You are on page 1of 11

CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!

IA

Aplicatii - Stagiu An I – Semestru I – 2013

CERINTE
Aplicatii – Stagiu An I – semestru I - 2013 Forma scrisa pe hartie la CECCAR Forma electronica la a resa !lorentin"caloian#$ahoo%com in !isier oc Aplicatiile repre&inta pre&entarea rationamentului pro!essional in legatura cu urmatoarele aspecte' 1. Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuielile sociale. 2. Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuelile de cercetare. 3. Studiu de caz privind regimul fiscal al indemnizatia de deplasare-detasare. 4. Studiu de caz privind regimul fiscal al perisabilitatile. 5. Studiu de caz privind regimul fiscal al tichetele de masa. 6. Studiu de caz privind regimul fiscal al provizioanele deductibile fiscal. 7. Studiu de caz privind regimul fiscal al provizioanele nedeductibile fiscal. . Studiu de caz privind regimul fiscal al rezervelor. !. Studiu de caz privind regimul fiscal al pensiile facultative. 1". Studiu de caz privind regimul fiscal al primele de asigurare. 11. Studiu de caz privind regimul fiscal al functionarii si intretinerii locuintelor de serviciu. 12. Studiu de caz privind regimul fiscal al functionarii si intretinerii unui sediu aflat in locuinta proprietate personala. 13. Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuielile cu combustibilul. 14. Studiu de caz privind regimul fiscal al dobanzilor. 15. Studiu de caz privind regimul fiscal al diferentelor de curs valutar. 16. Studiu de caz privind regimul fiscal al minusurilor de inventar. 17. Studiu de caz privind regimul fiscal al #$% aferenta bunurilor acordate salariatilor. 1 . Studiu de caz privind regimul fiscal al platilor realizate in favoarea actionarilor. 1!. Studiu de caz privind regimul fiscal al tranzactiilor care nu au la baza un document &ustificativ. 2". Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuielilor aferente veniturilor neimpozabile. 21. Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuielilor de consultant si management. 22. Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuielilor cu creantele neincasate. 23. Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea. 24. Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuielilor care provin din documente de la terti inactivi fiscal. 25. Studiu de caz privind regimul fiscal al cotizatiilor catre organizatiile profesionale. 26. Studiu de caz privind regimul fiscal al cheltuielilor cu amortizarea contabila si fiscal. 27. Studiu de caz privind regimul fiscal al provizioanele de garantii de bunua e'ecutie acordate clientilor. 2 . Studiu de caz privind regimul fiscal al provizioanele pentru deprecierea clientilor-insolventa. 2!. Studiu de caz privind regimul fiscal al provizioanele pentru deprecierea clientilor-vechime. 3". Studiu de caz privind regimul fiscal al contractului de fiducie.

1 & Page

7 6"". in limita unei cote de pana la 2. stabilita prin declaratia de impozit pe profit. din fondul de salarii. potrivit dispozitiilor art. cluburi. a cheltuielilor eligibile pentru aceste activitati9 deducerea suplimentara se calculeaza trimestrial0anual9 1n cazul in care se realizeaza pierdere fiscala. precum si alte cheltuieli efectuate in baza contractului colectiv de munca. 1ntra sub incidenta acestei limite. cantine. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru anga&ator aceste cheltuieli fiind deductibile din impozitul pe profit in limita unei cote de pana la 2. pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se acorda urmatoarele stimulente fiscale( a* deducerea suplimentara la calculul profitului impozabil in proportie de 5".1"" 324 -heltuieli sociale deductibile 5 2.CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA Cerinte' fiecare studiu de caz va fi alcatuit din( enunt compus conform rationamentului professional si rezolvarea aplicatei)flu'ul informational*.5"" 324 si cadouri copiilor minori ai salariatilor in valoare de 6"" 324.Stagiu An I – Semestru I – 2013 . Studiu de caz ( 2 societate a acordat biletele de tratament anga&atilor in valoare de 2. cheltuielile cu bilete de tratament si cadouri oferite copiilor minori ai salariatilor sunt deductibile in limita a 2. din fondul de salarii. se recupereaza din 2 & Page Aplicatii . a&utorarea copiilor din scoli sicentre de plasament. 21 alin. c* din -odul fiscal. 1!81 din /egea nr. cheltuielile sociale au deductibilitate limitata. cu modificarile si completarile ulterioare. a&utoarele pentru nastere. servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara. -heltuieli sociale 5 2. la calculul profitului impozabil. a&utoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. prin urmare suma de 3. 2% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al cheltuielilor e cercetare -onform prevederilor art. 1n aceste conditii. in conformitate cu prevederile art. potrivit /egii 5302""3 . precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate in administrarea contribuabililor( gradinite. pentru scolile pe care le au sub patrona&. cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor. 1n cadrul acestei limite. cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor. din fondul de salarii. #otalul cheltuielilor cu salariile a fost in suma de 6"". a&utoarele pentru inmormantare. biblioteci. 57102""3 privind codul fiscal. cu prioritate. inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora. cu modificarile si completarile ulterioare. costul prestatiilor pentru tratament si odihna. c* din -odul fiscal biletele de odihna si tratament precum si cadourile in bani oferite copiilor minori ai salariatilor pot fi incluse in fondul de cheltuieli sociale..1"" 324 este integral deductibila. baze sportive.""" 324 -heltuielile sociale nu depasesc limita de 2. crese. pot fi deduse si cheltuielile reprezentand( tichete de cresa acordate de anga&ator in conformitate cu legislatia invigoare. 21 alin. muzee. 1% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al cheltuielilor sociale +in punct de vedere al impozitului pe profit. )3* lit.5"" 6 6"" 5 3. a&utoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele.""" 324. 3 lit. 1n e'emplul de mai sus.""" 5 12.-odul muncii. camine de nefamilisti.

