You are on page 1of 418

ELEMENTE

DER

PSYCHOPHYSIK
VON

GUSTAV THEODOR FECHNER.
ZWEITE UNVERÄNDERTE AUFLAGE.
MIT HINWEISEN AUF DES VERFASSERS SPÄTERE ARBEITEN UND EINEM
CHRONOLOGISCH GEORDNETEN VERZEICHNIS SEINER SÄMMTLICHEN SCHRIFTEN.

ZWEITER TEIL.

LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL

1889.

Inhalt.
Fortsetzung der äußeren Psychophysik. Formeln und Folgerungen des
psychischen Maßes.
Vorwort zum zweiten Teil
XIV. Allgemeine Vorerinnerung. Die wichtigsten Eigenschaften der Logarithmen.
XV. Ein mathematisches Hilfsprinzip.
XVI. Die Fundamentalformel und Maßformel.
XVII. Mathematische Ableitung der Maßformel.
XVIII. Die negativen Empfindungswerte insbesondere. Repräsentation des

Gegensatzes von Wärme- und Kälteempfindung.
XIX. Bezugsweiser Gang von Reiz und Empfindung.
XX. Summation von Empfindungen.
XXI. Verteilungsverhältnisse der Empfindung.
XXII. Unterscheidung von Empfindungsunterschieden und Kontrast-Empfindungen.
XXIII. Die Unterschiedsformel.
XXIV. Die Unterschiedsmaßformel.
XXV. Anwendung der Unterschiedsmaßformel auf die Schätzung der Sterngrößen.
XXVI. Die höheren Unterschiedsmaßformeln.
XXVII.Die Lagenformeln. Anwendung derselben auf die Beurteilung der
Verhältnisse konstanter Fehler.
XXVIII.Bemerkungen zu den Maßmethoden der Empfindlichkeit.
XXIX. Beziehung zwischen Kontrastempfindungen und Empfindungssummen.
XXX. Frage nach Empfindungsprodukten. Beziehung zwischen Höhe, Stärke und
periodischem Element in der Tonskala
.
XXXI. Verallgemeinerung des Maßprinzips der Empfindung.
XXXII.Die oszillatorischen Reize im Allgemeinen. Versuch einer
Elementarkonstruktion des Empfindungsmaßes.
a) Vorerörterungen.
b) Allgemeiner Gang der Untersuchung.
c) Übersicht der im Folgenden gebrauchten Bezeichnungen.
d) Gleichungen für die Schwingungen, auf denen im Folgenden
gefußt wird.
e) Formeln und Resultate, welche aus der Untersuchung
hervorgehen.
f) Herleitung der Formeln.
g) Allgemeinere Betrachtungen.
Spezielle Untersuchungen über einige Empfindungsgebiete.
XXXIII. Über Licht- und Schallempfindung in Beziehung zu einander.
a) Über die Grenzen der Sichtbarkeit der Farben und die Ursachen der
Beschränkung dieser Sichtbarkeit.
b) Punkte der Übereinstimmung und Verschiedenheit zwischen den
Empfindungsgebieten von Licht und Schall.
c) Annahmen, welche nötig scheinen, die vorigen Punkte der
Übereinstimmung und Verschiedenheit zu erklären.
XXXIV. Über die extensiven Empfindungen insbesondere.

XXXV. Einige Tastversuchsreihen nach der Methode der mittleren Fehler mit
Erläuterungen dieser Methode.
1. Zusatz. Herleitung der Korrektion wegen des endlichen m.
2. Zusatz. Herleitung der Korrektion wegen der Größe der Intervalle.
Innere Psychophysik.
XXXVI. Übergang von der äußeren zur inneren Psychophysik.
XXXVII. Über den Sitz der Seele.
a) Sitz der Seele im weiteren Sinne.
b) Sitz der Seele im engeren Sinne.
c) Frage nach dem einfachen oder ausgedehnten (engeren) Seelensitze.
d) Frage nach der Erstreckung des ausgedehnten Seelensitzes.
e) Resume und Schluß.
XXXVIII.Übertragung des Weber’schen Gesetzes und der Tatsache der Schwelle in
die innere Psychophysik.
XXXIX. Allgemeine Bedeutung der Schwelle in der inneren Psychophysik
XL. Schlaf und Wachen.
XLI. Partieller Schlaf; Aufmerksamkeit.
XLII. Verhältnis zwischen dem Allgemeinbewußtsein und seinen
Sonderphänomenen. Das Wellenschema.
XLIII. Verhältnis zwischen den sinnlichen und Vorstellungsphänomenen.
XLIV. Beobachtungen und Bemerkungen über das Verhältnis zwischen Nachbildern
und Erinnerungsbildern insbesondere Phänomene des Sinnengedächtnisses,
Halluzinationen, Illusionen, Träume.
a) Erinnerungsbilder und Nachbilder in Beziehung zu einander.
b) Erinnerungsnachbilder.
c) Erscheinungen des Sinnengedächtnisses und Reaktionserscheinungen
nach Anschauung von Bewegungen.
e) Allgemeine Betrachtungen.
f) Einige Bemerkungen über Träume.
XLV. Psychophysische Kontinuität und Diskontinuität. Psychophysischer Stufenbau
der Welt. Anknüpfungspunkte der Psychophysik an Naturphilosophie und Religion.
XLVI. Frage nach der Natur der psychophysischen Bewegung.
Historisches und Zusätze.
XLVII. Historisches.
XLVIII. Zusätze.
a) Zusatz bezüglich eines im 30. Kapitel vorgeschlagenen Versuches.
b) Zusatz über einige in die Psychophysik einschlagende neuere

Untersuchungen von Helmholtz.

Förord till den andra delen.
De allmänna inledande anmärkningar i förordet till den första delen, anser jag
lämpligt att lägga till några undersökande kommentarer om innehållet i denna andra
del i synnerhet.
Detsamma innehåller - förutom en historisk kapitel där jag, de prejudikat, ursprung
och övergång av dessa studier har rapporterat en del tillbehör och ett register över de
termer som används i detta dokument, nya eller speciellt definierade termer - i tre
huvudavdelningar:
1) Formler och Polgerungen den mentala dimensionen,
2) specialiserade studier på vissa sensoriska områden,
3) inre psykofysik.
Den första av dessa avsnitt innehåller i huvudsak endast den matematiska
representationen och länkning av det som finns i lagar och fakta i den första delen,
och är därför den fysiologer och psykologer erbjuder ingen ny
faktainnehåll. Dessutom kommer du antagligen be om en blick på massformler, som
ingår i denna avdelning, som är aldrig så vann faktiskt.Jag kortfattat har beskrivit i
detta avseende en av de viktigaste formler, mätning formeln i avsnitt 16 för, och inte
missa de andra formler för att hänvisa till de program som de lovar eller beviljar
redan. Så ge fördelningsformler av känsla i den 21: a Kapitel till några intressanta
slutsatser tillfälle att tillämpa Unterschiedsmaßformel är på uppskattningen av
stjärnornas magnituder och kunna formler om bedömning av relationer konstant fel i
särskilda kapitel (25 och 27) diskuteras, och den resolution som i kap. 30 har givits av
det gåtfulla i oktav i musikteori, kanske kan ta ett särskilt intresse i kravet.
Men det största intresset, som bygger på dessa formler, för nu, förblir teoretiska,
upprättar en tidigare missat en åtgärd inte bara för enkla sensationer, utan även för
representationen av funktionella samband som fastställts i programmet för att se
samma, och är principerna för behandling av detta ämne mycket viktigare än de
formler som är specialfall av tillämpningen av principerna. Principerna, som i kap. 6,
7, 18, 22, 30, 31 och 32 ovan, kommer sannolikt också att matematiken lite
skicklighet i sin kurs enligt deras väsen, och deras hållbarhet bygger på hållbarheten
av de punkter som tas upp i denna lära i Skriften. När formlerna, kan de ändå bli
föremål för olika ändringar. Att de, eftersom de är placerade här, överallt är bara en
uppskattning, så länge du vill göra i området för yttre psykofysik användning av det,
jag har redan så anges som lika i inledningen av denna del och ta upp det igen här
med speciell vikter ut. Dessa formler kommer att behöva för olika sinnesformer, även
för olika typer av användning av sinnena i olika ändringar eller korrigeringar, men
även om de redan var etablerade med större säkerhet än vid tiden för fallet i den
allmänna behandlingen av ämnet kunde inte hitta en plats här inte bara för att de
skulle behöva vara olika för olika områden i 1) , utan också för att de skulle vara
tvungna att upphöra för den inre psyko utrett alls. Men även för de yttre och härmed
experimentella psykofysik, enligt min mening, de formler som ges här förblir exakt

på vad den fortsatta utvecklingen och mer noggrann bestämning av den matematiska
delen av känslan undervisningen måste knyta, precis som en fråga om uppfattningen
av ljuset nyligen redan gjort framsteg, som jag i måste komma ihåg de tillbehör, har
verkligen varit kopplat till det.
1)

För att visa att Webers lag i sin ansökan till känsligheten för skillnader i vikt
efter Th I, s. 197 200 skulle kräva en avvikelse vid den nedre gränsen, som
äger rum på ljusnivåer enligt Th I, s. 165 är inte av samma slag, och ett annat
konto i formlerna för yttre psykofysik som ska omfattas av detta.

Det faktum att jag har gett till de viktigaste formler speciella namn, kan vi kanske
skylla som en utmanande gimmick, och i själva verket skulle om det i alla
matematiska undersökningar varje formel ett särskilt namn bör ges till matematiken
snart utrustas med botanik och zoologi av rikedom tävlar namn, men i många
återkoppling TÄCKER, jag var tvungen att ta på de viktigaste formlerna, och
framtiden på andra ställen kommer att vara att ta det om det presenteras här
undervisningen sker, har det fördelen av korthet och spara information som finns
därmed inte försumbar Sök.
Den andra delen kan lätt ge tillfälle att fråga varför vissa objekt behandlas på ett
sådant detaljerat i det, och så många saker som skulle ha lika anspråk på att behandlas
i ett psykofysik, helt ignoreras. Mitt svar är enkelt. Jag har försökt att behandla de
objekt som var från den som presenteras här lektionen från kasta nytt ljus eller dess
behandling effektivt ingrep i general denna lära så grundligt, eftersom det var möjligt
för mig, som för denna skrift uttalat på det hela längre bär karaktären av
undersökningen som läroboken, trodde dessutom att du skulle känna mig nej tack att
återupptäcka någon annanstans behandlad kapitel i fysiologi och fysik här igen. Det
är utrett kan beräknas ur en viss synvinkel hela nervösa undervisning och känsla
doktrin dras in i psykofysik, och förmodligen fysiologi och fysik i deras allt större
utsträckning, nu kvar som en själv utgjorde psyko vissa gränsområden, de fortfarande
drar i deras område, alltid, men det kommer vara bättre för denna lära att lita på dem
och lägga till dem än att upprepa.
Vid presentationen av vissa Tastversuchsreihen i den andra divisionen Jag har en
vorgreifliche slutförande av vad som sagts i den första volymen på metoden för
genomsnittliga felet, som till vissa punkter kopplade, mâste jag kommer säkert bara
att se om publiken någonsin en tillräcklig kommer att ta intresset för hela kretsen av
dessa studier för att låta "mätmetoder", till vilken jag har hänvisat früherhin om
detaljerna i de metoder och hänvisning bör också vara på så många sätt, kan visas.
I det tredje avsnittet, skulle man leta förgäves en komplett och väl avrundad system
av inre psykofysik, hela huvudområden som inkluderar en dag i det, saknas. Främst
var det just för tillfället att göra om att vinna allmänna aspekter för samma ingång
och inledande punkter på samma platser som en forskning av en odling av resultaten
är möjlig. Om jag inte misstar mig, bära dem som är placerade i spetsen för de inre
psykofysik (kap. 36, 37, 38, 39), denna karaktär, och här lägger jag tonvikten på

principerna. Av de utföranden där jag försökt, har jag utelämnat successivt mer och
mer, och få dig redan nu hellre för mycket än för att ha gett för lite. Men det måste
angripas för att visa att den är kapabel att angrepp, också några angreppspunkter bör
vara möjligt att ersätta med mer lämpade och vissa attacker genom skicklig och
övertygande i framtiden. Ur denna synvinkel, ber jag att titta på de få observationer
av inre psykofysik. Så är schematisk representation av en del av de mest vanliga och
viktiga psyko fysiska förhållanden, som jag i synnerhet i 42 och 45. Kapitel har
använt sig av vissa sido bara en ram från den andra ett surrogat. Jag anser att denna
representation att vara användbara, även för mycket användbar en i övrigt finns i
detta avseende tomhet över, men denna ram har en gång fylld med bestämningar som
surrogat ersättas med fler direkta representationer som är ansvarig för det förrän nu.
För dem vars intresse är främst en empirisk, ger denna volym endast om den 34: e,
35: e och 44. Kapitel lite nytt empiriskt material. Observationerna på
kontrastförhållanden, där Th II, kap. Har refererade 24, har, delvis för att de inte helt
hade redigerats och delvis a've vunnit något större utsträckning, inte kan hitta mer
utrymme här, men är riktigt samma sak med det här bandet i rapporterna från sachs
Soc. 1860, under rubriken "På kontrast sensation." De som omfattas av det tyvärr
misslyckades på hjärtat, därefter utnämningen av en, T. II, s. 174 i sikte, viktiga
akustiska experiment jag rapportera i tillsatserna, som också innehåller en hänvisning
till några nya viktiga undersökningar av Helmholtz.
Om du vill, så du kan som ett komplement till detta dokument, en snart publiceras,
titta på innehållet i några tidigare skrifter delvis resümierende, dels expandera,
populära små-höll papper "på själen frågan", som i den 45: e Kapitel i detta arbete,
avslutningsvis kort indikerade utsikter som öppnar upp området för religion och
naturfilosofi från en gemensam version av psyko av behandlad. De synpunkter som
det görs utan att betona formen och orsakar en noggrannhet som här inte är
tillräckligt sannolikt, exakt men är så nära som det tillåter den typ av uppgifter och
våra medel för kunskap sedan dess, och jag har dem under namnen på erfarenhet
principerna tro ville just att formulera. Nu, om den redan har haft som en teologisk
och filosofisk världsbild sedan dess för att njuta av sin motsättning mot den nu
rådande gemensamma för båda, ingen speciella fackliga Anklanges som finns
sammanfattade åsikter, och bara kan hoppas så liten, en sådan slutsats snart kan vara
utan från diskussionerna av den 45. och 46 Kapitel i detta arbete lätt förbise det
faktum att de är bara väntan på dereinstigen ett mål på grundval av principerna i detta
dokument utvecklas psykofysik. Du kommer inte att generellt utan att utöka den
andliga Stufenbau världen om de nu accepterade gränser, fördjupa och öka. Jag säger
detta även med övertygelsen att motståndet tillbaka tiden agera mot sådana åsikter
om införandet av dessa psykofysik, som bär samma som slutsatserna i sin linda i,
men precis som med övertygelsen att detta motstånd till den fasta grunden och den
framtida utvecklingen av denna doktrin kommer till slut att misslyckas.
Leipzig, 18 Augusti 1860.

Fortsättning av yttre psykofysik.
Formler och slutsatser av den psykologiska dimensionen.
XIV General Sammanfattning av Hegel. De viktigaste
egenskaperna för logaritmer .
Eftersom jag arbetar för att utveckla formler, med vars hjälp den psykologiska
dimensionen är verkställbar, har jag i allmänhet vorzubemerken att i detta fall
(bortsett från ett kapitel där, till exempel, en annan förutsättning ämne) under hela
giltighetstiden för Webers lag och det faktum tröskeln antas. I detta avseende är det
tidigare tillståndet inte överallt, eller bara inom vissa gränser, eller endast med viss
approximation är korrekt i den meningen områdena, detta kommer naturligtvis också
gälla de formler som bygger på det, nu är föremål för den begränsade tillämplighet
som nedan endast att tilldela dessa formler följande back- och vorzuerinnern.
1) De huvudsakliga villkor som skall beakta den i riket av känsla i det vanliga
Gebrauche av sinnena, är alltid under herravälden av det exakta eller ungefärliga
giltigheten av Webers lag och avvikelser mindre ordning eller i undantagsfall
använda sinnena Först, precis där det bara gäller att förbise de viktigaste nyckeltal,
kan abstraheras som gjordes redan Th IS 66 f. lag.
2) De avvikelser från Webers lag vid sin nedre gräns, vilket beror på att det finns
interna orsaker till sensation, och några andra varianter gör grundar sig på lagen
formler inte är giltiga, men kan användas på ett sådant sätt att i dem att hon även
deras effekter kan representeras enligt den förnimmelse av dessa formler, som
kommer att diskuteras ytterligare i det följande tillfälle.
3) Om det fastställs på Webers lag formler för de yttre psyko upphöra att gälla, att
de inte förlorar sin betydelse för den inre, passerar eftersom giltigheten av Webers lag
för den psykiska och fysiska aktiviteter utrett än för stimuli som utlöses av vilka
samma har diskuterats som Th l s. 67 f., och kommer att bli föremål för ytterligare
diskussion i framtiden.
4) Även när det Webers lag är inte tillräckligt, utan snarare en annan relation
mellan konstant och variabler Empfindungszuwüchsen Reizzuwüchsen i
uppgraderingar av sensation och stimulans existerar än vad som uttrycks av Webers
lag, men det är nog, i den 7: e Kapitel i den första delen diskuteras, princip enligt
vilken skulle vara lika bra att bygga på någon annan relation mellan dessa Zuwüchsen
formler av åtgärden, men följande formler kan nu gälla i de fall som det viktigaste
exemplet på tillämpningen av denna allmänna princip, som redan Th IS har
diskuterats 65.
Eftersom vi har hela tiden att göra följande med logaritmer, och därmed vissa
villkor kommer att komma i beaktande och program som inte förekommer i vanliga
Gebrauche av logaritmer, så antagligen många, där dessa villkor inte längre är bekant,
en kort rekapitulation av samma välkomnande.

Om ett successivt tar ut en gång för alla bestämt antal, som kallas den bastal av den
logaritmiska systemet till olika krafter, eftersom det skapar olika nummer. Kraften
som bastalet måste höjas för att erhålla ett visst antal, det vill säga, logaritmen av
detta nummer.
I system av gemensamma eller sk Briggi'schen logaritmer, för vilka de vanliga
paneler är inredda, är bastalet 10, och därefter, till exempel 1 är logaritmen av 10, 2
av logaritmen av 100, 3, logaritmen av 1000 USF
Beroende på val av andra grundtal används, andra logaritmiska system, och även
om det fortfarande är tillgänglig för praktisk användning i system för vanliga
logaritmer är i matematisk analys ofta nödvändigt och kommer att göra ofta
nödvändigt, i det följande, på en annan, den så kallade . naturlig logaritmisk system
för att hänvisa, basnumret som folgends alltid med e utses, Irrazionalzahl
e = 2,7182818284 ....
är. I detta system är inte 2, men logaritmen av 4,605170 100 av e upphöjt till denna
makt, 100 är.
Utan hinder av logaritmer är mycket olika i allmänhet och naturliga system för
samma nummer, men samma förhållande förblir densamma, vilket nummer du ska
dra den i beaktande.Denna konstant förhållande mellan den vanliga och naturliga
logaritmen
är förenligt med den gemensamma logaritmen grund antal
naturliga logaritmen e överens, och det kallas modulen för det gemensamma
logaritmiska systemet och kommer i framtiden alltid med M kallas. Dess värde är
0,434294481 .... Så du har
M=

log = comm. e = 0,434294481

och därefter:
log komm. = M log nat,., och logga
nat. =
Således kan man få den vanliga logaritmen för varje nummer av den naturliga, om
du dessa med M multipliceras, och den naturliga från medelvärdet, om du dessa
med M delat eller

multipliceras. Eftersom det i en sådan omvandling, de

gemensamma logaritmerna för M och

kan vara till nytta, sätter vi dem här:
. log comm M = 0.6377843 - l
log comm.

= 0,3622156.

En tabell av naturliga logaritmer, som översättningen från de gemensamma

t.logga kan set .log .Plate VI. β = en γ.logaritmer genom att dividera med M skonas. b kan vara.log β och log i stället för β set . Därför kan man också ta logga in . log 3 och log 1 / 3 . logaritmen av + ∞ ett positivt oändligt värde. och vice versa. i stället för de n gånger logaritmen av ett antal logaritmen av n : te potensen av numret. antalet. negativa värden. för att ta reda på logaritmen för ett tal. Logaritmen av ett nummer och logaritmen av det reciproka värdet av det antal. i stället för skillnaden för logaritmerna av två siffror till logaritmen för deras förhållande. Transformationer av detta slag är ständigt återkommer i det följande. som också är siffrorna β . alltså γ = log β så en har när en är bastalet. och vice versa .log Precis så är logaritmen för en fraktion denna fraktion . var och en i absoluta värden är lika ochendast av motsatt tecken. Ekvation γ = log β och β = en γ kräver alltså varandra. sid. logaritmen av bastalet är 1. allmänna loggen β och log är de absoluta värdena av samma överallt och endast av motsatt tecken . finns bland annat i Hülsse samling av matematiska tabeller. en relation som observeras eftersom framtiden kommer att vara att ta det sjunka. . Kallas även kan ta summan av logaritmerna av två nummer som till logaritmen för sin produkt. som är mindre än 1. så att du också tar loggen och plats log kan ställa . positiva värden. i stället för logaritmen för den n : te roten av det antal n : te del av logaritmen av antalet log Β och vice versa. och logaritmen av det reciproka värdet av . 456 Från den allmänna definitionen av logaritmen följer att. γ sin logaritm. och endast i det första skiljer γ som en funktion av β . i den andra β som funktion av γ uttrycks. log 4 och logga ¼. och det är . Vara allmänt βnumret. logaritmerna av fraktioner. och har logaritmen av ett negativt oändlig 0. bastalet ska höjas till makt som av logaritmen av antalet. I varje logaritmiska system är logaritmen av 1 är noll. I var och en av logaritmerna av system har logaritmiska tal överstiger l.ex. och vice versa.

ett uttryck som inte med expressionen förväxlas. i fallet med vanliga logaritmer . Här är en sammanställning av de formler som innehåller samma uttryck: (1) (2) (3) log β + log b = log β b (4) log β . och εν liten positiv eller negativ skillnad är samma av L.Den före detta uttryck kan i log β + log β ' omvandlas. eller i fallet med naturliga logaritmer helt enkelt log (1 + α ) = α .därför nödvändigt att göra samma gemensamma. där M är den modul. I allmänhet är en har. så att du kan. Om ett nummer bara något från 1. Precis så är log ββ " inte med log β log β " att förväxlas. eftersom de högre makterna i εττ kan försummas mot den första. som i fallet med vanliga logaritmer log (1 + α ) = M α .log b omvandlas.log b = log (5) (6) (7) Det är viktigt. efter att tidigare domar i log β . Resultatet blir en jämn substitution av M εν eller εττ för log (1 + α ) är ofta användbart program. Den förstnämnda kan. även vid inte mycket små värden på εν . gör det senare inte. den senare gör inte någon sådan bearbetning.

gå till varandra markant i förhållande så länge de är mycket små. som i aphelium. följt av en konstant utgångsvärden i eller inom någon del av storlekarna. Lampan tänds ett område i de dubbla sträckor med endast ¼ av intensiteten. I vår härledning av den psykologiska mått funktionen från Webers lag. Logaritmer och liknande tal under varandra innan inte proportionella. Zuwüchse två beroende av varandra kontinuerliga variabler. En matematisk extra princip. som i de enkla avstånd. sid. Men det bara har en liten förskjutning av ljuset i ögat. Men i tredje och en halv dagar den tredje och hälften av rummet är märkbart omfattas. som är täckt av en hel dag. kommer en matematisk extra princip vara till nytta för oss att vara vad jag vill först förklara några exempel från hans generella utsaga 1) . och längden av kurvan för den lilla sidan. så bytet av belysning för att ändra avståndet kommer inte att stå på torget. men gör det kvadratiska förhållandet igen hittills hävdat än dubbelt ljus avstånd belysnings förändring för en given är liten Lichtverrückung mindre än med en enkel ljus avstånd.Det är bara den tredje. En kurva fortskrider i allmänhet deras längd inte är proportionell sedan med xaxeln. kort. XV. är Halv precis som hela passeras på en dag rum i närheten av solen större än i aphelium. men i närheten av solen större rummen är på samma tid kommer. och hur mycket under eller i hela storlekar och för större delar kan skilja sig från lagarna om proportionalitet. . men enkla samband. men i kvadraten på avståndet förhållanden av ljuset från den belysta ytan. 1) Du hittar samma sak bland annat i Cournot s Traité des fonctions (I. då det finns en betydande proportionalitet mellan varandra motsvarande Zuwüchsen abskissan. interpole med hjälp av logaritmer åtföljande skillnader baserade. utvecklingen av tiden och motsvarande utveckling av jorden i rymden går sidan inte på hela proportionella. 19) förklaras och markeras med särskilda vikter. dess hur också anskaffa det ömsesidiga beroendet mellan storlekarna ut. Men det antas en sådan liten del av kurvan. Allmänt slutligen: relationen måste ändra. och med substitution av 1 för M gäller även för naturliga logaritmer. Rörelsen av jorden runt solen inte är enhetlig. för att överensstämma påtagligt med en rät linje.vilken formel genom att försumma de högre makterna i εττ pass i det ovanstående. Så intensiteten av belysningen sker på det hela taget inte från den enkla. Men om du tar skillnaden mellan två tal som ligger nära varandra och skillnaden i motsvarande logaritmer. det finns en betydande proportionalitet mellan de passande delarna till varandra skillnaden eller små Zuwüchsen av ett nummer och den tillhörande logaritmen vad som är känt.

å andra sidan. de objekt som omfattas av bestämmelserna i storleks tids användning. intensitet. matematiska principer för storleksberoende. förutsätter en egen. När därför finner en stadig storlek beroende. så länge de är mycket små. följt av samma utskriftsstorlek som märkbart två gånger så stor upplevd trippel så märk tre gånger så stor. men det är allt relativt . närmar sig ju mer man det oändligt lilla. En direkt experimentellt bevis för att det är så. så länge som vi inte har en nivå av känsla. eller inom det eller det hör ihop delar av båda storlekarna. ljud känsla ökar och minskar beroende som den fysiska påverkan av ljus.Mycket liten. Hur små de är utan att ta. Om man frågar vad som kallas mycket liten i att säga att principen? . Vi vet ännu inte ge någon specifik förhållande enligt vilken sensation varierar med stimulanseffekt. klarhet. Anta till exempel. men storleken förhållandet mellan denna referenspunkt förändringar kan vara mycket olika beroende efter har samma på detta eller att utgångsvärden. som eftersträvas med en viss utgångsvärden att gå i proportion till varandra. och som inte utesluter det känns lika viktskillnad mellan vikter av olika storlek med mycket olika värden vad den matematiska princip inte anger dock här i Webers lag dessutom sker av erfarenheten sidan. De hade åtta som den uttrycks principen inte bara till någon specifik beroende mellan de givna variablerna. i den mån uttrycket märk innehåller fortfarande en osäkerhet i att den består i den mån avvikelsen faller under en önskad gräns. men det som bara förblir fast. Helt rätt är naturligtvis proportionaliteten. ljud inflytande vaxer och avtar. Vi kan alltså lugnt säga meningen: förändringar i känsel är de förändringar i stimulans storlek märkbart i förhållande så länge ändringarna kvar på båda sidor mycket liten. så att vi kan säga att enligt vår princip att en dubbelt så stor skillnad. eller.så nedan är dock fortfarande kvar osäkerhet att ta upp följande förklaring i att säga att principen: Det är möjligt att ta varandra sina delar så liten i alla fall. men är bunden enbart till det allmänna begreppet storleksberoende kontinuerligt. men också till en viss karaktär av dessa variabler. oavsett i vilken situation. hävdades det som redan nämnts i de sista förklaring exemplen. En indirekt bevis för tillämpningen av denna princip till psykologiska variabler. och detta uppfattas med en viss styrka. att lagen om proportionalitet mellan de ännu mindre märkbart delar av dessa.Detta har inte glömmas bort att även till varje relevanta förändringar i två storlekar. det vill säga. som skillnaden av vikterna är fortfarande liten. tillämpning av. förutom spezialen fall endast inom oändligt små delar. men kan hittas i det faktum att den använder samma etablerade relationen mellan . Men nu finns det en mellan den stimulans storlek och storlek innan sensation. kommer dels på det funktionella sambandet mellan variablerna. eftersom den är tillämplig. men vi vet att känslan varierar i en kontinuerlig funktion av den stimulans effekt som känsla av ljus. tillnärmning av vilka ett måste och två kan ingen generell regel för. för vilken hörde nyss. du kan inte begära grund snarare i uppgift att bestämma storleken beroendet mellan stimulans och känsla i känslan av matematiska principer. och det är tillräckligt för att tillämpa vår princip det. och det är en tillnärmning av den större. två vikter har någon liten skillnad. den oberoende av allt experimentera giltiga.

Detta är den Webers lag.221 ff Psych Maßprinzipien. 182 ff Psych Maßprinzipien. Båda tillstånden kan vara i samband uttryckas med följande ekvation (1) där K a (för γ -och β -beroende enheter som skall väljas) är konstant. så förhållandet kvarstår oförändrad. 14 ff revision s. nu vänder vi oss till erfarenhets bewährbaren resultat leder. så länge de är mycket små. varm β . Detta är den matematiska princip. utan det initiala värdet β för att ändra. den lilla ökningen av känsel. Den Fandamentalformel och mätning formel. och motiveras av den matematiska hjälp princip påståendet att små Empfindungszuwüchse den Reizzuwüchsen gå oproportionerligt representerade i samband med en kraftig matematiskt uttryck. XVI. och efter en priori förändringarna förblir giltiga matematisk extra Prinzipe d γ och d β proportion till varandra. där bokstaven d inte behöver betraktas som en viss storlek. vilket kommer att visas i spår . β och d γ är att tänka i en enhet av sitt slag som är godtyckligt. d. när tillväxten av den stimulans till d β bildas. som. f Onormala tolkningar och formuleringar av Webers lag kommer s. där d igen endast skall förstås som ett tecken på små Zuwuchses. Efter erfarenhets Webers lag förblir d γ konstant när förblir konstant. 199 för att se s. men alltid båda med samma siffror. Antag. eller vad är densamma. baseras vardera. säger ökningen till ett stimuli var mycket liten i förhållande till detta. du kan men annullering av Webers lag fall att känslan skillnaden är densamma när den relativa stimulans skillnaden är densamma. Den stimulans som ökningen sker. het γ . Faktum är att vi multiplicera d β och β båda med godtycklig. 1) När det gäller p 7-14. Du fördubbla. så förändringen tar d γ vid dubbel. kommer att tredubbla värdet av förändringen d β ensam. redan kan tänka av differential tecken. som absoluta värden även d β och β acceptera. Den känsla på andra sidan av stimuli β beror. utan endast som ett tecken på att d β en liten ökning till β är. Sålunda var den relativa Reizzuwuchs . Revidering sid.mentala och fysiska storlekar till sin utställning. 1) Utan att ännu ha ett mått på känsla. S 162 ff. som i försöken på skyddstillsyn av Webers lag är i allmänhet så att skillnaden mellan två stimuli. och därför även känslan skillnaden d γ konstant. Ekvationen som är fullt tillräckligt samtidigt som lag och denna . 194 s. trippel värde. varm d γ . den lilla ökningen i het d β .

När allt. Enkelt kan man märka att förhållandet mellan Zuwüchsen d γ och d β motsvarar den grundläggande formel för sambandet mellan logaritmen för en Zuwüchsen och Zuwüchsen det tillhörande numret. Därför kan vi säga att det gäller för Zuwüchse av logaritmen och antalet är i förhållande till varandra riktigt lika Webers lag och matematisk extra princip.000000 2. Likaså gör det faktum att tröskeln i förhållandet mellan logaritmen och nummer helt enligt som i relationen mellan känsla och stimulans. så länge de är mycket små. gå. på det sätt som noggrannheten i den första formeln nedan Mitvoraussetzung det faktum tröskeln solidarisk samtidigt noggrannheten är det sista saknas. summeras från Empfindungszuwüchsen. och faktiskt inga andra ekvations uppfyller båda tillsammans. hur lätt det var maj från teori eller från panelerna. men om samma växa med en lika förhållande del.000000 11 1. övertyga.0413927 110 3.000000 1 tusen 1100 3. Logaritmen.04 l3927 enligt vilken den ökning av antalet 10 till 1. Om du vill inkludera till exempel följande nummer och logaritmer tillsammans: Nummer. leddes som tidigare att förklara den matematiska hjälp principen att Zuwüchse för logaritmerna av siffrorna Zuwüchsen proportionell. sensation Storlek upprättar. inte när motsvarande nummer växer med samma belopp. i andra ord. den Zuwüchse logaritmerna stanna i samma storlek när den relativa Zahlenzuwüchse stanna i samma storlek. eftersom antalet från 100 till 10 och antalet 1000100 Överallt den logaritmiska ökningen är 0. Sensation börjar med värden som överstiger nollvärdet. uppbär en riktigt lika stor ökning av det motsvarande logaritmen. vilket uppgick till en generell storleksförhållande mellan ut Reizzuwüchsen. men i ett ändligt värde på stimulans. Den grundläggande formeln är fortfarande inte ett mått på sensation framåt.princip. stimulus storlek och. . så logaritmerna växer med samma belopp. Det är ett ord inget annat än den kombinerade i ett uttryck av Webers lag och den matematiska hjälp princip av matematiska symboler. Också. 10 1. Det bör kallas den grundläggande formel genom att ta derivatan av alla ytterligare följande formler kommer att baseras på det. utan endast undertryckt från rättsförhållande som har mellan små släkting Reizzuwüchsen och Empfindungszuwüchsen istället. Det beror med denna formel med oändligt liten summering annat tillsammans.0413927. inte på nollvärdet. Med förbehåll för den efterföljande mer detaljerad härledning jag ser först och främst mot bakgrund av de båda formler för att göra sig förstådd på ett allmänt sätt enligt följande. som för Zuwüchse av känsla och irritation. men också inte beviljats sådant.0413927 100 2.

Efter att ges i nästa kapitel härledning. formeln. 14). och att kräva vad en direkt och strikt för föregående indirekt och inte strikt härledning. tröskelvärdet av den stimulans som βbetecknar där känslan γ och börjar försvinna. som den punkt i att erhålla logaritmerna för positiva värden. där det antas att göra. men dess förhållande till trösklar b. och att de som kan ett enkelt oändligt avledning inte följa. och därmed börjar en logaritm värden som överstiger nollvärdet. inte på de nollvärden i siffrorna. Faktum är att be att få se snart som returnerar det funktionella sambandet mellan de två i det enkla formuläret nedan välja lämpliga enheter av stimulans och känsla. till antalet. är också den punkt från början att ta på känslan betydande värden i ett motsvarande förhållande till stimuli. Från denna form flyter det sensation magnitud γ inte så enkel funktion av stimulansvärdet för Β . kommer det att ha väntat sig att även känsla och irritation är ännu i ett motsvarande förhållanden som logaritmen och nummer. senare. om stocken L är värdet 1 noll. giltigt. som kan sättas upp. påståendet att acceptera resultatet som ett matematiskt faktum. Samtidigt är det inte det vanligaste. till exempel de som kan betraktas som summor av varandra Zuwüchsen. Stående nu på det tidigare att Zuwüchse av känsla och charm. och b är en andra konstant. med en motsvarande förhållanden än av logaritmen och nummer. Enligt det förslag som för skillnaden för logaritmerna av två tal är logaritmen av deras kvot är utbytbara (se kap. en burk för ovanstående form av mätning formel också.log b ) (2). kan vi ställa upp. men bara under förutsättning att vissa enheter av sensation och stimulans. I det här kapitlet hittar du detta har gjorts. γ = log β. . de ständiga faller k med konstanten K av den grundläggande formel tillsammans när man använder naturliga logaritmer. Detta resultat är följande formel funktionen mellan stimulans och känsla. I denna formel är k återigen en av de valda enheterna och på samma gång beroende logaritmiska system. är där sätter stämningen och krymper för att visa.Denna relativa stimulansvärdet i fortsättningen kallas den . Experten på direkt se hur detta ska ske genom att behandlas och integrerar den grundläggande formel som en differentialformel. konstant. men med en ändliga värden av siffrorna. men vid tillämpningen vanliga logaritmer och K = kM är där M är modulen för det gemensamma logaritmiska systemet i redan ges betydelse. som bär namnet måttformel och är nu att diskuteras: γ = k (log β .tröskelvärdena. mest praktiskt för att härleda slutsatser substitut γ = k log (3). Efter det skulle vara den enklaste förhållandet mellan de två.

kom tillbaka som en av de enklaste konsekvenserna av mätnings formel. Från denna formel följer att känslan skillnaden γ . är mätnings formel: Storleken av sense ( γ ) är i förhållandet att inte den absoluta storleken av den stimulans ( β ). vinna genom differentiering av mätningen formel. eller kort. om man kommer därmed tillbaka till den grundläggande formel. från vilken den härstammar. som tillhör samma känsla Differenser samma stimulus betingelser.log b ) γ '= k (log β '. och båda måste därför också strömma tillbaka från henne. Låt oss skynda innan vi vorschreiten fortsätter att visa att mätningen formel dessa relationer mellan stimulans och känsla.log b ) och därmed för känslan skillnaden γ-γ′= k (log β . γ . Mätningen formel bygger på Webers lag och det faktum att tröskeln. I ett senare kapitel kommer vi att titta på ovanstående formel. om bara deras förhållande förblir oförändrat. under namnet av skillnaden formel. kan det utläsas ganska elementära såsom följer. och så efterblivna plats i samma sin prövotid. I den andra formen. är det vill säga att som en enhet relativ storlek. Vi får även i de enklaste exemplen på tillämpning av mätningen formel. under förutsättning att de bekräftas i upplevelsen . men till logaritmen av storleken av den stimulans när denna till dess tröskelvärde ( b ). även återspeglar korrekt resultat. är det i proportion till logaritmen för den grundläggande stimulansvärdet. som innehåller uttrycket av lagen i denna form.grundläggande stimulansvärdet eller grundläggande värde för stimulans. då har vi efter mätningen formel γ = k (log β . Var två sensationer. .γ ' = k log .γ " är en funktion av den stimulans förhållandet . är skillnaden viktigt att titta på den. β ' kan anta. det är ett uttalande av Webers lag. γ och γ '.log β ') eller. sedan log β .log β '= log . Översatt till ord. och deras tillhörande stimuli β och β ". varvid den känsla uppstår och försvinner. och samma storlek förblir vilka värderingar och β . Vad nu gäller Webers lag. kan det vara i form som tillhör samma Empfindungszuwüchse samma relativa Reizzuwüchsen.

de som affizieren det. är större. växer till 1. om β = 0. och Log1 = 0. dock kan det verka ovanligt betydligt lägre. en γ antar inte ett värde på noll efter mätningen formel. Här kallar vi medvetna förnimmelser som verkligen är upphetsad av en stimulans. . För nu kommer jag inte sluta göra mig. logaritmen för ett verkligt genombrott dock är negativt. som både av formen (2) mäts som (3) av mätningen formel direkt från (2). så de omedvetna känslor är negativa. som vilar i det faktum att den känslan är inte ett nollvärde. och därför log β är mindre än log b är känslan γ antar negativa värden. I denna representation är vi på grund av deras särskilda betydelse. Faktum är förbisedd från formen (2) omedelbart att om β är mindre än b .3010. Faktum är att tillväxten av ett stort antal leads Β är av en viss storlek endast en liten ökning jämfört med ingen tillhörande logaritm γ med. men ändliga värden av den stimulans har sitt nollvärde. det medvetna med positiva värden i vår formel representerar. Men om antalet växer med 10 under 1000. eftersom tillväxten av ett litet antal Β av samma förstärkning. där till dem börjar öka med ökande stimulansvärden endast betydande värden. Från de tidigare lagarna flöden att en viss tillväxt av en stimulus är förenliga med mindre ökning sensation som den stimulans som den uppkommer. enligt den erfarenhet: 1) I de fall hets där en förnimmelse skillnad förändringen i den absoluta styrkan av de stimuli som förblir densamma (Weber'sches lagen). motsvarande logaritmen till 1000 växer bara 3-3. Först. Vår mätning formel motsvarar ovanstående. om logaritmen har ungefär 1 / 3 . Om antalet 10 växer med 10. är det än så länge ingår i mätningen formel. och kanske inte omedelbart någon stringens komma tillbaka i ett särskilt kapitel (kapitel 18). Naturligtvis nu alla konsekvenser av Webers lag och det faktum att tröskeln samtidigt konsekvenserna av vår mätnings formel.Vad det faktum att tröskeln är berörda.0043. och är inte längre signifikant kände vid höga stimulansnivåer. Detta avlägsnande av känslan av noticeability eller samma djup under tröskelvärdet enligt vår mätning formel lika negativa värden på γ representerar hur undersökningen på samma med positiva. så stiger till 20. men när Β är lika med de ändliga värden på b . från (3) hänsyn till att om β är lika med b är log = Log1 är. i det senare fallet med endast ca 1 / 700 av dess storlek ökas. om β <b. motsvarande logaritmen av 1 till 10. och samma flöde från formen (3) efter observation. som är en verklig bristning. Med det faktum att tröskelvärdet är relaterat slutsatsen att en förnimmelse är längre från noticeability minskar mer stimulus under dess tröskelvärde. men inte tillräckligt för att påverka medvetandet en kort stund medvetslös.

om det sker på tröskeln. som i metoden för rätt och fel fall. Därefter bör de betraktas som välgrundad. Samma lag genom vilken en sensation skillnad är detsamma vid byte av irritabilitet och härmed tröskeln b för olika stimuli i samma proportion. och för . som en dom av jämställdhets tillstånd. om k det förblir konstant. men utför nödvändigt beaktas och införlivas i ett matematiskt uttryck för en mer allmän formel (Unterschiedsmaßformel) förblir motivering och diskussion ett senare kapitel Reserverad . I själva verket är det Webers lag och härmed den viktigaste platsen för mätningen formel stor del av metoden för bara märkbara skillnader från experiment på den konstanta i en precis märkbar sensation skillnad. så att åtgärden sensation tillhandahålls. är inte bara det faktum att tröskeln. men förekommer också det faktum att skillnaden tröskeln. beroende förhållande mellan storleken på den grundläggande stimulans värde och storleken på den tillhörande känsla. En n -gånger så stark känsla γ kommer inte hädanefter att vara. så det är bara samma storlek av denna skillnad vid samma relativa stimulans skillnader. det senare. inte att noticeability sker endast vid ett ändligt värde på denna stimulans skillnad. eftersom det grundades på. är inte i strid med mätningen formel. efter mätningen formel a n så stora tider värde på γ är. Från den andra sidan. vad en n gånger så stora värden på den yttre eller motsvarande intern stimulans β lyssnade. förstått. vilket gör det möjligt att beräkna från proportioner av den första den Hur många gånger i det förflutna. beständigheten k i detta fall i sig kan endast härledas från den omvända parallella lagar. om den har stigit så högt att en viss ökning av stimulans är inte längre signifikant filt. men vilka sådana värden på β lyssnade. kort medvetna och omedvetna känslor. en formel som skillnader mellan förnimmelser gör samma jobb för speciellt grips (sk erfarna). Men tittar vi närmare. vilket kommer att visas nedan. Antag att känslan γ vid en viss grunderna i den stimulans ges. vad som behövs för att motivera den grundläggande formel och härmed mätnings formel. med undantag för att ett rätt sätt. med i genomsnitt större än bara märkbar. sedan γ till n stigtider värdet när den grundläggande stimulans värdet på n ökar-faldig styrka. men även skillnaden tröskel skall kan härledas från mätningen formel. därav den enda bara märkbar skillnad i denna motivering lika bra. För det första anblicken kan man vara benägen att tro. inte längre är giltigt endast för jämställdhets fall av sensation. som är relaterad till skillnaden tröskeln och sammanfaller nära antagen. och där deras förändring upphör märkbar eller betydande att den förra. är en konsekvens av vår formel. 3) I de fall av motsatser mellan förnimmelser som överskrider den noticeability och som inte når noticeability. eller i genomsnitt mindre. Med mätningen formel har nu vunnit en allmän.2) I de begränsande fall där känslan i sig. eftersom mätningen formel för absoluta sensationer och deras olikheter. kommer de att vara representerade som i metoden för genomsnittliga felet.

Vid mätningen formeln och deras derivat är både storleken på den stimulus som definieras som känslan att relatera varje till en enhet av sitt slag. på båda sidor av mätningen formel med n multiplicerat n γ = nk log (4). I själva verket. n : te roten dragés. men inte dem placeras under en gemensam enhet. som de stimuli β . För som stimulans och känsla är mycket olika till sin natur. γ '. I allmänhet är emellertid förhållandet av två förnimmelser γ . Men eftersom de n gånger logaritmen för ett tal är logaritmen för den n : te potensen av antalet kan vara substituerad. eller. med 1 / n multiplicerad: (6) tillgänglig allmänt kända . genom att agera på båda sidor av mätnings formel med n delat. För vad det gäller den första. förklarar vi i våra mått sensation detta inte som en Hur många gånger av den stimulans. β ' hör till: (7) därför lika med förhållandet mellan logaritmerna av grundläggande stimulansvärdena.att komma ner sitt värde när ut av de grundläggande stimulans värderingar. vilket är samma sak. snarare än en Hur många gånger en underlaid som en enhet sensation . är det också möjligt för n log sålunda erhålla: n γ = k log substitut logg (5). kan den mätas endast med enheter av sitt slag i synnerhet. eftersom den har. Inte mindre man har.

så ger detta k värdet 1 Dessa enheter av stimulans och känsla. men det kan också bara falla sönder också..) ggr tröskeln. som man antar som en enhet av den stimulans. beroende på om man gör vanliga eller naturliga logaritmer förutsätter. konstanterna i formeln och härmed den absoluta storleken på det nummer under vilket en sensation storlek uttrycks utan att proportionerna av sensation. genom att substituera dessa värden i formeln Mass 1 = k log a därför Nu loggar in varje system logaritmen av bastalet så en = 1. Du kan lämna möta enheter av stimulans och känsla. och endast förhållandet av känslan att hennes enhet bestäms av förhållandet mellan stimulans till sin enhet. Stimulansenheten förblir både om samma. det vill säga lika med basen antal tillämpade logaritmer. Om man kräver den enklaste formen av mätning formel γ = log β (8) där b = 1. men känslan enheten varierar beroende på de logaritmiska system i . Jo. det vill säga den enhet av känsla i andra stimulans värden än acceptera stimulans enhet. enheterna för stimulans och känsla. den andra kan man dra slutsatsen från denna. ta enheten av känsel vid stimulerings värden. anledning nummer ett. andra präglas. om man sätter känslan enheten vid en grundläggande stimulans värden lika med basen antalet tillämpade logaritmer. av båda relationerna är en funktion av en annan som är sådan att. är lätt att hitta här: Vara allmänt. för att b = 1 för att ställa in. Med den godtyckliga val av enheter för att vara av stimulans och sensation olika överväganden får bestämma. på vilka det beror enbart med måtten. Att k = 1 är. nämligen vanligt eller naturligt.718 .magnitud av samma slag. är dess logaritm känslan enheten vid en grundläggande stimulansvärden 1. där e gånger (2. så i detta fall γ = 1 är. det vill säga. man är bunden till tröskeln av den stimulans som en enhet på vilken du samtidigt enhet känslan kan inte tas bort. eftersom det inte finns något behov av att ha båda möts. är de grundläggande enheterna kallas. k = 1. eftersom den noll känslan faller på det.. har en efter för känslan enhets uppsättningar . när ett förhållande är givet. Men men ger den enklaste formen. med hjälp av naturliga. så du kan inte gå till samma punkt. om du tar den stimulans enheten när trösklar som innebär att alla stimulans värden blir avgörande. som b = l och k = gör en och härmed till den enklaste formen av mätning formel γ = log β spåras tillbaka till framtiden. Den ändras endast med något annat val av enheter. Denna funktion representeras av vår mätning formel är. så med hjälp av vanliga logaritmer där 10 gånger. vilket gör att ingen enhet. i vissa system som tas.

inte den 10faldigt..log b. den absoluta storlek men med hänsyn till ämnet till olika Enheten hitta samma storlek.718 .log b = + 1 i den allmänna formen av mätningen formel γ = k (log β . längden kan sätta 12 och betecknas med den sistnämnda numret inte större längd än den förra.718 . Förutsatt att de fundamentala enheter du kan säga bara styrkan i känslan är logaritmen av styrkan i den stimulans . om man tar också den stimulans enheten och känslan enheten vid en grundläggande stimulansvärden. Den enklaste formen av mätning formel γ = log β kan användas var som helst och . det vill säga.. får vi ovanstående formulär. när den känslan man fördubblats med hjälp av vanliga fundamentala enheter i tio-faldig ökning av den stimulans.718 . om man förstår under 12 tolv inches och mindre än 1 fot. Denna form av mätning formel γ = log SS + 1 (9). inte detta ske vid tillämpningen naturliga grundläggande enheter eftersom känslan en här ett lägre stimulansnivåer. Times tröskeln lyssnade.. så att stimulans är inte tiofaldig här.. och därför motsvarar en lägre absolut magnitud på sensation. Om känslan 2 fördubbling.000. så att du kommer att få det tidigare nästa enklaste formen av mätning formel.förhållanden av 10 : 2. Om du vill låta känslan enheten och stimulans enhet möts på samma ställe. vika ökar. . vilket är lika med basen antalet tillämpade logaritmer. USF Dessutom. log 100 = 2 Men man skulle vara fel att säga att varje känsla i allmänhet fördubblas när den odlas tiofaldigt den stimulans. Eftersom log 1 = 0. Faktum är villkoret att γ = 1 då mätningen formel = A . som är en del av de 100 stimuli. värdena β = 10 lyssnade di ett stimuli som är 10 gånger större än dess tröskel . vid 10. Detta kommer att fördubblas när stimulansen till 2.. och det är verkligen annorlunda från tal som anger storleken av känslan beroende på tillämpade logaritmiska system. men just den känslan 1. skulle detta ske på ett stimuli vars logaritm är 4. hur man ja för längden 1. men .log b ). är genom substitution av dessa värden i 1 = k log a di k = 1 eftersom log a = 1 Den ytterligare villkoret att γ och Β båda är 1 är genom substitution av en både för γ som Β i form av mätning med formeln (2) och den sätter k = 1 1 = log 1 . men har hundrafalt.. till exempel med hjälp av vanliga fundamentala enheter fördubbling känslan ena sker när den stimulans tiodubblats sedan log 10 = 1. Efter detta.log b = + 1 Ersätta slutligen dessa värden k = 1 och . får vi . 2.

Det är en formel som kan vara direkt tillämpliga endast för regeringen i beroende av intensiteten eller starka känslor på intensiteten eller styrka stimulans enligt deras resonemang exempel om en stimulans i en punkt eller i samma proportion på alla ställen där det görs. det enklaste härledningen av resultaten tillåter. minskar eller ökar. Samtidigt skalv av denna omständighet. inte så långt eftersom överklagandet av hans existens efter villkor beroende på känslan. Även om nu återstår k genom stimulanseffekten oförändrad. den enklaste formen av mätning formel. När vi talar om mätning av den uppfattning av stimuli genom mätning formel är därför alltid mätning av intensiteten hos den sensation till intensiteten. eller möjligheten till detsamma är att anse. måste tröskelvärdet av den stimulans b som känd och. Detta beroende uttrycks medelst reverse mätningen formel från (10) där en är basen antal tillämpade logaritmer som formel förenklas genom att tillämpa de grundläggande enheter av följande: β=aγ Formeln γ = k log (11) första. utan snarare förlänger den. Hur lätt att betrakta beroendet av känslan av stimuli av sig själv utför den omvända beroendet av överklagandet av känslan med. att ta och känslan vid den grundläggande stimulans värden lika med basen antalet tillämpade logaritmer. utan även på den grad av känslighet med vilken han betraktas. tillämpligheten av mätningen formel förekommer inte. vilket är nödvändigt. Men ju mer det dämpar till ett större värde så den stimulans tillhör lyfta känslan på tröskeln. det vill säga den enhet stimulans konstant vid b. av förändringar på grund av stimulanseffekten irritabilitet. får b allmänhet inte ställas in på 1. som jag visar nedan speciellt.överallt. men än så länge storleken på stimulans. I fråga om innebörden och användningen av mätningen formel följande kommentarer är viktiga. desto mer ökar b. är en funktion av storleken på sensation. en given sensation att väcka. liksom k att vara konstant för de olika stimuleringsnivåer. inte meningen med den kvantitet som sträcker sig över en given tidsmässiga eller spatiala utsträckning av att den stimulerar. Eftersom det härmed visat sig att det inte bara är relevant för beroendet av känslan av stimuli. men inte alltid. och vi är därför i episoden om oss ofta. men inte b.. Om sensation helt enkelt som en funktion av stimulus medelst mätning formel som skall mätas. detta kap. där tröskelvärdet för den stimulans förblir konstant med det då alltid har i sin makt för att tillämpa de grundläggande enheterna. På samma sätt som vi en variabel i formel β och införa beroende förändringen av γ kan spåra en variabel som vi kan b införa och . Men där förändringar i retbarhet inträffar. 14 = och till . leder nämligen att logga in .

i värderingen formel k som en funktion av de andra värdena. kommer b på varje icke-våldsamma stimuli med förlängd duration av samma till en gräns. som b charm β är proportionell mot en viss sensation γ bär. eller. vilket bevisas i följande interventions att k är inte med b förändringar. så erhålles ur formeln 11. di nästan betraktas som ett riktmärke av absolut känslighet. där en viss sensation storlek γ uppstår. följande (12) om ett grundläggande antal tillämpade logaritmer. den konstanta b som en funktion av andra variabler. i värderingen formel. Detta kräver naturligtvis att lagen om förändring av b för att studera genom stimulanseffekt närmare. I detta fall skulle enligt den tidigare formel värde k med värdena b förändring. Detta antas. samma sak med snabba periodiska återgång till ett medelvärde som med storleken på stimulans och varaktigheten av den tid i en. När tröskeln b inte är känd. förutsatt att detta är de ömsesidiga stimuli efter tidigare definitionen som utlöser en viss känsla. och att ta differensen av uttrycken tröskeln b av denna skillnad försvinner eftersom du redan har kan märka. Om. och i ett senare kapitel kommer att diskuteras vidare. Om. Som det verkar. för att b kunna införa som en funktion av styrkan och varaktigheten av den stimulans i formeln. erhåller vi (13) där k känsel γ är proportionell mot den fundamentala av en given stimulus förhållandet är uppenbar. eller i den meningen Th IS 51 förstått irritabilitet. men kan fortfarande vara densamma med hjälp dimensioner sensation skillnader med när man sätter upp samma för två olika känslor. Nu skulle generellt omtalas som möjligt tänka att om tröskelvärdet för den stimulans b är i kraft av ändringen av irritabilitet förändringar. även de grundläggande stimulansGrad förändringar. rättsförhållande är: och det ska genom substitution är en del av det ursprungliga värdet. och så att du har ett konstant värde på k kan gälla i mätningen formel endast så länge som den absoluta känslighet eller irritabilitet . vara beroende av. alltså ett absolut mått på sensation genom mätning formel kan inte ske. För denna studie av en viktig i sig förhållandet men ger mätningen formel själv den lämpligaste indikationen dar. Därefter kan det reciproka värdet av b. men som ännu inte identifierats. den andra delen av denna gräns eller medelvärde som ska ingå i de mätnings formel stora händelser i deras tillämpning.därefter förändringarna i γ driva.

där b är beroende förblir densamma. Men från andra sidan är, generellt sett, lika
tänkbart att, liksom tröskelvärdet b förändras, men känslan är densamma när endast
den grundläggande stimulans förhållandet
förblir detsamma. I detta fall
är k oberoende av irritabilitet och kan i många olika värden på b samma k används i
mätningen formel.
Endast erfarenheten kan avgöra denna viktiga fråga, och hon väljer det senare
antagandet. I kapitlet om den parallella lag har visat att en skillnad mellan två stimuli
visas lika tydligt att de gillar med trötta kroppar, varvid tröskel b ändras eller tolkas
med icke-trött. Nu var först till varandra om de respektive värdena på
konstanterna b 'och k ", om den sista b och k, och om båda stimuli vars skillnad är
förstås, Β och Β− 1 , så det första fallet, skillnaden känsla

vilket resulterar i den andra formen, genom att genomföra den skillnaden för
logaritmerna i logaritmen av kvoten. Andra Falls är känslan skillnaden
.
Om nu båda skillnader att vara lika, vilket framgår av den erfarenheten, måste så k
' = k , d jag värdet av k oberoende av värdet på b för att vara 2)
2)

En senare givande skillnaden mellan känsla skillnader och upplevda
skillnader kommer inte att ändra mycket i detta avdrag.
Du ser nedan att parallell lagen är ett viktigt komplement i Webers lag i
fastställandet av mätningen formel.
Efter detta kan härledas från mätningen formel följande märkliga mening:
Om stimulus värdet av b, i vilken en sensation på tröskeln inträffar, ökar eller
minskar i en given situation, så ökar eller minskar varje stimulus värde med vilket en
sensation given styrka, som skall genereras i samma proportion. Så, till exempel, en
person som närmar sig domningar, en n -gånger så starkt ljud behöver lyssna till
samma alls ännu, som en annan person med friska öron, så han är också en n gånger
behöver en sådan starkt ljud till lika stark som den här för att höra honom, oavsett
vilken styrka du gillar denna plats. Eftersom vi har efter mätningen
formel γ = k log . Är nu på n gånger värdet av B , värdet på γ eller misslyckas med
samma storlek, som på ett enkelt, liksom behoven n gånger β tillämpas.
Vi har inte ett direkt medel för att jämföra intensiteten av känsel i olika
individer. Men du kan se inte utan intresse att vi genom att bestämma

tröskelvärdet b erhållits i olika individer ett indirekt sätt, vilket är tillräckligt för hela
skalan av sensation styrkor på en gång.
Förresten, visar formen på mätningen formel, att det kommer ut för storleken på
känslan till samma, om man β minskas i en viss situation eller b ökar i samma
proportion tror. Detta leder till en dubbel representation av en modifierad irritabilitet,
och det kan vara korrekt under vissa omständigheter möjligt att använda ett eller det
andra. Du kan minska irritation lika väl av en minskad stimulans effekt β med samma
trösklar b representerar, såsom genom en ökad tröskel b med samma stimulus
verkan β . förra kan ses som avtrubbning stimulus exponering eller stimulus, varvid
den senare beskrivs som avtrubbning av irritabilitet. För översättning av stimulans i
den beroende psyko-fysisk rörelse, som har utan att få fäste endast i de inre
psykofysik, är bara den första representationen är tillämpligt, förutsatt att en minskad
irritabilitet voraussetzlich endast öppnas för att avslöja att en minskad psykofysisk
effekt av stimulans sker, vi därefter av en reducerad β måste uttrycka. Men i de yttre
psykofysik, på marken vi står nu, vi måste representera utan tillstånd endast faktiska
förhållanden genom formeln, den stimulans β i sin verkliga storlek in i formeln, och
variationen i sin effekt genom att ändra irritabilitet genom att variera
konstant b representerar, så där vi stannar först även i det följande.
Låt oss kalla B värdet på β , i vilken enheten av känsel γ godkänns, kommer vi i
allmänna termer, vilket hittills för b och k gavs värdet på γ = måste sätta en, om vi på
samma gång β= B set. Så vi får dessa konstanter som en funktion av
upplevelsevärdet B , det vill säga

(14)

(15)
Dessa värden på b och k kan därefter också ersätta såsom önskas i mätningen
formel. Vid substitution av värdet på b en har

(16)
Substituera

för log

i denna härledning, som leder tillbaka till den redan (se

ovan) fann resultat beror på det faktum att log
eftersom ett bastal.

=

log a , och att logga en = 1,

Vid substitution av värdet på k lätt kan hittas

(17)
Under tiden kommer du att vara den enkla tillämpningen av bokstäverna b och k :
mätning formel är generellt mer praktiskt att dra slutsatser.
För att tas i beaktande vid tillämpning av mätning formel kan väsentligt inkluderar
att det finns interna sensations stimuli. Om de finns, är att lägga till sin storlek till
storleken på de yttre stimuli till värdet på β för att erhålla, som sätts in i formeln. Det
kan dock vara deras existens och deras storhet på bara alla tillgängliga från närvaron
och styrkan av sensationer i frånvaro av yttre stimuli och beaktas i förhållande till
deras effekt i ett motsvarigheter. Så vi måste lägga till lite storlek på eventuella
externa ljusstimuli och därmed ökad stimulans i formeln som β införa för att få
resultatet av uppfattningen av ljuset helt, förutsatt att efter flera tidigare diskussion
redan utan yttre stimulans, en svag känsla av ljus i förekomsten av ögon Svart yrkat
gör, vilket förutsätter att det finns en intern orsak till känslan av ljus, som vi kortfattat
beskriva som internt överklagande. Nu kan denna extra storlek inte bestämma de yttre
stimuli exakt, men deras existens måste beaktas, eftersom de vid svaga yttre
ljusstimuli för det viktigaste inflytandet, och måste tillämpas relativt dock starka yttre
ljusstimuli, där deras inflytande är att försummas.
Från andra sidan måste beaktas att vissa stimuli förutom den avtrubbning av
irritabilitet, som de bär, deras exponering för utlösa en begränsande sättet, effekten
ökar med styrkan av stimuli. Åtminstone är detta sant av ljusstimuli, förutsatt att
eleven har kontrakterats av den ökade ljus stimulans, och det skulle vara mycket
möjligt att de förhör och kanske även i andra sinnen skulle ske något
likvärdigt. Naturligtvis kan den stimulans endast införas med hänsyn till denna
begränsning i mätningen formel, som du kommer att genom en respektive minskning
av β eller ökning av b kan vara tillräckligt.
Varje stimulans irradiiert inom en viss omkrets och något ljud under en viss tid
efter, då hans intryck har hänt en gång. Även detta kan dyka upp för att direkt och
omedelbart agera stimuli som skall beaktas Zuwüchse.
Men på andra sätt, i enlighet med lagarna i kontrast, nämligen före och lyhörda
stimuli agera abändernd till storleken på känslan som orsakar en viss stimulans. Mål

med avseende på detta, mätning formel hitta enkel applicering, antingen alla stimuli
måste förändras i samma proportion, eller så måste alla stimuli utom den ständiga
föränderliga, minst det är sannolikt att under dessa två villkor inträffar, den enkla
tillämpningen av mätningen formel kan. Den Webers lag som är godkänd enligt det
första villkoret, experimenten med molnen nyanser (Th IS 140), under det andra
villkoret i uppskattningen av stjärnornas magnituder.
Slutligen måste vi vara en att minnas som skall ingå i ansökningarna för mätning
formel punkt uppmärksamhet. För den tid som vi kräver en likartad tillämpning av
mätningen formel ett jämförbart tillstånd av uppmärksamhet. Senare visar än en gång
att den olika grad av uppmärksamhet inte kommer inom vissa gränser och på sätt och
vis i ansökningarna för mätning formel på känslor i beaktande, för det andra, att
mätningen formel kan hittas på mått på uppmärksamhet även ansökan. Detta måste
emellertid först föregås av någon diskussion av de inre psykofysik.
Det ser nu väl av det ovan anförda att, enkelt som mätningen formel, men
tillämpningen är inte en enkel sak att. Och det är vettigt för dessa svårigheter i sin
ansökan lätt frågan är om något är eller vad någonsin vunnit med det.
I detta avseende bör det noteras att det främsta intresset för mätningen formel, inte
så mycket det faktum är att det gör det möjligt att verkligen jämföra känslor exakt
antal värden som inkluderar inte lätt vara en vetenskaplig eller praktisk anledning än
att:
1) med den av de motiverade, som ska uppnås under gynnsamma omständigheter,
huvud möjlighet åtgärden termen därav på en fast, tydlig, exakt fundament byggt och
härmed psyko den matematiska basen någonsin säkrad, att 2) i den funktionella
kombinationen av värdena γ , β , b , är förhållandet mellan stimulans, känsla och
känslighet ett uttryck, som ger upphov till en samtidigt tydliga och skarpa bild av
detta förhållande efter faktisk förbindelse, och utredningen bidrag klara och vissa
angreppspunkter, som 3) i denna funktionella relation är också tillåtet utan särskild
åtgärd, men förutse i allmänhet, eftersom kursen och tillståndet för
perceptionsfenomen måste förändras med ändring av sådana och sådana villkor som
samma sak med de begränsande fallen och vändpunkter, så även om ingen speziales
åtgärd är möjlig, men generella slutsatser vara möjlig.
Dessa fördelar ger sig i riket av yttre psykofysik är, och i en sådan i stället för i den
lika ovanliga som måste uppnås som ett sätt att genomföra åtgärden är betydelsen av
mått formel för att söka i området.
Men det största intresset av mätningen formel vilar enligt min mening, inte på
utsidan, men i de inre psykofysik, är inte ingången till de inre psykofysik om det
verkligen gett uttryck genom hennes dimensionella förhållandet mellan stimulans och
känsla, men att säga att nyckeln till hennes dörr är.
I själva verket, om mätningen formel redan kan bidra med en hel del att orientera
oss i området för relationer mellan stimulans och känsla, men det är trots allt det
ovanstående, en ren och strikt tillämpning av samma kan aldrig hända här. Endast i
vissa, mer eller mindre omfattande, aldrig riktigt säker som skall fastställas, gränser,

med mer eller mindre approximation, är tillämpligheten av mätningen formel vi kan
proportionalitet mellan stimulans och därmed utlöste psykofysisk aktivitet väntat, och
där denna proportionalitet störs eller avbryts störd eller avbryts. Därför, den största
framgången för de yttre psykofysik vid fastställande mätningen formel vilar enligt
min mening, är att ha det motiverade trots alla fel så långt i deras territorium att
översättningen i en ren tillämpning inom området för inre psykofysik är möjligt och
nödvändigt.
Samtidigt är vi men nu med mätningen formel ännu helt i de yttre psykofysik, och
måste dra sina fördelar och begränsningar, först på denna plats i beaktande. Men mer
komplett, trogen, presuppositionless detta sker, desto bättre kommer vi att arbeta dig
fram till gränsövergångarna i de inre psykofysik det.
Styrkan av stimuli inom områdena ljus och Schalles kan representeras direkt av sin
levande kraft, och att acceptera dem som andra stimuli som de agerar bara som
stimuli om deras levnadskraft en levande kraft psyko rörelse initieras i kroppen och
därmed representerar. Den har därefter ett intresse för att ställa upp våra formler som
funktion av den kinetiska energin hos den stimulans eller genom utlöst rörelse. Först,
även om det verkar enbart med utgångspunkt från en matematisk spekulation, också
kan inte avgöras från början huruvida formler, som inledningsvis kan komma att
upprättas efter upplevelsen bara för den levande kraften i hela svängningar, även
överföras är den levande kraft av de enskilda stunder av vibrationer, och om, kan
resultatet för en fullständig svängning och andra former av rörelse för känslan genom
summering av vad deras individuella stunder som använder dessa formler hjälpa till
att hitta rätt, som ensam motiverade överföring av stunder och kan tyckas
användbara. Eftersom nu en sådan motivering verkar bero på ett senare kapitel, så
skickar vi förskottet för dessa elementära formler.
Låt oss föreställa oss en partikel med massan m, som i en given tid stunder med
hastigheten v rör sig, och därmed den kinetiska energin mv 2 har enligt vilken det,
vare sig som en stimulans verkar på ett sinnesorgan, eller till och med en psykofysiskt aktivt element i samma grupp, och härmed antingen sätt är ett bidrag till den
totala sensation, som betraktas genom att summera de elementeffekter såsom visas i
termer av hur detta förklaras närmare i framtiden.
Låt b hastighet partikeln där dess bidrag till den totala känslan försvinner, då får vi
genom att ersätta mv 2 för β och mb ² för b i mätningen formel

och i den grundläggande formel

Den lika
med
i den sista formeln bevisas av differentialkalkyl,
där d ×v 2 tas som differential = 2 VDV . Så vi har en kort stund

;
vilka värden och inte heller med den tidselementet dt kommer att multipliceras, dels
bidrag γ dt att få till ett stimulus, som vid tiden t storleks mv 2 måste känsla i
tidsaspekten dt är, å andra sidan känslan ökningen d γ dt, det vid
tidpunkten t genomgår hålls uppfattning när den stimulans mv 2 i
tidselementen dt till d ×mv 2 växer.
Från de tidigare formlerna följande anmärkningsvärda slutsatser flöde:
1) Dimensionerna hos de partiklar som inte är inkluderad i de elementära formler.
2) Det är oväsentligt om att införa den kinetiska energin eller den enkla hastigheten
i formlerna själva sist bara om konstanterna k och K dubbel.
3) Tecknet för v och därmed riktningen av hastigheten är utan påverkan på värdet
av känsel och känsla skillnad genom att alltid samma tecken i täljaren och nämnaren i
uttrycket förekommer, eftersom även b vi är homologa med v har vad som tillhör anta
.
Den första punkten anlangend, är det obestridligen inte utan intresse, och, om man
så vill, att den fysiska massan av dessa formler helt försvinner karaktären av en
andlig dimension lämplig. Elementar själslig intensitet beror då endast på rörelse, inte
av massan. Men man måste vad är, för poster som inte överförts till system. Om vi
tillämpar formlerna för den totala överklagande av, då pulserna kan uttrycka samma
som olika partiklar ansamlas delvis för samma punkt i den kännande organ, till
exempel två klockor ljuda ihop flera fördelade dels på olika, precis som två stjärnor
två finnas ljuspunkter i ögat visas, och båda om den totala storleken på sensation med
antalet irriterande partiklar, härmed har den totala massan av de incitament att
växa. Om vi tillämpar formlerna för den psyko-fysiskt attraherad av orgeln i sig, då
detsamma måste gälla för antalet partiklar irriterade. Även en partikel med massan
två gånger med samma hastighet är ostridigt måste gälla lika med summan av två
partiklar av mass lättare vid den hastigheten.
De tidigare formler har upprättats i enlighet med det enklaste och närmast
förutsättning att beroendet som finns efter erfarenheterna mellan storleken på känslan
och den levande kraften i en fullständig svängning, översättas var i ett beroende
mellan stolparna, med ett enda ögonblick av en vibration är i ett tidselement till hela
känslan och den levande kraft, vilket i detta tidselement har visas att det kommer ut i
princip samma sak, om vi är kvadraten på hastigheten eller en hastighet för β införa i
formlerna. Det är nu möjligt, men noterade att i ljus och ljud, på de villkor som vi kan
endast grundas här, exakt proportion till förändringarna i hastighetsökning med
hastigheten på de oscillerande partiklar som sker under varje svängning, fördubblar
amplituden så fördubblats hastigheten och fördubblade ändring i hastighet i varje
ögonblick på samma gång. Och det är i det följande såsom mycket skäl att komma
ihåg att för charmen β förändringen i hastighet än hastigheten i sig är att substituera
på de elementära formler. Här mellan beslutet kan bara komma i efterhand, som

uppfyller bättre av de två villkoren i arbetet med att etablera erfarenhets beroende av
hela känslan av hela rörelsen genom summering av elementära bidrag, och det finns
ett relativt enkelt fall, vilket förmodligen för att utreda denna fråga, på I men bara
framtida eingehe.
Om nu antagandet verkar verkligen att föredra efter en sådan undersökning - och i
själva verket kommer att bli fallet - att den grundläggande formel och mätning formel
för β istället för enkel hastighet förändringen i hastighet, eller vad vi kommer att
fortsätta att ringa kort andra ordningens takt ersattes för att göra byggandet av
sammansatta sensations betalningar av alla slag passform, detta skulle förresten i
form av ovanstående formler inte förändras, genom att endast knappt v skulle ha tagit
en hastighet på den första för att förstå en sådan andra ordningens eller en förändring
i hastighet , och de ovanstående tre punkter skulle vara lika ändå behålla sin giltighet:
1) att massan försvinner från de elementära formler;
2) att det, förutom värdena på konstanterna k , K är oväsentligt om man använder
andra ordningens hastigheter enkel eller torg;
3) i att det positiva eller negativa värdet av densamma, det vill säga huruvida de
fungerar som en acceleration eller retardation, som inte har någon inverkan på
uppfattningen resultatet.
Den detaljerade undersökningen av frågan i sig är men senare på sin plats, eftersom
den har presenterat sig varken ett särskilt behov eller ens en indikation till nu att
bestämma det, faktiskt.
Jag har diskuterat i det föregående, den grundläggande formel och mätning formel
genom de viktigaste punkterna att det kan anses vara endast i den mån att den mest
allmänna och den allmänna ramen för dessa punkter kommer in i ljuset, men är mer
specifika för den enskilde av samma i följande kapitel med diskussioner för att
komma tillbaka, måste hållas så att ansökningarna från de formler. Dessutom, jag är
på en generalisering av mätnings formel, och hela Maßprinzips jag förutse visas här
inom kort.
Mätningen formel ger beroendet av känslan av stimuli. Som den mer generella
samma, kan en formel, som jag kallar skillnaden formel, gäller, varvid beroendet av
en sensation skillnad ges av stimulansförhållanden, genom mätning formel ses som
specialfall av skillnaden formel, där en av de två förnimmelser mellan vad skillnaden
är, noll. Formlerna för sensation skillnaderna kan vidare generaliseras till de för
skillnader mellan sensation skillnader eller skillnader av högre ordning. Mellan
känsla skillnader, är införandet av tröskelkvoten i skillnaden själva formeln för att
göra en skillnad senare av fakta som ska förklaras, efter som de stiger i känsla eller
vara särskilt förstås, och för den senare kan behövas och Unterschiedsmaßformel
uppstår. Slutligen kan hela Maßprinzip från Webers lag representeras självständigt.

XVII. Matematisk härledning av mätningen formel.
Utvecklad i inledningen av föregående kapitel grundläggande formel

baserat på experiment på skillnader, som är på gränsen av shopping lavar. Livet
kan, dy och dQ betraktas och behandlas som skillnader i den. Genom att integrera
samma man sedan finner först under förutsättning av naturliga logaritmer

γ = K log Β + C,
där C är integreringen konstant. De bestäms av villkoret att sensation γ vid
Tröskelvärdena för det stimulus β = b försvinner, eftersom det har
o = K log B + C ,
därför
C = - K log b
och

γ = K ( log β - log b ).
Eftersom en vanlig logaritm lika med modul M = 0.4342945 multiplicerat är den
naturliga logaritmen, som är, med hjälp av vanliga logaritmer och inställning
av

den tidigare formeln i

γ = k (log β - log b ) = k log

.

Denna härledning skulle vara illusorisk om det faktum att tröskeln inte existerade,
som därför endast formulär med Webers lag längs zulängliche låg bakom mätningen
formel, och härmed känsla av absolut mätning. I själva verket borde den känslan
snarare än på någon ändliga värden går utanför snarare ett nollvärde för den
stimulans, som vi skulle för den konstanta C får ett negativt oändligt värde, och det
skulle inte finnas någon ändlig term för en absolut känsla värde att hitta, men skulle
förhindra ingenting att mäta känsla skillnader fortfarande, i deras uttryck
av C försvinner. Eulers formel för tonhöjd, och Steinheil formel för stjärn storheter,
än på det faktum att tröskeln inte bygger därför endast avse sensation skillnader.
Även utan tandsten, kan man härleda mätningen formel från Webers lag efter
samråd med det faktum att tröskeln, och om man så uttrycker Webers lag, att känslan
skillnaden är densamma när den stimulans förhållandet är detsamma. Och det
förtjänar denna härledning särskilt respekterad i som hon sitter i montern, vända den
tidigare pass, det vill säga i stället för de empiriska data från bara för att komma till
den grundläggande formel för att härleda in tidigare nämnts mätningen formel genom
integration, men endast i den mätningen formel för att tillgång att härleda den
grundläggande formeln för differentiering.
Faktum är γ och γ ' två förnimmelser som respektiv de stimuli β och β ' hör, som
Webers lag säger i den senaste formen märkt att γ - γ ' är konstant så länge

förblir

Men vi lägger villkoret att känslan vid ett ändligt värde b av den stimulans försvinner endast den senare formen är möjlig. Följaktligen vi erhållas från ekvationen γ′-γ= det faktum att vi är γ = 0 för de värden β = b set.konstant. γ′= Detta ger skillnaden . lika väl uppfylla villkoret att γ . eller att γ-γ′= Om f är en allmän funktionstecken. så går. . Utan Zuziehung det faktum att tröskelfunktionen kan nu f tas godtyckligt.γ ' förblir konstant så länge som när formeln γ . skulle tillståndet i Webers lag alltid uppfyllas. I själva verket är de följande formlerna skulle γ-γ′= = = etc. de i γ= . I själva verket sätter vi i ekvationen γ-γ′= känslan av γ ' = 0 och den motsvarande stimulus β ' = b.γ '= k log förblir konstant .

måste man ha = - eller = + Nu. som ljugit funktionen f skulle tas godtyckligt. Men om β . sid. en produkt av både därför av XY. 86 och på andra ställen är. eftersom det är f ( x ) = k log x f ( y ) = K log y f ( xy ) = k log xy där k är en konstant. så denna härledning skulle på grund av de oändliga värden. är också skiljas från alla andra funktioner i . Det vill säga. γ ′ är båda noll. ljugit acceptera. dvs b = vara 0. inte ta plats och Den logaritmiska funktionen av stimulans-förhållande. y ) = f ( x ) + f(y) i övrigt är i allmänhet tillräckligt. 109 suiv.γ-γ′= - . i Schlomilch s Handb d algebr.. Analys sid. vilken skillnad den ursprungligen uppmätta γ-γ′= måste vara lika. och det följer av det faktum att man måste ställa in . där vi befinner oss som nödvändigtvis förkastas. för y. Är substituerad i den föregående ekvationen för x. β ' med γ . ekvationen f ( x. . så att det är identiskt med det ovanstående. ett bevis för dig i Cauchys Cours d'Analyse algébr.

skillnaderna i alla grann variabler. ja det skulle ohnedem motsägelser och inkonsekvenser i sensation områdena kommer. Var sådan B. erhållits förutsättning. skulle vi tillämpa den första formen.γ ') + ( γ ′ .stimulansförhållandet.γ " lika med ( γ . De tre stimuli β . denna jämlikhet av den totala skillnaden lika talar ur sensation med summan av de partiella förnimmelser i territorier andra förnimmelser som ett resultat av den erfarenhet. γ ' och γ " finna. skulle .γ ''). med en fastighet som. β ' β ' kommer att representeras av tre stjärn magnituder l. så måste skillnaden i ljusstyrka. Eftersom verkligen pressa astronomer fragmentstorlekar enligt denna princip till domen i ögat mot så måste axiom i fråga här har sin giltighet. är 2: a. Låt oss förklara det för stjärnornas magnituder. plus de skillnader som finns när man går från 2: a till 3: e. Man kan nu först och främst bara empiriskt övertygande att om γ . av någon av de ovan angivna funktioner som log γ . som utan föregående. som de tre stimuli β . som i de områden i planen. att till och med mindre av en anledning i erfarenhet föreligger för motsatsen. som vår logaritmisk funktion av stimulans förhållandet mellan skillnaden vi mellan de extrema förnimmelser γ och γ " hitta.γ ') + ( γ '. men bara med hjälp av den logaritmiska funktionen av stimulans-förhållande för sensation skillnader kan. genom den matematiska axiom att de totala skillnaderna erhållits genom summering av två olikheter något den samma. i den mån det kan konstateras genom erfarenhet kan lika tjäna som villkor för att denna tröskel skall motiveras med tillgång till Webers lag. skulle dessutom inte är föremål för. β '. γ ". den logaritmiska funktionen på ett säkert sätt.γ ') vara. varav visar ingenting. och utan vilken varken en faktura med känsla storlekar skulle kunna ske med utgångspunkt i Webers lag. Likaså kan tyckas oss intervallet av oktaven är inte lika stor som summan av femte och fjärde. visas större eller mindre än skillnaden i ljusstyrka som kan hittas när man går från 1 . som vår logaritmisk. 3: e klass. skulle man ha Om nu γ . γ " de tre förnimmelser. men det är ett faktum av erfarenhet. finns den när man går direkt till ögat från den första till den tredje storleken. trots allt. bara slå ut summan av de skillnader som vi mellan γ och γ '. och det kan sättas in innan några fragmentstorlekar mellan alla variabler. känslan skillnaden av någon funktion av stimulans förhållandet. γ ′ . β '. den totala skillnaden wiedergäben samma. tre stimuli i fallande storleksordning β . γ " är given. β " med tillhörande förnimmelser γ . vilket kan handla om att försöka ersätta densamma. om de är till och med funktioner av stimulans förhållandet.γ ' = ( γ . β " hör hemma. så att du kommer att medge att. passerar för 2. Och om du ser kanske inte gift.

γ′-Γ⊥= . genom vilka en eller annan av de .γ " så måste + = vara så att ekvationen med avseende på det faktum att = ξ är enligt vad (SO) är märkt. och om det krävs för att ( γ . I själva verket.vara så eller = vilket i allmänhet inte. så det finns de.γ "). med undantag av stocken.γ-Γ ⊥= som enligt Webers lag är fallet. när γ-γ′= . Generellt. eftersom det finns förhållanden som behövs beslutat att stanna vid den logaritmiska funktionen. inte kan uppfyllas på annat sätt än om ett set = k log . Lika en skulle hitta olikheter för alla andra funktioner. efter att denna har Likvärdighet mellan γ .γ ' och ( γ . men endast under mycket partiklar tillstånd som skulle kunna vara fallet.γ ') = γ .γ ') + ( γ ".γ ') + ( γ ′ . På samma sätt.

kan bestämmas av diskussionerna i den 16: e Ta med kapitel under tre huvud fall som är kort för att beskriva det faktum att man säger: En händelse. eftersom storleken på de positiva värden av undersökningen på denna punkt eller styrkan med vilken det går in medvetandet. Representationen av omedvetna psykiska värden som negativa värden är en grundläggande utgångspunkt för psyko vars giltighet kan vara men försökte ifrågasätta av en annan tolkning kan motsätta samma. som det har varit för mig früherhin motsätter sig en ansedd . det vill säga medvetna värderingar. 218 ff Det första fallet är den där känslan uppstår tröskeln. vilket också är inte fallet.funktioner som angivits ovan. XVIII. För t. 122 ff revidering sid. Men detta motsägs av erfarenheterna. 1) I samtliga de fall som ingår i mätningen formel.ex. oberoende av storleken på stimuli. den grundläggande stimulansvärdet är lika med 1. men också att växa i samma proportion som stimulus förhållandet ökar. den tredje var de fortfarande härmed medvetslös och ligger under tröskelvärdet. Representation av kontrasten mellan värme och kyla sensation. 88 ff. Om funktionen har denna form γ . i stjärnornas magnitud motsvarar en fördubbling av skillnaden mellan två på varandra följande stjärn storheter. periodiskt öka och minska. s. jag tror det mer nödvändigt för att uppfylla någon detalj. 206 ff Psych Maßprinzipien. har man beslutat uteslutas.γ '= k så skulle en sensation skillnad inte bara vara alltid samma när stimulans pengar är av samma storlek. Det negativa sentimentet värden i synnerhet. eller djup medvetslöshet åtgärder. s. Så är vår mätning formel i en connexion måttet på både medvetande medvetslöshet som en viss känsla. eller skillnaden av en stjärna storlek på tredje någonsin ingalunda en fördubbling av förhållandet mellan ljusintensitet. tredje. Om å andra sidan formen att vara här γ . om mindre än 1 1) När det gäller S. som hör till de successiva stjärnornas magnituder. om det är större än 1 sekund. att acceptera det andra där den överskrider tröskelvärdet. storleken på de negativa värden samt avlägsnandet av känslan från den punkt där den är märkbar.γ '= κ synd så skulle känslan skillnad med ökande intensitet av ett stimulus. medan den andra förblir oförändrad.

där varken positiv eller negativ förmögenhet är det. eftersom det faktum att tröskeln själv ställa in matematisk representation av fakta kvarstår för lägre stimulans värden. nämligen att genom en negativ känsla värde snarare värdet av en känsla av en negativ karaktär. med följande förhållande till en liknande exempel giltigheten av den tidigare vyn kommer att förklaras. Dessutom. Det kan ha någon tillgång eller skuld. måste man tillhörande negativa sensation värden. unpleasure känsla av värme. men vi befinner oss med det omedvetna. som uttrycker att det mer eller mindre pengar. Som i fallet med skulden krävs en större eller mindre tillväxt av pengar och varor för att åstadkomma noll tillståndet i fastigheten. Dessutom strider det mot andan i matematik är att inte ta det så. utan i pengar och varor i sig. ingen skuld har en nollvärden. men dessa är inte motsatta känslor. men i en positiv eller negativ innehav av samma består. Det är överallt på naturen av vad det är att beskriva. Vår mätning formel representerar lika övertygande loppet av förnimmelser som en funktion av den stimulans över tröskelvärdet. varför det skulle vara ganska untriftig att utse större och mindre skulder med de nollvärden. I alla analoga fall. utsikten. och slutsatser från det imaginära till det verkliga inte mindre riktigt sant. Det kan inte vara det minsta hindret. eller riktningar. Den rungande anledning saken är inte att beskriva på ett sådant sätt är att mot bakgrund av de omständigheter som matematiskt inte vara representerade.För att sammanfatta situationen för den medvetna övertygande sinsemellan. Eftersom matematiskt kontrasten på skylten kan vara riktigt lika bra.auktoritet verkligen som sachgemäßere. så psyko Vid medvetslöshet större eller mindre ökning av stimulans. än mindre. respektiv det utlösas av rörelse för att åstadkomma noll tillståndet i känslor. som bygger på kontrasten av verkligheten och inte verkligheten som den öka och minska. Nu kallas övertygande den finansiella ställningen. glädje.känsla jämfört med nuvarande uttrycka storleken på alla förnimmelser var medvetslös utan helt enkelt för att beteckna noll. där den vinner bara i positiva . bara utanför som börjar den positiva rikedom. naturligtvis relatera till vad samma motsvarighet i erfarenhet. men brist på känslor på ett sådant sätt att större negativa värden motsvarar en ökande avstånd från den märkbara karaktären eller verklighet sensation. Precis som vi nu måste sätta in den rena matematiken det verkliga och imaginära i samband och unna dig övertygande presentera sammanhanget och omständigheterna i det verkliga. eftersom de är snarare att beteckna stora och små negativa värden. måste de ta av det omedvetna i samband med det. oavsett bemanna detta har ingenting. så att stora negativa värden innebär ett större avstånd från verkligheten. har man ingenting. det som är giltigt för det radievektor såsom en funktion av vinkel för att sända förnimmelsen som en funktion av en stimulus. är det också i den psyko användningen av matematik i ärendet. Så det betyder i det rektangulära koordinatsystem en kontrast till anvisningarna på linjerna i system av polära koordinater kontrasten av verkligheten och inte verkligheten i en linje. eftersom de som röra sig i den verkliga världen. måste varorna för besittningsskydd bara läggas till bara åstadkomma noll staten bara. eftersom det kalla känsla.

konsekvenser och tillhörande omständigheter är motsatt på det sätt som den matematiska kontrast skylten ska gälla för dem. så de kommer lika bra även efter andan och connexion av de tidigare matematiska överväganden. Kallt. även om vi vet här om något specifikt. lusta. för att se. relation. bara är så kraftfulla effekter i själen som kan fungera som värme. lust. mängden av samma prospektiv. eftersom antagandet av Webers lag här tjänar endast som en indikation. men skillnaden från det av temperatur. behandling av kontrasterande sensationer att förklara det utan att det är begränsat till tillståndet i Webers lag. Och du kan berätta riktigt i samma mening: man känner sig i det omedvetna tillståndet mindre än ingenting. där vi känner varken kall eller värme. Om vi satt enligt den enklaste . utan bara dess orsaker. värmekänsla genom att öka den. så att huden drar ihop och är blodet inåt vid denna sväller huden och blodet går till utsidan. om den inte är avsedd att visa. vi kanske inte behöver också utse en motsatt kvalitet på känslan det. Hur långt denna representation speglar de faktiska förhållandena beror på ännu inte helt avgörande frågan hur långt i denna representation angiven grund Webers lag är verkligen tillämplig på temperatur sensationer. och kanske till och med vad den glädje och smärta körperlicherseits motivet är. som redan har 17 Th ÄR kort nämnas. motvilja kan lika starkt kände som värme. Mycket enkel men du blandar ihop oppositionen av känslan avsevärt associerade eller orsakssamband med partier med en kontrast av förnimmelser själva Följande psykofysisk representation av värme-och kall-sensation har mycket endast en teoretisk betydelse. Så du kommer dock att ha kontrasten på skylten i representationen av dessa känslor som en funktion av fysiska förutsättningar. kontrasten av tecknet framför sensation γ att använda för att beskriva en. Inte de förnimmelser av värme. efter vilken Prinzipe den matematiska representationen av s. eller någon funktion av denna skillnad. det positiva tecken att så länge de är över tröskelvärdet. lust. men inte till de känslor själva men till stimuli eller rörelser som de är funktionellt relaterade.k. De är bara övertygande sätt genom att klä dem giltiga faktisk förbindelse. motstridiga känslor och användningen av tecknet motstånd skulle äga rum där. Dock är denna fråga egentligen inte så viktigt. aversion mot sig själv. på sätt och vis motsatsen till hur positiv och negativ. kall. Som ett mått på värme stimulans β är inte den absoluta nivån på temperaturen. Känsla av kyla orsakas av sänkning av hudtemperaturen sjunker under en viss nivå. Att det inte är i alltför vida gränser ska alltid gälla för försök redan medgav tidigare. eftersom känslan av temperaturen enligt avståndet ökar från detta medium temperatur. missnöje med att avstyra det. som ni kan se i fallet med skuld: du har mindre än ingenting. dvs verkligen kände. såsom inverterade representation av den fysiska som antogs av sitt beroende av det andliga.värden av medvetande. men detta utesluter inte möjligheten att det kan fortsätta att gälla i överföringen av stimulans på psykofysiska rörelsen som försöket resultat. nämligen i den mån man någonsin vill titta på uttryck för den typ av legitima. När vi tvingas av sammanhanget. glädjen i allmänhet förknippas med en att vända sig till som det inspirerande ämne.

den kalla c samtal ". och förresten samma närc ' bara så långt under T som c ovan t vill acceptera.T . beroende på täljare av fraktionerna under Logarithmuszeichen är större eller mindre än nämnaren. låter den andra γ ' = 0 Sök om t = c '. om t < T. vilka skall representera. för värme Kallt och få följande två formler genom integrering. kyla γ ".γ'om t > T. värden för värme γ . och kräver var och en oberoende bestämning av integrationskonstant. t bara den nuvarande temperaturen är den grundläggande formel med hjälp av Webers lag här . och detta verkar vara ett avstånd mellan de två trösklarna utanför och på denna sida av T att tala. Formlerna ger äntligen riktigt medveten eller omedveten. så c . ett antagande som måste betraktas som den mer allmänna till det senare att ta hänsyn till att tröskeln skulle vara noll. som man lätt kan hitta i fråga. c ' för uppvärmning och kylning. på detta sätt annat ärende allmänna fall. . Under tiden kan mycket ifrågasatt om detta villkor är legitimt. där T är temperaturen. då variera uttrycken för värme och kyla med en skylt motsatser bakom Logarithmuszeichen. enligt den matematiska uttrycket blir diskontinuerlig. Detta under antagande av två till åtskild ett visst avstånd.T är negativt medan c . det vill säga.T är positivt. tröskeltemperaturer c . och i intervallen mellan två temperaturer varken värme eller kyla är vi. men redan ett visst avstånd bortom och på denna sida av medeltemperaturen T upphör att vara märkbara. positivt eller negativt.De två. att logaritmen för en negativ kvantitet är imaginär. Om vi nu först antar att både den termiska och kall känsla har ett tröskelvärde. är att. men inte nödvändigt för följande generella slutsatser. Den första av dessa formler kan vara ordentligt γ hitta noll om c = t . om vi ser till tröskeltemperaturen för värme filt. Även om erfarenheten visar att med en viss bredd på temperaturer runt betyda frånvaron av en viss känsla av värme eller kyla kan fortsätta att ta emot. där t är mindre. Således representerar de övertygande alla allmänna villkor. där k är den (ovan) indikerade relativt K har: Eftersom det konstant c '. bedöms under varken värme eller kyla. Formlerna ger exakta verkliga värden för värme γ och imaginära för kyl. Nu bör det noteras att den andra termen i denna ekvation för hjälp av båda förnimmelser fall där t = T är oändlig. omvänt. så kan inte enas under samma integral. och där t är större än medeltemperaturen T är.villkoret β = t . det vill säga att båda inte endast vid medeltemperaturen T. Men det bör beaktas att detta även skulle kunna bero på att Accominodationsvermögen den Reizempfänglichkeit eller känslighetströskel i huden.

Om tröskeltemperatur för värme och kyla men ändå ifrån varandra.T ) + C . Därför måste finnas användbart i integrationen i varje fall ett annorlunda val av konstant bör sammanfalla trösklarna exakt skulle kräva egen. bland quos est medel punetum indifferentiae. som annars skulle förväntas ta största möjliga känslighet. säger i en jämförelse av ljus och värme förnimmelser (Programmata Collecta s. där γ = 0 . lux et Caligo contra UT numeriska positivistiska Minores et majores. 169. arctissimis vero terminis circumscriptus est Causa in eo posita est. när frågan om tröskelvärdena för värme och kyla helt sammanfaller i en framväxande noll poäng.Detta gör ett bättre jobb med att mitt i denna medeltemperaturen en gemensam tröskel. ger ersättas i den allmänna ekvationen. Hinc passform.Frigus et calor igitur ut sig habent numerisk positivistiska et negativi. trösklarna skulle men för försök i alla fall kan alltid betraktas som anmärkningsvärt sammanfallande. EH Weber håller med detta. för fallet med köldmedium vid en temperatur under T är. immunitet till en bredd viss temperatur. sed sempre communicatur.och vi måste erkänna i alla fall av andra skäl. för att bestämma vad som vid värme vid en temperatur över.Contra talis medius gradus temperiei corporum nos tangentium quo nee nee frigore calore afficimur. så kommer C respektiv bestämma för fallet med värme och kyla genom ekvationerna: 1 = k log ( c . c ' falla omöjligt. storlek. De därav följande värden för C. där så små temperaturskillnader fortfarande uppfattas med de känslor som de associerade temperaturskillnader på termometern inträffar nästan i den ordning de observations fel. och så är det troligt att de inte faller isär. neque gradus medius existat quo neque lucis neque caliginis sensu afficimur. UT aut Crescente decrescente Luce Sensim paulatimque gammal sensus i Alterum TranSeat. vere existit. quod nostro corpori calor en calidioribus corporibus comnaunicatur. succes Tantum differnnt sensus lucis et sensus caliginis. Låt nu c . Nu när den allmänna integralen av denna formel är: γ = k log ( t . en frigidioribus autem detrahitur.) "Sensus caliginis est sensus deficientis lucis ad cernenduna necessariae. c 'båda dessa temperaturer innebär.t ) + C 1 = k log ( c '. Försöken i den 9: e Kapitel har visat att det finns en medeltemperatur på viss bredd mellan Frost punkt och blod värme. och exakt bestämning av konstanterna c . Quae cum nunquam planen deficiat. för värme och kyla är. " Förresten. men där (godtyckligt) γ = 1 är satt. har sitt teoretiska intresse. så det kan vara bara en. för observation så försvinnande betraktas. lux autem Nunquam ocalis detrahitur. .t ) + C kommer att vara den konstanta C genom den mest lämpliga referens inte till den temperatur. dvs från noll-höjd.

tröskeln b är den grundläggande enheten av den stimulans och de stimulansvärdena β vikten av fundamenten i den (ovan) anges antar mening. eller är varm. för vilket mer experimentella förundersökningar behövs. XIX. som alltid. Den har ett intresse för att driva de viktigaste villkoren i denna korridor lite närmare. dock på så sätt ges möjlighet att i princip berätta hur många gånger starkare vi fryser i en än i det andra fallet. och k är vanligt att värma och kyla. så att de tidigare överväganden i samband med detta åtminstone kan behålla sin vikt. För detta ändamål är detta kapitel avsett. Nu har jag redan nämnt att efter frost pekar på Webers lag förlorar sin giltighet. I denna naturliga antagande. den grundläggande antal naturliga logaritmer 2.Det är viktigt att notera att enheten för frost inte kommer att en jämförelse storlek tillåter enheten för värme.. är det uppenbart att vi inte kan göra bättre än de symmetriskt till T. skulle det behöva lämna eftersom även upptäcka mer generella matematiska relationer mellan förnimmelser av olika slag. dvs c 'bara så långt under. eftersom båda enheterna snarare oberoende av varandra är anzuneh åtgärderna. för det som vi vill ta enheten för temperatur förnimmelser godtyckliga. Snarare.. minskas sålunda åter till en nyans av kännetecknet under Logarithmuszeichen. Känslan stiger till stimuli. vi vet att medan stimulans stiger till tröskeln. faktiskt. Så vi är trots våra Maßprinzips.T i formeln för värme T . är känslan inte ens märkbar. har dock varit på andra sidan noteras att avvikelser från Webers lag i påverkan av yttre stimuli inte nödvändigtvis ske i förhållande till de psyko fysiska rörelser som utlöses av . Med e är. då en jämförelse mellan värme och kyla kan dock ställa in.. c '. men logaritmiska relationer att växa. hänskjutas. allmänt förklara. Detta är för att c . vilket påstås vara för naturen. som det gjorts hittills av blotta skillnaden och Inbetrachtnahme av de tre viktigaste ärenden som begripit under formel. även om han inte är matematiskt nödvändigt. som hittills. Generellt motsvarar varje positiva känsla värdena vid ett givet stimuli β en lika .t i formeln för kall inträffar. Hittills leder teorin under antagandet att den Webers lag gäller. vara närvarande när det gäller matematiska begrepp om en antites av förnimmelser. För enklare härledning av referenspunkten övergången från stimulans och känsla för mätning formel folgends till sin enklaste form γ = log β tros minskas. Men efter värdena på c . till exempel erbjuda honom värme och kyla.T = T .c ' och kontrasten av värme och kyla minskar till det faktum att för t . Respektera Weiser passage av stimulans och känsla. eller åter frysa så mycket som varm. kan aldrig berätta om och när vi fryser bara så mycket som är varm.718 . som c ovan för att acceptera. och ännu senare är inte upp på ett enkelt. Dock var det huvudsakliga syftet med den tidigare diskussionen inte båda. ja samma i den matematiska anda. men ingalunda samma proportion till. bestämma mått funktion av temperaturen sensation. är.

Om vi följer ytterligare nu under positiva känslor värden. . 2. Å andra sidan är det ingenting som hindrar att anta att om den psykofysisk rörelse kunde ökas på obestämd tid. varefter de två raderna av stimulansvärden 1. Men det ökar β mer och mer. 1.. Efter att man har någonsin behövs endast under åsikt med avseende på de stimuli för värden påβ för att hålla reda på vilka är större än 1. tillhör två rader av det absoluta antalet utskrifter med samma stora sensation värden.. det första en rad positiv.log β . Om vi beräknar utifrån en godtycklig logaritmisk system enligt formeln γ = log β värden γ . och det gjordes för att öka känslan när överskrider tröskeln till ännu en . Sedan känslan när trösklar själv är noll. beroendet av känslan det skulle följa indefinitely formeln. över en viss gräns.. får vi inte glömma att vår formel gäller endast så länge som Webers lag gäller. 3. medan antalet positiva känsla värden på tröskeln till oändlighet stark positiv känsla de oändliga intervall stimulansvärden från 1 till ∞ lyssnade. .. Hela rad negativa sentiment värden från negativ oändlighet till tröskeln motsvarar de relativt små ändliga intervall stimulansvärdena 0-1. vilket kan ses i det faktum att förhållandet växer initialt. i syfte att hitta efter ett tidigare förhållande övergången med avseende på de stimulansvärden som är mindre av det. och att detta gälla vid kraftiga stimulanseffekter upphöra efter etableringen av vår organism. enligt det allmänna förhållandet = . som odling av tröskelvärdet 1 till värden β tillhör. varav den förstnämnda en oändligt stark känsla. så känslan av ökning av den stimulans i människan kan inte så öka obegränsat. 4 . ökar känslan initialt snabbare än den stimulans. men långsammare. Men vad det första beträffar. så gör den tillhörande förhållandet igen. något ändligt värde men unendlichemal så stor än noll. den senare den absoluta medvetslöshet en känsla heter.stora negativa värden i ömsesidig attraktion (kapitel 14 formel 2) som log . såsom skulle vara fallet efter applicering av abstrakt formel. Både antalet positiva och negativa sentiment värden löper enligt som en β i värdet γ = log β eller γ = log växer mot oändligheten kan. det ökar intresset för sin tröskel.. Kort sagt.. .. den andra serien av liknande storlek negativa sentiment värden som motsvarar på tröskeln till den stimulans 1 i de nollvärden eller gränsvärden för sensation. i en oändlig respektiv positiv eller negativ kvantitet. finner vi att γ initialt vid en snabbare villkor som β ökar.

Övergången från gränsen till gränsen. och varierar från det till en liten. Och om du. men det är en mycket mindre mängd sådana intensiva känslor uppstår.. så att förnimmelsen minskar både absolut och relativt de stimuli. Den punkt där denna relativa max känsla inträffar. det vill säga e -gånger tröskel. Fokusering är mer. är en för att få största möjliga känsla prestanda med samma har att fördelas så att e eller gånger styrkan av tröskelvärdet fungerar som ett kardinal charm. långsammare än vissa gränser attraktionen växer. men (strängt taget bara inom en oändligt intervall) samma andel växer. Om vi sätter däremot det ideala fallet med en oändlig styrka av den stimulans och samtidigt fortsätta att bevara giltigheten av den formel.mycket liten ändlig storlek i oändligt starka relationer. Om den sjunker märkbart lägre. så kommer att . Så om stimulans till 2. så han ger den relativa maximum av känslan eller ström kardinal sensation. men så växer känslan ännu tagit absolut. kommer vi att hitta ett annat sätt ledde oss till samma resultat. och tillhörande känsla av kardinal värdet av stimulans och känsla. i sin barmhärtighet. det är fortfarande vilse i hela uppfattningen prestanda. Ökar attraktionen ytterligare utöver detta värde. där känsla i oändliga förhållanden och där de inte längre märk växer med en viss begränsad ökning av stimulans. men minskar i proportion till de stimuli. är huvudpunkten varm.. Om således en stimulans i e agerar gånger styrkan i dess tröskelvärde eller med dess kardinalvärden. är di lika med basen antal naturliga logaritmer. där den maximala motsvarar samma e . har mer koncentrerad eller mer spridda med hjälp av en viss stimulans Quantum. Detta tillstånd är också sätt att öka stimuleringsnivån β för att bestämma vid vilken denna vändpunkt inträffar. Enligt de kända reglerna för differentialkalkyl (genom nollställning av differential av ) finner man att värdet på β . är nu mycket faktum ger det upp till vissa gränser. värdena förändras endast långsamt.718 . i fördelningsformler av sensation. Eftersom vid någon maxvärdet. gånger sin tröskel. Och efter upp till detta fall innebär det värde maximalt = tillväxt av Β ökar dessutom minskar det här fallet måste det matchen. då känslan av förändringen av den stimulans förändras exakt proportionell. därför. ut till det mer så att större mängd förnimmelser är förlusten på grund av den lägre intensitet inte kan kompensera. en ändlig ökning av den stimulans upplevs i några betydande upplupna sensation mer.Senare. Mellan Här måste nödvändigtvis ge ett mycket specifikt medel fall där känslan varken snabbare eller långsammare än den stimulans. är känslan mer intensiv. snabbare. och den stimulans värde där den förekommer.

den andra punkten där den relativa ökningen går till stimuli i relativ tillbakagång. II β γ β γ 0 -∞ -∞ 0 1 0 1 0 0 1 2. När det gäller de medföljande värden bör noteras att deras absoluta storleken har ingen betydelse. kardinalen pekar det har den högsta i förhållande till stimuli.4817 0. Först känslan ökar oändligt snabb jämfört med ökningen av den stimulans. Den funktionella förhållandet mellan stimulans och känsla omfattar således vissa specialfall av en viss önskad mening i fråga om båda har pågår.5 0.4055 0. men också i dess närhet. men endast den oberoende därav växel eller på inbördes förhållanden mellan dessa värden med stigande av γ -och β . 16). När tröskelpunkter är noll känsla.33469 2 0. Den första avser resningen av stimulans den punkt i honom där negativa värden av sensation i positiv. s.6931 0. i det andra ökar proportionellt med ökningen av stimulans.förbli nästan konstant på sitt maximala värde.3891 0. genom gemensamt enligt formeln beräknat.27031 1. II enligt formeln . som visar förhållandet mellan stimulus och känsla uttrycker ge för fallet med naturliga logaritmer.7183 0. den enklaste formen av mätning formeln ( γ = log β ). och inte bara på de huvudsakliga värdena för stimulans. I. eftersom de är beroende av godtyckliga enheter av stimulans och känsla. systemet har en matematiskt föredra innebörd före alla andra system. känslan märk växa proportionellt med stimuli.27067 . tillhörande sensation storlekar är på sidan II anges tvärtom. Här är ett litet bord som är till varandra motsvarande värden för stimulans och känsla med ökad stimuli och växande känsla för tillståndet i stimulansenheten när trösklar och känsla enhet vid Cardinal värden på sidan jag så att de givna stimulans variabler. tröskelvärdet som en enhet av den stimulans och kardinalen värdet som en enhet av känsla. tröskelpunkten och väderstreck. För detta har nu lagt till formellt viktiga faktum att enligt reglerna (se kap.36788 1. Sida I är med hjälp av naturliga logaritmer enligt formeln γ = log β eller vad är motsvarande värden.34657 2 7.5 4.

känslan ökar markant i andel av den stimulans med kvoten här nära förblir konstant. går känslan genom alla möjliga negativa värden genom att inte följa formeln i tabellen med specificerade negativa känslor för överklagandet så på det positiva för stimulans 2.00268 9 3.32188 5 148. Här följer på den föregående tabell för de successiva skillnader sensation γ . motsvarande skillnader i stimulans β. 3.14936 4 1.00005 1) 0.41 0.718. så växer enligt den ovan nämnda. γ Diff.7918 0. det absoluta medvetslöshet.1 0.23026 10 22026 0.6 0.29821 6 403.0986 0. γ. dvs kardinalvärdena för stimulans visar max = 0. genom relationen med Wachstume av β växer först. .0000 0.6094 0.36788 2.34657 4 54. dvs det lägsta möjliga grad av medvetslöshet.1972 0.00640 8 2.086 0.154 0. . där medveten känsla börjar. 4 USF motsvarar i absoluta numeriska värden.07326 5 1.0000454.718 15.1) Mer 2.598 0.0794 0.43 0. blev det dock allt mer slående minskar med ytterligare Wachstume av stimulusen.36620 3 20.3863 0.17938 3 1. Om överklagandet av det tröskelvärde på 1 ökar.24413 9 8103.01487 7 1.9459 0.27799 7 1096.0 0.3026 0. Det ser nu på sidan jag att stimuli noll motsvarar en negativ oändligt värde av känsel.36788 =.718 1.25993 8 2981. om det någonsin växer från 0 till samma storlek 1. och detta värde av β = 2 till β = 4. β. Diff. Medan den stimulans från noll till l ökar.00088 10 2.03369 6 1. När β = e = 2. känslan initialt vid en snabbare förhållande än den stimulans.

02 1 693. Vidare.81 1 255.697 1 34. och ställs in på den här enheten.2 1 1884. Om en permanent buller av konstant styrka närmade sig successivt.7183 1 4.512 1 93. avståndet där ljudet börjar att vara bara märkbar. låt enheten för känsla när kardinalvärden.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1. genom alla grader av medvetslöshet från negativ oändlighet. så att när detta är gjort från ett oändligt avstånd tillbaka. så kan de vara en i enheten av avstånd.1 1 13923. Det finns ett mycket enkelt fall som du kan hänvisa till den tidigare passagen i verkligheten. endast till 1. som är mindre än den tröskeldistans därför är flyttalsvärden.6708 1 12. Då intensiteten i ljudet är på distans D. är övergången av känsla i naturliga logaritmer γ = log = .log D gör positiva.log 2 D saknas.7183 för att höja sig över sin tröskel 1 har. måste han låta känslan 9-10 växa till 13923 uppgång . som log D -negativa och . Kan ses i tabellen ovan som en egenskap noteras att förhållandet för β = 2 .0 Medan överklagandet att låta känslan växa från 0 till kardinalvärden eller den naturliga grundläggande enheten.4 1 5122. förrän vid en viss punkt kommer in i noticeability och härmed tröskeln till ljudet av till den då registreras i tabellen övergång av känsel följs i positiv bemärkelse. De positiva värdena för γ motsvara till här värden på D. Eftersom styrkan hos det ljud β är i omvänt förhållande av kvadraten på avståndet.

för om som är nödvändigt på samma gång Den första men går något från mätningen formel. Men eftersom log 4 = log 2 ² = 2 log 2. som är både lämpligt 0. Om vi nu successivt β = 2 och β = 4. Nämligen. Men man kan vidare noteras att på något sätt i allmänhet överensstämmer med förhållandet av sensation med förhållandena för de motsvarande grundläggande stimulansvärdena. och generellt fel här förhållandet mellan grundläggande stimulansvärdena med känslan värdena matchen. Generellt motsvarar några givna värden ovanför huvudpunkten lika nedanför huvudpunkten. detta snarare bara en speciell och särskilt utmärkt fall ett oändligt antal liknande fall. i överensstämmelse med villkoren i de tillhörande förnimmelser 0.6931 och 1. har . om γ = log β är så en för β = 2 ××××× för β = 4 ××××× . och att på samma gång förhållandet mellan dessa stimuli β = 2 och β = 4. Det sista är en naturlig följd av det första.Detta skulle kräva att använda de grundläggande enheter som som inte är allmänt hålls har när de letar efter β . β ' är några siffror. Den har ett visst intresse för att fastställa deras relationer. Dock är det angivna förhållandet jämlikhet inte begränsad till det enskilda fallet den grundläggande stimulans värden 2 och 4. som två intensiteter där en given stimulus Quantum ger samma känsla prestanda när den .34657. så att var och deras värden bör kallas motsvarande och de motsvarande grundläggande stimulansvärden. särskilt med x. y hänskjutas. båda värdena är identiska. med de villkor som vid 4.ovanför denna punkt allt sammanfalla under kardinalpunkt.3863. och omvänt.

