci cDnd Dşi doreşte or$asm%l @ Dn K%r%l -erioadei de oC%laţie @ iar min%s%rile sDnt at%nci cDnd are neCoie de m%lte mDn$Dieri şi de rFsfFţ fFrF conotaţie seJ%alF &eţi constata cF dorinţa de seJ a femeii este mai mare toamna Asta DnseamnF cF maKoritatea co-iilor se Cor naşte Cara.# tra re-'e$ti6. care le face c%rte şi $Fseşte cF sDnt ireBistibili Ei Di satisfac toate neCoile @ toate neCoile ei3 <nitatea de mFs%rF a im-ortanţei ca amant a bFrbat%l%i este Dn strDnsF le$Ft%rF c% -osibilitatea de a o satisface -e ea) dre-t -entr% care el Di monitoriBeaBF -ermanent reacţiile.i dore.

/E#EILE OI SES<L femeile se baBeaBF -e a%B şi sentimente şi Cor mDn$Diere şi o fr%moasF -oCeste de dra$oste %e le tulbură e fe)ei * ? idilF B0 ? im-licare totalF + Com%nicarea .II. LenKeria intimF 0 Dis-onibilitatea ei Din -%nct de Cedere biolo$ic. BTRBA. c'iar dacF oamenii trFiesc ac%m Dntr"o e-ocF Dn care re-rod%cerea -entr% s%-raCieţ%ire n% mai este %n factor edificator De aceea -entr% femei conteaBF foarte m%lt o im-licare -rof%ndF şi o idilF care -res%-%ne o -romisi%ne mai s%btilF a bFrbat%l%i dis-%s sF o aK%te sF"şi creascF . ceea ce re-reBintF %n alt motiC -entr% care e foarte im-ortant -entr% el ca ea sF aibF or$asm Asta Di demonstreaBF cF el a fFc%t o treabF b%nF şi cF a obţin%t %n reB%ltat #aKoritatea bFrbaţilor n% -rice. el n% este nea-Frat şi feminin Pentr% femeie.Dn Ceci cF or$asm%l obli$atori% este %n criteri% eJcl%siC masc%lin de mFs%rare a re%şitei. s-re a"i creşte Dn ambele caB%ri. bFrbat%l treb%ie sF $FseascF cDt mai m%lte femei sFnFtoase s-re a le aK%ta sF facF co-ii Rol%l biolo$ic al femeii este sF -oarte co-ii Dn -Dntece şi sF $FseascF %n -artener care sF le rFmDnF alFt%ri cDt mai m%ltF Creme. aceste rol%ri strFCec'i sDnt determinante. Intimitatea 0 #Dn$Dierile fFrF conotatie seJ%alF %e îi tulbură e bărbaţi 70 Porno$rafia ( /emei $oale + DiCersitatea act%l%i seJ%al . şi n% o %nitate de mFs%rF Ce ne t%lb%rF IatF o listF c% ceea ce t%lb%rF ambele seJe Ea aratF cF bFrbaţii şi femeile n%"şi Dnţele$ %n%l alt%ia neCoile seJ%ale Lista de -referinţe este o reflectare directF a confi$%rFrii creier%l%i bFrbat%l%i şi al femeii BFrbaţii se baBeaBF -e CFB şi Cor seJ. or$asm%l este %n fel de -rimF s%-limentarF.intime ale femeii ori emoţiile ei Dn tim-%l seJ%l%i.

e mai sim-l% de -rice-%t şi de acce-tat fFrF s%-Frare. n% s"a demonstrat ştiinţific cF Cre%n%l ar aCea Creo Caloare Ele a% %n efect ti. deB$%stFtoare. fiecare are neCoie de toţi aceşti factori ca sF se simtF stim%lat ?-robi%l -%blic Di determinF -e bFrbaţi sF"şi asc%ndF reCistele P!a(bo( şi sF ne$e cF ar aCea fanteBii seJ%ale #%lte dintre neCoile bFrbaţilor rFmDn nesatisfFc%te şi m%lţi dintre ei se simt CinoCaţi sa% dis-reţ%iţi CDnd %n bFrbat şi o femeie re%şesc sF Dnţelea$F l%mea din -%nct de Cedere istoric şi eCol%ţionist. -robabil cF Dl Cor şi aCea ? -arte dintre aşa"n%mitele afrodisiace -ot c'iar sF in'ibe sa% sF constrDn$F im-%ls%l . resentimente sa% c%l-abilitate Nimeni n"ar treb%i sF facF l%cr%ri ne-lFc%te. l%cr%rile care Di t%lb%rF -e bFrbaţi sDnt considerate de cFtre femei Dn s-ecial C%l$are. mai ales referitor la dorinţele fiecFr%ia Dn -arte. ci sF disc%te desc'is des-re neCoile fiecFr%ia. -line de cr%Bime şi -erCersi%ne Dn $eneral.-lacebo @ adicF atDta Creme cDt creBi cF a% %n a-ort concret. cFrţi şi reclame şi condamnF Dnclinaţiile s-re -orno$rafie sa% cr%Bime ale bFrbat%l%i Din -%nct de Cedere biolo$ic De ce sDntem diferiţi DnsF. s%biect -e care Dl Com disc%ta Dn ca-itol%l %rmFtor Ca o femeie sF critice neCoia de stim%lare CiB%alF a bFrbat%l%i e ca şi c%m bFrbat%l ar critica dorinţa femeii de a Corbi sa% de a ieşi Dn oraş la cinF RFs-%ns%l ar fi cF treb%ie aC%te Dn Cedere si %na si alta %u) ot obţine bFrbaţii ce Cor Dn $eneral.-ro$enit%rile De aceea femeile a% neCoie de mono$amie. -entr% a se aK%n$e la o relaţie mai -linF de afecţi%ne BFrbat%l treb%ie sF mai Dnţelea$F şi cF el de-%ne %n efort mai mic decDt s"ar -%tea crede ca sF or$aniBeBe o cinF romanticF sa% %n 6eeG"end Dn afara cFmin%l%i com-aratiC c% o femeie care Dşi -%ne -ortKartier şi se lea$FnF -e lDn$F %n lam-adar Mitul afrodisiac Dintre s%tele de afrodisiace cFrora li se face reclamF. femeile n% sDnt stim%late de ceea ce Di t%lb%rF -e bFrbaţi. iar bFrbaţii a% o reacţie nesemnificatiCF la ceea ce le -lace femeilor L%mea Dn $eneral la%dF ceea ce le t%lb%rF -e femei Dn filme.

din -%nct de Cedere -si'olo$ic. sF -rod%cF an%mite neaK%ns%ri bFrbaţilor şi femeilor. ei treb%ie sF CadF ima$ini clare de forme. /E#EILE OI SES<L -%r şi sim-l% -entr% cF -orno$rafia Di -reBintF -e bFrbaţi ca -e nişte mF$Fr%şi ca-abili sF LDm-%n$FN fFrF sens ore Dntre$i Acest l%cr% -oate afecta aşte-tFrile bFrbaţilor faţF de -ro-riile -erformanţe Care e-te diferen"a /ntre eroti-# .II. desfrD% şi seJ #%lte femei DnsF considerF cF -orno$rafia re-reBintF %n fel de Dncercare a bFrbaţilor insensibili de a le domina -e femei N% a eJistat nici o doCadF care sF demonstreBe clar Creo le$Ft%rF Dntre -orno$rafie şi delictele seJ%ale S"ar -%tea DnsF.i 'er6er-i ne 1 Eroti-# e-te at n$i $/nd fo!o-e. BTRBA.3 Per6er-i ne e-te at n$i $/nd fo!o-e.ti doar o 'an. :(Q dintre femei considerF cF Ciaţa lor seJ%alF este la fel de b%nF sa% mai b%nF decDt este -ortretiBatF Dn miKloacele de informare Dn masF Se -are cF bFrbaţii sDnt mai afectaţi de aşte-tFrile faţF de -erformanţele lor decDt femeile SDnt oare femeile obsedate seJ%al M . Dn Creme ce femeilor n% Pentr% bFrbaţi. este neCoie biolo$icF. la teleCiBor sa% Dn reCiste. Dn s-ecial dacF d%c la o iritare a rinic'ilor şi dacF -rod%c mDncFrimi şi er%-ţii Sin$%rele afrodisiace $arantate sDnt cele incl%se -e lista l%cr%rilor care t%lb%rF .ărbaţii şi ornografia BFrbaţilor le -lace -orno$rafia.ti tot ' i !3 Porno$rafia mai -res%-%ne şi fa-t%l cF femeile a% aceleaşi criterii CiB%ale şi fiBice ca şi bFrbaţii Dn -riCinţa stim%lFrii şi cF dorinţa de seJ a femeii este la fel de mare sa% de intensF ca a bFrbat%l%i Porno$rafia -oate aCea %n im-act determinant şi as%-ra femeilor /a-t%l cF sDnt -reBentate ca %n fel de obiecte seJ%ale şi c% o -oftF nerealistF de relaţie fiBicF -oate d%ce la o modificare Dn sens ne$atiC a -Frerii des-re sine a femeii Dn Creme ce sondaKele fFc%te -e s%biecţi Dntre *9 şi (+ de ani aratF cF 0)Q dintre bFrbaţi considerF cF Ciaţa lor seJ%alF n% este la fel de re%şitF -e cDt a-are ea Dn filme.seJ%al.

ar aK%n$e re-ede la concl%Bia cF femeile sDnt foarte seJ%ate.II. De ce sDntem diferiţi a% eJtrem de des or$asm şi n% se mai sat%rF niciodatF DacF eJtraterestrii ar citi a-oi sa% ar %rmFri ti-%l de -orno$rafie -rod%s de obicei. LC%m -oţi sF treBeşti interes%l amant%l%i e%ro-eanN.$. doar cF $eneraţiile . LSeJ NF-rasnic @ c%m -oate d%ra ore Dntre$iN.i #anife-te de-$hi. /E#EILE OI SES<L babil c% nimic de cel al mamei sa% al b%nicii.atit dinea fa". femeia Corace.DacF nişte eJtraterestrii ar ateriBa -e -FmDnt şi ar face %n sondaK al cDtorCa reCiste.2.ri!e fe#ini-te !e2a a. LAm aC%t +)) de amanţi Dn trei aniN şi LC%m treb%ie -rocedat ca sF d%reBe toatF noa-teaN n% este de mirare cF bFrbaţii şi femeile sDnt Dndemnaţi sF creadF cF femeile n% se $Dndesc decDt la seJ Mi. maniacF seJ%al este doar rod%l ima$inaţiei bFrbaţilor şi re-reBintF s%b *Q dintre femei /emeia modernF acce-tF c% $re% sF mai creadF at%nci cDnd %n bFrbat Di s-%ne cF Di -lace c%m aratF cDnd e $oalF AceastF Dnc'i-%ire Dl sensibiliBeaBF doar -e bFrbat%l modern şi -e femeia modernF. -entr% cF -Frinţii şi b%nicii lor n"a% fost niciodatF eJ-%şi ideii cF o femeie ar -%tea sF -osede im-%ls%l seJ%al al %n%i bFrbat #%lte femei DnsF se simt anormale sa% c'iar fri$ide. dre-t -entr% care ei se Dnf%rie sa% se simt fr%straţi at%nci cDnd femeia n% are dest%lF iniţiatiCF Dn declanşarea %nei -artide de seJ C% titl%ri de articole din reCiste c%m ar fi LC%m sF DnCeţi Dn cinci Bile sF ai cDt mai m%lte or$asmeRN. -entr% cF n% cores-%nd acestei ima$ini media BFrbaţii c'iar a% fost determinaţi sF creadF cF femeile a% %n mare im-%ls seJ%al. ceea ce s"a sc'imbat este doar cF ac%m -oate fi s%biect de disc%ţie Im-%ls%l seJ%al al femeii moderne n% diferF -ro" BTRBA. ar fi conCinşi cF femeile a% %n a-etit seJ%al insaţiabil şi cF ar fi $ata sF se dea la orice bFrbat Dn a-roa-e orice Dm-reK%rare Aceasta este ima$inea Dn le$Ft%rF c% fel%l Dn care femeia modernF ar treb%i sF"şi trFiascF Ciaţa sa% cel -%ţin aşa este ea -erce-%tF din mass"media Dn realitate.! f nda#enta! de a fa$e -e53 Instinct%l seJ%al la femei a rFmas -robabil acelaşi de mii de ani. cFrţi şi filme -entr% bFrbaţi şi femei. de -e5 a!itate) dar a-ta n !e2a -'orit i#' !. tat 'e fe#ei -.

dar s"a demonstrat cF re%şesc sF Di stim%leBe -e cititorii 'omoseJ%ali Ma. @ n . a eJistat o %şoarF creştere a CDnBFrilor de calendare c% bFrbaţi semideBbrFcaţi.'ort. com-aratiC c% n%mai +:Q dintre femei In $eneral. fa$. fr%strarea seJ%alF treb%ie sF fi fost m%lt mai mare Dar fFrF DndoialF n% atDt de mare -e cDt ne lasF Dn -reBent sF credem miKloacele de informare Dn masF %u lu)ina stinsă sau a rinsă$ Aşa c%m ştim. el este foarte stim%lat şi eJcitat CDnd o femeie Cede %n bFrbat $ol. femeile n% sDnt stim%late de $olici%ne decDt dacF este Corba de %n c%-l% aflat Dntr"o scenF romanticF sa% foarte s%$estiCF CDnd bFrbat%l Cede o femeie $oalF. -e b $ r. n%d%ri. şo-tit%l de Corbe d%lci sDnt s%ficiente -entr% a t%lb%ra -rof%nd cea mai mare -arte a femeilor #oda s-ortiCilor Dn -ielea $oalF lansatF de reCistele feminine DncearcF sF ne conCin$F cF de fa-t atit%dinea femeilor faţF de n%d este aceeaşi ca a bFrbaţilor Aceşti s-ortiCi dis-ar -e cDt de re-ede a-ar.rba"i!or !e '!a$e -.2! 6ad. rot%nKimi. $a -.mai Cec'i de femei s"a% abţin%t şi cate$oric n% a% disc%tat des-re asta Dnaintea a-ariţiei anticonce-ţionalelor. -e5 $ ! #ina a'rin-. de obicei o %mflF rDs%l /emeilor le -lac c%Cintele fr%moase şi sentimentele Ele -referF sF facF seJ fFrF -rea m%ltF l%minF sa% c% l%mina stinsF sa% c'iar c% oc'ii Dnc'işi.rbat $. -. -entr% cF asta cores-%nde -erfect dotFrii lor senBoriale #Dn$Dierile %şoare sa% senB%ale. $ ade6. fa$. femeile care n%"şi doresc decDt . n #e!e fe#eii din 'at3 De ce sDntem diferiţi 2oate DncercFrile de a Cinde -orno$rafie femeilor a% eş%at La sfDrsit%l anilor *77). bFrbaţii se baBeaBF -e CFB cDnd este Corba de seJ &or sF CadF forme. -e5 $ ! #ina -tin-. 'e b.oritatea fe#ei!or 'refer. -.rat3 +. Dn final c'iar DntrecDnd n%mFr%l de CDnBFri de calendare c% femei $oale C%m-FrFtorii de calendare c% bFrbaţi $oi se Dnscri% Dn trei cate$orii @ adolescentele care -referF -oBele c% Cedeta de cinema -referatF sa% c% %n star rocG. ni#erea-$. -orno$rafie Iinse4 a constatat cF 8:Q dintre bFrbaţi s%sţin cF Cor sF facF seJ c% l%mina a-rinsF.