in interesul serviciului sunt neimpozabile in intelesul impozitului pe salarii.""" 324. sumele de bani primite de anga&ati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si de cazare.CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Stimulentele fiscale se acorda separat pentru activitatile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfasurat. a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate.""" 324. cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile punctului 5 din 4ormele metodologice aferente. 13" * reprezinta cheltuiala nedeductibila pentru societate. precum si indemnizatia de delegare si de detasare in tara si in strainatate. 3estul sumei de 7" 324 ) 2"" . impreuna cu institutiile de specialitate. stabilita potrivit legii. in tara si in strainatate. d* din /egea 57102""3 privind -odul fiscal. 3% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al in emni&atia e eplasare. <ai mult. :rofitul impozabil a fost in suma de 175.5 ori nivelul legal stabilit prin hotarare a =uvernului pentru personalul din institutiile publice. 3 & Page Aplicatii . 13 al 4ormei privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare. 5". g* din /egea nr.5 713 324 5 13" 324. in tara si in strainatate. )3* lit.Stagiu An I – Semestru I – 2013 . 1n aceste conditii profitul impozabil va scadea cu 5". Studiu de caz ( 2 societate comerciala acorda unui salariat indemnizatie de deplasare in valoare de 2"" 324 pentru 4 zile de deplasare. )% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al perisa*ilitatilor 1n concret. 3ecuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora. potrivit prevederilor legale in vigoaredin anul inregistrarii acestora b* aplicarea metodei de amortizare accelerata si in cazul aparaturii si echipamentelor destinate.""" 5 125. punctul 5 din 4ormele metodologice ale -odului >iscal vine cu completari. 55 alin. in tara si instrainatate. 1n ceea ce priveste limitele ma'ime de perisabilitate care pot fi acordate marfurilor. :otrivit prevederilor legislative anterior mentionate. in interesul serviciului in limita a de 2. cazarea. 57102""3 privind codul fiscal. la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate.""" 324. cu avizul <inisterului >inantelor :ublice. Studiu de caz ( 2 societate a avut cheltuieli de cercetare in valoare de 1"".etasare <odalitatea de impunere a sumelor de bani primite de anga&ati de la anga&atori pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare. 1n concluzie. -are este tratamentul fiscal al indemnizatiei de detasare acordate? -heltuiala cu indemnizatia de deplasare este deductibila in limita a 4 72. acestea sunt incadrate la art.""" . precizand ca in categoria cheltuielilor de delegare si detasare se cuprind cheltuielile cu transportul. perisabilitatile sunt deductibile la determinarea profitului impozabil in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale.""" 324. nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile. potrivit art. 4oul provit impozabil va fi in suma de 175. respectiv cu 5". 21 alin.""" 324 pentru un proiect.71"". in interesul serviciului este reglementata de dispozitiile art. in intelesul impozitului pe venit sumele primite de anga&ati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. )4* lit.