1) log y = log n x = ny = Allmänt fann efter ovannämnda härledningen för motsvarande stimulansvärdena följande konstigt.1 = n ( n. Ju längre bort från varandra och de två värdena skiljer sig från Cardinal är den undre utförandet av den kvantmekaniska av dessa intensiteter. i stället för förbindelserna: xy=yx från vilken. ekvivalenta med varandra. Härledningen av de villkor som det är.tillämpas på dessa stödnivåer genom lämplig fördelning. efter bestämning av x och y flöden: . följer Om vi nu och substituiren yn för x i föregående ekvationen får vi n= n log y = log ny log y n = log ny y n = ny y n. Kardinalen värderar sig själva både motsvarande värden möts i en samma maximum. γ ' är tillhörande känslor. γ '= log y . om en fortsätter. är detta: Om x och y motsvarande stimulansvärden och γ . så vi har Men eftersom γ = log x .

att den högre intensiteten av en motsvarande stimulans ökar.1495 10 10 10 / 9 10 1 / 9 12. beräknad enligt dessa formler. ett intervall av sekundär betydelse intill den stora intervallet mellan tröskelpunkten och väderstreck avgränsa intervallet . och mellan vilka förblir nästan konstant. där de motsvarande stimulansnivåerna bör vara tillgängliga. kommer de senare fördelningsformler av sensation på annat sätt leder oss tillbaka. det vill säga. Så du har en matematisk skillnad framför alla andra. Man kan nu konstatera att motsvarande grundläggande stimulans värden 2 och 4. är den svagare den andra. och den övre två gånger och kvadraten på nedre.8 gånger sin tröskel. på sin andra sida de potensvärdena för den första sidan är uppdelade i sina numeriska värden. varvid 104.Är det därför något godtyckligt förhållande . y finna sig själv. Även till detta. II n x y x y 1 e e 2. Nedan är en liten. så du kan gå till de tidigare ekvationerna.1291 100 100 100 / 100 1 /99 104. kardinalen värdet e har ganska mycket i mitten. och erhålls med samma stimulus Quantum samma känsla prestation när du använt den i den eller den styrka av demgemäße spridning av den stimulans ersatte förlusten av sin intensitet. bord.8 1048 99 Kan ses från denna tabell.92 0.718 2. till exempel.1582 5 55/4 5¼ 7477 0. motsvarande intensiteter x. dvs 1 / 100 av det är det sista.048 gånger dess tröskelvärde. ett stimulus.718 2 22 21 4000 2000 3 33/2 3½ 5196 0. är den stimulans enhet tröskeln känslan enheten godtyckligt. som sammanfaller med dess verkliga innebörd då.1732 4 44/3 41/3 6. känsla och stimulans att växa varandra markant i förhållande. samtidigt som de enda som är i heltal uttrycker det faktum att de presenterar de enklaste möjliga förutsättningar i jämna nummer för trösklar 1. I.350 0. som håller balansen det i samma mening relativ effekt så att. motsvarar en stimulans till att endast 1.

7183. Och att exponenten är en sensation serie med skillnaden 1 är i allmänhet samma som de grundläggande stimulansvärden. Detta väcker γ är en funktion av förhållandet. och det allmänna uttrycket för medelvärdet av en sensation i intervallet från de grundläggande stimulansvärdena x till y är .7183 uppenbar.. vilket har . under förutsättning av k = 1. Medelvärdet sensation 1 erhålls för intervallet från tröskeln till den grundläggande stimulansvärdena e 2 .36788. 2 . b = 1 till vilket värde genom integrering leder till ovanstående bestämmelser. förutom den återförslutning som lagts sensation värden på 1.5 . Detta resultat av samhörighet i den aritmetiska och geometriska serier sensation stimulans-serien är inte knuten till de särskilda enheter som valts här. Om man granskar den genomsnittliga storleken på känsla i de här två stora mellanrum. som den genomsnittliga känslan av Fundamenlalintervalls = 0. som tidigare satt med hänsyn till att den stimulans β som en tröskel lika delar b och en positiv eller negativ tillväxten till. som har ökningen till tröskeln till tröskeln.märk proportionella utvecklingen av stimulans och känsla. beroende på stimulans över eller under tröskelvärdena är . med andra enheter och andra differential geometriska stimulansvärden. en geometrisk serie av stimuli med exponenten e 2 . Det är måttet formel fortfarande under en något annorlunda form. där är den enhet av känslan i fallet med vår tabell I. Det genomsnittliga värdet på känsla i intervallet mellan två stimulans värden X. Så du har till vårt bord för den serie av sensationer 1. men lika med kraften i den grundläggande stimulans värde som indikeras av skillnaden kommer. presenteras.. Y Nämligen. medan den tidigare formen γ gav som en funktion av förhållandet. kommer det att hittas under antagande av kardinal värdet av känslan som en enhet. än den kardinal intervallet nat 3 log.. På den andra sidan av bordet (ovan) är. där skillnaden är 2. men i allmänhet motsvarar varje aritmetisk serie förnimmelser.1 = 1. Se bestående dvs β = b + a kan ställas in så att mätningen formel förvandlas till .3. Den betraktas som motsvarar det en geometriska den stimulansvärdena av varje efterföljande stimulus värde från föregående multiplikation med exponenten e = 2. den serie av förnimmelser presenteras som en aritmetisk skillnad med 1.07944. på någon annan skillnad. som skulle kunna kallas kardinalen intervallet Men du vill ringa att den grundläggande intervall.5 och 2.

när näthinnan belyses jämnt. Vilken känsla. liten nog att de högre potens mot den första försumbar. det ökar proportionellt med log a. där M är den modul. och sådan att jämföra sig med varandra beroende på deras storlek. sker en ökning plats. efter som vi sammanfatta känslan för olika punkter i rymden eller tidpunkter. Såsom i Sec. så länge det är mycket svag. så är en mycket liten del. 1) Det är av grundläggande betydelse för det fall då ett stimuli på en givna punkter. Men om den stimulans så stor att en att försummas. och det är till sist så stor att log b vs log en försumbar. genom vilken en stimulans och den resulterande känslan väckte nog att tala känsla av större och mindre summor känsla.log b . motsvarande värden för sensation genom den vinkelräta samordnar. därmed antalet irriterade och kännande punkter. och när ett ljud utstå ett enhetligt sätt av en viss tid (och havande med konstant känslighet) är att uppfattas som två gånger så mycket i halv hela tiden. eftersom det är direkt relevant enbart beroende av synen på intensiteten av den stimulans. Den nuvarande form visar upp lätt härleda följande resultat. kan du gå till Kap. sammanfatta i summor och att jämföra dessa summor. Så det har när det gäller den rumsliga eller tidsmässig förlängning. Så länge som den stimulans överskrider tröskelvärdet mycket lite. men det inget som hindrar det från mätnings formel för de enskilda punkterna på styrkan i deras irritation följer. så att därigenom intensiteten av stimulans och känsla ökar. men i allmänhet (lika påhittade eller beroende på deras relativa storlek i hänsyn) utrymme eller tid element sådana att känslan bidrag som genom . = Det sätt som efter mätningen formel med Wachstume av stimulans ökar känslan lätt kan återges grafiskt genom den logaritmiska kurvan genom att representera storleken på stimulans av abskissan. Ingen kommer att ta anständighet. Summering av förnimmelser. 1) Omar sid. så känslan ökar i proportion med log log a . För enkelhets skull kan vi skilja rymd summor och summor av tidsuppfattning. utrymme eller tidpunkter (moments) vi förstår folgends allt inga matematiska punkter. i direkta förhållanden mellan montrar och stiger. 187 ff Sub-poäng. skall skiljas från fallet där ökningen av stimulansen faller på andra diskreta kännande av den punkten.gett stimulans till tröskeln. är och oberoende av tröskelvärdena. 16 märkte bara det första fallet sker direkt under mätningen formel. fastställs en förlängning av stimulans och sensation ökas. för att säga att hela näthinnan är dubbelt så mycket känsla som var och en av dess halvor. XX. 14 för log substitut M .

Sensation summor som skiljer sig beroende på förlängning och intensiteten i de känslor som finns i dem. hur långt detta var fallet. känslan som ger alla som verkligen bestäms ändå på samma sätt som en funktion av den stimulans. då denna variation skulle behöva ta hänsyn till summeringen. Jag kommer tillbaka till det i framtiden.dem därigenom stimulans effekt leveranser. till exempel. enligt ovan. I detta fall är emellertid frågan kan tas upp om. då mängden av känslan. det som vi har. och sedan ta summan av vad individen punkter eller element gäller. utan endast ändra storleken på tillägg ellen elementen. men det kommer att vara för någon tid eller tidpunkt. hur mycket av en känsla man har haft under en längre tid. som ger individen till fanns. och det är dock fortfarande en fråga om framtida utredning. det vill säga. om många punkter stimuleras tillsammans. på nya punkter som kör. är att ansluta flera punkter är av betydelse för det sätt på vilket varje individ sina känslor. och vilken påverkan upplevs av de konstanter. denna känsla summa men inte av den totala mängden som agerar på denna del av ljuset stimulans med hjälp av den logaritmiska mätnings formel som helhet att beräkna. För eftersom våra formler inte baseras på erfarenheter av enskilda punkter. Men anta. som har agerat under hela den här tiden. men nu gör abstraktion av denna möjlighet. så lite tid del att känslan kan ses i det som konstant. men har på de allmänna reglerna för tillsättning av sensation inget inflytande. också. oberoende av denna märkliga skillnad. Därefter. Det skulle denna omständighet. om han skulle äga rum. om logaritmen av ökningen av logaritmen lägga till den stimulans är att ha till följd av ökningen av sensation. I själva verket var från början bara en del av en viss . intensiteten i känslan under nuvarande exponering och måste beräknas genom tidigare ihållande efter-effekt av den stimulans och av dessa för att ta summan av alla enskilda moment. Den ständiga b kan variera beroende på storleken på ett irriterat område. andra. det är det första fallet av ökningen av den stimulans som ska läggas till de stimuli under Logarithmuszeichen. inte desto mindre en kvantitativ jämförelse är. men på anslutningar från dem att det inte kan antas att den formen av våra formler kommer att modifieras genom att ansluta prickar. men beräkningen för varje punkt (element) till styrkan i hans irritation speciellt att göra. beroende på tillväxten av en stimulans irritation ges poäng (element) ökar eller minskar. som när en person är irriterad för sig själva. Skillnaden. så det inte skulle hävas axiomet att summan av den känsla som ger alla punkter vars genom tillsats. kapabel. skulle det bara uppstå frågan om varje individ är en större eller mindre sensation vid anslutning av många irriterade punkter än i samband mindre lika mycket irriterad. kan anses vara av konstant intensitet för varje element som dock får de stödnivåer för olika punkter vara annorlunda. är ett givet område av näthinnan upplyst. så du måste ta summan av de känslor som man har haft under alla de enskilda delarna av denna tid. På liknande sätt. när irriterade ett visst område. och denna summa är inte som enligt vår mätning formel när frågan funktion av summan av de stimuli måste beräknas. utan bara att de konstanter för samma kan ändras på så sätt. reglerna för summering men förblir desamma i andra avseenden. som summan av förnimmelser som ger de enskilda punkter eller ytelement i den upplysta delen i det formatet.

inte det negativa inte dra av det positiva från. eller mer exakt. och att vi har både positiva och negativa känslor. som är på jorden. Och så har det också en känsla för att sammanfatta de känslor av punkterna med positiva och de med negativa värden för sig själva. vilket ger en negativ känsla summa. genom detta organ bildas: men ett måste annorlunda än om summan av de stimuli. och vi har alltid bara ett positivt eller negativt resultat sensation. Annars skulle du få det absurda resultatet att ingenting hade känt med en orgel. att ta in balans och kontra uttalande mot varandra. byggda under precis som en negativ plats. för att företräda staten som helhet riktigt sensation. Häri ligger ingen fraktur på matematisk konsekvens. kan du se den algebraiska summan av positiva och negativa känslor som ger de olika delarna i ett stimulerat organ. i en horisontell mening och i vertikal mening. en annan flesta av dessa punkter under tröskel inträffar. är följande: Beroende på en punkt genom ökning av stimulans ökar för givna stimuli över tröskeln. Men dessa algebraiska tillägg betyder ingenting. men det var lämpligt djup under . som i hög grad har känt med en del. och hitta storleks ekvationer mellan två pelare så uppkommit. oavsett de är i helt olika riktningar. Mot detta måste bilda summor för sig en känsla av de positiva underrum av ellipsen själva. så att de inte låter överlagra enligt dessa olika riktningar . Kort sagt. Så vi kan förlänga en kub. tänker rågat på samma punkt. medvetslös. och kompenseras inte av den positiva. Man måste snarare förstå de positiva och negativa utrymme speciellt eftersom de bestäms av koordinaterna motsvarar olika punkter. om återgivningen är redan både om det görs i en annan bemärkelse. Men om en majoritet av diskreta kännande punkter över tröskeln. är känslan positiv. och tecknet för denna algebraiska summan för regeringen i det tillstånd av medvetenhet.Precis så måste de positiva och negativa sentiment summor som beror på förnimmelser motsvarar olika punkter. vilket ger en positiv känsla summa. Tillsammans utgör dessa två platser algebra får vi en summa lika med noll. särskilt lägga upp de positiva och negativa värden medvetna omedvetna värderingar som hör till de enskilda punkterna. utan det tidigare förhållandet kan vara mycket bra alls jämförbara fallet med en kurva förklara deras matematiska representationen visar detsamma. är den positiva känslan inte negativt av de därigenom utan är förutom den negativa fortsatte. inte ser sig som ett mått på den totala mängden av medveten känsla som det ger. kommer så en given totala storleken på känslan bero på. men inte algebra lägga till eller föra ledighet från varandra. och de negativa underrummen. dessa har vi möjlighet att i stor utsträckning återge i en given situation är nu mycket att vi ökar antalet så irriterade element så intensivt av det faktum att vi stärker utan att öka antalet element i intensiteten av irritation. eller genom berövande av stimulans sjunker under det. I en ellips. En mycket viktig faktor som man måste ta i summeringarna. den statistik som vi mäter både rum. speciellt tänkt. få matematiskt motsatt tecken. medvetet eller negativ.utökning ges med en viss intensitet stimulering. vilket byggde på sidan av positiva abskissan positiva koordinater fylla en positiv genom matematisk representation utrymme. och kan på en och den andra riktningen från början ges i stencilerad samma villkor jämfört kvantitativt.

De överväganden som vi har använt här är inte bara för den tydlighet och användningen av empiriska formler i de yttre psykofysik har en allmän betydelse. tillhörighet. de medvetna värden nära men eftersom vi inte har någon medvetenhet Under tiden. Summan av medveten känsla som skett under en del av tiden är att bestämma för sig själv. Om det faktum att tröskeln varierar i det elementära. se. den att konstruera elementära förnimmelser. Härefter jag ge följande empiriska formler sensation för en mångfald irriterade punkter som är gemensamma för rymd summor och summor av tid under förutsättning att känslan bidraget från varje punkt bestäms av dess storlek enligt vår mätning formel. Riktigt samma gäller för summering av de känslor som har ägt rum under en viss tid. att tillhöra. och det negativa hösten för medvetandet från lätta. b" ".. Betecknar nu γ ' + γ '' + γ "" . 2) Detta gäller åtminstone för allmänna linjära svängningar. γ '". men varje gång det har varit fortsatt medvetet medveten.. Bara detta är inte tillåtet: men bara de positiva bidragen kom för medvetandet i beaktande. β ". eftersom deras hastighet ned regelbundet till noll. liksom den döda vinkeln i ögat orsakar något avbrott i kontinuiteten i rumsliga visuell sensation. och om så mycket medvetslöshet av en annan tid skulle vara att tillskriva. kan ha olika känslighet. Mer än sannolikt beror också på varje särskild känsla i några mycket små svängningar av psykofysisk aktivitet. om det skulle fungera som ett andra hastigheter till första ordningen i motsatsen. följande: sömn och vakna beror gemensam grund för en större svängning av levande kraft vår psykofysiska rörelser. Var de förnimmelser som ska summeras γ ". dessa svängningar får endast under en del av tiden över tröskeln för att vara 2) . som respektiv agerar på olika punkter stimuli β '. Om de punkter på vilka dessa stimuli fungerar.tröskelvärdet med ytterligare delar. β. så vi har .. Jag minns förberedande karaktär. eller ta den algebraiska summan av de två.. "" . γ ". b ". föra att dra av det.. Oavsett tidigare överväganden. kan resultatet av medvetandet ges av den algebraiska summan av de positiva sensations bidragen över tröskeln och negativa under tröskeln där det förmodligen skulle vara mycket låg eller noll. och inte summan av omedveten känsla som har ägt rum under en annan del. men även för vibrationer av något slag. kunde man nu få för sig.. men kommer också att visa sig vara mycket viktigt för att övertygande föreställning om relationer inre psykofysik och använda i experiment. kort med ⊕γ .. på ett liknande sätt.. Vi kan producera medvetandet summan i 24 timmar är inte på så sätt bestämma att vi tar de negativa medvetande värdena under sömnen från det positiva under vakna dras av. men bara delvis utbyte och jämförelse. ställer vi dem trösklar b '. på varandra.

eller vände känslighet för olika stimuli. och antalet n. Detta medelvärde sensation erhålls när n irriterade poäng när du summerar ovanstående uttryck ⊕γ med n delas.Därefter känslan summan jämför ⊕γ . Därefter det aritmetiska medelvärdet av en viss känsla som motsvarar det geometriska medelvärdet av de grundläggande associerade stimuli enligt mätningen formel. som finns . Generellt kan vi enligt medianen eller genomsnittliga sensation på en mångfald olika sätt irriterade punkter samma som de frågor som. En anmärkningsvärd konsekvens av denna formel är att om flera punkter stimuleras på olika sätt med olika känslighet. som en i Summa av de olika irritation får samma. om de också zukäme alla punkter. skulle samma mängd vara. gör sensation summan inte ändras när de stimuli återförs på de punkter med olika känslighet godtyckligt. som orsakas av irritation av en majoritet av olika punkter. med känslan av γ = k log en sådan punkt genom att ställa . enligt vilken sensation totalt för n godtyckligt irriterad och känsliga punkter är så stor som när alla n punkter skulle vara irriterad med det geometriska medelvärdet av de grundläggande värderingarna i de olika stimulanspunkter. som orsakas av irritation av en enda just = di båda är lika om det grundläggande stimulansvärdet för en punkt är lika med produkten av de grundläggande värderingarna i de olika stimulanspunkter. sedan = och summan formel kan även skrivas som ⊕γ = k log = nk log . Är det geometriska medelvärdet av de grundläggande stimulansvärdena för de olika punkter. .

som med oändligt liten summering av attraktionerna i de delar av en kropp kan hållas i atomistiska system. Då måste vi summera känslan ⊕γ i intervallet från x = A till x = B att avgöra. Bör b vara rörlig. s och t är att hänvisa till deras enheter. är det där ett stimulus enhetligt samtidigt som Fort likvärdig känslighet vid en viss tidpunkt eller i en viss expansions handlingar. men det är en summering under längre perioder eller kännande ytor. där p är en konstant. så förändringen av kan b till β överföras. men jag vet inte att göra någon särskild användning av det för nu. varje liten tid eller rum element med det agerar styrka stimulans β förenat måste tänka och måste vinna summan av känslan av oändligt liten summering av de partiella förnimmelser som hör till denna partiella stimulanseffekter. bete sig? Den tidsmässiga eller geografiska omfattningen av vid den punkt där den stimulans är noll. uttryckt genom formeln där dt tidsaspekten. Nästa enklaste fallet kan hitta som ett uttalande exempel plats här. dock endast med en liknande ersättning. Integreringen av denna formel måste göras inom de gränser för vilka man syftar känslan summan. som en funktion av t och s representerar.Hittills har vi ett begränsat antal poäng som krävs. 3) Det är ostridigt. om stimulans av varierande intensitet tillämpas. inställning av k = 1 . Då har du precis som känslan summa för tiden t eller förlängnings s kt logg eller ks logg och mot bakgrund av s och t längs kst log där t och s räknas från noll. heta x och stimulans på ett avstånd x från de utgångspunkter är px. Det är där ett stimulus (stimulanseffekten) ökar proportionellt med tiden eller geografiska omfattningen av en viss punkt på. som kommer i beaktande här. Hur kommer tiden eller rumslig summan av känslan att han beviljas under en viss tid eller rumsliga avstånd. Det enklaste fallet. vad händer om vi tar hänsyn till tid och fysiska omfattning samtidigt. vi kommer i allmänhet. ds beståndsdelen av utrymme uttrycker. β. b = 1: . och ska ses som en enhet av sensation summa som vilken enhets och t och en godtycklig enhet β är tillämplig. 3) .

A. medan vi värdet av B där vi tror att attraktion växer över tröskel annähmen. för B = e värdet ⊕γ = 1. det vill säga. Nu. där tröskeln = l är inställd. alltså p = 1. respektive. och vi får formlerna ⊕γ = B (log B .1) . 1 .1) + 1 Den första är att använda naturliga grundläggande enheter. har vi både tidigare värden ⊕γ lika med vad detta värde β 1är Vid tillämpning bör beaktas dessa formler att om vi ville ta känslan summan av de punkter där den stimulans är noll. med likformig fördelning av intensiteten av ett stimulus är β 1 summan känsla i intervaller B . så med en känsla summa genereras vilket är lika med den som skulle erhållas om det (som 1 set) fortbestünde känsla intensiteten i huvudpunkt under den (som en uppsättning) tid eller avstånd jämnt som stimulans behöver att jämnt öka från noll poäng till tröskeln. A ville sätta noll. Därför måste vi dela känslan summan i två delar. Om vi tar summan av tröskel sensation på en.A. där känslan enheten ligger på väderstrecken. Så till stimulusintensitet β 1 för att finna att med jämn fördelning i intervallen ger samma känsla summan.A (log pA .A ⊕γ = ( B . som känslan av en punkt satt till 1 (se avsnitt 16 för) Och vi delar detta uttryck med B . stimulans från de nollvärden passerar genom vilka tröskelvärdena 1.A) log β. skulle vi både negativa och positiva. dvs när stimulansen från tröskeln till kardinalvärdena stiger jämnt syfte den har en e gånger behoven stora tid eller distans. en omedveten om A = 0 och B = 1. och värdena för B och Asamtidigt gränserna för utbyggnader och tillhörande stimulans mängder mellan vilka man tar de belopp. om nollpunkterna för att stiga upp till tröskelpunkterna. så vi har pA = 1 Vi kombinerar de två villkor.1) eller när vi använder en är basen antalet tillämpade logaritmer. det är också A = 1. Den andra formeln är en stimulans som vid samma tid eller distans skulle göra för uniform . Eftersom enheten för expansionen är godtycklig. härmed utse storleken på stimulans.= B (log pB . förenade i summan erhållas som skulle ge någon indikation av summan av medvetna värderingar i synnerhet. som intensiteten px. så vi kan det = 1. från A > Set 1. medvetna och omedvetna nivåer av sensation. och en medveten frånA = 1 till ett godtyckligt värden av B där vi också kan peka ut eventuella mellanrum. vi få den genomsnittliga känsla i intervallet B .

Summan av känslan kommer då sökt inom detta avstånd. så att om utgångspunkten för rutten är där. har samma känslighet.Bestande samma. 15). Eftersom varje variabel kan ses stimulans från en given startpunkter inom ett tillräckligt litet avstånd än samma proportion till förändrade (se kap. I en summering av denna typ kommer att diskuteras i ett senare kapitel. vi i den 16: e Har tagit kapitel preliminärt i naturen i beaktande (eftersom det inte var här för att beräkna förekomsten av känsla i enskilda punkter eller element själva psychophysically. 1) att den större eller mindre antal retinala punkter av ljus och därmed även storleken på en upplyst yta därav ingen effekt på intensiteten i känslan som ger oss varje enskild punkt . kan fördelas jämnt eller ojämnt. i formlerna i detta kapitel. XXI. yttre. och skulle vi bara ha behövt för β i föregående formler v att ersätta i sin betydelse som hastighet första eller andra ordningen. Större generalitet och bredare tillämplighet har lösningen till följande uppgift. Den känslan är i allmänhet sammanfatta i det här fallet mellan x = A och x = B tagen: eller om de är från början av den proportionella tillväxt. I den mån som det gäller det visuella känsla. 2) att de retinala punkter. för övrigt endast delvis under andra former spåras tillbaka till resultat som vi har behandlingen av de värden i 19 Kapitel har lett. . och det kan dras några inte ointressanta resultat om detta villkor som råder för våra tidigare utvecklade formler som till och med en generalisering kan andra områden. där A = 0 tar bara . Attraktionen växer inte från noll utan från ett visst värde R på banan i proportion. men dessa formler måste gälla även om en en sådan minskning bör tillåtas alls. Distributions förhållanden av förnimmelsen. nedgången i den elementära tillhandahålls inte. är förutsättningarna gjort. inklusive de formler kan vara bra). som den enhetliga stiger från den framväxande väderstrecken stimulans . tagit till slutet av raden x värdet R + px har. där den proportionella tillväxten börjar. så vinner bara härmed jobbet stor generalitet. Samma mängd ljus för att fokusera på ett fåtal punkter i näthinnan eller spridas över ett större område av samma. där spridningen i stället. Trots.

åtminstone inte ännu diskuteras och lösas. Page 110 När det gäller det andra villkoret. ögat bara försvinna. är ännu ännu inte är tillräckligt beslutsam hur långt den lilla. och om jag redan äger dem inte som helt korrekt. citerar att små områden av ljuset försvinner i fjärran i ögat. Under tiden. sedan logga som är beroende av stimulusintensitet sensation styrka med hjälp . lika lite en gungande rörelse av ögat. En definitiv indikation här ligger Steinheil efter mätning med sin prisma fotometer innan. Detta kommer sannolikt att motivera påståendet att man kan visa det första antagandet åtminstone i många fall som en approximation på rätt sätt. Akad l837. för att inte alltför stora ytor är det också kan betraktas som approximativt sant. är det säkert att denna erfarenhet i ansiktet inte tillämpas lider på grund tvärtom White av grannskap från vitt (för kontrastlagar) är mer benägna att förlora än att vinna ljusstyrka. och det är frågan om hur mycket kan hänga därpå om förrän nu. Samtidigt kan man notera att skillnaden i temperatur mellan nedsänkt i varmt ytvatten och resten av kroppen måste minskas genom att balansera blodflöde. Låt nu den stimulans med intensitet β endast till en punkt (detta förstås i betydelsen av Sect. vilket tyder på att intensiteten i känslan växer genom att öka antalet kännande punkter. Samtidigt är det inte märks till varje pris. Eftersom det är också härmed uppträda med avseende på termiska känsla i huden. Livet "har den storlek och ställning av de optiska ytorna mot varandra någon avgörande inverkan på dom av samma intensitet ". 20) eller spridas allmänt jämnt till en viss uppsättning som enhets antal poäng. men kan i många fall betraktas som approximativt rätt. När det gäller det första antagandet. eftersom det var det exakt observatör angelägna om att se till att förhållandena för påverkan på fotometriska uppskattningen är 1) . eller inte för att realisera i svårighetsgrad. men med en liten än i en stor nedsänkt yta. är det att de föreställa nästa eller efter varandra med de centrala delarna av näthinnan är. och är i alla fall som de enklaste förutsättningar att hantera först. För övrigt är användningen av följande fördelningsformler till näthinnan bara ett exempel på en mycket mer generell tillämpning av densamma.Båda antagandena är förvisso inte helt korrekt. 1) delar av ljusmätningar i ABH d Münch. något mer än det avstånd som ljuset område du tror på dig själv. kan vi bevisa att storleken på ett område på deras synlighet har inflytande. mer och snabbare. och i allmänhet kommer du att kunna upptäcka någon form av avgörande skillnad i ljusstyrka mellan större och mindre bitar av vitt papper. och som man därmed ögat accommodiert. som ett glas varmt vatten under samma yttre kylning influenser lättare kyls än en tunna. ljusa ytor mer under övervägande sprida ljus antingen genom bestrålning skulden för skillnaderna om vilka fördjupade diskussioner i den 11: e Område av den föregående delen kan hittas. som förtjänar speciella förtroende. som jag fortsätter att komma. Man kan också peka på att varmare än doppa ett finger visas efter EH Weber erfarenheter varmt vatten vid nedsänkning av hela handen. kan det inte anses vara strikt förverkliga eftersom de retinala poäng från centrum har en annan känslighet för olika avstånd. där mer av samma fotometriska intensitet sett vem-det.

. eftersom jämförelsen men endast med hjälp av känsel kan hända. varefter det sett att förändringar av fördelningen av en stimulans till ett annat antal punkter. försumbar. men är β stor. för den senare log β . och det genom att dela ut till två punkter summan av upplevd ljusstyrka ser märkbart fördubblats. kan man skriva log β + log 2. så är log 2 mot log β. och ljuset tas bort i tillverkningen av en annan stjärna använt oss. Detta förhållande skiljer sig i allmänhet från enheten.log n ) och som förhållandet mellan fördelad till den ursprungliga förnimmelsen Quantum . Därav den stora svårigheten att jämföra starka fotometriska intensiteter exakt fotometri.av fundamentala enheter β vara och genom att placera denna över hela det kombinerade som en enhet antal punkter. . vi är nu två stjärnor med ungefär samma ljusstyrka som se först. Eftersom denna intensitet på n -faldig upprepad antal punkter. är det meningslöst för skillnaden om du fördubblats eller halverade sitt ljus. Om vi distribuerar en högkoncentrerad stimulans att fördubbla antalet poäng fördubblas märk känslan Quantum. men för långt driven fördelning men tar bort det igen. Låt oss nu ha en ljus stjärna så att han blackout för känslan i några betydande relationer. och intensiteten i känslan är av denna punkt logg . så minskar G även till negativa. Fallet med en ökning på sensation summan av fördelningen av en stark stimulans kan vi förklara för oss på en tämligen ljusa stjärnor. Faktum är att vi satt β mycket stor. vilket är medvetslös. riktigt än . vanvård. så att känslan blir noll. och n inte är för stor. Nu fråga dig själv känslan Quantum minskar eller genom distributionen? Svaret är. kommer de att uttrycka styrkan samtidigt summan eller den kvantmekaniska av känsel innan distribution. beroende på fall. För hans känsla log β är alltså i log 2 β eller logga på. får vi för den totala mängden G känsel uttrycket G = n log n = (log β .log 2. då G . om man halverat sitt ljus. så kommer äntligen logn = log β . den N -faldigt av γ. för den förra. Om nu charmen i det enkla antal poäng på n -gånger antalet distribuerade. kom på varenda punkt i stället för β. och växer n ännu längre. När en stjärna är fotometriskt ganska ljus. kan vi log n märkbart mot log β. lämna men vi n allt mer växa. känslan Quantum i allmänhet. och växer ständigt på inte alltför stark distribution av en stark stimulans markant i proportionerna av distributionen. och alltid lämnar fördelningen glida så långt att den blir osynlig.

. där det är den största möjliga. Låt den stimulans vara stark eller svag. eftersom ögonen svarta alltid förblir över tröskelvärdet. När det gäller uppfattningen av ljus. men egentligen finns överallt. är den stimulans sprids till fler poäng eller mindre måste fokusera på för att uppnå den mest gynnsamma fördelningsförhållande. Denna formel säger oss först och främst att den mest gynnsamma fördelningen kvoten mellan intensiteten av den stimulans β är proportionell. om ett givet antal punkter som stimulerats med en given intensitet.71828.36788 . Det säger oss. naturlig följd av att överklagandet av den växande distributions slutligen på tröskeln och måste komma under samma okända. för det tredje. att en stimulus behöver endast vara tillräckligt fördelad så att den är omärklig för sensation. multipliceras. och det kan inte delas ut utan endast till skillnaden mellan den externt väckte känslan av ljus från ögat svart. Mellan de två fallen. för det andra. beroende på förhållandet mellan stimulans till dess större tröskel eller mindre än 2. 2) Eftersom b = 1 är inställd. där den relativa maximalt känsla för stimuli sker. med den grundläggande antal naturliga logaritmer e = 2. men du kommer därmed att få det mest fördelaktiga distributionen. Denna fördelningsförhållandet ges av en känd regel genom att differentiera värdet av G med avseende på n och nollställning av differential målet. Enligt den fördelningsformel. Det säger oss. för det första fallet faller N större än jag. kan detta fall inte bevisas i den absoluta känslan av ljus. . delas eller 0. Således. Nu ligger hos värden β = e kardinalen Värdet på stimulans och känsla. tryck β allt från fundamenta..Det faktum att känslan äntligen får påverkas negativt av ökad fördelning av stimulans noll och utanför. det fall där β = bara e . .71828.. tillägg. och så hittar vi den tidigare (kapitel 19) hittade bara på något annat sätt än en gång att den stimulans vid mest fördelaktiga för att alstra den största sensation fungerar när han interagerar med intensiteten av den . dessutom minskar. Om känslan Quantum upp till vissa gränser ökar med att distribuera en stark stimulans. sist om mindre. Sålunda erhåller man där e är lika med det bastal av naturliga logaritmer. så det måste finnas en fördelningsnyckel n ge vad vi N vill kalla. exakt var är den bästa distributionsförhållandet redan. nollvärdet för distribuerade känslan uppstår G en om log n = log β. di. att det antal som uttrycker den lägsta distributionsförhållandet hittas när det grundläggande värde som överklagande till fördelningen har två) . så vid dubbel intensitetsfördelningen kommer att behöva göras för att fördubbla antalet punkter för att producera den största möjliga mängd av förnimmelse. . själva verket motsvarar detta de punkter där den ursprungliga stimulans β kom ner till tröskeln 1. . att.

om de är på 2. för grundläggande värderingar som antagits. Formeln för högst sensation Quantum. Den maximala kvant själv.. vi fick substitut. Har han bara denna intensitet. vad vi har uppnått ovan. där logaritmerna kan tas på alla system utan värde visar sig annorlunda. från flera sevärdheter. Vad är förhållandet β nu har även överklagandet före distribution till sin tröskel. vilket sker när det är den grundläggande enheten i sensation för alla sammanfattas som en enhet före distributionspunkter. är den totala quantum av sensation på 0. om bara stimulansen fortsätter . Således finner vi di 0. eftersom log e och e är konstanter.. Överklagandet β sker här från de logaritmiska nyckeltal ut och känslan är densamma helt enkelt proportionell. som vid fördelningen av värdena N = med detta värde vi för n i uttrycket för G = n log högst G äger rum.15996 enligt den mest fördelaktiga distributions β finnas tillfällen den här enheten när du sätter känslan enheten vid 10 gånger tröskeln dock 0. är en möjlighet att verkligen låta den totala mängden känsla till den relaterade stimulansstorleken öka helt proportionellt. gånger tröskel lör Genom innan du distribuerar den totala mängden sensation uttrycket log β hade.36788 β med hjälp av naturliga logaritmer. eftersom förhållandet mellan logaritmerna för angivna tal i alla logaritmisk systemet har samma är. känsla enhet och ändrar härmed måttet på känsla.kardinala värde. enligt de logaritmiska systemen. Enligt denna princip. eller 0. vi har i eller uttrycket för förhållandet mellan den mängd känsla efter Gynnsam distribution och i fördelningen av den stimulans. för att hänvisa till den angivna underliggande enhet sensation Quantum. eftersom vi.15996 β med hjälp av vanliga logaritmer.36788 β tider. är det att koncentrera inte fördela ännu att ge största möjliga bemärkelse Quantum.71828 . vilka värden som skiljer sig därför från varandra. Även ovanstående uttryck för att definiera dem under ett visst värde.

Enligt vissa analysverksamhet med avseende på egenskaperna för logaritmer. måste två grader av partitione möter som ger en liknande känsla Quantum. Vänder sig till naturliga logaritmer. Om vi utgår från varje distributions grader som originalet. eftersom det gör det möjligt för varje fördelningsförhållande n . och befogenheter detta kommer så småningom att leda till en formel som så långt att lösa vår uppgift. så det är beroende på fördelningen av n. Beroende β större eller mindre än e . från vilken ekvation n skall bestämmas för att få förhållandet där stimulans från den första distributionen som ska ut på den andra. den maximala ersättas med samma känsla uttryck som distributionsnummer N. och för β = e denna enhet precis samma. är formeln förenklas i så fall till följande Approximativformel n=β som säger: ett stimulus. så att samma känsla Quantum sker som utan distribution. fördelas i en situation som är dess förhållande till de tröskelvärden som ligger nära. där det stora antalet irriterade punkter svaghet intensitet kompenseras. för att ge samma känsla Quantum som utan fördelning efter stark fördelning. Under och över den mest fördelaktiga fördelningen av examina. under samma förutsättning är det högst känslan Quantum. det vill säga komma ner med nästan till gränsen. och med den tidigare ( kap. Att ersätta till exempel. men mindre är. som det maximala av känsel Quantum. 19) Hittade håller med. vad med en viss β kan uppnås. och för det fall att båda fördelningarna är avsedda att ge en liknande känsla Quantum log β = n log att ställa in. då β = 4. spridda över dubbelt så många poäng. n = 2. som visar att äger rum i den ursprungliga fördelningen 1 sensation Quantum igen. när detta maximum inträffar. där känslan Quantum log β . som loggar e = 1. det vill säga när en retning som är starkare fyra gånger dess tröskelvärde.gånger antalet poäng n loggar .gehends fördelade så att alltid högst känslan erhålls därigenom. motsvarande stimulans värdet β (förstås i förhållande till sin tröskel) ska beräknas. större eller mindre än den enhet sensation Quantum. Härledningen av formeln Först den senare ekvationen kan i från ekvationen log β = n log är denna: . som båda fall. Genom att nu en i hög n märkbart mot n försvinner.

summan skulle växa i samma eller minska. den frågan måste tas upp i alla fall.71828 . eftersom de fortfarande anses. enligt de tidigare diskussionerna som genom att inte se bra att skilja låga uppfattning av ljus. och detta skulle tillföra en viss intensitet av förnimmelsen av ljus produceras. ett synsätt som vi faktiskt observerar på gränserna för det synfält inom den slutna ögon. Så det måste bli en vändpunkt över tröskelvärdet. till exempel skulle ge en viss storlek på högst känslan när det delades ut så att dess intensitet är lika med 2. gånger dess tröskelvärde. Vi verkligen som en maximal känsla. så de hänger men nödvändigt med deras krav tillsammans. Nu. fallet. Den första. skulle ha som möjlighet i det inre orsak motsvarande ett externt ljus stimulans. led av från en förlust i en annan bemärkelse än ovan kommer. . Om ljuset känslan som normalt existerar oberoende av yttre ljusstimuli i ögat. är det svarta ljuset i ögat eller mörkare än dessa fördelaktiga intensitet? . vad skulle hända om orsaken till det inre ljuset som tröskelvärden ska komma ännu närmare än det djupaste svarta i ögat. det vill säga. Den detaljerade innebörden av frågan är detta: Hur väl känslan av svarta är glada i oss.Eller. men producerade inte mindre en förlust på varje försäljning går under de djupaste svärta genom den visuella känslan någonsin skulle närma sig tomrum.. Det är omöjligt att den svarta fördjupas tills trösklarna ytterligare för här den visuella känslan snarare upphör. om det inte är vår högsta intensitet. och kan vara likgiltig som titta på henne. medan en djupare svart är fortfarande visuell sensation. vilket händer. kan vi se..en förlust uppstår om när psyko aktivitet.och i själva verket kan den svarta lysa med interna och externa orsaker . för att producera samma svagt ljus sensation. vilket beror på den inre upplevelsen av ljus. där börjar röra sig till den svarta i dunkel. känslan av ögonen svarta. går under eller över den fördelaktiga. och man visste inte vad man ska göra en sådan vändpunkt. Även så långt har vi ingen möjlighet att bevisa de tidigare maximala bestämmelser genom direkt erfarenhet. om verksamheten fördelas mer eller koncentrerad? Även om vi inte här om ett säkert sätt besluta mötet av två synvinklar tycks mig att införa en viss sannolikhet att den djupaste svarta i ögat motsvarar precis den mest fördelaktiga intensitet så att vid varje inrebelysning av samma . varav följer nn=βn -1 . Då uppstår frågan. Nu.konvertera. som orsakar detta klargörande skulle ha genererat genom större spridning av en stor summa sensation. om vi reflekterar direkt på den psyko-fysisk aktivitet. en fråga om intresse ger dar.

Dessutom kunde vi uttrycker paradoxen att det mest svart natten Mörk beviljade den maximala ljusstyrkan. antingen i samma personer som beviljats det hela ingen signifikant fördel. men inte mindre också. att med så lite ansträngning som möjligt från makt och resurser är stora fördelar klar. Skulle det dock vara övertygande. målet skulle förverkligas genom att med så lite ansträngning som intern stimulans eller motsvarande rörelseenergi av psykofysisk aktivitet.i djupaste svart. på vi var ute tidigare från en rent matematisk synvinkel. vad det nu kan vara.. om du fortfarande om du lämnar en stimulans för att fokusera på en gång. snarare än i enlighet med de Reizempfänglichkeit Blunts och härmed b av mätnings formel ökar kommer attraktionen måste stiga för att ändå producera maximalt sensation. men en så stor summa skulle skapas sensation. Vår formel innehåller principen om rätt åtgärd. som överskrider ögat svart. Liknande villkor som i fråga om fördelningen av den stimulans genom rummet till samma plats vid tiden även i fråga om fördelning. samtidigt fyndet representerar den naturliga grundläggande enheten i uppfattning av ljus. om staten i Reizempfänglichkeit av organismen från vilken tröskelvärdet för den stimulans i sig är huvudsakligen beroende av. att det inte är användbart. färglösa bilder och diagram som följer vår vanliga fantasin flöda. och det är av en helt analog härledning av samma formel auktoritativ för det.och detta är en ny aspekt av intresse. och i en sådan ännu snabbare avmattning av irritabilitet genom öser stimulans med skulle vara att ta hänsyn till. så småningom att påverka honom i stor utspädning. skulle vi . vilket mycket väl kan leda till att du ytterligare undersöka objektet .718 . Ska verkligen den svarta av den ostimulerade utanför ögat som motsvarar att maxvärden.men på sätt och vis. Du kommer inte att få den största sensationen Quantum. Naturligtvis förblir allt detta för nu men endast hypotes. Alla vet att en naturlig stimulant. Borde inte det sätt de bleka. bör ändra. . går betydligt proportion till varandra. Vidare kan man notera att under detta förhållande. max nämligen som kan uppnås med samma kvant ljus stimulans. en stimulans till en person eller en gång för mycket för att stapla upp. och från vilken vi kan fortfarande inte säga att de verkar svarta tillhör det intervall mellan tröskeln och maximal poäng? Gå till föregående punkt av följande inträffar: Vi i allmänhet inte kommer att finna någonstans inställningar så som tas i vår organism. om inte vill vara på något sätt en riktig körbar uttalande efter det. vare sig mellan olika människor.. Detta är inte att säga att han alltid måste handla i samma intensitet. de djupaste svärta. skulle de svagaste visuella upplevelser och lätta retningar. gånger styrkan i dess tröskeleffekt. som innehas av kardinal värde sensation denna proportionalitet Efter tidigare. även för distribuerad tid och rum. Samma principer används i följande fall. vilket är i våra ögon. Men det högsta han kommer att göra när han med 2.

. Låt oss lägga nu läggas påminnelsen att summan av logaritmerna för angivna tal är lika med logaritmen för sin produkt och siffrorna med logaritmerna växa och minska. 4 . . men att låta långsamt klä av sig.. c. Till exempel. Denna slutsats grundar sig är att den totala storleken av känsel är maximalt för mest enhetlig fördelning av stimulus. det finns först och främst i den princip som våra formler ades. 4 = 64 Produkten 6 . Av detta kan dras upp med ett bra resultat. c . Men du kan hitta den enda möjliga förhållningssätt till resultatet att. b. Sätt en stimulans alltmer fokuserar på ett område eller en tid. om antalet 1 är uppdelad i tre fraktioner. men inte alltför mycket fragmentering. Exempelvis summan S är 12. att det mesta av denna förmögenhet kroppsbyggnad för förmögenhet moral garanteras om du det de fattigaste zuerteilt. så ge 1 / 3 . som med en viss Nachdauer agerar dröjer. den momentana blixt dess efterbild i ögat. är att trycka på en nålspets kände av fortplantning av trycket i en viss omkrets. jag minns följande mening: När summan av n tal en .. 4 . och inte heller för stor koncentration kommer i detta fall vara det mest fördelaktiga. bara 28 1 ger USF Detta pris gäller även för frakturer. irradiiert.Distribueras målet pengar eller bra. så att även den punkten bilden av stjärnan verkar actinomorphic eller som en liten cirkel. eftersom varje stimulus. vad är att betrakta som en excitation innebär en summa av värdefulla förnimmelser. då n = distributions formel G = och log ∞ = 0 Såsom är känt. och siffrorna är tre. lämnar varje rapport genljuder i örat. varandra och sålunda medelvärdena är lika... och alla instinktivt föredrar den snabbaste döden av den mest våldsamma innebär en långsam avlivning . 2 skulle vara endast 48. även om det direkt påverkar bara en enkel punkt eller komma att verka. är den största produkten erhålles genom 4 . vill än tröskelvärdet på fastighets formler som du ville tillämpas på detta fall övervägas. Först. 1 / 3 av det högsta. är gränsen ett oändligt koncentrationsförhållande. Den befintliga berörda följande från mätningen formel beroende på känslan av kvantstorleksfördelning. utan koncentrerade till den här situationen. 1 / 3 . men i viss mån agerar runt. . Detta resultat kan inte produceras enbart i upplevelsen. hade en jämn fördelning av stimulans. De varor besittning där personen får tillsammans bara provisorisk. kommer var och en föredrar en tand med ett ryck. till exempel. Låt vår formel distributions n representerar ett bråkvärde.. produkten 7 . det gäller för det fall att överklagandet ska hållas i relationen n som delas ut. 4 . en annan implikation av mätningen formel avser beroendet av läget för fördelningen av stimulans. det kan den matematiska analysen av uttrycket log ∞ = 0 fynd. det vill säga. = S ges som produkten av talen är maximal om alla talen a. b.

. Denna svårighet tecknas av följande iakttagelse: Om de icke-enhetliga distributionsresulterar i en positiv medveten känsla Quantum för vissa punkter under de tidigare förhållanden. och härmed den högsta av den totala mängden sensation. som fördjupning för alla samma deras matematiska mått negativa i en sensation Quantum finner. Snarare har det visat sig att det kan vara fördelaktigt att fördela en stimulans i vägen olikformig. med 2.. en fördjupning av medvetslöshet genom indragning av stimulans. så mycket att ha kommit från detta område eller tid under gränsvärdet som den del som ligger över tröskelvärdet.. så det kommer att hänföras till de redan givna bestämmelser och det är mest fördelaktigt att vara om storleksfördelning och fördelningssättet är gratis under en obestämd tid stort område eller tid. och att känslan av olikheter snarare än något i summan effekten ligger direkt. trots att han nu ojämn fördelning av en medveten känsla. utan hänsyn till den kvantmekaniska av negativ omedveten känsla som därmed uppstår från den andra sidan. erhålls enligt ovan teorem. Således kvarstår den matematiska noggrannhet av meningen i kraft. β ". Så hela känslan prestanda till olika . Dessutom är det preliminärt i naturen. . för att komma ihåg vad som snart kommer att hitta hans andra verk. Det högsta av produkten ββ ' β ".. deras summa S är. sker genom att fokusera på vissa aspekter i det området eller tid över tröskeln... = . vilket går endast till den matematiska förhållandet eller den algebraiska summan av medvetna och omedvetna uppfattning.71828 . att vissa punkter över tröskeln på bekostnad av andra och därigenom sjunka djupare under tröskeln. att själen är av belopp som påverkas av skillnader i känsla. β '. om β = β '= β '. desto mer så för resten av de punkter. utan som något att lägga Trespassing är att betrakta. är tillämpningen av föregående sats inga svårigheter.. Om alla punkter en irriterad området är över tröskelvärdet. som tycks motsäga föregående mening. Om vi frågar nu vad det mest fördelaktiga är att få största möjliga mängd positiva medveten känsla. följande kommer att vara summan av sensation log β + log β ' + logga β. gånger dess tröskelvärde och irriterad så jämnt som möjligt över hela dess yta. Men i den mån det är nödvändigt att ta medvetna och omedvetna uppfattning. ". . så växer från den andra sidan. Antag att man har n kännande punkter som respektiv med intensiteterna β . och härmed därmed också högst log β β " β ". = log ββ ' β "..är följande härledning närvarande inga svårigheter.. han.... är irriterad. han kan inte användas för att bestämma den maximala av medveten känsla särskilt. speciellt i ögonen.. Men när en stimulans som skulle ske med jämn fördelning över ett stort område eller en lång tid under tröskelvärdet och därför ger ingen medveten känsla. och överskottet av denna negativa känsla om den positiva Quantum överstiger ojämn fördelning av den antagna negativa känslan Quantum i uniform.

men inte av de yttre omständigheterna i hennes upphetsning sätt. och den totala konstant fel incidens och tillägg beroende på ändringen den rumsliga och tidsmässiga placeringen av de komponenter som gör oss alla stora inflytandet av dessa betingelser på det sätt på vilket skillnader uppfattas känna igen. kan den inte kännas än. Det lyser upp omedelbart med en känsla som finns i olika individer.stimuli inte kan tillskrivas deras kombinerade effekt. 1) När det gäller p 9 Versions sidan 183 330 Psych Maßprinzipien p 188 En sensation kan skilja sig från varandra ganska bra. Så stor skillnad kan vara samma. XXII. eller kommer att bli successivt upphetsad i olika tider. den andra uppfattas. Även om detta är en gemensam medvetenhet om både där. till synes ett band saknas i medvetandet. Så det är allmänt att skillnaden samtidigt vara förutfattade med olika organ eller olika delar av ett komponenter organ är mindre synligt när successivt med samma delar gränsar om tiden inte är för stor. eller. Två olika förnimmelser någonsin alltid antingen på excitation av olika delar av en kännande organ såsom ögon. utan att skillnaden är därför uppfattas som en skillnad. som är i tid så långt från varandra att det glöms bort när den andra kommer in. är det också viktigt att beakta skillnaden av förnimmelser beroende på dess beroende av mångfalden av irritation vid dessa punkter i beaktande. 1) Förutom att summan av de förnimmelser som har en funktion av mängden och sättet för fördelning av stimulans över olika tid eller rymdpunkter äger rum. Men den samlade effekten är en del eller en sida av hela föreställningen. hud. Skillnad mellan känsla skillnader och kontrasterande sensationer. Så har vi möjlighet och förekomsten av olika förnimmelser medge sin skillnad. men en känsla känns. baserad. går medvetandet. slutligen. är de olika rum hör och tider på samma gång. och kan inte ens att uppfattas som en skillnad. Men innan vi sätter upp formlerna för dessa. särskilt i beaktande. en stund att dra samma efter den andra. Likaså är det tydligt var det finns skillnader i förnimmelser av samma individ. eftersom det är en separat övervägande kapabel. och tydligheten i samtal. men inget minne över varierar från en till den andra. vilket är ungefär samma för en skillnad i uppfattning. och de rumsliga och tidsmässiga villkoren för deras excitation är allwegs uttrycker påverkar om och hur skillnaden känns dock den verkliga skillnaden av förnimmelser beror bara från deras verkliga storlek. i den mån tillhör olika tider. . men skillnaden därav inte upplevs eftersom detta var att en med den andra faller i samma medvetande. Och så deras skillnad kan lika två olika individer existerar. i den mån tillhöra olika rum. kommer det att bli nödvändigt att göra en distinktion som inte tidigare betonats. och som fortfarande är viktig.

stimuli sammanfaller. Med tidigare distinktion till följande skenbara motsägelse är löst. genom att identifiera vad som inte är identiska. känslan av en skillnad. eftersom de är mellan och med de känslor utan att ändå uppfattas som skillnader och urskilja de .men faller inte in i medvetandet. men att detsamma är en viss storlek som krävs. och vi kan väl vuxen känsla. Så varje minsta ökningen av stimulus eller stimulus skillnad känns i en motsvarande känsla periodiseringar. men. i känslan omöjlig att skilja på tills tillväxten når en viss storlek. och dra slutsatsen av kontinuitet Prinzipe att de hade genomfört alla mellanliggande grader måste odlas utan oss men kunde följa tillväxten av de minsta skillnaderna med särskilda förnimmelser. eftersom det som kallas kontrast kraftigt med en. och varje minsta ökningen av den stimulans orsakar krävs en ökning med känsla. där det är deras skillnad kallas känsla skillnader i sig eller i snävare mening och som upplevda skillnader eller känslor av olikheter. eller större än. enligt det andra är det inte känt. men motsättningen kan bara vila i våra ögon. om tonen eller ljuset fortsätter att växa. Hela metoden för bara märkbara skillnader på grund av detta. allt annat lika. I själva verket. annars är osynlig. en större skillnad mellan förnimmelser en starkare känsla av skillnaden bär. Men fakta kan inte motsäga sanningen. och de. känslan som ligger bakom skillnader i intryck. men det faktum att skillnaden tröskeln har visat oss att inte varje minsta ökningen av stimulans är stimulans skillnad kände över tröskelvärdet. Men ovan inte kommer att hindra. Från andra sidan. För liten lätt skillnaden kommer inte att märkas. där det inte är så mycket en konflikt position sensation skillnader i de nyss nämnda snäv bemärkelse och upplevda skillnader än på en gemensam syn på samma frågor som innan namnet för att använda sensation skillnader i en vidare mening än det vanligare att både med knappast finnas ett annat vanligt namn för både anslutningen och inte lätt troligt att en oklarhet om innebörden av användningen. och kan inte identifiera enkelt med skillnaderna i förnimmelser. Båda bör. men inte av tillväxt som sådan en att vara särskilt medveten om skillnaden är hur vi vill uttrycka oss själva. Efter det kan vi också använda sensation skillnaderna i snäv mening. känsla skillnader. Låt en ton eller ett ljus över tröskelstyrkan alltmer växa. då kan vi också vara särskilt uppmärksamma på att senare känslan är större än den förra. så att det under vissa omständigheter kan båda vara föremål för en gemensam observation. men skillnaden tröskeln är bara en fråga om det senare. Efter den första av varje minsta stimulans skillnad känns över tröskelvärdet. som verkligen blivit medvetna än skillnader. andra om en upplevd skillnad. I allmänhet är dock skillnaden noteras mellan skillnader som finns mellan förnimmelser utan att tolkas som skillnader. Här är två fakta tycks motsäga direkt. så att skenbara motsägelse är att bara det faktum att vi noterar att det finns ett fall till endast sensation skillnad. så vi känner den fortsatta tillväxten genom alla mellanliggande värden från de lägre till de högre värdena. som endast då känslan av lägre kan stiga till högre värden. är vi uttrycket kan behöva kontrast sensationer för den senare. men kräver bara en viss begränsad storlek. men växer känslan.

Vi kan alltså abstrakt känslan av skillnaden eller tror att de distinkta sensationer även när upplevda skillnader. och lagar och villkor för beroendet av sensation värden för förhållandena mellan stimuli. som sedan fortsätter till mätningen formel och leder till följande kapitel ska anses skillnaden formel. även om det skulle kunna anges endast på upplevda skillnader men en överföring på sensation skillnader tillåter. mellan vilka den är gjord. abstrakt som konkret. Begreppet andliga höjd förekommer här för första gången efter kursen inställd av oss går på. är graden inte mindre tillgängliga än de lägre. Föreställningen om en skillnad på förnimmelser är en särskild handling av medvetande. men det första steget i denna stege och riktningen av uppstigningen ska först ägna oss bara. att en upplevd skillnad för åtgärden är mindre kapabel än de känslor själva. Nu kan du på alla möjliga sätt. som Högsta abstrakt. I detta avseende kan en sensation skillnad alltid identifieras med en sådan begränsande fall. enhet medvetande i oss vad det är i oss. i och med att det finns de känslor ges inte av sig själv. från det lägre till det högre. och dessa högre förnimmelser är mätbara i princip framgår direkt att den högre andliga. som vi sett. I en diskussion om hela Stufenbaues andliga höjd hos människa. vilket. och härleda genom samråd med matematiska extra principen. vilket skulle beteckna den högsta graden av kontrastkänslighet. att båda dimensionerna kan separeras och anslutas. som förblir likgiltig för någon grad av känslighet. Eftersom showen i följande kapitel. Vi förstår denna term hädanefter generellt så att om en medveten relation eller koppling mellan fenomenen a och b innehåller konkreta eller abstrakta. . men detta hindrar inte att hålla det övertygande för sensation skillnader i snäv mening. den grundläggande formel för mindre sensation skillnader från det. om det kräver en jämförelse mellan en majoritet av förnimmelser. så medvetandet om en relation mellan dem. A högre än a och b kallas. är det nu inte är ett undantag. men fortfarande särskilda villkor kräver slutsats. Vi kan kalla honom en akt av medvetande högre än den enkla syn på en känsla. skulle också märkas. och att inte mindre skillnaderna mellan sensation skillnader uppfattas kan. Vad all vår själ. Det kan noteras att skillnaden mellan känsla skillnader och upplevda skillnader vara inaktiv i fallet där varje minsta skillnaden mellan två sensationer skulle verkligen kände. vilket inkluderar medvetet förhållande av alla dess fenomen. Sålunda har Webers lag som ska bevisas endast på upplevda skillnader. efter som vi tror relationen abstrakt eller släkt med. och denna första händelse är att betrakta som en början. en enkel känsla av allt är det Högsta Lägsta betong. och att det även gå upp till en princip i detta fall. I själva verket har vi att göra åtskillnad mellan det abstrakta och konkreta versionen av höjden överallt. en sådan skillnad kan kännas.verkligen uppfattas som sådana skillnader i känsla stiger och särskilt grips känsla skillnader. snarare den upplevda skillnaden med känslan skillnader skulle sammanfalla. eftersom vi skulle behöva föreställa sig att känsligheten endast till sin gräns ökas för att se storleken på den upplevda skillnaden sammanfalla med känslan av skillnad. tror också fallet som ett gränsfall som verkligen har den minsta skillnaden som finns.

och om han fortfarande framstår som föga mer än gränsvärdet. Det finns en karakteristisk skillnad mellan de två grader av medvetande. Otaliga förnimmelser vi kan ha en semi-medvetna. och vice versa. I en större varaktighet halvmedvetna tillstånd vid fylleri och Chloroformierung verkar inträffa. eftersom drinkare för tidigare berusning ofta absolut inte kan komma ihåg vad som skett under berusning med dem och de själva har gjort. Vad gäller känslor. alltid lika grad av spänning uppmärksamhet så långt det beror på godtyckliga framåt för att dra bara det beror på storleken på de stimuli i beaktande. vi gillar det en medveten i låg känsla av samtals korthet. som i sensations skillnader som också kan lösas på samma sätt. lite innan den fulla sömn. Men denna känsla att vara medveten om på ett sådant sätt att de kan jämföra med andra som vi har vid ett annat tillfälle. att det någonsin skulle kunna vara medvetna. Tröskeln för fullt medvetande är så eftersom. Precis som en sporre stiger över tröskeln. eller som är glada i andra organ och sedan skiljer det från andra. Ingen kan någonsin minnas ögonblicket där han somnade och när han vaknade. faktiskt. utan att vi kan komma ihåg henne. går ut den högre medvetande av vad han har i sitt medvetande. eftersom endast i de inre psykofysik kan vara representationen av den uppmärksamhet talet. Omvänt. Denna skillnad är kopplad till skillnaden i naturen av båda. vid fullt medvetande inom kort. Vi fördjupar de tidigare överväganden. och som vissa chloroformed under operation smärta skrika. måste man komma ihåg att de är överlagrade på samma eller hålla ihop med samma. men också graden av uppmärksamhet. kan utökas till hela medvetandet.inte saknas. men vi är här för. som tidigare. I samma ögonblick som mannen vaknade tidigt på morgonen. även kan betraktas som en sensation skillnad på noll. där han av sin vakna medveten eller kanske känner till. vilket kan vara endast när de har en viss styrka har uppnåtts. inte bara om proportionerna av den stimulans. som de inte vet något mer efteråt. en känsla att vara fullt medveten. även omfattar de känslor själva. så finner vi att den distinktion som vi funnit göras mellan två typer av känsel skillnader. Tills dess. om varje känsla. För att skilja mellan en känsla av en annan. att vid fullt medvetande att du inte kan. men till vakenhet måste först ha blomstrat i viss mån eller nå en väckelse innebär en viss styrka. sker efter vår mätning formel sensation. och därmed har en bestämbar och mycket viktig betydelse. Faktum är att vi möter i de förnimmelser av en uppenbar antinomi av samma slag. I själva verket ingriper med det väl för att erhålla sömn. Det är ostridigt är det så kändes en sensation skillnad. Du hittar den slående och kan det kanske på förhand omöjligt att finna att kontrast förnimmelser. så du kan aldrig komma ihåg. halvt medvetslös. förnimmelser av skillnaderna kan lika väl uppstå mellan varandra än . Det faller då sover egentligen. Vid halvmedvetna känslor kan du inte komma ihåg. till mitten av räkning. om någon somnar. är inte på samma gång. vilka var de sista nummer. dessutom ett högre medvetande. där möjligheten att minnet vaknar. som man har räknat tills man sover.

och det är i alla fall. eller inte. inte att mäta en upplevd skillnad. skillnaden gäller det att bestämma γ . i olika tid eller rymdpunkter är stimuli produceras. då.log b ) således som skillnaden mellan två γ-γ ′=k (log βlog β′) vilken formel redan härstammar (kapitel 16) på samma sätt. för hur kan en tidigare eller göra sin fordran till ett strömförhållande? Nu har vi inget behov av att engagera oss hit för nu spekulationer. oavsett om denna skillnad uppfattades. eftersom våra formler är baserade enbart på det faktum och gå på det faktum. så det är ett mått på känslan skillnaden vara lätt att avgöra som skillnaden av två gavs av mätningsformel värden. Under tiden kan det påpekas att det sista intrycket närvarande kvarstår omtvistad fortfarande effekter som uppstår på de nya intrycken i relationen och det är mycket möjligt att successivt göras till samma del intryck kropps därför särskiljas lätt under samma omständigheter som samtidigt på olika kroppsdelar som gjorts på grund av att i tid och rum beläget sukzedierende sukzedierenden intryck och därför lämnar inte blanda efterdyningarna medan intrycken av samtidiga effekter är beroende av nätet. β ' antas därför bför både konstant. β '. de två ekvationerna γ = k (log β . Var de två förnimmelser. Dessa dimensioner ges av mätningen formel. γ ". eller till och med mellan fd fortfarande kan vara mer uttalad än mellan de senare. så en sensation skillnad i egentlig mening av föregående kapitel.log b ) γ ′ = k (log β '. vi har från den första formen av mätning formel (kapitel 16). skådespeleriet med två. och börja med det enklaste antagande är en lika stor känslighet för β . 1) När det gäller p 9 Revidering sid. l) Om det är nödvändigt att mäta skillnaden mellan två sensationer. XXIII. 184 f. På samma formel är vi . naturligtvis. Men detta bör inrättas enbart som en tillfällig hypotes här.samtidiga intryck. tillhörande stimuli β . bara skillnaden i absoluta mått som gäller för de enskilda förnimmelser tjäna. Skillnaden formel.

Så om ur okunnighet om trösklarna inte ett absolut mått på sensation genom mätning formel sig är möjligt. så har vi. Det föreskrivs vidare att känslan skillnaden i allmänhet inte en funktion av stimulans skillnad. men enligt den grundläggande formel gäller för små skillnader i uttrycket enligt vilken sensation skillnaden snarare de relativa stimulans skillnaderna är proportionell mot logaritmen för den stimulans som ett förhållande. så länge som den tröskel kan endast tillhandahållas som en konstant. men stimulans relation är av samma proportionell mot logaritmen. Det framgår att tröskelvärdet b har försvunnit från skillnaden formel. .också om vi har den andra formen av mätning formel eftersom vi då får först skall grundas. som generellt sett väldigt olika omständigheter. men ändå tjäna enkla skillnaden formel för att jämföra känsla skillnader beroende på deras storlek. Denna formel vi ska kalla den enkla skillnaden formel eller korta skillnad formel par excellence. . kan de erhållas direkt genom att integrera den grundläggande formel som den mer generella mätnings formel. Under tiden kan det visas på följande sätt att komma överens när det gäller mycket små skillnader i känslan båda nyckeltal. så som returnerar skillnaden formel till den grundläggande formel för detta fall. vilket är endast genom den lilla storleken d β skiljer sig åt. formel som i sin tur kännetecknad av att logaritmen av kvoten sätts för skillnaden av stockarna. " set. β + d β och β som en ersättning för de motsvarande stimuli i differensen formel. varav det andra endast genom den lilla ökningen d γ skiljer sig från den första. Här tycks presentera en motsägelse. genom att γ + d γ och γ som två distinkta förnimmelser. Om vår formel hävdar universell giltighet. och låt den associerade stimuli β och β + d β . I stället för att fastställa skillnaden formel på det sätt som anges av den mätning formel. första . reduceras till den tidigare. med allt vi behöver är integrationskonstanten att härleda mätningen formel genom att känslan är lika med noll när stimuli b bestäms karaktäriserades för att bestämma att vi i allmänhet är känslan = γ ' vid stimulerings värden β. Var två förnimmelser γ och γ + d γ . måste det gälla för både stora och små skillnader.

Så kontrasten på skylten betyder i allmänhet en opposition i riktning mot känslan skillnaden kan båda förnimmelser över tröskelvärdet. men anses det mer generella av de två. Inte mindre än den grundläggande formel. kan mätningen formel representeras som ett specialfall av skillnaden formel. då matchresultat direkt med mätningen formel. I Gebrauche behövs skillnaden formel om innebörden av skylten som skillnaden γ . Ersätta γ = 0 och β = b. Härmed får vi d γ = k sammandragning av k M i enkla konstanten K och genom . även erhålls genom mätning formel. 14 för uppsättning . där M är den modul. vi kan vid kap. som nämnts ovan. och. Om vi nu γ '= 0 och β ' = b. vilket stimuli β. Men om egenskaperna för logaritmer (Kap. Därefter skillnaden formel.γ ' är naturligtvis antas att förnimmelsen γ uppväger vilka stimuli β lyssnat på en negativ att känslan γ " dominerar. och därmed den tillhörande stimulans förvärvar tröskeln. Mätningen formel är nämligen fallet med den skillnaden formel är där en av de två förnimmelser mellan vilka skillnaden är noll. Ett positivt värde på γ . vilket är den grundläggande formeln. " lyssnade. som själv är härledd från den grundläggande formel.γ ' är positiv eller negativ beroende på om β > β ' eller β < β ". förutsatt att gör någon enkel känsla grepp som en skillnad från de nollvärden för sensation. de som även ger den tillbaka. vi har och genom överföring av värdena av denna ekvation med motsatt tecken till den andra sidan av ekvationen .Men eftersom är mycket liten. härleda skillnaden formel sig lika än det mer allmänna mätnings formel från den grundläggande formel. får vi först . . eller både under tröskeln. i sin tur formen på mätning formel.γ ' att kommunicera kan antas. Värdet på γ . 14) = . och hur de kom från dem. eller den ena över den andra vara under tröskelvärdet.

men inte till andra förnimmelser. men inte heller i strid med det. till ett tidigare att komma ihåg används parallellt exempel från analytisk geometri att lyftas för att se den oro. som tillhör den senare skillnaden. som representerar medvetande hela rummet. Dessutom kan man se att formen hos differensekvation är densamma som den för den mätning formel. utan snarare innebär tecknet för r . kontrasten för tecken gör den nu enda återstående absolut självkänsla på vikten av kontrasten mellan medvetet och omedvetet. mot Vi anser att den andra. Om du tror att den matematiska följden inte tillåter. där . innan de absoluta värdena av en känsla att förstå kontrasten på skylten på ett speciellt sätt. även skillnader överlåtbara och vice versa. Vår uppfattning är därför helt i linje med matematik. om vi för förnimmelsen skillnad γ . och det är viktigt medvetslöshet. Men har denna negativa skillnaden mellan två positiva koordinater men efter Anden av analytisk geometri en känsla helt annorlunda än samma stora negativa skillnaden på en enda ordinata på noll. men inte i allmänhet att tolka kontrasten av kännetecknet här som en kontrast av medvetande och medvetslöshet av känslan skillnader. R ' generalisera.r " även i allmänhet endast ledning av en skillnad mellan de två. Enligt detta övervägande är alla lagar och relationer som kan härledas från mätningen formel för absoluta känsla värden. Leder till samma slutsats. så det kommer bara att bli nödvändigt igen. och till den plats där tolkningen av tecken på medvetna och omedvetna tolkning av riktningen av skillnaden. Innan de absoluta värdena av en radievektor i system av polära koordinater är kontrasten av ett tecken på en kontrast mellan den reella och den imaginära.γ ' ta. Endast i det särskilda fall då genom reduktion av γ ' = 0 eller γ = 0 minskar skillnaden formel till mätningen formel. Vi kan göra skillnad på två positiva koordinater lika med γ . med undantag av att värdet av den stimulans tar platsen för tröskelvärdet av mätningen formel. oavsett om det är en större eller mindre än den andra. men detta avses inte vara vectores för skillnaden mellan två radier R. representationen av den positiva och negativa känsla av positiva och negativa värden på ordinatan. som representerar det omedvetna. så kan inte överföras till den förstnämnda. och de kommer att vara negativ enligt vår skillnad formel när β ′ > β . och kontrasten av det verkliga och imaginära endast om r ' eller r = 0 Detta är ganska analoger av vårt fall. och det skulle ingen korrelation av formler och fakta med en annan strategi är att få fram. utan att generalisera denna betydelse för känslan skillnad.γ ' ställa en enda bokstav. men de två fallen är specialfall av en mer allmän uppfattning om tecken på motsägelse. vilket är ingenting annat än en enkel negativ ordinata själv De skillnad faller helt inom det utrymme. eftersom denna kontrast är bara endast avser förhållandet mellan en sensation till noll känsla.Denna betydelse av kännetecknet skall noteras som den allmänna känslan för skillnaden. medan stimulansvärdena för att bilda den rektangulära abskissan. Så.

Om vi sätter känslan skillnaden γ . β ' = β '. om man sätter u ′ = 0. ta känslan skiljaktigheter var och en till nästa. β '. samtidigt som passerar i den samma. som bär ϕ '= 1. genom att inte längre bara den grundläggande stimulansvärdet i förhållande mot tröskeln. tilldelats referenspunkten övergången mellan sensation skillnad och överklagande. etc. en annan känsla skillnad γ ". i termer av där skillnaden anses att ta. genomföra i logaritmen av produkten från detta förhållande för att hitta bekräftat denna mening. irriterad förhållande = ϕ .Vi är skillnaden mellan två förnimmelser ver. uppstår när vi till en rad stimuli β ..γ ' = u .γ ′ ′ ′ = u '. oavsett om beställts av order av sin storlek eller inte.. så vi har u = k log ϕ u ′ = k log ϕ ′ därför Denna formel är mer generell än den formel som gäller för enkla känsla skillnader. Bara så att vi allt som sägs om relationen kan tilldela passage av sensation och stimulans. " Ingen mindre leder till en generalisering av den grundläggande formel genom att reagera skillnaden formel u = K log ϕ differentierade. tillhörande stimulans pengar .te makten ökar. β ". beroende. En märklig uppsättning som tidigare (kapitel 17) har åberopats för att rättfärdiga mätningen formel på bara en något annorlunda uttryck. varigenom man erhåller . Vi har faktiskt bara krävs summan av logaritmerna . β'".n hitta-upptänd när förhållandet av de stimuli som hör till de förnimmelser till vilka n ökar-th makt. men mot den stimulans. och sammanfatta dessa skillnader. eftersom vi har en känsla ver.arhittade-tänt när förhållandet mellan den stimulans till Trösklar på n. Summan av dessa skillnader känner känslan skillnaderna mellan extrema stimuli av samma serie. Formeln för sensation skillnaderna kan lätt generaliseras till en formel för skillnader känsel skillnader..

som av dem som delat med den här produkten är. och vi satt β " som den starkare stimulans. i stället för den nuvarande. En generalisering av skillnaden formel i en annan bemärkelse får vi när vi. vi just nu har vägar till andra. Allmänt dvs känslan skillnaden växer av skillnaden i känslighet eller minskar. beroende på tröskeln till den svagare eller starkare stimulus är den större. Uttrycket (3) att han är logaritmen av förhållandet som är proportionell mot en erhålls när förhållandet mellan de stimuli med förhållandena av de associerade tröskelvärdena uppdelas. den större är genom att först om loggen är senast om negativ positiv. och vi får (1) (2) (3) (4) Dessa är bara olika former av samma formel. den absoluta känsligheten och därmed värdet på b under inverkan av de två stimuli β . B ' kan ske för detta. så återigen måste tröskeln b vara större ju svagare stimulans. Uttrycket (2) berättar att känslan skillnaden är i allmänhet proportionell mot logaritmen av kvoten mellan två grundläggande stimulans värderingar och . och därför starkare eller svagare stimulus uppfattas med större känslighet. Om vi nu β som den starkare stimulans. kan vi kort nämna skillnaden tröskeln formel. Är tröskelvärdena i samma proportion som de . tröskeln måste b " av den svagare stimulans bör vara större så den positiva känslan skillnaden vaxer. β ' lika med olika trösklar.u ′ = k log . Uttrycket (4) slutligen att känslan skillnaden minskar eller ökar beroende på tröskelvärdet av skillnaden i känsligheten b och b ' . alltså den negativa uppfattningen skillnaden växer. respektiv B. Då tröskelvärdena inte försvinna från formeln.som är densamma genom att integrera den allmänna formeln u .

som uppfyller . vad vi hittade tidigare för känslan av surrande. men inte beroende på omständigheterna. vid F beteckna. det vill säga när den stimuli β . så känslan skillnaden försvinner helt. om log signifikant mot log försvinner. kort sagt. B ' i låga förhållanden skilja sig åt. I den mån de upplevda skillnader snarare en annan formel har att tjäna oss. och det faktum att skillnaden tröskeln är inte i det ingår. gör skillnad formel inte bevilja vår. den stimulans pengar förhållandet mellan trösklarna formel genom ϕ . efter vilken de inte slidan beviljats mellan medvetna och omedvetna upplevda skillnader som finns men i verkligheten inte mindre än absoluta sensationer. För övrigt visar samma formel. så att vi kan säga att känslan skillnaden från den grundläggande skillnaden förhållanden än känslan från de grundläggande stimulansförhållandena beror på samma sätt. β ' till en stor. XXIV Den Unterschiedsmaßformel. Skillnaden tröskel formel kan därmed reduceras till formen av mätningen formel som vi känslan skillnaden γ . att det är oväsentligt om känsligheten för den starkare och svagare stimulans swap själv. att även när skillnaden i b och b ′ men känslan skillnaden är anmärkningsvärt oberoende av de två. av formen av differentialtröskel härefter satts till Vi nu kallar kvoten . av vilka storleken på den upplevda skillnaden beror ändå också. värden tröskeln B. 1) Efter diskussionen om den 22 Kapitel om skillnaden mellan känsla skillnader och upplevda skillnader eller kontrasterande förnimmelser kan användas för att mäta den första servering. samtidigt som nivån på den sista. I själva verket innehåller bara en funktion av känslan skillnaden i Groöß av stimuli.stimuli som de tillhör. vilket är förhållandet mellan de stimuli dividerat med förhållandet mellan de associerade trösklar. den grundläggande skillnaden förhållandet.γ ' med u. Så det är inte samma sak när det gäller uppfattningen skillnader.

Maßprinzipien s.dessa krav. av mot ϕ och v som skall associera med att skriva formeln vilken har samma föregående värde om . är men villkoret ϕ > 1 och därmed positionen för större stimulans är alltid hålls i disken. men känslan av skillnaden härmed stiger över det högre gränsvärdet. alltså logga ϕ är negativa. När allt ville de använda mindre stimulans som en räknare. vilket är väsentligt för att i den tidigare formen av formeln positiva värden för u bör motsvara medvetna värderingar den upplevda skillnaden. 194. som i sekvensen alltid. Om vi betecknar som innan en sensation skillnad. så skulle ϕ <1. värdet av v i den ömsesidiga v 1 = för att fungera. nämligen genom den stimulans förhållandet ϕ i det ömsesidiga ϕ 1 = fel. och därmed ϕ > 1 log och ϕ är positiv. kan du först och främst etablera Unterschiedsmaßformel på en analogi med mätningen formel enligt följande. I det följande. 1) När det gäller p 9 11 Revidering sid. och läget för ϕ 1 och v 1 . Psych. inklusive hans position som disk och nämnare i värdet på ϕ måste förändras. först då har du allt i föregående formel för att vända på denna inverterade läget för de två stimuli. dock. när den är bunden på något sätt överklaga till omständigheterna handlar om omväxlande större och mindre än de andra. förutsatt att större attraktion än värdet på räknaren ϕ används. I och för sig är dock inget som hindrar att även använda mindre stimulans i disken. . 200 Med tanke på att upplevda skillnader samt ha sin tröskel. skulle en allt större del av en stimulans till den andra emot. dvs kvoten konstant eller förhållandet tröskel v samma förhållande till ϕ än den enkla tröskeln b till stimuli β har i mätningen formel får vi Här. så nu en upplevd skillnad mellan förnimmelser γ och γ ' med u . efter vilken. som en absolut känsla. 185 ff. och vad jag kallar Unterschiedsmaßformel eftersom den ger ett mått på upplevda skillnader det samma som mätningen formeln för mått på absoluta sensationer. och ge värdena för denna stimulans förhållande där den upplevda klyftan sker tröskeln. tillhörande stimulans förhållandet med ϕ . och u få större negativa värden.

Ovanstående uttalande formeln är också generellt sett normalfallet krävs att.γ ' är skillnaden därav kan d γ . Men egentligen kan vara konstant fel alltid elimineras genom provning och beräkning. kan vara svår på grund av vävarna " s lagstiftning och det faktum att tröskeln förhållandet genom ett analogt sätt som i vägen anges i följande omkoppling till mätning formel. beroende på om man ϕ > 1 eller < 1 märken. Men eftersom tillsatsen av en konstant till en integrerad inte förändras under de differentialer är d γ d . konstant fel är för små för att göra ett vederlag som äntligen kunna sådant när grundformeln ges för det normala fallet. skillnaden γ .d γ ' som del av en sensation skillnad anses.γ ' element i en är en konstant (dvs av både allmän ϕ eller oberoende variabeln) ökad eller minskad känsel skillnad. endast den riktning. är en skillnad kändes att se över en upplevd . Detta är normalt inte det allmänna fallet av verkligheten. inte storleken på den uppfattade skillnaden varierar. β ' . så att större stimulans inträffar. men förutsätter konstant fel frånvaro eller eliminering. som snarare i alla de fall där så kallade i experiment på differential känsligheten konstant fel i uppfattningen av en skillnad beroende på tid och plats för de jämförda variablerna visar (jfr Th IS 90) känslan av skillnaden med samma proportioner av stimuli av olika storlekar misslyckas beroende på om en gör ett eller det andra stimulus till den större. Vid samma form av Unterschiedsmaßformel som visas här uppfördes enbart analogt och därmed inte strikt motiverat. varefter beredningen av formeln för normalfallet förblir alltid vad det har att utgå ifrån. och tvärtom i stället för mindre. som bygger på vår formel. om de två tidsmässigt eller rumsligt distinkta stimuli. däribland regeln om ändring av form av den formel. Nu kan vara kap.). då särskild hänsyn på lämpligt sätt (se kapitel 27.Den skyddstillsyn av Webers lag. det tolkas. storleken pendla med varandra. Påståendet bygger på Webers lag grundläggande formel ger känsla för två skillnader i synnerhet härefter Nu eftersom γ och γ ' är två förnimmelser. i många fall. deras skillnad. och så fall med konstant fel hänföras till den normala situationen. dess värde är. 22 av känslor skillnaden med specialfall av en upplevd skillnad identifiera var i minsta möjliga skillnad mellan stimuli β .

med u lika med noll när ϕ värdet v tar.d γ ' och konstant beslutsamhet i samma för att visas. där vid några speciella värden för uppfattningen av skillnaden börjar och försvinner.log β ') + C K = log ϕ + C där C är konstant för integration.skillnad som det mer allmänna fallet. med byte av naturligt genom vanliga logaritmer (jfr kap. I själva verket satt vi d γ . Med hjälp av det övre tecknet vi har så (1) tillämpa lägre och återföring av skylten på båda sidor (2) Formeln (1) överensstämmer med villkoret att log ϕ är positiv. (2) på samma sätt som villkoret att log gjutformen ϕ är negativ och därför är det mindre stimulans sätts in i räknaren eftersom endast under detta förhållande u med tillväxten av det absoluta värdet för ϕ kan växa på ett positivt sätt. Och detta värde är substituerad i den allmänna ekvationen. vi har generellt o = k log v + C därmed C = . eller. och således desto större attraktion ligger i räknaren.k log mot .d γ '± dig (om det inte i sig ett skäl är att använda ett tecken framför den andra). 17). Vi bestämmer nu den konstant C. vi har Detta ger genom integration med hjälp av naturliga logaritmer ± u = K (log β . Genom att integrera det ovannämnda värdet på d γ . får vi ett uttryck för denna mer generella fallet och härmed Unterschiedsmaßformel. så länge som en förutsättning för oss normalt . och därmed ersättning av K från k ± u = k log ϕ + C.

med det är hela idén om en upplevd skillnad förlorad. Vi skiljer mellan de två fallen. eftersom det. så alltid positiva värden motsvarar värdena för den medvetna upplevda skillnaden. då ekvationerna (1) och (2) i att de konstant fel skulle fortfarande vara möjligt att använda för att utarbeta Unterschiedsmaßformel. som känslan värdet kan anta ett särskilt klargörande. Om normala fall inte skulle ske. båda fallen till samma känsla u relatera. att den större och den mindre stimulans ligger i disken. det Använd alltid större charm i disken. eftersom ϕ 1 = som också V 1 = var. den andra är på tröskeln eller under tröskelvärdet. kännetecknas av att vi först om bokstäverna ϑ och V . vilket innebär. Då borde du bara behöver den ständiga v för det motsatta tid och rumsliga position jämfört storlekar för att bestämma annorlunda. den andra om ϕ 1 och v 1 för att använda som de är. eller regeln att använda större stimulans i disken. enligt . eftersom bara den här. den erfarenhetsmässiga bestämning av konstanten refererar v . som i dessa gränser gäller ekvation (2) i stället för (1). som för den motsatta positionen för större och mindre stimulans skulle kunna bestå i synnerhet. är det så bra som om man hade att göra bara med en enda känsla. den Webers lag. och om bara en stimulans över tröskeln. Det är därför nödvändigt att komma ihåg. som skillnaden från en noll känsla eller av en icke verklig sensation. skillnaden av de stimuli snarare än större. medan om båda stimuli och härmed förknippade förnimmelser faller under tröskelvärdet. och därmed deras åtgärd kan vara enbart formellt annorlunda därför måste vara. har exceptionellt att köra i motsatt ordning och inte heller ekvationen (1) gäller. För fullständig bestämning av värdet av u är inte bara på vilket tecken u sig själv utan även på vilket tecken förnimmelserna mellan vilka är skillnaden att uppmärksamma. desto mindre stimulans än de större dök upp och växte den upplevda klyftan när minskas. som för samma ϕ den upplevda klyftan måste förbli desamma. men u olika värden antogs beroende på positionen för större och mindre stimulans är omvänd. Krävs som i de tidigare formlerna också i Unterschiedsmaßformel vikten av tecknet opposition. skulle i det här fallet i förvar i allmänhet. Den upplevda skillnaden u tar på härledningen endast då det värden ϕ = v värdet noll eftersom gränsen mellan medvetna och omedvetna nivåer av när förhållandet ϕ mellan stimuli över tröskelvärdet.visas. för vilka. Men i den mån detta är fallet skulle inträffa att på grund av den konstanta fel inom vissa gränser. så här långt.

u - . Därmed kan vi också ett tecken på u som Maßausdruck för en upplevd skillnad. då den nedåtgående kontinuerlig armen av . finns det fortfarande en oro. l u (överst till höger.log v ).ßß ' r. sidorna parallella Cross indelade i fyra mindre kvadrater med r. och vi kan se från denna kännetecknet inte avgöra om kvadraten är ett av de områden i positiva och negativa faktorer. som funktion av två värden β . kan vi ställa upp som en funktion av den relativa stimulansskillnaden . längst upp till vänster. I stället ställa in Unterschiedsmaßformel som funktion av stimulans förhållande och tröskelkvoten. vars funktion är. förutsatt endast att β har en stor förhållande till β 'har. om vi med tecknet för u samtidigt på vilket tecken β . o värdet + ßß ' lo - . med hänvisning till ett liknande fall kan höja analytisk geometri. värdet av u kan vara positivt. u. så är det med de upplevda skillnaderna i fallet när vi u. och vi söker den analytiska uttrycket u för de 4 små rutor. β ' ta i beaktande. även om båda stimuli β . som i det förflutna så många sådana frågor. beroende på u fungerar åt båda hållen beschaffener värden β . β ' är.β ' kallas för. längst ner till höger. inte nära men vad relation gör det upplevda avståndet till medvetande när vi inte är på karaktären av de värderingar. och vi är med varandra erhålls genom att multiplicera dessa respektiv positiva och negativa numeriska värden som analytiskt uttryck u för r. β ' är under tröskelvärdet. o. Man kan då i att positiva värden för u fortfarande inte kan hitta tecken på medvetande. β ' för denna användning. vara hänsynsfull. Även i denna. så det är nytt. eftersom förutsättningen saknas till medvetande de värden som u beror. vilket kan vara fallet mycket väl när både β som β " ligger under tröskelvärdet. β . ett tecken på ett värde u . med detta räcker att ϕ > v ..ßß " lu - + ßß ' Så har det Maßausdrücke raka motsatsen i förhållande till centrum av kvadrat belägna r . β ' är. I själva verket tar vi en kvadrat med hjälp av en. o och l u är en av vilka en funktion endast av ett positivt. beroende på värdena β . som mitt i kontinuerlig uppåt arm av korset bekräftas av + β " anges. och det ändrar ingenting i princip att vi har känslan områdena handlar snarare med funktionen av en kvot som en produkt. l o r. nere till vänster) kan hänvisas till. de andra negativa värden β . och vilken position Det har i samband med de centrala frågor om vi inte gå tillbaka till tecknet av de faktorer själva.Β avses. Härrör från mitten av den högra armen på korset viljan till sin åtgärd efter att ha passerat + β betecknar det är den vänstra av . men samma tecken. ta en mycket annorlunda betydelse. Om dessa olika tolkning av tecken på u. β ' kan är. β ' eller som är sådan. och därmed ingenting känns. som når in i den. som definieras av dess centrum. Men hur får vi en fullständig bestämning av kvadraterna.formeln u = k (log ϕ .

som enligt den redan i Cape . Men det har bara de avslappnade vårdslös förvirring ingen påverkan på härledningen av den grundläggande formel och mätning formel. 2) Om det i Kap.log (1 + ϖ )]. 22 påpekande skulle betraktas som extrema eller begränsa fall den relativa skillnaden i känslighet. Bli en stimulans från andra om storleken på εν . man har och v = 1 + ω Häri den relativa stimulans skillnaden. I det fall där ϑ och ω är små värden. som sker under en korrekt tillämpning av den matematiska hjälp princip. men inte att denna skillnad uppfattades så stor som två gånger så eftersom enligt ovanstående formel. Vilka är de Unterschiedsmaßformel tar följande form u = k [log (1 + ϑ ) . och därför skulle den minsta möjliga avvikelse upplevs av jämlikhet. Is sa 15 att en liten skillnad i vikt på två gånger storleken uppfattades som betydligt dubbelt så stor. och tröskelkvoten v från 1 till storleken på ω är olika. förutsatt att de själva specialfall av skillnaden formel. I själva verket går den in i skillnaden formel för det fall att v = 1. det bara märk överstiger den lilla. 14 visade substitution i denna formel u=kM(ϑ-ω)=K(ϑ-ω) vilket är den Maßausdruck för en upplevd skillnad. den korta ϑ varm. det vill säga att den upplevda klyftan i lika båda stimuli uppträder tröskeln. kan deras rutor försummas mot den första makten. så länge inte gränsen för den relativa skillnaden i känslighet krävs . och ω skillnaden konstant i IS 244 Th mening anges. under antagandet att det bara märkbar skillnad i sig motsvarar små differents stimuli. .och skillnaden konstant enligt följande. går till föregående kapitel. en liten skillnad i vikt på två gånger storleken på något sätt bär dubbelt så mycket upplevd skillnad i själva verket. så det här är rätt sätt att en liten skillnad i vikt på dubbel storlek bär med en dubbelt så stor sensation skillnad genom att bara detta a priori härledas från den matematiska hjälp Prinzipe kan vara. enligt vilken en sådan skillnad är proportionell mot den minskas med skillnaden konstant relativ stimulansskillnader dock en liten i sensation stigande sensation skillnad i förhållande till de oförminskad relativa stimulans skillnader är 2) . och därmed den upplevda skillnaden är så stor som skillnaden uttrycks av formeln verkliga skillnaden av förnimmelser. Den Unterschiedsmaßformel är att betrakta som den mer allmänna skillnaden formeln och härmed också mätningen formel och grundläggande formel.

och det är därför v måste betraktas som en konstant för konstanta förhållanden för befruktningen. skall skillnaden tolkas på arten av det som är interkalerar mellan dem. . och det kan ta dem ungefärliga fungera så länge det inte ϕ logg på en av enhetens mycket nära den. Tröskelförhållande v inträffar. Som ett mått på den absoluta känslighet kan tjäna som ett mått på den relativa skillnaden i känslighet. Så vi får denna . har gett det för båda stimuli förblir densamma. skiljer sig mot endast lite från 1. som ni kan se i Unterschiedsmaßformel helt ersätta tröskel b i mätningen formel. samma anledning. som har visat. det vill säga från en noll känsla. Graden av absolut känslighet med vilken båda stimuli tolkas. till exempel i försöken på differential känslighet för ljus där med Volkmann påträffades. men en ojämn värde för båda stimuli en konstant fel. för en viss stimulans förhållanden av den upplevda klyftan förändras. motsvarande gäller för förändringen i konstant v . betraktas deras skillnad. Liksom någon förändring av konstant b i mätningen formel genom en ömsesidig förändring i Irritabilitet β kan representeras. ingen inverkan på värdet av den upplevda skillnaden. naturligt när vi är i Unterschiedsmaßformel den mindre stimulans β "till resten av oss anser med hänsyn till omständigheterna. det finns. alltså för ϕ = formel substitut . och skillnaden i känslighet är stor. och för u ersätta γ. medan vi samtidigt den känsla γ ′ minskar till noll. som för gör det nödvändigt att tas övervägande. Men där stimuli under gynnsamma omständigheter. under förutsättning att alla ändringar som görs av en ömsesidig förändring av ϕ kan representeras. så länge inte gränsen av skillnaden i känslighet uppnås. till tröskeln b minska. 22 angiven mening är om de kan uppfattas som särskilt pekade förutfattad skillnad i känsla över tröskeln till en sensation på tröskeln. det Unterschiedsmaßformel faller nära tillsammans med den enkla skillnaden formel. Bland de inflytelserika omständigheter till ett värde av v hör förutom den tidsmässiga och rumsliga skillnad på stimuli. Genom log sedan mot avviker lite från noll. som av listan med vår formel är v är alltid större än 1.I normalfallet. och är lika avgörande för graden av känslighet med vilken en given stimulus förhållande tas som konstant b för graden av känslighet med vilken en given stimulus uppfattas. som. och därmed ϕ nära noll värde kommer ner. Allt har att värdet på v inflytande. som vad umliegt tid och rum. Detta inflytande kan utformas på ett sådant sätt att konstant fel uppstår i yttrandet från den skillnaden att genom experiment och faktura på 27: e på de mätmetoder. skillnaden i känslighet och Kapitel sätt som anges måste beaktas. Uttrycket för en fullt medveten känsla i Kap.

Låt oss kalla bv hela tröskeln. β " och därmed ϕ . och allt det förutsätter som en avvikelse mindre order eller komplikation utarbetandet av de grundläggande former initialt försumbara och anser endast nachtäglich. som inte tillåter. vita riktigt. som håller den vita mot den svarta som ett riktmärke. eller. Så om vitt och svart är bredvid varandra. Man kan vara benägna att göra hela höjden av intrycken beror på den av kontrasten. den svarta mot den vita. och därmed överklagandet av värdet på b att fortfarande förhållanden v måste växa för att omvandla början av halvmedvetna tillstånd av känsla i fullt medvetande.. om vi bara visste de lagar som känsligheten för stimuli från grann ändringar av dessa skulle räcka därmed modifierade värden på β . bortsett från att jämförelse domar. nämligen att vi. och det är att det finns en stimulans har på känslighet med vilken en grannsämja stimulus uppfattas inflytande. inte är lika för båda stimuli. Detta faktum kommer nu att ifrågasättas även utan inflytande på beredning och användning av Unterschiedsmaßformel om vi (denna plats efter samma plats på stimulans på psyko rörelsen utlöste därmed β i de formler som skall substituerade mätningar) refererar till som den ändrade känsligheten för en stimulans kan representeras av en annan storlek av samma utlösningspsyko rörelsen själv. är också i upprättandet av Unterschiedsmaßformel varit och vilken Socialize slutar eftersom diskussionen inte har beaktat en omständighet som är att betrakta som en sådan avvikelse eller komplikation. och voraussetzlich grundläggande formler av den psykiska dimensionen har en ren och strikt giltighet med avseende på den beroende av förhållandena i den psyko känslan av villkor rörelse. verkar det vita ljusare. annat än ett minus mot den andra summan. ökar känsligheten för ljus på den vita genom närheten av svart på den svarta från närheten av den vita reduceras till fallet behövs är att vi har bara vitt eller svart i synfältet. vilket i olika stimuli eftersom de ingår i Unterschiedsmaßformel. med detta. Jag kommer nu att senare lära erfarenhets fakta. Vi bildar dessa ojämnheter av de absoluta känslighet samt tid och rumsliga position stimuli. kan det göra att en större stimulans än den mindre visas och v är alltid större än 1. då det är förhållandet mellan fulltröskel och tröskel med förhållandet konstant par excellence tröskeln till känslan v ges. men är inte beroende av honom. Och även utan minskning av den psyko rörelse. och hittills gör ingen särskild hänsyn när du installerar våra formler behövs eftersom denna dom om förhållandet mellan de absoluta sensationer på storlek och riktning på den upplevda skillnaden endast detta. Så det gäller alls att ställa in de grundläggande formler av den psykiska dimensionen först för de enklaste förhållanden. vad som utgör samma . mycket mer troligt att. som bara måste förbli lyfte de inre psykofysik. eller en som ett plus. riktigt ljus. b som tidigare. visas den svarta mörkare än i continuo ensamt för ögat så att både agera med dessa ändrade värden för att bestämma den jämförande domen i sig bara. Nu är denna höjd av synpunkter från vissa parter ostridigt enda en jämförande bedömning. som kallas en höjning av de intryck genom kontrasten. om > 1. det svarta svartare än i continuo utan den ojämna grann stimulus.

Tillämpning av Unterschiedsmaßformel om uppskattningen av stjärnornas magnituder. en för att kunna betraktas som förnuftigt konstant delar a . som beror på yttre ljus. dock måste vi nöja oss med att använda Unterschiedsmaßformel som en ungefärlig men gäller i de fall där det inte finns någon anledning. intensitet. måttet på fysisk ljus stimulans som orsakar ljusstyrkan. som bestäms av Den senaste formen erhålles med hänsyn till att mot lite av en skiljer därför för log V kan ställas in M ω . 160 ff För enkelhets skull kallar vi här ett mått på ljus känsla av ljus. tjäna. den relativa intensiteten av stjärnan. som representeras av intensiteten i ögonen svarta och en reservdels variablerna z . mot att ersätta i Unterschiedsmaßformel att sedan använda dem som förut. är hädanefter också ett viktigt behov för avsikt att studera dessa lagar. Vi kallar jag äger. med tanke på de omständigheter som är hänförliga till ett betydande inflytande. särskilt spritt ljus av stjärnorna. eftersom många fall inte är oense. vars grad bestäms av Unterschiedsmaßformel. i vilken till att sparka intensitet av stjärnan. vilket resulterar i samma bortsett från det faktum. Låt p intensiteten hos den del av himlen mark på vilken en stjärna visas utan en stjärna. I denna studie kommer jag att diskutera senare. vilket som spelar denna formel i de enklaste fallen. Genom att ersätta en + Z för P passerar därefter in i formeln . 1) Den senare tillämpning av Unterschiedsmaßformel kan som ett exempel på den mer allmänt bindande. till exempel vid uppskattningen av de upplevda skillnaderna mellan de ljusstyrkor av stjärnor och genom att riktningen av inflytande endast i allmänhet beakta. Härefter kommer skillnaden i ljusstyrka D av stjärnan mot basen. så att β = p + i är intensiteten av den star plus anledningen v förhållandet konstant. 1) Omar sid. där M är den modul av det logaritmiska systemet. β = p + i det hela. och ta skillnaden i ljusstyrka är alltid speciellt gripits. Intensiteten av substratet p består av två delar. Th IS 244). ω skillnaden konstant (jfr.sak. där påverkan i fråga är större än att det kan försummas med goda skäl. Så länge de inte är kända. XXV.

där en stjärna som inte kan särskiljas förlorar i princip. genom att verkliga storlek. som kommer att återlämnas till den allmänna jämförbarheten endast på ljusskillnaden från den verkliga orsaken måste. vad man ska ta ner. Den normala intensitet orsaken är här det möjligen uppnås minimum. men det försvårar utformningen av förhållandet mellan storlek och intensitet. och därför ställas in. men är nödvändigt för att vara beroende av intensiteten hos den anledningen p = a + z. vilket vi fortfarande är fria att välja de enheter av stjärnornas magnituder och intensitet så att formeln förenklas som möjligt. Således leder den tidigare formeln till följande slutsatser. dvs intensiteten i en anses ögonen svarta. I detta avseende är det lämpligt att skilja sann och skenbar storlek. och sist jag stor nog att även logga vp mot log jag försumbar. eftersom de kan erhållas på följande oavsett storleken på stjärnan. 1) Storleken på stjärnan beror inte bara på intensiteten hos den stjärn från dess egna. så är D = k log . stjärnornas magnituder tillåts stiga siffrorna detsamma. 2) Om intensiteten av stjärnans egen mot orsaken är så små att de högre makterna för det första att försummas. storleken på stjärnan sammanfaller med dess skillnad i ljusstyrka D tillsammans från botten. medelvärdet av den skenbara storleken på någon annan orsak. . är storleken på stjärnan märk enligt kapitel 15 = M dvs i proportion till de överskott av den relativa intensiteten av stjärnan skillnaden konstant ω . dvs ingen märkbar skillnad i ljusstyrka från botten av showen. kan om Om jag blir stor nog att p försumma den andra sidan. En perfekt kväll mörk himmel kommer att närma sig. intensiteten i marken växer bort eftersom den mest intensiva stjärnan på dagen himlen. och vi kan använda ovanstående formel direkt överväga det allmänna uttrycket för det funktionella sambandet mellan stjärnornas magnituder och intensitet. och framför allt ses genom teleskop. Låt oss därför i följande storlekar med intensiteterna stiger och ta till noll värdet på variabeln. och minskar vid en viss intensitet för att äga som från den mer. så är D = k log jag . Efter den vanliga rangordningen. medan intensitet ner. skillnaden i ljusstyrka någon anledning normalt fast.Denna formel kan härledas från formlerna har särskilt i den mån intresse. där intensiteten kommer in i skåpet för ögonen Svart z av spritt himlen ljus försvagar enligt förstoringen märkbart sammanfalla med det.

Om nu en stjärna i sin egen intensitet i ' med teleskop och en annan med sin egen intensitet jag sett utan ett teleskop. medan när himlen är så mörk utan ett teleskop. är storleken så att båda stjärnor verkar oberoende av intensiteten i marken som den relativa skillnaden i känslighet. bara tillräckligt stark. och vi får då D f ses vad vi kan sätta i inte obetydlig förstärkning och dyster himmel förutsatt då z mot Ag är försumbar. förhållandet med skulle finna lika stor som den verkligen är. av samma. de verkar i samma storlek när eller Vid mycket dyster himmel är p inte signifikant från en annan. Allmänt är F . Egen intensitet i ökas vid en fixstjärna tillräcklig öppning av okular och. med undantag för Lichtverschluckung av glasen. får vi formeln . förhållandet mellan ytan av linsen till ytan storleken på pupillen. den del z ökar beroende på ökningen i området G . till exempel. Efter detta är att använda teleskopet jag i Fi och p i ett + genom teleskopet storlek över. förhållandet där den förstärks genom teleskopet. egen intensitet på olika intensiv bas och på olika nivåer av relativ skillnad i känslighet lika. där sedan kan ställas in. Från intensiteten i himlen substrat p = a + z delen förblir en oförändrad genom teleskopet. som en plats i himlen en större bild är i ögat.De två formler och D = k log jag bestämma de begränsande fall av beroendet av storleken på stjärnan av p och v . att han har två gånger intensiteten för ögonen svart. endast hälften av denna ekvation När ljusstyrkan vinsten är så stor genom teleskopet som en mot Fi kan försummas. Vid den övre gränsen. 3) När det gäller den teleskopiska observationer kommer i följande övervägande. är mot bakgrund av denna plats utspädd mer. som beviljas av teleskopet i intensitet genom beroende.

Omvänt.varefter vinsten av en viss teleskop alla stjärnor. svag och stark. vid vilken storleken noll antages med E måste multipliceras med den motsvarande totala intensiteten β att hitta. har man genom direkt tillämpning av Unterschiedsmaßformel men där v är troligen inte har samma värde som när vi drar ut skillnaden på en stjärna från den omgivande grunden i beaktande. Uttrycket för den upplevda skillnaden i storlek på två stjärnor i tillämpningen av teleskopet varav följer att skillnaden i storlek med ett teleskop så länge är beroende av förstärkningsfaktorn F. Men om förstärkningsfaktorn F detta tillräckligt stor så skillnaden i storlek beror enbart. D '. där samma skillnader D . 4) Om vi tar den enkla skillnaden av två mängder D. som stjärnan storlek aritmetiska serien 0. samma belopp som motsvarande intensitetsområde. omärkligt på mycket intensiva stjärnor. Är nu ersättas med . 5) Det aritmetiska serier av stjärnornas magnituder tillhör en geometrisk av den totala intensiteten hos stjärnan. så en är att storleken på D = 0 för att flytta till storlek 1. Denna formel visar att storleken skillnaden mellan två stjärnor inte enbart därför av omständigheterna i de egna intensiteter. som vid samma anledning p är så försvinner v . intensiteten vp . men bara på den stigande i känslan skillnad ljusstyrka kommer tillbaka samma.. så den ökade storlek skulle vara av samma teleskop variabel. så teleskopet inte skulle agera för att vinna. som en inte emot Fi och Fi " kan försummas.Skillnaden i detta avseende. lyssnat tillE.D ' mellan varandra följande termer i storlekarna lika förhållande . som en. och inte heller om de villkor precis som med starka intensiteter utan teleskop från. behov av att två stjärnor för att vara annorlunda i helt mörka natthimlen mindre i sin egen intensitet än i dämmerigem att verka för att presentera samma storleksskillnaden.. men även förhållandet mellan dessa intervall kommer att öka beroende på intensiteten i Ändra anledning.. För att vinna särskilt genomtänkt eller upplevda skillnaden av samma. Var exponenten av intensitet intervall. beroende på vilken typ av mark kommer att vara starkast i den svagaste. men deras totala intensiteter med intensiteten av substratetp beroende. så att inte bara den absoluta storleken på intervallen mellan de uppenbara storlekar. om förstärkningen så svag och i så liten att Fi mot en försvinner. 3 . en lika stor ökning av storlek k log F fogar. 1. 2. och skulle slutligen så att en och fi har en kommer i beaktande i förhållande till varandra.

β = i + p = rd Evp Ev ² p Ev 3 p Ev 4 p . enligt det första villkoret måste i uttrycket för storleken värdet på samma gång vara i storleksenheten hos basen antalet tillämpade logaritmer lika (jämför kap..1) P ( Ev 3 1) p ( Ev 4 . och förhållandena av de motsvarande intensiteterna förändras. men inte avståndet mellan storlekarna av varandra. och det kan vara exponenten E i det sista samtidigt ansöka om den första.... men passa dig: D = 0. och denna grundläggande antal allmänna exponent . får vi 1 = k log E varav följer att för k kan ersätta och kan därför skriva 6) Utbudet av intensiteter äger jag som en aritmetisk storlekarna D lyssnade på. p ( Ev n .1) ... 1. eller så som är anpassad till de storleksintervall sedan antagits och därmed även exponenten av de associerade raden totala intensiteter ges av. 3. 7) Enheten för storleken kan bestämmas som en grundläggande enhet som k = 1.1) p ( Ev... Det är nu oerhört märkligt att använda naturliga logaritmen av båda villkor som skall uppfyllas i samband så nära att du inte kan vara säker på avvikelsen av real noggrannhet. är inte en strikt geometrisk. 4. 16). i = ( V.1) P Ev n p Men faller från en så stor intensitet vid den ena mot Ev n kan försummas.1) p ( Ev 2 . så bara produktionen och riktningen storleken av den föregående episoden. antalet egna och totala intensiteter märk tillsammans. 2. N .det allmänna uttrycket 1 för D och Evp för β . . I själva verket..