i%bire si idilF L Doresc o relaţie mono$amF cDt mai desc'isF şi mai sincerF N%"mi -lac bFrbaţii care KoacF tot fel%l de Koc%riRN Perec'ile.torit3 De ce sDntem diferiţi Oi at%nci. care este aCantaK%l cFsniciei Dn caB%l bFrbaţilor M Din -%nct de Cedere al eCol%ţiei s-eciei. Dntreţinea c'iar mai m%lte femei. ! are . fii !oia!) /n0. -l%s %n n%mFr de alte DntDlniri seJ%ale CFsnicia modernF a fost o inCenţie i%deo"creştinF şi şi"a fFc%t ade-ţi c% s%btilitate /a-t%l cF doi ad%lţi era% conCinşi sF se s%-%nF %nor re$%li care -res%-%nea% sF creadF Dn D%mneBe% Dnsemna cF şi co-iii Cor -rel%a a%tomat reli$ia -Frinţilor InsF at%nci cDnd actiCitatea %manF este DnconK%ratF de rit%al%ri elaborate şi de declaraţii -%blice. dacF Dşi -%tea -ermite sF le 'rFneascF. era %n fel de aranKament.r"i!e ! i b ne) te /n6a". dar este im-ortant sF Dnţele$em istoria cFsFtoriei şi relaţia directF dintre ea şi str%ct%ra noastrF biolo$icF Maria. -.-.i a!te ! $r ri 're"ioa-e de $are n ai a6ea ne6oie da$. a cFr%i neCoie de a"şi rFs-Dndi sFmDnţa $eneticF este nestFCilitF Oi tot%şi. nici %n%l BFrbat%l e -rec%m cocoş%l.tat . a% fost m%ltF Creme conce-t%l de CiaţF al omenirii De obicei. a%torii. acest l%cr% contraCine biolo$iei noastre şi Di DndeamnF -e oameni sF facF l%cr%ri care n% Cin de la sine PFsFrile fr%moase n% a% neCoie de cine ştie ce ceremonie com-licatF ca sF se LmFriteN @ tot%l intrF Dn constit%ţia lor biolo$icF Este de"a dre-t%l ridicol sF ne $Dndim cF %n animal -oli$am c%m ar fi cerb%l ar acce-ta %n contract de cFsFtorie c% o sin$%rF cF-rioarF Asta n% DnseamnF cF mariaK%l n% are ce cF%ta Dn societatea modernF Noi. sDntem cFsFtoriţi. maKoritatea bFrbaţilor se cFsFtoresc şi cei diCorţaţi se recFsFtoresc sa% trFiesc Dntr"%n fel de . Dn care bFrbat%l Dşi -Fstra femeia faCoritF şi.d itor) to!erant) $ #'.%n banc b%n -e care sF"* s-%nF %nei -rietene şi bFrbaţii 'omoseJ%ali Ca'ito! ! %& CFsnicie. adicF %n bFrbat şi o femeie.i '. ai fi ne$.

-ni$ia e-te 're" ! 'e $are b. care n% este ni$iodat. ei Cor bolborosi ceCa Dn le$Ft%rF c% %n ref%$i% si$%r şi -lin de cFld%rF.semi"mariaK Acest l%cr% aratF ca-acitatea remarcabilF a societFţii de a"i face -e bFrbaţi sF se abţinF de la neCoia biolo$icF de a cFlca strDmb Se5 ! e-te 're" ! 'e $are fe#ei!e /! '!. seJ%l face bine la sFnFtate BFrbaţii necFsFtoriţi sa% CFd%Cii mor mai re-ede decDt cei cFsFtoriţi De ce fe)eile au nevoie de )onoga)ie Deşi cFsFtoria Dn societatea occidentalF a deCenit %n fel de in%tilitate din -%nct de Cedere le$al. cel mai b%n -rieten este %n alt bFrbat.rba"ii /! '!. dar acest -%nct de Cedere. -entr% cF Dşi Dnţele$ mai bine ti-%l de $Dndire CDnd femeile sDnt Dntrebate! LCine CF e cel mai b%n -rietenXFMN.-ni$ie3 C. I<BIRE OI IDILT atDtea ori #edia 'oltei%l%i este s%b o datF -e sF-tFmDnF In *777.de confi$%rare a creier%l%i #oment%l Dn care bFrbat%l %rcF tre-tele bisericii este considerat de m%lţi ca fiind Dnce-%t%l %nei reBerCe nesfDrşite de seJ"la"cerere. 9:Q dintre ele rFs-%nd cF o altF femeie. c% CDrste c%-rinse Dntre (0 şi 0) de ani. ei Cor o Dncr%cişare Dntre mamF şi menaKerF Psi'analist%l Si$m%nd /re%d s%sţine cF asemenea bFrbaţi -robabil cF a% o relaţie de ti-%l mamFXfi% c% soţiile lor Doar ((Q dintre bFrbaţi menţioneaBF cF -artenera lor le este şi cea mai b%nF -rietenF De obicei.te-$ 'entr -e53 At%nci cDnd bFrbaţii sDnt Dntrebaţi! LCe CF oferF cFsnicia MN. n% este şi cel din care -riCesc femeile SondaKele aratF tot%şi cF bFrbaţii cFsFtoriţi fac seJ mai des decDt b%rlacii. disc%tat Dnainte de cFsFtorie. maKoritatea femeilor a% ambiţia s"o Dnc'eie şi 7* Q dintre oameni se cFsFtoresc tot%şi Oi aceasta deoarece -entr% o femeie cFsFtoria este %n fel de . Dn Creme ce n%mai K%mFtate dintre cei necFsFtoriţi fac dra$oste de tot CTSNICIE. ()Q dintre bFrbaţii necFsFtoriţi n% fFc%serF dra$oste nici mFcar o datF Dn tim-%l %n%i an şi +Q dintre cei cFsFtoriţi rataserF şi ei ocaBia Aşa c%m am disc%tat deKa. cF are cine sF le $FteascF şi cine sF le calce 'ainele 2eoretic. Dn A%stralia.te-$ 'entr $. res-ectiC cineCa c% acelaşi ti. Dn medie de + ori -e sF-tFmDnF. cei cFsFtoriţi.

9:Q dintre femei Cedea% o le$Ft%rF clarF Dntre %na şi alta.**8( de bFieţi şi tot atDtea fete1 a arFtat cF l%cr%rile n% sta% deloc aşa CDnd s"a -%s -roblema %nei im-licFri -rof%nde. . ca şi mono$amia de altfel. com-aratiC c% 80Q dintre bFrbaţi Doar +0Q dintre c%-l%ri a% considerat cF relaţiile act%ale sDnt mai b%ne decDt cele ale $eneraţiei -Frinţilor /idelitatea s"a doCedit a fi o -rioritate -e lista femeilor. (9Q a% s-%s cF ar -%ne ca-Ft cFsniciei. c% cDt este mai tDnFrF c% atDt este mai d%rF cDnd Cine Corba de %n bFrbat care o DnşealF şi fidelitatea -are c% -recFdere im-ortantF. Dn sistem%l sF% de Calori Aceasta este o diferenţF -e care maKoritatea bFrbaţilor n"o Cor Dnţele$e niciodatF Ei considerF cF %n flirt n% le Ca afecta Dn nici %n fel relaţia.)Q a% s%sţin%t cF şi"ar $Fsi la rDnd%l lor %n i%bit dacF bFrbat%l le"ar fi necredincios. iar Dn caB%l celor s%b +) de ani. iar **Q dintre cele de :) de ani şi"a% eJ-rimat aceeaşi o-inie 2oate acestea aratF cF o femeie.. demodatF <n sondaK fFc%t Dn *779 -e (+.declaraţie fFc%tF l%mii Dntre$i cF eJistF %n bFrbat care o considerF Ls-ecialFN şi intenţioneaBF sF aibF o relaţie mono$amF c% ea Acest sentiment de a fi Ls-ecialFN are %n efect eJtraordinar as%-ra acţi%nii c'imice din creier%l femeii. de bFrbaţi şi femei st%denţi Dntre *9 şi (+ de ani . l%cr% ce a -%t%t fi demonstrat -rin cercetFri care a% arFtat cF or$asm%l femeii este de 0 ori mai intens Dn -at%l conK%$al şi de ( -DnF la + ori mai intens Dntr"o relaţie mono$amF Cei mai Dn CDrstF considerF cF tinerii socotesc cFsnicia dre-t o instit%ţie de-FşitF. 9. cifrF De ce sDntem diferiţi care a scFB%t la +(Q la femeile -este +) de ani Dintre femeile de .) de ani. -entr% cF lor n% le este $re% sF des-artF Dn $Dnd seJ%l de i%bire Pentr% femei DnsF seJ%l şi i%birea se Dm-letesc ? le$Ft%rF seJ%alF c% o altF femeie -oate fi consideratF ca o trFdare absol%tF şi %n motiC s%ficient -entr% a .Q dintre femei com-aratiC c% 8)Q dintre bFrbaţi a% s-%s cF se Cor cFsFtori Dntr"o b%nF Bi N%mai 0Q dintre bFrbaţi şi (Q dintre femei a% considerat cFsnicia %n l%cr% de-Fşit Prietenia se -are cF este mai im-ortantF decDt relaţia seJ%alF -entr% 7(Q din com-onenţa ambelor seJe CDnd Ceni Corba de cFsFtorie -entr% tot rest%l Cieţii.

o cFsnicie fericitF. de ce atDţia dintre noi contin%F sF se cFsFtoreascF M De ce n% trFim -e cont -ro-ri% sa% c% familia ori -rietenii şi sF aCem aCent%ri doar cDnd aCem c'efM EJistF do%F rFs-%ns%ri #ai DntDi.rba"ii 6or -. a%todescriind%"se dre-t Lneb%ni de i%bireN şi care se DndrF$ostiserF Dn %ltimele : -DnF la *( l%ni Li s"a% arFtat alternatiC . care s"a% oferit sF se s%-%nF acestei eJ-erienţe.te'te 'artenera idea!. cFsnicia are %n efect calmant eJtraordinar Dntr"o l%me Dn care Ciaţa este trFitF Dn CiteBF. %n loc de odi'nF Dn care -artenerii Dşi reCin d%-F stres%l c% care se confr%ntF Bilnic @ %n loc de relaJare Dn care amDndoi sF se simtF Dn sens -ro-ri% şi -si'olo$ic LacasFN De ce bărbaţii evită i) licarea <n bFrbat cFsFtorit sa% care are o relaţie -e termen l%n$ este Dntotdea%na -reoc%-at Dn tainF de fa-t%l cF b%rlacii se distreaBF mai bine şi fac seJ mai des El Dşi ima$ineaBF -etrecerile -Ftimaşe ale 'olteilor. I<BIRE OI IDILA odatF <itF toate serile Dn care stFtea sin$%r şi mDnca fasole la conserCF. rece. cFsnicia -oate f%ncţiona Dn cel mai b%n caB ca %n fel de cort Dn Creme de f%rt%nF. -rof Senin PeGi şi Andre6 Bartela de la <niCersit4 Colle$e din Londra a% scanat creier%l a ** femei şi : bFrbaţi. ref%B%rile %militoare din -artea femeilor Dn faţa -rietenilor la -etreceri şi l%n$ile -erioade fFrF seJ N% se -oate abţine sF n% se $DndeascF la fa-t%l cF o im-licare serioasF este e$alF c% o ratare +.) dar de obi$ei n -e a!e0 de$/t $ b.-%ne ca-Ft relaţiei matrimoniale Dar dacF Dntr"adeCFr cFsnicia eş%eaBF atDt de des. stabilF contin%F sF fie mod%l cel mai si$%r de a creşte co-ii fericiţi şi sFnFtoşi Dn al doilea rind. Ciaţa lor -linF de aCent%rF. c% Kac%BBi"%ri -line de s%-ermodele $oale -%şcF Se teme cF a ratat şansa. fFrF im-licare serioasF. a. cF o asemenea CiaţF a trec%t -e lDn$F el fFrF sF a-%ce sF -rofite N% mai conteaBF cF at%nci cDnd era b%rlac n% s"a confr%ntat c% asemenea sit%aţii nici" CTSNICIE.tr/netea3 i %are este locul iubirii în creier Dn i%nie ())).

DncDt -oate -rod%ce o incredibilF e%forie DacF cineCa este res-ins. aceste trei com-onente ale i%birii a% eCol%at tocmai -entr% a serCi f%ncţia CitalF. se actiCa% -atr% re$i%ni -recise din creier Do%F se afla% Dn corteJ%l cerebral.foto$rafii c% i%bit%lXi%bita şi c% -rieteni de acelaşi seJ SaCanţii a% constatat cF at%nci cDnd Cedea% foto$rafia i%bit%l%iX i%bitei. care asi$%rF re-rod%cerea D%-F conce-ţie. -artea cea mai deBColtatF a creier%l%i. sistem%l se deBactiCeaBF şi -roces%l i%birii DnceteaBF In -rima faBF. i$norDnd defectele N Pasi%nea este Dncercarea creier%l%i de a forma o le$Ft%rF c% %n -otenţial -artener şi este o emoţie atDt de -%ternicF. a creier%l%i. ea a localiBat trei ti-%ri de emoţii la niCel%l creie" De ce sDntem diferiţi r%l%i! dorinţa tr%-eascF. tot%l se -oate termina c'iar -rintr"o crimF Dn faBa -asionalF. baBalF. sDnt declanşate mai m%lte s%bstanţe c'imice -%ternice la niCel%l creier%l%i. %nde de obicei se formeaBF sentiment%l de rFs-latF şi care KoacF %n rol Dn crearea de de-endenţF Acest st%di% eJ-licF de ce at%nci cDnd sDntem DndrF$ostiţi sDntem e%forici de -arcF ne"am dro$a şi n% aCem de-resii Antro-olo$%l american dr Aelen /is'er de la <niCersitatea R%t$ers din Ne6 Herse4 a fFc%t la rDnd%l sF% %n adeCFrat st%di% de -ionierat. des-re care am mai disc%tat /is'er s%sţine! LPasi%nea este o faBF Dn care -ersoana Dţi reCine Dn $Dnd Dntr%na şi n% mai -oţi scF-a de ea Creier%l se concentreaBF as%-ra calitFţilor fiinţei i%bite. ea stim%lDnd creier%l de fiecare datF cDnd o -ersoanF se simte atrasF de cineCa In limbaK biolo$ic. -asi%nea şi ataşament%l /iecare emoţie Dn -arte are -ro-ria sa str%ct%rF c'imicF. . ea -oate -rod%ce şi o dis-erare Dn$roBitoare şi -oate de$enera Dn obsesie In caB%rile eJtreme. dorinţa tr%-eascF este o atracţie fiBicF şi non"CerbalF. folosind scanarea creier%l%i -entr% a localiBa i%birea C'iar dacF cercetarea sa se aflF DncF Dn stadi% -reliminar. şi an%me Dn ins%la medianF care se considerF cF declanşeaBF Lt%-e%lN şi -arte din interior%l sF% care de obicei reacţioneaBF la e%foria -rod%sF de dro$%ri Alte do%F se $Fsesc Dn re$i%nea mai -rof%ndF şi mai -rimitiCF.