a inventarierii sau a predarii gestiunii. /imitele admisibile de perisabilitate pentru produse alimentare sunt redate in %ne'a nr. de la 1 iulie 2"1". +e retinut ca perisabilitatile se refera la acele scazaminte care se produc in timpul transportului. determinate de procese naturale cum sunt( uscare. 1n conformitate cu prevederile art.depozitarii si desfacerii marfurilor. tichetele de masa acordate salariatilor sunt 4 & Page Aplicatii .Stagiu An I – Semestru I – 2013 . racire. 13. :ierderile sau scaderile cantitative care depasesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal. unitati comerciale cu amanuntul si de alimentatie publica*. spargere. dupa caz. descompunere. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 5 02"1". ingrosare.CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA aprobata prin @= 3102""4."54 324 +% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al tichetelor e masa :otrivit art. topire. din aceasta ane'a mai sus mentionata este prevazuta grupa de peste congelat. 15" 5 5" 324 #$% aferenta 5 24. manipularii. suporta o pierdere pe perioada depozitarii in suma de 1""" 324 din totalul cantitatii depozitate in valoare de 5". 4 alin. /imita de perisabilitate 5 ".""" . 7 5".3". 1 pct. inghetare. 1mportantA 4u sunt considerate perisabilitati urmatoarele(  pierderile incluse in norma de consum proprie necesara pentru fabricarea unui produs sau obtinerea unui serviciu9  pierderile produse prin negli&enta sau sustrageri9  pierderile produse din alte cauze imputabile persoanelor vinovate9  pierderile produse in urma unor cauze de forta ma&ora. la nivelul cantitatilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionarii marfurilor transportate. inclusiv procesede fermentare sau alte procese biofizice. pulverizare. %cordarea perisabilitatilor este conditionata de o verificare faptica a cantitatilor de produse e'istente in gestiune si stabilite dupa cantarire. precum si dupa efectuarea compensarilor conform prevederilor legale in vigoare. faramitare. in procesul de comercializare in reteaua de distributie )depozite curidicata. prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de marfuri la pretul de inregistrare al marfurilor intrate sau la pretul de livrare pentru marfurile vandute in perioada cuprinsa intre doua inventare. scurgere.. o'idare. masurare si alte procedee similare. volatilizare. aderare la peretii vagoanelor sau ai vaselor in care sunt transportate. 21 alin. /imitele ma'ime de perisabilitate admise la depozitare si desfacere se stabilesc la nivelul intregii activitati a persoanei &uridice. directorul sau administratorul persoanei &uridice. hidroliza. 15 din 2rdonanta de Brgenta a =uvernului nr.""" 324. care comercializeaza peste congelat. cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de anga&atori. imprastiere. 1n acest caz sunt acceptate perisabilitati la depozitare cu un coeficientul de ". #oate aceste pierderi inregistrate in conditiile de mai sus vor fi aprobate de managerul.3". imbibare. evaporare.""" 5 15" 324 :erisabilitati nedeductibile fiscal 5 1. sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit si a impozitului pe venit. pana la limitele prevazute la art. potrivit legii. )5* litera f* din /egea nr. /a pct. 1 la norma mentionata Studiu de caz ( 2 persoana &uridica platitoare de #$%. 57102""3 privind -odul >iscal. Se doreste sa se afle limita de perisabilitate in acesta situatie. 7 5" 5 2"4 324 #otal cheltuieli nedeductibile 5 5" 6 2"4 5 1. numarare. )3* litera e* si art.