Nu är det grundläggande antal naturliga logaritmer = 2. i stället för ökat i förhållande till tröskelförhållandet intensiteten av orsaken vp den rena intensitet den svarta himlen av Standard eller normala ögon svart aatt acceptera som en enhet. men verkar obekvämt i. 58 ff) har diskuterat i detalj. Denna formel motsvarar den naturliga storleken utseende. S. om man ville vara förknippade med detta för . som lyssnat på storleken serie med differentiella en. är logaritmen av den totala intensiteten hos den stjärn desamma. har man som en enhet intensitet vp att ta.Men om man anser att de ljusa stjärnklasser. Nu efter diskussionerna (kapitel 21) intensiteten i ögonen svarta osannolik inte e gånger tröskeln. och e är också exponenten av intensitetsområde. Ersätta nämligen intensiteten vinsten genom teleskopet stark nog att en mot Fi och log särskilt mot log Fi är försumbar. ingenting hindrar. som med tillräcklig vinst stjärnan intensitet. Avvikelserna från de nuvarande bestämmelserna i som kan hänga på punkter som jag gjorde. och k = 1. och tenderar att inte bara vara den osynliga. med intensiteten i himlen substrat p och när man överväger detta på en perfekt kväll mörka eller normala ögon Svart reduceras tänker med en nahehin håller med.. p mot jag kan anmärkningsvärt eftersatt. skulle nollpunkten av stjärnornas magnituder bara beställa en storlek större än den absoluta nollpunkten av känslan av ljus . nästan detta värde. i vilken noll storlek istället har. till exempel 3 högsta. Formeln är således förenklas som möjligt D = log β = log ( p + i ) varvid antalet som mäter storleken av en stjärna.71828 . men från din intensitet jag mäta och därför vet. För även att förenkla formeln nedan genom lämpligt val av enhetsintensitet som möjligt.för det totala antalet intensiteter. om storleken principen beslutsamhet gör allt med tillräcklig naturlig eller teleskopiskt förhöjd intensitet att intensiteten av orsaken inte längre märkbar beträffar formeln D = log i med D = log ( p + i ) håller märk synonyma och för att länka de storlekar och intensitet kan i allmänhet använda efter att man just har minskat teleskop vissa stödnivåer och storlekar på inte teleskop säkert vad ovanstående uttryck D f = k log Anhalt beviljat. eftersom det är den exponent för det första förhållandet mellan dessa intensitet satt till D = 0 och D = 1. intensiteten i marken också kan föras väsentligt att försvinna mot sin egen intensitet av stjärnan. som lyssnade till storlekarna som antagits i dag. det kommer. då D f = log fi = log jag + logga F Så teleskop intensitet Fi i förhållandena av F för att minska dem till den sanna jag få ner från teleskop uppskattade storleken D f men log F dra dem till den sanna jag ta med tillhörande.. Även då. och efter Th IS 161 given sammanställning har exponenten av intensitet intervall. och kunde till och med. I ett papper i rapporterna från Sachs Soc (1859.. men också en svagare synliga storleksklasser teleskopisk. som sedan v avviker något från enhet. eftersom vi inte är den totala intensiteten p + jag .

som finns vid astronomer. och talesmän för intensitetsintervall. syns i svagare. på ett sätt. . 1) Den enkla Unterschiedsmaßformel gjorde en generalisering i dubbel bemärkelse för att en gång om vi inte höll var hänsynsfull. enkla skillnader. och att lämna en sådan utredning astronomer. som förutsätts och bekräftas genom erfarenhet att även en skillnad mellan två sensationer skillnader u . Utan nya undersökningar med avseende på ovanstående principer. än tillhörande stimulans β (eller han företräder inre psyko-fysisk aktivitet) är en viss ändlig storlek b överskrider. och därigenom vara influiert och missgynnade i noggrannhet. Det är ostridigt har villkoret att uppskatta storleken på luckor så att endast deras egna intensiteter av stjärnorna kommer att segra. förefaller det mig denna artikel är inte att sätta i den rena och klara. Ju högre Unterschiedsmaßformeln. till det fall då förändringen av storleken av de stimuli som inte ändra resultatet.γ '= u 1 bara enligt föreskrifternas stimulus förhållande en viss ändlig storlek v 1 överskrider där vi bokstäverna u . Den generaliseringen i den första meningen är den generalisering i andra mening behandlas i följande avsnitt i det här kapitlet. de fluktuationer i storleksbestämningen av små stjärnor. i stället för de gränsvärden för de olika bifogade charm men att acceptera detsamma. vad betyder allt det intensiteten i reason'll försvinnande liten jämfört med den fysiska eller artificiellt ökad egen intensitet av stjärnan. eftersom de är oftast observeras för astronomiska ändamål med ett teleskop. v beteckna med ett index på grund av förhållandet att vad som följer. och särskilt bland de minsta teleskop stjärnor hittills träffat endast delvis. de lägre klasserna i de fortfarande synliga stjärnor sedan skilja sig utan ett teleskop för blotta ögat inte längre om samma skillnader. en storleksförändring av stimuli som avses. en eventuell skillnad på samma.u '= u 2 är känt endast i enlighet med. Samtidigt förklaras av att förmodligen även bortsett från svårigheterna i en jämförbar bedömning av ögat. om de skulle vara intresserade nog för dem. Men i det system som föreslås här. för det andra. XXVI. men förmodligen med ett teleskop. skillnader mellan olikheter. 1) Omar sid 186 Om en medveten känsla γ endast kan ske i enlighet med. vilka praktiska verkar vara. vid som ökar i en påverkan på resultatet.slump. och utan att principen om uppfyllelse att tydligt ha i åtanke. för det andra. ϕ . som en särskild post i . som följer av de olika undersökningar. om vi. genom att låta också varit på det fall där den ändrar samma sträcka av enkla skillnader skillnader mellan skillnader. Den Unterschiedsmaßformel möjliggör en lämplig generalisering på två sätt. och är kanske inte ett tillräckligt stort intresse för astronomi innan att svara till mödosamt detaljerade bestämmelser i detta avseende. och en upplevd skillnad γ .

att skillnaden mellan de rena och orena intervaller överskrider en viss storlek. och den andra. men en aspekt som de i sin tur måste överstiga en viss storlek. vart och ett av dessa intervall. och därmed känslan av skillnad det är möjligt. som vi kan kalla högre Unterschiedsmaßformeln kan härledas på liknande sätt än detta. β '. Din Inbetrachtnahme är inte sysslolös. de förstärkta utbyte mellan pianooch forte är av musiken bygger på detta och stödja intryck av melodi och harmoni. Nu om föroreningen vara riktigt kände. kan man fråga sig om skillnaden exempelvis mellan β och β ' är större än . en viss ändlig storlek v vi har. eftersom de verkligen komma i fråga. den rena och orent. Också inses att för att uppfatta en skillnad mellan skillnader behöver vi finna dessa skillnader själva. Om vi begränsar oss här bara de upplevda skillnader av andra ordningen u 2 dra kvalet i beaktande. men när uppfattas den uppfattade skillnaden mellan två absoluta tonhöjd. som melodi och harmoni för sig själva. Om vi tre stjärnor β . Inte mindre man har när det gäller styrkan i känslan upplevda skillnader av högre ordning lösa en mening. Förverkligandet av föroreningen av ett musikaliskt intervall är kanske det enklaste och mest lämpliga för enkel förklaring av fallet med en upplevd skillnad u 2 . och den musikaliska intrycket av sekvensen av rena intervall i melodin och ännu mer av deras komplex i harmoni. men till sist måste höjden på varje ton i sig överskrider en viss storlek. β " är av olika ljusstyrka eller sk storlek. Inte bara känslan av orenhet av ett musikaliskt intervall. under någon ytterligare fortsättning av denna ökning . är en fråga för upplevda skillnader av högre ordning.medvetandet som tillhörande högre stimulans förhållande förhållandet mellan två villkor . det vill säga 2 toppar. även om han kan vara ute okänd anledning ingen av lämplig estetiska intrycket. Intrycket av crescendo och decrescendo. Det område av förnimmelsen av ljus ger oss andra exempel. han kommer att uppfattas som ljud. . och c. I själva verket är den upplevda orenhet av ett musikaliskt intervall ingenting mer än den uppfattade skillnaden mellan två intervaller. så att etc Av detta motsvarar formeln för u 1 enkel Unterschiedsmaßformel. och att denna lek skillnaderna mycket högre än den andra beställa med en roll. för att på så sätt framväxten av ett medvetande fenomenet högre ordning med överstiger det högre tröskel klättra över varje lägre förutsätter.

andra ordningens Unterschiedsmaßformel vidare beaktas. till exempel om de två upplevda skillnader finns i två olika personer. igen vi vet inte varför. den senare. där nollvärdet för den upplevda skillnaden andra ordningens inträffar. Den upplevda skillnaden av första ordningen mellan β och β ' är Den upplevda skillnaden i samma storleksordning mellan β ' och β "" kommer att vara den samma ordning även anges med streck nedan. tonhöjd. ha. som för uttrycket av den upplevda skillnaden u 2 är . giltig för de upplevda skillnader av andra ordningen.skillnaden mellan β ' och β '' eller. vi V ska ringa. även på Star intensiteter. β '. Om nu den känslan skillnaden vara den upplevda skillnader. eller en för lång intervall mellan dem i samma person. vid 4 stjärnor om skillnaden mellan β och β " är större än den mellan β ' och β '. men mellan vilka det är sammansatt av en framstående streck över från den tidigare. måste värdet av den andra ordningens stimulans förhållande når en viss storlek. β . så vi kommer att kunna förklara för oss uppkomsten av denna formel för kvalet så. stjärn storlekar eller vad det nu kan vara. måste vara relativt mycket större än i tonhöjd. med hänsyn till de andra stimuli. att vi fyra stimuli. genom att placera en viss allmän fall. " För att avgöra skillnaden mellan de skillnader som du jämföra igen måste överstiga en viss storlek. β ". och är därför Så först av allt den stigande känsla i skillnaden mellan de två upplevda skillnader kommer att vara den enkla skillnaden mellan de två. β '": att mellan de två skillnader från β till β 'och β ' till β "" skall förstås skillnaden att β > β ' och β " > β '" är. men uppmanar den astronomiska beräkningen av stjärnstorleksskillnader sådana jämförelser. Om vi tar nu. eller till lite olika. di Faktum är att en skillnad mellan upplevda skillnader lika väl inte uppfattas som uppfattas.

om förhållandet mellan de stimuli som ger skillnaden är densamma. Detta motsvarar en avvikelse på generalisering av Webers lag och visar att även beständigheten v 2 sker för samma intervall i olika oktaver. det orena v. om värdet v 2 erhålls. finns inte denna beständighet för olika intervall av samma oktav som för detta. förutsatt att hör till förorening av den uppfattningen att skillnaden mellan två musikaliska intervall. vi får Denna formel leder till en generalisering av Webers lag i en av sina uttryckssätt. där kvoten ϕ 2 formulär. det finns ingen a priori nödvändighet. Bli den rena vibrationsförhållandet n. med hjälp av två olika vibrationsförhållanden inkluderar. så det beror på den absoluta storleken på 2 v och 2 n inte därigenom av v 2 . Ersätta i vår Unterschiedsmaßformel andra order på ϕ 1 och ϕ ′ 1 sina värderingar. Musikområdet erbjuder vi i samband ett märkligt dokument precis som för giltigheten av denna generalisering av Webers lag. Efter föregående formel en skillnad mellan två stimulanser skillnader uppfattas som lika. och förekommer alls i detta avseende skillnader mellan de olika intervall (se IS 261 Th). I själva verket är den förorening av ett musikaliskt intervall som motsvarar lätt upptäckas i olika oktaver. är avvikelsen från giltighet att deras gemensamma representation i vår andra Unterschiedsmaßformel hitta ordning. men lika bra. Man får inte bortse från att giltigheten av Webers lag som denna generalisering är knuten till ett tillstånd utan. vi har . fråga ja det stimulansförhållanden . kommer att redovisas. Efter Webers lag finns en skillnad mellan två stimuli upplevs som lika. så att föroreningen kommer att detekteras om värdet v 2 erhålls. Den Webers lag kräver beständighet tröskeln v 1 . Däremot är avvikelsen för en femtedel av renhet relativt lättare att upptäcka än någon annan intervall på samma oktav. vilket motsvarar vår generalisering. om förhållandet mellan de motsvarande stimulansförhållanden är densamma. som för en. som den nuvarande generalisering av samma beständigheten i tröskel v 2 framåt. För ϕ 1 och ϕ ′ 1 . som inte är beroende av. dar.Men låt oss för den enda bokstaven ϕ 2 och för uppsättning . om variationen av v 2 baserat.

till exempel. alltid någonsin trampa på tröskeln med ett nollvärde av medvetande. såsom diskuterats ovan. vilket erfarenheten bekräftar att medvetandet måste få högre intensitet. eller åtminstone nå så att tröskeln b är. β ' β '" minska. måste storleken under Logarithmuszeichen vara större än 1. som om en enkel stimulans eller motsvarande psykofysisk aktivitet värdet bv 1 v 2 uppnås. som vi tar β '" nu β " insert: vilket visar att den upplevda skillnaden mellan två sådana skillnader förekommer. medan medvetandet om skillnaderna u 1 . För vi får inte tro att den upplevda skillnaden u 2 av värdena ϕ 2 = v 2 steg på tröskeln. Detta är överskridet. oberoende av om den högre skillnaden känns mellan dem eller inte.och vi använder häri β ' = β '. kommer därför överskridit den andra tröskelnivån. Man kan dra slutsatsen från våra högre formler. desto högre ordning. i varje fall. Det kan vara så här. tröskeln när förhållandet mellan kvadraterna av mitt stimulans av något värde i produkten av det yttre stimuli v 2 erhålls. men visar att detta en lämplig grad av medvetenhet hör hemma. en skillnad av andra ordningen med en intensitet kan bli medvetna. i själva verket. Om vi uttrycka formeln för u 2 enligt följande Således u 2 medvetet uppfattas. de skillnader som bör vidtas av den samma. men endast med ett nollvärde för den andra ordningens medvetande på tröskeln till den andra ordningen. och därför Det är också nödvändigt att skillnaderna första steget både uppfattas medvetet. så att. tröskeln på v 1 kanske redan har överskridits. vi har. under förutsättning av medvetenheten hos högre ordningens u 2 . u 1 'där finns mellan det. eller närmar sig det som överstiger en enkel känsla när värden β = bv 1 v 2 lyssnade. och skillnaden från β till β ' med den i β ' till β ' " jämföra. alltså . som motsvarar det fall som vi de fyra stimuli vid tre i ordningen β .

också. tröskeln b har överskridits vad är för föregående ojämlikhet β > bv 1 v 2 På samma sätt som det första steget Unterschiedsmaßformel innefattar en mätning formeln för fullt medvetande av en enkel sensation första steget som ett specialfall kan man även välja från Unterschiedsmaßformel andra steget härleda en mätning formel för en enkel fullt medvetande det andra steget. vi har haft denna medvetenhet. β ' . med skillnaden u 1 betrakta som skillnaden mellan en medveten känsla och en noll sensation. ser att en enkel känsla till en upplevd skillnad stiga på samma nivå. XXVII. att vi kanske känner till. produkten av alla trösklar inclus fram till detta stadium måste överstiga. Vi får denna formel genom att först och främst den upplevda skillnaden u 2 som skillnaden mellan en medveten skillnader u 1 och en noll skillnader Ta fallet med värdet av den stimulans förhållandet uppstår.inte bara .. att vi har haft det. 1) . Dess tillämpning för bedömningen av den konstant fel relationer. vilket ger oss varefter. den andra kommer att karaktäriseras därigenom. och som det första kännetecknas av det faktum att vi känslan inte bara ha. som de stimuli β ' = b ′ lyssnade. vad är för det andra. utan också var när med v 1 tillsammans motsvarande tröskelvärde kallas det som är för föregående ojämlikhet och därför β>v1v2β' Slutligen måste dock också var och en av de stimuli β . SITUATIONEN formler. men vi kan vara medvetna om. i enlighet med vad vi funnit tidigare.

storleken utbyte. Cl. Genom att se under flera gånger på mina tidigare diskuterade vikttester skall hänvisa. efter vilken stimulans förhållandet ϕ = . som därför på den tidigare β > β 'är avsedd särskilt med ϕ . den bifogade på andra sätt med β". varefter bokstäverna β . Trots att den stimulans förhållandet Φ inte ändras i detta fall är den upplevda skillnaden ett fall av andra värden. en skillnad i storleken på den upplevda skillnad om vikttillägg för samma beton P är i första eller andra upphävda fartyg i vänster-eller högerfartyg. som bara uttryck för samma sak enligt ovan. β ' har bara byta sin position i täljare och nämnare så när de två givna stimuli med konstant storlek byta ställning än om de till samma plats. med ett tillräckligt fler vikter versehe tyngden som verkar lättare. är den mindre stimulans av den enkla huvudvikten P . beroende som de för samma plats. förhållandet där β > β är. matte-fys. eftersom. förefaller oss vikten och den andra för att uppväga ett fall mer eller mindre. men tycks mig mitt i så många försök som kompenserar för de oregelbundna eventualiteter som en vikt konstant tyngre eller lättare än den andra och. 130 ff Om Maßbestimmungen utrymmet känsla. storleken . är det fastsatt på ett sätt överklagande med β . eller vid en konstant storlek förändra situationen eller överskottet av en över den andra stimulans på den ena sidan eller den andra fall. 1) Omar sid. desto större genom huvudvikten plus de extra vikter. deras storleksförhållande med ϕ eller ϕ ′ kallas så att större stimulans alltid används i räknaren. och därmed samtidigt kunna avgöra påverkan av positionen för dess storlek och riktning . som annars. dvs P + D representerar. Som sådana kan de två stimuli. som uppgår till samma sak när båda stimuli skiljer sig i något annat än storlek antas så här. än annars. Inst för kunglig förordning Sachs d W. Däremot kan jag kompensera för denna effekt av det faktum att jag. som säger samma sak. med ϕ ′ och kallade samman karaktärerna i både Φ behövs. sid 273 ff Förhållandet . eller..Om detta är i de följande två stimuli i olika tidsmässiga eller rumsliga plats att kalla varandra är sant. beroende på rummet eller tidpunkten för uppsägning. XIII. också kan vara P -och P + D i någon annan form som skall förstås som vikter stimuli. om en motsatt position än vad som annars har. vars skillnad ska tolkas så att variera beroende på deras tidsmässiga och rumsliga fäst sätt också i allmänhet att skillnaden mellan dem vid konstant nyckeltal Φ fortfarande uppfattas som olika i storlek. så att D . Så det är med viktexperiment som har nämnts i den första delen. om jag har två lika stora vikter utan D avbryta jämförelsevis. Även utan att det finns en multi-vikt D för att göra detta inflytande gällande. eller ϕ ′ = genom ges. Men i den mån de vikt experiment folgends tjänar bara som exempel för att illustrera allmänna villkor.

Hur lätt att förstå. detta ideal. han densamma i en position med den i densamma. men ett riktigt samma effekt mer tyngd. som i kraft av påverkan av tid och rumsliga positionen för mindre stimulans än de större visas och den upplevda skillnaden snarare än minskar. men som nu som additiv eller subtraktiv till effekten av den verkliga tyngd D skulle inträffa. och har ofta nog en för tester på skillnaden i känslighet. om den första av de D -beroende skillnaden som faller inom sensation ökas. Eftersom det konstant fel och härmed mått på påverkan av tid och har möjlighet att avgöra exakt har angetts för presentation av mätmetoder. vad jag kommer att kalla en upplevd skillnad i verkehrtem bemärkelse. och härmed båda stimuli. eller. eller ens någon förstorar ett överklagande eller verkar minskas. det är också det faktum att den upplevda klyftan snarare ökat än minskat då charm jämlikhet närmar mer.genom att mäta genom att berätta för honom att nödvändigt att kompensera för D av storlek ekvivalent med den situation i den motsatta uppsättningen. alltid som den ljusare visades när den extra vikt redan D var i samma. positivt eller negativt tillväxten former det som kallas den konstant fel. den D skall överstiga det större stimulans med mer än bara märkbar skillnad. skillnaden i känslighet. så när det gäller tidpunkten stående. bortsett från olyckor. Så i min vikt experiment vid tillräckligt tunga betoningar på erstaufgehobene. om D minskar. förutsatt att han i vergleichungsweisen uppskattning av stimuli verkligen som ett fel påstod och är engagerad konstant vid konstant påverkan av tidsmässiga och rumsliga placeringen av stimuli. men en riktig på-respekt lika. så att du alltid kan se ut som om påverkan av tidsmässiga och geografiska läge skulle förbli i sin tur företräds av detta ideal. om den andra minskar. och det har den rätta känslan av den upplevda skillnaden i stället för en krokig sinne. Det kan även vara fallet. Man ser lätt från föregående volym att den konstanta felet varken dess existens eller dess storlek och riktning på storlek och placering av D beror snarare oberoende därav. vikt P . vikt. beroende på om samma eller motsatt situation som D. en nödvändig om konstant fel som en positiv tillväxt ska ske för mindre stimuli och D i större stimulans dominerar så långt att det bara märkbar skillnad överskrids. och ger härmed annat värde på den upplevda skillnaden beroende på positionen av D -grundade. det vill säga. såvitt detta inflytande genom oregelbundna utsedda modifierar det visar sig i mitten av ett flertal försök. Men så länge det finns perversa mening. Den kan då också en annan D och tillämpas på någon annan plats. vilket gör det mätt kan övervägas. ett sådant fall inträffar. så skillnaden uppfattades i verkehrtem mening följer för övrigt inte nödvändigt resultat är att ett fel upplevd skillnad Om en positiv konstant fel på de mindre stimuli för D i . och endast i den utsträckning en mängd upplevd skillnad beroende på positionen av D bär. Från villkoret att den konstant fel som en positiv tillväxt av mindre stimulans. i en motsatt effekt i motsatt riktning. förutom D . så länge som denna extra vikt inte överskrider en viss gräns . eftersom den är beroende av läget för konstant fel uppvägas. är den extra vikten bra. Det belopp med vilket sådan form av påverkan av tid eller geografisk plats eller den kombinerade inverkan av samma. Om du ökar naturligtvis. jämställdhets strategi.

bortsett från de olika känslighet. så att det ökar mer av en slump bara genom både minnet kan visas som mindre. med undantag av de förhållanden av B. Än mindre kan förbises hur den relativa anledning kan komma när man byter den rumsliga positionen för större och mindre stimulans i beaktande om den redan är fullständig garanti därför skulle vara nödvändigt. b 'komma. med den tid avståndet i tvist med beroende storleken på den relativa skillnaden i känslighet och skulle innebära. β ' tas från olika delar av en kännande organ eller falla som successivt tillämpas i olika tider. annars känslan av skillnad. eller till och med förekommer i verkehrtem betydelse beroende på de olika funktioner som den stimulans överskottet vara en dubblett. I själva verket kan det fortfarande vara mycket tveksamt om verkligen sker en konstant lutning för en befintlig för påminnelsen lagar för att dra den tidigare eller senare stimulans än de större i jämförelse. snarare än köra för medvetandet. utan bara ett inflytande på. genom direkt mätning av den absoluta känsligheten hos de delar till vilka de stimuli β . Korthets skull och i frånvaro av basen är mer lämpliga markörer som ϕ skiljer sig från samma storlek ϕ 'känns. till exempel en tidigare stimulans. oavsett om det föregående eller följande stimulans. han vilar nu i hypotesen. Bortsett från detta. om den i den första betydelsen av en skillnad i den absoluta känsligheten för β . omedvetna kvarlevor. Anledningen till att den upplevda klyftan kan större eller mindre.större stimulans än. baserade. oavsett tänkt i den nuvarande med samma känslighet som den nuvarande. varefter han kommer härefter mer eller mindre falla i sensation annat lika. B '. men förstoras av minnet när jämförelser med den nuvarande eller minskar i den upplevda skillnaden kommer när då först om den upplevda klyftan eller mindre skulle vara högre. som kallas absolut. och det kräver ändå av experimentella undersökningar som inte finns förrän nu att avgöra om han överhuvudtaget existerar. b ′ med skillnaden tröskeln formel vissa verkliga skillnaden av förnimmelser på samma Φ är större eller mindre. desto större är i allmänhet endast otydligt. relativa. För följande är det frågan om hur den första eller andra skäl företrädesvis eller . vilka båda anses vara samtidig bestämmer storleken på den uppfattade skillnaden. enligt de lämpliga metoder för att bli övertygad om att de konstant fel beroende på deras storlek genom förhållanden mellan dessa känsligheter kan täckas. Av de två stimuli β . kan samma tolkas med olika absoluta känslighet. β ' . beroende på den större eller mindre stimulans med större känslighet (vilket är en litet tröskelvärde motsvarar) tas. om inte snarare skillnaden. helt enkelt därför att inte bara D. beroende på den tidigare stimulus var mindre eller större. Förekomsten och effekten av absolut orsak är faktiskt vad det gäller den relativa. men om den i den andra betydelsen att det tidsmässiga eller spatiala förhållandet av β . β ' baserad. utan också bara märkbar skillnad har således ännu inte överskridas. Likaså kan möjligen vara det förhållande av det rumsliga läget av större och mindre stimulans. och de därmed olika trösklar b . β ' falla. i det senare fallet omvänt. Men nu har vi tidigare (kapitel 23) framgår att i mångfalden av b. men kunde också. vilket inte etablera ett konstant fel.

uteslutande i spel är, än så länge inte mycket, eftersom följande överväganden och
formler för en och en annan orsak stanna likgiltig, utan att göra en distinktion
nödvändig, men de men också en introduktion till skillnad tillståndet, under
förutsättning att ett sådant skulle vara anledning till erfarenhet.
Om skillnaden mellan två stimuli visas olika i storlek, beroende på den ena eller
den andra av de två olika monterade stimuli i förhållandena Φ ligger till disken, så
det är, vad är omfattningen av denna känsla, vilket ger en känsla av medelstorlek
mellan de två förnimmelser där U är. Den positiva och negativa tillväxt + a och
- en, som genomgår detta betyda känsla beroende på förändring av läget för de större
och mindre stimulans, som kommer att vara beroende på uppfattningen av denna
förändring, och på den genomsnittliga sensation i sig, som vi den normala känslan
kommer att ringa, som en som är oberoende av den ändrade inställning av stimuli kan
Unterschiedsmaßformel erhållas på tidigare installations vägen. Är din åtgärd enligt
denna formel

här genom den tidigare använda i mätningen
formel ϕ och v av Φ och A ersätta. Omfattning En av värdet på förhållandet Ρ är i det
normala förnimmelsen försvinner, kan vi uttrycka den normala tröskeln
behöver. Nedanför det visas hur det skall bestämmas genom erfarenhet.
Var nu allmänt u och u ' genom ändrade inställning med beroende förnimmelser,
nämligen u eller u ", beroende på om den stimulans β eller β " är att eftersom större
kommer in i disken, så vi har, så länge u, u " tillväxt för Φ växer, det vill säga den
upplevda klyftan i rätt bemärkelse sker 2) , som för tillräckligt stora Φ är alltid fallet,

2)

Förteckningen över Unterschiedsmaßformel satte även stopp före denna
mening.
Nu inget hindrar att storleken på en för att ge någon annan önskad form. Så låt oss
sätta en = k log B , med B anger demgemäße storlek, får vi följande formler, som vi
kortfattat nämna situationen formler:
(1)
(2)

Eller, som vi

och BA = v ′ set:
;

Som ni ser går vi härmed tillbaka till den form av Unterschiedsmaßformel, förutom
att beroende på motsatt platsen för stora och små stimulans, tröskelkvoten ett annat
värde respektiv v och 'v antagits, är det förstnämnda som ska tillämpas, så
länge β > β ' , den senare om β > β. . Vi kallar trösklarna situationen.
Placeringen av de mer allmänna formler Unterschiedsmaßformel av detta är det
speciella fallet med densamma, där B = 1, vilket motsvarar det fall då inflytandet av
ändring försvinner. Dessutom skulle situationen formler med sina speciella trösklar,
som beskrivs i kap. 24 har visat sig komma från samma allmänna grundläggande
ekvationer utan att först ha visat det särskilda fallet Unterschiedsmaßformel.
Den normala tröskelvärdet A ges som det geometriska medelvärdet av de två
positionen trösklarna v , v ' , om v =
, v ' = BA, alltså vv ' = A 2 och
= A. Detta
ger de erfarenhetsmässiga resurser till hands, A med genom experiment på
kontrastkänslighet konstant fel som skall bestämmas. One klockor, vid vilka
värden ϕ , ϕ 'av den upplevda klyftan försvinner, enligt som den ena eller den
motsatta placeringen av större stimulans har ägt rum, och tar det geometriska
medelvärdet av dessa två värden.
Kvalifieraren kan ses att var och en av positionen trösklarna v , v ' av två faktorer är
den faktor A eller det normala tröskelvärdet, som förblir konstanta i förvirring den tid
och rumsliga positionen för stimulus överskott, och en annan
eller B , som kan
kallas tröskel fel, och tar emot det reciproka värdet av den förändring av
position. Om A bör vara ett, vilket skulle motsvara det högsta av normal känslighet,
varvid den senare enbart skulle värdet på v och v ' form.
Den i en sådan riktning korrekt uppfattade skillnaden att β är större än β " visas,
enligt formeln (1) kommer att börja märkas, om
> v börjar bli, i motsatt riktning
korrekt uppfattas av formel (2), om > v " börjar vara därför det första, om β > V β " ,
den andra, om β < . I intervaller om β = v β ' till β = eller, vilket är samma sak, i
intervallen av β ' + till β '= v ' β , eller, slutligen, vilket återigen är densamma, i
intervall om β = upp β = är den upplevda klyftan i det omedvetna.

Om en skillnad känns i verkehrtem bemärkelse, så att den större dragningskraft än
de mindre visas och med tillväxten av Φ , värdet U minskar med minskning

av Φ växer, de ovannämnda lokaliserings formler är inte riktigt lika användbara, med
undantag av att då tecknet för vad de matas ut för den upplevda skillnaden kan tolkas
i motsatt riktning. Detta beror delvis en närmare granskning av det sätt på vilket fel
upplevda klyftan med rätt upplevda relaterade, delvis och med stränghet, med en
härledning av formler situationen på plats ekvationer (jfr kap. 24).
Des Mer specifikt visar det sig som så.
Samtliga fall där endast korrekt upplevda skillnader är möjliga är alltså omfattas av
våra formler, både V en "V är större än 1, genom att kräva rätt upplevda skillnaden
att Β är större än β " visas så länge som Β är större än β " Därför, ϕ > L, och i
det β " verkar större än β , så länge β ' större än β , alltså ϕ '> 1, fram till att
tröskelvärdet för Φ , varifrån det är omedvetna om den upplevda klyftan; Således,
alla värden på must ϑ både ϕ " för att uppnå v och v ' , och v och v ' vara ännu som en
gräns är större än 1. Till skillnad från de fall då en skillnad i verkehrtem mening kan
uppfattas på så sätt täckt, att endast en av de två trösklar v , v ' har ett värde större än
1, medan den andra samtidigt har ett värde mindre än 1.
I själva verket borde β stimulans, vilket kan verka större än den andra, trots att det
är mindre, kommer det naturligtvis ser större mer så om han är som han, eller om han
är till och med något större, varigenom ett tröskelvärde på
något i några
värden över 1, eller till och med 1 själv, som lika β att β ' motsvarar kan uppnås, och
den stimulans β " måste först vara större än Β är så uppenbar jämlikhet
inträffar. Sålunda tröskelvärdet måste v , som är giltig så länge som β > β ' är mindre
än 1, värdet av V " , varvid värdet β ' > β motsvarar vara större än 1, och därmed det
villkoret uppfylls, att detta värde inte är kan uppnås, detta kan uppnås.
I förevarande fall är dock där uppfattningen om skillnaden är gränserna för
intervallet omedvetet, av värdena β = v β ' och β = bestämd. Eftersom v <1 och
även <1 (eftersomv ' > 1), sedan β på båda gränser < β ", och intervallet av
omedvetna värderingar av den upplevda skillnaden faller helt och hållet på den sida
där β ' > β . Så länge β > v β ", har den upplevda klyftan ett medvetet värde i en
riktning, minskar β nedan , så han antar motsatt riktning med medvetna värderingar,
det intervall där den upplevda klyftan tar fel värden, vilket är av β = β ' till β = V- β .
' i detta intervall är nämligen β < β ", eftersom
v < 1, men skillnaden är inte i den
första riktningen, i vilken det för fetma, trots visas β på Β " visas.
För att få ett mått på perversa känsla värden i intervallen där β falskt större
än β " visas, har vi för ϕ ′ för att använda giltig formel (2), eftersom riktigt β ' > β ,
men det negativa tecknet på u " , vad vi får här är att vända på det positiva, eller
snarare att peka på medvetslöshet, för att indikera medvetenheten om en känsla av
verkehrtem känsla av den upplevda klyftan i detta intervall, men egentligen i

betydelsen u ' är medvetslös, eftersom negativt tecken motsvarar, men sträcker sig in
i intervall av medvetna värderingar motsatt riktning.
Detta är inte en godtycklig regel, eftersom det vid den grundläggande motivering
av formlerna (24 §) framgår att formeln (2) i fråga perversa känsla alls av formeln
u ' = k (log v ' - log ϕ ')
kommer att ersättas, som innehåller uttryck av vår regel av tecken tolkas direkt.
Låt oss titta på listan med formler för att ändra tidpunkten och rumsliga läge,
särskilt så sätt löser genom en motsvarande härledning, som för den tidigare ansett
enkelt fall, den beroende förändringen tröskeln fel B eller det som en faktor i
situationen tröskeln v , v " anländer, vrid på två faktorer, en beroende på tidpunkten
för z, vilket är det reciproka värdet när confounding tidpunkten förutsätter, och en
av de rumsliga positionen beroende r , som tar det reciproka värdet på confounding
rumsliga positionen, så att istället för att bara två fel trösklar B och nu, enligt den
fyra potentiella förvirring av tid och rum positionen för större och mindre stimulans,
hur de fyra stora händelser i våra vikt prövningar (Th IS 113) förklarar, få fyra
trösklar fel, så att det normala tröskelvärdet A för att föröka respektiv är att ge varje
lager av fler vikt eller under vikt (vilket naturligtvis relaterat) relaterad tröskel
hantering. Var F 1 , F 2 , F 3 , F 4 4 trösklar detta fel, och deras gemensamma
namnet F , vi har, om någon av dessa trösklar zr är, för andra
, , så att två av
dem är ömsesidigt ömsesidig. Det är naturligtvis oväsentligt vilken av dessa vi
med F 1 , F 2 , etc. vill kalla, eftersom det är likgiltigt ens för sig själv, för vilken
huvud fall vi vill använda det ena eller det andra av dessa allmänna villkor, förutom
att vi använder den andra genomgående, genom, varav användningssätt av de två
värdena z , r , vi kan anta också alltid vara samma så fast besluten att uppfylla
upplevelse. Om vi sätter därmed folgends för de 4 stora evenemang 3) :
F1=

,F2=

;F3=

; F 4 = zr

Vi har med dessa värden på F 1 , F 2 , etc. det normala tröskelvärdet A multipliceras
för att erhålla de 4 positionerna för de större och mindre vikt ömsesidigt tillhörande
förvaltningsformler, varpå känslan u antar respektiv för fyra fall av följande värden:
,
3)

,

,

(3)

Det är ostridigt, skulle formellt vara bekvämt (om redan i saken likgiltiga),
värdena F 1 , F 2 , etc. att ordna enligt deras index, att eventuella två reciproka
värdena är staplade. Dock har jag accepterat ovanstående ordning, att få dem

med standarder träffat på vikten Pröva den första delen av S. 113 i relationen,
som valdes av mig innan jag hade ännu aspekter av ett val och är apt klar, och
senare, har redan många prövningar behandlades enligt denna ordning inte
heller överges utan besvär, och kan vara utan stor risk för misstag översatt till
ett annat.
Genom att lägga dessa fyra känslor, och med division 4, efter att ha förvandlat
summan av logaritmerna i logaritmen av produkten erhålls som är oberoende av tid
och rumsliga läge sensation igen

Enligt den tidigare situationen lerna är de som också matchar motsatta positioner av
den extra vikten av tid och rum, kännetecknas av att de innehåller ömsesidiga
tröskelvärden felet, dvs för u 1 och u 4 , som för u 2 och u 3 . De kan kallas att
respektera varandra konjugat.
Istället, som tidigare, den stimulans förhållandet Φ att tänka lika för alla
förändringar av läge och påverkan av situationen på ändring av det normala
tröskelvärdet A för att erhålla genom multiplikation med tröskeln felet kan vara efter
den punkt (kapitel 32) samt i form av formlerna (1 ), (2), (3) lika bra påverkan av
situationen på ändring av irriterad förhållande Φtänkande relaterade genom
multiplikation med motsvarigheten tröskeln fel, medan de normala tröskel A reserver
som oförändrad tröskel. Först, om vi tänker igenom läget för stimuli oförändrade som
stimulans förhållande tolkas i enlighet med positionen för stimuli med olika
känslighet, senaste nedgångar, tänkt ett förhållande av stimuli som agerar enligt deras
position i ett modifierat sätt, med ett organ som är oberoende av positionen
känsligheten. Båda presentationslägen relaterade genom synvinkel med det faktum att
en modifierad mot normalfallet känsligheten för en stimulans förhållande
representerade känslan effekterna efter att få igenom en modifierad
storleksförhållande på stimuli i det normala fallet, och även för en ändrade villkoren
för psyko-fysiska rörelser, som orsakas av samma stimuli, beroende kan göras. Även
nu härefter den andra av befruktningen är endast formellt skiljer sig från den första,
förtjänar det, men, framför allt på grund av representationen av konstant fel, som
beror på det faktum, och locket, vinner de härmed de mätmetoder, känslighet, en
särskild hänsyn, där vi lika, satte det mer allmänna fallet, att en påverkan av den
timing och rumsliga läge kommer i beaktande samtidigt i grunden.
Så i stället för, som tidigare, det normala tröskelvärdet A trösklar med 4
fel F 1 , F 2 , F 3 , F 4 , multiplicera, multiplicerar vi enligt den aktuella vyn, den

stimulans förhållandet Φ med de reciproka värdena för dessa tröskelvärden fel, som
vi respektiv med F 1 , F 2 , F 3 , F 4 med allmän F ska beteckna, så att
F 1 = zr , F 2 =

;F3=

;F4=

som vi kommer naturligtvis tillbaka i en annan form till formlerna (3), vilket
ytterligare förklaring kan återförenas med våra vikt tester.
I dessa experiment, där stimulus förhållandet Φ allmänhet genom

valfritt

har D endast ett litet värde till P, och Z och R såsom och mjuk bit av enheten,
den förra som en, den senare i den motsatta riktningen, eftersom konstant genom
error sanna viktförhållande men ändrade bara i små proportioner visas. Så vi sätter z
= 1 + ζ och r = 1 + Q, så är ζoch Q vara endast små positiva eller negativa Zuwüchse
till 1, de högre makterna och produkter är försumbar, och

med 1 - ζ , 1 - Q kan

,

representeras i det, när de utförs av
, och
division och vanvård visade
befogenheter ζ och q, som överstiger det första, värdet 1 - ζ och 1 - Q är
kvoten 4) . Vi är nu ersätts i uttrycken för u 1 , u 2 , etc. värdet
värdena 1 + ζ och 1 + Q för z och r , värdena 1 - ζ , 1 - Q för

av Φ och
,

så vi får:

etc.

4)

Av samma anledning får
av
och
med
bytas ut,
om c är liten jämfört P är vad du upprepade gånger hitta en möjlighet att
använda sig av.
Men så vitt vi produkten av storlekar ζ , Q kan försummas på grund av sin litenhet,
går detta efter exekvering av multiplikation över i

etc. så att värden för u 2 , u 3 , u 4 , bara genom andra tecken före ζ , Q- värden
på u 1 är olika.
Låt oss påminna om att, i händelse av ingen effekt av tid och rumslig lokalisering
hade skett, skulle känslan ha varit efter Unterschiedsmaßformel

sedan ( P + D ) ( ζ + Q ) det belopp med vilket vikten av detta inflytande P + D ,
eller, vilket är samma sak, den extra vikten D visas modifierad i dess effekt på
känslan, men vikten påP som konstant visas, det är bara inget annat än värdet
beroende av tid och rumsliga positionsfel konstant av vikten, där D är.

Den ständiga fel fortsätter efter sin dubbla beroende bestående av den beroende av
tidskomponenterna ( P + D ) ζ och beroende av den rumsliga positionen av delar
( P + D ) Q , som vi med p, q har hänvisat till, och ytterligare beteckna som vill. Du
kan varma komponenter på konstant fel, i den mån de är men även kallad konstant
fel, felet är, de delar av vilka de beskrivas som konstant total fel. För enkelhets skull
kan vi skilja dem som tidsfelet och rumslig fel.
Genom substitution av p, q för (P + D) ζ och (P + D), Q , som vi nu erhålla, i stället
för ekvationerna (3), med följande formler:
,

(4)

;
Eftersom genom försök att p och q kan fastställas, samt A kap. 27 bestäms,
och P och D ges slutligen k = vilken en kan ställas in beroende på att enheten av u är
godtycklig, så allt Härmed är det nödvändigt att mäta den uppfattade skillnaden i
fallet med konstant fel.
Låt oss kalla det konstant totalt fel, oavsett vad det beror och om det är positivt
eller negativt, i allmänhet c , så är över 4 Läge formler bara specialfall av den
allmänna formeln
(5)
där c , vid vilken, enligt den 4x möjliga tid och rumsliga positionen för
stimulus D skulle inträffa en fyrfaldigt annat värde
respektiv c 1 , C 2 , C 3 , C 4 förutsätter, enligt tröskelvärdena för fyra fel-och
lokaliseringsfaktorer. I synnerhet vi nedan
c1=p+q,c2=-p+q;
c 3 = + p - q , c 4 = - p - q , (6)
där c 1 och c 4 och c 2 och C 3 av samma storlek har ett motsatt tecken. Du kan, med
avseende på varandra kallas konjugat, om de finns. Conjugated ekvationer enligt
avsnitt 27 tillhör.
Man får inte glömma, för övrigt, att ekvationerna (6) endast i den mån gäller
som z och r lite av enheten varierar därför ζ och Q är små fraktioner, det vill säga, när
tid och rum fel bara något i förhållande till P + D är, i brist i uttrycket av c 1 , C 2 ,
etc. även befogenheter och produkter av p , q med in, hur du kan hitta lätt om man
gör det tidigare Entwickelungen, utan att försumma något.
I nedan anges för att förklara experiment, som är anställda och behandlas efter min
vikt försök systemet, är den extra vikten D successivt förs in de 4 möjliga positioner,
så att varje gång med ett positivt tecken skulle uppstå på de viktigaste vikter, läget för

en väger och den konstanta fel c bygger alltid på så sätt förstorade betoning. I och för
sig inte bara hindrar ingenting, men det kan också kan göra formella tjänster, vilket
kommer att visas lika relatera konstant fel på den mindre vikt, vilket är i motsatt
position som den stora, så en motsatt c , har för vilket ändamål det är endast
nödvändigt att större vikt som huvudvikten P införts i nämnaren tidigare formler,
och D för att ta i täljaren är negativ, eftersom ju mindre vikt har så mycket undervikt
mot större än denna övervikt mot de mindre. Under dessa förhållanden har, i de fall
där den positiva extra vikt D bibehåller samma position som det är fallet i en och
samma experiment som huvud fallet av experimenten, alltid väljer godtyckligt
tillämpa den ena eller den andra av konjugat-ekvationer, varav då alltid på den högre
vikt, den andra är för att hänvisa till den mindre vikt, hela värdet av D + C för samma
storlek av motsatt tecken för de större och mindre vikt antas och värdet på P mellan
värdena för de mindre och större viktförändringar.
Gör att du ser nu att regeln om två konjugat ekvationer alltid en att bestämma
värdet u gälla, där D + c är positiva (med en negativ D är fallet när c är positivt och
samtidigt> D är), skall den därigenom P + D + c överallt i stället för den större
stimulans, P till den mindre stimulans av Unterschiedsmaßformel, och du kan se det
väldigt mycket som om u bestäms av denna formel, som löper ingen särskild regel för
återföring av kännetecknet i målet upplevda skillnader gör det nödvändigt. I stället
erhåller vi i varje enskilt fall ett positivt tecken på uför en medveten, ett negativt
värde för en medvetslös. Men de upplevda fel fallen skiljer sig sedan från ett korrekt
sätt av det faktum att fel uppfattade tillämpningen av negativ D, det korrekt uppfattat
positiva D matchen.
Om båda stimuli för att vara lika, då de tidigare formlerna fortfarande skulle tjäna
till att bestämma värdet av känslan beroende på tid och rumsliga placering av vikter,
med D konstant fel lika med noll, och ställa den stimulans till disken, är positivt för
positiva värden på u för att hitta värden för den medvetna känslan i enlighet därmed.
Efter vad som har sagts, situationen formel för en och samma upplevda skillnaden
kan u under tre olika former upp, beroende på om en påverkan av positionen av
positionströskel F , eller sitt ömsesidiga ställning faktor F , eller funktionellt
relaterade konstant fel c representerar, nämligen under övervägande, att
genom

.
Från likvärdighet av dessa ekvationer ger det funktionella sambandet
mellan C och F eller F . För har vi sedan

,

genom att ställa Om vi tar hänsyn till detta att det i de experiment som vi här har i åtanke. alltså c stor eller liten i förhållande till P + D har. normal. F. etc antas samtidigt c värdet av c 1 etc. bara märkbar skillnad. I fallet med en liten c kan då också (enligt kapitel 27 View Notes . och formeln (5) är i förhållande därtill successivt in (A) . 4 för de viktigaste fallen dessa formler som anges av där F . alltid små jämfört med P (5). som ges av ekvationerna (6). När vi har den ständiga fel införs i stället för beroende av trösklar positionsfelet och lokaliseringsfaktorer i våra formler.1 . så att formeln kan fortfarande förenklas enligt följande. förutom att bara små förhållanden av c mot P + D. förutsätter. där den upplevda skillnaden. att kliva på tröskeln. så är E och ω små fraktioner. D och C som summan av båda. 27 av p + q ges USF Dessa funktionella relationer förbli likgiltig för påverkan av situationen kan vara betydande eller obetydlig.. beroende på vilket d het införa. förutom påverkan av situationen. F respektiv värden F 1 . Vara korthets skull och . det vill säga värdet på D . kommer vi också att vara till nytta i stället för oberoende av läget för det normala gränsvärdet En oberoende av läge.därför . vilket är en liten avvikelse av värdena F och F 1 motsvarar den grundläggande sammansättningen av C sker. vilket enligt kap. 5) för uttrycket 5) Nämligen skriver: genom P + D istället för P drar så stort värde i beaktande.

= k log (1 . I Sect.ω ) (1 + E ) (b) = k log (1 + e . finner vi (7) vilken formel där olika huvud fall motsvarande positions formler sätter alltså ifrån varandra att vi för c ersätta de olika lagren tillhörande värden och tecken. I dessa formler har vi då alltid använda den. och att det bara märkbar skillnad. omedvetna negativa värden av sensation hör. följer den (d) från (c) i den mån som E . och direkt utsikt hur c upp både som en variant av D som .ω ) (d) = K ( e . Vi kan nu lösa formeln så definitivt hittat u1=K(e-ω) igen.ω är liten jämfört med 1. medan vi för e och ω sätta sina värderingar.ω .ω ) (c) = k M ( e . där = 1 . följer det slutligen (e) från (d). där den mindre se överklagandet överviktig av hans ständiga misstag. Med tanke på nu att enligt betydelsen av ϑ och ω . Det följer (c) från (b). om vi för ett set E . medan D + c är positivt. det vill säga. så att regeln (kapitel 14) är tillämpligt. 24 hade vi som Unterschiedsmaßformel i händelse av att en upplevd skillnad det bara märk överstiger lilla som en liten D innebär.ω) (1 + e ) att utföra och produkten av de små storlekar ω och e vanvård. så denna formel går över i Därefter kan du se hur hon fungerar som det särskilda fallet enligt situationen formel. genom kM i konstant K kontrakt. om vi multiplicerar (1 . divisionen utför.ω resultat. och även här då motsvara körningar upplevda skillnader i fall där D är negativ . där c är lika med noll.ω ) (e) Det följer nämligen (b) från (a) om vi. och högre makter för ω försummelse i kvoten. där D + c är positivt att generellt positiva värden på u för att få medvetna. formeln u=K(ϑ-ω) hittas. di d i sig är liten.

i variationer av den absoluta känslighet för stimuli kan sökas. Men enligt min experiment viktförändring i allmänhet Z. F. eller också beroende av det. det vill säga det sätt på manipulation i experimenten . och därmed etablera fallet av parter måste. men kan ge en del av bidragen. Sedan dess har jag alltid bara ett beroende av trösklar fel. och detta gör det nödvändigt. Genom tidigare beror på att om efter (p o) i konstant fel c allmänhet faktorn P + D tas emot. för det andra. I själva verket är säker möjligen en funktion av den konstanta fel c innan utom på platsen för variabler. i "mätmetoder" speciella kommunikations krav. och hädanefter också konstant fel av den tidsmässiga och rumsliga placeringen av de jämförda variablerna beaktas. att för att övertygande kunna använda situationen formler för att mäta upplevda skillnader. Om tröskelvärdena för fel och plats faktorer F . beroende. detta ändrar inte på de principer. lokaliseringsfaktorer. en konstant fel av motsatt tecken uppstår efter som vi föra större stimulans genom att minska eller mindre stimulans genom att öka till uppenbar likhet med den andra. Var nu vid alla andra beroenden av konstant fel. med den metoden bara märkbara skillnader. påverkan av situationen skulle inte hindra Webers lag från försök med differentiell känslighet för olika P bekräftade direkt förvar av samma plats. som de tidigare formlerna . F . eliminera konstant fel. härmed F . som innehas av det tidsmässiga och geografiska läge. inte situationen formler. test. eftersom den är beroende av situationen. men inte den normala storleken på ändringen uppenbar likhet med den andra. som om de upplevda skillnader enbart i Unterschiedsmaßformel. F och härmed faktor att värdet P + Dmultipliceras i uttryck av den konstant fel enligt (se ovan). Flera av mina Tastversuchsreihen med metoden enligt medelfel med själv tillämpning av cirkeln visar en mycket signifikant konstant fel. och bara av den anledningen tycks skrivas. en gång. F vid olika absoluta storleken på stimulans P förblev konstant.i d kan gripas. värdena för Z. som vi alltid skicka till fel storlek. i huvudsak. bara att skälet här är svårare. kan de jämförda storlekar möta olika slutsats som skulle ha ett inflytande som sker vid exakt samma synvinkel. Således. även tillverkare av storlekarna. utan även det sätt hur man gör de storlekar för jämförelser. och i metoden för genomsnittliga felet är ett konstant fel på bygger. R. som fortfarande kvarstår efter eliminering av tid och rum fel.1. och i vissa fall absolut inte. med tillämpning av en cirkel med en kompis men saknas. med storleken på P-. men utan måste hänvisa till fortfarande utredningar vice gränserna. men C är i allmänhet inte i proportion till P + D hittas av den andra faktorn F . r. eller åtminstone varit tvetydig. eftersom de beroende värdena i de konstanta fel i förändrade värden av P med ändrade värden vanligen som en funktion av P måste fastställa vad relation är det viktigt att försörjningsbördan för dessa värden på P för att närmare undersöka vad jag i min. att för att abgeändertem i sådana prövningar P att få bekräftelse på Webers lag.

eftersom de risker som nu i detta. och antalet positions formler växer. som lätt förbises av ren analogi. d som bara hålls signifikant skillnad. Vilken känsla. och som en variant av tröskelfelet F eller lokaliseringsfaktor F i varje separat experiment. i genomsnitt så ofta och som kraftfullt i plus som minus. ingenting hindrar att sätta i gränsfallet noll känslighet. inte längre betraktas som en orsak till olyckor. Kommentarer till mätmetoder för känslighet. och dessa effekter kompensera varandra kräver. förutsatt att det inte är fallet. men svängningarna i utsedda varierar kring ett medelvärde också runt ett medelvärde. Faktum är att den större omfattningen av de risker som i experimenten. alltså förstoring av A eller d vara. skillnaden i känslighet en viktig roll. skulle det som en absolut liten skillnad kan inte uppfattas som särskilt. vilket. som produceras ger ett genomsnitt av ett flertal tester. i det att . och det flyter däri regler om giltigheten av dessa formler sträcker sig vad som ska noteras.utvecklas. ökar det normala gränsvärdet A. som kan sitt inflytande som en avvikelse från det bästa tillståndet endast om en minskning av känslighet. samtidigt som däri använda namn som dock kommer jag försöka visa här att giltigheten av de principer som det kommer att vara här. som c ingår. Kort sagt. de mindre nedgångar i själva verket det som återhämtat sig från ett medel av många experiment mäter differentialkänslighet. som ökar med en utvidgning av tillämpningsområdet för de avvikelser. jag knyta några saker som kan tjäna utvidgning av de tidigare diskuterade metoderna för mätning av känslighet för förklaring och på sätt och vis även till diskussioner och formler i föregående kapitel. nu i den meningen producera avvikelser från de mest gynnsamma omständigheter. men också kan vara skillnaden i storlek på varje individuella experiment av oförutsedda visas förstoras eller förminskas i storlek. men kan inte helt och hållet uppfylla. men konstant fel. men stiger i känsla. Lämpligt kan vara att den föregående bedömningen av effekten av de risker slips. att en skillnad mellan de billigaste möjliga förhållanden faller in i känslan. . I kvalet kan förklara detta på följande sätt: Men ett visst värde döma av den ideala fallet. representerar effekten av de risker som en med storleken på marginalen för samma odling. dygd. Utan att vilja gå in på här i alla versioner som detta ämne kan leda. förresten. explicates det sig bara c annars. XXVIII. som ett växande företag med omfattningen av oförutsedda ökning av värdet d och balansera som en i mitten alternerande ökning och minskning av värdet på c. som Th IS 76 åberopades att spela på alla mätmetoder. men nu har dessa avvikelser. och hädanefter också ingenting i formlerna. som förändras som förstoringar eller minskning av A -eller C kan vidtas i de enskilda experimenten. eller vad som säger samma sak. utan att något ändras i följande analys. och har blivit mer lika sätt. som redan Th IS 77 åberopades. och kompenserar inte för detta medel. och båda härmed motivera den regel som gavs ibid. I bästa fall. mätningar av varierande känslighet att hålla bara liknande i att man kan ta en lika stor marginal på tillfälligheter här.

och att. om den två jämfört stimuli med samma delar och samma stat av samma tolkas inte alltid ens. påverkan. orsakar samma förnimmelse storlek. Precis som alla charmen i de organ som den agerar. eftersom du kan översätta någon ändring av känsligheten i en ändring av stimulanseffekten. att göra samma sak här. därför. skall det förstås att olika organ eller delar av en kännande organ eller till och med samma delar i olika rumsliga positioner. om de är anslutna med tillståndsändringar hos delarna kan relateras till olika känslighet. å andra sidan. samt eventuella stimulans agerar på ett visst sätt runt. känslighet . har en viss Nachdauer och en avtrubbning blad som kommer i konflikt. irradiiert en hand till andra delar och går med på andra sidan. men i alla fall fortfarande lämnar något i vilken utsträckning en eller annan omständighet skuld var vid förändring av känsligheten eller irritation. en avtrubbning av någon irriterande effekt 1) . eller i övergångarna från ett till vid viktexperiment andra vikter med samma hand åt vänster eller höger vrida handleden. Båda inflytanden men kan vara vy som möjligt i den mest allmänna version av begreppet absolut känslighet än detta. är att vänta i stället på det förra än det senare omständighet. och vad undersökningen inte bara inte utesluter. den andra lyft med den andra handen. Såsom i Sec. kan påverkan av temporala och spatiala placeringen av de jämförda stimuli tolkas två gånger med de experiment på kontrastkänslighet. kommer att vara att skriva i stället för det andra fallet om en trött av ljus ögat ser mindre ljus än en icke-trött. Inflytandet av den rumsliga positionen anlangend. senare krävs det bara en mindre stimulans än vanligt för att ändå ge samma känsla storlek. vilket som jag går den riktningen i detta eller bara ge en annan position för handen vid de två olika vikter. så om jag har en vikt med en. om å ena sidan en viss Nachdauer sker varje stimulanseffekt. medan det du trötthet i ögat kallas efter att ha sett ljuset. på sikt och måttet på den absoluta känsligheten kan endast grundas på det men att det är i det omvända förhållandet mellan stimulus . 1) Vad heter trötthet efter att lyfta vikter. därav kan uppstå en påverkan på deras uppskattning. som du kan känna i trött tillstånd även utan last de trötta ben så tunga och samma belastningar tyngre än vanligtvis finns. som verkar i motsatt riktning. och från deras konflikter och respektivem övervikt av omständigheterna är sannolikt att förklara skiftande variationer av omständigheterna tid fel som jag har observerat i min vikt och Tastversuchen. Faktum är att en påverkan tidpunkten mycket väl bero på att paret kommer in överklaga kännande organet uppfyller redan förändrats genom den första stimulans. inte eller inte är tillämpligt med rimlig approximation. Beträffande Avtrubbning reducerbarhet tände en på en ändring av känsligheten i sig. Det är säkert att olika önskade stimuli med olika absoluta känslighet kan övervägas (absolut bas). Noteras 27. Vad båda förresten hindrar inte. vilken stödjer de tidigare formler.de mätmetoder för måste tjäna känslighet även för det fall där Webers lag. För när en irriterande nachdauert i ett organ. tveksamt om annat skäl (relativ basis) föra temporal eller rumslig relation av stimuli i spel.

men omvänt. det reciproka värdet av mått på den absoluta känslighet för dessa stimuli förändras. erhåller vi genom reduktion av A = 1 i formlerna demgemäßen läge (1) Men skillnaden tröskeln formel i den tidigare installationen. och därmed den absoluta vilar i grunden ett tillstånd som antas vara bestående folgends. situationen formler eller så ömsesidiga lokaliseringsfaktorer har förhållandet mellan den absoluta känslighet med vilken stimuli tolkas enligt deras läge. nedan Voraassetzung att påverkan av positionen precis på denna skillnad. efter som vi β " eller β i täljaren. I den mån i det ena eller det andra. b ' . dras utifrån våra tidigare formler hänsyn. 23 etablerade skillnad tröskel formel ger oss värdet av en verklig sensation skillnad beroende på skillnaden av tröskelvärdena b. Om vi tar nu först och främst bara en enkel funktion av upplevd skillnad i situationen i beaktande. och därför måste härmed kommit tillbaka från situationen formler på skillnaden tröskeln formel. då general. b '. Den i kap. och det är viktigt att dessa ändringar kommer snart. Om vi sätter härefter i förvaltnings formler A = 1. de olika tidsmässiga och geografiska placeringen av de jämförda stimuli vinner inflytande på den absoluta känslighet med vilken de tolkas av tröskelvärdena b . b '. så vi känner skillnaden som den är. om de stimuli av olika organ eller delar av organ som ska tolkas. är: (2) Jämförelsen av formlerna (1) och (2) visar därmed att . vilket motsvarar gränsen för skillnaden i känslighet. från vilken det viktiga resultatet flöden att vi på tröskeln felet B . känsligheten för Β ' är större än Βär. så denna skillnad kan också dykt upp. situationen formler av föregående kapitel ger oss värdet av en upplevd skillnad i svar på samma skillnad i tröskel b . där ett värde på B = > 1 innebär att känsligheten stimulans β större än β " är ett värde på B < 1. .andra delar antagonist ner influenser som kan vara komplicerat med den tidigare.

F.4 . med en mindre känslighet beror på honom medan en negativ konstant fel. ibland metoden för genomsnittliga felet. kan vi också tillämpa den enkla förhållande och ett sammansatt förhållande mellan formen 4x förväxlings av värdena för att ersätta i den. och att platsen för värdena F 1 .3 . eftersom den absoluta botten av situationen inflytande kan betraktas enbart som giltig. eller deras reciproka värden F 1 . och därefter kan med experiment på differentialkänslighet vunnits konstant fel återfinns förhållandet av de absoluta känslighet för olika föredragna stimuli.2 . F. F. även om han är som han. . Konstant fel som tillåter denna ansökan. kan känsligheten bestämmas mycket precist. Antag situationen formeln (1) . men också vara tillåtet i många fall.I fallet med en sammansatt funktion av tröskelvärdena för fel i den tidsmässiga och geografiska läge. den värdena Q och I fallet med en enkel beroende reduceras generellt . Nu. Men var man vill avsikt jämföra känslighetsförhållanden av två olika organ eller delar av organ.2 .3 .Efter att vi måste denna bestämmelse: . en positiv konstant fel. I allmänhet kommer den namngiven så att med Qmotsvarar. Försedd med större känslighet för en stimulus som verkar större än den andra. är ibland erhålls dels genom metoden för rätt och fel fall. F 4 inträffar. och som förklaras på följande av våra formler. och i fall där D = 0 . vilket innebär att förhållandet mellan de absoluta känslighet enligt dessa kompositberoende. F. vad är om inte överallt. F. låt det konstant fel med våra mätmetoder. eller och på och det är bevisat därför anses i sig själv också och vilka . är det lämpligt att tillämpa metoden för medel som behandlas Th IS 131. beroendet av värdet F = eller F = beroende på var skillnader i stimuli av de ständiga fel bestäms också i föregående kapitel.

kommer en som är beroende av den rumsliga positionen relationen eller alltid vinna enbart på föregående exempel. kvoten mellan och faller. men vi kan efter att principen . faktiskt. Detta har att möta så kvalet: Två identiska se. vilket är mindre än A heter. Nu ta vi i metoden av sjönk alltid i dessa gränser. metoden för ekvivalenter användas på samma sätt. skulle vara utan påverkan av situationen uppfattas som lika. och det geometriska medelvärdet av produkterna av alla sätt erhållna drar av den beroende av tidpunkten och metoden för produktionsfaktorer i det här fallet ekvivalensförhållanden också kompenseras.x och .sedan efter kap. för alla värden på mellan dessa gränser är av samma storlek så att värde och det värde och genomsnittliga tas lika ofta. och därmed känsligheten till varandra omvänt som motsvarande stimuli β . för vilka likvärdighet har funnit. som berättar att de tröskelvärden direkt . till exempel. Därför är det uppenbart på en gång denna princip. och ger ett större antal typprovning som sannolikheten för att träffas av en slump. inte det aritmetiska men geometriska medelvärdet mellan de olika nyckeltal är att ta. men dessa användbarhet är helt oberoende av giltigheten av denna lag. men olika Olämpliga stimuli som här P. Nu multiplicerar vi alla värden av . lyft sedan de faktorer A . och. vilket (se ovan) representeras av formlerna. inte är för långt olika värden . 27 kände ingen skillnad. Även den tidigare bevis på användbarheten av de ständiga fel och överensstämmelsen för jämförelser av absoluta känslighet har kopplats till formler som förutsätter giltigheten av Webers lag. om du samma mängd prövningar förbaskade tidsplanering och metoder för produktion av variablerna på två delar anställer. så länge som β− värden mellan och har. Om det vid likvärdighet tester utom den rumsliga positionen och tidpunkten och framställningsmetoden för storlekarna får fäste. β ′ som de tillhör. eller värdet ekvivalenter. vi får och dra det geometriska medelvärdet av dessa värden. och även alla andra lagstiftning. när x alla storlekar. vad är uttalandet av metoden av ekvivalenter. beter sig. och vi behåller värdet = = vänster ensam. finns det fortfarande detsamma som en funktion av förhållandet mellan F eller C. men är skillnaden mellan två försumbart. P är större än den andra. Genom påverkan av situationen verkar det som. P ' kan kallas.

och det är då lätt att härleda den tid och rumsliga fel. så att du kan däri för P Set P + D . eftersom den vilar. Eftersom dessa formler är generellt giltiga för alla värden av P är. så vi har = eller. Nu vaknar P och P ' + c lika stark känsla. När det gäller metoden för motsvarigheter. men dessa är i ömsesidiga relationer och de tillhörande trösklar B . eller till och med fortfarande med D komplicerat. om det är för dess ersättning. vilket samtidigt ett mått på felet i den konstant P är.(kapitel 27) och därigenom återställa lika en känsla av att vi P " med ett visst värde c zoom. som erhålles på detta sätt. i metoden för rätt och fel fall. antingen för sig själva. 2) Den M Th IS 112 håller med det faktum att här c är desamma. Genom de mätmetoder. och deras förhållande till i upprepade experiment alltid kommer till den punkt där skillnaden för känslan försvinner. som (se ovan) tillsattes utan att ha behövs för att gå tillbaka till situationen formler. detta förhållande i viss medelvärdesförhållandet fluktuerar.ex. Denna genomsnittliga kvoten definieras som storleken på den stimulans ansåg. och i enlighet med villkoren i de absoluta känslighet häri ligger också förhållandet mellan de absoluta känslighet för dessa stimulansstorlekar. då P '= P är = därför = där c är att betrakta som en konstant oriktig stimulans till vilken B hänvisar. Hur detta ska göras i metoden för rätt och fel fall. i huvudsak bara att vänta. Enligt villkoren i de absoluta känslighet. vilket verkar oberoende av oförutsedda samma. B ' i de direkta relationer stimulans variabler som ger en liknande känsla. vilket gör metoden i metoden medelfel betydligt matcher. Således alla villkor för du får och igen. vilket uppstår på grund av slumpmässig så ofta och i samma proportion som ökningen reduceras och som det geometriska medelvärdet av alla värden kan hittas. Men i likhet med analysen av det konstanta totala felet med avseende på senare förklarade denna metod här i lite mer i detalj. att när två stimuli av två delar som skall tolkas med olika känslighet. t. varvid skillnaden i känslighet vi får alltid vid en given tidpunkt och spatiala lägena för stimuli endast komplexet av utrymme och tid felet konstant fel c . Th IS är redan 113 f diskuteras. i form h ( D + c ) 2) . även oberoende i förhållande till Webers lag. medan bedömningen av ärendet förekommer i upplevelsen verkligen tas . genom metoden enligt genomsnittliga felet.

det miss avstånd. Avvikelsen. som nu men misslyckas efter det att villkoren för hantering av det normala avståndet och miss avstånd skiljer sig från varandra genom att vända mot olika från p . Om en särskild bestämmelse i dessa komponenter i det totala felet c ske. Vi fäster vår Anhalt. om dess spann uppfattas som skiljer sig från den vanliga cirkeln. och därefter ändrar fel kretsar om det normala cirkeln den tidigare placerade felaktig kompass inte visas därefter. och bortsett från den ständiga fel representerar. varje gång på jag först normalt avstånd. då den normala cirkeln. En respektiv med I och II skall kunna hänvisas till motsatt tidslucka. i skikt II men varje första berör fel cirkeln. Denna metodisk process med separation av de fall som erhållits på detta sätt som jag har träffat i mitt Tastversuchen i allmänhet. q är fortfarande utestående från en tredje värden i beroende. alltså felet + q och . inte med D kan förväxlas med detta och föregående kapitel. verkar det på Tastversuchen när varje första rör den normala cirkeln vid den position jag. eller O och U. istället för att göra ändringen av miss avstånd med oregelbunden rund-Herblicken. och Th IS 211 delvis kommuniceras. först tänkt på II öga . som visar den genomsnittliga miss avstånd från det normala avståndet beror helt och hållet på grund av den konstanta fel c . och dessa fall pekas. så att i genomsnitt. det anderemal i vänster hand. Även med Augenmaßversuchen kunde gå så efter. finns i lika medelvärden av experimenten.att c ur p . med Augenmaßversuchen positionen för normalt avstånd åt höger och vänster. 4) En sådan annan attityd kommer i beaktande när man tänker båda cirklarna i samma hand för att göra experiment.p som en komponent i konstant totala felet c att relatera. kan införas: i Tastversuchen hålla normala cirkeln en gång i rätt. till exempel. å andra sidan. gott omdöme och gropings under. senast vid vertikala avståndet i beaktande. utan jämför P. som det alltid har gjort i de tidigare experimenten. och därefter. 3) Den D av Augenmaßversuche Th IS 211 subs än det normala avståndet avsevärt. emellertid är misslyckande cirkel tas varje gång i motsatt riktning. ändring av felaktiga cirkel gör. I dessa experiment. eller med övre och undre delar av handen 4) . = D måste vara satt till 0 3) . upp och ner mot miss avstånd. så tidpunkten fel + p och . Som motsatt rumsliga läge R och L. och på så sätt erhålls olika värden på c kombineras genom beräkning i samma ska visas sätt. Den kval jag . q och omständigheter ännu en tredje värden s sammansatt. Th IS 120 ff allmänhet diskuteras. att miss avstånd skulle med det normala avståndet att värdet här P . vilket som kommer först förhållandet i horisontella. så måste experimenten med strikt åtskillnad och metodologiska förändringar motsatt tidsmässiga och rumsliga läge används. då misslyckandet cirkeln .att sätta q i relationen. och gör det representerar sig själv.

som sedan kan vara hur du anger. c 2 . q äger rum.ekvationerna för hur Cape. som kan skjutas sannolikt obalanse eventualiteter. II L.förstår detta under O när stammen av den normala cirkeln mellan tummen och pekfingret (vad jag kallar den övre delen av handen kallar dem). Det kan lätt förbises. c4=-p-q och kan nu (respektiv genom addition eller subtraktion av två av dessa ekvationer från varandra och dividera med 2) p och q. är cirkeln på Tastversuchen snarare att ta som en tydlig geografisk punkt av produktionsmetod som olika rumsliga position de jämförda storlekarna. enligt följande: (1) (2) (3) (4) Dessa fyra typer av beslutsamhet får inte avvika från varandra. även om annan attityd. -p+q. 27 ska ställas in: c1=+p+q. då egentligen bara en funktion av p. II R eller IU. c 4 som särskilda värden av felet c hittas. IL. IR. II O de fyra konstant fel c 1 . varav p . eller förutom de som konstant påverkan. man antingen måste anta att en tillräcklig grad av jämförbarhet inte har skett. om felen genom att helt enkelt p . till den miscirkeln mellan de återstående tre fingrar och volatiliteten i handen (som jag kallar den nedre delen av handen ring) sammanfattas enligt U. Wofern ser mer betydande skillnader mellan de fyra typer av bestämnings show. q beroende . är själv från följande behandling resultera . men detta ändrar inte på den matematiska behandlingen av beroende fel. Antag nu att vi har i de fyra fall som uppstår i våra experiment. ännu en har agerat. vi har. om det omvända förhållandet av sockeln sker.om det inte vore fallet. q beroende. Kanske. avgöra. U II. c2= c3=+p-q. att medelvärdet av värdena (1) och (2) överensstämmer med medelvärdet av värdena (3) och (4). c 3 . IO. och försöken på alla fyra positioner har varit jämförbara. bestämma var och en av de två värden på fyra olika sätt. så att där det finns endast i genomsnitt . snarare de risker som har haft en annan storlek på vissa positioner till ett annat rum eller tid och rum inflytande än i andra lager.

som erhållits från ovanstående ekvationer kvar alls påverkas av oförutsedda mer så. För att skilja de båda värdena för p. c3=p-q+s. som med ekvationerna (3) och (4). är det också nödvändigt med värdena för q 1 . 27) märkte nu kommer i metoden för genomsnittliga felet ibland även ett konstant fel i stopp. samma kan framställas genom att motsvarande index. C. med när ett konstant fel p . såsom P 1 . q eller är mycket små jämfört med någon av de andra eller de två andra är det endast i den mån förvisso bara fastställt att dess ringa storlek framträder alls. Även om jag inte har alltid funnit det av betydande storlek. som erhålles enligt (1) och (2). P 2 . eller det har varit tillräckligt hög grad av jämförbarhet av experimenten. som vice versa. s 2 är fallet. som är varmt. bokstaven användas utan ett index för sina medel eller omständigheter. q 2 och s 1 . som vi hänvisar till den konstanta fel. s.p + q + s. den mindre justeringen sker genom antal och jämförbarhet experiment. vilket måste ge tillräckligt enhälliga värden när antagandet av denna försörjningsbördan kommer att räcka. för att undersöka i varje enskilt fall om han har en sådan. och när det gäller detta.2 = . c4=-p-q+p Det ger: (1) (2) Det återstår i så fall bara två ekvationer för bestämning av varje komponent vänster.bestämning av p. qanländer. etc. men att båda skiljer sig något från 0. framstående och deras summa. bibehåller den motsatta temporala och spatiala placeringen av felstorleken samma värde och samma tecken. Allmän anmärkning förtjänar nu att om värdena på p 1 . ekvationerna för konstant fel i att tillhandahålla en allmän metod för medelfel ut så här: c 1 = p + q + s. Detta fel. samt vice versa. Dock måste det nära samarbetet humör mindre dubbla värden inte sökas i det faktum att deras förhållande är nära den i enheten. med ekvationerna (l) och (2) med undantag för att den når. men där man någonsin blir involverad med en analys av konstant fel. p 2 väl överens med varandra. Värdena för de konstanta komponenterna fel p. men inte den normala storleken av ändringen utsätts. och precis som den bristande samarbete humör beror de dubbla värdena för alla tre tillsammans i solidaritet. q. . s. vilket framgår av det faktum att endast fel storlek. Hur (kap. q.

Faktum är att om inte en fullständig analys av de ständiga fel avsikt. I en Tastversuchsreihe varierade jag ordalydelsen i cirkeln avsiktligt så att jag en gång vanlig kompass stjälkar alltid fel cirklar på benen. q. möjligen sammansatt komponent av konstant fel. till vilka dock inte kan diskuteras här i detalj. som tog anderemal alltid vänt. Mer om detta i "mätmetoder. kan p och q utsätts för testerna av ytterligare en analys. till exempel beroende på den rumsliga positionen q. men även för s så stor och konsekvent få det inte att tvivla på existensen av alla tre fel i omständigheterna i dessa experiment. men så liten att föras ut av dessa ekvationer baserade på sannolikhetsvärdet endast tillhandahållas på oförutsedda måste skjutas eller betraktas som ganska osäker.När ett fel p. kan skillnaden i känslighet i den visade exempel användas för jämförelser av absoluta känslighet så . Medan de ständiga fel som vi får vid utförande av mätmetoder. avgör det ut tillräckligt för att göra försök till förbannade rumsliga läge. När experimenten är klar med lämpliga ändringar. på grund av sådana oförutsedda obalanserad men i allmänhet inte noll av ovanstående ekvationer. sönderdelades. även i experiment peller q i en konstant och den kan delas upp i enlighet med något en funktion beroende av den huvudsakliga delen storlekar. där man sätter de ekvationer som: c1=q+C c2=-q+C varav följer Häri q . Beräkningen Sannolikheten är regler till en mer exakt bedömning i detta avseende. men bara den ena eller andra komponenten i detta. finner han sig därför. q och s natur ärendet inte passerar. men jag måste versparen till "mätmetoder". Så kan undersöka med modifierade huvudstorlekar. men endast så att den rumsliga felet särskilt visade sig genom att de konstanta fel i en mängd som är beroende av den rumsliga positionen och en oberoende vars sammansättning sätt förblev okänd. men tidpunkten och produktionsmetoder den jämfört storlekarna genomsnittet är detsamma. Då får man bara två konstanta fel c 1 . c 2 . I inte några av mina gropings med själv tillämpning av cirkeln har jag inte bara de dubbla värdena av p . Mer speciellt med det." Den Augenmaßversuche har inte så användas för att tillåta en fullständig analys av konstant fel. vilket beror på den spatiala positionen C oberoende av det rumsliga läget. men i andra fall ena eller det andra felet förblev oklar. och framgången för dessa dokument med den jämförelse där båda cirklarna alltid på stjälkar och där båda är alltid tagit på armar och ben. och c alla dessa ändringar hade inflytande på konstant fel.

måste den förbättrade effekten bli i själen baserat på en effekt av kontrast som inte är kopplade den kombinerade effekten av stimuli sammanfaller eller stiger i den. själen finner sig mer upphetsad än när den stimulans jämnt genom rymden eller forterstreckte tid. sid 71 ff det gäller S. dessa metoder resulterar i tidigare Visad sätt genom att eliminera konstant fel för mätningar av varierande känslighet. om inte uteslutande detta beror. och härmed ökar den totala effekten för själen . den särskilt gripits sensation skillnad. 1) På kontrast förnimmelser. Vi tar nämligen antingen värdet D till en punkt som D självständigt existerande från den ständiga fel bara märkbara skillnader d är lika. eller vi bestämmer medelfel ε av metoden för medelfel ett värde vilket med d är i direkt proportion. Zessation. Den absoluta känsla är. eller i värdena t = hD metoden för rätt och fel fall ett värde som med d står i ömsesidiga relationer. summan av beroende absoluta känslor mot händelsen minskar. Det måste tas hänsyn till att d är större eller mindre misslyckas beroende på omfattningar av oförutsedda. 1860.långt som den absoluta orsaken är giltig. är vi tvingade av det faktum att där likformigheten en stimulans avbryts på platser eller i tider av samma med en minskning. som. Intermission. kort sensation skillnad. Kungl. eftersom de förutsätter en lika stor omfattning av oförutsedda händelser. så att. Förhållandet mellan kontrast förnimmelser och sensations summor. förutom den ideala maximalt skillnaden i känslighet. skillnaden mellan absoluta känslor. att döma av den Unterschiedsmaßformel och deras generaliseringar. enligt mätningen formel. För att förstå det här sättet. Cl. För nu men med make-eller tillfälligt minska eller Zessation av stimulans. 107 ff Kontrasten känsla än att känna en skillnad en känsla av sui generis. Ber. kort upplevda skillnaden. XXIX. som en absolut känsla. eftersom den finns med byte av läget för de stimuli självständigt. och livet efter För att lägga till lite kontrasteffekt specifika för efter mätning formel och baseras på den summa formel (kapitel XX) Total effekt att ha den mentala totala effekten. mattefys. som upprepade gånger påmint om att mätningar av varierande känslighet är jämförbara endast i den utsträckning. kontrasten känsla. vilket är metoden för att bara märkbara skillnader. att den stimulans arbetat kontinuerligt hela tiden. XII. där h som skillnaden i känslighet är direkt proportionell mot d är omvänt proportionell. 1) Vår själ är lika mycket bestäms av upplevda skillnader. utan att på något sätt förklaras även som en summa eller som en funktion av en summa av absoluta känsla för känsla summa som beviljas av komponenterna i skillnaden skulle inträffa. kontrasterande förnimmelser. SACHS Ges d W. i enlighet med skillnaden formel. situationen formler. .

Fakta för förklaring och bevis på ovanstående erbjudanden Representerar vanliga liv i överflöd När du får ett helt vitt papper yta.Köpeskillingen för lyftande effekt av kontrasten (kap. jag kommer i framtiden 2) empiriskt påvisa och förklara att. och summan av absoluta sensationer vinster ingenting av det. Så även sker en ökning av intryck genom kontrast. som mina iakttagelser har ännu inte redigerats i detta avseende i ett senare kapitel eller en avhandling av den advokatbyrå SACHS skrifter. men är inte bara motiveras av att göra detta. men ändå gör ett starkare intryck på själen som grå. och för genom dem summan av absoluta förnimmelser som helhet inte uppleva någon tillväxt. Om vita växer genom kontrast med svart och ljusstyrka. 24) ändrar ingenting i detta avseende. till exempel ett rutmönster. är summan av de absoluta lätta intryck som förnimmelser av ljus sekund om mindre än det första fallet. men jag kan gå i fullt solsken på vägen och till och med genom snö eller sett i den ljusa himlen utan att det känns irriterande . förstärker detta bara känslan av skillnad. Man kan faktiskt det senare förklaras av det faktum att den första smällen av en färsk känslighet mötte som dämpar mer och mer med fortsatt vertebral. själen respektiv av absolut kontrast och intryck. ja. om en begränsad plats. Taken absolut alltid förblir svart en . På min mycket känsliga ögon göra enstaka ljusa solfläckar i rummet en så stark känsla av att jag inte väl gjorde tolerera. 2) Antingen eller. omgivningen eller den genomsnittliga ljusstyrkan. som snarare det första fallet effekten av en komponent avbryts sist om intrycket vid tidpunkten för händelsen chock är ojämförligt starkare än i något ögonblick av avgå timpani kota. och därför resulterar också ostridigt andra fallet inte den huvudsakliga effekten. efter en paus gör ett intryck som är inte bara att förklara som summan av de intryck av komponenterna. som vi har i åtanke. Vad rimmar med det här? Vänligen urskilja den absoluta ljus känslan av svarta i kontrast känslan av hans skillnad från den tidigare. betraktas som summan av de absoluta ljus intryck redan är än mer begränsad här eftersom det multiplicerar kontrastverkan. vilket är att lägga till den totala effekten. och varför en fördjupning av det svarta med kontrasteffekten är generellt större i ett klargörande vit. men samma omständighet kan inte åberopas första fallet. andra gånger så kantad med en svart skiva i mitten i ögat. Några uppenbara avvikelser förklaras av dubbel beslutsamhet. och gemensam grund är också beroende därpå något. som gör det svart på andra sidan samtidigt av ljusstyrka. Ett plötsligt avbrott i en bullrig musik eller en plötslig smäll. men trots detta hela näthinnan stimuleras med samma eller större intensitet än det första. svagare känsla av ljus som grå. men själen är att finna den zutretenden kontrast genom det andra fallet starkare än det första om påverkas. mer så om du gör ett papper med flera växlingen av vitt och svart.

om inte det faktum sedan kan inte dra slutsatsen att man kan uppnå en starkare mental prestanda genom kontrasten mellan en starkare och svagare stimuli än när båda stimuli desto starkare skulle vara samma. b ' känslan summa Den Unterschiedsmaßformel eller plats formel ger för den upplevda skillnaden . och det kan göra oss starka kylan precis lika stark. Men den absoluta intensiteten i känslan av ljus med Verminde-ning av ljuset stimulans som valts av alla grader av depression av de svarta minskar. medan värdet. och endast den Contra stentryck förvärras dock en växande uppfattning om en punkt där vi tycker att det är varken kall eller varm. För första anblicken verkar det som om principen. Eftersom molekylformeln. Med det kalla vädret är det annorlunda med den svarta. som en stark värme. Men detta värde är större än . om v är större än 1. och vi kommer också att erkänna. Men skillnaden på svart från den genomsnittliga ljusstyrkan är större än den grå. absolut med ökande kallt . så länge det handlar om några perversa förnimmelser (kapitel 27). . Men det hindrar inte att det gör även inom områdena värme sensation exakt välkommen kontrast lavemang uttryck för samma teckenkrav än i områden av känslan av ljus. grundad på mätningen formel är två berlocker β . precis affizieren helt andra sinnen. som vi inte kommer att medge mindre. Om vi lägger nu båda uttrycken får vi . inte tillräckligt med erfarenhet. om vi håller den mot den icke-seeing med fingret.positiv uppfattning av ljus. β ' med tröskelvärdena b. Och det kan verka coolt att en varmare och en kall varm till en kallare oss en varm temperatur. och en svagare känsla av ljus som grått. . och det finns bara en analogi. och det större skillnad gör ett större intryck i sitt slag i själen. där v är alltid större än 1. som beräknats enligt den Unterschiedsmaßformel eller plats formel Kontrast känsla att lägga till det belopp som beräknas enligt de mätningar formel absoluta känslor för att få den totala effekten av stimuli. inte lika båda fallen istället. position bland de stora stimulans till räknaren 3) . som erhålls genom den enkla empiriska formeln för det fall där båda de större stimuli β är lika. som kan även helt sammanfalla med det.

för att bevara den mentala totala resultatet av summan och kontrastverkan i sig är inte så uppenbart att ingen annan funktionell koppling sätt skulle kunna antas. mycket uppenbart förutsättning är tillräcklig för att ge den saknade avtal med experiment. den totala mentala prestanda som erhålles genom tillgång till summan av kontrasteffekten är att i högre grad än vad som erhålles genom den enkla empiriska formeln för fallet. Nu är principen att båda relevanta dimensioner lätt att kombinera med tillägg. tänkande orsakas av det faktum att över avstånd och tvärs i beaktande. och sedan den upplevda skillnaden genom tillhandahålls enligt Sec. 4) Så du kan vara även med allvaret. motsägelse bara för att anses vara ensidig tänkt . medan vi i kapitlet om Unterschiedsmaßformel och lokaliserings formler ingenting set. att båda de starkare stimuli β är lika. 24 uttrycker . vid föregående värde översatt. Detta förutsatt att man har. om en sådan erfarenhet var nog bättre.3) Den Resullat ändras inte om man tar den lilla stimulans till disken. såvitt känslan av summan beror i den mån den är beroende av den upplevda skillnader följaktligen hela Det vill säga. eftersom en enkel. så för inte mindre sammansatt av två stimuli av två delar som summan effekten. Det kommer att vara användbart för att konstatera att vi är i att vi här den upplevda skillnaden set. eftersom den om och om är i själva verket 4) . men kommer vi att ha något behov av att gå in i långt liggande förhållanden i detta hänseende. men om och om igen. nämligen att kontrasteffekten är inte lätt att beräkna mellan två stimuli. kvadraten på avståndet som går in i lagen.

som han dock inte den högsta av känslan makt beviljas med det under förutsättning att en sådan ojämn fördelning så att en kontrast sig påmind kan göra kontrasten ger en ny känsla att sensation kraftsumma. förutom de absoluta känslorna att summera kontrasterande sensationer. i allmänhet reduceras till summan effekt genom Det är då också försumbar mellan avlägsna punkter. kan du till och med i de fall där den upplevda klyftan faller under tröskelvärdet. förutsatt att de existerar som en speciell.men också av Β : Β " är . utan att behöva tänka på i förhållande till den totala effekten. Faktum uttrycken är olika och endast i det ena uttrycket är dubbelt den andra. eftersom =2 är det. framgår det av tidigare volym.ex. vilket var tillräckligt för att ha förbisett situationen i allmänhet som gäller för anslutning av kontrastverkan med summan effekten. β " . Om vi använde resultatet med tanke på att överklagandet i uniform kantfördelning över tröskeln emitteras högst känslan summa. Vi har hänsyn till det enklaste fallet begränsad i föregående.skillnad eller k formler som två gånger värdet av den k ska bifoga den nödvändiga måttformel. vi kan mäta det med det ena eller det andra uttrycket. och det är detta faktum lösa en grundläggande betydelse. kan effekten av kontrasten mellan varandra nära punkter ignoreras och att den totala effekten är att. om man gör ett försök. att v är för stor eller för liten kommer att göra kombinationen formel för summan och kontrast sensation längre använder. ensam och inte heller kvar En konsekvens av detta är att när ett stimulus ändras kontinuerligt i rum eller tid. med hjälp av förnimmelser som funktion av elementära rörelser eller förändringar i Kap. 16 ges formler att bygga. att inte ändra villkoren för upplevda skillnader. betyder det att det nu inte uppfattas gap bidrar inte till medvetandetillstånd mer och det är fortfarande att representera positiva sentimentet. att vara ganska likgiltigt om vi använder det ena eller det andra så länge vi bara uppfattas med de jämförelser skillnader mellan måste göra till varandra. den dubbelsidiga föredra den ensidiga bild av kontrasten även på vår lista över Unterschiedsmaßformel och lokaliserings formler. där förändringen inte sker för snabbt. En annan fråga är hur proportionerna av den totala effekten måste bedömas som var att göra kontraster mellan fler än två stimuli påståenden. Just därför kunde hittas inte en avgörande faktor. så var den är. utan snarare för att ta särskilt hänsyn till. inte bara kontrasten av β : β ' och β ': β ''. som har att göra med endast två olika stimuli. β '. Men sådan är nu i det börsnoterade faktum som gäller föreningen av summan och kontrasteffekten. tre stimuli β . För att inte lägga förnimmelser över tröskeln och under tröskelvärdet efter tidigare konflikter. vilket är av betydelse. men när en sådan händelse inträffar. Eftersom här t. är det.

vi har om v . β . instämmer med ovanstående utskrifter. så fråga dig själv hur summeringen är att orsaka detta. För detta ändamål jag bryr mig att nu inte helt självklar princip tidigare. Nu endast är n tid eller utrymme punkter finns. som infaller den känslan. som ges av tröskeln förhållandet. och produkten av 6 trösklar som kommer i beaktande här. " tas i fallande ordning efter storlek och skriv k dubbla värdet mot k för mätningen formel för att bara helt enkelt införa varje förhållande. så gå igenom omvandling av summan av logaritmerna i logaritmen av produkten av ovanstående uttryck i Nu skulle vara utan tillsats av den mellersta stimulus β ' av den uppfattade skillnaden var vad i händelse av att v . v " är de tre villkor motsvarande förhållande trösklar. men jag misstänker att följande kommer att vara avgörande.1 ) är. v " som annorlunda som skall antas av 1 och från varandra. skulle kontrasten summan vara lika stor som när två utan tillsats av medelvärdet. β '. ω . så två gånger. v ' " . vars index tas på indexen för de stimuli.1 vara att dela. Om emellertid alla tre trösklar är lika. som i de tre lampor för att bilda en likformig anledning spetsarna av en liksidig triangel. vilket står i kontrast summa av tre stimuli mindre än mellan de två ytterligheterna av sina egna. Att gå till 4 stimuli över. I det allmänna fallet finns v . kallar hon i fallande storleksordning β . β . . exempel är. så i mitten stimuli inte längre försvinner från skriver kontrasten summan och vi får för . följt vid tre stimuli vars förhållande trösklar har detta förhållande. varför det som nämnts ovan.1) villkor som hör individuellt. β '". v ' " . räkna (vanligen hälften). . som de tillämpar i enlighet därmed. Eftersom inget av dessa villkor innan den andra en annan prioritet som den känslan har. β '. Oavsett vilka värderingar de har. eftersom det verkar rationell och förenlig med den erfarenheten. eller bidrar till den mjuka känslan.giltigt. β ". har därför värdet . Dessa tröskelvärden kan ställas in kan vara en och kommer att accepteras kan vara lika. om vi över varje förhållande och om igen. och där n är antalet stimuli i allmänhet sådan form i beaktande att dra tillbaka nyckeltal n (n . därför att summan är i relationerna vara att minska di n . Denna summa kommer från ∑ uttryckt. det kommer först av allt måste lägga upp alla upplevda skillnader som n ( n . Om vi genomför det här för tre stimuli. v ' " = v " .

1) När det gäller S. fallet obestridligen beviljade den huvudsakliga effekten. Faktum är att vi inte kan få renare och mer sublima samtidigt kumulativa effekten av känsla utan kontrast. men som liksom ligger inuti en ljus yta poäng genom ljuspunkter skall ersättas. vilket minskar deras längd mäts. den andra är fyra långa. 2) Åtminstone inte enligt konventionen av den strikt matematiskt språkbruk. finns inte den produkt. 1) Vi har känsla och känsla summerar skillnader att tänka tillfälle fann. uppkommer frågan om inte föreställningen om en produkt sensation vikt fästes.Vid ungefär försök till tillämpning av dessa formler är att ta hänsyn till att en där det till exempel kontrasten summan tillåter och stjärnor på himlen. ostridigt mellan varje ljuspunkter och de närmaste delarna av den svarta jord existerar. produkten av de numeriska värdena för båda sidor. och inte enklare och mer sublima kontrasteffekt. finns det fortfarande medge att den här definierade underliggande redovisningsprincip varken a priori. för att nämna en produkt av två sidor av ytan utrymme i den omfattning. båda ger en summa som en kontrasteffekt. hittas av erfarenhet för att redan nu tämligen säker. Om ljuspunkter flyter ihop till ljusa ytor. Fråga känsel produkter. graden av rektangeln med avseende på en ytenhet. morgon och kväll glöd också en outtömlig utbyte av kontraster som utvecklas med tiden. Det är dessa förändringar av moln. som av en ren blå himmel dagar. Men om ytterligare information och fakturor jag inte gå in på här. Ända härefter måste vinna mot varandra stort inflytande på kontrasten summan av sättet för fördelningen av de kontrasterande stimuli. men antalet. precis som det händer tillräckligt ofta . även den vackraste och enkelt exempel. dessa siffror är baserade på någon linjär enhet. som med en stjärnklar natthimmel. inte bara för att kontrasten av stjärnorna mot varandra men också från den svarta himlen i princip anses har drag. även om båda sidor. som är relaterad till den linjära enheten. vilket minskar till krävs deras kontrast summan av den anledningen att den starkaste kontrasteffekten. Är inte utan intresse att himlen som har tidigare levererat oss de bästa och enklaste handlingar för de grundläggande fakta och lagar psykofysik.. XXX. 165 ff Men vi är överens i förväg om begreppet en produkt och ta för att inte förlora oss i vaga abstraktioner för en viss indikation på geometrin. även om det är bara en fråga om definition. och därmed den minsta kvoten tröskeln. Om vi har en rektangel vars ena sida två. tjocklek och regelbunden del i tonskalan. för en sådan finns det inte två) . Förhållandet mellan höjd.

jag minns ibland försök av Desprez (Pogg. efter som alla mäts genom den berörda dimensionen homolog enhet kan vara. och att jämföra de olika produkter som framställts på detta sätt med varandra. ju högre han är 3) . Det är säkert att det totala intrycket av en hög ton förstoras genom sin styrka. 3) Här. Om enheten en gång väljs slumpmässigt för båda sidor av sensation. 445). Det väsentliga är den viktigaste frågan huruvida båda sidor ger verkligen en sådan sunt förnuft följd att graden av produkten av åtgärderna sidor betyder något och motsvarar Inkoppling av fakta. kan inga matematiska problem ske mer. samtidigt som den andra konstant. är det vad man säger om linjära idealiska förhållanden. men i verkligheten bara rektanglar etc. Även den omständigheten är värt att notera att det är notoriskt svårt att bedöma om jämlikhet mellan styrkan i olika toner på olika nivåer genom domen mellan omfattningen av helhetsintrycket och de rena Mätningar av styrka verkar fluktuera. och om känslan resultatet. och sedan i verkligheten utan kan verka helt enkla linjer. Ljudet är så att säga så drastisk. efter som var och en är kapabel att oberoende av den andra av ökningen och minskningen. Till förmån för en sådan uppfattning är särskilt styrka och höjd på en ton tycks presentera samma som sidorna. Men inte för de olika kvaliteterna. vilket ger båda parter i mötet. och detta utgör en skillnad från de geometriska produkter. så åtminstone ingenting kommer att hindra de relaterade mått lika multipliceras med varandra. lika kan finna sin åtgärd i produkterna av statistik. Och jag kommer att först nämna vad som kan göras gällande i denna mening. LXV. utan snarare de relaterade abstrakta numeriska värden multipliceras förefaller mig är att vara runt den mindre ett grundläggande hinder än en representeras av olika kvalitet av styrka och höjd på ljudet den annan riktning av sidorna i en rektangel kan hålla. som om de numeriska värdena för två rätvinkliga på sidorna multipliceras. i synnerhet hör till de två sidorna. så tappar den proportionella storleksändring av hela rektangeln med vilken den sida mot vilken förändringen äger rum tillsammans. Faktum Några därför verkar nämnas. . Ann. Både styrka som den mängd föremål för samma grad av vår särskilda mätningar formel.Om du bara förlängas eller förkortas rektangeln i riktning mot en sida. där samma linjärenheten är för båda sidor att ömsesidigt vinkelräta grund. Nu fråga dig själv om en sensation två i olika sinnen kvantifierbara sidor eller mått kan hänföras. visa sig vara flaskor med konstant tjocklek. Men nu gör den kvalitativa skillnaden i tjocklek och längd behövs för var och hänvisar till en enhet i sitt slag. och det allmänna intrycket av en stark ton ökar till viss del av dess höjd. som visar sig vara som en stark och till och med irriterande intryck kan göra även den högsta sång låter väldigt korta stämgaffel spakar. som rektangeln i produkterna av de numeriska värdena av dess sidor. Om så är fallet.

τ perioden svängning. Dock tror jag den tidigare vyn är icke-bindande. så långt det bara är beroende av amplituden hos de oscillationer som en styrka. . k. eftersom intensiteten eller storlek på helhetsintrycket. så skulle det mått på intensiteten eller den totala indraget efter föregående vy eller. Den definitiva åtskillnad vi nu utse folgends alltid storleken av indrag. och efter snart att diskuteras orsaker som ett mått på psykologisk helhetsintryck eller intensiteten av en enkel ton i stället för formen 2 kk " log log formen k loggen för övertygande när enligt L som. och sedan log en 2 = 2 log a . som höjden. Om vi tittar på den fysiska styrkan i en ljus eller ljud med kvadraten på amplituden mätt som en varm. Beläget nedanför. n 1 . lättare att logga en log n . n antalet svängningar. k ' betecknar konstanter vara. förutsatt att det endast beror på den svängningsperiod eller antal cykler. är dess nivå bestäms av samspelet mellan båda sidor. τ en tillhörande trösklar. tjocklek och höjd. genom amplituden och antalet eller svängningsperiod samtidigt beroende kinetiska energin hos de oscillationer och l vilkas tröskelvärde är förstås.Så egentligen något Mätbart visas i helhetsintrycket av en ton att vara närvarande. För färger till särskilda överväganden hävda att jag kommer ner. b . om vi sätter trösklarna 1 sh = kk ' log β log n vilken term då kan du också täcka färger analogt. eller som vi har också 2 kk "acceptera genom val demgemäßer enheter lika med 1. kommer en 2 för β kan ersättas i de tidigare ekvationerna. men för att inte övertygande. den tidigare uttrycket slås samman till 2 kk "log en log n . omfattningen av den uppfattade ljudintensitet och ljudnivå s och h är i sig respektiv där β är den beroende av amplituden av fysisk intensitet av ljud. storleken av densamma. storleken på det intryck men om det av båda samtidigt beroende.

Nu. S. är logaritmen av produkten av dessa värden. LXII. Så det skulle vara den produkt som erhölls tidigare för logaritmerna av värdena på a. Det senare är obestridligen övertygande 4) . 872 LXVIII. och var. eller vilka samma. 805) i Grailich set övertygande där τ varaktighet vibration. varefter uttrycket av måttet på den totala styrkan av den mentala intryck som genererar en enkel ton skulle eller val av sådana enheter för att ge 2 k . Den kinetiska energin hos en vibration är (XII s. t är den tid. lätt att ange. Ann. τ 1 är 1 är logga på = log a + log n eller . är den kinetiska energin hos svängningarna proportionella n 2 a 2 set. n. eller. Seebeck Dessa ljudvibrationer kan göras för att förstå ingen skillnad i de relevanta aspekterna. medan Seebeck i sina avhandlingar på förhållandet mellan ljud (Poggend. som härrör känslan effekten. den hastighet. A 1 . L anses mätas med kvadraten på produkten av kvoten eller . 201 är den levande kraften av vibrationerna av ljus. vad är kvoten av den enkla svängningsperiod i kvadraten på amplituden samma. och den punkt där Grailich var fel. för vilket ändamål tröskelvärden A 1 n 1 . dvs värdena för en 2 n proportionell . produkterna från den enda vibrations nummer i kvadraten på amplituden. precis som man gör här. 461). I hans annars aktnings avhandlingar på förverkligandet av sammansatta färger i mötesprotokoll från Wien Academy 1854 XII. 783 XIII. varvid summan av logaritmerna av dessa värden förekommer som ett mått på psykologisk helhetsintryck. Grailich. som är genom integrering . n 1 . 4) Att Grailich av lätta vibrationer.

som kan uppfattas alls av att sätta upp vår hörselorganet. Att stanna med vad avser Tongebiete till ersättning låg intensitet genom att öka höjd eller låg höjd på grund av ökad styrka. och en fast punkt på den nivå där det upphör att höras. så Dove påminde "som strängarna på en kontrabas måste fortsätta att svänga. men när den levande kraften av olika ljud. Ljudet hörs när produkten av det här inom kort = 1 set. kommer ner.när en av den hastighet som en funktion av tiden t substituerade. eller den så ömsesidig n 2 kommer till disken. hur och när den djupa. och inte heller det gäll ton av båten vissla genom bruset av vågorna och ljudet av vinden tränger in och hur Savart genom ekrar Irene har visat att gränsen för synlighet tonerna på djup ned av styrkan i tonerna kan förlängas. Detta uppnås i en liten En vara. Men om det är den erfarenheten. stå här först. Bortsett från detta. inte påverkas av detta. förstärkt av röst. Det är synd att de mödosamma beräkningar med avseende på intensitetsvärdena i Grailich s tidningar (rapporterar Th XIII. Men nu den levande kraften av en vibration osannolikt att vara relevanta för den levande kraft som utvecklas av vibrationer under en viss tid för vad det är.. " . Detta faktum har särskilt belyst Dove. om n är stort. åtminstone delvis måste ha en annan orsak. djupa toner kräver en stor svängning amplitud att fortfarande vara hörbart. Pp. Därför är en eller n till tröskeln av formen logga en log n sätts lika med 1. så är produkten logga en log n i vardera fallet noll som beter sig väl det andra värdet. Skälen. som har hållits i en vibration när ett amplituden π . oavsett vilken höjd han hade. och den enklaste möjliga förutsättningar i detta relation till oss i 32 Kapitel snarare på en Maßausdruck av helhetsintrycket av en ton av formen loggen på som log ett log n bly. varvid i stället för τ snarare τ 2 i nämnaren. Men kommer att bli en allmän princip för att förklara de sammansatta färgerna. tröskel en 1 N 1 uppnåtts. färger kommer att jämföras: men det måste också ha numret av svängningar i den här tiden så direkt med τ tas ömsesidigt. I själva verket. i samband med ett relevant faktum att färgerna som kommer att diskuteras nedan. Efter denna form finns det en fast punkt i styrka. och vice versa.. om vi vill höras utan större ansträngning. . eftersom fiolen . just nu i en högre ton. men det är ett föremål i naturen av saker innan att härleda ett intryck av styrka och höjd i anslutning från grundförhållandena känsla för rörelsen. den sista av den första föredragna är följande: Det är ostridigt att vi har styrka och höjd på en ton som inte utåt ses som något som matchade. och högfrekventa ljud kan fortfarande höras på mycket låg intensitet. röst sjömannen dog bort i stormen. antalet Ludolf. Inte så med formuläret logga på . där ljudet upphör att höras. dock. oavsett vilken styrka han hade. erfarenheten direkt till formuläret logga en log n . för något annat antal svängningar n annan amplitud a där de kan höras och vice versa . Här styrka genom höjd och vice versa så att hörbarheten är representerade och det finns inom gränserna för höjd. 230 ff) har därmed förlorat sin slagkraft..

vilket begränsar men voraussetzlich existerar endast för de yttre. dvs en med ökad höjd för en ton samtidigt en ökad känsla av kraft och med ökad styrka av intryck av ökad höjd får. S. så en motsvarande ökning av styrkan och höjd uppstår.Också efter omständighet är kompatibel inte med formen log ett log n . men att de inte kom på mannen i den nödvändiga styrkan att passera. särskilt teoretisk relation Seebeck i Pogg. och intrycket av ljudet med ökande höjd skulle öka på obestämd tid.m -drivna. så att du kan göra detta efter varje tillstånd av m log a eller m log n representerar. men detta är inte fallet. Nu förekommer i produkter log n log en faktor log n eller logga en i stället för meter . medelst vilken de verkar att slås av senare studier är endast upp till en viss nivå. trumhinnan" kan vara så utmattad av våldsamma försök att ta . och OHÖRBARHET fortfarande så starka djupa eller höga toner inte bygger härefter som mycket långsamt eller snabbt psyko svängningar är ohörbar även med den största storleken. medan men efter formen loggen om någon minskning av n med en ökning på ett kompenseras. År 1820. eller djup tjänsterna misslyckas 4) . 307 "Jag anmärkte att. och lika mycket för högfrekventa ljud inte längre hörbar. på denna punkt. Dock är loggen formuläret för att möta de svårigheter som om du går med en fördjupning av ljudet över en viss gräns. Det är inte heller troligt att nerv nycklar som drabbats av tonerna. och därefter skulle förväntas om annat bestå matematisk konsekvens att det därför känslan av styrkan i förhållandet mellan log n och höjden i Upplösning logga en växande. utlösa proportionella psychophysiscbe rörelser till vilka grundläggande formler faktiskt relaterade. eller tillbehörsutrustning. I form log a + log n . denna svårighet uppstår inte. LXVIII. eftersom de yttre stimuli sådana endast inom vissa gränser. I själva verket är det hörselapparaten människans ostridigt enbart anpassad för att ta emot vibrationer inom vissa gränser mängden och genererar upp till vissa gränser för styrka. när externa vibrationer är redan där. Om känslan av tjocklek eller höjd utan hänsyn till det andra elementet enbart är ver. är tillräckligt för att göra den hörbar ingen förstärkning av ljud mer. 4) Comp. 458 5) Philos. ja med en specificerad Wollaston innebär även vara döv till artificiellt låga toner 5) . sid. medan han i formen log a + log n går det bra. Detta är verkligen som en avvikelse från giltigheten av formeln logga in för att se den nedre och övre gränsen för hörbarhet av toner. Även trumhinnan med dess tillhörande delar kan bidra till en hög höjd. transaktioner. där innehar vanlig mening användning. när munnen och näsan är stängda. Ann. som vi har i övrigt utan används för att hitta en lägre och övre gräns för giltigheten av våra grundläggande formler.Faktum är att många skäl är det jag i 33 Eingehe kapitel närmare misstänka att apperception av toner av olika tonhöjd är olika nervfibrer. inte den inre psykofysik. så även inom sådana gränser kan representera.

och att det i detta tillstånd av spänning från yttre tryck. . Även Wollaston 8) märkt av hörselskadade: "thatthey Vanligtvis höra skarpa ljud mycket bättre än lägre.. som ett resultat av olika prövningar jag har gjort bland dem. mest livliga kvitter syrsor och andra insekter den minst hörs annars aldrig vilja höra säker dock gör han det för mig långt svagare före roller en avlägsen transporten avbröts. och ganska hög ton att höras bättre än lågt för vissa typer av hörselnedsättning. Pogg. handla. Ann. har trycket på den yttre luften är "starkt kände på membrana tympani. dock utan verkar kräva en begränsning.. I detta förhållande är kända. 306 Detta resultat. För akustiskt hörselskadade finns i kombinationen av tensor tympani relativt en påfallande bättre upptag för hög toner än för djup. Ch H. LXV. och från den distinkta rad steg jag kan räkna upp i utfrågningen av olika vänner. 1498. medan den djupare väl medveten om ännu. genom att titta in i den "rationella Otiatrik" av Erbard (1859). som är mycket svårt att höra på ena örat. 1820. S. dessutom ge mina patologiska observationer som är relativt bättre hörda i avsaknad av trum låga toner. XX. jag är böjd att tro. men tog e II söt och c II är mycket medveten. Jag själv var väldigt slog när jag brukade vara en rundvandring med Prof. och detta av den enkla anledningen att en spänd trumhinna mer Eigenton för de höga tonerna har ." 6) Philos. sid. enligt vilken vissa höga visslande ljud av insekter." En person kunde inte h II fortfarande en II ( h fortfarande a ) höra.. " Många människor kan höga toner inte uppfattar. 306 7) Compt.andan genom expansion av bröstet. Och Bonafont 7) tar det allmänna resultatet av sina iakttagelser om Dove. White. förklarande. sid 65 finner följande passage: "Jag har gjorde anmärkning att nästan alla nervösa hörselskadade bättre. handla. lättare höra relativt höga toner så djupa toner av samma intensitet utan har kämpat för en specifik orsak identifieras. s.. samma hörbarhet för de höga tonerna förlorar. gjorde att han inte var den på en varm sommardag omkring oss. förmodligen även gnisslet från sparvar från vissa personer som inte längre höras. sid. 448 8) Philos. Bonafont tycker även att kunna därefter bedöma BOTLIGHET av olika grader av dövhet. kanske för att stapedius enklare resonans vid låga frekvenser. 1820. "att i samma mån som känsligheten av örat minskar. blir örat okänslig för allvarliga toner utan att förlora i någon grad uppfattningen om skarpare toner. gjorde på . men som hör djupare toner. . T. iakttagelser Wollaston 6) . " Inte utan ränta är följande anmärkning av Wollaston †) : "Från de många tillfällen då jag har nu bevittnat gräns för akuta hörsel.

då en 1 . höll fullkomlig överensstämmelse formen log + log med formuläret log + log inte att förbise den skillnaden att i den förra formen b. eftersom höjden är konstant. är tröskeln för styrkan i ett ljud bara så konstant. 312 I övrigt har den övre gränsen för de hörbara ljud från de successiva observatörerna blir mer och mer utvidgas.gränsen till förhandlingen intervall på en enda ton mellan två ljud. tröskeln vibrationsfrekvensen. men en " 1 n ' 1 = a 1 n 1 och hela tonen skillnaden Trots en djup svag och en stark hög ton kan ha en Maßausdruck av samma storlek. generellt sett. generaliserar alltså då: att det inte bara det som hör till samma sida av känslan att ansluta till två olika punkter. log + log med. vilket sker när vi två stimulans storlekar β . "kan vara tillräckligt för att göra den högre not ohörbar. men den kvalitativa intryck eller karaktär är både annorlunda beroende på sammansättningen av denna Maßausdruckes. Detta för med sig att den upplevda höjddifferens av ljud är så litet ändras genom deras olika styrka än höjden själv. tunn. Betydelsen av denna form. vilken . β ' kan fungera på två olika punkter med olika känslighet. Den första verkar relativt allvarlig. och frågan är om redan nått gränsen. i detta avseende Th IS 258 Det kan noteras att formen log a + log n . eftersom det är av en sund log . den andra stocken . tung." †) Philos. pekade den andra. och tröskelvärdet på höjden endast i den mån styrkan är konstant. Och detta har både om matchande framgång: att precis som de stimulans variabler kan utsättas för två olika punkter i ett särskilt yttrande. värdig. 1820:e sid. b ' är oberoende av varandra. men också det som två olika sidor tillhör samma punkt i detta formulär. medan det i den första en 1 och N 1 av ekvationen en 1 n 1 = konst. förbli På vägen. dock bedriver de i en gemensam känsla av ljud . är kopplade. Även om den lägre hörs tydligt. styrka och höjd till samma punkt. transact. även om en " 1 och n 1 från 'n 1 olika. eller för att återupprätta med trösklarna. och det är. gäll. dock är de fortfarande engagerade i ett gemensamt område intuition. Den stringens i formuläret loggen på antas. i summan formel som presenterar sig själva bildar log + log ganska match. bred. Comp.

i det att den kan betraktas som sannolikt att förhållandet mellan de externa vibrationer räknas in i kupén. Bara det skulle vara meningslöst att fortsätta driva sådana möjligheter här. därtill. men vi kommer alltid att anta att snabbare svängningar och mindre amplituder hör ihop. så vi har till viss del redan i ögat och örat två så olika varelser. och i detta avseende följande anmärkning är viktig. eftersom vibrationerna av ljus med enorma litenhet oerhört snabbt. och om samtidigt amplituden skulle vara motsvarande stor. i omvänt förhållande av amplituden av svängningen. ljudvibrationer på mycket större långsamhet är mycket större. Både giltigheten av Webers lag för styrka och längd i synnerhet. alltså hörbarhet skulle kunna kompenseras genom en motsvarande ökning av amplituden med ett minskat antal cykler vid en reducerad amplitud med en motsvarande ökning av graden av vibrationer och tvärtom minskar hörbarheten av vad du kan se det i toner så långt som bekräftats som en. och vi kan inte veta om världen i sig är inte ett sådant system. högre eller lägre delen av Tonskale liknande. den logaritmiska formen av Maßausdruckes och dess upplöslighet beror på två oberoende ledamöter. Förmodligen skett med hänsyn till gränserna för hörbarhet av ljud stora skillnader mellan olika varelser (som Wollaston har utfört special) av varje varelse att tillhandahållas beroende på hans livsstil med Shoo organ och nerver nycklar till en viss större eller mindre. eftersom compensability av stärkelsen genom höjd och vice versa när det gäller hörbarheten av ljud i allmänhet. tröskelvärdet för amplituden av svängningen i det inversa förhållandet av antalet vibrationer. mätbrevet logga på skulle vara relevant även här. enligt de allmänna misslyckanden upplevelser betraktas som sådan (se ovan) har lett till att gå. där rörelser så lång tid som rörelsen av jorden runt solen men ändå förmedlade perceptionsfenomen. men den möjligheten ännu inte slagit fast att om vi en slutlig analys av interna vibrations rörelser som är föremål för uppfattningen av ljus. står på hans kommando. inte mellan dessa olika former. kan tillämpas på alla de vibrationer som beror förnimmelser generalisera bör. Den föregående sammanfattas den rigorösa grund av formen loggen beror på Maßausdruck som för intensiteten i känslan av ljud och eventuell överföring av detta formulär för att andra sensationer på två villkor: 1) att Webers lag för styrka och höjd är särskilt sant som har verkligen hittat toner så. rikta svängningsperioden. Man skulle systemtänkande. eftersom formen loggen att tolerera.beror på höjden. Om det som är sant för ljudvibrationer. och formen loggen på bara på grund av dess större enkelhet och enklare relation sensation storlek till storleken av den levande kraften är sannolikt att föredra preliminärt i . att intensiteten i Toneindruckes samma vid konstant rörelseenergi 2) en 2 N 2 och därmed samma svängning produkt att bo på minskning. Så det avgörs av erfarenhet. i den mån det är hittills visats genom allmänna och obestämda upplevelser. så snart det kommer att diskuteras i form av loggen för att se färgerna inte ansöka direkt om vi vill mäta beroendet av känslan från den yttre charmen i färg då. Naturligtvis. och omvänt. Samtidigt är den senare räcker naturligtvis till en riktig skyddstillsyn ännu inte ut. skulle vara lika bekväm med former Maßausdruckes i formuläret loggen till 2 log eller en 2 n .

eller. 9) I Th II s. produkten en 2 N 2 . om inte nu. men skulle vara av yttersta vikt.naturen. Och trots att jag med den tidigare avsaknaden av ett sådant beslut i form logga på som har föredragit enklare och kommer att föredra en snar framtid. skulle avgöras på detta sätt.Det är ostridigt skulle mer kan förväntas av det om det inte var en omständighet som måste påverka hans mycket avgörande kraft. kan det erhållas genom experimentet. som jag kanske som att köra till beslutet att ha i åtanke är här: Antag som tillät samma hammare alltid från samma höjd på samma horisontella sträng men vid olika spänning därav. så att ljudet kommer alltid börja att höras vid samma fallhöjd och sluta agera som du abändere spänningen i strängen. medan de samtidigt en allt mer tonhöjd. tonen i båda börjar på samma avstånd från lyssnaren och sluta att bli märkbara. Skillnaden mellan de två formerna inte. är hörbarheten genom att öka på n ökningen mer än genom utvidgning av en Om formuläret logga en 2 n är. därmed också att kommer att förbli densamma . faller. då strängen är alltid samma levande rörelsekraft. om försöket med två lika men olika spända strängar och två relaterade till samma konstruerade hammare eller pendling på samma Fallhöjden (med en återföring av experimentet med båda) anställer. som jag kan vara möjligt i framtiden. är det di swing i allt mindre amplitud. beroende i den meningen att måttformel. formen på loggen till 2 men när storleken på förändringar i hastighet (hastighet andra ordningen) som äger rum i samband med en svängning. som. Experimentet. Om däremot formen loggen på 2 övertygande. Dess resultat skulle . jag antar att det fortfarande ganska fastställa om denna fördel kommer att visa sig 9) . men vad man förutsätter att det finns ingen teoretisk anledning skulle det omvända gäller. som jag visar nedan. eller slå i samma pendeln alltid vid undersökning av samma Elongationswinkel mot samma men olika spänd vertikal sträng. både i allmänna slutsatser som förhållandet mellan de dimensionella värden för styrka och höjd som de fäster sig. hur jag önskar andra är samma antagits. Från diskussionen om ett framtida (den 32: a) kapitel verkligen betona att formuläret loggen på krävs om intensiteten i känslan av storleken på hastigheterna. 32 Jag har själv redan vorgreitlich en preferens för det tillstånd till vilket formen loggen är att stödja 2. för övrigt. n ökning. Ett sådant beslut. För tillfället är jag inte kunna göra det här testet exakt tillräckligt med nödvändiga ändringar. inte saknas några åsikter. men ju mer det är spänd. Nu Tillämpar Maßausdruck logga på . vilket är en mycket grundläggande fråga för psykofysik. så länge som ett direkt beslut inte är närvarande. påstod. vilket obestridligen skulle underlätta jämförelser. desto mer en minskning. uttalas dock att beslutet inte längre kan hittas för mer detaljerade överväganden skälen till detta genom att slå och placera den på framgången för framtida erfarenhets undersökningar byte.