/is'er s-erF ca Dn c%rDnd sF aibF form%la -rin care sF se Dnţelea$F eJact localiBarea i%birii şi a emoţiilor Dn creier%l atDt al bFrbaţilor cDt şi al femeilor DacF aceste trei faBe Cor fi -rice-%te c% adeCFrat.ca sF se -rocreeBe PrimeKdia acestei stFri este cF i%biţii a% im-resia cF la niCel%l im-%ls%l%i seJ%al se Dnţele$ -erfect. care se concentreaBF -e stabilirea %nei le$Ft%ri coo-erante. -re$Ftind%" ne -entr% eCent%al%l declin Iubire G de ce bărbaţii se îndrăgostesc şi fe)eilor le trece Se s-%ne cF i%birea ar fi der%tantF şi acest l%cr% e Calabil mai ales -entr% bFrbaţi BFrbaţii sDnt dotaţi c% oc'i şi testosteron. Dn medie d%rDnd Dntre + şi *( l%ni. fie %n%l. serotonina creeaBF o mare stabilitate emoţionalF.rbat .ceea ce d%ce la %n sentiment de eJaltare Do-amina dF o stare de bine. DnsF im-resia este datF de fa-t%l cF. este Corba de %n şiretlic biolo$ic -entr% $arantarea Dm-erec'erii dintre bFrbat şi femeie s%ficient tim. sDnt mai rE% ca ie-%rii AdeCFratele diferenţe de im-%ls seJ%al a-ar n%mai d%-F ce trece -erioada -asionalF sa% at%nci cDnd Dnce-e -erioada de ataşare CTSNICIE. -erioadF Dn care Dn mod $reşit oamenii considerF cF este Corba de i%bire De fa-t.iret!i$ ! bio!o0i$ 'entr 0arantarea /#'ere$herii dintre n b. iar nore-inefrina ind%ce sentiment%l cF -oţi orice <n de-endent de seJ este o -ersoanF care deCine de-endentF de acest cocteil 'ormonal Dn faBa -FtimaşF şi doreşte sF se simtF tot tim-%l bine N%mai cF -asi%nea este tem-orarF.fi$ient ti#' $a -. fie ambii -arteneri se Cor res-in$e sa% Ca a-Frea cea de"a treia faBF. I<BIRE OI IDILT Pa-i nea e-te . DncDt maKoritatea n% mai şti% -e . ceea ce Di face sF cadF -radF c% %ş%rinţF faBei de -oftF tr%-eascF a DndrF$ostirii Dn -erioada -FtimaşF. feniletilamina s-oreşte niCel%l de eJcitare. -entr% o an%mitF -erioadF. Com -%tea de-Fşi mai %şor faBa -FtimaşF.i o fe#eie . a ataşFrii. bFrbaţii sDnt atDt de a-rinşi de testosteron. care Ca d%ra s%ficient -entr% a creşte Dm-re%nF co-iii D%-F ce se Cor face mai m%lte st%dii şi datoritF deBColtFrii ra-ide a te'nolo$iei Dn domeni%l scanFrii creier%l%i. 'ro$ree<e3 CDnd -asi%nii Di ia loc%l realitatea.

iar m%lţi bFrbaţi sDnt total deBorientaţi de ceea ce li se DntDm-lF /emeile sDnt blDnde cDnd se des-art.t re!a"ii!or -enti#enta!e /n #a. %nele femei Dnc'eie -rin a De ce sDntem diferiţi desena %n c'i.şi s%flet Le e teamF sF s-%nF c%CDnt%l acela care Dnce-e c% LIN. -entr% cF asta Di an$aKeaBF -entr% tot rest%l Cieţii. -oate fi o adeCFratF dramF /emeia care li se -Frea eJtraordinarF la mieB%l no-ţii a do%a Bi le -oate lFsa im-resia cF n% e nici atDt de atrF$Ftoare -e cDt a% socotit"o şi nici atDt de inteli$entF Dar c%m centrii emoţiei şi raţi%nii sDnt mai bine conectaţi la niCel%l creier%l%i femeii @ şi ea n%"şi -ierde control%l din ca%Ba testosteron%l%i @. dre-t -entr% care Dşi ad%c aminte de cDte ori -ot c%m le"ar fi lor c% nişte s%-ermodele Dn Kac%BBi CDnd bFrbat%l. emoţii. Dntr"o scrisoare de adio. n%M Creier%l l%i este orbit de testosteron.BDmbitor sa% s-%nDnd%"i cF"* Ca i%bi -entr% totdea%na De ce bărbaţii nu ot s une !te iubesc" SF s-%i L2e i%bescN n% e niciodatF o -roblemF -entr% o femeie Confi$%rarea creier%l%i ei -res%-%ne o l%me -linF de sentimente. c'iar at%nci cDnd le da% -a-%cii bFrbaţilor. com%nicare şi c%Cinte /emeia ştie cF at%nci cDnd Di este bine.oritatea $a< ri!or3 #aKoritatea bFrbaţilor a% fobia im-licFrii tr%. cDnd se simte doritF şi adoratF şi se aflF Dn faBa de ataşament. dra0o-te3 De a$eea e!e -/nt $e!e $are ' n $a'.ce l%me se aflF CDnd se treBesc DnsF la realitate. ei i se -are mai %şor sF eCal%eBe dacF Dntr" adeCFr %n bFrbat este -artener%l -otriCit De aceea Dn maKoritatea caB%rilor femeile -%n ca-Ft relaţiei. Dn cele din %rmF. are erecţie contin%F şi n% mai $Dndeşte lim-ede <neori abia d%-F ani de Bile Dnce-e sF Dnţelea$F cF a fost DndrF$ostit. Dşi ia . dar bFrbat%l n% e -rea si$%r ce e i%birea şi ar -%tea conf%nda -ofta tr%-eascF c% -asi%nea 2ot ce ştie el este cF n% se -oate ţine Dn frD% -oate asta DnseamnF i%bire. dar o face doar retroactiC /emeile rec%nosc cDnd n% eJistF dra$oste şi de aceea ele sDnt cele care -%n ca-Ft relaţiilor sentimentale Dn maKoritatea caB%rilor 4e#ei!e re$ no-$ $/nd n e5i-t. este -robabil şi DndrF$ostitF.

I<BIRE OI IDILA seori Peste 7)Q dintre aCent%rile eJtraconK%$ale sDnt declanşate de bFrbaţi. DncFlcarea acestei delimitFri şi act%l seJ%al -res%-%n deKa o le$Ft%rF sentimentalF c% no%l . Dn sc'imb bFrbat%l fericit Dn cFsnicie calcF strDmb de" CTSNICIE. dar cercetFrile aratF cF mintea femeii are o reţea de coneJi%ni Dntre centr%l i%birii şi centr%l seJ%l%i . dar la -este 9)Q dintre ele le -%ne ca-Ft femeia Asta -entr% cF at%nci cDnd femeia Dnce-e sF Dnţelea$F cF n% eJistF o im-licare emoţionalF de d%ratF Dn aCent%ra -e care a Dnce-%t"o.'i-otalam%s%l1 şi cF centr%l i%birii treb%ie sF fie actiCat Dnainte sF fie declanşat centr%l seJ%l%i Se -are cF la bFrbaţi n% eJistF asemenea coneJi%ni. -entr% cF el distin$e Dntre seJ şi i%bire /ace o delimitare Creier%l femeii n% este confi$%rat sF Dnţelea$F sa% sF acce-te acest rFs-%ns şi de aceea m%ltora le Cine $re% sF creadF cF n"a Dnsemnat nimic. ea Crea sF se retra$F Creier%l bFrbat%l%i. simte neCoia s"o BicF t%t%ror şi -este tot #aKoritatea bFrbaţilor DnsF n% obserCF cF frecCenţa or$asm%l%i la femeie creşte d%-F ce i"a Bis c%CDnt%l cel mare care Dnce-e c% !I"0 %u) ot bărbaţii să facă distincţia între iubire şi seJ /emeia fericitF Dn cFsnicie rareori are o aCent%rF eJtraconK%$alF.inima Dn dinţi şi o s-%ne. n% act%l seJ%al c% cealaltF femeie o afecteaBF atDt de tare. se -rea -oate sF s-%nF adeCFr%l. aCDnd ca-acitatea de a distin$e Dntre i%bire şi seJ. cFci -entr% ea seJ%l DnseamnF i%bire Dn mintea femeii. n"a Dnsemnat nimic -entr% mineN. ci cF tot%l este o c'esti%ne fiBicF. a fost doar o relaţie fiBicF. abordDnd%"le se-arat datoritF com-artimentFrii sale. Dl aK%tF sF se $DndeascF la %n sin$%r l%cr% De aceea adeseori este fericit c% o sim-lF relaţie fiBicF b%nF @ -entr% cF asta Di aca-areaBF Dntrea$a atenţie Este DncF neclar %nde se sit%eaBF i%birea Dn creier. -robabil cF minte Pentr% femeie. ei -%tDnd trata se-arat seJ%l şi i%birea Pentr% %n bFrbat seJ%l e seJ şi i%birea e i%bire şi %neori se -etrec Dn acelaşi timPrima Dntrebare -e care o Ca -%ne o femeie bFrbat%l%i -rins Dntr"o aCent%rF eJtraconK%$alF este! L? i%beşti -e femeia aceea MN In caB%l Dn care bFrbat%l rFs-%nde! LN%. cDt DncFlcarea %n%i contract sentimental şi de Dncredere Dntre ei doi DacF femeia are o aCent%rF şi declarF cF n"a Dnsemnat nimic -entr% ea.

dacF %n bFrbat s-%ne cF Lface dra$osteN. bFrbaţii şi femeile -arcF ar fi loc%itorii altor -lanete Dar asta n% DnseamnF nea-Frat cF bFrbat%l este li-sit de moralitate Acea -arte a creier%l%i care se oc%-F de emoţiile noastre @ sistem%l limbic @ este Dm-FrţitF Dn do%F EJistF -artea mai Cec'e .i -e5 ! -e /#'!ete-$3 S/nt e0a!e /ntre e!e3 De ce sDntem diferiţi @tunci cînd fe)eile fac dragoste/ bărbaţii fac seJ Conform %nei Bicale. DntreabF femeia LNici mFcar n%"ţi -lace ti-aRN Din -%nct de Cedere emoţional. -entr% cF. Dn Creme ce femeia -oate reacţiona foarte -rost la acest c%CDnt. act%l LseJ%alN este de obicei considerat %n act $rat%it. a face dra$oste este ceea ce face femeia Dn Creme ce bFrbat%l doar Dşi face treaba Din aceastF ca%BF deseori se a-rind cert%ri Dntre DndrF$ostiţii de -ret%tindeni BFrbat%l Di s-%ne seJ%l%i LseJN. el Di Ca s-%ne tot LseJN Acest l%cr% -oate aCea %n efect ne$atiC as%-ra femeii. -entr% cF %neori el n% Crea sF facF decDt seJ CDnd o femeie s%sţine cF %n bFrbat Lse c%lcFN c% altcineCa -oţi sF -%i -ari% cF el n% doarme c% -ersoana res-ectiCF LC%m ai -%t%t sF te c%lci c% ea MN. Dn conformitate c% definiţia -e care o dF ea.limbic%l tem-oral1.-artener Pentr fe#eie) i birea . loc%l Dn care se K%decF -roblemele le$ate de seJ şi CiolenţF. li-sit de i%bire. l%cr%rile sta% altfel /emeia Lface dra$osteN. şi -artea mai no%F K0ir . Dn Creme ce creier%l femeii este mai actiC Dn . dar asta n% DnseamnF cF n% Dşi i%beşte femeia CDnd bFrbat%l Crea sF LfacF dra$osteN. adicF Crea sF se simtF i%bitF şi sF aibF sentimente Dnainte de a face seJ Pentr% maKoritatea femeilor. -oate s%na fals şi ci%dat. deoarece confi$%rarea creier%l%i feminin n% se rec%noaşte Dn aceastF definiţie CDnd bFrbat%l s-%ne LseJN. DnsF -e de altF -arte. %neori el Dnţele$e -rin asta doar o relaţie fiBicF.$i 0 !iH) care are mai de$rabF le$Ft%rF c% $Dndirea şi ima$inaţia Creier%l bFrbat%l%i este mai actiC Dn -artea mai Cec'e şi e Dnclinat s-re acţi%ne.

De ce sDntem diferiţi .) indiferent $/t de # !t ar bea ea /ntre ti#'3 Alcool%l n% s-oreşte atracţia şi Dn %nele caB%ri c'iar o scade /emeile contin%F sF eCal%eBe corect bFrbat%l ca -artener. referitoare la Lce Crem de fa-tN Acelaşi l%cr% n% este Calabil DnsF şi Dn caB%l atractiCitFţii bFrbat%l%i faţF de femeie Ideea a fost scoasF la l%minF de nişte st%dii foarte interesante fFc%te Dn bar%rile de necFsFtoriţi CercetFtorii a% constatat cF dacF se face o orF mai tDrBie.ce fac dra$oste. %neori c'iar dacF ea aratF trFsnet CDnd %n bFrbat este t%lb%rat de o femeie. n% mai conteaBF cDt are Dn talie Br%sc aceasta deCine -erfectF. ceea ce s"a confirmat -rin sondaKele -reBentate la Ca-itol%l 7.rbat ! $are a ! at n : !a ora %N3&& . c'iar dacF alţii a% im-resia cF at%nci cDnd e $oalF ea seamFnF mai de$rabF ca reclama de la ca%ci%c%rile #ic'elin Ei Dşi -%ncteaBF mai -rost -artenera din -%nct de Cedere al atracţiei -e care o a% faţF de ea at%nci cDnd n% ţin Dn mod s-ecial la ea. Dn f%ncţie de caracteristicile de dincolo de as-ect%l fiBic.femeia Dn f%ncţie de -rof%nBimea sentimentelor intime faţF de ea Asta DnseamnF cF ei -%n c% atDt mai m%lt -reţ -e atractiCitatea fiBicF. bFrbaţii Dşi -erce.i !a #ie< ! no'"ii $a'. I<BIRE OI IDILT De ce artenerii gro&avi ar atrăgători St%diile fFc%te la Instit%t%l Iinse4 a% arFtat cF. cDnd alcool%l din sDn$e dF notF mai b%nF Dn caB%l femeilor DnsF. orice femeie dis-onibilF deCine atrF$Ftoare -entr% bFrbat%l sin$%r /emeia care -rimise %n 0 -e o scarF de la * la *) de la %n bFrbat -e la ora *7 )) aK%n$e la 8 -e la (( +) şi 9 +) la mieB%l no-ţii. ceea ce demonstreaBF cF deşi atracţia fiBicF faţF de o femeie conteaBF iniţial -entr% bFrbat -e termen l%n$. a$eea. obstacol%l dis-are din calea %nei relaţii fericite CTSNICIE.i not.-artea mai no%F. bFrbat%l care a l%at %n 0 la ora *7 )) şi la mieB%l no-ţii rFmDne la aceeaşi notF Pentr o fe#eie) b. Dn tim. c% cDt sDnt mai DndrF$ostiţi. Dn ce -riCeşte Lreacţiile simbolic"emoţionaleN CDnd bFrbaţii şi femeile Dnţele$ -ers-ectiCa din care abordeaBF celFlalt l%cr%rile şi acce-tF sF n% se K%dece %n%l -e alt%l -entr% definiţiile date.t. afecţi%nea ei deCine mai im-ortantF.