11702"1". Studiu de caz ( 2 societate comerciala platitoare de impozit pe profit acorda tichete de masa anga&atilor sai in valoare de !"" 324. . Sunt neincasate de mai mult de 27" zile9 3. fata de acordarea primelor sau cresterilor salariale. creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat si se inregistreaza a&ustari pentru depreciere. fiind mult mai avanta&oase pentru anga&ator.c( 3". tichetele de masa nu sunt cuprinse in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii.daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii( 1. tichetele de masa intrand in pachetul de baza salarial. #ichetele de masa reprezinta o solutie optima de acordare a unor beneficii.& (1"". in contabilitate se inregistreaza a&ustari pentru depreciere. conform art. %u fost incluse in veniturile impozabile ale creditorului. Societatea are 1" anga&ati care au muncit astfel in luna acordarii tichetelor de masa ( 2 anga&ati au lucrat 2" zile lucratoare iar cel de-al treilea a lucrat 1! zile lucratoare. Sunt datorate de o persoana neafiliata creditorului9 4.Stagiu An I – Semestru I – 2013 .22 alin )1* din /egea 57102""3 privind -odul fiscal. acordarea tichetelor de masa catre anga&ati se face in urma unor negocieri colective intre anga&ator si reprezentantii salariatilor. %cordarea tichetelor de masa catre salariati nu implica alte ta'e si costuri aditionale. -onform art.22 )1* lit.e'trasalariale pentru anga&ati. in cazul inventarierii la sfarsitul e'ercitiului financiar. 1n scopul prezentarii corecte in situatiile financiare anuale.22 )2* lit.  -onform art.daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii( 1.CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA venituri impozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii. +e cele mai multe ori. respectiv 2<>: 3"5502""! si /egii 201!!1 daca. pentru creantele incerte se pot constitui provizioane deductibile fiscal in urmatoarele procente deductibile fiscal(  conform art. se estimeaza ca o creanta nu se va incasa integral. anga&atorul distribuie salariatului un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea. unsistem de motivare si recompensare pentru bune rezultate. pentru alte creante decat clientii*. !1 5 ! 324 . Sunt inregistrate dupa 1 ianuarie 2""49 2. -heltuieli cu tichetele de masa deductibile 5 2 anga&ati 7 2" zile 7 ! 3240tichet 6 1 anga&at 7 1! zile 7 ! 3240tichet 5 !1 324 -heltuieli cu tichetele de masa nedeductibile 5 !"" . #ichetele de masa se distribuie lunar. . Sunt detinute fata de debitori pentru care este declarata procedura de deschidere a falimentului )pe baza uneihotarari &udecatoresti*9 5 & Page Aplicatii . 4u sunt garantate de o alta persoana9 5. la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al pro(i&ioanelor e ucti*ile !iscal 1n cele de urmeaza voi prezenta regimul fiscal si studiul de caz aferent pentru creante incerte -onform reglementarilor contabile. la nivelul sumei care nu se mai poate recupera inclusive #$%. 2!6 indice 15 din 2rdonanta de Brgenta a =uvernului nr. #ratament fiscal ( +in punct de vedere al impozitului pe profit. -reantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate )contul 411 C-lienti incerti sau in litigiuC sau inconturi analitice ale conturilor de creante. Sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2""79 2..

1ndeplinesc conditiile mentionate la pct. deoarece baza de impozitare se reduce9 2. epidemii.""" lei 4!1 5 7 14 1"". 4 si 5 de mai sus. in limita ma'ima de 3". fara succesor9 4. con&uncturi e'terne si in caz de razboi.CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA 3.21 )2* lit. Dmiterea facturii catre beneficiar . estimare creanta incerta 1"".. 1"".355 lei 2. Studiu de caz ( 1. fenomene sociale sau economice. 1nventariere creante si constatare risc de neincasare.""" lei 6 14 neductibil 5 7". daca e'ista una din urmatoarele situatii( 1. epizootii. baza de impozitare a #$% se reduce in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate0serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului clientului9 2. este permisa numai in situatia in care data declararii falimentului beneficiarilor a intervenit dupa data de 1 ianuarie 2""4.incendii..""" lei 6 14 5 4!1 1"".Stagiu An I – Semestru I – 2013 .  -onform art. ( 4111 5 . )daca a fost acoperita de un provizion care indeplineste conditiile mentionate anterior*.""" lei 7"EE ". in cazul declararii falimentului beneficiarilor nu e'ista obligatia transmiterii facturilor cu semnul minus catre acestia. sau lichidat. astfel avem( 6 14 deductibil 5 3". cota #$% 24. debitorul inregistreaza dificultati financiare ma&ore care ii afecteaza intreg patrimoniul( rezulta din situatii e'ceptionale determinate de calamitati naturale.15! )2* ( 1.""" lei Situatia 1( 1n cazul incasarii clientului incert ( 5121 5 411 1"".645 lei 4427 1!. in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic. -heltuiala cu pierderea inregistrata la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate de la un debitor pentru care nu a fost inchisa procedura de faliment. este deductibila fiscal.""" lei provizionul este deductibil fiscal in proportie de 3". debitorul este dizolvat. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori9 3. si constituire provision de depreciere 411 5 411 1"".n( -heltuiala cu pierderea inregistrata la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate este deductibila fiscal 1"". procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii &udecatoresti9 2. +in punct de vedere al ta'ei pe valoare adaugata este permisa a&ustarea bazei de impozitare astfel ( 1. accidente industriale sau nucleare. 3. daca indeplineste cumulativ conditiile mentionate mai sus . furnizorii0prestatorii vor emite facturi cu valorile inscrise cu semnul minus. inclusiv pentru facturile emise inainte de aceasta data9 3.""" lei 6 & Page Aplicatii . a&ustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii &udecatoresti definitive si irevocabile de inchidere a procedurii de insolventa9 -onform art.