N. "Två färgade ljus Beloppen lika ljus vid en viss absolut ljusintensitet. Men om. först i Purkinje 10) märkt av Dove 11) i sin tur självständigt upptäckt och fortsätta exakt i Grailich 12) uppgav då. 19 "Omnämnandet av Dove upptäckte fenomenet skulle kunna vara . och ju mer n på gränserna för hörbarheten närmar sig. ta inte färgerna att slutföra. Nämligen mindre bryt av de två färgerna i det första fallet. särskilt eftersom inte osannolikt sådant Accommodationsfähigkeit spänningen hos trumhinnan sker. skulle det vara lämpligt att åtminstone ha hittat hans sammansatta resultat för de yttre psykofysik. på grund av icke-separerbar komplikation av villkor ger inte en tillräckligt avgörande resultat i Föremål för de inre psyko spirande. Eftersom det för färger är enligt anmärkningen redan Th IS 175 gjorde Webers lag anges inte som att slå. Det kommer att vara frågan om i vilken utsträckning vissa noterade variationer i hörbarhet av olika höga toner med samma kinetiska energin snarare bero på lika levande kraft de externa svängningar kommer att bevilja på insidan. Detta. Mag efter alla Maßausdruck loggen på eller logga på 2 varv ut att vara övertygande. Acad 1852. av Helmholtz †) mest skarpt definierade och formulerade själva verket.säger Helmholtz . och det är ett faktum som och den andra inte. uttalas av den senare i följande mening eller lagar. " 10) Purkinje. 69 eller Pogg. Under tiden kan vara kanske genom att kombinera resultaten från försök 1) mot den nedre. är detta inte fallet. 251 †) Pogg. ACAD 1854. om jag misstar inte. men efter de fakta kommuniceras. desto mer måste vid konstanta värden för att minska hörbarheten. huvudfråga. så även det första villkoret i formuläret loggen på eller logga på 2 gäller inte här. 3) runt mitten mellan de två dra en bindnings slutsats. men baserat på tillgängliga allmänna erfarenheter endast för territorium ljuden. LXXXV. även om formen loggen på ska vara korrekt med avseende på de inre rörelserna för att utreda vad som är det huvudsakliga intresset. Beitr 109 11) rapporterar Berl. XCIV. att uppfattningen om olika höga toner lika lätt gjort inom vissa gränser. XIII. Wien. dvs amplituden av de yttre vibrationer med proportionell amplitud av den motsvarade inre. i allmänhet det vet inte om ljusnivåerna är antingen dubbleras eller halveras. enligt den i Twilight längre än den röda erkänner det blå. 397 12) Sitzungsber. som gör en starkare intryck på dagen.vara enkel och entydig när förhandlingen apparaten varje n mikroskop samma ljus. 2) mot den övre gränsen för hörbarhet. eftersom det kan vara. eller från det faktum att det internt samma levande kraft i olika n och en lyssnande utan samma intensitet sensation. i det förflutna brechbarere tändaren bli.

som anges fram till nu endast i färg. som behåller en del av solljus utan att ändra förhållandet mellan de olika komponenterna. " Man ska inte detta faktum. värdet av log en "log n genom log m log n '. Incidentally skillnaderna var mycket låg. om Violet var förenat med en av de mindre BRYTBAR färg. och därmed till = A'n ' är. om. I enlighet med funktioner i ² eller en ² n Så om Blå uppväger den röda i skymningen. rött till grönt blått. och efterfrågas av det faktum som finns i Helmholtz teorem. och varken den logaritmiska eller någon som funktion av en ² n ^ eller att tolereras än Maßausdruck för intensiteten hos den sensation med Helmholtz teorem. hålla samma påstående med det faktum att ett större antal cykler kan kompensera för en mindre amplitud för synlighet. så länge jag båda färgerna från mindre BRYTBAR halvan av skalan. Så du kan se det utrett hölls det gemensamt av färger och toner som mindre frekvenser kräver en större amplitud att vara märkbar. I själva verket går intensitet log ett log n och logga en " log n ' genom att multiplicera värdena a och a ' med samma värden m in log ma log n och logga ma ' log n ' = (log m + logga a ) log n och (log m + logga a ' ) log n enligt vilken värdet log ett log n genom log m log n . som någon form. Under mina experiment på de homogena färger observerar mycket bra jag hade två färgade ljus mängder av kolumnen på skärmen tränga in i en sådan mängd att de kastade samma mörka skuggor. inte i toner som bildar. Ty om i två toner och färger en 2 N2 = a ' 2 n ' 2 . Därefter skuggan av mindre BRYTBAR färg uppträdde mörkare än i den mer BRYTBAR. i toner tillräckligt anges detta i form loggen på eller logga på 2 går in i det. och Jag tycker att det är inte osannolikt att den Helmholtz lagen i färger med så många andra varianter . som är bra gjort. så att det fortfarande skulle uppväga enligt en sådan form av Maßausdruckes med maximal ljusstyrka samma dag. medan Dove'schen erfarenhet och Helmholtz teorem. tvärtom säga. för medan den senare. men inte att förväxla med en gemenskap av Helmholtz lag för båda. är det tydligt att de hellre skulle rida det ännu värre. är det också 2 till = 2 a ′ n ′ måste förbli. med. vilket inte är satt så att 13) .-. och de flesta. tog mycket mer slående mellan de av mer BRYTBAR halvan. men Helmholtz lagar måste bara komma i övervikt mot färgen med det större antalet vibrationer. alltså värdet med det större antalet vibrationer med mer än den andra verkar mer och mer. och förde mellan heliostater och den första klyvningen ett enkelt eller flera skikt av tunt vitt tyg. i två lika stora intensiteter log ett log n och logga en " log n 'amplituden a och en "ökar i samma proportion. inte bara kan förbli utan lika intensitet. vilket motsäger en lika stor synlighet på samma levande kraft eller likheten av en produkt som i ² eller en ² n band. Om vi undersöka om om formen log ett log n skulle vara mer lämpligt att lämna över Helmholtz teorem som en naturlig följd.

13 Därefter två mycket viktiga frågor återstår. livet efter det verkar styrkan i amplitud. från höjden av antalet svängningar. om ingenting helt enkelt vissheten. I. dvs höga värden på upp n visar. P. Med känslor för oktaven naturligtvis beroende av känslan av de underavdelningar av oktaven tillsammans. Förmodligen beror på anomalin här för brechbarere färger. med den andra anomali längs vilken Helmholtz har anmärkt att de mer BRYTBAR färger. har vi ett intryck av periodicitet. så även att resultatet även i separata färger är inte helt klart. som inte bär omfattningen av styrkor i sig. Slutligen är den artikel som skall belysas. 9) av intrycket beror både enligt samma lagar. av vilka det finns ingen alls ändliga ratio delar. gäller inte toner i vilka förhållandet naturligtvis direkta experiment i samband med den föreslagna ovan. Enligt tidigare studier om styrka och tonhöjd på tonerna (Th. För det första. Det har visat sig delvis som säker. kap. släkt. XCIV. men många av övervägande sannolikhet om detta ämne kommer att få veta. och bortsett från den bild av progression i stigningen i skala höjder. eftersom förnimmelser av tonen. 1854. känslan samtidigt säger att vi utvecklats till en match och returneras på sätt och vis till de tidigare intryck. Men det är inte. så länge båda färgerna är hämtade från mindre BRYTBAR halvan av skalan. och därför bara för färger. vilket sker när inget motsvarande framsteg i omfattningen av styrkor. annars skulle behöva vara på samma sätt för dem att bekräfta Webers lag. vilket visar att det inte är för alla värden på n finns det en likgiltig relation . 14) Pogg. Omfattningen av höjder bär ett naturligt mått på känslan i sig. Akad XIII.som erbjuder ljudet av vilka förhållandena mellan färger och vad jag i 33 Kapitel kommer framför allt sätta ihop. dels som troligt att färg förnimmelser inte är beroende på samma sätt av antalet vibrationer. medan det avgränsade på skalan för .Därför att med varje framsteg med en oktav under den första skalan. att högre toner är företrädesvis före ett djupare beroende av svängningsfrekvensen av amplituden. Omfattningen av styrkorna är känslan av absolut oändligt. fäster vi uppgradering inte omfattningen av styrka. som. och inte heller skulle vara mycket önskvärt.253 uppmärksamhet. dock är det inte känt. Vad kan vara orsaken till skillnaden efter men i själva verket för alla beroende? Till denna fråga går jag närmare i den 33: e Kapitel ett. Inte att förglömma är det sätt som erfarenheten resultat som finns i Helmholtz teorem bara bekräftat i separata färger. helst före förändringen mindre bryt med förändrad stärkelse samtidigt Nuance 14) . 13) Sedan gör även Grailich i Sitzungsber. och att alla förhållanden måste motsvara känslan av styrka och höjd. d Wien. Second. och att den beter sig annorlunda när färgerna blandas till vitt ljus än det som förblir vitt när styrkan i alla dess komponenter försvagas i samma proportion.

Låt oss föreställa oss båda skalorna som pelare som sträcker sig till oändligheten. vad man är i detaljerna 33 Kan läsa kapitlet. kan du fråga här.höjder ändligt intervall oktaven. fjärde Visar inte upp. . vilket också tillåter ändlig ratio delar. 1846. Varför denna skillnad mellan känslan omfattningen av de styrkor och höjderna av toner med samma matematiska representationen? vilket är lika med dem som kan ansluta till frågan ovan i förbigående frågade var den skillnaden att ljuden i detta avseende från de färger men precis som de är beroende av antalet vibrationer. i den mån om den tidigare teorin är inte en brist falska. inte har något gemensamt med den USF förnimmelser av musikaliska intervall om den femte. så w = x . Även om färgspektrum en återgång till den röda verkar genom Violet på brytbar ände för att indikera åtminstone BRYTBAR slut. På stöttepelare. är ingenting uppdelad. Innan jag försöker nu att ge detta. S. 360 ° : w = 1 : x . har Drobisch mot slutet av citatet ovan. Matt. om av intervallen x motsvarande vinkel = w.. den sista källan. 113. men en Maßgefühl de mellanliggande intervallen mellan rött och violett är alltså inte gett det minsta. då alla återstående intervall båge av denna cirkel. men jag vill berätta den geniala grafisk design och exponering. Men foten av höjder på kolonnen separeras och därefter vi sedan enkelt uppskatta egenskatt. "Om du tror av intervallet en oktav till grundtonen än omkretsen av en cirkel vars radie dvs = 0. dock har han sin idé snarare kopplas till Newtons färgcirkeln även efter not sid 181. men en ofullständighet. endast formellt något annorlunda. Vetenskapsakademien. erbjuda? Efter att alla färger har bara de musikaliska intryck av oktavintervallet och dess underavdelningar Analog dar. i sin avhandling "Den musikaliska Tonbestimmung och temperatur" i Abhandl. Ovanstående presentation är bokstavligen bara om man bortser lätt rekonstrueras. S. bort figurer och deras förklaring.-phys-Cl. d sachs Soc. På ett ännu tidigare liknande konstruktion av Opelt. en svaghet i teorin? Enligt min mening. oberoende av deras förhållande till varandra. och kontrasten av förnimmelser som är rotade i deras förhållande. eftersom det självklart. 35 har fått. som Drobisch har redan för länge sedan under den progressiva uppstigningen samtidigt med den periodiska återkommande Toneindrücke sensualizes när de passerar genom tonskalan. 15) Denna konstruktion är först i Abhandlang av Drobisch: "På den matematiska bestämning av musikaliska intervall" i avhandlingarna i Jablonowski'schen Society. som inte är känd i originalen till mig. låt de tillhörande central vinkel är lätt att avgöra. 360 °. Vol II 1855. och senare. och färgerna gör sin distinkta intryck på alla. om de fortfarande behöver ett tillskott. en representation som är verkligen inte utan finner intresse här 15) . och så måste vi bestämma någon grund underavdelningar av uppskattning.15915 måste.

detta högre position. Eftersom oktav huvudtaget släktskap med den grundläggande anmärkning men en urskiljbar av detta ljud är sagt Nu dock. "Denna rotation av radien är dock av den förändring som lider tonen när han gradvis går från Root till oktav.. som motsvarar de belopp som uttrycks av den tolfte oktavintervaller klaviaturinstrument.Enligt detta resultat för de tretton huvud intervall efter värden på w. Man kan i dem radien enligt dess olika lager än positionen för tonen mot roten motsvarande bild utsikt . " 16) I detta illustrerad representation har gett oss en plats i Newtons optik ( Lib. de sjunde och sjättedelar av det grundläggande. Likaså den fjärde faller beskrivs av denna omvända rotation med den femte av de grundläggande ihop 16) . förhållandet mellan det relativa antalet cykler y av en sund och hans intervaller x är ge med Root. . Pars II Andel VI passerade). som han sedan genom genererade oktav. först med oktav. l. utan att ge men också en viktig information. figurerna 1 och 2 (originalet) dar. men en kontinuerlig övergång måste ske till henne. inte plötsligt. w w' 1) Prime 0 ° 0 '0 ° 2) sekundvisningszon 33 31 30 3) stor sekund 61 10 60 4) liten ters 94 10 90 5) stor ters 115 53 120 6) fjärde 149 24 150 7) augmented fjärde 177 42 180 8) Quinte 210 36 210 9) mindre sjätte 244 7240 10) stor sext 265 19 270 11) mollseptim 298 50 300 12) betydande sjunde 326 29 330 13) oktav 360 0360 "Dessa värden på w och w " med tillhörande båge. vända tillbaka. kan förekomma... För övrigt här motiverar utnämningen av sjättedelar och sjunde som en omvänd tredjedelar och sekunder också livfullt. " "Vi här över på ett helt tillfredsställande förklaring när vi ekvationen y = 2 x .. hon var keynote på en högre nivå.. en ofullständig bild. som vi "w värden lägger. eftersom vänster till radien när han beskrev det hela cirkelns omkrets. en rimlig geometrisk tolkning. Såsom värdena på x genom en . så är de sekunder och tredjedelar. Nära nog är här för att påpeka att eftersom förändring i tonen är en gradvis.

som motsvarar grundtonen. y = 1. Var och mellan tonen för det som alltid är 1> x > 0 och 2 > y > 1..1. så ge dem lämpligt sätt bilden av en spiraltrappa. som beskriver en halv cylinderns diameter. Vi visar nu först och främst hur denna konstruktion sker i relation med andra enheter endast val med vår tidigare Maßausdrücken. och som för x = 1. x = 0.. uttryck skala. " "Efter detta (genom Figur 3 och exponeringen i den ursprungliga illustrerade) display är nu att för den kontinuerliga sekvensen av toner motsvarande bilden inte både logaritmisk spiral på den cylindriska ytan. mycket träffande valt . och kan Y som den absoluta nivån för tonen. det vill säga känslan av deras intervall. y = 2. då avståndet oktaven motsvarande punkten är dubbelt så stor. Opelt (på vilken typ av musik. = y deras förhållande. Livet alltså representera x och y -koordinater av en logaritmisk spiral. som i musikalen. har sina ändpunkter i en av cylinderlind logaritmisk spiral Sedan. g.. Plauen och Leipzig 1834.cirkelbåge som är värdena på burkens y av räta linjer är visade. n den på andra sidan såg annan ton. u = 2 x . faktiskt. skjuter u den relativa höjden av den relativa graden av vibrations y återges ljudet i förhållande till höjden av sin grundton. eller x och y är koordinaterna för den spiral. h .. tonsekvens c . f. skala grader är därför när man tänker på början av huvudet samtidigt. d. med att hoppa över mellan från. " När det gäller representationen av Drobisch som är obestridligen mycket lämpligt. så är skillnaden formel x = k log . " "Så vitt jag vet.1 = u. som är vinkelräta mot slutpunkterna för att bågen på planet för cirkeln. eller vad är det samma. e. c händer bara ett visst antal toner. Uppenbarligen då dessa värden på y som representerar raka linjer i den krökta ytan av en cylinder som cirkel till basen.. eller kortare undersökningen av tonen i roten av.. att kombinationen av progressiva och periodiskt inslag ger en levande idé i tonen rad. Låt n ′ graden av vibrationer i någon grundton. Skruvar från den yta som bilden verkar bara för att fylla mig han inte utövar. x = log 2 (1 + u ) äger rum ni tar upp. 43). på ytan av en rak cylinder är. S. k vår vanliga konstant. " "Att ersätta y . och mellan höjd och rotation av relation. . har först använt ovanstående cylindriska spiralen för sensualisation tonen raden W. utan skruvytan. a. när det i axel cylinder stiger och roterar runt samma vid samma tidpunkt.. x hänvisas till som dess riktning av avvikelse från den fundamentala. x känslan av skillnaden mellan n och n '.. då så är u=2x-1 Värdena på u representeras av avstånden för punkter på spiral av planet för den cirkel som definieras parallellt med planet hos basen som passerar genom den punkt hos spiralen. har en motsvarande punkt i spiralen. som hänför sig till det av basen parallellt avsnitt av cylindern . då avståndet för den motsvarande Root punkten av denna spiral från cylinderns bas = 1.

den grundläggande antalet svängningar n ' och samtidigt ges den logaritmiska systemet genom detta förhållande så att (Skulle fortfarande divideras med log 2 vilken uttryck om man istället för en logaritmisk system med bastalet 2 skulle tillämpa en vanlig). som ges av denna formel värden på n motsvarar. När n är en effekt av den bas på 2. Efter Drobisch en har y = 2 x . Om vi nu också den frekvensförhållande = y av räta linjer. som är hämtade från en specifik utgångspunkter. det vill säga lika med antalet cykler av den fundamentala.Eftersom k dygd godtyckligt val av känslan enheten. eller returnerar x i konstruktionen av de bakre utgångar. Dessutom. tar också hänsyn till den grundläggande betydelse som har frekvensförhållandet 2 som Vergleichungsmaßstab med alla andra vibrationsförhållanden. 2 som bas antalet den logaritmiska systemet och tar samtidigt som den grundläggande antal toner med oss x = log att endast skillnaden mellan Drobisch s och vår formel kvarstår att samma Constante k. och därför eller. Eftersom både om den oktav intervall representeras av en cirkel omkrets. radien = 1. där π Ludolf "sche nummer innebär. alltså x är en multipel av 2 π för ett heltal di är ett heltal omkrets. n ' dygd godtyckligt val av tidsenheten för vilken man bestämmer antalet vibrationer. & c. Men eftersom .. som bär det med sig. om du gillar Drobisch även för tillämpningen av logaritmer i Tongebiete föreslagit. då 2 π av omkretsen av denna cirkel och samtidigt representativ för oktavintervallet. med oss radien = 1. vilket sker när n = 2. radien = 2 π är inställd. som Drobisch. lämna dem på båda sidor under angivna matematiska uttryck lätt reduceras till varandra. den radie av en cirkel = . det att umgås ändar eftersom kretsdesign k = 2 π . vi = 2 π set. kommer han in på 1. som faller inom ändpunkterna bågen x vinkelrätt mot planet för cirkeln. i oss värdet 2 π . med en cirkelbåge av 1 representerar radie. Låt nu värdena för x. så vi tar botemedel. så att detta har också Drobisch vid värdet 1. varav den förstnämnda verkar lämpligare i den mån som den oktav är den naturliga enhet av musikaliska intervall. kommer att logga ett heltal. det vill säga. har vi alla byggandet. kan ett godtyckligt värde avgöras. när ljudet är på en högre oktav ökar.

och bör det mötet mer än tillfälligtvis vikt fästas. och antingen logga eller som en radie vektor vägas. men vilar den på något positiva. Både om du kan sedan. då det relativa förhållandet mellan frekvenserna för att ljud och grundton så heter.det inte handlar om representation av tonala relationer i siffror. Förresten kan du se med en blick på vår formel något. och slutligen val av enheter för byggande förblir gleichgüllig . tillsammans med det faktum att ett spiralblad i några varv är en av de viktigaste delarna av vår hörselapparat kan bärvågen för en del av den Endausbreitang Gehörner-tiva. men med geometri. det andra fallet genom att ta ut loggar den upplevda höjd över grundtonen representerar detta. så skulle snäckan visar bara tillräckligt varv än vi kan höra oktaver. så att du både om . särskilt som en vinkel. efter behov Drobisch Låt radien vektorn under dess rotation stiga. den andra en mer utsträckt i fjärran. spiral. asymptotiskt zustrebendes med oändliga varv på axeln. att loppet av lera intryck lättare än med en som lindas runt en cylinder. är den upplevda höjd över grundtonen. om x = 2 π log mängden upplevda höjd över proportionell med log fortfarande det andra fallet (i fallet med den logaritmiska spiralen) i radien vektor måttet på den verkliga eller objektiva höjd över grundtonen. vilket inte är fallet om du inte vill ha några att anta att labyrinten nerven fortsätter omfattningen av masken kentöne. Är det ännu ens varit benägen att hålla lämpligen bestämmas före labyrint nerverna för känslan av beck Cochlear nerv. kan ge samma teleologiska hänsyn till . varav den förstnämnda en Archimedes. kan representeras av en plan spiral. tillsammans med de faktiska mängder som anges ovan vad som troligen kommer att vara en liten fördel av fullständighet. radien som vanligt med 1. måste det delvis något för sig själva. och ännu mer. Detta är intressant. medan x . Varje fall skulle ha ett visst intresse för att söka reda på den exakta formen på spiralbladet i vår abalone. Båda Om du har i den vinkel som radien vektorn på värdena mot hans n är = 2 sker startposition. graden av upplevd avvikelse från den grundläggande sedeln eller en oktav till den grundläggande första fallet (i fallet med Arkimedes spiral) i radien vektorn logga grundtonen. bara i olika former. om ekvationen x = 2 π log representerar med polära koordinater. med den upplevda avvikelse från grundtonen eller en oktav av samma på samma gång. den senare är en logaritmisk spiral. Genom båda konstruktionerna får vi spiralbladet av en skruv genom den första en relativt mer i beloppet dras i skruvaxeln äntligen finalen. omkretsen med 2 π express. och i undersökningen först om den faktiska höjd över grundtonen.

utsikt över enkelheten i de vibrerande rörelser som vår lyssnande ämne internt. i en mening utgångspunkterna hei varje oktav tillbaka. osökt att komma med när jag något annat. nämligen. så är antalet 2 infördes som en grundläggande konstant i de formler som att vila dessa konstruktioner. 3 / 2 . och som en. den återupptäckt genom en härledning av elementära förutsättningar. och sämre enkelhet av dem som är föremål för den vision. Den föregående är trots allt bara en liten väsentlig ombyggnad av den ursprungliga representationen av Drobisch vad ingen vikt är. som de säger så har presenterat sig som den mest naturliga uttrycket för en motivering till de villkor som visas på jag är nu.formen. bara det tog slut. eller något irrationellt tal är denna konstanta. men vad orsaken ligger i sakens natur det innebär? Från formel baserad på den Webers lag start. och det är endast i den omfattning som anges häri. inklusive men fram till nu borde vara några utsikter och det är inte mycket oro oss här. det gemensamma beroendet av Toneindruckes av vibrationsfrekvens och amplitud. utan att tänka att beroendet av den periodiska oktav intrycket skulle kunna ges i solidaritet med hur det verkligen har visat. men så Angränsande. men bara troligen göras. och i stället för polära koordinater bara liksom rektangulära koordinater för att representera storleksförhållandet mellanx och eller logga bruk. eftersom samtliga Maßausdruckes för ljudintryck genom stämpel giltighet hävdas när den djupa principen om elementär härledning genom vilken detta resultat har hittats visade sig vara så. vi kunde för k lika gärna något annat värde än 2 π substitut. skäl som troligen. genom andra breda framtid (kapitel 33) darzulegende. men ingen spiral. Den har jag nu mycket förvånad. som enligt ovanstående diskussion verkar lystes av den erfarenhet. 4. Men varför kunde inte 3. där vi skulle då få en vanlig logaritmisk kurva. som i själva verket har oktaven. men i själva verket kräver bara svaret. utan att lära oss något från botten av de nyckeltal som visas dig. En högre eller lägre oktav sker med en styrande känna sig viktiga om en vibrationsfrekvens fördubblas eller halveras. inte styrkan. och detta representeras av polära koordinaterna för oss. som en psykofysisk gåta är löst med det. Varför avser vidare den periodiska elementet enbart höjden. sökte. det vill säga inte får förbise det faktum att alla dessa konstruktioner är bara empiriskt. Endast under . som sedan tar oktaven annan intervall skulle ha den auktoritativa börden av något. ett resultat av vad jag gjorde för från 4-faldig aspekter viktigt att tänka på. vilken uttrycket av periodiciteten skulle elimineras. inte de färger? Ovanpå allt detta ger oss konstruktionen inget svar. så cirkeln funktion 2 πsom en andra grundläggande konstant infördes i vår formel. varför det sker beslutas endast inom områdena ljud. vilket kan innebära erfarenhetsmässiga förhållanden troget. Ljud intryck versa. som stöds av det faktum härmed inner psyko presenteras verk i en viss riktning. Först. något som förefaller mig ett svar.

på samma sätt i båda förhållanden. kan bara vara den första (det vill säga. här förutse och sammanfattar en ut. som hänvisar till vår nuvarande frågan särskilt. det är valet igen kan hittas genom att summera dimensionerna av elementära sensations bidrag som representeras av individuella stunder av vibrationen produceras när varje elementär känsla bidrag från antingen äger rum just nu hastighet (vilket är den form loggen på det) eller hastighet (som log till 2 är) på samma sätt beroende tänker. amplituden. inte den sista att vara relaterade. vilket är oberoende av storleken på den amplitud och storleken på svängningsperioden beror enbart på den periodiska återkommande samma period svängning. men också finns i Maßausdruck ett värde i detalj. men innehåller. med planen). Passagen av räkningen genom vilken detta resultat visar sig. Han är i själva verket etablerat enbart från summering av en periodisk funktion. i form av Maßausdruckes logga på eller logga på 2 men den enda anledningen till varför inte komma i förgrunden för att han. I 32 Kapitel det visas att åtgärden i det allmänna intrycket av styrka och höjd på en ton av formen loggen på eller logga in 2 . Detaljer om denna artikel till mig är det 32: a Kapitel behandlas. men jag lyfter något från de förgrenade diskussioner. vilket kommer att göra den mer allmänna versionen av uppgiften där det behövs. och amplituden av dessa går från den andra sidan i Maßausdruck hela Toneindruckes en.förutsättning nämligen att ljudet stimulans enklast möjliga vågformen triggers i våra kännande hörapparater. än hela känslan av hela amplituden och antalet svängningar beror. och kan betraktas som rent uttryck är beroende av periodiciteten för den periodiska rörelsen av elementet av planen sensation. där tiden för pendling eller vibrationsnumret inte tas emot. Detta värde är en funktion av både grundläggande konstanter 2 och π . absolut med tanke att ovanstående värden för x för vibrationsenheten likställas antal n motsvarar. alltså. där vikten av oktavintervallet beror. I denna härledning utsöndrar inte bara från sig själv Det som i Maßausdrucke för ljudet av magnituden av amplituden och beroende på storleken av svängningsperioden. är i korthet . inte ens svängningsperioden. 17) Minns att du faktiskt utvecklat värde k log eller k loggen är. mellan vilka är fortfarande valet. och för enkla vibrationer av varje amplitud och varje svängning period förblir densamma. såsom framgår från den följande härledning. och att han kommer utan hänsyn till godtycklig bestämning av enheter och konstant k. mellan vilka enligt ovanstående diskussion. som vi ser. styrs av antagandet att känslan av bidraget beror på hastigheten av vibrationer i varje ögonblick. i hans ständiga naturligtvis i samma en uppsättning konstanter k och en 1 n 1 eller en 1 n 1 ² dessa former 17) med ökar. resultat i följande uttalande.

och k är den gemensamma konstant. vi satt (med de villkor på vilka den anländer här för att vinna i den enklaste form) värdet = 1 . det tredje beroende av periodiciteten för den oscillerande delen av Maßausdruckes. Eftersom enheten för hastighet är godtycklig. Häri B värdet på v . Därefter är den sensation summan S Τ . I 32Kapitel ett är notan för detta tillstånd ibland lite mer körning.följande. Nu känslan bidrag i varje ögonblick dt inträffar däri hastigheten v . eller vad viktigt i den logaritmiska uttrycksform uppgår till samma rörelseenergi v 2 är villkorligt. 569 med avseende på värdet . med hänsyn till att alltid tas som positivt. där efterbearbetnings inträffar förnimmelsen tröskelvärde (tröskelenhet). av vilka det första uttrycket kan tas som grund. som beräknas på detta maximum till divergens. som alstras under varaktigheten av en svängnings ges av 18) Du ser t. och substitut n för . en del av Maßausdruckes. oberoende av storleken på svängningsperioden. I en enkel linjär oscillering av amplituden A . Herschel om ljuset §. är det k log dt eller k log dt givet.Ersätta den fas .ex. ibland reda även för det andra villkoret (beroende på hastighetsändring). känd 18) där π den Ludolf'sche nummer eller halv cirkelperiferi. svängningsperioden Τ i eller det reciproka antalet cykler n = hastigheten v vid tidpunkten t . dela upp logaritmen av produkten till en summa av logaritmer. men vilken periodicitet det rent beroende. radien = 1. så vi summan av följande tre ledamöter erhåller: av vilka den första amplituden hos den andra representerar antalet vibrationer eller svängningsperiod. multiplicerat med . så går den sista länken på i Den bestämd integral .

Hur att bilda k log når. varigenom intensiteten av den förnimmelse av känsel i stället för total och sätter k = 2 π . 1) Mätningen formel. men i .konstant faktor representerar. tidsskillnad formel och Unterschiedsmaßformel. erhålls som ett mått på intensiteten eller. men förmodligen för obegränsad universalitet och giltighet i förhållande till de inre psyko-fysiska rörelser. XXXI. i synnerhet när det föregående tillståndet och utgångar som ett slutligt värde för hela Maßausdruck en som genom reduktion av b = 8 π ² a och k = π i 2 π log kan slå vad kan denna samma struktur än föregående tillstånd gör det. är varefter det hela Maßausdruck för förnimmelsen summan S τ under en svängning av varaktigheten τ är Dividera denna expression genom Τ . det enklaste uttrycket logga på . känsla skillnader och upplevda skillnader. Generalisering av Maßprinzips av sensation. som har tjänat oss i den omfattning av känsla. vilket leder till en helt motsvarande sätt att samma uttryck 2 π log för den periodiska element. Det andra villkoret att känslan av hastighetsändring (av den andra hastigheten) är beroende av. om du vid härledningen av k = 1 och b = π -apparater. baserat på Webers lag och det faktum att den tröskel (tröskel och skillnaden tröskel). och hålla fast så länge som denna lag och dessa Faktum kvarstår korrekta. är det 32: a Kapitel anges. 1) Psych Maßprinzipien sid 179 ff Samtidigt måste vi inse att Webers lag.

tror bestäms i olika delar av den stimulans skala växer upp. vilket är en given stimuli β motsvarar. ett konstant värde c erhålls beroende av processen. Stod med ökande stimuli β stimulans skillnaden d β .γ ′ två förnimmelser γ . skillnaden γ . Så dessa tre exemplifierande fall motsvarar de tre ekvationer: . verkligen överallt. det vill säga om storleken på β betecknar variabel Reizzuwüchse. bara möjligheten att lika små förändringar. men inte principen om vår mätning baserar sin giltighet om giltigheten av Webers lag om motsatsen enligt samma princip endast med hjälp av andra formler lika bra ett mått på Sensation. så skulle F ( β ) vara K β. så vi är i allmänhet F(β)dβ=c där R en initialt okänd funktion och C är en konstant och bestämmer funktionen F . Ur denna synvinkel fordran och utnyttjande av ett påpekande tidigare är det viktigt att bara de formler. β ' motsvarar summan av att falla i den tillhörande intervallet Zuwüchse. vilket som en funktion av tillhörande Reizzuwüchse d β . som de stimuli β . vilket är nödvändigt för att ge en lika märkbar skillnad. enligt sajten av den stimulans skala där observationen äger rum. så skulle F ( β ) är bara att K minska. Sensation skillnader och upplevda skillnader kan vinnas genom det väsentliga. i förekommande K är en godtycklig konstant. under vissa omständigheter och med dess giltighet förlorar allt. Β " och d β " USF i F ( β ) d β kan vara substituerad . Zuwüchse anges känsla för givet Reizzuwüchse i olika delar av den stimulans skalan vad vi är inte bara en. eller mer allmänt. I fallet med W eber'schen lagen av ekvationen kommer att vara tillräcklig. växa. om vi överklaga. γ ". överensstämmer i alla delar av den stimulans skalan lika stimulans skillnad d β samma noticeability. Genom hela känslan av konstant Zuwüchsen d γ från noll. dvs F ( β ) = vara att. om β är ett konstant förhållande till d β reserver.förhållande till den yttre stimulans endast inom gränserna för medel retbarhet presumeras vara giltiga och olika sjukdomar och komplikationer föremål. . erhåller vi mätvärdet av hela sensation γ genom att summera deras Zuwüchse från noll till värdena γ . anländer absolutvärde ingenting. där d β '. storleken på β ' beställa d β '. sålunda uttryckt. den allmänna β varm. så att när till varandra motsvarande värdena β ' och d Β '. till vilka vår princip åberopat till sitt fulla allmän. f . storleken på β ' till d β " u s . d β " mycket liten. från att välja godtyckliga enheter. i omvänd istället för direkta relationer med β . utan tre bra metoder för budgivning. Den kval uppstår på detta sätt: Antag att vi har funnit att samma bara märkbar skillnad är känt.

att villkoret F ( β ) d β. γ ". är egentligen inte en riktig sensation skillnad. Då är det alltid möjligt. Därefter de tre. etc. genom att d γ en mycket liten konstant känsla skillnad under d β en mycket liten med β förstår varierande stimulans skillnad. de två värdena β . Denna solidaritet är kanske inte a priori ganska självklart. lika med en konstant är tillräcklig. med hjälp av en av de kända interpolelerna F ( β ) för en given del av den stimulans skalan för vilken man söker åtgärden. vilket värde i stort skulle sett vara noll eller ha ett ändligt värde. med bestämning av F ( β ). vi kan på samma värden på β och d β . Därmed får vi den ändliga skillnaden mellan två förnimmelser γ . varav den senare är giltigt enligt erfarenhet. och d γ så liten sensation skillnad för c substitut i de föregående ekvationerna. å andra sidan reflekterar de erfarenhetsmässiga resultat. i enlighet med den i denna del hittas genom observation motsvarar varje värde β " och d β ' β " och d β " . Vad kan observeras som ett konstant värde på sidan av känsla. ekvationen d γ = F ( β ) d β. Men i den mån sinnesskillnader realiseras först när specialfall bland de upplevda skillnader att känsligheten skulle vara en perfekt. till exempel ställa ut ovanstående formler följande resultat: . följande form och känslan av γ ensam i form Om b är den stimulans värde där känslan blir noll. men den upplevda skillnaden om vi sedan 22 Kapitel infört åtskillnad mellan sensation skillnader i snäv mening och upplevda skillnader håll. Om en har en sådan form.Kβdβ=c K d β = c. kommer vi att betrakta dem som en differentialekvation och kan integreras som sådana. så ekvationen F ( β ) d β = c hålla solidaritet för små känsla skillnader och upplevda skillnader består. Men nu kan det också vara så att det inte finns något enkelt eller så för hela stimulans skalan allmänna förhållandet mellan d β och β är ett konstant värde. men dess förutsättning att vilket gör graden möjlig på ena sidan. för att bestämma. β ' hör till. se även den tillhörande uppfattningen skillnaden som en konstant. där den upplevda skillnaden är konstant.

och av att det är ett konstant värde uppfattas allmänheten av våra Maßprinzips förblir också.Vari k = γ k = ( β ² . i vissa fall inte alls. För att öka från känslan differenser upplevda skillnader. vilken Zuwüchsen av den stimulans i varje del av den stimulans skala. tidsskillnad. och att det skulle endast vara nödvändigt gemensam grund. Man kan se från tidigare volym som Webers lag är i själva verket ingen nödvändig förutsättning för att principen om känslan åtgärd kommer endast de viktigaste tillämpningarna av denna åtgärd alltid grunda sig på denna lag och att relatera ha. Den Föregående beaktas. vilket kan anses vara. utan denna ytterligare utföringsform kommer att kräva. har du sedan ner samma passage. svarar vi att de gör i många experimentella gränser och i synnerhet i sådana där hålla de förnimmelser i genomsnitten är sann. externt ljus stimulus. där k = K. som utgör motsvarigheten till en liten storlek. men vi kommer att finna uppfyllt de fakta. Om det motsatte sig oss.b ²) . om vi kallar det yttre stimulans. men bortsett från det redan finns en ständig känsla av ögon svarta. Några exempel kan tjäna till att betona detta ännu mer säker. vari k = γ = k ( Β . Och om någon tappar oss att vi får på detta sätt inom hypotes. inte tillämpade strikt överallt. inte bara från den externa ljusstimuli β beror. om vi sätter där a är ett konstant värde som ska läggas till de externa ljusstimulans. som (kap.B). I områden med känslan av ljus om giltigheten av Webers lag är en undre gräns. för de alltid hitta exakt sant. om vi inte binder oss till den grundläggande formel särskilt undersöka i varje enskilt fall. vi svara att vi kan göra något antagande om fri och täcka alla avvikelser från Webers lag. bör grunden för vårt mått av tur att de två sidorna i hela genera säker.Oberoende av detta sätt att representation och hävdande av Webers lag. som bygger på Webers lag grundläggande formel som vi grundade vårt mått på känsla från början. 24) på den funktionella formen har beskrivits. som om den alstras av en intern Ijusstimulus. istället för att hänvisa till stimuli till vilket psyko-fysiska rörelser som utlöses av. Genom att integrera detta värde får vi känslan skillnaden . som vi skrev att känslan av ljus.

är det också en negativ d γ en positiv d β vara associerade att ställa. Så vi har. . " att en märkbar kontrast försvinner Ett annat exempel: Jag har Th IS 205 uppgav att känsligheten för temperaturskillnader mot den kalla frost minskar med mina försök att gå snabbare utan jämförelse förhållanden. De beräknade värdena är förenliga med detta krav (se kap. dividerat med 365. I detta avseende har vi här att göra det med kalla förnimmelser där den senare innehar. genom att ställa korta 14.002734.77 .77 . som är relaterad till det faktum att övergångarna .002734.002734 = och.β ) 3 0. d γ med samma eller motsatt tecken som d β införs. Β . som motsvarar den Webers lag. Värdet på D här representerar oss värdet av d β och t värdet av β.002734 är konstant.t ) 3 multiplicerat med 0. Sålunda 0.7.002734 för mer än en. eftersom 0. i själva verket. Så mycket bättre.t ) 3 . och att för låga temperaturer t i grader Reaumur'schen det bara märk temperaturskillnad D får när (14. men det kan tjäna oss här. för att visa att vi inte är bundna till principen.γ " skulle ta på ett positivt eller negativt oändligt värde. 32) ges i sammanställningen med de observerade värdena. Om vi integrerar nu tidigare ekvationen med β = t ' till β = t .77 = T d β = (T . inom vissa gränser temperatur och kanske för den särskilda individualitet av observatören och försöken att hålla approximativt giltigt empiriskt.och så stora värden på Β . beroende på tillväxten av β känslan växer eller minskar. i allmänhet Att vi här d γ införa ett minustecken beror på att den typen av fall. eller vad är det samma. 0. med vår nivå av någon allmän rättsförhållande mellan stimulans och känsla. Varje fall representerar övergången av känsel i temperaturen i mina experiment. Nu är jag på något sätt ville till formeln D = (14. γ . får vi den motsvarande känslan skillnaden Man kan nu konstatera att om man t eller '= T t ville ta.

85 0-4 8.55 0-5 12.99 0-8 36.24 0-2 3.82 0-3 5. Naturligtvis är skillnaden större mellan de förnimmelser vid 0 ° och 10 °. som en enhet. I de gränser men där de presumeras vara giltig. och skillnaden mellan 5 ° och 10 ° (= 57.36 0-7 24. eller cirka 5 gånger så stor. vi får känslan differenser successiva temperaturintervall 1 ° enligt följande: Sensorineural skillnader γ-γ' mellan de temperaturer . Här är en tabell som visar den relativa storleken på dessa skillnader. kan samma uppgifter finnas med hjälp av följande föresats: Vid 5 ° den kalla känslan är mindre än vid 0 °. till exempel.26 0-6 17. den skillnad i känslan av temperatur av 0 ° till 10 ° (= 57. Formeln ger förhållandet av dessa två. eller några andra liknande skillnader. Sensorineural skillnader mellan de temperaturer γ-γ' 1 0 ° och 1 ° 2.90 0-9 57.06) från 6 7maI så stor som mellan 0 ° och 5 ° (där det 8.mellan de känslor av värme och kyla som obestridligen på T för att acceptera är diskontinuitet av den funktion som ger sin examen.06 0-10 I det följande.γ ′ .55) för skillnader mellan 0 ° och 5 ° som 48.06 till 8. måste ske. Dessutom gör den empiriska giltighet formeln inte når värdena för t = T. reduceras till den upplevda skillnaden mellan 0 ° och l ° R. Att ta skillnaderna mellan konsekutiva värden på γ .55. och Skillnaden mellan de två förnimmelser har en viss storlek.55).51 till 8.

försöka en elementär konstruktion av åtgärden sensation.24 1-2 1. De viktigaste sensoriska stimuli. 8.10 6-7 7. 9 °.56 9-10 Så skillnaden i temperatur 9-10 ° R. Men storleken på den nödvändiga utvecklingen är inte att betrakta som ett mått på uppfattningen av temperaturförändringar. De oscillerande stimuli i allmänhet. Detta överväger denna typ stimuli en särskild betydelse. Och således ökningen av kall känsla mot frost påpeka extremt långsam. 48 fortskrider. konstant.. uppmuntrar likaså obestridda oscillerande processer i oss. 2 °. Ljus och ljud stimulans anses vara konstant så länge som oscilleringen antal n eller så ömsesidig svängningsperiod Τ och amplituden a i de underliggande vibrationer och därmed också produkten av n 2 a 2 eller .48.91 8-9 20. eftersom det inte finns någon enkel proportionalitet sker därför. just för att vara märkbar när. som uttrycks av formeln ovan. är 15 R skillnad 0. Detta är för övrigt redan framgår av den experimentella själva tabellen.70 4-5 3. och som de vilar på svängningar. Volkmann tillgodoses genom experiment att hudens känslighet för avstånd från kylan är mycket svag. att avgöra 8 (temperaturen av 4 °. mätt. vars amplitud och tid med det av de yttre svängningar är relaterat. en skillnad på 2 °. ljus och ljud stimulans.58 2-3 2. För om det efter det vid 4 ° .63 7-8 11. 15 vid 0 °. till exempel. XXXII. är 6 rader behövs. då detta innebär en måste vid 4 °. men bara en. a) preliminära diskussioner.71 5-6 5. ungefär 20 gånger är så starkt kände för att vara mellan 0 ° och 1 ° R. funktionellt förhållande därtill. 6 utformade i mitten av fotsteget horisontell) för att ge känslan av en lika stor förändring i temperatur som när vid 9 °. dvs den kinetiska energin hos de oscillationer genom vilka vi fysiskt Håll ljusintensitet. Nu är det intressant att se att kalla så att säga.03 3-4 2. är ljud.1 0 ° och 1 ° 1. under förutsättning att lagen även om det inte var riktigt så långt följt av tester verkligen till 0 ° fortfarande. försvagar också känsligheten för sig själva. Också . är oscillerande i naturen. 6.

att mängden av varje känsla. se vad som kommer ut av det. funktionellt samband mellan de grundläggande reglerna för vibrationer och elementär känsla bidrag kan sättas upp som returnerar genom att summera resultaten av upplevelse för hela vibrationer och en hel rad svängningar av sig själv bara både Webers lag för styrka som höjden i synnerhet. lära sig mer från connexion av dem. bara vara en försvårande rymd och en värdelös strejk ut från en back liggande punkter. skulle vi behöva tänka sig att varje ögonblick av vibrationer är hans. vilket erfarenheten har erbjudit oss omedelbart. grundläggande bidrag till hela känslan. där vi kan gå tillbaka och måste gå tillbaka till mental representera den grundläggande beroendet av fysiska värden. och att den kontinuerliga ändlig-tid ändlig sensation magnitud än summan av alla elementära bidrag är att representera. eftersom den grundläggande betydelsen av oktavintervallet finner att. det vill säga. bekräftar nu. om vi båda vinner så något som vi inte vinna om vi stannar vid de erfarenhets lagar och fakta. ibland i den 9: e. Trots det fortfarande stora bristfälligheten följande analys kan vara. oavsett vilken form hela rörelsen och känsla har. så länge som de konstans av n och en är. och fatta beslut i de två punkter. vilket bidrar till den tillträdande i denna form ögonblick av rörelse att. oavsett vilken form gjorde hela huset. som direkt relaterar till de känslor och rörelser i ändlig tid. för det första. mellan vilka bara lyckats vinna är) för att beroendet av Toneindruckes av styrka eller höjden . men växer från noll vid gränserna för oscillationen till den maximala under passage genom jämviktsläge. tycks mig på förhand med säkerhet kan varken påstått eller motbevisade: men du måste prova det. eftersom compensability av stärkelsen genom höjd och vice versa för förnimbarheten av ljud. Huruvida en sådan uppfattning är övertygande och användbart. bara inte särskilt urskiljbara för sig själv. dvs mätbrevet loggen på eller logga på 2 (beroende på valet mellan två villkor. Bara så att hastighetsvariationer i varandra lika tids delar inte samma storlek under perioden svängnings: men passagen genom jämviktsläget är den förändring av hastighet eller tid noll. för det skulle inte vara fallet. om vi tillgångar från proponierte summering av elementärt samma beroende av en ändlig tid som sträcker sig hela sensation återhämta sig från den vid det här laget att utvidga hela rörelsen. som vi ibland 30. nedgången i Elementary hellre främja något. för det andra. Men frågan är om värdena på n och en sista är. och mycket enkelt. Hastigheten och därmed kinetisk energi hos en vibration är egentligen inte konstant under hela dess varaktighet. vars kvalitet är kopplad till en viss form av rörelse är att hittas efter en allmän Prinzipe genom summering av den kvantitativa. vinner en källa till nya potentiella kunder. Det visar sig att verkligen en. bestämd. eftersom volymen och vikten på ett helt hus kan vara summan av vad alla bidrar till enskilda stenar. men enligt min åsikt både om vad tillåtligheten och nyttan av denna nedgång är kopplad. vara konstant i samma man. och ett maximum vid gränserna för svängning. Har letts kapitel upplevelsemässigt. om vi därmed bättre orienterade i fakta. mer allmänt. För att gå tillbaka till det elementära.vi bär dessa stimuli efter erfarenheterna till som stöder våra formler av psykologisk mätning.

Samtidigt föreslår vi tidigare vunnit framgång men inte för högt. Erfarenhet standard är höjden och styrkan i tonen och helhetsintrycket. och låter oss ändå vissa tvivel om hennes länk sätt. från andra sidan bidrar. som har ihågkommen för alla vibrationer. Också (kapitel 30) har redan preliminärt i naturen. vi kan inte tillskrivas enbart genom denna elementära design till erfarenhets resultat. är men vad vi hittade på vårt nuvarande sätt relateras i sista hand på den psyko rörelse utlöses av den stimulans. Erfarenheten säger oss ingenting om orsaken till sambandet mellan styrka. Jag måste erkänna att en tillfredsställande behandling av uppgiften har hittills lyckats endast i mycket snäva gränser. Men dessa är. så det är inte en invändning mot giltigheten av redovisningsprincip genom att utesluta andra att diskuteras i nästa kapitel skäl som talar för vilket innebär att endast den tonerna. höjd och återkommande element i omfattningen av Toneindrücke. Det är ostridigt att vi har här ett liknande fall. Vilket är förhållandet mellan de två olika förnimmelser till räkningen sig själv resulterar en sådan tolkning vara mycket väl tillåtas. förbehåller vi särskilda lagar för speciella utseende områden. men vi kommer också att fortsätta därmed. och även på den yttre stimulans endast mån finna sin blotta ansökan. som i framgången för varje kombination Elementals avgöra. får vi också ett exempel som någonsin låta vinna något med det. inte med färger. Nu. För om vi först kan prata bara för stimulans i de yttre psykofysik. färgerna är inte föremål för sådana enkla relationer. vara ett sätt som tidigare. Så länge vi inte kan härledas från den elementära fenomen. beroende av vad vi kallar intensitet en funktion av amplituden och graden av vibrationer eller svängningsperioden. visar vår Elementary konstruktion deras gemensamma beroende av de grundläggande villkoren för vibrationer och kräver en viss form deras länk. som utsätts för räkningen här. som i fysiken. Maßausdruck känsel genom summering av det som bidragit med de individuella stunder av vibrationer för att producera. så mycket som jag kan se det. och om vilka. att knyta närmare de särskilda lagar som specialfall enligt allmänna lagar. längre har vi möjlighet att gå tillbaka till det elementära.och formen 2 π log 1 / 2 för innebörden av oktavintervallet. Men eftersom vi hittar här den elementära strukturen av en sida tillfredsställande. eftersom det är denna. Innan jag går in i detalj i den följande analysen. och förväntar sig. . som visas inom kort. Men nu. som är närvarande här. om föremålet hittas. b) Allmän under undersökningen. Men om en direkt motsvarighet av räkningen resultaten sker med erfarenhet i detta avseende endast i toner. är det samma princip och väg i allmänhet anges. så måste vi fråga vilka . kan antas vara lämpliga villkor för honom och resulterande rörelsen. så en gemensam obligation för alla psykofysiska rörelser skulle göras. de också i de fall där det inte längre är en enkel svängningar eller vibrationer alls är att hitta lämpliga. och att försöket av en mer generell lösning av samma utlöser svårigheter som skulle kräva för sin lösning mer fördjupade studier.

jag förstår förhållandet sikt mellan hastighetsförändring av första ordningen med avseende på kraft-och den tid under vilken denna förändring äger rum. hängande un ögonblick. förstärkningspersonal et perpendiculairement à laquelle les composantes de la vitesse ne sont ni diminuces. (Table de Matières) eller p.. är den ränta första order v eller den andra ordningens hastighets v . 268 (texten) till: »que soit la source de vitesse d'un variationspunkt materiel. varvid de senare i enkla förhållanden i relation till amplituden. vilket i direkt proportion till amplituden a och svängning nummer n eller en effekt av dessa värden är det som känslan efter en och samma lag beror. den senare i den olikformigt accelereras eller retarderas förflyttningen sker. som kallas konstant. om så inte är fallet. jag kör följande passage från Poissons Traité de MEC. som enligt vara ledande i d) formler. hängande un temps inflniment petit. jag förstår det kända förhållandet sikt mellan storleken på rummet. om det inte är fallet. utbytbara. För att lämna någon oklarhet om förhållandet mellan den terminologi som används här är. På vad vi kan tänka på detta. il ya toujours une certaine riktning pour l'augmentation de vitesse laquelle est la plus grande . TI s. av vilka den förstnämnda i den likformigt accelereras eller bromsas. en storhet et de riktning. folgends alltid betecknar med v.Cette est ce qu'on riktning entend par la riktning de la tvinga qui agit sur un punkt materiel sv mouvement. så överväga dessa när cirkel . alltid gå igenom samma utrymmen. kan resultatet av upplevelse för hela känslan hittas igen. que l'på démontre accroissement de la vitesse de la composante suivant une riktning quelconque. så länge som att ta hastigheten som definieras av riktningen av kraften godtyckligt stora eller små samtidigt ökar med samma belopp ökar eller minskar. vara om de tas samtidigt. av vilka den förstnämnda i uniform. partant en de cette définition. Under hastighets andra ordningens folgends med v att beskriva. est du unique à la force qui agit suivant cette riktning. vilket är ett mått på den accelererande kraften i betydelsen av fysik och mekanik. Ska vi nu hitta något i de enskilda moment. båda framstående i den meningen att följande power-up. Lägre hastighet första order eller kurs i sig. " Om hastighetsförändring av den första ordern in i mått på den accelererande kraften eller vår hastighet första ordningens par excellence. utan att hänvisa till i denna definition skarp deklarerat force riktning. det vill säga. är vi också den elementära känslan bidrag beror på samma sätt måste göra. eftersom endast under detta förhållande genom att summera de elementära sensations bidragen. som genomkorsas i varje rörelse och att använda tiden. kvadraten på hastigheten av vibrationer. XIII. et le même que si les autres krafter n'existaient pas.förändringar i varje enskilt ögonblick av svängning när amplituden eller graden av vibrationer eller båda förändringar. och anses vara konstanta. som en variabel. den första med en konstant form av svängningarna för var och en av en viss fas av svängningen ögonblick benämnes både amplituden och antalet svängningar i enkla förhållanden. hastigheten i vanlig mening. något stort eller litet. och måste på grundläggande bidrag till känslan bero på det. Den senare har i det icke-likformig rörelse i stället.

Nu har vi 30 Kapitel första Maßausdruck än att på grund av sin större enkelhet och funktion i den levande kraften mer troligt. är den totala tiden under tiden t på mgånger den tidigare. t ges. så skulle passagen av här efter den första till den ledande uttalande. för bestämning av känslan bidrag F (v) . men kan lätt överföras till det andra. och det är det också hände här. har vi då denna summa enbart med t att dela. Men om det andra villkoret visa sig vara övertygande i sekvensen. det vill säga som en funktion av t . men konstant genom att den rörliga kroppen accelereras genom kraften mot centrum av rörelsen i varje ögonblick så mycket att (beroende på en nedbrytning av den tangentiella) centrifugal kompenseras av att han annars skulle tas bort från de punkter i rörelsen center. och således den mentala intensitet vara konstant under denna tid. som grund. liksom den återkommande inslag i tonskalan är samma som hittas igen. eftersom hastigheten v absolutvärde förblir konstant här. och därför accepterade det första villkoret för följande. det Webers lag för beroende av höjden som styrkan i känslan av vibrationsfrekvens och amplitud. vi får den totala tiden för känsla under hela svängningen. vilken gemensam grund. och det är här själv så småningom hända här för första och viktigaste av de ärenden som skall behandlas här. även om inte genom enkla tester.Ensam v och därmed F ( v ) förändras under en vibration från stund till stund och kan bara under en oändligt tids inslag dt än vara jämnt består beaktas. 1) Att jag i Kap. dt gäller.planeternas rörelser eller cirkulär svängning skulle vara noll för att ställa in. och den totala sensation under denna tid F ( v ). till exempel (kap. Order under den tid den genomsnittliga intensiteten i känslan t att få. leder beroendet från v till en Maßausdrucke av formen loggen på 2 = log a + 2log n . Tyska summering. Det verkar nu efter följande analys som vi gillar antagandet om ett beroende av elementarbets rasar på v eller v skall grundas. vilket skulle F ( v ). 16 preliminärt i naturen. Men v är genom vår identifiering med dimensionerna hos den accelererande kraft inte är noll här. vi driver storleken genom olika insatser som har haft under en fullständig svängning innehas av v för varje ögonblick av vibrationer med sin demgemäßen storlek. 30 märkt. fälldes beslut om återkallande. Men emellertid beroendet av v att en Maßausdrucke intensiteten av förnimmelse av formen loggen på = log a + log n leder. 30) proponierten. så att härifrån finns det ingenting att urskilja. dvs känslan effekten av hela svängning under dess löptid. och hittills har dessa svängningar av samma slag i tid t m upprepade gånger. beroendet mellan intensiteten och hastigheten av mental v uttrycker i varje ögonblick. men vara avgörbara med en bakgrund av erfarenhet är 1) . i den mån t som en faktor i känslan erhållna beloppet bör vara hur det kommer att visa sig att betona denna faktor. eller. Är därför F ( v ) den funktion av v . Skulle v vid tidpunkten t är konstanta. . där det oändligt lilla tidsbelopp eller den elementära känslan bidraget är F ( v ) . jag har varit i Kap.

för b ersättare i föregående formel 2) och detta uttryck fortfarande med dt att multiplicera summan av oändligt liten sensation under tidselementet dt. är en positiv bestämning av medvetandet. så borde vara i ett värde på v måste se det. Löptiden för elementära tröskel B är inte att konstatera att.Den form av funktionen F ( V ) ges av det faktum att beroende på styrkan som mängden sensation γ har uttrycket oavsett om det är att vi β amplituden eller takt vibrationer av hela svängningen med tillhörande tröskelvärden b. inte helt uppenbart. Kanske hittar du den princip enligt vilken den gäller för hela känslan funktionen överförs till grundläggande bidrag. som kommer att behandlas mer i detalj inom kort. eftersom de leder nu tillbaka till den följande analysen av de erfarenhetsmässiga resultat. vilket är att ta ut i byggandet av Maßausdruckes för intensiteten i hela känslan som positivt. som kommer att vara för syns skull. De transmissionen erbjuder varje fall än så är det som förtjänar att kontrolleras först. vilket kommer att framgå. som alltid. 16 Brevet var b. Om nu den elementära känslan bidrag precis som för v som känslan från utvidgningen tillhör hela svängning v proportionell β beroende. Om du vill göra mer än dessa abstrakta mening åt det. medan bidragen från vnedanför b levereras. behålla den. måste kompenseras som en negativ. Denna formel är den elementära formeln och värdet av b kallas elementära tröskelvärde. det vanliga konstant. att en viss storlek överskrids detta är nödvändigt. b tröskelvärdet för denna hastighet. när hastigheten v för närvarande på värde b ökar. som dock kan stiga i allmän medvetenhet. det vill säga värdet på v . förstår. den b varm. vid vilken bidraget sensation uppträder tröskeln k . utan en särskild vettigt påstod om högst nått en viss storlek. faktiskt. v hastigheten under denna tid element. 2) I Sect. Man kommer således i allt väsentligt sett endast en matematisk hjälpvariabel däri vilket är att införa medling av förhållandet mellan den elementära och helt nödvändigt och så småningom elimineras. den grundläggande principen för hela valts här Ganges detta är att göra dessa antaganden som behövs för att återge de . måste man stå med henne. kan du ta upp ärendet på detta sätt. eftersom det överskrids. men det uppstår helt enkelt bara bidra till bildandet av denna känsla . så det ögonblick känslan produceras där vi bifogas till hela vibration. di få elementära känslan bidrag vars storlek blir härefter γ dt = k log dt Häri γ intensiteten av känslan elementet avgift under tiden dt. Inte heller är det nödvändigt att ta ett bevis för detta påstående. har vi v för β och en till v motsvarande tröskelvärde.

är denna uppfattning endast i linje med den förra. för v beroende känsla bidrag utbredningshastighet v fördröjning beroende spridning av sådan artikel i beaktande. i vilket fall värdet under Logarithmuszeichen än faktiskt kvadrat i varje fall förblir positiva. som likgiltig förutsätta. så om vi i v monter. liksom v förändras på Det skulle i sig hindra något att gå tillbaka i beredningen av den elementära formel i stället för att mätningen formel. vill vi införa ett eller annat värde i grundämnes formel.90 ° + + 90 ° .270 ° - - 270 ° . och att undersöka de enklaste och mest naturliga förutsättningar att vara framför alla andra i detta avseende. förstås eller att fråga så att han när Vi kommer att uppnå detta. den grundläggande formel med en i stället för i tidselementet dtäger rum.360 ° + Nu har vi ingen anledning. Nu när vi redan ganska har fäst ett mått på all känsla för logaritmen av den kinetiska energin som hastigheten. antingen genom att vi b alltid med v samtidigt kan ändra tecken som då behåller samma positiva värde som v vara positiv eller negativ. ett tecken på v eller v . om vi i alla fall något tecken.180 ° + - 180 ° . Därefter hänvisas till de fyra huvudområden för en linjär vibration efter skyltarna för första ordningens hastighet v och den andra ordningens hastighets vistället: Fas v v 0 ° . hålla positiv. Men det är likgiltigt om vi vill hålla oss till den första eller andra åsikt. enligt den hänvisar till en ökning eller minskning i hastigheten av första ordningen i en given riktning. men därmed tillskrivs bara tillbaka till den redan etablerade elementär formel genom . uttrycket k log som helst tecken på v behåller samma värde. vibrationen i avdelningarna av motsatt tecken på v eller v bosätta annan effekt på känsla. och den andra ordningens hastighets. eller att vi i beaktande att det är likgiltigt om vi k eller 2 k för skriva den första konstanta som bildar som en ren omvandling av form betraktas som den faktiskt är giltiga. Första ordningens hastighets ändrar tecken med vibrationsriktningen.erfarenhetsmässiga resultat. och det tvingar oss.

Så hur eller till det värde eller αυ överstiger börjar. efter denna definition.61 etablerade Prinzipe. dvs passagen genom jämviktsläge uppnås inte. .att integrera avseende på γ just bara formeln reproducerar. Värdena på a. beroende på sensation områden) kallas. som måste uppnås så att dess karakteristiska känsla på tröskeln i den tidigare vanliga bemärkelse. omedvetna som uppstår i en annan tid. bör en sådan svängning få namnet på den fundamentala frekvensen. Så länge är nu B inte har uppnåtts. och amplitud svängning period och svängnings antal av dem. utan solidariskt att samarbeta bidrag till det värde till vilket en känsla av en viss kvalitet. eftersom hastigheten två gånger med noll höjer i varje rätlinjig vibration under rundan skeendet och måste ökas endast upp till vissa gränser för värdet på b för att uppnå. s 1 hänvisas till denna tröskel och känsla tröskel (respektiv ljud tröskel. υ kallas. som inte kompenseras av det negativa. Här behövs en distinktion. där vi fortfarande inte föll på det väsentliga.τ1. som en grundläggande tröskelvärden respektiv med εν .Detta är uppenbart. den elementära tröskeln b även i maximalt v . är också som tidigare med en 1. Efter Th II s. τ . positiva eller medvetna förnimmelser som orsakas genom att överskrida tröskeln för känslan i en viss tid. inte ett nolltillstånd sensation produceras av. ϑ . steg. Således avslutar varje sådan svängning med både positiva negativa känsla bidrag eller kanske till och med uteslutande består av sådana. lätt tröskel. Eftersom i det följande ofta till en vibration kommer att vara att ta skydd. och därmed känslan elementära bidraget negativt. n. där en. som efter resultat efter analys av värdet eller att endast en högre än ett angivet värde i vissa fall som ett värde eller en υ måste uppnå. n är sådana att i Maximo elementära tröskelvärde b men bara genom v uppnås. och om båda lika stor summa tid skulle ge. en positiv känsla bidrag så elementärt tröskel b överskrids utan att detta bemerktermaßen redan räcker villkoren för vibrations karakteristiska känslan att göra märkbara. Känslan belopp bör därför inte vara för en viss period som erhållits genom den algebraiska summan av positiva och negativa känslor som vill istället tvungen att dra under denna tid. men den positiva summan är särskilt utan att det negativa. Nu uppstår den viktiga frågan om hur de negativa bidrag i samband med det positiva måste lösas. τ . Samtidigt. om det på grund av för litet a eller n . diskreta förnimmelser. och följaktligen v < b är hela värdet är k log dt . dessa är inte som de brukade redan bildats. för att veta hur mycket känsla har aldrig riktigt haft. I sakens natur förblir i enkla rätlinjiga vibrationer v nödvändig under en del av svängning under tröskel b .

men samma kinetiska energi. efter att jag inte hade varit innan motsatt uppfattning. utan snarare skulle kunna tro att den större i varje vibration är summan av negativa bidrag i förhållande till summan av de positiva. för mer övertygande sätt förklara. kommer bara med en ny revision av den här artikeln.beroende på förhållandena för de bidragande moment om orsaken till allmänna medvetandet uppstår. och här är det inte längre är uppenbart att vi måste ta de positiva bidragen till dem utan de negativa laddade. Det visar sig att om vi ville mäta de positiva och negativa bidrag. och att det i allmänhet positiva och negativa bidragen bidrar i solidaritet för att bestämma formen och storleken på de villkor som gäller för vibrations speciella känslan. n '. även omen annorlunda från A 'och τ av τ 'som sålunda n av n ' utan att och vid = a 'n' är. . om inte släppa hela Elementary konstruktion av sensation åtgärd eller ta en mycket annorlunda tur att när jag skulle kunna representera dem under. Samtidigt får vi det faktum att vi låter även de negativa bidragen i sammansättningen av känslan med detaljerade. Jag tror därför tills vidare. så mindre. vilken emellertid är fallet när vi tar den algebraiska summan av de positiva och negativa bidragen är relevanta för denna förnimmelse att jämföra storlek. något a priori att vilja bestämma. och får därefter fortfarande Th II sid. A ' och svängningsperioden τ . τ 'eller oscillation antal n . 63 använt uttryck som summan av de negativa inlägg bara runt kommer att vara. men är att lägga till algebraiskt. för att få den grad av den speciella känslan prestanda. så att. 2) Enkla cirkulära vibrationer. 3) Vid denna övertygelse är jag. som faller i samma riktning och träffa i något skede. Det förefaller mig nu igen svårt eller omöjligt. Följande studie är begränsad till följande fyra fall: 1) Enkla linjära svängningar. 4) Sammansättningen av två linjära vibrationer med olika amplitud A . i detta avseende. = I händelse av att någon träffa många svängningar av samma period av oscillationen. 3) Sammansättningen av två rätlinjiga vibrationer av samma amplitud a och svängningsperioden τ . men om man bortser från dessa och storleken på vilket sker den känsla som är utmärkande för medvetandet först efter det att summan av de positiva bidrag som inte överensstämmer med den erfarenhets Webers lag skulle kunna vara. ytterligare en faktor för att förklara kvalitativa skillnader i känsla. den algebraiska summan av de positiva och negativa bidrag till en jämförbar Empfindungsmaß nödvändig 3) . den speciella känslan om orsaken till allmänna medvetandet ökar. alltså summan av de positiva och negativa bidrag i detta avseende inte utan. Den efterföljande undersökningen men ger det beslutet i den del som bara den sista här förberedd som möjligt att erfarenhetskravet lämpliga resultat hämta mot faktura.

eller. τ . τ perioden svängnings. b den elementära tröskeln till v eller v i (ovan) den mening som. n . ϑ . G den högsta hastigheten för passage genom jämviktsläge i en enkel rätlinjig vibration. v hastigheten på vibrationerna i vanlig mening (första ordningen) under tidselementet dt . om de inträffar. τ . varefter den genomsnittliga intensiteten hos den känsla vid tidpunkten t genom att dividera S t med t kan erhållas. α ) Allmänna villkor. γ intensiteten av en sensation bidrag under den tid elementet dt. υ grundläggande tröskelvärdena för en . . att under en svängning av varaktigheten Τ av ett antal svängningar under perioden eller t utvecklas. n varaktigheten av det reciproka antalet cykler på ett sådant sätt att alla n för och τ för att ställas in. den totala sensation. π Ludolf'sche antalet eller längden av den halvcirkel periferi ställa in radien = 1. är det inte nödvändigt att behandla i synnerhet eftersom en sådan komposition av en enkel svängning med en amplitud som är lika med summan av de ingående amplituder utan att ändra svängningsperioden och fas är lika i alla avseenden. konstant fart i en cirkulär vibration. samma samma samma amplitud. k normal konstant. beroende på den elementära känslan bidrag v eller v är villkorlig.dock godtycklig amplitud i samma fas och riktning. det vill säga värdena för a . hastigheten på G ut till de elementära tröskel b områden. n på (ovan) indikerade mening. i vilka. där γ är beroende. Α . β ) För en enkel linjär eller cirkulär svängning: En amplituden. c) Skriv ner de namn som används i det följande. v hastigheten hos den andra ordningen i den (ovan) avkänning anges. S τ och S t .

a ′ och svängningsperioden τ . Det sedan utseεν .1 är. ϑ . antas enligt vilken . i vilka. där tiden t beräknas. om de inträffar. kap. n ' 1 . I stunder. τ 1 . i vilka.en 1 τ 1 .n 1 och 'A 1 . G den högsta hastigheten för den resulterande vibrationer. n. υ och α '. 30) I detta fall är den initiala tiden inställd vid den punkt där partikeln är på gränsen av oscillationen. γ ) För en sammansatt linjär vibration. För där A är amplituden. den känsla tröskelvärdena för en . τ . behövs för den andra utan sådan. För det gäller sammansättningen av två rätlinjiga vibrationer i en enda tidigare beteckningar för både komponera vibrationer särskiljs genom att de med ett streck över. knutna speciell känsla inträffar på tröskeln. ϑ '. den maximala hastigheten G av den resulterande vibrationen av tröskelenheten B är lika med en 1 . och c "det som passeras av linje sedan början av vibrationen när vibrationen i början av varje som är belägen på samma sida av den maximala divergensen. är c . υ ′ värdena i komponera vibrationer i vilka. och komponera vibrationer vid tidpunkten t = 0. sker tröskeln sensation. som faller i samma riktning och i faserna möts. vilket resulterar i vibration av knutna. Är ändlig faserna hos både hälften av fasskillnaden mellan de två svängningar. det vill säga. den ordning som det är att alla vibrationer. τ . s 1 . värdena för a. Τ . För en enkel linjär vibration man har (jfr. För en cirkulär svängning ombedd att För en komposition av två linjära svängningar av amplituden a. om de inträffar. om de inträffar. d) Ekvationerna för de vibrationer gefußt där nedan. medan G är den maximala hastigheten för en komponera vibration. den tid som har förflutit sedan inledningen av vibrationer utan en stroke. finns en och . värdena i komponera svängningar. τ ′ . n i vanlig mening. det hela.

så för en enkel rätlinjig vibrationer genom Är det fråga om en cirkulär vibration e) formler och resultat som framkommer av undersökningen. under förutsättning att hastigheten för den första ordningens V är substituerad i grundämnes formel 4) . är D : (7) (8) . flöde i följande härledning av följande formler och resultat: 1) För en enkel linjär vibration har (1) (2) (3) För en enkel cirkulär vibration: (4) (5) (6) För en komposition av två rätlinjiga vibrationer som faller i samma riktning. På grundval av de föregående principerna. n = n '. och i vilken hälften av fasskillnaden. men i synnerhet också en = en ′ . när de möts.Värdet på v för linjär vibration dig som sammansättningen av rätlinjiga vibrationer erhålls genom ekvationen v = . i vilken inte bara vid = en ′ n '. etiketter och formler. etc.

n. b tas emot. medan αυ som en 1 N 1 . men formlerna i vilka αυ och en 1 n 1 mottagits. det vill säga. i vilken en = Kn '. 2) I samtliga fall som studerats finns i (3). τ . den elementära tröskeln i en enkel rätlinjig vibration när på värdet av αυ antas av de produkter som härrör från vår beräkningsformel (2) det tröskelvärdet nås. 5) Vid cirkulär svängning av tröskelvärdena känslighets faller en 1 . återigen. medan av att vara beroende oberoende. S t försvinner. Om du därmed storleken värdet på sensation S t på vissa a och n vill ha för olika typer av vibrations jämföra måste man ansöka enbart formlerna. τ 1 . Häri Weber lag med avseende på A och n och compensability av A genom n ingår i multipel diskuterade betydelsen av sig själv. N 1 . π bara en . inte bara av en . 4) Efter den etablerade betydelsen av εν och υ (så) har uppnåtts.(9) 4) Resultatet av substitution av v kan hittas med härledningen av samma för en enkel rätlinjig vibration i slutet av avsnittet (se nedan) För en sammansättning av två linjära vibrationer. om man S tmed t delat. (6). utan hänsyn till en viss skillnad på mötet fasen: (10) (11) (12) I jämförelser av Maßausdrücke konstaterats för de fyra fall som studerats är viktigt att komma ihåg att b är en absolut. med . men också på vågformen självständigt värde. faller i samma riktning. 30) i princip inte är synliga. men förekommer i den tidigare sätt som anges i härledningen av Maßausdruckes för sig själva. 3) Uttrycket för den periodiska element i tonskalan anges i de givna formler från (kap. (9) och (12) i den önskade erfarenhets uttryck för känsla mått på vilket diskussionerna i den 30: e Kapitel ledde. 30 har. t. om på värdet 2 αυ antar di när vibrationsfrekvensen υ på samma εν upphöjd en oktav. men en av A ' och n av n ' är annorlunda. n beroende. men från vågform. eller t = 1 set. kan endast vara av storleksvärde av känsel för modifierade värden för en och n för att jämföra med samma vågform. i vilka förutom k. och ta hänsyn till att k i detta kapitel dubbla värdet i Kap.

så även till noll. sammansättningen av två linjära vibrationer som tas i beaktande. där både komponera vibrationer i fas möts. svängning produkten bara för att vara. Så är fallet är sant. som inte träder i formlerna för den andra. τ 1 .marken svälla εν 1 . 7) Av de två fallen. verkar vara den första. precis som i själva verket i en likformig cirkulär rörelse är inte något en period avgränsat. I motsats därtill en blick på (det) att formlerna för det första fallet inte riktigt att kompensera för det andra genom att jämställa en och en '. Efter detta kommer du också ljudvibrationerna kan inte tänka internt kopplade till omlopps svängningar. vars svängning produkt 2 attvara. 6) Efter jämförelser av uttrycket för den linjära och cirkulära vibrationer (under övervägande av ovanstående påpekande) passar känslan resultatet av den cirkulära svängning av dess storlek enligt den rätlinjiga svängning av samma amplitud och dubbel vibrationsfrekvens eller med samma vibrationsfrekvens och dubbel amplitud konsekvent . och med tanke på formlerna i det första fallet för cos D = 1. vilket är fallet när τ = τ ' . i formlerna för det första fallet är hälften av fasskillnaden D a. därför. n och n ' kan härledas. och där på A'n = '. bara ett specialfall av den andra vara där en av en " n av n ' och därmed τ i τ 'på något sätt ställa in olika såvida det generella i det andra fallet verkar ha för att möjliggöra denna skillnad så liten som önskas. Faktum är att det tas hänsyn till att villkoren för den andra sammansatta formeln för men kräver på deras andra offentligt på deras följande härledning att fasskillnaden för störande svängningar är inte konstant förblir densamma. om han inte komma i fråga i andra generell. så att detta fall är att uttryckligen exzipieren genom det allmänna fallet av den andra kompositen. dock verkar vara. υ 1 tillsammans. Motsättningen häri . men den går in i Maßausdruck för cirkulära vibrationer är inte ett beroende av periodiciteten värdet. och om det inte är uppenbart varför en fasskillnad kan få tag i det första specialfallet. har man Samtidigt ger det andra fallet Enligt formlerna för den första. är bara skenbar. n = n '. Även om nu är att den första anblicken av något mycket märkligt om det faktum att även en mycket liten avvikelse mellan τ och τ 'den psykologiska resultat av det sammansatta vibrationer på en gång så stora proportioner mot målet om lika τ eller τ "bör kunna minska hur där (se ovan) är angiven. den psykologiska resultatet av sammansättningen av sin storlek med en enkel svängning med avtalet. enligt de i den andra med en enkel svängning. och på grundval av jämförelsen av formlerna för den första och andra . samtidigt som en = a ' och n = n ′ . och det är därefter inte nära samma kvalitet på sensationer.

dvs 4 i . har redan lyfts fram genom att säga: "Intensiteten av (de två raka svängande strålar av lika amplitud och annorlunda vibrationsvaraktigresulterande strålen är lika med summan av intensiteterna av komponera . eftersom Maßausdruck kt log . som har sitt mått i den levande kraften av vibrationerna till ett lämpligt paradoxala resultat. I ' komma. under loppet av många vibrationer . medan vid en konstant fasskillnad. 5) Protokoll från Wien. är likgiltig. Men om olika. när intensiteten av varje komponent i är . Detta resultat är av Grailich 5) strängt bevisade och det främlingskap som ligger häri. Enligt de kända inferensregler gå två i svängningsperioden matchning rätlinjiga vibrerande balkar av samma fas och amplitud hos en sammansatt balk. Detta verkar motsäga principen om kontinuitet rakt av. S. där den fas där de möts. där åtmin = αυ . vilket intensiteterna I. var. τ ' är fortfarande så lite annorlunda.. varvid summan minskar 4 i två i och är i allmänhet summan av de fysikaliska intensiteter av två rätlinjiga vibrerande balkar av samma amplitud men av olika svängningsperiod. Denna summa negativa bidrag är nu i en enkel rätlinjig vibration för det särskilda fallet med den fundamentala läget. Men en noggrant övervägande också att vi har här ingenting Widervernünftiges. 8) Om man i stället för den algebraiska summan av de positiva och negativa sentiment inlägg bara de positiva bidrag bör användas för att mäta den totala tiden för känsla. vad. som är likheten mellan Τ och Τ ′ är kopplad. och det finns felet som visas finns i härledningen av ovanstående resultatet av frågan. och jag tänkte en lång tid. av kt logg skulle dras. ACAD 1854. och de ömsesidiga fördröjningar som uppstår från den ojämlika våglängder.sammansatta målet. kan detta inte vara fallet. Man måste komma ihåg att när svängningsperioder nämligen τ ..Den amplitud och period av pendling eller Undulationslänge också beroende fysisk styrka eller rörelseenergi strålen bestäms av Grailich av den givna uttryck.för vilken summeringen är på tidigare resultat som i själva verket . Men efter som det grundläggande . bara leva på hälften av den kraft som appliceras på den relativa längden av vågorna är det som alltid ". som vi ser här vad gäller den psykologiska intensiteten. genom kt log 1 / 2 . Störningen leder redan med avseende på den fysiska intensiteten.som krävs i och med alla grader av avvikelse och opposition faserna måste ledas genom. Det är denna mening om konstigt eftersom den i inblandning av två homogena strålar med lika fas och amplitud intensiteten i den nya balken är dubbla summan av intensiteterna av dess komponenter. de två strålarna så lite i svängningsperioden. man skulle särskilt viss summa negativa bidragen från de värden S t har dragits i ovanstående formler med vilka till positiv som förblir särskilt. = jag + jag '. 805 ff . är den fysiska intensitet dubbelt så stor som summan av intensiteterna hos dess komponenter. som enligt de mest försiktiga revidering av detsamma är verkligen inte fallet. måste det finnas en förklaring fel i härledning av formler råda.

Jag ger denna härledning först för antagandet att den första ordningens hastighets v för β är att ersätta i mätningen formel för att erhålla elementärt formel. det skulle därför med att öka en och n ska alltid dra av andra belopp som Webers lag inte skulle kunna existera. detta är alltså: . f) härledning av ekvationerna. har vi genom att (se ovan) där S τ ges av Genom separation av logaritmen av produkten i summan av logaritmerna av faktorer som uttrycket ändras till om vi betraktar de två integraler. respektiv förmultnade med k P. vi omvandla integralen genom att ställa . sålunda Därmed får vi vad som kan ersätta eftersom hela vibrations är uppdelad i fyra lika sektioner. . I fallet med en enkel rätlinjig vibration. så mycket som jag kan se. och inte heller skulle det negativa belopp för andra fall som de begränsande fallet med nuvarande medel för analys.tröskeln överskrids ändringar som behövs för att summan av de negativa inlägg. Integralen av P är För Q att hitta. kQ . respektive. där S τ . inte särskilt bestäms.

att den maximala av hastigheten hos den elementära tröskelvärde b äger rum. är det maximala värdet och så detta värde för b utbytbara. enligt vilken man har Genom att slutligen värdet av den. eller nummer υ . Därmed får vi den beroende av den rena periodicitetsfaktorn och Alltså: Vi har nu en vibrationsamplitud av sådant tänkande εν varaktighet och ϑ . så vi har och det uppstår den maximala när sinus = 1. har vi från (ovan) .Den bestämda integralen lika är men precis som Euler . som m svängningar i längd τ är berörda. så får vi: En tid t = m τ . där S t försvinner. tröskel produkten en 1 N 1 där. är att m gånger större än S τ ge. så att man till slut I fallet med en cirkulär svängning. detta är förenligt med 2 αυ match och kan ersätta det.

τ . där C i värdena för v väcker. . så att de kan vara substituerade i de tidigare formlerna för det. kan värdet vara v i en cirkulär vibrations substitut värdena för α . υ faller här med tröskelvärdena en 1 . vi får . Så var först och främst en = a 'och τ = τ ′ . I fallet med sammansättningen av två linjära vibrationer hos amplitud A . τ 1 . ϑ . generad vi honom så långt bakåt att de beräknade punkterna i den nya starttiden t '= t + Cär därför t = t '. Jag vet att ekvationen för att ersätta detta värde V är i allmänhet inte integreras.För värdet på b . som faller i samma riktning och i faserna och möts. finns det i allmänhet (till) givet värde v . τ '. Då t 'med t blanda upp eftersom namnet inte spelar någon roll. förvandlas då värdet på v i Enligt den kända trigonometriska ekvationen Men hur kan detta uttryck förändra i följande Om D hälften av fasskillnaden och .C. Total känsla under tiden t är det följande . A ' och vibrationsvaraktigheten τ . n ett direkt tillsammans. men det kan göras för de viktigaste fallen (se ovan) anges till mindre än 2) och 3). Sedan början av tiden är godtycklig. υ är sådana att v är exakt lika med b. I en sådan svängning Vad Värdena på α .

sålunda erhållna vi .Om detta uttryck behandlas som de andra. då den maximala hastighet G = är samma för båda. vi har härefter Vi anser slutligen det fall att en av A ' och τ av τ 'är annorlunda. och kallar dessa värden som tidigare. och ställa in logaritmen av produkten till en summa av . erhåller vi vari Då kan vi ändra i uttrycket av logaritmer. då Vi omvandla summan av sinus igen i en produkt av sinus och cosinus. τ . har en Låt oss nu föreställa oss en resulte svängning med sådana värden a. ϑ . εν . υ . n den komponera vibrationer som den elementära tröskeln i Maximo b uppnås. men fortfarande = och mitbin an = a ' n ' är.

som står att finna när vi är i värde för t substitut vid den första gränsen 0. naturen hos de cirkulära funktioner. Men eftersom m t är ett heltal. som i undantas storleken av m är alltid åtkomlig genom någon approximation. erhåller vi . vilket 2 m t π ett heltal fullständiga omkretsarna är desamma. den andra m tT . Den tredje länken är efter samma behandling samma värde. med hänsyn till att värdet också . så är sant om ξ är att betrakta som en cirkelbåge. så den första länka direkt Integralen av den andra termen är ξ = C och ξ = 2 m π t + C för att ta. genom m take så att både m t som m t är ett heltal. Om vi lägger nu de resulterande tre integraler och ersätta uttrycket för tids m t t av t .Om vi integrerar nu detta uttryck från t = 0 till t = m t T . och vi kan C utgå. Så kvar för den andra termen Vi kan nu också in i enlighet med den typ av cirkulära funktioner så här länken går till vilket med tanke på den tidigare angivna värdet vara minskas. nämligen ξ = C och ξ = 2 m t π + C som erhållits Integrerad med den för ξ = 0 till ξ = 2 m t π sammanfaller vidtas.

υ ' amplituder och perioder av svängningsfrekvenser av komponenterna i denna vibration. varav (se ovan) var tal. αυ = α ′ υ ′ Låt oss nu det andra villkoret. såsom Vi får nu eller. att i den elementära formel för β .beaktande att 2 log = log . som går ner i summan försvinner. ϑ '. så du tar 2 log bara log skulle få vad skillnaden på nu behandlad från tidigare behandlat ärende kräver. Den maximala hastigheten V sker när sinus för samma i uttrycket (se ovan) på samma gång genom en. Var α . som tidigare. där . som i = ett ′ n ′ . den andra ordningens hastighets v är som skall substitueras. Låt oss nu gå över till detta på riktigt samma behandling. och därför är för B att vara substituerad och. Låt oss föreställa oss nu få en sammansatt vibration samtidigt som jämlikhet mellan de vitala krafterna i sina komponenter så att tröskeln i Maximo deras hastighet b skulle uppnås så att vi kan vända det här maxhastighet för b substitut. ϑ . Det bör noteras att om τ = τ ' skulle vara värdet på t = är härmed noll och den tredje period. υ och α '. att ersätta v i elementär formel får vi . vilket skall ställas in genom detta begränsa oss till fallet med en enkel linjär svängning.

Tja beror på de allmänna rörelselagar. har vi. Men de är direkt baserade på de erfarenheter som hör till de yttre psykofysik. Om man antar att de inre och yttre rörelser stämmer i och för sig.även mediet för de yttre sinnena att penetrera. som är den inre upphetsad eftersom vi själva inte kan observera direkt den inre. Den excitation av de sinnesorgan av stimuli med vilka vi har att göra här sker under den allmänna synpunkten att en oscillerande rörelse i media i omvärlden medför genom fortplantning till media av den inre världen rörelser som vi posta det mest sannolika tillståndet i sig i form måste tänka på vibrations rörelser. I detta avseende kommer rättsförhållanden mellan kropp och själ att bestämmas av de tidigare formler och resultat. är i det elementära och de kan rikta skyddstillsyn endast i det yttre Sök psykofysik. och om εν . hur långt en korrelation mellan de yttre och inre rörelser äger rum. och där det inte gör det. En direkt skyddstillsyn formler och resultat som i huvudsak avser de inre rörelser yttre rörelser men kan förväntas och sökte endast på basis av kursen. som redan bekräftar i förhållandet av känslan att de yttre rörelserna. så det skulle vara falskheten formler och principer från vilken de strömmar etablerad. varefter den som en av övergång eller Vermittelungsglieder mellan de yttre och inre psykofysik vid slutet av denna huvudsakliga delen av fd tillhandahålls. härefter g) Fler allmänna överväganden. tröskelvärdet. För om de gör så de borde alla relationer mellan förnimmelse och rörelse. Häri B värdet av den andra ordningens hastighets v vid vilken sensation bidrag uppträder.. som en överenskommelse mellan de två rörelserna äger rum. Förutsatt giltigheten av dessa formler säkrade och principer. Undersökningen av den utsträckning i vilken direkt corroborability existerar därför skulle kunna vara från en dubbel synvinkel. bara en översättning av mätnings formel. varaktig vibrationer och vibrationsfrekvens utse en vibration. och när de yttre psykofysik skulle hittills snarare i den inre delen. är på alla legitima. vid reduktion av i ovanstående uttryck av v: b = . amplituden. Här är de vibrerande rörelserna i media omvärlden innan de når mediet i nervsystemet . vilken typ av . skulle en sådan utredning vara ingenting annat än att utreda huruvida de tidigare formler och därmed principer från vilka de härstammar. de är i princip för att referera till de känslor omedelbart underliggande. men skulle det vara utredningen. som erhölls i de yttre psykofysik. Υ . Nu kan det första villkoret i fronten anger endast upp till vissa gränser är statuiert.men innan de är erfarenhetsmässigt oförmögna att väcka sensation . dvs psyko fysiska rörelser. varvid v uppnår värdet vid den maximala. som följer de tidigare formler. dvs genom att jämföra dem med de yttre rörelser. förutsatt att elementär formel som de är beroende. ϑ .

men såvitt vi vet att förutsättningarna är mer komplicerade än i enklaste fallen är resonans i världen utanför. och motsvarar i vissa fall till och med väldigt försiktig hur fakta och bevisa resonansförhållanden. men med bara gått tillsammans med de yttre rörelser antar en korrespondens kan vinna det inre. om någon annan teori i alla dessa avseenden är mer adekvat sätt eller upphör att fungera enligt specifikationerna.vibrations motioner som tas upp i ett medium av att vibrationer från en annan på anläggningen där. har karaktären av mediet. så de skulle ha hållit alltid samma steg med henne. Så du får. under vars mellanliggande effekt och då meddelandet är inflytande den. men med de speciella förhållandena i resonanssystemet och transmissions sätt påverkat det. men det mest troliga möjliga psykofysisk teori och samtidigt få syn på förhållandet mellan yttre och inre rörelser och genom fortsatt undersökning i alla riktningar. Från den andra sidan. finner man samma tid som det man. Så på det första villkoret inte kan grundas helt enkelt. eller som. Inte båtar vid alla psyko svårare än fysiken. teori. varav en är vissheten motsvarande . om det kan öka denna sannolikhet till en sådan grad inte helt säker. resultaten av. en överensstämmelse av de yttre och inre rörelser här i den mån det är praktiskt. tror jag att det också finns här. eftersom det tvärtom. beroende på omständigheterna möjliga eller troliga skillnader mellan korrespondens av externa och interna förflyttningar till fall där det inte finns någon sådan omedelbar överensstämmelse mellan resultaten av teori och erfarenhet. Vi vet vilken typ och exakta villkor för excitation av våra sensoriska nerver på något sätt tillräckligt för att på förhand för att kunna säga hur avses här den excitatoriska rörelser överallt måste agera upphetsad. Vid de fysiska och fysiologiska förhållanden överföringen av de yttre rörelserna känner insidan. så är motsvarande förutsatte att bekräfta teorin. som inte kommer att övervinnas helt på första försöket. men även de principer. men inte ensam. anses det av noggrannheten i teori och korrespondens av de yttre och inre rörelser enligt sina respektive relationer samtidigt motiveras som väsentliga och nu söker igenom vilka tillägg eller kompletterande bestämmelser antingen teori. och även i den mest perfekta resonans i världen utanför men formen och amplitud av de vibrationer som överförs resterna i överförda vibrationsnummer inte samma sak. i samband med den interna rörelser. inte så säker på förhand. kan täcka. som hittills endast när det gäller mycket enkla fall (i de tidigare formlerna) har låt upp något i Samma typ av presenter att få röster av teori och erfarenhet inte kan väl betraktas som en tillfällighet. dels huruvida den erfarenheten kan göra med de yttre rörelser. att de inte stöder bedürften genom erfarenhet. Du hittar det här eftersom jag tror att det finns i områden av tonerna. Det kan inte förnekas att detta resulterar i en solidarisk svårigheten att säkerställa våra principer och fastställandet av förhållandet mellan de yttre och inre rörelser samtidigt uppstår. Men jag nu konsekvensen av teorin med vad vi hittar i Tongebiete. stor nog tycks . som tidigare formler och resultat härrör. som nu. även om vilken typ av uppvaknande med ab. Men jag tror också att vi står inför som mot det nuvarande svårigheter. Man undersöker. Man anser slutligen.

Den kinetiska energin hos en cirkulär svängning av amplituden a och period τ är dubbelt så stor som den hos en linjär vibration av samma amplitud och varaktighet och är lika med den kinetiska energin hos en linjär oscillering av amplituden och varaktigheten τ 6) . Därmed erhålls för den linjära vibrationer . som presenterar det gäller färger mellan teori och erfarenhet. och bara ett krav skulle vara rätt. s. 212 värden. 6) Detta kan hittas när den kinetiska energin. En punkt men jag vill diskutera här. men det är inte uppenbart i sig själv. en sådan zufinden. kräver de avvikelser. i enlighet med formeln fastställts. medan det för v ersättas indikerade att S. som i rätlinjiga vibrationer. en lika levande ström av lätta vibrationer samtidigt och olika former beviljats en lika känsla effekt. vilket är nödvändigt för att länka de två effekterna. och det kan vid alla med samma kinetiska energin hos de vibrationer av olika storlekar känseleffekter. II. eller ändrar riktning hela tiden. men känslan effekten en cirkulär vibration på amplituden A är lika med förnimmelsen effekter en rätlinjig inte på amplituden . till en utredning från andra perspektiv på bland annat avvikelsen av färgerna från Webers lag (Th IS 175) och Helmholtz lagen (Vol. och om kopplingen fakta bör vara en annan show nödvändig och tillräcklig. beroende på olika form av svängningarna uppstår dock så mycket känt förrän nu. för cirkulär .vakna upp ur den tidigare aspekter förtroende för de grundläggande punkterna i teorin. som i cirkulära vibrationer. vilket kan vara nödvändigt att ta upp denna svårighet kan. vilket samtidigt rationella och fakta verkar därmed. Faktum är att detta krävs det ett visst villkor. Detta tillstånd är inte bara det enklaste. 176) tar vår uppmärksamhet. och faktiskt är att sätta effekten av olika formade svängningar med sin relation till sjukdomen har visat sig att känslan av den hastighetsberoende på samma sätt som samma konstant riktning i rymden behålla. lika lite kan . Bara jag måste erkänna att det inte lyckas för mig. skulle det vara att göra. Dessutom. Enlighet med vår ovan angivna formeln (formel 1 och 4). inte tas som faktiskt i beräkningen av den kinetiska energin hos de svängningar av en förändrad riktning av samma övervägande. som skulle kunna vara. som utvecklas under en svängning av perioden t. men amplituden 2 a . Låt oss först och främst till en modifikation av teorin. förmodligen tänker att de antaganden på vilka teorin i byggandet av känslan effekten av rätlinjiga och cirkulära svängningar baserade i synnerhet övertygande i den mån skulle det för varje bilda den korrekta Abbängigkeitsverhältnis av en och n kom ut. men det förefaller även nu den mest sannolika. Jag kommer att utöka en i nästa kapitel. i enlighet med de inferensregler en zirkulärschwingender stråle från amplituden en en geradlinigschwingenden av amplituden representeras i ljusstyrka. generellt sett.

Utrett att den känsla av närvaro i sig är psychophysically grundades av en viss sekvens av moment. verkar det svårt att göra som vi presenterar känslan genom en serie ögonblick. Själen kan säga uppfyllas alls med deras . I själva verket är ingen fysisk eller fysiologisk princip innan. men de olika förnimmelser. och även med toner. kommer det inte att acceptera. vad någonsin garanteras oss i alla fall en oförändrad överföring av vågformen från utsidan till insidan. när en cirkulärt polariserad stråle med amplituden av en lika stor effekt på uppfattningen av ljuset uttrycks som en rak linje polariserad på amplitud . annars rörelsen skulle i allmänhet elliptisk eller cirkulär. eller samman själen i denna känsla en fysisk tidsserie tillsammans och kopplas till detta. som är enligt min mening inget annat än. Efter inmatning plöjs diskussioner. men är redan utan yttre stimulans på ett visst sätt fungerar och omfattningen av ett rörligt sträng jämförbara. under förutsättning att alla rörelser men innehåller liknande rörelse endast i stunder av olika sammansättning kan förklara. Så också när ljuset stimulans rörelse kan bara abändernd störa de redan befintliga. I detta avseende är det nu på denna länk en fråga om att följa samma eller olika stunder av rörelse. Eftersom härmed skulle varken beständigheten känsla i samband med en svängning var att ändra stunder av rörelse hela tiden. Våra nerver. Sålunda ser vi vågformen av den svepande fiolstråke ingalunda oförändrade översätta till en motsvarande en av de vibrerande sträng. Nu. men en brist på överensstämmelse mellan formen på den yttre och inre rörelse. och enligt vilka lagar de följer vilken funktion av tiden. gäller endast för den fysiska impuls som mage att producera sin egen säregna former av rörelse emot utan sa så här likvärdighet är att dessa former beroende på vilket av det exciterande strålen. måste hålla påverkas av men kan falla bara en vibration ögonblick i taget i det ögonblick av nuet. eller i en rak linje med en förändrad riktning. så möter en rätlinjig vibration skulle producera en linjär vibration i samma riktning igen bara i enstaka fall när rörelseriktningen av strängen. samma uttrycker en storleksordning motsvarande fysisk impuls i fråga om anspelning på de typ av inre rörelser som uppfattningen av ljuset beror. Denna svårighet kan nu endast en fråga om fantasi och överträffas av det omöjliga i att göra kvaliteten på förnimmelser av de individuella stunder av rörelse beroende. och jag tror mer sannolikt att avvikelsen mellan teori och experiment här inte beror på ett fel teori. med vilken oscillationen skulle sammanfalla. speciellt synnerven. Detta antagande är fullt tillräckligt för att täcka alla de variationer som kunde hittas någonstans mellan resultaten av våra principer och de av störnings formler. känslan av ögonblicket ännu mer realtids stunder. och även om balkar med olika vågformer för störningslagar motsvarande verkan. Efter det vänder jag mig till några andra punkter av allmän betydelse. den som inte omfattas av den nuvarande. och skulle hitta en sträng redan i rörelse. bygger den Kvantitativ känsla på Kvantitativ som vid den länk sätt beror kvaliteten på sensation.jag stå ut med en substitution av v för v att vinna något.

vad vi inte argumentera. för att ge känslan. så att de. såsom form och storlek kroppen är en länkande funktion av det som faller i juxtaponierte rymdelement. Men måste det vara tillåtet för hela enheten av medvetande genom hela livet. och det spelar ingen roll att vi inte kan göra oss av detta i tanken klart eftersom själva idén redan förutsätter en samling av flera moment. eftersom deras resultat. men nödvändigt som en länkfunktion vad faller i succes ska betraktas. måste hitta med en spatial summering. förutsatt att vilken vad majoriteten av partiklarna påträffas samtidigt motsvarar det samma partikel successivt påträffas. ingen anledning för de spezialen . och lämna alla stunder av en sådan efter-effekt skapar en sammansatt aftereffect. och alla de stunder som ett under perioden svängnings partikel successivt uppstå i nerv eller hjärnan. tid. vilket ger känslan. efter länken till den gradvisa. och skulle bryta ner uppfatta deras sammansättning sätt. men fortfarande i ett enat medvetande faktum. men det kan vara mer bekvämt för vissa typer av gripandet av den typ av själen. Efter denna skena svårigheten som föreligger för idén att motivera bildandet av en känsla av en viss karaktär till en komposition av på varandra följande ögonblick. men det är i strid med ansluta min åsikt. men andra och förmodligen större svårigheter skulle införa om du ville byta ut den samma. som inte på något sätt är beroende av enskilda moment. Om du vill. och det är i form av tid utvidgningen i sig själv ingenting som hindrade henne psychischerseits denna analoga position för att bosätta sig som rymd physischerseits. som den tidssekvens av dessa rörelser. därför. Under tiden kan du också vara benägen att ersätta de tidigare yttre omständigheter till en annan. Vår själ kopplas inte bara Gradvis men också samtidigt om i en annan bemärkelse redan. och med tie-in kan bara solidaritet hänsyn länken mellan den successiva representerar hela mentala liv. är formen och storleken av verksamheten av själen en länkfunktion av vad som sker i på varandra följande tidselement. förekomma inom längden av en vågrörelse samtidigt antalet gryende i Undulationslänge partiklar och bidrar i solidaritet med. på grundval av att tie-in. en än den andra uttryck att använda. precise här i tiden. så du kan också säga: varje ögonblick av en vibration lämnar en eftereffekt i själen. eftersom kroppen genom att utöka utrymmet. Under tiden här först noteras att. snarare är det bara logiskt att medge det för en sensation enhet i mindre sträckor tid. bara att det är det i rymden. bara precis samma sak som vad vi säger när vi säger att själen med effekten av de nuvarande stunder samtidigt summera det tidigare.arbete. eller psychophysically. Vi vill därför samma formler som vi har hittat genom en tidsmässig summering. så ingenting hindrar. Allt fungerar i vår psykofysiska system samtidigt till att skapa medvetande fenomen. men i själva verket kan inte särskiljas. I själva verket är allting gradvis anslutas i våra sinnen i en enhet av medvetande. på den här anslutningen ger upphov till svårigheter som skulle fortsätta om du ville hålla sig till den tidigare ensamma. i stället för de på varandra följande. och det är obestridligen en stor anslutning av rörelser är så bra mentalt enat medvetande resulte. helt enkelt genom att kunna lyftas. Endast en säger då med andra ord.

Enligt denna uppfattning. och till och med nästan lika stark låter en enda krisdrabbade stora klockan på osynligt små rörelser av sina partiklar. så det skulle inte ifrågasatts swing i enorm amplitud för att återge ljudet av en klocka i samma styrka. som skall ersättas. men hur det skulle tillämpas från någon Glockenteilchen själv. kan ett starkt klingande instrument ersättas med en majoritet svagt klingande av samma slag. när redan de kan ligga så nära varandra att du kan tänka på ersätts med kontinuiteten i diskontinuitet för en ungefärlig beräkning.fenomen medvetande bara för att ta hand om knyta Samtidig vägas. intensiteten i känslan beror i huvudsak med det antal av de bidragande partiklar från. Det förklarar delvis själv. och ännu mer så många vågrörelser alla stater i rörelse som sker successivt under en svängning av samma partikel. för när partiklarna är likformigt genom utrymmet S utbredd. i stället för enbart en gång summan S t en period av summa. som har gjorts av oss. från det faktum att effekten av den oscillerande Nerventeilchen för förnimmelsen inte genom en. Häri ligger obestridligen ett av de viktigaste medlen för att frambringa de osynliga små rörelser i våra nerver och hjärna. Men ibland kan också förklaras . tjuta av stormen. är att. Om bara en Nerventeilchen har svängt inåt.S ts införts och i våra formler i stället för den faktor t de-förstås i denna mening. följt av en känsla kopplad till cirkeln tror i själva verket ersatts av ens ett så stort ändligt antal diskontinuerliga punkter vill ha vad denna uppfattning skulle vara detsamma. men höga nivåer av psykologiska tjänster. Men det förefaller mig mycket besvärliga att förklara grundläggande begrepp på approximationer och om men när en cirkulär funktion innehåller den exakta uttryck för rörelse. Dessutom. och denna kontinuerliga funktion presenterar sig för varje partikel i tidsförloppet. eftersom väldigt många partiklar utföra denna rörelse. etc i vår själ igen kanske låter. om man kunde tänka rummet precis som kontinuerligt uppfyller saken som en partikel som har sin rörelse uppfyller tiden. faktor är försvagad. det kommer ut. Det verkar som ett mirakel att omärkligt små svängningar i våra nerver som kanon åska. de totala tillgångarna. där vi hör honom nu. faktor st gäller. men så ofta för att ta den här gången. och det kan ha en större amplitud av vibrationer från ett större antal partiklar. som pendlar med mindre amplitud. eftersom de inte på något avstånd från oss. det skulle fortfarande vara fullt utbyte av de successiva stunder av rörelse möjlig endast genom samtidig strikt i vårt fall. med kvadraten på avståndet från oss ömsesidig. följaktligen antalet enligt samma proportion. liksom i fråga om tillverkning av objektiv fysisk intensitet av ljud. bör den ange tonen i samma styrka. Vad jag menar är att om en kontinuerlig funktion med den strikta uttryck för rörelsen i fråga beviljas. eftersom det ger hela klockan. men de kännande kroppar tillhör dem själva. man också i princip att ge visning och räkningen den och inte genom ett diskontinuerligt i rymden för att har ersatt att man har därför att ta tid summa för varje partikel. Men den exakta vetenskapen har goda skäl att föredra atomistisk uppfattning att det inte är möjligt att egentligen samma möte i längden på en. i den mån som förklaring är här överhuvudtaget är möjligt. eftersom det finns oscillerande partiklar på samma sätt som bidrar solidariskt till samma känsla. med måste multiplicera antalet partiklar.

till vilken känsla band. . i vilken de att falla på grund av sina anslutnings tillgångar. är klockan en objektivt från de ljud som ger partiklarna av klockan. En partikel enbart skulle kunna inte alls i en annan för att få så jämn rörelse. Det är ostridigt att förut och redan anmärkt. som annars ger upp intensivt. och det är snarare formen av funktionen av t . och det är öppet för oss att tänka därpå med sådana känslor där de enkla villkor är inte längre tillräckligt. fördelningen av känslan stimulans till ett större antal punkter i kännande organ. så att stunder av rörelse är kopplade. men med dessa formler dra kvantitativa slutsatser för hela sekvensen av stunder av rörelse. Antingen alla delar av systemet. så långt som består i våra psykofysiska system. bara att de befinner sig samtidigt i olika faser av samma rörelsemönster som i omvärlden i ljusets spridning. namnet på den genväg sätt denna rörelse ögonblick går förlorade i det. kan ses summeras så måste beaktas utan att partiklarna var för sig i rörelsen behöver inte komma. Bara att det inte är självklart förstås och inget bevis hittills på att storleken på de intensiv känsla resultat till vilka interagerar ett antal icke-diskreta kännande punkter bestäms av antalet och aktiviteten storleken av dessa punkter på samma sätt som storleken på den i stor utsträckning precise sensation summan som levereras av ett antal diskreta kännande punkter på vilka fall de formler som faktiskt rör emellertid också mycket väl är det tänkbart från den andra sidan. Om något. Men nu kan flera fall inträffar. att fallet med diskreta och icke-diskreta kännande punkter att just bara skiljer sig i samma känsla om en storlek preciserades i stor utsträckning. Alla formler som utvecklats i föregående bidraget endast Maßausdrücke för den kvantitativa aspekten av sensation. Eller det hör till framväxten av känslan solidaritets interaktion av partiklar med rörelser av olika slag. som i den 21: a Kapitel om fördelning och koncentration av den stimulans känslan är utformade för att mer eller mindre poäng i sig bara utgör inget annat än ett större antal bidragande känsla psychophysically aktiva punkter. om antalet de vibrerande partiklarna. den snabbt i solidaritet till en sensation.av det faktum att det finns många partiklar som bidrar till samma känsla prestanda. så att samma dimensionella värden betyder i olika former av rörelse därför inte samma känsla. men bara samma kvantitativa värden för dessa känslor. vilket bidrar till känslan. eller om man ökar amplituden. Följaktligen kommer det att vara i våra psykofysiska system. manövrerat samma typ. kan ökas till en viss grad. vilket gör känslan formen bestäms. eftersom det verkligen är möjligt denna känsla från att upprepa rörelsen formen har en enda partikel beror representera utan att veta så att partikel denna form av rörelse skulle också ha som individ kan ta. och därför uppstår ett tillstånd av vibrationer och skaffa dig flera partiklar måste bestämmas genom samverkan av detta. I detta avseende kan vara avgörande samma formler. dvs lägre levande kraft. av ljud i enhetliga media och Jag antar att det är med de rörelser som beror på uppfattningen av ljud i oss. och härmed obestridligen är också relaterad till den solidariska växelverkan av partiklarna i samma känsla. utan vittnar om kvaliteten på något. ljudet. som den inkommande in i elementära formel v är att betrakta som ett uttryck för den form av rörelse. Nu kan man fråga sig om en sensation storleksordning lägre Aufwande fysikaliska agens. att den form av förnimmelser beroende på formen av den funktion.

och därmed på något sätt måste förändras. men att göra detta fortsätter i måttlig grad förnimmelser av samma princip beroende. som ändrar priset ingår i sig. Vol IS 258 ff Samtidigt förefaller det mig som ska beslutas av detta faktum endast mot den icke ändå statuierbare sätt att göra känslan bidrag en absolut hastighet av första ordningen beroende. eftersom ändringen av strömstyrkan. en av τ och ett beroende av den periodiska återkommande samma rörelse ögonblick ögonblick tillbaka. Men vi måste påminna oss om att ja även utan elektrisk stimulering har en permanent ansikts känsla i ögat. endast relativa rörelser av dess delar och därför endast relativa hastigheter hänsyn. I slutet av kedjan på ögat ser man inte bara en blixt i slut stunder. till exempel vårt nervsystem. snart . men inte mot beroendet av den relativa hastigheten av första ordningen. medan de sista ögonblicken har gått ner under de första utskrifter. en av en . Dock är mycket möjligt att känslan i allmänhet inte helt tyst under Stängt En av kedjan. 7) Se Dubois Unters. är följande: Det är känt att en enkel passage av elektricitet genom organ ingen eller mycket mindre uppenbar känsla fenomen frambringar. som krävs för att bära även pulsen på blod sikt skapa en gemensam grund i den el som flyter genom ständiga förändringar. men förmodligen genom uttrycket Nyligen före upplösligheten i tre moment. och att det till och med så mycket på hastigheten för ökning eller minskning av den elektriska strömmen beror på storleken av den korta andra ordningens hastighets 7) . är en vibration för att vara i lämpligt för detta ändamål Sehapparate underhålla även under påverkan av en konstant elektrisk stimulus. eftersom den starkare inlopp och utlopp flödet. Ett faktum som tycks tala direkt till det på något sätt skulle kunna vara att känslan bidrag enligt den elementära formel snarare på hastigheten av den andra ordningen v som första order v måste bero. tungan av en vass rör. kan placeras i permanent vibration. men också ett svagt ljusfenomen under den tid det stängda en. och särskilt som inlopp och utlopp av flödet. Det är ostridigt kommit för inre känslor för varje psykofysiska systemet. För det bör noteras att de periodiska svängningar inom organismen. ögat svart som vänder ibland i livfulla ansikts framträdanden.Sålunda kvaliteten på känsla som är kopplad till en enkel linjär vibration inte på samma gång med den kvantitet som ges av uttrycket som vi är definitivt kommit att betraktas som given. och vice versa. vilket kan betraktas som den mest kraftfulla och snabbaste varianter av den aktuella respektiv i öka och minska. I annat fall skulle ha om man är snart långsam.Bara om nu under påverkan av ett konstant luftflöde. som i sig är kapabel att vibrationer.