-oate fi atras de o femeie DndrFBneaţF. %n stomac -lat. atit%dini şi -erce-ţii asemFnFtoare. I<BIRE OI IDILT ile c% sDnii mari -referF bFrbaţi c% nas%l mic şi bFrbaţii c% nas%l mare de obicei sDnt leşinaţi d%-F femeile fFrF -ie-t BFrbaţii eJtroCertiţi -referF femeile c% sDni foarte mari .indiferent de orF sa% de cantitatea de alcool cons%matF Dn caB%l bFrbaţilor. -licticoase 2reb%ie sF eJiste tot%şi dest%le diferenţe cDt sF rFmDnF ceCa interesant şi com-lementar Dn ra-ort c% -ro-ria -ersonalitate. c% -icioare l%n$i şi c% sDni rot%nBi @ toate acele caracteristici -e care ei n% le Cor aCea niciodatF Ei -referF bFrbii mai mici şi nas%l n% -rea l%n$. cF feme" CTSNICIE. incl%siC %meri laţi. membre BdraCene. atractiCitatea femeilor creşte Dn f%ncţie de şansele -e care le a% ei de a"şi K%ca rol%l de donator -rofesionist de s-ermF %ontrariile se atrag M St%dii inoCatoare fFc%te de saCanţi Dn *7:( a% arFtat cF sDntem atraşi de -ersoanele c% Calori similare. interese com%ne. -entr% cF de obicei ei sDnt dotaţi dim-otriCF Oi femeile Cor -refera o-%s%l la bFrbaţi. aceştia sDnt cei faţF de care aCem Dntotdea%na %n LdeclicN St%dii %lterioare a% demonstrat cF -ersoanele care se i%besc a% o şansF mai mare ca relaţia lor sF fie de d%ratF daca eJistF aceste condiţii Prea m%lte asemFnFri DnsF -ot deCeni obositoare. dar n% cDt sF modifice stil%l de CiaţF <n bFrbat liniştit. de eJem-l%. şold%ri Dn$%ste. iar o femeie care se doCedeşte o adeCFratF l%-tFtoare -oate sF n% aibF nici %n efect Dn caB%l %n%i bFrbat detaşat şi iBolat de l%me %ontrariile fi&ice se atrag P%teţi analiBa orice st%di% sa% sondaK Dn le$Ft%rF c% atracţia fiBicF Dn caB%l seJelor o-%se şi Ceţi constata cF -referFm trFsFt%rile fiBice o-%se celor -e care le aCem noi Dnşine BFrbaţii -referF femeile c% forme fr%moase Dn caB%l Dn care ei sDnt li-siţi de forme BFrbaţii -referF femeile c% şold%ri late. maJilare -%ternice şi nas%ri mai bine cont%rate 2ot%şi. a% desco-erit cF bFrbaţii care n% bea% alcool -referF femeile c% sDni mai mici. de eJem-l%. c% talie s%bţire. eJistF cDteCa eJce-ţii interesante <nele st%dii.

/emeile de -ret%tindeni -referF f%nd%leţ%l mic şi tare.i tare) de. dre-t -entr% care ea este deKa -reBentF. s-orind şansa de fertiliBare .ti e5a$t de $e3 /emeile -referF Dn contin%are stil%l de bFrbat Dn formF de &. sFnFtoase şi inteli$ente /emeile la care ra-ort%l este mai mare. c'iar dacF aCeţi c% 0 -DnF la *) G$ Dn -l%s. -entr% cF. ne aK%tF sF stFm dre-t. $ata confi$%ratF Dn creier%l lor &estea cea b%nF -entr% femei este cF dacF talia mFsoarF Dntre :8Q şi 9)Q faţF de şold Ceţi re%şi sF Di c%ceriţi -e bFrbaţi. care Dntotdea%na Dl DncDntF -e bFrbat /emeile la care eJistF %n -rocent de 8)Q Dntre talie şi şold%ri sDnt mai a-te sF facF co-ii şi sDnt mai sFnFtoase Dr ECendra Sin$' de la <niCersitatea Cambrid$e a fFc%t %n sondaK -e bFrbaţi a-arţinDnd mai m%ltor naţionalitFţi -entr% a constata acelaşi l%cr%. de la model%l masiC şi cFrnos al secol%l%i al S&I"lea la slFbici%nea eJa$eratF a s%-ermodelelor care aratF mai c%rDnd ca %n s-aran$'el Sin$%r%l l%cr% care a rFmas constant tot%şi este -ro-orţia dintre şold şi talie. dar şi %n nas mare şi s-rDncene st%foase conteaBF. ca fiind seJ4.%. -entr% cF Di da% bFrbat%l%i o mai mare şansF de s%-raCieţ%ire Dn caB%l %nei loCit%ri -%ternice Dn ca. talia fiind mai $roasF.eia este ro orţia între şolduri şi talie DacF analiBaţi $%st%rile bFrbaţilor de"a l%n$%l secolelor. braţe -%ternice.i ' "ine fe#ei . c'iar esenţiale #ai m%lt. f nd !e" ! #i$ . aib. talie s%bţire. date care era% De ce sDntem diferiţi iniţial indis-ensabile -entr% re%şita l%i ca CDnFtor al -rDnB%l%i ? bFrbie -%ternicF. $a b. Ceţi constata cF a% trec%t de la o eJtremF la alta. deşi -%ţine femei şti% eJact de ce li se -are atDt de atrF$Ftor SDntem sin$%rele -rimate care a% %n f%nd Dn relief şi sco-%l este d%bl% #ai DntDi. iar Dn al doilea rDnd asi$%rF o mişcare fermF a bFrbat%l%i Dn tim-%l act%l%i seJ%al. cF s%bconştient%l lor a DnCFţat sF decodifice aceastF informaţie DncF de %ndeCa din trec%t. sDnt considerate i%bitoare şi fidele /emeile care sDnt -rea slabe sDnt -erce-%te ca ambiţioase şi a$resiCe 4e#ei!e de 'ret tindeni 'refer. rot%nKimile sDnt foarte im-ortante.rbat ! -. c% %meri laţi. -ornind de la aceste criterii. femeile c% asemenea -ro-orţii sDnt -erce-%te de bFrbaţi ca aCDnd %mor.

ce -res%-%n orientare Dn s-aţi%.la cor. n2a"i itat a-ta333 'o#enind 2i din $/nd /n $/nd de-'re e!e3 IoodJ @llen Dn Creme ce bFrbaţii e%ro-eni a% o re-%taţie oarec%m eJa$eratF .i bo#boane!e de $io$o!at. maKoritatea bFrbaţilor n% -rea şti% ce sF facF E de Dnţeles. I<BIRE OI IDILT Acelaşi bFrbat i"a c%m-Frat %n cric de Bi%a ei şi i"a l%at bilete la %n meci de l%-te cor. -entr% a aCea şi mai m%lte -oCeşti de dra$oste <n st%di% fFc%t Dn A%stralia a arFtat cF femeile care citesc romane siro-oase fac de do%F ori mai m%lt seJ decDt cele care n% citesc aşa ceCa Dn sc'imb. -entr% cF bFrbat%l modern n% a aC%t niciodatF %n model romantic Nici tatFl sF% n"a şti%t ce sF facF. de la calc%latoare şi a-arat%rF de tot fel%l -DnF la CDnFtoare.. Dn tim-%l %neia dintre conferinţele -e care le"am ţin%t. o femeie ne"a s-%s cF i"a cer%t bFrbat%l%i ei sF fie mai afect%os @ dre-t -entr% care el i"a s-Flat şi i"a l%str%it maşina Acest l%cr% demonstreaBF cF bFrbaţii -erce. idile. sF mDncFm şi sF ne DmbrFcFm mai bine.c'iar Dn -rim%l rDnd.3 Da"i2i -.3 Ei /i '!a$ 6in !) f!ori!e . $. bFrbaţii c'elt%iesc milioane -e cFrţi şi reCiste care sF"i DnCeţe cDt mai m%lte detalii des-re c'esti%ni te'nice. ita"i ni$iodat.ărbaţii şi idilele N% s-%ne nimeni cF bFrbaţii n"ar Crea sF trFiascF fr%moase -oCeşti de dra$oste c% femeile N%mai cF ei n% Dnţele$ cDt de im-ortante sDnt acestea -entr% ele CFrţile -e care le c%m-FrFm sDnt %n indici% clar as%-ra l%cr%rilor care ne intereseaBF /emeile c'elt%iesc an%al milioane -e romane siro-oase ReCistele feminine se concentreaBF -e i%bire. $. -entr% a sFrbFtori astfel cea de"a Becea aniCersare a cFsFtoriei lor0 N treb ie -. fe#eia e-te ro#anti$. aCent%rile celebritFţilor sa% c%m sF facem s-ort. /n"e!ea0. -esc%it şi fotbal N% este de mirare cF at%nci cDnd Cine Corba de idile. dre-t -entr% care nici mFcar n% şi"a -%s -roblema Recent.LserCiciileN ca -e o manifestare a afecţi%nii CTSNICIE.

n b. dar a% fost la fel de b%ne şi -entr% cel de ac%m cinci mii de ani C # /"i dai -ea#a $. bFrbaţii Dnce. aşa DncDt n"a% aC%t Creme de asemenea fineţ%ri Dn -l%s. sF danseBe. dar n% Dnţele$e im-ortanţa %n%i $est c%m ar fi sF"i desc'idF -ortiera. cei doi aratF mai bine.o asemenea relaţie -rin seJ şi abia d%-F aceea se mai $Dndesc şi la altceCa %îteva secrete sigure entru bărbaţi în ca&ul unei idile /emeile n"a% -robleme cDnd Cine Corba de i%bire şi de romantism. dar maKoritatea bFrbaţilor sDnt Dntr"o beBnF totalF Aşa DncDt ei a% $riKF sF fie oricDnd şi ori%nde $ata de i%bire 2alent%l . creier%l bFrbat%l%i este confi$%rat -entr% te'nicF şi n% -entr% esteticF N% cF bFrbat%l n"ar Crea sF Dncerce. e lo$ic ca bFrbat%l sF acorde o mai mare atenţie loc%l%i de desfFş%rare Aormonii de estro$en ai femeilor o fac sF fie mai sensibilF la l%mina idealF @ la DncF-erile -%ţin l%minate. -ielea -are mai albF şi n% -rea se mai CFd rid%rile A%B%l net s%-erior al femeii este %n indici% clar cF e foarte im-ortantF m%Bica -otriCitF şi. re-'ir. Dn Creme ce -rinci-ala . o L-eşterFN mai si$%rF şi mai c%ratF decDt cea care -oate fi inCadatF de co-ii sa% de alte -ersoane Dn orice moment Insistenţa femeilor sF facF seJ Dn loc%ri intime eJ-licF de ce fanteBia lor nemFrt%risitF este sF facF seJ Dn -%blic.sa% li-sa l%i1 de a se desc%rca Dn sit%aţii romantice are %n rol semnificatiC Dn -riCinţa reacţiei femeii referitoare la act%l seJ%al Dre-t -entr% care CF -reBentFm şase sol%ţii De ce sDntem diferiţi -robate care f%ncţioneaBF -entr% bFrbat%l modern. fa$. ca%tF ca aceasta sF fie romanticF şi -linF de i%bire SeJ%l este doar o consecinţF Adesea.de romantici. dacF se -oate. -e5 1 Da$. marea maKoritate a bFrbaţilor din toate colţ%rile l%mii 'abar n"a% des-re ce e Corba Dn -ro-oBiţie >eneraţiile anterioare de bFrbaţi a% fost m%lt -rea oc%-ate sF"şi asi$%re trai%l de Bi c% Bi. sF $FteascF -entr% o femeie sa% sF sc'imbe 'Drtia i$ienicF la toaletF /emeia.rbat e 0ata -. -entr% cF astfel -%-ilele se dilatF. sF"i trimitF flori. de DndatF ce Dnce-e o no%F relaţie sentimentalF.3 70 #tabilirea locului ro ice0 CDnd consideraţi cF o femeie este sensibilF faţF de ceea ce o DnconKoarF şi foarte rece-tiCF la stim%lii eJterni.

satisfFcDnd%"i neCoile . -robabil -entr% cF a eCol%at din faBa de CDnFtor al -rDnB%l%i.fanteBie nemFrt%risitF a bFrbaţilor este sF facF seJ c% o nec%nosc%tF ( ArFniţi"o BFrbat%l. tot%l transformDnd%" se Dntr"%n moment semnificatiC -entr% ea. -entr% cF ideea de 'ranF -res%-%ne cF Di acordaţi dest%lF atenţie şi CF $Dndiţi la binele şi la s%-raCieţ%irea ei <n Dnţeles şi mai -%ternic şi -rof%nd Dl re-reBintF ideea de a"i $Fti acelei femei. deci n% sDnt Dn stare sF sesiBeBe ritm%l P%teţi mer$e la orice cl%b de $imnasticF aerobicF şi Ceţi constata %rmFrind%"i -e bFrbaţii care fac s-ort . acestea considerDnd%"* foarte romantic Dn contin%are C'iar dacF este %n şemine% electric -e care Dl -oate a-rinde c'iar ea.0 Mergeţi să dansaţi0 N% se -%ne -roblema cF bFrbaţii n"ar Crea sF danseBe. retreBind astfel sentimente -rimitiCe atDt la bFrbat cDt şi la femeie + @ rindeţi foc%l StrDns%l de lemne şi a-rins%l foc%l%i -entr% a asi$%ra cFld%rF şi -rotecţie a fost %n $est -e care bFrbaţii l"a% fFc%t -entr% femei de s%te de mii de ani Dncoace. dar m%lţi dintre ei n% a% localiBat acest act Dn lob%l dre-t. d%-F cDteCa Bile. Ca s%-raCieţ%i @ eCent%al c'iar se -oate cDşti$a de -e %rma eiR /emeia DnsF n% Cede aşa l%cr%rile @ ea Crea %n b%c'et de flori -roas-Ft c%lese Dntr"adeCFr. se $Endeşte sF"i asi$%re femeii 'rana necesarF şi sF rFs-%ndF sentimentelor ei -rimare De aceea este bine s"o scoateţi Dn oraş la cinF. e mai firesc sF"i dea femeii %n $'iCeci c% o -lantF care. CTSNICIE. c'iar dacF n%"i este foame. florile se CeşteKesc şi sDnt ar%ncate. dacF Crea Dntr"adeCFr sF creeBe o atmosferF romanticF RFs-lata -roCine din fa-t%l cF el i"a satisfFc%t neCoile şi n% din ideea de foc -ro-ri%"BisF 80 @duceţi>i flori0 #aKoritatea bFrbaţilor n% Dnţele$ im-ortanţa %n%i b%c'et de flori -roas-Ft c%lese Ei $Dndesc! LDe ce sF c'elt%iesc atDţia bani -e ceCa care oric%m se CeşteKeşte şi se ar%ncF Dn cDteCa Bile MN Conform lo$icii masc%line. I<BIRE OI IDILT e mai bine s"o facF el.Dn caB%l Dn care a-are Cre%n%l1 cDt de $re% le este sF ţinF ritm%l CDnd %n bFrbat . Dn$riKitF c%m treb%ie. dar aceasta este o ocaBie -entr% el sF c%m-ere alt b%c'et şi din no% sF creeBe o atmosferF romanticF.