""" lei -heltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte sau in litigiu neincasate. )2* din -odul fiscal .* deductibil 6 14 416.5"" )7". aceste facturi nu se transmit beneficiarilor. 5 4!1 5!5.""" lei Situatia 111( -onform hotararii &udecatoresti definitive se declara falimentul clientului potrivit lg.Stagiu An I – Semestru I – 2013 .""" lei asupra unui client care si-a mutat sediul. /a momentul constituirii provizionului )din motive de prudenta 1"".""" lei 7 14 neimpozabil 5 7".355 lei 4!1 5 7 14 1"".""" lei +iminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul in care creanta a fost inregistrata pe cheltuieli.5"" )3". proportional cu valoarea incasata. inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta a acestora. 1n aceasta situatie se emite factura de a&ustare cu semnul minus. 654 5 411 ".( 654 deductibil 5 3".""" 6 14 17 .""" lei 7 14 neimpozabil 5 7". Societatea va emite facturi cu valorile inscrise cu semnul minus.645 lei 411 5 4427 -1!. si se estimeaza ca nu mai poate fi incasata creanta.""" lei 4!1 5 7 14 1"". clientul este persoana &uridica.""" lei Situatia 11( 1n cazul in care nu s-ar fi incasat creanta si se decidea conform @otararii %=% trecerea pe pierdere a creantei incerte ( 654 5 411 1"". sunt deductibile 1"". 15! alin.""" lei -% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al pro(i&ioanelor ne e ucti*ile !iscal Studiu de caz ( 2 societate are o creanta in valoare totala de 5!5. fara a e'ista hotararea de faliment )indiferent daca a trecut termenul de prescriptie sau nu*( 7 & Page Aplicatii .""" lei -heltuielile reprezentand pierderile din creantele incerte inregistrate cu ocazia scoaterii din evidenta aacestora.( 7 14 impozabil 5 3".""" lei 7 14 neimpozabil 5 7". -reanta este inregistrata dupa data de 1 ianuarie 2""49 este intarziata la incasare de mai mult de 27" de zile de la data scadentei9 nu este garantata de alta persoana9 este asupra unei entitati care nu este persoana afiliata contribuabilului si a fost inclusa in veniturile impozabile ale contribuabilului. 502""6. 1n conformitate cu prevederile art.( 7 14 impozabil 5 3". 7 14 impozabil 5 3". din valoarea creantei*( .""" lei 654 nedeductibil 5 7".CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA +iminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaza prin trecerea acestora pe venituri in cazul incasarii creantei. sunt deductibile pentru partea acoperita de provizionul constituit.* nedeductibil /a momentul deciderii scoaterii din evidenta contabila.