Var deras värde V . aktiva. Och så det är självklart att tro att en enkel vibrationsrörelse endast i den mån kan väcka känsla som hon bedriver ett mer allmänt system för rörelser. ett mått på dess styrka. förutom yttre stimuli. vare sig det första eller andra. medan vid inlopp och utlopp. skulle detta sannolikt kan ske (i den mån vi följa utvecklingen bara i en riktning). Vi skulle antagligen inte ha trott att en visuell sensation. auditiv känsla. Om nu galvanisk flödet är enhetlig. Förutom att de också kunde inte existera i ett tomrum. hör så härmed naturligtvis acceleration och retardation av partiklarna. Dessa möjligheter att diskutera i detalj. förändras också hans mentala status inträffar. medan från den andra sidan. och lägg den stimulans värde v till. eftersom de finns i vårt nervsystem. som bär vårt gemensamma medvetande. och varje förändring i flödet. den relativa rörelsen därav mot varandra. och en som förnimmelser endast med hjälp av ett nervsystem är överhuvudtaget möjligt. Vi har i härledningen av våra formler så det såg ut som om v enbart aktier har på V inte beaktas. v förutom V kan behandlas. en interaktion av delar även genomförde sina rörelser i sitt sammanhang. och inte heller kan fastställa någon erfarenhet bevis på att de existerar utom oss. Förresten är alltid att medge att upplevelsen inte är mellan v och v har beslutat och frågan svävar fortfarande på botten. vilket i sig mot särskilda band. beroende på förändringar i hastighet. vilket förutsätter en oberoende yttre stimuli psykofysisk aktivitet i oss. Det kunde inte vara på förhand visa att för att erhålla de Maßausdruckes för känslan. dess stiger över eller faller för att se tröskeln. så att vårt medvetande under vakna. Nu om det skulle gälla att fastställa villkoren för det allmänna medvetandet.flyttade med jorden runt solen snabbare. vilket skulle ha samma. så det skulle inte ens bevisas att från någon v eller v i världen en sensation bidrag enligt denna formel beroende av att eventuellt nödvändiga förutsättningar eller Mitbedingungen krävs skulle kunna vara. Om elementär formel eller bör i allmänhet visar tillräcklig för rörelserna i vårt nervsystem. och integrerad. . och kunde flyta väcka någon känsla i tomrummet. om vi V + v istället för som tidigare endast v ersätts i den elementära formel. och därmed få resultat som motsvarar upplevelsen. Och som det var också utformad så att du kan men hastigheten samma för någon gör detta (demonteras i någon riktning) visas plus en konstant enligt Fouriers sats av en serie periodiska element. Hur som helst. men på samma gång. Endast objektet kommer att minnas. men på andra håll kan saknas. som förekommer i det här fallet. att vi inte har några förnimmelser av rörelser utanför vårt nervsystem. som fortfarande är upphetsad alltid vissa punkter från relativa hastigheter uppträder tills hastigheten av alla partiklar som har utjämnats. är inte platsen och skulle inte ha någon framgång. som existerade utan en mer allmän medvetenhet. naturligtvis. men endast att framgången för denna behandling visar det. så att säga flyter i tomrummet. som till deras bildning i sig ett sammanhang.

med tanke på vissa villkor som är inriktade på särskilda färger. Låt oss sända följande analys. Av dessa är 1) A. 419 2) Detta uttalande av Herschel. Herschel om ljuset. C i rött. G i upprört 2) . XCIV. E i grönt. F i blått. 1) Herschel å d ljus. vilken utredningen dels att relatera med. XXXIII. Ann. och därmed vibrationshastighet och relaterade Undulationslänge. Stokes och früherhin men också av Helmholtz i ultraviolett med små latinska bokstäver efter serien från rött till violett och ultraviolett. I beskrivs av Fraunhofer som violett gräns av spektrumet. eller det faktum att hon och en viss grad av sprödhet inte kan uppfattas av näthinnan. a) Vid gränserna för synlighet av färgerna och orsakerna till begränsningen av denna synlighet.En illustration av den extrema violett och ultraviolett spektrum av delen med de heldragna linjerna är Stokes i Pogg. och det kommer här att bli en fråga. Det mest karakteristiska för dessa linjer kallas in i den med stora. D Orange. Plate XXI. framåt. B. även om de anländer till densamma. 13) finns ingen tydlig vilja att vara möjligt här. LVI. Denna undersökning kan endast med avseende på intensitetsförhållandena Lieht och värme i spektrumet och frågan om huruvida det fanns betydande identitet eller icke-identitet båda medlen ska genomföras på den frågan så här kommer att bli nödvändigt att ingå. Känd som i allmänhet antas det att i ett utrymme som bildas från homogena färgprismatiska spektrum visar mörka linjer. Vol V. Om ljus och ljud känsla i förhållande till varandra. råda med dem. om den omständigheten att svängningar under och över en viss hastighet beroende på vilken typ av till vårt förfogande ljuskällor och inrättandet av ögat når inte upp till näthinnan. Ann. dels ange dessa gränser mer i detalj för att undersöka några av vilka de är beroende. och i Fraunhofers spektrum drar G i mitten mellan de punkter som anges av indigo och violett. anledningen till det psykiska att upptäcka.- . som styrs i detta avseende.Special Untersuchnngen vissa sensation områden. Det är känt att synligheten av färgerna håller sig inom vissa gränser för sprödhet. På grund av den gradvisa övergång av färger och varierar med styrkan i ljus nyans av den bryt spektrum delen (Pogg. Biot s läroböcker. som alltid är högre för varje typ av ljusstrålar mellan vissa ursprung i samma refrangibility därför kan användas för att mönster av strålning ges refrangibility. och placerat den uppgiften då möjligt i de faktiska förhållandena i det fysiska konsekvens och mångfald. 4 Ergänz. Efter att ha jämfört de två tabellerna nedan järnväg G eller snarare tillhöra den lila. H i Violet. Platta IV. Överläggningar den 30: e Kapitel har gett oss flera andra skäl att dra den psykofysiska relationen mellan toner och färger i beaktande. §. kommer att behöva förlita sig delvis. Plate VI UAA 0 . Bilder av spektrumet av Fraunhofer från den röda änden på linjen jag kan hittas bland annat i Gilb.

av den vanliga synliga spektrat för ultraviolett med omfattande bestämmelser om detta genom vilken de fasta mörka linjer i spektrumet motsvarande våglängder. såsom i Esselbach s tabellen är uttryckta. en bild av hela spektrat från rött till ultraviolett förra Esselbach i Pogg. i linje med den ultravioletta delen med små.0007617 5) ×××××××× B 6874 0.) Även Stokes spektrum. XCVIII. XCVIII. tillsammans med den Fraunhofers bestämmelser. 1855. Linjer av spektrumet Tabell över Esselbach.B. Plate I figur 1 (not sid 200). av Helmholtz 4) som. 788 är att stänga. och den andra. grundad på Esselbach s bestämmelser Zuziehung några egna bestämmelser om gränserna för spektrumet. Plate V. S. 514 ff. Ber. kombination av färger med beck när linjen A Tone G i enlighet därmed och våglängden för ljudet c = 1 är satt emellertid våglängderna för färgerna i millimeter. benämns Esselbach'schen med stora bokstäver. 524 .0006878 C 6564 D 5886 5888 E 5260 5260 F 4845 4843 G 4287 4291 B 3) från Fraunhofer 3929 L 3791 M 3657 N 3498 0 3360 P 3290 Q 3232 R 3091 Pogg. I många avseenden av användbara bevis av följande efter två bord kommer att vara. den första i Esselbach 3) . som sträcker sig endast till den violetta innehåller. men ändå möta samma bokstav i samma riktning. Figur 6 (not s. Våglängder i millimeter genom Esselbach ETT 0. men också en indikation Esselbach är i Berl . vilket framgår inte bara från jämförelse av spektra.

genom att på så sätt förvandlas till strålar in gränserna för vanlig sikt. eller studsa dem i sprödhet.4) Rapporter från Berl. ACAD 1855. . surt sulfat av kinin eller så kladdig papper) sänka ljusstrålar som passerar genom den. eftersom det inte ingår i Esselbach'schen bestämmelser.0008124 Slut på den röda 7617 Röd 7312 Röd 6721 Röd /9 6347 Rotorange / 15 6094 Orange 5713 Gul 5217 Grön /9 5078 Grön Blå 5 /6 4761 Cyan e 4 /5 4570 Indigo-blå f 3 /4 4285 Violett fis 32 4062 Violett g 2 3808 Om Lila gis 16 3656 Om Lila en 3 /5 3385 Om Lila b 5 /9 3173 Om Lila h 8 / 15 /3 / 25 /5 / 25 / 45 /3 / 25 3047 Slutet av solens spektrum Dessutom är det allmänna faktum av fluorescens antas vara känt. Våglängd Ljud Nature ljudet av färg Fis 64 G 4 Gis 32 ETT 6 B 10 B 16 c 1 cis 24 d 8 den / 45 färgerna 0. vilket underlättar visningen av de strålar som den violetta gränsen för det synliga spektrat. 5) Denna bestämmelse för A läggs här enligt Helmholtz. 761 . varefter vissa ämnen (t. Tabell enligt Helmholtz.ex. vanligen i refrangibility överskrida.

" 7) Om jag förstår det rätt innebär det en förlängning eller I tillägg. som inte bestäms av var på han räknar dem.0000167 Engl. Nu Fraunhofer violett i slutet av den jag är. enligt matcha experiment Helmholtz 9) och Esselbach 10) även utan detta verktyg (det vill säga utan att minska refrangibility) uppfattas av ögat när du möter sådana åtgärder som de ultravioletta . Att solljuset över den röda och violetta delen av det synliga spektrumet utan särskild omsorg innehåller också strålar av lägre och högre refrangibility. är mycket svag och är förskjuten från resten. men här är inte gränsen för den röda färgen. som (det) för att mellan G och H är fortfarande violett och 0. dock anges på vardera sidan med säkerhet. hade länge känt av de värmande effekter utöver de röda och de kemiska effekterna av strålarna inte ligger i violett. 6) Om ljuset. varav namnet på violetta strålar ursprung (Pogg. Efter (ovan) ges tabell. men det är fortfarande märkbart över det. antalet vibrationer under 1 sekund vid den förra till 458 biljoner. I kvalet går nu från de nya studier visar att: 1) De ultravioletta strålarna upp till gränsen för sprödhet där de skall tas på alla i solens spektrum och genom fluorescens till uppfattningen.0004242 och 0. som i violett.0000266. Av dessa är osynliga i vanlig Spektris.0004062. de sistnämnda. 575 "Ungefär vid A är den röd. de första strålarna är numera ofta infraröd. 13) förklarar. 8) Synligheten av de ultravioletta strålar kan underlättas genom fluorescens grund av omvandling i mindre brytbart. verkar det på väg att falla på ena sidan av gränsen mellan G och H för att vara på den andra sidan i B. en viss gräns. eftersom nyanserna fortsätta utan en sådan i en annan. ultraviolett eller lila. 's I A bra att se en skarpt definierad linje. vilket är mycket nära linjen L motsvarar ungefär Violet. som har sett minst en oktav. skulle i början av Om Violet handla om i I eller K kan förväntas vars våglängd är ännu inte fastställt. på jag den violetta änden av färgbilder. färgbild nästan ännu längre med hälften 7) att utan se samma här större expansion kan måste belysningen förhindras genom utrymmet mellan C och G. §. för att komma in i ögat på grund av det intryck som mot bakgrund av de gränser för färgbild till ögat. Herschel 6) är den Undulationslänge den extrema röda till 0. Är allt direkt eller reflekteras av en spegel solljus utesluten. enklare fortfarande med rött. 8) Helmholtz. sett från jämförelser av följande uttalande av dessa med bestämmelserna i våglängd och synen på sågen för honom spektrum av linjen jag som en begränsning av den violetta till lite över linjen A går utöver anger. som den extrema violett till 0. Emellertid har dessa gränser redan förlängts med Fraunhofer. XCIV.0003808. J. och ostridigt kan endast bestämmas på konventionellt sätt en gräns.Den okända av Newton och synlig utan försiktighetsåtgärder säregna prismatiska färgspektrum utgör bara omkring en femtedel. Inches i luften (0. med den senare till 727 biljoner. förväntar han en våglängd 0.0006756 respektiv miljoner). Med solljuset mycket stora läckor.

515 Beträffande extrem ultraviolett gränsen märkte Esselbach Pogg. 9 ) Pogg. 513 11) Men det är också Helmholtz lyckades med bara glasprismor (Pogg. d Berl. någon inblandning av oregelbundet spritt ljus till ultraviolett genom prismat bryts ljuset är utesluten på regelbunden basis. och tester av bron över effekten av diffust vitt ljus efter dess passage genom den transparenta media i ögat på ett tunt lager av torkad tinktur av guaiacum15) lät honom dra slutsatsen "att linsen är den mest BRYTBAR (den guajak blåelse) strålar i väldigt högt upp. LXXXVI. "back R var endast en gång under sommaren mycket svag även sett en linje söderut. 205 Rapporter d Berl." Således. XCVIII. så att alltså fortfarande skulle bestämmas genom experiment. i alla fall har hjälpmedel kan uppfattas och inte heller några uppgifter som uttrycker det motsatta. forskarna antagit att samma skulle vara osynlig eftersom de absorberas av media i ögat. 1 . 1 ff. då orsaken är att det finns inget i detta spektrum. LXXXIX. och jag tycker inte heller ett tecken på att den del som är orsakade av detta intervall av solens spektrum. XCIV.strålarna så fullständigt som möjligt genom att gå igenom det som används för produktion och visning av skalan. och om del närheten av ljusare spektrum delen. så att denna 14) ungefär en oktav kommer att läggas till i höjd. XCVIII. 628 14) Efter Esselbach anmärkning i bergen. 757 Esselbach i Pogg. Nu Stokes 13) gjorde iakttagelsen att det elektriska ljuset är ett spektrum kol som innehåller mycket brechbarere strålar än solens spektrum. fallet är media vad med kvarts (bergkristall) bättre än med glas 11) . vilket sänker sprödhet ha iakttagits. och därmed från en befintlig i sig för ögat på denna sida gränsen för synlighet inte inkludera synpunkter på solens spektrum direkt. 760 Så länge man kunde erkänna existensen av de ultravioletta strålarna endast till sina kemiska effekter och genom fluorescens. 523). varefter de ultravioletta strålarna från en prismatisk spektrum efter passage genom linsen. glaskroppen och hornhinna av en . Helmholtz i Pogg. 13) Pogg. även visade här en gräns på synlighet direkt. mindre hornhinnan och glaskroppen. ACAD 1855. om inga färger uppfattas mer av ögat av en viss grad av sprödhet i solens spektrum. ACAD 1855. Hittills verkar dock detta spektrum endast genom samråd med fluorescerande ämnen. XCVIII. varvid ögat bländas. men de flesta av de objektiv med dessa två medier tillsammans. "som försöker han senare annan tillfogat jakande 16) . 501 XCIV.) 12) Comp.XClV 12 208 10) Pogg. ett syfte som i allmänhet nådde 12)när den ultravioletta delen av medlen för en kvartsprisma designad spektrum isoleras genom en skärm med spalt och betraktas genom ett teleskop från kvartslinser med utskjutande andra kvartsprisma.

466. Är det fallet. linsen. vatten fukt. antingen genom fluorescens blev synliga ultravioletta strålar fortfarande syns när du interponiert den genomskinliga medier i ögat. lins och glaskropp förenades. som den kristallina linsen bort av kirurgi. var utseendet något ändras genom linseffekt i formen. och mellan ljuskällan . hornhinnan. 379 17) Müllers Arch 1853. Det visade sig inte någon signifikant skillnad. liksom hela den främre halvan av ett öga. måste du kontrollera om ultravioletta strålar passerar genom okulär media. men med så mycket svaghet. även Donders har 17) som erhållits motsatta resultat som brygga till en annan metod. låt dem har att göra (utöver den av tabellen (se ovan) utsedd gräns) fram till nu på något sätt för . näthinnan. Det fanns då också andra medier i ögat. tillämpas på ett liknande sätt.oxe öga inte längre ändra arbetat med känslig fotografiskt papper. 18) Graefe s Arch 1854. som innebär att de ultravioletta strålarna är inte alltid bara överförs genom okulär media men lika lätt som de mer BRYTBAR. En person som inte kunde se på grund av en sidoförskjuten kristall lins en dubbel bild av spektrumet. Prismatic spektra visas i mörkt utrymme med alla de försiktighetsåtgärder som krävs för att utesluta främmande ljus. Under tiden. bortsett från det faktum att synligheten av de ultravioletta strålarna nu framgår direkt av de ovanstående observationer av Helmholtz och Esselbach. Den erhålls genom Donders senare Kessler resultat 18) har också bekräftats på följande sätt. förutom att tillämpningen av linsen och den halv-öga. 188 2) Från den ultraröda strålar är inte detsamma som det ultravioletta. var och hängde på i en tank fylld med bullseye glaskroppen glas. 459 Principen för testet av Donders var detta: Hur lätt att tänka. S. medan violett strålar fortfarande interagerade livlig. De verkade fortfarande lika trevligt och upp till samma gräns som utan denna Zwischeinbringung. och inte får väsentligt olika resultat. liksom gjorda när du lämnat de mindre BRYTBAR strålar av spektrumet samma tester. nämligen hjälp av en lins båda bilderna i samma skärpa. där Liebig och Kopp årsredovisning för 1854. 15) Müllers Arch 1845. Donders nu fylld först och främst glas av olika storlekar med glas kroppar av vissa ko ögon och tog den ena eller den andra mellan svavel Chininschirm som man bara kunde nå strålar av spektrumet bortom violett (så att de var det bättre synliga för sig själva). och undersökt om dessa personer. S. där hornhinnan. kan de naturligtvis inte absorberas av dessa medier. såg violett i samma expansionen. och titta. som med sura sulfat av kinin (som är ett fluorescerande ämne) är belagd. uppfattar spektrum till sin mest BRYTBAR sidan upp i samma utsträckning som de med normal Sehapparate. 263 16) Müllers Arch 1846. att endast ett spektrum design på en skärm.

kan det ändå anses tveksamt om deras brist på synlighet begränsas endast av en stark absorption den del av den okulära media. I dessa balkar. protein. den tredje 6.00 gick. (Ännu mindre var minskningen av de mörka delarna med saltlösning eller alkohol i stället för vatten. XXXV.77-1. Det är säkert att vatten.66. Dock kan de om de mörka infraröda strålar av solens spektrum trots allt ett faktum icke oväsentlig andel av.7 miljoner kombinerad tjocklek med vardera 2 ° gav den strålar ut genom den mörka värmen. temperatur röda nästa mörka infraröd zon (Varje zon på 3 miljoner bredd) enbart med 11. som hade sin termiska maximum i den röda.11-0. ingenting bestrålas för termisk Multiplier Märkbar från den mörka värme. har genom för att gå strålen . men en brist på känslighet i näthinnan för ultraröda strålar skulle vara att ta som utgångspunkt för sin osynlighet i anspråk. var genom en mellanliggande (finns mellan glasytor) vattenskikt på 63 miljoner tjocklek. och i en flintglas spektrum är de ultra-röda strålar redan minskat genom att absorbera en del av glaset. eller om en brist Perzeptionsfähigkeit näthinnan den har att dela. 21) Pogg. men i allmänhet endast av en värmande effekter. Och ett senare försök av bryggan 23) med solljus kan utan närmare granskning av effekten av fallet. upplevd .) Vad det är svårt att föreställa sig att den väsentliga vatten och proteinhaltigt okulär media bör låta passera ingenting Betydande av de ultraröda strålar i sin mycket mindre tjocklek eftersom särskilt efter Melloni uttalande 21) -protein av vatten i glid thermanität verkar inte avvika väsentligt. vilket av följande 8. som är sammansatt av olika villkor för uppvärmning och ljusa strålar. ju lägre temperaturen i värmekällan och den tjockare lagret är. Ensam i mörkret lampans värme kan inte bilda en slutsats om att solvärme. Cl. genom linsen 1 / 2 ° (av båda tillsammans Ingenting).11-10. men överlägset inte lyser uppvärmd svart plåt cylinder härrörde dock ljuset som avges av lampan endast 1 genom hornhinnan enbart 8 ° till 9 °. Och därefter. Efter de direkta tester av Franz 19) till extremt röda strålar av en genererad med en flintglasprisma solens spektrum. tillämpade sig eller i kombination. 271 . i allmänhet mindre.ögat. och andra genomskinliga vätskor genom avsked av de mörka värmestrålar relativt sett mindre än i den ljusa. 282 Men bron har 22) gjorde direkta försök därefter genom hornhinnan och linsen i en färsk ox-eye.93.81 på 5. meddelade och samtidigt ett vattenskikt på 18 miljoner tjocklek mellan glimmerblad från objektivet samma tvärsnitt och en kalcit från 3. även gäller inte för den dras tunna Rußchicht genom vilken strålarna hade att penetrera som är tillräckligt övertygande. 51 20) Siffrorna är grader av värme multiplikator. som genom en av en oljelampa ganska hög. 19) Pogg.83 20) för minskade dock minskningen det röda sig 15. men det är ännu för direkta experiment på permeabilitet okulär media för ultra rött ljus behöver för att kunna göra korrekta bedömning i detta avseende kan . 22) Müllers Arch 1845.

förutom en relativt stor pjäs oförändrad ultraviolett ljus. 27) Pogg. CV.001. 337 543 26) Jfr här på observationer av E. tyg vägg och elfenben. de mindre brytbara strålar av spektrumet. " Setschenow 28) har funnit bekräftat i den friska näthinnan av kanin och bullseye. att våglängden för långt infraröda strålar i solens spektrum är 0. Och så länge som våglängden av extrem ultraviolett strålning är 0. 205 "Den ganska mättade blå färg på violetta strålar för levande ögat och nästan vita färgen på spridda ljuset från de döda näthinnan var. Müller 25) ledde först till samma resultat. XCIV. säger han.830. senare till en annan beräkning att det var 0.0008124 miljoner som det extrema ultraviolett 0. mer än porslin). med tillämpning av alla åtgärder som kan underlätta direkt synlighet. synliga utan hjälp av fluorescerande. den förra skulle vara lite mer än 2 1 / 2 . Eisenlohr i Pogg. Men ibland bristen på homogenitet för servering av experiment sortiment. en del av solens spektrum från den extrema röda till det yttersta violett. ge den senare till och med 4 oktaver för utbyggnaden av hela solens spektrum. 382 3) Efter bestämning av Helmholtz 24) är hela. 340 5) Man kan fråga sig om synlighet del ultravioletta spektrat utan artificiell hjälp av fluorescens kanske inte enbart grundas på att näthinnan sig med en fluorescerande egendom. men genom sin rättmätiga svag fluorescens för att falla på dem ultraviolett ljus till en stråle blandning av inte riktigt ren (grönblått) vit färg vänder. några av de tvivel om giltigheten av de metoder som används för att beräkna Princip 26) kan både data fortfarande verkar tveksamt. 25) Pogg.23) Müllers Arch 1846. alltför olika. 1855. är inte tillräckligt att bibehålla synligheten för de ultravioletta strålarna från fluorescerande beroende. 24) Berl. Ber. att näthinnan via violetta strålar först efter sin förvandling känner i mindre bryt ljus. 760 4) De senaste försök av J. t. som (med undantag för röda) innehåller. de . men att denna svaga fluorescens (lägre än i fallet med papper.ex. och fann att näthinnan. Än att utsikten skulle bevaras. tillsammans. ungefär en oktav plus en fjärde (som ) och som är i enlighet med Helmholz våglängden för den extrema synliga röda (med ett spektrum från vilken allt ljus med undantag för den extrema röd fördunklades genom att använda två prismor och två paraplyer) 0. den synliga och osynliga delen.004. Kan du slår på mindre brytbara strålar sedan speciellt de ultravioletta strålarna visar en blå färg? Helmholtz 27) Denna fråga först studeras i näthinnan av en död 18 timmar före mannen. CIX.0003047 Mill.800. 0003047: var klassificerad som bestäms av Esselbach våglängder av de mörka linjerna i (ovan) sätt som anges mellan dem.

dispergera. de mest BRYTBAR (ultravioletta) strålar av solens spektrum fortfarande måste utövas direkt. nämligen hornhinnan mycket starkare än i snitt tillstånd.erhållna resultaten från Helmholtz. men inte starkt fluorescerade blå vit. 28) Graefe Arch 1859. Hornhinnan och linsen börjar sedan att skimra med vitt blått ljus. "och även om det levande kraften i ljus vibrationerna kommer inte att höjas med processen för fluorescens viss affiziere ljuset av en längre period av svängning av näthinnan som produceras av dem livligt . Om dessa punkter kommer att diskuteras i något mer utförlig diskussion. som om de var själv strålande. så är det faktum att ultravioletta strålar. eller en annan känslighet i näthinnan för strålning av olika refrangibility att statuieren. ingen bild på den del ultravioletta spektrat skulle kunna produceras i ögat. Vad först beträffar. Dessutom samma undersöktes också den transparenta medium av samma djurögon på deras fluorescens i UVljus. utan snarare för att förhindra att denna synlighet. och efter överläggningar (se ovan) ännu inte är helt uteslutit möjligheten att minsta bryt (infraröd) strålning är endast därför osynliga därför att de inte kan tränga in i tillräcklig mängd genom ögonen på media till synlig vara. deras "objektiv ljusstyrka" är inte så liten som du vill stänga av sin lilla effekt på ögat och att detta visar sig genom fluorescens. medan de senare enligt allmänna lagar vibrationsanmälan har snarare sannolikheten. V. Efter ovanstående kan det inte så direkt av erfarenhet beslutat är att vid alla gränser Perzeptionsfähigkeit näthinnan för färger med alltför snabba och alltför långsamma svängningar sker av sig själv efter det (att) kommuniceras. Också på ögat av levande människor kan bevisa detta fluorescens när man tar ögat till fokus för de ultravioletta strålarna från de åtgärder av författaren apparaten. Den sammanfattar också Helmholtz 29) genom att notera de ultravioletta strålarna. Icke desto mindre är en annan Perzeptionsfähigkeit näthinnan så att färg strålar av samma kinetiska energi vid olika vibrationsfrekvens eller våglängd av olika ljushet eller styrka uppfattas. och inte uppfattas bortom vissa gränser. linsen. oaktat. varav den förstnämnda är sannolikt att bli mer och mer av de senaste undersökningarna. hornhinnan är mycket svagare. därför att de transparenta medier det ljus som genomgår fluorescens i dem spridning i alla riktningar. den vattenbaserade fukt. men är lättare att uppfatta när de transformeras genom fluorescens från BRYTBAR strålar i mindre brytbar. Glaskroppen visade endast spår av fluorescens. men på samma sätt. mest troligt. så att med hjälp av detta spridda ljus. både på grund av att effekten av fluorescens i något annat tillstånd förklaras verkar det andra därför att förklara de olika distribution av värme och ljusstyrka i prismatiska spektrum har bara valet av en väsentlig skillnad mellan att principen om ljus och värme. kan det inte förutsätta att den kinetiska energin ökar med fluorescens. även om medling av fluorescensen för synbar bedürfend inte nödvändigt. 206 Under tiden kan denna fluorescens de transparenta media i ögat bidrar ingenting att göra den ultravioletta delen av spektrumet synliga.

57 5888 Maxim.00 E 0.nog att ses.64 0. är det först och främst gäller det för oss att anges efter flera relationer viktig skillnad i fördelningen av ljus och värme i spektrum och. De siffror som han trycker på men inte den verkliga intensitetsförhållandet mellan färg strålar som finns i solljus. som produceras av ett prisma av något av en färglös genomskinlig substans som är känd i gult mellan raderna D och E 30) . " 29) Pogg.17 0. och fördelningen av intensiteten av Fraunhofer 31) spektrum genereras vid en med en flintglasprisma bestämts från homogena strålar.08 4291 . Därefter ljusintensitet i den prismatiska spektrum ger vid Fraunhofer och därefter av Seebeck beräknade gitter spektrum för de mörka linjerna motsvarande platser i solens spektrum enligt följande: 34) Festivaler Linjer Intensiteter. vilket skulle bli fallet i gallret spektrum för det.28 4843 G 0031 0. 1.48 0. mindre brytbar än i det som är annorlunda i Fraunhofer störningsgenererade " mellan galler spektrum 32) agerar där avståndet för varje färg på vit rand är proportionell mot den tillhörande våglängd. men de motsäger mycket bestämt att (så) rapporterade observationer av Donders och Kessler. 33) sker med hjälp av interpolering i enlighet med de relativa avstånden hos de mörka linjerna i två Spektris. och försöken Bridges (som) verkade så även för att bevisa direkt. eftersom samma i de mer BRYTBAR delarna av prismatiska spektrum dras isär relativt längre och därmed är mer utspätt.Sp Gittersp. Våglängd i Mill B 0032 0. XCIV 13 Men nu gjorde hon tänker.56 5260 F 0. som ultraviolett.02 0. för att underlätta sikten genom fluorescens baseras på det faktum att strålarna gick igenom inom den vanliga synliga spektrat enklare genom ögonen på media.00 1. Denna reduktion av Seebeck A.0006878 C 0094 0.06 6564 D 0. så långt det är möjligt genom tidigare studier att bestämma närmare. Att diskutera den andra punkten. Den högsta av ljusstyrkan i solens spektrum. För att få de verkliga intensitetsförhållanden av färgerna i solljus. därför måste reduceras endast till de intensiteten hos den prismatiska spektrum. Prismat.

där vi hittar Masotti'sche arbete. och som för de större intensitet. "För att få dessa relationer.. gör upp följande ons healing. 239) med inspelade och galler av den härledda spektrum av Seebeck i Pogg. 374 34) Intensiteten kurvan av prismatiska spektrum av Fraunhofer hittas i bilder av samma (s. där den elementära färger dygd är bara störningar sprids sida vid sida. Masotti hittat hot spot rätt i mitten av den gula. som nämnts Fraunhofer har jämförelsen gjorts möjligt oerhört lättad.B 0. Melloni efter (LXII Pogg. och dessa så att den röda och den lila gränsen är de minst ljusa punkter i spektrumet igen på samma avstånd från båda ändar.0056 0. varken anges. För detta.. G. Plate III. 301) kan bedöma.. LXII. 24) i en Abhandlang firar också behovet av att minska de direkt observerade ljusintensitet i den newtonska spektrat endast med den i gallret spektrumet för att få rätt proportioner av ljusstyrka av färgerna strålar i solljuset. fri från den angivna defekt spektra Hr har. är relativt säkrare än de mindre bestämmelsen. och inte heller på vilka data förlitar samma. . vars längd i förhållandet 2 : .Siegt med ca 1 / 3 eller 1 / 4 av längden DE av D från E till exakt den platsen för platsen inte anges . med vilken de olika punkterna i spektrumet av samma starka intryck på ögat har hittats. 301 32) Denkschr. vilket är lite svårt.29 finner vi den enkla summan av fel efter 4 försök vardera på varje rad i hela 0676. av vilka enligt graden av överensstämmelse för enskilda observationer (Gilb. för linjerna B. men genom lämpliga Versuchsmaßregeln och praktik. vilket. Prof. Akad VIII 33) Pogg. Ditt resultat avviker något från Seebeck'schen av Fraunhofers Datis från. som orsakas av de olika färgerna spektrum. figur 4 För att minnas väl siffrorna betyder för intensiteterna i denna tabell innebär inte intensiteter av sensation. C. F med en summa av intensitet = 1. . LXII. " 31) Gilb. E. och har verkligen uppnått endast en måttlig säkerhet. H med en summa av intensitet 0163 i hela 0228. LVI. men objektivt uppmätta intensiteter vit lampa ljus. och därför upptar utrymmen som beror enbart på deras vibration period eller Unduationslänge. eftersom det är en lika stor intensitet i färgerna vars våglängd i förhållandet 1 : 1.02 3929 30) "Den ljusaste plats . en jämförelse. och båda har samma lyskraft Mr Masotti har äntligen visat att färgerna på dessa två gränser består av etervågor. har Hr. d Munch.75 är dock Masotti för förhållandet 1 : 2 är.säger Fraunhofer . erbjuder 1 " Tyvärr. 35) 35) För linjerna D . LVI. Masotti beräknade data som bidrar till bildandet av Gitterspektra.

och så ren som ett glasprisma. Men eftersom du måste använda en mycket smal stråle av ljus till detta. Vid användning av en vattenfylld. hitta en homogenitet av spektret istället för vilken förekomsten av mörka linjer anses vara karakteristiska. alkohol eller terpentin ihåliga prisma har du hittat den i gult. kan inte uteslutas. vilket inte är så mycket om det är endast en fråga om att få värmen intensiteten i de synliga delarna av spektrumet från violett till rött. LXXXVI. . men ingen effekt på positionen av den maximala.När det gäller fördelningen av värme i prismatiska spektrumet. rött eller bortom det synliga röda (i det infraröda). några slutligen till karaktären hos vissa av banorna för strålarna fortfarande interponierten genomskinliga ämnen. 50 J. Muller i Pogg. så är platsen för värme maximal rörlig del beroende på innehållet i prismorna genom vilken man producerar spektrumet. med glasprismor. både dess mörka och ljusa delar efter. har värme effekterna av ett sådant spektrum hittills misslyckats med att svaga för att vara mätningar tillgängliga 36) . överlappa med den synliga delen av spektrumet. här med en bergsalt prisma alltid bortom den röda variationen beror till stor del på att de infraröda mörka värmestrålar i de genomskinliga ämnen som utgör prismorna absorberas i andra saker och att starkare relationer än den synliga att detta förhållande i enlighet med den mångfald av transparenta ämnen och tjocklek. delvis beroende på homogenitet eller Nichthomogeneität av spektrumet. 339 Om du tittar från Helmholtz s styrs mot Brewster utredning (Pogg. från detta endast en nahehin dyka likformig modifiering av temperaturen hos den del av det synliga spektrat. beroende på vilken typ av glas och andra omständigheter i orange. eftersom det enligt den nedanstående information som ska kommuniceras för att visa de olika transparenta ämnen på öppenhet för alla strålar av denna del spektrum. så att man fortfarande inte har någon ren och relaterade till vissa mörka linjer intensitets bestämmelser i värmen av spektrumet. ett ämne som är lika lätt passerar den mörka och synlig värmestrålning. kan det också här finns en betydande orsak till orenhet av spektrumet och den erhålls på grund resultat söks verkar dock så mycket som jag kan se. och att ha auktoritativa bestämmelser om värme intensitet hela spektrat. ofullkomliga polering av prismat. och med tanke på att samma vid ett. med bara en lucka och bara en prisma genererade spektrum som det har gett efter för de tidigare studierna på de termiska förhållandena i prismatiska spektrum. och multipla reflektioner mellan ytor prismat diffust ljus i bedömningen av de färgförhållanden av spektrumet kan medföra. med som måste gå igenom balkar förändringar. Enligt Melloni experiment. CI. som sedan i enlighet med skillnaden substans av prismat kommer att vara mer eller mindre absorberas. åtminstone i en bergsalt prisma som är inte lätt att få en sådan perfekt polska. 501) påminner om de viktiga studier som beror på föroreningarna i ämnet. CV. måste man därför en bergsalt prisma för Entwerfung av spektrumet tillämpas. men bergsalt. Dessutom skulle man i egentlig mening. 36) Comp. Franz i Pogg. delvis beroende på tjockleken på prisma genom vilken passerar strålar. och att på ett icke-homogen spektrum (som genereras av en lucka på irgends betydande bredd) mörka värmestrålar som faktiskt hör till den infraröda.

Dock skall följande uppgifter lämnas. 46 39) Pogg. och den yttersta värmestrålning mörk Maßbestimmungen om intensiteten i de olika delarna av den (visserligen inte är homogen)-spektrum har Franz 38) och J. 352 38) Pogg. " Enligt ett senare uttalande om detta (Pogg. och på ett avstånd från denna punkt. 377). mellan de röda och gula. det tar intensiteten avtar snabbt. 337 543 Mitt i det infraröda -----------------------------------------------------------Blå Gul Röd 1'' '3'' '4'' '6''' . är avståndet från änden av det synliga röda till infraröda området." De nya observationerna av J. XXVIII. LXII. 22) är värmen Melloni max "bortsett från färgerna på ett medelavstånd lika med den motsatta sidan. CI. 307). Enligt ett tidigare uttalande Melloni s (Pogg. är avståndet i den termiska maximalt från den röda delen är minst lika stor som den gröna blå röda. att avståndet mellan honom och den röda var lika stor som avståndet mellan det röda och violetta som längden på spektrum. vilken av en tredjedels längden av färgspektret är densamma. "det är så långt från den röda delen. men ett utrymme som nästan bara var så länge engagerande. Dessutom fann han att en kronglasprisma i denna termiska förlängningen sammanföll med bergsalt prisma. Efter en tredje förklaring. Muller 39) med tanke på att med hjälp av en flintglasprisma och mellanlägg av en glasflaska runt med och utan överföring av strålarna för att göra tidigare jämförande försök vätskor . CV. den andra med hjälp av en rad olika kronglas och en bergsalt prisma. Användning av stensalt av prismat följande intensiteterna hos den senare var värme (kraft med vilken den verkar på det termiska multiplikator). etc. men en liggande närmare den maximala var rött. det vill säga "avståndet till högst gränsen för det röda ungefär lika stor som avståndet i övergången från grönt till blått från rött begränsning av utbudet av den termiska utvidgningen av solens spektrum på den röda. när hela vanligen synliga spektrumet till violett. slutligen (Pogg. XXXV. Linje B fram Crown Glass spektrum av samma ungefär i mitten mellan den violetta änden av spektrumet. Müller 37) man visade att matcha med den andra av dessa uttalanden om toppositionen resultatet. som är det nummer 1 '". lyssna på alla sensibelt värme effekt. 2'". Med hjälp av en bergsalt prisma för maximalt värmeintensiteten är i alla fall betydligt längre än den synliga gränsen av det röda i det infraröda. är närvarande. CV. 37) Pogg.

153 43) Pogg. CV. Efter en sådan minskning av en prismatisk bergsalt spektrum J. som ligger i gult. 41) Jämförelse kurvorna i bergsalt och kronglasprisma se Pogg. och därför. kan delvis olika känslighet i näthinnan göras för beroende.7 Med kronglasprisma erhållits absolut starkare i den synliga delen av spektrumet. och även från en jämförelse av Seebeck ljusstyrka kurva (se ovan) för rivning spektrumet med Müllers värmekurva 43) ge ut vad du ska komma tillbaka. figur 4 Om du frågar nu orsaken till denna annorlunda fördelning av ljus och värme i spektrumet. men inte värme längre än de röda försvinner.7 7. Taf III.3. Melloni. avsättningar. i en prismatisk spektrum gjort. figur 1 Till och med dessa. endast en minskning till gallret spektrum som krävs. efter att han ser förklaringen till identiteten på ljus och värme tidigare 44) hade och flera fakta . 41) 40) När bergsalt prisma är här 3. som redan i sig följer att luminans. '"2 är sannolikt'" tryckt. XIII. Müller finner högst intensiteten av värmen. eftersom det har med Seebeck i ljusstyrka inträffade. 42) Philos. men stöter bara svaga tvivel. gillar.9 10. och därför ger dessa skillnader i fördelningen av ljus och värme i spektrumet är ingen bindande motargument mot det eftersom de delvis av olika kontinuitet i balkar av olika refrangibility genom ögonen på media.2 15. Samtidigt anser den väsentliga identiteten av ljus och värme. som har gjort den mest omfattande forskning inom detta område. precis som det gäller för ljuset. ingenting hindrar dig att tro att de intensiteter av ljus och värme likvärdigt refrangibility inte gå i spektrumet proportionell mot varandra. nämligen (för att minska till samma värde för rött) Mitt i det infraröda -----------------------------------------------------Blå Gul Röd 1 "" 2 "" 40) 4 "' 6 '" 4 7 10 12 11 7 2 Men som ni kan se. mycket avvek förhållandena i det osynliga infraröda området från de av bergssalt prisma. är det uppenbart att om man ser ljus och värme som i grunden olika agenter. men märkbart samma nyckeltal för de olika färger som visas siffror (på grund av högre renhet av detta prisma). men nu ska beaktas att värmestrålar BRYTBAR delar av spektrumet är mer utspätt. Detta är dock fördelningen av värme i området inte sammanfaller med fördelningen av ljusstyrkan (som Draper antas). Plate III. för att få deras verkliga intensitetsförhållande där de ingår i den solstråle. om inte också gälla bevisas absolut.9 13 2 1. År 1857. CV.0 13. och denna bestämning skall ersättas med mer vikt vid det faktum att Draper 42) tidigare samma genom direkt försök att hitta en dioptrisk utan Zuziehung medier produceras av reflektionsgitter spektrum.

28 Samtidigt de nya undersökningar av Franz leda 48) på VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA färgade vätskor. där absorption av ljus är synligt. absorption av ljus. 486) som slår däremot hävdat ovan berört att. interferens. Men efter de senare experimenten Melloni s 49) Detta gäller endast för icke-homogen spektra. Inte bara följa de mörka värmestrålar de allmänna lagar utbredning. krona glas. Faktiskt de blå lösningar av sulfat av koppar visar ett minimum av värmeförlust genom strålning från ett spektrum av densamma i den blåa zonen. alla fakta som observerats av honom med identiteten för att hålla konsekvent. vatten tillämplig. XXXVII..nämns som avgörande bevis mot den. större Undulationslänge egen.. Vid användning av röda lösningar visar att av alla akuta lösningar med röda färgade strålar röda strålar det minsta ljus och värme förlorar. men Melloni 47) också finner nyligen att "färgerna i spektrumet är så intimt förknippad med dess temperatur. reflektion. annars kan identiteten för värme och ljus är omöjligt. och det verkar inte som strålar av identiska refrangibility fortfarande kan skiljas som ljus och värme strålar. de flesta medier är relaterad. " 48) Pogg. 14 Alla nyare fakta sammanfattas. verkar i annat fall dessa ämnen är färgade i genomlysning. för att synliggöras på något sätt. och gjordes av Melloni tidigare (Pogg. 300 LXII.så han avslutar sin avhandling . beroende på om man är en prisma av bergssalt. värme strålar av synliga strålar verkar faktiskt minska att de mindre refrangibility och därmed vibrationshastighet. "Överallt. 486 45) Pogg. hela skillnaden i mörkret.. XXXI. som hans arbete: "La thermochrose 1850 327. 18. LVII. Det minimum av ljusförlust i strålningsspektrumet måste passera genom en vätska . LXII. alltså en lägre öppenhet genom. och har precis som beslut anges för denna uppfattning. CI. kan detekteras med en minskning av intensiteten av värme .med ett minimum av värmeförlusten i samma zon beaktas. men delvis röda lösningar för mörk hetta lägre refrangibility som den röda är diathermaner än vatten. 45) Inte mindre skyldigheter Masson och Jamin 46) efter att deras försök till denna uppfattning. . polarisation. de gröna lösningar av sulfat av OXID av järn in i den gröna zonen. flintglas. att de under passage genom inte helt tydliga ämnen så mycket värme som lätt förlora." 46) Compt. positionen för den termiska maximum och värmefördelningen alls därför intensitetsförhållandet av de värmestrålar av förändringarna spektrum som intensitetsförhållandet av färgstrålar ändrad kvarstår. " 47) Pogg. 44) Pogg. 46 Vad den första anblicken av identitets view räknaren verkar helt. förklarande. komma med senare studier även då. eller genereras av en bergsalt prisma spektrum av det eller det transparenta medium eller olika tjocklek skikt av samma medium kan vara genom strålning. XXXVII. så att förhållandet mellan dessa två medel alltid ostörd förblir densamma.. enkel och dubbel refraktion.

bara man har bara det faktum att han inte har hindrat Melloni. Särskilt anmärkningsvärd är dock följande experiment. Vilka är dessa förhållanden att leverera istället motbevis mot identitets uppfattning. Slutligen är de ovanstående resultaten av jämförande försök av J. att värmen från solljuset . glas och vatten alla värmestrålar mellan rött och violett jämnt. alun. har inte en värmande effekt på den känsligaste Thermoskope.. även om han överallt emot som en viktig invändning identiteten uppfattning anges. vilka Melloni 52) früherhin har föreslagit att ett kardinalförsök mot identiteten vy med avseende på passage av solljus. som innehåller mycket gult.. 52) Pogg. antingen i prismaform för att bryta solljus till dess elementära bjälkar. eller i skivform för att utforska de absorberande effekter av kroppen på dessa strålar. eller kan framställas med särskilda metoder för förfarandet. bergkristall. tillämpa dig ett slut. vilket resulterar i en knappt märkbar eller ingen märkbar värme effekt visar. men ändå har en blå-grön färg. medan han "när det är möjligt undvika alla felkällor .. 349 351 Så mycket jag ser. men är inte tillgängliga förrän nu. CV. LVII. 486 "Det rena ljuset. " 49) Pogg. så de stora skillnaderna i Diathermanität dessa ämnen endast i de olika absorption av mörkret strålar har sin mark.där finns mörka värmestrålar eller färgade strålar blandas i den röda delen. XXXI. även om det sker linser så koncentrerad att det är lika lysande som den mörka solljus. 14 51) Pogg. " Det är beklagligt att Melloni inte har kommit tillbaka efter sin omvändelse till identiteten tanke på diskussionen om detta från honom alls bara kort nämnas experiment. men de viktigaste bevisen ska räknas för samma. XXXVII. Genom Striking mot identitets view sådana fakta kan aldrig bara vara om de åtföljdes av frågan särskilt riktade Maßbestimmungen som sådan. det är bara så lite har upprepats till min kännedom förrän nu av andra. att vända senare identitet uppfattning dra slutsatsen att detta försök är det inte längre publiceras senare så avgörande som tidigare. säger Melloni. precis innan en klass av fakta som med identiteten uppfattning verkar svårt konsekvent att det nämligen lätt av stor lyskraft. 302 LXII. Müller med en krona glas-och stensalt prisma 51) i samma mening. För tillräckligt bevisat i alla fall. Även månskenet är ljus. som sträcker sig till detta system. temperaturerna i de prismatiska färgerna resistenta mot den högsta såg bibehålla temperaturen vid den röda änden av vilken art den färglösa substansen kan vara. förklarande. värme kan endast upptäckas genom den mest känslig utrustning. 28 Inte mindre dra Masson och Jamin 50) från sina undersökningar slutsatsen att passera bergsalt. 50) Compt. liksom jordiska eld ljus genom ett system bestående av ett lager av vatten mellan glasplattor som är färgade genom koppar grönt.

och bortom vissa gränser inte längre kännas betydligt. Identiteten vy av ljus och värme tillhandahålls ett objektiv intensitet. hur gränserna av spektrumet för att färga vibrationer med samma levande kraft med vilken näthinnan av dem träffas. di levande kraften av strålarna i olika delar av spektrumet kan nämligen att hålla mätt som dess värme. flytta till näthinnan. och om den redan är det alltid oväntat att upp till en stark ljusstyrka ska inte ens efter koncentrationen genom en lins måste vara märkbara kan. så vitt man dessa avvikelser så är det bara enbart på grund av olika känslighet av näthinnan för skulle behöva driva olika . det beror på en icke enhetlig känslighet i näthinnan för färgerna. resten bara kan uttrycka en mycket låg värme effekt alls. skulle delar av spektrumet uppstår. och den färglösa transparens av de okulära medierna. som ett lika starkt intryck på ögat gör (se ovan). skulle de tas från skillnaden mellan de två kurvorna mer bestämda slutsatser om känslighetsförhållanden av näthinnan. som inte ändrar förhållandet mellan de synliga färger strålar också anta att strålarna har samma proportionella intensitet som de har memorerat. Men efter de ovannämnda experimenten i Melloni. Dessutom har det redan konstaterats ovan att enligt de nuvarande omständigheterna mycket osannultraröda strålar av solljus är helt absorberas av den okulära medierna. om man jämför de synliga och osynliga värmestrålar. som författare av dem har till och med senare. så att om alla mörka strålar och ändå också en stor del av dessa har självlysande absorberat. där vi inte längre kan mäta sin värme bra men deras ljusstyrka.precis som den jordiska elden är den i särklass största delen av mörk värme. Nu kan inte göras beroende med sannolikheten för en icke-identitet ljus och värme. Om vi nu hade en lika exakt kurva för värme än ljusstyrkan av spektrumet. och bör beaktas. som det hände i Melloni s Cardinal försök. Båda skulle förbli proportionella mot varandra. vi skulle kunna tro av andra som en av den ojämna absorption av strålar av olika refrangibility den del av den okulära media olika intensitet förhållandet mellan ögat upplevs som ljus som termometriska mätt utanför ögat. ingen icke-likformig absorption av olika färgstrålar genom färglös transparent medier i stället för. en säkring inte längre placeras därpå. enligt ovan. I varje fall bör placeras på enskilda motsägelsefull. den ojämna fördelningen av ljus och värme i spektrumet. Masson. Efter det bara verkar acceptera att förbli så om färgerna av spektrumet inte visas ljusa i samma proportioner i åtanke när de är varmt ute. om inte den olika känsligheten hos retina för olika färger ändras detta förhållande. inte vederbörligen anges och brist på Maßbestimmungen inte riktigt diskutabel fakta det mindre bra eller till och med avgörande vikt i resten Möte identiteten uppfattning. vilket är lättare absorberas av transparenta media än med synligt. Muller ligger inom den synliga delen av spektrumet från violett till rött. Jamin och J. men är mindre lätt och starkt kände när runt mitten. dvs intensiteten av vitt ljus. som variation av vara transparent media med mycket ojämn absolut absorptionsförmåga för värmen men hitta samma termiska förhållandena i det kontinuerliga spektrum av strålning. En sådan ojämn absorption är nu också utrett istället. eller åtminstone är en sådan utsträckning ganska osannolik.

som måste tolkas så att känsligheten minskar från sina maxvärden för den gula mycket snabbare efter sidor av rött till violett sidan. och den vanliga ljus flimmer i sjuklig irritation i ögat. det kan till och med framstår som nödvändigt. blå) så att indigfarbene violett. Detta resultat förefaller mig att dras. figur 4) och den Müllerian kurva av värme (Pogg. skulle hon fortfarande vara tillämplig upp till vissa nivåer. inte vad som kan vara helt annorlunda för de flimrande prickar. Melloni och Seebeck kan följa . i den mån den sammanställning av tidigare iakttagelser kan betraktas som auktoritativ. J. förutsatt att den svarta av synfältet med slutna ögon. I detta avseende. Från det gemensamma för Maximumordinate Seebeck'sche kurvan för ljusstyrka kurvan för Mullers värmen faller snart konvex mot abskissaaxeln av våglängderna på båda sidor nästan symmetriskt från. och från denna synpunkt. och Wärmeordinate i den röda delen av det synliga spektrat är lika med en ordinata något i sidan av kurvan F (som är. Verkar bara för mig att passera den stora svårigheten att näthinnan i sig inte fungerar på ett visst färgat ljus. Oavsett tror jag inte resonansteorin vision för adekvat. LXII. Seebeck tagit ämnet. Plate III. som representerar en låg grad av känsla av ljus. mycket snabbare för från Violet. eftersom jag kan säga om mig själv. erbjuder någon allmän hänvisning i detta avseende. Herschel. Men om detta inte är fallet är emellertid den jämförande vy av Seebeck'sche kurvan för luminositet (Pogg. även på meddelandet om lätta vibrationer tillämpas på näthinnan. för banan och en nedre gräns. det kan vara vilket som helst fall är inte osannolikt. eller att den gula strålar visas som den ljusaste av de två skäl. Men det är klart att det skulle vara nödvändigt för att säkerställa en korrekt bestämning av detta resultat att endast utredningen i samband rätas ut och några punkter mer detaljspecifika och gjorde det skulle kunna göras lika gärna påstås här eller vila på vassa föreskrifter. Efter förutsättning men skulle näthinnan själv. den maximala av ljusstyrka sammanfaller med värme maximal andel av det gula som man måste dra slutsatsen att även den högst känslighet näthinnan med högst intensitet för att nå hennes utstrålning sammanfaller anmärkningsvärt. om något sker inom samma områden av färg. eftersom de är de mest intensiva och eftersom de uppfattas med största känslighet. färglös. vilken sida av linjen F är. är vit eller som mest mycket tvetydiga gulaktig. CV. Melloni och A. och det är sannolikt också en övre gräns på Perzeptionsfähigkeit. att näthinnan lättast av färgen genljuder med vilka de konsoniert flesta. konkava mot abskissaaxeln. och jag tycker det är bra att visa hur du har försökt så långt de formar. på båda sidor mycket obalanserade och långsamma för att bli röd och infraröd . Därefter och som nämnts ovan. men i vitt ljus. Om man antar att lagarna i resonans med vilka vibrationer utanför ögat mellan elastiska medier kommunicera. med sina samordnar ultraröda strålar motsvarar därför de är fortfarande synliga i en levande kraft vid vilken de är osynliga. lyssna på ljudet mest. utan yttre excitation beslutade i de färg swing. som redan har nämnts. så essensen av utsikten från Herschel. figur 4). pl III.färgstrålar. för vilka det är som mest mottaglig. då de hörde pendlar oberoende. om elastisk kropp vid resonans under samma omständigheter. ultravioletta strålar.

även om de når näthinnan. under rubriken: plats. 25. form eller elasticitet kan åstadkomma i de perioder av sina svängningar. " "De vågformade rörelserna som ligger utanför de två gränser av spektrumet kan vara på näthinnan uppväcka någon vibrationsrörelse. eller som en fast elastisk kropp av vibrationerna av en andra mer avlägsna organ. XIV.) LVI. partiklarna av näthinnan till den ena eller andra eter oscillering. (Även LXII cf. på grund av spridning av densamma genom luften. vilket av svängningen period samma exakt samma. W. och skulle därför osynliga eftersom de abginge någon form av ackord med den molekylära elasticitet av membranet i ögat. då en ökning. ut sätta på näthinnan vibrationer. kan vi också anta att de grova nervtrådarna i näthinnan fastställs av den ständiga upprepningen av eter beats i rörelse. och endast de kommer att röra sig. varvid känslan av ljus ökar. som en gräns av de synliga färgerna i fråga måste vara. den mellan gult och orange liggande.här. så. sätt innebär också en individ eller en oregelbundet upprepade anslaget inget ljus.. där stötar upprepas på detta sätt ser man lätt en. men i teorin om ljuset. då sådana svängningar. s. Ann. ett slags resonans av näthinnan. det skulle vara talat akustisk. får även i svängande rörelse när båda är i harmoni. aktiveras av kordan eller harmoniska relation till föreligger mellan den spänning eller elasticitet av dess molekylgrupper och perioden av den infallande vågen. 823. " Melloni utvecklade sina idéer i ett brev till Arago i Campt. och . §. kan du dela den med våra kroppar med känsla av ljus. som i kraft av sin storlek. Dessa vibrationer betraktas med hänsyn till de olika. skulle emellertid kunna ge. vilket resulterar i en översättning Pogg. Han säger: "Efter det arbete som utvecklats i just nämnda Treatise principer geschähe se kraft av extremt snabba vibrationerna som erführen nerver molekyler av näthinnan under påverkan av ett visst antal Ätherundulationen. som är mer eller mindre ofta än vissa fastställda gränser sammanfaller. 567 kan uttryckas enligt följande: "Även om varje tryck och varje kontrollerat enligt en lag av rörelse fortplantas på samma sätt i ett elastiskt organ av partiklarna. För att ställa in partiklarna i nerverna i vår näthinna med tillhörande effektivitet i rörelse. ning. T.. Precis som en stor pendel med en mycket liten kraft appliceras ofta i perioder på samma. och på denna typ kan uthärda även en avsevärd tid. men som härrör från mer eller mindre lätthet med vilken följer. de nästan oändligt små lederna i intilliggande eterpartiklarna måste upprepas ofta och regelbundet för att deras effekt lika reproducera och fokusera. 574. enligt Fraunhofer det högsta av ljusintensiteten motsvarande vågformigheter med den mest homogena nämnda elasticiteten hos retinala vibrationer. men ger inget intryck. Herschel i sitt arbete med ljus. att endast primitiva chocker återkommer efter ordinarie periodiska lag med lika stora tidsintervall och upprepas flera gånger i följd. kan ställas in att vibrera. där han har uttryckt samma uppfattning. solens spektrum komponera vågformade rörelser skulle inte beror på den mängd av rörelse. "Iakttagelser om färgning av näthinnan och lins" under Mitbezugnahme till Vetenskapsakademien läste i Neapel avhandling. även om den effektiva orsaken upphört. för om inga nervfibrer med vibrationer.

sin egen vibrationsmängd n träffas av en våg tåg av formen a cos ( mt + Θ ) alltid efter en tid i en rörelse passerar." Melloni avslutar nu från det faktum att medan temperaturen och ljusstyrka från violett växa till gult med varandra. " A. 299). "Från den teori om Mittönens. temperaturen från gult till rött. och enligt Melloni även resten av näthinnan när de veck under vissa försiktighetsåtgärder. grönt eller blått. gröna eller blå vågrörelser. som levereras genom de olika temperaturer. " "Det är underförstått att. Ann. som jag antog det. Seebeck leder sin syn i ett postmeddelande till Poggendorff under rubriken: "Anmärkningar om resonans och ljusstyrkan på färgerna i spektrum" i Pogg. men växer fortfarande. 571 av. spelar i relation med en gulfärgning av näthinnan. " . där svängningsamplituden εν desto större i proportion till en är. till exempel den blå solstråle spektrum. enligt vilken. vilka har tagits fram för att förklara den vision och den optiska fenomen i allmänhet den mängd ljus som beror på intensiteten hos den strålning. har det visat sig att en platta. LXII. så som efter vartannat. enligt denna teori. "En kropp är i själva verket . " "Skulle vara Förhållandena mellan intensiteterna hos de olika vibrations rörelser etern. där han undersökte hur en vibrerande elastisk platta i luften beter sig vid resonans. när de vibrerande atomer i blå Vågrörelse en tio gånger större än det utrymme som gick igenom i det gula undulation. men i en något annorlunda form av det maximala i sig kan framställas genom den ojämna minskning i värme och ljushet endast i en något annorlunda form. än lösa den genom de gula strålar som slutsats givetvis inte längre visas bindande om på samma sätt minskade värmeoch ljusspektrum. behovet av näthinnan mindre samklang med orange och rött. vilket genom εν cos ( mt + Θ ) uppvisas. är den maximala både värme och ljus i gult (se ovan).enligt Melloni . och för andra omständigheter. beroende på spänning på dess partiklar konsoniert mer med svängningsperioden för de röda. och det med nödvändighet följer att ett ämne vars partiklar av detta under påverkan eller swing att ljus vågrörelse bättre är nödvändig i färg. i vår strategi. för oss i bredden av molekylvibrationer uppstår. desto mindre m av n är olika. Nästa Melloni är påståendet att näthinnan bäst konsoniere med gult. som är direkt konstatierbar på sk Sömmering'schen gula fläckar.rött. samtidigt som ljusstyrkan i de röda minskar från Yellow. endast den glödande effekten av båda strålarna skulle naturligtvis lika med . med hänvisning till ett tidigare papper (i samma gäng S.molekylerna i huden berätta mest uttalad vibrationsrörelse. säger han. eftersom under samma omständigheter skulle kunna vara på grund av hans svaga ackord med spänning på de retinala molekyler mycket väl utveckla en tio gånger mindre ljus än den gula balken. avslutar han att det är lättare att se de gula fläckarna enbart på grund av den större tjockleken på nervskiktet. vilket förutsätter en väl belagd med sot thermoskopischer kropp under påverkan av strålning.

är denna kurva inte är symmetriska på båda sidor av sitt maximum. vilket är samma sak. 459) vari εν vibrationsamplituden av resonansplatta. vilket alla samma n har. (Du skulle vara symmetrisk om man ägde rum våglängd vars logaritmer som abskissa). " 53) kallas Seebeck med formeln (Pogg."Mycket lätt följer formeln konstaterats för en följande mening 53) . liknande den som jag har dragit för skivan. är näthinnan annorlunda. så är det Mittönen av samma intensitet. eller. i fallet med den högre tonen till samma musikaliska intervall på tonen i plattan är hur det djupare under samma. men faller på sidan av den kortare snabbt. för att rita ett diagram över resonansstyrka genom att vidta de våglängder som abskissan och intensiteterna hos de Mittönens som ordinata. m vilken excitatoriska vibrationer. och effekter på vår kropp genom en resonanskurva. riktigt så som de platta. är den mindre våglängden för det infallande ljuset från sina egna (subjektivt) ljus. Plate III. under fruktansvärda garanterad antagandet att den tidigare uttalade sats. för att därigenom bli starkare. såsom eget ljud av plattan. enligt de nakna Bumping egna vibrationer. " När det gäller originalen (Pogg. men samma styrka (samma värden på am) måste den som verkar på näthinnan dess resonans och den resulterande uppfattning av ljus av olika styrka. figur 3) inspelad kurva av dessa intensiteter Seebeck fortsätter: "Jag ska försöka tillämpa dessa överväganden till den sk resonans av näthinnan. vi drar bara de partiklar i beaktande. Därför. B är beroende av motståndet hos den konstanta rörelsen. Subjektiv ljus som vi uppfattar genom stöt eller elektrisk urladdning i spänningen i ögat. LXII. Antag att värdet på n är den samma för alla partiklar i näthinnan. och vi kan nu vara i denna partiklar av ljusvågor handling av vilken längd som helst. "Om vi låter plattan två lika starka toner är. Låt oss således efter varje vågor av olika längder. så vibrationerna av näthinnan efter en tid som för det excite vågtåget men måste vara isochronisch. n den egna svängning siffran resonansplatta. med hjälp av värdet på n och b skall bestämmas av erfarenheten. A amplituden hos vibrationerna som excitera panelen att ge resonans. " "Låt oss föreställa oss att näthinnan består av partiklar som gör för sig själva. till exempel om de är högre med en fjärde nedan fjärdedel. som har konstaterats för de longitudinella vibrationerna av de ljudvågor som kan komma att överlåtas under vissa begränsningar av de tvärgående ljusvågor . 299 LXVIII. att det subjektiva ljuset är homogen. LXII. Ovanstående sats följer av det faktum att εττ samma värde tar på när en av m substituerad xn och vad antalet och x är. Det kommer också att vara lätt eller kan härleda meningen från det faktum att om n och n 'egna frekvenser på två olika plattor är εν för att vara lika om de är förenade genom sambandet . skulle då förmodligen existerar i sådana egna vibrationer i näthinnan. det skulle vara representerade.

På så sätt är det. "Denna kurva kunde genom ett lämpligt val av b och n göra samma sak med en annan." . Ska men flera n godtyckligt antas. så att för att bedöma den senare. LXII. som ni kanske också fördelningen av värme i spektrat eller förs in till näthinnan del därav. är inte bekräftat. eller kanske flera sådana resonanser. måste ljusstyrkan grafen vara en funktion av den och är av olika resonans förmåga näthinnan.som det verkar även vara fallet med antagandet av principen om identitet. vi genast märkte det mycket ojämna framsteg både som . det vill säga den egna vibrationsmängd n av näthinnan redan under blå grön eller blå faller i 54) . förutsatt princip identitet vara möjligt att behålla idén om en resonans av näthinnan. listat nedan också en kurva (Pogg. skulle man behöva veta (vågen intensitet). utan att fråga från väldigt olika lokaler börjar. "Det senare är nu i själva verket är fallet. Plate III. som måste antas att föra värmeskala med ljusstyrkan skala i rad. då troligen skulle få ett subjektivt ljuset också vara grön eller blå. men skulle behöva stänga om dessa två kurvor inte kan bringas i överensstämmelse ".den sanna intensiteter (en 2 m 2 ) inte är likformig över hela omfattning kan utöka räckvidden av det maximala har en helt annan situation mellan två punkter av samma ljusstyrka än vad som skulle vara möjligt vid resonanskurvan för samma våg styrkor. på en ojämn fördelning av makt. som utförs på sådan enkla exempel. vilket jag har övertygat mig själv genom att jämföra Fraunhofer'scher mätningar för en tid sedan. Den maximala ljusstyrkan måste bero på vilken typ av dessa två variabler. Är nu vågen styrka ojämn för olika delar av spektrumet. tror jag. Vare dock värdena på n . vilket är. " . Detta är ett helt annat resultat än den till vilken Melloni. nås genom att den största insatsförmåga till där toppljus uppfattas. kommer sannolikt också att vara lämpliga för att ge en fingervisning subjektiva ansikts framträdanden. Seebeck är nu redan s. analogin som man avvisas en gång i detta ämne.n2+n"2=2m2." "Jag har utfört denna beräkning inom det ensidiga antagandet att alla delar av näthinnan alla samma n har. så att det blir möjligt att ta med en viss ljusstyrka skala med en viss fördelning av våg styrkor unisont. Dock anser jag att detta villkor i sig är inte troligt.enligt de villkor som konstaterats i inledningen . vilket är den observerade ljusstyrkan för färgspektrum. så att du skulle få anta att vågorna i hela omfattningen av spektrumet av samma styrka (levande kraft) är . Tar som vågen styrka från rött till kontinuerligt till violett från . figur 4). 3). fd. är verkligen i naturen i ögat. eftersom det inte verkar vara till någon nytta för mig. 54) "Om kanske här är anledningen till att den gröna färgen på våra ögon är så välvillig? ensam. och fortsätter: "Att jämföra denna kurva med den tidigare (Fig. 281 nämnda minskning av den prismatiska spektrum på ett galler spektrum. när du sätter här den ojämna utbredning i prismatisk bild i stopp så skulle i mina förhållanden.

som är entusiastiska över de yttre. eller det faktum att efter etablering av våra yttre sinnen vibrationer över och under en viss snabbhet inte kan nå nerverna. vilket sker vid ca violett ljus . uppfattningen om den produceras i näthinnan med fluorescerande grönvita ljus (se ovan) levererat selle. kraft. 210). Den ultravioletta delen av spektrumet (utanför Stokes grupp l) visas i låg intensitet indigoblått. XCIV. Abwandelungen och demontering av observationen i olika auffaßbare. 2) Båda är beroende av vibrationerna i ett elastiskt medium som ett yttre stimuli från. 3) I båda knuffar mellan den yttre stimulans och de sensoriska nerver. som direkt exciterar dessa ljusstrålar. oftast dubbelsidiga. om vad som är sant för färger i de tidigare avsnitten i detta kapitel tydligt har talat. varigenom formen och funktionen hos den yttre stimulans påverkas i sin verkan på nervsystemet. och båda färg förnimmelser . det båda sidor är fortfarande föremål för diskussion. kan i en viss (om än bara bara några) mening med periodisk upprepning av en analog Toneindruckes jämförs enligt det intervall av en oktav. båda. Även multiplicerar i övergången från den vanligtvis synliga violetta för ultraviolett strålar ingalunda den inställning till intrycket av rött (på grund av förväntade lila bläck). 4) kvaliteten på ljudet. I nyanser hänvisar jag här till de så kallade Tartini'schen eller kombinationstoner. men de blå avkastning 55) . 5) Olika toner som olika färger tillgångar att uppfylla ett intryck att producera. redan Th I. så begränsar också synligheten av färgerna. om än inte riktigt skilda sidor (stärkelse och färg kan med ljus. men inkluderar Helmholtz från hans experiment (Pogg. såsom färgerna beror på svängningsperioden eller vibrationsfrekvens. 1) förnimmelser av ljus-och ljudupplevelser är sensuella sensationer. som man skulle kunna tro från analogi med toner. höjd och ton i ton). ett sinnesorgan.b) punkter överenskommelse och skillnaden mellan sensation områdena ljus och ljud. men kan även utan yttre stimulans av interna skäl uppstår. både en stor mängd olika modifikationer. de viktigaste principerna för vår högre andlig utveckling. som visar färgen intryck av violett i ena änden av det vanliga solens spektrum till den röda på den andra. vit blå med stark intensitet. motsvarar en enkel färg. sid 258 och Th II. Eftersom punkterna i avtalet är bland annat följande för att hävda det. Troligen är de också internt vibrationer grund. om än i en annan mening. kan förklaras som den för en svag förnimmelse violett färg. Från vad som är sant i detta avseende av röst. i vilken utsträckning dessa gränser är baserade på en brist på Perzeptionsfähigkeit nerverna för mycket snabba och långsamma svängningar.30. vilket det av en enkel ton. 6) Vad är gränsen för hörbarhet av toner. "att återföringen i färgerna serien. Kap. Med avseende på amplituden och beroende intensitet av känslan är giltig för både Webers lag. dess tjocklek på amplituden hos den stimulerande oscillering. 7) Den metod.

9) Hur det kap. Beroende svagare den violetta är. särskilt vid gränsen till synfältet. Givet samma ljusintensitet men verkade färgen på den violetta strålar men för att vara vitaktig. På andra ställen (Pogg. sett Jag har över violett ljus visade flera andra människor för att inte bli lurad av en egenhet av mitt öga. grönaktigt blå fluorescens. I3) av de mest BRYTBAR delarna av solens spektrum (isolerade från de ljusa delarna av spektrumet ansåg och fri från spritt ljus.kombinerar vitaktig indigblaue färg ger hur violett det strålar är närvarande. 30 personer där ute som är okänsliga för ljudet av en viss andel av normalt hörbar ton skala. sedan A tillhör den röda. " 56) Det måste vara feltryckt (H?). eftersom de som är okänsliga för en viss del av den normalt . 515) säger (i förhållande till en. när de ses direkt. desto mer blir det en antydan till rosa. "som mellan linjerna L och N. utrymmet mellan raderna G och H en ganska jämn violett färg. " 8) Vi brukar bara se med båda ögonen och bara lyssna helt enkelt med båda öronen. XCVIII. XCIV 14 206 XCVIII. i ett bestämt violet Denna färgspel under observationen ses ofta helt sant med Helmholtz förklaring till detta. men återigen indigo blått vid låg ljusintensitet. indikerade förekomst av strålning. och alla indikerade färgen på det sätt. när den lyckas. de i öppningar större . " 55) VGL Pogg. som även omfattar området Stokes grupp l. alla kan klassificeras mellan färgerna på de två yttersta ändarna av spektrumet. som jag har angett. sedan går han in i en vitaktig grå blå Ovanstående violetta strålar utanför den grupp jag in färgskalan inte enligt den lila går bort. förutom att de svagare platserna visade det violetta mer lika indigoblått. vit blå. efter att deras korta vågor upplevs som mindre intensiv lila dels direkt och dels genom förmedling av en vit. Ändra färg jag kunde hela omfattningen av l till slutet inte märker. utformad med en bergskristall apparat) spektrum: "Den fysiologiska intrycket är i den del av det ultravioletta från N till R är samma" "lavendel grå". " Esselbach (Pogg. färgtonen i det blå ut och bort är mer och mer från lila. De flesta av de linjer visas mycket vass på matt grå blå botten.. till exempel från område av linjen A 56) den lila nästa. färg. 514 Helmholtz s (Pogg. XCIV. Samtliga indigblauen strålar men vid lägre ljusstyrka liknar violett. belägna Ökar ljusintensiteten. XCIV. med lägre ljusstyrka orsaken verkar glansiga indigo blå.. Bland alla dessa ömtåliga färgtoner så kom ljuset svagt violett. än det vanliga indigblauen. genom glasprisma get) följande beskrivning: "I mörka platser. och vid större matthet ibland. göra men också det är åtskilda av en stor lucka i färgskala av den yttersta Red One kan i min apparat genom att blanda violett och rött ett mycket stort antal distinkta lila färgtoner som självt. kunde hon känna ögat. med hjälp av en bergskristall apparat erhållna spektrum): "Ögat verkade ha för den yttersta om violetta strålar av solljus inte mindre en grad av känslighet än för området med m I den mån Chininpapier. 208) säger att han (i förhållande till en.

är mycket olika i ljus och ljud. 6) Den uppfattning av ljus har förmågan att spatialt kan utformas i likhet med den taktila sensation. En sammanställning av de olika former defekt färgseende kan hittas bland annat i Rute s oftalmologi sid 179 ff De viktigaste punkterna i skillnad. tillsammans. till viss del är uppenbart oklart i örat. elliptisk och har en bred variation av sammansatta former. Denna jämförelse drar redan A. och det finns ingen sund bild av yttre föremål i örat uppstå. som är vinkelrät och kan vara linjär. och är ostridigt i enhetligt tät luft betraktas som en rak linje. detta. de verkar som sprids i ett område. riktning av ljudvågen. varav känslan funktionellt relaterade. deras tolkning med avseende på uppfattningen av ljudet delvis. 4) När du installerar ögonvård tas att ljusstrålar som utgår från en punkt. vilket är fallet i brist på boende. för att relativt mycket långsammare och långsammare förökade vibrationer mycket större amplitud i ett ponderabla tätare medium. som i världen utanför. Värt särskild uppmärksamhet är några fina nyckeluppsättningar. cirkulär. mycket tunn medium. . såsom är fallet med de olika optiska fibrerna genom den samtidiga olika toner gör ett annat intryck. eftersom den rumsliga koordinat. beror främst på mycket snabba och snabbt förökade svängningar av mycket liten amplitud i ett imponderabeln. med vilka ändarna av hörselnerven är nya anatomiska upptäckter i relationen. LXVIII. varvid ljus förnimmelser väcks i oss. scatter över näthinnan. 3) Den lätta. När du ställer in örat ingen sådan anläggning har gjorts. etern. kommer att följas för att komma tillbaka. vilket också skillnader i väcktes av interna processer i vårt nervsystem. 461). utan kondensering och förtunning av etern. luft vibrationer är längsgående. vilket gör ljudupplevelser är upphetsad i oss. dvs på dess utbredningsriktningen för ljusstrålen. De som bygger på enbart förskjutning av eterpartiklarna mot varandra. Närhet och distans av partiklarna med kompression och förtunning av luft De lätta vibrationer är tvärgående. och ljudet. dvs fallande riktning till utbredningsriktningen av ljud. medan för förnimmelsen av ljud ingen motsvarande nära relation föreligger med en annan sensation. för om ljusstrålar antas vara punkter. kan betraktas som sannolik. men följande ska hävdas. preciserades i rymden oavsett. Däremot finns andra märkliga institutioner möttes. Seebeck (Pogg. och träffas igen på en punkt i nerv hud tas av ljusstrålar och ljus intryck att juxtaponieren på ett liknande sätt på näthinnan. en skillnad som är oberoende av att ljudstrålar bildar en bild av klingande föremål i örat. som fungerar som stimuli för uppvaknandet av ljus-och ljudupplevelser och sinnesorgan genom vilka de överförs till nervapparaten. så att en bild av yttre föremål på näthinnan.synliga färgområdet. 1) ljus-och ljudsensationer bära en annan grundläggande karaktär. 5) De olika hörselnervfibrer av intrycket av spatial juxtaposition inte kan erhållas. 2) Naturen och omständigheterna i de yttre vibrationer. luften.

medan vi har oftast inget ljud sensation utan yttre ljud stimulans. förekomsten av fel ton man redovisas till det tecken som hela leran blandningen acceptera faktum utan men dessa särskilt baserade att höra. precis som beskrivs.säger han . Multi-Page man har tvivlat eller förnekat att i ren Tongemischen en verklig skillnad mellan enskilda ljud och istället hitta här en väsentlig skillnad föreligger i samma färgblandningar. nu är inte att förneka att den skillnad i ljud i ren Tongemischen har sitt samarbete bestäms av graden av motion och uppmärksamhet gräns men musiker bildade hear beslutade detsamma. som vi som kan bli medvetna växelvis ena före det andra. som gav det. " Dessa aktier Helmholtz (se nedan) en beskrivning av ett instrument med vilket också ställer mycket oerfarna i staten. kan ett tränat öra urskilja ljud som motsvarar de enkla vågrörelser som finns däri. har vi oftast en känsla av ljus. faktiskt. klassificerar förnimmelser av ljus. ungefär 1 oktav + 1 fjärde dock att det hörbara ljudet är ett heltal oktav. de övertoner att höra varje noten ". men inte den att höra i vår nervösa apparat utan yttre stimulans är över tröskelvärdet. Helmholtz uttryck på flera ställen. men även när det Hela ackord är ren. och inte bara när han var oren. 8) Utbudet av synliga färger följer diskussionerna i föregående avsnitt i detta kapitel. men utan att kunna få samma lyft och speciellt med eliminering av de vita in i medvetandet.7) Även utan externt ljus stimulans. den svarta synfält än det som enligt tidigare diskussioner. hur man ja också se inblandning av en nyans av färgen på den vita väl och kan ett tränat öga för målaren även besluta om vilken typ av blandning den bygger. I samma mening. däribland. 9) Den mentala handling av uppmärksamhet kan vara under vissa restriktioner. När musikerna hör fel anteckning på en konsert och till och med kan kalla det instrument. varefter den psyko fysisk aktivitet för att se. " . så det är bara det faktum att de.en uppgift var att endast genom ständig praxis och med stor möda kunde lösas uppmärksamhet. bland annat 57) : "Nu visar erfarenheten att överallt där det matematiska mekaniska undersökningar visar sammansatta rörelser våg. Musiken regissören kapten i Leipzig förklarade för mig på mitt förhör i beslutester sätt att han var dock höra från ett ackord samtidigt oroliga toner ena eller det andra av sig själv. "och på andra ställen 58) är uppburen i förhållande till ljud. Motsäger om jag skulle vara benägen till mina mycket dåliga musikaliska förhör utan att lägga mig en sådan uppfattning. till exempel särskilda metoder för observation måste vara övertygad om att uppfattningen om fysikalitet ett objekt som visas på fusion av två olika bilder av samma i båda ögonen byggde. så. medan sådana tillgångar inte när det gäller färger. etc . "I omedelbar känsla. där en grundläggande övertoner. blandningar av uppmärksamhet alls rätt till. och det tillhör det mesta är konstlad de enskilda befintliga enkla toner stöd av uppmärksamhet för att skilja de enskilda elementen i sammansatta känslan av en annan. som än så länge . en sund blandning bryts ner på ett sådant sätt i sina beståndsdelar. men när vederbörligen ansträngd uppmärksamhet är alltid separerade från varandra när de möts i tanken i den sinnliga intryck som gör ljudet av en viss klangfull kropp till våra öron.

ingen analogi med situationen för den tredje. dock är det inte mindre av samma fysiska omständigheter (vibrationsfrekvens) beroende. 192) på följande sätt: "göra färgerna. 502 58) Pogg. de visar den märkliga intryck av den tredje. 177. Mir har inträffat få människor som inte har bekräftat när frågade den senare. men här beror enbart på sympatiska vibrationer av högre ordning 59) . femte. känna de olika ljuden inte orsakar sådan. i en avhandling "I processen för att se och effekten av ljus på hela kroppen" i Pogg. stärkelse har en gemensam psykologisk sida. etc i sfären av ljud. Dock kommer vissa begränsningar ingå. och varje fall har en särskilt fin och musikaliskt utbildad öra att kunna en ton för den vanliga beteckningen för att specificera. inte bara om relationer och vad det inte finns någon analog i leran rika än. blå. vilket indikeras av violett och rött på båda ändar av spektrumet kan. XCIX. inte med varandra förväxlas. röd. Ann. " 12) Den periodiska återfall av samma färg intryck med ökande vibrations nummer. medan ögat en svårighet av detta slag inte vet när bestämma färgerna. inte identiflziert båda är jämfört yttrar sig (s. bara oäkta jämfört med den periodiska återfall. dock förvirra vi inte särskilt höga och låga toner. s. fjärde. gul. Moser. 289). Förutom den direkta känslan skillnaden i följande villkor i detta avseende. I färger som ses med ökande antal cykler inte den ständigt ökande mängden sensation samma. av samma fysiska omständigheter (svängningen amplitud) beroende. 282 10) Under tiden. är olika för de två. 11) I toner ökar med läget nummer. inte genom deras fasdifferenser "(Helmholtz i Pogg. LVI. Omvänt. så det är ett verkligt avstånd mellan roten och oktav för känslan beror på det faktum. en komplett. färg och tonhöjd mentalt i både makalös och därmed två sensationer ges bara kvalitativt annorlunda grundläggande karaktär.57) Pogg. så att säga. säg. där effekterna av ljus på näthinnan med daguerreotypischen ljuseffekter. i ljud. bortsett från det faktum att inställningen till det första intrycket sker efter intervall på en femtedel. förnimmelser av ljus-och ljudupplevelser i. höjden kontinuerligt och endast i förhållande till varandra. men desto lättare det sker från en vanlig örat när man ligger närmare toner. det intryck som gör kontrastförhållande på färgerna till varandra. men en förändring av karakteristiska intryck . oktav. måste vi erkänna på samma. femte. 59) "Den musikaliska klangen beror enbart på närvaron och styrkan av de övertoner som ingår i ljudet av. fjärde. och att detta tillvägagångssätt är där framstegen för oktavintervall snarare än minskat åter ökat (som kan ha varit anledningen ges). samma är föremål för graden av vibrationer i sig. oktav. medan färgerna . På grund av detta finns det alla toner med siffror mellan vibrationer och känslan mellan roten och oktav. & c. Snarare kan en vara benägen att höjden eller djupet av en ton med intensiteten av en specifik färg och kontrast olika färger med ljudet av tonen tillsammans. CVIII. CVIII. som presenoktavintervallet i toner.

med varandra. 61) Sitzungsber. alltså. ACAD 1855. 760 I detta syfte följande förklaringar av Helmholtz i Pogg. Om man delar upp alla anteckningar av oktaven i två delar och var och en av de två halvorna strejker. att jämföra den blå och violett de högre toner. som tillsammans rätt som kallas färg under förutsättning att alla färger kan ses som avvikelser från det i olika riktningar. vilket gör att större irritation orsakar. men övergångarna är så snabba att de verkar saknas helt och hållet om man ser en ren spektrum utan stark förstoring. medan känslan som utgångspunkt för jämförelse av allt låter bara en enkel bastonen är användbart. men inte för färger beroende på deras beroende av graden av vibrationer. för att kunna dra slutsatsen att partiklarna kvar på grund av de långsammare svängningar längre från viloläget galen. Too i orange och blått. de färgskillnader inte har något förhållande till en sådan åtgärd av sensation i sig. men inte mentalt med analog . där dessa delar av spektrumet när enkla bakgrund av dessa delar får gå igenom en av de två kolumnerna i det konstruerade av mig skärm och gapet rör sig sedan långsamt. 15) Skillnaden på planen visas i samma andel av de tillhörande frekvenser som är högre och lägre delarna av tonskalan. och här ganska grönt direkt till rödaktig apelsin verkar för att initiera och himmelsblå. Man utvecklas förvånad över de extraordinära rikedom härliga nyanser. Således finns det ingen färg i intervallet oktav progressiva inslag. ändrar tonen långsamt. ACAD 1854. som äger rum på toner. S. så lite av ljudet av Violet av linjen G så långt som jag går. 60) rapporterar Berl. den vita. medan det i min mening. Vid gränsen av gult och grönt på ena sidan och blått och grönt på andra sidan. Med andra ord. utan snarare tvärtom. 13) För att jämföra alla färger känslan är som en gemensam utgångspunkt. men men mycket mer märkbar. och skulle vara ännu mindre mellan röd och röd om dessa skulle vara den som motsvarar de intervaller av oktav färger. S. som den i Helmholtz 60) baserat på Esselbach mätningar jämfört visar vad Th I. är Webers lag gäller för husvagnsplatser. så du fysiskt. oavsett den röda som de djupa toner långsammare. och vad du kan göra efter tabellen i avsnitt a) i detta kapitel i sig. XCIV 17 "I stort utrymme från slutet av den röda linjen C till ljudet av Röda förändras nästan omärkligt. 14) Skillnaderna i husvagnsplatser är jämförbara även utan hänsyn till en fysisk åtgärd på rent psykologiska sätt genom hänvisning till en gemensam enhet. XIII. " 16) Oavsett den motsvarande fysiskt beroende som vi skulle på något sätt vara benägna att det röda i det spektrum av det djupare. Wien. den violetta och Blå som de höga tonerna snabbare svängningar svarar. sid 258 17) Det estetiska intrycket av kombinationerna av färger beror på helt andra betingelser än de toner.mellan de två gränserna för spektrum för känslan av att inte verkar ligga mellan rött och violett. 175 talades. oktavintervallet. inte som skillnaden av färgerna i olika delar av färgskalan. Grailich 61) anser levande intryck av rött. men mycket kan hävdas.

kan en färg produceras. på grund av dess matthet. inte som ett ljud genom att ansluta två enkla toner. 62) Pogg. som inte finns i tabellen. 301 I Violet hade. är komplementariteten tärfarben att titta in i de ultravioletta strålarna. 221 Gul 2085 Indigo-blå 1706 1. 5 Färger. 19) färger kan vara en redan framställa blandningen av alla färger. där de ingående intrycken upphävs. Emellertid är de färger glädjande vardera för sig och ge en tilltalande komposition. Efter den angivna von Helmholtz tabell över våglängder av motsvarande komplementfärger till varandra. men de komponera intrycken består tillsammans med fortsatt. 18) Genom sammansättningen av enkla färger.två kompletterande färger som kompletterar varandra till vitt.XCIV. för alla enkla homogena färgbalkar med en annan homogen kompletterande stråle av ren vit blandas med den levererar. vilket påminner om en enkel ton. Kvoten av W. de extrema strålar av våglängden från 1600 alla är kombinerade. Efter Helmholtz Försök 62) och Grassmann teoretiska diskussioner 63) . Våglängd. Den fler gjort försök att upprätta en harmoni av färger på grund av analogi med Tonhar lunginflammation som inte finns. är resultatet i Tartini tonen också en följd enkelt intryck. vilket i sin tur gör en oskiljaktig enkelt intryck. . lämpligt intryck genom två enkla komplementära färger. 1. 206 Gult guld 2120 Blå 1781 1. tärfarben. 240 Gult guld 2162 Blå 1793 1. Medan å andra sidan. 334 Orange 2244 Blå 1809 1. Röd 2425 Grön Blå 1818 1. Komplementaritet Våglängd. 222 Grön Gul 2082 Violett av 1600. i en miljon dumplings en parisisk tull. vit. 190 Gul 2095 Indigo-blå 1716 1. 1853. en 63) Pogg. sker vid toner disharmoni. För Green. om vi satt ihop enkla toner.Nr. förefaller därför meningslöst från början för mig.

Röd och Grön Blå anslutas så att av dem gemensamt upplyst fält verkade så bra som möjligt vet och snarare uppvägs den röda. I detta experiment. så det var omedelbart beslutat att grönt när jag fixade ett rum intill den ljusa fältpunkten av papperet. till en som hölls innan fält ätpinnar utformade två identiska mörka färgade skuggor och Därefter mäts bredden igen. I hög i lågt ljus. "Då den blandade färgen något med placeringen av näthinnan som fått sin image förändrats. .Förhållandet mellan de våglängder av kompletterande komponenter varierar mellan fjärde och liten ters. medan intrycket av beck inget motsvarande uttalande visar. Den påverkan av tjockleken på dina erfarenheter av färger jag gjort i mina . som platsen för den direkta vision av gula fläcken. Detsamma var fallet när jag växte tog ögat så nära att området blandade färg en mycket stor del av det område som omfattas. eller utsätta dem för långvarig visning omvänt vitt kan färgas av ihållande observation. " 20) Den karakteristiska intryck av färgerna håller på att försvinna och närmar sig vitt. är deras kompletterande färger grönblått och cyan nära varandra. som var att vänta med tanke på de (Kap. Resultatet föll förresten. upptar ett stort utrymme i spektrumet. relativt till övervikt. Vid lägre ljusintensitet på mer BRYTBAR färger. den kromatiska dispersionen i brytnings ett öga i mitten av ett så stort fält har ingen påverkan. Hade jag . För att jämna ut förhållandet mätt Helmholtz efter vita producerades i största möjliga perfektion. så förutom de gula fläckarna tog också många andra delar av näthinnan upp bilden. att hitta deras komplement grönaktigt gul och rent gula endast i mycket smala remsor. bredden på gapet genom vilken trängde in i ljusare färg. är denna bredd minskas då så långt. är ögat mycket känsligt för tillsatser av mycket små mängder av enkla färg till vitt. Under de gyllene gula sticker ganska långt från den extrema röda. Ljuset. Violett : Grön Gul 1 : 10 1 : 5 Indigo : Gul 1 : 4 1 : 3 Cyan : Orange 1 : 1 1 : 1 Grön Blå : Röd 1 : 0. har fortfarande kvar det en fläckig och varierande rykte.Underlig är fördelningen av komplementfärger i spektrumet. Detta är relaterat till den upplevda under 15) förhållanden. om beroende av vibrationsamplituden hållfasthet ökas. Redan Purkinje har påpekat att sido delar av näthinnan har en annan känslighet för färger.44. det är den minsta gyllene gult och blått. Om du gör det blandade både vita inte riktigt svag.säger Helmholtz . Två kompletterande färger ger i allmänhet inte i samma ljusintensitet i vita.44 1 : 0. olika ljus med olika absoluta styrka. De två bredder gav approximativt förhållandet mellan ljusstyrkan hos de båda komponenterna i vitt.30) fakta om den ändrade ljusförhållande av pigment med olika mängder av belysning. medan den extrema violett och indigo. När det gäller sammansatta från de enkla kompletterande färger röd och grön blå vit Helmholtz märkt. Följande siffror är endast innebörden av ungefärliga medelvärden.

Inte så om man direkt genom en färgat glas tittar in i solen. den röda och gröna och en del av det blå. " Moser gör detta experiment tillsammans med det faktum att även i övrigt av olika daguerreotypischen effekterna av de olika färg strålar "jämn effekt av alla färger. försvinner då även gul. " 64) Pogg. 501 ff Att färger är diskret med ihållande observation. Helmholtz. Likaså Gray närmar sig med ökande ljusstyrkan med grön-gul.experiment på efterbilder 64) : "Kan detta (i ett mörkt rum genom ett hål urtagna i affären) solljus faller på den motstående väggen i ett mörkt rum genom ett färgat glas. även om de också uppenbart från början hjälper andra tider färgen på glaset i sig. LXXXVI. men intensiv. Vilket glas man kan ansöka. och som jag har observerat den snabbaste. Dessa förändringar kan betraktas på samma sätt som de rena isolerade färgerna av solens spektrum som till de lugnare ihop de färgade glasögon. "Vid den mest beslutade den talar ett intressant experiment som vi är skyldiga Brewster. Att ha vit skärm efter ca 1 / 2 når minut och låter dig släppa ögonlocket genom att öppna ögonen tillbaka omedelbart. Med en sådan. 465 Lämplig erfarenhet av spektrumfärger som produceras av ett prisma. 269 i samma information i Pogg. kommer att visas för ett ögonblick spektrumet med dess färger för att sedan snabbt tillbaka till det vita ljuset förstås. Rött är bara ljusgul i sin högsta prakt. Han förklarar att det faktum att i bländande ljusstyrka alla färger som vitt eller verkar närma sig det med violett. Violet är redan på en mycket acceptabla nivåer av ljusstyrka genom ett blåaktigt grå-vitt i vitt. och gult med gul vit en bländande vit. så att man ser istället för de prismatiska färgerna bara ett jämnt vit. förvandlas till vitt. nästan vit eller gul och högst i låga halter den nyanserade med färgen på glaset. är känd. utan att flytta ögat. om du fast det övre ögonlocket med handen och racketen förhindras. följande test form som Moser (Pogg. avlång bild av lågan. blått på en något högre med blå-vitt i vitt över. Jämför också hänvisa till s. gult . LVI. Särskilt intressant och är lärorikt i detta avseende. men endast svagt färgat ljus visas då också oftast den första fasen av efterbild. i sin avhandling mot Brewster 65) gjorde känt och gett den lite mer detaljerade bestämmelser. Ann. hårdast möjliga med Red lättast. en stor del av färgen på glaset. och därför har samma färg intrycket försvinner mer och mer. L. XCIV 13 65) Pogg. så det är väl känt. ser vi mer och mer. och som är tillräckligt lätt för att bekräfta. Tänk på spektrum av en ljuslåga genom prismat långlivade. Återigen lyckas denna märkliga experiment utan några svårigheter. så första försvinner. så den sol-bilden visas men lite färgad. 194) enligt Brewster 66) leder därför. 66) Den ursprungliga beskrivning av Brewster inte är kända för mig.

de sista två färgämnen Jag insåg här är oftast lättare än den första gula.och grönt med säkert ske på silverjodid i ett fall då de agerar nämligen lidit av De kommer sedan installera jodid sedan att kondensera kvicksilverånga och svärta den med ytterligare fortsatt exponering. Men han leder ett mellanled i grönt på att jag kunde inte märker. och om vi fortsätter experimentet vidare. absolut ingen tillförlitlig bedömning med fall av närvaro eller frånvaro av färgning. även om jag av experimentet fram till stora ansträngningar har fortsatt öga Gemensamt dagsljus jag har den angivna följden av colorations ofta uppfattas. lyser upp det hela med ett vitt ljus. i själva verket. " 68) Om de känslor av färger. tar den blå ofta ganska lång tid innan den går samman med följande Efter den röda eller röd-violett jag kan inte mer uppfatta. men tycks mig att utvecklas först efter en tid. men även med större beslutsamhet än den andra gången. och vänder blicken uppmärksamt på torget. särskilt mot bakgrund av vanliga dag. mycket lite av en grönaktig. bläck slutfasen ses ofta. med vilken en intuited på en svart bakgrund vitt papper täcker gradvis lektioner är inte ren grå. genom att ta ett sådant läge att ljuset inte träffar direkt våra ögon. " Den grad blekning av färger med fortsatta spekulationer är det mer anmärkningsvärt.. S. som är samma korrespondens mellan Szokalski och jag hittar inte på det sätt som efterbild av vita avtar. i kraft av ett slags bländning. är det en gul färg. vad jag är här på något En annan detalj eingehe. I efter att ha sett ögonen för en tid hållas stängda för att ta bort aftereffect av tidigare intryck. " 67) Pogg. 306 Szokalski 68) har gjort en relevant iakttagelse genom att säga: "Vi lägger en fyrkantig bit vitt papper på en svart bas.. den röd-violett eller rött. liggande på svart papper i solskenet rutan. I detta avseende påminner jag er om följande. äntligen röd-lila eller rött. utan att jag skulle ha i frekventa försök en övergångsfas med grönt. och vid närmare inspektion fann att dessa är de skumma områden av papperet. samma på den vita. 21) Intrycket av färgerna kan vara i ögat intrycket av kompletterande färger. kan uppfatta. men ljud från olika färger från. så jag kan i de första ögonblicken.. där det inte finns någon motsvarighet inom områdena . sedan blågrå eller blå.. såsom Snart nämligen om papperet vänder avgjort gul. än tvärtom White av ihållande observation är färgad. och genomföra dem i grannskapet. och utseendet är med honom inte trivs till sista. den röda fasen. är mina egna iakttagelser 67) : "Den mörka slöja. fläckiga med grönt. som är beroende av samma för de små gupp. L. om vi har på det här sättet på papper för ett par sekunder unblinking blick beaktas. Särskilt tydligt illustrerar fenomenet. 11 Denna erfarenhet självständigt återhämtat sig från gruvan tycks mig när det gäller deras väsentliga avtalet i färgerna förändras med mina desto mer anmärkningsvärt. om man utför experiment i direkt solljus.. är den gula fasen den kortaste. acceptera därpå en blå färg och sist upphöra att vara synlig.

69) Pogg. Monatsber. XVII. om utesluta konkurrens eller kan. som båda öronen som är ensam eller helst affizierte Men vi kan inte skilja från vilken plats båda ögonen ser ett objekt . 455. S. Foucauld och Regnault 71) och min egen uppsättning under lämpliga åtgärder kan ifrågasättas och precis som för andra än komplementfärger tillgångar för att ansluta till motsvarande platser för ren blandad färg. 111 71) L'Instit. Men bara de yttre fysiska förhållanden är vår observation omedelbart tillgänglig och kan därför också beaktas endast i det sista.ljud. XC. En sammanställning av tillhörighet här för att fakta och omständigheter jag har i min avhandling "På vissa villkor binokulärseendet" i Abhandl. S. LXII. Än Den resulterande lägre oktav till den kombination av både vibrationssystem Tartini'sche ljudet var. CVII. Prevost i Pogg. en perfekt femte bildbehandling. 4 72) VGL Völckers i Müllers Arch 1838. 147 23) Vi är inte lika möjlighet att godtyckligt generera en dubbel-lyssnande som dubbelseende. c) antaganden. 653 "Av två. Dove i Pogg. 64. Matt. 22) färger som möter till motsvarande punkter i de två näthinnor kan ge intryck av samma blandade färg under lämpliga åtgärder (kompletterande färger. till exempel för att sitta ner till vitt) än när de tillsammans tar på en identisk punkt. LXXI. " Det har förnekat att kompletterande färger kan kombineras för att motsvarande retinala områden för intryck av vitt. S. Det är den uppgift gjorts. men mycket tydligt när båda gafflarna stod inför samma öra. sid. den andra inte hört förut vänster. 72) 70) Berl. s. 24) Om ljudet i ena örat tränger ensam eller starkare än i den andra. 606. 1841. 1846. men så småningom kommer att gå tillbaka till de inre . 1849.phys. 566. så att vi kan skilja mycket väl. och psykofysik är inte immun mot denna uppgift. Sachsens Soc. Seebeck i Pogg. samma har lugnat ner. tillräckligt psykofysiska teori. medan toner för sig i båda öronen inträffar (efter Dove erfarenheter 69) inte kan komma in i samma kombination ton. nu den andra av komponera färger som är företeelser som den så kallade rivalitet. brygga i Pogg. som uppstår när de produceras innan samma öra. CI. de mentalt Matchnings och olika ljus-och ljud sensation med fysiskt Matchnings ändarna och sätta i relation till olika. s. och i själva verket uppväger lätt omväxlande snart intrycket av en. S. 251 eller Pogg. 548 ff givna. Cl. S. V. A. LXVIII. stämgafflar ett hölls framför höger öra. Samtidigt bildar vitt är speciellt genom erfarenheterna från Dove 70) . som verkar nödvändigt att förklara de tidigare punkterna i avtalet och skillnad. 1844. 1853.

i närheten på den andra sidan av förnimmelsen förhållanden som är beroende av de inre fysikaliska förhållanden. några tidigare bedöms nödvändigt av andra. Så länge som detta tillägg fortfarande lämnar luckor eller tvivel kvarstår vad vi så öppet. som kan ses från ner nedan citerar . som. som redan finns på den här sidan. kommer att reducera dem till förändringar i molekylära förhållanden i sista instans. som bygger gemensamt på dessa Nexus . och en skarp linje mellan den troligaste hypotesen och säkerhet är överallt inte dras. men är inte heller placeras lätt efter en enda visning. och har till och med den mest exakta forskningen. Den första. innan erhålla visshet det mest sannolikt att söka. men det kan ändå vara bra. denna själv ute efter att komplettera andra sidan. som också troligen kan genomföras på ett progressivt en svängande rörelse. dels genom egen utredning av de egendomsförhållanden mig verkar nödvändiga hypoteser i syfte att ytterligare undersökning på. och eftersom varken en teoretisk eller erfarenhet skäl föreligger att anta mellanliggande överföringssätt. så att det kan vara bara om det inrättades att fakta och behöver förklaring passar bäst. bara hypotes. vilket för närvarande det kan förbli osäkra för de flesta av frågorna.och sensorineural hörsel föremål. finns det fem sådana. För att rättfärdiga denna hypotes är först och främst påpeka att en idé om vilken typ av transporter enligt att fästa våra känslor. eller hur de skulle kunna anslutas. vad de skulle kunna vara. och vi står i detta avseende överallt mer eller mindre synen på hypotesen här. Nu från denna synpunkt jag presenterar också i följande är några. Även om man vill förstå den väcktes av ljus-och ljudstimulans förändringar som kemiska. och från vilken funktionellt relaterade till ljus och ljud sensation. rörelser sannolikt. orsaker som finns att komplettera observationen på detta område anser igenom nödvändiga hypoteser. eftersom de sista fyra är bara detaljerade bestämmelser i den första. om de av vibrationer stimuleras och underhöll. Antalet av dem. åtminstone. att vi och vad som återstår okänd och osäker från ena sidan.angelägenheterna. som hålls samman av en nexus av fakta så att de inte båda tillsammans. knappast skiljer sig från sig själv ses i form av vibrations rörelser. Detta är vägen att finna sanningen kasse. den oscillerande karaktär. genom att. bör inte rädd. grundläggande. genom sökvägen till säkerhet på detta område kan bara gå igenom en undersökning av den troliga överallt. som en bas för all ytterligare undersökningar är nödvändiga. och principen om denna nedgång kommer att kunna vara just det. Nu med ljus och ljud stimulans är oscillerande. men härmed samtidigt en fysisk och fysiologisk. Ingen är så säker på att de skulle kunna tvinga erkännande. inte mindre än den stimulans i sig i form av vibrationsrörelser tänker. vilket hindrängt på vissa antaganden om naturen av de psyko-fysiska aktiviteter som är föremål för våra förnimmelser. en av vilka beror på den inre. hypotes är att verksamheten i vårt nervsystem. i vilken utsträckning de har att hänvisa istället till vägbara eller imponderable delar av nerven. vårt ljus. som utlöses av ljuset och ljudet stimulans. Utrett att de . den grundläggande hypotesen. det vill säga utan att den för att hitta det här Dessutom är det inte den psykofysiska intresse ensam. från den ena sidan av de externa fysikaliska betingelser.

et ut qaodque corpus densissimum est. si se juxta invicem positivt samti inspiciuntur. genom (. men förmodligen med villkor en oscillerande rörelse. ita calorem suum diutissime conservat. som i fysiska och fysiologiska problem ibland inte kan undvikas. förhållandena av förnimmelser i ett funktionellt förhållande. " Grailich. som ska utlösas av ljus och ljud stimulans till våra nervösa rörelser. Förresten. vibrationes ac Aeris per sua itidem ipsarum diversa magnitudine. ad sensum movendum coloris violacei saturi. quandoquidem corpora densa conservant calorem suum diutius.båda rörelserna någonsin kan endast ske i en viss connexion. som den 32: a Kapitel har visat. ad sensum coloris rabri saturi. alltid känt till samma hypotes.. trots allt målet teori om ljuset som representeras av systemen utsläpp. alii autem minus grati. och att del redan fått på detaljerade bestämmelser. Utique vibrationes partium suarum natura sunt durabili adeoque. radier Annon Maxime refrangibiles. lib III) säger: "Quaestio 12 Dungannon radier Luminis. Optica. sensam IBI Vivendi excitent? Nam. sensus Sonorum excitant diversorum? Et nominatim. vibrationes brevissimas excitant. propagatae inde per Solidas nervorum opti Corum fibra i cerebrum usque. radier generum et Omnium intermediorum. Det är särskilt anmärkningsvärt att även Newton. ad transmittendos i storhjärnan NÄMLIGEN motus sensuum Omnium organisa Impressos . under förutsättning att det inte skulle vara möjligt att behandla betingelser av en progressiv rörelse. excitant vibrationes quasdam i tunica näthinnan. med men under omständigheter wägbären partiklar kan bete sig som relativt fast centralisering mot imponderable av maktrelationer mellan vägbara och oberäknelig partiklar. radier Minime refrangibiles. ut Auri et indici. hypotesen med flit från fronten börjar hållas så allmän att ändå tillåta en mängd olika detaljerade bestämmelser om behoven av vad det är att representera i synnerhet och krävande fakta.. similiter ac harmonia et discordia Sonorum oritur e proportionibus vibrationum Aeris? Sunt alii enim colores. . propagari possunt i longinqua usque spatia av Solidas materiellt uniformis ac densae fibra. över av teori om blandade färger XIII. i s Abhandl. quae quidem vibrationes. såvitt de hänvisade till natur. oculis grati. Även de mest grundliga forskarna har. Vad som framgår från den ena sidan än sannolikt att synas från den andra sidan vid behov. orsakade själv att tänka på vibrationer i nerverna som bas känslan av ljus.. quae vibrationes DET VILL SÄGA per sua cujusque magnitudine. som han behöver bara uttrycket fråga (quaestio) för vårt uttryck hypotes. ad sensum COLORUM diversomm intermediorum eicitandum? Quaestio 14 Annon Fleri potest. Quaestio 13 Annon radier diversorum generum vibrationes excitant diversa magnitudine. incidendo i Fundum oculi. simili ratione fere. vibrationes comparate internationella medier. vibrationes longissimas. i synnerhet. sensus diversorum excitent COLORUM. säger: . UT harmonia et discordia COLORUM oriatur e proportionibus vibrationum propagatarum genom nervorum opti Corum fibra i cerebrum.

berätta det för den ponderabla i nerven. ljusstyrka och kvalitet förnimmelsen av färg. vara nöjd alls. skulle det vara svårt att se. Bara så ljudvibrationer kan vara externt linjär. kvarstår ljudvibrationer. varav skillnader i känsla kan göra funktionellt beroende. i vilken de skall ges in till uppfylla. Beredningen och utformningen av hypotesen av W. Eftersom du verkar ha misströsta redan från början för att kunna representera villkoren i avtalet mellan de upplevda områdena ljus och ljud. kan så lätta vibrationer vara externt linjär. och inte osannolika sker något motsvarande i efterhand glada i nervvibrationer. Herschel. och om den redan är det tänkbart att de som bara imponderable.259: "Beslutet var ur Calcul inte dras. som kommer till henne vilken typ av ärende. skillnader i svängning amplitud. som mellan visuella och auditiva uppfattning existerar? Om eter och lätta vibrationer i hela olika medie medlemmar. Jag erkänner att det är svårt i detta avseende mig länge vara en nästan olöslig hade i åtanke. Seebeck anmälts redan ovan. eftersom jag trodde på möjligheten av en allmän version av psyko än att jag skulle ha något sätt att känna . alla vägar verkar stängda. när det gäller formen. om inte bifoga olika sätt att flytta den. objektet i samhället. såsom i den rörelsegynnande mediet dittills etc. varför skulle de överförda förflyttningar av andra arter i den visuella apparaten . cirkulär. Om amplituden och perioden av vibrationerna av ljus är oerhört mycket mindre än för luftvibrationer. med hjälp av vår hypotes. men det är fortfarande tonen förnimmelse. "etc.sid. " Och på sid. What ever stå med mig svängningar bud. följer det också med nödvändighet. skillnader i material såsom Occulta Qualitas beslutsamhet att skillnader i känslan skulle kunna hålla fast vid det. skulle det fortfarande vara irriterande. vissa former av vibrationer på vissa nerver att begränsa eller att etablera en princip. eftersom skillnader i vilken typ av vibrerande mediet. 247 "Var och en av de enskilda rörelser (etern) till slut möter en nervös faktor som vi kan tillskriva tvärgående svängningar med samma rättigheter som etern pekar själva. cirkulär. men det verkar vara från andra sidan varken en anledning. den mångfald som vi har diskuterat. så att jag hellre tror på deras möjlig lösning. kvarstår lätta vibrationer. Slutligen. Därför genom att minska amplituden och perioden i olika nyanser. faktiskt. Och med detta. om man anser att uppgiften i allmänhet. svängningsperioden och vågform. och visar inte den minsta tendensen att översvängning mellan de två. bär denna frukt men inget att förklara den grundläggande skillnaden i kvaliteten på de båda sensationer. känsla av färg. men det verkar som att så fort man antar rörelse etern för att dela de nervösa elementen och planteras detta på ett liknande svängande rörelse. och vi har ingen rätt att ta på sig en oförändrad överföring av externa vågformen inne. Melloni och A. kvalitativa skillnader i känsla i form av skillnader i svängningarna. men kan också därav sådana grundläggande skillnader göras beroende. Från början kunde de verkligen tvivla på att med denna hypotes är villkoret för att representera förhållandet mellan känslan fysiskt. elliptisk. färger ändrar alltid endast styrkan och höjden av förnimmelsen av tonen. och jag var tvungen att gå tillbaka till handlingen att se. . elliptisk.