ca şi Dn caB%l altor animale 30 %u) ăraţi>i bo)boane de ciocolată şi şa) anie0 De m%ltF Creme. contact fiBic ce deCine o -rimF faBF a c%rtat%l%i. care s-oreşte niCel%l de testosteron Bomboanele de ciocolatF conţin feniletilaminF.rbat ! .tie tot $eea $e e-te ne$e-ar /n !e0. creier%l l%i n% mai Cede nici %n motiC -entr% -entr% care sF reCinF as%-ra Ltrec%t%l%iN Aşa DncDt se concentreaBF -e L-Frţile tentanteN El Corbeşte m%lt Dn -erioada Dn care Di .torie) b. dDnd%"i o senBaţie similarF ca Dn caB%l dro$Frii c% mariK%ana Aceste s%bstanţe se $Fsesc Dn ciocolata nea$rF şi cacao.ia lecţii de dans. dar DncF n% i s"a acordat -ermisi%nea -entr% mDn$Dieri mai seJ4. bFrbat%l Dşi mDn$Die i%bita mai m%lt decDt Dn orice altF -erioadF a relaţiei lor Asta -entr% cF de"abia aştea-tF sF L-%nF mDna -e eaN. mF freca -e s-ate şi Dmi Corbea la nesfDrşit Ac%m n% mF mai ţine de mDnF şi n% Crea sF mai Corbim @ iar de mDn$Diat. deşi -%ţini şti% asta Oam-ania conţine o combinaţie c'imicF ineJistentF Dn alte bF%t%ri alcoolice.3 In -erioada Dn care Di face c%rte. /n a #ai -ta 'rea # !t de 6orb. la niCel%l creier%l%i De ce sDntem diferiţi femeii. $.t r. dar n% şi Dn ciocolata albF sa% Dn cafea De ce bărbaţii nu )ai )îngîie şi nu )ai vorbesc LDnainte sF ne cFsFtorim mF ţinea mere% de mDnF cDnd eram sin$%ri. $ 'artenera) dre't 'entr $are n 6ede ni$i o !o0i$. Dşi ad%ce aminte doar cDnd Crea sF facem seJ N N%"i aşa cF Ci se -are o remarcF des DntDlnitF M D '. Ca aK%n$e s%biect de distracţie -entr% toate femeile Dans%l a fost descris ca fiind o re-reBentare -e CerticalF a %nei dorinţe arBFtoare -e oriBontalF şi de altfel aceasta este şi istoria sa @ el re-reBintF %n rit%al care a eCol%at -entr% a -ermite o a-ro-iere Dntre cor-%l bFrbat%l%i şi al femeii. a% cam acelaşi efect -rec%m canabis%l.-. aceastF combinaţie are o conotaţie romanticF. dre-t -entr% care o mDn$Die Dn rest CDnd -rimeşte ?I"%l -entr% mDn$Dierile seJ%ale. de obicei rocG5n5roll şi Cals. care stim%leaBF centr%l i%birii din creier%l femeii CercetFrile recente ale Daniellei Piomella de la Instit%t%l de Ne%rolo$ie din San Die$o a% desco-erit trei noi s%bstanţe c'imice n%mite N"aciletanolamine @ care Dm-re%nF.

Dntrea$a sa CiaţF afectiCF se Ca Dmb%nFtFţi remarcabil De ce bărbaţii i ăie şi fe)eile nu Aormon%l oJitocinF se mai n%meşte şi L'ormon%l mDn$DierilorN.face c%rte ca sF obţinF informaţii @ fa-te şi date des-re i%bita l%i @ şi sF"i ofere informaţii des-re sine N%mai cF Dntre timse cFsFtoresc El ştie tot ceea ce este necesar Dn le$Ft%rF c% -artenera. fiind declanşat at%nci cDnd -ielea c%iCa este %şor atinsF sa% mDn$DiatF El s-oreşte sensibilitatea la atin$ere şi sentiment%l de le$Ft%rF strDnsF. care -ot fi c'iar enerCaţi Pielea l%i este m%lt mai -%ţin sensibilF la mDn$Dieri decDt a femeii. se declanşeaBF %n refleJ care face sF iasF la-tele din sDni DacF o femeie doreşte sF"i facF -lFcere bFrbat%l%i -rin mDn$Diere. Dl Ca freca -e s-ate şi Di Ca -eria %şor -Fr%l Acest tide mDn$Dieri a% %n im-act minim as%-ra maKoritFţii bFrbaţilor. -ornind de la neCoile indiCid%ale şi de la sensibilitatea ei. cel mai adesea Ca -roceda Dntr"%n mod similar c% acela care"i face ei -lFcere Il Ca scFr-ina Dn ca-. Dl Ca mDn$Dia -e faţF. dre-t -entr% care n% Cede nici o lo$icF Dn a mai sta -rea m%lt de CorbF At%nci cDnd DnsF bFrbat%l Dnţele$e cF mintea femeii este -ro$ramatF sF com%nice -rin Corbire şi cF sensibilitatea ei la mDn$Dieri este de Bece ori mai mare decDt a l%i. el se -oate ed%ca sF deCinF %n talent Dn aceastF direcţie. CTSNICIE. Dn ansambl%. el Di oferF ce"i -lace l%i @ o -i-Fie -e sDni şi -e or$anele $enitale Asta le dis-lace cel mai m%lt femeilor şi se aK%n$e la resentimente de ambele -Frţi CDnd bFrbat%l şi femeia DnCaţF sF se mDn$Die senB%al. tocmai -entr% cF el n% treb%ie sF simtF d%rerea sa% rFnile c% care se -oate ale$e Dn tim-%l CDnFtorii BFrbaţii -referF sF fie mDn$Diaţi mai ales Dntr"o sin$%rF BonF şi cDt mai des 2ocmai asta creeaBF -robleme maKore Dntr"o relaţie CDnd bFrbat%l se 'otFrFşte sF o mDn$Die mai seJ4 -e femeie. relaţia dintre ei este m%lt amelioratF şi Dmbo$FţitF -are iubirea luteşte în aer ri)ăvara $ Ceas%l biolo$ic al nat%rii f%ncţioneaBF astfel DncDt sF le -ermitF . fiind %n factor maKor Dn com-ortament%l femeii faţF de co-ii şi bFrbat CDnd femeia Dnce-e sF"i dea co-il%l%i sF s%$F. I<BIRE OI IDILT aşa DncDt.

mai stim%laţi AceastF reacţie este clarF Dn faBa -FtimaşF sa% de c%rtare.femelelor din re$n%l animal sF nascF Dn -erioadele calde ale an%l%i. te -oţi a%todetermina sF te simţi seJ4 2e'nica este -redatF de m%lţi tera-e%ţi s-ecialişti Dn seJolo$ie Ea -res%-%ne o concentrare eJcl%siCF as%-ra as-ectelor -oBitiCe ale -artener%l%i şi a amintirii eJ-erienţelor seJ%aKe -al-itante -e care leaţi aC%t Dm-re%nF Creier%l reacţioneaBF -rin -rod%cerea acelor s%bstanţe c'imice care s-oresc im-%ls%l şi neCoia de seJ şi -rin %rmare CF Ceţi simţi mai seJ4. nat%ra face ca masc%l%l sF fie $ata de Dm-erec'ere -rimFCara. doar 'entr ani#a!e!e $are na-$ #ai re'ede3 CercetFrile aratF cF Dn emisfera s%dicF bFrbaţii atin$ niCel%l maJim al testosteron Dn martie. sF Bicem. -entr% cF orientarea lor Dn s-aţi% este s-oritF de testosteron . astfel De ce sDntem diferiţi DncDt -%ii sF se nascF Cara La oameni d%reaBF no%F l%ni. iar Dn cea nordicF. s-re a asi$%ra s%-raCieţ%irea -%ilor DacF s-ecia res-ectiCF are neCoie.P%teţi reCeni la $rafic%l de la Ca-itol%l 7 şi Ceţi Cedea c%m sta% l%cr%rile 1 %u) oţi gîndi se9J C%m mintea e de fa-t %n fel de cocteil de reacţii c'imice. dre-t -entr% care im-%ls%l seJ%al -are infinit De asemenea. de trei l%ni de $estaţie. I<BIRE OI IDILT c'iar o -asi%ne de cDte ori Creţi sF recreaţi Dn $Dnd -erioada Dn .= e-te 6a!abi!.6ar. -%teţi şi sF CF DndrF$ostiţi. sF faceţi CTSNICIE. Dn se-tembrie S"a demonstrat cF bFrbaţii sDnt mai com-etenţi sF inter-reteBe o 'artF tot Dn aceste l%ni. este -osibil sF"ţi iei $Dnd%l de la seJ concentrDnd%"te as%-ra lat%rilor ne$atiCe ale -artener%l%i şi blocDnd astfel creier%l sF mai -rod%cF s%bstanţele c'imice necesare -entr% im-%ls%l seJ%al Recrearea asiunii &estea cea b%nF este cF atDta Creme cDt CF -%teţi determina sF fiţi c% $Dnd%l la seJ. cDnd DndrF$ostit%l n% Cede decDt -Frţile b%ne ale i%bitei sale. adicF toamna PoCestea c% L-rimFCara i%birea -l%teşte Dn aerN se a-licF doar s-eciilor c% o sc%rtF -erioadF de $estaţie. de -DnF la trei l%ni *I birea de 'ri#. astfel DncDt niCel%l de testosteron al bFrbat%l%i este maJim c% no%F l%ni mai deCreme.

-limbFrile romantice -e -laKF şi 6eeG"end"%rile Dn doi sDnt atDt de eficiente. infl%enţaţi fiind de %n -%ternic cocteil 'ormonal care"i Dm-in$e la re-rod%cere şi n sF $Dn" De ce sDntem diferiţi deascF >Fsirea -artener%l%i ideal DnseamnF sF CF daţi seama eJact ce l%cr%ri aCeţi Dn com%n c% cineCa 'e ter#en ! n0 şi sF faceţi asta Dnainte ca nat%ra sF CF orbeascF -rin 'ormoni D%-F ce trece @ şi de trec%t. $are /n"ea'. iar obicei%rile mFr%nte care ni se -Frea% atDt de Dnd%ioşFtoare la Dnce-%t deCin enerCante Ceea ce Ci se -Frea tare drF$%ţ. cDteCa Bile sa% cDteCa sF-tFmDni <rmeaBF -asi%nea.care Ci s"a fFc%t c%rte şi care a eJistat la Dnce-%t%l relaţiei De aceea o cinF la l%mina l%minFrilor.#/ne de$/t o $he-tie r/t. care d%reaBF Dn medie Dntre + şi *( l%ni Dnainte de a"i l%a loc%l ataşament%l CDnd acel cocteil orbitor al 'ormonilor contin%F sF eJiste şi d%-F %n an şi ceCa.i n #ai r. ei -ot recrea aceastF stare eJce-ţionalF de cDte ori simt neCoia %u) oate fi găsit artenerul ideal I%birea Dnce-e c% dorinţa tr%-eascF.) 'eta!e!e ! i $ad . c%m ar fi fa-t%l cF n% $Fseşte niciodatF nimic Dn fri$ider.Di Cine sF CF omoare Dre-t -entr% care CF Dntrebaţi Dn $Dnd! L?are Coi -%tea trFi aşa -entr% tot rest%l Bilelor M Ce aCem de fa-t Dn com%n MN 4!oarea i birii e-te trandafir !3 D '. dintr"odatF ne Cedem tot%şi -artener%l Dntr"o l%minF mai rece. trece si$%r @ oare mai -%teţi -Fstra aceastF relaţie baBDnd%"CF -e -rietenie şi interese com%ne M Dntocmiţi o listF c% -rinci-alele trFsFt%ri şi interese com%ne -e care le"aţi dori de la %n -artener -e termen l%n$ şi at%nci Ceţi şti e5a$t ce cF%taţi de fa-t <n bFrbat Ca . trei <i!e /n-. asta d%rDnd doar cDteCa ore. dar Dntre tim. dDnd Limbold%lN 'ormonal necesar c%-l%l%i @ ceea ce adesea a fost descris ca %n fel de Ldro$ nat%ralN sa% Ldro$%l i%biriiN DndrF$ostiţii care aştea-tF o Dns%fleţire a %nei i%biri -Ftimaşe care sF d%reBe la nesfDrşit sDnt amarnic deBamF$iţi.3 Se -rea -oate sF n% aCeţi -rea m%lte Dn com%n sa% des-re ce sF Corbiţi ?biectiC%l nat%rii este sF ar%nce bFrbaţii Dn braţele femeilor şi inCers. dar c% o -lanificare eficientF. ac%m CF scoate din fire Di -lFcea sF CF asc%lte Corbind des-re tot fel%l de mFr%nţiş%ri.

asi$%rarea mesei de Bi c% Bi şi -rotecţia totalF Acestea sDnt neCoi biolo$ice -e termen sc%rt. toatF l%mea o sF considere cF aCeai tot dre-t%l s"o faci E-te 0ro<a6 -. tot%l fiind Dn le$Ft%rF c% creşterea co-il%l%i. c% o -ersonalitate -%ternicF. Dţi -oţi desc'ide sin$%r borcanele şi -oţi mDnca o bananF şi Dn faţa %nor m%ncitori constr%ctori Este $roBaC sF fii femeie -entr% cF -oţi sF"ţi c%m-eri sin$%rF 'ainele. Ca aCea eJcl%siC o listF c% datele necesare -entr% o re-rod%cere -e termen sc%rt /emeile doresc %n bFrbat sensibil şi i%bitor. c% %n tors Dn formF de &. cDnd nat%ra Ca Dncerca din noii sF deţinF control%l as%-ra $Dnd%rilor şi neCoilor Coastre Nat%ra doreşte sF CF re-rod%ceţi cDt mai des şi foloseşte tot fel%l de Ldro$%riN -%ternice -entr% a CF Dm-in$e Dntr"o asemenea sit%aţie At%nci cDnd Ceţi Dnţele$e asta şi Ceţi fi Dnarmaţi c% o listF eJactF a calitFţilor necesare -entr% -artener%l ideal -e termen l%n$.rbat 'entr $.aCea şi el o listF a calitFţilor -artenerei ideale. sDni bine deBColtaţi ş a m d . Ceţi fi mai %şor de Dnşelat şi Ceţi aCea mai m%lte şanse de iBbDndF Dn CDnFtoarea -e care C"o -ro-%neţi. -Fstraţi"o la DndemDnF Prinde bine sF fiţi obiectiCi faţF de o -ersoanF no% DntDlnitF. 'o"i . sF stai -icior -este -icior fFrF -rea m%ltF dific%ltate. iar dacF -Flm%ieşti %n bFrbat. adicF Dn $Fsirea %n%i -artener a-roJimatiC -erfect. iar ele n% -rea a% le$Ft%rF c% s%cces%l Dn relaţiile moderne CDnd Dntocmiţi lista caracteristicilor -e termen l%n$ -e care le"aţi dori de la -artener%l -erfect. nat%ralist Se s-%ne cF e $roBaC sF fii bFrbat -entr% cF -oţi sF %mbli fFrF s%tien -e -laKa din 2%nisia fFrF sF fii omorDt c% -ietre. n% treb%ie sF"ţi aminteşti %nde ţi"ai lFsat l%cr%rile. fFrF b%rtF. n%mai cF at%nci cDnd se d%ce la o -etrecere creier%l l%i se a-rinde din ca%Ba testosteron%l%i Astfel DncDt dacF el Ca cF%ta femeia LidealFN -ornind de la o motiCaţie 'ormonalF @ -icioare fr%moase. f%nd%leţ rot%nd. c% care Dn final Ceţi fi Dn stare sF trFiţi fericiţi -DnF la adDnci bFtrDneţi Ca'ito! ! %% S-re %n altfel de Ciitor LS"ar -%tea sF n% aflFm niciodatF ce i"a determinat -e strFmoşii noştri -eşti sF iasF din a-F N DaCid Attenbo%ro%$'. fii b.