din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit si cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. in fiecare an. dupa caz. 2" din -odul fiscal.Stagiu An I – Semestru I – 2013 411 5!5. potrivit legilor de organizare si functionare. %stfel. din profitul contabil brut se va aloca pentru rezerva legala anual pana se va inregistra a 5-a parte din capitalul social. cel putin 5. pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul socialC.5"")3". Studiu de caz ( 2 societate comerciala dispune la sfarsitul anului de urmatoarele informatii( 8 & Page . pentru formarea fondului de rezerva.3101!!" privind societatile comerciale si reglemetarile fiscale aferente. 1ntelegem ca minimum 5.""" 7 14 416. 3101!!" privind societatile comerciale.* impozabil Aplicatii . 1 3 din /egea nr.* neimpozabil 17 . reprezentand rezerva prevazuta la art.5"" )7". 3ezervele astfel constituite se completeaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul C %nalizand cele enumerate mai sus obtinem( Faza de calcul 5 3ezultat 6 -heltuielile cu . deoarece va a&unge la sume diferite. 5 654 654 5"".CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA 4!1 5 . reconsituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil. 22 lit. 3ezerva se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul profitului impozabil trimestrial sau anual.5"")3". 7 14 Si de recunoastere a creantei( . transpunerea prevederii din legea societatilor comerciale nu este e'acta si identica cu intelesul din -odul fiscal. a* din -odul fiscal se aplica asupra diferentei dintre totalul veniturilor.""" 17 . si totalul cheltuielilor.5"" )7". pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu. 1n veniturile neimpozabile care se scad la determinarea bazei de calcul pentru rezerva sunt incluse veniturile prevazute la art. inregistrate in contabilitate. din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile. cu e'ceptia celor prevazute la lit. +in punct de vedere fiscal. a* din -odul fiscal. c* din acelasi articol. :otrivit art.% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al re&er(elor 3ezerva legala se constituie anual din profitul societatii si se inregistreaza in contul 1"61 C3ezerve legaleC. rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5. inainte de determinarea impozitului pe profit. )1* lit. 4ormele metodologice ale acestui articol enunta veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile dupa cum urmeaza(C-ota de 5. sunt prevazute urmatoarele obligatii(C)1* +in profitul societatii se va prelua. potrivit art.* nedeductibil .$eniturile 6 -heltuielile aferente veniturilor Frut impozitul pe profit neimpozabile neimpozabile 1n cazul in care rezerva legala este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma. aplicate asupra profitului contabil. 22 alin.* deductibil 416. din care se scad veniturile neimpozabile. :rofesionistul contabil trebuie sa faca distinctia intre modul de constituire a rezervei legale stabilite in /egea nr. dupa caz.

pentru fiecare participant9  cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate.5"" 324 si amenzi datorate statului in suma de 1. +easemenea art.""" 6 2. %sadar. pentru fiecare participant. 1n cursul anului a inregistrat cheltuieli totale in suma de 3"". 7 5". din care 35. :resupunem ca s-a utilizat cursul de schimb la data platii asigurarilor de 4.375 324 2".""" . sunt considerate venituri din salarii totale veniturile in bani si0sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract de munca individual sau aunui statut special prevazut de lege. 5. de forma sub care ele se acorda.-heltuieli totale inregistrate 3".125 7 16. 55.375 324. )3* din -odul fiscal prevede ca nu sunt considerate avanta&e contributiile la un fond de pensii facultative suportate de anga&ator pentru anga&atii proprii. -heltuiala deductila cu asigurarile facultative in lei 5 2" salariati 7 4"" eur0salariat 7 4.""" 324. alin. 3.125 324 1mpozit pe profit 5 63.5"" 6 1.Stagiu An I – Semestru I – 2013 . contributia la pensiile facultative in suma de cel mult 4"" euro suportata de anga&ator nu constituie avanta& si nu se impoziteaza.""" 3249 . 3ezerva legala deductibila la calculul impozitului pe profit( 5.3 lei0eur.""" . 3ezerva legala deductibila 5 1"". inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. 77 din 4orma metodologica de aplicare a /egii 57102""3 privind -odul fiscal. in limita a 4"" euro anual pe participant. 3ezerva legala totala dupa ma&orare 5 3. 7):rofit contabil 6-heltuieli cu impozitul pe profit .5"" . indiferent de perioada la care se refera.""" .375 5 65.""" 5 1".""" 324. $enituri neimpozabile aferente 6 -heltuieli cu impozitul pe profit 6 -heltuieli nedeductibile . la schemele de pensii facultative.-apital social 5".375 6 5"" 5 3.4"" 3on 9 & Page - Aplicatii . in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 25" euro intr-un an fiscal. mentioneaza ca urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata(  cheltuielile efectuate in numele unui anga&at. 21 alin )3* literele &. si G. 3".""" 3on. :ct. din care impozit pe profit inregistrat in primele trei trimestre ale anului 2. 7 )1"".""" 6 "* 5 3. -ursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in lei este cursul de schimb lei0euro comunicat de Fanca 4ational a 3omaniei la data inregistrarii cheltuielilor.""" 3249 . 5 1".""" 6 2.""" .3 lei0eur 5 34. in aplicarea art. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 4"" euro intr-un an fiscal.""" 324 3ezerva legala deductibila poate fi ma&orata din rezultatul anului curent cu suma de 3. Studiu de caz ( 2 societate comerciala are 2" salariati. %cest lucru inseamna ca venitul salarial nu suporta modificari fata de situatia anterioara acordarii acestui avanta&. 55 alin. din care venituri din dividende primate de la persoane &uridice romana 5.CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA $enituri totale inregistrate 1"". 3".42" 324 /% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al pensiilor !acultati(e 1n baza art. de denumirea veniturilor. 75 324 3ezultat fiscal 5 3ezultat contabil .3ezerva legal din anii precendenti 5"" 324. )1* din /egea 57102""3.""" 3249 . $enituri neimpozabile 6 -heltuieli aferente veniturilor neimpozabile* 5 5.""" 3on reprezinta asigurari de pensii facultative suportate pentru salariatii sai. 5.