Om varken experimentet når så. är att medan nästan alla färg strålar av spektrumet kan uppfattas av någon Optikusfaser. Den märkliga situationen för vissa nervceller i hörnen kluvna av skiljestänger. eller snarare för en så liten marginal på ljud som de inte kan särskiljas från hear tillämpas. 380 enligt följande: "De Corti fibrer med den extra av mig tillbehörs strukturer av samma slag kan betraktas som ett stöd för den sammanvävda och lagrade cellstruktur och afferenta nervtrådar. som verkar vara lämpliga beroende på dess olika dimensioner och inkludera elasticitet förhållanden vibrationer av olika hastighet och rapportera dem till hornen ven ändelser. men kunde inte ens närvarande. så länge som deras anatomi inte undersökas ytterligare tillhör helt och hållet inom territoriet för hypotesen. När jag utan att de särskilda omständigheterna i både känslor och de omständigheter under vilka de uppstår. deras styvhet och elasticitet. återigen inte som den första. förekomsten av vibrationer av samma. Schultze (via Endigungsweise hörselnerven i labyrinten i Müllers Arch 1858. Den andra hypotesen. speciella borst i domstol) sätts i kontakt. men så långt som minskad verkar som deras fulla höjd kan betraktas som möjliga idéer som inte kan motivera inte bara släppa in ett enbart generell hänsyn av möjligheterna. men ingenting kan tyckas osannolikt. vilket första kursen ännu. är det ändå av stor betydelse anatomischerseits motiverar detta tillfälle att se efter folgends andra ytterligare att diskuteras skäl med en viss nödvändighet verkar bara ha där. eftersom det inte finns någon anledning att reglera de olika hörselnervtrådarna en annan spänning som olika strängar att existera men något verkar det som någon tonhöjd svängningar nekas tillträde till alla Akustikusfasern.. En avhandling av anatomin i detta ämne förtjänade M. trots allt. 343) omfattar sid. vad du kan se. så att . vad du kan läsa några anteckningar i följande aktivering. och inte heller att ta så här. vilket de har. eftersom denna hypotes. var och en såsom en sträng med endast en ton. S. erfarenhet av patologiska . Är nu en sådan tolkning av denna Gehilde mycket hellre bara möjligt säkerställas. de fäster till membranet basilar artären med ett slut. som jag således. vilket kan gynna uppfattningen av ljudvågor när de uppfattar elementen i så nära som möjligt förening förs med dem. genljuder ljudet av olika tonhöjd internt av olika fibrer av hörselnerven. tar upp frågan tycks mig att man på så sätt lett till en viss nödvändighet till föreställningar om en sådan grundläggande skillnad mellan förhållandena av gemensamma underliggande dem vibrations rörelser som det svårt. Nyligen anatomiska studier av hörsel verktyget har nu visat att den specifika hörsel speciella elastiska struktur (de så kallade Corti fibrer i snäckan. eller fastklämda mellan lamina spiralis och böjda fiber bör ett sådant antagande motiveras ännu mer. Är det troligt tillskrivas samma en högre mening. även om det inte är helt lyft. Även sådant kanske inte lätt att hitta av överväganden av allmän natur.igen kunnat. fastställs. men inte bara som en stödjande enhet jag vill veta med tanke på Corti fibrer. Tydligen gynnar den säregna böjda positionen av dessa fibrer. För det första anblicken. Sådana presentationslägen fungerar som kval av den tidigare hypotesen nedan.

styva. "Studier på lamina spiralis membranacea. fiber 2Serien skilde. basilar där stadigt häftas som en intern eller stigande fiber eller fiber 1 Nummer. men två gånger. och är övertygad om att de inte kan vara förgäves sedan. Vol II. Efter Deiters (sid. som en yttre eller fallande fiber. desto mer efter skruven till vägg på M. en zulängliche uppfattning om den komplicerade anordning som har uppsättningen med cochlear nervändar i förhållande Corti apparat i lamina spiralis. är de omgivna i scala media av vätska. så är lamina spiralis känt för att bestå av en benig inre till modiolus av snigel. 39) med hjälp av speciella kontakter som bildar taket på bågen. om det skakar strukturen i fråga från staten av rena kuriositeter ut. membrana basilaris artär. 90 ff mest kompletta undersökningen men har (efter ett tidigare papper redan i Siebold och Kölliker tidskrift) Deiters i små tecken. en mot vatten labyrint avslutat en hålighet som nu betraktas som en tredje skala. basilar i en sned riktning mot varandra stigande båge. den täcker membran eller membran av Corti. Det verkar (Deiters sid. som ansluter mellan två plattor. vilket är en direkt fortsättning på benhinnan av scala vestibuli. Hela bågen erhålles genom Anheftungen och proppmedlet på plats. 27. Det förvånad över den mängd särdrag som före här åsikterna på en gång. Denna membran del är viktigt. som förblir fri. 3 Ed 1860. Platte. för fysiologi. 29). är den inre fibern väsentligen en homogen.tillstånd snart förväntas att göra ett uttalande. Sådana ark är uppradade bredvid varandra otaliga längs hela spiral lamina. som verkar vara det viktigaste. och en membranös yttervägg till masken accreting. Dessa ben kallas fibrerna i Corti. mellan scala tympani och scala vestibuli. som tenderar . Mycket lärorikt och spara för förståelsen av dessa skrifter var jag en kör av Rute grund av Deiter'schen teckensnittet i den stora modellen av en bit av lamina spiralis med organ Corti i trä och papper. och av vilka den viktigaste delen är den så kallade organ Corti. 30). "I dess normala krökt läge erhålles den vid en viss spänning. " Det är omöjligt att ge utan detaljerad beskrivning och hjälp av bilder eller schematiska figurer. fast. med undantag för den senaste tidens arbete Deiters beviljade Funke s läroböcker. en slags ginglymus (Deiters sid.Styrkan av innehållet i det inre fiber tar från sina metoder till toppen gradvis. bara i det att Orienten. Bonn 1860" levererade. delar eller ben ovanför M. bör man tänka sig en sorts båge eller tak på membranet basilar placerad. delar. så att Corti organ. I detta scala media är komplicerad apparat. mindre flexibel. En illustrerad av figurerna översikt av resultaten från tidigare anatomiska studier. och överallt svårt. som med ett gångjärn. det vill säga den uppåtvända mer efter modiolus snigel på M. och det är inte (som Claudius anges) helt nöjd med Zellenparenchym. s. spröd. är rörliga förenas. basilar nålning. I syfte att visualisera Cortis organ schematiskt. mycket mindre tjock än bred struktur. och en övre. varvid ändarna av cochlear nervfibrer är anslutna. scala media. För att utse enligt instruktionerna i tecken Deiters'schen åtminstone de punkter i anordningen. men dessa saker finns bara på vissa ställen scala media. elastisk än den yttre fibern. som bildas av två kolliderande av M. som sådan. basilar på de ställen mötet men inte båda växa tillsammans. en untern eller basalmembranet. vara på sin plats.

och i de förhållanden och slutändarna samma parti fortfarande oklara. S. som produceras av ett musikinstrument.att mata dem till den raka riktningen. kommer någonsin lämnade först till anatomen. som denne fortsätter direkt i den förra. Med kvalet av de anatomiska studier om jag inte känt. nämligen n svängningar som roten. Nerven fördelningen i organ Corti och dess Pertinenzien är mycket komplicerad. vibrationerna motsvarar. Ett utförande av hypotesen. den andra som dess övertoner. elasticitet mindre. och inte motvilligt jag är den myndighet i denna grundliga och geniala utredare med anspråk för samma. Samma hypotes är inte bara tidigare. om vi antar att de speciella elastiska plattor och hår. Rapporter om 34: e Montering av tyska naturliga forskare och läkare i Karlsruhe 1859. 3n etc. förflyttning av luft. till exempel slog strängar. som jag har lånat följande passage: "I allmänhet. Man kan i sådana fall där form av vibrations rörelser exakt kan fastställas. " "Det mest slående och säregen förmåga örat som det bygger också att de olika tonerna i ett ackord kan urskiljas. rörliknande struktur vid vilken en mantel och en konsekvent innehåll kan särskiljas utöver varandra. Detta är emellertid sammansättningen av luftrörelse bara en matematisk fiction. matematiskt representeras som en summa av luftrörelser som olika enkla toner av n. som på senare tid i ändarna har funnits i hörselnervfibrer ansitzend. är styrkan hos det yttre filamentet alltid detsamma. men hela utredningen verkar ännu inte kommit så långt i sådana tillstånd. skulle finna sin förklaring. flexibiliteten är större än i de yttre fibrerna. redan innan de anatomiska upptäckten gjordes. och men vi finner också i örat med en tillräckligt noggrann observation fann att alla motsvarande de enskilda medlemmarna i denna serie ljud uppfattas. har hävdat att siffran i Funke s läroböcker. så att varje hörselnerven fiber känns endast om motsvarande enkla tonen ges och deras elastiska . II." Det är jag från denna beskrivning är inte helt klart om mynningen av tratten är öppen tätad mot labyrinten eller vatten genom membranet basilaris artär. De säregna borst. alla är anpassade till ett visst ljud." "Klockan är något fel i en spetsig vinkel till basilarmembranet" och "kan jämföras med kalken av en blomma. i den mån som det borde vara möjligt. vad är ändarna av vestibulära nerven i förhållande. 157 (se även sid 225) är en presentation av samma "Den fysiska orsaken till harmoni och disharmoni" tryckt. 2n. har förutsättningar att komma i fråga. sid 91 f en annan längd och skjuter fritt in i labyrinten av vatten." Den externa fiber är dock av Deiters en rundad. men också mer nyligen till Helmholtz har upprepat detta. I amtl. som detaljerat expertis. som hon sitter på basilarmembranet (Deiters 37). det ände. övertygad om att örat hör alla dessa övertoner vars motsvarande element är närvarande i de matematiska uttryck som saknar lyssnar inte. satts upp flera gånger. Detta går inte att diskuteras mer i detalj. "ett säreget klockformad eller trattformad förlängning som sitter med sina lumen i vägen till basalmembranet.

som man kan förstå sig från andra differentierade. framför en respektiv två öron. . och i synnerhet föreställa sig komponenterna hos den sammansatta tonen. Om färgerna tränger blandas med samma Optikusfaser. och slagen från båda klockor är gjorda fram till ett ljud. och vår uppmärksamhet helt på domare.bihang vibrerar. och beroende på ens uppmärksamhet spänner för det ena eller det andra örat. om du håller båda klockor innan samma öra. vad de har råd. är vi i stånd att. Pogg Ann CVIII. kan vi genom någon makt av uppmärksamhet. vilket känns roten motsvarande de övertoner. skulle man behöva slå och mäta både klockor med hjälp demgemäßer stämning av uppmärksamhet kan också tänka på som en speciell. eftersom vi uppmärksamma orden från en talande. till exempel buller. " Von Helmholtz hävdade också främsta orsaken till vår hypotes ligger i olika beteende uppmärksamhet på de visuella och auditiva intryck. S. där man nu bara de vanliga perioder av förstärkning och försvagning uppfattar det. även om de ingår i samma öra. i stället för ljudet av två klockor. till exempel. " Någon annanstans (. dock finner man det helt omöjligt att slå och mäta både klockor fortfarande betraktas separat. där tonhöjden för anslutna elastisk struktur (Corti" mellan organ-eller borst i flaskorna) motsvarar. För övrigt kan man med samma framgång till all användning annat brus.. nu att separera annan ton. eftersom vi även om delar av en synfält kan dra vår uppmärksamhet någon. då skillnaden i effekt av uppmärksamheten kunde inte förklaras. 489 Om ljud är väldigt olika. s. omvänt. som genereras genom att gnugga håret mellan två fingrar och. så inget hindrar att skilja dem och separeras med uppmärksamhet. där beats av båda klockor uppfattas av två olika nerver. 1859. om känsel och känsla av gemenskap i Wagners ordbok på. andra lyhörd ljud. en beat och mäta varje klocka kommer att höra i takt med både klockor. En mycket enkel och rungande testet kommer detta att hjälpa till: Man håller ett fickur framför varje öra. och varje dag vi försummar. Om alla samma personer intervjuats toner uppfattas lika delas av varje Akustikusfaser. Därefter skulle känslan av olika klangfärger minskar som samtidigt vissa andra sätts i rörelse med fibern. hans Abhandl. och att göra även om de uppfattas av samma nerv. 73) S. och kommer i rörelse när ljudet når örat. 290) att han uttrycker sig på följande sätt: "Jag har redan talat på ett annat ställe hypotesen att varje nervtråd i hörselnerven är avsedd för utförande av en viss tonhöjd. Skulle uppmärksamhet kunna. Om emellertid penetrera toner genom samma öra. Detta kan delvis baseras på det . den ena framför den andra för att höja medvetandet. inom vissa gränser genom riktning av uppmärksamheten nu till en. Men det är efter en berömd experiment av EH Weber 73) inte alls fallet. vad den andra sidan är förmodligen fallet om de olika ljuden uppfattas av olika fibrer. inte uppfattar när en rymmer både klockor innan de olika öron.

de många ljud. Om nu precis som alla ljud tränger igenom samma Akustikusfaser. t. Dessutom är dock möjligheten att separationen beror så mycket på de olika ljud som man får väl anta att hon bara finns plats i enlighet med. de går under i ett intryck. Med hjälp av tidigare beror i huvudsak följande tillsammans: där flera optiskt enkla färger besluta med samma Optikusfaser. Detta kan koherent förklara hur det är att man kan urskilja ljud i området för toner i en och samma intryck tre sidor. så det är efter (ovan) citerade erfarenhet av Dove inte längre höras eftersom vibrationerna av varje gaffel sedan tränga betydligt separat i varje öra. om den invaderande genom samma Optikusfaser olika färger och om igen till resultaten av ett enkelt sätta ihop. och den sammansatta tonen har inte karaktären av enkla och kan inte förväxlas med ett mellan ton mellan den krisdrabbade. och på så sätt en blandning för Haupttone uppstå. trots allt. och även nära med intrycket av ett optiskt enkel färg från den genomsnittliga vibrationsfrekvens är överens. men om vi slår olika toner tillsammans. men själen efter denna upplevelse i sig inte har någon makt att göra ett sådant subjektivt från dess komponenter. som han är skyldig ursprunget. inom områdena ljus bara två.faktum att vår uppmärksamhet på de speciella klockor. höjd. har en objektiv existens som de toner. 74) Comp. Helmholtz. kan vara för att rymma i en motsvarande förändring. och därför kan särskiljas från de ingående tonerna. som upplevs som ett ljud. medan detta inte är fallet i ansiktet. så att uppmärksamheten får en speciell attack den. och samtidigt askan skrapades från ugnen. . Men även med nyanser av framväxten av nya ljud genom störningar är möjligt. skulle det inte finnas någon förklara varför de skulle förgås i en Toneindrucke inte av en lika Prinzipe av störningar. tjocklek. bruket skallror har. superponierenden vibrationer av olika svängningsperioden efter Grailich'schem Prinzipe störa varandra. som har karaktären av en enkel ton. tjocklek och färg längre. I själva verket. Pogg. det finns inget av det slag som hölls. eftersom jag befann mig bara väldigt konstigt och svårt att förstå när någon talade till mig. är han uppfattas av sin speciella Akustikusfaser. s. vilket kan förklaras av det faktum att i samma fiber. Med anklingenden av en Akustikusfaser Haupttone kan vara en blandning av högre övertoner antytt av andra. men det kan bevisas också att kombinationen tonen redan som uppstår genom samverkan av vibrationerna i luften ut ur örat. som speglar karaktären av en sådan har som skulle genereras av ett optiskt enkel färg. 74) nu Tränger med två nyanser av den som genereras av deras inblandning i luften Tartini'sche ett ljud på samma gång. vilket inte är möjligt skulle vara om han uppfattar dem genom samma Akustikusfaser samtidigt. eftersom ursprunget till kombinationstoner bevisar. XCIX. och sammanfaller nära den i en medelstor enkel ton. och Så målet Tartini'sche ljudet inte är skapad.ex. 539 Försöker använda en Tartini'schen ton med två stämgafflar före två Obren plats framför ena örat för att producera. eftersom de olika Akustikusfasern påverkas i ojämlika villkoren för detta. den invaderande av andra optiska nervfibrer men verkar rumsligt diskret. Ett fel sker.

Så det inte kan verka olämpligt. 41 "Mina patologiska observationer visade att den musikaliska känslan är relaterad till skärpan i förhöret i enlighet på båda sätten. förutom att om den anatomiska förslaget inte besviken. Hoppa över möter med de tidigare skälen enligt följande. Slutligen verkar det för mig ett mycket slående analogi komma att utrusta fler av vår hypotes. Med all konst. Vårt öga är en dioptrisk apparat som är byggd enligt samma principer som vårt artificiella dioptrisk apparater. gå med tillfredsställelse en konsert. men för det praktiska behovet tillräcklig noggrannhet. inte mingla med dem som kan komma från andra punkter. lärde jag vet en annan som delade upp ledningar och deras renhet försökt. Så tror vi nu att en motsvarande konst används i örat. ljudet bryts ned i sina beståndsdelar när apperception. är detta inte helt och hållet. min Repetiruhr bara några inches. och sänder genom hans stoppa ljudet av strängen. och till och med 2 gånger i dövstumma. Ett brett utbud av patologiska tillstånd i hörselorganet. hold di musikinstrument konstruerade enligt. eller bara något över tröskeln. som är avstämd musikal. I örat. och skulle därför. med vår hypotes i relationen. som sjöng i kyrkan. endast i summan är starka svaga för sig själv.Kanske är också den säregna och anges av en mycket vanlig erfarenhet att den hörselskadade hör oftast musikaliska ljud mycket bättre än buller. men lämnar ändå nå mycket ungefärliga. och jag har samma funnit uttalad i de mest skiftande grader av hörselnedsättning. men fortfarande koncentrerad i samma fiber. förstås. och även här är inte detta helt. När det gäller hur mycket välkänt faktum jag leder i förbigående följande passage från den rationella Otiatrik Ehrhard (1859) till: sid. " Ett buller kan i själva verket betraktas som en blandning av många toner med olika stigning. och känna den känsliga nyanser av en symfoni jag såg i Köln. Betydelsen av oktavintervallet för periodisk sidan av skalan av tonen sensation kan matematiskt motiveras endast för enkla vibrationer. men hans röst var tonlös. där en så stor mängd av strängar med tillhörande nycklar är tillgänglig att alla platser är om det inte redan är representerad med en absolut. särskilt mycket lika. och om de inte gör det. och någon särskild sträng träffas av en speciell hammare. men med lämplig approximation måste uppnås. vilka. även upp till den centrala förlamning. eftersom det är på av apperception inte bruten. både akustiska och nervsystemet. inte kan döda en gång existerande musikaliska känsla . en dövstum. och faktiskt det verkar de flesta en jämförbar pianon. När ögat all konst är det som används som ljusstrålar som kommer från en synliga punkter.. precis som bara bevisar döva. i våra organ höra hammaren är det. . att låta de ljud som kommer från en tongebenden kropp uppfattar sig från dem som kommer från andra. förlorade för ackord vad hände upplevelsen. och det är ofta underbart att hörselskadade som hör min Kastenuhr inte. om svängningarna för olika höga toner i samma Akustikusfaser kunde sätta ihop. så ljudet är inte eller endast svagt hörde dock ett objektivt lika starkt ljud hörs starkt. även om vi gör våra öron en av våra akustiska set. bara mer perfekt än vår camera obscura. men var för sig.

men inga andra ljud. skulle detta argumentera för och inte mot kravet. att en nedbrytning av är tänkbart på ett sådant sätt att varje enskild fiber till sina egna ljud ur läsning. Invändningen att en fysisk enhet är otänkbart att separera de enskilda komponenterna i en resulterande åter tillbaka. eller bara för att de ingår bör enbart återges känsliga. Således helst fönstren darrar under påverkan av vissa ljud. efter någon fysisk Prinzipe genom en labyrint av vatten i sammansättningen anlangenden ljudvågor. Kölliker hittade en lapp i Funke s Physiol hur jag först Edition (s. 683) samlas i snäckan i örat ".Härmed vi går på två invändningar som du kunde av redan-ner tidigare här och där i excitation.Samtidigt som även kallar detta villkor. om det inte finns oändligt stor. bara svänger med en viss ton med tillräckligt stark för att brytas upp. Men detta ändrar inte ståndpunkt . 75) 75) Jfr bland annat gnista Physiol. och hänvisar till de anförda rön om strukturen i hörselorganet antydningar om att sådana villkor faktiskt är uppfyllda. Kända och tvivel är det experiment som kan brista genom att skruva några glas ropen från ett visst ljud. men fortfarande ett stort antal nervfibrer. men strängen kan absolut exakt . vilket är vårt öra tillgänglig. och samtidigt inte är en fysisk idé skulle komma över hur varje fiber bara en absolut enda sättet för vibrationer utfodras. men det kan också vara fysiskt sätt att tänka. Då är det möjligt att inte bara bevara kontinuiteten i förnimmelserna av tonen genom hela skalan av toner med ett ändligt antal fibrer. och att vi verkligen alla dessa oändligt varierande toner kan höra. lika säkert som detta val är. Under tiden. är oändligt. Båda invändningar men kan motverkas i samband. Så sådant glas väljer mellan noterna. eftersom samma nervfibrer träffas. en 18 '" lång serie av mer än 3000. sid 690 3 Ed II 141 Den påpekade för det första att antalet toner och med inom en oktav.. motsätta.. Det skulle vara helt omöjligt att ta en teleologisk zulängliche aning om varför så många. för det andra. så ta med en vibrerande sträng inför andra precis samma inställd på resonans. för att sätta varje fiber under sådana förhållanden att det inom en lera blandning endast vibrationer få en liten marginal. så som skedde också i början av att varje fiber har en marginal på toner som är liten nog att det inte når tröskeln för åtskillnad eller överstiger. om det finns andra ljud genljuder uteslutet. är det säkert att det inte är helt begränsad till ett visst ljud. hypotes och har motsatt sig. men eftersom detta villkor är faktiskt uppfylls. När varken glaset eller fönstret. så underligt bepansrade nervfibrer bör användas om varje fiber absorberar allt låter likadant och bara själen ska skilja sådana. Det spelar ingen roll var som helst. med matematisk regelbundenhet monteras sida vid sida nervändarna "Kölliker höll Corti fibrerna för nervändar. och att förse de olika nervelementen dygd är bara så motsägs av fakta som i teorin. Men vi behöver bara ta. men kan bara vara en ändlig. 1 Edition I. men antalet nervfibrer av den auditiva. Den första invändningen skulle hålla vatten om vi hade verkligen kan hänföras till varje fiber bara uppfattningen av ett enda helt säker ljud. låt inom hela tonen skalan.

79) 76) Pogg. för att utvidga omfattningen av ljud. 289 77) Seebeck behandlar fallet med luft. LXII. som inte alltför mycket avviker från sin egen tid. kort sagt. eller. Det gäller matematik matic handen följande. där han fortfarande märkbart under perioden m resonans. Seebeck s "skjuter under påverkan av variabla krafter" 76) . För övrigt överens våra villkor som överensstämmer med dem i det ursprungliga. och borsten på ändarna av hörselnerven förutsätter) en självsvängning periodens n kan. men ingenting i princip förhindrar överföring av vatten. 79) Den andra och fjärde meningen i följande kan man dra slutsatsen från S. varefter miljö Hörnervenenden-apparaten med vatten istället skulle kunna undanta en snabb dämpning av Nachklingens också ha framgång med luft. 4) En allt större motstånd i kroppen N med dess vibrationer genom det omgivande mediet är föremål. desto större resistansen hos det medium i vilket det vibrations sker. som i förhållande till deras området har få massa. 3) kroppen är N i stället exciteras av en enkel oscillerande rörelse av en komposit för Mittönen så att det samma gäller för de enskilda komponenterna i de vibrationer ". vilket (som vi för fibrerna i Corti åtminstone den första raden. från vilken Endplättchen kan komma till något. " Efter det kan man se möjligheten till ett urval av toner från en lera blandning genom lämpliga fysiska händelser hålla så matematiskt motiverat precis som experimentell. ju mindre den period m av lämplig period n är en åtskillnad av mittönenden organ. Dessutom skulle detta antagande inte att tolereras med lagarna i ljud anmälan. men går efter en tid i enbart den senare perioden. I den grundliga avhandling A. 265 rapporterade formel. desto snabbare. 2) Den Mittönen efter perioden m är desto starkare. . 78) I originalen är M används av massa resonanskroppen. desto större skillnad mellan n och m vara. som vibrationerna meddelas i början av sin egen tid n och den tid m av fotokrom kropps M tillsammans. och i båda perioderna är signifikant olika. genom detta medium svängningar av en själv toning kroppen M 78) för perioden m matas . till ljudet av n är inställd på ett motstånd medel77) . nämligen kroppen endast rörelserna med markant.avstämd till ljudet som för dem till resonans. Ann. finner vi en märkbar Mittönen rum endast vid ytor. 1) Allmänna Talade uppsättningar se tiden för svängning av kroppen. som är fallet i allmänhet behandlats med en plattformad kropp N.

L längden på staven 82) är skulle enligt vilka förändringar i längd men har en större inverkan på planen som ändringar i tjocklek. Speciellt märke Kölliker 81) mot hypotesen uttryckt av Helmholtz uttryckligen: "Det faktum att de storleksskillnader i de delar av organ Corti är minimala. för det andra. de delar som verkar bli längre mot kupolen. Fibrerna i Corti men verkar vara mycket lika över hela längden på skruven varandra. min Repertor. den ovan nämnda iakttagelse. Varje fall det skulle vara bra att undersöka mer än vad som troligen hänt hittills. (kapitel 30) har citerats. s. 274 En annan svårighet kan hittas i det faktum att (så vitt jag vet åtminstone) är inga fall kända där förhöret skulle ha gått för enstaka toner eller ljud från ett antal midtone skala förlorade i synnerhet som man skulle tro men att patologiska fall förstörelsen av den eller den mellersta delen av fibermassa av den auditiva eller anslutna tillbehör enheter skulle inträffa ibland. kan substansen eller fäst sätt ställas in på en annan hög ton. " Said Helmholtz därpå "mätningar längden är mindre viktig än den tjocklek. Den tredje hypotesen bär några av de mest generella relationer som finns mellan den yttre ljus och ljudvibrationer på de inre vibrationerna således väckts av interna . 279 rapporter från Karlsruhe möte p 216 82) cf. Den första är att fibrerna i Corti i hörselsnäckan och borst i flaskorna endast med stöd av en skillnad när det gäller mått. hur är det mer information om bestämmelser finns om det. men proportionellt . finner jag ingenting sagt. å ena sidan. 80) Villkoret för mina ögon tvingar mig att ställa mig på Kompendiöseste användning i litteraturen. 81) visas i S. Cf av borsten i detta avseende.Samtidigt finns det två andra svårigheter hypotesen. att den mellersta delen av omfattningen av nerv nycklar skadar inte lätt annat än genom att hittills gående skador på extrema delar bör vara tillgängliga. för att kunna säga.Samtidigt bör man komma ihåg. men ändå liksom lite lyft redan tillräcklig. och deras detaljerad undersökning och förhoppningsvis eliminera. kan en representant för snigel nerven och balansnerven ske. och även från en annan bifogad fil. därför är uppmärksamheten för att vara direkt. Th I. Men att hörbarheten av toner kan kortas onormalt platt både från den undre start som övre gräns för hörbarhet. om inte kanske förlorat hörsel på ena örat eller det andra i synnerhet för enskilda toner eller en del av tonskalan. för experimentell fysik." Endast bör noteras att den tvärgående vibrations antalet en parallellepiped stav med samma fäst sätt oberoende av bredden. om d tjockleken. utan att betraktas som en rungande.Nu är jag inte tillräckligt bekant med gediehenen alltför stora expansions anatomiska undersökningar om detta ämne i särklass 80) . att en representation av hörselnerverna på båda sidor tar verkligen plats.

till exempel. Den fjärde förutsättningen. känslan märkbar. Men du måste förklara varför oktavintervallet har inte samma betydelse för de färger som ljud. den andra motsvarar den tidigare hypotesen. att jag som. men det räcker att säga att de skiljer sig mycket lite från den raka. men för att justera de interna förhållanden med en i allmänhet motsvarande form. så måste anta att vibrationerna i nerverna. men också några runda. elliptiska och sammansatta former och har de verkligen. De kan mycket ses som linjär. varav det första. och synvinkel: att hjälp av sinnesorganen om en viss allmän överensstämmelse mellan formen på den yttre stimulerande och internt exciterade svängningar per se verkar naturlig. Vår hypotes är inte att den inre formen på den yttre kraft av en direkt överföring av den yttre. cirkulär cirkulär.skäl. anses nödvändig endast för enkla linjära svängningar. vilket snarare hur ( kap. ser vibrationer mindre vissa föränderliga former. som kännetecknas av den grundämnesanalys av sensation förhållanden vid utgången av den 30: e Kapitel och den 32: a Kapitel har konstaterats. så att de vibrationer som också tur vara enkel om stimulerande vibrationer exceptionellt zutreten av skallens ben i någon annan riktning och form än vanligt genom trumhinnan. enkla och att de inte är monterade. 32) visas skulle sätta en motsättning mellan erfarenhet och teori. som vibrationerna till ovala fönstret överförda. Att stödja förekomsten av nyckeluppsättningar kan sedan dras i ändarna av hörselnerven. eftersom inte överallt affizieren mycket små avvikelser. som används av oss är nu att den normala formen ytter förslag i enlighet därmed. Förresten. som är föremål för färgerna. Hypotesen. Betydelsen av oktavintervallet. dock baserad på visionen tvärgående vibrationer av ljus. inte lika enkel rätlinjig. kan de vara rakt fram. i hörselnerven. och att till och med ögat översätta till ickelinjära svängningar i ljusstrålen oförändrade i rak. Vår hörsel beror under normala förhållanden på de längsgående vibrationer i luften som träffar trumhinnan normalt genom men bara de kan sönderdelas i enlighet med den normala effektivt även från vibrationerna felaktigt riktade för att åstadkomma rörelser hörselbenen. varvid den yttre som motsvarar. hörsel och internt baserade sin psyko underlag enligt enkel rätlinjig. samtidigt anta att vibrationerna i nerverna. men det inåt liksom olika former bara kan uppstå alls efter etableringen av den visuella apparaten och externt. där känslan av ljud baserade. av ett matematiskt rak form anta för oscillationerna i hörselnerven. Vill du ha en teori om att med hjälp av en sådan analys en redogörelse för denna betydelse oktavintervallet för tonerna ger. som i sig är efter inte kan förväntas tvisten (se ovan) att de externa vibrationer som överförs i oförändrad form i vår nervös apparat. Detta är en hypotes. vilket gör att det uppstår en allt identiskt enkel vågform här lätt tänkbar dock liknande anordningar i ändarna av synnerven saknas. Den främsta orsaken till denna hypotes faller kraftigt med några av anledningarna till den tidigare hypotesen. inte skulle vara nödvändigt. i motsats till de vanliga antagandena i viss . den nuvarande.

. måste skillnad i färgerna vara relativt lägre än efter mitten. kan det förväntas att antalet svängningar i bladet igen orsakar färg med största intensitet i den omrörda blandningen och siffrorna annan svagare efter som deras nummer skiljer sig mer om detta. det finns inte enkelt på ett liknande känsla subjektiv och objektiv färg. frekvenserna för de mellersta strålar relativt ändå utbredd. kan det vara för avvikelsen av samma kan inte förklaras av Webers lag. n ". enligt vår nuvarande tar omvänt varje Optikusfaser under påverkan av även de enklaste färgerna stimulans en sammansättning av vibrationer. det kan förbises att Distinguishability av två färger endast kan göras beroende av inte mer av förhållandet mellan de yttre frekvenserna efter Webers lag. 33b från Webers lag närvarande. Den bindendste orsaken till denna uppfattning tycks mig ligga i avvikelsen som färgerna enligt anmärkningen Th I. bortse från att vid gränserna för det synliga spektrat. har vi. n " är. vilket är så högt eller lågt att näthinnan kan du inte längre överensstämmer. Från andra sidan. dvs sammansättningen av vibrationer av olika varaktighet. n '. Samtidigt kan vara under under punkterna a) motiveras sannolikt antagande att frekvenserna av näthinnan en viss gräns inte kan passera. om vi de anger hypotesen att en gemensam grund för att dra två moment i beaktande. eftersom en extern vibrationsfrekvens. som väcks voraussetzlich på oss av en enkel homogen färgbalk. så de är glada. Gränserna för de interna vibrationsfrekvenser är hädanefter måste vara smalare än den yttre. är baserad på sammansättningen av denna blandning sätt. som består av komponenter. och när det inte finns några liknande sammansatta subjektiva toner som ett mål. men en komplex form måste vara de villkor som genomgår komponera strålar i höjt färgkompositionen. och är därför också mindre så i utvecklingen av gränserna för diskriminering i det förflutna efter mitten strålar vara möjligt lätt.utsträckning i motsatt riktning än den andra. men det förväntas att om retbarhet av näthinnan faktiskt är begränsad endast inom vissa gränser de frekvenser som ett antal vibrationer som produceras med relativt desto mer styrka ju längre det är från denna gräns. så att slutligen båda omständigheter i samband övervägas. Om de yttre frekvenserna n. Men om i färger av varje enkel extern vibration motsvarar en sammansatt inre vibration. För efter som den spännande balken närmar sig från de centrala delarna av spektrumet av gränser eller bortom ens över gränsen. som vi har anledning att acceptera det i enkla toner.. Efter den andra läser varje Akustikusfaser från en sammansatt objektiv lera blandar deras speciella takt vibration ut.. i vilken relation den inre färgblandning. Om någonsin frågar. som faller mellan gränserna för den hetsiga. men det enklaste målet färg väcker endast den relativt enkla subjektivt färg mix. över vilken det inte finns tillräckligt med frekvenser i näthinnan. motsvarande interna frekvenser i enkla homogena färger lika lätt n . som efter erfarenheterna är verkligen fallet. så att den extrema rött och violett internt måste betraktas som bildas av . kap. Från den ena sidan. och kvaliteten på den förnimmelse vilken den beror. n '. men ändå att väcka svaga vibrationer och därmed kunna bli synlig. sid 175 och informationsteori II.

en viss betydelse i denna mässa kan här en början vara helt osäkra. Nu vet vi att de mekaniska förhållanden under vilka de lätta vibrationerna översätter till neurala svängningar. beroende på vilken efter diskussionerna i avsnitten a) antar identiteten syn på ljus och värme kan komma i fråga för den synliga delen av spektrumet av termiska effekter som anges. är det fluorescensen signifikant endast i den tanken när deras . men den som orsakas av homogena färg strålar. dock snarare att bedöma samma eller efter deras avgång från Vita kan göra som delar av den vita är stödberättigande under förutsättning att även de enklaste objektiv färg motsvarar en subjektiv färgblandning. spridda ljuset hittade mer eller mindre sammansatt i allmänhet. men att ljudet inte är färg. graden av vibrationer av de mer BRYTBAR färger alls ödmjuk. från dem som faller i samma fiber. Möjligheten av samma. Kanske man skulle kunna tro att avvikelsen av färgerna från Webers lag med på en plats för ljus variabler spektrum tillsammans avrättades samma. Här. Vare sig för att använda sig av lagarna i fluorescens en mer specifik applikation för vårt fall. inte tillräckligt för att då hypotesen a priori motsäger eller kunna stödja dem. men får föras med fakta.vibrationer som inte längre tillräckliga för att den långsamhet och snabbhet i det yttre. 1) Även i områden i målet teorin om ljus. eftersom även den enkla målet en subjektiv komposit representerar. och en del av planen för tonerna förekommer inte samma sak med färger. vilket inte är fallet. men den blandade färgen fortfarande är oddsen att den blandade ljudet består av toner som faller in i olika Akustikusfasern. jag göra följande kommentarer. Men då skulle också ha i olika nyanser av skillnad i de höga ställen att hänga ut med förhållanden av stärkelsen. ljusstyrkan som visas varje del av spektrumet. Det är också nu lättare kan förklaras som en sammansättning av två objektivt enkla färger kan producera en motsvarande intryck än en enkel färg. Genom tidigare då förklarar också varför färgen alls utan snarare ljudet av de blandningar av toner än den enkla tonen verkar analogt. Bortsett från dessa subjektiva moment. men från målet intensitet med vilken ljusstrålen träffar näthinnan. analog med den som skulle uppstå om alla tänkbara toner inom ett givet intervall slogs samman. och i enlighet med de villkor på vilka färgerna uppstår i åtanke är troligt. och sannolikheten för stöd därav av sådant. och det faktum att näthinnan själv efter döden en viss fluorescens visar hur Helmholtz har fastställt (se kap. Samtidigt undrar om hypotesen alls är möjligt. under förutsättning att inga delar i denna icke enhetlig absorption (enligt kap. 33a) genom ögonen på media. men enligt undersökningarna av Stokes Detta händer i allmänhet inte så att den homogena färgen reagerar på en annan homogen av lägre vibrationer. vilket bidrar till att förklara. Detta är nämligen fallet med fluorescens. I detta avseende. en enkel homogen färg vibrationer i ett medium genom att meddela en annan stimulerar en sammansatt färg vibration. 33a). Som bekant med fluorescerande ämnen.

823 ff. ändå kan bli föremål för frågan. som de ovanstående erfarenheter Helmholtz undervisa. 2) För att hjälpa kommer i detta avseende att det i själva verket till och med frivilligt. Detta gör det lättare. sid. " De olika känslighet för färger. utvecklat varje Optikusfaser utan yttre stimulans färger. också kan vara i andra avseenden. vilket anledning själv inte ännu fathomed. Exempel på Hudart brev till Joseph Priestley (Filosofiska transacfions 1777. tolkningen till att den relativa övervikt av den excitatoriska motsvarande huvud färg över den Beifarben att minska mer och mer med ökande amplitud. och de kända fallen defekt färgseende tycks också lättast att hitta sin förklaring i att den normala relationen störs mellan komponenterna i färgblandning . Ann. vara helt annorlunda. men andra fakta verkar naturligt att fråga mig den aktuella hypotesen. 83) När det gäller conceivability av de mekaniska förhållandena kan man inkluderar diskussionen om Stokes med avseende på fluorescens i Pogg. där allt är grått (sällsynt). Ergänzbd. Fyra bröder kunde skilja bara vitt och grått. kan enligt vår hypotes. Emellertid varierar tonhöjden med amplituden av oscillationerna. de villkor och lagar i fluorescens. och vad är det mest borta från gränsen till den vibrationsförmåga av näthinnan. att tro att vem som helst. 260). 3) Denna grundläggande förstärks av det faktum att det vid onormala fall ingen mer färg särskiljs dock men ljuset intryck av färgerna fortfarande kvarstår. Så hur kunde detta hända med mekaniska lagar. 4) Det märkliga faktum att alla enkla och sammansatta färgerna är desto närmare den vita. visar även upp normalt i en mening mellan olika punkter i näthinnan. han fortfarande inte kan skilja blått varken gul eller röd. En annan. desto mer intensitet samma förstärks (se ovan). Detta verkar för att erkänna för någon annan tolkning än i sådana fall exteriör färger balk alla färger aktiviteter inne i samma proportion triggers. som meddelats av Rosier exempel se i observationerna sur la physigue et l'histoire naturelle vol. inklusive staten där patienten inte har någon klar uppfattning om färgerna. VIII sid. Ljudet av ett . förmodligen står i en viss solidaritet verksamheter som de optiska nervfibrerna klarar av i samband utlöser endast till rimliga övervikter sådana svängning ligt sätt som hör till de stimuli själva. 4. och i allmänhet den relativa styrkan av komponenterna i de glada färgerna mer och mer av metoder som äger rum i vitt. den onormalt sätt mellan olika individer föreställningar. under förutsättning att en svag känsla av ljus som representerar ögon Svart är färglös. "Den achromatopsia säger Rute. Jämför S.faktum bevisar att vår hypotes är inte de allmänna rörelselagarna motsägande. även de enklaste färgerna tilltalar alla. men egentligen före samtal 83) . alla färgstrålar till viss del. förefaller det mig att utan hypotesen om det faktum som vi har här. någonsin förbli oförklarligt. 87th année 1779 . Inte en analogi med fluorescens.

så att endast den fas rörelsen är olika vid samma tid för olika partiklar. i synnerhet genom förflyttning av varje partikel. utan även att förekomsten av även de mest grundläggande uppfattning av ljus. Transversalschwingende strängar naturligtvis låter lite högre i större eller mindre utflykt. ta varje bidragande molekyl som helhet. Jag har låt mig säga till och med en musiker som något mer perfekt blir rikare genom ockupation av en orkester eller kör ljud. hypotes. Weber en egenskap hos alla tvären vibrerande kropp som du låter lite djupare med större än mindre amplitud är alltså inte ske medan spänningsändringar. dock av tillståndet av rörelse vid förhandlingen beror. amplitud.tvärgående vibrerande stämgaffel drag är känt vid Verhallen där vibrationerna är små. Pogg. även om jag tror att uppfattningen av ljuset vilar huvudsakligen på vibrationer imponderable. med dess säregna vibrations antal en viss enkel objektiv färg. 84) W. eftersom inte alla är på samma villkor till vägbara partiklar. i samband med den tidigare. eftersom den enklaste känslan av ljus förutsätter allt solidaritets samarbete mellan många hetsiga och förväntansfulla delar. som han uttryckte det. Kort sagt. och eventuellt även den form i allmänhet. Denna hypotes är en kvalmatch den tidigare. Men det finns även bland matematiska fysiker fortfarande så mycket inflytande över den del som avveckla vägbara partiklarna till förverkligandet av de objektiva fenomen av ljus i de organ som jag inte skulle våga uttala irgends avgörande villkor. 6 Efter det femte. genom tonen i konstiga ljud var relativt mindre märkbar då. kan lämnas osäkra för nu. och ändå är det av W. Men även en enda partikel i olika vibrationstillstånd kan . Men inte i något fall kommer ljudet genom sin vinst ett ljud liknande. dock är det tvärtom för alla longitudinalschwingenden kroppen. men vi aldrig bara se. Hur mycket kan förväntas i molekyler på weighable och oberäknelig i synnerhet. och vilken typ av känsla av ljus inte bara se . Weber. råd om att se partiklar av samma molekyl i individuellt olika rörelser. ett system av partiklar av en del (en molekyl från ett flertal atomer weighable och unweighable substansen) i vilka de individuella partiklarna utföra rörelser av olika slag. som därför är olika för olika eterpartiklar. enligt vilken alla enkla spännande exteriöra färger internt vibration motsvarar en majoritet av vibrations stater med olika tider och amplituder. XXVIII. speciellt luft kolumner. och kan utvärderas. men bara för att dess spänning är större med större utflykt 85) . eftersom vi inte har tillräckligt med kunskap för att göra det till men. Weber. och alla molekyler upprepa samma rörelse. vilka kan summeras som vibrationer är av annan period. XIV 402 85) Jfr W. Var och en av de andra solidariskt samarbeta för uppfattning av ljuspartiklar motsvaras i den mån det kan avgöras en rörelse från enkla period. lite vid 84) . jag antar att uppfattningen av ljuset inte gillar ljudet uppfattningen beror på ett tillstånd av rörelse som upprepar sig på samma sätt på samma sätt alls att sensation bidrar partiklar av den kännande organ. Pogg.

såsom stämgafflar. enligt dess relativa avstånd och massa mot andra en säregen antalet vibrationer tillhör. vilka var och en. med undantag av att fastställandet att en säregen antalet vibrationer för var och en av dessa är ansluten till systemet kropp genom förhållandet mellan dess egna delar mot varandra är given. men känslan av färg när vibrationsprodukter till.samtidigt betraktas som utformats i enlighet med principerna för störningar och de vorbesprochenen fakta kan fortfarande mycket väl vara förklaringen till att alla att överväga att bidra rörelser är att ta som en komposit vågrörelser. som det är med att lyssna på bidragande enkla svängningsrörelser voraussetzlich fallet. 86) Som vi ser de tillhörande system för planeter under påverkan av de inneboende kraftsystem kan vara i drift i olika perioder. är det företrädesvis bygger. ett "n" . Men andra faktiska omständigheter verkar kalla för den aktuella hypotesen. varav den färglösa känslan av ögon svarta beroende. som få enskilda partiklar antar ett annat förhållande.. och här uppfördes om dess effektivitet som en sinnesretning uppfattning kräver annat.för de enkla resonans lagar för elastisk kropp inte längre räcker här. Kvalifieraren måste vi tänka oss i enlighet med denna hypotes ett stimulerbart för ljus sensation molekyl som ett system av flera partiklar (atomer). när det blir galen från sin ursprungliga jämviktsläget och lämnas att själv förblir. att överväga att bidra partiklar. ett " n ". Vad vi känner till överföringen av ljudvibrationer till hörselnerven. kan bero på mekaniskt omöjligt i en sådan idé i alla fall ingenting. Innan vi går in i orsakerna till hypotesen.ursprunget till färgen av färgen stimulans tvingar bara i allmänhet. kommer det att vara lite närmare utvecklas. . är resultatet känslan av vitt ljus. 1) Ljuset visar genom sin kemiska verkan att det verkligen abändernd kan ingripa i interna angelägenheter i molekylerna.. 2) Varje Ijusstimulus förändras av sin exponering för till och med det sätt på vilket . förmodligen på båda. gynnar någon motsvarande vy med avseende på ljud. en ändring i villkor för vibrationsprodukter alltså anta utan dem besluta om ändring som faktor en eller n. vilket är lika Upprepa för alla enskilda. för vilka är associerade till de molekylpartiklar utan av deras förhållande till de andra partiklar av samma molekyl 86) . stänger eller strängar. vilket inte utesluter att de enskilda partiklarna kan komma in lika sammansatt som enkla svängningsrörelser. Här ändrar vibrationstillstånd i hela systemet enligt lagar som vi på förhand inte avgöra . Inkludera skälen för denna hypotes. Detta sker nu i allmänhet under inverkan av en färg stimulus. vilka är anslutna genom montering på en gemensam resonansbotten i ett system. Om amplituderna av samma i absoluta tal utan att ändra förhållandet mellan deras storlek och oförändrat ökning vibrationsnummer. som motsvarar de färglösa ögon svarta. Även utan externt ljus stimulans alla hetsiga partiklar förstås i en viss vibrationsrörelse.

Men jag lämnar det osäkra. eftersom det är i princip bara en kortsiktig. Först av allt kan vara samma under speciella experimentella betingelser 87) helt observerats. ändra.. ska upphöra att gälla. men som följer imponderable förändringar i dem med beroende svängningar. vilket samtidigt villkoren för deras vibrationsprodukter till A'n ". Man kan föreställa sig att de långsamma svängningar påtagligt påverka de vägbara partiklar. inte bara kvantitativt utan också kvalitativt från. andra ordningen. och även inte dyker upp som i de experimentella förhållanden. och gradvis försvinner efter upphörande av stimulans. Men en återgång till det ursprungliga tillståndet måste fortfarande betraktas som en svängning i motsatt riktning än den tidigare övergången. och där det inte verkar helt. men inte med de snabbare svängningar av partiklarna till varje upprepad jämviktsläge (som förnimmelser av färg i sig är beroende) att förväxla. men sett från följande nyckeltal. flera svängningar mellan primär-och kompletterande färg eller utseende och försvinnandet av efterbild. var detta den metod jag jämfört uppfattning att de hade sett i fenomenet efterbilder konflikt Nachdauer och avtrubbning. vilket framgår av den roterade skivan med vita och svarta eller färgade sektorer och efterbilder bländande intryck. utan efter att gå längre än så. Av alla dessa företeelser. och det skulle vara mot all analogi att anta att den bakre kontinuerlig svängning skulle stanna vid den ursprungliga jämviktsläget. desto mer så ju starkare den är.. dessa anges. En periodisk form av denna konflikt. Ljus stimulansen har inte bara för att öka effekten av att stimulera solidaritet samarbeta för uppfattning av ljuspartiklar att svänga på de aktuella positionerna av jämvikt.Tatsachen). och det återgår till fall av vanliga efterbilder så småningom tillbaka till det ursprungliga tillståndet. men som överstiger densamma.det uppfattas. Dessa långsamma svängningar av jämviktslägen för partiklar som är beroende av periodiciteten när efterbilder avtagit. Detta är mer eller mindre gradvis under påverkan av den stimulans (jfr i detta sammanhang gen. men även för att ändra jämviktslägen sig så att partiklarna och under tillämpningen av den stimulans till andra jämvikt annan sving. och det kan bidra till att korta urskilja de som svängningar första beställning. men så att partiklarna inte är i omedelbart efter återkomst till den gamla jämvikten kvar. men att jag trodde förr att behöva erkänna endast under exceptionella förhållanden har inte bestridits av följande skäl. och återgå i motsatt riktning till vilket oscillationerna kan upprepas flera gånger. Varje ljust intryck ljud efter avlägsnande av den stimulans endast i en positiv fas 89) efter. verkliga relationer och inte en hypotes. Jag måste nu ge platå mot min tidigare uppfattning är rätt i att det oscillerande utgör den väsentliga formen är utgången av den efter-bilder av samma. så lite som de förklaras i detalj och så långt kan förklaras. dock under vissa experimentella förhållanden som nämnts. följer en negativ komplement för färgade intryck. följande allmänna synpunkt uttalandet upp. medan . den normala formen. vilket grenrör subjektiva fenomen uppstår. med den första etappen en aning på grund av för hög hastighet med vilken den passerar till stor svaghet ofta inte uppfattas den förfallna vara utan vägen. men kan vara i linje med vår hypotes. fas. eller de befintliga vibrationer.

Ann. IV. och en avhandling i rapporterna från sachs Soc. att samma bara omärkligt än genom att återvända till den ursprungliga positionen. 1) Genom EH Webers forskningar 2) . 1858. i Wagners Ord att leva efter. 85.kan lätt föreställa sig att den överträdelse av samma i motsatt riktning i många fall är för låg för att ens ge fenomen som överskrider tröskeln till uppfattbarhet: eftersom det även kan förekomma med en vibrerande i ett starkt motstånd mot medel sträng av fallet. Ann. vilket det beror physischerseits 89) . brygga i Pogg. Och vad den andra kommer. hängande från flera styrkor från en högre ordning än den som är ansluten ljud sensation. XXXIV. Om de omfattande förnimmelser i synnerhet. 1) 2) När det gäller sid 174-177. Revidering sid. eller i huvudsak endast den sammanhängande tillstånd av rörelse av ett system av partiklar är giltigt som ett element. Aubert i Moleschott s Unters. det kan lätt föreställa sig att en del av omfattande sensation kräver också tillståndet av rörelse av ett system som i stor utsträckning precise som ett viktigt dokument. 89) Vid tillämpningen av de åsikter som uttrycks i min atomteorin sid 181 ff jag skulle säga rörelserna till vilken är kopplad till känslan av ljus. måste det vara för kvaliteten på känslan av huvud betydelse om. där det finns tillräckliga fysiologiska skäl föreligger för att tro att alla grenar av samma nervfiber är endast lämpliga solidaritet en gemensam intryck att leda till hjärnan. XXXII. men i sensorisk cirkel varje del av huden eller näthinnan förstås. 550. 585 . 3) Den viktigaste synpunkt. S. 1853. S. eller grupp av sådana filialer själva. men denna avkastning är en fråga om svängning. har det blivit mycket troligt att avståndet mellan två beröring eller gjorts av ljusa fläckar på huden eller näthinnan enligt uppfattas större än eller mindre än det antal så kallade sensoriska cirklarna är större eller mindre bildas mellan irriterade punkter. LXXXIV. som tycks kalla för den aktuella hypotesen för mig. 423 ff Den känsla av beröring och känslan av gemenskap. är att alla andra etablerade skillnader mellan de inre förhållandena i ljus och ljud sensation verkar inte mig tillräckligt för att förklara de olika grundläggande kvaliteten på både känslor och att genom olika optiska fibrer perzipierten vibrationer ger intryck av rumsliga sammanställning. S. För vad det första är berörda. Vår nuvarande hypotes men förefaller mig lämpligt att förklara både i sitt sammanhang. 230 88) positiv och negativ bemärkelse förstås i brons. även förflyttning av varje partikel av sig själv. 87) Här är Om platå i Pogg. dock inte de perzipierten passera genom olika Akustikusfasern sådan. utdrag i Fechners Centralbl. 528. som levereras med grenar av samma elementära nervfibrer.

eftersom det visar för mycket. jag är hälften så stor bild visas men så stor. Trots nu miss avstånd i samma storlek med det normala avståndet hänsyn till deras olika avstånd från ögat dubbelt så stor eller hälften så stora bilden i åtanke är det normalt avstånd. och som söker toppavstånd från den andra. För om jag så långt innan ögat hålla ett finger två gånger. Däremot en annan person som gjorde miss avstånd. vilket inte är fallet med mig. och det är det konstant fel på mig som att jag. för att göra rätt efter de okulära dimensioner normalt avstånd. Normal avstånd framför ögonen. att få en lite för liten om den är närmare. negativa i den andra personen i. en tredjedel den närmare lite för liten. den tredje positiva i juridiska. det positiva med mig. men inte avgörande. 3) Graefe Arch f Ophthalmol. 1 ff Mycket lärorikt i detta avseende är följande experiment. bästa skjutmått (ej vinkeluppskattning med meddle). som om hon var en avlägsen. och det finns försök av det slag alls väl lämpad att . Vid användning av endast ett öga kom i den tredje av de ovan nämnda personer. miss avstånd. främst på grund av "att de laterala spelen näthinnan ser de objekt som inte är mindre än den nyckel som. som de andra. 4) De uppgifter om detta ännu inte avslutat testserie jag dela framtiden med andra plats. om den är längre än den normala avstånd. både när det närmare. Hur lätt att tänka på att sanningen kan vara så nära som direkta skattningar häri återspeglar varken jämlikhet mellan bilderna av ögonrörelser. Det bör noteras att även om man jämför de båda sträckor på samma avstånd från ögat. och betraktades med två ögon mot en vit dörr. Topparna (blå fläckas spikar stål) var parallellt längs en stång rörlig. den mer avlägsna lite för stor. både på lagen som en vänsterposition normala avståndet till miss avstånd. men på en samma yta utrymme ett mycket större antal har kännande punkter. men det måste finnas andra omständigheter som att vara där. som korrigerar. med en mätsträcka av tipsen. gör du det. vilket sker i detta avseende ojämlikhet i uppskattningen. var fortfarande det beräknade förhållandet mellan de två avstånden är lika med de faktiska förhållandena av bilderna i mer detalj i ögat. men det långt efter de faktiska förhållandena. " Det är ostridigt detta motargument är anmärkningsvärt.Denna uppfattning är naturligtvis ifrågasatts om näthinnan. Det skulle vara att sluta. är en liten konstant fel begåtts. men samma. V. därför enligt Panum s slutsats att storleken på bilden på näthinnan har absolut ingen inverkan på storleken utseende. och även om jag kan lyfta detta bedrägeri av någon tillämpning av uppmärksamheten. lite för stor gör vad den beroende av de olika distansskillnaden mellan storleken på distanshållarbilder bara ökat. negativt för vänster position normala avståndet är 4) . en annan riktigt samma sak i ungefär hälften så stor eller dubbelt så stort avstånd så att de två flikarna på bakgrund falla sida vid sida. så särskilt nyligen av Panum 3) . alltid lite för stor. miss avstånd. med undantag för en liten variabler och konstanta fel lika . Man som håller en kompass.

och andra. förblir osäkra 5) . 5) Vi jämför litteraturen om denna teori I. Förutom den medfödda anläggningen vår känsla organ som en expansion av bladen verkar större för oss enligt Webers Prinzipe. Det är ostridigt. Jag har svårt att göra något gott omdöme i denna fråga på grund av bristen på tydlighet i den laterala bilden. därför är jag inte ett namn. men verkar inte gå att hitta samma. eller snart deras antal. Det är upp till nu fortfarande tvist om de sensoriska cirklarna är juxtaponiert ren eller spilla över i varandra (störande). Ostridigt att det äntligen snarare på montering. som jag kommer att hålla mig därför i det följande. men de är okända. vilka är de samar avgör Domen stunder till hands. Men jag vill fästa vikt vid detta ingen särskild vikt. topologiska relationer centrala ändarna av sensoriska cirklar som sina nyckeltal på huden och näthinnan sig på. vilket inte hindrar att avvika utöver regleringen av densamma av upphovsmannen eller till och med att ställa en sådan fråga. vars undersökning av läget som vår undervisning till de omfattande förnimmelser efter godkännande ta Webers uppfattning har särskild betydelse visas. varför inte också den tillgjord genom empiriska dom om placeringen av bilden på näthinnan? Dessutom skulle jag inte ens vågar från mina egna erfarenheter. rakt uttrycker påståendet att bilden på de laterala delarna av näthinnan fortfarande verkar så bra som det centrala. hur mycket behövs i Minimo för att skapa känslan av en betydande utvidgning eller avståndet mellan två punkter. För enkelhets skull. eftersom det subjektiva bedrägeri skulle vara möjligt. men verkar hon till mig bygger huvudsakligen på relaterade hänsyn till vad som anses för hud och ögon. eftersom utredningarna om är vad Volkmann upptagen. Dessa frågor är här med många andra. och observationen kan bara hålla med de sistnämnda. Utrett att du kan överväga Weber är inte bifoga de bevis som har fysiologiska vyer som är bara det mest direkta uttrycket av fakta. skulle kanske kunna anpassas för att spridas i framtiden ännu mer ljus om det.bevisa det skarpt. de mer sensoriska cirklar. men alltid tycks mig omfattningen av ett ljust objekt avvärja blicken av det i indirekt sikt något zusammenzuschwinden och tillgivenhet i direkt fixering att expandera. den täcker en . jag menar med den nervösa täthet nedanför nummer sensoriska cirklar i proportion till den utsträckning i vilken de är. distribution. genom vägande fakta och ändå än ljuset mest grunden för teorin om stora känslor. dividerat med denna expansion. eller från tester av nya fakta. 295 På några punkter som kan diskuteras här. den roll som ögonrörelser i uppskattningen av storlekar och avstånd spelar. att det är en utbildning genom erfarenheter. eller som ett resultat av vår undervisning nya synvinklar. den distans mäta relevanta frågor som jag inte tillför någon ny upplysning. Men om den utbildade genom upplevelser dom på avstånd från ögat ofrivilligt och med nödvändighet mitbestimmend påverkar storleken uppskattning. finns emellertid en närmare granskning av vissa punkter. s.

tätt. Om jag sluter ögonen. Jag anser därför att storleken av synfältet. Nu har jag gjort många försök vid olika tidpunkter och i olika syften över domen och mer om Tastmaß genom denna metod. förutsatt att osäkerheten i Tastmaßes var ojämförligt större än andelen. genom domen i storlek uppskattning den är abstraherade enligt erfarenhet medbestämmande orsaker härefter att dra bara det beror på den medfödda anläggningen i beaktande. den nivå av motion och vid Tastmaße även efter det att delarna hud mycket olika förhållanden fann. Ett lika enkelt som noggranna sätt som anges för detta ligger hos experiment med metoden enligt genomsnittliga felet. som det förefaller oss med slutna ögon. här. dessa som har avvärjt hennes ansikte från försöksledaren. eftersom osäkerheten i proportion i förhållande till osäkerheten i känslan uppskattning är försvinnande liten. skulle jag kunna att inte gå med. och därmed inte heller det faktum byggt Maßprinzipe utan snarare subtilitet kommer i fjärran uppskattning av genom Tastmaß under de speciellt gynnsamma omständigheter den vackra öga nära. motsvarande utbyggnad och nervös motståndet i vår näthinna. bestämmer. och det är viktigt att varken blanda för att förvirra eller för att göra en alltför ensidiga påståenden. du är den andra cirkeln i handen och kan vara dem med detta efter att ögonen utsträckning avlägsnandet av tipsen i den första cirkeln. Så mycket möjligt. inklusive alla bestämmelser relation bort. När jag öppnar ögonen och ser in i ett rikt område. som är föremål för storlek uppskattning. 1858 leder till S.bildas av empirisk dom fortfarande påverkas av många faktorer vid uppskattningen av storleken. som verkar ha gett mig en mycket liten utsträckning. enligt vilken noggrannhet uppskattningen av Tastmaß som försvinnande liten skulle kunna tillämpas mot den . eller på ett ödsligt område där inga föremål i fjärran till mig en indikation ger i domen av avståndet till horisonten. samma. från sinnesintryck visst avstånd av intryck med deras verkliga avstånd från ett direkt mått på finheten i huden i området uppskattning. och om jag är på havet utan att se fjärran land eller avlägsna fartyg. och i båda dimensionerna beroende på jobbet. eftersom det verkar hon efter känsla intryck. försöken. Den har en konstig sak som den omfattande storleken av synfältet förstoras genom att öppna våra ögon på den dagen tydligen ungefär samma proportion som dess ljusstyrka. Wundt i sin avhandling om gropings i Henle och Pfeufer Zeitschr. det renaste representant. som jag i den 8: e Kapitel har förklarat. "etc. I samtliga dessa fall är fortfarande den medfödda anläggningen. men med slutna ögon faller vår bedömning enligt erfarenhet codetermining skäl. 262 följande experiment: "Du tar två identiska cirklar med jordspikar med en av dem är rörd vid en given cirkel öppna den valda hudyta av experimenten under dra tillbaka personen. men aldrig och ingenstans sådan. för det som vi enbart beroende av den medfödda anläggning storleken utseende. Den uttalade här. verkar fältet till mig oerhört. så är jämförelsen av den skenbara. jag har ett svart fält. horisonten mig horisonten verkar väldigt nära.

plats och övriga omständigheter i jämförelsen. där jag hade fått den minsta skattningsfel 7) används med avstånd som representeras av den vertikala blå härdat. och avdelning γ . vilket gör denna serie experiment. Jag nöjer mig här. Dezimallinie. 6) d = 1 / 2 par. som inte tillät samma noggrannhet av avståndet uppskattning. di serie VI. I en Tastversuchsreihe genom metoden enligt genomsnittliga felet. Det gav mig på samma normalt avstånd = 10 d . men det är alltid mindre kvar för Tastmaß än dom. som kläms ihop. de högsta värden som jag har fått i båda dimensionerna så jämförbara som möjligt i experiment med utbildade organ att leda. rent koniska avsmalnande punkter stål (från 19. vilket i två lager var negativt. där förekommer de jämförda variablerna beroende på tid.känsla för proportioner. vilket i detalj i det följande kapitlet som en serie VI.7 d längd) av två riktigt samma skjutmått 8) hålls mot mittemot fönstret ligger vit dörr som bakgrund bredvid varandra bestäms. där de rena ökar variabla fel. Linje. om ögonen vandra vid Augenmaßversuchen på avstånd i förhållande till den andra. 200 observationer (100 i höger. så gav en betydligt större variabler felet var i genomsnitt även på 400 försök för samma normala avstånd på samma finger lem a (korrigerad) ren variabel innebär error = 1 / 55 av det normala avståndet. = 0. som (efter korrigering för ändliga m och på grund av storleken på intervaller) endast 1 / 85 var det normalt avstånd. Abth. det konstant fel var mindre. blev besvarad. se att det i avsnitt α . används för syften andra serier (se ovan) är. Abth. Avdelningen för εν .72 Duod.Α . Det blir ett tillfälle på annat håll för att återvända till den här serien. de två cirklarna genom vilka avstånd (normalt avstånd och miss distans) bestämdes tillämpades av en assistent vid Institutionen γ men fingret mellan de normala cirklar och fel cirkel. 100 i vänstra positionen för normalt avstånd) a (korrigerade) rena variabler innebär error = 1 / 126 av den normala avstånd och ett konstant fel = 1 / 114 av den normalt avstånd. eftersom samma bara en del. 400 försök (per 100 anställda i en annan tid och rumslig position) gav en enkel ren variabler betyder fel i beräkning. ett konstant fel (i hjälp av sina absoluta värden i alla fyra rumtiden skikt bestäms) är lika med 1 / 42 av det normala avstånd. . efter lite övning mycket mer enhetlig än den en sker genom en partner. så liknar följande på dom är. Den rena variabla felet här är auktoritativ än konstanten för riktigheten av avståndet uppskattning på grund av den konstanta felet beror endast på de ojämlika relationer. γ beskrivs (där du kan läsa detaljerna) var ett normalt avstånd = 10 på den främre leden mellan vänster pekfinger d 6) tillämpas. där det omvända skedde skillnad. därav mycket mindre felvariabel estimat. eftersom det i en annan avdelning av samma serie av experiment. Den senare tillämpningen på den cirkel. Experimenten på sinne för proportioner. För övrigt också de konstanta fel i Tastversuchen vara ännu betydligt mindre än tidigare. ett konstant fel = endast 1 / 90 av det normala avståndet erhålles. som tidigare diskuterats tillräckligt. som beskrivs i följande kapitel.

eftersom de en jämförbar standard är de beräknade avstånden med hud och ögon till hands. 8) Så genom fyra parallella toppar. om inte gränsen fluktuationer i den del av fantasin kommer att minskas med ett medbestämmande. En A -avstånd = 10 d var avgränsat på en. men det som jag verkligen inte kan gå i god som saknas. Dock kommer jag nämna resultatet av en separat serie experiment som inkluderar en variation beroende på vissa omständigheter. Naturligtvis är jämförelsen mycket mer osäker än när metoden av ekvivalenter eras på sätt och vis territorier för sig själva. Varje Om något specifikt kommer sannolikt att ingå sådana experiment och skilde det konstant av olycksfalls är endast genom många försök på olika människor och under mycket ändrade omständigheter är det upp till mig. som är ekvivalent därmed fann B -sträckor. dock finns bortom vissa gränser beslutade en jämförelse med en Tastgröße Augenmaßgröße och helt ofrivilligt respektiv för stort eller för liten. A 10 = Tastm. sid 214 ff uppnås med mindre motion och med ofullkomliga åtgärder. För jämförbarhet med ovanstående ansökan var att föredra Tastversuchen sätt. och ineine skjutmått. även om jag har försökt undvika i folgends kommunicerade försök som möjligt. Dessutom. på vitböcker dras horisontell svart linje genom två små streck. s. som kan be om problem så omfattande experiment. medierade endast genom erfarenhet som vi har gjort i det förflutna när beziehentlichen Gebrauche båda sinnen. den andra lades fram. fortfarande har ett visst intresse. B 8882. sedd från vanlig visuell avstånd och sedan med en pedicled och beslut som fattas av stjälkarna cirkeln utan Zuziehung ögonen motsvarande före B -avstånd till sökte på vänster långfinger. Avståndet. . ett medelvärde mellan två sidor av samma bar är också utrett om denna uppsättning ännu mer fördelaktigt för bestämning av både jämförande avstånd. så att bara misstanken kvarstår.582 d Tastmaßes motsvarigheten till vad jag skriver i korthet: Augenm. men det finns ingen viktig aspekt. vilket definieras som en fast substans enligt jämförelserna. som. het den A avstånd. och en gång gjorde då upprätthåller denna om.131 betraktas metod motsvarigheter. och de har inte råd ens vad Wundt därmed avsett.7) De är mycket mindre än den Th I. Kanske de kan fortfarande göras med några av de andra tester är användbara för att sammanställa och fästa uppmärksamheten på några av detta uppfattas poäng. Den experimentella sätt. jag är inte helt säker på att man inte därmed inte gör ett slags riktmärke i fantasin godtyckligt. som är baserad på Wundts inträffar under teori I. var och 2 en sträcka. så att alltid den bakre spetsen på Gelenkfuge mellan den främre och mellersta lem. men jag har gjort några försök på detta sätt. Tre parallella toppar. även om jag visste säkert så småningom att dra en särskilt rik Belang slutledning. I mitten av 100 försök fann jag i en första avdelning av testserien med 10 d för proportioner 8. och förmodligen någonsin.

vad med ¬ betecknas.55 → 8. III.842.15 15. B 3202 hittades. som ni kan se. vad med → kommer att betecknas och IV. särskilt osäkra.77 6. 5 = Augenm.53 3. Dom A Tastmaß A 10 5 10 5 Jag II III IV → 8.61 6. I ett tredje avsnitt distans = 10 vändes d definieras på fingret lem. Därför avgränsningen av de 10 motsvarande beräknade avstånden alltid hänt i snabb följd med så mycket hudkontakt med cirkeln utan Åtta Ha på de tidigare definierade sträckor. Men detta är verkligen inte fallet.35 3.08 12.En andra sektion av serien gav mig precis som ett medelvärde av 100 försök som motsvarar 5 d öga Tastmaß 5842. otrygga än i motsatt riktning. Efter att jag har tagit Augenmaßgröße i ögat.73 5.19 5.12 3.03 6. därför Augenm A . där A -avståndet faller på den rörande sidan. Ovanstående 4 Versuchsabtheilungen inte är anställda i hela bakom den andra. eller jag inte hittar i den delade eller diffust uppmärksamhet Tastäquivalent till. men varje dag i continuo endast 10 vardera från varje avdelning. och precis som jag blundar i motsatt riktning av jämförelsen. Jag tycker att detta direkt uppskattning.56 6. Även i den tidigare större avstånd uppväger Augenmaßgröße.41 ¬ 8. II. 5 = Tastm B 5.48 13. om du fortsätter gehends förbehåller sig Augenmaßgröße i åtanke när du letar efter den Tastäquivalent det. jag måste blunda.82 → 8.35 13. I. definierade avstånd bakom varandra med bindestreck. och detta på en lång horisontell linje för ögat motsvarande före B därefter var 16 sådana avstånd mätt längs. rådde här.69 2.61 14.00 . IV. III.38 ¬ 8. och inte för att lyfta med ett långt försök och misstag.50 → 8. Man skulle kunna tro att det skulle underlätta jämförelsen. efter dagar omväxlande i sekvensen av divisioner I. I mitten av 100 studier var Tastmaß A 10 ekvivalent hittat sinne för proportioner B 13. så hela 40.28 ¬ 9.52 2. I ett fjärde avsnitt var A Tastm. det Tastgröße. medan jag gå runt sätta på huden. För att bedöma graden av efterlevnad av serien i sig.15 3.17 5..31 3.66 13.473. II. här är genomsnittet av de B -motsvarigheter till ovanstående A -avstånd från var och successiva fraktioner av 10 observationer.28 12.

5 1. IA 10 = B 8.75 ¬ 10.8213 VI A 3.181 A 8. har sammanställts med de tidigare resultaten.82 3.48 3.088 0.7422 IV B = 3.8349 VIII B = 3.42 4. VIII.14 3. Efter de tidigare fyra avdelningarna har nu fyra nya avdelningar inom ett liknande sätt.4040 De enskilda fraktionerna av V-VIII gav: Dom A Tastmaß B = 13.5 = B 4.81 11.5 B 11.13 13.52 3.39 3.1918 VII B = 10.5 0.202 A 5 1.13 → 9.16 4.5 V VI VII VIII → 12.66 13.35 3.64 9. bara så sysselsatt att avstånden.95 → 11.57 4.19 10.60 Summa 8582 5842 13. Sinne för proportioner.5 = 8.35 ¬ 8. Så.02 13.12 6.¬ 8.915 A 5. Tastmaß. Ratio.5 = 5.5 = 3.473 3202 kassa Det framgår att i II och IV.96 9.473 A 10 0. som i det förflutna som B fanns i de totala medlen nu (genom att runda upp till 1 / 2 som en enhet) A placerad eller de metoder var.25 .8582 II A 5 = B 6.17 4.172 1.33 ¬ 10.08 5.5615 V A = 13.56 5.1684 III B = 13.95 ¬ 10.84 10.54 3.24 3. VI.00 4. VII.26 3.842 1.43 8.25 → 11.66 3.582 1 : 0. den sekvens av observationer hade ett avgörande inflytande genom ¬ mindre vid II i IV-värden är högre än → . följande finns i fyra divisioner V.

89 4. VIII gäller här som → .26 4. Som ni kan se.07 3.36 ¬ 10.74 ¬ 11.03 4.och B. där samma har varit irriterad. men av tidigare erfarenheter med oss av kända domare deras existens. VII.35 → 11.478 motsvarande Tastmaß A 10. 111 "Om vi satt. även nära samstämmiga förhållanden. en senare omedvetet hävdade bringande kunskap har fått dem. skulle det gett upphov till på två intilliggande sensoriska cirklar två visningar. dessa långväga resor i motsvarigheter.544 I. . Detta görs i den följande tabellen.541 II VIII 4. Sinne för proportioner. 1852.take-värden. beroende på (märkbart) samma storlek som A -eller B in den.091 = 8. och de som härefter insats i tyst minne mellan de närvarande irriterade punkter av avståndet den irriterade av mängden av mellan objuden.458 = 5. 9) rapporterar Sachs Soc. inte lika III och V av en känsla för proportioner B 13.088. är påverkan av sekvensen här i alla fyra divisioner märkbart.35 4. de medel mellan varandra nära A.20 11. så dessa måste flyta samman i en mening. Eftersom vi tog inget gap rätt . V. motsatsen än ¬ . Tastmaß. IV och VIII ger. men utan att dessa kretsar är även irriterad.181 3915 Centerl 11. enligt vilken det alltid är nödvändigt.088 Sekvensen V. 3351 = 4586 Den Tastgrößen stiger därefter mycket långsammare än motsvarande Augenmaßgrößen dem. som är orsaken sökts från Weber själv i allmänhet i 9) . motsvarande skillnader i storleken på ekvivalenter beroende på riktningen av jämförelsen. Om man ser på förhållandena i tabellen av resultaten ser man att de avdelningar där nära varandra A innehåller värden av domen eller Tastgröße som II och VI. 13. att vi genom tidigare erfarenhet.99 3.671 IV-VI. lika liten melodi II och VIII Men även om man i Tastgebiete anställer själva likvärdighet studier mellan olika hud delar.68 4. uppväger de med små.5 med Tastmaß B är 11. förtroendet för denna typ försök att öka något. som kan vara lämpliga . VII 10.38 10.08 10. I och VII överens med detta är fortfarande mycket bra. III.79 4.487 = 10.19 9. domA 13. Däremot är förhållandet delvis avsevärt annorlunda. och därför utan dem verkar inblandade i känslan i sig.→ 11. VI.22 4172 10. Om vi tar avståndet mellan två kompasspunkter uppskattning på huden i betydelsen Webers uppfattning som en funktion av antalet mellanliggande cirklar av känslighet.

i hasch ruset. 338 Dessutom har motion en mycket stark abändernd en. om inte den tidigare irritation gett oss att det finns en och samma kund som kommer till oss på nuvarande avstånd uppskattningar ställe. 11) utöver vad som anförts i samband med Volkmann. och ändå den utsträckning som förefaller oss att ha rutten exceptionellt. vi brukar få det och att känna. S. daturine) pekar kompassen behöver göras mycket mer utöver det vanliga. grundkursen i några förändringar i formen och positionen för brytande media eller boende förändring kan sökas om det inte är så likartade företeelser i känsel till Sida omständigheter som dem i alla fall inte mycket troligt. 1857. gjorde jag en observation som har varit minnesvärda för mig. i sin avhandling "Den skenbara storlek på objekt sett" i Graefe Arch f Ophthalm. "När jag andas in en gång ensam i mitt rum på grund av en oacceptabel våldsam neuralgi eter ungefär 10 år sedan. År 1859. som vanligt. var vana vid. 38 har gjort känt för mig handlar om upplevelser i enlighet med metoden för motsvarigheter till budgivning. 16) till följande särskilda omständigheter. konstaterade att kompassen pekar betydligt längre bort från den här sidan måste vara för att ändå ge distans känsla. Sitzungsber i Sachsens Soc. Panum. för att uppfatta det faktum att vi är på känslan cirklar. Academician VI. Ändra antalet cirklar av känsligheten i de beslut som fattats mellan väderstreck huden spår som tidigare erfarenhet kan förbli densamma. 1. leads (s. i vissa Gehirnlei-liknande fenomen sedan. Bredare erfarenhet här på har nyligen meddelat Wundt som nämns i den avhandling S. V. när känslan av beröring. vilket han gjorde. d Wien. S. . vi är på det intrycket saknas. efter Volkmann s och våra egna experiment på ett sätt som inte ens förhållandet mellan känslighet för olika hudområden efter samma övning är oförändrad.mellan dem för att uppfatta en sådan Empflndungskreis mellan berörda sensation cirklarna skulle åtminstone vara länder. Volkmann och jag själv 11) har genomgående visat. " Därefter skulle icke-irriterade känsla cirklar saknade känsla cirklarna vara om känslan prestanda motsvarande. 10) Sitzungsber. 315. som tester av Czermak. för att göra det ännu att känna sig så långt som ljus rock och Cheerful har visat genom detaljerade och mång ändrade experiment 10) . väcker i oss idén om ett mellanliggande utrymme. som berört mellan två delar av huden och som vi har ofta känt intryck. och Rute han hade med en person som var förlamad ofullständig på ena sidan av ansiktet. kan du läsa den mot en stor svårighet. än på den friska sidan. Inför mening kommer till etherisation. Volkmann har informerat mig om att i enlighet med tidigare resultat från sina tester kall hud har samma framgång. 1858. förklaring inte skulle passa. brist på känsla dit eller förnimmelser av ett annat slag. Efter Chloroformierung eller ta narkotiska ämnen (morfin. . Så därför. atropin. verkar detta för att bygga på den grundläggande förutsättning och fakta.

hasch berusning i den bör också vara konstant. hade nått normal storlek . och skulle. med allt arbete känslan av dåsighet Fighting Back. ges med mycket stor säkerhet. En kollega kollega. i alla fall. jag nu hört med eter inandning och låg en stund orörlig och stel med ögonen öppna. om vissa av dessa punkter skulle bli paralyserad. dessa fakta är inte avslappnade anser Weber bör vara underställda det. sedan komma närmare och allt större tills efter sensation och frivilliga rörelser var helt tillbaka. jag är benägen att ta under Mitbezugnahme om förhållandena för den omfattande ansikts uppfattning i följande synpunkt. bilden var också en gång uppfattas.. till en början mycket små och långt borta. Eftersom det var ganska små. och i kraft av vilken en sensation prestandabeviljande poäng. som hände med. som jag sa till den citerade publikationen. men genom olika omständigheter som ska lyftas över den och kan sjunka under det. och efter att jag hade i armar och ben. att de dessutom inte är rörd. då ansiktsnervfibrerna. och sist jag reda på att detta fenomen inom psykiatrin är mycket välkänt och inte sällan av människor som lider av sjukdomar i hjärnan. Jag anser nu den beter sig beroende på avståndet känslor i huden. försvann den med Allt var svart framför mina ögon och våldsamma öron duschar inträffat. i alla fall. Så om vi vänder vår uppmärksamhet mot den eller den del av huden. och sedan. " Som sådan. förutom att huden nervfibrerna är oftast inte alltid upp i just en sådan fullständighet av inre spänning över tröskeln. hängande på väggen helheten. upphetsad på det sätt som vi på förekomsten och antalet närvarande väckte expansion och känsla för avstånd utan vederlag kan göra tidigare erfarenhet beroende. precis som med alla av en svag yttre stimulans sensation orsakade behövs endast en viss riktning av uppmärksamhet för att få denna känsla till medvetande. Faktum är säkert alltid att vara en del av de kutana nerver som tas mellan två väderstreck.. och stark som möjligt pubar min hade hittat fingrarna nästan domnade. endast att känslan av denna expansion är . Även utan yttre retning med slutna ögon ger oss vår näthinna omfattande känsla av svart synfält. deras existens bara genom tidigare erfarenheter av kända punkter. vilket beror på det faktum att alla sensoriska cirklar av samma genom svaga interna excitation är alltid av sig själv över tröskeln bara det.. känner vi att det är inte bara den mest värme eller kyla. en så kallad sömn i armar och ben som pirrig känsla. jag fast nämligen. i sin barndom i kyrkan.. försäkrade honom att samma var också. skåda en kortare sträcka. och med unverwandtem ser predikanten skådar dessa blir allt mindre och tittade ut tillbaka i fjärran En annan man hävdade i en tyfus här fenomenet Liten blir och tillhörande ögon i fjärran tillbaka föremål för att ha haft. men beroende på antalet intern upphetsad.. eftersom känslan tillbaka..och som jag har tänkt ofta fåfäng och intervjuat professionella kollegor. var bilden tydligen blir mindre och verkade bortom zurücken den till ett stort avstånd. liggande på sängen. men även bortsett från en känsla av att några direkta kunden informerar oss om förekomsten och omfattningen av den del. Så här bedömer vi att avståndet mellan två punkter på näthinnan beror inte på antalet zwischenbefindlicher inte irriterad. att de tidigare erfarenheter förblir desamma.

.. Kanske kommer dock medges enklaste som ännu alls att ge upp denna känsla något. .En annan observatör 13) säger: "Jag kände mig från omvärlden alls. men att det kan gå förlorat. Zeitsch. det som får oss att känna allvaret i vår kropp. Nr 13 13) Pfeufer. pubar. sid 79 14) Mag Lyser för AUSL 1847. vilket är mycket brukar framhållas som en framgång för Ätherisierens. beroende på skick av nerverna.) Genom inverkan av opiumförgiftning: "Samtidigt går jag knappt märkt att mina fötter rörde jorden. eftersom eftersom båda förnimmelser alls brukar samarbeta. VI. och vidare: .. även från min egen kropp inte mer Själen var som helt åtskilda och isolerade från kroppen ... Mars. en kan. " 12) Hamb. och detta ökar med stickande känsla och efter enligt den grad att starka påtryckningar inte längre kände på huden på handen. förlust av muskel känsla.. 14. vägen tillsammans. knappt märkte att jag hade kläder på kroppen." .känt faktum förefaller oss en arm vars nerv komprimeras som en helt främmande kropp . Ska vi i det vanliga tillståndet har ingen känsla av att det finns vår kropp genom huden och musklerna bemärkelse.Dr Bergson 14) säger: "Den själv allvar benen försvinner och tros verkligen i luften att flyta . bevisar från den andra sidan på samma sätt som en framgångsrik tryck var man kan hitta en hud nerv variation av denna känsla. u krit Bl 1847. om än inte i tvist. existens. trott att sväva i luften. och att det beror inte så mycket på de tidigare erfarenheter som den aktuella excitation av de taktila nerver när skillnaden minns staten domningar i huden med trycket på en hud nervstam det vanliga tillståndet presenterar . kommer det inte att vara möjligt att återskapa samma känsla av hans existens och omfattning vad mer vi kan ge ett resultat. luftighet. och vi kan inte på något så säker och solid utseende av en pekplatta talar som synfält.inte så specifik som i ögat på distans. I känsel uppstår en känsla av att somna av kutana nerver. av Ätherisieren också inte att förloras.och så mycket som vi vill uppmärksamma det.Samma sak rapporteras av påverkan av andra droger. vad vi främst om förekomsten av vår kropp kunden är. brännande.En annan observatör säger om effekten av hasch 15) : "De framkallade förnimmelser var en sådan extraordinär lätthet. du inte längre känner stolen. genom inverkan av etern kan lätt deprimerad under tröskelvärdet. bidrar detta. s. stickande. den ursprungliga verkligheten . så att säga. var det som om jag glider.. .." . lit. Inte XXVI. det yttre och materiella världen är inte längre tillgänglig Om du sitter.. " . naturligtvis.. även lösa att säga. 1847. " . om huden känner. Så skriver Granier de Cassagnac 12) på effekten av Ätherisierens: "Det var som om allt utanför försvinna och jag kände inte längre den flacon i min hand.. Så Madden skriver (Fror. och som om mitt blod bestånd för några eterisk vätska som gjorde min kropp lättare än luften. driven av en osynlig kraft. Av någon lite intresse synes mig med hänsyn därtill också känna okroppsliga. och den mark på vilken Jag stod verkade ha förlorat mig. och när man inte längre är sängen för sig själva.

säger Purkinje 17) . och utan att veta vilken form jag hade när jag möter. " 17) vakna. Detta skulle förklara samtidigt som vi erkänner den minsta förskjutning av en kompass pekar på delar såsom överarmen. och alltså har samma framgång som när ett antal av dessa sensoriska cirklarna var helt frånvarande eller abstürbe lätt ja nästan denna uppfattning förefaller nödvändigt om man tar hänsyn till att döden bara är den högsta graden av förlamning och den djupaste nedgången under tröskelvärdet. en upplevelse. sova och drömma i Wagners Ord att leva efter. verkar kroppen vara på plattan mer. förmodligen den mest vid den första somna kommer att ha gjort. "Den fysiska känslan."Om man trycker på Caliper knappen först på huden på armen och sedan till tungan i det normala tillståndet. sväva att väga eftersom det ofta händer att när känslan mekanismen involverar igen genom plötsliga uppvaknande i de krisdrabbade områden i huden. kände jag bara att jag har utvidgats till mig en enorm rymd grad 16) "osv 15) Mag Lyser för AUSL 1854. Som vi spetsa en . verkar det som om vi hade fallit från ett tillstånd av levitation med en hane till hårt golv. de narkotiska ämnen.. 420 Det är intressant att jämföra med effekten av narkotika. förlorat någon föreställning om formen. " (Wien. På samma sätt som de inandning bedövande ämnen. är det väldigt olika karaktär stryknin. 345 352) Man kan nu tro att påverkan av förlamning. dock i proportion till dessa ämnen bara något. s. ja. atropin. nästan som om tätheten hos det aktiva medlet ökas. samtidigt ställa upp. Dock visade det sig att samma tryck. som annars bara en tråkig känsla som genereras av stryknin ta en mycket ljusa och vissa orsaker till att kvaliteten på den känslan förändras och varaktigheten av återskapande är påfallande stor. . Medan Lichtenfels av morfin. S. den naturliga metoden av sömn verkar fungera. men lika lätt är stryknin känsla på huden av armen.särskilt huden förlorar (somna) gradvis känsligheten för medelvärme och kalla nivåer. eftersom att ta som en förlust av känslan av rumslig beslutsamhet. men säkerligen specificeras och kraftigt. Sitzungsber. i etherisation och Chloroformierung frågar trycka känslan av ett antal sensoriska cirklar under tröskeln. kräver ett avsevärt avstånd. VI. den senare mycket skarp och begränsad. där två väderstreck. No 72 16) gemensam grund är känslan av att förlänga obestämd tid utan form och begränsa mindre än en höjning. . 1851.. är den tidigare känslan tråkig. och inte heller trycket på miljön är inte längre kände sig. för att någonsin visas som avlägsen."det Limitationsempfindung (känslan av begränsning inom gränserna för kött och blod) föll omedelbart utanför väggarna i den mest organiserade kroppen och föll i ruiner. daturine lärde sig mest slående minskning av omfattande känslighet så var dock minskningen av dammen Gebrauche av stryknin.

Medel 7. precis som är . delvis genom att direkta jämförelser. En 8 par. Liknande villkor som jag har hittat på andra tider på fingret. finns det fortfarande ett faktum som verkar motsäga det direkt. klippt från en stark visitkort. eller vid en punkt innan hjärnan precis som sammanflytande. men även lite mindre än denna längd motsvarande avståndet mellan två väderstreck på samma del av huden. Så bra men passar denna förklaring till de fakta som diskuterats hittills. men från vilken man kan önska. åtminstone inte lägre.kompass pekade med ett givet avstånd. och jag erkänner att det gjorde mig länge i förlägenhet som jag eftersom deras förklaring bara en. mätt. till nu hypotetiskt att stödja aspekt visste att även om. För att erhålla en säker och universell resultat i detta avseende. 7. dök upp i fem försök (utan Zuziehung i ögat) motsvarar följande cirkel avstånd: 7. men minskar den omfattande sensation. 7. skulle jag vara lutande. Även på överarmarna jag gillar experimenterat med kantlängder på 25 till 30 linjer vid olika tidpunkter och alltid mindre cirkel avstånd hittade samma motsvarighet bara svängde kvoten mycket i experiment på olika dagar. men att han skulle kunna förlita sig även på annat sätt än genom att behovet av en sådan deklaration. utan av den stimulans. 7. 6. kant i den främre delen av pekfingret (på volar aspekten av längden på extremiteten efter. en stor del av ostimulerade sensoriska ringar under det tröskelvärdet inte. På det hela taget.5. och jag tror att de bekräftade att en lapp till en hud del kant given längd för en omedelbar bedömning som metod för ekvivalenter visas inte bara inte öka. som vi så småningom får se.3.0. med den bakre änden i Gelenkfuge) placeras. är nu detta: Vi trodde oss att Tastnervenfasern som förmedlar olika känslor i hjärnan. För att komplettera denna information med några siffror. som mig för jämförelsen av hela den tomma avstånd från känslan här verkar vara mycket svårare än på fingret. kan inte utvidgning av känsel bära. Volkmann har gjort den anmärkningen. sker med den tidigare på ett naturligt sammanhang. som en vanlig sensorisk cirkel som utgör grenar av samma fiber. Den synpunkt som jag satt upp för att förklara. oberoende av trycket av hela kanten mer sensoriska cirklar bör lyftas över tröskeln. liksom dess verksamhet och dess beroende känslor skulle sammanfalla. som finns i den tomma cirkeln avstånd ovanför den. Dessutom gör den kalla stimulans inte öka bemerktermaßen.2 linjer.18. och en gemensam besiktning av många sådana fibrer över tröskeln bara en stor intensitet. vi samlar successivt alla interfirm känsliga sensoriska cirklar genom att skriva in irritation över tröskeln dock samma avstånd när det tas mellan två stationära väderstreck.9. delvis enligt metoden av ekvivalenter fördelen av skenbar storlek för den tomma cirkeln avstånd mot ett fullständigt kantlängd på armarna ännu mer än vad som finns på fingrarna. men endast vid ett flertal oberoende försök individer skulle krävas. Lin. insåg jag att bara en liten testserie därför att.

absolut inte utan en Miteinfluß på nerverna. och därmed en mantel av känsla motiverat. men påverkan av motion kan förstora avståndet åtgärd endast upp till ett visst maximum. Nu kan du tror att. om de så även om inte i en viss motsättning till samma . Visst. för annars skulle inte finnas någon anledning till att de olika fibrerna inte ska ge en lika enkel känsla resultat. som i dem. Utan att nu engagera sig här i breda versioner. Det finns några fakta som kan ställas in med våra synpunkter i relation. eller till fördel samma kan falla. men det är tänkbart att verksamheten ökar med ändring av stimulans i större förhållanden i nerven som deras länkar och sänkor. till exempel påverkan av motion på mekanisk rörelse färdigheter samtidigt finns det för att stärka sina muskler. det frigör av den stimulans verksamheten kan komma att ändras i hjärnan överallt bara i en viss solidaritet i nerverna och deras länkar. för om alla sensoriska cirklar höjs över tröskeln. och vara på väg att hålla detta och det tidigare uttalandet inte strikt isär. eller alla är skilda i hjärnan. visade sig konsekvent och med beslutsamhet. medan samtidigt minska flera anslutningar under tröskelvärdet. så att de tidigare separata nervtrådarna nu delvis sammanflytande med aktiviteter över tröskelvärdet och därmed är grenar av samma sensoriska cirkeln motsvarande. och att låta de enskilda delar rör samma separata. ökar psyko verksamheten inte är begränsad enbart till de taktila nerver och deras centrala ändelser. efter som han är mer kapabel att utlösa reflexrörelser i större skala. Även i övrigt är det väl känt att ett irritationskänsla. även med avseende på nervtrådar i samma taktila nerver ligger tillsammans. och mycket bra inuti pass från en sida i samma. Motsvarande vad är det samma sak att ske krävs av fakta i reflex och att förklara de sensoriska nerverna och motoriska nerver med respekt. och enligt definitionen i styrkan av stimulus och andra omständigheter så att när en markerad stimulering av de motoriska nerverna sker genom att inte vid andra tidpunkter. eftersom de olika mellan två nerv. till och med i den förra på bekostnad av den senare. Det är ostridigt så vi måste anta att verksamheten i diskreta kännande fibrerna inte forterstrecken mellan dem (genom sina länkar i hjärnan) i samma kontinuitet. du kommer nu bara behövt förklara fakta som den är här. och deras filialer. som nämndes ovan. och ökade under omständigheterna. men mellan dem finns saknas eller faller under tröskelvärdet. inrättas härmed just en sådan dar. På ett eller annat sätt. men de kan vara lämpliga av andra för att ifrågasätta den andra sidan. vilket innebär att den nervösa aktiviteten kan fortsätta första sträcka av en sensoriska nerver till en motor nerv av de föreningar som finns i de centrala organ mellan de två. när trycket på en kant eller temperaturen stimulans verkar på ett område av huden. att acceptera vad som kan ha mindre svårigheter än den anatomiska anslutning av dessa fibrer är ostridigt närmare. så den maximala måste uppnås.fallet med de grenar av samma sensoriska cirkeln. men också på sina kontakter med varandra lätt sträcker sig i hjärnan och en del av samma lyft med över tröskeln. I själva verket har det en sådan maximum vid och jag anställd av Volkmann tillsammans övningsprov. Och så övningen kunde bära på Tastversuchen att mer Tastnervenfasern kontakta deras centrala ändelser över tröskeln. som grenar av samma sensoriska cirkel.

och kör med den andra spetsen. För att göra ett försök.ännu inte underordnas lätthet. bredare än samma avstånd mellan vilande väderstreck. exempelvis den bakre spetsen Jag tycker också här Längenuntersehied enligt ovanstående experimentella vägen avsevärt. Linjer framåt 19) . men inte så få människor. varav 17 . som testades. den andra sitter på toppen av den främre extremiteten. utan att ange den förväntade riktningen av resultatet. och endast överstiger resultatet av experimentet. Denna väg av den rörliga spetsen nu att hans namn nyligen b. uttryckt Hankel och Volkmann oberoende av varandra är bara så. som i alla efterföljande tester på andra. men en mycket mer betydande avstånd av de vilande monterade kompasspunkter är inte känt på armarna som avstånd. Jag upprepade experimentet omedelbart till en annan person. jag kör till den faktiska. och i varje fall mindre på de delar av en större omfattande känslighet än de lägre vara. Endast resultatet är på intet sätt universella. Som nämnts ovan. för vilka det är svårt att hitta en förklaring. lyft sedan spetsen. eller kan vara av ett andra gör för sig själva. märkligt nog. har jag funnit att det spelar ingen roll om att anställa ett försök att själv. inklusive jag själv. Rapport samt prover av ännu flera andra personer kan inte råda något tvivel om att verkligen b mycket mindre än r kan visas. som är i Gelenkfuge. så att säga destinationen genom att inte en majoritet. är rörelsen av en kompasspunkt på armarna uppfattas som en Fortrückung om det är också väldigt lite. den skenbara storleken på en rest av väderstreck avståndet på fingret ännu Hitta avgjort mindre. åttonde i känslan av avstånd. 18) För flera försök. alltid utan Zuziehung i ögonen. att Gelenkfuge ner. däribland jag själv. och. satte jag på mig själv eller en annan person 18) en kompasspunkt i Gelenkfuge mellan den främre extremiteten och mellersta leden mellan pekfingret (volar sidan) och den andra ca 9 till 10 par. Innan jag går in i diskussionen om denna märkliga resultatet. naturligtvis. kom det till dem b ungefär hälften så länge sedan som r . 19) Du kan även ha andra fingrar och längre längder av fingret till försök att tillämpa genom att in i fogen mellan den andra och den bakre kroppsdelen. Detta är egentligen ganska bestämt fallet. förefaller mig att säga så obegripligt kortare än avståndet mellan de stationära toppar som r varm. Detta skulle kunna tryckas ut att överklagandet av kompasspunkt varje förnimmelse cirkel han möter. Men om det är så. Hon sa att efter några repetitioner helt öppet att hennes b ungefär hälften så lång som r visas. Jag har ett helt 28 personer. så min egen känsla väldigt bra överenskommelse. måste det. lyfter över tröskeln. fördelen med rörliga topp innan vilande avstånd avtar om därigenom genererat omfattande sensation storleken på de delar där alla sensoriska cirklar ovanför tröskeln är. medan avståndet mellan spetsarna på många vilande sensoriska cirklar under tröskeln kvar.

och nu i enlighet med den längsgående riktningen av fingret och armen så fram och tillbaka. både att jag gjorde göra med andra för mig än . och i ett (ovan noterats) fallet även initialt fick motsatt resultat med några andra människor . " Dubois var påverkad av hastigheten i samma mening som Volkmann.. Slutligen experimente jag följande typer av: Jag gav en grupp. Bara så att folk berätta mannen (under snabb rörelse) mycket avgjort själv bkortare än r fann att fyra andra personer med vilka han anställdes för att försöka någon skillnad kunde hittas. verkar det . som om snabb putsa är genom att öka kontrasten. 21 ingen signifikant skillnad. kommer jag inte att säga med säkerhet. medan slumpmässigt närvarande. eftersom jag har ett definitivt uttalande om en före skillnad bara efter några upprepningar. däribland flera som ingen signifikant skillnad mellan b och r hittas. att jämförelsen gjordes i dimensioner utom i en långsammare strejk riktigt samma storlek. 1 vändes b från början bestämde mer än r . så du bör finna att den genomkorsas på fingret utrymme eller rörelsehastigheten på fingret måste avgöras mer än dök upp på armarna. men det har flera gånger föreföll mig som om någon upprepa det uppenbara Skillnaden mellan b och r fortfarande ökar. Jag har själv kunnat märka mig något avgörande inflytande på framgången av rättegången. av vilka flera detta andra försök inte har hyrt.Majoriteten av folket fann ingen signifikant skillnad. vars tips var trubbiga med vax eller försegling vax pärlor 21) . Men jag har varit i flera gånger upprepade försök. Det tycks mig att säga. tillsammans. dock. att den ena änden var röra på fingret. även 10 dessa skillnader har påträffats. det till mig. och varje gång tydligt på de första försöken. 1 (initialt) b längre än r. den andra på armarna vid samma hastighet. gav (i varandra oberoende försök) utan undantag att de anser att vägen för gemensamma uppåt längre ner än efter den gemensamma. men en så hjälpsam. men också att detta inte är en tillfällighet verkar inträffa. Bland de 28 personer som jag utsätts de tidigare försöken. var samma för en annan person i ena änden på min index eller långfingret. skulle de ha 34 personer 12 b hittade kortare än r. Det verkar dock i andra hastigheten för att göra en skillnad. men när försöket upprepas känslan för både utjämnade gradvis. professor Dubois samma som han befann sig. beroende på vilket som jag ledde pekar kompassen med större eller mindre utskrifter eller med snabbare eller långsammare förstås. och förmodligen tar en viss påverkan av upprepning i stället för egentligen. Jag har också försökt.ingen signifikant skillnad mellan b och r kunde hitta. oavsett om det enkla kompasspunkt ur Gelenkfuge efter fingertopps upp skenan för att beskriva en längre väg än samma sträcka i motsatt riktning gick nedåt. 10 hittade b kortare än r och att de flesta mycket avgjort kortare. Detta. Eftersom nervtätheten på fingret huden överstiger den för armen huden. den andra på Place underarm. 20) Resultatet har funnit sig på mig vid olika tillfällen alltid konstant i samma riktning.. en stor spännvidd. eller med andra ord. 20) Volkmann skriver till mig: "Jag känner Circle Avstånd verkligen större än den målade hudområdet samma utsträckning Skillnaden är inte långt från Duplum Huruvida hastigheten på strejken haft effekt.

Nu kör efter serien av väderstreck utan sammanflytande med sin verksamhet. men en del av den lyfts bara av kompasspunkt om det. kan det vara där först och främst hålla som möjligt att kombinationen av den rest av kompassriktningen punkterna i princip minnet. är ett annat resultat skenbar förlängning. c utförs så isolerad eller som existerar mellan de vilande väderstreck. men är inte en smidig guide tips för att uppnå utan att ovanstående åtgärd. Så jag erkänner öppet att jag inte har en tillförlitlig förklaring till denna situation. Ibland tycktes mig det. ibland rent av motsägelsefulla uttalanden. över tröskeln. exempelvis tre.. ah bara kan visas så stor som tas mellan de vilande toppar. cde. Under tiden.även anställt andra människor. Det är klarlagt är faktiskt från början inte alla punkter a . 22) Detta test sker med frågor om vilka Czermak i en liten avhandling "idéer till en doktrin av tiden som betyder" i mötet rapporter d Wien. alltså förklaras. . Men anta. eftersom antalet diskreta kännande fibrer varken ökat eller minskat. så. April har publicerats utan hans något kunna utbilda dem att bidra. Bara det skulle vara svårt att förena misslyckandet av dessa försök så olika på olika individer med det. så skulle framgången av försöket med dem som b mindre än r hitta. kanske en förklaring kan vara följande hittills naturligtvis fortfarande mycket punkten i fråga umgås. så effekten av en starkare tryck i detta avseende kan kompensera med ökad Confluxes på vissa sätt. men ändå fastnar mycket tvivel på . Om du försöker att redogöra för de misslyckanden i tidigare försök. c .. som finns med sitt arbete över tröskelvärdet. bcd. Men du bör förvänta sig att förstärkningen av trycket när försök uttryckte då ett inflytande. eller att gå igenom större utrymme. . eftersom det har visat i många människor. kan inte hitta något resolut. b . b . Antag att man har en viss hud rutt ah en serie sensoriska cirklar abcdefgh Var och en tillhör en isolerad Tastnervenfaser. Den skenbara framgångar verkar främst beroende av fantasin. ACAD 1857. eftersom sammanfattningen av samma mellan de vilande väderstreck beslut poäng. men jag kan inte anges förstås. andra gånger den andra spetsen snabbare att flytta. uppstår frågan om hela sträckan ah detta kan fortfarande visas lika stor som när punkterna a . Om ah kan verka mindre på detta sätt. utvecklingen av spetsen på en till b och c . och det verkar inte att en sådan skillnad gör sig gällande i ögat. motsvarande en sensorisk cirkel efter Prinzipe diskuterats ovan. och även av de andra personer som jag fick lite varierande. genom stimulans av kompasspunkt sammanflytande av de tidigare isolerade punkter varje gång mer. Det förefaller mig nu inte säkert en priori valt avgörbara eller genom erfarenhet. dvs successivt abc. och det är faktiskt a priori inte att säga att en överenskommelse mellan de båda fallen äger rum i resultaten. 22) 21) För de tidigare försöken tillämpades unabgestumpft i detta.

en viss förlängning för känsla. den skenbara området växa efter Webers lagar till samma belopp. styrkan i den stimulans i intensiva. Om denna helhet. och det är även fortfarande existerar i verkligheten med mina ögon stängda fallet där rörelser de dom kan inte säga i. baserat på Webers lag. och mindre vikt läggas på den. i nästa kapitel kommer jag att citera experimenten i detta och dessa försök verkar vara auktoritativa. eftersom stocken är en logg och na fungera när antalet sensoriska cirklar. eftersom testerna utförs under påverkan av ögonrörelser. fråga: Beroende på storleken av omfattande förnimmelse av samma funktion av antalet outnyttjade arbetsdag från sensoriska cirklar. såsom storleken på intensiv känsla av storleken av den stimulans? Med andra ord. men vi kan i våra experiment inte tillverka. Stora linjer verkar genom denna formel i en logaritmisk förhållanden mot mindre förkortade. är överhuvudtaget olämpligt. eftersom de alltid bara på mindre och större delar av näthinnan och huden . som i fallet med dess tillämplighet. oavsett vilket nummer skulle sensoriska cirklar som handlar för ett visst förhållande mellan prov ökades. Just då har det hävdats att Webers lag när Tastmaße inte bekräftats vid förhandlingen. som vi ersätter antalet aktiva sensoriska cirklar för storleken på stimulans i den? Den 9: e Kapitel citerade experiment har visat att Webers lag bekräftas i ögonen Mått för försöket. utan endast av en mindre och större hela näthinnan kan vara representerade. är satt till 1. mätning formel med avseende på den omfattande mening att inte. eftersom denna rörelse inte spelar in. så att de synpunkter som vi som anges. I själva verket är den sanna. och det har också visat att denna bekräftelse av beslutet av vår grundläggande frågan betyder ingenting. gå Den kval nämligen det visar så därför: Helheten av de aktiva kretsarna i känsligheten hos vår Näthinnan är under antagandet att deras antal till den omfattande mängd sensation har samma betydelse som representerar styrkan av den stimulans för intensiteten. att avgöra frågan grundligt. vilket är fallet i alla våra experiment. flyttade upp hit. en mindre och en större stimulans inte av en mindre och större delen av utbyggnaden av näthinnan. att om verkligen antalet sensoriska cirklar ska representera i omfattande känslor. Inflytandet av den motsatta riktningen av rörelsen kan mycket väl om det har visat sig bero på någon omständighet Dessutom. och två näthinnor av storlek n och na skulle på samma nervtäthet har uppenbara synfält. under förutsättning att alla längder och avstånd bara i gång givet.förklaringen. men dubbelt så lång en rad är också ett gott öga grad än dubbelt så lång uppskattad. inte . i det avseendet att den Webers lag och som grundas på detta är våra tidigare formler till omfattande känslan som gäller. Men vi drar endast delar av en gång gett näthinnan mot varandra i beaktande. en skenbar fält av en viss storlek. Under tiden lär ett mer noggrant övervägande. i allmänhet expansionen börjar bli märkbart. ja deras verkliga innebörden är inte förstått förrän nu. Av grundläggande betydelse är följande tidigare upprepade gånger rörd.

allt annat lika. däremot. vilket inte är det n -gånger större men den n. under tiden. men ett svagt ljus stimulans efter mätning formel är relativt mer uppfattas som en stark. så det är med hänsyn till den omfattande sensation samma som med avseende på den intensiva. om vi tar en fraktion av intensiteten av ett stimulus mot den andra i beaktande. som i den slutna ögon. i allmänhet med en utses. förutom erfarenhet influenser visas. som en svag ljus stimulus uppfattas relativt starkare efter mätningen formel. men som agerar vid sidan av honom eller efter honom. Den n : te delen av näthinnan är då n måste representera: te del av hela synfältet. och olikheten i denna täthet mellan första personer som fortfarande inte tar hänsyn till vad som händer efteråt. Tros vara den uppenbara fält ver.n -faldig. ljus stimulans. Om. dvs näthinnan som denna n bör ge tider fält måste få en förlängning. beroende på den mycket enkla Prinzipe att summan av delarna är hela lika . och så är det i proportion till storleken den genom alla ljusstimuli former. och som jag därför fortfarande vill gå med någon. som motsäger sig själv. är proportionell mot I ersätta första antal sensoriska cirklar av storleken på näthinnan genom I skiljer sig från den som innehas likformighet av nerven densitet av näthinnan hos samma individ antalet aktiva kretsar av känsligheten hos retina till storleken på näthinnan.godtyckligt ändras. och endast i den mån det fall då de svaga är inte en del av en stark. beror det på. låt oss säga. är utbyggnaden av näthinnan ansåg. En liknande ersättning skulle vara tillämplig i den omfattning dimensionen av huden. som en stark. en viss del av näthinnan kräver (antal diskreta aktiva sensoriska cirklar). och k ligger i mätningen formeln = 1. en liten del av näthinnan uppfattades relativt större än hela näthinnan. Faktum är. så skulle summan av dessa uppenbara dimensioner av delarna kommer en större skenbar utsträckning än för hela näthinnan. utan endast att då möjligheten att denna ansökan fortfarande existerar. vilket är att betrakta som en tröskel.gånger större än en n. och om man antar att denna tröskel som en enhet. i samma utrymme och tidpunkter som agerar.gånger så stor del av synfältet. är det ingen större effekt på känslan uppstår när de andra svaga delar. Men i den mån ett svagt ljus stimulans del av en stark. det finns vissa konsekvenser av detta program som inte är helt otillgängliga i sig intressant och granskningen av en viss synvinkel. som här på den intensiva omfattningen av stimulans. måste man logga en i n log a = log a n pass. I detta avseende. Under uppenbara synfält är alltid förstås synfältet. är näthinnan separerade. Helt i enlighet med yttrandet från den omfattande storleken på näthinnan.te potensen av dessa format har som hör . och en n. Jag säger inte att tillämpningen av Webers lag och de beroende formler är fäst vid de omfattande förnimmelser av dessa överväganden. Eftersom alla gör samma belopp till den andra. Ett avgörande bevis på erfarenhet visste jag inte att finna. Efter applicering av vår mätning formel är för alltid till en skenbar område kommer att ge en märkbar utsträckning. är loggen en ge mått på den upplevda storleken på synfältet.

som omfattar fil.71828 . Dessutom var det fram av naturen att begrunda med mångas ögon i många varelser. förutsatt att sedan logga 2 mot log aförsvinner. . men skulle vara lika lite fördelaktig eftersom under tröskelexpansions ingenting syns. Vilka är de mest fördelaktiga relativ utvidgning av näthinnan skulle vara att 2718. är storleken på näthinnan skada för den upplevda storleken på bilder som faller på den. även om det naturligtvis andra fördelar komma i fråga. Därför är det uppenbart att mycket stora ögon. som är på bilden. och även här finns det en punkt största tillgång. kommer att ske igen på en näthinna. Bilden av en viss storlek. där e är basen antal naturliga logaritmer. Efter (ovan) beredd Prinzipe är storleken under vilken bilden visas för att vara av den storlek som innebär att hela näthinnan visas. och härmed också den absoluta storleken av förhållandet en del. som en lite stor i några få. Den högsta. Alla är för små ögon. i den angivna tidigare bemärkelse. med vilken retinal storlek A skulle uppnås maximal proportionerlig omfattande prestanda. så du kommer att vara det högsta värdet för uttrycket måste leta efter. Om du frågar då. är inte fördelaktig teleologisk. omfattningen av A = e. εν då det är locket ett mindre förhållande så som en del av hela näthinnan a . och i enlighet med detta förhållande. Men den synbara omfattningen av näthinnan växer samtidigt i förhållandena för log a . Efter omständigheterna nu kan uppväga den fördel eller nackdel. Så den skenbara storleken på bilden kommer att bli . är delar av relationen delen. vilket sammanfaller med den tidigare. men detta visas under mängden log ett .. det vill säga den maximala skenbara området i förhållande till näthinnan relaterade till storlek. som utgör den upplevda storleken på bilden av den upplevda storleken på näthinnan riktas.log en respekt. det vill säga där en bild av en given storlek på näthinnan verkar så stor som möjligt. så fördubblar sin storlek kommer att förändra den uppenbara fältet i några väsentliga förhållanden. Times deras tröskel är. Låt oss nu undersöka vad påverka storleken på näthinnan en har på den synliga storleken på bilderna som faller på den. .till näthinnan genom en enkel expansion. och vad som kan hitta dem maximalt värde genom att differentiera i enlighet med den kända regeln som vi träffade redan flera gånger. när det var nödvändigt för att generera stora fördelar med så lite utgifter av medel. Är storleken på näthinnan väldigt vuxen.. Är εν del av näthinnan. A = e = 2. nu en är divisorn av denna term. Detta motiveras av den andra sidan en fördel med förstoringen av näthinnan för den skenbara storleken på bilden.

den genomsnittliga nerv densitet. eftersom själv är en förlängning av näthinnan endast i enlighet med det antal cirklar av känslighet i sin proposition. naturligtvis. den skenbara storleken på bilden log D a . Därefter anordning där vi har endast en mycket liten mycket tät nerv tydligt ser plats även från en mycket mindre nerv-tät i förhållande kvar näthinnan. I själva verket ser vi denna punkt efterlevs liten storlek på näthinnan av stora nervtäthet. det större D en är redan.Hittills har vi bara utbyggnaden av näthinnan i en enhetlig och lika nervtäthet trodde vi föränderligt. eftersom D är inte bara som en träder divisorn i uttrycket för den skenbara storleken på bilden. och den skenbara expansion av bild log D a . εν utbyggnad av den enhet som faller bilden. förstoringen burk D bidrar endast relativt mindre för att öka den skenbara storleken på bilden. dvs antalet kröp över ett stort område retinal element. Följaktligen är vårt organ för . den skenbara storleken på fältet kommer att logga D a . d nerv täthet och εν omfattningen av den del av pälsen av denna bild är sedan hela den synliga området av log D A. vid faller bilden. eftersom märkligt samstämmig med de möjligheter naturen. som genom att öka densamma. för att uppnå största möjliga nytta. och vår teori innehåller mycket märkligt. Ett sådant men inte riktigt tar. förstått en att en särskild fördel kan uppnås genom att den del av näthinnan. För ver. Under tiden. verkar den största proportionella kraften i visionen. så att dubbelt så tät näthinnan har en lika stor skenbar synfält än dubbelt så omfattande fall av ojämn densitet. så är det uppenbart fältet för att ändra i samma proportion med så genom att ändra förlängningen. nervtätheten. Generellt gäller att om D fortfarande antas vara likformig nerv täthet av näthinnan. ju längre den drivs bortom en viss punkt. mycket görs i förhållande till de återstående nerver tätt vid bråkdel av det totala antalet cirklar av känslighet som täcker bilden. om de rör igen. kännetecknas ökar. vilket mot log D en försvinner mer så. utan att ändra divisorn förekommer i det totala antalet cirklar av känslighet A därmed ökat betydligt. en dess verkliga omfattning. Förresten. som kan erhållas genom komprimering av näthinnan mer för den skenbara storleken av bilden. då där alla kan fortfarande absorberar mindre ljusstrålar bara. Faktum är att om D . varav följer att den skenbara expansionen av bilden vid en viss D direkt förhållanden av d ökar.m drivna en D i formeln för den uppenbara utbyggnaden av bilden. Att denna enhet inte bara gjort den andra enheten behovet av att inrätta ögonen rör sig för att därmed uppnå motsvarande ett stort synfält klar. så uttrycket att odla log m . Låt oss nu nerver täthet av olika näthinnor olika med samma förlängning. endast ökas på bekostnad av dess omfattning. en omfattningen av hela näthinnan. som måste minska intensiteten i känslan. Hittills har enhetlig nervtätheten antas.

och följaktligen näthinnan från. Men detta sätt. S. så att komponenten av bilden. å andra sidan. På frågan om omständigheterna kring nerv läckor till storleken på näthinnan och andra villkor inom olika djurklasser skulle vara mer känd än vid fallet skulle vara genom samråd med teleologiska princip. som måste titta särskilt långt i sin beslutsamhet för flygning. 132" på den andra sidan. vi är den motsatta frågan. beror både på avstånd av distinkt vision av varelse. finner jag följande uttalande: "När örnar och gamar. som jag läste i den muntliga uttalande av en kompetent person. kanske mer definitiv bekräftelse på denna teori. och vad skulle inte passa in i vår formel.beröring etablerad och nerver tätaste platser är fortfarande här i synnerhet de freibeweglichsten delar. Antag nu att vi har varelser. av radien av ögat. I ". Vad ska det bli av dessa nyckeltal enligt vår teori? Förhållandet av nerven densitet inom deutlichst se delar till resten. beroende på vilken grad fördelningen av nervändar kan ordnas i ögonen på olika djur Den extremt svåra anatomi av näthinnan är hittills inte kunnat lösa denna fråga. I själva verket erbjuder de fåglar.-Physiol. eller till och med bestämda invändningar mot den uppstår eftersom jag är långt ifrån det faktiskt spendera samma för en säker en. eftersom avståndet mellan skärningspunkten för siktlinjerna från näthinnan. I dessa fåglar så näthinnan skulle fortfarande ha en betydande storlek. så därför spridningen av bilden på ett större antal är ansluten med nervändar -. vilket beror på det stora avståndet av objekt. Müller för cf Physiol Gesichtss S. Det är i detta avseende.. i genomsnitt mycket stora ögon. om inte denna storlek skulle beräknas med innehållet betydande fiber på att göra det tydligt att se några mycket nerv-tät med nervändar.? men det är troligt att den tidigare lösningen ljuset på vissa egenheter ser olika Djur kommer att sprida sig. fast besluten att se klart från mycket större avstånd än människor. så att storleken av ögat. vad Bergmann 23) säger med hänvisning till den fastställts av Webers försök med känsel Visningar: "Så kommer vi till slutsatsen att storleken på bilden i ögat gör förmodligen endast i den utsträckning en korrekt syn möjligt. . bör näthinnan vikas som bland fisk av släktet Zeus och mullets i meridianerna en sfär och hos de gam till näthinnan efter utvecklingen vara tre gånger större än i deras naturligt anlagd tillägget ". men är relativt liten för storleken på ögats näthinna än däggdjur. 470 Storleken som täcker bilden av ett möjligt tydligt föremål på näthinnan av en varelse. skulle kompenseras genom att andra villkor. kommer att behöva öka storleken av näthinnan men inte i proportion med tillåts växa. som radien. som måste utformas i deras ögon? Det är klarlagt. utan vilken inget align.. " 23) Anatom. eftersom den fördelaktiga förlängningen av näthinnan oberoende av storleken på den öga bestäms. tunga och fingrar bifogas. Om förhållandet mellan nerv täthet jag vet ingenting. Unters. för det tredje. I varje fall ser vi att här viss hänsyn till intressanta forsknings anatomischerseits .