ra $a-tra6e"i .enit3 BFrbaţii şi femeile sDnt diferiţi N% sDnt mai b%ni sa% mai rFi @ ci diferiţi Otiinţa ştie asta. care a% ales cariera Pentr% +*Q dintre femeile Dntre *9 şi +) de ani maternitatea era tot . mare -arte dintre -rioritFţile lor sDnt diferite de cele ale mamelor şi b%nicelor lor #%lte femei şi"a% ales sF %rmeBe o carierF. stres şi moarte -remat%rF Ce! ' "in na din trei fe#ei /. te -i#"i -t/n.! i3 . com-aratiC c% (Q. -resti$i% şi -%tere St%diile aratF cF femeile c% carierF se ale$ şi c% efectele sec%ndare ti-ice -DnF ac%m bFrbaţilor! -robleme cardiace.$ #'. -entr% cF n% se cade sF fie altfel EJistF %n -%nct de Cedere social şi %n%l -olitic conform cFr%ia bFrbaţii şi femeile ar treb%i trataţi e$al.Q dintre femeile c% carierF considerF cF m%nca lor este ac%m cea mai mare s%rsF de stres <n sondaK efect%at -e cinci mii de femei şi or$aniBat de o com-anie de asi$%rFri medicale -riCatF britanicF B<PA şi de reCista de sFnFtate To' SRnte a demonstrat cF ::Q considerF cF m%nca eJcesiCF le creeaBF -robleme c% inima #aKoritatea femeilor a% mai s-%s cF dacF n"ar fi Corba de bani ar -refera sF fie casnice sa% LsF n% facF nimicN şi doar *7Q a% declarat cF ar fi interesate de carierF -ro-ri%"Bis Dntr" %n sondaK similar fFc%t Dn A%stralia..r. dar se face tot -osibil%l sF o ne$e. l%cr%rile n% s"a% sc'imbat -rea m%lt de"a l%n$%l secolelor 98Q dintre bFrbaţi s-%n cF l%cr%l cel mai im-ortant -entr% ei Dn CiaţF este -rofesia şi De ce sDntem diferiţi 77Q s-%n cF"şi doresc o CiaţF seJ%alF cDt mai $roBaCF Pentr% femeile din Bi%a de aBi DnsF. iar maternitatea s"a sit%at ca o-ţi%nea n%mFr%l %n% :)Q dintre femeile Dntre +* şi +7 de ani a% declarat cF maternitatea este -e -rim%l loc. <i!e de $on$edi an a! din $a <a -tre. -entr% cF Cor şi ele ce a% bFrbaţii! bani.i do6!e$ei f.i ia no . -ornind de la ci%data conCin$ere cF bFrbaţii şi femeile sDnt la fel Se -oate demonstra cF Dn mod cate$oric n% este aşa %e vor de fa t bărbaţii şi fe)eile Pentr% bFrbaţii din Bi%a de aBi. -. %lcer. cariera era -e -rim%l loc doar Dn caB%l a 0Q dintre femeile Dntre *9":0 de ani.

ţiuni rofesionale Dn ansambl%. Dn S<A. 'aine şi st%dii -entr% $eneraţia %rmFtoare este o ca%BF m%lt mai nobilF decDt sF creşti co-iii res-ectiCi /emeilor le -lace m%lt mai m%lt sF fie -Frinţi decDt bFrbaţilor şi. aCDnd Dn Cedere cF. dar %n st%di% al acestor bFrbaţi ar -%tea arFta foarte clar cF mintea lor este mai m%lt sa% mai -%ţin confi$%ratF feminin Acest l%cr% este eCident Dn meseriile c%m ar fi coafat%l şi artele creatoare şi mai -%ţin clar Dn -riCinţa consilierilor şi -rofesorilor Pentr% femei DnsF. maKoritatea bFrbaţilor n% Dşi da% seama de im-ortanţa acest%i act -DnF cDnd n% aK%n$ b%nici .Q m%ncesc şi cF a-arţin sectoarelor informaţionale şi de serCicii Dn l%mea occidentalF. iar cariera doar Dn *9Q din caB%ri Dn ansambl%. %nde sDnt necesare nea-Frat do%F Cenit%ri -entr% a s%-raCieţ%i #%lte cred cF a cDşti$a bani de 'ranF. com-aratiC c% . n% Cor sF de-indF de bFrbaţi SPRE <N AL2/EL DE &II2?R Dn -riCinţa Cieţii -ersonale. maKoritatea trFind Dn oraşe mari. 9. c%m se credea -DnF ac%m &alorile şi -rioritFţile femeii moderne sDnt -ractic similare c% ale femeilor de ac%m cDteCa secole Diferenţa coCDrşitoare constF Dn fa-t%l cF 7+Q dintre femeile din Bi%a de aBi s%sţin cF -entr% ele este CitalF inde-endenţa financiarF şi :(Q Dşi doresc -%terea -oliticF @ c% alte c%Cinte.-e -rim%l loc. 9)Q dintre femei -%n -e -rim%l loc creşterea co-iilor Dn sDn%l %nei familii tradiţionale. acestea fiind Dntotdea%na ale$erea lor n%mFr%l %n% A cresc%t n%mFr%l bFrbaţilor care oc%-F sl%Kbe tradiţional feminine. din -Fcate. s"a% mai sc'imbat cDteCa l%cr%ri. o-ţi%nile -rofesionale n% s"a% modificat -rea m%lt -entr% bFrbaţii c% cariere care a% la baBF orientarea Dn s-aţi%. Dntre K%mFtate ..0Q care doresc Dncredere şi ((Q res-ect Doar ()Q dintre femei a% declarat cF Ciaţa lor seJ%alF e fantasticF şi :+Q a% s-%s cF -artener%l lor este %n amant nemai-omenit Ideea de baBF este cF maternitatea contin%F sF fie -e -rim%l loc -e lista de -rioritFţi a femeilor. oferind%"le cea mai mare satisfacţie #%lte femei c% -rofesie s-%n cF m%ncesc -entr% bani. seJ%l este -rioritatea n%mFr%l %n% doar -entr% *Q dintre femei. arFtDnd cF infl%enţa media şi -ornirile feministe n% a% %n im-act atDt de mare as%-ra atit%dinii femeilor.

'o-ibi!it. c% s%cces . maKoritatea com-aniilor a% fost s%b control%l direct al %nei ierar'ii masc%line. aCeţi do%F -osibilitFţi ca sF re%şiţi! %na este sF CF daţi demisia şi sF CF l%aţi o sl%KbF Dn care femeile a% %n trase% corect. s%b 0Q dintre -oliticieni sDnt femei. 6.şi do%F treimi dintre afaceri sDnt deţin%te de femei şi Dn -reBent a% -este . armonios şi.de com-anii a% deCenit Dn -reBent tot mai rare."i> -. asemeni d%rilor din c%rtea şcolii care a-Fr%serF Dn mare n%mFr at%nci cDnd m%şc'ii conta% mai m%lt decDt mintea. eJistDnd %n lider dominant masc%l. iar ac%m sDnt br%sc dis-reţ%iţi PrioritFţile masc%line tre" b%ie Dnţelese ca fiind ţel%l oric%i de a aK%n$e Dn CDrf. deşi ele -ar sF atra$F 0)Q din comentariile din media DacF sDnteţi femeie şi l%craţi Dntr"o ierar'ie tradiţional masc%linF. dar sistem%l de Calori feminine este m%lt mai bine sit%at Dn -reBent -entr% ca -oBiţia sF -oatF fi -FstratF Dn mod eficient. iar cea de"a do%a este sF CF com-ortaţi ca %n bFrbat Stil%l masc%lin DncF mai desc'ide m%lte %şi şi st%diile confirmF fa-t%l cF femeile care sDnt DmbrFcate mai Lmasc%linN a% mai m%lte şanse sF fie alese Dn -ost%ri de cond%cere decDt cele care se DmbracF LfemininN @ c'iar dacF ale$erea o face o altF femeie De asemenea.)Q dintre -ost%rile de cond%cere. al cFr%i -rinci-al credo era L<rmaţi"mF @ cF de n%RN Acest ti. -/nteti fe#eie -i ! $ra"i /ntr2 n do#eni tradi"iona! -i ierarhi$ #a-$ !in a6e"i do . da"i de#i-ia -a -. dar Calorile feminine foarte c%rDnd a% deCenit sin$%ra sol%ţie de a şi rFmDne acolo Dn mod tradiţional. 6. de administraţie şi mana$ement ' De ce sDntem diferiţi Da$. maKoritatea femeilor n%"şi doresc -ost%ri de cond%cere Dn sistemele -olitice. cei din comisiile de eJamene -entr% o sl%KbF -referF candidatele care n% se da% c% -arf%m Efe)inarea lu)ii afacerilor Caracteristicile ti-ic masc%line şi Calorile res-ectiCe sDnt Dn mare mFs%rF direct rFs-%nBFtoare de fa-t%l cF oamenii sDnt Dm-inşi cFtre CDrf. femeile Cor fi neCoite Dn contin%are sF se l%-te ca sF obţinF o sl%KbF im-ortantF. dar aşa c%m am constatat. deci. #a-$ !ini<a"i3 Dn ierar'iile tradiţional masc%line.

iar Dn şcolile -rimare sDnt mai m%lt DnCFţFtoare. bFieţii sDnt adesea s%s-endaţi -entr% cF de obicei Ls-ar$N -arolele calc%latoarelor şcolii şi da% -este -oBele -orno de -e Internet Dn ansambl%.La CDrf. -e de altF -arte. bFieţii ren%nţF la şcoalF şi aK%n$ -rinci-alii delincCenţi In Creme ce fetele sDnt lF%date -entr% talent%l lor de a scrie com-%neri şi de a trimite email%ri. dar bFrbaţii şi femeile treb%ie sF Dnţelea$F cF fiecare sistem este Cital Dn diCerse momente -e dr%m%l s-re CErf%l -iramidei %e e de făcut cu băieţii BFieţii de -ret%tindeni n% se desc%rcF bine la DnCFţat. bFieţii se desc%rcF -rost la m%lte materii şcolare #odel%l masc%lin a -FrFsit de m%lt catedra. iar -rofesorii mai d%ri a% deCenit blDnBi @ tot%l aK%n$Dnd sF fie %n l%cr% eJtrem de siro-os >ata c% disci-lina. deci ar aCea neCoie de alte şcoli decDt fetele Intre 9) şi 7)Q dintre eJmatric%laţii din şcolile din l%mea occidentalF sDnt bFieţi A-roa-e toţi co-iii 'i-eractiCi sDnt bFieţi şi rareori fete In loc sF ren%nţe la materiile care n% cores-%nd confi$%rFrii lor mentale . accent%l -%s -e Calorile masc%line d%ce de m%lte ori la l%-te interne -entr% -%tere /iecare doreşte sF Lmear$F -e mDna l%iN at%nci cDnd n% se -oate aK%n$e la o Dnţele$ere com%nF IniţiatiCa şi int%iţiile n"a% ce cF%ta Dn aceastF l%-tF.aşa c%m -rocedeaBF fetele1. indiferent de noile strate$ii sa% abordFrile colaterale care ar -%tea Dnc%raKa %n no% -ro$res şi o no%F deBColtare &alorile feminine. toatF l%mea e foarte c%msecade BFieţii se aflF Dntr"o sit%aţie Dn care n% mai a% %n model masc%lin S"a format %n Cid de modele . Dnc%raKeaBF m%nca Dn ec'i-F. colaborarea şi interde-endenţa. care sDnt m%lt mai %tile Dntr"o strate$ie care %rmFreşte calitFţile şi res%rsele %mane din cadr%l %nei com-anii Asta n% DnseamnF cF bFrbat%l treb%ie sF fie efeminat sa% cF femeia treb%ie sF fie masc%liniBatF. care -res%-%ne sF arFţi şi sF fii cel mai b%n. iar -%ţinii bFrbaţi care a% mai rFmas a% ren%nţat la cost%m şi craCatF -entr% -%loCFr%l de lDnF tricotat De ce sDntem diferiţi Conc%renţa a fost Dnloc%itF c% colaborarea. DnCFţFt%ra c% Dnţele$erea faţF de s%ferinţele din l%mea Dntrea$F.

dacF este caB%l Aceste modele a% fost Dnloc%ite de S4lCester Stallone. care este mai de$rabF %n model -entr% %n com-ortament feminin decDt -entr% %n%l masc%lin Patr% din cinci DnCFţFtori sDnt femei şi tot mai m%lţi bFieţi sDnt cresc%ţi doar de mame BFrbat%l care are %n model masc%lin tradiţional aK%n$e sF fie ac%Bat cF este seJist dacF Di desc'ide %şa %nei femei ori cF este şoCin sa% a$resiC . %ltimii fiind cei care ren%nţF la st%dii . care inter-reteaBF -ersonaKe care"şi reBolCF -roblemele -rin CiolenţF şi -rod%c / SPRE <N AL2/EL DE &II2?R distr%$eri fFrF rost ale b%n%rilor altora. cei d%ri şi nedisci-linaţi. Barbra Streisand. Dn caB%l %nei tra$edii %mane sa% a %nei mari -ierderi In -reBent DnsF. Aillar4 Clinton şi rF-osata PrinţesF Diana ori #adonna a% trFsFt%ri masc%line c%m ar fi si$%ranţa de sine şi inde-endenţa seJ%alF. com%nicatiCitate şi afecţi%ne faţF de $eneraţiile tinere de fete In Creme ce modele -rec%m Elle #acP'erson. ele sDnt de asemenea model%l ti-ic -entr% com-ortament%l afect%os feminin C'iar şi Doamna de /ier. Arnold Sc'6arBene$$er. -entr% cF maKoritatea femeilor de$aKF acea cFld%rF. c% o -oliteţe şi %n res-ect mare faţF de femei. simţ%l conc%renţial -rec%m şi %n model masc%lin Efeminarea DnCFţFmDnt%l%i i"a Dm-Frţit -e bFieţi Dn do%F $r%-e. toţi fiind descrişi dre-t masc%l%l clasic.ăieţii n>au )odele #odele -entr% fete sDnt din -lin. $ata sF"şi a-ere familia şi -rietenii. cei blDnBi şi drF$%ţi. sa% -ersonaKe timide ca A%$' >rant.? sol%ţie ar fi şcolile demiJtate sa% clasele demiJtate. bFieţii n% mai a% %n model #odelele de altF datF era% ClarG >abie. cDnd eJista o disci-linF de fier şi bFţ%l era neli-sit @ bFieţii a% neCoie sF fie DnCFţaţi ce DnseamnF res-ect%l. n"a aC%t nici %n fel de -robleme at%nci cDnd şi"a scos la iCealF lat%ra femininF. Br%ce 3illis şi Hean Cla%de &an Damme. #ar$aret 2'atc'er. toleranţa şi colaborarea @ dar a% neCoie sF li se arate a%toritatea. Hames Dean şi Hames Bond. -entr% a Dnc%raKa rol%l model%l%i masc%lin Dn rDnd%l -rofesorilor Noi n% s%$erFm o reCenire la Crem%rile de altFdatF. disci-lina. dar şi c% maniere demne de %rmat.