21 alin. -odul fiscal ofera o abordare diferita in ceea ce priveste deductibilitatea la nivelul anga&atorului. )3* lit. in raport cu veniturile din din asigurari. -odul fiscal considera ca fiind e'ceptate de la plata acestora doar primele aferente asigurarilor 10 & P a g e . -u alte cuvinte.""" . cu e'ceptia primelor de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie.CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA -heltuiala nedeductila cu asigurarile facultative 5 35. in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii. 21 alin. 1n aceasta situatie. acestea sunt impuse prin cumularea cu veniturile de aceasta natura ale lunii in care sunt platite primele de asigurare9  :entru alti beneficiari care nu au o relatie generatoare de venituri salariale si asimilate salariilor cu suportatorul primelor de asigurare. +in punct de vederea al contributiilor sociale obligatorii. acestea sunt considerate venituri din alte surse si sunt impuse impozitarii in conformitate cu prevederile art. in numele anga&atului. precum si pentru alti beneficiari. 34. G* din #itlul 11 al -odului fiscal dispune ca acele cheltuieli cu primele de asigurare platite de anga&ator. conform celor prezentate mai sus. !502""6 privind reforma in sanatate. 1n contrapartida. 1n legatura cu asigurarile voluntare de sanatate astfel cum sunt definite de /egea nr. inclusiv contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana &uridica sau de o alta entitate. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 25" euro intr-un an fiscal pentru fiecare participantC sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si prin urmare deductibile )limitat* la calculul profitului impozabil. #ratamentul fiscal al avanta&ului reprezentand contravaloarea primelor de asigurare este urmatorul(  :entru beneficiarii care obtin venituri salariale si asimilate salariilor de la suportatorul primelor de asigurare. )4* lit.Stagiu An I – Semestru I – 2013 10% Stu iu e ca& pri(in regimul !iscal al primelor e asigurare /a stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avanta&ele primite de persoana fizica. nu sunt cheltuieli deductibile. pentru anga&atii proprii. asupra venitului brut. care nu sunt incluse in veniturile salariale ale anga&atului fiind impozitate la nivelul acestuia. :otrivit art. primele de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate. 7 din -odul fiscal.4"" 5 6"" 3on Aplicatii . -ursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului in euro este cursul de schimb /DB0DB3 comunicat de Fanca 4ationala a 3omaniei la data inregistrarii cheltuielilor. Ccheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate. 1mpozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. sunt incluse in categoria veniturilor din alte surse. impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri. G* din -odul fiscal. art. prin aplicarea unei cote de 16.

1n cursul anului a inregistrat cheltuieli totale in suma de 3"".5"" 3on -heltuiala nedeductila cu asigurarile voluntare de sanatate 5 22.""" 324. in limitele de deductibilitate prevazute de lege.Stagiu An I – Semestru I – 2013 11 & P a g e .CORPUL EXPER ILOR CO! A"ILI SI A CO! A"ILILOR AU ORI#A I $I! RO%A!IA profesionale si asigurarilor voluntare de sanatate.5"" 5 5"" 3on Aplicatii . -heltuiala deductila cu asigurarile voluntare de sanatate in lei 5 2" salariati 7 25" eur0salariat 7 4. Studiu de caz ( 2 societate comerciala are 2" salariati. :resupunem ca s-a utilizat cursul de schimb la data platii asigurarilor de 4.3 lei0eur.3 lei0eur 5 21.""" . din care cheltuieli cu prime de asigurare voluntara de sanatate ale anga&atilor sai in suma de 22. dupa caz.""" 3on. suportate de anga&ator pentru salariatii proprii. 21.