Observationerna är bland de 8: e Här för att förstå kapitel generellt specificerade åtgärder som används. Vid det ges allmän beskrivning av metoden. bestämmer vilken metod för medelfel i olika riktningar något speciellt att förklara med exempel. vad (kapitel 34) har talat. s. Om inte (som i Serie IV och delvis VI) är särskilt noteras att tillämpningen av cirkeln gjordes av en kompis. som alltid. Serie VI ger den högsta graden av känslighet för skillnader. en mycket stor med 6400 observationer. som ska läggas anmärkningarna i Th II. är det sagt om metoden för genomsnittliga felet. där de har förvärvats. serien V. men nackdelen att olika varandra juxtaponierte intryck på förflyta att den skenbara storleken på bilderna är nedsatt på grund av minskat antal av dem i ett givet utrymme och storlek uppskattning den är osäkert om det. samt namn och där.) Alltid användas. den alltid sätta mig en kompasspunkt i Gelenkfuge mellan fram-och långfingret lem. och att den förblir nästan konstant på större avstånd. VI). 230) har en längd ser samma storlek . i fråga om Volkmann konstant diskuteras Prinzipe (vol. Det är utrett att det i utförandet av denna teori med följande faktorer: Large (vielzweigige) sensoriska cirklar ger fördelen att skapa intensiva sensationer av intrycken lägga upp det till en intensiv känsla. folgends emellertid kärnan summeras. längsgående avstånd ) är inte mycket annorlunda i graden av känslighet för skillnader i pekfingret men beslutade den största känsligheten har. vilka. men skulle behöva anges i andra människor och i olika användningssätt av händerna för att arbeta och den dagliga verksamheten i livet skulle kunna möta olika. men det kommer att bli nödvändigt att lägga folgends några ytterligare diskussioner. Av följande sex serie tester I till IV i synnerhet fast besluten att bevisa att Webers lag är inte riktigt lika bekräftat för Tastmaß som för känslan för proportioner. Några Tastversuchsreihen genom metoden enligt medelfel med förklaring av denna metod. men att medelfelet eller fel summa.innebär att för att excitera bara syftet med de tidigare iakttagelser skulle kunna vara. Här kommer en tillbakablick ges på vad. Serien VI för att avgöra framgången för de båda olika programlägen inklusive syftet. Det var. V. som han drogs i mindre förhållanden större än de normala avstånden till huden. särskilt s. och detta i kombination med ansökan till stjälkar. 28 via analys av konstant fel c kan dras in i dess komponenter. ett resultat som skall tillämpas generellt. fick jag fram till nu med organ beröring. kapitel 8. 120. kap. De särskilda åtgärder på följande experiment var dessa: I mina egna experiment smög ben cirklar med infälld Nähnadelspitzen (längd på ben 5 Duod. kan den falla på sidan bredvid eller avlägsna delarna av två sensoriska cirklar vid sina ändar. naturligtvis. visar att fem fingrar (forelimb. I. XXXV.-tums par. Bortsett från detta är följande leden. Observationerna vid främre delen av fingrarna (Serie II. i synnerhet V och VI. Beskrivs i Th I. var själv ansökan höll samma. och den andra framåt på det främre benet. volar sidan. försök Zuziehung utan synsinnet genom snart utövar sig att .

Om mer än normalt avstånd testades i samma rad. jag R . å andra sidan. också alltid i omedelbar följd av den genomsnittliga miss avståndet för varje 10 observationer särskilt bestäms. Om båda cirklarna kombinerades i samma hand för att göra försök med det. med undantag för serie I och II var anställda. som också i tid och rumsliga position kompassen ansökan en mycket vanlig förändring enligt fraktioner av m = 10 observerade eller efter dagar blev.när den normala cirkeln först. omvänt. som. med d. är det L betecknar omvänt med R. men mikron ännu multiplicerat med antalet värden tillsatta att tänka på. på samma ställe i huden samtidigt och rumsliga position cirkeln) direkt anställda i följd. Nu m antalet observationer av varje enskild fraktion.Läsningen av felet hände på en skala med transversals innehåller 0. . och av sådan form i fraktioner erhållna rena fel summor till den totala Α∆ slogs samman. var de alltid ordnade i följd. som har hjälpt.göra rätt punkten utan det. förutom i serie I i observationerna i pannan. här om specifik Th II. . Den medelfelet ε erhålls därefter genom att dividera den Α∆ med antalet av de bidragande fel. Duodezimallinien. När den normala cirkeln hölls på ansökan med vänster. för summan av kolumner i tabellerna. II R kan särskiljas. Alltid har varit från mig var 10 observationer inom riktigt samma förhållanden (med samma normalt avstånd. så att härefter fyra rumtiden lager IL. det här med jag. Värden mindre än denna storlek var inte direkt få. Den fraktione i beräkningen av de anställda av mig rader sker alltid på 10 observationer. s. används i stället för den version av R och L sockeln med de övre och nedre delar av handen där. men som i serie jag bara jag L och jag R kom i bruk. den rena fel som skillnader i de enskilda fel avstånd räknat från deras medelvärde. Den Föregående påverkas avsevärt bara sin egen observationsserie ( I. betecknas med II 1) . II L . mening ges i beaktande. fel cirklar med din högra hand. 1 halv parisare Dezimallinie = 0. kap.1 d är. även om ett sätt att många observationer sådana kan fortfarande vara med relativ säkerhet. och förändras på olika dagar med vid stigande och fallande ordning av samma. och enheten där alla siffror är uttryckta i mina experiment. 1) Jämf. som till 0 och U är framstående. 149 Det normala avståndet är alltid med D betecknar. var misslyckandet cirkel tillämpad zuzweit. V.72 paris. . antalet enskilda observationer. II. μ antalet fraktioner innebär varav varje värde Α∆ glider in följande testtabellerna är mikrometer . View Notes 28. Tb II. vars hud är för känslig att tolerera en sådan ofta upprepade en efter en tillämpning av kompassen pekar på samma plats och i serie II på fingret där mitzugezogene litet avstånd 5 d på grund av närheten till väderstreck uppkomsten av en stimulus tillstånd underlättas på varandra.

det vill säga storleken på m. kap. vilket betyder att jag kan inte säga exakt. Eftersom den bra eller dålig matchning av de dubbla värden för en komponent samtidigt de andra två garantierna (jfr Th II. som i allmänhet c kallas konstant fel uttryckligen nämns c1 på eller c2 c3 c4 I L II L I R II R I U II U I O II O Detsamma kan vara så hur Th II. s bestäms genom att addera och subtrahera dessa ekvationer från varandra. och med andra sammanfattning av de iakttagelser som gjorts. dvs med 50 ren enda fel.mu. ett fel summa Α∆ = 32. utan att urskilja specifika tid och rum plats. analysera. som gäller för det dubbla antalet observationer.654 halv parisisk Dezimallinien. Den Volkmann ( III. som vanligen störst. och är oberoende av de två ingående s. antalet 32. VI) ger tillräckliga möjligheter i sig. Kap. utan endast på säkerheten i sin beslutsamhet. med 100.7. i tid och rymd platsjag L var genom m.5 för jag L och jag R i D = 15 är då. 28 är mer fullständigt förklaras i ett beroende av tidpunkten komponent p. jag R tolkas. q. som inte var exakt mycket där. inte lika med Α∆ har ett inflytande på dess storlek. För att säkerställa en korrekt tolkning av siffrorna i tabellerna i alla fall. Antalet observationer från vilken man härleder det.7 halv parisisk Dezimallinien erhållits. q. som specificerats av de andra . och även med 31 /30 då på grund av den ändliga m och därmed korrekt ε man vill bevara. som hålls 50 att dela på ε för att ge för en observation. IV ) är med andra kretsar.28 har gett ursprung. s är att utöva kontroll. naturligtvis. tillämpas även andra enheter här vad i det särskilda meddelandet från leden av resten. det vill säga på ett normalt avstånd D = 15 halv parisisk Dezimallinien. en dubbel bestämning avp. kap. 28). Th II. jag förklara det första numret av den första testtabellen. är i allmänhet enbart de dubbla värden för komponent s. är beroende av den rumsliga positionen av komponent q. vilket förmodligen. Om kommentarer anställd av 4-faldig tid-rum plats. beroende på om man tar till den eller den två ekvationer. som för att notera följande serier (II. vilket genom beräkning från 5 fraktioner av m = 10 härstammar. På samma sätt alla andra nummer på samma bord under rubrikerna är jag L. μ = 5 är.VI ). De två sålunda erhållna värden kännetecknas av den bifogade nedan index 1 och 2 och deras agenter specificeras utan ett index. som. medan ovanför tabellen m = 10. I D = 15 finner vi här för jag L . genom att c1=p+q+s c2=-p+q+s c3=p-q+s c4=-p-q+s och från detta p. V. vilken som ε för 1 fel är 0. Den konstanta fel c ges alltid som genomsnittet för en observation. = 50 observationer. Det totala antalet 66.

och den andra som här inte komma i fråga. som i den rena misstag summan av Α∆ eller den resulterande medelfelet kan installeras. viktig korrigering i följande tillämpa mer än en gång. Utöver denna korrigering. 27). s. q .1 d . eftersom agenter fel (vid division V ) inte mycket större än 0. som vanligtvis är försumbar. eftersom ingen uppskattning av mellanliggande delar som hålls på skalan. är bara ekvationerna c1=p+q+s c3=p-q+s kommandot. som skall fästas under vissa omständigheter. di definieras som det minsta intervallet av skalan. sedan placera den korrigerade eller sann fel summa S ∆ från fel Α∆ med följande ekvation som de korrigerade medel fel ε 1 från fel genom . den första men inte olämpligt i experimenten av serie VI som skall beaktas. jag Th I. 125 127 Jag har talat flera korrigeringar. Att förstå denna härledning förutsätter en något mer intim bekantskap med den matematiska teorin för fel. s. och lägga den teoretiska ovan under andra Tillsatser vid. korrigeringen på grund av storleken av intervallen och för uppskattning av klassificeringen. När som i serie I . Var det inte åtgärdas på grund av storleken av intervallen. är de minsta distinkta intervaller klassificeringen av den storlek jag . det kommer härrör från de rena felen innebär fel med ε . Eftersom jag varit här ännu inte har hämtats.komponenterna hos p . jag vill ha samma härledning enligt första Lägg dessutom till detta kapitel. I teorin I. enbart observationer av I L och jag R är närvarande. fel summa Α∆ och den okorrigerade sätt fel . Utan korrektion. varav det viktigaste är på grund av den ändliga m är (Th. II. och därmed falskt. kap. varefter Α∆ eller ε eller till multipliceras. och du kan sedan bara den konstant fel i ett beroende av den rumsliga position komponent q och en som är oberoende av p + s brytare utan p + s för att skilja sig. 127 fortfarande två. efter korrigering för ändliga m med ε 1 betecknar så att . korrigeringar av Α∆ och ε ovan. endast det sätt som anges. och tillräckligt kort för praktiska ändamål. Här ger jag denna korrigering i efterhand.

S ∆ = 0. om du till exempel. jag L) för felsumma Α∆ = 32.mu. och inkludera med konstant fel är inte en realitet. har en S ∆ = 0. Låt M = m.89 för mer och att han med mindre än 0. För att bedöma detta måste ett sök efter det sannolika felet hos konstant fel.89. vilket mycket enkelt med hjälp av följande regel till värdena c motsvarande värdet av Α∆ kan göras .Således. Om jag bara = 1 / 4 σ . så är M = 50.8900 ± 0. i = ε . där m . eller hur du kan uttrycka dig själv kort av konstant fel. eftersom det sannolikt fel w av c .0804 som säger att sannolikheten är lika stor som värdet 0. vilket skulle ha lett fram till ett oändligt antal liknande observationer. härefter Den ständiga fel c skriva så om vi lägger som vanligt.9967 Α∆ .947 Α∆ vad en icke obetydlig korrigering är. som skulle vara = 1 / 16 .0804 i plus eller minus värdet c är olika. Jag är bara i serien VIfick den. kan du definiera vad du har fastställt som en konstant fel. Borde nu vara betydligt större än detta sannolikt fel. så 96 skulle strida mot vara att satsa 4 att det inte beror på tillfälligheter. bör han tas upp av samma eller mycket nära. Efter det kan du även mäta hur långt den typ av iakttagelser och uppgifter gör att det verkar nödvändigt att engagera sig på detta sätt mycket enkel korrigering. så 82 skulle vara att satsa mot 18. antalet fel i ett bråk. det totala antalet observationer som c och därmed den tillhörande Α∆ härrör. μ är antalet fraktioner till Α∆ har bidragit. och se om det överskrids i avsevärda proportioner av storleken av den konstanta fel i sig. den troliga fel på ± så c = + 0. och han bör vara 3 gånger så stor. och 10 tillämpas som i härledningen av fraktioner av så är m = 10. ännu mer om han . Så hörs i den första serien av observationer (vid D = 15. inte osannolikt som enbart obalanserad syn på utsedda beroende. alltså. I mycket liten konstant Fehlem som förekommer i en del nedan kan du upprepade gånger be om deras existens inte vilar enbart på obalanserade eventualiteter.5. som vanligt. Eftersom Α∆ och c kommer från 50 observationer. men bör till exempel c vara dubbelt så stor som w. den konstanta fel ± 0.

sannolikheten att det skulle bero på tillfälligheter. I våra exempel. c 1 .8900 märkbart 11 gånger så stor som = w är 0. c 4 särskilt bestämd. c 2 . Den troliga medelvärdets miss avstånd men du kan från de avvikelser som har de enskilda fel avstånd av samma. helt försumbara. v 2 . v 3 . vad.ännu större kvoter w überwöge. det vill säga den rena fel ∆ avgöra. eftersom det sannolikt fel på en storlek ändras inte om du har en till här fast storlek (normalt avstånd) läggs till eller dras från att tänka. C 2 eller C 1 . ε 1 men erhålls genom Α∆ med det totala antalet observationer förmiddag som delas och på grund av den ändliga m. för B. q. c 3 bestäms är denna komponent också värdet av den troliga fel bara . som W varm. s. Det tidigare allmänna regeln för att bestämma w på grund av följande: det troliga felet av den konstanta fel c kommer med den troliga medelvärdets miss avstånd (= normalt avstånd +c ) är överens. antingen på vanligt sätt från summan av kvadraterna och den härledda medelkvadratfelet ε q efter formel . Om du har den troliga fel på w för c 1 . . Samma sak är nämligen när dessa komponenter enligt ekvationerna (se ovan) från alla fyra värden på c bestäms solidariskt. korrigeras för att erhålla den angivna formel Diskussionen om hur de ovannämnda specifika sannolikhets regler för förhållandet mellan c till w hittas. c 3 . skulle leda för långt här.0804. där c = 0. Om du har någon av komponenterna i den ständiga fel bara av två värden på c. och motsvarande värden för w = v 1 . men också markant lika giltiga hjälp av ett enkelt fel summa och den härledda enkla medelfelet ε 1 enligt formeln kan göras. bygger även denna bestämning på välkända principer. får man lätt också den troliga felet komponenterna hosp . lika giltig för alla tre . v 4 påträffas. i den mån ε q och ε 1 med den normala (teoretiskt underbyggd och experimentellt verifierats av mig) förhållande är kopplade.

förblir föredra. För att avgöra om en vacklan har ägt rum. När ingenting särskilt märkt är w härefter alltid från Α∆ efter (ovan) given formel. även om jag fortfarande den troliga felet av den rena fel summa här Α∆ och den resulterande medelfelet ε ange alternativet. Om du har värdena för konstant fel c för μ specialdesignade fraktioner av en större serie av observationer. och som ϑ kan kallas överväga och använda dessa variationer. Även om det är endast relevant för den beroende av större och mindre oregelbunden slumpmässig influenser visshet om fastställandet av det konstant fel. är det också avgörande för graden av svindlande konstant fel. nära till matchning. enligt den vanliga regeln medelst summan av kvadraterna ∑ ( ϑ ²) eller med hjälp av den enkla summan αϕ en sannolik oriktig c för att beräkna den tidigare med hjälp av formeln den senare med hjälp av formeln där μ . Men om ni alla alltid anställer att jämförande observationer i fraktioner av samma måttlig fart under liknande omständigheter. Det erhålls genom respektiv Α∆ eller ε med . och alltid samman beräkningen för samma m. Samtidigt gjorde det sålunda beräknade troliga fel inte riktigt lika stor vikt med. är det därför lämpligt att jämföra de två typer av beslutsamhet. Det kommer inte att vara utan nytta. är den resulterande kontinuerliga differentiering av de varianter av konstant fel och rena fel ∆ alltid bra. och det kan därför. antal fraktioner och därmed de enskilda värdena för c är. och lider sig till begreppsmässiga svårigheter. som exemplen i serie VI bevisa. men under vissa omständigheter även exceptionellt avvikande resultat. och dessa fraktionerad behandling av ofraktionerat behandling om variationerna av konstant fel med felet ∆ mix oskiljbara. som jag i serie VI ge exempel. även om båda typer av beslutsamhet (från Α∆och Αϑ ) kan då fluktuationen är liten. variationer av konstant fel. så att du kan utelämna de avvikelser som deμ fraktions värdena för konstant fel från medelvärdet c närvarande.eller USF Dessutom är varje komponent av den konstanta fel man enligt samma Prinzipe som alla konstant fel kan betraktas som en fråga enbart obalanserad utsedda när deras storlek inte är den troliga fel på W överstiger avsevärt. enligt (ovan) från Α∆ ges av wesentlichst med är beroende av den i längre försök aldrig lätt saknas. Det är ostridigt att en helt ren separation av felet ∆ av variationer av det konstant fel i verkligheten av någon fraktionering och fraktion behandling av serien av observationer möjliga.

7 erhållna värden av följande tabeller kan med fog bortse av samma stor avvikelse kan skjutas från den andra mycket väl att kompassen pekar här på grund av mycket kraftigt förväntans krökning av pannan väldigt fel inkräktar på huden.multiplicerat 2) . di så i fallet med m = 10 multiplicera med 0. Det var varje dag antalet avstånd från 9 (se ovan) indikerade i princip köras endast en gång.16115. Α∆ ( m = 10. m = 10. så att observationerna vara här med de andra och ojämförlig. Inte för att det i varje fraktion verkligen skulle ske. Panna: Nio tvärgående avstånd. men det skulle föra oss för långt. men när det handlar om flera fraktioner med m = 10 har rätt att felet är så ofta som under det angivna. så att endast värden vid avstånd upp till D = 50 inclusive erbjudanden. Avstånden ges i folgends dubbel beslutsamhet. För det troliga felet av totalt fel summa μ fraktions summor av samma m för att bestämma en har μ höja bråk summor sig till torget för att dra av summan av dessa rutor roten.5 36 41.3 30. som D '. . Antag.juli 1858). Oktober 1857 . Totalt antal observationer 900. 2) astronom. sedan λ = 0. eftersom de motsvarar loppet av plåstret på huden cirkeln direkt. Nämligen.9 52. som D . och de med λ . . Värdena var: D = 15 20 25 30 35 40 45 50 60 D '= 15 20 25. var det avstånd som mäts efter det att bandet hade spridits ut platt. fördelat på 100 dagar vid 9 observationer.9 65. μ = 5) 3) . så att de två är inte tillsammans. var agenten tagit. 293 Det skulle ändå låta dig lägga till många användbara bestämmelser om sannolikheten förhållandena för felet. varefter varje rena fel summa som någon rena sätt fel från en bråkdel à efter en genomsnittlig sannolikhet m = 10 vid ungefär 1 / 6 av sin storlek bestäms felaktigt.16115. eftersom pannan är något böjd.5 46. och cirkeln i intervallet D markerade punkter i densamma. . Fechner. De värden som motsvarar var och en av D och D ' som skall bestämmas. eftersom de motsvarar den faktiska längden av den begynnande hud i denna hud linje rutt.7 Medan den sista biten D = 60 eller D '= 65. S. har en pappersremsa placeras över pannan. I. som vanligt. Jahrb f 1834. Enhet 1 d.För flera av dessa bestämmelser. Därför är de värden som erhålls från detta avstånd parantes i tabellen och inte upprätthållas i ritningen av den totala summan.

14 IR 0.49) 3) Följande är från den korrigerade tabellen: När det gäller S. finner man ε = 0.20 (0. men bara oegentligheter kunde fortfarande delvis kompenseras av ytterligare fortsättning av observationerna. cirkeln.61 0. D 15 20 25 30 35 40 45 50 (60) IL 0. som jag passerar över.0.3 43.85 1.2 50. p + s = 0.1 (73. ändrat. ε 1 = 0.6 62.90 1.6) I R 31.921 d.D 15 20 25 30 35 40 45 50 (60) I L 32. 5) Jfr När det gäller S.2 50.2) Sum 64. När det gäller S.6 41. som till och med jag L ensamt till D = 30 mycket exakt proportionell mot D vorschreitet. men som ni kan se.8 87.5 48.6 97. i den position jag R (version av den normala cirkeln i högra handen) är mindre överallt än i den situation jag L (ändrat till vänster) vad är ett exempel på icke-försumbar effekt.5 98. Ännu tidigare (1856 och 1857) Jag har en liknande serie experiment på pannan görs med liknande resultat. inom vilken märkbar konstans (för jag L och jag R tillsammans) ges. 217 f. Vänster pekfinger.7 47. en betydande ökning av felet summan Α∆ med D .17) 0.92 0. men utöver det ingen betydande tillväxt mer.8 44.0 42. två längsgående avstånd D = 5 d och D = .5 102. För komponenter q och p + s av den ständiga fel som erhålls är i genomsnitt för alla avstånd i frånvaro av D = 60 q = 0.10 0.3 48. kommuniceras. 218 II Fechner (januari till mars 1859).527 5) . volar yta. medan det inte skett någon lagstadgad funktion av de ständiga fel av storleken på avståndet märkbar.1 49. eftersom de gjordes med fastsittande cirklar och mindre noggrann förebyggande av irritation i huden på pannan.12 1..372.6 97.4 46. Forelimb.8) c.10 0. Om man bestämmer vilka medel fel än genomsnittet för observationerna vid 6 avstånden D = 25 till D = 50.952 d detta värde ε 1 är = D med D = 15 och vid D = 50 4) Jfr 4) .36 0.9 40.27 .11 0. 218 Den ständiga felet är med ett enda undantag på alla avstånd i båda positionerna positiva.24 0.3 (77.42 0.4 (150.2 83.20 0.3 88.43 (0. Man ser från D = 15 till D = 25.9 40.

68 9. som kan förväntas i det relativt lilla antalet observationer.0.10 d.0. volar sidan.0.02 . III.00963 0. Forelimb.0296 IO 7.444 Sum 31.054 .28 6.0. Beräkningen av komponenterna i den konstanta fel är följande resultat: D 5 10 p + 0.0.00994 Man ser här komponenten är av anmärkningsvärd storlek och vid D = 10 d så nära att provocera de dubbla värden. m = 10.131 + 0.146 . µ = 5 Αδ c D 5d 10 d 5d 10 d IU 7.18 8.0. såsom liten storlek beräknas enligt regeln troliga felet 0. Volkmann (April 1857). . med dubbla avståndet.00994 visar att felet men här "är verkligen där.313 s1 .0. Oavsett speciell tid-och rymd plats.018 .002 .0.0284 W 0.292 .0.045 + 0. Totalt 400 observationer på 20 observationsdagar. 264 observationer.0117 .230 .70 12. Endast felet q i D = 5 någonsin kan härefter förklaras av oförutsedda händelser. m = 33 . Fingret.057 q + 0.012 .50 + 0.52 9. ε 1 i medelvärdet av alla observationer 0.13 Αδ 6.163 d . μ = 2 D 2 4 6 8 12.045 er . medanD = 5d ingen särskild skriftväxling mellan s 1 och s 2 i absoluta värden är dock fortfarande betydande storlek och konsistens på tecken på s 1 och s 2 .272 II O 8.30 .14 0000 .0.13 c + 0.240 II U 8.342 s2 .146 + 0.088 .18 8. Enhet 1 millimeter. fyra längsgående avstånd.0.96 - - Här är felet summan visar Α∆ nästan oförändrad.16 31.

2766 . IV Volkmann (januari och februari 1858).80 74. På varje dag genom alla fem fingrar i två rumtiden ark med 20 observationer (10 för plats). .10 272.00 64.26 D = 10 d IU Αδ Sum c IU 303.54 63.70 65. Enhet 1 parisian linje.18 .54 69.00 IO 68.0.45 + 0.2 60.31 ε en 0569 0515 0704 86.37 + 0.0.27 286.0. spridda över 64 observationsdagar à 100 observationer.0625 .1700 . Forelimb. m = 10.0075 + 0.03 68.0. G Goldfinger. Fem fingrar på vänster hand. μ = 6 D 6 12 18 24 Αδ 67.0. m = 20. eftersom det skulle ta för lång tid för nu.0.0438 II U . Totalt 6400 observationer. Vänster hand tillbaka.94 II U 80.34 73.0882 . Tillämpning av cirkeln med en kompis utan hänsyn till särskild tid-och rymd plats.47 + 0. fyra tvärgående avstånd. K pinky.8 c + 0.60 293. Fechner (November 1857-April 1858).54 67.36 78. volar sidan.14 75.0557 . Här är resultatet av metoden för genomsnittliga felet är nakna rubriken. så att förfarandet enligt medelfel och förändrat ekvivalenter efter två dagar.40 II O 76.1 V.0.68 68. μ = 32 D Z M G K 77.0. M långfinger.40 71.92 252.2066 .0953 .2582 .34 70. Det betyder folgends D tummen Z pekfinger. att betrakta den andra metoden.ε en 0102 0140 0194 0216 Tillväxten av Α∆ eller ε 1 med avståndet var så mycket större än mina i serie II .8 0735 83. men också inte alls i proportion till D.56 54.26 71.92 67.0. 480 observationer. på varje finger en längsgående avstånd = 10 d. Denna serie är tillverkad av samma fem fingrar i samband med ett antal i enlighet med metoden av ekvivalenter.

3816 . medan p. Bortsett från detta inflytande av den tidsmässiga och geografiska läge.2367 p + 0.0.3700 .3779 .0. föll i kraft av denna påverkan tidpunkten för miss avstånd av + 0.0735 dför stor från. ett undantag som är desto mer slående eftersom de i serie II ochVI inte sker under liknande experimentella förhållanden på pekfingret.0. eller var i stället för det normala avståndet 10.1392 + 0.0.00520 0.2035 0.0965 + 0.0.9265.2439 s1 .00514 0.00560 Efter det.2274 .0.2196 .2508 s2 .00548 0.2162 .0829 + 0. vilket är i solidaritet med de tidigare resultaten.0142 + 0.2222 . Redogörelsen för den ändliga m korrigerade betyder fel ε 1 är medelvärdet av alla fem fingrar på alla lager = 0..0.00579 0.0.0.1356 + 0.2144 .0887 + 0.0. finns det positiva.1023 s = .IO . När den normala cirkeln med de nedre delarna av misslyckandet cirkeln med de övre delarna av handen (jfr kap. q .0.1899 .2691 .2313 0. de andra tre fingrar men mycket bra.0. . 28) hade agerat föll miss avstånd till 0. 27 angivna skäl för låg på ca 0.0.0735 hittas.0. Den troliga felet W av p.3310 . I genomsnitt för alla fem fingrar har en p = 0. med undantag för p i Z .1034 + 0.0929 er .0.2448 0. föll miss avstånd från Kap. med ett undantag i alla fingrar i alla lägen. den miss avstånd 10.2204 . När jag använder den vanliga cirkeln har vingspann på 10 d första. När Z och G -värden för dubbel röstning finns i inte den bästa.2096 . vad stor den negativ komponent s beroende.1002 q + 0.2432 II O .3950 . som visar den största skillnaden i känslighet mellan de fem fingrar.4303 ε en 0.10 när pekfingret är det största misstaget summan av 303.0. När den normala cirkeln tillämpades zuzweit föll miss avstånd med så mycket för lågt från.1927 . det minsta 252.0538 .2036 .0735 + q = + 0. eller var i stället för 10 får 9.2160 efter vilket en följd av den konstanta fel i anordningen för alla observationer på alla fem fingrar är detta. Den ständiga fel c är negativ. misslyckandet cirkeln tillämpad zuzweit.0.0.2452 .0.0.2160.1596 .18 tumme istället. s q är överallt för liten för att betraktas som samma baserad på slumpen.2128 .2272 d = 1 / 44 D.0. för lågt i det omvända fallet.1023 från för stort.2198 0.0.0.0.1641 .2370 W 0.0.0.0.

Dessa tre faktorer samverkar additiv eller subtraktiv, beroende på om de är i samma
riktning eller i motsatta riktningar. Alla tre är i samma mening II O , därför måste
motsvarande värden c i genomsnitt den största, medan I U av större fel är det
gemensamma motståndet av p och q är mest offset, så här de minsta värden c. .
Den ovanstående beräkning av de rena fel summor är fraktionering vanligen
tillämpas av mig på m i = 10. För att visa, men det inflytande som efter Th I, s. 124,
har mer eller mindre kört fraktione på storleken på den rena fel summa, finns även på
tillämpningen av det föregående observationsserie m = 160, och slutligen helt
ofraktionerat för varje fingrar och varje skikt, dvs från m = 320 beräknades. Den för
alla 4 lager kontrakte resultat uppstår med det tidigare på följande sätt erhålls.
Α∆ .
D

Z

M

G

K

m = 10, μ = 128 303,18

252,10

272,27 286,60 293,26 1407,41

m = 160, μ = 8

350,64

285,91

315,51 337,34 336,88 1626,29

m = 320, μ = 4 354,76

291,19

320,24 345,34 349,25 1660,78

Sum

Man ser här utan undantag storleken på Α∆ med storleken på den tillämpade m växa.
Den tillämpas från mig korrigering på grund av den ändliga m genom att
multiplicera värdena med
enbart lyfter den svagare delen av denna tillväxt,
genom att bevisligen främst på samma på variationen av konstant fel under den långa
serie experiment, som under påverkan många gånger erhållna observationer i en
fraktion den resulterande utvidgade härledda fel summa, därav preferens som jag ger
de mindre grupperna av observationer som erhålls i samband med korrigeringen på
grund av den ändliga m enligt behov för att vara mer adekvat än den rena fel summa
konstigt i sig ökning elimineras. Den verkligen varit en variant av den konstant fel
över den uppsättning av observationer, resultat från nedan följande citat för de båda
kännetecknas av den tid de huvudsakliga fraktioner av observationsserier.
I Th l, s. 213 har jag ibland märkt att när multipliceras med dubbelt så många fel
som summan av kvadraterna
∑ ( ∆ ²) med kvadraten på felet summan ( Α∆ ) 2 delat, Ludolf'sche det ungefärliga
antalet π erhållits är det ungefärliga antalet P varm, så att man har

Om m -djup i summan av antalet fel (när μ = 1). Vår serie kan tjäna som
exempel. Jag erkänner till tumme med hjälp av m = 160, μ = 1 (som jag delade 320
beloppet slutet totala antalet observationer för varje lager i två grupper beroende på
tid, och för varje enskild Α∆ och ∑ ( ∆ ²) visst) värdet av Α∆ och ∑ ( ∆ ²) med den
beräknade därav enligt ovanstående formel P i följande tabell.

m = 160, μ = 1
Αδ

∑ ( ∆ ²)

P

I U. 1Fraktionering 43,97 18,75
av

3103

2-

42,16 16,52

2974

II U . 1 -

42,91 17,56

3052

2-

46,23 21,87

3275

IO.1-

49,24 25,48

3363

2-

40,86 17,62

3377

II O . 1 -

48,28 21,14

2902

2-

36,99 15,11

3534

Sum
350,64 154,05 25,580
Medelvärdet av de åtta P -värden är 3,198. Motsvarande beräknade medelvärden för
alla fem fingrar var:
D Z G M K
3198, 3183, 3072, 3144, 3145
Den totala medelvärdet av dessa 5 medelvärden, så varför i hela 40 värdena P , har
bidragit, är var och en bestämd från 160 observationer
3148
vad normalvärdena π = 3.142 helt samtycker till den sista, osäker genom att runda,
decimal.
Utifrån detta är det lätt att det konstanta värdet

härleda vilken teori I, s. 123 talades.
Dessutom märker jag ibland att en tillnärmning av den grundläggande antal
naturliga ytor logaritmer e erhålls när den totala summan av de fel som Α∆ med
summan av de fel som roten ur medelkvadratfelet
överstiger i storlek
delat, och kvoten stiger till rutor. Det, enligt nedan som ovan, den Totalmit-tel
av P från 40 Partialwerten ( på = 160) beräknas Summa kassa hittades 2707 i stället
för det normalvärde e = 2.718.
Även om jag inte tror att dessa udda förhållanden skulle redan uttryckligen
noterats, kan de vara, men med en del andra intressanta relationer lätt med hjälp av
den matematiska teorin för fel som gäller sannolikheten för fel känt uttryck,
där π och e emot, sluta sig till vad för, i denna teori bevandrade ingen

specialutförande behöver vara för övrigt på andra håll framgår av mig med ytterligare
experimentella bevis. Den angivna villkor π , e är strikt för ett oändligt antal under
jämförbara förhållanden vann fel och varierar med upprepad bestämning av ett
ändligt antal, hur man tar sig från ovanstående exempel med 8 bestämningar av P kan
övertyga till den normala, en variation i därmed ytterligare begränsningar i stället har,
desto mindrem är. Endast för mycket små värden på m är placerad i mitten av många
bestämmelser, en betydande avvikelse från normala värden på vilka med
litenhet m växer, och på några stora mär försvinnande liten. Denna avvikelse kan
bestämmas av korrigeringen av felet summan av kvadraterna och kvadraten av
summan av fel på grund av den ändliga m som en av ett ändligt antal, bestäms av ett
allmänt uttryck m härstammar P normalt
istället = π
är det som, till exempel, för m = 10 ger P = 3,0166. 6)
6)

När det gäller korrigeringar av den här sidan 218 Se även Poggendorff
ter. Ann. Jubilee-bandet. Pp. 66 ff
På lång mer månatliga serier av observationer av både rörliga och konstant fel
minskade gradvis. Om vi delar upp hela serien i två huvudgrupper beroende på tid
(var och en av 32 observationsdagar) får vi i Summa för alla 4 lager:

Α∆ ( m = 160, μ = 4).
D

Z

M

G

K

Sum

1Fraktionering 154,94 134,56 150,12 159,26 161,28 760,16
av
2-

148,24 117,54 122,15 127,34 131,98 647,25

Ratio
1015 1119 1229 1253 1194 1175
På det hela taget, därför hade blivit den rena fel summan av 1 . 2 till Fraktion av
760,16 reduceras till 647,25, vilket nummer har förhållandet 1.175.
Dessutom komponenterna i konstant fel hittas i mitten av alla fem fingrar som
följer:
1Fraktionering 2Fraktionering
av
av
p + 0,1006

+ 0,0465

q + 0,1260

+ 0,0785

er + 0,2281
+ 0,1942
Tids fel p och rumslig fel q hade varit så från den första till den andra fraktionen
mycket betydande, felet är men minskade markant. En sådan förändring har inte
skett, men nu bara med den första till den andra huvudgruppen, men inom varje
huvudgrupp, och sammanfattning av de observationer av samma till m = 160 ökar
variablerna fel.
För ca 1 timme kontinuerliga observationer av varje dag var omväxlande med de
dagar av fingrarna i ordning D . Z . M . G . K . , och gå igenom i omvänd ordning, där
den förstnämnda med → , den senare med ¬ betecknas. I → uppmärksamhet var på
tummen färskaste, mest trött under lillfingret, på ¬ det var tvärtom. Det verkade
intressant att undersöka däriresulte inflytande, vilket, som ni kan se av följande
element, inte bra, men är synlig. Jag fick nämligen i Summa för alla 4 lager:
Α∆ ( m = 10, μ = 64)
D

Z

M

G

K

148,56 128,20 136,22 152,24 151,32

¬

154,62 123,90 136,05 134,36 141,94

Med den växande praxis gradvis förkortas, upp till en viss gräns, observationstiden,
som krävdes för de 100 prövningar av varje dag, då, kommer så småningom att fatta
beslut i varje experiment snabbare än från början. Den mitführte men detta större
hastighet inte större brister i uppskattningen bevisas av det faktum att snarare
tvärtom, i utvecklingen av serien av observationer, de belopp fel se reduceras. Men
när jag jämför fel summor dagar med de högsta och lägsta testperiod från samma
försöksperioden, finner jag ingen skillnad mellan de två i fråga. Vissa dagar kan inte
klara av upprepade applikationer av cirkeln dig innan du bestämmer dig, andra
gånger du gjort mycket snabbare i genomsnitt med domarna, men de långsammaste
besluten är inte alltid det bästa. Här är några fler uppgifter om dessa nyckeltal.
Jag har en testperiod som inte från början av observationsserie där 21 Nov. 18576 April 1858 varade, och ännu senare på alla dagar, men på 32 olika dagar av
3 Januari till bestämd, och fann i genomsnitt 63.6 minuter. Men om jag
observationsserie 3 Januari delar till nära i fyra lika delar av 24 dagar genomfördes
följande genomsnittliga observationsperioder funnen i:
1 Fack. 71,8 min (medelvärde av fyra
bestämningar)
2 - 67,3 --- 8 -)
3 - 60,4 --- 10 -)
4 - 60,5 --- 10 -)
varefter utvecklingen av minskningen från början var betydande, senare avstannade.
Observationstiden varierade någonsin 53-76 minuter. Nu hittade jag uteslutande av

den tidigare perioden, där alla observationstider är relativt stora 7) , från förra gången
av 17 Februari till 6 April, då större och mindre tider förändras oregelbundet, felet
summor för dagar med de 5 minsta prov löptider (53, 84, 55, 56, 58 min) och med de
fem största prov löptider (64, 64, 65, 66, 68 min .) tillsammans, och fick från den
förra i Summa för alla fingrar och alla lager (med m = 10, μ = 50) Α∆ = 1009,4,
995,6 av den senare, som skiljer sig endast mycket obetydlig.
7)

skulle inte ha tillåtits Dessa observationer med den senare jämföra eftersom
den ger mindre tal senare på grund av avancerad träning.
VI. Fechner (oktober 1858-januari 1859).
Vänster pekfinger. Forelimb, volar sidan, en längsgående avstånd = 10 d. . Totalt
1200 tester i 40 testdagar, av 30 observationer.
Dessa experiment dela titta på tre, var och en innehåller 400 observationer,
avdelningar beroende på administrerings av cirkeln.

α ) Tillämpning av cirkel på fingret av en kompis. Observer och biträdande sitta
mitt emot varandra, stöder assistenten armen, som gällde cirkeln stramare budget,
eftersom, på bordet.
β ) själv tillämpning av cirkeln med höger hand på vänster pekfinger.
γ ) Den cirkel i ett vertikalt läge, kläms fast med varandra på en skruvklämma och
fingret förflyttas från en till en annan. Båda cirkel avstånden är nära varandra, är
parallella med varandra, vinkelrätt mot den främre ytan av kroppen AB utformas
enligt följande:
b. . D
en .. c
A -------------------- B
där a, b , topparna av a, c , d är de som finns i den andra cirkeln, dvs (efter dagar
förändrade) det normala avståndet en gång åt höger ( R ), varvid anderemal vänster
( L tas) Sådant som det rumsliga läget här emellertid i α ) och β ) det rumsliga läget
( O och U ) går till övre och nedre version av cirkeln. Varje dag, 3 uppsättningar av
10 test observationer i följd respektiv för α , β , γ anlitade εν extern skäl alltid först,
medan β , γ varvas med den andra och tredje plats.
Skikten indikeras med parantes siffror enligt följande:
(1) (2) (3) (4)
på α och β. I U
i γ ....

IL

II U
II L

m = 10, μ = 10

IO
IR

II O

II R

(1)

(2)

(3)

(4)

Summa

εν

19,18

16,64

15,68

19,12

70,62

β

12,66

14,00

13,08

12,74

52.48

γ

10,70

12,54

11,50

12,65

47,39

Summa

42,54

43,18

40,26

44,51

εν

- 0,107

0,096

- 0,086

0,154

β

- 0,178

- 0366

- 0266

- 0,422

γ

- 0330

- 0,306

- 0,102

- 0,216

Αδ

c

p

q

er

170,49

s1

s2

W

εν

- 0111

- 0,020 0,014

0,023

0,005

0,00771

β

0,086

0,036 - 0,308

- 0300

- 0,316

0,00574

γ

0,023

- 0,077 - 0239

- 0,273

- 0204

0,00519

ε

ε1

εν 0,1766 0,1794
β 0,1312 0,1311
γ 0,1185 0,1178
Värdet på ε 1 är här värdet ε av den korrigering är inte bara på grund av den
ändliga m, men på grund av storleken av intervallet genom att
multiplicera ε med
härledd, medan det i den tidigare
serien I till VI, är korrigeringen inte är lämpligt på grund av de mellanrum.
Det framgår att administrationssättet av cirkeln α , dvs med en kompis, den i
särklass största felet summan Α∆ , och därmed de största värdena ε 1 har levererat,
vilka är beroende av att en främmande hand inte kan tillämpas enhetligt cirkeln, som
ni Det kan till och med, och bevisa hur mycket beror på jämförbarheten av
manipulation i experiment för att jämföra attityder värderingar. β och γ inte skiljer sig
mycket från varandra från, men är γ något mer fördelaktig än β. . Medelvärdet
felet ε 1 är för γ endast 0,1178 d , di D .
Även variabeln fel i εττ ) är den största, de ständiga fel c i εττ ) det minsta, och q,
är så liten att namn är möjligen kan skjutas åt slumpen, eftersom W för mer än
hälften av sintervall. De dubbla värden s 1 , s 2 håller med β ) mycket bra, i εττ )
och γ ) dåligt. Detta är εττ icke-konstigt) eftersom s försvinner nästan här. Förutsatt

istället de dubbla värdena för den största komponenten, som i detta fall p är, finner
vi p = - 0,0995 och p 2 = - 0,1150, vilket överensstämmer tämligen väl.
Om vi delar upp hela serien i två grupper beroende på den tid det konstateras i
Summa för 4 lager: ×××××××××
Α∆ ( m = 10, μ = 20).

εν

β

γ

1Fraktionering 33,10
av

25,56 23,18

2-

26,92 24:21

37,50

Det kan noteras att värdena för både Α∆ som c för pekfingret i serie II och serie V ,
men på samma sätt, bara i en annan tid och i ett annat sammanhang än värdena i
denna serie enligt β vann), men skiljer sig mycket från vad ett exempel är att man kan
ta plats försök som gjorts under samma förhållanden vid olika tidpunkter, där motion
och andra omständigheter kan ha ändrats känslighet, och ett annat spel av oförutsedda
händelser, inte kan hålla jämförbara.
I och för sig kan det ha ett visst intresse när jag här den kompletta listan över, i
varje försök fraktioner av m = 10 erhålls c värden i serien εν INKAPSLA, såvitt man
kan se det så här även under omständigheter som minskar de ständiga fel som
möjligt, men karaktären av Konstanz inte hävdas på teckenspråk. Men till dokument
för följande beräkningar Jag lägger också i katalogen för de andra två raderna.
Värden för C i rad εν av de enskilda fraktionerna
à m = 10
c1
c2
c3
c
4

0,22
0,04
0,02
0,10
-

0,16
0,08
0,10
0,07
0,14
0,12
-0 ,
03
+0.2
5
0,06
0,21
till
0,16
0,10
0,11
0,16
0,20
0,11
0,07
+0.0
7
+0.0
4
0,11
0,20
0,11
till
0,13
0,16
0,07
0,09
till
0,18
0,25
0,04

0.0.107 0.266 till 0.0.33 .46 .från 0.15 . 26 .17 .55 till 0.18 till 0.38-0 .34 .0960. 14 .56 .43 .0.0.09 .0.0.36 .11 till 0.22 till 0.08 .0.0.57 .21 till 0.26 till 0.0.30 .22 .37 till 0.41 .48 .04 till 0.27 .35 till 0. c1 c2 c3 c4 .22 .0.0.40 till 0.06 +0 .46 0.21 .0.från 0.08 0.49 .25 till 0.0.26 till 0.0.0. .0.0.0.12 till 0.26 Medium .0.25 .366 . 18 0.42 .14 .0.01 .19 .08 till 0.02 0.49 .27 .24 .36 .28 .009 .37 till 0.154 Motsvarande värden för C i serie β.0.0.0.39 .0.0.03 .13 till 0 .32 0.0.21 Medel .54 .30 till 0.0.56 . c1 c2 c3 c4 .37 till 0.47 till 0.0.086 0.17 till 0.0.39 till 0.0.04 . 24 +0. .07 till 0.30-0.422 Motsvarande värden för C i rad γ.0.från 0.0.33 till 0.0.0.50 till 0.55-0 .05 till 0.0.0.från 0.00 0.13 .0. 40 till 0.12 till 0.09 till 0.178 till 0.25 till 0.08 till 0.26 till 0.27 .0.

84 1.60 2.22 2. IU I IU I O II O 1.88 1.10 1.90 1.56 0.50 1.12 2.88 2..33 -0.96 1.50 1.00 1.306 -0. μ = 1) i serie α . 40 .12 1.80 2.20 1.52 1.60 1.32 2.60 1.60 2.05 till 0.0.48 1.330 -0.22 till 0.34 1.00 2.70 1.216 medel Från serien εν också en lista över de fel belopp i de olika fraktionerna av liknande m = 10 är givna.70 1.22 + 0.102 -0.72 1.00 2.64 0.12 1. Bråkvärden Α∆ ( m = 10.

och för Α∆ för in de givna värdena i tabellen är baserade.0259 w4 0.60 1.0299 0.64 15.0205 w3 0. 8) Det har.08 2.048040.0285 0. medan β och γ avgörande sätt genom ∑ ( ϑ ²) mer än dubbelt så stora värden ger.0111 0. med μ set = 10.0114 0. εν efter Efter Αδ ∑ ( ϑ 2) β γ efter efter Αδ ∑ ( ϑ²) efter efter Αδ ∑ ( ϑ ²) w1 0. 0.12 Vi beräknar nu den troliga felet w konstant fel från både Α∆ och med ∑ ( ϑ 2 ) med hjälp av den formel som ges. beräkning enligt ∑ ( ϑ ²) på logaritmen .0122 0. ∑ ( ϑ ²) Men värdena bestämdes från föregående tabell 8) .0145 0.041440.050619.20 1.0167 0. som enligt Α∆ .44 1.0383 w2 0.0226 0. 0.0144 0. till exempel ställa εν 4 Värden ∑ ( ϑ ²) = 0.0164 0.0171 0.92 Totalsumme19. 9) Beräkningen enligt Α∆ kommer tillbaka kort därefter. 18 16.0138 0. som visar en betydande variation i den konstant fel. 0.84 2.1. Värdena på W i tabell (se ovan) efter Α∆ beräknas. logaritmen 0. finner vi 9) : Värden w.0100 0.0110 0.0111 0.0201 Här kan du se att i εν nära omröstning i båda lägena av beslutsamhet.0093 0.68 19.0111 0.94128-4 till logaritmen för Α∆ för att lägga till.84 1.0270 0.037840.0160 0.90 2.0137 0.88 1.

men i princip fastställandet av ∑ ( ϑ ²) är lite säkrare. positiva och negativa.85186-2 vid halv logaritmen av ∑ ( ϑ ² att lägga till). den genomsnittliga summan som multipliceras med 0. I varje avdelning får dig på grund av lågt antal fall förväntar sig inte att jämställdhet mellan antalet mindre och större värden.2 för logaritmen av Αϑ att lägga till och multiplicera det första numret. 10) För här har logaritmen 0. på I O är 3 är mindre. eftersom skillnader i individuella observerade variabler av A har bestämts.0284 0. 918. med II U bestämmas enligt 6 variationer på i genomsnitt mindre än 4 är större än det troliga felet. Tabellen visar de fraktionsvärden för Α∆ på (se ovan) är en möjlighet att regeln för beräkning av den sannolika fel i Α∆ (se ovan) för att bevisa.0260 0. Härledning av korrigeringen på grund av den ändliga m 11) Uppgiften är följande: ett antal fel ∆ . 0. och båda behövs för att ta till numret. men kan uppfyllas på Αϑ tillbaka 10 ) . Av de 40 grupp värdena i denna tabell visar verkligen en mindre 20. Till serie Βmed de starkaste värdena c för att ta ett exempel.0285 0. eftersom avvikelser i denna ordning för att dessa bestämmelser inte är betydande.0299 ) av Αϑ 0. större än 20. 20 är en större avvikelse från henne (för 4 lager som gäller) fyra agenter. och har felet summan Α∆ ges. 1 Additiv. inte nödvändigt har den besvärliga bestämning av ∑ ( ϑ retur ²). är det aritmetiska medelvärdet En förväntade observationsstorlekar (vid beröring och Augenmaßversuchen från medel miss avstånd). där alla fel.0303 Ett liknande avtal finns också annars alltid. större än 7. finner man 7 lilla 3 är större än 0309. om den beräknas enligt den angivna regeln. det totala antalet m.161. Förjag U nämligen 1.309 som den troliga felet. är 6 större än det troliga felet. efter vilken. Ibland kan du övertyga dig själv att beräkningen enligt Αϕ med hjälp av (ovan) formel inte signifikant avvikande resultat av den beräkning som avses ∑ ( ϑ levererar ²). har en w1 w2 w3 w4 genom ∑ ( ϑ² 0.0270 0. dess absoluta värden (såsom positiv) . det vill säga.0226 0. som motsvarar den sannolika fel. Om vi tar avvikelserna för de 10 individuella summorna av 1918. så hela 20 är mindre. som är här för 0267.44128 i vår serie .0207 0. där II O 4 är mindre.av 0.

så är det bara så fel medelfelet tillämpligt. Summan av det verkliga felet S ∆ är en korrigering med summan av den falska Α∆ härrör. av antalet n och deras summa S är att det absoluta värdet av εν minskning. antalet n .s + n + z) εν . Den korrektionsfaktor. εν kan vara positivt eller negativt. räknar Allt illustrera detta med ett godtyckligt påhittade exempel och bevisa genom att ta itu med en rad misstag godtyckligt.Ö . på samma tillvägagångssätt som också för att . 13) För detta ändamål naturligtvis godtyckliga exempel inte längre tjänar.2s) α . om vi för εν .s εν . och de letade nedan relationen mellan S ∆ och Α∆ . fallet för Α∆ resultat. främmande de som har olika tecken det. 2) Alla främmande falska fel. kan man tänka sig följande regler 1) 2) 3) och den resulterande inferred ekvationen mellan Α∆ och S ∆ . genom vilken den verkliga medelstorleken V av den funna A avviker. 11) är När det gäller S. vilket skulle ge ut ett oändligt antal observationer. endast med hänsyn till summan av den positiva till den negativa av summan för att ta samma. Du namnger εν . Detta kan dock ske i den mån vi antar normal fel fördelningen. vara känd. s och Z har möjlighet att ersätta vissa värden. storleken på V . vars antal z och summan Z är skillnaden därav från εττ substitut för absoluta värden. som är mellan 0 och εν lögn. är z Α . vi kan. 216 ff Se Ber. sid. går detta uttryck över in i S ∆ = Α∆ + ( m . Hit felaktig felet nu är sådana hot. och precis som värdet av εν slumpmässigt tar. d sachs Soc. 1861. Så vi har: S ∆ = S + N . Den erforderliga korrigeringen kommer att hittas. summan av N är att det absoluta värdet av εν zoom.A .Z + (. 12) Vid behov. Vad nu εν bekymrad. från m observationer härrör. Men eftersom S + N + Z = Α∆ och n + n + z = m . är S . 57 ff Antag först. Men. Då måste man Α∆ i S ∆ för att slå 12) : 1) Alla fel sida fel som är absolut större än εττ . 3) För all denna världens falska fel. eftersom dessa regler gäller för varje typ av distributions fel. är N + n εν . vilket med εν har samma tecken.2 Z där α är som skall vidtas av de absoluta värdena. och därmed de beräknade hjälp av storleken på felet är inte den verkliga felet. betyder storleken A är inte den verkliga medelstorleken V .debiteras. vilket faktiskt kan hitta specifika värden för 13) .

S . och att avgöra i antal. felaktigt bestäms fel. vi får därför substituera för Nu är det även. den förra med den Gral tabell 15) för sannolikheten eller relativa antal fel mellan de storleksbegränsningar 0 och εν . Ersätta dessa uttryck för εν . av misstag vägas ges om det bestämmas av den kända integrerad bords sannolikheten för fel innebär att (som positiva och negativa) på båda sidor ovanför det absoluta värdet av εν lögn. är det möjligt s som antalet av ovanstående Εν liggande på ena sidan. är det som : . 282 f. är det. positiv eller negativ. Detta kan vara för något värde på m exakt hände. Vilken S och Z är berörda. s och Z . . För mellanhöjd observationen är i mitten av en observation att därmed av m iakttagelser från en känd sannolikhet oftast 14) Comp.korrigera felet kvadratsumma Α∆ 2 på grund av den ändliga m har lett 14) set. Cent för 1834. Encke i astronomen. den senare enligt uttrycket för det relativa felet summan mellan storleksgränserna för fel 0 och εν . Av den andra sidan om det nedan beräknas bråkdel av den totala summan av felen S ∆ bildas mellan 0 och de absoluta värdena för εν gemensamma bestånd.

Men så en för varje meter för att erhålla tillämplig allmän korrektionsfaktor. fullt tillräckligt. vilken. Enligt en känd ekvation. Jahrb f 1834. 16) Den har nämligen först för något värde på εν där h graden av precision. som ni kan se av följande tabell. Slutligen. då u = . som vi ser. där han m = 10 i stället för att strikt = 1. 305 ff .033333 1. i allmänhet. Att ersätta detta värde för h. π antalet Ludolf 16) . och . s. här följer ett litet bord som korrektionsfaktor för Α∆ för vissa värden . 15) astronom. Därefter kan en tabell beräknas. Fragmentet av sådana tabeller ges nedan. Nu du får när du är inställd kort . men vilken skillnad. får vi hädan vad som kan ställas in med rimlig approximation eller Den sistnämnda.Om e . är dock när ε enkel resurs felet. och uppsättningar .0326699 skulle vara. finner vi genom att integrera ekvationen ovan. lite mer än de förra ansluter till mycket kraftig korrigering. som visas nedan. basen antal naturliga logaritmer. är försumbar. Med beaktande av endast den första termen i båda uttrycken. där korrigeringskoefficienten skarpa för varje värde på m ges. för varje värde εν Men eftersom här εν = . en har de värden och att utvecklas enligt sina allmänna uttryck i oändliga serier och behålla endast den första termen.

genom interpolering av den tabell.16667 1.006400 0. korrigeringen är helt annorlunda från det ganska irrelevant skarp. med Zuziehung andra skillnader.3549580 0.0635945 0.12500 1.0157896 1.00333 1.0101 × × 100 1. som Encke i astronomen Cent 1834 är.2248 × × 10 1.03448 1.010702 0.00667 1.016139 0.4142 3 1.01667 1.003193 1. formel.116404 0. för ε q skarp M Corr 2 1.003192 0.010724 1.0031780 1.1471351 1.1006682 1.0105573 1.4273712 0. skulle därför vara helt överflödig.03333 1.416010 0.0898408 0. har beräknats men direkt efter den (ovan) given .20000 1.0050 Värdena för och som har använts för beräkning av korrigeringen är vassa. eller bara för att gå tillbaka.0260 30 1. är korrigeringen för medelkvadratfelet redan är kända för Korrektionsweise bifogas.00334 1.00671 1. där vi ser att denna faktor allt större än för Α∆ och därmed är.183515 0.på m enligt både beräkningen mycket kraftig minskning till bifogade värderingar och är. fd.032889 1.0313296 1. Korrektionsfaktor för Α∆ och ε .11111 1.01695 1.118697 1. från vilken man kan se att även om upp till minsta värden av m sänker sig. att den.0541 20 1.01123 1. Samtidigt.1158224 0.189318 1.0171 × 50 1.0063460 1.032699 0.1992010 0.01111 1. som enligt de olika approximationer.006407 1.016173 1.

2 Addition. som ε 1 varm. fortsätter vi med inspelningen av intervallen 0.1519585 m ε 1 fel belopp för intervallet. varför det första felet för stort. vara slagen 20.ex. och skulle bara oändligt återkommer sällan.1581058 m multiplicerat betyder 0-0. hur mycket av det beror på att det är fel och vilka lagar han lydde. den sista som skall vidtas för liten. och till exempel i = 0. Om vi satt bara. på det här sättet felet summan är det större än när du spelade in varje misstag efter hans korrekta värden med sig nämligen i de mer starkare relationer större. och därifrån genom att dra den verkliga medelfelet. förhållandet till den verkliga S ∆ ansträngning är att avgöra. inte har undersökts hittills. kan man inte urskilja fel i minsta detalj. pp 93ff. kommer det verkligen något fel med sina sanna värden citeras så ofta som det inträffar. 17) Härledning av korrigeringen på grund av storleken av intervallen. kommer att flyttas till närmaste gränserna för olika intervall.25 σ 1eller ¼ ε 1 .25 σ 1 och 0.Genom detta fel hälften till ¼ ε 1 är hälften misshandlades till 0. vilket beror på den sistnämnda omständigheten kompenseras.10. att antalet fel i intervallet från 0. t. 0. Var på den andra sidan i intervallet av uppdelningen mellan det inga fel accepteras.25 är ε 1 . är dock så mycket större än felet i intervallet från 0. 217 Så vitt jag vet.25 att ökningen av felet summa som uppstår från den tidigare omständighet. kvaliteter finns tillgängliga och liknande i inspelningen.20.25σ 1 till 0. 0. Återigen. 17) Jfr Rapporter d sachs Soc. hundratals delar.20 till 0. så vidare . För intervallet 0. får vi genom att summera dessa fel.15 och under 2. verkar det som om detta skulle behöva kompensera för ett stort antal experiment. det genomsnittliga felet så ofta för stor listad som för liten.15 till 0.50 σ 1 är det normala antalet fel enligt tabellen i den integrerade 0. då eventuella fel. inte genom att minska. I matematisk mening varje observationsfelet av en mycket specifik storlek har bara en oändligt liten sannolikhet. antalet m är den verkliga felet summan S∆ . tusendelar av linjer. Efter den kända tabellen sannolikhet gral (efter samråd interpolation) är i pauserna av magnitud fel från 0 till 1 / 4 ε 1 vanligtvis 0. 0. När allt klart. etc. detta är nära men inte exakt fallet. Vad faller i mellan. är det lika fel summa för detta intervall får man med 0.1519585 meter .5-0. men gå ner bara upp till en viss gräns är det. så alla fel på gränserna för intervallen är flyttat från denna storlek och ett fel summa Α∆ erhållits. med det. och så att du stannar omständigheter i tio delar.1581058 av det totala antalet fel inkluderade 18) . Så härmed multipliceras medlen mellan 0.00.50 σ 1 di 3 / 8 • 0. 1861. Omfattning en nu som följd. är den större intervallen erhålls i inspelningen ändå olika. fortsätter. När det gäller S. Jag nu hitta den ovannämnda korrigeringen på följande sätt.30. utan snarare det faktum att antalet fel i en viss storlek relativt snabbare än deras storlek minskar. Men i den verkliga observationer. över 0.20. är i proportion till medelfelet.

8 999 230 3.6 996 441 3.1 88351.00 ε 1 fortsatte: men har försummat den högre fel på grund av deras försvinnande sällsynt företeelse endast inflytande på högre Decimaler än anses här. där h = ett mått på precisionen jag hersetze lättare att kontrollera ovanstående derivat: h∆ 3.9 999 652 4. i stället för den verkliga summan m ε 1 = S ∆ . 18) Det finns i övervägande att djupet i den integrerade mått på precision h lika är när π Ludolf'sche numret.003321 m ε 1 . 20) Jag erhålls med följande värden för felsannolikheten att utses från 0 till ∆ vid följande värden på h ∆ . Summeringen här är dock bara upp till ∆ = 7.0 999 846 är att .4 984 780 3.5 992 569 3.genom hela skalan av defektstorlekar. För ett intervall i = ε 1 var sålunda detta och därmed värdet Α∆ = 1.9999779093 3.2 939 740 3.7 998 329 3. Hela dessa summor är 1.0 0.3 969 422 3.053643 S ∆ emot. 19) h = . 3. Dessa bestämmelser är ett medel för interpolation till h ∆ 19) = 3 föregående tabell sannolikhetsgral av fel under Mitzuziehung andra skillnader och egen beräkning för högre värden efter omvandling av den integrerade i en oändlig serie 20) med noggrann översyn av de erhållna värdena har påträffats.

20 1. Dock är avvikelsen från torget framsteg så liten att den kan rätta försummas.026713 0.0016673.10 är lika med 0.1067072.10 1 .80 1.724. ε 1 är den sanna medelfelet. i stället för att han skulle vara efter de kvadratiska relationerna 0. är han på = 0.109193. även Detta leder till den kvadratiska ekvationen ε 1 ² . och som u varmt.4.109193 efter Det ser nu ut så här från den tidigare bestämmelsen.0066757 0.539 0. där = 1. Hot Nu γ kort av värdet u för = 1. Dock växer värdet lite starkare.1 999933 4. Liknande resultat för mellanliggande värden. för när han var på = 0.εε 1 + γ i ² = 0 erhållna . 0016673 0.2 999 971 Utan interpolering. fick jag direkt för följande intervall förhållanden förhållandet av false till det verkliga beloppet.80 lika med 0. det belopp med vilket värdet överstiger 1.40 1. sedan av de kvadratiska relationer Och om ε det falska. märkbart i förhållandet mellan de fyrkantiga montrar. 7.

och nu endast omedelbart bär känsla eller ansluter beroende på en annan uppfattning. för <1 men u är en liten lite mindre än de värden γ = 0. XXXVI.Men det är.053643 0. så vi kan i kraft av beslut i Binomialsatsen och behålla de två första terminerna vilka är Men genom att m ε 1 = S ∆ . och ibland vi attackerade så sedan på de inre psykofysik och över. charm som den yttre. Låt oss kalla oss tillbaka: inte överklagandet direkt sensation. kan du inte se inuti. vi kallade kortfattat den psykofysisk. att vägleda oss till den centrala lem. så jag måste bara 0. Våra tidigare studier. skall anges direkt kunde. Detta yttre pekare här representerar oss stimulus uppvisar emellertid den psykofysisk . irriterad och känsla översätter nödvändig i en sådan mellan stimuli och det betyder lem på ena sidan och mellan mitt lem och känsla på den andra handen. är rättsförhållandet den direkta upplevelsen av följande. bara de yttre psykofysik stöd och förberedelse för att leda djupare inre psykofysik. så att säga. så länge klockan är rätt swing. håller kugghjulet av hjulet. formler rörde sig mycket i området för yttre psykofysik och endast i förbigående. och den känsla som bara den inre upplevelse. men passagen av den yttre pekare. I entrén till de inre psykofysik. m ε = Α∆ framgår det genom att multiplicera båda sidor av m Eftersom en av serie av observationer. och det rättsliga förhållandet mellan det yttre och inre Endgliede denna kedja. som bär med sig i enlighet därmed. men mellan honom och den känslan driver fortfarande en inre fysisk aktivitet. som vi. eftersom γ satte en liten del. Charmen vi sedan släppa efter att den har tjänat sitt syfte. I en klocka. måste vi ha försonat oss till den centrala delen av den yttre Endgliede. som vi beslutar i nästa kapitel. som jag tidigare tagit upp. Övergången från det yttre till de inre psykofysik. skulle vi bara dra sin relation i stället för slut länk av det yttre till det inre Endgliede i beaktande. men bara mellan slut medlemmarna i denna kedja.Sedan 4 γ jag ² alltid små jämfört med ε 2 .053643 motsvarar efter den kvadratiska framsteg. där måste göra mindre ofta> 1. Innerpsykofysik.053 som γ (se ovan) som antogs i Korrektionsformel. en som vaknat ur sin charm. resultat. I ytterpsyko har vi hoppat över denna medellång sikt.

Och antagligen på något doktrin är så viktigt. bara att de är läsbara upp till vissa gränser för de yttre stimuli. kemiska. som kommer till uttryck i den grundläggande formel och mätning formel. och att ha ett drag. Little har använt oss vilken typ av stimulans. Nu verkar det som att när vi alla ska föras in i det inre. är alldeles för långt ofullständigt. innehåller den också en kunskap om den interna växel till. mekaniska. eller ljud. För vad är elektricitet? Låt oss bara säga att vi inte vet. oavsett vad som kommer att visa sig senast som den grundläggande karaktären av denna rörelse. det var inte på något sätt nödvändigt att ta upp vilka dessa stimuli och av dem vaknat rörelser för att fastställa de grundläggande lagarna för yttre psykofysik . men det kommer att agera nu för endast frågor av den andra typen och härmed endast för förhållanden mellan den psyko rörelse. I själva verket måste man skilja mellan de två frågorna väl och skilt sig i behandling: vilken karaktär den psykofysiska rörelsen. den viktigaste frågan som den har att agera i det här fallet. men resultatet visar sig att vi har möjlighet att tränga in i de inre psyko upp till vissa gränser. den fortfarande giltiga. di-substrat formen av psyko rörelse kräver endast att vissa villkor samma som bekant. utan vår hjälp och kunskap eller särskilda antaganden om naturen. och hur man kan utveckla. som i vår. förutom att den är motsatt den när klockvisare. Finns det elektriska. och vad anatomi och fysiologi lär oss från den inre fysiska överföringen.rörelse under loppet av hjulet. som är föremål för vår andliga och rörelse. och som vi vänder oss till diskussionen om några allmänna inledande frågor i följande kapitel först. . Den 38: e Detta kapitel är avsett att leda till detta beslut. vilken roterar det inre hjulet här. För övrigt har vi precis stått tillräckligt länge i fysik till teorin om ljus och ändå stå som teorin om elektricitet. och på vilka villkor denna rörelse gör dessa och de relationer den andliga rörelsen? Den första frågan först återstår att se. Denna översättning medger ett a priori val beslutade genom beslut av ingången till de inre psykofysik och det första skälet detta kommer att placeras. Naturligtvis kan passagen av pekaren ger oss inte bara en inblick i den inre rörelsen. måste lära sig i går in i de inre psykofysik. antingen sätt formade rörelser en ponderabla eller imponderabeln medium? Låt oss bara säga att vi inte vet. eftersom det inte beslutas för nu att tala i en av de sista kapitlet är en allmän uppfattning om det. men att det finns relationer av dessa rörelser. oavsett om det var lätt. men är redan teorin om elektricitet! Dessutom har vi redan kan bevisa de yttre psykofysik att det inte är den typ av rörelser är vad det är om de viktigaste frågorna i denna lära. utan att vi vet om det. eller vikter att oroa sig för. ja det är en av de första formella Prinzipe se likadana. som föregick som är giltig för alla förhållanden. i Webers lag och det faktum tröskeln. Den första. kommer att vara den som översättningen grunden för de yttre psykofysik. så länge tvivel om kan stanna beslutet. och så är vi också de inre psykofysik att bygga vidare på det yttre och de viktigaste punkterna i samma kan avgöra utan att göra anspråk på att veta vilken typ av psyko rörelse. för att även tillåta bestämda slutsatser enbart på den mest allmänna naturen av psykofysisk rörelse. som kan förbli osäkra.

kropparna av den psyko fysisk aktivitet. varvid inte bara den yttre änden medlem av stimulans. Utan att veta de psykofysiska processer som är föremål för en och annan. mental likhet och skillnad en psykofysisk. minnen är i föreningen. stimulus. gör ett funktionellt samband mellan de två inte låta anta. liksom de bakomliggande processerna är en Prinzipe föremål för föreningen. känslan från den andra sidan fram fallet. i brist på en bättre term för det. tillsammans med det rättsliga sambandet mellan den yttre och inre Endgliede. intuitioner kommit till honom från utsidan. för det andra. mental styrka och svaghet i en psykofysisk motsvarar. Minnen utvecklas av idéer. . vilket kräver existensen av det allmänna medvetandet Minnen fortfarande bär formen av intuitioner. och varje dag denna kunskap kompletteras med nya fakta om anatomi. Bara om nu förhållandena av det yttre ändelementet. men det är också rätt för oss att de erfarenheter som vi kan göra i området för yttre psykofysik. göra vissa krav på villkoren för den inre mellanliggande del av psykofysisk rörelse som gör att vi från en sida av detta. vilket gör erfarenheter i ämnet för omedelbart ingripande av ändorganen kvar i mellandelen. är det med villkoren i det inre ändelementet. minnena underliggande processer är fortfarande formen för förslitningsprocesser som omfattas av de åsikter. Förutsatt mer allmänna psyko-fysiska förhållanden. den mentala inställning och förutom konsekvens en psykofysisk. och med hänsyn till det faktum att den är inställd avsevärt med ett funktionellt samband mellan kropp och själ i sig betecknas med det korta namnet på verksamhetsidé och illustreras av ett exempel. fysiologi och patologi. kommer de bakomliggande processerna vara där. utveckla deras bakomliggande processerna är rent från den befintliga psyko Bestande eller kräver tillsats kick av nya idéer från utsidan. såvitt den psykiska har sin bas i det fysiska. När vår inre upplevelse handlar om hela vårt mentala liv direkt till anbud. Minnen kommer från det inre av sinnet. om man antar ett universellt medvetande. känslan och föremål av erfarenhet är några av de mellanliggande lem. men upp till vissa nivåer. Såtillvida vi nu har att göra framtiden mer än en gång av denna princip kommer att använda. kan vi ändå nära efter den funktion Prinzipe att de psykofysiska villkor minnena för att utveckla idéerna. vi känner kroppen av psyko-fysisk aktivitet och dess fördelar. där relationerna mellan effekterna av den stimulans och känsla i en sådan är översättningsbart mellan psyko rörelse och känsla. kan den. men också den inre änden medlem. Eftersom inte bara skulle vara utan sådana referensförhållanden. delvis fast att rita. minnen är generellt svagare än tro. Men det är inte. Även om vi inte på något sätt härledas från den typ av andliga rörelser på vilken typ av underliggande fysiska rörelser. där båda ingår.är vi övergivna av hela upplevelsen ytterligare. Snarare är vi kapabla att det som har påbörjats från de yttre psykofysik sedan att träffa upplevelser inifrån och för att motverka att härmed dels att fortsätta leda den externt bunden kedja av slutledning. men förmodligen dra slutsatsen att den psykologiska connexion psykofysiska sammanhang. även om det bara ofullständigt. så att den slutsatsen kvarstår ännu att fylla i gapet. det vill säga nära omfattar ett substrat och vilken form har dessa rörelser.

även om de faktiska förhållanden som kommer att komma hit för språket. villig hålls där. fysiologiska och patologiska fakta. gör entré i det inre av nya krav. . här är hur långt talat om själen utan hänsyn till särskilda metafysiska antaganden av sin grundläggande natur.Nu skulle det vara mycket tomgång. bred utföra denna typ av översättning av psyket i psykofysisk. tänka. snarare kommer att försöka allt vad det handlar upp. oavsett vilken allt som vill hålla utifrån vad som kan visas mycket filosofiskt otillräcklig. kommer vi att gå in på detaljer och kan se något som stöds av . känna. liksom allt annat hittills. och endast när en sådan koncession shower. som vi har drivit tillbaka så mycket som möjligt till ingången till de yttre psykofysik. I allt som följer. men som. Men hon kallas vägen för boende med mot vad vi kan öppna från de yttre psykofysik sedan och enligt anatomiska. metafysiska diskussioner avstå helt.Således. kan lägga till bättre än det andra yttrandet. är redan väl och säkert. och jag kommer att prova honom här av en enda. Det är tills nu i förhållande till vad som kommer att behöva göra de inre psykofysik. och vad som uppfatta. och som sådan är inte likgiltiga för yttrande. så länge det inte leder oss längre än bara en ren översättning. och gradvis. men en hel del förefaller mig. utan att leda en säker steg och på. sammanfattar deras existens helt enkelt genom sin enhetliga medvetandet. om än något utvidgas. tror jag stadigt och säkert. Sätet för själen. på grund av vissa sakfrågor som kommer att vara endast något mer allmän än den vi diskutera senare. dock. för att följa kapitel under ovanstående rubrik. Faktum är dock sannolikt en försiktig och ansvarsfull kombination av dessa olika sätt för att vara lämpliga för att göra de inre psykofysik till något mer än föremål för spekulationer. räcker för det som följer. Inte alla av de steg som utförs i det följande. bara lite. Om själen har en självständig existens eller inte? Håll någon åsikt om det eller söka diskussionen i filosofiska skrifter. a) säte för själe ni en vida re men ing. men arrangemanget av hela. Behovet allmänna preliminära diskussioner om förhållandet mellan kropp och själ. i förhållande till vad som skulle ha råd utan samarbete med dessa principer. kommer det inte att bli något av yttranden beroende. XXXVII.

vi behöver inte oroa dig för oss. och föremål för yttre erfarenhet.Termen. efter kursen inställd av oss att gå för det. och det är det som gör både datorupplevelse måttlig till varandra. eller åtminstone deras förhållande till kroppen själv som en fysisk leda tillbaka till detta. om inte helt så som kroppen. som termen sätet. känsla. med en säregen connexion förälder och en icke stigande i periodiciteten för den yttre världen periodiska förändringar och en regelbunden demontering sekvens av rörelser är. bundna. själens säte i kroppen. på plats jorden där du hittar hans kropp. och därmed bevisa sin existens. samma också snarare på ena sidan som den andra delen denna kropp bunden att tänka. och några metafysiska idéer om själens natur. som vi vet kan i detta livet. Dessa kommer att ske och inte heller den andra omständigheten. så måste själen. tänkande. är frågan inte avvisas. för att indikera för kroppen . Om vi nu därpå från den filosofiska sidan får mycket olika och mycket omtvistade svar. om någonstans att tala om en relation av samma till rymden. och det fysiska systemet kan existera endast vid liv och hålla ihop. Under tiden kommer alla att hitta faktiskt . och därför sätet är samma gräns ännu mer. Detta är det vanligaste. Men innan frågan är bara efter synvinkel. som de. visar att du har hittat tillfälle att lösa ett rumsligt förhållande till sin kropp i själen. samma sits. systemet till andra fysiska varelser att förstå. eller tror att sitta som en enkel enhet i det ena eller andra mer eller mindre bestämda eller obestämda Platser av samma. och uttrycket. uttrycken. och inte heller till något organ eller kroppsliga system för omvärlden. där ett givet fysiskt system håller ihop vid liv. avkänning. som tur är. om inte från samma perspektiv som vi anser bunden snarare till ett visst organ än den andra en viss själ. Den rumsliga relation av själen till kroppen. I båda sätt att var och en till sin egen själ kropp har en relation som varken har kroppen av en annan. som dock det första förutsätter att de här-världsliga medvetna aktiviteter i själen med sådana av det organ till vilket hennes liv i den här världen är bunden i allmänhet är relaterade med ett förhållande på villkorlighet i synnerhet. Av erfarenhet uppåt erbjuder följande entydigt svar är: Vår själ som varje själ. det grundläggande faktum. inte på något sätt vara untriftig eller oäkta. visa påtaglig. har varit som han ersätta är. och att de går med kroppen genom världen. att bara existera med möjlighet och verklighet medvetandefenomen. vid liv. Men måste denna gång emellertid erkännas. hon är inte vad du frågar får. alla kan inte låta bli att tro att hans själ tvärtom. som de säger. eftersom kroppen av en annan. syns i en viss plats. förutsatt en viss själ i denna värld lever vidare. etc. mot vilken en själ kan ses på alla knutna till en kropp med uttrycket bondage innebär början endast till en annan av den fysiska världen lånade bilden. så att hitta några andra platser. på grund av vilka vi räknar ihop en given kropp och en viss själ. När subjekt och objekt av inre upplevelse samtidigt är naturligtvis öppna själen efter. men genom förmedling av kroppen med vilken de hänför står. det vill säga.tvungen att räkna sin själ i stället för sin egen kropp. en lokalisering i rymden kunna. med vilka vi har att göra här ensam. Dessutom är det vanligt vanligt själen som en särskild fin essensen av säregna naturen sprids genom kroppen.och detta faktum måste det finnas verkliga skäl .

utan att tänka så att Han sitter på alla platser i huvudstaden. så att det alltid finns solidaritets sammanhanget. Omvänt kan lyftas den världsliga själslivet genom insatser av varje punkt. snävare mening föregripa någonting. därför är skyldig i stället för att meddela en dem inwohnendes i sig livsprincip. organ. utan den världsliga själslivet wegfalle eller väsentligt skulle brytas. det som betyder mycket. För att sammanfatta dessa relationer. varje sida. att inte hela kroppen för att bevara denna världens mentala liv bidrar i hög grad som vi fötter. I det här fallet. för att tala om en själens säte i strikt mening .är bundet i kroppen sätena. varje system i kroppen tillverkar när förlovn händer bara tillräckligt långt eller i rätt form och styrka. samma som förklara säte eller bärare av själen i vid bemärkelse. som för övrigt i sin tur sitt liv endast i samband med Dessutom. så de ordna sig efter allmänna punkter nedan: . från alla delar av kroppen. men skillnaden är allt bara relativ. där förstörelse inte bara långt på en gång. Under tiden kan det verka tittat närmare. även i hjärnan. lemmar. man skulle ändå hela kroppen kan ge henne plats i den utsedda här en vidare mening. Snarare vad som är fallet med de händer. kan vi erfarenhetsmässigt bedriva endast i den här världen. öron och många andra delar av kroppen kan skäras utan väsentlig skada för själen liv genom själen av förlusten. öron. verkar därför översättas så långt som vi bygger på den faktiska och inte vill börja med metafysiska antaganden. till en början endast i termer av en beredskapsplan mellan Bestande och verksamheten i själen och kroppen. Nu tycks utesluta dessa delar av sätet för själen redan i vidare bemärkelse när det etablerade synpunkter. Dessutom kan de delar av kroppen. soul säte i ett bredare. och även hålla ihop bara i en livlig aktivitet. hur ett palats eller en hel Huvudstaden heter säte för en kung. inte absolut. kan du spendera kroppen som kallas inspiration. och söka upp den del som inte kan förstöras av sig självt eller försvinna eller kan avta i sin verksamhet. näsa. Ett sådant organ del av exklusiv betydelse för bevarandet och ostört existensen av denna världens andliga livet är inte att finna. system kropp med tjänster för speciella ändamål och under. så länge som den tillhörande själen kvar i det här livet. i den mån förstörelse eller störningar samma enklare stagnation eller en störning av aktiviteten av den återstående organiska maskinen bär samma utsträckning eller grad än andra. där den förekommer med särskild betydelse. en grundläggande faktum att c) i detta kapitel anges mer i detalj i de avsnitt och kommer att diskuteras. följt av en synpunkt är att bygga senare. Dessa uttryck. näsa. Även om själen egentligen borde vara en betydande enkel varelse. Den allmänna utvecklingen på kroppen för själen ordna då de särskilda delar. I den mån förena alla delar av kroppen solidariskt samarbete med makten att få själen i det här livet. men i den mån känner när deras externa hjälpmedel att kontakta med omvärlden i förhållande till agera på dem kommer att försvinna utan att lida deras livskraft och utan hennes hjärta är störd. och från vilken vi kan fråga sig om det sträcker sig bortom den här världen. så länge de är alltid uppfattas så som de definieras här. vars integritet är viktigast verkar för liv att existera vid liv även endast i samband med det hela. fötter. men vissa delar är viktigare överlägset än andra.

Så länge alla delar som kan vara representerade. försvagas i deras makt för underhåll och service av själen i denna värld. men tillgångarna i solidaritets representation av delar ökar med varje liten förstörelse. har en exklusiv nej. I detta fall. effekten av både Prinzipe kombinerades. det vill säga i samband med vad som är sant i vår kropp. som vi just har därför kallat vår kropp. Från andra sidan. gör själen inte känner nackdelen. principen om representation och tillägg av delar till din tjänst vår själ bara i större skala i världen. så att även till synes likgiltiga ingripanden men hittills inte likgiltig. så att till och med tillräckliga medel för att representera den förstörda är kvar. Själen kan verkligen inte existera utan den övriga världen sammanhanget. men inte också den andra aspekten. om förstörelsen inte överskrider vissa gränser. och om förstörelsen går för långt omöjligt. hon gillar nervsystemet påverkas eller inte. I detta avseende har de flesta objekt har några samma och olika. när vår hjärna och nervsystem utan sitt sammanhang. denna hand: men när tonar fan av denna värld. Men i allt detta är fortfarande en synvinkel. ögon. eftersom det från och med nu endast en mindre ny procedur måste göra en fortsättning av livet omöjligt. Man skulle kunna tro att samma synvinkel. vad kommer att hända men ändå tillräckligt eller otillräckligt omständigheter kan. bryter ner bara den delen av världen. öron. finns i sin helhet. de två händer. vissa delar har större betydelse än andra för såväl fortsatta livet. de stöder det samtidigt. ibland med en övervikt av en. inte i resten av världen. vilket gör att hela vår kropp räknas som kroppen av vår själ i en vidare mening. vilket gör att det kan våra själar våra kroppar i ett föredraget förhållande före resten av världen. i varje lunga. likhet och liknande befattningar är lämpliga för dig att sträcka ut sina resultat för själen. eftersom tjänsterna i livet. Förutom den tidigare diskuterade det viktiga faktum att den världsliga existensen av vårt själslivet inte är signifikant bundet till förekomsten av en enda specifik . som i vår kropp giltigt bevisar. Därför. de enskilda alveolerna. och det är för dem bara en av dem. faller man bort så måste den andra leder till önskat resultat enbart för att passera. innehåll och effekt förändring med resten av kroppen. njurar. hjärnhalvorna på varje hand varje finger. och själen att tjänster är en sådan solidaritet att varje minsta och upp till vissa gränser och med större delen kan representeras av andra eller till och med hela resten. de kompletterar varandra för tjänster som kan ske med någon av dem ensam. innehåll och effekt förändring med resten av världen lika lite kan bevara själens liv i den här världen. Allteftersom de delar av organismen på grund av sin likhet.att stå på samverkan mellan alla delar av kroppen till makten att få själen i sitt liv i denna världen. eller wesentlichst tjänster för själen i livet förkortas att se. lungor. ibland den andra. varför vi förväntar oss att våra kroppar till våra själar. fötter. delar den funktionen mellan dem eller växla mellan dem. därför måste låta vänta hela världen att göra det av hela vår kropp utan sitt sammanhang. I enlighet med den andra handen som delar på grund av sin heterogenitet och ojämlik ställning är mindre benägna att företräda sig själva. så att till och med saknade delar av vår kropp upp till vissa gränser kan ersättas med hjälp av omvärlden. och för att tjäna syftet med detta liv.

och om nu vår själ hennes kropp med omvärlden . eftersom genom detta uttryck igen bara inget annat att säga än vad fakta säger. för som en verknüpfendes princip fysiska sammansättning och sekvensdivergens att förklara. och de är fria sedan uttrycka samma omständigheter till deras fördel genom bifoga de antagna speciell själ ämnet eller mona demgemäße krafter och relationer till kroppen. tar den andra viktiga faktum att han inte var i raden av ett visst ämne i kroppen men att den är i stället kopplad till metabolismen i kroppen. som för den som externt som en sammansatt nerv-processen verkar internt kan verka som en enkel känsla. eller länkade metafysiska idéer om vilken typ av själ i det. än den hos barnet. och vi gillar det på annat håll om det är att fullfölja det ömsesidiga beroendet mellan själ och kropp i motsatt riktning. dessa formler kombineras med den faktiska ståndpunkt som representerar den inre publikation enhetlig eller förenklad. den fysiska förändringen och avvikelsen beror på verksamheten i kroppen.kroppsdel. Och så använder jag när det är en fråga för att spåra försörjningskvoten i riktning av själen till kroppen. kan vi inte upprepa nog. förutsatt en verknüpfendes princip behövs också för olika som den länkar.Därför är det lika övertygande att säga. så länge man inte vill sluta sig till uttryck. eller det finns alltid nya material i sammanställningen av en. som det hittills handlat för att enas under en formel som sammanfattar fakta kortfattat. eller märkliga ämne. bara att de alltid ska förstås och tolkas i enlighet med fakta . Är utrett att kan väcka frågan om inte precis som det ekologiska systemet i vår kropp ett medvetande som verknüpfendes princip eller resultat. vad som skiljer förutom för det yttre utseendet på en mångfald i sig. de faktiska relationerna mellan Bestande av kropp och själ. 1 kap. av vilka det framgår. Någon annan kanske tycker att det är mer praktiskt.) Etablerad formel som den andliga inre utseende som är det som utåt framstår som fysiskt. som formeln att själen är principen sammankoppling av fysiska sammansättning. med eliminering av den gamla. och det är detta behov inte tillåtas mindre. eller föredrog monad. samma gäller för hela världen. Samma själ förökas successivt på ett sortiment av ständigt nya material på. oberoende av den valda studier här. Det är allt. men försvinner i ansökan till den faktiska. Även om skillnaden mellan de två uttryckssätt kan visas filosofiskt mycket viktigt. och som av detta eftersom detta är något enhetligt i förhållande till grenröret som är en del av hans existens. Tar även med själens liv i enlighet med hur snabbt metabolism till sig till animation. så det är sammansatt av kroppen av den gamle mannen från alla andra ämnen. bär inom sig. till vilken själen är bunden. är själen liv bundna för bibehållande av en fysisk förändring som en fysisk sammanställning såsom hinwiederum att utbytet för bibehållande av själens liv. och kommer härmed har just sagt något mer än vad de tidigare fakta säger. För dualistiska föreställningar och monadological båda uttrycken är inte bekväma alls. finna sig bekvämt att själen eller det andliga livet snarare som ett resultat. men bara från fakta. som en följd av en sådan. Med (Th I. men solidaritets ramen för kroppen. eller entelechy. Det kan nu vara upp till var och en. beroende på om man vill tro det. eftersom de var i spetsen för ett ensidigt filosofiska system.

respektiv hjärnan. så att endast en del av kroppen. men detta genom hela kroppen. kan du plocka upp tillgångarna i en viss känslor. ett fysiskt brott på den sovande kan väcka dem. Genom förstörelse av särskilda nerver eller delar av hjärnan. b) säte för själen i strikt mening. vi ska stanna här i montern. vilket är en fråga om mer direkt upplevelse.utbytt sakta och ersätts. är på grund av följande fakta. Ur förhållandet mellan villkorlighet mellan den världsliga levande Bestande vår själ och kropp i allmänhet och hela som vi har etablerat begreppet soulfulness One och själ sätet i vid mening. Nödvändigheten av att särskilja en smalare själ passning inuti den andra i den meningen som just nämnts. förresten inget tvivel. är ett förhållande mellan projektvillkor mellan de medvetna processer i våra själar och därmed sammanhängande verksamhet i vår kropp som skall urskiljas. nedan kallat ett säte för själen eller medvetandet. hävdas. vilket de är anslutna. inte genom att förstöra . och även i min mening med riktiga fuga. om medvetandet är det med dem och försvinner. om inte döden är bara en snabbare förändring av hemvist. men som själva kan uppstå och existera endast på grundval av att de allmänna levnadsvillkoren. eftersom de hellre växelvis sover och vaknar. och nervsystemet. de väcker en känsla. och hur är inte sant för andra varelser än människor och dess närstående varelser. men det är inte vår uppgift här. och att vi orsakar någonsin hos människor och djur som har ett nervsystem och hjärna. Precis som de särskilda villkoren i medvetande som sträcker sig endast av en del av livet. utan att därför alltid är medveten om. så länge som livet på möjligheten att sådana fenomen i allmänhet upprätthålls. och med förbehåll endast för att påverka vårt nervsystem som stimuli och relatera den drabbade nerven stadigt till hjärnan. de särskilda villkoren för medvetandet helst före den andra kroppen i nervsystemet att söka särskilt hjärnan. eller viss del därav hos människa och de högre djuren. Vi kallar en själ vid liv så länge som hon har förmågan att producera fenomen av medvetandet. men det allmänna genom hela livstid. för att upprätthålla den. eller nerv att producera aktiviteter som åtföljs av fenomen av medvetande. som vi kan se i strikt mening. vilket som har att tillämpa särskilda villkor för medvetandet. där de bytte den gamla smala kroppen på en gång med en annan. Nu behöver du dessa fysiska förhållanden och processer som kollektivt kallas allmänna villkor för bevarandet av denna världens mentala liv av att vakna och sovande och motiveras i solidaritet connexion den livliga aktiviteten i hela kroppen är inte heller nalkas särskilda villkor för att upprätthålla vakenhet. samtidigt som i de följande avsnitten detta kapitel speciellt att debatteras frågan kvarstår om huruvida själen närmare säte för en bestämd lokalisering inom nervsystemet. Endast de delar av kroppen. I själva verket kan i naturliga filosofiska och religiösa överväganden sådana analogier. respektiv hjärna var fortfarande kapabel. kräver samma till dess tillstånd och yta. Godtyckligt rörliga delar är föremål för påverkan av viljan bara så länge som de är anslutna med hjärnan genom nerverna i sammanhanget. Att sova och vakna är egentligen alls kopplade till fysiska förutsättningar. eftersom trycket på hjärnan inducera sömn. som är försedda med nerver som är känsliga. Omvänt hjärnan kräver inte konstant relation med specifika delar av kroppen.

och omvänt stimuli som passerar genom den andra själ säte. Det råder enighet om att inte hela kroppen är i samma förhållande gäller för själen. och där men rörelserna i själen är i funktionell relation med fysisk rörelse. Det kan fortfarande tveksamt om de någonsin missa under sömnen och i övriga delar av kroppen eller är precis under tröskelvärdet. ring psyko. om de överstiger en viss nivå av styrka. vad man inte ska ta för nu. som åtföljs av medvetande. I det avseendet är vi de fysiska aktiviteter som det andliga är i direkt funktionellt samband.andra delar av kroppen. med en hand. som är mindre lätta att ett gräl om den faktiska. naturligtvis kan ingen rörelse göra. men som enligt de når bortom den smala. Men om sådana rörelser inte kan gå vidare i en punkt. kan inte ens byta jobb. acceptansen av olika hjärndelar röra att tjänsterna för de allmänna andliga livsstörningar är de observationer av störningar av den allmänna intellektuella livet. kan effekter i resten av den andra hineinerstrecken. Förändringar i de smala soul säten. öka medvetenheten. så mycket så att även inte kunde fortskred utan beslut. beroende på skada eller sjukdom i hjärnan och andra organ. en tvist som inte berör oss här. Slutligen förtjänar ändå uppmärksamhet. Dessa specifika frågor kräver särskilda undersökningar. vi kan. och platsen för dessa rörelser är avsedda att betyda själen smalare säte. i alla fall fortfarande att acceptera. Mindre viktigt när man talar också om det hela. i samma mening. som tills de når själen närmare platserna. inte snarare känsla. i vägen för total okunskap om vilken typ av psyko fysisk aktivitet och med hänsyn till de ännu efter diskussioner. de som kan också till störningar i andra organ sekundär påverkan kan motiveras på hjärnan. som mer utförligt i kapitlet om sömn och vaka på anledning av fakta kommer att diskuteras. och på så sätt kunna genomföra detta enda medvetande. är en själ närmare sits det. kan de börjar och slutar i honom: och härmed följande viktiga fråga: . men i ingen annan del. Den befintliga hänvisa till mycket allmänna villkor. som dess uttryck. tolkning och användning i filosofiskt intresse kan problem. att medvetandet kan kompenseras direkt genom tryck på hjärnan. och om det av dem överskrider tröskelvärdet. c) Frågan om enkla eller förlängas (smal) säten själ. men i allmänhet beteckna tiden för att vakna som den tid och den smalare själen plats som den kroppsdel. Men nu kommer vi till en omtvistad fråga i själva verket av de viktigaste intresse för psyko över vilka vi meningar skall emellertid rörd. utom i den mån stagnation av blod i hjärnan orsakas av det faktum. som den psykiska och fysiska aktiviteter kan överskrida tröskeln. Den närmare själen är säte vidare inte utåt mot. medan å andra sidan. en punkt-liknande soul säte från fronten verkar a priori undvikas. men är i sig bara en del av den andra. medan han själv är en viktig del med solidaritet connexion vidare. en tröskel. detsamma kan inte ofta åstadkommas genom lokala skador eller sjukdomar i hjärnan. Men efter vilka aspekter och hur långt han begränsar? Vid en punkt eller inte? På en punkt. Det kan endast göras genom dess samband med andra delar av hans andra prestationer för medvetandet. är helt enkelt kopplad till medvetande.

men eftersom ingen utredning här görs åt det. eller gå rörelser kopplade till mentala impulser. ger olika ja i viss mån till och med möjligheten av ett inre psykofysik. 117 Efter utsikten från de enkla själs sätena är en ren konsekvens av beroende. men som i detta avseende ingen gräns. begreppet enkel själ sits genom att säga 2) : "du kommer att be om sätet för själen: Syftet med denna fråga är enkel: vi lämnar öppet om det är möjligt vara. " 2) mikrokosmos I. i betydande funktionellt förhållande till en viss del av kroppen.Höj alla rörelser. Beroende på en hyllning till den ena eller den andra vyn måste vara hela föreställningen. och där bakåt är alla förslag. och måste alla förflyttningar till förnimmelser (och allt annat av själsprocesser är fysiskt begränsade) att vakna. precis samma sak med specialiserat på deras tillstånd. det är bara impulser till en viss punkt. respektiv hjärna. . även om deras att få ut av platserna inte att medge samtidigt utbyggnaden av rumslig karaktär tror. den tyngsta representant för utsikten från de enkla soul säten. känslor. och diskussionen av frågan kan således kringgås här på något sätt. Enligt den första vyn. genom vilket den direkt sin omgivning. som orsakas av psykologiska enhet i kroppen. bara har kommit till en viss punkt av kroppen för att få dem i spåren. 316. och i denna mening varje vy är tillåtet att söka en plats för själen. beteckna den senare med en stor själ platser utan att vilja ha tänkt på något annat än det faktiska förhållandet bara diskuteras här. Så även samman Lotze. indirekt genom detta den andra världen i rörelse uppsättningar. och liknande medic-. idéer. Den förstnämnda kommer jag kortfattat än synen på ett enkelt. efter förra det sker förändringar i ett variabelt system av rörelser som med förändringarna i själen är kopplade så mycket samtidig drift. snarare än efter den omfattande samtidiga eller alternerande förhållande mellan fysiska och psykiska förändringar. respektiv hjärna. från en viss punkt i kroppen. Denna punkt i rummet är den plats där vi måste ner i den icke-rumsliga värld av sann varelse för att hitta den agerar och visuella varelser. 1) Även om jag. i den mån som en specialisering når någonsin 1) . upp till där alla intryck om behovet främlingar reproducera den för att få den att nå sin effektivitet. i kölvattnet av mental aktivitet. kan hänföras till den odelbara karaktären av en verklig varelse på något sätt rumslig utsträckning i den mening som vi tror ska kunna omsluta de materiella ämnen. att till och med ej utdragen varelserna kunde få en plats i rymden. men alla åsikter är däri förenas. Eftersom det kommer att finnas tillgängliga.Psychol. eller från en viss punkt från vilken förändringarna i själen från kroppen och vice versa är framgångsrika. till och med varje vy är fortfarande frivilligt om det här. tankar. i ett funktionellt samband.

Den formella fördelen med större effektivitet i synen på de stora soul säten men beror naturligtvis tillsammans med fördelarna med deras materiella giltighet. kommer att vara mer korrekt att sätta in i ljuset. Vem kan förneka att alla dessa krav snarare i termer av utsikten från den expansiva än iakttas av enkla själs platser? Hjärnan är välkänt. den första av de enklaste och mest direkta vägar mellan världen utanför och själ platser. du kommer. och beroende på om man tar uppfyller det ena eller det andra. som en stor fläta flätade nervbanor med sk ganglion organ . strunta i motsättning i denna uppfattning. från formell. Jag hatar att se mig själv i konflikt med det av högt respekterade forskare engagerade mig. eftersom Nexus av omständigheterna tvingar. om än inte i detalj. Den första vyn kräver en viss centrum pulser. är den vetenskapliga medicinen skyldig att kraftigt skuldsatta i fråga om utbildning av vissa huvudfrågor som det vore olämpligt av detta skäl. fysiologiska och patologiska krav. och för det andra beviljades vid förstörelse av någon liten del av hjärnan för solidariteten i hela sammanhanget. Kan nu hanteras på den filosofiska sidan av frågan med här. den andra ett brett spektrum av rörelser. från saklig. som till till-och urladdningspulser. är mycket mer utbredd. eftersom behandlingen av sinnesintryck endast i själen händer. hand i hand. kan visas beroende på deras förhållande till vyn i den centrala enkla själens natur som den mest naturliga är i sig ett viktigt ögonblick i många filosofiska system. samtidigt representanter för de exakta vetenskaperna 3) händer. För det första sammanfaller med förstörelsen av ett visst litet område i hjärnan själen säker från livet. Psykologi 115 och mikrokosmos I. eftersom en utveckling av inre psykofysik är möjlig endast på sin bas. uppfinningsrikedom. är det men för en tid sedan med så mycket vältalighet. vilket gör mer. utsikten från den expansiva soul sätena ger andra. men det måste vara relevant här från erfarenheten sidan. ett eller annat sätt tanke måste gå. som jag skulle helst vilja att gå in i denna fråga. 3) Lotze. Den första har att förklara hur impulser som kommer som en komposit med själen sätena eller antar. är utsikten från en enkel själens säte gamla. medel för representation. om du annars vill styras av erfarenhet. eller lätt förneka det. Denna fördel är dock inte a priori på dagen. medicin. och är inte att förutsätta som medgav. men är fortfarande framstående eller kan delas upp i enlighet med viljan av själen i distinkta effekter. vilket gör henne mer och se till att psykofysik är att föredra framför en dag. nödvändig men för psyko föredra att utseende. kunskap om påverkande fakta och koncisa konsekvenserna av en filosof. 316 Utsikten från de enkla själs sätena ger vissa anatomiska.Men beslutet måste vara för oss ur ett dubbelt perspektiv till förmån för utsikten från den expansiva soul säten. den andra en stor komplikation av sätt att ge den intrikata sätt att själsrörelser och bearbetningen av sinnesintryck i henne en riktig källare. och den andra är för alla att för att skilja mellan olika vägar och rörelser . Och om det inte skulle ha varit enkelt kombineras med tydlighet och tydlig medvetenhet om sina förutsättningar och konsekvenser och illustrerade. Tvärtom.