s-ort%l aCea ca -rinci-ale obiectiCe. care sDnt . sF le -ermitF tinerilor sF Dşi cons%me testosteron%l. a$resiCitate.&edetele s-ortiCe #%lţi bFieţi n% mai a% %n model masc%lin mai Dn CDrstF Dn Ciaţa lor de Bi c% Bi. dre-t -entr% care astfel şi"a% croit dr%m alte modele @ Cedetele s-ortiCe De a-roa-e ()) de ani. meci%l a deCenit mai im-ortant decDt K%cFtorii CFci %nde -oţi DntDlni oare o mai mare desfFş%rare de nerCi. d%-F meci.era% astfel -romoCate de la o $eneraţie la alta H%cFtorii era% DnCFţaţi sF"i res-ecte -e ceilalţi -artici-anţi şi adCersari. maKoritatea actiCitFţilor s-ortiCe a% aK%ns sF de-indF de s%me mari de bani şi K%cFtorii sF -rimeascF nişte s%me %l%itoare -entr% calitFţile lor de orientare Dn s-aţi% @ loCirea. demoraliBaţi sa% mai m%lt morţi decDt Cii at%nci cDnd $rFmada se ar%ncF -e min$e şi mai ales cDnd toatF l%mea este -lFtitF In cl%b%ri şi 'otel%ri. ca-acitatea de a fi %n b%n K%cFtor Dntr"o ec'i-F şi -rinci-iile atin$erii %nor sco-%ri -ersonale şi com%ne Dn acelaşi tim. c% oase r%-te. CiolenţF. s-ortiCii deCin model%l -entr% %n corn" De ce sDntem diferiţi -ortament foarte d%r. e$oism şi dis-reţ faţF de ceilalţi decDt -e teren%l de s-ort M La $eneraţiile trec%te. -entr% cF banii n% intra% Dn disc%ţie Dn -reBent. %n%. mai ales la -o-oarele neb%ne d%-F s-ort Ca şi star%rile de m%BicF -o-. dDnd sfat%ri li-site de mat%ritate şi de eJ-erienţF mai ales tinerilor. K%cFtorii aK%n$ sF fie sc'ilodiţi. ş%t%l sa% ar%ncarea la ţintF In maKoritatea s-ort%rilor din Bi%a de aBi. şi doi. beţii c%m-lite şi o li-sF de res-ect faţF de toatF l%mea Atac%rile as%-ra arbitrilor sa% c'iar m%şcat%l %rec'ii adCersar%l%i este considerat ceCa am%Bant de cFtre %nii fani /enomen%l Cedetei s-ortiCe a d%s la a-ariţia %nor modele de rF% a%$%r -entr% tineret. l%cr% considerat c'iar mai im-ortant decDt meci%l -ro-ri%"Bis Din anii *79) DnsF. ca %rmare toatF l%mea aCea de cDşti$at. s-ort%l era folosit -entr% formarea de caractere. iar binele K%cFtor%l%i era de o im-ortanţF ca-italF. maltrataţi. sF DnCeţe secretele Cieţii şi Calorile care le Cor fi de aK%tor -entr% a deCeni nişte ad%lţi mai eficienţi Im-ortanţa eticii şi a corectit%dinii. ei aK%n$ -este noa-te din sim-li nec%nosc%ţi adeCFraţi Bei.

Q dintre femei considerF ideea a-FsFtoare. fetele Cor sF aibF de"a face c% alţi oameni BFieţii Cor sF deţinF control%l. Dn$rFdind%"le libertatea de a s-%ne fFrF cenB%rF ceea ce simt P%nct%l de Cedere oficial corect Dn -riCinţa seJ%l%i s"a a-licat iniţial c% intenţia de a combate -ornirile seJiste. ci mai de$rabF cele c%lt%rale Ca %rmare. sF domine şi sF aK%n$F Dn CDrf%l -iramidei. relaţii inter%mane şi de oameni Dn $eneral . cF Caloarea lor ca indiCiBi se mFsoarF Dn f%ncţie de cDt de bine da% c% ş%t%l Dn min$e sa% nimeresc o ţintF Sindrom%l Cedetei s-ortiCe n% este o -roblemF -rea serioasF Dn E%ro-a. mai ales -entr% cF acolo clima este mai rece şi sDnt Dnc%raKate n% atDt actiCitFţile Dn aer liber. mai ales tinerii. Beet'oCen este la fel de c%nosc%t Dn E%ro-a ca #ic'ael Hordan sa% DaCid BecG'am Este ! oliticallJ correct" $ Am fFc%t %n sondaK -e Bece mii de dele$aţi -artici-anţi la con$rese din şase ţFri Dn care se -%ne %n mare accent -e -%nct%l de Cedere oficial corect şi am constatat cF 79Q dintre bFrbaţi şi 7. fetele sDnt mai -reoc%-ate de moralF. -rec%m şi limbaK%l de acest ti-.%şor im-resionabili C% aK%tor%l Cedetelor s-ortiCe se -oate Cinde a-roa-e orice marfF sa% -rod%s c% -%tinţF #%lţi considerF.i)bat rea )ult BFieţii Cor sF se Koace c% diCerse l%cr%ri. dar este lim-ede cF acest -%nct de Cedere oficial corect n% este s%sţin%t de marea maKoritate Deci are Creo Caloare M SaCanţii s-%n cF este -%ţin -robabil BFrbaţilor şi femeilor le"a treb%it %n milion de ani sF eCol%eBe la forma act%alF şi -robabil cF le Ca mai treb%i %n milion de ani s-re a eCol%a Dn asemenea SPRE <N AL2/EL DE &II2?R mFs%rF DncDt sF se ada-teBe %n%i medi% care -res%-%ne acest -%nct de Cedere Problema cea mai im-ortantF c% care se confr%ntF omenirea Dn Bi%a de aBi este cF ideal%rile Dnalte şi conce-tele de com-ortament a% %n aCans de %n milion de ani faţF de realitatea $eneticF Din unct de vedere biologic/ nu ne>a) sc. ine$alitFţile dintre bFrbat şi femeie şi -entr% a le oferi femeilor şanse e$ale Se -ornea de la ideea cF femeile sDnt -ersec%tate de bFrbaţii dominatori.

-antofii. ani de Bile s"a Dncercat sF se treacF dincolo de clişeele definitorii -entr% bFieţi şi fete Aainele. sF Dm-leteascF. in$ineria şi s-ort%rile. st%diile a% arFtat cF bFieţii dFdea% mere% doCadF de a$resiCitate şi de com-ortament neasc%ltFtor. a!ea0. se bFtea% şi se certa% Dntre ei. fFrF form%le ri$ide -entr% fiecare seJ Dn -arte. bFieţii st%diind fiBica. consiliere. -. -! . se Dm-rietenea% %şor şi Dm-Frţea% tot ce aCea% DDnd%"le mDnF liberF sF"şi alea$F -ro-riile materii la şcoalF.an-e e0a!e) b.de societFţi aratF cF Dnde-Frtarea . t%nsorile şi c'iar stil%l de CiaţF ale co-iilor era% %niseJ.be $are 're. dar n% -entr% cF le"ar -ersec%ta bFrbaţii P%r şi sim-l% -e femei n% le intereseaBF aceste l%cr%ri /n $i da $e!or #ai b ne inten"ii de a oferi ./emeile contin%F sF fie o minoritate Dn l%mea marilor afaceri şi -e arena -oliticF. eCita% conflictele.be $are -. sF $FteascF şi sF deretice. iar fetele era% motiCate sF Koace fotbal. sF se caţere Dn co-aci şi sF ar%nce sF$eţi la ţintF Ideea era ca Dn Gibb%tB%ri sF eJiste o societate ne%trF din -%nct de Cedere seJ%al.' n a'tit dini #e$ani$e -a de orientare /n -'a"i ) iar fete!e 6or -! . fiecare membr% aCDnd şanse e$ale şi res-onsabilitFţi e$ale Dn $r%-%l res-ectiC EJ-resii seJiste de $en%l LbFieţii n% De ce sDntem diferiţi -lDn$N şi Ln% e fr%mos ca fetiţele sF se Koace c% sF$eţiN a% fost scoase din %B şi cei din Gibb%tB%ri a% s%sţin%t c'iar cF ar -%tea sF demonstreBe o com-letF sc'imbare a rol%rilor Dntre seJe Oi ce s"a DntDm-lat M D%-F 7) de ani de eJistenţF a Gibb%tB%rilor. fetele deCenind -rofesoare. forma% $r%-%ri de -%tere. /n-e#ne !e0. infirmiere şi directori de -ersonal Lat%ra biolo$icF i"a Dndemnat sF %rmeBe acele oc%-aţii care se -otriCea% mai bine confi$%rFrii minţii lor St%diile as%-ra co-iilor cresc%ţi ne%tr% din -%nct de Cedere al seJ%l%i Dn acest ti. fiecare Dn -arte a o-tat -entr% c%rs%rile s-ecifice seJ%l%i.ie"ii $ontin . se -%rta% c% m%ltF afecţi%ne. Dn Creme ce fetele se aK%ta% Dntre ele. adicF -otriCit %n%i model ne%tr% BFieţii era% Dnc%raKaţi sF se Koace c% -F-%şile. se or$aniBa% Dntr"o ierar'ie nescrisF şi fFcea% tot fel%l de LafaceriN.t ri inter #ane3 Dn Gibb%tB%rile din Israel. sF coase.

merit%l le a-arţine femeilor. -entr% cF -res%-%ne %n com-ortament similar din -artea bFrbaţilor şi femeilor. a% aceleaşi -rioritFţi. -entr% cF a% ca-acitatea necesarF sF administreBe relaţiile sentimentale sa% de familie Ele sDnt dotate c% talent%l necesar -entr% a simţi motiCaţiile şi sens%l Corbelor şi al com-ortament%l%i. care contraCine medi%l%i nostr% de CiaţF &estea cea . se cFsFtoresc şi se treBesc Dntr"o dimineaţF cF sDnt altfel %n%l faţF de celFlalt din toate -%nctele de Cedere N% e de mirare cF relaţiile dintre tineri şi cFsFtoriile dintre ei sDnt Dntr"o sit%aţie deBastr%oasF ?rice idee care insistF -e %niformitatea seJ%alF este %n -ericol. dacF toate -o-oarele ar aCea ca lider o femeie BFrbaţii sDnt dotaţi sF CDneBe şi sF -rindF -rDnB%l. care a% o confi$%rare diferitF a creier%l%i <neori este $re% de Dnţeles de ce Nat%ra a -%s la cale o asemenea incom-atibilitate a-arentF Dntre seJe. n%mai cF l%cr%rile -ar aşa doar din ca%Ba str%ct%rii noastre biolo$ice. im-%ls%ri şi dorinţe Pentr% -rima datF Dn istoria omenirii creştem şi formFm bFieţii şi fetele identic. DnCFţDnd%"i cF sDnt la fel şi cF fiecare este la fel de ca-abil ca şi celFlalt A-oi.le$Ft%rii dintre mamF şi co-il n% red%ce Dn nici %n fel diferenţele seJ%ale sa% -referinţele co-il%l%i #ai de$rabF creeaBF o $eneraţie de co-ii care se simt ne$liKaţi şi deBorientaţi şi care mai m%lt ca si$%r Cor aK%n$e nişte ad%lţi rataţi Ci în siîrşit000 Relaţiile dintre bFrbaţi şi femei f%ncţioneaBF Dn ci%da diferenţelor co-leşitoare dintre seJe Dn mare -arte. -%tDnd -reCedea finalitFţile sa% l%Dnd mFs%ri -entr% eCitarea -roblemelor DacF ar fi sF l%Fm Dn considerare n%mai acest factor. ca ad%lţi. aşa c%m a% fFc%t"o femeile Relaţiile tind sF se DnFs-reascF at%nci cDnd bFrbaţii şi femeile n% conştientiBeaBF diferenţele biolo$ice şi cDnd fiecare s-erF de la celFlalt sF se ridice la niCel%l sF% de aşte-tare #are -arte din stres%l relaţiilor noastre -roCine din falsa conCin$ere cF bFrbaţii şi femeile sDnt la fel. sF se %ite Dntr"%n -%nct fiJ şi sF se re-ro" SPRE <N AL2/EL DE &II2?R d%cF @ şi asta e tot Ei treb%ie sF DnCeţe noi cFi de s%-raCieţ%ire Dn l%mea modernF. sF $FseascF dr%m%l s-re casF. cate$oric l%mea ar fi %n loc mai si$%r.

stabilitate şi i%bire A ne simţi s%-Fraţi -e aceste l%cr%ri este la fel de in%til ca s%-Frat%l -e cer -entr% cF -lo%F Acce-tarea ideii de -loaie. a-arat%ra doar eJ-licF ceea ce adesea este de la sine Dnţeles Scriind aceastF carte am -reBentat informaţii -e care -oate cF le aCeaţi deKa la niCel%l s%bconştient%l%i. n% mai este de m%lt o -roblemF 2ot aşa. care aK%tF la ada-tarea la medi% -rin %tiliBarea %nei %mbrele sa% a %nei 'aine im-ermeabile. deCenim ca-abili sF antici-Fm şi sF deBamorsFm ceea ce s"ar -%tea DntDm-la Pilnic scanFrile creier%l%i ne ad%c noi şi interesante date Dn le$Ft%rF c% fel%l Dn care f%ncţioneaBF acesta. dictDnd%"ne -referinţele #aKoritatea DnsF n% aCem neCoie de milioane de dolari -entr% a-arat%rF de scanare a creier%l%i ca sF ştim cF bFrbaţii n% şti% sF asc%lte şi femeile n% -ot sF descifreBe 'Frţi. cF CF Ceţi desc%rca mai sim-l%. cF"i Ceţi a-recia altfel. eJ-licDnd De ce sDntem diferiţi mare -arte dintre l%cr%rile care ni se -ar cF mer$ de la sine CDnd o fatF anoreJicF se %itF Dn o$lindF. ea se Cede $rasF sa% obeBF De obicei. Cede o realitate distorsionatF Dr Br4an LasG de la s-ital%l londoneB >reat ?rmond Street a scanat creier%l %nor adolescente anoreJice Dn *779 şi a constatat cF a-roa-e toate aCea% o circ%laţie mai red%sF a sDn$el%i Dn acea -arte a creier%l%i care controla Cederea Acesta este %n%l dintre Becile de st%dii care deBCFl%ie Dn -reBent ce se DntDm-lF Dn creier cDnd l%cr%rile o ia% raBna DoCeBi serioase şi solide -roCin şi de la saCanţii de -ret%tindeni. Dm-linire şi seJ /emeia Crea relaţii inter%mane. care s%sţin cF bioc'imia din -Dntec direcţioneaBF str%ct%ra creier%l%i nostr%. antici-Dnd dific%ltFţile sa% conflictele care -ot a-Frea Dntr"o relaţie ca reB%ltat al diferenţelor. dar Dn final c'iar Ceţi şi ţine sincer la ei BFrbat%l doreşte -%tere.b%nF este cF at%nci cDnd Ceţi Dnţele$e ori$inea acestor diferenţe n% n%mai cF CF Ca fi mai %şor sF trFiţi c% ceilalţi. dar n% C"aţi o-rit nici o cli-F -entr% a le conştientiBa ori Dnţele$e Este %l%itor cF la Dnce-%t%l secol%l%i SSI DncF n% se -redF Dn şcoli Dnţele$erea relaţiilor dintre bFrbaţi şi femei PreferFm sF st%diem nişte şobolani care alear$F -rin labirint sa% sF ne %itFm la .

.formare (* >'id%l om%l%i (+ C%m am aK%ns astfel (0 N% ne aşte-tam sF fie aşa (: De ce mama şi tata n% ne -ot aK%ta (8 SDntem doar o s-ecie de animale (8 Ca'ito! ! 93 O !o0i$.* Dn -l%s.* /emeile citesc -rintre rDnd%ri . ab-o! t. aşa c%m meritF bFrbaţii şi femeile C 'rinM !" #iri 0 Introd $ere 8 De ce a fost atDt de $re% de scris aceastF carte *) Ca'ito! ! %3 A$eea. dacF e stim%latF c% banane dre-t rFs-latF Otiinţa este DnceatF. ea şi a%de mai bine .a a%torilor1 () Nat%rF 6er.+ De ce bFieţii n% asc%ltF .i -'e$ie) ! #i diferite <nele l%cr%ri sDnt de la sine Dnţelese *0 DiCerse fişe ale -ost%l%i *8 2eoria Lclişe%l%iN *8 SF fie oare o cons-iraţie a bFrbaţilorM *7 Care este -oBiţia noastrF .+ . sF te a%toed%ci Pentr% cF n%mai at%nci Cei -%tea s-era sF ai relaţii fericite şi Dm-linite. cititor%le. /emeile ca detectoare radar +* N%mai oc'ii lor CFd ++ ?are ele a% %n oc'i Dn ceafF M ++ De ce oc'ii femeilor CFd atDt de m%lte +0 CaB%l al%necos al %nt%l%i care n% e de $Fsit +: BFrbaţii şi -riCirile indecente +8 SF n% creBi -DnF n% CeBi +8 De ce ar treb%i ca n%mai bFrbaţii sF cond%cF noa-tea +9 De ce femeile a% %n al Lşaselea simţN +7 De ce bFrbaţii n% le -ot minţi -e femei .( BFrbaţii -ot La%BiN direcţia din care -roCine s%net%l .fel%l c%m o maim%ţF este Dn stare sF faci o t%mbF. este o disci-linF $reoaie şi d%reaBF ani de Bile ca reB%ltatele ei sF intre Dn sistem%l de DnCFţFmDnt Deci de ac%m Dnainte de-inde de tine.

BFrbaţii i$norF amFn%ntele .9 >%st%l Cieţii . BFieţii şi şcoala 98 De ce femeile sDnt mai b%ni oratori 99 De ce femeile simt neCoia sF CorbeascF 97 EJ-licaţia 'ormonalF d 7) /emeilor le -lace sF CorbeascF 7* BFrbaţii Dşi Corbesc Dn $Dnd 7( PrimeKdia disc%ţiilor Dn $Dnd 7( /emeile $Dndesc c% $las tare 7+ PrimeKdia $Dndit%l%i c% $las tare 7+ /emeile Corbesc.7 Pl%teşte ceCacn aer 0) Pentr% i%bitorii de Dosare S 0) De ce bFrbaţii sDnt consideraţi LinsensibiliN 0* Ca'ito! ! @3 Tot ! "ine de #inte De ce sDntem mai deşte-ţi decDt ceilalţi 00 Dn ce fel mintea noastrF ştie sF ne a-ere teritori%l 08 Creier%l din s-atele re%şitei ! 09 Ce an%me este şi %nde se aflF mintea noastrF :) <nde Dnce.. De ce n% reBistF c%-l%rile 78 :: .: De ce a% bFrbaţii -ielea atDt de $roasF . #a$ia atin$erii .cercetFrile as%-ra creier%l%i :* C%m este analiBat creier%l :+ De ce femeile sDnt mai bine conectate :.i a-$ !tat ! Strate$ia L-antofilor albaştri sa% a%riiN 9+ De ce bFrbaţii n% sDnt Dn stare sF CorbeascF asa c%m se c%Cine 9. bFrbaţii se simt cicFliţi 7. De ce bFrbaţii n% -ot face decDt L%n sin$%r l%cr% odatFRN Dncercaţi test%l -eri%ţei de dinţi :8 De ce sDntem ceea ce sDntem :8 Pro$ramarea embrion%l%i :9 Creier%l @ test%l coneJi%nilor 8* C%m se calc%leaBF acest test 8: AnaliBarea reB%ltat%l%i EE <n %ltim c%CDnt 87 Ca'ito! ! F3 Dorbit ! .0 /emeile sDnt sensibile la mDn$Dieri .

"i de orientare /n -'a"i C h.r"i) "inte .ce cond%ci *+) C%m sF"i eJ-lici ceCa %nei femei *+* Pacostea -arcFrilor -aralele c% s-atele *+* /emeile sDnt şoferi mai si$%ri *++ C%m a% fost femeile -rost Dndr%mate *+.i 'ar$.C%m Corbesc bFrbaţii 79 ConCersaţiile ti-ic feminine -e mai m%lte -lan%ri 79 Ce se Cede la o scanare a creier%l%i *)) Strate$iile de adresare Dn caB%l bFrbaţilor *)* De ce bFrbaţilor le -lac Corbele mari *)( /emeile folosesc com-limentele ca rFs-latF *)+ /emeile Corbesc -e ocolite *)+ BFrbaţii s-%n tot%l -e şlea% *)0 Ce e de fFc%t *): C%m -oate fi motiCat %n bFrbat sF treacF la fa-te *)8 /emeile -%n sentiment Dn ceea ce s-%n. . Oi ce dacF n% $Fseşti nord%l M *(0 Aarta Bb%rFtoare *(: Aarta c% ca-%l Dn Kos *(8 <n %ltim test *(8 ECitarea cert%rilor *(7 C%m sF te cerţi Dn tim.ri 'ara!e!e C%m -oate sF te ad%cF o 'artF Dn -ra$%l diCorţ%l%i **0 >Dndire seJistF **: &DnFtor%l de -rDnB%ri Dn acţi%ne **6 C%m de şti% bFrbaţii %nde sF mear$F **7 De ce bFieţii sDnt atraşi de sFlile c% Koc%ri Cideo *() Creier%l bFieţilor se deBColtF altfel *(( Diana şi mobila ei *(( 2estarea ca-acitFţii de orientare Dn s-aţi% *(+ C%m naCi$'eaBF femeile *(. bFrbaţii doar se eJ-rimF *)9 C%m şti% femeile sF asc%lte *)7 BFrbaţii asc%ltF ca nişte stat%i **) C%m -oate fi folosit LmormFit%lN **) C%m sF"* determini -e %n bFrbat sF te asc%lte *** &ocea şcolFriţei *** Ca'ito! ! :3 Ca'a$it. Ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% Dn -roces%l ed%caţiei *+.

( CDteCa strate$ii %tile *. bFrbaţii şi femeile moderne *0( Emoţia Dn creier *0+ /emeile -reţ%iesc relaţiile inter%mane. fetele..) C%m simt femeile .+ Pe sc%rt *. de fa-t.* Poate fi amelioratF ca-acitatea de orientare Dn s-aţi% M *. fetele coo-ereaBF *0) Des-re ce Corbim *0* EJ-rimarea C%l$arF *0* Ce doresc. la oameni *. De ce bFrbaţii sc'imbF mere% canalele cDnd -riCesc la teleCiBor *:0 C%m DnCaţF bFieţii sF CorbeascF *:0 CDnd şi %nii şi alţii sDnt stresaţi *:: IBolarea com-letF *:8 Dn ce fel bFrbaţii DnstrFineaBF femeile *:8 De ce bFrbaţii n% se desc%rcF at%nci cDnd femeile .i a!te <one de<a-tr oa-e Perce-ţii diferite *. Ca'ito! ! B3 8/nd ri) atit dini) e#o"ii .9 BFieţii ţin la l%cr%ri.?c%-aţii care -res%-%n talent%l de orientare Dn s-aţi% *+: Biliard%l şi fiBica n%clearF *+8 Ind%stria calc%latoarelor *+9 #atematicF şi contabilitate *+7 C%m toate sDnt e$ale *+7 BFieţii şi K%cFriile lor *. bFrbaţii @ m%nca *00 De ce bFrbaţii Lfac an%mite l%cr%riN *0: De ce bFrbaţii şi femeile se -FrFsesc %nii -e alţii *08 De ce bFrbaţilor le dis-lace sF n% aibF dre-tate *08 De ce bFrbaţii Dşi asc%nd sentimentele *07 De ce bFrbaţii Dşi -ierd Cremea Lc% bFieţiiN *:) De ce bFrbaţii %rFsc sfat%rile *:) De ce bFrbaţii oferF sol%ţii *:* Des-re ce Corbesc femeile stresate *:( De ce n% Corbesc bFrbaţii stresaţi *:+ /olosirea orientFrii Dn s-aţi% -entr% reBolCarea -roblemelor *:.9 BFieţii conc%reaBF. *.

"ii C%m ne controleaBF 'ormonii *88 /orm%la c'imicF a LDndrF$ostiriiN *89 /orm%la c'imicF 'ormonalF *9) De ce blondele sDnt mai fertile *9* 2P# şi im-%ls%l seJ%al *9( De-rimarea de ori$ine c'imicF a femeii *9.ie"i333 dar n /ntotdea na AomoseJ%alii.i -e5 ! .rba"ii) fe#ei!e .#/n b. iar femeile. a 'er-ona!it. lesbienele & trans"seJ%alii *78 AomoseJ%alitatea este -arte com-onentF a istoriei *77 E $enetic sa% este o o-ţi%neM ()) De ce sDnt DnCin%iţi taţii ()* ?are Lo-ţi%neaN -oate fi sc'imbatFM ()( CaB%l $emenilor identici 'omoseJ%ali ()+ De-inde de $ene ()0 L>ena 'omoseJ%alitFţiiN ()0 Am-rentele 'omoseJ%alitFţii şi st%di%l familiei (): Sc'imbFri eJ-erimentale ()8 2ot%l se DntDm-lF Dn -erioada cDnd co-il%l se aflF Dn -Dntecele mamei ()9 Creier%l trans"seJ%al%l%i (*) SDntem oare robii constr%cţiei noastre biolo$iceM (** De ce bFrbaţii 'omoseJ%ali n% sDnt toţi la fel (*( Prin ce sDnt diferite lesbienele (*( Ca'ito! ! N3 +. f%nd%l mare *7+ Ca'ito! ! P3 +. 2estosteron%l @ %n aCantaK sa% %n blestemM *90 CaB%l ti-ic al ar%ncat%l%i c% obiecte din -orţelan *9: De ce bFrbaţii sDnt a$resiCi *9: De ce m%ncesc bFrbaţii atDt de m%lt *99 2estosteron%l şi orientarea Dn s-aţi% *97 De ce femeile %rFsc -arcFrile c% s-atele *7) #atematica şi 'ormonii *7* &DnFtoarea bFrbat%l%i modern *7( De ce bFrbaţii a% b%rta mare.ie"ii r.DncearcF diferite emoţii *:9 Hoc%l de"a -lDns%l *:7 #Dncat%l Dn oraş *8) #ers%l la c%m-FrFt%ri @ b%c%ria ei. dis-erarea l%i *8) C%m -oţi sF"i faci %nei femei %n com-liment sincer *8( Ca'ito! ! 8 4or# !a $hi#i$.

i idi!.. De ce femeile a% neCoie de mono$amie (07 De ce bFrbaţii eCitF im-licarea (:) Care este loc%l i%birii Dn creier (:* I%bire @ de ce bFrbaţii se DndrF$ostesc . Se -oate $Dndi şi c% testic%lele (+: BFrbaţii şi -riCirile lor indecente (+8 Ce treb%ie sF facF bFrbaţii (+7 Ce ne dorim de fa-t -e termen l%n$ (+7 De ce bFrbaţii Cor L%n sin$%r l%cr%N (.C%m Dnce-e seJ%l (*9 <nde este localiBat seJ%l Dn creierM (*7 De ce bFrbaţii n% se -ot abţine (() De ce femeile sDnt fidele (() BFrbaţii sDnt asemeni %n%i c%-tor c% micro%nde.* De ce DnceteaBF br%sc relaţiile seJ%ale (.0 De ce bFrbaţii n% Corbesc Dn tim. iar femeile asemeni %n%i c%-tor electric ((* De ce ne certFm Dn -riCinţa seJ%l%i ((+ Im-%ls%l seJ%al şi stres%l ((0 /recCenţa act%l%i seJ%al ((: SeJ -e creier ((8 C%m ne -oate aK%ta seJ%l Dn ameliorarea sFnFtFţii ((9 #ono$amie şi -oli$amie ((9 De ce bFrbaţii calcF strDmb ((7 Sindrom%l cocoş%l%i (+* De ce Dşi doresc bFrbaţii ca femeile sF se Dmbrace ca nişte tDrfe . Ce Cor femeile de la o -artidF de seJ (.9 C%m -ot obţine bFrbaţii ce Cor (.8 Ce ne t%lb%rF (.-ni$ie) i bire .7 #it%l afrodisiac (0) BFrbaţii şi -orno$rafia (0) SDnt oare femeile obsedate seJ%alM (0* C% l%mina stinsF sa% a-rinsFM (0+ Ca'ito! ! %&3 C.( Ce Cor bFrbaţii de la o -artidF de seJ (.0 ?biectiC%l! or$asm (.ce fac dra$oste (.dar niciodatF Dn -%blic1 (++ De ce bFrbaţii sDnt o min%ne care d%reaBF trei min%te (++ Rol%l testic%lelor (+.

Spre un altfel de viitor Ce Cor de fa-t bFrbaţii şi femeile (9* ?-ţi%ni -rofesionale (9+ Efeminarea l%mii afacerilor (9. n% ne"am sc'imbat -rea m%lt (97 Oi Dn sfDrşit (7) Editor! >R ARSENE C<R2EA &ECAE P<BLISAIN> str ar' Ion #inc% **. . B%c%reşti tel XfaJ! . Ce e de fFc%t c% bFieţii (90 BFieţii n"a% modele (9: &edetele s-ortiCe (98 Este L-oliticall4 correctN M (99 Din -%nct de Cedere biolo$ic.)(*1((( . C%m -ot bFrbaţii sF facF distincţia Dntre i%bire şi seJ (:. De ce bFrbaţii -i-Fie şi femeile n% (80 ?are i%birea -l%teşte Dn aer -rimFCara M (80 C%m -oţi $Dndi seJ4 (8: Recrearea -asi%nii (8: C%m -oate fi $Fsit -artener%l ideal (88 Capitolul 11. bFrbaţii fac seJ (:: De ce -artenerii $roBaCi -ar atrF$Ftori (:8 Contrariile se atra$M (:9 Contrariile fiBice se atra$ (:9 C'eia este -ro-orţia Dntre şold%ri şi talie (:7 BFrbaţii şi idilele (8) CDteCa secrete si$%re -entr% bFrbaţi Dn caB%l %nei idile (8* De ce bFrbaţii n% mai mDn$Die şi n% mai Corbesc (8. At%nci cDnd femeile fac dra$oste.şi femeilor le trece (:+ De ce bFrbaţii n% -ot s-%ne Lte i%bescN (:.)(*1((( 08 (:.8 :0 internet! 666 c%rteaCec'e ro e"mail! arseneeGa--a ro .