Den anatomi-cal diameter och de patologiska tillfälligheter har varit upptagen för oss att utföra denna tjänst. Lotze. väl beräknade för att ge plats för en lång spel intrikata rörelser för att bilda trådar järnvägar och ganglion kropps start-och slutpunkter eller mellanliggande stationer utan en anatomisk idé. Nu sitter själen i vänster eller höger hjärnhalva? de kommer att sitta mellan två. I stället för alla sensoriska nerver zustrahlen ett centrum och strålar alla motoriska nerver av sådana. hur kan inte förneka sig anhängarna av den enkla själens säte. Herbart. 348 . i tallkottkörteln. Och på den anatomiska placeringen av bron har också utsikten från den expansiva själ plats en av de viktigaste härdar av det psykiska livet.. är det lätt att förutse. låt faktiskt kan upptäcka en myriad centrum för denna centralisering. Foerg. de stora lober i hjärnan är de enda .I allmänhet finns det de stora hjärnhalvorna. hörsel-och smakintryck inget faktum att som stödde man skulle våga tro att deras perception'll särskilt på bron för att passera. Så naturligtvis ännu alla anhängare av den enkla själens säte: Descartes. balkarna. så hela hjärnan bara den oparade del kommer att vara att försöka att inte förstöras utan att förstöra livet i denna värld. innan de utstrålar i lober. "Le corps calleux conseillé peut dans l'espèce humaine ou presentatör av de laster de Tres konforma-prononcés sans qu'il resulte un pour l'entretien det påverkar anmärkningsvärda de la vie pour la ou l'exercice des förnimmelser réceptivité av Movements Volontaires. II. som förrådde den största. 4) Longet.. Och ju mer de prövningar och fall har ackumulerats. annars en oparad delar av hjärnan. Traité de Physiol. Den obetydlighet tallkottkörteln. att ett åsidosättande av samma måste störa transaktioner av rörelse och känsla. Solley.. "och". bron. känslan och rörelse kolumner i ryggmärgen. Jag erkänner att det gäller för mig nu för det mest troligt att i den naturliga Hergange de sinnen aktiviteter. Med avseende på baren efter passage från Longet Låt 4) är här. men de är dubbelt.. det finns syn-. vilket är fallet med de taktila intryck. delvis genom att sätta bron. den tätare resultatet har funnit att den populära är inte att finna. är uppgiften så lättad.. där Descartes sökte den enkla själen säte för liv och integritet själen är så länge sedan bevisat av patologiska och fysiologiska experiment tyder på att de nyare representanter för den enkla själens säte har abstraherat från det.): "Som bekant. " Men han säger även efter sammanställning därpå av relaterade fakta och åsikter: "För luktsinnet. men inte den enda eller senast sedd i henne och förväntar större störningar av sina skador.representerar. dröseln några som kommer till de kompakta hjärnor att i förbigående i samma i flera nervrötter. sid. exemples sv plusieurs fournissent la preuve obestridliga: medelst sont ceux que rapportent Reil.). Chatto et Paget ". om man vill ha central betydelse för själens liv. 234 Lotze lutar med Herbart att söka själens säte i bron än i baren (Med ps 119. Longet säger i detta avseende (Anat et Physiol du syst irriterande jag. men du får inte göra uppfattningen av bron inte fästa alltför stor vikt och har presumtionen till överdrivna slutsatser . Tja.

delarna av hjärnan. Med fakta mycket allmän räckvidd sker nyligen Rud. ganglierna har hittills svalget ringarna inte ska utövas..i duvor (men även hos kanin) på nakna eller unentblößtem hjärnor när du använder ett större antal individer. eftersom hypofysen och tallkottkörteln. är det inte längre möjligt att på olika sätt själens säte ligger i nervsystemet. jag collectio Begränsa mina tidigare åsikter att en viss mängd av soul-fenomen bevaras. visserligen ofta händer. är. som ligger.. det verkar som total förstörelse utan aktiviteten av själen alltid brytt slående. gör det. Wagner 5) mot centralisering av själens säte. 55 ff "Du kan . det Sinnesperzeptionen och de högre psykologiska funktioner (idéer) att sluta tjänstgör reaktioner . skulle det fortfarande vara möjligt att i de tagghudingar. huvudnervstammar i mittlinjen av balken. Alla rationella versionen av den enkla själens säte måste tänka arrangeras symmetriskt om denna platser i en symmetrisk och tillämpningen av denna symmetri flytta djur kroppen. rösta enligt enkel konst sammanställning av anatomiska.säger han . Jfr... kan det hända i alla ligger vid basen av hjärnan delar. ja. 1860. men till det yttersta osannolikt att i hjärnan hos en gemensam känsla utrymme. som i duvor är möjligt. eller de som motsvarar exoskelett skynda till den motsatta kropps slut köra ner . där förnimmelser upplevt slutbearbetning där de kan anta en viss form för att förse djuren med materialet för sina bedömningar. inklusive den oparade. gel Num. "För jag har hittat en exakta jämförelser av klinisk erfarenhet och avsnitt Rapporter. Ja. litet och tar bort en del av mitthjärnan har och djuren vid liv. tror jag. " (Stannius 'och Siebold s läroböcker. News nr 6 Pp. om det. 5) Götting. motbevisas av observationer på människor.. fysiologiska och patologiska fakta nu förmodligen de flesta fysiologer överens. "Dessa två erfarenhet rankas. Hos människor. förstöra alla de enskilda delarna av hjärnan med en enkel eller en starr nål. faktiskt ofta får helt visas. som är det viktigaste. men för sådana frågor. s.. är det det faktum att det har . jag erkänner. Anat d 1 ed I. " Det ska tilläggas att det finns djur där inga oparade del av nervsystemet är närvarande på var att flytta sätet för själen. " Och i den här vyn. "Även den möjliga invändningen att det var mycket svårt för djuren att skilja på reaktioner av medvetna sfär av reflexrörelser. patologisk degeneration. om de ska inte heller betraktas som otvivelaktiga bevis. "Nervsystemet av tagghudingar omsluter ett centralt organ i ingången till svalget i form av ett generellt femsidig nerv ring av vinklarna. utan att om någon dödlig blödning uppstår. stort. en punkt-liknande sensorium kommun. vilket kan betraktas som säte för själen någonting. 85) Kan bevisa att anatomischerseits en central punkt eller smal central plats kan inte hittas.

sårade. härdning. såriga eller förstörs skulle ha funnits. de två hjärnhalvorna. Andra i hjärnan nod. Mieg i ryggmärgen. det är nästan ingen del av hjärnan massan. 407 Om man antar en närmare titt på de patologiska upplevelser. i sin abnormitet. Vad som gäller för alla andra själs sits. Ja Somme (v. inte en som tillåter dem att existera. Chopart. Longet. Arne mannen (vers om hjärnan och ryggmärgen sid. När den högra lungan förstörs. kan du fortfarande känner med den andra. Bontekoe. Louis. samma vid första verkar utgöra endast motsättningar sinsemellan. Anatomi och Physiol. Således de två ögon. så länge som sådana att representera här och är . verkar det vara nästan likgiltig för det efter en stor mängd andra upplevelser. Bara så märkte Burdach. mjuknings-. Vieussens i den största delen av märgen. och till och med upp till vissa gränser delar av samma hjärnan. 338). uppsamlades sådana fall. Drelincourt i lilla hjärnan. De mest respekterade observatörer vid exempel på sår. som sammanställts i sitt arbete med hjärnans kända fall av skador och missbildningar i hjärnan beroende på de kategorier av deras konsekvenser med minutiös omsorg i allmänhet (III. och om två av en pjäs är förstörd. Willis i randig kullar. händer. Så kan tillämpningen av utsikten från den expansiva soul säten. av nervsystemet. 397) Nu är det dags att ta en vy som löser de uppenbara motsättningarna i detta avseende. Så satte Descartes sätet för själen i tallkottkörteln. Fabri i det vikta kärnnät. Medan en myriad av patologisk erfarenheter visar på vikten av integritet i hjärnan för integriteten i det psykiska livet. Digby i septum. Physiol. En punkt. Dessa åsikter kan ha varit mycket viktig del. kan du fortfarande känner vänster. Andra i synnerven kullar. aktiviteten av själen inte skulle ha förblivit orörd. men lika bra nej. men det mest försiktiga kritik är bara om alla dessa åsikter kan gå är att den gör sig i alla fall. öron. s. Collateralgefäße de stora fartygen kan etc i sina prestationer och kompletterar samtidigt representerade. gäller endast lika bra för sin huvuddel. (Jämför också Wagners citerar i detta avseende S. och han kan inte hittas. 136). 6) Somme. hydatid hitta bland annat degeneration i hjärnan som var ännu trots en mycket stor spridning med någon psykisk störning i kombination. Själv medan de uppenbara motsättningarna i vyn från den expansiva soul sätena ganska konsekvent och lätt att lösa i betydelsen annars förekommer i organismen anläggningar. hjärnnerven ud s. en liten orgel delvis av dess förstörelse eller störningar säkert ett råd förstöring eller störning av denna världens andliga liv. IV.gradvis nästan varje del av hjärnan för att leta efter den 6) . men de kan existera i full styrka. bör efteråt åtminstone krävas. Lancisi. som inte kan ibland härdar utan spår av en nackdel för liv och själ. 400) säger. sås Röd och la Peyronies i balkarna. Arantius i den tredje hjärnskålen. 267): erfarenhet hade lärt att det inte finns någon del ge i hjärnan. sid. den smalare. Utsikten från de enstaka själ sätena kan inte lösa dessa motsättningar. Wharton och Schelhammer i början av ryggmärgen. vars abnormitet inte är ibland en störning av mental aktivitet skulle ha resulterat. Bland annat har Haller (Elem.

andningen. armar. Även om det är ett faktum som kan motsätta sig det som kommer före första anblicken. Borde inte vara här äntligen att titta på säten eller den viktigaste förutsättningen för det fysiska livet i sätet för själen som centrum. är ett enkelt att vara lätt att säten. var att gå till denna slutsats kan. underhållare. ibland hjärtrörelse ökade plötsligt. som liten massa 8) Han ansåg att detta sin exklusiva egendom skrivs viktig punkt eller noeud viktiga samtal. det är bara inte för mycket på en gång. Men efter att man har gått så långt med slutsatsen. Om inte. med vilka den fjärde hjärnskålen passerar in i ryggraden. kommer till den sista media. spetsen på V-formade grå massa i näbb av den så kallade Calamus scriptorius. då lyssna till möjligheten att representera. Det enda som verkar tala för den första anblicken av erfarenhet sidan för vyn från de enkla soul sätena kan den ovan diskuterade faktum att vi har så många delar. så faller hela kretsen och har även de fakta som verkade ha gått för att få en annan tolkning. förnekas av erfarenhet. Men avsaknaden av denna hörnsten. och djuret är dött nästan utan kramper och ångest. motorn i detta liv? Flourens 7) har sökt en punkt i förlängda märgen. Genom nedskärningar dem eller svider du en liten troakar [emportepièce] som i förlängda märgen a att livet oden med en. genom sitt brott eller extirpation säkert och plötslig död görs för att bestämma närmare. tidigare skador på hjärnan som uppstår. är samma omgivande cirkulära snitt från resten av den förlängda märgen separeras.Däremot kan tolkningen när det gäller synen på de stora soul platserna inte göras på ett erfarenhetsmässigt i hela organismen giltig princip. men de från enkla själs platser bara öka mystik och svårigheter i den mening som avses i vyn. och i detta avseende alla fall är möjliga beroende på variabler konstitution. ger i människa och de högre djuren säkra och plötslig död produceras. men samtidigt har det som krävs hörnsten i Flourens'chen experiment och företeelser som delbara djur. medan nedskärningar före och efter denna nod kan kvarstå även företeelser i livet som . ben och fortfarande kan förlora mycket mer av våra kroppar utan andligt liv och livet för något annat att förlora som externa hjälpverktyg verkar som vissa nervsystemet och här i synnerhet hjärnan utgör hjärtat av en verksamhet som är till själen aktiviteten i valfri relation. hälsotillstånd.kraftfulla. och det sista. De Flourens'chen försök med att skära bort nu en. och fann att det var bara ett knappnålshuvud stor sats av grå hjärnsubstans. så faller enligt hans uppgifter djuret som slagna av blixten till marken. genom vilken hjärnan är kontinuerlig med ryggmärgen. förutsatt tills varje del av hjärnan kan förstöras. och att till och med hjärnan fortfarande här och att kan elimineras utan integritet liv och själ lider. dvs för att ligga kvar i skallen sidan. därför att detta kan tolkas som att det äntligen komma fram alls bara om bevarande av en innersta och sista kärnan som en viktig bärare av själslivet. Skärningspunkten mellan den förlängda märgen. Jag har inte hittat något annat talade med ännu en räkningar av den enkla själen säte sidor av erfarenhet. då de båda hjärnhalvorna är experimentella bevis för denna möjlighet till representation i förhållande till den psykiatriska vården. och ger samtidigt för att visa senare. utan den mentala liv förstörs eller störs. den enkla handlingen för en förklaring av delbarhet de lägre djur med fördubbling av själen när det gäller synen på de stora soul säten. är en hörnsten i denna slutsats.

och därefter det skulle vara så i strid med vår ovanstående uttalande. . så att livet för noder ändå fortsätta leva. la vie. sid. i samma djur genom hela den stora hjärnan kan tas bort med sin basala ganglierna. pubar fronten inte mer rörelse i bedövade av Äthereinatmung hundar. l'origine du nerf pneumo-gastrique est 5 millim. 253 10) Att detta är den avgörande noeud är fallet i synnerhet är det inte anges. om du efteråt fortfarande skär genom de levande noder. härmed plötsligt full av död.andning och hjärtslag. men ändå ett tecken på smärta och muskelsammandragning uppfattas i nacken om du kneipt förlängda märgen eller vidrör 10) . avståndet mellan de två gränserna där snittet fortfarande kan hända utan att först ta bort andningsorganen. Cerveau Sur le du lapin. la vie de l'djur par därav. Dessutom Flourens redovisas till existensen av denna nod i förlängda märgen det märkte han faktiskt 9) berättade att när pubarna i de bakre spinal nervrötterna orsakar inga tecken på känsla. År 1859. förklarande. knappt en rad." "Sur le chien cerveau dig. XLVIII sid. dör) n ' est Ainsi que je l'ai bien Repete av fois. XLVII. Efter alla Flourens ansåg denna punkt." "Je Leur réponds: la Place du peka vital est la place du Marquee par la pointe de V ämne grise. vilket han tolkar. förklarande. eller snarare detta verkligen liten massa som den verkliga säte för livet. är utan andning och hjärtverksamhet ändras direkt eller till och med avbrytas. et tout ce qu'on sv séparé. " "Les physiologistes m'ont souvent de leur demande indiquer par un terme anatomique la place du peka exakt. beroende que la vie du Système nerveuse. l'origine du nerf pneumogastrique est 3 millim. 1881. 1847. Enligt Flourens. och plötsligt upphörande av alla andningsrörelser. 1842. qui n'est pas plus gros qu'une tête d'Epingle. härmed diameter nod liv. av dess destruktion . XXXIII. premier moteur du mécanisme respiratoire et noeud viktigt att du Systeme nerveux (bil tout ce qui. " 7) Compt. 204. du Système nerveux. que je le punkt nomme avgörande. 9) Compt. Au-dessus du peka vital . 437. men en mycket liten del. 803. tidigare undersökningen i s Rech experter. senare konstatera i Compt. 136 8) R. " "C'est donc d'un punkt. Det är ostridigt dessa fakta verkar vara mycket slående. cirkulations och härmed processen för livet. säger bland annat: "0n Voit que ce punkt. matrester attaché à ce punkt. pas plus gros que la tête d'une Epingle. Audessus du peka avgörande. förklarande. en un seul mot. vit. 397 under namnet den grå kil. Ja det visar integriteten i denna lilla del som ett villkor för livet viktigare än den hela hjärnan. Wagner gör samma skäl som anges i uppsatsen S. . när livet var redan annars hela ryggmärgen trycks av etherisation. xxiv.

s. 217 Bernard i Lecons de Physiol. men med en långsamguidade nedskärningar. Séquard för andning 12) kan framställas genom galvanisering öppningen i förlängda märgen andnings nerver. kan spåras. Efter en närmare granskning. eftersom rötterna. 326.eller avlägsnande av livet är i trygga händer. inte är beroende av Séquard diskussion av de olika omständigheterna i sig och avgörande för att avlägsna denna del. bara det inte plötsligt med en troakar eller med en mycket ske snabbt cirkel nedskärningar. Kan nu men även här så kallade livs noder är helt utrotad under lämpliga åtgärder utan kropp och upphör själslivet. och du kan vara desto mer benägen att tro att här med säten eller det sista villkoret i kroppsliga liv samtidigt säte för själen i toppen (se ovan) indikerade innebörden är att sökas. men många viktiga nerver och med sensoriska nerver i förlängda märgen. men representerar både det faktum som tolkningen av faktiskt väldigt olika. de fysiolog. inte alla. I själva verket har Brown Séquard 11) med mycket talrika. där noeud vital lies har. 749. liv och själ inte hänga vid en viss punkt. förklarande.. 1854. 11) 12) Under tiden Journ. så att detsamma kan anta (precis som ovanstående experiment R. mest plötsligt orsakar döden. vilken häri noeud vital prioritet tvist görs. År 1857. Séquard i d. XXXIX. Så det är men. då kan andas. under gynnsamma kan kvarstå även dagar. Den plötsliga dödsfall inträffar "driftläge (och till och med snabba genomsnitt av förlängda märgen) vid Flourens. 1853. förklarande. vilket skapar en plötslig kraftig irritation denna punkt i förlängda märgen undviks. 1853. vi ska på något annat knappnålsstora delar av hjärnan mer. med de mest otvetydiga tecken på känsla och godtycke fortfarande mer eller mindre lång. sid. de la Soc. men vid en connexion där varje minsta del kan representeras av andra minsta del av samma sammanhang. . exp. den ena på noeud vital kan skära med alla dess omgivningar. så att istället för en bekräftelse av utsikten från de enkla själs platserna nästan den sista fristaden av samma kommer att minska med den. kaniner och hundar. Det är klarlagt kan vi verkligen i noeud avgörande enligt Flourens och annan bred erfarenhet för att se den relativt minsta delen. men det faktum att den oundvikliga period av snabba snitt irritation av samma Samma stopp andfådd och ibland krets bär som en efter iakttagelser Bernard. sid. förstörelsen av de säkraste. Compt. de Biol dec. Budge i Compt. I. Wagners syfte direkt prata). av EH Weber och andra med avseende på hjärt-rörelse. även med acceleration och puls. och det är troligt anhängarna av den enkla själens säte stanna lite hopp om att hitta en annan lika liten hjärna spel. ofta upprepade och ändras som visas experiment på marsvin. Budge. och måste erkänna.

232) Bruna Séquard såg en kanin operation 9 dagar och ett par timmar för att överleva. och de andra breda fenomen som följer: "L'djur est à Peine trubbel et il marche Presque sans tituber (il titubait davantage avant l'ablation du peka vital. 73.a. och några av de omgivande vita substansen. men förgäves. . de Biol pour 1851. d Physiol. katter och kaniner 34-46 minuter i vuxen 3-3 ¼ minut. Fortfarande på 7 Dagar efter operationen djuret försöker svälja. Således. som tycks visa att den långsamma förstörelsen av denna lilla massa gråa sladden inte orsakar döden här. fallet (s. Den andning var. 13) Exper. av sc 1847 XXIV. Slutligen Brown Séquard hänvisar till framtiden som meddelas av honom patologiska fall hos människor. "Il se promène et il le veut prendre domstol lorsqn'on II ne ensemble y avoir aucune minskning de la vue et de l'audition Les mou-veroents Volontaires s'exécutent libre ning et l'être très-djur ensemble. Efter ett par minuter. varade exceptionellt ökad puls. efter att redan tidigare experiment av Brown Séquard 13) ingalunda i alla andra fall plötslig död till följd av avskaffandet av hela märgen.Mag nu denna förklaring av olika framgång vara övertygande eller inte. vid 4 till 5 veckor paddor. IV sid. Flera andra fall redovisas som exempel på många där livet med tecken på känsla och frivilliga Även alltid en tid. 1026. är denna operation överlevde en tid. förklarande. vigonreux. 363. after la avsnitt musklerna dU cou). s. och den lättare bevarande livet i kall än varm luft att andas processen om den första genom huden lätt nog som det sista fallet. där han extirpierte en vuxen kanin med livet av noder på samma gång all V-formad grå massa. där efter gnista läroböcker.. de l'Acad. de la Soc. men efter operationen. även hos vissa djur. med fisk 1-6 dagar i fåglar 2 till 21 minuter i ide däggdjur 1 dag i nyfödda hundar. Den långa livslängden för grodor efter avlägsnande av förlängda märgen kan skrivas att i dessa djur en begränsad andningsprocess går genom den yttre huden på utrustning. andning La s'exécute avec plus d'ansträngning qu'à l'état normal. vilket är varför de också erhållas som en lång tid efter operationen i syrgas i atmosfärisk luft. vars spets är den livs nod. Ila mangé avec assez d'appétit ". som det borde vara fallet när den så kallade noeud avgörande för huvudsäte i livet och själen är att sökas. vad jag inte kan bestämma. förklarande. Vol III. " Dagen efter:. inte i detalj. ett försök att (Exp. sköldpaddor vid 9 till 10 dagar. Moins d'une heure apres l'opération il en mangé. Brown Séquard leder bl. New York 1883. Ju högre utetemperaturen inträffar snabbare död. forskning. så även grodor dö vid 30 till 40 ° C. I en annan. kvarstod under kortare perioder. sid. 228). Compt. med ormar och ödlor 4 till 7 dagar. Dessutom. i stället för att stanna.1 Ed S. Compt. enligt honom maximalt av livet enligt samma i grodor och salamandrar 4 månader. så vi räcker här det faktum i sig att framgången för verksamheten är en nödvändig inte. och dör i successivt ökande Athembeschwerde endast på den åttonde.

XLVII. skulle detta tillägg endast ett av de krav som skulle behöva representera utsikten från de enkla soul säten. utökade soul säten. med förstörelsen av livet i denna värld kommer säkert att förstöras. som vi finner i resten av organismen. bortsett från det sammanhang i vilket den är belägen. inte döden inte inträffar.Källan till livet skyldig härefter även dess innebörd bara sin anslutning. Han tillför en ytterligare bevis för den andra till. verkar möjlig endast följande flykt för mig. om livet oden dessutom kors. medan döden själen härefter snarare från den utvidgade upphävande av viktiga fysiska livsfunktioner. beter sig snarare i detta avseende riktigt gillar ett stift eller ventil i vissa maskiner. har en punkt finns. särskilt eftersom det inte är nödvändigt att det faktum att avser enkel själ säte exakt einhalte samma plats. 381 Compt. sid. så är dock den stora och helst betydelse. så att om bara hälften skärs igenom.För allt tidigare har nu lagts att Flourens 14) inom life-noden i sig en representation av en halv erkänner för sin nya forskning av den andra. Verkligen Herbart fastställs en enkel rörlighet själens säte. förklarande. Mot avgift svårigheten här att ingen noeud vital hittar i strikt mening. 803 Om det faktum att varken noeud vital. som ännu integritet Flourens'schen livsoden för integriteten i livet. den lugna man gömmer sig i en del. men förekommer endast när både snitt . vilket sker efter den organiska samband med förstörelsen av levnadsoden än vad som kan göras beroende av förstörelse av denna lilla del av sig själv. Du kan säga att det inte var Flourens'sche. med destruktion eller avlägsnande av hela maskinen kan plötsligt avstannade utan har ännu därför att se sätet eller den grundläggande villkor för utförandet av maskinen i det. Men anta att döden var verkligen oundvikligt plötsligt med förstörelse av levande nod eller någon annan plats. men samma ändå inte visat sig vara så finns det en annan Frågan är om själen sammanfaller med förstörelsen av en punkt ur detta liv. 14) L'Instit. det ska vara annorlunda. 1858. Men faktum är att vi inte har någon erfarenhetsmässiga skäl för att reglera en särskilt viktig eller central funktionell betydelse för de högre psykiska funktionerna den så kallade liv. nöjda. och kanske det mest slående bevis för att var och en inte större del kan finna sin representation av andra. Detta kan inte ske utan själen förlorar sitt lägsta läge för kroppen. har ljuset och i vissa driftlägen men säker destruktion av livet vid dess förstörelse på något sätt i strid med den syn på en. ingen större betydelse för själen liv än någon annan lika stor hög med grå substans. och bara inte att låta de patologiska och fysiologiska erfarenheter tillräckliga för att hitta honom. så att livet nod i detta avseende sker helt enligt samma princip. och har. motsäger direkt utsikten från de enkla soul platser. Nu de antaganden som den anatomiska kniven den enkla själen stolen hittills inte . och om detta är också en central punkt i den mening som vi har etablerat begreppet själens säte. eller någon annanstans. så ja se även nackdelen med en sådan förstörelse. men möjligt att han Ändra jonmembr platsen i händelse av en hotande eller faktisk förstörelse av sätet.

som ringar på dammarna även kan passera genom varandra. För att eliminera den anatomiska svårigheter att nervtrådarna inte möts i en punkt. I. vanlig uppfattning men helt saknas. enligt min mening. men erfarenhetsmässigt. eftersom vanligtvis en har svårt inte klart. och att själen i förtjänst att fly för samma. märkte Lotze. efter Lotze men bör alla ljus vibrationer som skickar de otaliga punkterna i en region i vårt öga. och till den afferenta nervbana till de enkla själs säte inte är en speciell ockult kvalitet framåt har framför Optikusfaser. i vårt nervsystem inte. fortfarande kvar sin särskiljande förmåga. men i själva verket inte isär lätta vibrationer komposit i sina färgkomponenter när de kommer in genom samma Optikusfaser." "Bud men ljud-och ljusvågor som passerar genomsyra in i enorm variation i samma luftrum samtidigt. När jag försöker visa folgends att detta är den verkliga situationen. något som inte kan vara att uppleva. som man kunde vänta i fallet med den enkla själens säte. så vi kommer bara att ta isär så lite tillgångar när de anländer i sammansättningen kan. eller ska de bara kan ta isär så när de kom från Optikusfaser så. 323) från detta genom att eventuellt parenkymet eller "tyget i samma fiber kan köras samtidigt med många stimuli utan dessa störande varandra tills Unbemerklichwerden väsentliga karaktärer. Kort faktum realiseras möjlighet att som Lotze förlitar sig. . men ska detta överallt annars kan grunda sig på omständigheter som finns bevarade endast av den förmodade hållbarhet anser att det är svårt att säga vad det egentligen är stöds. och kan göra sina effekter separat hävdade. eftersom de då skulle innehas av hållbarheten av utsikten. Men eftersom två lika mycket utesluter svårigheten att i parenkymet eller den enkla vägen känner excitationer skulle blanda i ett medelvärde. om det visar sig att vägen till den uppfinningsrikedom av en av de mest skarpsinniga representant för den motsatta uppfattningen var tvungen att ta. det vill säga förmågan att diskriminera detsamma inte kunde anses att det finns. " Men nu vi kan. men bara när det resulterar i att gå på eller bredvid varje separat träffa från deras korsar våra ögon. 323 328). för att se till att beslutet om att utsikten från den expansiva soul sätena. Det första villkoret dök faktiskt teleologiska så otillfredsställande att detta var förmodligen den främsta anledningen till att Lotze henne i hans senare verk. samtidigt matas av samma nervbana och i deras sammansättning anlangend samtidigt enkla soul säten. eftersom nervfibrerna antingen i en nervös parenkymet öppet ut. även om endast en enda neural väg som leder till säten för själen förenas (Mikr. det andra stället. det kan ändå sinnes excitationer hittills drabbat sätet för själen. för att behålla dessa. I . kan jag naturligtvis bara vända sig mot den enda representanten för utseendet från enkla själs platser där jag någonsin hitta ett allvarligt försök att råda bot på sina problem. Lätta vibrationer kan vara säker. men skulle de tillåtas när utsikten från de enkla själs platserna annars fakta av en närstående punkter skulle backas upp.kunnat träffas. också spara oss ett rikt exempel på rörelser som sträcker lägga sig i samma ämnen endast i den begränsade expansionen varandra att deras ömsesidiga påverkan på varandra nästan bara är kända för vetenskapen. där är säte för själen. lutar Lotze (Med Psych 121 MICR. Men det kan bara hjälpa till. det skär och fortfarande skiljas från oss. obestridligen lika osannolikt. och därför få några platser på denna (MED Psychol 118) eller i ett fåtal.

Eftersom den efterföljande lokalisering av en sensation inslag i rumsuppfattning oberoende av dess kvalitet på innehållet. Och som en variabel storlek utspelar sig på nytt. utan för att de har kunnat. med uppmärksamhet på enskilda ljud. " 15) Lotze.. varefter även de borttagningshörsel enskilda toner av en lera blandningar endast bör vara möjligt i den mån som samma är percipiert av olika Akustikusfasern. svårigheten inte bara inte svara på. som skall läsas i sig.Man skulle kunna hävda att själen kan höra men från en blandning av ljud. vilket på samma ställe för kvalitativ innehållet i de förändrade känslor till orsaken är. Men vi måste möta när de inte förlita sig på en analogi med utfrågningarna. men eftersom lagen i deras förändring erhålls genom denna tillfälliga försvinnande av verkliga värden genom. Dessutom finns på 33: eKapitel skäl har åberopats.. inte genom inked en dold plats i medvetandet. så måste varje excitation med stöd av punkt i nervsystemet där den äger rum. väldigt mycket är sant i den meningen. men eftersom antydningar viktigt att naturen är avsedda att göra de rumsliga förhållanden något för medvetandet. mellan de intensiva känslor av själen som de producerade för att underhålla relationer som bilden av ge upphov objekt måste återigen uppstår i den rekonstruerade aktivitet uppfattning. Den skarpsinniga importeras och exporteras begreppet så kallade lokala tecken som Lotze syftar till att uppkomsten av sammansatta rumsliga intuitioner och Tastbilder förklaras. så de gjort ligand intryck i själen kommer att sprida sig till en värld av rymden igen i själen. och bortom den att växa ut igen. så är vi sådana anläggningar. utan att den i alla sina fina verk. Båda processerna stör . 330 "Låt oss hitta någonstans slog evenemang för att låta verka en mångfald av yttre stimuli i ordnade geometriska förhållanden på nervsystemet. när fakta motsäger direkt ansikte. som anländer genom samma hörselnerven. inte eftersom de kommer in släpade deras tidigare verkliga värden på ett hemligt sätt med nollvärdet. medicin. Vid Men de inte förklara någonting. att kunna spela här : sid. så det korrekthet geometriska effekter är ofelbar i en punkt av perfekt icke-geografiska grunden och återigen genereras bortom det. Låt mig ge dig några av de mest karakteristiska avsnitt ur Lotze berömda och inflytelserika som blivit doktrin av lokal karaktär 15) . men vet det inte. fick en märklig färg vi förknippar med namnet på sin lokala karaktär vill bevisa att vi måste uttrycka oss snart mer om det grund denna lokal karaktär. vilket inte är sant för den andra. Psychol 325 ff sid. så att mycket olika känslor kan fylla samma platser i vår lokal bilder vid olika tillfällen. 328 "Så kan minska som en variabel parameter till ett nollvärde. och det är nödvändigt att även besöka dessa andra medel som helst i sinnesorganen. genom vilken kan läget för de exciterade punkter fortfarande bredvid deras kvalitativa excitation att agera på själen. utan bevaras endast genom ett varaktigt sätt. kan vi använda det här bara som en fysisk nervös processen i allmänhet beteckna konstant förknippas i någon del av nervsystemet med att variabla nervprocesser.

i huvudsak för att göra en klar uppfattning Vad är en tendens . troligen en annan lokala tecken kan memorera dem. Nu själen är uppgiften. eftersom båda är ett sätt att ge varje enskild nervprocess med hög specifik lokal tecken genom vilka hans följande klassificering i rymden på grund är.varandra heller alls. oktroiert förmågan att FÖRKLARA kvaliteten på denna fusion som en rumslig utvidgning och arrangemang också. är det svårt att få. bara ord och makt sig en ockult kvalitet att göra. " 16) även sid. inte kan förmedla diskreta . för vilket förklarar hon Lotze. Av de lokala tecken som motor tendenser. " Men vad kan du bära frukt denna isolering i de primitiva nervfibrerna när de är anställda vid den allmänna anslutande fiber.om man är varken verklig eller andliga strävanden rörelser. och samtidigt fortsätta själen bildar under inverkan av de senare sina vanliga kvalitativa förnimmelser som följde var och en av dem på samma gång av en annan excitation vilken av de lokala tecken delvis beroende deras efterföljande klassificering vid ett ställe av den föreslagna utrymme. eller i mycket liten skala. inklusive att inte införa den makt som åläggs den lokala tecken. Det är inte lyckat för mig att få klarhet om det. i vilken den själ utvecklar sina intensiva uppfattningar. de olika lokal karaktär inneboende i de känslor de enskilda synnerverna och Tastnervenfasern beroende på deras placering. en märklig färg get. Lotze själv använder jämförelsevis uttrycket för den karakteristiska lokala tecken. och man kan säga. har en utbredning av tryck eller stress. 340 det sägs att "de lokala tecken i återupplivandet av motor tendenser. som om de grenar av samma Tastempfindungskreises öppna i en gemensam Tastnervenfaser där trots deras annan plats." Ingen annan är glad att uttala sig träffande. I vilket fall. precis som en gång lyftas. som just väcka i själen." Det är ostridigt." sid. som varar allt kommer till själen. där den äger rum. "att varje excitation genom den punkt i nervsystemet. bara för att en komposit lokala tecken. worein de öppnar. Men i vilken form du vill tänka de lokala tecken. så vill lägga någon sådan förmåga. men i rörelserna.den exakta fysiken vet ordet inte . 339) "är isoleringen av nervfibrer och placeringen av deras centrala ändar endast i den mån det är relevant. som Lotze. " sid. men skulle leda endast till vissa tillämpningar. eller åtminstone en liten rörelse betydde? och en del man bör tänka på. slås samman till parenkymet eller enkel anslutning av fiber. 335 "För alla våra fysiologiska överväganden går konceptet ut att intuition av rymden en art av själen från början och a priori angehöriges egendom är det inte produceras av yttre intryck. 334 "Dessa överväganden bestämmer oss inte att leta efter de lokala tecken på nervimpulser i allmänhet i passiva sekundära omständigheter som fortfarande bredvid sensation stimuli bara lider någon del av nervsystemet beroende på deras struktur. som de i kraft av sin förbindelse med resten av nervsystemet genom producerar reflexen söker 16) . Efter Lotze (s. och som leder till att själen platser. det är inte en mystisk. men de mest komplicerade färgämnen tillsammans bär inga spår av en tillgång i sig. tänker mindre. för att tydliggöras i rymden av själen.

.. så ändå bestämma vägen för fysisk aktivitet i taget i de flesta punkter.. 323).rymd förnimmelser. Alltså denna böjning eller förlängning i armen gjort." "Av den myriad av ljudvågor. är den rumsliga riktningen enbart beroende som tar påverkan av själen. inte slå den nervänden. eller vilka förhindrar vände förekomsten av lokala tecken i de grenar av samma sensoriska cirkeln? Lotze höjer sig till den andra invändningen (Mikr. en fönsterruta som hon möter. så måste kvaliteten på mental aktivitet orsakar utfärdandet av dessa impulser via det gemensamma kommunikationsvägen utanför. "som inte bara storlek och stil. men också platsen för åtgärden beror på banden naturens springa på honom . det kan för varje avsett rörelse snarare bara en märklig kvalitativt tillstånd. ett sådant arrangemang (som har antagits av honom) utesluter. är du förlorat utsikten från enkla halvan. " "Lage själen i själva verket hela spektrat av motornervterminaler beställts tidigare. endast dessa. "som framför allt möjligheten för själen att informera medlemmarna exakt uppmätta impulser till rörelser. kvaliteten på sinnestillstånd är det. men bara en av dem kommer att föra plattan till Mittönen. så kunde arten av deras inflytande finnas någon annan. svarar han (Mikr.. om inte var och en av dessa enskilda trådar kontinuerligt EXTEND ner till lokalerna för själen. var utan tvekan i ett spänt platta.. i denna riktning på detta. För. som visserligen nervös ursprung inte direkt utan endast genom ett inter insatt parenkym eller en enkel väg i samband med själen sätena. Med hälften men utsikten från den expansiva själen medger platser. var det nödvändigt att detta och inga andra motoriska nerverna kommer matade dem och ingen annan storlek av strid.. " Men... så dock att anta en så parallellt fortlöpande nedmonteringen av den utgående av de själs sammansatta pulserna kan uppväcka någon överraskning. då endast en sammansatt puls eller en sammansatt våg rörelse från själen sätena fortplantas till nervrötterna.. så att hon kunde hitta honom omedelbart och väcka . " Men. en ton av en viss nivå i det liknelser producerar och den elektiva samhörighet. men också möjlighet att lösa någon rimlig mening växer med Wachstume intellektuella . fördelningen av pulser till flertalet punkter. och det är detta antagande alls grundläggande för hela syn på den enkla soul säten. otänkbart. Skulle du inte göra i alla fall ett sätt liknande chock. 1. de vibrationer som är en del som chocker producerar. och som han verkade bara tänka på vilseledande börjar redan hålla . som råder mellan detta tillstånd och den säregna prestanda en viss nerv ursprung.. men liksom tidens rörelser i en viss sammanhängande förlängning av kroppen. och bara eftersom han. jag förstår denna uppfattning riktigt vad kanske inte riktigt är fallet. Eftersom inte bara beror på det faktum att möjligheten att ha olika känslor samtidigt och för att ge musklerna beställda för tanke. I. och skillnaden av vad utsikten från sätena förlängd själ vill är bara det att det inte bara bestäms av kvaliteten på verksamheten i själen... 325). som färdas i luften. bara det faktum att upprepa regelbundet plattan bemyndigas av sin egen struktur och spänning . kan jag bara hitta en halv droppe i vyn från den expansiva soul platser i den. de var bara en viss riktning. och eftersom det ligger mellan här dem Så beroende på kvaliteten av mentala impulser att dela. Som Lotze fastställs en nedbrytbarhet på den anslutna när själen platser anlangenden pulser genom arbetet i själen. inte skulle behöva skapa en annan motion..

En sådan uppfattning kan inte göras utifrån exakta studier om förhållandet mellan kropp och själ i sig kan endast grundas på villkor om omöjligheten av exakt forskning på detta område. tror jag åtminstone att de fenomen som undantagna. Det skulle säkerligen inte vara så. och ger samma prestanda för sig när de inte längre förknippas endast initialt svagare tills varje halva har saknas ersätts. De undersökte den plats i hjärnan. men sådana tillgångar ska hittas. och det finns alltid kontinuiteten i det gamla livet borta. wofern inte igen denna nedmontering tas för att hjälpa till. Du vill separera den del av själen från de platser delarna utan en själ genom klyvning av ett djur.tillgångar sammanflätning av hjärnan. enligt vilken själen men kan bara sitta på en sida i taget? Efter utsikten från den expansiva själen sätena är lätt. en sådan plats kan inte hittas. men det anslutande fiber därmed vinna ganska karaktären av en trollstav. är fortfarande den gamla själen i de delar där det är. De största svårigheterna höjs genom en så enkel antagande som genom ett trollslag. och vakna upp två nya. utan endast det faktum som gäller för hela organismen Principes av solidarisk samverkan och solidaritet baserad representation. Men om ett symmetriskt byggd djur delas symmetriskt. Eftersom det i bilagan till den oerhört komplicerade stora hjärnhalvorna kan vara den enkla själs säten när folk vill ha när det varar bara en sammansatt resulte gäller från alla intrikata rörelser genom parenkymet eller det fiber i själen säten. vars tillämplighet på den smalare själen sätet med avseende på de psykologiska tjänster genom Flouren experiment på hjärnor också visat sig vara direkt . och varken den anslutande fiber. som beskrivs mer utförligt i ett kommande kapitel diskuteras. en att . att en kännande i ett djur genom att dela in den i två kan sönderfalla som om. så att egentligen ingenting här för hypotes återstår. Men båda kommer inte att fungera. eftersom jag kan djuret från en sida och jag kan få ner det från motsatt sida genom allmäliges skära bort upp till hälften. från fas ut alla nerver. måste själen sätet vara en förlängd. men det är så. eftersom allt skulle vara av sådan användning till sinnena. De inbördes lika delar av det stora själssätesstöd i samma mentala kapacitet så länge de är relaterade. där båda delar vara kvar den gamla själen. och i vilken den nya uppvaknande? Naturligtvis kommer du att säga. eller till och med dör den gamla själen. finns inte en sådan punkt. Ser tillbaka: utsikten från de enkla själs platserna kommer att baseras från erfarenhet. så hon verkar faktiskt erbjuda en sonderliche svårighet varken Herbarts även Lotze uppfattning om hela kroppen är uppbyggd efter dem ur slumrande själar. Men hur man ordnar detta syfte. som missade för att övervinna alla fortfarande så stora svårigheter med samma enkla slag själva utan att behöva en naturlag eller vara för åttonde. och separations tillfället kan väcka en ny själ. där alla konvergerar. Det faktum är berörda. och båda delarna förblir inspirerad. Det förutsätter att det skulle finnas en koppling till de själsfiber säten och en fakultet av själen. och eftersom det är så. själen kommer när detta förstörelse av liv. i andra vaknade en ny. Vi kräver inte någon hypotes om en underbar inverkan på den mekaniska separationen av ett djur. eftersom även jag har gjort några försök det. naturligtvis. den som anländer samman till en fiber för att separera. Hon söker den punkt.

naturligtvis. utan på mer allmänna grunder. och denna fråga tycks mig att hävda. och det finns inget att berätta hur långt en metafysisk enkelhet kan tvinga själen. och det skulle kunna tänka generellt sett. Men om det var att en metafysik någonsin skulle hittas som klart och utan invändning har sedan etablerat begreppet denna enhet och beroendet av enheten genom enkelhet . förmågan att förmedla genom sitt arbete samtidigt som ett system av rörelser av olika åtskilda kroppsdelar utan überzupflanzen enligt principen om den inverkan förflyttningen från den ena till den andra bara gradvis. Tja först av allt det kan ifrågasättas om inte enighet var bättre term för den typ av själen. Nu kan du. men inte den enhet motsäger. med hänsyn till att den auktoritativa här intresserad av frågan som är inte bara att bestämma vad samma används i beslutet i beaktande.Jag har själv aldrig kunnat hitta frukt i förklaringarna från det verkliga genom bakgrunden real . vår fråga skulle kunna bli föremål för användning av rymden fortfarande bortskämd. inte på en bedömning av de fakta själva. som själva har sina rötter här inte följas. att här bindningen skulle vara vad vi saknar i sfären av fakta. måste tas i Mitrücksicht. men vissa åsikter kan naturligtvis nödvändigt att göra så. eftersom det inte kan vara strikt bundna till . vilket i sin tur är sammankopplingen av ett grenrör som en punkt i detta system som en enda. eftersom den endast kan grundas på fakta. och så händer det i monadological system. kan vissa tillfälliga Ytterligare diskussioner om de bredare frågorna om vilka ett exempel. gör enheten av själen från den metafysiska enkelheten i en grundläggande karaktär beroende bakom de många företeelser i själen. Den Herbart'sche systemet kan kanske fortfarande är dock att utsikten faller från en enkel själ platser bör det annars vara lönsamt i. och att svara på tvisten mellan de filosofiska systemen. är detta typsnitt inte lämplig.etablera uppfattning avsatt här. Främst är det synen på den enkla karaktären av själen. men är av allmänt intresse. och en uppfattning som stöds på motsatta förhållanden som ingår i forskningen otillgängliga. Det omfattar mer än detta. Men varför själen inte ska vara bundna i stället för ett fysiskt system. en mängd verknüpfendes i att vara. som själen innehåller så många olika moment i och utvecklar det som vara enklare. eftersom även som antalet enheten är fortfarande att dela upp i otaliga fraktioner. som solen genom sin gravitationseffekt faktiskt sådant har. För att diskutera detta i detalj. delvis motsäger deras resultat. För det finns inget kunde hindra. utan också de allmänna frågor som den är ansluten . förutom att man gör sig själv. Denna generellt sett. För skillnaden av enheten i enkelheten ligger i det faktum att det är förståeligt som en genväg eller Verknüpfendes. En gång. som enkelhet. dock möts med tidigare diskussioner om brådskande och här ensam viktig uppgift att fastställa den förtjänst som vi ger utsikten från den expansiva soul platser på saklig. ett metafysiskt enkel själ lika betrodd.så skulle upphöra inget mindre än den enkla själens säte motiverad. utan snarare från en specifik fysisk punkter än att ta en fysisk connexion av attacken på resten av kroppen världen. Det är ostridigt vilar en vy så visar det sig på fakta. kan varken avsikten vara att lyckas här. där utsikten från säten för samma enkla rötter. och en metafysisk svårighet är i alla fall inte här förut.

och även vår själ är bara en till sin natur samma slag. så att de helt naturligt. har Drosbach "harmonin av resultaten av vetenskaplig forskning med kraven från det mänskliga sinnet" och "uppkomsten av medvetandet efter atomistiska principer" inrättas i skrifter oavsett Lotze en liknande uppfattning. Jag tror att det kommer att vara här. men inte anden liknande anda. Jag själv tror att för att stanna antingen i en halvmesyr fortfarande är ensidig och inte heller gå tillbaka till orienteringen av verkligheten till en obegriplig bakom verkligheten har bara att välja den sista instans mellan två fundamentalt motsatta åsikter. Den ena och den andra av dessa åsikter kan alltid utvecklas för att vara relaterade till våra gemensamma intressen i 19) : man kan vara i den ena och den andra till levande. i några få. av mig i min bok Zend Avesta. men jag vet inte dessa skrifter ur sitt eget perspektiv. men det finns så många andra hennes filosofiska synpunkter att det är uteslutet att beslutet mellan dem för att leta efter den innan ett beslut är att klippa det. som är att medge att en enkel atom i sig kanske inte har kraft att underhålla på avsevärda avstånd en kontext av omfattande märkbara rörelser. antingen hela själen världen att dela dela upp villkoren därav kropps Världen enligt den senaste i Lotze sinnen och att cementera tillbaka av något. Synen på Lotze s om själens natur och dess relation till den fysiska världen är ostridigt filosofiskt möjligt. och erfarenhet har varit ett lag. Sådana punkter men det tycks mig angående tvisten till vilken det är här där att vara närvarande. eller i vår känsla för att länka hela världen från början ett enhetligt sätt av en ande och att dela . men grundläggande. varit i fysiken av undulatory och korpuskulära teori: varje har konsekvent utvecklats till en komplett teori. Här är utsikten från den enkla själen rymmer en nödvändig. som vilka tillgångar internt för att ge själen fenomen. där beslutet har äntligen kommit till sist? Därför att de påståenden. som avser . Var finns då är att komma till beslut? 19) Den har utförts av Lotze i sitt mikrokosmos. 371 ff 18) Som jag sa. men nyligen stod Biot som dock Fresnel för den andra. I. som presenterade båda teorierna till den erfarenhet som skilde sig i vissa avseenden från varandra. som (med undantag av mystiska förmedlingar) endast principen om molekylär-effekt spårbar chock lämnas till grannatomerna och på den del av angränsande atomer sedan att medla förhållandet mellan själen och kroppen. och var och en har haft sina representanter. olika men det verkar med Lotze'schen system. För Lotze 17) identifierar den enkla själen essensen med de enklaste delarna av den materiella världen. 17) Mikrosk.denna uppfattning när lika dess författare har bundit därtill. hans ställning och inre utveckling Enligt föredragna atom i mitten av systemet för att vara jämnt matchade honom samma andekropp atoms 18) . men de ger endast fysikaliska fenomen utåt. verkar ganska onaturligt motsatsen.

vara att de tycker att det är lättast att hävda oförstörbarhet av själen genom enkelheten i mona tillåter inte sönderfall. I. Och när vår själ är redan taget i den här världen. 45 ff) som . och härmed versa grunden för monadological utsikt hela svårigheten någon annan uppfattning igen som det nu kommer att bli möjligt efter döden utan kropp uppnå vad de hade råd i livet med bara en kropp. som svar på en seriös fråga. men dessa system postulerar oberoende monader. Den största fördelen med monadiska system. 20) Zend Avesta 3 Del. inklusive Lotze'sche tillhör vill. och jag tycker att det är en gynnsam omständighet som här en gång så sällsynt möjlighet är att välja mellan filosofiska system av fakta. gud stilla eller på något sätt att hitta en ersättning för Gud och därmed tämligen termer med religiös tro eller skjuta hela frågan i mörkret och in i bakgrunden. Enligt erfarenheten. Tja enkla centra. Men det enklaste sättet är inte alltid övertygande och det första och enklaste är inte alltid tillfredsställande zulänglichste.Om varje ande sitter i en poäng. eller var de kunde hitta en ny kropp. och för att se på honom bandet av alla ting. Lotze studerat behovet av en allmän band av saker (Mikr. 413 ff II. Men den mest uppenbara svårigheten lätt övervinnas. har den senare egentligen inte ett band av saker. inte från en punkt utan från en ständigt föränderlig och förändras och upp växer i viss mån en del av hela relationen. Så oförstörbar är en punkt. Låt monadological uppfattning här behålla förmån för enklare. så oförstörbar är mot bakgrund av det hela och orsaks sekvensdivergens i hela som är en del i vårt system. och så den returnerar endast den ökade uppgift till skarpsinne igen för att klä av den syn på denna fantastiska utseende. det som binder världen. så att de kan bäras i livet efter detta av en annan och bredare krets av denna oförstörförhållande . eller enkla varelser eller hypostasieren av den enkla atomen och själens odödlighet i det enklaste sättet är rimligt säker. Den monadological uppfattning kan inte våga utan att vinna ett fantastiskt rykte för att skapa Gud till en punkt på andra punkter. den förra har sitt band av ting och varelser i den förutbestämda harmoni. sönderfaller. men inte zulänglicheren.frågan om enkelhet eller expansion av själens säte. Idén monadological sätt Leibnitz och Herbart jag inte återge här. förhållandet mellan punkterna? Utsikten från den expansiva själs säten för ändliga andar behöver själva bara för att hålla konsekvent för att vara av en allestädes närvarande medveten om Gud. och hittills järnväg denna garanti endast skenbar. även om själen kan trots deras förmodade själv livskraft vara aktiv och vaken endast under särskilda villkor för kroppslighet. utan försvinner när det som de tillhör. kan kontaktpunkter inte förfalla. sitter också på den gudomliga vid ett tillfälle? och sitter alla punkter i åtanke. så hon finner däremot den tyngre svaret på en annan svår fråga. Men jag har sagt på andra ställen här om tillräckligt 20) och det är inte rätt plats att säga mer om det.

men inte identifierat. som vi antar i det följande. skulle konsten att representationen kunna blidka hela svårigheter. omvänt. förstås. men denna varelse ger fullt avslöjar inget. eller att dölja.skall uppfyllas av den bild av en "oändlig substans" eller en "väsentlig oändligheten". trots allt. föreställa sig vilken typ av själen är att jämförelser med den oändliga ämne i enlighet med. men när jag är tvungen så ofta för att jämföra den typ av oändliga ämne än band av alla punkter med den medvetna själen essensen att kräva till följd att. och som till sin natur är helt närvarande i varje framträdanden och saker till var som helst. även om det fortfarande är en allvarlig brist som kommer att slutföras under de sista men kanske bara att vänta även delar av hans arbete som han aldrig tydligt talar ut om det. men utsikten från de utvidgade säten för ändliga andar. kan gå med framgång och utsikter till fortsatt framgång. och det kunde inte ha hänt utan utsättning av konsekvens. dvs det inte binder till en punkt. i vars natur alla lagar. om det är denna person. Anta att. måste det eller tanken på goda. vilket är en tillfredsställande eller enda möjliga version gudomlig allestädes närvarande medvetna existens motsätter sig i denna uppfattning. I själva verket. För Herbarts . Herbart syn är inte så konstigt för mig att det inte skulle ha hänt eingänglicher 21) . l. men bara om det är denna person som en manifestation av denna allmänhet. representerade Guds plats. men skall upphöra att gälla. firade skarpsinne triumf vinna alla svårigheter som hindrar utsikten från enkla själen sätena den del av upplevelsen. den del av utsikten från den enkla själen av platser i fronten inte ens diskuteras. finner man på andra ställen (Mikr. Man kan kanske hitta konstigt att jag har tagit i tidigare konfrontation snarare att Lotze. 424 432 435) i det oändliga ämnet kommer att lösa intentioner verkar en sådan kan ge sig själva lagar. Således verkar det för att jag också här perforce hälften att svara på hur de hade bara att gå helt för att vara konsekvent. och om jag inte misstar mig. i ett öppet och bördigt område erfarenhets utredning sker där skarpsinne hittar också uppgifter. varför skulle inte vi gå? Följaktligen kommer följande bestämmas genom de expanderade soul säten underliggande vyn. men det som skulle vinnas genom den för psykofysik? bara för att övervinna ett berg av problem att komma in i ett mörkt för hennes återvändsgränd och driva nästa steg på väggen. sid. "Vad (s. som är det yttersta principen för deras arbete och vävning för Lotze. av alla orsakssamband saker är utformade med detta själv. men egentligen samma uppfinningen." Man kan frestas att hålla denna oändliga ämne av Gud. 418) gör varje enskilt element som inte kan göra det. på hela kursen. 418) arten av den oändliga substansen uttryckligen endast med natur själen jämförs också. utan är helt enkelt säger här är att inte gå. men uppgifter vars lösning verkligen vara framåt. med tanke på de flesta utökade platser av den Oändlige Anden till stöd. men jag trodde inte att det på sin plats.Men om vi verkligen kommer att lämna in vår uppfattning. och sedan vände naturligtvis inte att jämföra bindningen av saker som medvetslös substans med den typ av bara det medvetna sinnet. som på Herbart referens. men som ett band sammanfatta de punkter. Nu tycks det mig. Om han vissa ställen (I.

eftersom det är riktat med Herbart till fysiologen (verk V. och i det avseendet tycker jag att det är på rätlichsten. särskilt i de experiment på avhuggna djur. eller psykofysik kommer att vara mer benägna att göra en sådan. Life II. 390 f d) Frågan om förlängning av den stora själ sätet. V.enkla varelser är hyperphysical eller bakom fysiska. T. tillåter en konfrontation med honom. Jag tycker att det är för bekymmer som går in i en detaljerad sammanställning och diskussion av detta material här för att hålla för att stänga de bekännelser som har knappast något mer av den kan ses med säkerhet. vilket naturligtvis är viktiga och betydelsefulla när de andra sidoskillnader i fråga om förhållandet av själen till kroppen med alla viktiga funktioner i Herbart ' mellan tanke helt vanligt. Endast några allmänna. Mot erbjuder Lotze syn och presentation av hans uppfattning från början tydliga och specifika motsatta synpunkter utmanade bevis på detta dokument. . Enligt välkända upplevelser 22) kommer sannolikt att vara få benägna att förneka halshöggs insekter känsla. 22) Treviranus Biol V. respektiv hjärna är lika viktig för själen funktioner utan att så långt på något sätt kan dra skarpa avgränsningar. 114 och T. men inte nytt. fysiologen tills de kommer antingen lämpligare för psyko att ge upplysning. det vill säga. kretsar kring ryggradsdjur. eftersom det förenklar allt eftersom den organisatoriska och själ skede av djuren . och en tvist med hans metafysik är naturligtvis inte en fråga om det här dokumentet. varefter hela frågan om platsen för själ behåller en oklar bakgrund. Efter att ha konstaterat att själen säte i strikt mening inte kan betraktas enbart som en. Den viktigaste frågan är dock fortfarande föremål för tvisten. kanske kritiska aspekter hitta en plats här. och utan hänvisning till en första som skall studeras metafysik. om de anatomiska och fysiologiska svårigheter i den fråga han tar inte upp. det Lotze'sche utsikt. 21) Det viktigaste här är att finna i s Associated läroböcker. förhållandet detsamma till den verkliga rymden han själv har inte kunnat samla för sina deklarerade de flesta anhängare till en icke-motsägelse i sig klarhet. vara begriplig plats. och det mesta av det som hävdas mot Lotze uppfattning skulle vara att göra inte mindre gällande mot Herbart. och på djur där ingen hjärna är närvarande. VI. den relativa expansionen av själen sätet blir smalare. 439 Av samma fenomen och lagar i org.Förresten. kan känslan inte kopplas till. och att inte hela nervsystemet. vad som kan sättas i samband med denna fråga. diskussion om de faktiska omständigheterna och tvisten om tolkningen tills vidare lämnas till dem som upphandlar dessa fakta. Psychol d sämtl. Works. är det inte mindre. uppstår den andra stora frågan hur långt lager utökar sin omfattning. förutom den särskilda fysiska hypostatization av själar och gänget genom väsentligt oändligt. som ingripa direkt när det gäller erfarenhet. om så bara på hjärnan och hur långt i hjärnan? En stor faktiska omständigheter föreligger. 114). naturligtvis.

det är en enkel reflex mekanism eller en mer komplicerad mekanism. så länge som hjärnan är det. efter som främst har riktat sin uppmärksamhet för att ge tydliga indikationer på känsla och godtycke. 1852. med sin känsla och godtycklighet träder i relation. se till att inte bevisa mot därmed förbundna sensation. möjligheten är inte uteslutet att i följd av ett organiskt liv vila fortsatte promenader och orsakas av skadan i sig inre unzuberechnenden förändringar som intern stimuli utlöser rörelserna i fråga. men hans spel fortfarande sker efter avlägsnande av hjärnan som ett resultat av externa eller interna förslag utan känsel och godtycklighet på ett liknande sätt. Den slutliga utseende frihet beror på oförutsägbar ingripa som slumpmässiga externa och interna stimuli i den komplicerade mekanismen för uppkomsten av avsikten att ge användbar mot störningar och att agera för att eliminera skadeverkningar och för att undvika lämplig med vilken mekanismen för attacken vanliga stimuli och försvaret oftast skadlig förväntas set. då. kräver stor försiktighet och alltid har en viss osäkerhet att beakta hänsyn till möjligheten att på samma sätt som konsekvenserna av en organisk enhet eller mekanism. Tecknen på godtycke är då endast skenbar. genom att även några av våra sammansatta maskiner förändrar sitt spel i sig lämplig för omständigheter som komplicerade det bekvämt sätt att så mycket organismer ostridigt går mycket längre i detta avseende. som kommunicerar med de medvetna hjärnor i förhållande i intakta djur. utan att de är nödvändiga med känsla och beräkna dem skjuter i relationen. vilket kan vara mycket lik rörelser hela djuret då. bero på den praktiska anordningen av organismen själv. så spelet kan enligt en gång befintliga anläggningar plus försvinner för en stund. Vilken nedan One anses vara ett tecken på godtycke eller känsla. Tillvänjning och utbildning i livet kan själv bidra med mycket för att fastställa mekanismen och att öka efterhands skenet av hans avsiktliga användning. eller under påverkan av stimuli som ersätter påverkan av hjärnan. Inte heller kan en sken frivilliga rörelser. den andra är för ditt spel på en mekanism. eftersom dels en påvisbar laglighet och reducerbarhet på reflex mekanism är inte överallt. förnya. eftersom även hela förra kvarstår rörelseapparaten. men utan vidare relateras till medvetande. Samtidigt lagligheten med vilken rörelser ingår i halshuggna djur. Nyttan och lämplig modifiering av rörelserna till omständigheterna. men i den mån den existerar. Februari nr 467 Tolkningen av alla tecken som verkar tala om förekomsten av känsel och godtycklighet i halshuggna djur. Faller av hjärnan. för när till synes frivilliga rörelser i halshuggna djur utan exponering yttre stimuli uppstår. lär sig av inflytande. och det inflytande uttrycker. bortsett från det faktum att ofta överklagandet av luft kan producera en sådan på den skadade delen. och reducerbarhet av samma på reflex fenomen (vars mandatperiod tas av Various på mycket olika storlek).192 Froriep s Tagesber. . ibland är inte ett hinder som sensation och psykologiska driv att umgås precis som . inte heller lämplighet och lämplig ändring av dessa i enlighet med skillnaden av stimuli.

lagen om reflex åtgärder efter halshuggningen än före halshuggning. inget bevisvärde för vad det är i förening med hjärnan till bidrar till mentala funktioner. dess bevisvärde. genom sitt samband med de nödvändiga hjärnor. samtidigt som den bidrar till. så länge som den är ansluten med hjärnan. i samband med resten av det. att till och med förlusten av de viktigaste delarna för mentala funktioner inte är känt. så länge det är i samband med huvudkontor i dessa rörelser utan samma för att kunna också vara behöver producera sådana rörelser eller fortzuerhalten i sig. har. utan också skulle kunna vara tillräckligt för att ge honom denna aktie. så det skulle inte ens bevisas det minsta att det. Lika litet kan det faktum att man ser framhärdar de mentala funktioner i hjärnan ostört när en frånkoppling mellan hjärnan och ryggmärgen har inträffat. Slutligen finns två huvudaspekter betonas av stor betydelse. eller känsla kan uppstå för sig själva och lika gärna bygga på de reflex åtgärder än som finns i hjärnan är fallet eftersom särskilt fenomenet delbara djur lär att en mental enhet. kan vara två separata enheter. inklusive möjligheten i princip sin Mitausdehnung är så i alla fall ges till ryggmärgen. Men ske efter avbryta linjen från ryggmärgen till hjärnan genom nedskärningar eller patologisk orsak skador eller rörelser i den levereras av ryggmärgen med nervdelar enligt lagarna i reflexrörelse. inte andel av sin psykiska funktion. känns ungefär så här. men en Detta kräver att bevisa om man antar att det inte i de delar. och man skulle logiskt precis som varje del av hjärnan än ryggmärgen andelen måste förneka de mentala funktioner. vars kontinuitet avbryts med hjärnan. av vilka ingen känner det andra känns Detta uttalande ersätter den erfarenhet och bevis som motståndarna till sensation i halshuggna djur förlitar sig främst. I Prinzipe är det organiska förhållandet snarare att hur varje del av helheten i samband bidrar till dess funktioner. tester på bitar som är separerade från resten. Snarare är att solidaritetsprincipen framställning som gäller i organismen. utan huvudmedvetande. bör de kunna ge tips om vad som är att ha råd med en skadad ryggmärg eller inte presterar bra möjlighet. så länge det är i förbindelse med detta. Second. för efter tidigare citerade experiment med en hel hjärnhalvan kan tas bort utan de mentala funktionerna i ryggen variga hjärna verkar störd. på grund av separation av organismen till vilken den är kopplad. även varje del av hjärnan. För det första. att de rörelser som är i direkt kontakt med utbytes villkor med de mentala funktioner. varav flera patologiska erfarenheter av män och fysiologiska närvarande på djur visar att ryggmärgen av mentala funktioner Hjärnan tar inte med proportion. med samma argument bara så därför skulle behöva åberopas även vid de psykologiska funktionerna tillbaka mot Mitanteil varje del av hjärnan. Därefter kan det hävdas att försök på halshuggna djur. så länge det innebär att representera dem är där. om man ville så auktoritativ för vad de bidrar i samband med funktioner hela innehavet. Om sig själv borde vara påvisbara att burken till ett område separerad från hjärnan ryggmärgen att inte göra någon känsla och ingen mental enhet mer. det vill säga. . så länge de är där. alltså. som grundades. vilket också stöds av den här anslutningen i dess funktioner och bevaras eller till och med bara kan. när den är skild från resten. kan inte göra något mer för att betala för mental funktion. utan att vara sysslolös. som är relaterad till hjärnan. Dessutom. Eftersom vi måste inse en gång att närmare själen sätet är en omfattande.

och varje svårighet till en sido motargument och förnekanden av svårigheter från den motsatta sidan kan vara . 3) Att i enlighet med organisations-och själsnivå är lättare. 2) Att den fysiska aktiviteter. Det sätt på vilket Gall har visat fastsättning av själen verksamhet till vissa delar av hjärnan kan vara berättigad vare sig av erfarenheten och inte heller a priori överväganden som tillräcklig. 4) Det faktum att inte alla delar av hjärnan har samma betydelse för själsfunktionerna. finns fortfarande kvar känslan av att äga samma.Efter detta förefaller det mig också av det kända faktum att efter amputation av lemmar. men under deras verksamhet i viss mån sådan bär att därför den tillhörande närmare själ säte i en viss utsträckning i kroppen är att sökas. 1860. inte att ge bara genom brott vid en viss punkt av kroppen själv. och till och med till synes fortfarande kände smärta i samma. nå möjlighet ömsesidig representation som därför om att söka mer relaterade till denna själens säte i hela kroppen. istället för att som sträcker sig till hela hjärnan hos ryggradsdjur. 23) Comp. inte till en specifik del av densamma är att begränsa. på Bezugslosigkeit den lilla hjärnan av de medvetna själsverksamhet. verksamheten i själen någonsin lider 23) . så länge dessa lemmar inte är närvarande. Frågan om huruvida den smalare själ säte. men om det solidariska interaktionen mellan komponenter och aktiviteter i kroppen i ett ömsesidigt komplettera och med upp till vissa gränser. Den Föregående sammanfattas. som redan anmärkte input beslutade fysiologiska experiment tyder på att inte alla delar av hjärnan lika viktig för själen funktioner. om och hur långt täcker ungefär förbi hjärnan och i hjärnan själv. särskilt de nya undersökningarna av Wagner i gudinnan. Däremot på frågorna om han var med namn ensam att söka ryggradsdjur är varelser som har en hjärna. till exempel genom att endast ta bort den stora men inte den lilla hjärnan. dock tillgångarna i vissa förnimmelser kopplade till integriteten av de centrala delarna. varav känsla och medvetna psykiska aktiviteter beroende på allt. inte beslutas av varje därför tagit anledning. gel Num. som öppnar i de sensoriska nerverna. så att så lite har det funnits ett visst beslut förrän nu. inte helt bevisat att. kan du titta igenom erfarenhets fakta och frågor vara välgrundad: 1) Att bevara själen i detta liv inte bygger på bevarandet av en viss punkt eller minsta kroppsdel. Det enda. lider av samma svårigheter som frågan om den inte sträcker sig åtminstone i en del djur bortom. de psykiska och fysiska aktiviteter som dessa känslor är baserade i nerven sträcka sig in och bidra i solidaritet med dessa känslor. Meddelande nr 4 e) Resumé och final. växer den relativa expansionen av själen smalare sits.

den förbindelse därmed. och vad som kan vara upp till olika storlek beroende på omständigheterna. även bidra till att medvetenheten att stiga över tröskeln. efter vad som kan vara också olika beroende på omständigheterna. Oavsett om det kan förmedla ryggmärgen och nerv även efter separationen från hjärnan eller mentala funktioner. så att det slutligen yttrandet som en fråga om tro för var och en återstår. 1) Som jag tror att jag har gjort tillräckligt med föregående kapitel att diskutera allmänna frågor som ställts. den viktigaste hjärtat av de rörelser som är föremål för medvetandet. är det närmare själen stolen inte bara av antalet olika varelser. Platsen för fysiska aktiviteter där medvetna själsverksamhet är kopplade i funktionellt beroende. sin position och storlek ändras. Från denna punkt rörelser med minskande intensitet genom hela området av nervtrådarna i hjärnan. men också i samma varelser som inte ordentligt avgränsade genom att beroende på den eller den sfär av sensorisk aktivitet eller högre mental aktivitet påstås. vi ska få de inre psykofysik i samband med den yttre och med . 82 Revidering sid 221 Det rättsliga förhållandet mellan stimulans och känsla är besprochenermaßen förutsättning för sådan mellan stimulans och psykofysisk aktivitet å ena sidan. Överföring av Webers lag och det faktum att gränsvärdet i de inre psykofysik. beroende på om de fortfarande kan generera psyko-fysiska rörelser med tillräcklig styrka för att överskrida tröskeln. vänder jag mig till det som jag enligt den fastställda händer här än den faktiska inträde i de inre psykofysik i den 36: e Kapitel utsedda utseende. kort psykofysisk aktivitet över tröskelvärdet. 1) När det gäller S. mellan psykofysisk aktivitet och känsla på den andra. Så det är nu det samma gäller för att finna att tala om storleksförhållanden psykofysisk aktivitet. och här kan du respektive högkvarter i själen eller själen säte tittar i den smalaste bemärkelse. vilket är att ge Inkoppling av hans andra åsikter. där en sådan finns. där denna verksamhet är starkast. Än mindre är philosophischerseits ett beslut i denna fråga med tanke på. XXXVIII. och i den mån de har en viss grad av styrka.emot. respektiv in i hjärnan. tröskelintervall. eller kort sagt. När som helst kommer det att finnas en punkt i nervsystemet. kommer nerver går. ryggmärgen. och i enlighet med det tidigare experiment är inte säker avgörbara. Efter anslutning med våra egna åsikter och med hänsyn till diskussionerna i de följande kapitlen visas även efter som den mest sann oss.

om känslan skulle gå där den psykofysisk aktivitet proportionellt. beror på uppfattningen av den psyko fysisk aktivitet eller hänger den psykofysisk aktivitet från stimuli som avses i den grundläggande formel och mätning formel. Å andra sidan är det inte det lättaste och mest naturliga tillstånd. eller överklagandet. så länge som organ lider. enligt vilken Empfindungszuwüchse är konstanta då den relativa Reizzuwüchse är konstanta. i allmänhet inget som hindrar att två variabler mäts med samma måttstock. är följande: Är Webers lag. Nästa dock proportionalitets inte utnyttja. Naturligtvis är detta antagande inte helt nödvändigt. för de inre psykofysik i ett förhållande mellan sensation på den psyko fysisk aktivitet översätta det sätt som den stimulans och sin uppskattning av värden proportionella psykofysisk aktivitet representerade tänker. genom vilken den stimuleras utifrån. som ännu inte ingår. enligt vilken sensation uppnått en avsevärde endast vid en viss ändliga stimulans värden. medan ett sådant beroende mellan två fysiska aktiviteter. inte är möjligt när det gäller fysisk och fysiologisk lag.den exakta teorin om rörelse. andra. och ändå varken har samma storlek. Om emellertid valet mellan denna enklaste och mest naturliga och en motsatt mycket osannolikt skick och om detta villkor ytterligare kan bygga av andra skäl kan beslutet att inte vara tveksam. eller snarare i en relation mellan den psykofysisk aktivitet för stimuli av det slag som en psyko-fysisk känsla och sin uppskattning av värden proportionella aktivitet representerad tänker. eftersom Webers lag inte längre gäller. I själva verket. enligt vilken det första fallet den absoluta Zuwüchse den psykofysisk aktivitet som den stimulans. är tillräcklig för att göra beslutet till förmån för det första antagandet. som representerat dels av irritation. kan vi erbjuda enligt Apostlagärningarna. vi med den fysisk aktivitet. eftersom den stimulans inte upplöser de organiska verksamheten i enlighet med principen om den chock. och vi vet inte tillräckligt som det utlöser sådana till den proportionella övergång av samma av de externa excitationer i de normala gränserna anspråk på att kunna sensorisk aktivitet utan förvarning. det vill säga av levande kraft. måste tänka på psyko aktivitet med samma skala mätte. Med andra ord. att Zuwüchse upphetsad av ljus och ljud stimulans i de visuella och auditiva verksamheten går Zuwüchsen stimulans proportionell. å andra sidan.och plocka upp det som är att undersöka om och i vilken utsträckning endast utan det är fallet. Tillämpa samma Elle har enbart den formella fördelen av att kunna förstå både lättare och utan minskning av de faktiska omständigheterna. Den huvudfråga som den har att verka vid första. Efter den väsentliga skillnaden mellan fysiska och psykiska områden ett beroende mellan mental och fysisk aktivitet i enlighet med den grundläggande formel och mätning formel är fullt tänkbart. och det faktum att tröskeln. Även en mycket allmän synpunkt. och inte heller växa i proportion till varandra och minskar när de redan är en funktion av varandra. om det uppfattas som en verksamhet som mått. så att de mätte den kinetiska energin av stimulans är proportionell mot. av den psyko-fysisk aktivitet . Här är de avvikelser från proportionaliteten mellan Zuwüchsen av den stimulans .

eftersom den elastiska gränsen inte överskrids. Även parallell lagen (T. visar försöket om de överstiger vissa gränser. I. eftersom även för enkla chockeffekter uppstår motsvarande avvikelser när vissa gränser överskrids. känslan omedelbart. 179 f). inget konstigt. men. Så kan man säga. avgör frågan om hur denna lag är att överföras till de inre psykofysik. kap. Men vi undersöker i synnerhet när det gäller den sistnämnda frågan huruvida precis som den stimulans som framkallas av honom psyko rörelse måste nå en viss styrka. men inte förrän en viss styrka av . Skulle det sätt och med en logaritmisk beroende av intensiteten av den upphetsad av ljus-och ljudstimulans rörelser styrkan i stimulans enligt det andra villkoret anses vara möjligt.Den Zuwüchse den fysiska volymen fortfarande beroende av samma funktion hos Zuwüchsen den levande kraften hos den vibrerande strängen eller platta. Precis som han nu kommer igång. Om en häst drar en tung bil på dåliga vägar. Enligt denna lag. men inte längre från den stimulans. och så är fallet. Men de måste minska om den upplevda skillnaden ganska proportionellt skulle de absoluta skillnaderna i den psykofysisk aktivitet än släkting. obestridligen samtidigt frågan om detta faktum. och med början av den psykofysiska rörelsen börjar. och den minsta hastighet bilen uppträder också i sig en respektive en av lasten. så denna proportionalitet lider en krasch. kompression eller skärsår genom kroppen det täckt. så det kommer inte att vara möjligt att ställa in den i rörelse innan ansträngningen överstiger en viss storlek. s.och den psyko aktivitet. beror även efter att överskrida gränserna för giltigheten av Webers lag med styrkan av en retning. från och med då han får gå. eftersom känslan av delning av toner efter lämpliga lagar sker än för styrka. för om var och en av de två stimuli på grund av en avtrubbad känslighet bara fortfarande framkallar en hälften så stark psykofysisk aktivitet. men inte från de av fallhöjd på den fallande kroppen. Således är känslan fortfarande ifrågasatts på samma sätt från den psyko levande kraft nerverna. där det faktum att tröskeln med weberska lagarna genom mätning formel. 12) är endast kompatibel med den första förutsättningen och kan till och med ses som en konsekvens därav. så man måste tänka vibrations antal psyko rörelse beroende i denna relation av vibrationsfrekvensen för stimulans. vilket är otänkbart faktiskt. efter vilken tröskelvärdet av den stimulans skulle vara en psykofysisk de kunna driva rörelsen till sin tröskel. finner strängen platta eller en permanent töjning. även utför han med sin börda. Det senare antagandet verkar obestridligen från allmänna överväganden mycket möjligt. ere kunna göra det sensation. I. eller om den stimulans snarare bara måste nå en viss styrka innan den psyko rörelsen någonsin börjar. Den kinetiska energin hos en sträng eller plåt och därmed den fysiska intensiteten av ljudet är fallhöjden i en fallande kropp går det proportionella så länge (T. desto lättare kan förväntas när stimulansåtgärder i den komplexa organiska maskiner. inte storleken på den upplevda skillnaden mellan två stimuli inte ändras när känsligheten är trubbiga lika för båda. Beroende på sammanhanget. skulle det inte vara tillräckligt. är naturligtvis en viss styrka av den stimulans som krävs för att bringa den psykofysisk rörelse i rörelse. som är också skillnaden av samma hälften minskas.

men ändå inte i efterhand kunde komma in i medvetandet. jag vill komma ihåg några enkla fakta som visar att transport av psykofysisk aktivitet kan dock vara engagerade utan att redan bära känsla. men jag är när jag sedan igen slöt ögonen. men jag tänker på allt annat. Den fysiska intrycket gjordes alltså i en sådan form att den visuella känslan skulle kunna uppstå. Sängen är mot en svart stovepipe på en ljus vägg. drabbades av en mycket intensiv vit efterbild av ugnen röret. kanske till och med en tidig intryck ackrediterar först senare kommer till medvetande som en auktoriserings senare. om det inte överskrider en viss storlek. där det enligt Liebig s och Kopps Jahresber. På detta sätt. Frukost på sängen. eller snarare. som mer märkbara skillnader sådana små kan inte komma till stånd märks endast genom summering. men det är att erkänna skillnader. så länge den uppmärksamhet avleddes förblev medvetslös. Dessutom. när uppmärksamheten först riktas mer . och obestridligen samma princip om förklaring måste vara tillräcklig för båda trösklar. Eftersom huvudet är fortfarande. men det blev inte annorlunda intryck. Om en kropp av en avrättad i större typ utskrift typsnitt fastställdes uteslutande så Scoresby anger att han hade lyckats att läsa den intilliggande tecknet eller tecknen i existerar i verkligheten. Om jag absolut känner av stjärnorna i dagsljus ingenting kan upptäcka någon ojämnheter absolut på en snabbt roterade skiva med vita och svarta sektorer. Så inget annat val än än att anta att en verklig skillnad psyko intryck men kan inte tolkas som en skillnad är fortfarande medvetslös. vilket inte hade skett till honom samtidigt som du tittar med öppna ögon för medvetandet. 1854. Väldigt ofta. men han var. 154. I samma ögonblick som det men vi samlas. och insamling av uppmärksamheten hade bara framgång. men vi är distraherad och inte hör (inte medvetet) vad han har sagt. 2) Instit. Mer specifikt är dessa fakta verkligen begärt en förklaring bara när vi vänder oss till den mer specifika behandlingen av uppmärksamhet senare. Därför utrett att hade transporter enligt slipsar förhandlingen att redan uppstått. Det talar till exempel någon med oss. men den minsta sådan rörelse kommer också att medföra en minsta sensation.och skillnaden tröskel vara att medge även för absoluta storlekar. 1854. Rapporter en liknande Scoresby 2) . så jag kan inte säga att det har gjort någon psyko intryck. för att lyfta dem över tröskeln. kommer in i vårt medvetande. så det är i sammanhanget fakta i överklagandet . den bild av svarta röret stark i åtanke. Han tog ofta fördel av delar av ett objekt i existerar i verkligheten. jag brukar tänka på potpurri. som exemplet med bilen inte gäller för vårt fall. Men denna tolkning är ohållbart faktum att det inte är överförbart till skillnaden tröskeln. och detta intryck är mig helt medvetslös. 185 Sådana erfarenheter kan göras på området för hörseln. så präglade sig om jag är efter eingebrochenem morgonljus med öppna ögon.psykofysisk rörelse för att bära förnimmelser. och det han har sagt.

Nu en del av skalan lästes där stjärnan i sista slaget innan tråden var. alltid jag blev förvånad eftersom när jag tidigare trott att hon var alltid ute. jag menar inte. beskrivs delades bara i 10 delar. att denna tids omkastning av de två här. men verkade vara stjärnan igen utan stabilitet i stadig flod. Denna paradoxala fenomen har åtminstone fram till mig halvt dussin gånger. ner kabeln. Han såg först blodflödet från artären gör bra. 05 skulle vara för stor. eller när. så han var tvungen att vara på nästa slag till 10 skala. och sedan hörde han slaget. såg sedan start växlar.. . 17 En konstgjord stjärna gick med likformig rörelse längs en skala framför ett omslag. som Hartmann 4) gjorde i samband med experiment som han menar i diskussionen om relationerna mellan den så kallade personliga skillnad för en specialbyggd apparat hyrt. "Att följa i denna typ. men jag såg dem. s. Dr Schmeisser med samma fenomen var det också hänt en gång. S. språk kommande rättsakter har faktiskt ägt rum. jag trodde den punkt av ljus men kommer in chocken fortfarande omkring 0. Ofta.Jag hade en märklig företeelse när jag använder skalan punkt där stjärnan skulle vara på det andra slaget.till den senare än den förra. Jag gjorde observationerna något nonchalant. tidigare visste. " Författaren märkte ytterligare: "Jag vill tro att jag.. 4) Grunert Arch f Mathem. 1854.8) för att ses på rätt ställen. 5 divisioner (växlar mellan 0.. . så jag var frestad att tro att det måste vara den plats där stjärnan står på in i chock. på blodflödet var mycket glada i alla fall där jag träffade bedrägeriet. enligt Fechners Centralbl. så därför informationen runt 0 °. Club tidningen 3) som anger följande: "Det är mig (säger han) flera gånger blod låta Zipper trigger hände att blod från venen hoppade ut innan de växlar gick Som sagt." 3) Här. flög han sedan under strejken så att säga med rätt punkt igenom och indikationen var korrekt Detta hände oftast i slutet av observationsserie när jag var redan trött. vara extremt vass verkade bestämd. tidsskillnaden mellan de två rekord var naturligtvis en namnlös liten. För en tid sedan berättade jag Hr. men han var alltid stor nog att jag kan hävda riktigheten av min iakttagelse som utan tvekan . och det sätt som han i 1 kap. försökte jag namn.. 422 Förmodligen av liknande natur som tidigare erfarenheter är följande. Jag visste alltså inte godtyckligt fastställa..3 och 0.säger författaren . medan den andra chocken att försvinna. naturligtvis. Detta resulterar i en mycket paradoxal upplevelse att Dr Hadekamp i den preussiska förklaras. XXXI. jag talar om det som ögat talade hjärnorna Mitt öga berättade min hjärna: bara flödet av blod från venen vällde och en stund senare är också Fliete av Schneppers i. ganska skarp för att se och vara mycket uppmärksam verkar det som om den ständigt närmar stjärnan vid den punkten för ett ögonblick stående stilla.

. som de fortfarande är föremål inom området yttre psykofysik. " "För ljusblixtar det har mycket svårare att upprätta en liknande säker metod för observation. inches. Denna översättning av beroendet av känslan från de yttre stimuli i ett beroende av förhållandena i den psykofysiska rörelse vår lära fattas i princip av alla osäkra villkor och begränsningar gratis. måste vi tänka på när man väljer mellan olika möjliga antaganden hålla fast vid det som medger de faktiska omständigheter den enklaste och mest kompletta i Zusammenhan-ge representerar. sömn och vaka. själen. allmänna och särskilda medvetandefenomen inom kort. för att höra och se. desto större osäkerhet av dessa observationer eftersom. jag tar alltid på en nya platser till medvetandet. den förväntade rummet var också densamma. och så genom honom flyga utan att stanna på en gratis kurs av ljudet. införa. efter en examen i dessa formler. Något liknande bör antas här.för mycket information från de som före gånger -. att göra på en gång. Är det som om du ägna en gång de återkommande natur sekunder slår stor uppmärksamhet. varefter den endast kommer att tillämpa psykofysisk aktivitet istället för stimulans β. utan att känna blixten som en överraskande utseende efter. Nu låt visar hur förhållandet mellan medvetet och omedvetet självmordstankar. Eftersom förhållandena mellan psyko-fysiska rörelser är utanför vår omedelbara förnimbarhet. som om tanken på att ses ljuspunkt nachhinke tills en annan gång en som blåser mindre akta den vandrande stjärnan med större intresse eftersträvas. Vi måste inse in från fronten. eftersom det kräver. fast besluten inte ut " Till tidigare direkta skäl jag inrättats fortfarande efter allmän synpunkt. v våra formler är inte riktigt konstant utan förändras beroende att . När allt "som jag tror inte att det är en osäker hypotes. att vår bygger på Webers lag formler i förhållande till den yttre stimulans endast inom vissa experimentella gränser. bara med mer eller mindre hög grad av approximation. två heterogena affärer. eftersom det beror på stimuli i fråga om den grundläggande formel och mätning formel. sekunderna slår som förväntat fenomen. cirka 1 / 20 av den passeras i 1 sek väg. tillåter vilket inte är möjligt om man är en hyllning till det motsatta antagandet. det par i sek 8. visade sig också indirekt i observationer åtföljande fördröjning . " "En förklaring till detta fenomen jag skulle inte ens våga. de allmänna villkoren för mentala liv en mycket enkel och tillfredsställande psyko fysisk representation baserad på antagandet att tröskelbegreppet överförbara till den psyko rörelse är. men för ett krav på all verklig situation som vi måste bygga..Samma fenomen jag hade gick igenom vid ännu långsammare och snabbare rörelse. utan att uppfattningen om den psyko fysisk aktivitet. endast för samma yttre monterings sätt av den stimulans och en liknande kan visa sig vara inre tillstånd av känslighet. att de konstanter b. ja till och med se springa före honom. Därmed du förutse sådana kanske till och hur man känner en förväntad uppgång som det tidigare än han egentligen sker när den vandrande stjärna som mindre uppmärksamhet. bara inte kan anges. hålla den hårt. Här jag har. t ex med en svart prickar på pappersskivan.

men om det någonsin en betydande funktionellt samband mellan kropp och själ. just sådana känslor (som vi kunde flyttas till världen andan. Dessutom kan frågan på följande aspekter tänka: när en sträng utan att vara ansluten till fiol. men skapandet av denna fysiska förändring vände också den givna känslan framåt? Kan inte samma rörelser. om de accepterar sådana rörelser utanför organismen och är de tillhörande rörelser kan ge som nerverna i kroppen. och ändå ingen känsel uppstå om inte påverkas av den stimulans även under lämpliga yttre förhållanden. eller bära andra känslor i andra sammanhang. Eftersom de inte är beroende av en punkt och ingenting ännu beslutat om vad för slags sammanhang den är ansluten. Men det är inte bara hindrar inget att acceptera. eftersom vi kanske säga. Och även några som nystan skulle. så möjligheten är fortfarande klart att viss rörelse i en given connexion bär en sensation genom att komplettera förhållandet till den fullständiga villkor för känsla. att samma yttre stimulans inte genereras i alla fall samma storlek av psykofysisk aktivitet. Det är också bara det ömsesidiga beroendet mellan β och γ i våra formler en verkligt ömsesidiga och bindande. bara vila däri. är vi tvungna att anta att giltigheten av de lagar som länkar den storlek och typ av känsla med storleken och typen av psyko rörelse . som i enlighet med hur rörelsen med värdet β är närvarande. vilket är fallet.förändra denna situation. Men mot detta som kan komma med invändningar. ovillkorlig och obegränsad är lika bra som giltigheten av den i naturen mycket motiverad gravitationslag. skulle vibrationerna fortfarande vidare i världen). eller är på vår utskriftsfunktionen. utan att åtföljas av en känsla. Men de bär på ett annat inte genom att inte slutföra anslutningen till den. för att inte flytta in i tomrummet. utan yttre stimuli finns. även vidare under andra omständigheter. varje organism är snarare en . tvärtom inre förnimmelser som kan vara. beroende. men de kan inte ge. alltid samma storlek och typ tillhörande känsla är närvarande. Då kommer vi verkligen bara kunna säga också: den psykofysiska rörelse β kan inte vara närvarande som enligt som den medvetna eller omedvetna känsla γ är närvarande. eller efter som går vidare i olika organismer? Det är ostridigt. så framför allt beroende på om de i organismer eller i omvärlden . som behöver en sensation att ske. på samma sätt vibrationerna kunde läggas till. så att när och var också av samma storlek och typ av psykofysisk rörelse närvarande. känslan γ kan inte vara närvarande. eftersom att den är ansluten till fiol. bara att man har sedan förvänta sig att andra omständigheter även med att vara den där känslan är villkorlig. så länge vi stannar vid de yttre stimuli. medan. ja. det skulle också ge samma ton. men det kan bara svänga så bara på fiol kroppen och producera en sådan respons. och att alla avvikelser att vi hittar på giltigheten av Webers lag och bygger på formler i förhållande till den yttre stimulans. vara den yttre stimulans och det krävs irritabilitet där. Man behöver tvivlar inte på att en viss sensorisk uppfattning inte kan existera utan en viss fysisk förändring kommit till stånd.

Verkningsmekanismen av stimuli var först tjänstgjorde som anges på området för yttre psyko det faktum att det som väcker känslan från utsidan.speciell typ av instrument som kan producera speciella typer av rörelse enligt egenskaperna hos hans enhet som kan producera något annat. Om allt detta har begreppet den psykofysiska tröskeln. skärsår. ja av effekter av omedvetna känslor. Detta behov kommer att uppstå för att upplysa oss om förhållandet. utan hänsyn till henne vad en organism utan sektioner. härmed utan organ och lemmar. Psykologi kan inte bortse från omedvetna känslor. för att göra dem medvetna. vad som kan härledas från allmänna överväganden förutsätter i detta avseende att bevisa genom samtidig justering av alla erfarenhetsmässiga relationer till den. Detta väcker en grundläggande betydelse för det faktum att tröskeln för hela utvecklingen av de inre psyko ut. Diskussionen om den erfarenhetsmässiga förhållandet mellan effekten av uppmärksamhet och stimulans i 42 Kapitel kommer att fungera. Detta följs knuten till dygd översättning av den stimulans i psykofysisk aktivitet initialt slutsatsen att det som framkallas av den stimulans och representerade psykofysisk aktivitet måste överstiga en viss styrka för att bli medveten. Allmän börden av tröskeln i de inre psykofysik. det vill säga ett omedvetet och medvetet tillstånd. Men hur man ska agera. Den psykofysiska representation av alla "som med nödvändighet hänger ihop och bygger på samma princip. blir medvetslös i viss mån redan ger mycket allmänna aspekter av sig själv. även utan den funktionen för att känna samma som för charmen β ska ersättas i vår mätning formel. är äntligen på den 45: e Kap. skulle detta vara. Låt oss komma ihåg kort grunden för denna viktiga generalisering tillbaka och hänvisar till kursen i väntan därav. den viktigaste betydelsen av det faktum att han ger till och med en fast grund för begreppet medvetslöshet. Kontrasten av en undersökning på tröskeln och en förlisningen under tröskelvärdet för tröskelpunkterna däremellan är sfären av känslor så märklig. Hela andliga liv man växlar mellan sömn och vaka. vakna enskilda områden och inom varje avdelning av enskilda fenomen kan då överstiga tröskelvärdet eller understiga den. Är vi den psyko representation av medvetande och medvetslöshet någonstans säkert så tvingar oss mot bakgrund av de faktiska omständigheterna och konsekvenserna av att visa sig att generalisering och slutledning. även utanför oss kan fullfölja. generaliseringen av det faktum. vad som är lämpligt också Speciella mentala Zuständlichkeiten umgås. vad som inte är. Och utan att ens veta de psykiska och fysiska aktiviteter som omfattas av vårt medvetande fenomen. eller som . måste överstiga en viss grad av styrka. Diskussionerna i de följande kapitlen om sömn och vakenhet och uppmärksamhet kommer att få sällskap för att visa att det som är sant för sensuella och speciella fenomen som kan överföras till den allmänna medvetenheten och allmänna företeelser i medvetandet. idéer. där graden av allmän medvetenhet är på tröskeln till vissa företeelser i medvetandet. och att dra viktiga slutsatser. idéer. och steget förhållandet. är det tillräckligt att samma psyko-fysiska rörelser eller förändringar över en viss grad av styrka bär medvetandet. vilket visar sig i oss. XXXIX.

och endast gradvis. men inte för hans sanna mening. idé om en som vi inte har annorlunda? Skillnaden måste göras.och häri den . 2) "I början allt verkar fortfarande mörkt och förvirrad. Så småningom hon faller igen. men tydligheten i medvetandet ökar snabbt upp till ett toppmöte där de . med stunder av uppvaknande. för det andra. Låt oss först följa fenomenet hans mentala sidan. det psyko aktivitet vars funktion de är. nämligen den är av den lägsta nivån inom det allmänna medvetandet. eller vad det är för ett medvetandetillstånd. men hur det är att göra det klart? Och var är sedan att hitta en tydlighet om det? Jag ser det faktiskt som en av de vackraste resultaten av vår teori om att det är denna klarhet genom känslan. å andra sidan. 284-290. III. den grundläggande för oss kvar i det omedvetna. men den mest lämpliga angreppspunkten från den här sidan av den inre utför. mer och mer. på samma sätt som den övre gräns. Under sömnen medvetande är tyst. och mannen faller i sömn när han vaknade. under en tid som närmar ändrad. och hur möjligheten till återuppstår kick av känslan beror. som i den 38: eKapitel grundades på allmänna överväganden. minns inte på en gång tidigare och kan göra det som sagt. om de är abstrakta inramas av dess bas. högre och Niederes i en. idéer har naturligtvis slutat i ett tillstånd av medvetslöshet att existera som verkliga. men inte omedelbart med full styrka. tillfogar direkt erfarenhet stödjer.innebär en omedveten känsla. så klart. och denna rörelse även i spelet de medvetna psyko-fysiska rörelser som tillhör andra medvetandefenomen ingripa och orsaka förändringar däri. är det . till överföring av grunderna för de yttre psykofysik i det inre. som vi å ena sidan de viktig generalisering. inte på grund av konkurrensutsatta spekulation. Sov och vakna 1) .. är det plötsligt. 1) Omarbetad S. precis som medvetenheten tog i uppgraderingar över tröskeln. Medan de psykofysiska villkor sensation det enklaste målet för de yttre psyko beviljats av erfarenheten sidan. även om det är den erfarenheten även om tillgänglig. inte riktigt grepp" (Burdach s Physiol. XL. men obestridliga erfarenhet tolkas på ett sådant funktionellt förhållande att detta kan kvarstå Något förblir emellertid hon tyst. med något vad det beror. om det påverkar hela människans medvetande. men de förnimmelser bara ett speciellt fenomen. men det är något på i oss. 455) Från att somna i soffan uppslukad av en liknande endast vända swing. en metod att framsteg vinst genom härmed initierar psyko observation av förhållandet mellan det allmänna medvetandet och dess speciella fenomen. kan rörelsen tillbaka över tröskeln. i egenskap tillhandahålls som svängning liv eller speciella interna eller externa händelser. verkar fenomenet sömn och vakna till mig. s. Sensations. uppmuntrar man 2) .

genom styrkan i ljudet. sjunker till horisonter. en sleeper direkt efter att somna. som snabbt stiger från horisonten. kan fungera för att mäta djupet på sömn. en liknande svängning. där uppvaknandet och somna är gjort. och därifrån bara gladlynthet mycket gradvis. 3) En lyssnare till mig (Kohlschütter) uttryckte idén. s. däremot. liksom. till dess slut vid minsta. 454) "sömn är i sin början på den lägsta. men få på mycket negativa Zuständlichkeit djup sömn med måtta. sedan sjunka igen efter att ha somnat till. Följande diskussion kan bidra till att säkra denna grundläggande uppfattning om vår aktuella fallet. gryningen av dagen att reservera lunch för en tid nära samma höjd. vilket är nödvändigt för att väcka sovande.faktiska är för uttrycket fördjupa sömn . eftersom det verkar som att man är den livligaste strax efter uppvaknandet . Huruvida denna idé kom till utförande och försöket kommer att misslyckas på grund av den stora svårigheten att producera jämförbara omständigheter. i hans fort gunga mjukt och tyst. om någon ser här en princip. Det är att förklara svängning psyket genom en fysisk bild. och kanske (tiden tänkt som abskissa) är också stigningen brantare än härkomst. III. men bara tjänar till att illustrera. passerar därefter i ytterligare ökande värden. 4) Burdach säger räkning (Physiol. Om vi.det kräver starkare och allt starkare stimuli att väcka den sovande 3) förrän efter att ha nått det största djupet medvetandet stiger igen till tröskeln. lämnar jag en öppen fråga." Samtidigt är det säkert lättare. där bilden kvar en hel del noggrannhet slut. 179 beskrivs att göra experiment på djup sömn vid olika perioder från att somna och under olika omständigheter. Genom det sätt vi vill att bilden ska bevisa något. . tröskeln för medvetandet. måste ringa med ett nollvärde för den psykologiska intensiteten naturligt och utan hänsyn till varje bild. och då kan inte heller undgå att märka den ökande fördjupning av sömn under tröskelvärdet lika att beskriva med ökande negativa värden som vår tidigare syn på medvetandet negativa värden sänder som en omedvetna värderingar känslan till den totalmedvetenheten. och en generalisering och förbättring av tidigare position uppstår samtidigt. med ljud pendeln Th I. vi är bara så naturligt och utan hänsyn till våra i områden yttre psykofysik redan etablerade åsikt måste beskriva bestigning av medvetande ljusstyrka om det med positiva värden som ökar från uppvaknande i början. inte långt märkbart minskar. s. djupare och djupare ner under samma gäller efter att ha nått det största djupet klättra tillbaka upp till horisonten och bortom. och från detta maximum avfallet att vakna mycket gradvis 4) . sänker sig sedan igen. när en tid efteråt för att vakna. Även om det kan vara så att ökningen av den psykiska solen händer förhållandevis snabbare än den fysiska. precis som sömn visas strax efter att somna på den lägsta. behöver inte ta hand om dessa särdrag här utan endast det uppstigning och nedstigning medvetande ljusstyrka som en helhet. likt solen.

kan en minskning av fysiska aktiviteter som är föremål för medvetna fenomen som kan använda för att tvivla. men sedan brukar följas av en så långvarig och djupare sömn. Artikel vakna. Man kan sova en lång tid för att misslyckas. men det kunde men de verksamheter som till sin natur lämpade att tjäna medvetandet. Puls och andning sakta ner. åtskilda av null medvetandetillstånd. lukten. och den långsammare puls talar också för en långsammare Blutumtrieb i hjärnan. sova. inte den tidigare sättet representation lämplig. Och så kan man inte abstrakt än i en inte för själen. djup sömn med negativa värden. så att själens liv skulle representeras av högre i tiden från varje segregerat. är också det faktum att hjärnan sjunker i sömnen. det vi måste betraktas som bärare av medvetna fenomen. inte ta Lebensoszillation själen ensam vid uppvaknandet ur sömnen också. snarare än representation i delstaten sömnen av negativa intensiteter svängningen av själens liv kontinuerligt anslutna i sig själva och i kontinuerlig SKAL liv till det organ som den är kopplad i vaket tillstånd. är kroppstemperaturen sänks. sova betecknar Oszillationstiefe under tröskelvärdet av medvetandet. Det är utrett kan hittas. djupet på hösten och höjd bestigning av en axel i förhållande till den nivå som motsvarar och är villkorade av att man inte kan bortse från att sjunka under den nivå som av ingenting: men måste tillräcklig representation för de relationer sjunker under nivån för den stigande och över den nivå som en övergång i den negativa att ta detta som en övergång till positiva värden med avseende på noll-värden av höjden på nivån. så vi är lika nödvändigt att hänvisa till den medvetandenivå. eller han flyr oss av sig själv när sinnet är ovanligt spänd och upphetsad.Tillståndet för sömn beror kausalt tillsammans med staten för att vakna. men vakna av själen är Oszillationshöhe över. s. kolsyra. och måste ha sett tillräckligt för att kunna sova. Det är härmed som en våg. svängningar. även för att minska dessa verksamheter. 426 Kort sagt. och intensiteten under sömnen överallt bara beskriva med noll. Låt oss nu övergå till behandlingen av den fysiska sidan av sömn. och Vi har positiva värden. åtminstone upp till vissa gränser.Medan verkligen inte stannar hela hjärnaktivitet på. Själen själv behöver sömn för att vakna upp efteråt kan. ja normalt motsvarar djup sömn nachherige grad av livlighet. med den rikedom och vitalitet Blutumtriebes öka dess funktioner i ett system och handfat. 5) Jfr och andra här på Purkinje i Wagners Ord att leva efter. den psyko kan . Om du ville här mot svängning av de psykiska intensitet sluta med det vakna tillståndet. går bort. som redan talar upphörandet av dessa fenomen och alla frivilliga rörelser. vad som kan observeras i Schädelverwundungen och av Schädelfontanellen små barn har möjlighet. men undrar om denna minskning inte går till själva sluta. Men överallt ser vi. Den levande kraften av hela vår kropp visas i sömnen minskade 5) . den psyko-fysiska aktiviteter. minskar utsöndringen av urin. endast det senare. uppgav att mindre blod än i vaket tillstånd till flöden i hjärnor. och vad verksamheten i hjärnan i synnerhet är berörda.

vilket avsevärt minskar en bekant stimulans agerar inte mindre upphetsande kan. Och om det inte i sig borde vara ganska bindande ensam. så långt kan man dra slutsatsen av erfarenhet. så länge som man någonsin ändå är kapabel att väcka. kan denna uppfattning zeither som det mest naturliga att visas. Annars är varje stimulus ineffektiv tills den överskrider en viss grad av styrka. skulle det inte . Physiol. men tillräcklig styrka händer någonstans och på något sätt när det gäller psyko fysisk aktivitet. ja.sluta helt och hållet i drömlös sömn. På plats och vägen kommer till ingenting. Burdach säger i en mening. och till och med en svag stimulans 7) kan enkelt handla uppvaknande när han är berättigad till vakterna att associera en stark excitation med det. Vad är den allmänna framgången för sådana stimulantia? Detta. 460): "Om du inte hör i sömnen i sig. som verkar någonstans genom ögonlocken. s. och med okända lukter 6) kan väcka den sovande.. övertygande (Physiol. 460) 7) Till exempel den svag omrörning av ett barn bredvid sovande mamma. precis som det för uppvaknandet av en viss känsla vid uppvaknandet bara en viss hållfastheten hos stimulus behövs. än den till vilken binder uppvaknande. Skaka. men redan i sömnen precis som i vaket tillstånd. Denna formella behov att komma till hjälp av erfarenhet. och orsakar otvivelaktigt uppvaknande om den överstiger en sådan. så de är där ännu. Men en tystare charm en endast mindre stark effekt av samma typ av produkt. s. III. stickande. medan om psykofysisk aktivitet minskar med somna bara upp till en viss gräns. peta. både här och där växer den misslyckade psyko-fysisk aktivitet tills dess. först och främst talar för behovet av ökad fördjupning av sömn psyko samband med ökningen av medvetande fortzuerhalten i att vakna. men vara närvarande. 6) "Eftersom det inte sällan händer det att människor är väckt av gangrenous lukten av en storbrand. men först efter att vakna upp och kände att det inte kunde väckas något. som hänför sig till att vakna upp och somna. Men innan det krävs styrka har uppnåtts. kittlande. Stänger av psyko aktivitet under stunder av att somna. vilket orsakar gradvis ökande ansamling av avföring och urin under sömn. men bara på styrkan med hänsyn till att en stark skillnad på stimuli i sig utgör en stark stimulans." (Burdach. Under tiden. III. och genom vilka sensoriska nerver han också tillgång också. och att växa. en fördjupning av sömn dess ökningen av medvetande motsvarande uttryck finns i Walking ner den psykofysisk aktivitet under denna tröskel. är den psyko samband med antagning av sömn avbryts. som en excitering i nervsystemet är bildad som fortplantas till hjärnan." Hört och känt. en droppe av varm tätnings vax på huden. Samma framgång för stimulus. I samband med de tidigare synpunkter och med hänsyn till vad vi redan hade trängt till statuieren oss vid det särskilda fenomenet sensation En sovande kan väckas av en lokal stimulans. vad det nu var. en tröskel. kyla samtidigt avslöjar en smäll. Så det inte kommer både vid den excitation av ett särskilt slag och särskild plats. som en stark stimulans. plötsligt starkt ljus. så att uppvaknande framgångar.

och kan köras över tröskeln. dessutom. och härmed fördjupar psykofysisk aktivitet lokalt. eftersom justeringen av insamlade toppmötet med resten kan verksamheten inte få ner under tröskeln. Men samma sak sker genom successiv tillväxt av en stimulans till att föra fram av uppvaknande måste också ske på frivillig inställning till uppvaknandet. men mjölnaren vaknar precis som om passagen av bruket ökat. I full vakter. Mer allmänt är det så att man vet vilken som är upphetsad. Nu påverkan av de vanliga stimuli inklusive under vakna för att underhålla en så jämn storlek och fördelning av psykofysisk aktivitet som vi kommer ingen sensation innan den andra sinnet. så vi sova riktigt. det betyder inte att lyckas. sist bara en mycket svag över tröskeln införts toppen av psykofysisk aktivitet genom justeringen med vad som redan är under tröskelvärdet. Ett högt ljud väcker oss. Beror vakenhet endast i en sådan lokal höjning. så att maximalt i stunder av största djup sömn en gänzliches upphörande av psyko-fysisk aktivitet som möjligt. vilket sker när vi lyssnar på ett tal i spridningen och oss efter samma fortfarande ihåg. I själva verket behöver vi för vår uppmärksamhet. men i motsatt riktning. men utan samband med de gamle . till samma resultat. den drivande änden när bilen står still i bilen. dock med inga omständigheter gjort än sannolikt kan visa. Det blir allt lättare. och du får upp. så att du vet att de sista orden som har blivit förutsagt att vakna upp. den sovande i kyrkan när predikanten att tala. respektiv hjärna. I tröttande marscher sover soldaterna väl även på promenader och vakna när underhåll utförs. stiger den till ett tidigare diskuterade lagar som är relaterade i tvist med bevarandet av energi i sig.finnas någon skillnad mellan tiden före vakna upp och när du vaknar. till exempel den sista ställa om det var kort.. Detta kan inte nu få den framgång som det är någonstans runt noll. Det är då också den inspirerande effekt av ett tillbakadragande av de vanliga stimuli i relationen. där psyko aktiviteten är hög. även om man spred sin uppmärksamhet på exakt samma sätt. Nu skillnaden kan bara vara att tills vakna upp den psykofysisk aktivitet förblir under tröskelvärdet sker med att vakna upp över tröskeln. Dessa är givetvis fakta som under sömnen bevisa en psykofysisk tillgivenhet som gillar att vara med den analoga. .. 461): "när man sover när du lyssnar på ett samtal eller ett tal eller föredrag.. desto mer och mer enhetlig samtidigt den distribueras. men bara i sömnighet inget speciellt att fokusera mer. som vi redan har diskuterat. oavsett Awake efter uppvaknandet kan inte längre uppfattas är ". Om någonstans berövas en del av den stimulans. det eingesungene av sjuksköterskan barnet när sjuksköterskan slutar sjunga. men vände vid mycket låga sömn och med starka lokala stimuli kan vara otillräckligt för att ta upp en punkt om tröskeln och därmed orsaka uppvaknande. lokalt ökar med lokal smärta eller särskilt fokuserad och fördjupad uppmärksamhet på. är det desto mer alla lokala yttre stimuli hålls. Fenomenet med sömn leder. och den mindre på alla medvetande underliggande aktiviteten i nervsystemet. måste fördelningen naturligtvis vara tillräckligt för att orsaka sömn. även faller under tröskelvärdet och därmed sömn kan vara. Burdach ytterligare anmärkningar (s. men väl förstås som den annalkande somna mer och mer in i trångsynthet verkställande. natten ljus till vana vid att sova när nattlampan slocknar.

som är föremål för vår totala medvetenhet i sömnen faller under ett tröskelvärde. som i en ångmaskin där en viss kraft en av dem för att vända en ventil för att sätta dem i drift. i så beslut tagna fenomen av sömn och vakna en huvudbas formeln. Kan det inte vara. Kanske. psyko-fysisk aktivitet ökar även. sedan ingenting bidrar vidare genom sin vinst för att förstärka kraften i maskinen. Egentligen var jag ute efter. Sådana funktioner kan ifrågasättas upp oräkneliga. ensam är kvar att bestämmas av vederlag att få en grundläggande förhållandet mellan den yttersta enkelhet. som ser motsätter sig i en form eller uppkomsten av dessa aktiviteter. som är att det i den meningen att de övriga breda grundläggande lagar. framför mig stod de erfarenhetsdata för Webers lag till anbud. vilket uppstår bara i stunder av uppvaknande alls. och för det andra. men det är hennes två verkliga punkter tvärtom: en gång att väckelsen är bunden av en stimulans till någon särskild form och placering av irritation. förrän denna kraft har uppnåtts. Faktum är att sova och vakna är diskussioner inom ramen för ovanstående införa med negativa och positiva värden i de psykiska områden. I så måtto alls en funktion mellan mental aktivitet γ och omfattningen av den underliggande fysisk aktivitet βföreligger. alltså utan uppehåll. men ändliga värden på underliggande fysisk aktivitet en. medan den kraft som som roterar ventilen av en ångmaskin och därmed sätter i handling. står maskinen stilla. en uppfattning som vi diskuterat tidigare i samband med förnimmelser på bild att vagn och har ifrågasatts med fakta.Allt detta är relaterat av fantasin och kommer sannolikt att vara representativ bara av fantasin i förening att den psyko verksamhet. kan vi se mätningen formel genom att hålla sig motiverad med en viss sannolikhet inom området för inre psykofysik för totaliteten av medvetande. på vilka sätt nämligen upphetsning genom att dra tillbaka en välbekant stimulans och uppvaknandet skulle någon ens med mycket svaga stimuli. resulterar detta i samtidigt en ömsesidig förstärkning och generalisering av båda skälen. så förväntas ingen funktionell relation mellan stimulans och psykofysisk aktivitet bortom den punkt av uppvaknande tillägg som men i själva verket där. Om vi tar den tidigare diskuterade i beaktande. vara ganska obegriplig. vilket. som uppvaknandet av aktiviteten av en ångmaskin genom att vrida en ventil är. så måste anta att de svaga stimuli som ännu inte orsakar uppvaknandet. första någonsin med mig på aspekter av inre psykofysik har . men tar man här en annan bild för att hjälpa till. inte representerade här vrida ventilen? I själva verket har en sådan syn i sig ingenting omöjligt. att med ökning av den stimulans bortom den punkt där det får uppvaknande. och vi lagt till strängare motivering som de antar inom området yttre för det speciella fenomenet sensation har hittats. så du kan bara i formeln γ = k log stand . vilket resulterar i ett funktionellt förhållande mellan två visar direkt att man därför också har tillfälle att fortsätta att under punkten för uppvaknande. som jag säger i det historiska kapitlet. men de kan associera med en stark antydan uppmärksamhet i vaket tillstånd. inte kunna att övervinna några hinder. Om du ville att kontras uppfattningen tag att uppvaknandet är kopplad till en märklig process i hjärnan. gör gränsen mellan de två inte ske till ett nollvärde. måste funktionen vara sådan att dessa relationer representeras av den. Kan den påverkan som får uppvaknandet.

) Också med ryggmärgsbråck som ska byggas på baksidan tumören med uppenbara sömn genom ett tryck av trycket från det vatten som samlats på hjärnan fortplantas. En man var att ses. Men kanske snarare kompression av kärlen den effektiva. eller någon skada på skallen. och arvet från detta tryck. får endast förhållandet mellan allmänna medvetandet till dess speciella fenomen.fastställts. däribland de drömbilder är som de vakna idéer. Bara så orsakade Fodere 9) hos djur av en gradvis och jämnt tryck på den mellersta delen av hjärnan bedövningsmedel. Om en. och blodflödet till underhållning av psykofysiska processer är viktiga. 410 L) 8) Haller. Physiol. F 1833. Elem. som ganska förlisningen av hjärnan under naturlig sömn här att säga. Philipp i Phil Transact. så går den observerade framgång somna. Men strängare motivering kommer endast att vara möjligt genom Webers lag med tillägg av det faktum att ett ändligt tröskelvärde på stimulans. den psyko aktivitet herabzu press. Man kan undra vad vi gör med vår syn på sömn med drömmar. anmärkningsvärt nog. om du trycker bara stark och ihållande nog. sid. att diskuteras ur ett allmänt perspektiv. eftersom den produceras av staplade eller spillt blod eller vatten eller pus eller tandade punkter i skallen. ihållande skjuter placering av hjärnan till handen. trots allt. om inte ifrågasatts blodflödet. som dock ingenting skada honom (W. vars skalle var inte helt förbenad. Har samma framgång som lätt att anse någon oavsiktligt tryck på hjärnan. trycket på hjärnan orsakar inget annat än att den blockerar vägar och villkor avbryter. och så (42) kommer att vara att ta upp det i ett senare kapitel. och kanske inte har något samband med att det är tillräckligt starkt tryck på en nerv levererar också känslan av en stimulans till hjärnan och härmed blir medveten om sensation avbrott. Även om djuren lyckas i detta försök att Haller. Journ. För att inte nämna det faktum måste vara att på lämpligt sätt monterade tryck på hjärnan inducerar sömn på ett säkert sätt. så att du kan trycka på hans hjärna och satte honom i ett tillstånd av slaganfall. Det är ostridigt. (Darwins Zoon. På sätt och vis verkar medvetandet under tröskelvärdet. och på sätt och vis handlar det om. Utrett att man har en slags vakenhet och ändå ingen verklig vakenhet i dem. plockar upp det igen när man överväger sömnen. Det kan detta indikera att empfindungszuleitende och känslan stödja processen är inte signifikant. dock utan att ge dem. Han förde hundar kännetecknas av snarkning 8) . Orsaken till medvetslöshet i chock floder ges vanligen under sådana omständigheter. varav den livliga passage av de psykiska och fysiska aktiviteter är beroende. III. IV 301 9) Magendie. Men är denna konstgjorda sätt. blottade av trefinen. 195 . och det är för tidigt att dra slutsatsen att den naturliga sömn är också baserad på trycket. Är det möjligt att hitta en psykofysisk representation för detta? Enligt min mening. och inte mindre av hjärnskakning som kan orsakas av tryck medvetslöshet.

så att säga. och att man så delvis kan sova och vakna upp. il resulte. som uppvaknandet av godtycke eller stimuli kan ske. plus tard que la vue. där det hittills har tänkt.. De l'étude sur l'état des Sens Föregående dans le sommeil. sid. men också ger honom precis lika säker som den hela människan. som ett uppvaknande av denna mening.. så först vaknat. Inte bara mellan den yttre och inre sfär av aktiviteten av medvetandet som helhet sker denna förändring. innan han ger känslan i fråga. och sällan eller aldrig är allt som människan ständigt växande kan vara riktigt vaken ännu. han är i stort sett sover innan han somnar helt.XLI. uppmärksamhet.. queer s'ils ne pas en même temps s'endorment ni au même Degré. som av den uppgående solen först bara en punkt på horisonten." .. än här. I. qui peut-être à leur s'éveilleront tour Quand les premiär s "endormiront. Väckt man på morgonen. Omvänt. ett fenomen som slår medvetande hela människan eller annars hela människans medvetande. leur fait pas réveil ne se ne plus instantanément pour tous. men också hela området för inre representationsverksamhet vars psyko mötesplats med som. "Presque toujours la vue. bara en poäng för hela människan. Även denna sömn av de yttre sinnena kan precis som den allmänna sömn fördjupa.. om det överstiger sådana. och på samma gård faller under.. och här kommer de villkor språk även om skälen för att acceptera det. "Le sommeil ne pas s'empare brusquement de tout notre être à nos organes s'endorment successivement av Degres variabel: plusieurs autres sont d'veillent encore que déjà endormis. och varje avvärja det än att ta en sjunka ned i viloläge. ligga med en man som. T. även relaterade till sensuella bilder av senare ansökningar som skall göras av skäl men inte sammanfallande. är allt i augusti "eller örat inte bara någon annan mening. genom att den lyfts av uppmärksamheten just om det. och utgår från att ingenstans är den psyko aktiviteten är förhöjd över tröskelvärdet. måste det vara möjligt att den psykofysisk aktivitet snarare än att minska det på en gång helt under tröskelvärdet. Och sover en människa. Sömn är i vanlig mening. Partiell sömn.) . utan också mellan olika delar av densamma. Traité de Physiol. l'ouïe s'endort . mer eller mindre. där den som med öppna ögon och öron är nästan ogenomtränglig för alla yttre stimuli. " (Longet... överskrider tröskelvärdet för dagen. än där bland annat minskar. och det finns tillstånd av inre extas. Om man vill ha mer fokusera sin uppmärksamhet på något innan du somnar så väl den sista punkten pendlar för en tid växelvis över och under tröskelvärdet. som de säger. Men om utsikten från sätena förlängd själen är övertygande. 409 suiv. En sinnesretning måste då riktigt lika ut så här bara överskrider en viss styrka. s'endort qui le premier . När en person går förlorad så djupa tankar att han inte ser och hör vad som händer runt omkring honom. området för alla externa sinnen sover precis som den riktiga sömnen. Varje förskjutning av uppmärksamheten på ett sätt. c'est le skickade. Denna enkla konsekvens av utsikten från sätena förlängd själen finner sin lika enkla som direkt bekräftelse i upplevelsen.

naturligtvis. 1) Har precis som inom områdena allmänna medvetandet tagit förhållandet mellan medvetande och medvetslöshet i sensations områden är bland annat. 40) har redan diskuterats. 207 ff . men eftersom detta toppmöte snart kommer att flytta dit snart att sprida sig att koncentrera sig. 269 ff Mental Maßprinzipien pp 195. kap. Förhållandet mellan det allmänna medvetandet och dess speciella fenomen. Uppvaknandet från allmänna sömn burk med en sinnlig charm av något slag. men de personer som anges endast med svagare medvetande och avsikt. 243. så delar den psykofysisk aktivitet. Det verkar men en man kan inte göra denna uppdelning i stil mellan olika sensoriska områden som deras känslor uppstår samtidigt till skillnad från medvetandet. eftersom det uppvaknande just bara i det faktum att någon av alla sfärer är vaken. men som är beroende av några viktiga skillnader som gör det begripligt att men inte behövs det gemensamma namnet sömn likgiltig för båda. som tidigare (kap. där partiella tröskelvärdet alltid överskrids. Trots allt. än som enbart distributionen men inte produktionen av samma lyder. och fördjupas härmed någon annanstans att sova. och eftersom den stiger högre på en plats. den partiella sömn från den allmänna skiljer huvudsakligen plan endast i att han är en del av. inte orsaka sin egen uppvaknande. I den allmänna uppvaknande som sömn är en tidsändring mellan staten för den psykofysiska systemet under och över tröskelvärdet på alla istället. och införandet av den allmänna sig själv för att främja sömn genom jämn fördelning av den psyko-fysisk aktivitet i tidigare angivna betydelsen indirekt. Dividerar uppmärksamhet. bara det kommer in en rumslig förändring mellan överskrider tröskelvärdet på ett ställe och förlisningen bland annat i en annan plats ett. 218. det kommer att bli mer tas i medvetandet.Under hela vakna människan själv. inte kan godtyckligt somna. aktivitet minskar efter den tidigare förklarats med principerna om bevarande av energi (Tb I. om han inte kan undertrycka genom godtycke under tröskeln vara hög gående toppar i psyko fysisk aktivitet. Detta beror naturligtvis med det faktum